ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 22.05, 15:55MSWiA: Bezpośrednia obsługa w urzędach zostanie wznowiona od poniedziałku 

  Warszawa, 22.05.2020 (ISBnews) - Urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej, są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych od poniedziałku, 25 maja br., podało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA).

  Wynika to z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

  W każdym urzędzie, przy zachowaniu wymogów sanitarnych, będzie możliwość osobistego załatwiania spraw.

  "Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi (nie wliczając osób obsługujących interesantów)" - poinformował resort.

  Jednocześnie uchylone zostaną przepisy wstrzymujące bieg terminów administracyjnych, które zaczną biec ponownie od 25 maja 2020 r.

  (ISBnews)

   

 • 22.05, 15:28Rzecznik MŚP chce, by umorzenie mikropożyczek następowało z mocy prawa 

  Warszawa, 22.05.2020 (ISBnews) - Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw chce, by przedsiębiorcy zostali zwolnieni ze składania wniosku o umorzenie mikropożyczek. W jego ocenie umorzenie to powinno następować z mocy prawa. Adam Abramowicz skierował w tej sprawie wniosek legislacyjny do wicepremier, minister rozwoju Jadwigi Emilewicz, przedsiębiorcy ci powinni zostać zwolnieni z obowiązku składania wniosku o jej umorzenie.

  Zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, starosta może, na podstawie umowy, udzielić mikroprzedsiębiorcy jednorazowo pożyczki w wysokości do 5 tys. zł na pokrycie bieżących kosztów działalności gospodarczej. Pożyczka ta wraz z odsetkami podlega umorzeniu na wniosek przedsiębiorcy pod warunkiem, że będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

  We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca oświadcza pod rygorem odpowiedzialności karnej, że prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

  Zdaniem Rzecznika MŚP, warunki i tryb ubiegania się o umorzenie pożyczki są regulacją nadmierną i nieproporcjonalną.

  "Zgodnie bowiem z art. 67 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców tworząc prawo z zakresu działalności gospodarczej, należy kierować się zasadami proporcjonalności i adekwatności, dążąc do ograniczenia obowiązków informacyjnych, zwłaszcza gdy wymagane informacje są przekazywane przez obowiązanych organom władzy publicznej na podstawie obowiązujących przepisów" - napisał Abramowicz.

  W związku z tym Rzecznik MŚP skierował do wicepremier, minister rozwoju wniosek legislacyjny o zmianę przepisów i wprowadzenie zasady, że umorzenie mikropożyczki następuje z mocy prawa - po spełnieniu ustawowych warunków. Rzecznik MŚP zaznaczył, że organy władzy dysponują aktualnymi informacjami niezbędnymi do weryfikacji spełnienia kryteriów do umorzenia mikropożyczki.

  Ponadto, Rzecznik MŚP poinformował, że zwracają się do niego mikroprzedsiębiorcy, informując, że starostowie w umowach pożyczki zawieranych z przedsiębiorcami przewidują dodatkowy (pozaustawowy) wymóg złożenia wniosku o jej umorzenie w terminie 14 dni od dnia spełnienia przesłanek ustawowych. W ocenie Rzecznika, powoduje to po stronie pożyczkobiorców problemy w praktycznym stosowaniu prawa (określeniu terminu uprawniającego do złożenia wniosku o umorzenie pożyczki).

  "Wyeliminowanie obowiązku składania wniosku w tym zakresie rozwiązałoby dodatkowo i ten problem" - zaznaczył Rzecznik MŚP.

  (ISBnews)

   

 • 22.05, 15:25Szumowski: Będziemy rekomendować organizację wesel na max. 50 osób 

  Warszawa, 22.05.2020 (ISBnews) - W kolejnym etapie luzowania obostrzeń, nałożonych w związku z epidemią koronawirusa, Ministerstwo Zdrowia będzie rekomendować organizację wesel dla maksymalnie 50 osób, poinformował minister zdrowia Łukasz Szumowski.

  "W kwestii ślubów, wesel - […] chcemy ten obszar również uwalniać szybko. Będziemy rekomendowali całej Radzie Ministrów, żeby w pierwszej kolejności - oczywiście, z odpowiednimi obwarowaniami przygotowanymi przez inspekcję sanitarną - uwolnić wesela do 50 osób" - powiedział Szumowski podczas wideokonferencji.

  Zaznaczył, że w takiej sytuacji gośćmi byłyby osoby znane, bliskie, często rodzina, w związku z tym łatwiej ocenić, w jakim stopniu organizacja tego typu uroczystości zwiększa ryzyko epidemiczne.

  Szumowski zapowiedział, że w przyszłym tygodniu przekazany zostanie ogólny harmonogram luzowania obostrzeń w branży. Zastrzegł przy tym, że "te daty nie mogą być bardzo pewne", bo jeżeli się okazałoby się, że jeżeli sytuacja epidemiczna uległaby pogorszeniu, koniczny będzie powrót do obostrzeń.

  Wcześniej Ministerstwo Rozwoju informowało, że prowadzi konsultacje w sprawie wytycznych dla branż, które czekają na wznowienie działalności na początku czerwca m.in. branży eventowej, ślubnej oraz parków rozrywki.

  (ISBnews)

   

 • 22.05, 13:59Szumowski: Decyzje w sprawie kolonii powinny zapaść za 1-2 tygodnie 

  Warszawa, 22.05.2020 (ISBnews) - Decyzje w sprawie organizowania tegorocznych obozów sportowych i kolonii dla dzieci powinny zapaść w ciągu tygodnia - dwóch tygodni, wynika z wypowiedzi ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. Zaznaczył, że znane będą wówczas prognozy na temat sytuacji epidemicznej w lipcu-sierpniu i będzie można przystąpić do opracowywania wytycznych i zasad, dotyczących tych obozów.

  "Myślę, że w ciągu tygodnia do dwóch tygodni będziemy mogli powiedzieć, jaki mamy stan epidemiczny i jak przewidujemy rozwój epidemii na te miesiące - lipiec i sierpień" - powiedział Szumowski podczas wideokonferencji.

  Doprecyzował, że przy podejmowaniu decyzji o możliwości organizacji obozów i kolonii będzie brany pod uwagę stan zaawansowania epidemii oraz możliwość wypracowania precyzyjnych wytycznych dla branży, a także sposobów postępowania w konkretnych sytuacjach.

  "Po pierwsze, zależy to od stanu zaawansowania epidemii, na ile wypłaszczamy, na ile spadamy w dół z liczbą nowych zachorowań, po drugie, musimy opracować z branżą bardzo precyzyjne regulaminy i metody postępowania w sytuacji, gdy jedno np. z dzieci będzie chore" - powiedział.

  Wyjaśnił, że do rozstrzygnięcia byłyby kwestie, czy w takiej sytuacji np. cały obóz należy objąć kwarantanną, czy rodzice mieliby zabrać chore dzieci do domów.

  Zaznaczył, że z pewnością zostanie przygotowane rozwiązanie, które - jak powiedział - będzie mogło zostać wdrożone na czas wakacji.

