ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 06.04, 11:16Sejm przyjął ustawę zwiększającą elastyczność w dysponowaniu środkami unijnymi 

  Warszawa, 06.04.2020 (ISBnews) - Większą elastyczność dla beneficjentów programów unijnych oraz możliwość przesunięcia środków unijnych na zwalczanie skutków epidemii koronawirusa zakłada ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COViD-19 w 2020 r. Została ona przyjęta w piątek przez Sejm i skierowana do Senatu.

  Dzięki jej wprowadzeniu część z zakontraktowanych na ten rok środków unijnych w wysokości 7,4 mld euro będzie mogła zostać przekazana na ograniczanie niepożądanych skutków epidemii koronawirusa dla gospodarki.

  Przepisy (które mają obowiązywać do 31 grudnia 2020 r.) dotyczą uelastycznienia terminów naborów wniosków projektów, realizowanych przy wsparciu środków unijnych, Możliwe też będzie wprowadzanie nadzwyczajnego trybu wyboru projektów czy udzielanie ulg w spłacie należności, zmiany harmonogramu realizacji projektów, a także zmiany umów o dofinansowanie oraz terminu realizacji i rozliczania projektów.

  Proponowane przepisy dają także możliwość pracy zdalnej komisji oceniających projekty, komitetów monitorujących, a nawet kontroli i audytów. Przewidziana jest również możliwość przedłużenia terminów w postępowaniach administracyjnych albo ich zawieszenia i wstrzymania wykonania decyzji.

  Dotychczas podpisanych zostało ponad 60 tys. umów. Ich łączna wartość wynosi 454 mld zł, w tym wkład unijny 276 mld zł.

  Zgodnie z projektem, nowe przepisy będą mogły być stosowane również do środków podlegających ponownemu użyciu z programów perspektywy 2007-2013.

  Ponadto przepisy specustawy funduszowej stosowane będą do realizacji i rozliczania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

  (ISBnews)

   

 • 06.04, 11:09Morawiecki apeluje do UE o wprowadzenie nowych podatków, by walczyć z pandemią 

  Warszawa, 06.04.2020 (ISBnews) - Unia Europejska musi zbudować bardzo ważny pakiet działań, ograniczających skutki epidemii koronawirusa. Środki, których potrzebuje mogłyby pochodzić z nowych podatków, w tym m.in. podatku cyfrowego, podatku od transakcji handlowych czy podatku od śladu węglowego, uważa premier Mateusz Morawiecki.

  "Polska podkreśla bardzo jednoznacznie, że Unia Europejska musi zbudować bardzo odważny pakiet, że musimy wrócić do poprzednich naszych pomysłów, oczywiście nie tylko polskich […] do pomysłów takich, jak podatek cyfrowy, podatek od transakcji finansowych, do pomysłów takich, jak podatek od śladu węglowego czy pomysłów takich jak ten, który jest unikalnym pomysłem Grupy Wyszehradzkiej, czyli podatek od wielkich korporacji międzynarodowych" - powiedział Morawiecki podczas wystąpienia w Sejmie.

  "To są pomysły, które mogą spowodować, że do budżetu Unii Europejskiej wpłynie nie jeden czy dwa miliardy nowych środków, ale dziesiątki miliardów euro rocznie nowych środków na walkę z koronawirusem" – zaznaczył.

  Podkreślił, że konieczna jest także likwidacja rajów podatkowych.

  "Koniec z rajami podatkowymi. Raje podatkowe są wielkim ubytkiem środków dla krajów wszystkich: i tych bogatych i tych biedniejszych" – zaznaczył.

  (ISBnews)

   

 • 03.04, 16:58MŚ: Zakaz wstępu do lasów i parków narodowych obowiązuje od dziś do 11 kwietnia 

  Warszawa, 03.04.2020 (ISBnews) - W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo, w związku ze stanem epidemii oraz dyspozycją premiera, od 3 kwietnia do 11 kwietnia br. włącznie, Lasy Państwowe wprowadzają tymczasowy zakaz wstępu do lasu, a parki narodowe pozostają zamknięte, podało Ministerstwo Środowiska.

  "Niestety ostatnie dni pokazują, że mimo próśb i apeli, wciąż dużo osób wykorzystuje czas odizolowania na pikniki i towarzyskie spotkania, m.in. na terenach zarządzanych przez Lasy Państwowe. Dlatego na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i w związku z § 17 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, dyrektor generalny Lasów Państwowych oraz dyrektorzy parków narodowych polecili wprowadzić okresowy zakaz wstępu - do 11 kwietnia br. włącznie. Straż Leśna i Straż Parków Narodowych będzie egzekwowała przestrzeganie tego zakazu" - czytamy w komunikacie.

  "W czasach epidemii jedynie solidarne i odpowiedzialne zachowanie daje nadzieję na jej skrócenie i na szybki powrót do normalnego funkcjonowania. Prosimy o poważnie potraktowanie tych zakazów, w trosce o nas wszystkich. Ludzkie życie i zdrowie jest wartością nadrzędną. Możemy je ochronić jedynie poprzez wspólne poddanie się koniecznym i tymczasowym ograniczeniom" - czytamy dalej.

  Od kilkunastu dni obowiązuje stan epidemii, przedłużono zawieszenie zajęć szkolnych w przedszkolach, szkołach podstawowych, średnich i na uczelniach do Wielkanocy. Przedłużono też zamknięcie granic. Ze względu na dalsze rozprzestrzenianie się koronawirusa, wprowadzono ograniczenia liczby klientów w sklepach: do 3 osób na kasę oraz na poczcie: do 2 osób na okienko. Wprowadzono zakaz poruszania się więcej niż dwóch osób (z wyjątkiem rodzin). Zamknięto skwery, bulwary i parki.

  (ISBnews)

   

 • 03.04, 11:17PINK: Niektóre centra handlowe mogą prawie w całości utracić przychody z czynszu 

  Warszawa, 03.04.2020 (ISBnews) - Właścicielom obiektów handlowych, w zależności od wielkości i struktury najemców, grozi nawet do ponad 90% spadku przychodów z czynszu, co może prowadzić do upadłości - w pierwszej kolejności mniejszych przedsiębiorców, oceniła dyrektor operacyjna Polskiej Izby Nieruchomości Komercyjnych (PINK) Agnieszka Jachowicz. W związku z tym Izba apeluje o symetryczne wsparcie dla wszystkich podmiotów rynku nieruchomości komercyjnych, co oznacza uwzględnienie właścicieli oraz inwestorów w programie osłonowym przygotowanym przez polski rząd.

  "Ustawa stanowi o wygaśnięciu umów, w uzasadnieniu zaś ustawodawca wspomina o zawieszeniu czynszów - zatem należy się spodziewać wygasania umów, które będą skutkować niepłaceniem czynszu. Dotyczy to wszystkich najemców, również tych działających poza sklepami funkcjonującymi w ramach obecnych ograniczeń. Struktura najmu w centrach handlowych jest zróżnicowana, w starszych centrach funkcjonują jeszcze duże hipermarkety, które mogą zajmować nawet około 20% powierzchni najmu, w nowych powierzchnia wynajmowana przez operatorów spożywczych waha się od ok. 2,5% do 10%. Dla centrów z małym supermarketem spożywczym spadek czynszu może więc wynosić ponad 90% (należy zwrócić uwagę na fakt, że hipermarket czy supermarket nie należy do najwięcej płacących najemców za m2)" - napisała Jachowicz w komentarzu dla ISBnews.

  "Z upadłością będą borykać się mali przedsiębiorcy, właściciele obiektów ponad 2 000 m2 gdzie nie ma w ogóle operatora spożywczego. Lepiej poradzą sobie mniejsze obiekty, gdzie oprócz operatora spożywczego działa np. sklep z artykułami budowlanymi i wyposażeniem wnętrz, apteka, pralnia czy sklep ze środkami czystości" - dodała.

  Ze stanowiskiem Izby zgadza się dyrektor Działu Badań Rynku i Doradztwa w JLL Mateusz Polkowski.

  "Polski sektor nieruchomości komercyjnych na przestrzeni ostatniej dekady wypracował mocne fundamenty i najmocniejszą pozycję inwestycyjną wśród wszystkich krajów regionu CEE. To zasługa zarówno zagranicznych, jak i rodzimych deweloperów, inwestorów i właścicieli, dla których zwieńczeniem biznesowych sukcesów, w bardzo różnych branżach, było wybudowanie np. centrów handlowych. Stworzyli miejsca pracy dla setek pracowników biurowych oraz osób działających w branży handlowej czy magazynowej. Dlatego instrumenty pomocy proponowane przez polskie władze powinny uwzględniać również ich stronę i zapewniać im bezpieczeństwo prowadzenia biznesu w tych bardzo trudnych warunkach. To, w jaki sposób rząd reaguje teraz, wpłynie najprawdopodobniej na obniżenie poziomu atrakcyjności inwestycyjnej kraju w długiej perspektywie. Trzeba, oczywiście, pomagać najemcom centrów handlowych i jest to oczywiste, niemniej jednak nie można tego robić wyłącznie kosztem właścicieli obiektów, ponieważ jest to najprościej ujmując niesprawiedliwe" - skomentował dla ISBnews Polkowski.

