ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 18.06, 08:57Rząd planuje przyjęcie projektu uchylającego ustawę o Centralnej Informacji Emerytalnej 

  Warszawa, 18.06.2024 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie w III kw. ustawy o uchyleniu ustawy o Centralnej Informacji Emerytalnej (CIE), wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  "Celem projektu jest uchylenie ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o Centralnej Informacji Emerytalnej. […] Ustawa o CIE wprowadziła rozwiązania, które nie zapewnią kompleksowej realizacji założonego celu, jakim jest poprawa świadomości emerytalnej i zachęta do efektywnego oszczędzania na przyszłość Jednocześnie rozwiązania te generują bardzo wysokie koszty dla budżetu państwa" - czytamy w wykazie.

  Dodatkowo, proponowane rozwiązania systemu Centralnej Informacji Emerytalnej wymagające kompetencji cyfrowych mogą wykluczyć część społeczeństwa z dostępu do informacji zgromadzonych w CIE, podano także.

  "Proponowane rozwiązanie polega na uchyleniu ustawy o CIE. Uchylenie ustawy o CIE jest uzasadnione ograniczaniem wydatków z budżetu państwa. Ocena efektywności kosztowej budowy CIE wykazała, że generuje ona bardzo wysokie koszty w stosunku do ewentualnych spodziewanych korzyści. Jednocześnie informacja emerytalna będzie rozwijana w ramach istniejących rozwiązań" - czytamy dalej w wykazie.

  W 2023 r. prezydent podpisał ustawę o Centralnej Informacji Emerytalnej, która ma przedstawiać użytkownikowi zagregowane informacje o uczestnictwie w systemie emerytalnym opartym na trzech filarach.

  (ISBnews)

 • 13.06, 15:44Rada UE za ułatwieniem rekrutacji spoza UE w ramach tzw. puli talentów  

  Warszawa, 13.06.2024 (ISBnews) - Rada UE uzgodniła stanowisko w sprawie tzw. unijnej puli talentów, czyli ogólnounijnej platformy internetowej, która ma łączyć profile osób poszukujących pracy spoza UE z ofertami pracy dla zawodów deficytowych u pracodawców z UE, podała Rada.

  Celem przedsięwzięcia jest ułatwienie rekrutacji talentów z krajów trzecich mieszkających poza UE, zwiększenie konkurencyjności rynku pracy w UE oraz zaradzenie niedoborom na europejskim rynku pracy.

  "Stanowisko Rady ma na celu pogodzenie zasad uczciwej rekrutacji z bezpiecznym i kompleksowym systemem migracji, a jednocześnie wzmocni pozycję Unii Europejskiej w światowym wyścigu o talenty" - czytamy w komunikacie.

  Osoby poszukujące pracy z krajów trzecich będą mogły zarejestrować swoje profile na platformie Talent Pool i przekazywać informacje o swoich umiejętnościach, kwalifikacjach, doświadczeniu zawodowym i znajomości języków. Platforma będzie także zawierać oferty pracy od pracodawców z UE (w uczestniczących państwach członkowskich).

  Ze względu na fakt, że unijna pula talentów ma na celu rozwiązanie problemu niedoborów na rynku pracy, będą umieszczane wyłącznie oferty pracy odnoszące się do wyznaczonych zawodów, w których występuje niedobór talentów na szczeblu krajowym lub w całej UE.

  "Zgodnie z propozycją Komisji, uczestnictwo w puli talentów pozostanie dla państw członkowskich dobrowolne. Rada zdecydowała jednak, że decydując się na przystąpienie do programu państwa członkowskie powinny wskazać, które podmioty mogą brać udział w Talent Pool - pracodawcy, agencje pracy tymczasowej, prywatne agencje zatrudnienia czy pośrednicy rynku pracy" - wskazano w materiale. 

  Rada chce, by państwo członkowskie uczestniczące w puli talentów mogło w dowolnym momencie wycofać się z unijnej puli. Musiałoby jednak powiadomić Komisję o swojej decyzji nie później niż 6 miesięcy przed żądaną datą wyjścia. 

  W oparciu o stanowisko uzgodnione dzisiaj przez państwa członkowskie Rada będzie mogła rozpocząć negocjacje z Parlamentem Europejskim w celu osiągnięcia porozumienia w sprawie  przyszłej regulacji.

  (ISBnews)

 • 13.06, 12:45Prezydent podpisał nowelę dot. wymiany informacji nt. sprzedających na platformach 

  Warszawa, 13.06.2024 (ISBnews) - Prezydent podpsiał nowelizację ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (DAC7), nakładającą na operatorów platform cyfrowych obowiązek gromadzenia i przekazywania administracji podatkowej informacji o sprzedawcach, którzy dokonali transakcji za pośrednictwem tych platform, podała Kancelaria Prezydenta.

  "Zmiany w prowadzone w ramach DAC7 rozszerzają obowiązujące przepisy dyrektywy Rady 2011/16/UE z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania […] poprzez:

  - nałożenie na platformy obowiązku sprawozdawczego dotyczącego sprzedawców działających z pomocą tych platform;

  - wprowadzenie mechanizmu wymiany informacji o sprzedawcach między państwami członkowskimi oraz państwami trzecimi, m.in. sygnatariuszami wielostronnego porozumienia w sprawie automatycznej wymiany informacji o dochodach uzyskanych za pośrednictwem platform cyfrowych (tzw. DPI MCAA);

  - poprawę obecnych mechanizmów współpracy między administracjami" – czytamy w komunikacie.

  Nowela zakłada, że platformy cyfrowe będą raportować Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) o sprzedawcach działających na tych platformach. Chodzi o osoby, które na platformach cyfrowych dokonują transakcji związanych ze sprzedażą towarów, świadczeniem usług, udostępnianiem środków transportu, nieruchomości i ich części, w tym pomieszczeń przynależnych lub udziału w nieruchomościach.

  Obowiązek raportowania będzie dotyczył sprzedawców, którzy w ciągu roku dokonali więcej niż 30 transakcji tego rodzaju, a ich łączne wynagrodzenie z tego tytułu przekroczyło w danym roku równowartości 2 tys. euro. Nowelizacja implementuje unijną dyrektywę DAC7.

  Nowe przepisy nie zmieniają dotychczasowych zasad opodatkowania osób sprzedających w internecie.

