ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 12.04, 16:49UE przyjęła dyrektywę ws. poprawy charakterystyki energetycznej budynków 

  Warszawa, 12.04.2024 (ISBnews) - Unia Europejska przyjęła dyrektywę w sprawie poprawy charakterystyki energetycznej budynków, która określa ramy dla państw członkowskich mające na celu ograniczenie emisji i zużycia energii w budynkach w całej UE, od domów i miejsc pracy po szkoły, szpitale i inne budynki publiczne, podała Komisja Europejska.

  "W zmienionej dyrektywie określono ambitne cele w zakresie ograniczenia ogólnego zużycia energii w budynkach w całej UE, z uwzględnieniem specyfiki krajowej. Pozostawiono w rękach państw członkowskich, które budynki mają być ukierunkowane i jakie środki należy podjąć. Zwiększy popyt na czyste technologie produkowane w Europie oraz przyczyni się do tworzenia miejsc pracy, inwestycji i wzrostu gospodarczego" - czytamy w komunikacie.

  "Każde państwo członkowskie przyjmie własną krajową ścieżkę redukcji średniego zużycia energii pierwotnej w budynkach mieszkalnych o 16% do 2030 r. i o 20-22 % do 2035 r. W przypadku budynków niemieszkalnych będą musiały do 2030 r. przeprowadzić renowację 16% budynków o najgorszej charakterystyce energetycznej, a do 2033 r. - 26% budynków o najgorszej charakterystyce energetycznej. Państwa członkowskie będą miały możliwość zwolnienia z tych obowiązków niektórych kategorii budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w tym budynków zabytkowych lub domów wakacyjnych" - czytamy dalej.

  Dyrektywa wymaga utworzenia punktów kompleksowej obsługi w zakresie doradztwa w zakresie renowacji budynków, a przepisy dotyczące finansowania publicznego i prywatnego sprawią, że renowacja stanie się bardziej przystępna cenowo i wykonalna.

  Zmieniona dyrektywa zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wejdzie w życie w najbliższych tygodniach. Następnie państwa członkowskie będą musiały ją transponować do prawa krajowego, wskazano także.

  Budynki odpowiadają za około 40% zużycia energii w UE, ponad połowę zużycia gazu w UE (głównie poprzez ogrzewanie, chłodzenie i ciepłą wodę użytkową) oraz 35% emisji gazów cieplarnianych związanych z energią. Obecnie około 35% budynków w UE ma ponad 50 lat, a prawie 75% budynków jest nieefektywnych energetycznie. Jednocześnie średni roczny wskaźnik renowacji wynosi ok. 1%.

  (ISBnews)

 • 12.04, 15:21Sejm przyjął nowelę dot. wydłużenia tzw. wakacji kredytowych na 2024 r. 

  Warszawa, 12.04.2024 (ISBnews) - Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej oraz ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Ustawa ma na celu wydłużenie tzw. wakacji kredytowych na rok 2024.

  Ustawa przewiduje, że z wakacji kredytowych będzie można skorzystać, jeśli rata przekroczy 30% dochodu gospodarstwa domowego.

  Projekt zakłada też, że łatwiej będzie można skorzystać z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. O pomoc z FWK będą mogli ubiegać się ci kredytobiorcy w trudnej sytuacji finansowej (również kredytobiorcy walutowi), u których rata przekracza 40% dochodu gospodarstwa domowego. Obecnie wskaźnik ten wynosi 50%.

  (ISBnews)

 • 08.04, 14:08MRiT: Kredyt mieszkaniowy #naStart będzie można zaciągnąć do końca 2027 r. 

  Warszawa, 08.04.2024 (ISBnews) - Kredyt mieszkaniowy #naStart, czyli z dopłatami do rat, będzie można zaciągnąć do końca 2027 r. w przypadku kupna pierwszej nieruchomości, zapowiedział minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman.

  "Chcemy, by nowe przepisy, będące jednym z 3 elementów strategii rozwoju budownictwa i mieszkalnictwa w Polsce, weszły w życie jeszcze w drugiej połowie 2024 r. Kredyt mieszkaniowy #naStart, czyli z dopłatami do rat, będzie można zaciągnąć do końca 2027 r. w przypadku kupna pierwszej nieruchomości. Taką szansę uzyskają rodziny z co najmniej trójką dzieci również w przypadku, gdy kupowane mieszkanie lub dom jednorodzinny budowany w celu poprawy warunków mieszkaniowych, nie jest ich pierwszą nieruchomością. Zachowujemy jednocześnie możliwość udzielenia przez BGK gwarancji spłaty części kredytu, czyli tak zwaną gwarancję wkładu własnego" - powiedział Hetman, cytowany w komunikacie.

  "Dopłaty do rat kredytu mieszkaniowego #naStart udzielanego jako kredyt hipoteczny będzie można uzyskać tylko do kredytów udzielonych przed końcem 2027 r. Utrzymane bezterminowo zostaną natomiast dopłaty do rat kredytów mieszkaniowych #naStart udzielanych jako kredyt konsumencki na pokrycie kosztów partycypacji w SIM/TBS albo wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej" - wyjaśniono w komunikacie.

  Projekt ustawy o kredycie mieszkaniowych #naStart zakłada limit 15 tys. wniosków na kwartał, a także ograniczenia dla kredytobiorców dotyczące wysokości dochodu ich gospodarstwa domowego oraz ich wieku, wynika z projektu przekazanego dziś do konsultacji. Koszt proponowanych rozwiązań dla budżetu państwa wyniesie w br. - 350 mln zł., w 2025 r. - 1 723 mln zł, a łącznie w okresie 10 lat - 21 539 mln zł, podano w ocenie skutków regulacji (OSR).

  "Nowy instrument zostanie poszerzony również o kredyt będący kredytem konsumenckim, zaciągniętym na sfinansowanie partycypacji w ramach SIM (TBS) albo na wkład mieszkaniowy w spółdzielni mieszkaniowej. Osoby decydujące się na korzystanie z tych form zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, nie mają dziś możliwości skorzystania z żadnej preferencyjnej formy finansowania tych wydatków. Muszą korzystać z własnych oszczędności albo wysoko oprocentowanych kredytów konsumenckich. To tylko jeden z przykładów, że nasz plan na walką z kryzysem mieszkaniowym ma charakter komplementarny" - zaznaczył wiceminister rozwoju i technologii Krzysztof Kukucki.

  Objęcie takich kredytów gwarancjami BGK uczyni je mniej ryzykownymi dla banków i pozwoli obniżyć ich oprocentowanie co najmniej do poziomu oprocentowania kredytów hipotecznych. Objęcie ich dodatkowo dopłatami sprawi, że osoby korzystające z zasobów społecznego budownictwa czynszowego i spółdzielczego uzyskają preferencyjny instrument wsparcia dla pokrycia wymaganych wydatków, podkreślono w materiale.

  Uprawnionymi do uzyskania kredytu mieszkaniowego #naStart będą osoby, które:

  * Nie ukończyły 35 lat, jeżeli przystępują do kredytu jako single. Nie będzie obowiązywał limitu wieku, jeżeli w skład gospodarstwa domowego wchodzą co najmniej dwie osoby (dwóch kredytobiorców lub kredytobiorca + dziecko).

  * Nie posiadają i nie posiadały mieszkania (domu jednorodzinnego) chyba, że posiadanym mieszkaniem jest udział (nie wyższy niż 50%) w prawie własności mieszkania albo spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu, uzyskanym w drodze dziedziczenia lub darowizny. Do powyższego limitu nie będzie się wliczać także nieruchomości uzyskanych w drodze dziedziczenia albo darowizny, które osoba ubiegająca się o kredyt zbyła wcześniej w drodze darowizny na rzecz osoby spoza jej gospodarstwa domowego.

  * Posiadają nie więcej niż jedno mieszkanie, a w skład gospodarstwa domowego wchodzi co najmniej troje dzieci.

  Dopłaty do kredytu będą zróżnicowane w zależności od wielkości gospodarstwa domowego. Dopłata będzie obniżała oprocentowanie kredytu do:

  * 1,5% w przypadku, gdy w skład gospodarstwa domowego nie wchodzi żadne dziecko.

  * 1% w przypadku gospodarstwa domowego, w którego skład wchodzi jedno dziecko.

  * 0,5% w przypadku gospodarstwa domowego, w którego skład wchodzi dwoje dzieci.

  * 0% w przypadku gospodarstwa domowego, w którego skład wchodzi troje albo więcej dzieci i większego gospodarstwa domowego oraz w przypadku kredytów udzielanych jako kredyt konsumencki na pokrycie kosztów partycypacji w SIM/TBS albo wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej, wymieniono w informacji.

  W programie wprowadzono kryterium dochodowe.

  "Warunkiem uzyskania dopłat będzie spełnienie kryterium dochodowego. Oparto go o pierwszy próg podatkowy, czyli roczny dochód na poziomie 120 000 zł brutto. W programie kryterium będzie modyfikowane wraz ze wzrostem liczby członków gospodarstwa domowego. Wyniesie ono:

  * 7 tys. zł netto miesięcznie dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,

  * 13 tys. zł netto miesięcznie dla  dwuosobowego gospodarstwa domowego,

  * 16 tys. zł netto miesięcznie dla trzyosobowego  gospodarstwa domowego,

  * 19,5 tys. zł netto miesięcznie dla czteroosobowego albo większego gospodarstwa domowego ,

  * 23 tys. zł netto miesięcznie dla pięcioosobowego albo większego gospodarstwa domowego" - czytamy dalej.

