Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 09.12, 10:48Marek Wesoły ma zostać wiceministrem w MAP odpowiedzialnym za górnictwo węgla - prasa 

  Warszawa, 09.12.2022 (ISBnews) - Poseł Prawa i Sprawiedliwości (PiS) ze Śląska Marek Wesoły ma zostać nowym wiceministrem w Ministerstwie Aktywów Państwowych (MAP), który będzie nadzorował sprawy związane z górnictwem węgla, wynika z informacji Business Insider Polska. Wesoły może zostać powołany do MAP w najbliższych dniach.

  "Od kilku tygodniu mówi się, że będzie to poseł PiS Marek Wesoły. Dla tej kandydatury jest już zgoda polityczna w kierownictwie partii, ale żeby formalności stało się zadość, premier musi podpisać powołanie. Jeśli wszystko dobrze pójdzie, to nominacja stanie się faktem w najbliższych dniach" - powiedział informator portalu z kręgów rządowych.

  Business Insider zwraca uwagę, że już pod koniec października "Dziennik Gazeta Prawna" wskazywał, iż Marek Wesoły ma dołączyć do ekipy Jacka Sasina w Ministerstwie Aktywów Państwowych i zastąpić Piotra Pyzika, który dzisiaj nadzoruje tematy górniczo-hutnicze i jest pełnomocnikiem rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego.

  "Według naszych ustaleń Pyzik ma zostać w kierownictwie MAP ze zmienionym zakresem obowiązków. Marek Wesoły będzie zaś kolejnym wiceministrem, ale odpowiedzialnym w pełni za sprawy dotyczące węgla" - czytamy dalej w portalu.

  Wesoły podaje na swojej stronie, że ukończył studia wyższe na wydziale teologii oraz studia podyplomowe Master of Business Administration z dziedziny zarządzania. Jest przedsiębiorcą. W latach 2010-2019 był samorządowcem, od 2019 r. - posłem na Sejm.

  (ISBnews)

 • 02.12, 08:10Sejm przyjął ustawę ws. maksymalnej ceny gazu w 2023 r. 

  Warszawa, 02.12.2022 (ISBnews) - Sejm przyjął ustawę o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, który zakłada utrzymanie cen gazu poziomie ok. 200 zł/MWh, zamraża wysokość stawek opłat dystrybucyjnych i wprowadza mechanizm rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych.

  Za ustawą głosowało 424 posłów, nikt się nie wstrzymał. 

  Zgodnie z nowelą, w przyszłym roku wprowadzona zostanie maksymalna cena za paliwa gazowe na poziomie ok. 200 zł/MWh oraz zamrożona zostanie wysokość stawek opłat dystrybucyjnych. Ceną maksymalną zostaną objęci wszyscy odbiorcy, którzy obecnie korzystają z ochrony taryfowej, czyli: gospodarstwa domowe; wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz inne podmioty, które produkują ciepło lokalnie dla gospodarstw domowych w spółdzielniach; podmioty, które świadczą kluczowe usługi dla społeczeństwa, czyli m.in. jednostki opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, podmioty systemu oświaty i szkolnictwa wyższego, żłobki, kościoły czy organizacje pozarządowe.

  Zamrożenie taryfy będzie obowiązywało dla wszystkich odbiorców, bez względu na próg dochodowy. Najbardziej wrażliwym odbiorcom paliw gazowych, zużywającym paliwa gazowe do celów grzewczych, przysługiwać będzie dodatkowo refundacja poniesionych kosztów podatku VAT (zwrot pobranego VAT dotyczyć będzie osób, które ogrzewają się gazem i spełniają kryterium dochodowe dodatku osłonowego (2,1 tys. zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego oraz 1,5 tys. zł/os. w przypadku gospodarstwa wieloosobowego).

  Równowartość VAT-u zwracana będzie na podstawie faktury.

  Jednocześnie nowela zakłada rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych, sprzedających gaz po cenach maksymalnych.

  Szacowana liczba gospodarstw domowych, którym przysługiwać będzie refundacja podatku VAT, wyniesie ok. 300 tys. Koszt tej refundacji szacowany jest na ok. 1 mld zł. Określono go na podstawie maksymalnej ceny za paliwo gazowe wynoszącej 200,17 zł/MWh, przy szacowanym zużyciu gazu ziemnego w 2023 r. przez odbiorców, wynoszącym w sumie 65 TWh.

  Przyjęto, że średni koszt paliwa gazowego ponoszony przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się sprzedażą paliw gazowych do odbiorców objętych ochroną taryfową wyniesie około 615 zł/MWh.

  W OSR podano, że koszt rekompensat z tytułu stosowania ceny maksymalnej gazu wyniesie ok. 29 mld zł.

  (ISBnews)

 • 02.12, 08:04Sejm przyjął ustawę o Funduszu Transformacji Śląska 

  Warszawa, 02.12.2022 (ISBnews) - Sejm przyjął ustawę o Funduszu Transformacji Śląska S.A., która zakłada powołanie Funduszu wspierającego zagospodarowanie terenów pogórniczych, przemysłowych i poprzemysłowych. Kapitał zakładowy Funduszu ma wynieść 0,5 mld zł. za powołaniem Funduszu głosowało 427 posłów, przeciw było 6, a 11 wstrzymało się od głosu.

  Wcześniej posłowie odrzucili zgłoszone poprawki.

  Powołanie Funduszu będzie realizacją postanowień Umowy społecznej dotyczącej transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego oraz wybranych procesów transformacji województwa śląskiego, podpisanej 28 maja 2021 r. Kapitał zakładowy funduszu ma wynieść 500 mln zł.

  Transformacja województwa śląskiego ma zmierzać do zmiany struktury gospodarki Śląska. Chodzi m.in. o zagospodarowanie sektorów, które nie posiadają potencjału wzrostowego oraz o działania zmierzające do podnoszenia konkurencyjności gospodarki województwa śląskiego, z wykorzystaniem istniejącego potencjału i zasobów.

