Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 30.03, 17:37Senat usunął przepisy dot. sprzedaży węgla przez samorządy do końca lipca 

  Warszawa, 30.03.2023 (ISBnews) – Senat usunął wprowadzone przez Sejm przepisy dotyczące sprzedaży węgla przez samorządy dla ogrzewających swoje domy tym paliwem do 31 lipca br.

  Senatorowie uznali, że wprowadzane nowelizacji ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej przepisy nie przeszły pełnej procedury legislacyjnej i nie mają związku z procedowaną ustawą.

  Dotychczasowe przepisy dotyczące sprzedaży węgla przez JST obowiązują do 30 kwietnia.

   (ISBnews)

 • 30.03, 09:03Moskwa: Decyzja w sprawie wyboru partnera do trzeciej elektrowni jądrowej - po wyborach 

  Warszawa, 30.03.2023 (ISBnews) - Decyzja w sprawie wyboru partnera do trzeciej elektrowni jądrowej zapadnie najprawdopodobniej po jesiennych wyborach parlamentarnych, wynika z wypowiedzi minister klimatu i środowiska Anny Moskwy.

  "Myślę, że po wyborach, kluczowa jest dla nas teraz lokalizacja i dobra analiza wszystkich lokalizacji, zasobów wodnych w tych lokalizacjach" - powiedziała Moskwa w Radiu Zet na pytanie o ew. termin podjęcia decyzji.

  Podkreśliła, że dotychczas jeszcze nie wybrano lokalizacji.  

  Na pytanie, czy będzie to najprawdopodobniej Bełchatów, powiedziała: "nie jest to jeszcze przesądzone".

  "Oczywiście, Bełchatów ma swoje atuty, bo ma gotowe przyłącze, ma akceptację społeczną, zasoby ludzkie, niezwykła ilość wykwalifikowanych pracowników, którzy mogliby pracować i przy budowie i później przy eksploatacji, natomiast nie jest to jeszcze przesądzone" - podkreśliła minister.

  W ubiegłym roku rząd wybrał technologię amerykańskiej firmy Westinghouse do realizacji projektu pierwszej elektrowni jądrowej w ramach programu rządowego. Lokalizacją wskazywaną dla tej elektrowni jest Lubiatowo-Kopalino.

  Równocześnie Polska Grupa Energetyczna (PGE) i ZE PAK wraz z Korea Hydro & Nuclear Power Co. podpisały list intencyjny ws. współpracy w ramach strategicznego polsko-koreańskiego projektu budowy elektrowni jądrowej w Pątnowie.

  Przyjęty przez Radę Ministrów harmonogram zakłada, że budowa pierwszej polskiej elektrowni jądrowej rozpocznie się w 2026 r., a w 2033 r. uruchomiony zostanie pierwszy blok elektrowni jądrowej o mocy około 1-1,6 GW. Kolejne bloki będą wdrażane co 2-3 lata, a cały program jądrowy zakłada budowę bloków jądrowych o łącznej mocy zainstalowanej od ok. 6 do 9 GWe w oparciu o sprawdzone reaktory jądrowe generacji III (+).

  (ISBnews)

 • 28.03, 15:38Rada UE zdecydowała o 100% redukcji emisji CO2 dla nowych aut os. i dostawczych po 2035 r. 

  Warszawa, 28.03.2023 (ISBnews) - Rada przyjęła przepisy dotyczące redukcji emisji CO2 o 55% dla nowych samochodów osobowych i o 50% dla nowych samochodów dostawczych w latach 2030-2034 (w porównaniu z poziomami z 2021 r.). Od roku 2035 na drogi będą mogły trafiać tylko samochody bezemisyjne.

  "Nowe przepisy mają na celu ograniczenie emisji z transportu drogowego, który ma największy udział w emisjach pochodzących z transportu, oraz stanowią odpowiedni bodziec dla przemysłu motoryzacyjnego do przejścia na mobilność bezemisyjną, przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłych innowacji w branży" - czytamy w komunikacie.

  Nowe przepisy określają następujące cele:

  - redukcję emisji CO2 o 55% dla nowych samochodów i o 50% dla nowych samochodów dostawczych w latach 2030-2034 w porównaniu z poziomami z 2021 r.

  - 100% redukcji emisji CO2 zarówno dla nowych samochodów osobowych, jak i dostawczych od 2035 roku.

  Regulacyjny mechanizm zachęt dla pojazdów bezemisyjnych i niskoemisyjnych (ZLEV) będzie obowiązywał od 2025 r. do końca 2029 r. W ramach tego mechanizmu, jeśli producent spełnia określone kryteria sprzedaży pojazdów bezemisyjnych i niskoemisyjnych, może zostać nagrodzony mniej rygorystycznymi celami w zakresie emisji CO2. 

  Poziom odniesienia ustalono na 25% dla samochodów osobowych i 17% dla samochodów dostawczych.  

  Rozporządzenie zawiera odniesienie do e-paliw, przy czym po konsultacjach z zainteresowanymi stronami Komisja przedstawi wniosek w sprawie rejestracji pojazdów napędzanych wyłącznie paliwami neutralnymi pod względem emisji CO2 po 2035 r., zgodnie z prawem UE zgodnie z unijnym celem neutralności klimatycznej, podano też w komunikacie.

  Rozporządzenie zawiera klauzulę przeglądową, która zakłada, że w 2026 r. Komisja dokona szczegółowej oceny postępów  w osiąganiu celów 100% redukcji emisji na 2035 r. oraz ewentualną potrzebę ich przeglądu. W przeglądzie uwzględniony ma zostać rozwój technologiczny, w tym w odniesieniu do technologii hybrydowych typu plug-in, oraz znaczenie opłacalnego i społecznie sprawiedliwego przejścia na zerową emisję.

  Ponadto rozporządzenie zawiera inne przepisy, takie jak:

  - stopniowe zmniejszanie limitu jednostek emisji, które producenci mogą otrzymać za ekoinnowacje, które w sposób weryfikowalny redukują emisję CO2 na drogach, do maksymalnie 4 g/km rocznie od 2030 r. do końca 2034 r. (obecnie ustalone na 7 g/km rocznie)

  - wspólna unijna metodologia, która ma zostać opracowana przez Komisję do 2025 r., na potrzeby  oceny pełnego cyklu życia emisji CO2 samochodów osobowych i dostawczych wprowadzanych na rynek UE, a także paliw i energii zużywanych przez te pojazdy

  Rozporządzenie utrzymuje derogację dla małych producentów do końca 2035 roku.

  Wniosek zmienia obowiązujące przepisy, ostatnio zmienione w 2019 r. Zgodnie z rozporządzeniem każdy producent musi zapewnić, aby średnie emisje CO2 z jego floty nowo zarejestrowanych pojazdów w roku kalendarzowym nie przekraczały jego indywidualnego rocznego docelowego poziomu emisji. Jeśli tak, producent musi zapłacić  premię w wysokości 95 euro za gram CO2/km  powyżej wartości docelowej za każdy zarejestrowany pojazd. 

  "W konsekwencji, po uzgodnieniu nowych celów, pojazdy bezemisyjne ostatecznie staną się tańsze niż pojazdy napędzane paliwami kopalnymi" - podała Rada.

