ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 17.05, 17:34Domański: Obniżka podatku Belki zostanie wdrożona od 1 stycznia 2025 roku 

  Warszawa, 17.05.2024 (ISBnews) - Przygotowywana przez rząd obniżka podatku od zysków kapitałowych - tzw. podatku Belki - zostanie wprowadzona od 1 stycznia 2025 r., zadeklarował minister finansów Andrzej Domański.

  "Wracając do podatku Belki - podatek ten będzie obniżony od 1 stycznia 2025 roku. Może tutaj przy okazji dodam jeszcze, że w Ministerstwie Finansów trwają prace nad innymi narzędziami, które będą wspierały oszczędzanie Polaków oszczędności, także na rynku kapitałowym" - powiedział Domański podczas spotkania live z internautami.

  W marcu Domański informował, że Ministerstwo Finansów ma gotowe założenia zmian w tzw. podatku Belki. Jak wskazywał, zwolnione z podatku byłyby dochody z lokat o zapadalności powyżej roku odpowiadające wartości wynikającej z pomnożenia 100 tys. zł przez stopę depozytową NBP, obowiązywałaby także kwota wolna w odniesieniu do inwestycji w akcji, obligacje i TFI wyliczana również jako iloczyn 100 tys. zł i stopy depozytowej lub jej mnożnika.

  Podatek od zysków kapitałowych, czyli tzw. podatek Belki, został wprowadzony w 2002 roku przez rząd Leszka Millera, w którym Marek Belka był wicepremierem i ministrem finansów. Początkowo stawka podatku wynosiła 20% i obejmowała zyski z oszczędności od depozytów i lokat bankowych. W 2004 roku rozszerzono opodatkowanie również o dochody kapitałowe pochodzące z inwestycji giełdowych; jednocześnie obniżono podatek do 19%.

  (ISBnews)

 • 16.05, 13:48Projekt ustawy o paszach przesuwający zakaz pasz GMO do 2030 r. trafił do konsultacji 

  Warszawa, 16.05.2024 (ISBnews) - Projekt ustawy o paszach, który przesuwa termin wejścia w życie możliwości wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt na terytorium Polski pasz genetycznie zmodyfikowanych z 1 stycznia 2025 r. na 1 stycznia 2030 r. trafił do konsultacji społecznych, wynika z informacji na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL).

  "Celem projektowanej ustawy o zmianie ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach jest przesunięcie terminu wejścia w życie przepisu, […] w którym ustanowiony został zakaz wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego z dnia 1 stycznia 2025 roku  na dzień 1 stycznia 2030 r." - czytamy w uzasadnieniu.

  W Polsce dostępne są wysokobiałkowe materiały paszowe takie jak np. śruta i makuchy słonecznikowe i rzepakowe, przetworzone białko zwierzęce (PAP), suszone wywary gorzelniane (DDGS), hydrolizaty białkowe, białko ziemniaczane, mączka guar i inne niezawierające produktów GM, jednak producenci pasz mają swobodę w stosowaniu wszystkich materiałów paszowych wymienionych w katalogu materiałów paszowych, podkreślono także.

  Jak wskazano, realizacja przepisu, w którym ustanowiony został zakaz wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pasz pochodzących z roślin genetycznie modyfikowanych oraz organizmów genetycznie modyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego wymaga czasu w celu znalezienia zastępczych, wysokobiałkowych składników porównywalnych przede wszystkim pod względem jakościowym i ekonomicznym do importowanej śruty sojowej.

  "Wprowadzenie tych komponentów do pasz wymaga uwzględnienia zawartości białka, jego wartości odżywczej oraz związanych z tym efektów uzyskiwanych w żywieniu zwierząt gospodarskich, a także dostępności na rynku dużych partii jednolitego surowca do produkcji pasz" - podkreślono.

  (ISBNews)

 • 16.05, 12:04Szef KNF: Potrzebna jest dyskusja nad kształtem podatku bankowego 

  Warszawa, 16.05.2024 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jest gotowa do dyskusji na temat zmian w podatku bankowym, zadeklarował przewodniczący Komisji Jacek Jastrzębski.

  "Warto, żeby się toczyła dyskusja na temat optymalnej struktury podatku bankowego. My jako nadzór nie jesteśmy właścicielami tego tematu, nie zamierzamy wkraczać w kompetencje Ministerstwa Finansów, ale jeśli będzie wola, by nas do tej dyskusji włączyć, to jesteśmy gotowi" - powiedział Jastrzębski w rozmowie z 300Gospodarka.

  "To, co nas niepokoi, to to, że konstrukcja podatku bankowego niekoniecznie stymuluje aktywność banków, którą uważamy za najbardziej pożądaną w obecnych realiach gospodarczych. Mam tu na myśli ograniczony poziom akcji kredytowej w obszarze kredytów inwestycyjnych i duże zaangażowanie sektora bankowego w obligacje skarbowe, które z punktu widzenia podatku bankowego traktowane są w sposób preferencyjny" - dodał.

  Zaznaczył jednak, że niska akcja kredytowa w obszarze inwestycyjnym nie jest spowodowana brakiem dostępności kredytu, czy jego ceną, ale niskim popytem na ten produkt.

  Przewodniczący Komisji dodał, że należałoby dyskutować nad optymalnym kształtem podatku bankowego, tak by poza zaspokojeniem potrzeb fiskalnych państwa, w odpowiedni sposób ukierunkowywał działalność sektora bankowego.

  "Kształtowanie [podatku bankowego] może się odbywać na kilka sposobów. W naszym systemie podstawą podatku są aktywa, widzimy jednak, że na innych rynkach jest inaczej. Podstawą mogą być pasywa, być może do rozważenia jest koncepcja, oparcia podatku o przychody banków" - stwierdził Jastrzębski.

  Dodał, że w przypadku pozostawienia aktywów jako podstawy opodatkowania "można się zastanawiać nad preferencyjnym potraktowanie kredytów inwestycyjnych, w tych obszarach, w których uważamy, że naturalną potrzebą polskiej gospodarki są inwestycje". Takim obszarem mogłoby być - jego zdaniem - finansowanie transformacji energetycznej.

