ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 14.12, 13:12Piotrowski z ME: Wkrótce rozporządzenie dot. nocnych taryf na cele grzewcze 

  Gdańsk, 14.12.2017 (ISBnews) - Rozporządzenie, które umożliwi tworzenie nocnych taryf do celów grzewczych powinno zostać ogłoszone wkrótce, zapowiedział wiceminister energii Andrzej Piotrowski.

  "Mam nadzieję, że lada dzień zostanie ogłoszone rozporządzenie, które umożliwi tworzenie nocnych taryf do celów grzewczych" - powiedział Piotrowski dziennikarzom w Gdańsku.

  Dodał, że podejmowane są też działania na rzecz wymiany pieców, ale to rozwiązanie kosztowne i wymagające też zmiany nawyków.

  Resort przygotowuje projekt zakładający wprowadzenie specjalnej niższej taryfy nocnej dla użytkowników energii elektrycznej, co ma na celu zachęcenie Polaków do bardziej powszechnego korzystania z ogrzewania elektrycznego.

  (ISBnews)

   

 • 13.12, 15:05FPP: To rząd a nie ZUS powinien rozwiązać kwestię ozusowania umów zleceń 

  Warszawa, 13.12.2017 (ISBnews) - Kwestią naprawy błędów legislacyjnych przeszłości powinien zająć się rząd i to on powinien rozwiązać kwestię ozusowania umów zleceń, a nie Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), uważa przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP) Marek Kowalski. Podkreślił, że rozwiązanie abolicyjne proponowane przez FPP jest korzystne dla wszystkich stron procesu.

  "To rząd, a nie ZUS powinien naprawić błędy legislacyjne przeszłości - rozwiązanie abolicyjne proponowane przez FPP jest korzystne dla wszystkich stron procesu. Budżet zyska dodatkowy strumień środków z bieżącego ozusowania umów zleceń (tylko w 2016 roku otrzymał 600 mln zł - aż 1100% - więcej niż założono z tego tytułu). Zatrudnieni otrzymają szansę na wyższe emerytury. Przedsiębiorcy zaś będą mieć zapewnione stabilne funkcjonowanie w pewnym otoczeniu prawnym, bez konieczności wieloletnich procesów sądowych. To dobra i uczciwa propozycja. Sami przedsiębiorcy postulują kolejne podwyższenie progu obowiązkowego ozusowania umów zleceń, by ukrócić wciąż pojawiające się nieprawidłowości na rynku zamówień publicznych i zaniżanie stawek za usługi - czyli de facto za wynagrodzenie pracowników" - powiedział Kowalski, cytowany w komunikacie.

  Pracownicy, którzy byli zatrudnieni do 1 stycznia 2016 roku na umowach zlecenie oskładkowanych wyłącznie składką zdrowotną, nie wliczą sobie tego okresu do podstawy wymiaru emerytury. Oznacza to, że setki tysięcy osób nie otrzyma nawet minimalnej emerytury. FPP wskazuje, że najlepszym rozwiązaniem dla ponad 1 mln zleceniobiorców może być abolicja ozusowania umów zleceń wraz z automatycznym zaliczeniem tego zatrudnienia do okresów składkowych. To pozwoli na otrzymanie wyższych emerytur w przyszłości i zabezpieczy miliony rodzin.

  FPP przypomina, że przyczyną rosnącej liczby umów zleceń był mechanizm stosowany w zamówieniach publicznych: państwo kupowało usługi poniżej kosztów, pracodawcy byli więc zmuszeni korzystać z przepisów, które pozwalały stosować umowy zlecenia oskładkowane wyłącznie składką zdrowotną.

  "Można szacować, że w latach 2008-2017 państwo zyskało na tym procederze nawet 25 mld zł . Dziś przychodzi czas, by to naprawić i podjąć systemowe rozwiązania" - stwierdziła Federacja.

  Od 2008 roku ponad dwukrotnie wzrosła liczba umów zleceń w Polsce - do poziomu ponad 1 mln rocznie. Dopiero pozytywne zmiany od 2016 i 2017 roku w Prawie zamówień publicznych - takie jak waloryzacja kontraktów czy wymóg zatrudnienia na umowę o pracę, gdy charakter pracy tego wymaga oraz nowe przepisy wprowadzające ozusowania umów zleceń do wysokości minimalnego wynagrodzenia i wprowadzenie stawki minimalnej w umowach zlecenie na poziomie 13 zł za godzinę przyniosły poprawę sytuacji. Dzięki tym działaniom - inicjowanym i popieranym przez przedsiębiorców - został zanotowany wzrost umów o pracę w branżach pracochłonnych, podsumowano w materiale.

  (ISBnews)

   

 • 13.12, 13:13KE zatwierdziła polski program wsparcia energii odnawialnej wart 40 mld zł 

  Warszawa, 13.12.2017 (ISBnews) - Komisja Europejska (KE) zatwierdziła polski program wspierania energii ze źródeł odnawialnych o wartości 40 mld zł i zmniejszyła opłatę przeznaczoną na finansowanie programu ponoszoną przez energochłonnych odbiorców, podała Komisja.

  "Decyzja ta przyczyni się do poczynienia dalszych postępów w osiąganiu unijnych celów w zakresie energii i klimatu oraz zagwarantuje utrzymanie globalnej konkurencyjności energochłonnych odbiorców przy jednoczesnej ochronie konkurencji" – czytamy w komunikacie.

  W ramach programu, producentom energii ze źródeł odnawialnych zostanie przyznana pomoc państwa za pośrednictwem aukcji konkurencyjnych. Dwie rundy aukcji odbyły się już w grudniu 2016 r. oraz czerwcu 2017 r., a większa ich liczba zostanie zorganizowana do 30 czerwca 2021 r.