  Przekroczenie limitów nie będzie jednak oznaczać wykluczenia z programu. Kredytobiorcy, których gospodarstwa domowe przekroczą limit, będą mogły również otrzymać nowy kredyt, jednak w ich przypadku dopłata będzie pomniejszana. W przypadku przekroczenia limitu przez gospodarstwo jednoosobowe, za każdą złotówkę przekroczenia limitu dopłata będzie pomniejszana o 50 groszy, a w przypadku gospodarstwa dwuosobowego albo większego, o 25 groszy, zaznaczono także.

  Wysokość kredytu mieszkaniowego #naStart nie będzie limitowana, ale dopłata naliczana będzie tylko od określonej wysokości kapitału. Będzie ona tym wyższa im większe będzie gospodarstwo domowe, tj.:

  * 200 tys. zł przy jednej osobie w gospodarstwie domowym,

  * 400 tys. zł przy dwóch osobach,

  * 450 tys. zł przy trzech osobach,

  * 500 tys. zł przy czterech osobach,

  * 600 tys. zł przy pięciu osobach.

  "Takie zasady oznaczać będą, że kredytobiorca w dwuosobowym gospodarstwie, który zaciągnie kredyt na kwotę np. 450 tys. zł (tj. wyższą niż przewidziany dla takiego gospodarstwa próg 400 tys. zł) uzyska dopłatę obliczaną tak, jakby kredyt ten wynosił 400 tys. zł. Kredytobiorca prowadzący gospodarstwo trzyosobowe, który zaciągnie kredyt na kwotę np. 600 tys. (tj. wyższą niż 450 tys. zł), uzyska dopłatę taką, jakby kredyt ten wynosił 450 tys. zł" - wyjaśniono w komunikacie.

  Opinie i uwagi można zgłaszać do 19 kwietnia br.

  (ISBnews)

 • 08.04, 12:07Projekt noweli dot. budownictwa socjalnego i czynszowego zakłada 48 mld zł środków do 2030 

  Warszawa, 08.04.2024 (ISBnews) - Projekt nowelizacji ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa oraz niektórych innych ustaw, który został przesłany do uzgodnień międzyresortowych, zakłada przeznaczenie dodatkowych środków budżetu państwa na programy rozwoju budownictwa socjalnego i komunalnego oraz czynszowego w kwocie 4 mld zł w tym roku i łącznie 48 mld zł do 2030 r., podano w ocenie skutków regulacji (PSR).

  Zaproponowane rozwiązania dotyczą przede wszystkim instrumentu wsparcia samorządów, tj. rządowego programu budownictwa socjalnego i komunalnego (BSK), oraz inwestorów, tj. rządowego programu preferencyjnych kredytów dla inwestorów społecznego budownictwa czynszowego (SBC - rządowego programu preferencyjnych kredytów udzielanych ze środków własnych Banku Gospodarstwa Krajowego). Rozszerzenie tego instrumentu o komponent dotyczący tworzenia powierzchni zaspokajających potrzeby mieszkaniowe studentów sprawi, że jego beneficjentami staną się także uczelnie publiczne, wskazano w OSR.

  "Dodatkowe środki budżetu państwa w łącznej kwocie 48 mld zł do 2030 r. będą wykorzystywane na realizację następujących zadań:

  1. Zwiększenie skali inwestycji finansowanych w ramach programu BSK, w tym remontów gminnych pustostanów, odpowiadającej zgłaszanemu przez samorządy zapotrzebowaniu na bezzwrotne granty.

  2. Umożliwienie, w ramach programu BSK, finansowania powierzchni zaspokajających potrzeby mieszkaniowe studentów.

  3. Zwiększenie skali programu SBC w latach 2024 i 2025, w wyniku czego konieczne jest zagwarantowanie zwiększonych środków na dopłatę dla BGK do preferencyjnego oprocentowania kredytów udzielanych przez ten bank" - czytamy w OSR.

  W ustawie budżetowej na 2024 r. środki na realizację programu BSK zostały zaplanowane w wysokości maksymalnego limitu ustawowego, tj. 1 mld zł.

  "Wg informacji uzyskanych z Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), wg stanu na dzień 24 stycznia 2024 r., który jest operatorem programu BSK, łączne zapotrzebowanie wynikające z wniosków złożonych w 2023 r. (które nie zostały zakwalifikowane w 2023 r. ze względu na niewystarczające środki) i 2024 r., w tym również wnioski w trakcie oceny formalnej, przekroczyło kwotę planowanego zasilenia na rok 2024 o 892,8 mln zł" - czytamy w OSR.

  "Wnioski, które wpłyną do BGK w 2024 r. zostaną zakwalifikowane z limitu 2025 r., a więc pomniejszą limit 2025 r. Przesądzone wydaje się, że w przypadku braku zwiększenia puli dostępnych środków na program BSK problem ich braku będzie się nawarstwiał. Uwzględniając dynamikę wzrostów z lat 2020-2023 prognozuje się, że w 2024 r. zostaną złożone wnioski w wysokości co najmniej 3,7 mld zł. Co oznacza, że limity wydatków określone w przepisach regulujących program BSK są niewystarczające w stosunku do zgłaszanego przez samorządy zapotrzebowania" - czytamy dalej.

  Jak zaznaczono, brak zwiększenia limitów na realizację programu BSK w latach 2024-2025 będzie stanowiło również zagrożenie dla realizacji inwestycji Krajowego Planu Odbudowy (KPO) B3.5.1 "Inwestycje w energooszczędne budownictwo mieszkaniowe dla gospodarstw domowych o niskich i średnich dochodach". Inwestycja jest częściowo finansowana ze środków KPO (150 mln euro), natomiast 432,4 mln euro finansowane będzie ze środków budżetu państwa, będących w dyspozycji ministra rozwoju i technologii (środki Funduszu Dopłat).

  "Nie można także nie uwzględnić wzrastającego potencjału społecznego sektora mieszkaniowego. Programem kompatybilnym do programu BSK jest program SBC3). BGK udziela towarzystwom budownictwa społecznego (TBS)/społecznym inicjatywom mieszkaniowym(SIM), spółdzielniom mieszkaniowym i spółkom gminnym z własnych środków kredyty oferowane na preferencyjnych warunkach na budowę mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu (kwota udzielonego finansowania zwrotnego ma wynieść 4,5 mld zł w okresie 10 lat realizacji programu SBC, tj. 450 mln rocznie)" - czytamy dalej w OSR.

  "Dla realizacji gminnych inwestycji mieszkaniowych proponuje się podwyższenie w 2024 i 2025 r. maksymalnego limitu wydatków budżetu państwa, do wysokości których może zostać zasilony Fundusz Dopłat z przeznaczeniem na program BSK. Proponuje się również zagwarantowanie środków budżetowych na ten cel do 2030 r. - co pozwoli gminom na odpowiedzialne planowanie inwestycji mieszkaniowych w kolejnych latach. Większa dostępność środków na realizację programu BSK da samorządom poczucie dostępności stabilnego finansowania, a zatem ułatwi planowanie inwestycji mieszkaniowych, które są kosztochłonne i czasochłonne, tym samym wymagają długofalowego planowania i realizacji" - napisano w dokumencie.

  Zwiększone limity wydatków budżetowych na realizację programu BSK pozwolą również na znaczne zwiększenie skali inwestycji w remonty gminnych pustostanów. Zakłada się, że przeznaczenie do 2030 r. na remonty gminnych pustostanów kwoty 10 mld zł pozwoli na przywrócenie do użytkowania nawet 75 tys. lokali. Zatem można zakładać, że do 2030 r. wyremontowane zostanie nawet 66% pustostanów gminnych, wskazano dalej.

  "Zwiększeniu limitów na realizację programu BSK w latach 2024-2025 powinno towarzyszyć również zwiększenie limitów wydatków budżetowych na program SBC. Celem takiego zabiegu jest, aby oba programy były kompatybilne, gdyż inwestorzy z programu SBC w przeważającej mierze korzystają również ze środków z programu BSK w ramach dozwolonego montażu finansowego (przepisy regulujące oba programy dopuszczają wspófinansowanie jednej inwestycji mieszkaniowej z programu SBC i programu BSK, określając przy tym dodatkowe warunki, jakie musza być spełnione). Na chwilę obecną akceptowalnym dla BGK rozwiązaniem jest przedłużenie aktualnego programu SBC o 1 rok (przesunięcie ostatecznego terminu na składanie wniosków z 2024 r. na 2025 r.) z jednoczesnym zwiększeniem budżetu programu SBC z 4,5 mld zł na 7 mld zł (środki BGK). Jest to kwota odpowiadająca zgłaszanemu przez inwestorów z programu SBC zapotrzebowaniu na środki zwrotne i która pozwoli na równomierny rozwój mieszkalnictwa na wynajem" - czytamy w OSR.

  Proponowanemu zwiększeniu budżetu programu SBC ze strony BGK musi towarzyszyć wzrost wydatków budżetowych na dopłatę do preferencyjnego oprocentowania, o której mowa w Ustawie o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa.

  "Zamierzeniem projektodawcy jest, aby przepisy ustawy weszły w życie w III kwartale 2024 r. Projektowane przepisy mają siedmioletni horyzont czasowy. Realizacja programu BSK na podstawie projektowanych przepisów będzie odbywać się w latach 2024-2030, zaś programu SBC w latach 2024-2025" - napisano także w OSR.