  Nowe przepisy mają wejść w życie od 1 lipca 2024 r.

  (ISBnews)

 • 05.06, 10:43Senat przyjął nowelę dot. wymiany informacji nt. sprzedających na platformach bez poprawek 

  Warszawa, 05.06.2024 (ISBnews) - Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (DAC7), nakładającą na operatorów platform cyfrowych obowiązek gromadzenia i przekazywania administracji podatkowej informacji o sprzedawcach, którzy dokonali transakcji za pośrednictwem tych platform.

  Nowelizację poparło 61 senatorów, 30 było przeciw.

  Nowela zakłada, że platformy cyfrowe będą raportować Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) o sprzedawcach działających na tych platformach. Chodzi o osoby, które na platformach cyfrowych dokonują transakcji związanych ze sprzedażą towarów, świadczeniem usług, udostępnianiem środków transportu, nieruchomości i ich części, w tym pomieszczeń przynależnych lub udziału w nieruchomościach.

  Obowiązek raportowania będzie dotyczył sprzedawców, którzy w ciągu roku dokonali więcej niż 30 transakcji tego rodzaju, a ich łączne wynagrodzenie z tego tytułu przekroczyło w danym roku równowartości 2 tys. euro. Nowelizacja implementuje unijną dyrektywę DAC7.

  Nowe przepisy nie zmieniają dotychczasowych zasad opodatkowania osób sprzedających w internecie.

  Nowe przepisy mają wejść w życie od 1 lipca 2024 r.

  (ISBnews)

 • 03.06, 11:19Projekt ws. przesunięcia wejścia w życie zmian w JPK_VAT na 2026 r. - w konsultacjach 

  Warszawa, 03.06.2024 (ISBnews) - Projekt przesunięcia wejścia w życie zmian JPK_VAT z deklaracją, dostosowujących plik do obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur został skierowany do konsultacji i uzgodnień, wynika z informacji na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL). Zakłada odroczenie terminu na wykazywanie numeru KSeF w ewidencji sprzedaży i zakupu - dobrowolnie od 1 lutego 2026 r., a obowiązkowo - od 1 sierpnia 2026 r.

  Zmiany te znalazły się w projekcie rozporządzenia ministra finansów w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

  "W związku z odroczeniem terminu wejścia w życie obowiązkowego KSeF, w projekcie rozporządzenia proponuje się odpowiednie dostosowanie terminów wejścia w życie zmian JPK_VAT z deklaracją dostosowujących plik do obowiązkowego KSeF:
  1) odroczenie terminu na wykazywanie numeru KSeF faktury w ewidencji sprzedaży i zakupu - od 1 lutego 2026 r. -  dobrowolnie, a od 1 sierpnia 2026 r. - w ewidencji sprzedaży obowiązkowo;
  2) odroczenie do końca lipca 2026 r. ujmowania w JPK_VAT z deklaracją danych z paragonów uznanych za faktury uproszczone;
  3) zmiana daty wejścia w życie rozporządzenia zmieniającego z 1 lipca 2024 r. na 1 lutego 2026 r." - czytamy w uzasadnieniu.  

  Obecne przepisy nakładają obowiązek wykazywania numeru identyfikującego fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur w ewidencji sprzedaży i zakupu - od 1 lipca 2024 r. dobrowolnie, a od 1 stycznia 2025 r. - w ewidencji sprzedaży obowiązkowo.

  (ISBnews)

   

 • 23.05, 13:28KE wezwała Polskę do przestrzegania przepisów UE dot. udostępniania danych 

  Warszawa, 23.05.2024 (ISBnews) - Komisja Europejska wezwała Polskę do przestrzegania przepisów dotyczących udostępniania danych i wyznaczenia odpowiednich organów, odpowiedzialnych za zarządzanie danymi przekazywanymi w celach non-profit, podała Komisja.

  "Dyrektywa o zarządzaniu danymi ułatwia wymianę danych między sektorami i krajami UE z korzyścią dla obywateli i przedsiębiorstw. Zwiększy zaufanie do udostępniania danych poprzez ustanowienie zasad neutralności pośredników danych, którzy łączą osoby fizyczne i firmy z użytkownikami danych" - czytamy w komunikacie.

  Działalność pośrednictwa w przekazywaniu danych musi być całkowicie niezależna od wszelkich innych świadczonych usług, być zarejestrowana i może być oznaczona wspólnym logo UE. Ustawa ułatwi także ponowne wykorzystanie niektórych danych będących w posiadaniu sektora publicznego i będzie sprzyjać dobrowolnemu udostępnianiu danych, podano także.

  KE zwraca uwagę, ze organizacje, zajmujące się udostępnianiem danych w celach niekomercyjnych muszą mieć charakter non-profit i spełniać wymogi przejrzystości, a także zapewniać szczególne zabezpieczenia chroniące prawa i interesy obywateli i firm, które decydują się na udostępnianie swoich danych. 

  (ISBNews)

 • 23.05, 12:45KE wzywa Polskę do wdrożenia dyrektywy DAC7 dot. sprawozdawczości podatkowej 

  Warszawa, 23.05.2024 (ISBnews) - Komisja Europejska wezwała Polskę do wywiązania się z obowiązku współpracy z innymi państwami członkowskimi w zakresie przejrzystości podatkowej dochodów realizowanych za pośrednictwem platform cyfrowych, wzywając do usunięcia uchybienia w tej sprawie, podała Komisja.

  "Dyrektywa UE 2021/514 w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania (DAC7) wprowadziła od 1 stycznia 2023 r. nowe zasady przejrzystości podatkowej transakcji na platformach cyfrowych. Celem jest lepsze określenie sytuacji, w których należy zapłacić podatek" - czytamy w komunikacie.

  Sprawozdawczość powinna odbywać się w dwóch etapach. Po pierwsze, platformy internetowe zostały zobowiązane do gromadzenia informacji o dochodach uzyskanych przez osoby fizyczne i firmy w całym 2023 r. i raportowania ich do państwa członkowskiego platformy. Następnie to państwo członkowskie musiało wymienić te informacje do dnia 29 lutego 2024 r., podano także.

