ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 07.08, 14:50Rząd przyjął projekt noweli o transporcie kolejowym w zakresie notyfikacji 

  Warszawa, 07.08.2020 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym, dot. wdrożenia dyrektywy unijnej w zakresie jednostek notyfikowanych i wyznaczonych, która stanowi element tzw. filaru technicznego IV pakietu kolejowego, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  Celem planowanej nowelizacji jest umożliwienie szybszego uzyskania nowej notyfikacji w oparciu o dyrektywę 2016/797 - bez czekania na transpozycję całości IV pakietu kolejowego.

  "Dzięki nowym regulacjom zostanie zapewniona ciągłość działania jednostek notyfikowanych, które uczestniczą w procedurze dopuszczenia do eksploatacji pojazdów kolejowych i elementów infrastruktury kolejowej" - czytamy w komunikacie.

  Jednostki notyfikowane odgrywają istotną rolę w procesach inwestycyjnych realizowanych w transporcie kolejowym; uczestniczą w procedurze dopuszczania pojazdów kolejowych i elementów infrastruktury kolejowej do eksploatacji. Wykonują badania techniczne w ramach oceny zgodności, która jest warunkiem koniecznym do wydania zezwolenia na dopuszczenie takiego pojazdu lub elementu infrastruktury do eksploatacji.

  Jednostkami notyfikowanymi mogą być podmioty państwowe (np. Instytut Kolejnictwa) i prywatne. Będą musiały mieć osobowość prawną (wymóg wprowadzony prawem wspólnotowym), podano także

  Znowelizowane przepisy mają obowiązywać (po przejściu ścieżki legislacyjnej) z dniem następującym po dacie ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

   

 • 06.08, 13:36KE rozpoczęła konsultacje ws. ograniczenia emisji w sektorze lotnictwa  

  Warszawa, 06.08.2020 (ISBnews) - Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje w sprawie ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w sektorze lotnictwa, poinformowała Komisja.

  "Aby osiągnąć cele Europejskiego Zielonego Ładu, sektor transportu będzie musiał zredukować emisje o 90%. Oczekuje się, że będą w tym uczestniczyć wszystkie rodzaje transportu, w tym lotnictwo" - powiedziała komisarz ds. transportu Adina Vălean, cytowana w komunikacie

  "Celem inicjatywy ReFuelEU Aviation jest wykorzystanie naprawy jako szansy dla lotnictwa na bardziej ekologiczne i pomoc w osiągnięciu celów klimatycznych UE poprzez zwiększenie w dużej mierze niewykorzystanego potencjału zrównoważonych paliw lotniczych" - dodała.

  Inicjatywa ograniczenia emisji została ogłoszona w ramach Europejskiego Zielonego Ładu w grudniu 2019 r. i będzie częścią strategii na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności, której przyjęcie zaplanowano na koniec 2020 r. Konsultacje w sprawie ograniczenia emisji w lotnictwie potrwają do 28 października 2020 r.

  Celem Komisji Europejskiej jest ograniczenie o co najmniej 50% (do 55%) emisji do roku 2030 i osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku.

  (ISBnews)

   

 • 15.07, 16:49Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o systemach homologacji  

  Warszawa, 15.07.2020 (ISBnews) - Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o systemach homologacji typu UE i nadzoru rynku silników spalinowych przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach. Ustawa określa m.in. zadania organów administracji publicznej w zakresie homologacji.

  Poprawki miały charakter doprecyzowujący i legislacyjny.

  Ustawa o systemach homologacji typu UE i nadzoru rynku silników spalinowych przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się dostosowuje polskie prawo do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1628 w sprawie wymogów dotyczących wartości granicznych emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz homologacji w odniesieniu do silników spalinowych wewnętrznego spalania, przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach.

  Określa zadania organów administracji publicznej i innych podmiotów w zakresie homologacji typu UE i nadzoru nad rynkiem silników spalinowych, przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach (lokomotywy, maszyny budowlane, kosiarki, agregaty prądotwórcze). Homologacji będzie udzielał dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego.

  Nadzór nad rynkiem, w tym m.in. kontrolę spełniania wymogów przez silniki, będą - zgodnie z ustawą - sprawować prezes Wyższego Urzędu Górniczego oraz organy Inspekcji Ochrony Środowiska i Krajowej Administracji Skarbowej. Ustawa przewiduje również kary pieniężne (od 1 tys. do 100 tys. zł) dla producentów, importerów lub instalatorów, którzy wprowadzą do obrotu lub oddadzą do użytku silniki niezgodne z wymaganiami. Mają je nakładać organy nadzoru rynku oraz Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego.

  (ISBnews)

   

 • 14.07, 09:20Emilewicz: Z bonu turystycznego będzie można korzystać pod koniec lipca 

  Warszawa, 14.07.2020 (ISBnews) - Jeśli Sejm przyjmie w środę lub czwartek ustawę zakładającą wprowadzenie bonu turystycznego, a następnie prezydent ją niezwłocznie podpisze, ta forma płatności będzie mogła być stosowana już pod koniec lipca, szacuje wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Rząd nadal liczy skutki finansowe zaproponowanego przez Senat poszerzenia uprawnionych do bonu m.in. o emerytów i rencistów, dodała.

  "Systemy informatyczne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Polskiej Organizacji Turystycznej kończą się modelować. Na roboczo zakładaliśmy, że pierwsze płatności będzie można realizować 26 lipca, a zatem zakładając, że bon jutro-pojutrze będzie przyjęty przez Sejm, a następnie niezwłocznie podpisany przez pana prezydenta, to już pod koniec lipca będziemy mogli skorzystać z bonu" - powiedziała Emilewicz w wywiadzie dla Radia Plus.

  Przypomniała, że bonem będzie można płacić do marca 2022 roku.

  Wicepremier nie chciała zadeklarować, czy posłowie koalicji rządowej przyjmą czy też odrzucą senackie poprawki, dotyczące m.in. poszerzenia kręgu uprawnionych do bonu o emerytów i rencistów oraz dzieci rodziców, którzy pracują za granicą i tam pobierają zasiłki.

  "Dla grupy emerytów przygotowaliśmy już w tym roku osobny pakiet. […] Jeszcze liczymy skutki finansowe takiego rozszerzenia i mamy jeszcze dobę, aby podjąć decyzję" - powiedziała Emilewicz.

  Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym zakłada wsparcie polskich rodzin i branży turystycznej w związku z kryzysem spowodowanym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Zakłada, że osoby wskazane w ustawie na każde dziecko otrzymają świadczenie w formie tzw. bonu turystycznego w wysokości 500 zł, na sfinansowanie usług hotelarskich lub imprez turystycznych na terenie kraju.

  Na dziecko niepełnosprawne ma przysługiwać także dodatkowe świadczenie w tej samej wysokości. Bon w postaci elektronicznej nie będzie podlegał wymianie na gotówkę. Prawo do dokonywania płatności za pomocą bonu wygaśnie 31 marca 2022 r.

