ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 26.02, 13:00MC:Nowe Prawo komunikacji elektronicznej ureguluje m.in. zwrot z pre-paid, zakup ładowarek 

  Warszawa, 26.02.2024 (ISBnews) - Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczęło konsultacje projektu ustawy Prawo komunikacji elektronicznej oraz ustawy wdrażającej. Nowe przepisy m.in. pozwalają na zdalną identyfikację abonenta w procedurze autoryzacji u dostawcy usług, umożliwiają zwrot pozostałych na koncie pre-paid środków z doładowań w przypadku wygaśnięcia ważności konta oraz umożliwiają zakup sprzętu z ładowarką lub bez niej, wymienił resort.

  Konsultacje potrwają 14 dni. Projektowane ustawy stanowią implementację Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej (EKŁE) i wprowadzają nowe rozwiązania dla branży i korzyści dla konsumentów, wyjaśniono.

  "Wdrożenie EKŁE następuje poprzez przyjęcie dwóch aktów prawnych:

  * nowej ustawy merytorycznej - Prawo komunikacji elektronicznej (PKE) zastępującej ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne,

  * odrębnej ustawy zawierającej przepisy wprowadzające (wPKE), która obejmuje swoim zakresem kilkadziesiąt zmian w innych ustawach" - czytamy w komunikacie.

  Zaproponowane w projekcie ustawy przepisy wynikają nie tylko z konieczności wdrożenia prawa unijnego, ale są także efektem kompleksowego przeglądu obowiązujących obecnie krajowych ram regulacyjnych, podkreślono.

  "Przepisy w znaczący sposób wpływają na poprawę pozycji konsumenta na rynku usług telekomunikacyjnych. W jaki sposób nowe przepisy ułatwią nam życie?

  * Wprowadzają większą elastyczność przy zawieraniu i rozwiązywaniu umów, w tym np. pozwalają na zdalną identyfikację abonenta w procedurze autoryzacji u dostawcy usług.

  * Zapewniają dostęp do niezależnego narzędzia, które porównuje usługi komunikacji elektronicznej.

  * Regulują usługę fakultatywnego obciążania rachunku, która umożliwia dokonywanie płatności za aktywowane w sieci usługi poprzez ich bezpośrednie doliczanie do rachunku za telefon lub Internet.

  * Umowy zawierane z konsumentem będą bardziej czytelne i przejrzyste, szczególnie dzięki dołączeniu do nich zwięzłego podsumowania warunków umowy.

  * Konsumenci korzystający z usług przedpłaconych (tzw. pre-paid) będą mogli dostać zwrot pozostałych na koncie środków z doładowań w przypadku wygaśnięcia ważności konta. Dotychczas środki te bezpowrotnie przepadały" - wymieniono w informacji.

  Ustawa prawo komunikacji elektronicznej wprowadza nowe prawa i obowiązki dla branży, ale daje też szereg korzyści konsumentom, czyli nam wszystkim. Jednym z takich przepisów, które wprost ułatwią nam życie, jest ujednolicenie gniazda ładowania urządzeń elektronicznych, podkreślono także.

  "Każdy z nas ma w domu po kilka, czasem kilkanaście ładowarek do różnych urządzeń elektronicznych. Po wejściu w życie przepisów będziemy mogli kupić sprzęt z ładowarką lub bez niej - jeśli już jesteśmy jej posiadaczami. Sprzęty takie jak smartfony, tablety, słuchawki, zestawy słuchawkowe, czytniki czy laptopy będą miały jednolite, uniwersalne gniazdo - USB typu C. To bardzo wygodne, ekonomiczne i ekologiczne rozwiązanie" - powiedział wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, cytowany w komunikacie.

  Sprzęty będą też opatrzone specjalnymi etykietami, na których będzie informacja o właściwościach ładowania nowych urządzeń. Dzięki temu łatwiej będzie stwierdzić, czy ładowarka, którą już posiadamy, jest kompatybilna z nowym urządzeniem. Natomiast piktogramy umieszczane na urządzeniach objętych regulacją będą informować o tym, czy do urządzenia dołączone jest urządzenie ładujące, wyjaśniono w materiale.

  Ustawa wprowadza całkowicie nowe uprawnienie dla prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) do wydawania tzw. decyzji obszarowych w zakresie dostępu do sieci telekomunikacyjnych. Rozwiązanie to w kompleksowy, a nie indywidualny sposób będą mogły regulować kwestie dostępowe, wskazano także.

  "Wdrażamy te przepisy, do których zobowiązuje nas prawo europejskie, plus kilka innych, które są bardzo korzystne dla konsumentów i o których wdrożenie apelowały do nas organizacje, czy to organizacje przedsiębiorców, czy organizacje konsumentów. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, w połowie roku powinniśmy się cieszyć ustawą, która będzie podpisana przez prezydenta" - podsumował wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka.

  (ISBnews)

 • 22.02, 10:42ZPPPS: Budżet może stracić 1 mld zł dochodów z akcyzy w 2023 przez szarą strefę alkoholi 

  Warszawa, 22.02.2024 (ISBnews) - Konsumenci odczuwający skutki inflacji coraz częściej sięgają po tańsze produkty z szarej strefy, w efekcie czego straty wpływów budżetu państwa z akcyzy za alkohol w 2023 r. mogą wynieść nawet 1 mld zł, szacuje Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy (ZPPPS). Skutki podwyżki akcyzy dla branży spirytusowej mogą być bezpośrednią przyczyną spowolnienia gospodarczego w powiązanych z nią sektorach, jak rolnictwo, transport, dystrybucja, HoReCa i handel, podkreślono także.

  "Konsumenci boleśnie odczuwający skutki inflacji coraz częściej sięgają po tańsze produkty z szarej strefy. Jak podaje GUS, sprzedaż legalnych napojów spirytusowych we wszystkich pojemnościach w trzech pierwszych kwartałach 2023 roku była niższa aż o 11,2% względem tego samego okresu w 2022, a w stosunku do 2021 to spadek o 23,11%. Oznacza to, że z legalnego rynku znika co roku aż 10 milionów napojów spirytusowych w przeliczeniu na 100% alkohol" - czytamy w komunikacie.

  Kurczący się rynek legalnych alkoholi mocnych to straty nie tylko dla przedsiębiorców, ale przede wszystkim dla budżetu państwa, podkreślił Związek.

  "W 2023 roku wpływy z akcyzy od napojów spirytusowych spadły o 7,09% w porównaniu do 2022 (dostępne dane za styczeń – listopad 2023, Ministerstwo Finansów). W 2022 r. branża spirytusowa wpłaciła do budżetu rekordowo 10,47 mld zł tytułem akcyzy, natomiast straty wpływów podatkowych za 2023 r. mogą wynieść nawet 1 mld zł" - czytamy dalej.