  Przyjęte zasady realizacji programu BSK i SBC dają podstawę do prowadzenia ewaluacji on-going, w tym dokonywania bieżących ocen efektywności wdrażania proponowanych rozwiązań, podkreślono również.

  (ISBnews)

 • 08.04, 11:28Projekt kredytu #naStart zakłada limit 15 tys. wniosków na kwartał oraz dochodu i wieku 

  Warszawa, 08.04.2024 (ISBnews) - Projekt ustawy o kredycie mieszkaniowych #naStart zakłada limit 15 tys. wniosków na kwartał, a także ograniczenia dla kredytobiorców dotyczące wysokości dochodu ich gospodarstwa domowego oraz ich wieku, wynika z projektu przekazanego do konsultacji. Koszt proponowanych rozwiązań dla budżetu państwa wyniesie w br. - 350 mln zł., w 2025 r. - 1 723 mln zł, a łącznie w okresie 10 lat - 21 539 mln zł, podano w ocenie skutków regulacji (OSR).

  "W celu ograniczenia ryzyka wystąpienia sytuacji, w której z powodu czasowego skumulowania popytu na kredyty okres przyjmowania wniosków o preferencyjny kredyt ograniczałby się w każdym roku jedynie do kilku pierwszych miesięcy od 'otwarcia okienek', w ustawie określone zostaną dodatkowe rozwiązania zapewniające równomierny rozkład popytu rynkowego oraz względną ciągłość prowadzonej przez banki akcji kredytowej" - czytamy OSR.

  "Proponuje się, aby w każdym kwartale po zarejestrowaniu w systemie ewidencji dopłat 15 tys. wniosków o hipoteczny kredyt #naStart złożonych w tym kwartale wraz z wnioskiem o dopłaty do rat kredytu okres przyjmowania nowych wniosków był okresowo wstrzymany, do początku kolejnego kwartału. W liczbie 15 tys. będzie brany pod uwagę wyłącznie jeden wniosek złożony przez danego kredytobiorcę ubiegającego się o kredyt, tj. nie będą w niej uwzględnione wnioski złożone przez tego samego kredytobiorcę w różnych bankach kredytujących" - czytamy dalej.

  Tym samym kwartalne ograniczenie liczby wniosków wyznaczało będzie w praktyce przybliżoną liczbę hipotecznych kredytów #naStart z dopłatami do rat, jakie będą mogły zostać udzielone na podstawie wniosków o kredyt złożonych w każdym kwartale roku, wskazano.

  "Podobnie do aktualnych rozwiązań ustawy z dnia 1 października o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2% zastępujący oba uregulowane w niej produkty nowy instrument kredytowy będzie udzielany w walucie polskiej, na okres co najmniej 15 lat, ze stopą oprocentowania na poziomie stałym ustalonym na okres 60 miesięcy (w przypadku stosowania dopłat do rat w okresie stosowania dopłat oprocentowania jako okresowo stała stopa procentowa) - dopłaty obejmą 120 pierwszych spłacanych zgodnie z harmonogramem rat kapitałowo-odsetkowych" - napisano też w OSR.

  Zaciągnięcie mieszkaniowego kredytu hipotecznego o wkładzie własnym mniejszym niż 20% kwoty wydatków współfinansowanych kredytem hipotecznym będzie wspierała możliwość uzyskania gwarancji spłaty części kredytu udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) - do łącznej kwoty wkładu własnego kredytobiorcy i objętej gwarancją części kredytu hipotecznego nie wyższej niż 200 tys. zł, podano także.

  "Wysokość dopłaty do rat będzie uzależniona od ilości dzieci, które znajdują się w składzie gospodarstwa domowego kredytobiorcy. Gospodarstwa domowe, w skład których nie wchodzą dzieci, zaciągające mieszkaniowy kredyt hipoteczny #naStart uzyskają dopłatę do rat, której poziom wyznaczy preferencyjna stopa procentowa równa 1,5%. Gospodarstwa domowe, w skład których wchodzą dzieci uzyskają wyższą dopłatę, tj. 1% dla gospodarstwa domowego z jednym dzieckiem, 0,5% dla gospodarstwa domowego z dwójką dzieci, 0% dla gospodarstwa domowego z co najmniej trójką dzieci" - czytamy dalej w OSR.

  W ust. 1 pkt 2 wprowadza się kryterium wieku. W przeciwieństwie do bezpiecznego kredytu 2% będzie jednak ono odnosić się wyłącznie do jednoosobowych gospodarstw domowych i wyniesie 35 lat, wskazano w uzasadnieniu projektu.

  "Proponuje się, aby zaciągnięcie kredytu z pełną kwotą dopłat do rat obliczoną zgodnie z ogólnymi zasadami ustawy przysługiwało wyłącznie w przypadku, gdy średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego kredytobiorcy określony jako przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 323), osiągnięty przez członków gospodarstwa domowego kredytobiorcy w roku poprzedzającym złożenie wniosku o kredytu mieszkaniowy, nie przekracza w przypadku 1-osobowego gospodarstwa domowego 7 tys. zł. W przypadku gospodarstwa domowego kredytobiorcy o większej liczbie osób limit miesięcznych dochodów wynosić będzie:

  • 13 tys. zł w przypadku 2-osobowego gospodarstwa domowego,

  • 16 tys. zł w przypadku 3-osobowego gospodarstwa domowego,

  • 19,5 tys. zł w przypadku 4-osobowego gospodarstwa domowego, oraz

  • 23 tys. zł w przypadku gospodarstwa domowego kredytobiorcy składającego się z co najmniej 5 osób" - napisano też w OSR.

  Kredytobiorcy o dochodach przekraczających ww. limity nie będą automatycznie pozbawieni prawa do zaciągnięcia kredytu z dopłatami do rat, podkreślono.

  Kredyt z dopłatą będzie mógł być udzielony, jeżeli w dniu zawarcia jego umowy kredytobiorca nie posiada ani przed tym dniem nie posiadał prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, ani spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, wskazano także.

  "Regulacja ta stanowi zmianę w stosunku do przepisów dotyczących bezpiecznego kredytu 2%, wprowadzając możliwość samodzielnego zaciągnięcia zobowiązania przez jednego z małżonków, w przypadku, w którym drugi z małżonków posiada już nieruchomość mieszkalną, a małżonkowie ci posiadają rozdzielność majątkową lub gdy drugi małżonek posiadał nieruchomość w ramach majątku odrębnego. Utrzymując obowiązującą w bezpiecznym kredycie 2% zasadę wsparcia zakupu co do zasady pierwszego mieszkania, projektodawca zrównuje jednocześnie sytuację osób będących małżeństwem z sytuacją osób prowadzących razem gospodarstwo domowe wspólnie ale bez zawarcia formalnego związku. W przypadku bezpiecznego kredytu 2% kredytobiorca mógł bowiem uzyskać taki kredyt jako singiel bez względu na posiadanie nieruchomości przez osobę, ze którą to gospodarstwo faktycznie prowadzi, jeżeli nie była ona jego małżonkiem. Znajdujące się w analogicznej sytuacji małżeństwa nie mogły już jednak takiego kredytu uzyskać" - wyjaśniono w uzasadnieniu.

  Źródłem finansowania programu będzie Rządowy Fundusz Mieszkaniowy utworzony w BGK na potrzeby obsługi rodzinnych kredytów mieszkaniowych, wprowadzonych ustawą z dnia 1 października 2021 r. o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2%. W celu finansowania programu Rządowy Fundusz Mieszkaniowy będzie zasilany środkami budżetu państwa w ramach zwiększonego limitu finansowego, podano także.

  W związku z programem budżet państwa poniesie w tym roku wydatki na kwotę 350 mln zł, w 2025 r. - na 1 723 mln zł, w 2026 r. - na 2 202 mln zł, a łącznie w okresie 10 lat - na 21 539 mln zł, podano też w OSR.

  Planowany termin rozpoczęcia konsultacji publicznych i opiniowania: kwiecień 2024 r., planowany czas trwania: 21 dni.

  (ISBnews)

 • 03.04, 13:35JLL: Program #naStart może być opóźniony, obejmie mniej kredytów niż planuje rząd 

  Warszawa, 03.04.2024 (ISBnews) - Planowana ustawa o kredycie mieszkaniowym #naStart może nie wejść w życie nawet do końca tego roku, a jednocześnie zakładane przez rząd udzielenie w ramach tego programu 100 tys. kredytów w l. 2024-2025 będzie trudne do zrealizowania, ocenia ekspert JLL - housing strategy advisor Kazimierz Kirejczyk.

  "Najwyraźniej część firm pokłada duże nadzieje w kolejnym programie rządowym. Oby nie za duże. Może się bowiem okazać, że kredytów #na Start może w tym roku w ogóle nie być. Wprawdzie projekt ustawy znalazł się w harmonogramie prac rządu w II kwartale, ale oznacza to dopiero początek drogi legislacyjnej. Potem Sejm, Senat, znowu Sejm i Prezydent. Szanse na dotrzymanie terminu 1 lipca wydają się być niewielkie" - czytamy w komentarzu eksperta.

  W ub. tygodniu w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów podano, że rząd planuje przyjąć projekt ustawy o kredycie mieszkaniowym #naStart w II kw. br. Nowy kredyt zastąpi m.in. program "Bezpieczny kredyt 2%" (BK2).

