ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 13.05, 14:00Frisco może stworzyć osobny segment w Grupie Eurocash w II poł. 2022 r. 

  Warszawa, 13.05.2021 (ISBnews) - Frisco może wyjść z segmentu 'Projekty' i stworzyć własny, osobny segment w II poł. 2022 r., gdy zakończy się ekspansja tej platformy we wszystkich dużych miastach w Polsce, poinformował ISBnews członek zarządu i dyrektor finansowy Jacek Owczarek.

  "Myślę, że Frisco może wyjść z segmentu Projekty w drugiej połowie przyszłego roku, kiedy uruchomimy jego działalność we wszystkich dużych miastach. Być może Frisco zostanie segmentem samym w sobie. Frisco jest już obecne w Warszawie i we Wrocławiu, a w tym tygodniu pierwsze dostawy robimy w Poznaniu" - powiedział Owczarek w rozmowie z ISBnews.

  CFO podtrzymał plany otwarć w kolejnych miastach co kwartał oraz plan, że do połowy przyszłego roku Frisco znajdzie się we wszystkich dużych miastach w Polsce w tym modelu.

  "Sprzedaż Frisco w Warszawie w kwietniu wzrosła o ok. 20% r/r, czyli w porównaniu z okresem, w którym obowiązywał lockdown, co przełożyło się na skokowy wzrost zakupów online. Frisco przyciąga klientów m.in. z segmentu hipermarketów. Nasza oferta jest właśnie bliska hipermarketowej - robimy większe zakupy raz w tygodniu. Gdy ktoś już przełamie barierę np. zakupów warzyw w takim modelu, to staje się z reguły bardzo lojalnym klientem" - wyjaśnił Owczarek.

  Pod koniec czerwca 2020 r. Grupa Eurocash nabyła pozostałe 56% akcji we Frisco od funduszy MCI za 132,5 mln zł, zwieszając swój udział do 100%.

  Grupa Eurocash to największa polska firma zajmująca się hurtową dystrybucją szybko zbywalnych produktów spożywczych, chemii gospodarczej, alkoholi i wyrobów tytoniowych. Oferuje także wsparcie marketingowe dla niezależnych polskich przedsiębiorców prowadzących działalność detaliczną. Wspierane przez Eurocash sieci franczyzowe i partnerskie zrzeszają około 16 tysięcy niezależnych sklepów działających pod takimi markami jak abc, Groszek, Delikatesy Centrum, Lewiatan, Euro Sklep, Gama, Duży Ben, a także Kontigo oraz Koliber. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.

  Renata Oljasz

  (ISBnews)

   

 • 13.05, 12:53MI: Samorządy otrzymają dodatkowo 336 mln zł na infrastrukturę drogową w br. 

  Warszawa, 13.05.2021 (ISBnews) - Jednostki samorządu terytorialnego otrzymają dodatkowo 336 mln zł z rezerwy subwencji ogólnej w 2021 r., poinformował wiceminister infrastruktury Rafał Weber. Wśród beneficjentów tych środków ma znaleźć się 120 samorządów, w tym m.in. Warszawa, Gdańsk i Gdynia.

  "W ostatnich godzinach zapadły decyzje związane z dofinansowaniem kolejnych zadań drogowych, które będą realizowane przez polskie samorządy. Otóż przy wspólnym  uzgodnieniu z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu […] dokonaliśmy podziału rezerwy subwencji ogólnej w roku 2021. W ramach rezerwy subwencji ogólnej przekażemy do jednostek samorządu terytorialnego 336 mln zł" - powiedział Weber podczas konferencji prasowej.

  Wsparcie na modernizację dróg ma otrzymać 120 jednostek samorządowych. Jak poinformował Weber, środki mają trafić m.in. do Warszawy (blisko 20 mln zł), Gdańska czy Gdyni.

  "W roku 2021 łączna kwota rząd wsparcia na modernizację dróg lokalnych to 6 mld zł, 3,2 mld w ramach tej głównej puli Rządowego Funduszu, kolejne 2 mld zł - na wsparcie budownictwo obwodnic w ciągach dróg wojewódzkich i 524 mln zł to wsparcie dla gmin i powiatów na wzmocnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym w kontekście poprawy widoczności przejść dla pieszych i dzisiaj komunikujemy że przeznaczamy 336 mln zł w ramach rezerwy subwencji ogólnej" - podkreślił Weber.

  (ISBnews)

   

 • 13.05, 11:44MRPiS: Wskaźnik waloryzacji składek emertytalnych za 2020 r. wynosi 105,41% 

  Warszawa, 13.05.2021 (ISBnews) - Wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za rok 2020 wynosi 105,41%, wynika z obwieszczenia ministra rodziny i polityki społecznej, które ukazało się w Monitorze Polskim.

  "Na podstawie art. 25 ust. 12 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291, 353 i 794) ogłasza się, że wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2020 r. wynosi 105,41%" - czytamy w obwieszczeniu.

  Składki wpłacone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) ulegają podwyższeniu o wskaźnik waloryzacji.

  (ISBnews)

   

 • 13.05, 10:27Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 

  Warszawa, 13.05.2021 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zmierzający do wprowadzenia jednolitych rozwiązań dotyczących przyznawania i wypłaty świadczeń, a także usprawnienie funkcjonowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  Projekt został przedłożony przez ministra rodziny i polityki społecznej.

  "Projekt ustawy przewiduje zmiany dotyczące zasad objęcia ubezpieczeniami społecznymi, prawa do świadczeń, usprawnienia obsługi i uporządkowania działań płatników składek oraz usprawnienia obsługi prowadzenia rozliczeń z płatnikami składek" - czytamy w komunikacie.

  W ocenie Rady Ministrów, nowe rozwiązania mają pozytywnie wpłynąć na spójność i jakość systemu ubezpieczeń.

   W projekcie zaproponowano:

  - wprowadzenie obowiązku przekazywania do ZUS niezbędnych danych do ustalenia uprawnień i wysokości świadczeń z ubezpieczenia chorobowego przez płatników i ubezpieczonych

  - rozwiązanie problemu tzw. emerytur czerwcowych (braku waloryzacji kwartalnej i w konsekwencji niższych świadczeń dla osób przechodzących na emeryturę w czerwcu); emerytury mają być ustalane w taki sposób, jak w maju, jeśli jest to korzystniejsze dla ubezpieczonego

  - wprowadzenie zmian dotyczących wypłat dla nowych świadczeniobiorców, którzy nabędą świadczenia od 1 stycznia 2022 r.; wypłata gotówkowa (za pośrednictwem operatora pocztowego) oraz za pośrednictwem banku będzie miała charakter równorzędny, bez uprzywilejowywania którejkolwiek z form wypłaty

  - wprowadzenie możliwości ubiegania się o rentę z tytułu niezdolności do pracy w przypadku, gdy niezdolność ta powstała w okresach pobierania świadczeń opiekuńczych, za które nie było obowiązku opłacania składek ubezpieczeniowych, albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów

  - wprowadzenie nowych zasad zliczania okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego (zarówno okresy nieprzerwanej niezdolności, jak i z przerwą nie dłuższą niż 60 dni, ale niezależnie od tego czy niezdolność byłaby spowodowana tą samą, czy inną przyczyną)

  - skrócenie okresu możliwości pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia do 91 dni

  - wprowadzenie ograniczenia przekazywania korekt deklaracji ubezpieczeniowych tylko do 5 lat od momentu wymagalności składek

  - ujednolicenie przepisów dotyczących częstotliwości zgłaszania wniosków o ponowne ustalenie wysokości świadczenia przez emerytów kontynuujących aktywność zawodową

  - wprowadzenie obowiązku założenia Platformy Usług Elektronicznych przez wszystkich płatników składek od 1 stycznia 2023 r.

