ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 07.12, 17:05Rada uzgodniła aktualizację przepisów dot. obniżonych stawek VAT 

  Warszawa, 07.12.2021 (ISBnews) - Rada Unii Europejskiej osiągnęła porozumienie w sprawie aktualizacji unijnych przepisów dotyczących stawek podatku od wartości dodanej (VAT), w tym m.in. wycofania obniżonych stawek VAT lub zwolnień na paliwa kopalne do 1 stycznia 2030 r. oraz na nawozy sztuczne i pestycydy do 1 stycznia 2032 roku, poinformowała Rada.

  "Nowe przepisy odzwierciedlają obecne potrzeby państw członkowskich oraz obecne cele polityki UE, które uległy znacznej zmianie od czasu wprowadzenia starych przepisów. Aktualizacje zapewniają równe traktowanie państw członkowskich i dają im większą elastyczność w stosowaniu obniżonych i zerowych stawek VAT. Przepisy wyeliminują również preferencyjne traktowanie towarów szkodliwych dla środowiska" – czytamy w komunikacie.

  Rada zaktualizowała i unowocześniła wykaz towarów i usług, na które dozwolone są obniżone stawki VAT (załącznik III dyrektywy VAT), uwzględniając cyfrową transformację gospodarki.

  Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się stawek obniżonych, Rada postanowiła ograniczyć liczbę pozycji, do których można zastosować stawki obniżone, podano także.

  Rada uzgodniła wycofanie obniżonych stawek VAT lub zwolnień na paliwa kopalne i inne towary o podobnym wpływie na emisje gazów cieplarnianych do 1 stycznia 2030 r. Obniżone stawki i zwolnienia na nawozy sztuczne i chemiczne pestycydy wygasną do 1 stycznia 2032 r., drobni rolnicy mają więcej czasu na dostosowanie. 

  Ponadto Rada wprowadziła do wykazu towary i usługi przyjazne dla środowiska, w przypadku których dozwolone są stawki obniżone, takie jak panele słoneczne, rowery elektryczne i usługi recyklingu odpadów.

  Komisja przedstawiła wniosek w sprawie zmiany dyrektywy Rady w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do stawek podatku od wartości dodanej w 18 stycznia 2018 r.

  Po wydaniu przez Parlament opinii w sprawie wniosku, Rada formalnie przyjmie dyrektywę.

  (ISBnews)

 • 07.12, 16:27Rząd chce przyjąć projekt programu FEnIKS na 2021-2027 w grudniu br.  

  Warszawa, 07.12.2021 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie projektu programu "Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027" (FEnIKS) w grudniu br., wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Program ma zostać dofinansowany ze środków unijnych kwotą ok. 25 mld euro.

  "Celem programu jest poprawa warunków rozwoju kraju poprzez budowę infrastruktury technicznej i społecznej zgodnie z założeniami rozwoju zrównoważonego, w tym poprzez działania na rzecz efektywnego, niskoemisyjnego systemu energetycznego i rozwoju odnawialnych źródeł energii, gospodarki przyjaznej środowisku i o obiegu zamkniętym, adaptacji do zmian klimatu, bezpiecznego i przyjaznego środowisku systemu transportowego, zapewnienia równego dostępu do opieki zdrowotnej oraz poprawę odporności systemu ochrony zdrowia, a także wzmocnienie roli kultury w rozwoju społecznym i gospodarczym" – czytamy w komunikacie.

  Program stanowi kontynuację dwóch wcześniejszych programów Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz 2014-2020.

  Działania planowane do podjęcia w poszczególnych sektorach będą przyczyniać się do osiągnięcia założeń głównej strategii UE - Europejskiego Zielonego Ładu, którego realizacja ma pomóc w przekształceniu UE w nowoczesną, zasobooszczędną i konkurencyjną gospodarkę. Program będzie odzwierciedlał cele i założenia głównych strategii krajowych, w tym w szczególności  Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR),  Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 oraz właściwych tematycznie strategii sektorowych. Z programu będą podejmowane działania wspierające odbudowę kraju po skutkach pandemii COVID-19, podano także.


  Program FEnIKS zakłada podejmowanie działań w ramach ośmiu priorytetów:
  1. Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności
  2. Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR
  3. Transport miejski
  4. Wsparcie sektora transportu z Funduszu Spójności
  5. Wsparcie sektora transportu z EFRR
  6. Zdrowie
  7. Kultura
  8. Pomoc techniczna

  Głównymi źródłami finansowania zadań wynikających z programu będą środki Funduszu Spójności (FS) oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Łączna kwota dofinansowania z obu funduszy w ramach programu będzie wynosić ponad 25 mld euro, z czego wkład EFRR 12,8 mld euro, a FS 12,3 mld euro. Środki te zostaną uzupełnione o wkład krajowy pochodzący głównie ze środków publicznych.

  Wsparcie będzie skierowane do podmiotów publicznych oraz niepublicznych, w tym m.in. do: przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego, właścicieli budynków mieszkalnych, państwowych jednostek budżetowych i administracji publicznej, dostawców usług energetycznych, zarządców dróg krajowych i linii kolejowych, służb ratownictwa technicznego i bezpieczeństwa ruchu, podmiotów zarządzających portami lotniczymi oraz portami morskimi, organizacji pozarządowych, instytucji ochrony zdrowia, instytucji kultury.

