ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 12.04, 13:37SK RM rozpatrzy nowelę dot. rekompensat dla sektorów energochłonnych 17 IV 

  Warszawa, 12.04.2019 (ISBnews) - Projekt ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych będzie rozpatrywany przez Stały Komitet Rady Ministrów w przyszłym tygodniu, wynika ze słów minister przedsiębiorczości i technologii Jadwigi Emilewicz.

  "Rozmawiałam o tym [projekcie ustawy] wczoraj na Stałym Komitecie i mam nadzieję, że trafi pod obrady Komitetu jeszcze przed Świętami, czyli w przyszłym tygodniu w środę" - powiedziała minister dziennikarzom.

  Zgodnie z zapisami w ocenach skutków regulacji (OSR), przychody (25%) ze sprzedaży uprawnień do emisji gazów cieplarnianych (GHG) nie będą stanowić dochodów budżetu państwa, a zamiast tego zasilą Fundusz Rekompensat. W praktyce środki ze sprzedaży uprawnień do emisji GHG przekazywane będą bezpośrednio z giełdy na konto Państwowego Funduszu Celowego, który 75% przekazuje do budżetu, zaś 25% przekazuje na rekompensaty dla przedsiębiorstw i ewentualne dodatkowe koszty BGK wynikające z umowy pomiędzy MPiT będącego dysponentem Funduszu a BGK do wykonywania innych związanych z obsługą Funduszu.

  "Projektowana regulacja poprzez utrzymanie konkurencyjności przemysłu energochłonnego pozwoli zabezpieczyć maksymalnie 404 tys. miejsc pracy bezpośrednio zatrudnionych w firmach energochłonnych oraz 686 tys. miejsc pracy w firmach kooperujących. Zgodnie z danymi za 2016 r., łącznie sektor energochłonny wspiera miejsca pracy dla ok. 1,3 mln osób (ok. 8,3% pracujących w Polsce ogółem)" - podano także.

  Jak podano w OSR, budżet rekompensat (25% wpływów ze sprzedaży uprawnień) w latach 2019-2020 oszacowano w oparciu o następujące założenia: W 2019 r. przyjęto limit faktycznych wypłat na poziomie 530,97 mln zł biorąc pod uwagę wpływy za 2017 r. Analogicznie w 2020 r., wydatki wyniosą maksymalnie 1 281,12 zł na podstawie danych EEX z MŚ za 2018 r. (25% wpływów z 5,124 mln zł). W kolejnych latach przyjęto wydatki na podstawie szacowanych dochodów z aukcji uprawnień za lata 2019, 2020 etc.

  Należy zaznaczyć, że obecnie w KE trwają prace nad nowymi wytycznymi do udzielania pomocy przedsiębiorcom z tytułu przenoszenia kosztów pośrednich kosztu uprawnienia w cenę energii. Po 2020 r. niniejsza ustawa będzie nowelizowana i wówczas skutki dla budżetu zostaną ponownie zweryfikowane, podano dalej.

  Projekt ustawy trafił pod koniec lutego br. do SK RM.

  W projekcie proponuje się, aby projektowana regulacja weszła w życie 14 dni od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

   

 • 12.04, 13:11MIR: Na gruntach KZN może powstać 63 tys. mieszkań w ramach Mieszkanie+ 

  Warszawa, 12.04.2019 (ISBnews) - Na gruntach Krajowego Zasobu Nieruchomości (KZN) może powstać 63 tys. mieszkań w ramach Mieszkanie+, podało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MIR). Obecnie w zasobach KZN znajduje się 115 lokalizacji w całej Polsce.

  "Stoimy dziś na warszawskiej działce u zbiegu ulic Gilarskiej i św. Wincentego. To ponad 4,5-hektarowy grunt, na którym powstanie osiedle na 700 mieszkań. Ta atrakcyjna, dobrze skomunikowana lokalizacja jest jedną z wielu, które już znajdują się w zasobie KZN. Dzięki nim i projektom realizowanym przez spółkę PFR Nieruchomości w samej Warszawie powstanie ponad 15 tysięcy mieszkań w ramach rządowego programu. Mieszkanie+ jest tańsze dla najemców niż kredyt hipoteczny o 24%, a dzięki dopłatom do czynszu Mieszkanie na Start - nawet o 34%. Dziś pierwsze czytanie nowelizacji ustawy o KZN, po jej przyjęciu będziemy gotowi, by rozpocząć realizację 100 tysięcy mieszkań, o których mówił premier Mateusz Morawiecki" - powiedział wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń, cytowany w komunikacie.

  KZN dokonał inwentaryzacji ok. pół miliona działek, w wyniku czego wyselekcjonowano 500 działek, na których będą realizowane inwestycje mieszkaniowe, podano także.

  Dziś w Sejmie pierwsze czytanie nowelizacji ustawy o KZN. Zasób będzie także mógł tworzyć spółki celowe - nie tylko z JST jak do tej pory - ale także m.in. ze spółkami Skarbu Państwa, czy funduszami inwestycyjnymi. Projekt znosi także czynsze normowane.

  (ISBnews)


   


   


   


   


   

 • 12.04, 12:48Emilewicz: Chcemy uściślić przepisy dot. tzw. 'Polska SSE' do końca maja 

  Warszawa, 12.04.2019 (ISBnews) - Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologi chce doprecyzować niektóre przepisy związane z ustawą tzw. "Polska Specjalną Strefą Ekonomiczną" i przedstawi nowe zapisy do końca maja br., wynika ze słów minister przedsiębiorczości i technologi Jadwigi Emilewicz.

  "Od kiedy weszła ustawa w życie, mówiliśmy, że teraz będziemy zbierać praktyki, czy wszystkie przepisy działają dobrze. To jest nowe rozwiązanie i w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej takich nie ma. Zbieramy doświadczenia m.in. w rozmowach ze spółkami strefowymi, które sygnalizują, gdzie pojawiają się problemy, czy są w kryteriach, czy w rozporządzeniach i czy są problemy w ich stosowaniu" - powiedziała Emilewicz dziennikarzom.

  "Jesteśmy po serii spotkań z zarządami, zbieramy także informacje, które przepisy wymagają doprecyzowania. Te zmiany będą miały charakter doprecyzowujący, a nie zmieniający zakres projektu, jakim jest 'Polska Specjalną Strefą Ekonomiczną'. Chcielibyśmy, aby nowe przepisy były gotowe i kompletne na koniec maja" - powiedziała także. 

  Dodała, że pojawiają się m.in. uwagi firm związane z nieprecyzyjnością kryteriów, za co te przedsiębiorstwa ponoszą określone opłaty.

  "Pojawiają się też wątki, w jaki sposób wyliczyć wartość inwestycji w badania i rozwój - i to też będziemy chcieli doprecyzować. Jesteśmy teraz bogatsi w doświadczenia chociażby nad pracą nad ustawą o 'innovation boksie', gdzie te kryteria związane z badaniami i rozwojem i ich fiskalnym wymiarem zostały lepiej doprecyzowane. Mówimy więc o kosmetycznych poprawkach, ale ważnych w funkcjonowaniu projektu" - powiedziała minister.

  1 czerwca 2018 r. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o wspieraniu nowych inwestycji, która wprowadza nowy mechanizm udzielania przedsiębiorcom wsparcia w podejmowaniu nowych inwestycji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W założeniu ma on uzupełnić rozwiązania funkcjonujące w oparciu o przepisy ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Podstawowym celem ustawy jest zachęcenie przedsiębiorców do inwestowania na terenie całego kraju.

  Wsparcie na realizację nowej inwestycji będzie udzielane w formie zwolnienia od podatku dochodowego, na zasadach określonych odpowiednio w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych albo w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wsparcie nie może być udzielone w sytuacji lokalizacji inwestycji na obszarach występowania niezagospodarowanych złóż kopalin, z wyjątkiem inwestycji dotyczących tych złóż. Decyzja o wsparciu będzie wydawana na wniosek przedsiębiorcy ubiegającego się o wsparcie przez ministra właściwego do spraw gospodarki, na czas oznaczony, nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 15 lat.

