ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 29.09, 12:31Senacka komisja przeciwna wydawaniu firmom poleceń przez rząd w czasie epidemii 

  Warszawa, 29.09.2020 (ISBnews) - Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych rekomenduje wykreślenie z nowelizacji ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COViD-19 zapisu upoważniającego Radę Ministrów do przyjmowania rządowych programów wsparcia, adresowanych do poszczególnych grup przedsiębiorców, a także wydawania przedsiębiorcom poleceń w trakcie stanu epidemii, podał Senat.

  Senatorowie podczas dzisiejszego posiedzenia Komisji debatowali nad ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19, zakładającą m.in. wsparcie dla kolei, portów, zasilenie Funduszu Dróg Samorządowych oraz odszkodowania dla lotnisk za straty, spowodowane pandemią COVID-19.

  Zarekomendowali przyjęcie kilkunastu poprawek, legislacyjnych, redakcyjnych i doprecyzowujących.

  Opowiedzieli się za skreśleniem przepisu, dodanego w trakcie prac sejmowych, który zakłada, że w celu przeciwdziałania COVID-19 Rada Ministrów może przyjmować programy rządowe udzielania wsparcia finansowego skierowane do poszczególnych przedsiębiorców lub ich grup.

  Poparcie Komisji uzyskały też poprawki, zakładające skreślenie przywróconych w specustawie COVID-19 przepisów uprawniających wojewodów, ministra zdrowia i premiera do wydawania poleceń w stanach zagrożenia epidemicznego i epidemii COVID-19 i w czasie 3 miesięcy po ich odwołaniu.

  xxx Inna z rekomendowanych poprawek zakłada obniżenie podatku VAT do z 23% do 22%.

  Ustawa zakłada m.in. podwyższenie kapitału zakładowego PLK SA o 1,85 mld i przekazanie dodatkowych środków do funduszy: drogowego, kolejowego i dróg samorządowych, a także obniżenie od 2021 r. akcyzy od paliw silnikowych i podwyższenie opłaty paliwowej.

  Dodatkową kwotą 3,8 mld zł jeszcze w roku 2020 ma zostać zasilony Fundusz Dróg Samorządowych 1,1 mld zł z roku 2021 na przyśpieszenie finansowania oraz 2,7 mld zł na modernizację dróg samorządowych, lokalnych, a także wojewódzkich dróg dojazdowych).

  Porty mają zostać dokapitalizowane kwotą 1 mld zł, na zwiększenie kapitału zakładowego i budowę strategicznych elementów infrastruktury zapewniającej dostęp do portów (m.in. falochronów zewnętrznych), Port Gdynia S.A. ma otrzymać papiery wartościowe w wys. 150 mln euro. Natomiast 142 mln zł z Funduszu Przeciwdziałania COViD ma trafić na częściowe pokrycie strat lotnisk za okres od 15 marca do 30 czerwca 2020 r.

  Zaplanowano także obniżkę od 2021 r. stawek podatku akcyzowego pobieranego od każdego rodzaju paliw silnikowych o 23 zł za 1 tys. l., przy podwyższeniu stawek opłaty paliwowej (o taką samą kwotę).

  Opłata paliwowa stanowi przychód Krajowego Funduszu Drogowego, Funduszu Kolejowego oraz Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Wprowadzona zmiana spowoduje przesunięcie środków w wysokości 687,2 mln zł rocznie od 2021 r. na inwestycje infrastrukturalne.

  W celu pobudzenia inwestycji w infrastrukturę kolejową, od 2022 r. zwiększone procentowo mają zostać nakłady na Fundusz Kolejowy do wielkości 19,45% wpływów z opłaty paliwowej (wobec 18,5%).

  Nowelizacja wprowadza też przepis, który daje podstawę do wydania rozporządzenia stanowiącego, że wydatki z roku 2020 będą mogły być realizowane do 30 listopada przyszłego roku (bez tej regulacji byłoby to możliwe jedynie do 31 marca 2021 r.).

  (ISBnews)

   

 • 29.09, 10:30Sarnowski z MF: Wprowadzenie estońskiego CIT to koszt 5,6 mld zł w 2021 roku 

  Warszawa, 29.09.2020 (ISBnews) - Wprowadzenie tzw. estońskiego CIT-u to koszt 5,6 mld zł w przyszłym roku, poinformował wiceminister finansów Jan Sarnowski.

  "Wprowadzenie estońskiego CIT zwiększyły koszty do 5 mld 610 mln zł. Traktujemy to jako inwestycje w gospodarkę i inwestycje w zwiększenie produktywności, zatrudnienie i mamy nadzieje, że jest to inwestycja, która nam się zwróci" - powiedział Sarnowski podczas spotkania z dziennikarzami.

  Dodał, że w systemie ważne jest również to, iż jest to system otwarty nie tylko dla firm produkcyjnych oraz jest w nim zawarta elastyczność - wejścia i wyjścia - z systemu estońskiego CIT dla firm.

  "Mamy nadzieje, że wyjdziemy szybko z recesji. Głównym motorem, który nas wyciągnie z recesji są inwestycje prywatne. Estoński CIT ma na celu pobudzenie inwestycji prywatnych - przyciągnięcie inwestorów do Polski" - powiedział minister finansów Tadeusz Kościński podczas spotkania.

  Wczoraj premier Mateusz Morawiecki poinformował, że rząd planuje podniesienie rocznego limitu przychodów dla przedsiębiorców, którzy będą mogli skorzystać z tzw. estońskiego CIT-u do 100 mln zł. Wczoraj rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zakładający takie rozwiązanie. Dotychczas planowano, że będzie to 50 mln zł.

  Estoński CIT to:

  * brak podatku tak długo, jak zysk pozostaje w firmie,

  * brak odrębnej rachunkowości podatkowej i minimum obowiązków administracyjnych,

  * prostota - podatnik stosuje łatwiejsze zasady opodatkowania, oparte na przepisach o rachunkowości, wymieniono w komunikacie.

  "Obecnie podatek nakładany jest na przychody należne, nawet jeśli kontrahent nie uregulował jeszcze płatności. Po zmianach firmy zapłacą podatek dopiero w momencie wypłaty zysku, a więc same będą decydować o tym, kiedy nastąpi u nich obowiązek rozliczeń z fiskusem" - czytamy dalej w komunikacie.

  Rozwiązanie skierowane jest do małych i średnich spółek kapitałowych (z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych).

  (ISBnews)

   

 • 28.09, 16:49RM: Kolejny zakaz międzylądowania nie obejmie państw Schengen, UE i Ukrainy 

  Warszawa, 28.09.2020 (ISBnews) - Zakaz międzylądowania od środy 30 września obejmie 29 państw. Z listy znikną m.in. Francja, Hiszpania, a także Gwatemala i Honduras. Pojawią się na niej natomiast: m.in. Macedonia, Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz Indie. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie zakazów w ruchu lotniczym, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  Zakaz nie będzie dotyczył państw członkowskich Unii Europejskiej, Strefy Schengen oraz Ukrainy.

  "Od 30 września 2020 r. wprowadzony zostanie zakaz lądowania samolotów cywilnych wykonujących loty międzynarodowe z lotnisk położonych na terytorium niektórych państw. Chodzi o kraje, w których współczynnik – w zakresie 14-dniowej skumulowanej liczby zachorowań na COVID-19 na 100 tys. mieszkańców – przekracza 90 (według stanu na 21 września 2020 r.)" – podał CIR w komunikacie.  

  Współczynnik ten tworzony jest w oparciu o dane publikowane przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (European Centre for Disease Prevention and Control).

