Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 22.05, 11:51Sasin: Działania osłonowe zw. z cenami energii elektr. i gazu będą kontynuowane w 2024 r. 

  Warszawa, 22.05.2023 (ISBnews) - Szczegóły działań osłonowych związanych z cenami energii elektrycznej i gazu na przyszły rok rząd przedstawi w IV kw., zapowiedział wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

  "Mogę zadeklarować, że rozwiązania osłonowe będą kontynuowane, natomiast o szczegółach będziemy - tak, jak w poprzednich latach - informować w IV kw. roku., bo wtedy będziemy w stanie również już mówić z większym przybliżeniem o prognozach, jeśli chodzi o wzrost cen energii w następnym roku i środkach, jakie powinniśmy przeznaczyć na to, aby ten wzrost cen energii dla obywateli dla polskich rodzin, dla innych podmiotów zrekompensować" - powiedział Sasin podczas konferencji prasowej.

  "Nie wyobrażamy sobie jako rząd, żebyśmy od tych rozwiązań odeszli" - podkreślił.

  Dodał, że rezygnacja z działań osłonowych wiązałaby się nie tylko z podwyżkami dla gospodarstw domowych, ale także ze wzrostem cen usług publicznych i stanowiłoby "uderzenie w sektor małych i średnich przedsiębiorstw".

  W tym roku obowiązują m.in. ceny maksymalne na energię elektryczną dla gospodarstw domowych, podmiotów wrażliwych i małych i średnich przedsiębiorstw, a także cena maksymalna gazu. Ubiegłej zimy wprowadzono także m.in. dopłaty do zakupu węgla i ograniczenie ceny przy sprzedaży przez samorządy.

  (ISBnews)

 • 09.05, 13:42Parlament Europejski poparł rozporządzenie dot. ograniczenia emisji metanu 

  Warszawa, 09.05.2023 (ISBnews) - Parlament Europejski poparł wprowadzenie przepisów dotyczących ograniczenia emisji metanu w sektorze energetycznym, poinformował Parlament. Do końca 2025 r. Komisja Europejska ma zaproponować wiążące cele w zakresie redukcji metanu do 2030 r. we wszystkich sektorach. Regulacjom dotyczącym ograniczenia metanu ma podlegać także import surowców energetycznych.

  "Parlament przyjął dziś swoje stanowisko w sprawie nowej ustawy mającej na celu ograniczenie emisji metanu z sektora energetycznego, aby osiągnąć unijne cele klimatyczne i poprawić jakość powietrza. Nowe prawo jest pierwszym aktem prawnym UE mającym na celu ograniczenie emisji metanu i obejmuje bezpośrednie emisje metanu z sektorów ropy naftowej, gazu ziemnego i węgla oraz z biometanu po wtłoczeniu go do sieci gazowej. Posłowie chcą też, aby nowe przepisy obejmowały sektor petrochemiczny" - czytamy w komunikacie.

  Parlament przyjął swoje stanowisko 499 głosami za, przy 73 głosach przeciw i 55 wstrzymujących się i jest gotów do rozpoczęcia negocjacji z Radą w sprawie tekstu aktu prawnego.

  PE wzywa Komisję do zaproponowania wiążącego celu redukcji emisji metanu w UE do 2030 r. dla wszystkich odpowiednich sektorów do końca 2025 r. Państwa członkowskie powinny ponadto wyznaczyć krajowe cele redukcji w ramach swoich zintegrowanych krajowych planów w zakresie energii i klimatu, podano także.

  Operatorzy będą zobowiązani do przedłożenia organom krajowym programu wykrywania i naprawy wycieków metanu sześć miesięcy od daty wejścia w życie planowanego rozporządzenia.

  Posłowie do PE domagają się częstszych przeglądów wykrywania i naprawy wycieków w porównaniu z propozycją Komisji. Chcą również zaostrzyć obowiązki naprawy wycieków, tak aby operatorzy naprawiali lub wymieniali wszystkie komponenty, w których stwierdzono wyciek metanu, natychmiast po wykryciu wycieku lub nie później niż pięć dni po jego wykryciu, podano także.

  "Parlament opowiada się za zakazem wypuszczania i spalania metanu ze stacji odwadniających do 2025 r. i z szybów wentylacyjnych do 2027 r., zapewniając bezpieczeństwo pracownikom kopalń" - czytamy dalej w komunikacie.

  Zobowiązuje również kraje UE do ustanowienia planów naprawczych dla zamkniętych kopalń węgla oraz nieczynnych odwiertów ropy naftowej i gazu ziemnego.

  Ze względu na fakt, że import stanowi ponad 80% zużywanej w UE ropy i gazu, posłowie chcą, aby od 2026 roku importerzy węgla, ropy i gazu byli zobowiązani do wykazania, że importowana energia z paliw kopalnych również spełnia wymogi rozporządzenia. Przywóz z krajów o podobnych wymaganiach dotyczących emisji metanu byłby zwolniony.

  "Dzisiejsze głosowanie jest zobowiązaniem do większej ochrony klimatu i suwerenności energetycznej w Europie. Bez ambitnych środków na rzecz ograniczenia emisji metanu Europa nie będzie mogła cele klimatyczne i cenna energia będą nadal marnowane. Apelujemy o ambitne i rygorystyczne środki redukcji metanu. W sektorze energetycznym 3/4 emisji metanu można uniknąć za pomocą prostych środków i bez dużych inwestycji. […] Europa importuje ponad 80% paliw kopalnych, które spala, ma zasadnicze znaczenie dla rozszerzenia zakresu [regulacji] na import energii" - powiedziała po głosowaniu sprawozdawca Jutta Paulus (Grupa Zielonych/Wolne Przymierze Europejskie, Niemcy), cytowana w komunikacie.

  PE przypomniał, że metan jest gazem cieplarnianym, który powoduje zanieczyszczenie powietrza i jest odpowiedzialny za około 1/3 obecnego globalnego ocieplenia. Pochodzi z wielu sektorów, w tym rolnictwa, odpadów i energii, które według Europejskiej Agencji Środowiska odpowiadają odpowiednio za 53%, 26% i 19% emisji metanu w UE.

  UE przystąpiła do Global Methane Pledge , którego celem jest ograniczenie do 2030 r. globalnych emisji metanu o co najmniej 30% w stosunku do poziomu z 2020 r., co mogłoby ograniczyć ocieplenie klimatu ocieplenie o ponad 0,2C do 2050 r., podał PE.

