ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 09.04, 14:42PZPO: Sezonowa wymiana opon dozwolona w trakcie pandemii koronawirusa 

  Warszawa, 09.04.2020 (ISBnews) - Na skutek interwencji Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego (PZPO), Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) i Związku Dealerów Samochodów (ZDS) Ministerstwo Zdrowia wydało zgodę na wymianę opon zimowych na letnie przez osoby, które używają samochodów do dojazdów do pracy i zaspokajania bieżących, codziennych potrzeb, podał PZPO.

  Ministerstwo Zdrowia uznaje wymianę opon zimowych na letnie jako czynność niezbędną dla zaspokajania codziennych potrzeb, podkreślono.

  Dla kierowców, którzy nie przemieszczają się w tym okresie swoim autem oraz dla tych objętych obowiązkową kwarantanną nie ma pośpiechu - mogą oni jeszcze poczekać z wizytą w warsztacie. Warto korzystać z usług serwisów, które stosują procedury ochrony klientów i pracowników przeciw koronawirusowi, zaznaczono.

  "Opony letnie przez budowę bieżnika i twardszą mieszankę gumową zapewniają większą przyczepność do jezdni przy wiosenno-letnich temperaturach. Jeśli w tych dniach musisz jeździć do pracy lub na zakupy samochodem, to lepiej robić to na oponach letnich lub dobrej klasy całorocznych. Dzięki temu unikniesz szybszego zużycia zimowego kompletu" - powiedział dyrektor generalny PZPO Piotr Sarnecki, cytowany w komunikacie.

  "Doceniamy szybką reakcję Ministerstwa Zdrowia na nasz apel. Jesteśmy przekonani, że rozwianie wszelkich wątpliwości dotyczących zezwolenia na sezonową wymianę opon przez osoby, które używają samochodów do dojazdów do pracy i zaspokajania bieżących codziennych potrzeb - takich jak robienie zakupów spożywczych - wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego" - dodał prezes PZPM Jakub Faryś.

  (ISBnews)

   

 • 09.04, 14:27KE apeluje o przedłużenie ograniczeń w podróży do połowy maja 

  Warszawa, 09.04.2020 (ISBnews) - Komisja Europejska wezwała państwa członkowskie należące do strefy Schengen oraz państwa stowarzyszone w ramach Schengen do przedłużenia do 15 maja ograniczenia innych niż niezbędne podróży do UE, poinformowała KE.

  "Wszystkie państwa członkowskie skutecznie wprowadziły ograniczenia kontaktów personalnych, aby zminimalizować interakcje społeczne i spowolnić rozprzestrzenianie się wirusa. Ograniczenie innych niż niezbędne podróży do UE z państw trzecich stanowi uzupełnienie tych środków na zewnętrznych granicach UE" - powiedział wiceprzewodniczący ds. promowania europejskiego stylu życia Margaritis Schinas, cytowany w komunikacie.

  "Widać już pierwsze obiecujące wyniki tego podejścia, konieczne jest jednak przedłużenie ograniczenia podróży, aby nadal zmniejszać ryzyko rozprzestrzeniania się choroby. Nie powinniśmy otwierać granic, zanim nie zapewnimy bezpieczeństwa wewnątrz Unii" - zaznaczył.

  KE podkreśliła, że z doświadczeń państw członkowskich i innych krajów dotkniętych pandemią wynika, że aby środki stosowane w celu zwalczania rozprzestrzeniania się wirusa były skuteczne, muszą być stosowane przez okres dłuższy niż 30 dni.

  "Komisja wzywa do skoordynowanego podejścia do przedłużenia ograniczenia, ponieważ działania na granicach zewnętrznych będą skuteczne tylko wówczas, gdy będą wdrażane przez wszystkie państwa członkowskie UE i państwa strefy Schengen na wszystkich granicach w tych samych terminach i w jednolity sposób" - zaznaczono w komunikacie.

  Ograniczenie podróży i wezwanie do jego przedłużenia ma zastosowanie do "obszaru UE+", który obejmuje wszystkie państwa członkowskie strefy Schengen (w tym Bułgarię, Chorwację, Cypr i Rumunię) oraz cztery państwa stowarzyszone w ramach Schengen (Islandię, Liechtenstein, Norwegię i Szwajcarię), czyli łącznie 30 państw.

  Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób ocenia, że ryzyko zakażenia jest umiarkowane w przypadku stosowania środków ograniczających ryzyko oraz bardzo wysokie w przypadku stosowania niewystarczających środków ograniczających ryzyko. Ryzyko przeciążenia systemów opieki zdrowotnej i społecznej ocenia jako wysokie, nawet jeśli stosowane są środki ograniczające ryzyko.

  Od czasu wprowadzenia ograniczenia podróży w drugiej połowie marca ogólny ruch pasażerski został ograniczony prawie do zera - realizowane obecnie loty to prawie wyłącznie loty towarowe i repatriacyjne. Podobną tendencję w zakresie ruchu pasażerskiego daje się zauważyć również w innych rodzajach transportu, takich jak transport promowy, autokarowy i kolejowy.

  Komisja będzie nadal wspierać państwa członkowskie we wdrażaniu ograniczenia innych niż niezbędne podróży do UE, w tym poprzez regularne wideokonferencje z ministrami spraw wewnętrznych.

  Potencjalne przedłużenie restrykcji po 15 maja będzie zależało od dalszego rozwoju sytuacji epidemiologicznej.

  W marcu Komisja zwróciła się do szefów państw lub rządów o wprowadzenie tymczasowego ograniczenia innych niż niezbędne podróży do UE przez początkowy okres 30 dni.

  Wszystkie państwa członkowskie UE (z wyjątkiem Irlandii) i państwa stowarzyszone w ramach Schengen podjęły krajowe decyzje o wprowadzeniu ograniczeń podróży, niektóre (w tym Polska) podjęły takie decyzje wcześniej.

  Ograniczenie podróży nie ma zastosowania do obywateli UE, obywateli państw spoza UE należących do strefy Schengen i członków ich rodzin oraz obywateli państw trzecich będących rezydentami długoterminowymi w UE, którzy chcą wrócić do domu.

  (ISBnews)

   

 • 09.04, 14:15Morawiecki: Egzaminy maturalne i ósmoklasisty przesunięte na czerwiec 

  Warszawa, 09.04.2020 (ISBnews) - Egzaminy maturalne i ośmioklasisty odbędą się nie wcześniej niż w czerwcu, poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  "Przesuwamy egzaminy maturalne i egzaminy ośmioklasistów. Na pewno zakomunikujemy na trzy tygodnie wcześniej, kiedy te egzaminy się odbędą. Najwcześniej [odbędą się] w czerwcu, raczej w II połowie czerwca" - powiedział Morawiecki podczas telekonferencji.

  Minister edukacji Dariusz Pionkowski zaznaczył, że jeżeli odbyłyby się one w II połowie czerwca, to być może nastąpi niewielka korekta terminów przyjęć do szkół średnich i wyższych będzie potrzebna. "Jesteśmy na to przygotowani" - podkreślił.

  Szkoły i przedszkola zostaną zamknięte co najmniej do 26 kwietnia. Na czas zamknięcia szkół rodzicom przysługiwać będzie świadczenie opiekuńcze.

  (ISBnews)

   

 • 09.04, 13:21MI chce zniesienia ograniczeń w ruchu pojazdów powyżej 12 t w Wielką Sobotę 

  Warszawa, 09.04.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Infrastruktury (MI) przygotowuje nowelizację rozporządzenia w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów, zakładającą zniesienie zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton na obszarze całego kraju 11 kwietnia 2020 r.

  "Projektowany przepis wejdzie w życie w dniu ogłoszenia, umożliwiając wszystkim podmiotom wykonującym operacje transportowe pojazdami i zespołami pojazdów o dmc przekraczającej 12 ton ich zakończenie przed Świętami Wielkanocnymi" - poinformowało MI w komunikacie.  

  MI przypomniało, że ograniczenia w ruchu niektórych pojazdów, obowiązujące w pierwszy i drugi dzień Wielkiej Nocy w godzinach od 8.00 do 22.00, nie obejmują m.in. pojazdów biorących udział w akcjach ratowniczych, akcjach humanitarnych, usuwaniu skutków klęsk żywiołowych, usuwaniu awarii oraz używanych:

  ·         do  przewozu  artykułów  szybko  psujących  się  i środków  spożywczych, 

  ·         do przewozu żywych zwierząt,

  ·         do przewozu lekarstw i środków medycznych,

  ·         w  związku  z niezbędnym  utrzymaniem  ciągłości  cyklu  produkcyjnego  lub  świadczenia  usług  przedsiębiorstwa pracującego w ruchu ciągłym,

  ·         przy budowie dróg i mostów oraz przy ich utrzymaniu,

  ·         dla potrzeb bezpłatnych medycznych badań profilaktycznych;

  Ograniczenia w ruchu nie obejmują także:

  ·         pojazdów  powracających  z zagranicy  w celu  zakończenia  przewozu  drogowego  lub  do  odbiorcy  przewożonego  ładunku, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

  ·         pojazdów,  które  wjechały  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej  poza  terminami  lub  godzinami  obowiązywania zakazu,  w odległości  do  50 km  od  miejsca  przekroczenia  granicy, 

  ·         pojazdów oczekujących  na  granicy  na  wyjazd z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  (ISBnews)

   

 • 09.04, 11:38KE zatwierdzila polski program pomocy dla przedsiębiorstw o wartości 3,5 mld zł 

  Warszawa, 09.04.2020 (ISBnews) - Komisja Europejska (KE) zatwierdziła polski program pomocy dla przedsiębiorstw o wartości 3,5 mld zł (ok. 700 mln euro), który ma wesprzeć gospodarkę w czasie pandemii wywołanej przez koronawirusa, poinformowano.  

  Program zatwierdzono jako element tymczasowych ram w zakresie pomocy państwa, przyjętych przez Komisję.