  "Skutki podwyżki akcyzy dla branży spirytusowej mogą być bezpośrednią przyczyną spowolnienia gospodarczego w powiązanych z nią sektorach, jak rolnictwo, transport, dystrybucja, HoReCa i handel. Branża jest ważnym odbiorcą płodów rolnych - producenci alkoholi mocnych corocznie przetwarzają ponad 1 mln ton zbóż (w tym 0,5 mln ton kukurydzy) i około 50 tys. ton ziemniaków" - czytamy dalej.

  Polski handel oparty jest na małych i średnich sklepach, które są najważniejszym kanałem sprzedaży dla kategorii alkoholi mocnych (50,7 proc.). Branża spirytusowa to ważny pracodawca, kreujący pośrednio 84 tys. miejsc pracy, podkreślono w materiale.

  "To będzie rok pełen wyzwań dla branży spirytusowej, która ma znaczący wpływ na krajową gospodarkę. Chcemy wierzyć, że sytuacja na rynku spirytusowym będzie się stopniowo stabilizować, a firmy będą mogły wrócić do inwestycji w innowacje i zrównoważony rozwój. Zależy to jednak przede wszystkim od polityki podatkowej państwa, która powinna być sprawiedliwa dla wszystkich uczestników rynku i uwzględniać długofalowe konsekwencje zmian stawek akcyzy dla budżetu i przedsiębiorstw" - skomentowała prezes ZPPPS Emilia Rabenda, cytowana w komunikacie.

  Coraz wyższe ceny alkoholi mocnych to efekt "Mapy Drogowej" corocznych podwyżek akcyzy i coraz wyższych kosztów produkcji wynikających z rosnących cen surowców i energii. Akcyza na napoje alkoholowe od 2022 roku wzrosła o 20% i będzie podnoszona o 5% corocznie do 2027 roku. Obecnie w półlitrowej butelce wódki czystej, która kosztuje 25 zł, 19,89 zł, czyli 80% ceny to podatki, wskazano w informacji.

  (ISBnews)

 • 11.12, 10:50Utrzymanie 0% VAT na żywność do końca marca 2024 obniży wpływy z VAT o ok. 2,75 mld zł 

  Warszawa, 11.12.2023 (ISBnews) - Utrzymanie obniżonej do 0% stawki podatku od towarów i usług (VAT) dla żywności do 31 marca 2024 r. będzie skutkowało obniżeniem wpływów budżetowych z tytułu VAT o ok. 2 745 mln zł, podano w ocenie skutków regulacji (OSR) do rozporządzenia ministra finansów przyjętego 9 grudnia.

  "Czasowe (do 31 marca 2024 r). obniżenie stawki VAT z 5% do 0% dla żywności będzie skutkowało obniżeniem wpływów budżetowych z tytułu podatku VAT w wysokości ok. 2 745 mln zł" - czytamy w OSR.

  Ponadto czasowe (w 2024 r.) obniżenie stawki VAT z 23% do 8% dla dostaw środków poprawiających właściwości gleby, stymulatorów wzrostu, podłoży do upraw, polepszaczy gleby środków wapnujących, biostymulatorów, nawozowych produktów mikrobiologicznych będzie skutkowało obniżeniem wpływów budżetowych z tytułu podatku VAT w 2024 r. w wysokości ok. 173 mln zł oraz w 2025 r. o ok. 14 mln zł. Szacując skutki uwzględniono przesunięcie wpływów z VAT do budżetu państwa o jeden miesiąc, podano także.

  Odnośnie całego projektu napisano w OSR: "Projekt będzie miał wpływ na dochody budżetu państwa. Szacuje się, że na skutek wprowadzenia proponowanych rozwiązań dochody budżetu państwa z tytułu podatku od towarów i usług mogą zmniejszyć się o ok. 2,93 mld zł".

  Rozporządzenie zawiera przepisy dotyczące czasowego stosowania stawek obniżonych, tj.:

  1)           0% - dla określonych produktów leczniczych oraz - do 31 marca 2024 r. - dla podstawowych produktów żywnościowych;

  2)           8% - dla określonych towarów wykorzystywanych w produkcji rolnej w 2024 r.

  "Utrzymanie od 1 stycznia 2024 r. obniżonej stawki VAT do wysokości 0% dla takich produktów pierwszej potrzeby jak podstawowa żywność stanowi wyraz kontynuacji działań antyinflacyjnych rządu. Stawką 0% będą zatem objęte towary spożywcze wymienione w poz. 1-18 załącznika nr 10 do ustawy o VAT, tj. objęte przed 1 lutego 2022 r. stawką w wysokości 5%, a następnie w ramach tarczy antyinflacyjnej - od 1 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. stawką 0%" - napisano dalej.

  Obniżenie stawek VAT na żywność wspomaga działania antyinflacyjne, które pomogą społeczeństwu oraz przedsiębiorcom, w tym mikrofirmom dominującym na polskim rynku, w realnej walce z trudną sytuacją gospodarczą, podkreślono także.

  Zerowy VAT na żywność obowiązuje od lutego 2022 r. Według szacunków Ministerstwa Finansów, utrzymanie tej stawki ma kosztować ok. 11 mld zł w 2023 r.

  (ISBnews)

 • 11.12, 07:30MF podpisał rozporządzenie przedłużające 0% VAT na żywność do 31 marca 2024 r. 

  Warszawa, 10.12.2023 (ISBnews) - Minister finansów podpisał rozporządzenie przedłużające stosowanie stawki 0% podatku od towarów i usług (VAT) na żywność, poinformował premier Mateusz Morawiecki. W rozporządzeniu podano, że obniżona stawka będzie obowiązywać do 31 marca 2024 r.

  "Minister finansów podpisał właśnie na moje polecenie rozporządzenie VAT 0% na żywność. To oszczędność na zakupach dla milionów polskich rodzin. Tak wygląda skuteczna i ambitna polityka" - napisał Morawiecki w sobotę na swoim profilu na platformie X (dawniej Twitter).

  "§ 10. 1. Do dnia 31 marca 2024 r. obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się również do towarów spożywczych wymienionych w poz. 1-18 załącznika nr 10 do ustawy, innych niż klasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56)" - czytamy w rozporządzeniu ministra finansów z 9 grudnia br.

  W piątek Morawiecki zapowiadał, że rozporządzenie o przedłużeniu zerowej stawki VAT na żywność w roku 2024 zostanie podpisane "jutro lub pojutrze".

  Zerowy VAT na żywność obowiązuje od lutego 2022 r. Według szacunków Ministerstwa Finansów, utrzymanie tej stawki ma kosztować ok. 11 mld zł w 2023 r.