  Fundusz Transformacji Śląska ma m.in. przeciwdziałać negatywnym skutkom zmian działalności gospodarczej, występującym na terytorium województwa śląskiego. Instrumentami Funduszu mają być m.in. możliwość realizacji rządowych programów udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego, emisja obligacji, udzielanie pożyczek, gwarancji i poręczeń czy obejmowanie lub nabywanie udziałów i akcji w spółkach.

  Fundusz ma udzielać wsparcia przedsiębiorcom, w tym w ramach rządowych programów, także spoza województwa śląskiego, z tym, że efekt powinien służyć realizacji transformacji Śląska.

  Fundusz ma realizować zarówno zadania o charakterze inwestycyjnym, jak i zadania dotyczące m.in. wspierania kształcenia czy cyfryzacji.

  Zgodnie z postanowieniami Umowy społecznej, Fundusz będzie wykonywał działalność w formie spółki akcyjnej. Siedzibą spółki będą Katowice.

  Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 29.11, 15:41MAP: Węgiel po preferencyjnych cenach za 2022 r. będzie można zakupić w 2023 r. 

  Warszawa, 29.11.2022 (ISBnews) - Limit 1,5 t węgla, który nie został zakupiony przez gospodarstwo domowe po preferencyjnych cenach w roku 2022, będzie mógł być zakupiony w roku 2023, zakłada projekt nowelizacji rozporządzenia ministra aktywów państwowych w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego.

  Projekt został skierowany do uzgodnień.

  Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami, gospodarstwo domowe miało prawo do zakupu maksymalnie 3 t węgla po preferencyjnych cenach (w tym 1,5 t w roku 2022 i 1,5 t w roku 2023).

  "Projektowana zmiana rozporządzenia MAP […] stanowi, że w przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. gospodarstwo domowe nie dokona zakupu paliwa stałego albo dokona zakupu paliwa stałego w ilości mniejszej niż 1 500 kg, to niewykorzystana ilość paliwa stałego powiększa limit na 2. okres (w praktyce limit ten jest zatem wyższy niż 1 500 kg)" - czytamy w uzasadnieniu projektu.

  Jednak w żadnym wypadku ilość wnioskowanego węgla nie będzie mogła sumarycznie przekroczyć 3 000 kg, podano także.

  Jak poinformował dzisiaj wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin, dotychczas podpisano ok. 1 800 umów z gminami, w ponad 350 już jest węgiel, do pozostałych jest dostarczany.

  (ISBnews)

 • 28.11, 09:50Koszt rekompensat z powodu maksymalnej gazu to ok. 29 mld zł wg OSR 

  Warszawa, 28.11.2022 (ISBnews) - Koszt rekompensat z tytułu stosowania ceny maksymalnej gazu wyniesie ok. 29 mld zł, wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu ustawy o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Pozostałe wydatki w wysokości 2 mld zł będą wiązały się ze zmianami w zakresie dodatku węglowego oraz rekompensatami podatku VAT (1 mld zł).

  Projekt ustawy został przyjęty przez rząd i skierowany do Sejmu.

  "Koszt rekompensat z tytułu stosowania ceny maksymalnej oraz stawek dystrybucji paliw gazowych dla niektórych odbiorców paliw gazowych wyniesie ok. 29 mld zł, natomiast pozostałe wydatki w wysokości 2 mld zł będą wiązały się ze zmianami w zakresie dodatku węglowego" - czytamy w OSR.

  Szacowana liczba gospodarstw domowych, którym przysługiwać będzie refundacja podatku VAT, wyniesie ok. 300 tys. Koszt tej refundacji szacowany jest na ok. 1 mld zł. Określono go na podstawie maksymalnej ceny za paliwo gazowe wynoszącej 200,17 zł/MWh, przy szacowanym zużyciu gazu ziemnego w 2023 r. przez odbiorców, wynoszącym w sumie 65 TWh, podano także.

  Przyjęto, że średni koszt paliwa gazowego ponoszony przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się sprzedażą paliw gazowych do odbiorców objętych ochroną taryfową wyniesie około 615 zł/MWh.

  Jak wskazano w OSR, saldo wpływu na sektor finansów publicznych wyniesie ogółem w 2023 r. - 28 613,9 mln zł oraz 3 307,9 mln zł w 2024 r.

  Przeniesienie części wydatków na 2024 r. wynika z terminów rozliczeń wynikających z projektu, uzasadniono.

  Dodatkowo, z związku z nowymi zadaniami przewidywanymi w ustawie dla prezesa URE, w projekcie przewidziano przeznaczenie dodatkowych środków finansowych na wykonywanie tych zadań w łącznej kwocie 21,512 mln zł w latach 2023-2032.

  (ISBnews)

 • 28.11, 08:21Rząd przyjął projekt dot. maksymalnej ceny gazu w 2023 r. 

  Warszawa, 28.11.2022 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt ustawy o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, który zakłada utrzymanie cen usług gazu i dystrybucji w 2023 r. na poziomie z 2022 r. i wprowadza mechanizm rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Atak Rosji na Ukrainę spowodował zaburzenia na europejskim rynku gazu ziemnego. Państwa UE musiały zmierzyć się z bezprecedensową sytuacją, w której wywołany kryzys energetyczny doprowadził do destabilizacji dotychczasowych zasad na rynku paliw gazowych" - czytamy w komunikacie.

  Krajowy rynek, jako część unijnego rynku energii, podlega ogólnoeuropejskiemu trendowi wzrostu cen gazu ziemnego, podano także.