  "Zatwierdzony polski program o wartości 700 mln euro umożliwi wsparcie polskiej gospodarki w okresie pandemii wywołanej przez koronawirusa, dzięki udzielaniu gwarancji publicznych na zabezpieczenie pożyczek oraz dopłat do oprocentowania pożyczek" – podkreśliła wiceprzewodnicząca wykonawcza, odpowiedzialna za politykę konkurencji Margrethe Vestager, cytowana w komunikacie

  "W ten sposób przedsiębiorstwa będą mogły pokrywać bezpośrednie potrzeby w zakresie płynności środków i kontynuować swoją działalność w tych trudnych czasach" – dodała.

  Po zatwierdzeniu przez Komisję polskiego programu gwarancji, Polska zgłosiła KE nowy program pomocy dla przedsiębiorstw narażonych na straty z powodu epidemii koronawirusa. Ma być współfinansowany w ramach zarządzania dzielonego, z funduszy Unii Europejskiej – przede wszystkim z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego.

  W ramach zatwierdzonego programu rząd będzie mógł udzielać wsparcia polskim przedsiębiorstwom dotkniętym skutkami epidemii, przyznając im pomoc na utrzymanie płynności finansowej w formie gwarancji na zabezpieczenie pożyczek i dopłat do oprocentowania pożyczek.

  Program zakłada ograniczenie kwoty pożyczki przypadającej na przedsiębiorstwo do tego, co jest niezbędne do zaspokojenia jego potrzeb związanych z płynnością w najbliższej przyszłości, a opłaty gwarancyjne i stopy procentowe odpowiadają minimalnym poziomom określonym w tymczasowych ramach, przyjętych przez Komisję.

  Gwarancje i pożyczki będą udzielane do końca bieżącego roku, na okres nieprzekraczający sześciu lat. Pomoc może zostać przyznana wyłącznie tym przedsiębiorstwom, które nie znajdowały się w trudnej sytuacji przed dniem 31 grudnia 2019 r., których w znaczący sposób dotknęły skutki pandemii wywołanej przez koronawirusa. Polska szacuje, że z udzielanych w ramach programu pożyczek i gwarancji, których łączną wysokość określono na poziomie 3,5 mld zł (0,7 mld euro), skorzysta ok. 20 tys. przedsiębiorstw.

  Komisja uznała, że środek jest konieczny, właściwy i proporcjonalny, biorąc pod uwagę konieczność zaradzenia poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego, zgodnie z  Traktatem o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) i warunkami określonymi w tymczasowych ramach.

  Komisja Europejska przyjęła tymczasowe ramy, aby umożliwić państwom członkowskim wykorzystanie pełnej elastyczności przewidzianej w zasadach pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w związku z pandemią wywołaną przez koronawirusa. W tymczasowych ramach, zaproponowano następujące rodzaje pomocy, jaką mogą udzielać państwa członkowskie:

  [I] Dotacje bezpośrednie, zastrzyki kapitału, selektywne korzyści podatkowe oraz zaliczki w wysokości do 100 tys. euro dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorze podstawowej produkcji rolnej, do 120 tys. euro dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury oraz do 800 tys. euro dla przedsiębiorstw prowadzących działalność we wszystkich pozostałych sektorach. Państwa członkowskie mogą również udzielać nieoprocentowanych pożyczek lub gwarancji na zabezpieczenie pożyczek pokrywających 100 proc. ryzyka, do wysokości nominalnej 800 tys. euro na przedsiębiorstwo. Wyjątek stanowi sektor podstawowej produkcji rolnej oraz sektor rybołówstwa i akwakultury, w przypadku których zastosowanie mają limity w wysokości odpowiednio 100 tys. euro i 120 tys. euro na przedsiębiorstwo.

  [II] Gwarancje państwowe na pożyczki zaciągane przez przedsiębiorstwa, dzięki którym banki nadal będą udzielać pożyczek klientom, którzy ich potrzebują. Takie gwarancje państwowe mogą pokrywać nawet 90% ryzyka związanego z pożyczkami, aby pomóc przedsiębiorstwom w zaspokojeniu pilnych potrzeb kapitałowych i inwestycyjnych.

  [III] Dopłaty do pożyczek ze środków publicznych dla przedsiębiorstw z korzystnymi stopami oprocentowania. Pożyczki takie mogą pomóc przedsiębiorstwom zaspokoić pilne potrzeby kapitałowe i inwestycyjne.

  [IV] Gwarancje dla banków kierujących pomoc państwa do gospodarki realnej; takie wsparcie uznaje się za pomoc bezpośrednią dla klientów banków, a nie dla samych banków.

  [V] Publiczne krótkoterminowe ubezpieczenia kredytów eksportowych dla wszystkich państw, bez potrzeby wykazywania przez zainteresowane państwo członkowskie, iż jest ono tymczasowo państwem o ryzyku niezbywalnym.

  [VI] Wsparcie na badania i rozwój związane z koronawirusem, mające na celu zaradzenie obecnemu kryzysowi w obszarze zdrowia, przyznawane w formie dotacji bezpośrednich, zaliczek zwrotnych i korzyści podatkowych. Dodatkowe korzyści mogą być przyznawane na projekty realizowane w oparciu o transgraniczną współpracę z udziałem większej liczby państw członkowskich.

  [VII] Wsparcie na budowę i rozbudowę placówek przeprowadzających testy, mające na celu opracowywanie i testowanie produktów (w tym szczepionek, respiratorów i odzieży ochronnej) użytecznych w walce z pandemią wywołaną przez koronawirusa, aż do pierwszego zastosowania przemysłowego. Wsparcie to może przyjąć formę dotacji bezpośrednich, korzyści podatkowych, zaliczek zwrotnych i gwarancji chroniących przed stratami. Przedsiębiorstwa mogą otrzymać dodatkowe korzyści, jeśli ich inwestycje wspiera więcej niż jedno państwo członkowskie i jeśli inwestycja zakończy się w ciągu dwóch miesięcy od udzielenia wsparcia.

  [VIII] Wsparcie na wytwarzanie produktów istotnych z punktu widzenia walki z pandemią wywołaną przez koronawirusa w formie dotacji bezpośrednich, korzyści podatkowych, zaliczek zwrotnych i gwarancji chroniących przed stratami. Przedsiębiorstwa mogą otrzymać dodatkowe korzyści, jeśli ich inwestycje wspiera więcej niż jedno państwo członkowskie i jeśli inwestycja zakończy się w ciągu dwóch miesięcy od udzielenia wsparcia.

  [IX] Ukierunkowane wsparcie w formie odroczenia płatności podatkowych lub zawieszenia składek na ubezpieczenie społeczne dla tych sektorów, regionów lub rodzajów przedsiębiorstw, które są najbardziej dotknięte skutkami pandemii.

  [X] Ukierunkowane wsparcie w formie dopłat do wynagrodzeń pracowników dla przedsiębiorstw w sektorach i regionach najbardziej dotkniętych skutkami pandemii, które w przeciwnym wypadku musiałyby dokonywać zwolnień.

  Tymczasowe ramy umożliwiają państwom członkowskim łączenie wszystkich środków wsparcia. Pozwalają też państwom członkowskim na łączenie wszystkich środków wsparcia przyznanych na podstawie tymczasowych ram z istniejącymi możliwościami przyznawania przedsiębiorstwom pomocy de minimis – do wysokości 25 tys. euro na okres trzech lat podatkowych dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorze podstawowej produkcji rolnej, do wysokości 30 tys. euro na okres trzech lat podatkowych dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury oraz do wysokości 200 tys. euro na okres trzech lat podatkowych dla przedsiębiorstw prowadzących działalność we wszystkich innych sektorach.

  Jednocześnie państwa członkowskie muszą zobowiązać się, że będą unikać nienależnej kumulacji środków wsparcia dla tych samych przedsiębiorstw, by ograniczyć wsparcie do zaspokojenia ich rzeczywistych potrzeb.

  Państwa członkowskie mogą także wprowadzić ogólnie obowiązujące zmiany nadające przedsiębiorstwom określone korzyści (np. odroczenie podatków lub subsydiowanie skróconego czasu pracy we wszystkich sektorach), które nie podlegają zasadom pomocy państwa. Mogą również przyznawać przedsiębiorstwom rekompensaty za szkody poniesione bezpośrednio w wyniku pandemii wywołanej przez koronawirusa.

  Tymczasowe ramy mają obowiązywać do końca grudnia 2020 r. Przed upływem tego terminu Komisja ma ocenić ewentualną zasadność przedłużenia okresu ich obowiązywania.

  (ISBnews)

 • 09.04, 11:33Kościński: Tarcza finansowa nie będzie groźna dla deficytu finansów publicznych 

  Warszawa, 09.04.2020 (ISBnews) - Ogłoszona wczoraj tarcza finansowa nie będzie problemem z punktu widzenia deficytu finansów publicznych, uważa minister finansów Tadeusz Kościński.

  "Ogłoszona wczoraj nowa #TarczaAntykryzysowa to dobry program i dobrze przyjmowany przez rynek. Nie będzie problemem z punktu widzenia deficytu finansów publicznych. To inwestycja w odbudowę gospodarki" - powiedział Kościński w czasie Q&A dla Polityki Insight, jak podał serwis analityczny na swoim profilu na Twitterze.

  Tarcza finansowa zakłada ok. 100 mld zł subwencji (w tym 60 mld zł środków bezzwrotnych) wsparcia dla ponad 670 tys. przedsiębiorstw. Wcześniej weszła w życie tarcza antykryzysowa o wartości ok. 212 mld zł, natomiast rząd pracuje już nad jej uzupełnieniami.

  "Będzie tyle wersji #TarczaAntykryzysowa ile będzie potrzeba. Zmienia się sytuacja, więc zmieniają się instrumenty. Spodziewam się nowelizacji co ok. 2-3 tygodnie. W kolejnej pomoc dla dużych firm, inwestycje i więcej e-administracji" - zapowiedział Kościński w wypowiedzi dla Polityki Insight.

