ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 26.11, 18:10Rząd chce przyjąć projekt dot. przedłużenia restrukturyzacji kopalń w IV kw. 

  Warszawa, 26.11.2020 (ISBnews) - Rząd chce przyjąć w IV kw. 2020 r. projekt nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, zakładający przedłużenie regulacji dotyczących możliwości zbywania kopalń i zakładów górniczych do końca 2023 r. oraz regulacji dotyczących restrukturyzacji zatrudnienia, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Zasadniczym celem projektu jest zmiana przepisów polegająca na wydłużeniu okresu zbywania mienia przedsiębiorstw górniczych na rzecz przedsiębiorstwa zajmującego się likwidacją, a także wydłużeniu terminu uprawniającego pracowników przedsiębiorstw górniczych do skorzystania z możliwych świadczeń.

  Projektowane zmiany zakładają:

  - przedłużenie obowiązywania regulacji dotyczących możliwości zbywania kopalń, zakładów górniczych lub ich oznaczonych części do końca 2023 r.,

  - przedłużenie obowiązywania regulacji dotyczących restrukturyzacji zatrudnienia,

  - zwiększenie wysokości limitu środków przeznaczonych na finansowanie procesu restrukturyzacji, rozpoczętego w 2015 r. do kwoty 14 mld zł oraz wydłużenia okresu finansowania realizacji zadań środkami z limitu do dnia 31 grudnia 2027 r tj. do daty utraty ważności Decyzji Rady z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie pomocy państwa ułatwiającej zamykanie niekonkurencyjnych kopalń węgla (2010/787/UE),

  - uwzględnienie w limicie środków możliwości finansowania rent wyrównawczych pracownikom lub byłym pracownikom kopalń przekazanych do SRK przez przedsiębiorstwa górnicze po dniu 1 stycznia 2015 r.

  Projekt nowelizacji zakłada, że w sytuacji, kiedy likwidację kopalni, zakładu górniczego lub jego części rozpoczęto w okresie między 1 stycznia 2019 r. a dniem wejścia w życie projektowanej ustawy oraz po 31 grudnia 2023 r., przedsiębiorstwo górnicze będzie finansować proces likwidacji  z funduszu likwidacji zakładu górniczego.

  Planowane jest także doprecyzowanie, że wypłata odpraw dla pracowników (przechodzących w latach 2015-2018 do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A) możliwa jest tylko raz. W projektowanej nowelizacji oprócz wprowadzenia możliwości skorzystania z jednorazowej odprawy pieniężnej przez pracowników powierzchni, rozszerzono grupę uprawnionych o pracowników dołowych, posiadających co najmniej roczny staż pracy pod ziemią. Obniżono również próg wymaganego stażu pracy w przedsiębiorstwie górniczym z 5 lat do 1 roku. W Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) ma zostać zagwarantowana do 31 grudnia 2023 r. kwota 1 mld zł na pokrycie wydatków z tytułu odpraw.

  "Projektodawca założył, że skala restrukturyzacji powinna być większa niż poprzednio (zupełnie inna sytuacja na rynku węgla i energii), a nie będzie możliwe zrealizowanie zakładanego poziomu restrukturyzacji bez odejść większej liczby pracowników zatrudnionych zarówno na powierzchni, jak i pod ziemią" – podano w uzasadnieniu.

  Zasady ustalania wysokości odprawy nie ulegają zmianie.

  Projekt zakłada też  przedłużenie terminów uzyskania uprawnień emerytalnych przez osoby korzystające z urlopów - do 1 stycznia 2028 r. dla osób korzystających z urlopu górniczego oraz do 1 stycznia 2027 r. dla osób korzystających z urlopów dla pracowników zakładów mechanicznej przeróbki węgla. Ma dotyczyć  wyłącznie pracowników, którzy w ramach procesu restrukturyzacji przejdą do Spółki Restrukturyzacji Kopalń po dniu wejścia w życie projektowanej ustawy, ale przed 1 stycznia 2024 r.

  Przedłużenie okresu stosowania rozwiązań zawartych w ustawie spowodowało też zwiększenie wysokości limitu środków na restrukturyzację do kwoty 14 mld zł oraz wydłużenia okresu finansowania realizacji zadań środkami z limitu do 31 grudnia 2027 r tj. do daty utraty ważności Decyzji Rady z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie pomocy państwa ułatwiającej zamykanie niekonkurencyjnych kopalń węgla (2010/787/UE).

  Dotychczasowa kwota limitu określona w ustawie wynosiła 7 mld zł i obejmowała finansowanie restrukturyzacji sektora górnictwa węgla kamiennego, która rozpoczęła się w 2015 r. i zabezpiecza środki do 2023 r.

  (ISBnews)

 • 26.11, 16:01Rząd przyjął rozporządzenie ws. otwarcia galerii handlowych od soboty 28 XI 

  Warszawa, 26.11.2020 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła dzisiaj rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów zw. z wystąpieniem stanu epidemii, zakładające otwarcie od najbliższej soboty, 28 listopada sklepów w galeriach i parkach handlowych, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Rozporządzenie zostało przyjęte w trybie obiegowym.

  "Od dnia 28 listopada 2020 r. zakłada się przywrócenie możliwości funkcjonowania sklepów i usług w galeriach i parkach handlowych, z wyłączeniem działalności polegającej na prowadzeniu sal zabaw, w ścisłym reżimie sanitarnym. W sklepach i galeriach handlowych będzie obowiązywał limit osób – maksymalnie 1 os. na 15 m2" – czytamy w uzasadnieniu.

  Podano także, że w sklepach nadal będą obowiązywać tzw. godziny dla seniorów (od poniedziałku do piątku w godz. 10.00–12.00), zrezygnowano z nich natomiast 24 grudnia 2020 r. ze względu na skrócony czas pracy.

  Galerie handlowe zostały zamknięte – za wyjątkiem sklepów spożywczych, aptek, drogerii i placówek usługowych – od 7 listopada 2020 r.

  Pozostałe obostrzenia zostały utrzymane:

  1. Przemieszczanie się:

  - dystans 1,5 m od innych osób;

  - ograniczenia w przemieszczaniu się dzieci i młodzieży poniżej 16. roku życia. Od poniedziałku do piątku (w dni nauki szkolnej) w godz. 8.00–16.00 mogą poruszać się jedynie z rodzicem lub opiekunem prawnym, lub osobą dorosłą.

  2. Wydarzenia kulturalne i kina – działalność zawieszona, z wyjątkiem działań niezbędnych do przygotowania wydarzeń artystycznych, takich jak próby i ćwiczenia, nagrań fonograficznych i audiowizualnych i wydarzeń transmitowanych za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – bez udziału publiczności

  3. Komunikacja zbiorowa – ograniczenia liczby osób w transporcie publicznym:

  - 50% liczby miejsc siedzących albo

  - 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych

  4. Biblioteki publiczne i naukowe – możliwość prowadzenia działalności przy zachowaniu limitu 1 osoby na 15 m2 powierzchni przeznaczonej do udostępniania zbiorów.

