Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 26.01, 20:55Sejm przyjął ustawę o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej 

  Warszawa, 26.01.2023 (ISBnews) - Sejm przyjął ustawę o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), która ma umożliwić wsparcie finansowe dla rolników, ale także m.in. dla przedsiębiorców oraz samorządów. Na realizację Wspólnej Polityki Rolnej ma trafić ponad 25 mld euro.

  Za ustawą głosowało 431 posłów, 12 było przeciw, nikt nie był przeciwny.

  Celem ustawy jest przygotowanie ram prawnych do wdrożenia rozwiązań, projektowanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej w latach 2023-2027.

  W zakresie płatności bezpośrednich (I filar WPR) Plan Strategiczny zakłada wdrożenie instrumentów zbliżonych do wsparcia funkcjonującego obecnie: podstawowego wsparcia dochodów do celów zrównoważoności, uzupełniającego redystrybucyjnego wsparcia dochodów do celów zrównoważoności, uzupełniającego wsparcia dochodów dla młodych rolników, płatności w ramach wsparcia dochodów związanego z produkcją.

  Planowane są także płatności w ramach nowego rodzaju interwencji, tj. schematów na rzecz klimatu, środowiska i dobrostanu zwierząt, których celem jest promowanie praktyk rolniczych mających przyczynić się do realizacji celów środowiskowych, klimatycznych i w zakresie dobrostanu zwierząt wspólnej polityki rolnej dotyczących łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej, wspierania zrównoważonego rozwoju i ochrony zasobów naturalnych, takich jak woda, gleba i powietrze, oraz ochrony bioróżnorodności.

  Aby zachęcić rolników do zapewnienia zwierzętom warunków bytowych lepszych niż wymagają tego obowiązujące przepisy dotyczące podstawowego dobrostanu zwierząt, zaproponowano wdrożenie wsparcia w tym zakresie jako jeden z ekoschematów  (a nie odrębnej płatności, jak dotychczas).

  Podobnie jak w dotychczasowym okresie programowania WPR, dostępnych będzie także szereg form wsparcia obszarowego w ramach II filaru WPR: płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami, płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, płatności ekologicznych, premii z tytułu zalesień, zadrzewień lub systemów rolno-leśnych czy wsparcia inwestycji leśnych lub zadrzewieniowych

  Rozpoczęcie naboru wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich, przejściowego wsparcia krajowego oraz niektórych płatności w ramach II filaru WPR zostało zaplanowane na 15 marca 2023 r.

  Oczekiwanym efektem ustawy ma być przygotowanie ram prawnych umożliwiających terminowe i zgodne z prawem UE oraz krajowym wydatkowanie i rozliczenie środków finansowych w wysokości ponad 25 mld euro.

  Składanie wniosków o przyznanie pomocy finansowej oraz ich rozpatrywanie, w tym prowadzenie korespondencji w sprawie oraz zawieranie umów o przyznanie pomocy ma się odbywać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

  Alokacja Planu Strategicznego wynosi:

  •  dla I filaru Wspólnej Polityki Rolnej:

  - 17 327 mln euro stanowią środki przeznaczone na realizację płatności bezpośrednich (środki EFRG),

  - 25 mln euro stanowią środki na wsparcie sektorowe w odniesieniu do sektora pszczelarstwa (EFRG), uzupełnione środkami krajowymi z budżetu państwa, również w wysokości 25 mln euro,

   - 46,7 mln euro stanowią orientacyjne środki EFRG przeznaczone na wsparcie sektorowe w sektorze owoców i warzyw;

  •  dla II filaru Wspólnej Polityki Rolnej

  7 922 mln euro, w tym 4 701 mln euro stanowią środki EFRROW oraz 3 221 mln euro środki współfinansowania krajowego z budżetu państwa oraz budżetów JST.

  Plan Strategiczny dla WPR ma być realizowany zgodnie z zasadą N+2, tzn. ostatecznym terminem kwalifikowalności wydatków ma być 31 grudnia 2029 r.

  (ISBnews)

 • 25.01, 15:48Sejm skierował projekt ustawy o Planie Strategicznym dla WPR do dalszych prac 

  Warszawa, 25.01.2023 (ISBnews) - Sejm odrzucił wniosek o odrzucenie projektu ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) i skierował go do dalszych prac. Ma on umożliwić wsparcie finansowe dla rolników, ale także m.in. dla przedsiębiorców oraz samorządów. Na ten cel przeznaczonych zostanie ponad 25 mld euro.

  Za wnioskiem o odrzucenie projektu głosowało 10 posłów, przeciw było 429, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Prace nad projektem będą kontynuowane w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  Celem projektowanej ustawy jest przygotowanie ram prawnych do wdrożenia rozwiązań, projektowanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej w latach 2023-2027.