  "Na tle liczby udzielonych kredytów 'BK2' (ok. 90 tys. w osiem miesięcy) zapowiedzi, że nowych kredytów będzie w ciągu dwóch lat dużo więcej - bo 100 tysięcy - brzmią, dyplomatycznie pisząc, nielogicznie. Poprzedni rząd ustawił dość wysoko poprzeczkę liczby kredytów, ale także - w konsekwencji tej liczby - znacznie zwiększył zapotrzebowanie na środki na dopłaty. Czy w tej sytuacji w tegorocznym budżecie w ogóle znajdą się środki na nowy program? Tego dziś nie możemy być pewni" - napisał dalej Kirejczyk.

  Według niego, pewnym pomysłem byłoby takie skonstruowanie programu, aby dopłata do przeciętnego kredytu była jak najniższa.

  "Wówczas można by mówić o sukcesie w postaci dużej liczby kredytów, osiągając to niższym kosztem niż poprzednicy. I tak właśnie program jest dziś skonstruowany. W programie BK2 dominowali wśród kredytobiorców single, ale nowy program jest dużo mniej atrakcyjny dla singli niż program BK2. Oprocentowanie kredytu jest podobne, ale dużo niższa kwota, od której naliczana będzie dopłata. Siła wsparcia popytu na nowe mieszkania będzie raczej słabsza od BK2 - w relacji do rocznej sprzedaży, bo w kilkuletniej perspektywie będzie to zależało od tego, jak długo nowy program będzie działał" - argumentował ekspert.

  W miarę jak będzie się odsuwać termin uruchomienia programu, będziemy mieli do czynienia z wydłużaniem się okresu wyczekiwania, i to zarówno po stronie nabywców jak i deweloperów. W dodatku trudno dziś mieć pewność co do ostatecznego kształtu ustawy. Gdyby, czego w obecnym projekcie nie ma, pojawił się w niej jednak w jakiejś formie limit cenowy, czy to w postaci ograniczenia ceny metra kwadratowego, czy łącznej ceny za lokal, miałoby to istotny wpływ na geografię podaży lokali kwalifikujących się do zakupu z programu, wskazał także.

  "Przy tym trzeba zauważyć, że oczywiście podpisanie umowy rezerwacyjnej przez nabywcę przed ostatecznym zakończeniem procesu legislacyjnego ustawy jest mniej ryzykowne, niż uruchomienie sprzedaży przez dewelopera. Powoduje to naturalne napięcia w segmencie tańszych lokali pomiędzy szybciej rosnącym popytem, a wolniej reagującą podażą" - zauważył Kirejczyk.

  "Dobra wiadomość - z perspektywy dewelopera - jest taka, że ten 'zniknięty popyt' tak naprawdę nie ginie bezpowrotnie. Większość potencjalnych nabywców jedynie się przyczaja, czekając na nowy program, na niższe ceny, na lepsze warunki. Chyba, że ich potrzeby zostaną zaspokojone w inny sposób. Przy szacowaniu potencjalnego wpływu nowego programu kredytów #na Start na popyt trzeba bowiem zauważyć, że zerowe oprocentowanie i brak 'warunku pierwszego mieszkania' dotyczyć ma tylko rodzin 2+3. W praktyce w przypadku dużych miast z najwyższymi cenami może to mieć neutralny lub nawet negatywny wpływ na popyt na największe mieszkania" - napisał dalej.

  Rząd zakłada, że w latach 2024-2025 zostanie udzielonych do 100 tys. kredytów mieszkaniowych #naStart, przy założeniu, że średnia kwota kredytu w każdym roku realizacji programu, wyniesie 410 tys. zł.

  (ISBnews)

 • 28.03, 09:56MKiŚ: Projekt ustawy wiatrakowej jest gotowy, odległość dla wiatraków to 500 metrów 

  Warszawa, 28.03.2024 (ISBnews) - Projekt ustawy wiatrakowej jest gotowy - odległość dla budowy wiatraków wyniesie 500 metrów, zapowiedziała minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.

  "Projekt jest gotowy, myślę, że na początku kwietnia - trwają ostatnie rozmowy i szlify - trafi do uzgodnień międzyresortowych. Do wykazu prac rządowych trafił - czekamy na wpis i rozpoczęcie prac - projekt ustawy dotyczący prosumentów i pomocy dla przedsiębiorstw energochłonnych, które chciałyby się transformować" - powiedziała Hennig-Kloska w Polsat News.

  "Będziemy utrzymywać 500 m, to było zobowiązanie rządu w obietnicach wyborczych. Ale chcemy zmienić te parametry, by zrobić przestrzeń, ale bezpieczną dla ludzi, przestrzeń do rozwoju wiatru na redzie - bardzo nam brakuje tego współczynnika w bilansie energetycznym kraju. Po drugie, widać, że jest to bardzo efektywne źródło mocy" - dodała minister.

  W styczniu Hennig-Kloska zapowiadała, że nowy projekt tzw. ustawy wiatrakowej ma być gotowy za ok. 2 miesiące.

  Początkowo przepisy zmieniające tzw. ustawę wiatrakową, liberalizujące zasady lokalizacji i budowy elektrowni wiatrowych w Polsce, znalazły się w projekcie ustawy o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw, przedłużającym zamrożenie cen energii do dnia 30 czerwca 2024 r. Później do poselskiego projektu nowelizacji ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej i paliw gazowych złożono autopoprawkę, która zakładała usunięcie z proponowanej regulacji kwestii związanych z budową wiatraków.

  (ISBnews)

 • 26.03, 08:42MRiT: Rozporządzenie przeciwdziałające tzw. patodeweloperce wejdzie w życie 1 sierpnia  

  Warszawa, 26.03.2024 (ISBnews) - Do wykazu prac legislacyjnych ministra rozwoju i technologii trafił projekt rozporządzenia zmieniający datę wejście w życie rozwiązań przeciwdziałających tzw. patodeweloperce. Zmianie ulegnie tylko data wejścia w życie przepisów: z 1 kwietnia na 1 sierpnia 2024 r., podał resort.

  "Projekt rozporządzenia powstał w odpowiedzi na zgłaszane przez jednostki samorządu terytorialnego potrzeby związane chociażby z wydłużeniem czasu na modyfikacje dokumentacji planowanych inwestycji pod kątem nowych przepisów. Dlatego przesunięcie terminu wejścia w życie nowych regulacji wychodzi naprzeciw docierającym do resortu postulatom i umożliwi ukończenie projektów budowlanych dużych i skomplikowanych inwestycji" - wyjaśniono w komunikacie.

  Projekt ma na celu wydłużenie okresu vacatio legis rozporządzenia ministra rozwoju i technologii z 27 października 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 2442). Zmianie ulegnie wyłącznie data wejścia w życie przepisów. Nowy termin to 1 sierpnia 2024 r. Dodatkowy okres czterech miesięcy, umożliwi poszczególnym inwestorom ukończenie prac nad projektami inwestycji, które są w toku, dodano.

  Proponowane zmiany są ściśle związane z terminem wejścia w życie rozporządzenia ministra rozwoju i technologii z 27 października 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Prace legislacyjne mające na celu zmianę daty wejścia w życie obu tych rozporządzeń prowadzone są równolegle, podano także.

  (ISBnews)

 • 25.03, 07:31Rząd chce przyjąć projekt dot. budownictwa socjalnego, w tym dla studentów w II/III kw. 

  Warszawa, 25.03.2024 (ISBnews) - Rada Ministrów planuje przyjąć projekt nowelizacji ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa oraz niektórych innych ustaw, dotyczący budownictwa komunalnego i socjalnego, w tym mieszkań dla studentów, w II/III kwartale br., wynika z informacji w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  "Ułatwiona zostanie realizacja lokalnej polityki mieszkaniowej. Chodzi o przywrócenie społecznego charakteru inwestycji mieszkaniowych, które finansowane są z budżetu państwa oraz umożliwienie znacznego wzrostu skali tego typu inwestycji w najbliższych latach. Nowością będzie także możliwość ubiegania się o finansowe wsparcie na budowę lub remont powierzchni na potrzeby mieszkaniowe studentów" - czytamy w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu (CIR).

  Dla realizacji gminnych inwestycji mieszkaniowych konieczne jest podwyższenie maksymalnego limitu wydatków budżetu państwa na lata 2024 i 2025 (określonego jeszcze w 2018 r.), do wysokości których może zostać zasilony Fundusz Dopłat z przeznaczeniem na program BSK (tj. rządowy program wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego, realizowany na podstawie przepisów ustawy z 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych, w ramach którego udzielane jest z bezzwrotne finansowe wsparcie z budżetu państwa - poprzez Fundusz Dopłat - na rozwój budownictwa zaspokajającego potrzeby mieszkaniowe osób o niższych dochodach, przede wszystkim budownictwa gminnego), wskazano w wykazie prac legislacyjnych i programowych.

  "Konieczne jest również zagwarantowanie już teraz środków budżetowych na ten cel w kolejnych latach (do 2030 r.) - co pozwoli gminom na odpowiedzialne planowanie inwestycji mieszkaniowych w kolejnych latach. Brak interwencji w tym zakresie utrudni realizację inwestycji mieszkaniowych przez gminy oraz Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe (SIM) i towarzystwa budownictwa społecznego (TBS), a także będzie stanowić barierę w możliwości zaspokajania potrzeb mieszkaniowych przez osoby zainteresowane taką formułą najmu mieszkania" - napisano w wykazie.

  Działaniem kompatybilnym do zwiększenia wsparcia komunalnych inwestycji mieszkaniowych będzie zwiększenie skali i wydłużenie o kolejny rok programu społecznego budownictwa czynszowego (SBC), dodano.

