ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 18.05, 12:33MK: Konsultacje rozporządzeń ws. prosumentów i spółdzielni energet. do 29 V 

  Warszawa, 18.05.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Klimatu opublikowało projekty trzech rozporządzeń na temat przyłączania mikroinstalacji, zasad rozliczeń prosumentów i funkcjonowania spółdzielni energetycznych. Konsultacje publiczne potrwają do 29 maja, podał resort.

  W skład pakietu wchodzą:

  - projekt rozporządzenia ministra klimatu w sprawie wymagań technicznych, warunków przyłączenia oraz współpracy mikroinstalacji z systemem elektroenergetycznym,

  - projekt rozporządzenia ministra klimatu w sprawie dokonywania rejestracji, bilansowania i udostępniania danych pomiarowych oraz rozliczeń prosumentów energii odnawialnej,

  - projekt rozporządzenia ministra klimatu w sprawie dokonywania rejestracji, bilansowania i udostępniania danych pomiarowych oraz rozliczeń spółdzielni energetycznych, podano w komunikacie.

  "Celem pakietu jest wprowadzenie jasnych i przejrzystych zasad przyłączania i rozliczania energii w ramach mikroinstalacji prosumenckich, które wyeliminują rozbieżności w tym obszarze, a które wynikają z odmiennego podejścia poszczególnych przedsiębiorstw energetycznych" - czytamy dalej.

  Jednym z kluczowych elementów regulacji jest przyjęcie wektorowej metody bilansowania, optymalnej z punktu widzenia prosumentów. Ministerstwo jest przekonane, że pewność i przewidywalność warunków funkcjonowania instalacji prosumenckich będzie dodatkowym stymulantem do rozwoju tego typu działalności.

  "Analogiczne rozwiązania zastosowano w odniesieniu do spółdzielni energetycznych, dla których również przyjęto optymalne rozwiązania związane z bilansowaniem, dzięki czemu resort klimatu oczekuje, że spółdzielnie energetyczne staną się atrakcyjnym sposobem budowy lokalnej energetyki poprawiającej bezpieczeństwo energetyczne państwa" - podsumowano.

  (ISBnews)

   

 • 11.05, 17:29Sasin: Rekompensaty wzrostu cen energii dla gosp. dom. powinny zostać wypłacone 

  Warszawa, 11.05.2020 (ISBnews) - Rekompensaty wzrost cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych powinny zostać w tym roku wypłacone zgodnie z opracowanym wcześniej projektem ustawy, uważa wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

  "Ja zdania nie zmieniam. Uważam, że rekompensaty, tak jak zostało zapowiedziane, powinny być wypłacone, szczególnie dzisiaj, kiedy wiele gospodarstw domowych i wielu Polaków stanie w obliczu ograniczenia swoich dochodów" - powiedział Sasin w rozmowie z Radiem Plus.

  Przypomniał, że Ministerstwo Aktywów Państwowych przygotowało na początku roku projekt ustawy, która 14 lutego br. została wpisana w kalendarz prac rządu. Obecnie za zapisy ustawy odpowiada Ministerstwo Klimatu.

  Wicepremier wyraził nadzieję, że projekt ustawy zostanie przyjęty przez rząd w kształcie zaproponowanym przez jego resort, ale decyzja zależy od działań kierownictwa Ministerstwa Klimatu, Rady Ministrów i wyniku prac legislacyjnych.

  "Co do zasady nie mam żadnej informacji, aby sprawa rekompensat była kwestionowana" - dodał.

  Zgodnie z opublikowaną w lutym oceną skutków regulacji (OSR) rządowego projektu ustawy, maksymalny koszt programu rekompensat wzrostu cen energii elektrycznej w 2020 r. ma wynieść 2 431,8 mln zł. Oceny dokonano przy założeniu, że z prawa do rekompensaty skorzysta 15,1 mln gospodarstw domowych przy wzroście średnich opłat w taryfie dystrybucyjnej w stosunku ubiegłego roku o 3,1% i średnim wzroście cen energii elektrycznej o 48zł/MWh netto.

  (ISBnews)

 • 07.05, 09:02Senat przyjął bez poprawek nowelę ws. norm dla gazociągów przesyłowych 

  Warszawa, 07.05.2020 (ISBnews) - Senat przyjął bez poprawek nowelizację prawa energetycznego oraz ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, zakładających wprowadzenie jednolitych norm dla wszystkich gazociągów przesyłowych przebiegających przez polską granicę.

  Nowelizacja dostosowuje polskie prawo do dyrektywy unijnej dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego, która weszła w życie w czerwcu ub. roku. Zgodnie z nowelizacją, takie same zasady będą obowiązywać zależnie od tego, czy gazociąg łączy Polskę z systemem gazowym innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej i EFTA, czy też innego kraju.

  Zgodnie z dyrektywą, państwa członkowskie mają obowiązek zapewnienia stosowania takich samych zasad dotyczących linii przesyłowych gazu łączących dwa  lub więcej państwa członkowskie w stosunku państw trzecich.

  Ustawa zawiera m.in. zgodną z unijną dyrektywą definicję gazociągu międzysystemowego, zgodnie z którą jest to "gazociąg przesyłowy przebiegający przez granicę RP mający na celu połączenie systemu przesyłowego z siecią gazową innego państwa". Definicja obejmuje zatem wszystkie gazociągi przesyłowe przebiegające przez polską granicę, niezależnie od tego, czy łączą one nasz kraj z systemem gazowym innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej i EFTA, czy też innego kraju. Chodzi m.in. o gazociąg Nord Stream 2.

  W nowelizacji usunięto też pewne wątpliwości co do zapisów o wsparciu kogeneracji.

  (ISBnews)

   

 • 29.04, 12:25Rząd planuje nowelę ustawy o OZE ws. drewna energetycznego na II kw. br. 

  Warszawa, 29.04.2020 (ISBnews) - Projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii, określający definicję drewna energetycznego, powinien zostać przyjęty przez rząd w II kw. br., wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  "Projekt ustawy określa definicję drewna energetycznego. Wprowadzenie tej zmiany pozwoli zapobiec deprecjacji surowca drzewnego pozyskanego w lasach wskutek zmniejszonego odbierania drewna przez zakłady przemysłowe, będącego skutkiem pandemii wirusa COVID-19. Dodatkowym czynnikiem stymulującym poprawę sytuacji gospodarczej poprzez niezmniejszanie pozyskanie surowca drzewnego będzie stabilność zatrudnienia w Zakładach Usług Leśnych" - czytamy w wykazie.

  Organem odpowiedzialnym za opracowanie projektu jest Ministerstwo Środowiska.

