ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 12.04, 15:21Sejm przyjął nowelę dot. wydłużenia tzw. wakacji kredytowych na 2024 r. 

  Warszawa, 12.04.2024 (ISBnews) - Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej oraz ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Ustawa ma na celu wydłużenie tzw. wakacji kredytowych na rok 2024.

  Ustawa przewiduje, że z wakacji kredytowych będzie można skorzystać, jeśli rata przekroczy 30% dochodu gospodarstwa domowego.

  Projekt zakłada też, że łatwiej będzie można skorzystać z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. O pomoc z FWK będą mogli ubiegać się ci kredytobiorcy w trudnej sytuacji finansowej (również kredytobiorcy walutowi), u których rata przekracza 40% dochodu gospodarstwa domowego. Obecnie wskaźnik ten wynosi 50%.

  (ISBnews)

 • 12.04, 13:18Prezes ZBP: Oprócz WIRON-u, są minimum 2 inne wskaźniki możliwe zamiast WIBOR-u - wywiad 

  Warszawa, 12.04.2024 (ISBnews) - WIBOR może być potencjalnie zastąpiony innym wskaźnikiem niż WIRON, analizie pod tym kątem zostaną poddane co najmniej dwa inne wskaźniki, ale żadne decyzje nie są przesądzone, poinformował ISBnews prezes Związku Banków Polskich (ZBP) Tadeusz Białek, pełniący także funkcje przewodniczącego Komitetu Sterującego Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych. Komitet rozpoczął właśnie przegląd wskaźników, którego efekty mogą być znane na przełomie maja i czerwca br.

  "Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych rozpoczął proces przeglądu alternatywnych wskaźników, które mogą zastąpić WIBOR. Nie ma mowy o tym, że reforma zostaje zatrzymana, ma się ona zakończyć w rozszerzonym jesienią terminie (tj. do końca 2027 r.) i WIBOR będzie zastąpiony nowym wskaźnikiem typu RFR (risk free rate). Podstawowe, kluczowe założenia reformy nie ulegają zmianie" - powiedział Białek w rozmowie ISBnews.

  Dodał, że procedurę przeglądu zainicjowano na wniosek Ministerstwa Finansów.

  "WIRON także podlega przeglądowi, ale oprócz WIRON-a będą jeszcze - jak zakładam - co najmniej dwa inne wskaźniki które mogą być podane przeglądowi. Dziś nie można jednak antycypować jaka będzie ostateczna decyzja Komitetu" - powiedział.

  Według prezesa, jednym z czynników, który zdecydowały o przeglądzie wskaźników jest szerszy zakres informacji rynkowych niż w momencie podejmowania decyzji latem 2022 r. i konieczność upewnienia się, który wskaźnik będzie najbardziej optymalny do zastosowania dla setek tysięcy umów i instrumentów finansowych. Jak podkreślił, to będzie powiem decyzja obowiązująca przez wiele lat.

  "W procesie przeglądu będą przeprowadzone szerokie konsultacje, a cały przegląd miałby się zakończyć na przełomie maja i czerwca" - dodał Białek.

  W końcu marca br. Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych (Komitet Sterujący NGR) jednogłośnie podjął decyzję o rozpoczęciu procesu przeglądu i analizy wskaźników alternatywnych dla WIBOR typu Risk Free Rate (RFR). Przegląd będzie obejmował zarówno WIRON, jak i inne możliwe indeksy lub wskaźniki. Wniosek w tej sprawie złożyło Ministerstwo Finansów.

  W 2022 r. Komitet Sterujący NGR zaproponował zamianę w przyszłości wskaźnika WIBOR na wskaźnik WIRON: stopę referencyjną wolną od ryzyka opartą o depozyty rynku finansowego i przedsiębiorstw. Następnie prowadzono prace przygotowawcze, w tym prace analityczne nad zachowaniem się tego wskaźnika w różnych warunkach ekonomicznych, w szczególności na podstawie danych z poprzednich lat.

  W październiku 2023 r. Komitet Sterujący KS NGR ds. reformy wskaźników referencyjnych zdecydował o przesunięciu finalnego momentu konwersji WIBOR na WIRON na koniec 2027 r. Poprzednia wersja mapy drogowej przewidywała koniec konwersji na 2025 r.

  Odchodzenie od wskaźników typu IBOR i zastępowanie ich wskaźnikami wolnymi od ryzyka wynika z zaleceń organizacji międzynarodowych, w szczególności Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych (International Organization of Securities Commissions) oraz Rady Stabilności Finansowej (Financial Stability Board). Podążając śladem dojrzałych rynków, również Polska przeprowadza proces wdrożenia nowego wskaźnika referencyjnego typu RFR.

  Adam Sofuł

  (ISBnews)

 • 12.04, 07:33MF zaproponowało ponowną analizę wskaźników alternatywnych dla WIBOR-u 

  Warszawa, 12.04.2024 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów zwróciło się do Komitetu Sterującego Narodowej Grupy Roboczej (NGR) z prośbą o ponowne przeprowadzenie przeglądu i analizy wskaźników alternatywnych dla WIBOR-u, biorąc pod uwagę zarówno WIRON, jak i inne możliwe wskaźniki, podał resort.

  "W opinii ministra finansów, w kwietniu 2024 r. nadszedł właściwy moment, by przeprowadzić ponowną całościową ocenę sytuacji w procesie odchodzenia od wskaźnika WIBOR i zastępowania go wskaźnikiem wolnym od ryzyka. Należy przy tym mieć na uwadze potrzeby wszystkich stron zawartych umów, w szczególności konsumentów, a także zapewnienia stabilności systemu finansowego, bezpieczeństwa obrotu i ciągłości umów" - czytamy w komunikacie.

  "Na podstawie analizy danych prowadzonych także na forum NGR, Ministerstwo Finansów zwróciło się do członków Komitetu Sterującego z prośbą o ponowne przeprowadzenie przeglądu i analizy wskaźników alternatywnych dla WIBOR-u, biorąc pod uwagę zarówno WIRON, jak i inne możliwe wskaźniki" - czytamy dalej.

  W związku z powyższym możliwe są zmiany w mapie drogowej przechodzenia na nowy wskaźnik. Decyzja w tym zakresie leży w gestii całego Komitetu Sterującego NGR, podkreślono.

  "Ministrowi finansów zależy na dokonaniu sprawnego i szybkiego przeglądu sytuacji, dokładnej analizy danych, w tym tych które pojawiły się w ostatnich miesiącach, przeprowadzeniu odpowiednich konsultacji i podjęciu decyzji o nowym wskaźniku w oparciu o zasady konsensusu i transparentności" - wskazano w komunikacie.

  "Prace nad reformą będą kontynuowane aż do pełnego, najbardziej efektywnego i bezpiecznego zakończenia procesu zastąpienia wskaźnika WIBOR przez nowy wskaźnik referencyjny typu RFR" - zaznaczono.

  W 2022 r. Komitet Sterujący NGR zaproponował zamianę w przyszłości wskaźnika WIBOR na wskaźnik WIRON: stopę referencyjną wolną od ryzyka opartą o depozyty rynku finansowego i przedsiębiorstw. Następnie prowadzono prace przygotowawcze, w tym prace analityczne nad zachowaniem się tego wskaźnika w różnych warunkach ekonomicznych, w szczególności na podstawie danych z poprzednich lat, przypomniał resort.

  Przedstawiciel Ministerstwa Finansów, podsekretarz stanu Jurand Drop, jest jednym z członków Komitetu Sterującego NGR, odpowiedzialnego za nadzór i koordynację prac Grupy, podkreślono w materiale.

  Odchodzenie od wskaźników typu IBOR i zastępowanie ich wskaźnikami wolnymi od ryzyka wynika z zaleceń organizacji międzynarodowych, w szczególności Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych (International Organization of Securities Commissions) oraz Rady Stabilności Finansowej (Financial Stability Board). Podążając śladem dojrzałych rynków, również Polska przeprowadza proces wdrożenia nowego wskaźnika referencyjnego typu RFR.

