ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 10.05, 07:41Sejm za nowelą o KAS, dot. sprawozdawczości w UE nt. minerałów z regionów konfliktu 

  Warszawa, 10.05.2024 (ISBnews) - Sejm przyjął nowelizację ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), wprowadzając przepisy dot. obowiązków w zakresie należytej staranności organu w łańcuchu dostaw unijnych importerów m.in. cyny, tantalu pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami oraz kontroli środków pieniężnych wwożonych lub wywożonych z Unii.

  Za nowelą głosowało 419, przeciw było dwóch, a dziewiętnastu było przeciw.

  Nowelizacja ma na celu zapewnienie spójności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/821 ustanawiającym obowiązki w zakresie należytej staranności w łańcuchu dostaw unijnych importerów cyny, tantalu i wolframu, ich rud oraz złota pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka oraz rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2018/1672 w sprawie kontroli środków pieniężnych wwożonych do Unii lub wywożonych z Unii oraz uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1889/2005.

  W celu doprecyzowania zakresu zadań realizowanych przez Krajową Administrację Skarbową wskazano, że do szef Krajowej Administracji Skarbowej realizuje obowiązki związane z przekazywaniem zanonimizowanych danych dotyczących ryzyka i wyników analizy oraz przekazywaniem do Komisji Europejskiej wykazu właściwych organów, ustanowionych sankcji oraz zanonimizowanych informacji statystycznych dotyczących kontroli i naruszeń

  Pozostałe zadania wynikające z przepisów rozporządzenia przypisane zostały naczelnikowi urzędu celno-skarbowego jako organowi właściwemu. Zadania związane z wykonywaniem kontroli ex post, w zakresie współpracy i wymiany informacji czy sprawozdawczości i przeglądów funkcjonowania i skuteczności rozporządzenia przypisane zostały Krajowej Administracji Skarbowej.

  Nowelizacja wprowadza sankcję za niewypełnienie obowiązków, wynikających z rozporządzeń w wysokości od 1 tys. zł do 500 tys. zł.

  Organami uprawnionymi do wykonywania kontroli są organy celne (właściwi naczelnicy urzędów celno-skarbowych).

  Nowelizacja wprowadziła także zmiany w ustawie Prawo dewizowe.

  (ISBnews)

 • 08.05, 13:39MKiŚ: Rząd planuje zagłosować za przyjęciem rozporządzenia metanowego 

  Warszawa, 08.05.2024 (ISBnews) - W wyniku wprowadzonych zmian do projektu tzw. rozporządzenia metanowego, rząd planuje na posiedzeniu Rady Europejskiej zagłosować za przyjęciem tego projektu, poinformował wiceminister klimatu i środowiska Miłosz Motyka.

  "W wyniku negocjacji w Radzie, w Parlamencie Europejskim oraz podczas rozmów trójstronnych udało się zmienić ten dokument, wprowadzono do niego liczne zmiany; liczne zmiany zostały wprowadzone w Parlamencie Europejskim przy zgodzie parlamentarzystów z Polski, z różnych opcji politycznych, zasiadających w różnych grupach" - powiedział Motyka na posiedzeniu sejmowej komisji ds. Unii Europejskiej.  

  Podkreślił, że większość postulatów zgłaszanych przez polski rząd została uwzględniona.

  "Jako rząd, analizując tekst kompromisowy zauważamy, że znacząca większość tych postulatów, które Polska zgłaszała w trakcie procedowania tego projektu zostały w nim zawarte, zostały zawarte w ostatecznym tekście. Zgłaszane postulaty zostały uwzględnione w całości lub w zbliżonym do postulowanego brzmieniu" - dodał wiceminister.

  Poinformował, że rząd pozytywnie ocenia wprowadzone zmiany.

  "Pozytywnie odnosimy się do zmian w projekcie rozporządzenia, w szczególności tych, dotyczących przepisów ogólnych, przepisów w zakresie sektora ropy i gazu, a projektowane przepisy maksymalizuję możliwe do realizacji ograniczenia emisji metanu, a jednocześnie ograniczają koszty związane z realizacją obowiązków, nałożonych tym rozporządzeniem na naszą gospodarkę. […] Wobec przyjętych w trakcie negocjacji zmian, […] rząd planuje na posiedzeniu Rady zagłosować za przyjęciem tego rozporządzenia" - podkreślił Motyka.

  Projektowane rozporządzenie ma m.in. wprowadzić od 2027 r. normę 5 ton emisji metanu do atmosfery na 1 tys. ton wydobytego węgla innego niż koksowy (pierwotnie projekt dopuszczał 0,5 tony), a od roku 2031 - 3 tony metanu na 1 tys. ton węgla, w tym koksowego.

  Do końca 2025 r. Komisja Europejska ma zaproponować wiążące cele w zakresie redukcji metanu do 2030 r. we wszystkich sektorach. Regulacjom dotyczącym ograniczenia metanu ma podlegać także import surowców energetycznych.

  Rozporządzenie, zaproponowane przez Komisję Europejską, zostało przyjęte przez Parlament Europejski  w maju ub. roku, a w listopadzie ub. roku Rada UE i Parlament osiągnęły wstępne porozumienie polityczne w sprawie rozporządzenia dot.  śledzenia i ograniczania emisji metanu w sektorze energetycznym.

  (ISBnews)

 • 07.05, 09:28Czarnecka: Plan odejścia od węgla do 2049 r. aktualny, w poszcz. kopalniach może wcześniej 

  Warszawa, 07.05.2024 (ISBnews) - Plan odejścia od wykorzystywania węgla kamiennego do 2049 roku pozostaje aktualny, natomiast możliwe będzie wcześniejsze zamykanie niektórych kopalń ze względu na sczerpywanie zasobów lub kwestie bezpieczeństwa, poinformowała minister przemysłu Marzena Czarnecka.

  "Planów zmiany harmonogramu nie mamy, natomiast proszę pamiętać, że złoża się wyczerpują i najistotniejsze jest bezpieczeństwo ludzkie. A wypadki na kopalniach pokazują, że czasami geologia nie pozwala na dalsze wydobycie" - powiedziała Czarnecka w rozmowie z TVP Info.

  "W sprawie konkretnej kopalni to przede wszystkim zależy od sczerpania złóż i od bezpieczeństwa ludzkiego. Jeżeli to wydobycie będzie niemożliwe ze względu na bezpieczeństwo na przykład na tąpnięcia, no to oczywiście ta kopalnia musi ulec wcześniejszemu wygaszeniu" - dodała.

  Minister podkreśliła też, że jest przekonana o tym, iż "ten program, który jest w tej chwili, będzie programem docelowym" dla sektora węglowego.

  W 2020 r. przedstawiciele rządu i związków zawodowych uzgodnili, że likwidacja kopalń będzie trwała do 2049 r.

  (ISBnews)

 • 07.05, 09:21Czarnecka: Skarb Państwa jest zainteresowany przejęciem aktywów węglowych od spółek energ. 

  Warszawa, 07.05.2024 (ISBnews) - Skarb Państwa jest zainteresowany przejęciem aktywów węglowych od spółek energetycznych tak, by mogły one funkcjonować w zakresie zielonej transformacji, poinformowała minister przemysłu Marzena Czarnecka.

  "Skarb Państwa jest zainteresowany przejęciem tych aktywów na swoje potrzeby i wtedy nie będzie obciążenia inwestorów i nie będzie obciążenia spółek energetycznych, które będą mogły funkcjonować w zakresie zielonej transformacji" - powiedziała Czarnecka w rozmowie z TVP Info.

  "Wyodrębniamy źródła wytwórcze. Te źródła wytwórcze funkcjonują w odrębnym podmiocie i ten odrębny podmiot będzie realizował kontrakty z polskimi kopalniami" - dodała minister.

  W kwietniu Czarnecka powiedziała w rozmowie z "Rzeczpospolitą", że Ministerstwo Przemysłu rozważa różne warianty "głębokiego wydzielenia" aktywów węglowych w ramach tej samej grupy energetycznej. Dodała, że resort rozmawia z prawnikami, jak ten proces przeprowadzić. Zapowiedziała, że następnie resort będzie rozmawiać z bankami, aby wypracować optymalny model, także dla nich do zaakceptowania, żeby finansowały zieloną transformację tychże grup energetycznych.

  Z kolei Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP) informowało później, że w resorcie trwają analizy dotyczące jednoznacznego wydzielenia aktywów węglowych ze spółek energetycznych.