  Małe instalacje o mocy produkcyjnej do 500kW mogą w ramach programu skorzystać z taryf gwarantowanych. Z kolei instalacje o mocy produkcyjnej większej niż 500 kW otrzymają premię dopłacaną do ceny rynkowej energii elektrycznej, tak by nadal musiały dostosowywać swoją produkcję do sygnałów pochodzących z rynku. Beneficjenci otrzymają taką premię wyłącznie w przypadku, gdy cena rynkowa energii elektrycznej w nadchodzących latach będzie wynosiła mniej niż cena zgłoszona na aukcji. Premia ma na celu wspomożenie wspomnianych jednostek przez skompensowanie tych kosztów, których nie mogą one pokryć z dochodów ze sprzedaży energii elektrycznej na rynku, tak by uzyskały one odpowiedni zwrot z inwestycji, podano także.

  "Chcemy robić postępy w dziedzinie czystej energii ze względu na ochronę środowiska, ale również po to, by przyczynić się do wzrostu europejskiej gospodarki. Program wspierania energii ze źródeł odnawialnych zwiększy odsetek zielonej energii w polskim koszyku energetycznym i umożliwi Polsce przejście do niskoemisyjnej, zrównoważonej pod względem ekologicznym produkcji energii. Program pomoże również w utrzymaniu globalnej konkurencyjności przedsiębiorstw o dużym zapotrzebowaniu na energię" – powiedziała europejska komisarz odpowiedzialna za politykę konkurencji Margrethe Vestager, cytowana w komunikacie.

  Komisja oceniła program pod kątem unijnych zasad pomocy państwa, w szczególności wytycznych w sprawie pomocy państwa w odniesieniu do ochrony środowiska naturalnego i energii. Zgodnie z wytycznymi, w przypadku wspierania energii ze źródeł odnawialnych należy prowadzić aukcje konkurencyjne, aby zagwarantować, że wykorzystanie funduszy publicznych jest ograniczone i że nie występuje nadmierna kompensacja.

  "Komisja ustaliła, że polski program sprzyjać będzie rozwojowi różnych technologii energii ze źródeł odnawialnych i pomoże Polsce osiągnąć jej cele dotyczące środowiska i zmiany klimatu do 2020 r. Komisja stwierdziła, że środek zwiększy odsetek energii elektrycznej produkowanej ze źródeł odnawialnych w Polsce, a wszelkie zakłócenia konkurencji spowodowane udzieleniem pomocy państwa są ograniczone" – czytamy dalej.

  Zatwierdzony dziś program wsparcia energii ze źródeł odnawialnych jest finansowany z dodatkowej opłaty nałożonej na konsumentów energii. Polska zgłosiła również Komisji plany zmniejszenia obciążeń finansowych nałożonych na przedsiębiorstwa w niektórych sektorach energochłonnych, które będą korzystać z obniżonej opłaty. Komisja ustaliła, że obniżki te są zgodne z wytycznymi, które zezwalają państwom członkowskim na obniżenie opłat przedsiębiorstwom w tych sektorach, które są szczególnie energochłonne i podlegają międzynarodowej konkurencji, aby zagwarantować ich globalną konkurencyjność.

  Programowi towarzyszy plan oceny, który ma na celu zmierzenie jego skutków. Wyniki tej oceny zostaną przedstawione Komisji w grudniu 2020 r.

  (ISBnews)

 • 13.12, 06:51Rząd Mateusza Morawieckiego uzyskał wotum zaufania w Sejmie 

  Warszawa, 13.12.2017 (ISBnews) - Rząd Mateusza Morawieckiego uzyskał wotum zaufania w Sejmie - za wnioskiem o udzielenie wotum głosowało 243 posłów, 192 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Głosowało 435 posłów, zaś większość ustawowa wynosiła 231 głosów.

  Za wnioskiem głosowało 235 posłów Prawa i Sprawiedliwości (PiS) (przy 2 członkach klubu nieobecnych), 6 posłów Koła Poselskiego Wolni i Solidarni oraz 2 posłów niezrzeszonych (Jan Klawiter, Piotr Liroy-Marzec).

  We wtorek wieczorem prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział, że rekonstrukcja rządu niemal na pewno odbędzie się w styczniu 2018 r., przy czym zmiany będą "dosyć głębokie".

  Premier Mateusz Morawiecki zadeklarował dzisiaj podczas expose w Sejmie, że jego rząd będzie rządem kontynuacji - będzie kontynuował programy społeczne wdrożone przez rząd jego poprzedniczki - Beaty Szydło i zapowiedział, że programy te będą wzmacniane i rozwijane.

  (ISBnews)

   

 • 12.12, 20:51Kaczyński: Zmiany w rządzie będą niemal na pewno w styczniu, dość głębokie 

  Warszawa, 12.12.2017 (ISBnews) - Rekonstrukcja rządu niemal na pewno odbędzie się w styczniu 2018 r., przy czym zmiany będą "dosyć głębokie", zapowiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości (PiS) Jarosław Kaczyński.

  "Mogę powiedzieć tylko o terminie [rekonstrukcji rządu]. Jestem niemalże pewien, że to będzie początek przyszłego roku, czyli styczeń. Natomiast wchodziłbym tutaj w rolę premiera, którym nie jestem, gdybym chciał wymieniać jakieś nazwiska, ale wydaje mi się, że zmiany będą dosyć głębokie" - powiedział Kaczyński w wywiadzie dla TVP Info.

