ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 22.01, 16:13Huawei: Nowy projekt ustawy o KSC nadal nie uwzględnia uwag z rynku 

  Warszawa, 22.01.2021 (ISBnews) - Nowy projekt noweli ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC) jest "kosmetycznie lepszy" od poprzedniego, ale nadal nie uwzględnia najważniejszych zgłoszonych w toku konsultacji uwag, ocenił w rozmowie z ISBnews Regional Cyber Security Officer CEE & Nordics, Huawei Rafał Jaczyński.

  "Właśnie został przedstawiony został długo wyczekiwany, kolejny projekt noweli ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. W chwili obecnej jest kosmetycznie lepiej, niż kiedy pierwszy projekt zmian ujrzał światło dzienne, ale daleko mu jeszcze do akceptowalnego kompromisu, przede wszystkim dlatego, że nie uwzględnił najważniejszych zgłoszonych w toku konsultacji uwag" - powiedział ISBnews Jaczyński.

  W jego ocenie, projekt nadal zawiera liczne rozwiązania, które wywołują poważne zastrzeżenia z punktu widzenia podstawowych zasad prawa.

  "Wbrew komentarzom projektodawców do uwag z konsultacji publicznych, kryteria oceny nie opierają się na kryteriach technicznych, w szczególności na modelu certyfikacji produktów. Obecny projekt wśród kryteriów oceny nadal przewiduje kryteria całkowicie subiektywne, np. stopień i rodzaj powiązań pomiędzy dostawcą sprzętu lub oprogramowania i z danym państwem, czy zdolności ingerencji tego państwa w swobodę działalności gospodarczej dostawcy sprzętu lub oprogramowania. W dalszym ciągu z oceny zostały wyłączone państwa NATO nie będące członkami Unii Europejskiej - co wprowadza dodatkową nierówność w traktowaniu podmiotów gospodarczych" - dodał przedstawiciel Huawei.

  W jego ocenie, warto przypomnieć, że dostawca rozwiązań zarządzania infrastrukturą informatyczną, za pomocą których naruszone zostało bezpieczeństwo newralgicznych systemów rządowych i komercyjnych na całym świecie nie zostałby na podstawie przewidzianych w projekcie kryteriów uznany za dostawcę wysokiego ryzyka.

  "Poważne wątpliwości budzi ponadto fakt, że w sposób uznaniowy, bez odpowiedniej weryfikacji technicznej i rynkowej, została przygotowana lista kategorii funkcji krytycznych dla bezpieczeństwa sieci i usług. Skutki takiego podejścia mogą być paradoksalne - według zaproponowanej klasyfikacji, urządzeniem krytycznym dla bezpieczeństwa państwa może być np. hotspot Wi-Fi. Bieżący projekt jako jeden z krytycznych dla bezpieczeństwa elementów infrastruktury klasyfikuje też stacje bazowe komórkowych sieci radiowej. Jest to podejście wyjątkowo restrykcyjne i bardzo asekuracyjne, nie znajdujące potwierdzenia ani w przygotowanej w ramach EU analizie ryzyka, ani w 5G Toolbox - jest to tak naprawdę ewenement w skali globalnej. A operatorzy na wymianę krytycznego sprzętu wciąż mają 5 lat, mimo licznych apeli z rynku o wydłużenie tego terminu" - wymienił Jaczyński.

  Zaznaczył, że w działających przejrzyście państwach tego rodzaju lista jest tworzona nie poprzez ogłoszenie w ustawie, ale - jak pokazuje praktyka w innych krajach, np. Niemczech lub Finlandii - jest przygotowywana przez regulatora rynku telekomunikacyjnego, we współpracy z organami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo.

  "Następnie lista ta jest poddawana konsultacjom rynkowym, przedsiębiorcy telekomunikacyjni mogą zgłaszać do niej uwagi. Lista podlega modyfikacjom, jest ciągle aktualizowana i dostępna na stronie internetowej organu regulacyjnego. Nie rozumiem, dlaczego nasze ministerstwo obawia się merytorycznej rozmowy z uczestnikami rynku. Przygotowanie ustawy w ten sposób pozwala na zadanie pytania o rzeczywisty cel przeprowadzania takiej oceny dostawców, zwłaszcza przy utajnieniu prac i dostępu do ich wyników oraz ograniczeniu skutecznych możliwości odwołania się od nich. Żeby nie być gołosłownym - według projektu, skarżącemu doręcza się tylko odpis wyroku z tą częścią uzasadnienia, która nie wymaga utajnienia ze względu na ochronę informacji niejawnych. Podmiot nie ma więc dostępu do pełnej dokumentacji w swojej własnej sprawie. Wyłączono także sądową możliwość wstrzymania na czas postępowania wykonalności decyzji w sprawie dostawcy określonego mianem wysokiego ryzyka - decyzja ta zawsze podlega rygorowi natychmiastowej wykonalności. Zupełnie nieakceptowalne jest też wyłączenie dostawcy z uczestnictwa w analizie" - wymienił przedstawiciel Huawei.

  Podkreślił jednocześnie, żeby przeanalizować bezpieczeństwo produktów lub oprogramowania, trzeba przede wszystkim je mieć.
  "Niestety, bez współpracy z dostawcą można je co najwyżej ukraść, bo analiza może dotyczyć rozwiązań, którymi nie dysponuje jeszcze żaden z klientów. Analogicznie wygląda kwestia dostępu do informacji, niezależnie od faktu, że dostawca posiada najbardziej szczegółowe informacje na temat swoich produktów i powinien mieć możliwość ich dostarczenia, próba uzyskiwania informacji z innych źródeł może oznaczać naruszanie praw własności intelektualnej. Czy do tego zostało powołane Kolegium ds. Cyberbezpieczeństwa? Podsumowując, choć przedstawiony niedawno projekt i jest nieco lepszy niż ten sprzed pół roku. Szkoda jednak, że większości merytorycznych uwag nie uwzględniono" - podsumował Jaczyński.

  Chiński koncern Huawei to czołowy podmiot w dostarczaniu najnowszych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) na świecie.

  (ISBnews)

   

 • 22.01, 11:32Prezydent podpisał ustawę o wsparciu dla morskich farm wiatrowych 

  Warszawa, 22.01.2021 (ISBnews) - Prezydent podpisał ustawę 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, podała Kancelaria Prezydenta.

  "Celem przyjętych rozwiązań jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, przy jednoczesnym spełnianiu wymogów środowiskowych i rozwijaniu gospodarki narodowej w sektorach powiązanych z budową i eksploatacją morskich farm wiatrowych. Zaproponowany w niniejszej ustawie mechanizm wsparcia, a także usprawnienia procedur administracyjnych i regulacje wspierające wymianę informacji pomiędzy podmiotami planującymi inwestycje w zakresie morskich farm wiatrowych, a przedsiębiorcami, którzy mogliby świadczyć usługi i dostawy na ich rzecz, przyczyni się do realizacji założonych celów w sposób efektywny, zarówno ekonomicznie jak i organizacyjnie" - czytamy w komunikacie.

  Głównymi elementami ustawy są: dwufazowy system wsparcia, usprawnienia w zakresie procedur administracyjnych, przyjęte zasady dotyczące przyłączania wytwórców do sieci elektroenergetycznej oraz rozporządzania wyprowadzaniem mocy z morskich farm wiatrowych, jak również rozwój lokalnego łańcucha dostaw. Model wsparcia przewidziany w ustawie opiera się na koncepcji tzw. dwustronnego kontraktu różnicowego, który jest także stosowany w przypadku obecnie funkcjonującego systemu wsparcia OZE. Wytwórcy energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, którzy wejdą do systemu wsparcia, uzyskają prawo do pokrycia tzw. ujemnego salda.

