ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 21.12, 10:48Prezydent podpisał nowelę ustawy modyfikującą regułę wydatkową 

  Warszawa, 21.12.2015 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o finansach publicznych, której podstawowym celem jest modyfikacja formuły stabilizującej reguły wydatkowej oraz umożliwienie zwiększenia limitu wydatkowego w przypadku przewidywanej realizacji w roku budżetowym istotnych działań jednorazowych i tymczasowych, podała Kancelaria Prezydenta. Ustawa wprowadza również zmiany o charakterze porządkującym.

  "W obowiązującej konstrukcji stabilizującej reguły wydatkowej wyróżnia się część realną i nominalną. Część realna to ośmioletnia średnia realnej dynamiki PKB, natomiast część nominalną stanowi prognozowany wzrost cen, tj. dynamika CPI uzupełniona o korektę błędnych prognoz. W ocenie projektodawców, związana z rosnącą zmiennością inflacji nieprzewidywalność tej kategorii stanowi czynnik znaczącej niepewności w procesie budżetowym. W związku z powyższym ustawa przewiduje zastąpienie jednorocznego wskaźnika CPI i korekty błędów prognoz CPI  celem inflacyjnym NBP (obecnie 2,5%)" - czytamy w informacji.

  Istotą drugiej z wprowadzonych zmian jest umożliwienie zwiększenia limitu wydatkowego w przypadku przewidywanej realizacji w roku budżetowym istotnych dochodów z działań jednorazowych i tymczasowych, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1175/2011 z dnia 16 listopada 2011 r. zmieniającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1466/97 w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych (Dz. Urz. UE L 306 z 23.11.2011, s. 12). Pozostałe zmiany mają charakter porządkujący i dostosowujący, podano także.

  "W myśl przepisów przejściowych przy obliczaniu nieprzekraczalnego limitu wydatków na rok 2016 (przy zastosowaniu zmodyfikowanej reguły wydatkowej), uwzględnia się planowane koszty Narodowego Funduszu Zdrowia określone w planie finansowym Funduszu obowiązującym na dzień 1 grudnia 2015 r. Do obliczenia limitu wydatków według zmodyfikowanej reguły wydatkowej na rok 2016 przyjmuje się kwotę wydatków w wysokości 689 654 826 tys. zł. Znowelizowane przepisy dotyczące stabilizującej reguły wydatkowej stosuje się po raz pierwszy do projektu ustawy budżetowej na rok 2016 oraz do ustawy budżetowej na rok 2016" - czytamy dalej.

  Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 21.12, 10:06Kołodko: Podatki od sklepów i banków nie przetrwają długo 

  Karpacz, 21.12.2015 (ISBnews) - Podatki od sklepów wielkopowierzchniowych oraz sektora bankowego będą mało skuteczne i nie przetrwają długo, uważa były wicepremier i minister finansów Grzegorz Kołodko. W jego ocenie, należy raczej dokładnie kontrolować te podmioty pod kątem cen transferowych czy ukrywania dochodów.

  "Tezy, że podatek nakładany na sklepy i system bankowy uderzy tylko i wyłącznie w nie same jest lansowany przez lobbing grup związanych z tym kapitałem i nie należy tego demonizować. Ważniejsze jest natomiast to, że jego wprowadzenie łamałoby zasadę równego traktowania sektorów gospodarki" - powiedział Kołodko w rozmowie z ISBnews w kuluarach Forum Przemysłowego w Karpaczu.

  Wedlu niego, plany rządu to tylko próba poszukiwania dodatkowych dochodów, powstałe na założeniu, że są instytucje unikające płacenia podatków.

  "Gdybym dziś był wicepremierem i ministrem finansów, nie uciekałbym się do takich prostych rozwiązań, ale uruchomiłbym służby karno-skarbowe, aby sprawdziły sytuację. Wszyscy bowiem wiemy, że takie zachowania, jak ceny transferowe czy ukrywanie dochodów istnieją" - wskazał Kołodko.

  Były wicepremier podkreślił, że z negatywnymi zjawiskami trzeba walczyć bezpośrednio, a nie metodą okrężną. Dodatkowo, w jego opinii, zapowiadane nowe rozwiązania podatkowe nie przetrwają długo z powodu niskiej skuteczności.

  "Dlatego moja rada dla rządzących jest taka - jeśli już tak daleko doszliście, że nie sposób się wycofać z zapowiedzi, to można upoważnić ministra finansów, aby w określonym momencie mógł oba te podatki zawiesić. To pozwoli w przyszłości nie tylko uniknąć czasochłonnej procedury zmiany ustaw, uzgodnień eksperckich itp., ale i wygasi negatywne nastroje. Tak jak właśnie stało się, gdy taki zapis pojawił się w przypadku uchwalania podatku giełdowego, którego tworzenie kończyłem po poprzednim ministrze" - podsumował Kołodko.

  Rząd planuje wprowadzenie w 2016 r. - prawdopodobnie w II kw. - podatku od sklepów wielkopowierzchniowych, który ma przynieść budżetowi ok. 3,5-4,5 mld zł rocznie. Już w lutym ma wejść w życie podatek od niektórych instytucji finansowych, który oznaczałby roczne wpływy do budżetu od banków w wysokości ponad 4 mld zł.