  Powiązany przegląd rozmieszczenia infrastruktury paliw alternatywnych (AFIR) przyspieszy rozwój infrastruktury umożliwiającej kierowcom ładowanie pojazdów we wszystkich państwach członkowskich, czytamy także.

  Propozycja zmiany norm emisji CO2 dla samochodów osobowych i dostawczych jest częścią pakietu "Fit for 55", który - jak podaje Komisja - ma umożliwić UE ograniczenie emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55% do 2030 r. w porównaniu z poziomem z 1990 r. oraz osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2050 r.

  Dzisiejsze przyjęcie przez Radę jest ostatnim etapem procedury decyzyjnej. Rozporządzenie zostanie teraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE i wejdzie w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu.

  (ISBnews)

 • 28.03, 15:05Rada UE opowiedziała się za zmniejszeniem emisji o co najmniej 55% do 2030 r. 

  Warszawa, 28.03.2023 (ISBnews) - Rada UE przyjęła przepisy, które zakładają zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% do 2030r. w porównaniu z poziomem z 1990 roku, podała Rada. Jednocześnie dla sektorów: transportu drogowego i morskiego, rolniczego oraz niektórych gałęzi przemysłu emisje miałyby zostać zredukowane o 40% w porównaniu do roku 2005.  

  "Rada przyjęła dziś dwa rozporządzenia, które umożliwią UE ograniczenie emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55% do 2030 r. w porównaniu z poziomem z 1990 r. […] W nowym rozporządzeniu dotyczącym wspólnego wysiłku redukcyjnego (ESR) określono cel redukcji emisji gazów cieplarnianych na poziomie UE o 40% w porównaniu z 2005 r. do 2030 r.  w transporcie drogowym i krajowym morskim, budynkach, rolnictwie, sektorze odpadów i gałęziach przemysłu lekkiego" - czytamy w komunikacie.

  Zmienione rozporządzenie przypisuje każdemu państwu członkowskiemu cel krajowy  i dostosowuje sposób, w jaki państwa członkowskie mogą wykorzystywać elastyczność, aby osiągnąć swoje cele, podano.

  Tzw.  rozporządzenie w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego określa bardziej rygorystyczne cele redukcji emisji dla państw członkowskich na 2030 r. Rozporządzenie w sprawie sektora użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa (LULUCF) zwiększy wkład tego sektora w realizację ogólnych ambicji klimatycznych UE na 2030 r. .

  W przypadku użytkowania gruntów i leśnictwa określono  ogólny cel UE na poziomie 310 Mt ekwiwalentu pochłaniania CO2 netto  w 2030 r.

  Na okres 2026-2030 każde państwo członkowskie będzie miało  wiążący cel krajowy na 2030 r. Ponadto każde państwo członkowskie będzie musiało zobowiązać się do osiągnięcia sumy emisji i pochłaniania netto gazów cieplarnianych w okresie od 2026 do 2029 r..

  Rozporządzenie zakłada elastyczność dla państw członkowskich, aby osiągnąć te cele.

  To ostatni etap procedury decyzyjnej. Przed wejściem w życie rozporządzenia zostaną podpisane i opublikowane w Dzienniku Urzędowym.

  (ISBnews)

 • 28.03, 09:12PE i Rada chcą umieszczenia stacji ładowania e-aut co 60 km wzdłuż TEN-T do 2026 r. 

  Warszawa, 28.03.2023 (ISBnews) - Parlament Europejski i Rada osiągnęły wstępne porozumienie co do rozmieszczenia elektrycznych stacji ładowania dla samochodów osobowych do 60 km wzdłuż sieci bazowej TEN-T, a dla ciężarowych - co 120 km do 2026r, podał Parlament. Także stacje tankowania wodoru mają być rozmieszczone co 200 km do 2031 r.

  "Negocjatorzy Parlamentu i Rady osiągnęli wstępne porozumienie, które aktualizuje przepisy UE dotyczące infrastruktury paliw alternatywnych. Ma na celu rozszerzenie rozmieszczenia stacji ładowania lub alternatywnych stacji tankowania samochodów, ciężarowych oraz zbliżenie Europy do ambicji osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r." - czytamy w komunikacie.

  W nieformalnym porozumieniu określono minimalne obowiązkowe cele krajowe w zakresie wdrażania infrastruktury paliw alternatywnych i zwrócono się do krajów UE o przedstawienie planów ich osiągnięcia.

  Uzgodniono, że do 2026 r. stacje ładowania samochodów o mocy co najmniej 400 kW będą musiały być rozmieszczone co najmniej co 60 km wzdłuż bazowej sieci TEN-T, a moc wyjściowa sieci wzrośnie do 600 kW do 2028 r. Jednocześnie planowane jest wprowadzenie wymogu posiadania stacji ładującej co 120 km dla samochodów ciężarowych i autobusów, ale stacje te powinny zostać zainstalowane na połowie głównych dróg UE do 2028 r. i mieć moc wyjściową od 1400 kW do 2800 kW w zależności od drogi. Od 2028 roku uzupełnią go również dwie stacje ładowania samochodów ciężarowych na bezpiecznych parkingach.

  Niektóre wyłączenia dotyczące wdrażania miałyby zastosowanie do regionów najbardziej oddalonych, wysp i dróg o bardzo małym natężeniu ruchu.

  Negocjatorzy uzgodnili również, że do 2031 r. stacje tankowania wodoru wzdłuż bazowej sieci TEN-T będą rozmieszczone co najmniej co 200 km.

  Uzgodniono także. że użytkownicy pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi powinni mieć możliwość łatwego i wygodnego płacenia w punktach ładowania lub tankowania (kartami płatniczymi, urządzeniami zbliżeniowymi lub w niektórych przypadkach kodem QR). Cena paliw ma być podana w przeliczeniu na kWh, minutę/sesję lub kilogram.

  Posłowie zapewnili, że Komisja stworzy do 2027 r. unijną bazę danych dotyczącą paliw alternatywnych, aby zapewnić konsumentom informacje na temat dostępności, czasu oczekiwania lub cen na różnych stacjach.

  Nieformalne porozumienie w sprawie paliw alternatywnych musi jeszcze zostać zatwierdzone przez Komitet Stałych Przedstawicieli Rady oraz parlamentarną Komisję Transportu i Turystyki, a następnie przez cały Parlament i Radę.

  (ISBNews)

   

 • 24.03, 15:22MFW: Do dekarbonizacji w Polsce środki z UE niewystarczające, do rozważenia podatek od CO2 

  Warszawa, 24.03.2023 (ISBnews) - Realizacja przez Polskę celów w zakresie dekarbonizacji w ramach polityki UE będzie wspierana przez fundusze unijne, ale mogą być potrzebne dodatkowe instrumenty polityczne, a władze powinny rozważyć opodatkowanie emisji dwutlenku węgla, uważa Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW).

  "Strategia energetyczna powinna odzwierciedlać potrzebę dekarbonizacji przy jednoczesnym zabezpieczeniu bezpieczeństwa energetycznego Polski. Realizacja celów transformacji energetycznej będzie wymagała znacznego wysiłku, zwłaszcza w sektorze energetycznym. Oczekuje się, że nadchodząca aktualizacja strategii energetycznej zaproponuje zdecydowany wzrost udziału energii odnawialnej i zmniejszenie roli gazu ziemnego jako paliwa przejściowego" - czytamy w komunikacie po zakończeniu misji Funduszu w Polsce.