  "W ustawie uregulowano również wyjątki od stosowania wybranych przepisów regulujących poszczególne etapy procesu inwestycyjnego w zakresie morskich farm wiatrowych (m.in. w zakresie pozwoleń na budowę sztucznych wysp, decyzji środowiskowej, pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie morskiej farmy wiatrowej). Usprawnienia te mają na celu znaczące przyspieszenie i ułatwienie prowadzenia inwestycji w zakresie morskich farm wiatrowych" - czytamy dalej.

  Ustawa wprowadza także dwa nowe obowiązki dla wytwórców, mające stymulować rozwój lokalnego łańcucha dostaw. Wytwórcy zobowiązani zostali do przedstawiania w procesie wnioskowania o przyznanie prawa do pokrycia ujemnego salda w pierwszej fazie systemu wsparcia lub w prekwalifikacji do aukcji, planu łańcucha dostaw materiałów i usług w procesie budowy i eksploatacji morskiej farmy wiatrowej, uwzględniającego stan zaawansowania prac przy budowie morskiej farmy wiatrowej na dzień sporządzenia tego planu. W dalszej kolejności, wytwórcy będą mieli obowiązek składania sprawozdań z realizacji planu. Wytwórca będzie miał również obowiązek przeprowadzić dialog techniczny z zainteresowanymi uczestnikami rynku (potencjalnymi dostawcami i wykonawcami) przed przedłożeniem Prezesowi URE zaktualizowanego planu łańcucha dostaw materiałów i usług.

  Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów wprowadzających upoważnienie dla Rady Ministrów do obniżenia, w drodze rozporządzenia, parametrów aukcji, w zakresie maksymalnej mocy zainstalowanej energii elektrycznej morskich farm wiatrowych, w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa funkcjonowania krajowego systemu energetycznego, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r., podano także.

  (ISBnews)

   

 • 22.01, 10:03Sejm przyjął nowelizację prawa o ruchu drogowym 

  Warszawa, 22.01.2021 (ISBnews) - Sejm przyjął nowelizację prawa o ruchu drogowym, zakładającą pierwszeństwo pieszych przy wchodzeniu na przejście oraz zakazującą jazdy na tzw. zderzaku na autostradach i drogach ekspresowych. Za nowelą opowiedziało się 423 posłów, 22 było przeciwnych, wstrzymało się 4 osoby.

  Wcześniej posłowie odrzucili większość zaproponowanych poprawek.

  Zgodnie z nowelizacją, obniżona zostanie także dopuszczalna prędkość pojazdów na obszarze zabudowanym w godzinach nocnych - do 50 km/h.

  Obecne przepisy nakazują kierowcom zbliżającym się do przejścia dla pieszych zachowanie szczególnej ostrożności i ustąpienia pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu. Po zmianach, kierowca pojazdu, który zbliża się do przejścia dla pieszych będzie musiał - poza zachowaniem szczególnej ostrożności i ustąpieniem pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych:  zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego; ustąpić pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście.

  Nowe rozwiązanie wymusi na kierowcach obowiązek dokładnej obserwacji nie tylko przejścia dla pieszych, ale i jego okolicy. Kierowcy będą musieli stworzyć możliwość bezpiecznego przejścia przez jezdnię, zarówno dla pieszych znajdujących się na przejściu, jak również dla tych, którzy wchodzą na przejście. Przepis dotyczący pierwszeństwa przy wchodzeniu na przejście przez pieszych nie będzie dotyczył tramwajów. Droga hamowania przeciętnego tramwaju z kompletem pasażerów jest bowiem kilkukrotnie dłuższa niż jadącego z tą samą prędkością samochodu osobowego.

  Ponadto, rozszerzono dotychczasowy obowiązek zachowania przez pieszego szczególnej ostrożności podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, również na pieszego wchodzącego na jezdnię lub torowisko.

  Zgodnie z nowelizacją, w trakcie wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię albo torowisko (także w obrębie usytuowanych tam przejść) pieszych obowiązywał będzie zakaz korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych - w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu.

  Zmniejszona zostanie też dopuszczalna prędkość pojazdów na obszarze zabudowanym w godzinach nocnych. Obecnie wynosi ona 60 km/h w godzinach 23:00-5:00 oraz 50 km/h w pozostałych godzinach. Po zmianach, dopuszczalna prędkość pojazdów na obszarze zabudowanym ma wynosić 50 km/h - bez względu na porę doby.

  Zakazana będzie też jazda na tzw. 'zderzaku'. Niezachowanie odległości między pojazdami jest jedną z głównych przyczyn wypadków na drogach ekspresowych i autostradach. Na autostradach i drogach ekspresowych bezpieczna odległość między pojazdami wynosić będzie połowę aktualnej prędkości. Oznacza to, że kierowca jadący 100 km/h będzie musiał poruszać się 50 m za poprzedzającym samochodem, a 120 km/h - 60 m.

  Obowiązek zachowywania bezpiecznej odległości między pojazdami na drogach ekspresowych i autostradach nie będzie dotyczył przypadków, w których kierowca wykonuje manewr wyprzedzania.

  (ISBnews)

 • 22.01, 09:50Sejm przyjął część poprawek Senatu do nowelizacji ustawy COVID-owej  

  Warszawa, 22.01.2021 (ISBnews) - Sejm przyjął część poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zakładającą wsparcie dla przewoźników autobusowych, branży lotniczej, kinematograficznej i energetycznej. Wprowadził też do tej noweli szereg poprawek.

  Sejm przyjął m.in. poprawkę, zakładającą skrócenie okresu obowiązywania ograniczeń dotyczących stosowania przez kredytodawców maksymalnych wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu.

  Dookreślił też termin składania wniosków o zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, przez podmioty prowadzące określoną działalność w zakresie kultury albo na rzecz muzeów, a także prowadzące muzea nie będące instytucją kultury, wpisane do wykazu muzeów.

  Ponadto część poprawek ma charakter redakcyjny i doprecyzowujący.

  Nowela wprowadza możliwość przekazywania środków finansowych w celu przeciwdziałania skutkom COVID-19 operatorom publicznego transportu zbiorowego, którzy wykonują przewozy inne niż wojewódzkie, międzywojewódzkie oraz międzynarodowe przewozy w transporcie kolejowym. Ułatwienia mają dotyczyć też podmiotów działających w branży lotniczej, przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego.

  Wsparcie dla branży kulturalnej ma dotyczyć m.in. produkcji filmowej, promocji czy stypendiów. Minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu będzie ma przekazać Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej 120 mln zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID­-19.

  W sytuacjach szczególnych, wytwórcy ciepła oraz przedsiębiorstwa przesyłające i dystrybuujące ciepło będą mogły skorzystać z kryzysowego zarządzania przedsiębiorstwem i nakładać dodatkowe rygory na pracowników, aby zapewnić bezpieczeństwo energetyczne i dostawę ciepła do odbiorców. Nowela przedłuża okres obowiązywania wydanych świadectw potwierdzających posiadanie kwalifikacji w zakresie eksploatacji sieci oraz urządzeń i instalacji oraz możliwość zdalnego przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego te kwalifikacje do 180 dni po ustaniu stanu epidemii.

  Nowela zakłada też ulgi w transporcie kolejowym i autobusowym dla tzw. ozdrowieńców, którzy zdecydowali się oddać krew lub osocze, aby leczyć innych zakażonych na COVID-19.

