ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 22.03, 11:04Gatnar, RPP: Impuls fiskalny bez precedensu, koszt dla budżetu poniżej oczekiwań 

  Warszawa, 22.03.2019 (ISBnews) - Zapowiedziany przez rząd impuls fiskalny należy oceniać pozytywnie jako nowe źródło napędzające gospodarkę, a koszt przygotowywanych rozwiązań dla budżetu państwa może okazać się mniejszy niż wynika z obecnych szacunków, uważa członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Eugeniusz Gatnar.

  "Impuls fiskalny jest bezprecedensowy. Podobną sytuację mieliśmy w 2007 r., kiedy pani prof. Zyta Gilowska zmniejszała klin podatkowy. Tej skali impuls to rzecz absolutnie bez precedensu i on podtrzymuje nasz wzrost konsumpcji. […] To jest nowy czynnik, które będzie napędzał gospodarkę - produkcję, konsumpcję i usługi. Z tego powodu uważam, że w roku 2019 wzrost PKB pozostanie na poziomie pomiędzy 4 a 4,5%" - powiedział Gatnar w rozmowie z ISBnews.

  Zwrócił uwagę, że według analizy przedstawionej ostatnio w "Rzeczpospolitej", z ok. 40 mld zł kosztów programu "Piątka PiS" do budżetu w postaci podatków wróci ok. 7-9 mld zł.

  "Wiele badań pokazuje, iż mnożnik fiskalny w Polsce wynosi ponad 1, może nawet 1,6, co by znaczyło, że tak naprawdę ten program w dużej części sam się sfinansuje. Oznacza to, że nie będzie on tak kosztowny dla budżetu, jak się wydaje" - podkreślił Gatnar.

  "Myślę, że część środków z rozszerzenia 500+ trafi do oszczędności, ale nie będzie to duża kwota. Większość zostanie przeznaczona na konsumpcję. Chociaż Polska potrzebuje oszczędności, potrzebuje polskiego kapitału, choćby po to, żeby finansować inwestycje" - dodał.

  Według niego, nie ma powodów, by obawiać się przekroczenia unijnego limitu w zakresie deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) na poziomie 3% w relacji do PKB.

  "Przekroczenie tego progu w tym roku nie jest zagrożone, jeśli chodzi przyszły rok - to jest kwestii oceny skutków efektów impulsu fiskalnego. Nie wiemy, w jakiej sekwencji jego elementy będą realizowane. Tak więc obserwujmy gospodarkę i bądźmy większymi optymistami niż agencja Fitch" - podsumował Gatnar.

  Na początku marca Fitch Ratings podał, że nowy pakiet fiskalny, ogłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość (PiS) przesuwa nastawienie w polityce fiskalnej na bardziej ekspansywne i grozi wzrostem deficytu general government do ok. 3% PKB w 2020 r. z szacowanych na 2018 r. 0,5% PKB.

  Renata Oljasz

  (ISBnews)

   

 • 15.03, 17:17Świtała z MF: Luka w VAT szacowana jest na 1,1% PKB w 2018 r. wobec 1,4% w 2017 

  Warszawa, 15.03.2019 (ISBnews) - Luka w podatku od towarów i usług (VAT) zmniejszyła się do szacunkowych 1,1% PKB w 2018 r., poinformował wiceminister finansów Filip Świtała.

  "W 2012 r. luka wynosiła 2,5% PKB. […] w 2013 roku 2,4% PKB, w 2014 roku 2,3% PKB, w 2015 roku 2,2% PKB, w 2016 roku 1,9% PKB, w 2017 r. 1,4% PKB, w roku 2018 to 1,1% PKB" - powiedział Świtała podczas wystąpienia w Sejmie.

  Podkreślił, że dane za 2018 rok są na razie szacunkowe, natomiast dane za poprzednie lata są już pewne.

  Dodał, że nominalnie luka w VAT wyniosła - według szacunków 23 mld zł w 2018 r. wobec 28 mld zł rok wcześniej i w porównaniu do 40 mld zł w 2012 r.

  "W okresie pomiędzy 2016 a 2018 baza podatku VAT wzrosła o 16,8% - tzn., że konsumpcja, na podstawie której VAT jest liczony wzrosła o 16,8%. Natomiast dochody z VAT wzrosły w tym samym okresie o 42,1%. To jest dwa razy więcej niż dynamika wzrostu konsumpcji" - podsumował wiceminister.

  (ISBnews)

   

 • 07.03, 13:40MRPiPS: Koszt Emerytury+ to 10,7 mld zł rocznie, finansowanie zapewnione 

  Warszawa, 07.03.2019 (ISBnews) - Koszt wprowadzenia 13. emerytury - tzw. Emerytura+ to 10,7 mld zł rocznie, podało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS). Jak zapewnia szefowa resortu Elżbieta Rafalska, jej finansowanie jest zapewnione.

  "Świadczenie zostanie sfinansowane m.in. w ramach zwiększonych wpływów do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Emerytur Pomostowych i Funduszu Pracy" - powiedziała Rafalska, cytowana w komunikacie.

  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej skierowało do konsultacji społecznych projekt ustawy regulującej kwestię wypłaty jednorazowych świadczeń pieniężnych dla emerytów, czyli "Emeryturę+".

  "'Emeryturę+' w wysokości emerytury minimalnej, czyli od 1 marca br. 1 100 zł brutto, otrzyma ok. 6,94 mln emerytów i 2,62 mln rencistów (z czego 282 tys. to renciści socjalni). W sumie będzie to ponad 9,72 mln osób. Co ważne, nie będzie konieczne składanie żadnych wniosków o wypłatę świadczenia - 'Emerytura+' zostanie wypłacona z urzędu wraz ze świadczeniem w maju" - czytamy w komunikacie.

  "Rozwiązanie będzie zastosowane do emerytur i rent w systemie powszechnym, do emerytur i rent rolników, służb mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych" - wyliczyła Rafalska.

  Od marca br. minimalna emerytura wynosi 1 100 zł. Jak wskazuje MRPiPS, ubiegłoroczna waloryzacja świadczeń była najwyższa od 5 lat - emerytury wzrosły o 2,98%. W 2017 r. najniższa emerytura wzrosła z kolei z 882,56 do 1 tys. zł. (tj. o ponad 13%). W sumie najniższe świadczenia dla emerytów i rencistów w latach 2016-2019 wzrosły o ok. jedną czwartą, podsumowano w materiale.

  (ISBnews)

   

 • 07.03, 10:53PKO BP podniósł prognozy wzrostu PKB do 4,1% w 2019 r. i 3,5% w 2020 r. 

  Warszawa, 07.03.2019 (ISBnews) - Zakładając delikatną poprawę w otoczeniu polskiej gospodarki oraz wpływ pakietu fiskalnego w kraju, PKO Bank Polski podniósł prognozy wzrostu PKB Polski o 0,4 pkt proc. do 4,1% w tym roku i o 0,6 pkt do 3,5% w przyszłym roku, poinformował główny ekonomista Piotr Bujak.

  "Zakładając delikatną poprawę - odbicie od dna i poprawę po I kwartale w gospodarce globalnej i biorąc pod uwagę impuls fiskalny w Polsce - podnieśliśmy nasze prognozy z 3,7% do 4,1% w 2019, a na przyszły rok - z 2,9% do 3,5%. Stymulacja fiskalna nie przynosi konieczności nowelizacji budżetu i nie spodziewamy się, by wzrost deficytu general government w tym i przyszłym roku naruszył próg 3% PKB, również biorąc pod uwagę pesymistyczny scenariusz gospodarki globalnej" - powiedział Bujak podczas konferencji prasowej.

  "Impuls fiskalny zapowiedziany na lata 2019-2020 jest większy od naszych pierwotnych założeń, dlatego podnosimy prognozę PKB na 2019 z 3,7% do 4,1% (przy wyższej dynamice konsumpcji i niższym wkładzie eksportu netto)" - czytamy w Kwartalniku Ekonomicznym banku.

