ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 08.07, 11:17MZ: Zakaz nocnej sprzedaży alkoholu na stacjach paliw może wejść w życie za trzy miesiące 

  Warszawa, 08.07.2024 (ISBnews) - Zakaz nocnej sprzedaży alkoholu na stacjach paliw może wejść w życie za trzy miesiące, wynika z wypowiedzi minister zdrowia Izabeli Leszczyny. Zakaz obowiązywałby w godzinach od 22.00 do 6.00 rano.

  "Mój departament zdrowia publicznego taką ustawę już opracował i przekazuję ją w tym tygodniu do zespołu projektowania prac rządu" - powiedziała minister w Tok FM.

  Na pytanie, kiedy przepis mógłby wejść w życie, minister odpowiedziała: "Wydaje mi się, że w ciągu trzech miesięcy moglibyśmy już taką ustawę mieć".

  W połowie czerwca Leszczyna zapowiedziała przedstawienie po wakacjach projektu ustawy zakazującego sprzedaż alkoholu na stacjach paliw w nocy.

  (ISBnews)

 • 04.07, 11:38 MKiŚ zakłada, że projekt tzw. ustawy wodorowej trafi do Sejmu po wakacjach 

  Warszawa, 04.07.2024 (ISBnews) - Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) planuje skierowanie projektu nowelizacji prawa energetycznego w zakresie rynku wodoru do dalszych prac w Komitecie Stałym Rady Ministrów i pod obrady Rady Ministrów i zakłada, że projekt ten po wakacjach trafi pod obrady Sejmu, wynika z wypowiedzi szefowej resortu Pauliny Henning-Kloski.

  "Zakończyliśmy niezwykle ważne konsultacje społeczne nad tym projektem ustawy i za chwilę trafi on do dalszych prac na poziomie rządu - na Komitet Stały Rady Ministrów i na obrady Rady Ministrów. Chcielibyśmy, by po wakacjach trafił pod obrady parlamentu" - powiedziała Henning-Kloska podczas konferencji prasowej.

  Projekt noweli prawa energetycznego dotyczy regulacji dla rynku wodoru w zakresie, w jakim nie będzie on transportowany siecią gazową. Wprowadza definicje dla wodoru niskoemisyjnego, wodoru odnawialnego pochodzenia niebiologicznego oraz wodoru odnawialnego.

  Zmiany na rynku wodoru są w znacznym stopniu odpowiedzią na projekt rewizji III pakietu gazowego, który zakłada przede wszystkim wprowadzenie zbliżonych zasad funkcjonowania rynku wodoru jak dla gazu ziemnego. W szczególności kluczowe znaczenie dla jego uregulowania ma zasada rozdziału (tzw. unbundlingu), która polega na rozdzieleniu działalności wytwórczej lub obrotowej od działalności systemowej (tj. przesyłowej, dystrybucyjnej, magazynowej, skraplania gazu ziemnego, połączonej) oraz wybór odpowiedniego modelu rozdziału właścicielskiego dla rynku wodoru, zgodnego z treścią założeń w pakiecie, jak również ze strukturą rynku energetycznego w Polsce.

  Projekt reguluje kwestie powołania następujących instytucji:

  - operatora systemu przesyłowego wodorowego - zajmującego się przesyłaniem wodoru, odpowiedzialnego za ruch sieciowy w sieci przesyłowej wodorowej, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tej sieci, eksploatację, konserwację, remonty oraz rozbudowę sieci przesyłowej wodorowej, w tym połączeń z innymi systemami wodorowymi

  - operatora systemu dystrybucyjnego wodorowego - zajmującego się dystrybucją wodoru, odpowiedzialnego za ruch sieciowy w sieci dystrybucyjnej wodorowej, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tej sieci, eksploatację, konserwację, remonty oraz rozbudowę sieci dystrybucyjnej wodorowej, w tym połączeń z innymi systemami wodorowymi

  - operatora systemu magazynowania wodoru - zajmującego się magazynowaniem wodoru, odpowiedzialnego za eksploatację instalacji magazynowej wodoru

  - operatora systemu połączonego wodorowego - zarządzającego sieciami połączonymi wodorowymi, w tym siecią przesyłową wodorową, siecią dystrybucyjną wodorową lub systemem magazynowania wodoru

  - operatora systemu połączonego gazowo-wodorowego - zarządzającego przynajmniej jednym systemem gazowym oraz przynajmniej jedną siecią wodorową lub systemem magazynowania wodoru - określając przy tym pełny zakres obowiązków i kompetencji każdego z operatorów, w tym stworzenie zasad certyfikacji i sposobu ich wyznaczania

  Projekt ustawy zakłada, że, analogicznie jak dla rynku gazu, będzie istnieć tylko jeden operator systemu przesyłowego wodorowego, którym ze względu na wczesne stadium rozwoju gospodarki wodorowej, będzie docelowo spółka zależna od jedynego systemu przesyłowego gazowego w Polsce. Operator systemu przesyłowego wodorowego nie będzie mógł wykonywać działalności w zakresie wytwarzania lub obrotu wodorem.

  (ISBnews)

 • 24.06, 10:08Petru z Polska 2050: Jestem przeciw zakazowi nocnej sprzedaży alkoholu na stacjach 

  Warszawa, 24.06.2024 (ISBnews) - Przewodniczący sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju Ryszard Petru jest przeciwny zakazowi nocnej sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych. Przedstawienie regulacji wprowadzającej taki zakaz zapowiada Ministerstwo Zdrowia.

  "Nikt nie wykazał, że kierowcy kupujący na stacji powodują wypadki. To trzeba udowodnić. Czego się obawiam, że to będzie pseudo działanie, które dotyczy bardzo małej grupy sklepów, które sprzedają  alkohol" - powiedział Petru w Polsat News.

  W jego ocenie, zakaz nocnej sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych będzie oznaczał, że obok stacji benzynowych "otworzą się małe sklepiki z alkoholem".

  "Prohibicja w Stanach doprowadziła do szarej strefy w związku z tym działajmy mądrze, a nie głupio" - podsumował poseł.

  Kilkanaście dni temu minister zdrowia Izabela Leszczyna zapowiedziała przedstawienie po wakacjach projektu ustawy zakazującego sprzedaż alkoholu na stacjach paliw w nocy.

  (ISBnews)

 • 20.06, 15:19Rząd chce włączyć do MP działy związane z energią, paliwami i wodorem od 1 lipca 

  Warszawa, 20.06.2024 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie w czerwcu rozporządzenia w sprawie przekształcenia Ministerstwa Przemysłu, którego celem będzie włączenie do tego resortu działów związanych z gospodarką złożami kopalin, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Zmiany mają obowiązywać od 1 lipca br.