  Najistotniejsze rozwiązania w projektowanej regulacji:

  - w przyszłym roku wprowadzona zostanie maksymalna cena za paliwa gazowe na poziomie ok. 200 zł/MWh oraz zamrożona zostanie wysokość stawek opłat dystrybucyjnych;

  - ceną maksymalną zostaną objęci wszyscy odbiorcy, którzy obecnie korzystają z ochrony taryfowej, czyli: gospodarstwa domowe; wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz inne podmioty, które produkują ciepło lokalnie dla gospodarstw domowych w spółdzielniach; podmioty, które świadczą kluczowe usługi dla społeczeństwa, czyli m.in. jednostki opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, podmioty systemu oświaty i szkolnictwa wyższego, żłobki, kościoły czy organizacje pozarządowe;

  - zasada zamrożonej taryfy będzie obowiązywała dla wszystkich, bez względu na próg dochodowy;

  - cena gazu ziemnego w obecnie obowiązujących taryfach wynosi ok. 200 zł/MWh. Jej utrzymanie w 2023 r. zagwarantuje, że wzrost kosztów gazu dla odbiorców nie przekroczy cen tegorocznych;

  - najbardziej wrażliwym odbiorcom paliw gazowych, zużywającym paliwa gazowe do celów grzewczych, przysługiwać będzie dodatkowo refundacja poniesionych kosztów podatku VAT (zwrot pobranego VAT dotyczyć będzie osób, które ogrzewają się gazem i spełniają kryterium dochodowe dodatku osłonowego (2,1 tys. zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego oraz 1,5 tys. zł/os. w przypadku gospodarstwa wieloosobowego);

  - równowartość VAT-u zwracana będzie na podstawie faktury;

  - w zamian za utrzymanie cen gazu dla odbiorców na poziomie ceny maksymalnej, przedsiębiorstwa energetyczne otrzymają rekompensaty.

  (ISBnews)

 • 25.11, 15:49Moskwa: Zamrożenie taryfy gazowej na poziomie z 2022 r. plus VAT, dodatek dla najuboższych 

  Warszawa, 25.11.2022 (ISBnews) - Rząd planuje zamrożenie w przyszłym roku taryfy gazowej na poziomie z tego roku wraz z podatkiem VAT, którego równowartość będzie mogła podlegać zwrotowi w przypadku, gdy dochód na osobę w gospodarstwie jednoosobowym nie przekracza 2,1 tys. zł, a  w gospodarstwie wieloosobowym - 1,5 tys. zł, poinformowała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

  Zamrożenie taryfy gazowej ma dotyczyć wszystkich gospodarstw domowych, niezależnie od kryterium dochodowego. Koszt regulacji wraz z rekompensatami dla podmiotów dostarczających gaz ma sięgać ok. 30 mld zł.

  Projekt ma zostać przyjęty przez rząd w najbliższych godzinach.

  "Tak jak wielokrotnie zapowiadaliśmy, przygotowaliśmy nowe rozwiązania. Ta ustawa jest konsultowana w rządzie. […] Zostanie w ciągu najbliższych godzin przyjęta. Podstawowe założenia ustawy gazowej to jest zamrożenie, 100% zamrożenie taryfy gazowej - stawki, którą zapłacą gospodarstwa domowe na poziomie tego roku. Mówimy o kwocie netto" - powiedziała Moskwa podczas konferencji prasowej w Pniewach.

  "Zasada zamrożonej taryfy będzie obowiązywała dla wszystkich bez względu na próg dochodowy" - dodała.

  Jedyną zmianą - jak wskazała minister - ma być powrót do taryfy podatku VAT.

  "Tak, jak w ostatnim czasie komunikowaliśmy, KE oczekuje od nas przywrócenia VAT-u, więc od początku roku 2023 r. ten VAT również do taryfy gazowej wróci i to będzie jedyna zmiana w stosunku do rachunku z 2022 r." - dodała.

  Będzie można zwrócić się do urzędu o zwrot równowartości VAT-u z każdego rachunku, który wpłynie do polskich rodzin w 2023 r.

  Zapowiedziała, że regulacja zakłada "zwrot równowartości VAT-u z każdego rachunku" rodzin z progiem dochodowym analogicznym do dodatku osłonowego, czyli 2,1 tys. zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego, 1,5 tys. zł w przypadku wieloosobowego gospodarstwa domowego. VAT ma być zwracany na podstawie faktury.

  Szacowany koszt regulacji to ok. 30 mld zł.

  (ISBnews)

 • 22.11, 15:58Rząd będzie dalej analizować projekt ustawy dot. ceny maksymalnej na gaz 

  Warszawa, 22.11.2022 (ISBnews) - Rząd omówił na dzisiejszym posiedzeniu projekt ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu i zdecydował, że będzie on przedmiotem dodatkowych analiz, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Rząd omówił także projekt ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu i zdecydował, że będzie on przedmiotem dodatkowych analiz" - czytamy w komunikacie.

  Jak informował wczoraj minister rozwoju i technologii Waldemar Buda, projekt ten zakłada wprowadzenie ceny maksymalnej na gaz dla gospodarstw domowych i odbiorców wrażliwych. Według założeń, nowe rozwiązania mają obowiązywać od 1 stycznia 2023 r.

  Jak wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów projektowane przepisy mają:

  - ustalić maksymalną cenę paliw gazowych;

  - określić sposób kalkulacji rekompensat i zaliczek na ich poczet przysługujących przedsiębiorstwom energetycznym zajmującym się obrotem paliwami gazowymi, które stosuje w rozliczeniach z odbiorcami w wysokości wskazanej w projekcie ustawy;

  - wyznaczyć Zarządcę Rozliczeń S.A. jako podmiot odpowiedzialny za wypłatę rekompensat.

  (ISBnews)

 • 21.11, 17:24Eurohold: Przykłady Hiszpanii i Portugalii pokazują, że cena max. na gaz nie sprawdza się 

  Warszawa, 21.11.2022 (ISBnews) - Po wprowadzeniu przez Hiszpanię i Portugalię maksymalnej cenę na gaz ziemny zużycie surowca w energetyce wzrosło. Europa, której chwilowo gazu nie brakuje, ale lada moment sytuacja może się odwrócić, powinna zmierzać w kierunku ograniczenia zużycia, a nie dawać zachęty do jego większego wykorzystania, uważa Eurohold Bulgaria.

