ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 13.05, 12:53MI: Samorządy otrzymają dodatkowo 336 mln zł na infrastrukturę drogową w br. 

  Warszawa, 13.05.2021 (ISBnews) - Jednostki samorządu terytorialnego otrzymają dodatkowo 336 mln zł z rezerwy subwencji ogólnej w 2021 r., poinformował wiceminister infrastruktury Rafał Weber. Wśród beneficjentów tych środków ma znaleźć się 120 samorządów, w tym m.in. Warszawa, Gdańsk i Gdynia.

  "W ostatnich godzinach zapadły decyzje związane z dofinansowaniem kolejnych zadań drogowych, które będą realizowane przez polskie samorządy. Otóż przy wspólnym  uzgodnieniu z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu […] dokonaliśmy podziału rezerwy subwencji ogólnej w roku 2021. W ramach rezerwy subwencji ogólnej przekażemy do jednostek samorządu terytorialnego 336 mln zł" - powiedział Weber podczas konferencji prasowej.

  Wsparcie na modernizację dróg ma otrzymać 120 jednostek samorządowych. Jak poinformował Weber, środki mają trafić m.in. do Warszawy (blisko 20 mln zł), Gdańska czy Gdyni.

  "W roku 2021 łączna kwota rząd wsparcia na modernizację dróg lokalnych to 6 mld zł, 3,2 mld w ramach tej głównej puli Rządowego Funduszu, kolejne 2 mld zł - na wsparcie budownictwo obwodnic w ciągach dróg wojewódzkich i 524 mln zł to wsparcie dla gmin i powiatów na wzmocnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym w kontekście poprawy widoczności przejść dla pieszych i dzisiaj komunikujemy że przeznaczamy 336 mln zł w ramach rezerwy subwencji ogólnej" - podkreślił Weber.

  (ISBnews)

   

 • 30.04, 16:29Rząd chce w IV kw. przyjąć program budowy dróg krajowych do 2030 r. 

  Warszawa, 30.04.2021 (ISBnews) - Rząd planuje ustanowienie programu budowy dróg krajowych do 2030 roku, którego celem ma być m.in. budowa brakujących elementów drogowej sieci TEN-T, w tym dobudowa dodatkowych pasów ruchu oraz jezdni, budowa połączeń uzupełniających oraz obwodnic, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowy Rady Ministrów. Wydatki Krajowego Funduszu Drogowego na zadania inwestycyjne zaplanowano na poziomie 257,7 mld zł.

  Przyjęcie uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku" planowane jest na IV kw.

  "Dokument określa cele polityki transportowej w zakresie budowy drogowej sieci TEN-T na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz połączeń drogowych komplementarnych wobec niej w perspektywie do 2030 roku. Ponadto dzięki realizacji założeń programu wypełnione zostaną również cele wskazane przez UE w Strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu "Europa 2020" a także w zakresie rozwoju drogowej sieci TEN-T bazowej" – czytamy w komunikacie.  

  Potrzeba przyjęcia nowego programu drogowego wynika też z konieczności przedstawienia planów na lata 2021-2027 w zakresie transportu poprzez zapewnienie multimodalnego "mapowania" istniejącej i planowanej infrastruktury do 2030 r. zakresie infrastruktury dróg krajowych.

  Wprowadzenie zaplanowanych działań pozwoli również na skuteczną walkę ze skutkami gospodarczymi pandemii COVID-19 i pozwoli na długotrwały, zrównoważony wzrost gospodarczy również poprzez poprawę efektywność gospodarki, podano także.

  W ramach programu przewiduje się realizację następujących priorytetów inwestycyjnych:

  - budowa brakujących elementów drogowej sieci TEN-T, w tym dobudowa dodatkowych pasów ruchu oraz jezdni na istniejących drogach klasy A lub S, budowa połączeń uzupełniających względem drogowej sieci TEN-T, budowa obwodnic w ciągach dróg krajowych, przebudowa wybranych odcinków dróg krajowych.

  Celem programu jest budowa spójnej sieci dróg krajowych zapewniających efektywne funkcjonowanie drogowego transportu osobowego i towarowego poprzez: zwiększenie spójności sieci dróg krajowych klasy A i S (uzupełnienie istniejących odcinków), wzmocnienie efektywności transportu drogowego (skrócenie średniego czasu przejazdu) oraz poprawa dostępności komunikacyjnej miast i regionów, a także wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego (zmniejszenie liczby wypadków i ich ofiar).

  Wydatki Krajowego Funduszu Drogowego na zadania inwestycyjne wyniosą ok. 257,7 mld zł.

  Na wartość tę składają się wydatki na:
  - nowe zadania, które będą ukończone w ramach limitu dostępnego dla zadań realizowanych w okresie nowej perspektywy UE 2021-2027 ale także celem zapewnienia finansowania pomostowego dla zadań z kolejnej perspektywy w latach 2028-2034 (152,8 mld zł);

  - już realizowane zadania z PBDK 2014-2023 (przeniesienie limitu), czyli wydatki na zadania realizowane w ramach obecnej perspektywy UE 2014-2020 (101,9 mld zł);

  - rezerwa środków na zmiany w kwotach wydatków PBDK (np. wzrosty koniunktury cen lub konieczność uwzględnienia niezbędnych dodatkowych zakresów rzeczowych).

  Dzięki wdrożeniu programu powstaną nowe odcinki autostrad i dróg ekspresowych o długości ok. 2 tys. km i dokończona będzie budowa 28 obwodnic z perspektywy UE 2014-2020. Przewiduje się również skrócenie średniego czasu przejazdu, między miastami o liczbie ludności przekraczającej 100 tysięcy mieszkańców, co najmniej o 15% (rok bazowy 2019), podano także.

  (ISBnews)

 • 30.04, 15:57Buda z MFPR: Dzisiaj nieformalnie prześlemy KPO do Komisji Europejskiej 

  Warszawa, 30.04.2021 (ISBnews) - Po przyjęciu ostatecznej wersji Krajowego Planu Odbudowy (KPO) przez Radę Ministrów jeszcze dzisiaj dokument zostanie nieformalnie przekazany Komisji Europejskiej, poinformował wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda. Nie wykluczył, że w projekcie mogą być jeszcze dokonywane korekty.

  W ocenie Budy "wszystko wskazuje na to, że jest zbudowana większość wokół tego projektu"

  "Dzisiaj jest moment, w którym Rada Ministrów […] będzie w trybie obiegowym przyjmować ten dokument. On jest zaktualizowany. […] Uwzględniliśmy bardzo dużo uwag, które pojawiły się na etapie konsultacji z większości środowisk. I wszystkie zainteresowane środowiska uznają postęp, który wykonaliśmy od 26 lutego, od momentu pokazania tego dokumentów" - powiedział Buda podczas konferencji prasowej.

  Początkowo termin przekazywania KPO do Komisji Europejskiej upływał 30 kwietnia, teraz – jak zapowiedział Buda - państwa mają jeszcze dwa tygodnie.

  "Po przyjęciu przez Radę Ministrów Krajowego Planu Odbudowy będzie on przedłożony dzisiaj w sposób nieformalny Komisji Europejskiej. W związku z tym, że większość krajów nie wyrobiła się z przygotowaniem Krajowych Planów Obudowy, Komisja zaproponowała, by popracować nad nim jeszcze przez dwa tygodnie, w związku z tym my dzisiaj ten dokument składamy nieformalnie, ale dajemy sobie szansę na dyskusję i dialog techniczny z Komisją Europejską" - podkreślił Buda.

  Zapowiedział, że "minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego będzie posiadał mandat do korekt w dokumencie, wynikający właśnie z tego dialogu technicznego".

  Buda poinformował, że prace nad przygotowaniem KPO zmierzają ku końcowi. Przypomniał, że głosowanie w Sejmie ws. ratyfikacji decyzji Rady Europejskiej o systemie zasobów własnych zaplanowano na 4 maja.

  "4 maja ma być głosowanie w parlamencie, dotyczące ratyfikacji decyzji Rady Europejskiej o systemie zasobów własnych wobec uzgodnień na poziomie rządowym i też uzgodnień na poziomie parlamentarnym, wszystko wskazuje na to, że jest zbudowana większość wokół tego projektu" – podkreślił.

  Zapowiadana dla Polski w ramach Krajowego Planu Odbudowy alokacja z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności to 24,9 mld euro w formie dotacji i 34,2 mld euro w formie pożyczek.  

  Zgodnie z dokumentem, realizacja KPO została skoncentrowana wokół pięciu komponentów, stanowiących obszary koncentracji reform i inwestycji: Odporność i konkurencyjność gospodarki; Zielona energia i zmniejszenie energochłonności; Transformacja cyfrowa; Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia; Zielona, inteligentna mobilność. 