  "Przekształcenie Ministerstwa Przemysłu […] będzie polegało na włączeniu do dotychczasowego Ministerstwa Przemysłu, obsługującego sprawy działu gospodarka złożami kopalin:

  -  komórek organizacyjnych obsługujących w zakresie działu energia sprawy:

  (a) surowców energetycznych i paliw, w tym: rynków surowców energetycznych i paliw oraz bezpieczeństwa dostaw surowców energetycznych i paliw,

  (b) rozwoju i wykorzystania energii jądrowej na potrzeby społeczno-gospodarcze,

  (c) gospodarki wodorowej;

  - pracowników obsługujących sprawy:

  - (a) związane z działem energia,

  - (b) inicjowania, koordynowania i nadzorowania współpracy międzynarodowej w dziedzinie surowców energetycznych, paliw oraz rozwoju i wykorzystania energii jądrowej na potrzeby społeczno-gospodarcze, jak również udział w pracach organów Unii Europejskiej" - czytamy w informacji.

  (ISBnews)

 • 13.06, 10:27MKiŚ liczy, że rząd zajmie się projektem noweli dot. systemu kaucyjnego najpóźniej w lipcu 

  Warszawa, 13.06.2024 (ISBnews) - Rada Ministrów zajmie się projektem nowelizacji dotyczącej systemu kaucyjnego najpóźniej w lipcu, poinformowała wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska.

  "Kaucja staje się faktem - przechodzimy do kolejnego etapu, jakim jest procedowanie tego projektu ustawy przez Radę Ministrów. Mamy nadzieję, że to nastąpi najpóźniej w lipcu. Jest to ważne dlatego, że - jak państwo wiedzą - ta ustawa podlega notyfikacji unijnej, tak że potrzebujemy tego czasu w całym procesie legislacji, aby dopiąć wszystko na ostatni guzik" - powiedziała Sowińska podczas konferencji prasowej na temat podsumowania konsultacji i projektu nowego oznakowania opakowań w systemie kaucyjnym.

  W kwietniu w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów podano, że rząd planuje przyjąć projekt nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi na przełomie II/III kwartału. Projekt ustawy ma na celu doprecyzowanie przepisów dotyczących wydawania, cofania i zmieniania zezwolenia na prowadzenie systemu kaucyjnego.

  W marcu Sowińska informowała, że w wyniku konsultacji z branżą Ministerstwo Klimatu i Środowiska chce wprowadzić zmiany do ustawy kaucyjnej, ale nie przewiduje przesunięcia wdrożenia obowiązkowego systemu kaucyjnego na 2026 r.

  (ISBnews)

 • 13.06, 10:21MKiŚ: Rozporządzenie o wysokości kaucji - najpóźniej na przełomie czerwca i lipca 

  Warszawa, 13.06.2024 (ISBnews) - Rozporządzenie ministra klimatu i środowiska o wysokości kaucji w systemie kaucyjnym zostanie opublikowane najpóźniej na przełomie czerwca i lipca, zapowiedziała wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska.

  "Rozporządzenie ministra klimatu i środowiska o wysokości kaucji - tutaj również mam dobre wiadomości, ponieważ to rozporządzenie w końcu przeszło procedurę notyfikacji unijnej i wczoraj zostało już podpisane przez panią minister Hening-Kloskę. Zostały nam jeszcze dwa podpisy ministrów współwydających i spodziewamy się, że to rozporządzenie zostanie opublikowane w dzienniku ustaw w czerwcu, a najpóźniej na przełomie czerwca i lipca" - powiedziała Sowińska podczas konferencji prasowej na temat podsumowania konsultacji i projektu nowego oznakowania opakowań w systemie kaucyjnym.

  W marcu Sowińska informowała, że w wyniku konsultacji z branżą Ministerstwo Klimatu i Środowiska chce wprowadzić zmiany do ustawy kaucyjnej, ale nie przewiduje przesunięcia wdrożenia obowiązkowego systemu kaucyjnego na 2026 r.

  (ISBnews)

 • 13.06, 10:15MKiŚ: Opakowania po mleku i produktach mlecznych będą wyłączone z systemu kaucyjnego 

  Warszawa, 13.06.2024 (ISBnews) - Opakowania po mleku i produktach mlecznych zostaną wyłączone z systemu kaucyjnego, poinformowała wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska.

  "Mieliśmy bardzo merytoryczne, ale i owocne spotkanie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który był reprezentowany przez ministra Czesława Siekierskiego. […] Wynikiem tych konsultacji było m.in. przyjęcie bardzo ważnego postulatu branży mleczarskiej. Zdecydowaliśmy się po uwzględnieniu tych wszystkich uwag ze strony wytwórców, operatorów sklepów, ale również samorządów o tym, aby jednak opakowania po mleku i produktach mlecznych wyłączyć z systemu kaucyjnego" - powiedziała Sowińska podczas konferencji prasowej na temat podsumowania konsultacji i projektu nowego oznakowania opakowań w systemie kaucyjnym.

  "Takim najważniejszym argumentem była kwestia sanitarna - tutaj były obawy, prawdopodobnie uzasadnione, że moglibyśmy mieć problemy z utrzymaniem czystości w punktach zbiórki opakowań. I tu mam na myśli nie tylko automaty, ale również punkty zbiórki w małych sklepach na których nam bardzo zależy" - dodała.

  W marcu Sowińska informowała, że w wyniku konsultacji z branżą Ministerstwo Klimatu i Środowiska chce wprowadzić zmiany do ustawy kaucyjnej, ale nie przewiduje przesunięcia wdrożenia obowiązkowego systemu kaucyjnego na 2026 r.

  (ISBnews)

 • 27.05, 13:00Rada UE przyjęła rozporządzenie ws. ograniczenia emisji metanu w energetyce 

  Warszawa, 27.05.2024 (ISBnews) - Rada Unii Europejskiej przyjęła rozporządzenie w sprawie śledzenia i ograniczania emisji metanu, które wprowadza nowe wymagania w zakresie pomiaru, raportowania i weryfikacji emisji metanu w energetyce, podała Rada.

  "Globalne narzędzia monitorowania zapewnią przejrzystość emisji metanu z importu ropy, gazu i węgla do UE" - czytamy w komunikacie.

