ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 20.02, 10:33Sejm przyjął projekt ustawy ws. ratyfikacji paktu fiskalnego UE 

  Warszawa, 20.02.2013 (ISBnews) - Sejm przyjął dziś projekt ustawy w sprawie ratyfikacji tzw. paktu fiskalnego Unii Europejskiej. Pakt wszedł w życie w styczniu br. dzięki temu, że ratyfikowało go 12 z 17 państw strefy euro.

  Za Ustawą o ratyfikacji Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej opowiedziało się 282 posłów, przeciw głosowało 155, a jeden wstrzymał się od głosu.

  Pakt fiskalny został podpisany 30 stycznia 2012 r. W założeniu wymusza on większą dyscyplinę w finansach publicznych, zwłaszcza w państwach strefy euro. Umowa wprowadza automatyczne sankcje za łamanie dyscypliny fiskalnej, w tym nowej reguły wydatkowej.

  Polskę traktat będzie obowiązywał dopiero po przystąpieniu do strefy euro.

  (ISBnews)

  (agencja@isbnews.pl)

   

 • 14.02, 18:39Przegląd informacji ze spółek 

  DahliaMatic, spółka zależna Infovide-Matrix, zawarła umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) na świadczenie usług informatycznych, podał Infovide-Matrix w komunikacie. Wynagrodzenie za określone w umowie świadczenia wyniesie nie więcej niż 8,94 mln zł netto.

  Instalexport nie wyklucza debiutu na rynku głównym GPW w 2014 r., wcześniej jednak chciałby wprowadzić na NewConnect swoją spółkę portfelową Moderndach, wynika z wypowiedzi prezesa Łukasza Żuka dla GPW Media.

  Operator systemu e-myta Kapsch Telematic Services szacuje, że tegoroczne wpływy z tego tytułu na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego (KFD) sięgną ok. 1,5 mld zł, poinformował agencję ISBnews dyrektor generalny Kapsch Telematic Services, Marek Cywiński. Od początku funkcjonowania systemu do końca stycznia wpływy wyniosły 1,41 mld zł.

  Minister Skarbu Pańśtwa zaprosił do negocjacji w sprawie nabycia pakietu 9.516.230 akcji zwykłych imiennych (91,64% kapitału) spółki Polska Żegluga Bałtycka (PŻB) o wartości nominalnej 10 zł każda, poinformowało Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) w komunikacie.

  Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) wyemitował obligacje serii J wartości 100 mln zł w ramach Programu Emisji Obligacji o Maksymalnej Wartości 2 mld zł, poinformował bank w komunikacie. Cel emisji obligacji serii J nie został określony.

  Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) oczekuje bardzo dobrego roku dla segmentu koksowego, przy jednoczesnym spadku w części węgla energetycznego, poinformował prezes spółki Jarosław Zagórowski. Według niego, zapotrzebowanie na koks może wywołać znaczący wzrost jego ceny, natomiast cena węgla energetycznego spadnie o ok. 10%.

  Po bardzo słabym ostatnim kwartale 2012 r., Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) oczekuje poprawy wyników finansowych już od I kw. br., wynika z wypowiedzi prezesa spółki, Jarosława Zagórowskiego. Według niego, kolejne kwartały będą przynosić systematyczną poprawę.

  Spółka Inpro zrealizowała w styczniu przedsprzedaż (rozumianą jako liczbę podpisanych umów przedwstępnych brutto) na poziomie 23 umów. Tym samym grupa powtórzyła dobry wynik sprzedaży z ubiegłego roku, podała spółka w komunikacie.

  Agencja ratingowa EuroRating obniżyła rating kredytowy nadany Telekomunikacji Polskiej SA do 'BBB-' z 'BBB'. Perspektywa ratingu jest stabilna, poinformował EuroRating w komunikacie.

  Polimex-Mostostal zawarł umowę sprzedaży firmie MARS Finance udziałów w prawie użytkowania wieczystego trzech nieruchomości położonych w Gdyni wraz z udziałem w prawie własności budynków, budowli i urządzeń, poinformowała spółka w komunikacie. Transakcja obejmuje 33,33% udziałów w pierwszej nieruchomości, 8,47% w drugiej, a w trzeciej całość prawa użytkowania wieczystego. Całkowita wartość transakcji to 43,33 mln zł, zaś do 14 lutego Polimeksowi została wypłacona zaliczka oraz dodatkowa zaliczka w łącznej kwocie 26,62 mln zł.

  Solvay zainwestuje 75 mln euro w nowy zakład we Włocławku, o rocznej zdolności produkcji 85 tys. ton krzemionki wysokodyspersyjnej (HDS), podała Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) w komunikacie. Projekt prowadzony był przez PAIiIZ.

  LPP zamierza przeznaczyć w tym roku na rozwój sieci sklepów ok. 360 mln zł. Prognozowany wzrost powierzchni sprzedaży wynosi 145 tys. m2., co oznacza wzrost o 33% w skali roku, poinformowała spółka w prezentacji.

  AKB Lanta Bank nabył pośrednio 3 327 346 akcji tj. 29,19% akcji w kapitale zakładowym spółki Libra Capital. Nowy akcjonariusz chce wpierać projekty spółki w obszarze odnawialnych źródeł energii, poinformowała Libra Capital w komunikacie.

  Spółka Inwestycje Polskie będzie gotowa operacyjnie w II kw. 2013 r., a następnie zostanie dokapitalizowana kilkoma miliardami złotych, poinformował minister skarbu, Mikołaj Budzanowski.

  Wartość odpisów netto na utratę wartości Banku Handlowego spadła o 24,4% r/r do 58,1 mln zł w 2012 r. dzięki dalszej poprawie jakości detalicznego portfela kredytowego, podał bank w raporcie rocznym, prezentującym wstępne wyniki.

  City Interactive dokonało odpisów aktualizujących wartość zakończonych i niezakończonych prac rozwojowych za rok 2012 w łącznej wysokości 11,6 mln zł, podała spółka w komunikacie.

  Gra gra Sniper: Ghost Warrior 2 autorstwa City Interactive w wersji na platformę Sony PlayStation3 przeszła pomyślnie proces certyfikacji i została dopuszczona do wydania na platformę w Europie i Australii, podała spółka w komunikacie.

  PKO Bank Polski zwrócił się do Banku Pocztowego o zwołanie jeszcze w marcu br. NWZ w sprawie emisji akcji i podwyższenia kapitału o 380 mln zł, podał "Parkiet". PKO BP planuje dokapitalizować Bank Pocztowy kwotą 290 mln zł oraz liczy na dołożenie pozostałych 90 mln zł przez Pocztę Polską.

  Industrial Milk Company (IMC) zakończył transakcję przejęcia spółki dzierżawiącej 38 tys. ha oraz dysponującej 115 tys. ton mocy magazynowych w regionie Czernihowa, na Ukrainie o wartości 39,8 mln USD, podała spółka w komunikacie. Dzięki transakcji bank ziemi IMC zwiększył się do ponad 120 tys. ha, a moce magazynowe do 338 tys. ton.