  (ISBnews)
   

   

 • 07.12, 14:49Kraska z MZ: Dyskoteki, kluby i miejsca do tańczenia zostaną zamknięte od 15 XII 

  Warszawa, 07.12.2021 (ISBnews) - Dyskotek, kluby i miejsca do tańczenia zostaną zamknięte od 15 grudnia, poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W lokalach zamkniętych w dniach 31 grudnia br. – 1 stycznia 2022 r. będzie mogło przebywać maksymalnie 100 osób, nie licząc osób zaszczepionych.

  "Od 15 grudnia zamknięte są dyskoteki, kluby i obiekty udostępniające miejsca do tańczenia" – powiedział Kraska podczas konferencji prasowej.

  "W dniu 31 grudnia br.  i 1 stycznia 2022 r. ograniczenie liczebności klientów w lokalach zamkniętych do maksymalnie 100 osób z wyjątkiem oczywiście osób, które są zaczepione. One do limitu nie będą wliczane" – dodał.

  (ISBnews)

 • 07.12, 14:31Niedzielski: Pracodawca będzie mógł oczekiwać od pracownika wyniku testu  

  Warszawa, 07.12.2021 (ISBnews) - Trwają prace nad projektem, który ma umożliwiać pracodawcy - przed dopuszczeniem do pracy - żądanie od pracownika negatywnego wyniku testu przeciw COVID-19, a nie certyfikatu, poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski. Wyraził nadzieję, że projekt ten "wyklaruje się" w ciągu tygodnia.

  "Zmodyfikowaliśmy trochę filozofię projektu, bo pracodawca będzie zgodnie z tym nowym ujęciem miał prawo oczekiwać okazania wyniku testu przez pracownika, po to by właśnie budować bezpieczne środowisko pracy. Przypomnę, że we wcześniejszej wersji dyskutowaliśmy o tym, żeby było to szczepienie, ale tutaj stawiamy jednak na testy" – powiedział Niedzielski podczas konferencji prasowej.  

  Poinformował, że testy dla pracowników byłyby nieodpłatne.

  "I testy […] w tym projekcie ustawy będą zagwarantowane za darmo obywatelom polskim. […] Będziemy mieli taki właśnie kolejny silny instrument zwiększania bezpieczeństwa epidemicznego, które oczywiście w konsekwencji będzie pozwalało na prowadzenie normalnej działalności gospodarczej" – podkreślił.

  "Mam nadzieję, że w ciągu tygodnia wyklaruje się tak ten projekt, że zostanie skierowany na ścieżkę formalną" – dodał.

  (ISBnews)

 • 07.12, 14:13Niedzielski: Obowiązek szczepień dla medyków, nauczycieli i służb od 1 III 2022 

  Warszawa, 07.12.2021 (ISBnews) - Rząd wprowadza obowiązek szczepienia dla pracowników medycznych, nauczycieli i  przedstawicieli służb mundurowych jako warunku dopuszczenia do pracy od 1 marca 2022 roku, poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski.

  "Elementem, o którym zdecydowaliśmy ostatnio to są obowiązkowe szczepienia dla wybranych grup pracowniczych. Tutaj idąc śladem Niemiec, Austrii będziemy chcieli od 1 marca wprowadzić obowiązek  zaszczepienia dla trzech grup. Pierwsza grupa to są medycy, druga grupa to są nauczyciele, trzecia grupa to są służby mundurowe" – powiedział Niedzielski podczas konferencji prasowej.

  "Ta perspektywa marca jest tym okresem, kiedy szczepienia powinny być wykonane, bo potem jak wejdziemy w okres od 1 marca będzie to szczepienie, które jest już wymagane jako warunek […] pracy" – dodał.

  Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska doprecyzował, że "nie jest to jeszcze termin definitywny", ale rząd będzie robił wszystko, by od 1 marca te grupy zawodowe mogły pracować "tylko i wyłącznie wtedy, kiedy są zaszczepione".

  (ISBnews)

 • 07.12, 13:56Niedzielski: Wprowadzamy nauczanie zdalne od 20 XII br. do 9 I 2022 r. 

  Warszawa, 07.12.2021 (ISBnews) - Rząd wprowadza nauczanie zdalne dla uczniów szkół podstawowych i średnich w okresie przed i poświątecznym tj. od 20 grudnia do 9 stycznia włącznie, zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Zmiany nie dotyczą przedszkoli i żłobków.

  "Chcemy wykorzystać zbliżający się okres ferii do tego, żeby nieco wydłużyć ten okres nieobecności dzieci w szkołach, I zdecydowaliśmy, żeby te kilka dni, które poprzedzają  z jednej strony ferie świąteczne, mówimy tu o okresie od 20 do 23 grudnia, ale tez też okres post-feryjny, kiedy mamy święto Trzech Króli będą te dni, w których będziemy mieć zdalną naukę i oczywiście tę zdalną naukę zakończymy 9 stycznia" – powiedział Niedzielski podczas konferencji prasowej.

  "Od 10 stycznia będzie powrót do normalnego trybu szkolnego, nie mniej jednak intencją jaką chcemy osiągnąć jest wydłużenie tego okresu, kiedy nie dochodzi od transmisji, nie dochodzi do interakcji miedzy dziećmi" – dodał.

  Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska doprecyzował, że ograniczenia nie dotyczą przedszkoli i żłobków.

