ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 07.12, 14:31Niedzielski: Pracodawca będzie mógł oczekiwać od pracownika wyniku testu  

  Warszawa, 07.12.2021 (ISBnews) - Trwają prace nad projektem, który ma umożliwiać pracodawcy - przed dopuszczeniem do pracy - żądanie od pracownika negatywnego wyniku testu przeciw COVID-19, a nie certyfikatu, poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski. Wyraził nadzieję, że projekt ten "wyklaruje się" w ciągu tygodnia.

  "Zmodyfikowaliśmy trochę filozofię projektu, bo pracodawca będzie zgodnie z tym nowym ujęciem miał prawo oczekiwać okazania wyniku testu przez pracownika, po to by właśnie budować bezpieczne środowisko pracy. Przypomnę, że we wcześniejszej wersji dyskutowaliśmy o tym, żeby było to szczepienie, ale tutaj stawiamy jednak na testy" – powiedział Niedzielski podczas konferencji prasowej.  

  Poinformował, że testy dla pracowników byłyby nieodpłatne.

  "I testy […] w tym projekcie ustawy będą zagwarantowane za darmo obywatelom polskim. […] Będziemy mieli taki właśnie kolejny silny instrument zwiększania bezpieczeństwa epidemicznego, które oczywiście w konsekwencji będzie pozwalało na prowadzenie normalnej działalności gospodarczej" – podkreślił.

  "Mam nadzieję, że w ciągu tygodnia wyklaruje się tak ten projekt, że zostanie skierowany na ścieżkę formalną" – dodał.

  (ISBnews)

 • 07.12, 13:56Niedzielski: Wprowadzamy nauczanie zdalne od 20 XII br. do 9 I 2022 r. 

  Warszawa, 07.12.2021 (ISBnews) - Rząd wprowadza nauczanie zdalne dla uczniów szkół podstawowych i średnich w okresie przed i poświątecznym tj. od 20 grudnia do 9 stycznia włącznie, zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Zmiany nie dotyczą przedszkoli i żłobków.

  "Chcemy wykorzystać zbliżający się okres ferii do tego, żeby nieco wydłużyć ten okres nieobecności dzieci w szkołach, I zdecydowaliśmy, żeby te kilka dni, które poprzedzają  z jednej strony ferie świąteczne, mówimy tu o okresie od 20 do 23 grudnia, ale tez też okres post-feryjny, kiedy mamy święto Trzech Króli będą te dni, w których będziemy mieć zdalną naukę i oczywiście tę zdalną naukę zakończymy 9 stycznia" – powiedział Niedzielski podczas konferencji prasowej.

  "Od 10 stycznia będzie powrót do normalnego trybu szkolnego, nie mniej jednak intencją jaką chcemy osiągnąć jest wydłużenie tego okresu, kiedy nie dochodzi od transmisji, nie dochodzi do interakcji miedzy dziećmi" – dodał.

  Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska doprecyzował, że ograniczenia nie dotyczą przedszkoli i żłobków.

  (ISBnews)

 • 07.12, 13:52Niedzielski: Zmniejszamy limity obłożenia lokali gastronom., hoteli, kin do 30% 

  Warszawa, 07.12.2021 (ISBnews) - Rząd wprowadza obniżenie limitów osób w lokalach gastronomicznych, kinach, teatrach i kościołach do 30% obłożenia obiektów oraz konieczność weryfikacji certyfikatów w przypadku przekroczenia tego limitu, poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski. Nowe obostrzenia wchodzą w życie od 15 grudnia i dotyczą osób niezaszczepionych.

  "Dokonujemy zmiany zasad stosowania certyfikatu, której będzie towarzyszyło obniżenie limitów, które w tej chwili obowiązują mniej więcej na poziomie 50% do 30%" – powiedział Niedzielski podczas konferencji prasowej. 

  Dotyczy to m.in. obiektów gastronomicznych, teatrów, kin, teatrów, filharmonii, oper i innych obiektów kultury, obiektów sportowych i sakralnych. W kinach będzie obowiązywał także zakaz konsumpcji.

  "Żeby ten limit mógł być w jakikolwiek sposób przekroczony, to organizator, przedsiębiorca będzie musiał wykazać, że weryfikuje certyfikaty.  Jeżeli nie ma weryfikacji certyfikatów przy wejściu, to nie ma też absolutnie możliwości przekraczania tego 30% limitu" – zaznaczył minister.

  Jednocześnie ograniczono limity w środkach transportu zbiorowego do 75% obłożenia pojazdu. 

  W dniu 31 grudnia i 1 stycznia limit osób w lokalach zamkniętych zostanie ograniczony do 100 osób (dotyczy osób niezaszczepionych)

  Od 15 grudnia obowiązywać będą też testy dla domowników chorujących bez względu na posiadanie certyfikatu szczepienia przeciw COVID-19. Wszystkie osoby przybywające do Polski spoza Schengen będą musiały mieć wykonany test nie wcześniej niż 24 godziny przed przybyciem.

  (ISBnews)

 • 07.12, 09:48Na dodatki osłonowe zarezerwowano 4,1 mld zł w budżecie na 2022 r., wg OSR 

  Warszawa, 07.12.2021 (ISBnews) - Na wypłatę dodatków osłonowych zarezerwowano w przyszłorocznym budżecie 4,1 mld zł, wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu ustawy o dodatku osłonowym. Dodatek, na częściowe pokrycie kosztów energii elektrycznej oraz żywności  - ze względu na wzrost cen - ma trafić do ponad 6,84 mln beneficjentów.

  Projekt ustawy został przyjęty przez Radę Ministrów i trafił już do Sejmu.

  "Proponowany limit wydatków z budżetu państwa na dodatki osłonowe w 2022 r. wynosi 4,1 mld zł. Środki przeznaczone na wypłatę dodatków osłonowych pochodzić będą z budżetu państwa oraz ze sprzedaży (w drodze aukcji) uprawnień do emisji, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów" – czytamy w uzasadnieniu.

  Dodatek osłonowy przysługiwać ma gospodarstwom domowym, które mają dochody nieprzekraczające 2,1 tys. zł w gospodarstwie jednoosobowym, bądź 1,5 tys. zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

  "Będzie on stanowił wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli w pokryciu części kosztów energii oraz rosnących cen żywności" , podano także.