  (ISBnews)

 • 30.04, 11:11Rząd planuje przyjęcie projektu dot. granicznego podatku węglowego (CBAM) w III kw. 

  Warszawa, 30.04.2024 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie w III kw. br. projektu, przygotowującego warunki do wdrożenia unijnego podatku węglowego, tzw. CBAM, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji oraz ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

  Aktem prawnym, którego stosowaniu służy projekt ustawy jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/956 z 10 maja 2023 r. ustanawiające mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2.

  Rozporządzenie CBAM ustanawia tzw. mechanizm CBAM (graniczny podatek węglowy). Będzie miał on zastosowanie do importu określonych towarów przywożonych na obszar celny Unii Europejskiej z sektorów cementu, energii elektrycznej, nawozów, żeliwa i stali, aluminium oraz wodoru.

  Projektowana regulacja ma zapewnić stosowanie przepisów prawa Unii Europejskiej w zakresie odnoszącym się do okresu przejściowego funkcjonowania mechanizmu CBAM.

  "Wykonanie przedmiotowych przepisów dotyczących okresu przejściowego mechanizmu CBAM wymaga w pierwszej kolejności ustanowienia właściwego organu krajowego. Zgodnie z przepisami rozporządzenia CBAM, każde państwo członkowskie jest zobligowane do wyznaczenia właściwego organu do wypełniania funkcji i obowiązków wynikających z jego przepisów" - czytamy w wykazie.

  Drugim celem ustawy jest utworzenie stabilnego zaplecza kadrowego i analitycznego, które będzie wspomagało proces podejmowania decyzji oraz przyczyni się do rozwoju istniejących narzędzi badawczych, podano także.

  Projekt ustawy powierza rolę właściwego organu w okresie przejściowym (do roku 2026) Krajowemu ośrodkowi bilansowania i zarządzania emisjami. Dostęp do rejestru przejściowego CBAM będzie udzielany przez organy Krajowej Administracji Skarbowej za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

  Projektowana ustawa przyznaje Krajowemu ośrodkowi kompetencje do wydawania decyzji administracyjnych oraz przewiduje, że organem wyższego stopnia w stosunku do Krajowego ośrodka będzie minister właściwy do spraw klimatu.

  Z uwagi na formę prawną Krajowego ośrodka przewiduje się przyjęcie przez Skarb Państwa odpowiedzialności finansowej na potrzeby ewentualnych odszkodowań wynikających z naruszenia prawa przy wydawaniu decyzji administracyjnych.

  Projekt zakłada także wsparcie Krajowego ośrodka w rozwijaniu działalności Centrum Analiz Klimatyczno – Energetycznych w ramach którego rozbudowywany będzie warsztat analityczny, podkreślono.

  (ISBnews)

 • 25.04, 14:40PE przyjął 'Net-Zero Industry Act' celem wsparcia technologii sprzyjających dekarbonizacji 

  Warszawa, 25.04.2024 (ISBnews) - Parlament Europejski (PE) zatwierdził regulację o zerowym zużyciu energii w przemyśle ("Net-Zero Industry Act"), mającą na celu wzmocnienie unijnej produkcji technologii niezbędnych do dekarbonizacji, podał Parlament.

  "'Net-Zero Industry Act', już nieformalnie uzgodniony z Radą, wyznacza cel dla Europy, aby do 2030 r. produkować 40% rocznego zapotrzebowania na technologie o zerowym zużyciu energii netto, w oparciu o krajowe plany w zakresie energii i klimatu (NECP) oraz aby osiągnąć 15% globalnej wartości rynkowej tych technologii" - czytamy w komunikacie.

  Porozumienie przewiduje utworzenie inicjatyw "Net-Zero Acceleration Valleys", przyspieszających proces wydawania pozwoleń poprzez delegowanie części gromadzenia dowodów na potrzeby ocen środowiskowych do państw członkowskich.

  "Technologie, które mają być wspierane, obejmują wszystkie technologie odnawialne, jądrowe, dekarbonizację przemysłową, sieci, technologie magazynowania energii i biotechnologię. Ustawa uprości proces wydawania pozwoleń, określając maksymalne terminy zatwierdzania projektów w zależności od ich zakresu i wydajności" - czytamy dalej.

  Przepisy będą zachęcać do finansowania z dochodów krajowego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) oraz dla większości projektów strategicznych za pośrednictwem Platformy Strategicznych Technologii dla Europy (STEP) i jest to krok w kierunku europejskiego funduszu suwerenności, wskazano także w informacji.

  (ISBnews)

 • 25.04, 14:33MKiŚ skorygowało łączny koszt ustawy o cenach maks. i bonie energetycznym na 8,1 mld zł 

  Warszawa, 25.04.2024 (ISBnews) - Łączny koszt wdrożenia ustawy o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, w którym założono m.in. przedłużenie obowiązywania ceny maksymalnej za energię elektryczną dla odbiorców energii w gospodarstwach domowych na II poł. br, wyniesie 8,1 mld zł, a nie - jak szacowano początkowo - 6,3 mld zł, podało Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

  Resort finansów stwierdził w swoich uwagach do projektu (w pkt 2), że "koszty projektu w latach 2024-2025 nie wynoszą, tak jak to wykazano w OSR 6,3 mld zł, lecz 8,1 mld zł - kwestia ta wymaga wyjaśnienia, przedstawienia dodatkowych wyliczeń oraz ujednolicenia treści dokumentów".

  "W zakresie uwagi nr 2 została ona uwzględniona poprzez naniesienie korekt do oceny skutków regulacji" - czytamy w odpowiedzi resortu klimatu.

  Jak podano wcześniej w OSR:

  "Proponowany maksymalny limit wydatków na rozwiązania zawarte w projekcie to 6,333 mld zł, z tego:

  - dotacja celowa na bony energetyczne: 1,6 mld zł; w tym w 2024 r. - 1,27 mld zł, w 2025 r. - 0,32 mld zł, w 2026 r. - 2 mln zł, w latach 2027-2034 - 1 mln zł rocznie.

  - zmiana taryf obrotu energią elektryczną: 0 zł.

  - cena maksymalna za energię elektryczną (rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych) z tytułu stosowania ceny maksymalnej 500 zł/MWh dla gospodarstw domowych oraz 693 zł/MWh wobec jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów użyteczności publicznej: 3,083 mld zł, w tym w 2024 r. - 2,1 mld zł, w 2025 r. - 0,983 mld zł.

  - cena maksymalna za paliwa gazowe (rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych): 0,2 mld zł; w tym w 2024 r. 0,1 mld zł i w 2025 r. 0,1 mld zł.

  - wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych w zakresie sprzedaży ciepła: 1,45 mld zł, w tym w 2024 r. - 1,1 mld zł, w 2025 r. - 0,35 mld zł".

  Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, w projekcie, który rząd chce przyjąć w II kwartale br., założono przedłużające obowiązywanie ceny maksymalnej za energię elektryczną dla odbiorców energii w gospodarstwach domowych. Cena przewidziana na II poł. 2024 r. ma wynieść 500 zł/MWh wobec obecnie obowiązującej ceny maksymalnej w wysokości 412 zł/MWh netto (do określonych limitów). Cena maksymalna będzie obowiązywać wszystkie gospodarstwa domowe, bez limitu zużycia.

  (ISBnews)

 • 18.04, 14:18Mechanizm cen maks. gazu bez zmian do końca br., łączny koszt rekompensat: 0,2 mld zł 

  Warszawa, 18.04.2024 (ISBnews) - Mechanizm maksymalnych cen za dostawy paliw gazowych zostanie utrzymany do końca tego roku, zaś łączny koszt rekompensat związanych z tym rozwiązaniem wyniesie 0,2 mld zł, podano w ocenie skutków regulacji (OSR) projektu ustawy o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

  "Obecna obserwacja sytuacji wskazuje na zasadność odchodzenia od stosowania mechanizmów interwencyjnych i powracania do modelu funkcjonowania rynku energii sprzed kryzysu. Niemniej, odchodzenie od wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła musi być realizowane w sposób stopniowy, uwzględniający przede wszystkim sytuację gospodarstw domowych, które w największym stopniu odczuwają wzrost rachunków za te media. Z tego powodu proponuje się wprowadzenie zmodyfikowanych działań osłonowych dla energii elektrycznej i paliw gazowych również na drugą połowę 2024 r., a dla ciepła - obejmujących drugą połowę 2024 r. i pierwszą połowę 2025 r." - czytamy w OSR.