  5. Kult religijny:

  - ograniczenie liczby osób w kościołach – maksymalnie 1 osoba na 15 m2 ;

  - obowiązek zachowania odległości minimum 1,5 m od innych osób oraz zakrywania nosa i ust.

  6. Zgromadzenia i spotkania:

  - w zgromadzeniu może uczestniczyć maksymalnie 5 osób przy czym odległość między zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m;

  - imprezy organizowane w domu – z udziałem maksymalnie 5 osób (do limitu tego nie będzie się wliczało osoby zapraszającej na imprezę oraz osób, które wspólnie mieszkają lub gospodarują z tą osobą))

  7. Wesela, komunie i konsolacje – zakaz organizacji

  8. Targi i wydarzenia – wyłączenie w formie on-line

  9. Parki rozrywki – działalność zawieszona.

  10. Hotele: działalność zawieszona, z wyjątkiem gości przebywających w podróży służbowej, sportowców, personelu medycznego oraz pacjentów i ich opiekunów

  11. Gastronomia: wyłącznie działanie „na wynos" i „na dowóz"

  12. Salony fryzjerskie i kosmetyczne:

  - funkcjonowanie w reżimie sanitarnym – co najmniej 1,5 m odległości między stanowiskami oraz nie więcej niż 1 osoba na 1 stanowisko obsługi z wyjątkiem obsługi

  13. Siłownie, kluby fitness i aquaparki – działalność zawieszona

  14. Współzawodnictwo i wydarzenia sportowe – możliwe wyłącznie bez udziału publiczności.

  15. Dyskoteki i kluby nocne – działalność zawieszona

  16. Kasyna oraz obiekty działalności związanej z eksploatacją automatów do gier hazardowych na monety – 1 osoba na 15 m2 powierzchni dostępnej dla klientów, przy zachowaniu odległości 1,5 m, z wyłączeniem obsługi

  17. Wyciągi narciarskie i wypożyczalnie sprzętu – możliwość działalności, z zachowaniem reżimu sanitarnego.

  Przewiduje się również zwolnienie z obowiązkowej kwarantanny w związku z przekraczaniem granicy przez osobę wykonującą zawód medyczny. Utrzymano również dotychczasowe ograniczenia związane z lecznictwem uzdrowiskowym i prowadzeniem rehabilitacji w trybie stacjonarnym. W dalszym ciągu utrzymano także nakaz zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej.

  (ISBnews)

 • 26.11, 13:26Borys: PFR umorzy 100% subwencji dla 38 branż na łącznie 6,9 mld zł 

  Warszawa, 26.11.2020 (ISBnews) - Polski Fundusz Rozwoju (PFR) umorzy 100% subwencji dla firm, działających w 38 branżach, najbardziej dotkniętych skutkami pandemii koronawirusa, które otrzymały łącznie 6,9 mld zł w ramach tarczy finansowej 1.0, poinformował prezes PFR Paweł Borys.

  "Firmom w tych branżach wypłaciliśmy kwotę finansową na poziomie 6,9 mld zł w tym roku. Zgodnie z naszymi analizami, rzeczywiście te firmy miały od marca istotne spadki przychodów, w związku z tym te środki z pierwszej tarczy dla większości z tych firm się wyczerpały, firmy są w trudnej sytuacji, rzeczywiście mają trudność, żeby spełnić ten warunek utrzymania zatrudnienia, stąd decyzja, aby umorzyć subwencje dla tych branż" - powiedział Borys podczas konferencji prasowej.

  Warunkiem umorzenia do 75% subwencji, otrzymanych w ramach tarczy finansowej 1.0 było utrzymanie zatrudnienia przez okres 12 miesięcy oraz spadek obrotów.

  "Umarzamy, ale dajemy dodatkowe wsparcie, po to, aby jednak do tych zwolnień pracowników nie dochodziło, ponieważ te firmy będą mogły otrzymać dodatkowe środki finansowe z tarczy 2.0, żeby utrzymać zatrudnienie" - podkreślił prezes PFR.

  Borys dodał, że poza kryterium branż, jeżeli chodzi o umorzenie, wymagany jest spadek obrotów o 30% od kwietnia do końca 2020 r., albo w okresie IV kw., w stosunku do IV kw. 2019 r.

  "Ta procedura będzie następowała w po roku od otrzymania subwencji. Natomiast już w tej chwili firmy mogą być pewne, że do tego umorzenia dojdzie" - zapewnił prezes PFR.

  W ramach tarczy finansowej 2.0  dla MŚP, adresowanej do 38 (wg kodów PKD) najbardziej dotkniętych pandemią branż - m.in. gastronomii, turystyki, hotelarstwa, rozrywki do małych i średnich firm ma trafić ok. 8-10 mld zł (maksymalnie 14 mld zł.

  W ramach tej tarczy dla MŚP przewidziano: 

  - program dla mikroprzedsiębiorstw - dofinansowanie zatrudnienia - 18 tys. na zatrudnionego przy spadku obrotów o 30%, 36 tys. na zatrudnionego w przypadku spadku obrotów o 60%, max. 324 tys. łącznie;

  - program dla MŚP - dofinansowanie kosztów stałych nie pokrytych przychodami w formie subwencji finansowej w kwocie 70% straty brutto za okres 1 listopada 2020 r. - 30 kwietnia 2021 r.

  Firmy będą mogły składać wnioski w styczniu i lutym 2021 r. Programy te muszą być notyfikowane przez Komisję Europejską.

  (ISBnews)

   

 • 26.11, 10:41Morawiecki: Mamy tarczę wartą 35-40 mld zł dla 40 najbardziej dotkniętych branż 

  Warszawa, 26.11.2020 (ISBnews) - Dla przedsiębiorców blisko 40 branż najbardziej dotkniętych drugą falą pandemii rząd przygotował nową tarczę branżową, która ma być warta 35-40 mld zł, poinformował premier Mateusz Morawiecki. Chodzi m.in. gastronomię, przewozy, hotelarstwo, turystykę zimową i całoroczną, ale także kultura i rozrywka.

  "Dzisiaj wdrażamy tarczę 2.0. […] Ta tacza 2.0 to co najmniej 35 do 40 mld zł. To 3 mld zł dla mikrofirm, to 5 mld dla małych firm i dla średnich, większych i największych, a dalsze 25-27 mld zł dla pozostałych. To są środki, […] za które odpowiedzialność bierze Skarb Państwa" - powiedział Morawiecki w trakcie konferencji prasowej.

  Zaznaczył, że w ramach tarczy będą proponowane zarówno działania częściowo znane: dotacje bezzwrotne dla mikrofirm, postojowe, świadczenia dla pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a także zwolnienia ze składek na ZUS, jak i zupełnie nowe.

