ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 17.01, 16:06Rząd chce przyjąć w I kw. projekt ws. nabycia przez PKP PLK udziałów w Cargotor 

  Warszawa, 17.01.2022 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie projektu, który ma umożliwić stworzenie ram prawnych modernizacji infrastruktury kolejowej w rejonie przeładunkowym Małaszewicze i nabycie przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. udziałów w Cargotor sp. z o.o., wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie projektu nowelizacji ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe oraz ustawy o Funduszu Kolejowym planowane jest na I kw. br. 

  "Podstawowym celem projektowanej ustawy jest stworzenie ram prawnych, które stanowić będą podstawę dla realizacji inwestycji mającej na celu wykonanie projektu pn. modernizacja infrastruktury kolejowej w rejonie przeładunkowym Małaszewicze. Konieczność dokonania zmian w ww. ustawach wynika z faktu, że w obecnym stanie prawnym Cargotor sp. z o.o., odpowiedzialna za realizację projektu nie posiada wystarczających możliwości dysponowania środkami w wysokości pozwalającej na płynną realizację inwestycji (ok. 3,2 mld zł)" – czytamy w uzasadnieniu potrzeby regulacji.

  Nabycie przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. udziałów w spółce Cargotor sp. z o.o. w efekcie doprowadzi do stanu, w którym to narodowy zarządca infrastruktury kolejowej będzie posiadał w zakresie swojej działalności całość ogólnodostępnej infrastruktury kolejowej w obszarze kolejowego przejścia granicznego Terespol – Brześć, podano także.

  W ramach projektowanej ustawy planowane jest także umożliwienie sfinansowania nabycia od PKP S.A. przez Skarb Państwa prawa do użytkowania wieczystego gruntów niezbędnych do realizacji ww. inwestycji, co pozwoli na zapewnienie odpowiedniego poziomu trwałości tej inwestycji.

  Zdaniem autorów projektu modernizacja infrastruktury kolejowej w rejonie przeładunkowym Małaszewicze wpłynie na zwiększenie dochodów Skarbu Państwa z tytułu wwożonych przez zewnętrzną granicę UE ładunków oraz doprowadzi do zwiększenia obrotów przedsiębiorstw logistycznych ulokowanych w obszarze przyszłego Parku Logistycznego Małaszewicze.

  "W rezultacie wykonania przedmiotowej inwestycji zakłada się osiągnięcie dwukrotnego wzrostu przepustowości w porównaniu ze stanem obecnym" – czytamy dalej.

  Ponadto projekt zakłada przekazanie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. skarbowych papierów wartościowych z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego PKP PLK S.A.

  (ISBnews)

 • 17.01, 12:22PSPA apeluje do MF o zwrot kosztów ładowania służbowego EV w domu pracownika 

  Warszawa, 17.01.2022 (ISBnews) - Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) wystąpiło z petycją do ministra finansów, w celu umożliwienia zwrotu kosztów ładowania samochodu elektrycznego w domu pracownika, podała organizacja. PSPA zaproponowała jednocześnie wprowadzenie zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które umożliwiłyby zwrot miesięcznych kosztów dla pracownika na poziomie 250 zł miesięcznie, nie powodując przy tym uszczerbku dla budżetu państwa.

  Obecnie obowiązujące przepisy w tym zakresie stanowią barierę popularyzacji samochodów elektrycznych jako pojazdów służbowych, podkreśliło PSPA.

  "W myśl obowiązujących przepisów, pracodawca nie ma obecnie możliwości rozliczenia zużytej przez pracownika energii elektrycznej bezpośrednio z dostawcą prądu. Ten koszt ponosi każdorazowo zatrudniony, by następnie otrzymać od pracodawcy zwrot, który odpowiada kosztowi pracownika. Taki zapis stanowi poważną barierę rozwoju elektromobilności w Polsce, ograniczającą popyt na samochody elektryczne jako pojazdy służbowe. Potencjalni nabywcy i użytkownicy EV obawiają się sytuacji, w której wynagrodzenia netto pracowników uległyby redukcji ze względu na wybór pojazdu służbowego z napędem elektrycznym. Musimy pamiętać, że za ok. 75% rejestracji nowych samochodów odpowiadają przedsiębiorcy. Stworzenie warunków regulacyjnych, które przyczynią się do wzrostu zainteresowania pojazdami elektrycznymi w tej grupie nabywców, ma kluczowe znaczenie dla rozwoju zeroemisyjnego transportu" - powiedział dyrektor zarządzający PSPA Maciej Mazur, cytowany w komunikacie.

  W ocenie organizacji, w przypadku pojazdów elektrycznych, które nie tylko są ładowane na komercyjnych stacjach ładowania, ale również w domach użytkowników, powinien zostać wprowadzony przepis pozwalający pracodawcy zwrócić pracownikowi koszty poniesione na ładowanie EV w domu bez dodatkowego obciążenia podatkowego.

  "Obecnie nie jest to możliwe. W świetle indywidualnych interpretacji prawa podatkowego wydanych na podstawie obowiązujących przepisów podatkowych taki zwrot - jako świadczenie pieniężne - stanowi dla pracowników dodatkowy przychód, który w przeciwieństwie do kosztów ponoszonych w przypadku tankowania samochodu spalinowego na stacji benzynowej, nie może być uwzględniony w kwocie ryczałtu z tytułu użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych" - dodał doradca podatkowy, partner w zespole doradców dla branży motoryzacyjnej w KPMG Przemysław Szywacz.

  PSPA zwróciło się do ministra finansów z propozycją zmian do art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Miałyby one wprowadzić zwolnienie zryczałtowanej kwoty wydatków, która - zgodnie z analizami PSPA - odpowiadałaby kosztom ponoszonym przy przeciętnym przebiegu samochodu na poziomie 25 tys. km rocznie oraz przy założeniu pokonywania 3/4 tego dystansu przy wykorzystaniu energii elektrycznej pobranej podczas ładowania pojazdu w domu. Założenia uwzględniają ponadto średnie zużycie energii na poziomie 25 kWh na 100 km oraz koszt energii dla odbiorców prywatnych na poziomie 0,6 zł za kWh. Zgodnie z tym koszt energii elektrycznej potrzebnej do przejechania 100 km wyniósłby 15 zł.

  "Przyjmując wskazany powyżej dystans pokonywany z wykorzystaniem ładowania pojazdu w domu, roczna wartość zwrotu kosztów dla pracownika powinna wynieść co najmniej 2 812,5 zł, co daje wartość miesięczną na poziomie ok. 235 zł. W związku z powyższym proponowana kwota 250 zł pozwoli na zwrot ponoszonych przez większość pracowników kosztów związanych z ładowaniem pojazdu elektrycznego w domu, nie powodując jednocześnie istotnego uszczerbku w budżecie państwa" - podsumował Mazur.

  Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) to największa w Polsce organizacja branżowa, kreująca rynek elektromobilności oraz promująca zero- i niskoemisyjne technologie w transporcie.

  (ISBnews)

   

 • 17.01, 10:44MKiŚ: Uwagi do projektu rozporządzenia ws. odbiorców wrażliwych można składać do środy 

  Warszawa, 17.01.2022 (ISBnews) - Uwagi do projektu rozporządzenia ministra klimatu i środowiska w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez uprawnionych odbiorców paliw gazowych można przedłożyć do środy, poinformowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ). Celem projektu jest umożliwienie skorzystania z mechanizmów wsparcia określonych w ustawie o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu.

  Projekt znajduje się obecnie na etapie konsultacji publicznych.

  "W celu wzmocnienia ochrony odbiorców gazu ziemnego szczególnie narażonych na skutki wzrostu cen, w tym odbiorców gazu ziemnego w budynkach wielolokalowych oraz odbiorców realizujących zadania z zakresu użyteczności publicznej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska opracowało projekt rozporządzenia w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców paliw gazowych w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku gazu" – czytamy w komunikacie.

  Rozporządzenie służy wdrożeniu przepisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu, przyjętej w ubiegłym tygodniu przez Sejm.

  Aby móc skorzystać z tego uprawnienia, odbiorca będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia. Określenie jednolitych wzorów oświadczeń w projektowanym rozporządzeniu przyspieszy uzyskanie ochrony taryfowej przez odbiorców gazu ziemnego w budynkach wielolokalowych oraz podmiotów realizujących zadania z zakresu użyteczności publicznej, podano także.

  Ustawa stanowi reakcję na obecną sytuację na rynku gazu, zaś projektowane rozporządzenie jest niezbędne do skorzystania przez podmioty uprawnione z wprowadzanego w niej mechanizmu. Dlatego, pomimo trwających prac legislacyjnych nad ustawą wprowadzającą upoważnienie do wydania rozporządzenia (druk nr 1902), zdecydowano się przedłożyć niniejszy projekt rozporządzenia do konsultacji już na obecnym etapie, wyjaśniono.

  Celem ustawy jest objęcie gazową ochroną taryfową m.in. szpitali, szkół, żłobków, przedszkoli czy domów dziecka. Zgodnie z regulacją, instytucje te mają płacić za gaz według takich samych stawek, jak odbiorcy indywidualni. Ochrona ta ma funkcjonować do końca 2023 r.

  Jednocześnie, w 2022 r. zamrożone mają zostać ceny gazu dla klientów taryfowanych, a dla sprzedawców gazu wprowadzony zostanie mechanizm rekompensat. Łączny koszt rekompensat szacowany jest na 10 mld zł.

  Ponadto ochronę taryfową – zgodnie z regulacją – otrzymają prócz odbiorców indywidualnych także wszyscy mieszkańcy spółdzielni oraz wspólnot – także w przypadku, gdy spółdzielnia lub wspólnota dotychczas nie wystąpiła o objęcie taką ochroną.

  (ISBnews)

   

 • 13.01, 18:22Sejm znowelizował ustawę o przetwarzaniu danych, dotyczących przelotu pasażera 

  Warszawa, 13.01.2022 (ISBnews) - Sejm znowelizował ustawę o przetwarzaniu danych, dotyczących przelotu pasażera, zakładającą wprowadzenie możliwości rozłożenia w czasie nakładanych na przewoźników kar finansowych za naruszenie obowiązków w związku z przekazywaniem takich danych. Nowelę poparło 223 posłów, przeciw było 213, a 6 wstrzymało się od głosu.

  Nowelizacja wprowadza możliwość rozłożenia w czasie nakładania na przewoźników lotniczych administracyjnych kar finansowych za naruszenie obowiązków związanych z przekazywaniem danych dotyczących przelotu pasażera (PNR). Ograniczone mają zostać także istniejące w tym zakresie obowiązki administracyjne.

  Zgodnie z nowelizacją okresy przedawnienia będą ustalane w oparciu o przepisy, które będą obowiązywały w dniu przedawnienia. Rozwiązanie to ma zabezpieczyć prawidłowy tok postępowań, szczególnie w przypadku spraw skomplikowanych oraz rozłożyć w czasie obciążenia finansowe wynikające z nakładania administracyjnych kar pieniężnych na przewoźników lotniczych, którzy dopuścili się znacznej liczby naruszeń.

  Wprowadzono możliwość nakładania administracyjnych kar pieniężnych nie tylko przez Komendanta Głównego Straży Granicznej, ale także przez komendanta oddziału Straży Granicznej. Rozwiązanie to ma uelastycznić, w ramach Straży Granicznej, wykonywanie zadań w tym zakresie.

  Jednocześnie możliwe będzie objęcie jednym postępowaniem więcej niż jednego naruszenia i wydania jednej decyzji w odniesieniu do wielu naruszeń. Zmiana ta ma usprawnić prowadzenie postępowań wobec tego samego przewoźnika. Prowadzenie w takich przypadkach postępowania administracyjnego obejmującego wiele naruszeń ma ograniczyć koszty oraz przyspieszyć i uprościć postępowanie.

  Od wejścia w życie ustawy o przetwarzaniu danych, dotyczących przelotu pasażera czyli od maja 2018 r. zidentyfikowano ponad 109 tys. lotów, w przypadku których przewoźnicy nie wykonali obowiązku przekazania danych, dotyczących przelotu pasażera, do Straży Granicznej.

  Nowela ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 13.01, 10:39Małecki z MAP: Nie można objąć niższymi taryfami gazowymi firm ze względu na przepisy UE 

  Warszawa, 13.01.2022 (ISBnews) - Nie ma możliwości objęcia przedsiębiorstw specjalnymi taryfami gazowymi, gdyż byłoby to uznane za niedozwoloną pomoc publiczną, poinformował wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki. Przypomniał, że taryfami specjalnymi mają zostać objęte gospodarstwa domowe i odbiorcy wrażliwi.

  "Nie ma możliwości, ze względu na obecność Polski w Unii Europejskiej i jednolite przepisy handlowe, żeby taryfami specjalnymi, niższymi niż w innych krajach objąć przedsiębiorstwa" – powiedział Małecki, odpowiadając w Sejmie na pytania posłów.

  "Chcielibyśmy takich rozwiązań, ale to jest niedozwolone i to by było potraktowane przez Komisję Europejską jako niedozwolona pomoc publiczna" – dodał.

  W tym tygodniu rząd przyjął projekt ustawy dot. odbiorców wrażliwych paliw gazowych w celu ochrony m.in. gospodarstw domowych oraz odbiorców realizujących zadania z zakresu użyteczności publicznej przy zapewnieniu płynności dla sprzedawców gazu.