  Celem projektowanych przepisów jest zapewnienie do 31 grudnia 2024 r. dostaw paliw gazowych na stabilnym, akceptowalnym dla odbiorców poziomie cenowym, podkreślono.

  "Projektowane zmiany zakładają:

  •             zmianę ceny maksymalnej paliw gazowych do poziomu taryfy dla paliw gazowych zatwierdzonej dla przedsiębiorstwa energetycznego, o którym mowa w art. 62c ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne lub na poziomie taryfy dla obowiązującej dla tego przedsiębiorstwa w dniu 1 stycznia 2022 r.;

  •             modyfikację systemu rekompensat dla sprzedawców paliw gazowych stosujących cenę maksymalną dla odbiorców końcowych objętych taryfą;

  •             rekalkulację taryfy przedsiębiorstwa energetycznego, o którym mowa w art. 62c ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne oraz mechanizm rozliczenia zysków lub strat związanych z skróceniem obowiązywania obecnej taryfy;

  •             zmiany terminów dla przedsiębiorstw energetycznych, które wynikają z przedłużenia dodatkowej ochrony dla niektórych odbiorców paliw gazowych do 31 grudnia 2024 r." - czytamy dalej w OSR.

  Rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych z związku z ceną maksymalną za paliwa gazowe zostały ustalone na (maksymalnie) 0,2 mld zł; w tym w 2024 r. 0,1 mld zł i w 2025 r. 0,1 mld zł.

  Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, rząd chce przyjąć projekt ustawy w II kwartale br.

  (ISBnews)

 • 16.04, 21:49Cena max. energii w projekcie dot. bonu energ. to 500 zł/MWh wobec obecnych 412 zł/MWh 

  Warszawa, 16.04.2024 (ISBnews) - W projekcie ustawy o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, który rząd chce przyjąć w II kwartale br. założono przedłużające obowiązywanie ceny maksymalnej za energie elektryczną dla odbiorców energii w gospodarstwach domowych, podano w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Jednak cena przewidziana na II poł. 2024 r. ma wynieść 500 zł/MWh wobec obecnie obowiązującej ceny maksymalnej w wysokości 412 zł/MWh netto (do określonych limitów).

  "Zmiana taryf obrotu energią elektryczną. Z uwagi na stabilizację sytuacji na rynku i znaczne obniżenie cen energii notowanych na Towarowej Giełdzie Energii, w projekcie przewiduje się dokonanie zmian w obszarze dotyczącym taryf zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, obowiązujących do końca 2024 r. Projektowane przepisy nakładają na przedsiębiorstwa energetyczne obowiązek przedłożenia do zatwierdzenia prezesowi URE zmiany taryfy z okresem jej obowiązywania nie krótszym niż do dnia 31 grudnia 2025 r. Zakładanym efektem będzie obniżenie poziomu cen energii elektrycznej obowiązujących w taryfach dla gospodarstw domowych" - czytamy w informacji w wykazie.

  "W projekcie ustawy zawarto przepisy przedłużające obowiązywanie ceny maksymalnej za energie elektryczną dla odbiorców energii w gospodarstwach domowych. Cena ta obowiązywać będzie w drugiej połowie 2024 r. i ma być ustalona na poziomie 500 zł/MWh. Za stosowanie ceny maksymalnej, przedsiębiorstwa energetyczne otrzymają rekompensaty" - czytamy dalej.

  Do końca czerwca br. obowiązują przepisy, według których maksymalna cena energii elektrycznej została ustalona na 412 zł/MWh netto do limitu zużycia, który wynosi odpowiednio: 1,5 MWh dla wszystkich gospodarstw domowych, 1,8 MWh - dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami oraz 2 MWh - dla rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz dla rolników.

  W planowanym projekcie mają znaleźć się przepisy o wprowadzeniu bonu energetycznego - będzie on "świadczeniem pieniężnym dla gospodarstw domowych, których dochody nie przekraczają 2500 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym albo 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym", podano także w informacji w wykazie.

  "Mimo zawieszenia dodatku energetycznego na mocy przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 123) beneficjentami bonu energetycznego będą nie tylko gospodarstwa domowe o niskich dochodach ale również odbiorcy wrażliwi energii elektrycznej oraz te domostwa, które dziś z uwagi na nadmetraż przypadający na osobę w zamieszkiwanym lokalu, zostały wykluczone z przyznania dodatku mieszkaniowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1335). Dotyczyć to będzie w szczególności odbiorców wrażliwych energii elektrycznej samotnie zamieszkujących domy jednorodzinne w małych miejscowościach i na wsiach, w trudnej sytuacji materialnej" - czytamy w materiale.

  Przyjęte kryteria dochodowe bonu energetycznego pozwolą w drugiej połowie 2024 roku objąć wsparciem różne grupy beneficjentów, którzy z różnych przyczyn mają trudności w pokrywaniu rachunków za energię elektryczną. Jak w przypadku dodatku osłonowego, bonem energetycznym zostaną objęci emeryci ze świadczeniem poniżej minimalnej emerytury czy emeryci i renciści ze świadczeniem równym najniższej emeryturze. Świadczenie pozwoli częściowo pokryć płatności z tytułu energii elektrycznej tym odbiorcom, którzy ze względu na niskie dochody są zagrożeni ubóstwem energetycznym, w zakresie, w jakim ubóstwo energetyczne pokrywa się z ubóstwem dochodowym. Podwyższonym wsparciem zostaną objęci ci obywatele, którzy korzystają ze źródeł ogrzewania, zasilanych energią elektryczną, jak np. pompy ciepła, czy piece akumulacyjne" - napisano także.

  Operacyjnie wdrażane zmiany nie będą wymagały nowych procedur. Weryfikacja progów dochodowych odbywa się już dzisiaj w gminach przy weryfikacji uprawnień beneficjentów do dodatku osłonowego, kwalifikacji do wsparcia w ramach Programu Czyste Powietrze (zmienią się jedynie wysokości weryfikowanych progów dochodowych), podano również.

  Zmiany przewidziane w projekcie obejmą także ceny paliw gazowych - "celem projektowanych przepisów jest zapewnienie do 31 grudnia 2024 r. dostaw paliw gazowych na stabilnym, akceptowalnym dla odbiorców poziomie cenowym", wskazano dalej.

  "Projektowane zmiany zakładają:

  - zmianę ceny maksymalnej paliw gazowych do poziomu taryfy dla paliw gazowych zatwierdzonej dla przedsiębiorstwa energetycznego, o którym mowa w art. 62c ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne lub na poziomie taryfy dla obowiązującej dla tego przedsiębiorstwa w dniu 1 stycznia 2022 r.;

  - modyfikację systemu rekompensat dla sprzedawców paliw gazowych stosujących cenę maksymalną dla odbiorców końcowych objętych taryfą;

  - rekalkulację taryfy przedsiębiorstwa energetycznego, o którym mowa w art. 62c ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne oraz mechanizm rozliczenia zysków lub strat związanych z skróceniem obowiązywania obecnej taryfy;

  - zmiany terminów dla przedsiębiorstw energetycznych, które wynikają z przedłużenia dodatkowej ochrony dla niektórych odbiorców paliw gazowych do 31 grudnia 2024 r." - wymieniono w informacji.

  Z kolei zmiany w zakresie rynku ciepła "mają na celu utrzymanie wsparcia dla gospodarstw domowych oraz podmiotów użyteczności publicznej przez pokrycie części należności odbiorców ciepła wobec przedsiębiorstw energetycznych prowadzących działalność niekoncesjonowaną i koncesjonowaną w zakresie wytwarzania ciepła wynikających ze wzrostu kosztów ogrzewania przez wyrównanie, w celu ograniczenia wzrostu opłat za ciepło na określonym poziomie".

  "Projektowana zmiana przepisów zakłada przedłużenie działania mechanizmu maksymalnej ceny dostawy ciepła do 30 czerwca 2025 r., co stanowi powielenie rozwiązania już zastosowanego w ustawie z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła" - napisano w materiale.

  Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu to Ministerstwo Klimatu i Środowiska; planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów: II kwartał 2024 r., podsumowano.

  (ISBnews)

 • 11.04, 16:57PE przyjął reformy ułatwiające wprowadzenie m.in. wodoru na rynek gazu UE 

  Warszawa, 11.04.2024 (ISBnews) - Parlament Europejski (PE) przyjął plany mające na celu ułatwienie wprowadzenia odnawialnych i niskoemisyjnych gazów, w tym wodoru, na unijny rynek gazu, podał Parlament. Nowa dyrektywa pomoże w dekarbonizacji sektora gazowego w celu przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Ponadto kraje UE będą mogły ograniczać import z Rosji.