  1 kwietnia PINK zaapelowała o symetryczne wsparcie dla wszystkich podmiotów rynku nieruchomości komercyjnych, co oznacza uwzględnienie właścicieli oraz inwestorów w programie osłonowym przygotowanym przez polski rząd. Wg PINK uchwalone zapisy Tarczy Antykryzysowej nie uwzględniły ich perspektywy co oznacza, że państwo pominęło w swoich działaniach kluczowych uczestników rynku.

  "Polski sektor nieruchomości komercyjnych (biura, magazyny, powierzchnie handlowe) odpowiada za 12% polskiego PKB i był dotąd stabilnym źródłem wpływów budżetowych państwa oraz lokalnych samorządów. W ciągu ostatnich 10 lat wartość inwestycji w tym sektorze wyniosła ponad 42 mld euro (ok. 180 mld zł). Ponadto Polska jest największym rynkiem biurowym w naszym regionie z ponad 11 mln m2 nowoczesnych biur, w których pracuje ponad milion osób oraz ósmym rynkiem magazynowym w Europie pod względem podaży" - podkreślała PINK.

  Do projektu tzw. tarczy antykryzysowej PINK zgłosiło następujące - nieuwzględnione w ustawie - postulaty:

  - Udzielenie pomocy dla właścicieli budynków w sytuacjach racjonalnych żądań o zwolnienie z czynszów czy też ustawowych regulacji w zakresie zawieszenia czynszów (wprowadzonych dla galerii handlowych).

  - Wsparcie w zakresie kosztów operacyjnych w czasie ograniczonego funkcjonowania budynków.

  - Wprowadzenie większej elastyczności dla jednostek samorządu w zakresie podatku od nieruchomości (np. wprowadzenie możliwości odzyskania podatku od nieruchomości już zapłaconego przez przedsiębiorcę przed dniem wejścia w życie ustawy po 1 stycznia 2020).

  - Zmiany w zakresie art. 15g, tak aby warunek posiadania braku zaległości na koniec 3 kwartału uważało się za spełniony, jeżeli przedsiębiorca dysponuje zaświadczeniem o niezaleganiu z ZUS i / lub organów podatkowych wydanych w dowolnym okresie późniejszym.

  - Odroczenie spłat rat kredytów oraz odsetek zaciągniętych na zakup/budowę nieruchomości.

  - Zniesienie podatku od czynności cywilnoprawnych od wszelkich wkładów w spółkach osobowych, dopłat do spółek z.o.o. oraz podniesienia kapitału w spółkach kapitałowych wynikających z zaistniałej sytuacji.

  - Zmiany w zakresie prawa do wstecznego rozliczenia strat za 2020 (CIT i PIT) - jeżeli strata powstaje od początku 2020 roku, to powinna istnieć możliwość jej uwzględniania i korygowania na bieżąco roku 2019 i ewentualnej korekty w przypadku, gdy w 2020 strata będzie inna lub nie wystąpi.

  - Utrzymanie 3-miesięcznego okresu do wydawania interpretacji podatkowych (zamiast wprowadzonego wydłużenia tego okresu do 6 miesięcy).

  PINK postuluje zawieszenie zobowiązań wynajmujących / właścicieli obiektów handlowych wobec banków / instytucji finansowych, co stanowi niezbędną konsekwencję zawieszenia zobowiązań najemców wobec właścicieli obiektów handlowych. Brak takiego zapisu będzie oznaczać masowe składanie wniosków o upadłość, co odbije się także na najemcach, podkreśliła IZBA.

  Tomasz Chaberko

  (ISBnews)

   

 • 03.04, 11:00IFR: 57,7% firm rodzinnych obawia się, że nie przetrwa najbliższych 12 tygodni 

  Warszawa, 03.04.2020 (ISBnews) - Polscy przedsiębiorcy rodzinni bardzo krytycznie podchodzą do pakietu ustaw tzw. tarczy antykryzysowej. Większość z nich (67,3%) negatywnie ocenia trafność rozpoznania ich potrzeb przez rząd oraz przygotowany pakiet wsparcia (83,3%), wynika z badania Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych (IFR). Jednocześnie 57,7% firm rodzinnych stwierdza, że nie przetrwa najbliższych 12 tygodni.

  "Lepiej oceniane są starania Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców - zebrał on jedynie 46,8% negatywnych ocen, choć prawie tyle samo przedsiębiorców (41,7%) wstrzymało się od oceny jego roli, zapewne dlatego, że działał on poza głównym nurtem mediów oraz nie jest bezpośrednio zaangażowany w proces legislacyjny" - czytamy w komunikacie poświęconym badaniu.

  Obecne ograniczenia działalności gospodarczej rodzą obawę. 57,7% firm stwierdza, że nie przetrwa najbliższych 12 tygodni. Natomiast 44,3% nie doczeka nawet 9 tygodni. Firmy rodzinne przewidują poważne problemy, pomimo obowiązywania tarczy antykryzysowej już od kwietnia. Bankructwo firm oznacza jednocześnie ruinę rodzin przedsiębiorców. Dla 91% respondentów dochody z firmy stanowią ponad połowę rodzinnych dochodów. Dla 71,8% to ponad 3/4 dochodów.

  Są to firmy dojrzałe: 69,9% z nich działa ponad 11 lat. Tworzą krajobraz poza metropoliami, bo 69,2% z nich działa w miejscowościach poniżej 0,5 mln mieszkańców. Są rozwojowe i z aspiracjami, bo jedynie 30,1% z nich koncentruje się tylko na rynku lokalnym. Pozostałe działają na skalę międzynarodową i ogólnopolską. Jedynie 34% respondentów to mikrofirmy, wymieniono dalej.

  Wśród recept na uzdrowienie sytuacji przeważają następujące pomysły przedsiębiorców:

  1) 43,6% - Dofinansowanie na preferencyjnych warunkach z gwarancją kredytową BGK

  2) 71,2% - Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w czasie przestoju dla wszystkich firm

  3) 82,7% - Zwolnienie wynagrodzeń z podatku dochodowego i składek ZUS dla wszystkich firm

  4) 51,9% - Pokrycie przez ZUS wynagrodzeń w okresie kwarantanny

  5) 35,9% - Wprowadzenie/zwiększenie elastyczności norm czasu pracy i wynagrodzeń

  6) 50,6% - Czasowe zawieszenie spłaty odsetek i rat kredytów oraz leasingów

  7) 57,1% - Uwolnienia środków pieniężnych z kont split payment VAT

  8) 37,8% - Ułatwienia w zakresie zwrotu podatku VAT

  9) 44,2% - Przesunięcie na okres 3-6 miesięcy płatności podatków VAT, CIT, PIT i innych

  10) 53,2% - Szeroko pojęta deregulacja upraszczająca prowadzenie biznesu

  "Według wyników badania, w odczuciu przedsiębiorców rodzinnych tarcza antykryzysowa jest jedynie plastrem na rany zadane przez kryzys. To żadna ochrona, to żadne lekarstwo, żadna terapia, żaden plan wyjścia z kryzysu. To chwilowe zatrzymanie krwotoku, ale nie reanimacja i nie rehabilitacja pacjenta, jakim jest polska przedsiębiorczość w wyniku zderzenia z pandemią" - zakończono w komunikacie.

  Badanie przeprowadzono w formie elektronicznej ankiety w dniach 31 marca - 2 kwietnia 2020 r. Udział w badaniu wzięło 156 firm rodzinnych z całego kraju.

  Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych (IFR) powstało w 2008 roku w Warszawie z inicjatywy osób, reprezentujących środowiska biznesu, akademickie oraz eksperckie. IFR jest największą i najstarszą organizacją reprezentującą środowisko firm rodzinnych, zrzeszającą około 500 przedsiębiorców z całej Polski, którzy reprezentują blisko 600 firm zatrudniających prawie 27 500 pracowników z obrotem ponad 7,5 mld. Misją Stowarzyszenia jest wspieranie wolności gospodarczej, państwa prawa i społeczeństwa obywatelskiego, którego filarem jest środowisko firm rodzinnych.

  (ISBnews)

   

 • 03.04, 10:45Komisja Budżetowa PE apeluje o plan awaryjny budżetu UE na 2021 r. 

  Warszawa, 03.04.2020 (ISBnews) - O przygotowanie pilnego planu awaryjnego budżetu Unii Europejskiej na rok 2021 zaapelowała Komisja Budżetowa Parlamentu Europejskiego, poinformowano w komunikacie.