  Środki mają zostać uruchomione "w najbliższych dniach" . Premier przypomniał, że w trakcie I fali pandemii środki były dystrybuowane bardzo szybko, w ciągu dwóch pierwszych tygodni.

  "Dzisiaj także od strony operacyjnej, technicznej, informatycznej, jesteśmy przygotowani" - powiedział Morawiecki.

  Nie określono końcowego terminu przyznawania pomocy.

  "Termin otwarty, nie wiemy jakie będą skutki wpływu pandemii na gospodarkę […] Jeżeli ta pomoc będzie również konieczna w styczniu, lutym czy marcu, będzie ona dostępna" - zaznaczył premier.

  Na początku listopada premier informował, że całkowity koszt nowych instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców z branż najbardziej dotkniętych przez pandemię koronawirusa będzie oscylował w granicach 9-10 mld zł. Zastrzegał jednak, że jeżeli pojawi się konieczność wprowadzenia narodowej kwarantanny, może wzrosnąć o 5-10 mld zł.

  Wartość pomocy przyznanej dotychczas w ramach tzw. tarcz przedsiębiorcom i pracownikom, dotkniętym skutkami pandemii COVID-19 sięga 150,21 mld zł.

  (ISBnews)

   

 • 25.11, 17:03Niedużak z MRPiT: Wkrótce konsultacje ws. ustawy o Fundacji Rodzinnej  

  Warszawa, 25.11.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii (MRPiT) skierowało wniosek o wpisanie projektu ustawy o Fundacji Rodzinnej do wykazu prac rządu. Gdy projekt znajdzie się w wykazie, resort niezwłocznie rozpocznie konsultacje publiczne i uzgodnienia międzyresortowe dotyczące sukcesji w większych firmach rodzinnych, poinformował ISBnews wiceminister rozwoju, pracy i technologii Marek Niedużak.

  Celem ustawy o Fundacji Rodzinnej ma być ułatwienie sukcesji w większych firmach rodzinnych.

  "Wysłaliśmy wniosek o wpis projektu do wykazu prac rządu. I jeżeli zespół prognozowania prac rządu dokona wpisu w ciągu najbliższych tygodni, to chcielibyśmy otworzyć konsultacje i uzgodnienia jeszcze w tym roku" - powiedział Niedużak w rozmowie z ISBnews.

  Projekt dotyczący Fundacji Rodzinnej zakłada powołanie osoby prawnej - specjalnej fundacji dla konkretnej rodziny, a następnie przeniesienie firmy czy aktywów na tę fundację. W ten sposób fundacja rodzinna stałaby się formalnie właścicielem firmy, a rodzina przedsiębiorcy, jego dzieci, wnuki - beneficjentami fundacji rodzinnej.

  Podobny system funkcjonuje w wielu krajach europejskich, w tym m.in. w Austrii i Holandii. Także niektórzy polscy przedsiębiorcy decydują się na założenie tego typu fundacji poza granicami Polski. Stąd pomysł, aby i polskie prawo dawało taką możliwość.

  "To jest projekt, który powstaje, podobnie jak ustawa o zarządzie sukcesyjnym [dotycząca sukcesji w mikro i małych firmach, która weszła w życie dwa lata temu] w ścisłej współpracy ze środowiskiem firm rodzinnych, które zgłaszają zapotrzebowanie włączenia do polskiego porządku prawnego tego typu instytucji" - wyjaśnił Niedużak. "Opracowując projekt, blisko współpracujemy z MF, z ministrem Janem Sarnowskim" - dodał.

  Podkreślił, że ustawa rozwiązuje "problem sukcesji", umożliwiając "osadzenie" firmy w ramach fundacji rodzinnej. Tym samym firma nie przestaje istnieć, nie trzeba też przeprowadzać postępowania spadkowego, ponieważ właścicielem przedsiębiorstwa jest fundacja rodzinna. Ten sposób zarządzania majątkiem służy także budowie kapitału rodzinnego; nie następuje podział, rozdrobnienie firmy i może ona dalej się rozwijać.

  Zdaniem Niedużaka utworzenie fundacji rodzinnej będzie sprzyjać profesjonalizacji polskiego biznesu.

  "Gdy patrzymy na inne kraje europejskie, to w zarządach tego typu fundacji zasiadają najczęściej profesjonalni menedżerowie, a rodzina przyjmuje rolę rady nadzorczej; jest to najczęściej rada protektorów czy rada po prostu. Dzięki temu firmy mają szansę wejść na trochę wyższy poziom profesjonalizacji, nie rozdrabniają się. Widzimy w tym szansę na rozwój i akumulację rodzimego kapitału, a przede wszystkim, rozwiązanie problemu sukcesji" - wyjaśnił wiceminister.

  Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii chce, by rozwiązania te w przyszłym roku przyjął rząd i by trafiły one do Sejmu. Ustawa o Fundacji Rodzinnej – według założeń MRPiT - miałaby wejść w życie 1 stycznia 2022 r.

  Elżbieta Dominik

   (ISBnews)

 • 25.11, 16:24Rząd chce, by dodatkowy zasiłek opiekuńczy był wypłacany do 24 grudnia 

  Warszawa, 25.11.2020 (ISBnews) – Możliwość wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego zostanie wydłużona o 25 kolejnych dni – do 24 grudnia, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Planowane jest przyjęcie regulującego to rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19. 

  Zgodnie z obecnymi regulacjami zasiłek ten ma być wypłacany do 29 listopada.

  "Proponuje się przyznanie prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego na okres 25 dni, od 30 listopada do 24 grudnia br." – czytamy w uzasadnieniu potrzeby regulacji. Ma to związek z przedłużeniem nauki zdalnej dla uczniów najmłodszych klas.

  Zgodnie z przepisami ustawy, dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje za okres na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, placówki pobytu dziennego oraz inne placówki lub w związku z niemożnością sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje również w przypadku ograniczonego otwarcia powyżej wymienionych placówek, podano także.  

  Rozporządzenie wydawane jest na podstawie ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

  Zasiłek przysługuje:

  - rodzicom dzieci do lat 8,

  - ubezpieczonym rodzicom dzieci:

  *    do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności;

  *    do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

  *    do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

  - ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad tą osobą.

  Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym.

  (ISBnews)

 • 25.11, 14:05Rząd chce wstrzymać sprzedaż nieruchomości rolnych SP na kolejne pięć lat 

  Warszawa, 25.11.2020 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie w IV kw. br. projektu nowelizacji ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, zakładającej wstrzymanie sprzedaży tych nieruchomości na kolejne 5 lat przy jednoczesnym zwiększeniu z 2 ha do 5 ha powierzchni nieruchomości, do których przepis ten nie będzie miał zastosowania.

  Dotychczasowy okres, na jaki wstrzymano sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa upłynie 30 kwietnia 2021 r. Po wstrzymaniu sprzedaży podstawowym sposobem zagospodarowania nieruchomości Zasobu stała się dzierżawa.

