ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 20.09, 15:09PKN Orlen: O kształcie miksu transportowego powinni decydować konsumenci 

  Katowice, 20.09.2021 (ISBnews) - To konsumenci, a nie urzędnicy, powinni decydować o ostatecznym kształcie rynku transportowego w zakresie rodzaju zasilania pojazdów, ocenił główny ekonomista PKN Orlen Adam Czyżewski.

  "Kiedy widzę deklaracje producentów samochodów, że zaprzestaną produkcji pojazdów z silnikami spalinowymi, to zapala mi się czerwona lampka, bo do dzisiaj największe efekty w zakresie ograniczenia emisji w transporcie mamy z prac nad poprawą efektywności właśnie silników spalinowych" - powiedział Czyżewski w trakcie panelu poświęconemu Europejskiemu Zielonemu Ładowi podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EKG) w Katowicach.

  "Jeżeli chcemy nadal rozwijać ekologiczne biopaliwa, a chcemy, co zakłada zresztą także unijny pakiet 'Fit for 55', a jednocześnie nie będzie już silników spalinowych, to trochę nie widać w tym spójności. Bardziej optowałbym za tym, żeby na poziomie regulacji ustalać cele do osiągnięcia, ale nie decydować za konsumentów, jaką drogą te cele osiągnąć" - dodał Czyżewski.

  W jego ocenie, dzisiaj nie sposób jeszcze powiedzieć, jaki będzie docelowy miks w transporcie, jaką część stanowić będą biopaliwa, jaką elektryczność, a jaką wodór.

  Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 86,2 mld zł w 2020 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

  (ISBnews)

   

 • 18.09, 11:41Sejm za umożliwieniem szkoleń dla kierowców w formie e-learningu 

  Warszawa, 18.09.2021 (ISBnews) - Sejm znowelizował ustawę o transporcie drogowym, wprowadzając przepisy umożliwiające prowadzenie szkoleń dla kierowców zawodowych w formie e-learningu oraz wprowadzające nowy dokument - kartę kwalifikacji kierowcy. Nowelę poparło 436 posłów, czterech było przeciwnych, a sześciu wstrzymało się od głosu.

  Wcześniej posłowie wprowadzili do noweli poprawkę, zakładająca że szkolenia w formie e-learningu będą mogły prowadzić ośrodki istniejące co najmniej od trzech lat.

  Nowela dostosowuje polskie prawo do regulacji unijnych. Ponadto wprowadza zmiany dotyczące m.in. szkolenia kierowców zamierzających lub wykonujących przewóz drogowy, nadzoru nad ośrodkami szkolenia oraz procedury uzyskiwania prawa jazdy i zawieszania uprawnień.

  Zgodnie z nowelą, kierowcy zawodowi będą mieli możliwość odbycia kursów kwalifikacyjnych i szkoleń okresowych z wykorzystaniem technik komputerowych i internetu (e-learning). Dodatkowo, ośrodki te będą zobowiązane do przeprowadzania metodą tradycyjną zajęć nieobjętych e-learningiem.

  Ustanowiony zostanie nowy dokument - będzie to karta kwalifikacji kierowcy potwierdzająca uprawnienia do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, wydawane osobom, które nie mogą otrzymać prawa jazdy, gdyż nie spełniają warunku zamieszkują na terytorium Polski.

  Ponadto, uproszczono i zwiększono przejrzystość zasad przeprowadzania testu kwalifikacyjnego - m.in. przeniesiono przeprowadzanie testów kwalifikacyjnych od wojewodów do wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego. Niektórych kierowców zwolniono z konieczności wykonywania nadmiarowych badań lekarskich i psychologicznych.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

  (ISBnews)

   

 • 15.09, 10:40Rząd przyjął autopoprawkę do pakietu Polskiego Ładu dot. podatku od korporacji 

  Warszawa, 15.09.2021 (ISBnews) - Rząd przyjął autopoprawkę do projektu pakietu podatkowego Polskiego Ładu, dotyczącą rozszerzenia zakresu wyłączeń od podatku od wielkich korporacji o podmioty o specyficznym profilu działalności, których niski poziom dochodowości wynika z uwarunkowań, np. w dziedzinie transportu, energii czy kopalin, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Rada Ministrów przyjęła autopoprawkę do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw […] W autopoprawce wprowadzone zostały zmiany dotyczące podatku od wielkich korporacji. Chodzi o rozszerzenie zakresu wyłączeń od minimalnego podatku dochodowego o podmioty o specyficznym profilu działalności, u których niski poziom dochodowości nie jest źródłem unikania opodatkowania, lecz wynika z istoty oraz szczególnych uwarunkowań prowadzonej działalności" - czytamy w komunikacie.

  Dotyczy to przypadków, gdy minimalny podatek dochodowy - ze względu na kształt umów międzynarodowych - nie może przeciwdziałać unikaniu opodatkowania (transport międzynarodowy statków morskich lub statków powietrznych) albo podatnik (osiągający niską zyskowność) nie ma swobody ustalania ceny, gdyż jest ona regulowana przez państwo (energia) lub jest uzależniona od notowań na światowych rynkach (kopaliny).

  Podstawowym celem podatku jest ograniczenie zjawiska unikania opodatkowania, a nie wprowadzanie dodatkowego obciążenia. Dlatego rząd podjął decyzję o wyłączeniu z ograniczenia wpływu tego podatku podatników, których rentowność jest w bardzo wysokim stopniu zależna od czynników, na które nie mają wpływu, takich jak regulowane ceny (np. energia) czy wahania cen surowców na globalnych rynkach (branża wydobywcza), podkreślono.

  Rozwiązanie to odnosi się do wszystkich podatników spełniających przesłanki zawarte w regulacji. Z wyłączenia będą mogły więc skorzystać wszystkie podmioty, które spełniają wymagania, bez względu na status własnościowy spółki.    

  Podatek od wielkich korporacji został ujęty w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, przyjętym przez Radę Ministrów 8 września 2021 r.

  Zakłada on opodatkowanie tych firm, które notują stratę lub których dochód stanowi mniej niż 1% przychodów. Według założeń podatek ma zapłacić kilka procent firm - największych korporacji. Chodzi o przedsiębiorstwa, które nie płacą w Polsce podatku CIT nie ze względu na duże inwestycje, korzystanie z ulg podatkowych czy sytuacji kryzysowej, ale z unikanie opodatkowania i agresywną inżynierię podatkową, wskazano także.

  Podatkiem nie będą objęte firmy, które nie posiadają spółek zależnych i których wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne. Takie firmy stanowią 90% wszystkich podatników CIT.

  (ISBnews)

   

 • 10.09, 10:24RE wycofuje rekomend. znoszenia ograniczeń podróży do Japonii, Albanii i Serbii 

  Warszawa, 10.09.2021 (ISBnews) - Rada Europy wycofała rekomendację dotyczącą znoszenia ograniczeń w podróżowaniu, wprowadzonych ze względu na pandemię COVID-19 wobec Albanii, Serbii, Japonii, Armenii, Azerbejdżanu i Brunei Darussalam, poinformowała Rada. Zarekomendowała natomiast rezygnację z ograniczeń przy podróżach do i z Urugwaju.

  "Podróże, które nie są niezbędne do UE z krajów lub terytoriów, niewymienionych w załączniku I podlegają czasowemu ograniczeniu. Nie odnosi się to do osób, które są w pełni zaszczepione"  - czytamy w komunikacie.

  Wykaz będzie nadal regularnie przeglądany i - w razie potrzeby - aktualizowany.

  W oparciu o kryteria i warunki określone w rekomendacji, od 9 września 2021 r. państwa członkowskie Unii powinny stopniowo znosić ograniczenia w podróżowaniu na granicach zewnętrznych dla mieszkańców następujących państw trzecich:

  • Australia
  • Bośnia i Hercegowina
  • Kanada
  • Jordania
  • Nowa Zelandia
  • Katar
  • Republika Mołdawii
  • Arabia Saudyjska
  • Singapur
  • Korea Południowa
  • Ukraina
  • Urugwaj (nowy)
  • Chiny, pod warunkiem potwierdzenia wzajemności

  Ograniczenia w podróży powinny być również stopniowo znoszone dla specjalnych regionów administracyjnych Chin, Hongkongu i Makau.