  (ISBnews)

 • 16.05, 11:47Prezydent podpisał nowelę dot. zwiększenia limitu z Funduszu Pracy na rodziny zastępcze 

  Warszawa, 16.05.2024 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która zakłada zwiększenie limitu środków Funduszu Pracy na dofinansowanie zadań własnych z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej, wynika z informacji Kancelarii Prezydenta.

  "Celem ustawy jest zwiększenie maksymalnej kwoty środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej" - czytamy w komunikacie.

  Według założeń, ma to umożliwić opracowanie rządowego programu dofinansowania dodatków do wynagrodzeń osób pełniących funkcję rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka.

  Koszty wdrożenia od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r. programu w zakresie dofinansowania dodatków do wynagrodzeń i kosztów składek od tych dodatków szacuje się na kwotę z Funduszu Pracy w wysokości 22,5 mln zł.  Kwota 22,5 mln zł stanowi połowę kwoty (45 mln zł), o którą zwiększa się maksymalny limit (85 mln zł). Wynika to z faktu, że w 2024 r. zwiększenie środków programu jest planowane wyłącznie na okres II półrocza 2024 r.

  Szczegółowe zasady dofinansowania, z uwzględnieniem kwoty zostaną wskazane w ramach opracowywanego rządowego programu dofinansowania wynagrodzeń osób pełniących funkcję rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka.

  Obecnie przepisy dopuszczają dofinansowanie zadań własnych powiatu do kwoty 40 mln zł, a zwiększenie kwoty na podstawie projektowanej regulacji będzie skutkować tym, że będzie ona mogła być przeznaczona zarówno na dofinansowanie zadań własnych, zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, jak i na dofinansowanie zadań własnych w formie dodatków dla rodzin zastępczych zawodowych oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka. Co do zakresu i przeznaczenia dofinansowania decyzje będzie zawsze podejmować Rada Ministrów w uchwalonym przez siebie programie.

  (ISBnews)

 • 16.05, 11:41Prezydent podpisał nowelę o pomocy społecznej ws. dofinansowania wynagrodzeń 

  Warszawa, 16.05.2024 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o pomocy społecznej, która umożliwia wprowadzenie rządowych programów dofinansowania wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej, systemu opieki zastępczej oraz instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, wynika z informacji przekazanej przez Kancelarię Prezydenta.

  "Celem ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw jest wprowadzenie […] rozwiązań umożliwiających Radzie Ministrów przyjęcie rządowego programu dofinansowania wynagrodzeń oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników określonych w tym programie, zatrudnionych we wskazanych w projekcie jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub na ich zlecenie" - czytamy w komunikacie.

  Ponadto przepisy mają na celu promocję zatrudnienia w żłobkach, klubach dziecięcych oraz u dziennych opiekunów, a także zatrzymanie odpływu wykwalifikowanej kadry z tych instytucji, podano także.

  Celem regulacji jest umożliwienie wprowadzenia rządowych programów dofinansowania wynagrodzeń oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń określonych pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, a także określonych pracowników systemu pieczy zastępczej i wspierania rodziny oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonych przez samorządy.

  Zgodnie z przepisami, możliwe będzie przyjęcie programów, które dofinansują jednostkom samorządu terytorialnego wynagrodzenia pracowników oraz sfinansują koszty składek od wynagrodzeń z tego tytułu.

  Przepisy stanowią podstawę prawną do przyjmowania przez Radę Ministrów programów rządowych i określają ich ogólne warunki, natomiast zasady realizacji i rozliczenia przeznaczanych środków zostaną ujęte w poszczególnych programach.

  Zaproponowane rozwiązanie ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  Jak podawano, rząd planuje, że dodatki dla pracowników przewidziane w programach będą wynosić 1 tys. zł brutto i mają być wypłacane od 1 lipca 2024 roku. Rozwiązanie ma objąć ok. 190 tys. osób.

  (ISBnews)

 • 16.05, 08:41ZASP: Artyści powinni otrzymywać tantiemy także w przypadku reemisji ich wykonań 

  Warszawa, 16.05.2024 (ISBnews) - Związek Artystów Scen Polskich (ZASP) apeluje o wprowadzenie przepisów umożliwiającym artystom otrzymywanie tantiem nie tylko z korzystania filmów i seriali w internecie, ale także w przypadku ich ponownej emisji.

  "Wciąż apelujemy o zapewnienia aktorom, zgodnie z Dyrektywą 2019/790, prawa do godziwego wynagrodzenia, które nie powinno ograniczać się jedynie do rozszerzenia katalogu z art. 70 ust. 21 ustawy o korzystanie z filmów i seriali w internecie, skoro dokładnie takie same argumenty przemawiają za możliwością zapewnienia godziwego wynagrodzenia również za reemitowanie artystycznych wykonań aktorów (tzw. 'tantiemy z reemitowania', czyli z platform cyfrowych i sieci kablowych)" - czytamy w komunikacie.

  Nadal aktualne są również propozycje dotyczące wprowadzenia wynagrodzeń za korzystanie na tym samym polu z utworów audialnych z wykonaniami aktorskimi (tzw. "tantiemy z form audialnych", np. z audiobooków, słuchowisk radiowych), podano także.

  Jednocześnie ZASP pozytywnie ocenił przyjęcie we wtorek przez rząd projektu nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i innych, który zakłada wprowadzenie tzw. "tantiem z internetu" czyli przepisu o prawie do wynagrodzenia dla twórców i artystów wykonawców za korzystanie z utworów audiowizualnych w internecie.

  Związek zapowiada jednak, że będzie nadal zabiegał o pełną zgodność polskiego prawa z prawem unijnym w tym zakresie.

  (ISBnews)

 • 15.05, 21:56Sejm poparł program 'Aktywny Rodzic', w tym tzw. babciowe i dopłaty do żłobka 

  Warszawa, 15.05.2024 (ISBnews) - Sejm przyjął ustawę o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka - "Aktywny rodzic", która zakłada wprowadzenie od 1 października 2024 roku dla pracujących rodziców dzieci w wieku od 12. do ukończenia 35. miesiąca życia następujących świadczeń: tzw. babciowego, dofinansowania do żłobka i świadczenia dla rodzica opiekującego się dzieckiem.

  Za ustawą głosowało 405 posłów, przeciw było 14, a dwóch wstrzymało się od głosu.

  Wcześniej posłowie przyjęli poprawki o charakterze doprecyzowującym.