  (ISBnews)

   

 • 12.04, 11:06Emilewicz: E-faktury w zamówieniach publicznych zaczną obowiązywać od 18 IV 

  Warszawa, 12.04.2019 (ISBnews) - Ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym wchodzi w życie 18 kwietnia br. i implementuje do polskiego prawa przepisy unijne, poinformowała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

  "W pierwszej kolejności mówimy o przesyłaniu e-faktur na linii biznes-administracja, ale myślimy przyszłościowo i docelowo chcemy, by był implementowany w B2B i B2C. Teraz zachęcamy firmy do korzystania z tej platformy" - powiedziała Emilewicz podczas konferencji prasowej. 

  Przedstawiciele resortu wyjaśnili, że podmioty już od początku kwietnia mogą się rejestrować w systemie. 

  "Od 1 kwietnia mamy już 480 unikalnych identyfikatorów, są to m.in. gminy, ale też duże podmioty, takie jak ZUS" - powiedział dyrektor Departamentu Gospodarki Elektronicznej resortu Dominik Wójcicki.

  Obowiązek odbierania przez zamawiających ustrukturyzowanych faktur dla zamówień publicznych powyżej 30 tys. euro wchodzi w życie 18 kwietnia br. Natomiast od 1 sierpnia br. obejmie on wszystkie zamówienie publiczne, ale podmioty publiczne nie mają obowiązku przyjmowania e-faktur w przypadku postępowań ogłoszonych przed 18 kwietnia 2019 r. 

  Obowiązek ten dotyczy zamawiających, którzy są zobowiązani do stosowania przepisów prawa zamówień publicznych, ustawy o umowie koncesji lub ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Wyłączenia dotyczą zamówień związanych z bezpieczeństwem państwa oraz wymagających zastosowania szczególnych procedur, podano także. 

  "Platforma elektroniczna przez nas wdrażana umożliwi także naszym przedsiębiorcom przesyłanie dokumentów za granicę. Korzystanie z tej platformy jest bezpłatne i dobrowolne dla firm. Liczymy, że z chwilą, kiedy osiągniemy odpowiednią masę, rynek sam będzie chciał, aby to stało się standardem, a być może, żeby otworzyć tę platformę również dla B2B" - dodał wiceminister Tadeusz Kościński. 

  Wskazał, że w przypadku faktur w PDF często to ludzie muszą sprawdzać dane i wprowadzać do systemu, a w przypadku tej platformy wszystko dzieje się już elektronicznie. 

  W związku z wprowadzeniem obowiązku e-faktur wspólnie z brokerami resort uruchomił dla przedsiębiorców i jednostek publicznych bezpłatną Platformę Elektronicznego Fakturowania (PEF). Wspiera ona obsługę zamówień publicznych w fazie po udzieleniu zamówienia. Platforma umożliwia również przesyłanie dokumentów zagranicę, przy pomocy systemu obsługiwanego przez OpenPEPPOL. To międzynarodowe stowarzyszenie z siedzibą w Brukseli, które m.in. umożliwia europejskim przedsiębiorcom komunikację elektroniczną z europejskimi podmiotami sektora publicznego w procesach związanych z udzielaniem i realizacją zamówień publicznych.  

  Według resortu, korzyści z e-fakturowania to m.in.: oszczędność czasu i pieniędzy dla przedsiębiorców i instytucji publicznych, ograniczenie zużywania papieru, zmniejszenie zatorów płatniczych, łatwiejsze archiwizowania dokumentów, zmniejszenie liczby błędnych i fałszywych faktur w obiegu, ujednolicony model obsługi e-faktur w ramach zamówień publicznych, wzrost cyfryzacji sektora publicznego czy zwiększenie szans na udział polskich firm w transgranicznym rynku zamówień publicznych i obrocie gospodarczym UE.  

  (ISBnews)

   

 • 11.04, 13:55Konfederacja Lewiatan wystąpi do KE ws. tzw. ustawy frankowej  

  Warszawa, 11.04.2019 (ISBnews) - Konfederacja Lewiatan wystąpi do Komisji Europejskiej z informacją, iż prezydencki projekt tzw. ustawy frankowej zawiera pomoc publiczną i Polska powinna dokonać jego notyfikacji do Komisji. Z podobną informacją pracodawcy wystąpią również do odpowiednich organów państwowych, poinformowała organizacja.

  "Uważamy, iż kilka elementów projektu tzw. ustawy frankowej realizuje kryteria pomocy publicznej i zgodnie z prawem UE powinien on zostać przedstawiony do oceny Komisji Europejskiej. Wśród nich wskazać można podział wpłaconych do Funduszu Konwersji i niewykorzystanych środków przez bank, możliwość rozłożenia na raty bankowych wpłat na Fundusz Konwersji, czy zwolnienie niektórych kredytodawców z konieczności dokonywania wpłat na Fundusz Konwersji" - powiedział ekspert Konfederacji Lewiatan ds. rynku finansowego Adrian Zwoliński, cytowany w komunikacie.

  Według Konfederacji Lewiatan, "de facto" konstrukcja Funduszu Konwersji zawiera pomoc publiczną. W takim przypadku Polska powinna notyfikować projekt ustawy tj. przedstawić go Komisji Europejskiej.

  "Celem jest, aby Komisja zbadała projekt ustawy frankowej pod kątem kryteriów pomocy publicznej. Wejście projektu w życie bez zatwierdzenia pomocy publicznej przez Komisję Europejską mogłoby narażać kredytodawców na zwrot przyznanych środków wraz z odsetkami. W efekcie prowadziłoby to do niepewności prawnej, szkodziłoby rynkowi finansowemu i mogłoby rodzić ryzyko odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa" - czytamy także.

  (ISBnews)

   

 • 11.04, 11:03Lewiatan opowiada się za całkowitym zniesieniem podatku miedziowego 

  Warszawa, 11.04.2019 (ISBnews) - Konfederacja Lewiatan uważa, że obniżka podatku od wydobycia niektórych kopalin - tzw. podatku miedziowego - o 15% jest niewystarczająca dla pobudzenia inwestycji i opowiada się za jego uchyleniem, podała organizacja.

  "Obecna wysokość podatku od niektórych kopalin oznacza, że efektywna stawka podatku dla potencjalnych nowych inwestycji w wydobycie miedzi w Polsce wynosi blisko 90% i powoduje, że nowe inwestycje w sektorze wydobycia miedzi i srebra są nieopłacalne" - czytamy w komunikacie.

  W innych krajach z rozwiniętym sektorem górnictwa metali nieżelaznych stawka podatku wynosi nie więcej niż 50%, zaznaczono.

  "W trakcie prac komisji [sejmowej] zwracaliśmy uwagę, że przy obecnej wysokości oraz konstrukcji podatku nie zostaną wybudowane w Polsce jakiekolwiek nowe kopalnie miedzi i srebra" - powiedział Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy i sekretarz Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan, cytowany w komunikacie.

  Lewiatan podkreślił, że Polska ma udokumentowane lub wstępnie udokumentowane złoża, które nadawałyby się do prowadzenia działalności wydobywczej. Budowa każdej z kopalń wiąże się jednak z nakładami w fazie inwestycji rzędu 20 mld zł.

  "Pozwoliłoby to utworzyć setki nowych miejsc pracy i zapewnić dodatkowe dochody Skarbowi Państwa oraz samorządom lokalnym. Tysiące przedsiębiorców rozwinęłoby działalność dostarczając towary i usługi potrzebne do realizacji nowych inwestycji" - czytamy dalej.

  Posłowie Komisji Finansów Publicznych odrzucili jednak propozycję uchylenia podatku od niektórych kopalin. Akceptację zyskała jedynie propozycja zakładająca obniżenie podatku o 15%.

  "Uchylenie podatku w dłuższym okresie pozwoliłoby na realizację nowych projektów górniczych, zmniejszenie luki inwestycyjnej, utworzenie dobrze płatnych miejsc pracy i zwiększenie dochodów budżetu państwa oraz samorządów. Przełożyłoby się na poprawę jakości życia lokalnych społeczności bezpośrednio korzystających z owoców związanych z rozwojem przemysłu wydobywczego w Polsce" - dodał Pruszyński.