  Projekt zakłada wprowadzenie podziału na 4 grupy gospodarstw domowych, ze zróżnicowanym poziomem wsparcia w postaci stawki dodatku osłonowego:

  - gospodarstwa 1 osobowe – wsparcie na poziomie 400 zł/rocznie;

  - gospodarstwa 2-3 osobowe – wsparcie na poziomie 600 zł/rocznie;

  - gospodarstwa 4-5 osobowe – wsparcie na poziomie 850 zł/rocznie;

   - gospodarstwa 6 i więcej osobowe – wsparcie na poziomie 1150 zł/rocznie.

  Obowiązywać ma tzw. zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, iż dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota dodatku osłonowego nie będzie wypłacana.

  W prognozie wydatków uwzględniono również koszty obsługi systemu przez gminy w wysokości 2% rocznie – ok. 0,08 mld zł. Koszty te, będą pokrywane przez budżet państwa.

  Dodatek osłonowy przysługujący za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., ma być wypłacany dwa razy do roku. tj. pierwsza rata do 31 marca 2022 r. i druga rata do 2 grudnia 2022 r.

  Liczba potencjalnych beneficjentów, określonych w OSR na podstawie danych z Badania Budżetów Gospodarstw Domowych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) została określona na ponad 6,84 mln osób.

  Wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego jest określany w drodze uchwały przez radę gminy.

  Na czas wypłaty dodatku osłonowego tj. na 2022 r. zawieszona zostanie wypłata dodatków energetycznych.

  (ISBnews)

 • 02.12, 17:33Sejm odrzucił senackie veto do noweli ws. podwyżki stawek na alkohol i papierosy 

  Warszawa, 02.12.2021 (ISBnews) - Sejm odrzucił senackie veto do nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym zakładającej m.in. podniesienie akcyzy na alkohole i papierosy o 10% w przyszłym roku i określającą harmonogram zmian stawek podatku na kolejne lata. Za odrzuceniem senackiego veta głosowało 224 posłów, 199 było przeciw, a 9 wstrzymało się od głosu.

  Nowelizacja zakłada, że od 1 stycznia 2022 r. mają wzrosnąć stawki akcyzy na alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie o 10%, a minimalna stawka akcyzy na papierosy ze 100% do 105% całkowitej kwoty akcyzy, naliczanej od ceny równej średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów.

  Nowela wprowadza także minimalną stawkę akcyzy na tytoń do palenia w wysokości 100% całkowitej kwoty akcyzy, naliczanej od ceny równej średniej ważonej detalicznej cenie sprzedaży tytoniu do palenia. Stawka akcyzy na tzw. wyroby nowatorskie ma zostać podniesiona poprzez podwyższenie stawki kwotowej o 100%.

  W nowelizacji określono także harmonogram podwyżek podatku akcyzowego na alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie (bez cydru i perry) na lata 2023-2027 - corocznie o 5%, a na papierosy, tytoń do palenia, cygara, cygaretki oraz wyroby nowatorskie i susz tytoniowy - podniesienie stawki kwotowej co roku o 10%.

  (ISBnews)

 • 02.12, 17:29Sejm za poprawkami do noweli dot. zwrotu z dopłat do wynagrodzeń w zw. z COVID 

  Warszawa, 02.12.2021 (ISBnews)  - Sejm przyjął większość poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Nowela zakłada zawężenie przypadków, w których możliwe jest żądanie zwrotu całego dofinansowania z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników.

  Przyjęte poprawki mają głównie charakter legislacyjny i redakcyjny.

  Nowela zakłada usprawnienie działania wojewódzkich urzędów pracy, na których spoczywa obowiązek realizacji rozliczeń i kontroli wsparcia udzielonego z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przedsiębiorcom i innym podmiotom poprzez doprecyzowanie przepisów dotyczących rozliczeń i kontroli, a także ewentualnego zwrotu środków, w tym doprecyzowanie przepisów dotyczących zwrotów częściowych i zwrotu całego dofinansowania.

  Zakłada m.in. zawężenie przypadków, w których możliwe jest żądanie zwrotu całego dofinansowania.

  Zakłada też, że wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy będą miały możliwość występowania do instytucji publicznych, które udzielały wsparcia oraz do organów Krajowej Administracji Skarbowej i Państwowej Inspekcji Pracy o informacje mające znaczenie dla oceny spełniania warunków przyznania świadczeń i prawidłowości wykorzystania przyznanych środków.

  Nowela wydłuża także terminy na rozpatrzenie wniosków i przyznanie wsparcia wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy. Zgodnie z nowelizacją, dla wniosków rozpatrzonych do 30 czerwca 2021 r., dla których nie dokonano w tym terminie wypłat, kwota dofinansowania będzie mogła być wypłacona nie później niż do 31 marca 2022 r. 

  Wprowadzono podstawę prawną do uwzględnienia w Planie finansowym Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w latach 2022-2024 kosztów na dalszą realizację zadań wynikających z ustawy COVID-19, a także na koszty obsługi dla wojewódzkich urzędów pracy. 

  Nowelizacja zakłada utrzymanie dalszego finansowania kosztów obsługi dla wojewódzkich urzędów pracy na dotychczasowym poziomie tj. do 0,5%. Projekt przewiduje również pozytywne zmiany dla pożyczkobiorców korzystających z pożyczek z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej lub na utworzenie stanowiska pracy.

  Dzięki proponowanej zmianie nastąpi dalsze uelastycznienie realizacji obowiązków wynikających z umów pożyczki. Zaproponowano m.in. zmianę okresu, na jaki można zawiesić działalność, lub przez który można nie zatrudniać pracownika na utworzonym dzięki pożyczce stanowisku pracy, z 6 miesięcy na okres powiązany z terminem odwołania stanu epidemii - do 3 miesięcy od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

  Nowela zakłada możliwość zaakceptowania niedotrzymania warunków umowy (w zakresie zawieszenia działalności lub niezatrudniania pracownika na utworzonym stanowisku pracy) w odniesieniu do sytuacji, które wydarzyły się przed dniem wejścia w życie proponowanych zmian i odstąpienia od zastosowania sankcji za niedotrzymanie warunków umowy pożyczki określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

  Wprowadza też zmiany dla osób, które chciałyby skorzystać z pożyczek z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej, a które musiały zakończyć prowadzenie działalności gospodarczej w związku ze skutkami gospodarczymi COVID-19.