  W ocenie tej Komisji, jest to konieczne ze względu na kryzys spowodowany epidemią koronawirusa i opóźnienia w negocjacjach nad nowym długoterminowym budżetem Unii na lata 2021-2027.

  "Choć prace nad ustanowieniem kolejnych wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2021–2027 muszą być kontynuowane i uwzględniać skutki obecnego kryzysu zdrowotnego w perspektywie długoterminowej, tym bardziej pilne jest, aby Komisja Europejska zaproponowała plan awaryjny, który wszedłby w życie 1 stycznia 2021 r." - czytamy w komunikacie.

  Przewodniczący i koordynatorzy Komisji Budżetowej zaznaczyli, że jest to tym bardziej konieczne ze względu na opóźnienia związane z terminowym zawarciem porozumienia w sprawie WRF z powodu kryzysu COVID-19.

  W ocenie Komisji Budżetowej, należy dążyć do większego pola manewru w przesuwaniu środków. Warto też rozważyć potencjał wszystkich programów, aby zapewnić dodatkowy wkład w ożywienie gospodarcze, zdrowie publiczne i zarządzanie kryzysowe, zapewniając jednocześnie większą elastyczność. A także uwzględnić zobowiązania polityczne nowej Komisji, takie jak zielony ład i cyfryzacja.

  Członkowie Komisji Budżetowej kilkakrotnie apelowali już o plan awaryjny w sprawie przyszłego budżetu, by zabezpieczyć beneficjentów programów unijnych - w przypadku nieosiągnięcia na czas porozumienia w sprawie WRF na lata 2021–2027. Tym razem jednak sytuacja jest szczególna ze względu na skutki epidemii koronawirusa.

  Obecny długoterminowy budżet UE kończy się 31 grudnia 2020 r., UE potrzebuje nowego horyzontu planowania budżetowego na następne siedem lat. W związku z tym Komisja Europejska przedstawiła plany dotyczące kolejnych wieloletnich ram finansowych (WWF) na lata 2021-2027 w maju 2018 r. Parlament Europejski zajął stanowisko w listopadzie 2018 r. i potwierdził w październiku 2019 r. Swojego stanowiska nie uzgodniła jeszcze Rada.

  (ISBnews)

   

 • 03.04, 08:30Skarbiec TFI: Większość firm skorzysta z przesunięcia terminu na umowy z PPK 

  Warszawa, 03.04.2020 (ISBnews) - Większość firm z II etapu wdrażania pracowniczych planów kapitałowych (PPK) - tj. zatrudniających 50-249 pracowników - prawdopodobnie skorzysta z możliwości przesunięcia wejścia do planu do 27 października br. i dlatego pierwszych wpłat z tego segmentu do PPK można oczekiwać na przełomie listopada - grudnia, szacuje w rozmowie z ISBnews dyrektor ds. komunikacji inwestycyjnej w Skarbiec TFI Przemysław Jaworski.

  Według niego, w obecnej sytuacji przesunięcie terminu PPK to najlepsze rozwiązanie - przedsiębiorcy mogą spokojnie skupić się na prowadzeniu działalności, zadbać o los swojej firmy oraz swoich pracowników.

  Firmy zatrudniające na 30 czerwca 2019 roku 50-249 pracowników mogą podpisać umowę o zarządzanie do 27 października br. oraz umowę o prowadzenie do 10 listopada br.

  "Ten termin sprzyja również nam - instytucjom finansowym, gdzie spokojnie możemy krok po kroku wdrożyć PPK w danej firmie" - powiedział Jaworski w rozmowie z ISBnews.

  Wskazał, że Skarbiec TFI ma klientów podlegających II etapowi wdrażania PPK, którzy podejmują się wpłat od maja, ponieważ chcą w tej sytuacji pomóc również pracownikom.

  "Ale są i takie firmy, które odczuwają skutki COVID-19, gdzie ten czas do października pozwoli spokojnie się przygotować do tego tematu. Liczymy, że większość firm z drugiego etapu jednak będzie korzystało na przesunięciu i pierwsze wpłaty zobaczymy na przełomie listopada - grudnia" - dodał dyrektor.

  Odnosząc się do kwestii, czy podejmowanie decyzji dotyczących PPK obecnie może być korzystne, zwrócił uwagę, że generalnie ryzyko w długim horyzoncie czasowym minimalizuje się.

  "Co do PPK - dziś wszyscy uczestnicy planu są na początku swojej drogi z oszczędzaniem w planie kapitałowym. Ich aktywa to trzy, może cztery wpłaty. Co jednak oznacza dla nich początek oszczędzania w kryzysie. Tu możemy przyjrzeć się wydarzeniom sprzed lat. Oczywiście to co dzieje się dziś, nie jest z niczym porównywalne, ale jakieś modele trzeba przyjmować" - powiedział.

  "Zatem posłużę się przykładem. Jeżeli decyduję się oszczędzać w PPK i odkładam wraz z pracodawcą 140 zł, dodatkowo otrzymuję wpłatę powitalną w wysokości 250 zł oraz w ciągu dwóch lat dwie dopłaty roczne w wysokości 240 zł. Wróćmy do kryzysu z lipca 2008 roku i załóżmy, że to wówczas oszczędzam swoje środki w PPK. To czas, kiedy indeksy spadają do 6 marca 2009 roku, po tej dacie w ciągu dwóch lat następuje silne odbicie rzędu 90%. Zakładając ten wariant spadków oraz wzrostów i przekładając na oszczędzanie w terminie od lipca 2008 roku do marca 2011, to w tej symulacji mój portfel przynosi stratę w wysokości -3,7%. Jeżeli przyjmę wariant, że rozpoczynam oszczędzanie w terminie od 6 marca 2009 roku do marca 2011, mój zysk wyniesie 41,6%" - wyliczył.

  Zwrócił przy tym uwagę, że w przypadku PPK należy pamiętać, iż dodatkowym zyskiem dla uczestnika jest sama wpłata od pracodawcy oraz dopłaty państwowe. Tu również w systematycznym oszczędzaniu główną rolę będzie grał czas oraz instytucja finansowa, która będzie zarządzać środkami uczestnika. "Będę szedł z maksymą PFR-u 'w sumie się opłaca'" - dodał Jaworski.

  Jego zdaniem, z punktu widzenia planów typu PPK zawsze może pojawić się "coś negatywnego" w środowisku.

  "Dzisiaj mamy koronawirusa, z mediów płyną same negatywne informację. Kiedy podejmowaliśmy decyzję o wejściu w PPK, przyjęliśmy zasadę, że będziemy pod każdym względem wspierać pracodawcę i pracownika. To jest kolejna sytuacja, gdzie edukacja na temat instrumentów rynkowych, na temat systematycznego oszczędzania, budowania oszczędności obywateli po 60. roku życia jest bardzo ważna. Nasi klienci są non stop z nami w kontakcie, a ci którzy zamierzają iść z nami w tę podróż, nie zawiodą się. Ważne jest, aby pracownik świadomie i dobrowolnie podjął decyzje czy być czy nie być w PPK" - podkreślił dyrektor.

  Przypomniał także, że jeżeli pracodawca likwiduje firmę, środki pracownika pozostają na rachunku PPK i tylko on ma do nich dostęp.

  "Jeżeli chce te środki na potrzeby bieżące wypłacić - po prostu dokonuje 'zwrotu' środków. Jednak nie wszystko, co znajduje się na rachunku trafia do jego portfela. Instytucja finansowa zarządzająca aktywami w PPK płaci ze składki pracodawcy 30% do ZUS-u. Ponadto, jeżeli zarządzanie było skuteczne i mamy zarobek, dodatkowo odprowadzany jest podatek Belki. To nie wszystko - jeżeli pracownik otrzymał dopłaty państwowe (powitalną, roczną) - wracają one do budżetu państwa" - wyjaśnił Jaworski.

  Jeżeli jednak pracownik znajduje nowego pracodawcę, a u niego działa PPK, to ten pracownik może dokonać transferu środków z jednej instytucji finansowej do drugiej, bez jakichkolwiek kosztów. Nie ma natomiast możliwości przerzucenia środków do nowego pracodawcy, który prowadzi w swojej firmie PPE, podkreślił dyrektor.

  Skarbiec Holding jest grupą, której przedmiotem działalności jest zarządzanie funduszami inwestycyjnymi (fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze inwestycyjne zamknięte) oraz usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych na zlecenie. Skarbiec Holding S.A. jest jedynym akcjonariuszem Skarbiec TFI S.A., które powstało w 1997 roku jako piąte towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce i jest jednym z największych towarzystw niezależnych od jakiejkolwiek grupy bankowo-finansowej w Polsce.