  Według Funduszu, uwolnienie rozwoju energii odnawialnej zależy od zmniejszenia barier regulacyjnych i zapewnienia równych warunków działania w celu przyciągnięcia prywatnych inwestorów.

  "Priorytetem powinno być również stopniowe wycofywanie się z wykorzystywania węgla do produkcji energii elektrycznej i bezpośrednio przez gospodarstwa domowe. Realizacja celów w zakresie dekarbonizacji w ramach polityki UE będzie wspierana przez fundusze UE, ale mogą być potrzebne dodatkowe instrumenty polityczne, a władze zachęca się do rozważenia roli opodatkowania emisji dwutlenku węgla" - czytamy dalej.

  (ISBnews)

 • 22.03, 09:11Rzeczkowska: Przygotowanie rozwiązań dot. podatku od spółek paliwowych to kwestia tygodni 

  Warszawa, 22.03.2023 (ISBnews) - Przygotowanie projektu dotyczącego podatku od nadmiarowych zysków od spółek paliwowych i górniczych to kwestia najbliższych tygodni, poinformowała minister finansów Magdalena Rzeczkowska. Zastrzegła, że resortem wiodącym w przygotowaniu tej regulacji jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ), a MF współpracuje przy jego przygotowaniu.

  "Trwają prace analityczne, jest rozporządzenie Unii Europejskiej, które taką daninę solidarnościową wprowadza. Trwają również prace nad wykonaniem tego w całości również w Polsce. […] Tutaj wiodącą role pełni Ministerstwo Klimatu i Środowiska, my współpracujemy; myślę, że to jest kwestia najbliższych tygodni" - powiedziała Rzeczkowska w Radiu Zet.

  Pytana o sprzeciw wobec opłaty, zgłaszany przez prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka, powiedziała: "Trzeba wziąć pod uwagę kwestie inwestycji, które Orlen jako grupa ma przed sobą".

  "Są kwestie bezpieczeństwa, które są w tej chwili kluczowe dla Polski i jedną z nich jest kwestia bezpieczeństwa energetycznego. Ten poziom inwestycji, jaki stoi przed nami, przed Polską zarówno w zielone źródła energii, czyli energia odnawialna, atom, to są ogromne koszty, […] które muszą zostać zainwestowane i największy ciężar tych inwestycji leży właśnie po stronie tych spółek" - dodała.

  Na początku marca wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin podał, że rząd pracuje nad projektem dotyczącym wprowadzenia podatku od nadmiarowych zysków spółek górniczych i paliwowych. Z jego wypowiedzi wynikało, że proponowane rozwiązania mogą zostać zaprezentowane już w marcu. Prawdopodobnie rozwiązania miałyby objąć także rok 2022.

  Jak podają przedstawiciele rządu, zapowiadany podatek od nadmiarowych zysków, który miałby objąć sektor górniczy i paliwowy, ma być implementacją tzw. opłaty solidarnościowej wprowadzonej unijnym rozporządzeniem jesienią ubiegłego roku.

  (ISBnews)

 • 16.03, 15:49Prezydent podpisał nowelę ustawy dot. inwestycji w obiekty energetyki jądrowej 

  Warszawa, 16.03.2023 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących, która rozszerza zakres definicji inwestycji towarzyszących - m.in. o inwestycje w zakresie budowy, przebudowy, remontu, eksploatacji lub rozbiórki sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, podała Kancelaria Prezydenta.

  "W ustawie dokonuje się rozszerzenia zawartej w specustawie jądrowej definicji inwestycji towarzyszących - m.in. o inwestycje w zakresie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, użytkowania, zmiany sposobu użytkowania, eksploatacji lub rozbiórki sieci przesyłowych i sieci dystrybucyjnych koniecznych do przyłączenia obiektu energetyki jądrowej do sieci elektroenergetycznej lub wyprowadzenia mocy z elektrowni jądrowej. Inwestycjami towarzyszącymi będą także inwestycje w zakresie sieci ciepłowniczych lub sieci chłodniczych koniecznych do wyprowadzenia mocy, ciepła lub chłodu z elektrowni jądrowej" - czytamy w komunikacie.

  Ustawa wprowadza do specustawy jądrowej definicję inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej - przez którą należało będzie rozumieć inwestycję polegającą na budowie, przebudowie, remoncie, utrzymaniu, użytkowaniu, zmianie sposobu użytkowania, rozruchu, eksploatacji lub rozbiórce obiektu energetyki jądrowej, wraz z infrastrukturą niezbędną do obsługi (do specustawy jądrowej wprowadzana jest jednocześnie definicja infrastruktury niezbędnej do obsługi).

  Zmianie ulegają zasady wydawania tzw. decyzji zasadniczych dla inwestycji podlegających specustawie jądrowej - w obecnie obowiązującym stanie prawnym decyzja zasadnicza jest wydawana po uzyskaniu przez inwestora decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji. Kolejność wydawania decyzji zostanie jednak odwrócona - decyzja zasadnicza poprzedzać będzie decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji.

  Decyzja zasadnicza, wydawana przez ministra właściwego do spraw energii, określać będzie dozwolone parametry inwestycji oraz uprawniać będzie do ubiegania się o uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji oraz innych decyzji niezbędnych do przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej. Warunkiem wydania decyzji zasadniczej będzie, tak jak obecnie, posiadanie przez wnioskodawcę siedziby w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym) - przy czym do ustawy dodany zostanie zapis o możliwości wydania takich decyzji także inwestorowi z siedzibą w państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

  Ustawa wprowadza ponadto wymóg uzyskania zgody ministra właściwego do spraw energii na dokonanie istotnych zmian w strukturze właścicielskiej inwestora, polegających na osiągnięciu przez podmiot trzeci u inwestora pozycji dominującej. Zgoda taka będzie mogła być udzielona po zasięgnięciu opinii szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

  Do przepisów specustawy jądrowej wprowadza się instytucję wstępnego raportu lokalizacyjnego. Raport ten sporządzany będzie przez inwestora po dokonaniu wstępnej oceny terenu przeznaczonego pod lokalizację danego obiektu energetyki jądrowej.

  Jeżeli do przeprowadzenia pomiarów, badań lub innych prac niezbędnych do sporządzenia wstępnego raportu lokalizacyjnego lub  wstępnego raportu bezpieczeństwa dla składowiska odpadów promieniotwórczych, a także do przeprowadzenia badań lub innych prac zmierzających do sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, o którym mowa w ustawie środowiskowej, będzie konieczne wejście na teren cudzej nieruchomości, inwestor może będzie mógł wystąpić do wojewody z wnioskiem o wydanie odpowiedniej decyzji, umożliwiającej wstęp na teren takiej nieruchomości - o ile nie uzyska wcześniej zgody jej właściciela.

  Do wydania warunków przyłączenia do sieci nie będzie wymagane posiadanie przez inwestora tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości, do których paliwa gazowe lub energia mają być dostarczane. Okres ważności wydanych warunków przyłączenia do sieci energetycznej ustalony zostanie na 10 lat.

