Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 06.06, 13:33MKiŚ: Rząd przyjął projekt ustawy wprowadzający system kaucyjny od 2025 roku 

  Warszawa, 06.06.2023 (ISBnews) - Rząd przyjął nowelizację ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, która przewiduje, że od 2025 roku będzie obowiązywał w Polsce system kaucyjny, podało Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

  "Projekt, przyjęty 6 czerwca 2023 r. przez Radę Ministrów, dostosowuje polskie prawo do rozwiązań obowiązujących w Unii Europejskiej. Chodzi o unijną dyrektywę ws. zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko. Od 1 stycznia 2025 r. wprowadzony zostanie system kaucyjny na jednorazowe butelki z tworzyw sztucznych do 3 litrów, szklane butelki wielorazowego użytku do 1,5 litra oraz metalowe puszki o pojemności do 1 litra" - czytamy w komunikacie.

  Obecnie znaczna część odpadów powstających z opakowań, które planuje się objąć systemem kaucyjnym, zbierana jest razem z innymi odpadami komunalnymi w systemie gminnym. Nowe rozwiązanie zwiększy poziom selektywnego zbierania, a w efekcie także recyklingu odpadów opakowaniowych i zmniejszy zaśmiecenie środowiska, podkreślono.

  "Od 1 stycznia 2025 r. wprowadzony zostanie system kaucyjny na jednorazowe butelki z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do 3 litrów. Chodzi np. o butelki na wodę, sok, nektar czy mleko. System kaucyjny obejmie także opakowania szklane na napoje wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 litra oraz puszki metalowe o pojemności do 1 litra" - czytamy dalej.

  "Puste opakowania będzie można oddać do sklepu, aby odzyskać wcześniej zapłaconą kaucję. Duże sklepy, o powierzchni powyżej 200 metrów kwadratowych, będą w tym celu musiały odbierać puste opakowania. Pozostałe placówki handlowe (o mniejszej powierzchni) będą mogły przystąpić do systemu i odbierać opakowania objęte kaucją na zasadzie dobrowolności" - napisano też w informacji.

  Do jednorazowych butelek z plastiku do 3 litrów, szklanych butelek wielorazowego użytku do 1,5 litra oraz metalowych puszek o pojemności do 1 litra, doliczona zostanie kaucja, której wysokość zostanie określona w rozporządzeniu. Aby odebrać kaucję w sklepie, nie trzeba będzie okazywać paragonu, potwierdzającego jej wcześniejsze zapłacenie, podał też resort.

  (ISBnews)

 • 06.06, 08:51Rząd zajmie się dziś ustawami o systemie kaucyjnym oraz o cyberbezpieczeństwie 

  Warszawa, 06.06.2023 (ISBnews) - Rząd zajmie się dziś Projektem ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (wprowadzającym system kaucyjny) oraz Projektem ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw, wynika z porządku obrad Rady Ministrów.

  Posiedzenie rządu zaplanowano na 11.00.

  W porządku obrad znalazł się także Projekt ustawy o zmianie ustawy o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej.

  We wpisie poświęconym projektowi dotyczącemu noweli o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów wskazano, że utworzenie systemu kaucyjnego wspomoże osiągnięcie celu selektywnego zbierania opakowań po napojach wykonanych z tworzyw sztucznych, a także ułatwi wielokrotne użycie opakowań szklanych oraz selektywną zbiórkę i recykling puszek metalowych. Zapowiedziano, że w projekcie ustawy zostaną określone warunki, jakie muszą spełniać tworzone przez przedsiębiorców systemy kaucyjne. Będzie to m.in. powszechność systemu, niedyskryminujący charakter oraz brak obowiązku posiadania paragonu w celu odzyskania kaucji.

  W ub. tygodniu wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba zapowiedział, że projekt nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, ustanawiający ramy prawne systemu kaucyjnego w Polsce, powinien trafić do Sejmu w przyszłym miesiącu.

  Poprzedni tytuł noweli dotyczącej cyberbezpieczeństwa brzmiał: Projekt ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

  We wpisie dotyczącym tego projektu w wykazie prac rządu zapowiedziano m.in. utworzenie - dzięki planowanym w niej przepisom - spółki kapitałowej, która będzie pełnić funkcje operatora ogólnopolskiej hurtowej sieci, na częstotliwościach z zakresu 703-733 MHz oraz 758-788 MHz o nazwie Polskie 5G.

  (ISBnews)

 • 01.06, 10:35FPP: Gminy mogą liczyć na 'znaczne oszczędności' w zw. z systemem kaucyjnego oraz ROP 

  Warszawa, 01.06.2023 (ISBnews) - Gminy mogą osiągnąć "znaczne oszczędności" związane z wprowadzeniem systemu kaucyjnego oraz rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP) - chodzi o zmniejszone koszty czyszczenia przestrzeni publicznej oraz rozwój lokalnych mocy recyklingowych i przychody podatkowe z tym związane. Wyższe poziomy zbiórki i poziomy recyklingu osiągane dzięki systemowi kaucyjnemu mogą wliczać się do poziomów recyklingu raportowanych przez gminę, wskazuje Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP).

  System kaucyjny będzie też neutralny finansowo dla samorządów, jeśli zostanie wprowadzone pełne pokrycie kosztu zbiórki pojemnikowej wraz z zasadą kosztu netto. Dlatego system kaucyjny powinien być elementem ROP, podkreśla Federacja.

  "System kaucyjny to najbardziej efektywny sposób na osiągnięcie wysokiego – sięgającego 90% – poziomu zbiórki opakowań i odpadów opakowaniowych. Tymczasem Polska płaci rocznie 1,7 mld zł podatku od plastiku. Kwota ta jest bezpośrednio zależna od ilości niezrecyklingowanych odpadów z plastiku w danym roku i wynosi 0,80 euro od kilograma odpadów z tworzyw sztucznych. W Polsce ponownie wykorzystujemy zaledwie około 1/3 odpadów z tworzyw sztucznych. Dlatego Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) apeluje o odblokowanie rządowego projektu wprowadzającego system kaucyjny i pilne skierowanie go do Sejmu" - powiedział ekspert ds. społeczno-gospodarczych FPP Piotr Wołejko, cytowany w komunikacie.

  Wcześniej w tym tygodniu wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba zapowiedział, że projekt nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, ustanawiający ramy prawne systemu kaucyjnego w Polsce powinien trafić do Sejmu w przyszłym miesiącu.

  FPP wskazuje, że opublikowany ostatnio przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska projekt ustawy o systemie kaucyjnym powinien zostać jak najszybciej skierowany do Parlamentu, tak aby mógł być uchwalony i podpisany przez Prezydenta jeszcze przed wyborami parlamentarnymi.

  "Wejście w życie systemu kaucyjnego będzie korzystne dla środowiska, obywateli, a także dla sklepów, które zaczną odbierać opakowania po napojach. Będzie to dla nich możliwość pozyskania dodatkowych klientów, a więc zwiększenia swoich obrotów. Według danych CALPE spośród 331 tys. placówek handlowych ogółem można spodziewać się, że w systemie będzie uczestniczyć ok. 79 tys. z nich. Oznacza to, że konsumenci dokonujący zwrotu opakowań będą kierować się do sklepów, które zapewnią im taką możliwość. Sklepy posiadające punkt przyjmowania zwrotów opakowań mogą liczyć na zwiększenie obrotów łącznie o ok. 30 mld zł rocznie - blisko 400 tys. zł w przeliczeniu na jeden sklep. Do tego sklep otrzyma zapłatę za obsługę zbiórki opakowań" - czytamy w komunikacie.