  Głosowanie nad sprawozdaniem komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o Polskim Bonie Turystycznym zaplanowano podczas najbliższego posiedzenia Sejmu - na środę w bloku głosowań w godz. 16.00-18.30.

  (ISBnews)

   

 • 09.07, 12:41Adamczyk: Przyjęty przez PE Pakiet Mobilności szkodliwy dla klimatu i transportu 

  Warszawa, 09.07.2020 (ISBnews) - Przyjęty bez poprawek przez Parlament Europejski (PE) Pakiet Mobilności jest szkodliwy dla klimatu, transportu i odbudowy gospodarki Unii Europejskiej (UE) po okresie pandemii, ocenia minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Parlament poparł zmiany dotyczące sektora transportowego pomimo apelu państw Europy Środkowo-Wschodniej, państw bałtyckich oraz Malty i Cypru.

  "Decyzja PE o bezrefleksyjnym przyjęciu Pakietu Mobilności I bez niezbędnych poprawek, o które apelowałem wraz z innymi ministrami, jest szkodliwa dla klimatu, transportu i odbudowy gospodarki UE po okresie pandemii" - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, cytowany w komunikacie.

  Podkreślił, że "ubolewa, że ze zdrowym rozsądkiem, dbałością o klimat i sprawne funkcjonowanie transportu wygrał protekcjonizm i chęć wykluczenia niektórych podmiotów z jednolitego rynku UE".

  Zwrócił jednak uwagę, że dzięki postawie Polski udało się złagodzić niektóre zapisy.

  Polska wraz z innymi państwami like-minded (Bułgarią, Cyprem, Estonią, Węgrami, Łotwą, Litwą, Maltą i Rumunią) zabiegała o opracowanie bardziej równoważonych przepisów dot. transportu drogowego od wielu miesięcy.

  "Walka o zrównoważone przepisy regulujące przyszłe funkcjonowanie międzynarodowego transportu drogowego toczyła się na forum UE do samego końca. W piśmie z 29 czerwca 2020 r. skierowanym do posłów przed sesją plenarną Parlamentu Europejskiego ministrowie ds. europejskich i ds. transportu 9 państw like-minded podkreślili, że praktyczna niezdolność do stosowania przepisów proponowanych w […] części rynkowej i socjalnej Pakietu Mobilności I wykluczy niektóre państwa członkowskie z jednolitego rynku UE i nałoży na inne państwa znaczne i nieproporcjonalne bariery" - zaznaczyło Ministerstwo Infrastruktury w komunikacie.

  Z konsultacji prowadzonych przez resort infrastruktury z sektorem transportu drogowego wynikło, że szereg proponowanych rozwiązań będzie mieć skrajnie negatywny wpływ na pozycję polskich firm na rynku unijnym. Będzie także szkodliwe dla środowiska i niezgodne z założeniami europejskiego Zielonego Ładu.

  Z analizy przygotowanej przez naukowców z polskiego Instytutu Transportu Samochodowego wynika, że zgoda na obowiązek powrotu pojazdu do państwa siedziby co najmniej co 8 tygodni i restrykcje nałożone na kabotaż będą oznaczały emisję dodatkowych 3 mln ton CO2 rocznie w całej UE.

  W wyniku działań podejmowanych przez Polskę i inne państwa like-minded Komisja Europejska zapowiedziała przygotowanie oceny skutków tej regulacji (w tym m.in. obowiązkowy powrót pojazdu do państwa członkowskiego siedziby co 8 tygodni oraz ograniczenia nałożone na działalność w zakresie transportu kombinowanego). Komisja zapowiedziała także uwzględnienie w swojej ocenie wpływu pandemii COVID-19 na sektor transportu drogowego.

  MI przypomina, że dzięki aktywności Polski i państw like-minded udało się złagodzić niektóre z najbardziej restrykcyjnych przepisów i ukształtować bardziej korzystne rozwiązania. Wprowadzono m.in. wyłączenie kierowców z przepisów dotyczących 12-miesięcznego limitu okresu delegowania, przyjęto także uproszczony i zharmonizowany katalog obowiązków administracyjnych, który wyeliminuje najbardziej uciążliwe rozwiązania przewidziane w ustawodawstwach niektórych państw członkowskich.

  "Negatywnie należy ocenić dyskryminujące rozwiązania zakładające podział operacji na objęte delegowaniem (cross-trade i kabotaż) i wyłączone spod przepisów delegowania (bilateralne i tranzyt), obligatoryjny powrót pojazdu do państwa siedziby (co najmniej co 8 tygodni) i wprowadzenie restrykcji na wykonywanie operacji cross-trade i kabotażu (np. pod postacią okresu karencji)" - zaznaczono w komunikacie.

  Za niekorzystne MI uznaje także niezapewnienie kierowcom swobody w zakresie wyboru miejsca powrotu, gdzie będą mogli odebrać odpoczynek, a także zakaz odbioru regularnych tygodniowych okresów odpoczynku w pojazdach bez rozwiązania problemu braku właściwej infrastruktury w UE. A także brak zapewnienia wyrównanych zasad konkurencji na linii przewoźnicy UE - przewoźnicy z krajów trzecich (którzy nie będą podlegać przepisom UE).

  Adamczyk zaznaczył, że Polska prowadzi analizy konkretnych przesłanek, zarówno merytorycznych, jak i proceduralnych, które mogą stanowić przedmiot skargi do Trybunału Sprawiedliwości UE.

  "Nie może być zgody z naszej strony na przyjmowanie rozwiązań sprzecznych z traktatowymi swobodami. Z prowadzonych rozmów wynika, że również inne państwa zamierzają zaskarżyć kontrowersyjne przepisy, które są niezgodne ze swobodą świadczenia usług, jednolitym rynkiem UE i polityką klimatyczną UE" - powiedział Adamczyk.

  Głosowanie nad pakietem odbyło się w Parlamencie Europejskim w środę wieczorem, ale ze względu na możliwość głosowania korespondencyjnego wyniki podano w czwartek. Zgodnie z nowymi regulacjami, przyjętymi przez Parlament, zmienione zostaną zasady delegowania kierowców, czas prowadzenia pojazdu i okresy odpoczynku oraz przepisy kabotażowe (tj. transport towarów wykonywany tymczasowo przez przewoźników niebędących rezydentami w przyjmującym państwie członkowskim).

  Firmy będą musiały zorganizować swoje rozkłady jazdy, aby kierowcy w międzynarodowym transporcie towarowym mogli wracać do domu w regularnych odstępach czasu (co trzy lub cztery tygodnie w zależności od harmonogramu pracy). Nowe zapisy regulują także miejsce cotygodniowego odpoczynku kierowcy - nie można go spędzać w kabinie ciężarówki.

  Istniejące limity kabotażu pozostają takie same (trzy operacje w ciągu siedmiu dni). Musi jednak upłynąć cztery dni, zanim będzie można wykonać więcej operacji kabotażowych przy użyciu tego samego pojazdu.

  Przedsiębiorstwa transportu drogowego musiałyby prowadzić znaczną część swojej działalności w państwie członkowskim UE, w którym są zarejestrowane. Zgodnie z nowymi rozwiązaniami ciężarówki mają wracać do centrum operacyjnego firmy co osiem tygodni.