   Zakaz będzie dotyczył lotnisk położonych na terytorium:

  1. Belize;
  2. Bośni i Hercegowiny;
  3. Czarnogóry;
  4. Federacyjnej Republiki Brazylii;
  5. Królestwa Bahrajnu;
  6. Państwa Izrael;
  7. Państwa Katar;
  8. Państwa Kuwejt;
  9. Państwa Libia;
  10. Państwa Zjednoczonych Emiratów Arabskich;
  11. Republiki Argentyńskiej;
  12. Republiki Chile;
  13. Republiki Ekwadoru;
  14. Republiki Indii;
  15. Republiki Iraku;
  16. Republiki Kolumbii;
  17. Republiki Kostaryki;
  18. Republiki Libańskiej;
  19. Republiki Macedonii Północnej;
  20. Republiki Malediwów;
  21. Republiki Mołdawii;
  22. Republiki Panamy;
  23. Republiki Paragwaju;
  24. Republiki Peru;
  25. Republiki Trynidadu i Tobago;
  26. Republiki Zielonego Przylądka;
  27. Stanów Zjednoczonych Ameryki;
  28. Sułtanatu Omanu;
  29. Wspólnoty Bahamów.

  Każde państwo znajdujące się na liście zakazów może być z niej zdjęte niezwłocznie po notyfikowaniu wprowadzenia obowiązku przez pasażerów samolotu obowiązku negatywnego wyniku testu na COVID-19.

  Rozporządzenie jest wydawane na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze w cyklu dwutygodniowym, aby zapewnić elastyczność w związku ze zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną na świecie.

  Zakaz nie jest stosowany do samolotów, wykonujących loty:

  - na zlecenie bądź za zgodą Prezesa Rady Ministrów;

  - o których mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (w celu zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych lub ich usunięcia oraz ratowania życia lub zdrowia ludzkiego) ;

  - realizowane na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz wojsk obcych w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ;

  - wyczarterowane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia na zlecenie organizatora turystyki lub podmiotu działającego na jego zlecenie;

  - z lotnisk położonych na terytorium państw, które notyfikowały Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzenie rozwiązań gwarantujących, że na pokład statku powietrznego będą przyjmowani wyłącznie pasażerowie, wobec których wykonano z wynikiem negatywnym test diagnostyczny w kierunku SARS-CoV-2. 

  Rozporządzenie będzie obowiązywać w okresie od 30 września do 13 października 2020 r.

  (ISBnews)

 • 28.09, 16:16Morawiecki: Rząd przyjął projekt zwiększający limit dla 9-proc. CIT i ryczałtu 

  Warszawa, 28.09.2020 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła tzw. pakiet uszczelniający, zakładający m.in. podniesienie do 2 mln euro z 1,2 mln euro limitu przychodów, uprawniających do skorzystania z obniżonej 9-proc. stawki CIT, oraz podniesienie limitu uprawniającego do opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego do 2 mln euro z 250 tys. euro, poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  Przyjęty projekt nowelizacji ustaw podatkowych zakłada także m.in. przeniesienie obowiązku podatkowego na spółkę komandytową, obowiązek publikowania strategii podatkowej przez wielkie koncerny oraz ograniczenie ulgi abolicyjnej.

  "Zwiększamy możliwość dla dziesiątek tysięcy firm, które są na rozliczeniu poprzez PIT, a nie poprzez CIT do ryczałtowego rozliczenia swojego podatku. Dotychczas [….] poziom obrotów, który uprawniał do takiej metody to było 250 tys. euro. Zwiększamy to do 2 mln euro" – powiedział premier podczas konferencji prasowej.

  Wyraził przekonanie, że mimo ubytku w przyszłorocznym budżecie „to przełoży się na szybszy wzrost gospodarczy, na szybsze wyjście z tego kryzysu po koronawirusie".  Przypomniał, że zmiany te stanowią realizację ubiegłorocznych zapowiedzi. Podkreślił, że zapowiadane było także poszerzenie kręgów podatników, uprawnionych do obniżonej stawki CIT.

  "[To] zwiększenie możliwości rozliczania się na 9-proc. CIT, czyli jednym z najniższych w Europie dla tych przedsiębiorstw, które chcą realizować swoje zyski dla swoich właścicieli. Podnosimy ten próg od 1,2 mln euro do 2 mln euro" – wskazał.

  Projekt zmian ustaw, znany jako pakiet uszczelniający zakłada m.in. likwidację niektórych wyłączeń podatkowych, obniżenie stawek ryczałtu, ujednolicenie wysokości ryczałtu dla najmu, likwidację wyłączenia z opodatkowania kartą podatkową w przypadku prowadzenia takiej samej działalności przez małżonka oraz dopuszczenie czasowego zwiększenia stanu zatrudnienia przez przedsiębiorców opłacających kartę podatkową. Jak wynika z Oceny Skutków Regulacji (OSR), niższa stawka objęłaby dodatkowo ok. 10 tys. osób, co oznaczałoby dodatkowe koszty dla budżetu w wysokości 0,9 mld zł.

  Zmiany w CIT będą dotyczyć kilku tysięcy podatników. W 2018 r. 11 tys. uzyskało przychody od 1,2 mln euro a 2 mln euro i posiadało status „małego podatnika", a 8 tys. podatników wykazało podatek należny. W OSR oszacowano, że rozwiązanie w spowoduje zmniejszenie dochodów SFP o 0,4 mld zł.

  Projekt zakłada objęcie CIT-em spółek osobowych, w tym spółek komandytowych z wykorzystaniem firm zakładanych np. na Cyprze i w Luksemburgu. Łączne skutki finansowe objęcia spółek komandytowych podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz zwolnienie od podatku dochodu komandytariusza z tytułu udziału w zysku wypłaconego przez spółkę komandytową w 2021 roku ma wynieść 1,74 mld zł.

  Planowane jest wprowadzenie obowiązku informowania o polityce podatkowej firmy w przypadku podmiotów, które miały przychody powyżej 50 mln euro. Z obowiązku publikacji mają być wyłączone informacje dotyczące tajemnicy handlowej, przemysłowej, zawodowej lub procesu produkcyjnego.

  Projekt dotyczy też tzw. ulgi abolicyjnej. Zakłada, że jeżeli dochody osób działających za granicą nie przekroczą kwoty 8 tys. zł, będą rozliczane na dotychczasowych zasadach. Z danych MF wynika, że z ulgi tej korzysta ok. 67 tys. osób. Wprowadzenie limitu odliczenia tzw. ulgi abolicyjnej do wysokości nieprzekraczającej kwoty 1, 36 tys. zł spowoduje wzrost dochodów sektora finansów publicznych o 210 mln zł.

  (ISBnews)

 • 28.09, 14:52Morawiecki: Wprowadzenie nowych ulg dla przedsiębiorców to koszt 3-6 mld zł 

  Warszawa, 28.09.2020 (ISBnews) - Wprowadzenie nowych ulg dla przedsiębiorców: podwyższenie limitu przychodów, kwalifikujące do objęcia 9-procentowym CIT-em do 2 mln euro z 1,2 mln rocznie, podwyższenie limitu dla rozliczających się ryczałtem do 2 mln euro z 250 tys. oraz wprowadzenie estońskiego CIT to koszt od 3 do 6 mld zł rocznie, "bliżej 6 mld zł", poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  Rozwiązania te stanowiące część zapowiadanej "Piątki dla przedsiębiorców" zostały dzisiaj przyjęte przez Radę Ministrów wraz z projektem ustawy budżetowej na rok 2021. Według założeń rządu mają obowiązywać od przyszłego roku.

  "Te wielkie ulgi dla przedsiębiorców, czyli podniesienie możliwości rozliczania się na podatku CIT w wysokości 9 % z 1,2 mln euro do 2 mln euro, PIT na ryczałcie ośmiokrotnie podniesiony do 2 mln euro, […]  estoński CIT, czyli 0 podatku dla tych, którzy inwestują do 100 mln - to jest to koszt kilku miliardów. Szacunki łączne od 3 do 6 mld zł. Myślę, że będzie to bliżej 6 mld zł" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

  Zaznaczył, że rozwiązania te zostały uwzględnione w projekcie przyszłorocznej ustawy budżetowej.