  Wprowadzono zmiany ułatwiające funkcjonowanie uczelni i szkół wyższych, dotyczące np. praktyk zawodowych wymaganych na studiach o profilu praktycznym.

  W ustawie znalazł się także przepis wprowadzający wyjątek do przepisów dot. wstrzymania wykonania tytułu wykonawczego nakazującego opróżnienie lokalu mieszkalnego (w okresie pandemii), w sytuacji gdy nastąpiło wywłaszczenie lub przejęcie z mocy prawa nieruchomości celem realizacji inwestycji celu publicznego (drogi, koleje, lotniska).

  Nowela doprecyzowuje zasady ubiegania się o rekompensatę kosztów płacy niepełnosprawnego pracownika; sposób obliczania przez pracodawcę proporcji liczby dni przestoju oraz spadku przychodu z działalności wytwórczej lub usługowej. Zmienia katalog dokumentów potwierdzających spadek przychodów z działalności wytwórczej lub usługowej, a także wydłuża termin składania przez pracodawcę wniosku o rekompensatę kosztów płacy do 2 miesięcy, licząc od końca miesiąca, którego dotyczy wniosek

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

  (ISBnews)

   

   

 • 22.01, 09:07Sejm odrzucił senackie veto do ustawy o rezerwach strategicznych 

  Warszawa, 22.01.2021 (ISBnews) - Sejm odrzucił senackie veto do ustawy o rezerwach strategicznych, która ma zmodyfikować system rezerw strategicznych i zastąpienie Agencji Rezerw Materiałowych (ARM) Rządową Agencją Rezerw Strategicznych (RARS). Za odrzuceniem veta opowiedziało się 238 posłów, 213 było przeciwnych, a 4 wstrzymało się od głosu.

  Ustawa zakłada przejście Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych pod nadzór prezesa Rady Ministrów, który jest konstytucyjnym organem nadzoru Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, przewodniczy Rządowemu Zespołowi Zarządzania Kryzysowego. Obecnie nadzór nad tym systemem pełni minister właściwy do spraw energii.

  W ustawie określone zostały m.in. zasady udostępniania specjalistycznego sprzętu medycznego oraz technicznego (odpłatnie lub nieodpłatnie), uregulowano także możliwości utrzymywania rezerw strategicznych na podstawie nowych rodzajów umów zawieranych przez Agencję.

  Zgodnie z ustawą asortyment i ilości rezerw określać ma Rządowy Program Rezerw Strategicznych, opracowywany przez prezesa Rady Ministrów we współpracy z Agencją na okres 5 lat. Program będzie mógł być aktualizowany, chociaż nie wskazano w jakim okresie. (Dotychczas mógł być aktualizowany corocznie). Podmioty uczestniczące w opracowywaniu programu miałyby obowiązek przeglądu i oceny jego skuteczności.

  Uregulowano także szczególny tryb udostępniania rezerw na potrzeby ministra obrony narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ministra sprawiedliwości oraz szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w sytuacji jednoczesnego wystąpienia bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa i obronności państwa bądź innego zdarzenia warunkującego tworzenie rezerw strategicznych.

  W sytuacji, gdy wystąpiło zagrożenie bezpieczeństwa państwa, obronności, porządku, zdrowia publicznego lub klęska żywiołowa byłoby możliwe wyłączenie prawa zamówień publicznych. Wówczas prezes Rady Ministrów miałby prawo do wydawania decyzji do tworzenia rezerw poza rządowym programem, wskazując że wystąpiło zagrożenie.

  Ustawa zakłada usprawnienie i optymalizację likwidacji rezerw; poszerzenie sposobów likwidacji rezerw poprzez wprowadzenie innych form sprzedaży likwidowanych rezerw, tj. sprzedaż na giełdzie towarowej oraz sprzedaż w drodze aukcji, a także trybie wskazanym przez prezesa Rady Ministrów określonym podmiotom, o ile będzie to wynikać z decyzji likwidacyjnej. Planowane jest poszerzenie katalogu podmiotów, którym Agencja będzie mogła nieodpłatnie przekazać asortyment zlikwidowanych rezerw o podmioty, których cele statutowe uzasadniają decyzję o nieodpłatnym przekazaniu.

  Regulacja modyfikuje i poszerza zakres zadań Agencji m.in. o dokonywanie zakupów, magazynowania, dystrybucji lub wydawania określonych asortymentów towarów w imieniu i na rzecz zlecających te działania. Chodzi o usprawnienie wydawania rezerw i dystrybuowania ich w oparciu własne lub wynajęte zdolności logistyczne do odbiorcy końcowego, a także usunięcie wątpliwości interpretacyjnych związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Agencji.

  Do nowych zadań Agencji dodano także możliwość wykonywania zadań powierzonych Agencji przez prezesa Rady Ministrów w sytuacji nieprzewidzianych i nagłych zagrożeń.

   (ISBNews)

 • 22.01, 09:03Sejm skierował projekt nowelizacji ustawy o działach admin. do prac w komisji 

  Warszawa, 22.01.2021 (ISBnews) - Sejm skierował projekt nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej, którego celem jest dostosowanie struktury administracji do nowej zrekonstruowanej struktury Rady Ministrów, do dalszych prac w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Za wnioskiem o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu opowiedziało się 219 posłów, 234 było przeciwnych, 1 wstrzymał się od głosu.

  "Proponowane przepisy mają na celu dostosowanie struktury administracji rządowej do nowej zrekonstruowanej struktury Rady Ministrów, będącej odpowiedzią na wyzwania wywołane pandemią koronawirusa. Zmiany te mają na celu zwiększenie efektywności działania administracji rządowej. Skonsolidowanie procesu decyzyjnego w gestii mniejszej liczby członków Rady Ministrów wymaga korekt optymalizujących w działach administracji rządowej, natomiast analiza zadań specyfiki administracji rządowej wskazuje na potrzebę reorganizacji w obrębie działów administracji rządowej" – powiedział zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Rafał Siemianowski  w trakcie debaty.

  Projekt zakłada wyodrębnienie trzech nowych działów administracji: geologia, leśnictwo i łowiectwo oraz Centrum Administracyjne Rządu, określa także zakres spraw objętych nowymi działami, umożliwiając ich elastyczne przypisywanie do kompetencji konkretnego ministra w zależności od potrzeb.

  Wyodrębnienie działu geologia ma nastąpić z działu środowisko. Jest to konieczne ze względu na złożoność i interdyscyplinarność tych zagadnień. Dział będzie obejmował gospodarowanie surowcami kopalnymi i zapewnienie bezpieczeństwa państwa w zakresie surowców kopalnych.

  Także z działu środowisko nastąpi wyodrębnienie nowego działu leśnictwo i łowiectwo (będzie to wymagało zmian m.in. w ustawie o lasach, w ustawie prawo łowieckie, oraz w ustawie o leśnym materiale rozmnożeniowym).

  Centrum Administracyjne Rządu ma zajmować się określaniem strategicznych kierunków rozwoju państwa i oceny funkcjonalności jego struktur, analiz skutków społeczno-gospodarczych projektowanych regulacji, polityki kadrowej w administracji oraz polityki informacyjnej Rady Ministrów i prezesa Rady Ministrów.

  Do działu gospodarka mają zostać przypisane sprawy z zakresu nowych technologii. Konsekwencją tego jest zmiana organu właściwego w zakresie Centrum Łukasiewicz oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) – z ministra nauki i szkolnictwa wyższego na ministra właściwego do spraw gospodarki.

  Do działu klimat zostaną wprowadzone sprawy,  dotyczące kształtowania gospodarki neutralnej klimatycznie ze względu na nieustannie wzrastające znaczenie kwestii neutralności klimatycznej.