  "Projekt ustawy przewiduje przedłużenie okresu wstrzymania sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa o kolejne 5 lat, tj. do dnia 30 kwietnia 2026 r. oraz zwiększenie z 2 ha do 5 ha powierzchni nieruchomości rolnych, wobec których wstrzymanie sprzedaży nie będzie miało zastosowania" - czytamy w uzasadnieniu.

  Ponadto proponuje się, aby wstrzymanie sprzedaży nie dotyczyło udziałów we współwłasności nieruchomości, wobec których wstrzymanie sprzedaży nie ma zastosowania.

  (ISBnews)

   

 • 25.11, 12:08Niedużak z MRPiT: Pod zarządem sukcesyjnym funkcjonuje ponad 1,9 tys. firm 

  Warszawa, 25.11.2020 (ISBnews) - Do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wpisano w ciągu dwóch lat ponad 19 tys. zarządców sukcesyjnych. Natomiast ponad 1,9 tys. firm funkcjonuje już pod zarządem sukcesyjnym po śmierci przedsiębiorcy, poinformował ISBnews wiceminister rozwoju, pracy i technologii Marek Niedużak.

  Ustawa o zarządzie sukcesyjnym, umożliwiająca ustanawianie zarządcy sukcesyjnego co do zasady na dwa, a w szczególnych przypadkach na pięć lat, weszła w życie 25 listopada 2018 r. Dotyczy głównie mikro i małych rodzinnych firm, działających w formie jednoosobowej działalności gospodarczej bądź spółki cywilnej.

  "Patrząc na liczby, mamy dzisiaj w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wpisanych ponad 19 tys. zarządców sukcesyjnych, a ponad 1,9 tys. firm funkcjonuje już po śmierci przedsiębiorcy pod takim zarządem" - powiedział Niedużak w rozmowie z ISBnews.

  Najczęściej zarządcami sukcesyjnymi są współmałżonkowie, dzieci lub inni bliscy krewni - wskazuje na to zbieżność nazwisk. Pokazuje to, że z tego rozwiązania korzystają przede wszystkim firmy rodzinne. Wskazanie zarządcy sukcesyjnego nie wymaga nadmiernych formalności. Przedsiębiorca i zarządca sukcesyjny mają jedynie złożyć stosowne oświadczenia na piśmie.

  Sam proces wpisu do CEIDG jest bardzo prosty i praktycznie natychmiastowy, przedsiębiorca może to zrobić samodzielnie przez internet lub w urzędzie gminy. Takiego wpisu może dokonać także notariusz, jeśli spadkobiercy przedsiębiorcy zdecydują się powołać zarządcę sukcesyjnego przed notariuszem.

  Dzięki wprowadzonym rozwiązaniom, firma może przetrwać po śmierci przedsiębiorcy. Możliwe jest kontynuowanie działalności oraz utrzymanie miejsc pracy. Zanim ustawa o zarządzie sukcesyjnym weszła w życie, wraz ze śmiercią przedsiębiorcy następował koniec działalności firmy. Wygasały umowy o pracę, a także zezwolenia, koncesje oraz zawarte przez przedsiębiorcę umowy.

  "To jest czas, w którym spadkobiercy mogą uporządkować swoje sprawy i podjąć decyzję o tym, w jaki sposób chcą kontynuować działalność firmy" - wyjaśnił Niedużak.

  Sukcesja obejmuje również decyzje administracyjne związane z przedsiębiorcą, czyli np. koncesje, pozwolenia, co jest szczególnie istotne dla firm, które działają w oparciu o koncesję, np. sklep, w którym można kupić alkohol. Wcześniej koncesja (wydawana w formie decyzji administracyjnej na konkretną osobę) wygasała wraz ze śmiercią adresata, teraz może nadal obowiązywać.

  W Polsce działa ok. 2 mln firm rodzinnych, które wypracowują 63-72% PKB. Zdecydowana większość z nich to mikro i małe firmy, zatrudniające członków rodziny.

  Elżbieta Dominik

  (ISBnews)

   

 • 25.11, 11:47Rząd chce przyjąć projekt o ogólnoeuropejskich produkt. emerytalnych w I kw. 

  Warszawa, 25.11.2020 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie projektu ustawy o ogólnoeuropejskich indywidualnych produktach emerytalnych w I kw. 2021 r., wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Celem tej regulacji jest wprowadzenie nowego ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego, którym jest OIPE (zwany też PEPP), ma zapewnić obywatelom Unii Europejskiej nowe możliwości oszczędzania na emeryturę.

  Chodzi także o dokonanie zmian w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1238 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (OIPE).

  "Komisja Europejska w ramach działań i analiz w zakresie Unii Rynków Kapitałowych dostrzegła problem zbyt niskiego odsetka osób odkładających dobrowolnie na przyszłą emeryturę. W związku z powyższym, aby likwidować bariery między rynkami krajowymi w zakresie gromadzenia oszczędności długoterminowych proponuje się nowy produkt emerytalny, którym jest OIPE (PEPP). Ma on służyć zwiększeniu konkurencji między podmiotami oferującymi programy emerytalne oraz zapewnieniu korzyści skali. Powinien on przynieść korzyści oszczędzającym, dając im dostęp do lepszych i tańszych produktów" - czytamy w uzasadnieniu potrzeby regulacji.

  Największą wartością OIPE będzie możliwość inwestowania transgranicznego, a także możliwość przenoszenia przy zmianie miejsca zamieszkania z jednego do innego państwa członkowskiego UE.

  W projektowanej ustawie planowane jest:
  - zapewnienie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) uprawnień nadzorczych i dochodzeniowych oraz uprawnienia do stosowania sankcji administracyjnych i środków naprawczych w przypadkach określonych w rozporządzeniu jako właściwemu organowi do sprawowania nadzoru w zakresie wypełniania obowiązków związanych z dystrybucją OIPE;
  - przyznanie KNF uprawnienia do publikowania na stronie internetowej Urzędu KNF informacji o decyzji dotyczących nałożenia zakazu lub ograniczenia wprowadzenia do obrotu lub dystrybucji OIPE oraz o nałożeniu sankcji administracyjnej nałożonej w związku z naruszeniem przepisów rozporządzenia;
  - wskazanie warunków dotyczących fazy akumulacji oraz warunków dotyczących fazy dekumulacji, w tym określenie limitu wpłat na OIPE w roku podatkowym;
  - określenie ulg podatkowych w związku z gromadzeniem środków na OIPE;
  - określenie możliwości przenoszenia środków zgromadzonych na OIPE;
  - określenie zasady postępowania w przypadku likwidacji dostawcy OIPE, upadłości dostawcy OIPE lub innej przyczyny likwidacji subkonta krajowego prowadzonego w Polsce przez dostawcę OIPE;
  - określenie zasad postępowania w przypadku dziedziczenia i podziału środków zgromadzonych na OIPE;
  - dokonanie zmian w przepisach właściwych ustaw uwzględniających implementację niniejszego rozporządzenia do polskiego porządku prawnego.