  W ramach kategorii podmiotów i władz terytorialnych, które nie są uznawane za państwa przez co najmniej jedno państwo członkowskie, ograniczenia w podróżowaniu do Tajwanu również powinny być stopniowo znoszone.

  Mieszkańcy Andory, Monako, San Marino i Watykanu powinni być uznawani za mieszkańców UE do celów niniejszego zalecenia, podano także. 

  20 maja 2021 r. zaktualizowano kryteria określania państw trzecich, w odniesieniu do których należy znieść obecne ograniczenie podróżowania. Obejmują one sytuację epidemiologiczną i ogólną reakcję na COVID-19, a także wiarygodność dostępnych informacji i źródeł danych. W każdym przypadku należy również brać pod uwagę wzajemność.

  Zalecenie odnosi się także do krajów Schengen (Islandii, Lichtensteinu, Norwegii, Szwajcarii).

  30 czerwca 2020 r. Rada przyjęła zalecenie w sprawie stopniowego znoszenia tymczasowych ograniczeń w podróżach do UE, które nie są niezbędne. Zalecenie to zawierało wstępną listę krajów, dla których państwa członkowskie powinny zacząć znosić ograniczenia w podróżowaniu na granicach zewnętrznych. Lista jest regularnie przeglądana i ewentualnie aktualizowana.

  20 maja Rada przyjęła zalecenie zmieniające, aby odpowiedzieć na trwające kampanie szczepień, wprowadzając pewne zwolnienia dla osób zaszczepionych i łagodząc kryteria zniesienia ograniczeń dla państw trzecich. Jednocześnie zmiany uwzględniają potencjalne zagrożenia stwarzane przez nowe warianty koronawirusa.

  Zalecenie Rady nie jest instrumentem prawnie wiążącym. Za jego wdrożenie odpowiadają władze państw członkowskich. Rada zaznacza, że państwo członkowskie UE nie powinno decydować się na zniesienie ograniczeń w podróżowaniu dla państw trzecich niewymienionych na liście, dopóki nie zostanie to skoordynowane.

  (ISBnews)

 • 31.08, 10:50RE wycofuje rekomendację znoszenia ograniczeń w podróżach m.in. do USA i Izraela 

  Warszawa, 31.08.2021 (ISBnews) - Rada wycofała rekomendację dotyczącą znoszenia ograniczeń w podróżowaniu, wprowadzonych ze względu na pandemię COVID-19 wobec Izraela, Kosowa, Libanu, Czarnogóry, Republiki Macedonii i Stanów Zjednoczonych, poinformowała Rada.

  "Podróże, które nie są niezbędne do UE z krajów lub terytoriów, niewymienionych w załączniku I podlegają czasowemu ograniczeniu. Nie odnosi się to do osób, które są w pełni zaszczepione"  - czytamy w komunikacie.

  Wykaz będzie nadal regularnie przeglądany i, w razie potrzeby, aktualizowany.

  W oparciu o kryteria i warunki określone w rekomendacji, od 30 sierpnia 2021 r. państwa członkowskie Unii powinny stopniowo znosić ograniczenia w podróżowaniu na granicach zewnętrznych dla mieszkańców następujących państw trzecich:

  • Albania
  • Armenia
  • Australia
  • Azerbejdżan
  • Bośnia i Hercegowina
  • Brunei Darussalam
  • Kanada
  • Japonia
  • Jordania
  • Nowa Zelandia
  • Katar
  • Republika Mołdawii
  • Arabia Saudyjska
  • Serbia
  • Singapur
  • Korea Południowa
  • Ukraina
  • Chiny, pod warunkiem potwierdzenia wzajemności

  Ograniczenia w podróży powinny być również stopniowo znoszone dla specjalnych regionów administracyjnych Chin, Hongkongu i Makau.

  W ramach kategorii podmiotów i władz terytorialnych, które nie są uznawane za państwa przez co najmniej jedno państwo członkowskie, ograniczenia w podróżowaniu do Tajwanu również powinny być stopniowo znoszone.

  Mieszkańcy Andory, Monako, San Marino i Watykanu powinni być uznawani za mieszkańców UE do celów niniejszego zalecenia, podano także

  20 maja 2021 r. zaktualizowano kryteria określania państw trzecich, w odniesieniu do których należy znieść obecne ograniczenie podróżowania. Obejmują one sytuację epidemiologiczną i ogólną reakcję na COVID-19, a także wiarygodność dostępnych informacji i źródeł danych. W każdym przypadku należy również brać pod uwagę wzajemność.

  Zalecenie odnosi się także do krajów Schengen (Islandii, Lichtensteinu, Norwegii, Szwajcarii).

  30 czerwca 2020 r. Rada przyjęła zalecenie w sprawie stopniowego znoszenia tymczasowych ograniczeń w podróżach do UE, które nie są niezbędne. Zalecenie to zawierało wstępną listę krajów, dla których państwa członkowskie powinny zacząć znosić ograniczenia w podróżowaniu na granicach zewnętrznych. Lista jest regularnie przeglądana i ewentualnie aktualizowana.

  20 maja Rada przyjęła zalecenie zmieniające, aby odpowiedzieć na trwające kampanie szczepień, wprowadzając pewne zwolnienia dla osób zaszczepionych i łagodząc kryteria zniesienia ograniczeń dla państw trzecich. Jednocześnie zmiany uwzględniają potencjalne zagrożenia stwarzane przez nowe warianty koronawirusa.

  Zalecenie Rady nie jest instrumentem prawnie wiążącym. Za jego wdrożenie odpowiadają władze państw członkowskich.  Rada zaznacza, że państwo członkowskie UE nie powinno decydować się na zniesienie ograniczeń w podróżowaniu dla państw trzecich niewymienionych na liście, dopóki nie zostanie to skoordynowane.

  (ISBnews)

   

 • 30.08, 10:48Liczba lotów dronami wzrosła z 30,2 tys. w 2019 r. do ponad 95,5 tys. w ub.r. 

  Warszawa, 30.08.2021 (ISBnews) -  Liczba lotów dronami w polskiej przestrzeni powietrznej wzrosła z 30,2 tys. w 2019 roku do ponad 95,5 tys. w roku ubiegłym, wynika z ceny skutków regulacji (OSR) do projektu nowelizacji prawa lotniczego, regulującego rynek bezzałogowych statków powietrznych (BSP). Według informacji na stronie Rządowego Centrum Legislacji (RCL) projekt trafił do konsultacji, które mają potrwać 14 dni.

  "Mając na uwadze dostępne dane pozyskane od PAŻP [Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej], w 2020 r. odnotowano wyraźny wzrost liczby operacji BSP w stosunku do 2019 r. W 2019 r. liczba lotów BSP w zasięgu widoczności wzrokowej VLOS i poza zasięgiem widoczności wzrokowej BVOLS w polskiej przestrzeni powietrznej wyniosła 30 200, podczas gdy w 2020 r. liczba ta wyniosła już 95 534" - czytamy w ocenie skutków regulacji (OSR).

  Z danych z rejestru operatorów systemów BSP wynika, że rynek BSP jest w Polsce jednym z największych w UE. W ciągu dwóch pierwszych miesięcy 2021 r. do omawianego rejestru wpisało się ok. 42 tysiące operatorów, podano także.

  Korzyści dla polskiej gospodarki wynikające z rozwoju zastosowań bezzałogowych statków powietrznych szacowane są wg prognozy umiarkowanej na 567 mld złotych w latach 2017-2026 (Biała Księga Rynku Bezzałogowych Statków Powietrznych. U-space - Rynek - Wizja Rozwoju), wskazano.