  Qumak-Sekom chce zwiększać rentowność netto z celem na poziomie 5,7%, wynika z założeń strategii spółki na 2013-2016.

  Progres Investment chce do końca lutego uplasować na rynku emisję obligacji o wartości do 30 mln zł, a w kwietniu przenieść się z NewConnect na rynek główny GPW, poinformował agencję ISBnews prezes Przemysław Majewski. Przenosinom nie będzie towarzyszyć emisja akcji, możliwa jest natomiast kolejna emisja obligacji w II połowie roku.

  Poprawa wyniku netto Banku Handlowego o 31,7% r/r w 2012 r. wpłynęła na poprawę wskaźników efektywności, w tym wskaźnika koszty do dochodów (C/I), który obniżył się do 52% tj. o 7 pkt proc. oraz zwrotu z kapitałów, który wzrósł o 2,6 pkt do 15,5% w ub. roku, podał bank we wstępnych wynikach za 2012 r.

  Polimex-Mostostal wycofał się z przetargu na budowę Elektrowni Północ, który zakłada wzniesienie dwóch bloków energetycznych o łącznej mocy do 2000 MW za ok. 12 mld zł, powiedział "Dziennikowi Gazecie Prawnej" rzecznik prasowy spółki Paweł Szymaniak. W postępowaniu na budowę elektrowni, której inwestorem jest Kulczyk Investments, pozostali już tylko Alstom i Shanghai Electric Group.

  Komputronik obniżył skonsolidowaną prognozę zysku netto w roku obrotowym 2012/2013 do 2,3 mln zł z 7,3 mln zł, podała spółka w komunikacie. Prognoza EBITDA grupy została obniżona do 17,5 mln zł z 23,5 mln zł wcześniej, a szacowane skonsolidowane przychody pozostały bez zmian na poziomie 1,14 mld zł.

  LPP odnotowało 148,24 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2012 r. wobec 129,30 mln zł rok wcześniej, podała spółka w raporcie kwartalnym.

  Qumak miał 10,64 mln zł zysku netto w 2012 roku wobec 13,27 mln zł zysku przed rokiem.

  Komputronik miał 5,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej w III kw. roku obrotowego 2012/13 wobec 12,38 mln zł zysku przed rokiem.

  Bank Handlowy odnotował 970,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2012 r. wobec 736,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie ze wstępnymi wynikami za 2012 rok.

  Nowy zarząd Próchnika przedstawi w ciągu 4 tygodni nowa strategię spółki, zakładającą wzrost sprzedaży i rentowności dzięki m. in. wprowadzeniu do oferty mody damskiej, poinformował nowy prezes spółki Rafał Bauer. Na ten cel zostaną przeznaczone 32 mln zł pozyskanych z emisji akcji, przeprowadzonej w lutym.

  Bank Handlowy mógł mieć od 210 do 235 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2012 r., przy konsensusie na poziomie 220 mln zł wobec 219 mln zł rok wcześniej, prognozują analitycy.

 • 14.02, 14:49Premier poinformuje w środę o zmianach personalnych w rządzie 

  Warszawa, 14.02.2013 (ISBnews) - Premier Donald Tusk w najbliższą środę poinformuje o zmianach na stanowiskach ministrów w związku z planowanym odejściem ministra Tomasza Arabskiego.

  "Przewiduję w związku z planowanym odejściem pana ministra Arabskiego zmiany w rządzie. Na posiedzeniu Rady Ministrów w środę poinformuje ministrów, a następnie państwa o zmianach – bo ich będzie więcej w związku z odejściem pana ministra Arabskiego" - powiedział Tusk podczas konferencji prasowej.

  Zapytany, czy zmiany obejmą także ministrów konstytucyjnych, premier odpowiedział twierdząco.

  Serwis internetowy "Wprost" poinformował wcześniej, że Tomasz Arabski - szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - ma zostać ambasadorem RP w Hiszpanii.

  (ISBnews)

  (agencja@isbnews.pl)

   

 • 11.02, 09:44Piechociński: Ustawa o OZE powinna zostać przyjęta przez rząd do końca marca 

  Warszawa, 11.02.2012 (ISbnews) - Trójpak energetyczny, w tym ustawa o OZE, powinna zostać przyjęta przez rząd najpóźniej na koniec marca, poinformował wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński.

  "Obecnie trwają uzgodnienia międzyresortowe, trwa dyskusja w radzie ministrów. Zakładam, że najpóźniej na koniec marca ustawa wyjdzie z rządu" - powiedział dziennikarzom Piechociński w kuluarach forum "Zmieniamy Polski Przemysł".
   
  Wicepremier dodał, że "zainteresowanymi" resortami, które muszą wyrazić swoją pozytywną opinię o projekcie ustawy są ministerstwa skarbu państwa, środowiska, a na końcu resort finansów. 
   
  Ministerstwo Gospodarki poinformowało w październiku 2012 r. o przygotowaniu projektu ustawy wprowadzającej, w której znalazły się propozycje dotyczące tzw. Trójpaku energetycznego.
   
  Dokument zawiera przede wszystkim przepisy przejściowe w obrębie ustawy o odnawialnych źródłach energii, prawa gazowego oraz prawa energetycznego. Rozwiązania "trójpaku" są bardzo istotną kwestią dla sektora energetycznego, bezpieczeństwa energetycznego i przyszłego funkcjonowania sektora i rynku energii.
   
  (ISBnews)
   
   
   
   
   
    
   
 • 08.02, 19:58Polska otrzyma 105,8 mld euro w nowej perspektywie budżetowej UE 

  Warszawa, 08.02.2013 (ISBnews) - W nowej perspektywie budżetowej Unii Europejskiej (UE) na lata 2014-2020 Polska otrzyma 105,8 mld euro, czyli 441 mld zł, w tym 72,9 mld euro na politykę spójności i 28,5 mld euro na wspólną politykę rolną, poinformował premier Donald Tusk po zakończeniu szczytu przywódców państwa Unii Europejskiej (EU). W poprzedniej perspektywie Polska otrzymała łącznie 101,5 mld euro.

  "Polsce udało się także wynegocjować, że VAT płacony przez samorządy przy okazji inwestycji finansowych przez UE będzie mógł być pokrywany ze środków unijnych. Daje to dodatkowo prawie 7 mld euro" - powiedział Tusk, cytowany przez Centrum Informacji Rządu (CIR).

  Zdaniem premiera, Parlament Europejski nie będzie chciał blokować budżetu, a porozumienie jest bardzo bliskie.

  "Tym bardziej, że on w końcu powstał jako owoc konsensu pomiędzy liderami największych partii chadeckich, konserwatywno-liberalnych, socjalistycznych i liberalnych. Wydaje się, że jesteśmy bliscy porozumienia także z Parlamentem, ale będzie to wymagało bardzo uczciwych i z wzajemną lojalnością negocjacji" - podkreślił Tusk.