  (ISBnews)

 • 30.03, 16:32Minister klimatu powołał Zespół ds. zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego 

  Warszawa, 30.03.2020 (ISBnews) - Minister klimatu powołał Zespół do spraw zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa, podał resort.

  "Dotychczasowe doświadczenie z prac zespołu potwierdzają konieczność kontynuacji jego funkcjonowania, jako organu doradczego ministra klimatu, jednak w kształcie rozszerzonym na sektor elektroenergetyczny i w sposób dostosowany do możliwości pracy zdalnej" - powiedział minister klimatu Michał Kurtyka, cytowany w komunikacie.

  Celem powołania zespołu jest zapewnienie ministrowi klimatu, jako organowi odpowiedzialnemu za zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, wsparcia w realizowaniu jego zadań w tym zakresie przez podmioty, którym przepisy prawa przyznają kompetencje w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, wyjaśniono.

  "Proponowany zakres działania zespołu ma umożliwić zgromadzenie pełnych informacji o bieżącej sytuacji w systemach energetycznych, niezbędnych ministrowi klimatu do podjęcia decyzji, zapobiegających wystąpieniu ewentualnych zakłóceń w funkcjonowaniu tych systemów lub ich skutków" - dodał Kurtyka.

  W styczniu 2017 r. minister energii powołał zespół do spraw zapewnienia bezpieczeństwa paliwowego państwa.

  (ISBnews)

 • 27.03, 07:50Emilewicz: Możliwe odroczenie czynszu w sklepach dworc. i rachunków za energię 

  Warszawa, 27.03.2020 (ISBnews) - Rząd podejmie rozmowy w sprawie możliwości przesunięcia terminów zapłaty czynszu dla najemców sklepów dworcowych, a także terminów zapłaty rachunków za energię, zapowiedziała minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

  "Myślę, że tak jak umówiliśmy się z bankami […] na to, żeby takich wakacji kredytowych udzieliły klientom, […] tak i tutaj spróbujemy umówić się ze spółkami Skarbu Państwa, z PKP, […] która udostępnia przestrzeń na terenie dworców, aby takich wakacji czynszowych udzieliła najemcom" – powiedziała Emilewicz w trakcie rozmowy wideo z użytkownikami Facebooka.

  "Spróbujemy się tym zająć w najbliższym tygodniu" - dodała.

  Pytana także o możliwość odroczenia terminu płatności rachunków za energię, powiedziała: "Tak jak i PGNiG […] już zapowiedziała, że takich wakacji rachunkowych […] będzie udzielać, tak spróbujemy takie porozumienie osiągnąć z dystrybutorami energii elektrycznej, zarówno wśród spółek Skarbu Państwa, jak i komercyjnych".

  (ISBnews)

   

 • 23.03, 16:08PSEW proponuje wydłużenie terminu dostarcz. energii dla nowych mocy wiatrowych 

  Warszawa, 23.03.2020 (ISBnews) - Propozycje Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (PSEW) do przygotowywanej specustawy, której celem jest przeciwdziałanie skutkom gospodarczym COVID-2019, zakładają wydłużenie o maksymalnie 12 miesięcy czasu na dostarczenie pierwszej energii do sieci dla nowych mocy wiatrowych, podała organizacja.

  "Opóźnienia logistyczne w europejskim łańcuchu dostaw nakładają się na wcześniej obserwowane spowolnienie produkcji przemysłowej w Chinach. Dodatkowo, przy coraz większej liczbie osób objętych kwarantanną, liczymy się także z możliwością opóźnień w realizacji prac serwisowych i instalacyjnych. Dlatego polska branża wiatrowa, która po aukcjach w 2018 i 2019 r. realizuje największe w historii inwestycje w nowe moce OZE, jest zmuszona prosić o przesunięcie terminów ustawowych na dostarczenie pierwszej energii do sieci" - powiedział prezes PSEW Janusz Gajowiecki, cytowany w komunikacie.

  Zgodnie z propozycją, każdy z inwestorów, powołując się na stan zagrożenia epidemicznego, sam musiałby określić wielkość opóźnienia i wnioskować o zmianę harmonogramu do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nie później niż do końca 2021 r. Taki wniosek można byłoby złożyć tylko raz.

  Dłuższe terminy miałyby objąć farmy z kontraktem wygranym w aukcjach, dla których niedotrzymanie zadeklarowanych wcześniej terminów jest zagrożone karą finansową, ale także te budowane w oparciu o mechanizmy rynkowe.

  "Dzisiaj widzimy ryzyko niedotrzymania terminów przez kilka podmiotów, które na rynku polskim podjęły się zabezpieczenia swojej inwestycji bez udziału państwowych subsydiów. Chodzi o inwestycje w farmy wiatrowe powstające w oparciu o korporacyjne umowy sprzedaży energii pomiędzy producentem, a bezpośrednim odbiorcą czystej energii" - wskazał prezes.

  PSEW podkreśla także, że ze względu na podjęte działania mające na celu zahamowanie rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2, sparaliżowane zostały prace polskich firm serwisowych i instalacyjnych. Ekipy polskich firm serwisowo-instalacyjnych, które realizują inwestycje w Europie, mają dziś zakaz swobodnego przemieszczania się do innych krajów europejskich.

  "Chociaż branża wiatrowa rozumie zasadność wprowadzenia takich środków prewencyjnych, to jednocześnie zwraca uwagę na możliwą utratę konkurencyjności polskich wykonawców. Dlatego PSEW widzi konieczność wprowadzenia do specustawy możliwości wyłączenia spod kwarantanny członków ekip serwisowych realizujących prace w krajach UE, podobnie jak ma to miejsce w przypadku kierowców prowadzących pojazdy w międzynarodowym transporcie drogowym" - czytamy dalej.

  Jednocześnie branża wiatrowa analizuje możliwości przeprowadzenia aukcji OZE, które rząd zapowiedział na 2020 r. Dotychczas sygnalizowano przeprowadzenie dwóch tur aukcyjnych w koszyku wiatrowo-fotowoltaicznym w czerwcu i grudniu tego roku.

  "Jedno jest pewne. Pomimo widocznego już dziś w gospodarce spowolnienia nie możemy rezygnować z ambicji związanych z transformacją polskiej energetyki. Tylko zwiększanie udziału zielonej energii w krajowym miksie energetycznym, w tym stały przyrost najtańszych źródeł wiatrowych, może zapewnić konkurencyjność polskiej gospodarki w przyszłości" - podsumował Gajowiecki.