  Projektowane rozporządzenie ma wprowadzić od 2027 r. normę 5 ton emisji metanu do atmosfery na 1 tys. ton wydobytego węgla innego niż koksowy (pierwotnie projekt dopuszczał 0,5 tony), a od roku 2031 - 3 tony metanu na 1 tys. ton węgla, w tym koksowego.

  Na początku kwietnia przedstawiciele największych spółek węglowych wystosowali list otwarty do europarlamentarzystów w sprawie tego rozporządzenia. Wskazywali w nim, że konsekwencjami nowej regulacji będzie zamykanie kopalń - w sumie oznacza to utratę co najmniej 50 tys. miejsc pracy w samym górnictwie i około 200 tys. miejsc pracy wokół branży.

  Polskie kopalnie emitują średnio od 8 do 14 ton metanu na 1 tys. ton wydobytego węgla. Zostałyby obłożone wysokimi karami za przekroczenie norm; w Polskiej Grupy Górniczej byłoby to według szacunków nawet ok. 1,5 mld zł rocznie, a w całym polskim górnictwie ok. 4 m

  Jak podał prezes Polskiej Grupy Górniczej (PGG) Tomasz Rogala, PGG emituje do 150 tys. ton metanu rocznie. Kopalnie poza Europą, których rozporządzenie nie będzie dotyczyć - średnio 47-48 mln ton metanu rocznie.

  PGG ujmuje obecnie 31% metanu, a  w przyszłości chce osiągnąć 46- 48%. Mają w tym pomóc realizowane inwestycje o wartości 300-320 mln zł.

  Obecnie stężenie metanu w kopalniach waha się od 0,03 do 0,3%.

  Ujęcie metanu  zgodnie z żądaniami KE oznaczałoby filtrowanie powietrza, którego przepływ wynosi do 22 tys. m3 na 1 minutę. Wiązałoby się to z koniecznością założenia na szybach filtrów  i przyłożenie kolejnych wentylatorów po to, żeby zwiększyć ciśnienie. Oznaczałoby to - zdaniem prezesa PGG - użycie o 25- 30% więcej niż dzisiaj zużywa PGG, żeby uzyskać ułamek metanu, który nie wytworzy energii zdolnej do pokrycia nakładu.

  Wejście w życie unijnego rozporządzenia dot. redukcji metanu doprowadziłoby do zamknięcia siedmiu kopalń PGG w roku 2027 i dwóch w 2031. Pracę straciłoby  ponad 20 tys. w produkcji i kilkadziesiąt tysięcy w zakładach, z którymi PGG współpracuje.

  Tauron Wydobycie w kopalni Brzeszcze wychwytuje ok. 57-58% metanu, Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) w swoich kopalniach planuje osiągnięcie poziomu 50% do 2025 r., jednak obie spółki obawiają się konsekwencji wejścia w życie unijnego rozporządzenia w sprawie redukcji metanu.

  (ISBnews)

 • 08.05, 14:24PE: Głosowanie ws. rozporządzenia dot. redukcji metanu - w tym tygodniu 

  Warszawa, 08.05.2023 (ISBnews) - Debata i głosowanie nad unijnym rozporządzeniem ws. redukcji metanu odbędzie się w Parlamencie Europejskim podczas sesji plenarnej w dniach 8-11 maja, podał Parlament. Projektowane rozporządzenie dotyczy norm emisji metanu dla sektora górnictwa.

  Wśród wiodących tematów obecnej sesji plenanej PE wskazanych przez biuro prasowe, znalazły się  m.in. "debata i głosowanie nad projektami zasad ograniczania emisji metanu w energetyce". Obecną sesję zaplanowano w dniach 8-11 maja br.

  Projektowane rozporządzenie ma wprowadzić od 2027 r. normę 5 ton emisji metanu do atmosfery na 1 tys. ton wydobytego węgla innego niż koksowy (pierwotnie projekt dopuszczał 0,5 tony), a od roku 2031 - 3 tony metanu na 1 tys. ton węgla, w tym koksowego.

  Na początku kwietnia przedstawiciele największych spółek węglowych wystosowali list otwarty do europarlamentarzystów w sprawie tego rozporządzenia. Wskazywali w nim, że konsekwencjami nowej regulacji będzie zamykanie kopalń - w sumie oznacza to utratę co najmniej 50 tys. miejsc pracy w samym górnictwie i około 200 tys. miejsc pracy wokół branży.

  Polskie kopalnie emitują średnio od 8 do 14 ton metanu na 1 tys. ton wydobytego węgla. Zostałyby obłożone wysokimi karami za przekroczenie norm; w Polskiej Grupy Górniczej byłoby to według szacunków nawet ok. 1,5 mld zł rocznie, a w całym polskim górnictwie ok. 4 mld zł rocznie.

  (ISBnews)

 • 04.05, 13:50Rząd przyjął projekt noweli o ochronie żeglugi i portów morskich 

  Warszawa, 04.05.2023 (ISBnews) -  Rząd przyjął projekt noweli o ochronie żeglugi i portów morskich, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa w przypadku ataków na infrastrukturę energetyczną, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Rząd chce zwiększyć możliwości skutecznego oddziaływania na współczesne zagrożenia terrorystyczne. Chodzi o zapewnienie możliwości reagowania polskiego wojska na zagrożenia związane z atakami na infrastrukturę energetyczną, która znajduje się na morzu, przede wszystkim na Gazociąg Bałtycki (Baltic Pipe)" - czytamy w komunikacie.

  Projekt zakłada, że w sytuacji zagrożenia terrorystycznego, minister obrony narodowej będzie mógł wydać decyzję o zatopieniu wrogiego statku lub obiektu pływającego. Rozwiązanie to jest przewidziane wyłącznie na wyjątkowe sytuacje, gdy nie będzie już żadnych możliwości reagowania.

  Zgodnie z proponowanymi przepisami, stosowanie niezbędnych środków przymusu bezpośredniego będzie następować w taki sposób, aby:
  - zminimalizować zagrożenie życia lub zdrowia dla osób postronnych,
  - wyrządzić możliwie najmniejszą szkodę osobom, przeciwko którym środki zostały użyte,
  - ograniczyć zniszczenie statku lub obiektu pływającego (użytego, jako środek ataku o charakterze terrorystycznym), innych statków oraz infrastruktury portowej.