  (ISBnews)

 • 04.12, 12:28Prezydent podpisał ustawę dot. handlu 10 i 17 grudnia, jeżeli Wigilia jest w niedzielę 

  Warszawa, 04.12.2023 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta, która wprowadza zakaz handlu w niedzielę wypadającą w Wigilię, a ustanawia niedziele handlowe w dwie kolejne niedziele poprzedzające niedzielę przypadającą 24 grudnia, podała Kancelaria Prezydenta.

  "Celem ustawy jest zmiana zakresu obowiązującego w niedziele i święta zakazu handlu w placówkach handlowych, a także powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem" - czytamy w komunikacie.

  Zgodnie z przepisami ustawy, jeżeli niedziela poprzedzająca pierwszy dzień Bożego Narodzenia przypada na 24 grudnia, zakaz handlu nie będzie obowiązywał w dwie kolejne niedziele poprzedzające niedzielę przypadającą na 24 grudnia. Jednocześnie w ustawie wskazano, że jeżeli 24 grudnia przypada w danym roku w niedzielę, to objęty jest on zakazem handlu.  

  Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia ustawy. 

  (ISBnews)

 • 04.12, 11:16Rząd chce wyłączenia soków, nektarów z opłaty cukrowej, objęcia nią syropów 

  Warszawa, 04.12.2023 (ISBnews) - Projekt nowelizacji ustawy o zdrowiu publicznym - zakładający że soki, nektary owocowe zawierające do 5 g cukru na 100 ml zostałyby wyłączone z tzw. opłaty cukrowej,  a objęto by nią syropy owocowe - trafił do konsultacji społecznych, wynika z informacji na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL). Projekt regulacji dotyczy ponad 900 podmiotów - producentów napojów.

  "Nowelizacja ustawy o zdrowiu publicznym wprowadza przede wszystkim zmiany w katalogu napojów podlegających opłacie od środków spożywczych" - czytamy w uzasadnieniu.

  Proponuje się wyłączenie z opłaty:

  - napojów, w których składzie znajdują się wyłącznie cukry zawarte naturalnie w użytym do ich produkcji soku owocowym lub warzywnym, ponieważ są to tak naprawdę soki rozcieńczone wodą i nie są dosładzane cukrami czy też słodzikami;

  - nektarów owocowych z owoców o wysokiej kwasowości, z których sok nie nadaje się do bezpośredniego spożycia (czyli produktów wymagających dosładzania, np. z czarnej porzeczki), nawet jeśli zawierają więcej niż 5 g cukru na 100 ml

  oraz

  - objęcie opłatą syropów, w których na pierwszym miejscu w wykazie składników znajduje się cukier lub syrop glukozowo-fruktozowy i które do wprowadzenia opłaty były „zwykłymi" środkami spożywczymi, a które po wprowadzeniu opłaty zaczęto wprowadzać na rynek jako suplementy diety.

  Projekt ustala też stałą wysokość opłaty cukrowej dla napojów w postaci skoncentrowanej: płynnej - 3 zł za litr lub stałej - 3 zł za kg.

  Maksymalna wysokość opłaty wynosi 1,20 zł za litr napoju.

  (ISBnews)

 • 29.11, 12:36Sejm wprowadził zakaz handlu w Wigilię, która przypada w niedzielę 

  Warszawa, 29.11.2023 (ISBnews) - Sejm wprowadził zakaz handlu w Wigilię, jeżeli przypada ona w niedzielę, a niedzielami handlowymi - w takim przypadku - ustanowił dwie niedziele poprzedzające Wigilię. Za nowelizacją ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni głosowało 429 posłów, nikt nie był przeciwny, a 12 wstrzymało się od głosu.

  Projekt nowelizacji był inicjatywą poselską posłów Polski 2050.

  Zgodnie z nowelizacją, Wigilia, która przypada w niedzielę 24 grudnia będzie dniem objętym zakazem handlu.

  "Tym samym każda Wigilia przypadająca w niedzielę będzie dniem objętym zakazem handlu, wykonywania czynności związanych z handlem, powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności, związanych z handlem" - czytamy w uzasadnieniu.

  Jednocześnie doprecyzowano, że jeżeli niedziela poprzedzająca pierwszy dzień Bożego Narodzenia przypada na dzień 24 grudnia, zakaz handlu nie obowiązuje w kolejne dwie niedziele poprzedzające tę niedzielę.

  (ISBnews)

 • 14.11, 13:12Rząd przyjął projekt dot. zakazu w tym roku handlu w Wigilię 

  Warszawa, 14.11.2023 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, wprowadzający w tym roku zakaz handlu w Wigilię, która przypada w niedzielę. Jednocześnie w tym roku nową niedzielą handlową ma być 10 grudnia, a handel ma odbywać się do 14.00, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Rząd proponuje, aby Wigilia, która w tym roku przypada w niedzielę, 24 grudnia, była dniem objętym zakazem handlu. Rozwiązanie to jest uzasadnione szczególnym czasem, jakim jest Boże Narodzenie oraz spotkaniami rodzinnymi Polaków. Jednocześnie tzw. niedziela handlowa ustanowiona zostanie 10 grudnia" - czytamy w komunikacie.

  Doprecyzowano, że niedziela 24 grudnia 2023 r. będzie dniem objętym zakazem handlu, wykonywania czynności związanych z handlem, powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem.

  Rozwiązanie to wynika z faktu, że w 2023 r. jedna z dwóch niedziel handlowych, które poprzedzają pierwszy dzień Bożego Narodzenia, przypada 24 grudnia, tj. w Wigilię.

  Jednocześnie, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom konsumentów i handlu, ustanowiona zostanie tzw. niedziela handlowa 10 grudnia 2023 r., co pozwoli na realizację planów zakupowych, podano także.

  Projektowana regulacja zakłada jednak ograniczenie handlu w tym dniu do godz. 14.00 - tj. tak samo, jak miałoby to miejsce 24 grudnia 2023 r., zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

  (ISBnews)

 • 13.11, 15:04Morawiecki: Rząd złoży projekt przedłużający zerowy VAT na żywność co najmniej do VI 2024 

  Warszawa, 13.11.2023 (ISBnews) - Rząd złoży projekty ustaw o wakacjach kredytowych, zamrożeniu cen energii elektrycznej i gazu oraz utrzymaniu zerowej stawki VAT na żywność co najmniej w I poł. 2024 r., zapowiedział premier Mateusz Morawiecki.

  Dzisiaj odbyło się inauguracyjne posiedzenie Sejmu X kadencji, na którym premier złożył dymisję rządu. Zgodnie z konstytucją, rząd będzie pełnił swoje obowiązki do czasu powołania nowego.