  (ISBnews)

 • 17.03, 12:59Lewiatan: W pakiecie osłonowym potrzebna także nowelizacji ustawy o OZE 

  Warszawa, 17.03.2020 (ISBnews) - W przygotowywanym przez rząd pakiecie osłonowym dla firm, chroniącym przed skutkami gospodarczymi epidemii koronawirusa, powinny znaleźć się także zmiany w ustawie o odnawialnych źródłach energii (OZE), które wydłużyłyby o trzy miesiące terminy dotyczące realizacji inwestycji i pierwszej produkcji energii, uważa Konfederacja Lewiatan.

  Obecnie największym problemem dla projektów fotowoltaicznych, które wygrały aukcję jest dotrzymanie wymaganych prawem terminów w zakresie realizacji inwestycji i pierwszej produkcji energii, wyjaśniono w komunikacie.

  "Odbieramy sygnały od deweloperów, że m.in. dostawcy komponentów do ich farm fotowoltaicznych, z powodu rozprzestrzeniania się epidemii, powołują się na zawarte w umowach klauzule siły wyższej i nie gwarantują dostarczenia zamówionego towaru na czas. Problem potęguje dodatkowo fakt, że większość obecnie instalowanych części jest produkowana i dostarczana z Chin" - powiedziała dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan Dorota Zawadzka-Stępniak, cytowana w komunikacie.

  W rezultacie wywiązanie się z terminów ustawowych może być niewykonalne, co pociągnie za sobą utratę wsparcia, a to oznaczałoby, że wyłonione w ramach aukcji projekty fotowoltaiczne nie powstaną z powodu braku finansowania. Opóźnienie realizacji inwestycji, czego skutkiem jest niewytworzenie energii po raz pierwszy w terminie wskazanym w ustawie, powoduje także, że wytwórca nie może przystąpić z daną instalacją do aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z OZE przed upływem 3 lat, licząc od dnia, w którym zobowiązanie stało się wymagalne. Dodatkowo w przypadku, gdy instalacja OZE nie wytworzy energii, kaucja wniesiona przy składaniu oferty nie podlega zwrotowi.

  "Dlatego proponujemy wprowadzenie odpowiednich zmian w ustawie o OZE, które umożliwiłyby wydłużenie terminów: w zakresie realizacji inwestycji i pierwszej produkcji energii o 3 miesiące, co skutkowałoby pozostaniem projektów na rynku" - dodała Zawadzka-Stępniak.

  (ISBnews)

   

 • 17.03, 12:41Forum Energii: Przy niespełnieniu celu OZE kluczowe będą rozmowy z KE w 2021 r. 

  Warszawa, 17.03.2020 (ISBnews) - W związku z małym prawdopodobieństwem spełnienia przez Polskę celu 15% udziału energii ze źródeł odnawialnych (OZE) w końcowym zużyciu energii brutto w 2020 r., kluczowe będą rozmowy z Komisją Europejską w 2021 r., a ich celem powinno być przekonanie Komisji, że kraj na trwałe wszedł na ścieżkę realnego wspierania odnawialnych źródeł energii, wynika z opinii opublikowanej przez Forum Energii.

  "Osiągnięcie celu 15% OZE w miksie energetycznym [w 2020 r.], jeśli nie nastąpi przypadkowy zbieg okoliczności, wydaje się nierealne" - czytamy w materiale.

  W 2018 roku udział ten wynosił jedynie 11,3%. Zdaniem autorów, efekty aukcji OZE organizowanych w latach 2018-2020 nie wystarczą do nadrobienia tej luki, tym bardziej że większość nowych instalacji powstanie już po 2020 r.

  "W negocjacjach z Komisją Europejską kluczowy stanie się więc rok 2021, w którym musimy przekonać Brukselę, że nasz kraj na trwałe wszedł na ścieżkę realnego wspierania odnawialnych źródeł energii, a widoczne od 2018 r. przyspieszenie w rozwoju OZE będzie kontynuowane. Polska powinna udowodnić, że choć nie osiągnęliśmy progu na rok 2020, chcemy mieć konstruktywny udział w realizacji unijnego celu na rok 2030. Takie podejście z pewnością spotka się z pozytywną reakcją KE i może pomóc uniknąć kar, jeśli rzeczywiście efekty będą widoczne. W przeciwnym wypadku, Polska będzie narażona na szereg konsekwencji" - czytamy dalej.

  Formalna część procesu oceny realizacji celu OZE oraz decyzji KE na temat ewentualnych konsekwencji rozpocznie się w 2022 r., jednak nieformalny proces oceny rozpocznie się jednak dużo szybciej.

  "I właśnie dlatego, jeśli istnieje ryzyko, że dane państwo nie zrealizuje swojego celu, kluczowe będzie prowadzenie dialogu z Komisją Europejską już w 2021 roku, czyli przed publikacją oficjalnych danych. Jak już wspomniano, wiele wskazuje na to, że dialog ten będzie odbywać się w kontekście realizacji drugiego z unijnych celów OZE, czyli poziomu 32% na rok 2030. Dlaczego? Po pierwsze, zobowiązania krajowe na 2020 rok są punktami wyjścia dla każdego państwa członkowskiego przy realizacji swojej kontrybucji do osiągnięcia ww. unijnego celu OZE. Dodatkowo, od dnia 1 stycznia 2021 będą one stanowiły minimalny dopuszczalny poziom udziału energii odnawialnej w każdym państwie członkowskim" - wyjaśniono.

  Dyrektywa OZE nie wskazuje sankcji za brak realizacji celu na rok 2020, a KE nie planuje publikacji żadnych wytycznych dotyczących ścieżki postępowania w takim przypadku. Z ogólnych zasad traktatów UE, które dotyczą niezrealizowania obowiązków wynikających z unijnego prawa, wynika, że Komisja Europejska może rozpocząć procedurę skierowaną wobec każdego państwa, które nie zrealizuje swojego zobowiązania. Głównym celem będzie ustalenie planu realizacji środków naprawczych oraz ich pilna implementacja. W najbardziej negatywnym scenariuszu państwa mogą zostać obłożone karami finansowymi, lecz jest to odległa perspektywa, zaznaczono.

  Możliwe są jednak inne negatywne skutki:

  - ryzyko poniesienia kosztów transferów statystycznych,

  - ryzyko wpłat do unijnego mechanizmu finansowania energii z OZE,

  - ryzyko trudniejszej realizacji celu na rok 2030, wskazano.

  "W przypadku braku współpracy ze strony państwa członkowskiego, widmo kar finansowych jest silnym instrumentem mobilizowania ich do wdrożenia prawa unijnego i realizowania wynikających z tego obowiązków. Komisja Europejska jako ostateczność uruchamia taką procedurę przede wszystkim w sytuacji, gdy państwo nie wykazuje dobrej woli, popartej konkretnym planem wdrażanych działań naprawczych" - podsumowano w opinii.