  Nowelizacja doprecyzowuje procedurę uzyskiwania przez inwestora możliwości korzystania, na potrzeby realizacji i eksploatacji inwestycji, z terenów wód płynących, dróg publicznych lub terenów linii kolejowej. Inwestor będzie mógł w tym celu wystąpić do wojewody o wydanie decyzji regulującej warunki wykonywania przysługującego inwestorowi prawa do wejścia na takie tereny, w przypadku niezawarcia stosownego porozumienia z podmiotami zarządzającymi w/w terenami.

  Gmina, na terenie której będzie zlokalizowana elektrownia jądrowa lub jej część, będzie obowiązana do uiszczania na rzecz gmin z nią graniczących opłaty w wysokości równej 50% podatku od nieruchomości uiszczonego przez podatników tego podatku od elektrowni jądrowej lub jej części. Gminy, które otrzymają takie opłaty, będą upowszechniać na swoim terenie informację o ich wykorzystaniu, wskazując w szczególności podstawę otrzymywania opłaty, kwotę opłaty otrzymanej w roku poprzednim oraz jej procentowy udział w dochodach i wydatkach gminy.

  Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 14.03, 11:05Prezydent podpisał ustawę dot. elektrowni wiatrowych z minimalną odległością 700 metrów 

  Warszawa, 14.03.2023 (ISBnews) - Prezydent podpisał Ustawę o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw, podała Kancelaria Prezydenta. W nowelizacji wprowadzono minimalną odległość elektrowni wiatrowej od budynków mieszkalnych wynoszącą 700 m.

  Zmiany w ustawie nie zmieniają podstawowej zasady lokowania nowej elektrowni wiatrowej stanowiącej, że nowa elektrownia wiatrowa może być lokowana wyłącznie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, podkreślono.

  "Obowiązek sporządzenia planu miejscowego lub jego zmiany na potrzeby przedmiotowej inwestycji będzie jednak dotyczył obszaru prognozowanego oddziaływania elektrowni wiatrowej, a nie, jak dotychczas, całego obszaru wyznaczonego zgodnie z zasadą 10h (tj. dla obszaru w promieniu wyznaczonym przez odległość równą dziesięciokrotności całkowitej wysokości projektowanej elektrowni wiatrowej do zabudowy mieszkaniowej)" - czytamy w komunikacie.

  "Zgodnie z założeniami noweli utrzymana zostaje ustawowa, minimalna odległość elektrowni wiatrowej, która nie może być mniejsza niż wyznaczona zgodnie z zasadą 10h. Ustawa przewiduje jednak, że plan miejscowy będzie mógł określać inną odległość elektrowni wiatrowej od budynku mieszkalnego, mając na uwadze zasięg oddziaływań elektrowni wiatrowej, z uwzględnieniem jednak określonej w nowelizacji bezwzględnej odległości minimalnej, tj. 700 m." - czytamy dalej.

  Podstawą dla określania wymaganej minimalnej odległości od zabudowań mieszkalnych będą m.in. wyniki przeprowadzonych konsultacji, czy też obowiązkowo przeprowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (w ramach której analizuje się m.in. wpływ emisji hałasu na otoczenie i zdrowie mieszkańców), wykonywanej dla projektu planu miejscowego. Identyczna minimalna bezwzględna odległość będzie dotyczyć lokowania nowych budynków mieszkalnych w odniesieniu do istniejącej elektrowni wiatrowej.

  W przypadku odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, remontu istniejącego budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej lub zmiany sposobu użytkowania części takiego budynku kryterium minimalnej odległości nie jest wymagane.

  "Ustawą zostały zmienione również wymagania dotyczące planów miejscowych lokalizujących elektrownie wiatrowe. Obowiązek uchwalenia planu dotyczy całego obszaru położonego w granicach gminy, w której jest lokalizowana elektrownia wiatrowa, znajdującego się w odległości, o której mowa w art. 4 ust. 1 o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Dodatkowo do uzasadnienia dołączanego do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia takiego panu miejscowego, który przewiduje lokalizację elektrowni wiatrowej, dołącza się przede wszystkim wymiary dotyczące maksymalnej całkowitej wysokości elektrowni wiatrowej, maksymalnej średnicy wirnika wraz z łopatami oraz maksymalnej liczby elektrowni wiatrowych, które zostaną określone w tym planie" - napisano także w informacji.

  W celu uproszczenia przepisów zmieniono zasady lokalizacji elektrowni wiatrowych od form ochrony przyrody, jak również pozostawiono ustalanie odległości od leśnych kompleksów promocyjnych w procedurze oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Pozostawiono zakaz lokalizacji elektrowni wiatrowych na obszarach parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych i obszarów Natura 2000. Natomiast obowiązek zachowania odległości pozostawiono w przypadku parków narodowych (obowiązuje zasada 10h) i rezerwatów przyrody (nie mniej niż 500 m), zaznaczono również.

  "Ustawa wprowadza możliwość uelastycznienia przez gminy minimalnej odległości, która będzie powiązana z dodatkowymi obowiązkami w zakresie konsultacji z mieszkańcami tych gmin. m.in. poprzez dyskusje publiczne. W tym celu, w regulacjach dotyczących lokalizacji elektrowni wiatrowych, wprowadza się dla gminy wymóg zorganizowania dyskusji publicznych, z udziałem zainteresowanych mieszkańców i innych interesariuszy, nad możliwymi do ujęcia w planie miejscowym rozwiązaniami, w szczególności w zakresie dotyczącym opracowanych projektów zmian, które wyznaczają nowe ramy dla budowy lub przebudowy elektrowni wiatrowej. W dyskusjach publicznych dotyczących planu miejscowego dla elektrowni wiatrowej, uczestniczyć będą obowiązkowo wójt, burmistrz albo prezydent miasta, jego zastępca lub sekretarz gminy, przewodniczący lub wiceprzewodniczący rady gminy lub inny radny wskazany przez przewodniczącego, przedstawiciel inwestora elektrowni wiatrowej (jeśli występuje), przedstawiciel gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej. Jednocześnie wydłużone zostały terminy i doprecyzowane zasady dotyczące wyłożenia do publicznego wglądu i przyjmowania uwag do projektu planu miejscowego" - czytamy dalej.

  W ustawie przewiduje się także rozwiązania umożliwiające partycypację lokalnej społeczności w korzyściach, jakie niesie lokalizacja na danym terenie elektrowni wiatrowej. Ustawa zakłada przeznaczenie, przez inwestora realizującego inwestycję polegającą na budowie elektrowni wiatrowej, co najmniej 10% mocy zainstalowanej elektrowni wiatrowej stanowiącej przedmiot tej inwestycji do objęcia przez mieszkańców gminy, aby mogli oni uzyskać status prosumenta wirtualnego.

  Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów dotyczących włączenia mieszkańców gminy, na terenie której zlokalizowana ma być elektrownia wiatrowa do katalogu prosumentów wirtualnych, które wejdą w życie z dniem 2 lipca 2024 r.

  (ISBnews)

 • 10.03, 10:21Projekcja NBP: Wartość rządowych rekompensat wyniesie 2,3% PKB w br. wobec 0,4% w ub.r. 