  (ISBnews)

   

 • 02.12, 16:04Sejm za powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości 

  Warszawa, 02.12.2021 (ISBnews) - Sejm przyjął przepisy zakładające powołanie Centralnego Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC) jako jednostki policji, odpowiedzialnej za rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie cyberprzestępczości.  Za nowelizacją ustawy o policji oraz niektórych innych ustaw w związku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości głosowało 312 posłów, przeciw było trzech, a 121 wstrzymało się od głosu.

  Wcześniej posłowie przyjęli poprawkę zakładającą, że predyspozycje do pracy w biurze będą badane także za pomocą testu psychologicznego. Inna z poprawek doprecyzowuje zasady wstrzymywania transakcji lub blokady rachunku bankowego. 

  Jak wynika z oceny skutków regulacji (OSR) w związku z powołaniem nowej służby, w policji przybędzie docelowo 1 800 etatów. Do zadań CBZC będzie należało m.in. zwalczanie przestępstw związanych z oszustwami i kradzieżą tożsamości w sieci czy walka z pedofilami, którzy poszukują swoich ofiar w Internecie.

  Zgodnie z nowelizacją, Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości będzie odpowiadać za realizację zadań dotyczących rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępczości popełnionej przy użyciu systemu informatycznego, systemu teleinformatycznego lub sieci teleinformatycznej. Chodzi także o wykrywanie i ściganie sprawców tej przestępczości oraz wspieranie pozostałych jednostek organizacyjnych Policji w rozpoznawaniu, zapobieganiu i zwalczaniu cyberprzestępczości.

  Nową jednostką kierować ma komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, podległy komendantowi głównemu policji. Do zadań CBZC będzie należało m.in. zwalczanie przestępstw związanych z oszustwami i kradzieżą tożsamości w sieci czy walka z pedofilami, którzy poszukują swoich ofiar w Internecie.

  Funkcjonariusze CBZC będą mogli prowadzić działania operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze oraz administracyjno-porządkowe, wynikające z ustawy o policji. Przy naborze do służby będą brane po uwagę w szczególności wiedza i umiejętności dotyczące informatyki i nowoczesnych technologii teleinformatycznych oraz znajomość języka obcego z tej dziedziny.

  Zgodnie z regulacją, funkcjonariusze będą mieć przyznane świadczenie związane z pełnieniem służby w CBZC w miesięcznej wysokości nie niższej niż 70% i nie wyższej niż 130% przeciętnego uposażenia policjantów.

  Jak wynika z oceny skutków regulacji (OSR), łącznie na realizację projektowanych zmian budżet państwa przeznaczy 4,43 mld zł, co oznacza dodatkowe nakłady w sektorze finansów publicznych.

  "Przeznaczenie z budżetu państwa środków na utworzenie służby zwalczania cyberprzestępczości w łącznej kwocie 4 430 mln zł ze środków ujętych w rezerwach celowych budżetu państwa zapewni unowocześnienie wyposażenia i sprzętu, budowę siedziby CBZC oraz przede wszystkim umożliwi wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy zapobiegających i zwalczających cyberprzestępczość, co pozwoli na pozyskanie osób posiadających rozległą wiedzę w tym zakresie w warunkach konkurencyjnych wynagrodzeń oferowanych dla specjalistów w tej dziedzinie przez sektor prywatny" - czytamy w OSR.

  (ISBnews)

 • 02.12, 09:41KFP: Do projektu budżetu na 2022 r. zgłoszono ok. 600 poprawek 

  Warszawa, 02.12.2021 (ISBnews) - Do projektu ustawy budżetowej na rok 2022 sejmowe komisje branżowe, rozpatrujące projekt w zakresie poszczególnych części budżetu zgłosiły ok. 600 poprawek. Dzisiaj poprawki są głosowane na forum sejmowej Komisji Finansów Publicznych (KFP).

  Jutro mija termin doręczenia Sejmowi sprawozdania Komisji Finansów Publicznych w sprawie przyszłorocznego budżetu.

  Projekt ustawy budżetowej na 2022 r., zakłada deficyt na poziomie 30,9 mld zł, wzrost PKB na poziomie 4,6%, a średnioroczną inflację na poziomie 3,3%

  W przyszłorocznym budżecie zaplanowano dochody na poziomie ok. 481,4 mld zł, a wydatki 512,4 mld zł. Maksymalny deficyt ustalono na 30,9 mld zł. Projekt ustawy budżetowej  na 2022 r. zakłada także: 

  - zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia do 5,75% PKB,

  - środki na kluczowe programy społeczne, takie jak "Rodzina 500+", "Dobry Start", czy wprowadzenie Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego,

  - waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2022 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 104,89% oraz dodatkowo emeryturę bez podatku do 2,5 tys. zł.

  - 2,2% PKB na obronność,

  - zwiększenie funduszu wynagrodzeń dla pracowników państwowej sfery budżetowej, realizację zadań inwestycyjnych, m.in. w obszarze zdrowia, transportu czy kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

  - zwiększenie wydatków w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki oraz rolnictwa. 

  Wskaźniki gospodarcze:

  - Wzrost PKB w 2022 r. ma wynieść 4,6%,

  - Inflacja ukształtuje się na poziomie 3,3%,

  Prognozowany w 2022 r. deficyt sektora finansów publicznych ma wynieść ok. 2,8% PKB, czyli poniżej granicy 3% PKB. Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych ukształtuje się na poziomie 56,6% PKB.

   (ISBnews)

   

 • 01.12, 16:21Prezydent podpisał nowelizację ustawy o systemie instytucji rozwoju 

  Warszawa, 01.12.2021 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o systemie instytucji rozwoju, która ma na celu zapewnienie przejrzystości rachunkowości prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "Ustawa wprowadza do ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju zmianę mającą na celu zapewnienie przejrzystości rachunkowości prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju" - czytamy w komunikacie.

  W ustawie wskazano wprost, że Polski Fundusz Rozwoju, realizując program rządowy prowadzi wyodrębnioną ewidencję zgodnie z art. 11 ust. 4 i 5 ustawy o systemie instytucji rozwoju, w tym tworzy dla programu rządowego fundusz niezaliczany do kapitałów (funduszów) własnych, wykazywany w pasywach bilansu w grupie zobowiązań jako fundusze specjalne, zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, podano także.

  Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

   

 • 01.12, 16:20Prezydent podpisał nowelę dot. kredytów dla studentów kierunków lekarskich 

  Warszawa, 01.12.2021 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, zakładającą rozszerzenie kręgu uczelni i uelastycznienie warunków uzyskania przez nie pozwolenia na utworzenie studiów lekarskich oraz wprowadzenie instytucji kredytu na studia medyczne, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "Głównym celem ustawy jest:

  - rozszerzenie kręgu uczelni i uelastycznienie warunków uzyskania przez nie pozwolenia na utworzenie studiów przygotowujących do wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty, a w następstwie zwiększenie liczby uczelni, które będą mogły kształcić przyszłych lekarzy i lekarzy dentystów;

  - wprowadzenie instytucji kredytu na studia medyczne, jako narzędzia wsparcia, ze środków budżetu państwa, osób podejmujących i odbywających odpłatne studia na kierunku lekarskim" – czytamy w komunikacie.

  Ustawa wprowadza zmianę na podstawie której będzie możliwe prowadzenie przez uczelnię zawodową studiów o profilu ogólnoakademickim, o ile taki profil będzie wynikał ze standardów kształcenia na kierunku lekarskim i lekarsko­dentystycznym. Zmiana ta umożliwi uczelniom zawodowym, które będą spełniały określone wymagania, prowadzenie nauczania na kierunku lekarskim i lekarsko-­dentystycznym.

  Ponadto w wyniku zmian w ustawie rozszerzono katalog uczelni, które mogą ubiegać się o pozwolenie na kształcenie na kierunku lekarskim lub lekarsko­-dentystycznym, o uczelnie  które na dzień złożenia wniosku:

  - prowadzą studia na co najmniej jednym kierunku przygotowującym do wykonywania zawodu (lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty lub ratownika medycznego), i posiada kategorię naukową w dyscyplinie nauki medyczne lub w dyscyplinie nauki o zdrowiu,

  - są laureatami konkursu w ramach programu "Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza" i zawarły umowę o finansowaniu w ramach konkursu.

  Nowym rozwiązaniem, które wprowadza nowelizacja jest kredyt na studia medyczne. Zgodnie z ustawą student odbywający studia na kierunku lekarskim w języku polskim na warunkach odpłatności (na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych oraz studiach stacjonarnych albo niestacjonarnych w uczelniach niepublicznych) będzie się mógł ubiegać o kredyt na pokrycie opłat za usługi edukacyjne na tych studiach, podano także.

  W noweli uregulowano szczegółowo zasady udzielania kredytów na studia medyczne. Kredyt będzie wypłacany w transzach, na wskazany w umowie kredytu na studia medyczne rachunek bankowy uczelni, w której kredytobiorca odbywa kształcenie, nie dużej niż przez 6 lat.

  Kredyt będzie oferowany na preferencyjnych warunkach, określonych szczegółowo w ustawie. Istotnym rozwiązanym, które przewiduje ustawa jest to, że studenci, którzy podejmą lub odbywają dzisiaj studia na kierunku lekarskim w języku polskim na warunkach odpłatności, jeżeli zdecydują się na skorzystanie z tego kredytu, to uzyskają możliwość jego częściowego lub całkowitego umorzenia po spełnieniu pewnych warunków.

  Po przepracowaniu w Polsce po ukończeniu studiów minimum 10 lat w okresie 12 kolejnych lat liczonych od dnia ukończenia studiów, w łącznym wymiarze czasu pracy odpowiadającym co najmniej równoważnikowi jednego etatu w podmiotach leczniczych, które udzielają świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Warunkiem jest obowiązek uzyskania tytułu specjalisty w tym okresie w dziedzinie medycyny uznanej za priorytetową w dniu rozpoczęcia przez lekarza szkolenia specjalizacyjnego.

  Ustawa umożliwia również umorzenie kredytu w całości lub w części w przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności np. ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową kredytobiorcy albo utratę przez niego zdolności do spłaty zobowiązań. Zgodnie ze zmianami w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, kwota umorzonego kredytu będzie wolna od podatku dochodowego, podano także.

  Ustawa reguluje zasady prowadzenia i obsługi Funduszu Kredytowania Studiów Medycznych przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Środki Funduszu, które będą przeznaczane m.in. na sfinansowanie całości kwoty odsetek należnych od kredytów na studia medyczne, skutków finansowych umorzeń spłaty kredytów na studia medyczne, będą pochodziły z m.in. dotacji celowych z budżetu państwa określanych corocznie w ustawie budżetowej. Fundusz Kredytowania Studiów Medycznych będzie działał na podstawie rocznego planu finansowego, wyodrębnionego w planie finansowym Banku Gospodarstwa Krajowego.

  Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z określonymi wyjątkami, które zakładają wejście w życie w terminie późniejszym.

  (ISBnews)

 • 01.12, 11:53MF: Rachunki za energię elektryczną wzrosną szacunkowo o 10-15% w 2022 r. 

  Warszawa, 01.12.2021 (ISBnews) - Rachunki za energię elektryczną dla gospodarstw domowych wzrosną szacunkowo o 10-15% w 2022r, napisało Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu do projektu nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej.

  Projekt tej ustawy nazywany jest także tzw. tarczą antyinflacyjną. Zakłada m.in. czasowe zwolnienie z podatku akcyzowego sprzedaży energii elektrycznej nabywcy końcowemu będącemu odbiorcą energii w gospodarstwie domowym.

  "Giełdowe notowania energii elektrycznej w ciągu roku wzrosły o blisko 40%. To przełoży się na wzrost stawek dla gospodarstw domowych w 2022 r. Szacowane jest, że rachunki za energię elektryczną dla gospodarstw domowych wzrosną o 10-15%" - czytamy w uzasadnieniu.

  Wprowadzenie zwolnień dla energii elektrycznej wykorzystywanej przez gospodarstwa domowe pozwoli na zmniejszenie kosztów po stronie tej grupy odbiorców, podano także.

  Projekt nowelizacji został przyjęty przez rząd i trafił już do Sejmu.

  (ISBnews)

   

 • 01.12, 11:34Koszt zmian w ustawie o akcyzie i podatku od sprzedaży to 1,55 mld zł wg OSR 

  Warszawa, 01.12.2021 (ISBnews) - Koszt planowanej obniżki akcyzy na paliwa oraz zwolnienia paliw z opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej, a także zwolnienia z akcyzy od sprzedaży energii elektrycznej dla gospodarstw oraz czasowe obniżenie stawki akcyzy na energię elektryczną to koszt 1 553,7 mln zł, wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej.

  Projekt został wczoraj przyjęty przez rząd i skierowany do Sejmu.