  (ISBnews)

 • 07.12, 13:52Niedzielski: Zmniejszamy limity obłożenia lokali gastronom., hoteli, kin do 30% 

  Warszawa, 07.12.2021 (ISBnews) - Rząd wprowadza obniżenie limitów osób w lokalach gastronomicznych, kinach, teatrach i kościołach do 30% obłożenia obiektów oraz konieczność weryfikacji certyfikatów w przypadku przekroczenia tego limitu, poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski. Nowe obostrzenia wchodzą w życie od 15 grudnia i dotyczą osób niezaszczepionych.

  "Dokonujemy zmiany zasad stosowania certyfikatu, której będzie towarzyszyło obniżenie limitów, które w tej chwili obowiązują mniej więcej na poziomie 50% do 30%" – powiedział Niedzielski podczas konferencji prasowej. 

  Dotyczy to m.in. obiektów gastronomicznych, teatrów, kin, teatrów, filharmonii, oper i innych obiektów kultury, obiektów sportowych i sakralnych. W kinach będzie obowiązywał także zakaz konsumpcji.

  "Żeby ten limit mógł być w jakikolwiek sposób przekroczony, to organizator, przedsiębiorca będzie musiał wykazać, że weryfikuje certyfikaty.  Jeżeli nie ma weryfikacji certyfikatów przy wejściu, to nie ma też absolutnie możliwości przekraczania tego 30% limitu" – zaznaczył minister.

  Jednocześnie ograniczono limity w środkach transportu zbiorowego do 75% obłożenia pojazdu. 

  W dniu 31 grudnia i 1 stycznia limit osób w lokalach zamkniętych zostanie ograniczony do 100 osób (dotyczy osób niezaszczepionych)

  Od 15 grudnia obowiązywać będą też testy dla domowników chorujących bez względu na posiadanie certyfikatu szczepienia przeciw COVID-19. Wszystkie osoby przybywające do Polski spoza Schengen będą musiały mieć wykonany test nie wcześniej niż 24 godziny przed przybyciem.

  (ISBnews)

 • 07.12, 13:21Rząd przyjął projekt zmian dot. przekazywania danych o przelocie pasażera 

  Warszawa, 07.12.2021 (ISBnews) -  Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o przetwarzaniu danych, dotyczących przelotu pasażera, zakładający wprowadzenie możliwości rozłożenia w czasie nakładanych na przewoźników kar finansowych za naruszenie obowiązków w zw. z przekazywaniem takich danych, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Zaproponowane rozwiązania mają wzmocnić branżę lotniczą, która znajduje się w trudnej sytuacji finansowej w związku z pandemią COVID-19 i przyjętą z tego tytułu na całym świecie polityką obostrzeń" – czytamy w komunikacie.

  Projekt wprowadza możliwość rozłożenia w czasie nakładania na przewoźników lotniczych administracyjnych kar finansowych za naruszenie obowiązków związanych z przekazywaniem danych dotyczących przelotu pasażera (PNR). Ograniczone mają zostać także istniejące w tym zakresie obowiązki administracyjne, podano także.

  Główne rozwiązania, zaproponowane w projekcie:

  - Określono, że okresy przedawnienia będą ustalane w oparciu o przepisy, które będą obowiązywały w dniu przedawnienia naruszenia. Rozwiązanie to ma zabezpieczyć prawidłowy tok postępowań, szczególnie w przypadku spraw skomplikowanych oraz rozłożyć w czasie obciążenia finansowe wynikające z nakładania administracyjnych kar pieniężnych na przewoźników lotniczych, którzy dopuścili się znacznej liczby naruszeń.

  - Wprowadzono możliwość nakładania administracyjnych kar pieniężnych nie tylko przez Komendanta Głównego Straży Granicznej, ale także przez komendanta oddziału Straży Granicznej. Rozwiązanie to ma uelastycznić, w ramach Straży Granicznej, wykonywanie zadań w tym zakresie. Wprowadzenie tej możliwości będzie szczególnie istotne w przypadku wystąpienia w krótkim czasie znacznej liczby naruszeń.

  - Wprowadzono rozwiązanie, które umożliwi objęcie jednym postępowaniem więcej niż jednego naruszenia i wydania jednej decyzji w odniesieniu do wielu naruszeń. Zmiana ta ma usprawnić prowadzenie postępowań wobec tego samego przewoźnika. Prowadzenie w takich przypadkach postępowania administracyjnego obejmującego wiele naruszeń ma ograniczyć koszty oraz przyspieszyć i uprościć postępowanie.

  (ISBnews)

 • 07.12, 13:06Rząd przyjął projekt zmian czasu pracy kierowców w transporcie międzynarodowym 

  Warszawa, 07.12.2021 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw, która ma dostosować polskie prawo do przepisów tworzących tzw. Pakiet Mobilności I, dotyczących m.in. zasad wynagradzania kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR)

  "Projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów UE tworzących tzw. Pakiet Mobilności I, dotyczących m.in. zasad wynagradzania kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy na zasadach obowiązujących na terenie państwa przyjmującego, uznając ich jako pracowników delegowanych" – czytamy w komunikacie.  