  Warszawa, 10.03.2023 (ISBnews) - Łączna wartość rekompensat z tytułu regulacji taryf dotyczących gazu, węgla, energii cieplnej i elektrycznej wyniesie w br. 2,3% PKB (wobec 0,4% PKB w 2022 r.), szacuje Narodowy Bank Polski (NBP) w marcowej projekcji inflacyjnej.

  "Zgodnie z szacunkami NBP opartymi na dokumentach rządowych, łączna wartość rekompensat z tytułu regulacji taryf dotyczących gazu, węgla, energii cieplnej i elektrycznej wyniesie w br. 2,3% PKB (wobec 0,4% PKB w 2022 r.), przy czym duża część tej kwoty - 1% PKB - będzie sfinansowana przez producentów prądu i wydobywców gazu ziemnego. W projekcji marcowej przyjęto, że skala wsparcia rządowego polegającego na ograniczaniu wzrostu cen podstawowych nośników energii dla podmiotów wrażliwych będzie w latach 2024-2025 stopniowo zmniejszana w ślad za spadkiem cen tych surowców na rynkach światowych" - czytamy w "Raporcie o inflacji".

  Rząd będzie też wspierał w nadchodzących kwartałach przedsiębiorstwa energochłonne finansując w części ich opłaty za energię elektryczną i gaz. Koszt tego wsparcia ukształtuje się w 2023 r. na poziomie 0,2% PKB, podano także.

  Dodatkowe wsparcie obejmuje gospodarstwa domowe dotknięte wzrostem cen energii choć w mniejszej skali niż w ub.r. (0,1% PKB wobec 0,5% PKB w 2022 r.), podał też NBP.

  (ISBnews)

 • 10.03, 08:18Sejm za poprawką zwiększającą środki na rekompensaty cen maksymalnych na gaz dla piekarni 

  Warszawa, 10.03.2023 (ISBnews) - Sejm przyjął poprawki Senatu do noweli ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zwiększające środki dla na rekompensaty cen maksymalnych na gaz dla piekarni do 366 mln zł z 300 mln zł oraz doprecyzowujące, że rekompensaty te będą przysługiwać także wówczas, gdy piekarnie prowadzone są w formie spółdzielni.

  Zgodnie z nowelizacją, ceny na poziomie 200,17 zł za 1 MWh do końca 2023 roku będą mogli korzystać ci przedsiębiorcy, którzy na 31 grudnia 2022r. prowadzili piekarnię i dla których była do działalność dominująca, albo przychód z działalności w ciągu dwóch miesięcy poprzedzających złożenie wniosku pochodził w co najmniej 50% ze sprzedaży własnego pieczywa i ciastek.

  Warunkiem jest niezaleganie ze zobowiązaniami wobec urzędu skarbowego. 

  Nowela zakłada także stosowanie od 1 kwietnia 2023 r. do 28 lutego 2025 r. odwróconego podatku VAT: gazu w systemie gazowym, energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym i usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. Ma też usprawnić wszczęcie i prowadzenie egzekucji administracyjnej, zwiększyć jej efektywność i umożliwić przymusowe dochodzenie należności związanych z podatkiem VAT. 

  Ponadto nowelizacja ma:

  - usprawnić korzystanie z Rejestru Należności Publicznoprawnych (służy uzyskaniu informacji o podmiotach, które pomimo obowiązku nie wykonują zapłaty należności pieniężnych, podlegających egzekucji administracyjnej, których wierzycielami są naczelnicy urzędów skarbowych albo jednostki samorządu terytorialnego);

  -  umożliwić automatyczne uzyskanie danych o podmiotach wpisanych do rejestru przez uprawnione podmioty, np. sąd, prokuratura czy szef CBA

  - umożliwić rezygnację z pisemnej formy upoważnienia osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, do uzyskania jej danych z rejestru.

  - uprościć etap wszczęcia postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego (rezygnacja z nadawania klauzuli o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji administracyjnej i przyjęciu zarządzenia zabezpieczenia do wykonania).

  - doprecyzować moment wszczęcia egzekucji administracyjnej (sytuacja, gdy pierwszą czynnością egzekucyjną jest zajęcie dokonane poprzez sporządzenie protokołu zajęcia lub odbioru dokumentu czy też doręczenie zawiadomienia o zajęciu - innemu podmiotowi lub urzędowi niż dłużnik zajętej wierzytelności).

  - usprawnić postępowanie organów egzekucyjnych, w przypadku zajęcia rzeczy lub prawa majątkowego przez co najmniej dwa organy egzekucyjne (rezygnacja z obowiązku zawiadamiania komornika sądowego o sposobie rozliczenia środków pieniężnych - w przypadku, gdy nie przekazał organowi egzekucyjnemu adnotacji, która umożliwia prowadzenie łącznej egzekucji, a także, gdy zajęcie zostanie dokonane w ramach postępowania zabezpieczającego).

  - w ramach egzekucji z rachunku bankowego, umożliwić odstąpienie od obowiązku przetrzymywania przez bank środków pieniężnych, objętych zajęciem przez 7 dni.

  (ISBnews)

   

 • 09.03, 20:44Sejm odrzucił większość poprawek do noweli o inwestycjach w obiekty energetyki jądrowej 

  Warszawa, 09.03.2023 (ISBnews) - Sejm odrzucił większość poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących, której celem ma być usprawnienie i przyśpieszenie procesu budowy elektrowni jądrowej nawet o kilkanaście miesięcy w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów.

  Przyjęta poprawka ma charakter redakcyjny.

  Według założeń, nowelizacja ma doprowadzić do skrócenia czasu realizacji inwestycji - nawet o kilkanaście miesięcy (według szacunków MKiŚ - o 12-18 miesięcy), w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów. Skrócenie procesu inwestycyjnego przekłada się na oszczędności kosztów realizacji przedsięwzięcia - w tym m.in. kosztów utrzymania zespołu wykonawczego.

  Nowela rozszerza katalog inwestycji towarzyszących - o inwestycje niezbędne do prowadzenia badań środowiskowych i lokalizacyjnych na potrzeby budowy elektrowni jądrowej oraz infrastruktury towarzyszącej. Umiejscawia tzw. decyzję zasadniczą na początkowym etapie procesu - przed decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji.

  Rozszerza decyzję o wskazaniu lokalizacji inwestycji oraz zezwolenia na wejście na teren nieruchomości również na pomiary, badania lub inne prace, które są niezbędne do sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

  Zgodnie z nowelizacją, nabywca lub zbywca nieruchomości objętej decyzją o wskazaniu lokalizacji inwestycji zobowiązani będą do zgłoszenia właściwemu wojewodzie danych nowego właściciela. Brak zgłoszenia i prowadzenie postępowania bez udziału nowego właściciela nie będzie - według noweli - stanowił podstawy do wznowienia postępowania lub stwierdzenia nieważności.

  Organy administracji publicznej, na uzasadniony wniosek inwestora, będą zobowiązane do udostępnienia nieodpłatnie informacje i dane do wykorzystania w związku z wykonywaniem zadań związanych z obiektami energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących. Ma to pozwolić na redukcję kosztów oraz usprawnienie procesu przygotowania i realizacji przedsięwzięcia.