  W przypadku ataku terrorystycznego z użyciem obcego cywilnego statku powietrznego możliwe będzie jego zniszczenie w sytuacji ostatecznej, gdy atakowi nie można zapobiec za pomocą innych środków, a na pokładzie samolotu nie ma żadnych osób lub na pokładzie znajdują się wyłącznie osoby, które zamierzają użyć statku do ataku o charakterze terrorystycznym.

  Obszar prowadzenia działań antyterrorystycznych na morzu rozszerzony zostanie na całość polskich obszarów morskich.

  Na terenie basenu portowego w Świnoujściu powstanie stała baza dla jednostek Straży Granicznej. Rozwiązanie to umożliwi stałą obecność i dyżurowanie jednostek Straży Granicznej w miejscu objętym ochroną.

  Aktualnie jednostki pływające Straży Granicznej wykorzystują obiekt będący w zarządzie SAR (Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa) i zlokalizowane przy nim nabrzeże.

  Nowe przepisy mają wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 25.04, 15:01Rząd przyjął projekt noweli prawa geologicznego i górniczego ws. ochrony złóż 

  Warszawa, 25.04.2023 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw, którego celem jest zapewnienie odpowiedniej ochrony złóż kopalin w Polsce i usprawnienie m.in. działalności organów nadzoru górniczego, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Projekt realizuje Politykę Surowcową Państwa poprzez zapewnienie odpowiedniej ochrony złóż kopalin w Polsce. Nowe przepisy usprawnią też m.in. działalność organów nadzoru górniczego oraz zreformują działalność państwowej służby geologicznej" - czytamy w komunikacie.

  Proponowane rozwiązania:

  - projekt zakłada wprowadzenie definicji "złoża strategicznego", które ze względu na swoje znaczenie dla gospodarki lub bezpieczeństwa kraju, podlegać będzie szczególnej ochronie prawnej;.

  - uregulowany zostanie proces uznawania złoża za strategiczne – jego uznanie będzie się odbywać na podstawie decyzji ministra klimatu i środowiska;

  - wprowadzone zostaną instrumenty mające zapewnić większą skuteczność, jeśli chodzi o ujawnianie złóż kopalin w dokumentach planistycznych;

  - dopuszczone zostanie prowadzenie działalności polegającej na podziemnym składowaniu dwutlenku węgla (CCS), w szerszym niż obecnie zakresie;

  - dostosowane zostaną dotychczasowe przepisy dotyczące podziemnego, bezzbiornikowego magazynowania substancji, do magazynowania wodoru;

  - umożliwione zostanie rekonstruowanie zlikwidowanych otworów wiertniczych, wykonanych w przeszłości w celu poszukiwania, rozpoznawania lub wydobywania kopalin, w celu wykorzystania ciepła Ziemi, wymieniono.

  Projekt porządkuje i liberalizuje przepisy dotyczące koncesjonowania działalności, jeśli chodzi o poszukiwanie i rozpoznawanie złóż niektórych kopalin. Dotyczy to m.in. węglowodorów oraz podziemnego, bezzbiornikowego magazynowania substancji i podziemnego składowania odpadów. Nowe przepisy umożliwią również prowadzenie działalności dotyczącej wydobywania węglowodorów ze złóż, w połączeniu z podziemnym składowaniem dwutlenku węgla, podano także.

  Zmiany mają charakter proprzedsiębiorczy i powinny przyczynić się do ułatwienia prowadzenia działalności koncesjonowanej, ujętej w ustawie - Prawo geologiczne i górnicze, podkreślono.

  Zaproponowane przepisy mają zasadniczo wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 25.04, 14:08Patkowski z MF: Chcemy zbilansować rekompensaty dla spółek energ. wpływami z revenue cap 

  Warszawa, 25.04.2023 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów chce w najbliższych miesiącach dążyć do zbilansowania wydatków na rekompensaty dla spółek energetycznych i gazowych wpływami z tzw. revenue cap (limitu przychodów), poinformował wiceminister finansów Piotr Patkowski.

  "W tym momencie jako Ministerstwo Finansów mamy założenie, że w najbliższych miesiącach będziemy dążyć do tego, żeby każdy wydatek poniesiony w związku z rekompensatami dla spółek energetycznych i spółek gazowych był pokrywany z tego, co te spółki wpłacą w ramach mechanizmu revenue cap" - powiedział Patkowski podczas konferencji prasowej online.

  "Jest pewna różnica między spółkami energetycznymi, a spółkami gazowymi, ponieważ jeśli chodzi o spółki gazowe, tutaj się pokrywamy w związku z tym, co spółki gazowe z tytułu revenue cap wpłacają. Trochę inaczej jest w spółkach energetycznych i przy tych spółkach energetycznych będziemy już bardzo stanowczo, jako Ministerstwo Finansów, do tego podchodzić, żeby wpływy z tytułu revenue cap bilansowały wydatki z tym związane" - dodał wiceminister.

  W marcowej projekcji inflacyjnej Narodowy Bank Polski (NBP) szacował, że łączna wartość rekompensat z tytułu regulacji taryf dotyczących gazu, węgla, energii cieplnej i elektrycznej wyniesie w br. 2,3% PKB (wobec 0,4% PKB w 2022 r.).

  (ISBnews)

 • 14.04, 21:32Sejm przywrócił przepisy dot. sprzedaży węgla przez samorządy do końca lipca 

  Warszawa, 14.04.2023 (ISBnews) - Sejm przywrócił przepisy dotyczące sprzedaży węgla przez samorządy dla ogrzewających swoje domy tym paliwem do 31 lipca br. Zmiany w ustawie o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych zostały wprowadzone nowelizacją ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw.

  Dotychczasowe przepisy dotyczące sprzedaży węgla przez JST obowiązują do 30 kwietnia.

  Przyjęte przez Sejm przepisy zakładają, że samorządy będą mogły sprzedawać węgiel, który trafił do nich w ramach systemu dystrybucji, do 31 lipca br. Zgodnie z nowelą, sprzedaż końcową mogą ogłosić nie wcześniej niż 1 maja 2023 r.

  Wnioski o zakup rozpatrywane mają być przez gminę w kolejności wpłynięcia do wyczerpania ilości węgla przeznaczonego do sprzedaży. Osoba fizyczna, która ogrzewa swój dom węglem może złożyć wniosek o zakup najpóźniej do 30 czerwca 2023 r.