  Według PKO BP, kolejne kwartały, w tym głównie II połowa 2019 r. powinny przynosić coraz lepsze wyniki gospodarki zarówno ze względu na pozytywne czynniki wewnętrzne (szczyt wykorzystania środków unijnych i luzowanie fiskalne), jak i mniej niekorzystne czynniki zewnętrzne (oczekiwana stabilizacja globalnej koniunktury). "W drugiej połowie 2019 czynnikiem, który powinien podbić dynamikę konsumpcji powyżej 5% r/r, będzie zapowiedziane rozszerzenie programu Rodzina 500+ i wypłaty w ramach programu Emerytura+" - podkreślono w materiale.

  Analitycy PKO BP oczekują stabilizacji globalnej koniunktury w dalszej części 2019, przy efektach stymulacji w Chinach oraz wygaśnięciu przejściowych, negatywnych czynników w Niemczech.

  "Jeśli chodzi o otoczenie zewnętrzne - jest dużo niepewności, pojawiło się więcej znaków zapytania. Wojny handlowe Chiny-USA wpływają na sytuację w Niemczech, jest niepewność co do Brexitu, duża niepewność w zakresie sytuacji politycznej w Europie - w związku z planami fiskalnymi Włoch i UE. Sektor bankowy w e Włoszech ma duży problem - obecne tendencje w gospodarce włoskiej, która wpadła w recesję jest poważnym zagrożeniem" - wymienił Bujak.

  "Nasze spojrzenie na światową gospodarkę mimo czynników powyższych jest umiarkowanie konstruktywną. W obecnym spowolnieniu występującym w UE i w Niemczech i Chin jest dużo czynników przejściowych i po I kw. br. koniunktura w globalnej gospodarce poprawi się, ustabilizuje. W Chinach zadziała stymulacja fiskalna i monetarna" - podkreślił główny ekonomista.

  Jeśli chodzi o gospodarkę niemiecką, ustąpi również działanie przejściowych czynników wywierających negatywny wpływ na niemiecką gospodarkę (nowe normy emisji spalin, zaburzenia w przemyśle farmaceutycznym i najniższy od dziesięcioleci poziom wody w rzekach), napisano w raporcie banku.

  Z kolei gospodarce amerykańskiej służyć będzie - według analityków PKO BP - wyhamowanie normalizacji polityki Fed i zakończenie government shutdown.

  "Z okresu, gdy większość danych z globalnej gospodarki mocno rozczarowywała, przechodzimy do fazy, gdy oczekiwania stały się na tyle niskie, że coraz bardziej prawdopodobne stają się pozytywne niespodzianki, które będą poprawiać nastroje. Podstawami konstruktywnego spojrzenia na gospodarcze perspektywy USA i strefy euro na resztę tego roku są: doskonała kondycja gospodarstw domowych, która stabilizuje konsumpcję (kluczową z punktu widzenia dynamiki PKB), i fakt, że problemy przemysłu nie rozlały się na inne obszary gospodarki" - czytamy dalej.

  (ISBnews)

   

 • 07.03, 10:32PKO BP: Pakiet PiS to stymulacja, po uwzględnieniu podatków, na 0,9-1,6% PKB 

  Warszawa, 07.03.2019 (ISBnews) - Stymulacja fiskalna będzie oparta w dużej mierze o zaproponowany przez rząd pakiet fiskalny, a jej wielkość można szacować na ok. 1-2% PKB brutto, a po uwzględnieniu większych wpływów z podatków - na 0,9-1,6% PKB, podali analitycy PKO Banku Polskiego.

  "W 2019 polityka fiskalna będzie istotnie poluzowana (impuls może przekroczyć 1% PKB). Stymulacja fiskalna będzie oparta w dużej mierze o pakiet fiskalny na lata 2019-2020, czyli rozszerzenie programu 500+, transfery Emerytura+, zmiany w PIT, dodatkowe nakłady na lokalny transport publiczny. Wielkość stymulacji szacujemy na ok. 1-2% PKB brutto, a po uwzględnieniu większych wpływów z podatków, na 0,9-1,6% PKB" - czytamy w Kwartalniku Ekonomicznym PKO BP.

  Czynnikiem wspierającym impuls fiskalny będzie kulminacja napływu środków z UE z perspektywy 2014-2020 przypadająca na koniec 2019. Mimo wzrostu wydatków budżetowych, deficyt budżetowy w 2019 nie powinien przekroczyć założonych w ustawie budżetowej 28,5 mld zł, podkreślili analitycy.

  Według nich, deficyt fiskalny w ujęciu ESA 2010 wyniesie w tym roku 1,8% PKB (wobec szacowanych 0,7% PKB w ub.r.), zaś deficyt budżetu państwa według metodologii krajowej pogłębi się do 1,3% PKB (z 0,5% PKB szacowanych na ub.r.).

  "Zakładamy, że w 2019 sektor obciążą koszty związane z rozszerzeniem 500+ i 13. emeryturą, podczas gdy ciężar kosztów zmian w PIT będzie przesunięty na 2020. 'Zakładka' na wykonanie budżetu państwa w 2019 wynieść może ponad 7 mld zł, a wysokość dotacji do FUS sugeruje dodatkową przestrzeń fiskalną w wysokości ok. 10 mld zł. Dodatkowym buforem może być zysk z NBP (zmiana wielkości rezerw NBP sugeruje transfer do budżetu państwa ok. 5 mld zł). W sumie szacujemy, że deficyt fiskalny (ESA) w 2019 wyniesie 1,8% PKB, a relacja długu publicznego do PKB będzie się nadal obniżać (z 49,5% w 2018 do 48,8% w 2019)" - czytamy w raporcie.

  Mniej elastyczny może być budżet w 2020 roku, co przy pogorszeniu się sytuacji w otoczeniu zewnętrznym mogłoby oznaczać potrzebę szukania dodatkowych dochodów lub ograniczenia wydatków, zaznaczyli analitycy.

  Główne źródła niepewności dla prognozy banku to: (1) presja na wzrost kosztów pracy w sektorze publicznym, (2) skala poprawy ściągalności podatków, (3) stan cyklicznego komponentu dochodów, (4) ograniczenia podażowe absorpcji środków z UE.

  (ISBnews)

   

 • 06.03, 16:32Glapiński: Proponowany przez rząd bodziec fiskalny nie jest ryzykowny 

  Warszawa, 06.03.2019 (ISBnews) - Bodziec fiskalny proponowany przez rząd w ramach programu Nowa Piątka PiS nie jest był nadmierny czy ryzykowny, uważa prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Adam Glapiński.

  "Nie wydaje nam się, by ten bodziec fiskalny był nadmierny, ryzykowny. To się dzieje przy dobrej sytuacji fiskalnej i dobrym wzroście gospodarczym" - powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej po posiedzeniu RPP.

  Premier Mateusz Morawiecki powiedział wczoraj, że na skutek realizacji programu Nowa Piątka PiS, deficyt budżetowy może okazać się wyższy niż w ub. roku, ale nie wzrośnie on na tyle, by Polska przekroczyła limit wyznaczony w ramach unijnych kryteriów konwergencji (tj. 3% PKB).

  Fitch Ratings podał wcześniej, że nowy pakiet fiskalny, ogłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość (PiS) przesuwa nastawienie w polityce fiskalnej na bardziej ekspansywne i grozi wzrostem deficytu sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) do ok. 3% PKB w 2020 r. z szacowanych na 2018 r. 0,5% PKB.

  (ISBnews)

   

 • 06.03, 14:45Projekt ustawy dotyczącej wprowadzenia nowej matrycy stawek VAT trafił do Sejmu  

  Warszawa, 06.03.2019 (ISBnews) - Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Ordynacja podatkowa dotycząca wprowadzenia nowej matrycy stawek VAT trafił do Sejmu.

  "Towary i usługi będące przedmiotem czynności opodatkowanych podatkiem VAT są identyfikowane w Polsce za pomocą Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług - PKWiU 20081). Z uwagi na czasowy charakter stosowania tej klasyfikacji do celów podatku VAT (tj. do 31 grudnia 2019 r.) zaistniała potrzeba dokonania zmian w przepisach VAT związanych z określeniem sposobu identyfikowania towarów i usług, w szczególności na potrzeby określania zakresu stawek obniżonych" - czytamy w ocenie skutków regulacji (OSR). 