  Od ponad dwóch miesięcy obowiązuje stan epidemii. Według stanu na dziś zajęcia w szkołach i przedszkolach mają być zawieszone do 7 czerwca, egzaminy ośmioklasisty i maturalne mają odbyć się w czerwcu. Od 25 maja wznowione mają zostać zajęcia opiekuńczo-dydaktyczne w szkołach dla klas I-III. Stopniowo będzie możliwe przeprowadzanie konsultacji z nauczycielami. Mają być także wznawiane zajęcia w domach kultury.

  (ISBnews)

   

 • 22.05, 13:18KIGEIT: Pochopne wprowadzenie kas wirtualnych jest zagrożeniem dla budżetu 

  Warszawa, 22.05.2020 (ISBnews) - Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT) zwróciła się z apelem do prezesa rady ministrów przed planowanym ogłoszeniem rozporządzenia dotyczącego wprowadzania kas wirtualnych, w którym pojawiło się rozszerzenie grupy pilotażowej na gastronomię, hotelarstwo oraz handel węglem, o jego odrzucenie w zakładanym kształcie i dalsze prace nad nim, uwzględniające przeprowadzenie pilotażu jedynie w branżach, cechujących się niskim ryzykiem nadużyć.

  "Pomiędzy marcem a kwietniem projekt wprowadzenia wirtualnych kas fiskalnych przeszedł znaczącą przemianę. Co takiego wydarzyło się w Ministerstwie Finansów? Początkowo kasy wirtualne miały być przeznaczone wyłącznie dla usług transportowych, jednak w drugim projekcie rozporządzenia zdecydowano, że trafią one również do branż wrażliwych podatkowo, takich jak HoReCa czy branża węglowa. Czy stać nas na tak poważne rozszczelnienie systemu podatkowego? Uważam, że wirtualne kasy fiskalne wprowadzane w ten sposób, stanowią realne zagrożenie dla budżetu państwa" - powiedział prezes KIGEiT Stefan Kamiński podczas wideokonferencji.

  Zdaniem prezesa Organizacji Pracodawców Branży Fiskalnej Marcina Monkiewicza, dodanie branży HoReCa, czyli około 70 tys. podatników, jest niekonsekwentne i rażąco sprzeczne z zajmowanym wcześniej przez Ministerstwo Finansów stanowiskiem. 

  "Pod względem bezpieczeństwa systemu fiskalnego kasy wirtualne są krokiem wstecz wobec kas online, o ironio – niedawno wprowadzonych. Mogą one być tworzone przez dowolnego dostawcę i instalowane na dowolnym telefonie lub tablecie. Oznacza to, że za chwilę na rynku pojawią się aplikacje do "cofania licznika" transakcji i inne podobne programy" - powiedział ekspert Instytutu Prawa Gospodarczego dr Marian Szołucha.

  Podczas konferencji eksperci wskazali, że w obecnym kształcie rozporządzenie wywołuje szereg zagrożeń, w tym tak poważne jak rozszczelnienie systemu rejestracji sprzedaży, a tym samym wzrost szarej strefy. W konsekwencji obniżą się wpływy z podatku VAT do budżetu państwa. Według analityków, skala uszczupleń podatkowych tylko w branży gastronomicznej sięga 1-2 mld zł rocznie, a po wprowadzeniu wirtualnych kas fiskalnych może jeszcze znacznie wzrosnąć. Ponadto zwrócono uwagę na fakt, że bardzo duże zastrzeżenia od strony merytorycznej zgłosił Główny Urząd Miar, który to ma dopuszczać kasy wirtualne do stosowania.

  Zaniepokojenie planami Ministerstwa Finansów wyraził prof. Witold Modzelewski.

  "Projektodawca wykazuje niekonsekwencję - wprowadza restrykcyjne rozwiązania, takie jak obowiązkowe kasy online, wzmożone kontrole podatkowe w branżach wrażliwych, a jednocześnie dopuszcza możliwość stosowania przez nie niesprawdzonego rozwiązania o obniżonym stopniu bezpieczeństwa" - dodał Modzelewski.

  Jego zdaniem, zastąpienie kasy tradycyjnej zarówno sprzętowej jak i online kasą wirtualną stanowi podstawowe zagrożenie dla ewidencjonowania sprzedaży w podatku od towarów i usług i taka sytuacja prowadzić może do katastrofy dla budżetu. 

  Według ekspertów, projekt wprowadzenia kas wirtualnych wymaga dopracowania, pogłębionej analizy, a początkowo tego typu kasy powinny być przeznaczone dla branż, które do tej pory nie były objęte kasami fiskalnymi. Obszarem do przetestowania kas wirtualnych może być sprzedaż z automatów, sprzedaż internetowa, czy przejazdy przy wykorzystaniu aplikacji.

  Apel do premiera Mateusza Morawieckiego oprócz prezesa Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji Stefana Kamińskiego podpisał także prezes Instytutu Studiów Podatkowych i twórca podatku VAT prof. Witold Modzelewski, ekspert Instytutu Prawa Gospodarczego dr Marian Szołucha oraz prezes Organizacji Pracodawców Branży Fiskalnej Marcin Monkiewicz.

  (ISBnews)

   

 • 22.05, 12:33MSWiA: Obywatele UE i EOG uprawnieni do przejazdu przez terytorium Polski 

  Warszawa, 22.05.2020 (ISBnews) - Do wjazdu na terytorium Polski uprawnieni są także kierowcy podróżujący tranzytem w celu odbioru odpoczynku lub po odebraniu odpoczynku, zagraniczni uczniowie i studenci oraz obywatele Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego przejeżdżający przez nasz kraj, poinformowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA).

  Nowelizacja rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie czasowego ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych ukazała się już w Dzienniku Ustaw.

  "Zmiana rozporządzenia rozszerza katalog osób uprawnionych do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej o:

  • kierowców wykonujących transport międzynarodowy, podróżujących tranzytem przez terytorium RP innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy (w celu odbioru odpoczynku lub po odebraniu odpoczynku);
  • uczniów i studentów pobierających naukę w Rzeczypospolitej Polskiej;
  • obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Konfederacji Szwajcarskiej w celu przejazdu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do miejsca zamieszkania lub pobytu (trwającego nie dłużej niż 12 godzin liczonych od momentu przekroczenia granicy RP) oraz ich małżonków i dzieci" - podało MSWiA.

  Osoby te są zwolnione z odbywania obowiązkowej 14-dniowej kwarantanny (obowiązek ten nakłada rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii).

  "Potrzeba uwzględnienia uczniów i studentów wśród kategorii osób uprawnionych do przekraczania granicy państwowej wynika z przyjętego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej harmonogramu egzaminów zewnętrznych dla uczniów, którzy ukończyli naukę w polskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych (w okresie od 8 czerwca do 28 sierpnia br.)" - zaznaczyło MSWiA.

  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

  Polska zdecydowała o przedłużeniu tymczasowej kontroli granicznej, wprowadzonej w związku z epidemią koronawirusa o kolejne 30 dni - do 12 czerwca br.