  W zakresie płatności bezpośrednich (I filar WPR) Plan Strategiczny zakłada wdrożenie instrumentów zbliżonych do wsparcia funkcjonującego obecnie: podstawowego wsparcia dochodów do celów zrównoważoności, uzupełniającego redystrybucyjnego wsparcia dochodów do celów zrównoważoności, uzupełniającego wsparcia dochodów dla młodych rolników, płatności w ramach wsparcia dochodów związanego z produkcją.

  Planowane są także płatności w ramach nowego rodzaju interwencji, tj. schematów na rzecz klimatu, środowiska i dobrostanu zwierząt, których celem jest promowanie praktyk rolniczych mających przyczynić się do realizacji celów środowiskowych, klimatycznych i w zakresie dobrostanu zwierząt wspólnej polityki rolnej dotyczących łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej, wspierania zrównoważonego rozwoju i ochrony zasobów naturalnych, takich jak woda, gleba i powietrze, oraz ochrony bioróżnorodności.

  Aby zachęcić rolników do zapewnienia zwierzętom warunków bytowych lepszych niż wymagają tego obowiązujące przepisy dotyczące podstawowego dobrostanu zwierząt, zaproponowano wdrożenie wsparcia w tym zakresie jako jeden z ekoschematów  (a nie odrębnej płatności jak dotychczas)

  Podobnie jak w dotychczasowym okresie programowania WPR, dostępnych będzie także szereg form wsparcia obszarowego w ramach II filaru WPR: płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami, płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, płatności ekologicznych, premii z tytułu zalesień, zadrzewień lub systemów rolno-leśnych czy wsparcia inwestycji leśnych lub zadrzewieniowych

  Rozpoczęcie naboru wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich, przejściowego wsparcia krajowego oraz niektórych płatności w ramach II filaru WPR,zostało zaplanowane na dzień 15 marca 2023 r.

   Oczekiwanym efektem projektu ustawy ma być przygotowanie ram prawnych umożliwiających terminowe i zgodne z prawem UE oraz krajowym wydatkowanie i rozliczenie środków finansowych w wysokości ponad 25 mld euro.

  Składanie wniosków o przyznanie pomocy finansowej oraz ich rozpatrywanie, w tym prowadzenie korespondencji w sprawie oraz zawieranie umów o przyznanie pomocy ma się odbywać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Projektowana ustawa wychodzi w tym zakresie naprzeciw ogólnemu procesowi informatyzacji, który jest związany z dynamicznym rozwojem technologicznym

  Alokacja Planu Strategicznego wynosi:

  •  dla I filaru Wspólnej Polityki Rolnej:

  - 17 327 mln euro stanowią środki przeznaczone na realizację płatności bezpośrednich (środki EFRG),

  - 25 mln euro stanowią środki na wsparcie sektorowe w odniesieniu do sektora pszczelarstwa (EFRG), uzupełnione środkami krajowymi z budżetu państwa, również w wysokości 25 mln euro,

   - 46,7 mln euro stanowią orientacyjne środki EFRG przeznaczone na wsparcie sektorowe w sektorze owoców i warzyw;

  •  dla II filaru Wspólnej Polityki Rolnej

  7 922 mln euro, w tym 4 701 mln euro stanowią środki EFRROW oraz 3 221 mln euro środki współfinansowania krajowego z budżetu państwa oraz budżetów JST.

  Plan Strategiczny dla WPR ma być realizowany zgodnie z zasadą N+2, tzn. ostatecznym terminem kwalifikowalności wydatków ma być 31.12.2029 r.

  (ISBnews)

 • 16.01, 12:54Buda: Wkrótce decyzja ws. ewentualnego wsparcia dla piekarni wz. z kosztami gazu 

  Warszawa, 16.01.2023 (ISBnews) - Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) przygotowało rozwiązania, mające na celu wsparcie piekarni, korzystających z pieców gazowych w związku ze wzrostem kosztów gazu, wynika z wypowiedzi ministra rozwoju i technologii Waldemara Budy.

  "Potrzebne jest wsparcie piekarni. Czy my to zrobimy poprzez dołączenie ich do tych podmiotów taryfowych, czy zrobimy poprzez rekompensaty. Są dwie drogi […] obie na stole są, ale dyskusja na ten temat trwa" - powiedział Buda w radiu Plus.  

  Pytany czy będzie wsparcie dla piekarni, minister powiedział: "to jest decyzja polityczna, ja przygotowałem rozwiązania, one czekają na akceptację polityczną w którym kierunku i czy pójdziemy".

  "Jest około 10 tys. podmiotów. […] Na gaz, to jest około 60-65%" – podkreślił.

  Poinformował, że piekarnie wydają na gaz średnio ok. 100 tys. zł miesięcznie.

  Jak podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), cena pieczywa wzrosła (średniorocznie) o 25,5% r/r w 2022 r. 

  (ISBnews)

 • 13.01, 16:05MF nie planuje objęcia opłatą cukrową żadnych nowych produktów 

  Warszawa, 13.01.2023 (ISBnews) - Procedowany przez Ministerstwo Finansów projekt nowelizujący przepisy o opłacie od środków spożywczych nie obejmuje opłatą cukrową żadnych nowych produktów, podał resort. Celem nowych przepisów jest uproszczenie poboru opłaty cukrowej i wprowadzenie ułatwień dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie obrotu napojami.

