Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 30.03, 17:37Senat usunął przepisy dot. sprzedaży węgla przez samorządy do końca lipca 

  Warszawa, 30.03.2023 (ISBnews) – Senat usunął wprowadzone przez Sejm przepisy dotyczące sprzedaży węgla przez samorządy dla ogrzewających swoje domy tym paliwem do 31 lipca br.

  Senatorowie uznali, że wprowadzane nowelizacji ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej przepisy nie przeszły pełnej procedury legislacyjnej i nie mają związku z procedowaną ustawą.

  Dotychczasowe przepisy dotyczące sprzedaży węgla przez JST obowiązują do 30 kwietnia.

   (ISBnews)

 • 24.03, 15:22MFW: Do dekarbonizacji w Polsce środki z UE niewystarczające, do rozważenia podatek od CO2 

  Warszawa, 24.03.2023 (ISBnews) - Realizacja przez Polskę celów w zakresie dekarbonizacji w ramach polityki UE będzie wspierana przez fundusze unijne, ale mogą być potrzebne dodatkowe instrumenty polityczne, a władze powinny rozważyć opodatkowanie emisji dwutlenku węgla, uważa Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW).

  "Strategia energetyczna powinna odzwierciedlać potrzebę dekarbonizacji przy jednoczesnym zabezpieczeniu bezpieczeństwa energetycznego Polski. Realizacja celów transformacji energetycznej będzie wymagała znacznego wysiłku, zwłaszcza w sektorze energetycznym. Oczekuje się, że nadchodząca aktualizacja strategii energetycznej zaproponuje zdecydowany wzrost udziału energii odnawialnej i zmniejszenie roli gazu ziemnego jako paliwa przejściowego" - czytamy w komunikacie po zakończeniu misji Funduszu w Polsce.

  Według Funduszu, uwolnienie rozwoju energii odnawialnej zależy od zmniejszenia barier regulacyjnych i zapewnienia równych warunków działania w celu przyciągnięcia prywatnych inwestorów.

  "Priorytetem powinno być również stopniowe wycofywanie się z wykorzystywania węgla do produkcji energii elektrycznej i bezpośrednio przez gospodarstwa domowe. Realizacja celów w zakresie dekarbonizacji w ramach polityki UE będzie wspierana przez fundusze UE, ale mogą być potrzebne dodatkowe instrumenty polityczne, a władze zachęca się do rozważenia roli opodatkowania emisji dwutlenku węgla" - czytamy dalej.

  (ISBnews)

 • 22.03, 09:11Rzeczkowska: Przygotowanie rozwiązań dot. podatku od spółek paliwowych to kwestia tygodni 

  Warszawa, 22.03.2023 (ISBnews) - Przygotowanie projektu dotyczącego podatku od nadmiarowych zysków od spółek paliwowych i górniczych to kwestia najbliższych tygodni, poinformowała minister finansów Magdalena Rzeczkowska. Zastrzegła, że resortem wiodącym w przygotowaniu tej regulacji jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ), a MF współpracuje przy jego przygotowaniu.

  "Trwają prace analityczne, jest rozporządzenie Unii Europejskiej, które taką daninę solidarnościową wprowadza. Trwają również prace nad wykonaniem tego w całości również w Polsce. […] Tutaj wiodącą role pełni Ministerstwo Klimatu i Środowiska, my współpracujemy; myślę, że to jest kwestia najbliższych tygodni" - powiedziała Rzeczkowska w Radiu Zet.

  Pytana o sprzeciw wobec opłaty, zgłaszany przez prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka, powiedziała: "Trzeba wziąć pod uwagę kwestie inwestycji, które Orlen jako grupa ma przed sobą".

  "Są kwestie bezpieczeństwa, które są w tej chwili kluczowe dla Polski i jedną z nich jest kwestia bezpieczeństwa energetycznego. Ten poziom inwestycji, jaki stoi przed nami, przed Polską zarówno w zielone źródła energii, czyli energia odnawialna, atom, to są ogromne koszty, […] które muszą zostać zainwestowane i największy ciężar tych inwestycji leży właśnie po stronie tych spółek" - dodała.

  Na początku marca wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin podał, że rząd pracuje nad projektem dotyczącym wprowadzenia podatku od nadmiarowych zysków spółek górniczych i paliwowych. Z jego wypowiedzi wynikało, że proponowane rozwiązania mogą zostać zaprezentowane już w marcu. Prawdopodobnie rozwiązania miałyby objąć także rok 2022.

  Jak podają przedstawiciele rządu, zapowiadany podatek od nadmiarowych zysków, który miałby objąć sektor górniczy i paliwowy, ma być implementacją tzw. opłaty solidarnościowej wprowadzonej unijnym rozporządzeniem jesienią ubiegłego roku.

  (ISBnews)

 • 15.03, 12:58Moskwa: Trwają analizy ws. podatku od nadmiarowych zysków 

  Warszawa, 15.03.2023 (ISBnews) - Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) koncentruje się na analizach, przede wszystkim sektora węglowego, ale także paliwowego, w zakresie prac nad tzw. podatkiem od nadmiarowych zysków w obszarze ropy i węgla, powiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

  "Koncentrujemy się bardziej na analizie wyników sektora z zeszłego roku niż na konkretnych rozwiązaniach dotyczących wprowadzenia podatku" - powiedziała Moskwa dziennikarzom w kuluarach konferencji E23: PL for UA "Partnerstwo polsko-ukraińskie w budowaniu bezpieczeństwa energetycznego przyszłości".

  Na początku marca wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin ogłosił, że rząd pracuje nad projektem dotyczącym wprowadzenia podatku od nadmiarowych zysków spółek górniczych i paliwowych. Z jego wypowiedzi w Radiu Plus wynikało, że proponowane rozwiązania mogą zostać zaprezentowane już w marcu. Prawdopodobnie obejmą także rok 2022.

  (ISBnews)

 • 10.03, 10:21Projekcja NBP: Wartość rządowych rekompensat wyniesie 2,3% PKB w br. wobec 0,4% w ub.r. 