  Premier Mateusz Morawiecki zadeklarował dzisiaj podczas expose w Sejmie, że jego rząd będzie rządem kontynuacji - będzie kontynuował programy społeczne wdrożone przez rząd jego poprzedniczki - Beaty Szydło i zapowiedział, że programy te będą wzmacniane i rozwijane.

  Morawiecki podziękował Beacie Szydło za prace jej rządu, w tym za wdrożenie programów społecznych.

  Obecnie trwa debata na temat wystąpienia premiera. Na godz. 0-0:30 zaplanowano głosowania m.in. nad wnioskiem o wotum zaufania dla rządu.

  (ISBnews)

   

 • 12.12, 17:16Morawiecki w expose: Polska ma stać się centrum logistycznym Europy 

  Warszawa, 12.12.2017 (ISBnews) - Premier Mateusz Morawiecki zadeklarował podczas swojego expose w Sejmie, że jego rząd będzie dążył do utworzenia z Polski centrum logistycznego Europy. Cele szczegółowe to m.in. budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK), odbudowa portów morskich, dokończenie dróg ekspresowych i autostrad, a także - w następnej dekadzie - skoncentrowanie się na poprawie komunikacji powiatowej i gminnej.

  Wskazał, że CPK to kluczowy element strategii rozwoju transportu w Polsce. To nie tylko szansa dla sektora lotniczego, ale też szansa dla rozwoju transportu kolejowego. "CPK to będzie nasza Gdynia w sercu Polski, a także w sercu Europy" - powiedział Morawiecki w Sejmie.

  Kolejny cel to odbudowa portów morskich - Trójmiasto, Szczecin, Świnoujście oraz budowa tunelu łączącego Świnoujście z Polską.

  "To wszystko będzie kolejnym bardzo ważnym krokiem na drodze do utworzenia z Polski centrum logistycznego Europy" - stwierdził premier.

  "Brakuje u nas wciąż jeszcze wielu dróg ekspresowych i autostrad, zwłaszcza brakuje Via Carpatia w Polsce Wschodniej, brakuje także szczególnie dróg łączących Północ-Południe, zgodnie z ideą Trójmorza. I my je dokończymy: S3, S7, A1" - powiedział także Morawiecki.

  Podkreślił jednocześnie, że w kolejnej dekadzie musimy skoncentrować się na znaczącej poprawie komunikacji powiatowej i gminnej, na poprawie komunikacji drogowej i kolejowej.

  "Na to będziemy przeznaczać więcej środków, również z budżetu państwa i liczę na bliską współpracę ze wszystkimi samorządami" - podsumował premier.

  (ISBnews)

   

 • 12.12, 17:00Morawiecki w expose: Nie zrezygnujemy z węgla, ale chcemy też OZE i atomu 

  Warszawa, 12.12.2017 (ISBnews) - Premier Mateusz Morawiecki zadeklarował podczas swojego expose w Sejmie, że jego rząd nie zamierza zrezygnować z węgla jako podstawy naszej energetyki, ale chce też dbać o rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE) pod warunkiem ich opłacalności, pozytywnie patrzy także na kwestie energetyki atomowej.

  "Dzisiaj węgiel jest podstawą naszej energetyki. Nie możemy i nie chcemy z niego rezygnować. To ważne dla Śląska i Zagłębia, ale to również ważne dla całego kraju. W długofalowy sposób planujemy reformy. Województwo śląskie staje się jednocześnie obok węgla zagłębiem nowych technologii" - powiedział Morawiecki w Sejmie.

  "Ale dla naszych przyszłych pokoleń chciałbym zadbać o to, by alternatywne źródła energii mogły się rozwijać - nie w imię ideologii, ale tam, gdzie jest to uzasadnione ekonomicznie, tam, gdzie przyniesie to Polakom korzyść, a nie koszty" - dodał.

  PiS zawsze dążył do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, co jest ważne dla zachowania suwerenności, dodał. Ważne było tu powstanie Terminalu LNG w Świnoujściu.

  "Dzięki tej nowej infrastrukturze nasze uzależnienie od importu rosyjskiego gazu spada. Po raz pierwszy jest szansa, że po 2022 r. nie będziemy uzależnieni od Rosji w kwestii zakupu gazu i dyktatowi cenowemu. Rozbudowujemy infrastrukturę gazową, co pozwoli uczynić z naszego państwa bijące serce regionu. Chcemy utworzyć to hub gazowy, który będzie zaopatrywał naszych sąsiadów. Innym celem aktualnym 10 lat temu i cały czas dzisiaj jest budowa połączeń gazowych do Norwegii" - wskazał także premier.

  Celem jest zapewnienie niezależności energetycznej przy niskiej emisji CO2. "Patrzymy tutaj przychylnie na energetykę jądrową" - dodał.

  (ISBnews)

   

 • 12.12, 16:43Morawiecki w expose: Wydatki na służbę zdrowia wzrosną do 6% PKB za kilka lat 

  Warszawa, 12.12.2017 (ISBnews) - Premier Mateusz Morawiecki zadeklarował podczas swojego expose w Sejmie, że jego rząd doprowadzi do skokowego wzrostu wydatków na służbę zdrowia do poziomu 6% PKB.

  "Pierwszym, arcyważnym zadaniem jest służba zdrowia. Doprowadzimy do skokowego wzrostu wydatków na służbę zdrowia, do poziomu 6% PKB" - powiedział Morawiecki w Sejmie.

  "Tak, jak uszczelniliśmy system podatkowy, tak w odniesieniu do służby zdrowia zamierzamy podobna operacje przeprowadzić. Położymy ogromny nacisk na elektronizację służby zdrowia" - dodał.