  Korzystanie z lekkich samochodów dostawczych o masie powyżej 2,5 tony ma również podlegać normom UE dla przewoźników, w tym wyposażania samochodów dostawczych w tachograf.

  Zasady delegowania kierowców będą miały zastosowanie do kabotażu i operacji transportu międzynarodowego, z wyłączeniem tranzytu, operacji dwustronnych i operacji dwustronnych z jednym dodatkowym załadunkiem lub rozładunkiem dla każdego kierunku.

  Przyjęte zasady wejdą w życie po ich opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE w nadchodzących tygodniach.

  (ISBnews)

   

 • 09.07, 11:07Parlament Europejski poparł Pakiet Mobilności dot. zasad delegowania kierowców 

  Warszawa, 09.07.2020 (ISBnews) - Parlament Europejski (PE) poparł reformę unijnego sektora transportu drogowego, zwaną też Pakietem Mobilności, zmieniającą zasady delegowania kierowców, wprowadzającą nowe ograniczenia dot. czasu kierowania pojazdem, miejsca odpoczynku kierowcy oraz przepisów kabotażowych, poinformował Parlament.

  Głosowanie nad pakietem odbyło się w Parlamencie Europejskim w środę wieczorem, ale ze względu na możliwość głosowania korespondencyjnego wyniki podano w czwartek. Zgodnie z nowymi regulacjami, przyjętymi przez Parlament, zmienione zostaną zasady delegowania kierowców, czas prowadzenia pojazdu i okresy odpoczynku oraz przepisy kabotażowe (tj. transport towarów wykonywany tymczasowo przez przewoźników niebędących rezydentami w przyjmującym państwie członkowskim).

  Firmy będą musiały zorganizować swoje rozkłady jazdy, aby kierowcy w międzynarodowym transporcie towarowym mogli wracać do domu w regularnych odstępach czasu (co trzy lub cztery tygodnie w zależności od harmonogramu pracy). Nowe zapisy regulują także miejsce cotygodniowego odpoczynku kierowcy - nie można go spędzać w kabinie ciężarówki.

  Istniejące limity kabotażu pozostają takie same (trzy operacje w ciągu siedmiu dni). Musi jednak upłynąć cztery dni, zanim będzie można wykonać więcej operacji kabotażowych przy użyciu tego samego pojazdu.

  Przedsiębiorstwa transportu drogowego musiałyby prowadzić znaczną część swojej działalności w państwie członkowskim UE, w którym są zarejestrowane. Zgodnie z nowymi rozwiązaniami ciężarówki mają wracać do centrum operacyjnego firmy co osiem tygodni.

  Korzystanie z lekkich samochodów dostawczych o masie powyżej 2,5 tony ma również podlegać normom UE dla przewoźników, w tym wyposażania samochodów dostawczych w tachograf.

  Zasady delegowania kierowców będą miały zastosowanie do kabotażu i operacji transportu międzynarodowego, z wyłączeniem tranzytu, operacji dwustronnych i operacji dwustronnych z jednym dodatkowym załadunkiem lub rozładunkiem dla każdego kierunku.

  Przyjęte zasady wejdą w życie po ich opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE w nadchodzących tygodniach.

  Zasady delegowania mają obowiązywać 18 miesięcy po wejściu w życie aktu prawnego. Przepisy dotyczące czasu odpoczynku, w tym powrotu kierowców - 20 dni po opublikowaniu. Przepisy dotyczące zwrotu ciężarówek i inne zmiany zasad dostępu do rynku mają obowiązywać 18 miesięcy po wejściu w życie regulacji dot. dostępu do rynku.

  Polska wraz z kilkoma innymi państwami Europy Środkowo-Wschodniej oraz państwami bałtyckimi, Maltą i Cyprem nie popierała tych rozwiązań. W marcu ministrowie transportu Polski, Węgier, Litwy, Łotwy, Bułgarii, Rumunii, Malty i Cypru apelowali o zawieszenie prac nad częścią socjalną i rynkową Pakietu Mobilności.

  Zwracali uwagę, że proponowane przepisy administracyjnie ograniczają usługi transportowe, sztucznie zmniejszają ich efektywność oraz wymuszają na przewoźnikach wykonywanie zbędnych przejazdów. Dotyczy to zwłaszcza obowiązku powrotu ciężarówek do kraju siedziby firmy, ograniczenia w kabotażu i ilości rozładunków i załadunków.

  (ISBnews)

   

 • 07.07, 14:02Kurtyka: Mamy założenia strategii wodorowej, trafi do konsultacji jesienią 

  Warszawa, 07.07.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Klimatu zakończyło I etap prac nad założeniami do polskiej strategii wodorowej do 2030 roku, poinformował minister Michał Kurtyka. Wśród priorytetów strategii jest powstanie "prawa wodorowego" i wykorzystanie wodoru do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Polski.

  "Chcemy, by ten dokument został przyjęty jak najszybciej i do konsultacji społecznych zostanie przekazany jesienią" - powiedział Kurtyka podczas konferencji prasowej.

  Minister wymienił cztery priorytety strategii, które - w jego ocenie - pozwolą na stworzenie nowego sektora gospodarki.

  Pierwszym jest "stworzenie łańcucha wartości niskoemisyjnej gospodarki wodorowej".

  "W 2030 r. moglibyśmy wykorzystać w gospodarce 2-4 GW mocy z odnawialnych źródeł energii do produkcji wodoru. Chcielibyśmy, by powstały w Polsce fabryki ogniw wodorowych i elektrolizerów. Zakładamy, że w 2030 r. może funkcjonować w Polsce średnia elektrociepłownia, gdzie jednym z paliw będzie wodór. Chcemy też, by wodór odegrał rolę w produkcji paliw syntetycznych" - wymienił minister.

  Drugi priorytet to zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski, poprzez ograniczenie importu paliw kopalnych dzięki własnej produkcji wodoru.

  "Chcemy poddać pod refleksję powstanie autostrady wodorowej Północ-Południe. Zakładamy, że na Północy będzie największa produkcja z elektrolizerów zgromadzonych w strefie offshore" - powiedział Kurtyka.

  "Po trzecie, chcemy zwiększyć rolę wodoru w transporcie. Mamy szanse na postanie pierwszych lokomotyw na wodór i na wodorowe autobusy. Chcielibyśmy, by powstało ok. 15 nowych stacji tankowania wodorem, w pierwszej kolejności dla transportu ciężarowego" - powiedział minister.

  Wreszcie, czwartym priorytetem jest przyjęcie nowego "prawa wodorowego".

  "Rozpoczęły się prace nad nowym prawem wodorowym. To będą regulacje dla obrotu, transportu, magazynowania i wykorzystania wodoru w gospodarce" - zakończył minister.

