Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 04.10, 10:14Buda: Przepisy likwidujące nadużycia budowlane mogłyby wejść w życie od 1 kwietnia 2024 r. 

  Warszawa, 04.10.2023 (ISBnews) - Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda rozważa ustalenie terminu wejścia w życie przepisów likwidujących nadużycia budowlane od 1 kwietnia 2024 r., wynika z wypowiedzi ministra. Chodzi o nowelizację rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

  "Jest gotowe rozporządzenie. Komisja Europejska nie wniosła żadnych uwag i bardzo dobrze. Natomiast teraz tylko nad jedną rzeczą się zastanawiam. Jaką vacatio legis zachować w tej ustawie, czyli kiedy przepisy te miałyby wejść w życie" - powiedział Buda w radiu Plus.

  O odroczenie terminu wejścia w życie tych przepisów apelowała m.in. branża budowlana i deweloperzy.

  "Analizujemy czy ewentualnie niektóre przepisy w czasie troszeczkę odwlec, inne wprowadzić. Mam rozmowę również z przedstawicielami tych branż. W najbliższym czasie to rozporządzenie popiszę, ale chce być tutaj rozsądny i ta decyzja musi być bardzo wyważona" - podkreślił minister.

  Dopytywany jaki termin brany jest pod uwagę, powiedział: "Być może kwiecień jest brany pod uwagę, od 1 kwietnia [przepisy mogłyby wejść w życie]".

  Nowelizacja rozporządzenia zakłada m.in:

  - zmianę odległości budynku mieszkalnego wielorodzinnego o wysokości ponad cztery kondygnacje nadziemne od granicy działki;

  - wprowadzenie minimalnej odległości dla budynków produkcyjnych i magazynowych od budynku mieszkalnego lub budynku zamieszkania zbiorowego;

  - wprowadzenie wymagania w zakresie dopuszczalnej liczby miejsc postojowych dla samochodów osobowych, z których korzystają wyłącznie osoby niepełnosprawne, zbliżonych do okien;

  - wprowadzenie obowiązku urządzenia terenu o powierzchni biologicznie czynnej na publicznie dostępnych placach;

  - wymogi dla placów zabaw dla dzieci oraz odrębnych miejsc rekreacyjnych;

  - określenie minimalnej powierzchni lokalu użytkowego;

  - nałożenie obowiązku stosowania między dwoma mieszkaniami w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych przegród spełniających odpowiednie wymogi akustyczne (podobnie do wymagań między dwoma mieszkaniami w budynku mieszkalnym wielorodzinnym), a także niepogarszania izolacyjności akustycznej przegród w przypadku wykonywania robót budowlanych w budynkach mieszkalnych.

  (ISBnews)

 • 03.10, 13:16Rząd podjął uchwałę ws. Krajowego Programu Żeglugowego do roku 2030 r. 

  Warszawa, 03.10.2023 (ISBnews) - Rząd podjął uchwałę ws. ustanowienia Krajowego Programu Żeglugowego do 2030 r., którego celem jest zwiększenie roli śródlądowego transportu wodnego poprzez zapewnieniu warunków do prowadzenia efektywnej żeglugi na wykorzystywanych transportowo odcinkach dostępowych do portów morskich, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Realizacja projektów inwestycyjnych z „Krajowego Programu Żeglugowego do roku 2030" przyczyni się do zwiększenia roli śródlądowego transportu wodnego. Będzie to możliwe dzięki zapewnieniu warunków do prowadzenia efektywnej żeglugi na wykorzystywanych transportowo odcinkach dostępowych do portów morskich. W konsekwencji wzmocni to integracje portów morskich z zapleczem lądowym" - czytamy w komunikacie.

  Warunki do prowadzenia efektywnej żeglugi śródlądowej rozumiane są, jako m.in. zapewnienie stabilnych głębokości tranzytowych szlaków żeglugowych oraz dostępności śluz. Dla osiągnięcia większej efektywności znaczenie będą mieć również prześwity pod mostami i inną infrastruktura, która krzyżuje się z drogą wodną, podano także.

  W ramach "Krajowego Programu Żeglugowego do roku 2030" rozwijany będzie także rynek sektora śródlądowego transportu wodnego oraz partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju dróg wodnych.

  "Krajowy Program Żeglugowy do roku 2030" obejmie następujące odcinki śródlądowych dróg wodnych:
  - E30 - Odrzańska Droga Wodna, odcinek od Gliwic do zespołu portów w Szczecinie i Świnoujściu;
  - E40 - Wisła na odcinku od Torunia do Gdańska.

  "Krajowy Program Żeglugowy do roku 2030" będzie pierwszym i najważniejszym dokumentem planistycznym dla sektora żeglugi śródlądowej. Program umożliwi także współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej rozwoju śródlądowego transportu wodnego w perspektywie 2021-2027, podano.

  (ISBnews)

 • 03.10, 11:00Muller: Decyzja o ew. przedłużeniu tarczy antyinflacyjnej zapadnie w listopadzie 

  Warszawa, 03.10.2023 (ISBnews) - Decyzja o ewentualnym przedłużeniu tarczy antyinflacyjnej zapadnie w listopadzie, zapowiedział rzecznik rządu Piotr Muller. Tarcza antyinflacyjna obejmuje m.in. ceny maksymalne na energię elektryczną i gaz oraz zerową stawkę VAT na niektóre produkty żywnościowe.