  Ostatecznie budżet UE na lata 2014-2012 wyniesie 997 mld euro wobec 1.035 mld euro w poprzedniej perspektywie. Natomiast Polska otrzyma z tej puli blisko 106 mld euro, czyli o 4 mld euro więcej niż wcześniej. Będziemy także największym beneficjentem polityki spójności - otrzymamy 72,9 mld euro, czyli 303,6 mld zł. W poprzedniej perspektywie było to 69 mld euro.

  Ze Wspólnej Polityki Rolnej otrzymamy 28,5 mld euro czyli ok. 118,8 mld zł i będziemy piątym krajem w UE po Francji, Niemczech, Hiszpanii i Włoszech. Poprzednio polscy rolnicy dostali 26, 9 mld euro.

  (ISBnews)

  (agencja@isbnews.pl)

   

 • 23.01, 18:58Kalendarium ISBnews 

  CZWARTEK, 24 stycznia

  --10:00: GUS opublikuje Biuletyn statystyczny - dane m.in. o sprzedaży detalicznej i stopie bezrobocia

  --10:00: Ogłoszenie nowego składu RESPECT Index

  --10:00: Spotkanie prasowe Warimpex dotyczące zakończenia prac w inwestycji Le Palais

  --14:00: GUS poda dane o koniunkturze konsumenckiej w styczniu


   

  PONIEDZIAŁEK, 28 stycznia

  --10:00: Seminarium BRE Banku z cyklu "Bank przyszłości' pt. 'Jak powinien wyglądać bank przyszłości", na którym zostanie zaprezentowany interfejs nowego mBanku

   

  (ISBnews)

  (agencja@isbnews.pl)

   

 • 15.01, 16:58Rząd przyjął założenia umowy partnerstwa dot. funduszy unijnych w 2014-2020 

  Warszawa, 15.01.2013 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła założenia umowy partnerstwa, które stanowią podstawę do dyskusji nad tym, w jaki sposób i w jakim zakresie fundusze europejskie na lata 2014-2020 mogą pomóc w osiąganiu przez Polskę jej celów rozwojowych, poinformowało Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w komunikacie. Dokument ten zakłada w nowej perspektywie unijnej wzrost środków finansowych zarządzanych na poziomie regionalnym o 20 pkt. proc. w stosunku do perspektywy 2007-2013.

  "W stosunku do obecnej perspektywy, w 2014-2020 planowany jest wzrost środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zarządzanych na poziomie regionalnym. Będzie to niemal 60% alokacji na te dwa fundusze, czyli o ok. 20 pkt proc. więcej niż obecnie (nie licząc województwa mazowieckiego)" - głosi komunikat.

  Według założeń Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, jednym z głównych celów rozwojowych Polski do 2020 r. jest osiągnięcie dochodu na mieszkańca Polski rzędu 74-79% średniej unijnej. W perspektywie 2014-2020 środki finansowe planuje się zainwestować w trzy obszary: zwiększenie konkurencyjności gospodarki (najwięcej środków) poprawa spójności społecznej i terytorialnej, oraz sprawne i efektywne państwo.

  Założenia umowy partnerstwa proponują szersze zastosowanie instrumentów finansowych (np. pożyczki, poręczenia), zwłaszcza w obszarze wsparcia dla przedsiębiorców. W ramach funduszy na transport priorytetowo potraktowane zostaną projekty modernizacji kolei, budowy i modernizacji kluczowych połączeń komunikacyjnych, np. autostrad, dróg ekspresowych i głównych dróg krajowych. Wzrosną także wydatki na innowacyjność gospodarki oraz cele związane z gospodarką niskoemisyjną.

  Szczególnie potraktowane zostanie województwo mazowieckie, gdyż po 2013 r. jako pierwszy polski region opuści ono kategorię obszarów najsłabiej rozwiniętych. Ponieważ jest to głównie efekt zamożności Warszawy, wsparcie dla niemetropolitalnej części Mazowsza będzie maksymalnie zbliżone do zasad obowiązujących w innych regionach.

  Nowa perspektywa umożliwi wdrażanie dwufunduszowych Regionalnych Programów Operacyjnych, tj. współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (wsparcie typowo inwestycyjne) i Europejskiego Funduszu Społecznego (inwestycje miękkie, np. szkolenia, środki na własną firmę). Środki z obu funduszy będą się uzupełniać i pozwolą na bardziej kompleksowe działania.

  Kolejną zmianą ma być lepsze dopasowanie funduszy do specyfiki konkretnych obszarów. Wsparcie wykraczać będzie poza granice administracyjne, będzie skierowane do obszarów powiązanych ze sobą, dla których zidentyfikowano wspólne szanse i problemy (np. w ramach obszarów funkcjonalnych).

  Ostatnią modyfikacją będzie wprowadzenie nowych instrumentów terytorialnych takich jak. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (inwestycje realizowane na terenie miast i ich obszarów funkcjonalnych – np. w transport publiczny, rewitalizację) oraz Rozwój Kierowany przez Społeczność Lokalną (inicjatywy podejmowane przez społeczności lokalne).

  Założenia umowy partnerstwa konsultowane były podczas 16 regionalnych konferencji w każdym z województw. Uczestniczyły w nich władze samorządów wojewódzkich oraz partnerzy społeczni i samorządowi. Kolejnym krokiem będzie przygotowanie projektu umowy partnerstwa, czyli kontraktu pomiędzy Polską a Komisją Europejską, w którym zawarte zostaną plany i sposoby zainwestowania funduszy unijnych.

  (ISBnews)

  (agencja@isbnews.pl)

   

 • 15.01, 13:02NBP przedstawił projekt ustawy o zaokrągleniu płatności 

  Warszawa, 03.01.2013 (ISBnews) - Narodowy Bank Polski (NBP) przedstawił projekt ustawy o zaokrągleniu płatności, której celem jest ograniczenie zapotrzebowania na monety jedno- i dwugroszowe w obiegu, poinformował NBP w komunikacie. Zgodnie z zapisami projektu, zaokrągleniu do pięciu groszy ulegać ma jedynie rachunek końcowy płatny gotówką, a nie ceny poszczególnych produktów. Dzięki ustawie bank centralny zaoszczędzi ok. 40% środków wydatkowanych na emisję tych monet, co w efekcie poprawi wynik NBP.

  "Obecnie w obiegu mamy ponad 7 mld monet jedno- i dwugroszowych na niespełna 13 mld wszystkich wyemitowanych monet. Jest to więc ponad połowa całej emisji. Monety te szybko wypadają z obiegu - są gromadzone w skarbonkach lub szufladach i często o nich zapominamy. Wydaje się, że lepiej byłoby przekazać te pieniądze prosto do budżetu państwa niż do słoików" - powiedziała Barbara Jaroszek, z-ca dyrektora Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP, cytowana w komunikacie.

  NBP nie planuje całkowitej likwidacji monet jedno- i dwugroszowych z obiegu gotówkowego, ale znaczące ograniczenie popytu na te monety. Nawet w przypadku wejścia w życie ustawy, nadal będzie możliwe płacenie w sklepach monetami jedno- i dwugroszowymi (np. pięcioma jednogroszówkami), a NBP będzie zaspokajał popyt na te monety tak długo, jak będzie on istniał.

