ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 12.08, 16:51Senackie komisje za odrzuceniem noweli, uchylającej SRW dla inwestycji w 2021 r. 

  Warszawa, 12.08.2020 (ISBnews) - Senackie komisje będą rekomendować Senatowi odrzucenie nowelizacji ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług, wyłączającej wydatki na inwestycje spod stabilizującej reguły wydatkowej (SRW) w roku przyszłym.

  W trakcie posiedzenia połączonych Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Magdalena  Kochan (KO) ponowiła swój wniosek z pierwszego czytania o odrzucenie nowelizacji w całości.

  "Implementacja prawa unijnego to musi być dokument, który wyłącznie temu służy. Pozostale części – nie wchodząc w to, jak są istotne i ważne i potrzebne, winny być przedłożone Wysokiej Izbie w osobnych aktach prawnych" - uzasadniła Kochan. Za wnioskiem o odrzucenie nowelizacji opowiedziało się ośmiu posłów połączonych Komisji. Pięciu było przeciwnych.

  Krzysztof Mróz (PiS) zapowiedział złożenie wniosku mniejszości o wprowadzenie do nowelizacji poprawek, m.in. umożliwiających wydanie rozporządzenia ws. wypłaty dodatkowego świadczenia opiekuńczego dla rodziców dzieci do lat 8, w przypadku zamknięcia szkół i przedszkoli oraz dofinansowania wynagrodzeń z  Funduszu Gwarantowanych  Świadczeń Pracowniczych.

  Regulująca to ustawa 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych obowiązuje jedynie przez 180 dni. 

  Celem nowelizacji, której projekt stanowił przedłożenie rządowe jest wdrożenie dyrektywy UE 2018/957 z 28 czerwca 2018 r. dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Termin jej wdrożenia do polskiego prawa to 30 lipca 2020 r. Reguluje ona katalog warunków zatrudnienia, gwarantowanych pracownikowi delegowanemu na terytorium Polski bądź innego państwa UE.

  W noweli znalazł się też zapis wyłączający wydatki inwestycyjne samorządów oraz wydatki inwestycyjne ujęte w planach funduszy przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego (BGK) spod stabilizującej reguły wydatkowej (SRW) w roku przyszłym.

  (ISBnews)

 • 12.08, 13:44Patkowski z MF: Nowelizację budżetu 2020 możemy 'spokojnie' zrobić jesienią 

  Warszawa, 12.08.2020 (ISBnews) - Nowelizacja budżetu na rok 2020 może "spokojnie" zostać przeprowadzona jesienią, kiedy będziemy mieli już możliwie pełny obraz gospodarki, poinformował wiceminister finansów Piotr Patkowski. Potwierdził, że planowany deficyt wynosie ok. 100 mld zł.

  "Nowelizację ustawy budżetowej robi się wtedy, kiedy ona rzeczywiście jest konieczna i sytuacja po miesiącach wiosennych była na tyle dobra i jest dalej dobra, że tę nowelizację możemy spokojnie zrobić jesienią, kiedy będziemy mieli już możliwie pełny obraz gospodarki" - powiedział Patkowski w trakcie debaty w Senacie.

  Potwierdził, że szacowany deficyt budżetowy w roku 2020 wyniesie ok. 100 mld zł.

  "Z tych 100 mld zł około 50-60 mld zł to będą skutki finansowe wynikające bezpośrednio z COVID-u, a 40 mld zł to będą środki przeznaczone nie na bezpośrednie zwalczanie COViD-u, ale na wydatki inwestycyjne, pobudzające gospodarkę" - wskazał.

  "Te 100 mld zł to jest robienie nam poduszki finansowej na przyszłość. […] To są pieniądze wydane teraz po to, aby za 2-3 lata nie mieć drugiej, jeszcze gorszej fali kryzysu gospodarczego" - dodał.

  Przypomniał także, że od roku 2021 resort będzie chciał dążył do konsolidacji finansów.

  "Jeśli chodzi o rok budżetowy 2021, podtrzymujemy deklarację, że będziemy wtedy chcieli już zaproponować konsolidację finansów publicznych. Czy ta konsolidacja będzie wynosiła 3% deficytu budżetowego? Jest za wcześnie, aby na ten temat powiedzieć. Na pewno będziemy chcieli w tym kierunku pójść" - podkreślił.

  W drugiej połowie lipca minister finansów Tadeusz Kościński poinformował, że resort przyjmuje, iż deficyt w tegorocznym budżecie będzie na poziomie 100 mld zł. Ministerstwo przygotowało wówczas założenia do projektu nowelizacji budżetu na rok 2020. W końcu lipca podano, że sejmowa Komisja Finansów Publicznych ma zająć się projektem po wakacyjnej przerwie, we wrześniu.

  (ISBnews)

   

 • 11.08, 16:12Rząd zdecydował o podwyżce min. emerytury i renty dla działaczy opozycji w PRL-u 

  Warszawa, 11.08.2020 (ISBnews) - Rada Ministrów zdecydowała, że osoby zaangażowane w walkę o niepodległość i suwerenność Polski w latach 1956-1989, których emerytura lub renta jest niższa niż 2 400 zł, będą mogły liczyć na comiesięczne wyrównanie, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Specjalne świadczenie wyrównawcze dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych - to główna zmiana wprowadzona do projektu ustawy przyjętego przez rząd. Dzięki niej osoby zaangażowane w walkę o niepodległość i suwerenność Polski w latach 1956-1989, których emerytura lub renta jest niższa niż 2 400 zł, będą mogły liczyć na comiesięczne wyrównanie. Oprócz tego projekt przewiduje również inne udogodnienia, takie jak niższe ceny biletów komunikacji miejskiej i PKP" - czytamy w komunikacie.

  Jak podkreślono w materiale, w latach 1956-1989 Polacy, którzy walczyli z reżimem komunistycznym, byli poddawani licznym represjom i szykanom. Represje miały negatywny wpływ na ich sytuację materialną - nie tylko w okresie ich stosowania, ale również i dziś.

  Dodatkowe świadczenie będzie przysługiwało wszystkim osobom, które mają potwierdzony status działacza opozycji lub osoby represjonowanej z powodów politycznych i których emerytura lub renta wynosi mniej niż 2 400 zł. Obecnie żyje kilkanaście tysięcy osób, którym Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych potwierdził taki status. Z tego kilka tysięcy osób ma emeryturę poniżej 2 400 zł, podano także.

  "Projekt ustawy przewiduje również ulgi na zakup biletów komunikacji miejskiej czy PKP. Osoby z potwierdzonym statusem działacza opozycji lub osoby represjonowanej zapłacą 50% mniej za przejazdy środkami komunikacji miejskiej. Natomiast 51% ulga będzie przysługiwała na przejazdy autobusami i pociągami relacji międzymiastowej" - czytamy dalej.

  Z projektu ustawy wynika, że Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych będzie mógł zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego działaczy opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane, którzy nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu w Polsce lub nie pobierają emerytury lub renty i opłacać za nich składki.