  "Co kwartał informujemy o tym mniej, więcej w środku kolejnego kwartału, gdy mamy dane makroekonomiczne. […] Taka decyzja mniej więcej będzie w listopadzie zapewne, bo wtedy będą dane makroekonomiczne" - powiedział Muller w Polsat News.

  Minister finansów Magdalena Rzeczkowska podkreślała na początku września, że  fakt, iż w projekcie ustawy budżetowej na 2024 nie ma zapisanej tarczy antyinflacyjnej nie oznacza, że jej nie będzie. Zwracała uwagę, że podobnie było w przypadku ustawy budżetowej na 2023 r., a tarcza została utrzymana.

  Od kilku miesięcy przedstawiciele rządu w swoich wypowiedziach nie wykluczają przedłużenia rozwiązań funkcjonujących obecnie w ramach tarcz antyinflacyjnych także na rok przyszły, gdyby była taka potrzeba.

  Na ten rok zamrożono cenę energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, a powyżej limity zużycia wprowadzono cenę maksymalną. Objęto nią także m.in. samorządy, małych i średnich przedsiębiorców. Cenę maksymalną wprowadzono także na gaz. Równocześnie ograniczono podwyżki cen ciepła dla gospodarstw domowych i odbiorców wrażliwych.

  Wprowadzono dopłaty do ogrzewania dla gospodarstw domowych oraz maksymalną cenę węgla przy jego dystrybucji przez samorządy.

  Jednocześnie obowiązuje także zerowa stawka VAT na podstawowe produkty żywnościowe.

  (ISBnews)

 • 03.10, 09:26Muller: Próg dochodowy dla wakacji kredytowych w 2024 r. będzie stosunkowo wysoki 

  Warszawa, 03.10.2023 (ISBnews) -  Próg dochodowy dla wakacji kredytowych w 2024 r. będzie "stosunkowo wysoki", obejmie większość kredytobiorców, zapowiedział rzecznik rządu Piotr Muller.

  "Sama ustawa musi być przyjęta przez nowy Sejm, wtedy będzie jasno przyjęte przepisy. Natomiast ten próg będzie stosunkowo wysoki, on obejmie większość osób" - powiedział Muller w Polsat News.

  We wrześniu premier Mateusz Morawiecki informował, że wakacje kredytowe zostaną przedłużone na cały 2024 r. z zastosowaniem kryterium dochodowego.

  Zgodnie z ustawą o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom kredytobiorcy mogli ubiegać się o cztery miesiące wakacji kredytowych w roku 2022 i mogą ubiegać się o wakacje kredytowe także w tym roku.

  (ISBnews)

 • 02.10, 16:15MRRW chce, by zaliczki na płatności bezpośrednie za 2023 r. były wypłacane od 16 X 

  Warszawa, 02.10.2023 (ISBnews) - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRRW) chce, by zaliczki na poczet płatności bezpośrednich były wypłacane od 16 października, wynika z projektu rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie wypłaty zaliczek za 2023 r. z tytułu niektórych rodzajów pomocy w ramach Planu Strategicznego dla WPR. Zaliczki będą wypłacane na dopuszczalnym przepisami Unii Europejskiej poziomie do 70%. Łączna wartość zaliczek to 2,64 mld euro.

  Projekt, dostępny na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL) trafił właśnie do konsultacji społecznych. Zaliczki - jak wskazuje unijne rozporządzenie 2023/1508, które reguluje zasady wypłat - mają być wypłacane w 2023 r. w wysokości do 70% w przypadku płatności bezpośrednich oraz w wysokości do 85% w przypadku płatności obszarowych i interwencji z tytułu dobrostanu zwierząt w ramach rozwoju obszarów wiejskich.

  "Zaliczkami objęte będą zatem wszystkie rodzaje płatności bezpośrednich z wyjątkiem płatności w ramach ekoschematu Dobrostanu zwierząt" - czytamy w uzasadnieniu.

  Zaliczki te nie będą realizowane z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia kontroli administracyjnych w ich zakresie w terminie pozwalającym na wypłatę zaliczek, wyjaśniono.  

  Wypłaty mają być realizowane od dnia 16 października 2023 r., czyli w najwcześniejszym możliwym terminie wynikającym z przepisów UE dla płatności bezpośrednich. Beneficjentami płatności bezpośrednich oraz przejściowego wsparcia krajowego ma być ok. 1 041 tys. gospodarstw, natomiast beneficjentami płatności ONW ok. 780 tys.

  Wypłata zaliczek za 2023 r. to - wedle szacunków - nie więcej niż 2 638,52 mln euro, w tym:

  - ok. 2 252,65 mln euro środków unijnych na płatności bezpośrednie (razem z ekoschematami powierzchniowymi),

  - ok. 124,67 mln środków krajowych na przejściowe wsparcie krajowe,

  - ok. 261,20 mln euro środków unijnych i krajowych na płatność ONW. Wypłata zaliczek nastąpi w ramach limitu wydatków zaplanowanych na ten cel w ustawie budżetowej na 2023 r.