  (ISBnews)

   

 • 28.09, 14:37Rządowa strategia zakłada dług 'general gov't' na 64,1% PKB w 2021, 59,5% w 2022 

  Warszawa, 28.09.2020 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła "Strategię zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2021-2024", która m.in. przewiduje wzrost długu instytucji rządowych i samorządowych (tzw. general government) do 64,1% PKB w 2021 r. (z 61,9% PKB oczekiwanych w tym roku), a następnie spadek do 59,5% PKB w 2022 r., podało Ministerstwo Finansów. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, deficyt sektora "general government" przewidziano na 2021 r. na poziomie ok. 6% PKB.

  "Rząd przyjął dziś strategię zarządzania długiem publicznym - to nasz plan stopniowego spadku długu publicznego w relacji do PKB, do 48,1 % w 2024. Zakładamy również obniżenie kosztów obsługi długu w przyszłym roku oraz kolejnych latach" - powiedział minister Tadeusz Kościński, cytowany w komunikacie.

  Założenia Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2021-2024:

  *·         wzrost relacji państwowego długu publicznego do PKB do 50,4% w 2020 r. i 52,7% w 2021 r., a następnie spadek do 48,1% w 2024 r.,

  *·         wzrost relacji długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (wg definicji UE) do PKB do 61,9% w 2020 r. i 64,1% w 2021 r., a następne spadek do 59,5% w 2024 r.,

  *·         spadek kosztów obsługi długu Skarbu Państwa w relacji do PKB z 1,33% w 2020 r. do 1,19% w 2021 r. i do 0,75-0,76% w 2024 r.,

  *·         utrzymanie elastycznego podejścia do kształtowania struktury finansowania pod względem wyboru rynku, waluty i instrumentów, w stopniu przyczyniającym się do celu minimalizacji kosztów obsługi długu przy ograniczeniach wynikających z przyjętych poziomów ryzyka,

  *·         głównym źródłem finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa pozostanie rynek krajowy, a udział długu w walutach obcych w długu Skarbu Państwa zostanie utrzymany na poziomie poniżej 25%, wymieniono w komunikacie.

  W końcu sierpnia br. wiceminister finansów Piotr Patkowski poinformował, że ze względu na włączenie tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) do wyniku sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) deficyt w tym ujęciu wzrośnie w tym roku do 12% PKB wobec prognozowanych w kwietniowej aktualizacji programu konwergencji (APK) 8,4% PKB.

  W przyjętym w końcu sierpnia wstępnie przez rząd projekcie ustawy budżetowej na 2021 r. założono m.in. deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) na poziomie ok. 6% PKB i dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (definicja UE) na poziomie 64,7% PKB.

  (ISBnews)

   

 • 28.09, 14:30Morawiecki: Prefinansowanie długu wynosi ok. 100 mld zł 

  Warszawa, 28.09.2020 (ISBnews) - Prefinansowanie polskiego długu jest na poziomie ok. 100 mld zł, poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  "Mamy duże prefinansowanie polskiego długu na poziomie ok. 100 mld zł, a więc też przyszły rok staramy się ubezpieczyć pod kątem wcześniejszej emisji obligacji, by nie być zmuszonym do podnoszenia rentowności naszych obligacji do zmiany relacji cenowych na rynkach finansowych" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

  Jak podawało wcześniej Ministerstwo Finansów, według stanu na koniec sierpnia, finansowanie potrzeb pożyczkowych na poziomie ok. 97% (wg projektu znowelizowanej ustawy budżetowej przyjętego przez Radę Ministrów).

  (ISBnews)

   

 • 28.09, 14:15Morawiecki: Z estońskiego CIT będą mogły korzystać firmy o obrocie do 100 mln zł 

  Warszawa, 28.09.2020 (ISBnews) - Rząd planuje podniesienie rocznego limitu przychodów dla przedsiębiorców, którzy będą mogli skorzystać z tzw. estońskiego CIT-u do 100 mln zł, poinformował premier Mateusz Morawiecki. Dzisiaj rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zakładający takie rozwiązanie. Dotychczas planowano, że będzie to 50 mln zł.

  "Zamierzamy od 1 stycznia 2021 roku rozszerzyć te wcześniej anonsowane możliwości rozliczania się według zasad estońskiego CIT-u. [….] Te firmy, które nie wyciągają zysku w postaci dywidendy będą mogły do wysokości 100 mln obrotu […] rozliczać się w sposób dla siebie bardzo korzystny" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

  "Liczymy, że te właśnie rozliczenia przyczynią się do dziesiątek tysięcy nowych miejsc pracy zaawansowanych technicznie i technologicznie sektorach, branżach" - dodał premier.

  Z planowanego rozwiązania - po jego wprowadzeniu - będą mogły skorzystać małe i średnie spółki kapitałowe, osiągające przychody do 100 mln zł.

  Z rozwiązania będą mogły skorzystać spółki:

  -  nie posiadające udziałów w innych podmiotach,

  - zatrudniające co najmniej 3 pracowników oprócz udziałowców,

  -  których przychody pasywne nie przewyższają przychodów z działalności operacyjnej,

  -  wykazujące nakłady inwestycyjne.

  Wszystkie te kryteria muszą być spełnione jednocześnie.

  Jak zapowiadano wcześniej, z estońskiego CIT będzie można skorzystać w dwóch wariantach. Pierwsza to "pełny" model opodatkowania wyłącznie dystrybuowanych przez spółkę dochodów. W ramach drugiej ścieżki podatnik będzie mógł zaliczać odpisy na specjalny fundusz (rachunek inwestycyjny do kosztów uzyskania przychodów).

  Podatnik będzie mógł wybrać estoński CIT na okres 4 lat i przedłużyć go na kolejne 4-letnie okresy. Przedłużenie jest możliwe, jeśli w ostatnim, czwartym roku korzystania z rozwiązania, przedsiębiorca wciąż spełnia kryteria.

  Aby utrzymać się w estońskim CIT, przedsiębiorca będzie też musiał notować wzrost inwestycji o 15% w ciągu dwóch lat. W przypadku limitu w wysokości 50 mln zł szacowano, że z tego rozwiązania skorzysta ok. 200 tys. firm, a roczny koszt dla budżetu wyniesie ok. 5 mld zł.

  Rozwiązanie to jest stosowane w Estonii, na Łotwie, w Macedonii. Są też plany jego wprowadzenia na Ukrainie.

  (ISBnews)

   

 • 28.09, 14:05Rząd przyjął ostateczną wersję projektu budżetu na 2021r. z 82,3 mld zł deficytu 

  Warszawa, 28.09.2020 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła dziś ostateczną wersję projektu ustawy budżetowej na 2021 r., zakładającą m.in. deficyt budżetowy na poziomie 82,3 mld zł i wzrost PKB w wysokości 4%, poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  "Dochody planujemy w budżecie na poziomie 404,4 mld zł, wydatki - na poziomie 486,7 mld zł. W związku z tym widać, że pojawia się deficyt, wynoszący ok. 3,8% [PKB]" - powiedział Morawiecki na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu.

  W przyjętym w końcu sierpnia wstępnie przez rząd projekcie ustawy budżetowej na 2021 r. założono m.in. plan dochodów w wysokości 403,7 mld zł, a wydatków - 486 mld zł.

  "Według metodologii unijnej, nasz dług będzie oscylował wokół 60% [PKB]. Na koniec 2021 r. pewnie okaże się, że [wyniesie] mniej. Natomiast najważniejszy dla nas jest dług liczony według metodologii krajowej. Chcemy, żeby ten limit konstytucyjny był utrzymywany. Plan na poziomie ok. 50,4% [PKB], a w przyszłym roku - 52,7% [PKB] - a więc daleko jeszcze do tej granicy nawet 55%, a co dopiero 60%" - dodał premier.