  Tomasz Oljasz

  (ISBnews)

   

 • 02.04, 13:55RM: Wprowadzono ograniczenia dotyczące wywozu sprzętu ochrony osobistej 

  Warszawa, 02.04.2020 (ISBnews) - Zakaz wywozu i sprzedaży respiratorów i kardiomonitorów poza granicami Polski oraz obowiązek informowania wojewody najpóźniej na 36 godzin przed zamiarem wywozu środków ochrony osobistej oraz płynów do dezynfekcji, zakłada rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i  zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, opublikowane w Dzienniku Ustaw.

  Zakaz wywozu respiratorów i kardiomonitorów obowiązuje aż do odwołania.

  Natomiast przedsiębiorcy, którzy będą chcieli sprzedawać poza granice sprzęt ochrony osobistej (gogle, kombinezony, maseczki ochronne i chirurgiczne, ochraniacze na buty, rękawiczki oraz środki do dezynfekcji rąk, powierzchni i pomieszczeń) mają obowiązek złożyć wojewodzie właściwemu dla siedziby firmy albo miejsca zamieszkania przedsiębiorcy informację w tej sprawie. Najpóźniej na 36 godzin przed planowanym wywozem.

  Wojewoda może złożyć do premiera wniosek o wydanie zakazu wywozu lub zbycia tych produktów.

  Rozporządzenie (i jego nowelizacja) określa maksymalny limit klientów przebywających jednocześnie w sklepach, na straganach oraz na stacjach paliw płynnych. Mogą to być maksymalnie trzy osoby (nie licząc sprzedawcy). W przypadku urzędów pocztowych – jest to maksymalnie dwie osoby na jedno okienko pocztowe. Limity te obowiązują do 11 kwietnia.

  Czas między godziną 10 a 12 jest zarezerwowany na zakupy wyłącznie dla seniorów (powyżej 65. roku życia), wyjątkiem są sytuacje kiedy wydanie z apteki leku jest konieczne ze względu na nagłe zagrożenie życia i zdrowia. Zakupów należy dokonywać w jednorazowych rękawiczkach, a stanowisko kasowe musi być dezynfekowane po każdym kliencie.

  Rozporządzenie wprowadza też regulacje, dotyczące pracowników. Odległość pomiędzy stanowiskami pracy powinna wynosić co najmniej 1,5 m, a jeżeli jest to niemożliwe ze względu na charakter wykonywanej działalności, zakład ma obowiązek zapewnienia środków ochrony osobistej.

  Do odwołania zawieszono międzynarodowe pasażerskie połącznia kolejowe. Osoby, przekraczające granicę będą musiały przekazać swoje dane i wskazać miejsce, gdzie będą odbywać 14-dniową kwarantannę. Muszą ją odbywać wraz z osobami wspólnie zamieszkującymi lub gospodarującymi.

  Z kwarantanny zwolnione są m.in. załogi samolotów, pracownicy obsługujący pociąg towarowy, a także kierowcy wykonujący przewozy towarowe lub osobowe.

  Przepisów, dotyczących kwarantanny nie stosuje się również np. do pracowników gospodarstw rolnych, jeżeli gospodarstwo to znajduje się po obu stronach granicy, policji na służbie, przedstawicieli misji dyplomatycznych, przejeżdżających tranzytem przez Polskę w czasie nie dłuższym niż 24 godziny.

  Po zakończeniu kwarantanny pracownik składa pracodawcy lub podmiotowi zobowiązanemu do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby pisemne oświadczenie potwierdzające odbycie obowiązkowej kwarantanny.

  Do 11 kwietnia br. obowiązuje co do zasady zakaz przemieszczania się po terytorium kraju. Wyjątki wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, zakupu towarów i usług, zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym opieki zdrowotnej, a także wolontariatu w walce z koronawirusem.

  Do odwołania obowiązuje natomiast zakaz działalności restauracji i barów (z wyjątkiem posiłków na wynos), działalności związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, działalność sportowa i rekreacyjna, działalności kin, kasyn (z wyłączeniem kasyn internetowych), fryzjerskiej i kosmetycznej, salonów tatuażu i piercingu, działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej, siłowni i fitness, usług hotelarskich, działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą.

  Rozporządzenie utrzymuje zakaz handlu w galeriach powyżej 2 tys. m kw. do odwołania za wyjątkiem sprzedaży: żywności, produktów kosmetycznych innych niż przeznaczone do perfumowania lub upiększania, artykułów toaletowych, środków czystości, produktów leczniczych, gazet, artykułów budowlanych lub remontowych, artykułów dla zwierząt domowych lub paliw.

  Zakaz dotyczy też działalności usługowej z wyjątkiem najemców, których przeważająca działalność polega na świadczeniu usług: medycznych, bankowych, pocztowych, ubezpieczeniowych, pralniczych lub gastronomicznych (dostarczanie żywności).

  W uroczystościach religijnych do 11 kwietnia może uczestniczyć do 5 osób, natomiast od 12 kwietnia do odwołania – do 50 osób, wliczając uczestników i osoby przewodzące.

  Do odwołania zawieszone jest działanie placówek uzdrowiskowych, udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji za wyjątkiem świadczeń dotyczących kontynuacji leczenia po ostrej fazie choroby.

  Ponadto wojewoda, na podstawie informacji uzyskanej do właściwego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, będzie miał obowiązek informowania właściciela o obowiązku udostępnienia nieruchomości, lokalu i terenu (możliwość zajmowania terenu dopuszcza ustawa o walce z COViD).

  Do dnia 11 kwietnia 2020 r. obowiązuje zakaz korzystania z: parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, zoologicznych, jordanowskich i zabytkowych, a także plaż.

  Ograniczenia dotyczą także przemieszczania się. Jednocześnie pieszo mogą się poruszać osoby w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie, chyba że dotyczy to rodzica z dzieckiem do 13. roku życia lub osobą niepełnosprawną. Ponadto osoby do 18. roku życia mogą przemieszczać się jedynie z rodzicem lub inną osobą dorosłą.

  W transporcie miejskim, ale także np. w autobusach prywatnych, gdzie jest co najmniej 9 miejsc, jednocześnie nie może przebywać więcej osób, niż wynosi połowa miejsc siedzących.

  (ISBnews)

 • 02.04, 12:34TSUE: Nie stosując się do mechanizmu relokacji, Polska naruszyła unijne przepisy 

  Warszawa, 02.04.2020 (ISBnews) - Poprzez odmowę zastosowania się do tymczasowego mechanizmu relokacji osób ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej Polska, Węgry i Republika Czeska uchybiły swoim zobowiązaniom wynikającym z prawa Unii Europejskiej, wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE).

  TSUE opublikował dzisiaj wyrok w sprawach połączonych Komisja przeciw Polsce, Węgrom i Republice Czeskiej (C-715/17, C-718/17 i C-719/17).

  W ocenie Trybunału, państwa członkowskie Unii nie mogą w tym przypadku powoływać się ani na swoje obowiązki dotyczące utrzymania porządku publicznego i ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego, ani na nieprawidłowe funkcjonowanie mechanizmu relokacji.

  Trybunał uznał, że państwa te nie podając regularnie, nie rzadziej niż co trzy miesiące, odpowiedniej liczby osób ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej, które można szybko relokować na ich terytorium, uchybiły swoim zobowiązaniom wynikającym z prawa Unii.

  Trybunał przypomniał, że uchybienie dotyczy decyzji przyjętej przez Radę w 2015 roku w sprawie obowiązkowej relokacji z Grecji i Włoch 120 tys. osób ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej do innych państw członkowskich Unii.

  Uznał, że Polska i Czechy uchybiły także swoim zobowiązaniom wynikającym z wcześniejszej decyzji, przyjętej przez Radę w celu dobrowolnej relokacji z Grecji i Włoch 40 tys. osób ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej do innych państw członkowskich Unii. Węgry nie były związane środkami relokacyjnymi ustanowionymi w tej decyzji.

  Rada przyjęła decyzje w sprawie relokacji we wrześniu 2015 r. w związku z nadzwyczajną sytuacją związaną z napływem obywateli państw trzecich do Grecji i Włoch.

  Na podstawie tych decyzji Polska wskazała w grudniu 2015 r., że na jej terytorium można szybko relokować 100 osób. Nie przystąpiła jednak - jak argumentuje Trybunał - do tych relokacji i nie złożyła żadnej późniejszej deklaracji w tej sprawie.

  Węgry natomiast nigdy nie podały liczby osób, które można szybko relokować na ich terytorium na podstawie wiążącej je decyzji w sprawie relokacji i nie przystąpiły do żadnej relokacji. Republika Czeska w lutym i w maju 2016 r. wskazała na podstawie decyzji w sprawie relokacji, że na jej terytorium można szybko relokować 50 osób. Relokowała jednak tylko 12 osób i nie złożyła żadnej późniejszej deklaracji.