  Operatorzy zostaną zobowiązani do mierzenia emisji metanu na poziomie źródła i sporządzania sprawozdania z monitorowania, które byłyby sprawdzane przez niezależnych akredytowanych weryfikatorów. Państwa członkowskie z kolei mają prowadzić i regularnie aktualizować wykaz wszystkich odwiertów, a także plany łagodzenia skutków dla nieaktywnych odwiertów, aby zapobiec wszelkim zagrożeniom dla zdrowia publicznego i środowiska wynikającym z emisji metanu. Mają także mierzyć i monitorować emisję z kopalń węgla, które zostały zamknięte lub opuszczone krócej niż 70 lat, ponieważ metan nadal uwalnia się nawet po wstrzymaniu produkcji.

  Organy krajowe będą przeprowadzać okresowe inspekcje w celu sprawdzenia i zapewnienia przestrzegania przez podmioty wymogów rozporządzenia, w tym podjęcia dalszych środków zaradczych.

  Zgodnie z nowymi przepisami, operatorzy będą musieli wykrywać i naprawiać wycieki metanu, a także przeprowadzać badania wycieków metanu w różnych typach infrastruktury w ustalonych odstępach czasu.

  Operatorzy będą wówczas musieli naprawić lub wymienić wszystkie komponenty powyżej określonego poziomu wycieku metanu natychmiast po wykryciu i nie później niż pięć dni po jego wykryciu. Wyznaczony termin na pełną naprawę na nowych zasadach wynosi 30 dni.

  Ponadto rozporządzenie zabrania odgazowania i pochodni metanu ze stacji odwadniających do 2025 r. oraz z szybów wentylacyjnych do 2027 r., chyba że jest to bezwzględnie konieczne lub wystąpi awaria lub awaria, podano także.

  Monitorowane mają być także emisje metanu pochodzące z importu energii do UE. Nowe przepisy - jak wynika z ich brzmienia - wprowadzą globalne narzędzia monitorowania, aby zwiększyć przejrzystość emisji metanu z importu ropy, gazu i węgla do UE.

  Rozporządzenie wejdzie w życie dwudziestego dnia po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE. W 2028 r. Komisja dokona przeglądu stosowania rozporządzenia, w tym poziomu osiągniętej redukcji emisji.

  (ISBnews)

 • 27.05, 11:19Projekt noweli prawa energetycznego dot. regulacji dla rynku wodoru trafił do konsultacji  

  Warszawa, 27.05.2024 (ISBnews) - Projekt noweli prawa energetycznego dotyczący regulacji dla rynku wodoru w zakresie, w jakim nie będzie on transportowany siecią gazową trafił do konsultacji i uzgodnień, wynika z informacji na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL).

  "Wprowadzono […] regulacje uwzględniające szerokie zastosowanie wodoru, jako surowca, nośnika oraz magazynu energii, w przypadku, gdy nie jest on transportowany siecią gazową. Niezależnie od powyższego projektodawca zaproponował następujące definicje dla poszczególnych rodzajów wodoru: (i) wodoru niskoemisyjnego; (ii) wodoru odnawialnego pochodzenia niebiologicznego; (iii) wodoru odnawialnego - pozwoli to uregulować kwestie związane z wykorzystaniem wodoru poza sieciami gazowymi, da pewność regulacyjną inwestorom oraz będzie stanowić pozytywny wpływ na transparentność regulacji' – wskazano w uzasadnieniu.

  Projektodawca zrezygnował z próby przyjęcia legalnej definicji wodoru, bowiem jest to pojęcie powszechnie znane, zarówno w języku potocznym jak i nauce.

  Projektowane przepisy mają na celu uregulowanie rynku wodoru jedynie w zakresie, w jakim nie będzie on transportowany siecią gazową. Transportowanie wodoru siecią gazową nadal będzie podlegało reżimowi regulacyjnemu dla paliw gazowych. Projektodawca, biorąc pod uwagę realną perspektywę stworzenia w Polsce sieci wodorowych, opracował docelowe regulacje dla tego rodzaju infrastruktury. W tym celu w projekcie pojawiły się definicje: "sieci przesyłowej wodorowej" i "sieci dystrybucyjnej wodorowej".

  Zmiany na rynku wodoru są w znacznym stopniu odpowiedzią na projekt rewizji III pakietu gazowego, który zakłada przede wszystkim wprowadzenie zbliżonych zasad funkcjonowania rynku wodoru jak dla gazu ziemnego. W szczególności kluczowe znaczenie dla jego uregulowania ma zasada rozdziału (tzw. unbundlingu), która polega na rozdzieleniu działalności wytwórczej lub obrotowej od działalności systemowej (tj. przesyłowej, dystrybucyjnej, magazynowej, skraplania gazu ziemnego, połączonej) oraz wybór odpowiedniego modelu rozdziału właścicielskiego dla rynku wodoru, zgodnego z treścią założeń w pakiecie, jak również ze strukturą rynku energetycznego w Polsce.

  Projekt reguluje kwestie powołania następujących instytucji:

  - operatora systemu przesyłowego wodorowego - zajmującego się przesyłaniem wodoru, odpowiedzialnego za ruch sieciowy w sieci przesyłowej wodorowej, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tej sieci, eksploatację, konserwację, remonty oraz rozbudowę sieci przesyłowej wodorowej, w tym połączeń z innymi systemami wodorowymi

  - operatora systemu dystrybucyjnego wodorowego - zajmującego się dystrybucją wodoru, odpowiedzialnego za ruch sieciowy w sieci dystrybucyjnej wodorowej, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tej sieci, eksploatację, konserwację, remonty oraz rozbudowę sieci dystrybucyjnej wodorowej, w tym połączeń z innymi systemami wodorowymi

  - operatora systemu magazynowania wodoru - zajmującego się magazynowaniem wodoru, odpowiedzialnego za eksploatację instalacji magazynowej wodoru

  - operatora systemu połączonego wodorowego - zarządzającego sieciami połączonymi wodorowymi, w tym siecią przesyłową wodorową, siecią dystrybucyjną wodorową lub systemem magazynowania wodoru

  - operatora systemu połączonego gazowo-wodorowego - zarządzającego przynajmniej jednym systemem gazowym oraz przynajmniej jedną siecią wodorową lub systemem magazynowania wodoru - określając przy tym pełny zakres obowiązków i kompetencji każdego z operatorów, w tym stworzenie zasad certyfikacji i sposobu ich wyznaczania

  Projekt ustawy zakłada, że, analogicznie jak dla rynku gazu, będzie istnieć tylko jeden operator systemu przesyłowego wodorowego, którym ze względu na wczesne stadium rozwoju gospodarki wodorowej, będzie docelowo spółka zależna od jedynego systemu przesyłowego gazowego w Polsce. Operator systemu przesyłowego wodorowego nie będzie mógł wykonywać działalności w zakresie wytwarzania lub obrotu wodorem.