  W układzie pięciu proponowanych komponentów najwięcej środków jest przeznaczonych na komponent B - Zielona energia i zmniejszenie energochłonności- 6,347 mld euro oraz komponent E - Zielona, Inteligentna Mobilność - 6,074 mld euro. Odpowiednio stanowi to 26,6% i 25,5% całości środków planowanych do wydatkowania w ramach KPO.

  Ostateczny podział środków ma być znany w połowie 2022 r. 70% proponowanej kwoty ma zostać przyznana do końca 2022 r., a pozostałe 30% środków do końca 2023 r..

  Całkowity budżet Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności wynosi 672,5 mld euro. Jest to najważniejsza część zaproponowanego w maju ub. roku pakietu Next Generation EU o wartości 750 mld euro.

  (ISBnews)

 • 30.04, 15:02Rząd chce w IV kw. przyjąć program wzmocnienia krajowej sieci drogowej do 2030 r 

  Warszawa, 30.04.2021 (ISBnews) - Rząd planuje ustanowienie wieloletniego programu wzmocnienia sieci drogowej do 2030 r., w ramach którego mają realizowane niezbędne remonty odcinków dróg krajowych, mające na celu przywrócenie pierwotnych parametrów technicznych, w celu zapobiegania degradacji, w tym remonty całościowe pełne i częściowe, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Przyjęcie uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Program Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej do 2030 roku" planowane jest na IV kw.

  "Potrzeba opracowania nowego programu drogowego wynika z konieczności wdrożenia całościowych działań ukierunkowanych na zapewnienie kompleksowego utrzymania infrastruktury drogowej, w tym utrzymania bieżącego i strukturalnego w wieloletniej perspektywie czasowej. Utrzymanie strukturalne obejmuje dostosowanie istniejącej sieci dróg krajowych do przenoszenia obciążeń 11,5 t/oś przez wzmocnienie nawierzchni, dostosowanie do obowiązujących warunków technicznych. Utrzymanie bieżące obejmuje wszelkie rutynowo wykonywane prace remontowe, naprawcze, konserwacyjne i porządkowe" – czytamy w wykazie.

  Program obejmuje także wykonanie w charakterze pilotażu projektów tzw. nowych rozwiązań w zakresie utrzymania sieci drogowej.

  W wykazie przypomniano, że w ramach programowania nowej unijnej perspektywy finansowej, Komisja Europejska opublikowała pakiet projektów rozporządzeń dotyczących polityki spójności na lata 2021-2027. Aby sięgnąć po środki z polityki spójności konieczne jest przedstawienie informacji, dotyczących środków budżetowych i finansowych odpowiadających planowanym inwestycjom, koniecznych do pokrycia kosztów eksploatacji i konserwacji istniejącej i planowanej infrastruktury.

  Program został przygotowany z uwagi na konieczność zapewnienia środków w odpowiedniej wysokości na finansowanie priorytetowych zadań z powyższego zakresu i wypełnia warunki określone przez Komisję Europejską w tym zakresie, podano.

  Celem programu jest zapewnienie stabilnego finansowania dla utrzymania spójnej, nowoczesnej i bezpiecznej sieci dróg krajowych poprzez:
  - zwiększenie spójności sieci dróg krajowych dostosowanych do ruchu pojazdów o nacisku pojedynczej osi do 11,5 t,
  - utrzymanie wymaganego stanu technicznego istniejącej infrastruktury,
  - intensyfikacja działań zmniejszających negatywny wpływ infrastruktury drogowej na środowisko.

  Do monitorowania stopnia realizacji celów założonych w programie zostaną wykorzystane następujące wskaźniki:
  - długość przebudowanych dróg krajowych w ramach programu (km),
  - udział dróg krajowych dostosowanych do nacisku 11,5 t/oś (%),
  - udział długości sieci objętych obszarowymi umowami utrzymaniowymi (%).

  Ponadto w ramach programu planowane jest pilotażowe wdrożenie nowych rozwiązań z obszaru utrzymania dróg, w tym w szczególności zastosowania nasadzeń jako zielonego filtra antysmogowego oraz do zapobiegania suszy, a także wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Istotne znaczenie mają także projekty z zakresu zapewnienia odpowiedniej gospodarki opadowo-wodnej w odniesieniu do sieci dróg krajowych oraz gospodarki obiegu zamkniętego, podano w wykazie.

  (ISBnews)

 • 29.04, 12:44TSUE: OC obowiązkowe także dla pojazdów zarejestrowanych, a niezdolnych do jazdy 

  Warszawa, 29.04.2021 (ISBnews) - Zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy dany pojazd jest zarejestrowany w państwie członkowskim i nie został w należyty sposób wycofany z ruchu, uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE).

  Obowiązek taki nie może zostać wyłączony jedynie ze względu na okoliczność, że zarejestrowany pojazd jest w danej chwili niezdolny do jazdy ze względu na swój stan techniczny.

  TSUE udzielił odpowiedzi na pytanie prejudycjalne Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim, których chciał ustalić czy obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia dotyczy pojazdu zarejestrowanego, ale niezdolnego do jazdy ze względu na swój stan techniczny.

  7 lutego 2018 roku powiat ostrowski stał się - na mocy orzeczenia sądowego - właścicielem pojazdu zarejestrowanego w Polsce. Po doręczeniu orzeczenia 22 kwietnia, dzień później go zarejestrował, ale - ze względu na jego zły stan techniczny - postanowił go przekazać go do zniszczenia. Wyrejestrowanie pojazdu nastąpiło 22 czerwca 2018 r.

  W lipcu 2018 r. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nałożył na powiat grzywnę w kwocie 4,2 tys. zł z tytułu niedopełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC za okres do 7 lutego do 22 kwietnia 2018 r.

  Powiat skierował sprawę do Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim Sąd ten zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości z pytaniem, czy obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC dotyczy także pojazdów przeznaczonych do zniszczenia.

  Trybunał orzekł dzisiaj, że zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych w odniesieniu do pojazdu zarejestrowanego w państwie członkowskim jest obowiązkowe dopóki, dopóty pojazd ten nie zostanie w należyty sposób wycofany z ruchu, zgodnie z przepisami prawa krajowego.

  Trybunał wskazał, że zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych jest, co do zasady, obowiązkowe w odniesieniu do pojazdu, który jest zarejestrowany w państwie członkowskim, znajduje się na terenie prywatnym i decyzją właściciela został przeznaczony do zniszczenia, nawet jeśli ów pojazd nie jest w danym momencie zdolny do jazdy ze względu na swój stan techniczny.

  "Gdyby sama okoliczność, że w danym momencie pojazd jest niezdolny do jazdy, wystarczała do pozbawienia go statusu pojazdu, a tym samym do zwolnienia z obowiązku ubezpieczenia, to obiektywny charakter pojęcia [pojazdu" zostałby podany w wątpliwość" - czytamy w komunikacie.

  Poza tym obowiązek ubezpieczenia nie jest związany z użytkowaniem pojazdu jako środka transportu w danej chwili, ani z tym, czy pojazd ten spowodował szkodę. Wynika z tego, że obowiązek ubezpieczenia nie może zostać wyłączony ze względu na samą okoliczność, iż zarejestrowany pojazd jest w danej chwili niezdolny do jazdy ze względu na swój stan techniczny, a zatem niezdolny do spowodowania szkody, nawet jeśli pozostaje on w tym stanie od chwili przeniesienia prawa własności, podano także.

  W ocenie Trybunału, kwalifikacja jako "pojazd" oraz zakres obowiązku ubezpieczenia nie mogą bowiem być uzależnione od tych czynników subiektywnych, ponieważ stanowiłoby to zagrożenie dla przewidywalności, stabilności i ciągłości tego obowiązku, którego przestrzeganie jest jednak konieczne w celu zagwarantowania pewności prawa.

  Trybunał orzekł także, że obowiązek ubezpieczenia zarejestrowanego w państwie członkowskim pojazdu, który znajduje się na terenie prywatnym i który został przeznaczony do zniszczenia, jest niezbędny do zapewnienia ochrony poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, gdyż wypłata odszkodowań z tytułu szkód majątkowych i uszkodzeń ciała spowodowanych przez pojazd nieubezpieczony jest przewidziana wyłącznie w przypadku, gdy zawarcie umowy ubezpieczenia jest obowiązkowe.

  Wykładnia ta gwarantuje, że poszkodowani otrzymają w każdym razie odszkodowanie albo od ubezpieczyciela – na podstawie zawartej w tym celu umowy – albo od instytucji gwarantującej wypłatę odszkodowań, w sytuacji gdy pojazd uczestniczący w wypadku nie był ubezpieczony lub gdy nie został on zidentyfikowany.