  Z opublikowanego wcześniej raportu EY pt. "Analiza opodatkowania wydobycia miedzi w Polsce w kontekście potencjalnych, nowych inwestycji" wynika, że przy obecnych rozwiązaniach podatkowych okres zwrotu z inwestycji w budowę kopalnie miedzi i srebra może wynosić nawet 30 lat. Autorzy raportu ocenili, że efektywna stawka podatkowa (ETR) dla przedsiębiorstw inwestujących w wydobycie miedzi w Polsce wynosi obecnie 89%.

  "Poziom ETR obliczonego dla analizowanych projektów w Polsce w warunkach bez podatku od kopalin (ok. 27%) jest niższy niż przeciętnie w innych krajach, gdzie prowadzi się wydobycie. Na tej podstawie można uznać, że wprowadzenie podatku od kopalin w Polsce było uzasadnione. Niemniej, jak wykazano w Raporcie, podatek od kopalin w obecnie obowiązującej w Polsce formie podnosi ETR do zdecydowanie zbyt wysokich poziomów, czyniąc nowe projekty inwestycyjne nieopłacalnymi" - wskazali eksperci EY.

  W Sejmie ma dziś odbyć się drugie czytanie projektu ustawy obniżającego podatek od wydobycia niektórych kopalin. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych rozpatrzyła wcześniej dwa poselskie projekty ustaw dotyczące podatku od wydobycia niektórych kopalin. Pierwszy, autorstwa posłów Klubu Kukiz15, zakładał całkowite uchylenie ustawy o podatku od niektórych kopalin, drugi, przedłożony przez posłów Klubu Prawo i Sprawiedliwość, zakłada obniżenie podatku o 15%.

  (ISBnews)

   

 • 11.04, 10:02Sejmowe komisje przyjęły projekt nowelizacji ustawy dot. etykiet energetycznych 

  Warszawa, 11.04.2019 (ISBnews) - Połączone komisje sejmowe - do Spraw Energii i Skarbu Państwa oraz Gospodarki i Rozwoju - przyjęły w pierwszym czytaniu projekt nowelizacji ustawy o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych oraz niektórych innych ustaw.

  Celem projektu ustawy jest zapewnienie prawidłowego stosowania przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającego ramy etykietowania energetycznego i uchylającego dyrektywę 2010/30/UE (Dz. Urz. UE z 2017 r., L 198/1, s. 1).

  Wiceminister energii Tadeusz Skobel zapewnił, że projekt ustawy nie wykracza poza uregulowania unijne.

  Na wniosek Biura Legislacyjnego przyjęto poprawkę do art. 1, który zmienia tytuł ustawy. Zgodnie z poprawką, tytuł ten ma brzmieć "o etykietowaniu energetycznym produktów związanych z energią". W poprzedniej wersji tytuł miał brzmieć "o etykietowaniu energetycznym produktów związanych z energią oraz o kontroli realizacji programu znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych".

  Na posła-sprawozdawcę wybrano Wojciecha Zubowskiego.

  (ISBnews)

 • 09.04, 17:13Świtała z MF: Nową ordynacją podatkową niebawem zajmie się rząd  

  Warszawa, 09.04.2019 (ISBnews) - Nowa ordynacja podatkowa (NOP) jest na etapie prac końcowych Komisji Prawniczej i niebawem trafi pod obrady Rady Ministrów, poinformował wiceminister finansów Filip Świtała.

  "Nowa ordynacja podatkowa jest na etapie prac końcowych Komisji Prawniczej, mamy nadzieję, że wkrótce trafi pod obrady Rady Ministrów. To dobry akt prawny, który umożliwi nowe otwarcie w relacjach pomiędzy podatnikami"- powiedział wiceminister finansów Filip Świtała, cytowany na profilu resortu finansów w serwisie Twitter.

  Wcześniej tj. w połowie czerwca 2018 r. Ministerstwo Finansów poinformowało, że zamierza przesłać projekt ustawy o nowej ordynacji podatkowej (NOP) do konsultacji publicznych do końca czerwca, a najwcześniej nowa ustawa miałaby wejść 1 stycznia 2020 r. Według resortu z inicjatywy MF w projekcie pojawiły się rozwiązania, które wzmocnią pozycję podatnika, a są to m.in: Rzecznik Praw Podatnika, Centrum Kompetencyjne Podatków Lokalnych, decyzje i postępowania cząstkowe oraz zasada racjonalnego stosowania prawa.

  (ISBnews)

 • 08.04, 13:12IDM i SII są przeciw restrykcjom podatkowym w SRRK 

  Warszawa, 08.04.2019 (ISBnews) - W projekcie Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego (SRRK) wyłącza się kontrakty na różnice kursowe z prawa do kompensacji podatkowej, co stanowi dyskryminację instrumentu finansowego, krajowego rynku i inwestorów detalicznych inwestujących na rynku CFD, podkreślają zgodnie Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych (SII) i Izba Domów Maklerskich (IDM) w uwagach przekazanych do ministerstwa finansów.

  "Stowarzyszenie i Izba uważają za nieuzasadnione wyłączenie ustawowo zdefiniowanego instrumentu finansowego, jakim są kontrakty na różnice kursowe, z prawa do kompensacji podatkowej, z której inwestorzy korzystają od wielu lat. Takie działania są niezgodne z prawem europejskim i noszą znamiona dyskryminacji podatkowej" - czytamy w komunikacie.

  Ich zdaniem, w prawie europejskim wiążącym wszystkie państwa członkowskie UE, zakaz dyskryminacji podatkowej wynika z art. 49 i art. 63 TFUE, a więc z aktów pierwotnego prawa wspólnotowego, które, w razie kolizji z regulacjami ustaw krajowych poszczególnych państw członkowskich, mają pierwszeństwo stosowania.

  "Stowarzyszenie zdecydowanie sprzeciwia się zamiarom Ministerstwa Finansów dotyczącym uniemożliwienia inwestorom inwestującym na instrumentach CFD kompensowania strat z tych instrumentów z zyskami z innych instrumentów finansowych. SII zaproponowało też wprowadzenie możliwości kompensowania strat z tytułu inwestycji w jednostki funduszy inwestycyjnych i inne papiery wartościowe z zyskami od dywidend wypłacanymi przez spółki" - powiedział wiceprezes SII Michał Masłowski, cytowany w komunikacie.

  Rynek kontraktów CFD jest ważnym elementem rozwoju szerokiego rynku kapitałowego. W Polsce, w ten rodzaj instrumentów inwestuje ok. 50 tys. inwestorów, większość z nich to klienci doświadczeni i świadomi, którzy traktują CFD jako niezbędny element uzupełniający prowadzoną przez nich działalność na wielu innych rynkach. Inwestorzy wykorzystują CFD do zawierania transakcji, których ważną rolą jest m.in. zapewnianie na rynkach płynności, jak również jako instrumenty zabezpieczające ryzyko czy też służące realizacji strategii arbitrażowych. Proponowane rozwiązanie, prowadzące do podwyższenia realnej stopy opodatkowania działalności polegającej na inwestowaniu w różnorodne instrumenty finansowe, może skłonić polskich inwestorów do korzystania z usług zagranicznych brokerów oferujących konkurencyjne produkty, podano także.

  "Często pozycje zawarte na kontraktach CFD są częścią składową większego portfela inwestycyjnego, w skład którego wchodzą również inne instrumenty finansowe, takie jak akcje, opcje czy kontrakty futures notowane na rynkach regulowanych. W związku z tym wykluczenie CFD z kompensacji podatkowej będzie stanowiło dyskryminację instrumentu finansowego, rynku i inwestorów" - powiedział ekspert Izby Domów Maklerskich ds. rynków OTC Marek Wołos, cytowany w materiale.

