ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 21.02, 10:22MKiŚ: Chcemy stopniowo odmrażać ceny energii, najłagodniejszy wariant to 15% ich wzrostu 

  Warszawa, 21.02.2024 (ISBnews) - Ministerstwo Klimatu i Środowiska opowiada się za stopniowym wychodzeniem z zamrażania cen i szacuje, że najłagodniejszy z trzech obecnie analizowanych wariantów to podnoszenie cen po 15%, poinformowała szefowa resortu Paulina Hennig-Kloska.

  "Uważam, że musimy stopniowo wychodzić z zamrażania cen. […] Dla mnie takim najłagodniejszym poziomem wyjścia byłoby wychodzenie np. po 15%, takie podnoszenie cen. Ale dzisiaj nie mamy wybranego wariantu, w którym pójdziemy" - powiedziała Hennig-Kloska w rozmowie z Tok FM.

  "Na pewno, jak będziemy próbować wychodzić, to stopniowo, nie gwałtownie. Więc nikt się nie musi obawiać żadnych drastycznych podwyżek. Ja nie chcę dziś mówić o konkretnych rozwiązaniach, bo mamy w tej chwili ze trzy warianty, które leża na stole - kwestia wyboru najbardziej dogodnego" - dodała.

  Obecnie trwa etap uzgodnień międzyresortowych, który powinien zostać zakończony w ciągu najbliższych dwóch tygodni, poinformowała też minister.

  "Chciałam zagwarantować, że nie będzie żadnych 100-200-procentowych podwyżek cen energii. […] Wzrost będzie minimalny, natomiast chcemy faktycznie stabilizować sytuację" - podkreśliła Hennig-Kloska.

  Poinformowała także, że rząd najprawdopodobniej będzie chciał skorzystać ze stabilizacji rynku gazu.

  "Problem gazu sam się rozwiązuje, bo ceny gazu dość mocno spadły w ostatnich miesiącach i wystarczy tylko wdrożyć nowe rozliczenia, żeby ten gaz, który mamy w gospodarstwach domowych, w gospodarce był bardziej dostępny cenowo. Podobnie w prądzie można próbować dalej stabilizować ceny po prostu na rynku i na pewno będziemy próbowali również dążyć w tym kierunku" - powiedziała minister.

  Na początku lutego Hennig-Kloska informowała, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska planuje w ciągu 2-3 tygodni przygotować przepisy dotyczące wsparcia w zakresie cen energii - zamiast dotychczasowych limitów - z wprowadzeniem kryterium dochodowego.

  W grudniu 2023 r. prezydent podpisał ustawę o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła. Celem ustawy jest ograniczenie w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. wpływu podwyżek cen energii elektrycznej, gazu i ciepła na najbardziej wrażliwych odbiorców tych produktów, w tym odbiorców będących gospodarstwami domowymi, jednostkami samorządu terytorialnego, podmiotami użyteczności publicznej. Osiągnięcie tego celu ma nastąpić przez utrzymanie dotychczasowej ochrony najbardziej wrażliwych odbiorców energii elektrycznej, gazu i ciepła, rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych i ciepłowniczych oraz wprowadzenie dodatkowych rozwiązań korygujących obecnie stosowane.

  (ISBnews)

 • 18.12, 07:30Prezydent podpisał nowelę dot. wsparcia odbiorców energii elektr., paliw gazowych i ciepła 

  Warszawa, 18.12.2023 (ISBnews) - Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła, podała Kancelaria Prezydenta.

  "Celem ustawy jest ograniczenie w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. wpływu podwyżek cen energii elektrycznej, gazu i ciepła na najbardziej wrażliwych odbiorców tych produktów, w tym odbiorców będących gospodarstwami domowymi, jednostkami samorządu terytorialnego, podmiotami użyteczności publicznej. Osiągnięcie tego celu ma nastąpić przez utrzymanie dotychczasowej ochrony najbardziej wrażliwych odbiorców energii elektrycznej, gazu i ciepła, rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych i ciepłowniczych oraz wprowadzenie dodatkowych rozwiązań korygujących obecnie stosowane" - czytamy w komunikacie.

  Uchwalona ustawa utrzymuje ochronę gospodarstw domowych, budynków użyteczności publicznej oraz jednostek samorządu terytorialnego przed nadmiernym wzrostem cen energii elektrycznej.

  Sejm przyjął też poprawkę zakładającą, że analogicznie do 2023 r. stawka maksymalna obejmie małe i średnie przedsiębiorstwa oraz rolników. Wzięto też pod uwagę spółki komunalne prowadzące obiekty sportowe, jak hale sportowe czy baseny.

  "Ustawa zakłada utrzymanie na okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 roku cen stosowanych w 2023 r. tj. na podstawie taryf przedsiębiorstw zatwierdzonych przez Prezesa URE albo średnich cen zatwierdzonych taryf sprzedawców z urzędu w specyficznych przypadku braku zatwierdzenia taryf na rok 2022 r." - napisano w informacji.

  "Przyjęta przez Sejm ustawa zakłada zatem przedłużenie do połowy 2024 roku maksymalnych cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych na poziomie 412 zł za MWh netto (do obecnego poziomu limitu zużycia, pomniejszonego o 50 proc., ponieważ przepisy mają obowiązywać przez pół roku). Powyżej limitu zachowana ma być stawka 693 zł za MWh jako cena maksymalna" - czytamy dalej.

  Ograniczenie limitów zużycia energii elektrycznej stosowane w okresie od dnia 1 dnia stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. do 50% dotychczasowych limitów jest obliczone jako 6/12 (pięćdziesiąt procent) dotychczas przyjętych limitów, a więc maksymalnie:

  •             1,5 MWh dla odbiorcy uprawnionego albo

  •             2 MWh (dla prowadzących, w dniu wejścia w życie ustawy, gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej oraz w przypadku odbiorcy uprawnionego posiadającego, w dniu wejścia w życie ustawy, Kartę Dużej Rodziny),

  •             1,8 MWh (w przypadku odbiorcy uprawnionego posiadającego orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub zamieszkującego wspólnie z osobą posiadającą orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności), a także dedykowanej ceny dla rodzinnych ogrodów działkowych, wymieniono w materiale.

  Dodatkowo, wprowadzono ograniczenie cen energii elektrycznej w ramach wskazanych wyżej limitów dla odbiorców, którzy zawarli umowy z gwarancją stałej ceny przekraczającą limity cen energii elektrycznej dla pozostałych odbiorców uprawnionych.

  W ustawie wprowadzono dodatkowo przepisy, które w przypadku zmiany zewnętrznych warunków wykonywania działalności gospodarczej, które wpływają na spadek cen energii elektrycznej wynikających z taryf zatwierdzonych na 2024 r. lub część tego roku, umożliwiają obniżenie cen energii elektrycznej ustalonych w taryfie, przewidując również odpowiednie instrumenty działania w tym zakresie dla Prezesa URE.

  "Przyjęta ustawa utrzymuje system i mechanizm rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych w okresie 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., przy czym w przypadku braku zatwierdzenia taryf na 2024 przez Prezesa URE, do chwili ich zatwierdzenia rekompensaty będą wypłacane w wysokości 60% cen stosowanych w 2023 r." - zaznaczono także.

  Ustawa utrzymuje cenę maksymalną paliw gazowych oraz stawki opłat za świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych stosowane w rozliczeniach z niektórymi odbiorcami paliw gazowych w okresie 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. Zakres podmiotów objętych ochroną - podmiotów uprawnionych - nie uległ zmianie.

  "Cena maksymalna za gaz pozostanie bez zmian. Podmioty objęte ochroną będą uiszczać opłatę za usługi dystrybucyjne w okresie 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. na poziomie wynikającym z taryfy zatwierdzonej przez Prezesa URE dla operatora systemu dystrybucyjnego na 2022 rok. Z powyższego obowiązku wyłączeni są sprzedawcy, którzy ustalili w ramach zawartych ze swoimi odbiorcami umów albo zatwierdzonych taryf na 2024 r., ceny korzystniejsze niż cena maksymalna" - czytamy w komunikacie.

  W ustawie utrzymano na okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. wsparcie dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych o najniższych dochodach, którzy jako główne źródło ogrzewania wykorzystują kocioł na paliwa gazowe, wpisany lub zgłoszony do centralnej ewidencji emisyjności budynków, w postaci refundacji podatku VAT.

  Ustawa przewiduje wprowadzenie gazowej składki na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny za 2022 r. na podobnych zasadach jak gazowy odpis na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny za 2023 r.