  "Dążymy do rozwoju polskiego rynku finansowego i zwiększenia jego odporności. W tym celu zamierzamy wykorzystać sprawdzone, najlepsze światowe rozwiązania" - podsumowano w komunikacie.

  (ISBnews)

 • 09.04, 16:03Rząd przyjął projekt ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami  

  Warszawa, 09.04.2024 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (DAC7), podało Ministerstwo Finansów (MF). Ustawa nałoży na operatorów platform cyfrowych obowiązek gromadzenia i przekazywania administracji podatkowej informacji o sprzedawcach, którzy dokonali transakcji za pośrednictwem tych platform.

  "Co ważne, drobni i okazjonalni sprzedawcy towarów, którzy w ciągu roku dokonali mniej niż 30 transakcji tego rodzaju, a łączne wynagrodzenie z tego tytułu nie przekroczyło w danym roku równowartości 2 tys. euro są wyłączeni z corocznego raportowania przez operatorów platform cyfrowych do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Nowe przepisy nie zmieniają dotychczasowych zasad opodatkowania osób sprzedających w Internecie" - czytamy w komunikacie.

  Ustawowy obowiązek gromadzenia i przekazywania informacji o sprzedawcach, którzy dokonali transakcji za pośrednictwem platform, ma dotyczyć takich podmiotów jak: internetowe platformy e-handlu, platformy rezerwacji noclegów, platformy najmu środków transportu, platformy służące zamawianiu przejazdów samochodem, wymienił resort.

  "Gromadzenie i przekazywanie administracji podatkowej informacji pozwoli na redukcję zjawiska uchylania się od opodatkowania w przestrzeni cyfrowej. Przywrócone więc zostaną warunki równej konkurencji pomiędzy sprzedawcami sprzedającymi swoje towary i usługi w sposób tradycyjny a sprzedawcami działającymi za pomocą platform cyfrowych, a także pomiędzy sprzedawcami rzetelnie płacącymi podatki a sprzedawcami do tej pory uchylającymi się od opodatkowania" - czytamy dalej.

  MF planuje, że nowe przepisy wejdą w życie od 1 lipca 2024 r.

  (ISBnews)

 • 08.04, 14:08MRiT: Kredyt mieszkaniowy #naStart będzie można zaciągnąć do końca 2027 r. 

  Warszawa, 08.04.2024 (ISBnews) - Kredyt mieszkaniowy #naStart, czyli z dopłatami do rat, będzie można zaciągnąć do końca 2027 r. w przypadku kupna pierwszej nieruchomości, zapowiedział minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman.

  "Chcemy, by nowe przepisy, będące jednym z 3 elementów strategii rozwoju budownictwa i mieszkalnictwa w Polsce, weszły w życie jeszcze w drugiej połowie 2024 r. Kredyt mieszkaniowy #naStart, czyli z dopłatami do rat, będzie można zaciągnąć do końca 2027 r. w przypadku kupna pierwszej nieruchomości. Taką szansę uzyskają rodziny z co najmniej trójką dzieci również w przypadku, gdy kupowane mieszkanie lub dom jednorodzinny budowany w celu poprawy warunków mieszkaniowych, nie jest ich pierwszą nieruchomością. Zachowujemy jednocześnie możliwość udzielenia przez BGK gwarancji spłaty części kredytu, czyli tak zwaną gwarancję wkładu własnego" - powiedział Hetman, cytowany w komunikacie.

  "Dopłaty do rat kredytu mieszkaniowego #naStart udzielanego jako kredyt hipoteczny będzie można uzyskać tylko do kredytów udzielonych przed końcem 2027 r. Utrzymane bezterminowo zostaną natomiast dopłaty do rat kredytów mieszkaniowych #naStart udzielanych jako kredyt konsumencki na pokrycie kosztów partycypacji w SIM/TBS albo wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej" - wyjaśniono w komunikacie.

  Projekt ustawy o kredycie mieszkaniowych #naStart zakłada limit 15 tys. wniosków na kwartał, a także ograniczenia dla kredytobiorców dotyczące wysokości dochodu ich gospodarstwa domowego oraz ich wieku, wynika z projektu przekazanego dziś do konsultacji. Koszt proponowanych rozwiązań dla budżetu państwa wyniesie w br. - 350 mln zł., w 2025 r. - 1 723 mln zł, a łącznie w okresie 10 lat - 21 539 mln zł, podano w ocenie skutków regulacji (OSR).

  "Nowy instrument zostanie poszerzony również o kredyt będący kredytem konsumenckim, zaciągniętym na sfinansowanie partycypacji w ramach SIM (TBS) albo na wkład mieszkaniowy w spółdzielni mieszkaniowej. Osoby decydujące się na korzystanie z tych form zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, nie mają dziś możliwości skorzystania z żadnej preferencyjnej formy finansowania tych wydatków. Muszą korzystać z własnych oszczędności albo wysoko oprocentowanych kredytów konsumenckich. To tylko jeden z przykładów, że nasz plan na walką z kryzysem mieszkaniowym ma charakter komplementarny" - zaznaczył wiceminister rozwoju i technologii Krzysztof Kukucki.

  Objęcie takich kredytów gwarancjami BGK uczyni je mniej ryzykownymi dla banków i pozwoli obniżyć ich oprocentowanie co najmniej do poziomu oprocentowania kredytów hipotecznych. Objęcie ich dodatkowo dopłatami sprawi, że osoby korzystające z zasobów społecznego budownictwa czynszowego i spółdzielczego uzyskają preferencyjny instrument wsparcia dla pokrycia wymaganych wydatków, podkreślono w materiale.

  Uprawnionymi do uzyskania kredytu mieszkaniowego #naStart będą osoby, które:

  * Nie ukończyły 35 lat, jeżeli przystępują do kredytu jako single. Nie będzie obowiązywał limitu wieku, jeżeli w skład gospodarstwa domowego wchodzą co najmniej dwie osoby (dwóch kredytobiorców lub kredytobiorca + dziecko).

  * Nie posiadają i nie posiadały mieszkania (domu jednorodzinnego) chyba, że posiadanym mieszkaniem jest udział (nie wyższy niż 50%) w prawie własności mieszkania albo spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu, uzyskanym w drodze dziedziczenia lub darowizny. Do powyższego limitu nie będzie się wliczać także nieruchomości uzyskanych w drodze dziedziczenia albo darowizny, które osoba ubiegająca się o kredyt zbyła wcześniej w drodze darowizny na rzecz osoby spoza jej gospodarstwa domowego.

  * Posiadają nie więcej niż jedno mieszkanie, a w skład gospodarstwa domowego wchodzi co najmniej troje dzieci.

  Dopłaty do kredytu będą zróżnicowane w zależności od wielkości gospodarstwa domowego. Dopłata będzie obniżała oprocentowanie kredytu do:

  * 1,5% w przypadku, gdy w skład gospodarstwa domowego nie wchodzi żadne dziecko.

  * 1% w przypadku gospodarstwa domowego, w którego skład wchodzi jedno dziecko.

  * 0,5% w przypadku gospodarstwa domowego, w którego skład wchodzi dwoje dzieci.

  * 0% w przypadku gospodarstwa domowego, w którego skład wchodzi troje albo więcej dzieci i większego gospodarstwa domowego oraz w przypadku kredytów udzielanych jako kredyt konsumencki na pokrycie kosztów partycypacji w SIM/TBS albo wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej, wymieniono w informacji.

  W programie wprowadzono kryterium dochodowe.