  Projekt zakłada także zmiany w ustawie o Radzie Ministrów;  obsługa Rady Legislacyjnej ma zostać przeniesiona z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM) do Rządowego Centrum Legislacji (RCL). Ma też powstać Rządowe Centrum Analiz.

  Prace nad nowym projektem zaczęły się po zawetowaniu przez prezydenta Andrzeja Dudę poprzedniej nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej.

  (ISBNews)

 • 22.01, 08:32Sejm skierował do komisji projekt noweli ustawy o podatku akcyzowym  

  Warszawa, 22.01.2021 (ISBnews) - Sejm skierował projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, zakładający uszczelnienie systemu podatkowego w zakresie obrotu towarami akcyzowymi do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych. Za wnioskiem o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu opowiedziało się 195 posłów, 256 było przeciwnych, a 1 wstrzymał się od głosu.

  "Projekt [nowelizacji] ustawy zawiera pakiet kilkunastu rozwiązań, które mają na celu uszczelnienie systemu podatkowego w zakresie obrotu towarami akcyzowymi, w szczególności skażonym alkoholem etylowym, wyrobami energetycznymi, suszem tytoniowym, paliwami opałowymi i żeglugowymi oraz sprowadzanymi do Polski samochodami osobowymi" – powiedział w trakcie sejmowej debaty wiceminister finansów Jan Sarnowski.

  Podkreślił, że od przyszłego roku, podobnie jak od kilku lat w przypadku rozliczeń VAT-u, również w akcyzie przedsiębiorcy składać będą deklaracje nie na papierze, a elektronicznie. Ma to umożliwić automatyczną analizę deklaracji przy pomocy stosowanych przez administrację algorytmów, dzięki czemu urząd szybciej będzie szybciej wydawać także decyzje i wykryć błędne rozliczenia czy nadużycia.

  Zmiany mają też ograniczyć używanie niżej opodatkowanego oleju opałowego do celów napędowych, np. w samochodach. Teraz jakość paliwa pod kątem jego pochodzenia badać będzie nie tylko Krajowa Administracja Skarbowa (KAS), ale również Inspekcja Handlowa.

  Urzędy będą mogły łatwiej odmówić wydania zezwolenia akcyzowego, gdy pojawia się  uzasadnione podstawy by sądzić, że wnioskujący nie będzie płacił akcyzy, np. gdy nie ma środków ani doświadczenia, które pozwoliłyby mu na prowadzenie działalności, którą deklaruje urzędowi.

  Nowelizacja zakłada także rejestrację podmiotów nabywających wyroby zawierające alkohol etylowy o mocy powyżej 50%.

  Pozostałe rozwiązania to uszczelnienie system uzyskiwania oraz cofania zezwoleń akcyzowych, umożliwienie prowadzenia działalności na podstawie posiadanych zezwoleń akcyzowych, pomimo powstania zaległości w podatkach, pod warunkiem złożenia odpowiedniego zabezpieczenia.

  (ISBnews)

 • 22.01, 08:27Sejm skierował do komisji projekt ustawy o rozpatryw. reklamacji i sporów rynku  

  Warszawa, 22.01.2021 (ISBnews) - Sejm skierował projekt ustawy o rozpatrywaniu reklamacji i sporów klientów podmiotów rynku finansowego oraz o Funduszu Edukacji Finansowej do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych.  Projekt zakłada m.in. przekazanie kompetencji Rzecznika Finansowego do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) i przyznanie tej instytucji nowych uprawnień.

  Za wnioskiem o jego odrzucenie w pierwszym czytaniu opowiedziało się 206 posłów, przeciw było 233 wstrzymało się 12.

  " Chodzi nie o to, aby była instytucja, do której można zwrócić się o pomoc, […tylko chodzi o to, po pierwsze, żeby ta pomoc, jeśli jest potrzebna, była udzielona w sposób szybki, ale przede wszystkim skuteczny, ale też najważniejsza jest kontrola aprioryczna, czyli niedopuszczanie do sytuacji, w których interesy klientów podmiotów rynku finansowego są naruszone. Rzecznik finansowy w obecnej swojej formie działania niestety działa tylko ex post, i to działa ex post nieskutecznie" – tłumaczył w trakcie sejmowej debaty wiceminister finansów Piotr Patkowski.

  Projekt zakłada przyznanie prezesowi UOKiK nowych kompetencji, dotyczących ochrony klientów podmiotów rynku finansowego, w tym m.in. możliwość interwencji w sprawach indywidualanych, wynikających ze składania reklamacji, tj. kiedy klient zgłasza zastrzeżenia, dotyczące usług świadczonych przez podmiot rynku finansowego.

  Planowane jest rozszerzenie dostępnych źródeł informacji na temat naruszeń występujących na rynku finansowym, co ma pozwolić na jego lepszy monitoring i przełożyć się na zwiększenie efektywności postępowań w sprawach ochrony zbiorowych interesów konsumentów, a także bardziej efektywne i adekwatne wykorzystywanie instrumentów, którymi dysponuje prezes UOKiK.

  Ponadto, zgodnie z projektowanymi rozwiązaniami, postępowania z zakresu pozasądowego rozpatrywania sporów prowadzić będzie koordynator do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego działający przy prezesie Urzędu.

  Projekt zakłada także utworzenie nowego Funduszu Edukacji Finansowej (FEF), który ma być państwowym funduszem celowym. Dysponentem FEF ma być prezes Urzędu. Zlikwidowany zostanie dotychczasowy Fundusz Edukacji Finansowej działający na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Dysponentem FEF ma być prezes Urzędu.

  Środki Funduszu Edukacji Finansowej mają być przeznaczone na działania w zakresie edukacji finansowej, takie jak opracowywanie i realizacje strategii edukacji finansowej oraz programów edukacyjnych, organizowanie kampanii edukacyjnych i informacyjnych, wydawanie publikacji popularyzujących wiedzę dotyczącą funkcjonowania rynku finansowego oraz wspieranie projektów edukacyjnych i promocyjnych z zakresu finansów i rynku finansowego.

  Środkami Funduszu objęte będą także wpływy z tytułu kar pieniężnych nakładanych przez prezesa UOKiK za naruszenie obowiązków związanych z procedurą reklamacyjną.

  (ISBnews)

   

 • 21.01, 18:32Sejm przyjął ustawę dot. 14. świadczenia emerytalno-rentowego 

  Warszawa, 21.01.2021 (ISBnews) - Sejm przyjął ustawę o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, zakładającą wypłatę 14. świadczenia emerytalno-rentowego w wysokości najniższej emerytury dla osób, których emerytura nie przekracza 2,9 tys. zł.

  Za ustawą głosowało 420 posłów, przeciw  było 19, a wstrzymało się 12 osób. Wcześniej posłowie odrzucili wszystkie poprawki.

  Ustawa zakłada wypłatę w IV kwartale 2021 r. kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów (obok tzw. 13. emerytury, która ma być wypłacana w II kwartale 2021 r.).

  Świadczenie ma zostać wypłacone dla ok. 9,1 mln świadczeniobiorców (ok. 93,7% pobierających emerytury bądź renty).

  "Jak wynika z wyliczeń 7,9 mln osób otrzyma pełną dopłatę, czyli kwotę najniższej emerytury. Po przyjęciu waloryzacji będzie to co najmniej 1 250 zł. Około 1,2 mln osób skorzysta z części świadczenia, jeżeli ich emerytura kwotę 2,9 tys. zł i około 500 tys. osób o najwyższych dochodach świadczenie to nie obejmie" - powiedział wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed podczas sejmowej debaty.

