Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 09.12, 10:48Marek Wesoły ma zostać wiceministrem w MAP odpowiedzialnym za górnictwo węgla - prasa 

  Warszawa, 09.12.2022 (ISBnews) - Poseł Prawa i Sprawiedliwości (PiS) ze Śląska Marek Wesoły ma zostać nowym wiceministrem w Ministerstwie Aktywów Państwowych (MAP), który będzie nadzorował sprawy związane z górnictwem węgla, wynika z informacji Business Insider Polska. Wesoły może zostać powołany do MAP w najbliższych dniach.

  "Od kilku tygodniu mówi się, że będzie to poseł PiS Marek Wesoły. Dla tej kandydatury jest już zgoda polityczna w kierownictwie partii, ale żeby formalności stało się zadość, premier musi podpisać powołanie. Jeśli wszystko dobrze pójdzie, to nominacja stanie się faktem w najbliższych dniach" - powiedział informator portalu z kręgów rządowych.

  Business Insider zwraca uwagę, że już pod koniec października "Dziennik Gazeta Prawna" wskazywał, iż Marek Wesoły ma dołączyć do ekipy Jacka Sasina w Ministerstwie Aktywów Państwowych i zastąpić Piotra Pyzika, który dzisiaj nadzoruje tematy górniczo-hutnicze i jest pełnomocnikiem rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego.

  "Według naszych ustaleń Pyzik ma zostać w kierownictwie MAP ze zmienionym zakresem obowiązków. Marek Wesoły będzie zaś kolejnym wiceministrem, ale odpowiedzialnym w pełni za sprawy dotyczące węgla" - czytamy dalej w portalu.

  Wesoły podaje na swojej stronie, że ukończył studia wyższe na wydziale teologii oraz studia podyplomowe Master of Business Administration z dziedziny zarządzania. Jest przedsiębiorcą. W latach 2010-2019 był samorządowcem, od 2019 r. - posłem na Sejm.

  (ISBnews)

 • 05.12, 10:08Morawiecki: Mechanizm ograniczania cen energii dla stoczni przedstawimy w ciągu kilku tyg. 

  Warszawa, 05.12.2022 (ISBnews) - Rząd planuje przygotowanie mechanizmu ograniczania cen energii dla stoczni i portów, wynika z wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego. Nowe rozwiązania mają zostać zaprezentowane w ciągu kilku tygodni.

  "Koszty energii ograniczyliśmy dla małych i średnich firm, ograniczamy je dla firm energochłonnych, ale pomiędzy tymi sektorami gospodarki są duże firmy, takie jak stocznie, takie jak przemysł morski, przemysł stoczniowy, przemysł portowy, które również muszą mieć możliwość skorzystania z mechanizmów ograniczających bardzo wysokie ceny" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

  Poinformował, że w ubiegłym tygodniu rozmawiał w tej sprawie z szefami spółek energetycznych.

  "Będziemy wypracowywać mechanizmy, które ograniczą wysokie ceny energii dla stoczni. Mam nadzieję, że najbliższe kilka tygodni przyniesie akceptowalne dla tego przemysłu rozwiązania w tym zakresie" - podkreślił premier.

  (ISBnews)

 • 02.12, 08:12Sejm przyjął ustawę, która ma poprawić warunki inwestycyjne dla offshore 

  Warszawa, 02.12.2022 (ISBnews) - Sejm znowelizował ustawę o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, która zakłada wprowadzenie przepisów poprawiających warunki inwestycyjne dla projektów morskich farm wiatrowych, doprecyzowując przepisy w zakresie waloryzacji poziomu przyznanego wsparcia, a także umożliwiając rozliczanie ujemnego salda, w odniesieniu do projektów realizowanych w ramach tzw. pierwszej fazy wsparcia.

  Rozwiązania te znajdują się ustawie o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. związku z sytuacją na rynku gazu. Za ustawą głosowało 424 posłów, nikt się nie wstrzymał. Wcześniej posłowie przyjęli poprawki dotyczące przedłużenia terminu na złożenie sprawozdań, wynikających z ustawy prawo wodne.

  Celem regulacji jest wprowadzenie przepisów poprawiających warunki inwestycyjne dla projektów morskich farm wiatrowych, takich jak: doprecyzowanie przepisów w zakresie waloryzacji poziomu przyznanego wsparcia, a także umożliwienie rozliczania ujemnego salda, w odniesieniu do projektów realizowanych w ramach tzw. pierwszej fazy wsparcia, przy wykorzystaniu ceny maksymalnej.

  Chodzi o przedłużenie ważności wydanych i nowych pozwoleń lokalizacyjnych dla morskiej farmy wiatrowej i kabli wyprowadzających z nich moc do okresu żywotności farmy, tj. do upływu 30 lat od dnia, w którym rozpoczęto wykorzystanie danej morskiej farmy wiatrowej.

  Nowela zakłada także uregulowanie kwestii właściwości miejscowej organu wydającego pozwolenie na budowę dla morskiej farmy wiatrowej.

  Wydłuża termin na złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia do 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Wyklucza także z obowiązku certyfikacji lądowej części zespołu urządzeń do wyprowadzania mocy z morskich farm wiatrowych, wprowadzając tym samym podejście stosowane na innych rynkach.

  (ISBnews)

 • 02.12, 07:20Sejm znowelizował ustawę o akcyzie wydłużając zwolnienie dla aut z wtyczką do 2029 r. 

  Warszawa, 02.12.2022 (ISBnews) - Sejm znowelizował ustawę o podatku akcyzowym, wydłużając m.in. zwolnienie od akcyzy dla samochodów hybrydowych zasilanych energią pochodzącą z zewnątrz do roku 2029 r. Za ustawą głosowało 250 posłów, przeciw było 11, a 177 wstrzymało się od głosu.

  W trakcie prac w komisji wprowadzono poprawkę, zakładającą wyłączenie do 30 czerwca 2023 r. z opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej benzyn silnikowych, olejów napędowych, biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, gazów przeznaczonych do napędów silników. Jednocześnie utrzymano obowiązek zamieszczania przez sprzedawców informacji w sprawie takiego zwolnienia.