  Zakładany wzrost został oszacowany na podstawie danych pozyskanych z PAŻP w zakresie wzrostu operacji wykonywanych systemami bezzałogowych statków powietrznych w relacji roku 2019 do roku 2020 oraz z uwzględnieniem danych z zakresie rozwoju niniejszej branży ujętych w Białej Księdze Rynku Bezzałogowych Statków Powietrznych. U-space - Rynek - Wizja Rozwoju.

  Założenia te - jak podkreślono w OSR - są także spójne z danymi ze światowego rynku rozwoju dronów, w szczególności z danymi firmy badawczej IDTechEx (raport pt. „Drone Market and Industries 2021-2041"), zgodnie z którymi przewiduje się, że do 2041 r. rynek globalny urządzeń określanych ogólnie jako drony wart będzie ponad 22 mld USD, co będzie stanowić wzrost o 500% wobec stanu obecnego.

  W związku z tym, zaznaczono, że „wprowadzenie czytelnego systemu prowadzenia działalności z wykorzystaniem BSP wraz z udostępnieniem niezbędnych narzędzi informatycznych usprawniających korzystanie z przestrzeni powietrznej stwarza dogodne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej w tym obszarze oraz zapewnia najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa operacji lotniczych wykonywanych przez BSP".

  Od dnia 31 grudnia 2020 r. krajowe przepisy i procedury państw członkowskich UE dotyczące cywilnych użytkowników bezzałogowych statków powietrznych (BSP) zostały zastąpione przepisami UE, z uwzględnieniem przepisów przejściowych.

  Zgodnie z regulacjami unijnymi komercyjne wykorzystywanie BSP, dotychczas możliwe jedynie dla posiadaczy świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego wykorzystywanego w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe, stało się ogólnodostępne. Zmianą jest też możliwość wyznaczania w przestrzeni powietrznej stref geograficznych, które ułatwiają, ograniczają lub wykluczają wykonywanie operacji z użyciem systemów BSP, w celu wyeliminowania zagrożeń związanych z bezpieczeństwem, prywatnością, ochroną danych osobowych, ochroną lub środowiskiem naturalnym wynikających z wykonywania operacji z użyciem tych systemów. Zadania w zakresie wyznaczania stref geograficznych mają zostać powierzone Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP).

  Projekt zakłada:

  - wskazanie organów uprawnionych do wykonywania określonych w rozporządzeniu delegowanym i rozporządzeniu wykonawczym zadań i kompetencji państwa członkowskiego i organu właściwego;  

  - określenie zasad wykonywania operacji z użyciem systemów BSP;

  -uregulowanie możliwości wyznaczania przez PAŻP stref geograficznych dla systemów BSP, przedłużenia obowiązywania stref geograficznych dla systemów BSP i ponownego wyznaczania stref geograficznych dla BSP, a także procedury postępowania z wnioskami składanymi w tej sprawie;

  - unormowanie rejestru operatorów systemów BSP;

  - określenie zasad przeprowadzania szkoleń i egzaminów pilotów BSP;

  - wskazanie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji pilota BSP i uprawniających do wykonywania operacji BSP, a także określenie trybu ich uzyskiwania, przedłużania, zawieszania i cofania;

  - uregulowanie zasad zapobiegania bezprawnemu wykonywaniu operacji z użyciem systemu BSP, w tym przepisów karnych i o karach pieniężnych;

  - wskazanie wysokości stawek opłat za czynności przewidziane w projektowanej regulacji;

  - ustanowienie sankcji za nieprzestrzeganie przepisów zawartych w projektowanej regulacji.

  (ISBnews)

   

 • 23.08, 15:32Prezydent podpisał nowelę ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 

  Warszawa, 23.08.2021 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości gruntów na lotniskach, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "Zgodnie z treścią uzasadnienia, ustawa zmierza do tego, by przepisy ustawy jasno i jednoznacznie stanowiły, że zwolnieniu z podatku od nieruchomości podlegają wszelkie grunty, budynki i budowle na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego, w tym również te grunty, które nie są zajęte przez budynki i budowle znajdujące się na tym obszarze" - czytamy w komunikacie.

  W ocenie projektodawców, dotychczasowe brzmienie tego przepisu jest niejednoznaczne i można je interpretować w ten sposób, że zwolnieniu z podatku od nieruchomości podlegają tylko budynki i budowle oraz grunty zajęte jedynie pod te budynki i budowle na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego, podkreślono.

  W myśl znowelizowanego przepisu zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego.

  Nowela wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

  (ISBnews)

 • 13.08, 15:13MI: Rozpoczynają się konsultacje programu dróg krajowych, potrwają do 17 IX 

  Warszawa, 13.08.2021 (ISBnews) - Rozpoczynają się konsultacje publiczne Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.) oraz Programu Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej do 2030 roku, poinformowało Ministerstwo Infrastruktury (MI). Potrwają do 17 września 2021 roku.

  "Naszym celem jest dokończenie budowy nowoczesnej sieci autostrad i dróg ekspresowych w Polsce. Na inwestycje z Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. przeznaczymy 292 mld zł. Dbamy też o to, aby drogi krajowe były utrzymane we właściwym standardzie i dostosowane do ruchu pojazdów ciężkich. Dlatego opracowaliśmy Program Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej, na którego realizację do 2030 roku przeznaczymy 64 mld zł. Działania te wpisują się w założenia Polskiego Ładu i przyczynią się do jeszcze szybszego rozwoju gospodarki" - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, cytowany w komunikacie.

  Celem Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.) jest budowa spójnej sieci dróg krajowych zapewniających efektywne funkcjonowanie drogowego transportu osobowego i towarowego. Planowane jest zwiększenie spójności sieci dróg krajowych klasy A i S poprzez budowę nowych oraz uzupełnienie istniejących odcinków. Program zakłada skrócenie średniego czasu przejazdu oraz poprawę dostępności komunikacyjnej miast i regionów, a także wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego. Realizacja Programu pozwoli na osiągnięcie docelowego układu sieci dróg ekspresowych i autostrad w Polsce, podano także.

  Na realizację Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.) przeznaczono około 292 mld zł, w tym na nowe zadania ok. 187 mld zł.

  Celem Programu Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej do 2030 roku jest zapewnienie stabilnego finansowania dla utrzymania spójnej, nowoczesnej i bezpiecznej sieci dróg krajowych w zarządzie GDDKiA.  Program zakłada dostosowanie układu dróg krajowych do ruchu pojazdów o nacisku pojedynczej osi do 11,5 t, utrzymanie wymaganego stanu technicznego istniejącej infrastruktury oraz intensyfikację działań zmniejszających negatywny wpływ infrastruktury drogowej na środowisko.

  Na realizację Programu Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej do 2030 roku przeznaczono około 64 mld zł.

  (ISBnews)

 • 12.08, 08:03Sejm odrzucił veto do ustawy dot. zwolnienia z podatku grunty na lotniskach 

  Warszawa, 12.08.2021 (ISBnews) - Sejm odrzucił senackie veto do noweli o podatkach i opłatach lokalnych, która precyzuje, że zwolnieniu od podatku od nieruchomości podlegają wszystkie grunty, budynki i budowle na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego.

  Projekt nowelizacji stanowił przedłożenie poselskie.

  Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem, z przepisu od podatku od nieruchomości zwolnione były "grunty, budynki i budowle na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego". Zdaniem posłów, którzy przedstawili projekt noweli brzmienie tego przepisu było niejednoznaczne i można było je interpretować w taki sposób, że zwolnieniu z podatku od nieruchomości podlegają tylko budynki i budowle oraz grunty zajęte pod te budynki i budowle na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego. Zgodnie z taką wykładnią podatkiem objęte byłyby zatem pozostałe grunty na obszarze lotnisk, które nie są zajęte przez budynki i budowle.