  "Warunkiem uzyskania dopłat będzie spełnienie kryterium dochodowego. Oparto go o pierwszy próg podatkowy, czyli roczny dochód na poziomie 120 000 zł brutto. W programie kryterium będzie modyfikowane wraz ze wzrostem liczby członków gospodarstwa domowego. Wyniesie ono:

  * 7 tys. zł netto miesięcznie dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,

  * 13 tys. zł netto miesięcznie dla  dwuosobowego gospodarstwa domowego,

  * 16 tys. zł netto miesięcznie dla trzyosobowego  gospodarstwa domowego,

  * 19,5 tys. zł netto miesięcznie dla czteroosobowego albo większego gospodarstwa domowego ,

  * 23 tys. zł netto miesięcznie dla pięcioosobowego albo większego gospodarstwa domowego" - czytamy dalej.

  Przekroczenie limitów nie będzie jednak oznaczać wykluczenia z programu. Kredytobiorcy, których gospodarstwa domowe przekroczą limit, będą mogły również otrzymać nowy kredyt, jednak w ich przypadku dopłata będzie pomniejszana. W przypadku przekroczenia limitu przez gospodarstwo jednoosobowe, za każdą złotówkę przekroczenia limitu dopłata będzie pomniejszana o 50 groszy, a w przypadku gospodarstwa dwuosobowego albo większego, o 25 groszy, zaznaczono także.

  Wysokość kredytu mieszkaniowego #naStart nie będzie limitowana, ale dopłata naliczana będzie tylko od określonej wysokości kapitału. Będzie ona tym wyższa im większe będzie gospodarstwo domowe, tj.:

  * 200 tys. zł przy jednej osobie w gospodarstwie domowym,

  * 400 tys. zł przy dwóch osobach,

  * 450 tys. zł przy trzech osobach,

  * 500 tys. zł przy czterech osobach,

  * 600 tys. zł przy pięciu osobach.

  "Takie zasady oznaczać będą, że kredytobiorca w dwuosobowym gospodarstwie, który zaciągnie kredyt na kwotę np. 450 tys. zł (tj. wyższą niż przewidziany dla takiego gospodarstwa próg 400 tys. zł) uzyska dopłatę obliczaną tak, jakby kredyt ten wynosił 400 tys. zł. Kredytobiorca prowadzący gospodarstwo trzyosobowe, który zaciągnie kredyt na kwotę np. 600 tys. (tj. wyższą niż 450 tys. zł), uzyska dopłatę taką, jakby kredyt ten wynosił 450 tys. zł" - wyjaśniono w komunikacie.

  Opinie i uwagi można zgłaszać do 19 kwietnia br.

  (ISBnews)

 • 08.04, 11:28Projekt kredytu #naStart zakłada limit 15 tys. wniosków na kwartał oraz dochodu i wieku 

  Warszawa, 08.04.2024 (ISBnews) - Projekt ustawy o kredycie mieszkaniowych #naStart zakłada limit 15 tys. wniosków na kwartał, a także ograniczenia dla kredytobiorców dotyczące wysokości dochodu ich gospodarstwa domowego oraz ich wieku, wynika z projektu przekazanego do konsultacji. Koszt proponowanych rozwiązań dla budżetu państwa wyniesie w br. - 350 mln zł., w 2025 r. - 1 723 mln zł, a łącznie w okresie 10 lat - 21 539 mln zł, podano w ocenie skutków regulacji (OSR).

  "W celu ograniczenia ryzyka wystąpienia sytuacji, w której z powodu czasowego skumulowania popytu na kredyty okres przyjmowania wniosków o preferencyjny kredyt ograniczałby się w każdym roku jedynie do kilku pierwszych miesięcy od 'otwarcia okienek', w ustawie określone zostaną dodatkowe rozwiązania zapewniające równomierny rozkład popytu rynkowego oraz względną ciągłość prowadzonej przez banki akcji kredytowej" - czytamy OSR.

  "Proponuje się, aby w każdym kwartale po zarejestrowaniu w systemie ewidencji dopłat 15 tys. wniosków o hipoteczny kredyt #naStart złożonych w tym kwartale wraz z wnioskiem o dopłaty do rat kredytu okres przyjmowania nowych wniosków był okresowo wstrzymany, do początku kolejnego kwartału. W liczbie 15 tys. będzie brany pod uwagę wyłącznie jeden wniosek złożony przez danego kredytobiorcę ubiegającego się o kredyt, tj. nie będą w niej uwzględnione wnioski złożone przez tego samego kredytobiorcę w różnych bankach kredytujących" - czytamy dalej.

  Tym samym kwartalne ograniczenie liczby wniosków wyznaczało będzie w praktyce przybliżoną liczbę hipotecznych kredytów #naStart z dopłatami do rat, jakie będą mogły zostać udzielone na podstawie wniosków o kredyt złożonych w każdym kwartale roku, wskazano.

  "Podobnie do aktualnych rozwiązań ustawy z dnia 1 października o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2% zastępujący oba uregulowane w niej produkty nowy instrument kredytowy będzie udzielany w walucie polskiej, na okres co najmniej 15 lat, ze stopą oprocentowania na poziomie stałym ustalonym na okres 60 miesięcy (w przypadku stosowania dopłat do rat w okresie stosowania dopłat oprocentowania jako okresowo stała stopa procentowa) - dopłaty obejmą 120 pierwszych spłacanych zgodnie z harmonogramem rat kapitałowo-odsetkowych" - napisano też w OSR.

  Zaciągnięcie mieszkaniowego kredytu hipotecznego o wkładzie własnym mniejszym niż 20% kwoty wydatków współfinansowanych kredytem hipotecznym będzie wspierała możliwość uzyskania gwarancji spłaty części kredytu udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) - do łącznej kwoty wkładu własnego kredytobiorcy i objętej gwarancją części kredytu hipotecznego nie wyższej niż 200 tys. zł, podano także.

  "Wysokość dopłaty do rat będzie uzależniona od ilości dzieci, które znajdują się w składzie gospodarstwa domowego kredytobiorcy. Gospodarstwa domowe, w skład których nie wchodzą dzieci, zaciągające mieszkaniowy kredyt hipoteczny #naStart uzyskają dopłatę do rat, której poziom wyznaczy preferencyjna stopa procentowa równa 1,5%. Gospodarstwa domowe, w skład których wchodzą dzieci uzyskają wyższą dopłatę, tj. 1% dla gospodarstwa domowego z jednym dzieckiem, 0,5% dla gospodarstwa domowego z dwójką dzieci, 0% dla gospodarstwa domowego z co najmniej trójką dzieci" - czytamy dalej w OSR.

  W ust. 1 pkt 2 wprowadza się kryterium wieku. W przeciwieństwie do bezpiecznego kredytu 2% będzie jednak ono odnosić się wyłącznie do jednoosobowych gospodarstw domowych i wyniesie 35 lat, wskazano w uzasadnieniu projektu.

  "Proponuje się, aby zaciągnięcie kredytu z pełną kwotą dopłat do rat obliczoną zgodnie z ogólnymi zasadami ustawy przysługiwało wyłącznie w przypadku, gdy średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego kredytobiorcy określony jako przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 323), osiągnięty przez członków gospodarstwa domowego kredytobiorcy w roku poprzedzającym złożenie wniosku o kredytu mieszkaniowy, nie przekracza w przypadku 1-osobowego gospodarstwa domowego 7 tys. zł. W przypadku gospodarstwa domowego kredytobiorcy o większej liczbie osób limit miesięcznych dochodów wynosić będzie:

  • 13 tys. zł w przypadku 2-osobowego gospodarstwa domowego,

  • 16 tys. zł w przypadku 3-osobowego gospodarstwa domowego,

  • 19,5 tys. zł w przypadku 4-osobowego gospodarstwa domowego, oraz

  • 23 tys. zł w przypadku gospodarstwa domowego kredytobiorcy składającego się z co najmniej 5 osób" - napisano też w OSR.

