ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 09.04, 14:42PZPO: Sezonowa wymiana opon dozwolona w trakcie pandemii koronawirusa 

  Warszawa, 09.04.2020 (ISBnews) - Na skutek interwencji Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego (PZPO), Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) i Związku Dealerów Samochodów (ZDS) Ministerstwo Zdrowia wydało zgodę na wymianę opon zimowych na letnie przez osoby, które używają samochodów do dojazdów do pracy i zaspokajania bieżących, codziennych potrzeb, podał PZPO.

  Ministerstwo Zdrowia uznaje wymianę opon zimowych na letnie jako czynność niezbędną dla zaspokajania codziennych potrzeb, podkreślono.

  Dla kierowców, którzy nie przemieszczają się w tym okresie swoim autem oraz dla tych objętych obowiązkową kwarantanną nie ma pośpiechu - mogą oni jeszcze poczekać z wizytą w warsztacie. Warto korzystać z usług serwisów, które stosują procedury ochrony klientów i pracowników przeciw koronawirusowi, zaznaczono.

  "Opony letnie przez budowę bieżnika i twardszą mieszankę gumową zapewniają większą przyczepność do jezdni przy wiosenno-letnich temperaturach. Jeśli w tych dniach musisz jeździć do pracy lub na zakupy samochodem, to lepiej robić to na oponach letnich lub dobrej klasy całorocznych. Dzięki temu unikniesz szybszego zużycia zimowego kompletu" - powiedział dyrektor generalny PZPO Piotr Sarnecki, cytowany w komunikacie.

  "Doceniamy szybką reakcję Ministerstwa Zdrowia na nasz apel. Jesteśmy przekonani, że rozwianie wszelkich wątpliwości dotyczących zezwolenia na sezonową wymianę opon przez osoby, które używają samochodów do dojazdów do pracy i zaspokajania bieżących codziennych potrzeb - takich jak robienie zakupów spożywczych - wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego" - dodał prezes PZPM Jakub Faryś.

  (ISBnews)

   

 • 09.04, 14:27KE apeluje o przedłużenie ograniczeń w podróży do połowy maja 

  Warszawa, 09.04.2020 (ISBnews) - Komisja Europejska wezwała państwa członkowskie należące do strefy Schengen oraz państwa stowarzyszone w ramach Schengen do przedłużenia do 15 maja ograniczenia innych niż niezbędne podróży do UE, poinformowała KE.

  "Wszystkie państwa członkowskie skutecznie wprowadziły ograniczenia kontaktów personalnych, aby zminimalizować interakcje społeczne i spowolnić rozprzestrzenianie się wirusa. Ograniczenie innych niż niezbędne podróży do UE z państw trzecich stanowi uzupełnienie tych środków na zewnętrznych granicach UE" - powiedział wiceprzewodniczący ds. promowania europejskiego stylu życia Margaritis Schinas, cytowany w komunikacie.

  "Widać już pierwsze obiecujące wyniki tego podejścia, konieczne jest jednak przedłużenie ograniczenia podróży, aby nadal zmniejszać ryzyko rozprzestrzeniania się choroby. Nie powinniśmy otwierać granic, zanim nie zapewnimy bezpieczeństwa wewnątrz Unii" - zaznaczył.

  KE podkreśliła, że z doświadczeń państw członkowskich i innych krajów dotkniętych pandemią wynika, że aby środki stosowane w celu zwalczania rozprzestrzeniania się wirusa były skuteczne, muszą być stosowane przez okres dłuższy niż 30 dni.

  "Komisja wzywa do skoordynowanego podejścia do przedłużenia ograniczenia, ponieważ działania na granicach zewnętrznych będą skuteczne tylko wówczas, gdy będą wdrażane przez wszystkie państwa członkowskie UE i państwa strefy Schengen na wszystkich granicach w tych samych terminach i w jednolity sposób" - zaznaczono w komunikacie.

  Ograniczenie podróży i wezwanie do jego przedłużenia ma zastosowanie do "obszaru UE+", który obejmuje wszystkie państwa członkowskie strefy Schengen (w tym Bułgarię, Chorwację, Cypr i Rumunię) oraz cztery państwa stowarzyszone w ramach Schengen (Islandię, Liechtenstein, Norwegię i Szwajcarię), czyli łącznie 30 państw.

  Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób ocenia, że ryzyko zakażenia jest umiarkowane w przypadku stosowania środków ograniczających ryzyko oraz bardzo wysokie w przypadku stosowania niewystarczających środków ograniczających ryzyko. Ryzyko przeciążenia systemów opieki zdrowotnej i społecznej ocenia jako wysokie, nawet jeśli stosowane są środki ograniczające ryzyko.

  Od czasu wprowadzenia ograniczenia podróży w drugiej połowie marca ogólny ruch pasażerski został ograniczony prawie do zera - realizowane obecnie loty to prawie wyłącznie loty towarowe i repatriacyjne. Podobną tendencję w zakresie ruchu pasażerskiego daje się zauważyć również w innych rodzajach transportu, takich jak transport promowy, autokarowy i kolejowy.

  Komisja będzie nadal wspierać państwa członkowskie we wdrażaniu ograniczenia innych niż niezbędne podróży do UE, w tym poprzez regularne wideokonferencje z ministrami spraw wewnętrznych.

  Potencjalne przedłużenie restrykcji po 15 maja będzie zależało od dalszego rozwoju sytuacji epidemiologicznej.

  W marcu Komisja zwróciła się do szefów państw lub rządów o wprowadzenie tymczasowego ograniczenia innych niż niezbędne podróży do UE przez początkowy okres 30 dni.

  Wszystkie państwa członkowskie UE (z wyjątkiem Irlandii) i państwa stowarzyszone w ramach Schengen podjęły krajowe decyzje o wprowadzeniu ograniczeń podróży, niektóre (w tym Polska) podjęły takie decyzje wcześniej.

  Ograniczenie podróży nie ma zastosowania do obywateli UE, obywateli państw spoza UE należących do strefy Schengen i członków ich rodzin oraz obywateli państw trzecich będących rezydentami długoterminowymi w UE, którzy chcą wrócić do domu.

  (ISBnews)

   

 • 09.04, 13:21MI chce zniesienia ograniczeń w ruchu pojazdów powyżej 12 t w Wielką Sobotę 

  Warszawa, 09.04.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Infrastruktury (MI) przygotowuje nowelizację rozporządzenia w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów, zakładającą zniesienie zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton na obszarze całego kraju 11 kwietnia 2020 r.

  "Projektowany przepis wejdzie w życie w dniu ogłoszenia, umożliwiając wszystkim podmiotom wykonującym operacje transportowe pojazdami i zespołami pojazdów o dmc przekraczającej 12 ton ich zakończenie przed Świętami Wielkanocnymi" - poinformowało MI w komunikacie.  