  "Taka interpretacja pojawia się ze względu na niejednoznaczność przepisu, pomimo tego, że zgodnie z poprawną jego interpretacją - sam fakt wpisania lotniska do rejestru lotnisk cywilnych upoważnia do traktowania tego obiektu jako budowli i nie ma znaczenia czy grunt jest zabudowany, czy nie, gdyż cała powierzchnia objęta granicą lotniska jest budowlą" - podano w uzasadnieniu.

  Celem nowelizacji jest usunięcie wątpliwości interpretacyjnych i poprzez zastosowanie konstrukcji konstrukcja "grunty, budynki i budowle" jednoznaczne doprecyzowanie, że zwolnieniu z podatku od nieruchomości podlegają wszelkie grunty, budynki i budowle na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego w tym również te grunty, które nie są zajęte przez budynki i budowle znajdujące się na tym obszarze.

  (ISBnews)

 • 11.08, 12:28Rząd planuje przyjęcie w III kw. uchwały ws. rozwoju intermodalu do 2030 r. 

  Warszawa, 11.08.2021 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie w III kw. uchwały dotyczącej kierunków rozwoju transportu intermodalnego do 2030 r. z perspektywą do 2040 r. Dokument ma identyfikować potrzeby i określać kierunki działań w zakresie rozwoju intermodalu w Polsce, a także odpowiadać na oczekiwania Komisji Europejskiej, zgodnie z którymi sporządzenie rządowego dokumentu w tej sprawie jest warunkiem uzyskania dofinansowania w sektorze transportu w perspektywie finansowej UE 2021–2027, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  "Celem kompleksowych działań w zakresie transportu intermodalnego jest odpowiedź na wyzwania stojące przed możliwością dalszego rozwoju tego transportu w poszczególnych kierunkach transportowych oraz wybranych aspektach, uwzględniając uwarunkowania wewnętrzne (krajowe) i zewnętrzne (międzynarodowe). Wskazanie projektów flagowych ma również za zadanie koncentrację zadań inwestycyjnych oraz organizacyjnych wspierających rozwój transportu intermodalnego, ułatwiając osiągnięcie efektu synergii wdrażanych rozwiązań i osiągania założonych w KRTI [kierunkach rozwoju transportu intermodalnego] celów" – czytamy w wykazie.

  Jak wskazano, w okresie od przystąpienia Polski do UE kolejowe przewozy intermodalne wzrosły w Polsce z 282 tys. TEU w 2004 r. do 2 137 tys. TEU w 2019 r., tj. 7,6-krotnie. Zaznaczono, że pomimo spowolnienia gospodarczego spowodowanego rozprzestrzenianiem się COVID-19, popyt na usługi intermodalne będzie do roku 2030 wzrastał.

  W ocenie rządu, znaczenie Polski w globalnych łańcuchach dostaw może wzrastać pod warunkiem wykorzystania głównej przewagi jaką jest położenie geograficzne kraju na przecięciu głównych europejskich kolejowych korytarzy towarowych (RFC5, RFC8 i RFC11). Kluczowe znaczenie dla Polski mają też korytarze Morze Bałtyckie – Morze Adriatyckie oraz Morze Północne – Morze Bałtyckie, podano także. 

  Coraz większe potoki ruchu można zauważyć w kierunku wschód-zachód (RFC8), gdzie głównie realizowane są przewozy ładunków między Chinami a Europą, a Polska pełni tu przede wszystkim funkcję kraju tranzytowego, zaznaczono. 

  "W celu rozwoju innych kierunków przewozowych w kolejowym korytarzu towarowym łączącym polskie porty morskie na Morzu Bałtyckim z lądowym zapleczem oraz krajami sąsiadującymi na południu Polski (RFC5), a także kolejowym korytarzu towarowym łączącym południowo-wschodnią Polskę, Słowację, Węgry i Słowenię z granicą białoruską w Małaszewiczach (RFC11), niezbędne jest podjęcie działań zarówno w zakresie rozwoju infrastruktury transportu intermodalnego, organizacji przewozów, jak i zmiany przepisów celno-podatkowych, czytamy także.

  (ISBnews)

 • 30.07, 09:31MI skierowało do konsultacji projekt dot. części przepisów Pakietu Mobilności 

  Warszawa, 30.07.2021 (ISBnews) - Ministerstwo Infrastruktury (MI) skierowało do konsultacji społecznych projekt nowelizacji ustawy o transporcie drogowym, zakładający wdrożenie części przepisów tzw. Pakietu Mobilności dotyczącego m.in., procedur w przypadku kontroli drogowych, rozszerzenia kompetencji Inspekcji Transportu Drogowego oraz zakazu odbierania przerw w pracy przez kierowców wykonujących przewozy regularne do 50 km, bezpośrednio przed albo po zakończeniu przejazdu.

  Konsultacje projektu – jak wynika z informacji na stronach Rządowego Centrum Legislacji – mają potrwać 30 dni.

  "Przygotowując przepisy projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw założono, że regulacja ta będzie w minimalnym i niezbędnym zakresie dostosowywała polskie przepisy do regulacji przewidzianych w Pakiecie Mobilności I. Biorąc pod uwagę, że w skład Pakietu Mobilności I wchodzą przede wszystkim rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej, to przepisy te będą obowiązywały wprost we wszystkich państwach członkowskich UE" - czytamy w uzasadnieniu.

  W skład Pakietu Mobilności wchodzą:

  - rozporządzenie 2020/1054 z 15 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 w odniesieniu do minimalnych wymogów dotyczących maksymalnego dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, minimalnych przerw oraz dziennego i tygodniowego okresu odpoczynku oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 165/2014 w odniesieniu do określania położenia za pomocą tachografów;

  -  rozporządzenie 2020/1055 z 15 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, (WE) nr 1072/2009 i (UE) nr 1024/2012 w celu dostosowania ich do zmian w transporcie drogowym;

  -  dyrektywa 2020/1057 z 15 lipca 2020 r. ustanawiająca przepisy szczególne w odniesieniu do dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy 2014/67/UE dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego.

  Projektowana ustawa ma wdrożyć jedynie dyrektywę 2020/1057, która weszła w życie 1 sierpnia 2020 r., a ma zostać wprowadzona do porządku krajowego do 2 lutego 2022 r. i od tego dnia ma być stosowana. Rozporządzenia unijne obowiązują w prawie krajowym bezpośrednio.

  "Dostosowanie polskich przepisów do Pakietu Mobilności I ma zatem jedynie charakter technicznoorganizacyjny, między innymi poprzez wskazanie organów właściwych do wydawania uprawnień przewozowych, uszczegóławiających zasady wykonywania przewozów kabotażowych przez zagranicznych przewoźników na terytorium RP, a także zakresu ich kontroli przez polskie służby kontrolne" - podano w uzasadnieniu.

  Pakiet Mobilności rozszerza zakres stosowania przepisów dotyczących dostępu do zawodu przewoźnika drogowego oraz do rynku międzynarodowych przewozów drogowych w Unii Europejskiej w odniesieniu do przedsiębiorców wykonujących transport drogowy rzeczy z wykorzystaniem pojazdów silnikowych, których dopuszczalna masa całkowita (DMC) przekracza 2,5 t i nie przekracza 3,5 t, lub zespołów pojazdów, które nie przekraczają tego limitu.

  Jak wskazano, przepisy projektowanej ustawy bezpośrednio wpływają na ponad 36, 5 tys.  przedsiębiorców posiadających ponad 256 tys.  pojazdów (dane na koniec 2020 r.), wykonujących międzynarodowe przewozy rzeczy pojazdami o dmc powyżej 3,5 tony oraz na około 20 tys. przedsiębiorców wykonujących międzynarodowe przewozy pojazdami o dmc 2.5-3.5 tony.

  Aktualnie nie jest możliwe pozyskanie w Polsce i w UE danych dotyczących skutków gospodarczych i finansowych projektowanych przepisów na rynek transportu drogowego, podkreślono jednocześnie. 

