ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 22.01, 12:55Rząd przyjął projekt 'Mama 4+' dotyczący tzw. emerytur matczynych 

  Warszawa, 22.01.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła program "Mama 4+", zakładający świadczenia dla osób, które wychowały co najmniej czwórkę dzieci, ale nie udało się im wypracować najniższej emerytury, poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  "Nasze programy prorodzinne i społeczne świadczą o tym, że przyszłością jest rodzina. Nasz projekt 'Mama 4+' jest wyrazem naszej ogromnej wdzięczności. Nasze dzieci są przyszłością naszego kraju. Pokazujemy, że jesteśmy solidarni z naszymi mamami i babciami" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

  Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska poinformowała, że świadczenie "Mama 4+" przysługiwać będzie osobom, które wychowywały co najmniej 4 dzieci, a które nie wypracowały stażu pracy do minimalnej emerytury.

  "Świadczenie 'Mama 4+' wynosić będzie tyle, ile minimalna emerytura. Jeśli osoby pobierają emeryturę niższą niż minimalna emerytura, to świadczenie Mama 4+ będzie wyrównaniem do tej kwoty" - powiedziała minister.

  Szacuje się, że ok. 65 tys. kobiet, które nie mają prawa do emerytury lub renty otrzyma rodzicielskie świadczenie "Mama 4+" uzupełniające w wysokości najniższej emerytury, podała Kancelaria Premiera.

  Resort pracy szacował wcześniej koszt programu świadczeń Mama 4+ na 900 mln zł rocznie.

  (ISBnews)

   

 • 17.01, 14:40KUPS: Nie można bagatelizować wpływu zmian stawek VAT na rynek napojów 

  Warszawa, 17.01.2019 (ISBnews) - Planowane przez Ministerstwo Finansów zmiany dotyczące stawek podatku od towarów i usług (VAT) będą miały także niefiskalne skutki, których nie należy bagatelizować - w tym zmianę struktury konsumpcji, uważa prezes Krajowej Unii Producentów Soków (KUPS) Julian Pawlak.

  "Ministerstwo Finansów pracując nad nową matrycą VAT postanowiło zamienić jedną stawkę 5% na soki, nektary i napoje owocowe lub warzywne o zawartości soku min. 20% na trzy stawki (5% dla soków, 8% dla nektarów i 23% dla napojów). Oprócz efektów fiskalnych planowana podwyżka będzie miała tzw. niefiskalne skutki opodatkowania, w tym zmianę struktury konsumpcji. Ta zmiana wpłynie na zapotrzebowanie producentów na owoce i warzywa i nie można jej bagatelizować" - napisał Pawlak w przesłanym do agencji ISBnews komentarzu w sprawie wypowiedzi dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) w Bydgoszczy Wojciecha Kędzi.

  Kędzia napisał w komunikacie przesłanym ISBnews, że proponowane przez Ministerstwo Finansów uproszczenie i uporządkowanie systemu stawek VAT, którego jednym z elementów jest zróżnicowanie stawek podatku w zależności od zawartości owoców w napojach, nie będzie miało decydującego wpływu na zapotrzebowanie na owoce.

  Pawlak wskazał natomiast, że z wyliczeń do wstępnej propozycji resortu finansów wynika, że mówimy o spadku o 190 tys. ton surowca potrzebnego do produkcji nektarów i napojów. Jest to spadek o 75% w porównaniu z obecną sytuacją.

  "Należy tu zaznaczyć, że nigdy KUPS nie twierdził, że o 3/4 spadnie zapotrzebowanie na surowiec rolniczy do produkcji soków, czy dla całej kategorii soki, nektary, napoje. Wyliczenia spadku o 75% odnoszą się do rynku objętego planowanymi podwyżkami VAT - czyli nektarów i napojów owocowych. Ilość 190 tys. ton została wyliczona na podstawie zawartości soku w nektarach i napojach owocowych, obliczenia spadku sprzedaży tych kategorii na podstawie badań elastyczności cenowej oraz prognozie zmniejszenia zawartości soku w napojach" - czytamy dalej w komentarzu.

  Szczegółowa analiza została przekazana do Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Resort rolnictwa po zapoznaniu się z danymi popiera pozostawienie stawki 5% na całą kategorię soków, nektarów i napojów owocowych, poinformował szef KUPS.

  "Błędne jest również przekonanie, że spadek konsumpcji napojów i nektarów wpłynie pozytywnie na sprzedaż soków. Analizując rynek europejski (dane Canadean 2017r) należy odnotować, że mimo większej zamożności społeczeństwa spożycie soku na osobę jest porównywalne do rynku polskiego (Polska 15,5 l, UK 13,3 l, Francja 18 l). Spożycie nektarów jest 2 razy mniejsze, a spożycie napojów owocowych również odbiega znacząco od Polski (Polska 14,2 l, UK 8,2 l, Francja 9,8 l). Dane jednoznacznie wskazują, że mniejsze spożycie napojów nie przekłada się na większą konsumpcję soków" - napisał także Pawlak.

  "Przypominamy, że rynek, który wskutek tak drastycznego zwiększenia podatku VAT ucierpi - to 800 mln litrów nektarów i napojów owocowych. Chcemy podkreślić, jak duża ilość jabłek i innych owoców do produkcji tych wyrobów jest potrzebna. Podwyżki podatków zawsze mają konsekwencje i lekkomyślne jest bagatelizowanie utraty 190 tys. ton rynku zbytu dla rolników, już borykających się z problemem nadpodaży" - podsumował prezes KUPS.

  Kędzia napisał, że "jako bardzo niewiarygodną" odebrał przedstawioną przez KUPS prognozę spadku zapotrzebowania na surowce, w szczególności jabłka do produkcji soków, o 75% w związku z proponowanymi zmianami regulacji ustawowych.

  Według niego, przedstawione w prezentacji KUPS-u zestawienie, z którego wynika 62-procentowy udział napojów i nektarów w rynku soków, napojów i nektarów to porównywanie danych nieporównywalnych. Na podstawie tego udziału KUPS wnioskuje - wskazywał - o ewentualnym znaczącym spadku zapotrzebowania na owoce do produkcji soków. Kędzia podkreślał, że w owym 62-procentowym wolumenie ilościowym blisko 80% masy stanowi woda oraz inne surowce i dodatki - w tym bardzo często niezdrowy syrop glukozowo-fruktozowy.