  Według niego, jest za wcześnie, aby decydować, jaka część programów będzie finansowana z emisji obligacji państwowych, a jaka dzięki gwarancjom dla innych podmiotów.

  Według wczorajszych zapowiedzi, finansowanie tarczy finansowej będzie pochodziło z emisji obligacji z gwarancjami Skarbu Państwa przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR), natomiast Narodowy Bank Polski (NBP) będzie mógł skupować te papiery od banków komercyjnych.

  Minister finansów podtrzymał także w czasie Q&A, że jest jeszcze za wcześnie na nowelizację ustawy budżetowej, ponieważ jest zbyt wiele niewiadomych.

  "Nie planujemy żadnych cięć wydatków, będziemy szukać oszczędności w administracji publicznej" - zapowiedział jedynie Kościński.

  Pod koniec marca prezes PFR Paweł Borys mówił, że obecnie powinniśmy brać pod uwagę nie zadłużenie general government, ale państwowy dług publiczny. Według niego, dług publiczny obliczany zgodnie z polską metodologią nie powinien przekroczyć 50% w relacji do PKB w 2020 roku.

  Później Ministerstwo Finansów podało, że państwowy dług publiczny (PDP, zadłużenie sektora finansów publicznych po konsolidacji) na koniec 2019 r. wyniósł 990 932,3 mln zł i wzrósł o 0,7% r/r. Relacja PDP do PKB w 2019 r. wyniosła 43,8% i spadła w porównaniu z 2018 r. o 2,8 pkt proc.

  Z kolei Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał na początku kwietnia wstępne dane, według których deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) wyniósł na koniec 2019 roku 0,7% PKB (wobec 0,2% rok wcześniej).

  (ISBnews)

   

 • 09.04, 11:21Kościński: Kredyty na ratowanie firm mogą być wyłączone z opodatkowanych aktywów 

  Warszawa, 09.04.2020 (ISBnews) - Rząd nie planuje rezygnacji z podatku bankowego, ale rozważa wyłączenie nowych kredytów na ratowanie firm z opodatkowanych aktywów, poinformował minister finansów Tadeusz Kościński.

  "Podatek bankowy musi zostać, ale rozważamy wyłączenie nowych kredytów na ratowanie firm z opodatkowanych aktywów. Rozmawiamy z bankami o ratowaniu gospodarki" - powiedział Kościński w czasie Q&A dla Polityki Insight, jak podała serwis analityczny na swoim profilu na Twitterze.

  Wcześniej, przedstawiając tarczę antykryzysową, premier Mateusz Morawiecki mówił, że rząd nie przewiduje obecnie zmian w podatku od niektórych instytucji finansowych.

  Jak informowało wczoraj Ministerstwo Finansów, po dwóch miesiącach br. podatek od niektórych instytucji finansowych przyniósł 0,81 mld zł, tj. 16,7% rocznego planu.

  (ISBnews)

   

 • 09.04, 09:32Sejm przyjął ustawę o szczególnych instrumentach wsparcia przedsiębiorców 

  Warszawa, 09.04.2020 (ISBnews) - Sejm przyjął ustawę o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, która zakłada możliwość skorzystania przez małych przedsiębiorców z dopłat do nieopłaconych składek ZUS z pożyczek Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) z kilkunastomiesięczną karencją w spłacie oraz możliwość renegocjacji umów pożyczkowych.

  Za ustawą głosowało 233 posłów, 183 było przeciw, reszta posłów nie głosowała bądź wstrzymała się od głosu. Teraz ustawa trafiła do Senatu.

  W trakcie drugiego czytania zgłoszono 77  poprawek, Sejm przyjął kilka z nich. Przyjęto poprawkę PiS, dopuszczającą możliwość ustanowienia przez premiera w przypadku stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii dodatkowego dnia wolnego. Możliwe będzie korzystanie bez limitów ze stron internetowych należących do jednostek sektora finansów publicznych.

  Posłowie zgodzili się na poprawki Koalicji Obywatelskiej (KO) przedłużenie obowiązywania legitymacji studenckich i doktoranckich w trakcie stanu epidemii oraz do 60 dni po jego zakończeniu, opowiedzieli się także za maksymalnie 6-miesięczną karencją w spłacie kredytów studenckich.

  Posłowie zdecydowali (na wniosek PiS) o wyłączeniu w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii niektórych przepisów kodeksu wyborczego. Dotyczy to: podawania informacji do wiadomości wyborców w formie obwieszczenia, wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania, głosowania przez pełnomocnika, ustalania przez Państwową Komisję Wyborczą (PKW) wzoru karty do głosowania i zarządzania druku kart.

  Przyjęta ustawa zakłada wprowadzenie "wakacji składkowych" dla przedsiębiorstw, zatrudniających od 10 do 49 ubezpieczonych, czyli możliwość pokrycia obowiązkowych składek w wysokości 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności dotyczących składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc.

  Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy - Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych oraz wykonujących umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowę o dzieło (umowy cywilnoprawne) będą mieli prawo do świadczenia postojowego (3 miesiące).

  Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) ma oferować przedsiębiorcom wsparcie służące zachowaniu płynności finansowej. Przede wszystkim dotyczyć to będzie sektora transportowego (utrzymanie finansowania leasingowania floty transportowej). Pomoc polegać będzie również na udzielaniu przedsiębiorstwom pożyczek z 15 miesięczną karencją w spłacie.

  Inne rozwiązania zaproponowane w ustawie:  

  - Zwolnienie spółdzielni socjalnych ze składek wszystkich płatników, bez względu na liczbę pracowników.

  - Wprowadzenie do programu pożyczkowego BGK "Pierwszy biznes – wsparcie w starcie" ulg w spłacie zaciągniętych pożyczek.

  - Możliwość renegocjacji warunków kredytu bankowego dla wszystkich przedsiębiorców (ostateczne rozwiązania mają być wynikiem negocjacji stron umowy kredytu).

   - Nielimitowany dostęp do "publicznych" stron internetowych w usługach komórkowych. Chodzi m.in. o domenę gov.pl, usługi umożliwiające zdalną diagnostykę medyczną oraz e-learning pozwalający na zdalną pracę nauczycieli i uczniów.

  - Zabezpieczenie przed przymusem egzekucyjnym (w ramach postępowania cywilnego, czynności komorników sądowych oraz egzekucji administracyjnej) środków kierowanych na powstrzymanie COVID-19.

  Ochrona zdrowia:

  - Wyposażenie placówek ochrony zdrowia w szybkie łącza internetowe i sprzęt umożliwiający prowadzenie zdalnej diagnostyki medycznej, a osób starszych i niepełnosprawnych w urządzenia i usługi umożliwiające wykonywanie codziennych aktywności (w tym korzystanie z usług ochrony zdrowia) w sposób zdalny. Na ten cel Fundusz Szerokopasmowy ma otrzymać dotację z budżetu państwa w wysokości 87 mln zł.

  - Uprawnienia do udzielania pierwszej pomocy dla ratowników jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego (w przypadku wygaśnięcia ważności zaświadczeń albo szkoleń, czy też terminów akredytacji dla szkół pielęgniarskich).

  - Elektroniczne przekazywanie dokumentów do Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ).

  Sektor rolno-spożywczy:

  - W przypadku objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19 rolnicy i pracujący z nimi domownicy będą mieć prawo do zasiłku w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę

  - Usprawnienia w realizacji  PROW 2014-2020. Chodzi o umożliwienie załatwiania spraw bez konieczności osobistego stawiennictwa.

  - W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, przedsiębiorcy funkcjonujący w sektorze rolno-spożywczym będą mogli zachować ciągłość działania na poszczególnych etapach produkcji i dystrybucji.

  Poczta:

  - Możliwość doręczenia przesyłek rejestrowanych do "skrzynki pocztowej" bez konieczności składania wniosku na poczcie.

  - Brak obowiązku uzyskania potwierdzenia odbioru przy przesyłkach kurierskich.

  Kierowcy:

  - Automatyczne przedłużenie terminu ważności m.in. prawa jazdy oraz uprawnień do kierowania pojazdami w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (jeżeli upłynął ich termin ważności).

  - Przedłużenie terminu ważności pozwoleń czasowych i tablic rejestracyjnych  w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (w przypadku gdy upłynął termin ważności)

  Pozostałe rozwiązania: 

  - Uruchomienie w 2020 r. - zamiast 1 stycznia 2021 r. - Funduszu Szerokopasmowego, w celu zapewnienia obywatelom możliwości dostępu do podstawowych usług społecznych, które mogą być realizowane on-line. Fundusz ma zostać zasilony dotacją z budżetu państwa.

  - Możliwość ograniczenia kosztów osobowych w administracji rządowej przez Radę Ministrów w przypadku, gdy negatywne skutki gospodarcze COVID-19 powodowałyby stan zagrożenia dla finansów publicznych państwa.

  Wydatki na proponowane rozwiązania to – jak wynika z Oceny Skutków Regulacji – 11,5 mld zł. Ustawa ma wejść w życie, co do zasady, z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

   

 • 08.04, 15:17PFR będzie emitował obligacje na tarczę finans., NBP może je odkupować od banków 

  Warszawa, 08.04.2020 (ISBnews) - Polski Fundusz Rozwoju (PFR) będzie emitował obligacje gwarantowane przez Skarb Państwa na finansowanie tarczy finansowej rządu, natomiast Narodowy Bank Polski (NBP) będzie mógł skupować te papiery od banków komercyjnych, wynika z wypowiedzi prezesa NBP Adama Glapińskiego.