  "System kaucyjny to nawet o 400 mln zł niższy podatek od plastiku dla Polski, wyższy poziom recyklingu surowców i łatwiejsza droga do osiągnięcia unijnych celów w tym obszarze. Jest to sytuacja korzysta dla Polski, dla przedsiębiorców oraz dla obywateli. Oprócz aspektu kosztowego, warto pamiętać o dwóch dodatkowych kwestiach. Pierwszą z nich jest bezpieczeństwo surowcowe - im więcej surowców możemy wykorzystać ponownie, tym mniejsza jest nasza zależność od importu. Tymczasem przedsiębiorcy już dziś informują o problemach z dostępnością recyklatu, który mogliby wykorzystać w opakowaniach swoich produktów. Po drugie, system kaucyjny cieszy się szeroką akceptacją społeczną" - skomentował Wołejko.

  Według wcześniej publikowanych wyliczeń FPP, Polska płaci rocznie 1,7 mld zł podatku od plastiku. Kwota ta jest bezpośrednio zależna od ilości niezrecyklingowanych odpadów z plastiku w danym roku i wynosi 0,80 euro od kilograma odpadów z tworzyw sztucznych. W Polsce ponownie wykorzystujemy zaledwie około 1/3 odpadów z tworzyw sztucznych.

  (ISBnews)

 • 09.05, 13:42Parlament Europejski poparł rozporządzenie dot. ograniczenia emisji metanu 

  Warszawa, 09.05.2023 (ISBnews) - Parlament Europejski poparł wprowadzenie przepisów dotyczących ograniczenia emisji metanu w sektorze energetycznym, poinformował Parlament. Do końca 2025 r. Komisja Europejska ma zaproponować wiążące cele w zakresie redukcji metanu do 2030 r. we wszystkich sektorach. Regulacjom dotyczącym ograniczenia metanu ma podlegać także import surowców energetycznych.

  "Parlament przyjął dziś swoje stanowisko w sprawie nowej ustawy mającej na celu ograniczenie emisji metanu z sektora energetycznego, aby osiągnąć unijne cele klimatyczne i poprawić jakość powietrza. Nowe prawo jest pierwszym aktem prawnym UE mającym na celu ograniczenie emisji metanu i obejmuje bezpośrednie emisje metanu z sektorów ropy naftowej, gazu ziemnego i węgla oraz z biometanu po wtłoczeniu go do sieci gazowej. Posłowie chcą też, aby nowe przepisy obejmowały sektor petrochemiczny" - czytamy w komunikacie.

  Parlament przyjął swoje stanowisko 499 głosami za, przy 73 głosach przeciw i 55 wstrzymujących się i jest gotów do rozpoczęcia negocjacji z Radą w sprawie tekstu aktu prawnego.

  PE wzywa Komisję do zaproponowania wiążącego celu redukcji emisji metanu w UE do 2030 r. dla wszystkich odpowiednich sektorów do końca 2025 r. Państwa członkowskie powinny ponadto wyznaczyć krajowe cele redukcji w ramach swoich zintegrowanych krajowych planów w zakresie energii i klimatu, podano także.

  Operatorzy będą zobowiązani do przedłożenia organom krajowym programu wykrywania i naprawy wycieków metanu sześć miesięcy od daty wejścia w życie planowanego rozporządzenia.

  Posłowie do PE domagają się częstszych przeglądów wykrywania i naprawy wycieków w porównaniu z propozycją Komisji. Chcą również zaostrzyć obowiązki naprawy wycieków, tak aby operatorzy naprawiali lub wymieniali wszystkie komponenty, w których stwierdzono wyciek metanu, natychmiast po wykryciu wycieku lub nie później niż pięć dni po jego wykryciu, podano także.

  "Parlament opowiada się za zakazem wypuszczania i spalania metanu ze stacji odwadniających do 2025 r. i z szybów wentylacyjnych do 2027 r., zapewniając bezpieczeństwo pracownikom kopalń" - czytamy dalej w komunikacie.

  Zobowiązuje również kraje UE do ustanowienia planów naprawczych dla zamkniętych kopalń węgla oraz nieczynnych odwiertów ropy naftowej i gazu ziemnego.

  Ze względu na fakt, że import stanowi ponad 80% zużywanej w UE ropy i gazu, posłowie chcą, aby od 2026 roku importerzy węgla, ropy i gazu byli zobowiązani do wykazania, że importowana energia z paliw kopalnych również spełnia wymogi rozporządzenia. Przywóz z krajów o podobnych wymaganiach dotyczących emisji metanu byłby zwolniony.

  "Dzisiejsze głosowanie jest zobowiązaniem do większej ochrony klimatu i suwerenności energetycznej w Europie. Bez ambitnych środków na rzecz ograniczenia emisji metanu Europa nie będzie mogła cele klimatyczne i cenna energia będą nadal marnowane. Apelujemy o ambitne i rygorystyczne środki redukcji metanu. W sektorze energetycznym 3/4 emisji metanu można uniknąć za pomocą prostych środków i bez dużych inwestycji. […] Europa importuje ponad 80% paliw kopalnych, które spala, ma zasadnicze znaczenie dla rozszerzenia zakresu [regulacji] na import energii" - powiedziała po głosowaniu sprawozdawca Jutta Paulus (Grupa Zielonych/Wolne Przymierze Europejskie, Niemcy), cytowana w komunikacie.

  PE przypomniał, że metan jest gazem cieplarnianym, który powoduje zanieczyszczenie powietrza i jest odpowiedzialny za około 1/3 obecnego globalnego ocieplenia. Pochodzi z wielu sektorów, w tym rolnictwa, odpadów i energii, które według Europejskiej Agencji Środowiska odpowiadają odpowiednio za 53%, 26% i 19% emisji metanu w UE.

  UE przystąpiła do Global Methane Pledge , którego celem jest ograniczenie do 2030 r. globalnych emisji metanu o co najmniej 30% w stosunku do poziomu z 2020 r., co mogłoby ograniczyć ocieplenie klimatu ocieplenie o ponad 0,2C do 2050 r., podał PE.

  Projektowane rozporządzenie ma wprowadzić od 2027 r. normę 5 ton emisji metanu do atmosfery na 1 tys. ton wydobytego węgla innego niż koksowy (pierwotnie projekt dopuszczał 0,5 tony), a od roku 2031 - 3 tony metanu na 1 tys. ton węgla, w tym koksowego.

  Na początku kwietnia przedstawiciele największych spółek węglowych wystosowali list otwarty do europarlamentarzystów w sprawie tego rozporządzenia. Wskazywali w nim, że konsekwencjami nowej regulacji będzie zamykanie kopalń - w sumie oznacza to utratę co najmniej 50 tys. miejsc pracy w samym górnictwie i około 200 tys. miejsc pracy wokół branży.

  Polskie kopalnie emitują średnio od 8 do 14 ton metanu na 1 tys. ton wydobytego węgla. Zostałyby obłożone wysokimi karami za przekroczenie norm; w Polskiej Grupy Górniczej byłoby to według szacunków nawet ok. 1,5 mld zł rocznie, a w całym polskim górnictwie ok. 4 m

  Jak podał prezes Polskiej Grupy Górniczej (PGG) Tomasz Rogala, PGG emituje do 150 tys. ton metanu rocznie. Kopalnie poza Europą, których rozporządzenie nie będzie dotyczyć - średnio 47-48 mln ton metanu rocznie.

  PGG ujmuje obecnie 31% metanu, a  w przyszłości chce osiągnąć 46- 48%. Mają w tym pomóc realizowane inwestycje o wartości 300-320 mln zł.

  Obecnie stężenie metanu w kopalniach waha się od 0,03 do 0,3%.