  "W najbliższym czasie […] chcemy jako rząd, który cały czas działa wykorzystać te ustawy, które już przyjęliśmy, ustawę o wakacjach kredytowych, te ustawy, które są procedowane, jak na przykład ustawę osłonową o cenach energii, gazu, energii elektrycznej, procedować tak, by Wysoka Izba mogła się nimi jak najszybciej zająć" - powiedział Morawiecki.

  "Podobnie również, przynajmniej ustawę przedłużającą osłonowy VAT na żywność co najmniej na pół roku, przyszłego roku" - podkreślił.

  Projekt ustawy dotyczący przedłużenia wakacji kredytowych na 2024 r. z kryterium dochodowym dla części kredytobiorców został wcześniej złożony w Sejmie IX kadencji.

  (ISBnews)

 • 09.11, 11:15Rząd planuje zakaz handlu w Wigilię 2023 i dodatk. niedzielę handl. 10 XII do 14.00 

  Warszawa, 09.11.2023 (ISBnews) - Rząd planuje wprowadzenie zakazu handlu 24 grudnia br. oraz wprowadzenie dodatkowej niedzieli handlowej 10 grudnia do godz. 14.00, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie projektu nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz w niektóre inne dni planowane jest w IV kw.

  "Biorąc pod uwagę fakt, że w roku 2023 jedna z dwóch niedziel handlowych poprzedzających pierwszy dzień Bożego Narodzenia przypada na dzień 24 grudnia, tj. Wigilię, proponuje się wprowadzenie zmiany w przepisach ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz w niektóre inne dni, zgodnie z którą niedziela 24 grudnia będzie dniem objętym zakazem handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem oraz powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem" - czytamy w wykazie.

  Jednocześnie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom konsumentów i handlu proponuje się ustanowienie, tzw. niedzieli handlowej na dzień 10 grudnia 2023 r., co pozwoli na realizację planów zakupowych - w tym przypadku proponuje się jednak ograniczenie handlu do godz. 14.00 z uwagi na niniejszą propozycję zniesienia zakazu w tym dniu, która zmienia ustalony porządek prawny w związku z ułożeniem się kalendarza świąt w 2023 roku, podano także.

  (ISBnews)

 • 23.10, 16:36Projekt rozporządzenia dot. stawek opłaty produktowej trafił do konsultacji 

  Warszawa, 23.10.2023 (ISBnews) - Projekt rozporządzenia ministra klimatu i środowiska, określający stawki opłat produktowych, m.in. butelek jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych do 3 l, butelek szklanych wielokrotnego użytku do 1,5 l oraz puszek aluminiowych do 1 l trafił do konsultacji społecznych, wynika z informacji na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL).

  Zgodnie z nowelizacją ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi dla tych rodzajów opakowań ma zostać wprowadzony od 2025 r. system kaucyjny.

  Projekt rozporządzenia w sprawie stawek opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań określa jednostkową stawkę za 1 kg opakowań objętych systemem kaucyjnym w roku 2025 - na 0,1 zł, w 2026 r. - na 1 zł, a w 2027 roku i latach następnych na 5 zł.

  System kaucyjny obejmie butelki plastikowe do 3 l, butelki szklane wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 l oraz puszki metalowe (aluminiowe i stalowe) o pojemności do 1 l.

  (ISBnews)

 • 11.10, 14:37Chojna-Duch: Propozycje WHO dot. ograniczenia promocji wyrobów tytoniowych idą za daleko 

  Warszawa, 11.10.2023 (ISBnews) - Propozycje rozszerzenia ograniczeń dotyczących reklamy, promocji i sponsoringu wyrobów tytoniowych, które chce przyjąć Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) idą za daleko i stanowią próbę ograniczenia wolności słowa, ocenia w rozmowie z ISBnews prawnik, była wiceminister finansów i członek Rady Polityki Pieniężnej Elżbieta Chojna-Duch.

  "Wolność wypowiedzi stanowi jedną z podstawowych wartości państw demokratycznych. W Polsce podlega ochronie, zgodnie z art. 54 Konstytucji. Przepis ten zapewnia wolność wyrażania poglądów oraz rozpowszechniania informacji. Każda próba ograniczenia wolności słowa jest niedopuszczalna z punktu widzenia porządku prawnego" - powiedziała Chojna-Duch w rozmowie z ISBnews.

  Zgodnie z propozycjami, opublikowanymi przed listopadowym szczytem Konwencji Ramowej o Ograniczeniu Użycia Tytoniu (FCTC) w Panamie, Światowa Organizacja Zdrowia chce rozszerzyć zakres art. 13 dotyczącego promocji, reklamy i sponsoringu wyrobów tytoniowych. Nowe regulacje obejmą m.in. media społecznościowe, świat kultury, mediów, nauki, przedsiębiorców i związki zawodowe. WHO proponuje szeroką interpretację nowych przepisów, bez precyzowania ich granic prawnych.

  "Ogólne i niekonkretne zalecenia, nawet poparte przez Komisję Europejską, nie mogą zastąpić suwerennych decyzji parlamentów, zarówno krajowych, jak i europejskiego. Traktat o funkcjonowaniu UE określa kompetencje organów oraz procedurę legislacyjną obowiązującą instytucje europejskie. Tryb bezpośredniej implementacji do krajowych porządków prawnych przepisów Konwencji Ramowej WHO byłby niezgodny z polskim i europejskim prawem" - podkreśliła Chojna-Duch.

  Wskazała, że zgodnie z wytycznymi WHO, wszelkie wzmianki dotyczące palenia albo tytoniu, które pojawią się w przestrzeni publicznej mogą być penalizowane. Kary mogą dotknąć dziennikarzy piszących o skali nałogu w społeczeństwie, bo użycie informacji dotyczących palenia papierosów, zdjęć czy filmów przedstawiających palaczy może zostać uznane za reklamę branży tytoniowej. Ograniczenia obejmą także świat kultury, bo Światowa Organizacja Zdrowia chce wymazać wszelkie wzmianki dotyczące nałogu w filmach, serialach i innych dziełach kultury popularnej.

  "Zakaz publikacji wszelkich informacji na temat tytoniu spowoduje w tym przypadku, że GUS nie będzie mógł podać pełnych informacji dotyczących zdrowia publicznego, zaś spółki giełdowe z tej branży nie będą mogły publikować raportów okresowych. Potencjalna penalizacja tego rodzaju wypowiedzi będzie prowadziła do zbędnego i nieracjonalnego zaangażowania polskiego wymiaru sprawiedliwości" - wskazała prawniczka.

  Część regulacji dotyczy możliwości informowania o swojej działalności przez firmy z branży tytoniowej i związki zawodowe. "Zalecenia WHO nie są źródłem prawa, a ta organizacja nie pełni roli regulatora. Jej zalecenia mogą być bazą do dyskusji, analiz, ale przyjąć do porządku prawnego powinny parlamenty" - zaznaczyła Chojna-Duch.

