Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 30.03, 11:39Moskwa: Prace nad systemem kaucyjnym są zaawansowane; wkrótce przyjmiemy projekt 

  Warszawa, 30.03.2023 (ISBnews) - Prace nad projektem wprowadzającym system kaucyjny są zaawansowane, projekt zostanie wkrótce przyjęty przez Radę Ministrów, zapowiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

  "Prace są zaawansowane. Zakończyliśmy w parlamencie pracę nad systemem dot. plastiku jednorazowego użytku. Teraz Czas na system kaucyjny, który uzupełni to rozwiązanie. Przed nami Rada Ministrów, wierzę, że wkrótce przyjmiemy to rozwiązanie" - powiedziała Moskwa w Radiu Zet.

  Pytana czy jest to kwestia "tygodni, miesięcy", powiedziała: "mamy kilka ważnych legislacji jeszcze; myślę, że w stosownym czasie ten dokument się pojawi".

  "My jesteśmy gotowi jako ministerstwo" - dodała.

  Minister podkreśliła, że system będzie wdrażany z półtorarocznym odroczeniem.

  "To zobowiązanie dla sklepów wielkopowierzchniowych do przyjmowania butelek, przede wszystkim PET. My nie narzucamy, jaki to ma być system - automat czy przyjęcie [kaucji] w kasie" - dodała Moskwa.

  Systemem kaucyjnym mają zostać objęte: puszki aluminiowe do 1 l, butelki szklane wielorazowego użytku do 1,5 l oraz butelki z tworzywa sztucznego, czyli butelki PET do 3 l.

  Zgodnie z obecną wersją projektu, obowiązek odbioru pustych opakowań i odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań objętych systemem kaucyjnym oraz do zwrotu kaucji dotyczyć ma jednostek handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 200 m2. 

  (ISBnews)

 • 30.03, 11:08FPP: 64% Polaków uważa, że system kaucyjny powinien ruszyć jak najszybciej 

  Warszawa, 30.03.2023 (ISBnews) - Według badań Insight Lab, 64% Polaków uważa, że system kaucyjny na opakowania po napojach powinien zacząć obowiązywać w Polsce jak najszybciej, podała Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP).

  Projekt ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, wdrażający system kaucyjny w Polsce, trafił do Kancelarii Premiera. Zanim przepisy wejdą w życie, muszą jeszcze dostać pozytywną opinię rządu, przejść procedowanie w parlamencie, a na koniec uzyskać podpis prezydenta. Tymczasem w Europie system kaucyjny działa od lat.

  "Każdy dzień zwłoki w procedowaniu ustawy o systemie kaucyjnym powoduje, że termin uruchomienia systemu od 1 stycznia 2025 roku staje się mniej realny. Brak systemu kaucyjnego będzie miał niewątpliwie negatywny wpływ na polską gospodarkę. Osiągnięcia wyznaczonych w ustawie SUP poziomów zbiórki butelek plastikowych jednorazowych (obecny poziom ok. 50%, wymagany już od 2025 r. 77%, a w 2030 już 90%) bez systemu kaucyjnego będzie niemożliwe. Oznacza to, że przedsiębiorstwa branży napojowej w Polsce będą musiały płacić zarówno bardzo wysokie karne opłaty produktowe, jak również ponosić znaczące koszty zakupu recyklatu za granicą" - powiedział Piotr Wołejko, ekspert ds. społeczno-gospodarczych FPP, cytowany w komunikacie.

  "Jeśli system kaucyjny nie zostanie uchwalony i wejdzie w życie około 2030 roku, to oznacza to minimum 5 mld zł niepotrzebnych strat, które obciążą polski budżet, przedsiębiorców i konsumentów. To niepotrzebne, szkodliwe dla środowiska i gospodarki opóźnienie. Ponadto sukces systemu kaucyjnego będzie zależeć od wielu czynników, a jednym z nich będzie jego wygoda i dostępność. Odpowiednie nasycenie punktami zbiórki, a także potencjalne wykorzystanie innowacyjnych technologii pozwolą Polakom na efektywne uczestnictwo w systemie, z korzyścią dla środowiska naturalnego i dla nas wszystkich" - dodał.

  Z badania wynika, że najwyższe wskazania - 76% uzyskano w grupie osób starszych, powyżej 65. roku życia. Niemal 70% jest zdania, że prace nad rozwiązaniami prawnymi wprowadzającymi system kaucyjny powinny przyspieszyć. Z kolei 63% Polaków i 76% seniorów uważa, że brak wprowadzenia w 2025 r. tego rozwiązania będzie miał negatywny wpływ na środowisko. Zdecydowana większość respondentów - 83% - deklaruje, że możliwość zbiórki opakowań po napojach w sklepie, w którym zazwyczaj robią zakupy, zachęci do ich oddawania. Taki sam odsetek odpowiedzi (83%) zanotowano na wsi.

  FPP wskazała, że Polska płaci rocznie 1,7 mld zł podatku od plastiku, a kwota ta jest bezpośrednio zależna od ilości niezrecyklingowanych odpadów z plastiku w danym roku i wynosi 0,8 euro od kilograma odpadów z tworzyw sztucznych.

  "W Polsce ponownie wykorzystujemy zaledwie około 1/3 odpadów z tworzyw sztucznych. Dlatego Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) apeluje o odblokowanie rządowego projektu wprowadzającego system kaucyjny i pilne skierowanie go do Sejmu. System kaucyjny to nawet o 400 mln zł niższy podatek od plastiku dla Polski, wyższy poziom odzysku surowców i łatwiejsza droga do osiągnięcia unijnych celów w tym obszarze. Jest to sytuacja korzysta dla Polski, dla przedsiębiorców oraz dla obywateli" - czytamy w komunikacie.