  Ujęcie metanu  zgodnie z żądaniami KE oznaczałoby filtrowanie powietrza, którego przepływ wynosi do 22 tys. m3 na 1 minutę. Wiązałoby się to z koniecznością założenia na szybach filtrów  i przyłożenie kolejnych wentylatorów po to, żeby zwiększyć ciśnienie. Oznaczałoby to - zdaniem prezesa PGG - użycie o 25- 30% więcej niż dzisiaj zużywa PGG, żeby uzyskać ułamek metanu, który nie wytworzy energii zdolnej do pokrycia nakładu.

  Wejście w życie unijnego rozporządzenia dot. redukcji metanu doprowadziłoby do zamknięcia siedmiu kopalń PGG w roku 2027 i dwóch w 2031. Pracę straciłoby  ponad 20 tys. w produkcji i kilkadziesiąt tysięcy w zakładach, z którymi PGG współpracuje.

  Tauron Wydobycie w kopalni Brzeszcze wychwytuje ok. 57-58% metanu, Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) w swoich kopalniach planuje osiągnięcie poziomu 50% do 2025 r., jednak obie spółki obawiają się konsekwencji wejścia w życie unijnego rozporządzenia w sprawie redukcji metanu.

  (ISBnews)

 • 08.05, 14:24PE: Głosowanie ws. rozporządzenia dot. redukcji metanu - w tym tygodniu 

  Warszawa, 08.05.2023 (ISBnews) - Debata i głosowanie nad unijnym rozporządzeniem ws. redukcji metanu odbędzie się w Parlamencie Europejskim podczas sesji plenarnej w dniach 8-11 maja, podał Parlament. Projektowane rozporządzenie dotyczy norm emisji metanu dla sektora górnictwa.

  Wśród wiodących tematów obecnej sesji plenanej PE wskazanych przez biuro prasowe, znalazły się  m.in. "debata i głosowanie nad projektami zasad ograniczania emisji metanu w energetyce". Obecną sesję zaplanowano w dniach 8-11 maja br.

  Projektowane rozporządzenie ma wprowadzić od 2027 r. normę 5 ton emisji metanu do atmosfery na 1 tys. ton wydobytego węgla innego niż koksowy (pierwotnie projekt dopuszczał 0,5 tony), a od roku 2031 - 3 tony metanu na 1 tys. ton węgla, w tym koksowego.

  Na początku kwietnia przedstawiciele największych spółek węglowych wystosowali list otwarty do europarlamentarzystów w sprawie tego rozporządzenia. Wskazywali w nim, że konsekwencjami nowej regulacji będzie zamykanie kopalń - w sumie oznacza to utratę co najmniej 50 tys. miejsc pracy w samym górnictwie i około 200 tys. miejsc pracy wokół branży.

  Polskie kopalnie emitują średnio od 8 do 14 ton metanu na 1 tys. ton wydobytego węgla. Zostałyby obłożone wysokimi karami za przekroczenie norm; w Polskiej Grupy Górniczej byłoby to według szacunków nawet ok. 1,5 mld zł rocznie, a w całym polskim górnictwie ok. 4 mld zł rocznie.

  (ISBnews)

 • 18.04, 11:38FPP: Sklep w systemie kaucyjnym może zwiększyć swoje obroty o 400 tys. zł rocznie 

  Warszawa, 18.04.2023 (ISBnews) - Spośród 331 tys. placówek handlowych ogółem w systemie będzie kaucyjnym uczestniczyć może ok. 79 tys. Sklepy posiadające punkt przyjmowania zwrotów opakowań mogą liczyć na zwiększenie obrotów łącznie o ok. 30 mld zł rocznie - czyli blisko 400 tys. zł w przeliczeniu na jeden sklep. Do tego sklep otrzyma zapłatę za obsługę zbiórki opakowań, wskazuje Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP).

  Federacja podkreśla, że opublikowany ostatnio przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska projekt ustawy o systemie kaucyjnym powinien zostać jak najszybciej skierowany do parlamentu, tak aby mógł być uchwalony i podpisany przez prezydenta przed wyborami parlamentarnymi.

  "Wejście w życie systemu kaucyjnego od 1 stycznia 2025 roku będzie korzystne dla środowiska, obywateli, a także dla sklepów, które zaczną odbierać opakowania po napojach. Będzie to dla nich możliwość pozyskania dodatkowych klientów, a więc zwiększenia swoich obrotów. Wg danych CALPE spośród 331 tys. placówek handlowych ogółem można spodziewać się, że w systemie będzie uczestniczyć ok. 79 tys. z nich. Oznacza to, że konsumenci dokonujący zwrotu opakowań będą kierować się do sklepów, które zapewnią im taką możliwość. Sklepy posiadające punkt przyjmowania zwrotów opakowań mogą liczyć na zwiększenie obrotów łącznie o ok. 30 mld zł rocznie - blisko 400 tys. zł w przeliczeniu na jeden sklep. Do tego sklep otrzyma zapłatę za obsługę zbiórki opakowań" - czytamy w komunikacie.

  Ekspert FPP ds. społeczno-gospodarczych Piotr Wołejko wskazuje, że na systemie kaucyjnym niewątpliwie zyskają sklepy, które rozpoczną zbiórkę opakowań.

  "Klienci dokonujący zwrotów w części przypadków potraktują wizytę w sklepie jako okazję do zrobienia większych zakupów. Dodatkowo w celu zrekompensowania kosztów tych dodatkowych zadań sklepów, systemy kaucyjne przewidują specjalną opłatę za obsługę, należną dla placówki handlowej z tytułu każdej przyjętej sztuki opakowania objętego systemem kaucyjnym. Wartość opłaty za obsługę w poszczególnych systemach kaucyjnych w Europie kształtuje się na zróżnicowanym poziomie - w stosunku do wysokości opłaty kaucyjnej waha się między 2% a 36%. Pomijając jednak Norwegię i Danię, typowe poziomy opłaty za obsługę wynoszą co najmniej 10% wartości kaucji" - powiedział Wołejko, cytowany w komunikacie.

  "Przy opłacie za obsługę na poziomach implikowanych przez kaucję wynoszącą 0,70 zł, łączna wartość środków, które trafią do sklepów wynosi ponad 1,2 mld zł rocznie. Wartość tych korzyści należy zestawić z kosztami ponoszonymi przez sklepy. Przyjmując, że koszty bieżącej obsługi wynoszą rocznie 35 zł/m2, implikuje to roczny koszt 1 750 zł dla sklepu o powierzchni 50 m2 oraz 24.500 zł dla dyskontu o powierzchni 700 m2. Łącznie, w skali całego systemu oznaczałoby to koszt rzędu blisko 820 mln zł rocznie. Biorąc pod uwagę te kalkulacje, nakłady poniesione przez sklepy mogą się szybko zwrócić, a inwestycje mogą być finansowane instrumentami dłużnymi. Nawet przyjmując relatywnie wysoką, 10-procentową stopę dyskontową, wartość bieżąca netto przepływów pieniężnych związanych z systemem kaucyjnym dla całego sektora handlu detalicznego wynosi +937 mln zł w horyzoncie 10 lat od jego wprowadzenia" - wyliczył ekspert.

  Według badań Insight Lab, przeprowadzonych na zlecenie FPP na reprezentatywnej próbie Polaków (N=1041), z wykorzystaniem wywiadów internetowych CAWI w dniach 23.02-02.03, 64% Polaków uważa, że system kaucyjny na opakowania po napojach powinien zacząć obowiązywać w Polsce jak najszybciej. Jeszcze więcej osób - niemal 70% - jest zdania, że prace nad rozwiązaniami prawnymi wprowadzającymi system kaucyjny powinny przyspieszyć.