  Krajowe domy maklerskie zobowiązane są do przedstawienia inwestorom PIT z rozliczeniem wyników z transakcji przeprowadzanych na rynku CFD. Z kolei zagraniczne firmy inwestycyjne konkurujące z polskimi, z reguły nie przedstawiają rocznych rozliczeń podatkowych polskim klientom. W obecnej sytuacji polski klient (zwłaszcza aktywny) dokonując transakcji na rynku CFD i na innych rynkach kapitałowych przez polski dom maklerski ma prawo do kompensacji wyników z różnych instrumentów finansowych. Nierzadko stanowi to dla niego zaletę i argument wyboru polskiego podmiotu, czytamy także.

  Połowa aktywnych i doświadczonych traderów, po wprowadzeniu interwencji produktowej ESMA, zdecydowała o przeniesieniu swojego rachunku maklerskiego do kraju spoza Unii Europejskiej, to wyniki badania wpływu interwencji produktowej ESMA na inwestorów przeprowadzonego przez Izbę Domów Maklerskich we współpracy z portalem Comparic.pl.

  "Wprowadzone przez ESMA przepisy przyczyniły się do migracji inwestorów do krajów spoza UE. Ucieka najbardziej aktywny klient - inwestor świadomy i doświadczony, akceptujący podwyższone ryzyko w zamian za możliwość osiągnięcia wysokich zysków. Tego typu klienci nie są w stanie skalibrować swoich strategii do wymogów narzuconych przez ESMA" - dodał Marek Wołos.

  Powodem przeniesienia rachunku maklerskiego do krajów nie objętych interwencją produktową ESMA dla 99,6% inwestorów była możliwość wykorzystania wyższej dźwigni finansowej. Wśród powodów, dla których inwestorzy decydowali się na zmianę brokera na zarejestrowanego w innym państwie Unii Europejskiej wskazywano możliwość uzyskania w tym państwie statusu klienta profesjonalnego, a co za tym idzie możliwość wykorzystania wyższego lewara. W związku z krajową interpretacją wartości transakcji, uzyskanie w Polsce statusu klienta profesjonalnego jest trudniejsze niż w innych krajach UE. Krajowe firmy inwestycyjne, odwrotnie do zagranicznych, zobowiązane są do traktowania wartości depozytu zabezpieczającego jako wartość transakcji, podsumowano w materiale. 

  (ISBnews)

 • 05.04, 08:59Rafalska: Rząd przyjmie projekt dot. rozszerzenia 500+ w ciągu 2 tygodni 

  Warszawa, 05.04.2019 (ISBnews) - Projekt ustawy rozszerzającej program Rodzina 500+, uwzględniający przyznanie świadczenia na pierwsze dziecko, bez wymogów kryterium dochodowego został przyjęty przez Komitet Stały Rady Ministrów i najdalej za dwa tygodnie będzie rozpatrywany na posiedzeniu Rady Ministrów, poinformowała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

  "500+ na każde dziecko ma wejść w życie od 1 lipca. Więc myślę, że być może już w przyszłym tygodniu ten projekt stanie na Radzie Ministrów, albo jeszcze następnym tygodniu - a potem trafi to do parlamentu. Projekt jest kończony - był na Komitecie Stałym Rady Ministrów i został przyjęty" - powiedziała Rafalska w wywiadzie dla Radia Wnet.

  Podczas prezentacji mapy drogowej realizacji programu Nowa Piątka PiS na początku marca Rafalska mówiła, że projekt dotyczący rozszerzenia programu 500+ na każde dziecko ma zostać przyjęty przez rząd w połowie kwietnia. Do końca kwietnia zakładała trwanie prac w parlamencie, a do połowy maja - podpis prezydenta i wejście w życie przepisów 1 lipca.

  Pod koniec lutego Rafalska mówiła, że roczny koszt programu Rodzina 500+, uwzględniający przyznanie świadczenia na pierwsze dziecko, bez wymogów kryterium dochodowego wyniesie ok. 40 mld zł.

  Obecnie ze świadczenia 500+ korzysta ok. 3,6 mln dzieci. Dzięki zmianom w programie świadczenie to otrzyma ok. 6,8 mln.

  Program "Rodzina 500+" ruszył 1 kwietnia 2016 r. w całej Polsce. Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł rodzice otrzymują niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18. roku życia. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę (lub 1200 zł netto w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego) wsparcie można otrzymać także na pierwsze lub jedyne dziecko.

  (ISBnews)

   

 • 04.04, 14:10Parlament Europejski przyjął projekt nowelizacji dyrektywy gazowej 

  Warszawa, 04.04.2019 (ISBnews) - Parlament Europejski przyjął projekt zmian w dyrektywie gazowej, dzięki którym prawo Unii Europejskiej będzie stosowane wobec wszystkich gazociągów z państw trzecich do państw wspólnoty, podała instytucja.

  "Posłowie przyjęli w czwartek rewizję reguł rynku gazu w UE 465 głosami 'za' wobec 95 'przeciw' i 68 'wstrzymujących się', rozszerzając obowiązywanie przepisów UE (w tym przepisów ochrony konkurencji) na wszystkie rurociągi wchodzące na teren UE z państw trzecich" - czytamy w komunikacie.

  Znowelizowane przepisy zapewnią rozdzielenie własności gazociągów i własności podmiotów zajmujących się przesyłem gazu. Nakazują także zapewnienie dostępu innych operatorów przesyłowych.

  "Rewizja ta precyzuje również ramy prawne dla wszelkich przyszłych projektów rurociągów z krajami spoza UE, w tym z Wielką Brytanią, gdy stanie się ona krajem trzecim" - czytamy dalej.

  Wyłączny nadzór nad nowymi umowami i ewentualnymi wyłączeniami sprawować będzie Komisja Europejska. W przypadku istniejących gazociągów, państwo członkowskie może podjąć decyzję o derogacji w ciągu jednego roku od wejścia w życie dyrektywy, jeżeli nie będzie to ze szkodą dla konkurencji

  "Wiele zainteresowanych stron nastawionych na zysk chciało, aby negocjacje te zakończyły się niepowodzeniem, ponieważ bez tej umowy przepisy UE nie miałyby zastosowania do gazociągów z krajów spoza UE. Ale to, co przyniosłoby korzyści niektórym uczestnikom rynku, przyniosłoby wielowymiarową stratę dla naszych obywateli i całej Unii Energetycznej. Od tej pory wszystkie gazociągi z krajów nienależących do UE, w tym Nord Stream 2, będą musiały zostać dostosowane do przepisów UE: dostępu stron trzecich, rozdziału własności, niedyskryminujących taryf i przejrzystości. Przekłada się to na większe bezpieczeństwo energetyczne na naszym kontynencie. Zawsze był to główny cel Parlamentu Europejskiego i cieszę się, że go osiągnęliśmy" - powiedział poseł sprawozdawca Jerzy Buzek, przewodniczący Komisji Przemysłu i Energii PE, cytowany w komunikacie.

  Po formalnym zatwierdzeniu przez ministrów UE, dyrektywa zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE i wejdzie w życie 20 dni później. Państwa członkowskie będą miały dziewięć miesięcy na dostosowanie ustawodawstwa krajowego do tej dyrektywy.

  UE importuje obecnie ponad 70% gazu ziemnego, głównie z Norwegii, Rosji i Algierii, głównie rurociągami, zaznaczono także w materiale.

  (ISBnews)

 • 04.04, 13:25Program gosp. FPP i CALPE ma przynieść +4,6 mld zł rocznie finansom publicznym 

  Warszawa, 04.04.2019 (ISBnews) - Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE) szacują, że wpływ z realizacji programu gospodarczego dla Polski na saldo sektora finansów publicznych wyniesie +4,6 mld zł rocznie.

  "Program, który opracowaliśmy zakłada wpływy z wzrostów dochodów i ograniczenia wydatków na poziomie 13,7 mld zł, ale przy założeniu kosztów realizacji programu na poziomie 9,1 mld zł to saldo wynosi właśnie 4,6 mld zł rocznie" - powiedział przewodniczący FPP i prezes CALPE Marek Kowalski podczas prezentacji programu opracowanego przez te organizacje.