  Zaliczki będą wypłacane do wysokości środków finansowych dostępnych na ten cel w budżecie środków europejskich i budżecie państwa na realizację wspólnej polityki rolnej.

  Środki wypłacone w ramach zaliczek z tytułu płatności bezpośrednich podlegają w całości refundacji z budżetu Unii Europejskiej, a środki wypłacone w ramach zaliczek z tytułu płatności ONW podlegają refundacji z budżetu UE w 63,63%. Następuje to po ok. 2 miesiącach od wypłaty środków.

  (ISBnews)

 • 28.09, 14:38Rząd przyjął strategię zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 20242027 

  Warszawa, 28.09.2023 (ISBnews) - Rząd przyjął w drodze obiegowej Strategię zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2024–2027, według której na koniec 2023 r. relacja państwowego długu publicznego do PKB obniży się do 37,9%, a następnie wzrośnie do 44,3% w 2027 r., pozostając bezpiecznie poniżej progu ostrożnościowego 55%, który określony jest w ustawie o finansach publicznych, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  Dokument - obejmujący czteroletnią strategię zarządzania długiem Skarbu Państwa oraz czynniki oddziaływania na państwowy dług publiczny - jest przygotowywany corocznie. Przyjęte założenia makroekonomiczne i fiskalne zostały oparte o założenia projektu ustawy budżetowej na 2024 r.

  "Na koniec 2023 r. relacja państwowego długu publicznego do PKB obniży się do 37,9%, a następnie wzrośnie do 44,3% w 2027 r., pozostając bezpiecznie poniżej progu ostrożnościowego 55%., który określony jest w ustawie o finansach publicznych. Powodem wzrostu jest zwiększenie wydatków na obronność i bezpieczeństwo, a także na wsparcie dla rodzin czy finansowanie służby zdrowia" - czytamy w komunikacie.

  Relacja długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (wg definicji UE) do PKB wzrośnie do 49,3% w 2023 r., a następnie - w okresie objętym prognozą Strategii - wzrośnie do 58,7% Oznacza to, że wartość referencyjna relacji długu do PKB na poziomie 60%, zawarta w traktacie o funkcjonowaniu UE, nie zostanie przekroczona w horyzoncie Strategii.

  Założony w projekcie budżetu na 2024 r. limit kosztów obsługi długu Skarbu Państwa wynosi 66,5 mld zł, tj. 1,76% PKB. Zakłada się, że koszty obsługi długu nieznacznie przekroczą 2% PKB w 2027 r.

  Celem Strategii pozostaje minimalizacja kosztów obsługi długu Skarbu Państwa w długim horyzoncie czasowym, przy przyjętych ograniczeniach związanych z ryzykiem. Utrzymane zostały także zadania służące wykonaniu celu Strategii, związane z rozwojem rynku finansowego, tj. zapewnienie płynności, efektywności i przejrzystości rynku skarbowych papierów wartościowych oraz efektywne zarządzanie płynnością budżetu państwa.

  Dla realizacji celu strategii w latach 2024-2027 przyjęto m.in., że:

  - utrzymane zostanie elastyczne podejście do kształtowania struktury finansowania pod względem wyboru rynku, waluty i instrumentów, w stopniu przyczyniającym się do minimalizacji kosztów obsługi długu i przy ograniczeniach, które wynikają z przyjętych poziomów ryzyka;

  - głównym źródłem finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa pozostanie rynek krajowy;

  - udział długu nominowanego w walutach obcych w długu Skarbu Państwa zostanie utrzymany na poziomie poniżej 25%, z możliwością przejściowych odchyleń wynikających z uwarunkowań rynkowych lub budżetowych;

  - utrzymywana będzie średnia zapadalność krajowego długu Skarbu Państwa na poziomie zbliżonym do 4,5 roku, a całego długu co najmniej 5 lat, z uwzględnieniem możliwości przejściowych odchyleń, wynikających z uwarunkowań rynkowych lub budżetowych.

  (ISBnews)

 • 28.09, 14:32Rząd przyjął projekt ustawy budżetowej na 2024r. ze wzrostem PKB na poziomie 3% 

  Warszawa, 28.09.2023 (ISBnews) - Rząd przyjął w drodze obiegowej projekt ustawy budżetowej na rok 2024, według którego PKB w roku przyszłym wzrost PKB ma wynieść 3%, a inflacja 6,6%, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Zakładane dochody dochody budżetu państwa to 684,5 mld zł, a wydatki - 849,3 mld zł.

  "W 2024 r. polityka gospodarcza rządu będzie nakierowana na dalsze wzmacnianie potencjału polskiej gospodarki, po kryzysie energetycznym wywołanym przez atak Rosji na Ukrainę oraz covid i jego konsekwencje. To dwa największe wstrząsy gospodarcze po 1989 r. Realizacja budżetu będzie się odbywać przy zachowaniu dbałości o stabilność zadłużenia publicznego oraz z uwzględnieniem wytycznych instytucji UE. W przyszłym roku wzrost PKB ma osiągnąć poziom 3% To bezpieczny budżet dla Polski" - czytamy w komunikacie.

