Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 15.05, 11:14BCG: Strategię transformacji energetycznej można i warto opracować bardzo szybko 

  Katowice, 15.05.2019 (ISBnews) - Polskie przedsiębiorstwa są w stanie samodzielnie przeprowadzić pewne elementy transformacji energetycznej, natomiast by dokonać jej w sposób całościowy, biznes potrzebuje transparentnych, długoterminowych ram działania, które określałyby cele, do jakich dążymy, poinformował dyrektor Boston Consulting Group (BCG) Tomasz Kędzierski w rozmowie z ISBnews. Przypomniał, że na przestrzeni lat pojawią się technologie, które zmienią obraz światowej energetyki - dlatego strategia powinna zostać opracowana szybko, a potem uzupełniona o regulacje, uwarunkowania formalno-prawne oraz korygowana wraz z pojawianiem się nowych technologii.

  "Biznes jest w stanie przeprowadzić pewne elementy transformacji energetycznej, natomiast aby dokonać jej w sposób całościowy, potrzebuje transparentnych i przewidywalnych długoterminowo ram działania. To skłoni firmy do podejmowania świadomych decyzji i pozwoli generować przewidywalne stopy zwrotu" - powiedział Kędzierski w rozmowie z ISBnews w kuluarach XI Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EKG) w Katowicach. Agencja ISBnews jest głównym patronem medialnym EKG.

  Podczas debaty na EKG omówiono przygotowany przez BCG i Fundację WWF Polska raport "2050 Polska dla pokoleń, wybieramy przyszłość".

  "Raport pokazuje, że spoglądając na gospodarkę należy uwzględniać ekonomiczne koszty zmian klimatycznych" - powiedział podczas debaty prezes WWF Polska Mirosław Proppe.

  "Jest wiele znaków zapytania, np. o magazynowanie energii. Musimy mieć uporządkowany i spójny plan, w jaki sposób, a przede wszystkim w stronę jakich celów chcemy rozwijać nasz kraj. Raport jest punktem wyjścia do wypracowania długoterminowej strategii transformacji energetycznej Polski" - dodał.

  Według prognoz zawartych w raporcie, wdrożenie scenariusza gospodarki zbliżonej do zeroemisyjnej w latach 2020-2050 może przynieść Polakom skumulowane oszczędności w wysokości 447-462 mld zł, czyli około 15 mld zł średniorocznie (w scenariuszu z wyższymi cenami uprawnień CO2 - 499-514 mld zł, tj. 19 mld zł średniorocznie), co oznacza nawet 1% rocznego PKB.

  "Może się to stać dzięki spadkowi kosztów zużycia energii w gospodarstwach domowych i budynkach usługowych, kosztów importu paliw oraz zmniejszenia kosztów opieki zdrowotnej. Przy okazji, dzięki inwestycjom w termomodernizację budynków, powstać może dodatkowych 24 tys. miejsc pracy" - czytamy w raporcie.

  Kędzierski podkreślił, że celem raportu nie jest przedstawienie docelowych rozwiązań we wszystkich poruszanych kwestiach, ale otwarcie debaty publicznej na temat konieczności łączenia rozwoju gospodarczego z ochroną środowiska.

  Wiceprezes Tauron Polska Energia Jarosław Broda zwrócił uwagę, że obecnie nie mamy w Polsce technologii, które doprowadziłyby nas do pełnej neutralności energetycznej w 2050.

  "Naszą szansą jest, by wejść na falę 'zielonych technologii' i być jej kreatorem, nie tylko konsumentem nowych rozwiązań technologicznych. Do tego potrzebna jest długoterminowa strategia, niezbędna, aby przedsiębiorstwa mogły kreować rentowne biznesy, skoncentrowane na tej dziedzinie. Widzimy już presję ze strony instytucji finansowych czy inwestorów, ponieważ coraz więcej inwestorów nie angażuje się w firmy pozostawiające duży ślad węglowy" - wymieniał Broda.

  "O tym, jak szybko pojawiają się i upowszechniają nowe technologie, mogą świadczyć rowery miejskie czy hulajnogi elektryczne" - wskazał wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) Bartłomiej Pawlak.

  "Dzisiaj, z perspektywy menadżera zarządzającego w dużej firmie, mogę powiedzieć, że to właśnie są najczęściej wybierane przeze mnie środki transportu" - dodał.

  Dyrektor innowacji w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii Jan Staniłko zwracał uwagę na potrzebę uwzględnienia wszystkich kosztów, jakie gospodarka i społeczeństwo ponosi w związku z wykorzystywanym systemem i miksem energetycznym. "Gdyby wszystkie koszty zostały uwzględnione, rozmawialibyśmy o zupełnie innych kosztach energii" - powiedział Staniłko.

  "Zmiany klimatyczne są realne, nawet jeśli nie odczuwamy ich tak drastycznie w naszej szerokości geograficznej. Ale są one coraz częściej uwzględniane w polityce inwestycyjnej firm oraz w politykach wewnętrznych, definiujących sposoby działania korporacji" - stwierdziła wiceprezes ING Banku Śląskiego Joanna Erdman.

  W raporcie przedstawiono cztery kluczowe obszary rekomendacji, które przyczynią się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz poprawy jakości powietrza:

  "-Stworzenie i wdrożenie planu rozwoju innowacyjnego, a docelowo zeroemisyjnego systemu produkcji energii elektrycznej.

  - Realne i dostosowane do możliwości społecznych wsparcie dla ograniczenia zużycia energii w gospodarstwach domowych i budynkach usługowych oraz w przemyśle.

  - Rozwój floty niskoemisyjnych, np. samochodów elektrycznych.

  - Rozwój transportu publicznego, ruchu rowerowego oraz transportu kolejowego" - czytamy w raporcie.

  "Nasze analizy wskazują, że w samym obszarze zdrowia jesteśmy w stanie zaoszczędzić do roku 2050 ok. 120 mld zł. Środki uzyskane z tego tytułu pozwoliłyby sfinansować różnicę w wydatkach kapitałowych, niezbędnych do zrealizowania bardziej ambitnego scenariusza gospodarki zbliżonej do zeroemisyjnej w 2050 roku. Musi być zapewniony transfer pieniądza i rozwiązania bardziej regulacyjno-systemowe" - powiedział ISBnews dyrektor w BCG.