  Regulacja skierowana jest do aktywnych zawodowo rodziców dziecka w wieku od 12. do 35. miesiąca życia. Świadczenie będzie przysługiwało bez względu na osiągane dochody, a podstawową przesłanką warunkującą prawo do tego świadczenia będzie aktywność zawodowa osób, które się o nie będą ubiegać. Świadczenie będzie przysługiwało w wysokości 1,5 tys. zł miesięcznie na każde dziecko, a w przypadku dziecka z niepełnosprawnością kwota ta będzie powiększona do 1,9 tys. zł.

  W ramach opcji "aktywni w pracy" rodzice pracujący zawodowo będą mogli zawrzeć z nianią, dziadkiem lub inną osobą sprawującą opiekę nad dzieckiem umowę uaktywniającą.  W takim przypadku z budżetu państwa zostaną sfinansowane składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne za osobę sprawującą opiekę nad dzieckiem od 50% minimalnego wynagrodzenia.

  Kolejna opcja programu "Aktywny rodzic" to świadczenie "aktywnie w żłobku" - skierowane do tych rodziców, którzy zdecydują się posłać swoje dziecko do żłobka. Świadczenie nie będzie sposób uzależnione ani od kryterium dochodowego, ani od kryterium aktywności zawodowej.

  Rodzice, którzy zrezygnują z pracy i zechcą samodzielnie opiekować się dziećmi będą mogli się ubiegać o świadczenie "aktywnie w domu", które będzie przysługiwało na każde dziecko w rodzinie w wieku od 12. do 35. miesiąca życia, i będzie wypłacane w wysokości 500 zł miesięcznie niezależnie od poziomu dochodu osiąganego przez rodzica.

  Aktywność zawodowa rodziców w tym wypadku nie będzie brana pod uwagę. Wybór jednego z tych świadczeń będzie zależny wyłącznie od decyzji rodzica.

  (ISBnews)

 • 15.05, 21:33Sejm zgodził się, by obszar operacji EBOR objął Afrykę Subsaharyjską i Irak 

  Warszawa, 15.05.2024 (ISBnews) - Sejm przyjął ustawę o zmianie zakresu obowiązywania Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR), która zakłada geograficznego rozszerzenia regionu operacji Banku o kraje Afryki Subsaharyjskiej i Irak oraz ograniczonego i stopniowego uruchomienia środków finansowych przeznaczonych na operacje na nowych obszarach.

  Za ustawą głosowało 407 posłów, 15 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Proponowane zmiany do Umowy o utworzeniu EBOR są zgodne z wytycznymi Rady Gubernatorów EBOR z maja 2022 r. w sprawie rozszerzenia zasięgu geograficznego operacji banku oraz ograniczonego i stopniowego uruchomienia środków finansowych przeznaczonych na operacje na nowych obszarach w kierunku ograniczonego i stopniowego rozszerzenia zakresu operacji banku w Afryce Subsaharyjskiej i Iraku.

  Cel ten ma być realizowany przy założeniu, że na kraje członkowskie EBOR nie zostaną nałożone dodatkowe wymagania finansowe w związku z rozszerzeniem zasięgu geograficznego Banku, nie będzie zagrożona ocena wiarygodności Banku, nie nastąpi ograniczenie zdolności banku do wsparcia  dotychczasowych krajów operacji, w tym Ukrainy.

  Nowe zapisy umożliwią rozpoczęcie działalności banku w Afryce Subsaharyjskiej i Iraku, przy czym ma być ona podejmowana w ograniczonej grupie krajów oraz w sposób stopniowy (ewentualne przyszłe poszerzenie grupy krajów operacji będzie wymagało kolejnej zgody kwalifikowanej większości Gubernatorów), co będzie możliwe najwcześniej w 2025 r. Do 2030 r. EBOR zakłada przyszłe zaangażowanie w sześciu krajach tego regionu: Beninie, Ghanie, Kenii, Nigerii, Senegalu i Wybrzeżu Kości Słoniowej. Irak został natomiast włączony do grupy krajów regionu Południowo-Wschodniego wybrzeża Morza Śródziemnego, które już wcześniej zostały uprawnione do korzystania z zasobów EBOR.

  Objęcie obszarem operacji EBOR Afryki Subsaharyjskiej i Iraku oznacza, że polskie podmioty będą mogły uczestniczyć także w przetargach dotyczących projektów finansowanych z pożyczek banku w tym regionie.

  (ISBnews)

 • 15.05, 21:20Sejm przyjął przepisy umożliwiające rozliczanie niektórych umów w KPO w euro 

  Warszawa, 15.05.2024 (ISBnews) - Sejm przyjął nowelizację ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw, która ma na celu usprawnienia wdrażania Krajowego Planu Odbudowy (KPO), w tym możliwość rozliczania niektórych inwestycji dot. m.in budowy morskich farm wiatrowych, zaciągania pożyczki przez inwestorów do wysokości środków, jakie zostały przekazane na realizację konkretnej inwestycji.

  Za nowelizacją głosowało 233 posłów, przeciw było 190, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Najważniejsze rozwiązania:

  * Umożliwione zostanie podpisywanie oraz rozliczanie w euro umów, które dotyczą  objęcia przedsięwzięcia wsparciem.

  - Rozwiązanie ma na celu zwiększenie zainteresowania środkami z części pożyczkowej Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF). Dotyczy to w szczególności planowanej inwestycji związanej z budową morskich farm wiatrowych. Brak możliwości rozliczania w euro mógłby spowodować, że zainteresowanie to będzie mniejsze niż dostępne środki lub inwestycja nie zostanie zrealizowana.

  * Możliwe będzie zaciąganie zobowiązań w danym roku przez inwestorów, którzy prowadzą zadania związane z realizacją inwestycji w formie pożyczek w ramach KPO.

  - Inwestor będzie mógł zaciągnąć zobowiązania do wysokości środków, które zostały przeznaczone na realizację określonej inwestycji, ale nie wyższej niż kwota, do której mogą być udzielane pożyczki w danym roku.

  * Wprowadzone zostaną przepisy dotyczące planu społeczno-klimatycznego, które umożliwią realizację środków i inwestycji ze Społecznego Funduszu Klimatycznego. Rozwiązanie wynika z konieczności dostosowania polskiego prawa do przepisów UE.