  (ISBnews)

 • 15.03, 12:24FPP: Podatek od plastiku to 1,7 mld zł/ rok, system kaucyjny może obniżyć go o 400 mln zł 

  Warszawa, 15.03.2023 (ISBnews) - Polska płaci rocznie 1,7 mld zł podatku od plastiku. Kwota ta jest bezpośrednio zależna od ilości niezrecyklingowanych odpadów z plastiku w danym roku i wynosi 0,8 euro od kilograma odpadów z tworzyw sztucznych, podała Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP). W Polsce ponownie wykorzystujemy zaledwie około 1/3 odpadów z tworzyw sztucznych. Dlatego FPP apeluje o odblokowanie rządowego projektu wprowadzającego system kaucyjny i pilne skierowanie go do Sejmu. System kaucyjny to nawet o 400 mln zł niższy podatek od plastiku dla Polski, wyższy poziom odzysku surowców i łatwiejsza droga do osiągnięcia unijnych celów w tym obszarze, wskazała Federacja.

  Oprócz aspektu kosztowego, FPP zwraca uwagę na dwie dodatkowe kwestie. Pierwszą z nich jest bezpieczeństwo surowcowe - im więcej surowców możemy wykorzystać ponownie, tym mniejsza jest nasza zależność od importu. Tymczasem przedsiębiorcy już dziś informują o problemach z dostępnością recyklatu, który mogliby wykorzystać w opakowaniach swoich produktów. Po drugie, system kaucyjny cieszy się szeroką akceptacją społeczną. Według badania opinii publicznej zrealizowanego przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych na zlecenie Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej w sierpniu 2022 r., ponad 90% Polek i Polaków popiera funkcjonowanie systemu kaucyjnego.

  "System kaucyjny to najbardziej efektywny sposób na osiągnięcie wysokiego - sięgającego 90% - poziomu zbiórki opakowań i odpadów opakowaniowych. Ministerstwo Klimatu i Środowiska, wspólnie z szerokim gronem podmiotów reprezentujących rozmaite sektory rynku, wypracowało kompromisowe rozwiązania legislacyjne, które - gdyby zostały przyjęte przez Radę Ministrów i skierowane do Sejmu, a następnie uchwalone - doprowadziłyby do wejścia w życie systemu kaucyjnego od 1 stycznia 2025 r. Jest to wystarczający czas na stworzenie i wdrożenie systemu, który zapewniłby wysoki poziom odzysku m.in. opakowań z tworzyw sztucznych, potocznie zwanych plastikowymi. Niestety, rządowy projekt nieustannie napotyka na blokady wewnątrz Rady Ministrów i istnieje coraz poważniejsze ryzyko tego, iż nie zostanie uchwalony w obecnej kadencji Sejmu" - powiedział podkreśla ekspert ds. społeczno-gospodarczych FPP Piotr Wołejko, cytowany w komunikacie.

  "Oznaczałoby to zaprzepaszczenie kilku lat pracy, uzgodnień i konsultacji, opóźnienie we wdrożeniu rozwiązań gwarantujących wysokie poziomy zbiórki opakowań, a także - o czym z niewiadomych powodów się zbyt dużo nie mówi - konieczność ponoszenia przez Polskę wysokich kosztów tzw. unijnego podatku od plastiku. Celem podatku od plastiku jest zachęcanie do zwiększenia poziomu przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych. Ten cel najskuteczniej można realizować wprowadzając właśnie system kaucyjny. Zupełnie niezrozumiałe jest wstrzymywanie prac nad dobrym, kompromisowym projektem i gwarantowanie utrzymania wysokiego poziomu podatku od plastiku dla Polski na najbliższe lata. Bez systemu kaucyjnego, który i tak wszedłby w życie dopiero od 1 stycznia 2025 r., nie ma szans na istotne zmniejszenie ponoszonej w każdym roku opłaty. Jednakże gdyby udało się uchwalić ustawę i wprowadzić system kaucyjny zgodnie z jeszcze aktualnymi planami, kwota podatku od plastiku za rok 2025 byłaby dla Polski niższa" - podkreślił ekspert.

  (ISBnews)

 • 10.03, 07:29Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o ochronie tradycyjnych produktów i alkoholi 

  Warszawa, 10.03.2023 (ISBnews) - Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o rejestracji i ochronie nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych oraz gwarantowanych tradycyjnych specjalności produktów rolnych i środków spożywczych, win lub napojów spirytusowych oraz o produktach tradycyjnych. 

  Poprawki miały charakter techniczny i legislacyjny. 

  Celem ustawy jest stworzenie regulacji o oznaczeniach geograficznych obejmującej 3 sektory: produktów rolnych i środków spożywczych, napojów spirytusowych oraz win. Obecne rozdrobnienie przepisów po sektorach stanowi dodatkowy ciężar administracyjny i utrudnienie dla producentów. Stworzenie spójnych zasad w jednym akcie prawnym ma umożliwić lepszą kontrolę i egzekwowanie ochrony przysługującej nazwom zarejestrowanym w Unii Europejskiej.

  Ustawa określa warunki ochrony w Polsce nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych i gwarantowanych tradycyjnych specjalności produktów rolnych lub środków spożywczych. Dotyczyć to będzie także oznaczeń geograficznych win, oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych i określeń tradycyjnych produktów sektora wina.

  Nowe przepisy mają zawierać m.in. wykaz zadań oraz właściwość organów i jednostek organizacyjnych, jeśli chodzi o kontrole i certyfikację artykułów rolno-spożywczych. Dotyczy to artykułów, które posiadają chronioną nazwę pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne albo są gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami.