  (ISBnews)

   

 • 22.04, 15:38KE chce wdrożenia tzw. zielonych certyfikatów w całej UE od 1 czerwca 

  Warszawa, 22.04.2021 (ISBnews) - Komisja Europejska (KE) chce wdrożenia tzw. zielonych certyfikatów, umożliwiających swobodną podróż po państwach unijnych i korzystanie z usług w całej Unii już od 1 czerwca, poinformowała Komisja. Dzisiaj przedstawiciele państw członkowskich w sieci e-zdrowie uzgodnili specyfikacje techniczne, dotyczące wdrażania systemu na szczeblu unijnym.

  Komisja zaapelowała do państw członkowskich o "wdrażanie niezbędnych rozwiązań technicznych" oraz przyśpieszenie prac legislacyjnych w Unii Europejskiej.

  "Wytyczne, przyjęte jednogłośnie przez ekspertów krajowych, pokazują zaangażowanie i gotowość państw członkowskich oraz dostarczą im specyfikacji niezbędnych do szybkiego wdrożenia. Ze strony Komisji będziemy gotowi do 1 czerwca i do przyłączenia się państw członkowskich, w ten sposób możemy zapewnić, że system będzie gotowy do sezonu letniego. Jesteśmy gotowi wspierać państwa członkowskie w ich wysiłkach na rzecz jak najszybszego wprowadzenia niezbędnej infrastruktury technicznej" – powiedział komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton, cytowany w komunikacie.

  Uzgodniona specyfikacja techniczna obejmuje strukturę danych, jakie ma zawierać certyfikat i mechanizmy kodowania, w tym kod QR, który zapewni, że wszystkie certyfikaty, zarówno cyfrowe, jak i papierowe, będą mogły być odczytywane i weryfikowane w całej Unii.

  Ustanowiony przez Komisję portal umożliwi używanie kluczy podpisu elektronicznego, w taki sposób, by można było zweryfikować autentyczność zielonych certyfikatów cyfrowych w całej UE. Żadne dane osobowe posiadaczy certyfikatów nie będą sprawdzane, ponieważ nie będzie to konieczne do weryfikacji, podała Komisja.

  Wytyczne opisują przykładowe wdrażania oprogramowania do wydawania cyfrowych zielonych certyfikatów, aplikacji do weryfikacji certyfikatów oraz szablon aplikacji portfela dla obywateli do ich przechowywania. 

  Chociaż ustanowienie tych systemów na szczeblu krajowym będzie należało do państw członkowskich, opis przykładowych wdrożeń pomoże przyspieszyć to wdrażanie. Opisy przykładowych wdrożeń mają być dostępne do połowy maja.

  W marcu Komisja przyjęła wniosek ustawodawczy ustanawiający wspólne ramy dla cyfrowego zielonego certyfikatu.

  Przed tygodniem Rada Europejska przyjęła mandat do rozpoczęcia negocjacji z Parlamentem Europejskim w sprawie tego wniosku. Wkrótce spodziewane jest głosowanie w tej sprawie w Parlamencie Europejskim. Później mają rozpocząć się negocjacje między instytucjami.

  Jak zaznaczono, aby cyfrowe zielone certyfikaty zostały wprowadzone w czerwcu, wdrożenie techniczne musi przebiegać równolegle z procesem legislacyjnym. Kolejnym krokiem po stronie technicznej jest teraz utworzenie krajowej infrastruktury, wprowadzenie krajowych rozwiązań w zakresie wydawania, weryfikacji i przechowywania cyfrowych zielonych certyfikatów oraz utworzenie portalu UE. 

  Po fazie pilotażowej w maju portal UE powinien być gotowy od czerwca do podłączenia państw członkowskich. Znaczna liczba państw członkowskich wyraziła zainteresowanie udziałem w programie pilotażowym. Komisja zapewni również państwom członkowskim wsparcie techniczne i finansowe na potrzeby korzystania z portalu, podano także.

  (ISBnews)

 • 16.04, 08:14Sejm za wydłużeniem okresu przejściowego dla e-TOLL do 30 września 

  Warszawa, 16.04.2021 (ISBnews) - Przedłużenie okresu przejściowego, w którym funkcjonować będą zarówno nowy system poboru opłat drogowych e-TOLL, jak i dotychczasowy system viaTOLL do 30 września 2021 roku zakłada poprawka do nowelizacji ustawy o autostradach płatnych i Krajowym Funduszu Drogowym, którą wczoraj przyjął Sejm.

  Za nowelizacją ustawy wraz z przyjętymi poprawkami głosowało 231 posłów, 215 było przeciw, a 4 wstrzymało się od głosu. Większość poprawek miała charakter redakcyjny i doprecyzowujący.

  Dotychczas ustawowy termin wygaszenia systemu viaTOLL upływał 30 czerwca. Natomiast rozpoczęcie poboru opłat w systemie e-TOLL planowane jest na przełomie pierwszego i drugiego tygodnia czerwca.

  System e-TOLL to rozwiązanie oparte na technologii pozycjonowania satelitarnego, które zastąpi dotychczasowy system viaTOLL. Służyć będzie do poboru opłaty elektronicznej za przejazd po wybranych odcinkach autostrad, dróg ekspresowych i krajowych zarządzanych przez GDDKiA. System będzie nadzorowany przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

  Do korzystania z systemu e-TOLL zobowiązany będzie użytkownik pojazdu samochodowego lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, a także użytkownik autobusu niezależnie od dopuszczalnej masy całkowitej, który porusza się po sieci dróg płatnych. Wśród pojazdów tych mogą się znaleźć samochody osobowe ciągnące przyczepę, jeśli łączna dopuszczalna masa całkowita takiego zestawu przekracza 3,5 tony. Przepisy nie dotyczą ciągników rolniczych. 

  (ISBnews)

   

 • 13.04, 10:22PSPA: Elektromobilność powinna należeć do priorytetów Krajowego Planu Odbudowy 

  Warszawa, 13.04.2021 (ISBnews) - Projekt polskiego Krajowego Planu Odbudowy (KPO) nie zawiera wizji szerokiej i spójnej reformy w obszarze zrównoważonego transportu, ocenia Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA). Formalnie propozycja KPO zakłada przeznaczenie na ten cel ok. 26% dostępnych środków (6,1 mld euro z ok. 24 mld euro). W praktyce ma być to zaledwie ok. 4% (1,03 mld euro). To kilkukrotnie mniejszy udział niż np. w Niemczech, Czechach lub Rumunii, podkreśla organizacja.

  PSPA przekonuje, że zielona mobilność powinna stać się jednym z priorytetów KPO, w przeciwnym razie Polska straci niepowtarzalną szansę na zeroemisyjną transformację w sektorze transportu.

  Niespójność, zbyt ogólny charakter, niski budżet w obszarze zielonej mobilności, brak konkretnych propozycji zmian legislacyjnych i projektów inwestycyjnych - to główne wady projektu Krajowego Planu Odbudowy, które wskazuje PSPA. Według organizacji, propozycja KPO nie spełnia wymogów warunkujących pozytywną ocenę tego dokumentu przez Komisję Europejską, dlatego powinna zostać ponownie przeanalizowana i poprawiona.

  "Plany krajów takich, jak np. Niemcy, Francja czy Słowacja, zawierają zarówno diagnozę problemu, jak i konkretne cele, czyli reformy i inwestycje, które mają być przeprowadzone w danym obszarze wraz ze wskazaniem kamieni milowych ich realizacji i alokacji środków. Państwa członkowskie uznają za priorytet rozbudowę infrastruktury dla pojazdów elektrycznych, przewidują dopłaty i zmiany podatkowe premiujące wymianę samochodu na zeroemisyjny oraz inwestycje w zrównoważony transport publiczny. Reformy i projekty inwestycyjne zaplanowane w tych państwach cechuje szeroki zakres oddziaływania i wewnętrzna spójność. To czynniki, których zabrakło w komponencie dotyczącym zielonej, inteligentnej mobilności w polskim projekcie, który rozwój zrównoważonego transportu traktuje po macoszemu" - powiedział dyrektor zarządzający PSPA Maciej Mazur, cytowany w komunikacie.

  Jak wskazuje PSPA, analiza rządowej propozycji, a w szczególności komponentu "Zielona, inteligentna mobilność" prowadzi do wniosku, że dokument prezentuje dwa zasadnicze braki na tle wymagań stawianych każdemu KPO. Z jednej strony, chodzi o brak podejścia projektowego i ogólnikowość zaproponowanych inwestycji. Z drugiej - o częściowy lub całkowity brak istotnych zmian legislacyjnych, które byłyby ściśle powiązane z inwestycjami.