  Ministerstwo Infrastruktury wystąpiło do przedstawicieli przewoźników drogowych oraz środowisk naukowych z prośbą o przedstawienie danych dotyczących wpływu regulacji prawnych zawartych w Pakiecie Mobilności I na funkcjonowanie polskich przedsiębiorców transportu drogowego i rynek transportowy, a także danych dotyczących kosztów wynagrodzeń kierowców Jednakże branża nie przedstawiła konkretnych danych liczbowych z tym związanych argumentując, że na obecnym etapie dane te nie są możliwe do określenia, podano także.

  (ISBnews)

 • 28.07, 09:26Rząd chce przyjąć uchwałę ws. terminala instalacyjnego dla offshore w III kw. 

  Warszawa, 28.07.2021 (ISBnews) - Rząd planuje wprowadzenie przepisów, zakładających przygotowanie w Porcie Gdynia terminalu instalacyjnego dla  morskich farm wiatrowych, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.  Przyjęcie uchwały Rady Ministrów w sprawie terminalu instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych planowane jest na III kw.

  "Przy wyborze lokalizacji terminala instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych wzięte zostały pod uwagę m.in. warunki techniczne polskich portów morskich oraz ich położenie, które ma znaczenie z punktu widzenia ekonomicznej efektywności procesów inwestycyjnych w instalacje MFW [morskich farm wiatrowych] na Bałtyku. Ocenia się, że w aktualnych uwarunkowaniach, zważywszy m.in. na wymienione wyżej czynniki, wybór Portu Gdynia jest optymalny" - czytamy w wykazie.

  Podkreślono, że Port Gdynia zlokalizowany jest najbliżej względem przyszłych morskich farm wiatrowych, które planowane są w ramach pierwszego etapu rozwoju tzw. projektu polskiego offshore i jest wykorzystywany do przeładunków wielu elementów konstrukcyjnych farm wiatrowych.

  Według przyjętych założeń planowany jest obiekt o charakterze stricte instalacyjnym dla MFW, podano także.

  (ISBnews)

 • 26.07, 14:36Krajowy Program Kosmiczny trafił do prekonsultacji społecznych 

  Warszawa, 26.07.2021 (ISBnews) - Krajowy Program Kosmiczny na lata 2021-2026 opublikowany przez Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii (MRPiT) trafił do prekonsultacji społecznych, podała Polska Agencja Kosmiczna POLSA. Do 16 sierpnia br. można zgłaszać uwagi do dokumentu.

  Dokument powstał we współpracy MRPiT i POLSA oraz Ministerstwem Nauki i Edukacji, Ministerstwem Obrony Narodowej, Centrum Badań Kosmicznych PAN, Związkiem Pracodawców Sektora Kosmicznego, Stowarzyszeniem Polskich Profesjonalistów Sektora Kosmicznego oraz przedstawicielami polskiego przemysłu kosmicznego, podano w komunikacie.

  W opublikowanym projekcie Krajowego Programu Kosmicznego określono 4 priorytety realizacji:

  - Priorytet I - Budowa zdolności konstruowania i wynoszenia obiektów kosmicznych. Dotyczy to zarówno samodzielnej budowy niewielkich satelitów, jak i wytwarzania komponentów do dużych misji międzynarodowych. W tym celu niezbędne staje się wsparcie badań naukowych, rozwoju kadr oraz technologii kosmicznych, a także powstawania nowych przedsiębiorstw.

  - Priorytet II - Budowa Systemu Satelitarnej Obserwacji Ziemi MikroGlob. System składał się będzie z segmentu kosmicznego (satelitów) i segmentu naziemnego (stacji kontroli misji). Jego celem będzie zapewnienie autonomicznej zdolność do dostarczania wysokorozdzielczych zobrazowań satelitarnych dla użytkowników związanych z sektorem bezpieczeństwa i obronności państwa oraz w celu zaspokojenia potrzeb w tym zakresie administracji publicznej.

  - Priorytet III - Budowa Narodowego Systemu Informacji Satelitarnej, NSIS. Obecnie Polska ma dostęp do danych satelitarnych z unijnego systemu satelitarnego Copernicus. Dane te są wykorzystywane w do celów naukowych, gospodarczych, administracyjnych i obronnych, ale jeszcze w niewielkim stopniu. Niezbędne staje się zapewnienie możliwości wykorzystania danych również z polskiej konstelacji MikroGlob i z satelitów komercyjnych. Integracja istniejącej, jej rozbudowa oraz rozwój nowej infrastruktury, służącej gromadzeniu, przetwarzaniu i udostępnianiu danych i produktów obserwacji Ziemi, umożliwi poszerzenie zakresu dostępnych produktów i usług, udostępnianych zarówno publicznie, jak i komercyjnie.

  - Priorytet IV - Rozbudowa Narodowego Systemu Bezpieczeństwa Kosmicznego Powstający system będzie wykorzystywany do ostrzegania przez zagrożeniami związanymi z możliwymi zderzeniami obiektów kosmicznych, spadku na Ziemię szczątków statków kosmicznych bądź ciał niebieskich oraz gwałtownego wzrostu aktywności Słońca (tzw. pogoda kosmiczna). Obecnie system składa się z naziemnych sensorów obserwujących niebo, będących w posiadaniu różnych podmiotów. Polska Agencja Kosmiczna zbiera te dane i dzieli się nimi z innymi członkami unijnego konsorcjum EU SST (ang. Satellite Surveillance and Tracking). Dzięki temu Polska ma dostęp do danych całego konsorcjum. Dla skutecznego działania systemu niezbędna staje się rozbudowa systemu sensorów obserwacji przestrzeni kosmicznej (naziemnych i kosmicznych), gdyż liczba wystrzeliwanych w ostatnich latach satelitów rośnie lawinowo, podano także.

  "Polska Agencja Kosmiczna jest odpowiedzialna za wdrażanie i monitorowanie Krajowego Programu Kosmicznej przy ścisłej współpracy z innymi resortami. W realizację programu zaangażowani będą przedsiębiorcy z sektora kosmicznego, środowiska naukowe i organizacje pozarządowe" - podsumowano w materiale.

  Polska Agencja Kosmiczna POLSA powstała na mocy ustawy z 26 września 2014 r. Jej zadaniem jest wspieranie polskiego przemysłu kosmicznego oraz środowiska naukowego poprzez łączenie świata biznesu i nauki. Polska Agencja Kosmiczna współpracuje z międzynarodowymi agencjami oraz administracją państwową, w zakresie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej. POLSA prowadzi projekty zgodnie z Polską Strategią Kosmiczną, m.in. krajowy system świadomości sytuacyjnej w przestrzeni komiczniej, program zamawianych aplikacji dla administracji publicznej. Działa także na rzecz rozwoju technik satelitarnych w codziennym życiu, m.in. w komunikacji, monitoringu środowiska czy prognozowaniu pogody.

  (ISBnews)

   

 • 26.07, 13:02KE chce by niższe normy dot. wykorzystania slotów obowiązywały do marca 2022 r. 

  Warszawa, 26.07.2021 (ISBnews) - Komisja Europejska zaproponowała zmianę rozporządzenia w sprawie czasu na start lub lądowanie i przedłużenie do 27 marca 2022 r. terminu, w  którym linie lotnicze będą mogły wykorzystywać jedynie 50% przyznanych slotów zamiast standardowych 80%, poinformowała Komisja.

  "Ze względu na fakt, że branża lotnicza zaczyna wychodzić z kryzysu COVID-19, Komisja jest zdeterminowana, aby utrzymać złagodzone zasady przydzielania czasu na start lub lądowanie dla linii lotniczych. Ulga zostanie zatem przedłużona na kolejny zimowy sezon rozkładowy, który trwa od 31 października 2021 r. do 27 marca 2022 r." - czytamy w komunikacie.

  Zamiast obowiązku wykorzystania co najmniej 80% serii przyznanych slotów w celu zachowania praw do slotów, linie lotnicze będą mogły wykorzystać tylko 50% z serii podanych slotów.