  "Współdziałanie z rządem w ramach tego programu polega przede wszystkim na zapewnieniu tego oddechu finansowego. PFR może emitować obligacje, te obligacje - jak wszystkie inne - gwarantowane przez Skarb Państwa, znajdują się na rynku, skupują je banki, a my stanowimy taką poduszkę - my możemy obligacje od banków komercyjnych skupować" - powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej, w której uczestniczył z premierem Mateuszem Morawieckim.

  Podkreślił, że ważne jest, aby pamiętać, iż bank centralny nie finansuje wydatków rządu, bo nie ma takiej możliwości prawnej.

  "My przeprowadzamy operacje strukturalne na otwartym rynku obligacji, zapewniając płynność tego rynku i odpowiednio niską rentowność" - dodał prezes NBP.

  "W związku z #COVID19, na kilka miesięcy @Grupa_PFR zamieni się w szpital dla przedsiębiorstw zarażonych skutkami tego kryzysu. Mogę zadeklarować, że nasz zespół będzie walczyć o każdą firmę i każde miejsce pracy. Lekarstwem wsparcie finansowe o wartości 100 mld zł" - napisał prezes PFR Paweł Borys na swoim profilu w serwisie Twitter.

  Ogłoszona dziś tarcza finansowa to 100 mld zł na ochronę miejsc pracy i polskich firm: ok. 25 mld zł będzie przeznaczonych dla mikrofirm, ok. 50 mld zł dla małych i średnich firm oraz ok. 25 mld zł - dla dużych firm, podała Kancelaria Premiera na swoim profilu na Twitterze.

  Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział wcześniej podczas konferencji prasowej, że środki w ramach ogłaszanej dziś tarczy finansowej zaczną trafiać do firm za 2-3 tygodnie. Będą dwa warunki, by otrzymać subwencje: utrzymywanie działalności i niezwalnianie pracowników. Do uzyskania środków potrzebne będzie tylko oświadczenie.

  (ISBnews)

 • 08.04, 14:52Morawiecki: Subwencje w ramach tarczy finansowej zaczną płynąć za 2-3 tygodnie 

  Warszawa, 08.04.2020 (ISBnews) - Środki w ramach ogłaszanej dziś tarczy finansowej - w kwocie co najmniej 100 mld zł - zaczną trafiać do firm za 2-3 tygodnie, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki.

  "Te pieniądze na ratowanie miejsc pracy rozpoczną swoje działanie za parę tygodni, za 2-3 tygodnie" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej, w której uczestniczył wraz z prezesem Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adamem Glapińskim.

  "Kiedy nie ma przychodów, musimy reagować szybko, wejść w tę brakującą płynność na rynku i kompensować ją jak najszybciej" - dodał premier.

  Podkreślił, że "nasze rozwiązania są bardzo proste" i zapewniają szybkie dotarcie środków do firm.

  Środki te będą przeznaczone dla firm, w których obroty spadły w ostatnim czasie o co najmniej 25%.

  "3/4 z tych 100 mld zł nieoprocentowanych subwencji trafi do firm zatrudniających do 250 pracowników, czyli mikro, małych i średnich" - powiedział Morawiecki.

  Dla dużych podmiotów przeznaczone będzie pozostałe 25% środków, pod warunkiem, że płacą podatki w Polsce, dodał.

  "Nawet 75% subwencji dla firm może być środkami bezzwrotnymi na 3 lata - i pierwsza spłata może nastąpić w drugim roku" - podkreślił premier.

  Będą dwa warunki, by otrzymać subwencje: utrzymywanie działalności i niezwalnianie pracowników.

  Do uzyskania środków potrzebne będzie tylko oświadczenie. "Wszystko będzie się działo online, w kanałach bankowości elektronicznej" - podsumował premier.

  Morawiecki poinformował też, że tarczę konstruuje Polski Fundusz Rozwoju (PFR) we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim (NBP).

  (ISBnews)

 • 08.04, 13:26Sejmowa KFP za przekazaniem 210 mln zł na odszkodowania dla producentów rolnych 

  Warszawa, 08.04.2020 (ISBnews) - Sejmowa Komisja Finansów Publicznych zarekomendowała przesunięcie 210 mln zł z rezerw celowych na odszkodowania dla producentów rolnych m.in. z powodu suszy, powodzi czy gradu, powstałe w roku ubiegłym. Wniosek w tej sprawie złożył minister finansów.

  Przeciw przesunięciom w budżecie opowiadali się posłowie opozycji. "Nie macie na tegoroczną suszę, na ubiegłoroczną suszę, to jak chcecie walczyć z COViD-em" - mówiła Izabela Leszczyna (KO). Apelowała o nowelizację ustawy budżetowej.

  Przewodniczący Komisji Henryk Kowalczyk (PiS) przyznał, że nowelizacja będzie konieczna. "Ale dokonywanie nowelizacji budżetu teraz jest bezcelowe, ponieważ nie wiemy, jakie będą skutki epidemii" - podkreślił.

  Wypłatą odszkodowań dla producentów rolnych zajmuje się Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Jak poinformowano na posiedzeniu Komisji, w roku ubiegłym wypłacono je na kwotę około 710 mln zł, w tym roku dotychczas na kwotę ponad 230 mln zł. Przedstawiciele ARiMR zapewnili, że wypłaty są kontynuowane.

  Środki na wypłatę odszkodowań są uwzględnione w ustawie okołobudżetowej w wysokości 253 mln zł. Okazało się jednak, że potrzebne są dodatkowe środki.

  Komisja Finansów Publicznych zdecydowała o poparciu wniosku ministra finansów ws. przesunięcia kwoty 210 mln zł z rezerw celowych; z funduszu dopłaty do paliwa rolniczego (w wysokości 110 mln zł) oraz z funduszu dopłat do czynszu i budownictwa komunalnego (100 mln zł).

  Odszkodowania wypłacane są producentom rolnym, którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem w 2019 roku suszy, huraganu, gradu deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, powstałe na powierzchni uprawy objętej co najmniej 30% danej uprawy.

  Złożyli oni w roku ubiegłym wnioski o odszkodowania na łączną kwotę 2,33 mld zł.

  (ISBnews)

   

 • 08.04, 12:00MI proponuje wydłużenie ważności uprawnień do kierowania pojazdami 

  Warszawa, 08.04.2020 (ISBnews) - Wydłużenie ważności prawa jazdy, uprawień do kierowania pojazdami i tramwajami zakładają zmiany zaproponowane przez Ministerstwo Infrastruktury w projekcie nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, którą zajmuje się Sejm.

  Ministerstwo Infrastruktury zaproponowało przedłużenie ważności:

  • prawa jazdy (w tym zagranicznego prawa jazdy);
  • pozwolenia na kierowanie tramwajem;
  • zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne;
  • świadectwa kierowcy;
  • legitymacji instruktora nauki jazdy;
  • legitymacji egzaminatora;
  • zaświadczenia o wpisie do ewidencji instruktorów techniki jazdy (świadectwa instruktora techniki jazdy);
  • uprawnień do kierowania pojazdami,
  • wpisu w prawie jazdy kodu 95 potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo ukończenie szkolenia okresowego.

   "Oznacza to, że wszystkie te dokumenty, uprawnienia i szkolenia pozostaną ważne i będą ważne także w okresie 60 dni od daty zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii" - czytamy w komunikacie resortu infrastruktury.

  Po zakończeniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii należy wszystkie zaległe badania i szkolenia wykonać lub odnowić, a terminy ważności dokumentów przedłużyć w ciągu 60 dni.

  Zawieszone będzie też wykonywanie szkoleń okresowych w transporcie drogowym.

  Ponadto, zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wprowadzono ułatwienia w badaniach okresowych dla kierowców zawodowych.

  Oznacza to, że kierowcy wykonujący przewozy drogowe nie są zobowiązani w czasie epidemii do przechodzenia i dostarczania okresowych badań lekarskich i psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy.

  Po odwołaniu staniu epidemii kierowcy będą mieli 60 dni na wykonanie zaległych formalności.

  (ISBNews)

   

 • 08.04, 09:11MF będzie wspierać podmioty publiczne, prywatne i uczestników rynku finansowego 

  Warszawa, 08.04.2020 (ISBnews) -  Ministerstwo Finansów (MF) w ramach przyjętego przez rząd projektu ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, koncentruje się m.in. na wsparciu szerokiej grupy podmiotów publicznych i prywatnych oraz uczestników rynku finansowego.

  "Pakiet naszych najnowszych propozycji koncentruje się na wsparciu szerokiej grupy podmiotów publicznych i prywatnych oraz uczestników rynku finansowego. Przedstawiliśmy również rozwiązania, które będą służyć usprawnieniu działań Krajowej Administracji Skarbowej. Podejmujemy kolejne działania i we współpracy z innymi resortami przygotowujemy nowe rozwiązania osłonowe" - powiedział minister finansów Tadeusz Kościński, cytowany w komunikacie.

  Obsługą Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zajmie się Bank Gospodarstwa Krajowego. Środki będą pochodzić z wpłat jednostek sektora finansów publicznych i będą mogły zostać przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 i usuwaniem jego skutków. Ze środków tych będą mogły korzystać np. jednostki sektora finansów publicznych, a także jednostki spoza tego sektora. Zmiana formy funkcjonowania pozwoli na bardziej efektywne zarządzanie środkami funduszu z wykorzystaniem doświadczeń Banku, jako instytucji zarządzającej aktywami publicznymi, podano także.

  Wsparcie dla OPP:

  - Możliwość zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli zajętych na prowadzenie działalności przez organizacje pozarządowe mające status organizacji pożytku publicznego, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z koronawirusem.

  - Wsparcie organizacji pożytku publicznego kwotą 1% podatku będzie możliwe również w przypadku złożenia zeznania PIT za 2019 r. lub oświadczenia PIT-OP po terminie, nie później jednak niż do 1 czerwca 2020 r. (korekty tego zeznania do 30 czerwca 2020 r.). Warunkiem przekazania przez naczelnika urzędu skarbowego tej kwoty OPP, będzie zapłata przez podatnika podatku w pełnej wysokości do 30 czerwca 2020 r

  Wsparcie dla firm:

  - Przedłużenie do 30 września 2020 r. terminu do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, w przypadku podmiotów, których rok podatkowy lub rok obrotowy rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r., a zakończył przed 31 grudnia 2019 r.