  Wprowadzone zostaną także zmiany mające na celu zwiększenie skuteczności nadzoru nad rynkiem usług przewozowych w Polsce, eliminację nieuczciwej konkurencji między przewoźnikami i lepszą ochronę rynku wewnętrznego, podano także.,

  Główne rozwiązania, zaproponowane w projekcie:

  - Od 20 maja 2022 r. przepisy Pakietu Mobilności nakładają na przedsiębiorców wykonujących transport drogowy rzeczy z wykorzystaniem pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 2,5 t i nie jest większa niż 3,5 t, obowiązki dotyczące dostępu do zawodu przewoźnika drogowego w transporcie międzynarodowym rzeczy. Wykonywanie tego rodzaju przewozów będzie wymagało posiadania przez przewoźnika zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej. 

  - Doprecyzowano przepisy dotyczące dostępu do zawodu przewoźnika drogowego. Dotyczy to m.in. wymagań związanych z posiadaniem siedziby przedsiębiorcy, w której będzie dostęp do oryginałów dokumentów związanych z główną działalnością transportową prowadzoną przez przedsiębiorcę. Wprowadzony zostanie także obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych na terytorium Polski.

  - Rozszerzono katalog naruszeń przepisów prawa, które wykluczają spełnienie wymagań dobrej reputacji przez przedsiębiorcę i zarządzającego transportem.

  - Doprecyzowano przepisy dotyczące wykonywania przewozów kabotażowych w Unii Europejskiej, z uwzględnieniem zasad wykonywania i kontroli takich operacji transportowych  w Polsce.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie po upływie miesiąca od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

  (ISBnews)

 • 07.12, 13:01Prezydent podpisał ustawę dot. ułatwień w handlu dla rolników w piątki i soboty 

  Warszawa, 07.12.2021 (ISBnews) - Prezydent podpisał ustawę, która wprowadza ułatwienia w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "W celu zwiększenia dochodów w gospodarstwach rolnych, upowszechniania produktów lokalnych, skracaniu i dywersyfikacji kanałów dystrybucji poprzez tworzenie miejsc bezpośredniej sprzedaży dla spożywczych produktów lokalnych, ustawa z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników wprowadza ułatwienia w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach" – czytamy w komunikacie.

  Ustawa wprowadziła definicje rolnika, odsyłając w tym zakresie do ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, oraz domownika, rozumianego jako osoba bliska rolnikowi, która ukończyła 15 lat, pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie oraz stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy.

  Ponadto, ustawa zdefiniowała handel jako proces sprzedaży polegający na wymianie produktów rolnych lub spożywczych oraz wyrobów rękodzieła wytworzonych w gospodarstwie rolnym na środki pieniężne. Wprowadzono także definicję 'produktów rolnych lub spożywczych', rozumianych jako produkty wymienione w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), runo leśne i dziczyzna, a także produkty przetworzone z przeznaczeniem do spożycia z wykorzystaniem produktów wymienionych w załączniku I do TFUE, runa leśnego lub dziczyzny, podano także.

  Miejsce do prowadzenia handlu dla rolników i ich domowników w piątki i soboty ma wyznaczać rada gminy w drodze uchwały. Miejsce to powinno być zlokalizowane blisko centrum gminy lub miasta czy blisko miejsc atrakcyjnych turystycznie oraz z dogodną komunikacją. Przedmiotem handlu będą mogły być tylko produkty rolne lub spożywcze oraz wyroby rękodzieła wytworzone w gospodarstwie rolnym.

  Rada gminy ma uchwalać także regulamin określający zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach. Wyznaczenie miejsca do prowadzenia handlu dla rolników i ich domowników w piątki i soboty należeć będzie do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Rolnicy i ich domownicy prowadzący handel na podstawie ustawy mają być zwolnieni z opłaty targowej.

  Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

  (ISBnews)

 • 07.12, 12:49Prezydent podpisał ustawę o utworzeniu Funduszu Cyberbezpieczeństwa 

  Warszawa, 07.12.2021 (ISBnews) - Prezydent podpisał ustawę dotyczącą zadań z zakresu cyberbezpieczeństwa, której celem jest powołanie Funduszu Cyberbezpieczeństwa, z którego mają być finansowane dodatki do wynagrodzeń osób pracujących na stanowiskach związanych z zapewnianiem szeroko rozumianego bezpieczeństwa w sieciach teleinformatycznych sektora publicznego, zwane świadczeniem teleinformatycznym, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "Celem ustawy jest zwiększenie atrakcyjności pracy w instytucjach publicznych, które odpowiedzialne są za cyberbezpieczeństwo państwa.

  […] Działania podejmowane na podstawie ustawy służyć będą realizacji celów określonych w rządowej Strategii Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2019–2024" – czytamy w komunikacie.

  Dysponentem Funduszu będzie minister właściwy do spraw informatyzacji. Ustawa wskazuje źródła przychodu Funduszu, którymi będą między innymi:

  - wpływy z kar pieniężnych nakładanych na podstawie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa,

  - środki z zysku netto wypracowanego przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy,

  - środki z Funduszu Szerokopasmowego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych,

  - dotacje z budżetu państwa i inne przychody.

  Środki na wypłatę świadczenia teleinformatycznego udzielane będą ze środków Funduszu na podstawie umowy pomiędzy dysponentem Funduszu a wnioskodawcą.

  W ustawie określono tryb przyznawania i cofania prawa do świadczenia oraz jego ponownego przyznawania w przypadku wcześniejszej utraty tego prawa.