  MI przypomniało, że ograniczenia w ruchu niektórych pojazdów, obowiązujące w pierwszy i drugi dzień Wielkiej Nocy w godzinach od 8.00 do 22.00, nie obejmują m.in. pojazdów biorących udział w akcjach ratowniczych, akcjach humanitarnych, usuwaniu skutków klęsk żywiołowych, usuwaniu awarii oraz używanych:

  ·         do  przewozu  artykułów  szybko  psujących  się  i środków  spożywczych, 

  ·         do przewozu żywych zwierząt,

  ·         do przewozu lekarstw i środków medycznych,

  ·         w  związku  z niezbędnym  utrzymaniem  ciągłości  cyklu  produkcyjnego  lub  świadczenia  usług  przedsiębiorstwa pracującego w ruchu ciągłym,

  ·         przy budowie dróg i mostów oraz przy ich utrzymaniu,

  ·         dla potrzeb bezpłatnych medycznych badań profilaktycznych;

  Ograniczenia w ruchu nie obejmują także:

  ·         pojazdów  powracających  z zagranicy  w celu  zakończenia  przewozu  drogowego  lub  do  odbiorcy  przewożonego  ładunku, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

  ·         pojazdów,  które  wjechały  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej  poza  terminami  lub  godzinami  obowiązywania zakazu,  w odległości  do  50 km  od  miejsca  przekroczenia  granicy, 

  ·         pojazdów oczekujących  na  granicy  na  wyjazd z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  (ISBnews)

   

 • 08.04, 12:00MI proponuje wydłużenie ważności uprawnień do kierowania pojazdami 

  Warszawa, 08.04.2020 (ISBnews) - Wydłużenie ważności prawa jazdy, uprawień do kierowania pojazdami i tramwajami zakładają zmiany zaproponowane przez Ministerstwo Infrastruktury w projekcie nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, którą zajmuje się Sejm.

  Ministerstwo Infrastruktury zaproponowało przedłużenie ważności:

  • prawa jazdy (w tym zagranicznego prawa jazdy);
  • pozwolenia na kierowanie tramwajem;
  • zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne;
  • świadectwa kierowcy;
  • legitymacji instruktora nauki jazdy;
  • legitymacji egzaminatora;
  • zaświadczenia o wpisie do ewidencji instruktorów techniki jazdy (świadectwa instruktora techniki jazdy);
  • uprawnień do kierowania pojazdami,
  • wpisu w prawie jazdy kodu 95 potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo ukończenie szkolenia okresowego.

   "Oznacza to, że wszystkie te dokumenty, uprawnienia i szkolenia pozostaną ważne i będą ważne także w okresie 60 dni od daty zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii" - czytamy w komunikacie resortu infrastruktury.

  Po zakończeniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii należy wszystkie zaległe badania i szkolenia wykonać lub odnowić, a terminy ważności dokumentów przedłużyć w ciągu 60 dni.

  Zawieszone będzie też wykonywanie szkoleń okresowych w transporcie drogowym.

  Ponadto, zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wprowadzono ułatwienia w badaniach okresowych dla kierowców zawodowych.

  Oznacza to, że kierowcy wykonujący przewozy drogowe nie są zobowiązani w czasie epidemii do przechodzenia i dostarczania okresowych badań lekarskich i psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy.

  Po odwołaniu staniu epidemii kierowcy będą mieli 60 dni na wykonanie zaległych formalności.

  (ISBNews)

   

 • 30.03, 08:40MFPR: Olsztyn otrzyma dodatkowe 188 mln zł na rozbudowę sieci tramwajowej 

  Warszawa, 30.03.2020 (ISBnews) - Olsztyn otrzyma dodatkowe 188 mln zł na rozbudowę sieci tramwajowej. Miasto ma wybudować drugą nitkę linii tramwajowej, kupić nowoczesne pojazdy, chce utworzyć ścieżki rowerowe. Inwestycja zostanie wsparta z Programu Polska Wschodnia. Łączna wartość unijnego dofinansowania, po jego zwiększeniu to ponad 365 mln zł. Inwestycja ma zostać zakończona w 2023 roku, poinformowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFPR).

  "Istnienie nowoczesnych, ekologicznych i zintegrowanych systemów komunikacji publicznej w miastach zwiększa mobilność mieszkańców i komfort życia, daje łatwiejszy dostęp do rynków pracy i stworzy dogodne warunki do inwestowania nie tylko w danym mieście, ale i w całym makroregionie" - powiedziała minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, cytowana w komunikacie.

  To najważniejszy w Olsztynie realizowany w aktualnej perspektywie finansowej UE projekt w zakresie komunikacji miejskiej i największy tego typu finansowany z Programu Polska Wschodnia. Ponieważ wydatki kwalifikowalne przekroczą 50 mln euro, zyskał on status "projektu dużego", a na jego dofinansowanie zgodę musiała wyrazić Komisja Europejska.

  Dodatkowe fundusze umożliwią budowę drugiej, ponad 12-kilometrowej linii tramwajowej, która połączy wschodnią część miasta z południowymi osiedlami Jaroty i Pieczewo oraz śródmieściem i nowym dworcem kolejowym Olsztyn Główny, poinformowało MFPR.

  Linia ta ma umożliwić dogodny dojazd do dużych zakładów pracy, m.in. do fabryki opon Michelin. Obejmie też już istniejącą nitkę tramwajową, która zostanie wydłużona. Przy Wysokiej Bramie powstanie węzeł przesiadkowy, a sama linia na tym odcinku zostanie rozbudowana do dwóch torów. Niebawem miasto ma ogłosić przetarg na realizację inwestycji, podano w materiale.

  W ramach projektu miasto ma kupić sześć niskopodłogowych tramwajów dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami. Z myślą o rowerzystach i pieszych powstaną nowe chodniki i ścieżki rowerowe. Wszystko po to, aby codzienne przemieszczanie się po mieście było wygodniejsze, szybsze i dobrze dopasowane do potrzeb mieszkańców i przyjezdnych.

  "Chcemy, aby olsztyńskie środki transportu miejskiego były ze sobą jak najlepiej zintegrowane. Taka oferta umożliwi mieszkańcom sprawne przemieszczanie się bez konieczności używania samochodu. Podróż będzie nie tylko wygodna, ale i przyjazna dla środowiska" - dodała minister.

  Dzięki Programowi Polska Wschodnia zostanie przebudowany również dworzec PKP Olsztyn Główny. Celem inwestycji jest poprawa komfortu osób udających się w dalszą podróż. Ma w tym pomóc również modernizacja linii kolejowej nr 216 biegnącej z Olsztyna do Działdowa i dalej, której częścią są dworzce Olsztyn Główny i już odnowiony Olsztyn Zachodni. Powstaną również nowoczesne przystanki Olsztyn Śródmieście i Olsztyn Dajtki, które umożliwią kolejowe podróże w obrębie aglomeracji. Wszystkie prace zakończa się w latach 2022-2023.

  Program Polska Wschodnia jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i ma służyć rozwojowi innowacyjności i konkurencyjności pięciu województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Z programu są dofinansowywane projekty nastawione na biznes: aktywizacja startupów, wdrażanie innowacji w MŚP, zdobywanie zagranicznych rynków, rozwój firm z wykorzystaniem wzornictwa przemysłowego oraz projekty infrastrukturalne: drogi, ekologiczny transport miejski, koleje. Całkowity budżet programu to ponad 8 mld zł.

  (ISBnews)

   

 • 25.03, 08:31Rząd przedłużył zamknięcie granic na kolejnych 20 dni - do 13 kwietnia 

  Warszawa, 25.03.2020 (ISBnews) - Rząd przedłużył tymczasowe zamknięcie granic o kolejnych 20 dni, od dzisiaj do 13 kwietnia br., wynika z rozporządzenia, opublikowanego w Dzienniku Ustaw.

  "Zakres kontroli, w tym możliwość jej ograniczenia na zasadach określonych w kodeksie granicznym Schengen, będzie dostosowany odpowiednio do stopnia zagrożenia porządku publicznego lub bezpieczeństwa państwa w związku z wystąpieniem poważnego zagrożenia dla zdrowia publicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2, powodującym chorobę COVID-19" - napisano w rozporządzeniu.

  Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji zmieniło wcześniejszą regulację w tym zakresie. 

  Początkowo granice Polski zamknięto dla cudzoziemców na 10 dni, począwszy od niedzieli 15 marca. Jednocześnie wszyscy znajdujący się poza granicami Polacy - mogą wracać do kraju. Po powrocie są poddawani obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie domowej. Zawieszono międzynarodowe pasażerskie połączenia lotnicze i kolejowe. Towary wyjeżdżają i wjeżdżają do Polski bez zakłóceń.

  (ISBnews)

   

 • 24.03, 15:17KE zaleca, by wewnętrzne przejścia w UE były 'zielonymi korytarzami' 

  24.03.2020 (ISBnews) - Komisja Europejska zwróciła się o niezwłoczne oznaczenie wszystkich właściwych wewnętrznych przejść granicznych w ramach transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) jako przejść granicznych dla "zielonych korytarzy", aby zapewnić funkcjonowanie ogólnounijnych łańcuchów dostaw, poinformowano.

  "Przejścia graniczne dla zielonych korytarzy powinny być otwarte dla wszystkich pojazdów towarowych, bez względu na przewożone przez nie towary. Przekraczanie granicy, w tym wszelkie kontrole i badania przesiewowe, nie powinny trwać dłużej niż 15 minut" - podała Komisja w komunikacie.

  "Nasze wytyczne mają na celu ochronę unijnych łańcuchów dostaw w tych trudnych warunkach, a także zapewnienie, by zarówno towary, jak i pracownicy transportu mogli podróżować bez opóźnień do miejsc, w których są potrzebni. [...] Zielone korytarze mają również na celu ochronę pracowników transportu, którzy pracują na pierwszej linii kryzysu. Ten zestaw zaleceń ułatwi realizację ich i tak stresującej misji, a także zwiększy bezpieczeństwo i przewidywalność ich pracy" - powiedziała komisarz ds. transportu Adina Vălean, cytowana w komunikacie.

  Komisja zaleca, by procedury na przejściach granicznych dla zielonych korytarzy ograniczyć i uprościć do niezbędnego minimum, kontrole i badania przesiewowe przeprowadzać bez wydawania nakazu opuszczania pojazdów przez kierowców. Kierowcy powinni być poddawani jedynie minimalnym kontrolom, nie należy ich prosić o przedstawianie innego dokumentu niż paszport / dowód osobisty i prawo jazdy, a w razie konieczności - zaświadczenie od pracodawcy.

  W związku z obecną sytuacją Komisja wezwała państwa Unii do czasowego zawieszenia zakazów jazdy, takich jak zakaz jazdy w weekend czy w nocy oraz zakazy sektorowe.

  Komisja zachęca państwa członkowskie do utworzenia bezpiecznych korytarzy transportowych, aby umożliwić prywatnym kierowcom i ich pasażerom, a także obywatelom UE powracającym do domów przejazd w każdym niezbędnym kierunku w ramach sieci TEN-T. Jednoczenie kierowcy muszą ściśle przestrzegać zasad dotyczących przebywania na wyznaczonej trasie i robienia koniecznych minimalnych przerw na odpoczynek.

  Komisja chce, by w każdym państwie UE co najmniej jeden port lotniczy obsługiwał loty z powracającymi obywatelami i loty z międzynarodową pomocą humanitarną.

  Komisja zaleca też, by znieść ograniczenia podróży i obowiązkową kwarantannę dla pracowników transportu, które nie mają objawów koronawirusa. Państwa unijne nie powinny - zdaniem Komisji - wymagać, aby pracownicy transportu posiadali zaświadczenie lekarskie potwierdzające ich dobry stan zdrowia. Komisja zaleca natomiast wzmocnione środki higieny i działania operacyjne w portach lotniczych i wodnych, na dworcach kolejowych i w innych węzłach transportowych.

  (ISBnews)

   

 • 09.03, 14:51Woźny: Należy ograniczyć opłaty za dostęp do drogi dla nowych inwest. gazowych  

  Warszawa, 09.03.2020 (ISBnews) - Wskazana będzie zmiana prawa, która ograniczy opłatę za dostęp do pasa drogowego pobieraną przez samorządy do 20 zł w przypadku nowych inwestycji gazowych, uważa pełnomocnik rządu ds. programu "Czyste Powietrze" i prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Piotr Woźny.

  "To jest kolejna rzecz do zmiany, bo w ciągu ostatniego pół roku udało się Ministerstwu Cyfryzacji w porozumieniu z samorządami doprowadzić do nowelizacji ustawy o wspieraniu budowy sieci szerokopasmowych, gdzie ustalono, że dla potrzeb budowy nowych sieci szerokopasmowych na wszystkich terenach ta opłata będzie wynosiła 20 zł. […] Dokładnie taką samą interwencję będziemy chcieli zrealizować w przypadku sieci gazowych" - powiedział Woźny podczas inauguracji programu LeadAIR prowadzonego przez Forum Energii.

  Wyjaśnił, że rozmawiał dziś z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazownictwa, którzy wskazali mapę powiatów w Małopolsce, gdzie opłata za dostęp do pasa drogowego wynosi 200 zł wobec możliwego przedziału 20-200 zł.

  W rozmowie z dziennikarzami wskazał, że zmiana mogłaby dotyczyć dróg samorządowych, ale być może już nie krajowych.

  "Nie chodzi o to, by zabierać komuś pieniądze, tylko to by dotyczyło nowych inwestycji, żeby zachęcać gestorów do budowy przy tych drogach" - podkreślił.

  (ISBnews)

 • 04.03, 17:24MR: Turystyka narażona na konsekwencje koronawirusa, ustawa ma je ograniczyć 

  Warszawa, 04.03.2020 (ISBnews) -Turystyka (zarówno przyjazdowa, jak i wyjazdowa), to sektor, który jest szczególnie narażony na negatywne konsekwencje związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, dlatego przyjęta w poniedziałek przez Sejm ustawa o zapobieganiu i zwalczaniu COVID-19 zawiera regulacje, które mogą te konsekwencje ograniczyć, a także poprawić przestrzeganie wymogów sanitarnych, wynika z komunikatu Ministerstwa Rozwoju (MR).

  Ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ma zająć się jutro Senat. Zawiera ona dwie regulacje, które dotyczą turystyki. Zgodnie z jedną z nich "organizatorzy turystyki będą mogli uzyskać zwrot wpłaconych składek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (TFG) za imprezy turystyczne, od których odstąpiono lub które zostały rozwiązane z przyczyn bezpośrednio związanych z wybuchem epidemii".

  "Wprowadzenie mechanizmu poprawiającego płynność finansową przedsiębiorców ma na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania podmiotów gospodarczych na rynku usług turystycznych, w warunkach rozprzestrzeniania się na świecie wirusa SARS-CoV-2" czytamy w komunikacie.

  Zgodnie z nowymi przepisami, składka na TFG nie będzie podlegała zarachowaniu na poczet przyszłych imprez turystycznych, lecz w przypadku imprez odwołanych z powodu wybuchu epidemii wróci bezpośrednio do organizatora turystyki.

  Druga regulacja wprowadza do ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych domniemanie, zgodnie z którym w obiektach, w których są świadczone usługi hotelarskie, a nie zostały zgłoszone do właściwej ewidencji, nie są spełnione wymagania sanitarne.

  "W sytuacji zagrożenia epidemią koronawirusa bezwzględne przestrzeganie wymogów sanitarnych nabiera szczególnego znaczenia. Przyjęcie domniemania niespełniania wymogów sanitarnych przez obiekty nie posiadające wpisu do ewidencji, ma na celu przyspieszenie identyfikacji tych obiektów oraz sprawne wdrożenie procedur sanitarnych" - podkreśliło MR.