  "Nowa dyrektywa i rozporządzenie w sprawie rynków gazu i wodoru mają na celu dekarbonizację sektora energetycznego UE, zwiększając produkcję i integrację odnawialnych gazów i wodoru" - czytamy w komunikacie.

  "Środki te mają na celu zabezpieczenie dostaw energii zakłóconych przez napięcia geopolityczne, w szczególności wojnę Rosji z Ukrainą, oraz przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. W negocjacjach z Radą w sprawie dyrektywy, posłowie skupili się na zapewnieniu przepisów dotyczących przejrzystości, praw konsumentów i wsparcia dla osób zagrożonych ubóstwem energetycznym" - czytamy dalej.

  Posłowie przyjęli dyrektywę 425 głosami za, przy 64 głosach przeciw i 100 wstrzymujących się.

  "Nowe rozporządzenie, przyjęte 447 głosami za, przy 90 przeciw i 54 wstrzymujących się, wzmocni mechanizmy sprawiedliwych cen i stabilnych dostaw energii oraz pozwoli państwom członkowskim ograniczyć import gazu z Rosji i Białorusi. Przepisy wprowadzą wspólny system zakupów gazu w celu uniknięcia konkurencji między państwami członkowskimi oraz pilotażowy projekt mający na celu wzmocnienie unijnego rynku wodoru przez pięć lat" - napisano także.

  Rozporządzenie koncentruje się również na zwiększeniu inwestycji w infrastrukturę wodorową, zwłaszcza w regionach węglowych, promując przejście na zrównoważone źródła energii, takie jak biometan i niskoemisyjny wodór.

  (ISBnews)

 • 10.04, 17:50Tusk: Jestem spokojny co do trafności diagnozy minister przemysłu dot. aktywów węglowych 

  Warszawa, 10.04.2024 (ISBnews) - Premier Donald Tusk zadeklarował, że jest spokojny co do trafności diagnozy minister przemysłu Marzeny Czarneckiej odnośnie aktywów węglowych wchodzących obecnie w skład spółek energetycznych.

  "Mam zaufanie do pani minister, to naprawdę jest bardzo kompetentna i dużo czasu poświęca - nie tylko dlatego, że siedziba Ministerstwa jest w Katowicach - ale spędziła ostatnio godziny, a nawet dziesiątki godzin na rozmowach i z menedżerami spółek odpowiedzialnych za ten sektor, i ze związkami zawodowymi, z ekspertami. Więc ja jestem spokojny co do trafności oceny, diagnozy pani minister przemysłu" - powiedział Tusk podczas konferencji prasowej w Sejmie.

  Dodał, że nie zna danych i przełożenia "tego dwugłosu" - tj. wypowiedzi minister przemysłu o resortu aktywów państwowych - na notowania spółek energetycznych na GPW oraz komentarza Ministerstwa Aktywów Państwowych (MAP) w tej sprawie. Zapowiedział, że będzie musiał przyjrzeć się sytuacji.

  Czarnecka powiedziała w rozmowie z dzisiejszą "Rzeczpospolitą", że Ministerstwo Przemysłu rozważa różne warianty "głębokiego wydzielenia" aktywów węglowych w ramach tej samej grupy energetycznej. Dodała, że resort rozmawia z prawnikami, jak ten proces przeprowadzić.

  Zapowiedziała, że następnie resort będzie rozmawiać z bankami, aby wypracować optymalny model, także dla nich do zaakceptowania, żeby finansowały zieloną transformację tychże grup energetycznych.

  Wskazała też, że Ministerstwo planuje "przypisać" kopalnie do poszczególnych elektrowni węglowych spółek energetycznych; nie podjęło decyzji co do konkretnego wydzielenia elektrowni ze spółek.

  Z kolei MAP podało dziś, że w resorcie trwają analizy dotyczące jednoznacznego wydzielenia aktywów węglowych ze spółek energetycznych.

  (ISBnews)

 • 28.03, 09:38MKiŚ: Ustawa dot. mrożenia cen energii na II półr. br. będzie gotowa w I połowie maja 

  Warszawa, 28.03.2024 (ISBnews) - Nowy pakiet ustaw dotyczących cen energii, obowiązujących w drugiej połowie roku, trafi pod obrady rządu po świętach i będzie gotowy w pierwszej połowie maja br., zapowiedziała minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. Wskazała, że "proponujemy nowe naliczanie taryf - bo jest przestrzeń do obniżki cen energii, gazu".

  "Mogę obiecać, że ceny będą akceptowalne dla wszystkich, dla tych, których nie będą - pojawi się bon energetyczny. Szykujemy bony energetyczne objętych ubóstwem energetycznym, by kumulować pomoc właśnie tam, gdzie jest potrzebna. [...] Po świętach ustawa - nowy pakiet ustaw dotyczących cen energii na drugą połowę roku trafi na rząd" - powiedziała Henning-Kloska w Polsat News.

  "Pomoc będzie na drugą połowę roku. Bon będzie jednorazowy - będzie wypłacany jednorazowo - tak przewidujemy. Natomiast jeśli chodzi o same ceny - tak jak powiedziałam, proponujemy nowe naliczanie taryf - bo jest przestrzeń do obniżki cen energii, gazu. Zresztą nowe taryfy pojawiły się na koniec lutego, ponieważ sytuacja na rynku paliwowo-energetycznym pop prostu się stabilizuje. Musimy zakończyć proces legislacyjny w pierwszej połowie maja" - dodała minister.

  Wskazała, że uzyskanie bonu energetycznego będzie warunkowane kryterium dochodowym " inne dla gospodarstw jednoosobowych, inne dla gospodarstw wieloosobowych - będziemy to przeliczać na osobę w rodzinie, promując bardziej jednoosobowe gospodarstwa, gdzie są u samotnych, seniorów ceny prądu, utrzymanie ciepła w domu pożerają nawet 70% dochodu".

  Oceniła, że trwają prace nad oszacowaniem kryterium dochodowego, "liczymy na co nas stać [jako rząd] mamy dwa warianty".

  "Minimalny wariant obejmie pomoc ok. 3,5 mln gospodarstw domowych - to pokazuje bardzo szeroką pomoc, ale celowaną, o najniższym dochodzie. Po świętach ustawy trafią pod obrady rządu, bo czas istotnie nam się kurczy" - zapowiedziała Henning-Kloska.

  W polowie marce prezes Urząd Regulacji Energetyki (URE) Rafał Gawin informował, że Urząd rozmawia z rządem na temat dalszego postępowania w kwestii osłon na rynku energii elektrycznej, gazu i ciepła, a z rozważanych propozycji wynika, że po zmianach (od 1 lipca) na pewno nie będzie "istotnych, drastycznych" wzrostów cen.

  Według projekcji Narodowego Banku Polskiego (NBP) w scenariuszu zakładającym wycofanie działań antyinflacyjnych przez rząd wzrost cen energii może przejściowo przekroczyć 20% r/r.

  W grudniu 2023 r. prezydent podpisał ustawę o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła. Celem ustawy jest ograniczenie w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. wpływu podwyżek cen energii elektrycznej, gazu i ciepła na najbardziej wrażliwych odbiorców tych produktów, w tym odbiorców będących gospodarstwami domowymi, jednostkami samorządu terytorialnego, podmiotami użyteczności publicznej.

  (ISBnews)

   

 • 12.03, 10:24Prezes URE: Rozważane pomysły sprawią, że skutki podwyżek cen energii będą mało odczuwalne 

  Warszawa, 12.03.2024 (ISBnews) - Urząd Regulacji Energetyki (URE) rozmawia z rządem na temat dalszego postępowania w kwestii osłon na rynku energii elektrycznej, gazu i ciepła, a z rozważanych propozycji wynika, że po zmianach (od 1 lipca) na pewno nie będzie "istotnych, drastycznych" wzrostów cen, poinformował prezes URE Rafał Gawin.

  "Te pomysły są już komunikowane przez rząd. Ta informacja jest myślę, że pozytywna i uspokajająca. I ja się też podpisuję pod taką informacją. Nie ma potrzeby czy powodów, aby budować narrację o tym, że te ceny czy rachunki nam wzrosną w jakiś drastyczny sposób, gwałtownie" - powiedział Gawin w rozmowie z Tok FM.