  Nowelizacja wprowadza zmiany do ustawy o podatku akcyzowym, zakładające:

  - wydłużenie do 31 grudnia 2029 r. zwolnienia od akcyzy dla hybrydowych samochodów osobowych typu plug-in, o pojemności silnika spalinowego nie większej niż 2000 cm3 (dotychczas zwolnienie to obowiązywało do końca 2022 r.);

  - wydłużenie możliwości prowadzenia ewidencji i innej dokumentacji dotyczącej wyrobów akcyzowych w postaci papierowej - do 31 stycznia 2024 r. (rozwiązanie to  ma zapewnić podmiotom czas na właściwe przygotowanie się do prowadzenia ewidencji w postaci elektronicznej);
  - wyłączenie cygar i cygaretek z rocznej ważności znaków akcyzy dla wyrobów tytoniowych i jednocześnie objęcie znaków akcyzy na te wyroby ważnością tak jak dla wyrobów spirytusowych i winiarskich;
  - uchylenie przepisu zobowiązującego podmiot do sporządzenia spisu wyrobów w terminie trzech dni od dnia stwierdzenia wystąpienia zdarzeń lub od dnia ich wystąpienia (tj. uszkodzenia banderol, nieprawidłowego oznaczenia itp.), na rzecz obowiązku sporządzania takiego spisu w terminie trzech dni od dnia przeznaczenia wyrobów do sprzedaży;
  - rozszerzenie wyłączenia z obowiązku prowadzenia ewidencji energii elektrycznej o podmioty produkujące tę energię z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, niezależnie od tego, czy energia ta jest dostarczana do instalacji połączonych i współpracujących ze sobą czy też nie (wprowadzenie sposobu ewidencjonowania produkcji energii z OZE w przypadku braku urządzeń pomiarowych);
  - wyłączenie z obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA) o jednostki samorządu terytorialnego, produkujących energię z OZE w różnych jej jednostkach organizacyjnych z zastosowaniem zasady ustalania łącznej mocy generatorów do 1 MW odrębnie dla każdej z tych jednostek organizacyjnych.

  Wprowadzane nowelą zmiany w Ordynacji podatkowej zakładają:

  - określenie terminu, w którym jest wnoszona opłata główna z tytułu zawarcia porozumienia inwestycyjnego – 30 dni od dnia zawarcia porozumienia inwestycyjnego;
  - ułatwienia przy dokonywaniu płatności w e-Urzędzie Skarbowym z użyciem innych niż polecenie przelewu instrumentów płatniczych (np. w oparciu o kody autoryzujące); nowelizacja wprowadza obowiązek oświadczania przez podatnika przed dokonaniem płatności, że środki na zapłatę podatku pochodzą z rachunku tego podatnika; organ podatkowy będzie zwolniony z obowiązku weryfikacji każdej płatności, ale taka weryfikacja ciągle będzie możliwa;

   - możliwość zapłaty podatku w inny sposób bezgotówkowy niż polecenie przelewu przez podatników prowadzących działalność gospodarczą i obowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

  Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług dotyczą:
  - umożliwienia wykorzystania serwisu e-Urząd Skarbowy na potrzeby doręczania postanowień o przedłużeniu 15-dniowego terminu zwrotu VAT albo decyzji o odmowie dla tzw. podatników bezgotówkowych;
  - wydłużenie o rok do dnia 31 grudnia 2023 r. możliwości wydawania potwierdzeń o spełnieniu funkcji, kryteriów i warunków technicznych dla kas rejestrujących przez kasy rejestrujące z elektronicznym zapisem kopii o zastosowaniu specjalnym.

  Nowela zakłada także przedłużenie do 31 grudnia 2023 r. okresu obowiązywania potwierdzeń o spełnieniu funkcji, kryteriów i warunków technicznych dla kas rejestrujących przez kasy z elektronicznym zapisem kopii o zastosowaniu specjalnym, który kończy się z dniem 31 grudnia 2022 r.

  (ISBnews)

 • 01.12, 15:48Morawiecki: Aktualizacja PEP do roku 2040 zostanie przyjęta w ciągu 2-3 miesięcy 

  Warszawa, 01.12.2022 (ISBnews) - Aktualizacja "Polityki Energetycznej Państwa do roku 2040" zostanie przyjęta na poziomie rządowym w ciągu 2-3 miesięcy, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki.

  "Nawet do grudnia mamy plan, aby ona była gotowa. Ja wolę ostrożnie tutaj obiecać, że w najbliższych dwóch- trzech miesiącach ona zostanie na poziomie rządowym przyjęta" - powiedział Morawiecki podczas posiedzenia parlamentarnego zespołu ds. energii odnawialnej.

  "Rzeczywiście są zupełnie nowe okoliczności, które wymagały szeregu prac. Pani minister [klimatu i środowiska Anna Moskwa]  jest na ukończeniu tych prac" - dodał.

  Nie doprecyzował, o jakie okoliczności chodzi. 

  W I poł. listopada premier informował, że aktualizację "Polityki Energetycznej Państwa do roku 2040" rząd planuje przyjąć do końca roku.

  (ISBnews)

 • 01.12, 14:39Morawiecki zapowiada projekt dot. instalowania przez firmy własnych źródeł energii 

  Warszawa, 01.12.2022 (ISBnews) - Przygotowanie projektu umożliwiającego przedsiębiorcom instalowanie własnych źródeł energii odnawialnej zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Prace nad rozwiązaniami dla branży przemysłowej w zakresie fotowoltaiki toczą się w Ministerstwie Klimatu i Środowiska (MKiŚ).

  "Poprosiłem panią minister [klimatu i środowiska Annę Moskwę] o prace nad tą częścią branży fotowoltaicznej, która jest tą częścią przemysłową, bo tutaj [dotychczas] zajmowaliśmy się głównie tą częścią, która jest częścią prosumencką" - powiedział Morawiecki podczas posiedzenia parlamentarnego zespołu ds. energii odnawialnej.

  Zapowiedział zmniejszenie istniejących ograniczeń w energetyce prosumenckiej oraz "większą wolność i dowolność lokowania swoich inwestycji w momencie kiedy nie generują problemu dla sieci przesyłowych".  

  "Przyciągnęliśmy bardzo wielu inwestorów zagranicznych, wysoko zaawansowane firmy tutaj lokują swoje inwestycje i one coraz częściej sygnalizują nam konieczność możliwości zainstalowania własnych źródeł zielonej energii w 100% przy ich nowo tworzonych firmach. […] Dość szybko chcę wyjść z taką ustawą również, która będzie wychodziła naprzeciw przedsiębiorcom poprzez instalowanie ich własnych źródeł energii odnawialnej" - podkreślił.