  (ISBnews)

   

 • 25.11, 11:44Rząd chce, by osoby w izolacji, bez objawów COVID-19 mogły pracować zdalnie 

  Warszawa, 25.11.2020 (ISBnews) - Rząd chce, by osoby zakażone wirusem SARS-CoV-2, przebywające w izolacji, a nie wykazujące objawów COVID-19, mogły wykonywać pracę zdalną, wynika z wynika z projektu nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczanie COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

  "Izolowana osoba zakażona nie zawsze jest tzw. 'osobą objawową', co oznacza, że nie stwierdza się u niej jakichkolwiek objawów choroby zakaźnej lub przebieg choroby jest skąpoobjawowy. Jak pokazują dostępne dane, koronawirus u dużej liczby chorych przebiega bezobjawowo. Okoliczności te uzasadniają wprowadzenie możliwości wykonywania przez takie osoby pracy zdalnej, za zgodą pracodawcy, przy zachowaniu reżimu sanitarnego" - czytamy w uzasadnieniu.

  Liczba zakażeń wirusem SARS-CoV-2 może skutkować deficytem pracowników w zakładach pracy, a przez to zagrażać utrzymaniu ciągłości ich działania. Zarówno pracodawcy prywatni, jak i podmioty publiczne, mogą stanąć przed zagrożeniem ograniczenia bądź, w najgorszym przypadku - utraty możliwości realizacji swoich zadań, z uwagi na zwiększającą się liczbę pracowników przebywających na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, podano także.

  Stąd też pomysł, by w przypadku osób, przebywających w izolacji zastosować podobne rozwiązanie jak w przypadku kwarantanny. Możliwość świadczenia pracy zdalnej ma dotyczyć pracowników objętych izolacją w warunkach domowych, którzy nie przejawiają symptomów choroby COVID-19 bądź objawy tej choroby mają łagodny przebieg.

  W przypadku pogorszenia stanu zdrowia pracownika w okresie świadczenia pracy zdalnej podczas izolacji, uzyska on prawo do wynagrodzenia chorobowego albo do świadczenia pieniężnego z tytułu choroby za pozostały okres przebywania w izolacji.

  Dzisiaj Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 15 362 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem, potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych. Od początku epidemii zachorowało w Polsce 924 422 osoby.  Hospitalizowanych było 22 119 osób. Dotychczas zmarło 14 988 osób. Za zdrowych uznano 469 527 pacjentów.

  (ISBnews)

   

 • 25.11, 11:15Rząd chce, by 6 grudnia 2020 r. był niedzielą handlową 

  Warszawa, 25.11.2020 (ISBnews) - Dzień 6 grudnia ma być niedzielą handlową, wynika z projektu nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczanie COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Projekt - jak wynika z informacji na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL) - czeka na przyjęcie przez Radę Ministrów.

  "Projektowana zmiana ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni wprowadza epizodyczne rozwiązanie polegające na zniesieniu zakazu handlu […] w niedzielę w dniu 6 grudnia 2020 r. w placówkach handlowych" - czytamy w uzasadnieniu projektu.

  Okres przedświąteczny, zwłaszcza przed Świętami Bożego Narodzenia, jest okresem, w którym liczba klientów dokonujących zakupów jest znaczna. Aby rozłożyć ten proces w czasie, a tym samym zmniejszyć liczbę klientów robiących zakupy w tym samym czasie, zasadne jest wprowadzenie dodatkowej niedzieli handlowej w dniu 6 grudnia 2020 r. Z jednej strony umożliwi to zachowanie ograniczeń sanitarnych w związku z trwającą epidemią, a z drugiej strony będzie miało pozytywny wpływ na przedsiębiorców, przyczyniając się do poprawy ich sytuacji finansowej, podano także.

  W ubiegłą sobotę wicepremier, minister rozwoju pracy i technologii Jarosław Gowin informował, że trwają konsultacje w sprawie wprowadzenia dodatkowej niedzieli handlowej w grudniu. Jak mówił, miałoby to być 6 grudnia.

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami w grudniu 2020 r. są przewidziane dwie niedziele handlowe, przypadające w dniach 13 i 20 grudnia 2020 r.

  (ISBnews)

   

 • 25.11, 09:14Senacka Komisja chce objęcia spółek komandyt.-akcyj. i spółdzielni estońskim CIT 

  Warszawa, 25.11.2020 (ISBnews) - Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych będzie rekomendować Senatowi poszerzenie zakresu noweli ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i objęcie tzw. estońskim CIT także spółek komandytowo-akcyjnych i spółdzielni.

  Komisja opowiedziała się za przyjęciem poprawek, które zmierzają do objęcia spółek komandytowo-akcyjnych "estońskim CIT-em". Polega on na przesunięciu czasu poboru podatku na okres wypłaty zysków oraz umożliwienia im zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów na wyodrębnione w kapitale rezerwowym tych spółek fundusze na cele inwestycyjne. Na podobnych zasadach podatkiem miałyby zostać objęte spółdzielnie.

  W końcu października wiceminister finansów Jan Sarnowski zapowiadał objęcie spółdzielni estońskim CIT-em od 1 stycznia 2022 r. Resort nie wykluczał też zastosowania tego rozwiązania także - w dalszej perspektywie - dużych firm. 

  Senatorowie opowiedzieli się także za przyjęciem kilku poprawek legislacyjnych.

  Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zakłada, że przedsiębiorca który spełnia zakładane kryteria, będzie mógł wybrać, czy chce skorzystać z nowego rodzaju opodatkowania, czy pozostać w systemie dotychczasowym. Zopodatkowania na nowych zasadach będzie mogła skorzystać spółka kapitałowa - z o.o. lub akcyjna, w której udziałowcami są wyłączenie osoby fizyczne.

  Z estońskiego CIT od stycznia 2021 r. będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, których roczny limit przychodów będzie wynosił 100 mln zł i przeznaczali zysk na reinwestycje.

  Z rozwiązania będą mogły skorzystać spółki:

  -  nie posiadające udziałów w innych podmiotach,

  - zatrudniające co najmniej 3 pracowników oprócz udziałowców,

  -  których przychody pasywne nie przewyższają przychodów z działalności operacyjnej,

  -  wykazujące nakłady inwestycyjne.

  Wszystkie te kryteria muszą być spełnione jednocześnie.

  Z estońskiego CIT będzie można skorzystać w dwóch wariantach. Pierwsza to "pełny" model opodatkowania wyłącznie dystrybuowanych przez spółkę dochodów. W ramach drugiej ścieżki podatnik będzie mógł zaliczać odpisy na specjalny fundusz (rachunek inwestycyjny do kosztów uzyskania przychodów).

  Podatnik będzie mógł wybrać estoński CIT na okres 4 lat i przedłużyć go na kolejne 4-letnie okresy. Przedłużenie jest możliwe, jeśli w ostatnim, czwartym roku korzystania z rozwiązania, przedsiębiorca wciąż spełnia kryteria.