  (ISBnews)

   

 • 17.01, 11:00Przewodniczący KNF chce daleko idących zmian w strukturze UKNF 

  Warszawa, 17.01.2019 (ISBnews) - Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w ciągu kilku tygodni przedstawi zmiany w strukturze Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, chce m.in. wzmocnić część technologiczno-informatyczną i powołać departament compliance, poinformował przewodniczący KNF Jacek Jastrzębski.

  "W ciągu kilku tygodni chce przedstawić zmiany w strukturze Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Będą one dość daleko idące. Chciałbym miedzy innymi wzmocnić część technologiczno-informatyczną, gdyż uważam, że te rozwiązania, które są np. w sektorze bankowym, są na wyższym poziomie zaawansowania" - powiedział Jastrzębski podczas spotkania z dziennikarzami.  

  Dodał, że chciałby, aby powstał departament compliance, który stałby się także drugą linią kontroli wewnętrznej dla Urzędu.

  "Chodzi m.in. o to, aby ten dział zarządzał występowaniem ewentualnych konfliktów interesów, zapobiegał negatywnym zjawiskom i wspierał funkcję audytu wewnętrznego, jako kolejnej linii kontroli" - powiedział przewodniczący.

  Jastrzębski przyznał, że proces wyboru jego zastępców jest w zaawansowanej fazie, ale nie zostały jeszcze złożone odpowiednie wnioski o ich powołanie.

  "Będą to osoby z zewnątrz Urzędu. Chciałbym, aby jeden z zastępców odpowiadał za sektor bankowy, a drugi za rynek kapitałowy. Przy takim scenariuszu ja bym odpowiadał za sektor ubezpieczeniowy" - powiedział Jastrzębski.

  Zgodnie z obowiązującą ustawą o KNF, przewodniczący może mieć dwóch zastępców.

  "Docelowo chciałbym, aby doszło do zwiększenia liczby zastępców przewodniczącego i np. widełkowego określenia ich liczby od 2 do 4. To wymaga jednak zmian ustawodawczych" - dodał przewodniczący.

  Wskazał także, że formuła Komitet Stabilności Finansowej ( KSF) się sprawdza, gdyż znacząco poprawia ona wymianę opinii i informacji pomiędzy instytucjami wchodzącymi w jej skład, a także koordynacji ich działań.  

  Komitet Stabilności Finansowej został pierwotnie utworzony w 2008 r. jako platforma współpracy i koordynacji działań na rzecz wspierania i utrzymania stabilności krajowego systemu finansowego. Ustawa o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym rozszerzyła mandat KSF o nadzór makroostrożnościowy. W KSF reprezentowane są cztery główne instytucje: Narodowy Bank Polski, Komisja Nadzoru Finansowego, Ministerstwo Finansów oraz Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

  Premier Mateusz Morawiecki powołał profesora Jacka Jastrzębskiego na funkcję Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego 23 listopada 2018 r.

  (ISBnews)

 • 17.01, 09:52Kędzia z KOWR: Wyższe stawki VAT na napoje nie obniżą zapotrzebowania na owoce 

  Warszawa, 17.01.2019 (ISBnews) - Proponowane przez Ministerstwo Finansów uproszczenie i uporządkowanie systemu stawek VAT, którego jednym z elementów jest zróżnicowanie stawek podatku w zależności od zawartości owoców w napojach, nie będzie miało decydującego wpływu na zapotrzebowanie na owoce, uważa Wojciech Kędzia, dyrektor oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) w Bydgoszczy.

  "Jako bardzo niewiarygodną odebrałem przedstawioną przez Krajową Unię Producentów Soków prognozę spadku zapotrzebowania na surowce, w szczególności jabłka do produkcji soków, o 75% w związku z proponowanymi zmianami regulacji ustawowych" - powiedział Kędzia, cytowany w komunikacie przesłanym ISBnews.

  "Jako porównywanie danych nieporównywalnych przedstawione w prezentacji KUPS-u odebrałem zestawienie z którego wynika 62-procentowy udział napojów i nektarów w rynku soków, napojów i nektarów, z którego to KUPS wnioskuje w swoich wywodach o ewentualnym tragicznym spadku zapotrzebowania na owoce do produkcji soków. Pamiętajmy, że w owym 62-procentowym wolumenie ilościowym blisko 80% masy stanowi woda oraz inne surowce i dodatki - w tym bardzo często niezdrowy syrop glukozowo-fruktozowy" - dodał Kędzia, były zastępca Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

  Polska należy do światowych liderów w produkcji koncentratu owocowego. Prognozowana przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (IERiGŻ) produkcja soku zagęszczonego na sezon 2018/2019 może wynieść 425 tys. ton, w tym soku jabłkowego 370 tys. ton (z czego 350 tys. ton produkcja z surowca krajowego). W sezonie 2018/2019 prognozowany przez IERiGŻ eksport soków zagęszczonych wyniesie 415 tys. ton, co stanowić będzie 97,6% całej krajowej produkcji soków zagęszczonych. Eksport zagęszczonego soku jabłkowego może wynieść w tym okresie ok. 320 tys. ton, co stanowić będzie 86,5% całej krajowej produkcji tego rodzaju soku. 57% ogólnej podaży jabłek będzie przeznaczanych do produkcji zagęszczonego soku jabłkowego.

  Zmiany w matrycy VAT nie będą mieć żadnego wpływu na eksport, gdyż ten jest objęty zerową stawką VAT.

  Zdaniem Ministerstwa Finansów, dzięki uproszczeniom podatnicy będą mieli większą pewność co do stosowania przepisów podatkowych, co ograniczy liczbę sporów w zakresie stosowania właściwych stawek podatku VAT.

  "Pracujemy nad zmianami matrycy stawek VAT. Celem jest uporządkowanie obecnej sytuacji, która powoduje kłopoty interpretacyjne oraz generuje absurdalne sytuacje związane z przyporządkowaniem poszczególnych towarów do właściwych stawek" - powiedział ISBnews wiceminister finansów Filip Świtała.

  "Tworzymy nową matrycę, tak aby podatnikom łatwiej było klasyfikować swoje towary i usługi oraz opodatkowywać je w prawidłowej wysokości" - dodał.

  W propozycjach resortu finansów jest wiele produktów, na które VAT zostaje obniżony, np. materiały higieniczne, zupy, buliony, książki czy czasopisma. Nowa matryca stawek VAT wejdzie w życie 1 stycznia 2020 r., jednak obniżenie stawek na e-booki i e- prasę nastąpi już w kwietniu tego roku.