   "Jestem przekonana, że 50% wykorzystanie czasu na start lub lądowanie jest wystarczające dla wszystkich zainteresowanych stron, aby zapewnić efektywne wykorzystanie przepustowości portu lotniczego, przynosząc jednocześnie korzyści konsumentom" - powiedziała komisarz ds. transportu Adina Vălean, cytowana w komunikacie.

  "Wciąż mamy do czynienia z niepewnością w związku z kryzysem COVID-19, a wyjątek 'uzasadnionego niewykorzystania czasu na start lub lądowanie', gdy środki nałożone przez państwo poważnie utrudniają pasażerom możliwość podróżowania, nadal obowiązuje" - dodała.

  (ISBnews)

   

 • 26.07, 09:58Rząd chce przyjąć w III kw. projekt dot. usprawnienia inwestycji w ramach CPK 

  Warszawa, 26.07.2021 (ISBnews) - Rząd chce przyjąć w III kw. projekt dotyczący usprawnienia i zapewnienia efektywności inwestycji realizowanych w ramach programu budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK), w tym m.in. konsolidacji przedsiębiorstw sektora lotniczego w Polsce oraz nabywania nieruchomości na potrzeby inwestycji, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie projektu ustawy o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego przez Radę Ministrów planowane jest na III kw.

  "Potrzeba opracowania niniejszej ustawy wynika z szeregu analiz przeprowadzonych w ramach projektu CPK, wskazujących na niezbędne dostosowanie otoczenia organizacyjnego i regulacyjnego w celu usprawnienia i zapewnienia efektywności procesów inwestycyjnych realizowanych w ramach wykonania Programu CPK" - czytamy w wykazie.

  Projekt dotyczy m.in.

  - konsolidacji przedsiębiorstw sektora lotniskowego w Polsce - operatorów infrastruktury lotniskowej w ramach jednej grupy kapitałowej;
  - procesu inwestycyjno-budowlanego inwestycji objętych Programem CPK - rozwiązania upraszczające i przyspieszające ten proces w odniesieniu do inwestycji lotniskowej, inwestycji kolejowych oraz innych Inwestycji towarzyszących;
  - nabywanie nieruchomości na potrzeby inwestycji - proponowane rozwiązania mają usprawnić procesy nabywania nieruchomości na potrzeby CPK oraz uwzględnić szereg postulatów społecznych dotyczących warunków nabycia;
  - koordynacji rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru otaczającego CPK - działania publiczne w projekcie CPK mają zostać uzupełnione o działania koordynacyjne w obszarze rozwoju regionalnego;
  - realizacji postulatów strony społecznej - projekt uwzględnia szereg postulatów społecznych w obszarze nieruchomości, wprowadzając m. in. pierwsze w krajowym porządku prawnym rozwiązania dla procesów zorganizowanej relokacji miejscowości.

  (ISBnews)

   

 • 23.07, 13:07Sejm przyjął ustawę dot. możliwości zamiany lasów w Jaworznie i Stalowej Woli 

  Warszawa, 23.07.2021 (ISBnews) - Sejm przyjął ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych, zakładający czasową możliwość dokonywania zamiany lasów i innych nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Jaworznie i Stalowej Woli. Za ustawą opowiedziało się 241 posłów, 202 było przeciwnych, a 6 wstrzymało się od głosu.  

  Wcześniej posłowie odrzucili zarówno wniosek o odrzucenie ustawy w całości, jak i wszystkie zgłoszone do niej poprawki.

  Celem ustawy jest wprowadzenie czasowej możliwości zamiany lasów, gruntów i innych nieruchomości Skarbu Państwa pozostających w zarządzie Lasów Państwowych, a położonych w Jaworznie i Stalowej Woli oraz terenów Skarbu Państwa z nimi sąsiadujących - na inne lasy, grunty lub nieruchomości, na których można prowadzić gospodarkę leśną. Chodzi m.in. o pozyskanie lokalizacji dla inwestycji i projektów dotyczących energii, elektromobilności oraz transportu.

  Obecnie zamiana lasów, gruntów i innych nieruchomości SP, zarządzanych przez Lasy Państwowe jest możliwa tylko w ze względu na potrzeby i cele gospodarki leśnej, po ich iprzedniej wycenie.

  Najważniejsze rozwiązania ustawy:

  • W ciągu 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy możliwe będzie dokonywanie zamiany nieruchomości, położonych w Jaworznie i Stalowej Woli oraz terenów Skarbu Państwa z nimi sąsiadujących, w celu lokalizacji inwestycji uzasadnionych potrzebami i celami polityki państwa (wspieranie rozwoju i wdrażanie projektów dotyczących energii, elektromobilności lub transportu, służących upowszechnianiu nowych technologii, poprawa jakości powietrza albo uzasadniona potrzebami strategicznej produkcja dla obronności państwa, wysokich technologii elektronicznych i procesorów, innowacyjnej technologii wodorowej, lotnictwa, motoryzacji oraz przemysłu tworzyw sztucznych).
  • Przewidziano możliwość dokonywania zamiany lasów, gruntów i innych nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Jaworznie i Stalowej Woli oraz terenów Skarbu Państwa z nimi sąsiadujących na lasy, grunty i inne nieruchomości, gdy będzie to niezbędne do realizacji celów określonych w nowych przepisach.

  Mechanizmy ograniczające stosowanieustawy:

  • Czasowe obowiązywanie przepisów stwarzających możliwość dokonywania zamiany oraz ścisłe określenie inwestycji pod lokalizację, których zamiana może być dokonana;
  • Wskazanie, że przedmiotem zamiany na lasy, grunty i inne nieruchomości będą mogły być tylko i wyłącznie lasy, grunty i inne nieruchomości Skarbu Państwa pozostające w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe określone w załączniku do ustawy stanowiącym wykaz konkretnych działek ewidencyjnych;
  • Wyłączenie z możliwości tego rozwiązania obszarów objętych formami ochrony przyrody (parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronione krajobrazu czy obszary Natura 2000);
  • Wprowadzenie zastrzeżenia, że w wyniku zamiany podyktowanej potrzebami zapewnienia lokalizacji dla określonych inwestycji, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe będą  otrzymywały w zarząd jedynie lasy, grunty lub nieruchomości, na których jest możliwe prowadzenie gospodarki leśnej;
  • Wprowadzenie wymogu uzyskania opinii komisji sejmowej właściwej do spraw leśnictwa i gospodarki leśnej w zakresie dotyczącym dokonania zamiany, a także przeniesienia własności nieruchomości.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

   

 • 23.07, 10:52Sejm znowelizował ustawę o funduszach inwestycyjnych i opłat e-TOLL 

  Warszawa, 23.07.2021 (ISBnews) - Sejm znowelizował ustawę funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, która ma ułatwić prowadzenie działalności transgranicznej. Nowela wprowadza także zmiany w ustawie o drogach i zakłada m.in. obniżenie do 75% kwoty obowiązujących opłat drogowych w systemie e-TOLL do 30 września.

  Za nowelizacją głosowało 447 posłów, nikt nie był przeciwny, nikt też nie wstrzymał się od głosu.

  Nowela dostosowuje polskie prawo do przepisów UE, jeśli chodzi o fundusze inwestycyjne oraz zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Dotyczy to np. likwidacji barier we wprowadzaniu funduszy inwestycyjnych do obrotu w UE oraz ustanowienia czytelnych zasad dotyczących wycofania się przez fundusz inwestycyjny z działalności prowadzonej w innym państwie UE.

  W trakcie pierwszego czytania sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła poprawki, zakładające m.in. obniżenie stawki za przejazd w ramach nowego systemu poboru opłat drogowych e-TOLL do 75% obowiązujących opłat. Rozwiązanie to miałoby obowiązywać do 30 września (wówczas to ma zostać wyłączona możliwość płacenia za przejazd w ramach systemu viaTOLL).