  Trybunał oddalił argument podnoszony przez państwa członkowskie, zgodnie z którym skargi Komisji są niedopuszczalne z tego powodu, że w związku z upływem okresu stosowania decyzji sprawie relokacji, co nastąpiło, nie jest możliwe usunięcie przez nie uchybień.

  Nie zgodził się też na podnoszony argument, dotyczący względów bezpieczeństwa wewnętrznego.

  Wskazał, że właściwym organom państw członkowskich relokacji powinien przysługiwać szeroki zakres uznania przy ustalaniu, czy istnieją uzasadnione powody do przyjęcia, że obywatel państwa trzeciego podlegający relokacji stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego lub porządku publicznego na ich terytorium.

  TSUE zauważył, że pojęcie "zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego lub porządku publicznego" w rozumieniu decyzji w sprawie relokacji należy rozumieć w ten sposób, że obejmują one zarówno rzeczywiste, jak i potencjalne zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego lub porządku publicznego.

  Doprecyzował jednak, że by powołać się te powody, organy państwowe powinny opierać się - po zbadaniu każdego przypadku z osobna - na spójnych, obiektywnych i dokładnych informacjach uzasadniających podejrzenie, że dany wnioskodawca stanowi rzeczywiste lub potencjalne zagrożenie.

  W konsekwencji Trybunał orzekł, że w kontekście procedury relokacji państwo członkowskie nie może arbitralnie i wyłącznie do celów prewencji ogólnej powoływać się na art. 72 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) w celu uzasadnienia zawieszenia, a nawet zaprzestania, wykonywania ciążących na nim zobowiązań, wynikających z decyzji o relokacji.

  (ISBnews)

   

 • 02.04, 10:13Muller: Trwają prace nad nowymi rozwiązaniami dla przedsiębiorców 

  Warszawa, 02.04.2020 (ISBnews) - Rząd przygotowuje nowe rozwiązania, dotyczące wsparcia dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami epidemii koronawirusa, poinformował rzecznik rządu Piotr Muller.

  "Trwają prace nad nową ustawą, ale ona skupia się w dużej mierze na możliwościach płynnościowych i uproszczeniu procedur w innych obszarach, niż dotyczyło to tarczy antykryzysowej" - powiedział Muller w radiowej Jedynce.

  Zaznaczył, że obecnie administracja rządowa koncentruje się "na tym, aby uruchomić to wsparcie, które ma trafić do przedsiębiorstw".

  Pakiet ustaw tworzących tzw. tarczę antykryzysową obowiązuje od 1 kwietnia br. Zakłada on m.in. zwolnienie małych przedsiębiorców z odprowadzania składek ZUS, dofinansowanie wynagrodzeń pracowników - do wysokości 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w przypadku spadków obrotów oraz wprowadza instrumenty kredytowe dla małych i dużych firm.

  Propozycje zawarte w tarczy antykryzysowej obejmują m.in. zwolnienie z ZUS mikrofirm, których obroty spadły o min. 50%; dopłaty ok. 2 tys. zł do płacy pracownika objętego przestojem lub obniżonym wymiarem pracy, dofinansowanie dla prowadzących działalność gosp. do 90% min płacy, gdy obroty spadną o 80% przez 2 miesiące.

  Znalazł się tam m.in. także zapis o tym, że Polski Fundusz Rozwoju (PFR) otrzyma 6 mld zł na wsparcie dla firm - kapitałowe lub nawet w formie bezzwrotnego finansowania. Szacowana wartość tarczy to 212 mld zł.

  (ISBnews)

   

 • 02.04, 09:38MF: Termin wejścia w życie nowego JPK_VAT przesunięty na 1 lipca 

  Warszawa, 02.04.2020 (ISBnews) - Nowelizacja rozporządzenia ministra finansów, przesuwająca wejście nowego JPK_VAT dla wszystkich przedsiębiorców na 1 lipca 2020 roku, ukazała się już w Dzienniku Ustaw. Zapowiadano ją jako ułatwienie dla przedsiębiorców w ramach tzw. tarczy antykryzysowej, czyli pakietu działań osłonowych dla przedsiębiorców w związku z epidemią koronawirusa.

  Zmianę terminu wejścia w życie nowego JPK-VAT zawiera nowelizacja rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług

  Przepisy dotyczące nowych JPK od 1 kwietnia 2020 r. miały być obowiązkowe dla dużych firm, dla pozostałych dobrowolne; a od 1 lipca 2020 r. miały objąć wszystkich przedsiębiorców (dużych, małych i średnich przedsiębiorców oraz mikroprzedsiębiorców).

  Teraz termin ten został ujednolicony i dla wszystkich przedsiębiorców będzie to 1 lipca 2020 r.

  Nowy JPK_VAT ma dotyczyć tylko rozliczeń podatku VAT, dokonywanych obecnie w deklaracji VAT-7 i VAT-7K. Ma być składany wyłącznie w wersji elektronicznej za okresy miesięczne, do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni (chyba że 25. dzień miesiąca wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wtedy jest na to czas do pierwszego dnia roboczego.

  Mają obowiązywać dwa warianty JPK_VAT:

  *    JPK_V7M - dla podatników, którzy rozliczają się miesięcznie i

  *    JPK_V7K - dla podatników, którzy rozliczają się kwartalnie

  (ISBnews)

   

 • 01.04, 14:04MF: Obowiązek składania sprawozdań finansowych przesunięty o 2 miesiące 

  Warszawa, 01.04.2020 (ISBnews) - Termin złożenia sprawozdań finansowych został już przedłużony co do zasady o 2 miesiące. Rozporządzenie ministra finansów w tej sprawie zostało podpisane i opublikowane w Dzienniku Ustaw, podał resort.

  Chodzi o rozporządzenie ministra finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji.

  Celem zmian było umożliwienie większości jednostek, prowadzących księgi rachunkowe jest sporządzenia zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu określonych sprawozdań lub informacji.

  "W sytuacji, gdy jednostka przyjęła jako rok obrotowy - rok kalendarzowy (a jest tak w przypadku większości jednostek stosujących przepisy ustawy o rachunkowości), terminy na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdania za rok 2019 upływają odpowiednio w dniu 31 marca 2020 r. i 30 czerwca 2020 r" - uzasadniano konieczność regulacji.

  Dodatkowo proces sporządzenia sprawozdań i informacji wymaga szeregu prac analityczno-kontrolnych oraz uzgadniających (w tym inwentaryzacyjnych), wymagających od służb finansowo-księgowych wzmożonego nakładu pracy. W związku z tym w celu ułatwienia wywiązywania się z obowiązków regulacyjnych, przesunięto o 2 miesiące termin:

  * sporządzania i zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych oraz rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych podmiotów, których rok obrotowy zakończył się 31 grudnia 2019 r.;

  * publikowania rocznych sprawozdań finansowych oraz rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r.;

  * przekazywania raportów kwartalnych i skonsolidowanych raportów kwartalnych emitentów za pierwszy kwartał roku obrotowego rozpoczynającego się 1 stycznia 2020 r. (w tym przypadku przesunięcie terminu o 60 dni);

  * przeprowadzania zwyczajnego walnego zgromadzenia;

  * zatwierdzania polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej" - czytamy dalej.

  (ISBnews)

   

 • 01.04, 12:54MFPR: Projekty rozporządzeń ws. pożyczek i dotacji dla firm trafiły do KE 

  Warszawa, 01.04.2020 (ISBnews) - Dwa projekty rozporządzeń Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, wprowadzające dla firm możliwość otrzymania pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także dotacji do 800 tys euro z funduszy unijnych na specjalnych, antykryzysowych zasadach, trafiły we wtorek do Komisji Europejskiej (KE), poinformował resort.

  Chodzi o: projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 oraz projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.

  "Aby obydwa rozporządzenia mogły zostać wydane, ich treść musi zostać wcześniej uzgodniona z Komisją Europejską" – wyjaśniła minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, cytowana w komunikacie.

  "Komisja poluzowała nieco zasady pomocy publicznej, żeby walczyć z gospodarczymi skutkami pandemii koronawirusa, ale każde państwo członkowskie musi mieć do tego podstawę w prawie krajowym. Te rozporządzenia, które przygotowaliśmy w ekspresowym tempie, to właśnie taka podstawa" – zaznaczyła.

  Obecnie obydwa projekty są na etapie uzgodnień. Projekt rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 dotyczy zasad udzielania wsparcia przedsiębiorcom na cele inwestycyjne lub obrotowe.

  Według projektu tego rozporządzenia, pomoc będzie mogła być udzielana w formie: pożyczki, poręczenia i gwarancji.