  Warszawa, 10.03.2023 (ISBnews) - Łączna wartość rekompensat z tytułu regulacji taryf dotyczących gazu, węgla, energii cieplnej i elektrycznej wyniesie w br. 2,3% PKB (wobec 0,4% PKB w 2022 r.), szacuje Narodowy Bank Polski (NBP) w marcowej projekcji inflacyjnej.

  "Zgodnie z szacunkami NBP opartymi na dokumentach rządowych, łączna wartość rekompensat z tytułu regulacji taryf dotyczących gazu, węgla, energii cieplnej i elektrycznej wyniesie w br. 2,3% PKB (wobec 0,4% PKB w 2022 r.), przy czym duża część tej kwoty - 1% PKB - będzie sfinansowana przez producentów prądu i wydobywców gazu ziemnego. W projekcji marcowej przyjęto, że skala wsparcia rządowego polegającego na ograniczaniu wzrostu cen podstawowych nośników energii dla podmiotów wrażliwych będzie w latach 2024-2025 stopniowo zmniejszana w ślad za spadkiem cen tych surowców na rynkach światowych" - czytamy w "Raporcie o inflacji".

  Rząd będzie też wspierał w nadchodzących kwartałach przedsiębiorstwa energochłonne finansując w części ich opłaty za energię elektryczną i gaz. Koszt tego wsparcia ukształtuje się w 2023 r. na poziomie 0,2% PKB, podano także.

  Dodatkowe wsparcie obejmuje gospodarstwa domowe dotknięte wzrostem cen energii choć w mniejszej skali niż w ub.r. (0,1% PKB wobec 0,5% PKB w 2022 r.), podał też NBP.

  (ISBnews)

 • 10.03, 08:18Sejm za poprawką zwiększającą środki na rekompensaty cen maksymalnych na gaz dla piekarni 

  Warszawa, 10.03.2023 (ISBnews) - Sejm przyjął poprawki Senatu do noweli ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zwiększające środki dla na rekompensaty cen maksymalnych na gaz dla piekarni do 366 mln zł z 300 mln zł oraz doprecyzowujące, że rekompensaty te będą przysługiwać także wówczas, gdy piekarnie prowadzone są w formie spółdzielni.

  Zgodnie z nowelizacją, ceny na poziomie 200,17 zł za 1 MWh do końca 2023 roku będą mogli korzystać ci przedsiębiorcy, którzy na 31 grudnia 2022r. prowadzili piekarnię i dla których była do działalność dominująca, albo przychód z działalności w ciągu dwóch miesięcy poprzedzających złożenie wniosku pochodził w co najmniej 50% ze sprzedaży własnego pieczywa i ciastek.

  Warunkiem jest niezaleganie ze zobowiązaniami wobec urzędu skarbowego. 

  Nowela zakłada także stosowanie od 1 kwietnia 2023 r. do 28 lutego 2025 r. odwróconego podatku VAT: gazu w systemie gazowym, energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym i usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. Ma też usprawnić wszczęcie i prowadzenie egzekucji administracyjnej, zwiększyć jej efektywność i umożliwić przymusowe dochodzenie należności związanych z podatkiem VAT. 

  Ponadto nowelizacja ma:

  - usprawnić korzystanie z Rejestru Należności Publicznoprawnych (służy uzyskaniu informacji o podmiotach, które pomimo obowiązku nie wykonują zapłaty należności pieniężnych, podlegających egzekucji administracyjnej, których wierzycielami są naczelnicy urzędów skarbowych albo jednostki samorządu terytorialnego);

  -  umożliwić automatyczne uzyskanie danych o podmiotach wpisanych do rejestru przez uprawnione podmioty, np. sąd, prokuratura czy szef CBA

  - umożliwić rezygnację z pisemnej formy upoważnienia osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, do uzyskania jej danych z rejestru.

  - uprościć etap wszczęcia postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego (rezygnacja z nadawania klauzuli o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji administracyjnej i przyjęciu zarządzenia zabezpieczenia do wykonania).

  - doprecyzować moment wszczęcia egzekucji administracyjnej (sytuacja, gdy pierwszą czynnością egzekucyjną jest zajęcie dokonane poprzez sporządzenie protokołu zajęcia lub odbioru dokumentu czy też doręczenie zawiadomienia o zajęciu - innemu podmiotowi lub urzędowi niż dłużnik zajętej wierzytelności).

  - usprawnić postępowanie organów egzekucyjnych, w przypadku zajęcia rzeczy lub prawa majątkowego przez co najmniej dwa organy egzekucyjne (rezygnacja z obowiązku zawiadamiania komornika sądowego o sposobie rozliczenia środków pieniężnych - w przypadku, gdy nie przekazał organowi egzekucyjnemu adnotacji, która umożliwia prowadzenie łącznej egzekucji, a także, gdy zajęcie zostanie dokonane w ramach postępowania zabezpieczającego).

  - w ramach egzekucji z rachunku bankowego, umożliwić odstąpienie od obowiązku przetrzymywania przez bank środków pieniężnych, objętych zajęciem przez 7 dni.

  (ISBnews)

   

 • 09.03, 18:22Sejm wydłużył sprzedaż węgla przez samorządy do końca lipca 

  Warszawa, 09.03.2023 (ISBnews) - Sejm wydłużył sprzedaż węgla przez samorządy dla ogrzewających swoje domy tym paliwem do 31 lipca br. Przepisy te poparło 278 posłów, 13 było przeciwnych, natomiast wstrzymało się od głosu 157.

  Regulacje dotyczą nowelizacji ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.

  Dotychczasowe przepisy dotyczące sprzedaży węgla przez JST obowiązywały do 30 kwietnia.

  W przypadku, gdy samorządy nie sprzedały węgla, mogą - jak zakłada nowelizacja - ogłosić, nie wcześniej niż 1 maja 2023 r., sprzedaż końcową.

  Wnioski o zakup rozpatrywane będą przez gminę w kolejności wpłynięcia do wyczerpania ilości węgla przeznaczonego do sprzedaży. Osoba fizyczna, która ogrzewa swój dom węglem może złożyć wniosek o zakup najpóźniej do dnia 30 czerwca 2023 r.

  Sprzedaż węgla na zasadach określonych w ustawie o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe może odbywać się najpóźniej do 31 lipca 2023 r.