  Proponowane rozwiązania obejmują także ochroną taryfową odbiorców w budynkach wielolokalowych, którzy nie zawarli indywidualnych umów ws. zakupu gazu ziemnego. 

  (ISBnews)

   

 • 13.01, 07:14Senat za nowelizacją ustawę o transporcie drogowym dot. Pakietu Mobilności I 

  Warszawa, 13.01.2022 (ISBnews) - Senat poparł nowelizację ustawy o transporcie drogowym, wprowadzając m.in. poprawki dot. zmniejszenia wymaganej liczby miejsc parkingowych w bazie eksploatacyjnej przedsiębiorcy, zmiany zasad rozliczania pracowników objętych systemem zadaniowym oraz złagodzenia niektórych kar dla przedsiębiorców za naruszenie zasad przewozu drogowego. Nowela wdraża do polskiego prawa rozwiązania z tzw. Pakietu Mobilności I, w zakresie zasad wynagradzania kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy.

  Wprowadzone przez Senat poprawki zakładają zmianę wymaganej liczby miejsc parkingowych w bazie eksploatacyjnej z 1/2 na 1/3 liczby pojazdów zgłoszonych do organu wydającego licencję na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.  Senat doprecyzował przepisy regulujące ewidencjonowanie czasu pracy i korzystanie przez pracowników z przerw. Jednocześnie odstąpił od proponowanej w nowelizacji podwyżki kar za naruszenia zasad i warunków przewozu drogowego nakładanych na przedsiębiorców.

  Nowelizacja zakłada objęcie przepisami ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym przedsiębiorców wykonujących transport drogowy rzeczy z wykorzystaniem pojazdów silnikowych, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 2,5 t i nie przekracza 3,5 t, a na kierowców wykonujących przewozy drogowe tymi pojazdami nakłada obowiązek posiadania świadectwa kierowcy.

  Doprecyzowuje także przepisy ustawy o transporcie drogowym, dotyczące dostępu do zawodu przewoźnika drogowego. Określa też wymogi związane z posiadaniem siedziby przedsiębiorcy, w której będzie dostęp do oryginałów dokumentów dotyczących działalności, w tym m.in. umów przewozowych, dokumentów dotyczących pojazdów, umów o pracę, a także dokumentów zawierających dane na temat kabotażu i czasu prowadzenia pojazdu oraz okresów odpoczynku.

  Zgodnie z nowelą, przedsiębiorstwa transportowe będą miały obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych na terytorium Polski. Ponadto doprecyzowano przepisy dotyczące wykonywania przewozów kabotażowych w Unii Europejskiej, z uwzględnieniem zasad wykonywania i kontroli takich operacji transportowych na terytorium kraju.

  W nowelizacji znalazły się także przepisy dotyczące egzekwowania wymogów dotyczących czasu pracy i odpoczynku, o kontroli przestrzegania przepisów, o czasie pracy, określonych w dyrektywie 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 marca 2002 r. w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego.

  Jednocześnie określono zasady współpracy między organami kontrolnymi państw członkowskich, a także wykorzystania krajowych systemów oceny ryzyka.

  Zwiększeniu ma ulec zakres kompetencji Głównego Inspektora Transportu Drogowego, który - zgodnie z nowelizacją - ma podejmować skoordynowane z organami kontrolnymi innych państw działania dotyczące kontroli w przedsiębiorstwach podmiotów wykonujących przewozy drogowe, a także dokonywać wymiany informacji przynajmniej co do zasady raz na sześć miesięcy.

  W nowelizacji uszczegółowiono także obowiązki kontrolowanego przedsiębiorstwa transportowego, wskazując, że ma ono obowiązek udostępnić pojazd, obiekt, siedzibę przedsiębiorcy oraz wszystkie pomieszczenia, w których przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą bądź też przechowuje mienie przedsiębiorstwa.

  Nowela wprowadza też zmiany do załączników utd, zawierających wykaz naruszeń obowiązków lub warunków przewozu drogowego wraz z wysokością sankcji za nie. Jednym z naruszeń dodawanych do załącznika ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym jest np. naruszenie przedsiębiorcy polegające na dopuszczeniu do wykorzystywania przez kierowcę regularnego tygodniowego okresu odpoczynku (co najmniej 45 godz.) w kabinie pojazdu.

  Ponadto doprecyzowano przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców poprzez wprowadzenie zakazu odbierania przerwy przed rozpoczęciem lub zakończeniem pracy oraz określenie, że wszystkie przerwy muszą mieć wymiar przynajmniej 15 min. Nowela rozszerza także wykaz aktów prawnych, których kontrola wykonywania wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych.

  (ISBnews)

   

 • 10.01, 10:23Rząd chce przyjąć w I kw. projekt dot. odbiorców wrażliwych paliw gazowych 

  Warszawa, 10.01.2022 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie projektu ustawy dot. odbiorców wrażliwych paliw gazowych w celu ochrony m.in. gospodarstw domowych oraz odbiorców realizujących zadania z zakresu użyteczności publicznej przy  zapewnieniu płynności dla sprzedawców gazu, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Proponowane rozwiązania obejmują także ochroną taryfową odbiorców w budynkach wielolokalowych, którzy nie zawarli indywidualnych umów ws. zakupu gazu ziemnego.

  Przyjęcie przez Radę Ministrów projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu planowane jest na I kw.

  "Projekt ustawy zakłada wprowadzenie mechanizmów pozwalających na:
  - rozszerzenie katalogu podmiotów objętych ochroną taryfową do 31 grudnia 2023 […] o niektóre kategorie odbiorców będących podmiotami realizującymi zadania z zakresu użyteczności publicznej
  - wprowadzenie mechanizmu rekompensat dla sprzedawców gazu ziemnego do odbiorców taryfowych, który służyłby zrekompensowaniu skutków zamrożenia cen dla nowego katalogu odbiorców taryfowych,
  - potwierdzenie  i podkreślenie w treści przepisów prawa konieczności ochrony taryfowej odbiorców gazu ziemnego w budynkach wielolokalowych, którzy nie zawarli indywidualnych umów kompleksowych lub umów zakupu gazu ziemnego z przedsiębiorstwami energetycznymi" – czytamy w wykazie.

  Przepisy ustawy zakładają udzielenie ustawowej gwarancji na zobowiązania zaciągane przez sprzedawców z urzędu paliwa gazowego z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji, przeznaczonych na cele związane z ich podstawową działalnością (zapewnienie odpowiedniego poziomu płynności w celu terminowego regulowania zobowiązań związanych z zapewnianiem płynności na rynku giełdowym, ciągłością dostaw energii lub pozostawaniem w gotowości do świadczenia usług sprzedawcy z urzędu).