  W przyszłym roku rząd przeznaczy środki m.in. na:

  - obronność (wraz z Funduszem Wsparcia Sił Zbrojnych) - 158,9 mld zł, czyli ok. 4,2% PKB;

  - wsparcie rodzin - 93,2 mld zł, w tym np. na realizację Programu „Rodzina 800+" - 63,7 mld zł, rodzinnego kapitału opiekuńczego - 2,4 mld zł, świadczenia wspierającego - 2,2 mld zł, świadczenia Dobry Start - 1,4 mld zł; opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne, w tym za osoby przebywające na urlopach wychowawczych, za osoby pobierające zasiłek macierzyński oraz za osoby zatrudnione jako nianie - 4,4 mld zł;

  - wsparcie emerytów i rencistów w postaci 13. i 14. emerytury - prawie 30 mld zł;

  - finansowanie ochrony zdrowia (łącznie z NFZ) - ponad 190,9 mld zł;

  - wzrost funduszu uposażeń funkcjonariuszy i żołnierzy oraz funduszu wynagrodzeń pracowników państwowej sfery budżetowej łącznie o 12,3% (z wyłączeniem osób, które zajmują kierownicze stanowiska państwowe), z tego w związku z przyjęciem średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń na poziomie 106,6 proc. oraz dodatkowym wzrostem funduszu wynagrodzeń o 5,7%. Wzrost funduszu wynagrodzeń o 12,3%. obejmuje również nauczycieli, podano także.

  Planuje się, że dochody budżetu państwa w 2024 r. wyniosą 684,5 mld zł. Wydatki budżetu państwa w 2024 r., z uwzględnieniem kwot na obronność (158,9 mld zł), wsparcie dla rodzin (92,3 mld zł) czy finansowanie służby zdrowia (ponad 190,9 mld zł), planuje się na poziomie 849,3 mld zł.

  W 2024 r. deficyt sektora general government zmniejszy się do 4,5% PKB, wskazano także.

  Założono, że w 2024 r. nastąpi ożywienie gospodarcze, a wzrost PKB powinien osiągnąć 3,0 proc. Wpływ na to będzie miała spadająca inflacja, powrót do dodatniej dynamiki płac realnych w ujęciu całorocznym oraz polepszenie nastrojów konsumentów.

  W 2024 r., wraz z poprawą sytuacji gospodarczej oraz waloryzacją świadczenia "500+" do 800 zł, dynamika spożycia prywatnego osiągnie poziom 3,3%.

  Nakłady brutto na środki trwałe ogółem powinny wzrosnąć w przyszłym roku o 4,4%  Wpływ na rosnącą dynamikę inwestycji będzie miało polepszenie sytuacji gospodarczej, a w dłuższym horyzoncie także oczekiwany przez rynek spadający koszt kapitału, czytamy także.

  W najbliższych latach przewidywany jest także wyraźny wzrost inwestycji publicznych, w tym zwiększenie zdolności obronnych kraju.

  W 2024 r., wraz z poprawą sytuacji gospodarczej na rynkach eksportowych, wzrost realnego tempa eksportu  wyniesie 3,6 proc. Import będzie rósł w tempie zbliżonym do eksportu (3,9%.).

  W efekcie, saldo obrotów bieżących w relacji do PKB do 0% PKB w 2024 r.

  Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej w 2024 r. wzrośnie o 1,2%. Na umiarkowaną dynamikę zatrudnienia będzie oddziaływać ograniczona podaż pracy, która jest efektem procesów demograficznych. Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2024 r. powinna wynieść 5,2%

  Prognozuje się, że wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wyniesie w  2024 r. 9,8%

  Oczekuje się, że inflacja w 2023 r. wyniesie średnio 6,6% w 2024 r.

  Głównymi czynnikami, które będą wpływały na obniżanie się inflacji będą stabilizacja cen surowców energetycznych i żywności na rynkach światowych, relatywnie niska dynamika spożycia prywatnego w bieżącym roku oraz oddziaływanie polityki pieniężnej.

  (ISBnews)

 • 26.09, 09:53Maląg: Rząd planuje przyjąć dzisiaj projekt budżetu państwa na 2024 r 

  Warszawa, 26.09.2023 (ISBnews) - Rada Ministrów zajmie się na dzisiejszym posiedzeniu projektem budżetu państwa na rok 2024, wynika z wypowiedzi minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg. Planowane jest przyjęcie projektu budżetu.

  "Będzie to kolejna rozmowa na temat budżetu państwa, czyli przyjęcie przez Radę Ministrów, aby do końca września móc przesłać do Sejmu projekt budżetu państwa" - powiedziała Maląg w Polskim Radiu.

  Projekt budżetu, po przyjęciu przez rząd w sierpniu br. był przedmiotem obrad Rady Dialogu Społecznego.

  Zakłada on, że w zrost PKB przyspieszy do 3% r/r w 2024 r. a średnioroczna inflacja spadnie do 6%.