  Regulacja ma także wzmocnić wizerunkowo pozycję obiektów hotelarskich, które posiadają wpis do właściwej ewidencji, gdyż dla klientów oznacza to że spełnione są w nich warunki sanitarne.

  Na świecie - według stanu na środę rano - zanotowano ponad 93 tys. przypadki koronawirusa, 80 tys. chorych było w Chinach, ponad 5 tys. w Korei Południowej, 2,5 tys. we Włoszech. Wzrasta też liczba zachorowań we Francji, Niemczech, Hiszpanii, Norwegii, Szwecji. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w nocy stwierdzono pierwszy przypadek zachorowania w Polsce.

  (ISBnews)

   

 • 04.03, 16:13Prezydent podpisał nowelizację wspierającą realizację Programu Kolej+ 

  Warszawa, 04.03.2020 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw, w której zawarte są rozwiązania wspierające realizację Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej Plus, podało Ministerstwo Infrastruktury.

  "Dzięki tej ustawie wiele miejsc odciętych komunikacyjnie w Polsce odzyska swoją świetność. Co najmniej 20 miast średniej wielkości otrzyma połączenia kolejowe" - powiedział Duda, cytowany w komunikacie.

  "Naszym celem jest kolej bezpieczna, komfortowa i przewidywalna, a przede wszystkim dostępna dla mieszkańców naszego kraju, szczególnie mniejszych miast i miejscowości. Program Kolej Plus jest szansą, że kolej wróci na tereny, które pozbawione były tego środka transportu i umożliwi ich rozwój" - dodał minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

  Głównym celem programu Kolej Plus jest powstrzymanie degradacji infrastruktury kolejowej na poziomie lokalnym i regionalnym. Program skierowany jest do miejscowości o populacji powyżej 10 tys. mieszkańców bez dostępu do transportu kolejowego. Projekty w ramach programu Kolej Plus będą realizowane przez PKP PLK SA we współpracy samorządami, przypomniano także.

  Nowelizacja ustawy przewiduje, że tereny kolejowe, które obecnie są niewykorzystywane, zostaną przywrócone do ponownego użytku na cele transportowe.

  - Możliwe będzie przekazywanie linii kolejowych do nieodpłatnego korzystania przez samorządy.

  - Ograniczona zostanie likwidacja linii kolejowych. Będzie to możliwe pod warunkiem uzyskania zgody ministra infrastruktury.

  - Oczekiwanym efektem będzie przywrócenie ponownego eksploatowania infrastruktury kolejowej na terenach aktualnie nieczynnych lub po zlikwidowanej infrastrukturze kolejowej.

  Wojewódzkie przewozy pasażerskie zostaną wsparte także za granicą województwa.

  - Samorządy województw będą mogły realizować przewozy kolejowe dalej niż do najbliższej stacji za granicą województwa – przyczyni się to do poprawy komunikacji na terenach pozbawionych obecnie dogodnych połączeń kolejowych.

  - Rozwiązanie przeznaczone jest przede wszystkim dla organizatorów publicznego transportu zbiorowego (marszałków województw), którzy chcieliby realizować takie połączenia bez potrzeby osobnego zawierania porozumienia między województwami.

  - Możliwe będzie przeznaczanie środków Funduszu Kolejowego na finansowanie lub współfinansowanie przez województwa zadań dotyczących zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych. Dodatkowo, możliwe będzie wykorzystanie środków niewykorzystanych przez województwa w danym roku budżetowym – na realizację zadań w latach następnych.

  Zmiany dotyczące przygotowania i realizacji inwestycji kolejowych.

  - Uproszczony zostanie system udzielania gwarancji finansowych umożliwiających rozpoczęcie procedur przetargowych. Usprawni to zaciąganie przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA zobowiązań finansowych na zadania zaplanowane w Szczegółowym Planie Realizacji Krajowego Programu Kolejowego.

  - Wprowadzono nowe źródła finansowania, przygotowania i realizacji inwestycji kolejowych, w tym środki uzyskane z emisji skarbowych papierów wartościowych.

  Budżet programu Kolej Plus szacowany jest na ponad 6,5 mld zł. Dofinansowanie z programu wyniesie ponad 5,5 mln zł, natomiast wkład jednostek samorządu terytorialnego to ok. 1 mld zł. Zadania inwestycyjne mogą otrzymać maksymalnie 85% dofinansowania kosztów kwalifikowanych, przy zapewnieniu przez samorządy 15% tych kosztów. Okres kwalifikowalności to 1 stycznia 2019 r. – 31 grudnia 2028 r., zakończono w materiale.

  (ISBnews)

   

 • 28.02, 07:35Senat przyjął nowelizację dotyczącą otwarcia rynku kolejowego bez poprawek 

  Warszawa, 28.02.2020 (ISBnews) - Dostosowanie przepisów w zakresie przewozów kolejowych do regulacji unijnych, w tym otwarcie polskiego rynku usług kolejowych dla przewoźników z innych państw Unii Europejskiej zakłada nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym, którą przyjął Senat. Nie wprowadził żadnych poprawek.

  Za nowelizacją opowiedziało się 93 senatorów, 3 było przeciwnych, nikt nie wstrzymał się od głosu. Chodzi o wdrożenie do polskiego prawa przepisów dyrektywy 2012/34/UE z 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego.

  W trakcie debaty poprzedzającej głosowanie, senatorowie pytali o zainteresowanie zagranicznych firm oferowaniem przewozów na rynku krajowym.

  "Na dziś jest jeden przewoźnik, który w ramach procedury otwartego dostępu wystąpił o taką możliwość. Jest to przewoźnik czeski, który po spełnieniu wymagań i warunków uzyskał decyzję regulatora rynku kolejowego, Urzędu Transportu Kolejowego, i ma taką decyzję. To, kiedy rozpocznie przewóz pasażerów, to jest inna sprawa, jeśli mówimy o ruchu międzyregionalnym, a nawet dłuższym, czyli międzynarodowym" - powiedział wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel podczas debaty w Senacie.

  "Jeśli mówimy o przewozach regionalnych, to w ramach procedur przetargowych województwa kujawsko-pomorskiego […] jeździ Arriva. Jest też połączenie transgraniczne Wrocławia z Czechami realizowane przez Leo Express. To wszystko" - dodał.

  Nowelizacja zawiera szereg zapisów, regulujących funkcjonowanie rynku:

  - ogranicza możliwość wywierania wpływu na zarządcę infrastruktury przez przewoźników kolejowych lub podmioty sprawujące nad nimi kontrolę (mają to zapewnić m.in. rozwiązania zapobiegające powstawaniu konfliktu interesów, ograniczające możliwość zlecania zadań zarządcy innym podmiotom oraz gwarantujące transparentność przepływów finansowych i rozliczeń między zarządcami i przewoźnikami);

  - zakazuje łączenia określonych funkcji lub zajmowanie stanowisk jednocześnie u zarządcy infrastruktury kolejowej i przewoźnika kolejowego (zakaz ten ma obowiązywać w okresie pełnienia funkcji członka zarządu lub rady nadzorczej zarządcy, świadczenia pracy albo usług oraz w okresie 6 miesięcy od zakończenia pełnienia tych funkcji, świadczenia pracy albo usług);

  - zwiększa uprawnienia prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (dotyczące m.in.: negocjacji między aplikantami a zarządcami infrastruktury, przeprowadzania lub inicjowania audytów oraz żądania informacji dotyczących rachunkowości, nadzoru nad zawieraniem oraz wykonaniem umowy o współpracy zarządcy infrastruktury i przewoźnika).