  - Plan społeczno-klimatyczny ma zawierać środki i inwestycje, które będą miały na celu zaradzenie skutkom opłat za emisję gazów cieplarnianych dla gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji, mikroprzedsiębiorstw oraz użytkowników transportu.

  * Termin przyjęcia koncepcji rozwoju kraju będzie przesunięty do 31 grudnia 2024 roku. Rozwiązanie umożliwi lepsze wydatkowanie funduszy unijnych oraz przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących tego projektu.

  * Czas na aktualizację strategii rozwoju województw zostanie wydłużony do 31 grudnia 2026 roku. Nowy termin pozwoli zapewnić spójność strategii rozwoju województw ze strategiami krajowymi, wymieniono w informacji.

  Umożliwione zostanie finansowanie części inwestycji z KPO z udziałem Banku Gospodarstwa Krajowego.

  (ISBnews)

 • 15.05, 20:57Sejm przyjął poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej 

  Warszawa, 15.05.2024 (ISBnews) - Sejm przyjął kilkanaście poprawek Senatu do nowelizacji ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji rządowej, tzw. ustawy o działach, które zakładają m.in. zwiększenie liczby reprezentantów związków zawodowych w radzie nadzorczej Funduszu Transformacji Województwa Śląskiego oraz przeniesienie uprawnień do wydawania rozporządzeń w kwestii biopaliw z Ministerstwa Przemysłu do Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

  Większość poprawek miała charakter legislacyjny.

  Wśród poprawek merytorycznych jedna zwiększała z 2 do 3 liczbę przedstawicieli reprezentujących związki zawodowe w radzie nadzorczej Funduszu Transformacji Województwa Śląskiego. Chodziło o wprowadzenie takiej samej liczby przedstawicieli związkowców do rady funduszu, jak to ma miejsce w Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego. 

  Inna z poprawek zakładała przeniesienie z ministerstwa do spraw gospodarki do Ministerstwa Klimatu i Środowiska uprawnień związanych z wydawaniem rozporządzeń dotyczących biopaliw. Celem było, by problematyka dotycząca biopaliw i energii odnawialnej znalazła się w jednym dziale administracji rządowej.

  Ustawa reguluje także kwestie związane z kompetencjami nowych ministrów konstytucyjnych: minister do spraw równości i minister ds. polityki senioralnej. Pozostałe zmiany mają na celu uszczegółowienie i skorygowanie zapisów ustawy działowej.

  Nowelizacja dostosowuje strukturę i zadania administracji rządowej do priorytetów Rady Ministrów, w szczególności w sprawach dotyczących surowców energetycznych, paliw i energetyki jądrowej. Uwzględnia powstanie Ministerstwa Przemysłu, które będzie się zajmować gospodarką surowcami energetycznymi, jak gaz, paliwa, energetyka jądrowa. Kolejną kwestią, którą reguluje ustawa jest przeniesienie z Ministerstwa Rozwoju i Technologii do MKiŚ kwestii związanych z energetyką prosumencką i rozproszoną.

  Sprawy dotyczące opieki nad Polonią i Polakami za granicą zostaną przeniesione z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Polski - do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Instytut Ekonomiczny przejdzie pod nadzór Ministerstwa Finansów, podobnie jak Fundusz Przeciwdziałania Covid-19.

  (ISBnews)

 • 15.05, 20:48Sejm przyjął nowelę dot. bonu energetycznego i cen maksymalnych energii elektrycznej 

  Warszawa, 15.05.2024 (ISBnews) - Sejm przyjął nowelizację ustawy o czasowym ograniczeniu cen za energię elektryczną, gaz ziemny i ciepło systemowe oraz o bonie energetycznym, zakładającą ustalenie w II poł. 2024 r. ceny maksymalnej energii elektrycznej dla gospodarstw domowych na poziomie 500 zł/MWh, utrzymanie dotychczasowej ceny energii na poziomie 693 zł MWh dla małych i średnich przedsiębiorców (MŚP) oraz wdrożenie bonu energetycznego dla mniej zamożnych gospodarstw domowych.

  Za nowelizacją głosowało 231 posłów, przeciw było 10, a 183 wstrzymało się od głosu. Wcześniej posłowie wprowadzili poprawki doprecyzowujące, odrzucili poprawki zakładające mrożenie cen na dotychczasowych zasadach.

  Nowelizacja zakłada zmiany w obszarze dotyczącym taryf zatwierdzonych przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE), obowiązujących do końca 2024 r. Przepisy nakładają na przedsiębiorstwa energetyczne obowiązek przedłożenia do zatwierdzenia prezesowi URE zmiany taryfy z okresem jej obowiązywania nie krótszym niż do dnia 31 grudnia 2025 r. Zakładanym efektem ma być obniżenie poziomu cen energii elektrycznej obowiązujących w taryfach dla gospodarstw domowych.

  Nowela przedłuża termin obowiązywania ceny maksymalnej za energię elektryczną dla odbiorców energii w gospodarstwach domowych i ustala ją w II poł. 2024 r. na poziomie 500 zł/MWh (dotychczas 412 zł/MWh). Obowiązująca w I poł. 2024 r. ceny maksymalnej na poziomie 693 zł/MWh dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz podmiotów użyteczności publicznej (szkoły, szpitale, żłobki, etc.), a także dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców.

  Za stosowanie ceny maksymalnej przedsiębiorstwa energetyczne mają otrzymać rekompensaty.

  Wprowadzono także bon energetyczny dla osób o dochodach do 2,5 tys. zł dla gospodarstw jednoosobowych i do 1,7 tys. zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych. Wysokość bonu będzie zależeć od liczby osób w gospodarstwie domowym i ma wynieść od 300 zł dla gospodarstw jednoosobowych, 400 zł dla dwu- i trzyosobowych, 500 zł dla cztero- i pięcioosobowych i 600 zł dla sześcioosobowych i większych.

  Ministerstwo Kultury i Środowiska (MKiŚ) zakłada, że projektowane świadczenie obejmie ok. 3,5 mln gospodarstw domowych w Polsce.

  Ponadto gospodarstwa używające energii elektrycznej do ogrzewania (około 5% gospodarstw) mają otrzymać otrzymają dwukrotnie wyższy bon (od 600 zł do 1,2 tys. zł). Przy wypłacie bonu ma obowiązywać zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że bon energetyczny będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia.