  - wprowadzenie możliwość umorzenia, odroczenia lub udzielenia ulg w spłacie należności cywilnoprawnych przez ZUS

  - uproszczenie procedury przy przyznawaniu prawa do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego

  - uzyskanie przez ZUS dostępu do elektronicznego centralnego rejestru dotyczącego zezwoleń na pracę cudzoziemców

  Nowe rozwiązania miałyby wejść w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

  (ISBnews)

 • 13.05, 10:25Rząd podjął uchwałę ws. programu Czyste powietrze z gwarancjami BGK 

  Warszawa, 13.05.2021 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Programu gwarancyjnego "Czyste powietrze" z wykorzystaniem gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Program ten zmierza do usprawnienia udzielania pożyczek i kredytów m.in. na wymianę starych, nieefektywnych urządzeń grzewczych oraz przeprowadzenie termomodernizacji domów, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "W ramach usprawnienia programu 'Czyste powietrze', powstanie program gwarancyjny, którego celem będzie poszerzenie współpracy z sektorem bankowym. Chodzi o to, żeby pożyczki lub kredyty bankowe mogły być częściej wykorzystywane m.in. na wymianę starych, nieefektywnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe oraz przeprowadzenie termomodernizacji domów" - czytamy w komunikacie.

  Uchwała zakłada, że BGK będzie udzielał gwarancji, co usprawni udzielanie kredytów lub pożyczek przez banki oraz uprości procedury ze względu na zmniejszone ryzyko. W ocenie autorów projektu włączenie sektora bankowego zwiększy zainteresowanie udziałem w programie, co w konsekwencji ma przyczynić się do poprawy jakości powietrza w naszym kraju.

  Najistotniejsze rozwiązania, proponowane w uchwale:

  - umożliwienie udzielanie gwarancji bankowych na projekty ekologiczne - gwarancje te mają być udzielane na podstawie przekazanych środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Środki z Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji (EFPiG) - utworzonego w BKG - mają pozwolić na zniesienie barier w finansowaniu przedsięwzięć ekologicznych dla kredytobiorców.

  - banki kredytujące będą miały możliwość przygotowania ofert na atrakcyjniejszych warunkach, w stosunku do kredytów o takim samym ryzyku, ale bez zabezpieczenia gwarancją - chodzi np. o zwiększenie maksymalnej kwoty kredytu, wydłużenie okresu kredytowania, obniżenie opłat i prowizji za udzielenie kredytu lub obniżenie marży kredytu, a także poluzowanie akceptowalnego ryzyka kredytowego klientów.

  - gwarancje BGK umożliwią także udzielenie kredytu lub pożyczki osobom, które mają zdolność kredytową, ale nie posiadają wystarczających zabezpieczeń spłaty zobowiązań.

  - gwarancją w BGK zostaną objęte wszystkie kredyty udzielane na przedsięwzięcia, realizowane zgodnie z programem "Czyste powietrze", dla których kredytobiorca zawarł umowę o dofinansowaniu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

  "Przyjmując średni szacowany koszt przedsięwzięcia na poziomie ok. 35 tys. zł, z kredytów z dopłatą zostanie zmodernizowanych ponad 17 tys. budynków jednorodzinnych w 2021 r., a w kolejnych latach - od 90 do 115 tys. rocznie" - czytamy w komunikacie.

  W 2021 r. umożliwiono udzielanie przez banki kredytów bankowych w ramach przyznanych limitów środków na dotacje w wysokości 300 mln zł. Szacuje się, że w latach 2022-2025 będzie to kwota ok. 1,7 mld zł rocznie, a w latach 2026-2027 - ok. 2 mld zł rocznie. Łącznie, w trakcie całego programu "Czyste powietrze" bankom miałyby zostać przyznane limity środków na dotację w wysokości 11,1 mld zł.

  Program "Czyste powietrze" jest pierwszym ogólnopolskim programem, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez budynki jednorodzinne. Program umożliwia udzielenie pomocy finansowej osobom, które chcą wymienić nieefektywne źródła ciepła. Od lipca 2019 r. w jego realizację zostały włączone gminy, w efekcie czego sieć dystrybucji w ramach programu została poszerzona na podstawie podpisanych porozumień o 1214 gminy.

  W 2020 r. NFOŚiGW udostępnił wojewódzkim funduszom ochrony środowiska i gospodarki wodnej ok. 1,7 mld zł na wypłatę dotacji w ramach programu "Czyste powietrze". W 2021 r. plan finansowy NFOŚiGW zakłada, że na finansowanie termomodernizacji budynków jednorodzinnych wraz z wymianą przestarzałych i nieefektywnych źródeł ciepła zostanie uruchomione 1,9 mld zł. Możliwe jest także zwiększenie tej kwoty w trakcie roku.

  Dotychczas, w ramach programu "Czyste powietrze" podjęto ponad 200 tys. decyzji o przyznaniu dofinansowania na kwotę blisko 3,6 mld zł.

  (ISBnews)

   

 • 13.05, 10:07Rząd przyjął projekt noweli o przekształceniach własnościowych w cukrownictwie 

  Warszawa, 13.05.2021 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym, który zawiera rozwiązania umożliwiające przeprowadzenie procesu konsolidacji spółek branży rolno-spożywczej w oparciu o Krajową Spółkę Cukrową, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).  

  Projekt został przedłożony przez ministra aktywów państwowych.

  "Zaproponowane rozwiązania umożliwią połączenie spółek z branży rolno-spożywczej w oparciu o Krajową Spółkę Cukrową S.A. Pozwoli to na tworzenie nowych miejsc pracy oraz ustabilizowanie zatrudnienia w sektorze rolno-spożywczym. Nowe przepisy umożliwią dokapitalizowanie KSC S.A. i uwzględnią interes publiczny w dalszym funkcjonowaniu spółki" – czytamy w komunikacie.

  Planowane przepisy mają umożliwić Skarbowi Państwa dokapitalizowanie Krajowej Spółki Cukrowej S.A. i budowę Polskiej Grupy Spożywczej.

  "Dzięki nowym rozwiązaniom, podmiotami uprawnionymi do objęcia akcji z prawem głosu – wpływającymi na działalność spółki – będą plantatorzy i pracownicy oraz Skarb Państwa" – czytamy także.

  Proponowane zmiany umożliwią przeprowadzenie procesu konsolidacji spółek branży rolno-spożywczej w oparciu o Krajową Spółkę Cukrową. Działanie to należy do projektów strategicznych określonych w Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030, podano.

  W ocenie autorów projektu, udział osób prowadzących działalność rolniczą w nowej grupie może przyczynić się do poprawy ich sytuacji na rynku poprzez skrócenie łańcuchów dostaw, pozytywnie wpłynąć na kształtowanie się uczciwej konkurencji oraz prowadzić do zwiększenia dochodów z prowadzonej działalności.

  Proponowane zmiany skonsultowano z przedstawicielami pracowników i plantatorów związanych z Krajową Spółką Cukrową S.A. oraz związkami zawodowymi.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  Krajowa Spółka Cukrowa powstała w 2002 roku w wyniku konsolidacji trzech polskich spółek cukrowych Skarbu Państwa. Obecnie jest największym w Polsce oraz liczącym się producentem cukru buraczanego w Europie.