  (ISBnews)

 • 21.05, 11:45Rada UE przyjęła pakiet dot. unijnego rynku gazu i wodoru 

  Warszawa, 21.05.2024 (ISBnews) - Rada Unii Europejskiej przyjęła rozporządzenie i dyrektywę ustanawiające zasady wspólnego rynku wewnętrznego gazów odnawialnych, gazu ziemnego i wodoru oraz reformujące istniejące prawodawstwo UE dotyczące gazu, podała Rada.

  Nowe przepisy mają sprzyjać przejściu w systemie energetycznym na gazy odnawialne i niskoemisyjne, w szczególności wodór, z myślą o osiągnięciu celów UE w zakresie dekarbonizacji.

  "Pakiet gazowy określa zasady organizacji rynku gazu ziemnego i ustanawia mocne ramy dla rozwoju przyszłego rynku wodoru, w tym dedykowanej infrastruktury wodorowej. Zawiera szczegółowe zasady transportu, dostaw i magazynowania gazu ziemnego i wodoru.

  Nowe przepisy wzywają do zintegrowanego i przejrzystego planowania sieci w całej UE, zgodnie z zasadą „przede wszystkim efektywność energetyczna". Operatorzy sieci gazowych i wodorowychmają przygotować  10-letni plan rozwoju sieci w UE" - czytamy w komunikacie.

  Planowane jest również utworzenie stałej platformy agregacji popytu.

  Aby zapewnić wycofywanie paliw kopalnych, od 2049 r. nie będą już zawierane długoterminowe umowy na gaz kopalny. Nowe przepisy mają promować stosowanie gazu odnawialnego i gazu niskoemisyjnego, w szczególności wodoru w regionach, w których dotychczas korzystano z węgla, podano także.

  Państwa członkowskie mają zapewnić obniżki i zachęty taryfowe, aby ułatwić integrację rynków i systemów,  zwłaszcza w przypadku rodzącego się rynku wodoru, a tym samym zapewnić sprawiedliwą transformację.

  Utworzony zostanie także dobrowolny mechanizm wsparcia rynku wodoru przez pięć lat.

  Państwa członkowskie obejmują ochronę przed odłączeniami i wyznaczanie dostawców ostatniej szansy w celu zapewnienia ciągłości dostaw.

  Rozporządzenie i dyrektywa mają zostać podpisane i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

  Rozporządzenie zacznie obowiązywać bezpośrednio sześć miesięcy po jego opublikowaniu.

  Jeśli chodzi o dyrektywę, państwa członkowskie będą miały dwa lata na dostosowanie swojego ustawodawstwa krajowego do zapisów dyrektywy.

  Pakiet dotyczący rynków wodoru i gazu dekarbonizowanego stanowi część pakietu legislacyjnego Fit for 55 i ma na celu aktualizację istniejących rozporządzeń i dyrektyw w sprawie gazu przyjętych w 2009 roku.

  Zaktualizowane rozporządzenie i dyrektywa, oba formalnie przyjęte dzisiaj, zostały przedstawione jako wniosek przez Komisję w 2021 r.

  Negocjacje z Parlamentem Europejskim w sprawie ostatecznego kształtu tekstów rozpoczęły się 1 czerwca 2023 r. Ostateczne porozumienie w sprawie dyrektywy osiągnięto w listopadzie, a ws. rozporządzenia w grudniu 2023 r.

  (ISBnews)

 • 08.05, 13:39MKiŚ: Rząd planuje zagłosować za przyjęciem rozporządzenia metanowego 

  Warszawa, 08.05.2024 (ISBnews) - W wyniku wprowadzonych zmian do projektu tzw. rozporządzenia metanowego, rząd planuje na posiedzeniu Rady Europejskiej zagłosować za przyjęciem tego projektu, poinformował wiceminister klimatu i środowiska Miłosz Motyka.

  "W wyniku negocjacji w Radzie, w Parlamencie Europejskim oraz podczas rozmów trójstronnych udało się zmienić ten dokument, wprowadzono do niego liczne zmiany; liczne zmiany zostały wprowadzone w Parlamencie Europejskim przy zgodzie parlamentarzystów z Polski, z różnych opcji politycznych, zasiadających w różnych grupach" - powiedział Motyka na posiedzeniu sejmowej komisji ds. Unii Europejskiej.  

  Podkreślił, że większość postulatów zgłaszanych przez polski rząd została uwzględniona.

  "Jako rząd, analizując tekst kompromisowy zauważamy, że znacząca większość tych postulatów, które Polska zgłaszała w trakcie procedowania tego projektu zostały w nim zawarte, zostały zawarte w ostatecznym tekście. Zgłaszane postulaty zostały uwzględnione w całości lub w zbliżonym do postulowanego brzmieniu" - dodał wiceminister.

  Poinformował, że rząd pozytywnie ocenia wprowadzone zmiany.

  "Pozytywnie odnosimy się do zmian w projekcie rozporządzenia, w szczególności tych, dotyczących przepisów ogólnych, przepisów w zakresie sektora ropy i gazu, a projektowane przepisy maksymalizuję możliwe do realizacji ograniczenia emisji metanu, a jednocześnie ograniczają koszty związane z realizacją obowiązków, nałożonych tym rozporządzeniem na naszą gospodarkę. […] Wobec przyjętych w trakcie negocjacji zmian, […] rząd planuje na posiedzeniu Rady zagłosować za przyjęciem tego rozporządzenia" - podkreślił Motyka.

  Projektowane rozporządzenie ma m.in. wprowadzić od 2027 r. normę 5 ton emisji metanu do atmosfery na 1 tys. ton wydobytego węgla innego niż koksowy (pierwotnie projekt dopuszczał 0,5 tony), a od roku 2031 - 3 tony metanu na 1 tys. ton węgla, w tym koksowego.

  Do końca 2025 r. Komisja Europejska ma zaproponować wiążące cele w zakresie redukcji metanu do 2030 r. we wszystkich sektorach. Regulacjom dotyczącym ograniczenia metanu ma podlegać także import surowców energetycznych.

  Rozporządzenie, zaproponowane przez Komisję Europejską, zostało przyjęte przez Parlament Europejski  w maju ub. roku, a w listopadzie ub. roku Rada UE i Parlament osiągnęły wstępne porozumienie polityczne w sprawie rozporządzenia dot.  śledzenia i ograniczania emisji metanu w sektorze energetycznym.