  "Celem tej ustawy jest usprawnienie i uproszczenie oraz zmniejszenie kosztów obrotu gotówkowego. Proponujemy, aby w przypadku płatności gotówkowych łączna kwota należności, czyli rachunek końcowy, podlegała zaokrągleniu do pięciu groszy" - powiedział dyrektor departamentu prawnego NBP i autor projektu ustawy Aleksander Proksa, cytowany w komunikacie.

  Projektowana ustawa nie obejmuje płatności kartą, płatności elektronicznych oraz tradycyjnych płatności bankowych. W przypadku płatności gotówkowych finalny rachunek byłby zaokrąglany maksymalnie o dwa grosze w górę lub w dół. Rachunki kończące się na 1 i 2 grosze oraz 6 i 7 groszy byłby zaokrąglane w dół, końcówki 3 i 4 grosze oraz 8 i 9 groszy - w górę.

  "Po przyjęciu tej ustawy przez Sejm ceny nadal będą mogły się kończyć np. na 99 groszy. Przykładowo w Czechach, pomimo wycofania wszystkich monet poniżej 1 korony, ceny w halerzach wciąż występują. Można przypuszczać, że w Polsce część sklepów ze względów marketingowych nie tylko pozostawi końcówki cen produktów na obecnym poziomie, ale obniży je np. z 99 do 95 groszy" - powiedział dyrektor departamentu komunikacji i promocji NBP Marcin Kaszuba, cytowany w komunikacie.

  Z analiz Instytutu Ekonomicznego NBP wynika, że zaokrąglenie kwot na rachunku końcowym powinno być neutralne dla wskaźnika inflacji. Według szacunków NBP, wzrost wydatków przeciętnego konsumenta wyniósłby ewentualnie nie więcej niż kilkadziesiąt groszy rocznie.

  W ostatnich latach decyzję o wprowadzeniu regulacji polegającej na zaokrąglaniu rachunków finalnych i wycofaniu z obiegu monet o najniższych nominałach zdecydowały się m.in. Czechy, Węgry, Rosja, Szwecja, Dania oraz Izrael. Państwa, które wprowadziły te zmiany, oceniły je jako udane, a przebieg wdrażania tych rozwiązań był zgodny z oczekiwaniami.

  (ISBnews)

  (agencja@isbnews.pl)

   

 • 14.01, 08:20MSP rozpoczyna prezentacje programu Inwestycje Polskie dla przedsiębiorców 

  Warszawa, 14.01.2013 (ISBnews) - Ministerstwo Skarbu Państwa rozpoczyna rozmowy z przedsiębiorcami, którym zaprezentuje produkty programu "Inwestycje Polskie". Spółka celowa, powołana do realizacji programu, posługuje się odtąd nową nazwą - Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A., podał resort w komunikacie.

  W tym tygodniu ukaże się ogłoszenie na prezesa jej zarządu.

  "Zgodnie z wprowadzoną przez nas zasadą obiektywnych konkursów, eksperta z wieloletnim doświadczeniem bankowo-inwestycyjnym poszuka profesjonalna agencja executive search" powiedział minister skarbu Mikołaj Budzanowski, cytowany w komunikacie.

  Od poniedziałku MSP rozpoczyna także spotkania z przedsiębiorcami, na których będzie prezentować produkty programu, poinformował resort.

  "Bank Gospodarstwa Krajowego jest już przygotowany z ofertą. Natomiast spółka powinna zacząć przyjmować wnioski w drugim kwartale tego roku. Do tego czasu chcemy zachęcić potencjalnych inwestorów do skorzystania z oferowanych produktów i wyjaśnić mechanizm ich działania" - powiedział Budzanowski.

  Dodał, że po roboczych konsultacjach ze spółkami i samorządami wytypowano już kilkadziesiąt projektów, które mogłyby skorzystać z Inwestycji Polskich. "O tym, czy zakwalifikują się ostatecznie do Programu będą decydować suwerennie BGK i PIR" - podkreślił minister.

  Realizację programu zapowiedział premier Donald Tusk w tzw. drugim expose, wygłoszonym 12 października 2012 roku. Na rozwojowe dla kraju inwestycje zostanie przeznaczony zamrożony dziś kapitał, czyli udziały skarbu państwa w spółkach publicznych. Program służy wspieraniu projektów w dziedzinach: infrastruktura energetyczna (dystrybucja i wytwarzanie) i gazowa (sieć przesyłowa, wydobycie i magazyny), zagospodarowanie złóż węglowodorowych (w tym gazu z łupków), infrastruktura transportowa; infrastruktura samorządowa (utylizacja odpadów, komunikacja) oraz przemysłowa i telekomunikacyjna.

  (ISBnews)

  (agencja@isbnews.pl)

   

 • 09.01, 16:26MAC: Dzięki nowej ustawie samorządy zaoszczędzą co najmniej 1 mld zł 

  Warszawa, 09.01.2013 (ISBnews) - Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przedstawiło założenia do nowej ustawy, która zwiększy elastyczność organizacyjną samorządów oraz wprowadzi system zachęt do łączenia się jednostek samorządowych i deregulacji ram ich działania, poinformowało MAC w komunikacie. Dzięki nowej ustawie, której założenia mają być konsultowane w przyszłym tygodniu, sektor samorządowy może zaoszczędzić co najmniej 1 mld zł.  

  Plany ministerstwa ukierunkowane są na zwiększenie samodzielności jednostek samorządu terytorialnego w zakresie funkcjonowania ich jednostek organizacyjnych.

  "Samodzielne funkcjonowanie tych instytucji kosztuje (obsługa, administracja, księgowość etc.). Korzystniejsze dla jakości wykonywanych zadań byłoby pozostawienie możliwości wyboru sposobu realizacji poszczególnych zadań władzom samorządowym, np. poprzez przekazanie jednej wyspecjalizowanej instytucji obsługi księgowej" - powiedziała podsekretarz stanu w MAC Magdalena Młochowska, cytowana w komunikacie.

  Kolejna zmiana dotyczy doprecyzowania przepisów oraz zwiększenia zachęt finansowych w zakresie łączenia jednostek samorządu terytorialnego. W Polsce istnieje ponad 600 gmin, które mają poniżej 5 tys. mieszkańców, a także 158 gmin otaczających miasta powiatowe. Jednostki te nie posiadają dużych zasobów finansowych ani organizacyjnych.

  "Będziemy zachęcali je do dobrowolnego połączenia zwiększając zachęty finansowe i doprecyzowując przepisy prawne związane z połączeniem (np. następstwa prawnego, obowiązywania planów zagospodarowania przestrzennego, czy prawa miejscowego). Nie chcemy dokonywać tego „odgórnie". Chcemy, aby społeczności lokalne same rozważały taką możliwość" – komentuje Młochowska. 

  Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zaproponowało także nowe przepisy dotyczące współpracy jednostek samorządu terytorialnego. Ma to szczególne znaczenie w obszarach metropolitalnych, gdzie na jednym terenie realizuje swoje zadania wiele instytucji. Nowe regulacje umożliwią powstanie związków gminno-powiatowych, przyspieszą podejmowanie decyzji oraz usprawnią zakładanie oraz dokonywanie zmian w statusie związków komunalnych.

  Założenia do nowej ustawy opracowane zostały na podstawie dokumentów sporządzonych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji: Ocena Działania Samorządu Lokalnego oraz Biała Księga Obszarów Metropolitalnych. Do połowy roku projekt ustawy trafi pod obrady Rady Ministrów, a najpóźniej w lipcu do parlamentu. Ustawa powinna zacząć obowiązywać od początku 2014 roku.

  (ISBnews)

  (agencja@isbnews.pl)

 • 02.01, 16:10Rząd przyjął ustawę o przedłużeniu wsparcia dla kogeneracji do marca 2015 r. 

  Warszawa, 02.01.2013 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła dziś przepisy, które umożliwiają przedłużenie do końca marca 2015 r. systemu wsparcia wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w jednostkach wysokosprawnej kogeneracji, z wyłączeniem jednostek opalanych metanem lub gazem uzyskiwanym z przetwarzania biomasy, wynika z komunikatu Centrum Informacyjnego Rządu (CIR).

  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy Prawo energetyczne, ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zgodności oraz ustawę o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra gospodarki.

  "Do końca marca 2015 r. ma być przedłużony system wsparcia wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w jednostkach wysokosprawnej kogeneracji (produkcja energii i ciepła w jednym procesie), z wyłączeniem jednostek opalanych metanem (uwalnianym przy dołowych robotach górniczych w kopalniach węgla kamiennego) lub gazem uzyskiwanym z przetwarzania biomasy" - głosi komunikat.

  CIT argumentuje, że wysokosprawna kogeneracja, jako jedno z narzędzi realizacji polityki energetycznej Polski i Unii Europejskiej, przyczynia się do: ograniczenia emisji dwutlenku węgla, oszczędności energii, rozwoju wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych oraz poprawy bezpieczeństwa energetycznego. "Proces wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji jest jednym z najbardziej efektywnych sposobów przetwarzania energii pierwotnej. Wysokosprawna kogeneracja zapewnia oszczędność energii pierwotnej o ponad 10% w porównaniu z wytwarzaniem energii i ciepła w systemach rozdzielonych" - podkreślono w komunikacie.

  Od 1 lipca 2007 r. funkcjonuje w Polsce system wsparcia kogeneracji, stanowiący implementację dyrektywy 2004/8/WE. Zawiera on uprawnienie do uzyskania świadectwa pochodzenia za energię wytworzoną w wysokosprawnej kogeneracji, łączące się z obowiązkiem zakupu i przedstawienia prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do umorzenia określonej ilości świadectw przez podmioty sprzedające energię elektryczną odbiorcom końcowym. Zgodnie z obowiązującym prawem, system ten będzie funkcjonował do 31 marca 2013 r., a dla jednostek opalanych metanem lub gazem uzyskanym z biomasy do – 31 marca 2019 r.

  CIR podało także, że w Polsce istnieją trzy rodzaje świadectw pochodzenia (poświadczające wytworzenie energii elektrycznej w kogeneracji): 1) za energię wytworzoną w instalacjach opalanych paliwami gazowymi lub w jednostkach o mocy poniżej 1 MW (żółte certyfikaty); 2) za energię uzyskiwaną z jednostek kogeneracji opalanych metanem lub gazem uzyskiwanym z przetwarzania biomasy (fioletowe certyfikaty; 3) za energię wytworzoną w pozostałych źródłach kogeneracyjnych (czerwone certyfikaty). Dla każdego rodzaju świadectwa ustalono odrębny obowiązek zakupu oraz odmienny poziom opłaty zastępczej.

  "Z projektu wynika, że przedłużenie systemu wsparcia dla przedsiębiorstw wytwarzających energię elektryczną w technologii wysokosprawnej kogeneracji przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności tych podmiotów na rynku" - czytamy w materiale.

  CIR przypomina, że w latach 2013-2020 wejdą w życie nowe zasady przydziału uprawnień do emisji CO2 dla instalacji objętych Europejskim Systemem Handlu Uprawnieniami do Emisji (ETS). Oznacza to, że w 2013 r. polskie ciepłownie i elektrociepłownie będą musiały kupować ok. 60% pozwoleń na emisję CO2. W kolejnych latach udział ten będzie wzrastał. "Wpłynie to znacząco na wzrost kosztów wytwarzania ciepła (nawet o 25% w 2013 r.) i w konsekwencji na jego cenę. Aby uniknąć znacznego wzrostu cen ciepła uzasadnione jest utrzymanie wsparcia dla źródeł kogeneracyjnych" - konkluduje biuro prasowe.

  (ISBnews)

  (agencja@isbnews.pl)

   

 • 31.12, 12:18Tusk zapowiada 'poważne zmiany' w składzie rządu latem 

  Warszawa, 31.12.2012 (ISBnews) - Na półmetku II kadencji rządu, tj. latem 2013 r., możliwe są poważne zmiany w składzie Rady Ministrów, zapowiedział premier Donald Tusk.

  Zapytany na Twitterze, czy Nowy Rok to też nowi ludzie w rządzie, Tusk odpisał: Nie wykluczam zmian na półmetku 2 kadencji. A więc latem możliwa poważna zmiana".

  "Nowe wyzwania, nowi ludzie. Jak wytrzymać w Polsce z tym samym premierem 8 lat? Tylko poprzez mądre zmiany wokół..." - napisał także premier.

  W czasie trwającej już ponad rok drugiej kadencji rządu Donalda Tuska najpoważniejszą zmianą w składzie gabinetu było odejście wicepremiera i ministra gospodarki Waldemara Pawlaka - po tym, jak stracił on władzę w Polskim Stronnictwie Ludowym (PSL). Pawlaka na początku grudnia br, zastąpił nowy szef PSL Janusz Piechociński.

  (ISBnews)

  (agencja@isbnews.pl)

   

 • 27.12, 18:04Rząd przekaże do IP oraz BGK akcje PKO BP, PGE, PZU oraz Ciechu 

  Warszawa, 27.12.2012 (ISBnews) - Rząd zatwierdził wniesienie części akcji PGE, PKO BP, PZU oraz Ciech, należących do skarbu państwa, do spółki Inwestycje Polskie oraz Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR) w komunikacie.

  "Rada Ministrów wyraziła zgodę na wniosek dotyczący innego niż określony w art. 33 ust. 1 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, tryb zbycia jednostek uczestnictwa będących własnością Skarbu Państwa w spółkach: PGE Polska Grupa Energetyczna, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski, Powszechny Zakład Ubezpieczeń, Ciech, w celu ich wniesienia do Celowej Spółki Inwestycyjnej na pokrycie kapitału zakładowego tej spółki oraz do Banku Gospodarstwa Krajowego tytułem podwyższenia funduszu statutowego banku państwowego" - czytamy w komunikacie. 