  Ustawa zakłada powołanie Rady do Spraw Oznaczeń Geograficznych i Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności, składającej się z przewodniczącego (przedstawiciela ministra rolnictwa i rozwoju wsi oraz 10 członków wyróżniających się wiedzą o sprawach związanych z produktami regionalnymi i tradycyjnymi, w szczególności jeśli chodzi o technologie produkcji żywności, enologii, etnografii, prawa własności przemysłowej oraz polskiej tradycji i kultury).

  Zadaniem Rady ma być opiniowanie wniosków o rejestrację i cofnięcie rejestracji, wniosków o zatwierdzenie zmiany w specyfikacji produktu, a także sprzeciw krajowy do wniosków o rejestrację.

  Nowe przepisy mają wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 09.03, 12:51MRiT chce, aby deweloperzy w podawali ogłoszeniach ceny mieszkań 

  Warszawa, 09.03.2023 (ISBnews) - Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) planuje wprowadzenie obowiązku dla deweloperów dotyczącego wskazywania ceny mieszkań w ogłoszeniach, np. na stronach internetowych, wynika z wypowiedzi ministra Waldemara Budy. Resort prowadzi obecnie rozmowy z deweloperami w sprawie uregulowania przepisów budowlanych i wyeliminowania nadużyć.

  "Jeżeli jest oferta mieszkań na stronie internetowej, to wszystkie mieszkania mają mieć swoją cenę, pokazaną na stronie internetowej" - powiedział Buda w RMF FM. Dodał, że nie może być sytuacji "zadzwoń i wynegocjuj".

  "Cena podstawowa - ta, za którą można kupić mieszkanie […] powinna być pokazana na stronie internetowej" - doprecyzował.

  Poinformował, że rozwiązanie to znajdzie się w projekcie ustawy, która ma przeciwdziałać nadużyciom w budownictwie. Prace nad projektem prowadzone są w MRiT.

  "Jutro mamy takie spotkanie z branżą, spotkaliśmy się kilkukrotnie, ja przedstawiłem moje propozycje […] Wydaje mi się, że idziemy w dobrym kierunku i jutro wyjdziemy w pewnym konsensusie" - powiedział Buda.

  (ISBnews)

 • 09.02, 11:45Senat przyjął z poprawkami ustawę o ochronie tradycyjnych produktów i alkoholi  

  Warszawa, 09.02.2023 (ISBnews) - Senat wprowadził kilka poprawek do ustawy o rejestracji i ochronie nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych oraz gwarantowanych tradycyjnych specjalności produktów rolnych i środków spożywczych, win lub napojów spirytusowych oraz o produktach tradycyjnych. 

  Poprawki miały charakter techniczny i legislacyjny.  Za ustawą wraz z poprawkami głosowało 98 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt też nie wstrzymał się od głosu.

  Celem ustawy jest stworzenie regulacji o oznaczeniach geograficznych obejmującej 3 sektory: produktów rolnych i środków spożywczych, napojów spirytusowych oraz win. Obecne rozdrobnienie przepisów po sektorach stanowi dodatkowy ciężar administracyjny i utrudnienie dla producentów. Stworzenie spójnych zasad w jednym akcie prawnym ma umożliwić lepszą kontrolę i egzekwowanie ochrony przysługującej nazwom zarejestrowanym w Unii Europejskiej.

  Ustawa określa warunki ochrony w Polsce nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych i gwarantowanych tradycyjnych specjalności produktów rolnych lub środków spożywczych. Dotyczyć to będzie także oznaczeń geograficznych win, oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych i określeń tradycyjnych produktów sektora wina.

  Nowe przepisy mają zawierać m.in. wykaz zadań oraz właściwość organów i jednostek organizacyjnych, jeśli chodzi o kontrole i certyfikację artykułów rolno-spożywczych. Dotyczy to artykułów, które posiadają chronioną nazwę pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne albo są gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami.

  Ustawa zakłada powołanie Rady do Spraw Oznaczeń Geograficznych i Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności, składającej się z przewodniczącego (przedstawiciela ministra rolnictwa i rozwoju wsi oraz 10 członków wyróżniających się wiedzą o sprawach związanych z produktami regionalnymi i tradycyjnymi, w szczególności, jeśli chodzi o technologie produkcji żywności, enologii, etnografii, prawa własności przemysłowej oraz polskiej tradycji i kultury).

  Zadaniem Rady ma być opiniowanie wniosków o rejestrację i cofnięcie rejestracji, wniosków o zatwierdzenie zmiany w specyfikacji produktu, a także sprzeciw krajowy do wniosków o rejestrację.

  Nowe przepisy mają wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 13.01, 12:23Sejm poparł nowelizację ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu 

  Warszawa, 13.01.2023 (ISBnews) - Sejm poparł nowelizację ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu, która ma ułatwić zatwierdzanie programów operacyjnych i wsparcie dla producentów owoców i warzyw. Nowelę poparło 438 posłów, 9 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Wcześniej posłowie odrzucili wniosek o odrzucenie projektu.

  Nowelizacja wprowadza sposób określania wysokości wsparcia za produkty, które są wycofywane z rynku w ramach jednego z działań możliwych do realizacji w programie operacyjnym. Wysokość wsparcia za takie produkty ma być niższa od ich aktualnych cen rynkowych. Ma to zapobiegać nieuzasadnionemu korzystaniu z tego działania, tj. wycofywania produktów z rynku zamiast wprowadzania ich do obrotu.

  Wysokość wsparcia za produkt wycofany z rynku ma być ustalana przez dyrektora oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) w oparciu o koszty poniesione przez organizację producentów na zakup produktu podlegającego wycofywaniu.

  Nowelizacja wskazuje sposób ustalania rocznego pułapu pomocy na dofinansowanie funduszu operacyjnego dla organizacji producentów owoców i warzyw. Zakłada, że ARiMR ma corocznie weryfikować czy spełniony jest warunek udzielenia zwiększonej pomocy organizacjom producentów owoców i warzyw, zgodnie z przepisami unijnymi.