  (ISBnews)

   

 • 10.03, 16:17Murdzek z MR: Zmiany w ustawie dot. 10h pójdą w kierunku udziału społ. lokalnej 

  Warszawa, 10.03.2020 (ISBnews) - Planowana nowelizacja ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych w zakresie tzw. reguły 10h może pójść w kierunku wzmocnienia przepisów nt. przeglądów technicznych i bezpieczeństwa funkcjonowania instalacji, zapewnienia odpowiedniego udziału społeczności lokalnej w podejmowaniu decyzji o lokowaniu inwestycji oraz wymiernego udziału mieszkańców w korzyściach związanych z lokowaniem inwestycji na danym terenie, poinformował wiceminister rozwoju Wojciech Murdzek.

  "Nowelizacja ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych jest obecnie przedmiotem prac w ramach Międzyresortowego Zespołu do spraw Ułatwienia Inwestycji w Prosumenckie Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii Elektrycznej, działającego pod przewodnictwem Ministra Rozwoju i jest traktowana priorytetowo" - napisał Murdzek w odpowiedz na interpelację poselską.

  Podkreślił, że wszystkie podmioty kontaktujące się z ministerstwem w tej sprawie, w tym m.in. Związek Gmin Wiejskich, Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych OZE, a także szereg jednostek samorządu terytorialnego, podkreślają potrzebę nowelizacji reguł lokalizowania elektrowni wiatrowych.

  "Główne kierunki planowanych zmian to wzmocnienie przepisów nakładających na inwestorów obowiązki zapewnienia przeglądów technicznych i bezpieczeństwa funkcjonowania instalacji, zapewnienie odpowiedniego udziału lokalnego społeczeństwa w podejmowaniu decyzji o lokowaniu inwestycji na terenie gminy oraz wymiernego udziału mieszkańców w korzyściach związanych z lokowaniem inwestycji na danym terenie. Spełnienie tych warunków będzie mogło stanowić podstawę dla ewentualnego uelastycznienia zasady 10h, jednakże z zachowaniem nieprzekraczalnego minimum wokół farmy wiatrowej, co do którego lokowanie budynków nie będzie możliwe" - podsumował wiceminister.

  W połowie stycznia minister rozwoju Jadwiga Emilewicz mówiła, że resort liczy, iż w I połowie tego roku uda się przedstawić projekt ustawy dotyczący liberalizacji budowy lądowych farm wiatrowych, który miałby wejść w życie w 2021 r.

  Zgodnie z obowiązującą od czerwca 2016 r. ustawą o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, elektrownię wiatrową o mocy większej niż 40 kW można postawić w odległości nie mniejszej niż 10-krotność jej wysokości wraz z wirnikiem i łopatami (10h) od zabudowań mieszkalnych i mieszanych, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa oraz obszarów szczególnie cennych z przyrodniczego punktu widzenia (np. parków narodowych czy krajobrazowych i rezerwatów).

  (ISBnews)

 • 04.03, 10:33Prezydent podpisał nowelizację ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów 

  Warszawa, 04.03.2020 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, podała Kancelaria Prezydenta.

  "Potrzeba dokonania nowelizacji ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów wynika z oceny skutków funkcjonowania zasad udzielania wsparcia na termomodernizację i remonty oraz ich wpływu na poprawę stanu technicznego budynków - w okresie ostatnich 10 lat" - czytamy w komunikacie.

  Ustawa przewiduje:

  1) wprowadzenie dodatkowego instrumentu finansowego wsparcia dla inwestorów dokonujących wraz z przedsięwzięciem termomodernizacyjnym wzmocnienia warstw fakturowych w budynkach wybudowanych w technologii wielkopłytowej. W ustawie zaproponowano, aby na prace te możliwe było uzyskanie wsparcia w wysokości 50%. W ustawie wskazano katalog czynności, które składają się na wykonanie takiego połączenia: wykonanie dokumentacji technicznej, nabycie materiałów oraz przeprowadzenie robót,

  2) zwiększenie intensywności wsparcia samorządów gminnych realizujących przedsięwzięcia remontowe, ze szczególnym uwzględnieniem budynków zabytkowych,

  3) promowanie kompleksowych inwestycji obejmujących obok termomodernizacji również montaż mikroinstalacji odnawialnego źródła energii. W ustawie zaproponowano, aby w przypadku, gdy inwestor w ramach termomodernizacji zdecyduje się na zamontowanie mikroinstalacji odnawialnego źródła energii, premia termomodernizacyjna wzrastała do 21% kosztów inwestycji. W powołanym przepisie określono minimalną moc zainstalowanej instalacji. W ten sposób ma zostać osiągnięty cel polegający na wsparciu tych inwestorów, którzy faktycznie będą pokrywać przynajmniej część zapotrzebowania na energię elektryczną ze źródeł odnawialnych i tym samym zmniejszą zapotrzebowanie na energię pierwotną ze źródeł nieodnawialnych,

  4) uproszczenie zasad ubiegania się o premię termomodernizacyjną i umożliwienie wykorzystania w większym stopniu środków własnych inwestorów,

  5) zwiększenie dostępności premii kompensacyjnej, wymieniła Kancelaria.

  Zgodnie z postanowieniami art. 3 ustawy, do wniosków o premię termomodernizacyjną, premię remontową lub premię kompensacyjną złożonych przed dniem jej wejścia w życie zastosowanie znajdą przepisy dotychczasowe, dodano.

  Ustawa ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

   

 • 24.02, 11:16Sasin: Kształt modelu własnościowego w energetyce - do połowy roku 

  Warszawa, 24.02.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP) analizuje docelowy model polskiej energetyki i jego ewentualną konsolidację. Kształt modelu powinien być znany do połowy roku, poinformował minister Jacek Sasin.

  "Do połowy roku chciałbym, żebyśmy mieli jasność, co do tego, jak będzie wyglądał model polskiej energetyki" - powiedział Sasin dziennikarzom.

  "Myślę, że w tę stronę powinno to pójść, nie potrafię jednak powiedzieć, czy to będzie prosta konsolidacja" - dodał minister w odpowiedzi na pytanie, czy spółek ma być docelowo mniej.

  Wcześniej wskazał, że ministerstwo analizuje docelowy model energetyki, przy czym "trudno uciec od pytania o rolę górnictwa".

  "Mamy w dalszym ciągu znaczną część energetyki opartą o węgiel. Nasze prace będą zmierzały do tego, jak ten model ma wyglądać w sytuacji, gdy wchodzi coraz więcej energetyki odnawialnej" - powiedział Sasin.