  (ISBnews)

 • 13.05, 09:41Rząd podjął uchwałę dot. konsolidacji spółek paliwowo-gazowych  

  Warszawa, 13.05.2021 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie niezbędnych działań w zakresie konsolidacji spółek paliwowo-gazowych: Orlenu, Lotosu i PGNiG, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  Projekt uchwały został przedłożony przez ministra aktywów państwowych.

  "Rada Ministrów uznaje za niezbędne podjęcie dalszych działań w zakresie prowadzenia analiz i prac nad konsolidacją Polski Koncern Naftowy 'Orlen' Spółka Akcyjna, Grupa 'Lotos' Spółka Akcyjna oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna, w formule połączenia przez przejęcie zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, z zastrzeżeniem weryfikacji zasadności zastosowania takiej formuły przez doradców finansowych i prawnych Skarbu Państwa" - czytamy w uchwale.

  PKN Orlen, Grupa Lotos, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) oraz Skarb Państwa podpisały umowę o współpracy, dotyczącą przejęcia kontroli przez PKN Orlen nad Grupą Lotos oraz PGNiG. W wyniku połączenia, akcjonariusze spółek Grupa Lotos i PGNiG w zamian za akcje posiadane w kapitałach zakładowych Grupy Lotos i PGNiG obejmą nowe akcje w podwyższonym kapitale zakładowym PKN Orlen i z dniem połączenia staną się akcjonariuszami PKN Orlen.

  Jak poinformował podczas środowej konferencji prasowej poinformował wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin po finalizacji bezgotówkowego połączenia PKN Orlen z Grupą Lotos oraz Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem (PGNiG), udział Skarbu Państwa w PKN Orlen wzrośnie do 50% w porównaniu do 27,52% obecnie.

  Model połączenia trzech podmiotów ma zostać do września 2021 roku. Walne zgromadzenia, które miałyby zatwierdzić połączenia, miałyby się odbyć na przełomie października i listopada.

  PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 39,2 mld zł w 2020 r.

  Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 20,9 mld zł w 2020 r.

  Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 86,2 mld zł w 2020 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

  (ISBnews)

 • 12.05, 15:21Senackie komisje za obniżeniem składek deweloperów na Fundusz Gwarancyjny 

  Warszawa, 12.05.2021 (ISBnews) - Senackie komisje rekomendują obniżenie składek deweloperów na nowo tworzony Deweloperski Fundusz Gwarancyjny w przypadku otwartego rachunku powierniczego z do maksymalnie 1% w przypadku rachunku otwartego i do maksymalnie 0, 1% w przypadku rachunku zamkniętego. W wersji przyjętej przez Sejm proponowana wysokość składki wynosi odpowiednio maksymalnie: 2% i 0,2%.

  Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym zakłada powołanie Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego, zasilanego przez składki płacone przez deweloperów.

  Przyjęta przez połączone Komisje: Infrastruktury oraz Budżetu i Finansów Publicznych poprawka zakłada zmniejszenie składek deweloperów od kwot, wpłaconych na rachunki powiernicze: otwarty do 1% z 2%, a zamknięty - do 0,1% z 0,2%.

  Inna z poprawek nakłada na deweloperów obowiązek informowania nabywców, że oferowane do sprzedaży lokale mają charakter użytkowy, a nie mieszkalny. Nabywca takiego lokalu nie będzie zatem mógł skorzystać z ochrony prawnej i majątkowej wynikającej z ustawy.

  Senatorowie poparli także poprawkę, zakładającą że nabywca wpłaci ostatnią ratę na otwarty rachunek powierniczy z chwilą otrzymania kopii decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lokalu, a nie po przeniesieniu własności lokalu. Komisje rekomendują także skreślenie przepisu upoważniającego bank do sprawdzania, czy deweloper nie zalega z płaceniem podatków i składek na ubezpieczenie społeczne.

  Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym w wersji przyjętej przez Sejm zakłada powołanie Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego, zasilanego przez składki płacone przez deweloperów:

  -  w przypadku otwartego rachunku powierniczego - maksymalnie 2%;

  -  w przypadku zamkniętego rachunku powierniczego - maksymalnie 0,2%;

  Faktyczna wysokość stawki ma być określana w rozporządzeniu. Składka na Fundusz odprowadzana ma być przez dewelopera od wpłat dokonywanych przez nabywcę na Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy (MRP).

  Zgodnie z ustawą, nabywca nowego mieszkania będzie mógł odmówić dokonania odbioru ze względu na istotne wady lokalu.

  W ustawie doprecyzowano procedurę odbioru mieszkania wraz z określeniem konsekwencji nieusunięcia wady w wyznaczonym przez konsumenta terminie. Deweloper będzie miał obowiązek przekazać prospekt informacyjny osobie kupującej mieszkanie. Dotychczas taki prospekt był wydawany na żądanie osoby zainteresowanej zawarciem umowy deweloperskiej. 

  Określono prawa i obowiązki stron umowy deweloperskiej w przypadku ogłoszenia upadłości banku prowadzącego MRP. Zaproponowane rozwiązania oznaczają, że bez względu na wybrany przez dewelopera rodzaj MRP - do niego bowiem należy ta decyzja - osoba kupująca mieszkanie otrzyma gwarancję bezpieczeństwa swoich środków na takim samym.

  (ISBnews)

   

 • 12.05, 14:54Senat ma zająć się ustawą o zasobach własnych na posiedzeniu 27 maja 

  Warszawa, 12.05.2021 (ISBnews) - Senat ma zająć się ustawą o ratyfikacji decyzji Rady w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej w dniu 27 maja, zdecydował marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Ustawa ma umożliwić skorzystanie przez Polskę z ok. 770 mld zł w formie dotacji i pożyczek w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027.

  Bieżące posiedzenie zaplanowano na 12-14 maja oraz 27 maja.

  "Temperatura emocji jest tak duża, że podjąłem […] decyzję, żeby przeznaczyć cały dzień na obrady.  Szanuję autonomię wszystkich przewodniczących Komisji, a skieruję i skierowałem ustawę do wielu Komisji. Nie zamierzam […] zmuszać przewodniczących Komisji do procedowania dziś w trybie ekspresowym, bo nie jest to natura Senatu i nie jest to prawidłowy proces legislacyjny" - powiedział Grodzki podczas dyskusji nad porządkiem obrad.

  Jak poinformował wicemarszałek Marek Pęk, klub Prawa i Sprawiedliwości (PiS) wnioskował o poszerzenie porządku obrad o ustawę ratyfikacyjną.

  "Wnioskowaliśmy o skierowanie tej ustawy do Komisji. Dzisiaj na Konwencie pan marszałek poinformował, że ten punkt ma zostać rozpatrzony na bieżącym posiedzeniu Senatu, ale dopiero 27 maja" - powiedział Pęk.

  Wczoraj senackie Komisje: Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz Budżetu i Finansów Publicznych zapoznały się z informacją o Krajowym Planie Odbudowy (KPO) przekazanym do Komisji Europejskiej przez Radę Ministrów. Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Bogdan Klich podkreślił, że to posiedzenie senackich komisji rozpoczyna proces, który zakończy się odrzuceniem lub przyjęciem ustawy ratyfikującej w sposób warunkowy. Nie wykluczył zorganizowania wysłuchania publicznego w tej sprawie.

  "Doszliśmy do pewnych wniosków, ale to jest przygotowanie dopiero do rozpatrzenia samej ustawy ratyfikacyjnej. Mam nadzieję, […] że także pozostałe komisje zajmą się omówieniem KPO i że 19 - Komisja Spraw Zagranicznych oraz Komisja Budżetu i Finansów Publicznych zajmie się już samą ustawą ratyfikacyjną, jak omówimy dokładnie w tej Izbie Krajowy Plan Odbudowy" - powiedział Klich podczas dzisiejszej dyskusji.