  Komisja przyjęła też poprawki określające katalog wyjątków od konieczności zatrzymywania pojazdu mimo braku możliwości przekazywania danych geolokalizacyjnych do systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS. Dopuszczono też możliwość odstąpienia od poboru opłaty przez szefa KAS za przejazd autostradą w przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

  "Poprawki zgłoszone w czasie posiedzenia komisji są w całości poprawkami korzystnymi dla obywateli, są one związane z działającym już systemem e-TOLL, nowym systemem poboru opłat drogowych. Odpowiadają z jednej strony na złagodzenie ryzyk związanych z korzystaniem z tego systemu, a właściwie awariami systemu w przypadku wykonywania przewozów przez firmy transportowe, przez profesjonalnych przedsiębiorców, ale nie tylko, bo również przez użytkowników autostrad" - tłumaczyła w trakcie drugiego czytania wiceminister finansów Magdalena Rzeczkowska.

  "Dodatkowo, ponieważ mamy okres przejściowy, bo z funkcjonowania systemu viaTOLL, dotychczasowego systemu poboru opłat, przechodzimy do nowego systemu e-TOLL, celem zachęcenia przedsiębiorców i użytkowników dróg do korzystania z nowych rozwiązań wprowadzono taki mechanizm rabatu, jeżeli chodzi o opłaty drogowe za wcześniejsze przystąpienie do systemu" - dodała.

  Nowe rozwiązania maja ułatwić prowadzenie działalności transgranicznej przedsiębiorstwom zbiorowego inwestowania, takim jak fundusze inwestycyjne oraz alternatywne fundusze inwestycyjne, podano także.

  Główne rozwiązania, wprowadzane nowelizacją:

  • Jednolite wymagania dotyczące informacji reklamowych, kierowanych do inwestorów AFI (alternatywne fundusze inwestycyjne) i UCITS (przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe).
  • Większa przejrzystość i wzmocnienie ochrony inwestorów oraz ułatwienie dostępu do informacji na temat przepisów krajowych mających zastosowanie do informacji reklamowych. W tym celu na właściwe organy ma zostać nałożony obowiązek udostępniania treści tych przepisów na stronach internetowych organów wraz z nieoficjalnymi streszczeniami.
  • Centralna baza danych, która ma być dostępna poprzez stronę internetową. Dotyczyć ma transgranicznego wprowadzania do obrotu przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania oraz wprowadzenia procedury weryfikacji ex ante informacji reklamowych przez Komisję Nadzoru Finansowego.
  • Rozszerzenie zakresu danych, które UCITS (fundusze inwestycyjne otwarte) lub ZAFI (np. fundusze inwestycyjne zamknięte) będą musiały przekazać organom nadzoru (w przypadku Polski będzie to Komisji Nadzoru Finansowego) przed rozpoczęciem transgranicznego wprowadzania do obrotu na terenie UE.
  • Dokładne określenie warunków, na jakich ma nastąpić zaprzestanie wprowadzania do obrotu jednostek uczestnictwa lub udziałów UCITS lub AFI (np. funduszy inwestycyjnych zamkniętych) w przyjmującym państwie UE.
  • W ustawie o obrocie instrumentami finansowymi zaproponowano zmianę dostosowawczą w związku z unijnymi przepisami dotyczącymi finansowania społecznościowego (crowdfundingu).

  W trakcie prac sejmowych zmianie uległ też termin wejścia w życie nowelizacji - ma wejść w życie w dniu następującym po dniu publikacji w Dzienniku Ustaw).

  (ISBnews)

   

 • 23.07, 10:09Sejm przyjął nowelizację ustawy o pracy na morzu 

  Warszawa, 23.07.2021 (ISBnews) - Sejm przyjął nowelę ustawy o pracy na morzu, która dostosowuje polskie przepisy do zmian wynikających ze zmian w Konwencji o pracy na morzu, które zakładają poprawę ochrony praw pracowniczych marynarzy w przypadku uwięzienia na statku w wyniku piractwa lub zbrojnej napaści na statek. Za nowelizacją opowiedziało się 445 posłów, nikt nie był przeciwny, nikt też nie wstrzymał się od głosu.

  Celem regulacji jest zapewnienie ciągłości marynarskiej umowy o pracę, niezależnie od tego, czy upłynął okres na jaki umowa była zawarta lub czy strona umowy powiadomiła o jej zawieszeniu lub wypowiedzeniu. Zmiany zapewniają także ciągłość wypłacania wynagrodzenia i innych świadczeń w ramach marynarskiej umowy o pracę w przypadku, gdy marynarz jest uwięziony na statku lub poza nim na skutek piractwa lub zbrojnej napaści na statek, aż do czasu uwolnienia marynarza i jego repatriacji lub do daty śmierci marynarza podczas uwięzienia.

  Ponadto, rozszerzone ma zostać prawo marynarzy uwięzionych na statku do bezpłatnej repatriacji. Zgodnie z propozycją, prawo do repatriacji może wygasnąć, jeśli marynarze nie upomną się o nie w rozsądnym czasie, z wyjątkiem przypadku, gdy są oni uwięzieni na statku lub poza nim w wyniku piractwa lub zbrojnej napaści na statek. Wprowadzono także zmiany porządkujące i doprecyzowujące.

  Polska jest stroną Konwencji o pracy na morzu od 3 maja 2012 r. Od tego czasu, aby zapewnić marynarzom warunki życia i pracy na statkach na poziomie wymaganym przez Konwencję i wywiązanie się tym samym z podjętych zobowiązań międzynarodowych, Polska ratyfikowała oraz wdrożyła do krajowego porządku prawnego wszystkie kolejne zmiany do Konwencji. Wdrożenie poprawek z 2018 r. stanowi kontynuacją dotychczasowych działań dotyczących praw marynarzy pracujących na statkach.

  Nowe rozwiązanie ma wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 16.07, 12:11Rada UE zaleca znoszenie obostrzeń covidowych wobec Ukraińców 

  Warszawa, 16.07.2021 (ISBnews) - Rada Unii Europejskiej zaleca stopniowe znoszenie tymczasowych ograniczeń wprowadzonych w związku z COVID-19 wobec Ukraińców, poinformowała Rada. Jednocześnie wycofała zalecenia co do łagodzenia obostrzeń wobec obywateli Rwandy i Tajlandii.

  Zgodnie z zaleceniami Rady, od 15 lipca 2021 r. należy stopniowo znosić na granicach zewnętrznych ograniczenia podróży wobec mieszkańców następujących państw:

  • Albania
  • Armenia
  • Australia
  • Azerbejdżan
  • Bośnia i Hercegowina
  • Brunei Darussalam
  • Kanada
  • Izrael
  • Japonia
  • Jordania
  • Liban
  • Czarnogóra
  • Nowa Zelandia
  • Katar
  • Mołdawia
  • Macedonia Północna
  • Arabia Saudyjska
  • Serbia
  • Singapur
  • Korea Południowa
  • Ukraina (nowość)
  • USA
  • Chiny (z zastrzeżeniem potwierdzenia wzajemności).

  Ograniczenia podróży należy też stopniowo znosić w odniesieniu do specjalnych regionów administracyjnych Chin: Hongkongu i Makau.

  Z kolei w kategorii jednostek i władz terytorialnych, których państwowość jest nieuznawana przez co najmniej jedno państwo członkowskie, ograniczenia należy stopniowo znosić także wobec Kosowa i Tajwanu.

  Do celów zalecenia mieszkańców Andory, Monako, San Marino i Watykanu należy uznać za mieszkańców UE.

  Kryteria decydujące o tym, wobec którego państwa trzeciego powinno się znosić obecne ograniczenia podróży, zostały zaktualizowane 20 maja 2021 r. Kryteria te to między innymi sytuacja epidemiologiczna i ogólna reakcja na COVID-19, a także wiarygodność dostępnych informacji i źródeł danych. W indywidualnych przypadkach należy także uwzględniać wzajemność.