  Projekt przewiduje zmiany w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług:
  1) wprowadzenie nowej matrycy stawek VAT - nowe wykazy towarów i usług opodatkowanych stawkami obniżonymi 8% i 5% (nowe załączniki nr 3 i 10 do ustawy) opartych na CN oraz PKWiU 2015, przy przyjęciu zasady stosowania jednej stawki dla całych (w miarę możliwości) działów CN, generalnego obniżania stawki w przypadku konieczności jej zmiany dla danego towaru ("równanie w dół") oraz podwyższenia stawki dla punktowo wybranych (nielicznych) towarów lub usług (w celu maksymalnie możliwego zrównoważenia efektu finansowego). Efektem powyższych zmian będzie obniżenie stawki podatku na takie towary jak np.: owoce tropikalne i cytrusowe (z 8% do 5%), pieczywo o terminie przydatności do spożycia lub minimalnej trwałości przekraczającej 14 dni (z 8% do 5%), wyroby ciastkarskie (z 8% lub 23% - w zależności od terminu przydatności do spożycia lub minimalnej trwałości - do 5%), zupy, buliony, żywność homogenizowaną i dietetyczną, w tym również dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego (z 8% do 5%), produkty dla niemowląt i dzieci, tj. żywność przeznaczona dla niemowląt i małych dzieci, smoczki, pieluszki oraz foteliki samochodowe (z 8% do 5%), artykuły higieniczne - podpaski, tampony higieniczne, pieluchy (z 8% do 5%), e-booki (z 23% do 5%), e-prasa (z 23% do 8%). Podwyższenie stawek będzie natomiast dotyczyło przykładowo takich towarów jak: napoje z owoców i warzyw inne niż soki i nektary z owoców i napoje warzywne zawierające co najmniej 50% wsadu warzywnego w składzie surowcowym (z 5% do 23%), homary i ośmiornice oraz inne skorupiaki, mięczaki i bezkręgowce wodne (m.in. kraby, langusty, krewetki, ostrygi, małże, ślimaki) oraz przetwory z nich, kawior oraz namiastki kawioru (z 5% do 23%), lód - używany do celów spożywczych i innych celów chłodniczych (z 8% do 23%).

  2) zmiany w systemie ryczałtowym dla rolników polegające na uchyleniu załącznika nr 2 i wprowadzeniu nowej ogólnej definicji produktów rolnych, co pozwoli objąć tym systemem wszystkie produkty (oraz towary z nich wytworzone) pochodzące z własnej działalności rolniczej rolnika ryczałtowego. Obecnie dotyczy to tylko towarów wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o VAT (oraz towarów z nich wytworzonych);

  3) wprowadzenie instytucji wiążącej informacji stawkowej (WIS) - jako instrumentu zapewniającego podatnikom większą pewność co do prawidłowości opodatkowania podatkiem VAT realizowanych transakcji. W tym zakresie projektowane przepisy określają procedurę wydawania WIS oraz przewidują stosowną ochronę dla podatników posługujących się WIS;

  4) "przełożenie" obecnego PKWiU 2008 na odpowiednie kody CN (dla towarów) lub symbole PKWiU 2015 (dla usług) w przepisach ustawy, bez zmiany - zasadniczo - zakresu odpowiednich regulacji - większość tego rodzaju zmian pozostanie neutralna dla obecnie obowiązujących regulacji. Zmiany nastąpią w obszarze stosowania mechanizmu odwróconego obciążenia w obrocie krajowym oraz stosowania instytucji odpowiedzialności solidarnej, co wynika z „przełożenia" symboli PKWiU dla towarów wymienionych w załącznikach nr 11 i 13 do ustawy na CN - gdzie przy założeniu maksymalnie uproszczonej formy tych załączników (i racjonalizacji ich zakresu), nie sposób było osiągnąć efektu w postaci wiernego przełożenia (na zasadzie 1:1) odpowiednich symboli, podano w materiale.

  "Projekt ustawy przewiduje również zmianę w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa polegającą na ustanowieniu Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej organem właściwym do wydawania, zmiany oraz prowadzenia postępowania odwoławczego w sprawie WIS oraz ustanowieniu Szefa Krajowej Administracji Skarbowej organem właściwym w sprawie zmiany WIS" - czytamy także.

  Planowane rozwiązanie będzie miało wpływ na zmniejszenie dochodów budżetu państwa z tytułu podatku od towarów i usług oraz zwiększenie wydatków budżetu państwa.

  Według OSR w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian saldo ogółem ma wynieść: -3 668,9 mln zł, z czego w pierwszym roku ma to być -124,1 mln zł a w kolejnych latach po ok. -250 mln zł rocznie.

  "Skutki finansowe nowej matrycy stawek VAT zostały oszacowane na podstawie danych statystycznych i wynikają ze zmian stawek VAT na niektóre towary - w skali roku szacuje się, że wyniosą ok. -328 mln zł. W roku 2019 skutki wyniosą -109 mln zł z uwagi na wejście w życie z dniem 1 czerwca tego roku regulacji dotyczących stawek na książki, nuty, mapy i czasopisma oraz e-publikacje" - czytamy dalej. 

  Szacunek wartości ww. skutku finansowego został sporządzony w oparciu o dane statystyczne otrzymane z Głównego Urzędu Statystycznego za 2014 r. sporządzone na podstawie rachunków narodowych za ten rok oraz struktur z tablic wykorzystania wyrobów i usług za 2013 r. Dane te dotyczą ostatecznego spożycia gospodarstw domowych, zużycia pośredniego oraz nakładów brutto na środki trwałe w sektorze instytucji rządowych i samorządowych, instytucji niekomercyjnych oraz w pozostałych sektorach instytucjonalnych (podstawa opodatkowania). Do warunków 2019 r. podstawa opodatkowania z 2014 r. została doprowadzona przy pomocy wskaźników makroekonomicznych, podano także. 

  "Skutki finansowe w okresie 10-cioletnim zostały oszacowane przy założeniu funkcjonowania stawek w obecnej wysokości (tj. 5%, 8% i 23%) w całym tym okresie. Dodatkowo wskazać należy, że planowane opłaty za wydawanie WIS (40 zł) mają stanowić dochód budżetu państwa. Wysokość opłaty została ustalona na tym samym poziomie co opłata za wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Ze względu na trudności w precyzyjnym określeniu liczby wydawanych WIS (szacunek obarczony ryzykiem dużego błędu) nie zostały wskazane dodatkowe wpływy z tego tytułu" - podano także. 

  Szacowane zmniejszenie wpływów budżetowych związane ze zmianami w poziomie stawek podatku VAT przełoży się na odpowiednie zmniejszenie wydatków na zakup towarów i usług przez gospodarstwa domowe oraz przedsiębiorstwa. W przypadku podziału korzyści między gospodarstwa domowe oraz przedsiębiorstwa podany jest efekt w ujęciu statycznym. Oznacza to, że założono stały poziom konsumpcji produktów objętych modelowanymi zmianami, co jest równoznaczne z modelowaniem tzw. efektów pierwszego rzędu, czyli bez potencjalnych zmian w strukturze wydatków gospodarstw domowych i dostosowania podaży po modelowanej reformie, podano także.