  Dodatkowym działaniem, które przewiduje ustawa, mającym na celu pozyskanie środków na zagwarantowanie ciągłości świadczenia usługi kompleksowej odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwie domowym, w szczególności na wszelkie potrzeby bilansowania, zakupu lub rozliczenia zakupionego paliwa gazowego jest umożliwienie udzielania przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych pożyczek na rzecz podmiotów określonych w ustawie - Prawo energetyczne jako sprzedawcy z urzędu paliw gazowych.

  W celu zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski, zgodnie z projektem, Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych zostanie dodana do katalogu podmiotów mogących świadczyć tzw. usługę biletową, stanowiącą alternatywną formę realizacji obowiązku utrzymywania zapasu gazu ziemnego w stosunku do zakupu usługi we własnym zakresie w ramach pojemności magazynowych oferowanych przez operatora systemu magazynowania lub utrzymywania zapasu poza granicami kraju.

  W celu realnego zwiększenia roli Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w systemie bezpieczeństwa dostaw gazu, przedmiotowy projekt stwarza podstawę do nabycia przez nią w imieniu Skarbu Państwa gazu ziemnego, na cele utrzymania zapasów obowiązkowych.

  (ISBnews)

   

 • 07.01, 09:33Zakaz lotów do 7 państw Afryki Południowej ma zostać przedłużony do 24 stycznia 

  Warszawa, 07.01.2022 (ISBnews) - Zakaz lotów do siedmiu państw Afryki Południowej, w których stwierdzono największy odsetek zakażonych nowym wariantem koronawirusa, ma zostać przedłużony do 24 stycznia 2022 r., wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Dotychczasowe rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zakazów w ruchu lotniczym traci moc obowiązującą z dniem 10 stycznia, stąd konieczność jego nowelizacji.

  "W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2, w szczególności wariantu COVID-19 Nu (B.1.1.529) z państw regionu Afryki Południowej istnieje konieczność skorzystania z prawa do wprowadzenia zakazów w ruchu lotniczym, niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej, w celu minimalizacji zagrożenia dla zdrowia publicznego" – czytamy w wykazie.

  Rozporządzenie zakazuje wykonywania, na lotniskach wpisanych do rejestru lotnisk cywilnych i lądowiskach wpisanych do ewidencji lądowisk, lądowania przewożących pasażerów cywilnych statków powietrznych wykonujących loty międzynarodowe z lotnisk położonych na terytorium Botswany, Eswatini, Lesotho, Mozambiku, Namibii, Republiki Południowej Afryki, Zimbabwe.

  Zakaz nie będzie stosowany do statków powietrznych wykonujących loty międzynarodowe:

  1) na zlecenie prezesa Rady Ministrów;

  2) za zgodą prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego;

  3) o których mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze;

  4) realizowane na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz wojsk obcych w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium (Dz. U. z 2018 r. poz. 2110) realizujących zadania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

  5) wyczarterowane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia na zlecenie organizatora turystyki lub podmiotu działającego na jego zlecenie;

  6)  z lotnisk położonych na terytorium państw, które notyfikowały Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzenie rozwiązań gwarantujących, że na pokład statku powietrznego będą przyjmowani wyłącznie pasażerowie, wobec których wykonano z wynikiem negatywnym test diagnostyczny w kierunku SARS-CoV-2.

  (ISBnews)

 • 05.01, 12:35Sasin: Sejm zajmie się wkrótce objęciem wspólnot i spółdzielni taryfami gazowymi 

  Warszawa, 05.01.2022 (ISBnews) - Sejm zajmie się w przyszłym tygodniu rządowym projektem ustawy, który przewiduje objęcie wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni taryfami gazowymi, zapowiedział wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

  "Są gotowe rozwiązania, które będą dotyczyły również spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot oraz instytucji publicznych - szpitali, szkół, domów pomocy, przedszkoli - tam, gdzie te rynkowe podwyżki cen gazu byłyby najbardziej dotkliwe" - powiedział Sasin w rozmowie z TVP Info we wtorek wieczorem.

  Wyjaśnił, że na podstawie obecnych regulacji wystarczy zgłosić, jaka część lokali to lokale mieszkalne i one zostaną objęte taryfami, "tak jak pozostałe 95% gospodarstw domowych, które z automatu niejako są objęte taryfą, czyli regulowaną ceną gazu".

  "Przygotowaliśmy rozwiązanie ustawowe, które myślę, że zostanie na najbliższym posiedzeniu Sejmu już w przyszłym tygodniu przyjęte. Polega ono na tym, że z zasady uznajemy, że spółdzielnie czy wspólnoty mieszkaniowe to są zbiorowiska lokali mieszkalnych i będą objęte z zasady taryfowaniem, a obowiązek zgłoszenia będzie dotyczył lokali użytkowych - sklepów i innych. To spowoduje, że ten problem zniknie. Czyli od 1 stycznia - niejako wstecznie - będą obowiązywały te przepisy, które spowodują, że […] ta skala podwyżek cen będzie daleka od rynkowej, to nie będzie kilkaset procent, tak jak to dziś wygląda, tylko ta skala będzie na poziomie 50%, tak jak dotyczy to wszystkich gospodarstw domowych" - podsumował wicepremier.

  W połowie grudnia ub.r. prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził nowe taryfy na sprzedaż gazu dla PGNiG Obrót Detaliczny (PGNiG OD) oraz na dystrybucję tego paliwa dla Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG). Dla gospodarstw domowych zużywających gaz do przygotowania posiłków, płatność będzie wyższa o 41%, co oznacza kwotowy wzrost rachunku o ok. 9 zł miesięcznie netto.

  (ISBnews)

 • 27.12, 15:32Zakaz lotów do państw Afryki Południowej, m.in. RPA ma zostać przedłużony do 10 I 

  Warszawa, 27.12.2021 (ISBnews) - Zakaz lotów do siedmiu państw Afryki Południowej, w których stwierdzono największy odsetek zakażonych nowym wariantem koronawirusa ma zostać przedłużony do 10 stycznia 2022 r., wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Dotychczasowe rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zakazów w ruchu lotniczym traci moc obowiązującą z dniem dzisiejszym, stąd konieczność jego nowelizacji.

  Zgodnie z zaleceniem Rady 2020/912, w trybie pilnym nałożono tymczasowe ograniczenia na wszystkie podróże do Unii Europejskiej z regionu Afryki Południowej (Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambik, Namibia, Republika Południowej Afryki, Zimbabwe) ze względu na wzrost zachorowalności w państwach z regionu Afryki Południowej na COVID-19 na wariant Nu (B.1.1.529).