  W porządku obrad jutrzejszego posiedzenia polskiego rząd podano, że (zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami) Rada Ministrów zajmie się projektem ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Jak informował, minister rozwoju i technologii Waldemar Buda, projekt ten zakłada wprowadzenie ceny maksymalnej na gaz dla gospodarstw domowych i odbiorców wrażliwych. Według założeń, nowe rozwiązania mają obowiązywać od 1 stycznia 2023 r.

  "Padają propozycje ustalenia wspólnej polityki cenowej względem gazu, czego zwolennikiem jest również Polska. W przypadku rynku energii elektrycznej taki zabieg ma większy sens, bo de facto 'ścina się' ponadprzeciętne zyski firm energetycznych, które często produkowały energię bez wykorzystania gazu ziemnego. Jednak ustalenie maksymalnej ceny za gaz, może doprowadzić do braków surowca w tych momentach, w których będziemy go potrzebować najbardziej, czyli zimą. W Europie Hiszpania i Portugalia wprowadziły już maksymalną cenę na gaz ziemny, jednak skutek tych regulacji był odwrotny od zamierzonego - zużycie surowca w energetyce wzrosło. Europa, której chwilowo gazu nie brakuje, ale lada moment sytuacja może się odwrócić, powinna zmierzać w kierunku ograniczenia zużycia, a nie dawać zachęty do jego większego wykorzystania" - czytamy w komunikacie.

  Eurohold zwraca uwagę, że w odpowiedzi na rosnące ceny gazu ziemnego, a w następstwie energii elektrycznej, europejskie kraje wprowadzają mechanizmy kompensacyjne, których celem jest zmniejszenie kosztów zużycia prądu.

  Przykładowo Czechy ustaliły maksymalną cenę energii elektrycznej dla gospodarstw domowych i MŚP na poziomie 245 euro/MWh.

  "Rumunia uzależniła cenę energii elektrycznej od jej zużycia. Przy zużyciu nieprzekraczającym 100 kWh cena energii wyniesie 140 euro/MWh. W przypadku gospodarstw domowych cena rynkowa obowiązuje dopiero przy konsumpcji energii przekraczającej 300 kWH. Z kolei małe i średnie firmy płacą 200 euro/MWh przy zmniejszeniu zapotrzebowania na energię elektryczną do 85% swojego średniego zużycia względem 2021 r." - czytamy dalej.

  "W Bułgarii, która w przeciwieństwie do Polski odnotowała niewielki wzrost kosztów energii elektrycznej, regulowana cena prądu dla gospodarstw domowych wynosi 42 euro/MWh, a proponowana cena dla małych i średnich firm ma osiągnąć w 2023 r. 100 euro/MWh" - napisano też w komunikacie.

  (ISBnews)

 • 08.11, 14:41Rząd przyjął projekt ustawy o Funduszu Transformacji Śląska 

  Warszawa, 08.11.2022 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt ustawy o Funduszu Transformacji Śląska S.A., który zakłada powołanie Funduszu wspierającego zagospodarowanie terenów pogórniczych, przemysłowych i poprzemysłowych, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Kapitał zakładowy Funduszu ma wynieść 0,5 mld zł.

  "Rząd powoła Fundusz Transformacji Śląska, który ma służyć skoordynowaniu zagospodarowania terenów pogórniczych, przemysłowych i poprzemysłowych, z transformacją województwa śląskiego. Powołanie Funduszu będzie realizacją postanowień Umowy społecznej dotyczącej transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego oraz wybranych procesów transformacji województwa śląskiego, podpisanej 28 maja 2021 r." - czytamy w komunikacie.

  Przewiduje się, że kapitał zakładowy funduszu wyniesie do 500 mln zł. Projekt ustawy nie wprowadza zmian w Polityce Energetycznej Państwa do 2040 r. Obecnie trwają prace nad nowelizacją PEP 2040, podano także.

  Transformacja województwa śląskiego ma zmierzać do zmiany struktury gospodarki Śląska. Chodzi m.in. o zagospodarowanie sektorów, które nie posiadają potencjału wzrostowego oraz o działania zmierzające do podnoszenia konkurencyjności gospodarki województwa śląskiego, z wykorzystaniem istniejącego potencjału i zasobów.

  Fundusz Transformacji Śląska ma m.in. przeciwdziałać negatywnym skutkom zmian działalności gospodarczej, występującym na terytorium województwa śląskiego. Instrumentami Funduszu mają być m.in. możliwość realizacji rządowych programów udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego, emisja obligacji, udzielanie pożyczek, gwarancji i poręczeń czy obejmowanie lub nabywanie udziałów i akcji w spółkach.

  Fundusz ma udzielać wsparcia przedsiębiorcom, w tym w ramach rządowych programów, także spoza województwa śląskiego, z tym, że efekt powinien służyć realizacji transformacji Śląska.

  Fundusz ma realizować zarówno zadania o charakterze inwestycyjnym, jak i zadania dotyczące m.in. wspierania kształcenia czy cyfryzacji.

  Zgodnie z postanowieniami Umowy społecznej, Fundusz będzie wykonywał działalność w formie spółki akcyjnej. Siedzibą spółki będą Katowice.

  Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 07.11, 12:42Morawiecki: Planujemy rewizję PEP2040 do końca roku, dokument pokażemy za 5-6 tygodni 

  Warszawa, 07.11.2022 (ISBnews) - Rząd planuje przyjąć do końca roku aktualizację "Polityki Energetycznej Państwa do roku 2040", powiedział premier Mateusz Morawiecki. Dokument ma zostać przedstawiony w ciągu 5-6 tygodni.

  "Czy będzie rewizja 'Polityki Energetycznej Państwa'? Tak, będzie - do końca roku planujemy zrobić tę rewizję. A więc praktycznie w ciągu 5-6 tygodni zobaczycie państwo nowy dokument 'Polityki Energetycznej Państwa 2040'" - powiedział Morawiecki podczas posiedzenia Rady Dialogu Społecznego.