  W ocenie Komisji, terminowa sprawozdawczość i wymiana mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia równych warunków działania w Unii i sprawnego funkcjonowania DAC7 we wszystkich państwach członkowskich. Polska nie dopełniła swojego obowiązku wymiany niezbędnych informacji z organami podatkowymi innych państw członkowskich, co - według Komisji - utrudnia im egzekwowanie lokalnych przepisów podatkowych.

  Stąd wezwanie do usunięcia uchybienia. Polska ma teraz dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi i usunięcie niedociągnięć wskazanych przez Komisję. W przypadku braku zadowalającej odpowiedzi Komisja może podjąć decyzję o wydaniu uzasadnionej opinii.

  (ISBnews)

 • 20.05, 11:40MC chce powołania Komisji Nadzoru Sztucznej Inteligencji na początku 2026 r. 

  Warszawa, 20.05.2024 (ISBnews) - W Ministerstwie Cyfryzacji trwają prace nad wdrożeniem aktu sztucznej inteligencji i powołaniem Komisji Nadzoru Sztucznej Inteligencji, która miałaby badać, czy systemy AI są certyfikowane, analizować, skąd pochodzą dane i jak system funkcjonuje, poinformował wiceminister w tym resorcie Dariusz Standerski. Intencją resortu jest, by taka Komisja powstała na początku 2026 r.

  "W tej chwili pracujemy nad wdrożeniem aktu sztucznej inteligencji, który właśnie nowe kompetencje. Uważam, że w naszym obecnym systemie prawnym, żeby te kompetencje były wykonywane sprawnie i efektywnie, także finansowo, to potrzebujemy nowej instytucji na wzór Komisji Nadzoru Finansowego" - powiedział Standerski w Tok FM.

  "Komisja będzie badała, czy w szczególności sztuczna inteligencja, model wysokiego ryzyka, który będzie stosowany np. w ochronie zdrowia, np. w wymiarze sprawiedliwości, w transporcie, w ruchu drogowym, spełnia wszelkie wymagania, tzn. że jest certyfikowany, jest monitorowane skąd pochodzą dane i jak ten system się zachowuje" - dodał.

  Projekt regulacji miałby zostać poddany konsultacjom jeszcze w tym roku, a na początku przyszłego - przyjęty przez rząd i przesłany do Sejmu.

  "Planujemy przez następne miesiące przedyskutować, przekonsultować i uzgodnić projekt, żeby złożyć go na początku przyszłego roku, żeby taki urząd, taka komisja mogła rozpocząć swoje prace od początku 2026 r." - podkreślił Standerski.

  Wzorem dla nowej instytucji miałaby być Komisja Nadzoru Finansowego. Przewodniczącego miałby wskazywać prezes Rady Ministrów, a w skład instytucji wchodziliby przedstawiciele regulatorów, takich jak Urząd Komunikacji Elektronicznej, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, Urząd Ochrony Danych Osobowych, Rzecznik Praw Obywatelskich.

  (ISBnews)

 • 16.05, 08:41ZASP: Artyści powinni otrzymywać tantiemy także w przypadku reemisji ich wykonań 

  Warszawa, 16.05.2024 (ISBnews) - Związek Artystów Scen Polskich (ZASP) apeluje o wprowadzenie przepisów umożliwiającym artystom otrzymywanie tantiem nie tylko z korzystania filmów i seriali w internecie, ale także w przypadku ich ponownej emisji.

  "Wciąż apelujemy o zapewnienia aktorom, zgodnie z Dyrektywą 2019/790, prawa do godziwego wynagrodzenia, które nie powinno ograniczać się jedynie do rozszerzenia katalogu z art. 70 ust. 21 ustawy o korzystanie z filmów i seriali w internecie, skoro dokładnie takie same argumenty przemawiają za możliwością zapewnienia godziwego wynagrodzenia również za reemitowanie artystycznych wykonań aktorów (tzw. 'tantiemy z reemitowania', czyli z platform cyfrowych i sieci kablowych)" - czytamy w komunikacie.

  Nadal aktualne są również propozycje dotyczące wprowadzenia wynagrodzeń za korzystanie na tym samym polu z utworów audialnych z wykonaniami aktorskimi (tzw. "tantiemy z form audialnych", np. z audiobooków, słuchowisk radiowych), podano także.

  Jednocześnie ZASP pozytywnie ocenił przyjęcie we wtorek przez rząd projektu nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i innych, który zakłada wprowadzenie tzw. "tantiem z internetu" czyli przepisu o prawie do wynagrodzenia dla twórców i artystów wykonawców za korzystanie z utworów audiowizualnych w internecie.

  Związek zapowiada jednak, że będzie nadal zabiegał o pełną zgodność polskiego prawa z prawem unijnym w tym zakresie.

  (ISBnews)

 • 14.05, 15:34Rząd przyjął projekt noweli o prawie autorskim dot. tantiem w internecie 

  Warszawa, 14.05.2024 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw, która zakłada ze twórcy i wykonawcy utworów audiowizualnych oraz wykonawcy utworów słownych i słowno-muzycznych będą uzyskiwać tantiemy za udostępnianie ich dzieł w internecie, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Dzięki nowym przepisom, twórcy i wykonawcy utworów audiowizualnych oraz wykonawcy utworów muzycznych i słowno-muzycznych będą mieli prawo do tantiem z tytułu eksploatacji ich dzieł w internecie. Wprowadzone zostanie także nowe prawo pokrewne dla wydawców prasy do korzystania online z ich publikacji prasowych" - czytamy w komunikacie.

  Projekt dostosowuje polskie przepisy do dyrektyw Unii Europejskiej.

  Główne rozwiązania:

  - Twórcy i wykonawcy utworów audiowizualnych oraz wykonawcy utworów muzycznych i słowno-muzycznych będą uzyskiwać tantiemy za udostępnianie ich dzieł w internecie.

  - Oznacza to, że po stronie twórców i wykonawców powstanie nowe, niezbywalne prawo do stosownego wynagrodzenia z tytułu publicznego udostępniania utworu audiowizualnego lub artystycznego wykonania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (np. serwisy internetowe z wideo i muzyką).

  - Tantiemy będą wypłacane:

  - z tytułu eksploatacji utworu audiowizualnego - za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania,

  - z tytułu eksploatacji wykonań muzycznych - według swobodnego wyboru wykonawcy: za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania, za pośrednictwem niezależnych podmiotów zarządzających lub bezpośrednio na rzecz artysty wykonawcy.