  Wniosek dotyczący bonu energetycznego ma być składany w gminie, w terminie od 1 sierpnia do 30 września 2024 r. Na rozpatrzenie wniosku gmina będzie miała 60 dni. Wypłata pieniędzy powinna być zrealizowana jesienią 2024 r. lub na początku 2025 r.

  Ponadto do 30 czerwca 2025 r. przedłużone zostanie funkcjonowanie mechanizmu maksymalnej ceny dostawy ciepła.

  Dla gazu rząd przewidział likwidację maksymalnej ceny na poziomie 200,17 zł/MWh. Zamiast niej w II poł. 2024 r. będzie obowiązywać nowa cena maksymalna, równa taryfie zatwierdzonej dla PGNiG Obrót Detaliczny. PGNiG OD ma ponownie wystąpić do prezesa URE o zmianę taryfy. 

  W przypadku ciepła zamrożone ceny mają obowiązywać nie tylko w II poł. 2024 r., ale także w I poł. 2025 r.

  (ISBnews)

 • 15.05, 20:30Sejm przyjął przepisy, zakładające przedłużenie prawa pobytu Ukraińców do IX 2025 r.  

  Warszawa, 15.05.2024 (ISBnews) - Sejm przyjął nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw, który zakłada przedłużenie możliwości legalnego pobytu obywateli Ukrainy na terytorium Polski do 30 września 2025 r.

  Za nowelą głosowało 381 posłów, 12 było przeciwnych, a 20 wstrzymało się od głosu.

  Wcześniej Sejm przyjął kilka poprawek, zakładających m.in. przedłużenie do końca października 2024 r. warunkowego prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki i pielęgniarki-położnej przez, które przybyły z Ukrainy po rosyjskiej inwazji na ten kraj.

  Nowelizacja dotyczy przedłużenia do dnia 30 września 2025 r. okresu, w którym pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Ukrainy, którzy przybyli na to terytorium w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy, jest uznawany za legalny oraz związanego z tym dostępu do świadczeń zdrowotnych, świadczeń rodzinnych i socjalnych, świadczeń wypłacanych przez ZUS oraz możliwości pobytu w obiektach zbiorowego zakwaterowania.

  Obecnie okres, w którym pobyt obywateli Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny kończy się z dniem 30 czerwca 2024 r.

  Nowelizacja zakłada m.in. wprowadzenie możliwości zmiany statusu pobytowego obywateli Ukrainy z ochrony tymczasowej obecnie na pobyt tymczasowy (pobyt tymczasowy ma być przyznawany na trzy lata) oraz wprowadza obowiązek szkolny dla dzieci ukraińskich od roku 2024/2025.

  Warunkiem ubiegania się o zmianę statusu pobytowego  jest m.in. posiadanie aktywnego numeru PESEL UKR na 4 marca 2024 r., aktywność PESEL-u UKR, by nie dochodziło do nadużyć, weryfikację aktywnego dokumentu podróży. Obecnie PESEL UKR posiada w Polsce 952 tys. osób.

  Wszystkie wnioski  będą sprawdzane przez Straż Graniczną, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i policję.

  Nowela zakłada, że obywatele Ukrainy będą mieli obowiązek złożenia wniosku o PESEL UKR niezwłocznie po przybyciu do Polski (dotychczas 30 dni). Zobowiązuje też obywateli Ukrainy do aktualizacji danych PESEL UKR i potwierdzenia ich pobytu w Polsce w dowolnym organie gminy.

  Nowela zakłada także:  

  - ujednolicenie systemu wsparcia (odejście od możliwości  goszczenia obywateli Ukrainy w mieszkaniach prywatnych od 1 lipca br.)

  - uszczelnienie systemu zakwaterowania zbiorowego - nałożenie na wszystkie ośrodki, w których zakwaterowani są Ukraińcy podpisywania umów z wojewodami

  - zniesienie świadczenia dla Ukraińców w wysokości 300 zł

  -  wprowadzenie obowiązku szkolnego dla dzieci ukraińskich od 1 września br.

  - uzależnienie świadczeń rodzinnych dla dzieci 800 plus i innych świadczeń rodzinnych od obowiązku szkolnego dzieci ukraińskich od 2025r.

  (ISBNews)

 • 15.05, 13:08MKiŚ: Pompy ciepła kosztem kwalifikowanym w 'Czystym powietrzu' tylko po wpisie na ZUM 

  Warszawa, 15.05.2024 (ISBnews) - Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) wprowadza zmiany w programie "Czyste Powietrze" w taki sposób, by od przyszłego miesiąca pompy ciepła mogły być kosztem kwalifikowanym tylko wówczas, gdy ich parametry techniczne będą potwierdzone wpisem na listę zielonych urządzeń i materiałów (ZUM), podał resort.

  "Musimy zadbać o możliwie wysokie standardy jakości dotowanych urządzeń - i nie będzie to dotyczyło tylko pomp ciepła" - powiedział wiceminister klimatu i środowiska Krzysztof Bolesta, cytowany w komunikacie.

  Wprowadzane zmiany mają sprzyjać wyborowi urządzeń o potwierdzonej jakości, czyli takich, które spełniają deklarowane w karcie produktu i etykiecie energetycznej parametry.

  Zmiany w programie:

  - Od 14 czerwca 2024 r. pompy ciepła montowane w ramach programu "Czyste Powietrze" będą kosztem kwalifikowanym tylko wtedy, gdy ich parametry techniczne będą potwierdzone wpisem na listę zielonych urządzeń i materiałów (ZUM).

  - Na listę ZUM docelowo wejdą tylko te urządzenia, dla których dostarczone badania z akredytowanego laboratorium zlokalizowanego w kraju UE lub EFTA potwierdzą ich parametry techniczne.

  - Firmy, które nie posiadają jeszcze akredytowanych badań dla pomp ciepła, mogą od 14 czerwca 2024 r. zgłaszać wniosek o wpis na listę na podstawie europejskiego znaku jakości EHPA Q, HP Keymark lub Eurovent. To umożliwi im czasową obecność na liście - do 31 grudnia 2024 r.

  - Trwa proces weryfikacji zgodności raportów z badań z dokumentacją techniczną urządzeń przed wpisem na listę ZUM. Odpowiedzialny za prowadzenie listy ZUM Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) wcześniej tego nie robił.