  (ISBnews)

 • 12.04, 08:15Fundacja EŚiZN: System kaucyjny niewiele podbije inflację, jego brak zwiększy koszty firm 

  Warszawa, 12.04.2023 (ISBnews) - Wprowadzenie systemu kaucyjnego może spowodować jedynie nieznaczny wzrost inflacji w przedziale od 0,02 do 0,08 pkt proc., natomiast rezygnacja z wprowadzenia w Polsce tego systemu również może przyczynić się do wzrostu kosztów przedsiębiorców i w efekcie spowodować wzrost inflacji, wynika z ekspertyzy w tym temacie Fundacji Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, wykonanej na zlecenie Reloop Platform - organizacji non-profit działającej na rzecz rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym.

  System kaucyjny, od lat wprowadzany w wielu krajach na całym świecie, zakłada pobieranie od pojedynczego konsumenta dodatkowej opłaty, czyli kaucji za opakowania. Kwota ta, po oddaniu zużytych puszek czy butelek do recyklingu, jest później zwracana bezpośrednio tej osobie. To także najskuteczniejsze rozwiązanie na zagospodarowanie większości odpadów opakowaniowych po napojach, przypomniano.

  "Konieczne reformy w systemie gospodarki odpadami zostały w Polsce wstrzymane. Jako powód podano efekt inflacjotwórczy tychże reform, przy czym teza ta nie została poparta żadnymi analizami. Postanowiliśmy to zbadać. Zleciliśmy analizę potencjalnych efektów inflacjotwórczych reform w obszarze odpadów opakowaniowych, tj. wprowadzenie systemu kaucyjnego na opakowania po napojach oraz uruchomienie dofinansowania dla gminnych systemów zbiórki opakowań. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że państwa europejskie stają przed olbrzymim wyzwaniem w zakresie wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym, ale fakt ten nie powinien nas oddalać od dyskusji na temat nieprawidłowo skonstruowanego systemu ROP w Polsce" - powiedziała dyrektor ds. rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym w Reloop Platform Anna Larsson, cytowana w komunikacie.

  W badaniu wzięto pod uwagę zarówno wprowadzenie systemu kaucyjnego na wybrane rodzaje opakowań, jak i przeniesienie kosztu gospodarowania odpadami komunalnymi na przedsiębiorców. Algorytm oparty o szacunkowe dane z rachunków narodowych o rzędzie wielkości wydatków gospodarstw domowych na zakup produktów w opakowaniach wykazał jasny wniosek: wprowadzenie systemu zwrotu kaucji nie spowoduje dużego wzrostu cen, podano w materiale.

  "Jak wynika z raportu, wprowadzenie systemu kaucyjnego może spowodować jedynie nieznaczny wzrost inflacji w przedziale od 0,02 do 0,08 punktu procentowego, jest to mechanizm naturalny przy wdrażaniu tego typu zmian. Co ważne, jest to spowodowane oszacowanymi w ramach metody badawczej, dodatkowymi kosztami stworzenia odpowiedniej infrastruktury. Porównując jednak te liczby z szacunkową wartością inflacji, która w ciągu najbliższych 18 miesięcy przekroczy 10 proc., to proponowane zmiany będą miały na nią bardzo niewielki wpływ" - wskazał dr hab. Wojciech Piontek, współautor badania z ramienia Fundacji Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych.

  Według raportu, obliczenia dotyczące przeniesienia na przedsiębiorców opakowań kosztu netto gospodarowania odpadami w systemie komunalnym wskazały, że wpływ na inflację będzie najprawdopodobniej marginalny. Ze względu na obniżenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nakładanych przez gminy na mieszkańców (w związku z tym, że gminy otrzymają wyższe dopłaty od przedsiębiorców), saldo wpływu inflacyjnego będzie bliskie zeru.

  "Warto zwrócić uwagę, że rezygnacja z wprowadzenia w Polsce systemu kaucyjnego również może przyczynić się do wzrostu kosztów przedsiębiorców i w efekcie spowodować wzrost inflacji. Trzeba pamiętać, że od 2025 roku będą obowiązywać minimalne poziomy zawartości recyklatu w butelkach z tworzyw sztucznych. Jeśli wcześniej nie zostanie stworzony system, który w krótkim czasie pozwoliłby istotnie zwiększyć wskaźnik zbiórki opakowań z tworzyw sztucznych, pojawi się ryzyko dużego wzrostu cen recyklatu i konieczności poszukiwania go na rynkach zagranicznych. W efekcie możliwy jest wzrost cen materiałów opakowaniowych, a w konsekwencji wzrost cen produktów w opakowaniach" - podkreśliła dr Edyta Sidorczuk-Pietraszko, współautorka badania z Fundacji Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych.

  Reloop Platform jest międzynarodową organizacją non-profit (NGO) zarejestrowaną w Brukseli oraz akredytowaną przez UNEP, działającą na rzecz rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym, w której surowce, raz wprowadzone do systemu, pozostają w nim przyczyniając się do strukturalnego rozwoju ekonomicznego i eliminując negatywny wpływ na środowisko naturalne.

  (ISBnews)

 • 04.04, 13:34Spółki węglowe apelują do europarlamentarzystów w sprawie rozporządzenia dot. metanu 

  Warszawa, 04.04.2023 (ISBnews) - Przedstawiciele największych spółek węglowych wystosowali list otwarty do europarlamentarzystów w sprawie szkodliwego dla polskich kopalń unijnego rozporządzenia dotyczącego redukcji emisji metanu. Wskazują w nim, że konsekwencjami nowej regulacji będzie zamykanie kopalń - w sumie oznacza to utratę co najmniej 50 tys. miejsc pracy w samym górnictwie i około 200 tys. miejsc pracy wokół branży.

  Dyskutowany obecnie w Parlamencie Europejskim projekt rozporządzenia ma wprowadzić od 2027 r. normę 5 ton emisji metanu do atmosfery na 1 tys. ton wydobytego węgla innego niż koksowy (pierwotnie projekt dopuszczał 0,5 tony), a od roku 2031 - 3 tony metanu na 1 tys. ton węgla, w tym koksowego.

  "Uważamy za swój obowiązek powiadomić państwa, że przyjęcie i wprowadzenie w życie rozporządzenia w obecnym brzmieniu doprowadzi do nagłego zamknięcia w ciągu trzech lat 7 metanowych kopalń PGG S.A. i Tauron Wydobycie, a po kolejnych trzech latach - kolejnych 2 kopalń PGG S.A. Rozporządzenie zagraża kopalniom węgla koksowego: projekt mówi, że limity emisji metanu zostaną nałożone na te kopalnie po 3 latach. Nie wiemy, jakie to będą limity, ale można się spodziewać, że będą one równie restrykcyjne, jak dla kopalń węgla energetycznego. Jest to tym bardziej niebezpieczne, że złoża węgla koksowego charakteryzują się znacznie wyższym poziomem metanu. W sumie oznacza to utratę co najmniej 50 tys. miejsc pracy w samym górnictwie i około 200 tys. miejsc pracy wokół branży, które zależą od górnictwa, bez szans na zastąpienie utraconych miejsc pracy na regionalnym rynku pracy" - czytamy w liście.

  List otwarty podpisali w siedzibie Polskiej Grupy Górniczej prezes PGG Tomasz Rogala, prezes Tauronu Wytwarzanie Jacek Pytel i wiceprezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej Wojciech Kałuża. W spotkaniu uczestniczył wiceminister Ministerstwa Aktywów Państwowych, pełnomocnik rządu ds. transformacji spółek energetycznych górnictwa węglowego i hutnictwa Marek Wesoły.