  "Przedsiębiorstwo wydobywające gaz ziemny przekazuje na rachunek Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny gazową składkę na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny w sześciu równych miesięcznych ratach, płatnych w okresie od stycznia 2024 r. do czerwca 2024 r., za poszczególne miesiące kalendarzowe w terminie do 20. dnia danego miesiąca 2024 r." - napisano w informacji.

  Zarządca rozliczeń przekazuje środki finansowe zgromadzone z gazowych składek na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny na rachunek Funduszu COVID-19 w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczenia.

  Obowiązek przekazania przez przedsiębiorstwo wydobywające gaz ziemny nowowprowadzonej gazowej składki na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny wykonuje się w odniesieniu do okresu wydobycia gazu ziemnego od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

  "W art. 4 ustawy przewidziano utrzymanie na okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. przewidzianych obecnie mechanizmów ograniczenia wysokości cen za ciepło i jego dostawę do odbiorców zarówno w systemach ciepłowniczych taryfowanych, w których ceny i stawki opłat podlegają zatwierdzeniu przez prezesa URE, jak i zwolnionych z obowiązku przedkładania taryf dla ciepła do zatwierdzania prezesowi URE. Ograniczenie to będzie wynikało z zastosowania najniższej z trzech cen:

  1) cen i stawek opłat wynikających ze stosowanych taryf,

  2) maksymalnych cen i stawek opłat ustalonych przez Prezesa URE na dzień 30 września 2022 r. powiększone o 40%,

  3) cen ciepła wynikających ze średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą obliczonej na podstawie określonych ustawowo cen wytwarzania ciepła dla danego źródła ciepła (gaz, olej, węgiel, OZE) powiększonych o aktualnie stosowane stawki taryfowe opłat dystrybucji ciepła" - czytamy dalej.

  Zakres podmiotów objętych ochroną - podmiotów uprawnionych - nie uległ zmianie. Pozostają nimi gospodarstwa domowe, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, podmioty zobowiązane do dostaw na potrzeby mieszkaniowe i użyteczności oraz podmiotów użyteczności publicznej.

  Ustawa przewiduje mechanizm wypłaty i rozliczenia świadczenia wyrównawczego dla przedsiębiorstw energetycznych z tytułu stosowania maksymalnej ceny dostawy, za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.

  "Przepisy ustawy zakładają również zmianę zasad w zakresie rozliczenia końcowego mechanizmów wsparcia (rekompensat i wyrównań) dla przedsiębiorstw ciepłowniczych, które kończą się w dniu 31 grudnia 2023 r., które będą następnie miały zastosowanie również do okresu od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. Obecnie obowiązujące przepisy są bowiem zaprojektowane w taki sposób, że wsparcie udzielane odbiorcom uprawnionym i kwoty otrzymywane przez przedsiębiorstwa ciepłownicze nie są sobie równe, co sprawia, że przedsiębiorstwa w nieuzasadniony sposób ponoszą stratę lub uzyskują zysk, które nie wystąpiłyby, gdyby nie było systemu wsparcia dla odbiorców a przedsiębiorstwa ciepłownicze rozliczały się z odbiorcami uprawnionymi na podstawie stosowanych taryf" - wskazano również.

  Uchwalona ustawa nowelizuje m. in. ustawę z 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 759).

  Zgodnie z nowymi przepisami dodatek będzie przysługiwał za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. i tak jak wcześniej jego wysokość będzie zróżnicowana w zależności od tego, ile osób wchodzi w skład gospodarstwa domowego, oraz tego, czy rodzina ma źródło ogrzewania zasilane węglem – w tym przypadku jest przewidziana wyższa kwota dodatku.

  Ustawa wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2023 r.

  (ISBnews)

 • 07.12, 19:10Sejm przyjął nowelę dot. wsparcia odbiorców energii elektrycznej i gazu w I poł. 2024 r. 

  Warszawa, 07.12.2023 (ISBnews) - Sejm przyjął nowelizację ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej i paliw gazowych, która zakłada utrzymanie ceny maksymalnej energii elektrycznej, gazu i ciepła w I poł. 2024 r. oraz objęcie ceną maksymalną energii elektrycznej małych i średnich przedsiębiorstw oraz obiektów sportowych.

  Za nowelą, której projekt stanowił przedłożenie poselskie, głosowało 247 posłów, przeciw był 1, a 197 wstrzymało się.

  Wcześniej posłowie przyjęli kilkanaście poprawek, w tym tę dotycząca objęcia ceną maksymalną energii elektrycznej małych i średnich przedsiębiorstw oraz obiektów sportowych. Odrzucili natomiast poprawkę zmierzająca do przedłużenia ochrony na cały 2024 r.

  Nowela przewiduje utrzymanie na okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 roku cen stosowanych w 2023 r., tj. w praktyce cen z 2022 r.

  Zgodnie z nowelą, maksymalna cena energii elektrycznej w wysokości 412 zł/MWh będzie obowiązywała gospodarstwa domowe w zależności od poziomu zużycia energii elektrycznej. Planowane jest utrzymanie 1/2 obecnych limitów zużycia dla odbiorców uprawnionych na okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., a więc maksymalnie od 1,5 MWh do 2 MWh  (w zależności od rodzaju gospodarstwa). Także dotychczasowa cena maksymalna na gaz i ciepło ma - zgodnie z nowelą - zostać utrzymana do końca czerwca 2024 r.

  Wcześniej planowana regulacja zawierała także przepisy dot. budowy wiatraków, ale zostały one usunięte.

  (ISBnews)

 • 07.12, 14:02Sowa z KO: Mrożenie cen po 30 VI 2024 r. możliwe, ale to decyzja przyszłego rządu 

  Warszawa, 07.12.2023 (ISBnews) - Mrożenie cen energii, gazu i ciepła po 30 czerwca 2024 roku jest możliwe, ale decyzję w tej sprawie będzie już podejmował nowy rząd, zapowiedział Marek Sowa z Koalicji Obywatelskiej (KO). Poselski projekt nowelizacji ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej i paliw gazowych, który zakłada mrożenie cen w I poł. 2024 r.

  "Dalsza ochrona będzie możliwa, ale decyzję w tej sprawie będzie już podejmował nowy rząd" - powiedział Sowa w Sejmie podczas drugiego czytania projektu.

  Projekt przewiduje utrzymanie na okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 roku cen stosowanych w 2023 tj. w praktyce cen z 2022 r.

  Zgodnie z projektem, maksymalna cena energii elektrycznej w wysokości 412 zł/MWh będzie obowiązywała gospodarstwa domowe w zależności od poziomu zużycia energii elektrycznej, Zakładane jest utrzymanie 1/2 obecnych limitów zużycia dla odbiorców uprawnionych na okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., a więc maksymalnie od 1,5 MWh do 2 MWh  (w zależności od rodzaju gospodarstwa).

  Także dotychczasowa cena maksymalna na gaz i ciepło ma - zgodnie z projektem - zostać utrzymana do końca czerwca 2024 r.

  Wcześniej projekt zawierał także regulacje dot. budowy wiatraków, ale zostały one usunięte.

  (ISBnews)

 • 05.12, 15:15Marszałek Sejmu: Zajmiemy się projektem o górnictwie dot. zawieszenia danin 

  Warszawa, 05.12.2023 (ISBnews) - Na najbliższym posiedzeniu Sejm zajmie się m.in. projektem nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, który zakłada zawieszenie spłat przez Polską Grupę Górniczą (PGG) zobowiązań z tytułu niezapłaconych składek ZUS oraz pożyczki udzielonej przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR) do 31 grudnia 2025, wynika z informacji przekazanej przez marszałka Sejmu Szymona Hołownię.

  "Zajmiemy się też ustawą o górnictwie, to też jedna z tych pilnych ustaw, które zostały nam w spadku po niedziałającym Sejmie w ostatnich miesiącach, ostatniej kadencji. Musimy szybko ją przeprocesować, uchwalić, żeby górnictwo mogło spokojnie, normalnie funkcjonować" - powiedział Hołownia podczas konferencji prasowej.

  "Chodzi tutaj o odroczenie płatności różnego rodzaju danin, trzeba taką ustawę szybko uchwalić" - dodał.

  Projekt zakłada m.in. zakresie wydłużenia terminu zawieszenia spłat przez Polską Grupę Górniczą zobowiązań z tytułu niezapłaconych składek ZUS oraz pożyczki udzielonej przez Polski Fundusz Rozwoju do 31.12.2025 r.

  W projekcie zaproponowano też zwolnienie podmiotów objętych Nowym Systemem Wsparcia (który czeka na notyfikację Komisji Europejskiej i wynika z umowy społecznej z 2021 r.) z obowiązku wpłaty do Urzędu Skarbowego (US) zaliczek na podatek od dochodów osób prawnych (tzw. CIT).