  "Jeżeli rzeczywiście będzie to możliwe od strony technologicznej, […] to będę jak najbardziej otwarty, żeby tak zrobić" - dodał.

  (ISBnews)

 • 28.11, 14:25Morawiecki: Wkrótce określimy odległość od domostw wymaganą przy budowie wiatraków 

  Warszawa, 28.11.2022 (ISBnews) - Odległość, w jakiej będą mogły w przyszłości powstawać nowe elektrownie wiatrowe zostanie określona w najbliższych tygodniach, wynika z wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego. Projekt, przyjęty przez rząd w lipcu br. i skierowany do Sejmu zakłada, że miałoby to być nie mniej niż 500 metrów.

  "Dochodzi już teraz do ostatecznych, końcowych uzgodnień z grupą specjalistów i myślę, ze w najbliższych paru tygodniach będziemy gotowi do wypracowania krótko mówią odpowiedniej odległości. Chcemy, żeby to było nie mniej niż, nie mniej niż ileś metrów: 500, 600, 700 – to nie jest sprawa dla mnie pierwszorzędna, byle by doszło do tego byle można było wykorzystać te źródła energii" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

  "W związku z tym bardzo jednoznacznie chcemy wypracować tu kompromis w konsultacjach społecznych i to jest jeden z tych wskaźników" - dodał.

  Projekt nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, który zakłada likwidację tzw. zasady 10 H (zakazu lokowania elektrowni w promieniu wyznaczonym przez odległość równą dziesięciokrotności całkowitej wysokości projektowanej elektrowni wiatrowej do zabudowy mieszkaniowej) został  przyjęty przez rząd w lipcu br.

  Zgodnie z projektem nowa elektrownia wiatrowa może być lokowana wyłącznie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) w minimalnej odległości 500 metrów od zabudowy. Nowe zasady mają dotyczyć nie tylko nowych terenów, ale także i tych, gdzie elektrownie wiatrowe są już obecnie.

  Projekt został skierowany do Sejmu, ale do chwili obecnej nie otrzymał numeru druku ani nie został skierowany do prac w komisjach.

  (ISBnews)

 • 28.11, 10:55Rząd przyjął projekt, który ma poprawić warunki inwestycyjne dla offshore 

  Warszawa, 28.11.2022 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt dot. ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, która zakłada wprowadzenie przepisów poprawiających warunki inwestycyjne dla projektów morskich farm wiatrowych, doprecyzowując przepisy w zakresie waloryzacji poziomu przyznanego wsparcia, a także umożliwiając rozliczanie ujemnego salda, w odniesieniu do projektów realizowanych w ramach tzw. pierwszej fazy wsparcia.

  Rozwiązania te znajdują się w projekcie ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. związku z sytuacją na rynku gazu.

  "Zaproponowane w ustawie rozwiązania mają na celu dokonanie zmian w przepisach dotyczących morskiej energetyki wiatrowej. wprowadzenie przepisów poprawiających warunki inwestycyjne dla projektów morskich farm wiatrowych takich jak: doprecyzowanie przepisów w zakresie waloryzacji poziomu przyznanego wsparcia, a także umożliwienie rozliczania ujemnego salda, w odniesieniu do projektów realizowanych w ramach tzw. pierwszej fazy wsparcia, przy wykorzystaniu ceny maksymalnej wyrażonej w całości lub części w euro" -  czytamy w ocenie skutków regulacji (OSR).

  Zmiany mają na celu umożliwić przedłużenie ważności wydanych i nowych pozwoleń lokalizacyjnych dla morskiej farmy wiatrowej i kabli wyprowadzających z nich moc do okresu żywotności farmy, tj. do upływu 30 lat od dnia, w którym rozpoczęto wykorzystanie danej morskiej farmy wiatrowej.

  Projekt zakłada także uregulowanie kwestii właściwości miejscowej organu wydającego pozwolenie na budowę dla morskiej farmy wiatrowej.

  Wydłuża termin na złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia do 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Wyklucza także z obowiązku certyfikacji lądowej części zespołu urządzeń do wyprowadzania mocy z morskich farm wiatrowych, wprowadzając tym samym podejście stosowane na innych rynkach.

  (ISBnews)

 • 24.11, 12:56Kowalski: Solidarna Polska nie zgadza się na odblokowanie wiatraków na lądzie 

  Warszawa, 24.11.2022 (ISBnews) - Solidarna Polska (SP) nie zgadza się na wprowadzenie zmian w tzw. ustawie odległościowej (która odblokowałaby inwestycje w lądowe farmy wiatrowe), poinformował Business Insidera wiceminister rolnictwa i poseł SP Janusz Kowalski. W efekcie, jak podaje portal, wątpliwe jest, by na najbliższym posiedzeniu Sejmu projekt ten był w ogóle rozpatrywany.

  "Stanowisko Solidarnej Polski jest jasne. Nie zgadzamy się na odblokowanie wiatraków na lądzie. Ta ustawa niczego nie załatwia, a powoduje wiele problemów, w tym destabilizuje krajowy system energetyczny i uzasadnia budowanie kolejnych bloków gazowych, na co nie ma naszej zgody. Jesteśmy przeciwko projektom, które wzmacniają udział gazu w polskiej energetyce. Nie popełniajmy błędów Francji czy Niemiec" - powiedział Kowalski w rozmowie z Business Insiderem.

  Zapewnił jednocześnie, że Solidarna Polska nie przekreśla całej zielonej energii.

  "Jako SP nie jesteśmy przeciwni OZE, ale podchodzimy do tego racjonalnie. Zgadzamy się na farmy wiatrowe na morzu i mocno stawiamy na biomasę rolniczą, bo to może realnie zazielenić naszą energetykę, a do tego przynieść dochód rolnikom. Przygotowuję właśnie projekt ustawy dotyczący ułatwień w budowie biogazowni rolniczych, które będą mogły produkować jednocześnie prąd i ciepło. Współpraca z Ministerstwem Klimatu i Środowiska jest w tym obszarze wzorowa, dlatego już wkrótce będziemy wdrażać kolejne rozwiązania dotyczące inwestycji w OZE na obszarach wiejskich" - wskazał Kowalski.

  Projekt nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych przyjęty przez rząd w lipcu br. zakłada, że nowa elektrownia wiatrowa może być lokowana wyłącznie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) w minimalnej odległości 500 metrów od zabudowy. Nowe zasady mają dotyczyć nie tylko nowych terenów, ale także i tych, gdzie elektrownie wiatrowe są już obecnie.