  - Przedłużenie do 31 grudnia 2020 r. terminu do dołączenia do lokalnej dokumentacji cen transferowych grupowej dokumentacji cen transferowych w przypadku podmiotów, których rok obrotowy rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r. i zakończył przed 31 grudnia 2019 r.

  - Umożliwienie uzyskiwania przez przedsiębiorców ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w związku z COVID-19, na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, stanowiących pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Komunikacie Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01). Wskazanie, że  wsparcie w postaci zaniechania poboru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych również  stanowi wyżej wskazaną pomoc. Wprowadzenie tych przepisów będzie dużym ułatwieniem dla znaczącej większości przedsiębiorców, ponieważ umożliwi przedsiębiorcy wnioskowanie o pomoc publiczną do maksymalnej wysokości 800 tys. euro (z obecnych 200 tys. euro).

  - Wprowadzenie rozwiązania dotyczącego warunków, jakie podatkowa grupa kapitałowa musi spełnić, aby zachować status podatnika. Podatkowe grupy kapitałowe, które poniosą w 2020 r. negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 i w związku z tym nie spełnią warunku rentowności oraz braku zaległości  podatkowych (warunki określone w art. 1a ust. 2 pkt 1 lit. d lub pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), zachowają status podatnika podatku dochodowego. Zawieszenie spełnienia wymienionych warunków dotyczy wyłącznie roku podatkowego, który rozpoczął się przed 1 stycznia 2020 r. a zakończy się po 31 grudnia 2019 r. lub rozpoczął się po 31 grudnia 2019 r. ale przed 1 stycznia 2021 r., podano dalej.

  W przypadku wsparcia dla uczestników rynku finansowego zaproponowane zmiany zakładają umożliwienie zdalnego:

  - składania zapisów na akcje, co pozwoli spółkom akcyjnym na podwyższanie kapitału akcyjnego bez koniczności osobistego stawiennictwa potencjalnych akcjonariuszy przy dokonywaniu tych czynności oraz zapewni w pełni elektroniczne wykonywanie procesu podwyższenia kapitału w spółce akcyjnej;

  - uczestnictwa w zgromadzeniu obligatariuszy, które w przypadku powołania tego organu jest uprawnione do zmian warunków emisji, co jest szczególnie istotne w sytuacji ewentualnej restrukturyzacji przez emitenta swoich zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji;

  - uczestnictwa w organach funduszy inwestycyjnych, co wpisuje się we wcześniej wprowadzone zmiany umożliwiające zdalne uczestnictwo w organach spółek kapitałowych.

  "Propozycje MF dotyczą również: skrócenia wejścia w życie zmian w regulaminie spółki prowadzącej rynek regulowany (GPW), co umożliwi szybszą reakcję spółki na zjawiska zachodzące na giełdzie, a także wprowadzenia zmian mających na celu umożliwienie organom banków spółdzielczych podejmowania decyzji za pomocą środków porozumienia się na odległość" - czytamy dalej.

  Zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych obrotu kryptowalutami: Zzwolnienie od 1 lipca 2020 r. z podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaży i zamiany walut wirtualnych w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 26 ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

  Resort proponuje także wsparcie dla organizatorów loterii promocyjnych i fantowych.

  "Podmioty posiadające zezwolenie na urządzanie loterii promocyjnych i fantowych będą mogły zorganizować loterię w późniejszym terminie niż wskazany w otrzymanym zezwoleniu. Zezwolenie nie będzie wygasać w przypadku nierozpoczęcia działalności w okresie w nim określonym. Nie będą pobierane opłaty za zmianę zezwolenia jeżeli będzie ona dotyczyć zmiany terminu prowadzenia działalności objętej zezwoleniem" - czytamy dalej.

  Minister finansów  będzie mógł decydować o zmianie właściwości organów KAS. Usprawni to obsługę klientów KAS, którzy będą mogli załatwiać swoje sprawy w dowolnej izbie administracji skarbowej, urzędzie skarbowym czy urzędzie celno-skarbowym. Zakłada się, że w pierwszej kolejności będzie możliwe składanie do dowolnego urzędu skarbowego deklaracji podatkowych oraz  wniosków o wydanie zaświadczeń, podano dalej.

  MF przewiduje także kontrolę wywozu leków, sprzętu medycznego i środków ochrony indywidualnej w celu zabezpieczenia potrzeb krajowych. Usprawnienie prowadzonych przez Krajową Administrację Skarbową kontroli przestrzegania przepisów przez przedsiębiorców w zakresie wywozu lub zbycia poza terytorium Polski towarów podlegających ograniczeniom np. produktów leczniczych, sprzętu ochronnego i środków ochrony indywidualnej m.in. maseczek ochronnych, środków odkażających.

  "Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA) będzie mogła przeprowadzać kontrole w firmach audytorskich bez konieczności osobistych kontaktów, wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Kontrola w takiej formie będzie mogła się odbyć po uzyskaniu zgody kontrolowanej jednostki" - czytamy także.

  Dodatkowo, na mocy rozporządzeniem Ministra Finansów, wprowadzona zostanie możliwość stosowania stawki 0% VAT dla darowizn laptopów i tabletów na rzecz: placówek oświatowych, organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych i operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). Preferencja ta zostanie wprowadzona rozporządzeniem wykonawczym do ustawy o VAT na okres 2 miesięcy.

  "Z kolei rozporządzeniem Rady Ministrów na terytorium całego kraju zostaną wstrzymane administracyjne postępowania egzekucyjne należności pieniężnych do czasu odwołania stanu epidemii. Wstrzymanie to nie będzie dotyczyć egzekucji administracyjnej kar pieniężnych nakładanych w związku z naruszeniami przepisów mających szczególne znaczenie dla zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19, czy też minimalizowania skutków wystąpienia epidemii, a także grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego" - podsumowano w materiale.

  (ISBnews)

 • 07.04, 15:56Rząd przyjął projekt ustawy o szczególnych instrument. wsparcia zw. z SARS-CoV-2 

  Warszawa, 07.04.2020 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, który jest jednocześnie kontynuacją działań zawartych w tarczy antykryzysowej. Koszt proponowanych rozwiązań szacuje się na ponad 11 mld zł, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

   Pomoc dla przedsiębiorstw: 

  - Więcej firm będzie mogło skorzystać z 3-miesięcznych "wakacji składkowych". Chodzi o przedsiębiorstwa zatrudniające od 10 do 49 ubezpieczonych. Firmy te - w zamian za utrzymanie zatrudnienia - będą miały pokrywane obowiązkowe składki w wysokości 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności dotyczących składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc.

  - Firmy otrzymają dłuższe wsparcie w ramach świadczenia postojowego (3 miesiące). Dotyczy to przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy - Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych oraz wykonujących umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowę o dzieło (umowy cywilnoprawne).

  - Agencja Rozwoju Przemysłu będzie oferować przedsiębiorcom wsparcie służące zachowaniu płynności finansowej. Przede wszystkim dotyczyć to będzie sektora transportowego (utrzymanie finansowania leasingowania floty transportowej). Pomoc polegać będzie również na udzielaniu przedsiębiorstwom pożyczek z 15 miesięczną karencją w spłacie.

  - Spółdzielnie socjalne będą zwolnione ze składek wszystkich płatników, bez względu na liczbę pracowników.

  - Do programu pożyczkowego BGK "Pierwszy biznes – wsparcie w starcie", wprowadzone zostaną m.in. ulgi w spłacie zaciągniętych pożyczek.

  - Wszyscy przedsiębiorcy, niezależnie od wielkości, będą mieli możliwość renegocjacji warunków kredytu bankowego (ostateczne rozwiązania będą wynikiem negocjacji stron umowy kredytu).

  - W usługach komórkowych wprowadzony zostanie nielimitowany dostęp do "publicznych" stron internetowych. Chodzi m.in. o domenę gov.pl, usługi umożliwiające zdalną diagnostykę medyczną oraz e-learning pozwalający na zdalną pracę nauczycieli i uczniów.

  Środki finansowe kierowane na powstrzymanie COVID-19 będą zabezpieczone przed przymusem egzekucyjnym (w ramach postępowania cywilnego, czynności komorników sądowych oraz egzekucji administracyjnej), podano także.

  Pomoc dla służby zdrowia:

  - Placówki  ochrony zdrowia będą wyposażone w szybkie łącza internetowe i sprzęt umożliwiający prowadzenie zdalnej diagnostyki medycznej. Równoległe, osoby starsze i niepełnosprawne będą wyposażane w urządzenia i usługi umożliwiające wykonywanie codziennych aktywności (w tym korzystanie z usług ochrony zdrowia) w sposób zdalny. Na ten cel Fundusz Szerokopasmowy zostanie wsparty dotacją z budżetu państwa w wysokości 87 mln zł.

  - Ratownicy jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego zachowają uprawnienia potrzebne do udzielania pierwszej pomocy (w przypadku wygaśnięcia ważności zaświadczeń albo szkoleń, czy też terminów akredytacji dla szkół pielęgniarskich).

  - Dokumenty do Narodowego Funduszu Zdrowia przekazywane będą drogą elektroniczną, czytamy dalej.

  Pomoc dla rolników oraz przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego: 

  - Rolnicy i pracujący z nimi domownicy otrzymają zasiłek w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dotyczyć to będzie sytuacji objęcia ich obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19.

  - Usprawniona zostanie realizacja PROW 2014-2020. Chodzi o umożliwienie załatwiania spraw bez konieczności osobistego stawiennictwa.