  Kredytobiorcy o dochodach przekraczających ww. limity nie będą automatycznie pozbawieni prawa do zaciągnięcia kredytu z dopłatami do rat, podkreślono.

  Kredyt z dopłatą będzie mógł być udzielony, jeżeli w dniu zawarcia jego umowy kredytobiorca nie posiada ani przed tym dniem nie posiadał prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, ani spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, wskazano także.

  "Regulacja ta stanowi zmianę w stosunku do przepisów dotyczących bezpiecznego kredytu 2%, wprowadzając możliwość samodzielnego zaciągnięcia zobowiązania przez jednego z małżonków, w przypadku, w którym drugi z małżonków posiada już nieruchomość mieszkalną, a małżonkowie ci posiadają rozdzielność majątkową lub gdy drugi małżonek posiadał nieruchomość w ramach majątku odrębnego. Utrzymując obowiązującą w bezpiecznym kredycie 2% zasadę wsparcia zakupu co do zasady pierwszego mieszkania, projektodawca zrównuje jednocześnie sytuację osób będących małżeństwem z sytuacją osób prowadzących razem gospodarstwo domowe wspólnie ale bez zawarcia formalnego związku. W przypadku bezpiecznego kredytu 2% kredytobiorca mógł bowiem uzyskać taki kredyt jako singiel bez względu na posiadanie nieruchomości przez osobę, ze którą to gospodarstwo faktycznie prowadzi, jeżeli nie była ona jego małżonkiem. Znajdujące się w analogicznej sytuacji małżeństwa nie mogły już jednak takiego kredytu uzyskać" - wyjaśniono w uzasadnieniu.

  Źródłem finansowania programu będzie Rządowy Fundusz Mieszkaniowy utworzony w BGK na potrzeby obsługi rodzinnych kredytów mieszkaniowych, wprowadzonych ustawą z dnia 1 października 2021 r. o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2%. W celu finansowania programu Rządowy Fundusz Mieszkaniowy będzie zasilany środkami budżetu państwa w ramach zwiększonego limitu finansowego, podano także.

  W związku z programem budżet państwa poniesie w tym roku wydatki na kwotę 350 mln zł, w 2025 r. - na 1 723 mln zł, w 2026 r. - na 2 202 mln zł, a łącznie w okresie 10 lat - na 21 539 mln zł, podano też w OSR.

  Planowany termin rozpoczęcia konsultacji publicznych i opiniowania: kwiecień 2024 r., planowany czas trwania: 21 dni.

  (ISBnews)

 • 03.04, 13:35JLL: Program #naStart może być opóźniony, obejmie mniej kredytów niż planuje rząd 

  Warszawa, 03.04.2024 (ISBnews) - Planowana ustawa o kredycie mieszkaniowym #naStart może nie wejść w życie nawet do końca tego roku, a jednocześnie zakładane przez rząd udzielenie w ramach tego programu 100 tys. kredytów w l. 2024-2025 będzie trudne do zrealizowania, ocenia ekspert JLL - housing strategy advisor Kazimierz Kirejczyk.

  "Najwyraźniej część firm pokłada duże nadzieje w kolejnym programie rządowym. Oby nie za duże. Może się bowiem okazać, że kredytów #na Start może w tym roku w ogóle nie być. Wprawdzie projekt ustawy znalazł się w harmonogramie prac rządu w II kwartale, ale oznacza to dopiero początek drogi legislacyjnej. Potem Sejm, Senat, znowu Sejm i Prezydent. Szanse na dotrzymanie terminu 1 lipca wydają się być niewielkie" - czytamy w komentarzu eksperta.

  W ub. tygodniu w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów podano, że rząd planuje przyjąć projekt ustawy o kredycie mieszkaniowym #naStart w II kw. br. Nowy kredyt zastąpi m.in. program "Bezpieczny kredyt 2%" (BK2).

  "Na tle liczby udzielonych kredytów 'BK2' (ok. 90 tys. w osiem miesięcy) zapowiedzi, że nowych kredytów będzie w ciągu dwóch lat dużo więcej - bo 100 tysięcy - brzmią, dyplomatycznie pisząc, nielogicznie. Poprzedni rząd ustawił dość wysoko poprzeczkę liczby kredytów, ale także - w konsekwencji tej liczby - znacznie zwiększył zapotrzebowanie na środki na dopłaty. Czy w tej sytuacji w tegorocznym budżecie w ogóle znajdą się środki na nowy program? Tego dziś nie możemy być pewni" - napisał dalej Kirejczyk.

  Według niego, pewnym pomysłem byłoby takie skonstruowanie programu, aby dopłata do przeciętnego kredytu była jak najniższa.

  "Wówczas można by mówić o sukcesie w postaci dużej liczby kredytów, osiągając to niższym kosztem niż poprzednicy. I tak właśnie program jest dziś skonstruowany. W programie BK2 dominowali wśród kredytobiorców single, ale nowy program jest dużo mniej atrakcyjny dla singli niż program BK2. Oprocentowanie kredytu jest podobne, ale dużo niższa kwota, od której naliczana będzie dopłata. Siła wsparcia popytu na nowe mieszkania będzie raczej słabsza od BK2 - w relacji do rocznej sprzedaży, bo w kilkuletniej perspektywie będzie to zależało od tego, jak długo nowy program będzie działał" - argumentował ekspert.

  W miarę jak będzie się odsuwać termin uruchomienia programu, będziemy mieli do czynienia z wydłużaniem się okresu wyczekiwania, i to zarówno po stronie nabywców jak i deweloperów. W dodatku trudno dziś mieć pewność co do ostatecznego kształtu ustawy. Gdyby, czego w obecnym projekcie nie ma, pojawił się w niej jednak w jakiejś formie limit cenowy, czy to w postaci ograniczenia ceny metra kwadratowego, czy łącznej ceny za lokal, miałoby to istotny wpływ na geografię podaży lokali kwalifikujących się do zakupu z programu, wskazał także.

  "Przy tym trzeba zauważyć, że oczywiście podpisanie umowy rezerwacyjnej przez nabywcę przed ostatecznym zakończeniem procesu legislacyjnego ustawy jest mniej ryzykowne, niż uruchomienie sprzedaży przez dewelopera. Powoduje to naturalne napięcia w segmencie tańszych lokali pomiędzy szybciej rosnącym popytem, a wolniej reagującą podażą" - zauważył Kirejczyk.

  "Dobra wiadomość - z perspektywy dewelopera - jest taka, że ten 'zniknięty popyt' tak naprawdę nie ginie bezpowrotnie. Większość potencjalnych nabywców jedynie się przyczaja, czekając na nowy program, na niższe ceny, na lepsze warunki. Chyba, że ich potrzeby zostaną zaspokojone w inny sposób. Przy szacowaniu potencjalnego wpływu nowego programu kredytów #na Start na popyt trzeba bowiem zauważyć, że zerowe oprocentowanie i brak 'warunku pierwszego mieszkania' dotyczyć ma tylko rodzin 2+3. W praktyce w przypadku dużych miast z najwyższymi cenami może to mieć neutralny lub nawet negatywny wpływ na popyt na największe mieszkania" - napisał dalej.

  Rząd zakłada, że w latach 2024-2025 zostanie udzielonych do 100 tys. kredytów mieszkaniowych #naStart, przy założeniu, że średnia kwota kredytu w każdym roku realizacji programu, wyniesie 410 tys. zł.

  (ISBnews)

 • 25.03, 07:31Rząd chce przyjąć projekt ustawy o kredycie mieszkaniowym #naStart w II kwartale 

  Warszawa, 25.03.2024 (ISBnews) - Rada Ministrów planuje przyjąć projekt ustawy o kredycie mieszkaniowym #naStart w II kw. br., wynika z informacji w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Nowy kredyt zastąpi m.in. program "Bezpieczny kredyt 2%".