  Lesław Kretowicz

  (ISBnews)
   

 • 18.12, 13:45Czabański z MKiDN: Sejm zajmie się ustawą dot. mediów publicznych w styczniu 

  Warszawa, 18.12.2015 (ISBnews) - Sejm zajmie się projektem ustawy dotyczącej misji i sposobu organizacji mediów publicznych na początku 2016 r., poinformował ISBnews wiceminister kultury Krzysztof Czabański, odpowiedzialny za reformę mediów publicznych. Jak zapowiedział, TVP, Polskie Radio i PAP przestaną być spółkami prawa handlowego, ale przejmą wszystkie dotychczasowe umowy pracownicze czy zobowiązania.

  "Z kalendarza sejmowego wynika, że projekt ustawy o misji i sposobie organizacji mediów publicznych będzie raczej procedowany w styczniu przyszłego roku niż w grudniu br. Odchodzimy od spółek prawa handlowego. Chcemy, aby media miały państwową osobowość prawną" - powiedział ISBnews Czabański.

  Wiceminister podkreślił, że wraz z wygaśnięciem działalności mediów (TVP, Polskie Radio, PAP) jako spółek prawo handlowego, nie wygasną automatycznie umowy zawierane przez te spółki z pracownikami i kontrahentami. "Jest pewna ciągłość prawna i tutaj przechodzą wszelkie zobowiązania czy obowiązki danej spółki na nowy podmiot. Nie ma tutaj żadnych obaw z tej strony, że będzie inaczej" – powiedział Czabański.

  Podkreślił, że w przypadku drugiego projektu ustawy dotyczącego finansowania mediów, również wiele spraw nie jest jeszcze przesądzone i może zostać zmienione w trakcie prac eksperckich. "Zwołujemy właśnie zespół ekspercki, którego praca ruszy z początkiem stycznia 2016 r." - dodał.

  Czabański powiedział, że do ministerstwa kultury i dziedzictwa narodowego (MKiDN) wpłynęły opracowania z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji dotyczące finansowania nowych mediów z PIT, CIT i KRUS. "To jest tylko jedna ekspertyza i nic w tym względzie nie jest przesądzone. Będziemy rozważać także inne możliwości i rozwiązania np. takie, jakie funkcjonują obecnie w Czechach, czyli opłaty wnoszone wraz z rachunkiem za energię elektryczną" - dodał.

  Nowy sposób wnoszenia opłat na media publiczne będzie wymagał jednak dodatkowych prac, np. nad pozyskaniem i weryfikacją odpowiedniej bazy danych.

  "Musi to być rozwiązanie elastyczne, efektywne, a przede wszystkim sprawiedliwe. Chcemy bowiem utrzymać dotychczasowe przywileje, ale do tego z kolei potrzebna jest odpowiednia baza danych klientów. Poza tym musimy sobie odpowiedzieć na szereg istotnych pytań i znaleźć odpowiednie rozwiązania, np. kto będzie ściągał opłaty, jakie będą pobierane prowizje, kto opracuje bazę klientów i na podstawie jakich danych" - wskazał Czabański.

  "To są skomplikowane sprawy i konsultacje eksperckie myślę, że potrwają kilka miesięcy, dlatego rozdzieliliśmy to na dwie ustawy, które po kolei będą procedowane w Sejmie" - podsumował wiceminister.

  Według wcześniejszych zapowiedzi wiceministra, abonament RTV działający obecnie miałaby zastąpić opłata audiowizualna ponoszona przez wszystkich podatników (z uwzględnieniem obecnych przywilejów) w wysokości około 10 zł miesięcznie. Według wstępnych szacunków resortu, wpływy z nowej opłaty miałyby wynieść około 1,5 mld zł. Nowe media mają być kierowane przez dyrektorów, którzy będą wybierani przez Radę Mediów Narodowych powoływaną przez Sejm, Senat i Prezydenta, podobnie jak obecnie Krajową Radę Radiofonii i Telewizji.

  Marek Knitter

  (ISBnews)
   

 • 17.12, 07:45NBP może wpłacić do budżetu 2 razy więcej niż 3,2 mld zł planu w 2016 r. - prasa 

  Warszawa, 17.12.2015 (ISBnews) - Wpłata z zysku Narodowego Banku Polskiego (NBP) do budżetu państwa może w przyszłym roku być co najmniej dwukrotnie wyższa niż 3,2 mld zł zapisane w projekcie ustawy budżetowej, wynika z nieoficjalnych informacji "Pulsu Biznesu".

  "Z nieoficjalnych informacji 'Pulsu Biznesu' wynika, że planowany w przyszłym roku przelew z banku będzie znacznie wyższy (co najmniej dwukrotnie) niż 3,2 mld zł, które zapisano w projekcie budżetu. Konkretne wyliczenia będą możliwe, dopiero gdy poznamy fixing walutowy na koniec roku - mówi osoba z NBP chcąca zachować anonimowość" - czytamy w gazecie.

  "Po czerwcu zrealizowany zysk był już wyższy niż 3,2 mld zł, o których informowaliśmy rząd na potrzeby opracowania projektu budżetu na 2016 r. Teraz złoty osłabił się jeszcze mocniej i ta sytuacja do końca roku już się nie odwróci" - powiedział informator "PB".

  Gazeta przypomina, że w latach 2010-2013 budżet otrzymał z NBP łącznie ponad 23 mld zł.