  (ISBnews)

   

 • 19.06, 15:54Emilewicz: Od 1 lipca zniesione zostaną limity w lotniczym ruchu turystycznym 

  Warszawa, 19.06.2020 (ISBnews) - Od 1 lipca zniesione będą limity w lotniczym ruchu turystycznym, w tym w lotach czarterowych, poinformowała wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

  "Od 1 lipca zniesione będą limity w lotniczym ruchu turystycznym, w tym w lotach czarterowych, na czym zależało branży turystycznej" - powiedziała Emilewicz, cytowana na profilu Ministerstwa Rozwoju na Twitterze.

  Obecnie połowa miejsc w samolotach musi pozostać wolna.

  (ISBnews)

   

 • 18.06, 17:12Senat poparł ustawę o systemach homologacji typu UE i nadzoru rynku silników 

  Warszawa, 18.06.2020 (ISBnews) -  Senat poparł ustawę o systemach homologacji typu UE i nadzoru rynku silników spalinowych przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach, która określa m.in. zadania organów administracji publicznej w zakresie homologacji.

  Za ustawą wraz z dwiema poprawkami o charakterze legislacyjnym i doprecyzowującym opowiedziało się 97 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Ustawa o systemach homologacji typu UE i nadzoru rynku silników spalinowych przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się dostosowuje polskie prawo do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1628 w sprawie wymogów dotyczących wartości granicznych emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz homologacji w odniesieniu do silników spalinowych wewnętrznego spalania, przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach.

  Określa zadania organów administracji publicznej i innych podmiotów w zakresie homologacji typu UE i nadzoru nad rynkiem silników spalinowych, przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach (lokomotywy, maszyny budowlane, kosiarki, agregaty prądotwórcze). Homologacji będzie udzielał dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego.

  Nadzór nad rynkiem, w tym m.in. kontrolę spełniania wymogów przez silniki, będą – zgodnie z ustawą - sprawować prezes Wyższego Urzędu Górniczego oraz organy Inspekcji Ochrony Środowiska i Krajowej Administracji Skarbowej. Ustawa przewiduje również kary pieniężne (od 1 tys. do 100 tys. zł) dla producentów, importerów lub instalatorów, którzy wprowadzą do obrotu lub oddadzą do użytku silniki niezgodne z wymaganiami. Mają je nakładać organy nadzoru rynku oraz Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego.

  (ISBnews)

 • 17.06, 12:28Prezydent podpisał nowelizację, wprowadzającą nowy system poboru opłat drogowych 

  Warszawa, 17.06.2020 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o drogach, zakładającą opracowanie nowego systemu do poboru opłaty elektronicznej i opłaty za autostrady z wykorzystaniem technologii pozycjonowania satelitarnego i transmisji danych, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "Celem ustawy jest zmiana dotychczasowego systemu poboru opłaty elektronicznej za przejazd po drogach krajowych. Szef Krajowej Administracji Skarbowej przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego kompetencję do poboru opłaty elektronicznej za przejazd po drogach krajowych oraz opłaty za przejazd autostradą a także utworzy System Poboru Opłaty Elektronicznej KAS, służący poborowi tych opłat" - czytamy w informacji.

  Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, właściciele, posiadacze albo użytkownicy samochodów będą je musieli wyposażyć pojazd samochodowy w zewnętrzny system lokalizacyjny, urządzenie pokładowe albo urządzenie mobilne wraz z oprogramowaniem i zapewnić przekazywanie aktualnych danych geolokalizacyjnych okres przejazdu po drogach, oraz dokonać rejestracji w rejestrze uiszczających opłatę elektroniczną.

  W trakcie rejestracji, osoba jej dokonująca będzie musiała podać:

  - imię i nazwisko lub nazwę właściciela, posiadacza albo użytkownika pojazdu, adres zamieszkania lub adres jego siedziby;

  - numer PESEL, numer identyfikacji podatkowej albo inny numer identyfikacyjny,za pomocą którego właściciel, posiadacz albo użytkownik pojazdu jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług;

  - dane pojazdu samochodowego (numer rejestracyjny, markę, model, rok produkcji, pojemność skokową silnika i maksymalną moc netto silnika oraz numer VIN).

  Nowy system ma dotyczyć przejazdów po płatnych odcinkach dróg (obecnie niespełna 4 tys. km) i pojazdów, które będą podlegały obowiązkowi opłaty. Po opuszczeniu odcinka autostrady czy drogi płatnej - dane pojazdu nie będą przetwarzane.

  Opłatę elektroniczną pobierać ma szef Krajowej Administracji Skarbowej za pomocą systemu teleinformatycznego. Projektowanie, budowa, rozwój i wdrożenie systemu oraz kontrola prawidłowości uiszczenia opłaty, będzie realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych. Przy budowie i tworzeniu systemu mają także zostać wykorzystane rozwiązania monitorowania drogowego przewozu towarów SENT, który został przygotowany i wdrożony przez Krajową Administrację Skarbową (KAS).

  Administratorem danych, zebranych w systemie, ma być szef KAS. Nowelizacja zakłada, że dane mają dotyczyć wyłącznie przejazdu po drogach płatnych, a ich zakres nie uległby zwiększeniu. Nakłada też na szefa KAS obowiązek co trzymiesięcznego przeglądu danych. Jeżeli natomiast kierowca lub przedsiębiorca nie korzystałby z systemu, po 12 miesiącach jego dane zostałyby automatycznie usunięte, a dane geolokalizacyjne - po sześciu miesiącach.

  Za niewykonanie obowiązku rejestracji lub za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym wymierzana będzie kara w wysokości od 500 zł do 1,5 tys. zł.

  Zgodnie z nowelizacją uruchomienie systemu poboru opłaty przez KAS ma zostać podane w obwieszczeniu MF, podobnie jak informacja o zmianie technologii.

  Termin wejścia w życie nowych przepisów został określony w nowelizacji na 1 lipca 2020 roku. Uruchomienie nowych rozwiązań opartych o GPS i rozwiązania geolokalizacyjne planowane ma - zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów - nastąpić w I kwartale 2021 roku.

  (ISBnews)

   

 • 17.06, 09:41PGM: Motoryzacji w pandemii pomogą zmiany prawne rodem z rynku spożywczego 

  Warszawa, 17.06.2020 (ISBnews) - Najważniejsze zmiany legislacyjne, które mogą pomóc branży motoryzacyjnej w dobie pandemii koronawirusa, to umieszczanie nazwy kraju produkcji i producenta na opakowaniach części zamiennych do pojazdów oraz ułatwienie polskim producentom części zamiennych dostępu do krajowych sieci dystrybucyjnych, ocenia Polska Grupa Motoryzacyjna (PGM), która zrzesza polskich producentów części motoryzacyjnych.

  W ocenie prezesa PGM Adama Sikorskiego, należy skupić się wyłącznie na pomocy dla firm z większościowym polskim kapitałem, ponieważ spora część producentów motoryzacyjnych w Polsce to zagraniczne koncerny, którym i tak teraz pomagają ich macierzyste rządy.