  "Nowy kredyt mieszkaniowy #naStart zastąpi m.in. program Bezpieczny kredyt 2%. Będzie to wsparcie finansowe w formie dopłat do rat kredytowych, z wyższą pomocą kierowaną w szczególności do rodzin z dziećmi. Zachowana zostanie także możliwość udzielenia przez Bank Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty części kredytu" - czytamy w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu (CIR).

  Wysokość dopłaty do rat kredytu będzie uzależniona od liczby dzieci w gospodarstwie domowym. Gospodarstwa, w skład których nie wchodzą dzieci, dzięki dopłatom uzyskają preferencyjne oprocentowanie kredytu na poziomie 1,5%, zaś dla rodzin z co najmniej trójką dzieci, oprocentowanie kredytu wyniesie 0%, zapowiedziano w materiale.

  "W latach 2024-2025 rząd planuje udzielenie do 100 tys. kredytów mieszkaniowych #naStart, przy założeniu, że średnia kwota kredytu w każdym roku realizacji programu, wyniesie 410 tys. zł" - czytamy dalej.

  Nowy program kredytów mieszkaniowych #naStart zostanie poszerzony również o kredyt mieszkaniowy będący kredytem konsumenckim, zaciągniętym na sfinansowanie partycypacji lokatora w kosztach budowy lokalu mieszkalnego w ramach przedsięwzięcia społecznej inicjatywy mieszkaniowej (SIM) lub towarzystwa budownictwa społecznego (TBS) albo na wkład mieszkaniowy w spółdzielni mieszkaniowej, podano w wykazie prac legislacyjnych i programowych.

  Dodatkowo, możliwość zaciągnięcia mieszkaniowego kredytu hipotecznego z dopłatami do rat uzyskają rodziny posiadające co najmniej 3 dzieci również w przypadku, gdy nabywany lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny budowany w celu poprawy warunków mieszkaniowych nie jest pierwszym mieszkaniem kredytobiorcy.

  "Proponowane rozwiązania nowego programu:

  - kredyt hipoteczny na pierwsze własne mieszkanie (w przypadku rodzin z co najmniej 3 dzieci również na zakup lub budowę mieszkania bez konieczności spełnienia tego warunku) będzie udzielany w walucie polskiej, na okres co najmniej 15 lat, ze stopą oprocentowania na poziomie stałym ustalonym na okres 60 miesięcy (w przypadku stosowania dopłat do rat w okresie stosowania dopłat oprocentowania jako okresowo stała stopa procentowa);

  - w przypadku kredytu udzielonego w ramach programu jako kredyt konsumencki na sfinansowanie partycypacji lub wkładu mieszkaniowego okres spłaty kredytu nie będzie mógł być krótszy niż 5 lat i nie dłuższy niż 15 lat;

  - możliwość uzyskania gwarancji spłaty części kredytu udzielonej przez BGK (do łącznej kwoty wkładu własnego kredytobiorcy i objętej gwarancją części kredytu hipotecznego nie wyższej niż 200 tys. zł), również w stosunku do kredytu mieszkaniowego będącego kredytem konsumenckim zaciągniętym w celu sfinansowania wkładu mieszkaniowego lub partycypacji w kosztach budowy lokalu w społecznych zasobach mieszkaniowych;

  - wysokość dopłaty do rat będzie uzależniona od ilości dzieci znajdujących się w gospodarstwie domowym - od 1,5% dla gospodarstw domowych, w których skład nie wchodzi żadne dziecko do 0% dla gospodarstw domowych z co najmniej trójką dzieci;

  - stopa 0% na partycypację lub wkład mieszkaniowy;

  - mając na względzie cel, jakim jest wsparcie w uzyskaniu pierwszego mieszkania, wprowadzony zostanie limit wieku dla singla wynoszący 35 lat. W pozostałych przypadkach nie wprowadza się limitu wieku.

  - w celu zapewnienia lepszego adresowania programu kredytów mieszkaniowych #naStart, którego w dużej mierze pozbawione są bezpieczne kredyty 2%, w projekcie ustawy określone zostaną dodatkowe rozwiązania i kryteria uprawniające do uzyskania wsparcia:

  a) wysokość dochodów gospodarstwa domowego kredytobiorcy uprawniającą do zaciągnięcia mieszkaniowego kredytu hipotecznego z dopłatami do rat,

  b) maksymalna kwota części kapitału zaciągniętego kredytu, od której będą naliczane dopłaty do rat kredytu mieszkaniowego;

  - w przypadku, gdy lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny, którego dotyczy kredyt mieszkaniowy będzie położony na terenie województwa lub miasta, dla którego ostatnio ogłoszony przez wojewodę wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych istotnie przekracza ostatnio ogłoszony przez Prezesa GUS dla całego kraju wskaźnik ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, parametry kwotowe limitu dochodów brutto gospodarstwa domowego oraz części kapitału kredytu wyznaczającej maksymalną bazę dla naliczania dopłat do rat będą podwyższone" - wymieniono w wykazie.

  Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu to Ministerstwo Rozwoju i Technologii; planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów: II kwartał 2024 r., podsumowano.

  (ISBnews)

 • 13.03, 17:34Domański: Na KERM dyskutujemy o rewizji KPO, kasowym PIT i o podatku Belki 

  Warszawa, 13.03.2024 (ISBnews) - Tematy poruszane podczas trwającego posiedzenia Komitetu Ekonomicznego rady Ministrów (KERM) to: rewizja Krajowego Planu Odbudowy (KPO), kasowy PIT oraz zmiany w tzw. podatku Belki, poinformował minister finansów Andrzej Domański.

  "Trwa kolejny KERM. Dyskutujemy o rewizji KPO, kasowym PIT (podjęliśmy decyzję o zwiększeniu limitu do 250 tys. euro) oraz tzw. podatku Belki" - napisał Domański na swoim profilu na platformie X (dawniej Twitter).

  Kilka dni temu minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska informowała, że rząd rozpoczyna rozmowy o rewizji KPO. Jak podała na platformie X, rząd stawia na: polskie farmy wiatrowe, zwiększenie środków (+ 650 mln) na ocieplenie budynków wielorodzinnych, granty (a nie pożyczki) na wyposażenie szkół oraz 3 mld zł więcej na wsparcie rolników.

  W końcu lutego w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów podano, że rząd planuje przyjąć w II kw. br. projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, który przewiduje wprowadzenie możliwości wyboru kasowej metody rozliczania przychodów i kosztów, tzw. kasowego PIT (tj. przewidującego płatność podatku dopiero po otrzymaniu zapłaty od kontrahenta), przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w niewielkich rozmiarach.

  Wcześniej w tym tygodniu Domański poinformował, że Ministerstwo Finansów ma gotowe założenia zmian w tzw. podatku Belki, które wkrótce będą przedmiotem obrad KERM - to kwestia najbliższych dni. Jak wskazywał, zwolnione z podatku byłyby dochody z lokat o zapadalności powyżej roku odpowiadające wartości wynikającej z pomnożenia 100 tys. zł przez stopę depozytową NBP, obowiązywałaby także kwota wolna w odniesieniu do inwestycji w akcji, obligacje i TFI wyliczana również jako iloczyn 100 tys. zł i stopy depozytowej lub jej mnożnika.

  (ISBnews)

 • 12.03, 15:43UOKIK opowiada się za wprowadzeniem jednolitego wzoru umowy kredytowej 

  Warszawa, 12.03.2024 (ISBnews) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) będzie popierał wdrożenie jednolitego wzoru umowy kredytu hipotecznego, zadeklarował prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

  "Jesteśmy orędownikami wdrożenia jednolitego wzoru umowy kredytu hipotecznego. Chcemy by był to kontrakt bezpieczny" - powiedział Chróstny podczas Forum Bankowego '24.