  Wniosek dotyczy zbycia należących do Skarbu Państwa akcji, które zostaną wniesione na pokrycie kapitału zakładowego Celowej Spółki Inwestycyjnej (CSI) oraz podwyższenia funduszu statutowego Banku Gospodarstwa Krajowego. Zgoda Rady Ministrów pozwoli stopniowo zwiększać kapitały BGK i CSI oraz optymalizować warunki rynkowe sprzedaży akcji dzięki elastyczności w realizowaniu transakcji sprzedaży tych pakietów, podano także.

  "Chodzi o:
  · 213.048.534 akcje zwykłe na okaziciela w spółce działającej pod firmą PGE Grupa Energetyczna SA, o wartości nominalnej 10 zł, stanowiących 11,39% kapitału zakładowego;
  · 104.473.620 akcji zwykłych na okaziciela w spółce działającej pod firmą Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, o wartości nominalnej 1 złoty, stanowiących 8,36% kapitału zakładowego spółki;
  · 8.721.587 akcji zwykłych na okaziciela w spółce działającej pod firmą Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA, o wartości nominalnej 1 złoty, stanowiącej 10,10%. kapitału zakładowego spółki;

  · 19.972.900 akcji zwykłych na okaziciela w spółce działającej pod firmą Ciech SA, o wartości nominalnej 5 złotych, stanowiących 37,90% kapitału zakładowego spółki" - wyliczono w dokumencie.

  Program „Inwestycje Polskie" został zapowiedziany w tzw. drugim exposé przez premiera Donalda Tuska. Jego celem jest finansowanie i inwestowanie w realizację długofalowych i rentownych projektów infrastrukturalnych, pozwalających na stworzenie impulsu gospodarczego przekładającego się na wzrost PKB. Program ma się przyczynić do aktywizacji środków, którymi dysponują prywatni inwestorzy poprzez skierowanie ich przedsięwzięcia podnoszące poziom polskiej gospodarki.

  Tusk zapowiedział wówczas, że celem IP jest zapewnienie 40 mld zł na inwestycje do 2015 roku i w sumie ok. 90 mld zł w okresie sześciu lat. Operatorem tego programu będzie bank BGK, który ma zgromadzić kapitał w wysokości 40 mld zł, głównie ze sprzedaży akcji spółek skarbu państwa.

  (ISBnews)

  (agencja@isbnews.pl)

 • 21.12, 17:17KNF proponuje złagodzenie zapisów w nowelizacji Rekomendacji S  

  Warszawa, 21.12.2012 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) opublikowała dziś projekt nowelizacji Rekomendacji S, który zakłada m.in. wydłużenie okresu przyjmowanego do wyliczania zdolności kredytowej do 30 lat, maksymalny wskaźnik LtV w wysokości 100% dla kredytów udzielonych do końca 2013 roku. KNF chce także zrezygnować z regulacyjnego ustalenia maksymalnych wartości wskaźnika DtI - długu do dochodów. Proponowane przez nadzór zmiany oznaczają złagodzenie polityki w zakresie kredytowania hipotecznego.

  KNF podtrzymała stanowisko dotyczące maksymalnego okresu kredytowania (35 lat), jednak rekomenduje bankom, aby nie przekraczał on 25 lat. Przekroczenie tego okresu ma być świadomie zaakceptowane przez klienta ze względu na wyższe ryzyko i kosz kredytu.

  Rekomendacja łagodzi zasady badania zdolności kredytowej, dopuszczając możliwość jej oceny w oparciu o 30-letni okres spłaty (dla kredytów z okresem spłaty 30-35 lat). Jednocześnie wzmacnia pozycję klienta w relacji z bankami, nakładając na banki dodatkowe obowiązki informacyjne, w przypadku przekroczenia 25-letniego okresu kredytowania.

  Komisja nadal stoi na stanowisku, że banki powinny udzielać kredytów klientom detalicznym wyłącznie w walucie, w jakiej uzyskują oni dochód, bez względu na ich standing finansowy.

  KNF proponuje także, aby banki wewnętrznie ustaliły maksymalne limity wartości dla wskaźnika długu do dochodów (DtI- debt to income), rezygnując tym samym z regulacyjnego określenia tego wskaźnika.

  Nadzór wskazuje poziom DtI w wysokości 40% dla klientów o dochodach nieprzekraczających przeciętnego poziomu wynagrodzeń w danym regionie zamieszkania oraz 50% dla pozostałych klientów jako poziomów wymagających szczególnej uwagi (świadoma akceptacja ryzyka ze strony klienta i banku).

  W noweli rekomendacji Rekomendacji S KNF proponuje także, aby maksymalny wskaźnik LtV wynosił 100% dla kredytów udzielonych do końca 2013 roku. Dla ekspozycji kredytowych zabezpieczonych na nieruchomościach mieszkalnych maksymalny poziom LtV nie powinien przekraczać 80% lub 90%, jeżeli część ekspozycji przekraczająca 80% LtV jest odpowiednio ubezpieczona.

  Komisja proponuje ustalenie okresów przejściowych – dla nowych kredytów udzielonych do końca 2013 roku LtV sięgałoby 100%, w 2014 roku – 90%, zaś od 2015 roku 80/90%.

  Dla ekspozycji hipotecznych zabezpieczonych na nieruchomości komercyjnej poziom LtV nie powinien przekraczać 50%.

  "Mając na uwadze wysokie ryzyko po stronie klienta, banku i gospodarki, związane z wysokim LtV( przybliżone stanowisko w tej kwestii zajmuje NBP) oraz wysokie koszty obsługi kredytu przez klienta, banko nie powinien kredytować pełnej wartości nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia. Ponadto zgodnie z Rekomendacją 10.4 bank powinien przyjąć od klienta oświadczenie, że wkład własny nie pochodzi z kredytu" - napisał wiceprzewodniczący KNF Wojciech Kwaśniak w liście do prezesa Związku Banków Polskich (ZBP) Krzysztofa Pietraszkiewicza.

  Intencją KNF jest także, aby klienci detaliczni otrzymujący nieregularne lub niestabilne dochody nie byli wykluczeni z rynku kredytowego.

  "Dlatego w rekomendacji 8.5 proponuje się, aby w przypadku tych klientów ocena zdolności kredytowej prowadziła do oceny możliwości regularnej obsługi i spłaty zobowiązań. Jeśli ocena ta jest pozytywna, bank nie powinien pozbawiać klientów możliwości otrzymania kredytu z powodu nieregularności lub niestabilności ich dochodów" - czytamy także w liście.

  KNF wyłączyła z Rekomendacji S kredyty finansujące nieruchomości (niezabezpieczone hipotecznie).

  Nadzór chce, aby nowa rekomendacja obowiązywała od marca 2013 roku, zaś banki dostosowałyby się do niej nie później niż w ciągu 6 miesięcy od daty jej uchwalenia.

  Komisja przesłała już do konsultacji z sektorem bankowym projekt nowelizacji Rekomendacji S. Banki mogą zgłaszać swoje uwagi do dokumentu do 18 stycznia 2013 r.