  W projekcie zapisano, że inflacja średnioroczna wyniesie 1,8% w przyszłym roku, zaś stopa bezrobocia rejestrowanego ukształtuje się na poziomie 7,5% na koniec 2021 r.

  (ISBnews)

   

 • 25.09, 14:23Założenia polityki pieniężnej: Zakres instrumentów może być poszerzony w 2021 r. 

  Warszawa, 25.09.2020 (ISBnews) - W zależności od kierunku i dynamiki zmian uwarunkowań makroekonomicznych i rynkowych, możliwe będzie zarówno ograniczanie zakresu stosowanych w 2021 r. instrumentów polityki pieniężnej względem stanu obecnego, jak również jego poszerzanie, podano w "Założeniach polityki pieniężnej na rok 2021".

  "W 2021 r. zakres, sposób oraz skala wykorzystywania przez NBP instrumentów polityki pieniężnej będą uwzględniać uwarunkowania jej prowadzenia, w szczególności następstwa ekonomiczne pandemii COVID-19. Podobnie jak w 2020 r., instrumenty polityki pieniężnej mogą być wykorzystywane w sposób elastyczny, uwzględniający zmieniające się uwarunkowania makroekonomiczne i rynkowe. W związku z tym, w zależności od kierunku i dynamiki zmian tych uwarunkowań, możliwe będzie zarówno ograniczanie zakresu stosowanych w 2021 r. instrumentów polityki pieniężnej względem stanu obecnego, jak również jego poszerzanie" - czytamy w "Założeniach"

  Operacje podstawowe będą głównym instrumentem, za pomocą którego NBP będzie dążyć do oddziaływania na warunki płynnościowe w sektorze bankowym, a w konsekwencji - na poziom stawki Polonia.

  "Operacje te standardowo będą przeprowadzane w sposób regularny, co do zasady z 7-dniowym terminem zapadalności. Na przetargach operacji podstawowych obowiązywać będzie stała rentowność, równa stopie referencyjnej NBP. Ze względu na prognozowane utrzymywanie się w 2021 r. nadpłynności w sektorze bankowym, operacje te będą polegać na emisji bonów pieniężnych NBP. Sposób prowadzenia operacji podstawowych może zostać zmodyfikowany, gdy będzie to uzasadnione zmianą warunków rynkowych lub parametrów polityki pieniężnej NBP" - czytamy dalej.

  Operacje dostrajające mogą zostać podjęte w celu ograniczenia zmienności krótkoterminowych rynkowych stóp procentowych.

  "Przesłanką ich zastosowania może być ponadto zasilenie sektora bankowego w płynność bądź absorpcja płynności na dłuższe terminy. W ramach operacji zasilających, NBP może oferować transakcje repo, a także dokonywać przedterminowego wykupu bonów pieniężnych NBP. W przypadku operacji absorbujących, bank centralny może zastosować emisję bonów pieniężnych NBP, a także zaoferować transakcje reverse repo. Zapadalność, rentowność oraz sposób przeprowadzania tych operacji będą dostosowane do celu ich stosowania" - napisano także.

  Operacje strukturalne mogą być przeprowadzane w celu długoterminowej zmiany struktury płynności w sektorze bankowym, jak również - podobnie jak w przypadku operacji tego rodzaju przeprowadzanych w 2020 r. - dla zapewnienia płynności rynku wtórnego skupowanych papierów wartościowych oraz wzmocnienia mechanizmu transmisji monetarnej, zapowiedział też bank centralny.

  "W 2021 r. NBP może nadal wykorzystywać strukturalne operacje otwartego rynku polegające na skupie na rynku wtórnym dłużnych papierów wartościowych. Ponadto, gdyby wystąpiła taka konieczność, bank centralny może stosować inne rodzaje operacji strukturalnych, tj. dokonywać sprzedaży dłużnych papierów wartościowych na rynku wtórnym bądź emisji obligacji" - czytamy dalej w dokumencie.

  Zmiany stóp rezerwy obowiązkowej oraz jej oprocentowania uzależnione będą od warunków prowadzenia polityki pieniężnej w 2021 r. Narodowy Bank Polski (NBP) może oferować kredyt wekslowy przeznaczony na refinansowanie kredytów udzielanych przez banki przedsiębiorcom, napisano także.

  (ISBnews)

   

 • 25.09, 14:15Założenia polityki pieniężnej: RPP utrzymała cel 2,5% +/- 1 pkt na 2021 r. 

  Warszawa, 25.09.2020 (ISBnews) - Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podtrzymała w "Założeniach polityki pieniężnej na rok 2021" średniookresowy cel inflacyjny na poziomie 2,5% z przedziałem odchyleń o szerokości ±1 pkt proc., podał bank centralny. Podstawowym instrumentem polityki pieniężnej pozostaną stopy procentowe, a polityka pieniężna będzie nadal realizowana w warunkach płynnego kursu walutowego, który nie wyklucza interwencji na rynku walutowym.

  "NBP będzie nadal wykorzystywał strategię średniookresowego celu inflacyjnego na poziomie 2,5% z symetrycznym przedziałem odchyleń o szerokości ±1 punktu procentowego. Podstawowym instrumentem polityki pieniężnej pozostaną stopy procentowe NBP, a celem operacyjnym będzie kształtowanie stawki Polonia w pobliżu stopy referencyjnej NBP. Polityka pieniężna będzie nadal realizowana w warunkach płynnego kursu walutowego, który nie wyklucza interwencji na rynku walutowym. Zakres, sposób oraz skala wykorzystywania przez NBP instrumentów polityki pieniężnej będą uwzględniać występujące uwarunkowania jej prowadzenia, w szczególności następstwa ekonomiczne pandemii COVID-19" - czytamy w "Założeniach".

  RPP podtrzymała, że polityka pieniężna będzie prowadzona w taki sposób, aby sprzyjać utrzymaniu zrównoważonego wzrostu gospodarczego oraz stabilności systemu finansowego.

  Rada podkreśliła, że strategia polityki pieniężnej zakłada elastyczność w zakresie stosowanych instrumentów.

  "Oznacza to, że instrumentarium NBP może być dostosowywane do natury występujących w gospodarce zaburzeń oraz uwarunkowań rynkowych. Elastyczne kształtowanie instrumentów polityki pieniężnej sprzyja efektywnemu działaniu mechanizmu transmisji oraz stabilności makroekonomicznej i finansowej" - czytamy dalej.

  RPP wskazała, że polityka pieniężna jest prowadzona w warunkach niepewności, dotyczącej w szczególności przyszłego kształtowania się sytuacji gospodarczej.

  "Średniookresowy charakter celu inflacyjnego oznacza, że - ze względu na szoki makroekonomiczne i finansowe - inflacja może okresowo kształtować się powyżej lub poniżej celu, w tym również poza określonym przedziałem odchyleń od celu. Reakcja polityki pieniężnej na szoki jest elastyczna i zależy od ich przyczyn oraz oceny trwałości ich skutków, w tym wpływu na procesy inflacyjne. W przypadku odchylenia inflacji od celu, Rada w sposób elastyczny określa pożądane tempo powrotu inflacji do celu, ponieważ szybkie sprowadzenie inflacji do celu może wiązać się z istotnymi kosztami dla stabilności makroekonomicznej lub finansowej" - podano także.

  "Stabilizowanie inflacji na niskim poziomie jest ważnym, ale niewystarczającym warunkiem utrzymania równowagi w gospodarce, która z kolei sprzyja utrzymaniu stabilności cen w długim okresie. Zagrożeniem dla stabilności cen w długim okresie są zwłaszcza nierównowagi w sektorze finansowym. Mając to na uwadze, Rada prowadzi politykę pieniężną w taki sposób, aby sprzyjać utrzymaniu stabilności systemu finansowego i ograniczać ryzyko narastania nierównowag w gospodarce, uwzględniając w swoich decyzjach kształtowanie się cen aktywów (w tym cen nieruchomości) oraz dynamikę akcji kredytowej. W warunkach znacznej swobody przepływu kapitału i integracji rynków finansowych istotną rolę w ograniczaniu nierównowag makroekonomicznych i finansowych oraz stabilizowaniu akcji kredytowej pełni polityka makroostrożnościowa" - podano w "Założeniach".