  Ustawa nakłada na ministra właściwego do spraw informatyzacji obowiązek przedstawiania sejmowej Komisji sprawozdania z dysponowania środkami Funduszu za każdy kwartał, w terminie 21 dni od zakończenia kwartału.

  Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z wyjątkiem przepisów, które wejdą w życie w innym terminie.

  (ISBnews)

 • 07.12, 09:48Na dodatki osłonowe zarezerwowano 4,1 mld zł w budżecie na 2022 r., wg OSR 

  Warszawa, 07.12.2021 (ISBnews) - Na wypłatę dodatków osłonowych zarezerwowano w przyszłorocznym budżecie 4,1 mld zł, wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu ustawy o dodatku osłonowym. Dodatek, na częściowe pokrycie kosztów energii elektrycznej oraz żywności  - ze względu na wzrost cen - ma trafić do ponad 6,84 mln beneficjentów.

  Projekt ustawy został przyjęty przez Radę Ministrów i trafił już do Sejmu.

  "Proponowany limit wydatków z budżetu państwa na dodatki osłonowe w 2022 r. wynosi 4,1 mld zł. Środki przeznaczone na wypłatę dodatków osłonowych pochodzić będą z budżetu państwa oraz ze sprzedaży (w drodze aukcji) uprawnień do emisji, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów" – czytamy w uzasadnieniu.

  Dodatek osłonowy przysługiwać ma gospodarstwom domowym, które mają dochody nieprzekraczające 2,1 tys. zł w gospodarstwie jednoosobowym, bądź 1,5 tys. zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

  "Będzie on stanowił wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli w pokryciu części kosztów energii oraz rosnących cen żywności" , podano także.

  Projekt zakłada wprowadzenie podziału na 4 grupy gospodarstw domowych, ze zróżnicowanym poziomem wsparcia w postaci stawki dodatku osłonowego:

  - gospodarstwa 1 osobowe – wsparcie na poziomie 400 zł/rocznie;

  - gospodarstwa 2-3 osobowe – wsparcie na poziomie 600 zł/rocznie;

  - gospodarstwa 4-5 osobowe – wsparcie na poziomie 850 zł/rocznie;

   - gospodarstwa 6 i więcej osobowe – wsparcie na poziomie 1150 zł/rocznie.

  Obowiązywać ma tzw. zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, iż dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota dodatku osłonowego nie będzie wypłacana.

  W prognozie wydatków uwzględniono również koszty obsługi systemu przez gminy w wysokości 2% rocznie – ok. 0,08 mld zł. Koszty te, będą pokrywane przez budżet państwa.

  Dodatek osłonowy przysługujący za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., ma być wypłacany dwa razy do roku. tj. pierwsza rata do 31 marca 2022 r. i druga rata do 2 grudnia 2022 r.

  Liczba potencjalnych beneficjentów, określonych w OSR na podstawie danych z Badania Budżetów Gospodarstw Domowych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) została określona na ponad 6,84 mln osób.

  Wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego jest określany w drodze uchwały przez radę gminy.

  Na czas wypłaty dodatku osłonowego tj. na 2022 r. zawieszona zostanie wypłata dodatków energetycznych.

  (ISBnews)

 • 06.12, 15:45Sarnowski z MF na Expo 2020 o zachętach podatkowych dla inwestorów i eksporterów 

  Dubaj, 06.12.2021 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów (MF) dostrzega zainteresowanie inwestorów ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA) polskim rynkiem i prezentuje im zachęty podatkowe, a jednocześnie - polskim przedsiębiorcom wyjaśnia, jakie rozwiązania podatkowe w ramach Polskiego Ładu mogą im ułatwić ekspansję zagraniczną, poinformował wiceminister finansów Jan Sarnowski podczas Polsko-Arabskiego Forum Gospodarczego - największego wydarzenia biznesowego organizowanego w ramach obecności Polski na Wystawie Światowej w Dubaju. Agencja ISBnews jest patronem medialnym udziału Polski w Wystawie.

  "Rozwiązaniami podatkowego Polskiego Ładu zachęcamy inwestorów zagranicznych do tego, żeby zainteresowali się Polską jako miejscem lokowania inwestycji. Już teraz widzimy takie zainteresowanie po stronie przedsiębiorców ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Z drugiej strony - zależy nam na tym, żeby polskie firmy poszukiwały nowych rynków zbytu dla polskich towarów. Dla wielu z nich barierą rozwoju wciąż może być popyt lokalny" - powiedział Sarnowski dziennikarzom w kuluarach Forum.

  Ministerstwo Finansów proponuje ulgi podatkowe, z jednej strony na zwiększenie skali produkcji i eksport polskich towarów, także poza granice UE, do krajów takich, jak ZEA; a z drugiej strony - zachęcające polskie firmy do tego, żeby tworzyć spółki-córki w innych krajach, na tych najbardziej obiecujących rynkach, dodał wiceminister.

  "W ramach podatkowego Polskiego Ładu wdrażamy szeroką strategię tworzenia konkurencyjnego systemu podatkowego dla inwestorów zagranicznych. Chcemy konkurować nie tylko niskim opodatkowaniem i podatkowym wsparciem innowacji, ale również swobodą w kształtowaniu portfolio inwestycji - tak, by można było zmieniać jego zawartość w zależności od realnych potrzeb. Chcemy również obniżyć koszty obsługi podatku tak, żeby rozliczenie, szczególnie rozbudowanych struktur holdingowych, w ramach których działają często zagraniczni inwestorzy, było po prostu jak najtańsze. Stąd szersza niż dotychczas możliwość tworzenia podatkowych grup kapitałowych w CIT oraz pierwszy raz w historii Polski możliwość tworzenia grup na potrzeby VAT - tak, żeby za całą grupę podmiotów powiązanych podatek rozliczał tylko jeden podmiot" - wskazał Sarnowski.