  "Nie powinniśmy się obawiać pomocy dla wybranych segmentów rynku czy nawet konkretnych firm, bo tak właśnie działają nasi bardziej doświadczeni sąsiedzi z Europy Zachodniej. Firmy z branży motoryzacyjnej z większościowym polskim kapitałem to zarówno małe i średnie przedsiębiorstwa, ale też firmy duże, które osamotnione bez silnej pomocy przeżywają teraz bardzo trudny czas. I to właśnie im polski rząd powinien teraz pomagać. I nie chodzi tu wyłącznie o pomoc finansową, która oczywiście też jest potrzebna, ale także o pewne uwarunkowania prawne, które zarówno w krótkofalowej, jak i długofalowej perspektywie, pomogą polskim przedsiębiorcom z branży motoryzacyjnej zwiększyć ich dostęp do rynku, a w konsekwencji ograniczyć szkody, jakie wyrządzi kryzys" - powiedział Sikorski, cytowany w komunikacie.

  Zdaniem PGM, do najważniejszych rekomendacji legislacyjnych można zaliczyć umieszczanie nazwy kraju produkcji i producenta na opakowaniach części zamiennych do pojazdów. Opublikowane niedawno badania potwierdziły, że 88% Polaków jest teraz bardziej skłonnych do kupowania krajowych produktów, bo chce wspierać rodzimych producentów. Dzieje się tak z różnych powodów - od patriotycznych po jakościowe, ale faktem jest, że w dobie kryzysu nasiliła się solidarność społeczna z polskimi wytwórcami. Żeby to wykorzystać, należy mocno wyeksponować informacje o producencie na opakowaniu. Dla skuteczności tego rozwiązania ważne jest, aby importer albo dystrybutor nie miał uprawnienia do nazywania siebie "producentem". Podobne przepisy zostały wprowadzone w branży spożywczej, podkreślono.

  Kolejnym pozafinansowym pomysłem na realną pomoc dla branży automotive jest ułatwienie polskim producentom części zamiennych dostępu do krajowych sieci dystrybucyjnych. Od wielu lat borykają się oni z dużym problemem, jakim jest dostęp do krajowego rynku zbytu ich towarów. I choć produkują towary wysokiej jakości, cenione przez producentów pojazdów oraz konsumentów, często zmuszeni są produkować głównie pod markami obcymi (np. markami globalnych koncernów albo sieci handlowych). Motoryzacyjne sieci handlowe wolą udostępniać swoim klientom produkty sygnowane popularnymi markami globalnymi i promować produkty pod własnymi markami handlowymi, które są w znacznej mierze wytwarzane są przez azjatyckich dostawców, wynika z komunikatu.

  PGM ponownie sugeruje odwołanie się do dobrych praktyk z rynku rolno-spożywczego i rozciągnięcie pewnych zapisów ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (albo przyjęcie podobnej ustawy) na rynek sprzedaży części zamiennych do pojazdów. Pomocne byłoby także dodanie skonkretyzowanego czynu nieuczciwej konkurencji do ustawy o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji (art. 15 ust. 1), polegającego na utrudnianiu 'wykwalifikowanym' dostawcom dostępu do rynku poprzez odmowę przyjęcia do sprzedaży ich produktów przez dystrybutorów, zaznaczono również.

  "Takie właśnie rozwiązania umożliwią znacznej grupie polskich producentów części zamiennych szerszy dostęp do rynku i tym samym przetrwanie kryzysu" - czytamy dalej.

  Jak podano w materiale, powołując się na informacje z Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH), sektor motoryzacyjny jest drugim co do wielkości sektorem przemysłowym w Polsce. Około 2,7 tys. mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw związanych z motoryzacją tworzy skomplikowaną sieć powiązań i zależności składających się na tę branżę. Spośród nich możemy wyróżnić ponad 660 certyfikowanych dostawców, a ok. 342 firmy działają ściśle w ramach sektora. Ponad 20 z nich plasuje się w czołówce największych firm w Polsce. Wartość produkcji sprzedanej przemysłu motoryzacyjnego w 2019 r. wyniosła 160,7 mld zł, czyli o 4,5% więcej niż w 2018 r. Naszą specjalizacją są części i komponenty motoryzacyjne, które stanowią około 59% całej produkcji. Polska zajmuje pod tym względem 1. miejsce w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, 4. miejsce w Europie i 9. miejsce na świecie, podsumowano.

  Polska Grupa Motoryzacyjna jest stowarzyszeniem zrzeszającym polskich producentów części dla szeroko rozumianego przemysłu motoryzacyjnego oraz krajowych firm działających w branży automotive. Zrzesza wyłącznie firmy z polskim kapitałem oraz działa na terenie całego kraju.

  (ISBnews)

   

 • 17.06, 09:36Od dziś wznowione loty do państw UE oprócz Wlk. Brytanii, Szwecji i Portugalii 

  Warszawa, 17.06.2020 (ISBnews) - Wznowienie lotów zagranicznych do wszystkich państw Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), Szwajcarii lub innych państw Unii Europejskiej z wyjątkiem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Szwecji i Portugalii zakłada rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zakazów w ruchu lotniczym, które dzisiaj wchodzi w życie.

  W stosunku do samolotów pasażerskich w międzynarodowym ruchu lotniczym z pozostałych państw nadal obowiązuje zakaz lądowania na lotniskach i lądowiskach, wpisanych do rejestrów bądź ewidencji.

  "Zakazu [lotów] nie stosuje się do statków powietrznych wykonujących loty międzynarodowe z lotnisk położonych na terytorium państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej, z wyjątkiem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Królestwa Szwecji i Republiki Portugalskiej" - napisano w rozporządzeniu.

  Spoza państw EFTA (Islandia, Lichtenstein, Norwegia),  Szwajcarii i państw UE (z wyjątkiem Wlk. Brytanii, Szwecji i Portugalii)  można natomiast wykonywać:

  - loty, którymi przewożone osoby, powracające do kraju samolotami wyczarterowanymi

  • przed 15 marca 2020r. na zlecenie organizatora turystyki lub podmiotu działającego na jego zlecenie bądź na zlecenie
  • na zlecenie Prezesa Rady Ministrów
  • na zlecenie osoby fizycznej lub osoby prawnej, posiadającymi do 15 miejsc pasażerskich

  - o których mowa w art.76 ust.1 ustawy z 3 lipca 2002 r. prawo lotnicze (w celu zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych lub ich usunięcia oraz ratowania życia lub zdrowia ludzkiego, w przypadkach ochrony granic, zapewnienia bezpieczeństwa państwa, przewozu w oficjalnej misji głów państw i szefów rządów)

  - loty czarterowe, realizowane przez obcych przewoźników lotniczych na zlecenie państw obcych w celu powrotu ich obywateli.

  Rozporządzenie wchodzi w życie dzisiaj, ma obowiązywać do końca czerwca.

  (ISBnews)

   

 • 16.06, 13:54Morawiecki: Zwiększamy środki na Program Budowy Dróg Krajowych o ponad 21 mld zł 

  Warszawa, 16.06.2020 (ISBnews) - Rząd przyjął uchwałę o zwiększeniu wydatków w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych (PBDK) o ponad 21 mld zł, poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  "[Inwestycje] to obrona miejsc pracy. Te nasze plany inwestycyjne to [też] plany na szybkie wyjście z kryzysu koronawirusowego" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

  Podkreślił, że inwestycje to "setki tysięcy" dodatkowych miejsc pracy pośrednio i bezpośrednio z nimi powiązanych.