  (ISBnews)

 • 24.11, 11:34Prezydent podpisał nowelę ustawy o obszarach morskich dot. ułatwień w budowie offshore 

  Warszawa, 24.11.2022 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o obszarach morskich i administracji morskiej, która modyfikuje zasady wydawania pozwoleń na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich oraz pozwoleń na układanie i utrzymywanie kabli lub rurociągów, służących do wyprowadzenia mocy, podała Kancelaria Prezydenta.

  "Ustawa o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej modyfikuje zasady wydawania pozwoleń na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich oraz pozwoleń na układanie i utrzymywanie kabli lub rurociągów, służących do wyprowadzenia mocy w rozumieniu ustawy […] o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych" - czytamy w komunikacie.

  Ustawa:

  - wskazuje, że zasadnicza modyfikacja wniosku o wydanie pozwolenia na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich albo o wydanie pozwolenia na układanie i utrzymywanie kabli lub rurociągów, będzie traktowana jak wniesienie nowego wniosku,

  - dostosowuje sposób doręczeń w postępowaniach w sprawach o wydanie pozwoleń na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich oraz pozwoleń na układanie i utrzymywanie kabli lub rurociągów, do zasad określonych w przepisach ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych,

  - wprowadza regułę, że wnioski i pisma w postępowaniach w sprawach o wydanie pozwoleń na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich oraz pozwoleń na układanie i utrzymywanie kabli lub rurociągów, dotyczących przedsięwzięć wymagających pozwolenia na budowę oraz w postępowaniu rozstrzygającym, składa się i doręcza elektronicznie,

  - przesądza, że informacje i dokumenty w postępowaniach rozstrzygających, będą składane wyłącznie elektronicznie, w tym także za pomocą usługi przetwarzania w chmurze,

  - wskazuje, że do badań archeologicznych w polskich obszarach morskich stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, a do badań związanych z bronią chemiczną, toksycznymi związkami chemicznymi i ich prekursorami,

  - uzupełnia o ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej katalog organów opiniujących wnioski o pozwolenie na prowadzenie badań naukowych dotyczących żywych zasobów morza,

  - wprowadza termin, po upływie którego niezajęcie przez właściwe organy stanowiska w sprawie projektu granicy pasa technicznego lub granicy pasa ochronnego, traktuje się jako pozytywne zaopiniowanie lub uzgodnienie projektu,

  - przyznaje właściwym organom administracji morskiej kompetencje do wydawania decyzji nakazujących usunięcie nielegalnie wzniesionych i wykorzystywanych sztucznych wysp, konstrukcji, urządzeń i elementów infrastruktury oraz ułożonych i utrzymywanych kabli i rurociągów, na koszt podmiotu, który je wybudował, wraz z obowiązkiem naprawienia przez niego ewentualnych szkód.

  Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 23.11, 11:37Morawiecki: Przy cenie maksymalnej dla gazu wprowadzimy prawdopodobnie kryterium dochodowe 

  Warszawa, 23.11.2022 (ISBnews) - Rząd przy ustalaniu ceny maksymalnej na gaz zdecyduje się prawdopodobnie na wprowadzenie kryterium dochodowego, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Projekt ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu był przedmiotem wczorajszego posiedzenia Rady Ministrów.

  "Chcemy zamrozić ten gaz na poziomie podobnym do tego, który był w tym roku, aczkolwiek rzeczywiście pojawiają się takie głosy, aby zastosować kryterium dochodowe" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

  "Kryterium dochodowe stosowane jest w szeregu innych programów, ono dobrze działa, a jednocześnie nie wiąże się z biurokracją, a jednocześnie jest - powiedzmy sobie uczciwie - bardzo sprawiedliwe i dlatego prawdopodobnie zdecydujemy się na kryterium dochodowe w ciągu najbliższych kilku dni" - wyjaśnił.

  Wczoraj rząd omówił projekt ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu i  - jak podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR) - zdecydował, że "będzie on przedmiotem dodatkowych analiz".

  Morawiecki chce, aby projekt trafił pod obrady Sejmu w przyszłym tygodniu.

  "W ciągu najbliższych kilku dni ta decyzja zostanie podjęta, po to, żeby w przyszłym tygodniu ta ustawa mogła trafić [do Sejmu]" - podkreślił premier.

  Jak wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów przepisy projektu ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu mają:
  - ustalić maksymalną cenę paliw gazowych dla gospodarstw domowych i odbiorców wrażliwych;
  - określić sposób kalkulacji rekompensat i zaliczek na ich poczet przysługujących przedsiębiorstwom energetycznym zajmującym się obrotem paliwami gazowymi, które stosuje w rozliczeniach z odbiorcami w wysokości wskazanej w projekcie ustawy;
  - wyznaczyć Zarządcę Rozliczeń S.A. jako podmiot odpowiedzialny za wypłatę rekompensat.

  (ISBnews)

 • 23.11, 10:23Buda: Projekt ustawy ws. maksymalnej ceny gazu zostanie wypracowany do końca tygodnia 

  Warszawa, 23.11.2022 (ISBnews) - Decyzja w sprawie finalnego kształtu projektu ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu powinna zapaść do końca tygodnia, wynika z wypowiedzi ministra rozwoju i technologii Waldemara Budy. Być może w piątek projekt zostanie przyjęty przez Radę Ministrów w trybie obiegowym.

  Wczoraj projekt był przedmiotem dyskusji podczas posiedzenia Rady Ministrów.

  "Decyzję pan premier prosił, żeby wypracować do końca tygodnia, być może jeszcze w piątek przyjmiemy obiegowo taką decyzję przed Radę Ministrów" - powiedział Buda w radiowej Jedynce.

  Podkreślił, że rozważano kilka wariantów wsparcia dla odbiorców gazu. Pod uwagę brane jest blokowanie ceny na poziomie z ubiegłego roku do pewnego limitu zużycia. Brane pod uwagę jest także uzależnienie limitu od kryterium dochodowego czy powierzchni budynku.

  "Musimy dopracować jeszcze mechanizm zablokowania tej ceny, ponieważ kilka wariantów jest tu w ręku. Po pierwsze: blokada ceny na poziomie z poprzedniego roku; po drugie: wskazanie ewentualnie do pewnego limitu zużycia, albo jakiegoś procentu zużycia w poprzednim roku, ale też bardzo poważnie zastanawiamy się nad pewnym cenzusem wynagrodzenia albo ewentualnie powierzchnią budynku. Więc chcielibyśmy tutaj jakieś ograniczenia do tego programu wprowadzić" - wskazał.