  Rada wskazała, że zgodnie z przyjętą strategią w 2021 r. parametry polityki pieniężnej, w tym poziom stóp procentowych NBP, będą dostosowywane do sytuacji w gospodarce tak, aby zapewnić długookresową stabilność cen i jednocześnie wspierać zrównoważony wzrost gospodarczy oraz stabilność systemu finansowego.

  (ISBnews)

   

 • 25.09, 13:01MI: Zakaz międzylądowania ma objąć 29 państw od 30 września wg wstępnej listy 

  Warszawa, 25.09.2020 (ISBnews) - Zakaz międzylądowania od przyszłej środy, 30 września, ma objąć 29 państw. Z listy znikną m.in. Francja, Hiszpania, a także Gwatemala i Honduras. Pojawią się na niej natomiast: m.in. Macedonia, Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz Indie, wynika z informacji Ministerstwa Infrastruktury. Resort zastrzega, że jest to lista wstępna i może jeszcze ulec "nieznacznym zmianom".

  "25 września 2020 r. pod obrady Rady Ministrów skierowany został projekt rozporządzenia w sprawie zakazów w ruchu lotniczym. Wrócić mają  między innymi połączenia lotnicze do całej strefy Schengen. Zakazami zostanie objętych 29 krajów. Rozporządzenie będzie obowiązywało w dniach 30 września - 13 października" - czytamy w komunikacie.

  W nowym projekcie rozporządzenia zostały po raz pierwszy zniesione wszystkie zakazy lotów w strefie Schengen. Oznacza to, że od 30 września miałyby wrócić połączenia do Hiszpanii (zakaz lotów do Francji został zdjęty wcześniej, po notyfikowaniu przez Francję obowiązkowych testów na COVID-19).

  "Październik to na rynku lotniczym niski sezon, w którym co roku obserwujemy znaczący spadek ruchu lotniczego. Obecnie też widzimy, że przewoźnicy sami odwołują lub zawieszają część połączeń, spada również stopień obłożenia lotów, które się odbywają. Tym samym zakładany efekt zakazów - ograniczenia skali podróży do krajów o wyższym stopniu zakażeniu - wynika z naturalnego trendu rynkowego. Ponadto, utrzymujemy wciąż bardzo wysoki reżim bezpieczeństwa epidemiologicznego na wszystkich lotniskach w Polsce. Możemy więc bezpiecznie kontynuować stopniowe znoszenie zakazów lotów" - powiedział wiceminister infrastruktury Marcin Horała, cytowany w komunikacie.

  Każde państwo znajdujące się na liście zakazów może być z niej zdjęte niezwłocznie po notyfikowaniu wprowadzenia obowiązku przez pasażerów samolotu  obowiązku negatywnego wyniku testu na COVID-19.

  Projekt zostanie poddany konsultacjom międzyresortowym oraz zaktualizowany po otrzymaniu najnowszych danych epidemicznych. Resort zaznacza, że należy  go traktować jako wstępną listę, która może jeszcze ulec nieznacznym zmianom.

  Zgodnie z projektem zakazem objęte mają zostać loty z następujących państw:

  1. Belize;
  2. Bośni i Hercegowiny;
  3. Czarnogóry;
  4. Federacyjnej Republiki Brazylii;
  5. Królestwa Bahrajnu;
  6. Państwa Izrael;
  7. Państwa Katar;
  8. Państwa Kuwejt;
  9. Państwa Libia;
  10. Państwa Zjednoczonych Emiratów Arabskich;
  11. Republiki Argentyńskiej;
  12. Republiki Chile;
  13. Republiki Ekwadoru;
  14. Republiki Indii;
  15. Republiki Iraku;
  16. Republiki Kolumbii;
  17. Republiki Kostaryki;
  18. Republiki Libańskiej;
  19. Republiki Macedonii Północnej;
  20. Republiki Malediwów;
  21. Republiki Mołdawii;
  22. Republiki Panamy;
  23. Republiki Paragwaju;
  24. Republiki Peru;
  25. Republiki Trynidadu i Tobago;
  26. Republiki Zielonego Przylądka;
  27. Stanów Zjednoczonych Ameryki;
  28. Sułtanatu Omanu;
  29. Wspólnoty Bahamów.

  Rozporządzenie jest wydawane na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze w cyklu dwutygodniowym, aby zapewnić jak  elastyczność w związku ze zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną na świecie.

  Zakaz nie jest stosowany do samolotów, wykonujących loty:

  - na zlecenie bądź za zgodą Prezesa Rady Ministrów;

  - o których mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze ( (w celu zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych lub ich usunięcia oraz ratowania życia lub zdrowia ludzkiego) ;

  - realizowane na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz wojsk obcych w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ;

  - wyczarterowane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia na zlecenie organizatora turystyki lub podmiotu działającego na jego zlecenie

  - z lotnisk położonych na terytorium państw, które notyfikowały Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzenie rozwiązań gwarantujących, że na pokład statku powietrznego będą przyjmowani wyłącznie pasażerowie, wobec których wykonano z wynikiem negatywnym test diagnostyczny w kierunku SARS-CoV-2. 

  (ISBnews)

   

 • 25.09, 11:49Skuza z MF: W resorcie nie toczą się prace nad zmianą progu ostrożnościowego 

  Warszawa, 25.09.2020 (ISBnews) - W Ministerstwie Finansów nie toczą się żadne prace nad zmianą zapisanego w konstytucji progu ostrożnościowego 60% PKB, poinformował wiceminister finansów Sebastian Skuza.

  "Jeżeli chodzi o pytanie […] czy trwają prace w zakresie zmiany konstytucji i progu ostrożnościowego 60% PKB, to mogę tutaj powiedzieć, że takie prace w Ministerstwie Finansów się nie toczą" - powiedział Skuza, odpowiadając na pytania posłów na posiedzeniu sejmowej Komisji Finansów Publicznych.

  W tym roku rozszerzono katalog zdarzeń uruchamiających klauzulę wyjścia stabilizującej reguły wydatkowej (SRW) o stan epidemii oraz określono ścieżki automatycznego powrotu jej stosowania. Miałaby ona trwać - w zależności od danych makroekonomicznych od 2 do 4 lat. W założeniach do projektu budżetu na rok 2021 przyjęto, że powrót do SRW nastąpi w okresie dwóch lat. Wiceminister finansów Piotr Patkowski mówił wówczas, że najistotniejsze dla rządu jest, by nie naruszać dwóch progów: 60% i 55%.

  Minister finansów Tadeusz Kościński mówił przed dwoma tygodniami w wywiadzie dla Interii, że "powinniśmy rozmawiać o tym konstytucyjnym limicie". Przypomniał genezę tego zapisu - jak mówił, Polska była bardzo zadłużona w latach 80., a konstytucyjny limit został wdrożony, żeby wysłać sygnał do inwestorów zagranicznych, że nie zadłużymy się na więcej niż 60% PKB. Jednak, jak podkreślał Kościński, polska gospodarka od tego czasu zupełnie się zmieniła. Zwracał też uwagę, że nawet Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy ostatnio zaczęły dyskutować o możliwości wprowadzenia limitu na poziomie 85% PKB.