  Krajowy Plan Odbudowy został przyjęty przez Radę Ministrów 30 kwietnia i nieformalnie przekazany Komisji Europejskiej. 3 maja Komisja otrzymała finalną wersję KPO. Ponad tydzień temu Sejm przyjął ustawę o ratyfikacji decyzji Rady w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej.

  Wynegocjowana dla  Polski  kwota w ramach Krajowego Planu Odbudowy i środków budżetowych na lata 2021-2027 to łącznie ok. 160 mld euro, w tym ponad 125 mld euro w formie dotacji bezpośrednich. W ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO)  ma to być - 23,9 mld euro w formie dotacji i 34,2 mld euro w formie pożyczek.

  (ISBnews)

   

 • 12.05, 13:46Morawiecki: Kina, teatry i filharmonie otwieramy 21 V, siłownie - 28 V 

  Warszawa, 12.05.2021 (ISBnews) - Instytucje kultury, kina, teatry i filharmonie mogą być otwarte w reżimie sanitarnym od 21 maja, a siłownie, kluby fitness i baseny - od 28 maja, poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  "Przyśpieszamy otwarcie kin teatrów filharmonii, instytucji kultury o jeden tydzień, a dokładnie o osiem dni - na 21 maja, tak żeby w reżimie sanitarnym [….] można było wcześniej te działy życia społecznego, społeczno-gospodarczego już uruchamiać" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

  Możliwe będzie korzystanie jedynie z 50% miejsc w tych obiektach, przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

  Z kolei branża sportowa: kluby fitness, baseny, siłownie w reżimie sanitarnym będą mogły być uruchamiane od 28 maja (wcześniej planowano, że obiekty te zostaną otwarte od 29 maja). W przypadku basenów możliwe 50-proc. obłożenie obiektu (dotyczy to również publiczności). 

  Od 28 maja będzie też można korzystać z restauracji, zajętych będzie mogło być jedynie 50% miejsc. Dystans między stolikami musi wynosić co najmniej 1,5 m - chyba, że między nimi znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika.

  (ISBnews)

   

 • 12.05, 13:40Kościński: Podatków nie podwyższamy, chcemy zmienić ich strukturę 

  Warszawa, 12.05.2021 (ISBnews) - Podatków nie podwyższamy, chcemy zmienić ich strukturę i je wyrównać, poinformował minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

  "Bezpośrednio podatków nie dotykamy w tym sensie, że je podwyższamy, tylko chcemy wyrównać je, chcemy, by struktura podatków była inna" - powiedział Kościński podczas konferencji online 'impact'21.

  "Nie planujemy głębszych cięć [podatków]. Obniżając PIT w ostatnich latach i CIT, zrobiliśmy wystarczająco. Ale trzeba zmienić strukturę [podatków]. Nie może być tak, że ci, co zarabiają najmniej, procentowo płacą więcej podatku. Na pewno będzie dużo działań w tym kierunku, jak również w kierunku uszczelniania" - podkreślił.

  "Ci, co mniej zarabiają będą mieli więcej pieniędzy" - dodał.

  Wskazał, że potrzebujemy, by konsumpcja prywatna rozkręcała gospodarkę.

  Dodał, że na propozycje podatkowe zostaną przedstawione w Nowym Ładzie.

  "Musimy poczekać aż premier ogłosi Nowy Ład" - powiedział minister finansów.

  Jak wynika z zapowiedzi, założenia programu mają zostać zaprezentowane prawdopodobnie w najbliższą sobotę.

  Na początku kwietnia br. Kościński informował, że w ramach Nowego Ładu planowany jest stopniowy wzrost kwoty wolnej od podatku PIT - do 15-20 tys. zł, zaś poziom 30 tys. zł może zostać osiągnięty po pandemii. Potwierdził, że podniesione zostaną także progi podatkowe, ale w mniejszym stopniu niż wynika z doniesień medialnych.

  (ISBnews)

   

 • 12.05, 12:30Morawiecki: Nowy Ład to przede wszystkim 'wielki program inwestycyjny' 

  Warszawa, 12.05.2021 (ISBnews) - Program gospodarczo-społeczny Nowy Ład, który ma wkrótce zaprezentowany, to przede wszystkim wielki program inwestycyjny, poinformował premier Mateusz Morawiecki. Jak wynika z zapowiedzi, założenia programu mają zostać zaprezentowane prawdopodobnie w najbliższą sobotę.

  "Nowy Polski Ład to jest to wieki program inwestycyjny, wielki program inwestycji w polskie zdrowie, w polskie rodziny, w demografię, w odbudowanie polskiej infrastruktury i potencjału gospodarczego tam, gdzie został nadwątlony przez COVID-19, a rozbudowanie tam, gdzie ta infrastruktura potrzebuje rozbudowy" - powiedział Morawiecki podczas konferencji online Impact'21.

  "Wreszcie jest to - last but not least - inwestycja w człowieka, i ten czynnik społeczny w polskim ładzie jest bardzo, bardzo zasadniczy" - dodał.

  Przypomniał, że zastosowanie tarcz pomocowych w marcu i kwietniu 2020 pozwoliło zachować 5 mln miejsc pracy. W ostatnich miesiącach w Polsce wzrosła produkcja przemysłowa, a także sektor usług.

  Premier zwrócił uwagę, że w czasie pandemii eksport z USA do Niemiec zmalał o ok. 10%, natomiast polski eksport w tym samym czasie wzrósł o ok. 15% Jego zdaniem, to dowód na wzrost konkurencyjności i produktywności polskiej gospodarki. Zaznaczył, że produktywność "ma się w Polsce dobrze".

  "Jesteśmy w punkcie startu, dobrym punkcie początku wyścigu o zajęcie miejsca w świecie po COVID-19" - powiedział.

  Wskazał też na rosnącą rolę innowacyjności i cyfryzacji.

  "To właśnie w Polsce wzrost produktywności i wzrost innowacyjności tak bardzo dobrze daje się wyrazić w liczbach. I w wartościach bezwzględnych i w przyroście procentowym nie odnotowaliśmy nigdy tak dobrego wyniku, jak w ostatnich latach właśnie w badaniach i rozwoju, we wdrożeniach, różnego rodzaju innowacjach, które już dzisiaj przekładają się na wdrożenia i komercjalizację poszczególnych produktów" - podkreślił premier.

  Początkowo ogłoszenie programu Nowego Ładu zaplanowane było na marzec, następnie informowano, że nastąpi to prawdopodobnie 8 maja, a obecnie pojawia się termin 15 maja.

  Minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński mówił wcześniej w radiowej Jedynce, że w ramach Nowego Ładu planowany jest stopniowy wzrost kwoty wolnej od podatku PIT do 15-20 tys. zł, zaś poziom 30 tys. zł może zostać osiągnięty po pandemii. Potwierdził, że podniesione zostaną także progi podatkowe.

  W ramach Polskiego Nowego Ładu mają być kontynuowane funkcjonujące obecnie programy społeczne, wdrożone mają zostać programy dla osób młodych i seniorów oraz pakiet inwestycyjny dla przedsiębiorców.

  (ISBnews)

   

 • 12.05, 11:56Gowin: Chcemy zachęcać do pozostania na rynku pracy za pomocą ulg podatkowych 

  Warszawa, 12.05.2021 (ISBnews) - Rząd planuje wprowadzenie systemu zachęt do kontynuowania zatrudniania przez osoby w wieku emerytalnym, wynika z wypowiedzi wicepremiera, ministra rozwoju, pracy i technologii Jarosława Gowina.