  Nowela wdraża – funkcjonujący już w praktyce - obowiązek przedkładania kopii protokołu kontroli produktów wycofywanych z rynku, przeprowadzanej przez Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Obowiązek ten ma zastąpić przedkładanie oświadczenia o spełnianiu wymagań jakości handlowej.

  (ISBnews)

 • 13.01, 07:42Senat za nowelą ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych - bez poprawek 

  Warszawa, 13.01.2023 (ISBnews) - Senat nie wprowadził poprawek do nowelizacji ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), która przenosi z Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) do Krajowej Administracji Skarbowej kontrolę finansowania programów rolnych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR).

  Za przyjęciem noweli bez poprawek głosowało 96 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Nowelizacja dotyczy przejęcia kontroli wydatkowania środków na te programy, która wykonywana jest ex-post (owoce, warzywa i mleko w szkołach, wsparcie pszczelarstwa). Nowe rozwiązania mają zwiększyć efektywność nadzoru nad prawidłowością dokonywanych transakcji finansowych.

  Na podstawie nowelizacji Ministerstwo Finansów przejmie od Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zadanie przeprowadzania analizy ryzyka i opracowywania projektu rocznego programu kontroli ex-post EFRG.

  Nowe przepisy umożliwią IJHARS skoncentrowanie się na kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Natomiast zadania, które odnoszą się do kontroli transakcji z EFRG, dotyczące np. udostępniania owoców i warzyw w szkołach oraz wsparcia pszczelarstwa, zostaną przeniesione do KAS.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie co do zasady od 1 kwietnia 2023 r.

  (ISBnews)

 • 12.01, 09:28Ozdoba:Projekt dot. systemu kaucyjnego ma trafić pod obrady rządu w tym miesiącu (aktual.) 

  W depeszy z 9 stycznia dodajemy informacje z MKiŚ ws. przebiegu konsultacji i uzgodnień projektu noweli ustawy o gospodarce opakowaniami oraz doprecyzowujemy zakres projektowanej ustawy w akapicie 4.

  Poniżej zaktualizowana wersja depeszy:

  Warszawa, 12.01.2023 (ISBnews)  - Projekt noweli ustawy o gospodarce opakowaniami dotyczący systemu kaucyjnego ma trafić pod obrady rządu jeszcze w tym miesiącu, wynika z wypowiedzi wiceministra klimatu i środowiska Jacka Ozdoby. W ocenie wiceministra, proces legislacyjny powinien zostać zakończony w tym półroczu, a cały system ma zacząć w pełni funkcjonować w ciągu najbliższych dwóch lat.

  "Musieliśmy jeszcze pewne kwestie przeanalizować. Planowaliśmy wcześniej zaproponować te przepisy  na Radę Ministrów, ale one lada dzień trafią na Radę Ministrów" - powiedział Ozdoba w radiu Siódma9.

  Dopytywany czy stanie się to w tym miesiącu, powiedział: "tak, mam nadzieję, że tak będzie".

  Systemem kaucyjnym mają zostać objęte: puszki aluminiowe do 1 l, butelki szklane wielorazowego użytku do 1,5 l oraz butelki z tworzywa sztucznego, czyli butelki PET do 3 l.

  Wysokość kaucji ma zostać określona określona w rozporządzeniu ministra klimatu i środowiska, wydanym na podstawie ustawy po jej wejściu w życie.

  "Podejrzewam, że to nie będzie mniej niż 25 gr, tak żeby to po prostu było opłacalne" - powiedział Ozdoba.

  Wyraził przekonanie, że proces legislacyjny zakończy się jeszcze w tym półroczu, a system zacznie w pełni funkcjonować w ciągu najbliższych dwóch lat.

  Zgodnie z obecną wersją projektu, obowiązek odbioru pustych opakowań i odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań objętych systemem kaucyjnym oraz do zwrotu kaucji. dotyczyć ma jednostek handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 200 m2. Wcześniej proponowano, że obowiązek ten będzie dotyczył sklepów powyżej 100 m2.

  Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) podało, że "w wyniku dodatkowej analizy rynku opakowań oraz rozmów ze stowarzyszeniami branżowymi zmodyfikowano zakres ustawy". Systemem kaucyjnym zostaną objęte puszki stalowe, nie będą natomiast podlegały mu szklane butelki jednorazowe (np. tzw. małpki po alkoholach).

  (ISBnews)

 • 09.01, 09:12Ozdoba: Projekt dot. systemu kaucyjnego ma trafić pod obrady rządu w tym miesiącu 

  Warszawa, 09.01.2023 (ISBnews) - Projekt noweli ustawy o gospodarce opakowaniami dotyczący systemu kaucyjnego ma trafić pod obrady rządu jeszcze w tym miesiącu, wynika z wypowiedzi wiceministra klimatu i środowiska Jacka Ozdoby. W ocenie wiceministra, proces legislacyjny powinien zostać zakończony w tym półroczu, a cały system ma zacząć w pełni funkcjonować w ciągu najbliższych dwóch lat.

  "Musieliśmy jeszcze pewne kwestie przeanalizować. Planowaliśmy wcześniej zaproponować te przepisy  na Radę Ministrów, ale one lada dzień trafią na Radę Ministrów" - powiedział Ozdoba w radiu Siódma9.

  Dopytywany czy stanie się to w tym miesiącu, powiedział: "tak, mam nadzieję, że tak będzie".

  Systemem kaucyjnym mają zostać objęte: puszki aluminiowe wejdą do systemu do 1 l, butelki szklane wielorazowego użytku i jednorazowego użytku do 1,5 l oraz butelki z tworzywa sztucznego czyli butelki PET do 3 l.