  Tymczasowa kontrola graniczna na granicy Polski z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją ma obowiązywać do 12 czerwca br. Tak jak dotychczas granicę będzie można przekroczyć tylko w wyznaczonych miejscach. Kontrole będą też nadal prowadzone w portach morskich i na lotniskach.

  Granicę wewnętrzną można przekraczać w 42 wyznaczonych miejscach na lądzie: z Czechami - 18, ze Słowacją - 5, z Niemcami - 16, z Litwą - 3. Kontrola graniczna jest też prowadzona w portach morskich oraz na kilkunastu lotniskach.

  W ruchu osobowym granicę państwową mogli dotychczas przekraczać jedynie: Polacy, ich małżonkowie i dzieci, szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego, osoby posiadające prawo stałego pobytu, a także wykonujący pracę na terytorium Polski i kierowcy dokonujący przewodu osób i towarów, kiedy wykonują czynności zawodowe.

  (ISBnews)

   

 • 22.05, 11:45Prezydent podpisał ustawę o bezpłatnych lekach dla kobiet w ciąży 

  Warszawa, 22.05.2020 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zakładającą zapewnienie kobietom w ciąży bezpłatnego dostępu do leków służących leczeniu schorzeń związanych z ciążą, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "Bezpłatne wydanie leku z apteki lub punktu aptecznego kobietom w ciąży będzie się odbywać na podstawie recepty wystawionej przez lekarza posiadającego tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii, lekarza w trakcie odbywania tej specjalizacji, położną albo innego lekarza - na podstawie zaświadczenia wystawionego przez lekarza specjalistę lub położną" - czytamy w informacji Kancelarii.

  Zaświadczenie takie będzie ważne przez okres ciąży, ale nie dłużej niż 15 dni po planowanej dacie porodu wskazanej w tym zaświadczeniu.

  Osoby uprawnione do wystawiania recept kobietom w ciąży będą obowiązane do dokonywania, za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, weryfikacji ilości oraz rodzaju przepisanych leków, pod względem bezpieczeństwa oraz konieczności ich stosowania.

  Bezpłatne leki dla kobiet w ciąży będą ujęte w wykazie leków refundowanych, z uwzględnieniem: potrzeb zdrowotnych wynikających z ciąży, dostępności i bezpieczeństwa stosowania leków w poszczególnych okresach ciąży, rocznego limitu wydatków na ten cel w ustawie budżetowej.

  Osoba wydająca leki w aptece będzie miała obowiązek poinformować o możliwości bezpłatnego nabycia leku innego niż lek przepisany na recepcie, o tej samej nazwie, dawce i postaci farmaceutycznej, oraz na jej żądanie - wydać ten lek, chyba że z recepty będzie wynikać niemożność zamiany leku.

  W roku 2020 na realizację ustawy (jak wynika z Oceny Skutków Regulacji) zarezerwowano 11 mln zł, w przyszłym - 24,2 mln zł.

  Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 lipca 2020 r.

  (ISBnews)

   

 • 21.05, 13:59Morawiecki: Przeprowadzenie wyborów planujemy na 28 czerwca 

  Warszawa, 21.05.2020 (ISBnews) - Przeprowadzenie wyborów prezydenckich planowane jest na 28 czerwca, poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  "Dzisiaj planujemy zrobić to na 28 czerwca. Późniejszy termin nie byłby wskazany, ponieważ […] 6 sierpnia kończy się kadencja prezydenta i z terminów, które potem wynikają z prawa mogłoby to oznaczać, że […] zatwierdzenie wyborów przez Sąd Najwyższy przesunęłoby się poza ten termin" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej na terenie firmy Monolit w Zambrowie.

  Obecnie parlament pracuje nad szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na prezydenta w 2020 r. Termin wyborów prezydenckich zarządza - zgodnie z konstytucją - marszałek Sejmu nie wcześniej niż na 100 dni i nie później niż na 75 dni przed upływem kadencji urzędującego prezydenta.

  (ISBnews)

   

 • 21.05, 12:47KPMG: Korzystając z pomocy zw. z COVID-19, trzeba pamiętać o ryzykach prawnych 

  Warszawa, 21.05.2020 (ISBnews) - Firmy wykorzystujące środki przeznaczone na łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oprócz oczywistych korzyści finansowych, powinny brać pod uwagę także potencjalne ryzyka prawne i odpowiedzialność, wskazuje KPMG, które rozpoczęło dziś cykl konferencji online "KPMG (e)Forum - Biznes w czasach pandemii". Agencja ISBnews jest patronem medialnym tego wydarzenia.

  "Firmy wykorzystujące środki przeznaczone na łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oprócz oczywistych korzyści finansowych, powinny brać pod uwagę także potencjalne ryzyka prawne i odpowiedzialność, która spoczywa na przedsiębiorcach i bezpośrednio na członkach zarządów spółek. W skrajnych przypadkach organizacja może być zobowiązana do zwrotu całej pomocy, a zarząd spółki pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Istotne są również ryzyka kontraktowe związane z możliwością braku obowiązku zapłaty odszkodowania czy kary umownej, a także wygaśnięciem, rozwiązaniem lub odstąpieniem od umowy przez kontrahenta. W szczególności wiele wątpliwości budzą przepisy dotyczące umów najmu komercyjnego" - czytamy w komunikacie dotyczącym sesji pt. "Ryzyka prawne związane z regulacjami dotyczącymi COVID-19 - na co powinni zwrócić uwagę przedsiębiorcy i członkowie zarządów spółek?", która odbyła się 21 maja 2020 r. podczas konferencji online z cyklu "KPMG (e)Forum - Biznes w czasach pandemii".

  Możliwość skorzystania z niektórych instrumentów wsparcia, przewidzianych w ramach pomocy dla firm na łagodzenie negatywnych skutków COVID-19, jest uzależniona od tego, czy przedsiębiorstwo kwalifikuje się do sektora MŚP. Paradoksalnie, w wielu przypadkach określenie statusu firmy może nie być prostym zadaniem.

  Kwalifikacja przedsiębiorcy jako małego, średniego albo dużego przedsiębiorstwa może powodować duże trudności w sytuacji, gdy mamy do czynienia z bardziej rozbudowaną strukturą. Unijna definicja MŚP odnosi się bowiem nie tylko do przedsiębiorcy, który wnioskuje o pomoc, ale także do przedsiębiorstw z nim powiązanych i przedsiębiorstw partnerskich. Niewłaściwa kwalifikacja pociąga za sobą ryzyko konieczności zwrotu otrzymanego wsparcia, jeśli beneficjent pomocy otrzymał je na podstawie niezgodnego z prawdą oświadczenia i w rzeczywistości nie spełnia warunku jego otrzymania" – mówi Przemysław Kamil Rosiak, radca prawny w kancelarii prawnej D.Dobkowski sp.k. stowarzyszonej z KPMG w Polsce.

  KPMG zwraca też uwagę, że dotychczasowe przepisy antykryzysowe nie uchylają odpowiedzialności członków zarządu.