  Wartość pomocy udzielanej w formie pożyczki stanowić ma różnicę między zdyskontowaną rynkową wartością odsetek, która byłaby naliczona dla udzielanej pożyczki, a zdyskontowaną wartością odsetek wynikającą z oprocentowania zastosowanego przez podmiot udzielający pomocy w formie pożyczki.

  Oprocentowanie pożyczki ma być równe stopie bazowej ustalonej zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej, w sprawie metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych obowiązującej na 1 stycznia 2020 r., powiększonej o co najmniej:

  1. w przypadku pożyczki z terminem zapadalności wynoszącym rok:

  - 25 punktów bazowych – dla mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy albo średniego przedsiębiorcy

  -50 punktów bazowych – dla dużego przedsiębiorcy

  2. w przypadku pożyczki z terminem zapadalności wynoszącym 2-3 lata

  - 50 punktów bazowych – dla mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy albo średniego przedsiębiorcy

  -100 punktów bazowych – dla dużego przedsiębiorcy

  3. w przypadku pożyczki z terminem zapadalności wynoszącym 4-6 lat:

  - 100 punktów bazowych – dla mikroprzedsiębiorcy, małegoprzedsiębiorcy albo średniego przedsiębiorcy

  - 200 punktów bazowych – dla dużego przedsiębiorcy.

  Według projektu rozporządzenia, kwota główna pożyczki nie powinna przekraczać dwukrotności rocznej kwoty wynagrodzeń wypłaconych przez przedsiębiorcę, włącznie z kosztami świadczeń pracowniczych oraz kosztami personelu za rok 2019 lub za ostatni rok, za który dostępne są dane.

  W przypadku przedsiębiorstw utworzonych w dniu 1 stycznia 2019 r. lub po tej dacie maksymalna kwota pożyczki nie może przekroczyć rocznej kwoty wynagrodzeń szacowanej na okres pierwszych dwóch lat działalności, albo 25% łącznego obrotu przedsiębiorcy w 2019 r,

  Pożyczka może zostać udzielona maksymalnie na 6 lat. Maksymalny okres poręczenia lub gwarancji jest taki sam. Nie może przekroczyć 90% kwoty głównej pożyczki lub kredytu, jeżeli straty są ponoszone proporcjonalnie i na tych samych warunkach przez instytucję udzielającą pożyczki lub kredytu i państwo oraz 35% kwoty głównej, jeżeli straty są najpierw przypisane państwu, a dopiero potem instytucjom kredytowym.

  Z kolei projekt rozporządzenia w sprawie udzielania w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 zakłada, że wsparcie może być udzielane w formie dotacji lub pomocy zwrotnej. Wartość pomocy udzielanej jednemu przedsiębiorcy w oparciu o to rozporządzenie nie może przekroczyć 800 tys. euro brutto (dotychczas do 200 tys. euro).

  Po uzgodnieniach z Komisją i publikacji w Dzienniku Ustaw, rozporządzenia umożliwią udzielanie przedsiębiorcom wsparcia z funduszy unijnych w formie dotacji, pomocy zwrotnej, pożyczek i gwarancji/poręczeń na nowych, antykryzysowych zasadach.

  Rozporządzenia nakreślają ramy prawne do uruchomienia pomocy na nowych zasadach. Decyzja należy za każdym razem do instytucji zarządzającej danym programem.

  (ISBNews)

   

   

   

   


   

 • 01.04, 11:43Jarosińska-Jedynak: Chcemy większych możliwości przesuwania środków unijnych 

  Warszawa, 01.04.2020 (ISBnews) - Polska chce większej elastyczności w ramach przesuwania środków unijnych z różnych funduszy, osi priorytetowych czy programów na walkę ze skutkami epidemii COViD, poinformowała minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

  Wskazała, że część z zakontraktowanych na ten rok 7,4 mld euro zostanie przekazanych na walkę z COViD.

  "Środki będą wydawane na to, co jest najbardziej potrzebne, czyli kwestie związane z ochroną zdrowia, zakup sprzętu, zakup maseczek, zakup respiratorów, zakup tych środków ochrony indywidualnej, to co jest najbardziej istotne" - powiedziała Jarosińska-Jedynak podczas posiedzenia sejmowej Komisji Finansów Publicznych.

  Komisja zajmowała się rządowym projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020.

  Jarosińska-Jedynak zaznaczyła, że nie są to nowe środki, tylko te, które zostały zaplanowane dla Polski na finansowanie projektów w tym roku.

  "Te możliwości, które daje nam w tej chwili Komisja Europejska umożliwiają przesunięcia do 8% alokacji danej osi priorytetowej i nie więcej niż 4% alokacji programu. Jesteśmy zawężeni w jednym programie i tak naprawdę w jednej osi priorytetowej" - podkreśliła.

  "Dążymy, by Komisja Europejska poluzowała swoje zasady i swoje możliwości, żebyśmy te środki mogli przesuwać między funduszami przede wszystkim, bo to najważniejsze […] żebyśmy mogli przesuwać pomiędzy osiami priorytetowymi danych programów i jeżeli zajdzie taka potrzeba, żebyśmy przesuwali środki z programów" - zaznaczyła.

  Poinformowała, że w obecnej perspektywie finansowej Polska jest na poziomie 83% kontraktacji w ramach całej alokacji krajowej. Oznacza to, że ponad 276 mld zł jest zakontraktowane w realizowanych projektach.

  Podkreśliła, że w projektowanych rozwiązaniach "nie chodzi o wprowadzenie regulacji epizodycznych, ale czasowe uproszczenia i ułatwienia we wdrażaniu ustawy".

  "Jeżeli chodzi o przedsiębiorców, to wszystko to, co było do tej pory, jest do dofinansowania, a dodatkowo z tych nowości, które się pojawiają, jest to właśnie możliwość finansowania kapitału obrotowego tam, gdzie przedsiębiorcy tracą swoją płynność. I ten kapitał będzie finansowany zarówno ze środków zwrotnych instrumentów finansowych, jak i z dotacji" - powiedziała.

  Dodała, że "będzie możliwość dofinansowania do wynagrodzenia, czyli środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego i to będzie wdrażane tam, gdzie jest najlepsze doświadczenie w tym zakresie, czyli przez Powiatowe Urzędy Pracy".

  "Ustawa, którą przedstawiamy pokazuje procedury, ona pokazuje, jak mamy to robić. Natomiast nie pokazuje na co, ponieważ to, 'na co' jest w programach operacyjnych, zarówno w tych regionalnych jak i krajowych" - wyjaśniła.

  Przypomniała, że przepisy ustawy odnoszą się zarówno do prawa zamówień publicznych, jak i do ustawy o finansach publicznych.

  "Jedyny przepis, który dotyczy niestosowania prawa zamówień publicznych to kwestie instrumentów finansowych" - powiedziała minister.

  Dodała, że chodzi o dodawanie środków instytucji zarządzającej na region, ma rozeznany rynek i która może te środki dystrybuować dalej do przedsiębiorców.

  "Jeżeli chodzi o ustawę o finansach publicznych, […] chodzi o zmianę w trzech aspektach: pierwszy, chodzi o to, że nie będzie złamaniem ustawy o finansach publicznych, kiedy wniosek o płatność nie wpłynie do instytucji zarządzającej w terminie 3 miesięcy, bo taki jest wymóg" - powiedziała.

  "Druga kwestia dotyczy ulgi w spłacie, a w trzeciej chodzi o to, że nie będziemy wykluczać tego beneficjenta, który nie zwrócił środków w terminie, ze względu na skutki COViD" - dodała Jarosińska-Jedynak.

  (ISBNews)

   

 • 01.04, 08:35Prezydent podpisał ustawy tworzące tarczę antykryzysową 

  Warszawa, 01.04.2020 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawy tworzące tarczę antykryzysową, poinformował sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Błażej Spychalski.

  "Zgodnie z obietnicą, prezydent Andrzej Duda niezwłocznie po zakończeniu prac parlamentarnych podpisał ustawy tworzące tarczę antykryzysową. Wsparcie polskiej gospodarki, przedsiębiorstw, rolnictwa, pracowników jest najważniejsze w tym trudnym czasie!" - napisał Spychalski na Twitterze.

  Pakiet ustaw obejmuje: nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (tzw. specustawy), ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców oraz nowelizację ustawy o systemie instytucji rozwoju (PFR).

  Pakiet ustaw tworzących tzw. tarczę antykryzysową zakłada zwolnienie małych przedsiębiorców z odprowadzania składek ZUS przez trzy miesiące, wprowadzenie tzw. postojowego oraz szeregu instrumentów kredytowych dla małych i dużych firm. Według rządu, całkowita wartość tego pakietu to co najmniej 10% PKB.