  Dochody oszacowano na poziomie 683,6 mld zł, wydatki 848 mld zł, co daje deficyt budżetowy na poziomie 164,4 mld zł. Deficyt sektora general government wyniesie -4,5% PKB w 2024 r.

  W projekcie ustawy budżetowej na 2024 r. zaplanowano, że w przyszłym roku potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa wyniosą 225,39 mld zł.

  W przyszłym roku na obronność (wraz z Funduszem Wsparcia Sił Zbrojnych) – ma trafić 158,9 mld zł, czyli ok. 4,2 % PKB; na wsparcie rodzin - 93,2 mld zł, w tym np. na realizację Programu "Rodzina 800+" - 63,7 mld zł, rodzinnego kapitału opiekuńczego - 2,4 mld zł, świadczenia wspierającego - 2,2 mld zł, świadczenia Dobry Start - 1,35 mld zł, opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne, w tym za osoby przebywające na urlopach wychowawczych, za osoby pobierające zasiłek macierzyński oraz za osoby zatrudnione jako nianie - 4,4 mld zł; wsparcie emerytów i rencistów w postaci 13. i 14. emerytury - prawie 30 mld zł; finansowanie służby zdrowia (łącznie z NFZ) - ponad 190 mld zł; podwyżki wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w służbach publicznych (m.in. policjanci, strażacy, nauczyciele, pracownicy uczelni wyższych).

  (ISBnews)

 • 25.09, 08:49Projekt dot. 1,3 mld zł pomocy publ. z KPO na systemy ciepłownicze trafił do konsultacji 

  Warszawa, 25.09.2023 (ISBnews) - Projekt rozporządzenia ministra klimatu i środowiska dotyczący udzielania ponad 1,3 mld zł pomocy publicznej na inwestycje w źródła ciepła w systemach ciepłowniczych w ramach Krajowego Planu Odbudowy trafił do konsultacji, wynika z informacji na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL).

  "Przedmiotowy program pomocowy umożliwi udzielenie przedsiębiorcom pomocy publicznej na inwestycje w źródła ciepła w systemach ciepłowniczych, tj. wytwarzanie energii w wysokosprawnej kogeneracji, wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych oraz wytwarzanie energii w ramach efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego i chłodniczego. Przyczyni się to do maksymalizacji wydatkowania środków przeznaczonych na realizację działań wynikających z dokumentów programowych KPO" - czytamy w uzasadnieniu.

  Przyjęcie rozporządzenia nie pociąga za sobą skutków finansowych mających wpływ na sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego a jedynie umożliwia udzielanie pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w źródła ciepła w systemach ciepłowniczych w ramach KPO na rzecz przedsiębiorców realizujących projekty, które spełniają warunki określone w przepisach rozporządzenia, podano także.

  Źródłem finansowania pomocy udzielonej na podstawie projektowanego rozporządzenia będą środki z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Na inwestycje w źródła ciepła w systemach ciepłowniczych zaplanowano kwotę ok. 300 mln euro, tj. ok. 1 344 270 277 zł.

  Efekty projektu regulacji zostaną zbadane przy pomocy ewaluacji ex-post w ramach KPO. Pomiar nastąpi w IV kw. 2026 r. Zastosowane mierniki będą bazowały na końcowych wskaźnikach przyjętych dla poszczególnych inwestycji, podkreślono.

  (ISBnews)

 • 25.09, 08:39Rząd planuje zwiększenie środków na budowę obwodnic o 100 mln zł do 2026 r. 

  Warszawa, 25.09.2023 (ISBnews) - Rząd planuje zwiększenie budżetu programu budowy 100 obwodnic o 100 mln zł do 2026 r., wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie nowelizacji uchwały ws. Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020–2030 planowane jest na wrzesień.

  "Istotą rozwiązań ujętych w projekcie jest zwiększenie limitu na realizację Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020–2030 o łącznie 0,1 mld zł w latach 2023-2026. Środki pochodzić będą z Krajowego Funduszu Drogowego" - czytamy w wykazie.

  Przyczyną wprowadzania rozwiązań planowanych w projekcie jest utrzymujący się od 24 lutego 2022 r. (tj. od wybuchu wojny w Ukrainie) wzrost cen i usług na projektach budowlanych, za które odpowiedzialny jest minister infrastruktury, podano także.

  Wskazano, że dotychczasowe działania podejmowane w tym zakresie nie były w pełni skuteczne i wymagana jest dalsza interwencja, mająca na celu zachowanie stabilności na rynku inwestycji infrastrukturalnych poprzez zwiększenie limitów waloryzacyjnych.

  (ISBNews)

 • 25.09, 08:16Rząd planuje zwiększenie środków na budowę dróg krajowych o 2,6 mld zł do 2026 r. 

  Warszawa, 25.09.2023 (ISBnews) - Rząd planuje zwiększenie środków na realizację Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. o 2,6 mld zł w latach 2023-2026, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. 

  Kolejna nowelizacja programu budowy dróg krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.) planowana jest na wrzesień.

  "Istotą rozwiązań ujętych w projekcie jest zwiększenie limitu na realizację Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.) o łącznie 2,6 mld zł w latach 2023-2026. Środki pochodzić będą z Krajowego Funduszu Drogowego" - czytamy w wykazie.

