ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Regulamin

Postanowienia ogólne:

Korzystanie z Serwisu isbnews.pl oznacza akceptację jego regulaminu.

Portal ma charakter wyłącznie ogólnoinformacyjny, a treści w nim zawarte nie mogą być traktowane jako porada w przypadku jakiegokolwiek problemu.

Właściciele serwisu nie udzielają żadnej gwarancji, co do formy i treści informacji umieszczonych w Portalu, w szczególności w zakresie aktualności, dokładności, zupełności, szczegółowości oraz przydatności informacji dla określonych działań Użytkowników Serwisu.

Właściciele portalu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez Użytkowników Serwisu lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z Serwisu. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Portalu, a w szczególności z używaniem i wykorzystywaniem informacji umieszczonych w Portalu ponosi Użytkownik.

Serwis isbnews.pl umożliwia Użytkownikom nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z innymi Użytkownikami, w celu wymiany informacji, komentarzy i poglądów, korzystania z informacji i materiałów zamieszczonych w Portalu.

Własnością Portalu są zawarte w nim materiały, z wyłączeniem:

 • treści pochodzących od Użytkowników
 • materiałów pochodzących od innych producentów, dystrybutorów i usługodawców

Użytkownik akceptując Regulamin oświadcza, że:

 • zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać,
 • samodzielnie ponosi pełną odpowiedzialność za sprzęt, system i oprogramowanie oraz związane z nimi opłaty, konieczne w celu umożliwienia połączenia się i korzystania Serwisu.

Odpowiedzialność:

Serwis isbnews.pl nie ponosi odpowiedzialności za:

 • treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników, m.in. za ich prawdziwość, rzetelność,
 • zdarzenia i wydarzenia jaki mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym pomiędzy Użytkownikami zapoznanymi za pośrednictwem Serwisu i to z jakichkolwiek przyczyn,
 • autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do Serwisu lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom.
 • szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników zewnętrznych oraz innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od Serwisu isbnews.pl
 • udostępnienie hasła i danych osobom upoważnionym, na podstawie właściwych przepisów prawa,
 • szkodę wynikającą z dostępu do Konta Użytkownika osób nieuprawnionych, które są konsekwencją okoliczności niezależnych od Serwisu isbnews.pl,
 • szkody powstałe w wyniku niedotrzymania przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
 • szkody Użytkownika spowodowane zagrożeniami istniejącymi w Internecie, takimi jak przejęcia haseł przez osoby postronne, włamania do systemu, czy zainfekowanie wirusami systemu Użytkownika.

Postanowienia końcowe

Portal isbnews.pl może zbierać dane dotyczące popularności i zastosowania poszczególnych Usług oferowanych przez Portal.

Portal zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w dowolnym czasie.

Informacja o zmianie Regulaminu będzie podana do wiadomości na stronie Portalu niezwłocznie po tej zmianie.

W przypadku pytań dotyczących warunków korzystania z portalu isbnews.pl prosimy o kontakt pod adresem: agencja@isbnews.pl

Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie Portalu.