  (ISBnews)

 • 11.08, 12:04Senacka Komisja za wykreśleniem zapisów o wyłączeniu inwestycji spod SRW w 2021  

  Warszawa, 11.08.2020 (ISBnews) - Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych rekomenduje Senatowi wykreślenie zapisu, wyłączającego inwestycje publiczne ze Stabilizującej Reguły Wydatkowej (SRW) w roku 2021. Zapis ten znajduje się w nowelizacji ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług.

  W trakcie dyskusji na forum Komisji jej przewodniczący Kazimierz Kleina (KO) krytykował tryb procedowania nad tymi zmianami i wskazywał, że powinny się znaleźć w ustawie okołobudżetowej.

  Zastępca dyrektora polityki makroekonomicznej Ministerstwa Finansów Tomasz Szałwiński tłumaczył, że wprowadzenie zapisu jest niezbędne "żeby nie ograniczać na przyszły rok inwestycji publicznych". Podkreślał, że jego przyjęcie "nie oznacza, że wszystkie inwestycje publiczne będą poza regułą", ale jedynie stwarza dodatkowe możliwości dla inwestycji.

  W trakcie dyskusji zgłoszono poprawkę zakładającą wykreślenie zapisu dotyczącego SRW z nowelizacji ustawy o delegowaniu pracowników. Poparło ją pięciu senatorów, dwóch było przeciwnych. Komisja zarekomenduje Senatowi przyjęcie nowelizacji wraz z poprawką.

  Kilkanaście dni temu za odrzuceniem przez Senat nowelizacji ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług w całości opowiedziała się Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej. Senatorowie opowiedzieli się za odrzuceniem nowelizacji m.in. ze względu na pojawienie się w niej zapisów dotyczących reguły wydatkowej.

  (ISBnews)

   

 • 11.08, 09:59Senacka komisja za wydłużeniem vacatio legis do ustawy o uznawaniu towarów 

  Warszawa, 11.08.2020 (ISBnews) - Senacka Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności zarekomenduje Senatowi przyjęcie poprawek, zakładających m.in. wydłużenie vacatio legis nowelizacji ustawy o odpowiedzialności za naruszenie przepisów rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim.

  Senatorowie opowiedzieli się za wprowadzeniem do ustawy poprawek o charakterze redakcyjnym i legislacyjnym. Jedna z przyjętych poprawek zakłada wydłużenie vacatio legis ustawy do 14 dni.

  Celem ustawy o odpowiedzialności za naruszenie przepisów rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim, jest stworzenie warunków do skutecznego stosowania rozporządzenia 2019/515 z 19 marca 2019 r. w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim.

  Rozporządzenie to zobowiązuje organy państw członkowskich UE do respektowania wyników badań towaru, przeprowadzonych w innym państwie członkowskim, co ma ułatwić wprowadzanie towarów na rynek.

  Nowelizacja wprowadza jednolite procedury oceny towarów, ustala punkty kontaktowe ds. produktów, a także szybkie ścieżki pozasądowego rozwiązywania sporów. Podmioty gospodarcze będą miały możliwość sporządzania dobrowolnego oświadczenia o zgodnym z prawem wprowadzeniu do obrotu towarów ("oświadczenia o wzajemnym uznawaniu"), za które ponoszą odpowiedzialność.

  Ustawa określa sankcje w przypadku naruszenia postanowień rozporządzenia 2019/515 (maksymalnie 100 tys. zł) oraz wskazuje organ odpowiedzialny za prowadzenie punktu kontaktowego do spraw produktów (w Polsce będzie nim minister właściwy do spraw gospodarki).

  (ISBnews)

 • 07.08, 15:11Rząd przyjął projekt noweli o wspieraniu termomodernizacji i remontów 

  Warszawa, 07.08.2020 (ISBnews) - Rada Ministrów kierunkowo przyjęła kierunkowo projekt noweli o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw, której celem jest m.in. walka ze smogiem i ubóstwem energetycznym oraz poprawa efektywności energetycznej budynków, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  Chodzi przede wszystkim o ograniczanie emisji pyłów do powietrza pochodzących, z tzw. niskiej emisji, czyli z sektora komunalno-bytowego (indywidualnych gospodarstw domowych, niewielkich, lokalnych kotłowni, warsztatów i zakładów usługowych).

  "Realizację tych celów zapewni przede wszystkim uruchomienie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków oraz usprawnienie działania Programu 'Czyste Powietrze' i Programu 'Stop Smog'" - czytamy w komunikacie.

  Zgodnie z przyjętym projektem ma zostać uruchomiona Centralna Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) jako mechanizm informatyczny służący do identyfikowania źródeł niskiej emisji z budynków. W systemie tym będą zbierane kluczowe informacje na temat źródeł emisji w sektorze komunalno-bytowym (m.in. dotyczące stanu energetycznego budynków, informacji o formach pomocy publicznej przyznanych na termomodernizację lub wymianę kotłów w budynkach.

  "Kryterium wpisu budynku do systemu będzie moc źródła, niezależnie od formy prawnej użytkowania budynku, tj. użytkowania przez osobę prywatną czy przedsiębiorcę. CEEB zostaną zatem objęte nie tylko budynki mieszkalne, ale także budynki użyteczności publicznej, w tym małe lokalne ciepłownie czy małe zakłady produkcyjne, pod warunkiem, że nominalna moc cieplna wykorzystywanego źródła spalania paliw nie przekracza 1MW" - podano w komunikacie.

  Dla jednostek samorządu terytorialnego CEEB ma być ogólnodostępnym narzędziem inwentaryzacji budynków.

  Ministerstwo Klimatu szacuje, że inwentaryzacja obejmie ok. 5-6 mln budynków, wstępnie będzie to 500 tys. budynków rocznie. Powszechna inwentaryzacja budynków ma zostać połączona ze składaniem deklaracji pisemnych dotyczących źródeł ciepła i spalania – do końca 2021 r., podano także.

  Oznacza to zobowiązanie właścicieli lub zarządców budynków bądź lokali, którzy przed wejściem w życie nowych regulacji, eksploatowali źródła ciepła lub spalania (kotły gazowe, kotły na paliwa stałe, piece kaflowe, kuchnie węglowe) – do złożenia do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta specjalnej deklaracji pisemnej o posiadaniu takich urządzeń. Dane z deklaracji mają zostać wprowadzone do CEEB.

  W Polsce ponad 80% budynków jednorodzinnych ogrzewanych jest paliwami stałymi, w tym 3 mln z użyciem przestarzałych technologicznie kotłów na węgiel i drewno, emitujących znaczne ilości zanieczyszczeń. Ponad 70 proc. domów jednorodzinnych nie ma żadnej izolacji cieplnej lub jest słabo ocieplona. Polska ma od lat ma najbardziej zanieczyszczone powietrze w całej Unii Europejskiej.

  Zaproponowano także szereg ułatwień w obowiązujących programach „Stop Smog" oraz „Czyste Powietrze. 