  (ISBnews)

 • 02.05, 09:49Projekt zakładający możliwość zwrotu butelek szklanych w każdym sklepie - konsultacjach 

  Warszawa, 02.05.2024 (ISBnews) - Projekt nowelizacji ustawy o o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, nakladający na jednostki handlu detalicznego do 200 m2 obowiązek przyjmowania opakowań szklanych, jeżeli sprzedają napoje w takich opakowaniach trafił do konsultacji społecznych i uzgodnień. Projektowane regulacje dotyczą systemu kaucyjnego, który ma obowiązywać od 2025 roku.

  "Rozwiązaniem wygodnym dla klientów będzie możliwość oddania opakowania szklanego wielokrotnego użytku na napoje i odzyskania kaucji niedaleko miejsca zamieszkania, stąd w projekcie ustawy zawarto obowiązek przyjmowania takich opakowań przez jednostki handlu detalicznego o powierzchni poniżej 200 m2 , jeśli jednostka sprzedaje napoje w takich butelkach" - czytamy w uzasadnieniu.

  Projekt przesuwa też na 2026 r. obowiązek zbiórki opakowań po mleku i produktach mlecznych.

  Projekt zakłada ponadto zwiększenie roli ministra jako organu nadzorującego realizację poszczególnych etapów prowadzących do uruchomienia systemu oraz wprowadzenie przepisów uściślających obowiązujące obecnie warunki udzielania zezwolenia. Wskazano, że termin uruchomienia systemu kaucyjnego w zezwoleniu nie może być dłuższy niż 24 miesiące od dnia wydania zezwolenia.

  Projekt zakłada też wprowadzenie wymogu zapewnienia przez podmiot reprezentujący co najmniej jednego punktu odbierania opakowań i odpadów opakowaniowych objętych systemem kaucyjnym od użytkowników końcowych w każdej gminie.

  Projektowane przepisy tworzą też tzw. zamknięty system obiegu kaucji, czyli wdrażają rozwiązania polegające na pobieraniu kaucji w całym łańcuchu dystrybucji.

  (ISBnews)

 • 24.04, 14:26PE przyjął przepisy przewidujące zmniejszenie ilości odpadów opakowaniowych w UE 

  Warszawa, 24.04.2024 (ISBnews) - Parlament Europejski przyjął nowe przepisy mające na celu zmniejszenie ilości odpadów opakowaniowych w UE, podał PE. Nowe przepisy obejmują cele w zakresie redukcji opakowań: 5% do 2030 r., 10% do 2035 r. i 15% do 2040 r.

  Regulacja, która ma na celu walkę ze stale rosnącą ilością odpadów, harmonizację zasad rynku wewnętrznego i pobudzenie gospodarki o obiegu zamkniętym, została zatwierdzona 476 głosami za, przy 129 głosach przeciw i 24 wstrzymujących się.

  "Przepisy, które zostały wstępnie uzgodnione z Radą, obejmują cele w zakresie redukcji opakowań (5% do 2030 r., 10% do 2035 r. i 15% do 2040 r.) i wymagają od krajów UE zmniejszenia w szczególności ilości odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych. Aby ograniczyć niepotrzebne opakowania, ustalono maksymalny współczynnik pustej przestrzeni na poziomie 50% dla opakowań zbiorczych, transportowych i e-commerce; producenci i importerzy będą również musieli zapewnić minimalizację wagi i objętości opakowań" - czytamy w komunikacie.

  "Niektóre rodzaje jednorazowych opakowań z tworzyw sztucznych zostaną zakazane od 1 stycznia 2030 roku. Obejmują one opakowania na nieprzetworzone świeże owoce i warzywa, opakowania na żywność i napoje napełniane i spożywane w kawiarniach i restauracjach, pojedyncze porcje (np. na przyprawy, sosy, śmietankę, cukier), miniaturowe opakowania na produkty toaletowe i bardzo lekkie plastikowe torby na zakupy (poniżej 15 mikronów)" - wymieniono też w materiale.

  Aby zapobiec niekorzystnym skutkom dla zdrowia, tekst zawiera zakaz stosowania tak zwanych "chemikaliów na zawsze" (per- i polifluorowanych substancji alkilowych lub PFAS) powyżej pewnych progów w opakowaniach mających kontakt z żywnością.

  "Zgodnie z nowymi przepisami, wszystkie opakowania (z wyjątkiem lekkich opakowań z drewna, korka, tekstyliów, gumy, ceramiki, porcelany i wosku) będą musiały nadawać się do recyklingu, spełniając surowe kryteria. Środki obejmują również minimalne cele w zakresie zawartości surowców wtórnych w opakowaniach z tworzyw sztucznych oraz minimalne cele w zakresie recyklingu odpadów opakowaniowych" - napisano dalej.

  Do 2029 r. 90% jednorazowych plastikowych i metalowych pojemników na napoje (do trzech litrów) będzie musiało być zbieranych oddzielnie (za pośrednictwem systemów kaucji zwrotnych lub innych rozwiązań zapewniających osiągnięcie celu zbiórki).

  Rada musi również formalnie zatwierdzić umowę, zanim wejdzie ona w życie.

  W 2018 r. opakowania wygenerowały w UE obrót w wysokości 355 mld euro. Jest to stale rosnące źródło odpadów, których łączna ilość w UE wzrosła z 66 mln ton w 2009 roku do 84 mln ton w 2021 roku. Każdy Europejczyk wytworzył 188,7 kg odpadów opakowaniowych w 2021 r., a liczba ta ma wzrosnąć do 209 kg w 2030 r. bez dodatkowych środków, wskazano też w materiale.

  (ISBnews)

 • 19.04, 08:24Rząd chce przyjąć projekt noweli dot. systemu kaucyjnego na przełomie II/III kw. 

  Warszawa, 19.04.2024 (ISBnews) - Rada Ministrów planuje przyjąć na przełomie II/III kwartału projekt nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, wynika z informacji w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Projekt ustawy ma celu doprecyzowanie przepisów dotyczących wydawania, cofania i zmieniania zezwolenia na prowadzenie systemu kaucyjnego.

  "Projekt ustawy ma celu doprecyzowanie przepisów dot. wydawania, cofania i zmieniania zezwolenia na prowadzenie systemu kaucyjnego, które wydaje minister właściwy do spraw klimatu na wniosek podmiotu reprezentującego (podmiot, który będzie prowadził system kaucyjny)" - czytamy w informacji.

  Prace nad projektem zostały zaplanowane w związku z pojawiającymi się wątpliwościami czy obecne przepisy są wystarczające w celu zapewnienia, że systemy kaucyjne zostaną uruchomione zgodnie z planem oraz czy będą prowadzone w sposób rzetelny.