  (ISBnews)

 • 29.11, 09:54Projekt dotyczący przywrócenia obliga giełdowego dla rynku energii trafił do Sejmu 

  Warszawa, 29.11.2023 (ISBnews) - Projekt nowelizacji ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych, który zakłada przywrócenie od 1 lipca 2024 r. 100-proc. obliga giełdowego dla rynku energii trafił do Sejmu. Projekt złożyła grupa posłów Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050-Polskiego Stronnictwa Ludowego i Nowej Lewicy.

  Obligo giełdowe zostało uchylone w grudniu 2022 r.

  "Po likwidacji obliga pionowo zintegrowane grupy energetyczne mogą handlować całością energii dowolnie pomiędzy podmiotami wewnątrz swojej struktury, co skutkuje faktem, że znacząca część energii omija główny rynek giełdowy. Spowodowało to zmianę kształtu rynku hurtowego - zamiast dotychczasowych transakcji na giełdowym rynku terminowym - głównie kontraktów rocznych, wspomaganych przez kwartalne i miesięczne, dominuje rynek SPOT, co może powodować przeniesienie zwiększonego ryzyka zmienności na odbiorcę" - czytamy w uzasadnieniu do projektu.

  W ocenie autorów projektu, przywrócenie 100% obliga giełdowego gwarantuje płynność na rynku hurtowym, co pozwala na wyznaczenie ceny rynkowej, która jest ważnym elementem umożliwiającym transparentne, rynkowe określenie ceny odniesienia dla umów sprzedaży energii, gdyż ustały przesłanki stojące za jego likwidacją (zawirowania cenowe, wynikające z pandemii COVID-19 i spowodowane wojną na Ukrainie).

  "Referencyjna cena energii wyznaczana na płynnym rynku giełdowym ma szczególne znaczenie dla grup odbiorców, którzy nie są rozliczani za energię elektryczną zgodnie z taryfami, zatwierdzanymi przez prezesa URE. Cenotwórcza rola giełdy ma również bezpośredni wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju i funkcjonowanie spółek energetycznych na równych zasadach i pozytywnie wpływa na wzrost konkurencyjności. Giełda jest również gwarantem wykonania zawartych kontraktów na rynku hurtowym" - czytamy także.

  Ponowne wprowadzenie obliga na poziomie 100% ma na celu ograniczenie ewentualnych wzrostów cen energii na rynku hurtowym, niewynikających z czynników fundamentalnych, wpływających na koszt jej wytworzenia czy pozyskania z sąsiadujących systemów, wskazano.

  (ISBNews)

 • 28.11, 17:21Koalicyjny projekt ws. mrożenia cen energii zakłada użycie 16,5 mld zł z Funduszu COVID-19 

  Warszawa, 28.11.2023 (ISBnews) - Zgłoszony przez grupę posłów Koalicji Obywatelskiej i Polski 2050-TD projekt zamrożenia cen energii elektrycznej, ciepła i gazu ziemnego zakłada, że finansowanie przewidzianego w nim wsparcia będzie finansowanie ze środków z Funduszu COVID-19, który będzie zasilany z gazowej składki na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny za 2022 r. oraz innymi środkami, podano w uzasadnieniu projektu ustawy o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw.

  "Środki przeznaczone na finansowanie wsparcia odbiorców uprawnionych wynikającego ze wskazanych wyżej przepisów będą pochodziły z Funduszu COVID-19, który będzie zasilany z gazowej składki na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny za 2022 r. oraz innymi środkami w sposób przewidziany stosownymi przepisami. Przewidywane finansowanie wsparcia odbiorców z Funduszu COVID-19 określono na kwotę 16,5 mld zł" - czytamy w uzasadnieniu.

  "Celem ustawy jest zminimalizowanie wpływu podwyżek cen energii i gazu dla najbardziej wrażliwych odbiorców, w tym przede wszystkim w gospodarstwach domowych, szeroko rozumianych podmiotów użyteczności publicznej (w tym szpitale, szkoły, przedszkola czy ośrodki pomocy społecznej) oraz jednostek samorządu terytorialnego, po dniu 31 grudnia 2023 r. Brak wprowadzenia takich rozwiązań spowodowałby na tych rynkach bardzo wysokie wzrosty rachunków dla odbiorców uprawnionych, które w zależności od rynku mogłyby wynosić nawet 50%, 70% czy w skrajnych przypadkach ponad 100%" - czytamy dalej.

  Projekt przewiduje utrzymanie na okres I poł. 2024 r. cen energii elektrycznej zatwierdzonych na 2023 r.

  "Szacunkowo, maksymalna cena energii elektrycznej w wysokości 412 zł/ MWh będzie obowiązywała gospodarstw domowe w zależności od poziomu zużycia energii elektrycznej, co pozwoli skierować ochronę do najbardziej potrzebujących" - wskazano w uzasadnieniu.

  W projekcie wprowadzono też cenę maksymalną paliw gazowych bez zmian na I poł. 2024 r.

  "Projekt przewiduje wprowadzenie gazowej składki na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny za 2022 r. na podobnych zasadach, jak gazowy odpis na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny za 2023 r." - napisano dalej.

  Wnioskodawcy proponują także utrzymanie w I poł. 2024 r. przewidzianych obecnie mechanizmów ograniczenia wysokości cen za ciepło i jego dostawę. Zakładają także "zwiększone wsparcie dla osób najuboższych w celu eliminacji zjawiska ubóstwa i wykluczenia energetycznego".

  Jednocześnie stabilizacji cen energii i nośników energii będą sprzyjały dodatkowe propozycje zawarte w projekcie ustawy, tj. przywrócenie obowiązku sprzedaży energii na giełdach (tzw. obligo giełdowe) oraz liberalizacja zasad budowy lądowych elektrowni wiatrowych, "których rozwój został zablokowany wprowadzeniem tzw. reguły 10H", "niewystarczająco zmienionej w marcu 2023 r.", podano również.

  Wnioskodawcy proponują, aby ustawa weszła w życie z dniem 31 grudnia 2023 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących tzw. obliga giełdowego (wejście w życie przewidziane z dniem 1 lipca 2024 r.) oraz regulacji dotyczących rozwoju lądowej energetyki wiatrowej, które miałyby wejść w życie po upływie 30 dnia od dnia ogłoszenia ustawy.

  (ISBnews)

 • 28.11, 13:09Marszałek Sejmu: Rządowy projekt mrożenia cen energii trafi do komisji wraz z koalicyjnym 

  Warszawa, 28.11.2023 (ISBnews) - Rządowy projekt nowelizacji ustawy w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw, zakładający przedłużenie maksymalnych cen energii elektrycznej i gazu w przyszłym roku na poziomie z tego roku trafi do sejmowej komisji wraz z projektem koalicji Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050-PSL i Nowej Lewicy, poinformował marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

  "Jeżeli chodzi o ustawę o mrożeniu cen energii, ona zostanie skierowana dziś do komisji do pierwszego czytania razem z projektem przygotowanym przez nową koalicję, która będzie tworzyła następny rząd - tak żeby w poczuciu odpowiedzialności można było zdecydować, [...] przejrzeć dwa projekty, zobaczyć który jest lepszy i iść z tym na Sejm" - powiedział Hołownia podczas konferencji prasowej.

  Rządowy projekt zakłada, że ceny z 2022 r. byłyby stosowane do limitu 3 MWh dla gospodarstw domowych, dla gospodarstw z osobą niepełnosprawną do 3,6 MWh, natomiast dla rolników i posiadaczy Karty Dużej Rodziny do 4 MWh. Po przekroczeniu limitu obowiązywałaby cena maksymalna 693 zł/MWh.

  Cena maksymalna ustalona na poziomie 693 zł/MWh ma dotyczyć także podmiotów użyteczności publicznej wykonujących kluczowe role władz publicznych w szczególności z zakresu polityki zdrowotnej, edukacyjnej i rodzinno-opiekuńczej, jednostek samorządu terytorialnego w zakresie w jakim zużywają energię elektryczną na realizację zadań publicznych, producentów rolnych, tzw. odbiorców wrażliwych oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

  Projekt ustawy zakłada przedłużenie funkcjonującego w 2023 r. mechanizmu obejmującego zagwarantowanie ceny maksymalnej paliw gazowych (200 zł/MWh) oraz stawek opłat usług dystrybucji paliw gazowych na niezmienionym względem 2023 r. poziomie dla odbiorców objętych ochroną taryfową.