  Program "Stop Smog"

  *    Przewidziano działania, które usprawnią funkcjonujący od lutego 2019 r. Program „Stop Smog". Ma on być realizowany do końca 2024 r. Jego całkowity budżet to 1,2 mld zł. Jest adresowany do gmin, w których stężenie zanieczyszczeń przekracza normy unijne.

  *    Środki z programu przekazywane są gminom na podstawie zawartych porozumień, a następnie trafiają do osób ubogich energetycznie, zamieszkujących domy jednorodzinne, które wymagają termomodernizacji. Chodzi o osoby mniej zamożne i z tego powodu mające kłopoty z zaspokojeniem potrzeb energetycznych, np. ogrzewaniem mieszkania i wody.

  *    Termomodernizacja w budynkach jednorodzinnych dotyczy m.in. wymiany nieekologicznych źródeł ciepła na systemy grzewcze spełniające standardy niskoemisyjne.

  *    Nowe rozwiązania powinny zwiększyć zainteresowanie samorządów tym programem.

  Chodzi m.in. o:

  -  Zmniejszenie minimalnej liczby budynków jednorodzinnych, która umożliwi wnioskowanie o środki z programu (z 2 do 1 proc. lub 20 budynków) oraz jednorazowe zniesienie tego limitu, w sytuacji, gdy wcześniej gmina zawarła co najmniej jedno porozumienie.

  -  Zmniejszenie z 50% do 30% wymaganej redukcji zapotrzebowania na ciepło grzewcze liczonego łącznie dla wszystkich przedsięwzięć niskoemisyjnych realizowanych przez gminę. Osiągnięcie 30% oszczędności energii staje się najbardziej optymalnym poziomem ze względu na stan budynków zajmowanych przez osoby ubogie energetycznie.

  -  Skrócenie z 10 do 5 lat okresu utrzymania efektów przedsięwzięć niskoemisyjnych.

  -  Rozszerzenie zakresu przedsięwzięcia niskoemisyjnego o:

  o   przyłączenie budynku do sieci elektroenergetycznej;

  o   modernizację istniejącego przyłącza ciepłowniczego, gazowego lub elektroenergetycznego;

  o   zapewnienie budynkowi dostępu do energii z instalacji OZE (wraz z likwidacją źródła niespełniającego standardów niskoemisyjnych).

  -  Dopuszczenie do możliwości realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych również w budynkach będących w zasobach mieszkaniowych gminy.

  -  Umożliwienie związkom międzygminnym i powiatom wnioskowania do programu w imieniu i na rzecz kilku gmin.

  -  Zniesienie obowiązku opracowywania gminnych programów niskoemisyjnych.

  Program "Czyste Powietrze"

  *    Program "Czyste Powietrze" został uruchomiony we wrześniu 2018 r. i będzie realizowany do 2029 r. Jest on bezpośrednio adresowany do właścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Jego celem jest zwiększenie efektywności energetycznej tych budynków, a w rezultacie zmniejszenie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery.

  *    W ramach programu przeprowadzana jest termomodernizacja jednorodzinnych budynków mieszkalnych oraz wymiana starych nieefektywnych urządzeń grzewczych na nowoczesne i ekologiczne.

  *    Z programu można otrzymać dotacje. Z dotacji na termomodernizację i wymianę starego źródła ciepła może skorzystać osoba fizyczna będąca właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego lub wydzielonego w nim lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

  *    Planowane jest uruchomienie kredytów i pożyczek dla gmin.

  *    Usprawnienie funkcjonowania programu:

  - Ze środków Funduszu Ekologicznego Poręczeń i Gwarancji (utworzonego w BGK i zasilanego przez NFOŚiGW) będą udzielane gwarancje lub poręczenia spłaty kredytów i pożyczek udzielonych na projekty ekologiczne wskazane przez NFOŚiGW. Gwarancjami zostaną objęte przede wszystkim kredyty udzielane na przedsięwzięcia realizowane w ramach programu "Czyste Powietrze".

  - Możliwe będzie udostępnienie środków finansowych przez NFOŚiGW na rzecz funduszy wojewódzkich. Usprawni to współpracę między nimi oraz ułatwi współpracę funduszy wojewódzkich z jednostkami samorządu terytorialnego, a w szczególności z gminami.

  - Wsparcie z programu do 20 tys. zł będą mogły otrzymać osoby mające roczne dochody do 100 tys. zł.

  -  Wsparcie do 32 tys. zł przewidziano dla osób mających niższe dochody (gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1 400 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub gdy dochód w gospodarstwie jednoosobowym nie przekracza 1 960 zł).

  -  Beneficjent Programu "Czyste Powietrze" będzie mógł dostać też do 5 tys. zł dotacji na mikroinstalację o mocy 2-10 kW (jak w programie Mój Prąd).

  Po przejściu ścieżki legislacyjnej znowelizowana ustawa weszłaby w życie po 30 dniach od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem pakietu rozwiązań, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

  (ISBnews)

   

 • 07.08, 14:50Rząd przyjął projekt noweli o transporcie kolejowym w zakresie notyfikacji 

  Warszawa, 07.08.2020 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym, dot. wdrożenia dyrektywy unijnej w zakresie jednostek notyfikowanych i wyznaczonych, która stanowi element tzw. filaru technicznego IV pakietu kolejowego, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  Celem planowanej nowelizacji jest umożliwienie szybszego uzyskania nowej notyfikacji w oparciu o dyrektywę 2016/797 - bez czekania na transpozycję całości IV pakietu kolejowego.

  "Dzięki nowym regulacjom zostanie zapewniona ciągłość działania jednostek notyfikowanych, które uczestniczą w procedurze dopuszczenia do eksploatacji pojazdów kolejowych i elementów infrastruktury kolejowej" - czytamy w komunikacie.

  Jednostki notyfikowane odgrywają istotną rolę w procesach inwestycyjnych realizowanych w transporcie kolejowym; uczestniczą w procedurze dopuszczania pojazdów kolejowych i elementów infrastruktury kolejowej do eksploatacji. Wykonują badania techniczne w ramach oceny zgodności, która jest warunkiem koniecznym do wydania zezwolenia na dopuszczenie takiego pojazdu lub elementu infrastruktury do eksploatacji.

  Jednostkami notyfikowanymi mogą być podmioty państwowe (np. Instytut Kolejnictwa) i prywatne. Będą musiały mieć osobowość prawną (wymóg wprowadzony prawem wspólnotowym), podano także

  Znowelizowane przepisy mają obowiązywać (po przejściu ścieżki legislacyjnej) z dniem następującym po dacie ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

   

 • 07.08, 11:00Rząd planuje wprowadzenie ewidencji winnic i certyfikację winorośli 

  Warszawa, 07.08.2020 (ISBnews) - Rząd planuje wprowadzenie ewidencji występujących w Polsce winnic, a także certyfikację odmian winorośli do momentu ich zbioru na podstawie losowych kontroli, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Przyjęcie projektu ustawy przez rząd planowane jest na I kw. 2021 roku.