  "Konieczność zwrotu uzyskanych środków na łagodzenie skutków COVID-19 w związku z nieprawidłowościami na etapie wnioskowania lub ich wykorzystania może być dopiero początkiem problemów prawnych spółki i jej zarządu. W szczególności członkowie zarządów spółek, podpisując, nawet w okolicznościach nadzwyczajnych, oświadczenia i umowy dotyczące konkretnych instrumentów, powinni mieć świadomość, że przekroczenie granicy dopuszczalnego ryzyka gospodarczego czy brak precyzyjności w składanych oświadczeniach, chociaż pozornie nieistotny, rodzi po ich stronie poważne ryzyka prawnokarne lub karnoskarbowe. Zwłaszcza jeśli działania te dotyczą środków publicznych. Warto też pamiętać, że niezależnie może to skutkować dochodzeniem naprawienia poniesionej szkody od członków zarządu przez spółkę lub jej wierzycieli" - powiedział Fatima Mohmand, adwokat w kancelarii prawnej D.Dobkowski sp.k. stowarzyszonej z KPMG w Polsce, cytowany w komunikacie.

  Nowe regulacje wprowadzone w związku z pandemią generują też liczne ryzyka kontraktowe. Wiele wątpliwości wśród przedsiębiorców budzą przepisy tarczy antykryzysowej dotyczące umów najmu.

  "Jest kontrowersyjne czy możliwość tymczasowego wygaszenia umów najmu, a co za tym idzie zwolnienia najemców z czynszu, dotyczy także najemców powierzchni usługowej. Treść uzasadnienia projektu tarczy 1.0. sugeruje, że intencją ustawodawcy było objęcie wygaszeniem umów wszystkich rodzajów lokali objętych zakazem działalności, jednak ostateczne brzmienie samej tarczy 1.0 można interpretować w ten sposób, że wygaszeniem są objęte wyłącznie najmy powierzchni handlowej" - wskazał Mikołaj Zdyb, radca prawny w kancelarii prawnej D.Dobkowski sp.k.

  (ISBnews)

   

 • 20.05, 17:30MF opracowuje mechanizm, który pozwoli na powrót do SRW w ciągu 2-4 lat 

  Warszawa, 20.05.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów (MF) przygotowuje mechanizmy powrotu do stabilizacyjnej reguły wydatkowej (SRW) w ciągu dwóch-czterech lat w zależności od głębokości recesji, poinformował resort.

  Jak wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, resort finansów chce rozszerzyć katalog zdarzeń wyłączających stosowanie stabilizującej reguły wydatkowej (SRW) o stan epidemii. SRW miałaby zostać zawieszona w czasie epidemii oraz kiedy prognozowany deficyt finansów publicznych przekracza 3% PKB, a tempo PKB spadnie poniżej 0% r/r.

  Zmiany dotyczyłyby także sposobu powrotu do stosowania SRW.

  MF przygotowało dwa scenariusze. Gdyby scenariusz powrotu do reguły wydatkowej oprzeć na danych, dotyczących dynamiki PKB Polski z kwietniowej  Aktualizacji Planu Konwergencji powrót ten zająłby 2 lata. Według kwietniowej APK w 2020 r. PKB spadnie o 3,4%, a w 2021 r. wzrośnie o 4,7%.

  Gdyby z kolei scenariusz ten oprzeć na wiosennych prognozach Komisji Europejskiej, powrót ten trwałby 3 lata. KE prognozowała recesję w tym roku na poziomie 4,3% i odbudowę PKB w przyszłym roku o 4,1%.

  Scenariusze MF opierają się na założeniach, a symulacje nie zawierają korekt wynikających z ewentualnej konieczności wprowadzenia innych reguł, np. rekomendacji KE szybszego powrotu do celów fiskalnych.

  Planowane zmiany w ustawie o finansach publicznych niezbędne są do przedłożenia nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2020.

  (ISBnews)

 • 20.05, 13:47Kościński potwierdza plany nowelizacji budżetu na przełomie czerwca i lipca 

  Warszawa, 20.05.2020 (ISBnews) - Nowelizacja tegorocznej ustawy budżetowej planowana jest na przełom czerwca i lipca, potwierdził minister finansów Tadeusz Kościński

  "Działamy zgodnie z planem. Pod koniec czerwca, w lipcu będzie nowelizacja budżetu. Oczywiście jak zmienimy stabilizacyjną regułę wydatkową" - powiedział Kościński w trakcie wideokonferencji.

  Zaznaczył, że resort nie ma jeszcze pełnego obrazu skutków pandemii i nie wie, jak będzie wyglądać dalsza sytuacja epidemiologiczna.

  "Nie wiemy, [...] czy jesteśmy już w końcowej fazie, czy to jest tylko okres przejściowy i epidemia znowu wybuchnie, czy będziemy mieć środki na utrzymanie gospodarki jak teraz, czy będziemy mogli koncentrować się na impulsie gospodarczym, żeby restartować gospodarkę" - wskazał.

  Wiceminister finansów Piotr Patkowski dodał, że "na rachunkach bieżących budżetu państwa jest w tym momencie około 90 mld zł".

  "Więc nie ma w tym momencie [...] pilnej potrzeby nowelizacji budżetu. Ona się, oczywiście, pojawi, ten termin letni jest oczywiście aktualny. Ale to będzie bardziej wynikało z potrzeby dania impulsu inwestycyjnego dla sektora niż potrzeb budżetowych, bo te [...] są realizowane i zaspokajane [...] i tutaj ryzyka w tym momencie nie występują" -podkreślił.

  Resort zapowiadał wcześniej, że w czerwcu przedstawi projekt nowelizacji budżetu na 2020 rok.

  (ISBnews)

   

 • 20.05, 11:45Rząd chce wyłączyć stosowanie stabilizującej reguły wydatkowej w stanie epidemii 

  Warszawa, 20.05.2020 (ISBnews) - Rząd chce rozszerzyć katalog zdarzeń, wyłączających stosowanie stabilizującej reguły wydatkowej o stan epidemii, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie projektu nowelizacji ustawy o finansach publicznych przez Radę Ministrów planowane jest na II kwartał.

  Celem nowelizacji jest dostosowania ustawy o finansach publicznych w zakresie stosowania stabilizującej reguły wydatkowej do obecnej sytuacji związanej ze stanem epidemii spowodowanym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19. Projekt ma też zawierać mechanizmy powrotu do stosowania stabilizującej reguły wydatkowej po okresie jej wyłączenia.

  W efekcie stabilizująca reguła wydatkowa będzie zawieszana, jeżeli wprowadzony zostanie jeden ze stanów określonych w art. 112d ustawy o finansach publicznych (stan wojenny, stan wyjątkowy na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stanu klęski żywiołowej na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) oraz prognozowana w projekcie ustawy budżetowej na ten rok lub jej nowelizacji relacja wyniku nominalnego sektora rządowego i samorządowego do produktu krajowego brutto będzie mniejsza niż -3% PKB oraz prognozowany produkt krajowy brutto będzie niższy niż 0.