  "Drugi obszar to jest obszar związany z importem ropy naftowej - a samochód elektryczny jest o wiele tańszy w eksploatacji niż spalinowy. Przejście na samochody elektryczne wygenerowałoby oszczędności przekraczające 100 mld zł. Jednakże perspektywa firm energetycznych lub różnych graczy może być taka, że korzyści nie są widoczne. Kwestią pozostaje to, by stworzyć ramy systemowe pozwalające tym instytucjom podejmować decyzje. Każde przedsiębiorstwo ma swoje określone cele inwestycyjne i horyzont inwestycyjny. Większość managerów myśli kategoriami 2-5 lat - natomiast inwestycje, o których mówimy, musiałyby się wydarzyć na przełomie lat 30" - podsumował Kędzierski w rozmowie z ISBnews.

  W debacie podczas EKG Kędzierski podkreślił ponadto, że obecnie w Polsce straty związane z anomaliami pogodowymi wynoszą 9 mld zł rocznie, co ma realne przełożenie na PKB. Przypomniał, że efektem smogu w miastach jest spadek ich atrakcyjności inwestycyjnej.

  Renata Oljasz

  (ISBnews)

   

 • 14.05, 17:50Dąbrowski: Usługą w ogólnym int. gosp. nie będą objęte średnie i duże firmy 

  Katowice, 14.05.2019 (ISBnews) - Zgodnie z planowaną drugą nowelizacją ustawy o cenach energii, która obecnie jest dyskutowana z Komisją Europejską, usługą w ogólnym interesie gospodarczym mogą być objęte mikro i małe przedsiębiorstwa, natomiast średnie i duże firmy będą objęte jedynie pomocą de minimis, poinformował wiceminister energii Tomasz Dąbrowski. Dla przedsiębiorstw energochłonnych przeznaczone mają być rekompensaty pośrednich kosztów emisji CO2.

  "Jest taka koncepcja 'services of general economic interest' albo 'public service obligation'. To jest usługa, której przedsiębiorstwa normalnie by nie podjęły, obowiązki których by nie wykonywały, a wykonują dlatego, że ktoś na nich ten obowiązek nałożył. Trzeba spełnić szereg warunków określonych przez orzecznictwo i za tę usługę może należeć się wynagrodzenie. Konstrukcja może być oparta o ceny maksymalne" - powiedział Dąbrowski dziennikarzom w kuluarach XI Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EKG) w Katowicach. Agencja ISBnews jest głównym patronem medialnym EKG.

  Jego zdaniem, Komisja Europejska widzi możliwość ujęcia tej koncepcji w nowelizacji ustawy.

  "To oznacza, że nie dotyczyłoby to przedsiębiorstw dużych i energochłonnych. W związku z tym, w tym zakresie będzie trzeba oprzeć się o pomoc de minimis, natomiast dla energochłonnych rząd zaczął wcześniej dyskutować rozważania dotyczące rekompensat kosztów pośrednich CO2 - to powinno być wystarczające. Średnie przedsiębiorstwa będą objęte tymi rozwiązaniami, które są wprowadzone - akcyza, opłata przejściowa, inwestycje - i to jest w obszarze de minimis. Mikro i małe przedsiębiorstwa mogą być objęte public service obligation" - wyjaśnił wiceminister.

  Usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym to - zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej - podstawowe usługi świadczone odpłatnie, np.usługi pocztowe. Usługi te są objęte europejskimi przepisami dotyczącymi rynku wewnętrznego i regułami konkurencji. Niemniej jednak możliwe są odstępstwa od tych zasad, jeśli konieczna jest ochrona dostępu obywateli do podstawowych usług.

  W połowie kwietnia minister energii Krzysztof Tchórzewski informował, że Ministerstwo Energii prowadzi rozmowy z Komisją Europejską na temat przepisów dotyczących utrzymania poziomu cen energii z 2018 r. i liczy na domknięcie ostatecznej wersji ustawy i rozporządzenia do końca maja. Ze względu na wyłączenie przedsiębiorstw energochłonnych konieczna będzie nowelizacja ustawy.

  (ISBnews)

   

 • 14.05, 16:42Dąbrowski: Nowela ustawy prądowej - w stronę usług w ogólnym interesie gosp. 

  Katowice, 14.05.2019 (ISBnews) - Druga nowelizacja ustawy o cenach energii prawdopodobnie pójdzie w kierunku regulacji UE dotyczącej tzw. usługi w ogólnym interesie gospodarczym, wynika z wypowiedzi wiceministra energii Tomasza Dąbrowskiego.

  "Teraz rzeczywiście widać pewne oznaki tego, że [ustawa o cenach energii] będzie musiała być znowelizowana. Istotnie tutaj ocieramy się o kwestie pomocy publicznej, z drugiej strony oddziaływania na rynek po stronie cen detalicznych" - powiedział Dąbrowski podczas panelu na XI Europejskim Kongresie Gospodarczym (EKG) w Katowicach. Agencja ISBnews jest głównym patronem medialnym EKG.

  Przypomniał, że część rynku hurtowego pozostała nienaruszona.

  "Dzisiaj rozważania idą w tę stronę, aby to dostosować do regulacji związanych ze świadczeniem usługi o ogólnym charakterze ekonomicznym czy tzw. usługi powszechnej. To pozwoli na zapewnienie pełnej zgodności z regulacjami unijnymi, jednocześnie ochronę odbiorców przed skutkami wzrostu cen" - dodał wiceminister.

  Usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym to - zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej - podstawowe usługi świadczone odpłatnie, np.usługi pocztowe. Usługi te są objęte europejskimi przepisami dotyczącymi rynku wewnętrznego i regułami konkurencji. Niemniej jednak możliwe są odstępstwa od tych zasad, jeśli konieczna jest ochrona dostępu obywateli do podstawowych usług.

  W połowie kwietnia minister energii Krzysztof Tchórzewski informował, że Ministerstwo Energii prowadzi rozmowy z Komisją Europejską na temat przepisów dotyczących utrzymania poziomu cen energii z 2018 r. i liczy na domknięcie ostatecznej wersji ustawy i rozporządzenia do końca maja. Ze względu na wyłączenie przedsiębiorstw energochłonnych konieczna będzie nowelizacja ustawy.