  Rejestr przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich (jako działalności regulowanej) prowadzić ma dyrektor generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

  Celem zmian jest poprawa przejrzystości przepisów dotyczących wyborów objętych rynkiem wina oraz usprawnienie kontrolę producentów wina.

  Utworzenie ewidencji winnic ma z kolei umożliwić producentom wina dostęp do informacji o plantacjach winorośli w Polsce, z których winogrona będą mogły być wykorzystywane do produkcji wina. Rejestr ten ma umożliwić także usprawnienie oceny potencjału produkcyjnego, co jest niezbędne z punktu widzenia przepisów UE (m.in. rozporządzeń Komisji nr 1308/2013, nr 2018/274,  nr 2018/273, nr 2019/33 oraz nr 2019/34 regulujących funkcjonowanie rynku produktów rolnych i rynku wina).

  W ramach planowanej inicjatywy legislacyjnej planowane jest uregulowanie kwestii dotyczących oznaczeń geograficznych win oraz aromatyzowanych produktów sektora wina w obecnie obowiązującej ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina. Planowana jest także zmiana tytułu tej ustawy na: „ustawa o oznaczeniach geograficznych win oraz aromatyzowanych produktach sektora wina".

  Pozostałe kwestie dotyczące fermentowanych napojów winiarskich oraz rynku wina mają znaleźć się w nowej ustawie o wyrobach winiarskich.

  Planowane jest przekazanie dyrektorowi Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa prowadzenia rejestrów działalności regulowanej w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich.

  "W związku z tym, że ewidencja producentów win (gronowych), z uwagi na przepisy UE jest prowadzona przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, proponuje się przeniesienie ww. rejestru działalności regulowanej do zakresu kompetencji ww. organu, co pozwoli na efektywniejsze zaangażowanie w prace koncepcyjne związane z rozwojem rynku wina i wyrobów alkoholowych oraz lepszą współpracę z organizacjami zrzeszającymi producentów wyrobów winiarskich, piwa, napojów spirytusowych oraz alkoholu etylowego" - podano w uzasadnieniu.

  O wpis do rejestru nie będą musieli ubiegać się natomiast przedsiębiorcy rozlewający wyroby winiarskie (wina, cydry) z beczek lub kegów do butelek w miejscu prowadzenia sprzedaży.

  Ma zostać także zwiększony limit wyrobów winiarskich, wyprodukowanych w gospodarstwie, uprawniający do wpisu do rejestru. Limit ten ma być powiązany w areałem upraw lub wielkością posiadanej pasieki.

  "W celu podniesienia konkurencyjności drobnych producentów wyrabiających cydr, perry, wina owocowe markowe oraz miód pitny markowy z surowców z własnego gospodarstwa należy zwiększyć limit produkcji tych napojów z maksymalnie 10 000 l w skali roku do maksymalnie 100 000 l w skali roku" - napisano.

  W projekcie ustawy przewiduje się również zrównanie wymagań, które muszą być spełnione przez przedsiębiorców wyrabiających wina, cydry, perry oraz miódu pitny wytworzony z surowców uzyskanych we własnym gospodarstwie (produkcja do 100 000 l ww. wyrobów) z wymaganiami które muszą spełniać drobni producenci wina z upraw własnych (produkcja do 100 000 l wina).

  W zakresie przeprowadzania certyfikacji wina odmianowego i wina rocznikowego projektowana ustawa wprowadza możliwość certyfikacji winogron, które następnie mogą być używane do wyrobu win odmianowych i win rocznikowych. System certyfikacji ma zawierać mechanizm zezwalający na certyfikację odmian winorośli do momentu ich zbioru i przekazania producentowi w celu produkcji wina rocznikowego bądź odmianowego. Istnieje również możliwość integracji systemu certyfikacji z systemem kontroli urzędowej winnic i producentów wina.

  Mają też zostać określone wymogi, związane z utworzeniem krajowej listy odmian winorośli przeznaczonych do uprawy w celu pozyskiwania winogron do wyrobu wina, w przypadku przekroczenia 50 000 hl w ciągu ostatnich pięciu lat winiarskich.

  Informacje na temat uprawianych odmianach winorośli mają być gromadzone w ramach ewidencji winnic.

  (ISBnews)

   

 • 06.08, 13:56MR chce przedłużenia zwolnień z ZUS, postojowego dla firm z najwyższymi spadkami 

  Warszawa, 06.08.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Rozwoju (MR) planuje przedłużenie o kolejne trzy miesiące przepisów dotyczących zwolnień ze składek ZUS oraz ponowne wypłaty postojowego dla firm najbardziej dotkniętych skutkami pandemii COVID-19, poinformowała ISBnews wiceminister rozwoju Olga Semeniuk.

  Obecnie urzędnicy resortu analizują spadki obrotów w poszczególnych branżach na podstawie kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

  "Chodzi o wyszczególnienie po kodach PKD spadku obrotów gospodarczych. To jest w tej chwili propozycja ustawy, dotycząca narzędzi tarczy antykryzysowej w postaci ponownej wypłaty świadczenia postojowego oraz w postaci zwolnienia z ZUS-u o kolejne trzy miesiące, licząc od czerwca" - powiedziała Semeniuk w rozmowie z ISBnews.

  Pytana czy rozwiązanie będzie dotyczyć branży eventowej, powiedziała: "nie tylko branży eventowej".

  "Ona, oczywiście, się w to włącza, natomiast poszczególne kody PKD są analizowane teraz przez naszych urzędników" - doprecyzowała.

  Przepisy dotyczące zwolnień ze składek na ubezpieczenia społeczne, a także wprowadzające tzw. świadczenie postojowe zostały wprowadzone ustawami, których celem było ograniczenie skutków epidemii COVID-19.

  Według danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) na 3 sierpnia wypłacono 4,5 mld zł świadczeń postojowych. Natomiast koszt zwolnień ze składek ZUS wyniósł 16,6 mld zł.

  Elżbieta Dominik

  (ISBnews)

   

 • 06.08, 13:46Semeniuk z MR: Wśród zawodów rzemieślniczych znajdą się 'profesje przyszłości' 

  Warszawa, 06.08.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Rozwoju (MR) przygotowuje nową ustawę o rzemiośle, w której znajdzie się aktualny katalog zawodów rzemieślniczych, uzupełniony m.in. o nowe profesje, związane z modą, informatyką, elektromechaniką czy ochroną środowiska, poinformowała ISBnews wiceminister rozwoju Olga Semeniuk. Planowane jest także ustawowe uregulowanie systemu kształcenia dualnego.

  Sektor rzemiosła - według danych MR - liczy obecnie około 300 tys. przedsiębiorstw.

  "Idziemy w dwóch kierunkach: rozszerzenia katalogu zawodów rzemieślniczych, tych związanych z bezpieczeństwem, konstrukcjami czy z higieną pracy, ale również tych, które będą wymagały poświadczenia różnego rodzaju certyfikatów krajowych i zagranicznych. W tym przypadku mówimy np. o zawodzie związanym z modą czy z estetyką" - powiedziała Semeniuk w rozmowie z ISBnews.