  - Wprowadzone zostanie nowe prawo pokrewne dla wydawców prasy do korzystania online z ich publikacji prasowych.

  - Wydawcy będą mieli prawo do wyłącznej eksploatacji online ich publikacji prasowych przez platformy internetowe, będące „dostawcami usług społeczeństwa informacyjnego".

  - Nowe rozwiązanie wzmocni profesjonalne wydawnictwa i redakcje, które najczęściej dostarczają odbiorcom wiarygodne i rzetelne informacje.

  - Autorzy publikacji prasowych będą mieli prawo do 50% wynagrodzenia należnego wydawcom prasy,  z tytułu nowego prawa pokrewnego.

  - Nowe rozwiązanie nie wpłynie na indywidualnych odbiorców, jeśli chodzi o dostęp do treści w internecie. Będą oni mogli korzystać z nich tak, jak do tej pory.

  - Ułatwione zostanie udzielanie licencji na korzystanie z utworów i przedmiotów praw pokrewnych w nadawanych programach telewizyjnych i radiowych.

  - Wprowadzone zostaną nowe zasady odpowiedzialności platform internetowych za treści udostępniane przez ich użytkowników.

  - Platformy zostaną uznane za podmioty korzystające z zamieszczanych przez ich użytkowników utworów i przedmiotów praw pokrewnych, zatem co do zasady będą musiały uzyskiwać stosowne licencje.

  - Ułatwione zostanie korzystanie z dzieł niedostępnych w handlu, znajdujących się na stałe w zbiorach instytucji dziedzictwa kulturowego.

  - Twórcy i wykonawcy uzyskają prawo do otrzymywania regularnych informacji o sposobie eksploatacji ich praw oraz uzyskiwanych z tego tytułu przychodach.

  Nowe przepisy mają wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem rozwiązań dotyczących prawa do wynagrodzenia z tytułu udostępniania online utrwalenia artystycznego wykonania. Rozwiązanie to zacznie obowiązywać po 6 miesiącach od ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 07.05, 15:37Rząd przyjął projekt ustawy prawo komunikacji elektronicznej dot. AML i gniazd USB-C 

  Warszawa, 07.05.2024 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt ustawy prawo komunikacji elektronicznej, poinformował wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.  

  "Ważne! Rząd przyjął Prawo Komunikacji Elektronicznej!" - napisał Gawkowski na swoim profilu na platformie X (dawniej Twitter).

  "W jaki sposób nowe przepisy ułatwią nam życie? Zapewniają dostęp do niezależnego narzędzia, które porównuje usługi komunikacji elektronicznej. Umowy zawierane z konsumentem będą bardziej czytelne i przejrzyste, szczególnie dzięki dołączeniu do nich zwięzłego podsumowania warunków umowy. Konsumenci korzystający z usług przedpłaconych (tzw. pre-paid) będą mogli dostać zwrot pozostałych na koncie środków z doładowań w przypadku wygaśnięcia ważności konta" - podkreślił.

  Przypomniał, że projekt zakłada, że sprzęty, takie jak smartfony, tablety, słuchawki, zestawy słuchawkowe, czytniki czy laptopy, będą miały jednolite, uniwersalne gniazdo - USB typu C.

  Podkreślił też, że uruchomiona zostanie w Polsce usługa Advance Mobile Location (AML).

  "Rozwiązanie pomoże skrócić czas reakcji służb o ok. pół minuty i umożliwi dotarcie do osób wzywających pomocy, które nie są w stanie określić swojego położenia. Usługa AML jest w pełni bezpieczna dla użytkowników i nie narusza zasad prywatności" - podsumował.

  Projekty ustaw prawo komunikacji elektronicznej oraz przepisy wprowadzające ustawę - Prawo komunikacji elektronicznej znajdowały się w porządku dzisiejszych obrad Rady Ministrów.

  (ISBnews)

 • 18.04, 13:13KNF ma objąć nadzór nad odpornością cyfrową sektora finansowego od 17 I 2025 wg projektu 

  Warszawa, 18.04.2024 (ISBnews) - Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego zakłada, że Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) będzie w Polsce organem odpowiadającym za nadzór nad przestrzeganiem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2554 w sprawie operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego. Jak podano w projekcie, ustawa ta ma wejść w życie z dniem 17 stycznia 2025 r.

  "Kluczowe zmiany związane z koniecznością wdrożenia przepisów rozporządzenia 2022/2554 wprowadzone zostaną do ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (zwanej dalej ustawą o nadzorze nad rynkiem finansowym) (art. 5 projektu). Są to zmiany związane z nadaniem kompetencji zapewniających skuteczny nadzór nad spełnianiem wymogów i obowiązków nakładanych na podmioty finansowe, w szczególności dotyczy to  minimalnych uprawnień, o których mowa w art. 50 rozporządzenia 2022/2554. Organem odpowiedzialnym za nadzór nad przestrzeganiem niniejszego rozporządzenia, jako organ nadzoru nad rynkiem finansowym w Polsce, będzie Komisja Nadzoru Finansowego (zwana dalej: KNF)" - czytamy w uzasadnieniu projektu.

  "Zgodnie z art. 14 ustawa wchodzi w życie z dniem 17 stycznia 2025 r., tj. zgodnie z terminem, od którego stosuje się przepisy rozporządzenia 2022/2554, wyznaczonym w art. 64 tego rozporządzenia" - czytamy dalej.

  Rozporządzenie 2022/2554 ma na celu harmonizację przepisów dotyczących operacyjnej odporności cyfrowej i bezpieczeństwa ICT w obszarze usług finansowych. Z uwagi na dynamiczny rozwój gospodarki cyfrowej, przepisy te mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia stabilności finansowej i integralności rynku finansowego, podkreślono w ocenie skutków regulacji (OSR) projektu.