  "Planowana nowelizacja utrzymuje dotychczasowy zakres przedmiotowy ustawy o zdrowiu publicznym i nie przewiduje zmian dotyczących katalogu napojów podlegających opłacie. Przypominamy, że zgodnie z aktualnymi przepisami opłacie podlega napój z dodatkiem m.in. cukrów będących monosacharydami lub disacharydami oraz środków spożywczych zawierających te substancje" - czytamy w komunikacie.

  Napoje zawierające cukry naturalne, niebędące sokami 100%, również objęte są opłatą. Dodanie do napoju soku owocowego, zawierającego naturalnie występujący cukier, oznacza bowiem dodanie środka spożywczego zawierającego cukry i skutkuje objęciem napoju opłatą, wyjaśnił resort.

  "Bez względu na to, czy sok zawarty w napoju pełni funkcje aromatyczne czy słodzące, wnosi on dodatek cukrów do produktu, o czym świadczy jego obecność w wykazie składników oraz informacja o zawartości cukrów w produkcie" - wskazano w informacji.

  "Część napojów traktowana jest jednak preferencyjnie - chodzi o napoje zawierające co najmniej 20% soku i powyżej 5 g cukrów (zarówno syntetycznych, jaki naturalnych). Produkty te objęte są wyłącznie opłatą zmienną (0,05 zł za każdy gram powyżej 5 g cukrów), a nie opłatą stałą (0,50 zł /1 litr napoju). W rezultacie w przypadku nektaru zawierającego 9 g cukrów opłata wynosi 0,20 zł/1 litr, podczas gdy opłata od napoju z taką samą ilością cukrów, lecz bez dodatku soku, wynosi 0,70 zł/1 litr" - czytamy dalej.

  Zgodnie z przepisami, opłacie cukrowej nie podlegają wyłącznie soki 100% oraz napoje zawierające co najmniej 20% soku i do 5 gramów cukrów w 100 ml.

  "Dodatkowo informujemy, że stanowisko Ministerstwa Finansów jest zgodne zarówno z wyjaśnieniami udzielanymi przez Ministerstwo Zdrowia, jak i z wydawanymi jednolitymi interpretacjami przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej od początku funkcjonowania opłaty cukrowej. Stanowisko zostało także potwierdzone w orzecznictwie sądowym" - podsumowano.

  (ISBnews)

 • 13.01, 12:23Sejm poparł nowelizację ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu 

  Warszawa, 13.01.2023 (ISBnews) - Sejm poparł nowelizację ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu, która ma ułatwić zatwierdzanie programów operacyjnych i wsparcie dla producentów owoców i warzyw. Nowelę poparło 438 posłów, 9 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Wcześniej posłowie odrzucili wniosek o odrzucenie projektu.

  Nowelizacja wprowadza sposób określania wysokości wsparcia za produkty, które są wycofywane z rynku w ramach jednego z działań możliwych do realizacji w programie operacyjnym. Wysokość wsparcia za takie produkty ma być niższa od ich aktualnych cen rynkowych. Ma to zapobiegać nieuzasadnionemu korzystaniu z tego działania, tj. wycofywania produktów z rynku zamiast wprowadzania ich do obrotu.

  Wysokość wsparcia za produkt wycofany z rynku ma być ustalana przez dyrektora oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) w oparciu o koszty poniesione przez organizację producentów na zakup produktu podlegającego wycofywaniu.

  Nowelizacja wskazuje sposób ustalania rocznego pułapu pomocy na dofinansowanie funduszu operacyjnego dla organizacji producentów owoców i warzyw. Zakłada, że ARiMR ma corocznie weryfikować czy spełniony jest warunek udzielenia zwiększonej pomocy organizacjom producentów owoców i warzyw, zgodnie z przepisami unijnymi.

  Nowela wdraża – funkcjonujący już w praktyce - obowiązek przedkładania kopii protokołu kontroli produktów wycofywanych z rynku, przeprowadzanej przez Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Obowiązek ten ma zastąpić przedkładanie oświadczenia o spełnianiu wymagań jakości handlowej.

  (ISBnews)

 • 13.01, 10:59Sejm przyjął ustawę o rejestracji i ochronie tradycyjnych produktów i alkoholi 

  Warszawa, 13.01.2023 (ISBnews) - Sejm przyjął ustawę o rejestracji i ochronie nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych oraz gwarantowanych tradycyjnych specjalności produktów rolnych i środków spożywczych, win lub napojów spirytusowych oraz o produktach tradycyjnych. Za ustawą głosowało 438 posłów, przeciw było 4, wstrzymało się 6.

  Celem ustawy jest stworzenie regulacji o oznaczeniach geograficznych obejmującej 3 sektory: produktów rolnych i środków spożywczych, napojów spirytusowych oraz win. Obecne rozdrobnienie przepisów po sektorach stanowi dodatkowy ciężar administracyjny i utrudnienie dla producentów. Stworzenie spójnych zasad w jednym akcie prawnym ma umożliwić lepszą kontrolę i egzekwowanie ochrony przysługującej nazwom zarejestrowanym w Unii Europejskiej.