  "Gdyby rzeczywiście nic nie podjąć, to te [zatwierdzone wcześniej] taryfy weszłyby w życie, tzn. w rozliczeniu z odbiorcami. Ale tych pomysłów jest kilka. Myślę, że one będą skutkowały tym, że jeśli będą zmiany, to one raczej nie będą jakoś specjalnie odczuwalne dla co najmniej większości społeczeństwa" - dodał.

  Zapytany, czy jest propozycja, którą by rekomendował rządzącym, szef URE odpowiedział: "Tak, rozmawialiśmy o tej propozycji. Chodzi o to, aby zatwierdzić nową taryfę, której okres obowiązywania byłby od 1 lipca i obowiązywałby przez co najmniej następne 12 miesięcy. W takiej sytuacji możemy przyjąć do kalkulacji taryfy już inne koszty przedsiębiorstw, tzn. nie te wysokie za ub. rok, ale częściowo oczywiście też te koszty wysokie, ale w dużej mierze też te obecne ceny energii czy ceny gazu. Co spowoduje, że w zasadzie z cenami czy taryfami będziemy już dużo bliżej cen, które są zamrożone".

  Według projekcji Narodowego Banku Polskiego (NBP) w scenariuszu zakładającym wycofanie działań antyinflacyjnych przez rząd wzrost cen energii może przejściowo przekroczyć 20% r/r.

  W ub. tygodniu premier Donald Tusk poinformował, że rząd pracuje nad możliwością utrzymania działań ochronnych w zakresie cen energii.

  W grudniu 2023 r. prezydent podpisał ustawę o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła. Celem ustawy jest ograniczenie w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. wpływu podwyżek cen energii elektrycznej, gazu i ciepła na najbardziej wrażliwych odbiorców tych produktów, w tym odbiorców będących gospodarstwami domowymi, jednostkami samorządu terytorialnego, podmiotami użyteczności publicznej.

  (ISBnews)

 • 06.03, 15:03MKiŚ: Wstępna aktualizacja 'Krajowego planu w dziedzinie energii i klimatu do 2030' w KE 

  Warszawa, 06.03.2024 (ISBnews) - Polska przygotowała wstępną wersję aktualizacji "Krajowego planu w dziedzinie energii i klimatu" (KPEiK), którą przekazano do Komisji Europejskiej 1 marca br. Wkrótce rozpoczną się szerokie konsultacje projektu, podało Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Polska deklaruje w tym dokumencie m.in. osiągnięcie do 2030 r. 29,8% udziału OZE w końcowym zużyciu energii brutto.

  W dokumencie przedstawiono pierwszy z dwóch wymaganych scenariuszy analitycznych tj. scenariusz bazowy (WEM, ang. with existing measures).

  "Ten scenariusz odwzorowuje aktualną ocenę możliwego wkładu Polski w realizację unijnych celów klimatyczno-energetycznych na 2030 r. Trajektoria umożliwiająca osiągnięcie w Polsce celu redukcji emisji GHG na poziomie zbliżonym do unijnego (tj. 55%) będzie przedstawiona w bardziej ambitnym scenariuszu transformacji (WAM, ang. with additional measures), nad którym trwają zaawansowane prace w Ministerstwie Klimatu i Środowiska" - czytamy w komunikacie.

  Docelowy dokument zawierający dwa scenariusze: bazowy (WEM) i ambitny (WAM), zostanie przedstawiony do pełnych konsultacji publicznych oraz uzgodnień sektorowych i następnie sfinalizowany na przełomie II i III kwartału 2024 r., zapowiedział także resort.

  "Prognozy dotyczące całej gospodarki wskazują, że Polska może osiągnąć redukcję gazów cieplarnianych o 35% w 2030 r. (do poziomu ok. 288 mln t ekw. CO2) w stosunku do 1990 r. (szacunki nie mają charakteru celu)" - czytamy we wstępnej wersji aktualizacji (projekt z 29.02.2024).

  "Warto podkreślić, że do 2021 r. ograniczenie krajowej emisji GC [gazów cieplatnianych] w porównaniu z 1990 r. wyniosło 15%. Zatem cel na poziomie 35% do 2030 r. skutkować będzie bardzo znaczącą redukcją na przestrzeni niespełna dekady (tj. o dalsze 20 pkt. proc.). Największy udział w emisjach GC ma sektor energii, ale równocześnie największa redukcja emisji GC osiągnięta zostanie w tym sektorze (o ok. 40% w stosunku do 1990 r., do poziomu ok. 232 mln t ekw. CO2). Główny wkład wniesie szeroko pojęty sektor produkcji energii elektrycznej i ciepła. Jednocześnie prognozy wskazują, że redukcja emisji GC w pozostałych sektorach jest bardzo trudna, ze względu na ograniczony zakres zmian możliwych do wprowadzenia (np. rolnictwo) lub ze względu na to, że osiągane redukcje emisyjności poszczególnych procesów nie przekładają się na zmniejszenie całkowitego poziomu emisji, ponieważ rośnie aktywność w tych sektorach (np. transport, przemysł)" - czytamy dalej.

  Regulacje UE nie określają celów dla poszczególnych państw członkowskich w odniesieniu do całkowitych emisji GC - państwa deklarują kontrybucję w stosunku do celu unijnego na poziomie 55% w 2030 r. w stosunku do poziomu z 1990 r., który uregulowano w rozporządzeniu UE 2021/1119 - Europejskim prawie o klimacie. Przy wyznaczaniu ww. kontrybucji krajowej kluczowe jest uwzględnienie krajowych uwarunkowań, punktu startowego i realnych możliwości redukcji emisji, pozwalających jednocześnie na rozwój krajowej gospodarki i poszczególnych jej sektorów, wskazano także.

  Emisje z sektorów EU ETS powinny być w UE niższe o 62% niż w 2005 r. (dotychczas 43%), do czego ma doprowadzić m.in. wdrożenie dyrektywy 2023/959/UE - tzw. dyrektywy ETS . Nie zostały w niej określone cele dla poszczególnych państw członkowskich UE. Polska nie określa wkładu w tym zakresie, lecz podaje szacunkową wartość, jaką może osiągnąć jako wkład w realizację unijnego celu, zaznaczono dalej.

  "Prognozy wskazują, że Polska może osiągnąć redukcję emisji w sektorach objętych EU ETS w stosunku do poziomów z 2005 r. o ok. 38% w 2030 r. (do ok. 130 mln t). (szacunki nie mają charakteru celu)" - napisano też w aktualizacji.

  Na podstawie rozporządzenia UE 2023/857 (nowelizującego tzw. rozporządzenie ESR) dla pozostałych sektorów (budynki, transport drogowy i transport morski, rolnictwo, odpady, drobny przemysł), objętych wspólnym wysiłkiem redukcyjnym, zwanych dotychczas non-ETS, określony został unijny cel redukcyjny na poziomie 40% w 2030 r. w porównaniu do poziomu z 2005 r. (dotychczas 29%).

  "Dla Polski określony został wiążący cel redukcji emisji w sektorach non-ETS o 17,7% w stosunku do 2005 r.  Już dotychczasowy cel kontrybucyjny (tj. ¬ 7% na podstawie wcześniejszego rozporządzenia ESR) Polska oceniała jako ambitne zobowiązanie, dlatego bieżące zobowiązanie tym bardziej ocenia się, jako wykraczające poza możliwości krajowe. Zgodnie z prognozami, Polska wyznacza na 2030 r. cel redukcji emisji w sektorach objętych rozporządzeniem o wspólnym wysiłku redukcyjnym (ESD, non-ETS) o 14,1% w stosunku do poziomu z 2005 r. (z 192,5 mln t do 165,3 mln t)" - czytamy dalej.

  Dodatkowo nowe regulacje dyrektywy ETS mają skutkować osiągnieciem nowego celu dla sektora budowalnego (w tym gospodarstwa domowe) i transportu drogowego, przez objęcie ich nowym systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych - tzw. EU ETS 2 / BRT ETS (ang. buildings and road transport), który ma być uruchomiony w 2027 r. Działanie to ma skutkować redukcją GC w tych sektorach w całej UE o 43% w porównaniu do poziomów z 2005 r. Nie określono oddzielnych celów dla państw członkowskich, wskazano również w materiale.

  Dyrektywa 2018/2001/UE (dyrektywa RED II) przewidywała, że udział OZE w końcowym zużyciu energii brutto będzie wynosił 32% w 2030 r., a każde państwo członkowskie miało wnosić swój wkład krajowy. W KPEiK z 2019 r. Polska zadeklarowała kontrybucję do celu UE przez osiągnięcie udziału OZE na poziomie 21-23% w 2030 r., przypomniano.