  (ISBnews)

   

 • 24.09, 16:17Kraska z MZ: 21 powiatów zostanie objętych dodatkowymi obostrzeniami 

  Warszawa, 24.09.2020 (ISBnews) - Dodatkowymi obostrzeniami w związku z pandemią COVID-19 od soboty objętych zostanie dwadzieścia jeden powiatów: dwa z nich trafiło do "strefy czerwonej", dziewiętnaście - do "strefy żółtej", poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

  "Tydzień temu tych powiatów było 11, były trzy powiaty czerwone i osiem w strefie żółtej. W tym tygodniu mamy w tych dwóch strefach 21 powiatów. Dwa powiaty są w strefie czerwonej, 19 w strefie żółtej. Ponadto 10 powiatów znalazło się w tzw. strefie alertowej" - powiedział Kraska podczas konferencji prasowej.

  Od kilku tygodni Ministerstwo Zdrowia ogłasza listę powiatów, w których obowiązują dodatkowe obostrzenia, mniej rygorystyczne - dla tzw. "strefy żółtej" i bardziej - dla tzw. "strefy czerwonej".

  "Jeżeli chodzi o strefę 'czerwoną', znalazły się tam powiaty: głubczycki (z woj. opolskiego) oraz powiat kartuski (z woj. pomorskiego). Oba te powiaty przeszły ze strefy żółtej" - powiedział wiceminister.

  Zdecydowanie natomiast wzrosła liczba powiatów, zakwalifikowanych do "strefy żółtej".

  "W strefie żółtej znajdują się: piętnaście powiatów, które trafiły tam ze strefy zielonej. Są to powiaty: myślenicki (z woj. małopolskiego), gostyński (z woj. wielkopolskiego), aleksandrowski (z woj. kujawsko-pomorskiego), powiat brzeski (z woj. opolskiego), powiat suski i limanowski (z woj. małopolskiego), powiat trzebnicki (z woj. dolnośląskiego), powiat otwocki  i przasnyski (z woj. mazowieckiego), powiat kłobucki (z woj. śląskiego), miasto Sopot  (z woj. pomorskiego),  powiat działdowski i nidzicki (z woj. warmińsko-mazurskiego), powiat piotrowski (z woj. łódzkiego) oraz powiat międzychodzki  (z woj. wielkopolskiego)" - podał.

  Ze strefy "czerwonej" do "żółtej" trafił powiat bytowski z woj. pomorskiego oraz powiat milicki z woj. dolnośląskiego. Tak jak w ub. tygodniu w strefie "żółtej" utrzymuje się powiat nowotarski i tatrzański z woj. małopolskiego.

  Od soboty poza "strefą czerwoną" znajdzie się powiat kluczborski, a poza "żółtą": powiat opolski i kielecki. Trafią one do strefy zielonej.

  "Czerwone" powiaty to te, w których wskaźnik przyrostu nowych przypadków na 10 tys. mieszkańców przekracza 12 w ciągu 14 dni poprzedzających dzień ogłoszenia. Z kolei powiaty w przedziale od 6 do 12 przypadków są oznaczane kolorem żółtym. Podział ten wprowadzono kilka tygodni temu. Lista powiatów aktualizowana jest co tydzień.

  Wiceminister podał też tzw. listę alertów, czyli powiatów które mogą trafić do strefy żółtej bądź czerwonej w przyszłym tygodniu.

  "Na liście alertów znalazło się 10 powiatów: powiat kluczborski z woj. opolskiego, kościelski, pucki, wejherowski, nowodworski oraz miasto Słupsk z woj. pomorskiego, strzyżowski i przeworski z woj. podkarpackiego, powiat Łęczna z woj. lubelskiego, a także powiat jaworski z woj. dolnośląskiego" – powiedział Kraska.

  Na terenie powiatów ze strefy czerwonej nie mogą odbywać się targi ani wydarzenia kulturalne. Nie działają wesołe miasteczka, parki rozrywki, parki rekreacyjne. Mogą natomiast sanatoria i ośrodki rehabilitacji. Wydarzenia sportowe mogą odbywać się tylko bez udziału publiczności. Natomiast w kościołach obowiązuje ograniczenie liczby maksymalnie do 50% obłożenia kościoła lub innego obiektu religijnego. Na zewnątrz świątyń może gromadzić się do 150 osób. W spotkaniach, także rodzinnych może uczestniczyć do 50 osób. Na siłowaniach na 1 osobę musi przypadać 10 m2. W kinach publiczność może zajmować jedynie 25% wolnych miejsc.

  Z kolei w powiatach strefy żółtej na siłowniach, w klubach i centrach fitness na terenie tzw. stref żółtych na jedną osobę ma przypadać 7 m2 powierzchni (na terenie kraju miejsca mają być udostępniane naprzemiennie, przy zachowaniu 1,5 m odległości).

  W weselach, innych uroczystościach rodzinnych i spotkaniach może brać udział maksymalnie 100 osób. Taki jest też limit liczby osób, które mogą wziąć udział w wydarzeniach kulturalnych na otwartej przestrzeni (na terenie całego kraju nie ma limitu miejsc pod warunkiem zachowania 1,5-metrowego dystansu). W kinach może przebywać jedynie 25% publiczności (na terenie kraju 50%).

  Organizacja kongresów i targów jest możliwa jedynie pod warunkiem, że w miejscu odbywania się imprezy będzie znajdować się 1 osoba na 4m2 (na terenie kraju 1 os. na 2,5 m).

  Wiceminister poinformował, że na testy pod kątem COViD może już kierować 9,2 tys. podstawowej opieki zdrowotnej [poz]. Lekarze rodzinni mają taką możliwość przez aplikację gov.pl. W ostatnich dniach skierowania takie wystawia od 700 do 800 placówek podstawowej opieki zdrowotnej.

  Średnia liczba wystawianych dziennie skierowań od kilkunastu dni systematycznie rośnie.  Obecnie jest od 1,2 tys. do 1,5 tys. badań dziennie. Lekarze poz wystawili ponad 9 tys. skierowań na badania pod kątem obecności koronawirusa.

  Kraska podał, że obecnie na terenie kraju jest 390 punktów drive through, umożliwiających szybkie pobranie próbki do testu. Wydłużony został także czas pracy tych punktów; 153 punkty działa od 2 do 4 godzin, a 237 - ponad 4 godzin dziennie.

  Badania laboratoryjne na obecność koronawirusa wykonuje 194 laboratoria. Dotychczas przeprowadzono 3,2 mln testów.

  Dzisiaj poinformowano o 1 136 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych. Od początku epidemii zachorowało w Polsce 82 809 osób. Łącznie zmarło 2 369 osób.

  (ISBnews)

   

 • 24.09, 15:30KE przyjęła nowy pakiet dotyczący finansów cyfrowych i kryptoaktywów 

  Warszawa, 24.09.2020 (ISBnews) - Komisja Europejska przyjęła nowy pakiet dotyczący finansów cyfrowych obejmujący strategie w zakresie finansów cyfrowych i płatności detalicznych oraz wnioski ustawodawcze w sprawie kryptoaktywów i odporności cyfrowej, poinformowała Komisja.

  "Powinniśmy aktywnie przystosować się do transformacji cyfrowej, nie zapominając o ograniczaniu wszelkich ewentualnych zagrożeń. Taki jest cel dzisiejszego pakietu. Innowacyjny, cyfrowy, jednolity rynek finansowy przyniesie korzyści mieszkańcom Europy i będzie miał kluczowe znaczenie dla ożywienia gospodarczego w Europie, oferując konsumentom lepsze produkty finansowe a przedsiębiorstwom - nowe kanały finansowania" - powiedział wiceprzewodniczący Komisji Valdis Dombrovskis, cytowany w komunikacie.

  Pakiet ten ma przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności Europy w sektorze finansowym, poszerzyć ofertę dla konsumentów i zwiększyć możliwości w zakresie usług finansowych i nowoczesnych płatności.

  Usługi finansowe w Europie mają stać się bardziej przyjazne dla technologii cyfrowych, ma zostać zmniejszona fragmentacja jednolitego rynku cyfrowego. Konsumenci z kolei zyskają większy dostęp do produktów finansowych za granicą, podano w komunikacie.