  Dodał, że wprowadzenie proponowanych zmian, które nie tylko uporządkują otoczenie prawne działalności gospodarczej na przyszłość, ale również naprawią błędy przeszłości i spowodowane przez nie szkody.

  Program zakłada wpływy z wzrostów dochodów i ograniczenia wydatków na poziomie 13,7 mld zł z tytułu:

  - wprowadzenia składek na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorców proporcjonalnych do dochodu (+7,8 mld zł),

  - uporządkowania zbiegów tytułów do ubezpieczenia społecznego (+3,2 mld zł),

  - ograniczenia szarej strefy w obszarze zakładów wzajemnych (+0,5 mld zł),

  - efektów poprawy jakości ochrony zdrowia i ograniczenia absencji chorobowych oraz rent z tytułu niezdolności do pracy (+2,2 mld zł), podano w materiale prasowym.

  Koszt realizacji programu gospodarczego wyniósłby 9,1 mld zł - przewiduje się wzrost wydatków z tytułu restytucji ubezpieczeń społecznych (0,2 mld zł), wprowadzenia zachęt dla uczestników proponowanych Pracowniczych Planów Zdrowotnych (2,4 mld zł) oraz finansowania przez FUS całości kosztów związanych z absencją chorobową pracowników (6,5 mld zł), podano także.

  FPP opracowała trzy główne działania dla uporządkowania ubezpieczeń społecznych:

  1.           wprowadzenie składek proporcjonalnych do dochodu

  2.           likwidacja zbiegu tytułów do ubezpieczenia społecznego

  3.           restytucja ubezpieczeń społecznych

  Według głównego ekonomisty FPP, eksperta CALPE Łukasza Kozłowskiego, wprowadzenie proporcjonalnych do dochodu składek na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorców oraz uporządkowanie zbiegów tytułów do ubezpieczenia społecznego przyniosą odpowiednio wpływ 7,8 mld zł i 3,2 mld zł do budżetu państwa.

  "Dzięki wprowadzeniu rekomendowanych zmian deficyt FUS zostałby ograniczony łącznie o 11 mld zł rocznie" - powiedział Kozłowski podczas konferencji.

  Według FPP, wyeliminowane zostałyby ponadto bodźce do stosowania niestandardowych form zatrudnienia oraz oddalona zostałaby perspektywa narastającego kryzysu społecznego w związku z gwałtownym wzrostem liczby emerytów pozbawionych prawa do najniższego świadczenia, która w ciągu kilku lat mogłaby wzrosnąć do 0,5 mln osób.

  FPP rekomenduje również wprowadzenie pracowniczych planów zdrowotnych (PPZ).

  "Szacujemy, że w ramach pracowniczych planach zdrowotnych można zebrać około 5 mld zł co by się przekładało na wzrost poziomu finansowania polskiego systemu ochrony zdrowia o 6%" - powiedział Kozłowski.

  Według niego, ponadto wprowadzenie PPZ potencjalnie zmniejszyłoby liczbę dni absencji chorobowych w roku o ponad 10 mln i ograniczyłoby koszt wynagrodzeń i zasiłków chorobowych o blisko 800 mln zł rocznie.

  "Zakładamy, że bezpośrednim efektem przyjęcia rekomendowanych rozwiązań będzie zwiększenie poziomu polskiego PKB o ok. 0,2%" - dodał Kozłowski.

  Główne założenia PPZ to:

  - dobrowolne uczestnictwo z automatycznym zapisem i bazowa składka w wysokości 0,75% podstawy wymiaru składki zdrowotnej

  - zwiększenie odliczenia składki zdrowotnej z 7,75% do 8% podstawy wymiaru partycypującym w PPZ

  - możliwość korzystania z PPZ również przez osoby nie pozostające w stosunku pracy (np. przedsiębiorcy)

  - odliczanie składek przeznaczonych na dodatkowy zakres ubezpieczenia w PPZ zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika.

  Według FPP, koszt wprowadzenia zachęt fiskalnych w postaci PPZ wyniósłby 2,4 mld zł.

  Kozłowski dodał, że program PPZ zakłada zamawianie usług zarówno przez państwową, jak i prywatną służbę zdrowia.

  "Już teraz na rynku brakuje około miliona pracowników i pracodawcy muszą też wziąć to wszystko pod uwagę. Ten program ma na celu m.in. zmniejszenie absencji pracowniczych i oczywiście wymaga to obudowania w odpowiednie ramy prawne" - wskazał Kowalski.

  Przedstawiciele FPP uważają, że należy wprowadzić także zmiany w ubezpieczeniu chorobowym.

  "Koszt wypłaty wynagrodzenia chorobowego przez pracodawców wynosi 7 mld zł. Spośród 14,2 mln ubezpieczonych 47% skorzystało ze zwolnienia lekarskiego, którzy średnio spędzili 36 dni na zwolnieniach chorobowych i są to dane za 2018 r." - powiedziała ekspert FPP Grażyna Spytek-Bandurska podczas konferencji.

  Dodała, że obecnie składkę chorobową płacą pracownicy (2,45%), a za pierwsze 33 dni choroby pracownik otrzymuje 80% wynagrodzenia, które jest kosztem pracodawcy zatrudniającego na umowę o pracę.

  "A gdyby za czas choroby pracownik nadal otrzymywał zasiłek chorobowy w wysokości 80% wynagrodzenia, ale finansowany w całości przez Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, a składki chorobowe płaciliby tylko pracodawcy. Byłoby to korzystne rozwiązanie dla przedsiębiorców i pracowników a także dla budżetu" - dodała Bandurska.

  Według niej, efektem zmian w ubezpieczeniu chorobowym dla pracodawcy byłoby zmniejszenie ryzyka ekonomicznego związanego z zatrudnianiem na podstawie umowy o pracę, a dla pracownika zwiększenie szansy nawiązania takiego stosunku pracy.

  Jak szacuje FPP, poprawa jakości ochrony zdrowia i ograniczenia absencji chorobowych oraz rent z tytułu niezdolności do pracy przyniesie oszczędności oraz zwiększone wpływy do sektora finansów publicznych na poziomie łącznie 2,2 mld zł rocznie.

  Zdaniem przedstawicieli organizacji, podstawą uporządkowania funkcjonowania systemu stanowienia prawa jest eliminacja negatywnych zjawisk i w związku z tym rekomenduje:

  1.           traktowanie wprowadzania zmian w prawie jako ostateczność

  2.           przyjęcie obowiązku i zasad szczegółowego uzasadniania projektów oraz poprawek

  3.           wprowadzenie przeglądów obowiązującego prawa

  4.           wzmocnienie roli koordynatora oceny skutków regulacji

  5.           wprowadzenie systemu niezależnej, eksperckiej weryfikacji rządowej oceny skutków regulacji

  6.           zagwarantowanie proporcjonalności procedur legislacyjnych

  7.           przyjęcie zasady prostego prawa oraz przejrzystej publikacji

  "Jakość prawa ma podstawowe znaczenie dla skuteczności realizacji polityk publicznych. Dochowanie wszystkich procedur powinno być warunkiem procedowania wszystkich projektów legislacyjnych. Akty prawne są zmieniane zbyt często i to powinno się zmienić" - powiedział ekspert FPP i CALPE Grzegorz Lang, podczas konferencji.

  FPP postuluje również działania mające na celu dalsze ograniczanie szarej strefy w polskiej gospodarce, której wartość w warunkach 2018 r. wynosi ok. 402 mld zł.

  "Szara strefa zaburza warunki konkurencji wśród przedsiębiorców i powoduje, że nieuczciwe podmioty zyskują przewagę nad uczciwymi. Rekomendacje, aby były skuteczne, muszą być realizowane przy udziale przedsiębiorców" - powiedział wiceprzewodniczący FPP Mariusz Korzeb podczas konferencji.

  Dodał, że niezbędna jest współpraca przedsiębiorstw np. z resortem finansów przy stanowieniu odpowiednich przepisów prawnych.