  Rozporządzenie zakazuje wykonywania, na lotniskach wpisanych do rejestru lotnisk cywilnych i lądowiskach wpisanych do ewidencji lądowisk, lądowania przewożących pasażerów cywilnych statków powietrznych wykonujących loty międzynarodowe z lotnisk położonych na terytorium Botswany, Eswatini, Lesotho, Mozambiku, Namibii, Republiki Południowej Afryki, Zimbabwe.

  Zakaz nie będzie stosowany do statków powietrznych wykonujących loty międzynarodowe:

  1) na zlecenie prezesa Rady Ministrów;

  2) za zgodą prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego;

  3) o których mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze;

  4) realizowane na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz wojsk obcych w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium (Dz. U. z 2018 r. poz. 2110) realizujących zadania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

  5)  wyczarterowane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia na zlecenie organizatora turystyki lub podmiotu działającego na jego zlecenie;

  6)  z lotnisk położonych na terytorium państw, które notyfikowały Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzenie rozwiązań gwarantujących, że na pokład statku powietrznego będą przyjmowani wyłącznie pasażerowie, wobec których wykonano z wynikiem negatywnym test diagnostyczny w kierunku SARS-CoV-2.

  (ISBnews)

   

 • 21.12, 12:48Rząd przyjął projekt noweli o realizacji inwestycji w sektorze naftowym 

  Warszawa, 21.12.2021 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym, którego celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez usprawnienie procesów  inwestycyjnych zwiększających dostępność pojemności magazynowej na ropę naftową i produkty naftowe, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Dzięki nowym rozwiązaniom, ułatwiona i przyspieszona zostanie rozbudowa oraz modernizacja pojemności magazynowych w Podziemnym Magazynie Ropy i Paliw 'Góra', które wraz z inwestycjami w rurociągi przesyłowe ropy naftowej i produktów naftowych zwiększą zdolność magazynu kawernowego (podziemnego) do przechowywania oraz podaży na rynek tych surowców i produktów" – czytamy w komunikacie.

  Inwestycja jest konieczna m.in. ze względu na zagrożenia dotyczące dostępności pojemności magazynowych dla sektora naftowego, a także potrzebę zapewnienia ciągłości zaopatrzenia rynku krajowego w ropę naftową i paliwa w sytuacjach kryzysowych, podano także.

  Podziemny Magazyn Ropy i Paliw "Góra" jest obecnie jedynym magazynem kawernowym w Polsce, który jest niedostosowany w pełnym zakresie do wymagań ustawowych określających dostępność zgromadzonych w magazynie zapasów.

  Najistotniejsze rozwiązania, zawarte w projekcie:

  Podziemny Magazyn Ropy i Paliw "Góra" ma zostać zmodernizowany tak, aby zwiększyć jego możliwości operacyjne do ok. 6 mln m3 (łącznie dla ropy i paliw). 

  - Inwestycja polega na budowie, rozbudowie lub przebudowie (wraz z infrastrukturą towarzyszącą) m.in.:

  • części magazynowej w PMRiP 'Góra',
  • części wydobywczej Kopalni Soli w Górze oraz Kopalni Soli w Mogilnie,
  • nowej kopalni otworowej soli kamiennej w Lubieniu Kujawskim,
  • istniejących rurociągów ropy naftowej lub produktów naftowych łączących magazyn kawernowy w Górze z systemem rurociągowym PERN S.A,
  • otworowej kopalni soli kamiennej na obszarze złoża soli kamiennej Damasławek.

  Rozbudowa i modernizacja infrastruktury magazynowej i przesyłowej ma przełożyć się na sprawność zaopatrzenia rynku w ropę naftową i paliwa w sytuacjach kryzysowych. Chodzi także o zwiększenie skali świadczenia usługi magazynowej dla podmiotów prowadzących działalność na rynku paliwowym, podano.

  Strategiczne inwestycje w sektorze naftowym zostaną sfinansowane ze środków inwestora – spółki PKN Orlen lub innej spółki z grupy kapitałowej Orlen.

  Większość inwestycji ma zostać zrealizowanych do 2029 r.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

   

 • 21.12, 12:41Prezydent podpisał nowelę COVID-ową ws. bonu turyst. i dokumentów marynarskich 

  Warszawa, 21.12.2021 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy COVID-owej, zakładającą przedłużenie ważności bonu turystycznego do 30 września 2022 r. oraz ważności dokumentów marynarskich, poinformowała Kancelaria Prezydenta.  

  "Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, ma w założeniu jej wnioskodawców stanowić jeden z elementów tzw. 'tarczy antykryzysowej' wprowadzającej szereg rozwiązań regulacyjnych minimalizujących negatywne skutki dla gospodarki i społeczeństwa w wyniku stanu epidemicznego powstałego na skutek COVID-19" – czytamy w komunikacie.

  W nowelizacji zaproponowano zmiany, polegające m. in. na:

  - umożliwieniu zachowania ważności dokumentów marynarskich (dyplom, świadectwo przeszkolenia, świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie morskiej) do dnia upływu 90 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który z nich zostanie odwołany później.

  - wprowadzeniu przepisu zgodnie z którym w okresie obowiązywania ustawy operacje z użyciem systemów bezzałogowych statków powietrznych mają być realizowane po poinformowaniu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej o zamiarze wykonania lotu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, określonego przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej.

  - wskazaniu, że środki finansowe na dofinansowanie rekompensat za świadczenie, zleconych przez organizatorów, usług  transportu zbiorowego mogą być przekazywane za okres nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2021 r. (obecnie: do 30 września 2021 r.).

  Nowela zakłada także, że wsparcie uzyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przez jednostki samorządu terytorialnego będące organami prowadzącymi jednostki systemu oświaty, będzie wydatkowane również na rozwijanie infrastruktury jednostek systemu oświaty, wyposażenie w pomoce dydaktyczne lub na kształtowanie i rozwijanie umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży, w tym poprzez rozwijanie kompetencji kadry uczącej.

  W celu przeciwdziałania skutkom społeczno-gospodarczym COVID-19 Rada Ministrów będzie mogła przyjąć, w drodze uchwały, rządowy program polegający na udzieleniu organom prowadzącym jednostki systemu oświaty lub szkołom funkcjonującym za granicą prowadzącym nauczanie w języku polskim wsparcia ze środków Funduszu na rozwijanie infrastruktury tych jednostek lub szkół, wyposażenie w pomoce dydaktyczne lub na kształtowanie i rozwijanie umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży, w tym przez rozwijanie kompetencji kadry uczącej.