  "Propozycja Krajowego Planu Odbudowy ma charakter bardzo ogólny. Brakuje w niej jasnej wizji reform i inwestycji. Projekt został rozdrobniony na bardzo wiele sekcji i tabel, z których nie wyłania się konkretna wizja wsparcia rozwoju danego obszaru. Przedstawionym w dokumencie, rozproszonym inwestycjom brakuje wspólnego mianownika. Nie są ze sobą wzajemnie powiązane i nie łączą się z szerszym planem działań legislacyjnych. Reform prawnych brakuje prawie całkowicie. Brak jest też faktycznych wskaźników realizacji celów przewidzianych w Planie i harmonogramu ich realizacji. Proponowane zmiany nie składają się na szerszą i spójną reformę, której obecność jest warunkiem koniecznym akceptacji każdego krajowego planu odbudowy" - dodała kierownik Centrum Legislacyjnego PSPA Joanna Makola.

  PSPA zwraca uwagę, że cała treść reformy prawnej przewidzianej w projekcie KPO sprowadza się do kilku regulacji znajdujących się już w fazie realizacji (takich jak np. nowelizacja ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych). Co istotne, propozycja reformy uwzględnia również przepisy, które powinny zostać obowiązkowo transponowane do polskiego prawa na podstawie regulacji unijnych. Skala tych regulacji i ich wpływ na rynek zrównoważonego transportu zdecydowanie nie mają przełomowego charakteru i nie stanowią - wymaganej przez instytucje unijne - "kompleksowej i wyważonej reakcji na sytuację gospodarczą państwa członkowskiego […] z uwzględnieniem szczególnych wyzwań dotyczących państwa członkowskiego", podkreślono.

  W ocenie PSPA, zeroemisyjny transport w projekcie polskiego KPO został potraktowany pobieżnie nie tylko w zakresie przewidzianych reform i inwestycji, ale również puli środków przeznaczonych na ich realizację. Całkowity deklarowany budżet przewidziany w tej sekcji to 6,07 mld euro. Kwota ta uwzględnia różne inwestycje w ramach pierwszego celu szczegółowego "Zwiększenie udziału zeroemisyjnego transportu oraz przeciwdziałanie i zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko", tj. także te mające na celu wsparcie przemysłu dla gospodarki niskoemisyjnej. Jednak z tej samej puli środków realizowane będą również inwestycje w ramach drugiego celu szczegółowego "Zwiększenie dostępności transportowej, bezpieczeństwa i cyfrowych rozwiązań", mające za przedmiot linie kolejowe, pasażerski tabor kolejowy, projekty intermodalne, bezpieczeństwo transportu oraz cyfryzację transportu. W konsekwencji, realna suma środków zarezerwowanych na rozwój elektromobilności (w ramach pierwszego celu szczegółowego) dotyczy wyłącznie inwestycji w zeroemisyjny transport zbiorowy i wynosi zaledwie 1,031 mld euro, co w kontekście wyzwań generowanych przez sektor transportu w Polsce jest kwotą bardzo małą i z pewnością niewystarczającą.

  Dla kontrastu, krajowe plany odbudowy w wielu państwach członkowskich UE traktują rozwój elektromobilności jako priorytetowy cel, który zostanie objęty post-COVID-owym wsparciem finansowym. Przykładowo, w projekcie czeskim 52% dostępnych środków przeznaczono na infrastrukturę i zieloną transformację, z czego 30% na zapewnienie zrównoważonego i bezpiecznego transportu. W projekcie niemieckim zrównoważony transport odpowiada za ok. 23% wszystkich funduszy. Rumunia zarezerwowała na zieloną transformację aż 65% dostępnych środków, z których większość - 43% - zostanie przeznaczona na zrównoważony transport, wymieniono.

  "Środki z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Odporności dają konkretne możliwości i ogromne pole do wsparcia finansowego. Jedynym warunkiem jego pozyskania i kluczowym aspektem determinującym powodzenie planu naprawczo-stymulacyjnego jest właściwe zaprojektowanie reform i inwestycji, jakie Polska zamierza zrealizować w danym obszarze. Przedstawiliśmy stronie rządowej dokument zawierający szczegółowe propozycje modyfikacji KPO. Obejmują one działania dynamizujące rozbudowę stacji ładowania oraz punktów tankowania wodorem, instrumenty wpierające rozwój floty pojazdów zeroemisyjnych poprzez wprowadzenie systemu bonus-malus zachęcającego do rezygnacji z samochodów spalinowych na rzecz samochodów zeroemisyjnych, jak również postulaty wprowadzenia konkretnych zmian legislacyjnych, w tym przepisów podatkowych" - podsumował Mazur.

  Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) to największa w Polsce organizacja branżowa, zajmującą się kreowaniem rynku elektromobilności i paliw alternatywnych. Organizacja zrzesza ponad 120 przedsiębiorstw z całego łańcucha wartości w elektromobilności: producentów pojazdów i infrastruktury, operatorów usług ładowania, koncerny paliwowe i energetyczne, instytucje finansowe, firmy transportowe, dostawców nowoczesnych technologii oraz pozostałe podmioty i instytucje aktywne w obszarze zrównoważonego transportu. PSPA jest częścią The European Association for Electromobility (AVERE), największej organizacji zajmującej się rozwojem rynku elektromobilności w Europie.

  (ISBnews)

   

 • 09.04, 10:29Prezydent podpisał nowelę ustawy o transporcie drogowym  

  Warszawa, 09.04.2021 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o transporcie drogowym, nakładającą na Głównego Inspektora Transportu Drogowego obowiązek utworzenia systemu wymiany komunikatów RSI dotyczących kontroli pojazdów oraz uzupełnienie ewidencji naruszeń o nowe dane, które powinny zostać umieszczone w protokole kontroli drogowej pojazdu, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  Celem nowelizacji było dostosowanie polskiego prawa do przepisów rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/2205 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad dotyczących procedur zgłaszania pojazdów użytkowych wykazujących poważne lub niebezpieczne usterki stwierdzone podczas drogowej kontroli technicznej.

  Ustawa nakłada na Głównego Inspektora Transportu Drogowego obowiązek utworzenia systemu wymiany komunikatów RSI, w ramach prowadzonego punktu kontaktowego.

  "W przypadku gdy wstępna lub szczegółowa drogowa kontrola techniczna pojazdów (kategorii M2, M3, N2 i N3, przyczep kategorii O3 i O4 i ciągników kołowych kategorii T5 użytkowanych na drodze publicznej do wykonywania zarobkowego przewozu rzeczy) wykaże, że kontrolowany pojazd niezarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska, Główny Inspektor Transportu Drogowego informuje o wynikach kontroli państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w którym pojazd ten jest zarejestrowany, oraz może zwrócić się do właściwego organu tego państwa o podjęcie działań zmierzających do przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego tego pojazdu" – czytamy w komunikacie.

  Przekazywanie informacji przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego będzie następować za pomocą systemu komunikatów RSI.

  Prowadzona przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego centralna ewidencja naruszeń (CEN), zostanie powiększona o dane dotychczas niegromadzone, które powinny zostać umieszczone zarówno w protokole drogowej kontroli technicznej pojazdu, jak i bardziej szczegółowej drogowej kontroli technicznej przekazywanym w formie komunikatu RSI. Wśród gromadzonych danych znajdą się informacje obejmujące: markę, typ, numer rejestracyjny, numer VIN i kraj rejestracji pojazdu. Celem tej zmiany jest więc umożliwienie gromadzenia i przetwarzania danych w zakresie zgodnym z wymogami rozporządzenia (UE) 2017/2205.

  Nowelizacja modyfikuje również dotychczasowy sposób przekazywania przez wojewódzkich inspektorów transportu drogowego do Głównego Inspektora Transportu Drogowego informacji uzyskanych w trakcie kontroli pojazdów, tj. przy użyciu formularzy elektronicznych lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej. Informacje te będą przekazywane niezwłocznie po zakończeniu kontroli za pośrednictwem centralnej ewidencji naruszeń (CEN).

  Nowela wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem regulacji, dot. usługi systemu wymiany komunikatów RSI, który wchodzi w życie po upływie 9 miesięcy od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 09.04, 10:25Prezydent podpisał nowelę ustawy o transporcie kolejowym, wdrażającą przepisy UE 

  Warszawa, 09.04.2021 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o transporcie kolejowym, dostosowującą polskie prawo do przepisów UE związanych z interoperacyjnością systemu kolei oraz bezpieczeństwem kolejowym w Unii Europejskiej, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  Celem nowelizacji jest częściowe wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/797 z 11 maja 2016 r w sprawie interoperacyjności systemu kolei w UE oraz dyrektywy 2016/798 z 11 maja 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei, wchodzących w skład tzw. IV pakietu kolejowego.