  (ISBnews)
   

 • 16.12, 15:29A. Jaworski zastąpił na stanowisku przew. Komisji Finansów Publ. W. Jasińskiego 

  Warszawa, 16.12.2015 (ISBnews) - Andrzej Jaworski z Prawa i Sprawiedliwości (PiS) został nowym przewodniczącym sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Dotychczasowy przewodniczący Wojciech Jasiński złożył mandat poselski.

  W związku ze złożeniem wczoraj mandatu poselskiego przez Wojciecha Jasińskiego, dotychczasowego przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych, posłowie podczas posiedzenia Komisji musieli dokonać nowego wyboru.

  Posłowie zaproponowali tylko jednego kandydata: Andrzeja Jaworskiego z PiS, który w trakcie głosowania otrzymał 36 głosów na "tak" przy jednym wstrzymującym się.

  W Sejmie VIII kadencji Andrzej Jaworski jest zastępcą przewodniczącego w Komisji  do Spraw Energii i Skarbu Państwa.

  Wcześniej media spekulowały, że Wojciech Jasiński jest kandydatem PiS na stanowisko prezesa PKN Orlen.

  (ISBnews)

   

 • 16.12, 11:03Sejm przyjął nowelizację ustawy budżetowej na 2015 r. 

  Warszawa, 16.12.2015 (ISBnews) - Projekt nowelizacji ustawy budżetowej na 2015 rok został przyjęty przez Sejm. "Za" nowelą głosowało 230 posłów, przeciw 209, a wstrzymało się 3. Deficyt budżetowy na ten rok został podniesiony o 3,9 mld zł.

  Podczas debaty sejmowej przedstawiciele opozycji wypowiadali się bardzo krytycznie o nowelizacji budżetu. Izabela Leszczyna z PO zwróciła uwagę, że dochody z aukcji LTE są i że wystarczy wydać decyzję administracyjną, aby wliczyć je do tegorocznego budżetu. Janusz Cichoń (PO) również podkreślał, że nowela nie jest konieczna i chodzi jedynie o przesunięcie dochodów z aukcji LTE z obecnego roku na rok 2016.

  Nowelizacja tegorocznej ustawy budżetowej zakłada zwiększenie deficytu budżetowego o 3,9 mld zł do 49,98 mld zł z 46,08 mld zł zakładanych wcześniej. Według Ministerstwa Finansów, głównymi powodami obniżenia prognozy dochodów były:
  - zmniejszenie dochodów z tytułu podatku od towarów i usług o 13,3 mld zł oraz podatku akcyzowego o 0,6 mld zł,
  - przy jednoczesnym wzroście prognozy dochodów z tytułu podatku CIT o 1,1 mld zł, podatku PIT o 0,6 mld zł i dochodów niepodatkowych o 1,7 mld zł.

  Jednocześnie wydatki budżetu państwa obniżono o 6,6 mld zł w porównaniu do wydatków zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2015 r., tj. do kwoty 336,7 mld zł, co było wynikiem oszczędności wynikających z niewykorzystanych rezerw celowych oraz z dotychczasowych blokad wydatków dokonanych przez dysponentów budżetu państwa, podano także w informacji. Zazwyczaj jest to wynikiem oszczędności powstałych przy przetargach i dokonywanych zakupach.

  Obecnie ustawa trafi do Senatu. Najbliższe posiedzenie Izby zaplanowane jest na 17-18 grudnia.

  (ISBnews)

 • 15.12, 17:54KNF przyjęła rekomendacje C-SKOK 

  Warszawa, 15.12.2015 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przyjęła rekomendację C-SKOK dotyczącą rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych, poinformowała KNF. Komisja oczekuje, że rekomendacja zostanie wprowadzona przez spółdzielcze kasy do dnia 30 czerwca 2016 r.

  "W ocenie KNF złożona sytuacja finansowa większości kas oraz skala zidentyfikowanych nieprawidłowości wymaga wskazania odpowiednich standardów, ukierunkowanych na poprawę jakości przedstawianych informacji na temat sytuacji finansowej kas, w celu realnej oceny kondycji finansowej sektora. Dlatego nieuniknione jest na obecnym etapie wprowadzenie spójnych rozwiązań i standardów. KNF może realizować swoje zadania nadzorcze przede wszystkim w oparciu o informacje pozyskiwane od podmiotów nadzorowanych. Jakość i rzetelność tych informacji jest kluczowa dla podejmowania właściwych decyzji" - cztamy w komunikacie.  
   
  W rekomendacji zastosowano zasadę proporcjonalności. Mniejsze kasy spełniające jednocześnie dwa kryteria – suma bilansowa poniżej 50 mln zł oraz liczba członków poniżej 10 tys. – mogą nie stosować postanowień zawartych w rozdziale V rekomendacji, podano także. 
   
  "W rekomendacji zostały poruszone m.in. następujące kwestie, które w opinii KNF są na obecnym etapie najistotniejsze dla rozwoju sektora SKOK:
  - zasady ustalania wartości godziwej instrumentów finansowych,
  - zasady wyceny oraz ujawnień posiadanych przez kasy skryptów dłużnych,
  - zasady wyceny zorganizowanych części przedsiębiorstwa wydzielanych z majątku SKOK,
  - zasady wyceny zabezpieczeń pomniejszających podstawę dokonywania odpisów aktualizujących wartość należności,
  - zasady rozliczania połączeń SKOK,
  - zasady wyceny wpłat wniesionych do Kasy Krajowej na fundusz stabilizacyjny" - czytamy także.   
   