  Nowela wprowadza także zmiany w ustawie o Polskim Bonie Turystycznym. Mają one na celu przesunięcie terminu do dokonywania płatności za pomocą bonu turystycznego. Wydłużenie z dnia 31 marca 2022 r. na dzień 30 września 2022 r. terminu na dokonywanie płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne za pomocą Polskiego Bonu Turystycznego powinno stworzyć uprawnionym warunki do jego pełnego wykorzystania.

  Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów szczegółowych, które wchodzą w życie w innych terminach.

  (ISBnews)

 • 17.12, 15:03Sejm za wydłużeniem ważności dokumentów i rekompensat dla transportu 

  Warszawa, 17.12.2021 (ISBnews) - Sejm przyjął przepisy zakładające wydłużenie terminu ważności dokumentów marynarskich ze względu na pandemię, wydłużenie terminu rekompensat za świadczenie usług transportu publicznego, a także dofinansowanie portu Szczecin-Świnoujście kwotą 360 mln zł. Odrzucił poprawkę Senatu do nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

  Poprawka miała charakter doprecyzowujący.

  Nowelizacja zakłada, że w roku 2022 minister właściwy do spraw budżetu, na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, przekaże spółce Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście papiery skarbowe o wartości 360 mln zł z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego tej spółki. Jednocześnie łączna wartość nominalna skarbowych papierów wartościowych nie może przekroczyć równowartości 150 mln euro (wcześniej porty otrzymały 328 mln zł).

  Nowelizacja wprowadza szereg rozwiązań, związanych z pandemią koronawirusa. Zakłada przedłużenie ważności dokumentów marynarskich do 90 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Zgodnie z międzynarodową konwencją o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, muszą one być odnawiane w okresach 5-letnich przez ukończenie przeszkolenia uaktualniającego lub zdanie egzaminu. Obecnie ważność tych dokumentów będzie przedłużana automatycznie po pandemii.

  Nowela przedłuża do 31 grudnia 2021 r. dofinansowanie rekompensat za świadczenie, zleconych przez organizatorów, usług publicznego transportu zbiorowego w pasażerskich przewozach kolejowych. Z uwagi na skutki pandemii COVID-19 związane z ograniczeniami w przewozie towarów i pasażerów statkami na rzekach, planowane jest zwolnienie przewoźników z opłat za korzystanie z publicznych rzek i śluz. Dodatkowo z opłat tych zwolnieni będą  także turyści pływający statkami. Zwolnienie będzie dotyczyć sezonu żeglugowego od 1 marca do 31 grudnia 2022 r.

  Nowela wprowadza także przedłużenie o rok okresu obowiązywania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy i planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy.

  (ISBnews)

   

 • 15.12, 12:53Sejm znowelizował ustawę o transporcie drogowym dot. Pakietu Mobilności I 

  Warszawa, 15.12.2021 (ISBnews) - Sejm znowelizował ustawę o transporcie drogowym, ustawę o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw, której celem jest  wdrożenie do polskiego prawa rozwiązań z tzw. Pakietu Mobilności I, dotyczących m.in. zasad wynagradzania kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy. Nowelę poparło 402 posłów, 12 było przeciwnych, a 29 wstrzymało się od głosu.

  Wcześniej posłowie odrzucili wniosek o odrzucenie ustawy w całości, a także zgłoszone do noweli poprawki.

  Nowelizacja zakłada objęcie przepisami ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym przedsiębiorców wykonujących transport drogowy rzeczy z wykorzystaniem pojazdów silnikowych, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 2,5 t i nie przekracza 3,5 t, a na kierowców wykonujących przewozy drogowe tymi pojazdami nakłada obowiązek posiadania świadectwa kierowcy.

  Doprecyzowuje także przepisy ustawy o transporcie drogowym, dotyczące dostępu do zawodu przewoźnika drogowego. Określa też wymogi, związane z posiadaniem siedziby przedsiębiorcy, w której będzie dostęp do oryginałów dokumentów dotyczących działalności, w tym m.in. umów przewozowych, dokumentów dotyczących pojazdów, umów o pracę, a także dokumentów zawierających dane na temat kabotażu i czasu prowadzenia pojazdu oraz okresów odpoczynku.

  Zgodnie z nowelą, przedsiębiorstwa transportowe będą miały obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych na terytorium Polski. Ponadto doprecyzowano przepisy dotyczące wykonywania przewozów kabotażowych w Unii Europejskiej, z uwzględnieniem zasad wykonywania i kontroli takich operacji transportowych na terytorium kraju.

  W nowelizacji znalazły się także przepisy, dotyczące egzekwowania wymogów dotyczących czasu pracy i odpoczynku, o kontroli przestrzegania przepisów, o czasie pracy, określonych w dyrektywie 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 marca 2002 r. w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego.

  Jednocześnie określono zasady współpracy między organami kontrolnymi państw członkowskich, a także  wykorzystania krajowych systemów oceny ryzyka.

  Zwiększeniu ma ulec zakres kompetencji Głównego Inspektora Transportu Drogowego , który - zgodnie z nowelizacją - ma podejmować skoordynowane z organami kontrolnymi innych państw działania dotyczące kontroli w przedsiębiorstwach podmiotów wykonujących przewozy drogowe, a także dokonywać wymiany informacji przynajmniej co do zasady raz na sześć miesięcy.

  W nowelizacji uszczegółowiono także obowiązki kontrolowanego przedsiębiorstwa transportowego wskazując, że ma ono obowiązek udostępnić pojazd, obiekt, siedzibę przedsiębiorcy oraz wszystkie pomieszczenia, w których przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą bądź też przechowuje mienie przedsiębiorstwa.

  Nowela wprowadza też zmiany do załączników utd, zawierających wykaz naruszeń obowiązków lub warunków przewozu drogowego wraz z wysokością sankcji za nie. Jednym z naruszeń dodawanych do załącznika ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym jest np. naruszenie przedsiębiorcy polegające na dopuszczeniu do wykorzystywania przez kierowcę regularnego tygodniowego okresu odpoczynku (co najmniej 45 godz.) w kabinie pojazdu.

  Ponadto doprecyzowano przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców poprzez wprowadzenie zakazu odbierania przerwy przed rozpoczęciem lub zakończeniem pracy oraz określenie, że wszystkie przerwy muszą mieć wymiar przynajmniej 15 min. Nowela rozszerza także wykaz aktów prawnych, których kontrola wykonywania wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych.

  (ISBnews)

 • 13.12, 10:48Wprowadzenie Pakietu Mobilności da 5,3 mld zł w 2022 i 74,8 mld zł przez 10 lat 

  Warszawa, 13.12.2021 (ISBnews) - Wprowadzenie regulacji wdrażających tzw. Pakiet Mobilności przełoży się na wpływ do sektora finansów publicznych w wysokości 5 307,5 mln zł w roku przyszłym i 74 771,7 mln zł w ciągu dziesięciu lat, wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu nowelizacji ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw.