  W stosowaniu zalecenia uczestniczą również kraje stowarzyszone w ramach Schengen (Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria).

  30 czerwca 2020 r. Rada przyjęła zalecenie o stopniowym znoszeniu tymczasowych ograniczeń na inne niż niezbędne podróże do UE. Zalecenie zawierało wstępną listę krajów, wobec których państwa członkowskie powinny zacząć znosić takie ograniczenia na granicach zewnętrznych. Lista jest regularnie weryfikowana i w razie potrzeby uaktualniana.

  20 maja br. Rada przyjęła nowelizację zalecenia w odpowiedzi na postępującą kampanię szczepień. Wprowadziła tym samym pewne zwolnienia dla osób zaszczepionych i złagodziła kryteria znoszenia ograniczeń wobec państw trzecich. Zarazem uwzględniła potencjalne ryzyko w postaci nowych wariantów, ustanawiając mechanizm bezpieczeństwa, który pozwoli szybko reagować na pojawienie się w państwie trzecim wariantów będących przedmiotem zainteresowania lub niepokoju, podano także.

  Zalecenie Rady nie jest instrumentem wiążącym prawnie. Za jego realizację odpowiadają organy państw członkowskich. Ograniczenia wobec państw z listy mogą one znosić stopniowo, w warunkach pełnej przejrzystości.

  Państwo członkowskie nie powinno znosić ograniczeń wobec państw trzecich spoza listy, dopóki nie zostanie to w skoordynowany sposób uzgodnione.

  (ISBnews)

   

 • 15.07, 11:38TSUE oddalił odwołanie Niemiec ws. gazociągu OPAL 

  Warszawa, 15.07.2021 (ISBnews) - Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oddalił odwołanie Niemiec od wyroku Sądu UE w sprawie gazociągu OPAL - lądowej odnogi Nord Stream. Sąd UE stwierdził nieważność decyzji Komisji Europejskiej, która de facto umożliwiła przekierowanie na trasę Nord Stream-Opal części gazu ziemnego, przesyłanego dotychczas przez kraje Europy Środkowej.

  "Wbrew argumentacji przedstawionej przez Niemcy, zgodność z prawem każdego aktu instytucji Unii wchodzącego w zakres jej polityki w dziedzinie energetyki należy oceniać w świetle zasady solidarności energetycznej, nawet w braku wyraźnego odniesienia do tej zasady w mającym zastosowanie prawie wtórnym"- czytamy w komunikacie.

  Oddalił odwołanie Niemiec od wyroku Sądu, który na podstawie tej zasady stwierdził nieważność decyzji Komisji z 2016 r., którą zostały zmienione warunki dostępu do gazociągu OPAL (Ostseepipeline-Anbindungsleitung") . OPAL to odcinek lądowy w zachodniej części gazociągu Nord Stream 1, którym przesyłany jest gaz z Rosji do Europy, z pominięciem państw tranzytowych: Ukrainy, Polski i Słowacji.

  W 2009 r. Komisja Europejska zatwierdziła, pod określonymi warunkami, decyzję niemieckiej federalnej agencji do spraw sieci w sprawie wyłączenia gazociągu OPAL spod przepisów dyrektywy 2003/55 i 2009/73)  dotyczących dostępu stron trzecich do sieci gazociągów oraz spod regulacji taryfowej.  Gazprom nigdy nie spełnił jednego z warunków nałożonych przez Komisję, dlatego wykorzystywać tylko 50% zdolności przesyłowej gazociągu OPAL od momentu jego oddania do eksploatacji w 2011 r.

  W 2016 r., między innymi na wniosek Gazpromu, niemiecka federalna agencja do spraw sieci zgłosiła Komisji swój zamiar zmiany niektórych postanowień wyłączenia przyznanego przez Komisję w 2009 r. Zasadniczo planowana zmiana miała umożliwić wykorzystywanie pełnej przepustowości gazociągu OPAL, pod warunkiem że co najmniej 50% zdolności przesyłowych tego gazociągu będzie sprzedawanych w ramach aukcji. 28 października 2016 r. Komisja zatwierdziła tę zmianę.

  Uznając, że sporna decyzja zagraża bezpieczeństwu dostaw gazu do Polski ze względu na przekierowanie na trasę tranzytu Nord Stream 1-OPAL części gazu ziemnego przesyłanych dotychczas przez państwa regionu Europy Środkowej, Polska wniosła do Sądu Unii Europejskiej skargę o stwierdzenie nieważności tej decyzji.

  Sąd uwzględnił tę skargę i stwierdził nieważność decyzji z powodu naruszenia zasady solidarności energetycznej, ustanowionej w art. 194 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Zdaniem Sądu Komisja powinna była zbadać skutki zmiany warunków korzystania z gazociągu OPAL dla bezpieczeństwa dostaw i polityki Polski w dziedzinie energetyki.

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, do którego wpłynęło odwołanie wniesione przez Niemcz, orzekając w składzie wielkiej izby, utrzymał w mocy wyrok Sądu.

  Trybunał przypomniał w pierwszej kolejności, że zgodnie z art. 194 ust. 1 TFUE polityka Unii w dziedzinie energetyki ma na celu, przy zachowaniu solidarności między państwami członkowskimi, zapewnienie funkcjonowania rynku energii, zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii w Unii, wspieranie efektywności energetycznej i oszczędności energii, jak również rozwoju nowych i odnawialnych form energii, a także wspieranie wzajemnych połączeń między sieciami energii.

  "W tym względzie Trybunał zauważył, że zasada solidarności stanowi podstawową zasadę prawa Unii, wymienioną w wielu postanowieniach traktatów UE i FUE, która to zasada w dziedzinie energetyki znajduje szczególny wyraz w art. 194 ust. 1 TFUE. Zasada ta jest nierozerwalnie związana z zasadą lojalności, która nakłada na Unię i państwa członkowskie obowiązek szanowania się i udzielania wzajemnego wsparcia w wykonywaniu zadań wynikających z traktatów" - czytamy w komunikacie. 

  TSUE podkreślił, że ze względu na fakt, że zasada solidarności leży u podstaw wszystkich celów polityki Unii w dziedzinie energetyki, nic nie pozwala wykluczyć, że zasada ta wywołuje wiążący skutek prawny.

  W związku z tym z łącznej lektury zasad solidarności energetycznej i lojalnej współpracy wynika, że przy wydawaniu decyzji zmieniającej system ustanawiający odstępstwo, przyjętej na podstawie dyrektywy 2009/73, Komisja ma obowiązek zbadać ewentualne ryzyka dla dostaw gazu na rynkach państw członkowskich, ocenił  Trybunał.

  Jego zdaniem, zasada solidarności wymieniona w art. 194 ust. 1 TFUE rozciąga się na każde działanie wchodzące w zakres polityki Unii w dziedzinie energetyki. A zatem spoczywający na instytucjach Unii i państwach członkowskich obowiązek uwzględnienia zasady solidarności energetycznej przy przyjmowaniu aktów dotyczących rynku wewnętrznego gazu ziemnego, wiążący się między innymi z czuwaniem nad zapewnieniem bezpieczeństwa dostaw energii w Unii, oznacza podejmowanie zarówno środków mających zaradzić nadzwyczajnym sytuacjom, jak i środków zapobiegawczych.

  W ramach wykonywania kompetencji przysługujących im odpowiednio w tej dziedzinie Unia i państwa członkowskie są obowiązane dokonać wyważenia wchodzących w grę interesów energetycznych i unikać podejmowania środków, które mogłyby naruszać interesy ewentualnie zainteresowanych podmiotów w zakresie bezpieczeństwa dostaw, efektywności gospodarczej i politycznej oraz dywersyfikacji źródeł zaopatrzenia, a to w odpowiedzialności za ich faktyczną współzależność i solidarność, podsumował Trybunał.

  (ISBnews)