  Projekt rekomendacji był przedmiotem konsultacji publicznych, w szczególności ze wszystkimi spółdzielczymi kasami oszczędnościowo – kredytowymi, Kasą Krajową (w trybie art. 62 ust. 2 ustawy o skok), Ministerstwem Finansów, Narodowym Bankiem Polskim, Bankowym Funduszem Gwarancyjnym, firmami audytorskimi oraz Światową Radą Unii Kredytowych (WOCCU), podała również Komisja. 
   
  (ISBnews)
   
 • 15.12, 12:28Belka: Podwyżka stawki CIT dla banków byłaby lepsza od nowego podatku 

  Warszawa, 15.12.2015 (ISBnews) – Lepszym rozwiązaniem od nowego podatku bankowego byłoby podniesienie stawki podatku CIT dla banków, uważa prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Marek Belka.

  "Podatek bankowy zostanie nałożony, jutro w Sejmie odbędzie się dyskusja na ten temat. Wolelibyśmy, gdyby ten podatek był inaczej skonstruowany. Lepiej, gdyby np. podatek CIT dla banków był wyższy" - powiedział Belka podczas konferencji prasowej.

  "To obniży rentowność banków, zmieni strukturę systemu bankowego. Niektóre banki zostaną wzmocnione, a te, które były słabe, staną się jeszcze słabsze" - dodał szef banku centralnego.

  Złożony przez Prawo i Sprawiedliwość (PiS) projekt ustawy o podatku od aktywów bankowych i instytucji ubezpieczeniowych ma wejść w życie od 1 lutego 2016 r. Według głównych założeń, stawka podatku od aktywów banków powyżej 4 mld zł została ustalona w wysokości 0,0325% miesięcznie (0,39% rocznie), a stawka podatku od aktywów instytucji ubezpieczeniowych na 0,05% miesięcznie (0,6% rocznie). PiS liczy, że wpływy z nowego podatku mają wynieść łącznie 5-6 mld zł rocznie.

  (ISBnews)
   

 • 15.12, 12:10Belka: Poziom deficytu budżetu 2016 nie niepokoi, założony wzrost PKB osiągalny 

  Warszawa, 15.12.2015 (ISBnews) – Założony w znowelizowanym projekcie budżetu na 2016 r. poziom deficytu (54,7 mld zł) nie powinien budzić większych niepokojów, zaś przewidywane przez rząd tempo wzrostu PKB (3,8%) w przyszłym roku jest możliwe do osiągnięcia, uważa prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Marek Belka.

  "Z naszego punktu widzenia ważne jest, jaka jest wysokość deficytu budżetowego, nie powinno to budzić większych niepokojów" - powiedział Belka podczas konferencji prasowej po ostatnim posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej (RPP) w obecnym składzie.

  Według Belki, wzrost PKB wyniesie 3,5% w 2016 r., ale także poziom założony w budżecie – 3,8% - jest możliwy do osiągnięcia.

  Inflacja średnioroczna została w projekcie budżetu utrzymana na poziomie 1,7%. Prezes NBP jest przekonany, że wynik będzie niższy. "Obiecujemy, że tyle nie będzie" - powiedział.

  Zapowiedział też, że projekt nowelizacji budżetu 2016 będzie przedmiotem analizy RPP podczas styczniowego posiedzenia.

  Minister finansów Paweł Szałamacha poinformował wczoraj, że deficyt w budżecie na 2016 r. wyniesie w znowelizowanej wersji 54,7 mld zł (wobec zakładanych w poprzedniej wersji projektu 54,62 mld zł). Prognoza wzrostu PKB została utrzymana na poziomie 3,8%, a inflacji średniorocznej CPI - na 1,7%.

  Kolejne posiedzenie RPP zaplanowano na 13-14 stycznia 2016 r.

  (ISBnews)

   

 • 14.12, 11:24Szałamacha: Deficyt budżetu 2016 nie przekroczy 2,8% PKB (sprostowanie) 

  W dzisiejszej depeszy błędnie podaliśmy wysokość deficytu w relacji do PKB.

  Poniżej poprawiona wersja depeszy:

  Warszawa, 14.12.2015 (ISBnews) - Deficyt w budżecie na 2016 r. wyniesie w znowelizowanej wersji 54,7 mld zł (wobec zakładanych w poprzedniej wersji projektu 54,62 mld zł), poinformował minister finansów Paweł Szałamacha. Prognoza wzrostu PKB została utrzymana na poziomie 3,8%, a inflacji średniorocznej CPI - na 1,7%.

  "Nowelizacja projektu budżetu została złożona i będzie rozpatrywana na jutrzejszym posiedzeniu Rady Ministrów. […] Deficyt budżetowy nie przekroczy 2,8% PKB i wyniesie 54,7 mld zł" - powiedział Szałamacha podczas briefingu prasowego.

  Limit wydatków wyniesie ok. 368 mld zł, a dochodów - ok. 313 mld zł, dodał.

  Prognoza wzrostu PKB może zostać przekroczona, podkreślił.

  "To jest dobry start, ale mamy nadzieję na więcej w kolejnych latach" - podsumował.

  W projekcie przyjętym we wrześniu przez poprzedni rząd dochody w wysokości 296 879,2 mln zł, wydatki w wysokości 351 499,2 mln zł.

  (ISBnews)
   

 • 14.12, 09:09Kowalczyk: Podatek miedziowy może zostać zawieszony w 2016 r. 