  Przyczyną wprowadzania rozwiązań planowanych w projekcie jest utrzymujący się od 24 lutego 2022 r. (tj. od wybuchu wojny w Ukrainie) wzrost cen i usług na projektach budowlanych, za które odpowiedzialny jest minister infrastruktury, podano także

  Jak podkreślono, dotychczasowe działania podejmowane w tym zakresie nie były w pełni skuteczne i wymagana jest dalsza interwencja, mająca na celu zachowanie stabilności na rynku inwestycji infrastrukturalnych poprzez zwiększenie limitów waloryzacyjnych na kontraktach ofertowanych przed 24 lutego 2022 r.

  Na początku września rząd znowelizował uchwałę ws. programu budowy dróg krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.), zwiększając limit finansowania o 5,1 mld zł do ok. 299,5 mld zł.

  (ISBNews)

 • 20.09, 10:34Morawiecki: Wakacje kredytowe będą przedłużone na cały 2024 r., z kryterium dochodowym 

  Warszawa, 20.09.2023 (ISBnews) - Wakacje kredytowe zostaną przedłużone na cały przyszły rok, z zastosowaniem kryterium dochodowego, poinformował premier Mateusz Morawiecki

  "Decyzja w tej sprawie już jest. Przedłużamy wakacje kredytowe na cały przyszły rok. Będziemy stosowali kryterium dochodowe. Nie chcemy, aby mogli z nich skorzystać ci, którzy są bardziej zamożni, bardziej majętni. Ci, których stać na spłatę, niech spłacają" - powiedział Morawiecki w rozmowie z Polsat news.

  "Poleciłem opracowanie kryteriów dochodowych, które będą sprawiedliwe" - dodał premier.

  W sierpniu premier Mateusz Morawiecki informował, że decyzja w sprawie ewentualnego przedłużenia wakacji kredytowych w 2024 r. zapadnie do połowy września. Wcześniej nie wykluczał, że taka regulacja zawierałaby kryterium dochodowe czy dotyczyłaby np. jednego półrocza przyszłego roku.

  Zgodnie z ustawą o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom kredytobiorcy mogli ubiegać się o cztery miesiące wakacji kredytowych w roku 2022 i mogą ubiegać się o wakacje kredytowe także w tym roku.

  (ISBnews)

 • 19.09, 16:06Szacowane wydatki na strategiczne projekty niskoemisyjne to ok. 500 mln zł/rocznie - OSR 

  Warszawa, 19.09.2023 (ISBnews) - Szacowane wydatki z budżetu państwa na strategiczne projekty inwestycyjne dla przejścia na gospodarkę niskoemisyjną to ok. 500 mln zł rocznie, wynika z projektu rozporządzenia ministra rozwoju i technologii w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia na projekty inwestycyjne o znaczeniu strategicznym dla przejścia na gospodarkę o zerowej emisji netto.

  Projekt trafił właśnie do konsultacji i uzgodnień. Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w ustawie o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych.

  Przyjęto, że pomoc udzielana ma być w formie dotacji celowej, na podstawie umowy o udzielenie pomocy publicznej zawieranej z przedsiębiorcą przez ministra właściwego ds. gospodarki. Założono, że na ten cel z budżetu państwa trafiać będzie rocznie 500 mln zł.

  Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej pomoc może być udzielana do końca grudnia 2025 r.

  Przyjmując, że program byłby kontynuowany byłby w ciągu najbliższych lat stanowiłby koszt dla sektora finansów publicznych na poziomie 3 715 mln zł, natomiast dla budżetu państwa na poziomie 4 593 mln zł.

  Przy obliczeniach założono, że oprócz regularnych wpływów z tytułu podatków od zatrudnienia, wpływałyby również inne podatki: z tytułu prowadzenia działalności, zysków, obrotu towarów lub jego eksportu - w zależności od profilu firmy.

  Beneficjentem wsparcia, zgodnie z projektem rozporządzenia może być przedsiębiorca , który:

  - deklaruje, realizację projektu niskoemisyjnego, stanowiący inwestycję początkową;

   - nie znajduje się w trudnej sytuacji w rozumieniu komunikatu Komisji "Wytyczne dotyczące pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji";

  - nie został zobowiązany do zwrotu pomocy wynikającej z wcześniejszej decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem i ze wspólnym rynkiem.

  Pomoc będzie mogła być udzielona przedsiębiorcy, który łącznie poniesie nakłady inwestycyjne w kwocie stanowiącej co najmniej równowartość 110 mln euro, utworzy w związku z realizacją projektu niskoemisyjnego co najmniej 50 miejsc pracy oraz spełni kryteria określone w załączniku do rozporządzenia.

  (ISBnews)

 • 19.09, 12:22MFiPR: Ok. 80 nowych umów PPP zostanie zawartych w latach 2023-2030 

  Warszawa, 19.09.2023 (ISBnews) - Z szacunków rządu wynika, że w latach 2023-2030 zawartych zostanie ok. 80 nowych umów partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), podało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR).

  "Szacuje się, że w latach 2023-2030 zawartych powinno być około 80 nowych umów o PPP. […] Obecnie w bazie potencjalnych projektów PPP zawarte są 54 projekty o wartości ok. 9,9 mld zł" - czytamy w komunikacie.