  Nowela wprowadza możliwość tymczasowej eksploatacji obiektu jądrowego po uzyskaniu zezwolenia na rozruch. Do czasu wydania zezwolenia na eksploatację obiektu jądrowego, jednak nie dłużej niż przez czas określony w zezwoleniu na rozruch, eksploatacja obiektu jądrowego będzie mogła być prowadzona na podstawie zezwolenia oraz zatwierdzonego przez prezesa Państwowej Agencji Atomistyki raportu z rozruchu obiektu jądrowego. Rozwiązanie to pozwoli uniknąć wielomiesięcznego wyłączenia bloku jądrowego.

  (ISBnews)

 • 09.03, 18:37Sejm przywrócił minimalną odległość wiatraków od budynków na poziomie 700 m 

  Warszawa, 09.03.2023 (ISBnews) - Sejm odrzucił większość poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych i przywrócił minimalną odległość wiatraków od zabudowy na poziomie 700 m.

  Przyjęta została tylko jedna poprawka o charakterze legislacyjnym.

  Sejm odrzucił poprawkę Senatu, zakładającą, że minimalna odległość elektrowni wiatrowej od zabudowy mieszkaniowej wynosiłaby nie mniej niż 500 m. Tym samym utrzymana została odległość na poziomie 700 metrów, jak proponował wcześniej Sejm.  

  Nowelizacja ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych zakłada, że turbiny wiatrowe będą mogły być lokowane tylko na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP). Podstawą dla określania odległości minimalnej - pomiędzy 10-krotnością maksymalnej wysokości turbiny (reguła 10H) a 700 m dla budynków mieszkalnych - będą m.in. wyniki przeprowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ) wykonywanej w ramach MPZP.

  Władze gminy nie będą mogły odstąpić od wykonania SOOŚ dla projektu MPZP, który uwzględnia elektrownię wiatrową. Ustawa wprowadza też minimalne odległości turbin wiatrowych od linii przesyłowych energii elektrycznej. Jednocześnie całkowicie znosi zakaz budowy budynków mieszkalnych w pobliżu istniejących turbin wiatrowych.

  Nowela zachowuje zasadę 10H w wypadku parków narodowych, a w wypadku rezerwatów przyrody - limit 500 m. W przypadku innych form ochrony przyrody odległość ma wynikać z decyzji środowiskowej dla konkretnej instalacji. Ustawa utrzymuje zakaz budowy wiatraków na terenach parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych i obszarów Natura 2000.

  Wprowadzona w trakcie prac sejmowych autopoprawka zakłada także, że inwestor zaoferuje co najmniej 10% mocy zainstalowanej elektrowni wiatrowej mieszkańcom gminy, którzy korzystaliby z energii elektrycznej na zasadzie prosumenta wirtualnego.

  (ISBnews)

 • 07.03, 13:14Wesoły z MAP: Aktualizację wniosku notyfikacyjnego ws. górnictwa przedstawimy do IV/V 

  Warszawa, 07.03.2023 (ISBnews) - Zakończenie prac nad aktualizacją wniosku notyfikacyjnego do Komisji Europejskiej ws. programu dla górnictwa węgla kamiennego, wynikającego z umowy społecznej, planowane jest na przełom kwietnia i maja, poinformował wiceminister aktywów państwowych Marek Wesoły. Podkreślił, że wniosek zostanie przedstawiony po ogłoszeniu zaktualizowanej Polityki Energetycznej Polski.

  "Przygotowywana jest w tej chwili aktualizacja wniosku notyfikacyjnego, o czym poinformowaliśmy Komisję Europejską. My czekamy ze złożeniem tej aktualizacji tylko na ogłoszenie Polityki Energetycznej Państwa, żeby być pewnym, że ta nasza aktualizacja będzie zgodna z tym dokumentem" - powiedział Wesoły podczas posiedzenia sejmowej Komisji ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych.

  "Przewidywany termin zakończenia prac nad aktualizacją wniosku to przełom kwietnia i maja 2023r." - wskazał.  

  Wiceminister poinformował, iż Komisja Europejska zwróciła się do Polski o potwierdzenie, że złożenie takiego wniosku nastąpi do 30 czerwca br.

  "Jeśli chodzi o aktualizację Polityki Energetycznej, chciałbym tutaj powiedzieć krótko, bo ministerstwem wiodącym jest Ministerstwa Klimatu, ale wiemy, że ten dokument pojawi się bodajże w marcu" - powiedział Wesoły.

  Notyfikacja Komisji Europejskiej jest warunkiem wejścia w życie warunków ugody społecznej z maja 2021 r.

  Umowa społeczna, która obecnie jest przedmiotem negocjacji w KE zakłada m.in : systematyczne wygaszanie polskich kopalń węgla kamiennego w perspektywie do 2049 roku, gwarancje osłon socjalnych dla górników odchodzących z pracy oraz dopłaty do redukcji zdolności wydobywczych, tworzy także mechanizm finansowego wsparcia niezbędnego do transformacji Śląska.

 • 06.03, 10:31Max. koszt osłon dla pracowników sektora elektroenergetycznego to 1,27 mld zł do 2033- OSR 

  Warszawa, 06.03.2023 (ISBnews) - Maksymalny koszt osłon socjalnych dla pracowników sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego to 1 268,3 mln zł do 2033 r., wynika projektu ustawy o osłonach socjalnych dla pracowników sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego.

  Projekt trafił właśnie do uzgodnień międzyresortowych. Jest procedowany w związku z procesem wydzielenia aktywów węglowych z grup kapitałowych z udziałem Skarbu Państwa do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego.

  "Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na realizację zadań wynikających z ustawy na lata 2023-2033 wynosi 1 268 300 000 zł" - czytamy w projekcie ustawy.

  Koszt osłon - jak wynika z OSR - ma wynieść w tym roku 14,42 mln zł. Następnie 74,91 mln zł w 2024 r., 247,65 mln zł w 2025 r., 216,1 mln zł w 2026 r., następnie będzie sukcesywnie spadać w latach kolejnych (z niewielkim wzrostem w jednym wzrostem do 120,44 mln zł w roku 2031.

  Celem projektowanej ustawy jest zapewnienie osłon socjalnych pracownikom sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego, którzy zatrudnieni są w spółkach objętych procesem transformacji energetycznej polegającej na stopniowym odchodzeniu w perspektywie do 2050 r. od wytwarzania energii elektrycznej w wysokoemisyjnych jednostkach węglowych (opartych o tzw. ślad węglowy).

  Osłony socjalne mają obejmować:

  · urlopy energetyczne - w wymiarze do czterech lat, przysługujące pracownikowi, któremu ze względu na wiek i łączny staż pracy brakuje nie więcej niż cztery lata do nabycia prawa do emerytury, wykonującemu prace: o szczególnym charakterze lub na stanowisku pracy w obszarze produkcyjnym lub remontowym,

  · urlopy górnicze - w wymiarze do czterech lat, przysługujące pracownikowi, któremu ze względu na wiek i łączny staż brakuje nie więcej niż cztery lata do nabycia prawa do emerytury, wykonującemu: pracę lub prace w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze,

  · jednorazowe odprawy pieniężne - przysługujące pracownikom, z którymi rozwiązywana jest umowa o pracę, posiadającym co najmniej 5-letni staż pracy w przedsiębiorstwie, a którzy nie mogą skorzystać z prawa do urlopu górniczego lub energetycznego.