  - Równolegle do wprowadzanych zmian odbywać będą się kontrole zgodności pomp ciepła. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów podejmie działania w zakresie prowadzenia kontroli zgodności parametrów oferowanych na rynku pomp ciepła z deklaracjami producentów.

  - W trosce o beneficjentów w programie przewidziano także środki finansowe na audyt energetyczny - osoby korzystające z programu "Czyste Powietrze" decydując się na wymianę starego kopciucha na nowe źródło ciepła, np. pompę ciepła, mogą otrzymać dotację na audyt energetyczny do 1,2 tys. zł.

  - Od 22 kwietnia 2024 r. obowiązują nowe zasady w "Czystym Powietrzu", obejmujące m.in. wymogi dotyczące pomp ciepła, na które beneficjenci programu mogą uzyskać dofinansowanie. Zmiany te mają na celu wyeliminowanie dotychczas zidentyfikowanych nadużyć, wymieniono w komunikacie.

  (ISBnews)

 • 15.05, 12:47MSWiA: Obecnie w Polsce przebywa 952 tys. osób posiadających PESEL UKR 

  Warszawa, 15.05.2024 (ISBnews) - Obecnie w Polsce przebywa 952 tys. osób posiadających PESEL UKR, czyli tych, którzy po przybyciu do Polski od 24 lutego 2022 roku złożyli wniosek o nadanie numeru PESEL, poinformował wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Duszczyk. W ocenie wiceministra procedowany obecnie w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, który umożliwi występowanie Ukraińców o pobyt tymczasowy, pozwoli zweryfikować tę liczbę.

  "Jeżeli spojrzeć na wszystkie liczby uchodźców, to w ramach PESEL UKR, tego systemu, mamy obecnie 952 tys. osób, natomiast ten system który wprowadzamy - przejście z ochrony tymczasowej na pobyt tymczasowy pozwoli nam ostatecznie tę liczbę zweryfikować" - powiedział Duszczyk w Sejmie, podczas debaty nad projektem.

  Składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzane są za 762 tys. obywateli Ukrainy.

  Wiceminister odpowiadał na pytania w Sejmie podczas czytania rządowego projektu nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

  "762 tys. osób mamy w ZUS-ie, natomiast jeżeli spojrzymy sobie na odsetek aktywności ekonomicznej uchodźczyń i uchodźców wojennych z Ukrainy, to w tym przypadku mamy ok. 70%. Ostatnie dane to było 69% aktywnych na rynku pracy, co - jak zaznaczam - […] jest to najwyższy wskaźnik w krajach OECD" - wskazał wiceminister.

  "Uchodźcy z Ukrainy są bardzo, bardzo aktywni ekonomicznie, mimo tego, że posiadają dzieci. Ten obowiązek szkolny jest realizowany, pozwala to im trafiać na rynek pracy. Również urzędy pracy stworzyły specjalne programy aktywizacji zawodowej dla nich, a więc tutaj mamy do czynienia z bardzo wysoką aktywnością ekonomiczną, a więc płaceniem podatków i składek na ubezpieczenie społeczne" - dodał.  

  Projekt ustawy zakłada przedłużenie części rozwiązań dla obywateli Ukrainy do 30 września 2025 r., wprowadza dla osób objętych ochroną tymczasową możliwość ubiegania się o pobyt tymczasowy oraz zakłada objęcie obowiązkiem szkolnym wszystkich dzieci z Ukrainy, przebywających w Polsce.

  (ISBnews)

 • 15.05, 11:44MFiPR: Spodziewamy się pozytywnej decyzji KE w sprawie rewizji KPO w II poł. czerwca 

  Warszawa, 15.05.2024 (ISBnews) - Polski rząd spodziewa się pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej w sprawie rewizji Krajowego Planu Odbudowy (KPO) w II poł. czerwca, poinformowała dyrektor departamentu Koordynacji Krajowego Planu Odbudowy w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) Monika Dołowiec.

  "Spodziewamy się decyzji pozytywnej Komisji w II poł. czerwca i w następstwie 16 lipca liczymy, że Rada ECOFIN zatwierdzi zmienioną decyzję, przyjmującą KPO i to zakończy proces rewizji KPO" - powiedziała Dołowiec na posiedzeniu sejmowej podkomisji stałej do monitorowania wykorzystania środków unijnych.

  "Musimy przejść przez ten proces, żebyśmy mogli wysłać kolejne wnioski o płatność dla KPO, które liczymy że wyślemy na przełomie sierpnia i września" - dodała.

  Formalny wniosek o rewizję Krajowego Planu Odbudowy został wysłany do Komisji Europejskiej 30 kwietnia, co dało podstawę do formalnych negocjacji z Komisją.

  Rada Ministrów przyjęła rewizję KPO 30 kwietnia. W przyjętej rewizji m.in. zastąpiono podatek od samochodów spalinowych systemem dopłat - w bazowej kwocie 30 tys. zł na pojazd - do zakupu samochodów elektrycznych. Program grantowy w ramach KPO ma kosztować 1,5 mld zł i ruszyć jeszcze w tym roku. Jednocześnie przeniesiono Fundusz Elektromobilności z grantów do pożyczek - ok. 4,9 mld zł; uwolnione środki przeznaczono m.in. na bezpieczeństwo żywności i rolnictwa 4.0 (ok. 2,6 mld zł) oraz na ocieplenie bloków i kamienic (ok. 605 mln zł).

  Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) określa cele związane z odbudową i tworzeniem odporności społeczno-gospodarczej Polski po kryzysie wywołanym pandemią COVID-19 oraz służące ich realizacji reformy strukturalne i inwestycje. Stanowi podstawę ubiegania się o wsparcie z europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility - RRF). Horyzont czasowy realizacji programu zamyka się z końcem sierpnia 2026 r.

  Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności dla Polski to 56 inwestycji i 55 reform. Otrzymamy z KPO 59,8 mld euro (268 mld zł), w tym 25,27 mld euro (113,28 mld zł) w postaci dotacji i 34,54 mld euro (154,81 mld zł) w formie preferencyjnych pożyczek.

  (ISBnews)

 • 15.05, 11:40KE: Deficyt general government Polski wyniesie 5,4% PKB w 2024 r., 4,6% PKB w 2025 r. 