  Aby utrzymać się w estońskim CIT, przedsiębiorca będzie też musiał notować wzrost inwestycji o 15% w ciągu dwóch lat.

  Według szacunków, z rozwiązania ma skorzystać 200 tys. firm, ponad 90% aktywnie działających w Polsce CIT-owców. Estoński CIT to w przyszłym roku koszt dla budżetu w wysokości 5,6 mld zł.

  Estoński CIT jest stosowany w Estonii, na Łotwie, w Macedonii. Są też plany jego wprowadzenia na Ukrainie.

  (ISBnews)

   

 • 25.11, 09:00Senacka Komisja chce wyłączenia spółek komandyt. i jawnych z opodatkowania CIT 

  Warszawa, 25.11.2020 (ISBnews) - Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych będzie rekomendować Senatowi wyłączenie spółek komandytowych i jawnych z zakresu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

  Komisja będzie rekomendować także poprawkę wyrównującą jednostkom samorządu terytorialnego straty, spowodowane abolicją podatkową przewidzianą w nowelizacji.

  Senatorowie opowiedzieli się także za zwiększeniem limitu do 5 mln euro dla podatników chcących się rozliczać podatkiem ryczałtowym (nowela zwiększa ten limit do 2 mln euro). Kolejna poprawka zmierza do skreślenia w ustawie o podatku od osób prawnych zobowiązania podatników do sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy. Komisja opowiedziała się też za skreśleniem regulacji ograniczających możliwość korzystania z tzw. ulgi abolicyjnej.

  Komisja zaproponowała ponadto kilka poprawek legislacyjnych.

  Celem nowelizacji ustaw podatkowych jest uszczelnienie systemu podatku dochodowego od osób prawnych, by zapewnić powiązanie wysokości podatku płaconego przez duże przedsiębiorstwa, w szczególności międzynarodowe, z faktycznym miejscem uzyskiwania przez nie dochodu.

  Zakłada ona m.in. podniesienie do 2 mln euro z 1,2 mln euro limitu przychodów, uprawniających do skorzystania z obniżonej 9-proc. stawki CIT, oraz podniesienie limitu uprawniającego do opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego do 2 mln euro z 250 tys. euro.

  Zawiera także rozwiązania dot. m.in. przeniesienia obowiązku podatkowego na spółkę komandytową, obowiązek publikowania strategii podatkowej przez wielkie koncerny oraz ograniczenie ulgi abolicyjnej.

  Zakłada m.in. likwidację niektórych wyłączeń podatkowych, obniżenie stawek ryczałtu, ujednolicenie wysokości ryczałtu dla najmu, likwidację wyłączenia z opodatkowania kartą podatkową w przypadku prowadzenia takiej samej działalności przez małżonka oraz dopuszczenie czasowego zwiększenia stanu zatrudnienia przez przedsiębiorców opłacających kartę podatkową. Według szacunków Ministerstwa Finansów możliwość rozliczania się ryczałtem uzyskałoby ok. 10 tys. osób więcej, co oznaczałoby dodatkowe koszty dla budżetu w wysokości 0,9 mld zł.

  Zmiany w CIT będą dotyczyć kilku tysięcy podatników. W 2018 r. 11 tys. uzyskało przychody od 1,2 mln euro a 2 mln euro i posiadało status "małego podatnika", a 8 tys. podatników wykazało podatek należny. W OSR oszacowano, że rozwiązanie w spowoduje zmniejszenie dochodów SFP o 0,4 mld zł.

  Nowela zakłada objęcie CIT-em spółek osobowych, w tym spółek komandytowych z wykorzystaniem firm zakładanych np. na Cyprze i w Luksemburgu. Łączne skutki finansowe objęcia spółek komandytowych podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz zwolnienie od podatku dochodu komandytariusza z tytułu udziału w zysku wypłaconego przez spółkę komandytową w 2021 roku ma wynieść 1,74 mld zł.

  Planowane jest wprowadzenie obowiązku informowania o polityce podatkowej firmy w przypadku podmiotów, które miały przychody powyżej 50 mln euro. Z obowiązku publikacji mają być wyłączone informacje dotyczące tajemnicy handlowej, przemysłowej, zawodowej lub procesu produkcyjnego.

  Nowela dotyczy też tzw. ulgi abolicyjnej. Zakłada, że jeżeli dochody osób działających za granicą nie przekroczą kwoty 8 tys. zł, będą rozliczane na dotychczasowych zasadach. Z danych MF wynika, że z ulgi tej korzysta ok. 67 tys. osób. Wprowadzenie limitu odliczenia tzw. ulgi abolicyjnej do wysokości nieprzekraczającej kwoty 1,36 tys. zł spowoduje wzrost dochodów sektora finansów publicznych o 210 mln zł.

  (ISBnews)

 • 24.11, 14:39MRPiT: Stoki narciarskie w sezonie 2020/2021 będą otwarte w reżimie sanitarnym 

  Warszawa, 24.11.2020 (ISBnews) - Stoki narciarskie i turystyczne będą otwarte w sezonie zimowym 2020/21 przy ścisłym reżimie sanitarnym, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom, poinformowało Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT). Protokół sanitarny wypracowany wspólnie z branżą narciarską został dziś zaakceptowany przez Główny Inspektorat Sanitarny.

  "Jako resort gospodarczy, musimy uwzględniać decyzje dotyczące ochrony zdrowia i życia Polaków. Będziemy w tej kwestii wykorzystywać doświadczenie innych europejskich krajów" - powiedział wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin, cytowany w komunikacie.

  Celem wdrażanych procedur jest:

   - zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników obsługi, gości i klientów oraz osób przebywających na terenie stacji turystyczno-narciarskich, zorganizowanych terenów narciarskich oraz kolei linowych i wyciągów narciarskich.

  - minimalizowanie ryzyka zakażenia pracowników obsługi oraz gości i klientów.

  - kompleksowe działanie przeciwepidemiczne dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemii.

  Wytyczne dotyczą procedur:

  - zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom obsługi.

  - zapewnienia bezpieczeństwa na terenie zorganizowanych terenów narciarskich, kolei linowych i wyciągów narciarskich oraz stacji turystyczno-narciarskich.

  - procedur zapobiegawczych w przypadku podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2 u pracowników obsługi.

  - procedur postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2 u gościa bądź  klienta.

  Obecnie prowadzenie obiektu rekreacyjnego w postaci ośrodka narciarskiego/stacji narciarskiej jest dopuszczalne w sytuacji, gdy na jego terenie będzie znajdować się nie więcej niż jedna osoba na 100 m2, z wyłączeniem obsługi. Strefy gastronomiczne mają być zamknięte. Taki sam limit będzie obowiązywał w przypadku powrotu do zasad strefy czerwonej.