  (ISBnews)

   

 • 27.02, 10:30MI: Zmiana stawek opłaty paliwowej nie spowoduje podwyższenia ceny paliwa 

  Warszawa, 26.02.2020 (ISBnews) - Podwyższenie stawek opłaty paliwowej o 17 zł za 1000 l i 1000 kg dokonane obwieszczeniem Ministra Infrastruktury z 25 lutego 2020 r. zmieniającym obwieszczenie w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2020 dotyczy tylko i wyłącznie roku 2020 i jest neutralne dla cen paliw z uwagi na równoczesne pomniejszenie stawek akcyzy w tym samym okresie o 17 zł, podało Ministerstwo Infrastruktury.

  "Wysokość stawek opłaty paliwowej od początku istnienia Krajowego Funduszu Drogowego zgodnie z ustawą z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym jest corocznie podwyższana w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego" - czytamy w komunikacie.

  "Ponadto w poszczególnych latach wysokość stawki opłaty paliwowej zmienia się również na skutek przesunięcia obciążeń pomiędzy podatkiem akcyzowym a opłatą paliwową. Wynik dla kierowców pozostaje bez zmian, ponieważ globalnie płacą taką samą stawkę. I tak w latach 2015-2019 stawki opłaty paliwowej były podwyższane o 25 zł za 1000 litr lub kg, a równocześnie stawki podatku akcyzowego od paliw silnikowych w tym samym okresie były zmniejszane o taką samą kwotę. Środki z tego podwyższenia opłaty paliwowej zasilały Fundusz Kolejowy, a powyższe działanie miało obojętny skutek dla cen paliw i kierowców" - czytamy dalej.

  Natomiast ustawa z 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zwiększyła w latach 2020-2021 stawki opłaty paliwowej z 25 zł do 28 zł za 1000l/kg oraz jednocześnie symetrycznie zmniejszyła stawki podatku akcyzowego od paliw silnikowych o taką samą kwotę. Zmiana ta wynika z przedłużonego w latach 2020-2021 r. zwiększonego zasilania Funduszu Kolejowego środkami opłaty paliwowej oraz wprowadzenia w tych latach zasilania określoną kwotą z opłaty paliwowej nowoutworzonego Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, podkreślił resort.

  "Obecnie ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 poprzez zmianę ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym podwyższyła w okresie do dnia 31 grudnia 2020 r. stawki opłaty paliwowej odpowiednio o 17 zł za 1000 l albo o 17 zł za 1000 kg. Przy czym zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. podwyższone stawki opłaty paliwowej stosuje się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym ta ustawa weszła w życie. W związku z powyższym zaistniała konieczność zmiany obwieszczenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2020. Równocześnie ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. zmniejszyła stawki akcyzy w okresie do dnia 31 grudnia 2020 r. o taką samą kwotę tj. 17 zł. Zatem przedmiotowa zmiana stawek nie ma żadnego wpływu na ceny paliwa i kierowców" - podsumowało ministerstwo.

  W obwieszczeniu ministra infrastruktury z 25 lutego 2020 stawka opłaty paliwowej została podwyższona ze 138,49 zł do 155,49 zł za 1000 l benzyn silnikowych oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, z 306,34 zł do 323,34 zł za 1000 l olejów napędowych, wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami oraz biokomponentów stanowiących samoistne paliwa oraz ze 170,55 zł do 187,55 zł za 1000 kg gazów.

  (ISBnews)

   

 • 25.02, 12:37MK: Rząd przyjął projekt ustawy zw. z wdrożeniem nowelizacji dyrektywy gazowej 

  Warszawa, 25.02.2020 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji prawa energetycznego związanej z wdrożeniem do polskiego porządku prawnego nowelizacji unijnej dyrektywy gazowej, mającej na celu uspójnienie stosowania przepisów prawnych wobec gazociągów importowych spoza Unii Europejskiej i gazociągów wewnątrzunijnych, podało Ministerstwo Klimatu.

  "Nowelizacja ta jest ukoronowaniem starań Rządu RP w zakresie ujednolicenia europejskich zasad dla wszystkich gazociągów importowych, również tych które dotychczas korzystały z luk prawnych, jak Nord Stream, czy planowany Nord Stream 2. Wdrożenie tej dyrektywy to koniec tej niesprawiedliwej sytuacji" - przypominał minister klimatu Michał Kurtyka, cytowany w komunikacie.

  Nowelizacja ustawy wynika z konieczności wdrożenia do polskiego porządku prawnego nowelizacji tzw. dyrektywy gazowej, mającej na celu uspójnienie stosowania przepisów prawnych wobec gazociągów importowych spoza Unii Europejskiej i gazociągów wewnątrzunijnych. Skutkiem tego ma być budowa wspólnego, jednolitego rynku gazu ziemnego w UE oraz brak uprzywilejowania niektórych dróg dostaw gazu do Europy.

  Dyrektywa nakazuje stosowanie wymogów prawa UE dotyczących m.in.: dostępu stron trzecich, zatwierdzania taryf, rozdziału własnościowego i przejrzystości, do wszystkich gazociągów funkcjonujących na terytorium i w morzu terytorialnym Unii Europejskiej.

  "Z wyprzedzeniem wdrażaliśmy wymogi unijne, choćby w zakresie rozdziału własnościowego dla gazociągów przesyłowych, czy stosowania prawa UE do takiej infrastruktury importowej, jak gazociąg jamalski. Również Baltic Pipe jest w pełni podporządkowany regułom europejskim. Jesteśmy w tym zakresie wzorem dla innych państw" - zaznaczył Kurtyka.

  Głównym celem ustawy jest dostosowanie kompetencji polskich organów i operatora systemu przesyłowego do wymogów prawa UE. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki bierze udział w konsultacjach transgranicznych dotyczących stosowania prawa UE do gazociągów Nord Stream 1 i Nord Stream 2.

  Minister klimatu zostanie upoważniony do prezentowania stanowiska rządu podczas prac parlamentarnych, podano także.

  (ISBnews)

   

 • 18.02, 16:55MI: Polska zaproponowała zmiany w Pakiecie Mobilności I  

  Warszawa, 18.02.2020 (ISBnews) - Polska zaproponowała wprowadzenie zmian w tworzonych właśnie unijnych przepisach, dotyczących funkcjonowania międzynarodowego transportu drogowego (tzw. Pakiet Mobilności I), poinformowało Ministerstwo Infrastruktury.

  Pakiet ten był przedmiotem rozmów, prowadzonych w Brukseli przez ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka i ministrów transportu państw podobnie myślących (tzw. like-minded) Bułgarii, Litwy, Łotwy, Rumunii, Węgier, Cypru, Estonii i Malty z unijną komisarz ds. transportu Adiną Vălean, oraz wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej, odpowiedzialnym za strategię klimatyczną  Fransem Timmermansem, podał resort.

  "Projektowane przepisy UE nakładają administracyjne ograniczenia na usługi transportowe, sztucznie zmniejszają efektywność tych usług oraz wprost wymuszają na przewoźnikach wykonywanie zbędnych przejazdów" - powiedział Adamczyk, cytowany w komunikacie.

  "Konieczne jest wyeliminowanie złych przepisów przed ich wejściem w życie" - zaznaczył.