  "Proponuje się ponadto modyfikację dotychczasowych zasad finansowania budownictwa społecznego czynszowego z udziałem środków z programu BSK i programu SBC w celu zagwarantowania długofalowego efektu inwestycji wspieranych ze środków budżetu państwa, z uwzględnieniem społecznego charakteru tworzonego zasobu mieszkaniowego. W tym zakresie proponuje się przywrócenie przepisów o całkowitym zakazie wyodrębniania na własność lokali wybudowanych w ramach programu SBC oraz wydłużenie okresu (obecnie 15 lat), po jakim mogą zostać wyodrębnione na własność lokale mieszkalne utworzone z wykorzystaniem finansowego wsparcia udzielonego w ramach programu BSK, do 25 lat. Proponuje się także, aby po upływie tego okresu ewentualna sprzedaż mogła nastąpić wyłącznie po cenie rynkowej (bez bonifikaty), a uzyskane środki przeznaczane byłyby na tworzenie nowego lub modernizację istniejącego mieszkaniowego zasobu gminy. To kolejny element niezbędny do osiągnięcia długofalowych celów w postaci stabilnego rynku mieszkaniowego, posiadającego ofertę dla każdej grupy społecznej" - czytamy dalej w wykazie.

  "Projekt ustawy umożliwi ponadto ubieganie się o finansowe wsparcie na budowę lub remont powierzchni zaspokajających potrzeby mieszkaniowe studentów. Pomimo, iż działalność domów studenckich jest ściśle związana z edukacją, niezaprzeczalnym jest, że jest to forma zaspokajania potrzeb mieszkaniowych podczas nauki na uczelniach wyższych. Tym samym nowy komponent wpisuje się w cele programu BSK, gwarantując zrównoważony rozwój lokalnym społecznościom" - napisano także.

  Kolejną propozycją będzie rezygnacja w specustawie mieszkaniowej z określania na poziomie krajowym minimalnego współczynnika liczby miejsc postojowych przewidzianych do realizacji w ramach inwestycji mieszkaniowej i powrót do zasad obowiązujących przed 2023 r., zapowiedziano dalej.

  Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu to Ministerstwo Rozwoju i Technologii; planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów: II/III kwartał 2024 r., podsumowano.

  (ISBnews)

 • 25.03, 07:31Rząd chce przyjąć projekt ustawy o kredycie mieszkaniowym #naStart w II kwartale 

  Warszawa, 25.03.2024 (ISBnews) - Rada Ministrów planuje przyjąć projekt ustawy o kredycie mieszkaniowym #naStart w II kw. br., wynika z informacji w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Nowy kredyt zastąpi m.in. program "Bezpieczny kredyt 2%".

  "Nowy kredyt mieszkaniowy #naStart zastąpi m.in. program Bezpieczny kredyt 2%. Będzie to wsparcie finansowe w formie dopłat do rat kredytowych, z wyższą pomocą kierowaną w szczególności do rodzin z dziećmi. Zachowana zostanie także możliwość udzielenia przez Bank Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty części kredytu" - czytamy w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu (CIR).

  Wysokość dopłaty do rat kredytu będzie uzależniona od liczby dzieci w gospodarstwie domowym. Gospodarstwa, w skład których nie wchodzą dzieci, dzięki dopłatom uzyskają preferencyjne oprocentowanie kredytu na poziomie 1,5%, zaś dla rodzin z co najmniej trójką dzieci, oprocentowanie kredytu wyniesie 0%, zapowiedziano w materiale.

  "W latach 2024-2025 rząd planuje udzielenie do 100 tys. kredytów mieszkaniowych #naStart, przy założeniu, że średnia kwota kredytu w każdym roku realizacji programu, wyniesie 410 tys. zł" - czytamy dalej.

  Nowy program kredytów mieszkaniowych #naStart zostanie poszerzony również o kredyt mieszkaniowy będący kredytem konsumenckim, zaciągniętym na sfinansowanie partycypacji lokatora w kosztach budowy lokalu mieszkalnego w ramach przedsięwzięcia społecznej inicjatywy mieszkaniowej (SIM) lub towarzystwa budownictwa społecznego (TBS) albo na wkład mieszkaniowy w spółdzielni mieszkaniowej, podano w wykazie prac legislacyjnych i programowych.

  Dodatkowo, możliwość zaciągnięcia mieszkaniowego kredytu hipotecznego z dopłatami do rat uzyskają rodziny posiadające co najmniej 3 dzieci również w przypadku, gdy nabywany lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny budowany w celu poprawy warunków mieszkaniowych nie jest pierwszym mieszkaniem kredytobiorcy.

  "Proponowane rozwiązania nowego programu:

  - kredyt hipoteczny na pierwsze własne mieszkanie (w przypadku rodzin z co najmniej 3 dzieci również na zakup lub budowę mieszkania bez konieczności spełnienia tego warunku) będzie udzielany w walucie polskiej, na okres co najmniej 15 lat, ze stopą oprocentowania na poziomie stałym ustalonym na okres 60 miesięcy (w przypadku stosowania dopłat do rat w okresie stosowania dopłat oprocentowania jako okresowo stała stopa procentowa);

  - w przypadku kredytu udzielonego w ramach programu jako kredyt konsumencki na sfinansowanie partycypacji lub wkładu mieszkaniowego okres spłaty kredytu nie będzie mógł być krótszy niż 5 lat i nie dłuższy niż 15 lat;

  - możliwość uzyskania gwarancji spłaty części kredytu udzielonej przez BGK (do łącznej kwoty wkładu własnego kredytobiorcy i objętej gwarancją części kredytu hipotecznego nie wyższej niż 200 tys. zł), również w stosunku do kredytu mieszkaniowego będącego kredytem konsumenckim zaciągniętym w celu sfinansowania wkładu mieszkaniowego lub partycypacji w kosztach budowy lokalu w społecznych zasobach mieszkaniowych;

  - wysokość dopłaty do rat będzie uzależniona od ilości dzieci znajdujących się w gospodarstwie domowym - od 1,5% dla gospodarstw domowych, w których skład nie wchodzi żadne dziecko do 0% dla gospodarstw domowych z co najmniej trójką dzieci;

  - stopa 0% na partycypację lub wkład mieszkaniowy;

  - mając na względzie cel, jakim jest wsparcie w uzyskaniu pierwszego mieszkania, wprowadzony zostanie limit wieku dla singla wynoszący 35 lat. W pozostałych przypadkach nie wprowadza się limitu wieku.

  - w celu zapewnienia lepszego adresowania programu kredytów mieszkaniowych #naStart, którego w dużej mierze pozbawione są bezpieczne kredyty 2%, w projekcie ustawy określone zostaną dodatkowe rozwiązania i kryteria uprawniające do uzyskania wsparcia:

  a) wysokość dochodów gospodarstwa domowego kredytobiorcy uprawniającą do zaciągnięcia mieszkaniowego kredytu hipotecznego z dopłatami do rat,

  b) maksymalna kwota części kapitału zaciągniętego kredytu, od której będą naliczane dopłaty do rat kredytu mieszkaniowego;

  - w przypadku, gdy lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny, którego dotyczy kredyt mieszkaniowy będzie położony na terenie województwa lub miasta, dla którego ostatnio ogłoszony przez wojewodę wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych istotnie przekracza ostatnio ogłoszony przez Prezesa GUS dla całego kraju wskaźnik ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, parametry kwotowe limitu dochodów brutto gospodarstwa domowego oraz części kapitału kredytu wyznaczającej maksymalną bazę dla naliczania dopłat do rat będą podwyższone" - wymieniono w wykazie.

  Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu to Ministerstwo Rozwoju i Technologii; planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów: II kwartał 2024 r., podsumowano.

  (ISBnews)

 • 12.03, 16:56PE przyjął plan stopniowej redukcji emisji gazów cieplarnianych w budownictwie 

  Warszawa, 12.03.2024 (ISBnews) - Parlament Europejski przyjął plany, uzgodnione już z Radą, mające pomóc w zmniejszeniu zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych w sektorze budowlanym, podał Parlament. Nowelizacja dyrektywy przewiduje stopniową redukcję emisji gazów cieplarnianych (GHG) i zużycia energii w sektorze budowlanym UE.

  Dyrektywa została przyjęta stosunkiem głosów 370 do 199, przy 46 głosach wstrzymujących się. Teraz będzie musiała zostać formalnie zatwierdzona przez Radę Ministrów, aby stać się obowiązującym prawem.

  "Proponowana nowelizacja dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków ma na celu stopniową redukcję emisji gazów cieplarnianych (GHG) i zużycia energii w sektorze budowlanym UE oraz uczynienie go neutralnym dla klimatu do 2050 roku. Ma ona również na celu renowację większej liczby budynków o najgorszej charakterystyce i poprawę wymiany informacji na temat charakterystyki energetycznej" - czytamy w komunikacie.

  Wszystkie nowe budynki powinny być zeroemisyjne od 2030 roku; nowe budynki zajmowane lub będące własnością władz publicznych powinny być zeroemisyjne od 2028 roku. Przy obliczaniu emisji państwa członkowskie wezmą pod uwagę potencjał globalnego ocieplenia budynku w całym cyklu życia, w tym produkcję i utylizację produktów budowlanych użytych do jego budowy.

  W przypadku budynków mieszkalnych państwa członkowskie będą musiały wprowadzić środki zapewniające redukcję średniego zużycia energii pierwotnej o co najmniej 16% do 2030 r. i o co najmniej 20-22% do 2035 r.