  W ub. tygodniu Senat przyjął rządowy projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z którą zostaną zwiększone nakłady na zdrowie do 6% PKB w 2025 r. Ustawa trafiła do prezydenta do podpisu.

  (ISBnews)

   

 • 12.12, 16:36Morawiecki w expose: Będziemy nadal podnosić płacę minimalną 

  Warszawa, 12.12.2017 (ISBnews) - Premier Mateusz Morawiecki zadeklarował podczas swojego expose w Sejmie, że jego rząd będzie nadal podnosić płacę minimalną i będzie kładł nacisk na tworzenie szans dla młodych ludzi.

  "Wzrost wynagrodzeń i likwidacja biedy - w tych aspektach nie będziemy spoczywać tutaj na laurach. Będziemy nadal podnosić płacę minimalną" - powiedział Morawiecki w Sejmie.

  "Pracujemy 2 tys. godzin rocznie. Produktywność pracy nie decyduje wyłącznie o sukcesie gospodarczym. Nie chcemy, by Polacy pracowali najdłużej, my chcemy, by pracowali efektywnie, za godziwą płacę. Dlatego musimy przestawić nasz polski kapitalizm na zachodnie tory, umiejętności młodych Polaków są kołem zamachowym naszej innowacyjności" - dodał premier.

  Wskazał też, że "cała nasza praca ma niewiele sensu, jeśli nie odpowiada na potrzeby młodych ludzi".

  (ISBnews)

   

 • 12.12, 16:31Morawiecki w expose: Mój rząd będzie rządem kontynuacji, cele są bez zmian 

  Warszawa, 12.12.2017 (ISBnews) - Premier Mateusz Morawiecki zadeklarował podczas swojego expose w Sejmie, że jego rząd będzie rządem kontynuacji - będzie kontynuował programy społeczne wdrożone przez rząd jego poprzedniczki - Beaty Szydło i zapowiedział, że programy te będą wzmacniane i rozwijane.

  Morawiecki podziękował Beacie Szydło za prace jej rządu, w tym za wdrożenie programów społecznych.

  "Ten rząd to jest ten sam kierunek, te same wartości, jest rządem kontynuacji. Kwitnąca gospodarka jest warunkiem prowadzenia szczodrej polityki społecznej. [...] Kierunek działania jest ten sam, zadania i drogowskazy - te same" - powiedział Morawiecki podczas expose.

  "Będziemy kontynuowali nasze programy społeczne, co więcej - będziemy je wzmacniali i rozwijali" - dodał.

  Po expose planowana jest debata na temat wystąpienia premiera. Na godz. 0-0:30 zaplanowano głosowania m.in. nad wnioskiem o wotum zaufania dla rządu.

  (ISBnews)

   

 • 11.12, 15:25Kościński z MR: Chcemy przyciągać firmy innowacyjne z nowymi technologiami 

  Warszawa, 11.12.2017 (ISBnews) - Głównym celem zmiany ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (SSE) jest ściąganie na teren całej Polski nowych inwestycji, ale nie tylko o charakterze ilościowym, ale głównie jakościowym, poinformował Isbnews.tv wiceminister rozwoju Tadeusz Kościński. Jego zdaniem, głównym kryterium przy wydawaniu zezwoleń będzie innowacyjność i nowoczesność inwestycji, a czuwać nad tym będą m. in. zarządy istniejących obecnie 14 stref.

  "Plan polegający na utworzeniu jednej wielkiej specjalnej strefy ekonomicznej obejmującej teren całej Polski ma na celu ściągnięciu do Polski kolejnych inwestycji. Zależy nam jednak, by nie były to jak dotąd tylko fabryki czy montownie, ale firmy reprezentujące najnowsze technologie na świecie, nawiązujące współpracę z uniwersytetami w zakresie badań i rozwoju, ale również oferujących jakość pracy na najwyższym poziomie" - powiedział Kościński w rozmowie z ISBnews.tv.

  Według niego, Ministerstwo Rozwoju nie planuje likwidacji dotychczas istniejących stref ekonomicznych, wyznacza natomiast dla nich nowe zadania. SSE mają stać się bowiem punktem pierwszego kontaktu dla potencjalnego inwestora, który ma dodatkowo "pilotować" go przez cały okres pobytu w Polsce.

  "Zarządy stref będą pomagały inwestorowi w każdym miejscu cyklu inwestycji, przed podjęciem decyzji, podczas inwestycji i po inwestycji. Zamiana zakłada dodatkowo wypracowanie strategii inwestycji dla danego regionu, współpracę zarządów z lokalnymi samorządami, uniwersytetami i z lokalnym biznesem" - wyjaśnił Kościński.

  We wrześniu br. wicepremier Mateusz Morawiecki zaprezentował w Krynicy-Zdrój projekt ustawy, która tworzy nowy instrument wsparcia dla inwestorów. W nowej koncepcji zachęty podatkowe będą dostępne na całym terytorium Polski (bez ograniczeń terytorialnych), ale z zachowaniem zasad dotyczących przeznaczenia terenu. W efekcie proponowanych zmian skumulowana wartość nakładów inwestycyjnych wyniesie 117,2 mld zł do 2027 r., a skumulowana liczba nowych miejsc pracy w tym okresie to 158,3 tys.

  Według założeń, o nowy standard obsługi inwestora zadbają spółki zarządzające, które będą zarządzały nowym instrumentem zawartym w ustawie. Będą głównym punktem kontaktu w regionie w ramach systemu obsługi inwestora, a także regionalnym koordynatorem udzielania pomocy publicznej w obszarze instrumentu zwolnień podatkowych i dotacji rządowych.