  "Projekt zawiera ponadto warunki, na podstawie których można określić długość ścieżki związanej z powrotem do pierwotnej stabilizującej kwoty wydatków na kolejne lata, która określana jest na podstawie skali i charakter kryzysu wywołanego jednym ze stanów z art. 112d, jego wpływu na gospodarkę i finanse publiczne" - podano.

  W projekcie nowelizacji ma się znaleźć także mechanizm stopniowego powracania do stosowania pierwotnej formuły stabilizującej reguły wydatkowej w ciągu dwóch, trzech lub czterech lat po jej wyłączeniu, w zależności od stanu finansów publicznych oraz sytuacji gospodarczej i tempa odbudowy wzrostu gospodarczego po zakończeniu stanu określonego w art. 112d ustawy o finansach publicznych.

  "Projektowana regulacja nie będzie miała bezpośredniego wpływu na dochody i wydatki budżetu państwa. Określa ona warunki zawieszenia i definiuje mechanizm powrotu do stosowania stabilizującej reguły wydatkowej po okresie jej wyłączenia. Wpływ na sektor finansów publicznych będą miały działania, których uruchomienie umożliwi wyłączenie stabilizującej reguły wydatkowej, a następnie mechanizm wygładzania powrotu do niej" - zaznaczono.

  (ISBnews)

   

 • 20.05, 11:31Prezydent podpisał nowelizację ustaw tworzących tarczę antykryzysową 3.0 

  Warszawa, 20.05.2020 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, tzw. tarczę antykryzysową 3.0, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "W przedłożonej ustawie proponuje się szereg działań, których zastosowanie będzie miało zarówno charakter doraźny (dostosowawczy do obecnej sytuacji pandemii), jak i długofalowy (pakiet dalszych uproszczeń i ułatwień mających na celu utrzymanie oraz możliwy wzrost inwestycji na etapie wychodzenia z etapu pandemii)" - czytamy w informacji Kancelarii.

  Ustawa wprowadza m.in. zmiany do kodeksu cywilnego, zgodnie z którymi nieważna jest umowa, w której osoba fizyczna zobowiązuje się do przeniesienia własności nieruchomości służącej zaspokojeniu jej potrzeb mieszkaniowych w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z tej lub innej umowy niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową.

  Nowelizacja zawiera zapis, dotyczący skrócenia kadencji obecnego prezesa UKE (kadencja ta przypada na lata 2016-2021), oraz zmian proceduralnych w zakresie cyberbezpieczeństwa (umożliwiających np. odwołanie aukcji 5G) oraz przepisy w zakresie ustawy o dowodach osobistych, które rozszerzają dostęp do danych osobowych z bazy PESEL. Rozszerza też dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej drogą elektroniczną.

  Nowelizacja ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 zakłada rozszerzenie zwolnienia z ZUS dla samozatrudnionych oraz szereg rozwiązań wspierających transport.

  Rozszerza zwolnienia z ZUS-u dla samozatrudnionych za kwiecień i maj br. Będą mogły z niego skorzystać osoby, których przychód był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2020 r., ale ich dochód z tej działalności w lutym 2020 r. nie był wyższy niż 7 tys. zł. Wydatki na ten cel (za maj i kwiecień) oszacowano na poziomie 500 mln zł.

  Podwyższa do 900 zł z 800 zł kryterium dochodowe, uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (według załączonych do projektu analiz to koszt 20 mln zł w tym roku i 90 mln zł w przyszłym).

  Nowelizacja zawiera zapisy, dotyczące zachowania przez rodziców prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki w związku z zamknięciem szkół i przedszkoli (szacowany koszt tego rozwiązania to ponad 268 mln zł).

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) ma odstąpić od wysyłania dorocznych informacji o stanie konta ubezpieczonego (co ma umożliwić ZUS zaoszczędzenie około 20 mln zł).

  W związku z kryzysem spowodowanym epidemią koronawirusa, ustawa zakłada dokapitalizowanie Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) kwotą 900 mln zł na rozwój i inwestycje. Szereg rozwiązań dotyczy transportu: samochodowego i kolejowego. Wprowadza dodatkowe mechanizmy wsparcia pasażerskich przewozów kolejowych ze względu na straty spowodowane epidemią koronawirusa o wartości 900 mln zł. Zakłada też podniesienie do 3 zł z 1 zł maksymalnej dopłaty z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej.

  Łączny koszt zawartych w nowelizacji rozwiązań dla budżetu państwa to około 2,6 mld zł.

  (ISBnews)

   

 • 20.05, 11:05Prezydent podpisał ustawę ws. 40 mln zł pomocy dla kół gospodyń wiejskich 

  Warszawa, 20.05.2020 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizacją ustawy o kołach gospodyń wiejskich, przewidującą, że organizacje te będą mogły ubiegać się o otrzymanie z budżetu państwa pomocy finansowej w wysokości 40 mln zł w tym roku, podała Kancelaria Prezydenta.

  "Ustawa stanowi, że pomoc będzie przyznawana w 2020 r., do wyczerpania środków finansowych określonych w art. 36b ustawy. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na ten rodzaj pomocy finansowej wynosi 40 mln zł, który ma umożliwić przyznanie pomocy finansowej dla około 11,6 tys. kół gospodyń wiejskich działających na podstawie ustawy o kołach gospodyń wiejskich. Ustawodawca przyjął założenie, że źródłem finansowania ustawy będą środki z budżetu państwa pochodzące ze zmiany przeznaczenia rezerw celowych oraz z rezerwy ogólnej" - czytamy w informacji.

  Ustawa stanowi, że w roku 2020 koło gospodyń wiejskich będzie mogło ubiegać się o otrzymanie z budżetu państwa pomocy finansowej przeznaczonej na realizację zadań, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy o kołach gospodyń wiejskich. Zadania te obejmują:

  1)           prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich;

  2)           prowadzenie działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;

  3)           wspieranie rozwoju przedsiębiorczości kobiet;

  4)           inicjowane i prowadzenie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;

  5)           upowszechnianie i rozwijanie form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych;

  6)           reprezentowanie interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;

  7)           rozwijanie kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej, podano także.

  Środki finansowe pochodzące z dotacji i przeznaczone dla kół gospodyń wiejskich będą przyznawane w drodze decyzji prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) na wniosek składany przez koło gospodyń wiejskich do właściwego miejscowo kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ustawa przewiduje, że szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz rozliczania pomocy finansowej przez prezesa ARiMR, jak również jej wysokość, określi minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w drodze rozporządzenia.

  Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

  "Koła Gospodyń Wiejskich to nowoczesne i przedsiębiorcze organizacje, które angażują się w wiele inicjatyw zmieniających polską wieś. Członkowie KGW dbają o kulturę ludową, integrują obszary wiejskie i przyczyniają się do ich rozwoju. Ponad 9 tys. Kół zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich świadczy o tym, że rozwiązania ustawowe były i są potrzebne" - skomentowała wiceminister funduszy i polityki regionalnej Anna Gembicka, Pełnomocnik Rządu ds. Lokalnych Inicjatyw Społecznych, cytowana w osobnym komunikacie.