  Lesław Kretowicz

  (ISBnews)

 • 16.01, 14:16Sejm przyjął ustawę budżetową na 2019 r. w III czytaniu 

  Warszawa, 16.01.2019 (ISBnews) - Sejm przyjął w III czytaniu projekt ustawy budżetowej na 2019 r. Obecnie ustawa trafi do Senatu.

  Za przyjęciem ustawy opowiedziało się 241 posłów, przeciw oddano 192 głosów, przy 2 głosach wstrzymujących się.

  Sejm odbył ponad 430 głosowań nad 108 poprawkami i blisko 330 wnioskami mniejszości.

  W projekcie tegorocznej ustawy budżetowej przyjęto m.in. wzrost PKB na poziomie 3,8% (w ujęciu realnym) w 2019 r. oraz deficyt budżetu państwa na poziomie nie większym niż 28,5 mld zł.

  "W zaproponowanym przez rząd projekcie priorytetowym celem jest utrzymanie stabilności finansów publicznych przy wspieraniu wzrostu gospodarczego i solidarnościowej polityki społecznej. Strona dochodowa uwzględnia wprowadzenie nowej, 9-proc. stawki w podatku CIT dla małych i średnich przedsiębiorstw. Po stronie wydatków projekt zapewnia środki na realizację priorytetowych zadań rządu m.in. kontynuację programów 'Rodzina 500+', 'Dobry start', wzrost płac dla pracowników sfery budżetowej, podniesienie renty socjalnej, waloryzację rent i emerytur, darmowe leki dla seniorów oraz dalsze podnoszenie wydatków na obronność. Zaplanowano, że w 2019 r. dochody budżetu państwa wyniosą 388 mld 294 mln 520 tys. zł, natomiast wydatki 416 mld 794 mln 520 tys. zł. Przewidziano też, że PKB wzrośnie o 3,8%, a inflacja nie przekroczy 2,3%. Deficyt sektora finansów publicznych ma kształtować się na poziomie 1,7%" - czytamy w zapowiedzi Sejmu dotyczącej obecnego posiedzenia Izby.

  (ISBnews)

   

 • 16.01, 10:55WEI: Wyższy VAT na nektary i napoje owocowe zaszkodzi branży, skomplikuje system 

  Warszawa, 16.01.2019 (ISBnews) - Podwyżka stawek podatku od towarów i usług (VAT) na nektary i napoje owocowe negatywnie wpłynie na polskie przetwórstwo owocowo-warzywne oraz skomplikuje system podatkowy, ostrzega Warsaw Enterprise Institute (WEI).

  Nowa matryca podatkowa zmienia stawki na soki, napoje i nektary owocowe i warzywne. Z dotychczasowej 5% stawki podatku skorzystać będą mogły jedynie 100-proc. soki. Wzrośnie opodatkowanie nektarów (zgodnie z nową propozycją Ministerstwa Finansów o 3 pkt proc) oraz napojów (aż o 18 pkt proc.), przypomniało WEI.

  "Celem zmian w matrycy miało być uproszczenie systemu, czemu WEI od początku kibicował. Niestety, tam gdzie system był już prosty, rząd zdecydował się go skomplikować" - powiedział prezes WEI Tomasz Wróblewski, cytowany w komunikacie.

  "Rząd zapewnia, że zmiana doprowadzi do zwiększenia konsumpcji naturalnych soków o największych walorach odżywczych. W praktyce jednak alternatywą dla napojów owocowych są zazwyczaj napoje gazowane, często zawierające dużą ilość cukru i to przede wszystkim ich sprzedaż wzrośnie po planowanej podwyżce. Obawiamy się również, że producenci napojów, żeby złagodzić nagłą podwyżkę, mogą oszczędzać na składnikach produkowanych przez siebie towarów, co może negatywnie odbić się może na ich jakości" - czytamy w komunikacie WEI poświęconym raportowi na temat podwyżki podatku VAT na nektary i napoje owocowe lub warzywne.

  Według WEI, regulacja szczególnie groźna jest dla rolników. Jesteśmy jednym z europejskich liderów, jeśli chodzi o przetwórstwo owoców i warzyw, w wielu jak np. w przypadku jabłek czy wiśni jesteśmy europejskim liderem. Ewentualny spadek zapotrzebowania na ich wyroby może skończyć się jednak - według analityków - dużym kryzysem w rolnictwie.

  "Już dziś mamy do czynienia ze sporą nadpodażą owoców na rynku. Co będzie, gdy ze względu na spadki w sprzedaży napojów zmniejszy się liczba zamówień dla polskich przetwórców, przez co wielu z nich może mieć problem z utrzymaniem płynności finansowej, koniecznej do prowadzenia działalności gospodarczej" - wskazał Kamil Rybikowski, współautor raportu.

  "Postulujemy utrzymanie jednolitej 5% stawki podatku VAT na sok, nektary i napoje owocowe. Jak wskazuje nasza analiza podwyżka nie niesie ze sobą żadnych pozytywnych skutków a rodzi bardzo dużo potencjalnych niebezpieczeństw na kilku płaszczyznach. WEI z zadowoleniem przyjął zapowiedź Ministerstwa Finansów o wprowadzeniu niższej niż pierwotnie zakładano stawki na nektary, co pokazuje, że rząd dostrzega negatywne skutki proponowanych rozwiązań. Tym bardziej apelujemy o ponowne konsultacje z branżą producentów napojów i rolnikami  i wycofanie się z obecnego projektu podwyżki stawek VAT" - napisał instytut.

  Nowa matryca podatkowa ma zacząć funkcjonować od 1 stycznia 2020.

  (ISBnews)

   

 • 10.01, 08:23KUPS: Propozycja MF dot. VAT na soki i napoje to zmiana kosmetyczna 

  Warszawa, 10.01.2019 (ISBnews) - Nowa propozycja Ministerstwa Finansów dotycząca stawek podatku od towarów i usług (VAT) na soki, nektary i napoje to zmiana kosmetyczna, a nie rozwiązanie problemu, uważa prezes Krajowej Unii Producentów Soków (KUPS) Julian Pawlak.

  "Nowa propozycja Ministerstwa Finansów w żadnym wypadku nie załatwia sprawy, to kosmetyka, a nie rozwiązanie problemu" - napisał Pawlak w "komentarzu do informacji o projekcie podniesienia stawki VAT dla nektarów na 8%, a napojów z min. 20% zawartości soku/przecieru na 23%".