  "Rozporządzenie 2022/2554 określa jednolite wymogi dotyczące bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych wspierających procesy biznesowe podmiotów finansowych (zakres przedmiotowy regulacji: art. 1) oraz wskazuje obowiązki podmiotów rynku finansowego w tym zakresie. Podmioty finansowe objęte obowiązkami wynikającymi z rozporządzenia 2022/2554 określone zostały w art. 2 ust. 1 lit. a-t tego rozporządzenia, należą do nich np. instytucje kredytowe, instytucje płatnicze, firmy inwestycyjne czy centralne depozyty papierów wartościowych. Jednocześnie art. 2 ust. 3 rozporządzenia 2022/2554 wskazuje podmioty finansowe wyłączone z zakresu stosowania tego rozporządzenia. Dodatkowo rozporządzenie 2022/2554 obejmuje, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt u, zewnętrznych dostawców usług ICT, na których oddziałuje pośrednio" - napisano w OSR.

  Uwagi do projektu - w ramach uzgodnień, konsultacji publicznych oraz opiniowania - można składać do 9 maja 2024 r., napisał wiceminister finansów Jurand Drop w piśmie kierującym projekt do uzgodnień.

  (ISBnews)

 • 16.04, 16:38MC obniżyło proponowaną podwyżkę opłaty telekomunikacyjnej do 0,15% rocznych przychodów 

  Warszawa, 16.04.2024 (ISBnews) - Ministerstwo Cyfryzacji uznało - w toku konsultacji - niektóre argumenty przedsiębiorców i zaproponowało wzrost rocznego wskaźnika opłaty telekomunikacyjnej na poziomie 0,15% rocznych przychodów przedsiębiorcy wobec wcześniej proponowanych 0,25%, podał resort. Obecnie stawka ta wynosi 0,05% i nie była zmieniana od 2004 r., podkreślono.

  Roczna opłata telekomunikacyjna jest uiszczana od 2004 roku przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych określonych w ustawie Prawo telekomunikacyjne. Opłata ta dotyczy wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie telekomunikacji ponoszonych przez ministra cyfryzacji oraz prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE). Wysokość rocznej opłaty telekomunikacyjnej obliczana jest jako iloczyn rocznego przychodu danego przedsiębiorcy i wskaźnika opłaty telekomunikacyjnej na dany rok, określonego przez ministra cyfryzacji w komunikacie.

  "W projekcie ustawy Prawo Komunikacji Elektronicznej jest propozycja powiązania opłaty telekomunikacyjnej z przeciętnym wynagrodzeniem - w ten sposób opłaty będą rosnąć wraz z kondycją polskiej gospodarki, a nie stać w miejscu jak do tej pory. Projekt skierowany do konsultacji z rynkiem w lutym br. zakładał wzrost opłaty telekomunikacyjnej o 500%. W drodze negocjacji Ministerstwo Cyfryzacji uznało niektóre argumenty przedsiębiorców i zaproponowało wzrost rocznego wskaźnika opłaty telekomunikacyjne na poziomie 0,15% - co stanowi wzrost o 300% w stosunku do stanu obecnego (który nie był zmieniany od 2004 r.)" - czytamy w komunikacie.

  W projektowanej regulacji zwiększono także ośmiokrotnie krąg przedsiębiorców telekomunikacyjnych zobowiązanych do zapłaty opłaty telekomunikacyjnej w stosunku projektu wysłanego do konsultacji, podkreślono.

  "Do zapłaty rocznej opłaty telekomunikacyjnej będą zobowiązani przedsiębiorcy, których przychody z tytułu prowadzenia działalności telekomunikacyjnej w poprzednim roku obrotowym stanowiły tysięczną krotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym. […] Za rok 2023 wyniosłaby 7 155 480 zł, czyli tylko przedsiębiorcy telekomunikacyjni, których przychód z działalności telekomunikacyjnej w roku 2023 przekroczyłby 7 155 480 zł byliby zobowiązani do zapłaty opłaty telekomunikacyjnej za rok 2024 (wg danych po przychodach za 2022 r.). Przed konsultacjami ta wysokość wynosiła ośmiotysięczną krotność tego wynagrodzenia" - czytamy dalej.

  Jak podkreśla resort, to prawie dwukrotnie wyższy próg niż obowiązujący w obecnej ustawie, który wynosi 4 mln zł. Dodatkowo próg ten będzie automatycznie zwiększał się, wraz ze zmianą przeciętnego wynagrodzenia.

  "Opłatę w 2024 r. uiszcza niemal 300 podmiotów. Według obecnego projektu byłoby to tylko około 200 podmiotów, natomiast według projektu wysłanego do konsultacji było to zaledwie około 30 podmiotów" - wskazano w materiale.

  Ustawa określa jedynie górne limity opłat, natomiast faktyczna ich wysokość określona będzie dopiero rozporządzeniem Rady Ministrów, dodano.

  (ISBnews)

 • 16.04, 11:48MC zakończyło publiczne konsultacje nt. wdrożenia unijnego aktu o usługach cyfrowych 

  Warszawa, 16.04.2024 (ISBnews) - W Ministerstwie Cyfryzacji zakończyły się konsultacje społeczne projektu ustawy, która implementuje unijny akt o usługach cyfrowych (Digital Services Act, DSA) do krajowego porządku prawnego, podał resort. DSA zaczął być stosowany w Unii Europejskiej 17 lutego br. Nowe przepisy mają poprawić bezpieczeństwo użytkowników w sieci, wspierać walkę z nielegalnymi treściami w internecie, a także doprecyzować kwestie dotyczących moderowania treści.

  "W trakcie konsultacji publicznych chcieliśmy poznać opinię nt. kwestii, które wymagają uzupełnienia lub poprawy w opracowanym projekcie nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną - to bowiem poprzez zmiany w tej ustawie wdrażamy DSA w Polsce. Wcześniejsze konsultacje założeń wdrożenia DSA prowadzone w styczniu br. pokazywały, że jest duże zainteresowanie tą legislacją" -powiedział wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski, cytowany w komunikacie.

  Konsultacje projektu polskiej ustawy wdrażającej regulację trwały od 14 marca do 15 kwietnia br. Do konsultacji zaproszone zostały wszystkie zainteresowane strony: izby gospodarcze, organizacje pozarządowe oraz przedstawiciele nauki.

  Uwagi w konsultacjach zgłosiło 19 organizacji. Wśród nich 9 stanowisk przekazały izby gospodarcze, 8 organizacje pozarządowe, 1 organizacja prawno-autorska, 1 kancelaria prawna.