  Dodał, że także do końca roku rząd planuje przedstawić plan inwestycyjny dla górnictwa.

  (ISBnews)

 • 03.11, 10:02Projekt ustawy ws. ceny maksymalnej dla odbiorców gazu w 2023 r. trafił do wykazu prac RM 

  Warszawa, 03.11.2022 (ISBnews) - Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu, zakładający wprowadzenie ceny maksymalnej na gaz dla gospodarstw domowych i odbiorców wrażliwych trafił do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, wynika z wykazu. Rząd planuje jego przyjęcie w IV kw.

  "Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu dla roku 2023 jest jednym ze środków zaradczych służących stabilizacji trudnej sytuacji na rynku paliw gazowych" - czytamy w wykazie.

  Zaproponowana i wdrażana w 2023 r. regulacja stanowi kontynuację ochrony odbiorców w gospodarstwach domowych, jak również odbiorców realizujących ważne zadania z zakresu użyteczności publicznej przy jednoczesnym wprowadzeniu ekwiwalentu finansowego dla przedsiębiorstw energetycznych. Mechanizm rekompensat ukształtowany jest jako jeden z elementów ochrony podmiotów szczególnie wrażliwych na zmiany cen paliw gazowych oraz odbiorców realizujących kluczowe zadania z zakresu użyteczności publicznej, podano także.

  Projektowana regulacja służy zabezpieczeniu odbiorców gazu ziemnego w Polsce przed ewentualnymi skutkami kryzysu gazowego.

  Mając na względzie, że aktualna sytuacja rynkowa jest wynikiem zdarzeń o szczególnym charakterze, a usunięcie ich efektów może okazać się procesem wieloletnim, istnieje pilna potrzeba wdrożenia specjalnych rozwiązań, których celem jest ochrona tych grup odbiorców, które są najbardziej narażone na ryzyko braku możliwości poniesienia rosnących kosztów zakupu paliw gazowych, gwarantując tym samym możliwość pokrycia zapotrzebowania na paliwa gazowe na niezmiennym poziomie oraz zapewniając ciągłość funkcjonowania instytucji świadczących usługi użyteczności publicznej, wskazano.

  Projektowane rozwiązania w zakresie ochrony odbiorców paliw gazowych zakładają:
  - zagwarantowanie w 2023 r. maksymalnej ceny paliw gazowych dla odbiorców, o których mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (gospodarstw domowych i odbiorców wrażliwych),
  - utrzymanie mechanizmu rekompensat dla sprzedawców gazu ziemnego do odbiorców taryfowych, który służyłby zrekompensowaniu skutków stabilizacji cen dla odbiorców taryfowych.
  Projektowane przepisy:
  - ustalają maksymalną cenę paliw gazowych;
  - określają sposób kalkulacji rekompensat i zaliczek na ich poczet przysługujących przedsiębiorstwom energetycznym zajmującym się obrotem paliwami gazowymi, które stosuje w rozliczeniach z odbiorcami w wysokości wskazanej w projekcie ustawy;
  - wyznaczają Zarządcę Rozliczeń S.A. jako podmiot odpowiedzialny za wypłatę rekompensat.

  (ISBnews)

 • 02.11, 16:05Prezydent podpisał ustawę o dystrybucji węgla przez samorządy 

  Warszawa, 02.11.2022 (ISBnews) - Prezydent podpisał ustawę o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, która ma na celu wsparcie dla dużej grupy gospodarstw domowych w Polsce, w tym również gospodarstw najuboższych energetycznie, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "Ustawa określa zasady, warunki i tryb sprzedaży przez niektóre podmioty paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych, zakupu preferencyjnego paliwa stałego, przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania niektórym podmiotom rekompensat z tytułu jego sprzedaży oraz właściwość organów w tych sprawach. Przez paliwo stałe rozumie się węgiel kamienny" - czytamy w komunikacie.

  Sprzedaż taka może być prowadzona do 30 kwietnia 2023 r.

  Gmina, która zamierza dokonać zakupu węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych, zawiera umowę z podmiotem wprowadzającym do obrotu, po dokonaniu wstępnego ustalenia liczby gospodarstw domowych znajdujących się na terenie tej gminy, zainteresowanych zakupem, podano także.

  Cena węgla zakupionego przez gminę nie może być wyższa niż 1,5 tys. zł  brutto za tonę. Do ceny tej nie wlicza się kosztów transportu.

  Termin dokonania przez gminę płatności z tytułu realizacji umowy wynosi 60 dni liczonych od dnia wydania paliwa.

  Gminy mogą dokonywać wspólnego zakupu węgla w ramach zawartej między nimi umowy, określającej w szczególności, która gmina jest właściwa do zakupu, na terenie której gminy węgiel będzie składowany lub wydawany gospodarstwom domowym znajdującym się na terenie tych gmin, podział zadań między organami gmin oraz zasady rozliczania kosztów poniesionych przez każdą z gmin.

  Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 27.10, 21:50Sejm odrzucił część poprawek do ustawy o dystrybucji węgla przez samorządy 

  Warszawa, 27.10.2022 (ISBnews) - Sejm odrzucił część poprawek do ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, która zakłada dystrybucję węgla na potrzeby mieszkańców przez samorządy. Poprawki te dotyczyły m.in. odległości, w jakiej powinny znajdować się składy węgla oraz obowiązku dołączania do umowy kopii certyfikatu jakościowego dla węgla.

  Senat chciał, aby do umowy kupna-sprzedaży dołączać kopię certyfikatu potwierdzającego parametry jakościowe. Wskazywał także wojewodę jako osobę, do której należy adresować ewentualne roszczenia z tytułu nienależytej jakości dostarczonego węgla. Poprawki te zostały odrzucone.