  Dodatkowe środki w ramach PBDK zostaną skierowane na budowę dróg: S1 (odcinek Przybędza - Milówka), S3 (Troszyn - Świnoujście), S5 (odcinek Sobótka - Bolków), S6 (Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej oraz odcinki Lębork - Bożepole Wielkie, Koszalin - Słupsk, Słupsk - Lębork), S7 (odcinek Płońsk - Czosnów), S10 (Toruń - Bydgoszcz), S19 (Białystok - Lubartów: odcinek Choroszcz - Ploski - Chlebczyn; Lublin - Lubartów i Rzeszów - Barwinek: odcinek Babica - Barwinek), S52 (Północna Obwodnica Krakowa), DK 62 (Obwodnica Łochowa), S74 (Przełom/Mniów - Kielce) i DK 75 (Brzesko - Nowy Sącz).

  (ISBnews)

   

 • 10.06, 16:58Morawiecki: Polska otwiera granice z UE od 13 VI, loty zagraniczne - od 16 VI 

  Warszawa, 10.06.2020 (ISBnews) - Od 13 czerwca Polska otwiera granice z państwami Unii Europejskiej, poinformował premier Mateusz Morawiecki. Od 16 czerwca zostaną wznowione loty zagraniczne.

  "Od 13 czerwca otwieramy granice Polski. Ograniczamy decyzję dot. granic na razie do państw UE. Potrzebne są jak najszybciej kontakty z krajami Unii Europejskiej - żeby powróciły do poprzedniego stanu" - powiedział Morawiecki podczas wizyty w fabryce w Łochowie, cytowany na profilu Kancelarii Premiera na Twitterze.

  Poinformował też o wznowieniu lotów zagranicznych.

  "Od 16 czerwca będą możliwe loty zagraniczne. Wchodzimy w kontakt już dzisiaj z LOT-em, żeby LOT mógł zaplanować odpowiednio powrót do świadczenia swoich usług" - powiedział.

  Kontrola na granicach wewnętrznych UE została wprowadzona rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji w marcu, kilkakrotnie ją przedłużano (ostatnio od 4 maja br. do 13 maja br.). Ostatnie przedłużenie obowiązuje do 12 czerwca br. Natomiast zakaz lotów międzynarodowych obowiązuje do 16 czerwca.

  (ISBnews)

   

 • 09.06, 17:53Komisja Transportu PE poparła zmiany dot. sektora transportu drogowego 

  Warszawa, 09.06.2020 (ISBnews) - Komisja Transportu Parlamentu Europejskiego poparła porozumienie w sprawie reformy sektora transportu drogowego, zakładającej zmianę zasad delegowania kierowców, czasu odpoczynku kierowców i egzekwowania przepisów kabotażowych, poinformował PE.

  Przeciwko tym rozwiązaniom protestowali w marcu 2020 r. ministrowie transportu Polski, Węgier, Litwy, Łotwy, Bułgarii, Rumunii, Malty i Cypru. Sprzeciwiali się m.in. zapisom dot. powrotu ciężarówek do kraju siedziby firmy, ograniczenia w kabotażu i ilości rozładunków i załadunków.

  Za przepisami, dotyczącymi nowych zasad delegowania kierowców opowiedziało się 30 głosów za, 19 głosów przeciw nikt się nie wstrzymał, za przepisami dot. nowych zasad pracy dla kierowców było 33 posłów Komisji, 15 było przeciw i jeden wstrzymał się od głosu. Z kolei za nowymi zasadami dostępu do rynku i kabotażu opowiedziało się 33 posłów, 16 było przeciw.

  Komisja Transportu PE zaznaczyła, że nowe rozwiązania oznaczają lepsze warunki pracy dla kierowców - pomogą zapewnić lepsze warunki odpoczynku dla kierowców i pozwolą im spędzać więcej czasu w domu.

  Firmy będą musiały zorganizować swoje rozkłady jazdy, aby kierowcy w międzynarodowym transporcie towarowym mogli wracać do domu w regularnych odstępach czasu (co trzy lub cztery tygodnie w zależności od harmonogramu pracy). Nowe zapisy regulują także miejsce cotygodniowego odpoczynku kierowcy - nie można go spędzać w kabinie ciężarówki.

  Istniejące limity kabotażu pozostają takie same (trzy operacje w ciągu siedmiu dni). Musi jednak upłynąć cztery dni, zanim będzie można wykonać więcej operacji kabotażowych przy użyciu tego samego pojazdu.

  Przedsiębiorstwa transportu drogowego musiałyby prowadzić znaczną część swojej działalności w państwie członkowskim UE, w którym są zarejestrowane. Zgodnie z nowymi rozwiązaniami ciężarówki mają wracać do centrum operacyjnego firmy co osiem tygodni.

  Korzystanie z lekkich samochodów dostawczych o masie powyżej 2,5 tony ma również podlegać normom UE dla przewoźników, w tym wyposażania samochodów dostawczych w tachograf.

  Zasady delegowania kierowców będą miały zastosowanie do kabotażu i operacji transportu międzynarodowego, z wyłączeniem tranzytu, operacji dwustronnych i operacji dwustronnych z jednym dodatkowym załadunkiem lub rozładunkiem dla każdego kierunku.

  Wstępne porozumienie w zakresie tych przepisów zostało osiągnięte między prezydencją Rady a Parlamentem Europejskim w grudniu 2019 roku. Rada zaakceptowała zmiany w kwietniu br.

  (ISBnews)

   

 • 09.06, 15:44Gut-Mostowy z MR: Dodatkowe decyzje, dot. otwarcia granic w przyszłym tygodniu 

  Warszawa, 09.06.2020 (ISBnews) - Dodatkowych decyzji dotyczących otwarcia granic i wskazania krajów, do których Polacy mogliby jeździć bez konieczności odbywania 14-dniowej kwarantanny można się spodziewać w przyszłym tygodniu, wynika z wypowiedzi wiceministra rozwoju Andrzeja Guta-Mostowego.

  "Z informacji, które mam z Ministerstwa Spraw Zagranicznych wynika, że w przyszłym tygodniu będą jakieś dodatkowe decyzje dotyczące otwarcia granic" - powiedział Gut-Mostowy w wywiadzie dla WP.pl.

  "Zapewne w najbliższych dniach Ministerstwo Spraw Zagranicznych opublikuje listę krajów, gdzie będziemy mogli podróżować bez koniecznej kwarantanny. Wydaje się, że oprócz krajów nam najbliższych, krajów nadbałtyckich, krajów Grupy Wyszehradzkiej, takie kraje, jak Bułgaria są brane pod uwagę, aby tam można było podróżować bez […] procedur, związanych z kwarantanną" –podkreślił.