  Warszawa, 15.05.2024 (ISBnews) - Polska odnotuje deficyt w sektorze rządowym i samorządowym (tzw. general government) w wysokości 5,4% PKB w 2024 r. i 4,6% PKB w 2025 r. (wobec -5,1% PKB w ub.r.), podała Komisja Europejska (KE) w wiosennych prognozach. W listopadzie ub.r. Komisja oczekiwała deficytu na poziomie odpowiednio: 4,6% PKB w 2024 r. oraz 3,9% PKB w 2025 r.

  "Oczekuje się, że deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wzrośnie do 5,4% PKB w 2024 roku. Wydatki na obronność mają dalej rosnąć. Przewiduje się, że koszt budżetowy netto środków wsparcia energetycznego wyniesie 0,5% PKB, odzwierciedlając przedłużenie większości programów wsparcia przy ograniczonych dochodach z opłat od nadzwyczajnych zysków przedsiębiorstw energetycznych. Rząd podjął również decyzję o zwiększeniu powszechnego zasiłku '500+' dla rodzin z dziećmi, obecnie nazywanego '800+', oraz o podniesieniu wynagrodzeń nauczycieli o 30% i urzędników sektora publicznego o 20%" - czytamy w raporcie "Spring 2024 Economic Forecast: A gradual expansion amid high geopolitical risks".

  W oparciu o niezmienioną politykę, Komisja prognozuje, że deficyt spadnie do 4,6% PKB w 2025 r., dzięki cyklicznemu ożywieniu i stopniowemu wycofywaniu środków wsparcia energetycznego. Oczekuje, że inwestycje w obronność będą nadal rosły, odzwierciedlając nadchodzące dostawy wcześniej zakupionego sprzętu wojskowego.

  "Dług publiczny wyniósł 49,6% PKB w 2023 roku. Przewiduje się, że w 2024 r. wzrośnie do 53,7% PKB, a w 2025 r. osiągnie 57,7% PKB. Wzrost długu publicznego wynika z wysokich deficytów i korekt przepływów kapitału związanych z harmonogramem inwestycji obronnych" - czytamy dalej.

  (ISBnews)

 • 15.05, 10:48MRiT: Opublikowano przepisy dot. szerszego zastosowania elementów drewnianych w budynkach 

  Warszawa, 15.05.2024 (ISBnews) - Nowelizacja rozporządzenia ministra rozwoju i technologii w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zakładająca szersze zastosowania elementów drewnianych oraz doprecyzowanie kwestii związanych z usytuowaniem budynków, została opublikowana w Dzienniku Ustaw, poinformował resort.

  "Zmiana polega na dopuszczeniu przy projektowaniu budynku zastosowania konstrukcyjnych elementów liniowych (o dominującym jednym wymiarze, takich jak belki, słupy, itp.) wykonanych z drewna klejonego warstwowo" - czytamy w komunikacie.

  Stanie się to możliwe, jeśli każdy wymiar przekroju poprzecznego tego elementu będzie wynosił nie mniej niż 14 cm, a klasa odporności ogniowej tych elementów będzie nie niższa niż R 30 oraz gdy zastosowano rozwiązania ograniczające możliwość rozprzestrzeniania się pożaru między kondygnacjami. Możliwość użycia takich elementów będzie dotyczyła jedynie budynków niskich (N) ZL, podkreślono.

  Resort wskazuje, że dzięki takiej zmianie będzie możliwe wykonywanie słupów czy belek z drewna struganego, dobrej jakości, bez konieczności stosowania kosztownych i niekorzystnych dla środowiska zabezpieczeń ogniochronnych. Z uwagi na charakterystykę przekroju poprzecznego (pole przekroju, elementy zazwyczaj masywne), elementy te nie stanowią bezpośredniego zagrożenia pożarowego, a dodatkowo charakteryzują się wysoką klasą odporności ogniowej, co wpływa na bezpieczeństwo budynku.

  Ponadto dopuszczalne będzie także w budynku niskim (N) lub średniowysokim (SW) hali sportowej lub krytego basenu zastosowanie konstrukcyjnych dachowych elementów liniowych (o dominującym jednym wymiarze), wykonanych z drewna klejonego warstwowo, jeśli każdy wymiar przekroju poprzecznego tego elementu będzie wynosił nie mniej niż 14 cm oraz klasa odporności ogniowej tych elementów będzie nie niższa niż R 30.

  Nowelizacja zakłada także złagodzenie wymagań w stosunku do budynków hal sportowych i basenów zostało wprowadzone z uwagi na charakter użytkowania tych obiektów, w których zagrożenie pożarem jest mniejsze.

  Jednocześnie w regulacji zawarto przepisy, dotyczące zasad sytuowania budynków na działce budowlanej z uwagi na pojawiające się wątpliwości interpretacyjne.

  Zmiana polega na dodaniu przepisu, zgodnie z którym każdą płaszczyznę powstałą w wyniku załamania lub uskoku ściany traktuje się jako oddzielną ścianę. Projektowana zmiana ma na celu doprecyzowanie kwestii związanych z błędną interpretacją przepisów przez niektóre organy administracji architektoniczno-budowlanej, które utożsamiają pojęcie elewacji z pojęciem ściany.

  Ponadto dopuszcza się możliwość zbliżenia budynku ze ścianą usytuowaną w sposób inny niż równoległy w stronę granicy działki, na której sytuowany jest budynek, w taki sposób, by to lokalizacja zewnętrznej krawędzi okna lub drzwi determinowała konieczność zachowania odległości 4 m. W pomiarach należy przyjąć najdalej wysunięty element ramy lub innych elementów okna lub drzwi.

  Zgodnie z wprowadzanym przepisem w przypadku budynku zwróconego ścianą z oknami lub drzwiami w stronę granicy działki budowlanej, na której jest on sytuowany, będzie możliwość zmniejszenia wymaganej odległości 4 m (lecz nie mniej niż do 3 m), gdy zostaną spełnione łącznie dwa warunki:

  - ściana budynku usytuowana jest w sposób inny niż równoległy w stronę granicy działki,

  - odległość zewnętrznej krawędzi okna lub drzwi wynosi nie mniej niż 4 m od granicy tej działki.

  Dzięki temu dopuszczeniu możliwe będzie optymalne usytuowanie ściany budynku na działkach o nietypowym kształcie oraz w sposób inny niż równoległy.