  "Zidentyfikowano następujące ryzyka w przypadku niepodjęcia prac na projektem ustawy:

  - niewystarczający nadzór na etapie poprzedzającym uruchomienie systemu kaucyjnego;

  - ograniczone podstawy do cofnięcia zezwoleń podmiotom, które nie podejmują działań zmierzających do terminowego uruchomienia systemu lub nie planują działań na wystarczająco szeroką skale aby objąć systemem teren całego kraju;

  - ryzyko wystąpienia nieprawidłowości w zakresie planowania działania systemów kaucyjnych;

  - ze względu na ogólne wytyczne odnośnie zawartości wniosków - ryzyko wydania wielu zezwoleń, w tym dla podmiotów, które faktycznie systemu nie uruchomią lub nie mają takiego zamiaru" - czytamy dalej.

  Aby zminimalizować potencjalne możliwości wystąpienia wymienionych ryzyk oraz późniejszej potrzeby konfrontacji z ich potencjalnymi skutkami, zaplanowano zmiany w ustawie zwiększające rolę ministra właściwego do spraw klimatu jako organu nie tylko wydającego decyzję w oparciu o szczegółowe dane przekazywane przez podmioty reprezentujące, ale także jako nadzorującego realizacje poszczególnych etapów prowadzących do uruchomienia systemu, wskazano także.

  "Planuje się wprowadzenie do ustawy przepisów uściślających obowiązujące obecnie warunki udzielania zezwolenia. W tym celu zaplanowano:

  - Doprecyzowanie zawartości wniosku o wydanie zezwolenia poprzez dookreślanie jaki rodzaj dokumentów jest wymagany, szczegółowych informacji pozwalających na nadzorowanie przebiegu prac prowadzących do uruchomienia sytemu oraz określenie wymaganych załączników. Powyższe umożliwi ministrowi właściwemu do spraw klimatu na kontrolowanie procesu przygotowania uruchomienia sytemu po wydaniu zezwolenia.

  - Wskazanie terminu uruchomienia systemu kaucyjnego w zezwoleniu, który nie może być dłuższy niż 24 miesiące od dnia wydania zezwolenia. Ograniczenie czasowe i wymagany harmonogram mają na celu takie zaprojektowanie prac przez podmiot reprezentujący aby planowane działania realizowane były w określonym tempie, a postęp prac był możliwy do weryfikacji.

  - Przekazywanie informacji o zmianie warunków określonych w zezwoleniu oraz w związku z tym możliwość wezwania do zmiany zezwolenia. Mechanizm ten ma na celu umożliwić nadzór nad zmianami wprowadzanymi w systemie na etapie przed i po uruchomieniu systemu kaucyjnego.

  - Wskazanie, że decyzjom wydawanym przez ministra właściwego do spraw klimatu można nadać rygor natychmiastowej wykonalności.

  - Określenie, że postępowania dot. systemu kaucyjnego będą jednoinstancyjne. Nastąpi skrócenie i przyspieszenie procedury.

  - Wskazanie, że Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przeprowadza kontrolę podmiotu reprezentującego przed i po uruchomieniu systemu. Prowadzenie kontroli przez Inspekcję przyczyni się zapewnienia, że systemy zostały przygotowane prawidłowo i funkcjonują zgodnie z udzielonym zezwoleniem" - wymieniono też w wykazie.

  Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu to Ministerstwo Klimatu i Środowiska; planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów: II/III kwartał 2024 r., podsumowano.

  (ISBnews)

 • 18.04, 15:54MKiŚ: Zmiany w systemie kaucyjnym 'to sprawa pilna', pracujemy nad nowelizacją 

  Warszawa, 18.04.2024 (ISBnews) - Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) widzi konieczność zmian w ustawie wprowadzającej od 2025 r. system kaucyjny i uważa, że ich wdrożenie "to sprawa pilna", napisał resort w odpowiedzi na apel branży handlowo-spożywczej do premiera o zmiany w systemie. Od marca prowadzone są konsultacje z branżą dotyczące planowanej nowelizacji ustawy, podkreślono.

  "Odpowiadając na apel skierowany do premiera Donalda Tuska, o pilne wdrożenie niezbędnych zmian w przepisach regulujących system kaucyjny na opakowania po napojach, jako Ministerstwo Klimatu i Środowiska, chcemy poinformować, że tak jak jego sygnatariusze również widzimy potrzeby zmian. I dokładnie tak jak postulują przedstawiciele branży spożywczej uważamy, że to sprawa pilna" - czytamy w odpowiedzi na apel branży.

  Dlatego na samym początku prac rządu Koalicji 15 października rozpoczęto analizy przyjętej przez poprzedników ustawy z lipca 2023 roku, wprowadzającej w Polsce system kaucyjny, do którego rząd miał "wiele uwag", wskazał resort. Podkreślił, że zaproponowane przepisy nie dadzą spodziewanego efektu, także dlatego, że branża spożywcza ma wiele wątpliwości do przyjętych schematów działania systemu.

  "Od marca 2024 r. prowadzone są konsultacje z branżą spożywczą, w ramach których już wiemy, że w proponowanej przez nas nowelizacji:

  • Wprowadzimy mechanizm tzw. podążania kaucji za produktem, czyli pobierania kaucji na każdym etapie obrotu towarem od producenta do konsumenta, co w opinii branży rozwiąże kilka problemów w systemie. Między innymi zapobiegnie to ewentualnym nadużyciom przy rozliczaniu pobranej kaucji z jednostkami handlowymi i zagwarantuje operatorom środki finansowe do rozliczeń.

  • Przesuniemy o rok włączenie do systemu napojów mlecznych, bo wiemy, że wszyscy potrzebują więcej czasu na rozwiązanie kwestii sanitarnych.

  • Utrzymamy przepisy w zakresie sprawozdań dla samorządów, by pozwalały zaliczyć im recykling z systemu kaucyjnego do realizacji wymaganych poziomów zbiórki w gminach.

  Ponadto według opinii Ministerstwa Finansów, VAT nie będzie naliczany dla opakowań jednorazowych, a w przypadku tych wielokrotnego użytku, pojawi się tylko dla tych, które nie wrócą do systemu. Nad szczegółowymi rozwiązaniami stale pracujemy z Ministerstwem Finansów" - wymieniono w odpowiedzi.

  System kaucyjny przyczyni się do zmniejszenia wpłat Polski do wspólnego budżetu UE z tytułu niepoddanych recyklingowi odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych. W 2023 r. Polska wpłaciła ponad 2 mld zł z tego tytułu, podkreślił resort.