  Odrzucono także poprawkę zakładającą, że miejsce składowania węgla powinno być położone w odległości do 100 km od siedziby gminy, która planuje go zakupić. Sejm odrzucił też przepis, zobowiązujący ministra właściwego do spraw aktywów państwowych do określenia w drodze rozporządzenia, wykaz miejsc składowania paliwa stałego przez podmioty wprowadzające do obrotu, mając na uwadze zapewnienie realizacji określonego wymogu odległości tych miejsc od siedzib gmin.

  Sejm przywrócił zapis, zgodnie z którym cena węgla dla mieszkańców, w przypadku gdy będzie on kupowany przez gminę bądź spółki komunalne będzie wynosić maksymalnie 2 tys. zł za tonę, a w przypadku zakupu przez podmioty prywatne - 2,2 tys. zł za tonę (Senat chciał, by w obydwu przypadkach było to 2 tys. zł za tonę).

  Ustawa zakłada, że gminy, spółki gminne i związki gminne będą mogły kupować węgiel od importerów (PGE Paliwa oraz Węglokoks) po 1,5 tys. zł za tonę, a następnie sprzedać go mieszkańcom po nie więcej niż 2 tys. zł za tonę. Różnica 500 zł (za tonę) to środki na pokrycie kosztów dystrybucji węgla przez gminy, np. koszty transportu.

  Aby kupić węgiel od samorządu, mieszkańcy mają składać do gminy wniosek o zakup preferencyjny (rozwiązanie będzie dostępne dla osób, które są uprawnione do dodatku węglowego, limity dotyczące zakupu węgla zostaną ujęte w rozporządzeniu do ustawy).

  Ustawa upraszcza formalności związane z zakupem i sprzedażą węgla przez gminy (samorządy będą zwolnione ze stosowania Prawa Zamówień Publicznych i z wystawiania świadectwa pochodzenia węgla).

  Gmina będzie mogła prowadzić dystrybucję węgla poprzez:
  - własne jednostki organizacyjne;
  - wybrane spółki, np. komunalne;
  - umowę ze składem węgla;
  - umowę z inną gminą.

  Gminy, które kupiły węgiel do sprzedaży przed wejściem w życie nowych przepisów będą mogły wnioskować o zwrot różnicy w cenie.

  Koszt rekompensat dla podmiotów wprowadzających węgiel do obrotu ma wynieść 4 mld zł. Według szacunków, na preferencyjnych warunkach może zostać sprzedanych do 5 mln ton węgla, a rekompensata za 1 t ma wynosić ok. 800 zł.

  Ze względu na fakt, że rekompensata będzie kwotą brutto, jej ostateczna wysokość wyniesie 4,92 mld zł, z czego 0,92 mld zł stanowić będzie dochód budżetu państwa z tytułu VAT.

  Środki przeznaczone na rekompensaty mają pochodzić z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

  Liczba gospodarstw domowych, których podstawowym nośnikiem do ogrzewania pomieszczań jest węgiel wynosi 3,84 mln. Dane są te zbieżne ze statystykami Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), zgodnie z którymi w 3,6 mln kotłów wykorzystuje się węgiel i paliwa węglopochodne.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 27.10, 11:38Senat przyjął ustawę dotyczącą dystrybucji węgla przez samorządy z poprawkami 

  Warszawa, 27.10.2022 (ISBnews) - Senat wprowadził poprawki do ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, która zakłada dystrybucję węgla na potrzeby mieszkańców przez samorządy. Ustawa została poparta jednogłośnie, przez 95 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Wprowadzone poprawki regulują m.in. kwestie dołączania do umowy kupna-sprzedaży kopii certyfikatu potwierdzającego parametry jakościowe oraz wskazują wojewodę jako osobę, do której należy adresować ewentualne roszczenia z tytułu nienależytej jakości dostarczonego węgla.

  Zgodnie z poprawkami, miejsce składowania węgla nie może być położone dalej niż w odległości 100 km od siedziby gminy, która planuje go zakupić. Przyjęte poprawki zobowiązują też ministra właściwego do spraw aktywów państwowych do określenia w drodze rozporządzenia, wykaz miejsc składowania paliwa stałego przez podmioty wprowadzające do obrotu, mając na uwadze zapewnienie realizacji określonego wymogu odległości tych miejsc od siedzib gmin.

  Poprawki doprecyzowały także, że cena węgla w każdej sytuacji (bez względu czy będzie on kupowany dla mieszkańców danej gminy, czy gminy sąsiedniej) będzie mogła wynosić maksymalnie 2 tys. zł za tonę. Wersja przyjęta przez Sejm zakładała, że w przypadku zakupu węgla dla mieszkańców innej gminy mogłoby to być 2,2 tys. zł za tonę.

  Ustawa zakłada, że gminy, spółki gminne i związki gminne będą mogły kupować węgiel od importerów (PGE Paliwa oraz Węglokoks) po 1,5 tys. zł za tonę, a następnie sprzedać go mieszkańcom po nie więcej niż 2 tys. zł za tonę. Różnica 500 zł (za tonę) to środki na pokrycie kosztów dystrybucji węgla przez gminy, np. koszty transportu.

  Aby kupić węgiel od samorządu, mieszkańcy mają składać do gminy wniosek o zakup preferencyjny (rozwiązanie będzie dostępne dla osób, które są uprawnione do dodatku węglowego, limity dotyczące zakupu węgla zostaną ujęte w rozporządzeniu do ustawy).

  Ustawa upraszcza formalności związane z zakupem i sprzedażą węgla przez gminy (samorządy będą zwolnione ze stosowania Prawa Zamówień Publicznych i z wystawiania świadectwa pochodzenia węgla).

  Gmina będzie mogła prowadzić dystrybucję węgla poprzez:
  - własne jednostki organizacyjne;
  - wybrane spółki, np. komunalne;
  - umowę ze składem węgla;
  - umowę z inną gminą.

  Gminy, które kupiły węgiel do sprzedaży przed wejściem w życie nowych przepisów, będą mogły wnioskować o zwrot różnicy w cenie.