  W Polsce działa obecnie 14 specjalnych stref ekonomicznych, które mogą działać do 31 grudnia 2026. Od początku ich działania czyli od 1995 r., wartość nakładów inwestycyjnych poniesionych przez firmy w SSE przekroczyła 112 mld zł, a zatrudnienie na terenie SSE na koniec 2016 r. znalazło 332 114 pracowników.

  (ISBnews)

   

 • 11.12, 14:56Prezydent podpisał nowelizację ustawy o biokomponentach i biopaliwach 

  Warszawa, 11.12.2017 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, podała Kancelaria Prezydenta.

  "Uchwalona ustawa ma na celu wprowadzenie zmian w przepisach ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2017 r. poz. 285 i 624) zmierzających do wdrożenia do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy 2015/1513/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. zmieniającej dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych oraz zmieniającej dyrektywę 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (Dz. Urz. UE L 239 z 15.09.2015 r, str. 1 i Dz. Urz. UE L 234 z 31.08.2016, str. 26)" – czytamy w informacji.

  Nowelizacja ustawy wprowadza mechanizmy mające na celu dostosowanie regulacji prawnych do sytuacji na rynku paliwowym po wejściu w życie tzw. pakietu paliwowego, co ma ułatwić podmiotom paliwowym realizację Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW).

  "W ustawie o biokomponentach i biopaliwach ciekłych dokonano doprecyzowania użytych w ustawie definicji, w tym m. in. doprecyzowano, że działalność gospodarcza w zakresie importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia biokomponentów może być wykonywana samodzielnie lub za pośrednictwem innego podmiotu" – czytamy dalej.

  W nowelizacji wprowadzono regulację, zgodnie z którą do wytwarzania biokomponentów przez wytwórców nie będzie można stosować biomasy będącej produktami działów powiązanych z rolnictwem (zgodnie z definicją biomasy zawartą w przepisach ustawy), przy dostawie której została zastosowana stawka podatku VAT wyższa niż 5%. Ustawa przewiduje także wprowadzenie zmian w regulacjach dotyczących zasad wytwarzania przez rolników biopaliw na własny użytek, poprzez umożliwienie rolnikom wykonywania tych czynności bez konieczności posiadania składu podatkowego.

  Przepisy wprowadzają obowiązek corocznego informowania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) o dokonaniu czynności powodujących, że dany podmiot został objęty obowiązkiem realizacji NCW.

  W znowelizowanej ustawie wprowadzono mechanizm polegający na tym, że podmiot realizujący NCW, który udokumentował realizację tego obowiązku na określonym minimalnym poziomie NCW ustalonego na dany rok kalendarzowy może uiścić opłatę zastępczą. Ponadto, zgodnie z nowymi regulacjami podmiot realizujący NCW może zrealizować obowiązek zapewnienia minimalnego udziału paliw odnawialnych lub biokomponentów zawartych w paliwach ciekłych lub biopaliwach ciekłych z wykorzystaniem biokomponentów zawartych w paliwach powstałych w wyniku współuwodornienia.

  W nowych regulacjach wprowadzono także mechanizm tzw. obligatoryjnego blendingu biokomponentów w paliwach ciekłych, zgodnie z którym podmiot realizujący NCW jest obowiązany zapewnić w danym kwartale minimalny udział biokomponentów zawartych w paliwach ciekłych.

  Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r., z wyjątkiem regulacji dotyczącej wykorzystania biokomponentów zawartych w paliwach powstałych w wyniku współuwodornienia, która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. oraz regulacji odkreślającej minimalny poziom biokomponentów w paliwach, która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., podano także.

  (ISBnews)

 • 11.12, 10:42Prezydent powoła Morawieckiego na premiera dziś o godz. 17.00 

  Warszawa, 11.12.2017 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda powoła Mateusza Morawieckiego na prezesa Rady Ministrów wraz z Radą Ministrów dziś podczas uroczystości, która rozpocznie się o godz. 17:00, podała Kancelaria Prezydenta.

  "11 grudnia 2017 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w Pałacu Prezydenckim odbędzie się uroczystość powołania Mateusza Morawieckiego na urząd Prezesa Rady Ministrów wraz z Radą Ministrów przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę" - czytamy w komunikacie.

  Podczas uroczystości planowane jest wystąpienie prezydenta, podano także.

  Morawiecki zapowiedział w wywiadzie dla TV Trwam w piątek wieczorem, jeśli będzie na to zgoda prezydenta, marszałka Sejmu i kierownictwa politycznego PiS, to chciałby we wtorek zaprezentować swoje exposé. Tego samego dnia miałoby się odbyć głosowanie nad wotum zaufania dla rządu w nowym kształcie. Podkreślił, że chodzi o "Radę Ministrów praktycznie w bardzo podobnym czy niemalże identycznym składzie".

  Najbliższe posiedzenie Sejmu ma rozpocząć się we wtorek o godz. 11:00.

  (ISBnews)

   

 • 08.12, 11:55MIB: Inspekcja Transportu Drogowego zajmie się poborem opłat od XI 2018 r.  

  Warszawa, 08.12.2017 (ISBnews) - Sejm uchwalił nowelizację ustawy o drogach publicznych, która zakłada przeniesienie zadań związanych z poborem opłaty elektronicznej za przejazd samochodami po drogach krajowych od Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) do Głównego Inspektora Transportu Drogowego (GITD), poinformowało Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa (MIB). Nowelizacja ustawy ma wejść w życie 3 listopada 2018 r.