  Rządowy projekt zakłada utrzymanie wysokości ponoszonych przez tych odbiorców cen i stawek opłat za dostarczone ciepło systemowe na poziomie nie wyższym niż ceny i stawki opłat stosowane wobec odbiorców ciepła w dniu 30 września 2022 r. powiększone o 40% w każdej grupie taryfowej w danym systemie ciepłowniczym.

  W ubiegłym tygodniu Paulina Henning-Kloska z Polski 2050 powiedziała, że ugrupowanie to planuje złożenie w Sejmie projektu ustawy dotyczącej mrożenia cen energii elektrycznej w roku przyszłym.

  Pytana, czy chodzi o to, by podwyżki zatrzymać, czy by były one niższe, powiedziała "jeżeli nawet musimy wychodzić z mrożenia cen i przeciwdziałać jednocześnie inflacji to musi być to łagodniejsze wyjście i tak będzie planowane".

  (ISBnews)

 • 20.11, 13:53Rząd chce przyjąć projekt zawieszenia do 2025 r. spłat przez PGG pożyczki z tarczy PFR 

  Warszawa, 20.11.2023 (ISBnews) - Rząd chce przyjąć projekt zawieszenia spłat przez Polską Grupę Górniczą (PGG) zobowiązań z tytułu niezapłaconych składek ZUS oraz pożyczki udzielonej przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR) do 31 grudnia 2025 r., wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie projektu nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w tym zakresie planowane jest w IV kw.

  "Mając na uwadze wydarzenia 2022 r. (wojna w Ukrainie, kryzys energetyczny), Ministerstwo Aktywów Państwowych rozpoczęło prace nad przygotowywaniem aktualizacji wniosku notyfikacyjnego Nowego Systemu Wsparcia dla sektora górnictwa węgla kamiennego, który był jednym z elementów podpisanej w dniu 25 maja 2021 r. umowy społecznej dotyczącej transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego […]. W konsekwencji przedłużający się proces notyfikacyjny Nowego Systemu Wsparcia prowadzi do konieczności zmiany ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego m.in. w zakresie wydłużenia terminu zawieszenia spłat przez Polską Grupę Górniczą S.A. zobowiązań z tytułu niezapłaconych składek ZUS oraz pożyczki udzielonej przez Polski Fundusz Rozwoju do 31.12.2025 r." - czytamy w wykazie.

  W projekcie zaproponowano też zwolnienie podmiotów objętych Nowym Systemem Wsparcia z obowiązku wpłaty do Urzędu Skarbowego (US) zaliczek na podatek od dochodów osób prawnych (tzw. CIT), a uregulowanie należnego podatku realizowane będzie przez podmioty zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. do końca 3. miesiąca następnego roku.

  (ISBnews)

 • 09.10, 13:45Rada UE za zwiększeniem udziału paliw ekologicznych w lotnictwie do 70% do 2050 r. 

  Warszawa, 09.10.2023 (ISBnews) - Rada UE przyjęła rozporządzenie ReFuelEU Aviation, którego celem jest zwiększenie ilości odnawialnych i niskoemisyjnych paliw w lotnictwie do 70% w 2050 r., przy czym 35% mają stanowić paliwa syntetyczne, podała Rada.

  "Rozporządzenie RefuelEU Aviation ma doprowadzić do zwiększenia zarówno popytu na zrównoważone paliwa lotnicze generujące mniej CO2 niż paliwa kopalne, jak i ich podaży. Równocześnie ma zapewnić równe warunki konkurencji na unijnym rynku transportu lotniczego" - czytamy w komunikacie.

  Nowe przepisy mają zaangażować transport lotniczy w realizację unijnych celów klimatycznych na 2030 i 2050 r. Zrównoważone paliwa lotnicze będą bowiem w krótkiej i średniej perspektywie jednym z podstawowych narzędzi dekarbonizacji lotnictwa, podano także.

  Nowe przepisy mają więc zredukować obecne bariery utrudniające ich upowszechnianie. Są to niska podaż i ceny znacznie wyższe niż ceny paliw kopalnych.

  Przepisy nowego rozporządzenia:

  - nakładają na dostawców paliwa lotniczego obowiązek, aby od 2025 r. wszystkie rodzaje paliwa dostępne dla operatorów samolotów na unijnych lotniskach zawierały określoną minimalną ilość zrównoważonych paliw lotniczych, a od 2030 - określoną minimalną ilość paliwa syntetycznego i by do 2050 r. ilość ta stopniowo wzrastała. Ilości te są następujące: 2% zrównoważonych paliw w 2025 r., 6% w 2030 r. oraz 70% w 2050 r. Od 2030 r. paliwa syntetyczne muszą stanowić 1,2%, i w 2050 r. osiągnąć poziom 35%

  - nakładają na operatorów samolotów obowiązek, aby roczne ilości paliwa lotniczego uzupełnianego na danym unijnym lotnisku stanowiły co najmniej 90% rocznej ilości potrzebnego paliwa lotniczego

  - dopuszczają paliwa zrównoważone i paliwa syntetyczne obejmujące certyfikowane biopaliwo, paliwo odnawialne pochodzenia niebiologicznego (w tym wodór odnawialny) oraz pochodzące z recyklingu paliwo węglowe (zgodnie z kryteriami zrównoważoności i oszczędności emisyjnej określonymi w dyrektywie o energii odnawialnej) w granicach 70%. Odsetek ten nie dotyczy biopaliwa z roślin spożywczych i pastewnych ani paliwa niskoemisyjnego (w tym wodoru niskoemisyjnego), gdyż te paliwa będzie można będzie wykorzystywać w celu osiągnięcia ilości minimalnych określonych w odnośnej części rozporządzenia

  - wprowadzają przepisy o  organach wyznaczonych przez państwa członkowskie do dbania o przestrzeganie nowego rozporządzenia i przepisy o karach

  - wprowadzają przepisy o nowym unijnym systemie znakowania efektywności środowiskowej przeznaczonym dla operatorów samolotów wykorzystujących zrównoważone paliwa lotnicze. System ma pomóc konsumentom dokonywać świadomych wyborów i promować ekologiczne loty.

  Nowe rozporządzenie, przyjęte dziś formalnie przez Radę, zostanie w najbliższych tygodniach opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE i wejdzie w życie dwudziestego dnia po publikacji. Będzie miało zastosowanie od 1 stycznia 2024 r., a niektóre przepisy - od 1 stycznia 2025 r.

  Rozporządzenie ReFuelEU Aviation jest częścią pakietu "Gotowi na 55", przedstawionego przez Komisję Europejską 14 lipca 2021 r. Zawarte w nim regulacje mają doprowadzić do 2030 r. do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55% w porównaniu z poziomem z 1990 r., a do 2050 r. do zapewnienia UE neutralności klimatycznej.

  (ISBnews)

 • 07.09, 14:36Senat odrzucił ustawę o gwarancjach Skarbu Państwa za zobowiązania NABE 

  Warszawa, 07.09.2023 (ISBnews) - Senat odrzucił ustawę o zasadach udzielania przez Skarb Państwa gwarancji za zobowiązania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE), który zakładała, że gwarancjami ma zostać objętych 70% zobowiązań finansowych NABE. Za wnioskiem o odrzucenie ustawy głosowało 50 senatorów, przeciw było 38, a jeden wstrzymał się od głosu.

  Ponadto ustawa zawierała regulacje, ułatwiające prowadzenie procesu budowlanego oraz zakładające 5-procentową - obowiązującą od początku 2023 r. - obniżkę cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych i odbiorców uprawnionych, korzystających z zamrożonych cen.

  Rozwiązania zawarte w ustawie były konieczne dla utworzenia NABE. Udzielenie gwarancji przez Skarb Państwa pozwoliłoby Agencji pozyskać na rynku finansowym środki niezbędne do dalszej działalności. Nabycie przez Skarb Państwa elektrowni węglowych odciążyłoby ich obecnych właścicieli i umożliwiłoby im pozyskanie kapitału na inwestycje zero- i niskoemisyjne.

  Utworzenie NABE miało składać się z dwóch rodzajów działań:

  - w pierwszym, Skarb Państwa nabyłaby od spółek z udziałem Skarbu Państwa, tj. Polska Grupa Energetyczna, Enea, Tauron Polska Energia oraz Energa, ich spółek zależnych zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej w konwencjonalnych elektrowniach węglowych, tj. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, Tauron Wytwarzanie, Enea Wytwarzanie, Enea Elektrownia Połaniec oraz Energa Elektrownie Ostrołęka.

  - następnie spółki zostałyby skonsolidowane w ramach PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (GiEK). Nastąpiłoby to poprzez wniesienie przez Skarb Państwa akcji lub udziałów tych spółek na podwyższenie kapitału zakładowego PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. GiEK funkcjonowałoby, jako NABE.