  Ustawa określa warunki ochrony w Polsce nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych i gwarantowanych tradycyjnych specjalności produktów rolnych lub środków spożywczych. Dotyczyć to będzie także oznaczeń geograficznych win, oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych i określeń tradycyjnych produktów sektora wina.

  Nowe przepisy mają zawierać m.in. wykaz zadań oraz właściwość organów i jednostek organizacyjnych, jeśli chodzi o kontrole i certyfikację artykułów rolno-spożywczych. Dotyczy to artykułów, które posiadają chronioną nazwę pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne albo są gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami.

  Ustawa zakłada powołanie Rady do Spraw Oznaczeń Geograficznych i Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności, składającej się z przewodniczącego (przedstawiciela ministra rolnictwa i rozwoju wsi oraz 10 członków wyróżniających się wiedzą o sprawach związanych z produktami regionalnymi i tradycyjnymi, w szczególności, jeśli chodzi o technologie produkcji żywności, enologii, etnografii, prawa własności przemysłowej oraz polskiej tradycji i kultury).

  Zadaniem Rady ma być opiniowanie wniosków o rejestrację i cofnięcie rejestracji, wniosków o zatwierdzenie zmiany w specyfikacji produktu, a także sprzeciw krajowy do wniosków o rejestrację.

  Nowe przepisy mają wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 13.01, 09:33Kowalczyk: Mechanizm pokrywania strat zakładom nawozowym przedstawimy za ok. za 2 tyg. 

  Warszawa, 13.01.2023 (ISBnews) - Mechanizm pokrywania strat zakładom nawozowym w związku ze wzrostem cen gazu Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) przedstawi za około dwa tygodnie, wynika z wypowiedzi wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka.

  "Raczej będą regulacje i próba ograniczenia cen na wyjściu z fabryki, dlatego, że Komisja Europejska wydała komunikat, w którym pozwala np. na pokrywanie strat fabrykom nawozowym w przypadku jakiegoś gwałtownego wzrostu cen energii, tu gazu w tym przypadku. Więc my z tego mechanizmu będziemy chcieli korzystać i tym sposobem utrzymywać na akceptowalnym poziomie ceny nawozów" - powiedział Kowalczyk w Radiu Zet.

  "To jest kwestia przygotowania mechanizmów, taki mechanizm przygotowujemy i myślę, że to będzie kwestia dwóch tygodni mniej więcej" - dodał.

  Wprowadzenie takiego mechanizmu rząd zapowiadał w ub. roku.

  (ISBnews)

 • 13.01, 07:42Senat za nowelą ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych - bez poprawek 

  Warszawa, 13.01.2023 (ISBnews) - Senat nie wprowadził poprawek do nowelizacji ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), która przenosi z Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) do Krajowej Administracji Skarbowej kontrolę finansowania programów rolnych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR).

  Za przyjęciem noweli bez poprawek głosowało 96 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Nowelizacja dotyczy przejęcia kontroli wydatkowania środków na te programy, która wykonywana jest ex-post (owoce, warzywa i mleko w szkołach, wsparcie pszczelarstwa). Nowe rozwiązania mają zwiększyć efektywność nadzoru nad prawidłowością dokonywanych transakcji finansowych.

  Na podstawie nowelizacji Ministerstwo Finansów przejmie od Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zadanie przeprowadzania analizy ryzyka i opracowywania projektu rocznego programu kontroli ex-post EFRG.

  Nowe przepisy umożliwią IJHARS skoncentrowanie się na kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Natomiast zadania, które odnoszą się do kontroli transakcji z EFRG, dotyczące np. udostępniania owoców i warzyw w szkołach oraz wsparcia pszczelarstwa, zostaną przeniesione do KAS.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie co do zasady od 1 kwietnia 2023 r.

  (ISBnews)

 • 03.01, 15:02Rząd przyjął projekt ustawy o finansowaniu WPR w latach 2023-2027 

  Warszawa, 03.01.2023 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027, którego celem będzie przygotowanie ram prawnych umożliwiających wydatkowanie środków, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Ogółem z unijnego budżetu na wsparcie polskiego rolnictwa ma trafić ponad 22 mld euro. Współfinansowanie krajowe ma wynieść 2,9 mld euro.

  "[Projekt] określa m.in. instytucje odpowiedzialne za uruchamianie środków, które pochodzą z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich" - czytamy w komunikacie.

  Najistotniejsze rozwiązania w projekcie:

  - projekt określa właściwość organów, które są odpowiedzialne za uruchamianie środków z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)
  - funkcję agencji płatniczej pełnić będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)
  - jednostką certyfikującą będzie Szef Krajowej Administracji Skarbowej
  - zadania związane z uruchamianiem środków pochodzących z EFRG i EFRROW wykonywać będzie minister finansów, przy udziale ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

  Proponowane przepisy określają także zasady uruchamiania środków pochodzących z EFRG i EFRROW. Pieniądze będą przekazywane ARiMR, na wniosek ministra rolnictwa i rozwoju wsi, na podstawie zapotrzebowania składanego przez agencję.