  (ISBnews)

 • 15.05, 10:24MKiŚ: Jest wstępna zgoda KE na rezygnację z podatku od aut spalinowych 

  Warszawa, 15.05.2024 (ISBnews) - Jest wstępna zgoda Komisji Europejskiej na rezygnację z podatku od aut spalinowych, poinformowała minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska. W przyjętej w kwietniu br. przez rząd rewizji Krajowego Planu Odbudowy (KPO) zastąpiono planowany wcześniej podatku od aut spalinowych dopłatami do zakupu samochodów elektrycznych.

  "Nie będzie podatku spalinowego. [..] Każda rewizja [kamieni milowych w ramach Krajowego Planu Odbudowy] jest poprzedzona prenegocjacjami" - powiedziała Henning-Kloska w Radiu Zet.

  Pytana, czy jest przynajmniej wstępna zgoda Brukseli na odstąpienie od tego podatku, przyznała: "oczywiście, że tak".

  "Jest zgoda Brukseli wyrażona w prenegocjacjach, potem formalnie wprowadzona do dokumentu, który formalnie zostanie zaakceptowany na dalszym etapie" - dodała minister.

  Zgodnie z założeniami w KPO, w IV kw. 2024 r. miała zostać wprowadzona opłata rejestracyjna od pojazdów emitujących spaliny zgodnie z zasadą "zanieczyszczający płaci". Natomiast w II kw. 2026 r. miał zostać wprowadzony podatek od własności pojazdów emitujących spaliny.

  (ISBnews)

 • 15.05, 09:34MKiŚ liczy, że przepisy ustawy wiatrakowej wejdą w życie na przełomie roku 

  Warszawa, 15.05.2024 (ISBnews) - Przepisy ustawy wiatrakowej, nad którą obecnie pracuje rząd, zmniejszające minimalną odległość dużych wiatraków od zabudowań do 500 m z 700 m, powinny wejść w życie na przełomie 2024 i 2025 roku, ocenia minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska.

  "Chciałabym, żeby na przełomie roku faktycznie te przepisy weszły w życie" - powiedziała Henning-Kloska w Radiu Zet.

  Projekt zakłada zmniejszenie minimalnej odległości dużych wiatraków od zabudowań mieszkalnych do 500 m z 700 obecnie.

  Obecnie trwają negocjacje w sprawie projektu na poziomie rządowym.

  "Chcemy dobrze tę ustawę przekonsultować, w tej chwili trwają negocjacje na poziomie rządowym, potem społeczne konsultacje, i wtedy Sejm czyli idziemy już standardowym, tradycyjnym kalendarzem" - podkreśliła minister.

  Projekt ma być gotowy za ok. dwa miesiące.

  Początkowo przepisy zmieniające tzw. ustawę wiatrakową, liberalizujące zasady lokalizacji i budowy elektrowni wiatrowych w Polsce, znalazły się w projekcie ustawy o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw, przedłużającym zamrożenie cen energii do dnia 30 czerwca 2024 r. Później do poselskiego projektu nowelizacji ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej i paliw gazowych złożono autopoprawkę, która zakładała usunięcie z proponowanej regulacji kwestii związanych z budową wiatraków.

  (ISBnews)

 • 15.05, 09:30Henning-Kloska: Wolny obrót ziemią w miastach, proste procedury receptą na więcej mieszkań 

  Warszawa, 15.05.2024 (ISBnews) - Rząd powinien skupić się na zmianach, które miałyby doprowadzić do tego, że mieszkań w Polsce będzie się budować więcej, wynika z wypowiedzi minister klimatu i środowiska Pauliny Henning-Kloski. Według niej, chodzi o zmianę przepisów i uwolnienie obrotu ziemią w granicach administracyjnych miast oraz uproszczenie procedur.

  Pytana w Radiu Zet, dlaczego Polska 2050 nie zatrzymuje prac nad kredytem 0%, Henning-Kloska odpowiedziała: "Przede wszystkim próbujemy teraz rozmawiać, osobiście rozmawiałam (tylko mamy tu zmianę ministra) z Ministerstwem Rozwoju i Technologii i będę o tym z panam ministrem [Krzysztofem Paszykiem] rozmawiać, by skupić się na tych zmianach, o których Trzecia Droga mówiła w kampanii wyborczej, które miałyby doprowadzić do tego, że mieszkań w Polsce będzie budować się więcej".

  Wskazała na konieczność zmiany przepisów i uwolnienie obrotu ziemią w granicach administracyjnych miast oraz uproszczenie procedur.

  "Mamy kolejny wzrost wydawanych pozwoleń na budowę i to bardzo cieszy, bo tylko w ten [sposób] jesteśmy w stanie chronić ceny na rynku. Więc musimy zmienić przepisy i uwolnić obrót ziemią w granicach administracyjnych miast, uprościć procedury" - dodała.

  W ocenie minister, konieczne jest przede wszystkim ustabilizowanie poziomu inflacji i spadek stóp procentowych.

  "To, co cieszy [...] przede wszystkim to to, że inflacja w Polsce się stabilizuje i musimy tak naprawdę doprowadzić do tego, by wysokość stóp procentowych w Polsce spadła i była akceptowalna dla wszystkich i wtedy nie będziemy potrzebowali żadnego kredytu 0% czy 2%" - powiedziała Henning-Kloska.

  Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), inflacja konsumencka wyniosła 2,4% w ujęciu rocznym w kwietniu br. wobec 2% r/r w marcu.

  Rada Polityki Pieniężnej utrzymała w maju br. stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie ze stopą referencyjną w wysokości 5,75%.

  Wczoraj wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (Lewica) ocenił, że Lewicy nie odpowiada pomysł wprowadzenia kredytu 0%, gdyż większość osób młodych, do których byłby kierowany nie posiada zdolności kredytowej, a jego wprowadzenie wpłynęłoby na wzrost cen mieszkań. Lewica opowiada się za rozszerzeniem programu budowy tanich mieszkań na wynajem.

  W ubiegłym tygodniu wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski (Lewica) powiedział w Radiu Zet, że może się zdarzyć, iż "kredyt 0%wyląduje w koszu" i zostanie zastąpiony innym rozwiązaniem. Nie doprecyzował jednak, o jakie rozwiązanie mogłoby chodzić.

  (ISBnews)