  "Po pierwsze - nektary stanowią najmniejszą część w strukturze spożycia (12%), a napoje z dodatkiem soku owocowego aż 50%, więc propozycja 8% VAT dla nektarów i 23% VAT dla napojów w żaden sposób nie niweluje negatywnych skutków zmian, czyli m.in. spadku zapotrzebowania polskiego przemysłu napojowego na owoce i warzywa (co odbije się negatywnie na polskich sadownikach), czy obciążenia konsumentów, którzy  za wysokiej jakości napoje owocowe będą musieli zapłacić znacznie więcej" - wskazał prezes KUPS.

  Po drugie - celem Ministerstwa Finansów miało być uproszczenie stawek - a obecnie zamiast jednej stawki VAT, która obowiązywała dla soków, nektarów i napojów owocowych w wysokości 5% - wprowadza się trzy stawki – 5% (soki), 8% (nektary), 23% (napoje), dodał.

  "Myślę, że celem wprowadzenia tak drastycznie wysokiej stawki VAT na napoje z dodatkiem soku owocowego, jest nic innego, jak pokrycie niedoboru w budżecie z powodu obniżenia stawki VAT dla wielu innych kategorii produktów. Przecież ktoś za to musi zapłacić? Pytanie dlaczego mają to zrobić polscy rolnicy, sadownicy i polskie firmy. Dlaczego ta, tak ściśle związana z polską gospodarką branża, ma sfinansować ulgi dla innych? Mam nadzieję, że ta propozycja zostanie przemyślana i zweryfikowana, ponieważ mocno uderza w interesy polskiego sadownictwa, polskich producentów i konsumentów" - podsumował Pawlak.

  Minister finansów Teresa Czerwińska zapowiedziała wczoraj, że rozwiązanie kwestii VAT może polegać na tym, że stawką 5% objęty byłby "czysty sok", 8% - nektary, a 23% - napoje.

  (ISBnews)

   

 • 09.01, 17:22Glapiński: RPP zakończyła prace nad niestandardowymi instrumentami polityki 

  Warszawa, 09.01.2019 (ISBnews) - Rada Polityki Pieniężnej (RPP) zakończyła prace nad niestandardowymi instrumentami polityki pieniężnej, poinformował prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący RPP Adam Glapiński.

  "Zakończyliśmy prace, one trwały około roku. […] Przyjęliśmy materiał, który pozwala nam powiedzieć, że jesteśmy całkowicie przygotowani, aby wdrożyć wszystkie takie instrumenty niestandardowej polityki pieniężnej - chociaż ona się stała standardowa na Zachodzie - które są stosowane na Zachodzie. Te z nich, które odpowiadają naszemu rynkowi możemy zastosować" - powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej po posiedzeniu RPP.

  Podkreślił, że są to rozwiązania przygotowane jest dla następnej RPP.

  "Gdyby nagle koniunktura się załamała, gdybyśmy schodzili w pobliże bardzo niskiego wzrostu PKB, typu 1-1,5%, a przyszła Rada uznałaby, że nie można obniżyć stóp procentowych, to jesteśmy gotowi. Ale na horyzoncie takiej sytuacji nie ma" - dodał szef banku centralnego.

  Wskazał, że obecna RPP korzystała z dobrej koniunktury, żeby przygotować rozwiązania na gorsze czasy. Poinformował też, że na te rozwiązania zgadza się i RPP i zarząd NBP.

  (ISBnews)

   

 • 09.01, 12:31Czerwińska: Budżet 2018 zakończył się deficytem znacznie poniżej 15 mld zł 

  Warszawa, 09.01.2019 (ISBnews) - Budżet za 2018 rok zakończył się deficytem zdecydowanie poniżej 15 mld zł, a deficyt całego sektora finansów publicznych za ub.r. powinien wynieść około 0,5% PKB, wynika ze słów minister finansów Teresy Czerwińskiej.

  "Budżet w ubiegłym roku zakończyliśmy deficytem. Jaka ostateczna jest to wielkość - to trudno jeszcze podać. W grudniu ub.r. mówiłam, że nie przekroczy on 15 mld zł i zdecydowanie będzie to poniżej 15 mld zł. W głównej mierze jest to wynikiem m.in. realizacji ustawy okołobudżetowej" - powiedziała Czerwińska dziennikarzom.

  "Jeżeli chodzi o wynik całego sektora, […] to te dane będziemy mieli do końca stycznia. Zapewne ostateczne wyliczenia pojawią się w lutym. Zapowiadałam, że deficyt sektora wyniesie 0,5% PKB i to podtrzymuję" - dodała.

  Minister podkreśliła, że budżet za 2018 r. okazał się rekordowy dla finansów publicznych pod wieloma względami.

  Dodała, że m.in. dynamika PIT i CIT była bardzo wysoka i odpowiednio było to 16% i 13%.

  Resort podał dziś, że w budżecie państwa po 11 miesiącach 2018 r. odnotowano - według sprawozdania operatywnego - 11,06 mld zł nadwyżki (tj. zgodnie z danymi szacunkowymi). Ustawowy plan na cały rok to 41,49 mld zł deficytu.

  "Budżet na 2019 r., który jest w parlamencie, jest realny do wykonania, gdyż wszystkie nasze prognozy w nim zawarte są obecnie bliskie konsensusów rynkowych. Jeżeli chodzi o zakładany deficyt, to myślę, że będzie on taki, jak zostało to zapisane, choć trudno powiedzieć, jakie będzie ostatecznie wykonanie budżetu" - powiedziała minister.

  Dodała, że resort w tym roku idzie dalej w uproszczenia podatkowe i tam gdzie jeszcze wymaga to konsultacji, są one prowadzone np. w kwestii ordynacji podatkowej czy matrycy VAT.

  "Jesteśmy na końcu konsultacji w sprawie matrycy. Ewentualne podwyższenia w przypadku napojów z zawartością soku to prowadzimy dyskusję ze środowiskiem w tej sprawie. Część obaw udało się wyjaśnić. Sprawdzamy, jakie są skutki ewentualnych obniżeń stawki, ale z niektórych owoców nie da się zrobić 100-proc. soku. Chcemy w kwietniu podać tzw. WIS, tak aby była ona szybciej znana i przedsiębiorcy mieli czas na przygotowanie się, gdyż sama matryca ma wejść od 2020 r." - dodała Czerwińska.