  (ISBnews)

 • 11.04, 16:57PE przyjął reformy ułatwiające wprowadzenie m.in. wodoru na rynek gazu UE 

  Warszawa, 11.04.2024 (ISBnews) - Parlament Europejski (PE) przyjął plany mające na celu ułatwienie wprowadzenia odnawialnych i niskoemisyjnych gazów, w tym wodoru, na unijny rynek gazu, podał Parlament. Nowa dyrektywa pomoże w dekarbonizacji sektora gazowego w celu przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Ponadto kraje UE będą mogły ograniczać import z Rosji.

  "Nowa dyrektywa i rozporządzenie w sprawie rynków gazu i wodoru mają na celu dekarbonizację sektora energetycznego UE, zwiększając produkcję i integrację odnawialnych gazów i wodoru" - czytamy w komunikacie.

  "Środki te mają na celu zabezpieczenie dostaw energii zakłóconych przez napięcia geopolityczne, w szczególności wojnę Rosji z Ukrainą, oraz przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. W negocjacjach z Radą w sprawie dyrektywy, posłowie skupili się na zapewnieniu przepisów dotyczących przejrzystości, praw konsumentów i wsparcia dla osób zagrożonych ubóstwem energetycznym" - czytamy dalej.

  Posłowie przyjęli dyrektywę 425 głosami za, przy 64 głosach przeciw i 100 wstrzymujących się.

  "Nowe rozporządzenie, przyjęte 447 głosami za, przy 90 przeciw i 54 wstrzymujących się, wzmocni mechanizmy sprawiedliwych cen i stabilnych dostaw energii oraz pozwoli państwom członkowskim ograniczyć import gazu z Rosji i Białorusi. Przepisy wprowadzą wspólny system zakupów gazu w celu uniknięcia konkurencji między państwami członkowskimi oraz pilotażowy projekt mający na celu wzmocnienie unijnego rynku wodoru przez pięć lat" - napisano także.

  Rozporządzenie koncentruje się również na zwiększeniu inwestycji w infrastrukturę wodorową, zwłaszcza w regionach węglowych, promując przejście na zrównoważone źródła energii, takie jak biometan i niskoemisyjny wodór.

  (ISBnews)

 • 29.03, 13:37Prezydent zawetował nowelizację Prawa farmaceutycznego dot. tzw. tabletek 'dzień po' 

  Warszawa, 29.03.2024 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda zdecydował o skierowaniu nowelizacji Prawa farmaceutycznego do Sejmu RP z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie ustawy (tzw. weto), podała Kancelaria Prezydenta. Skutkiem tego tzw. "antykoncepcja awaryjna" będzie w Polsce dostępna na dotychczasowych zasadach.

  "Prezydent, wsłuchując się w szczególności w głos rodziców, nie mógł zaakceptować rozwiązań prawnych umożliwiających dostęp dzieci poniżej osiemnastego roku życia do produktów leczniczych do stosowania w antykoncepcji bez kontroli lekarza oraz z pominięciem roli i odpowiedzialności rodziców. Skutkiem decyzji prezydenta w sprawie wetowanej ustawy będzie sytuacja, w której produkty lecznicze, w tym tzw. 'antykoncepcja awaryjna', będą w Polsce dostępne na dotychczasowych zasadach" - czytamy w komunikacie.

  Poglądy i opinie w tej sprawie były zróżnicowane, zarówno podczas prac w Parlamencie, jak też w debacie publicznej, podkreślono.

  "Do Kancelarii Prezydenta RP wpłynęła liczna korespondencja, w tym petycja podpisana przez 30 tys. osób, zawierająca wniosek o zawetowanie ustawy. Prezydent spotkał się także z posłankami Lewicy, zabiegającymi o podpisanie ustawy" - czytamy dalej.

  Prezydent deklaruje otwartość na rozwiązania przewidziane omawianą ustawą, w odniesieniu do kobiet pełnoletnich (po ukończeniu 18. roku życia), podsumowano.

  (ISBnews)

 • 04.03, 14:17Organizacje branżowe za przesunięciem wdrożenia obowiązkowego systemu kaucyjnego na 2026 

  Warszawa, 04.03.2024 (ISBnews) - Organizacje reprezentujące branżę napojową (w tym wody, soki i piwa) oraz handel detaliczny popierają wprowadzenie systemu kaucyjnego na opakowania po napojach, ale nie wcześniej niż od 1 stycznia 2026 r., wskazując, że przewidziana w ustawie data (1 stycznia 2025 r.) oznacza zbyt krótki termin na jego efektywne wdrożenie na obszarze całej Polski, podały Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców oraz Polska Izba Handlu.

  "Ustawa wyraźnie dyskryminuje duże firmy napojowe w możliwości szybkiego powołania operatora systemu ze względu na konieczność uzyskania zgody na koncentrację rynkową. Firmy te, aby założyć podmiot reprezentujący (operatora systemu) muszą obecnie czekać na zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a nawet Komisji Europejskiej, co może trwać nawet do 6 miesięcy i nie daje żadnych szans na uruchomienie przez te firmy systemu od 1 stycznia 2025 r. Oznacza to, że operatorzy, którzy będą obsługiwać znaczące strumienie opakowań w systemie kaucyjnym są dyskryminowani w możliwości wejścia na rynek i realizacji obowiązków, w stosunku do podmiotów, które nie mają obowiązku zgłaszania zamiaru koncentracji. To oczywista bariera w dostępie do rynku dla części przedsiębiorców mająca wpływ na możliwość realizacji obowiązków wynikających z ustawy" - powiedział wiceprezes Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców Andrzej Gantner, cytowany w komunikacie.

  "Pierwotny termin 1 stycznia 2025 r. należy uznać za nierealny ze względu na techniczne, organizacyjne i prawne wymogi w tworzeniu podmiotów reprezentujących, powszechności systemu i równych warunków dostępu do rynku" - dodał członek zarządu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Jakub Bińkowski.

  Organizacje przedsiębiorców wskazują, że ustawa w obecnej postaci nie tylko nie zagwarantuje uzyskania wymaganych poziomów zbiórki, ale wręcz będzie przeszkadzać w ich uzyskaniu.

  "Przepis nie zastąpi realnej zbiórki, a ta będzie niemożliwa ze względu na zbyt krótki okres, jaki dano na powstanie dużego operatora, który będzie zbierał znaczące ilości opakowań, tworząc stabilne warunki do obsługi zarówno dużych jak i małych i średnich firmy napojowych" - zauważyła sekretarz generalny Krajowej Unii Producentów Soków Barbara Groele.

  Ponadto, należy wyłączyć kaucję za opakowania objęte systemem kaucyjnym z opodatkowania VAT.