  "Szukamy jakiegoś wentylu bezpieczeństwa, żeby ten program był sprawiedliwościowy, czyli żeby dopłacał tym, którzy tego potrzebują i do ilości, które zachęcają do oszczędzania" - dodał.

  Buda podkreślił, że osobiście skłania się do decyzji zamrożenia ceny gazu do pewnego limitu zużycia.

  "Ja zbliżam się do decyzji, żeby było jak w prądzie, czyli pewien limit, do którego dopłacamy, później ta stawka rośnie" - powiedział.

  "Natomiast on jest dość skomplikowany z punktu widzenia rozliczenia z dostawcą. Z punktu widzenia operatora trzeba tutaj zaszyć wiele warunków i jest to utrudnione z punktu widzenia później rozliczenia" - dodał.

  Wczoraj rząd omówił projekt ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu i  - jak podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR) - zdecydował, że "będzie on przedmiotem dodatkowych analiz".

  Jak wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów projektowane przepisy mają:
  - ustalić maksymalną cenę paliw gazowych dla gospodarstw domowych i odbiorców wrażliwych;
  - określić sposób kalkulacji rekompensat i zaliczek na ich poczet przysługujących przedsiębiorstwom energetycznym zajmującym się obrotem paliwami gazowymi, które stosuje w rozliczeniach z odbiorcami w wysokości wskazanej w projekcie ustawy;
  - wyznaczyć Zarządcę Rozliczeń S.A. jako podmiot odpowiedzialny za wypłatę rekompensat.

  (ISBnews)

 • 22.11, 11:52Bernatowicz z BCC, RDS: Podatek od nadmiarowych zysków tylko dla spółek energ. - wywiad 

  Warszawa, 22.11.2022 (ISBnews) - Objęcie podatkiem od nadmiarowych zysków spółek energetycznych, które osiągają zysk dlatego, że obywatele i firmy płacą wyższe rachunki za energię jest dobrym rozwiązaniem, natomiast nałożenie go na wszystkie firmy osiągające wyższe zyski byłoby nie do przyjęcia, ocenia w rozmowie  z ISBnews prezes Związku Pracodawców Business Centre Club (BCC) i przewodniczący Rady Dialogu Społecznego (RDS) Łukasz Bernatowicz. 

  W jego ocenie, najbardziej korzystnym dla gospodarki rozwiązaniem w tym zakresie jest rozwiązanie proponowane przez Komisję Europejską. 

  "Generalnie pozytywnie do tego podchodzimy, jeżeli byłoby to stosowane tak, jak zaproponowano na poziomie unijnym, bo nie o to chodzi żeby [podatek ten] płacił każdy, kto był na tyle skuteczny że wypracował zysk w ubiegłym roku czy w tym roku" - powiedział Bernatowicz w rozmowie z ISBnews.

  "Dopóki są to firmy energetyczne […] szeroko pojęte, które rzeczywiście osiągają zysk - dlatego, że my jako obywatele czy jako przedsiębiorcy płacimy wyższe podatki za energię - to rzeczywiście to jest dobre rozwiązanie. Natomiast jeżeli miałoby to dotyczyć - tak, jak pierwotnie to anonsowano - wszystkich firm w Polsce, które osiągnęły nadmierny zysk, […] to było nie do przyjęcia, bo jeżeli ktoś produkował przykładowo meble, to nie było żadnego powodu, żeby go obkładać windfall taxem" - doprecyzował. 

  Przypomniał, że podatek od nadmiarowych zysków, obejmujący właśnie firmy energetyczne został wprowadzony w Wielkiej Brytanii.

  "W Wielkiej Brytanii ten podatek został wprowadzony i został ograniczony do firm produkujących energię i zarabiających na tym ponadprzeciętnie. Myślę że stamtąd można czerpać wzorce i też bym nie deprecjonował pomysłów Komisji Europejskiej, bo one wcale nie były złe" - podkreślił Bernatowicz.

  W maju Wielka Brytania wprowadziła podatek od nadmiarowych zysków, pobierany na poziomie  25% od nadmiarowych zysków spółek energetycznych. Początkowo miał on być pobierany do roku 2025. Natomiast w ubiegłym tygodniu  kanclerz Jeremy Hunt zapowiedział, że od stycznia 2023 r. wzrośnie do 35% i będzie pobierany do marca 2028 r. Jednocześnie  od 1 stycznia ma zostać wprowadzona nowa tymczasową opłata na poziomie 45% nadzwyczajnych zysków od wytwórców niskoemisyjnej energii elektrycznej (wyłączeni z niego zostaną wytwórcy, którzy zawarli z brytyjskim rządem  kontrakty różnic kursowych (CfD)                    

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami, działające w Wielkiej Brytanii firmy naftowe i gazowe podlegają co do zasady opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w wysokości 30% oraz podatkiem uzupełniającym w wysokości 10%. Mogą jednak obniżyć kwotę płaconych podatków, uwzględniając straty lub wydatki np. na likwidację platform wiertniczych na Morzu Północnym.

  Podatek od nadzwyczajnych zysków, wprowadziły m.in. Włochy (opodatkowując dodatkowe zyski spółek energetycznych - początkowo 10%, a obecnie - 25%, jeśli są one o co najmniej 10% wyższe niż w tym samym okresie poprzedniego roku i wynoszą ponad 5 mln euro) i Węgry (dodatkowy podatek będzie pobierany w 2022 r i 2023 r. od dodatkowych zysków spółek energetycznych i banków)

  W połowie września Komisja Europejska  zaproponowała nałożenie na przedsiębiorstwa z sektora ropy naftowej, gazu i sektora rafineryjnego opłaty solidarnościowej, pobieranej przez państwa Unii w przypadku, gdy zysk tych przedsiębiorstw w roku 2022 przekroczy 20% średniej z ostatnich trzech lat. Opłata ma wynosić co najmniej 33%. 

  Z kolei pod koniec września wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin poinformował o planach wprowadzenia 50% podatku od nadmiarowych zysków, który miał dać budżetowi państwa ponad 13 mld zł.  Jednak  ostatecznie od tego pomysłu odstąpiono. 