  (ISBnews)

   

 • 14.05, 11:47Tchórzewski: Program dla przem. energochłonnego trafi na rząd na przełomie roku 

  Warszawa, 14.05.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów będzie mogła zająć się programem dla przemysłu energochłonnego na przełomie roku, zapowiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski.

  "Program dla przemysłu energochłonnego jest na końcu przygotowań i powinien się znaleźć na obradach rządu na przełomie roku" - powiedział Tchórzewski podczas panelu na XI XI Europejskim Kongresie Gospodarczym (EKG) w Katowicach. Agencja ISBnews jest głównym patronem medialnym EKG.

  Projekt ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych przewiduje - zgodnie z zapisami w ocenach skutków regulacji (OSR) - że przychody (25%) ze sprzedaży uprawnień do emisji gazów cieplarnianych (GHG) nie będą stanowić dochodów budżetu państwa, a zamiast tego zasilą Fundusz Rekompensat. W praktyce środki ze sprzedaży uprawnień do emisji GHG przekazywane będą bezpośrednio z giełdy na konto Państwowego Funduszu Celowego, który 75% przekazuje do budżetu, zaś 25% przekazuje na rekompensaty dla przedsiębiorstw i ewentualne dodatkowe koszty BGK wynikające z umowy pomiędzy MPiT będącego dysponentem Funduszu a BGK do wykonywania innych związanych z obsługą Funduszu.

  Jak podano w OSR, budżet rekompensat (25% wpływów ze sprzedaży uprawnień) w latach 2019-2020 oszacowano w oparciu o następujące założenia: w 2019 r. przyjęto limit faktycznych wypłat na poziomie 530,97 mln zł biorąc pod uwagę wpływy za 2017 r. Analogicznie w 2020 r., wydatki wyniosą maksymalnie 1 281,12 zł na podstawie danych EEX z MŚ za 2018 r. (25% wpływów z 5,124 mln zł). W kolejnych latach przyjęto wydatki na podstawie szacowanych dochodów z aukcji uprawnień za lata 2019, 2020 etc.

  (ISBnews)

   

 • 13.05, 19:08Tchórzewski: Trwają uzgodnienia nowelizacji ustawy prądowej z KE 

  Katowice, 13.05.2019 (ISBnews) - Projekt drugiej nowelizacji ustawy o cenach energii elektrycznej jest niemal gotowy, jednak trwają jeszcze uzgodnienia zapisów z Komisją Europejską, poinformował minister energii Krzysztof Tchórzewski.

  "Nowelizacja praktycznie prawie jest gotowa, mieliśmy składać ją teraz, w maju, ale jeszcze pojawiły się pewne wątpliwości ze strony Komisji Europejskiej. One są właściwie wyjaśnione, ale musimy uzgodnić zapisy. Myślę, że chwilę to potrwa. Natomiast nie wygląda to źle" - powiedział Tchórzewski dziennikarzom w kuluarach XI Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EKG) w Katowicach. Agencja ISBnews jest głównym patronem medialnym EKG.

  Minister nie potwierdził, czy projekt nowelizacji będzie gotowy jeszcze w maju, czy też opóźni się do czerwca.

  "Prawie to mamy, ale jeszcze pewne rzeczy są dopracowywane. Jesteśmy w pełni otwarci w rozmowach z Komisją Europejską" - dodał.

  W połowie kwietnia Tchórzewski informował, że Ministerstwo Energii prowadzi rozmowy z Komisją Europejską na temat przepisów dotyczących utrzymania poziomu cen energii z 2018 r. i liczy na domknięcie ostatecznej wersji ustawy i rozporządzenia do końca maja. Ze względu na wyłączenie przedsiębiorstw energochłonnych konieczna będzie nowelizacja ustawy.

  (ISBnews)

   

 • 13.05, 17:33Tchórzewski: UE powinna wprowadzić podatek importowy od śladu węglowego 

  Katowice, 13.05.2019 (ISBnews) - W ramach realizacji polityki klimatycznej Unia Europejska powinna wprowadzić podatek importowy od śladu węglowego, uważa minister energii Krzysztof Tchórzewski.

  "Jeśli chcemy jako Unia Europejska prowadzić walkę o ochronę klimatu, to powinniśmy innych też zmusić do poniesienia wysiłku. Chodzi mi o podatek od śladu węglowego. Powinien być nałożony importowy podatek na tych, którzy produkują z udziałem węgla i swoje towary wysyłają do państw UE" - powiedział Tchórzewski podczas panelu na XI Europejskim Kongresie Gospodarczym (EKG) w Katowicach. Agencja ISBnews jest głównym patronem medialnym EKG.

  Minister podał jako przykład europejski przemysł hutniczy, który ponosi wysokie koszty w związku ze wzrostem cen uprawnień do emisji CO2, stąd wyzwaniem jest dla niego utrzymanie konkurencyjności wobec producentów spoza UE.

  (ISBnews)

   

 • 13.05, 13:20Tchórzewski: Energetyka wiatrowa na lądzie będzie dalej istniała po 2040 r. 

  Warszawa, 13.05.2019 (ISBnews) - Wbrew pierwotnym założeniom, energetyka wiatrowa na lądzie będzie dalej istniała po 2040 r., poinformował minister energii Krzysztof Tchórzewski.

  "Zakładaliśmy, że energetyka wiatrowa będzie zanikała na lądzie - co wynikać miało nie z polityki państwa. Okazuje się jednak, że przymiarki do aukcji wskazują, iż energetyka wiatrowa na lądzie będzie dalej istniała po 2040 r." - powiedział Tchórzewski podczas panelu na XI Europejskim Kongresie Gospodarczym (EKG) w Katowicach. Agencja ISBnews jest głównym patronem medialnym tego wydarzenia.

  "Planujemy w tym roku aukcje na 3,5 GW w energetyce wiatrowej, co oznacza, że łącznie ok 10 GW będzie zainstalowane w tej technologii. Wiele wskazuje na to, że obawy co do realizacji celu unijnego słabną" - dodał minister.