  Wśród projektów na etapie procedury wyboru partnera prywatnego są m.in. 2 projekty rządowe wspierane przez MFiPR - projekt budowy Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia oraz projekt budowy i utrzymania archiwów państwowych.

  Sześć lat temu Rada Ministrów przyjęła Politykę PPP, która stworzyła spójne ramy prawne w zakresie PPP. 

  W ich efekcie mamy obecnie 177 umów o PPP o wartości ponad 9,2 mld zł. Dominują projekty realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego: jest to ok. 90% umów. Są to inwestycje dotyczące efektywności energetycznej, infrastruktury transportowej, sportu i turystyki i gospodarki wodno-kanalizacyjnej, podał resort.

  Rząd zapowiada kontynuację i aktualizację Polityki PPP do 2030 r. Dokument 8 września br. przyjął Stały Komitet Rady Ministrów.

  (ISBnews)

 • 18.09, 14:12MKiŚ: Maks. premia kogeneracyjna dla jednostek opalanych gazem to 324,42 zł/ MWh w 2024 r. 

  Warszawa, 18.09.2023 (ISBnews) - Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) zaproponowało maksymalne poziomy premii kogeneracyjnej na przyszły rok dla nowej jednostki kogeneracji opalanej paliwami gazowymi, w wysokości 324,42 zł/ MWh, a dla opalanej paliwami stałymi - 0zł/ MWh, wynika z projektu rozporządzenia w sprawie wartości referencyjnych dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji w 2024 r., który trafił właśnie do konsultacji społecznych.

  Obowiązek wydania rozporządzenia w terminie do 31 października każdego roku nakłada na ministra właściwego do spraw energii ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.

  "Wartość referencyjna dla nowej jednostki kogeneracji w roku 2024:

  1)     opalanej paliwami gazowymi wynosi 324,42 zł/ MWh;

  2)     opalanej paliwami stałymi wynosi 0,00 zł/ MWh;

  3)     opalanej biomasą wynosi 418,38 zł/ MWh;

  4)     innej niż wymienione […] wynosi 278,06 zł/ MWh." - czytamy w dokumencie.

  Wprowadzenie wartości referencyjnej oznacza, że oferty powyżej jej wartości będą automatycznie odrzucane nawet, jeśli nie będzie innych ofert, co skutkować może brakiem osiągnięcia założonego dla danej aukcji celu w zakresie zakontraktowania odpowiedniego wolumenu energii, wyjaśniono.

  Wysokość wartości referencyjnej jest to maksymalny poziom premii kogeneracyjnej, który odpowiada wielkości luki finansowej pomiędzy uśrednionym kosztem energii elektrycznej (Levelized Cost Of Electricity - LCOE) z jednostki kogeneracji opalanej danego rodzaju paliwem, a prognozowanym przychodem z tytułu sprzedaży energii elektrycznej.

  Jednostkami referencyjnymi przyjętymi na potrzeby ustalenia wartości referencyjnych są jednostki kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej równej 30 MWe, opalane danym rodzajem paliwa (odrębnie: paliwa gazowe, paliwa stałe, biomasa oraz pozostałe paliwa).

  (ISBnews)

 • 18.09, 10:33MKiŚ zaproponowało wysokość premii kogeneracyjnej na 2024 r. 

  Warszawa, 18.09.2023 (ISBnews) - Gwarantowana premia indywidualna na przyszły rok dla istniejącej jednostki kogeneracji opalanej paliwami gazowymi wyniesie 146,93 zł /MWh, natomiast dla istniejących małych jednostek kogeneracji opalanych paliwami gazowymi - 79,88 zł /MWh, wynika z projektu rozporządzenia w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem, który trafił właśnie do konsultacji społecznych.

  "W przypadku istniejących jednostek kogeneracji opalanych paliwami gazowymi premia gwarantowana indywidualna w 2024 r. wyniesie 146,93 zł /MWh, natomiast dla istniejących małych jednostek kogeneracji opalanych paliwami gazowymi w roku 2024 - 79,88 zł /MWh. Premia gwarantowana dla istniejących jednostek kogeneracji w odniesieniu do jednostek opalanych innymi paliwami, została przyjęta na poziomie 31,42 zł/MWh" - czytamy w ocenie skutków regulacji (OSR).

  Premia gwarantowana dla istniejących małych jednostek kogeneracji w odniesieniu do jednostek opalanych innymi paliwami, została przyjęta na poziomie 0 zł/MWh ze względu na fakt, że na podstawie dostępnych danych brak jest luki finansowej pomiędzy prognozowanymi kosztami operacyjnymi a prognozowanymi przychodami operacyjnymi z tytułu sprzedaży energii elektrycznej.

  (ISBnews)

 • 18.09, 10:07MKiŚ proponuje, by premią objąć 18 mln MWh energii z wysokosprawnej kogeneracji w 2024 r. 

  Warszawa, 18.09.2023 (ISBnews) - Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) proponuje, by premią kogeneracyjną mogło być objęte maksymalnie 18 mln MWh z wysokosprawnej kogeneracji w 2024 r., natomiast premią indywidualną - 36 mln MWh, wynika z projektu rozporządzenia w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem.