  Warszawa, 14.12.2015 (ISBnews) - Podatek od wydobycia niektórych kopalin (tzw. podatek miedziowy) może zostać zawieszony w 2016 r., jeśli wskazywać na to będzie sytuacja sektora i jeśli będzie pozwalał na to budżet, poinformował szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk.

  "Podatek miedziowy trzeba zawsze rozpatrywać w kontekście danej sytuacji: jeśli są niskie ceny surowców i przestaje być opłacalne wydobycie, to wtedy ten podatek może warto zawiesić. Teraz minister finansów ma to przeliczyć. Oczywiście, jest tak, że zawsze trzeba brać pod uwagę budżet, sytuację KGHM i to, jakie ewentualne zawieszenie podatku rodziłoby skutki w budżecie" - powiedział Kowalczyk w wywiadzie dla Programu Trzeciego Polskiego Radia.

  Wskazał, że możliwe jest zawieszenie podatku w pierwszej połowie roku.

  "Ten podatek na razie nie został zniesiony. Ale taki podatek może zostać zniesiony równie dobrze po pierwszym kwartale, po drugim. W tej chwili dość istotne jest skompletowanie całego budżetu, zbilansowanie tego budżetu i taka decyzja jest w gestii ministra finansów - czyli propozycja dotycząca tej decyzji" - powiedział minister.

  Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami podatek miedziowy planowano zawiesić na lata 2016-2026. W budżecie na 2016 r. zapisane są jednak wpływy z tego podatku.

  (ISBnews)

 • 14.12, 08:55Kowalczyk: Stawki VAT będą obniżone od 2017 r. 

  Warszawa, 14.12.2015 (ISBnews) - Stawki podatku od towarów i usług (VAT) powrócą od 2017 r. do poziomów sprzed ich podwyższenia, zapowiedział szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk. Według niego, możliwe będzie wprowadzenie ulg w zakresie stawki VAT na ubranka dziecięce, wynoszącej obecnie 23%.

  "Ustawa o podwyższonej stawce VAT kończy się z końcem 2016 r. Nie ma planów przedłużenia tej podwyższonej stawki VAT, więc stawki te automatycznie powinny zostać obniżone" - powiedział Kowalczyk w wywiadzie dla Programu Trzeciego Polskiego Radia.

  "Trzeba poczekać jeszcze na realizację naszych zamierzeń, jeśli chodzi o uszczelnianie podatku VAT, bo problemem nie są stawki podatkowe, problemem jest wyłudzanie VAT-u na ogromną skalę. Jeśli przez ten rok uda się to wyłudzanie ograniczyć, to wtedy można myśleć o dalszych obniżkach i dalszych zwolnieniach z podatku VAT, m.in. na ubranka dziecięce" - dodał minister.

  Obecna premier Beata Szydło zapowiadała jeszcze w lipcu powrót do niższych stawek VAT, ostatnio jednak część polityków Prawa i Sprawiedliwości (PiS) sugerowała możliwość odejścia od tych planów. PiS zapowiadało wcześniej także wprowadzenie stawki 0% VAT na ubranka dziecięce.

  Wpływy budżetu z VAT wyniosły 124,3 mld zł w 2014 r. wobec 113,4 mld zł w 2013 r. Na ten rok planowane są w kwocie 134,6 mld zł.

  Stawki VAT podniesiono w 2011 r. Rząd planował wówczas powrót do poprzednich poziomów w 2014 r., później jednak zapisano w ustawie plan powrotu do tych stawek w 2017 r.

  (ISBnews)
   

 • 11.12, 09:31Kowalczyk: Deficyt budżetu 2016 nie przekroczy 3% PKB 

  Warszawa, 11.12.2015 (ISBnews) - Rząd kończy prace nad poprawką do projektu ustawy budżetowej na 2016 r. i zapewnia, że deficyt nie wzrośnie powyżej 3% PKB, poinformował szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk.

  "Właśnie kończymy prace nad budżetem na 2016 rok. Ten budżet jest już domknięty, zostało do rozwiązania kilka szczegółów i pragnę zapewnić, że nie będzie wzrostu deficytu ponad 3% PKB, tak jak niektórzy straszyli. Utrzymujemy się w tym limicie" - powiedział Kowalczyk w wywiadzie dla Radia Wnet.

  Wiceminister finansów Leszek Skiba potwierdził w tym tygodniu, że resort planuje przedstawić projekt budżetu na 2016 r. wraz z założeniami makroekonomicznymi na najbliższym posiedzeniu rządu w przyszłym tygodniu.

  "Utrzymujemy regułę wydatkową, w drobnej części zmodyfikowaną - ze względu na większe przychody stwarzamy możliwość proporcjonalnie większych wydatków, ale to jest naprawdę niewiele. Deficyt utrzymujemy w ryzach. Zapewniam, że w ramach tego budżetu są zapewnione środki na program 'Rodzina 500+', co jest ważne. Ten program wprowadzimy w drugim kwartale" - powiedział też Kowalczyk.

  "Na ten program przeznaczamy 16 mld zł. To jest policzone proporcjonalnie do liczby miesięcy, bo cały program kosztuje w ciągu roku 22 mld zł, ale odliczając pierwszy kwartał, to ta pozostała część wystarczy - te 16 mld zł" - dodał minister.