  Osoby pobierające wyższe emerytury skorzystają natomiast na waloryzacji (procentowej) i z 13. emerytury. 

  Świadczenie ma przysługiwać w wysokości:

  • kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca 2021 r. - dla osób, których wysokość świadczenia podstawowego, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, nie przekracza kwoty 2,9 tys. zł,
  • kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca 2021 r., pomniejszonej o kwotę różnicy pomiędzy kwotą wysokości świadczenia podstawowego, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, a kwotą 2,9 tys. zł, nie więcej niż o kwotę najniższej emerytury - dla osób, których wysokość świadczenia podstawowego, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, przekracza kwotę 2,9 tys. zł.

  Środki na wypłatę 14. emerytury mają pochodzić z Funduszu Solidarnościowego. Na ten cel przeznaczono 10,6 mld zł.

  (ISBnews)

   

 • 21.01, 18:13Sejm przyjął nowelizację ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 

  Warszawa, 21.01.2021 (ISBnews) - Sejm przyjął nowelizację ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, dostosowującą polskie prawo do zmian wynikających z wejścia w życie unijnych regulacji dotyczących Europejskich Urzędów Nadzoru (ESAs) i wzmocnienia nadzoru nad transgraniczną działalnością reasekuracyjną i ubezpieczeniową.

  Za nowelą głosowało 435, przeciw było 11 posłów, 2 wstrzymało się od głosu.

  Na ESAs składają się Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA), Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) oraz Europejski Urząd Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA). Urzędy te powstały jako odpowiedź na kryzys finansowy lat 2007-2008, a ich celem jest zrównoważone wzmocnienie stabilności i efektywności systemu finansowego w całej Unii Europejskiej oraz poprawa ochrony konsumentów i inwestorów.

  Nowelizacja wzmacnia nadzór nad transgraniczną działalnością ubezpieczeniową i reasekuracyjną wykonywaną przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji. Planowane jest zobowiązanie organu nadzoru, tj. Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), do niezwłocznego przekazywania właściwym organom nadzorczym innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz EIOPA (Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych) informacji dotyczących krajowych zakładów ubezpieczeń lub krajowych zakładów reasekuracji, które wykonują lub zamierzają wykonywać znaczącą działalność transgraniczną na terytorium tych państw oraz o ryzykach związanych z tą działalnością.

  Nowelizacja umożliwia KNF występowania z wnioskiem do właściwych organów nadzorczych innych państw członkowskich Unii Europejskiej i EIOPA o ustanowienie i koordynowanie platform współpracy oraz uczestnictwo w takich platformach.

  Aby poprawić ochronę konsumentów, zostały wprowadzone przepisy dotyczące udostępniania przez dostawców usług płatniczych broszury sporządzonej przez Komisję Europejską, zawierającej informacje dla konsumentów o przysługujących im prawach.  

  Zgodnie z nowelizacją, zmianie ulegają przepisy dotyczące działalności dostawców usług w zakresie udostępniania informacji, którzy świadczą usługi jako zatwierdzony podmiot publikujący, zatwierdzony mechanizm sprawozdawczy lub dostawca informacji skonsolidowanej. Dotychczas dostawcy tych usług uzyskiwali zezwolenia i byli nadzorowani przez krajowe organy nadzoru. W dyrektywie wprowadzone zostały rozwiązania polegające na przeniesieniu uprawnień do udzielania zezwoleń dostawcom usług oraz nadzoru nad nimi z poziomu właściwych organów krajowych do Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych.

  (ISBnews)

 • 21.01, 13:44Sejm skierował projekt nowelizacji prawa celnego do Komisji Finansów Publicznych 

  Warszawa, 21.01.2021 (ISBnews) - Sejm skierował projekt nowelizacji prawa celnego, zakładający wydawanie przez naczelnika urzędu celno-skarbowego jednej decyzji w zakresie należności celnych i podatkowych, opłaty paliwowej i emisyjnej do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych. Dzisiaj w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie tego projektu.

  "Podstawowym celem […] projektu ustawy jest usprawnienie wydawania decyzji w zakresie należności celnych i podatkowych oraz opłat paliwowej i emisyjnej, które są należne z tytułu importu towarów. […] W rezultacie należności celne oraz należności podatkowe i opłaty należne z tytułu importu towarów będą określone przez naczelnika urzędu celno-skarbowego w jednej decyzji i po przeprowadzeniu jednego, wspólnego dla wszystkich tych należności i opłat postępowania" - powiedziała wiceminister finansów Magdalena Rzeczkowska podczas sejmowej debaty.

  W obecnym stanie prawnym należności z tytułu importu towarów określane są w decyzji celnej po przeprowadzeniu postępowania celnego, natomiast podatek VAT, podatek akcyzowy, opłata paliwowa i opłata emisyjna są wymierzane w decyzjach podatkowych, po przeprowadzeniu odrębnych postępowań.

  "Biorąc pod uwagę, że [..] zarówno postępowanie celne, jak i następujące postępowanie podatkowe są prowadzone w odniesieniu do tego samego stanu faktycznego, czyli do tej samej osoby, do tego samego towaru, do tego samego zdarzenia, które powoduje powstanie obowiązku podatkowego i długu celnego, to działanie takie jest po prostu nieefektywne, wydłuża czas załatwienia sprawy, komplikuje cały proces i również generuje koszty administracyjnej" - dodała Rzeczkowska.

  Podkreśliła, że proponowana nowelizacja przepisów uprości, przyśpieszy, odformalizuje proces wydawania decyzji w zakresie m.in. należności celnych, podatkowych i opłaty paliwowej i uczyni ten proces bardziej zrozumiałym.

  Ujednolicenie trybu wydawania decyzji dot. należności importowych sprawi, że nie będzie konieczności ustanawiania pełnomocnika w postępowaniu podatkowym. Projekt zakłada też odstąpienie od wymogu wydawania decyzji w sprawie wpisu do wykazu gwarantów.

  "Zmiana dotycząca sposobu informowania respondentów o obowiązku sprawozdawczym (INTRASTAT) zapewni dostępność informacji o wysokości progów statystycznych dla podmiotów zobowiązanych do przekazywania statystyce publicznej informacji o dokonanych obrotach towarowych z krajami Unii Europejskiej i przyczyni się do lepszej i bardziej kompletnej sprawozdawczości w ramach statystyki handlu zagranicznego" - podano w uzasadnieniu do projektu.

  W projekcie przewidziano przepis upoważniający ministra właściwego do spraw transportu do wydania rozporządzenia, w którym określi wzór wniosku o zwrot opłaty paliwowej. W ramach planowanej nowelizacji uchylone zostaną przepisy regulujące zwolnienie z obowiązku uiszczania opłaty paliwowej, jeżeli wynika to z umów międzynarodowych dotyczących międzynarodowego transportu drogowego, które w praktyce nie miały zastosowania.

  (ISBnews)

 • 21.01, 08:09Sejm za odrzuceniem większości poprawek Senatu do budżetu na 2021 r.  

  Warszawa, 21.01.2021 (ISBnews) - Sejm odrzucił większość poprawek Senatu do ustawy budżetowej na rok 2021. Posłowie byli przeciwni ponad 100 zmianom proponowanym przez Izbę Wyższą, przyjęli kilka z nich.

  Poparli uwzględnienie w ustawie nowego programu wieloletniego "Senior+ na lata 2021-2025" z budżetem 60 mln zł w 2021 r., programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 (11,4 mln zł w 2021 r.) oraz program wymiany 48 silników i 19 przekładni głównych w śmigłowcach Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym w latach 2021-25 (39,03 mln zł w 2021 r.).