  Gwarancjami Skarbu Państwa objęte byłoby 70% zobowiązań finansowych NABE, w skład których nie weszłyby odsetki i inne koszty - gwarancja dotyczyłaby jedynie kapitału.

  Zagwarantowane zostałyby trzy rodzaje instrumentów finansowych dla NABE:

  - kredyt odnawialny,

  - długoterminowe pożyczki;

  - limity przed rozliczeniowe na zakup uprawnień do emisji CO2 i waluty potrzebnej do ich rozliczenia.

  Termin ochrony gwarancyjnej miałby trwać osiem lat od utworzenia NABE.

  Nowe rozwiązania miały wejść w życie z dniem następującym po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 05.09, 09:46Moskwa: Decyzja w sprawie ew. zamrożenia cen ciepła systemowego w 2024 zapadnie w X 2023 

  Warszawa, 05.09.2023 (ISBnews) - Decyzja w sprawie ewentualnego zamrożenia cen ciepła systemowego w roku 2024 zapadnie w październiku, poinformowała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Ceny ciepła systemowego są zamrożone do końca tego roku.

  "Taka decyzja zapadnie tak jak w ubiegłym roku w końcówce października, taką decyzję [w roku ubiegłym] podejmowaliśmy, mając obraz IV kwartału, ale ustawy w różnych wariantach są u mnie gotowe od kwietnia tego roku" - powiedziała Moskwa w Radiu Zet.

  (ISBnews)

 • 05.09, 09:28Moskwa: W tym sezonie węgla nie zabraknie; nie planujemy dopłat, bo ceny się stabilizują 

  Warszawa, 05.09.2023 (ISBnews) - W zbliżającym się sezonie grzewczym węgla nie zabraknie, zapewniła minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Jednocześnie poinformowała, że rząd nie planuje wprowadzania dopłat do zakupu węgla, jak miało to miejsce przed rokiem.

  "W tym roku tego węgla nie zabraknie ani dla gospodarstw domowych, ani dla ciepłowni, ani dla energetyki. Są zapasy z ubiegłego roku przede wszystkim w polskich kopalniach. Kopalnie o tym informują. Przede wszystkim Polska Grupa Górnicza zachęca do zakupów" - powiedziała Moskwa w Radiu Zet.

  "Jest dużo węgla polskiego jeszcze z ubiegłego sezonu, z tego sezonu, jest też węgiel importowany, otworzył się też rynek prywatny, prywatni pośrednicy też węgiel do polski ściągają" - dodała.

  Pytana o cenę, powiedziała, że trudno prognozować, ponieważ w tym roku nie ma mechanizmu rządowego. "W tamtym roku wiedzieliśmy, jakie to są ceny, bo były dopłaty po naszej stronie"  - wskazała.

  Odnosząc się do pytania czy w tym roku nie będzie dopłat, stwierdziła: "Nie planujemy dodatku węglowego, bo ceny węgla się stabilizują, ale oczywiście zawsze z otwartością, z obserwacją sytuacji, gdyby do jakichś zaburzeń na tym rynku doszło, będziemy interweniować".

  Zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe w ubiegłym sezonie grzewczym gminy, spółki gminne i związki gminne mogły kupować węgiel od importerów (PGE Paliwa oraz Węglokoks) i sprzedawać go mieszkańcom po 2 tys. zł za tonę. Rozwiązanie to początkowo obowiązywało do końca kwietnia br., ale zostało przedłużone do końca lipca br.

  Jednocześnie w roku ubiegłym wprowadzono m.in. tzw. dodatek węglowy dla gospodarstw ogrzewających swoje gospodarstwa węglem w wysokości 3 tys. zł na gospodarstwo. 

  (ISBnews)

 • 04.09, 08:10Prezydent podpisał nowelę prawa geologicznego i górniczego dot. złóż strategicznych  

  Warszawa, 04.09.2023 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację prawa geologicznego i górniczego, której celem jest m.in. zwiększenie ochrony złóż kopalin oraz wprowadzenie do ustawy instrumentów, związanych z transformacją energetyczno-klimatyczną, podała Kancelaria Prezydenta.

  "Ustawa o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw ma realizować zalecenia pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli dotyczące wytypowania strategicznych złóż kopalin wraz z wprowadzeniem mechanizmów zabezpieczenia możliwości ich eksploatacji" - wskazano w komunikacie.

  Ponadto ustawa ma zmierzać do wprowadzenia instrumentów prawnych związanych z transformacją energetyczno-klimatyczną, uporządkować przepisy regulujące działalność prowadzoną na podstawie Prawa geologicznego i górniczego, usprawnić działalność organów nadzoru górniczego oraz państwowej służby geologicznej.

  Uchwalona ustawa ma w założeniu:

  - zwiększenie ochrony złóż kopalin w Polsce;

  - wprowadzenie do ustawy Prawo geologiczne i górnicze instrumentów prawnych związanych z transformacją energetyczno-klimatyczną;

  - zliberalizowanie i uporządkowanie przepisów regulujących działalność wykonywaną na podstawie ustawy Prawo geologiczne i górnicze;

  - usprawnienie działalności organów nadzoru górniczego;

  - zapewnienie większej efektywności wykonywania zadań przez państwową służbę geologiczną.

  Zgodnie z nowelą organ koncesyjny odmówi udzielenia koncesji, jeżeli zamierzona działalność:

  - sprzeciwia się interesowi publicznemu, związanemu w szczególności z: a) bezpieczeństwem państwa, w tym bezpieczeństwem energetycznym, lub b) interesem surowcowym państwa, lub c) ochroną środowiska, w tym z racjonalną gospodarką złożami kopalin, lub d) realizacją transformacji energetycznej, w tym możliwością pozyskania środków finansowych na potrzeby realizacji tej transformacji, lub

  - uniemożliwiłaby wykorzystanie nieruchomości lub obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ich przeznaczeniem określonym odpowiednio w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, w planach zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej lub w przepisach odrębnych, a w przypadku braku tych planów - uniemożliwiłaby wykorzystanie nieruchomości lub obszarów morskich RP w sposób wynikający z planu ogólnego gminy lub z przepisów odrębnych.

  Nowelizacja wprowadza definicję "złoża strategicznego" oraz ustanawia postępowanie w sprawie uznania złoża za strategiczne, a także zakłada utworzenie wykazu złóż strategicznych.

  Złoże strategiczne to - zgodnie z ustawą - złoże kopaliny które ze względu na jego znaczenie dla gospodarki lub bezpieczeństwa kraju podlega szczególnej ochronie prawnej.

  Nowela zaostrza zasady ujawniania złóż kopalin przez gminy i województwa, w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, planach ogólnych oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województw. Wprowadza też obowiązek ustanawiania przez gminy zakazu trwałej zabudowy lub innego zagospodarowania obszarów złóż strategicznych w sposób, który wyłączyłby możliwość zagospodarowania złoża strategicznego w przyszłości.

  Ponadto zwiększa nadzór wojewodów nad aktami planowania przestrzennego gmin w zakresie ujawniania w nich złóż kopalin oraz nad wprowadzaniem przez gminy zakazu trwałej zabudowy lub innego zagospodarowania obszarów złóż strategicznych. Wprowadza też regułę, zgodnie z którą minister właściwy do spraw środowiska jest właściwy w zakresie uzgadniania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa - w zakresie udokumentowanych złóż kopalin, które zostały uznane za złoża strategiczne.

  Nowela zawiera przepisy dot. podziemnego składowania dwutlenku węgla, co ma sprzyjać procesom dekarbonizacji, a także przepisy szczególne, dotyczące podziemnego bezzbiornikowego magazynowania wodoru, co jest ważne ze względu na istotną rolę wodoru w procesach dekarbonizacji. Wprowadza regułę, iż każda działalność w zakresie wydobywania węglowodorów ze złóż, prowadzona na podstawie koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złóż albo decyzji inwestycyjnej, może być wykonywana w połączeniu z podziemnym składowaniem dwutlenku węgla, co ma w swoim założeniu poszerzyć możliwości podziemnego składowania dwutlenku węgla (połączenie wydobywania węglowodorów z podziemnym składowaniem dwutlenku węgla będzie można uznawać za postać tzw. intensyfikacji wydobycia węglowodorów. Ponadto zniesiony zostanie ustawowy wymóg uzyskania koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla.