  Wysokość kaucji ma zostać określona określona w rozporządzeniu ministra klimatu i środowiska, wydanym na podstawie ustawy po jej wejściu w życie.

  "Podejrzewam, że to nie będzie mniej niż 25 gr, tak żeby to po prostu było opłacalne" - powiedział Ozdoba.

  Wyraził przekonanie, że proces legislacyjny zakończy się jeszcze w tym półroczu, a system zacznie w pełni funkcjonować w ciągu najbliższych dwóch lat.

  Zgodnie z obecną wersją projektu, obowiązek odbioru pustych opakowań i odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań objętych systemem kaucyjnym oraz do zwrotu kaucji. dotyczyć ma jednostek handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 200 m2. Wcześniej proponowano, że obowiązek ten będzie dotyczył sklepów powyżej 100 m2.

  (ISBnews)

 • 03.01, 15:18Rząd przyjął projekt o ochronie konkurencji i konsumentów, dot. egzekwowania prawa 

  Warszawa, 03.01.2023 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, którego celem jest nadanie organom ochrony konkurencji państw członkowskich uprawnienia do skuteczniejszego egzekwowania prawa, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Projekt dostosowuje przepisy do unijnej dyrektywy, która ma na celu nadanie organom ochrony konkurencji państw członkowskich uprawnienia do skuteczniejszego egzekwowania prawa i zapewnienia należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego w UE" - czytamy w komunikacie.

  Wprowadzone zostaną także m.in. nowe przepisy dotyczące zadań prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

  Prezes UOKiK będzie miał możliwość m.in.: nałożenia okresowej kary pieniężnej na przedsiębiorców, którzy nie wykonują nałożonych na nich obowiązków oraz pozyskiwania informacji od osób fizycznych.

  Doprecyzowany ma zostać przepis dotyczący nakładania kar na związki przedsiębiorców. Chodzi m.in. o wprowadzenie szczegółowych regulacji obliczania obrotu związku przedsiębiorców oraz jego poszczególnych członków na potrzeby nakładania kary pieniężnej oraz umożliwienie egzekwowania kary w przypadku niewypłacalności takiego związku.

  Zmianie ma ulec sposób ustalania kary nakładanej za naruszenia, do których doszło w trakcie bądź w związku z kontrolą oraz wynikłe z niezastosowania się do decyzji prezesa UOKiK (zastąpienie maksymalnego pułapu kary określonego kwotowo, pułapem określonym, jako procent obrotu). Kara pieniężna za te naruszenia ma być nie większa niż 3% obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary.

  Nowe rozwiązania zakładają, że w przypadku naruszenia przez przedsiębiorcę zakazu zawierania niedozwolonych porozumień lub nadużywania pozycji dominującej, naruszenia dopuszcza się również przedsiębiorca lub przedsiębiorcy wywierający decydujący wpływ na tego przedsiębiorcę.

  Wzmocniona ma zostać skuteczność działania programów łagodzenia kar, co może zachęcić potencjalnych wnioskodawców do informowania organów ochrony konkurencji o tajnych, niedozwolonych porozumieniach ograniczających konkurencję.

  Wprowadzone mają zostać nowe przepisy dotyczące uzasadnienia zarzutów przez UOKiK. Po zmianie, uzasadnienie zarzutów będzie wydawane na etapie wszczęcia postępowania. Obowiązek ten będzie dotyczyć postępowań:

  - antymonopolowych w sprawach praktyk ograniczających konkurencję;

  - w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów;

  - w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone;

  - w sprawach nakładania kar pieniężnych.

  Doprecyzowane mają zostać zasady współpracy UOKiK i policji podczas kontroli oraz przeszukania.

  Planowane jest także wprowadzenie pięcioletniej kadencji prezesa UOKiK. Rozwiązanie to - wraz z określeniem kryteriów powołania i odwołania, jak i sposobu sprawowania tej funkcji - ma na celu zapewnienie większej niezależności prezesa Urzędu. Pozwoli także na planowanie polityki ochrony konkurencji i konsumentów w dłuższej perspektywie czasu, podano.

  (ISBnews)

 • 03.01, 14:16Niedzielski: Projekt dot. szczepień w aptekach ma powstać na najbliższym posiedzeniu Sejmu 

  Warszawa, 03.01.2023 (ISBnews) - Projekt regulacji dotyczących kierowania przez farmaceutów na szczepienia przeciw grypie i wykonywania tych szczepień w aptekach ma zostać przygotowany podczas najbliższego posiedzenia Sejmu, poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski.

  "Umówiliśmy się ze środowiskiem aptekarskim, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu będziemy się starali takie rozwiązanie legislacyjne znaleźć razem z posłami, które umożliwi szczepienie w zasadzie i wystawianie recepty na miejscu w aptece, tak żeby nie utrudniać całego procesu" - powiedział Niedzielski podczas konferencji prasowej.

  Wcześniej zapowiadał, że Ministerstwo Zdrowia wraz z sejmową Komisją Zdrowia i Naczelną Radą Aptekarską przygotowuje projekt ustawy, który umożliwi wystawanie przez farmaceutów skierowań na szczepienia przeciw grypie.

  Deklarował, że MZ chce, by nowa regulacja weszła w życie jeszcze w tym sezonie.

  Kolejne posiedzenie Sejmu zaplanowano na 11-13 stycznia.

   (ISBnews)

 • 15.12, 20:19Sejm znowelizował przepisy dot. poprawy działania Inspekcji Jakości Handlowej 

  Warszawa, 15.12.2022 (ISBnews) - Sejm znowelizował przepisy ustawy o poprawie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych dotyczące efektywności działania Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS). Za nowelą głosowało 436 posłów, przeciw było 11  wstrzymał się jeden.