  Środki na współfinansowanie krajowe i przejściowe wsparcie krajowe będą przekazywane ARiMR w formie dotacji celowej przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

  Warunki i tryb przekazywania ARiMR środków z EFRG i EFRROW, współfinansowania krajowego i przejściowego wsparcia krajowego oraz sposób postępowania ze środkami odzyskanymi od beneficjentów, zostaną określone w rozporządzeniu ministra finansów, w porozumieniu z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi.

  (ISBnews)

 • 29.12, 12:12Soboń z MF: Decyzja o ewentualnym przedłużeniu 0% VAT na żywność - po połowie 2023 r. 

  Warszawa, 29.12.2022 (ISBnews) - Decyzja o ewentualnym przedłużeniu obowiązywania zerowej stawki VAT na żywność na II połowę 2023 r. zostanie podjęta po połowie przyszłego roku, zapowiedział wiceminister finansów Artur Soboń.

  "Chcę podkreślić, że o ile w przypadku tych tarcz w tym roku mówiliśmy o okresach kwartalnych, tak w przypadku zerowej stawki na żywność mówimy, że po połowie roku zobaczymy, jak ona skutkuje. Ocenimy skuteczność i zasadność kontynuowania tego instrumentu. Niewykluczone, że go na drugą połowę roku przedłużymy" - powiedział Soboń podczas konferencji prasowej.

  Brak zmiany rozporządzenia ministra finansów w zakresie zerowej stawki VAT na żywność oznaczać będzie kontynuację tego rozwiązania, wyjaśnił wiceminister.

  W połowie miesiąca Soboń informował, że Ministerstwo Finansów zakłada możliwość kontynuowania zerowej stawki VAT na żywność po I poł. 2023 r.

  Zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów obniżona stawka VAT ma obowiązywać w I poł. 2023 r.

  Jak podano w ocenie skutków regulacji (OSR) do projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych, obniżenie stawki VAT na produkty żywnościowe to łączny koszt dla budżetu państwa na poziomie 9,4 mld zł rocznie w warunkach 2023 r.

  (ISBnews)

 • 21.12, 09:09Rząd przyjął projekt noweli ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu 

  Warszawa, 21.12.2022 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu, który ma ułatwić zatwierdzanie programów operacyjnych i wsparcie dla producentów owoców i warzyw, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Nowe rozwiązania mają zapewnić bardziej skuteczne i optymalne stosowanie przepisów Unii Europejskiej, jeśli chodzi o zatwierdzanie programów operacyjnych i przyznawanie pomocy ze środków UE dla organizacji producentów w sektorze owoców i warzyw. Wzmocniony zostanie także nadzór Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nad przyznawaniem i wykorzystaniem unijnej pomocy finansowej" - czytamy w komunikacie.

  Najistotniejsze rozwiązania przyjęte w projekcie:

  - przyjęty ma zostać sposób określania wysokości wsparcia za produkty, które są wycofywane z rynku w ramach jednego z działań możliwych do realizacji w programie operacyjnym. Wysokość wsparcia za takie produkty ma być niższa od ich aktualnych cen rynkowych.

  - rozwiązanie ma zapobiegać nieuzasadnionemu korzystaniu z tego działania, tj. wycofywania produktów z rynku zamiast wprowadzania ich do obrotu.

  - wysokość wsparcia za produkt wycofany z rynku ma być ustalana przez dyrektora oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) w oparciu o koszty poniesione przez organizację producentów na zakup produktu podlegającego wycofywaniu.

  - wskazany ma zostać sposób ustalania rocznego pułapu pomocy na dofinansowanie funduszu operacyjnego dla organizacji producentów owoców i warzyw.

  - ARiMR ma corocznie weryfikować czy spełniony jest warunek udzielenia zwiększonej pomocy organizacjom producentów owoców i warzyw, zgodnie z przepisami unijnymi.

  - sformalizowany ma zostać funkcjonujący już w praktyce, obowiązek przedkładania kopii protokołu kontroli produktów wycofywanych z rynku, przeprowadzanej przez Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Obowiązek ten ma zastąpić przedkładanie oświadczenia o spełnianiu wymagań jakości handlowej.

  (ISBnews)

 • 14.12, 11:43Soboń z MF: Przewidujemy możliwość kontynuowania 0 stawki VAT na żywność po I poł. 2023 r. 

  Warszawa, 14.12.2022 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów zakłada możliwość kontynuowania zerowej stawki VAT na żywność po I poł. 2023 r., poinformował wiceminister finansów Artur Soboń. Zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów, obniżona stawka VAT ma obowiązywać w I poł. 2023 r. 