  Z analizy, przeprowadzonej przez Polski Instytut Transportu Samochodowego, a cytowanej w komunikacie, wynika, że rozwiązania dotyczące obowiązkowego powrotu pojazdu do państwa siedziby, restrykcji nałożonych na transport kombinowany, kabotażu, a także przewozy cross-trade spowoduje dodatkowe puste przebiegi i, co za tym idzie, emisję dodatkowych ton CO2. Tylko obowiązek powrotu pojazdu do państwa siedziby co najmniej co 8 tygodni spowoduje emisję dodatkowych 3 mln ton CO2 rocznie na terenie Unii.

  Podczas spotkania z komisarz ds. Transportu, Adiną Vălean, Adamczyk apelował o ocenę proponowanych przepisów z ideą wzmacniania wewnętrznego rynku i znoszenia na nim barier oraz wspierania rozwoju transportu. Natomiast w rozmowie z F. Timmermansem zwrócił uwagę, że nowe przepisy będą utrudniać ograniczanie negatywnego wpływu transportu na środowisko, podano w komunikacie.

  Pakiet Mobilności I to nowe regulacje transportowe, dotyczące m.in. maksymalnego dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, minimalnych przerw oraz dziennych i tygodniowych okresów odpoczynków, a także przepisy dotyczące tachografów. Obejmują też zasady delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego oraz kontroli drogowych, a także warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i dostęp do międzynarodowego rynku przewozów drogowych.

  Jednocześnie Parlament i Rada Europejska ustanowiły nowe cele redukcji emisji CO2: 37,5% redukcji dla nowych samochodów osobowych i 31% dla dostawczych do 2030 r. Nowe zasady zostały przyjęte przez Parlament Europejski na sesji plenarnej 27 marca 2019 r. Parlament zatwierdził także zmniejszenie emisji CO2 nowych samochodów ciężarowych o 30% do 2030 r. (w porównaniu do poziomu z 2019 r.)

  Obecnie Pakiet Mobilności jest przedmiotem dyskusji w ramach Rady Unii Europejskiej. Po pierwszym czytaniu w Radzie UE, kiedy to możliwe jest jeszcze wprowadzanie zmian, ma odbyć się drugie czytanie w Parlamencie Europejskim.

  (ISBnews)

   

 • 18.02, 11:43Rząd przyjął projekt ustawy o systemach homologacji typu UE 

  Warszawa, 18.02.2020 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o systemach homologacji typu UE i nadzoru rynku silników spalinowych przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach, przedłożony przez ministra infrastruktury, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  Projekt obejmuje kwestię homologacji silników przeznaczonych dla maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach oraz ustanawia system nadzoru nad tym rynkiem. Nowe rozwiązania dostosowują polskie prawo do rozwiązań przyjętych w Unii Europejskiej, poinformowano.

  "Przyjęto, że homologacji silników przeznaczonych dla maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach (zaliczamy do nich np. lokomotywy, statki żeglugi śródlądowej, koparki czy walce) udzielał będzie dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego. Wcześniej homologacji takiej udzielał Instytut Transportu Samochodowego" - czytamy w komunikacie.

  Stworzono system nadzoru nad rynkiem silników spalinowych do maszyn nieporuszających się po drogach. Będzie on sprawowany przez Inspekcję Ochrony Środowiska, prezesa Wyższego Urzędu Górniczego oraz Krajową Administrację Skarbową, podano również.

  Ponadto wprowadzono sankcje dla producenta, przedstawiciela producenta, importera, dystrybutora lub producenta oryginalnego sprzętu, który wprowadza do obrotu lub oddaje do użytku wyrób niezgodny z wymaganiami, podsumowano.

  Nowe przepisy mają wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

   

 • 07.02, 12:10Senat przyjął nowelizację dotyczącą korzystania z infrastruktury kolejowej 

  Warszawa, 07.02.2020 (ISBnews) - Utrzymanie przepisu, na podstawie którego wojewoda ma wszczynać z urzędu postępowanie w sprawie potwierdzenia nabycia przez gminy własności nieruchomości, nieobjętych spisami inwentaryzacyjnymi do końca 2005 r. przewiduje poprawka, przyjęta przez Senat do nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym.

  Za nowelizacją wraz z poprawką głosowało 96 senatorów, nikt nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Celem nowelizacji jest eliminowanie wykluczeń komunikacyjnych, m.in. dzięki powstrzymaniu degradacji infrastruktury kolejowej. Tereny kolejowe, które są niewykorzystywane, zostaną przywrócone do ponownego użytku na cele transportowe. Możliwe będzie też przekazywanie linii kolejowych do nieodpłatnego korzystania przez samorządy.

  Jak podkreślał w trakcie debaty, poprzedzającej głosowanie wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel, "niekontrolowany proces likwidacji linii kolejowych spowodował, że w porównaniu do roku 1999 brakuje 7 tys. linii kolejowych". "My te linie chcemy odtwarzać, chcemy je modernizować. Ale chcemy też przeciwdziałać likwidacji linii kolejowych, nie w znaczeniu połączenia, […] ale w znaczeniu infrastruktury, która jest, która powinna być utrzymywana" - dodał.

  Nowelizacja umożliwia przekazanie środków Funduszu Kolejowego na finansowanie lub współfinansowanie przez województwa zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich pod warunkiem zapewnienia m.in. połączeń między sąsiednimi województwami. Wojewódzkie przewozy mają dojeżdżać do najbliższej stacji w województwie sąsiednim, maksymalnie do 30 km od granicy województwa.

  Teraz ustawa trafi ponownie do Sejmu.

  (ISBnews)

   

 • 29.01, 14:30Konsultacje Strategicznego Studium Lokalizacyjnego CPK rozpoczną się w lutym 

  Warszawa, 29.01.2020 (ISBnews) - Projekt Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) jest dostępny na stronie internetowej poświęconej konsultacjom, podała spółka Centralny Port Komunikacyjny. Formularz do konsultacji zostanie udostępniony na początku lutego.

  "Strategiczne Studium Lokalizacyjne Centralnego Portu Komunikacyjnego (SSL) to nowy etap procesu planistycznego Programu Kolejowego CPK. Jest to kamień milowy w ramach przygotowań do budowy ponad 1 600 km nowych linii, wchodzących w skład 12 szlaków, z których 10 podstawowych to tzw. szprychy łączące poszczególne regiony kraju z CPK i Warszawą" - czytamy w komunikacie.

  Przedstawione korytarze będą podstawą dalszych prac studialno-projektowych. Wewnątrz każdego z przedstawionych dziś korytarzy linii kolejowych zaprezentowane są warianty przebiegu danej linii.

  "Mają one charakter orientacyjny. Ostateczny przebieg dla każdej z nich będzie zależał m.in. od wyników konsultacji społecznych, badań środowiskowych i szczegółowych uwarunkowań technicznych" - powiedział pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała, cytowany w komunikacie.

  Z nowym opracowaniem planistycznym CPK można zapoznać się od dziś na stronie www.cpk.pl. Na początku lutego w tym miejscu zostanie udostępniony formularz konsultacyjny, dzięki któremu wszyscy zainteresowani będą mogli zgłaszać swoje propozycje do opracowanego dokumentu.

  "Każdą z propozycji dokładnie przeanalizujemy, rozważając jej zasadność i możliwość wprowadzenia. To już kolejny, po zakończonych w ubiegłym roku Regionalnych Konsultacjach Strategicznych, etap dialogu CPK w sprawie dużych i potrzebnych Polsce inwestycji" - dodał prezes CPK Mikołaj Wild.