  "W trakcie konsultacji większość podmiotów potwierdziła kierunki wskazywane w projekcie ustawy, tj. wyznaczenie Urzędu Komunikacji Elektronicznej jako głównego regulatora odpowiadającego za nadzór nad DSA przy wsparciu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zakres ustawy nie został także zasadniczo zakwestionowany" - czytamy w komunikacie.

  Przepisy dotyczące bardzo dużych platform i wyszukiwarek internetowych obowiązują od 25 sierpnia 2023 r. Za kontrolowanie przestrzegania przepisów DSA wobec tych dużych podmiotów odpowiada Komisja Europejska. Od 17 lutego br. rozporządzenie obowiązuje wobec wszystkich dostawców usług pośrednich (także tych mniejszych). Dostawcy usług pośrednich to np. serwisy społecznościowe, platformy handlu elektronicznego czy hostingodawcy.

  "Nowe przepisy poprawią bezpieczeństwo w internecie na kilka sposobów. Po pierwsze, wymuszą na platformach internetowych wdrażanie bardziej rygorystycznych środków bezpieczeństwa, takich jak szyfrowanie danych użytkowników czy zwiększenie kontroli nad treściami publikowanymi na ich platformach. Po drugie, mogą umożliwić organom ścigania szybsze i skuteczniejsze działanie w zwalczaniu nielegalnych działań online, co może zniechęcić potencjalnych przestępców. Dodatkowo precyzyjne wytyczne dotyczące moderowania treści mogą pomóc w ograniczeniu rozprzestrzeniania się szkodliwych lub nielegalnych materiałów w sieci, co może z kolei przyczynić się do poprawy ogólnego bezpieczeństwa użytkowników w internecie" - wymienił Standerski.

  Przepisy wprowadzają jednolite procedury usuwania nielegalnych treści z internetu - do tej pory każdy kraj Unii Europejskiej we własnym zakresie regulował przepisy. Teraz są one ujednolicone dla wszystkich członków UE. Platformy będą zobowiązane do stworzenia systemu raportowania nielegalnych treści, np. szerzących nienawiść, przemoc czy pornografię dziecięcą, wskazano także w informacji.

  (ISBnews)

 • 09.04, 08:58Rząd chce przyjąć w II kw. nowelę dot. usługi Advance Mobile Location i gniazda USB-C 

  Warszawa, 09.04.2024 (ISBnews) - Rada Ministrów planuje przyjąć w II kwartale projekt nowelizacji ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, wynika z informacji w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Projektowane rozwiązania przewidują wprowadzenie zharmonizowanego gniazda ładowania urządzeń elektronicznych (USB typu C).

  Projektowane przepisy stworzą możliwość uruchomienia w Polsce usługi Advance Mobile Location (AML).

  "Usługa AML umożliwia przekazanie do operatora numeru alarmowego danych lokalizacyjnych użytkownika dzwoniącego na numer alarmowy. Projekt przewiduje, że dana lokalizacyjna w oparciu usługę AML będzie przekazywana do systemu PLI CBD (Platforma Lokalizacyjno-Informacyjna z Centralną Bazą Danych) w przypadku jej prawidłowego wyzwalania z urządzenia końcowego i zaadresowania" - czytamy w informacji w wykazie.

  Określono również mechanizm rozpoczęcia przyjmowania przez system prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) i przekazywania do służb powołanych do niesienia pomocy danych o lokalizacji pozyskanych w oparciu o usługę AML, w celu zapewnienia harmonizacji działań po stronie wszystkich interesariuszy projektu.

  Projekt przewiduje też wprowadzenie zharmonizowanego gniazda ładowania urządzeń elektronicznych.

  "Projektowane rozwiązania przewidują wprowadzenie zharmonizowanego gniazda ładowania urządzeń elektronicznych - poprzez wskazanie w przepisach, że urządzenie objęte regulacją muszą być wyposażone w gniazdo USB typu C - jednolite, uniwersalne gniazdo. Przepisy regulują także wprowadzenie zharmonizowanej technologii szybkiego ładowania - poprzez wymóg stosowania ujednoliconego protokołu komunikacyjnego w zakresie ładowania" - czytamy dalej.

  Projektowanymi przepisami objęte zostaną podręczne telefony komórkowe, tablety, aparaty cyfrowe, słuchawki nagłowne, zestawy słuchawkowe, podręczne konsole do gier wideo, przenośne głośniki, czytniki książek elektronicznych, klawiatury, myszy, przenośne systemy nawigacyjne, słuchawki douszne, laptopy. Jest to otwarty katalog urządzeń, który może zostać poszerzony przez Komisję Europejską, wskazano także.

  Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu to Ministerstwo Cyfryzacji; planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów: II kwartał 2024 r., podsumowano.

  (ISBnews)

 • 09.04, 08:51Rząd chce przyjąć w III kw. projekt noweli o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa 

  Warszawa, 09.04.2024 (ISBnews) - Rada Ministrów planuje przyjąć w III kwartale projekt nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw, wynika z informacji w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Celem jest wdrożenie zmian wprowadzonych przez dyrektywę NIS 2 oraz zareagowanie na pojawiające się nowe cyberzagrożenia, wyjaśniono.

  "Pojawianie się nowych cyberzagrożeń, jak również szybki wzrost katalogu usług publicznych dostępnych online, powodują, że instytucje publiczne jak i podmioty prywatne odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo będą zmuszone poświęcać coraz więcej środków na zapewnienie cyberbezpieczeństwa. Zmieniająca się sytuacja międzynarodowa oraz konieczność dostarczenia usług dużej grupie nowych klientów sprawia, że niezbędne jest dalsze wzmacnianie podmiotów krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Tą sytuację uwidaczniają statystyki zespołu CSIRT NASK" - czytamy w informacji w wykazie.

  W 2022 r. do zespołu CSIRT NASK zgłoszono ponad 39 000 incydentów cyberbezpieczeństwa, a w 2023 r. ponad 75 000 incydentów cyberbezpieczeństwa.

  "Dyrektywa NIS 2 i przepisy ją implementujące są odpowiedzią na dynamicznie zmieniającą się sytuację w cyberprzestrzeni. Dyrektywa NIS 2 zastąpiła dotychczasowy podział na operatorów usług kluczowych i dostawców usług cyfrowych" - czytamy dalej.