  Zgodnie z ustawą gminy, spółki gminne i związki gminne mogą sprzedać mieszkańcom węgiel maks. po 2 tys. zł za tonę.

  (ISBnews)

 • 09.03, 08:03Senat za zwiększeniem środków na rekompensaty cen maksymalnych na gaz dla piekarni 

  Warszawa, 09.03.2023 (ISBnews) - Senat wprowadził poprawki do noweli ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zwiększając środki dla na rekompensaty cen maksymalnych na gaz dla piekarni do 366 mln zł z 300 mln zł oraz doprecyzowując, że rekompensaty te będą przysługiwać także wówczas, gdy piekarnie prowadzone są w formie spółdzielni.

  Za nowelą wraz z poprawkami głosowało 95 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu

  Zgodnie z nowelizacją, ceny na poziomie 200,17 zł za 1 MWh do końca 2023 roku będą mogli korzystać ci przedsiębiorcy, którzy na 31 grudnia 2022r. prowadzili piekarnię i dla których była do działalność dominująca, albo przychód z działalności w ciągu dwóch miesięcy poprzedzających złożenie wniosku pochodził w co najmniej 50% ze sprzedaży własnego pieczywa i ciastek.

  Warunkiem jest niezaleganie ze zobowiązaniami wobec urzędu skarbowego. 

  Nowela zakłada także stosowanie od 1 kwietnia 2023 r. do 28 lutego 2025 r. odwróconego podatku VAT: gazu w systemie gazowym, energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym i usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. Ma też usprawnić wszczęcie i prowadzenie egzekucji administracyjnej, zwiększyć jej efektywność i umożliwić przymusowe dochodzenie należności związanych z podatkiem VAT. 

  Ponadto nowelizacja  ma:

  - usprawnić korzystanie z Rejestru Należności Publicznoprawnych (służy uzyskaniu informacji o podmiotach, które pomimo obowiązku nie wykonują zapłaty należności pieniężnych, podlegających egzekucji administracyjnej, których wierzycielami są naczelnicy urzędów skarbowych albo jednostki samorządu terytorialnego);

  -  umożliwić automatyczne uzyskanie danych o podmiotach wpisanych do rejestru przez uprawnione podmioty  np. sąd, prokuratura czy szef CBA

  - umożliwić rezygnację z pisemnej formy upoważnienia osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, do uzyskania jej danych z rejestru.

  - uprościć etap wszczęcia postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego (rezygnacja z nadawania klauzuli o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji administracyjnej i przyjęciu zarządzenia zabezpieczenia do wykonania).

  - doprecyzować moment wszczęcia egzekucji administracyjnej (sytuacja, gdy pierwszą czynnością egzekucyjną jest zajęcie dokonane poprzez sporządzenie protokołu zajęcia lub odbioru dokumentu czy też doręczenie zawiadomienia o zajęciu - innemu podmiotowi lub urzędowi niż dłużnik zajętej wierzytelności).

  - usprawnić postępowanie organów egzekucyjnych, w przypadku zajęcia rzeczy lub prawa majątkowego przez co najmniej dwa organy egzekucyjne (rezygnacja z obowiązku zawiadamiania komornika sądowego o sposobie rozliczenia środków pieniężnych - w przypadku, gdy nie przekazał organowi egzekucyjnemu adnotacji, która umożliwia prowadzenie łącznej egzekucji, a także, gdy zajęcie zostanie dokonane w ramach postępowania zabezpieczającego).

  - w ramach egzekucji z rachunku bankowego, umożliwić odstąpienie od obowiązku przetrzymywania przez bank środków pieniężnych, objętych zajęciem przez 7 dni.

  (ISBnews)

 • 07.03, 13:14Wesoły z MAP: Aktualizację wniosku notyfikacyjnego ws. górnictwa przedstawimy do IV/V 

  Warszawa, 07.03.2023 (ISBnews) - Zakończenie prac nad aktualizacją wniosku notyfikacyjnego do Komisji Europejskiej ws. programu dla górnictwa węgla kamiennego, wynikającego z umowy społecznej, planowane jest na przełom kwietnia i maja, poinformował wiceminister aktywów państwowych Marek Wesoły. Podkreślił, że wniosek zostanie przedstawiony po ogłoszeniu zaktualizowanej Polityki Energetycznej Polski.

  "Przygotowywana jest w tej chwili aktualizacja wniosku notyfikacyjnego, o czym poinformowaliśmy Komisję Europejską. My czekamy ze złożeniem tej aktualizacji tylko na ogłoszenie Polityki Energetycznej Państwa, żeby być pewnym, że ta nasza aktualizacja będzie zgodna z tym dokumentem" - powiedział Wesoły podczas posiedzenia sejmowej Komisji ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych.

  "Przewidywany termin zakończenia prac nad aktualizacją wniosku to przełom kwietnia i maja 2023r." - wskazał.  

  Wiceminister poinformował, iż Komisja Europejska zwróciła się do Polski o potwierdzenie, że złożenie takiego wniosku nastąpi do 30 czerwca br.

  "Jeśli chodzi o aktualizację Polityki Energetycznej, chciałbym tutaj powiedzieć krótko, bo ministerstwem wiodącym jest Ministerstwa Klimatu, ale wiemy, że ten dokument pojawi się bodajże w marcu" - powiedział Wesoły.

  Notyfikacja Komisji Europejskiej jest warunkiem wejścia w życie warunków ugody społecznej z maja 2021 r.

  Umowa społeczna, która obecnie jest przedmiotem negocjacji w KE zakłada m.in : systematyczne wygaszanie polskich kopalń węgla kamiennego w perspektywie do 2049 roku, gwarancje osłon socjalnych dla górników odchodzących z pracy oraz dopłaty do redukcji zdolności wydobywczych, tworzy także mechanizm finansowego wsparcia niezbędnego do transformacji Śląska.

 • 06.03, 10:31Max. koszt osłon dla pracowników sektora elektroenergetycznego to 1,27 mld zł do 2033- OSR 

  Warszawa, 06.03.2023 (ISBnews) - Maksymalny koszt osłon socjalnych dla pracowników sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego to 1 268,3 mln zł do 2033 r., wynika projektu ustawy o osłonach socjalnych dla pracowników sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego.