  W okresie korzystania z urlopu górniczego lub z urlopu energetycznego pracownik będzie zwolniony z obowiązku świadczenia pracy i otrzyma świadczenie socjalne w wysokości 80% miesięcznego wynagrodzenia pracownika obliczanego jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy. Skorzystanie z urlopu energetycznego lub urlopu górniczego będzie dobrowolne i będzie się odbywać się na wniosek pracownika i za zgodą pracodawcy.

  Projekt ustawy zakłada, że świadczenia socjalne wynikające z urlopów energetycznych i urlopów górniczych oraz jednorazowe odprawy pieniężne finansowane są z dotacji budżetowej.

  (ISBnews)

 • 03.03, 10:39Szef KNF: Metody pomiaru ryzyka klimatycznego są przedmiotem prac EUNB, wytyczne w 2024 

  Warszawa, 03.03.2023 (ISBnews) - Metody pomiaru skali ryzyka klimatycznego i ewentualne zwiększenie wymogów kapitałowych dla banków zaangażowanych w finansowanie sektora paliw kopalnych i wysokoemisyjnej działalności są przedmiotem prac toczących się w ramach Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB). Wydanie wytycznych w tym zakresie planowane jest na 2024 r, poinformował przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) Jacek Jastrzębski.

  "Obecnie w ramach EUNB toczą się prace, w toku których dyskutowane jest zwiększenie wymogów kapitałowych dla banków zaangażowanych w finansowanie sektora paliw kopalnych i wysokoemisyjnej działalności (dyskusje dotyczą uwzględnienia w wymogach kapitałowych tzw. "brown penalizing factor", odnoszącego się do tzw. „brązowych aktywów", czyli ekspozycji na sektory paliw kopalnych oraz sektory wysokoemisyjne)" – napisał Jastrzębski w odpowiedzi na interpelację poselską dot. wpływu zmian klimatycznych na sektor bankowy w Polsce.

  Zwrócił jednak uwagę, że "koncepcje te nie wyszły jak dotychczas poza sferę dyskusji i na chwilę obecną nie są odzwierciedlone w wymogach regulacyjnych". Jego zdaniem "właściwe i precyzyjne" zdefiniowanie pojęć w obszarze ESG, takich między innymi jak: zielone czy brązowe aktywa jest istotnym wyzwaniem stojący przed regulatorem europejskim.

   "Całkowite odejście od finansowania ww. branż wydaje się również szczególnie utrudnione w obliczu obecnej sytuacji geopolitycznej" – ocenił.

  "Impulsem ze strony organu nadzoru pobudzającym banki do zwiększania ich zaangażowania w finansowanie „zielonych" aktywów jest fakt, że kwestie dotyczące tego zaangażowania, podobnie jak inne zagadnienia w zakresie ESG, są przedmiotem oceny banków dokonywanej w ramach procesu badania i oceny nadzorczej (BION). Dodatkowo, planowane jest zwiększenie badania obszaru ESG w tym procesie" –podał także.

  Metody pomiaru skali ryzyka klimatycznego są aktualnie przedmiotem prac toczących się w ramach Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB).

  "UKNF monitoruje te prace i oczekuje na ich rezultaty, aby móc wykorzystać je do własnej (w ramach zadań UKNF) próby opisu i kwantyfikacji skali ryzyka klimatycznego dla polskiego sektora bankowego" - podkreślił.

  Zgodnie z opublikowanym w grudniu 2022 r. dokumentem "The EBA Roadmap on Sustainable Finance", wydanie przez EUNB dokumentów mogących w szczególności ukierunkować i wspomóc działania UKNF w tym zakresie, tj. Wytycznych w zakresie zarządzania ryzykami ESG, Wytycznych w sprawie wspólnych procedur i metod w zakresie procesu przeglądu i oceny nadzorczej (SREP), znowelizowanych pod kątem tych ryzyk, jak również Wytycznych w zakresie testów warunków skrajnych obejmujących ryzyka ESG, planowane jest na rok 2024.

  (ISBnews)

 • 02.03, 15:04AmCham: Zmiana min. odległości z 500 na 700 metrów zniszczy potencjał energetyki wiatrowej 

  Warszawa, 02.03.2023 (ISBnews) - Zmiana minimalnej odległości z 500 na 700 metrów zniszczy potencjał energetyki wiatrowej, ocenia Amerykańska Izba Handlowa (AmCham).

  "Dla firm amerykańskich inwestujących w Polsce kluczowe jest, aby polskie prawo odpowiadało na potrzeby biznesu. W obszarze odnawialnych źródeł energii przepisy powinny wdrażać rozwiązania służące efektywności energetycznej, zmniejszać koszty zielonej transformacji, wspierać inwestycje i służyć tworzeniu miejsce pracy. Odległość minimalna 500 metrów zapewnia optymalny rozwój lądowej energetyki wiatrowej. Ingerencja w zaakceptowane w szerokich konsultacjach zapisy to sygnał dla inwestorów zagranicznych o braku stabilności regulacyjnej polskiego rynku" - powiedziała dyrektorka ds. prawnych i polityk publicznych w AmCham, cytowana w komunikacie.

  W apelu skierowanym do premiera oraz parlamentu globalnych koncernów (wskazano, że z 500 na 700 metrów znacząco ogranicza potencjał energetyki wiatrowej na lądzie w nadchodzącej dekadzie, a co za tym idzie niewystarczającą ilość zielonej energii w sieci.

  "Przy tak dużym zapotrzebowaniu na dodatkowe GW mocy z OZE, zarówno ze strony przedsiębiorstw, jak i polskich konsumentów, uważamy, że wszelkie próby ograniczenia dalszego rozwoju energetyki wiatrowej są dla Polski straconą szansą na przyciągnięcie nowych inwestycji, stworzenie nowych miejsc pracy i wykorzystanie pełnego potencjału jako europejskiego hubu dla wielu globalnych korporacji" - czytamy dalej.

  Apel podpisały światowe giganty - Google, Mercedes, IKEA, Amazon, Siemens, Bosch, a także Amerykańska Izba Handlowa, Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa, Hutnicza Izba Przemysłowo Handlowa, Cement Ożarów, Stowarzyszenie Producentów Cementu i Polska Izba Motoryzacji.

  Na początku lutego br. Sejm znowelizował ustawę o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, wykreślając tzw. zasadę 10H, czyli zakazu budowania wiatraków w promieniu wyznaczonym przez dziesięciokrotność wysokości projektowanej elektrowni do zabudowy i zastępując ją odległością minimalną na poziomie 700 metrów. Jednocześnie Sejm odrzucił większość zgłoszonych poprawek, w tym te, które zakładały zarówno zmniejszenie odległości minimalnej do 500 metrów, jak i jej zwiększenie do 1 000 metrów.

  Senat wprowadził poprawki do nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, które zakładają m.in. zmniejszenie minimalnej odległości wiatraków od zabudowy do 500 m. Teraz ustawą ponownie zajmie się Sejm. Z porządku obrad na najbliższe posiedzenie wynika, że rozpatrzenie stanowiska Senatu w sprawie tej ustawy może wejść pod obrady Izby w przyszłym tygodniu.