  "To rozporządzenie ma tak szeroki zasięg, że dotyczy każdego Polaka i całej Polski. Jeśli stałoby się tak, że nie uda nam się wynegocjować odpowiednich parametrów pozwalających na funkcjonowanie branży górniczej w Polsce, to daty, które zostały w tym rozporządzeniu wskazane, powodują, że w 2027 roku nasze bezpieczeństwo energetyczne będzie zagrożone" - powiedział Wesoły, cytowany w komunikacie PGG i JSW.

  Jak przypomniał wiceminister, szkodliwe dla polskich kopalń rozporządzenie miałoby wejść w życie już w 2027 roku, a w 2031 roku objęłoby także kopalnie węgla koksowego, czyli Jastrzębską Spółkę Węglową. Dlatego szefowie spółek górniczych szukają wszelkich sposobów, aby zapobiec wprowadzeniu unijnej regulacji. W liście zwrócili uwagę między innymi na to, że limity emisyjności zapisane w projekcie rozporządzenia są niemożliwe do wypełnienia w jakiejkolwiek kopalni głębinowej z pokładami metanowymi w Polsce.

  "Uważamy, że ustalanie limitów jest nie w porządku, bo przyspiesza likwidację kopalń i takie działanie nie ma nic wspólnego ze sprawiedliwą transformacją - jest to dzika transformacja. Dlatego jako prezesi spółek górniczych postanowiliśmy wystąpić z listem otwartym do przedstawicieli Parlamentu Europejskiego, żeby na te elementy zwrócić uwagę" - podkreślił prezes PGG Tomasz Rogala.

  Polskie kopalnie emitują średnio od 8 do 14 ton metanu na 1 tys. ton wydobytego węgla. Zostałyby obłożone wysokimi karami za przekroczenie norm; w Polskiej Grupy Górniczej byłoby to według szacunków nawet ok. 1,5 mld zł rocznie, a w całym polskim górnictwie ok. 4 mld zł rocznie, wskazano w materiale.

  "Przypomnijmy, że kopalnie produkujące węgiel koksowy zagrożone tym rozporządzeniem  - wpisane zostały przez Unię Europejską na listę surowców o krytycznym i strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa wspólnoty" - czytamy dalej w komunikacie.

  (ISBnews)

 • 22.03, 09:11Rzeczkowska: Przygotowanie rozwiązań dot. podatku od spółek paliwowych to kwestia tygodni 

  Warszawa, 22.03.2023 (ISBnews) - Przygotowanie projektu dotyczącego podatku od nadmiarowych zysków od spółek paliwowych i górniczych to kwestia najbliższych tygodni, poinformowała minister finansów Magdalena Rzeczkowska. Zastrzegła, że resortem wiodącym w przygotowaniu tej regulacji jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ), a MF współpracuje przy jego przygotowaniu.

  "Trwają prace analityczne, jest rozporządzenie Unii Europejskiej, które taką daninę solidarnościową wprowadza. Trwają również prace nad wykonaniem tego w całości również w Polsce. […] Tutaj wiodącą role pełni Ministerstwo Klimatu i Środowiska, my współpracujemy; myślę, że to jest kwestia najbliższych tygodni" - powiedziała Rzeczkowska w Radiu Zet.

  Pytana o sprzeciw wobec opłaty, zgłaszany przez prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka, powiedziała: "Trzeba wziąć pod uwagę kwestie inwestycji, które Orlen jako grupa ma przed sobą".

  "Są kwestie bezpieczeństwa, które są w tej chwili kluczowe dla Polski i jedną z nich jest kwestia bezpieczeństwa energetycznego. Ten poziom inwestycji, jaki stoi przed nami, przed Polską zarówno w zielone źródła energii, czyli energia odnawialna, atom, to są ogromne koszty, […] które muszą zostać zainwestowane i największy ciężar tych inwestycji leży właśnie po stronie tych spółek" - dodała.

  Na początku marca wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin podał, że rząd pracuje nad projektem dotyczącym wprowadzenia podatku od nadmiarowych zysków spółek górniczych i paliwowych. Z jego wypowiedzi wynikało, że proponowane rozwiązania mogą zostać zaprezentowane już w marcu. Prawdopodobnie rozwiązania miałyby objąć także rok 2022.

  Jak podają przedstawiciele rządu, zapowiadany podatek od nadmiarowych zysków, który miałby objąć sektor górniczy i paliwowy, ma być implementacją tzw. opłaty solidarnościowej wprowadzonej unijnym rozporządzeniem jesienią ubiegłego roku.

  (ISBnews)

 • 15.03, 12:58Moskwa: Trwają analizy ws. podatku od nadmiarowych zysków 

  Warszawa, 15.03.2023 (ISBnews) - Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) koncentruje się na analizach, przede wszystkim sektora węglowego, ale także paliwowego, w zakresie prac nad tzw. podatkiem od nadmiarowych zysków w obszarze ropy i węgla, powiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

  "Koncentrujemy się bardziej na analizie wyników sektora z zeszłego roku niż na konkretnych rozwiązaniach dotyczących wprowadzenia podatku" - powiedziała Moskwa dziennikarzom w kuluarach konferencji E23: PL for UA "Partnerstwo polsko-ukraińskie w budowaniu bezpieczeństwa energetycznego przyszłości".

  Na początku marca wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin ogłosił, że rząd pracuje nad projektem dotyczącym wprowadzenia podatku od nadmiarowych zysków spółek górniczych i paliwowych. Z jego wypowiedzi w Radiu Plus wynikało, że proponowane rozwiązania mogą zostać zaprezentowane już w marcu. Prawdopodobnie obejmą także rok 2022.

  (ISBnews)

 • 15.03, 12:24FPP: Podatek od plastiku to 1,7 mld zł/ rok, system kaucyjny może obniżyć go o 400 mln zł 

  Warszawa, 15.03.2023 (ISBnews) - Polska płaci rocznie 1,7 mld zł podatku od plastiku. Kwota ta jest bezpośrednio zależna od ilości niezrecyklingowanych odpadów z plastiku w danym roku i wynosi 0,8 euro od kilograma odpadów z tworzyw sztucznych, podała Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP). W Polsce ponownie wykorzystujemy zaledwie około 1/3 odpadów z tworzyw sztucznych. Dlatego FPP apeluje o odblokowanie rządowego projektu wprowadzającego system kaucyjny i pilne skierowanie go do Sejmu. System kaucyjny to nawet o 400 mln zł niższy podatek od plastiku dla Polski, wyższy poziom odzysku surowców i łatwiejsza droga do osiągnięcia unijnych celów w tym obszarze, wskazała Federacja.

  Oprócz aspektu kosztowego, FPP zwraca uwagę na dwie dodatkowe kwestie. Pierwszą z nich jest bezpieczeństwo surowcowe - im więcej surowców możemy wykorzystać ponownie, tym mniejsza jest nasza zależność od importu. Tymczasem przedsiębiorcy już dziś informują o problemach z dostępnością recyklatu, który mogliby wykorzystać w opakowaniach swoich produktów. Po drugie, system kaucyjny cieszy się szeroką akceptacją społeczną. Według badania opinii publicznej zrealizowanego przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych na zlecenie Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej w sierpniu 2022 r., ponad 90% Polek i Polaków popiera funkcjonowanie systemu kaucyjnego.