  Wprowadzono natomiast - wraz z ustawą o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku - limit przychodów dla sektora elektroenergetycznego. Kwoty powyżej tego limitu mają trafić do Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny i następnie na finansowanie instrumentów wsparcia dla  m.in. odbiorców wrażliwych, samorządowych oraz małych i średnich firm.

  Elżbieta Dominik

  (ISBnews)

 • 22.11, 10:06MRiT rozpoczęło prekonsultacje drugiej rundy wsparcia dla przedsiębiorstw energochłonnych 

  Warszawa, 22.11.2022 (ISBnews) - Ministerstwo Rozwoju i Technologii rozpoczęło prekonsultacje drugiej tury rządowego programu pomocy przedsiębiorcom energochłonnym, którzy w tym roku ponoszą wysokie koszty związane ze wzrostem cen energii, poinformował resort. MRiT wypłaci firmom energochłonnym pomoc publiczną z tytułu wzrostu cen prądu i gazu powyżej 150% zeszłorocznej średniej ceny.

  W budżecie programu jest ok. 5 mld zł.

  "Dziś ogłaszamy start prekonsultacji kolejnego programu rządowego wsparcia dla firm energochłonnych. Na propozycje zmian czekamy do 25 listopada. Równolegle program wysłaliśmy do prenotyfikacji przez Komisję Europejską, tak by potwierdzić jego zgodność z unijnym prawem pomocy publicznej i by móc później szybko przygotować ostateczną wersję programu i zacząć możliwie jak najszybciej wypłacać pieniądze" - powiedział minister rozwoju i technologii Waldemar Buda, cytowany w komunikacie.

  Program na rok 2022 „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej" został przygotowany na podstawie ustawy z 29 września 2022 r. o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022-2024 . Musi odpowiadać unijnym wymogom i uwzględniać unijne Wytyczne „Tymczasowe kryzysowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy", przedstawione przez Komisję Europejską 28 października br.  

  Do uzyskania pomocy uprawnieni będą przedsiębiorcy, którzy:

  - prowadzą działalność energochłonną, tj. ponieśli koszty zakupu energii elektrycznej lub gazu na poziomie co najmniej 3% wartość sprzedanej w 2021 r. albo co najmniej 6% w pierwszym półroczu 2022 r.

  - prowadzą swoją główną działalność w sektorach sklasyfikowanych przez Komisję Europejską jako szczególnie narażonych na skutki obecnego kryzysu. Oznacza to, że co najmniej 50% przychodu takiej firmy w latach 2021-2022 pochodzi z działalności w jednym lub w wielu wymienionych sektorach.

  To m.in. takie sektory jak produkcja wyrobów hutniczych, ceramicznych kafli i płytek, nawozów i związków azotowych, szkła płaskiego i gospodarczego.

  W programie zaprezentowano też planowany sposób obliczania wysokości pomocy dla uprawnionych przedsiębiorców. Będzie obliczana na podstawie cen energii elektrycznej i gazu ziemnego, płaconych przez danego przedsiębiorcę w poszczególnych miesiącach 2022 r.

  Pomoc może wynieść do 50% kosztów kwalifikowanych, rozumianych jako koszty wzrostu cen powyżej poziomu 150% średniej ceny płaconej przez danego przedsiębiorcę w 2021 r. Przedsiębiorstwa z jednej grupy kapitałowej mogą uzyskać w sumie maksymalnie 4 mln euro pomocy.

  O zwiększoną kwotę pomocy (80% kosztów kwalifikowanych do 50 mln euro na grupę kapitałową) będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy, którzy zanotowali spadek wskaźnika EBITDA (wynik finansowy przed odsetkami, opodatkowaniem, deprecjacją i amortyzacją, z wyłączeniem jednorazowych strat z tytułu utraty wartości) o co najmniej 40% pomiędzy rokiem 2022 a 2021.

  Operatorem Programu będzie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

  Budżet programu na koszty poniesione w 2022 r. wynosi ok. 5 mld zł.

  Zaprezentowane założenia programu mogą ulec zmianie w wyniku ewentualnych zastrzeżeń zgłoszonych przez organy KE w ramach procedury notyfikacji.

  (ISBnews)

 • 21.11, 14:49Buda: Rząd zajmie się projektem dopłat do cen gazu prawdopodobnie jutro 

  Warszawa, 21.11.2022 (ISBnews) - Rząd zajmie się prawdopodobnie jutro projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu, zakładającym wprowadzenie ceny maksymalnej na gaz dla gospodarstw domowych i odbiorców wrażliwych, wynika z wypowiedzi ministra rozwoju i technologii Waldemara Budy. Według założeń, nowe rozwiązania mają obowiązywać od 1 stycznia 2023 r.

  "Ustawiliśmy sprawę odnośnie gazu, za chwilę będzie to na Radzie Ministrów, prawdopodobnie jutro" - powiedział Buda w Polskim Radiu 24.

  Pytany o konkretne rozwiązania, uchylił się od odpowiedzi.

  "Co do konkretnego rozwiązania - czy to będzie obecna stawka plus VAT czy inaczej, ale dużo niżej niżby rynek pokazywał ceny, jutro się prawdopodobnie dowiemy, pan premier tę informację przekaże, ale prace zmierzały do tego, aby na rozsądnym poziomie zablokować, żeby większość podwyżek, która normalnie powinna dotknąć nas wszystkich, będzie zniwelowana - można powiedzieć, poprzez dopłatę państwa" - podkreślił.

  Doprecyzował,  że projekt ma objąć gospodarstwa domowe i odbiorców wrażliwych.

  "Mówimy o indywidualnych gospodarstwach domowych i o podmiotach wrażliwych, czyli o szpitalach, o jednostkach samorządowych, o domach pomocy społecznej, o przychodniach, o szkołach. Natomiast nie mówimy tutaj o przedsiębiorcach, nie ma takiego planu, jeśli chodzi o przedsiębiorstwa, dlatego, że prawdopodobnie KE na etapie notyfikacji blokowałaby tego rodzaju rozwiązanie" - wymienił minister.

  Pytany o koszty budżetowe, stwierdził, że "to będzie mniejszy wysiłek niż myśmy się na początku spodziewali, bardzo duży, ale początkowo był liczony nawet na 30 mld zł".

  "Teraz się okazuje, że sporo  mniej w związku z tym, że cena na rynkach światowych gazu spadła" - dodał Buda.