  Senat wprowadził poprawkę usuwającą te przepisy, gdyż - jak argumentowano - zmiana ta została wprowadzona na etapie prac sejmowych i nie przeszła pełnej procedury legislacyjnej. Sejm odrzucił poprawkę Senatu i przywrócił  regulację.

  Zgodnie z ustawą, gminy, spółki gminne i związki gminne mogą sprzedać mieszkańcom węgiel maks. po 2 tys. zł za tonę.

   (ISBnews)

 • 14.04, 17:59Sejm podjął uchwałę,w której krytykuje projekt unijnego rozporządzenia ws. redukcji metanu 

  Warszawa, 14.04.2023 (ISBnews) - Sejm podjął uchwałę w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie redukcji emisji metanu w sektorze energetycznym, w której "wyraża zdecydowany sprzeciw wobec projektu rozporządzenia w obecnym kształcie". Za uchwałą głosowało 444 posłów, 5 było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu.

  "Procedowany na forum Unii Europejskiej projekt niesie za sobą wiele poważnych zagrożeń, zarówno dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, jak i dla polskiego społeczeństwa" - czytamy w uchwale.

  Posłowie wskazują, że "konieczne jest dostosowanie projektu rozporządzenia do realnych możliwości adaptacyjnych wynikających ze specyficznej sytuacji naszego kraju".

  Zdaniem posłów, "przepisy projektu w proponowanym kształcie, nakładające nieracjonalne i niezgodne z dostępną wiedzą technologiczną oraz ekonomiczną nadmierne wymogi dotyczące emisji metanu z kopalni węgla kamiennego, doprowadzą do kryzysu społeczno-ekonomicznego w branży górniczej, co oznacza ryzyko utraty miejsca pracy dla setek tysięcy pracowników".

  W uchwale podkreślono przyjęcie rozporządzenia w obecnie proponowanym brzmieniu zniweczy Umowę Społeczną dotyczącą transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego oraz wybranych procesów transformacji województwa śląskiego, która określa tempo odejścia od węgla w Polsce.

  "Zamknięcie kopalń węgla doprowadzi do uzależnienia Polski od węgla importowanego i wzrostu zagrożenia dla bezpieczeństwa energetycznego, co w obliczu trwających działań wojennych spowodowanych agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, jest niedopuszczalne" - czytamy także.

  Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża zdecydowany sprzeciw wobec projektu rozporządzenia w obecnym kształcie.

  Projektowane rozporządzenie ma wprowadzić od 2027 r. normę 5 ton emisji metanu do atmosfery na 1 tys. ton wydobytego węgla innego niż koksowy (pierwotnie projekt dopuszczał 0,5 tony), a od roku 2031 - 3 tony metanu na 1 tys. ton węgla, w tym koksowego.

  Głosowanie nad unijnym rozporządzeniem ws. redukcji metanu zaplanowano w Parlamencie Europejskim na 8 maja. 

  (ISBnews)

 • 04.04, 13:34Spółki węglowe apelują do europarlamentarzystów w sprawie rozporządzenia dot. metanu 

  Warszawa, 04.04.2023 (ISBnews) - Przedstawiciele największych spółek węglowych wystosowali list otwarty do europarlamentarzystów w sprawie szkodliwego dla polskich kopalń unijnego rozporządzenia dotyczącego redukcji emisji metanu. Wskazują w nim, że konsekwencjami nowej regulacji będzie zamykanie kopalń - w sumie oznacza to utratę co najmniej 50 tys. miejsc pracy w samym górnictwie i około 200 tys. miejsc pracy wokół branży.

  Dyskutowany obecnie w Parlamencie Europejskim projekt rozporządzenia ma wprowadzić od 2027 r. normę 5 ton emisji metanu do atmosfery na 1 tys. ton wydobytego węgla innego niż koksowy (pierwotnie projekt dopuszczał 0,5 tony), a od roku 2031 - 3 tony metanu na 1 tys. ton węgla, w tym koksowego.

  "Uważamy za swój obowiązek powiadomić państwa, że przyjęcie i wprowadzenie w życie rozporządzenia w obecnym brzmieniu doprowadzi do nagłego zamknięcia w ciągu trzech lat 7 metanowych kopalń PGG S.A. i Tauron Wydobycie, a po kolejnych trzech latach - kolejnych 2 kopalń PGG S.A. Rozporządzenie zagraża kopalniom węgla koksowego: projekt mówi, że limity emisji metanu zostaną nałożone na te kopalnie po 3 latach. Nie wiemy, jakie to będą limity, ale można się spodziewać, że będą one równie restrykcyjne, jak dla kopalń węgla energetycznego. Jest to tym bardziej niebezpieczne, że złoża węgla koksowego charakteryzują się znacznie wyższym poziomem metanu. W sumie oznacza to utratę co najmniej 50 tys. miejsc pracy w samym górnictwie i około 200 tys. miejsc pracy wokół branży, które zależą od górnictwa, bez szans na zastąpienie utraconych miejsc pracy na regionalnym rynku pracy" - czytamy w liście.

  List otwarty podpisali w siedzibie Polskiej Grupy Górniczej prezes PGG Tomasz Rogala, prezes Tauronu Wytwarzanie Jacek Pytel i wiceprezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej Wojciech Kałuża. W spotkaniu uczestniczył wiceminister Ministerstwa Aktywów Państwowych, pełnomocnik rządu ds. transformacji spółek energetycznych górnictwa węglowego i hutnictwa Marek Wesoły.

  "To rozporządzenie ma tak szeroki zasięg, że dotyczy każdego Polaka i całej Polski. Jeśli stałoby się tak, że nie uda nam się wynegocjować odpowiednich parametrów pozwalających na funkcjonowanie branży górniczej w Polsce, to daty, które zostały w tym rozporządzeniu wskazane, powodują, że w 2027 roku nasze bezpieczeństwo energetyczne będzie zagrożone" - powiedział Wesoły, cytowany w komunikacie PGG i JSW.