  "System kaucyjny to najbardziej efektywny sposób na osiągnięcie wysokiego - sięgającego 90% - poziomu zbiórki opakowań i odpadów opakowaniowych. Ministerstwo Klimatu i Środowiska, wspólnie z szerokim gronem podmiotów reprezentujących rozmaite sektory rynku, wypracowało kompromisowe rozwiązania legislacyjne, które - gdyby zostały przyjęte przez Radę Ministrów i skierowane do Sejmu, a następnie uchwalone - doprowadziłyby do wejścia w życie systemu kaucyjnego od 1 stycznia 2025 r. Jest to wystarczający czas na stworzenie i wdrożenie systemu, który zapewniłby wysoki poziom odzysku m.in. opakowań z tworzyw sztucznych, potocznie zwanych plastikowymi. Niestety, rządowy projekt nieustannie napotyka na blokady wewnątrz Rady Ministrów i istnieje coraz poważniejsze ryzyko tego, iż nie zostanie uchwalony w obecnej kadencji Sejmu" - powiedział podkreśla ekspert ds. społeczno-gospodarczych FPP Piotr Wołejko, cytowany w komunikacie.

  "Oznaczałoby to zaprzepaszczenie kilku lat pracy, uzgodnień i konsultacji, opóźnienie we wdrożeniu rozwiązań gwarantujących wysokie poziomy zbiórki opakowań, a także - o czym z niewiadomych powodów się zbyt dużo nie mówi - konieczność ponoszenia przez Polskę wysokich kosztów tzw. unijnego podatku od plastiku. Celem podatku od plastiku jest zachęcanie do zwiększenia poziomu przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych. Ten cel najskuteczniej można realizować wprowadzając właśnie system kaucyjny. Zupełnie niezrozumiałe jest wstrzymywanie prac nad dobrym, kompromisowym projektem i gwarantowanie utrzymania wysokiego poziomu podatku od plastiku dla Polski na najbliższe lata. Bez systemu kaucyjnego, który i tak wszedłby w życie dopiero od 1 stycznia 2025 r., nie ma szans na istotne zmniejszenie ponoszonej w każdym roku opłaty. Jednakże gdyby udało się uchwalić ustawę i wprowadzić system kaucyjny zgodnie z jeszcze aktualnymi planami, kwota podatku od plastiku za rok 2025 byłaby dla Polski niższa" - podkreślił ekspert.

  (ISBnews)

 • 13.01, 09:33Kowalczyk: Mechanizm pokrywania strat zakładom nawozowym przedstawimy za ok. za 2 tyg. 

  Warszawa, 13.01.2023 (ISBnews) - Mechanizm pokrywania strat zakładom nawozowym w związku ze wzrostem cen gazu Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) przedstawi za około dwa tygodnie, wynika z wypowiedzi wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka.

  "Raczej będą regulacje i próba ograniczenia cen na wyjściu z fabryki, dlatego, że Komisja Europejska wydała komunikat, w którym pozwala np. na pokrywanie strat fabrykom nawozowym w przypadku jakiegoś gwałtownego wzrostu cen energii, tu gazu w tym przypadku. Więc my z tego mechanizmu będziemy chcieli korzystać i tym sposobem utrzymywać na akceptowalnym poziomie ceny nawozów" - powiedział Kowalczyk w Radiu Zet.

  "To jest kwestia przygotowania mechanizmów, taki mechanizm przygotowujemy i myślę, że to będzie kwestia dwóch tygodni mniej więcej" - dodał.

  Wprowadzenie takiego mechanizmu rząd zapowiadał w ub. roku.

  (ISBnews)

 • 29.12, 11:25MI: Stawki opłaty paliwowej będą wyższe o 13% w 2023 r. 

  Warszawa, 29.12.2022 (ISBnews) - Stawki opłaty paliwowej w roku 2023 będą wyższe o 13%, wynika z obwieszczenia Ministra Infrastruktury, które ukazało się w Monitorze Polskim.

  "Na podstawie […] ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym […] ogłasza się stawkę opłaty paliwowej na rok 2023, wynoszącą:

  - 172,91 zł za 1000 l benzyn silnikowych oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami […]

  - 372,90 zł za 1000 l olejów napędowych, wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami oraz biokomponentów stanowiących samoistne paliwa […]

  - 211,11 zł za 1000 kg gazów i innych wyrobów" - czytamy w obwieszczeniu.

  Dotychczas obowiązujące stawki wynosiły odpowiednio: 152,61 zł za 1 tys. litrów benzyn, 329,12 za 1 tys. litrów olejów napędowych oraz 186,32 zł za 1 tys. kg gazów. 

  (ISBnews)

 • 13.12, 15:56Rada osiągnęła porozumienie ws. CBAM, ma być wdrażany stopniowo od X 2023 r. 

  Warszawa, 13.12.2022 (ISBnews) -  Negocjatorzy Rady i Parlamentu Europejskiego osiągnęli tymczasowe i warunkowe porozumienie w sprawie mechanizmu dostosowywania cen na granicach wz. z emisją dwutlenku węgla (CBAM), poinformowała Rada. Proponowana regulacja miałaby obowiązywać od października 2023 r. i obejmować sektory wysokoemisyjne.

  "Mechanizm dostosowywania cen na granicach z emisją dwutlenku węgla jest kluczowym elementem naszych działań w dziedzinie klimatu. Mechanizm ten sprzyja importowi przez przedsiębiorców spoza UE do UE towarów, które spełniają wysokie standardy klimatyczne obowiązujące w 27 państwach członkowskich UE. Zapewni to zrównoważone traktowanie takiego importu i ma na celu zachęcenie naszych partnerów na świecie do przyłączenia się do działań UE na rzecz klimatu" - powiedział minister przemysłu i handlu Czech Jozef Sikela, cytowany w komunikacie.

  CBAM ma objąć początkowo szereg produktów w niektórych z najbardziej wysokoemisyjnych sektorów: żelaza i stali, cementu, nawozów, aluminium, energii elektrycznej i wodoru, a także jako niektóre prekursory i ograniczoną liczbę produktów przetworzonych. Emisje pośrednie również zostałyby uwzględnione w rozporządzeniu w ściśle określony sposób.

  Zgodnie z tymczasową umową, CBAM ma zacząć funkcjonować od października 2023 r. Początkowo uproszczona CBAM miałaby zasadniczo zastosowanie wyłącznie do obowiązków sprawozdawczych. Celem jest zbieranie danych. 

  Pełny CBAM byłby wprowadzany stopniowo, równolegle do wycofywania bezpłatnych uprawnień do emisji (ETS) dla odpowiednich sektorów. Miałoby to zapewnić zgodność CBAM z międzynarodowymi przepisami dotyczącymi handlu.

  W komunikacie wskazano, że zadania administracyjne związane z CBAM przejęłaby Komisja Europejska.

  Teraz porozumienie ma zostać zatwierdzone przez ambasadorów państw członkowskich UE i Parlament Europejski oraz przyjęte przez Radę i PE.  

  (ISBnews)

 • 02.12, 07:20Sejm znowelizował ustawę o akcyzie wydłużając zwolnienie dla aut z wtyczką do 2029 r. 

  Warszawa, 02.12.2022 (ISBnews) - Sejm znowelizował ustawę o podatku akcyzowym, wydłużając m.in. zwolnienie od akcyzy dla samochodów hybrydowych zasilanych energią pochodzącą z zewnątrz do roku 2029 r. Za ustawą głosowało 250 posłów, przeciw było 11, a 177 wstrzymało się od głosu.

  W trakcie prac w komisji wprowadzono poprawkę, zakładającą wyłączenie do 30 czerwca 2023 r. z opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej benzyn silnikowych, olejów napędowych, biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, gazów przeznaczonych do napędów silników. Jednocześnie utrzymano obowiązek zamieszczania przez sprzedawców informacji w sprawie takiego zwolnienia.