  Projekt trafił właśnie do uzgodnień międzyresortowych. Jest procedowany w związku z procesem wydzielenia aktywów węglowych z grup kapitałowych z udziałem Skarbu Państwa do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego.

  "Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na realizację zadań wynikających z ustawy na lata 2023-2033 wynosi 1 268 300 000 zł" - czytamy w projekcie ustawy.

  Koszt osłon - jak wynika z OSR - ma wynieść w tym roku 14,42 mln zł. Następnie 74,91 mln zł w 2024 r., 247,65 mln zł w 2025 r., 216,1 mln zł w 2026 r., następnie będzie sukcesywnie spadać w latach kolejnych (z niewielkim wzrostem w jednym wzrostem do 120,44 mln zł w roku 2031.

  Celem projektowanej ustawy jest zapewnienie osłon socjalnych pracownikom sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego, którzy zatrudnieni są w spółkach objętych procesem transformacji energetycznej polegającej na stopniowym odchodzeniu w perspektywie do 2050 r. od wytwarzania energii elektrycznej w wysokoemisyjnych jednostkach węglowych (opartych o tzw. ślad węglowy).

  Osłony socjalne mają obejmować:

  · urlopy energetyczne - w wymiarze do czterech lat, przysługujące pracownikowi, któremu ze względu na wiek i łączny staż pracy brakuje nie więcej niż cztery lata do nabycia prawa do emerytury, wykonującemu prace: o szczególnym charakterze lub na stanowisku pracy w obszarze produkcyjnym lub remontowym,

  · urlopy górnicze - w wymiarze do czterech lat, przysługujące pracownikowi, któremu ze względu na wiek i łączny staż brakuje nie więcej niż cztery lata do nabycia prawa do emerytury, wykonującemu: pracę lub prace w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze,

  · jednorazowe odprawy pieniężne - przysługujące pracownikom, z którymi rozwiązywana jest umowa o pracę, posiadającym co najmniej 5-letni staż pracy w przedsiębiorstwie, a którzy nie mogą skorzystać z prawa do urlopu górniczego lub energetycznego.

  W okresie korzystania z urlopu górniczego lub z urlopu energetycznego pracownik będzie zwolniony z obowiązku świadczenia pracy i otrzyma świadczenie socjalne w wysokości 80% miesięcznego wynagrodzenia pracownika obliczanego jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy. Skorzystanie z urlopu energetycznego lub urlopu górniczego będzie dobrowolne i będzie się odbywać się na wniosek pracownika i za zgodą pracodawcy.

  Projekt ustawy zakłada, że świadczenia socjalne wynikające z urlopów energetycznych i urlopów górniczych oraz jednorazowe odprawy pieniężne finansowane są z dotacji budżetowej.

  (ISBnews)

 • 02.03, 10:12Sasin: Rząd pracuje nad podatkiem od nadmiarowych zysków spółek górniczych i paliwowych 

  Warszawa, 02.03.2023 (ISBnews) - Rząd pracuje nad projektem dotyczącym wprowadzenia podatku od nadmiarowych zysków spółek górniczych i paliwowych, poinformował wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Z jego wypowiedzi wynika, że proponowane rozwiązania mogą zostać zaprezentowane już w marcu. Prawdopodobnie obejmą także rok 2022.

  Rozwiązanie to nie obejmowałoby spółek energetycznych, bo one pokrywają część kosztów regulowanej ceny energii i gazu ziemnego.

  "Teraz jest kwestia spółek górniczych, bo część z tych spółek rzeczywiście również na mocno rosnących cenach węgla zarobiła bardzo dużo, głównie chodzi tutaj o węgiel koksujący. […] Zyski Jastrzębskiej Spółki Węglowej są rzeczywiście rekordowe w zeszłym roku, w tym roku zapowiadają się również rekordowo. No i jest kwestia Orlenu rzeczywiście, czyli tak naprawdę przetwórstwa […], przerobu ropy naftowej" - powiedział Sasin w Radiu Plus.

  Projekt regulacji w tym zakresie przygotowywany jest na poziomie międzyresortowym.

  "Pracujemy w tej chwili - Ministerstwo Klimatu [i Środowiska] konkretnie - ale we współpracy z Ministerstwem Finansów i z moim resortem. Współpracujemy nad stworzeniem takich mechanizmów, które również tutaj wyrównałyby te dysproporcje czy te zyski, które wynikają nie chociażby z rozszerzenia działalności, z jakichś nowych rozwiązań, tylko ze wzrostu cen paliw" - wyjaśnił.

  Zdaniem wicepremiera prawdopodobnie te rozwiązania obejmą również rok poprzedni czyli 2022. Zastrzegł jednak, że "nie chce tego przesądzać".

  Dodał, że spółki te potrzebują środków na inwestycje chociażby w energetykę. Przypomniał, że Orlen ma w planach ogromne inwestycje w offshore czyli w energetykę wiatrową na morzu.

  "Jeżeli chcemy mieć tańszą energetykę na przyszłość, chcemy mieć bezpieczeństwo energetyczne, chcemy transformacji energetycznej czyli właśnie odchodzenie od węgla […], to musimy ten węgiel czymś zastąpić. Żeby go zastąpić trzeba zainwestować ogromne pieniądze […], nie tylko w atom, ale również w inne źródła energii, w tym energię odnawialną" - powiedział.

  "Musimy tutaj balansować, czyli zostawić jednak te pieniądze na inwestycje w spółkach" - dodał.

  Proponowane rozwiązania mają zostać zaprezentowane już wkrótce.

  "Myślę, że w marcu będziemy w stanie projekt już przedstawić" - zakończył.

  (ISBnews)

 • 09.02, 14:44Sejm przeciw obniżeniu VAT na gaz ziemny, olej opałowy, energię i ciepło do 5% 

  Warszawa, 09.02.2023 (ISBnews) - Sejm odrzucił poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw z poprawkami, które zakładały m.in. obniżenie do 5% stawki podatku VAT na gaz ziemny, olej opałowy, energię elektryczną i energię cieplną, oraz objęcie maksymalnymi cenami ciepła także przedsiębiorców.