  Jej zdaniem, obecnie stopy procentowe są na rekordowo niskim poziomie, a więc ewentualne pobudzanie gospodarki musi następować za pomocą instrumentów fiskalnych. "O szczegółach na razie nie chciałabym mówić" - dodała.

  Resort finansów kończy również prace nad strategią rozwoju rynku kapitałowego.

  "Mamy raport wewnętrzny i jesteśmy na etapie wpisu do wykazu, gdyż Rada Ministrów musi przyjąć ten dokument w formie uchwały. Myślę, że do końca stycznia to się stanie i wypuścimy wtedy dokument do konsultacji publicznych" - zapowiedziała minister.

  Resort nie rozważa także obecnie emisji obligacji w innych walutach. 

  "Na dzisiaj nie mamy takich planów, ani na ten miesiąc, ani na ten kwartał. Na razie nie mamy takich potrzeb" - wskazała Czerwińska.

  Wczoraj resort podał, że poziom sfinansowania tegorocznych potrzeb pożyczkowych wyniósł ok. 34% na koniec grudnia 2018 r.

  (ISBnews)

   

 • 07.12, 13:59Kwieciński: Uruchomiliśmy 900 mld zł środków publ. w ramach SOR, tj. 62% planu 

  Warszawa, 07.12.2018 (ISBnews) - W ramach realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju uruchomiono nieco ponad 900 mld zł środków publicznych, tj. 62% planu, poinformował minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

  W SOR założono, że w latach 2016-2020 w jej realizację zaangażowanych będzie 2,1 bln zł (1,5 bln zł pieniędzy publicznych i 0,6 bln zł prywatnych)

  "Do tej pory uruchomiliśmy 62% założonych środków publicznych, czyli nieco ponad 900 mld zł" - powiedział Kwieciński, cytowany w komunikacie resortu.

  Dodał, że wskaźniki makroekonomiczne pokazują, skuteczność SOR, który jest wspólnym mianownikiem gospodarczych aktywności rządu.

  W przygotowanej w resorcie prezentacji podkreślono, że:

  * tempo wzrostu PKB w ostatnich 5 kwartałach to około 5%,

  * instytucje międzynarodowe prognozują, że w tym roku PKB będzie rozwijać się w tempie 5%, a w przyszłym w okolicach 4%,

  * stopa bezrobocia wynosi 5,8% i jest jedną z najniższych od początku transformacji,

  * rosną płace - w październiku o 7,6% r/r,

  * nadwyżka w budżecie po październiku wyniosła 6,5 mld zł,

  * dochód rozporządzalny gospodarstw domowych wzrósł w latach 2015-2017 o ponad 15%,

  * 67% Polaków dobrze ocenia poziom życia swój i swoich rodzin (CBOS, listopad 2018).

  (ISBnews)

   

 • 29.11, 17:47Rząd zdecydował o 7,99 mld zł wydatków w br. z zablokowanych oszczędności 

  Warszawa, 29.11.2018 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła dziś w trybie obiegowym i przesłała do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy - o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 r., podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM). W projekcie przewidziano realizację 7,99 mld zł dodatkowych wydatków pochodzących z wydatków zablokowanych w związku z oszczędnościami, które występują w trakcie realizacji budżetu, podano w dokumencie.

  "Wejście w życie projektowanych rozwiązań nie spowoduje skutków dla sektora finansów publicznych, w tym dla budżetu państwa. Realizacja zadań nastąpi z wydatków zablokowanych na podstawie art. 177 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) w związku z oszczędnościami, które występują w trakcie realizacji budżetu" - czytamy w ocenie skutków regulacji (OSR).

  Łączna kwota oszczędności zgodnie z OSR, która zostanie przekazana na wybrane projekty wynosi 7 985 732 mln zł, podano także w OSR.

  Projekt wiąże się z powiększeniem funduszu zapasowego Narodowego Funduszu Zdrowia w wysokości 1,8 mld zł z przeznaczeniem na sfinansowanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz przekazaniem do Narodowego Funduszu Zdrowia w roku 2018 dotacji z budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister Zdrowia, w celu sfinansowania świadczeń udzielanych m.in. osobom nieubezpieczonym w kwocie wynikającej z art. 11 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1532), tj. około 320,2 mln zł, podano dalej.

  "Umożliwienie przekazania w 2018 r. środków z budżetu państwa z przeznaczeniem dla Funduszu Reprywatyzacji w wysokości 2,1 mld zł na realizację ustawowych zadań pozwolić ma na realizację projektów inwestycyjnych, stanowiąc dodatkowy mechanizm aktywnego oddziaływania na gospodarkę" - czytamy także.

  Nowelizacja ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz. U. poz. 2161) polega na umożliwieniu udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa z części budżetowej, której dysponentem jest minister właściwy do spraw transportu, w roku 2018. Przekazanie dotacji w wysokości 1,1 mld zł pozwoli na przyspieszenie procesu inwestycyjnego na drogach samorządowych, napisano też w dokumencie.

  "Projekt wiąże się z przekazaniem środków z budżetu państwa dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - 715,5 mln zł. Projekt przewiduje umożliwienie efektywniejszego wykorzystania zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. U. poz. 291) wydatków przez przekazanie dodatkowych środków na restrukturyzację sektora górnictwa węgla kamiennego w roku 2018 w wysokości 150 mln zł" - czytamy także.

  Projekt umożliwi objęcie przez Skarb Państwa akcji spółki PKP PLK S.A. za kwotę 1,8 mld zł. Umożliwienie przekazania w 2018 r. środków z budżetu państwa w ramach rezerwy celowej z przeznaczeniem na objęcie akcji PKP PLK S.A. wpłynie na poprawę struktury właścicielskiej, gdzie Skarb Państwa konsekwentnie dąży do objęcia 100% akcji narodowego zarządcy infrastruktury. Podniesienie kapitału zakładowego przyczyni się też do wzmocnienia spółki realizującej projekty inwestycyjne w ramach rządowego programu.

  Projekt przewiduje zwiększenie limitu wydatków budżetu państwa na finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego dla rodziców oraz małżonków rodziców posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny z 18,26 mln zł do 21,00 mln zł (wzrost o 2,74 mln zł), co umożliwi przeznaczenie dodatkowych środków na ten cel w 2018 roku, podano także.