  Jak przypomniał wiceminister, szkodliwe dla polskich kopalń rozporządzenie miałoby wejść w życie już w 2027 roku, a w 2031 roku objęłoby także kopalnie węgla koksowego, czyli Jastrzębską Spółkę Węglową. Dlatego szefowie spółek górniczych szukają wszelkich sposobów, aby zapobiec wprowadzeniu unijnej regulacji. W liście zwrócili uwagę między innymi na to, że limity emisyjności zapisane w projekcie rozporządzenia są niemożliwe do wypełnienia w jakiejkolwiek kopalni głębinowej z pokładami metanowymi w Polsce.

  "Uważamy, że ustalanie limitów jest nie w porządku, bo przyspiesza likwidację kopalń i takie działanie nie ma nic wspólnego ze sprawiedliwą transformacją - jest to dzika transformacja. Dlatego jako prezesi spółek górniczych postanowiliśmy wystąpić z listem otwartym do przedstawicieli Parlamentu Europejskiego, żeby na te elementy zwrócić uwagę" - podkreślił prezes PGG Tomasz Rogala.

  Polskie kopalnie emitują średnio od 8 do 14 ton metanu na 1 tys. ton wydobytego węgla. Zostałyby obłożone wysokimi karami za przekroczenie norm; w Polskiej Grupy Górniczej byłoby to według szacunków nawet ok. 1,5 mld zł rocznie, a w całym polskim górnictwie ok. 4 mld zł rocznie, wskazano w materiale.

  "Przypomnijmy, że kopalnie produkujące węgiel koksowy zagrożone tym rozporządzeniem  - wpisane zostały przez Unię Europejską na listę surowców o krytycznym i strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa wspólnoty" - czytamy dalej w komunikacie.

  (ISBnews)

 • 03.04, 15:30Rząd planuje uchwałę ws. działań wzmacniających bezpieczeństwo dostaw energii 

  Warszawa, 03.04.2023 (ISBnews) - Rząd planuje podjęcie uchwały w sprawie realizacji działań strategicznych wzmacniających bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Podjęcie uchwały planowane jest na II kw. 

  "Ma na celu wzmocnienie lub zaakcentowanie strategicznych działań w celu efektywniejszej realizacji celu polityki energetycznej państwa oraz wzmacniania odporności sektora elektroenergetycznego i całej gospodarki na czynniki zewnętrzne" - czytamy w wykazie.

  Kluczowe działania strategiczne wskazano w uchwale, a także zobowiązano organy oraz jednostki im podległe i nadzorowane do intensyfikacji działań, podano także.

  Planowane działania mają przyczynić się do:

  - utrzymania wystarczającej mocy w węglowych jednostkach wytwórczych w celu zagwarantowania dostaw energii elektrycznej w okresie przejściowym transformacji, mając na uwadze realizację umowy społecznej dotyczącej transformacji sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego z 2022 r.;
  - priorytetyzacji modernizacji i rozbudowy elektroenergetycznego systemu przesyłowego i systemów dystrybucyjnych w celu zapewnienia możliwości przyłączania nowych źródeł energii;
  - wyznaczenia dodatkowych obszarów dla realizacji II fazy wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych w celu pełnego wykorzystania potencjału energetycznego polskich obszarów morskich;
  - podjęcia działań na rzecz przyspieszenia realizacji Programu polskiej energetyki jądrowej (w zakresie budowy pierwszej wielkoskalowej elektrowni jądrowej i podjęcia działań na rzecz przyspieszenia przygotowania i realizacji budowy drugiej wielkoskalowej elektrowni jądrowej w RP), w celu zapewniania stabilnych mocy w systemie;
  - realizacji umowy społecznej dotyczącej transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego oraz wybranych procesów transformacji województwa śląskiego z 2021 r. oraz umowy społecznej dotyczącej transformacji sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego z 2022 r.;
  - przeprowadzenie analiz w zakresie zasadności przeprowadzenia inwestycji dot. uruchomienia złoża węgla brunatnego "Złoczew", uwzględniając posiadane zasoby wytwórcze na węgiel brunatny, potencjał geologiczny, warunki ekonomiczne oraz środowiskowe;
  - przyspieszenie odejścia od wykorzystania węgla kamiennego opałowego przez gospodarstwa domowe w celu redukcji zależności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza.

  (ISBnews)

 • 30.03, 17:37Senat usunął przepisy dot. sprzedaży węgla przez samorządy do końca lipca 

  Warszawa, 30.03.2023 (ISBnews) – Senat usunął wprowadzone przez Sejm przepisy dotyczące sprzedaży węgla przez samorządy dla ogrzewających swoje domy tym paliwem do 31 lipca br.

  Senatorowie uznali, że wprowadzane nowelizacji ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej przepisy nie przeszły pełnej procedury legislacyjnej i nie mają związku z procedowaną ustawą.

  Dotychczasowe przepisy dotyczące sprzedaży węgla przez JST obowiązują do 30 kwietnia.

   (ISBnews)

 • 24.03, 15:22MFW: Do dekarbonizacji w Polsce środki z UE niewystarczające, do rozważenia podatek od CO2 

  Warszawa, 24.03.2023 (ISBnews) - Realizacja przez Polskę celów w zakresie dekarbonizacji w ramach polityki UE będzie wspierana przez fundusze unijne, ale mogą być potrzebne dodatkowe instrumenty polityczne, a władze powinny rozważyć opodatkowanie emisji dwutlenku węgla, uważa Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW).

  "Strategia energetyczna powinna odzwierciedlać potrzebę dekarbonizacji przy jednoczesnym zabezpieczeniu bezpieczeństwa energetycznego Polski. Realizacja celów transformacji energetycznej będzie wymagała znacznego wysiłku, zwłaszcza w sektorze energetycznym. Oczekuje się, że nadchodząca aktualizacja strategii energetycznej zaproponuje zdecydowany wzrost udziału energii odnawialnej i zmniejszenie roli gazu ziemnego jako paliwa przejściowego" - czytamy w komunikacie po zakończeniu misji Funduszu w Polsce.

  Według Funduszu, uwolnienie rozwoju energii odnawialnej zależy od zmniejszenia barier regulacyjnych i zapewnienia równych warunków działania w celu przyciągnięcia prywatnych inwestorów.

  "Priorytetem powinno być również stopniowe wycofywanie się z wykorzystywania węgla do produkcji energii elektrycznej i bezpośrednio przez gospodarstwa domowe. Realizacja celów w zakresie dekarbonizacji w ramach polityki UE będzie wspierana przez fundusze UE, ale mogą być potrzebne dodatkowe instrumenty polityczne, a władze zachęca się do rozważenia roli opodatkowania emisji dwutlenku węgla" - czytamy dalej.