  (ISBnews)

  (agencja@isbnews.pl)

   

 • 12.12, 19:42Sejm uchwalił ustawę budżetową na 2013 r. z 35,6-mld deficytem 

  Warszawa, 12.12.2012 (ISBnews)  - Sejm przyjął ustawę budżetową na 2013 r. z deficytem na poziomie 35,57 mld zł. Za przyjęciem ustawy głosowało 233 posłów, przeciw było 221 parlamentarzystów, a nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Ustawa zakłada, że dochody budżetu państwa wyniosą w przyszłym roku 299,39 mld zł, wydatki nie więcej niż 334,95 mld zł, a deficyt nie przekroczy 35,57 mld zł. Podatkowe dochody budżetu państwa oszacowano na 266,98 mld zł, w tym: VAT – 126,41 mld zł, akcyza – 64,54 mld zł, PIT – 42,94 mld zł i CIT – 29,64 mld zł oraz z podatku od kopalin 2,20 mld zł. Niepodatkowe dochody wyniosą ok. 30,81 mld zł. 

  W założeniach makroekonomicznych do budżetu zapisano m. in. dynamikę PKB na poziomie 2,2% i średnioroczną inflację w wysokości 2,7%. 

  (ISBnews)

  (agencja@isbnews.pl)

   

   

   

   

   

 • 12.12, 16:01Parlament Europejski przyjął nowelę budżetu UE na 2012 r. oraz budżet na 2013 r. 

  Warszawa, 12.12.2012 (ISBnews) - Parlament Europejski przyjął dziś unijny budżet na 2013 rok oraz nowelizację tegorocznego budżetu, w której jednak znaleziono tylko 6 mld euro z 9 mld euro niezbędnych na pokrycie wydatków do końca roku.

  "Pakiet, który został formalnie przyjęty przez Parlament Europejski, zawiera budżet na 2013 rok z płatnościami w wysokości 132,8 mld euro oraz 150,9 mld euro zobowiązań" - głosi komunikat izby.

  Płatności te stanowią 0,99% Produktu Narodowego Brutto Unii Europejskiej, zaś zobowiązania - 1,13%. W przypadku tegorocznego (znowelizowanego) budżetu jest to odpowiednio: 1,05% i 1,15%.

  "Państwa członkowskie zgodziły się na zapłacenie jedynie 6 mld euro z 9 mld euro potrzebnych do zapłacenia wymaganych rachunków do końca tego roku. Aby zapewnić jak najszybszą zapłatę pozostałych faktur, trzy instytucje obiecują, w ramach umowy, zaproponować (Komisja) i zaaprobować (Rada i Parlament) nowelizację budżetu, której "jedynym celem będzie pokrycie zawieszonych roszczeń z 2012 roku na początku 2013 roku", podał Europarlament.

  Za nowelizacją budżetu na 2012 rok głosowało 514 europarlamentarzystów, przeciwko było 68, a 82 wstrzymało się od głosu. Budżet na 2013 rok przyjęto przez aklamację, ponieważ nie wprowadzono do niego żadnych poprawek.

  (ISBnews)

  (agencja@isbnews.pl)

   

 • 10.12, 09:44URE nie uwolni cen energii i nie zaakceptuje podwyżek w 2013 r - prasa 

  Warszawa, 10.12.2012 (ISBnews) - Urząd Regulacji Energetyki (URE) nie uwolni cen energii dla odbiorców indywidualnych dopóki nie zostanie wprowadzona ochrona tzw. odbiorcy wrażliwego, przypomniał prezes Marek Woszczyk w serwisie "Rzeczpospolitej" i "Parkietu". Prezes przypomniał również, że nie wyrazi zgody na wzrost cen energii w 2013 roku.

  "Ustawowa ochrona odbiorców wrażliwych jest jedną ze spraw kluczowych. Starając się być społecznie odpowiedzialnym, nie wyobrażam sobie sytuacji, w której odbiorcy o najsłabszej pozycji negocjacyjnej nie są dostatecznie chronieni przed odłączeniem od prądu – i to niezależnie od tego, czy taryfy są regulowane, czy nie" - powiedział Woszczyk w serwisie "Rzeczpospolitej" i "Parkietu", pytany o uwolnienie cen energii z zatwierdzania przez URE.

  Prezes podkreślił jednak, że zatwierdzanie taryf w obrocie w nieskończoność to ślepy zaułek, bo tylko konkurencja pozwala efektywnie wymuszać na spółkach utrzymywanie kosztów na minimalnym poziomie. "Dlatego liberalizacja rynku zajmuje mnie bezustannie" - powiedział.

  Powtórzył, że aby uwolnić ceny spełnionych musi być kilka warunków, w tym jeden krytyczny, który leży poza zakresem jego uprawnień. "Ochrona odbiorcy wrażliwego musi zostać zapewniona na poziomie ustawowym. Służę tu głosem doradczym, na proces legislacyjny wiodącego wpływu jednak nie mam" - podsumował.

  Woszczyk powtórzył, że nie da zgody na podwyżki cen energii w 2013 roku. "Rzeczywiście, tegoroczne wnioski sprzedawców energii zakładają utrzymanie dotychczasowych cen albo relatywnie – w porównaniu z inflacją – niewielkie wzrosty. Ale każdy proces taryfowy ma swoją dynamikę. Na tak wczesnym etapie niewiele da się przesądzić, może poza tym, że akceptacji dla wyższych cen energii dla gospodarstw domowych nie będzie" - powiedział. Według niego, nowe taryfy powinny zostać zatwierdzone do 17 grudnia.

  W ubiegłym tygodniu dyrektor departamentu w URE Tomasz Kowalak poinformował, że dotąd wpłynęły do URE dwa wnioski - jedna firma oczekuje niewielkiej podwyżki ceny energii od początku 2013 roku, a druga stabilizacji.

  Według doniesień medialnych, we wniosku taryfowym firmy Tauron Sprzedaż złożonym do URE nie ma propozycji podwyżki cen, a niewielkiej podwyżki oczekuje Energa.

  Prezes URE Marek Woszczyk wielokrotnie już informował, że nie ma "przestrzeni" na podwyżki cen energii, choćby ze względu na spadki cen na rynku hurtowym.

  (ISBnews)

  (agencja@isbnews.pl)

 • 05.12, 13:27URE: Tylko dwóch dużych sprzedawców energii złożyło taryfy do zatwierdzenia 

  Warszawa, 05.12.2012 (ISBnews) - Na razie tylko dwóch dużych sprzedawców energii złożyło taryfy "obrotowe" do zatwierdzenia w Urzędzie Regulacji Energetyki (URE), poinformował dyrektor departamentu w URE Tomasz Kowalak. Według niego, jedna firma oczekuje niewielkiej podwyżki ceny energii od początku 2013 roku, a druga stabilizacji.