  (ISBnews)

   

 • 18.11, 21:30Glapiński przestrzega przed 'mieszaniem systemu bankowego do debaty politycznej' 

  Warszawa, 18.11.2018 (ISBnews) - Prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adam Glapiński zaapelował, aby "nie mieszać polskiego systemu finansowego i bankowego do rozgrywek politycznych". Argumentował, że takie działanie jest szkodliwe dla Polski i polskiego systemu bankowego i finansowego.

  "Nie śledzę uważnie mediów, bo jestem zajęty innymi sprawami - co zrozumiałe - bankowymi, ale właśnie chyba nie ma podstawowych elementów, na podstawie których można jakiekolwiek śledztwo zacząć, nawet w sprawie. To jest wszystko od słowa do słowa, od artykułu do artykułu. Dwie osoby próbują rozchwiać cały system finansowy i wiarygodność polskich finansów i polskiej bankowości. Mogę tym osobom powiedzieć, że to się na pewno nie uda. Natomiast apelowałbym i do dziennikarzy, i do publicystów, i do polityków, żeby nie mieszali polskiego systemu finansowego i bankowego do jakichś rozgrywek politycznych. Bo to naprawdę nie służy Polsce jako takiej i polskiemu systemowi. To jest szkodnictwo najwyższego rzędu" - powiedział Glapiński w wywiadzie dla Wiadomości TVP.

  "Mamy niezwykle wysoką, prestiżową opinię na świecie, jeśli chodzi o nasz system bankowy. Powtarzam, nasz system bankowy i nasze banki mają najlepsze parametry, spełniają wszystkie kryteria w sposób wyższy niż to ma miejsce w Europie. […] Nie psujmy tego" - wskazał prezes NBP.

  Nie zajął stanowiska w sprawie ostatnich wydarzeń związanych z Komisją Nadzoru Finansowego (KNF). "Czekam na to, co powiedzą odpowiednie organy państwowe, które się temu przyjrzą, ale jakieś artykuły prasowe nie robią na mnie żadnego wrażenia" - powiedział Glapiński.

  Poprzednie posiedzenie Komitetu Stabilności Finansowej odbyło się 15 listopada. Komitet stwierdził wówczas, że system finansowy kraju funkcjonuje stabilnie i podkreślił, że - czuwając nad bezpieczeństwem sektora bankowego - na bieżąco monitoruje sytuację banków.

  Także 15 listopada Mateusz Morawiecki powierzył pełnienie obowiązków przewodniczącego KNF Marcinowi Pachuckiemu, zastępcy przewodniczącego KNF.

  Przewodniczący KNF Marek Chrzanowski złożył rezygnację 13 listopada br. z pełnionej funkcji w związku z oskarżeniami wysuwanymi przez inwestora Leszka Czarneckiego.

  (ISBnews)

   

 • 15.11, 14:14Glapiński: NBP zachowa niezależność, bez 'eksperymentów' w polityce monetarnej 

  Rzeszów, 15.11.2018 (ISBnews) - Narodowy Bank Polski (NBP) pozostanie instytucją niezależną, unikającą "eksperymentowania" w polityce monetarnej, wynika ze słów prezesa Adama Glapińskiego.

  "Wypracowaliśmy w ciężkich bojach politycznych, prawnych i konstytucyjnych pozycję taką, że niezależność banku centralnego jest czymś świętym w Polsce" - powiedział Glapiński podczas otwarcia Kongresu 590 w Rzeszowie.

  "Od kiedy jestem prezesem banku centralnego, od kilku lat, jeszcze nigdy żaden minister finansów nie próbował się w żaden sposób, nawet przez aluzję, wtrącać się w decyzję banku centralnego  i odwrotnie. Istnieje dobra współpraca z poszanowaniem niezależności i to jest doceniane przez świat. I to trzeba utrzymać za wszelką cenę. Tego nie można zmienić. Dlatego jako prezes, dopóki będę prezesem zapowiadam, że żadnych eksperymentów nie będziemy robić, na które niektórzy nas namawiają w polityce pieniężnej" - podkreślił Glapiński.

  Dodał, że wszystko będzie dokonywane w ramach tego prestiżu autorytetu jaki bank posiada, a jest on jednym z najwyższych prestiżów wśród banków centralnych na świecie.

  (ISBnews)

   

 • 07.11, 15:25Koszt waloryzacji rent i emerytur w 2019 r. wyniesie ok. 8,4 mld zł 

  Warszawa, 07.11.2018 (ISBnews) - Koszt waloryzacji ustawowej rent i emerytur (wzrost świadczeń o 3,26%) wraz z gwarancją minimalną podwyżki na poziomie 70 zł oraz podniesieniem najniższych świadczeń do 1100 zł wyniesie ok. 8,4 mld zł w 2019 r. (od marca do grudnia), podano w ocenie skutków regulacji (OSR). Zakładający te zmiany projekt noweli ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) trafił do konsultacji publicznych podało Rządowe Centrum Legislacji (RCL).

  "Przedstawione skutki finansowe prezentują dodatkowe koszty ponad koszty waloryzacji ustawowej prognozowanym wskaźnikiem 103,26%. Razem z kosztem waloryzacji ustawowej 103,26%, łączny koszt waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych wraz z gwarancją minimalną 70 zł oraz podniesieniem najniższych świadczeń do 1100 zł wyniesie ok. 8,4 mld zł w 2019 r. (od marca do grudnia). Będzie on wyższy o około 1,583 mld zł. niż koszt waloryzacji przy wskaźniku 103,26% bez gwarancji minimalnej podwyżki świadczenia" - czytamy w OSR.

  Obowiązkiem rządu jest zapewnienie finansowego, elementarnego bezpieczeństwa obywateli, w tym emerytów i rencistów. Szczególną ochroną państwa powinni być objęci najubożsi świadczeniobiorcy, podkreślono w dokumencie.

  "Stąd też w 2019 r. proponuje się modyfikację obecnie obowiązujących zasad waloryzacji polegającą na:  podwyższeniu najniższych świadczeń odpowiednio do:

  -  o 1100 zł w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej,

  - o 825 zł w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,

  oraz zastosowaniu ustawowego wskaźnika waloryzacji, przy zapewnieniu minimalnej gwarantowanej podwyżki - świadczenia na poziomie 70 zł" - czytamy w OSR.