  1 grudnia Rada Ministrów przyjęła "mapę drogową" dotyczącą prac nad programem Rodzina 500+ i - jak poinformowała premier Beata Szydło - liczy, że rozwiązanie to wejdzie w życie w kwietniu przyszłego roku. Według ówczesnych zapowiedzi, roczny koszt świadczeń (500 zł na dziecko) to 22 mld zł, przy czym w 2016 r. będzie to 16 mld zł.

  (ISBnews)
   

 • 11.12, 08:15Morawiecki za stopniowym podnoszeniem kwoty wolnej od podatku do 8 tys. zł 

  Warszawa, 11.12.2015 (ISBnews) - Podnoszenie kwoty wolnej od podatku do 8 tys. zł, jak proponuje prezydent, powinno odbywać się stopniowo i potrwać 2-3 lata, uważa wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki. Według niego, powyżej pewnego poziomu dochodów kwota ta w ogóle nie powinna obowiązywać.

  "Nad tym pracuje minister finansów, ostatecznie jeszcze tego nie obliczył, natomiast mamy propozycję pana prezydenta. Będziemy proponować też nasze rozwiązania, ponieważ wprowadzenie bardzo szybko tej kwoty 8 tys. zł wolnej od podatku - już teraz, natychmiast - byłoby, moim zdaniem, nadmiarowym ruchem. Ja byłbym za tym, żeby ten proces rozłożyć na 2-3 lata, czyli żeby rozpocząć w 2016 r. - podnieść np. o 1 500 zł, to będzie już znaczący ruch we właściwym kierunku, potem następny w kolejnym roku itd. tak, żeby dojść do 8 tys. zł" - powiedział Morawiecki w wywiadzie dla TVN24.

  "Zmniejszy to wpływy o kolejne ok. 17-20 mld zł. Może nawet trochę mniej, dlatego, że to zależy, czy zastosujemy tutaj model brytyjski, czyli progresywny, czy damy kwotę wolną od podatku dla wszystkich" - dodał.

  Według niego osoby, które dużo zarabiają nie powinny mieć w ogóle kwoty wolnej od podatku. "Ja bym nie chciał mieć kwoty wolnej od podatku" - zadeklarował.

  Osoby, które mało zarabiają, powinny mieć większą kwotę. Wicepremier opowiedział się za tym, żeby kwota wolna była mechanizmem progresywnym, tzn. od pewnego pułapu wysokich zarobków miesięcznych - np. 9-10 tys. zł brutto - już by nie obowiązywała.

  Morawiecki zapewnił także w wywiadzie, że program "Rodzina 500+" wystartuje w II kwartale 2016 roku. Według jego wyliczeń, budżet będzie to kosztowało powyżej 20 mld zł w 2017 r. i ok. 13-14 mld w 2016 r.

  (ISBnews)
   

 • 10.12, 14:58KE wezwała Polskę do wdrożenia przepisów dotyczących systemu gwarancji depozytów 

  Warszawa, 10.12.2015 (ISBnews) - Komisja Europejska (KE) wezwała Polskę i 9 innych państw członkowskich do wdrożenia unijnych przepisów dotyczących systemów gwarancji depozytów, podała Komisja. Termin transpozycji tych przepisów do prawa krajowego upłynął 3 lipca 2015 r.

  Dyrektywa w sprawie systemów gwarancji depozytów (dyrektywa 2014/49/UE), która stanowi rozwinięcie poprzedniej dyrektywy 94/19/WE z 1994 r., zwiększa ochronę depozytów. 

  "Deponenci skorzystają z szybszych wypłat i silniejszej sieci bezpieczeństwa, gdyż dzięki bardziej zharmonizowanym wymogom dotyczącym finansowania systemy gwarancji depozytów będą prefinansowane i będą w stanie wypełnić swoje zobowiązania na rzecz deponentów bardziej wydajnie. Jest to krok na drodze do utworzenia pełnoprawnej unii bankowej w celu zbudowania bezpieczniejszego i stabilniejszego sektora finansowego w następstwie kryzysu finansowego" - czytamy w komunikacie.

  Dla państw członkowskich wchodzących w skład unii bankowej wykonanie dyrektywy w sprawie systemów gwarancji depozytów jest warunkiem wstępnym przyszłego korzystania z europejskiego systemu gwarantowania depozytów zaproponowanego przez Komisję.

  "Ten przyszły system zapewniałby wyższy i bardziej jednolity poziom ochrony ubezpieczeniowej osób posiadających depozyty bankowe w unii bankowej, dzięki czemu deponenci mogliby mieć takie samo zaufanie do banku, niezależnie od miejsca jego siedziby" - czytamy także. 

  W przypadku, jeśli państwa członkowskie nie wywiążą się ze swoich obowiązków w ciągu dwóch miesięcy, Komisja może skierować przeciwko nim sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

  (ISBnews)
   

 • 10.12, 14:27KE wzywa Polskę do wdrożenia 1. zmiany dyrektywy dot. konglomeratów finansowych 

  Warszawa, 10.12.2015 (ISBnews) - Komisja Europejska (FE) wezwała Polskę, Węgry i Luksemburg do wdrożenia pierwszej zmiany dyrektywy w sprawie konglomeratów finansowych (dyrektywa 2011/89/UE, FICOD 1), podała Komisja.

  Dyrektywą tą zmieniono pierwotną dyrektywę w sprawie konglomeratów finansowych (dyrektywa 2002/87/UE), a także dyrektywy 98/78/WE, 2006/48/WE i 2009/138/WE w odniesieniu do dodatkowego nadzoru nad podmiotami finansowymi konglomeratu finansowego.