  Lista jednostek, dla których zaplanowano dotacje celowe zostanie rozszerzona m.in. o Instytut Ogrodnictwa, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego oraz Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich.

  Sejm sprzeciwił się natomiast przekazaniu z budżetu państwa 4 mld zł na dodatki do wynagrodzeń dla wszystkich pracowników medycznych zajmujących się chorymi na COVID-19 (a nie tylko dla skierowanych przez wojewodów) oraz 1,95 mld zł na dofinansowanie leczenia chorób nowotworowych i układu sercowo-naczyniowego. Posłowie nie zgodzili się też na przeznaczenie dodatkowych 2,5 mld zł na podwyżki dla nauczycieli, a także 300 mln zł na zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu do nauczania zdalnego dla uczniów.

  Ustawa budżetowa na 2021 r. zakłada m.in. deficyt budżetowy na poziomie 82,3 mld zł i wzrost PKB w wysokości 4% i średnioroczną inflację na poziomie 1,8%. Wzrost inwestycji ma wynieść 4%. Dochody zaplanowano na poziomie 404,4 mld zł, wydatki - na poziomie 486,7 mld zł.

  Deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) ustalono na poziomie ok. 6% PKB, a dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (tzw. general government) na poziomie 64,7% PKB.

  Podstawowe uwarunkowania makroekonomiczne budżetu obejmują także: wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń o 2,8% oraz wzrost spożycia prywatnego, w ujęciu nominalnym, o 6,3%.

  W ustawie budżetowej na 2021 rok zapewniono m.in.:

  -  finansowanie programu Rodzina 500+ (41 mld zł),

  - zwiększenie nakładów na finansowanie ochrony zdrowia do poziomu 5,3% PKB (wydatki budżetowe w porównaniu do 2020 r. wzrosną o ok. 12,9 mld zł, tj. wzrost o 104%),

  - waloryzację rent i emerytur od 1 marca 2021 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 103,84% (szacowany łączny koszt wynosi ok. 9,6 mld zł),

  -  realizację świadczenia "Dobry start" (1,4 mld zł),

  -  finansowanie zadań w ramach Funduszu Solidarnościowego,

  -  finansowanie potrzeb obronnych Polski na poziomie zwiększonym do 2,2% PKB,

  -  wzrost wydatków w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki,

  -  finansowanie zadań w obszarze mieszkalnictwa,

  -  zadania w zakresie transportu lądowego: infrastruktury drogowej oraz krajowych pasażerskich przewozów kolejowych.

  (ISBnews)

   

 • 20.01, 17:50KE za polskim programem dla firm dotkniętych obostrzeniami wartym 8,6 mld zł 

  Warszawa, 20.01.2021 (ISBnews) - Komisja Europejska zatwierdziła polski program wsparcia firm działających w niektórych sektorach dotkniętych epidemią koronawirusa w wysokości 1,9 mld euro (8,6 mld zł). Program został zatwierdzony na podstawie tymczasowych ram pomocy państwa, poinformowała Komisja.

  "Firmy działające w takich sektorach jak turystyka, rozrywka i sport mocno ucierpiały z powodu wybuchu koronawirusa. Ten polski program ułatwi uzyskanie płynności firmom działającym w tych sektorach i […] zapewni ciągłość ich działalności gospodarczej" - powiedziała wiceprzewodnicząca Komisji odpowiedzialna za politykę konkurencji Margrethe Vestager, cytowana w komunikacie.

  Polska zgłosiła Komisji, w ramach tymczasowych ram prawnych w zakresie pomocy państwa, program, który ma zapewnić wsparcie przedsiębiorstwom różnej wielkości działającym w kilku sektorach dotkniętych epidemią koronawirusa, w tym gastronomii, fitness, branży targowej, estradowej, filmowej, rozrywce i rekreacji, branży fotograficznej i fizjoterapii, podała Komisja.

  Firmy te nie mogły świadczyć usług ze względu na środki, wprowadzone przez polski rząd w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa lub musiały ponieść koszty związane z restrykcjami sanitarnymi skutkującymi spadkiem frekwencji.

  W ramach programu wsparcie publiczne będzie miało formę dotacji bezpośrednich oraz zwolnień z opłacania składek:

  • Z pomocy w formie dotacji będą mogły skorzystać firmy, które zadeklarują spadek: (i) przychodów w październiku lub listopadzie 2020 r. o co najmniej 40% w stosunku do przychodów w analogicznym okresie roku 2019; (ii) dochód w jednym z trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o pomoc o co najmniej 40% w porównaniu z dochodem uzyskanym w poprzednim miesiącu lub w analogicznym miesiącu ubiegłego roku.
  • Pomoc w postaci zwolnień z opłacania składek (np. na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne) za okres od 1 do 30 listopada 2020 r. będzie dostępna dla firm, które zadeklarują spadek przychodów w listopadzie 2020 r. o co najmniej 40% w stosunku do listopada 2019 r.

  Komisja stwierdziła, że program zgłoszony przez Polskę jest zgodny z warunkami określonymi w tymczasowych ramach prawnych. W szczególności pomoc (i) nie przekroczy 800 tys. euro na przedsiębiorstwo; (ii) zostanie udzielona nie później niż 30 czerwca 2021 r; (iii) nie zostanie przyznana przedsiębiorstwom, które w dniu 31 grudnia 2019 r. znajdowały się już w trudnej sytuacji (z wyjątkiem mikro i małych firm, jeżeli w momencie udzielania pomocy nie są objęte zbiorowym postępowaniem upadłościowym na mocy prawa krajowego i nie otrzymały pomocy na ratowanie firmy ani na jej restrukturyzację).

  Komisja stwierdziła, że środek jest konieczny, odpowiedni i proporcjonalny, aby zaradzić poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego, zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. b) Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej i warunkami określonymi w tymczasowych ramach prawnych. Na tej podstawie Komisja zatwierdziła środek pomocy zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa.

  Tymczasowe ramy obowiązywać będą do końca czerwca 2021 r. Ze względu na fakt, że  problemy z wypłacalnością mogą pojawić się dopiero na późniejszym etapie, wraz z rozwojem kryzysu, w przypadku środków na dokapitalizowanie firm Komisja przedłużyła okres  udzielania wsparcia do końca września 2021 r.

  (ISBnews)

   

 • 20.01, 17:32Sejm: Wszystkie kluby za dodatkowym 14. świadczeniem emerytalno-rentowym 

  Warszawa, 20.01.2021 (ISBnews) - Wszystkie kluby parlamentarne opowiedziały się wprowadzeniem dodatkowego, 14. świadczenia emerytalno-rentowego w wysokości najniższej emerytury dla osób, których emerytura nie przekracza 2,9 tys. zł. W trakcie drugiego czytania do projektu zgłoszono poprawki, dlatego został odesłany do sejmowej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.

  Projekt ustawy o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów zakłada wypłatę w IV kwartale 2021 r. kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów (obok tzw. 13. emerytury, która ma być wypłacana w II kwartale 2021 r.).

  Świadczenie zostałoby wypłacone dla ok. 9,1 mln świadczeniobiorców (ok. 93,7% pobierających emerytury bądź renty).

  "Zastosowaliśmy taki mechanizm, przyjmując 120% środków najniższej emerytury i w tym przypadku 7,9 mln osób […] otrzyma pełną dopłatę, czyli kwotę najniższej emerytury. Po przyjęciu waloryzacji to będzie kwota co najmniej 1 250 zł. Około 1,2 mln osób skorzysta z tego mechanizmu złotówka za złotówkę, czyli jeżeli przekroczy emerytura kwotę 2,9 tys. zł, to ten mechanizm zadziała, i około 500 tys. osób o najwyższych dochodach, o najwyższych emeryturach będzie z tego programu wyłączone" - powiedział wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed podczas sejmowej debaty.