  "Po przeprowadzeniu analiz prognostycznych Polska deklaruje osiągnięcie do 2030 r. 29,8% udziału OZE w końcowym zużyciu energii brutto, jako wkład w realizację nowego ogólnounijnego celu na 2030 r. Na realizację tego celu składać się będzie zużycie OZE łącznie w elektroenergetyce, ciepłownictwie i chłodnictwie oraz na cele transportowe" - napisano w aktualizacji.

  Jak wyjaśniono, rewizja krajowego celu na 2030 r. o 7-9 pkt proc. w porównaniu z KPEiK z 2019 r.  jest możliwa dzięki rozwojowi OZE w ostatnich latach (w szczególności w sektorze elektroenergetycznym) oraz popularyzacji rozproszonej produkcji energii w instalacjach prosumenckich.

  "Równocześnie, biorąc pod uwagę że w 2022 r. udział OZE w finalnym zużyciu energii brutto wynosił 16,9%, realizacja ww. celu do 2030 r. będzie wymagała podjęcia dodatkowych wysiłków oraz realizacji działań w sposób zdeterminowany i konsekwentny" - dodano.

  Na przestrzeni ostatnich 10 lat w krajowym systemie elektroenergetycznym (KSE) nastąpiła szybka zmiana struktury mocy zainstalowanej i produkcji energii elektrycznej. W latach 2020-2023 moc zainstalowana w KSE wzrosła z ok. 47 GW do 66 GW, czyli o ponad 1/3 - do czego przyczyniły się przede wszystkim OZE i moce gazowe, zauważono też w dokumencie.

  "Prognozy wskazują, że w 2030 r. Polska może osiągnąć 46% redukcji emisji w sektorze elektroenergetycznym w stosunku do poziomu z 2005 r. (szacunki nie mają charakteru celu)" - czytamy dalej.

  Rozwój OZE w elektroenergetyce to trend globalny, również w Polsce następował intensywny przyrost tych mocy - w latach 2015-2023 nastąpił wzrost z ok. 7,1 GW do ponad 28,8 GW, co stanowiło ok. 90% nowo zainstalowanych mocy w krajowym systemie elektroenergetycznym (KSE), podkreślono.

  "Prognozy towarzyszące dotychczasowemu KPEiK wskazywały, że udział OZE w produkcji energii elektrycznej może osiągnąć ok. 32% w 2030 r. i blisko 40% w 2040 r. Dzięki dynamicznemu rozwojowi fotowoltaiki i energetyki wiatrowej na lądzie, a także dzięki systemom wsparcia i inwestycjom w infrastrukturę liniową ocena możliwego udziału OZE w elektroenergetyce mogła znacznie wzrosnąć w porównaniu do prognoz z KPEiK z 2019 r." - wskazano w aktualizacji.

  "Prognozy wskazują, że Polska może osiągnąć ok. 50,1% udziału OZE w finalnym zużyciu energii w elektroenergetyce w 2030 r., a w 2040 r. - 59,1% (szacunki nie mają charakteru celu)" - czytamy dalej.

  W perspektywie 2030 r. do przyrostu produkcji energii elektrycznej z OZE w największym stopniu przyczyniać się będą elektrownie wiatrowe na lądzie (o mocy zainstalowanej ok. 15,8 GW) oraz na zbliżonym poziomie elektrownie słoneczne (ok. 29,3 GW) i wiatrowe na morzu (ok. 5,9 GW), które funkcjonować będą w KSE od ok. 2026 r. W dalszej kolejności zwiększenie przyrostu nastąpi dzięki elektrowniom na biomasę oraz na biogaz i biometan oraz hydroelektrowniom, podano też w materiale.

  Celem Polski jest zapewnienie, aby do ok. 2040 r. wszystkie potrzeby cieplne w gospodarce byłby pokrywane przez ciepło systemowe oraz nisko- i zeroemisyjne źródła indywidualne, wskazano również.

  "W 2020 r. udział OZE w ciepłownictwie i chłodnictwie w Polsce wyniósł 22,1%, co oznacza, że Polska powinna osiągnąć orientacyjne poziomy: 26,1% w 2025 r. i 31,6% w 2030 r. Z analiz wynika, że cel na 2030 r. zostanie przekroczony. Polska wyznacza na 2030 r. cel osiągnięcia 32,1% udziału OZE w finalnym zużyciu energii w ciepłownictwie i chłodnictwie" - napisano w aktualizacji.

  Jak podano dalej, na podstawie prognoz Polska wskazuje możliwość osiągnięcia ok. 1% udziału zaawansowanych biopaliw i biogazu oraz RFNBO (ang. renewable fuels of non-biological origin) w transporcie w 2025 r. i 3,5% w 2030 r.

  "Prognozy wskazują, że w 2030 r. w Polsce może być zarejestrowanych ponad 1,46 mln pojazdów elektrycznych i hybrydowych typu plug-in. Liczba pojazdów lekkich może osiągnąć ponad 1,45 mln (0,8 mln pojazdów BEV oraz 0,65 mln pojazdów hybrydowych typu plug-in), natomiast pojazdów ciężkich ponad 7 tys., w tym ponad 4,5 tys. stanowić mogą zeroemisyjne autobusy miejskie (wodorowe i elektryczne)" - czytamy w dokumencie.

  W przypadku pojazdów napędzanych wodorem prognozy wskazują, że w 2030 r. w Polsce może być zarejestrowanych około 6 tys. pojazdów. Pojazdy lekkie stanowić mogą ponad 5 tys. sztuk, natomiast pojazdy ciężkie ponad 950 sztuk, w tym ponad 800 stanowić mogą autobusy wodorowe, podano także.

  (ISBnews)

 • 21.02, 10:22MKiŚ: Chcemy stopniowo odmrażać ceny energii, najłagodniejszy wariant to 15% ich wzrostu 

  Warszawa, 21.02.2024 (ISBnews) - Ministerstwo Klimatu i Środowiska opowiada się za stopniowym wychodzeniem z zamrażania cen i szacuje, że najłagodniejszy z trzech obecnie analizowanych wariantów to podnoszenie cen po 15%, poinformowała szefowa resortu Paulina Hennig-Kloska.

  "Uważam, że musimy stopniowo wychodzić z zamrażania cen. […] Dla mnie takim najłagodniejszym poziomem wyjścia byłoby wychodzenie np. po 15%, takie podnoszenie cen. Ale dzisiaj nie mamy wybranego wariantu, w którym pójdziemy" - powiedziała Hennig-Kloska w rozmowie z Tok FM.

  "Na pewno, jak będziemy próbować wychodzić, to stopniowo, nie gwałtownie. Więc nikt się nie musi obawiać żadnych drastycznych podwyżek. Ja nie chcę dziś mówić o konkretnych rozwiązaniach, bo mamy w tej chwili ze trzy warianty, które leża na stole - kwestia wyboru najbardziej dogodnego" - dodała.

  Obecnie trwa etap uzgodnień międzyresortowych, który powinien zostać zakończony w ciągu najbliższych dwóch tygodni, poinformowała też minister.

  "Chciałam zagwarantować, że nie będzie żadnych 100-200-procentowych podwyżek cen energii. […] Wzrost będzie minimalny, natomiast chcemy faktycznie stabilizować sytuację" - podkreśliła Hennig-Kloska.

  Poinformowała także, że rząd najprawdopodobniej będzie chciał skorzystać ze stabilizacji rynku gazu.

  "Problem gazu sam się rozwiązuje, bo ceny gazu dość mocno spadły w ostatnich miesiącach i wystarczy tylko wdrożyć nowe rozliczenia, żeby ten gaz, który mamy w gospodarstwach domowych, w gospodarce był bardziej dostępny cenowo. Podobnie w prądzie można próbować dalej stabilizować ceny po prostu na rynku i na pewno będziemy próbowali również dążyć w tym kierunku" - powiedziała minister.

  Na początku lutego Hennig-Kloska informowała, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska planuje w ciągu 2-3 tygodni przygotować przepisy dotyczące wsparcia w zakresie cen energii - zamiast dotychczasowych limitów - z wprowadzeniem kryterium dochodowego.

  W grudniu 2023 r. prezydent podpisał ustawę o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła. Celem ustawy jest ograniczenie w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. wpływu podwyżek cen energii elektrycznej, gazu i ciepła na najbardziej wrażliwych odbiorców tych produktów, w tym odbiorców będących gospodarstwami domowymi, jednostkami samorządu terytorialnego, podmiotami użyteczności publicznej. Osiągnięcie tego celu ma nastąpić przez utrzymanie dotychczasowej ochrony najbardziej wrażliwych odbiorców energii elektrycznej, gazu i ciepła, rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych i ciepłowniczych oraz wprowadzenie dodatkowych rozwiązań korygujących obecnie stosowane.