  Propozycje zawarte w tarczy antykryzysowej obejmują m.in. zwolnienie z ZUS mikrofirm, których obroty spadły o min. 50%; dopłaty ok. 2 tys. zł do płacy pracownika objętego przestojem lub obniżonym wymiarem pracy, dofinansowanie dla prowadzących działalność gosp. do 90% min płacy, gdy obroty spadną o 80% przez 2 miesiące. Znalazł się tam m.in. także zapis o tym, że Polski Fundusz Rozwoju (PFR) otrzyma 6 mld zł na wsparcie dla firm - kapitałowe lub nawet w formie bezzwrotnego finansowania. Szacowana wartość tarczy to 212 mld zł.

  Filary tarczy to:

  - Bezpieczeństwo Pracowników - o wartości 30 mld zł;

  - Finansowanie Przedsiębiorstw - 74,2 mld zł;

  - Ochrona Zdrowia - 7,5 mld zł;

  - Wzmocnienie Systemu Finansowego - 70,3 mld zł;

  - Program Inwestycji Publicznych - 30 mld zł.

  Ustawy wchodzą w życie po publikacji w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

   

 • 31.03, 13:24Prezes GPW: Należy przyspieszyć realizację Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego 

  Warszawa, 31.03.2020 (ISBnews) - W obecnej sytuacji zasadne jest przyspieszenie realizacji Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego (SRRK), choć możliwa jest korekta priorytetów, uważa prezes GPW Marek Dietl.

  "[SRRK] Ma ogromny sens. Zasadne jest przyśpieszenie jej realizacji, choć możliwa jest korekta priorytetów. Dla mnie najwyższym jest teraz szybkie wprowadzenie nowego instrumentu obligacji rozwojowych" - powiedział Dietl podczas czatu inwestorskiego SII.

  Podkreślił, że SRRK zakłada nieobjęcie obligacji rozwojowych podatkiem od zysków kapitałowych.

  SRRK przewiduje wprowadzenie obligacji rozwojowych, które pozwolą na stworzenie dodatkowego źródła finansowania infrastruktury regionalnej i ogólnokrajowej.

  Według prezesa GPW, Polska ma szanse na odbicie gospodarcze po pandemii w kształcie litery V.

  "Rynkami finansowymi nadal będą rządzić globalne trendy, a wpływ koronawirusa na cykl gospodarczy jest niewątpliwy. Polska ma duże szanse, by aktywność w realnej gospodarce miała kształt litery V, choć będzie to odzwierciedlone w indeksach dopiero w dłuższej perspektywie, gdy w skali globalnej zmniejszy się niepewność" - powiedział Dietl podczas czatu.

  Minister finansów Tadeusz Kościński powołał z 6 marca 2020 r. Antoniego Repę na pełnomocnika do spraw SRRK. Głównym zadaniem pełnomocnika będzie realizacja 90 postulatów przewidzianych w SRRK, co ma zapewnić większą popularność rynku kapitałowego i sprawić, że będzie postrzegany jako miejsce do lokowania oszczędności.

  Celem SRRK jest m.in. poprawa dostępu do finansowania dla krajowych przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich firm. Chodzi o obniżenie przeciętnego kosztu pozyskania kapitału, co przyczyni się do długoterminowego rozwoju polskiej gospodarki.

  (ISBnews)

   

 • 31.03, 12:54Morawiecki ogłasza ograniczenia liczby klientów w sklepach, zamknięcie hoteli 

  Warszawa, 31.03.2020 (ISBnews) - Wprowadzenie ograniczeń liczby osób przebywających w sklepie, na poczcie, obowiązek przemieszczania się osób do 18. roku życia wyłącznie z osobą dorosłą, zamknięcie hoteli i obiektów noclegowych oraz ustalenie godzin wyłącznie na zakupy dla seniorów zapowiedział premier Mateusz Morawiecki.

  "Chcemy uniknąć za wszelką cenę tego, co spotkało kraje Europy Zachodniej. Chcemy być przygotowani na wzrastającą liczbę zachorowań, ale chcemy wypłaszczać krzywą zachorowań, by nie dochodziło do segregacji chorych" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

  "Musimy zrobić wszystko, żeby uniknąć tego najgorszego scenariusza" - dodał.

  Wskazał, że w przestrzeni publicznej należy zachować odległość dwa metry od drugiej osoby, także na przejściach i chodnikach. Wyjątkiem są - jak powiedział premier - jedynie sytuacje, gdy matka czy ojciec opiekuje się dzieckiem na spacerze, czy w przypadku opieki nad osobą niepełnosprawną.

  "Osoby niepełnoletnie, osoby poniżej 18. roku życia mogą przebywać (w przestrzeni publicznej) tylko z osobą dorosłą" - powiedział premier.

  Wprowadzono ograniczenia dostępu do parków, bulwarów, skwerów czy plaż. oraz zakaz korzystania z wypożyczalni rowerów miejskich

  "Nie zachowaliśmy dyscypliny tak, jak powinniśmy. Tam dochodzi do zakażeń" - tłumaczył Morawiecki.

  Zamknięte mają zostać wszystkie punkty kosmetyczne i fryzjerskie. Limit osób przebywających w sklepie został określony maksymalnie do trzech osób na jedną kasę, w przypadku urzędów pocztowych - jest to dwie osoby na okienko. Dodatkowo wprowadzono obowiązek nakładania rękawiczek przed wejściem do sklepu.

  Także na bazarach, targowiskach wprowadzono limit trzech osób do jednego straganu, żeby ograniczyć zagęszczenie

  "W weekendy zostaną zamknięte wszystkie sklepy budowlane, pozostaną otwarte sklepy spożywcze, apteki i drogerie" - powiedział Morawiecki.

  Sklepy spożywcze i drogerie w godzinach 10-12 będą otwarte tylko dla osób powyżej 65. roku życia.

  "Chcemy poprzez te regulacje chcemy doprowadzić do stykania się osób starszych z nosicielami. Jeżeli osoba starsza chce mieć pewność, że nie spotka osoby młodszej, to zapraszamy do sklepów 10-12" - powiedział premier. Ale apelował, by po takie zakupy odbywały się jak najrzadziej.

  Podjęto też decyzję o zamknięciu hoteli i obiektów noclegowych, a także obiektów rehabilitacyjnych, których funkcjonowanie nie jest niezbędne dla ratowania życia człowieka.

  Przestrzegania rozporządzenia – jak powiedział premier - będzie pilnować policja. Kary za naruszenie przepisów wynoszą od 5 do 30 tys. zł. Premier zaznaczył, że jeżeli dochodziłoby do permanentnego naruszania przepisów rozporządzenia, możliwe jest wprowadzanie kary ograniczenia wolności.

  Od kilkunastu dni obowiązuje stan epidemii, przedłużono zawieszenie zajęć szkolnych w przedszkolach, szkołach podstawowych, średnich i na uczelniach do Wielkanocy. Przedłużono też zamknięcie granic. Obowiązuje zakaz przemieszczania więcej niż dwóch osób (poza rodzinami). W transporcie publicznym może być zajętych jedynie połowa miejsc siedzących. Teraz zmiany mają dotyczyć także transportu prywatnego.

  Podniesiono też karę za złamanie zasad kwarantanny z 5 tys. do 30 tys. zł.

  Dzisiaj Sejm ma zająć się poprawkami Senatu. do tzw. tarczy antykryzysowej - działań osłonowych dla przedsiębiorców, narażonych na straty z powodu epidemii koronawirusa. Zapowiedziano przekazanie 7,5 mld zł na funkcjonowanie jednoimiennych szpitali zakaźnych, gdzie są leczone osoby z koronawirusem, a także zakup odzieży ochronnej, masek i innego niezbędnego sprzętu.

  Dotychczas w Polsce odnotowano 2132 przypadków zachorowania, potwierdzonych wynikiem testów laboratoryjnych, 31 osób zmarło.

  Hospitalizowanych jest 1900 osób, 106 525 osób poddanych jest kwarantannie (plus 163 789 osób przechodzących kwarantannę po powrocie do kraju), nadzorem epidemiologicznym objętych jest 52 370 osób.

  (ISBnews)

   

 • 31.03, 12:26Rząd przyjął nowelę ws. wspierania realizacji progr. operacyjnych w zw. COVID-19 

  Warszawa, 31.03.2020 (ISBnews) - Rząd przyjął w trybie obiegowym Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. Projekt ten został już skierowany do Sejmu.

  "Projektowana ustawa wprowadza regulacje, których celem jest płynna realizacja i rozliczenie projektów dofinansowanych w ramach programów operacyjnych, w warunkach kryzysu wywołanego pandemią SARS-CoV-2, zwanej dalej COVID-19. Proponowane w projekcie ustawy rozwiązania dają podstawę prawną instytucjom uczestniczącym w systemie wdrażania środków europejskich do elastycznego podejścia we wdrażaniu i realizacji projektów objętych dofinansowaniem w ramach programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19" - czytamy w uzasadnieniu.