  Jak wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów projektowane przepisy mają:
  - ustalić maksymalną cenę paliw gazowych;
  - określić sposób kalkulacji rekompensat i zaliczek na ich poczet przysługujących przedsiębiorstwom energetycznym zajmującym się obrotem paliwami gazowymi, które stosuje w rozliczeniach z odbiorcami w wysokości wskazanej w projekcie ustawy;
  - wyznaczyć Zarządcę Rozliczeń S.A. jako podmiot odpowiedzialny za wypłatę rekompensat.

  (ISBnews)

 • 21.11, 14:05Buda: Prace nad projektem liberalizującym tzw. ustawę wiatrakową zostaną zintensyfikowane 

  Warszawa, 21.11.2022 (ISBnews) - Prace parlamentarne nad projektem nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, zakładającym odejście od zasady 10H mają zostać zintensyfikowane, a projekt ma wkrótce trafić do odpowiednich komisji sejmowych, zapowiedział minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

  "Prace mają być zdynamizowane nad tym projektem" - powiedział Buda w Polskim Radiu 24, odpowiadając na pytanie, kiedy Sejm zajmie się tym projektem.

  Projekt dotyczy odstąpienia od zasady 10H, czyli zakazu lokowania elektrowni w promieniu wyznaczonym przez odległość równą dziesięciokrotności całkowitej wysokości projektowanej elektrowni wiatrowej do zabudowy mieszkaniowej

   "Słyszałem, że albo na najbliższym, albo kolejnym te prace mają być już w parlamencie bardzo intensywnie w parlamencie procedowane. Ma trafić do komisji projekt, ma być poddany też ocenie" - powiedział Buda.

  Przyjęcie projektu jest jednym z tzw. kamieni milowych w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

  "To budujące, bo to rzeczywiście jest jedna z przeszkód dzisiaj do finalizacji tego procesu o płatność w ramach KPO" - dodał minister.

  Podkreślił, że co do tego projektu "nie ma też większych sporów".

  "Zdaje się, że te uzgodnienia są już bardzo bliskie" - podsumował.

  Projekt nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych przyjęty przez rząd w lipcu br. Zakłada, że nowa elektrownia wiatrowa może być lokowana wyłącznie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) w minimalnej odległości 500 metrów od zabudowy. nowe zasady mają dotyczyć nie tylko nowych terenów, ale także i tych, gdzie elektrownie wiatrowe są już obecnie.

  (ISBnews)

 • 17.11, 08:21Prezydent podpisał nowelę prawa energetycznego ws. zniesienia obliga giełdowego 

  Warszawa, 17.11.2022 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE), której celem jest zniesienie obowiązku sprzedaży wytworzonej energii elektrycznej na giełdzie towarowej tzw. obliga giełdowego, podała Kancelaria Prezydenta.

  "Zasadniczym celem ustawy jest zniesienie obowiązku sprzedaży wytworzonej energii elektrycznej na giełdzie towarowej tzw. 'obliga giełdowego', tj. obowiązek sprzedaży wytworzonej energii elektrycznej na zinstytucjonalizowanym rynku, w tym wypadku na giełdzie towarowej, a także zaostrzenie odpowiedzialności administracyjnoprawnej oraz karnej za stosowanie przez przedsiębiorstwa energetyczne niedozwolonych praktyk polegających w szczególności na manipulacji rynkowej" - czytamy w komunikacie.

  Ustawa przewiduje ponadto modyfikację systemu sankcji nakładanych na podmioty dokonujące manipulacji lub prób manipulacji na hurtowym rynku energii, albo wykorzystujące informacje wewnętrzne dotyczące produktu energetycznego sprzedawanego w obrocie hurtowym.

  Zmiany te polegają na:

  - zwiększeniu wysokości kary pieniężnej za nieprzestrzeganie w szczególności wynikających z przepisów unijnych obowiązków przekazywania danych i informacji związanych z funkcjonowaniem hurtowego rynku energii; w aktualnie obowiązującym stanie prawnym kara pieniężna wynosi od 10 tys. zł do 1 mln zł, w następstwie nowelizacji będzie ona wynosiła od 100 tys. zł do 10 mln zł;

  - zaostrzeniu odpowiedzialności karnej za czyny polegające na:

  a) dokonywaniu manipulacji na rynku,

  b) wykorzystaniu informacji wewnętrznej poprzez nabywanie lub zbywanie, produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym, których ta informacja dotyczy,

  c) ujawnianiu informacji wewnętrznej,

  d) zalecaniu innej osobie w oparciu o informację wewnętrzną nabycia lub zbycia produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym, do których odnosi się ta informacja, lub nakłanianiu innej osoby w oparciu o informację wewnętrzną do nabycia lub zbycia takich produktów,

  e) ujawnianiu tajemnicy służbowej,

  f) zaniechaniu realizacji obowiązku przekazania Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki informacji o każdym uzasadnionym podejrzeniu manipulacji lub próbie manipulacji na rynku, lub informacji o uzasadnionym podejrzeniu niewłaściwego wykorzystywania informacji wewnętrznej.

  Nowela wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 17.11, 06:59Senat przyjął bez poprawek nowelę o obszarach morskich RP ws. inwestycji w offshore 

  Warszawa, 17.11.2022 (ISBnews) - Senat przyjął bez poprawek nowelę o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, która zakłada zmiany przepisów dotyczących wydawania pozwoleń na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich. Ma to związek z planowaną budową morskich farm wiatrowych.

  Za przyjęciem noweli bez poprawek głosowało 98 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt też nie wstrzymał się od głosu.

  Celem noweli jest uproszczenie procedur dla branży offshore, modyfikacja przepisów dotyczących wydawania pozwoleń na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich.

  Zmieniają się także przepisy dotyczące pozwoleń lub uzgodnień dla kabli lub rurociągów, które związane są z zespołami urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, zgodnie z ustawą o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. Chodzi o uporządkowanie przepisów, uproszczenie procedur i wprowadzenie ułatwień dla inwestorów.

  Najistotniejsze zmiany wprowadzane nowelizacją:

  - rozwiązanie kwestii wystąpienia remisu w postępowaniach rozstrzygających dla wniosków o wydanie pozwolenia na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich i ewentualny brak możliwości wyłonienia zwycięzcy tego postępowania;

  - zawarcie w ogłoszeniu o wyniku postępowania rozstrzygającego informacji o ewentualnym wystąpieniu remisu i o sposobie rozstrzygnięcia tego remisu;

  - uproszczenie procedur oraz cyfryzacja składania wniosków i pism w postępowaniach dotyczących przedsięwzięć wymagających pozwolenia na budowę.