  Jak podano w OSR, projekt był przekazany do uzgodnień i szerokich konsultacji publicznych w listopadzie 2018 r. - w okresie od 9 listopada 2018 r. do 16 grudnia 2018 r. wszyscy zainteresowani mogli przedkładać uwagi w ramach konsultacji publicznych projektu. Projekt został przekazany do partnerów społecznych (ponad 300 podmiotów), m.in. do: Business Centre Club, Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Naczelnej Rady Adwokackiej, Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług, Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Krajowej Izby Gospodarczej, Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Konfederacji Lewiatan, Krajowej Izby Radców Prawnych, Polskiej Rady Biznesu, Polskiej Izby Handlu, Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

  Jak wyjaśniono w OSR, towary i usługi będące przedmiotem czynności opodatkowanych podatkiem VAT są identyfikowane w Polsce za pomocą Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług - PKWiU 20081) . Z uwagi na czasowy charakter stosowania tej klasyfikacji do celów podatku VAT (tj. do 31 grudnia 2019 r.2) ) zaistniała potrzeba dokonania zmian w przepisach VAT związanych z określeniem sposobu identyfikowania towarów i usług, w szczególności na potrzeby określania zakresu stawek obniżonych. Wieloletnia praktyka stosowania PKWiU pokazała, że oparty na niej istniejący w Polsce system stawek podatku VAT w istocie jest rozbudowany i skomplikowany, co powoduje znaczne utrudnienia w prowadzeniu działalności gospodarczej, w tym problemy z koniecznością dokonania przez podatnika prawidłowego przyporządkowania towaru lub usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU, co jest związane ze stosowaniem właściwych stawek podatku. Powyższe nie dotyczy jedynie stawek podatku VAT - na PKWiU opiera się również np. krajowy system odwróconego obciążenia (reverse charge), czy też system zryczałtowany dla rolników, również inne przepisy w zakresie VAT posługują się PKWiU - np. niektóre przepisy dotyczące obowiązku podatkowego, stawki 0% (statki), procedury szczególnej dla dostaw dzieł sztuki czy zwolnień z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kas rejestrujących. Obecny system jest więc systemem nieefektywnym i krytykowanym za skomplikowanie oraz brak ochrony dla podatników w zakresie stosowania przez nich przepisów VAT opartych na PKWiU (z uwagi na brak wiążącej mocy opinii klasyfikacyjnych wydawanych przez Główny Urząd Statystyczny).

  "Dlatego też proponuje się zmianę sposobu identyfikowania towarów i usług na potrzeby podatku VAT i odejście od stosowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) na rzecz: Nomenklatury Scalonej (CN) w zakresie towarów oraz aktualnej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU 2015 w zakresie usług. Dodatkowo w celu zapewnienia podatnikom i organom podatkowym większej pewności co do prawidłowości zastosowanych stawek tego podatku proponuje się wprowadzenie instytucji wiążącej informacji stawkowej (WIS)" - czytamy także.

  Ustawodawca zaproponował, aby ustawa weszła w życie od 1 czerwca 2019 r., z wyjątkiem przepisów ustawy o VAT, które zostają uchylone niniejszą nowelą, tj.:

  - art. 41 ust. 15 zawierającego delegację dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych do wydania rozporządzenia określającego wykaz towarów wymienionych w załącznikach nr 3 i 10 do ustawy, w układzie odpowiadającym grupowaniom CN, na potrzeby poboru podatku w imporcie,

  - art. 83 ust. 1 pkt 2 zawierającego wykaz jednostek pływających będących przedmiotem importu (regulacje objęte tym przepisem zostały zawarte w zmienionym art. 83 ust. 1 pkt 1),

  - załącznika nr 2 zawierającego wykaz towarów i usług, w odniesieniu do których przysługuje zryczałtowany zwrot podatku, które to przepisy wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

  Z dniem 1 stycznia 2020 r. wejdą również w życie przepisy art. 42c stanowiące o związaniu organów WIS oraz o możliwości powołania się na WIS oraz wiążącą informację akcyzową i związaną z tym ochronę na zasadach określonych w art. 14k- 14m Ordynacji podatkowej.

  (ISBnews)

   

 • 05.03, 15:22Premier przedstawił mapę drogową realizacji programu Nowa Piątka PiS 

  Warszawa, 05.03.2019 (ISBnews) - Projekty ustaw wdrażających program Nowa Piątka PiS mają być gotowe do końca marca, zaś ich podpisanie przez prezydenta zakładane jest - od kwietnia do połowy czerwca, w zależności od projektu, wynika z mapy drogowej realizacji programu, podpisanej przez premiera Mateusza Morawieckiego.

  "Z myślą o wszystkich Polakach przygotowaliśmy nasz nowy program - na następne lata. Mam nadzieję, że na następne dziesięciolecia. […] Przedstawiamy dziś harmonogram realizacji tej nowej piątki" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

  Premier podpisał mapę drogową realizacji programu.

  Pierwszy punkt to projekt dotyczący przywrócenia połączeń autobusowych:

  "27 lutego projekt został wpisany do harmonogramu prac rządu, za kilka dni ogłoszenie nastąpi jego ogłoszenie, w marcu konsultacje społeczne, rząd zajmie się nim na początku kwietnia. Do połowy kwietnia chcemy zakończyć prace parlamentarne, do połowy maja - liczymy na podpis prezydenta" - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

  Dodał, że ustawa wejdzie w życie w kwietniu/maju.

  "Drugi punkt to Emerytura+. Tu jesteśmy gotowi z legislacją, by wdrożyć ten punkt od 1 maja" - zapowiedział Morawiecki.

  "Do końca marca liczymy, że zostanie przyjęty przez rząd projektu. Na początku kwietnia mamy prace parlamentarne i będziemy czekać na podpis prezydenta i 1 maja nastąpi wejście w życie" - wyliczyła minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

  Projekt dotyczący rozszerzenia programu Rodzina 500+ tak, by objął wszystkie dzieci ma być gotowy w połowie marca, zapowiedziała także.

  "W marcu odbędą się też konsultacje, w połowie kwietnia zakładamy przyjęcie przez rząd, a do końca kwietnia - prace w parlamencie. Do połowy maja - podpis prezydenta i wejście w życie 1 lipca i rozpocznie się proces zbierania wniosków" - powiedziała minister.

  "Czwarty punkt jest szczególnie dla młodych, bo mają oni trudniej na rynku pracy, zdobyć doświadczenie. Dlatego dla wszystkich, którzy będą pracować na umowę o pracę czy zlecenie - chcemy, by podatek PIT dla nich wynosił 0%. To ma pomóc w podejmowaniu decyzji o pozostaniu w Polsce i budowaniu przyszłości w oparciu o Polskę" - powiedział premier.

  Projekt dotyczący 0% PIT dla młodych ma zostać ogłoszony do końca marca, kwiecień jest przeznaczony na konsultacje, zaś w maju projekt powinna przyjąć Rada Ministrów; na maj przewidziano także prace parlamentarne, a podpis prezydenta - na okres do połowy czerwca. Ustawa ma wejść w życie 1 października br.

  Taki sam harmonogram przewidziano dla projektu obniżki pierwszej stawki PIT do 17% i podwyższenia limitu kosztów uzyskania przychodu.

  (ISBnews)

   

 • 05.03, 15:05Morawiecki: Nie ma obaw, że przez Nową Piątkę naruszymy kryteria konwergencji 

  Warszawa, 05.03.2019 (ISBnews) - Na skutek realizacji programu Nowa Piątka PiS, deficyt budżetowy może okazać się wyższy niż w ub. roku, ale nie wzrośnie on na tyle, by Polska przekroczyła limit wyznaczony w ramach unijnych kryteriów konwergencji (tj. 3% PKB), wynika z wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego.

  "Jeśli będzie zwiększenie deficytu budżetowego wobec zeszłego roku - bo pewnie będzie zwiększenie tj. 1,2% [PKB] czy 2,1% czy 1,6%. Nie jesteśmy precyzyjnie określić na rok 2020 rok i 2021 rok. Ale utrzymamy się na pewno w ryzach wymogów UE i będzie wykonywali wszystkie zalecenia i te twarde kryteria konwergencji - nie ma obaw, że twarde kryteria konwergencji zostaną przekroczone" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej na temat harmonogramu i finansowania nowego programu.

  Dodał, że ubiegłoroczny deficyt budżetu centralnego był najniższy od 30 lat.

  Środki na sfinansowanie tzw. Nowej Piątki PiS będzie pochodziło m.in. ze zmniejszenia luki VAT (efekt finansowy: 4-6 mld zł rocznie), ograniczanie luki CIT (4-6 mld zł rocznie), cyfryzacji administracji publicznej (2-3 mld zł rocznie), uszczelnienia NFZ (1-2 mld zł rocznie), uszczelnienia FUS (2-3 mld zł rocznie), impulsu fiskalnego (3-6 mld zł rocznie) oraz opodatkowanie cyfrowych gigantów (ok. 1 mld zł rocznie), poinformował premier Mateusz Morawiecki. Ponadto niższe podatki od pracy, niższy CIT, Mały ZUE, Polska Bezgotówkowa, Technologie ograniczające przemyt i oszustwa transgraniczne mają przynieść ok. 14-24 mld zł w ciągu 2-3 lat.