  "Podstawowe zmiany wprowadzone w ustawie dotyczą dokumentów z zakresu bezpieczeństwa, wydawanych przewoźnikom kolejowym umożliwiających im dostęp do infrastruktury kolejowej po spełnieniu określonych warunków. W miejsce dotychczasowych certyfikatów bezpieczeństwa w dwóch częściach – A i B – wydawanych przez tzw. krajowe organy ds. bezpieczeństwa, wprowadzany jest jednolity certyfikat bezpieczeństwa wydawany przez Agencję Kolejową Unii Europejskiej lub krajowe organy ds. bezpieczeństwa" – czytamy w komunikacie.

  Wybór organu wydającego certyfikat jest zależny od obszaru prowadzenia działalności – jeżeli obejmuje on co najmniej dwa państwa członkowskie UE, wniosek składa się do Agencji, zaś w przypadku podmiotów działających w obrębie jednego kraju przewoźnik będzie miał możliwość wyboru i złożenia wniosku do Agencji lub właściwego krajowego organu ds. bezpieczeństwa.

  Nowelizacja tworzy także warunki do stosowania przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, szczegółowych procedur dotyczących wydawania jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa, o których mowa w rozporządzeniu (UE) 2018/763. Agencja Kolejowa UE dla obsługi wniosków o wydanie jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa tworzy tzw. punkt kompleksowej obsługi czyli dedykowany system informatyczny.

  Prezes UTK będzie obsługiwał punkt kompleksowej obsługi – w tym systemie będzie opiniował wnioski składane do Agencji, a także samodzielnie prowadził te sprawy, w których wnioskodawca występuje bezpośrednio do Prezesa UTK. Ponadto ustawa modyfikuje wymagania dotyczące systemów zarządzania bezpieczeństwem, tworzonych przez przewoźników kolejowych i zarządców infrastruktury. Dodatkowo ustawa rozszerza zakres certyfikacji tzw. podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów kolejowych (ECM), zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2019/779, a także modyfikuje zasady uzyskiwania autoryzacji bezpieczeństwa zarządców infrastruktury i świadectw bezpieczeństwa dla użytkowników bocznic kolejowych.

  Nowela dostosowuje katalog zadań prezesa UTK w zakresie nadzoru nad podmiotami sektora kolejowego, których działalność ma wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego i bezpieczeństwo eksploatacji kolei, do postanowień dyrektywy 2016/798.

  Nowelizacja uzupełnia przepisy w zakresie kompetencji prezesa UTK dotyczących rejestracji pojazdu kolejowego. Reguluje też kwestie współpracy w celu wypracowania przez Prezesa UTK i Agencję Kolejową UE wspólnego stanowiska w ramach postępowania prowadzonego przez Agencję w sprawie wniosku o dopuszczenie pojazdu do obrotu. Wprowadzone rozwiązanie jest zgodne z dyrektywą 2016/797 i obejmuje przypadek, gdy Agencja nie zgadza się z oceną Prezesa UTK w zakresie kompletności i spójności przesłanej dokumentacji. Do procedury tej mogą zostać włączeni również zarządca, przewoźnik kolejowy, dysponent, producent, wykonawca modernizacji albo importer.

  Nowelizacja obliguje Państwową Komisję Badania Wypadków Kolejowych do podjęcia decyzji dotyczącej rozpoczęcia postępowania w sprawie wypadków i incydentów nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia otrzymania zgłoszenia dokonanego przez zarządcę, przewoźnika lub użytkownika bocznicy kolejowej o poważnym wypadku, wypadków lub o incydencie kolejowym.

  Nowelizacja do zasady ma wejść w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. W odniesieniu jednakże do zmian dotyczących wymagań w zakresie świadectw sprawności technicznej termin wejścia w życie został określony na dzień 16 czerwca 2022 r., natomiast z dniem 16 czerwca 2021 r. wejdą w życie przepisy wprowadzające zmiany związane z zastąpieniem krajowego rejestru pojazdów kolejowych (NVR) przez europejski rejestr pojazdów kolejowych (EVR). 

  (ISBnews)

 • 30.03, 13:49Sejm za poprawkami do noweli o transporcie kolejowym, wdrażającą przepisy UE  

  Warszawa, 30.03.2021 (ISBnews) - Sejm przyjął poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym, dostosowującej polskie prawo do przepisów UE związanych z interoperacyjnością systemu kolei oraz bezpieczeństwem kolejowym w Unii Europejskiej. Poprawki miały charakter legislacyjny i doprecyzowujący.

  Celem nowelizacji jest wdrożenie dyrektywy 2016/797 z 11 maja 2016 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej oraz dyrektywy 2016/798 z 11 maja 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei, wchodzących w skład tzw. części technicznej czwartego pakietu kolejowego.

  Nowelizacja zakłada m.in. zmianę zasad homologacji pojazdów kolejowych. Zamiast dotychczasowego zezwolenia na dopuszczenia do eksploatacji pojazdu kolejowego wydawanego przez prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, zezwolenie miałaby wydawać Agencja Kolejowa Unii Europejskiej.

  Agencja Kolejowa Unii Europejskiej ma działać jako tzw. "One Stop Shop" - punkt kompleksowej obsługi, który poprzez platformę informatyczną będzie umożliwiał wnioskodawcy zdalne składanie wniosków (np. o wprowadzenie pojazdu kolejowego do obrotu, jednolity certyfikat bezpieczeństwa) i przesyłanie dokumentów.

  Znacząco zmienić się ma także rola prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, jeśli chodzi o wydawanie zezwoleń technicznych. Prezes UTK ma być odpowiedzialny za dopuszczanie do eksploatacji niektórych urządzeń stałych (infrastruktury kolejowej). Ponadto, ma też - zamiast Agencji Kolejowej Unii Europejskiej (gdy taką wolę wyrazi wnioskodawca) - wydawać zezwolenie na wprowadzenie pojazdu kolejowego do obrotu w sytuacji, gdy obszar użytkowania tego pojazdu jest ograniczony do terytorium Polski.

  W miejsce dotychczasowych certyfikatów bezpieczeństwa w dwóch częściach - A i B, wydawanych przez tzw. krajowe organy ds. bezpieczeństwa - wprowadzony zostanie jednolity certyfikat bezpieczeństwa wydawany przez Agencję Kolejową Unii Europejskiej lub prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (gdy taką wolę wyrazi wnioskodawca i tylko dla działalności w Polsce).

  Nowelizacja zmienia też wymagania dotyczące systemów zarządzania bezpieczeństwem, tworzonych przez przewoźników kolejowych i zarządców infrastruktury.

  Przewoźnicy kolejowi będą mieli obowiązek zapewnienia pomocy rodzinom ofiar śmiertelnych wypadków oraz osobom ciężko rannym i ich rodzinom. Zgodnie z nowym rozwiązaniem, przewoźnik będzie udzielał poszkodowanym informacji dotyczących procedur dochodzenia roszczeń w ramach przepisów unijnych.

  (ISBnews)

   

 • 30.03, 13:42Sejm odrzucił większość poprawek do noweli dot. hulajnóg elektrycznych i UTO 

  Warszawa, 30.03.2021 (ISBnews) - Sejm odrzucił większość poprawek Senatu do nowelizacji ustawy prawo o ruchu drogowym, regulującej status prawny hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego (UTO), w tym m.in. tę, która zakładała, że możliwe będzie poruszanie się hulajnogą po drodze, gdzie możliwa jest dopuszczalna prędkość do 50 km/h, jeżeli wzdłuż tej drogi nie ma chodnika lub drogi dla rowerów.

  Posłowie przyjęli natomiast poprawkę, zgodnie z którą zarządca drogi będzie mógł planować i wykonać oświetlenie przejść dla pieszych lub przejazdów dla rowerzystów, o ile je sfinansuje. Uznanie znalazła też zmiana, nakładająca na podmioty wprowadzające do obrotu hulajnogi elektryczne i urządzenia transportu osobistego po 1 stycznia 2022 r. obowiązek spełnienia wymagań technicznych.

  Sejm odrzucił natomiast poprawki, zakładające że hulajnogą elektryczną będzie można się poruszać po drodze, na której obowiązuje prędkość nie większa niż 50 km/h, ale tylko wtedy, gdy wzdłuż tej drogi nie ma chodnika lub drogi dla rowerów i pod warunkiem jazdy jak najbliżej krawędzi drogi. Posłowie nie zgodzili się ze zmianą, by kierujący hulajnogami elektrycznymi, innymi pojazdami i urządzeniami wspomagającymi ruch będą mogli poruszać się z prędkością dostosowaną do warunków ruchu, gdy ustawa dopuszcza ich jazdę po chodnikach i drogach dla pieszych.