  Celem nowelizacji jest dodatkowe wsparcie dla gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej przez zmniejszenie opłat dotyczących dostaw ciepła za ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej.

  Sejm przyjął większość z kilkudziesięciu poprawek Senatu, odrzucił natomiast te zakładające obniżenie stawki VAT m.in. na gaz ziemny, energię i ciepło, a także rozszerzenie zakresu stosowania cen maksymalnych ciepła także na potrzeby mikroprzedsiębiorców, małych przedsiębiorców i średnich przedsiębiorców. Odrzucona została też poprawka, zmierzająca do określenia maksymalnej ceny dostawy ciepła w ten sposób, aby była ona liczona w stosunku do cen i stawek opłat stosowanych na dzień 31 marca 2022 r.

  Przyjęto poprawki o charakterze doprecyzowującym, legislacyjnym i redakcyjnym.

  Przepisy nowelizacji zmierzają do zapewnienia wsparcia dla części opłat, które przenoszone są w czynszach m.in. na gospodarstwa domowe czy wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. Ustawa zakłada, że jeżeli w danym systemie ciepłowniczym nastąpi wzrost cen netto dostawy ciepła większy niż 40% w stosunku do cen obowiązujących 30 września 2022 r., przedsiębiorstwa energetyczne otrzymają wyrównanie, tak aby uprawnieni odbiorcy nie zostali obciążeni nadmiernymi kosztami ciepła.

  W ten sposób wzrost cen ciepła dla odbiorców na cele mieszkaniowe i użyteczności publicznej ulegnie ograniczeniu do ustalonego poziomu, który będzie zależny od historycznych cen dostawy ciepła.

  Maksymalną cenę ciepła obwarowano również limitem wynikającym ze średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, tak aby nie doszło do nadmiernych wzrostów cen ciepła w tych lokalizacjach, w których podwyżki cen ciepła miały miejsce przed dniem 30 września 2022 r. W takim przypadku w rozliczeniach z odbiorcami przedsiębiorstwo ciepłownicze będzie zobowiązane wykorzystywać cenę najkorzystniejszą dla odbiorcy.

  Maksymalna cena dostawy ciepła ma obejmować wszystkie składniki kosztowe dostawy ciepła występujące w danym systemie ciepłowniczym:

  - cenę za zamówioną moc cieplną wyrażoną w złotych za MW;

  - cenę ciepła wyrażoną w złotych za GJ;

  - cenę nośnika ciepła - wody dostarczonej do napełniania i uzupełniania jej ubytków w instalacjach odbiorczych lub niezwróconych skroplin wyrażoną odpowiednio w złotych za metr sześcienny lub za tonę;

  - stawkę opłat stałych za usługi przesyłowe wyrażona w złotych za MW zamówionej mocy cieplnej;

  - stawkę opłat zmiennych za usługi przesyłowe wyrażoną w złotych za GJ.

  Cena ta będzie obejmować więc składniki kosztowe w zakresie wytwarzania oraz przesyłania ciepła - wpływające na rachunek odbiorcy końcowego.

  Nowelizacja zakłada, że prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) obliczy i opublikuje w terminie 10 dni od dnia wejścia w życie projektowanej ustawy informację o maksymalnej cenie dostawy ciepła przez przedsiębiorstwa energetycznych posiadające koncesję i wykonujące działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży ciepła.

  (ISBnews)

 • 09.02, 08:32Rząd chce przyjąć projekt o osłonach socjalnych dla sektora elektroenergetycznego w I kw. 

  Warszawa, 09.02.2023 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie projektu ustawy o osłonach socjalnych dla pracowników sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego, którego celem jest wprowadzenie systemu osłon socjalnych dla pracowników branży energetycznej i branży górnictwa węgla brunatnego dotkniętych skutkami polityki klimatycznej, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie projektu regulacji planowane jest na I kw.

  "Istotą rozwiązań ujętych w projekcie ustawy jest wprowadzenie systemu osłon socjalnych dla pracowników przedsiębiorstw energetycznych w okresie wyłączania jednostek wytwórczych oraz pracowników przedsiębiorstw górniczych w okresie systemowej redukcji lub zakończenia wydobycia węgla brunatnego związanej z wyłączaniem jednostek wytwórczych" - czytamy w wykazie.

  Osłony socjalne mają obejmować:
  - urlopy energetyczne / urlopy górnicze - do czterech lat, przysługujące pracownikowi, któremu ze względu na wiek i łączny staż pracy brakuje nie więcej niż cztery lata do nabycia prawa do emerytury;
  - jednorazowe odprawy pieniężne - przysługujące pracownikowi, z którym rozwiązywana jest umowa o pracę, posiadającemu co najmniej 5-letni staż pracy w przedsiębiorstwie, a który nie może skorzystać z prawa do urlopu górniczego lub energetycznego.

  W okresie korzystania z urlopu górniczego lub z urlopu energetycznego pracownik będzie zwolniony z obowiązku świadczenia pracy i otrzyma świadczenie socjalne w wysokości 80% miesięcznego wynagrodzenia pracownika obliczanego jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.

  Skorzystanie z urlopu energetycznego lub urlopu górniczego będzie dobrowolne i będzie się odbywać się na wniosek pracownika i za zgodą pracodawcy, podano także.

  Projekt ustawy zakłada, że świadczenia socjalne wynikające z urlopów energetycznych i urlopów górniczych oraz jednorazowe odprawy pieniężne będą finansowane z dotacji budżetowej.

  (ISBnews)

 • 09.02, 08:30Senat proponuje obniżenie VAT na gaz ziemny, olej opałowy, energię i ciepło do 5% 

  Warszawa, 09.02.2023 (ISBnews) - Senat przyjął nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw z poprawkami, które zakładają m.in. obniżenie do 5% stawki podatku VAT na gaz ziemny, olej opałowy, energię elektryczną i energię cieplną i objęcie maksymalnymi cenami ciepła także przedsiębiorców. Za nowelą wraz z poprawkami głosowało 97 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Celem nowelizacji jest dodatkowe wsparcie dla gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej przez zmniejszenie opłat dotyczących dostaw ciepła za ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej.