  Przypomniał, że w Ministerstwie Finansów powstało centrum obsługi podatkowej inwestora.

  "Jest to miejsce, które powinno pozostać w bieżącym kontakcie z inwestorem, i polskim, i zagranicznym - po to, żeby przekonać go, by postawił na Polskę, ale i po to, by pozostać z nim w kontakcie i prostować ścieżki w toku realizacji jego projektu" - wymienił wiceminister.

  Forum zgromadziło ponad 1 000 uczestników, którzy mieli możliwość odbywania spotkań biznesowych oraz udziału w panelach podzielonych na dwie grupy. Prezentacje tematyczne związane z ofertą eksportową podczas Forum dotyczyły: zielonej energii, gospodarki cyfrowej i żywności. Prezentacje tematyczne związane z ofertą inwestycyjną skupiały się na infrastrukturze przyszłości oraz możliwościach i formach inwestycji w Polsce.

  (ISBnews)

   

 • 03.12, 16:59Koszt czasowego obniżenia VAT na energię el., gaz i ciepło - 2,4 mld zł wg OSR 

  Warszawa, 03.12.2021 (ISBnews) - Koszt zapowiadanego w ramach tzw. pakietu antyinflacyjnego czasowego obniżenia VAT do 8% dla nabycia i importu gazu oraz energii cieplnej, a do 5% - dla energii elektrycznej to 2,4 mld zł, wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu nowelizacji rozporządzenia  w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku.

  Obniżone stawki mają być stosowane od 1 stycznia do 31 marca 2022 r.

  Projekt - przygotowany przez Ministerstwo Finansów - trafił do konsultacji, które potrwają do przyszłej środy. W zakresie obniżenia stawek VAT na dostawy energii elektrycznej i energii cieplnej oraz gazu ziemnego projekt rozporządzenia stanowi wdrożenie pakietu antyinflacyjnego.

  Jednocześnie projekt zakłada także przedłużenie możliwości czasowego stosowania - do dnia odwołania stanu epidemii - z stawki 0% dla darowizn określonych towarów w obszarze ochrony zdrowia.

  Celem niniejszego projektu jest:

  1. przedłużenie możliwości czasowego stosowania - do dnia odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 - stawki 0% dla darowizn/ nieodpłatnych świadczeń określonych towarów/usług w obszarze ochrony zdrowia,
  2. czasowe (od 1 stycznia do 31 marca 2022 r.) obniżenie stawki VAT do 8% dla dostaw, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu gazu ziemnego (CN 2711 11 00 albo 2711 21 00),
  3. czasowe (od 1 stycznia do 31 marca 2022 r.) obniżenie stawki VAT do 8% dla dostaw, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu energii cieplnej,
  4. czasowe (od 1 stycznia do 31 marca 2022 r.) obniżenie stawki VAT do 5% dla dostaw, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu energii elektrycznej (CN 2716 00 00)

   "W zakresie obniżenia stawki VAT do 8% dla dostaw, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu gazu ziemnego skutek budżetowy wyniesie ok. -700 mln zł, dla energii cieplnej ok. -500 mln zł, zaś w zakresie obniżenia stawki VAT do 5% dla dostaw, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu energii elektrycznej ok. -1 200 mln zł. Łączny skutek budżetowy wyniesie ok. -2 400 mln zł" - czytamy w OSR.

  Wyliczenia zaprezentowano w warunkach 2022 r., waloryzując dane za 2018 r. odpowiednimi wskaźnikami makroekonomicznymi.

  (ISBnews)

   

 • 03.12, 11:46Prezydent podpisał nowelę dot. limitu dla zwolnienia paliwa rolniczego z akcyzy 

  Warszawa, 03.12.2021 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, której celem jest podwyższenie limitu zużywanego oleju napędowego, od którego będzie przysługiwał zwrot akcyzy do 110 litrów na 1 ha upraw rolnych oraz do 40 litrów na jedną dużą jednostkę przeliczeniową bydła, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "Celem nowelizacji jest zwiększenie kwoty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, poprzez podwyższenie limitu zużywanego oleju napędowego stanowiącego podstawę wyliczenia maksymalnej kwoty tego zwrotu. Ustawa wprowadza zmiany w ustawie z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej" - czytamy w komunikacie.

  Zgodnie z tą ustawą, w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej kwotę zwrotu podatku akcyzowego rolnikom ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT, i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku, w ramach określonego w ustawie rocznego limitu.

  Limit ten ustala się jako sumę:

  • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz
  • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

  Po wejściu w życie nowelizacji limit zwrotu ustalany będzie według współczynników 110 – w odniesieniu do powierzchni użytków rolnych w posiadaniu producenta rolnego oraz 40 – w odniesieniu do bydła w posiadaniu producenta, podano także.  

  Nowela zakłada wydłużenie terminu wypłaty zwrotu podatku akcyzowego w przypadku zmiany, uchylenia albo stwierdzenia nieważności decyzji o przyznaniu zwrotu podatku.

  Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

  (ISBnews)

   

 • 03.12, 10:22Rząd chce przyjąć w IV kw. projekt o dodatku osłonowym dla ok. 6,84 mln gosp. 

  Warszawa, 03.12.2021 (ISBnews) - Rząd chce przyjąć projekt ustawy o dodatku osłonowym, którego celem jest wsparcie ok. 6,84 mln gospodarstw w Polsce. Ma on chronić przed ubóstwem energetycznym oraz pokryć rosnące ceny żywności, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie projektu przez Radę Ministrów planowane jest na IV kw.

  "Projekt ma na celu zapewnienie wsparcia dla dużej grupy ok. 6,84 mln gospodarstw domowych w Polsce, w tym również gospodarstw najuboższych energetycznie, w pokryciu części kosztów energii oraz w pokryciu powiązanych z nimi rosnących cen żywności" - czytamy w komunikacie.

  Projektowana regulacja stanowi mechanizm ochronny w kontekście obserwowanego nie tylko na krajowym, ale i unijnym rynku wzrostu cen energii elektrycznej i gazu ziemnego, podano także.

  Projekt regulacji:

  - wprowadza definicję odbiorcy dodatku osłonowego,

  - wprowadza kryteria, określa wysokość oraz procedury przyznawania dodatku osłonowego,

  - wprowadza zakaz wstrzymania dostaw do odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej, w przypadku gdy posiada on zaległości w płatnościach za energię elektryczną w tzw. miesiącach zimowych,

  - umożliwia zwrócenie się przez odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej oraz odbiorcę wrażliwego paliw gazowych z wnioskiem do sprzedawcy energii elektrycznej albo sprzedawcy gazu o zastosowanie programu wsparcia wobec zaległych i bieżących należności za energię elektryczną albo paliwa gazowe lub świadczone usługi,

  - stanowi ochronę przed wstrzymaniem dostaw energii elektrycznej dla osób objętych opieką długoterminową w warunkach domowych, w związku z przewlekłą niewydolnością oddechową, wymagających wentylacji mechanicznej,

  - wprowadza definicję  ubóstwa energetycznego, o ogólnym i uniwersalnym charakterze, pozostawia możliwość doprecyzowania i zawężania kryteriów definicji dla poszczególnych programów wsparcia lub redukcji ubóstwa w przyszłości, w zależności od celu ich zastosowania. 

  Dodatek osłonowy jest częścią przedstawionej w listopadzie 2021 br. przez prezesa Rady Ministrów  tarczy antyinflacyjnej – rozwiązaniem przygotowanym jako narzędzie pomocowe gospodarstwom domowym w 2022 roku.

  (ISBnews)

   

 • 02.12, 17:38Sejm przyjął część poprawek do ustawy dot. Funduszu Cyberbezpieczeństwa 

  Warszawa, 02.12.2021 (ISBnews) - Sejm przyjął część poprawek Senatu do ustawy, zakładającej utworzenie Funduszu Cyberbezpieczeństwa jako państwowego funduszu celowego, z którego będą finansowane zadania podmiotów publicznych z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa w sieci. Przyjęte poprawki mają charakter doprecyzowujący.

  Posłowie odrzucili jednak poprawki, podwyższające m.in. limit środków przekazywanych do Funduszu.

  Ustawa o szczególnych zasadach wynagradzania osób, realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa dotyczy utworzenia Funduszu w celu finansowania zadań podmiotów publicznych z zakresu cyberbezpieczeństwa. Ma on być państwowym funduszem celowym, a jego dysponentem będzie minister właściwy do spraw informatyzacji.

  Środki Funduszu mają zostać przeznaczone na świadczenie teleinformatyczne oraz koszty związane z obsługą.

  Świadczenie teleinformatyczne ma być dodatkiem do wynagrodzenia lub dodatkiem do uposażenia. Ma przysługiwać osobom realizującym zadania z poziomu krajowego, w organach właściwych do spraw cyberbezpieczeństwa oraz obsługującym pełnomocnika do spraw cyberbezpieczeństwa.

  Utworzenie Funduszu Cyberbezpieczeństwa to koszt 125 mln zł w pierwszym roku obowiązywania ustawy i po 150 mln zł w kolejnych latach.

  (ISBnews)

 • 02.12, 17:33Sejm odrzucił senackie veto do noweli ws. podwyżki stawek na alkohol i papierosy 

  Warszawa, 02.12.2021 (ISBnews) - Sejm odrzucił senackie veto do nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym zakładającej m.in. podniesienie akcyzy na alkohole i papierosy o 10% w przyszłym roku i określającą harmonogram zmian stawek podatku na kolejne lata. Za odrzuceniem senackiego veta głosowało 224 posłów, 199 było przeciw, a 9 wstrzymało się od głosu.

  Nowelizacja zakłada, że od 1 stycznia 2022 r. mają wzrosnąć stawki akcyzy na alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie o 10%, a minimalna stawka akcyzy na papierosy ze 100% do 105% całkowitej kwoty akcyzy, naliczanej od ceny równej średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów.

  Nowela wprowadza także minimalną stawkę akcyzy na tytoń do palenia w wysokości 100% całkowitej kwoty akcyzy, naliczanej od ceny równej średniej ważonej detalicznej cenie sprzedaży tytoniu do palenia. Stawka akcyzy na tzw. wyroby nowatorskie ma zostać podniesiona poprzez podwyższenie stawki kwotowej o 100%.