  - W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, przedsiębiorcy funkcjonujący w sektorze rolno-spożywczym będą mogli zachować ciągłość działania na poszczególnych etapach produkcji i dystrybucji.

  Poczta:

  - Przesyłka listowa, będąca przesyłką rejestrowaną, będzie mogła być doręczona do "skrzynki pocztowej" bez konieczności składania wniosku na poczcie.

  - Nie będzie obowiązku uzyskania potwierdzenia odbioru przy przesyłkach kurierskich.

  Kierowcy:

  - Ważność zachowają m.in. prawa jazdy oraz uprawnienia do kierowania pojazdami (których termin ważności upłynął).

  - Ważność zachowają pozwolenia czasowe i tablice rejestracyjne, jeżeli termin ważności czasowej rejestracji upłynął w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

  Pozostałe rozwiązania: 

  - Uruchomienie w 2020 r. - zamiast 1 stycznia 2021 r. - Funduszu Szerokopasmowego, w celu zapewnienia obywatelom możliwości dostępu do podstawowych usług społecznych, które mogą być realizowane on-line. Fundusz zostanie zasilony dotacją z budżetu państwa.

  - Organizacje pozarządowe i podmioty działające na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie będą uprawnione do świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy.

  - Rada Ministrów będzie mogła ograniczyć koszty osobowe w administracji rządowej w przypadku, gdy negatywne skutki gospodarcze COVID-19 spowodują stan zagrożenia dla finansów publicznych państwa.

  Koszt proponowanych rozwiązań szacuje się na ponad 11 mld zł. Ustawa ma wejść w życie, co do zasady, z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 07.04, 12:32Rząd planuje nowelizację ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych 

  Warszawa, 07.04.2020 (ISBnews) - Rząd planuje nowelizację ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, tak by możliwa była realizacja celów prawa upadłościowego za pośrednictwem rozwiązań teleinformatycznych przyjętych w ustawie o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Planowany termin przyjęcia projektu nowelizacji przez Radę Ministrów to II kwartał 2020 r.

  Głównym celem ustawy jest dostosowanie rozwiązań do tych przyjętych w nowelizacji prawa upadłościowego. Celem jest zapewnienie spójności pomiędzy w/w ustawami, tak aby możliwa była obsługa postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych w szczególności nieprowadzących działalności gospodarczej za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, w którym tworzy się i przetwarza akta sprawy.

  "Zmiany te, wynikają z rozwiązań technicznych wykorzystanych w ramach budowy Krajowego Rejestru Zadłużonych i systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe. Ich celem jest zapewnienie korelacji pomiędzy rozwiązaniami technicznymi, a przepisami prawa" - podkreślono w informacji.

  Nowelizacja prawa upadłościowego została uchwalona 30 sierpnia 2019 r. Jej celem było usprawnienie postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (tzw. upadłość konsumencka) m.in. poprzez możliwości ogłoszenia upadłości w uproszczonej procedurze bez wyznaczania sędziego - komisarza, możliwość zawierania przez dłużników układów z wierzycielami z ograniczonym do minimum udziałem sądu, pod kierunkiem licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, który będzie jednocześnie czuwał nad wykonaniem tak zawartego układu.

  Przepisy te zakładały również rezygnację z konieczności badania przez sąd, na etapie ogłaszania upadłości, zawinienia dłużnika w doprowadzeniu lub pogłębieniu stanu niewypłacalności, możliwość zaproponowania szybkiej sprzedaży całego podlegającego egzekucji majątku w trybie przygotowanej likwidacji (tzw. "pre-pack"), co zwiększy elastyczność dostępnych dla dłużnika opcji szybkiego wyjścia ze stanu niewypłacalności i nowego startu.

  Dopełnieniem nowych regulacji jest przyjęcie rozwiązania, zgodnie z którym umorzenie zobowiązań bez planu spłat będzie miało charakter warunkowy we wszystkich tych przypadkach, gdy niezdolność do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli będzie wynikała z osobistej sytuacji upadłego, która będzie miała trwały charakter. Rozwiązanie to zapobiegać zbyt pochopnemu umarzaniu zobowiązań bez jakichkolwiek spłat na rzecz wierzycieli, a tym samym skłaniać dłużników do podjęcia się wykonania planu spłat, który co do zasady ma trwać maksymalnie 3 lata (w opcji upadłościowej) i 5 lat (przy zawarciu układu z wierzycielami).

  Ponadto ustawa ta wprowadziła nowy model zgłoszenia wierzytelności, które powinny być składane bezpośrednio doradcy restrukturyzacyjnemu pełniącemu funkcję syndyka.

  Rozwiązania te przyjęte przez ustawodawcę nie korespondują z rozwiązaniami przyjętymi w ustawie o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, która wchodzi wżycie 1 grudnia 2020 roku. Z tego też względu konieczne jest zsynchronizowanie ze sobą obydwu ustaw.

  (ISBnews)

   

 • 07.04, 09:36Emilewicz zapowiada korektę 'tarczy' w tym tyg. i nowy projekt w przyszłym tyg. 

  Warszawa, 07.04.2020 (ISBnews) - Do Sejmu w tym tygodniu ma trafić projekt będący korektą tarczy antykryzysowej, natomiast w przyszłym tygodniu - nowy projekt, zawierający m.in. przepisy dotyczące poprawy płynności i ubezpieczeń, zapowiedziała minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

  "Tego, co w tym tygodniu trafi do Sejmu, nie nazwałabym tarczą 2.0 - raczej nazwałabym to korektą, uzupełnieniem przepisów z ubiegłego tygodnia. Tam nie będzie bardzo znaczących zmian" - powiedziała Emilewicz w wywiadzie dla Radia Zet.

  Podkreśliła, że nowelizację prowadzi Łukasz Schreiber - przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów.

  "Propozycja ustawowa, która w tym tygodniu trafi jeszcze do Sejmu, to korekta kilku przepisów z tej poprzedniej ustawy, np. doprecyzowanie kilku przepisów związanych z najmem przestrzeni w galeriach handlowych powyżej 2 tys. m2" - dodała minister.

  Podkreśliła, że wśród najważniejszych przepisów są przepisy, "które tworzą fundusz dopłat odsetkowych w Banku Gospodarstwa Krajowego". Jak wyjaśniła, to bardzo istotny instrument, który będzie wspierał - w formie dopłat do rat kredytów - tych, którzy mają dzisiaj kłopoty ze spłatą kredytów, a nie chcą korzystać z wakacji kredytowych.

  "Konsultowaliśmy te zapisy w czasie weekendu, ustawa musi być przyjęta przez Radę Ministrów. Rozumiem, że jest przyjmowana obiegowo w tej chwili. Mamy posiedzenie Sejmu dziś po południu i jutro, więc rozumiem, że to są te dwa dni, kiedy minister Łukasz Schreiber chce, aby ustawa była procedowana w Sejmie" - stwierdziła Emilewicz.

  Niezależnie od tego Ministerstwo Rozwoju pracuje nad pakietem samorządowym. Celem jest poprawienie płynności samorządów, dodała.

  "Daliśmy sobie czas w Ministerstwie Rozwoju na zebranie projektów, o których rozmawiamy zarówno z firmami - w tym przypadku w dużej mierze z dużymi firmami, bo dla tych firm mamy postojowe i kategorię 'przedsiębiorca w trudnościach' - ale jeszcze większe uelastycznienie tych instrumentów w zakresie czasu, z którego mogą korzystać, w zakresie łączenia tych instrumentów: przedsiębiorca w postoju, przedsiębiorca w trudnościach, rozliczanie tego na podstawie grupy kapitałowej, a nie jednego zakładu na terenie jednego województwa. Mam więc cały zestaw, który jest już przedyskutowany z firmami" -wymieniła minister.

  "Mamy także projekt dalej idący, dotyczący poprawy płynności i ubezpieczeń i chcielibyśmy je do końca tygodnia przygotować, na koniec tygodnia skonsultować z przedstawicielami z Rady Dialogu Społecznego, następnie przez weekend - z kolegami i koleżankami z Rady Ministrów, tak aby w przyszłym tygodniu, jeśli będziemy mieć wtedy Sejm, aby w przyszłym tygodniu trafił do Sejmu" - podsumowała Emilewicz.

  (ISBnews)

   

 • 07.04, 09:10Sejm przyjął przepisy ws. głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich 

  Warszawa, 07.04.2020 (ISBnews) - Przeprowadzenie wyborów prezydenckich w roku 2020 r. wyłącznie w drodze głosowania korespondencyjnego zakłada ustawa, przyjęta w poniedziałek wieczorem przez Sejm. Głosowało za nią 230 posłów, 226 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Zgodnie z przyjętymi zapisami, marszałek Sejmu może - w stanie epidemii - zarządzić zmianę terminu wyborów.

  Przeciwko projektowi ustawy, złożonemu przez Prawo i Sprawiedliwość (PiS), opowiadali się posłowie Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, Koalicji Polskiej oraz Konfederacji.

  Przedstawiając projekt, Krzysztof Sobolewski (PiS) powiedział, że przyjęcie ustawy to "jedyny sposób na oddanie głosu w 2020 roku". "Umożliwia bezpieczne skorzystania z prawa wyborczego " - zaznaczył.

  Z kolei Łukasz Schreiber (PiS) podkreślał, że wprowadzenie głosowania korespondencyjnego dla wszystkich to przejaw odpowiedzialności.

  "Ta ustawa nie jest ani łatwa, ani radosna, ani popularna, […] ale trzeba podejmować decyzje odpowiedzialne" - podkreślał, zaznaczając, że wprowadzenie głosowania korespondencyjnego  w sytuacji epidemii jest jedynym sposobem na korzystanie przez wyborców z prawa wyborczego w sposób bezpieczny.

  Innego zdania byli posłowie opozycji.  Podkreślali m.in., że ustawa w rzeczywistości zmienia kodeks wyborczy, a tego na pół roku przed wyborami robić nie wolno.