  Koszty rozwiązań, zakładanych w projekcie to - według OSR - 133, 9 mln zł w roku 2021 oraz 1419, 8 mln w roku 2022.

  "Obniżenie stawek akcyzy na paliwa silnikowe i energię elektryczną oraz zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej dla gospodarstw domowych będzie  wyłącznym kosztem budżetu państwa" - czytamy w OSR.

  W uzasadnieniu do projektu podano, że koszt dla budżetu wprowadzenia obniżek paliw to ok. 1,327 mld zł (akcyza wraz z podatkiem VAT), zwolnienie z akcyzy i VAT na energię dla gospodarstw domowych to ok. 0,1 mld zł. Z kolei zwolnienie paliw z podatku od sprzedaży detalicznej.

  Według OSR, projektowane rozwiązanie spowoduje ubytek dochodów budżetu państwa z tytułu podatku od sprzedaży detalicznej w kwocie 146 mln zł, podano także. Szacunku dokonano zna podstawie danych z deklaracji na podatek od sprzedaży detalicznej, złożony przez podmioty sektora paliwowego za wrzesień 2021.

  Szczegółowy zakres proponowanych zmian obejmuje:

  Stawki akcyzy w okresie od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. wyniosą na:

  • benzyny silnikowe o kodach CN 2710 12 45 lub 2710 12 49 oraz wyroby powstałe ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, spełniające wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach - 1369,00 zł/1000 litrów;
  • oleje napędowe o kodzie CN 2710 19 43 i 2710 20 11 oraz wyroby powstałe ze zmieszania tych olejów z biokomponentami, spełniające wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach - 1065 zł/1000 litrów;
  • biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, spełniające wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach, przeznaczone do napędu silników spalinowych, bez względu na kod CN - 1065 zł/1000 litrów;
  • gazy przeznaczone do napędu silników spalinowych skroplone - 364 zł/1000 kilogramów.

  Stawki akcyzy w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 maja 2022 r. wyniosą na:

  • benzyny silnikowe o kodach CN 2710 12 45 lub 2710 12 49 oraz wyroby powstałe ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, spełniające wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach - 1413 zł/1000 litrów;
  • oleje napędowe o kodzie CN 2710 19 43 i 2710 20 11 oraz wyroby powstałe ze zmieszania tych olejów z biokomponentami, spełniające wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach - 1104 zł/1000 litrów;
  • biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, spełniające wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach, przeznaczone do napędu silników spalinowych, bez względu na kod CN - 1104 zł/1000 litrów;
  • gazy przeznaczone do napędu silników spalinowych skroplone -387 zł/1000 kilogramów.

  Stawka akcyzy na energię elektryczną w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 maja 2022 r. wyniesie - 4,6 zł/MWh.

  Obniżenie stawek akcyzy powinno oznaczać spadek cen paliw na stacjach paliw. W przypadku przeniesienia całej obniżki akcyzy na końcową cenę paliw litr paliwa będzie się kształtował następująco:

  • olej napędowy i biokomponenty stanowiące samoistne paliwa:

  20 grudnia 2021 r. - 31 grudnia 2021 r. o 8 gr/l z VAT 10 gr/l,

  1 stycznia 2022 r. - 31 maja 2022 r. o 5 gr/l z VAT o 6 gr/l;

  • benzyny silnikowe:

  20 grudnia 2021 r. - 31 grudnia 2021 r. o 14 gr/l z VAT 17 gr/l,

  1 stycznia 2022 r. - 31 maja 2022 r. o 11 gr/l z VAT o 14 gr/l;

  • gaz skroplony (LPG):

  20 grudnia 2021 r. - 31 grudnia 2021 r. o 15 gr/l z VAT 18 gr/l,

  1 stycznia 2022 r. - 31 maja 2022 r. o 15 gr/l z VAT o 18 gr/l.

  (ISBNews)

   

 • 30.11, 14:13Rząd przyjął projekt pakietu antyinflacyjnego, nie wyklucza jego przedłużenia 

  Warszawa, 30.11.2021 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt pakietu antyinflacyjnego, który zakłada czasową obniżkę akcyzy na paliwa, zwolnienie paliw z podatku od sprzedaży detalicznej oraz z opłaty emisyjnej, a także trzymiesięczną obniżka podatku VAT na gaz ziemny z 23 do 8% i zniesienie akcyzy na energię elektryczną, poinformował premier Mateusz Morawiecki. Nie wykluczył, że jeżeli inflacja nie będzie "wykazywała tendencji malejących", pakiet zostanie przedłużony. 

  "Dzisiaj Rada Ministrów przyjęła te rozwiązania, które muszą być przyjęte w formie ustawowej, te zaś, które są możliwe do rozwiązania  na zasadzie rozporządzeń też są obecnie procedowane" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

  "W związku z tym obniżamy stawkę VAT na gaz ziemny z 23 do 8%, […] całkowicie znosimy akcyzę na energię elektryczną i obniżamy stawkę VAT na energię elektryczną do z 23% do 8%" - dodał.

  Jak wcześniej zapowiadał, od 20 grudnia na pięć miesięcy ma zostać obniżona stawka akcyzy na paliwa do minimalnego poziomu dopuszczalnego w Unii Europejskiej, od 1 stycznia 2022 r. do 31 maja 2022 r. paliwa zostaną zwolnione z podatku od sprzedaży detalicznej. Wdrożone zostaną rozwiązania dot. zwolnienia z opłaty emisyjnej.

  Te rozwiązania - jak podkreślił Morawiecki - mają doprowadzić do obniżki cen paliw w najbliższych tygodniach o 20-25 gr.

  Od stycznia planowane jest także wprowadzenie na trzy miesiące obniżki podatku VAT na gaz ziemny z 23% na 8% i energię elektryczną.

  Przedstawiony pakiet, który składa się przede wszystkim z obniżek podatków to dla budżetu koszt ok. 10 mld zł.

  Premier jednocześnie poinformował, że pakiet został poszerzony o obniżkę VAT na ciepło z 23% do 8%. Została też zwiększona grupa docelowa planowanego dodatku osłonowego do 6,8 mln osób (wcześniej zapowiadano, że z dodatku ma skorzystać do 5 mln gospodarstw.

  Nie wykluczył, że pakiet może zostać przedłużony. 