  W listopadzie Tchórzewski zapowiadał, że założenia "Polityki energetycznej Polski do 2040 r." (PEP) zakładają stopniowe przejście od budowania elektrowni wiatrowych na lądzie do farm na morzu, ale na przyszły rok planowane są jeszcze aukcje dla farm na lądzie.

  "Tak naprawdę energetyka w najbliższych latach będzie kołem zamachowym gospodarki, jeśli chodzi o potrzeby inwestycyjne" - wskazał także Tchórzewski podczas panelu.

  Minister poinformował, że ogółem resort otrzymał ok. 1800 uwag i wniosków do projektu PEP, w większości szczegółowych, które mogą zostać uwzględnione w jej stosowaniu. "Są też takie, które bierzemy bardzo poważnie pod uwagę" - zaznaczył.

  "Z uwag wynika m.in., że nasze zużycie energii może być niższe niż założyliśmy w PEP i to też analizujemy, żeby było uwzględnione" - powiedział Tchórzewski.

  Wcześniej podczas wystąpienia na EKG minister mówił m.in., że źródła konwencjonalne będą modernizowane, a uzupełnią je źródła gazowe oraz że pierwszy blok jądrowy będzie gotowy do 2033 r., podtrzymując zapowiedzi z projektu PEP.

  Zaprezentowany pod koniec listopada projekt PEP przewiduje m.in. spadek udziału węgla w miksie energetycznym do 60% w 2030 r., osiągnięcie 21% udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w końcowym zużyciu energii brutto do 2030 r. oraz uruchomienie pierwszego bloku elektrowni jądrowej o mocy 1-1,5 GW do 2033 r. i bloków o mocy łącznie 6-9 GW do 2043 r. Nakłady inwestycyjne na nowe moce wytwórcze wynikające z PEP do 2040 r. to 400 mld zł.

  (ISBnews)

   

 • 13.05, 10:43Emilewicz: Ustawa o rekompensatach może nie zmienić decyzji ArcelorMittal 

  Katowice, 13.05.2019 (ISBnews) - Planowana ustawa dotycząca rekompensat pośrednich kosztów CO2 dla przemysłów energochłonnych, w tym hutnictwa, niekoniecznie spowoduje odwrócenie decyzji ArcelorMittal w sprawie wstrzymania pracy wielkiego pieca i stalowni w Krakowie, uważa minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

  "W komunikacie ArcelorMittal i w rozmowach, które z nimi prowadzimy cena energii to nie jest pierwsza przyczyna. Polityka klimatyczna Unii Europejskiej i ceny uprawnień do emisji CO2 są tym pierwszym powodem, który staje się nie do udźwignięcia dla branży stalowej" - powiedziała Emilewicz dziennikarzom w kuluarach XI Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EKG) w Katowicach. Agencja ISBnews jest głównym patronem medialnym tego wydarzenia.

  Minister dodała, że kolejnym powodem decyzji ArcelorMittal jest spadek zapotrzebowania na stal w Europie.

  "Kończymy prace nad pakietem dla przemysłów energochłonnych, [dotyczącym] rekompensat i wówczas wszystkie huty, które są w Polsce, skorzystają od 1 stycznia z systemu rekompensat. Ta decyzja politycznie jest przesądzona, czekamy na wyjaśnienie sytuacji z ustawą z grudnia [o cenach energii elektrycznej], wówczas ustawa o rekompensatach dla przemysłów energochłonnych trafi na Radę Ministrów" - wskazała Emilewicz.

  Źródłem finansowania obu rodzajów rekompensat mają być uprawnienia do emisji CO2.

  "Dopóki nie mamy jasności, jak duża kwota z tego tytułu będzie wydatkowana na rekompensaty powszechne decyzją ustawy z 28 grudnia ub.r., dopóty nie możemy uruchomić tej związanej z rekompensatami dla przemysłu, przy czym decyzja polityczna o tym, że będą one wypłacane od przyszłego roku, jest podjęta" - zapewniła.

  Zdaniem minister, ta ustawa niekoniecznie spowoduje odwrócenie decyzji ArcelorMittal ws. wstrzymania pracy wielkiego pieca i stalowni w Krakowie.

  "Ale mam nadzieję, że to będzie jasny sygnał dla Arcelora, że mówimy naprawdę o zawieszeniu [a nie o zamknięciu] i czekamy na poprawę koniunktury w Europie" - podsumowała Emilewicz.

  Na początku maja br. ArcelorMittal Poland ogłosił tymczasowe wstrzymanie pracy wielkiego pieca i stalowni w oddziale w Krakowie m.in. w związku z osłabieniem popytu na stal i rosnącymi cenami uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Koncern wskazywał wówczas m.in., że huty w Polsce w dłuższej perspektywie wciąż nie mogą liczyć na zapowiadane rekompensaty pośrednich kosztów CO2, które otrzymują producenci stali w wielu krajach UE.

  ArcelorMittal Poland jest największym producentem stali w Polsce oraz największym producentem koksu w Europie. Firma ma 6 oddziałów w województwach: małopolskim, opolskim i śląskim.

  (ISBnews)

   

 • 08.05, 10:37Tobiszowski: Na dziś nie ma planów zniesienia zasady 10h dla elektr. wiatrowych 

  Głuchów, 08.05.2019 (ISBnews) - Ministerstwo Energii nie ma obecnie planów zmiany zasady 10h w odniesieniu do elektrowni wiatrowych, poinformował wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.

  "Nie jestem na to zamknięty, ale jestem zwolennikiem utrzymania pewnego konsensusu i spokoju. Na dzisiaj nie planujemy zmian, co nie znaczy, że nie może się to pojawić na jesieni czy w przyszłym roku" - powiedział Tobiszowski podczas konferencji prasowej.

  Wskazał, że regulacja odległościowa została wprowadzona ze względu na "różne zdarzenia", których "teraz nie notujemy".

  Wyjaśnił też, że ministerstwo jest w tej sprawie w kontakcie w przedsiębiorcami, ale i ze społecznościami lokalnymi, które także pytają o zasadę 10h.

  Zgodnie z obowiązującą od czerwca 2016 r. ustawą o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, elektrownię wiatrową o mocy większej niż 40 kW można postawić w odległości nie mniejszej niż 10-krotność jej wysokości wraz z wirnikiem i łopatami (10h) od zabudowań mieszkalnych i mieszanych, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa oraz obszarów szczególnie cennych z przyrodniczego punktu widzenia (np. parków narodowych czy krajobrazowych i rezerwatów).