  Związki zawodowe działające w polskim przemyśle tytoniowym także krytykują zalecenia WHO. W piśmie, skierowanym do premiera, przedstawiciele Krajowej Sekcji Pracowników Przemysłu Tytoniowego NSZZ "Solidarność" proszą Mateusza Morawieckiego o osobiste zaangażowanie w obronie przed planowanymi ograniczeniami. "Sektor dający zarobek ponad 100 tysiącom ludzi w Polsce nie będzie mógł ich publicznie informować np. o nowo tworzonych stanowiskach pracy, ofertach pracy czy planach rozwojowych i inwestycyjnych" - napisali związkowcy.

  (ISBnews)

 • 08.09, 15:27Paprocka z KP: Prezydent skieruje nowelę prawa farmac. do TK w trybie kontroli następczej 

  Warszawa, 08.09.2023 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych, jednak zawarte w niej przepisy zmieniające prawo farmaceutyczne skieruje do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej, poinformowała ISBnews sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka.

  "Pan prezydent, z uwagi na materię ustawy w części dotyczącej ubezpieczeń, wagi dla kontraktów dla polskich przedsiębiorców na Ukrainie zdecydował się na podpisanie tej ustawy" - powiedziała Paprocka w rozmowie z ISBnews.

  Przypomniała, że nowelizacja wprowadza także zmiany w prawie farmaceutycznym, które zostały wprowadzone do ustawy podczas drugiego czytania w Sejmie.

  "Pan prezydent, mając na uwadze, jak te regulacje zostały przyjęte, mając na uwadze pewne wątpliwości, które pojawiły się w toku prac legislacyjnych do ustawy, zdecydował o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego przepisów prawa farmaceutycznego w trybie kontroli następczej" - podkreśliła minister.

  Wskazała, że do Kancelarii Prezydenta wpłynęła "ogromna ilość korespondencji", zarówno od podmiotów deklarujących poparcie dla proponowanych zmian, jak i tych, którzy mieli zastrzeżenia.

  Wniosek do TK ma zostać skierowany w najbliższym terminie.

  Przepisy nowelizacji prawa farmaceutycznego wprowadzają zakaz przejmowanie kontroli nad podmiotem prowadzącym aptekę przez osoby inne niż farmaceuci lub spółki z ich udziałem. Jeden podmiot będzie mógł prowadzić - w sposób bezpośredni lub pośrednio - co najwyżej 4 apteki ogólnodostępne.

  Elżbieta Dominik

  (ISBnews)

 • 01.09, 07:12Soboń z MF: Decyzja o ew. przedłużeniu zerowego VAT na żywność na 2024r. - pod koniec roku 

  Warszawa, 01.09.2023 (ISBnews) - Decyzja o ewentualnym przedłużeniu zerowej stawki VAT na żywność na 2024 rok zapadnie pod koniec roku, poinformował wiceminister finansów Artur Soboń.

  "My jeszcze w trakcie prac nad projektem tego budżetu {na rok 2024] będziemy oceniać, na ile te instrumenty, które przecież zmienialiśmy w czasie będą obowiązywały w roku przyszłym i nie wykluczam, że tarcza na żywność będzie w roku przyszłym także obowiązywać" - powiedział Soboń w Polsat News.

  "Podobnie, jak w latach poprzednich, będziemy ją podejmować - był taki okres, że ją podejmowaliśmy w trybie kwartalnym, potem półrocznym, tak też będzie w roku 2024" - dodał.

  Pytany, kiedy zapadnie decyzja, powiedział "pod koniec tego roku".

  Dopytywany, czy nastąpi to po wyborach, stwierdził: "spodziewam się, że finalnie projekt zostanie przyjęty już po wyborach"

  Wprowadzenie zerowej stawki VAT na żywność w 2023 r. to ubytek wpływu do budżetu państwa na poziomie 11 mld zł.

   (ISBnews)

 • 01.09, 07:09Prezydent podpisał nowelę o gospodarce opakowaniami, wprowadzającą system kaucyjny  

  Warszawa, 01.09.2023 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, która wdraża do polskiego prawa unijne przepisy dot. selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych, powstałych z butelek jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych do 3 l, butelek szklanych do 1,5 l oraz puszek metalowych w sklepach o powierzchni powyżej 200 m2, wynika z informacji Kancelarii Prezydenta.

  "Celem ustawy jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 […] w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko, tzw. dyrektywy plastikowej w zakresie […] zapewnienia selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych powstałych z butelek jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do 3 l (w tym ich zakrętek i wieczek) na poziomie 77% w 2025 roku oraz 90% w 2029 roku" - czytamy w komunikacie.

  Ponadto ustawa ma na celu uporządkowanie niektórych kwestii dotyczących sprawozdawczości i raportowania w zakresie funkcjonowania gospodarki bateriami i akumulatorami oraz zużytymi bateriami i zużytymi akumulatorami, a także funkcjonowania systemu gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

  W celu zapewnienia wskazanych powyżej poziomów selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych ustawa przede wszystkim:

  - wprowadza minimalne poziomy selektywnego zbierania opakowań i odpadów opakowaniowych w podziale na poszczególne rodzaje opakowań i lata, zakładające równomierny, sukcesywny wzrost dla wszystkich rodzajów opakowań (od wymaganego dyrektywą 2019/904 poziomu 77% w 2025 roku, do wymaganego poziomu 90% w 2029 roku i latach następnych);

  - wprowadza nowe obowiązki podmiotów uczestniczących w systemie gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, tj. przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach na napoje, przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, punktów zbierających opakowania i odpady opakowaniowe, podmiotów reprezentujących, a także odpowiednio modyfikuje obowiązki dotychczasowe, w tym w szczególności w zakresie informowania konsumentów o systemie zwrotu opakowań oraz prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości;

  - wprowadza system kaucyjny, który będzie wspomagać selektywne zbieranie odpadów powstałych z opakowań, a w tym w szczególności określa wymagania dotyczące utworzenia i prowadzenia systemu kaucyjnego;

  - modyfikuje stosowne przepisy o opłacie produktowej;

  - wprowadza nowe delikty administracyjne (działania naruszające i zaniechania w zakresie zmodyfikowanych i wprowadzonych ustawą obowiązków podmiotów uczestniczących w systemie gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi) oraz określa stosowne sankcje za ich popełnienie (w ramach już obowiązujących przedziałów wysokości kar pieniężnych dla poszczególnych typów deliktów, tj. od 500 zł do 1 mln zł), a także określa organ wymierzający te kary.