  "Jeżeli w II kw. przyszłego inflacja nie będzie pokazywała istotnych tendencji malejących, to będziemy działać dalej. [...] Raz jeszcze obiecuję z tego miejsca, że jeżeli trzeba będzie, będziemy kontynuować nasze działania w II, III i kolejnych kwartałach przyszłego roku" - powiedział Morawiecki. 

  (ISBnews)

   

 • 26.11, 15:35Projekt tarczy antyinflacyjnej w wykazie prac rządu, do przyjęcia w IV kw. 

  Warszawa, 26.11.2021 (ISBnews) - Projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, czyli tzw. tarczy antyinflacyjnej, został wpisany do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, wynika z informacji na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Rząd planuje jego przyjęcie w IV kw.

  "Jednym z pośrednich skutków trwającej pandemii COVID-19 jest wzrost cen towarów, w szczególności cen paliw. W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom Rada Ministrów przedłożyła pakiet działań antyinflacyjnych. Wśród proponowanych rozwiązań znajduje się czasowa obniżka akcyzy na paliwa silnikowe oraz wprowadzenie zwolnienia od akcyzy dla sprzedaży energii elektrycznej wykorzystywanej przez gospodarstwa domowe oraz obniżenie stawki akcyzy na energię elektryczną" - czytamy w wykazie.

  W ocenie Ministerstwa Finansów, które jest autorem projektu, ograniczenie wzrostu cen paliw powinno się przyczynić do stabilizacji cen także w innych obszarach gospodarki, w tym cen żywności.

  Giełdowe notowania energii elektrycznej w ciągu roku wzrosły o blisko 40%. To przekłada się na wzrost stawek dla gospodarstw domowych. Szacuje się, że rachunki za energię elektryczną dla gospodarstw domowych mogłyby wzrosnąć o 10-15%, podano także.

  Projekt zakłada czasowe obniżki akcyzy na paliwa silnikowe (olej napędowy, benzyny silnikowe, LPG),  wprowadzenie zwolnienia od akcyzy dla sprzedaży energii elektrycznej wykorzystywanej przez gospodarstwa domowe oraz czasowe obniżenie stawki akcyzy na energię elektryczną.

  Innym proponowanym rozwiązaniem jest wprowadzenie czasowego wyłączenia z opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej sprzedaży paliw w okresie od 1 stycznia do 31 maja 2022 roku. Projekt zawiera zapisy dot. czasowego wyłączenia z opodatkowania tym podatkiem sprzedaży detalicznej:
  -  benzyn silnikowych,
  - olejów napędowych,
  - biokomponentów stanowiących samoistne paliwa,
  - gazów przeznaczonych do napędu silników spalinowych

  Zakłada również nałożenie do 31 maja 2022 r. na sprzedawców dokonujących sprzedaży paliw silnikowych obowiązku zamieszczania przy kasie rejestrującej w lokalu przedsiębiorstwa, w którym dokonywana jest sprzedaż tych paliw, informacji o obniżeniu akcyzy na paliwa silnikowe i niepodleganiu sprzedaży paliw silnikowych podatkowi od sprzedaży detalicznej.

  Jak podano w uzasadnieniu "rekomendowane działania mają doprowadzić do zahamowania wzrostu cen paliw na stacjach paliw, a zatem również pomóc w walce z inflacją".

  (ISBnews)

   

 • 26.11, 07:59Glapiński za przekazywaniem wpłat z zysku NBP do Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych 

  Warszawa, 26.11.2021 (ISBnews) - Planowane przekazanie wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego (NBP) do Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych (FWSZ) to "w pełni słuszne" rozwiązanie, ocenia prezes NBP Adam Glapiński. Podkreślił, że w celu umożliwienia takiej wypłaty potrzebna będzie nowelizacja ustawy o NBP, która jednak nie będzie miała wpływu na zasady dotyczące wypracowania tego zysku.

  "Planowane przekazanie wpłaty z zysku NBP do Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych jest w mojej ocenie w pełni słuszne i bardzo mnie cieszy. Zysk banku centralnego to dochody uzyskane głównie z zarządzania rezerwami NBP, które są majątkiem narodowym, obrona narodowa zaś jest jedną z najważniejszych funkcji państwa. Myślę, że szczególnie w obecnych czasach, taka forma podkreślenia znaczenia tej funkcji jest głęboko uzasadniona" - powiedział Glapiński w wywiadzie dla "Gazety Bankowej".

  Jak przypomina gazeta, rząd powołuje FWSZ ulokowany przy Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Wśród źródeł jego finansowania znajdą się środki z emisji obligacji, w tym BGK, wpłaty z budżetu państwa oraz wpłaty z zysku NBP.

  "Jeśli chodzi o dostosowania prawne, to będzie tu wymagana zmiana ustawowa, ponieważ aktualnie, zgodnie z ustawą o Narodowym Banku Polski, wpłata z zysku NBP podlega odprowadzeniu do budżetu państwa. Natomiast chciałbym przy tej okazji zaznaczyć, że zmiana ta - jeśli zostanie przyjęta - nie będzie miała wpływu na zasady dotyczące wypracowania tego zysku. Tak jak dotychczas, NBP będzie dążył do efektywnego zarządzania rezerwami oraz kosztami, co powinno sprzyjać maksymalizowaniu wyniku finansowego. Natomiast wyniku tego nie da się zaplanować z wyprzedzeniem, ponieważ zależy on od bardzo wielu czynników, w tym przede wszystkim od zmiennej sytuacji na globalnych rynkach finansowych" - zastrzegł szef banku centralnego.

  "O ile wiem - inicjatywa ustawodawcza w tej sprawie należy do rządu - wpłata z zysku NBP nie ma być przypisana do konkretnych aspektów reformy Sił Zbrojnych RP. Na pewno nie chciałbym sugerować, że niektóre z tych aspektów są bardziej ważne, a inne mniej. Najważniejsze z punktu widzenia bezpieczeństwa całego kraju jest to, że taka reforma została zaproponowana i powinna być realizowana. Poprzez Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych Polska będzie mieć zapewnione spore środki na ten cel" - dodał Glapiński.

  Podkreślił, że Ustawa o obronie Ojczyzny (której projekt 12 listopada trafił do konsultacji społecznych) w połączeniu z już obowiązującymi zapisami, na mocy których na obronę narodową przeznaczamy ponad 2% PKB, a w przyszłości będziemy przeznaczali co najmniej 2,5% PKB, tworzą solidny fundament finansowy rozwoju polskiej armii.