  (ISBnews)

 • 18.12, 07:30Prezydent podpisał nowelę dot. wsparcia odbiorców energii elektr., paliw gazowych i ciepła 

  Warszawa, 18.12.2023 (ISBnews) - Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła, podała Kancelaria Prezydenta.

  "Celem ustawy jest ograniczenie w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. wpływu podwyżek cen energii elektrycznej, gazu i ciepła na najbardziej wrażliwych odbiorców tych produktów, w tym odbiorców będących gospodarstwami domowymi, jednostkami samorządu terytorialnego, podmiotami użyteczności publicznej. Osiągnięcie tego celu ma nastąpić przez utrzymanie dotychczasowej ochrony najbardziej wrażliwych odbiorców energii elektrycznej, gazu i ciepła, rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych i ciepłowniczych oraz wprowadzenie dodatkowych rozwiązań korygujących obecnie stosowane" - czytamy w komunikacie.

  Uchwalona ustawa utrzymuje ochronę gospodarstw domowych, budynków użyteczności publicznej oraz jednostek samorządu terytorialnego przed nadmiernym wzrostem cen energii elektrycznej.

  Sejm przyjął też poprawkę zakładającą, że analogicznie do 2023 r. stawka maksymalna obejmie małe i średnie przedsiębiorstwa oraz rolników. Wzięto też pod uwagę spółki komunalne prowadzące obiekty sportowe, jak hale sportowe czy baseny.

  "Ustawa zakłada utrzymanie na okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 roku cen stosowanych w 2023 r. tj. na podstawie taryf przedsiębiorstw zatwierdzonych przez Prezesa URE albo średnich cen zatwierdzonych taryf sprzedawców z urzędu w specyficznych przypadku braku zatwierdzenia taryf na rok 2022 r." - napisano w informacji.

  "Przyjęta przez Sejm ustawa zakłada zatem przedłużenie do połowy 2024 roku maksymalnych cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych na poziomie 412 zł za MWh netto (do obecnego poziomu limitu zużycia, pomniejszonego o 50 proc., ponieważ przepisy mają obowiązywać przez pół roku). Powyżej limitu zachowana ma być stawka 693 zł za MWh jako cena maksymalna" - czytamy dalej.

  Ograniczenie limitów zużycia energii elektrycznej stosowane w okresie od dnia 1 dnia stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. do 50% dotychczasowych limitów jest obliczone jako 6/12 (pięćdziesiąt procent) dotychczas przyjętych limitów, a więc maksymalnie:

  •             1,5 MWh dla odbiorcy uprawnionego albo

  •             2 MWh (dla prowadzących, w dniu wejścia w życie ustawy, gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej oraz w przypadku odbiorcy uprawnionego posiadającego, w dniu wejścia w życie ustawy, Kartę Dużej Rodziny),

  •             1,8 MWh (w przypadku odbiorcy uprawnionego posiadającego orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub zamieszkującego wspólnie z osobą posiadającą orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności), a także dedykowanej ceny dla rodzinnych ogrodów działkowych, wymieniono w materiale.

  Dodatkowo, wprowadzono ograniczenie cen energii elektrycznej w ramach wskazanych wyżej limitów dla odbiorców, którzy zawarli umowy z gwarancją stałej ceny przekraczającą limity cen energii elektrycznej dla pozostałych odbiorców uprawnionych.

  W ustawie wprowadzono dodatkowo przepisy, które w przypadku zmiany zewnętrznych warunków wykonywania działalności gospodarczej, które wpływają na spadek cen energii elektrycznej wynikających z taryf zatwierdzonych na 2024 r. lub część tego roku, umożliwiają obniżenie cen energii elektrycznej ustalonych w taryfie, przewidując również odpowiednie instrumenty działania w tym zakresie dla Prezesa URE.

  "Przyjęta ustawa utrzymuje system i mechanizm rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych w okresie 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., przy czym w przypadku braku zatwierdzenia taryf na 2024 przez Prezesa URE, do chwili ich zatwierdzenia rekompensaty będą wypłacane w wysokości 60% cen stosowanych w 2023 r." - zaznaczono także.

  Ustawa utrzymuje cenę maksymalną paliw gazowych oraz stawki opłat za świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych stosowane w rozliczeniach z niektórymi odbiorcami paliw gazowych w okresie 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. Zakres podmiotów objętych ochroną - podmiotów uprawnionych - nie uległ zmianie.

  "Cena maksymalna za gaz pozostanie bez zmian. Podmioty objęte ochroną będą uiszczać opłatę za usługi dystrybucyjne w okresie 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. na poziomie wynikającym z taryfy zatwierdzonej przez Prezesa URE dla operatora systemu dystrybucyjnego na 2022 rok. Z powyższego obowiązku wyłączeni są sprzedawcy, którzy ustalili w ramach zawartych ze swoimi odbiorcami umów albo zatwierdzonych taryf na 2024 r., ceny korzystniejsze niż cena maksymalna" - czytamy w komunikacie.

  W ustawie utrzymano na okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. wsparcie dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych o najniższych dochodach, którzy jako główne źródło ogrzewania wykorzystują kocioł na paliwa gazowe, wpisany lub zgłoszony do centralnej ewidencji emisyjności budynków, w postaci refundacji podatku VAT.

  Ustawa przewiduje wprowadzenie gazowej składki na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny za 2022 r. na podobnych zasadach jak gazowy odpis na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny za 2023 r.

  "Przedsiębiorstwo wydobywające gaz ziemny przekazuje na rachunek Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny gazową składkę na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny w sześciu równych miesięcznych ratach, płatnych w okresie od stycznia 2024 r. do czerwca 2024 r., za poszczególne miesiące kalendarzowe w terminie do 20. dnia danego miesiąca 2024 r." - napisano w informacji.

  Zarządca rozliczeń przekazuje środki finansowe zgromadzone z gazowych składek na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny na rachunek Funduszu COVID-19 w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczenia.

  Obowiązek przekazania przez przedsiębiorstwo wydobywające gaz ziemny nowowprowadzonej gazowej składki na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny wykonuje się w odniesieniu do okresu wydobycia gazu ziemnego od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

  "W art. 4 ustawy przewidziano utrzymanie na okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. przewidzianych obecnie mechanizmów ograniczenia wysokości cen za ciepło i jego dostawę do odbiorców zarówno w systemach ciepłowniczych taryfowanych, w których ceny i stawki opłat podlegają zatwierdzeniu przez prezesa URE, jak i zwolnionych z obowiązku przedkładania taryf dla ciepła do zatwierdzania prezesowi URE. Ograniczenie to będzie wynikało z zastosowania najniższej z trzech cen:

  1) cen i stawek opłat wynikających ze stosowanych taryf,

  2) maksymalnych cen i stawek opłat ustalonych przez Prezesa URE na dzień 30 września 2022 r. powiększone o 40%,

  3) cen ciepła wynikających ze średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą obliczonej na podstawie określonych ustawowo cen wytwarzania ciepła dla danego źródła ciepła (gaz, olej, węgiel, OZE) powiększonych o aktualnie stosowane stawki taryfowe opłat dystrybucji ciepła" - czytamy dalej.

  Zakres podmiotów objętych ochroną - podmiotów uprawnionych - nie uległ zmianie. Pozostają nimi gospodarstwa domowe, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, podmioty zobowiązane do dostaw na potrzeby mieszkaniowe i użyteczności oraz podmiotów użyteczności publicznej.

  Ustawa przewiduje mechanizm wypłaty i rozliczenia świadczenia wyrównawczego dla przedsiębiorstw energetycznych z tytułu stosowania maksymalnej ceny dostawy, za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.

  "Przepisy ustawy zakładają również zmianę zasad w zakresie rozliczenia końcowego mechanizmów wsparcia (rekompensat i wyrównań) dla przedsiębiorstw ciepłowniczych, które kończą się w dniu 31 grudnia 2023 r., które będą następnie miały zastosowanie również do okresu od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. Obecnie obowiązujące przepisy są bowiem zaprojektowane w taki sposób, że wsparcie udzielane odbiorcom uprawnionym i kwoty otrzymywane przez przedsiębiorstwa ciepłownicze nie są sobie równe, co sprawia, że przedsiębiorstwa w nieuzasadniony sposób ponoszą stratę lub uzyskują zysk, które nie wystąpiłyby, gdyby nie było systemu wsparcia dla odbiorców a przedsiębiorstwa ciepłownicze rozliczały się z odbiorcami uprawnionymi na podstawie stosowanych taryf" - wskazano również.