  "To, co zrobiliśmy to zerowa stawka VAT, którą wprowadziliśmy na I półrocze 2023 r., ale oczywiście przewidujemy taką możliwość, iż ona będzie kontynuowana, analizując sytuację" - powiedział Soboń odpowiadając na pytania posłów.

  "Tak to robiliśmy w przypadku tych tarcz, które szeroko obejmowały obniżkę VAT-u i akcyzy, także podatku od sprzedaży detalicznej w okresie do końca tego roku. Robiliśmy to w okresach kwartalnych, po to aby analizować sytuację na bieżąco i podejmować decyzję o właściwych instrumentach" - wyjaśnił.

  Jak podano w ocenie skutków regulacji (OSR) do projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych, obniżenie stawki VAT na produkty żywnościowe to łączny koszt dla budżetu państwa na poziomie 9,4 mld zł rocznie w warunkach 2023 r.

  (ISBnews)

 • 09.12, 08:38Koszt dopłat do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich to 1,12 mld zł wg OSR 

  Warszawa, 09.12.2022 (ISBnews) - Koszt przyszłorocznych dopłat do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich to 1,12 mld zł, wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Dodatkowo dopłatami mają zostać objęte uprawy słonecznika, facelii, lnu, konopi oraz gryki.

  "Zmiany zaproponowane w ustawie są odpowiedzią na wnioski zgłaszane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w związku z rosnącą popularnością upraw słonecznika, facelii, lnu, konopi włóknistych oraz gryki, które są ważnym elementem w działalności rolniczej" - czytamy w OSR.

  Obecnie stosowane są z budżetu państwa dopłaty do składek producentów rolnych z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia od wystąpienia następujących zdarzeń losowych dla produkcji roślinnej (tj. upraw - zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych) od: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, suszy, ujemnych skutków przezimowania lub przymrozków wiosennych.

  Zgodnie z  proponowanymi przepisami, minister właściwy do spraw rolnictwa zawiera z zakładami ubezpieczeń - które przedstawią ofertę wraz z ogólnymi warunkami i taryfą składek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich - umowy w sprawie dopłat, określające kwoty dotacji na dopłaty do składek ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na dany rok w ramach środków przewidzianych na ten cel w ustawie budżetowej.

  Środki na dopłaty do składek ubezpieczeń zostaną przekazane do wysokościach ustalonych w tych umowach, co oznacza, iż po wyczerpaniu limitu na dopłaty do składek, nie mogą być zawierane umowy ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z producentami rolnymi z dopłatami do składek.

  W projekcie ustawy budżetowej na 2023 r. na ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich została zaplanowana łączna kwota 1.120.504 tys. zł.

  Z kwoty zaplanowanej w budżecie państwa na 2022 rok w wysokości 1.563.057 tys. zł, w 3 kwartałach 2022 r. na ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z dopłatą z budżetu państwa została wykorzystana kwota 390.221,6 tys. zł, tj. ok. 25%.

  W związku z powyższym przewiduje się, że kwota zaplanowana w budżecie państwa na 2023 rok będzie wystarczająca na pokrycie zobowiązań wynikających z rozszerzenia katalogu upraw dotowanych, podano także.

  Według szacunków, w 2023 r. kwota dopłat  z budżetu państwa do składek producentów rolnych z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia do upraw słonecznika, facelii, lnu i konopi wyniesie ok. 14,6 mln zł przy ubezpieczeniu powierzchni ok. 53,6 tys. ha.

  (ISBnews)

 • 06.12, 16:07Rząd przyjął projekt dot. poprawy działania Inspekcji Jakości Handlowej 

  Warszawa, 06.12.2022 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o poprawie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, który zakłada poprawę efektywności działania Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS), podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  Nowe przepisy umożliwią IJHARS skoncentrowanie się na kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Natomiast zadania, które odnoszą się do kontroli transakcji z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG), dotyczące np. udostępniania owoców i warzyw w szkołach oraz wsparcia pszczelarstwa, zostaną przeniesione do Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), podano także.

  Najistotniejsze rozwiązania, proponowane w projekcie:

  - zadania Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, które związane są z kontrolą transakcji z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji, zostaną przeniesione do Krajowej Administracji Skarbowej (kontrola transakcji dotyczących m.in. udostępniania owoców i warzyw w szkołach oraz wsparcia pszczelarstwa).

  - prawidłowość wypłat środków polskim beneficjentom z EFRG, w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), kontrolowana przez IJHARS zostanie przyznane całościowo dyrektorom izb administracji skarbowej.

  - Ministerstwo Finansów przejmie od Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zadanie dotyczące przeprowadzania analizy ryzyka i opracowywania projektu rocznego programu kontroli ex-post EFRG.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie co do zasady od 1 kwietnia 2023 r.

  (ISBnews)

 • 05.12, 06:45Minister finansów podpisała rozporządzenie przedłużające 'zerową' stawkę VAT na żywność 

  Warszawa, 05.12.2022 (ISBnews) - Minister finansów Magdalena Rzeczkowska podpisała rozporządzenie przedłużające utrzymanie "zerowej" stawki VAT na żywność, podał resort. Rozporządzenie przewiduje także przedłużenie preferencji w VAT dla darowizn na rzecz Ukrainy oraz obniżenie stawki VAT na niektóre produkty nawozowe.