  Wprowadzany ustawą system kaucyjny - obok butelek do 3 l - obejmie również butelki szklane wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 l oraz puszki metalowe (aluminiowe i stalowe) o pojemności do 1 l. Objęcie tego rodzaju opakowań systemem kaucyjnym spowoduje nie tylko wzrost osiąganych poziomów zbierania i recyklingu opakowań i odpadów opakowaniowych szklanych i metalowych, ale także wpłynie korzystnie ekonomicznie na wprowadzany system kaucyjny, zwiększy wygodę konsumentów oraz wpłynie pozytywnie na zmniejszenie zaśmiecenia terenów publicznych.

  System kaucyjny to system, w którym przy sprzedaży produktów w opakowaniach na napoje jednorazowego albo wielokrotnego użytku (ww. plastikowych butelkach jednorazowego użytku do 3 l, metalowych puszkach do 1 l, szklanych butelkach wielokrotnego użytku do 1,5 l), będących napojami, jest pobierana kaucja (określona kwota pieniężna), która jest zwracana użytkownikowi końcowemu w momencie zwrotu opakowania objętego tym systemem albo odpadu opakowaniowego powstałego z opakowania objętego tym systemem.

  System nie będzie wymagał okazania dowodu zakupu produktu w opakowaniu na napoje w celu zwrotu pobranej kaucji.

  System ten będzie ustanowiony przez przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach na napoje i przedsiębiorców wprowadzających bezpośrednio produkty w opakowaniach na napoje, a prowadzony będzie przez tzw. podmioty reprezentujące tych przedsiębiorców - spółki akcyjne z kapitałem zakładowym wynoszącym co najmniej 5 mln zł oraz posiadające stosowne zezwolenie wydane przez ministra właściwego do spraw klimatu w drodze decyzji.

  Zezwolenie na prowadzenie systemu kaucyjnego będzie wydawane na wniosek podmiotu reprezentującego przedkładany ministrowi nie później niż 6 miesięcy przed planowanym uruchomieniem systemu kaucyjnego, na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

  Ustawa dopuszcza możliwość utworzenia dwóch lub więcej systemów kaucyjnych, a tym samym dwóch lub więcej podmiotów reprezentujących prowadzących te systemy. W takim przypadku podmioty te będą zobowiązane do ustalenia między sobą (w drodze umowy zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności) warunków rozliczania pobranej i zwróconej kaucji oraz rozliczania i wymiany zebranych opakowań lub odpadów opakowaniowych (w miarę pojawiania się kolejnych podmiotów reprezentujących będzie zachodziła konieczność zawierania kolejnej takiej umowy między wszystkimi podmiotami reprezentującymi).

  Warunkiem przystąpienia do systemu kaucyjnego jest zawarcie umowy z podmiotem reprezentującym. Umowa określi m.in. terminy płatności oraz wysokość wkładów finansowych ponoszonych przez przedsiębiorców na finansowanie systemu kaucyjnego.

  Maksymalna wysokość kaucji za opakowanie będzie wynosiła 2 zł (wysokości kaucji dla poszczególnych rodzajów opakowań objętych systemem kaucyjnym określi w rozporządzeniu minister właściwy do spraw klimatu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki, na akceptowalnym społecznie poziomie stanowiącym zachętę do zwrotu opakowań i odpadów opakowaniowych, zatem te stawki będą takie same niezależnie od tego, w którym systemie kaucyjnym będzie uczestniczył dany wprowadzający).

  Wprowadzający (w tym wprowadzający bezpośrednio) produkty w opakowaniach na napoje będą zobowiązani umieszczać na opakowaniach oznakowanie wskazujące na objęcie opakowania systemem kaucyjnym oraz określające wysokość kaucji.

  Ustawa wprowadza również maksymalną stawkę opłaty produktowej dla opakowań w  przypadku nieosiągnięcia wymaganych poziomów selektywnej zbiórki (25 zł za 1 kg, przy czym zasadnicza maksymalna stawka tej opłaty dla opakowań wynosi 4,50 zł za 1 kg).

  Ustawa modyfikuje również obowiązki w zakresie selektywnej zbiórki podmiotów dystrybuujących produkty będące napojami w opakowaniach na napoje objętych systemem kaucyjnym - przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego (w zależności od kryterium 200 m2 powierzchni sprzedaży).

  Zgodnie z przepisami przejściowymi ustawy będzie istniała możliwość wykorzystywania - do momentu zużycia, zwrotu lub wyczerpania zapasów - opakowań (plastikowych butelek do 3 l, metalowych puszek do 1 l, szklanych butelek do 1,5 l), w których produkty będące napojami zostały wprowadzone do obrotu przed dniem przystąpienia do systemu kaucyjnego oraz niepobierania kaucji od tych opakowań, a także możliwość prowadzenia do dnia 31 grudnia 2024 r. utworzonych przed dniem wejścia w życie ustawy systemów pobierania i zwracania kaucji za opakowania na zasadach dotychczasowych (tj. możliwość zbierania opakowań, w których produkty będące napojami zostały wprowadzone do obrotu przed dniem 1 stycznia 2025 r., oraz zwracania kaucji po dniu 1 stycznia 2025 r., nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2025 r.).

  Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 30.08, 18:06Obwieszczenie MZ ws. wykazu leków refundowanych i darmowych ukazało się w Dz. Urz. MZ 

  Warszawa, 30.08.2023 (ISBnews) - W Dzienniku Urzędowym ministra zdrowia ukazało się obwieszczenie z 30 sierpnia 2023r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, które zawiera wykaz leków refundowanych i darmowych dla osób do 18. roku życia oraz po 65. roku życia.

  Obwieszczenie obowiązuje od 1 września br.

  Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która wprowadza dodatkowe uprawnienia do bezpłatnych leków dla osób poniżej 18. roku życia oraz powyżej 65 roku życia została wczoraj ogłoszona w Dzienniku Ustaw.

  "Obwieszczenie ministra zdrowia z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 września 2023 r. stanowi uwzględnienie stanu prawnego wynikającego z wejścia w życie ustawy i zawiera listy produktów leczniczych, które będą mogły być wydawane bezpłatnie ww. grupom pacjentów od 1 września 2023 r." - czytamy w komunikacie.

  Natomiast od dnia wejście w życie ustawy do końca sierpnia 2023 r. bezpłatne leki, wskazane w obwieszczeniu ministra zdrowia z 20 czerwca mogą być również przepisywane bezpłatnie świadczeniobiorcom po ukończeniu 65. roku życia.

  (ISBnews)

 • 29.08, 14:25Prezydent podpisał nowelę dot. poszerzenia grupy uprawnionych do bezpłatnych leków 

  Warszawa, 29.08.2023 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, która zakłada poszerzenie grupy uprawnionych do bezpłatnych leków o osoby powyżej 65. roku życia oraz dzieci i młodzież do 18.roku życia.