  Uchwalona ustawa nowelizuje m. in. ustawę z 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 759).

  Zgodnie z nowymi przepisami dodatek będzie przysługiwał za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. i tak jak wcześniej jego wysokość będzie zróżnicowana w zależności od tego, ile osób wchodzi w skład gospodarstwa domowego, oraz tego, czy rodzina ma źródło ogrzewania zasilane węglem – w tym przypadku jest przewidziana wyższa kwota dodatku.

  Ustawa wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2023 r.

  (ISBnews)

 • 07.12, 19:10Sejm przyjął nowelę dot. wsparcia odbiorców energii elektrycznej i gazu w I poł. 2024 r. 

  Warszawa, 07.12.2023 (ISBnews) - Sejm przyjął nowelizację ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej i paliw gazowych, która zakłada utrzymanie ceny maksymalnej energii elektrycznej, gazu i ciepła w I poł. 2024 r. oraz objęcie ceną maksymalną energii elektrycznej małych i średnich przedsiębiorstw oraz obiektów sportowych.

  Za nowelą, której projekt stanowił przedłożenie poselskie, głosowało 247 posłów, przeciw był 1, a 197 wstrzymało się.

  Wcześniej posłowie przyjęli kilkanaście poprawek, w tym tę dotycząca objęcia ceną maksymalną energii elektrycznej małych i średnich przedsiębiorstw oraz obiektów sportowych. Odrzucili natomiast poprawkę zmierzająca do przedłużenia ochrony na cały 2024 r.

  Nowela przewiduje utrzymanie na okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 roku cen stosowanych w 2023 r., tj. w praktyce cen z 2022 r.

  Zgodnie z nowelą, maksymalna cena energii elektrycznej w wysokości 412 zł/MWh będzie obowiązywała gospodarstwa domowe w zależności od poziomu zużycia energii elektrycznej. Planowane jest utrzymanie 1/2 obecnych limitów zużycia dla odbiorców uprawnionych na okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., a więc maksymalnie od 1,5 MWh do 2 MWh  (w zależności od rodzaju gospodarstwa). Także dotychczasowa cena maksymalna na gaz i ciepło ma - zgodnie z nowelą - zostać utrzymana do końca czerwca 2024 r.

  Wcześniej planowana regulacja zawierała także przepisy dot. budowy wiatraków, ale zostały one usunięte.

  (ISBnews)

 • 07.12, 14:02Sowa z KO: Mrożenie cen po 30 VI 2024 r. możliwe, ale to decyzja przyszłego rządu 

  Warszawa, 07.12.2023 (ISBnews) - Mrożenie cen energii, gazu i ciepła po 30 czerwca 2024 roku jest możliwe, ale decyzję w tej sprawie będzie już podejmował nowy rząd, zapowiedział Marek Sowa z Koalicji Obywatelskiej (KO). Poselski projekt nowelizacji ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej i paliw gazowych, który zakłada mrożenie cen w I poł. 2024 r.

  "Dalsza ochrona będzie możliwa, ale decyzję w tej sprawie będzie już podejmował nowy rząd" - powiedział Sowa w Sejmie podczas drugiego czytania projektu.

  Projekt przewiduje utrzymanie na okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 roku cen stosowanych w 2023 tj. w praktyce cen z 2022 r.

  Zgodnie z projektem, maksymalna cena energii elektrycznej w wysokości 412 zł/MWh będzie obowiązywała gospodarstwa domowe w zależności od poziomu zużycia energii elektrycznej, Zakładane jest utrzymanie 1/2 obecnych limitów zużycia dla odbiorców uprawnionych na okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., a więc maksymalnie od 1,5 MWh do 2 MWh  (w zależności od rodzaju gospodarstwa).

  Także dotychczasowa cena maksymalna na gaz i ciepło ma - zgodnie z projektem - zostać utrzymana do końca czerwca 2024 r.

  Wcześniej projekt zawierał także regulacje dot. budowy wiatraków, ale zostały one usunięte.

  (ISBnews)

 • 05.12, 15:15Marszałek Sejmu: Zajmiemy się projektem o górnictwie dot. zawieszenia danin 

  Warszawa, 05.12.2023 (ISBnews) - Na najbliższym posiedzeniu Sejm zajmie się m.in. projektem nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, który zakłada zawieszenie spłat przez Polską Grupę Górniczą (PGG) zobowiązań z tytułu niezapłaconych składek ZUS oraz pożyczki udzielonej przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR) do 31 grudnia 2025, wynika z informacji przekazanej przez marszałka Sejmu Szymona Hołownię.

  "Zajmiemy się też ustawą o górnictwie, to też jedna z tych pilnych ustaw, które zostały nam w spadku po niedziałającym Sejmie w ostatnich miesiącach, ostatniej kadencji. Musimy szybko ją przeprocesować, uchwalić, żeby górnictwo mogło spokojnie, normalnie funkcjonować" - powiedział Hołownia podczas konferencji prasowej.

  "Chodzi tutaj o odroczenie płatności różnego rodzaju danin, trzeba taką ustawę szybko uchwalić" - dodał.

  Projekt zakłada m.in. zakresie wydłużenia terminu zawieszenia spłat przez Polską Grupę Górniczą zobowiązań z tytułu niezapłaconych składek ZUS oraz pożyczki udzielonej przez Polski Fundusz Rozwoju do 31.12.2025 r.

  W projekcie zaproponowano też zwolnienie podmiotów objętych Nowym Systemem Wsparcia (który czeka na notyfikację Komisji Europejskiej i wynika z umowy społecznej z 2021 r.) z obowiązku wpłaty do Urzędu Skarbowego (US) zaliczek na podatek od dochodów osób prawnych (tzw. CIT).

  (ISBnews)

 • 29.11, 09:54Projekt dotyczący przywrócenia obliga giełdowego dla rynku energii trafił do Sejmu 

  Warszawa, 29.11.2023 (ISBnews) - Projekt nowelizacji ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych, który zakłada przywrócenie od 1 lipca 2024 r. 100-proc. obliga giełdowego dla rynku energii trafił do Sejmu. Projekt złożyła grupa posłów Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050-Polskiego Stronnictwa Ludowego i Nowej Lewicy.

  Obligo giełdowe zostało uchylone w grudniu 2022 r.

  "Po likwidacji obliga pionowo zintegrowane grupy energetyczne mogą handlować całością energii dowolnie pomiędzy podmiotami wewnątrz swojej struktury, co skutkuje faktem, że znacząca część energii omija główny rynek giełdowy. Spowodowało to zmianę kształtu rynku hurtowego - zamiast dotychczasowych transakcji na giełdowym rynku terminowym - głównie kontraktów rocznych, wspomaganych przez kwartalne i miesięczne, dominuje rynek SPOT, co może powodować przeniesienie zwiększonego ryzyka zmienności na odbiorcę" - czytamy w uzasadnieniu do projektu.

  W ocenie autorów projektu, przywrócenie 100% obliga giełdowego gwarantuje płynność na rynku hurtowym, co pozwala na wyznaczenie ceny rynkowej, która jest ważnym elementem umożliwiającym transparentne, rynkowe określenie ceny odniesienia dla umów sprzedaży energii, gdyż ustały przesłanki stojące za jego likwidacją (zawirowania cenowe, wynikające z pandemii COVID-19 i spowodowane wojną na Ukrainie).

  "Referencyjna cena energii wyznaczana na płynnym rynku giełdowym ma szczególne znaczenie dla grup odbiorców, którzy nie są rozliczani za energię elektryczną zgodnie z taryfami, zatwierdzanymi przez prezesa URE. Cenotwórcza rola giełdy ma również bezpośredni wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju i funkcjonowanie spółek energetycznych na równych zasadach i pozytywnie wpływa na wzrost konkurencyjności. Giełda jest również gwarantem wykonania zawartych kontraktów na rynku hurtowym" - czytamy także.

  Ponowne wprowadzenie obliga na poziomie 100% ma na celu ograniczenie ewentualnych wzrostów cen energii na rynku hurtowym, niewynikających z czynników fundamentalnych, wpływających na koszt jej wytworzenia czy pozyskania z sąsiadujących systemów, wskazano.

  (ISBNews)