  (ISBnews)

   

 • 17.02, 11:27Lewiatan: W ustawie o offshore należy wprowadzić dalsze usprawnienie postępowań 

  Warszawa, 17.02.2020 (ISBnews) - W ustawie o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych powinny zostać wprowadzone przepisy w większym stopniu ułatwiające usprawniające postępowania, uważa Konfederacja Lewiatan. Zdaniem organizacji, należy także przyspieszyć wydanie regulaminu składania wniosków o wydanie decyzji o przyznaniu wsparcia. Konfederacja sugeruje też uchylenie niektórych przepisów.

  "Rozwiązania przyjęte w projekcie ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych pozwolą już rozpoczętym inwestycjom na dalszy szybszy rozwój. Mogą także zachęcić inwestorów. Aby tak się stało, Lewiatan proponuje wprowadzenie do projektu kilku zmian" - czytamy w komunikacie.

  Zdaniem Konfederacji, niezwykle istotne są przepisy dotyczące tzw. local content, a więc udziału materiałów i usług lokalnych. Stworzono elastyczne instrumenty prawne, które mogą się przyczynić do wzmocnienia konkurencyjności polskiego przemysłu związanego z morską energetyką wiatrową na krajowym rynku.

  "Najistotniejsze jednak mogą okazać się przepisy dotyczące postępowań administracyjnych, związanych z przygotowaniem morskich farm. Rozwiązania przygotowane w Lewiatanie, które skracają czas uzyskiwania koniecznych zezwoleń i pozwoleń, znalazły się w przepisach projektu. Projekt ustawy wymaga jednak wielu udoskonaleń" - czytamy dalej.

  Lewiatan zaproponował szereg przepisów dalej usprawniających postępowania, w tym wypadku sądowe. Opóźnienia w tym zakresie mogą w określonych sytuacjach uniemożliwić inwestorowi uzyskanie wsparcia na podstawie przepisów proponowanej ustawy.

  "Wnieśliśmy także o doprecyzowanie przepisów dotyczących wielkości obciążeń publicznoprawnych, aby w przypadku istotnej zmiany ich wysokości, wytwórca miał prawo wystąpienia o stosowną korektę wysokości pomocy publicznej. Widzimy także konieczność doprecyzowania przepisów dotyczących szczegółowości i zakresu harmonogramu rzeczowo-finansowego. Brak precyzji w tym zakresie może doprowadzić do zbytniej dowolności po stronie organów administracji" - powiedział radca prawny i ekspert Konfederacji Lewiatan Dominik Gajewski, cytowany w komunikacie.

  Konfederacja postuluje także przyspieszenie wydania regulaminu składania wniosków o wydanie decyzji o przyznaniu wsparcia.

  "Biorąc pod uwagę, że czas na składanie wniosków o przyznanie prawa do ujemnego salda jest ograniczony do 30 września 2022 r., regulamin powinien być wydany niezwłocznie" - czytamy dalej.

  Lewiatan wniósł także o uchylenie przepisów (art. 23 ust. 9), który w istocie umożliwia odwołanie aukcji (obniżenie wielkości mocy do zera) z bardzo krótkim wyprzedzeniem.

  "Powoduje to ryzyko inwestycyjne, zarówno po stronie potencjalnych wytwórców energii (inwestujących w morską energetykę wiatrową), jak i podmiotów, które chciałyby przygotować swoją ofertę dostaw towarów i usług dla tych wytwórców" - wskazano także.

  (ISBnews)

   

 • 17.02, 10:55Forum Energii: Konieczne jest przyspieszenie prac nad ustawą o offshore 

  Warszawa, 17.02.2020 (ISBnews) - Projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych proponuje szereg dobrych rozwiązań, jednak konieczne jest dalsze zaangażowanie rządu w co najmniej kilku obszarach - w tym dotyczących zagospodarowania obszarów morskich i budowy portów - aby przyśpieszyć realizację tych strategicznych inwestycji, uważa Forum Energii. Konieczne jest także przyspieszenie prac nad ustawą.

  "Projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych proponuje szereg dobrych rozwiązań, które z pewnością przyspieszą proces inwestycyjny" - czytamy w opinii opublikowanej przez Forum Energii.

  Wśród korzystnych rozwiązań wymieniono:

  - Szybką ścieżkę dla najbardziej zaawansowanych - do końca 2022 r. projekty o łącznej mocy zainstalowanej nie większej niż 4,6 GW będą mogły ubiegać się o wsparcie z pominięciem procedury aukcyjnej. Indywidualne decyzje będą zatwierdzane przez Komisję Europejską (KE). W przeciwnym razie konieczne byłoby oczekiwanie przez kolejnych kilka lat, aż podaż projektów będzie wystarczająca do zrealizowania aukcji i zapewnienia wymaganego poziomu konkurencji.

  - Przewidywalność - planowane są aukcje w latach 2023-2028 na łącznie 5 GW mocy. Poziom ten może zostać zwiększony, jeśli wyżej wspomniana pula 4,6 GW nie zostanie w całości wykorzystana. Takie rozwiązanie daje inwestorom odpowiednią perspektywę oraz zapewnia czas na przygotowanie projektów.

  - Etapowy rozwój projektu - kontrakty są przyznawane maksymalnie na 25 lat na całą farmę na morzu, a nie na jej poszczególne etapy. W efekcie, już po oficjalnym przyznaniu wsparcia, pierwsze postawione wiatraki będą mogły zarabiać w trakcie stawiania kolejnych. Co istotne, wsparcie jest przyznawane dla konkretnego wolumenu produkcji. Inwestor może korzystać z niego w okresie krótszym, np. jeśli kolejne etapy farmy wiatrowej zostaną zrealizowane wcześniej niż planowano, lub turbiny będą pracowały więcej godzin w roku niż zakładano.

  - Przyłączenie do sieci - inwestor będzie odpowiedzialny za wyprowadzenie mocy, czyli połączenia pomiędzy farmą wiatrową a stacją elektroenergetyczną na lądzie. Dzięki temu będzie on miał realny wpływ na postęp realizacji całego projektu. Zwiększa to poziom odpowiedzialności i kosztów, ale będzie możliwość odsprzedaży tej części inwestycji operatorowi systemu przesyłowego.

  - Przyspieszone procedury administracyjne - przykładowo decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, zgoda wodnoprawna, czy pozwolenie na budowę mają być wydawane w terminie 90 dni i podlegają natychmiastowemu wykonaniu. Także ewentualne procesy odwoławcze mają być skrócone. Co więcej, instalacja do wyprowadzenia mocy będzie traktowana jako strategiczna, co powinno usprawnić jej realizację.