  (ISBnews)

   

 • 08.05, 10:28Tobiszowski: Będę rekomendował przyjęcie jednej ustawy o morskiej en. wiatrowej 

  Głuchów, 08.05.2019 (ISBnews) - Nie ma jeszcze ostatecznej decyzji o kształcie regulacji dotyczących morskiej energetyki wiatrowej, jednak najlepszym rozwiązaniem będzie odrębna ustawa, uważa wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.

  "Ostatecznych rozstrzygnięć nie ma [...]. Ja osobiście będę rekomendował, żebyśmy przyjęli ustawę o inwestycjach na morzu" - powiedział Tobiszowski podczas konferencji prasowej.

  Wskazał, że jeden akt prawny będzie m.in. łatwiej nowelizować. Zawarcie przepisów w jednej ustawie podkreśla też - jego zdaniem - wagę przedsięwzięcia.

  "Gdyby zapadła decyzja - a to nie jest moja kompetencja - to wydaje mi się, że bylibyśmy w stanie jeszcze w tym parlamencie przyjąć tę ustawę lub możemy ją przygotować dla następnych parlamentarzystów" - podsumował.

  (ISBnews)

   

 • 08.05, 10:07ME może przygotować projekt ustawy dot. morskiej en. wiatrowej w tej kadencji 

  Głuchów, 08.05.2019 (ISBnews) - Ministerstwo Energii jest gotowe przedłożyć projekt ustawy dotyczącej morskiej energetyki wiatrowej jeszcze w tej kadencji, poinformował wiceminister Grzegorz Tobiszowski.

  "Jesteśmy gotowi, żeby w tej kadencji przedłożyć ustawę o odnawialnych źródłach energii na morzu" - powiedział Tobiszowski podczas konferencji prasowej.

  Przypomniał, że rząd pracuje też m.in. nad nowelizacją ustawy o OZE, która umożliwi przeprowadzenie nowych aukcji w tym roku.

  "Na jesieni procedowana będzie większa nowelizacja ustawy o OZE z uwzględnieniem uwag, które do nas spływały" - dodał wiceminister.

  (ISBnews)

   

 • 08.05, 10:01ME zaprezentuje w poniedziałek politykę energetyczną po konsultacjach 

  Głuchów, 08.05.2019 (ISBnews) - Minister energii Krzysztof Tchórzewski zaprezentuje w poniedziałek Politykę Energetyczną Państwa do 2040 r. w wersji po konsultacjach, poinformował wiceminister Grzegorz Tobiszowski.

  "W poniedziałek na EKG w Katowicach będziemy prezentować Politykę Energetyczną Państwa, będzie ją prezentował minister Krzysztof Tchórzewski. Będzie to pierwsza oficjalna prezentacja po konsultacjach" - powiedział Tobiszowski podczas konferencji prasowej.

  "Dostaliśmy niespełna 2000 uwag. […] Materiał został przerobiony, uzupełniony" - dodał wiceminister.

  Zaprezentowany pod koniec listopada projekt PEP przewiduje m.in. spadek udziału węgla w miksie energetycznym do 60% w 2030 r., osiągnięcie 21% udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w końcowym zużyciu energii brutto do 2030 r. oraz uruchomienie pierwszego bloku elektrowni jądrowej o mocy 1-1,5 GW do 2033 r. i bloków o mocy łącznie 6-9 GW do 2043 r. Nakłady inwestycyjne na nowe moce wytwórcze wynikające z PEP do 2040 r. to 400 mld zł.

  (ISBnews)

   

 • 07.05, 14:30Rząd przyjął projekt noweli o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów  

  Warszawa, 07.05.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR)/

  "[W projekcie] wdrożono przepisy dyrektywy unijnej dotyczące redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczeń atmosferycznych oraz zobowiązania państw członkowskich Unii Europejskiej do redukcji do atmosfery dwutlenku siarki, tlenków azotu, niemetanowych lotnych związków organicznych amoniaku i pyłu drobnego. Implementacja tych przepisów (tzw. dyrektywa NEC) będzie wymagać sporządzania, przyjmowania i wdrażania 'Krajowego programu ograniczania zanieczyszczenia powietrza' oraz monitorowania i raportowania informacji o emisji zanieczyszczeń do powietrza" - czytamy w komunikacie.

  Projekt częściowo wdraża również przepisy dyrektywy, która określa zakres i sposób funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (EU ETS) po 2020 r. W związku z tym do ustawy włączono przepisy określające zasady przydziału uprawnień do emisji na produkcję inną niż energii elektrycznej w okresie rozliczeniowym 2021-2030 oraz kolejnych okresach.

  Uwzględniono także rozwiązania, których celem jest dostosowanie polskich przepisów dotyczących EU ETS do zmieniających się warunków społeczno-gospodarczych, administracyjnych i prawnych.

  "Istotne zmiany dotyczą rozliczania kosztów inwestycyjnych poszczególnych zadań ujętych w Krajowym Planie Inwestycyjnym (KPI). Korzystną zmianą będzie możliwość bilansowania wydanych uprawnień do emisji kosztami innych zadań inwestycyjnych, w przypadku zaprzestania realizacji jakiegoś zadania lub nieosiągnięcia zatwierdzonych wskaźników zgodności przez inwestora. Jednocześnie przewidziano zablokowanie możliwości przekraczania limitu kosztów inwestycyjnych, określonego dla zadań w KPI" - czytamy dalej.

  Projekt przewiduje, że prowadzący instalację (np. zakład przemysłowy) będzie zwolniony z obowiązku wnoszenia opłaty rocznej za prowadzenie rachunku w rejestrze Unii Europejskiej (z uprawnieniami do emisji CO2) – od roku następującego po roku, w którym złożył wniosek o zamknięcie rachunku. Dodano także definicję eksploatacji instalacji, która jednoznacznie będzie określać, od którego momentu należy uzyskiwać zezwolenia i monitorować wielkość emisji w ramach EU ETS.