  Projekt ustawy uwzględnia szczególne okoliczności, w jakich znaleźli się wnioskodawcy programów operacyjnych i beneficjenci realizujący projekty, na których negatywnie wpłynie wystąpienie COVID-19. Z uwagi na wyjątkowy charakter zaistniałych okoliczności projektowana ustawa wprowadza regulacje stanowiące odstępstwa i wyjątki od obowiązujących zasad wdrażania, realizacji i rozliczania projektów w ramach programów operacyjnych, wskazano także.

  Projekt ustawy wprowadza m.in. możliwość wydania, zmiany lub zawieszenia wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w trybie wyjątkowym, a także reguluje możliwość zmiany kryteriów wyboru projektów w każdym czasie oraz stosowanie odstępstw od zatwierdzonych kryteriów w trakcie realizacji projektu. Przewidziane są również odstępstwa w zasadach przeprowadzania konkursu oraz naboru wniosków w trybie pozakonkursowym, w szczególności wydłużają terminy przewidziane w ustawie wdrożeniowej na składanie wniosków o dofinansowanie, jak też możliwość aktualizacji harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie projektów.

  "Projektowane w ustawie rozwiązania będą finansowane w ramach środków, które zostały już przypisane do realizacji projektów finansowanych ze środków europejskich w ramach programów operacyjnych, lub środków podlegających reużyciu. Rozwiązania te mają posłużyć instytucjom uczestniczącym w systemie wdrażania środków europejskich lub środków podlegających reużyciu do bardziej elastycznego podejścia do zagrożeń dla prawidłowej realizacji projektów będących następstwem wystąpienia COVID-19, a jednocześnie pozwolą uwzględnić szczególne okoliczności, w jakich znaleźli się beneficjenci realizujący projekty, na które negatywnie wpłynęło wystąpienie COVID-19" - czytamy w ocenie skutków regulacji (OSR).

  "Zaproponowane w projekcie rozwiązania wpisują się w podejmowane przez Rząd RP działania związane z rządowym pakietem antykryzysowym, który zostanie wprowadzony w drodze specustawy gospodarczej mającej na celu przeciwdziałania skutkom gospodarczym COVID-19. Projektowana ustawa będzie stanowiła specustawę regulującą zasady realizacji programów w zakresie polityki spójności w związku z wystąpieniem COVID-19" - podkreślono także w uzasadnieniu.

  (ISBnews)

   

 • 31.03, 10:44FPP postuluje zmiany prawne, umożliwiające pracodawcom wysyłanie załogi na urlop 

  Warszawa, 31.03.2020 (ISBnews) - W obecnej sytuacji przedsiębiorcy powinni móc zmieniać termin urlopów i kierować pracowników na płatny wypoczynek już teraz, kiedy następuje spowolnienie działalności gospodarczej, uważa Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP). Dlatego FPP postuluje zmiany prawne, umożliwiające pracodawcom wysyłanie pracowników na płatny urlop - obecnie pracownicy mogą, ale nie muszą wyrazić zgody na propozycję urlopu.

  "Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) zwraca uwagę, że jednym ze sposobów poradzenia sobie z trudną sytuacją spowodowaną pandemią koronawirusa jest wykorzystanie przez pracowników płatnych urlopów wypoczynkowych. Pracodawca nie ma swobody w decydowaniu o urlopach i nie może indywidualnie zmieniać planów urlopowych - jednak pracownicy rozumiejąc nadzwyczajną sytuację mogą korzystać z urlopów, gdy pracodawca wystąpi z taką propozycją. FPP postuluje, że w obecnej sytuacji przedsiębiorcy powinni móc zmieniać termin urlopów i kierować pracowników na wypoczynek już teraz, kiedy następuje spowolnienie działalności gospodarczej. W ten sposób możliwe będzie przeczekanie trudnego okresu i zmniejszy się ryzyko masowego ograniczania zatrudnienia" - czytamy w komunikacie.

  Możliwość wykorzystania przez pracowników płatnych urlopów pozwoli pracodawcy racjonalnie zorganizować proces pracy w obliczu wyraźnego spowolnienia. Urlopy są ustalane z dużym wyprzedzeniem, często przed rozpoczęciem danego roku kalendarzowego, a ze względu na okres wakacyjny większość urlopów przypada na miesiące letnie. W obecnie nadzwyczajnej sytuacji najbliższe, letnie miesiące nie będą czasem odpoczynku - tylko pracy, wskazano w materiale.

  "Wykorzystanie urlopu w tym momencie jest dla pracownika dobrym rozwiązaniem, bo przede wszystkim nie traci miejsca pracy, ma zapewnione wynagrodzenie i może się zaopiekować własnym dzieckiem w domu. Warto dodać, że urlop nie musi być w całości wykorzystywany - dopuszczalny jest jego podział na części. Pracownikowi należy się nieprzerwanie 2 tygodnie odpoczynku, czyli przynajmniej raz w roku pracodawca powinien udzielić dwutygodniowego urlopu. Należy podkreślić, że pracownicy powinni wykorzystywać swoje zaległe urlopy i nie zwlekać do końcowego terminu - 30 września, jak wskazuje art. 168 Kodeksu pracy - bo wtedy będziemy mogli już zaobserwować zwiększoną potrzebę na pracę" - powiedziała ekspert FPP i Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE) Grażyna Spytek-Bandurska, cytowana w komunikacie.

  Aktualnie, zgodnie z art. 163 Kodeksu pracy urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Planem urlopów nie obejmuje się części urlopu udzielanego pracownikowi na żądanie. Pracodawca nie ustala planu urlopów, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wyraziła na to zgodę - dotyczy to także pracodawcy, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa. W takich przypadkach pracodawca ustala termin urlopu w porozumieniu z pracownikiem. Zatem obie strony muszą wyrazić zgodę na wykorzystanie urlopu w określonym terminie, podkreśliła Federacja.

  W orzecznictwie sądowym zarządzanie zaległymi urlopami jest rozstrzygane na korzyść pracodawcy. Sąd Najwyższy stwierdził, że pracodawca może wysłać pracownika na zaległy urlop, nawet gdy ten nie wyraża na to zgody (wyrok z 25.01.2006 r., I PK 14/05). Jednak - jak zwraca uwagę FPP - rodzi się problem, gdy urlop zaległy został wpisany do planu urlopowego. "Powstaje pytanie, czy pracodawca może pominąć postanowienia przyjęte w planie urlopowym i z własnej inicjatywy wyznaczyć w przyspieszonym terminie urlop. Jak wówczas odnosić się do wyroku NSA w Warszawie z 1.04.2003 r. (II SA 2162/02), z którego wynika, że pracodawca nie jest zobowiązany do udzielenia pracownikowi, z własnej inicjatywy, w pierwszej kolejności zaległego urlopu wypoczynkowego?" - czytamy dalej.

  "FPP zwraca uwagę, że mogą powstawać kolejne problemy, gdy pracownicy mają opłacony wypoczynek - ale dlatego w obecnej sytuacji ważne jest, aby obie strony wykazały się dużym zrozumieniem i potrafiły, w duchu dialogu, rozwiązywać problemy dla wspólnego dobra - to jest utrzymania miejsca pracy, co jest ważne dla ustabilizowania sytuacji ekonomicznej firmy" - podsumowano w komunikacie.

  (ISBnews)

   

 • 31.03, 10:32MF przedłużyło termin składania rocznych deklaracji PIT do końca maja  

  Warszawa, 31.03.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów przedłużyło termin składania rocznych deklaracji PIT do 31 maja z 30 kwietnia, podał resort.

  "Dajemy więcej czasu na złożenie rocznej deklaracji PIT, co jest szczególnie istotne dla osób prowadzących działalność gospodarczą. W ich przypadku konieczne jest bowiem samodzielne wypełnienie i przesłanie zeznania do urzędu skarbowego. W tym roku będzie można to zrobić do 31 maja" - czytamy w komunikacie.

  Dla osób, które rozliczają się na drukach PIT-37 i PIT-38 (m.in. dochody z umów o pracę, dzieła, zlecenia, zysków kapitałowych) w usłudze Twój e-PIT znajduje się automatycznie przygotowane rozliczenie podatkowe, podano także.

  "W przypadku braku aktywności zostanie ono zaakceptowane 30 kwietnia. Jeśli z tego rozliczenia będzie wynikać niedopłata podatku, to w maju urzędy skarbowe prześlą o tym informacje do poszczególnych osób. Gdyby okazało się, że przygotowane i zaakceptowane przez administrację skarbową zeznanie trzeba skorygować, to można to zrobić po 30 kwietnia zarówno poprzez usługę Twój e-PIT, aplikację e-Deklaracje lub też w sposób tradycyjny na papierowym formularzu. Do 31 maja korygując zeznanie można również dodać lub zmienić organizację pożytku publicznego" - czytamy dalej.

  (ISBnews)