  Zaznaczyła, że koncepcja nowej ustawy o rzemiośle i kształceniu dualnym to efekt wielomiesięcznych spotkań z rzemieślnikami, którzy wskazywali, że obowiązujące obecnie przepisu ustawy o rzemiośle z 1989 roku w znacznym stopniu się zdezaktualizowały.

  "Chcielibyśmy zweryfikować katalog zawodów rzemieślniczych, który powstał w ramach ustawy z 1989 roku, żeby ocenić, które zawody są tak naprawdę już przeszłością, które teraźniejszością, a które mogą być przyszłością" - podkreśliła. W ustawie mają być uwzględnione np. zawody związane z automatyzacją.

  Odnosząc się do tzw. zawodów przyszłości, wiceminister powiedziała, że "chodzi o bardzo szeroką gamę zawodów związanych z ochroną środowiska, ekologią, śmieciami czy elektrośmieciami". Zaznaczyła jednak, że uwzględnione powinny zostać także inne zawody związane np. z elektroniką, digitalizacją, automatyzacją, a także pozostałymi profesjami informatycznymi.

  Celem planowanej nowelizacji jest także zmiana sytemu kształcenia w zawodach rzemieślniczych oparta na kontakcie uczeń-mistrz.

  "Chcielibyśmy zniwelować dysproporcje, które występują między teorią a praktyką i sprawić, żeby rzemieślnicy brali jeszcze większą odpowiedzialność za kształcenie dualne w systemie edukacji młodocianych pracowników" - podkreśliła wiceminister.

  W najbliższych tygodniach resort chce przygotować draft projektu do wstępnych konsultacji. Minister Semeniuk wyraziła nadzieję, że projekt nowelizacji ustawy o rzemiośle będzie mógł w najbliższych miesiącach zostać przedstawiony Radzie Ministrów.

  Elżbieta Dominik

  (ISBnews)

   

 • 06.08, 13:36KE rozpoczęła konsultacje ws. ograniczenia emisji w sektorze lotnictwa  

  Warszawa, 06.08.2020 (ISBnews) - Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje w sprawie ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w sektorze lotnictwa, poinformowała Komisja.

  "Aby osiągnąć cele Europejskiego Zielonego Ładu, sektor transportu będzie musiał zredukować emisje o 90%. Oczekuje się, że będą w tym uczestniczyć wszystkie rodzaje transportu, w tym lotnictwo" - powiedziała komisarz ds. transportu Adina Vălean, cytowana w komunikacie

  "Celem inicjatywy ReFuelEU Aviation jest wykorzystanie naprawy jako szansy dla lotnictwa na bardziej ekologiczne i pomoc w osiągnięciu celów klimatycznych UE poprzez zwiększenie w dużej mierze niewykorzystanego potencjału zrównoważonych paliw lotniczych" - dodała.

  Inicjatywa ograniczenia emisji została ogłoszona w ramach Europejskiego Zielonego Ładu w grudniu 2019 r. i będzie częścią strategii na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności, której przyjęcie zaplanowano na koniec 2020 r. Konsultacje w sprawie ograniczenia emisji w lotnictwie potrwają do 28 października 2020 r.

  Celem Komisji Europejskiej jest ograniczenie o co najmniej 50% (do 55%) emisji do roku 2030 i osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku.

  (ISBnews)

   

 • 05.08, 13:34Piontkowski: Planujemy rozpoczęcie roku szkolnego 1 IX z zajęciami stacjonarnymi 

  Warszawa, 05.08.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) zakłada, że rozpoczęcie roku szkolnego nastąpi 1 września. Uczniowie na terenie szkoły nie będą musieli zasłaniać nosa i ust, poinformował minister edukacji Dariusz Piontkowski.

  "1 września zakładamy powrót do tradycyjnych zajęć w szkołach" - powiedział Piontkowski w trakcie konferencji prasowej.

  Zaznaczył, że uczniowie nie będą mieć obowiązku zasłaniania ust i nosa.

  "Nie zakładamy, żeby był obowiązek zasłaniania ust i nosa. Oczywiście, nie będziemy zakazywali […] ale podczas standardowych zajęć nie będzie obowiązywać" - zaznaczył.

  Przedstawił też wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS) dot.  organizacji zajęć, lekcji, wydawania posiłków, a także zasad postępowania w przypadku stwierdzenia COViD u uczniów lub pracowników.

  Przygotowano też scenariusze postępowania, zakładające możliwość ograniczenia lub zawieszenia zajęć stacjonarnych w konkretnej placówce. Decyzję podejmowałby dyrektor za zgodą organu prowadzącego placówkę i Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Obecnie przygotowywane są wytyczne, jak miałoby się to odbywać i w jakich sytuacjach. Wówczas szkoły przechodziłyby na nauczanie zdalne (w ograniczonym bądź pełnym wymiarze).

  MEN zachowa prawo do ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych na części lub całości terytorium kraju, gdyby zaszła taka konieczność.

  W ubiegłym roku szkolnym - ze względu na pandemię - zajęcia stacjonarne w placówkach były zawieszone od 12 marca.

  (ISBnews)

   

 • 05.08, 11:39Projekt nowelizacji KSH ws. m.in. nadzoru w spółkach trafił do konsultacji publ. 

  Warszawa, 05.08.2020 (ISBnews) - Wprowadzenie do polskiego prawa tzw. prawa holdingowego regulującego relacje prywatno-prawne spółki dominującej i spółek zależnych oraz zwiększenie efektywności nadzoru w spółkach kapitałowych zakłada projekt nowelizacji kodeksu spółek handlowych, który trafił właśnie do konsultacji publicznych.

  Mają one potrwać 45 dni od momentu publikacji projektu w Biuletynie Informacji Publicznej.

  "Równolegle z ułatwieniami dla prowadzenia biznesu (w tym w strukturze grup spółek) prace legislacyjne powinny skupiać na się również na wzmocnieniu instrumentów służących wewnętrznemu nadzorowi podmiotów prowadzących działalność ekonomiczną" - napisano w uzasadnieniu regulacji, podkreślając, że rolą ustawodawcy powinno być m.in. "podejmowanie działań zmierzających do zwiększania efektywności procesów związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwami".

  Proponowana nowelizacja KSH skupia się przede wszystkim na wprowadzeniu do polskiego prawa spółek handlowych tzw. prawa holdingowego. Projekt zawiera definicję "grupy spółek" i z zasady ma mieć zastosowanie do holdingów faktycznych, ale będzie mógł być także stosowany do holdingów umownych, jeżeli spełniają kryteria holdingu faktycznego.