  "Ustawa jednak nie ureguluje wszystkich wyzwań. Konieczne jest dalsze zaangażowanie rządu w co najmniej kilku obszarach, aby przyśpieszyć realizację tych strategicznych inwestycji" - czytamy dalej.

  Wśród tych obszarów Forum Energii wymienia:

  - Spójną wizję rządu - projekt ustawy przewiduje powstanie co najmniej 9,6 GW wiatraków na morzu, natomiast niedawno opublikowane dokumenty strategiczne mówią jedynie o 8 GW z morskich farm.

  - Zagospodarowanie obszarów morskich - prace nad planem zagospodarowania obszarów morskich powinny zakończyć się do końca 2020 r. Branża już sygnalizowała potrzebę zwiększenia obszaru na rozwój morskiej energetyki, ale konieczne jest pogodzenie różnych interesów m.in. w zakresie żeglugi czy rybołówstwa.

  - Notyfikacja do Komisji Europejskiej - jej tempo jest trudne do przewidzenia, ale kluczowy jest stały dialog między polskim rządem a KE.

  - Porty - bez odpowiednio rozwiniętych portów budowa wiatraków na morzu będzie niezwykle utrudniona. Potrzebne są zarówno terminale kontenerowe, które będą magazynowały elementy wiatraków, jak i mniejsze porty wykorzystywane do instalacji i serwisowania farm. Terminale w Gdańsku i Gdyni są w dużej mierze gotowe, ale wciąż konieczne są inwestycje w powierzchnie składowe o odpowiedniej nośności. Natomiast mniejsze porty nie są w ogóle dostosowane do potrzeb sektora. Mówi się o Władysławowie, Ustce, Łebie czy Darłowie - wszystkie te porty wymagają pilnych inwestycji m.in. w celu rozbudowy oraz pogłębienia dna, zauważono.

  "Projekt ustawy przewiduje siedmioletni okres na budowę farmy od momentu uzyskania kontraktu. Jeżeli któryś z projektów otrzyma zielone światło do końca tego roku, musi zostać zrealizowany nie później niż w 2027 r. Wg branży może to być nieco wcześniej, w 2025-2026 roku. Dochowanie terminu ok 2027-2028 r. jest ważne z perspektywy bezpieczeństwa energetycznego Polski" - czytamy dalej.

  Forum Energii zwraca uwagę, że morskie turbiny charakteryzują się większą produktywnością niż te na lądzie. Wskaźnik wykorzystania mocy mieści się w przedziale 40-50% (4 000 - 4 380 godzin pracy w roku), a w najbliższej dekadzie może nawet wzrosnąć do 58%w turbinach nowszej generacji. W przyszłości wykorzystanie nadwyżek energii do produkcji wodoru pozwoli sektorowi odegrać istotną rolę w nie tylko w dekarbonizacji elektroenergetyki, ale także innych sektorów.

  "Pierwsze morskie farmy wiatrowe muszą pojawić się jednak w ciągu 5-8 lat, żeby offshore spełnił swoje funkcje. Dlatego konieczne jest przyspieszenie prac nad ustawą, która będzie bodźcem do ich rozwoju" - napisano także.

  W opinii zwrócono także uwagę, że morska energetyka wiatrowa cieszy się nie tylko akceptacją społeczna, ale również szerokim poparciem politycznym ze strony rządowej i opozycyjnej. Jej rozwój jest ogromną szansą dla polskich stoczni, samorządów oraz całego przemysłu. Dlatego też krajowa dyskusja nad rozwojem tego sektora jest wieloaspektowa, ale toczy się maksymalnie w perspektywie do 2040 r.

  "Tymczasem z Brukseli dochodzą już wyraźne sygnały, że morska energetyka wiatrowa powinna odgrywać istotną rolę w zapewnieniu neutralności klimatycznej UE do 2050 roku. Tym bardziej, że rośnie jej konkurencyjność i w niektórych państwach nie wymaga wsparcia finansowego. W tym roku ma się ukazać dedykowana unijna strategia. Jednym z głównych celów będzie intensyfikacja współpracy regionalnej, aby zmaksymalizować korzyści z ogromnych inwestycji infrastrukturalnych. Warto rozpocząć dyskusję o pozytywach takiej współpracy dla Polski, szczególnie że morska energetyka wiatrowa może stać się polską specjalnością" - podsumowano.

  (ISBnews)

   

 • 14.02, 12:53Projekt rekompensat wzrostu cen prądu uzależnia je od zużycia i dochodu 

  Warszawa, 14.02.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP) przygotowuje projekt wprowadzenia rekompensat w 2020 roku jedynie dla gospodarstw domowych, narażonych na negatywne skutki wzrostu cen energii elektrycznej, wynika z informacji o projekcie ustawy o rekompensatach z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej w 2020 r., opublikowanej w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Udzielenie rekompensaty uzależnione ma być od poziomu zużycia energii elektrycznej w 2020 r. oraz od dochodu uzyskanego w 2019 r. Planowany termin przyjęcia projektu przez rząd to I kw. br.

  "W związku z tym, że sytuacja na rynku energii elektrycznej ustabilizowała się, nie ma uzasadnienia dla kontynuowania wsparcia państwa w tak szerokim zakresie, jak to miało miejsce w 2019 r. Mając na uwadze powyższe, w 2020 r. postanowiono wprowadzić rozwiązanie mające na celu ochronę jedynie odbiorców końcowych szczególnie narażonych na negatywne skutki wzrostu cen energii elektrycznej, a więc odbiorców końcowych w gospodarstwach domowych" - czytamy w uzasadnieniu,

  Udzielenie rekompensaty uzależnione ma być od poziomu zużycia energii elektrycznej w 2020 r. oraz uzyskanego dochodu w 2019 r. Odbiorca, którego dochody nie przekroczyły w roku 2019 tzw. II progu podatkowego, a zużycie energii w 2020 roku w jego punkcie poboru będzie wyższe niż 63 kWh będzie musiał złożyć odpowiednią deklarację.

  "Po złożeniu deklaracji przedsiębiorstwa obrotu i operatorzy systemów dystrybucyjnych będą odpowiedzialni za ustalenie poziomu zużycia energii elektrycznej oraz kwalifikacji do danej wysokości rekompensaty" - zaznaczono w informacji.

  Rekompensaty mają zostać udzielone za pośrednictwem przedsiębiorstw obrotu, które w dniu 31 grudnia 2020 r. będą miały zawarte umowy sprzedaży energii elektrycznej albo umowy kompleksowe z odbiorcami końcowymi, poprzez stosowną korektę kwoty płatności brutto pierwszej faktury za energię elektryczną, wystawionej po 15 marca 2021 r.