  Dotychczas udzielono kołom wsparcia w wysokości 16,5 mln zł w 2018 r. oraz blisko 30 mln zł w 2019 r.

  Dzięki ustawie o kołach gospodyń wiejskich z listopada 2018 r. zarejestrowane Koła mogą prowadzić działalność gospodarczą, są zwolnione z podatku VAT (do 200 tys. zł), a jeśli osiągają przychód do 100 tys. zł - mogą się posługiwać także uproszczoną ewidencją przychodów i kosztów.

  (ISBnews)

   

 • 19.05, 16:41Rząd chce, by firmy nabywały nieruchomości gminy z rozliczeniem własnych w cenie 

  Warszawa, 19.05.2020 (ISBnews) - Rząd chce, aby przedsiębiorcy mogli nabywać nieruchomości gminne na cele inwestycyjne z rozliczeniem w cenie własnych nieruchomości, przekazywanych gminie, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie przez Radę Ministrów projektu ustawy o rozliczaniu ceny lokali w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości planowane jest na III kwartał 2020 roku.

  Celem projektowanej ustawy jest ograniczenie barier w prowadzeniu działalności inwestycyjnej i zwiększenie jej skali przez rozszerzenie dostępu do nieruchomości o potencjalne inwestycyjnym oraz wsparcie samorządów gminnych w realizacji ich zadań, w tym polityki mieszkaniowej, jak i dostępności infrastruktury.

  "Wobec zmniejszającej się dostępności i zwiększających się cen rynkowych nieruchomości gruntowych deweloperzy sięgają po coraz mniej atrakcyjne działki, które wymagają kilkuletniego przygotowania technicznego (np. zapewnienia podstawowej infrastruktury technicznej) oraz formalnego (szczególnie na obszarach nieobjętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego)" - podano, wskazując na potrzebę regulacji w tym zakresie.

  W ocenie odpowiedzialnego za przygotowanie projektu Ministerstwa Rozwoju, problemem są również istniejące ograniczenia w obrocie gruntami, mające na celu m.in. ochronę gruntów rolnych.

  "Ponadto, tereny przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe cechują się niskim dostępem do podstawowych urządzeń infrastruktury społecznej, a ich zapewnienie jest bardzo kosztowne z punktu widzenia możliwości inwestycyjnych samorządów gminnych" - zaznaczono.

  W związku z tym planowane jest wprowadzenie możliwości nabywania nieruchomości gminnych z przeznaczeniem na szeroko rozumiane cele inwestycyjne z rozliczeniem w cenie tych nieruchomości ceny lokali (budynków mieszkalnych lub użytkowych) przekazywanych gminie przez nabywcę nieruchomości.

  Zgodnie z założeniami, inwestor (nabywca nieruchomości od gminy) budowałby budynek (ewentualnie remontował bądź przebudowywał budynek już istniejący) i przekazywałby część mieszkań samorządowi gminnemu. Gmina mogłaby te mieszkania zachować w swoim zasobie (jako mieszkania komunalne) lub wnieść je do spółek gminnych (np. towarzystw budownictwa społecznego) lub państwowych.

  "W ten sposób bez samodzielnego prowadzenia skomplikowanego i czasochłonnego procesu inwestycyjnego, gmina uzyskiwałaby zasób mieszkaniowy, który mógłby być przeznaczony na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty lokalnej" - podkreślono.

  Mieszkania na wynajem uzyskane w ramach inwestycji realizowanej z wykorzystaniem nieruchomości nabytej zgodnie z projektowaną ustawą byłyby objęte dopłatami do czynszu na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania.

  Planowane jest również wprowadzenie innych form inwestowania np. uzyskiwania przez gminy mieszkań położonych w innych lokalizacjach lub uzyskiwanie powierzchni niemieszkalnych (np. pod działalność wychowawczą, zdrowotną, kulturalną itp.).

  "Poprzez występowanie w danym budynku mieszkań o różnym charakterze (na sprzedaż, najem komercyjny, najem społeczny, najem komunalny) uzyskiwano by na danym obszarze korzystny social mix i zapobiegano by tworzeniu się zjawiska gettoizacji, współistniejącego często na obszarach z budynkami stricte komunalnymi" - zaznaczono.

  Zgodnie z projektowaną ustawą, nieruchomości oferowane przez gminę muszą być położone na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub musi być wydana dla takiej nieruchomości decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

  "Istotnie przyspiesza to proces inwestycyjny i zmniejsza niepewność potencjalnych inwestorów co do możliwości zagospodarowania danego gruntu. Zapisy projektowanej ustawy wprowadzają dodatkowo zachęty do inwestowania na terenach poddawanych rewitalizacji oraz zachęcają do prowadzenia prac remontowych w budynkach zabytkowych" - podkreślono.

  Przypomniano, że gminy mogą przeznaczać swoje nieruchomości na cele inwestycyjne już obecnie, na podstawie ogólnych zasad gospodarowania gruntami gminnymi.

  "W praktyce jednak możliwości te pozostają nie w pełni wykorzystane" - czytamy dalej.

  Projektowana ustawa ma zachęcić samorządy lokalne do szerszego wykorzystywania instrumentów wsparcia budownictwa mieszkaniowego z wykorzystaniem zasobu nieruchomości gminnych oraz nadania całemu procesowi transparentnego charakteru.

  Wstępne szacunki potencjalnych inwestorów oraz doświadczenia zagraniczne i analizy dotyczące udziału ceny gruntów w kosztach inwestycji mieszkaniowej wskazują, że w zależności od lokalizacji i potencjału inwestycyjnego danego gruntu, gminy mogłyby uzyskiwać ok. 5-20% wybudowanych w danym budynku mieszkań.

  Najistotniejsze rozwiązania planowane w projekcie ustawy obejmują:

  - zasady zbywania nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości z rozliczaniem w cenie tych nieruchomości ceny lokali (budynków) przekazywanych gminie przez nabywcę nieruchomości, w tym zasady kwalifikowania nieruchomości do zbycia w przetargu nieograniczonym z rozliczeniem "lokal za grunt", tryb zbywania nieruchomości i zasady rozliczenia "lokal za grunt",

  - sposób postępowania z lokalami (budynkami) przekazanymi gminie przez nabywcę nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości, których cenę rozliczono w cenie zbywanych nieruchomości, w przypadku podjęcia przez władze samorządowe decyzji o przekazaniu tych lokali/budynków spółce gminnej lub spółce Skarbu Państwa,

  - sposób monitorowania efektów funkcjonowania mechanizmu wdrażanego na podstawie projektowanej ustawy.