  Projekt został przyjęty przez rząd i znajduje się obecnie na etapie prac sejmowych.

  "Zmiana modelu wynagradzania kierowców, z modelu podróży służbowej na rozliczenie na zasadach ogólnych […], spowoduje wzrost rocznych składek odprowadzanych przez pracownika (kierowcę) do ZUS i NFZ oraz wzrost zaliczek na PIT" – czytamy w uzasadnieniu.

  Wprowadzenie nowych regulacji będzie oznaczało wzrost wpływów do budżetu państwa o 659,5 mln zł w roku przyszłym i 8 145,1 mln zł w ciągu dziesięciu lat. Wpływy jednostek samorządu terytorialnego (JST) wzrosną o 586,5 mln w roku przyszłym i 8 411,7 mln zł przez dziesięć lat.

  Wpływy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) z tytułu ubezpieczeń emerytalno-rentowych wzrosną odpowiednio o 2 195,1 mln zł w 2022r i o 31 463,1 mln zł do 2031 roku. Natomiast z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych o 1 433, 9 mln zł w roku przyszłym i o 20 552,9 mln zł w ciągu dziesięciu lat.

  W OSR podano kilka wariantów, dotyczących wzrostu rocznych kosztów zatrudnienia. Nowela ma wejść w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia. Przyjęto założenie, że w roku wejścia ustawy w życie nowe zasady dotyczące wynagrodzenia kierowców będą obowiązywały od kwietnia 2022 r.

  Szacunkowa liczba kierowców realizujących międzynarodowe przewozy drogowe dla polskich przedsiębiorców transportowych wynosi ok. 390 tys. 

  (ISBnews)

   

 • 10.12, 12:11Projekt uchwały ws. planu realizacji zadań wz. z budową CPK trafił do uzgodnień 

  Warszawa, 10.12.2021 (ISBnews) - Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie planu zamierzeń oraz zatwierdzonych do realizacji działań w związku z budową Centralnego  Portu Komunikacyjnego w perspektywie do 2030 r. trafił do uzgodnień, wynika z informacji na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL).  Mają one potrwać do 17 grudnia br.

  "Plan zamierzeń państwa oraz zatwierdzonych do realizacji przedsięwzięć w związku z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego – w perspektywie obejmującej Strategię Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 stanowi potwierdzenie przez Radę Ministrów listy inwestycji transportowych, wynikających ze Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku oraz związanych z CPK, które mają zostać zrealizowane celem osiągnięcia spójnego efektu w skali całej sieci transportowej kraju" - czytamy w uzasadnieniu.

  Jego celem jest także usprawnienie koordynacji prac wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za wdrożenie Inwestycji i transportowych Inwestycji Towarzyszących oraz zapewnienie komplementarności pod kątem parametrów i terminów realizacji. Dokonano w nim zestawienia planowanych inwestycji należących do ww. kategorii na poziomie krajowym, obejmującym całą sieć transportową, niezależnie od Inwestora oraz zakładanego źródła finansowania (środki krajowe, dofinansowanie Unii Europejskiej, itp.), podano także.

  Dokument ten ma przyczynić się do zachowania spójności planowania inwestycji w ramach opracowywanych na perspektywę 2021-2027 programów wieloletnich, co umożliwi osiąganie zakładanych efektów na połączeniach transportowych, w skład których wejdą projekty różnych podmiotów. Zaznaczono, że możliwe będzie także wykorzystanie Planu CPK jako elementu struktury dokumentów wskazujących na spełnienie przez Polskę wypełnienia tzw. warunków podstawowych w zakresie transportu, przewidywanych w związku z ubieganiem się o środki UE – względem inwestycji związanych z CPK.

  W Planie CPK przedstawione zostały zasady doboru projektów oraz mapy, pokazujące wyniki modelowania multimodalnej sieci transportowej, uwzględniającej przedmiotowe inwestycje. Planowane inwestycje przedstawiono w kontekście korytarzy sieci bazowej TENT: wskazano, które odcinki znajdują się w tych korytarzach oraz opisano powiązania pozostałych inwestycji z siecią TEN-T.

  Przedsięwzięcia, których koordynację usprawni uchwała, dzięki generowaniu nowych miejsc pracy przyczynią się do rozwoju tego rynku. Szacowany w ramach analizy wpływu inwestycji na gospodarkę wzrost zatrudnienia tylko w 2026 r. wyniesie ok. 95,2 tys. nowych miejsc pracy. Ponadto uzyskana w efekcie zakończenia inwestycji zwiększona dostępność transportowa przyczyni się do zapewnienia wysokiego poziomu mobilności na rynku pracy, czytamy także.

  (ISBnews)

   

 • 07.12, 13:21Rząd przyjął projekt zmian dot. przekazywania danych o przelocie pasażera 

  Warszawa, 07.12.2021 (ISBnews) -  Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o przetwarzaniu danych, dotyczących przelotu pasażera, zakładający wprowadzenie możliwości rozłożenia w czasie nakładanych na przewoźników kar finansowych za naruszenie obowiązków w zw. z przekazywaniem takich danych, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Zaproponowane rozwiązania mają wzmocnić branżę lotniczą, która znajduje się w trudnej sytuacji finansowej w związku z pandemią COVID-19 i przyjętą z tego tytułu na całym świecie polityką obostrzeń" – czytamy w komunikacie.

  Projekt wprowadza możliwość rozłożenia w czasie nakładania na przewoźników lotniczych administracyjnych kar finansowych za naruszenie obowiązków związanych z przekazywaniem danych dotyczących przelotu pasażera (PNR). Ograniczone mają zostać także istniejące w tym zakresie obowiązki administracyjne, podano także.

  Główne rozwiązania, zaproponowane w projekcie:

  - Określono, że okresy przedawnienia będą ustalane w oparciu o przepisy, które będą obowiązywały w dniu przedawnienia naruszenia. Rozwiązanie to ma zabezpieczyć prawidłowy tok postępowań, szczególnie w przypadku spraw skomplikowanych oraz rozłożyć w czasie obciążenia finansowe wynikające z nakładania administracyjnych kar pieniężnych na przewoźników lotniczych, którzy dopuścili się znacznej liczby naruszeń.

  - Wprowadzono możliwość nakładania administracyjnych kar pieniężnych nie tylko przez Komendanta Głównego Straży Granicznej, ale także przez komendanta oddziału Straży Granicznej. Rozwiązanie to ma uelastycznić, w ramach Straży Granicznej, wykonywanie zadań w tym zakresie. Wprowadzenie tej możliwości będzie szczególnie istotne w przypadku wystąpienia w krótkim czasie znacznej liczby naruszeń.