  "Cieszę się z tego, że została przygotowana ustawa poszerzająca katalog świadczeniobiorców, którzy będą mogli otrzymywać  leki, środki specjalnego żywienia, a także wyroby medyczne bez odpłatności czyli tzw. darmowe leki, jak mówimy bardzo popularnie" - powiedział prezydent Andrzej Duda po podpisaniu ustawy. 

  Przypomniał, że pierwszą ustawę w tym zakresie wprowadzono kilka lat temu dla osób powyżej 75. roku życia i kobiet w ciąży, niedawno rozszerzono tę grupę o kobiety w połogu.

  "Teraz następuje bardzo znaczne poszerzenie tego katalogu, bardzo znaczne. O miliony w skali naszego kraju, mianowicie o osoby powyżej 65. roku, a także o dzieci i młodzież do 18. roku życia" - podkreślił prezydent. 

  Wskazał, że poszerzenie grup uprawnionych do bezpłatnych leków to wsparcie dla rodziny i osób znajdujących się w trudnej sytuacji. 

  Nowela wprowadza możliwość bezpłatnego zaopatrywania w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne świadczeniobiorców, którzy nie ukończyli 18. roku życia oraz dla świadczeniobiorców, którzy ukończyli 65. rok życia. Łącznie ma to być grupa do ok. 16 mln osób.

  Koszt rozszerzenia kręgu osób uprawnionych do bezpłatnego zaopatrzenia w refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne ma wynieść 1 586 mln zł rocznie, z wyjątkiem roku wejścia w życie zmian (2023 r.), gdzie koszt ten wyniesie 375 mln zł z uwagi na przewidywany czas wejścia w życie przepisów

  Koszty te będą uwzględnione w ramach prognozy kosztów Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), a w konsekwencji w ramach planu finansowego NFZ na rok 2024.

  Dotychczas prawo do  niektórych bezpłatnych leków mieli seniorzy, którzy ukończyli 75. rok życia.

  (ISBnews)

 • 24.08, 10:59Prezydent podpisał nowelę dot. zakazu sprzedaży napojów z tauryną i kofeiną do 18. lat 

  Warszawa, 24.08.2023 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o zdrowiu publicznym, która wprowadza całkowity zakaz sprzedaży napojów z tauryną i kofeiną osobom do 18. roku życia oraz zakaz sprzedaży takich napojów na terenie szkół i w automatach, wynika z informacji Kancelarii Prezydenta.

  "Celem ustawy jest wprowadzenie całkowitego zakazu sprzedaży napojów z dodatkiem tauryny i kofeiny osobom poniżej 18. roku życia oraz zakazu sprzedaży takich napojów na terenie szkół i innych jednostek oświatowych oraz w automatach. Ustawa nakłada na producentów lub importerów napoju z dodatkiem kofeiny lub tauryny obowiązek oznaczenia opakowania jednostkowego wyrobu widoczną, czytelną oraz umieszczoną w sposób nieusuwalny i trwały informacją o treści 'Napój energetyzujący' lub 'Napój energetyczny'" - czytamy w komunikacie.

  W ustawie zaproponowano także przepisy karne, które określają, że podmiot sprzedający napoje z dodatkiem kofeiny lub tauryny osobom poniżej 18. roku życia, na terenie szkół, jednostek systemu oświaty oraz w automatach będzie podlegał karze grzywny do 2 tys. zł. Tej samej karze będzie podlegał kierownik zakładu handlowego lub gastronomicznego, który nie dopełnia obowiązku nadzoru i przez to dopuszcza do popełnienia w tym zakładzie tego wykroczenia.

  W tym przypadku sąd będzie mógł orzec przepadek napojów z dodatkiem kofeiny lub tauryny, chociażby nie stanowiły one własności sprawcy. Ponadto podmiot produkujący lub importujący napoje z dodatkiem kofeiny lub tauryny, w opakowaniach jednostkowych niespełniających wymogów określonych w nowelizacji będzie podlegał  grzywnie do 200 tys. zł albo karze ograniczenia wolności, albo obu tym karom łącznie. Jeżeli ten czyn zostanie popełniony w zakresie działalności przedsiębiorcy, za sprawcę czynu zabronionego będzie uznawana także osoba odpowiedzialna za produkcję lub import napojów z dodatkiem kofeiny lub tauryny.

  Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 września 2023 r., z wyjątkiem przepisów wprowadzających zakaz sprzedaży napojów z dodatkiem kofeiny oraz zakaz sprzedaży takich napojów na terenie szkół oraz innych jednostek systemu oświaty oraz w automatach, który ma wejść w życie od 1 stycznia 2024 r.

  (ISBnews)

 • 24.08, 10:39Prezydent podpisał nowelę o refundacji dot. podwyższenia marży hurtowej i detalicznej 

  Warszawa, 24.08.2023 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw, która zakłada podwyższenie marży hurtowej do 6% ceny zbytu netto leku z 5% oraz marży detalicznej w dwóch etapach: do końca 2024 r. i od 1 stycznia 2025 r., podała Kancelaria Prezydenta.

  "Podwyższono w ustawie urzędową marżę hurtową, którą z poziomu wysokości 5% ustalono na poziomie 6% ceny zbytu netto leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, nie niższą niż 0,50 zł i nie wyższą niż 150 zł w przypadku leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego dostępnego w aptece na receptę. Natomiast górne ograniczenie marży w przypadku leków stosowanych w chemioterapii i w programie lekowym wyniesie 2 000 zł" - czytamy w komunikacie.

  Podwyższono również marżę detaliczną, w dwustopniowych etapach: w pierwszym etapie (do końca 2024 r.) będzie obowiązywała marża detaliczna zgodna z tabelą określoną w przepisie przejściowym w art. 18 ustawy, natomiast docelowe rozwiązanie, zawarte w przepisach materialnych ustawy, wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2025 r., podano także.

  Szczegółowe rozwiązania zawarte w ustawie obejmują m.in. wprowadzenie definicji ceny hurtowej brutto, leku wytwarzanego na terytorium kraju, prezentacji leku, produktu leczniczego terapii zaawansowanej, substancji czynnej wytwarzanej na terytorium RP. Ponadto ustawa zawiera regulacje mające na celu ustanowienie korzyści płynących z produkcji leków na terytorium kraju. W tym celu w ustawie zmniejszono m.in. poziom odpłatności pacjenta o 10% lub 15%, w zależności od tego, czy jest wytwarzany sam lek, czy też substancja czynna.

  Nowela wydłuża okres wydawania kolejnych obwieszczeń refundacyjnych, z 2 do 3 miesięcy.