  Chodzi o uregulowanie - jak podkreślono - relacji prywatno-prawnych między spółką dominującą i jej spółkami zależnymi, w sposób uwzględniający interes wierzycieli, członków organów oraz drobnych wspólników (akcjonariuszy) zwłaszcza spółki zależnej. Zmiany mają dotyczyć także wzmocnienia nadzoru właścicieli oraz rad nadzorczych

  Projekt odróżnia "grupę spółek" od stosunku dominacji i zależności pomiędzy spółkami, o którym jest mowa w obecnych przepisach kodeksu spółek handlowych oraz "interes grupy spółek" jako kategorię prawną odrębną od stosunku dominacji i zależności. Według autorów projektu, zarówno spółka dominująca, jak i spółka zależna - niezależnie od tego, że powinny one kierować się interesem własnej spółki, a więc odpowiednio interesem spółki dominującej albo interesem spółki zależnej - powinny kierować się także "interesem grupy spółek".

  Przepisy objęte zakresem projektu mają ułatwić sprawne "zarządzenie" grupą spółek przez spółkę dominującą, w związku z realizacją wspólnej strategii gospodarczej grupy, mają też zapewniać ochronę określonych grup interesu występujących w przypadku grupy spółek.

  Przygotowywany projekt przewiduje odpowiedzialność spółki dominującej za skutki wydania wiążącego polecenia wykonanego następnie przez spółkę zależną należącą do grupy spółek. Jest to odpowiedzialność wobec: spółki zależnej, wierzycieli i wspólników (akcjonariuszy) mniejszościowych spółki zależnej.

  Z kolei w zakresie odpowiedzialności spółki dominującej względem wierzycieli spółki zależnej, stosującej się do wiążących poleceń tej pierwszej spółki, projekt nie przyjmuje tzw. "odpowiedzialności przebijającej", w ramach której spółka dominująca odpowiadałaby gwarancyjnie wobec wierzycieli spółki zależnej. Kolejny rodzaj odpowiedzialności spółki dominującej w grupie spółek dotyczy bezpośrednio odpowiedzialności tej spółki względem wspólników (akcjonariuszy) spółki zależnej, podano.

  Projektowana regulacja ma tworzyć także warunki prawne przyczyniające się do wzmocnienia nadzoru realizowanego przez właścicieli oraz rady nadzorcze. Zakłada także m.in. uporządkowanie kwestii kadencji i mandatu członków organów menadżerskich, wprowadzenie zapisu o obowiązku lojalności i zachowania tajemnicy nawet po wygaśnięciu kadencji członka rady nadzorczej, wpisanie do zapisów kodeksu zasady osądu biznesowego.

  Wybrane spośród proponowanych zmian przepisów Kodeksu spółek handlowych:

  - Obowiązek zarządu do udzielania, z własnej inicjatywy, określonych informacji o spółce radzie nadzorczej;

  - Uszczegółowienie prawa rady nadzorczej do żądania sporządzenia lub przekazania informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień;

  - Prawo wyboru doradcy rady nadzorczej bez udziału zarządu;

  - Zgoda na zawarcie transakcji o znaczącej wartości ze spółką dominującą, spółką zależną oraz spółką powiązaną;

  - Uporządkowanie kwestii kadencji i mandatu członków organów menadżerskich;

  - Wprowadzenie przepisu o obowiązku lojalności i zachowania tajemnicy nawet po wygaśnięciu kadencji członka rady nadzorczej;

  - Wprowadzenie do przepisów KSH zasady osądu biznesowego.

  Przyjęcie projektu nowelizacji przez Radę Ministrów planowane jest na IV kwartał 2020 r.

  (ISBnews)

   

 • 04.08, 15:09Projekt dot. przedłużenia wsparcia dla OZE do 2026 r. trafił do konsultacji 

  Warszawa, 04.08.2020 (ISBnews) - Przedłużenie maksymalnego terminu udzielenia pomocy publicznej w ramach systemu aukcyjnego oraz systemów FIT i FIP do 30 czerwca 2026 zakłada projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, dostępny na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego (RCL). Projekt został przedłożony do konsultacji.

  "Zaproponowane zmiany w projekcie ustawy mają na celu ograniczenie obowiązków koncesyjnych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji, przez podniesienie progu łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej lub mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu instalacji odnawialnego źródła energii określonych jako małe instalacje" - podano w uzasadnieniu.

  Zgodnie z projektem maksymalny termin udzielenia pomocy publicznej w ramach systemu aukcyjnego oraz systemów taryf gwarantowanych FIT oraz systemu dopłat do ceny rynkowej FIP ma zostać przedłużony z 30 czerwca 2021 r. do 30 czerwca 2026 r., czyli o 5 lat.

  Zastosowanie tych przepisów, po ich wejściu w życie, będzie możliwe jedynie po uzyskaniu pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej z rynkiem wewnętrznym albo uznania, że zmiany w tych przepisach nie stanowią nowej pomocy publicznej.

  Do projektu nowelizacji wpisano także dotychczasową praktykę dotyczącą sposobu określania mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji odnawialnego źródła energii (OZE). Projekt dokonuje ujęcia w przepisach „mocy zainstalowanej elektrycznej" danej instalacji, determinującej m.in. udział we właściwym koszyku aukcyjnym.

  Projekt zakłada także przedłużenie maksymalnego okresu:

  *    obowiązywania mechanizmu rozliczeń „opustu" w ramach systemu prosumenckiego;

  *    obowiązku zakupu niewykorzystanej energii elektrycznej przez mikroinstalacje OZE działające poza systemem prosumenckim;

  *    obowiązku zakupu niewykorzystanej energii elektrycznej po stałej cenie albo prawa do dopłaty do ceny rynkowej energii elektrycznej w ramach systemów FIT oraz FIP;

  *    obowiązku zakupu energii elektrycznej po stałej cenie albo prawa do dopłaty do ceny rynkowej energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego

  - do 30 czerwca 2045 r.

  Projekt określa także długoterminowy harmonogram udzielania wytwórcom OZE wsparcia obejmującego jako punkt odniesienia cztery kolejne lata; zawiera delegację ustawową do wydania rozporządzenia określającego ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, które mogą zostać sprzedane w drodze aukcji w latach kalendarzowych 2022–2026. Nie będą one mogły zostać zmniejszone.

  "Tworzy to przewidywalne ramy rozwoju sektora OZE w następnych latach w ramach wydłużenia okresu obowiązywania systemu aukcyjnego dla wytwórców energii z OZE i ma na celu zapewnienia stabilnej perspektywy inwestycyjnej" - czytamy dalej.

  (ISBnews)

   

 • 31.07, 17:08MF: Projekt ustawy dot. estońskiego CIT trafił do prekonsultacji 

  Warszawa, 31.07.2020 (ISBnews) - Projekt ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, zawierający zapisy wprowadzające tzw. estoński CIT, trafił dziś do prekonsultacji, poinformowało Ministerstwo Finansów (MF). Roczny koszt dla budżetu państwa szacowany jest na 5 mld zł.

  Przepisy o tzw. estońskim CIT mają wejść w życie na początku 2021 r.

  "Biorąc pod uwagę konieczność przygotowania się przedsiębiorców do nadchodzących zmian w prawie, już teraz chcemy im dać możliwość zapoznania się ze wstępną propozycją przepisów wraz z komentarzami" – podało MF w komunikacie.