  "Wydłużamy stosowanie zerowej stawki VAT na żywność. Tak jak obecnie, stawką tą objęte pozostaną podstawowe produkty spożywcze, takie jak owoce, warzywa, mięso, nabiał czy produkty ze zbóż. Równocześnie skupiamy nasze działania na cenie energii i jej nośników oraz cenie gazu. Cały czas monitorujemy sytuację i reagujemy na szoki zewnętrzne" - powiedziała Rzeczkowska, cytowana w komunikacie.

  Rozporządzenie przewiduje ponadto:

  * utrzymanie do końca czerwca 2023 r. stawki VAT 0% na darowizny na rzecz Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, podmiotów leczniczych, jednostek samorządu terytorialnego – przekazywanych na cele związane z pomocą ofiarom skutków działań wojennych w Ukrainie;

  * obniżenie do 8%, na 2 lata, stawki produktów nawozowych, które przed wprowadzeniem tarczy antyinflacyjnej były opodatkowane według tej stawki, wskazano w informacji.

  Resort przypomina, że tarcza antyinflacyjna w obecnej postaci obowiązuje do końca 2022 r. Oznacza to obniżenie stawek VAT na podstawowe produkty żywnościowe, energię elektryczną i cieplną, gaz ziemny, niektóre paliwa silnikowe oraz nawozy i środki wykorzystywane w produkcji rolnej.

  W ramach tarczy antyinflacyjnej do końca roku obowiązuje również obniżka akcyzy na prąd, zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, obniżka stawek akcyzy na niektóre paliwa silnikowe oraz wyłączenie z opodatkowania podatkiem handlowym sprzedaży niektórych paliw. Niższa akcyza obowiązuje również na lekki olej opałowy.

  Jak podano, w ocenie skutków regulacji (OSR) do projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych, obniżenie stawki VAT na produkty żywnościowe to łączny koszt dla budżetu państwa na poziomie 9,4 mld zł rocznie w warunkach 2023 r.

  Wcześniej premier Mateusz Morawiecki zapowiadał przedłużenie zerowej stawki VAT na produkty żywnościowe "co najmniej" przez I poł. 2023 r.

  (ISBnews)

 • 29.11, 14:01Morawiecki: Zerowy VAT na żywność co najmniej przez I poł. 2023 r., koszt 8 mld zł 

  Warszawa, 29.11.2022 (ISBnews) - Rząd chce utrzymania zerowego VAT-u na żywność przez co najmniej I połowę przyszłego roku, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Koszt tego rozwiązania to ok. 8 mld zł.

  "Kontynuujemy te tarczę w takim kształcie, w jakim była do tej pory, przynajmniej przez pierwsze dwa kwartały, przez pierwsze półrocze przyszłego roku. Na razie na takim etapie zakładamy działanie tej tarczy" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

  "To ogromny wysiłek budżetowy, około 8 mld zł, a licząc dynamicznie może nawet ponad 8 mld zł. Ten koszt będzie musiał ponieść budżet państwa polskiego, po to, aby łagodzić ceny produktów dla Polaków" - dodał.

  Tarcza antyinflacyjna w obecnej formie obowiązuje do 31 grudnia 2022 r.

  Minister finansów Magdalena Rzeczkowska zapowiedziała, że rozporządzenie dotyczące przedłużenia obowiązywania stawki 0% VAT na żywność ukaże się do końca tego tygodnia.

  (ISBnews)

 • 29.11, 13:34Rzeczkowska: Rozporządzenie dot. przedłużenia 0% VAT na żywność - do końca tygodnia 

  Warszawa, 29.11.2022 (ISBnews) - Rozporządzenie dotyczące przedłużenia obowiązywania stawki 0% VAT na żywność ukaże się do końca tego tygodnia, poinformowała minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

  "Jeśli chodzi o przedłużenie tarczy antyinflacyjnej w przypadku żywności - 0% VAT na żywność, to do końca tego tygodnia ukaże się rozporządzenie ministra finansów i w tym przypadku ta stawka 0% zostanie wprowadzona właśnie w drodze rozporządzenia, które wydłuży stosowanie osłony dla Polaków w zakresie podstawowych produktów żywnościowych" - powiedziała Rzeczkowska podczas konferencji prasowej.

  Na początku listopada premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że rząd planuje utrzymanie zerowych stawek podatku VAT na żywność po 31 grudnia 2022 r. i rezygnację z pozostałych elementów tarczy antyinflacyjnej w jej obecnej formie.

  (ISBnews)

 • 24.11, 11:44Prezydent podpisał ustawę o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt 

  Warszawa, 24.11.2022 (ISBnews) - Prezydent podpisał ustawę o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, której celem jest zapewnienie jednolitego funkcjonowania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt jako istotnego ogniwa zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, podała Kancelaria Prezydenta. 