  Nowe przepisy umożliwią IJHARS skoncentrowanie się na kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Natomiast zadania, które odnoszą się do kontroli transakcji z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG), dotyczące np. udostępniania owoców i warzyw w szkołach oraz wsparcia pszczelarstwa, zostaną przeniesione do Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

  Najistotniejsze rozwiązania, wprowadzone nowelizacją:

  - zadania Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, które związane są z kontrolą transakcji z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji, zostaną przeniesione do Krajowej Administracji Skarbowej (kontrola transakcji dotyczących m.in. udostępniania owoców i warzyw w szkołach oraz wsparcia pszczelarstwa).

  - prawidłowość wypłat środków polskim beneficjentom z EFRG, w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), kontrolowana przez IJHARS zostanie przyznane całościowo dyrektorom izb administracji skarbowej.

  - Ministerstwo Finansów przejmie od Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zadanie dotyczące przeprowadzania analizy ryzyka i opracowywania projektu rocznego programu kontroli ex-post EFRG.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie co do zasady od 1 kwietnia 2023 r.

  (ISBnews)

 • 12.12, 10:00Niedzielski: Będzie ustawa dot. kierowania przez farmaceutów na szczepienia przeciw grypie 

  Warszawa, 12.12.2022 (ISBnews) - Ministerstwo Zdrowia wraz z sejmową Komisją Zdrowia i Naczelną Radą Aptekarską przygotowuje projekt ustawy, który umożliwi wystawanie przez farmaceutów skierowań na szczepienia przeciw grypie, poinformował szef resortu Adam Niedzielski. MZ chce, by nowa regulacja weszła w życie jeszcze w tym sezonie.

  "Jeżeli chodzi o szczepienia, to tutaj rozważaliśmy najpierw scenariusz podobnego podejścia, jak w przypadku COVID-u: żeby wystawić skierowania w systemie elektronicznym. Ale tutaj sprawa jest nieco bardziej skomplikowana, bo po pierwsze to jest - mówię o szczepieniu na grypę - lek, który jest wypisywany na receptę, bo w przypadku COVID-u nie mamy recepty. Mamy pełną refundację dla każdej grupy wiekowej, a tutaj jest nieco inna sytuacja. I w związku z tym ta ścieżka wystawienia wszystkim tego skierowania nie jest możliwa do realizacji" - powiedział Niedzielski w Radu Plus.

  "Będzie taka ścieżka, żeby farmaceuci mieli prawo wystawieni recepty. Tutaj podjęliśmy współpracę zarówno z sejmową Komisją Zdrowia, jak i Naczelną Radą Aptekarską i będziemy tutaj przygotowywali rozwiązanie, tak aby jeszcze zdążyć w tym sezonie" - dodał.

  Dopytywany, czy nowa regulacja mogłaby wejść w życie jeszcze w tym roku, minister powiedział, że prawdopodobnie nie.

  "W tym roku prawdopodobnie nie zdążymy z całym obrotem prawnym, natomiast chcemy zdążyć, aby jeszcze w tym sezonie była taka możliwość" - oznajmił.

  Od początku września do końca listopada zanotowano blisko 1,3 mln zachorowań na grypę. 

  (ISBnews)

 • 07.12, 13:40Prezydent podpisał nowelę o prawach konsumenta, wzmacniającą ich ochronę  

  Warszawa, 07.12.2022 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o prawach konsumenta, której celem jest wdrożenie przepisów unijnych w zakresie poprawy egzekwowania i unowocześnienia ochrony konsumenta, podała Kancelaria Prezydenta.

  "Ustawa ma na celu dokonanie implementacji dyrektywy 2019/2161 […] w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta. Ustawa ma ponadto na celu wzmocnienie instrumentów ochrony konsumentów także w zakresie w tej dyrektywie nieuregulowanym" - czytamy w komunikacie.

  Nowela rozszerza definicję umowy zawieranej poza lokalem przedsiębiorstwa - przez objęcie tym pojęciem także umów zawieranych podczas pokazu zorganizowanego przez przedsiębiorcę, w którym uczestniczy zaproszona bezpośrednio lub pośrednio określona liczba konsumentów, w którego trakcie ma miejsce promocja, składanie ofert sprzedaży lub sprzedaż towarów lub usług, bez względu na to czy na pokaz taki został zorganizowany transport.

  Przepisami ustawy objęte mają zostać usługi zdrowotne i usługi finansowe - w szczególności wprowadzając zakaz zawierania takich umów podczas pokazu lub wycieczki (naruszenie tego zakazu skutkować będzie nieważnością umowy).

  Wprowadzono też regulacje, mające na celu zapewnienie konsumentom większej przejrzystości w przypadku umów zawieranych online, w szczególności za pośrednictwem internetowych platform handlowych. W ustawie definiuje się pojęcie "internetowa platforma handlowa" oraz pojęcie "dostawca internetowej platformy handlowej".

  Nowelizacja nakłada na takiego dostawcę szereg obowiązków, w szczególności, stanowiąc, że najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową na odległość ma on obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały oraz odpowiedni do użytego środka porozumiewania się na odległość:

  - o ogólnych informacjach, udostępnionych w specjalnej, łatwo dostępnej części interfejsu internetowego, dotyczących głównych parametrów decydujących o plasowaniu ofert przedstawionych konsumentowi w wyniku wyszukiwania, oraz o znaczeniu tych parametrów w porównaniu z innymi parametrami;

  - o tym, czy osoba trzecia oferująca towary, usługi lub treści cyfrowe na internetowej platformie handlowej jest przedsiębiorcą.

  Dodatkowo obowiązkiem dostawcy internetowej platformy handlowej będzie poinformowanie konsumenta o niestosowaniu przepisów dotyczących ochrony konsumentów do umowy zawieranej na internetowej platformie handlowej, jeżeli stroną tej umowy, oferującą towary, usługi lub treści cyfrowe, nie jest przedsiębiorca.