  Fitch Ratings podał wczoraj, że nowy pakiet fiskalny, ogłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość (PiS) przesuwa nastawienie w polityce fiskalnej na bardziej ekspansywne i grozi wzrostem deficytu sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) do ok. 3% PKB w 2020 r. z szacowanych na 2018 r. 0,5% PKB.

  (ISBnews)

   

 • 05.03, 15:00Premier przedstawił źródła finansowania programu Nowa Piątka PiS 

  Warszawa, 05.03.2019 (ISBnews) - Środki na sfinansowanie tzw. Nowej Piątki PiS będzie pochodziło m.in. ze zmniejszenia luki VAT (efekt finansowy: 4-6 mld zł rocznie), ograniczanie luki CIT (4-6 mld zł rocznie), cyfryzacji administracji publicznej (2-3 mld zł rocznie), uszczelnienia NFZ (1-2 mld zł rocznie), uszczelnienia FUS (2-3 mld zł rocznie), impulsu fiskalnego (3-6 mld zł rocznie) oraz opodatkowanie cyfrowych gigantów (ok. 1 mld zł rocznie), poinformował premier Mateusz Morawiecki. Ponadto niższe podatki od pracy, niższy CIT, Mały ZUE, Polska Bezgotówkowa, Technologie ograniczające przemyt i oszustwa transgraniczne mają przynieść ok. 14-24 mld zł w ciągu 2-3 lat.

  "Z myślą o wszystkich Polakach przygotowaliśmy nasz nowy program - na następne lata. Mam nadzieję, że na następne dziesięciolecia. […] Mamy ten główny podstawowy cel - lepsze, zasobne, europejskie życie Polaków. Mamy wytyczoną drogę, wiemy, jak tam dojść. Mamy też środki, by to zrealizować" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

  Źródła finansowania Nowej Piątki są następujące:

  "Niższe podatki od pracy,

  Niższy CIT,

  Mały ZUS,

  Polska Bezgotówkowa,

  Technologie ograniczające przemysł i oszustwa transgraniczne.

  Efekt finansowy: 14-24 mld zł w ciągu 2-3 lat" - podano w prezentacji.

  * Zmniejszenie luki VAT

  "Dzięki bardziej zaawansowanej technologicznie administracji podatkowej pozwoli zwiększyć wpływy z podatku VAT.

  Efekt finansowy: 4-6 mld zł rocznie"

  * Ograniczanie luki CIT

  "Wprowadzenie nowych regulacji ułatwiających administracji podatkowej rozpoznawanie fikcyjnych transakcji i kosztów.

  Efekt finansowy: 4-6 mld zł rocznie"

  * Cyfryzacja administracji publicznej

  "Dzięki wdrożeniu narzędzi Bigdata, blockchain, i innych, zwiększa się efektywność administracji.

  Efekt finansowy: 2-3 mld zł rocznie"

  * Uszczelnienie NFZ

  "Wdrożenie e-recepty, e-skierowań i e-zwolnień poprawiających identyfikację i efektywność obsługi pacjentów.

  Efekt finansowy: 1-2 mld zł rocznie"

  * Uszczelnienie Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

  "Wdrożenie e-składki i e-zwolnień pozwala uruchomić zaawansowaną analitykę.

  Efekt finansowy: 2-3 mld zł rocznie"

  * Impuls fiskalny

  "Dzięki Nowej Piątce w budżetach Polaków zostanie ok. 40 mld zł, które przeznaczą na dodatkową konsumpcję oraz inwestycje.

  Efekt finansowy: 3-6 mld zł rocznie"

  * Opodatkowanie cyfrowych gigantów

  "Sprawiedliwe opodatkowanie zysków, jakie globalne firmy generują w Polsce, oferując usługi cyfrowe, takie jak reklamy online, VOD i streaming muzyki,

  Efekt finansowy: ok. 1 mld zł rocznie"

  (ISBnews)

   

 • 05.03, 07:38Premier: Nowelizacji budżetu najprawdopodobniej nie będzie 

  Warszawa, 05.03.2019 (ISBnews) - Wdrożenie programu "Nowa Piątka PiS" nie oznacza konieczności nowelizacji tegorocznego budżetu, poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  "Budżet najprawdopodobniej nie będzie musiał zostać znowelizowany. Ale gdyby musiało dojść do nowelizacji za parę miesięcy czy za jakiś czas, nie byłaby niczym nadzwyczajnym w takiej sytuacji. Ale rzeczywiście te nowe rozwiązania, które w Ministerstwie Finansów wdrożyliśmy sprawdzają się bardzo dobrze" - powiedział Morawiecki w wywiadzie dla Programu Pierwszego Polskiego Radia.

  "Choć, oczywiście, z trzeciej strony, mamy też pewne spowolnienie, które chcemy złagodzić tym właśnie antycyklicznym buforem fiskalnym, czyli tą właśnie pulą środków, które przekazujemy społeczeństwu" - dodał premier.

  Rozpoczynając kampanię wyborczą przed tegorocznymi wyborami do Parlamentu Europejskiego i krajowego, prezes Prawa i Sprawiedliwości (PiS) Jarosław Kaczyński przedstawił nowy program partii. Obejmuje on rozszerzeniu programu Rodzina 500+ także dla pierwszego dziecka, brak podatku dochodowego (PIT) dla pracowników do ukończenia 26 lat, "13-tka" dla emerytów, obniżenie kosztów pracy oraz przywrócenie połączeń autobusowych pomiędzy małymi ośrodkami.

  (ISBnews)

   

 • 28.02, 13:11FPP i CALPE: Rośnie liczba osób zagrożonych niższą niż minimalna emeryturą 

  Warszawa, 28.02.2019 (ISBnews) - Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE) zwracają uwagę, że rozwiązanie ważnego problemu narastającej liczby osób zagrożonych niższą niż minimalna emeryturą jest pilne i niezbędne. Projekt takiego rozwiązania - z korzyścią dla budżetu państwa – został zaprezentowany rządowi. Obecnie pracownicy i emeryci czekają na reakcję minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej, podało FPP.

  "Konieczne jest pilne wdrożenie restytucji w systemie ubezpieczeń społecznych i zabezpieczenie okresów ubezpieczeniowych osobom, które dotychczas świadczyły pracę na podstawie nieoskładkowanych umów zleceń. Należy również zlikwidować szkodliwy art. 9 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych" - czytamy w komunikacie.

  Wg art. 67. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, każdy obywatel ma prawo do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy ze względu na chorobę lub inwalidztwo oraz po osiągnięciu wieku emerytalnego. "Dlaczego więc państwo nie zapewnia pracownikom, którzy przez wiele lat wykonywali pracę na podstawie nieoskładkowanej umowy zlecenie, możliwości skorzystania dzisiaj z przysługującego im konstytucyjnego uprawnienia?" - pyta Federacja.

  "Obecna władza słusznie zdiagnozowała zjawisko nadużywania nieoskładkowanych umów zleceń w swoim programie wyborczym z 2014 r. wskazując, że 'umowy te nie gwarantują prawa do urlopu czy gwarancji minimalnego wynagrodzenia, są ucieczką od płacenia składek na ZUS, niszczą system ochrony zdrowia i emerytalny, obniżają również siłę nabywczą tej grupy społecznej'. Ta zasadna diagnoza nie znalazła jednak odzwierciedlenia w działaniach projektodawczych - dlaczego, pomimo zdiagnozowania problemu nie podjęto działań zmierzających do wyeliminowania możliwości ucieczki od płacenia składek na ZUS?" - powiedział przewodniczący FPP, prezes CALPE Marek Kowalski, cytowany w komunikacie.