  Dyrektywa NIS 2 nakłada również szereg obowiązków na podmioty kluczowe i podmioty ważne.

  "Zmiany wprowadzone przez dyrektywę NIS 2 oraz pojawiające się nowe cyberzagrożenia powodują konieczność wprowadzenia stosownych zmian w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 913 i 1703), zwanej dalej 'KSC'. Istotne jest więc uspójnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa z rozwiązaniami europejskimi" - napisano w wykazie.

  Nowelizacja ustawy o KSC polega w szczególności na:

  1) rozszerzeniu katalogu podmiotów krajowego systemu cyberbezpieczeństwa o nowe sektory gospodarki;

  2) nałożeniu obowiązków z zakresu środków zarządzania ryzykiem na podmioty kluczowe i podmioty ważne w cyberbezpieczeństwie, zgodne z dyrektywą NIS 2;

  3) nałożeniu obowiązków z zakresu środków zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie, zgodne z dyrektywą NIS 2;

  4) wprowadzeniu możliwości zgłaszania incydentów przez podmioty kluczowe i podmioty ważne, za pomocą systemu teleinformatycznego ministra właściwego do spraw informatyzacji, do właściwych zespołów CSIRT sektorowych i CSIRT poziomu krajowego;

  5) utworzeniu zespołów CSIRT sektorowych, które będą wspierać podmioty kluczowe i podmioty ważne w obsłudze incydentów cyberbezpieczeństwa;

  6) wzmocnieniu kompetencji nadzorczych organów właściwych do spraw cyberbezpieczeństwa;

  7) wprowadzeniu nowych administracyjnych kar pieniężnych za niewykonanie obowiązków ustawowych przez podmioty kluczowe i podmioty ważne;

  8) wprowadzeniu Krajowego planu reagowania na incydenty i sytuacje kryzysowe w cyberbezpieczeństwie na dużą skalę;

  9) rozszerzeniu kompetencji ministra właściwego do spraw informatyzacji (organ ten będzie mógł dokonać, w drodze decyzji, prawnej identyfikacji dostawcy wysokiego ryzyka, będzie mógł też wydać polecenie zabezpieczające ze wskazaniem zachowania, które ograniczy skutki trwającego incydentu krytycznego), wymieniono w materiale.

  Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu to Ministerstwo Cyfryzacji; planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów: III kwartał 2024 r., podsumowano.

  (ISBnews)

 • 04.04, 14:47MC rozpoczęło prace nad implementacją Data Act do polskiego prawa 

  Warszawa, 04.04.2024 (ISBnews) - Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczęło prace nad implementacją Data Act, czyli Aktu w sprawie danych, do polskiego prawa i zaprasza do udziału w prekonsultacjach założeń wdrożenia, które potrwają do 30 kwietnia, podał resort.

  "Data Act, czyli Akt w sprawie danych jest jednym z unijnych aktów prawnych, który ma sprzyjać lepszemu wykorzystaniu potencjału stale rosnącej liczby danych w Europie i wspomóc tworzenie jednolitego rynku danych w UE. To cele zapowiedziane przez KE w Europejskiej strategii w zakresie danych w 2020 r. Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczyna prace nad implementacją Aktu do polskiego prawa i zaprasza do udziału w prekonsultacjach" - czytamy w komunikacie.

  Akt w sprawie danych wszedł w życie 11 stycznia 2024 r., a będzie stosowany od 12 września 2025 r. Podstawowym celem Data Act jest zapewnienie sprawiedliwego dostępu do danych i ich wykorzystania między poszczególnymi uczestnikami rynku w gospodarce cyfrowej, pobudzenie konkurencji na rynku danych oraz zwiększenie dostępności danych, wskazano w materiale.

  "Chcielibyśmy poznać państwa opinie dotyczące wyznaczenia właściwych organów odpowiedzialnych za stosowanie i egzekwowanie Data Act w następujących obszarach:

  1.    Czy powinien być wyznaczony jeden czy więcej właściwych organów odpowiedzialnych za stosowanie i egzekwowanie DA?

  2.    Czy nadzór nad stosowaniem i egzekwowaniem DA powinien być powierzony dotychczas istniejącym czy nowo powołanym organom?

  3.    W przypadku, gdy wskazane jest wyznaczenie wielu właściwych organów, które organy z dotychczas istniejących powinny odpowiadać za poszczególne części DA?

  4.    W przypadku, gdy wskazane jest wyznaczenie wielu właściwych organów, który z nich powinien pełnić rolę koordynatora danych, o którym mowa w art. 37 ust. 2 DA

  5.    Który z organów powinien pełnić rolę krajowego organu ds. współpracy międzynarodowej w kwestiach prawnych, o którym mowa w art. 32 ust. 3 DA?" - czytamy dalej.

  Data Act reguluje wymianę danych między przedsiębiorstwami, między przedsiębiorstwami a konsumentami oraz między przedsiębiorstwami a administracją publiczną. Aspekty, które reguluje Data Act to:

  •    umożliwienie dostępu i wykorzystania danych generowanych przez urządzenia tzw. Internetu rzeczy przez ich użytkowników;

  •    ustanowienie horyzontalnych przepisów regulujących przypadki obowiązkowej wymiany danych między przedsiębiorcami w sytuacjach, kiedy obowiązek udostępnienia danych wynika z prawa unijnego;

  •    przeciwdziałanie nieuczciwym postanowieniom umownym między przedsiębiorstwami w zakresie dostępu do danych i ich wykorzystywania;

  •    przyjęcie zasad umożliwiających organom sektora publicznego dostęp i wykorzystanie danych, którymi dysponuje sektor prywatny i które są niezbędne w wyjątkowych okolicznościach;

  •    wprowadzenie środków ułatwiających zmianę dostawców usług przetwarzania danych w chmurze oraz wprowadzenie standardów interoperacyjności danych i usług przetwarzania danych, wyjaśniono także.

  "Choć DA, jako rozporządzenie unijne, jest stosowany bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich, to poziom ujednolicenia regulacji nie jest pełny. W celu zapewnienia jego pełnego stosowania konieczne jest przyjęcie dodatkowych przepisów krajowych. Zakres uregulowania krajowego obejmować będzie zapewnienie odpowiedniego otoczenia instytucjonalno-organizacyjnego oraz regulacyjnego" - wyjaśniono też w informacji.