  Jeżeli nastąpiłby powrót do zasad obowiązujących w strefach żółtych - na 1 os. musiałoby przypadać 75 m2 powierzchni ośrodka, z wyłączeniem obsługi, a w przypadku powrotu do strefy zielonej - 50 m2.

  Gastronomia oraz hotele mają działać na zasadach zgodnych z właściwymi wytycznymi dla strefy zielonej, żółtej lub czerwonej.

  (ISBnews)

   

 • 24.11, 14:12Kolejny zakaz międzylądowania obejmie od jutra 9 państw 

  Warszawa, 24.11.2020 (ISBnews) - Kolejny zakaz międzylądowania obejmie od środy, 25 listopada, 9 państw (dotychczas 10) , wynika z rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zakazów w ruchu lotniczym, które zostało już opublikowane w Dzienniku Ustaw. Wśród nich znajdą się m.in. Armenia, Gruzja, Bośnia i Hercegowina, Macedonia Północna i Stany Zjednoczone (możliwe są międzylądowania samolotów z lotnisk, położonych na terytorium stanów Illinois i Nowy Jork). 

  Zakaz lądowania samolotów cywilnych wykonujących loty międzynarodowe dotyczy lotów z lotnisk na terenie państw, w których współczynnik - w zakresie 14-dniowej skumulowanej liczby zachorowań na COVID-19 na 100 tys. mieszkańców - przekracza 440 (w Polsce w połowie listopada wynosił on 877,1), z wyłączeniem państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Strefy Schengen oraz - w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych Ameryki - stanów Illinois i Nowy Jork.

  Wyłączenie z objętych zakazem Stanów Zjednoczonych Ameryki stanów Illinois i Nowy Jork wynika ze stabilnego poziomu zakażeń w tych stanach, oraz z dość niskiego poziomu zagrożenia zarażeniem COVID-19 w trakcie lotu.

  Zakazu lotów nie stosuje się także do państw, które notyfikowały Polsce wprowadzenie rozwiązań gwarantujących, że na pokład samolotu będą przyjmowani wyłącznie pasażerowie z negatywnym wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. Wykaz takich państw ogłasza w obwieszczeniu minister do spraw zagranicznych.

  W porównaniu do stanu sprzed dwóch tygodni w wykazie nie pojawiły się takie państwa, jak: Argentyna, Liban i Kostaryka. Znalazły się natomiast: Serbia i Kosowo.

   Zakaz obejmie lotniska położone na terytorium:

  1) Bośni i Hercegowiny;

  2) Czarnogóry;

  3) Gruzji;

  4) Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego;

  5) Republiki Armenii;

  6) Republiki Kosowa;

  7) Republiki Macedonii Północnej;

  8) Republiki Serbii;

  9) Stanów Zjednoczonych Ameryki, z wyjątkiem lotnisk położonych na terytorium stanów Illinois i Nowy Jork.

  Rozporządzenie będzie obowiązywać przez okres dwóch tygodni.

  (ISBnews)

   

 • 24.11, 12:51Rząd zwiększył środki na budowę przekopu przez Mierzeję Wiślaną do 1,98 mld zł 

  Warszawa, 24.11.2020 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła nowelizację uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską", zwiększając wartość programu z obecnych 880 mln zł do 1,98 mld zł, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  Celem nowelizacji jest zmiana wartości, zakresu i harmonogramu programu związanego z budową drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką.

  "Wzrost kosztów inwestycji spowodowany jest zmianą cen materiałów i robót budowlanych oraz nowymi inwestycjami wynikającymi z rozwiązań projektowych, które nie były dostępne na etapie opracowywania i przyjęcia programu w 2016 r." - czytamy w komunikacie.

  Ponadto, projekty budowlane i koncepcja realizacji inwestycji musiały zostać dostosowane do restrykcyjnej - ze względu na realizację inwestycji w obszarach Natura 2000 - decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. 

  Inwestycja ma obejmować dodatkowo m.in.:

  -  likwidację mostu pontonowego stanowiącego przeszkodę nawigacyjną na rzece Elbląg w miejscowości Nowakowo i budowę w tym miejscu nowego mostu, który miał być realizowana przez samorząd terytorialny;

  - budowę nowego mostu zwodzonego obrotowego na Mierzei Wiślanej zamiast planowanego wcześniej mostu zwodzonego podnoszonego - chodzi o poprawę płynności ruchu samochodowego oraz zwiększenie odporności konstrukcji na silny wiatr; nowe rozwiązanie ma umożliwiać także awaryjne otwarcie mostu przy braku zasilania;

  - budowę sztucznej wyspy w celu odkładu urobku, który planowany był do odkładania na brzegach Zalewu Wiślanego i Zatoki Gdańskiej. Na wyspie mają zostać utworzone warunki do utrzymywania siedlisk odpowiednich dla ptaków;

  - pogłębienie wejścia do Portu Elbląg.

  Nowelizacja zakłada także zmianę harmonogramu prac. Końcowy termin realizacji inwestycji zostanie wydłużony o 3 miesiące - do końca I kwartału 2023 r. Powodem zmiany terminu jest wydłużenie procedury przetargowej oraz konieczność pogłębienia wejścia do Portu Elbląg.

   Dzięki budowie drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską zapewniony zostanie swobodny dostęp do portów Zalewu Wiślanego. Zwiększy się także możliwość  działania polskiej Marynarki Wojennej oraz poprawi się bezpieczeństwo związane z użyciem jednostek ratownictwa morskiego (SAR). Budowa toru wodnego – niezależnego od sytuacji międzynarodowej i w pełni kontrolowanego przez Polskę – stworzy warunki dla stabilnego rozwoju regionu Zalewu Wiślanego, podano także.

  (ISBnews)

   

 • 24.11, 12:42Rząd przyjął nowelizację prawa energetycznego ws. inteligentnego opomiarowania 

  Warszawa, 24.11.2020 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra klimatu i środowiska, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Projekt dostosowuje polskie prawo do obowiązujących w Unii Europejskiej przepisów w zakresie funkcjonowania systemu inteligentnego opomiarowania w sektorze elektroenergetycznym.

  "Dzięki wprowadzeniu systemu m.in. gospodarstwa domowe będą rozliczane za energię elektryczną według rzeczywistego zużycia, a nie zgodnie z prognozami oraz bez konieczności fizycznej obecności inkasenta" - czytamy w komunikacie.

  Dzięki wprowadzeniu systemu inteligentnego opomiarowania:

  - odbiorcy - głównie w gospodarstwach domowych - będą rozliczani za energię elektryczną zgodnie z rzeczywistym zużyciem, a nie według prognoz;

  - odczyt odbędzie się bez konieczności fizycznej obecności inkasenta;

  - odbiorcy uzyskają dostęp do swoich danych pomiarowych;

  - możliwe będzie automatycznie naliczanie bonifikaty za niewłaściwą jakość dostarczanej energii elektrycznej;

  - skrócony zostanie czas związany ze zmianą sprzedawcy energii;

  - zniesione zostaną bariery dotyczące wejścia na rynek nowych sprzedawców.