  Borys Budka (KO) zarzucił partii rządzącej, że dąży do utrzymania władzy za wszelką cenę. "Nie macie szacunku nie tylko dla tych, który z myślą inaczej, ale nie macie szacunku dla własnych wyborców. Nie macie szacunku dla gry fair play" - podkreślił, dodając, że "można odsunąć termin wyborów wprowadzając stan klęski żywiołowej".

  Krzysztof Śmiszek (Lewica) nazwał ustawę "kpiną". "Proszę mi wytłumaczyć, jak wy chcecie zorganizować te wybory, żeby pracownicy poczty byli bezpieczni. Każdy listonosz będzie mieć kontakt z ponad 1 tys. osób, a to tylko w odniesieniu do dostarczenia pakietów wyborczych, oprócz codziennych, zwykłych obowiązków" - pytał. Zaznaczył, że projekt powinien być procedowany w trybie przewidzianym dla kodeksów, z komisją nadzwyczajną.

  Zdaniem Władysława Kosiniaka-Kamysza (PSL-Kukiz'15), "ta ustawa to utrwalacz władzy, władzy, która oderwała się od obywatela, władzy, która oderwała się od rzeczywistości".

  Krzysztof Bosak (Konfederacja) podkreślał z kolei, że "nie zmienia się reguł w trakcie gry'. " To co robicie jest nieuczciwe. […] W konstytucji są oczywiste przepisy, które dają możliwość przesunięcia terminu wyborów, bez zmieniania ustawy" - powiedział, dodając później, że ma na myśli stan nadzwyczajny.

  Teraz ustawa trafi do Senatu, który w ciągu 30 dni od dnia przekazania ustawy może ją przyjąć bez zmian, uchwalić poprawki albo uchwalić odrzucenie jej w całości.

  Ustawa zakłada, że wybory prezydenckie w 2020 r. zostaną przeprowadzone wyłącznie w drodze głosowania korespondencyjnego. Zarówno w pierwszej, jak i w drugiej turze wyborów. Głosowanie ma odbywać się od godziny 6 do godziny 20. W tych godzinach wyborcy - samodzielnie lub za pośrednictwem innej osoby - będą musieli umieścić kopertę zwrotną (wraz z kartą do głosowania i oświadczeniem o osobistym i tajnym głosowaniu) w nadawczej skrzynce pocztowej na terenie gminy, gdzie są ujęci w spisie wyborców.

  Zgodnie z przyjętymi przepisami, w stanie epidemii marszałek Sejmu może zarządzić zmianę terminu wyborów, zgodnie z przepisami, dotyczącymi wyborów prezydenta (w konstytucji RP). Zakładają one, że wybory prezydenta zarządza marszałek Sejmu na dzień przypadający nie wcześniej niż na 100 dni i nie później niż na 75 dni przed upływem kadencji urzędującego prezydenta.

  Operator pocztowy obowiązany do świadczenia usług powszechnych - w terminie przypadającym od siedmiu dni do dnia przypadającego przez dniem wyborów - ma doręczyć pakiet wyborczy bezpośrednio do oddawczej skrzynki pocztowej wyborcy na adres wskazany w spisie wyborców.

  Wyborca po wypełnieniu karty do głosowania wkłada ją do koperty, którą zakleja, a następnie kopertę tę wkłada do koperty zwrotnej łącznie z oświadczeniem o osobistym i tajnym oddaniu głosu i umieszcza ją, nie wcześniej niż o godzinie 6 i nie później niż do godziny 20 w dniu głosowania, w specjalnie przygotowanej nadawczej skrzynce pocztowej na terenie gminy, gdzie jest ujęty w spisie wyborców.

  Koperty zwrotne powinny być dostarczone przez operatora pocztowego do gminnej obwodowej komisji wyborczej w dniu wyborów najpóźniej do godziny 23. W tym dniu operator pocztowy jest zwolniony ze świadczenia jakichkolwiek innych usług.

  Zgodnie z ustawą, w wyborach prezydenckich w 2020 r. zostanie utworzona jedna gminna obwodowa komisja wyborcza właściwą dla wszystkich obwodów utworzonych na obszarze danej gminy.

  W przypadku kradzieży karty do głosowania lub oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu, bądź umieszczenia w skrzynce pocztowej podrobionej karty do głosowania lub podrobionego oświadczenia grozi kara pozbawienia wolności do lat trzech.

  (ISBnews)

   

 • 06.04, 14:27KE wprowadziła regulacje ułatwiające badania i testowanie produktów 

  Warszawa, 06.04.2020 (ISBnews) - Zmiany w tymczasowych ramach prawnych, mające na celu przyspieszenie badań, testowania i wytwarzania produktów służących do walki z koronawirusem, ochronę miejsc pracy i dalsze wspieranie gospodarki w kontekście trwającej pandemii przyjęła Komisja Europejska, poinformowano.  

  Zmienione tymczasowe ramy uzupełniają  inne środki, dostępne w ramach tymczasowych, przyjętych w marcu przez Kosmisję.

  "Przyjęta poprawka do tymczasowych ram umożliwi państwom członkowskim wspieranie przedsiębiorstw, które opracowują i wytwarzają produkty potrzebne do walki z koronawirusem, takie jak szczepionki, leki, wyroby medyczne, środki odkażające i sprzęt ochronny" – powiedziała odpowiedzialna za politykę konkurencji, wiceprzewodnicząca wykonawcza Komisji Margrethe Vestager, cytowana w komunikacie.

  "Dodatkowo, rozszerzyliśmy tymczasowe ramy w taki sposób, aby państwa członkowskie miały większe możliwości wspierania płynności finansowej przedsiębiorstw i ochrony miejsc pracy w tych sektorach i regionach, które zostały najciężej dotknięte przez obecny kryzys" – dodała.

  W marcu Komisja przyjęła nowe tymczasowe ramy pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście pandemii wywołanej przez koronawirusa, na podstawie art. 107 ust. 3 lit. b) Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Umożliwiają one państwom członkowskim wykorzystanie pełnej elastyczności przewidzianej w regułach pomocy państwa, jeśli chodzi o wspieranie gospodarki, a równocześnie ograniczają negatywne skutki dla równych warunków działania na jednolitym rynku.

  Ramy zostały uzupełnione o dodatkowe środki:

  [I]  wsparcie badań i rozwoju związanych z koronawirusem: aby zaradzić trwającemu kryzysowi zdrowia publicznego, państwa członkowskie mogą przyznawać pomoc w formie dotacji bezpośrednich, korzyści podatkowych lub zwrotnych zaliczek na badania i rozwój związane z koronawirusem oraz inne powiązane badania nad chorobami wirusowymi. Mogą także dofinansowywać projekty oparte na współpracy transgranicznej;

  [II] wspieranie budowy i powiększenie skali obiektów badawczych: państwa członkowskie mogą przyznawać pomoc w formie dotacji bezpośrednich, korzyści podatkowych, zaliczek zwrotnych i gwarancji pokrycia straty w celu wsparcia inwestycji umożliwiających budowę infrastruktury do opracowania i testowania produktów służących do zwalczania pandemii, aż do pierwszego uruchomienia produkcji na skalę przemysłową. Dotyczy to m.in. produktów leczniczych (w tym szczepionek) i terapii, wyrobów medycznych i wyposażenia medycznego (w tym respiratorów i odzieży ochronnej, a także narzędzi diagnostycznych), środków odkażających oraz narzędzi do gromadzenia i przetwarzania danych użytecznych w walce z rozprzestrzenianiem się wirusa;

  [III] wsparcie na wytwarzanie produktów mających znaczenie dla walki z pandemią: państwa członkowskie mogą przyznawać pomoc w formie dotacji bezpośrednich, korzyści podatkowych, zaliczek zwrotnych i gwarancji pokrycia straty w celu wsparcia inwestycji umożliwiających szybkie rozpoczęcie produkcji wyrobów służących do walki z koronawirusem;

  [IV] ukierunkowane wsparcie w postaci odroczenia płatności podatków lub zawieszenia składek na ubezpieczenie społeczne: aby zmniejszyć trudności przedsiębiorstw z utrzymaniem płynności w związku z obecnym kryzysem i aby ochronić miejsca pracy, państwa członkowskie mogą przyznawać ukierunkowane odroczenia płatności podatków i składek na ubezpieczenie społeczne w odniesieniu do tych sektorów, regionów lub rodzajów przedsiębiorstw, które najbardziej ucierpiały wskutek kryzysu;

  [V] ukierunkowane wsparcie w formie dopłat do wynagrodzeń dla pracowników: aby pomóc ograniczyć skutki kryzysu dla pracowników, państwa członkowskie mogą dofinansować koszty wynagrodzeń ponoszone przez przedsiębiorstwa w najciężej dotkniętych sektorach i regionach, gdzie w przeciwnym razie doszłoby do masowych zwolnień.

  Zmienione tymczasowe ramy rozszerzają także dotychczasowe formy wsparcia, którego państwa członkowskie mogą udzielać przedsiębiorstwom w trudnej sytuacji.

  "Nie przekraczając wartości nominalnej 800 tys. euro na przedsiębiorstwo, państwa członkowskie mogą na przykład udzielać nieoprocentowanych pożyczek lub gwarancji na zabezpieczenie spłaty pożyczek pokrywających 100% ryzyka lub zapewniać zastrzyki kapitału. Środki te mogą też być łączone z tzw. pomocą de minimis (co zwiększa dopuszczalną pomoc na jedno przedsiębiorstwo aż do 1 mln euro) oraz z innymi formami pomocy" – zaznaczyła Komisja w komunikacie.

  Środki te powinny być szczególnie przydatne do bardzo szybkiego zaspokojenia najpilniejszych potrzeb w zakresie płynności wśród małych i średnich przedsiębiorstw.