  Senat wprowadził do niej szereg poprawek. Prócz obniżenia stawki VAT m.in. na gaz ziemny, energię i ciepło, proponuje rozszerzenie zakresu stosowania cen maksymalnych ciepła także na potrzeby mikroprzedsiębiorców, małych przedsiębiorców i średnich przedsiębiorców. Poprawki zmierzają do określenia maksymalnej ceny dostawy ciepła w ten sposób, aby była ona liczona w stosunku do cen i stawek opłat stosowanych na dzień 31 marca 2022 r. (a  nie 30 września 2022 r. )

  Pozostałe poprawki mają charakter doprecyzowujący, legislacyjny i redakcyjny.

  Przepisy nowelizacji zmierzają do zapewnienia wsparcia dla części opłat, które przenoszone są w czynszach m.in. na gospodarstwa domowe czy wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. Ustawa zakłada, że jeżeli w danym systemie ciepłowniczym nastąpi wzrost cen netto dostawy ciepła większy niż 40% w stosunku do cen obowiązujących 30 września 2022 r., przedsiębiorstwa energetyczne otrzymają wyrównanie, tak aby uprawnieni odbiorcy nie zostali obciążeni nadmiernymi kosztami ciepła.

  W ten sposób wzrost cen ciepła dla odbiorców na cele mieszkaniowe i użyteczności publicznej ulegnie ograniczeniu do ustalonego poziomu, który będzie zależny od historycznych cen dostawy ciepła.

  Maksymalną cenę ciepła obwarowano również limitem wynikającym ze średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, tak aby nie doszło do nadmiernych wzrostów cen ciepła w tych lokalizacjach, w których podwyżki cen ciepła miały miejsce przed dniem 30 września 2022 r. W takim przypadku w rozliczeniach z odbiorcami przedsiębiorstwo ciepłownicze będzie zobowiązane wykorzystywać cenę najkorzystniejszą dla odbiorcy.

  Maksymalna cena dostawy ciepła ma obejmować wszystkie składniki kosztowe dostawy ciepła występujące w danym systemie ciepłowniczym:

  - cenę za zamówioną moc cieplną wyrażoną w złotych za MW;

  - cenę ciepła wyrażoną w złotych za GJ;

  - cenę nośnika ciepła - wody dostarczonej do napełniania i uzupełniania jej ubytków w instalacjach odbiorczych lub niezwróconych skroplin wyrażoną odpowiednio w złotych za metr sześcienny lub za tonę;

  - stawkę opłat stałych za usługi przesyłowe wyrażona w złotych za MW zamówionej mocy cieplnej;

  - stawkę opłat zmiennych za usługi przesyłowe wyrażoną w złotych za GJ.

  Cena ta będzie obejmować więc składniki kosztowe w zakresie wytwarzania oraz przesyłania ciepła - wpływające na rachunek odbiorcy końcowego.

  Nowelizacja zakłada, że prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) obliczy i opublikuje w terminie 10 dni od dnia wejścia w życie projektowanej ustawy informację o maksymalnej cenie dostawy ciepła przez przedsiębiorstwa energetycznych posiadające koncesję i wykonujące działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży ciepła.

  (ISBnews)

 • 08.02, 20:06Sejm znowelizował ustawę o postęp. egzekucyjnym, wprowadzając cenę max na gaz dla piekarni 

  Warszawa, 08.02.2023 (ISBnews) - Sejm znowelizował ustawę o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, wprowadzając m.in. cenę maksymalną na gaz dla piekarni. Za nowelą głosowało 234 posłów, 15 było przeciw, a 202 wstrzymało się od głosu.

  Przepisy dotyczące zapowiedzianego w ub. tygodniu przez premiera Mateusza Morawieckiego objęcia piekarni ceną maksymalną dla gazu zostały wprowadzone w trakcie prac sejmowych.

  Zgodnie z nowelizacją ceny na poziomie 200,17 zł za 1 MWh do końca 2023 roku będą mogli korzystać ci przedsiębiorcy, którzy na 31 grudnia 2022r. prowadzili piekarnię i dla których była do działalność dominująca, albo przychód z działalności w ciągu dwóch miesięcy poprzedzających złożenie wniosku pochodził w co najmniej 50% ze sprzedaży własnego pieczywa i ciastek. 

  Warunkiem jest niezaleganie ze zobowiązaniami wobec urzędu skarbowego.

  Ponadto nowelizacja  ma:

  - umożliwić przymusowe dochodzenie podatku VAT, który rozliczany jest w szczególnych procedurach (chodzi o podatnika, którego miejscem zamieszkania lub siedziby jest inne państwo niż Polska i deklaracja została złożona w innym państwie);

  - usprawnić korzystanie z Rejestru Należności Publicznoprawnych (służy uzyskaniu informacji o podmiotach, które pomimo obowiązku nie wykonują zapłaty należności pieniężnych, podlegających egzekucji administracyjnej, których wierzycielami są naczelnicy urzędów skarbowych albo jednostki samorządu terytorialnego);

  - automatyczne uzyskanie danych o podmiotach wpisanych do rejestru przez uprawnione podmioty  np. sąd, prokuratura czy szef CBA

  - umożliwić rezygnację z pisemnej formy upoważnienia osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, do uzyskania jej danych z rejestru.

  - uprościć etap wszczęcia postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego (rezygnacja z nadawania klauzuli o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji administracyjnej i przyjęciu zarządzenia zabezpieczenia do wykonania).

  - doprecyzować moment wszczęcia egzekucji administracyjnej (sytuacja, gdy pierwszą czynnością egzekucyjną jest zajęcie dokonane poprzez sporządzenie protokołu zajęcia lub odbioru dokumentu czy też doręczenie zawiadomienia o zajęciu - innemu podmiotowi lub urzędowi niż dłużnik zajętej wierzytelności).