  Odrzucono też poprawki, zmieniające zasady postępowania z nieprawidłowo zaparkowanymi hulajnogami elektrycznymi, które miałyby być przestawiane lub traktowane jak rzeczy znalezione.

  Nowelizacja prawa o ruchu drogowym określa zasady poruszania się hulajnogami elektrycznymi, urządzeniami transportu osobistego (elektryczne deskorolki i elektryczne urządzenia samopoziomujące) i urządzeniami wspomagającymi ruch (wrotki, rolki, deskorolki, hulajnogi). Zgodnie z przepisami przyjętymi przez Sejm, hulajnogą elektryczną będzie można się poruszać przede wszystkim po drogach dla rowerów lub ścieżkach rowerowych z prędkością nie większą niż 20 km/h. W wypadku ich braku będzie można korzystać z jezdni, na której dozwolony jest ruch z prędkością maksymalnie 30 km/h, ale prędkość jazdy na hulajnodze nie będzie mogła przekroczyć 20 km/h.

  Hulajnogą elektryczną będzie też można wyjątkowo poruszać się po chodniku lub drodze dla pieszych, gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów i pasa ruchu dla rowerów. Osoby, które nie ukończyły 18 lat, będą musiały mieć kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dzieci w wieku do 10 lat będą mogły jeździć hulajnogą elektryczną jedynie w strefie zamieszkania i pod opieką osoby dorosłej.

  Nowelizacja przewiduje kary za poruszanie się hulajnogą elektryczną, UTO lub urządzeniem wspomagającym ruch chodnikiem lub drogą dla pieszych - z prędkością większą niż prędkość zbliżona do prędkości pieszego lub za nieustępowanie pierwszeństwa pieszemu.

  Za korzystanie podczas jazdy z telefonu (wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku), będzie można dostać mandat w wysokości 200 zł. Za przewożenie innej osoby, zwierzęcia lub ładunku - 100 zł.

  Natomiast kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka - będzie zagrożone mandatem od 300 do 500 zł.

  (ISBnews)

   

 • 29.03, 16:11Horała z MI: Podróżni, przekraczający granicę Polski, z obowiązkiem kwarantanny 

  Warszawa, 29.03.2021 (ISBnews) - Podróżni, przekraczający granice Polski, będą mieli obowiązek odbycia 10-dniowej kwarantanny, chyba że wykonany w Polsce test pod kątem obecności wirusa SARS-CoV-2 da wynik negatywny. W przypadku osób przyjeżdżających ze strefy Schengen, z kwarantanny zwalnia dodatkowo negatywny wynik testu, wykonanego nie później niż 48 godzin przed wjazdem, poinformował wiceminister infrastruktury Marcin Horała.   

  Nowe zasady mają obowiązywać do jutra.

  "Dla podróżnych ze strefy Schengen kwarantanna, od której zwalnia negatywny test nie starszy niż 48 godzin, dla wszystkich podróżnych spoza strefy Schengen - kwarantanna. W obydwu przypadkach tę kwarantannę można zdjąć, jeżeli wykona się w Polsce test, który będzie miał wynik negatywny" - powiedział Horała w trakcie konferencji prasowej.

  Podkreślił, że w związku z wprowadzeniem nowych regulacji przede wszystkim osoby podróżujące samolotem będą musiały liczyć się z wydłużonym czasem obsługi na lotnisku, oczekiwanie na kontrole straży granicznej może trwać nawet do kilku godzin od wylądowania samolotu. W przypadku przekraczania granic lądowych, ruch graniczny będzie monitorowany przez patrole, sprawdzające czy spełniane są wymogi, przewidziane przepisami. 

  Jak poinformował rzecznik rządu Piotr Muller, przepisy te dotyczyć będą także osób pracujących zagranicą. Rozporządzenie, które ma się ukazać jeszcze dzisiaj, będzie miało też kilka wyjątków. Z obowiązku kwarantanny zwolnieni mają być m.in. kierowcy.

  Od 20 marca do 9 kwietnia w całym kraju zamknięte są hotele, galerie handlowe, kina, teatry, muzea, a także obiekty sportowe: m.in. baseny, korty tenisowe. Nauka dla wszystkich roczników odbywa się w trybie zdalnym. Od soboty na dwa tygodnie ograniczona została dodatkowo liczba osób placówkach handlowych i pocztowych do 1 os. na 20 m2, zamknięte zostały co do zasady żłobki i przedszkola, zakłady fryzjerskie i salony kosmetyczne, a także obiekty sportowe za wyjątkiem sportu zawodowego.

  Muller poinformował, ze w tym tygodniu zostanie przedstawiona modyfikacja Narodowego Programu Szczepień. Doprecyzował że stanie się to najprawdopodobniej jutro czyli we wtorek.

  (ISBnews)

 • 26.03, 09:26Senat za nowelizacją dotyczącą hulajnóg elektrycznych i UTO z poprawkami 

  Warszawa, 26.03.2021 (ISBnews) - Senat wprowadził poprawki do nowelizacji ustawy prawo o ruchu drogowym, regulującej status prawny hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego (UTO). Zakładają one m.in., że możliwe będzie poruszanie się hulajnogą po drodze, na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 50 km/h, jeżeli wzdłuż tej drogi nie ma chodnika lub drogi dla rowerów.

  Za nowelizacją wraz z przyjętymi poprawkami opowiedziało się 97 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt też nie wstrzymał się od głosu.

  Senatorowie zdecydowali, że hulajnogą elektryczną będzie można się poruszać po drodze, na której obowiązuje prędkość nie większa niż 50 km/h, ale tylko wtedy, gdy wzdłuż tej drogi nie ma chodnika lub drogi dla rowerów i pod warunkiem jazdy jak najbliżej krawędzi drogi.  

  Ponadto kierujący hulajnogami elektrycznymi, innymi pojazdami i urządzeniami wspomagającymi ruch będą mogli poruszać się z prędkością dostosowaną do warunków ruchu, gdy ustawa dopuszcza ich jazdę po chodnikach i drogach dla pieszych.

  Przyjęto też poprawki zmieniające zasady postępowania z nieprawidłowo zaparkowanymi hulajnogami elektrycznymi. Zgodnie z nimi, nie będzie obowiązku ich usuwania i pobierania opłat za parkowanie przez samorząd terytorialny, ale obowiązek przestawiania lub traktowania jak rzeczy znalezione.

  Zarządca drogi będzie mógł planować i wykonać oświetlenie przejść dla pieszych lub przejazdów dla rowerzystów, o ile je sfinansuje.

  Wydłużono też termin wejścia w życie ustawy z 30 do 60 dni.

  Nowelizacja prawa o ruchu drogowym określa zasady poruszania się hulajnogami elektrycznymi, urządzeniami transportu osobistego (elektryczne deskorolki i elektryczne urządzenia samopoziomujące) i urządzeniami wspomagającymi ruch (wrotki, rolki, deskorolki, hulajnogi). Zgodnie z przepisami, przyjętymi przez Sejm hulajnogą elektryczną będzie można się poruszać przede wszystkim po drogach dla rowerów lub ścieżkach rowerowych z prędkością nie większą niż 20 km/h. W wypadku ich braku będzie można korzystać z jezdni, na której dozwolony jest ruch z prędkością maksymalnie 30 km/h, ale prędkość jazdy na hulajnodze nie będzie mogła przekroczyć 20 km/h.

  Hulajnogą elektryczną będzie też można wyjątkowo poruszać się po chodniku lub drodze dla pieszych, gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów i pasa ruchu dla rowerów. Osoby, które nie ukończyły 18 lat, będą musiały mieć kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dzieci w wieku do 10 lat będą mogły jeździć hulajnogą elektryczną jedynie w strefie zamieszkania i pod opieką osoby dorosłej.

  Nowelizacja przewiduje kary za poruszanie się hulajnogą elektryczną, UTO lub urządzeniem wspomagającym ruch chodnikiem lub drogą dla pieszych - z prędkością większą niż prędkość zbliżona do prędkości pieszego lub za nieustępowanie pierwszeństwa pieszemu.

  Za korzystanie podczas jazdy z telefonu (wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku), będzie można dostać mandat w wysokości 200 zł. Za przewożenie innej osoby, zwierzęcia lub ładunku - 100 zł.

  Natomiast kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka - będzie zagrożone mandatem od 300 do 500 zł.

  (ISBnews)

 • 26.03, 08:40Senat za nowelą o transporcie kolejowym, wdrażającą przepisy UE z poprawkami 

  Warszawa, 26.03.2021 (ISBnews) - Senat przyjął nowelizację ustawy o transporcie kolejowym, dostosowującą polskie prawo do przepisów UE związanych z interoperacyjnością systemu kolei oraz bezpieczeństwem kolejowym w Unii Europejskiej. Wprowadził kilka poprawek legislacyjnych.