  Planowane jest ponadto:

  - dopuszczenie możliwości ubiegania się przez najemców zasobu mieszkaniowego uzyskanego przez gminę w ramach rozliczenia "lokal za grunt" i przekazanego spółce gminnej lub spółce Skarbu Państwa o dopłaty do czynszu w ramach programu "Mieszkanie na Start",

  - rozszerzenie dostępu do nieruchomości o potencjale inwestycyjnym gospodarowanych przez Krajowy Zasób Nieruchomości,

  - dodatkowe zachęty dla gmin do angażowania się w działania służące realizacji polityki mieszkaniowej państwa, przewidujące preferencje przy łączeniu działalności promieszkaniowej z innymi formami działania przez gminy na rzecz lokalnej wspólnoty (prowadzonymi z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych, Funduszu Solidarnościowego lub Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej).

  (ISBnews)

   

 • 19.05, 15:02Szumowski: Chcemy wznowienia działalności uzdrowisk od połowy czerwca 

  Warszawa, 19.05.2020 (ISBnews) - W ramach kolejnego etapu "odmrażania" polskiej gospodarki, w połowie czerwca ma zostać wznowiona działalność uzdrowisk. Przed wyjazdem do uzdrowiska potencjalni kuracjusze będą poddawani testom na obecność koronawirusa, poinformował minister zdrowia Łukasz Szumowski.

  "W połowie czerwca będziemy chcieli już uruchomić uzdrowiska. […] Będziemy chcieli przeprowadzać testy u tych osób, które mają skierowanie do uzdrowiska, żebyśmy wiedzieli, że te osoby, które tam jadą […]  w tym uzdrowisku są bezpieczne" - powiedział Szumowski na wideokonferencji.

  Wykonywanie testów (które będą obowiązkowe) ma rozpocząć się 1 czerwca, a od 15 ośrodki zostaną otwarte.

  Zdaniem Szumowskiego, testowanie jest w tym przypadku koniecznością, gdyż kuracjusze są osobami z grupy ryzyka. Są to osoby starsze, schorowane, które mają często również inne, dodatkowe schorzenia.

  W uzdrowiskach przeprowadzane są m.in. zabiegi, jest też organizowane zbiorowe żywienie.

  Przyszli kuracjusze mogliby korzystać m.in. z punktów pobrań drive through. Szumowski podkreślił, że laboratoria mogą wykonywać do 30 tys. testów na dobę.

  Luzowanie obostrzeń, wprowadzonych w związku z pandemią COViD-19 odbywa się w cyklach dwutygodniowych i z uwzględnieniem sytuacji epidemiologicznej.

  (ISBnews)

   

 • 19.05, 13:46UE: Rada poparła inicjatywę SURE, szacowaną na 100 mld euro 

  Warszawa, 19.05.2020 (ISBnews) - Rada Europejska poparła dziś inicjatywę SURE: tymczasowy program przewidujący udzielanie państwom członkowskim na korzystnych warunkach pożyczek o łącznej wartości sięgającej 100 mld euro, poinformowano.

  "Pandemia COVID-19 nie tylko wpływa na zdrowie publiczne, lecz także ma potężne skutki gospodarcze i społeczne. W efekcie wiele przedsiębiorstw musi polegać na wsparciu państwa, aby nie zwalniać pracowników. SURE będzie kluczowym zabezpieczeniem chroniącym miejsca pracy i pracowników. Zapewni państwom członkowskim niezbędne środki, z których będą finansować przeciwdziałanie bezrobociu i utracie dochodów oraz działania prozdrowotne" - powiedział chorwacki wicepremier i minister finansów Zdravko Marić, cytowany w komunikacie.

  Dzięki instrumentowi państwa członkowskie będą mogły zwracać się o unijną pomoc finansową na pokrycie krajowych wydatków publicznych w związku z ich nagłym i poważnym wzrostem. Dofinansowanie obejmie wydatki poniesione od 1 lutego 2020 r. m.in. na krajowe mechanizmy zmniejszonego wymiaru czasu pracy, także na pomoc dla osób samozatrudnionych oraz na środki ochrony zdrowia w okresie pandemii, zwłaszcza w miejscach pracy.

  SURE to jedno z trzech zabezpieczeń (ich łączna wartość to 540 mld euro) uzgodnione przez Eurogrupę 9 kwietnia 2020 r. Przywódcy UE zatwierdzili to 23 kwietnia i chcą, by cały pakiet był gotowy do 1 czerwca 2020 r.

  Zgodnie z założeniami Komisja w imieniu UE ma gromadzić fundusze na międzynarodowych rynkach kapitałowych. Pożyczki w ramach SURE mają być wspierane przez budżet UE oraz gwarancje państw członkowskich, odpowiadające ich udziałowi w dochodzie narodowym brutto Unii. Łączna kwota gwarancji ma wynieść 25 mld euro.

  Choć z instrumentu będą mogły korzystać wszystkie państwa członkowskie, jest to zabezpieczenie szczególnie istotne dla gospodarek najbardziej dotkniętych kryzysem. Od strony formalnej, pomoc finansowa ma być udzielana decyzją Rady przyjmowaną na wniosek Komisji.

  SURE zacznie funkcjonować, kiedy państwa członkowskie zapewnią swoje gwarancje. Ma obowiązywać do 31 grudnia 2022 r. W przypadku dłuższego utrzymywania się zakłóceń spowodowanych pandemią, Rada na wniosek Komisji będzie mogła decydować o przedłużeniu dostępności instrumentu - o kolejne 6 miesięcy.

  (ISBnews)

   

 • 19.05, 12:46Rząd planuje ulgi na zasiedlenie dla nabywców mieszkań na rynku pierwotnym 

  Warszawa, 19.05.2020 (ISBnews) - Rząd planuje stworzenie podstaw prawnych dla działalności społecznych agencji najmu oraz wprowadzenie ulgi w podatku PIT dla tych osób do 35 lat życia, które kupują mieszkania na rynku pierwotnym lub budują dom jednorodzinny na własnej działce, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie projektu nowelizacji ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw planowane jest na III kwartał.

  Ma on zawierać uregulowania, dotyczące powstawania i działalności społecznych agencji najmu (SAN), jako pośrednika łączącego rynek mieszkań komercyjnych i najemców (podnajemców). Wskutek zawierania wieloletnich umów z właścicielami mieszkań miałoby to - zdaniem inicjatorów projektu - zwiększyć bezpieczeństwo i stabilność najmu oraz rozszerzyć ofertę mieszkaniową dla osób o niskich i średnich dochodach.

  "Funkcjonowanie SAN wiąże się więc z szeregiem korzyści społecznych, przestrzennych i finansowych. Dzięki ich działalności następuje zwiększenie dostępności mieszkań bez konieczności ponoszenia przez władze publiczne wydatków na budowę nowych obiektów (wskutek użytkowania mieszkań istniejących), co przekłada się na lepsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury technicznej i społecznej, a także przeciwdziała zjawisku gettoizacji poprzez rozproszenie najemców o różnych możliwościach i różnym statusie w istniejącej zabudowie" - zaznaczono w informacji, uzasadniając potrzebę regulacji.

  Planowane jest także wprowadzenie ulgi w podatku PIT dla osób do 35. roku życia, nabywających mieszkania na rynku pierwotnym lub budujących dom jednorodzinny na własnej działce. Byłaby to tzw. "ulga na zasiedlenie". Od podatku można byłoby odliczyć kwotę, której wysokość byłaby uzależniona od struktury rodziny podatnika (preferowane mają być rodziny z większą liczbą dzieci).