  Projekt ustawy określa również zasady zwrotu przedsiębiorstwom obrotu kwot wypłaconych rekompensat. Mają być one wypłacane z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny, a podmiotem je wypłacającym ma być zarządca rozliczeń cen, o którym mowa w ustawie z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

  Wniosek do zarządcy ma być składany jednorazowo, po wypłaceniu rekompensat wszystkim uprawnionym. Przedsiębiorstwa będą mogły skorzystać z formularza udostępnionego na utworzonej w tym celu platformie elektronicznej.

  Środki na realizację ustawy mają pochodzić ze sprzedaży 25 000 000 uprawnień do emisji dwutlenku węgla, stanowiących część krajowej puli aukcyjnej w ramach nowego okresu rozliczeniowego europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS), rozpoczynającego się od 1 stycznia 2021 r.

  Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to I kwartał 2020 r., podano także w wykazie.

  (ISBnews)

 • 13.02, 10:55Hofman z MR: Projekty rozporządzeń ws. przyłączania prosumentów 'lada tydzień' 

  Warszawa, 13.02.2020 (ISBnews) - Międzyresortowy Zespół do spraw Ułatwienia Inwestycji w Prosumenckie Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii Elektrycznej pracuje nad rozporządzeniami doprecyzowującymi zasady przyłączania prosumentów do sieci energetycznej i wkrótce przekaże je do konsultacji, poinformował wicedyrektor Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej w Ministerstwie Rozwoju Przemysław Hofman. W planach jest także projekt dotyczący prosumentów zbiorowych.

  "Pierwsza rzecz to kontynuacja tego, co rozpoczęliśmy w ubiegłym roku, czyli wydanie rozporządzeń wykonawczych do nowelizacji ustawy o OZE, która weszła w życie w sierpniu ub.r. Wiodącym resortem dla tej kwestii jest Ministerstwo Aktywów Państwowych, ale te rozporządzenia są wydawane w porozumieniu z ministrem rozwoju. Wspólnie pracujemy nad przygotowaniem finalnych projektów, które pewnie lada tydzień zostaną przekazane do konsultacji" - powiedział Hofman podczas posiedzenia sejmowej Komisji do spraw Energii i Skarbu Państwa.

  Wyjaśnił, że rozporządzenia te doszczegółowią zasady przyłączania mikroinstalacji do sieci przesyłowych oraz doprecyzują zasady rozliczeń i współpracy pomiędzy prosumentem a sprzedawcą energii i operatorem sieci dystrybucyjnej.

  "Doprowadzą one do ujednolicenia zasad znajdujących się obecnie w umowach i będą stanowiły wspólny standard postępowań" - powiedział wicedyrektor.

  "Chcielibyśmy też zająć się w ramach osobnego projektu rządowego rozszerzeniem modelu prosumenta na tzw. prosumenta zbiorowego, czyli przenieść te wszystkie benefity, które ma indywidualny prosument, na podmioty zbiorowe typu wspólnoty mieszkaniowe, spóldzielnie mieszkaniowe, osiedla" - dodał Hofman.

  (ISBnews)

 • 10.02, 11:13MK pracuje nad polityką klimatyczną, częściową 'zmianą wektorów' polityki energ. 

  Warszawa, 10.02.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Klimatu (MK) pracuje nad polityką klimatyczną i częściową "zmianą wektorów" polityki energetycznej, poinformował wiceminister klimatu i pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska. Resort przedstawi stan prac z okazji 100 dni rządu.

  "W ramach działalności Ministerstwa Klimatu w tej chwili przygotowujemy, na ukończeniu są prace związane z nową polityką klimatyczną, także w jakiejś części zmianą wektorów polityki energetycznej Polski. Te prace niebawem zostaną przedstawione w ogólnych założeniach na 100 dni rządu" - powiedział Zyska podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Zapewnienia Bezpieczeństwa Energetycznego Polski w Oparciu o Krajowe Nośniki Energii oraz OZE.

  "W kolejnych miesiącach będą kontynuowane tak, abyśmy mogli przedstawić Komisji Europejskiej zaktualizowany Krajowy Plan na Rzecz Energii i Klimatu oraz Politykę Energetyczną Polski do roku 2040" - poinformował wiceminister.

  Dodał, że Ministerstwo Klimatu jako swój cel zakłada dbałość o poprawę środowiska, o jakość życia mieszkańców naszego kraju, ale także o poziom bezpieczeństwa związanego z zaopatrzeniem w energię elektryczną i w ciepło.

  Wskazał też, że w tym tygodniu Sejm powinien przyjąć ustawę o działach administracji rządowej.

  "Podział dawnego Ministerstwa Energii - obecnie Ministerstwa Aktywów Państwowych - zakończy się w ten sposób, że duża część Ministerstwa Aktywów Państwowych w postaci departamentów działu 'Energia' przejdzie do Ministerstwa Klimatu. Oprócz tego zostaje stworzony osobny dział 'Klimat'" - powiedział Zyska.

  W ubiegłym tygodniu Senat odrzucił nowelizację ustawy o działach administracji państwowej, zakładającą wyodrębnienie dwóch nowych działów administracji rządowej - "aktywów państwowych" i "klimatu".

  Przedstawiony w listopadzie zaktualizowany i rozszerzony projekt dokumentu "Polityka energetyczna Polski do 2040 r. - strategia rozwoju sektora paliwowo-energetycznego" przewiduje m.in. 56-60% udziału węgla w wytwarzaniu energii elektrycznej i 21-23% udziału źródeł odnawialnych w finalnym zużyciu energii brutto w 2030 r. oraz wdrożenie energetyki jądrowej w 2033 r.

  (ISBnews)

 • 06.02, 14:59Lewiatan: Minimalna odległość farmy wiatrowej od zabudowań powinna wynosić 800 m 

  Warszawa, 06.02.2020 (ISBnews) - Minimalna odległość farmy wiatrowej od zabudowań powinna wynosić 800 m. Zmianie ulec powinny również przepisy odnoszące się do minimalnej odległości farm wiatrowych od obszarów cennych przyrodniczo, wynika ze stanowiska Rady OZE przy Konfederacji Lewiatan dotyczącego ograniczenia "zasady 10h".

  "Proponujemy modyfikację tej zasady. Farmy wiatrowe powinny być lokalizowane co najmniej 800 m od zabudowań. Taka odległość jest bezpieczna, ochroni zabudowania przed hałasem i efektem migotania cienia" - powiedział radca prawny i ekspert Konfederacji Lewiatan Dominik Gajewski, cytowany w komunikacie.

  Elektrownie wiatrowe należy lokalizować wyłącznie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, podkreślono także w stanowisku.