  Do najważniejszych sposobów walki z szarą strefą według FPP należą:

  1.           uproszczenie systemu podatkowego,

  2.           ograniczenie obciążeń fiskalnych dla przedsiębiorców,

  3.           zmniejszanie kosztów prowadzenia działalności,

  4.           ograniczenie liczby regulacji, koncesji i pozwoleń,

  5.           odchodzenie od represyjności na rzecz współpracy i wsparcia przedsiębiorców.

  Federacja Przedsiębiorców Polski jest organizacją, której nadrzędnym celem jest zapewnienie właściwego rozwoju oraz bezpieczeństwa zarówno pracodawcom, jak i pracownikom.

  (ISBnews)

   

 • 04.04, 12:40Deloitte: Wdrożenie PPK to wzrost kosztów zatrudnienia o ok. 1% 

  Warszawa, 04.04.2019 (ISBnews) - Wdrożenie pracowniczych planów kapitałowych (PPK) to wzrost kosztów zatrudnienia ponoszonych przez firmy o około 1%, uważają eksperci firmy doradczej Deloitte.

  "Choć może się to wydawać niewiele, to PPK będą mogły mieć wpływ na dynamikę wzrostu wynagrodzeń, gdyż w średnim i długim okresie koszt wpłat pracodawcy może zostać przerzucony częściowo na pracownika. Z drugiej jednak strony, w krótkim okresie wdrożenie PPK jest dla przedsiębiorstw tańsze niż wdrożenie pracowniczych programów emerytalnych (PPE). Popularność tych ostatnich wzrosła znacząco w ostatnich miesiącach" - czytamy w komunikacie.

  Z ankiety Deloitte wynika, że w relacji do całkowitych kosztów zatrudnienia, PPE spowoduje ich wzrost o 2,2%.

  "Relatywnie mały wzrost kosztów zatrudnienia z powodu PPK czy PPE nie oznacza, że nie wywoła napięć w niektórych firmach - zwłaszcza w tych, gdzie wynik netto jest niski w relacji do kosztów. Dane GUS wskazują, że mimo dobrej koniunktury w 2018 r. wynik netto w sektorze firm zmniejszył się ze 150 mld zł do 138 mld zł, a rentowność netto spadła z 4,4% do 3,7%" - czytamy w podsumowaniu ankiety.

  "Jednym z najważniejszych zadań pracodawcy jest wyłonienie instytucji, która w imieniu pracowników będzie zarządzała zgromadzonym kapitałem. Ankieta przeprowadzona przez nas w trakcie webcastu poświęconego tej kwestii pokazała, że wiele firm nie podjęło jeszcze żadnych kroków w zakresie wdrożenia PPK" - powiedziała lider zespołu prawa pracy, Radca Prawny, Deloitte Legal Anna Skuza, cytowana w materiale. 

  Wśród firm zatrudniających powyżej 250 pracowników 47% przygotowuje się do wprowadzenia PPK, a 25% nie rozpoczęło jeszcze żadnych prac nad wdrożeniem. Z kolei spośród firm zatrudniających od 50 do 250 pracowników, czyli tych, które obowiązek wdrożenia PPK obejmie od 1 stycznia 2020 roku, 62% nie rozpoczęło przygotowań w tym zakresie.

  Ankieta "Pracownicze plany kapitałowe a dynamika wzrostu wynagrodzeń w polskich firmach" przeprowadzono na próbie 64 przedstawicieli dużych firm i 53 przedstawicieli średnich firm.

  1 lipca 2019 roku PPK zostaną wprowadzone w spółkach zatrudniających ponad 250 pracowników, a w ciągu kolejnych 18 miesięcy do programu dołączać będą również mniejsze przedsiębiorstwa.

  (ISBnews)

   

 • 04.04, 11:19Sejm przyjął ustawę Emerytura+ 

  Warszawa, 04.04.2019 (ISBnews) - Sejm przyjął ustawą o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r . Obecnie ustawa trafia do Senatu.

  Wcześniej rząd w ocenach skutków regulacji podał, że celem jednorazowego świadczenia pieniężnego, obok pomocy dla emerytów i rencistów, ma być w szczególności zmniejszenie różnic dochodowych w społeczeństwie. W przedmiotowym projekcie ustawy proponuje się wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego. Świadczenie to wypłacone zostałoby wszystkim emerytom i rencistom w maju 2019 r., w kwocie najniższej emerytury, która od 1 marca 2019 r. wynosi 1 100 zł (brutto).

  Od marca br. minimalna emerytura wynosi 1 100 zł. Jak wskazywało wcześniej MRPiPS, ubiegłoroczna waloryzacja świadczeń była najwyższa od 5 lat - emerytury wzrosły o 2,98%. W 2017 r. najniższa emerytura wzrosła z kolei z 882,56 do 1 tys. zł. (tj. o ponad 13%). W sumie najniższe świadczenia dla emerytów i rencistów w latach 2016-2019 wzrosły o ok. jedną czwartą.

  (ISBnews)


   

 • 04.04, 10:57ZPP: Wysokie podatki największa barierą dla MŚP w Polsce 

  Warszawa, 04.04.2019 (ISBnews) - Dla 60% przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) największą przeszkodą w prowadzeniu działalności gospodarczej są wysokie podatki, wynika z badania przeprowadzonego przez Maison & Partners na zlecenie Związku Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP). Kolejne utrudnienia dla polskich MŚP to koszty pracy - 50% wskazań oraz nadmiar obowiązków biurokratycznych - 44%.

  "Musi martwić, że katalog barier w prowadzeniu działalności, które przedsiębiorcy uznają za najbardziej uciążliwe, w zasadzie nie ulega zmianie. Cały czas system podatkowy, koszty pracy, biurokracja i skomplikowane, niestabilne otoczenie regulacyjne są czynnikami, które są dla firm najbardziej dokuczliwe. A musimy pamiętać, że mikroprzedsiębiorcy odczuwają te problemy znacznie intensywniej, niż większe podmioty. W każdym z tych tematów opublikowaliśmy już niezliczone raporty i stanowiska - widzimy pewne zmiany w dobrym kierunku, ale to wciąż za mało i za wolno" - powiedział prezes ZPP Cezary Kaźmierczak, cytowany w komunikacie.

  Badanie wykazało, że 64% osób zapytanych o najważniejsze powody niezatrudniania większej liczby pracowników w małych i średnich firmach, wskazało na brak środków finansowych (np. zbyt duże koszty zatrudnienia pracownika). 

  "Zbyt niskie zyski spowodowane brakiem środków finansowych stanowią także główną przeszkodę, aby małe lub średnie firmy inwestowały swój kapitał. Twierdzi tak 48% ankietowanych" - czytamy w materiale.

  Zachętą do rozpoczynania działalności gospodarczej zdaniem 43% badanych firm byłby wydłużony okres płatności preferencyjnej składki ZUS.

  "Rekomendowałbym rządowi, by zamiast wymyślać 'testy przedsiębiorcy' i ograniczać możliwość rozliczania się podatkiem liniowym samozatrudnionym, przyjrzał się temu badaniu. Polepszenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej przysłuży się wszystkim i gwarantuję, że będzie szybko odczuwalne w budżecie państwa" - podsumował Kaźmierczak. 

  Badanie zostało zrealizowane na grupie 733 przedsiębiorców wśród reprezentatywnej po względem ilości zatrudnianych pracowników, próby firm sektora MŚP (do 250 zatrudnionych) w styczniu 2019 roku.

  (ISBnews)

   

 • 03.04, 15:23Kwieciński: Nowelizacja Prawa budowlanego trafi wkrótce do konsultacji 

  Warszawa, 03.04.2019 (ISBnews) - Projekt nowelizacji Prawa budowlanego, który zakłada m.in. zmniejszenie zakresu dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku o pozwolenia na budowę, w najbliższych dniach trafi do konsultacji, poinformował minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Nad propozycjami zmian w ustawie pracował zespół ekspertów doradzających ministrowi.