  Wprowadza też nową regulację stanowiącą odstępstwo od dotychczasowej zasady, że objęcie refundacją następuje na wniosek wnioskodawcy (podmiotu odpowiedzialnego, przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego, podmiotu uprawnionego do importu równoległego albo podmiotu działający na rynku spożywczym). W przypadku, gdy wnioskodawca nie złożył dotychczas wniosku o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu dla danego leku w danym wskazaniu oraz upłynęła dla tego leku wyłączność rynkowa, minister właściwy do spraw zdrowia uzyska możliwość wydania decyzji z urzędu o objęciu refundacją i ustaleniu urzędowej ceny zbytu dla leku, w tym leku o kategorii dostępności OTC, który wymaga stosowania dłużej niż 30 dni w określonym stanie klinicznym i jest rekomendowany w wytycznych postępowania klinicznego.

  Decyzję o refundacji leku uzupełniono o zobowiązanie do dostarczenia wielkości dostaw w ujęciu rocznym, z uwzględnieniem podziału na poszczególne miesiące. Z kolei w decyzjach ustalających cenę zbytu netto nowym elementem obligatoryjnym będą tzw. instrumenty dzielenia ryzyka, jeżeli zostały ustalone, co ma stanowić jeden z mechanizmów przeciwdziałania wywozu leków za granicę.

  W ramach procedury zmierzającej do objęcia produktu refundacją ustawodawca wprowadził możliwość wykorzystania dodatkowych preferencji dla przedsiębiorców, którzy zdecydują się na produkcję w RP leków oferowanych na rynku. Preferencje będą mogły dotyczyć, w zakresie preferencji administracyjnych m.in. zwolnienia z obowiązku zapłaty kwoty przekroczenia w przypadku przekroczenia całkowitego budżetu na refundację, wydłużenia okresu obowiązywania decyzji administracyjnych o objęciu refundacją, zwolnienia z negocjacji cenowych z Komisją Ekonomiczną, rozpatrzenia wniosku w terminie nie dłuższym niż 90 dni albo 120 dni - w zależności od rodzaju leku.

   Preferencje ekonomiczne obejmują: obniżenie opłaty za złożenie wniosku o objęcie refundacją lub jego uzupełnienie, obniżenie opłaty o przeprowadzenie analizy weryfikacyjnej wniosku przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji lub ustalenie ceny zbytu netto w wysokości 75% ceny zbytu netto jedynego odpowiednika refundowanego w danym wskazaniu.

  W ustawie ustawodawca wprowadził instytucję tajemnicy refundacyjnej, polegającej na nieujawnianiu dokumentacji w zakresie instrumentu dzielenia ryzyka oraz w ramach postępowania toczącego się przed Komisją Ekonomiczną, gromadzonej w całym postępowaniu związanym z objęciem refundacją, oraz m.in. w zakresie ustalenia, podwyższenia i obniżenia urzędowej ceny zbytu. W ustawie określono katalog osób objętych tajemnicą refundacyjną, biorących udział w postępowaniach refundacyjnych lub je obsługujących od strony technicznej.

  Wprowadzono podwyższenie dotychczasowych opłat za wniesienie wniosków refundacyjnych z 10 tys. zł do 15 tys.  zł. W przypadku produktów, których cena zbytu netto wynosi co najmniej 10 tys.  zł albo koszt terapii rocznej pacjenta przekracza trzykrotność produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca, opłata nie będzie mogła być wyższa niż 30 tys.  zł.

  Wprowadzono również nowe rozwiązanie, że przypadku zagrożenia brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych objętych refundacją w kategorii dostępności refundacyjnej na receptę, wnioskodawca obowiązany będzie do dostarczenia tych produktów w równej części do co najmniej 10 przedsiębiorców prowadzących hurtownie farmaceutyczne.

  Podmiotom prowadzącym apteki umożliwiono zwrot produktów leczniczych nabytych przed zmianą list refundacyjnych do hurtowni w ciągu 30 dni od daty obowiązywania nowego wykazu produktów refundowanych, w przypadku gdy produkt leczniczy zniknął z listy refundacyjnej. Analogiczne zasady ustawa wprowadza w odniesieniu do uprawnienia hurtowni farmaceutycznej w stosunku do wnioskodawców, gdzie wydłużono termin na zwrot produktu leczniczego do 45 dni od daty obowiązywania wykazu ustalonego w nowym obwieszczeniu.

  Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 listopada 2023 r., z wyjątkiem przepisów, które wejdą w życie w innym terminie.

  (ISBnews)

 • 17.08, 18:32Sejm odrzucił poprawki Senatu do noweli o systemie kaucyjnym 

  Warszawa, 17.08.2023 (ISBnews) - Sejm odrzucił poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, która wprowadza system kaucyjny w sklepach powyżej 200 m2 do 2025 r.

  Poprawki Senatu zakładały zwolnienie kaucji z opodatkowania VAT-em i obniżenie normy selektywnej zbiórki opakowań do poziomów wymaganych w dyrektywie unijnej. Wprowadzały też roczny okres przejściowy na dostosowanie się do systemu kaucyjnego.

  Nowela wprowadza w Polsce system kaucyjny, który zobowiązuje sklepy o powierzchni powyżej 200 m2 do odbioru pustych opakowań. Ma to zwiększyć poziom selektywnego zbierania, a w efekcie - recyklingu odpadów opakowaniowych i zmniejszyć zaśmiecenie środowiska. Ustawa wdraża unijną dyrektywę w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko.

  Puste opakowania będzie można oddać do sklepu, aby odzyskać wcześniej zapłaconą kaucję. Duże sklepy będą musiały odbierać puste opakowania, a mniejsze placówki handlowe mogą przystąpić do systemu i odbierać opakowania objęte kaucją na zasadzie dobrowolności.

  Do jednorazowych butelek z plastiku o pojemności do 3 l, szklanych butelek wielorazowego użytku do 1,5 l i metalowych puszek o pojemności do 1 l doliczona zostanie kaucja w wysokości 50 gr. Będzie zwracana przy zwrocie opakowań w sklepie bez konieczności pokazania paragonu.

  Nieodebrana kaucja zostanie skierowana na finansowanie systemu kaucyjnego. System kaucyjny mają tworzyć przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu napoje w opakowaniach. Powołają operatora (podmiot reprezentujący) odpowiedzialnego za wdrożenie i prowadzenie systemu. Nowela dopuszcza możliwość utworzenia dwóch lub więcej systemów kaucyjnych. Jeśli przedsiębiorcy wprowadzający napoje w opakowaniach nie utworzą systemu lub nie osiągną wymaganych poziomów selektywnego zbierania opakowań i odpadów, będą musieli uiścić opłatę produktową.

  (ISBnews)