  Przedmiotowe grupy są to grupy finansowe prowadzące w szerokim zakresie działalność zarówno w sektorze bankowym, jak również ubezpieczeniowym i inwestycyjnym.

  Dyrektywę 2011/89/UE przyjęto jako "rozwiązanie doraźne" w celu uzupełnienia luk w dodatkowym nadzorze, które ujawniły się podczas kryzysu, w szczególności umożliwiając organom nadzorczym jednoczesne zastosowanie zarówno nadzoru sektorowego, jak też dodatkowego.

  "Wniosek Komisji ma formę uzasadnionej opinii i następuje po wystosowaniu wezwań do usunięcia uchybienia, które skierowano do władz odnośnych państw w kwietniu 2014 r. W przypadku, jeśli państwa członkowskie nie wypełnią w ciągu dwóch miesięcy swoich zobowiązań, Komisja może skierować przeciwko nim sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE" - czytamy w komunikacie.

  Państwa członkowskie miały obowiązek wprowadzenia zmian do czerwca 2013 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących podmiotów zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, w odniesieniu do których termin upłynął w lipcu 2013 r.

  Wymienione trzy państwa nie powiadomiły jednak Komisji Europejskiej o wszystkich niezbędnych środkach, w związku z czym Komisja nie może stwierdzić, że dokonały one pełnego wdrożenia tych przepisów do prawa krajowego, podała KE.

  (ISBnews)

 • 09.12, 14:51Skiba z MF: Rząd zajmie się budżetem na 2016 we wtorek, poda założenia makro 

  Warszawa, 09.12.2015 (ISBnews) - Rada Ministrów zajmie się we wtorek zmianami do projektu ustawy budżetowej na 2016 r., zapowiedział wiceminister finansów Leszek Skiba. Według niego, flagowy projekt rządu - program 500+ - może mieć wpływ na inflację, dlatego rząd planuje przedstawić w przyszłym tygodniu założenia makroekonomiczne na 2016 r.

  "We wtorek na Radzie Ministrów przedstawimy budżet na 2016 r. z zaproponowanymi zmianami" - powiedział Skiba dziennikarzom w Sejmie.

  "Wdrożenie programu 500+ może mieć wpływ na inflację i generalnie na założenia makroekonomiczne" - dodał.

  Szczegóły dotyczące założeń makroekonomicznych do budżetu na 2016 r. zostaną szczegółowo przedstawione w przyszłym tygodniu, zapowiedział także wiceminister.

  Pod koniec września Rada Ministrów przyjęła projekt budżetu na 2016 r., zakładający 54,6 mld zł deficytu i 3,8% wzrostu PKB.

  Skiba powiedział też dziś, że oczekiwane w 2016 r. wpływy do budżetu z zysku NBP nie zostaną na razie zmienione.

  "Scenariusz podstawowy budżetu na 2015 r. zakłada jednorazowe zwiększenie deficytu, co zdarza się niektórym krajom w Unii Europejskiej, ale zostanie on ograniczony w 2016 r. Tak te zmiany w [tegorocznym] budżecie przedstawimy, że Komisja Europejska nie będzie miała zastrzeżeń" - wskazał też wiceminister.

  Podczas posiedzenia sejmowej Komisji Finansów Publicznych Skiba potwierdził, że progi ostrożnościowe zostają utrzymane w proponowanej zmianie w stabilizującej regule wydatkowej (SRW).

  Głównym celem zmian w regule była możliwość uwzględnienia jednorazowych wpływów w 2016 r., wyjaśnił wiceminister. Wpływy te mogą pochodzić np. z aukcji na częstotliwości LTE.

  Zmiany w regule wydatkowej "w żaden sposób nie mają wpływu" na deficyt ani na wydatki jednostek samorządu terytorialnego, podkreślił także.

  "Dotychczasowy model reguły źle funkcjonował w sferze bardzo niskiej inflacji, stąd propozycja zmiany" - tłumaczył Skiba.

  Posłowie opozycji mieli zastrzeżenia do proponowanych zmian, sugerując m.in., że doprowadzi to do zwiększenia deficytu budżetowego, a także może wpłynąć na obniżenie ocen Polski przez agencje ratingowe. Wiceminister finansów nie zgodził się z tymi opiniami.

  "W 2016 r. zakładamy deficyt budżetowy na poziomie niższym niż 3% PKB" - podkreślił Skiba.

  Minister finansów Paweł Szałamacha mówił ostatnio, że zmiana w SRW nie będzie miała wpływu na przyjęte wielkości wydatków budżetowych; zwiększy jednak elastyczność w ramach prowadzenia reform w konkretnych obszarach i pozwoli na efektywniejszą współpracę z Narodowym Bankiem Polskim (NBP) przy prowadzeniu polityki fiskalnej państwa.

  (ISBnews)
   

 • 09.12, 10:47Tchórzewski: Współpraca kapitałowa zamiast wnoszenia kopalń do firm energ. 

  Warszawa, 09.12.2015 (ISBnews) - Ministerstwo Energetyki nie planuje wnoszenia poszczególnych kopalń do wybranych spółek energetycznych, natomiast przewiduje współpracę kapitałową, poinformował minister energetyki Krzysztof Tchórzewski

  "Nie planuję w tym momencie takiego bezpośredniego połączenia na zasadzie, że wybieram jakieś kopalnie ze spółek węglowych i wprowadzam je do poszczególnych spółek energetycznych. Recepta jest taka, że będzie współpraca, ale kapitałowa energetyki z górnictwem" - powiedział Tchórzewski w wywiadzie dla Radia Wnet.