  "Ulgi podatkowe, którymi będziemy zachęcać osoby wchodzące w wiek emerytalny do tego, żeby nie decydowały się na przejście na emeryturę, żeby decydowały się na kontynuację pracy. To jest element, który zgłosiliśmy i w ramach Krajowego Planu Odbudowy i w ramach […] Nowego Ładu" - powiedział Gowin podczas konferencji online Impact'21.

  Wcześniej premier Mateusz Morawiecki poinformował, że główne założenia Nowego Ładu zostaną przedstawione "w najbliższym tygodniu, w ciągu najbliższych kilku dni".

  Dzisiaj w radiowej Jedynce rzecznik rządu Piotr Muller poinformował, że koncepcja programu społeczno-gospodarczego Nowy Ład zostanie zaprezentowana w maju. Wkrótce zostanie podana dokładna data prezentacji. Jak wynika z deklaracji niektórych członków rządu, nastąpi to "prawdopodobnie w najbliższą sobotę".

  Początkowo ogłoszenie programu zaplanowane było na marzec, następnie informowano, że nastąpi to prawdopodobnie 8 maja, a obecnie pojawia się termin 15 maja.

  Minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński mówił wcześniej w radiowej Jedynce, że w ramach Nowego Ładu planowany jest stopniowy wzrost kwoty wolnej od podatku PIT do 15-20 tys. zł, zaś poziom 30 tys. zł może zostać osiągnięty po pandemii. Potwierdził, że podniesione zostaną także progi podatkowe.

  W ramach Polskiego Nowego Ładu mają być kontynuowane funkcjonujące obecnie programy społeczne, wdrożone mają zostać programy dla osób młodych i seniorów oraz pakiet inwestycyjny dla przedsiębiorców.

  (ISBnews)

   

 • 11.05, 19:32Sąd Najwyższy nie podjął uchwały dot. kwestii prawnych zw. z kredytami w CHF 

  Warszawa, 11.05.2021 (ISBnews) - Izba Cywilna Sądu Najwyższego, obradująca w pełnym składzie, nie przyjęła dziś uchwały dotyczącej zagadnień prawnych związanych z kredytami hipotecznymi we frankach szwajcarskich. Izba zwróciła się o zajęcie stanowiska w tej sprawie do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), Narodowego Banku Polskiego (NBP), Rzecznika Finansowego, Rzecznika Praw Obywatelskich, a także Rzecznika Praw Dziecka, poinformował rzecznik Sądu Najwyższego Aleksander Stępkowski. Nowy termin nie został wyznaczony. 

  "Nie ma konkretnego terminu, do którego [data wydania uchwały] została odroczona. W zależności od tego, kiedy będą spływać poszczególne stanowiska. [...] Bardzo trudno jest przewidzieć termin. Te instytucje mają 30 dni na zajęcie swojego stanowiska. Kolejne czynności będą podejmowane wraz z rozwojem wydarzeń, przebiegu którego w tej chwili nie jestem w stanie przewidzieć" - powiedział Stępkowski podczas briefingu prasowego. 

  "Sąd Najwyższy obraduje pierwszy raz składzie pełnym Izby i jeżeli w takim składzie doszedł do tego wniosku, to była pierwsza okazja, by mógł taki wniosek wydać. Pierwszej Prezes bardzo zależy zależy na tym, by ta uchwała zapadła jak najszybciej" - powiedział rzecznik zapytany, czy SN nie miał wystarczająco dużo czasu, by skierować pytania do NBP. 

  Rzecznik poinformował, że nie zna przebiegu posiedzenia, gdyż jest ono objęte tajemnicą, w związku z czym nie wie, czy były przeszkody natury formalnej do podjęcia uchwały dzisiaj. 

  Pod koniec stycznia br. pierwszy prezes Sądu Najwyższego dr hab. Małgorzata Manowska wystąpiła z wnioskiem o rozstrzygnięcie przez skład całej Izby Cywilnej SN zagadnień prawnych dotyczących tematyki kredytów denominowanych i indeksowanych w walutach obcych. Wniosek dotyczy następujących zagadnień prawnych:

  1. Czy w razie uznania, że postanowienie umowy kredytu indeksowanego lub denominowanego odnoszące się do sposobu określania kursu waluty obcej stanowi niedozwolone postanowienie umowne i nie wiąże konsumenta, możliwe jest przyjęcie, że miejsce tego postanowienia zajmuje inny sposób określenia kursu waluty obcej wynikający z przepisów prawa lub zwyczajów?

  W razie odpowiedzi przeczącej na powyższe pytanie:

  2. Czy w razie niemożliwości ustalenia wiążącego strony kursu waluty obcej w umowie kredytu indeksowanego do takiej waluty umowa może wiązać strony w pozostałym zakresie?

  3. Czy w razie niemożliwości ustalenia wiążącego strony kursu waluty obcej w umowie kredytu denominowanego w walucie obcej umowa ta może wiązać strony w pozostałym zakresie?

  Niezależnie od treści odpowiedzi na pytania 1-3:

  4. Czy w przypadku nieważności lub bezskuteczności umowy kredytowej, w wykonaniu której bank wypłacił kredytobiorcy całość lub część kwoty kredytu, a kredytobiorca dokonywał spłat kredytu, powstają odrębne roszczenia z tytułu nienależnego świadczenia na rzecz każdej ze stron, czy też powstaje jedynie jedno roszczenie, równe różnicy spełnionych świadczeń, na rzecz tej strony, której łączne świadczenie miało wyższą wysokość?

  5. Czy w przypadku nieważności lub bezskuteczności umowy kredytowej z powodu niedozwolonego charakteru niektórych jej postanowień, bieg przedawnienia roszczenia banku o zwrot kwot wypłaconych z tytułu kredytu rozpoczyna się od chwili ich wypłaty?

  6. Czy, jeżeli w przypadku nieważności lub bezskuteczności umowy kredytowej którejkolwiek ze stron przysługuje roszczenie o zwrot świadczenia spełnionego w wykonaniu takiej umowy, strona ta może również żądać wynagrodzenia z tytułu korzystania z jej środków pieniężnych przez drugą stronę?

  Ponadto, pierwszy prezes Sądu Najwyższego zwróciła się do prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Cywilnej SSN Dariusza Zawistowskiego z prośbą o zarządzenie sporządzenia przez sędziego sprawozdawcę projektu uchwały lub referatu obejmującego wstępną analizę zagadnienia prawnego przedstawionego do rozstrzygnięcia oraz o zwrócenie się do Prokuratora Generalnego o zajęcie w tej sprawie stanowiska na piśmie. Pierwszy prezes Sądu Najwyższego poprosiła także o rozważenie przez prezesa Izby Cywilnej tego, czy zasadne byłoby wyznaczenie dodatkowego sędziego sprawozdawcy.

  Termin posiedzenia całego składu Izby Cywilnej w sprawie z wniosku pierwszego prezesa Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie zagadnień prawnych dotyczących tematyki kredytów denominowanych i indeksowanych w walutach obcych zostało przesunięte na 11 maja z 13 kwietnia, zaś wcześniej posiedzenie to zostało przesunięte na kwiecień z 25 marca.