  Celem strategii jest również zapewnienie podobnych warunków działania rozmaitym dostawcom usług finansowych, zarówno tradycyjnym instytucjom bankowym, jak i przedsiębiorstwom technologicznym, zgodnie z zasadą „podobne ryzyko, podobne regulacje".

  Chodzi o osiągnięcie w pełni zintegrowanego systemu płatności detalicznych w UE, obejmującego również rozwiązania w zakresie natychmiastowych płatności transgranicznych. Ma to ułatwić także dokonywanie płatności w euro między UE a innymi jurysdykcjami.

  Komisja zaproponowała dziś po raz pierwszy przepisy dotyczące kryptoaktywów (są to cyfrowe odwzorowania wartości lub praw, które mogą być przechowywane i być przedmiotem obrotu w systemach elektronicznych).

  Według założeń Komisji, rozporządzenie w sprawie rynków kryptoaktywów (MiCA) ma pobudzić innowacje przy jednoczesnym zachowaniu stabilności finansowej i ochronie inwestorów przed ryzykiem. Nowe przepisy pozwolą operatorom posiadającym zezwolenie w jednym państwie członkowskim świadczyć usługi w całej UE ("paszport"). Zabezpieczenia obejmują wymogi kapitałowe, utrzymywanie aktywów, obowiązkową procedurę skargi dostępną dla inwestorów oraz prawa inwestora przysługujące mu wobec emitenta. Emitenci istotnych kryptoaktywów zabezpieczonych aktywami (tak zwane "stabilne kryptowaluty") podlegaliby bardziej rygorystycznym wymogom (np. w zakresie kapitału, praw inwestorów i nadzoru), podano w komunikacie.

  Komisja zaproponowała również dzisiaj pilotażowy system przeznaczony dla infrastruktur rynkowych, które chciałyby negocjować i dokonywać transakcji na instrumentach finansowych w formie kryptoaktywów.

  System ten umożliwia czasowe odejście od istniejących przepisów, tak aby organy regulacyjne mogły zebrać doświadczenia w zakresie korzystania z technologii rozproszonego rejestru w infrastrukturach rynkowych, będąc jednocześnie w stanie sprostać zagrożeniom związanym z ochroną inwestorów, integralnością rynku i stabilnością finansową.

  Przedstawiony dziś projekt rozporządzenia w sprawie odporności na zagrożenia cyfrowe (Digital Operational Resilience Act – DORA) ma na celu zapewnienie, by wszyscy uczestnicy systemu finansowego dysponowali niezbędnymi zabezpieczeniami w celu zminimalizowania cyberataków i innych zagrożeń.

  Proponowane przepisy wymagają od wszystkich przedsiębiorstw zapewnienia, by były w stanie przetrwać wszystkie rodzaje zakłóceń i zagrożeń związanych z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (ICT). Dzisiejszy wniosek wprowadza również ramy nadzoru nad dostawcami usług w zakresie ICT, takich jak dostawcy usług przetwarzania w chmurze.

  Przyjęty dzisiaj pakiet dotyczący finansów cyfrowych opiera się na pracach przeprowadzonych w ramach Planu działania w zakresie technologii finansowej w 2018 r. oraz na pracach Parlamentu Europejskiego, Europejskich Urzędów Nadzoru i innych ekspertów.

  W dziedzinie płatności detalicznych ważny krok legislacyjny stanowiła już druga dyrektywa w sprawie usług płatniczych. Zostanie ona poddana przeglądowi w czwartym kwartale 2021 r. i w razie potrzeby dostosowana pod kątem wsparcia wdrażania strategii dotyczącej płatności detalicznych. W pierwszej połowie 2020 r. Komisja zainicjowała również konsultacje publiczne na temat strategii w zakresie płatności detalicznych dla Europy. Komisja wzięła pod uwagę odpowiedzi udzielone w ramach konsultacji podczas opracowywania działań UE w obszarze płatności detalicznych.

  (ISBnews)

   

 • 24.09, 12:51Prezes ZBP: Zmiany w podatku bankowym są potrzebne całej gospodarce 

  Warszawa, 24.09.2020 (ISBnews/ISBnews.TV) - Sektor bankowy tylko wtedy będzie mocnym silnikiem polskiej gospodarki, gdy podatek bankowy od tzw. projektów zielonej ekonomii oraz kredytów anty-COVID-owych zostanie zdjęty, a rezerwy celowe, tworzone na kredyty nieregularne uznane będą za koszty uzyskania przychodu, bo obecnie ani podatek, ani wpłaty na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) takim kosztem nie są, ocenił prezes Związku Banków Polskich w rozmowie z ISBnews.TV.

  "To są nasza propozycje. Jesteśmy w takiej fazie, kiedy muszą być podjęte pewne działania modyfikujące politykę państwa wobec tego sektora bankowego. […] Od kilku lat polski sektor bankowy stracił tempo budowy funduszy własnych i jest mało rentowny, nie może sam zarobić. A ponieważ jest mało rentowny, to jest nieatrakcyjny dla inwestorów, którzy po prostu nie chcą nabywać akcji polskich banków" - powiedział Pietraszkiewicz w rozmowie z ISBnews.TV.

  "Jeżeli silnik gospodarki jest za słaby, to gospodarka nie może rozwijać się w odpowiednim tempie. W przypadku banków dochodzi do tego jeszcze aspekt stabilnościowy, bowiem silne fundusze własne są tarczą ochronną w przypadku, gdyby część kredytów nie mogła być obsługiwana. A wiadomo, że w czasach kryzysu mają taką tendencję. Wtedy fundusze własne są po to, by uchronić depozyty ludności przed stratą oraz uchronić budżet państwa przed konieczną interwencją" - wyjaśnił.

  Jego zdaniem, politykę wobec sektora bankowego trzeba szybko zmodyfikować, po to, aby z jednej strony sektor był stabilny a z drugiej, żeby utrzymał zdolność do restrukturyzowania firm, które przez pandemię nie będą mogły kontynuować działalności. "Zmiany wprowadzone zbyt późno mogą wyrządzić szkody w całej gospodarce. Gdyby miało to być zrobione dopiero za rok, czy za dwa, to szkody w gospodarce mogą być znacznie większe" - podkreślił.

  Pietraszkiewicz zwrócił uwagę, że koszty własne banków od 2012 r., nie rosną - a nawet, w wielu segmentach - spadają, zaś suma obciążeń zewnętrznych stanowią już 2/3 kosztów ogółem. "I jest to najwyższe obciążenie w świecie" - dodał.

  Odnosząc się sytuacji banków Leszka Czarneckiego, Pietraszkiewicz stwierdził, że gdyby przyjąć europejskie standardy, ich kłopoty byłyby w pewnej mierze znacznie mniejsze, szczególnie, gdybyśmy cofnęli sie o 2-3 lata.

  "Pamiętajmy, że my mamy w Polsce mechanizmy pozwalające na restrukturyzację, na przejęcia banków. I one nadal funkcjonują. Jest jeszcze taka kwestia, tutaj trzeba pamiętać o tym, że to, co się wydarzyło wokół tych banków, miało charakter nie tylko ekonomiczny, miało charakter także - powiedzmy - ze sfery zaufania, ze strony pewnych relacji pomiędzy bankiem i nadzorcami - to są zawsze delikatne sprawy" - dodał.

  "Myślę, że władze regulacyjne i nadzorcze, a także właściciele tego banku, i zarządy tego banku, potrafią znaleźć rozwiązania, które pozwolą nam wybronić się z tej sytuacji" - podsumował.

  (ISBnews/ISBnews.TV)

   

 • 24.09, 09:18Ustawa o 'tarczy' dla branży turystycznej wejdzie w życie w przyszłym tygodniu 

  Warszawa, 24.09.2020 (ISBnews) - Nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  wprowadzająca dodatkową "tarczę" dla branży turystycznej wczoraj wieczorem ukazała się w „Dzienniku Ustaw".  Oznacza to, że co do zasady wejdzie w życie w przyszłym tygodniu.