  - usprawnienie procedury opiniowania projektów zarządzeń dyrektorów urzędów morskich dotyczących określenia granicy pasa technicznego i ochronnego.

  - zapewnienie możliwości nakazania usunięcia nielegalnie wzniesionych i wykorzystywanych konstrukcji, urządzeń i elementów infrastruktury oraz ułożonych i utrzymywanych kabli i rurociągów, w polskich obszarach morskich.

  - dostosowanie przepisów, dotyczących morskich badań naukowych do postanowień Konwencji o prawie morza (w zakresie prowadzenia badań wyłącznie w celach pokojowych).

  Nowela zakłada, że przepisy mają wejść w życie po 14 dniach po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 16.11, 17:58Sejm znowelizował ustawę o bezpieczeństwie morskim dot. m.in. budowy farm wiatrowych 

  Warszawa, 16.11.2022 (ISBnews) - Sejm znowelizował ustawę o bezpieczeństwie morskim, której celem jest usprawnienie funkcjonowania systemu ochrony żeglugi i portów. Nowela zawiera delegację do wskazania w rozporządzeniu portu do obsługi morskich farm wiatrowych.

  Za nowelizacją głosowało 439 posłów, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Wcześniej posłowie przyjęli kilka poprawek. Nakładają one m. in. na Straż Graniczną obowiązek współdziałania z innymi organami i służbami w zakresie rozpoznawania zagrożeń dla bezpieczeństwa terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu i przeciwdziałania tym zagrożeniom.

  Upoważniają także właściwego miejscowo wojewodę do wprowadzenia - po zasięgnięciu opinii komendanta oddziału Straży Granicznej - czasowego zakazu przebywania na obszarze w odległości do 200 m od granicy nieruchomości, na której znajduje się terminal "w celu zapobieżenia, ograniczenia lub usunięcia poważnego niebezpieczeństwa, w tym wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym".

  Głównym celem zmian wprowadzanych nowelą jest:

  - poprawa bezpieczeństwa żeglugi,

  - zwiększenie efektywności działań administracji morskiej w imieniu państwa bandery,

  - udoskonalenie narzędzi formalnoprawnych w obszarze sprawowania nadzoru nad czynnościami uznanych organizacji upoważnionych do działania w imieniu państwa bandery,

  - uproszczenie i zaktualizowanie ram prawnych w zakresie dopełniania formalności sprawozdawczych z wykorzystaniem Krajowego Pojedynczego Punktu Kontaktowego przez statki wchodzące do i wychodzące z portów morskich,

  - usprawnienie funkcjonowania systemu ochrony żeglugi i portów,

  - umożliwienie budowy przez administrację morską portu do obsługi morskich farm wiatrowych.

  Nowelizacja doprecyzowuje zadania i zakres odpowiedzialności naczelnego i terenowych organów administracji morskiej. Wprowadza także obowiązkowe audyty i inspekcje doraźne po zatrzymaniu statku w obcym porcie, ze względu na uchybienia dotyczące bezpieczeństwa, ochrony środowiska oraz standardów życia i pracy marynarzy. Obowiązkowy audyt dodatkowy będzie prowadzony wobec armatora, w przypadku zatrzymania jego dwóch statków w okresie 24 miesięcy.

  Zmiany dotyczące inspekcji i audytów mają umożliwić sprawowanie przez dyrektorów urzędów morskich bardziej efektywnego nadzoru, zmierzającego do zapewnienia, że statek spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa, ochrony środowiska oraz standardów życia i pracy marynarzy.

  Na mocy noweli Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (tzw. SAR) zostanie upoważniona do zakupu wyposażenia o przeznaczeniu wojskowym (np. noktowizorów czy lornetek), produkowanego przez rodzimych przedsiębiorców, w które wyposażone zostały m.in. formacje wojskowe, realizujące zadania poszukiwawcze i ratownicze na morzu.

  Dyrektorzy urzędów morskich będą mieli możliwość wydania zarządzenia w celu umożliwienia testów statków autonomicznych, nieposiadających załogi (tzw. MASS) oraz określenia zasad przeprowadzania takich testów.

  Nowelizacja upoważnia ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej do wskazania - w drodze rozporządzenia -  portu przeznaczonego do obsługi morskich farm wiatrowych, przy uwzględnieniu potrzeb obsługi morskich farm wiatrowych oraz ich planowanego rozmieszczenia.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać po upływie roku od ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 08.11, 15:17Rząd przyjął rozporządzenie ws. sposobu obliczania limitu ceny energii elektrycznej 

  Warszawa, 08.11.2022 (ISBnews) - Rząd przyjął rozporządzenie ws. sposobu obliczania limitu ceny dla wytwórców energii elektrycznej, a także dla przedsiębiorstw energetycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią, podało Centrum Informacyjne Rządu.

  "Rząd wprowadzi rozwiązanie polegające na określeniu sposobu obliczania limitu ceny za energię elektryczną przez wytwórców tej energii" - czytamy w komunikacie.

  Rozporządzenie ustala taki sposób obliczenia limitów cen, które będą pokrywały uzasadnione koszty uczestników rynku, a także zachowały zachęty inwestycyjne. Efektem ma być minimalizowanie negatywnych efektów wysokich cen energii elektrycznej poprzez redystrybucję uzyskanych środków do odbiorców końcowych.

  Nowe przepisy będą dotyczyć podmiotów, które muszą przekazywać odpis na rachunek Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny. Chodzi o wytwórców energii elektrycznej oraz przedsiębiorstwa energetyczne, które wykonują działalność gospodarczą dotyczącą obrotu energią elektryczną.

  Dla wytwórców energii elektrycznej przedstawione zostały zasady i wzory określające limit ceny w zależności od technologii wytwarzania energii elektrycznej. Chodzi o energię z wiatru, energię z promieniowania słonecznego, energię geotermalną, hydroenergię, biomasę, węgiel brunatny, węgiel kamienny, paliwa ciekłe oraz  paliwa gazowe.

  W przypadku przedsiębiorców energetycznych, którzy prowadzą obrót energią elektryczną, sposób określenia limitu ceny został przedstawiony oddzielnie dla energii sprzedawanej do odbiorców końcowych, a oddzielnie dla obrotu energią elektryczną, z wyłączeniem sprzedaży energii do odbiorców końcowych.

   (ISBnews)