  (ISBnews)

 • 03.04, 09:57Gawkowski: Strategię cyfrową przedstawimy dla Polski do konsultacji po wakacjach 

  Warszawa, 03.04.2024 (ISBnews) - Ministerstwo Cyfryzacji planuje zaprezentować do konsultacji po wakacjach strategię cyfrową dla Polski, zapowiedział wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

  "Przed nami to, co zostanie uchwalone - czyli realizacja ustaw - ale jednocześnie zapowiedzi dotyczące nowych, bardzo ważnych dla polskiego państwa projektów, m.in. dotyczących sztucznej inteligencji i dotyczących też budowania zakresu kompetencji cyfrowych i przede wszystkim - strategia cyfrowa. Ta strategia cyfrowa zostanie przedstawiona po wakacjach, również do konsultacji społecznych" - powiedział Gawkowski podczas konferencji prasowej.

  "Chcemy, żeby w 2025 roku były jasne wytyczne dotyczące tego, jak i gdzie Polska widzi swoje cele cyfrowe w następnych latach, jak i gdzie powinniśmy 'dodać gazu', a co powinno być naszym elementem takiego mocnego w Europie chwalenia się z osiągnięć, które już za nami. I przede wszystkim - odpowiedzi na pytania: jak dobrze wykorzystać energię biznesu, odpowiedzialność obywateli i pracę resortu na rzecz budowania silnej kompetencyjnie marki - cyfrowa Polska. Bo to jest dla nas coś, co stanowi fundament takiego pozytywnego myślenia o przyszłości" - dodał wicepremier.

  We wczorajszej rozmowie z "Rzeczpospolitą" Gawkowski przypomniał o rozpoczęciu prac Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji, który przygotowuje m.in. założenia do strategii cyfryzacji Polski, którą rząd chce przyjąć za kilka miesięcy.

  (ISBnews)

 • 02.04, 12:09MC rozpoczęło prace nad implementacją Aktu o AI do polskiego prawa 

  Warszawa, 02.04.2024 (ISBnews) - Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczęło prace nad implementacją Aktu o Sztucznej Inteligencji (przyjęte przez Europarlament 13 marca) do polskiego prawa i zaprasza do udziału w prekonsultacjach założeń wdrożenia, które potrwają do 23 kwietnia, podał resort. Nowe unijne prawo wymaga wdrożenia w państwach członkowskich.

  13 marca 2024 roku Parlament Europejski zatwierdził nowe rozporządzenie. Akt o Sztucznej Inteligencji to pierwsze tego typu prawo na świecie, które w sposób całościowy ma uregulować sektor AI. Regulacja bazuje na podejściu opartym o ryzyko, uzależniając obowiązki dostawców i podmiotów wdrażających modele i systemy AI od potencjalnego ryzyka wyrządzenia szkód obywatelom, społeczeństwom i gospodarkom, przypomniano.

  "Unijne rozporządzenie wymaga od państw członkowskich przystosowania krajowych systemów prawnych, które pozwolą zrealizować nowe reguły w praktyce. Chcąc jak najlepiej przygotować Polskę do tego procesu, Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczyna proces szerokiego konsultowania prac nad projektem wdrożenia nowego prawa" - czytamy w komunikacie.

  Na pierwszym etapie konsultacji Ministerstwo Cyfryzacji chce uzyskać wstępną opinię interesariuszy sektora AI dotyczących kierunków wprowadzania Aktu do polskiego systemu prawnego. W tym celu poprosiło o podzielenie się uwagami poprzez odpowiedź na 4 pytania (czeka na nie do 23 kwietnia):

  1. Czy w związku z wdrożeniem Aktu powinien powstać w polskim porządku prawnym zupełnie nowy, przeznaczony temu obszarowi organ nadzoru rynku czy też może tę funkcję powinny pełnić obecnie istniejące organy lub organ?

  2. Czy w związku z wdrożeniem Aktu funkcja organu notyfikującego powinna być pełniona przez obecnie istniejący podmiot lub podmioty publiczne czy też przez nowy, powołany w tym celu podmiot?

  3. Czy w związku z wdrożeniem Aktu funkcję organu nadzoru rynku oraz organu notyfikującego powinny być realizowane przez tę samą instytucję czy też poprzez niezależne od siebie organy na zasadzie współpracy opartej na podziale zadań?

  4. Jakie kategorie interesariuszy - np. organów, instytucji, organizacji, przedsiębiorstw, grup społecznych, kategorii obywateli i in. - powinny być traktowane priorytetowo w zakresie działań komunikacyjnych i edukacyjnych w związku z procesem wchodzenia w życie europejskiego rozporządzenia dot. sztucznej inteligencji?

  (ISBnews)

 • 26.03, 17:46Prezydent podpisał ustawę umożliwiającą płatność na usługi powszechne dla Poczty Polskiej 

  Warszawa, 26.03.2024 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy Prawo pocztowe, która ma na celu umożliwienie wypłaty Poczcie Polskiej wstępnej płatności na poczet finansowania kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych przed wydaniem przez Komisję Europejską decyzji w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej w tym zakresie, podała Kancelaria Prezydenta.

  "Minister właściwy do spraw łączności może uruchomić wstępną płatność na poczet finansowania kosztu netto świadczenia usług powszechnych przed wydaniem decyzji KE, o której mowa w art. 109 ust. 4. ustawy - Prawo Pocztowe. Wstępna płatność na poczet finansowania kosztu netto świadczenia usług powszechnych jest finansowana z budżetu państwa w formie dotacji celowej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych" - czytamy w informacji.

  "Art. 2 ustawy nowelizuje ustawę z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo pocztowe wprowadzając podwyższenia maksymalnego limitu wydatków budżetu państwa przeznaczonego na finansowanie kosztu netto w latach 2024 i 2025. Na rok 2024 będzie to 750 mln zł, a w roku 2025 będzie to 1 302 mln zł" - czytamy dalej.

  Po wydaniu pozytywnej decyzji przez Komisję Europejską wypłacona wstępna płatność ma podlegać weryfikacji co do zgodności z warunkami określonymi w tej decyzji. Natomiast w przypadku wydania przez Komisję Europejską decyzji negatywnej wypłacone środki mają zostać zwrócone, zastrzeżono.

  Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

  (ISBnews)