  (ISBnews)

   

 • 11.05, 11:55ZBP przeciwko przekazywaniu środków z DFG na Fundusz Dopłat 

  Warszawa, 11.05.2021 (ISBnews) - Wprowadzenie możliwości przekazywania środków z nowo tworzonego Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego (DFG) na Fundusz Dopłat i Fundusz Termomodernizacji i Remontów przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa jest niedopuszczalne, ocenia Związek Banków Polskich (ZBP).

  ZBP przedstawił swoje uwagi do ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (DFG), nad którą trwają obecnie prace w senackich komisjach.

  Związek Banków Polskich opowiada się za wykreśleniem przepisu, dopuszczającego przekazanie przez ministra środków z tworzonego Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego na potrzeby Funduszu Dopłat i Funduszu Termomodernizacji i Remontów.

  "W naszej ocenie, jest to sytuacja niedopuszczalna w procesie zarządzania ryzykiem i zapewnieniem długoterminowego stabilnego funkcjonowania w tworzonym Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym" - czytamy.

  Zdaniem ZBP, "w  sytuacji niedoborów kapitału w Funduszu, do którego dochodzi cyklicznie na rynku nieruchomości, bardzo podatnym na różne czynniki ryzyka, może to stać się przyczyną jego nieefektywnego funkcjonowania, a nawet destabilizacji tej części rynku, jako że utrudnia się Funduszowi tworzenie odpowiednich rezerw finansowych na wypłatę rezerw dla konsumentów".

   "W naszej ocenie, taki transfer środków powinien się odbywać według wcześniej określonych zasad, zgodnych z procesem zarządzania ryzykiem i tworzeniem rezerw" - zaznaczył ZBP.

  Jednocześnie Związek przedstawił propozycje zmierzające do "maksymalnego zautomatyzowania i uproszczenia" pobierania składek.

  Zgodnie z proponowanym rozwiązaniem, to bank dokonywałby wypłaty należnej na Fundusz składki od dewelopera bezpośrednio z mieszkaniowego rachunku powierniczego. Deweloper mógłby zadysponować kwotą wypłaty z rachunku, ale pomniejszoną o składkę należną na Fundusz (tj. 98% kwoty wypłaty z rachunku otwartego), a bank sprawdzałby czy dyspozycja dewelopera nie przekracza tej kwoty.

  Podstawą wyliczenia wysokości składki na Fundusz byłaby wartość wypłaty, dokonywanej przez bank z mieszkaniowego rachunku powierniczego w związku z realizacją umowy deweloperskiej.

  Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym zakłada powołanie Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego, zasilanego przez składki płacone przez deweloperów:

  -  w przypadku otwartego rachunku powierniczego - maksymalnie 2%;

  -  w przypadku zamkniętego rachunku powierniczego - maksymalnie 0,2%;

  Faktyczna wysokość stawki ma być określana w rozporządzeniu. Składka na Fundusz odprowadzana ma być przez dewelopera od wpłat dokonywanych przez nabywcę na Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy (MRP).

  Zgodnie z ustawą, nabywca nowego mieszkania będzie mógł odmówić dokonania odbioru ze względu na istotne wady lokalu.

  W ustawie doprecyzowano procedurę odbioru mieszkania wraz z określeniem konsekwencji nieusunięcia wady w wyznaczonym przez konsumenta terminie. Deweloper będzie miał obowiązek przekazać prospekt informacyjny osobie kupującej mieszkanie. Dotychczas taki prospekt był wydawany na żądanie osoby zainteresowanej zawarciem umowy deweloperskiej. 

  Określono prawa i obowiązki stron umowy deweloperskiej w przypadku ogłoszenia upadłości banku prowadzącego MRP. Zaproponowane rozwiązania oznaczają, że bez względu na wybrany przez dewelopera rodzaj MRP - do niego bowiem należy ta decyzja - osoba kupująca mieszkanie otrzyma gwarancję bezpieczeństwa swoich środków na takim samym poziomie.

  (ISBnews)

   

 • 11.05, 10:28Rada Przedsiębiorczości za uwzględnieniem w KPO zaleceń europejskiego semestru 

  Warszawa, 11.05.2021 (ISBnews) - Chociaż Rada Przedsiębiorczości pozytywnie ocenia diagnozę wyzwań rozwojowych i ogólny schemat Krajowego Planu Odbudowy (KPO) uważa, że "poważnym problemem" przy ocenie dokumentu pozostaje brak wymaganej spójności z rekomendacjami Komisji Europejskiej z corocznych przeglądów gospodarek w ramach semestrów europejskich.  

  "Dobrze oceniamy diagnozę wyzwań rozwojowych i celne wskazanie słabych punktów polskiej gospodarki (niska innowacyjność […]; wysoka emisyjność […] ; uzależnienie od paliw kopalnych […] , brak cyfryzacji […]  50% ludności bez bazowych umiejętności cyfrowych, 11% firm z wysokim stopniem ucyfrowienia przy średniej unijnej 26%" - czytamy w  uwagach Rady Przedsiębiorczości w sprawie KPO.

  Pozytywnie oceniony został także ogólny schemat całego dokumentu i jego podział na poszczególne filary.

  "Poważnym problemem jest - naszym zdaniem - brak wymaganej przy ocenie dokumentu przez KE spójności z rekomendacjami z corocznych przeglądów gospodarek w ramach semestrów europejskich. […] I tak reforma systemu budżetowego - zalecana przez KE - wymagałaby włączenia w obszar kontrolowanego sektora finansów publicznych funduszy administrowanych dziś poza budżetem państwa, bez wystarczającej kontroli parlamentarnej (PFR, BGK, liczne fundusze celowe)" - czytamy dalej.

  Rada zwraca także uwagę na kwestię podwyższenia wieku emerytalnego i reformę systemów emerytalno-rentowych.

  "Podwyższenie rzeczywistego wieku przechodzenia na emeryturę, wzrost uczestnictwa w rynku pracy, wymagałyby silnych bodźców ekonomicznych aktywizujących grupy nieczynne zawodowo (postulat powtarzany, ale realizowany z nikłym skutkiem przez rząd). Reforma specjalnych systemów emerytalno-rentowych, zalecana przez KE, nie jest realizowana przez rząd" - podano także.

  W ocenie Rady Przedsiębiorczości, zapewnienie skutecznych konsultacji publicznych i zaangażowanie partnerów społecznych w proces kształtowania polityki, nie są realizowane przez rząd.  Natomiast - jak podkreśla Rada - wiele badań w środowiskach biznesu wskazuje na brak pewności i stabilności instytucjonalno-prawnej, jako na jedną z głównych przyczyn inwestycyjnej wstrzemięźliwości. Postuluje "daleko idącą zmianę w tej części dokumentu".

  "Stąd w tej części KPO potrzebne są zmiany polegające na wyjaśnieniu przyczyn niewypełniania przez rząd zaleceń z kolejnych semestrów europejskich" - podkreśla Rada.

  W ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO) z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, Polska ma otrzymać  23,9 mld euro w formie dotacji i 34,2 mld euro w formie pożyczek.  

  Zgodnie z dokumentem, realizacja polskiego KPO została skoncentrowana wokół pięciu komponentów, stanowiących obszary koncentracji reform i inwestycji: Odporność i konkurencyjność gospodarki; Zielona energia i zmniejszenie energochłonności; Transformacja cyfrowa; Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia; Zielona, inteligentna mobilność. 

  W układzie pięciu proponowanych komponentów najwięcej środków jest przeznaczonych na komponent B - Zielona energia i zmniejszenie energochłonności- 6,347 mld euro oraz komponent E - Zielona, Inteligentna Mobilność - 6,074 mld euro. Odpowiednio stanowi to 26,6% i 25,5% całości środków planowanych do wydatkowania w ramach KPO.