  "Zgodnie z nową dyrektywą, państwa członkowskie będą musiały wyremontować 16% budynków niemieszkalnych o najgorszej charakterystyce energetycznej do 2030 r., a do 2033 r. 26% budynków o najgorszej charakterystyce energetycznej poprzez wprowadzenie minimalnych wymagań dotyczących charakterystyki energetycznej. Jeśli będzie to odpowiednie z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia, państwa członkowskie będą musiały stopniowo wdrażać instalacje słoneczne w budynkach publicznych i niemieszkalnych, w zależności od ich wielkości, oraz we wszystkich nowych budynkach mieszkalnych do 2030 r." - czytamy dalej.

  Z nowych przepisów mogą zostać wyłączone budynki rolnicze i budynki dziedzictwa kulturowego, podczas gdy kraje UE mogą również zdecydować o wyłączeniu budynków chronionych ze względu na ich szczególne walory architektoniczne lub historyczne, budynków tymczasowych oraz kościołów i miejsc kultu.

  Według Komisji Europejskiej budynki w UE odpowiadają za 40% naszego zużycia energii i 36% emisji gazów cieplarnianych. 15 grudnia 2021 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek ustawodawczy dotyczący zmiany dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków w ramach tzw. pakietu "Fit for 55". Nowe europejskie prawo o klimacie (lipiec 2021 r.) nadało wiążący charakter prawu europejskiemu zarówno celom na rok 2030, jak i 2050.

  (ISBnews)

 • 12.03, 10:00MF liczy, że wakacje kredytowe nie będą potrzebne na dłużej, głównym instrumentem - FWP 

  Warszawa, 12.03.2024 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów liczy, że w dłuższej perspektywie tzw. wakacje kredytowe nie będą potrzebne, a głównym instrumentem będzie Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (FWK), poinformował wiceminister finansów Jurand Drop.

  "Ważne jest, że w dłuższej perspektywie mam nadzieję, że mechanizm ten nie będzie potrzebny na takim poziomie, a głównym mechanizmem dla kredytobiorców w trudnej sytuacji będzie właśnie Fundusz Wspierania Kredytobiorców" - powiedział Drop podczas Forum Bankowego.

  Na początku marca rząd przyjął projekt ustawy dotyczący tzw. wakacji kredytowych przewiduje możliwość zawieszenia spłaty raty w wymiarze dwóch miesięcy od 1 maja do 30 czerwca, zaś w przypadku kolejnych kwartałów - jednego miesiąca w każdym kwartale. Z wakacji kredytowych będzie można skorzystać, jeśli rata przekroczy 30% dochodu gospodarstwa domowego.

  Projekt zakłada też, że łatwiej będzie można skorzystać z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. O pomoc z FWK będą mogli ubiegać się ci kredytobiorcy w trudnej sytuacji finansowej (również kredytobiorcy walutowi), u których rata przekracza 40% dochodu gospodarstwa domowego. Obecnie wskaźnik ten wynosi 50%.

  (ISBnews)

 • 05.03, 15:04Projekt dot. wakacji kredytowych przewiduje zawieszenie 2 rat w V-VI, po 1 w III i IV kw. 

  Warszawa, 05.03.2024 (ISBnews) - Przyjęty dziś przez rząd projekt ustawy dotyczący tzw. wakacji kredytowych przewiduje możliwość zawieszenia spłaty raty w wymiarze dwóch miesięcy od 1 maja do 30 czerwca, zaś w przypadku kolejnych kwartałów - jednego miesiąca w każdym kwartale, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Z wakacji kredytowych będzie można skorzystać, jeśli rata przekroczy 30% dochodu gospodarstwa domowego.

  "Najważniejsze rozwiązania

  * Wakacje kredytowe zostaną przedłużone na 2024 rok.

       * Będzie można z nich skorzystać w wymiarze dwóch miesięcy od 1 maja do 30 czerwca oraz w przypadku kolejnych kwartałów - jeden miesiąc w każdym kwartale.

  * Wprowadzone zostanie kryterium, zgodnie z którym zawieszenie spłaty kredytu będzie możliwe, jeżeli wartość kredytu nie przekracza 1,2 mln zł. Wymagany będzie także minimalny stosunek raty kredytu mieszkaniowego do dochodu.

       * Z wakacji kredytowych będzie można skorzystać, jeśli rata przekroczy 30% dochodu gospodarstwa domowego, liczonego jako średnia za poprzednie trzy miesiące albo jeśli kredytobiorca ma na utrzymaniu co najmniej troje dzieci (na dzień złożenia wniosku).

  * Zwiększy się pomoc dla kredytobiorców.

       * Podniesiona zostanie wartość maksymalnego wsparcia - z 2 tys. zł do 3 tys. zł.

       * Wydłużony zostanie okres pomocy - z 36 miesięcy do 40 miesięcy.

       * Dłuższy będzie okres zwrotu wsparcia lub pożyczki - 200 rat zamiast 144.

       * Dzięki zaproponowanym rozwiązaniom, maksymalna wysokość pożyczki na spłatę zadłużenia będzie wynosić 120 tys. zł.

  * Łatwiej będzie można skorzystać z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (FWK).

       * O pomoc z FWK będą mogli ubiegać się ci kredytobiorcy w trudnej sytuacji finansowej (również kredytobiorcy walutowi), u których rata przekracza 40% dochodu gospodarstwa domowego. Obecnie wskaźnik ten wynosi 50%.

  * Zwiększy się także kwota dochodu, która umożliwia uzyskania wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia.

       * Ze wsparcia FWK będzie można skorzystać, jeżeli miesięczny dochód gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego, nie będzie przekraczał 2,5-krotności kryteriów, które określone są w ustawie o pomocy społecznej.

       * W przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego będzie to 1940 zł (dotychczas 1552 zł), a w przypadku gospodarstwa wieloosobowego - 1500 zł (dotychczas 1200 zł), pomnożone przez liczbę członków gospodarstwa" - czytamy w komunikacie.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 maja 2024 roku.

  (ISBnews)

 • 05.03, 14:54Tusk: Rząd przyjął projekt noweli dot. wakacji kredytowych 

  Warszawa, 05.03.2024 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej oraz ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom - czyli dotyczący tzw. wakacji kredytowych, poinformował premier Donald Tusk.

  "Dzisiaj podjęliśmy decyzję o przedłużeniu tzw. wakacji kredytowych. Chodzi o wsparcie tych kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej oraz ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Pod tymi dość technicznymi terminami kryje się decyzja o przedłużeniu tego systemu, który pozwala [pomagać] tym, którzy wzięli kredyt i mają kłopoty ze spłaceniem z różnych powodów" - powiedział Tusk podczas konferencji prasowej.

  "Zwiększyliśmy także dostępność i rozmiary pomocy dla tych, którzy np. stracili pracę - to jest drugi sposób pomocy kredytobiorcom. Dla tych, którzy znaleźli się w najtrudniejszej sytuacji przygotowaliśmy rozszerzony zakres możliwości umorzenia części pomocy. Ta pomoc może polegać na tym, że państwo jest gotowe płacić ratę kredytową dla osób, które znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji. Muszą o tę pomoc prosić, powinni później tę pomoc spłacać w 200 ratach, w dość odległym czasie. Ale jest także możliwość umorzenia części tej pomocy" - dodał premier.

  W opublikowanym wcześniej zmienionym projekcie ustawy dotyczącej tzw. wakacji kredytowych - przygotowanym przez Ministerstwo Finansów - zaproponowano, by z tego rozwiązania można było skorzystać dwa razy w II kw. i po raz w III i IV kw. br. Jednocześnie w ocenie skutków regulacji (OSR) do projektu ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, oraz ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom podtrzymano, że koszt przedłużenia wakacji kredytowych na br. na planowanych zmienionych zasadach wyniesie 2,5 mld zł.

  Według tego projektu, w docelowym mechanizmie wsparcia kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Kredytobiorcom (FWK) wskaźnik rata do dochodu (RdD) będzie ustalony w wysokości 40% z uwagi na fakt, że dalsze obniżanie tego wskaźnika może skutkować ograniczeniem zdolności kredytowej przyszłych kredytobiorców wynikającym z konieczności zmiany polityki kredytowej banków. Natomiast w przypadku tzw. wakacji kredytowych - w programie wyłącznie na rok 2024 - w związku z relatywnie wysokimi stopami procentowymi określanymi przez RPP, uzasadnione są dalej idące parametry (RdD = 35%).

  (ISBnews)

 • 28.02, 12:46ZBP: Sektor bankowy gotowy przeznaczyć kwotę równą kosztowi wakacji kredytowych na FWK 

  Warszawa, 28.02.2024 (ISBnews) - Sektor bankowy jest skłonny przeznaczyć kwotę, jaką poniosłyby banki w przypadku przedłużenia wakacji kredytowych na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (FWK), zadeklarował prezes Związku Banków Polskich (ZBP) Tadeusz Białek.

  "W przypadku odstąpienia od dalszego procedowania przepisów o wakacjach kredytowych jako sektor bankowy deklarujemy, że jesteśmy gotowi przeznaczyć - także ustawowo - środki, które poniósłby sektor bankowy, uruchamiając wakacje kredytowe na dokapitalizowanie Funduszu Wsparcia Kredytobiorców" - powiedział Białek podczas konferencji prasowej.

  "To nie jest kwestia pieniędzy, tylko zasad" - podkreślił prezes.