  - usprawnić postępowanie organów egzekucyjnych, w przypadku zajęcia rzeczy lub prawa majątkowego przez co najmniej dwa organy egzekucyjne (rezygnacja z obowiązku zawiadamiania komornika sądowego o sposobie rozliczenia środków pieniężnych - w przypadku, gdy nie przekazał organowi egzekucyjnemu adnotacji, która umożliwia prowadzenie łącznej egzekucji, a także, gdy zajęcie zostanie dokonane w ramach postępowania zabezpieczającego).

  - w ramach egzekucji z rachunku bankowego, umożliwić odstąpienie od obowiązku przetrzymywania przez bank środków pieniężnych, objętych zajęciem przez 7 dni.

  (ISBnews)

 • 24.01, 17:01Prezydent podpisał ustawę o Funduszu Transformacji Województwa Śląskiego 

  Warszawa, 24.01.2023 (ISBnews) - Prezydent podpisał ustawę o Funduszu Transformacji Województwa Śląskiego, która zakłada powołanie specjalnego funduszu  koordynującego procesy transformacji terenów pogórniczych, podała Kancelaria.

  "Podstawowym celem funduszu będzie wspieranie procesu transformacji województwa śląskiego oraz wspieranie osób fizycznych i prawnych, w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom wygaszania działalności gospodarczej, w tym działalności wydobywczej węgla kamiennego, występującym na terytorium województwa śląskiego oraz poza jego terytorium" - czytamy w komunikacie.

  Podstawowym dla realizacji celu funduszu dokumentem będzie Strategia Funduszu Transformacji Województwa Śląskiego. Strategia będzie zawierać m.in. wnioski z analizy i diagnozy sytuacji rynkowej, identyfikację obszarów, które wymagają wsparcia w ramach realizacji celu Funduszu w perspektywie co najmniej 5 lat oraz źródła finansowania. Projekt Strategii będzie podlegać konsultacjom społecznym i uzgodnieniom z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych. Strategia będzie przyjmowana przez zarząd funduszu, po jej uprzednim zaopiniowaniu przez radę nadzorczą funduszu.

  Fundusz będzie realizować swoje ustawowe cele za pomocą programów:

  - opracowanych przez fundusz;

  - opracowanych przez ministrów właściwych ze względu na zakres merytoryczny programu (programy okołogórnicze).

  Ponadto Rada Ministrów będzie mogła powierzyć funduszowi realizację rządowego programu udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego.

  Fundusz będzie udzielał wsparcie finansowego w formach:

  - kapitałowych - przez obejmowanie lub nabywanie udziałów, akcji, warrantów subskrypcyjnych, obligacji, wierzytelności oraz przystępowanie do spółek osobowych;

  - pożyczek, gwarancji oraz poręczeń;

  - bezzwrotnych.

  Fundusz będzie mógł realizować zadania publiczne powierzone mu na podstawie umów lub porozumień zawieranych w szczególności z organami administracji rządowej, innymi jednostkami, które wykonują zadania publiczne lub jednostkami samorządu terytorialnego.

  Ustawa wyposaża ministra właściwego do spraw budżetu w możliwość przekazania, na wniosek funduszu, skarbowych papierów wartościowych na podwyższenie kapitału zakładowego Funduszu.

  Przychodami funduszu będą mogły być m.in. dotacje celowe, z przeznaczeniem na wykonywanie zadań z zakresu udzielania wsparcia, w tym w formach bezzwrotnych, na realizację pożyczek, gwarancji i poręczeń, oraz na realizację programów rządowych, programów okołogórniczych i programów opracowanych przez Fundusz. Fundusz będzie mógł także otrzymywać środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, a także dotacje podmiotowe, udzielane przez ministra właściwego do spraw gospodarki (z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów administracyjnych finansowania przedsiębiorców).

  Fundusz będzie mógł prowadzić działalność gospodarczą w imieniu własnym i na własny koszt zgodnie z zasadami dobrej praktyki handlowej - w zakresie w ustawie określonym (tj. m.in. przez obejmowanie i nabywanie akcji i udziałów, udzielanie pożyczek, gwarancji i poręczeń, obejmowanie tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania).

  Prezes Rady Ministrów będzie wykonywał prawa z akcji funduszu należących do Skarbu Państwa, łącznie z wynikającymi z nich prawami osobistymi albo indywidualnymi.

  Zarząd funduszu będzie się składał z 3 do 5 członków, z uwzględnieniem prezesa zarządu. Zarząd będzie powoływany przez radę nadzorczą. W skład rady nadzorczej funduszu wchodzić będą przedstawiciele prezesa Rady Ministrów, odpowiednich ministerstw, a także przedstawiciele wyznaczeni przez zarząd województwa śląskiego i stronę pracowniczą w wojewódzkiej radzie dialogu społecznego utworzonej w województwie śląskim.

  Ustawa wejdzie w życie po upływie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 19.01, 09:49MAP przygotowuje projekt ustawy o osłonach socjal. dla pracowników sektora elektroenerg. 

  Warszawa, 19.01.2023 (ISBnews) - Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP) pracuje nad projektem ustawy o osłonach socjalnych dla pracowników sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego, który będzie uwzględniał przepisy Umowy Społecznej, poinformował wiceminister w tym resorcie Karol Rabenda. Projekt ma trafić do wykazu prac legislacyjnych jeszcze w styczniu.

  "Aktualnie Ministerstwo Aktywów Państwowych pracuje nad projektem ustawy o osłonach socjalnych dla pracowników sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego, który będzie uwzględniał przepisy Umowy Społecznej" - napisał Rabenda w odpowiedzi na interpelację poselską.

  Projektowane przepisy te zakładają m.in.