  Zaznaczył, że decyzje dotyczące otwarcia granic należą do Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

  "Oferta turystyczna przychodzi po zlikwidowaniu pewnych barier administracyjnych i zdrowotnych, dlatego branża […] czeka, aby można było gdziekolwiek podróżować, a decyzje są w rękach ministra zdrowia i ministra spraw wewnętrznych" - powiedział.

  Granice w związku z pandemią koronawirusa zostały zamknięte 15 marca, początkowo na 10 dni, następnie zamknięcie granic wielokrotnie przedłużano. Obecnie obowiązuje (choć granice mogą przekraczać np. pracownicy czy uczniowie oraz studenci) do 16 czerwca.

  (ISBnews)

   

 • 08.06, 08:18Zakaz lotów międzynarodowych został przedłużony do 16 czerwca  

  Warszawa, 08.06.2020 (ISBnews) - Rząd przedłużył zakazy korzystania z lotnisk w międzynarodowym ruchu lotniczym do 16 czerwca, wynika z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakazów w ruchu lotniczym.

  Zakaz dotyczy lądowania samolotów pasażerskich w międzynarodowym ruchu lotniczym na lotniskach i lądowiskach, wpisanych do rejestrów bądź ewidencji.

  Wyjątek stanowią:

  - loty, którymi przewożone osoby, powracające do kraju samolotami wyczarterowanymi

  • przed 15 marca 2020r. na zlecenie organizatora turystyki lub podmiotu działającego na jego zlecenie bądź na zlecenie
  • na zlecenie Prezesa Rady Ministrów
  • na zlecenie osoby fizycznej lub osoby prawnej, posiadającymi do 15 miejsc pasażerskich

  - o których mowa wart.76 ust.1 ustawy z 3 lipca 2002 r. prawo lotnicze (w celu zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych lub ich usunięcia oraz ratowania życia lub zdrowia ludzkiego, w przypadkach ochrony granic, zapewnienia bezpieczeństwa państwa, przewozu w oficjalnej misji głów państw i szefów rządów)

  - lotów czarterowych, realizowanych przez obcych przewoźników lotniczych na zlecenie państw obcych w celu powrotu ich obywateli.

   (ISBnews)

   

 • 05.06, 09:52Sejm odrzucił senackie veto do nowelizacji ustawy o drogach  

  Warszawa, 05.06.2020 (ISBnews) - Sejm odrzucił senackie veto do nowelizacji ustawy o drogach, zakładającej opracowanie nowego systemu do poboru opłaty elektronicznej i opłaty za autostrady z wykorzystaniem technologii pozycjonowania satelitarnego i transmisji danych. Za odrzuceniem veta opowiedziało się 239 posłów, przeciw było 212, dwóch wstrzymało się od głosu.

  Projekt nowelizacji stanowił przedłożenie poselskie (grupy posłów PiS). Jak argumentowali inicjatorzy nowelizacji, jej celem ma być uproszczenie uiszczania opłat elektronicznych za przejazd autostradami i drogami płatnymi.

  Nowy system ma dotyczyć przejazdów po płatnych odcinkach dróg (obecnie niespełna 4 tys. km) i pojazdów, które będą podlegały obowiązkowi opłaty. Po opuszczeniu odcinka autostrady czy drogi płatnej - dane pojazdu nie byłyby przetwarzane.

  Przy budowie i tworzeniu tego systemu miałyby zostać wykorzystane już funkcjonujące rozwiązania monitorowania drogowego przewozu towarów SENT, który został przygotowany i wdrożony przez Krajową Administrację Skarbową (KAS).

  Nowelizacja zakłada powierzenie poboru opłat szefowi KAS. Wpływy do Krajowego Funduszu Drogowego z opłat elektronicznych za przejazd autostradami w roku 2019 wyniosły blisko 2 mld zł.

  Termin wejścia w życie nowych przepisów został określony w nowelizacji na 1 lipca 2020 roku. Uruchomienie nowych rozwiązań opartych o GPS i rozwiązania geolokalizacyjne planowane miałoby nastąpić w I kwartale 2021 roku.

  Administratorem danych, zebranych w systemie, miałby być szef KAS. Dane miałyby dotyczyć wyłącznie przejazdu po drogach płatnych, a ich zakres nie uległby zwiększeniu. Szef KAS miałby obowiązek co trzymiesięcznego przeglądu danych. Jeżeli kierowca lub przedsiębiorca nie korzystałby z systemu, po 12 miesiącach jego dane zostałyby automatycznie usunięte, a dane geolokalizacyjne - po sześciu miesiącach.

  Zgodnie z nowelizacją uruchomienie systemu poboru opłaty przez KAS ma zostać podane w obwieszczeniu MF, podobnie jak informacja o zmianie technologii.

   (ISBnews)

 • 04.06, 08:36Senat odrzucił nowelizację ws. użycia technologii do poboru opłat drogowych  

  Warszawa, 04.06.2020 (ISBnews) - Senat odrzucił nowelizację ustawy o drogach, zakładającą opracowanie nowego systemu do poboru opłaty elektronicznej i opłaty za autostrady z wykorzystaniem technologii pozycjonowania satelitarnego i transmisji danych. Za wnioskiem senackiej Komisji Infrastruktury o odrzucenie tej ustawy opowiedziało się 53 senatorów, 43 było przeciwnych, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Projekt nowelizacji stanowił przedłożenie poselskie (grupy posłów PiS). Jak argumentowali inicjatorzy nowelizacji, jej celem miało być uproszczenie uiszczania opłat elektronicznych za przejazd autostradami i drogami płatnymi.

  Projektowany system dotyczyłby przejazdów po płatnych odcinkach dróg (obecnie niespełna 4 tys. km) i pojazdów, które będą podlegały obowiązkowi opłaty. Po opuszczeniu odcinka autostrady czy drogi płatnej - dane pojazdu nie byłyby przetwarzane.

  Przy budowie i tworzeniu tego systemu miałyby zostać wykorzystać już funkcjonujące rozwiązania monitorowania drogowego przewodu towarów SENT, który został przygotowany i wdrożony przez Krajową Administrację Skarbową (KAS).

  Nowelizacja zakłada powierzenie poboru opłat szefowi KAS. Wpływy do Krajowego Funduszu Drogowego z opłat elektronicznych za przejazd autostradami w roku 2019 wyniosły blisko 2 mld zł.

  Termin wejścia w życie nowych przepisów został określony w nowelizacji na 1 lipca 2020 roku. Uruchomienie nowych rozwiązań opartych o GPS i rozwiązania geolokalizacyjne planowane miałoby się odbyć w I kwartale 2021 roku.

  Administratorem danych, zebranych w systemie, miałby być szef KAS. Dane miałyby dotyczyć wyłącznie przejazdu po drogach płatnych, a ich zakres byłby taki jak dotychczas. Szef KAS miałby obowiązek co trzymiesięcznego przeglądu danych. Jeżeli kierowca lub przedsiębiorca nie korzystałby z systemu, po 12 miesiącach jego dane zostałyby automatycznie usunięte, a dane geolokalizacyjne - po sześciu miesiącach.