  Maksymalna wysokość odliczenia ma być zależna od wysokości kosztów w budownictwie mieszkaniowym. Według aktualnych danych (na koniec IV kwartału 2019), w 2020 r. hipotetycznie - jak podano - od dochodu byłoby można odliczyć:

  *    Podatnik (singiel) - 4 597 zł,

  *    Podatnik z 1 dzieckiem - 5 746,25 zł,

  *    Podatnik z 2 dzieci - 6 895,50 zł,

  *    Podatnik z 3 dzieci - 8 044,75 zł.

  *    Małżeństwo bezdzietne – 9 194 zł,

  *    Małżeństwo z 1 dzieckiem – 10 343,25 zł,

  *    Małżeństwo z 2 dzieci – 11 492,50 zł,

  *    Małżeństwo z 3 dzieci – 12 641,75 zł.

  Ulga byłaby skierowana do osób w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństw pod uwagę brany byłby wiek młodszego małżonka) na nabycie pierwszego domu/mieszkania. Z preferencji korzystałyby rodziny z co najmniej trojgiem dzieci.

  Ulga ta ma stanowić także impuls gospodarczy dla firm budowlano-montażowych specjalizujących się w budowie budynków wielorodzinnych oraz jednorodzinnych, działających w lokalnej skali z wykorzystaniem lokalnych surowców. Zdaniem projektodawców ze względu na charakter ulgi, która jest udzielana po zakupie mieszkania na rynku pierwotnym lub zakończeniu budowy domu jednorodzinnego, jej efekt może się również uwidocznić na rynku materiałów i urządzeń związanych z wykończeniem oraz wyposażeniem lokalu.

  Uzasadniając planowane objęcie ulgą tylko rynku pierwotnego, zwrócono uwagę, że "w odróżnieniu od transakcji dokonywanych na rynku wtórnym, rynek pierwotny oraz budownictwo jednorodzinne przyczynia się do tworzenia PKB, wzrostu produkcji budowlano-montażowej oraz zatrudnienia w sektorze budowlanym".

  (ISBnews)

   

 • 18.05, 13:21Rząd chce, by rolnicy mogli ubiegać się o pomoc z powodu suszy przez aplikację 

  Warszawa, 18.05.2020 (ISBnews) - Rząd planuje wprowadzenie przepisów, zakładających możliwość ubiegania się o pomoc publiczną w przypadku wystąpienia suszy za pomocą specjalnej aplikacji, która dokonywałaby weryfikacji zgłoszenia i szacunku szkód, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) planowana jest na II kwartał.

  Nowe regulacje mają umożliwić producentom rolnym zgłaszania wniosków o oszacowanie szkód, powstałych w wyniku suszy za pośrednictwem specjalnej aplikacji, która dokonywałaby weryfikacji zgłoszeń. Porównywałaby je także z zasięgiem Klimatycznego Bilansu Wodnego i ustalonym poziomemu strat w plonach, a następnie generowałaby producentowi protokół zawierający informacje o wysokości szkód w gospodarstwie.

  "Wprowadzenie aplikacji publicznej pozwalającej producentom rolnym na wnioskowanie o oszacowanie szkód spowodowanych przez suszę powinno znacznie usprawnić proces […] m.in. przez ograniczenie błędów i skrócenie czasu na uzyskanie informacji o wysokości szkód stanowiącej podstawę do ubiegania się o pomoc" - czytamy w informacji.

  Zaznaczono, że niezbędne jest również określenie nowych warunków ubiegania się przez producenta rolnego o pomoc w formie dopłat do oprocentowania kredytów czy też pomoc w formie dotacji.

  Od kilku lat zarówno wojewodowie, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego jak i organizacje rolnicze wnioskowali o usprawnienie szacowania szkód powstałych w wyniku suszy, wskazując na duże obciążenie komisji powołanych przez wojewodę musiały oszacować powstałe szkody i sporządzić protokół.

  "Jednocześnie z uwagi na błędy w protokołach oszacowania szkód, dotyczące zarówno powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym jak szacowania szkód w uprawach, w których zgodnie z Klimatycznym Bilansem Wodnym (KBW) nie wystąpiła susza, zachodziła konieczność korekt protokołów. Skutkowało to dodatkową pracą komisji, pracowników urzędów wojewódzkich oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i niezadowoleniem producentów rolnych" - zaznaczono.

  Zwrócono też uwagę, że ze względu zaś na pandemię COVID-19 mogą pojawić się problemy z powoływaniem komisji szacujących szkody, bowiem wojewodowie już zgłaszają wnioski o wprowadzenie zmian w zasadach szacowania szkód powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

  Odszkodowania wypłacane są producentom rolnym, którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem suszy, huraganu, gradu deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, powstałe na powierzchni uprawy objętej co najmniej 30% danej uprawy.

  (ISBnews)

   

 • 18.05, 12:33MK: Konsultacje rozporządzeń ws. prosumentów i spółdzielni energet. do 29 V 

  Warszawa, 18.05.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Klimatu opublikowało projekty trzech rozporządzeń na temat przyłączania mikroinstalacji, zasad rozliczeń prosumentów i funkcjonowania spółdzielni energetycznych. Konsultacje publiczne potrwają do 29 maja, podał resort.

  W skład pakietu wchodzą:

  - projekt rozporządzenia ministra klimatu w sprawie wymagań technicznych, warunków przyłączenia oraz współpracy mikroinstalacji z systemem elektroenergetycznym,

  - projekt rozporządzenia ministra klimatu w sprawie dokonywania rejestracji, bilansowania i udostępniania danych pomiarowych oraz rozliczeń prosumentów energii odnawialnej,

  - projekt rozporządzenia ministra klimatu w sprawie dokonywania rejestracji, bilansowania i udostępniania danych pomiarowych oraz rozliczeń spółdzielni energetycznych, podano w komunikacie.

  "Celem pakietu jest wprowadzenie jasnych i przejrzystych zasad przyłączania i rozliczania energii w ramach mikroinstalacji prosumenckich, które wyeliminują rozbieżności w tym obszarze, a które wynikają z odmiennego podejścia poszczególnych przedsiębiorstw energetycznych" - czytamy dalej.

  Jednym z kluczowych elementów regulacji jest przyjęcie wektorowej metody bilansowania, optymalnej z punktu widzenia prosumentów. Ministerstwo jest przekonane, że pewność i przewidywalność warunków funkcjonowania instalacji prosumenckich będzie dodatkowym stymulantem do rozwoju tego typu działalności.

  "Analogiczne rozwiązania zastosowano w odniesieniu do spółdzielni energetycznych, dla których również przyjęto optymalne rozwiązania związane z bilansowaniem, dzięki czemu resort klimatu oczekuje, że spółdzielnie energetyczne staną się atrakcyjnym sposobem budowy lokalnej energetyki poprawiającej bezpieczeństwo energetyczne państwa" - podsumowano.

  (ISBnews)