  Nowelizacja wprowadza zmiany do ustawy o podatku akcyzowym, zakładające:

  - wydłużenie do 31 grudnia 2029 r. zwolnienia od akcyzy dla hybrydowych samochodów osobowych typu plug-in, o pojemności silnika spalinowego nie większej niż 2000 cm3 (dotychczas zwolnienie to obowiązywało do końca 2022 r.);

  - wydłużenie możliwości prowadzenia ewidencji i innej dokumentacji dotyczącej wyrobów akcyzowych w postaci papierowej - do 31 stycznia 2024 r. (rozwiązanie to  ma zapewnić podmiotom czas na właściwe przygotowanie się do prowadzenia ewidencji w postaci elektronicznej);
  - wyłączenie cygar i cygaretek z rocznej ważności znaków akcyzy dla wyrobów tytoniowych i jednocześnie objęcie znaków akcyzy na te wyroby ważnością tak jak dla wyrobów spirytusowych i winiarskich;
  - uchylenie przepisu zobowiązującego podmiot do sporządzenia spisu wyrobów w terminie trzech dni od dnia stwierdzenia wystąpienia zdarzeń lub od dnia ich wystąpienia (tj. uszkodzenia banderol, nieprawidłowego oznaczenia itp.), na rzecz obowiązku sporządzania takiego spisu w terminie trzech dni od dnia przeznaczenia wyrobów do sprzedaży;
  - rozszerzenie wyłączenia z obowiązku prowadzenia ewidencji energii elektrycznej o podmioty produkujące tę energię z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, niezależnie od tego, czy energia ta jest dostarczana do instalacji połączonych i współpracujących ze sobą czy też nie (wprowadzenie sposobu ewidencjonowania produkcji energii z OZE w przypadku braku urządzeń pomiarowych);
  - wyłączenie z obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA) o jednostki samorządu terytorialnego, produkujących energię z OZE w różnych jej jednostkach organizacyjnych z zastosowaniem zasady ustalania łącznej mocy generatorów do 1 MW odrębnie dla każdej z tych jednostek organizacyjnych.

  Wprowadzane nowelą zmiany w Ordynacji podatkowej zakładają:

  - określenie terminu, w którym jest wnoszona opłata główna z tytułu zawarcia porozumienia inwestycyjnego – 30 dni od dnia zawarcia porozumienia inwestycyjnego;
  - ułatwienia przy dokonywaniu płatności w e-Urzędzie Skarbowym z użyciem innych niż polecenie przelewu instrumentów płatniczych (np. w oparciu o kody autoryzujące); nowelizacja wprowadza obowiązek oświadczania przez podatnika przed dokonaniem płatności, że środki na zapłatę podatku pochodzą z rachunku tego podatnika; organ podatkowy będzie zwolniony z obowiązku weryfikacji każdej płatności, ale taka weryfikacja ciągle będzie możliwa;

   - możliwość zapłaty podatku w inny sposób bezgotówkowy niż polecenie przelewu przez podatników prowadzących działalność gospodarczą i obowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

  Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług dotyczą:
  - umożliwienia wykorzystania serwisu e-Urząd Skarbowy na potrzeby doręczania postanowień o przedłużeniu 15-dniowego terminu zwrotu VAT albo decyzji o odmowie dla tzw. podatników bezgotówkowych;
  - wydłużenie o rok do dnia 31 grudnia 2023 r. możliwości wydawania potwierdzeń o spełnieniu funkcji, kryteriów i warunków technicznych dla kas rejestrujących przez kasy rejestrujące z elektronicznym zapisem kopii o zastosowaniu specjalnym.

  Nowela zakłada także przedłużenie do 31 grudnia 2023 r. okresu obowiązywania potwierdzeń o spełnieniu funkcji, kryteriów i warunków technicznych dla kas rejestrujących przez kasy z elektronicznym zapisem kopii o zastosowaniu specjalnym, który kończy się z dniem 31 grudnia 2022 r.

  (ISBnews)

 • 22.11, 13:26Prezydent podpisał nowelę ustawy o biokomponentach i biopaliwach, dot. NCW 

  Warszawa, 22.11.2022 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o biokomponentach i biopaliwach, określającą minimalny poziom realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego w 2023 r. na poziomie 80%, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "W ustawie o biopaliwach ciekłych wprowadzana jest epizodyczna regulacja modyfikująca zasady realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego na rok 2023" - czytamy w komunikacie.

  W tym celu ustawa:

  - określa minimalny poziom realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego, uprawniający do skorzystania z mechanizmu opłaty zastępczej, na poziomie 80%,

  - określa wysokość współczynnika redukcyjnego na poziomie 0,82,

  - obniża ustawowo wymagany minimalny udział biokomponentów w oleju napędowym do poziomu 5,2%,

  - ustanawia limit wykorzystania biowęglowodorów ciekłych w realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego na poziomie 0,9%,

  - ustanawia limit wykorzystania biokomponentów wytworzonych z surowców określonych w załączniku nr 1 do ustawy o biopaliwach na poziomie 0,5%.

  Ponadto nowela uchyla przepisy, które zobowiązują przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu na stacjach paliwowych benzyn silnikowych zawierających bioetanol lub eter do wprowadzania do obrotu na tych stacjach także benzyn silnikowych o określonej zawartości tlenu i bioetanolu lub eteru (tj. zapewnienia paliwa w formacie E5, jeśli wprowadzana jest do obrotu benzyna w formacie E10).

  Ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2023 r

 • 17.11, 06:57Senat przyjął nowelę o biokomponentach i biopaliwach ws. NCW bez poprawek 

  Warszawa, 17.11.2022 (ISBnews) - Senat przyjął nowelizację ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, która zakłada utrzymanie Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW) przy produkcji biopaliw w roku 2023 na dotychczasowym poziomie czyli 80%. Za przyjęciem nowelizacji bez poprawek głosowało 98 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt też nie wstrzymał się od głosu.

  Krajowi producenci ciekłych paliw transportowych i ich importerzy mają obowiązek utrzymywania NCW dzięki zapewnieniu minimalnego udziału biokomponentów w benzynie silnikowej i oleju napędowym.

  Nowela wydłuża o kolejny rok możliwości utrzymania na poziomie 0,82 współczynnika redukcyjnego, który powoduje istotny wzrost wykorzystania krajowych mocy wytwórczych biokomponentów, co przekłada się wprost na stabilność wskaźników opłacalności krajowych wytwórców biokomponentów, ale zapewnia też stabilne zapotrzebowanie na lokalne surowce do wytwarzania biokomponentów, dostarczane przez krajowych producentów rolnych.

  Zakłada także obniżenie do 5,2% obligatoryjnego blendingu dla oleju napędowego, podniesienie do 0,9% limitu możliwości wykorzystania biowęglowodorów ciekłych w realizacji NCW; podwyższenie do 0,5% limitu wykorzystania biokomponentów wytworzonych z niektórych surowców.

  (ISBnews)

 • 28.10, 13:01Rząd chce przyjąć projekt noweli o systemie monitorowania jakości paliw dot. wodoru 

  Warszawa, 28.10.2022 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie projektu nowelizacji ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, która zakłada wprowadzenie okresu przejściowego umożliwiającego producentom wodoru na korzystanie do końca roku 2024 z laboratoriów nieposiadających akredytacji do badania wodoru, pod warunkiem spełnienia pewnych obostrzeń, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie projektu planowane jest w IV kw.