  Prezes odniósł się do kwot, jakie podano w ocenie skutków regulacji projektu ustawy o wakacjach kredytowych, który rząd przedstawił na początku marca. Wówczas wyliczono, że przy 100% partycypacji, sektor bankowy poniósłby koszty 3,6 mld zł, przy założenia takiej partycypacji jak przy poprzednich wakacjach kredytowych koszt wyniósłby 2,5 mld zł.

  Zdaniem Białka, wakacje kredytowe "to rozwiązanie szkodliwe dla moralności płatniczej Polaków". Podkreślił, że podstawowym instrumentem wsparcia kredytobiorców, którzy mają kłopoty ze spłatą rat powinien być Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, pomoc trafiałaby do rzeczywiście potrzebujących. Przypomniał, że według danych ZBP, tylko 14% tych, którzy skorzystali z wakacji kredytowych potrzebowało wsparcia. Ponad połowa przeznaczyła zaoszczędzone na ratach pieniądze na nadpłatę kredytu.

  (ISBnews)

 • 27.02, 09:31Rząd przyjmie w II kw. projekt noweli Prawa budowlanego ws. m.in. schronów, mikrowiatraków 

  Warszawa, 27.02.2024 (ISBnews) - Rada Ministrów planuje przyjąć w II kw. br. projekt nowelizacji ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw dotyczące rozszerzenia katalogu inwestycji budowlanych zwolnionych z pozwolenia na budowę, m.in. o przydomowe schrony oraz mikroinstalacje OZE wykorzystujące energię wiatru (tzw. mikrowiatraki), wynika z informacji w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  "Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane […] pomimo iż na przestrzeni ostatnich lat była wielokrotnie nowelizowana, a proces inwestycyjny upraszczany, odformalizowywany i cyfryzowany, wciąż zawiera regulacje, które są nieadekwatne do stopnia skomplikowania inwestycji. Również organy administracji publicznej w toku wykonywanych zadań rozstrzygają sprawy, które przy odpowiedniej zmianie przepisów można by uprościć, odformalizować, a w niektórych przypadkach zupełnie wyeliminować. Dlatego na podstawie analizy obserwowanych trendów, otrzymywanej korespondencji oraz informacji ustnej (w ramach obsługiwanych rozmów telefonicznych) proponuje się rozszerzenie katalogu inwestycji budowlanych zwolnionych z pozwolenia na budowę. Przykładem takich inwestycji jest budowa bezodpływowych zbiorników służących do gromadzenia wody opadowej i roztopowej czy instalowanie na obiektach budowlanych mikroinstalacji OZE wykorzystującej energię wiatru (tzw. mikrowiatraki)" - czytamy w informacji.

  Kwestie związane z budową przydomowych schronów i przydomowych ukryć doraźnych o powierzchni użytkowej do 35 m2 służących ochronie mieszkańców budynków mieszkalnych jednorodzinnych na wypadek np. ataku zbrojnego albo ekstremalnych zjawisk pogodowych dotychczas nie były uregulowane, wskazano dalej.

  "Uregulowanie tych spraw jest szczególnie ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w szczególności w kontekście dalszego rozwoju konfliktu zbrojnego na Ukrainie oraz coraz częściej występujących ekstremalnych zjawisk pogodowych" - czytamy w wykazie.

  "Do katalogu inwestycji zwolnionych z pozwolenia na budowę, ale wymagających zgłoszenia, proponuje się dodać m.in. niewielkie kolumbarium na terenie cmentarza, przepusty o długości nie większej niż 20 m oraz o przekroju wewnętrznym większym niż 0,85 m2 i nie większym niż 3 m2, niewielkie kioski i pawilony sprzedaży ulicznej (o powierzchni zabudowy nie większej niż 15 m2), wyloty do cieków naturalnych, wolno stojące obiekty budowlane łączności oraz kontenery telekomunikacyjne, bezodpływowe zbiorniki na wody opadowe lub roztopowe o pojemności nie większej niż 15 m3, przydomowe schrony i przydomowe ukrycia doraźne wraz z instalacjami i przyłączami niezbędnymi do ich użytkowania. Proponuje się również umożliwić, na zgłoszenie, realizację robót budowlanych polegających na instalowaniu na obiekcie budowlanym urządzeń technicznych wraz z masztami, służących do wytwarzania energii elektrycznej z energii wiatru na własne potrzeby lub w celu wprowadzenia do sieci, o mocy nie większej niż moc mikroinstalacji w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, oraz o łącznej wysokości większej niż 3 m i nie większej niż 12 m" - napisano dalej.

  Podczas organizowanej w 2022 roku przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego konferencji dotyczącej cyfryzacji procesu budowlanego uczestniczący w niej przedstawiciele organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego przedstawiali problemy związane ze stosowaniem przepisów dotyczących budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 m2 oraz wskazywali na potrzebę doprecyzowania tych przepisów w kontekście zakresu weryfikacji składanego przez inwestora zgłoszenia, sposobu postępowania ze złożonym zgłoszeniem, jeśli jest niekompletne lub jego zawartość nie wskazuje jednoznacznie iż, dotyczy on budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 m2. Dlatego projekt zawiera doprecyzowanie tych przepisów, podano też w wykazie.

  Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu Radzie Ministrów to Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

  (ISBnews)

 • 21.02, 07:51Domański: Z projektem dot. wakacji kredytowych wrócimy 'bardzo szybko', po analizach 

  Warszawa, 21.02.2024 (ISBnews) - Projekt dotyczący m.in. tzw. wakacji kredytowych powróci na posiedzenie rady Ministrów "bardzo szybko", po przeprowadzeniu analiz dotyczących "różnych dodatkowych scenariuszy", poinformował minister finansów Andrzej Domański.

  "Jeżeli chodzi o wakacje kredytowe, to zostałem poproszony o przedstawienie dodatkowych informacji, dodatkowych scenariuszy w związku z pytaniami o pewne implikacje dla gospodarki konkretnych rozwiązań. […] Mówimy o potencjalnym uatrakcyjnieniu Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. […] Natomiast jeśli chodzi o same wakacje kredytowe, to trwa analiza scenariuszy" - powiedział Domański w rozmowie z radiową Jedynką.

  Zapytany, czy zachowana zostanie opcja zawieszenia dwóch rat w II kw. br. i po jednej racie w kolejnych dwóch kwartałach, minister odpowiedział: "Myślimy w tej chwili nad różnymi dodatkowymi scenariuszami tak, aby ten system był atrakcyjny z punktu widzenia kredytobiorców".

  "Po wczorajszej Radzie Ministrów ruszyliśmy z pracą i myślę, że wkrótce wrócimy z projektem, bardzo szybko" - podsumował minister.

  W opublikowanym wcześniej zmienionym projekcie ustawy dotyczącej tzw. wakacji kredytowych - przygotowanym przez Ministerstwo Finansów - zaproponowano, by z tego rozwiązania można było skorzystać 2 razy w II kw. i po raz w III i IV kw. br. Jednocześnie w ocenie skutków regulacji (OSR) do projektu ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, oraz ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom podtrzymano, że koszt przedłużenia wakacji kredytowych na br. na planowanych zmienionych zasadach wyniesie 2,5 mld zł.

  Według projektu, w docelowym mechanizmie wsparcia kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Kredytobiorcom (FWK) wskaźnik rata do dochodu (RdD) będzie ustalony w wysokości 40% z uwagi na fakt, że dalsze obniżanie tego wskaźnika może skutkować ograniczeniem zdolności kredytowej przyszłych kredytobiorców wynikającym z konieczności zmiany polityki kredytowej banków. Natomiast w przypadku tzw. wakacji kredytowych - w programie wyłącznie na rok 2024 - w związku z relatywnie wysokimi stopami procentowymi określanymi przez RPP, uzasadnione są dalej idące parametry (RdD = 35%).

  (ISBnews)

 • 15.02, 14:40Rząd zajmie się projektem dot. wakacji kredytowych na posiedzeniu we wtorek 

  Warszawa, 15.02.2024 (ISBnews) - Rząd zajmie się projektem ustawy dotyczącym wakacji kredytowych na posiedzeniu we wtorek, 20 lutego, podano w porządku obrad tego posiedzenia. Rząd ma się zająć także jutro projektem rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie utworzenia Ministerstwa Przemysłu.

  Ze względu na Radę Gabinetową, która odbyła się w miniony wtorek, rząd przełożył kwestię prac nad tymi projektami na posiedzenie w przyszłym tygodniu.

  W opublikowanym wcześniej w tym tygodniu zmienionym projekcie ustawy dotyczącej tzw. wakacji kredytowych - przygotowanym przez Ministerstwo Finansów - zaproponowano, by z tego rozwiązania można było skorzystać 2 razy w II kw. i po raz w III i IV kw. br. Jednocześnie w ocenie skutków regulacji (OSR) do projektu ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, oraz ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom podtrzymano, że koszt przedłużenia wakacji kredytowych na br. na planowanych zmienionych zasadach wyniesie 2,5 mld zł.

  W końcu ub.r. Ministerstwo Finansów skierowało do konsultacji projekt wakacji kredytowych na 2024 rok (z pierwszą wypłatą w marcu), który zakłada, że kredytobiorcy, których rata przekracza 35% dochodu, będą mogli zawiesić spłatę raty kredytu w wymiarze 1 miesiąca na kwartał.