  - Wprowadzono rozwiązanie, które umożliwi objęcie jednym postępowaniem więcej niż jednego naruszenia i wydania jednej decyzji w odniesieniu do wielu naruszeń. Zmiana ta ma usprawnić prowadzenie postępowań wobec tego samego przewoźnika. Prowadzenie w takich przypadkach postępowania administracyjnego obejmującego wiele naruszeń ma ograniczyć koszty oraz przyspieszyć i uprościć postępowanie.

  (ISBnews)

 • 07.12, 13:06Rząd przyjął projekt zmian czasu pracy kierowców w transporcie międzynarodowym 

  Warszawa, 07.12.2021 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw, która ma dostosować polskie prawo do przepisów tworzących tzw. Pakiet Mobilności I, dotyczących m.in. zasad wynagradzania kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR)

  "Projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów UE tworzących tzw. Pakiet Mobilności I, dotyczących m.in. zasad wynagradzania kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy na zasadach obowiązujących na terenie państwa przyjmującego, uznając ich jako pracowników delegowanych" – czytamy w komunikacie.  

  Wprowadzone zostaną także zmiany mające na celu zwiększenie skuteczności nadzoru nad rynkiem usług przewozowych w Polsce, eliminację nieuczciwej konkurencji między przewoźnikami i lepszą ochronę rynku wewnętrznego, podano także.,

  Główne rozwiązania, zaproponowane w projekcie:

  - Od 20 maja 2022 r. przepisy Pakietu Mobilności nakładają na przedsiębiorców wykonujących transport drogowy rzeczy z wykorzystaniem pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 2,5 t i nie jest większa niż 3,5 t, obowiązki dotyczące dostępu do zawodu przewoźnika drogowego w transporcie międzynarodowym rzeczy. Wykonywanie tego rodzaju przewozów będzie wymagało posiadania przez przewoźnika zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej. 

  - Doprecyzowano przepisy dotyczące dostępu do zawodu przewoźnika drogowego. Dotyczy to m.in. wymagań związanych z posiadaniem siedziby przedsiębiorcy, w której będzie dostęp do oryginałów dokumentów związanych z główną działalnością transportową prowadzoną przez przedsiębiorcę. Wprowadzony zostanie także obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych na terytorium Polski.

  - Rozszerzono katalog naruszeń przepisów prawa, które wykluczają spełnienie wymagań dobrej reputacji przez przedsiębiorcę i zarządzającego transportem.

  - Doprecyzowano przepisy dotyczące wykonywania przewozów kabotażowych w Unii Europejskiej, z uwzględnieniem zasad wykonywania i kontroli takich operacji transportowych  w Polsce.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie po upływie miesiąca od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

  (ISBnews)

 • 03.12, 11:46Prezydent podpisał nowelę dot. limitu dla zwolnienia paliwa rolniczego z akcyzy 

  Warszawa, 03.12.2021 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, której celem jest podwyższenie limitu zużywanego oleju napędowego, od którego będzie przysługiwał zwrot akcyzy do 110 litrów na 1 ha upraw rolnych oraz do 40 litrów na jedną dużą jednostkę przeliczeniową bydła, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "Celem nowelizacji jest zwiększenie kwoty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, poprzez podwyższenie limitu zużywanego oleju napędowego stanowiącego podstawę wyliczenia maksymalnej kwoty tego zwrotu. Ustawa wprowadza zmiany w ustawie z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej" - czytamy w komunikacie.

  Zgodnie z tą ustawą, w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej kwotę zwrotu podatku akcyzowego rolnikom ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT, i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku, w ramach określonego w ustawie rocznego limitu.

  Limit ten ustala się jako sumę:

  • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz
  • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

  Po wejściu w życie nowelizacji limit zwrotu ustalany będzie według współczynników 110 – w odniesieniu do powierzchni użytków rolnych w posiadaniu producenta rolnego oraz 40 – w odniesieniu do bydła w posiadaniu producenta, podano także.  

  Nowela zakłada wydłużenie terminu wypłaty zwrotu podatku akcyzowego w przypadku zmiany, uchylenia albo stwierdzenia nieważności decyzji o przyznaniu zwrotu podatku.

  Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

  (ISBnews)

   

 • 02.12, 17:00Sejm przyjął część poprawek Senatu do noweli o elektromobilności 

  Warszawa, 02.12.2021 (ISBnews) - Sejm przyjął część poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, precyzującej m.in. zasady tworzenia stref czystego transportu. Przyjęte poprawki miały głównie charakter redakcyjny, doprecyzowujący, a uch celem jest zapewnienie spójności przepisów.

  Posłowie odrzucili kilka poprawek merytorycznych, w tym tę umożliwiającą radzie gminy ustanowienie dodatkowych - innych niż w ustawie - zakazów wyłączenia od zakazu wjazdu do tej strefy w oparciu o klasę emisji pojazdów Euro oraz rodzaj stosowanego paliwa. Odrzucili też m.in. zmianę wydłużającą termin spełnienia przez samorządy wymogów dotyczących udziału pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem we flocie pojazdów samochodowych. 

  Ustawa o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw wprowadza do polskiego prawa dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady, m.in. w sprawie: promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego, wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i charakterystyki energetycznej budynków i efektywności energetycznej.

  Precyzuje zasady tworzenia stref czystego transportu. Przewiduje, że można je będzie ustanawiać we wszystkich gminach, niezależnie od liczby mieszkańców. Z zakazu wjazdu do takich stref zostaną zwolnione m.in. specjalistyczne pojazdy Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, służące ochronie ludności, bezpieczeństwu pożarowemu i utrzymaniu porządku publicznego. Nowelizacja przewiduje też, iż mając prawo jazdy kat. B, będzie można prowadzić elektryczne auta dostawcze o masie do 4,25 t, a nie - jak dotąd - 3,5 t. Dopuszczalną masę zwiększono o wagę baterii.

  Nowelizacja reguluje także procedury instalacji punktów poboru energii w budynkach wielorodzinnych, co ma ułatwić montaż punktów ładowania samochodów elektrycznych na wniosek mieszkańców danego budynku. Określa sytuacje, w których może zostać wydana decyzja odmowna w sprawie instalacji prywatnego punktu poboru energii przez mieszkańca i przyłączenia go do sieci w nieruchomości. W wypadku budynków o statusie zabytków niezbędna będzie zgoda właściwego konserwatora zabytków.

  Nowela zakłada też możliwość wsparcia finansowego przedsiębiorców, którzy nie kupują pojazdów, ale korzystają z leasingu. Wprowadza także niezbędne modyfikacje, pojęcia i rozwiązania dotyczące planowanego powstania infrastruktury tankowania wodoru, który ma być w niedalekiej przyszłości stosowany w różnych segmentach gospodarki.

  (ISBnews)