  MIB poinformowało także, że do GITD przeniesiono także wszystkie kompetencje związane z systemem poboru opłaty elektronicznej oraz opłaty za przejazd autostradą na odcinkach zarządzanych przez GDDKiA. To projekt rządowy przyjęty z inicjatywy ministra infrastruktury i budownictwa.

  "Obsługa systemu poboru opłat kosztowała rząd ponad 3 mld zł, które zostały wypłacone zagranicznemu podmiotowi prywatnemu. Nowa ustawa to zmienia" – powiedział w Sejmie minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk, cytowany w komunikacie. 

  Nowe zadania GITD będzie wykonywał samodzielnie (ewentualnie z pomocą innych organów administracji rządowej), a zakres czynności, które będą mogły zostać powierzone podmiotom trzecim z sektora prywatnego zostanie ograniczony do niezbędnego minimum.

  "GITD ma doświadczenie wynikające z prowadzenia czynności kontrolnych w Krajowym Systemie Poboru Opłat (KSPO), co wymagało ścisłej współpracy z GDDKiA i wykonawcą systemu oraz znajomości zasad jego funkcjonowania. Ponadto, GITD ma doświadczenie w budowie i utrzymaniu systemów teleinformatycznych – prowadzi Centralną Ewidencję Naruszeń oraz zbudował Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego" - czytamy dalej.

  Według resortu zaletą proponowanego rozwiązania jest w szczególności zapewnienie ciągłości działania KSPO oraz docelowa optymalizacja kosztów jego funkcjonowania, a także wzmocnienie nadzoru i kontroli ministra infrastruktury nad organem realizującym pobór opłat na drogach zarządzanych przez państwo. Proponowane rozwiązanie pozwoli na maksymalne uniezależnienie procesu poboru opłat drogowych od podmiotów trzecich (w tym z kapitałem zagranicznym) oraz maksymalizację stopnia wykorzystania istniejących aktywów, które zostaną przejęte przez GITD od GDDKiA. Dzięki przejęciu pełnej kontroli nad KSPO przez administrację państwową  ułatwione będzie ewentualne dokonywanie szybkich zmian w systemie.

  "Nowe przepisy zapewnią również odpowiednią ochronę danych osobowych gromadzonych w ramach KSPO i wyższą standaryzację rozwiązań, w tym możliwości rozwoju KSPO i jego integracji z innymi systemami teleinformatycznymi. Chodzi o zapewnienie efektywniejszego wykonywania zadań administracji publicznej, m.in. dotyczącego  monitorowania przewozu drogowego towarów, stwierdzania i sankcjonowania naruszeń dotyczących przejazdów pojazdami nienormatywnymi czy kontroli zezwoleń wydawanych dla przewoźników zagranicznych" - podano także.

  Zaproponowano, aby nowelizacja ustawy weszła w życie 3 listopada 2018 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które będą obowiązywać w innych terminach.

  (ISBnews)

 • 07.12, 14:21Senat przyjął ustawę o rynku mocy 

  Warszawa, 07.12.2017 (ISBnews) - Senat uchwalił rządowy projekt ustawy o rynku mocy, zakładający wprowadzanie w Polsce dwutowarowego rynku energii elektrycznej. Towarami mają być energia i gotowość do jej dostarczania.

  Senat wprowadził trzy poprawki do uchwalonej wczoraj przez Sejm ustawy.

  Za przyjęciem ustawy głosowało 53 senatorów, przeciw 20, a 2 wstrzymało się od głosu.

  Według ustawy, moce wymagane do pokrycia szczytowego zapotrzebowania odbiorców, powiększonego o wymaganą nadwyżkę mocy w systemie elektroenergetycznym, mają być kontraktowane w aukcjach, w których dostawcy mocy oferowaliby operatorowi systemu przesyłowego tzw. obowiązek mocowy na okres dostaw.

  Ustawa trafi teraz do prezydenta do podpisu.

  (ISBnews)

   

 • 07.12, 13:48KE wzywa m.in. Polskę do wdrożenia przepisów dot. prania brudnych pieniędzy 

  Warszawa, 07.12.2017 (ISBnews) - Komisja Europejska wezwała dziś Polskę, a także Bułgarię, Cypr, Grecję, Luksemburg, Maltę, Holandię i Rumunię do zastosowania pełnej zgodności z dyrektywą w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy do ich przepisów krajowych, podała Komisja.

  "Nowe unijne przepisy wzmocnią istniejące wymogi w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i zwalczania procederu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Wszystkie państwa członkowskie miały obowiązek dokonać transpozycji tej dyrektywy do 26 czerwca 2017 r. 8 państw członkowskich nie zawiadomiło o żadnych środkach transpozycji, a krajowe procesy legislacyjne w odniesieniu do odnośnych projektów ustaw ciągle trwają" - czytamy w komunikacie.

  Komisja ostrzega, że jeżeli w ciągu dwóch miesięcy państwa te nie zapewnią zgodności ich prawa krajowego z prawem unijnym, KE może podjąć decyzję o skierowaniu przeciw nim spraw do Trybunału Sprawiedliwości UE.