  Koszt rekompensat dla podmiotów wprowadzających węgiel do obrotu ma wynieść 4 mld zł. Według szacunków, na preferencyjnych warunkach może zostać sprzedanych do 5 mln ton węgla, a rekompensata za 1 t ma wynosić ok. 800 zł.

  Ze względu na fakt, że rekompensata będzie kwotą brutto, jej ostateczna wysokość wyniesie 4,92 mld zł, z czego 0,92 mld zł stanowić będzie dochód budżetu państwa z tytułu VAT.

  Środki przeznaczone na rekompensaty mają pochodzić z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

  Liczba gospodarstw domowych, których podstawowym nośnikiem do ogrzewania pomieszczań jest węgiel wynosi 3,84 mln. Dane są te zbieżne ze statystykami Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), zgodnie z którymi w 3,6 mln kotłów wykorzystuje się węgiel i paliwa węglopochodne.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 26.10, 15:08MAP chce, by limit zakupu węgla na gospodarstwo wynosił 1,5 t w br., 1,5 t od 1 I 2023 r. 

  Warszawa, 26.10.2022 (ISBnews) - Ministerstwo Aktywów Państwowych proponuje, by limit zakupu węgla w ramach zakupu preferencyjnego na gospodarstwo domowe wynosił 1,5 tony do 31 grudnia 2022r. i 1,5 tony po 1 stycznia 2023 r., podano na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

  Planowane rozwiązanie znalazło się w projekcie rozporządzenia w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego, który został skierowany do uzgodnień.

  "Ustala się, że ilość paliwa stałego dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego, wynosi: 1) 1500 kg - do dnia 31 grudnia 2022 r.; 2) 1500 kg - od dnia 1 stycznia 2023 r." - czytamy w projekcie.

  Na etapie prac senackich znajduje się ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, która zakłada dystrybucję węgla na potrzeby mieszkańców przez samorządy.

  Zgodnie z ustawą, gminy, spółki gminne i związki gminne będą mogły kupować węgiel od importerów (PGE Paliwa oraz Węglokoks) po 1,5 tys. zł za tonę, a następnie sprzedać go mieszkańcom po nie więcej niż 2 tys. zł za tonę. Różnica 500 zł (za tonę) to środki na pokrycie kosztów dystrybucji węgla przez gminy, np. koszty transportu.

  Aby kupić węgiel od samorządu, mieszkańcy mają składać do gminy wniosek o zakup preferencyjny (rozwiązanie będzie dostępne dla osób, które są uprawnione do dodatku węglowego, limity dotyczące zakupu węgla wprowadzane mają być projektowanym rozporządzeniem).

  (ISBnews)

 • 26.10, 13:49Kowalczyk: Przymierzamy się do pokrywania strat zakładów nawozowych z zw. z cenami gazu 

  Warszawa, 26.10.2022 (ISBnews) - Rząd przymierza się do pokrywania strat zakładom nawozowym, aby oferowały stabilne ceny nawozów, poinformował wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk. 

  "Rynek energii, szczególnie gazu jest bardzo rynkiem chwiejnym. Raz jest to cena powyżej 300 euro za 1 MWh, a raz jest to cena powiedzmy 100-150 euro za 1 MWh, stąd raczej przymierzamy się do tego, żeby ustabilizować ceny nawozów, produkowanych przez zakłady nawozowe, czyli bardziej w kierunku pomocy i stabilizacji, pokrywania strat tak naprawdę zakładom nawozowym po to, by one oferowały tę cenę stabilną dla rolników" - powiedział Kowalczyk podczas konferencji prasowej.

  Wicepremier podkreślił, że odpowiednia regulacja dopuszczająca tę formę pomocy publicznej planowana jest na poziomie unijnym.

  "Komisja Europejska wydała projekt rozporządzenia, w którym umożliwia dofinansowanie zakładów nawozowych i to jest jak gdyby bardziej sprawiedliwe, obiektywne i skuteczniejsze przede wszystkim" - wskazał.

  "Natomiast pomoc dla rolników w tym momencie byłaby bardzo trudna do zrealizowania i mogłaby się okazać całkowicie nieadekwatna do tego, co rolnicy mogliby w danym momencie kupować" - dodał.

  W końcu sierpnia br. premier Mateusz Morawiecki poinformował, że zwrócił się o wypracowanie odpowiedniego mechanizmu podażowo-popytowego i cenowego, by móc dokonać interwencji na rynku nawozów, tak by ceny nawozów nie przekładały się na ceny żywności. Mechanizm ten mieli wypracować wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk oraz wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. We wrześniu Kowalczyk informował, że taki projekt, którego rozwiązania szacowane są na 1-2 mld euro w br. został złożony w Kancelarii Premiera.

  Jednocześnie przygotowano program wsparcia dla sektorów energochłonnych. Wartość tego programu ma sięgać do 5 mld zł w br.  

  (ISBnews)

 • 20.10, 18:29Sejm przyjął ustawę dotyczącą dystrybucji węgla przez samorządy 

  Warszawa, 20.10.2022 (ISBnews) - Sejm przyjął ustawę o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, która zakłada dystrybucję węgla na potrzeby mieszkańców przez samorządy. Za ustawą było 303 posłów, przeciw - 14, a wstrzymało się 118.

  Wcześniej posłowie przyjęli jedną poprawkę, która zakłada, że prowadzenie sprzedaży przez gminę za pośrednictwem innych podmiotów nie wymaga zmiany ich statusów i regulaminów. Odrzucili kilkanaście poprawek i wniosków mniejszości.

  Ustawa zakłada, że gminy, spółki gminne i związki gminne będą mogły kupować węgiel od importerów (PGE Paliwa oraz Węglokoks) po 1,5 tys. zł za tonę, a następnie sprzedać go mieszkańcom po nie więcej niż 2 tys. zł za tonę. Różnica 500 zł (za tonę) to środki na pokrycie kosztów dystrybucji węgla przez gminy, np. koszty transportu.