  (ISBnews)

 • 22.03, 09:11Rzeczkowska: Przygotowanie rozwiązań dot. podatku od spółek paliwowych to kwestia tygodni 

  Warszawa, 22.03.2023 (ISBnews) - Przygotowanie projektu dotyczącego podatku od nadmiarowych zysków od spółek paliwowych i górniczych to kwestia najbliższych tygodni, poinformowała minister finansów Magdalena Rzeczkowska. Zastrzegła, że resortem wiodącym w przygotowaniu tej regulacji jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ), a MF współpracuje przy jego przygotowaniu.

  "Trwają prace analityczne, jest rozporządzenie Unii Europejskiej, które taką daninę solidarnościową wprowadza. Trwają również prace nad wykonaniem tego w całości również w Polsce. […] Tutaj wiodącą role pełni Ministerstwo Klimatu i Środowiska, my współpracujemy; myślę, że to jest kwestia najbliższych tygodni" - powiedziała Rzeczkowska w Radiu Zet.

  Pytana o sprzeciw wobec opłaty, zgłaszany przez prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka, powiedziała: "Trzeba wziąć pod uwagę kwestie inwestycji, które Orlen jako grupa ma przed sobą".

  "Są kwestie bezpieczeństwa, które są w tej chwili kluczowe dla Polski i jedną z nich jest kwestia bezpieczeństwa energetycznego. Ten poziom inwestycji, jaki stoi przed nami, przed Polską zarówno w zielone źródła energii, czyli energia odnawialna, atom, to są ogromne koszty, […] które muszą zostać zainwestowane i największy ciężar tych inwestycji leży właśnie po stronie tych spółek" - dodała.

  Na początku marca wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin podał, że rząd pracuje nad projektem dotyczącym wprowadzenia podatku od nadmiarowych zysków spółek górniczych i paliwowych. Z jego wypowiedzi wynikało, że proponowane rozwiązania mogą zostać zaprezentowane już w marcu. Prawdopodobnie rozwiązania miałyby objąć także rok 2022.

  Jak podają przedstawiciele rządu, zapowiadany podatek od nadmiarowych zysków, który miałby objąć sektor górniczy i paliwowy, ma być implementacją tzw. opłaty solidarnościowej wprowadzonej unijnym rozporządzeniem jesienią ubiegłego roku.

  (ISBnews)

 • 15.03, 12:58Moskwa: Trwają analizy ws. podatku od nadmiarowych zysków 

  Warszawa, 15.03.2023 (ISBnews) - Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) koncentruje się na analizach, przede wszystkim sektora węglowego, ale także paliwowego, w zakresie prac nad tzw. podatkiem od nadmiarowych zysków w obszarze ropy i węgla, powiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

  "Koncentrujemy się bardziej na analizie wyników sektora z zeszłego roku niż na konkretnych rozwiązaniach dotyczących wprowadzenia podatku" - powiedziała Moskwa dziennikarzom w kuluarach konferencji E23: PL for UA "Partnerstwo polsko-ukraińskie w budowaniu bezpieczeństwa energetycznego przyszłości".

  Na początku marca wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin ogłosił, że rząd pracuje nad projektem dotyczącym wprowadzenia podatku od nadmiarowych zysków spółek górniczych i paliwowych. Z jego wypowiedzi w Radiu Plus wynikało, że proponowane rozwiązania mogą zostać zaprezentowane już w marcu. Prawdopodobnie obejmą także rok 2022.

  (ISBnews)

 • 10.03, 10:21Projekcja NBP: Wartość rządowych rekompensat wyniesie 2,3% PKB w br. wobec 0,4% w ub.r. 

  Warszawa, 10.03.2023 (ISBnews) - Łączna wartość rekompensat z tytułu regulacji taryf dotyczących gazu, węgla, energii cieplnej i elektrycznej wyniesie w br. 2,3% PKB (wobec 0,4% PKB w 2022 r.), szacuje Narodowy Bank Polski (NBP) w marcowej projekcji inflacyjnej.

  "Zgodnie z szacunkami NBP opartymi na dokumentach rządowych, łączna wartość rekompensat z tytułu regulacji taryf dotyczących gazu, węgla, energii cieplnej i elektrycznej wyniesie w br. 2,3% PKB (wobec 0,4% PKB w 2022 r.), przy czym duża część tej kwoty - 1% PKB - będzie sfinansowana przez producentów prądu i wydobywców gazu ziemnego. W projekcji marcowej przyjęto, że skala wsparcia rządowego polegającego na ograniczaniu wzrostu cen podstawowych nośników energii dla podmiotów wrażliwych będzie w latach 2024-2025 stopniowo zmniejszana w ślad za spadkiem cen tych surowców na rynkach światowych" - czytamy w "Raporcie o inflacji".

  Rząd będzie też wspierał w nadchodzących kwartałach przedsiębiorstwa energochłonne finansując w części ich opłaty za energię elektryczną i gaz. Koszt tego wsparcia ukształtuje się w 2023 r. na poziomie 0,2% PKB, podano także.

  Dodatkowe wsparcie obejmuje gospodarstwa domowe dotknięte wzrostem cen energii choć w mniejszej skali niż w ub.r. (0,1% PKB wobec 0,5% PKB w 2022 r.), podał też NBP.

  (ISBnews)

 • 10.03, 08:18Sejm za poprawką zwiększającą środki na rekompensaty cen maksymalnych na gaz dla piekarni 

  Warszawa, 10.03.2023 (ISBnews) - Sejm przyjął poprawki Senatu do noweli ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zwiększające środki dla na rekompensaty cen maksymalnych na gaz dla piekarni do 366 mln zł z 300 mln zł oraz doprecyzowujące, że rekompensaty te będą przysługiwać także wówczas, gdy piekarnie prowadzone są w formie spółdzielni.

  Zgodnie z nowelizacją, ceny na poziomie 200,17 zł za 1 MWh do końca 2023 roku będą mogli korzystać ci przedsiębiorcy, którzy na 31 grudnia 2022r. prowadzili piekarnię i dla których była do działalność dominująca, albo przychód z działalności w ciągu dwóch miesięcy poprzedzających złożenie wniosku pochodził w co najmniej 50% ze sprzedaży własnego pieczywa i ciastek.