  "Projekt nowelizacji Prawa budowlanego w najbliższych dniach trafi do konsultacji" - powiedział Kwieciński, cytowany w komunikacie.

  "Ze względu na kompleksowość zmian rekomendacje będą wprowadzone w dwóch etapach. Najpierw zajmiemy się nowelizacją Prawa budowlanego, później nową ustawą o planowaniu przestrzennym" - dodał minister.

  Według resortu, najistotniejszą zmianą dla budujących będzie zmniejszenie zakresu dokumentów potrzebnych na etapie składania wniosku o pozwolenia na budowę lub zgłoszenie.

  "Zamiast taczki z projektami, inwestorowi wystarczy kilka teczek. Do wniosku będzie dołączał bowiem tylko uproszczony projekt" - zapewnił wiceminister Artur Soboń.

  Projekt techniczny zawierający m.in. rozwiązania konstrukcyjne i instalacyjne będzie składany w urzędzie na etapie zgłoszenia zakończenia robót budowlanych lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie. Zmniejszy się również liczba wymaganych egzemplarzy projektu dołączanego do wniosku z 4 do 3, wyjaśniono.

  Projekt ustawy zakłada też wprowadzenie granicznego, pięcioletniego terminu dla stwierdzenie nieważności decyzji pozwolenia na budowę i decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Do tej pory było tak, że nieważność decyzji o pozwoleniu na budowę można było stwierdzić wiele lat po tym, jak budynek już powstał i był użytkowany. Wprowadzało to niepewność prawną. Nowe rozwiązania sprawią, że po 5 latach od doręczenia lub ogłoszenia decyzji nie będzie można już jej podważyć.

  Dzięki zaproponowanym rozwiązaniom skuteczniej egzekwowany będzie, przewidziany w Prawie energetycznym, obowiązek podłączania budynków do sieci ciepłowniczej. Te zmiany wynikają z rządowego programu "Czyste Powietrze". Projektant będzie sprawdzał, czy budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne można podłączyć do istniejącej sieci ciepłowniczej. Jeśli przedsiębiorca zarządzający siecią będzie opóźniał wydanie warunków przyłączenia do sieci, zapłaci karę za każdy dzień zwłoki. W projekcie ustawy znajdzie się też zakaz pobierania przez przedsiębiorstwa wodociągowo–kanalizacyjne opłaty za wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci, czytamy także.

  Ważna, według resortu, zmiana poprawiająca bezpieczeństwo budynków dotyczy starych - co najmniej 20-letnich - samowoli budowlanych. Łatwiej będzie je zalegalizować, co pozwoli włączyć je w system kontroli bezpieczeństwa. Warunkiem skorzystania z uproszczonej, bezpłatnej procedury będzie przedstawienie ekspertyzy technicznej i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

  W nowelizacji pojawią się kolejne zwolnienia z obowiązku pozwolenia na budowę, m.in. dla instalacji gazowych wykonywanych wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku, czy naziemnych tarasów przydomowych o powierzchni zabudowy do 35 m2. Z obowiązku zgłoszenia zwolnione będą np. huśtawki w parku i inne obiekty małej architektury w przestrzeni publicznej, czytamy dalej.

  Kwestie bezpieczeństwa użytkowania wzmocnione będą również w zakresie zmiany sposobu użytkowania budynku wpływającej na bezpieczeństwo pożarowe, na przykład przy zmianie mieszkania na przedszkole czy piwnicy w bloku na escape room. W takiej sytuacji konieczne będzie sporządzenie ekspertyzy przeciwpożarowej, podano też w komunikacie.

  (ISBnews)

   

 • 03.04, 14:07Nowela dot. wykazu podatników VAT została skierowana do sejmowej komisji 

  Warszawa, 03.04.2019 (ISBnews) - Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw został skierowany do komisji sejmowej w celu dalszego rozpatrzenia. Na podstawie noweli szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) udostępni w postaci elektronicznej ogólnodostępny wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT od 1 września 2019 r.

  "Marszałek Sejmu po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu proponuje, aby Sejm skierował projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw do Komisji Finansów Publicznych w celu dalszego rozpatrzenia" - powiedział wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki podczas pierwszego czytania projektu ustawy.

  Wcześniej podano, że wykaz będzie bezpłatnym i wygodnym narzędziem służącym podatnikom do szybkiej weryfikacji danych kontrahentów i ich rachunków, w szczególności dotyczących rejestracji do celów VAT. Wykaz zminimalizuje ryzyko nieświadomego udziału podatników w karuzelach VAT-owskich. Wprowadzany wykaz będzie zawierał dane podatników, w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji albo których wykreślono z rejestru jako podatników VAT. Ma on także objąć podatników, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona oraz podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni i zwolnieni z tego podatku,

  Zgodnie z projektem, wykaz będzie zawierał również informacje dotyczące numerów rachunków bankowych podatnika lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest on członkiem, wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym. W związku z tym rozszerzono dane nieobjęte tajemnicą skarbową również o numery tych rachunków, otworzonych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

  (ISBnews)

 • 03.04, 13:01Projekt ustawy Emerytura+ został skierowany do sejmowej komisji 

  Warszawa, 03.04.2019 (ISBnews) -  Rządowy projekt ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. został skierowany do komisji sejmowej w celu dalszego rozpatrzenia, ale jeszcze podczas dzisiejszego posiedzenie zaplanowano jego II czytanie.

  Podczas I czytania projektu został zgłoszony wniosek o jego odrzucenie i marszałek Sejmu Marek Kuchciński zarządził głosowanie.

  "Za, głosowało 6 posłów, 371 było przeciw a 16 posłów wstrzymało się od głosu. Tym samym Sejm wniosek odrzucił i skierował projekt ustawy do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w celu rozpatrzenia" - powiedział Kuchciński, podsumowując głosowanie.

  Jednocześnie komisja sejmowa została zobligowana do przedstawienia sprawozdania jeszcze podczas bieżącego posiedzenia Sejmu.

  Rząd w ocenach skutków regulacji podał, że celem jednorazowego świadczenia pieniężnego, obok pomocy dla emerytów i rencistów, ma być w szczególności zmniejszenie różnic dochodowych w społeczeństwie. W przedmiotowym projekcie ustawy proponuje się wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego. Świadczenie to wypłacone zostałoby wszystkim emerytom i rencistom w maju 2019 r., w kwocie najniższej emerytury, która od 1 marca 2019 r. wynosi 1 100 zł (brutto).

  (ISBnews)

   

 • 03.04, 11:27PIE: Przyjęcie przez UK swojej taryfy celnej to spadek eksportu z Polski o 3,2% 

  Warszawa, 03.04.2019 (ISBnews) - Gdyby Wielka Brytania przyjęła swoją taryfę celną, średnia ważona stawka celna w przywozie polskich towarów do tego kraju wyniosłaby 2,1%, w tym 6,5% w grupie produktów rolno-spożywczych, wyliczył Polski Instytut Ekonomiczny (PIE). Według PIE, przyjęcie takich stawek oznaczałoby, że polski eksport do Wielkiej Brytanii mógłby zmniejszyć się o ok. 3,2% (przyjmując 2018 r. jako bazowy).

  "Z wyliczeń Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika, że gdyby Wielka Brytania przyjęła swoją taryfę celną, to przy zachowaniu obecnej struktury towarowej średnia ważona stawka celna w przywozie polskich towarów do tego kraju wyniosłaby 2,1%, w tym 6,5% w grupie produktów rolno-spożywczych. Dla porównania przyjęcie taryfy unijnej oznaczałoby wzrost ceł do 8,5%, a w przywozie produktów rolno-spożywczych z Polski do Wielkiej Brytanii nawet do 28%. Z tytułu przywrócenia ceł, zgodnie z opublikowaną niedawno taryfą brytyjską, polski eksport do Wielkiej Brytanii mógłby zmniejszyć się o 1 846 mln zł, tj. o niespełna 3,2% (przyjmując 2018 r. jako bazowy)" - czytamy w raporcie tygodniowym Instytutu.