  Przedsiębiorca po odstąpieniu od umowy obowiązany będzie powstrzymać się od wykorzystania innych niż dane osobowe wytworzonych lub dostarczonych przez konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez przedsiębiorcę.

  Ponadto nowelizacja: 

  - wprowadza wymóg informowania przez przedsiębiorcę o "funkcjonalności", "kompatybilności" i "interoperacyjności" również w odniesieniu do "towarów z elementami cyfrowymi" oraz "usług cyfrowych" (obecnie obowiązki te dotyczą jedynie dostarczania treści cyfrowych);

  - usuwa wymóg informowania o numerze faksu przedsiębiorcy;

  - wprowadza obowiązek poinformowania o udostępnianiu środka komunikacji online z przedsiębiorcą.

  Nowela zakłada, że konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa podczas nieumówionej wizyty przedsiębiorcy w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo wycieczki zorganizowanej przez przedsiębiorcę, której celem lub skutkiem jest promocja oraz zawieranie umów z konsumentami, może w terminie 30 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (powyższe uzupełniać będzie obecne regulacje upk o 14 dniowym terminie odstąpienia od umowy, liczonym od dnia jej zawarcia). Obydwa w/w terminy będą przy tym wydłużana do maksymalnie 12 miesięcy - w przypadku gdy przedsiębiorca nie poinformuje konsumenta o przysługującym mu prawie odstąpienia od umowy. 

  Wprowadzono też zakaz przyjmowania płatności przed upływem terminu do odstąpienia od umowy w odniesieniu do umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa podczas nieumówionej wizyty przedsiębiorcy w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo wycieczki, chyba że pokaz został zorganizowany w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta na jego wyraźne zaproszenie. Naruszenie tego zakazu wiązać się będzie z odpowiedzialnością za wykroczenie (w tym celu ustawa dokonuje nowelizacji Kodeksu wykroczeń).

  Nowelizacja ma obowiązywać  od 1 stycznia 2023 r.

  (ISBnews)

 • 06.12, 16:07Rząd przyjął projekt dot. poprawy działania Inspekcji Jakości Handlowej 

  Warszawa, 06.12.2022 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o poprawie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, który zakłada poprawę efektywności działania Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS), podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  Nowe przepisy umożliwią IJHARS skoncentrowanie się na kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Natomiast zadania, które odnoszą się do kontroli transakcji z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG), dotyczące np. udostępniania owoców i warzyw w szkołach oraz wsparcia pszczelarstwa, zostaną przeniesione do Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), podano także.

  Najistotniejsze rozwiązania, proponowane w projekcie:

  - zadania Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, które związane są z kontrolą transakcji z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji, zostaną przeniesione do Krajowej Administracji Skarbowej (kontrola transakcji dotyczących m.in. udostępniania owoców i warzyw w szkołach oraz wsparcia pszczelarstwa).

  - prawidłowość wypłat środków polskim beneficjentom z EFRG, w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), kontrolowana przez IJHARS zostanie przyznane całościowo dyrektorom izb administracji skarbowej.

  - Ministerstwo Finansów przejmie od Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zadanie dotyczące przeprowadzania analizy ryzyka i opracowywania projektu rocznego programu kontroli ex-post EFRG.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie co do zasady od 1 kwietnia 2023 r.

  (ISBnews)

 • 05.12, 06:45Minister finansów podpisała rozporządzenie przedłużające 'zerową' stawkę VAT na żywność 

  Warszawa, 05.12.2022 (ISBnews) - Minister finansów Magdalena Rzeczkowska podpisała rozporządzenie przedłużające utrzymanie "zerowej" stawki VAT na żywność, podał resort. Rozporządzenie przewiduje także przedłużenie preferencji w VAT dla darowizn na rzecz Ukrainy oraz obniżenie stawki VAT na niektóre produkty nawozowe.

  "Wydłużamy stosowanie zerowej stawki VAT na żywność. Tak jak obecnie, stawką tą objęte pozostaną podstawowe produkty spożywcze, takie jak owoce, warzywa, mięso, nabiał czy produkty ze zbóż. Równocześnie skupiamy nasze działania na cenie energii i jej nośników oraz cenie gazu. Cały czas monitorujemy sytuację i reagujemy na szoki zewnętrzne" - powiedziała Rzeczkowska, cytowana w komunikacie.

  Rozporządzenie przewiduje ponadto:

  * utrzymanie do końca czerwca 2023 r. stawki VAT 0% na darowizny na rzecz Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, podmiotów leczniczych, jednostek samorządu terytorialnego – przekazywanych na cele związane z pomocą ofiarom skutków działań wojennych w Ukrainie;

  * obniżenie do 8%, na 2 lata, stawki produktów nawozowych, które przed wprowadzeniem tarczy antyinflacyjnej były opodatkowane według tej stawki, wskazano w informacji.

  Resort przypomina, że tarcza antyinflacyjna w obecnej postaci obowiązuje do końca 2022 r. Oznacza to obniżenie stawek VAT na podstawowe produkty żywnościowe, energię elektryczną i cieplną, gaz ziemny, niektóre paliwa silnikowe oraz nawozy i środki wykorzystywane w produkcji rolnej.

  W ramach tarczy antyinflacyjnej do końca roku obowiązuje również obniżka akcyzy na prąd, zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, obniżka stawek akcyzy na niektóre paliwa silnikowe oraz wyłączenie z opodatkowania podatkiem handlowym sprzedaży niektórych paliw. Niższa akcyza obowiązuje również na lekki olej opałowy.

  Jak podano, w ocenie skutków regulacji (OSR) do projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych, obniżenie stawki VAT na produkty żywnościowe to łączny koszt dla budżetu państwa na poziomie 9,4 mld zł rocznie w warunkach 2023 r.