  KPO został już przekazany Komisji Europejskiej. Natomiast ustawa o ratyfikacji decyzji Rady w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej, które stanowi podstawę do przekazania Polsce i wykorzystania środków w ramach KPO oraz perspektywy finansowej 2021-2027 została przyjęta przez Sejm. Obecnie trwają nad nią prace w komisjach senackich.

  (ISBnews)

   

 • 11.05, 10:18FPP: Projekty ws. dyrektywy plastikowej mają wiele braków, m.in. dot. butelek 

  Warszawa, 11.05.2021 (ISBnews) - W obecnych projektach ustaw związanych z tzw. dyrektywą plastikową brakuje szeregu postanowień, w szczególności dotyczących butelek po napojach, uważa Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP). Organizacja apeluje o całościową publikację wszystkich przepisów związanych z dyrektywą plastikową (Single Use Plastics), rozszerzoną odpowiedzialnością producenta oraz pozostałych regulacji pakietu odpadowego w jednym czasie.

  "W obecnych projektach ustaw brakuje postanowień dotyczących butelek po napojach, przede wszystkim:

  •             obowiązku zbiórki butelek plastikowych po napojach, a co za tym idzie przepisów dotyczących tej zbiórki, w tym regulujących system kaucyjny jako rekomendowanego przez dyrektywę instrumentu zbiórki,

  •             obowiązku zawarcia recyklatu w napojowych butelkach z tworzyw sztucznych,

  •             obowiązku mocowania zakrętek do butelek na napoje" - czytamy w komunikacie.

  Ponadto FPP zwraca uwagę, ze projektodawca w żadnym z dokumentów udostępnionych do konsultacji nie wykazał:

  i.             wysokości faktycznych kosztów związanych ze zbieraniem z miejsc publicznie dostępnych i uprzątaniem z terenów publicznych danych rodzajów odpadów objętych opłatą, a następnie przekazania tych odpadów do recyklingu,

  ii.            sposobu wykorzystania środków z tej opłaty przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie kosztów związanych ze zbieraniem z miejsc publicznie dostępnych i uprzątaniem z terenów publicznych danych rodzajów odpadów, a następnie przekazaniem tych odpadów do recyklingu.

  W projekcie brakuje także postanowień wspierających recykling produktów z tworzyw sztucznych objętych zakresem regulacji (innych niż objętych zakazem wprowadzenia na rynek).

  Doprecyzowania wymagają również przepisy dotyczące filtrów od papierosów oraz ich producentów ze względu na specyfikę produktów akcyzowych, wyliczono w materiale.

  "Postanowienia regulujące rozszerzoną odpowiedzialność producenta są niezbędnym narzędziem przeniesienia odpowiedzialności za produkt na producenta oraz wspierającym rozwój gospodarki cyrkularnej. Idealnym przykładem wdrożenia schematu ROP jest system kaucyjny na jednorazowe opakowania po napojach, w tym butelki plastikowe. Ten sposób realizacji obowiązków wynikających z ROP na te opakowania umożliwia osiągnięcie celu zawartego w art. 9 ust. 1 dyrektywy SUP, czyli 90% poziom zbiórki tych opakowań. Bez dobrze działającego systemu kaucyjnego Polska nie jest w stanie osiągnąć zakładanych celów. Niewątpliwie uregulowania tego projektu wpłyną na funkcjonowanie wielu firm, również na tak doświadczoną w okresie pandemii gastronomię oraz ich pracowników, wprowadzając szereg obowiązków i wzrost kosztów poprzez wprowadzenie nowych opłat" - skomentowała dyrektor ds. dialogu FPP, ekspert Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE) Sylwia Szczepańska, cytowana w komunikacie.

  Zwróciła uwagę, że uregulowania projektu - jak zauważyli sami autorzy - wpłyną na ponad 38 mln mieszkańców naszego kraju, 100 producentów opakowań jednorazowych, 37 058 podmiotów wprowadzających opakowania i produkty do obrotu. Dlatego tak ważne jest spojrzenie na wdrożenie dyrektywy z szerszej perspektywy z uwzględnieniem jej celów, które były nakierowane na ochronę środowiska i zmniejszenie zaśmiecenie przestrzeni publicznej: lasów, łąk, plaż. Tymczasem proponowana regulacja jest niepełna i mało precyzyjna, stwierdziła ekspert.

  Według niej, potrzebna jest reforma całego systemu prawa ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami, w ten sposób, aby "nowe prawo środowiskowe i odpadowe" implementowało do porządku krajowego przepisy dyrektyw z uwzględnieniem specyfiki, różnic i możliwości rynku krajowego w zakresie wszystkich rodzajów strumieni odpadów oraz z uwzględnieniem różnych grup podmiotów gospodarujących tymi odpadami.

  "W związku z powyższym przedsiębiorcy skupieni w Federacji Przedsiębiorców Polskich wnoszą o:

  •             równoczesne uregulowanie i konsultacje publiczne zagadnienia rozszerzonej odpowiedzialności producenta -ROP- za opakowania oraz dyrektywy SUP,

  •             uwzględnienie w ustawie transponującej dyrektywę SUP postanowień wprowadzających system kaucyjny na opakowania po napojach w Polsce" - podsumowano w materiale.

  (ISBnews)

   

 • 07.05, 16:50Rzecznik Finansowy: Uchwała SN zapewnia przewidywalność linii orzeczniczej 

  Warszawa, 07.05.2021 (ISBnews) - Uchwała podjęta dzisiaj przez Sąd Najwyższy ma moc zasady prawnej i zapewnia większą przewidywalność orzecznictwa w tzw. sprawach frankowych. Orzeczenie Sądu Najwyższego jest zgodne ze stanowiskiem Rzecznika Finansowego, który wnioskował jednocześnie o ujednolicenie orzecznictwa sądowego, podano w komunikacie. 

  Sąd Najwyższy na dzisiejszym posiedzeniu Izby Cywilnej w 7-osobowym składzie orzekł, że w razie stwierdzenia nieważności umowy kredytu walutowego, strony sporu powinny rozliczyć się według teorii dwóch kondykcji. 

  "Podjęta uchwała potwierdza korzystny dla konsumentów trend w orzecznictwie. Po pierwsze, zapewnia przewidywalność linii orzeczniczej, a tylko w takich warunkach klienci są w stanie oszacować możliwe skutki finansowe określonych działań. Uchwała ma zatem znaczenie zarówno dla tych, którzy będą chcieli dochodzić swoich praw w sądzie, jak i tych, rozważających możliwość polubownego rozwiązania sporu. Po drugie, i równie ważne, zastosowanie teorii dwóch kondykcji korzystniejsza dla konsumentów, którzy są słabszą stroną w sporach z instytucjami finansowymi i to oni ponoszą konsekwencje stosowanych przez banki w umowach kredytowych niedozwolonych postanowień" - powiedział Rzecznik Finansowy Mariusz Jerzy Golecki, cytowany w komunikacie. 

  Rzecznik Finansowy postulował, by Sąd Najwyższy jednoznacznie określił zasady, według których strony mają rozliczyć roszczenia w przypadku uznania umowy kredytowej za nieważną. Wskazał, że z prawnego punktu widzenia uzasadnione jest stosowanie teorii dwóch kondykcji.