  (ISBnews)

   

 • 25.11, 14:38MF: Obniżki VAT w pakiecie inflacyjnym to łącznie 1,85 mld zł kosztu dla budżetu 

  Warszawa, 25.11.2021 (ISBnews) - Zapowiedziana w ramach pakietu antyinflacyjnego tymczasowa obniżka VAT na gaz to koszt dla budżetu w wysokości 0,7 mld zł, VAT na energię elektryczną - 1,15 mld zł, natomiast obniżenie akcyzy da ok. 1,5 mld zł oszczędności dla podatników, wyliczyło Ministerstwo Finansów.

  "Jednym z priorytetów rządu jest złagodzenie podwyżek cen energii elektrycznej. Na cenę tą składa się również akcyza, która wynosi obecnie 5 zł za 1 MWh. Rząd zdecydował się zrezygnować z poboru tego podatku i zwolnić z akcyzy energię elektryczną zużywaną przez gospodarstwa domowe. Zyska na tym prawie 15 mln gospodarstw domowych. Dzięki temu Polacy zaoszczędzą rocznie 240 mln zł" - czytamy w komunikacie.

  Zapowiedziano także obniżkę VAT na gaz - do 8% z 23% - na trzy miesiące: od stycznia do marca 2022 r. Dla budżetu to koszt ok. 0,7 mld zł. Na zmianach skorzysta ponad 9 mln gospodarstw domowych, podano dalej.

  "Obecnie jedynie cztery państwa UE stosują obniżoną stawkę VAT na dostawy gazu. Są to Grecja, Irlandia, Francja i Luksemburg. Możliwość obniżki stawki VAT na gaz ziemny daje nam prawo UE. Zgodnie z dyrektywą VAT, po konsultacji z Komitetem ds. VAT każde państwo członkowskie może stosować obniżoną stawkę w tym zakresie. Polska skorzysta z tych przepisów. Obniżka stawki VAT wymaga zmiany w krajowych przepisach o VAT" - wskazał resort.

  Ministerstwo zwróciło uwagę, że przepisy prawa unijnego nie pozwalają na obniżenie stawki VAT na paliwa i na "wyzerowanie" innych danin obciążających paliwa i energię. Dają jednak możliwość ich zmniejszenia i właśnie z tej opcji w maksymalnym stopniu skorzysta Polska.

  "Obniżymy do minimalnego poziomu na jaki pozwalają przepisy unijne:

  *·       akcyzę na wszystkie paliwa silnikowe (od 20 grudnia do maja),

  *·       akcyzę na energię elektryczną (od stycznia do końca przyszłego roku),

  *·       VAT na energię elektryczną (od stycznia do marca)" - napisano w komunikacie.

  Obniżenie akcyzy do poziomu dozwolonego przez prawo europejskie minimum, zmniejszy obciążenie podatkiem w zależności od rodzaju paliwa. Oznaczać będzie także niższe koszty energii elektrycznej dla podmiotów gospodarczych. To ok. 1,5 mld zł oszczędności dla podatników, podano dalej.

  "Od stycznia do marca 2022 r. VAT na energię elektryczną zostanie obniżony z 23% do 5%. Dla budżetu to koszt ok. 1,15 mld zł" - czytamy także w materiale.

  Ponadto od stycznia do maja 2022 r., sprzedaż paliw silnikowych nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od sprzedaży detalicznej, podał też resort.

  (ISBnews)

   

 • 25.11, 11:40Morawiecki przedstawił pakiet antyinflacyjny o wartości 10 mld zł 

  Warszawa, 25.11.2021 (ISBnews) - Pakiet antyinflacyjny, która ma zamortyzować wzrost inflacji obejmie m.in. pięciomiesięczną obniżkę akcyzy na paliwa, zwolnienie paliw z podatku od sprzedaży detalicznej oraz z opłaty emisyjnej, trzymiesięczną obniżka podatku VAT na gaz ziemny z 23 do 8% i zniesienie akcyza na energię elektryczną, poinformował premier Mateusz Morawiecki. Planowane jest także wprowadzenie dodatku kompensacyjnego, który ma zrekompensować wzrost cen na artykuły żywnościowe.  

  Obecny pakiet ma kosztować ok. 10 mld zł. Premier nie wykluczył kolejnych działań antyinflacyjnych, jeżeli byłyby konieczne w przyszłości.

  "Aby złagodzić, zamortyzować, zbuforować ten wzrost inflacji robimy to, co w naszych rękach, naszej mocy żeby ludziom łatwiej było przejść przez ten trudny okres w ciągu najbliższych miesięcy, może nawet paru kwartałów. Dzisiaj prezentujemy pierwszą serię działań, która – mam nadzieję – zamortyzuje to uderzenie inflacyjne. Jak trzeba będzie to pokażemy w przyszłości, w kolejnych kwartałach także kolejne działania" – powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

  "Ten obszar będzie obejmował […] obszar cen paliw, cen energii i […] cen żywności" - dodał.

  Poinformował, że od 20 grudnia na  pięć miesięcy  stawka akcyzy na paliwa zostanie obniżona do minimalnego poziomu dopuszczalnego w Unii Europejskiej, od 1 stycznia 2022r. do 31 maja 2022r. paliwa zostaną zwolnione z podatku od sprzedaży detalicznej. Wdrożone zostaną rozwiązania dot. zwolnienie z opłaty emisyjnej.

  Te rozwiązania – jak podkreślił Morawiecki - mają doprowadzić do obniżki cen paliw w najbliższych tygodniach o 20-28 gr, nawet do 30 gr.

  Od stycznia planowane jest także wprowadzenie na trzy miesiące obniżki podatku VAT na gaz ziemny z 23% na 8% i energię elektryczną – z 23% do 5%.

  "Nie wprowadzamy tutaj żadnego zróżnicowania. I także znosimy całkowicie akcyzę na energię elektryczną" – powiedział premier.

  Zaznaczył, że przedstawiony dzisiaj pakiet, który składa się przede wszystkim z obniżek podatków to dla budżetu koszt ok. 10 mld zł.

  Zapowiedział także złożenie wniosku na forum Rady Europejskiej o ograniczenie wzrostu cen z emisji CO2.