  Wprowadzono także ułatwienia dla przedsiębiorców związane ze składaniem wyjaśnień oraz poprawianiem wniosku o przydział uprawnień do emisji z rezerwy uprawnień. Dodatkowo dostosowano do realiów gospodarczych termin, dla Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE), na wydanie opinii pod względem kompletności danych zawartych we wniosku i poprawności przeprowadzonych obliczeń.

  "Do tej pory wyjaśnienia składane do KOBiZE można było zgłosić w ciągu 14 dni, teraz termin ten wydłużono o 90 dni. Natomiast termin na złożenie poprawionego wniosku nie będzie mógł być krótszy niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania przez ministra środowiska. Po zmianie przepisów przedsiębiorca będzie miał więcej czasu na poprawki i uzupełnienia. Założono także, że w przypadku niedotrzymania terminów na poprawienie wniosku wydana będzie decyzja o nieprzydzieleniu uprawnień do emisji z rezerwy uprawnień" - podano w materiale.

  W projekcie zaproponowano także zmiany w systemie opłat środowiskowych. Wysokość opłaty za wydane uprawnienia do emisji nadal będzie zależeć od liczby wydanych uprawnień do emisji, natomiast stawkę jednostkowej opłaty będzie należało przyjąć za rok, w którym uprawnienia zostały wydane, a nie na który zostały przydzielone.

  Przewidziano również więcej obowiązków dla KOBiZE w związku ze wzrostem znaczenia unijnych polityk: klimatycznej i ochrony jakości powietrza. Jego nowym zadaniem będzie m.in. monitorowanie działań w obszarze polityki ochrony powietrza, a także przygotowywanie analiz, przeglądów i ocen jej funkcjonowania.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 25.04, 14:58ME: Konsultacje projektów rozporządzeń dot. wsparcia dla kogeneracji do 10 V 

  Warszawa, 25.04.2019 (ISBnews) - Ministerstwo Energii rozpoczęło proces konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projektów rozporządzeń do ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, podał resort. Uwagi można przekazywać do 10 maja br.

  "Głównym celem projektowanych rozporządzeń jest zapewnienie właściwego funkcjonowania mechanizmu wsparcia dla energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji" - czytamy w komunikacie.

  Do konsultacji przedstawiono:

  - Projekt rozporządzenia ministra energii w sprawie sposobu obliczania danych podanych na potrzeby korzystania z systemu wsparcia oraz szczegółowego zakresu obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji;

  - Projekt rozporządzenia ministra energii w sprawie zakresu danych niezbędnych do wyliczania premii gwarantowanej indywidualnej oraz premii kogeneracyjnej, w tym sposobu uwzględnia wartości otrzymanej pomocy publicznej;

  - Projekt rozporządzenia ministra energii w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii gwarantowanej w roku 2019 oraz 2020

  - Projekt rozporządzenia ministra energii w sprawie maksymalnych wartości kosztów inwestycyjnych oraz kosztów operacyjnych wybudowania i funkcjonowania nowej porównywalnej jednostki kogeneracji

  - Projekt rozporządzenia ministra energii w sprawie wartości referencyjnych dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji w 2019 r.

  (ISBnews)

   

 • 15.04, 12:44Tchórzewski: Konieczna będzie nowelizacja ustawy ws. cen energii 

  Mońki, 15.04.2019 (ISBnews) - Ministerstwo Energii prowadzi rozmowy z Komisją Europejską na temat przepisów dotyczących utrzymania poziomu cen energii z 2018 r. i liczy na domknięcie ostatecznej wersji ustawy i rozporządzenia do końca maja, poinformował minister Krzysztof Tchórzewski. Ze względu na wyłączenie przedsiębiorstw energochłonnych konieczna będzie nowelizacja ustawy.

  "Jesteśmy w stałym kontakcie roboczym z Komisją Europejską. Chodzi o to, żeby w równy sposób zaspokoić interesy dostawców i odbiorców" - powiedział Tchórzewski dziennikarzom w Mońkach.

  Podkreślił, że nie ma wątpliwości co do wsparcia dla gospodarstw domowych i instytucji publicznych, natomiast w przypadku wsparcia dla przedsiębiorstw "mamy do czynienia z pomocą publiczną".

  "Ten proces musimy zakończyć w maju" - dodał minister, zapytany o to, kiedy będzie gotowy cały zestaw przepisów.

  Ze względu na to, że rekompensatami dla przedsiębiorstw energochłonnych ma zająć się Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, konieczna będzie jeszcze jedna nowelizacja ustawy.

  "W związku z tym, że przedsiębiorstwa energochłonne otrzymają wsparcie z MPiT, będziemy je musieli wyłączyć z naszego wsparcia i dokonać zmiany w ustawie" - wskazał Tchórzewski

  "Chcemy 'doczyścić' wszystko z Komisją Europejską, żeby nie było żadnych kontrowersji, także jeśli chodzi o rozporządzenia" - podsumował.

  (ISBnews)

   

 • 12.04, 13:37SK RM rozpatrzy nowelę dot. rekompensat dla sektorów energochłonnych 17 IV 

  Warszawa, 12.04.2019 (ISBnews) - Projekt ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych będzie rozpatrywany przez Stały Komitet Rady Ministrów w przyszłym tygodniu, wynika ze słów minister przedsiębiorczości i technologii Jadwigi Emilewicz.

  "Rozmawiałam o tym [projekcie ustawy] wczoraj na Stałym Komitecie i mam nadzieję, że trafi pod obrady Komitetu jeszcze przed Świętami, czyli w przyszłym tygodniu w środę" - powiedziała minister dziennikarzom.

  Zgodnie z zapisami w ocenach skutków regulacji (OSR), przychody (25%) ze sprzedaży uprawnień do emisji gazów cieplarnianych (GHG) nie będą stanowić dochodów budżetu państwa, a zamiast tego zasilą Fundusz Rekompensat. W praktyce środki ze sprzedaży uprawnień do emisji GHG przekazywane będą bezpośrednio z giełdy na konto Państwowego Funduszu Celowego, który 75% przekazuje do budżetu, zaś 25% przekazuje na rekompensaty dla przedsiębiorstw i ewentualne dodatkowe koszty BGK wynikające z umowy pomiędzy MPiT będącego dysponentem Funduszu a BGK do wykonywania innych związanych z obsługą Funduszu.