  Inwestycje lotniskowe i kolejowe CPK są elementem rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Dodatkowo w kwietniu ub. roku rząd przyjął rozporządzenie, na mocy którego nowe odcinki torów, którymi pociągi dojadą do CPK i Warszawy, zostały włączone do wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym.

  Jak wynika z założeń przygotowywanych inwestycji, podróż pociągiem ze stolicy do nowego Portu Lotniczego Solidarność zajmie 15 minut, a z Łodzi - niespełna 30 minut. Z Wrocławia i Poznania dojedziemy do Warszawy w czasie poniżej 2 godzin, a np. czas przejazdu między Krakowem i Katowicami skróci się do zaledwie 35 minut, podano także.

  "Wśród planowanych inwestycji CPK znajdują się nowe lotnisko przesiadkowe dla Polski i Europy Środkowo-Wschodniej oraz sieć nowych linii kolejowych (w tym odcinków o standardzie Kolei Dużych Prędkości), mających połączyć Warszawę i CPK z większością największych miast Polski w czasie nie dłuższym niż 2-2,5 godziny" - przypomniał członek zarządu CPK ds. części kolejowej Piotr Malepszak.

  Każdy z 10 "szprych" prowadzących do CPK składać się będzie z nowych odcinków torów oraz z wyremontowanych lub zmodernizowanych fragmentów istniejącej infrastruktury. Za budowę będzie odpowiadać spółka Centralny Port Komunikacyjny, a za modernizację - PKP Polskie Linie Kolejowe.

  Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz. Inwestycja powinna umożliwić stworzenie ponad 150 tys. nowych miejsc pracy. W rejonie CPK powstanie Airport City, w skład którego wejdą m.in. obiekty targowo-kongresowe, konferencyjne i biurowe. CPK jest w 100-proc. własnością Skarbu Państwa, zaliczając się do spółek strategicznych z punktu widzenia interesów kraju.

  (ISBnews)

   

 • 27.01, 13:18Rząd chce przyjąć nowelizację ustawy o elektromobilności na przełomie I i II kw. 

  Warszawa, 27.01.2020 (ISBnews) - Rząd planuje przyjąć na przełomie I i II kwartału projekt nowelizacji ustawy prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, regulujący m.in. zasady korzystania z tzw. osobistych urządzeń transportu drogowego, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Na II kwartał planowane jest także przyjęcie projektu nowelizacji ustawy o transporcie drogowym, przewidującej zmiany w systemie szkolenia kierowców.

  Projekt zmian w ustawie o elektromobilności ma być odpowiedzią na rozwój technologii i wzrost liczby użytkowników hulajnóg elektrycznych, deskorolek elektrycznych, elektrycznych urządzeń samopoziomujących.

  "Urządzenia stają się coraz bardziej dostępne i popularne, głównie wśród mieszkańców dużych aglomeracji miejskich, w szczególności za pośrednictwem bardzo dynamicznie rozwijających się […] wypożyczalni. Korzystanie z tych urządzeń budzi jednak poważne wątpliwości w zakresie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, zwłaszcza pieszych" - czytamy w informacji.

  Projekt nowelizacji ma objąć m.in. kwestie statusu prawnego urządzenia transportu osobistego (a tym samym jego użytkownika - kierującego tym urządzeniem), określenie części drogi przeznaczonych do ruchu urządzeń transportu osobistego, dopuszczalną prędkość tych urządzeń, uprawnienia oraz minimalny wiek osób osób z nich korzystających

  Zmiany proponowane w projekcie nowelizacji ustawy o ruchu drogowym:

  - wprowadzenie definicji urządzenia transportu osobistego i określają dla tego urządzenia maksymalne wymiary (szerokości nieprzekraczająca w ruchu 0,9 m, długości nieprzekraczająca 1,25 m), masę własną (nieprzekraczającą 20 kg) oraz maksymalną prędkość jazdy ograniczoną konstrukcyjnie do 25 km/h, jak również źródło napędu (napęd elektryczny)

  - objęcie tych urządzeń definicją roweru, co oznacza, że kierujący tym urządzeniem może korzystać z infrastruktury przeznaczonej dla rowerów (droga dla rowerów i pas ruchu dla rowerów) i jest obowiązany posiadać uprawnienia do kierowania takie same, jak w przypadku roweru (m.in. karta rowerowa)

  -  ustalenie dolnego limitu wiekowego na korzystanie w tych urządzeń na 10 (dolna granica wieku dla ubiegania się o kartę rowerową

  - wprowadzenie kar administracyjnych dla podmiotów sprzedających lub wypożyczających urządzenia transportu osobistego, które nie będą spełniały wymagań, przewidzianych w ustawie prawo o ruchu drogowym.

  Zmiany proponowane w projekcie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych:

  - wprowadzenie definicji pojazdu elektrycznego lekkiego, zdefiniowanego jako pojazd, wyposażony w pomocniczy napęd elektryczny, wykorzystujący do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania

  -  nałożenie na sprzedawców i wypożyczalnie pojazdów elektrycznych lekkich obowiązku zapewnienia, by sprzedawane lub wypożyczane pojazdy elektryczne lekkie (rowery wyposażone w pomocniczy napęd elektryczny oraz urządzenia transportu osobistego) spełniały wymagania przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym

  - wprowadzenie sankcji karnej dla podmiotów niedopełniających tego obowiązku, wymierzanej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej w drodze decyzji, od której przysługiwałoby odwołanie do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  - wskazanie wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, jako organu właściwego do wymierzenia kary, obejmującego m.in. kontrolę legalności i rzetelności działania przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą

  - ustalenie 6-miesięcznego okresu przejściowego (od momentu wejścia w życie proponowanych zmian) na dostosowanie do wymagań nowelizacji urządzeń, wyposażonych w napęd elektryczny, przeznaczonych do używania na drodze publicznej

  Jednocześnie na II kwartał zaplanowano przyjęcie projektu nowelizacji ustawy o transporcie drogowym. Wśród proponowanych zmian jest m.in.

  - zmiana warunków i sposobu szkolenia kierowców, uproszczenie zasad przeprowadzania testu kwalifikacyjnego oraz wprowadzenie ułatwień w wykonywaniu przewozu drogowego dla niektórych kierowców

  -  wprowadzenie karty kwalifikacji kierowcy, wydawanej przez starostę, a potwierdzającej uprawnienia do wykonywania przewozu drogowego przez takich kierowców, którym nie można wydać prawa jazdy z wpisem kodu 95, gdyż nie zamieszkują na terytorium Polski

  - rozszerzenie zakresu danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców o świadectwa kwalifikacji zawodowej, które zostały cofnięte (obecnie w CEK gromadzi się jedynie informacje o wydanych świadectwach kwalifikacji zawodowej)

  - wprowadzenie możliwości prowadzenia kursów kwalifikacyjnych i szkoleń okresowych w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu (e-learning)

  - zmiana miejsca przeprowadzania testu kwalifikacyjnego (będą się odbywać w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego, obecnie odbywają się w ośrodku szkolenia, w którym dana osoba ukończyła kurs kwalifikacyjny).

  (ISBnews)

   

 • 14.01, 12:46Rząd przyjął nowelizację dot. liberalizacji rynku kolejowego w Polsce 

  Warszawa, 14.01.2020 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra infrastruktury, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Proponowane zmiany dostosowują polskie przepisy do prawa unijnego

  "Kolej w Polsce stanie się bardziej konkurencyjna. Krajowy rynek usług kolejowego transportu pasażerskiego zostanie otwarty na przewoźników z innych państw Unii Europejskiej. Proponowane zmiany dostosowują polskie przepisy do prawa unijnego" - czytamy w komunikacie.