  Propozycje zmian ustawowych mają charakter konsultacyjny i mogą ulec zmianie w toku prac rządowych i parlamentarnych. Projekt ustawy oczekuje na wpis do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów.

  Firmy, które skorzystają z estońskiego CIT, nie będą płacić podatku w miesięcznych/kwartalnych zaliczkach ani dokonywać rocznych rozliczeń. Podatek zapłacą dopiero w momencie, gdy osiągnięty w firmie zysk wspólnicy zdecydują się przeznaczyć na cele własne. Rozwiązanie skierowane jest do małych i średnich spółek kapitałowych (z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych).

  Z planowanego rozwiązania będą mogły skorzystać małe i średnie firmy, osiągające przychody do 50 mln zł i zatrudniające co najmniej trzech pracowników, które zdecydują się reinwestować zysk w rozwój firmy. W ocenie MF, ma to być ponad 200 tys. firm. Roczny koszt dla budżetu państwa szacowany jest na 5 mld zł.

  Firmy, które skorzystałyby z estońskiego CIT, nie płaciłyby podatku w miesięcznych/kwartalnych zaliczkach ani dokonywałyby rocznych rozliczeń.

  Zgodnie z założeniami, podatnik ma mieć możliwość wyboru estońskiego CIT-u na okres 4 lat i przedłużenia go na kolejne 4-letnie okresy. Przedłużenie ma być możliwe, jeśli w ostatnim, czwartym roku korzystania z rozwiązania, przedsiębiorca wciąż spełniałby kryteria.

  Rozwiązanie to jest stosowane w Estonii, na Łotwie, w Macedonii. Są też plany jego wprowadzenia na Ukrainie.

  (ISBnews)

 • 30.07, 10:35Prezydent podpisał nowelę o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 

  Warszawa, 30.07.2020 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zakładającą uporządkowanie dokumentów strategicznych w zakresie polityki rozwoju, konsolidacji zarządzania rozwojem i etapowego wprowadzania systemu zintegrowanych strategii: krajowej, wojewódzkiej i lokalnej, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  Wprowadzanie zmian ma odbywać się dwuetapowo. Zmiany w pierwszym etapie mają na celu integrację wymiaru społeczno-gospodarczego i przestrzennego w dokumentach strategicznych przygotowanych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Drugi etap ma objąć przygotowanie innej ustawy, która w kompleksowy sposób będzie regulować kwestie dotyczące polityki rozwoju.

  "Najistotniejszą zmianą wprowadzaną w ustawie jest odejście od długookresowej strategii rozwoju i koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju. Po wejściu w życie ustawy, podstawowym dokumentem strategicznym odnoszącym się do rozwoju kraju stanie się średniookresowa strategia rozwoju kraju, która ma łączyć aspekty społeczne, gospodarcze i przestrzenne" - podała Kancelaria w komunikacie.

  Nowelizacja przygotowuje system zarządzania rozwojem kraju poprzez zintegrowanie planowania społeczno-gospodarczego i przestrzennego. Zmiany te realizują zapisy Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020, z perspektywą do 2030 roku, w zakresie takiej konsolidacji systemu zarządzania rozwojem kraju i etapowego wprowadzania systemów zintegrowanych strategii krajowej, wojewódzkiej i lokalnej.

  Na poziomie regionalnym istotą zmian jest nadanie strategii rozwoju województwa wiodącej roli w zakresie planowania działań rozwojowych w województwie, zarówno w zakresie społecznym, gospodarczym, jak i przestrzennym. Konsekwencją tego będzie rezygnacja w przyszłości z obowiązku przygotowywania planów zagospodarowania przestrzennego województw. Na poziomie lokalnym wprowadza się strategię rozwoju gminy oraz strategię rozwoju ponadlokalnego, jako dokumenty nieobligatoryjne, podano.

  Dokumenty strategiczne oraz realizujące je instrumenty sektorowe ukierunkowane mają zostać na obszary wymagające wsparcia – obszary strategicznej interwencji. Ustawa wprowadza kontrakt programowy, sektorowy i porozumienie terytorialne. Kontrakt programowy związany jest z dofinansowaniem i warunkami wykorzystania środków Unii Europejskiej, kontrakt sektorowy stanowi mechanizm uzgadniania zakresu ukierunkowanych terytorialnie działań sektorowych, podejmowanych przez właściwych ministrów w ministerialnych programach rozwoju. Obydwa rodzaje kontraktów będą zawierane między stroną rządową a samorządami województw, natomiast porozumienie terytorialne ma służyć przede wszystkim uzgadnianiu interwencji istotnych z punku widzenia społeczności lokalnych (gminy, kilku gmin lub powiatu).

  Wprowadzane zmiany umożliwią również przygotowanie dokumentów związanych z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej na lata 2021–2027, tj. umowy partnerstwa i programów ją realizujących.

  Na drugim etapie zmian ma pojawić się możliwość wprowadzenia zmian związanych z dokumentami planistycznymi na poziomie województwa, uchylenie przepisów odnoszących się do przygotowania planów zagospodarowania przestrzennego województw oraz wynikających z reformy planowania przestrzennego na poziomie lokalnym. Zmiany te mają wejść w życie dopiero po roku 2025.

  Ustawa ma wejść w życie co do zasady po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Zasady dot. prowadzenia polityki miejskiej wchodzą w życie 1 stycznia 2026 r., natomiast zmiany w przepisach dot. planowania i zagospodarowania przestrzennego - 31 października 2020 r.

  (ISBnews)

 • 29.07, 13:10MR liczy na kontynuację 'Mojego Prądu' w nowej perspektywie finans. UE 

  Koźmin Wielkopolski, 29.07.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Rozwoju (MR) liczy ma możliwość kontynuowania programu "Mój Prąd" ze środków z nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, poinformowała wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

  "Mam nadzieję, że kolejna perspektywa finansowa pozwoli nam kontynuować ten program" - powiedziała Emilewicz podczas spotkania prasowego.

  Ogłoszony w lipcu 2019 r. program "Mój Prąd" ma kosztować budżet 1 mld zł, a dzięki niemu ma zostać przyłączonych 200 tys. nowych instalacji fotowoltaicznych. Prosument może otrzymać dotację w wysokości 5 tys. zł na jedną instalację, ale nie więcej niż 50% poniesionych kosztów.

  (ISBnews)

 • 29.07, 12:55Emilewicz: Chcemy mieć rozwiązania dot. prosumentów zbiorowych do końca roku 

  Koźmin Wielkopolski, 29.07.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Rozwoju chce, by rozwiązania legislacyjne dotyczące tzw. prosumentów zbiorowych - takich jak spółdzielnie mieszkaniowe - były gotowe do końca roku, poinformowała wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

  "Chcielibyśmy być z tym rozwiązaniem gotowi do końca roku" - powiedziała Emilewicz podczas spotkania prasowego.

  Dodała, że prowadzone są rozmowy z operatorami sieci dystrybucyjnych w związku z tymi regulacjami.