  Z wcześniejszych szacunków PIE wynikało, że gdyby Wielka Brytania przyjęła unijną taryfę jako swoją, spadek eksportu z tego tytułu mógłby przekroczyć 7 mld zł. Negatywne skutki twardego Brexitu odczułyby w zasadzie dwie branże: mięsna (spadek eksportu mięsa i przetworów mięsnych o 1 107 mln zł) oraz motoryzacyjna (spadek o 620 mln zł).

  "W dotychczasowych analizach Polskiego Instytutu Ekonomicznego zakładano, że w sytuacji twardego Brexitu Wielka Brytania przyjmie taryfę unijną jako swoją. Opublikowana w marcu taryfa celna Wielkiej Brytanii rzuca nowe światło na kształtowanie się polskiego eksportu na rynek brytyjski, gdyż w sytuacji wyjścia z UE bez umowy Wielka Brytania przyjmie swoją taryfę celną. Przewidziany w tej taryfie poziom ochrony celnej rynku brytyjskiego będzie wyraźnie niższy niż gdyby Wielka Brytania przyjęła jako swoją taryfę celną UE. Cło w przywozie do Wielkiej Brytanii przewidziano dla zaledwie 469 linii taryfowych - około 5% pozycji w taryfie (dla porównania w taryfie UE jest to około 70%). Cłem zostałby objęty m.in. przywóz autobusów (cło w wysokości 10-16%), samochodów osobowych (10 proc.), dostawczych i ciężarowych (10-22%) oraz motocykli (3-8%), a także odzieży (zazwyczaj 12%), mięsa i przetworów z mięsa (nawet powyżej 50% na niektóre produkty), nawozów azotowych i wieloskładnikowych (6,5%), ceramicznych naczyń kuchennych, bioetanolu, ryżu i masła. Zwraca uwagę fakt, że przywóz części i akcesoriów motoryzacyjnych do Wielkiej Brytanii nadal byłby bezcłowy" - czytamy dalej.

  Skalę spadku eksportu pogłębiłoby wprowadzenie dodatkowych barier pozataryfowych (np. kontroli celnych, sanitarnych i fitosanitarnych). Z wyjątkiem ww. grup produktów, w sytuacji zerowych ceł w przywozie z Polski do Wielkiej Brytanii, bariery pozataryfowe byłyby jedyną przeszkodą w dostępie do rynku brytyjskiego po twardym Brexicie, podkreślił Instytut.

  "Oszacowane skutki twardego Brexitu dla branży motoryzacyjnej związane ze zmniejszeniem bezpośrednio (jako eksportowany pojazd bądź części i akcesoria motoryzacyjne), lecz także jako element pojazdów produkowanych i eksportowanych przez inne kraje UE. W szczególności twardy Brexit mógłby przynieść spadek polskiego eksportu części i komponentów motoryzacyjnych do Niemiec, gdyż wiele polskich firm włączonych w globalne łańcuchy wartości dostarcza wsad dla niemieckich zakładów produkujących na rynek brytyjski" - napisano dalej w analizie.

  "Przyjęcie przez Wielką Brytanie własnej taryfy celnej oznaczałoby, że spadek popytu na importowane towary byłby niższy niż w sytuacji przyjęcia za swoją taryfy unijnej. To stwarza także potrzebę rewizji wcześniejszych szacunków dotyczących zmian zatrudnienia w polskiej gospodarce w następstwie twardego Brexitu. Przyjmując założenie, że w następstwie twardego Brexitu brytyjski popyt na produkty pochodzące z UE (w tym Polski) zmniejszyłby się o 10%, można szacować, że w Polsce liczba osób pracujących dzięki eksportowi do Wielkiej Brytanii zmalałaby o 18,6 tys., tj. 0,1% ogółu pracujących w gospodarce" - podsumowano w raporcie.

  (ISBnews)

 • 03.04, 11:26Prezydent podpisał nowelę dot. m.in. wydawania identyfikatora wyrobom tytoniowym 

  Warszawa, 03.04.2019 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał znowelizowaną ustawę o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych dotyczącą m.in. zasad wydawania niepowtarzalnego identyfikatora produktom tytoniowym i wprowadzającą przepisy w zakresie podmiotu uprawnionego do generowania i wydawania niepowtarzalnego identyfikatora, podała Kancelaria Prezydenta.

  "Calem ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych jest dostosowanie dotychczasowych przepisów do rozwiązań przyjętych w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2015/2183 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiającej wspólny format zgłaszania papierosów elektronicznych i pojemników zapasowych oraz decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2015/2186 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiającej format przekazywania i udostępniania informacji o wyrobach tytoniowych, oraz odwołanie się do zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich" - czytamy w komunikacie.

  Ponadto ustawa ma na celu doprecyzowanie obowiązujących przepisów w związku z wątpliwościami interpretacyjnymi, które pojawiały się podczas stosowania ustawy implementującej do krajowego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów oraz uchylającej dyrektywę 2001/37/WE. Ustawa doprecyzowuje również obecnie istniejące przepisy w związku z pojawiającymi się wątpliwościami interpretacyjnymi przy realizacji zadań Inspektora do Spraw Substancji Chemicznych.

  "W ustawie uregulowano m.in.:

  - obowiązki producentów lub importerów papierosów w zakresie przekazywania próbek papierosów organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

  - sankcje za udostępnianie po raz pierwszy w celu dalszej sprzedaży albo udostępnianie po raz pierwszy w celu wprowadzenia do obrotu wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych, w stosunku do których wydano decyzję na podstawie art. 8a ust. 5b i art. 11b ust. 11,

  - sankcje za udostępnianie po raz pierwszy w celu dalszej sprzedaży albo udostępnianie po raz pierwszy w celu wprowadzenia do obrotu wyrobów tytoniowych, wyrobów ziołowych do palenia, bez dopełnienia obowiązku przekazania jednorazowej informacji, o której mowa w art. 8a ust. 1, odnośnie ich rodzaju lub marki czy wykazu składników, o którym mowa w art. 11h ust. 1, odnośnie ich rodzaju lub marki,

  - katalog danych, które nie są uznawane za tajemnicę handlową, np. informacje dotyczące użycia i ilości dodatków innych niż środki aromatyzujące oraz badań i danych dotyczących toksyczności i właściwości uzależniających,

  - zasady wydawania niepowtarzalnego identyfikatora (producent lub importer wyrobów tytoniowych przeznaczonych na rynek Unii Europejskiej jest obowiązany do zapewnienia oznaczenia opakowania jednostkowego wyrobów tytoniowych niepowtarzalnym identyfikatorem drukowanym lub umieszczanym w sposób nieusuwalny i trwały),

  - przepisy w zakresie podmiotu uprawnionego do generowania i wydawania niepowtarzalnego identyfikatora (wymaganego przepisami UE),

  - maksymalną opłatę za wygenerowanie i wydanie jednego niepowtarzalnego identyfikatora oraz obowiązek producentów lub importerów wyrobów tytoniowych przeznaczonych na rynek krajowy do występowania o niepowtarzalny identyfikator do podmiotu wydającego identyfikator, zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/574,

  - podstawę prawną do wydawania decyzji administracyjnej na podstawie, której nowatorskie wyroby tytoniowe mogą być udostępniane po raz pierwszy w celu dalszej sprzedaży albo udostępniane po raz pierwszy w celu wprowadzenia do obrotu" - czytamy w dalej. .

  W ustawie zawarto przepisy przejściowe, regulujące sprawy, które zostały wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy.

  "Ponadto, biorąc pod uwagę konieczność uwzględnienia odpowiednich okresów przejściowych dla poszczególnych kategorii wyrobów tytoniowych, przepisy ustawy dotyczące stosowania niepowtarzalnego identyfikatora oraz odpowiedniego zabezpieczenia wchodzą w życie dla papierosów i tytoniu do samodzielnego skręcania od dnia 20 maja 2019 r., natomiast dla pozostałych wyrobów tytoniowych od dnia 20 maja 2024 r." - czytamy także.

  Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem części przepisów, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

  (ISBnews)