  Za nowelą wraz z poprawkami głosowało 94 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Celem nowelizacji jest wdrożenie dyrektywy 2016/797 z 11 maja 2016 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej oraz dyrektywy 2016/798 z 11 maja 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei, wchodzących w skład tzw. części technicznej czwartego pakietu kolejowego.

  Nowelizacja zakłada m.in. zmianę zasad homologacji pojazdów kolejowych. Zamiast dotychczasowego zezwolenia na dopuszczenia do eksploatacji pojazdu kolejowego wydawanego przez prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, zezwolenie miałaby wydawać Agencja Kolejowa Unii Europejskiej

  Agencja Kolejowa Unii Europejskiej ma działać jako tzw. "One Stop Shop" - punkt kompleksowej obsługi, który poprzez platformę informatyczną będzie umożliwiał wnioskodawcy zdalne składanie wniosków (np. o wprowadzenie pojazdu kolejowego do obrotu, jednolity certyfikat bezpieczeństwa) i przesyłanie dokumentów.

  Znacząco zmienić się ma także rola prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, jeśli chodzi o wydawanie zezwoleń technicznych. Prezes UTK ma być odpowiedzialny za dopuszczanie do eksploatacji niektórych urządzeń stałych (infrastruktury kolejowej). Ponadto, ma też - zamiast Agencji Kolejowej Unii Europejskiej (gdy taką wolę wyrazi wnioskodawca) - wydawać zezwolenie na wprowadzenie pojazdu kolejowego do obrotu w sytuacji, gdy obszar użytkowania tego pojazdu jest ograniczony do terytorium Polski.

  W miejsce dotychczasowych certyfikatów bezpieczeństwa w dwóch częściach - A i B, wydawanych przez tzw. krajowe organy ds. bezpieczeństwa - wprowadzony zostanie jednolity certyfikat bezpieczeństwa wydawany przez Agencję Kolejową Unii Europejskiej lub prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (gdy taką wolę wyrazi wnioskodawca i tylko dla działalności w Polsce).

  Nowelizacja zmienia też wymagania dotyczące systemów zarządzania bezpieczeństwem, tworzonych przez przewoźników kolejowych i zarządców infrastruktury.

  Przewoźnicy kolejowi będą mieli obowiązek zapewnienia pomocy rodzinom ofiar śmiertelnych wypadków oraz osobom ciężko rannym i ich rodzinom. Zgodnie z nowym rozwiązaniem, przewoźnik będzie udzielał poszkodowanym informacji dotyczących procedur dochodzenia roszczeń w ramach przepisów unijnych.

  (ISBnews)

 • 26.03, 08:20Senat za nowelą o transporcie drogowym, dot. uszkodzonych pojazdów bez poprawek 

  Warszawa, 26.03.2021 (ISBnews) - Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o transporcie drogowym, która dostosowuje polskie prawo do regulacji unijnych w zakresie procedur zgłaszania pojazdów użytkowych, w których wystąpiły usterki. Nowe przepisy stanowią m.in. że Centralna Ewidencja Naruszeń (CEN) zostanie powiększona o dodatkowe dane, m.in. o VIN pojazdu.

  Za nowelą opowiedziało się 93 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Nowelizacja zakłada, że prowadzona przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego tzw. Centralna Ewidencja Naruszeń (CEN) zostanie powiększona o dodatkowe dane, które dotychczas nie były gromadzone, m.in. o VIN pojazdu. Celem jest realizacja wymogów, wynikających z rozporządzenia (UE) 2017/2205. Rozporządzenie to ustanawia zasady mające zastosowanie do zgłoszeń wyników drogowej kontroli technicznej pojazdów użytkowych, poruszających się po drogach państw członkowskich Unii Europejskiej, wykazujących poważne lub niebezpieczne usterki.

  Dane te mają być przekazywane za pośrednictwem systemu wymiany komunikatów (systemu RSI) z wykorzystaniem architektury systemu europejskich rejestrów przedsiębiorców transportu drogowego (ERRU).

  Gromadzenie tych danych ma być niezbędne do wymiany komunikatów między punktami kontaktowymi krajów UE dotyczących zgłoszeń wyników drogowej kontroli technicznej pojazdów użytkowych wskazujących poważne lub niebezpieczne usterki.

  Według założeń ma to też usprawnić  współpracę Inspekcji Transportu Drogowego z organami innych państw UE. Przepisy te mają przyczynić się do zapobiegania nieuczciwej konkurencji w transporcie drogowym związanej z różnymi poziomami kontroli stosowanymi przez poszczególne państwa członkowskie.

  (ISBnews)

 • 08.03, 12:04Prezydent podpisał nowelę prawa o ruchu drogowym dot. pierwszeństwa na przejściu 

  Warszawa, 08.03.2021 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację prawa o ruchu drogowym, zakładającą pierwszeństwo pieszych przy wchodzeniu na przejście oraz zakazującą jazdy na tzw. zderzaku na autostradach i drogach ekspresowych, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "Zgodnie z nowymi regulacjami, pieszy znajdujący się już na przejściu będzie miał pierwszeństwo przed każdym pojazdem, a pieszy dopiero na nie wchodzący - pierwszeństwo przed każdym pojazdem z wyjątkiem tramwaju. Jednocześnie kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, będzie zobowiązany zachować szczególną ostrożność i zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego" - czytamy w komunikacie.

  Ponadto nowelizacja przepisów prawa o ruchu drogowym określa dopuszczalną prędkość pojazdów na obszarze zabudowanym na 50 km/h niezależnie od pory dnia. Dotychczas w porze nocnej (w godzinach 23-5) dopuszczalna prędkość na takim obszarze wynosiła 60 km/h.

  Nowelizacja wprowadza także obowiązek zachowania odpowiedniej odległości od pojazdu poprzedzającego na autostradach i drogach ekspresowych. Kierujący pojazdem podczas przejazdu autostradą i drogą ekspresową będzie obowiązany zachować minimalny odstęp między pojazdem, którym kieruje, a pojazdem jadącym przed nim na tym samym pasie ruchu. Odstęp ten wyrażony w metrach powinien pozostawać nie mniejszy niż połowa liczby określającej prędkość pojazdu, którym porusza się kierujący, wyrażonej w kilometrach na godzinę. Obowiązek zachowania minimalnego odstępu nie będzie stosowany tylko podczas manewru wyprzedzania.

  Nowela wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2021 r.

  (ISBnews)

   

 • 26.02, 08:01Sejm za nowelą ustawy o transporcie kolejowym wdrażającą przepisy UE 

  Warszawa, 26.02.2021 (ISBnews) - Sejm przyjął nowelizację ustawy o transporcie kolejowym, dostosowującą polskie prawo do przepisów UE związanych z interoperacyjnością systemu kolei oraz bezpieczeństwem kolejowym w Unii Europejskiej. Nowelizacja zakłada m.in. zmianę zasad homologacji pojazdów kolejowych.

  Za nowelą opowiedziało się 436 posłów, przeciw było 3, a 11 wstrzymało się od głosu.

  Celem nowelizacji jest wdrożenie dyrektywy 2016/797 z 11 maja 2016 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej oraz dyrektywy 2016/798 z 11 maja 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei, wchodzących w skład tzw. części technicznej czwartego pakietu kolejowego.

  Nowelizacja zakłada m.in. zmianę zasad homologacji pojazdów kolejowych. Zamiast dotychczasowego zezwolenia na dopuszczenia do eksploatacji pojazdu kolejowego wydawanego przez prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, zezwolenie będzie wydawała Agencja Kolejowa Unii Europejskiej

  Agencja Kolejowa Unii Europejskiej będzie działała jako tzw. "One Stop Shop" - punkt kompleksowej obsługi, który poprzez platformę informatyczną będzie umożliwiał wnioskodawcy zdalne składanie wniosków (np. o wprowadzenie pojazdu kolejowego do obrotu, jednolity certyfikat bezpieczeństwa) i przesyłanie dokumentów.

  Znacząco zmieni się rola prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, jeśli chodzi o wydawanie zezwoleń technicznych. Prezes UTK będzie odpowiedzialny za dopuszczanie do eksploatacji niektórych urządzeń stałych (infrastruktury kolejowej). Ponadto, będzie mógł - zamiast Agencji Kolejowej Unii Europejskiej (gdy taką wolę wyrazi wnioskodawca) - wydawać zezwolenie na wprowadzenie pojazdu kolejowego do obrotu. Będzie to jednak dotyczyć tylko sytuacji, gdy obszar użytkowania tego pojazdu jest ograniczony do terytorium Polski.