  Podziemne bezzbiornikowe magazynowanie wodoru zostaje uznane przez ustawę za cel publiczny w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami, a przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie wodoru, będzie miał prawo żądać wykupu nieruchomości lub jej części położonej w obszarze górniczym, w zakresie niezbędnym do wykonywania zamierzonej działalności magazynowej. Złoża wodoru zostają uznane za objęte własnością górniczą, przysługującą Skarbowi Państwa.

  Ponadto wyłączono stosowanie ustawy o Pgg do działalności polegającej na wykonywaniu wkopów oraz otworów wiertniczych o głębokości do 30 m w celu wykonywania ujęć wód podziemnych na potrzeby poboru wód podziemnych w ilości nieprzekraczającej 5 m3 na dobę, ustawa nie będzie miała zastosowania do działalności wykonywanej „poza obszarami górniczymi utworzonymi w celu wydobywania wód leczniczych lub solanek". Wprowadzono przepisy, umożliwiające rekonstrukcję zlikwidowanego otworu wiertniczego w celu wykorzystania ciepła Ziemi.

  Uelastyczniono sposób ustalania harmonogramu realizacji prac geologicznych we wniosku o udzielenie koncesji łącznej dla węglowodorów oraz w samej tej koncesji oraz przepisy normujące umowę o współpracy podmiotów, które wspólnie wykonują działalność w zakresie poszukiwania, rozpoznawania lub wydobywania węglowodorów.

  Odformalizowano [przepisy dotyczące składania dokumentacji geologicznej do właściwego organu administracji geologicznej oraz upoważniono właściwe organy administracji geologicznej do wzywania do poprawy lub uzupełnienia przedłożonej mu dokumentacji geologicznej, która nie odpowiada wymaganiom prawa.

  Wydłużony został okres, w którym podmiotowi, który sfinansował prace geologiczne i doprowadził do uzyskania informacji geologicznej, będzie przysługiwało prawo pierwszeństwa do ustanowienia na jego rzecz użytkowania górniczego oraz prawo do wyłącznego korzystania z informacji geologicznej. Ograniczono także obowiązki informacyjne przedsiębiorcy w zakresie przekazywania państwowej służbie geologicznej bieżących parametrów wydobywania węglowodorów ze złoża oraz informowania organu koncesyjnego o tym przekazaniu.

  Uproszczono procedury dotyczącej dodatków do projektu robót geologicznych oraz zniesiono wymóg, aby już na etapie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia związanego z wydobywaniem ze złóż kopalin objętych własnością górniczą istniała zgodność planowanej lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami planu miejscowego, jeżeli plan ten został uchwalony.

  Ustawa wprowadza również wiele rozwiązań mających na celu usprawnienie działalności organów nadzoru górniczego, do rozwiązań tych należą m. in.:

  - włączenie organów nadzoru górniczego w proces uzgadniania decyzji o wygaszeniu koncesji udzielanych przez starostę;

  - nałożenie na organ koncesyjny obowiązku uzyskania opinii organu nadzoru górniczego w zakresie dotyczącym projektu zagospodarowania złoża;

  - zwiększenie i doprecyzowanie uprawnień organów nadzoru górniczego w procesie stwierdzania posiadania kwalifikacji górniczych, obejmujących kwalifikacje do wykonywania czynności w kierownictwie (tj. w kierownictwie ruchu lub w kierownictwie działu ruchu) lub w dozorze (tj. w dozorze lub w wyższym dozorze) ruchu zakładu górniczego lub zakładu;

  Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych przepisów, dla których ustawa przewiduje późniejszy ich termin wejścia w życie.

  (ISBnews)

 • 24.08, 08:38Prezydent podpisał ustawę o osłonach socjalnych dla pracowników sektora elektoenerg. 

  Warszawa, 24.08.2023 (ISBnews) - Prezydent ustawę o osłonach socjalnych dla pracowników sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego, która określa zasady nabywania prawa do urlopu energetycznego, urlopu górniczego oraz jednorazowej odprawy pieniężnej oraz wypłaty tych świadczeń, wynika z informacji Kancelarii Prezydenta.

  "Uprawnienie do urlopu energetycznego lub jednorazowej odprawy pieniężnej będzie przysługiwać pracownikom przedsiębiorstw energetycznych i oznaczonych części przedsiębiorstw energetycznych, niespełniającym warunków do nabycia przez nich prawa do emerytury, w okresie od dnia wyłączenia pierwszej z jednostek wytwórczych w danej oznaczonej części przedsiębiorstwa energetycznego, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2049 r." - czytamy w komunikacie.

  Uprawnienie do urlopu energetycznego będzie także przysługiwać pracownikom spółek zależnych przedsiębiorstw energetycznych wykonującym prace pozostające w związku z wytwarzaniem energii elektrycznej w wyłączanych w związku z transformacją sektora elektroenergetycznego jednostkach wytwórczych oznaczonych części tych przedsiębiorstw energetycznych.

  Uprawnienie do urlopu górniczego lub jednorazowej odprawy pieniężnej przysługiwać będzie w okresie od dnia:

  1) rozpoczęcia w oznaczonej części przedsiębiorstwa górniczego węgla brunatnego systemowej redukcji wydobycia węgla brunatnego związanej z wyłączaniem jednostek wytwórczych przedsiębiorstwa energetycznego,

  2) ograniczenia lub zakończenia wydobycia węgla brunatnego w oznaczonej części przedsiębiorstwa górniczego węgla brunatnego

  - jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2049 r. 

  Uprawnienia te będą przysługiwać niespełniającym warunków do nabycia prawa do emerytury pracownikom danego przedsiębiorstwa górniczego węgla brunatnego oraz jego oznaczonej, części a także pracownikom spółek zależnych tego przedsiębiorstwa górniczego wykonującym prace pozostające w związku z wydobywaniem węgla brunatnego w oznaczonej części tego przedsiębiorstwa.

  Jeżeli dzień zakończenia urlopu energetycznego lub górniczego udzielonego na podstawie ustawy do dnia 31 grudnia 2049 r. będzie przypadał po tym dniu, urlop będzie kontynuowany według dotychczasowych zasad.

  Uprawnienia będą przyznawane na wniosek pracownika i będą mogły być przyznane tylko raz, podano także.  

  Urlop energetyczny będzie przysługiwał w wymiarze do 4 lat:

  1) pracownikowi wykonującemu prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do nabycia prawa do emerytury pomostowej;

  2) pracownikowi wykonującemu pracę stale i w wymiarze czasu pracy nie niższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy na stanowisku pracy w obszarze produkcyjnym lub remontowym, biorącemu udział w procesie wytwarzania energii elektrycznej, któremu ze względu na wiek i łączny staż pracy brakuje nie więcej niż 4 lata do nabycia prawa do emerytury innej niż pomostowa.

  Urlop górniczy będzie przysługiwał w wymiarze do 4 lat:

  1) pracownikowi, któremu ze względu na wiek i łączny staż pracy górniczej w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych  brakuje nie więcej niż 4 lata do nabycia prawa do emerytury górniczej;

  2) pracownikowi wykonującemu prace górnicze lub prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w rozumieniu ustawy o emeryturach pomostowych, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do nabycia prawa do emerytury pomostowej;

  3) pracownikowi wykonującemu pracę stale i w wymiarze czasu pracy nie niższym niż połowa pełnego wymiaru na stanowisku pracy w obszarze produkcyjnym lub remontowym, biorącemu udział w procesie wydobywczym węgla brunatnego, któremu ze względu na wiek i łączny staż pracy brakuje nie więcej niż 4 lata do nabycia prawa do emerytury innej niż pomostowa.

  Urlop energetyczny oraz urlop górniczy będzie przysługiwał pod warunkiem, że skorzystanie z niego pozwoli pracownikowi nabyć prawo do emerytury.

  Pracownik utraci prawo do korzystania z urlopu energetycznego lub z urlopu górniczego z dniem nabycia prawa do emerytury. Urlop energetyczny lub urlop górniczy będą mogły być przyznane pod warunkiem:

  1) rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy, przed przyznaniem tego urlopu, na mocy porozumienia stron, o którym mowa w ustawie o zwolnieniach grupowych, z dniem zakończenia tego urlopu oraz

  2) wykorzystania w całości urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi na dzień rozpoczęcia urlopu energetycznego lub urlopu górniczego.

  Pracownik w okresie korzystania z urlopu energetycznego albo z urlopu górniczego będzie zwolniony z obowiązku świadczenia pracy i będzie otrzymywał świadczenie socjalne w wysokości 80% miesięcznego wynagrodzenia pracownika obliczanego jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.