  Po pierwsze, wzmocniono niezależność i bezstronność zarządcy infrastruktury kolejowej (chodzi np. o PKP Polskie Linie Kolejowe SA), podało CIR. Zaproponowano m.in.:

  -  ograniczenie możliwości wywierania wpływu na zarządcę infrastruktury  przez innych uczestników rynku kolejowego, w szczególności przez przewoźników kolejowych (np. Intercity, Cargo) lub podmioty sprawujące kontrolę nad tymi przewoźnikami;

  -  zakaz łączenia określonych funkcji lub zajmowania stanowisk  jednocześnie u zarządcy infrastruktury kolejowej i przewoźnika kolejowego;

  -  ograniczenie możliwości zlecania zadań zarządcy infrastruktury innym podmiotom.

  Po drugie, zapewniono przejrzystość przepływów finansowych i rozliczeń między zarządcami infrastruktury i przewoźnikami kolejowymi. Zaproponowano m.in.:

  -  zakaz wzajemnego udzielania pożyczek między zarządcą a przewoźnikiem kolejowym;

  -  obowiązek prowadzenia przez zarządcę szczegółowej dokumentacji dotyczącej współpracy handlowej i powiązań kapitałowych z innymi podmiotami wchodzącymi w skład tego przedsiębiorstwa.

  Po trzecie, poprawiono efektywność i przejrzystość udostępniania infrastruktury. Wprowadzono m.in.:

  - możliwość prowadzenia negocjacji dotyczących opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej;

  -  zmiany dotyczące monitorowania punktualności oraz rekompensat związanych z opóźnieniem pociągu;

  - obowiązek współpracy i informowania innych zarządców infrastruktury, jeśli wystąpią zakłócenia, które mogą mieć wpływ na ruch transgraniczny na infrastrukturze kolejowej.

  Po czwarte, wzmocniono uprawnienia prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Uzupełniono je o:

  -  możliwość żądania od zarządcy informowania o braku zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej;

  -  nadzór nad negocjacjami związanymi z opłatą za dostęp do infrastruktury oraz nad zawieraniem i wykonywaniem umowy dotyczącej współpracy zarządcy infrastruktury i przewoźnika;

  -  przeprowadzanie lub inicjowanie audytów oraz żądanie określonych informacji dotyczących rozdziału rachunkowości.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 2 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać z dniem następującym po dacie ogłoszenia.

  (ISBnews)

   

 • 09.01, 12:35PSPA: Jest rozporządzenie dot. dopłat do samochodów elektrycznych dla firm 

  Warszawa, 09.01.2020 (ISBnews) - W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało Rozporządzenie ministra aktywów państwowych w sprawie szczegółowych warunków udzielania oraz sposobu rozliczania wsparcia udzielonego ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu, odnoszące się m.in. do przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorialnego, podało Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA). 

  Rozporządzenie przewiduje, że maksymalna wysokość wsparcia w przypadku pojazdu elektrycznego kategorii M1 (pojazdy osobowe, posiadające nie więcej niż 8 miejsc oprócz siedzenia kierowcy) wynosi 30% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, przy czym nie więcej niż 36 tys. zł na jeden pojazd. Pojazdy kategorii M1 zasilane gazem ziemnym mogą liczyć na nie więcej niż 20 tys. zł, zaś wodorem - nie więcej niż 100 tys. zł, poinformowano.

  Jednocześnie, wprowadzono górny limit cenowy odnoszący się do pojazdów kategorii M1 (z wyłączeniem pojazdów napędzanych wodorem), który ustalono na 125 tys. zł. Maksymalna wartość wsparcia dla pojazdów elektrycznych z kategorii N1 oraz M2 (pojazdy dostawcze o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t oraz pojazdy do przewozu osób posiadające więcej niż 8 miejsc oprócz siedzenia kierowcy i dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającą 5 t) wynosi 30% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, przy czym nie więcej niż 70 tys. zł, zaś w przypadku pojazdów napędzanych gazem ziemnym kategorii M2 oraz N1 - 30% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, przy czym nie więcej niż 30 tys. zł, podano również.

  Na podstawie rozporządzenia, maksymalna wartość wsparcia dla pojazdów z kategorii N2 (pojazdy dostawcze lub ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t lecz nieprzekraczającej 12 t) w przypadku pojazdu elektrycznego wynosi 30% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, przy czym nie więcej niż 150 tys. zł, natomiast w przypadku pojazdu napędzanego gazem ziemnym - 30% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, nie więcej niż 35 tys. zł. Pojazdy elektryczne kategorii N3 (ciężarówki o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 t) zostały objęte wsparciem na poziomie 30% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, przy czym nie więcej niż 200 tys. zł, zaś pojazdy napędzane gazem ziemnym kategorii N3 - 30% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, nie więcej niż 100 tys. zł, wynika z komunikatu.

  "Rozporządzenie otwiera drogę do znacznego wzrostu zainteresowania elektromobilnością wśród polskich przedsiębiorców, którzy mają największy wpływ na krajowy rynek nowych samochodów. Pozytywnie należy ocenić także zróżnicowanie wysokości wsparcia w zależności od kategorii pojazdu. Niestety dopłatami nie zostały objęte samochody nabywane w ramach leasingu, który w Polsce stanowi popularną formę finansowania floty. Liczymy, że nowe regulacje w niedalekim czasie spotkają się z aprobatą ze strony Komisji Europejskiej, co umożliwi uruchomienie systemu dopłat zarówno do samochodów elektrycznych, jak i infrastruktury" - powiedział dyrektor zarządzający PSPA Maciej Mazur, cytowany w komunikacie.

  W odniesieniu do publicznego transportu zbiorowego, w przypadku autobusu elektrycznego, wsparcie wynosi 55% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, nie więcej niż 1,045 mln zł, w przypadku trolejbusu 45% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, przy
  czym nie więcej niż 720 tys. zł na jeden trolejbus, w przypadku autobusu napędzanego sprężonym gazem ziemnym (CNG) - 15% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, nie więcej niż 150 tys. zł na jeden autobus, w przypadku autobusu napędzanego skroplonym
  gazem ziemnym (LNG), 15% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, nie więcej niż 150 tys. zł na jeden autobus, zaś autobusu wodorowego - 55% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, nie więcej niż 2 mln zł na jeden autobus, dodano.

  Rozporządzenie reguluje ponadto kwestię wsparcia rozbudowy infrastruktury paliw alternatywnych. Dopłata do stacji ładowania normalnej mocy wynosi do 25,5 tys. zł, dużej mocy do 150 tys. zł, a jeżeli infrastruktura ma służyć do ładowania środków publicznego transportu zbiorowego - do 240 tys. zł. W przypadku infrastruktury wsparcie nie może przekraczać 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem. W przypadku stacji CNG wysokość wsparcia ustalono na kwotę do 750 tys. zł, LNG do 1,2 mln zł, a wodoru - do 3 mln
  zł, podano również.

  Wsparcie rozbudowy infrastruktury oraz zakupu pojazdów nisko- oraz zeroemisyjnych niestanowiących środków publicznego transportu zbiorowego, w zakresie, w jakim wsparcie to stanowi pomoc publiczną, będzie udzielane od dnia wydania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności tej pomocy z rynkiem wewnętrznym, zastrzeżono.

  Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) to największa w Polsce organizacja branżowa, kreująca rynek elektromobilności oraz promująca zero- i niskoemisyjne technologie w transporcie.

  (ISBnews)