  W nowelizacji określono także harmonogram podwyżek podatku akcyzowego na alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie (bez cydru i perry) na lata 2023-2027 - corocznie o 5%, a na papierosy, tytoń do palenia, cygara, cygaretki oraz wyroby nowatorskie i susz tytoniowy - podniesienie stawki kwotowej co roku o 10%.

  (ISBnews)

 • 02.12, 17:29Sejm za poprawkami do noweli dot. zwrotu z dopłat do wynagrodzeń w zw. z COVID 

  Warszawa, 02.12.2021 (ISBnews)  - Sejm przyjął większość poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Nowela zakłada zawężenie przypadków, w których możliwe jest żądanie zwrotu całego dofinansowania z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników.

  Przyjęte poprawki mają głównie charakter legislacyjny i redakcyjny.

  Nowela zakłada usprawnienie działania wojewódzkich urzędów pracy, na których spoczywa obowiązek realizacji rozliczeń i kontroli wsparcia udzielonego z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przedsiębiorcom i innym podmiotom poprzez doprecyzowanie przepisów dotyczących rozliczeń i kontroli, a także ewentualnego zwrotu środków, w tym doprecyzowanie przepisów dotyczących zwrotów częściowych i zwrotu całego dofinansowania.

  Zakłada m.in. zawężenie przypadków, w których możliwe jest żądanie zwrotu całego dofinansowania.

  Zakłada też, że wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy będą miały możliwość występowania do instytucji publicznych, które udzielały wsparcia oraz do organów Krajowej Administracji Skarbowej i Państwowej Inspekcji Pracy o informacje mające znaczenie dla oceny spełniania warunków przyznania świadczeń i prawidłowości wykorzystania przyznanych środków.

  Nowela wydłuża także terminy na rozpatrzenie wniosków i przyznanie wsparcia wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy. Zgodnie z nowelizacją, dla wniosków rozpatrzonych do 30 czerwca 2021 r., dla których nie dokonano w tym terminie wypłat, kwota dofinansowania będzie mogła być wypłacona nie później niż do 31 marca 2022 r. 

  Wprowadzono podstawę prawną do uwzględnienia w Planie finansowym Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w latach 2022-2024 kosztów na dalszą realizację zadań wynikających z ustawy COVID-19, a także na koszty obsługi dla wojewódzkich urzędów pracy. 

  Nowelizacja zakłada utrzymanie dalszego finansowania kosztów obsługi dla wojewódzkich urzędów pracy na dotychczasowym poziomie tj. do 0,5%. Projekt przewiduje również pozytywne zmiany dla pożyczkobiorców korzystających z pożyczek z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej lub na utworzenie stanowiska pracy.

  Dzięki proponowanej zmianie nastąpi dalsze uelastycznienie realizacji obowiązków wynikających z umów pożyczki. Zaproponowano m.in. zmianę okresu, na jaki można zawiesić działalność, lub przez który można nie zatrudniać pracownika na utworzonym dzięki pożyczce stanowisku pracy, z 6 miesięcy na okres powiązany z terminem odwołania stanu epidemii - do 3 miesięcy od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

  Nowela zakłada możliwość zaakceptowania niedotrzymania warunków umowy (w zakresie zawieszenia działalności lub niezatrudniania pracownika na utworzonym stanowisku pracy) w odniesieniu do sytuacji, które wydarzyły się przed dniem wejścia w życie proponowanych zmian i odstąpienia od zastosowania sankcji za niedotrzymanie warunków umowy pożyczki określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

  Wprowadza też zmiany dla osób, które chciałyby skorzystać z pożyczek z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej, a które musiały zakończyć prowadzenie działalności gospodarczej w związku ze skutkami gospodarczymi COVID-19.

  (ISBnews)

   

 • 02.12, 17:03Sejm przyjął poprawki Senatu do noweli prawa energetycznego 

  Warszawa, 02.12.2021 (ISBnews) - Sejm przyjął poprawki Senatu do nowelizacji prawa energetycznego, zakładającej możliwość doliczania kosztów przedsiębiorstw energetycznych do cen dla gospodarstw domowych w długim okresie, począwszy od 1 stycznia 2023 r. Poprawki miały charakter legislacyjny i redakcyjny. Celem nowelizacji, która stanowiła przedłożenie poselskie, jest zapobieżenie skokowym podwyżkom cen gazu w 2022 r.

  Nowelizacja zakłada, że wzrost cen zakupu gazu w trakcie obowiązywania taryfy można będzie przenieść na kolejne okresy taryfowe.

  Sprzedawcy gazu, których taryfy zatwierdza prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE), będą mogli do 30 czerwca 2022 r. przedłożyć do zatwierdzenia taryfę uwzględniającą koszty zakupu gazu planowane w czasie jej obowiązywania. Jeżeli w tym czasie koszty zakupu będą wyższe od zaplanowanych, sprzedawca będzie mógł je odzyskać w kolejnych taryfach, obowiązujących od początku 2023 r.

  Możliwość doliczania tych kosztów do cen dla odbiorców w kolejnych taryfach w długim okresie (3 lata począwszy od 1 stycznia 2023 r.) ma zapobiec ryzyku dużej i skumulowanej podwyżki w roku 2022.

  (ISBnews)