  Uruchomienie systemu poboru opłaty przez KAS zostałoby podane w obwieszczeniu MF, podobnie jak informacja o zmianie technologii.

  Teraz nowelizacja ponownie trafi do Sejmu.

  (ISBnews)

   

 • 01.06, 13:19Maseczki nadal obowiązkowe w sklepach, ale poluzowano obostrzenia w transporcie 

  Warszawa, 01.06.2020 (ISBnews) - Maseczki nadal są obowiązkowe w sklepach, restauracjach czy autobusach, ale nie trzeba ich nosić na otwartej przestrzeni po warunkiem zachowania dwumetrowej odległości. Wkrótce będą mogły ruszyć kina i teatry, ale widzowie będą musieli zakrywać usta i nos. Poluzowaniu uległy także obostrzenia dotyczące transportu, chociaż osoba z podwyższoną temperaturą nadal nie będzie mogła wejść na pokład samolotu.

  Zmiany te wprowadziło rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

  Od 6 czerwca możliwe będzie prowadzenie działalności, związanej z organizacją, promocją i zarządzaniem imprezami (targami, wystawami, kongresami i konferencjami). Warunkiem jest, by na każdego uczestnika przypadało 4 m2 (z wyłączeniem obsługi). Nie będzie możliwe organizowanie targów i wystaw na terenie hoteli.

  Wznowiona zostanie również działalność kulturalno-rozrywkowa, w tym działalność kin i kin plenerowych, pod warunkiem, że dostępna będzie jedynie połowa miejsc, a widzowie będą mieli zakryte usta i nos.

  Od dwóch tygodni dopuszczalna jest działalność restauracji i barów. Teraz jednak nie ma obowiązku zachowania dwumetrowej odległości. W restauracjach i (a także w ogródkach gastronomicznych czy wydzielonej części gastronomicznej stacji paliw) klienci, jak i obsługa nadal będą mieli obowiązek zakrywania ust i nosa.

  Oprócz salonów fryzjerskich i kosmetycznych otwierane mogą być także salony tatuażu i piercingu, ale pod warunkiem, że przebywać w nich będzie jedynie obsługa i obsługiwani klienci 

  Można też korzystać m.in. z klubów fitness, siłowni i innych obiektów tego typu. Zajęcia odbywają się bez udziału publiczności. Właściciele lub zarządzający obiektami mają obowiązek weryfikowania liczby osób, korzystających z obiektu, dezynfekowania szatni i węzłów sanitarnych, zapewnia osobom uczestniczącym w zajęciach środków do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego, dezynfekowania urządzeń po każdej grupie (jeżeli zajęcia prowadzone są w grupach), zapewnienia 15-minutowych przerw między poszczególnymi grupami.

  Od ubiegłej soboty wznawiane są także rozgrywki sportowe w piłce nożnej w najwyższych klasach rozgrywkowych, na razie bez udziału publiczności. Jak wynika z zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego kibice będą mogli uczestniczyć w meczach od 19 czerwca; zajętych będzie mogło być jedynie 25% miejsc na stadionach.

  Można już uczestniczyć w zajęciach lub wydarzeniach sportowych oraz współzawodnictwie sportowym z wyłączeniem pól golfowych, tenisowych, stajni, stadnin i torów wyścigowych dla koni, infrastruktury do sportów wodnych i lotniczych - których nie dotyczą ograniczenia co do maksymalnej liczby osób - uczestniczyło nie więcej niż 150 uczestników, ale muszą się odbywać bez udziału publiczności.

  Z basenów może korzystać do 4 osób na tor, przy czym nie więcej niż połowa obłożenia obiektu, przy maksymalnej liczbie do 150 uczestników. I także bez udziału publiczności.

  Od 15 czerwca możliwe będzie rozpoczęcie leczenia uzdrowiskowego oraz leczenia sanatoryjnego. Warunkiem ma być negatywny wynik testu na SARS-CoV-2 z próbki, pobranej nie wcześniej niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia leczenia. Wszyscy ci, którzy przerwali leczenie uzdrowiskowe po 15 marca, mogą je kontynuować po 16 czerwca. Wszystkie skierowania zachowują ważność.

  Obowiązuje też czasowy zakaz prowadzenia świadczeń rehabilitacyjnych w ramach prewencji rentowej, udzielania świadczeń zdrowotnych w pojazdach oraz funkcjonowania dentobusów.

  Nadal istnieje obowiązek noszenia rękawiczek lub dezynfekcji rąk w centrach handlowych o powierzchni ponad 2 tys. m2, w placówkach gastronomicznych, na stacjach paliw oraz straganach i targowiskach. Placówki te powinny zapewnić jednorazowe rękawiczki lub płyny do dezynfekcji klientom i pracownikom.

  Utrzymany został obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego:

  - w środkach publicznego transportu zbiorowego

  - w miejscach ogólnodostępnych, w tym: na drogach i placach, na terenie cmentarzy, parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, ogrodów zabytkowych, plaż, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych

  - na terenie nieruchomości wspólnych, chyba, że zostanie zachowana odległość co najmniej 2 m od przebywających w tych miejscach,

  - w zakładach pracy

  - w budynkach użyteczności publicznej: administracji, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej,

  - w handlu, gastronomii, usług, na poczcie, w bankach,

  - w obiektach telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym.

  - w obiektach handlowych lub usługowych oraz na targowiskach (straganach)

  - w trakcie nabożeństw i obrzędów religijnych, w kościołach i na cmentarzach

  - w samolotach

  W miejscach pracy nadal obowiązuje 1,5 metra odległości miedzy stanowiskami pracy.

  W imprezach o charakterze rozrywkowym i rekreacyjnym może uczestniczyć do 150 osób, uczestnicy mają obowiązek zachowania odległości co najmniej 2 m między sobą oraz zakrywania ust i nosa. Jednocześnie obowiązuje zakaz gromadzeń powyżej 150 osób.

  Do odwołania obowiązuje zakaz działalności agentów turystycznych oraz organizatorów turystyki w centrach handlowych o powierzchni ponad 2 tys. m2, a także dyskotek i klubów nocnych.

  W przypadku przemieszania się nadal obowiązuje zachowanie dwumetrowej odległości (za wyjątkiem sytuacji, gdy chodzi o osobę poniżej 13. roku życia, osoby wspólnie gospodarujące czy też osoby zakrywające usta i nos).

  Poluzowaniu uległy też obostrzenia, dotyczące liczby pasażerów środkach komunikacji. W pojazdach, przewożących powyżej 9 pasażerów zajętych może być 100% miejsc siedzących albo 50% liczby miejsc siedzących i stojących, określonych w dokumentacji technicznej dla danego pojazdu, przy pozostawieniu co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.

  Natomiast w przypadku samolotów, zakaz wejścia na pokład mają pasażerowie o podwyższonej temperaturze ciała (ponad 38°C), którzy nie złożyli podczas odprawy oświadczenia o stanie zdrowia, a także ci, którzy nie zakrywają ust i nosa przy pomocy maseczki.

  (ISBnews)