  Projekt trafił właśnie do konsultacji społecznych.

  "Maksymalna ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, której sprzedaż może zostać objęta premią kogeneracyjną, w 2024 r. wynosi 18 mln MWh" - czytamy w projekcie rozporządzenia.

  Maksymalna wartość premii kogeneracyjnej wynikającej z ilości energii, z wysokosprawnej kogeneracji  w 2024 r. wynosi 3 902 505 075 zł, w tym w odniesieniu do wytwórców energii elektrycznej wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji zlokalizowanych poza terytorium RP - 195 125 254 zł.

  Maksymalna ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, której sprzedaż może zostać objęta premią kogeneracyjną indywidualną, w 2024 r. wynosi 36 mln MWh.

  Maksymalna wartość premii kogeneracyjnej indywidualnej wynikającej z tej ilości energii, wynosi 7 781 832 000 zł, podano.

  (ISBnews)

 • 15.09, 22:24Buda: Podpisałem rozporządzenie utrzymujące embargo na ukraińskie zboże 

  Warszawa, 15.09.2023 (ISBnews) - Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda podpisał rozporządzenie w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych. Rozporządzenie jest bezterminowe i wejdzie w życie o północy 16 września, podał minister. Rozporządzenie ukazało się już w Dzienniku Ustaw. 

  W piątek Komisja Europejska zdecydowała o nieprzedłużaniu embarga na ukraińskie produkty rolne.

  "W związku z błędną decyzją KE o nieprzedłużeniu embarga na zboże z UA, zgodnie z poleceniem @MorawieckiM i całej Rady Ministrów podpisałem rozporządzenie krajowe utrzymujące embargo. Rozporządzenie jest bezterminowe i wejdzie w życie po publikacji o północy 16.09.2023" - napisał Buda na platformie X (dawniej Twitter).

  Zamieścił także skan rozporządzenia.

  Komisja Europejska poinformowała wcześniej, że "dzięki pracom Platformy Koordynacyjnej i środkom tymczasowym wprowadzonym w dniu 2 maja 2023 r. zniknęły zakłócenia na rynku w pięciu państwach członkowskich [Bułgarii, Węgrzech, Polsce, Rumunii, Słowacji] graniczących z Ukrainą". 

  W rezultacie uzgodniono, że obowiązujące środki (embargo) wygasną dzisiaj. Ukraina zgodziła się na wprowadzenie w ciągu 30 dni wszelkich środków prawnych (w tym np. systemu zezwoleń na eksport), aby uniknąć gwałtownych wzrostów cen zbóż.

  Do tego czasu Ukraina ma wprowadzić skuteczne środki kontroli eksportu 4 grup towarów, aby zapobiec zakłóceniom rynku w sąsiadujących państwach członkowskich. Ukraina przekaże plan działania na platformie najpóźniej do końca dnia roboczego w poniedziałek 18 września 2023 r.

  (ISBnews)

 • 15.09, 09:52Koszt programu pilotażowego ws. poprawy posiłków w szpitalach to do 1 mld zł/rocznie - OSR 

  Warszawa, 15.09.2023 (ISBnews) - Koszt programu pilotażowego dotyczącego poprawy jakości posiłków w szpitalach, przy założeniu, że wezmą w nim udział wszystkie placówki wyniesie od kilkuset milionów złotych do 1 mld zł rocznie, wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie programu pilotażowego w zakresie edukacji żywieniowej oraz poprawy jakości żywienia w szpitalach "Dobry posiłek w szpitalu".

  Projekt trafił właśnie do konsultacji i uzgodnień.

  "Łączna kwota przeznaczona na program pilotażowy w ujęciu rocznym przy założeniu, że weszłyby do niego wszystkie szpitale może sięgnąć kilkuset milionów złotych do około 1 mld zł" - podano w OSR.

  Środki te pochodziłyby z budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia.

  Projekt rozporządzenia określa warunki realizacji programu pilotażowego w zakresie poradnictwa dietetycznego oraz poprawy jakości żywienia w szpitalach.

  (ISBnews)

 • 14.09, 15:51KPRM: Podwyżka płacy minimalnej w 2024 r. obejmie 3,6 mln osób 

  Warszawa, 14.09.2023 (ISBnews) - Podwyżka płacy minimalnej do 4 242 zł brutto od 1 stycznia 2024 r. i do 4 300 zł brutto od 1 lipca 2024 r. obejmie 3,6 mln osób, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Rząd przyjął rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024r.

  "Liczba osób objętych podwyższeniem minimalnego wynagrodzenia za pracę wyniesie 3,6 mln" - czytamy w komunikacie.

  Jak podano wcześniej w ocenie skutków regulacji (OSR) podniesienie płacy minimalnej zwiększy wpływy sektora finansów publicznych w przyszłym roku o 9 168,2 mln zł. Koszty tych zmian po stronie dużych przedsiębiorstw oraz sektora MŚP mają kształtować się na poziomie 30 742,7 mln zł w 2024 r.

  (ISBNews)