  "Aktualne zapisy ustawy narażają konsumentów na płacenie podatku VAT od kaucji. To będzie karny podatek nałożony na polskie społeczeństwo za udział w systemie kaucyjnym i poważne utrudnienie dla sklepów" - wskazał prezes Krajowej Izby Gospodarczej Przemysł Rozlewniczy Dariusz Lizak.

  Wzorem wszystkich innych systemów kaucyjnych w UE, kaucja powinna podążać za produktem w całym łańcuchu sprzedaży, żeby zapobiec potencjalnym defraudacjom kaucji i umożliwić szybkie rozliczanie się z pobranej i wydanej kaucji pomiędzy sklepami a operatorami, wskazano w informacji.

  "Taki system pobierania kaucji był zapisany w pierwszym projekcie ustawy, jednak bez żadnego uzasadnienia oraz konsultacji w ostatnim momencie procedowania ustawy został usunięty i zastąpiony obecnym dysfunkcyjnym rozwiązaniem, w którym kaucja pobierana jest wyłącznie na etapie sprzedaży konsumentowi ostatecznemu. To otwarta droga do milionowych defraudacji i potencjalnych bankructw zarówno sklepów jak i operatorów" - ocenił wiceprzewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich Arkadiusz Pączka.

  Organizacje postulują również zmiany mające na celu utrzymanie dotychczas - jak oceniono - bardzo dobrze funkcjonujących systemów kaucyjnych na butelki wielokrotnego użytku.

  "Przepisy ustawy doprowadzają do zniszczenia obecnych systemów kaucyjnych na butelkę wielokrotnego użytku, choć mają one już długą praktykę, w ramach której opakowania wielokrotnego użytku mają najniższy możliwy wpływ na środowisko. Jednocześnie handel detaliczny, w tym przede wszystkim małe sklepy tradycyjne, mają prosty system rozliczania się z kaucji i zwróconych butelek oraz zmaksymalizowany zysk ze sprzedaży produktów w tych opakowaniach. Przepisy nie powinny więc ich niszczyć, wręcz przeciwnie powinny wzmacniać ich rozszerzanie, co jest zgodne z hierarchą postępowania z odpadami" - wyjaśnił dyrektor generalny Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego - Browary Polskie Bartłomiej Morzycki.

  Duże kontrowersje przedstawicieli handlu budzi uwzględnienie w systemie kaucyjnym opakowań po napojach mlecznych.

  "Wyżej wymienione produkty zawierają m.in. żywe kultury bakterii, więc wprowadzenie do systemu ich opakowań należy uznać za niewykonalne ze względu na obowiązujące obecnie w Polsce przepisy sanitarne dotyczące sklepów detalicznych" - stwierdził prezes Polskiej Izby Handlu Maciej Ptaszyński.

  Obecnie finalizowany w Unii Europejskiej projekt rozporządzenia ws. opakowań i odpadów opakowaniowych, zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/1020 i dyrektywę (UE) 2019/904 oraz uchylającego dyrektywę 94/62/WE (PPWR) przewiduje, że obowiązkowo wdrażane w UE systemy kaucyjne nie obejmą opakowań po mleku i produktach mlecznych, więc niecelowe byłoby wcześniejsze włączenie tych odpadów opakowaniowych do systemu kaucyjnego w Polsce, wskazano w komunikacie.

  "Z zakresu systemu kaucyjnego należy wyłączyć odpady opakowaniowe po produktach mlecznych. Handel detaliczny, niezależnie od wielkości sklepu nie jest w żaden sposób gotowy na zbieranie opakowań po tego typu produktach" - podkreślił Ptaszyński.

  (ISBnews)

 • 27.02, 14:33PE wprowadził zakaz eksportu odpadów z tworzyw sztucznych do krajów poza OECD 

  Warszawa, 27.02.2024 (ISBnews) - Parlament Europejski zatwierdził zaktualizowane procedury UE i środki kontroli dotyczące przemieszczania odpadów. Według nowych przepisów, eksport odpadów z tworzyw sztucznych do krajów nienależących do OECD będzie zabroniony za 2,5 roku, zaś wysyłka odpadów do utylizacji w innym kraju UE będzie dozwolona tylko w wyjątkowych przypadkach, podał Parlament.

  Eksport odpadów z UE do krajów spoza UE osiągnął 32,7 mln ton w 2020 r., podano.

  "Przy 587 głosach za, ośmiu przeciw i 33 wstrzymujących się, posłowie poparli porozumienie osiągnięte z Radą, które ma na celu skuteczniejszą ochronę środowiska i zdrowia ludzi, jednocześnie przyczyniając się do realizacji celów UE w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym i zerowego poziomu zanieczyszczeń" - czytamy w komunikacie.

  Eksport odpadów z tworzyw sztucznych do krajów nienależących do OECD będzie zabroniony w ciągu 2,5 roku od wejścia w życie nowych przepisów, podczas gdy eksport do krajów OECD będzie podlegał bardziej rygorystycznym warunkom.

  "W ramach UE wymiana informacji i danych dotyczących przemieszczania odpadów zostałaby zdigitalizowana za pośrednictwem centralnego centrum elektronicznego w celu poprawy sprawozdawczości i przejrzystości. Przemieszczanie odpadów przeznaczonych do unieszkodliwienia w innym kraju UE byłoby dozwolone tylko w wyjątkowych okolicznościach" - napisano dalej.

  Nowe przepisy ustanawiają również grupę ds. egzekwowania prawa w celu poprawy współpracy między krajami UE w celu zapobiegania i wykrywania nielegalnych przesyłek.

  (ISBnews)

 • 23.10, 16:36Projekt rozporządzenia dot. stawek opłaty produktowej trafił do konsultacji 

  Warszawa, 23.10.2023 (ISBnews) - Projekt rozporządzenia ministra klimatu i środowiska, określający stawki opłat produktowych, m.in. butelek jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych do 3 l, butelek szklanych wielokrotnego użytku do 1,5 l oraz puszek aluminiowych do 1 l trafił do konsultacji społecznych, wynika z informacji na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL).

  Zgodnie z nowelizacją ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi dla tych rodzajów opakowań ma zostać wprowadzony od 2025 r. system kaucyjny.

  Projekt rozporządzenia w sprawie stawek opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań określa jednostkową stawkę za 1 kg opakowań objętych systemem kaucyjnym w roku 2025 - na 0,1 zł, w 2026 r. - na 1 zł, a w 2027 roku i latach następnych na 5 zł.

  System kaucyjny obejmie butelki plastikowe do 3 l, butelki szklane wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 l oraz puszki metalowe (aluminiowe i stalowe) o pojemności do 1 l.

  (ISBnews)