  (ISBnews)

 • 07.12, 10:04FPP: Klin podatkowy powinien być zrównywany w różnych formach zatrudnienia 

  Warszawa, 07.12.2017 (ISBnews) - Ukształtowanie równego i czytelnego dostępu pracodawców do konkurencyjnych ekonomicznie form zatrudniania, a także wprowadzenie obowiązku oskładkowania wynagrodzenia pracownika do określonego poziomu u każdego pracodawcy byłoby działaniem zapobiegającym zaniżaniu cen na rynku, w tym w zamówieniach publicznych. Konieczne jest wyeliminowanie podstaw stosowania umów zleceń oskładkowanych wyłącznie składką zdrowotną, uważa Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP). Wskazuje ona, że każda forma zatrudnienia w Polsce powinna być tak samo obciążona w zakresie podatków oraz składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne. Uprościłoby to system, rozwiązało wiele problemów przeszłych, obecnych oraz tych, które nadejdą w przyszłości.

  Według FPP, rozwiązaniem może być abolicja ozusowania umów zleceń zawieranych przed przy jednoczesnym zwiększeniu poziomu obecnie obowiązującego ozusowania powyżej płacy minimalnej. Elementem towarzyszącym abolicji powinno być zaliczenie okresów i większych podstaw składek wszystkim pracownikom zatrudnionym w tym okresie na umowach zlecenie oraz ustawowe zagwarantowanie zaniechania działań kontrolnych.

  "W przypadku umowy podlegającej oskładkowaniu (umowa o pracę, umowa zlecenia oskładkowana) w skład klina podatkowego wchodzą podatki dochodowe od osób fizycznych i składki na ubezpieczenie społeczne, a także składka na ubezpieczenie zdrowotne. Natomiast w przypadku umów zlecenia oskładkowanych wyłącznie składka zdrowotną klin podatkowy zawiera wyłącznie składkę zdrowotną. W rezultacie przeciętny klin w umowie o pracę wynikający tylko z przepisów o ubezpieczeniach społecznych, jest ponad czterokrotnie wyższy niż w nieoskładkowanej umowie cywilnoprawnej. Tak duża różnica kosztów jest mechanizmem zachęcającym a wręcz wymuszającym, z punktu widzenia ekonomicznego, stosowanie nieoskładkowanych umów. Pozostawienie takich nierówności nadal utrzymuje mechanizm konkurowania najniższą ceną w postępowaniach na udzielenie zamówienia publicznego. Wyrównanie szans dla przedsiębiorców ubiegających się o zamówienia publiczne nastąpi jedynie w sytuacji wyrównania kosztów pracy wszystkich pracowników, bez względu na rodzaj zawartej umowy" - powiedział przewodniczący FPP Marek Kowalski, cytowany w komunikacie.

  Klinem podatkowym określana jest różnica między całkowitym kosztem zatrudnienia pracownika, a wynagrodzeniem "na rękę", jakie ten pracownik otrzymuje. Każda forma zatrudnienia charakteryzuje się innym klinem podatkowym w zależności od zakresu ochrony ubezpieczeniowej, czyli od tytułów, którym podlega, a także wyłączeń. To zróżnicowanie klinów dla rożnych rodzajów kontraktowania pracy determinuje wymuszane na przedsiębiorcach (wykonawcach) coraz większy udział niskich kosztów pracy, wyjaśniła Federacja.

  "Przedsiębiorcy wskazywali, że ustalenie jasnych i jednoznacznych zasad pozwoliłoby uniknąć konkurowania stosowanymi rozwiązaniami w zakresie sposobów zatrudnienia. Wymusiłoby to inne, niecenowe źródła przewagi konkurencyjnej i wyzwoliło innowacje, doprowadzając do likwidacji presji stosowania nieoskładkowanych umów zleceń" - wskazał Kowalski.

  Powiększająca się luka pomiędzy rynkowym kosztem pracy dostosowanym do funkcjonujących cen w zamówieniach publicznych na rynku (w segmencie usług ochrony mienia), a kosztem pracy opartym o ustawową wysokość wynagrodzenia minimalnego, spowodowana była zamrożeniem cen w zamówieniach spowodowanych brakiem waloryzacji w latach 2008-2015. Co istotne, drugą przyczyną „zamrożenia" cen usług na rynku był brak odpowiedzialności zamawiającego w zakresie przepisów chroniących wynagrodzenie pracownika (Kodeks pracy, ustawa o minimalnym wynagrodzeniu), który pozwalał bezkarnie zamawiającym wymuszać ograniczanie cen za usługi mimo wzrostu płacy minimalnej (powiększając klin korzyści zamawiającego), podkreśliła Federacja.

  Federacja Przedsiębiorców Polski jest organizacją, której nadrzędnym celem jest zapewnienie właściwego rozwoju oraz bezpieczeństwa zarówno pracodawcom, jak i pracownikom.

  (ISBnews)

   

 • 06.12, 11:51Pracodawcy RP: Nowelizacja ustawy o biokomponentach nie wyeliminuje wyłudzeń VAT 

  Warszawa, 06.12.2017 (ISBnews) - Proponowana nowelizacja ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, która przewiduje m.in. zakaz używania do produkcji biokomponentów takiej biomasy, dla której przy dostawie użyta została stawka podatku wyższa niż 5%, nie wyeliminuje wyłudzeń podatku VAT, natomiast znacząco utrudni prowadzenie działalności ich producentom, uważają Pracodawcy RP.

  "To rozwiązanie nie ograniczy wcale jednak skali nieprawidłowości w obrocie olejem rzepakowym – w przeciwieństwie np. do monitorowania przewozu towarów wrażliwych obowiązującego od września br., które znacząco zmniejszyło szarą strefę, i o które to rozwiązanie postulowali Pracodawcy RP" - czytamy w komunikacie.

  Zdaniem organizacji, zakaz będzie nieefektywny, ponieważ dotyczy wyłącznie producentów biokomponentów, którzy są ostatnim ogniwem w łańcuchu transakcji.