  "Postaramy się, żeby w tej nowelizacji ustawy o OZE, która jest w wykazie prac Rady Ministrów, ta propozycja, którą przygotowaliśmy się pojawiła" - wskazała także minister.

  (ISBnews)

 • 29.07, 12:17Emilewicz: Nowelizacja ws. zasady 10H może być przyjęta do końca roku  

  Koźmin Wielkopolski, 29.07.2020 (ISBnews) - Projekt nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrakowych dotyczący liberalizacji tzw. zasady 10H trafi do wykazu prac legislacyjnych i może być przyjęty przez Sejm do końca roku, poinformowała wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

  "Jesteśmy w przededniu konsultacji projektu ustawy i chciałabym podziękować Polskiemu Stowarzyszeniu Energetyki Wiatrowej za pracę włożoną w jego powstanie. Ten temat wywołuje pewne kontrowersje. Zdajemy sobie sprawę że warunki prawne, które dziś obowiązują w Polsce utrudniają, z drugiej strony jesteśmy w przededniu transformacji energetycznej. Będziemy chcieli konsultować szeroko społecznie, w długich konsultacjach, projekt, który sprawi, że będzie można zredukować odległość 10H, ale tylko wtedy gdy będzie to uwzględnione w planach zagospodarowania przestrzennego i kiedy decyzja zyska akceptację społeczności lokalnej" - powiedziała Emilewicz podczas spotkania prasowego. 

  "Czekamy też na analizę, którą przygotowują najlepsi eksperci, a która określi minimalną odległość, której nie będzie można przekroczyć, nawet jeśli zgodzi się lokalna społeczność, ze względu na szkodliwość" - dodała wicepremier. 

  Emilewicz  powiedziała, że resort zakończył wewnętrzne prace i obecnie czeka tylko na ekspertyzę oddziaływania środowiskowego instalacji wiatrowej.

  "Kończymy prace wewnątrz resortu, będziemy wpisywać tę nowelizację do wykazu prac rządu, a następ kierować do konsultacji i uzgodnień. Nie chcemy się spieszyć, nie chcemy skracać terminów legislacyjnych. Jeśli uzyskamy akceptację społeczną, to mam nadzieję, że uda się zakończyć prace do końca tego roku" - powiedziała wicepremier. 

  Deklaracja dotycząca liberalizacji ustawy odległościowej, w tym dopuszczenie wyjątków od tzw. zasady 10H da szansę na dokończenie projektów wiatrowych zatrzymanych w toku realizacji. W całej Polsce na różnych etapach zaawansowania zatrzymano projekty o mocy 4 100 MW, w tym 3 400 MW z podpisanymi już umowami przyłączeniowymi, podało Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW). 

  "Przyjmując konserwatywnie potencjał niezrealizowanych projektów tylko na poziomie wskazanych 3 400 MW szacujemy, że budżety samorządów tracą rokrocznie ok. 120 mln zł z tytułu podatku od nieruchomości. W perspektywie 25-letniej pracy farm wiatrowych dawałoby to kwotę prawie 3 mld zł. Dodatkowe ponad 2 mld zł w całym okresie eksploatacji tych instalacji przyniosłyby podatki dochodowe od firm i osób fizycznych, w tym CIT na poziomie 1,53 mld zł i PIT - 0,53 mld zł. Czystą energią elektryczną zostałoby zasilonych 4,5 miliona gospodarstw domowych" - wskazał prezes PSEW Janusz Gajowiecki, cytowany w komunikacie organizacji.

  Potencjał polskiej energetyki wiatrowej szacowany jest nawet na 22-24 GW. Według danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych w Polsce jest ponad 6,2 GW mocy wiatrowych (stan na 1 lipca 2020 r.)

  Zgodnie z obowiązującą od czerwca 2016 r. ustawą o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, elektrownię wiatrową o mocy większej niż 40 kW można postawić w odległości nie mniejszej niż 10-krotność jej wysokości wraz z wirnikiem i łopatami (10h) od zabudowań mieszkalnych i mieszanych, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa oraz obszarów szczególnie cennych z przyrodniczego punktu widzenia (np. parków narodowych czy krajobrazowych i rezerwatów).

  (ISBnews)

 • 29.07, 10:27MF planuje zmianę wagi ryzyka dla części ekspozycji zabezp. hipoteką 

  Warszawa, 29.07.2020 (ISBnews) - Zmianę poziomu wagi ryzyka dla części ekspozycji zabezpieczonych hipoteką na nieruchomościach komercyjnych zakłada projekt nowelizacji rozporządzenia ministra finansów w sprawie wyższej wagi ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych hipotekami na nieruchomości, który znajduje się obecnie na etapie konsultacji zewnętrznych. Z szacunków Narodowego Banku Polskiego, na które powołuje się MF wynika, że obniżenie wagi ryzyka będzie skutkowało zmniejszeniem wymaganego kapitału krajowego sektora bankowego o ok. 0,5 mld zł, a uwolniony w ten sposób kapitał umożliwiłaby bankom udzielenie 5-10 mld zł nowych kredytów. 

  Projekt rozporządzenia zakłada, iż ekspozycjom zabezpieczonym hipoteką na lokalach biurowych lub innych nieruchomościach komercyjnych na terenie kraju, przypisuje się wagę ryzyka równą 100%, z wyjątkiem nieruchomości komercyjnych służących prowadzeniu przez kredytobiorcę własnej działalności gospodarczej i nieprzynoszących dochodu generowanego przez czynsz lub zyski z ich sprzedaży. Wówczas przypisuje się wagę ryzyka równą 50%.

  Z szacunków Narodowego Banku Polskiego (NBP), na które powołuje się MF wynika, że obniżenie wagi ryzyka będzie skutkowało zmniejszeniem wymaganego kapitału krajowego sektora bankowego o ok. 0,5 mld zł. 

  "Taka kwota uwolnionego kapitału umożliwiłaby sektorowi bankowemu udzielenie ok. 5 mld zł nowych kredytów z wagą ryzyka 100% lub ok. 10 mld zł nowych kredytów z wagą ryzyka 50% (np. kredytów takich, do których ma zastosowanie projektowane rozporządzenie)" – podano w uzasadnieniu projektu.

  W ocenie projektodawców "obniżenie wagi ryzyka dla tak określonej grupy nieruchomości komercyjnych może zwiększyć skłonność banków do udzielania rolnikom i przedsiębiorcom kredytów na działalność produkcyjną zabezpieczonych hipoteką, gdyż kredyty będą objęte niższym wymogiem kapitałowym, co z perspektywy banku zwiększy opłacalność tych produktów".

  Zwiększenie dostępu do tego typu kredytów może korzystnie wpłynąć na utrzymanie zdolności produkcyjnych i potencjału polskiej gospodarki, a także ograniczyć negatywne skutki gospodarcze pandemii COVID-19, podano także

  Rozwiązanie przyjęte w projektowanym rozporządzeniu jest zgodne z rekomendacją KSF-M z lipca 2020 r. dotyczącą wag ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych hipoteką na nieruchomości komercyjnej.

  (ISBnews)