  Zgodnie ustawą o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, termin wejścia w życie przepisów dotyczących systemu monitorowania i kontrolowania wodoru został ustalony na 1 stycznia 2023 r. Natomiast badanie jakości wodoru będzie wykonywane jedynie przez akredytowane laboratorium, przy czym w przypadku wodoru nie musi ono spełniać wymogu niezależności. Oznacza to potrzebę uzyskania akredytacji na wszystkie metody, które wykorzystywane będą do badania wodoru.

  Obecnie w Polsce nie funkcjonuje ani jedno laboratorium posiadające akredytacje na wykonywanie badań jakości wodoru, a na świecie są jedynie dwa takie laboratoria - w USA i UK, co w praktyce oznacza znaczące ograniczenie dostępności do wykonywania wymaganych badań jakości.

  W związku z tym producenci nie będą w stanie spełnić wymogu zapewnienia akredytowanego laboratorium do badania wodoru w przewidzianym terminie (do 1 stycznia 2023 r.), co w praktyce oznacza znaczne prawdopodobieństwo ograniczenia sprzedaży wodoru na cele transportowe.

  Jednocześnie zdobycie odpowiednich akredytacji do badania jakości wodoru jest procesem trwającym co najmniej 2 lata, przy założeniu że cały proces przebiega bez zakłóceń.

  Planowane w projekcie regulacje zakładają:
  - zrezygnowanie z wymogu codziennego badania wodoru w sposób przepływowy, a w jego miejsce wprowadzenie badania wykonywanego co wskazaną ilość wyprodukowanego wolumenu wodoru;
  -wprowadzenie sankcji dla przedsiębiorców dokonujących obrotu wodorem bez certyfikatu jakości wodoru;
  -wprowadzenie uproszczeń w spełnieniu wymagań dotyczących badań jakości wodoru w przypadku produkcji wodoru w procesie elektrolizy wody oraz instalacji analizatorów umożliwiających badanie jakości wodoru w trybie przepływowym;
  -wprowadzenie przepisu przejściowego umożliwiającego producentom wodoru na korzystanie do końca roku 2024 z laboratoriów nieposiadających akredytacji do badania wodoru, pod warunkiem spełnienia pewnych obostrzeń.

  Projektowane rozwiązania mają umożliwić producentom wodoru dalszą produkcję od stycznia 2023 r. i dostosowanie laboratoriów na nadchodzące wymagania dotyczące badania jakości wodoru. Okres przejściowy ustalony do końca 2024 r. ma umożliwić producentom uzyskanie stosownych akredytacji, do tego czasu badanie jakości wodoru będzie mogło być prowadzone w laboratoriach posiadających akredytacje dla normy ISO:17025 (kompetencje laboratoriów badawczych) i zdolności do wykonywania badania wodoru, które obecnie są dostępne na rynku.

  (ISBnews)

 • 27.10, 20:49Sejm przyjął nowelę ustawy o biokomponentach i biopaliwach, podwyższając NCW do 80% w 2023 

  Warszawa, 27.10.2022 (ISBnews) - Sejm znowelizował ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz ustawę o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, wprowadzając poprawki, których celem jest utrzymanie Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW) na poziomie 80% w roku przyszłym. Za nowelizacją wraz z poprawkami głosowało 450 posłów, nikt nie był przeciwny, trzech wstrzymało się od głosu.

  Wcześniej posłowie przyjęli dwie zaproponowane poprawki. Jedna z nich zakładała podwyższenie minimalnego poziomu realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego z 75% do 80%, a druga - usunięcie przepisu zakładającego odstąpienie od wymierzenia kary przy braku realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego za rok 2022.

  Ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych zawiera przepisy służące zapewnieniu minimalnego udziału energii odnawialnej w transporcie. Formą realizacji tego celu jest wprowadzony w ustawie o biokomponentach Narodowy Cel Wskaźnikowy.

  Krajowi producenci ciekłych paliw transportowych oraz importerzy tych paliw są obowiązani, na podstawie przepisów ustawy o biokomponentach, do realizacji NCW przez zapewnienie minimalnego udziału biokomponentów w paliwach: benzynie silnikowej oraz oleju napędowym (ON). Udział ten jest wyrażany w procentowej wartości energetycznej biokomponentów i biopaliw odnawialnych.

  Nowela zakłada wydłużenie możliwości korzystania z współczynnika redukcyjnego na poziomie 0,82 na okres kolejnego roku. Ponadto w celu ograniczenia dalszego wzrostu cen paliw z importu, zawiera zmiany w zakresie obowiązku realizacji NCW na 2023 r., w szczególności:

  - ustala obligatoryjny blending dla oleju napędowego na poziomie 5,2%;

  - podnosi limit możliwości wykorzystania biowęglowodorów ciekłych w realizacji NCW do poziomu 0,9%, w celu zwiększenia podaży biokomponentów i biopaliw możliwych do wykorzystania w transporcie, ponad poziom wynikający z ograniczeń technicznych, tzw. blending wall;

  - podnosi limit wykorzystania biokomponentów wytworzonych z surowców określonych w załączniku nr 1 do ustawy o biokomponentach do poziomu 0,5%

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 stycznia 2023 r.

  (ISBnews)

 • 27.10, 20:15Senat przyjął nowelę ustawy o nawozach i nawożeniu bez poprawek 

  Warszawa, 27.10.2022 (ISBnews) - Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o nawozach i nawożeniu, która dostosowuje i na nowo określa właściwość instytucji do nadzoru nad nawozami objętymi ustawodawstwem Unii Europejskiej. Poparło ją 95 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Nowelizacja - zgodnie z rozporządzeniem unijnym - rozszerza katalog produktów nawozowych, który obejmuje teraz nie tylko nawozy mineralne, ale także wszystkie inne produkty nawozowe, takie jak: podłoża do upraw, biostymulatory, polepszacze gleby, inhibitory, w tym organiczne i mikrobiologiczne, charakteryzujące się działaniem stymulującym wzrost roślin oraz poprawę jakości gleby.

  Ocena zgodności produktów nawozowych UE będzie przeprowadzana przez producentów, jak również przez upoważnione podmioty, notyfikowane Komisji Europejskiej i pozostałym państwom członkowskim. Organem notyfikującym ma być minister właściwy do spraw gospodarki. Do jego zadań będą należeć również czynności w zakresie ograniczania lub cofania notyfikacji, a także informowania Komisji Europejskiej o podjętych działaniach.

  Ocenę oraz monitorowanie podmiotów, dokonujących kontroli powierzone ma zostać Polskiemu Centrum Akredytacji. Produkty nawozowe UE będą podlegały nadzorowi w zakresie ich zgodności z przepisami rozporządzenia nr 2019/1009. Organami nadzoru rynku, które będą przeprowadzały kontrole dotyczące tej zgodności, będą wojewódzcy inspektorzy ochrony roślin i nasiennictwa.

  Regulacje unijne rozszerzają kategorie produktów, które będą mogły być wprowadzane do obrotu o nawozowe produkty mikrobiologiczne. Produkty te zawierają określone mikroorganizmy i stymulują naturalne procesy odżywiania roślin. Ich działanie uzupełnia działanie nawozów w celu optymalizacji skuteczności tych nawozów i ograniczenia ilości używanych składników pokarmowych.

  W związku z wysokimi cenami nawozów mineralnych oraz problemami z ich dostępnością alternatywą może być stosowanie nawozowych produktów mikrobiologicznych, które mogą ograniczyć wielkość stosowanych dawek nawozów przez zwiększenie przyswajalności składników pokarmowych w glebie. Nawozowe produkty mikrobiologiczne nie będą podlegały obowiązkowi uzyskania pozwolenia na wprowadzanie do obrotu, w związku z tym nie będą zamieszczane w wykazie prowadzonym przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

  (ISBnews)