  Rząd kontynuuje politykę systematycznego podnoszenia minimalnej emerytury - od marca 2019 r. wzrośnie ona do poziomu 1 100 zł. Polskie władze publiczne muszą mieć świadomość narastającego problemu osób otrzymujących świadczenia na poziomie nie pozwalającym na zaspokojenie nawet najbardziej podstawowych potrzeb i powinny przedsięwziąć racjonalne działania mające na celu niedopuszczenie do jego dalszej eskalacji – w obecnej sytuacji podwyżki emerytury minimalnej wyczerpały swoją skuteczność jako instrument polityki ukierunkowanej na poprawę sytuacji emerytów. Główną przyczyną niskich emerytur jest niewystarczający staż składkowy, a nie zbyt niski kapitał" - dodał.

  FPP zwraca uwagę, że wzrost liczby osób pozbawionych prawa do emerytury na najniższym gwarantowanym poziomie jest gwałtownie narastającym zjawiskiem. O ile w 2011 r. takich osób było ok. 24 tys., wg danych ZUS o w marcu 2014 r. ich liczba sięgnęła ok. 92,5 tys. W marcu 2018 r. liczba osób pozbawionych prawa do najniższego świadczenia emerytalnego osiągnęła poziom ok. 234 tys.

  "Prowadzi to do konkluzji, że w okresie 7 lat skala występowania tego bardzo niepokojącego zjawiska wzrosła nawet 10-krotnie. W marcu 2017 roku nastąpiła znacząca podwyżka emerytury minimalnej, czego konsekwencją jest bardzo istotny wzrost liczby osób otrzymujących emerytury poniżej minimalnego poziomu, który nastąpił w tym samym roku - zwiększyła się ona wówczas do ok. 208,9 tys. osób z ok. 112,1 tys. osób w poprzednim okresie" - czytamy w komunikacie.

  "W oparciu o obserwowany dotychczas udział osób, którym przyznawane są świadczenia na poziomie 'sub-minimalnym', a także projekcje demograficzne determinujące liczbę osób przechodzących na emeryturę w kolejnych latach, można prognozować, że jeśli zostanie utrzymane dotychczasowe prawne status quo, w 2020 r. liczba osób otrzymujących świadczenie niższe od minimalnego osiągnie poziom ok. 315 tys. W 2025 r. problem będzie dotyczył już 0,5 mln emerytów, a w 2030 r. liczba pozbawionych prawa do najniższego świadczenia może sięgać 650 tys." - podsumowano w komunikacie.

  (ISBnews)

   

 • 28.02, 07:01Projekt SRKK kładzie nacisk na edukację finansową, wzmocnienie zaufania do rynku 

  Warszawa, 27.02.2019 (ISBnews) - Projekt Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego (SRKK) zakłada konieczność wzmocnienie zaufania z jednej strony społeczeństwa do podmiotów rynku kapitałowego, przede wszystkim poprzez edukację i skuteczne ramy nadzorcze, podało Ministerstwo Finansów.

  "Warunkiem koniecznym do rozwoju rynku kapitałowego w Polsce jest zdecydowane wzmocnienie zaufania z jednej strony społeczeństwa do podmiotów rynku kapitałowego (przede wszystkim poprzez edukację i skuteczne ramy nadzorcze), z drugiej strony interesariuszy do rządu, banku centralnego i organu nadzoru (między innymi w zakresie przewidywalności jego działań i regulacji)" - czytamy w informacji resortu.

  "W związku z tym, niewątpliwie istotne jest zintensyfikowanie działań w zakresie edukacji finansowej. Natomiast, z punktu widzenia działań regulacyjnych należy również odpowiednio połączyć politykę rozwoju rynku z dbałością o ochronę inwestorów, gdyż w dużej mierze od poczucia bezpieczeństwa inwestorów zależy poziom zaufania do rynku. Dążenie do rozwoju rynku z jednej strony i wzmacnianie ochrony inwestora z drugiej nie są działaniami sprzecznymi, a wręcz przeciwnie, powinny być w pełni komplementarne" - czytamy dalej.

  Jednym z pomysłów w zakresie edukacji finansowej społeczeństwa jest popularyzacja inwestycji w obligacje skarbowe – jest to produkt w pełni gwarantowany przez Skarb Państwa, tym samym bezpieczny. Ponadto, Ministerstwo Finansów podało, że chciałoby dystrybuować obligacje skarbowe przez aplikacje mobilne. Takie działania mogą również wesprzeć budowę w Polsce tzw. kultury oszczędzania.

  "Przez edukację finansową rozumiemy nie tylko edukację inwestorów - dotyczy to również edukacji emitentów. W trakcie prac nad Strategią uczestnicy rynku często zauważali, że obecnie emisja papierów wartościowych na giełdzie jest często postrzegana jako nieatrakcyjna opcja pozyskiwania finansowania przez polskie przedsiębiorstwa. Wierzymy, że większe zainteresowanie po stronie emitentów będzie miało również pozytywne przełożenie (poprzez wzrost możliwości inwestycyjnych) na zainteresowanie inwestorów instrumentami rynku kapitałowego" - podsumowano w informacji.

  (ISBnews)

   

 • 28.02, 07:00Projekt SRKK stawia na rozwój produktów i usług, pośrednictwa i innowacyjności 

  Warszawa, 28.02.2019 (ISBnews) - Celem Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego (SRKK) jest m.in. rozwinięcie oferty produktów i usług, wzmocnienie pośrednictwa na polskim rynku, a także wykorzystywania nowych technologii, podało Ministerstwo Finansów w informacji na temat projektu Strategii.

  "W porównaniu do najbardziej rozwiniętych rynków kapitałowych na świecie mamy znacznie mniej rozwiniętą ofertę produktów i usług. Na przykład na krajowym rynku nie funkcjonują obligacje rozwojowe (przy dużych potrzebach inwestycyjnych). Nie istnieje również krótka sprzedaż i pożyczki papierów wartościowych. Bardzo niska jest też płynność rynku repo" - czytamy w informacji.

  Według resortu, istnieje również potrzeba wzmocnienia pośrednictwa na naszym rynku. Strategia kładzie duży nacisk na konieczność zwiększenia innowacyjności i aktywności po stronie pośredników, w przypadku których zbyt rzadko mamy do czynienia z tzw. proprietary trading (handlem na własną książkę) i zbyt małym aktywizowaniem obrotu.

  "Istniejący aktualnie brak możliwości bezpośredniego dostępu banków do obrotu zorganizowanego jest postrzegany przez uczestników rynku finansowego jako jedno z istotniejszych ograniczeń dalszego, harmonijnego rozwoju polskiego rynku kapitałowego, co jest szczególnie ważne w kontekście rosnącej presji konkurencyjnej. Brak aktywnego udziału banków w obrocie zorganizowanym negatywnie wpływa na płynność instrumentów finansowych, utrudniając tym samym prawidłową ich wycenę. Dlatego też w celu zaadresowania powyższego problemu proponujemy wprowadzenie tzw. jednolitej licencji bankowej." - napisało ministerstwo.

  Strategia ma na celu nie tylko eliminację barier, ale również znalezienie nowych nisz rozwojowych, wskazano także w informacji.

  "Taką niszą dla naszego rynku może być wykorzystywanie nowych technologii – dotyczy to nie tylko pośredników i inwestorów, ale całego rynku. Należy wspierać polski rynek kapitałowy we wdrażaniu nowych technologii w każdym możliwym obszarze – zarówno technologii handlu (handel algorytmiczny), w zakresie usług post-transakcyjnych, czy w zakresie analizy danych (m.in. w zakresie zwiększenia pokrycia analitycznego spółek)" - czytamy dalej.

  Nowe technologie pozwalają osiągać niższe koszty oraz większą automatyzację procesów, przy jednoczesnym bezpieczeństwie danych. Wdrożenia automatyzujące pewne procesy back-office (np. compliance, rejestrowanie transakcji) istotnie uwalniają potencjał biznesowy instytucji finansowych, wskazał resort.

  "Mówiąc o nowych technologiach mamy na myśli między innymi o technologię blockchain. Pierwsze kroki w tym zakresie zostały wykonane przez KDPW - e-głosowanie na walnych zgromadzeniach. Niewątpliwie należy kontynuować ten kierunek działań również na innych płaszczyznach" - napisano także.