  Zapowiedział, że w marcu UOKiK przeprowadzi projektu takiego wzorca konsultacje z Komisją Nadzoru Finansowego (KNF). Dodał, że nad projektem umowy pracował również sektor bankowy, jednak projekt UOKiK zmierza w stronę większego uwzględnienia interesów konsumentów.

  "Chcemy, by jednolity wzorzec umowy należycie gwarantował prawa obu stron" - podkreślił szef Urzędu.

  Zaznaczył, że wspólnie z KNF chce wypracować model tak, by w warunkach niskich stóp procentowych kredyty zmiennoprocentowe zostały przekonwertowane na kredyty o okresowo stałej stopie.

  (ISBnews)

 • 12.03, 11:01Kightley z NBP: Bez jasności ws. stawki, która zastąpi WIBOR niepewność na rynku potrwa 

  Warszawa, 12.03.2024 (ISBnews) - Jasność co do tego, jaka stawka referencyjna ma docelowo zastąpić WIBOR jest niezbędna, aby niepewność na rynku nie przedłużała się, uważa wiceprezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i pierwsza zastępca prezesa Marta Kightley. Podkreśliła też, że bank centralny jest za utrzymaniem kredytowania zarówno ze stałą, jak i ze zmienna stopą.

  "Apelujemy do państwa o pełne zaangażowanie i konsekwentną realizację nowego harmonogramu reformy wskaźników referencyjnych. Należy zdecydowanie [zmniejszyć] niepewność wśród uczestników rynku w zakresie terminów wskaźnika, który ma docelowo zastąpić WIBOR, jak również spreadu korygującego" - powiedziała Kightley podczas Forum Bankowego.

  "Musimy mieć jasność, jaka stawka ma zastąpić w przyszłości WIBOR. Bez tego będzie się przedłużać trwająca na rynku niepewność. W tych warunkach podmioty wciąż będą posługiwać się WIBOR-em, sukcesywnie powiększając wolumen aktywów oprocentowanych w oparciu o tę stawkę. Alternatywą jest stopa stała, ale nie możemy doprowadzić do […] eliminacji z oferty dla klientów produktów na stopę zmienną. Bank centralny dostrzega zalety funkcjonowania obydwu formuł oprocentowania i nie popiera monokultury w postaci kredytowania na stałą stopę" - dodała wiceprezes.

  W związku z planowaną reformą wskaźników referencyjnych w Polsce, zakładającą m.in. wprowadzenie nowego wskaźnika referencyjnego stopy procentowej, którego danymi wejściowymi są informacje reprezentujące transakcje ON (overnight), została powołana Narodowa Grupa Robocza ds. reformy wskaźników referencyjnych (NGR).

  W październiku 2023 r. Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych zdecydował o przesunięciu finalnego momentu konwersji WIBOR na WIRON na koniec 2027 r. Poprzednia wersja mapy drogowej przewidywała koniec konwersji na 2025 r.

  (ISBnews)

 • 12.03, 10:00MF liczy, że wakacje kredytowe nie będą potrzebne na dłużej, głównym instrumentem - FWP 

  Warszawa, 12.03.2024 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów liczy, że w dłuższej perspektywie tzw. wakacje kredytowe nie będą potrzebne, a głównym instrumentem będzie Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (FWK), poinformował wiceminister finansów Jurand Drop.

  "Ważne jest, że w dłuższej perspektywie mam nadzieję, że mechanizm ten nie będzie potrzebny na takim poziomie, a głównym mechanizmem dla kredytobiorców w trudnej sytuacji będzie właśnie Fundusz Wspierania Kredytobiorców" - powiedział Drop podczas Forum Bankowego.

  Na początku marca rząd przyjął projekt ustawy dotyczący tzw. wakacji kredytowych przewiduje możliwość zawieszenia spłaty raty w wymiarze dwóch miesięcy od 1 maja do 30 czerwca, zaś w przypadku kolejnych kwartałów - jednego miesiąca w każdym kwartale. Z wakacji kredytowych będzie można skorzystać, jeśli rata przekroczy 30% dochodu gospodarstwa domowego.

  Projekt zakłada też, że łatwiej będzie można skorzystać z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. O pomoc z FWK będą mogli ubiegać się ci kredytobiorcy w trudnej sytuacji finansowej (również kredytobiorcy walutowi), u których rata przekracza 40% dochodu gospodarstwa domowego. Obecnie wskaźnik ten wynosi 50%.

  (ISBnews)

 • 11.03, 07:37Domański: Chcemy prowadzić kwotę wolną od podatku Belki, KERM zajmie się tym za kilka dni 

  Warszawa, 11.03.2024 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów ma gotowe założenia zmian w tzw. podatku Belki, które wkrótce będą przedmiotem obrad Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów (KERM) - to kwestia najbliższych dni, poinformował szef resortu Andrzej Domański. Zwolnione z podatku byłyby dochody z lokat o zapadalności powyżej roku odpowiadające wartości wynikającej z pomnożenia 100 tys. zł przez stopę depozytową NBP, obowiązywałaby także kwota wolna w odniesieniu do inwestycji w akcji, obligacje i TFI wyliczana również jako iloczyn 100 tys. zł i stopy depozytowej lub jej mnożnika, dodał minister.

  "Pracujemy nad podatkiem od zysków kapitałowych i dotrzymamy zobowiązania o jego ograniczeniu. To, że sprawa nie stanęła na Komitecie Ekonomicznym Rady Ministrów w ostatnią środę wynikało z tego, że spotkanie po prostu się nie odbyło ze względu na wzmożenie prac w różnych ministerstwach. Ale mamy już gotowe założenia zmian w tym podatku, które wkrótce będą przedmiotem obrad KERM, to kwestia najbliższych dni" - powiedział Domański w rozmowie z "Pulsem Biznesu".

  Resort zakłada, że dla lokat o zapadalności powyżej roku zwolnione z podatku - w ramach dedykowanego produktu bankowego, czy też pakietu oszczędnościowego - byłyby dochody (odsetki), odpowiadające wartości wynikającej z pomnożenia 100 tys. zł przez stopę depozytową NBP, obowiązującą w ostatnim dniu III kwartału roku poprzedzającego rok podatkowy, wskazał minister.

  "Zastanawiamy się jeszcze, czy będzie to właśnie stopa depozytowa, czy jakiś jej mnożnik. Na pewno będzie to nie mniej niż 2,5% - nawet jeśli stopa depozytowa będzie spadała, chcemy, aby przy oszczędzaniu w sektorze bankowym na lokatach podatek był ograniczony" - wyjaśnił Domański.

  W odniesieniu do dochodów z innych instrumentów finansowych - jak akcje, obligacje czy jednostki uczestnictwa w funduszach - w danym roku będzie obowiązywać de facto kwota wolna, wyliczana również jako iloczyn 100 tys. zł i stopy depozytowej lub jej mnożnika, zapowiedział też minister.

  "W tym przypadku nie będziemy wymagać utrzymywania inwestycji przez określony czas. Chciałbym, aby mnożnik był możliwie wysoki, ale w tym zakresie muszę uwzględnić ograniczenia budżetowe. Chcę podkreślić, że podatnicy uzyskujący przychody będą mogli skorzystać jednocześnie z obu preferencji, to znaczy, że będzie odrębny limit dla oszczędności w formie lokat, a odrębny dla inwestycji, czyli dla dochodów z kapitałów rozliczanych w rocznym zeznaniu PIT-38, np. z giełdy" - powiedział szef resortu.

  W styczniu Domański informował, że w resorcie trwają prace nad ograniczeniem podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki) i projekt ustawy w tej kwestii zostanie przedstawiony w lutym.

  Podatek od dochodów kapitałowych, czyli tzw. podatek Belki, został wprowadzony w 2002 roku przez rząd Leszka Millera, w którym Marek Belka był wicepremierem i ministrem finansów. Początkowo stawka podatku wynosiła 20% i obejmowała zyski z oszczędności od depozytów i lokat bankowych. W 2004 roku rozszerzono opodatkowanie również o dochody kapitałowe pochodzące z inwestycji giełdowych; jednocześnie obniżono podatek do 19%.