  Warunkiem jest niezaleganie ze zobowiązaniami wobec urzędu skarbowego. 

  Nowela zakłada także stosowanie od 1 kwietnia 2023 r. do 28 lutego 2025 r. odwróconego podatku VAT: gazu w systemie gazowym, energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym i usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. Ma też usprawnić wszczęcie i prowadzenie egzekucji administracyjnej, zwiększyć jej efektywność i umożliwić przymusowe dochodzenie należności związanych z podatkiem VAT. 

  Ponadto nowelizacja ma:

  - usprawnić korzystanie z Rejestru Należności Publicznoprawnych (służy uzyskaniu informacji o podmiotach, które pomimo obowiązku nie wykonują zapłaty należności pieniężnych, podlegających egzekucji administracyjnej, których wierzycielami są naczelnicy urzędów skarbowych albo jednostki samorządu terytorialnego);

  -  umożliwić automatyczne uzyskanie danych o podmiotach wpisanych do rejestru przez uprawnione podmioty, np. sąd, prokuratura czy szef CBA

  - umożliwić rezygnację z pisemnej formy upoważnienia osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, do uzyskania jej danych z rejestru.

  - uprościć etap wszczęcia postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego (rezygnacja z nadawania klauzuli o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji administracyjnej i przyjęciu zarządzenia zabezpieczenia do wykonania).

  - doprecyzować moment wszczęcia egzekucji administracyjnej (sytuacja, gdy pierwszą czynnością egzekucyjną jest zajęcie dokonane poprzez sporządzenie protokołu zajęcia lub odbioru dokumentu czy też doręczenie zawiadomienia o zajęciu - innemu podmiotowi lub urzędowi niż dłużnik zajętej wierzytelności).

  - usprawnić postępowanie organów egzekucyjnych, w przypadku zajęcia rzeczy lub prawa majątkowego przez co najmniej dwa organy egzekucyjne (rezygnacja z obowiązku zawiadamiania komornika sądowego o sposobie rozliczenia środków pieniężnych - w przypadku, gdy nie przekazał organowi egzekucyjnemu adnotacji, która umożliwia prowadzenie łącznej egzekucji, a także, gdy zajęcie zostanie dokonane w ramach postępowania zabezpieczającego).

  - w ramach egzekucji z rachunku bankowego, umożliwić odstąpienie od obowiązku przetrzymywania przez bank środków pieniężnych, objętych zajęciem przez 7 dni.

  (ISBnews)

   

 • 09.03, 18:22Sejm wydłużył sprzedaż węgla przez samorządy do końca lipca 

  Warszawa, 09.03.2023 (ISBnews) - Sejm wydłużył sprzedaż węgla przez samorządy dla ogrzewających swoje domy tym paliwem do 31 lipca br. Przepisy te poparło 278 posłów, 13 było przeciwnych, natomiast wstrzymało się od głosu 157.

  Regulacje dotyczą nowelizacji ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.

  Dotychczasowe przepisy dotyczące sprzedaży węgla przez JST obowiązywały do 30 kwietnia.

  W przypadku, gdy samorządy nie sprzedały węgla, mogą - jak zakłada nowelizacja - ogłosić, nie wcześniej niż 1 maja 2023 r., sprzedaż końcową.

  Wnioski o zakup rozpatrywane będą przez gminę w kolejności wpłynięcia do wyczerpania ilości węgla przeznaczonego do sprzedaży. Osoba fizyczna, która ogrzewa swój dom węglem może złożyć wniosek o zakup najpóźniej do dnia 30 czerwca 2023 r.

  Sprzedaż węgla na zasadach określonych w ustawie o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe może odbywać się najpóźniej do 31 lipca 2023 r.

  Zgodnie z ustawą gminy, spółki gminne i związki gminne mogą sprzedać mieszkańcom węgiel maks. po 2 tys. zł za tonę.

  (ISBnews)

 • 09.03, 08:03Senat za zwiększeniem środków na rekompensaty cen maksymalnych na gaz dla piekarni 

  Warszawa, 09.03.2023 (ISBnews) - Senat wprowadził poprawki do noweli ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zwiększając środki dla na rekompensaty cen maksymalnych na gaz dla piekarni do 366 mln zł z 300 mln zł oraz doprecyzowując, że rekompensaty te będą przysługiwać także wówczas, gdy piekarnie prowadzone są w formie spółdzielni.

  Za nowelą wraz z poprawkami głosowało 95 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu

  Zgodnie z nowelizacją, ceny na poziomie 200,17 zł za 1 MWh do końca 2023 roku będą mogli korzystać ci przedsiębiorcy, którzy na 31 grudnia 2022r. prowadzili piekarnię i dla których była do działalność dominująca, albo przychód z działalności w ciągu dwóch miesięcy poprzedzających złożenie wniosku pochodził w co najmniej 50% ze sprzedaży własnego pieczywa i ciastek.

  Warunkiem jest niezaleganie ze zobowiązaniami wobec urzędu skarbowego. 

  Nowela zakłada także stosowanie od 1 kwietnia 2023 r. do 28 lutego 2025 r. odwróconego podatku VAT: gazu w systemie gazowym, energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym i usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. Ma też usprawnić wszczęcie i prowadzenie egzekucji administracyjnej, zwiększyć jej efektywność i umożliwić przymusowe dochodzenie należności związanych z podatkiem VAT. 

  Ponadto nowelizacja  ma:

  - usprawnić korzystanie z Rejestru Należności Publicznoprawnych (służy uzyskaniu informacji o podmiotach, które pomimo obowiązku nie wykonują zapłaty należności pieniężnych, podlegających egzekucji administracyjnej, których wierzycielami są naczelnicy urzędów skarbowych albo jednostki samorządu terytorialnego);

  -  umożliwić automatyczne uzyskanie danych o podmiotach wpisanych do rejestru przez uprawnione podmioty  np. sąd, prokuratura czy szef CBA

  - umożliwić rezygnację z pisemnej formy upoważnienia osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, do uzyskania jej danych z rejestru.

  - uprościć etap wszczęcia postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego (rezygnacja z nadawania klauzuli o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji administracyjnej i przyjęciu zarządzenia zabezpieczenia do wykonania).