  Aby kupić węgiel od samorządu, mieszkańcy mają składać do gminy wniosek o zakup preferencyjny (rozwiązanie będzie dostępne dla osób, które są uprawnione do dodatku węglowego, limity dotyczące zakupu węgla zostaną ujęte w rozporządzeniu do ustawy).

  Ustawa upraszcza formalności związane z zakupem i sprzedażą węgla przez gminy (samorządy będą zwolnione ze stosowania Prawa Zamówień Publicznych i z wystawiania świadectwa pochodzenia węgla).

  Gmina będzie mogła prowadzić dystrybucję węgla poprzez:
  - własne jednostki organizacyjne;
  - wybrane spółki, np. komunalne;
  - umowę ze składem węgla;
  - umowę z inną gminą.

  Gminy, które kupiły węgiel do sprzedaży przed wejściem w życie nowych przepisów, będą mogły wnioskować o zwrot różnicy w cenie.

  Koszt rekompensat dla podmiotów wprowadzających węgiel do obrotu ma wynieść 4 mld zł. Według szacunków, na preferencyjnych warunkach może zostać sprzedanych do 5 mln ton węgla, a rekompensata za 1 t ma wynosić ok. 800 zł.

  Ze względu na fakt, że rekompensata będzie kwotą brutto, jej ostateczna wysokość wyniesie 4,92 mld zł, z czego 0,92 mld zł stanowić będzie dochód budżetu państwa z tytułu VAT.

  Środki przeznaczone na rekompensaty mają pochodzić z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

  Liczba gospodarstw domowych, których podstawowym nośnikiem do ogrzewania pomieszczań jest węgiel wynosi 3,84 mln. Dane są te zbieżne ze statystykami Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), zgodnie z którymi w 3,6 mln kotłów wykorzystuje się węgiel i paliwa węglopochodne.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 17.10, 11:36Koszt rekompensat dla podmiotów wprowadzających węgiel do obrotu to 4 mld zł wg OSR 

  Warszawa, 17.10.2022 (ISBnews) - Koszt rekompensat dla podmiotów wprowadzających węgiel do obrotu wyniesie 4 mld zł, wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. Według szacunków, na preferencyjnych warunkach może zostać sprzedanych do 5 mln ton węgla, a rekompensata za 1 t ma wynosić ok. 800 zł.

  Projekt został przyjęty przez rząd i trafił do prac w Sejmie.

  "Na warunkach preferencyjnych (2 tys. zł brutto za tonę) może zostać sprzedane do 5 mln ton, gdyż jest to cena znacznie korzystniejsza od ceny innych importerów. Przy aktualnie ponoszonych kosztach (kurs dolara, cena węgla, ceny frachtu, usług logistycznych) średni koszt spółek to ok 2020 zł netto za tonę. Przy cenie sprzedaży 1500 zł brutto (1219,51 zł netto) rekompensata dla spółek będzie wynosić ok. 800 zł netto".

  W związku z powyższym, przyjmując założenie braku zmiany wysokości kosztów w trakcie sezonu grzewczego, łączny koszt rekompensat wyniesie: 5 mln x 800 zł = 4 mld zł netto. Niemniej, w związku z tym, że rekompensata będzie kwotą brutto, jej ostateczna wysokość wyniesie 4,92 mld zł, z czego 0,92 mld zł stanowić będzie dochód budżetu państwa z tytułu VAT, a więc łączny wpływ na sektor finansów publicznych wyniesie 4 mld zł, podano także.

  Środki przeznaczone na rekompensaty mają pochodzić z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

  Zgodnie z OSR do ustawy o dodatku węglowym, liczba gospodarstw domowych, których podstawowym nośnikiem do ogrzewania pomieszczań jest węgiel wynosi 3,84 mln. Dane są te zbieżne ze statystykami Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), zgodnie z którymi w 3,6 mln kotłów wykorzystuje się węgiel i paliwa węglopochodne.

  Znaczna część gospodarstw zaopatrzy się w węgiel z polskich kopalń. Jednak pozostanie luka, którą ma wypełnić węgiel importowany przez PGE i WKS. Wolumen ten oszacowano na ok. 5 mln ton węgla opałowego do końca sezonu grzewczego w kwietniu 2023 r.

  (ISBnews)

 • 14.10, 16:07Moskwa: Projekt regulacji dot. taryf gazowych gotowy, rząd zajmie się nim w przyszłym tyg. 

  Warszawa, 14.10.2022 (ISBnews) - Projekt regulacji dotyczący taryf gazowych jest już gotowy i będzie przedmiotem obrad rządu w przyszłym tygodniu, poinformowała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

  "Jeżeli chodzi o ustawę gazową, ona jest już gotowa. Natomiast z racji pilności tej ustawy [o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku, której projekt rząd przyjął dzisiaj] odłożyliśmy ją na kolejny tydzień.  W poniedziałek mamy pierwsze spotkanie konsultacyjne" - powiedziała Moskwa podczas konferencji prasowej.

  "Co do kwoty [wsparcia] - będziemy ją komunikować w późniejszym czasie" - dodała.

  Minister zapowiedziała, że kontynuowane mają być takie instrumenty prawne, jak w bieżącym roku.

  "Niewątpliwie te instrumenty finansowe [jakie były stosowane w tym roku], będą również w tej ustawie niezbędne, pewnie w mniejszym stopniu, bo PGNiG staje się częścią grupy kapitałowej o dużym potencjale finansowych , niemniej jednak ta cena surowca jest ciągle nieprzewidywalna, że ta część rekompensaty i część wsparcia dodatkowego będzie częścią tej ustawy" - podkreśliła Moskwa.

  Doprecyzowała, że chodzi m.in. o takie rozwiązania jak pożyczki, zwolnienie z depozytu, instrumenty finansowe i rekompensata dla odbiorców indywidualnych.

  (ISBnews)