  (ISBnews)

 • 05.03, 15:07Rząd przyjął nowelę ustawy o kredycie konsumenckim ułatwiając dostęp do niego dla rolników 

  Warszawa, 05.03.2024 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy o kredycie konsumenckim, których celem jest usunięcie trudności i ograniczeń dotyczących udzielania kredytów dla rolników. Chodzi w szczególności o to, żeby nie stosować przepisów ustawy o kredycie konsumenckim do umów o kredyt zawieranych z osobą fizyczną, która prowadzi gospodarstwo rolne, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Nowe przepisy usuną trudności i ograniczenia dotyczące udzielania kredytów dla rolników. Chodzi w szczególności o to, żeby nie stosować przepisów ustawy o kredycie konsumenckim do umów o kredyt zawieranych z osobą fizyczną, która prowadzi gospodarstwo rolne. Rozwiązanie wpłynie pozytywnie na utrzymanie ciągłości finansowania działalności rolniczej i zapewnienie dalszego korzystania przez rolników m.in. z programów rządowych" - czytamy w komunikacie.

  Najważniejsze rozwiązania

  * Przepisy ustawy o kredycie konsumenckim nie będą stosowane do umów o kredyt zawieranych z osobą fizyczną, która prowadzi gospodarstwo rolne.

       * Nowe przepisy usuną ograniczenia dotyczące dostępu do  finansowania dla rolników, które wynikają ze wzrostu kosztu, dodatkowej biurokratyzacji oraz z niepewności prawnej, jeśli chodzi o udzielanie kredytów ze wsparciem publicznym.

  * Rozwiązanie zapobiegnie przejściowemu zablokowaniu lub ograniczeniu możliwości korzystania przez rolników np. z kredytów, które są objęte dopłatami z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nowe przepisy wpłyną także na utrzymanie ciągłości finansowania działalności rolniczej, wymieniono w informacji.

  Zaproponowane rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 05.03, 15:04Projekt dot. wakacji kredytowych przewiduje zawieszenie 2 rat w V-VI, po 1 w III i IV kw. 

  Warszawa, 05.03.2024 (ISBnews) - Przyjęty dziś przez rząd projekt ustawy dotyczący tzw. wakacji kredytowych przewiduje możliwość zawieszenia spłaty raty w wymiarze dwóch miesięcy od 1 maja do 30 czerwca, zaś w przypadku kolejnych kwartałów - jednego miesiąca w każdym kwartale, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Z wakacji kredytowych będzie można skorzystać, jeśli rata przekroczy 30% dochodu gospodarstwa domowego.

  "Najważniejsze rozwiązania

  * Wakacje kredytowe zostaną przedłużone na 2024 rok.

       * Będzie można z nich skorzystać w wymiarze dwóch miesięcy od 1 maja do 30 czerwca oraz w przypadku kolejnych kwartałów - jeden miesiąc w każdym kwartale.

  * Wprowadzone zostanie kryterium, zgodnie z którym zawieszenie spłaty kredytu będzie możliwe, jeżeli wartość kredytu nie przekracza 1,2 mln zł. Wymagany będzie także minimalny stosunek raty kredytu mieszkaniowego do dochodu.

       * Z wakacji kredytowych będzie można skorzystać, jeśli rata przekroczy 30% dochodu gospodarstwa domowego, liczonego jako średnia za poprzednie trzy miesiące albo jeśli kredytobiorca ma na utrzymaniu co najmniej troje dzieci (na dzień złożenia wniosku).

  * Zwiększy się pomoc dla kredytobiorców.

       * Podniesiona zostanie wartość maksymalnego wsparcia - z 2 tys. zł do 3 tys. zł.

       * Wydłużony zostanie okres pomocy - z 36 miesięcy do 40 miesięcy.

       * Dłuższy będzie okres zwrotu wsparcia lub pożyczki - 200 rat zamiast 144.

       * Dzięki zaproponowanym rozwiązaniom, maksymalna wysokość pożyczki na spłatę zadłużenia będzie wynosić 120 tys. zł.

  * Łatwiej będzie można skorzystać z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (FWK).

       * O pomoc z FWK będą mogli ubiegać się ci kredytobiorcy w trudnej sytuacji finansowej (również kredytobiorcy walutowi), u których rata przekracza 40% dochodu gospodarstwa domowego. Obecnie wskaźnik ten wynosi 50%.

  * Zwiększy się także kwota dochodu, która umożliwia uzyskania wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia.

       * Ze wsparcia FWK będzie można skorzystać, jeżeli miesięczny dochód gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego, nie będzie przekraczał 2,5-krotności kryteriów, które określone są w ustawie o pomocy społecznej.

       * W przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego będzie to 1940 zł (dotychczas 1552 zł), a w przypadku gospodarstwa wieloosobowego - 1500 zł (dotychczas 1200 zł), pomnożone przez liczbę członków gospodarstwa" - czytamy w komunikacie.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 maja 2024 roku.

  (ISBnews)

 • 05.03, 14:54Tusk: Rząd przyjął projekt noweli dot. wakacji kredytowych 

  Warszawa, 05.03.2024 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej oraz ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom - czyli dotyczący tzw. wakacji kredytowych, poinformował premier Donald Tusk.

  "Dzisiaj podjęliśmy decyzję o przedłużeniu tzw. wakacji kredytowych. Chodzi o wsparcie tych kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej oraz ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Pod tymi dość technicznymi terminami kryje się decyzja o przedłużeniu tego systemu, który pozwala [pomagać] tym, którzy wzięli kredyt i mają kłopoty ze spłaceniem z różnych powodów" - powiedział Tusk podczas konferencji prasowej.

  "Zwiększyliśmy także dostępność i rozmiary pomocy dla tych, którzy np. stracili pracę - to jest drugi sposób pomocy kredytobiorcom. Dla tych, którzy znaleźli się w najtrudniejszej sytuacji przygotowaliśmy rozszerzony zakres możliwości umorzenia części pomocy. Ta pomoc może polegać na tym, że państwo jest gotowe płacić ratę kredytową dla osób, które znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji. Muszą o tę pomoc prosić, powinni później tę pomoc spłacać w 200 ratach, w dość odległym czasie. Ale jest także możliwość umorzenia części tej pomocy" - dodał premier.

  W opublikowanym wcześniej zmienionym projekcie ustawy dotyczącej tzw. wakacji kredytowych - przygotowanym przez Ministerstwo Finansów - zaproponowano, by z tego rozwiązania można było skorzystać dwa razy w II kw. i po raz w III i IV kw. br. Jednocześnie w ocenie skutków regulacji (OSR) do projektu ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, oraz ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom podtrzymano, że koszt przedłużenia wakacji kredytowych na br. na planowanych zmienionych zasadach wyniesie 2,5 mld zł.

  Według tego projektu, w docelowym mechanizmie wsparcia kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Kredytobiorcom (FWK) wskaźnik rata do dochodu (RdD) będzie ustalony w wysokości 40% z uwagi na fakt, że dalsze obniżanie tego wskaźnika może skutkować ograniczeniem zdolności kredytowej przyszłych kredytobiorców wynikającym z konieczności zmiany polityki kredytowej banków. Natomiast w przypadku tzw. wakacji kredytowych - w programie wyłącznie na rok 2024 - w związku z relatywnie wysokimi stopami procentowymi określanymi przez RPP, uzasadnione są dalej idące parametry (RdD = 35%).