  Pracownikowi, który na dzień rozwiązania stosunku pracy na podstawie porozumienia stron, o którym mowa w ustawie o zwolnieniach grupowych, nie spełnia warunków do nabycia prawa do urlopu energetycznego lub urlopu górniczego, będzie przysługiwać jednorazowa odprawa pieniężna – o ile posiada on co najmniej 5-letni staż pracy u danego pracodawcy. Jednorazowa odprawa pieniężna będzie przyznawana pod warunkiem rozwiązania z  pracownikiem umowy o pracę na mocy porozumienia stron zawartego w związku z wyłączeniem jednostek wytwórczych albo w związku z systemową redukcją, ograniczeniem lub zakończeniem wydobycia węgla brunatnego, odpowiednio w podmiocie uprawnionym do udzielania urlopu energetycznego albo uprawnionym do udzielania urlopu górniczego. Jednorazowa odprawa pieniężna będzie przysługiwać w wysokości 12-krotności miesięcznego wynagrodzenia pracownika obliczanego jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, należnego według stanu na dzień rozwiązania umowy o pracę.

  Świadczenia socjalne oraz jednorazowe odprawy pieniężne będą finansowane z dotacji i będą wypłacane przez podmioty uprawnione do udzielania urlopu energetycznego lub urlopu górniczego. Podstawą przyznania środków przeznaczonych na wypłatę świadczeń socjalnych i jednorazowych odpraw pieniężnych wypłacanych pracownikom będzie umowa zawarta między ministrem właściwym do spraw aktywów państwowych a podmiotem uprawnionym do udzielania urlopu energetycznego lub urlopu górniczego.

  Wypłata świadczeń socjalnych będzie następować nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2053 r., a wypłata jednorazowych odpraw pieniężnych nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2049 r.

  Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych regulacji wchodzących w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia lub z dniem 1 stycznia 2024 r.

  (ISBnews)

 • 17.08, 18:54Sejm przyjął ustawę o gwarancjach Skarbu Państwa za zobowiązania NABE 

  Warszawa, 17.08.2023 (ISBnews) - Sejm przyjął ustawę o zasadach udzielania przez Skarb Państwa gwarancji za zobowiązania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE), który zakłada, że gwarancjami ma zostać objętych 70% zobowiązań finansowych NABE. Za ustawą głosowało 233 posłów, 214 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Wcześniej posłowie przyjęli poprawki. Prawie wszystkie poprawki miały charakter uzupełnień, uszczegółowień i zmian redakcyjnych, a także rozszerzenia zakresu regulacji o zmiany w prawie budowlanym polegające na uproszczeniu procedury uzyskiwania zezwoleń w inwestycji.

  Nowe rozwiązania będą konieczne dla utworzenia NABE. Udzielenie gwarancji przez Skarb Państwa pozwoli Agencji pozyskać na rynku finansowym środki niezbędne do dalszej działalności. Nabycie przez Skarb Państwa elektrowni węglowych odciąży ich obecnych właścicieli i umożliwi im pozyskanie kapitału na inwestycje zero- i niskoemisyjne. Polacy zyskają dzięki działaniu NABE bezpieczeństwo energetyczne i przyspieszenie transformacji elektroenergetyki, a przez to czystsze powietrze, podkreślono.

  Utworzenie NABE ma składać się z dwóch rodzajów działań:

  - w pierwszym, Skarb Państwa nabędzie od spółek z udziałem Skarbu Państwa, tj. PGE Polska Grupa Energetyczna, ENEA, TAURON Polska Energia oraz ENERGA, ich spółki zależne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w konwencjonalnych elektrowniach węglowych, tj. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, Tauron Wytwarzanie, Enea Wytwarzanie, Enea Elektrownia Połaniec oraz Energa Elektrownie Ostrołęka.

  - następnie spółki zostaną skonsolidowane w ramach PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (GiEK). Nastąpi to poprzez wniesienie przez Skarb Państwa akcji lub udziałów tych spółek na podwyższenie kapitału zakładowego PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. GiEK będzie następnie funkcjonować, jako NABE.

  Gwarancjami Skarbu Państwa objęte ma zostać 70% zobowiązań finansowych NABE, w skład których nie wejdą odsetki i inne koszty - gwarancja będzie dotyczyć jedynie kapitału.

  Zagwarantowane zostaną trzy rodzaje instrumentów finansowych dla NABE:

  - kredyt odnawialny,

  - długoterminowe pożyczki;

  - limity przed rozliczeniowe na zakup uprawnień do emisji CO2 i waluty potrzebnej do ich rozliczenia.

  Termin ochrony gwarancyjnej ma trwać osiem lat od utworzenia NABE.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie z dniem następującym po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 17.08, 18:20Sejm za większością poprawek do ustawy o osłonach dla sektora elektroenerg., węgla brunat. 

  Warszawa, 17.08.2023 (ISBnews) - Sejm przyjął większość poprawek Senatu do ustawy o osłonach socjalnych dla pracowników sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego, która zakłada zapewnienie osłon socjalnych pracownikom zatrudnionym w spółkach objętych procesem transformacji energetycznej.

  Poprawki doprecyzowują m.in. kwestie wypłat świadczeń.

  Jedna z wprowadzonych poprawek określa m.in. wysokość dotacji celowej z budżetu państwa na obsługę świadczeń. Wysokość tej dotacji wynosi 0,1% kwoty. Zgodnie z poprawką dysponentem środków przeznaczonych na wypłatę świadczeń socjalnych i jednorazowych odpraw pieniężnych wypłacanych pracownikom jest minister właściwy do spraw aktywów państwowych.

  Przepisy ustawy będą miały zastosowanie do: przedsiębiorstw energetycznych  jak również spółek serwisowych przedsiębiorstw, przedsiębiorstw górniczych węgla brunatnego, spółek serwisowych przedsiębiorstw górniczych węgla brunatnego.

  Osłony socjalne mają obejmować:

  - urlopy energetyczne,

  - urlopy górnicze,

  - jednorazowe odprawy pieniężne.

  Urlop energetyczny będzie przysługiwał w wymiarze do czterech lat:

  - pracownikowi wykonującemu prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, któremu brakuje nie więcej niż cztery lata do nabycia prawa do emerytury pomostowej;

  - pracownikowi wykonującemu pracę stale i w wymiarze czasu pracy nie niższym, niż połowa pełnego wymiaru na stanowisku pracy w obszarze produkcyjnym lub remontowym, biorącemu udział w procesie wytwarzania energii elektrycznej, w ramach określonych rodzajów prac określonych, któremu ze względu na wiek i łączny staż pracy brakuje nie więcej niż cztery lata do nabycia prawa do emerytury innej niż emerytura pomostowa.

  Prawo do urlopu energetycznego będzie przysługiwało także pracownikom zwolnionym z obowiązku świadczenia pracy, jeżeli bezpośrednio przed dniem zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy byli zatrudnieni przy pracach w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o których mowa w ustawie o emeryturach pomostowych, lub na stanowisku pracy w obszarze produkcyjnym lub remontowym.

  Urlop górniczy będzie przysługiwał w wymiarze do czterech lat:

  - pracownikowi, któremu ze względu na wiek i łączny staż pracy górniczej w rozumieniu ustawy  o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych brakuje nie więcej niż cztery lata do nabycia prawa do emerytury górniczej;

  - pracownikowi wykonującemu prace górnicze, któremu brakuje nie więcej niż cztery lata do nabycia prawa do emerytury pomostowej;

  - pracownikowi wykonującemu pracę stale i w wymiarze czasu pracy nie niższym, niż połowa pełnego wymiaru na stanowisku pracy w obszarze produkcyjnym lub remontowym, biorącemu udział w procesie wydobycia węgla brunatnego w ramach określonych rodzajów prac, któremu ze względu na wiek i łączny staż pracy brakuje nie więcej niż cztery lata do nabycia prawa do emerytury innej niż emerytura górnicza i emerytura pomostowa.

  Urlop energetyczny lub urlop górniczy będzie przysługiwał pod warunkiem że skorzystanie z niego pozwoli pracownikowi nabyć prawo do emerytury. W okresie korzystania z urlopu górniczego lub z urlopu energetycznego pracownik będzie zwolniony z obowiązku świadczenia pracy i otrzyma świadczenie socjalne w wysokości 80% miesięcznego wynagrodzenia pracownika obliczanego jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy. Skorzystanie z urlopu energetycznego lub urlopu górniczego będzie dobrowolne i będzie się odbywać się na wniosek pracownika i za zgodą pracodawcy.

  Pracownik korzystający z urlopu energetycznego lub urlopu górniczego straci to uprawnienie, jeżeli w czasie korzystania z niego podejmie zatrudnienie na podstawie stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej lub na innej podstawie w przedsiębiorstwie energetycznym lub przedsiębiorstwie górniczym węgla brunatnego.