  Zmienione tymczasowe ramy mają obowiązywać do końca grudnia 2020 r. Przed upływem tego terminu Komisja ma ocenić, czy konieczne jest wydłużenie ich obowiązywania.

  (ISBnews)

 • 06.04, 13:57KE akceptuje polski program gwarancji dla przedsiębiorstw o wartości 22 mld euro 

  Warszawa, 06.04.2020 (ISBnews) - Komisja Europejska zatwierdziła polski program pomocy, który umożliwi udzielenie wsparcia w wysokości 100 mld zł (22 mld euro) gwarancji publicznych dla przedsiębiorstw, narażonych na straty w związku z epidemią koronawirusa, poinformowała KE.

  "Ten polski program gwarancji pomoże polskim przedsiębiorstwom, które odczuwają skutki obecnego kryzysu związanego z koronawirusem, zdobyć pilnie potrzebne środki obrotowe i inwestycyjne oraz kontynuować działalność w tych trudnych czasach. W dalszym ciągu ściśle współpracujemy z państwami członkowskimi, gdyż zależy nam na tym, by krajowe środki wsparcia były wprowadzane w sposób skoordynowany i skuteczny, zgodnie z przepisami UE" - powiedziała odpowiedzialna za konkurencję wiceprzewodnicząca wykonawcza Margrethe Vestager, cytowana w komunikacie.

  Na podstawie ram tymczasowych, przyjętych przez Unię w ub. miesiącu, Polska zgłosiła Komisji program gwarancji dotyczący istniejących lub nowych pożyczek, który ma wspierać przedsiębiorstwa dotknięte skutkami pandemii wywołanej przez koronawirusa. Program umożliwi udzielenie gwarancji publicznych w wysokości do 100 mld zł (22 mld euro).

  W ramach programu Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), który pełni rolę krajowego banku rozwoju, będzie udzielał gwarancji publicznych na pożyczki inwestycyjne i obrotowe, przypomina Komisja w komunikacie.

  Z programu będą mogły korzystać duże i średnie polskie przedsiębiorstwa ze wszystkich sektorów gospodarki.

  "Jego celem jest ograniczanie ryzyka, jakie wiąże się z udzielaniem pożyczek przedsiębiorstwom, które są najbardziej dotknięte skutkami gospodarczymi obecnego kryzysu. Program pomoże przedsiębiorstwom zaspokoić pilne zapotrzebowanie na środki obrotowe lub inwestycyjne. Zapewni też przedsiębiorstwom wystarczającą płynność, tak by mogły kontynuować działalność" - zaznaczono w komunikacie.

  "Komisja uznała, że środek zgłoszony przez władze polskie jest zgodny z warunkami określonymi w ramach tymczasowych. W szczególności: [I] kwota głównej pożyczki na przedsiębiorstwo jest ograniczona do kwoty, która jest niezbędna do pokrycia jego zapotrzebowania na płynność w przewidywalnej przyszłości, [II] gwarancje będą udzielane tylko do końca bieżącego roku, [III] okres gwarancji jest ograniczony do maksymalnie dwóch lat, a [IV] opłaty za gwarancje i stopy oprocentowania nie przekraczają poziomów przewidzianych w ramach tymczasowych" - czytamy dalej.

  W ocenie Komisji, zaproponowany przez Polskę środek jest "konieczny, właściwy i proporcjonalny, biorąc pod uwagę konieczność zaradzenia poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego, zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. b) Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) i warunkami określonymi w ramach tymczasowych".

  Ramy tymczasowe, przewidują pięć rodzajów pomocy, którą mogą przyznawać państwa członkowskie:

  [I] dotacje bezpośrednie, zastrzyki kapitału, wybrane korzyści podatkowe oraz zaliczki w wysokości do 800 tys.  euro na przedsiębiorstwo na pokrycie pilnych potrzeb związanych z utrzymaniem płynności;

  [II] gwarancje państwowe na pożyczki zaciągane przez przedsiębiorstwa, zapewniające ciągłość udzielania przez banki pożyczek klientom, którzy ich potrzebują. Takie gwarancje państwowe mogą pokrywać do 90 proc. ryzyka związanego z pożyczkami, które pomogą przedsiębiorstwom zdobyć pilne potrzebne środki obrotowe i inwestycyjne. W przypadku pożyczek o wartości nominalnej do 800 tys. euro gwarancje mogą pokrywać nawet 100 proc. ryzyka;

  [III] dopłaty do pożyczek ze środków publicznych dla przedsiębiorstw z korzystnymi stopami oprocentowania. Pożyczki te mają pomóc przedsiębiorstwom zaspokoić pilne zapotrzebowanie na kapitał obrotowy i środki inwestycyjne. W przypadku pożyczek o wartości nominalnej do 800 tys. euro możliwa jest zerowa stopa oprocentowania;

  [IV] gwarancje dla banków kierujących pomoc państwa do gospodarki realnej, że takie wsparcie uznaje się za pomoc bezpośrednią dla klientów banków, a nie dla samych banków, oraz wytyczne dotyczące sposobu minimalizowania zakłócenia konkurencji między bankami.

  Pozostałe instrumenty to:

  [V] publiczne krótkoterminowe ubezpieczenia kredytów eksportowych dla wszystkich państw, bez potrzeby wykazania przez dane państwo członkowskie, że jest tymczasowo państwem o ryzyku niezbywalnym;

  [VI] wsparcie na badania i rozwój związane z koronawirusem, mające na celu zaradzenie obecnemu kryzysowi w dziedzinie zdrowia, w formie dotacji bezpośrednich, zaliczek zwrotnych i korzyści podatkowych. Za projekty obejmujące współpracę transgraniczną między państwami członkowskimi może przysługiwać dodatkowa korzyść;

  [VII] wsparcie na budowę i rozbudowę placówek przeprowadzających testy, mające na celu opracowywanie i testowanie produktów (w tym szczepionek, respiratorów i odzieży ochronnej) użytecznych w walce z pandemią koronawirusa, aż do pierwszego zastosowania przemysłowego. Może to przyjąć formę dotacji bezpośrednich, korzyści podatkowych, zaliczek zwrotnych i gwarancji chroniących przed stratami;

  [VIII] wsparcie na wytwarzanie produktów mających znaczenie dla walki z pandemią w formie dotacji bezpośrednich, korzyści podatkowych, zaliczek zwrotnych i gwarancji chroniących przed stratami. Przedsiębiorstwa mogą otrzymać dodatkowe korzyści, jeśli ich inwestycje wspiera więcej niż jedno państwo członkowskie i jeśli inwestycja zakończy się w ciągu dwóch miesięcy od udzielenia wsparcia;

  [IX] ukierunkowane wsparcie w formie odroczenia płatności podatkowych lub zawieszenia składek na ubezpieczenie społeczne dla tych sektorów, regionów lub rodzajów przedsiębiorstw, które są najbardziej dotknięte skutkami pandemii;

  [X] ukierunkowane wsparcie w formie dopłat do wynagrodzeń dla przedsiębiorstw w sektorach i regionach najbardziej dotkniętych skutkami pandemii, które w przeciwnym wypadku musiałyby zwolnić część pracowników.

  Ramy tymczasowe umożliwiają państwom członkowskim łączenie wszystkich środków wsparcia, z wyjątkiem pożyczek i gwarancji dotyczących tej samej pożyczki i przekraczających progi przewidziane w ramach tymczasowych. Umożliwiają również łączenie środków wsparcia z pomocą de minimis do 200 tys. euro na przedsiębiorstwo w ciągu trzech lat podatkowych.

  Państwa członkowskie UE mogą także wprowadzić z korzyścią dla przedsiębiorstw ogólnie obowiązujące zmiany (np. odroczenie podatków lub subsydiowanie skróconego czasu pracy we wszystkich sektorach), które nie wchodzą w zakres zasad pomocy państwa. Mogą również przyznawać przedsiębiorstwom rekompensaty za szkody poniesione bezpośrednio w wyniku pandemii wywołanej przez koronawirusa.

  Ramy tymczasowe mają obowiązywać do końca grudnia 2020 r. Przed upływem tego terminu Komisja oceni, czy konieczne będzie wydłużenie ich obowiązywania.

  (ISBnews)

   

 • 06.04, 12:50Morawiecki: 200 tys. firm złożyło wniosek o wsparcie w ramach tarczy 

  Warszawa, 06.04.2020 (ISBnews) - Liczba firmy, które złożyły wnioski o wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej, dotyczące działań osłonowych dla przedsiębiorców, narażonych na straty w związku z epidemią koronawirusa, wynosi 200 tys., poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  "Na dzień dzisiejszy 200 tys. firm w Polsce złożyło już wniosek do odpowiednich instytucji. […] "I już te wnioski są rozpatrywane" – powiedział Morawiecki podczas wystąpienia w Sejmie.

  Podkreślił, że na koniec tego tygodnia rząd spodziewa się 280 tys. takich wniosków.

  Pakiet ustaw tworzących tzw. tarczę antykryzysową zakłada zwolnienie małych przedsiębiorców z odprowadzania składek ZUS przez trzy miesiące, wprowadzenie tzw. postojowego oraz szeregu instrumentów kredytowych dla małych i dużych firm. Według rządu, całkowita wartość tego pakietu to co najmniej 10% PKB.

  Propozycje zawarte w tarczy antykryzysowej obejmują m.in. zwolnienie z ZUS mikrofirm, których obroty spadły o min. 50%; dopłaty ok. 2 tys. zł do płacy pracownika objętego przestojem lub obniżonym wymiarem pracy, dofinansowanie dla prowadzących działalność gosp. do 90% min płacy, gdy obroty spadną o 80% przez 2 miesiące. Znalazł się tam m.in. także zapis o tym, że Polski Fundusz Rozwoju (PFR) otrzyma 6 mld zł na wsparcie dla firm - kapitałowe lub nawet w formie bezzwrotnego finansowania. Szacowana wartość tarczy to 212 mld zł.

  (ISBnews)