  Zgodnie z projektowaną regulacją wszystkie emerytury i renty zostaną podwyższone ustawowym wskaźnikiem waloryzacji. Obecnie prognozowany wskaźnik waloryzacji wynosi 103,26%.

  Jednocześnie proponuje się by gwarantowana kwota podwyżki wynosiła 70 zł. Stąd też świadczenia emerytalno-rentowe zostałyby podwyższone z tytułu waloryzacji o 3,26%, nie mniej jednak niż o 70 zł.

  "W przypadku świadczeń niepodlegających ustawowemu podwyższeniu do kwoty świadczeń najniższych i świadczeń niższych od minimalnej emerytury waloryzacja będzie polegała na podwyższeniu kwoty świadczenia ustawowym wskaźnikiem waloryzacji. Minimalna podwyżka z tytułu waloryzacji, w przypadku rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy, wyniesie 75% gwarantowanej minimalnej kwoty, tj. 52,50 zł. W przypadku osób pobierających emeryturę częściową kwota z tytułu waloryzacji nie będzie mogła być niższa niż połowa kwoty waloryzacji, tj. 35 zł. Natomiast w przypadku kobiet pobierających okresowe emerytury kapitałowe, regulacje projektowanej ustawy przewidują proporcjonalny podział minimalnej gwarantowanej podwyżki świadczenia w stosunku do wysokości emerytury z FUS i wysokości okresowej emerytury kapitałowej w łącznej kwocie tych emerytur" - podano także.

  Przewiduje się, że ustawa wejdzie w życie z dniem 1 marca 2019 r., z wyjątkiem art. 6 ust. 2 i art. 8, które wejdą w życie z dniem ogłoszenia.

  (ISBnews)

   

 • 24.10, 09:45Sejm przyjął ustawy podatkowe m.in. obniżające CIT do 9% dla małych firm 

  Warszawa, 24.10.2018 (ISBnews) - Sejm uchwalił szereg ustaw upraszczających prawo podatkowe. Obecnie zajmie się nimi Senat.

  "W zakresie podatku dochodowego nowe przepisy, wydłużą z 2 do 3 lat okres korzystania z ulgi mieszkaniowej, wprowadzą korzystniejsze zasady rozliczeń dot. samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej działalności oraz obniżają CIT do 9% małych firm" - czytamy w sprawozdaniu sejmowym.

  Sejm zadecydował, że preferencyjne opodatkowanie rozliczenia dochodów małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci nie będzie już uzależnione od terminowego złożenia zeznania podatkowego.

  "Przyjęto również ustawę zakładającą preferencyjne opodatkowanie - stawką 5% - dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej, która sprzyjać będzie rozwojowi innowacyjności. Powyższe pakiety ustaw wpisują się w rządową politykę '3P' w prawie podatkowym. Zgodnie z założeniami system podatkowy ma być prosty, przejrzysty i przyjazny" - czytamy dalej.

  Uchwalono również ustawę o elektronicznym fakturowaniu, która ma zmniejszyć zatory płatnicze.

  (ISBnews)

   

 • 16.10, 12:26Rząd przyjął nowelę ws. darowizn dla JST odliczanych od podatku od kopalin 

  Warszawa, 16.10.2018 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła nowelizację ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin - regulacji, umożliwiającej odliczenie max. 5% tego podatku jako darowizny przekazanej na rzecz lokalnych jednostek samorządu terytorialnego (JST), poinformowała minister finansów Teresa Czerwińska. Ustawa ma wejść w życie 1 czerwca 2019 r.

  "Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która przewiduje pewne zmiany w ustawie o podatku od wydobycia niektórych kopalin z dnia 2 marca 2012 r. W dużym skrócie - projekt ten jest adresowany do przedsiębiorstw, które zajmują się wydobyciem miedzi, srebra, gazu ziemnego lub ropy naftowej, a celem samej regulacji jest wprowadzenie możliwości darowizny, która będzie obniżała kwotę podatku od wydobycia niektórych kopalin i będzie dokonywana na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, na terenie którego taka działalność wydobywcza jest prowadzona" - powiedziała Czerwińska podczas konferencji prasowej.

  Darowizna może wynosić do 5% należnego podatku od wydobycia, czyli tzw. podatku miedziowego, dodała.

  "Rozwiązanie będzie obowiązywało od 1 czerwca 2019 r. i ponieważ podatek miedziowy jest liczony w ujęciu miesięcznym, w związku z tym to pierwsze odliczenie będzie mogło nastąpić od razu po wejściu ustawy, czyli za czerwiec roku 2019" - wskazała minister.

  Jednorazowy odpis może być rozliczany w kolejnych miesiącach, maksymalnie do 12 miesięcy, podkreśliła także Czerwińska.

  "To zmiany korzystne dla mieszkańców, dla wszystkich środowisk, które działają na terenie Zagłębia Miedziowego. Wydaje się, że znaleźliśmy bardzo dobrą formułę, nad którą zresztą będziemy dalej w kolejnych miesiącach pracować, żeby ją jeszcze poprawiać z korzyścią dla rozwiązań lokalnych" - skomentował premier Mateusz Morawiecki.

  (ISBnews)

   

 • 16.10, 10:43MF chce umożliwić odliczanie darowizn dla lokalnych JST od podatku od kopalin 

  Warszawa, 16.10.2018 (ISBnews) - Rada Ministrów ma przyjąć w IV kw. br. projekt nowelizacji ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin regulacji, umożliwiającej odliczenie od tego podatku darowizn przekazanych na rzecz lokalnych jednostek samorządu terytorialnego (JST), podano w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Organem odpowiedzialnym za przedłożenie projektu RM jest Ministerstwo Finansów.

  "Zakłada się wprowadzenie do ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin regulacji umożliwiającej odliczenie od tego podatku darowizn przekazanych na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (gminy, powiatu lub województwa), na terenach których prowadzona jest działalność wydobywcza podlegająca opodatkowaniu. Przewiduje się, iż kwota odliczenia nie będzie mogła przekroczyć 5% podatku z tytułu wydobycia niektórych kopalin. Stosownego odliczenia dokonywać się będzie w deklaracji składanej za miesiąc, w którym dokonano darowizny" - czytamy w informacji.

  "Ideą rozwiązania przewidzianego w projekcie jest wzmocnienie związku (więzi) przedsiębiorstw zajmujących się wydobyciem ww. kopalin z miejscem prowadzenia jego działalności. Proponowane rozwiązanie stanowi również realizację zasad wynikających ze społecznej odpowiedzialności biznesu" - czytamy dalej.