  (ISBnews)

 • 13.02, 14:51Tusk o CPK: Chcemy rozwoju infrastruktury; Duda: Dobrze, że projekt będzie kontynuowany 

  Warszawa, 13.02.2024 (ISBnews) - Podczas Rady Gabinetowej premier Donald Tusk zadeklarował, odnosząc się do zaplanowanego przez poprzedni rząd kosztem co najmniej 155 mld zł projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK), że jego gabinet chce "rozwoju infrastruktury komunikacyjnej, lotniczej, kolejowej". Prezydent Andrzej Duda stwierdził z kolei, że dla niego "sprawą najważniejszą" jest, by takie projekty, jak CPK były realizowane.

  "Pamiętajmy, że mówimy o inwestycji, która jest zaplanowana na minimum 155 mld zł. Wszystkie dotychczasowe ekspertyzy, z jakimi mieliśmy okazję się zapoznać stawiają pod znakiem zapytania zarówno dane wyjściowe, jak i dane końcowe, jeśli chodzi o tę inwestycję. Wielki niepokój, jeśli chodzi o niektóre aspekty, CPK budzi także w naszych regionach, województwach - tam, gdzie powstały i dobrze funkcjonują lotniska regionalne" - powiedział Tusk podczas Rady Gabinetowej.

  "Wykażemy, panie prezydencie, najlepszą wolę i wspólnie z panem prezydentem będziemy dalej monitorować te kwestie nie po to, żeby blokować czy zatrzymać - zarówno moi współpracownicy, panie i panowie ministrowie, jak i ja osobiście potwierdzaliśmy wielokrotnie: chcemy rozwoju infrastruktury komunikacyjnej, lotniczej, kolejowej. Ale ponieważ mówimy o gigantycznych pieniądzach i o kwestii fundamentalnej - jak pan prezydent zauważył: bezpieczeństwa - chcemy, żeby grosz publiczny został wydany racjonalnie, mądrze, oszczędnie i żeby szczególnie w tym projekcie było mniej propagandy, mniej takiego zadęcia, a przede wszystkim - liczby, fakty, zdarzenia i prawdziwe inwestycje" - dodał premier.

  W odpowiedzi prezydent wyraził zadowolenie z deklaracji premiera.

  "Cieszę się, że pan premier [to] mówi, bo to jest dla mnie najważniejsze. Bo jak rozumiem z tych słów - te inwestycje będą realizowane. Chcę powiedzieć, że dokładnie właśnie o to mi chodzi. Tak jak powiedziałem panu premierowi, tak jak powiedziałem państwu: dla mnie to, żeby były realizowane jest sprawą najważniejszą" - powiedział Duda.

  Tusk przedstawił informacje dotyczące stanu dotychczasowego zaangażowania projektu CPK oraz poniesionych na niego kosztów.

  "Na Centralny Port Komunikacyjny wydano do tej pory 2 700 mln zł. W spółce zatrudnionych jest 750 osób, tylko na ich pensje wydano 286 mln zł; doradztwo zewnętrzne - 10 mln zł; wynagrodzenie dla zarządu - 11 mln zł; na promocję, lobbing, propagandę wokół CPK wydano 27 mln zł; […] utrzymanie biura i Usług Informatycznych - 112 mln zł. Na program kolejowy wydano 0,5 mld zł, ale nie zbudowano nawet jednego kilometra torów i nie ma nawet pozwoleń na budowę, z wyjątkiem tunelu pod Łodzią, ale tam nie zaczęto nawet tego tunelu drążyć. Na program lotniskowy wydano 708 mln zł, ale projekt terminala lotniskowego wraz ze stacją nie jest jeszcze gotowy, nie ma nawet wydanego pozwolenia na budowę, ani decyzji lokalizacyjnej" - wymienił premier.

  Komentując te informacje, prezydent wskazał, że tak wielkoskalowe projekty to przedsięwzięcia na wiele lat oraz że często już we wstępnych etapach, których efekty są jeszcze mało widoczne, należy liczyć się ze znaczącymi nakładami finansowymi.

  "Jeżeli chodzi o samą realizację inwestycji - akurat tak się składa, panie premierze, że ja jestem nie tylko prawnikiem, ale jeszcze w dodatku administratywistą i zarówno procedury administracyjne, jak i generalnie tematyka prawa administracyjnego jest mi znana. Również i kwestia realizacji inwestycji też była przez lata w moich zainteresowaniach, także i naukowych. Więc mogę powiedzieć tak: no tak to jest, że przy tak ogromnych inwestycjach, jak Centralny Port Komunikacyjny czy elektrownie atomowe, gdzie rzeczywiście wchodzą w grę miliardy, sam proces przygotowania, zanim jeszcze wystąpi się o pozwolenia na budowę czy zanim jeszcze wystąpi się o decyzję lokalizacyjne czy środowiskowe, to już są ogromne koszty, choćby przygotowania koncepcji, choćby przygotowania ekspertyz, choćby przygotowania wstępnej dokumentacji projektowej i te koszty, niestety, są bardzo duże" - powiedział Duda.

  "Oczywiście, nie mam nic przeciwko temu, żebyście państwo sprawdzali kwestie tego, czy pieniądze zostały wydane w sposób optymalny czy nie, ale miejmy świadomość tego - bo każdy, kto zajmuje się inwestycjami, to wie - że zanim zostanie wbita łopata i rozpocznie się budowa, którą widać przy tak wielkich inwestycjach, to trzeba skupić grunty, za które trzeba ludziom zapłacić uczciwie, to trzeba przygotować dokumentację. Ten proces trwa z reguły, jak są duże inwestycje, nawet dobrych kilka lat, zanim tę budowę można w ogóle zobaczyć. Dzisiaj jesteśmy na takim etapie z tymi wielkimi inwestycjami, natomiast oczywiście kwestia tego, czy pieniądze zostały w sposób optymalnie wydane - ja nie mam nic przeciwko temu, żebyście państwo tę kwestię badali. Natomiast miejmy też świadomość, nie popadajmy w taki populizm, żeby mówić, że wydano jakieś pieniądze. Wydano, bo musiały być wydane i zrobić inaczej się po prostu nie dało" - wyjaśnił prezydent.

  Premier poinformował ponadto prezydenta o planach przeniesienia umocowania pełnomocnika rządu ds. CPK - który na prośbę Tuska został dopuszczony do udziału w posiedzeniu Rady Gabinetowej - w Ministerstwie Infrastruktury.

  "Przy okazji prośba, panie prezydencie, jeśli to jest możliwe. Ustawowo zmieniono usytuowanie pełnomocnika do spraw CPK - w tej chwili jest w resorcie [Funduszy i Polityki Regionalnej], który niespecjalnie się tym powinien zajmować, a ponieważ to wymaga ustawy, jeśli pan prezydent dałby tylko znak [...], że byłby gotów zaakceptować zmianę ustawy po to, żeby znalazło się to znowu w infrastrukturze i żeby mogło to pracować na rzecz tej inwestycji - tak czy inaczej skonstruowanej, ale na rzecz tej inwestycji - to jutro przygotujemy projekt zmian tej ustawy i bylibyśmy zobowiązani, gdyby pan prezydent zechciał tu pomóc poprzez zaakceptowanie i niewetowanie takiego projektu" - powiedział Tusk.

  Zwołana na dziś Rada Gabinetowa jest poświęcona - jak zapowiadał prezydent - inwestycjom w Polsce, takim jak m.in. CPK i elektrownia jądrowa.

  Rada Gabinetowa stanowi forum współpracy władzy wykonawczej, umożliwiające uzgodnienie wspólnego stanowiska. Nie przysługują jej jednak kompetencje Rady Ministrów. Stanowiska przedstawiane w toku Rady Gabinetowej i dokonywane uzgodnienia nie mają zatem charakteru prawnie wiążącego, lecz niosą w sobie istotny walor polityczny. Tym sposobem Prezydent może zwracać uwagę Rady Ministrów na ważne problemy i domagać się informacji co do zamiarów lub działań Rządu w tych obszarach. Może też ustalać z Radą Ministrów wspólną strategię w określonych kwestiach.

  (ISBnews)

 • 07.02, 08:23MKiŚ: Program 'Czyste powietrze' działa płynnie, zaległości zostały uregulowane 

  Warszawa, 07.02.2024 (ISBnews) - Program "Czyste powietrze" działa płynnie, ubiegłoroczne zaległe dotacje zostały wypłacone, a obecnie uruchamiane jest dalsze jego finansowanie, poinformowała minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.

  "Rozwiązaliśmy problem - program 'Czyste powietrze' działa płynnie, zostały wypłacone wszystkie zaległe dotacje, które skumulowały się jako niewypłacone na przełomie roku i w pierwszej połowie stycznia zostały wypłacone. Teraz program działa płynnie. Dostaliśmy kolejną pulę pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy, uruchamiamy dodatkowe prefinansowanie i wdrażamy kolejną pulę środków, która zabezpieczy kolejne miesiące" - powiedziała Hennig-Kloska w programie Polityczne Graffiti Polsat News.

  "Nie ma [dalszych zagrożeń dla tego programu], ponieważ pieniądze w programach europejskich są na ten cel zabezpieczone, tylko - że tak powiem - nieodpowiedzialność i dyletanctwo naszych poprzedników doprowadziły do tego, że te programy nie zostały wprowadzone na czas, by zabezpieczyć płynność m.in. w tym programie, ale też w wielu innych" - dodała minister.

  Program "Czyste powietrze" pozwala na wymianę źródła ciepła z węglowego na bardziej ekologiczne oraz na kompleksową termomodernizację domu.

  (ISBnews)