  - doprecyzować moment wszczęcia egzekucji administracyjnej (sytuacja, gdy pierwszą czynnością egzekucyjną jest zajęcie dokonane poprzez sporządzenie protokołu zajęcia lub odbioru dokumentu czy też doręczenie zawiadomienia o zajęciu - innemu podmiotowi lub urzędowi niż dłużnik zajętej wierzytelności).

  - usprawnić postępowanie organów egzekucyjnych, w przypadku zajęcia rzeczy lub prawa majątkowego przez co najmniej dwa organy egzekucyjne (rezygnacja z obowiązku zawiadamiania komornika sądowego o sposobie rozliczenia środków pieniężnych - w przypadku, gdy nie przekazał organowi egzekucyjnemu adnotacji, która umożliwia prowadzenie łącznej egzekucji, a także, gdy zajęcie zostanie dokonane w ramach postępowania zabezpieczającego).

  - w ramach egzekucji z rachunku bankowego, umożliwić odstąpienie od obowiązku przetrzymywania przez bank środków pieniężnych, objętych zajęciem przez 7 dni.

  (ISBnews)

 • 07.03, 13:14Wesoły z MAP: Aktualizację wniosku notyfikacyjnego ws. górnictwa przedstawimy do IV/V 

  Warszawa, 07.03.2023 (ISBnews) - Zakończenie prac nad aktualizacją wniosku notyfikacyjnego do Komisji Europejskiej ws. programu dla górnictwa węgla kamiennego, wynikającego z umowy społecznej, planowane jest na przełom kwietnia i maja, poinformował wiceminister aktywów państwowych Marek Wesoły. Podkreślił, że wniosek zostanie przedstawiony po ogłoszeniu zaktualizowanej Polityki Energetycznej Polski.

  "Przygotowywana jest w tej chwili aktualizacja wniosku notyfikacyjnego, o czym poinformowaliśmy Komisję Europejską. My czekamy ze złożeniem tej aktualizacji tylko na ogłoszenie Polityki Energetycznej Państwa, żeby być pewnym, że ta nasza aktualizacja będzie zgodna z tym dokumentem" - powiedział Wesoły podczas posiedzenia sejmowej Komisji ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych.

  "Przewidywany termin zakończenia prac nad aktualizacją wniosku to przełom kwietnia i maja 2023r." - wskazał.  

  Wiceminister poinformował, iż Komisja Europejska zwróciła się do Polski o potwierdzenie, że złożenie takiego wniosku nastąpi do 30 czerwca br.

  "Jeśli chodzi o aktualizację Polityki Energetycznej, chciałbym tutaj powiedzieć krótko, bo ministerstwem wiodącym jest Ministerstwa Klimatu, ale wiemy, że ten dokument pojawi się bodajże w marcu" - powiedział Wesoły.

  Notyfikacja Komisji Europejskiej jest warunkiem wejścia w życie warunków ugody społecznej z maja 2021 r.

  Umowa społeczna, która obecnie jest przedmiotem negocjacji w KE zakłada m.in : systematyczne wygaszanie polskich kopalń węgla kamiennego w perspektywie do 2049 roku, gwarancje osłon socjalnych dla górników odchodzących z pracy oraz dopłaty do redukcji zdolności wydobywczych, tworzy także mechanizm finansowego wsparcia niezbędnego do transformacji Śląska.

 • 06.03, 10:31Max. koszt osłon dla pracowników sektora elektroenergetycznego to 1,27 mld zł do 2033- OSR 

  Warszawa, 06.03.2023 (ISBnews) - Maksymalny koszt osłon socjalnych dla pracowników sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego to 1 268,3 mln zł do 2033 r., wynika projektu ustawy o osłonach socjalnych dla pracowników sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego.

  Projekt trafił właśnie do uzgodnień międzyresortowych. Jest procedowany w związku z procesem wydzielenia aktywów węglowych z grup kapitałowych z udziałem Skarbu Państwa do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego.

  "Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na realizację zadań wynikających z ustawy na lata 2023-2033 wynosi 1 268 300 000 zł" - czytamy w projekcie ustawy.

  Koszt osłon - jak wynika z OSR - ma wynieść w tym roku 14,42 mln zł. Następnie 74,91 mln zł w 2024 r., 247,65 mln zł w 2025 r., 216,1 mln zł w 2026 r., następnie będzie sukcesywnie spadać w latach kolejnych (z niewielkim wzrostem w jednym wzrostem do 120,44 mln zł w roku 2031.

  Celem projektowanej ustawy jest zapewnienie osłon socjalnych pracownikom sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego, którzy zatrudnieni są w spółkach objętych procesem transformacji energetycznej polegającej na stopniowym odchodzeniu w perspektywie do 2050 r. od wytwarzania energii elektrycznej w wysokoemisyjnych jednostkach węglowych (opartych o tzw. ślad węglowy).

  Osłony socjalne mają obejmować:

  · urlopy energetyczne - w wymiarze do czterech lat, przysługujące pracownikowi, któremu ze względu na wiek i łączny staż pracy brakuje nie więcej niż cztery lata do nabycia prawa do emerytury, wykonującemu prace: o szczególnym charakterze lub na stanowisku pracy w obszarze produkcyjnym lub remontowym,

  · urlopy górnicze - w wymiarze do czterech lat, przysługujące pracownikowi, któremu ze względu na wiek i łączny staż brakuje nie więcej niż cztery lata do nabycia prawa do emerytury, wykonującemu: pracę lub prace w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze,

  · jednorazowe odprawy pieniężne - przysługujące pracownikom, z którymi rozwiązywana jest umowa o pracę, posiadającym co najmniej 5-letni staż pracy w przedsiębiorstwie, a którzy nie mogą skorzystać z prawa do urlopu górniczego lub energetycznego.

  W okresie korzystania z urlopu górniczego lub z urlopu energetycznego pracownik będzie zwolniony z obowiązku świadczenia pracy i otrzyma świadczenie socjalne w wysokości 80% miesięcznego wynagrodzenia pracownika obliczanego jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy. Skorzystanie z urlopu energetycznego lub urlopu górniczego będzie dobrowolne i będzie się odbywać się na wniosek pracownika i za zgodą pracodawcy.

  Projekt ustawy zakłada, że świadczenia socjalne wynikające z urlopów energetycznych i urlopów górniczych oraz jednorazowe odprawy pieniężne finansowane są z dotacji budżetowej.

  (ISBnews)