  GPW ze swojej strony utworzy akcelerator dla podmiotów typu FinTech, zapowiedziało też Ministerstwo Finansów.

  (ISBnews)

   

 • 28.02, 07:00Projekt SRKK: Nadzór rynkowy powinien być silny, efektywny i innowacyjny 

  Warszawa, 28.02.2019 (ISBnews) - Nadzór nad rynkiem kapitałowym powinien być silny, efektywny i innowacyjny, napisano w projekcie Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego (SRKK).

  "Potrzebujemy zarówno silnego, jak i efektywnego oraz innowacyjnego nadzoru. Innymi słowy, potrzeba z jednej strony więcej kontroli oraz inspekcji „na miejscu" i jednocześnie zrozumiałych wytycznych w każdym problematycznym z punktu widzenia rynku aspekcie. Z drugiej strony konieczne jest większe wykorzystanie nowoczesnych narzędzi nadzorczych, np. w zakresie akceptacji prospektów emisyjnych" - napisało Ministerstwo Finansów w informacji na temat projektu.

  Według resortu, istotne jest wdrożenie w Polsce standardu iXBRL wcześniej, niż przewidziano to w zaproponowanym przez ESMA harmonogramie. Warto również umożliwić wykorzystanie iXBRL w publikacji danych finansowych w prospektach emisyjnych. Standard ten zapewnia bowiem bardziej terminowy dostęp i większą przejrzystość danych dla inwestorów, a także zwiększa efektywność analizy danych przez organy regulacyjne, co z kolei doprowadzi do zwiększenia skuteczności procesu nadzorczego.

  "Kluczowe jest również dbanie o stabilność i przewidywalność regulacji odnośnie do rynku kapitałowego. W związku z tym zaproponujemy NBP i KNF podpisanie wspólnego porozumienia w celu dążenia do rozwoju rynku i współpracy pomiędzy instytucjami" - zapowiedziało ministerstwo.

  Uczestnicy rynku zwracają często uwagę na problem tzw. gold-plating, czyli implementowania regulacji unijnych w bardziej rygorystyczny sposób niż jest to wymagane w tych aktach. Wraz z KNF i przy udziale rynku resort zamierza utworzyć grupę roboczą mającą na celu przegląd tego typu regulacji i rozważenie ich usunięcia.

  (ISBnews)

   

 • 28.02, 07:00Projekt SRKK zakłada rozwiązania celem pozyskania nowych emitentów i inwestorów 

  Warszawa, 27.02.2019 (ISBnews) - Projekt Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego (SRKK) zakłada m.in. rozwiązania, których celem jest pozyskanie emitentów i inwestorów z zagranicy oraz umożliwienie emitentom prowadzenie programów lojalnościowych, podało Ministerstwo Finansów.

  "Wielką szansą dla naszego rynku jest pozyskanie emitentów i inwestorów z zagranicy, w tym przede wszystkim z regionu Europy Środkowo-Wschodniej - Warszawa powinna dążyć do osiągnięcia pozycji centrum (hubu) dla rozwoju i finansowania młodych, innowacyjnych przedsiębiorstw z regionu" - czytamy w informacji resortu.

  "Zależy nam na zachęceniu zagranicznych emitentów do emisji dłużnych i udziałowych papierów wartościowych, co wiąże się z wyzwaniem po stronie administracji w zakresie odpowiedniej elastyczności, np. w zakresie stosowania języka angielskiego. Według danych ESMA jesteśmy obecnie jednym z niewielu państw UE, gdzie nadzorca nie proceduje prospektów emisyjnych w języku angielskim" - czytamy dalej.

  Resort zwraca uwagę, że istotną barierą dla rozwoju naszego rynku są również niedostatecznie rozwinięte relacje inwestorskie, zbyt niska kultura komunikacji i brak ciągłości relacji pomiędzy emitentem a inwestorem. "Dlatego już teraz, niezależnie od wdrożenia Strategii proponujemy w ramach implementacji przepisów dyrektywy o prawach akcjonariuszy umożliwienie emitentom prowadzenie programów lojalnościowych" - zapowiedziano.

  "Docelowo widzimy również zasadność utworzenia rejestru posiadaczy papierów wartościowych, który umożliwiłby emitentom łatwy i sprawny dostęp do informacji o swoich inwestorach. Należy również zadbać, żeby wprowadzenie takiego rejestru nie przełożyła się na znaczny wzrost opłat po stronie emitentów" - wskazał resort.

  Emitenci obecnie spotykają się również z problemem dotyczącym nadmiernie długich procesów zatwierdzania prospektów emisyjnych. W tym zakresie w projekcie podniesiona została kwestia wyłączenia z Kodeksu Postępowania Administracyjnego czynności prowadzonych przez KNF w ramach procesu prospektowego, podał Ministerstwo Finansów, zaznaczając, że widzi również potrzebę większej automatyzacji procesów przez nadzorcę.

  (ISBnews)

   

 • 28.02, 07:00Projekt SRKK zakłada zmiany w podatkach dotyczących inwestycji kapitałowych 

  Warszawa, 28.02.2019 (ISBnews) - Projekt Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego (SRKK) zakłada m.in. szereg zmian w zakresie podatków związanych z inwestowaniem, m.in. obniżenie opodatkowania dywidend od długoterminowych inwestycji, zwolnienie zysków ze sprzedaży akcji pracowniczych z podatku od zysków kapitałowych oraz umożliwienie uznania 125% kosztów przygotowania IPO za koszt podatkowy, podało Ministerstwo Finansów.

  "W zakresie podatków w projekcie proponuje się następujące działania:

  •             Zwolnienie z podatku u źródła odsetek należnych z tytułu euroobligacji dopuszczonych do obrotu na rynkach regulowanych lub wielostronnych platformach obrotu (ASO) w Unii Europejskiej;

  •             Umożliwienie uznania 125% kosztów przygotowania IPO za koszt podatkowy – dla emitentów - celem zwiększenia atrakcyjności IPO;

  •             Obniżenie opodatkowania dywidend od długoterminowych inwestycji (>3 lat) – celem zachęcenia do długoterminowych inwestycji i oszczędności;

  •             Umożliwienie kompensowania strat na jednych instrumentach finansowych z zyskami z innych instrumentów finansowych (w szczególności z jednostek uczestnictwa w otwartych funduszach inwestycyjnych);

  •             Zwolnienie zysków ze sprzedaży akcji pracowniczych z podatku od zysków kapitałowych w określonym zakresie;

  •             Zmiana obowiązującego sposobu opodatkowania odsetek od obligacji, który zapewni analogiczny poziom opodatkowania niezależnie od tego, czy inwestor nabywa obligacje na rynku pierwotnym czy wtórnym;

  •             Zwolnienie z podatku środków pozyskanych w wyniku transakcji repo pod warunkiem, że transakcje te zostaną przeprowadzone na rynku regulowanym lub ASO" - czytamy w informacji.

  "Zależy nam również nad usprawnieniami administracyjnymi w zakresie poboru podatków. Jest pomysł, żeby wprowadzić centralizację procesów obsługi skarbowej w wyspecjalizowanych urzędach skarbowych dla emitentów w celu m.in. uspójnienia interpretacji podatkowych" wskazał też resort.

  (ISBnews)

   

 • 27.02, 11:56Santander: Piątka PiS doda do konsumpcji 0,5 pkt w II kw., po 1,4 w III, IV kw. 

  Warszawa, 27.02.2019 (ISBnews) - Przedstawiony program "Nowa Piątka PiS" podniesie konsumpcję prywatną odpowiednio o 0,5 pkt proc. w II kw. br i po 1,4 pkt proc w III i IV kw. 2019 roku, wynika z analiz Santander Bank Polska. Ekonomiści szacują, że nowe programy mogłyby dodać do wzrostu PKB maksymalnie 0,3 pkt proc. w 2019 r. i 0,2 pkt proc. w 2020 r.