  (ISBnews)

 • 02.03, 10:54Rząd chce przyjąć w marcu projekt ws. ułatwień przy budowie i eksploatacji biogazowni 

  Warszawa, 02.03.2023 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, którego celem jest przyśpieszenie powstawania biogazowni w Polsce, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie projektu planowane jest w marcu.

  "Projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych odpowiada na pilną potrzebę zwiększenia liczby stabilnych, odpornych na uwarunkowania meteorologiczne, odnawialnych źródeł energii w polskim miksie energetycznym" - czytamy w wykazie.

  Ponadto, zgodnie z Polityką Energetyczną Polski do 2040 r. biogazownie mogą pełnić w systemie nie tylko istotną rolę wytwórczą, ale również szybko reagować na zmieniające się zapotrzebowanie na moc. Elastyczność wytwarzania w tego rodzaju instalacjach stanowi istotny atut wobec rosnącego udziału mniej stabilnych instalacji OZE (w szczególności instalacji fotowoltaicznych i elektrowni wiatrowych) w miksie energetycznym Polski, podano także.

  W projektowanej ustawie zaproponowano wprowadzenie:
  - ułatwień w procesie inwestycyjnym, poprzez określenie szeregu przepisów proceduralnych odnoszących się do postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o warunkach zabudowy oraz postępowania w przedmiocie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę, a także w zakresie wydania warunków przyłączenia biogazowni rolniczej do sieci;

  - ułatwień w wykorzystaniu lokalnego potencjału substratu, poprzez wskazanie, że nie stanowią odpadu substraty określone w wydanym na podstawie projektowej ustawy rozporządzeniu wykonawczym, co doprowadzi do tego, że nie będzie wymagane przeprowadzenie określonej procedury administracyjnej przed odpowiednim marszałkiem województwa w przedmiocie uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny oraz potwierdzenia spełnienia warunków uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny;

  - ułatwień w zakresie wykorzystania produktu pofermentacyjnego, poprzez określenie, że wymieniony w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw rolnictwa surowiec będzie mógł być wprowadzany do obrotu jako produkt pofermentacyjny bez konieczności uzyskania pozwolenia ministra właściwego do spraw rolnictwa, co w efekcie umożliwi producentom ich zbycie lub zagospodarowanie bez konieczności uzyskiwania określonej decyzji administracyjnej, wymieniono w wykazie.

  (ISBnews)

 • 02.03, 10:12Sasin: Rząd pracuje nad podatkiem od nadmiarowych zysków spółek górniczych i paliwowych 

  Warszawa, 02.03.2023 (ISBnews) - Rząd pracuje nad projektem dotyczącym wprowadzenia podatku od nadmiarowych zysków spółek górniczych i paliwowych, poinformował wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Z jego wypowiedzi wynika, że proponowane rozwiązania mogą zostać zaprezentowane już w marcu. Prawdopodobnie obejmą także rok 2022.

  Rozwiązanie to nie obejmowałoby spółek energetycznych, bo one pokrywają część kosztów regulowanej ceny energii i gazu ziemnego.

  "Teraz jest kwestia spółek górniczych, bo część z tych spółek rzeczywiście również na mocno rosnących cenach węgla zarobiła bardzo dużo, głównie chodzi tutaj o węgiel koksujący. […] Zyski Jastrzębskiej Spółki Węglowej są rzeczywiście rekordowe w zeszłym roku, w tym roku zapowiadają się również rekordowo. No i jest kwestia Orlenu rzeczywiście, czyli tak naprawdę przetwórstwa […], przerobu ropy naftowej" - powiedział Sasin w Radiu Plus.

  Projekt regulacji w tym zakresie przygotowywany jest na poziomie międzyresortowym.

  "Pracujemy w tej chwili - Ministerstwo Klimatu [i Środowiska] konkretnie - ale we współpracy z Ministerstwem Finansów i z moim resortem. Współpracujemy nad stworzeniem takich mechanizmów, które również tutaj wyrównałyby te dysproporcje czy te zyski, które wynikają nie chociażby z rozszerzenia działalności, z jakichś nowych rozwiązań, tylko ze wzrostu cen paliw" - wyjaśnił.

  Zdaniem wicepremiera prawdopodobnie te rozwiązania obejmą również rok poprzedni czyli 2022. Zastrzegł jednak, że "nie chce tego przesądzać".

  Dodał, że spółki te potrzebują środków na inwestycje chociażby w energetykę. Przypomniał, że Orlen ma w planach ogromne inwestycje w offshore czyli w energetykę wiatrową na morzu.

  "Jeżeli chcemy mieć tańszą energetykę na przyszłość, chcemy mieć bezpieczeństwo energetyczne, chcemy transformacji energetycznej czyli właśnie odchodzenie od węgla […], to musimy ten węgiel czymś zastąpić. Żeby go zastąpić trzeba zainwestować ogromne pieniądze […], nie tylko w atom, ale również w inne źródła energii, w tym energię odnawialną" - powiedział.

  "Musimy tutaj balansować, czyli zostawić jednak te pieniądze na inwestycje w spółkach" - dodał.

  Proponowane rozwiązania mają zostać zaprezentowane już wkrótce.

  "Myślę, że w marcu będziemy w stanie projekt już przedstawić" - zakończył.

  (ISBnews)

 • 01.03, 12:37Sejmowa KFP pozytywnie zaopiniowała zmianę planu Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny ws. odpisów 

  Warszawa, 01.03.2023 (ISBnews) - Sejmowa Komisja Finansów Publicznych pozytywnie zaopiniowała propozycję zmiany planu finansowego Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny, zgodnie z którymi wpływy z tytułu odpisu będą kształtowały się w ujęciu kasowym w 2023r. w kwocie 19, 1 mld zł z odpisu elektrycznego i 12 mld zł z odpisu gazowego.

  Propozycję zmian przedstawiło Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

  "Wpływy z tytułu odpisu będą kształtowały się w ujęciu kasowym w 2023r. w kwocie 19,1 mld zł z odpisu elektrycznego i 12 mld zł z odpisu gazowego. Oczywiście, te kwoty w kolejnych miesiącach będą zależne od rożnych czynników rynkowych czyli chociażby od ceny uprawnień do emisji, od ceny paliwa, jak również od wartości wydobycia gazu oraz ceny gazu na rynkach krajowych" - powiedział dyrektor departamentu elektroenergetyki i gazu  w tym resorcie Paweł Pikus.

  Kwoty te wynikają ze wzorów, ustanowionych rozporządzeniami ministra klimatu i środowiska.

  "To ujęcie jest ujęciem najbardziej realnym na moment zmiany przedstawienia zmiany planu i umożliwi przekazanie środków na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw obrotu" - podkreślił dyrektor.

  Mechanizmy odpisów elektrycznych i gazowych zostały wprowadzone ustawami, zamrażającymi ceny energii i gazu dla niektórych grup odbiorców oraz wprowadzającymi tzw. cenę maksymalną powyżej określonych limitów zużycia. Są do nich zobowiązani wytwórcy energii, firmy obrotu oraz podmioty wydobywające gaz ziemny.

  (ISBnews)