  "Uchwalenie ustawy związane jest z koniecznością wprowadzenia do polskiego porządku prawnego nowych przepisów Unii Europejskiej dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt, zawartych przede wszystkim w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady […] w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniającego i uchylającego niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt. Głównym celem ustawy jest zapewnienie jednolitego funkcjonowania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt jako istotnego ogniwa zwalczania chorób zakaźnych zwierząt" - czytamy w komunikacie.

  Po wejściu w życie ustawy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) będzie kontynuowała realizację zadań związanych z identyfikacją i rejestracją bydła, owiec, kóz oraz świń, podano także.

  Dodatkowo ustawa zakłada przejęcie przez ARiMR zadania związanego z gromadzeniem danych koniowatych oraz rozpoczęcie gromadzenia danych jeleniowatych i wielbłądowatych oraz zakładów drobiu, których identyfikacja i rejestracja jest wymagana zgodnie z przepisami rozporządzenia.

  Upoważnienie do wydawania dokumentów identyfikacyjnych koniowatych poszczególnych ras pozostanie natomiast w kompetencji związków hodowców koni uznanych w przypadku prowadzenia odpowiednich ksiąg hodowlanych, a związki te będą przekazywać dane bezpośrednio do komputerowej bazy danych prowadzonej przez ARiMR.

  Jednocześnie ustawa wprowadza rezygnację z paszportów dla bydła w obrocie krajowym, obowiązek dokonywania zgłoszeń zdarzeń dotyczących zwierząt przez posiadaczy zwierząt i podmioty prowadzące działalność nadzorowaną wyłącznie w postaci elektronicznej, przy jednoczesnym zwolnieniu z obowiązku prowadzenia księgi rejestracji lub ewidencji w postaci papierowej.

  Ustawa wprowadza również przepis umożliwiający powiatowym lekarzom weterynarii, w drodze decyzji, likwidację zwierząt niezidentyfikowanych o nieznanym pochodzeniu, a tym samym o nieznanym statusie zdrowotnym, które są realnym zagrożeniem dla zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt.

  Ustawa ponadto możliwi dostosowanie systemu informatycznego ARiMR do nowych zadań, w tym zapewnienie efektywnej interoperacyjności, integracji i kompatybilności elementów komputerowej bazy danych systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt z systemami Inspekcji Weterynaryjnej z systemem informacyjnym do celów powiadamiania unijnego i sprawozdawczości unijnej oraz systemem weterynaryjnym TRACES, oraz innymi systemami informatycznymi związanymi z ochroną zwierząt.

  Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 22.11, 13:43Prezydent podpisał nowelę o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 

  Warszawa, 22.11.2022 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, której celem jest wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw".          

  "Celem ustawy [...] o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest rozszerzenie katalogu działań i poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 o działanie 'Nadzwyczajne tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę'" - czytamy w komunikacie.

  Ustawa wprowadza zmiany dotyczące nadzwyczajnego tymczasowego wsparcia dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

  Wniosek o przyznanie pomocy w ramach nowego działania będzie możliwy do złożenia za pomocą formularza udostępnionego na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

  Pomoc będzie przyznawana w drodze decyzji administracyjnej, a organem właściwym w sprawach dotyczących przyznawania pomocy w drodze decyzji administracyjnej będzie kierownik biura powiatowego ARiMR. Odwołanie od decyzji administracyjnej w sprawie o przyznanie pomocy będzie rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania odwołania.

  Dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia lub świadczenia częściowo odpłatne, otrzymane na cele związane z działalnością rolniczą od państwowych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną, których zadaniem jest prowadzenie doradztwa rolniczego będą zwolnione od podatku dochodowego.

  Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów, które wejdą w życie w innym terminie.

  (ISBnews)

 • 17.11, 14:28Kowalczyk: Zerowy VAT na żywność zostanie utrzymany po 31 grudnia br.  

  Warszawa, 17.11.2022 (ISBnews) - Zerowy VAT na żywność zostanie utrzymany po likwidacji innych elementów tarczy antyinflacyjnej po 31 grudnia 2022 r., potwierdził wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk.

  "Komisja Europejska wydała komunikat dotyczący likwidacji tych ulg VAT-owskich na różne produkty, m.in. na nawozy, paliwa itd. Na szczęście dla konsumentów, jeżeli chodzi o żywność nadal możemy jako kraj utrzymać ten zerowy VAT na żywność i on będzie oczywiście utrzymany" – powiedział Kowalczyk podczas konferencji prasowej.

  Tarcza antyinflacyjna w obecnej formie obowiązuje do 31 grudnia br. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że po tym okresie tarcza w obecnej formie zostanie zastąpiona m.in. przez regulacje dot. zamrożenia cen energii do limitów zużycia dla gospodarstw domowych, wprowadzenie ceny maksymalnej energii elektrycznej dla  gospodarstw, odbiorców wrażliwych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Przygotowywany jest także mechanizm wsparcia odbiorców gazu.

  (ISBnews)