  "W sumie, spodziewamy się, że nowe programy podbiją konsumpcję prywatną o ok. 0,5 punktu procentowego w II kw. 2019 r., i o ok. 1,4 pkt proc. w III i IV kw. 2019 r. W 2020 r. wpływ na stopę wzrostu będzie stopniowo zanikał. Na tej podstawie spodziewamy się wzrostu dochodów budżetu z podatków pośrednich o ok. 1,5 mld zł w 2019 r. i 4 mld zł w 2020 r" - czytamy w komentarzu ekonomicznym Santander Bank Polska.

  Ekonomiści banku szacują natomiast, że przedstawiając pakiet nowych obietnic obciąży finanse publiczne o ok. 19 mld zł w 2019 r. i 33 mld zł w 2020 roku (w tym koszty dla budżetu centralnego to odpowiednio 19 i 27,5 mld zł).

  "Warto jednak pamiętać, że powyższe kalkulacje dotyczą kosztów brutto. Wyższe transfery socjalne częściowo wrócą do budżetu w formie podatków, więc efekt netto dla budżetu będzie mniejszy. Po pierwsze, od 'trzynastej' emerytury należy odprowadzić podatek dochodowy i składkę zdrowotną, co - naszym zdaniem - daje ok. 2 mld zł rocznie (o ile 1 100 zł to kwota wypłaty brutto). Po drugie, dodatkowe wypłaty na rzecz gospodarstw domowych potencjalnie oznaczają wyższą konsumpcję, a zatem również wyższe wpływy z VAT i akcyzy" - czytamy dalej.

  Ekonomiści podkreślają, że skłonność do wydawania w pieniędzy z transferu 500+ będzie nieco niższa niż w przypadku pierwszej fazy programu 500+ i pomoc trafi do nieco bogatszych gospodarstw domowych, które mają wyższą skłonność do oszczędzania.

  Analitycy szacują, że nowe programy mogłyby dodać do wzrostu PKB maksymalnie 0,3 pkt proc. w 2019 r. i 0,2 pkt proc. w 2020 r.

  "Nie oznacza to jednak, że zamierzamy teraz rewidować prognozy wzrostu. Po pierwsze, zaczekajmy na więcej konkretów nt. implementacji pomysłów (pro-wzrostowy wpływ tych działań będzie per saldo tym mniejszy, im bardziej ich sfinansowaniu będą służyć cięcia w innych wydatkach), po drugie traktujemy to raczej jako czynnik, który zmniejsza ryzyko korekty naszych prognoz w dół w warunkach pogarszającej się koniunktury na świecie" - oceniają ekonomiści.

  W komentarzu wskazano, że w II połowie br. mogą ujawnić się pozytywne efekty nowych obietnic dla rynku długu.

  "W dłuższym horyzoncie, przedstawione przez PiS obietnice nie sprzyjają niestety pozytywnej ocenie perspektyw polskiej gospodarki i stabilności finansów publicznych. Dalszy znaczny wzrost wydatków socjalnych mocno ogranicza przestrzeń dla działań prorozwojowych niezbędnych w innych, często ważniejszych obszarach (nauka, ochrona zdrowia, energetyka). Zwiększa się też wrażliwość finansów publicznych na cykliczne spowolnienie gospodarcze. Nowe propozycje sprzyjają wprawdzie zwiększeniu konsumpcji, ale, podobnie jak przy wprowadzeniu 'pierwszej fazy' 500+, będzie to efekt bardzo krótkotrwały. Ewentualnym ryzykiem jest też widmo zmian w stabilizującej regule wydatkowej, które mogłoby podkopać zaufanie inwestorów" - podsumowano w komentarzu.

  Rozpoczynając kampanię wyborczą przed tegorocznymi wyborami do Parlamentu Europejskiego i krajowego, prezes Prawa i Sprawiedliwości (PiS) Jarosław Kaczyński przedstawił nowy program partii. Obejmuje on rozszerzeniu programu Rodzina 500+ także dla pierwszego dziecka, brak podatku dochodowego (PIT) dla pracowników do ukończenia 26 lat, "13-tka" dla emerytów, obniżenie kosztów pracy oraz przywrócenie połączeń autobusowych pomiędzy małymi ośrodkami.

  (ISBnews)

   

 • 26.02, 11:02Szef Kancelarii Premiera: Nie będzie nowelizacji budżetu w tym roku  

  Warszawa, 26.02.2019 (ISBnews) - Propozycje fiskalne złożone przez Prawo i Sprawiedliwość (PiS) nie będą wymagały nowelizacji tegorocznego budżetu finansów, wynika ze słów szefa Kancelarii Premiera Michała Dworczyka.

  "Według mojej wiedzy, tej nowelizacji nie będzie, ale to jest domena pani minister finansów,  która jest wybitnym ekspertem i profesjonalistką. W związku z tym najlepiej będzie, jeżeli  - tak jak już wspomniałem - w ciągu najbliższych dni te propozycje i szczegóły dotyczące również źródeł finansowania i sposobu finansowania wszystkich programów będą przedstawiane przez ministrów, w tym wypadku przez panią minister Czerwińską" - powiedział Dworczyk w wywiadzie dla Programu Pierwszego Polskiego Radia.

  Dodał m.in. że te propozycje były przygotowywane przez wiele miesięcy i zostały bardzo dobrze policzone, a środki na nie zabezpieczone i nie wszyscy wiedzieli o konkretnych propozycjach, które zostały zaprezentowane na konwencji programowej.

  "Tego rodzaju programy i projekty przygotowuje się wprawdzie wiele tygodni, a niektóre nawet wiele miesięcy, żeby właśnie były dobrze i w sposób odpowiedzialny przygotowane, ale trzeba to robić też w miarę dyskretnie, żeby za wcześnie informacje nie zostały ujawnione, w związku z tym rzeczywiście część osób mogła o szczegółach tych propozycji nie wiedzieć" - powiedział Dworczyk.

  Zapowiedział także, że w najbliższych dniach będą prezentować szczegóły każdej z tych propozycji premier wraz z ministrami odpowiedzialnymi za realizację każdego z punktów ostatniego programu zaprezentowanego przez Prawo i Sprawiedliwość.

  (ISBnews)

   

 • 26.02, 09:31Rafalska: Koszt 13-tki dla emerytów to ok. 8-9 mld zł w 2019 roku 

  Warszawa, 26.02.2019 (ISBnews) - Wypłata w tym roku świadczenia "13-stki dla emerytów" wyniesie ok 8-9 mld zł, poinformowała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

  "Około 9 mln polskich emerytów i rencistów skorzysta z 13-tki w wysokości minimalnej emerytury obowiązującej od 1 marca br., czyli 1 100 zł. Szczegóły tych rozwiązań poznamy wkrótce. Wszystkie dotychczasowe rewaloryzacje i dodatki dotyczyły pełnej grupy emerytów i rencistów z tytułu częściowej i całkowitej niezdolności do pracy. W moim przekonaniu, będzie dotyczyło to wszystkich tych grup" - powiedziała Rafalska w wywiadzie dla Telewizji Gorzów "Teletop".

  Rafalska oszacowała, że "zwiększenie wypłaty na pierwsze dziecko w tym roku to 10 mld zł, wypłata dodatkowego świadczenia dla emerytów i rencistów od 1 maja br. ok. 9 mld i to jest chodzi łączny koszt wypłaty świadczeń w tym roku".

  W ubiegłą sobotę, rozpoczynając kampanię wyborczą przed tegorocznymi wyborami do Parlamentu Europejskiego i krajowego, prezes Prawa i Sprawiedliwości (PiS) Jarosław Kaczyński przedstawił nowy program partii. Obejmuje on rozszerzeniu programu Rodzina 500+ także dla pierwszego dziecka, brak podatku dochodowego (PIT) dla pracowników do ukończenia 26 lat, "13-tkę" dla emerytów, obniżenie kosztów pracy oraz przywrócenie połączeń autobusowych pomiędzy małymi ośrodkami.

  Wskaźnik waloryzacji rent i emerytur za ten rok wyniesie 102,86%. Zgodnie z zapowiedziami, minimalny wzrost emerytury wyniesie 70 zł, a minimalny poziom emerytury - 1 100 zł.

  (ISBnews)