  "W praktyce oznacza to, że w razie uznania umowy za nieważną, kredytobiorca ma prawo domagać się od banku zwrotu w całości spełnionych świadczeń, nawet w sytuacji, gdy nie spłacił jeszcze kredytu. W takim przypadku kluczowe jest, ile kredytobiorca oddał bankowi, a nie ile od niego pożyczył. Ponadto, aby dochodzić zwrotu kwoty wypłaconego kredytu bank powinien wystąpić z własnym roszczeniem" - powiedziała Ewa Skibińska z biura Rzecznika Finansowego.

  Zakwestionowana dziś przez Sąd Najwyższy teoria salda mówiła natomiast o tym, że przedmiotem roszczenia mogłaby być tylko różnica między wartością kredytu, a spłaconymi już ratami. 

  Zdaniem Rzecznika Finansowego, teoria salda jest niekorzystna dla konsumentów, nie ma też podstaw w obowiązujących przepisach prawa. 

  "Przy zastosowaniu teorii salda, sąd przyznałby tylko różnicę między sumą wpłaconych przez klienta rat i udostępnioną przez bank kwotą. Dochodziłoby wtedy do paradoksalnej sytuacji. Choć sąd stwierdziłby nieważność umowy, to proces zakończyłby się przegraną dla konsumenta w zakresie żądania zwrotu sumy spłaconych rat. Teoria salda - co najważniejsze - nie prowadziła do osiągnięcia celu w postaci załatwienia sprawy w jednym procesie. W przypadkach, gdy sądy stosowały tę teorię, kredytobiorcy nadal spotykali się z późniejszymi pozwami ze strony banków" - podkreślono. 

  W ocenie Rzecznika Finansowego, wskazanie jakie zasady powinny być stosowane do rozliczenia umowy w przypadku uznania jej za nieważną poprawi bezpieczeństwo obrotu prawnego oraz podniesie zaufanie konsumentów do stabilności prawa. 

  "Brak przewidywalności w tym zakresie powodował, że składając pozew, klient musiał uwzględniać szereg sprzecznych poglądów prawnych, co wymusza formułowanie żądań ewentualnych w pozwie. Skutkowało to niepotrzebnym wydłużaniem oraz komplikowaniem postępowań sądowych, co było niekorzystne dla konsumentów" - powiedział także Golecki. 

  "Uchwała Sądu Najwyższego prowadzi do zapewniania przewidywalności orzecznictwa, przez ujednolicenie linii orzeczniczej sądów powszechnych oraz stanowi asumpt do rewizji postawy sektora bankowego" - zaznaczono. 

  Od 2003 roku Rzecznik Finansowy złożył 24 wnioski o uchwałę Sądu Najwyższego (włączając powyższy). Do tej pory Sąd podjął 22 uchwały, z czego 21 razy podzielił pogląd Rzecznika wyrażony we wniosku.

  (ISBnews)

   

 • 07.05, 16:46Bodył-Szymala: Uchwała SN próbą łączenia reguł prawa i społ. gospodarki rynkowej 

  Warszawa, 07.05.2021 (ISBnews) - Rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego jest istotne, gdyż uzyskało moc zasady prawnej. Jest też - co cenne - kolejnym dowodem na próbę połączenia reguł prawa z zasadami społecznej gospodarki rynkowej, uważa radca prawny "Monitora Prawa Bankowego" dr Piotr Bodył-Szymala.

  "Dzisiejsze rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego jest istotne co najmniej z paru powodów. Po pierwsze, dlatego, że uzyskało moc zasady prawnej, a zatem wszystkie składy Sądu Najwyższego od dziś będą musiały się do tego stosować. Po drugie, dlatego, że przesądzone zostało w dzisiejszej uchwale, że gdyby nieważność umowy stała się faktem - a już wiemy, patrząc na rozstrzygnięcie TSUE, że jest to opcja niepożądana, ale czasami może się przytrafić - to każda ze stron rozlicza się osobno. Roszczenia banku przedawniają się licząc od momentu, kiedy bezskuteczność umowy staławna, a nie od momentu się definity, gdy umowa - czy precyzyjniej - bezskuteczna umowa, została zawarta" - napisał Bodył-Szymala w komentarzu. 

  Jak wskazał, jest to kolejny dowód na próbę połączenia reguł prawa z zasadami społecznej gospodarki rynkowej. 

  "To ważny i cenny sposób myślenia i opisywania rzeczywistości, w której funkcjonujemy" - uważa radca prawny. 

  Podkreślił także, iż sędziowie Sądu Najwyższego zwrócili uwagę, że nie uchylając się od odpowiedzi na palące problemy, dostrzegają potrzeby ingerencji ustawodawcy, co się tyczy tych spraw.

  Sąd Najwyższy przyjął dziś uchwałę w składzie siedmiu sędziów SN odnoszącą się do zagadnień przedstawionych przez Rzecznika Finansowego, tj. rozliczeń stron w razie nieważności lub upadku umowy o kredyt indeksowany lub denominowany. 

  (ISBnews)

   

 • 07.05, 14:40SN: Konsumentowi i kredytodawcy przysługują odrębne roszczenia o zwrot świadczeń 

  Warszawa, 07.05.2021 (ISBnews) - W razie nieważności umowy kredytowej, każdej ze stron przysługuje roszczenie o zwrot spełnionego przez tę stronę świadczenia, wynika z uchwały Sądu Najwyższego (SN).

  Sąd Najwyższy przyjął dziś uchwałę w składzie siedmiu sędziów SN odnoszącą się do zagadnień przedstawionych przez Rzecznika Finansowego, tj. rozliczeń stron w razie nieważności lub upadku umowy o kredyt indeksowany lub denominowany. 

  Rzecznik Finansowy w październiku 2020 r. wystąpił do Sądu Najwyższego z wnioskiem o podjęcie uchwały mającej na celu rozstrzygnięcie rozbieżności w orzecznictwie sądów powszechnych. Dotyczą one zasad, według których klient i bank powinny rozliczyć kredyt "walutowy" w przypadku uznania umowy za nieważną. 

  "1.. Niedozwolone postanowienie umowne (art. 3851 § 1 k.c.) jest od początku, z mocy samego prawa, dotknięte bezskutecznością na korzyść konsumenta, który może udzielić następczo świadomej i wolnej zgody na to postanowienie i w ten sposób przywrócić mu skuteczność z mocą wsteczną" - czytamy w dzisiejszej uchwale Sądu Najwyższego w sprawie III CZP 6/21 z 7 maja 2021 r.

  "Jeżeli bez bezskutecznego postanowienia umowa kredytu nie może wiązać, konsumentowi i kredytodawcy przysługują odrębne roszczenia o zwrot świadczeń pieniężnych spełnionych w wykonaniu tej umowy (art. 410 § 1 w związku z art. 405 k.c.). Kredytodawca może żądać zwrotu świadczenia od chwili, w której umowa kredytu stała się trwale bezskuteczna" - czytamy także. 

  Powyższe orzeczenie nadaje uchwale moc zasady prawnej.

  Rzecznik zwrócił się do SN w celu uzyskania odpowiedzi na pytania: czy w przypadku stwierdzenia przez sąd nieważności umowy kredytu denominowanego lub indeksowanego w walucie obcej lub uznania za niedozwolone postanowień umownych przewidujących indeksację kredytu do waluty obcej, gdzie po usunięciu z niej postanowień niedozwolonych umowa kredytu nie może być dalej wykonywana stronom umowy przysługują roszczenia. 

  Rzecznik zapytał także, czy w przypadku odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie, świadczenia nienależne stron powstają w wyniku odpadnięcia podstawy prawnej (condictio causa finita), czy też nieważności czynności prawnej zobowiązującej do świadczenia (condictio sine causa). 

  (ISBnews)