  (ISBnews)

 • 25.09, 13:49Rząd przyjął projekt budżetu na 2019 r. z 28,5 mld zł deficytu 

  Warszawa, 25.09.2018 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła dziś projekt ustawy budżetowej na 2019 r., który zostanie obecnie przesłany do parlamentu, poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  "Mam przyjemność zaprezentować zakończenie prac rządowych na etapie rządowym i skierowanie do prac parlamentarnych ustawy budżetowej. Jest to bardzo dobry budżet, który z jednej strony bardzo dobrze wpasowuje się w naszą politykę społeczną, a z drugiej strony - w politykę rozwojową, inwestycyjną" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

  Minister finansów Teresa Czerwińska poinformowała, że budżet zakłada dochody na poziomie 387,6 mld zł i wydatki na poziomie 416,1 mld zł, tym samym daje to 28,5 mld zł deficytu. Jest to rekordowo niski poziom, podkreśliła.

  Dodała, że dochody podatkowe zaplanowano na 359,7 mld zł, z czego blisko 180 mld zł - z VAT, 34,8 mld zł - z CIT, 64,3 mld zł - z PIT. W stosunku do wykonania w tym roku oznacza to wzrost dochodów podatkowych o 5,6%, a w przypadku dochodów z VAT - o 7,3%.

  Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych (tzw. general government) zaplanowano na 2019 r. na poziomie 1,7% PKB, poinformowała też minister.

  "Jeśli chodzi o dług publiczny, mamy założone wykonanie w roku bieżącym 50,7% PKB, według metodologii unijnej. Natomiast w 2019 r. to jest 48,9% PKB. Jeżeli spojrzymy na kwotę, o której jest mowa w ustawie o finansach publicznych - to jest to kwota jeszcze niższa w relacji do PKB, mianowicie w roku 2019 - 45,4%, co pozwala też na spełnienie wymogów uwalniania pewnych rezerw" - powiedziała Czerwińska.

  Koszty obsługi długu publicznego to 1,46% PKB w tym roku i 1,3% w 2019 r. Nominalnie to 29,2 mld zł w 2019 r., dodała.

  Podkreśliła, że w budżecie ujęto blisko 22 mld zł na program Rodzina 500+, 1,4 mld zł na Dobry Start, ponad 900 mln zł na Matki 4+, ponad 3 mld zł na program modernizacji służb mundurowych. Fundusz wynagrodzeń w ustawie wzrósł do 36 mld zł z 33 mld zł.

  Zgodnie z wersją przyjętą przez rząd wstępnie pod koniec sierpnia br., wzrost PKB wyniesie 3,8% (w ujęciu realnym) w przyszłym roku wobec 3,8% zakładanego na ten rok.

  (ISBnews)

   

 • 24.09, 11:34Rząd zajmie się we wtorek projektem budżetu na 2019 r. 

  Warszawa, 24.09.2018 (ISBnews) - Rada Ministrów zajmie się projektem ustawy budżetowej na rok 2019 na posiedzeniu we wtorek, 25 września, wynika z porządku obrad tego spotkania.

  Wraz z projektem budżetu omawiana będzie m.in.:

  - strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2019-2022, trzyletni plan limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata 2019 - 2021,

  - projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw,

  - projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,

  - projekt ustawy o firmach inwestujących w najem nieruchomości,

  - projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym, podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. 

  Pod koniec sierpnia br. Rada Ministrów przyjęła wstępnie projekt ustawy budżetowej na rok 2019, zakładający m.in. wzrost PKB na poziomie 3,8% (w ujęciu realnym) w przyszłym roku wobec 3,8% zakładanego na ten rok oraz z deficytem budżetu państwa na kwotę nie większą niż: 28,5 mld zł. 

  (ISBnews)
   

 • 18.09, 10:26NBP opublikował 'Założenia polityki pieniężnej na rok 2019', cel CPI utrzymany 

  Warszawa, 18.09.2018 (ISBnews) - Narodowy Bank Polski (NBP) opublikował "Założenia polityki pieniężnej na rok 2019". Z dokumentu wynika, że - zgodnie z zamieszczonym wcześniej na stronach sejmowych projektem dokumentu - Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podtrzymała średniookresowy cel inflacyjny na poziomie 2,5% z przedziałem odchyleń o szerokości ±1 punkt procentowy.

  "NBP będzie nadal wykorzystywał strategię średniookresowego celu inflacyjnego na poziomie 2,5% z symetrycznym przedziałem odchyleń o szerokości ±1 punktu procentowego. Podstawowym instrumentem polityki pieniężnej pozostaną stopy procentowe NBP, a celem operacyjnym będzie kształtowanie stawki POLONIA w pobliżu stopy referencyjnej NBP. Polityka pieniężna będzie nadal realizowana w warunkach płynnego kursu walutowego, który nie wyklucza interwencji na rynku walutowym" - czytamy w "Założeniach".

  RPP podkreśliła, że w państwach, w których realizowana jest strategia celu inflacyjnego, inflacja jest przeciętnie niższa niż w pozostałych krajach.

  Od 2004 r. przeciętny poziom inflacji w Polsce wynosił 2% rocznie, a więc był zbliżony do celu NBP, wskazano także.

  "Średniookresowy charakter celu inflacyjnego oznacza, że ze względu na szoki makroekonomiczne i finansowe inflacja może okresowo kształtować się powyżej lub poniżej celu, w tym również poza określonym przedziałem odchyleń od celu. Reakcja polityki pieniężnej na szoki jest elastyczna i zależy od ich przyczyn oraz oceny trwałości ich skutków, w tym wpływu na procesy inflacyjne. W przypadku odchylenia inflacji od celu Rada w sposób elastyczny określa oczekiwane tempo powrotu inflacji do celu, ponieważ szybkie sprowadzenie inflacji do celu może wiązać się z istotnymi kosztami dla stabilności makroekonomicznej lub finansowej" - czytamy dalej.

  "Zgodnie z przyjętą strategią w 2019 r. parametry polityki pieniężnej, w tym poziom stóp procentowych NBP, będą dostosowywane do sytuacji w gospodarce tak, aby zapewnić długookresową stabilność cen i jednocześnie wspierać zrównoważony wzrost gospodarczy oraz stabilność systemu finansowego" - podsumowano w dokumencie.

  (ISBnews)