  W miejsce dotychczasowych certyfikatów bezpieczeństwa w dwóch częściach - A i B, wydawanych przez tzw. krajowe organy ds. bezpieczeństwa - wprowadzony zostanie  jednolity certyfikat bezpieczeństwa wydawany przez Agencję Kolejową Unii Europejskiej lub prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (gdy taką wolę wyrazi wnioskodawca i tylko dla działalności w Polsce).

  Nowelizacja zmienia też wymagania dotyczące systemów zarządzania bezpieczeństwem, tworzonych przez przewoźników kolejowych i zarządców infrastruktury.

  Przewoźnicy kolejowi będą mieli obowiązek zapewnienia pomocy rodzinom ofiar śmiertelnych wypadków oraz osobom ciężko rannym i ich rodzinom. Zgodnie z nowym rozwiązaniem, przewoźnik będzie udzielał poszkodowanym informacji dotyczących procedur dochodzenia roszczeń w ramach przepisów unijnych. Jednocześnie - na własny koszt - przewoźnik kolejowy będzie musiał zapewnić wsparcie psychologiczne.

   (ISBnews)

 • 26.02, 08:00Sejm przyjął nowelizację dotyczącą hulajnóg elektrycznych i UTO 

  Warszawa, 26.02.2021 (ISBnews) - Sejm poparł nowelizację ustawy prawo o ruchu drogowym, regulującą status prawny hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego (UTO - np. deskorolka elektryczna). Zakazane będzie m.in. kierowanie hulajnogą elektryczną po jezdni, na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h.

  Za nowelą opowiedziało się 414 posłów, 15 było przeciwnych, a 25 wstrzymało się od głosu.

  Wcześniej posłowie odrzucili wszystkie zgłoszone w trakcie praw poprawki.

  Nowelizacja zakłada, że kierujący tymi pojazdami będą musieli ustępować pierwszeństwa pieszym i nie utrudniać im ruchu - będzie to dotyczyć części infrastruktury przeznaczonej dla ruchu pieszych. Zakazane będzie m.in. kierowanie hulajnogą elektryczną po jezdni, na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h.

  Zgodnie z nowelizacją, zabronione będzie m.in.:

  * kierowanie hulajnogą elektryczną po jezdni, na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h;

  * kierowanie hulajnogą lub UTO przez osobę nietrzeźwą albo znajdującą się w stanie po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu;

  * przewożenie hulajnogą elektryczną i UTO innych osób, zwierząt lub przedmiotów;

  * ciągnięcie lub holowanie hulajnogą elektryczną i UTO innych pojazdów;

  * pozostawianie hulajnóg elektrycznych i UTO na chodniku w inny sposób niż równolegle do jego zewnętrznej krawędzi.

  Zgodnie z nowelizacją, kierujący hulajnogą elektryczną będzie zobowiązany do korzystania z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów i poruszania się z dopuszczalną prędkością 20 km/h. W przypadku braku drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów, będzie mógł korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h  i będzie mógł poruszać się także z prędkością dopuszczalną 20 km/h.

  W wyjątkowych przypadkach będzie mógł poruszać się chodnikiem lub drogą dla pieszych, gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów - z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachowaniem szczególnej ostrożności i ustępowaniem pierwszeństwa pieszemu oraz nieutrudnianie ruchu pieszemu.

  Do kierowania hulajnogą elektryczną przez osoby w wieku od 10 lat do 18 lat wymagane będzie posiadanie karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dla osób, które ukończyły 18 lat, dokument taki nie będzie wymagany.

  Poruszanie się hulajnogą elektryczną po drodze publicznej przez dziecko do 10 lat będzie zabronione, również pod opieką osoby dorosłej. Dzieci do 10 lat będą mogły poruszać się hulajnogą jedynie w strefie zamieszkania, pod opieką osoby dorosłej.

  Hulajnogę elektryczną będzie można pozostawić na chodniku jedynie w przeznaczonym do tego miejscu (wyznaczonym przez zarządcę drogi). W przypadku braku takiego miejsca, pozostawienie pojazdu na chodniku będzie możliwe tylko w przypadku ustawienia jej najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika, najbardziej oddalonej od jezdni, ustawienia równolegle do krawędzi chodnika, jeżeli chodnika pozostawionego dla ruchu pieszych jest nie mniejsza niż 1,5 m.

  Będzie mogła zostać usunięta z drogi na koszt właściciela, m.in. w przypadku pozostawienia jej w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu. O usunięciu pojazdu z drogi decydował będzie policjant lub strażnik gminny (miejski).

  Także w przypadku urządzeń transportu osobistego (UTO) kierujący będzie miał obowiązek korzystania z drogi dla rowerów i poruszać się prędkością dopuszczalną 20 km/h. Będzie mógł się poruszać chodnikiem na zasadach analogicznych jak w przypadku hulajnóg elektrycznych.

  Nowela reguluje też funkcjonowanie urządzeń wspomagających ruch; urządzeń lub sprzętu sportowo-rekreacyjnego przeznaczonego do poruszania się w pozycji stojącej, napędzanego siłą mięśni (np. rolki, wrotki, deskorolka).

  Takie urządzenia będą dopuszczalne na drodze dla rowerów (bez ograniczenia prędkości) lub po chodniku i drodze dla pieszych - z zachowaniem następujących zasad podobnych jak w przypadku hulajnóg elektrycznych i UTO.  Do poruszania się tymi urządzeniami nie będą potrzebne żadne uprawnienia. Nie będzie też ograniczeń wiekowych.

  Nowelizacja przewiduje kary za poruszanie się hulajnogą elektryczną, UTO lub urządzeniem wspomagającym ruch chodnikiem lub drogą dla pieszych - z prędkością większą niż prędkość zbliżona do prędkości pieszego lub za nieustępowanie pierwszeństwa pieszemu.

  Za korzystanie podczas jazdy z telefonu (wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku), będzie można dostać mandat w wysokości 200 zł. Za przewożenie innej osoby, zwierzęcia lub ładunku - 100 zł.

  Natomiast kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka - będzie zagrożone mandatem od 300 do 500 zł.

  (ISBnews)

   

 • 26.02, 07:58Sejm za poprawką ws. zakazu korzystania z telefonu na przejściu przez jezdnię 

  Warszawa, 26.02.2021 (ISBnews) - Sejm przyjął poprawkę Senatu do nowelizacji prawa o ruchu drogowym, doprecyzowującą zakaz korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego przy wchodzeniu oraz przechodzeniu przez przejście dla pieszych w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni.

  Nowela prawa o ruchu drogowym zawiera przepisy zakazujące jazdy na tzw. zderzaku na autostradach i drogach ekspresowych oraz obniżające dopuszczalną prędkość pojazdów na obszarze zabudowanym w godzinach nocnych - do 50 km/h.

  Zgodnie z nowymi przepisami, pieszy znajdujący się już na przejściu będzie miał pierwszeństwo przed każdym pojazdem, a pieszy dopiero na nie wchodzący - pierwszeństwo przed każdym pojazdem, z wyjątkiem tramwaju. Kierowca pojazdu, który zbliża się do przejścia dla pieszych będzie musiał - poza zachowaniem szczególnej ostrożności i ustąpieniem pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych - zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego.

  Kierowcy będą musieli stworzyć możliwość bezpiecznego przejścia przez jezdnię zarówno dla pieszych znajdujących się na przejściu, jak również dla tych, którzy wchodzą na przejście.

  Zgodnie z nowelizacją, w trakcie wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię albo torowisko (także w obrębie usytuowanych tam przejść) pieszych obowiązywał będzie zakaz korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych - w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu.

  Zmniejszona zostanie też dopuszczalna prędkość pojazdów na obszarze zabudowanym w godzinach nocnych. Obecnie wynosi ona 60 km/h w godzinach 23:00-5:00 oraz 50 km/h w pozostałych godzinach. Po zmianach, dopuszczalna prędkość pojazdów na obszarze zabudowanym ma wynosić 50 km/h - bez względu na porę doby.

  Zakazana będzie też jazda na tzw. zderzaku. Na autostradach i drogach ekspresowych bezpieczna odległość między pojazdami wynosić będzie połowę aktualnej prędkości. Oznacza to, że kierowca jadący 100 km/h będzie musiał poruszać się 50 m za poprzedzającym samochodem, a 120 km/h - 60 m.

  Obowiązek zachowywania bezpiecznej odległości między pojazdami na drogach ekspresowych i autostradach nie będzie dotyczył przypadków, w których kierowca wykonuje manewr wyprzedzania.

  (ISBnews)