  Jednorazowa odprawa pieniężna będzie przysługiwała pracownikom, którzy nie spełniają warunków do nabycia prawa do urlopu energetycznego lub urlopu górniczego, jeżeli posiadają co najmniej 5-letni staż pracy u pracodawcy. Jej wysokość wyniesie 12-krotność miesięcznego wynagrodzenia pracownika obliczanego jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.

  Projekt ustawy zakłada, że świadczenia pieniężne, tzn. świadczenia socjalne wynikające z urlopów energetycznych i z urlopów górniczych oraz jednorazowe odprawy pieniężne mogą być przyznane pracownikowi tylko raz, bez względu na zmiany zatrudnienia.

  Całkowity koszt powyższych świadczeń pieniężnych będzie ponosił Skarb Państwa, udzielając dotacji budżetowej na ich pokrycie - w okresie do dnia 31 grudnia 2053 r. włącznie.

  Warunkiem otrzymania dotacji na urlopy energetyczne lub urlopy górnicze oraz jednorazowe odprawy pieniężne będzie wyłączenie konwencjonalnej jednostki wytwórczej (bloku energetycznego) lub systemowa redukcja wydobycia węgla brunatnego. Proces ten uzależniony jest od rozwoju nowych źródeł energii i rozciągnięty w czasie do roku 2049.

  (ISBnews)

 • 17.08, 17:48Sejm odrzucił senackie veto do noweli prawa geologicznego i górniczego ws. ochrony złóż 

  Warszawa, 17.08.2023 (ISBnews) - Senat odrzucił senackie veto do nowelizacji ustawy prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw, która zakłada ochronę złóż kopalin w Polsce i wprowadzenie definicji złoża strategicznego.

  Za wnioskiem o odrzucenie senackiego veta głosowało 227 posłów, 219 było przeciw, jeden wstrzymał się.

  Nowelizacja wprowadza definicję złoża strategicznego, które ze względu na swoje znaczenie dla gospodarki lub bezpieczeństwa kraju miało podlegać szczególnej ochronie prawnej. Złoża po udokumentowaniu mogą uzyskać status strategicznego po warunkiem spełniania kryteriów i w drodze postępowania administracyjnego wszczętego z urzędu przez centralny organ administracji geologicznej.

  Dla złóż już udokumentowanych obowiązywać ma dwuletni termin na dokonanie przeglądu dot. spełnienia złóż strategicznych. Na terenach ponad złożami kopalin można będzie - jak zakładała nowelizacja - prowadzić działalność związaną z odnawialnymi źródłami energii (np. posadowienie farm PV) czy rolniczą.

  Inwestycje nie będą mogły jednak być trwale związane z gruntem, tak by nie zablokować przyszłej eksploatacji złoża. Nowela określa też warunki koncesjonowania i wykorzystania surowców, w tym przesłanki do odmowy wydania koncesji, liberalizuje przepisy dotyczące koncesjonowania działalności, jeśli chodzi o poszukiwanie i rozpoznawanie złóż niektórych kopalin, m.in. węglowodorów, czyli ropy i gazu, a także podziemnego, bezzbiornikowego magazynowania substancji i podziemnego składowania odpadów.

  Ustawa ma również: przeciwdziałać nielegalnej eksploatacji złóż; wprowadzić wsparcie dla przedsiębiorców chcących inwestować w CCS; usuwać wątpliwości interpretacyjne, jeśli chodzi o ochronę złóż kopalin w Polsce; łączyć państwową służbę geologiczną z państwową służbą hydrogeologiczną.

  (ISBnews)

 • 08.08, 13:59MRiT: Rząd podjął uchwałę ws. pomocy dla branż energochłonnych w 2023 r. 

  Warszawa, 08.08.2023 (ISBnews) - Rząd podjął uchwałę w sprawie programu "Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.", na podstawie którego będą wypłacane środki dla branż energochłonnych, wynika z informacji Ministerstwa Rozwoju i Technologii (MRiT). Rozpoczęcie naboru wniosków planowane jest na sierpień br.

  "W sierpniu planowany jest start naboru na kolejną turę rządowego wsparcia dla branż energochłonnych. Tym razem o pomoc będą mogły wnioskować firmy z całego sektora wydobycia i przetwórstwa przemysłowego. W puli jest aż 5,5 mld zł. Do udziału w programie uprawnionych jest ok. 3 tys. firm" - czytamy w komunikacie.

  Pomocy firmom udzielać ma minister rozwoju i technologii, a operatorem programu będzie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

  Planowany start naboru wniosków to sierpień 2023 r., po uzyskaniu notyfikacji Komisji Europejskiej. Przedsiębiorcy będą mieli 14 dni (od dnia ogłoszenia naboru) na składanie wniosków. Wnioski będą podpisywane za pomocą podpisu kwalifikowanego.

  Wnioski o pomoc będą składane elektronicznie na stronie NFOŚiGW. Wypłata środków nastąpi w ciągu dwóch miesięcy od rozpoczęcia naboru.

  Budżet programu to 5,5 mld zł. W zeszłym roku dzięki programowi za 2022 r., finansową pomoc otrzymało 195 firm na łączną sumę 2 321 mln zł.

  Program "Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r." został opracowany na podstawie ustawy z 29 września 2022 r. o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022-2024.

  Przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o pomoc podstawową albo zwiększoną.

  Pomoc podstawową będzie mógł uzyskać każdy przedsiębiorca energochłonny działający w sektorze przemysłowym, a pomoc zwiększoną te firmy, które działają w sektorach szczególnie narażonych na utratę konkurencyjności.

  Pomoc podstawowa będzie wypłacana w dwóch turach – za pierwsze i za drugie półrocze 2023 r. w formie refundacji, zaś pomoc zwiększona w formie zaliczki za cały 2023 r.

  Do uzyskania pomocy uprawnione będą wszystkie firmy energochłonne, które przeważającą działalność prowadzą w sekcji B lub C PKD. Za energochłonne uznane zostaną te firmy, których koszty energii elektrycznej i gazu ziemnego w 2021 r. wyniosły nie mniej niż 3% wartości produkcji sprzedanej.

  Kwota pomocy podstawowej wynosi 50% kosztów kwalifikowanych do 4 mln EUR, liczone łącznie dla wszystkich przedsiębiorstw powiązanych zarejestrowanych w Polsce.

  Z pomocy zwiększonej będą mogły skorzystać firmy, które spełniają dodatkowe warunki:

  - prowadzenie przeważającej działalności w branżach określonych przez KE jako szczególnie narażone na utratę konkurencyjności.

  - odnotowanie w 2023 r. ujemnego wyniku finansowego EBITDA lub spadku tego wskaźnika o 40% względem 2021 r.

  - przedstawienie do końca I kw. 2024 r. przez wnioskodawcę planu zwiększenia efektywności energetycznej, którego koszty realizacji wyniosą co najmniej 30% otrzymanej pomocy.

  (ISBnews)

 • 08.08, 10:28Rząd ma zająć się dziś wsparciem dla przemysłu energochłonnego wz. z cenami gazu i energii 

  Warszawa, 08.08.2023 (ISBnews) - Rząd ma zająć się dzisiaj projektem uchwały Rady Ministrów dotyczącym wsparcia dla przemysłu energochłonnego w związku z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r., wynika z porządku obrad Rady Ministrów.

  "Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia programu rządowego pod nazwą 'Pomoc dla przemysłu energochłonnego w związku z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r." - czytamy w porządku obrad Rady Ministrów.

  Projekt uchwały, przygotowywany w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, zakłada udzielanie wsparcia na częściowe pokrycie kosztów wzrostu cen energii i gazu poniesionych w 2023 r. W celu większego wsparcia płynności, pomoc będzie wypłacana w dwóch turach - za I i za II półrocze 2023 r.

  Zaplanowany budżet przeznaczony na udzielenie pomocy przedsiębiorcom w ramach programu wynosi 5,5 mld zł.

  Za rok ubiegły w ramach wsparcia dla branż energochłonnych w związku ze wzrostem cen gazu i energii elektrycznej udzielono pomocy 195 podmiotom na łączną kwotę 2,3 mld zł. Wolumen energii elektrycznej, której zakup został dofinansowany w programie wyniósł 12,5 terawatogodzin (TWh), a ilość gazu ziemnego - 28 TWh.

  Największe kwoty wsparcia trafiły do sektorów hutnictwa metali (ok. 702 mln zł), chemicznego (ok. 460 mln zł), ceramicznego i wyrobów ogniotrwałych (ok. 396 mln zł) oraz produkcji szkła (ok. 281 mln zł).

  (ISBnews)