  Wcześniej premier Mateusz Morawiecki zapowiadał przedłużenie zerowej stawki VAT na produkty żywnościowe "co najmniej" przez I poł. 2023 r.

  (ISBnews)

 • 02.12, 10:48Sejm odrzucił poprawki Senatu zwiększające dodatk. limit na ratunkowy dostęp do leków 

  Warszawa, 02.12.2022 (ISBnews) -  Sejm odrzucił część poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o Funduszu Medycznym, w tym te dodatkowo zwiększające limit środków na ratunkowy dostęp do leków. Oznacza to zwiększenie limitu środków Funduszu na leki w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych do 4% z obecnych 3%.

  Sejm odrzucił poprawki, zakładające objęcie finansowaniem ze środków Funduszu Medycznego diagnostyki genetycznej dla wszystkich osób, a nie - jak przewiduje ustawa - tylko dla tych, którzy nie ukończyli 18. roku życia. A także zmianę, mającą na celu zwiększenie do 5% (nowela zakłada wzrost do 4% z obecnych 3%) limitu środków Funduszu Medycznego przeznaczonych na leki w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych.

  Przyjęta została natomiast poprawka, zgodnie z którą zakup zalecanych szczepionek w ramach programu szczepień ochronnych ma odbywać się nie ze środków subfunduszu rozwoju profilaktyki, a z terapeutyczno-innowacyjnego. Pozostałe przyjęte poprawki miały charakter redakcyjny i legislacyjny.

  Nowelizacja zakłada, że ze środków Funduszu Medycznego mają być finansowane również szczepionki do przeprowadzania zalecanych szczepień ochronnych w ramach programu szczepień ochronnych. Zwiększa ponadto wysokości limitów wydatków Funduszu Medycznego na świadczenia zdrowotne dla dzieci do 20% z 15% oraz na technologie lekowe w ramach funduszu terapeutyczno-innowacyjnego do 10% z 5%.

  (ISBnews)

 • 02.12, 08:53Sejm za wejściem w życie do noweli o prawach konsumenta od 1 stycznia 2023 r.  

  Warszawa, 02.12.2022 (ISBnews) - Sejm przyjął poprawki do nowelizacji ustawy o prawach konsumenta, której celem jest poprawa ochrony konsumentów, w tym tę określającą jej termin wejścia w życie na 1 stycznia 2023 r. Pozostałe poprawki miały charakter legislacyjny.

  Celem nowelizacji jest zwiększenie ochrony interesów konsumenta. Ma ona uniemożliwić próby obchodzenia przepisów przez przedsiębiorców w wypadku usług finansowych, np. różnego rodzaju abonamentów medycznych, oferowanych na pokazach czy wycieczkach. Zakłada, że konsumenci mieliby prawo do odstąpienia od umów, a przedsiębiorcy - obowiązek udzielania im takiej informacji.

  Zgodnie z nowelizacją, umowa o świadczenie usług finansowych nie może być zawarta podczas pokazu ani wycieczki, w przeciwnym razie będzie nieważna z mocy prawa. W każdym ogłoszeniu o obniżce ceny towaru lub usługi sprzedawca będzie zmuszony podawać informację o najniższej cenie tego towaru lub usługi, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.

  Wprowadzono zakaz przyjmowania płatności przez przedsiębiorców przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, który ma wynosić 14 dni albo 30 dni w wypadku umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa.

  (ISBnews)

 • 17.11, 11:59Neuca: Pojawiły się duże szanse na szybkie uchwalenie ustawy refundacyjnej 

  Warszawa, 17.11.2022 (ISBnews) - Neuca jest optymistycznie nastawiona co do szans na szybkie procedowanie i przyjęcie ustawy refundacyjnej, poinformował prezes Piotr Sucharski.

  "W ostatnich dniach otrzymaliśmy bardzo pozytywne wieści dotyczące procedowania ustawy refundacyjnej. Wydaje się, że bariery, które wstrzymywały proces zatwierdzenia tego prawa zostały przełamane i ministerstwo wycofało się z najbardziej kontrowersyjnych zapisów w projekcie ustawy, co daje - naszym zdaniem - bardzo duże szanse dalszego procedowania i szybkiego uchwalenia tej ustawy w obecnej formie. Jesteśmy tu optymistami i trzymamy kciuki za szybkie uchwalenie" - powiedział Sucharski podczas konferencji prasowej.

  Wcześniej prezes przypomniał, że Ministerstwo Zdrowia w ramach projektu nowelizacji ustawy refundacyjnej zaproponowało podniesienie marż, jednak termin jego przyjęcia wciąż nie jest znany. Podniesienie marży zaledwie o 1% przy inflacji przekraczającej 17% jest - według niego - kwestią bezsporną. O załatwienie tej kwestii apeluje całe środowisko medyczne obawiające się kolejnych problemów w łańcuchu dostaw leków, podkreślił.

  Pod koniec sierpnia spółka oceniała, że zakładany w nowelizacji ustawy refundacyjnej wzrost marży hurtowej o 1 pkt proc. do 6% pokryłby ok. połowy - lub nieco mniej - spodziewanego w 2023 r. wzrostu kosztów Neuki. Spółka przypominała, że w ciągu 8 lat obowiązywania ustawy marża nie była zmieniana i wynosi nadal 5%.

  Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Łączny udział spółek z grupy Neuca w krajowym rynku hurtu aptecznego na koniec 2021 r. wyniósł 31,7%. Grupa rozwija też sieć przychodni lekarskich, jest ekspertem w segmencie badań klinicznych, realizuje projekty telemedyczne i inwestuje w ubezpieczenia zdrowotne.

  (ISBnews)