  Nowelizacja wprowadza dla branży turystycznej dodatkowe "postojowe" oraz zwolnienie ze składek ubezpieczeniowych za lipiec sierpień i wrzesień. Zakłada także utworzenie Turystycznego Funduszu Zwrotów, z którego byłyby zwracane klientom środki za niewykorzystane wycieczki.

  Ze wsparcia będą mogli korzystać organizatorzy turystyki, którzy wykażą spadek dochodów o co najmniej 75%.

  Koszt tarczy turystycznej szacowany jest na 700 mln zł, przy czym 300 mln zł to kwota, która miała trafić na Turystyczny Fundusz Zwrotów i którą firmy turystyczne miałyby zwrócić w ciągu 6 lat. Natomiast kwota przeznaczona na zwolnienia z ZUS i postojowe dla branży turystycznej i estradowej szacowana była na 400 mln zł.

  Zgodnie z nowelą, Turystyczny Fundusz Zwrotów ma stanowić wyodrębniony rachunek w Banku Gospodarstwa Krajowego, z którego będą dokonywane wypłaty na rzecz podróżnych, którzy nie wyrazili zgody na przyjęcie vouchera na poczet przyszłych imprez turystycznych w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć impreza.

  Środki wypłacone z Turystycznego Funduszu Zwrotów mają być spłacane przez firmy w 72 równych ratach miesięcznych od kwietnia 2021 roku i mają być przekazywane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

  Dodatkowo ma zostać utworzony od 1 stycznia 2021 r. Turystyczny Fundusz Pomocowy, zasilany ze składek branży turystycznej. Ma stanowić reasekurację na rynku i być uruchamiany w sytuacjach nadzwyczajnych.

  Organizator turystyki za pośrednictwem systemu teleinformatycznego będzie mógł złożyć do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wniosek o udzielenie wypłaty. Warunkiem jej udzielenia będzie wpłata w wysokości 7,5% łącznej wartości wypłat objętych wnioskiem na rzecz Turystycznego Funduszu Pomocowego w ciągu 7 dni. Ponadto, organizator turystyki będzie musiał dokonać opłaty w wysokości 2,5% łącznej wartości wnioskowanych wypłat, pomniejszonej o kwotę wpłaty na rzecz Turystycznego Funduszu Pomocowego.

  Ustawa co do zasady wchodzi w życie po upływie siedmiu dni od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 23.09, 17:07Emilewicz: Zmiany w ustawie o OZE oraz tzw. ustawie odległościowej do końca roku 

  Warszawa, 23.09.2020 (ISBnews) - Do końca roku przeprowadzone mają być zmiany w ustawie o odnawialnych źródłach energii, dot. rozszerzenia definicji prosumenta, a także w tzw. ustawie odległościowej, by umożliwić zmniejszenie odległości elektrowni wiatrowych od terenów zabudowanych, wynika z zapowiedzi wicepremier i minister rozwoju Jadwigi Emilewicz.

  "Do 15 października kończymy prace legislacyjne nad ustawą o prosumencie indywidualnym i prosumencie zbiorowym. Rozszerzamy status prosumenta. Zatem już nie tylko domy jednorodzinne, a także mieszkańcy budynków wielorodzinnych oraz małe wspólnoty będą mogły korzystać z różnych źródeł energii odnawialnej i udzielać ją czy to dla mieszkańców wspólnot czy to dla budynków użyteczności publicznej w małych gminach, tworząc coś co nazywamy modelem klastra energetycznego" – powiedziała Emilewicz podczas konferencji prasowej na ImpactCEE.

  Podkreśliła, że resort rozwoju będzie chciał ten projekt konsultować publicznie w drugiej połowie października br.

  Planowane zmiany mają dotyczyć także tzw. ustawy odległościowej (ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych z 20 maja 2016 r.), która nakłada obowiązek zachowania minimalnej odległości elektrowni wiatrowych na poziomie dziesięciokrotności całkowitej wysokości urządzenia od zabudowy oraz wybranych form ochrony przyrody (tzw. zasada 10H).

  "Wprowadzamy pewną korektę dającą możliwość redukcji odległości 10-krotnosci wysokości masztu w momencie, kiedy mamy plan zagospodarowania przestrzennego oraz podwójne konsultacje społeczne: w gminie, na terenie której ta elektrownia wiatrowa staje oraz sąsiedniej, na którą także oddziałuje" – podkreśliła wicepremier.

  Resort rozwoju chciałby przeprowadzić te zmiany do końca tego roku.

  "Takie dwie zmiany chcielibyśmy […] przeprowadzić do końca tego roku, aby projekty inwestycyjne w tym obszarze mogły się rozpocząć w przyszłym roku" – dodała wicepremier.

  (ISBnews)

 • 23.09, 14:36Emilewicz: Pracujemy nad rozwiązaniami podatkowymi dla regionów pogórniczych 

  Warszawa, 23.09.2020 (ISBnews) - Trwają prace nad rozwiązaniami podatkowymi dla regionów pogórniczych, aby zwiększyć ich atrakcyjność inwestycyjną, poinformowała wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

  "Mamy doświadczenie Polskiej Strefy Inwestycji, która daje pewne przywileje podatkowe, dziś myślimy i pracujemy nad rozwiązaniami podatkowymi dla regionów pogórniczych" - powiedziała Emilewicz podczas ImpactCEE.

  Dodała, że będzie to schemat, który będzie musiał być notyfikowany przez Komisję Europejską.

  Na finansowanie transformacji energetycznej regionów pogórniczych przeznaczony jest Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. Obecnie trwa opracowywanie planów regionalnych dla poszczególnych terenów. Plany te mają m.in. uwzględniać sposób wykorzystania środków z Funduszu.

  "Chcemy pokazać we wszystkich regionach pogórniczych środki oraz sposób transfuzji tych środków i cele dla tych nowych inwestycji, które będą tam się pojawiać" - powiedziała wicepremier.

  Zaznaczyła, że chodzi przede wszystkim o "przekwalifikowywanie i dostosowywanie się do tych nowych miejsc pracy" oraz tworzenie atrakcyjności inwestycyjnej dla inwestorów.

  (ISBnews)

   

 • 23.09, 14:07Emilewicz: Nie planujemy przedłużenia środków wsparcia stosowanych w IV-VI 2020 

  Warszawa, 23.09.2020 (ISBnews) - Rząd nie planuje przedłużenia tych środków wsparcia dla przedsiębiorców, które - w związku z pandemią COVID-19 - zostały wprowadzone w kwietniu, maju i czerwcu, ale raczej planuje uruchomienie środków płynnościowych i wspieranie inwestycji, poinformowała wicepremier i minister finansów Jadwiga Emilewicz.

  "Nie mamy lockdownu, nie mamy żadnego sektora, który dziś jest wyłączony w trybie ustawowym czy też dlatego, że w innych państwach został on zamknięty. Nie planujemy przedłużenia tych instrumentów, które działały w kwietniu, maju i czerwcu" - powiedziała Emilewicz podczas konferencji prasowej na ImpactCEE.

  "Dziś raczej mówimy o instrumentach, które będą uruchomieniem środków płynnościowych w inny sposób; czy to za sprawą zamówień publicznych czy to za sprawą funduszy inwestycyjnych […] czy to za sprawą ulg podatkowych, które przygotowujemy […] i chcemy, żeby one uruchomiły oszczędności przedsiębiorców" - dodała.

  Przypomniała, że wczoraj prezydent podpisał ustawę o tarczy dla branży turystycznej.

  Wśród instrumentów wprowadzanych kolejnymi "tarczami" w okresie kwiecień-czerwień 2020 r. były m.in. zwolnienie ze składek ZUS, postojowe, dopłaty do wynagrodzeń czy mikropożyczki.

  (ISBnews)