   · urlopy energetyczne - w wymiarze do czterech lat, przysługujące pracownikowi, któremu ze względu na wiek i łączny staż pracy brakuje nie więcej niż cztery lata do nabycia prawa do emerytury, wykonującemu prace: o szczególnym charakterze […] lub na stanowisku pracy w obszarze produkcyjnym lub remontowym, biorącym udział w procesie wytwarzania energii elektrycznej,

  · urlopy górnicze - w wymiarze do czterech lat, przysługujące pracownikowi, któremu ze względu na wiek i łączny staż pracy brakuje nie więcej niż cztery lata do nabycia prawa do emerytury, wykonującemu: pracę górniczą […] lub prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze […]  lub pracę na stanowisku pracy w obszarze 3 / 3 produkcyjnym lub remontowym, biorącym udział w procesie wydobycia węgla brunatnego,

  · jednorazowe odprawy pieniężne - przysługujące pracownikom, z którymi rozwiązywana jest umowa o pracę, posiadającym co najmniej 5-letni staż pracy w przedsiębiorstwie, a którzy nie mogą skorzystać z prawa do urlopu górniczego lub energetycznego

  Zgodnie z projektem, w okresie korzystania z urlopu górniczego lub z urlopu energetycznego pracownik będzie zwolniony z obowiązku świadczenia pracy i otrzyma świadczenie socjalne w wysokości 80% miesięcznego wynagrodzenia pracownika obliczanego jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy. Skorzystanie z urlopu energetycznego lub urlopu górniczego będzie dobrowolne i będzie się odbywać się na wniosek pracownika i za zgodą pracodawcy.

  Wiceminister poinformował, że zgłoszenie projektu ustawy do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów planowane jest w styczniu 2023 r. Podał także, że wejście w życie systemu osłon socjalnych będzie wymagało notyfikacji Komisji Europejskiej w zakresie pomocy publicznej.

  (ISBnews)

 • 16.01, 12:54Buda: Wkrótce decyzja ws. ewentualnego wsparcia dla piekarni wz. z kosztami gazu 

  Warszawa, 16.01.2023 (ISBnews) - Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) przygotowało rozwiązania, mające na celu wsparcie piekarni, korzystających z pieców gazowych w związku ze wzrostem kosztów gazu, wynika z wypowiedzi ministra rozwoju i technologii Waldemara Budy.

  "Potrzebne jest wsparcie piekarni. Czy my to zrobimy poprzez dołączenie ich do tych podmiotów taryfowych, czy zrobimy poprzez rekompensaty. Są dwie drogi […] obie na stole są, ale dyskusja na ten temat trwa" - powiedział Buda w radiu Plus.  

  Pytany czy będzie wsparcie dla piekarni, minister powiedział: "to jest decyzja polityczna, ja przygotowałem rozwiązania, one czekają na akceptację polityczną w którym kierunku i czy pójdziemy".

  "Jest około 10 tys. podmiotów. […] Na gaz, to jest około 60-65%" – podkreślił.

  Poinformował, że piekarnie wydają na gaz średnio ok. 100 tys. zł miesięcznie.

  Jak podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), cena pieczywa wzrosła (średniorocznie) o 25,5% r/r w 2022 r. 

  (ISBnews)

 • 13.01, 13:23Sejm odrzucił większość poprawek Senatu do ustawy o Funduszu Transformacji Śląska 

  Warszawa, 13.01.2023 (ISBnews) - Senat odrzucił większość poprawek do ustawy o Funduszu Transformacji Śląska S.A., co oznacza że siedzibą Funduszu mają pozostać Katowice. Ustawa zakłada powołanie Funduszu wspierającego zagospodarowanie terenów pogórniczych, przemysłowych i poprzemysłowych.

  Sejm odrzucił poprawkę Senatu, by spółka mieściła się w Bytomiu, Nie zgodził się też na zmniejszenie liczby członków zarządu do trzech osób oraz zmianę składu Rady Nadzorczej, poprzez zwiększenie w niej reprezentantów terenów pogórniczych.

  Powołanie Funduszu będzie realizacją postanowień Umowy społecznej dotyczącej transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego oraz wybranych procesów transformacji województwa śląskiego, podpisanej 28 maja 2021 r. Kapitał zakładowy funduszu ma wynieść 500 mln zł.

  Transformacja województwa śląskiego ma zmierzać do zmiany struktury gospodarki Śląska. Chodzi m.in. o zagospodarowanie sektorów, które nie posiadają potencjału wzrostowego oraz o działania zmierzające do podnoszenia konkurencyjności gospodarki województwa śląskiego, z wykorzystaniem istniejącego potencjału i zasobów.

  Fundusz Transformacji Śląska ma m.in. przeciwdziałać negatywnym skutkom zmian działalności gospodarczej, występującym na terytorium województwa śląskiego. Instrumentami Funduszu mają być m.in. możliwość realizacji rządowych programów udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego, emisja obligacji, udzielanie pożyczek, gwarancji i poręczeń czy obejmowanie lub nabywanie udziałów i akcji w spółkach.

  Fundusz ma udzielać wsparcia przedsiębiorcom, w tym w ramach rządowych programów, także spoza województwa śląskiego, z tym, że efekt powinien służyć realizacji transformacji Śląska.

  Fundusz ma realizować zarówno zadania o charakterze inwestycyjnym, jak i zadania dotyczące m.in. wspierania kształcenia czy cyfryzacji.

  Zgodnie z postanowieniami Umowy społecznej, Fundusz będzie wykonywał działalność w formie spółki akcyjnej. Siedzibą spółki będą Katowice.

  Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 13.01, 09:33Kowalczyk: Mechanizm pokrywania strat zakładom nawozowym przedstawimy za ok. za 2 tyg. 

  Warszawa, 13.01.2023 (ISBnews) - Mechanizm pokrywania strat zakładom nawozowym w związku ze wzrostem cen gazu Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) przedstawi za około dwa tygodnie, wynika z wypowiedzi wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka.

  "Raczej będą regulacje i próba ograniczenia cen na wyjściu z fabryki, dlatego, że Komisja Europejska wydała komunikat, w którym pozwala np. na pokrywanie strat fabrykom nawozowym w przypadku jakiegoś gwałtownego wzrostu cen energii, tu gazu w tym przypadku. Więc my z tego mechanizmu będziemy chcieli korzystać i tym sposobem utrzymywać na akceptowalnym poziomie ceny nawozów" - powiedział Kowalczyk w Radiu Zet.

  "To jest kwestia przygotowania mechanizmów, taki mechanizm przygotowujemy i myślę, że to będzie kwestia dwóch tygodni mniej więcej" - dodał.

  Wprowadzenie takiego mechanizmu rząd zapowiadał w ub. roku.

  (ISBnews)