  "Projektowana regulacja poprzez utrzymanie konkurencyjności przemysłu energochłonnego pozwoli zabezpieczyć maksymalnie 404 tys. miejsc pracy bezpośrednio zatrudnionych w firmach energochłonnych oraz 686 tys. miejsc pracy w firmach kooperujących. Zgodnie z danymi za 2016 r., łącznie sektor energochłonny wspiera miejsca pracy dla ok. 1,3 mln osób (ok. 8,3% pracujących w Polsce ogółem)" - podano także.

  Jak podano w OSR, budżet rekompensat (25% wpływów ze sprzedaży uprawnień) w latach 2019-2020 oszacowano w oparciu o następujące założenia: W 2019 r. przyjęto limit faktycznych wypłat na poziomie 530,97 mln zł biorąc pod uwagę wpływy za 2017 r. Analogicznie w 2020 r., wydatki wyniosą maksymalnie 1 281,12 zł na podstawie danych EEX z MŚ za 2018 r. (25% wpływów z 5,124 mln zł). W kolejnych latach przyjęto wydatki na podstawie szacowanych dochodów z aukcji uprawnień za lata 2019, 2020 etc.

  Należy zaznaczyć, że obecnie w KE trwają prace nad nowymi wytycznymi do udzielania pomocy przedsiębiorcom z tytułu przenoszenia kosztów pośrednich kosztu uprawnienia w cenę energii. Po 2020 r. niniejsza ustawa będzie nowelizowana i wówczas skutki dla budżetu zostaną ponownie zweryfikowane, podano dalej.

  Projekt ustawy trafił pod koniec lutego br. do SK RM.

  W projekcie proponuje się, aby projektowana regulacja weszła w życie 14 dni od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

   

 • 11.04, 10:02Sejmowe komisje przyjęły projekt nowelizacji ustawy dot. etykiet energetycznych 

  Warszawa, 11.04.2019 (ISBnews) - Połączone komisje sejmowe - do Spraw Energii i Skarbu Państwa oraz Gospodarki i Rozwoju - przyjęły w pierwszym czytaniu projekt nowelizacji ustawy o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych oraz niektórych innych ustaw.

  Celem projektu ustawy jest zapewnienie prawidłowego stosowania przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającego ramy etykietowania energetycznego i uchylającego dyrektywę 2010/30/UE (Dz. Urz. UE z 2017 r., L 198/1, s. 1).

  Wiceminister energii Tadeusz Skobel zapewnił, że projekt ustawy nie wykracza poza uregulowania unijne.

  Na wniosek Biura Legislacyjnego przyjęto poprawkę do art. 1, który zmienia tytuł ustawy. Zgodnie z poprawką, tytuł ten ma brzmieć "o etykietowaniu energetycznym produktów związanych z energią". W poprzedniej wersji tytuł miał brzmieć "o etykietowaniu energetycznym produktów związanych z energią oraz o kontroli realizacji programu znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych".

  Na posła-sprawozdawcę wybrano Wojciecha Zubowskiego.

  (ISBnews)

 • 03.04, 10:17Rząd chce przyjąć krajowy plan ograniczania zanieczyszczenia powietrza w II kw. 

  Warszawa, 03.04.2019 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie projektu "Krajowego programu ograniczania zanieczyszczenia powietrza" (KPOZP) w II kwartale 2019 r., wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  "KPOZP zawiera krajowe ramy polityki dotyczącej jakości powietrza i zanieczyszczenia powietrza oraz priorytety polityczne i ich odniesienia do priorytetów określonych w innych obszarach, w tym w polityce dotyczącej zmian klimatu oraz w zakresie sektorów gospodarczych, tj. energetyce, rolnictwie, przemyśle czy transporcie. Jak wskazano w dyrektywie NEC, realizacja celów, jakimi są krajowe zobowiązania w zakresie redukcji emisji powinna [odbywać się] przez ograniczanie zanieczyszczenia powietrza u źródła jego powstania, co będzie skutkowało skuteczną i trwałą redukcją zanieczyszczeń powietrza. Takie podejście pozwoli wyeliminować nieskuteczne działania i przepisy oraz ułatwi planowanie średnio- i długoterminowej polityki w zakresie ochrony powietrza" - czytamy w informacji.

  KPOZP ma koordynować wdrażanie działań i środków prowadzących do redukcji zanieczyszczeń zawartych w innych dokumentach strategicznych i legislacyjnych oraz uzupełniać je o dodatkowe działania i środki, aby został osiągnięty zakładany cel redukcyjny.

  "Zobowiązania Polski w zakresie redukcji emisji odnoszą się do dwóch okresów, które obejmują lata od roku 2020 do roku 2029 i od roku 2030. Zobowiązania redukcyjne ustala się poprzez odniesienie do emisji w roku referencyjnym 2005 r. Zobowiązania te zostały określone odpowiednio dla obu wskazanych wyżej okresów dla SO2 o 59% i 70%, dla NOx o 30% i 39%, dla NMLZO o 25% i 26%, dla NH3 o 1% i 17% oraz dla PM2,5 o 16% i 58%" - podano także.

  "Przedstawione w KPOZP polityki, plany, programy i strategie określają kierunki rozwoju w sektorach odpowiedzialnych za największy udział ich emisji w bilansie krajowym. Określone w tych dokumentach kierunki rozwoju zawierają działania i środki, które mają doprowadzić do ograniczania i redukcji zanieczyszczeń. Należy jednak zaznaczyć iż osiągnięcie celów redukcyjnych określonych krajowych zobowiązań w zakresie redukcji emisji będzie zależało od konsekwentnego wdrażania działań i środków określonych jako działania dodatkowe" - czytamy dalej.

  Na potrzeby KPOZP dokonano podsumowania polityk i środków, które zdecydowano się przyjąć w danym sektorze, w tym harmonogram ich przyjmowania, wdrażania i dokonywania ich przeglądu oraz wyznaczono organy odpowiedzialne za ich wdrażanie.

  Wymóg sporządzania, przyjmowania i wdrażania krajowych programów ograniczania zanieczyszczenia powietrza (KPOZP) wynika z dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2284 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczeń atmosferycznych, zmiany dyrektywy 2003/35/WE oraz uchylenia dyrektywy 2001/81/WE (dyrektywy NEC).