  Zaznaczył, że osoby w wyższych emeryturach skorzystają natomiast z wyższego poziomu waloryzacji, bo waloryzacja w tym przypadku dotyka ich procentowa, jak również korzystają z 13. emerytury.

  Świadczenie ma przysługiwać w wysokości:

  • kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca 2021 r. - dla osób, których wysokość świadczenia podstawowego, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, nie przekracza kwoty 2,9 tys. zł,
  • kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca 2021 r., pomniejszonej o kwotę różnicy pomiędzy kwotą wysokości świadczenia podstawowego, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, a kwotą 2,9 tys. zł, nie więcej niż o kwotę najniższej emerytury - dla osób, których wysokość świadczenia podstawowego, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, przekracza kwotę 2,9 tys. zł.

  Środki na wypłatę 14.emerytury mają pochodzić z Funduszu Solidarnościowego. Na ten cel przeznaczono 10,6 mld zł.

  (ISBnews)

 • 20.01, 15:42Sejm: Projekt dot. waloryzacji rent i emerytur trafił ponownie do komisji 

  Warszawa, 20.01.2021 (ISBnews) - Projekt dotyczący tegorocznej waloryzacji rent i emerytur trafił ponownie do sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, gdyż w trakcie drugiego czytania zgłoszono szereg poprawek. Rząd zakłada, że emerytury w 2021 roku będą waloryzowane na poziomie 3,84%, o nie mniej niż 50 zł. Minimalna emerytura po waloryzacji ma wynosić 1250 zł.

  Proponowane zmiany dotyczące waloryzacji znalazły się w projekcie nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

  "Waloryzacja procentowa 3,84% - taką przyjęliśmy prognozę, którą przygotowywaliśmy we wrześniu. Każdy z emerytów ma zagwarantowaną waloryzację na poziomie 3,8%, a chronimy najniższe świadczenie, że nie mniej niż 50 zł. Gdybyśmy tego mechanizmu nie zastosowali, to ta grupa, która ma najniższe świadczenie miałaby jeszcze niższą emeryturę" - powiedział wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed podczas sejmowej debaty.

  Zaznaczył, że gdyby okazało się, że wskaźnik waloryzacji będzie wyższy od wskaźnika 104,16%, waloryzacji świadczeń w 2021 r. dokona się rzeczywistym wskaźnikiem waloryzacji, określonym w art. 89 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

  Projekt zakłada, że w 2021 r. zostaną podwyższone najniższe świadczenia odpowiednio do 1250 zł w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej i do 937,5 zł w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

  Zaproponowano zastosowanie ustawowego wskaźnika waloryzacji, przy zapewnieniu minimalnej gwarantowanej podwyżki świadczenia na poziomie 50 zł. Waloryzacji podlegać ma również podstawa wymiaru świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

  W przypadku świadczeń niepodlegających ustawowemu podwyższeniu do kwoty świadczeń najniższych i świadczeń niższych od najniższej emerytury waloryzacja będzie polegała na podwyższeniu kwoty świadczenia wskaźnikiem waloryzacji. W przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy i renty inwalidzkiej III grupy kwota waloryzacji wyniesie nie mniej niż 37,5 zł. W przypadku osób pobierających emeryturę częściową kwota z tytułu waloryzacji nie będzie mogła być niższa niż połowa kwoty waloryzacji, tj. 25 zł.

  Prognozowany koszt waloryzacji przy wskaźniku 103,84% wyniesie 9,6 mld zł. Gwarantowana podwyżka objęłaby ok. 10% świadczeniobiorców.

  Waloryzacja dokonywana jest co do zasady corocznie, 1 marca.

  (ISBnews)

 • 19.01, 17:38Sejmowa komisja za odrzuceniem większości poprawek Senatu do budżetu na 2021 r.  

  Warszawa, 19.01.2021 (ISBnews) - Sejmowa Komisja Finansów Publicznych rekomenduje izbie niższej odrzucenie zdecydowanej większości spośród ponad 100 poprawek Senatu do ustawy budżetowej na 2021 rok.  

  Komisja opowiedziała się m.in. przeciw przekazaniu z budżetu państwa 4 mld zł na dodatki do wynagrodzeń dla wszystkich pracowników medycznych zajmujących się chorymi na COVID-19 (a nie tylko dla skierowanych przez wojewodów) oraz 1,95 mld zł na dofinansowanie leczenia chorób nowotworowych i układu sercowo-naczyniowego.

  Posłowie Komisji byli przeciwni przeznaczeniu 2,5 mld zł na podwyżki dla nauczycieli, a także 300 mln zł na zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu do nauczania zdalnego dla uczniów.

  Poprawki, które poparli posłowie miały głównie charakter doprecyzowujący. Posłowie opowiedzieli się także za utworzeniem rezerwy celowej Senior +, a także za zaproponowanym przez Senat przekazaniem środków dla instytucji naukowo-badawczych.

  Ustawa budżetowa na 2021 r. zakłada m.in. deficyt budżetowy na poziomie 82,3 mld zł i wzrost PKB w wysokości 4% i średnioroczną inflację na poziomie 1,8%. Wzrost inwestycji ma wynieść 4%. Dochody zaplanowano na poziomie 404,4 mld zł, wydatki - na poziomie 486,7 mld zł.

  Deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) ustalono na poziomie ok. 6% PKB, a dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (tzw. general government) na poziomie 64,7% PKB.

  Podstawowe uwarunkowania makroekonomiczne budżetu obejmują także: wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń o 2,8% oraz wzrost spożycia prywatnego, w ujęciu nominalnym, o 6,3%.

  W ustawie budżetowej na 2021 rok zapewniono m.in.:

  -  finansowanie programu Rodzina 500+ (41 mld zł),

  - zwiększenie nakładów na finansowanie ochrony zdrowia do poziomu 5,3% PKB (wydatki budżetowe w porównaniu do 2020 r. wzrosną o ok. 12,9 mld zł, tj. wzrost o 104%),

  - waloryzację rent i emerytur od 1 marca 2021 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 103,84% (szacowany łączny koszt wynosi ok. 9,6 mld zł),

  -  realizację świadczenia "Dobry start" (1,4 mld zł),

  -  finansowanie zadań w ramach Funduszu Solidarnościowego,

  -  finansowanie potrzeb obronnych Polski na poziomie zwiększonym do 2,2% PKB,

  -  wzrost wydatków w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki,

  -  finansowanie zadań w obszarze mieszkalnictwa,

  -  zadania w zakresie transportu lądowego: infrastruktury drogowej oraz krajowych pasażerskich przewozów kolejowych.

  (ISBnews)

   

 • 19.01, 16:28Rząd podjął uchwałę ws. zwiększenia pomocy rozwojowej do 0,33% PKB w 2030 r.  

  Warszawa, 19.01.2021 (ISBnews) - Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia "Wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2021-2030. Solidarność dla rozwoju", której celem jest udzielenie pomocy krajom słabiej rozwiniętym, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Rocznie na pomoc rozwojową Polska wydaje ok. 2,9 mld zł, co odpowiada ok. 0,14% PKB. Do 2030 r. pomoc ma zostać zwiększona do poziomu 0,33% PKB.