  "Na razie dwóch dużych sprzedawców energii elektrycznej złożyło taryfy do zatwierdzenia" - powiedział Kowalak dziennikarzom w kuluarach konferencji RWE Stoen Operator. Dodał, że jeden ze sprzedawców oczekuje niewielkiej podwyżki, a drugi proponuje stabilizację cen.

  Kowalak poinformował, że URE, tak samo jak w przypadku taryfy gazowej chce zakończyć postępowanie tak, aby nowa taryfa obowiązywała od początku 2013 roku.

  Według "Dziennika Gazety Prawnej", we wniosku taryfowym firmy Tauron Sprzedaż złożonym do URE nie ma propozycji podwyżki cen.

  Prezes URE Marek Woszczyk wielokrotnie już informował, że nie ma "przestrzeni" na podwyżki cen energii.

  Dyrektor Kowalak nie chciał dziś natomiast powiedzieć, czy URE jest "zadowolone" z proponowanej skali obniżki cen w taryfie gazowej.

  Marcin Zaremba

  (ISBnews)

  (agencja@isbnews.pl)

   

 • 05.12, 08:18MSP: Nowela ustawy dot. terminalu LNG zapewni sprawniejszą budowę gazociągów 

  Warszawa, 05.12.2012 (ISBnews) - Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) skierowało do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji społecznych projekt nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, podał resort skarbu w komunikacie. Według niego, nowela usprawni budowę dodatkowej infrastruktury, która zapewni przesyłanie gazu z terminalu LNG.

  "Proponowane w nowelizacji zmiany spowodują objęcie tą regulacją kolejnych gazociągów, które będą mogły zapewnić przesyłanie gazu z terminalu LNG do wszystkich części kraju, a także gazociągów międzysystemowych, łączących krajowy system przesyłowy z systemami sąsiednich krajów" - czytamy w komunikacie.

  Według MSP, efektem realizacji tych inwestycji będzie rozbudowa połączeń na linii północ-południe oraz integracja przesyłowych systemów gazowych w regionie basenu Morza Bałtyckiego. Połączenia te, wraz z rozbudową terminalu LNG w Świnoujściu i wewnętrznej sieci przesyłowej stanowić będą niezwykle istotny element procesu budowy wspólnego regionalnego rynku gazu, podał resort.

  Pierwotna ustawa była przygotowana na potrzeby budowy terminalu LNG oraz tzw. inwestycji towarzyszących, czyli gazociągów przesyłowych oraz podziemnych magazynów gazu. Obowiązująca ustawa przewiduje uproszczenie i skrócenie procedur administracyjnych związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji - m.in. przyspiesza wydawanie pozwoleń prawnych oraz decyzji w sprawie zmian zagospodarowania przestrzennego.

  "Dzięki rozszerzeniu zakresu przepisów dedykowanych terminalowi LNG, proces budowy nowych gazociągów zostanie usprawniony. Chodzi przede wszystkim o łatwiejszy dostęp do terenów pod budowę oraz skrócenie czasu pozyskiwania decyzji administracyjnych. Polska potrzebuje rozbudowy infrastruktury gazowej w postaci nowych elektrowni, nowych zakładów chemicznych, nowych inwestycji w wydobycie gazu, w tym gazu z łupków. W tym celu należy rozbudować gazociągi i magazyny na terenie całego kraju" - powiedział minister Mikołaj Budzanowski, odnosząc się do proponowanych zmian w prawie.

  Ostatnio Budzanowski informował, że liczy, iż w ciągu najbliższych lat powstanie w Polsce ok. 10 bloków energetycznych opalanych gazem. Podkreślił też rolę gazu i jego sprawnego dostarczania w przemyśle chemii ciężkiej.

  (ISBnews)

  (agencja@isbnews.pl)

   

 • 30.11, 09:50PKPP Lewiatan: Podatki od gazu łupkowego dopiero po osiągnięciu rentowności 

  Warszawa, 30.11.2012 (ISBnews) - Opodatkowanie przedsięwzięć biznesowych związanych z wydobyciem gazu dopiero w momencie osiągnięcia rentowności, wydłużenie okresów rozliczenia strat, amortyzowanie nakładów inwestycyjnych od momentu rozpoczęcia produkcji i uzależnienie nowych podatków od produktywności złóż, to propozycja PKPP Lewiatan zawarta w liście skierowanym do premiera Donalda Tuska.

  "Zdaniem Lewiatana i firm sektora wydobywczego, uwzględnienie tych propozycji w ustawie węglowodorowej stworzyłoby stabilny i transparentny system zachęt do inwestowania, a w efekcie do generowania dochodów Skarbu Państwa. Z uwagi na skalę i nowatorstwo przedsięwzięcia, wykorzystanie kapitałów i doświadczenia polskich i zagranicznych inwestorów prywatnych, jest nieodzownym warunkiem powodzenia Narodowego Programu Wydobycia Gazu Łupkowego" - głosi komunikat Lewiatana.

  Daria Kulczycka, dyrektor departamentu Energii i Ochrony Klimatu PKPP Lewiatan, zwraca uwagę, że może się okazać, iż mimo słusznych intencji rządu, inwestorzy nie podejmą ryzyka realizacji inwestycji - właśnie ze względu na niepewność co do skali rentowności wydobycia węglowodorów.

  W przygotowaniu postulatów podatkowych uczestniczyli eksperci podatkowi PwC, podano także. Podkreślają oni, że w swoich propozycjach uwzględnili doświadczenia państw, które mają rozwinięte ustawodawstwo podatkowe dotyczące przemysłu wydobywczego.

  "Postulujemy opodatkowanie nie przychodów, lecz realnych zysków z przedsięwzięć, a tym samym zachęcenie inwestorów do podejmowania ryzykownej działalności jaką jest poszukiwanie i wydobycie gazu ziemnego" - powiedział Tomasz Barańczyk, partner w dziale doradztwa prawno-podatkowego PwC, cytowany w komunikacie.

  List Lewiatana dotyczący propozycji opodatkowania wydobycia gazu łupkowego, który został przekazany premierowi Donaldowi Tuskowi, otrzymali również ministrowie środowiska Marcin Korolec i finansów Jacek Rostowski.

  Rząd chce, aby maksymalne łączne obciążenie przemysłu wydobywczego podatkami, obejmujące wszystkie opłaty i podatki, w tym także CIT i podatek od nieruchomości, nie przekroczyło 40% zysków brutto. Zapewnia również, że nie będzie dyskryminacji nowych podmiotów i zapłacą one takie same podatki, co firmy, które już teraz wydobywają gaz i ropę w Polsce.

  Państwowy Instytut Geologiczny podał na początku tego roku, że najbardziej prawdopodobny przedział zasobów gazu ziemnego z łupków wynosi 345-768 mld m. sześc. W ub.r. amerykańska agencja Energy Information Administration (EIA) szacowała, że wydobywalne zasoby gazu łupkowego w Polsce wynoszą 187 bilionów stóp sześciennych (tj. ok. 5,3 biliona m. sześc.). Pierwsze wydobycie gazu z łupków spodziewane jest w 2014-2015 roku.

  (ISBnews)

  (agencja@isbnews.pl)