  Dodał, że szczegóły są kwestią negocjacji z bankami, które w przypadku Kompanii Węglowej dopiero się rozpoczną, natomiast w przypadku Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) zakończyły się już "w miarę optymistycznie".

  "Program przedstawiony do realizacji przez JSW został zaakceptowany przez wierzycieli, w tym banki. Mogę oświadczyć, że przez pierwsze półrocze spółka będzie spokojnie pracowała" - zadeklarował minister.

  Wyjaśnił, że I poł. 2016 r. ma być okresem, który da możliwość wyjścia tej spółki z kryzysu - ma pokazać, czy spina się budżet, czy pojawiają się zyski - w takiej sytuacji będzie można powiedzieć, że dalsze funkcjonowanie będzie zapewnione.

  "Pierwsze wrażenie z tych dwóch tygodni od parafowania porozumienia wskazują, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Do czerwca JSW spokojnie pracuje, nie wymaga dzisiaj dodatkowych zastrzyków finansowych, to wszystko jest w miarę wewnętrznie ułożone" - podsumował Tchórzewski.

  Minister zaznaczył też, że obecnie zadłużenie spółek górniczych wynosi 15 mld zł.

  (ISBnews)

 • 03.12, 16:06Plus Bank: Podatek bankowy w Polsce wyższy niż na Węgrzech i w Niemczech 

  Warszawa, 03.12.2015 (ISBnews) - Stawka opodatkowania aktywów bankowych w Polsce będzie prawie 2-krotnie wyższa niż na Węgrzech i ponad 10-krotnie wyższa niż w Niemczech, uważa główny ekonomista Plus Banku Wiktor Wojciechowski.

  Zdaniem Wojciechowskiego, kształt podatku bankowego w Polsce warto porównać z doświadczeniami innych krajów w UE, które wprowadziły takie obciążenia (Węgry i Niemcy).

  Podatek bankowy wprowadzono na Węgrzech w 2010 r. początkowo tylko jako rozwiązanie tymczasowe (na 3 lata), jednak w 2013 r. ta danina nabrała trwałego charakteru. Do końca 2015 r. aktywa bankowe do 50 mld HUF są opodatkowane stawką 0,15% w skali roku, z kolei aktywa powyżej tego progu są obłożone stawką 0,53% rocznie. "Od przyszłego roku rząd Victora Orbana będzie jednak stopniowo obniżać główną stawkę tego podatku z 0,53% do 0,31% rocznie od 2016 r. i do 0,21% rocznie od 2017 r. Wpłaty z tego podatku zasilają budżet państwa" - czytamy w komentarzu.

  Z kolei podatek bankowy w Niemczech wprowadzono w 2011 r. Jego roczna stawka jest progresywna od 0,02% do 0,06% aktywów pomniejszonych o wartość kapitałów własnych i depozytów.

  "W praktyce podstawą opodatkowania w Niemczech są zatem pożyczki finansujące aktywa. Maksymalna wartość podatku od aktywów nie może przekraczać 15% zysku netto banku. Co ważne, dochody z podatku bankowego w Niemczech nie zasilają budżetu państwa, ale fundusz restrukturyzacji banków. W latach 2011-2013 wpływy z tego tytułu wyniosły w Niemczech ok. 1,5% wyniku operacyjnego tamtejszych banków, co w polskich warunkach oznaczałoby roczne wpływy rządu 300 mln zł" - podał główny ekonomista PLus Banku.

  Do Sejmu wpłynął dzisiaj poselski (PiS) projekt ustawy o podatku od aktywów bankowych i instytucji ubezpieczeniowych, który ma wejść w życie od 1 lutego 2016 r. Według głównych założeń, stawka podatku od aktywów banków powyżej 4 mld zł została ustalona w wysokości 0,0325% miesięcznie (0,39% rocznie), a stawka podatku od aktywów instytucji ubezpieczeniowych na 0,05% miesięcznie (0,6% rocznie).

  (ISBnews)
   

 • 03.12, 13:35PiS złożyło projekt poselski dotyczący podatku od banków i ubezpieczycieli 

  Warszawa, 03.12.2015 (ISBnews) - Prawo i Sprawiedliwość złożyło projekt ustawy dotyczący podatków od aktywów bankowych i instytucji ubezpieczeniowych. Stawka podatku bankowego wyniesie 0,0325% i będzie naliczana miesięcznie.

  "Będzie to podatek powszechny. Chcemy, żeby wszedł w życie od 1 lutego 2016 roku" - zapowiedział przewodniczący komisji finansów publicznych Wojciech Jasiński podczas konferencji prasowej w Sejmie.

  Według projektu poselskiego, skala opodatkowania to 0,0325% od banków i 0,05% od instytucji ubezpieczeniowych, która będzie naliczana miesięcznie.

  Jasiński potwierdził, że wpływy z opodatkowania mają wynieść łącznie 5-6 mld zł.

  Wcześniej minister finansów Paweł Szałamacha również zapowiedział, że podatek od aktywów banków i instytucji ubezpieczeniowych wejdzie w życie najwcześniej od lutego 2016 roku. Według niego, wpływy do budżetu na 2016 rok miały zostać zapisane w budżecie w kwocie "między 6 mld a 6,5 mld zł".

  (ISBnews)