  "Rząd przyjął program współpracy rozwojowej na lata 2021-2030, obejmujący pomoc rozwojową, humanitarną i edukację globalną. Chcemy, aby coraz więcej osób na świecie miało dostęp do dóbr, zasobów i szans edukacyjnych. Rocznie na pomoc rozwojową wydajemy ok. 2,9 mld zł, co odpowiada ok. 0,14% naszego dochodu narodowego brutto. Do 2030 r. będziemy dążyć do zwiększenia tej pomocy do poziomu 0,33%" – czytamy w komunikacie.  

  Do najważniejszych elementów polskiej współpracy rozwojowej należą: równe szanse (w obszarach edukacja, praca, przedsiębiorczość, redukcja nierówności, zrównoważone miasta i rozwój regionalny), sprawiedliwość i silne instytucje oraz pokój. Wśród kwestii priorytetowych dla Polski jest także ochrona zdrowia, klimat, w tym dostęp do czystej wody i odpowiednich warunków sanitarnych, dbałość o lasy i różnorodność biologiczną oraz odnawialne źródła energii, podano.

  Pomoc ma być adresowana do państw najmniej rozwiniętych i o średnim poziomie rozwoju. Chodzi m.in. o państwa objęte europejską polityką sąsiedztwa, w tym kraje Partnerstwa Wschodniego, Bliskiego Wschodu oraz niektóre państwa z regionu Afryki Subsaharyjskiej. Nie wykluczono rozszerzenia działań na inne obszary geograficzne.

  Do 2004 r., Polska znajdowała się wśród krajów-biorców pomocy rozwojowej. Wraz z przystąpieniem do Unii Europejskiej – nasz kraj rozpoczął budowę systemu współpracy rozwojowej. Konsekwencją tego procesu było przyjęcie Polski w 2013 r. do Komitetu Pomocy Rozwojowej OECD. Zobowiązania finansowe na rzecz współpracy rozwojowej odzwierciedlają wyniki negocjacji Trzeciej Międzynarodowej Konferencji na rzecz finansowania rozwoju w Addis Abebie.

  (ISBnews)

 • 19.01, 15:38Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o działach administracji 

  Warszawa, 19.01.2021 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej, zakładający modyfikację struktury tych działów, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

   "Struktura administracji rządowej została dostosowana do zrekonstruowanej Rady Ministrów, będącej odpowiedzią na czasy, z którymi wiążą się wyzwania wywołane COVID-19. Chodzi o zwiększenie efektywności, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów działania administracji rządowej. Zoptymalizowana została także struktura funkcjonowania administracji uwzględniająca konieczność zapewnienia racjonalnego i efektywnego wykorzystania kadry urzędniczej" – czytamy w komunikacie.

  Poprzednia nowelizacja została zawetowana przez prezydenta Andrzeja Dudę.

  Projekt zakłada modyfikację struktury działów administracji rządowej.

  Zaproponowano przepisy zmierzające do podniesienia poziomu tworzonego prawa przez usystematyzowanie zagadnień dotyczących funkcjonowania podmiotów stanowiących organ opiniodawczo-doradczy Rady Ministrów, czy podległych prezesowi Rady Ministrów. Chodzi o podmioty, których zadaniem jest dbanie o spójność systemu prawa, podano także.

  Wprowadzono zmiany dotyczące obsługi Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów w zakresie opracowywania analiz dotyczących kluczowych polityk publicznych.

  Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać z dniem ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 19.01, 15:35Rząd przyjął projekt dot. zmian procedur zgłaszania pojazdów uszkodzonych 

  Warszawa, 19.01.2021 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym, który dostosowuje polskie prawo do regulacji unijnych w zakresie procedur zgłaszania pojazdów użytkowych, w których wystąpiły usterki, podało Centrum Informacyjne Rządu. Ewidencja naruszeń zostanie powiększona o numer VIN pojazdu.

  "Projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej, jeśli chodzi o  szczegółowe zasady dotyczące procedur zgłaszania pojazdów użytkowych wykazujących poważne lub niebezpieczne usterki stwierdzone podczas drogowej kontroli technicznej" – czytamy w komunikacie.

  Jak wynika z projektu, prowadzona przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego tzw. centralna ewidencja naruszeń zostanie powiększona o dodatkowe dane, które dotychczas nie były gromadzone. Chodzi o numer VIN pojazdu.

  Gromadzenie nowych danych jest potrzebne do wymiany komunikatów między punktami kontaktowymi krajów UE dotyczących zgłoszeń wyników drogowej kontroli technicznej pojazdów użytkowych wskazujących poważne lub niebezpieczne usterki, podano także.

  Nowe rozwiązania mają pozwolić na sprawniejszą współpracę Inspekcji Transportu Drogowego z organami innych państw UE.

  Zdaniem inicjatorów projektu proponowane przepisy przyczynią się do zapobiegania nieuczciwej konkurencji w transporcie drogowym związanej z różnymi poziomami kontroli stosowanymi przez poszczególne państwa członkowskie.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać po 9 miesiącach od ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 19.01, 15:16Rząd przedłuża wsparcie dla firm, funkcjonujące w ramach tarczy 6.0 

  Warszawa, 19.01.2021 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19, wydłużając zwolnienia ze składek ubezpieczeniowych, dofinansowanie świadczeń pracowników, wypłatę postojowego oraz udzielanie mikropożyczek, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Wartość wsparcia w ramach tej puli szacowana jest na 5,1 mld zł.

  "Rząd chce udzielić dalszego wsparcia przedsiębiorcom, którzy są dotknięci ograniczeniami związanymi z pandemią COVID-19. Będzie to kolejny pakiet osłonowy dla firm działających w najbardziej poszkodowanych branżach, który pomoże zapobiec utracie płynności finansowej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Wsparcie zostanie skierowane m.in. do hoteli, restauracji czy obiektów kulturalnych" – czytamy w komunikacie.

   Wsparcie ma być udzielane w czterech formach:

  ·         Wypłata świadczenia ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników.

  Świadczenie ma być wypłacane w sytuacji, gdy przychód z działalności – w rozumieniu przepisów podatkowych – uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy – w wyniku COVID-19 – o co najmniej 40%. w stosunku do przychodu uzyskanego w odpowiednim okresie porównawczym.

  Dofinansowanie ma być udzielane na podstawie umowy o świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy i przysługiwać przez łączny okres 3 miesięcy kalendarzowych, przypadających od miesiąca złożenia wniosku.

  Wnioski o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy mogą być składane do 31 marca 2021 r.

  ·         Wypłata ponownego świadczenia postojowego

  Świadczenie ma być udzielane w przy spadku przychodu z działalności – w rozumieniu przepisów podatkowych – uzyskanego w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o co najmniej o 40% w stosunku do okresu porównawczego.

  ·         Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej – do 5 tys. zł

  W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 starosta będzie mógł, na podstawie umowy, udzielić jednorazowej dotacji ze środków Funduszu Pracy. Prawo do dotacji będą mieli mikroprzedsiębiorcy, których przychód z działalności – w rozumieniu przepisów podatkowych – uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku – w wyniku COVID-19 – będzie niższy o co najmniej 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w odpowiednim okresie porównawczym. Dotacje mają być finansowane ze środków Funduszu Pracy zasilonego środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. 

  ·         Zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych.

   Zwolnienie ma dotyczyć okresu od 1 stycznia 2021 r. do 31 stycznia 2021 r. albo za okres od 1 grudnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za te okresy.

  Warunkiem będzie zgłoszenie przedsiębiorcy, jako płatnika składek przed 1 listopada 2020 r., i wykazanie, że przychód z działalności – w rozumieniu przepisów podatkowych – uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy o co najmniej 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w odpowiednim okresie porównawczym.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 lutego 2021 r.

  (ISBnews)