  "Wcześniej jednak występują inni uczestnicy obrotu, czyli tłocznie oleju oraz pośrednicy w obrocie tym towarem, których proponowany przez Ministerstwo Energii zakaz nie obejmuje. Będą oni mogli bez przeszkód nabywać oleje ze stawką 23% VAT. Następnie, po poddaniu oleju tzw. procesowi 'degummingu', powodującego jego oczyszczenie, będą mogli sprzedawać go jako olej jadalny ze stawką 5% VAT" - wyjaśniono.

  Pracodawcy podkreślają, że w praktyce, jeśli dochodzi do wyłudzenia podatku VAT, to zwykle na "wczesnych" etapach obrotu, tj. przy wykorzystaniu tzw. "znikającego podatnika". Po nabyciu towaru w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowej taki podstawiony podatnik nie odprowadza należnego podatku VAT z tytułu dalszej odsprzedaży.

  "Rodzi się więc pytanie dlaczego projektodawca zdecydował się na takie rozwiązanie w przypadku, gdy forsowana propozycja nie uzdrowi rynku? Tym bardziej, że przepisy unijne zmierzają do stopniowego odchodzenia od stosowania surowców jadalnych do produkcji biokomponentów" - czytamy dalej.

  Zdaniem Pracodawców RP, zaproponowana w nowelizacji zmiana spowoduje jedynie, że największe podmioty posiadające nowoczesne instalacje zyskają uprzywilejowaną pozycję na rynku, marginalizując lub nawet eliminując z niego mniejszych polskich producentów oleju rzepakowego, czy producentów biokomponentów. Nie wszystkie tłocznie dysponują instalacjami do wytwarzania oleju jadalnego, a zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, tylko taki może być objęty stawką 5% VAT. Tłocznie, które nie są w stanie wyprodukować oleju jadalnego, zostaną pozbawione możliwości sprzedaży swojego produktu do producentów biokomponentów. Mniejsze tłocznie prawdopodobnie stracą w ten sposób rację bytu i znikną z rynku.

  "Takie ujęcie przepisów przez projektodawcę wydaje się niezrozumiałe tym bardziej, że do produkcji biokomponentów nie trzeba wcale używać olejów jadalnych, które z definicji powinny być przecież przeznaczone do spożycia, a nie na cele przemysłowe, w tym do produkcji biopaliw" - podsumowano.

  (ISBnews)

 • 06.12, 11:10Sejm przyjął rządowy projekt ustawy o rynku mocy 

  Warszawa, 06.12.2017 (ISBnews) - Sejm uchwalił rządowy projekt ustawy o rynku mocy, zakładający wprowadzanie w Polsce dwutowarowego rynku energii elektrycznej. Towarami mają być energia i gotowość do jej dostarczania.

  Wcześniej Sejm, na wniosek Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa odrzucił wniosek o odrzucenie projektu ustawy, a następnie przyjął 17 poprawek do projektu ustawy. Za przyjęciem ustawy głosowało 243 posłów, przeciw 181, a 7 się wstrzymało.

  "Koszty dla gospodarstw domowych będą wynosić przeciętnie poniżej 2 zł. Niewprowadzenie tej ustawy to straty dla gospodarki wynoszące co najmniej 10 mld zł rocznie" - powiedział poseł-sprawozdawca Wojciech Zubowski z Prawa i Sprawiedliwości.

  "Rynek mocy jest koniecznym instrumentem […] Istnieje jednak niebezpieczeństwo monopolizacji rynku przez państwowe sektor energetyczny. Naszym zdaniem, niezbędne jest szybkie opracowanie nowej strategii energetycznej państwa, która będzie wskazywała na budowę systemu rozproszonego, będzie stymulowała rozwój przemysłu i industrializację kraju" - wskazywał poseł Ireneusz Zyska z koła poselskiego Wolni i Solidarni.

  Według ustawy, moce wymagane do pokrycia szczytowego zapotrzebowania odbiorców, powiększonego o wymaganą nadwyżkę mocy w systemie elektroenergetycznym, mają być kontraktowane w aukcjach, w których dostawcy mocy oferowaliby operatorowi systemu przesyłowego tzw. obowiązek mocowy na okres dostaw.

  Projekt trafi teraz do Senatu.

  (ISBnews)

 • 06.12, 10:27Senat uchwalił nowelę zwiększającą nakłady na zdrowie do 6% PKB w 2025 

  Warszawa, 06.12.2017 (ISBnews) - Senat przyjął rządowy projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z którą zostaną zwiększone nakłady na zdrowie do 6% PKB w 2025 r.

  Senat przyjął ustawę z dnia 24 listopada 2017 r. bez poprawek. Za przyjęciem ustawy głosowało 54 senatorów, a 24 wstrzymało się od głosu.

  "Na finansowanie ochrony zdrowia przeznacza się corocznie środki finansowe w wysokości nie niższej niż 6% produktu krajowego brutto, z zastrzeżeniem, że wysokość środków finansowych przeznaczonych na finansowanie ochrony zdrowia w latach 2018-2024 nie może być niższa niż:

  1) 4,67% produktu krajowego brutto w 2018 r.;

  2) 4,86% produktu krajowego brutto w 2019 r.;

  3) 5,03% produktu krajowego brutto w 2020 r.;

  4) 5,22% produktu krajowego brutto w 2021 r.;

  5) 5,41% produktu krajowego brutto w 2022 r.;

  6) 5,6% produktu krajowego brutto w 2023 r.;

  7) 5,8% produktu krajowego brutto w 2024 r." - czytamy w ustawie.

  Obecnie ustawa trafi do prezydenta do podpisu.

  (ISBnews)