  (ISBnews)

 • 28.02, 12:46ZBP: Sektor bankowy gotowy przeznaczyć kwotę równą kosztowi wakacji kredytowych na FWK 

  Warszawa, 28.02.2024 (ISBnews) - Sektor bankowy jest skłonny przeznaczyć kwotę, jaką poniosłyby banki w przypadku przedłużenia wakacji kredytowych na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (FWK), zadeklarował prezes Związku Banków Polskich (ZBP) Tadeusz Białek.

  "W przypadku odstąpienia od dalszego procedowania przepisów o wakacjach kredytowych jako sektor bankowy deklarujemy, że jesteśmy gotowi przeznaczyć - także ustawowo - środki, które poniósłby sektor bankowy, uruchamiając wakacje kredytowe na dokapitalizowanie Funduszu Wsparcia Kredytobiorców" - powiedział Białek podczas konferencji prasowej.

  "To nie jest kwestia pieniędzy, tylko zasad" - podkreślił prezes.

  Prezes odniósł się do kwot, jakie podano w ocenie skutków regulacji projektu ustawy o wakacjach kredytowych, który rząd przedstawił na początku marca. Wówczas wyliczono, że przy 100% partycypacji, sektor bankowy poniósłby koszty 3,6 mld zł, przy założenia takiej partycypacji jak przy poprzednich wakacjach kredytowych koszt wyniósłby 2,5 mld zł.

  Zdaniem Białka, wakacje kredytowe "to rozwiązanie szkodliwe dla moralności płatniczej Polaków". Podkreślił, że podstawowym instrumentem wsparcia kredytobiorców, którzy mają kłopoty ze spłatą rat powinien być Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, pomoc trafiałaby do rzeczywiście potrzebujących. Przypomniał, że według danych ZBP, tylko 14% tych, którzy skorzystali z wakacji kredytowych potrzebowało wsparcia. Ponad połowa przeznaczyła zaoszczędzone na ratach pieniądze na nadpłatę kredytu.

  (ISBnews)

 • 22.02, 13:45MF planuje przedstawić wstępną koncepcję modyfikacji podatku Belki jeszcze w lutym 

  Warszawa, 22.02.2024 (ISBnews) - Ministerstwo finansów planuje przedstawić wstępną koncepcję modyfikacji podatku Belki jeszcze w lutym, zapowiedział wiceminister finansów Jarosław Neneman.

  "Tak jak minister finansów przyobiecał, trwają prace nad podatkiem Belki, nad jego modyfikacją - nie zniesieniem. Jeszcze w tym miesiącu pan minister finansów ogłosi wstępną koncepcję" - powiedział Neneman podczas posiedzenia podkomisji stałej do spraw przedsiębiorczości.

  W styczniu minister finansów Andrzej Domański poinformował, że w resorcie trwają prace nad ograniczeniem podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki) i projekt ustawy w tej kwestii zostanie przedstawiony w lutym.

  Podatek od dochodów kapitałowych, czyli tzw. podatek Belki, został wprowadzony w 2002 roku przez rząd Leszka Millera, w którym Marek Belka był wicepremierem i ministrem finansów. Początkowo stawka podatku wynosiła 20% i obejmowała zyski z oszczędności od depozytów i lokat bankowych. W 2004 roku rozszerzono opodatkowanie również o dochody kapitałowe pochodzące z inwestycji giełdowych; jednocześnie obniżono podatek do 19%.

  (ISBnews)

 • 21.02, 07:51Domański: Z projektem dot. wakacji kredytowych wrócimy 'bardzo szybko', po analizach 

  Warszawa, 21.02.2024 (ISBnews) - Projekt dotyczący m.in. tzw. wakacji kredytowych powróci na posiedzenie rady Ministrów "bardzo szybko", po przeprowadzeniu analiz dotyczących "różnych dodatkowych scenariuszy", poinformował minister finansów Andrzej Domański.

  "Jeżeli chodzi o wakacje kredytowe, to zostałem poproszony o przedstawienie dodatkowych informacji, dodatkowych scenariuszy w związku z pytaniami o pewne implikacje dla gospodarki konkretnych rozwiązań. […] Mówimy o potencjalnym uatrakcyjnieniu Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. […] Natomiast jeśli chodzi o same wakacje kredytowe, to trwa analiza scenariuszy" - powiedział Domański w rozmowie z radiową Jedynką.

  Zapytany, czy zachowana zostanie opcja zawieszenia dwóch rat w II kw. br. i po jednej racie w kolejnych dwóch kwartałach, minister odpowiedział: "Myślimy w tej chwili nad różnymi dodatkowymi scenariuszami tak, aby ten system był atrakcyjny z punktu widzenia kredytobiorców".

  "Po wczorajszej Radzie Ministrów ruszyliśmy z pracą i myślę, że wkrótce wrócimy z projektem, bardzo szybko" - podsumował minister.

  W opublikowanym wcześniej zmienionym projekcie ustawy dotyczącej tzw. wakacji kredytowych - przygotowanym przez Ministerstwo Finansów - zaproponowano, by z tego rozwiązania można było skorzystać 2 razy w II kw. i po raz w III i IV kw. br. Jednocześnie w ocenie skutków regulacji (OSR) do projektu ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, oraz ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom podtrzymano, że koszt przedłużenia wakacji kredytowych na br. na planowanych zmienionych zasadach wyniesie 2,5 mld zł.

  Według projektu, w docelowym mechanizmie wsparcia kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Kredytobiorcom (FWK) wskaźnik rata do dochodu (RdD) będzie ustalony w wysokości 40% z uwagi na fakt, że dalsze obniżanie tego wskaźnika może skutkować ograniczeniem zdolności kredytowej przyszłych kredytobiorców wynikającym z konieczności zmiany polityki kredytowej banków. Natomiast w przypadku tzw. wakacji kredytowych - w programie wyłącznie na rok 2024 - w związku z relatywnie wysokimi stopami procentowymi określanymi przez RPP, uzasadnione są dalej idące parametry (RdD = 35%).

  (ISBnews)

 • 20.02, 08:26Domański: Dominująca część wydatków publicznych - w ramach budżetu państwa, PFR pozostanie 

  Warszawa, 20.02.2024 (ISBnews) - Rząd chce, aby dominująca część wydatków publicznych była realizowana w ramach budżetu państwa, ale nie całość, ponieważ takie instytucje jak Polski Funduszu Rozwoju (PFR) istnieją także w innych krajach i mają rację bytu, poinformował minister finansów Andrzej Domański.

  "Chcielibyśmy, żeby jeśli nie całość, to dominująca część wydatków publicznych była realizowana w ramach budżetu państwa. Dlaczego nie całość? Bo takie instytucje jak PFR istnieją także w innych krajach i mają rację bytu. Faktycznie, jak panowie zauważyli, mamy jednak dwa budżety i ten drugi, umiejscowiony w funduszach, jest nietransparentny. Dlatego będziemy chcieli przywrócić przejrzystość finansów publicznych, chociaż nikt chyba nie ma wątpliwości, że w przypadku Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych informacje będą ograniczone" - powiedział Domański w rozmowie z Business Insider Polska.

  Podkreślił, że Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych pozostanie w polskim systemie na trwałe, ponieważ wiele wydatków realizowanych z niego jest wciąż przed nami.

  "Natomiast jeśli chodzi o szczegóły, to głos w tej sprawie powinien przede wszystkim zabierać wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Pamiętajmy jednak, że mówiąc o rosnących gwałtownie wydatkach w ostatnim czasie, że zdecydowana większość dotyczy wydatków na armię i zbrojenie" - dodał minister.

  Zapytany o to, kto w rządzie powinien mieć nadzór nad PFR i Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK), Domański odpowiedział: "To jest decyzja premiera".

  Na pytanie o to, czy w ramach rządu toczą się rozmowy np. o połączeniu BGK i PFR, odpowiedział: "Na pewno liczba instytucji rozwoju w Polsce jest duża i pewne działania konsolidacyjne byłyby wskazane. Natomiast dzisiaj nie ma tego w naszej agendzie".

  (ISBnews)