  Do końca 2028 r. planuje się zainstalowanie liczników zdalnego odczytu u co najmniej 80% odbiorców w gospodarstwach domowych, podano także.

  "Pozostałe rozwiązania:

  - Zwiększona zostanie ochrona konsumentów na rynku energii i paliw gazowych. Chodzi o wprowadzenie zakazu zawierania umów przez sprzedawców energii i gazu w formie akwizycyjnej, tzw. 'door to door'.

  - Wprowadzono kompleksowe rozwiązania służące rozwojowi magazynów energii.

  - Usprawniono kontrolę i nadzór na rynkiem energii, paliw gazowych oraz paliw ciekłych.

  - Wprowadzono ułatwienia dla działalności przedsiębiorstw energetycznych polegające m.in. na stworzeniu ram prawnych dla funkcjonowania zamkniętych systemów dystrybucyjnych" - czytamy dalej.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach, podsumowano.

  (ISBnews)

   

 • 23.11, 14:35Rząd planuje przyjąć projekt o Systemie Informacji Finansowej w I kw. 2021 r. 

  Warszawa, 23.11.2020 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie w I kw. 2021 r. projektu ustawy, zakładającej utworzenie Systemu Informacji Finansowej (SInF) który ma służyć gromadzeniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji o otwartych i zamkniętych rachunkach, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  "Celem projektowanego aktu prawnego jest utworzenie Systemu Informacji Finansowej (SInF) służącego gromadzeniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji o otwartych i zamkniętych rachunkach (zdefiniowanych w tym projekcie szeroko, obejmujących rachunki bankowe, rachunki w SKOK, rachunki płatnicze w innych podmiotach, rachunki papierów wartościowych, rachunki zbiorcze wraz z rachunkami pieniężnymi służącymi do ich obsługi), jak również o umowach o udostępnieniu skrytek sejfowych" - czytamy w uzasadnieniu projektu.

  Informacje z SInF mają być wykorzystywane na potrzeby realizacji zadań ustawowych sądów, prokuratury, właściwych służb - policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej oraz Krajowej Administracji Skarbowej.

  Proponowane w regulacji rozwiązania m.in.:
  - zmniejszą koszty funkcjonowania oraz obciążenia biurokratyczne organów administracji publicznej oraz instytucji finansowych i innych podmiotów gospodarczych;
  - usprawnią działanie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej i innych organów administracji publicznej uprawnionych do uzyskiwania informacji z SInF;
  - zwiększą kontrolę nad realizowanymi działaniami służb w zakresie pozyskiwania informacji o rachunkach;
  - ułatwią lokalizowanie składników majątkowych w związku z postępowaniami prowadzonymi przez enumeratywnie określone podmioty (służby, sądy i innego rodzaju organy publiczne) przy zachowaniu aktualnie obowiązujących przepisów określających procedurę takiego dostępu;
  - umożliwią prowadzenie analizy proaktywnej, polegającej na analizie danych hurtowych gromadzonych w rejestrze w celu typowania tych rachunków, które mogą być wykorzystywane do działalności przestępczej, podano także.

  (ISBnews)

 • 23.11, 14:10KE wszczęła postępowanie dot. 23 państw, w tym Polski ws. polityki audiowizual. 

  Warszawa, 23.11.2020 (ISBnews) - Komisja Europejska wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko 23 państwom członkowskim Unii, w tym przeciw Polsce za brak transpozycji nowych przepisów regulujących koordynację mediów audiowizualnych na poziomie ogólnounijnym, poinformowała Komisja.  

  Chodzi zarówno o transmisje telewizyjne, usługi tradycyjne i na żądanie oraz platformy udostępniania wideo. 

  "Nowe przepisy UE mają na celu stworzenie ram regulacyjnych dostosowanych do ery cyfrowej, prowadzących do bezpieczniejszego, sprawiedliwszego i bardziej zróżnicowanego krajobrazu audiowizualnego. Wzmacniają ochronę widzów, w szczególności w odniesieniu do bezpieczeństwa osób najbardziej narażonych, tj. małoletnich, oraz rozszerzają przepisy dot. przeciwdziałania mowie nienawiści na platformy udostępniania wideo, zakładają także promocję  różnorodności kulturowej w mediach audiowizualnych" - czytamy w komunikacie.

  Termin transpozycji do prawa krajowego zmienionej dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych upłynął 19 września 2020 r. Tylko cztery państwa (Dania, Węgry, Niderlandy i Szwecja) wdrożyły te przepisy w terminie.

  W związku z tym Komisja wysłała wezwania do usunięcia uchybienia do Belgii, Bułgarii, Czech, Niemiec, Estonii, Irlandii, Grecji, Hiszpanii, Francji, Chorwacji, Włoch, Cypru, Łotwy, Litwy, Luksemburga, Malty, Austrii, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowenii, Słowacji, Finlandii oraz Wielkiej Brytanii, prosząc je o dodatkowe informacje w tej sprawie. Teraz państwa te mają mają dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi.

  (ISBnews)

 • 23.11, 13:58Rząd ma zająć się jutro projektem dot. promocji offshore  

  Warszawa, 23.11.2020 (ISBnews) - Rząd ma zająć się jutro m.in. projektem ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, wynika z porządku obrad powiedzenia Rady Ministrów zaplanowanego na wtorek.

  Projekt zakłada dwufazowy model wsparcia i przyznanie w pierwszej fazie wsparcia dla farm wiatrowych o łącznej mocy zainstalowanej na poziomie 5,9 GW oraz przeprowadzenie pierwszych aukcji w 2025 r.

  Łączne skutki wejścia w życie ustawy dla budżetu w fazie operacyjnej (w latach 2020-2033) przewidziano na poziomie 16 206 mln zł.

  Projekt zakłada, że prawo do pokrycia ujemnego salda w drugiej fazie systemu wsparcia ma być przyznawane w drodze aukcji, w których projekty konkurują między sobą ceną wytwarzanej energii elektrycznej na zasadach analogicznych do obecnie obowiązującego systemu wsparcia odnawialnych źródeł energii (ang. pay as bid). Przeprowadzenie pierwszych aukcji planowane jest w roku 2025 r.

  Morskie farmy wiatrowe mają być oddawane do użytkowania sukcesywnie, prawdopodobnie od roku 2024 do roku 2033 (co przyjęto w powyższych kalkulacjach) - jest to faza inwestycyjna.

  Okres funkcjonowania takiej farmy określono na 25 lat (faza operacyjna), w których wystąpi wpływ na sektor finansów publicznych w formie wpływów z podatków. Efekty wejścia w życie ustawy mają być widoczne aż do roku 2058.

  Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) chce, by ustawa o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (tzw. offshore) weszła w życie najpóźniej w styczniu 2021 r.

  (ISBnews)