  (ISBnews)

   

 • 02.04, 15:12Tchórzewski: Chcemy, by rząd przyjął politykę energetyczną w okolicach wakacji 

  Warszawa, 02.04.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów powinna przyjąć "Politykę Energetyczną Polski do 2040 roku" w okolicach wakacji, poinformował minister energii Krzysztof Tchórzewski.

  "Chcielibyśmy, żeby gdzieś w okolicach wakacji Rada Ministrów przyjęła Politykę Energetyczną Polski do 2040 roku, gdyż daje to możliwość pełnej pracy w wielu innych dziedzinach, nawet jeżeli - w związku z konsultacjami Planu dla energii i klimatu - będziemy musieli później jakieś dodatkowe rzeczy do tej polityki wprowadzić, to jest tak lepiej, niż czekać z polityką energetyczną do czasu uchwalenia Planu dla energii i klimatu" - powiedział Tchórzewski podczas posiedzenia sejmowej Komisji do spraw Energii i Skarbu Państwa.

  Wcześniej minister wskazał, że ostateczną wersję Planu dla energii i klimatu Polska przedstawi Komisji Europejskiej do końca 2019 r.

  Zaprezentowany pod koniec listopada projekt PEP przewiduje m.in. spadek udziału węgla w miksie energetycznym do 60% w 2030 r., osiągnięcie 21% udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w końcowym zużyciu energii brutto do 2030 r. oraz uruchomienie pierwszego bloku elektrowni jądrowej o mocy 1-1,5 GW do 2033 r. i bloków o mocy łącznie 6-9 GW do 2043 r. Nakłady inwestycyjne na nowe moce wytwórcze wynikające z PEP do 2040 r. to 400 mld zł.

  (ISBnews)

   

 • 26.03, 15:14Parlament Europejski przyjął cztery akty prawne dot. rynku energii elektrycznej 

  Warszawa, 26.03.2019 (ISBnews) - Parlament Europejski przyjął cztery nowe akty prawne dotyczące rynku energii elektrycznej w UE, które dopełniają pakiet legislacyjny "Czysta energia dla wszystkich Europejczyków" (tzw. pakiet zimowy), podała instytucja. Wśród przyjętych regulacji jest ograniczenie pomocy państwa dla elektrowni wykorzystujących paliwa kopalne.

  "Projekt przepisów zastał wstępnie uzgodniony między przedstawicielami Parlamentu i Rady UE pod koniec 2018 r. Porozumienie w sprawie rozporządzenia w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej zostało zatwierdzone 544 głosami za (76 przeciw, 40 wstrzymujących się). Porozumienie w sprawie dyrektywy dotyczącej wspólnych zasad dla wewnętrznego rynku energii elektrycznej poparło 551 posłów, 72 było przeciw, 37 wstrzymało się od głosu" - czytamy w komunikacie.

  Nowe przepisy mają zapewnić między innymi inteligentne liczniki, dostosowywanie cen do dynamiki popytu i możliwość bezpłatnej zmiany dostawcy w ciągu maksymalnie trzech tygodni, a nawet w 24 godziny - na dostosowanie się do tego wymogu dostawcy mają czas do 2026 r.).

  "Państwa członkowskie będą również mogły nadal, pod pewnymi warunkami, regulować czasowo ceny, aby pomóc gospodarstwom domowym dotkniętym lub zagrożonym ubóstwem energetycznym. Jednak głównym sposobem przeciwdziałania temu problemowi powinny być systemy opieki socjalnej" - czytamy dalej.

  Jednym z głównych celów nowych przepisów jest zwiększenie przepustowości infrastruktury między państwami UE do co najmniej 70% potencjału handlowego w celu ułatwienia transgranicznej sprzedaży energii ze źródeł odnawialnych. Ma to pomóc w realizacji unijnego celu jakim jest 32-proc. udział energii odnawialnej w koszyku energetycznym do 2030 r.

  Kolejna regulacja wprowadza ograniczenia w stosowaniu przez państwa członkowskie mechanizmów rynku mocy.

  "Nowe przepisy wprowadzą bardziej rygorystyczne limity dla państw członkowskich, które dotują w Europie elektrownie wykorzystujące paliwa kopalne, bo to one są źródłem największego zanieczyszczenia powietrza. Ograniczenia pomocy państwa będą miały zastosowanie do wszystkich nowych elektrowni od dnia wejścia w życie rozporządzenia. Obejmą też, począwszy od 2025 roku, istniejące elektrownie" - wskazano także w komunikacie.

  Nowe przepisy nie obejmują umów mocowych zawartych przed 31 grudnia 2019 r., zastrzeżono.

  "Reforma unijnego rynku energii elektrycznej powinna sprawić, że stanie się on bardziej konkurencyjny, będzie wspierał transgraniczny handel prądem i przyczyni się do przejścia na czystszą energię. Da więcej władzy konsumentom i pomoże osobom dotkniętym ubóstwem energetycznym. Jest to dobre dla środowiska i dobre dla portfela" - skomentował przewodniczący Komisji Przemysłu i Energii Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, cytowany w komunikacie.

  Nowe rozporządzenie w sprawie gotowości na wypadek zagrożeń w sektorze energii elektrycznej zostało przyjęte 569 głosami, przeciw było 61 posłów, 34 wstrzymało się od głosu.

  "Nowe przepisy zapewnią obywatelom UE lepszą ochronę przed nagłymi przerwami w dostawach energii elektrycznej. Państwa członkowskie będą zobowiązane do opracowania krajowych planów oceny ryzyka niedoborów i współpracy na szczeblu regionalnym. Państwa członkowskie, które otrzymają w wypadku nagłej potrzeby pomoc od innych państw UE poniosą w ostatecznym rozrachunku uzasadnione koszty takiej operacji" - wyjaśniono.

  Zmieniono także zasady ustanawiające Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER), która otrzyma więcej zadań i uprawnień. Porozumienie w sprawie ACER zostało przyjęte 558 głosami, przeciw było 75 posłów, 31 wstrzymało się od głosu.

  Przyjęte akty prawne, aby wejść w życie, będą musiały zostać oficjalnie zatwierdzone przez ministrów państw członkowskich (Rada UE) i opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE.

  (ISBnews)