  Zgodnie z nim, w uzasadnionych przypadkach powinna istnieć możliwość zmniejszenia minimalnej odległości za zgodą wszystkich mieszkańców, których budynki znajdują się lub mogą się znaleźć bliżej niż 800 m od potencjalnego miejsca lokalizacji elektrowni wiatrowej. Zgoda byłaby dobrowolna i uzależniona od wszystkich właścicieli.

  "Dodatkowo proponujemy zmianę regulacji, która określa minimalną odległość elektrowni od obszarów uznanych za cenne przyrodniczo" - dodał Gajewski.

  Zgodnie z obowiązującą od czerwca 2016 r. ustawą o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, elektrownię wiatrową o mocy większej niż 40 kW można postawić w odległości nie mniejszej niż 10-krotność jej wysokości wraz z wirnikiem i łopatami (10h) od zabudowań mieszkalnych i mieszanych, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa oraz obszarów szczególnie cennych z przyrodniczego punktu widzenia (np. parków narodowych czy krajobrazowych i rezerwatów).

  (ISBnews)

   

 • 06.02, 11:30ZGW RP, SGPEO, PSEW apelują o zniesienie reguły 10h dla elektrowni wiatrowych 

  Warszawa, 06.02.2020 (ISBnews) - Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej (ZGW RP), Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej (SGPEO) i Polskie Stowarzyszenie Energii Wiatrowej (PSEW) zaapelowały do rządu o zmianę przepisów art. 4 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, w szczególności o uchylenie "reguły 10H", podały organizacje.

  "Jednostki samorządu terytorialnego i sektor energetyki wiatrowej wypracowały wspólne rozwiązania, których implementacja do polskiego prawa umożliwi zrównoważony rozwój energetyk wiatrowej w Polsce. Niniejsze rozwiązania zakładają w szczególności: możliwość odstąpienia od wymogu zachowania reguły 10h wobec budynków z parametrem mieszkalnym oraz od przywołanych w ustawie form ochrony przyrody, o ile miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza mniejszą odległość" - czytamy we wspólnym stanowisku.

  Zdaniem sygnatariuszy, proponowane rozwiązania przywracają władzę planistyczną w ręce samorządów, są niekontrowersyjne i pozwalają wzmocnić dostępne gminom narzędzia planistyczne.

  "Apelujemy o rezygnację z dotychczasowych zapisów art. 4 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych i pozostawienie decyzyjności planistycznej na poziomie lokalnych społeczności" - czytamy dalej.

  Gminy w Polsce potrzebują rzetelnie zrealizowanych inwestycji w energetykę wiatrową, a inwestorzy dysponują wiedzą i doświadczeniem, by je realizować na światowym poziomie, podkreślono.

  W stanowisku zwrócono uwagę, że od 2016 r. skala rocznych przyrostów mocy zainstalowanej w elektrowniach wiatrowych w Polsce wielokrotnie się zmniejszyła.

  "Do najważniejszych problemów wynikających z reguły 10H należą:

  1. brak uzasadnienia przyjętej regulacji: brak przełożenia oddziaływania, lokalizacji, skali przedsięwzięcia i oddziaływań skumulowanych na wymaganą minimalną odległość,

  2. wstrzymanie prac planistycznych w gminach (w niektórych przypadkach) w oczekiwaniu na zmianę przepisów,

  3. zwiększenie kosztów planowania przestrzennego w gminie przez wymuszenie przygotowania planów miejscowych na wszystkich obszarach będących pod wpływem istniejącej lub planowanej w dokumentacji planistycznej inwestycji wiatrowej,

  4. chaotyczne wydawanie decyzji o warunkach zabudowy na podstawie przepisów przejściowych, co może całkowicie zablokować rozwój i dalszą zabudowę gminy (w tym realizację inwestycji z ważnymi pozwoleniami na budowę),

  5. całkowite uniemożliwienie realizacji nowych projektów energetyki wiatrowej w gminach z powodu braku dostępności obszarów spełniających ustawowe wymogi,

  6. utracone korzyści finansowe i infrastrukturalne gmin,

  7. brak możliwości realizacji nowych inwestycji w oparciu o nowe technologie,

  8. brak możliwości repoweringu - wymiany starszych urządzeń na nowe, bardziej produktywne oraz o wyższej wieży i tym samym wytwarzające znacznie niższe ciśnienie akustyczne" - wymieniono w stanowisku.

  Zgodnie z obowiązującą od czerwca 2016 r. ustawą o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, elektrownię wiatrową o mocy większej niż 40 kW można postawić w odległości nie mniejszej niż 10-krotność jej wysokości wraz z wirnikiem i łopatami (10h) od zabudowań mieszkalnych i mieszanych, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa oraz obszarów szczególnie cennych z przyrodniczego punktu widzenia (np. parków narodowych czy krajobrazowych i rezerwatów).

  (ISBnews)

   

 • 04.02, 15:01Mazur z MR: Decyzje ws. odległości farm wiatrowych mogłyby należeć do samorządów 

  Warszawa, 04.02.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Rozwoju (MR) jest za tym, by kompetencje dotyczące odległości farm wiatrowych od zabudowań przekazać do samorządów, poinformował wiceminister rozwoju Krzysztof Mazur.

  "Jeśli chodzi o tak zwaną regulację 10h, my w tych dyskusjach, które się toczą wokół tej legislacji jesteśmy zwolennikami tego, by uelastycznić pewne zasady, żeby przekazać pewne kompetencje do samorządów, żeby to samorządy decydowały o standardach bezpiecznych i akceptowanych przez społeczność lokalną" - powiedział Mazur podczas otwarcia konferencji RE-Source Poland.

  Dodał, że powinno to przyczynić się nie tylko do rozwoju energetyki wiatrowej na lądzie, ale też do uruchomienia inwestycji mieszkaniowych na terenach, przy których znajdują się obecnie farmy wiatrowe.

  W połowie stycznia minister rozwoju Jadwiga Emilewicz mówiła, że resort liczy, iż I półroczu tego roku uda się przedstawić projekt ustawy dotyczący liberalizacji budowy lądowych farm wiatrowych, który miałby wejść w życie w 2021 r.

  Zgodnie z obowiązującą od czerwca 2016 r. ustawą o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, elektrownię wiatrową o mocy większej niż 40 kW można postawić w odległości nie mniejszej niż 10-krotność jej wysokości wraz z wirnikiem i łopatami (10h) od zabudowań mieszkalnych i mieszanych, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa oraz obszarów szczególnie cennych z przyrodniczego punktu widzenia (np. parków narodowych czy krajobrazowych i rezerwatów).

  (ISBnews)