  "I wreszcie kolejny obszar, który zasygnalizowałem od stycznia obniżmy stawkę VAT na energię elektryczną, ale także w kontekście powstrzymania cen spekulacji na rynku tzw. zielonych certyfikatów. […] Będziemy wnioskowali o zmianę mechanizmu handlu certyfikatami zielonymi, ale także […] aby zmienić zasady handlu uprawnieniami do emisji CO2, a więc obniżyć możliwość spekulowania, obniżyć gwałtowny przyrost cen uprawnień do emisji CO2" – podkreślił

  Rząd planuje także wprowadzenie dodatku osłonowego, który kompensowałby wzrost cen żywności. Prawo do tego dodatku ma zależeć od kryterium dochodowego. Jak wynika z wyliczeń wysokość dodatku ma wynosić od 400 zł do ponad 1 150 tys. zł rocznie w zależności od wielkości gospodarstwa domowego. Wypłacany ma być w dwóch ratach w 2022 r. Skorzystać z niego ma ok. 5 mln gospodarstw domowych.

  Planowane są także oszczędności w administracji i w budżecie.

  (ISBnews)

 • 24.11, 17:32Kościński spodziewa się ogłoszenia tarczy antyinflacyjnej jutro 

  Warszawa, 24.11.2021 (ISBnews) - Tarcza antyinflacyjna będzie ogłoszona jutro, poinformował minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

  "Tarcza antyinflacyjna będzie zapewne ogłoszona w tym tygodniu, spodziewam się nawet jutro. Pan premier przekaże wszystkie szczegóły. Cel jest taki, by pomóc najbiedniejszym, by zamortyzować skutki inflacji, okresowo i mam nadzieję wystarczająco długo" - powiedział Kościński podczas posiedzenia sejmowej Komisji Finansów Publicznych.

  Dodał, że przygotowany jest pakiet antyinflacyjny, który zawiera szereg działań łagodzących wpływ podwyższonej inflacji "przede wszystkim dla tych gospodarstw domowych, dla których zwiększona dynamika cen jest najbardziej dotkliwa".

  "Obecnie inflacja jest w Polsce spowodowana w dużej mierze czynnikami zewnętrznymi, na które rząd nie ma wpływu. Wysokie ceny ceny surowców, przerwane łańcuchy dostaw przez pandemię, czy ceny energii" - podkreślił Kościński.

  "Jednocześnie apeluję o umiar i powściągliwość, gdyż nieodpowiedzialne komentarze podgrzewają niepotrzebnie percepcję inflacji i mogą prowadzić do nieracjonalnych zachowań, co się może przełożyć na jeszcze wyższe ceny" - podsumował minister.

  Wcześniej w ty tygodniu premier Mateusz Morawiecki informował, że tarcza antyinflacyjna, która będzie zawierać m.in. regulacje, dotyczące obniżenia akcyzy na nośniki cen energii praktycznie jest gotowa, a rząd planuje jej wdrożenie w znacznej części jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia.

  (ISBnews)

   

 • 22.11, 15:09Morawiecki: Tarcza antyinflacyjna ma dotyczyć obniżki akcyzy na nośniki energii 

  Warszawa, 22.11.2021 (ISBnews) - Tarcza antyinflacyjna, która będzie zawierać m.in. regulacje, dotyczące obniżenia akcyzy na nośniki cen energii praktycznie jest gotowa, a rząd planuje jej wdrożenie w znacznej części jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia, poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  "Tarcza inflacyjna praktycznie jest gotowa i na pewno będziemy chcieli ją w znacznej jej części wdrożyć jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. Ona będzie zawierała takie elementy, jak obniżenie akcyzy na nośniki energii" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej w Gdańsku.

  "O szczegółach powiemy w swoim czasie. Właściwie praktycznie jesteśmy gotowi z tym projektem, aby go przedstawić" - dodał.

  Podkreślił, że to nośniki cen energii są "odpowiedzialne, współodpowiedzialne przede wszystkim za te gwałtowne wzrosty cen".

  "Ceny energii […] przekładają się 1:1 na ceny różnych produktów" - zaznaczył.

  Przypomniał też o podwyżkach stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej (RPP).

  "Jednocześnie też Narodowy Bank Polski rozpoczął cykl podwyżkowy i myślę, że on doprowadzi do właściwego zduszenia inflacji. Za jakiś czas, bo te zjawiska działają zawsze z pewnego rodzaju opóźnieniem" - podkreślił.

  Zaznaczył, że pakiet antyinflacyjny pozwoli na łagodniejsze przejście "trudnych najbliższych kilka miesięcy, może kwartałów".

  RPP podniosła stopy procentowe w październiku (o 40 pb w przypadku głównej stopy referencyjnej) i w listopadzie (o 75 pb w przypadku stopy referencyjnej, do 1,25%).

  (ISBnews)

   

 • 18.11, 07:49MRiT: Rząd za wydłużeniem rozliczania tarczy finansowej 2.0 do poł. III 2022r. 

  Warszawa, 18.11.2021 (ISBnews) - Rząd wydłużył do połowy marca 2022 r. termin, w jakim przedsiębiorcy, którzy odczuli negatywne skutki pandemii COVID-19, będą mogli rozliczyć nadwyżkę z tarczy finansowej PFR 2.0, poinformowało Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT). Rada Ministrów podjęła uchwałę  sprawie programu rządowego "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm".

  Dotychczas termin na rozliczenie i zwrot różnicy między kwotą subwencji finansowej, jaką beneficjent otrzymał w oparciu o prognozowaną wysokość spadku przychodów oraz kosztów stałych, a kwotą subwencji finansowej, którą otrzymałby, bazując na rzeczywistych danych finansowych upływał 31 stycznia 2022 r. Zgodnie z tą uchwałą beneficjent programu ma na to czas do połowy marca 2022 r.

  "Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wielu przedsiębiorców z branż, które najdotkliwiej odczuły negatywne skutki pandemii COVID-19, wydłużyliśmy o 6 tygodni czas na rozliczenie  nadwyżek z środków pomocowych, jakie otrzymali z rządowej tarczy finansowej 2.0. Dzięki temu będą mieli więcej czasu na uregulowanie należności i zabezpieczenie płynności finansowej swoich firm, w szczególności tych z sektora MŚP" - powiedział minister rozwoju i technologii Piotr Nowak, cytowany w komunikacie.

  W styczniu i lutym 2021 r. w sumie 47,7 tys. firm, w tym 7 tys. z sektora MŚP, skorzystało ze wsparcia z Tarczy Finansowej PFR 2.0. Na konta przedsiębiorców trafiło łącznie 7,1 mld zł, w tym 3,8 mld zł do mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Średnie kwota pomocy wyniosła 539 tys. zł.

  (ISBnews)