Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 10.02, 08:59Morawiecki: Ostateczna decyzja ws. elektrowni jądrowej nie została podjęta 

  Warszawa, 10.02.2017 (ISBnews) - Rząd zakłada kontynuację dotychczasowej strategii w kwestii programu budowy elektrowni jądrowej w ramach Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, poinformował wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki. Ostateczna decyzja co do budowy nie została jednak jeszcze podjęta.

  "Była bardzo rzeczowa, merytoryczna dyskusja między ministrem [energii Krzysztofem] Tchórzewskim a ministrem [środowiska Janem] Szyszką, niektóre dyskusje z moim udziałem. I my cały czas przyjmujemy wariant kontynuacji dotychczasowej strategii, jeśli chodzi o energetykę atomową. Natomiast ostateczne decyzje nie zostały jeszcze podjęte i myślę, że panowie ministrowie wypracowali najbardziej rozsądny kompromis" - powiedział Morawiecki w wywiadzie dla Programu Pierwszego Polskiego Radia.

  "Ja myślę, że postawimy na wszystko to, co będzie najbardziej dostępne dla nas z jednej strony, ale z drugiej strony też coś, co stabilizuje nasz system energetyczny" - dodał wicepremier.

  Podkreślił, że źródła odnawialne, np. wiatraki czy fotowoltaika nie wystarczą, by zapewnić stabilną moc.

  Pod koniec stycznia minister energii Krzysztof Tchórzewski poinformował, że jego resort chce opracować model finansowania elektrowni jądrowej w I półroczu 2017 r. Wcześniej w styczniu Tchórzewski informował, że Ministerstwo Energii kontynuuje prace przygotowawcze do budowy w Polsce elektrowni atomowej, konieczne jest jednak znalezienie nowego modelu finansowania. Podkreślił, że wcześniej zakładany tzw. mechanizm różnicowy nie znalazł akceptacji kierownictwa ministerstwa i stąd program został zawieszony.

  Zgodnie z decyzją Rady Ministrów z października ub.r., Ministerstwo Energii miało przedstawić wyniki prac nad aktualizacją "Programu polskiej energetyki jądrowej" (PPEJ), w tym założeń dotyczących optymalnego modelu finansowania inwestycji oraz postępowania przetargowego w I kwartale 2017 r., a aktualizację samego Programu - do końca 2017 r.

  W sierpniu 2016 r. Ministerstwo Energii podało, że przygotowuje program budowy elektrowni jądrowej o mocy ok. 1 000 MW, który ma być zbudowany w ciągu 10 lat. Jednocześnie wskazało na potrzebę budowy trzech kolejnych bloków węglowych.

  (ISBnews)

   

 • 19.01, 16:47Kurtyka: Rząd przyjmie program rozwoju elektromobilności w ciągu kilku tygodni 

  Warszawa, 19.01.2017 (ISBnews) - Rząd powinien przyjąć "Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych" i "Program rozwoju elektromobilności" w nadchodzących tygodniach, co pozwoli bardziej szczegółowo pracować nad ustawą o elektromobilności, poinformował wiceminister energii Michał Kurtyka.

  "Jesteśmy po przyjęciu przez Komitet Stały Rady Ministrów 'Krajowych ram polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych' i 'Programu rozwoju elektromobilnosci'. Jak one zostaną przyjęte przez Radę Ministrów - co, spodziewam się, nastąpi w ciągu najbliższych tygodni - to będziemy mogli uszczegóławiać ustawę, nad którą już intensywnie pracujemy" - powiedział Kurtyka podczas konferencji prasowej.

  Wskazał, że niezależnie od prac ministerialnych, istotne są także inne inicjatywy, np. ze strony Senatu w sprawie zwolnienia z akcyzy samochodów elektrycznych.

  Ministerstwo pracuje też nad możliwością wprowadzenia zwolnień z VAT, które muszą zostać skonsultowane na poziomie UE.

  "Jeśli chodzi o dopłaty, to na dziś najważniejsze jest uruchomienie transportu zbiorowego, a w momencie jak uznamy, że rynek dostawców jest na to gotowy, to będziemy myśleli o dopłatach do indywidualnych pojazdów" - powiedział także minister.

  Dodał, że w tym kwartale pojawi się kilka instrumentów wsparcia, m.in. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) uruchomi program komercjalizacji badań, skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw produkujących komponenty.

  Cel strategiczny wyznaczony przez Ministerstwo Energii zakłada milion samochodów elektrycznych na polskich drogach w roku 2025. Ministerstwo Energii pracuje nad tym projektem w ramach Planu Rozwoju Elektromobilności.

  (ISBnews)

   

 • 06.12, 08:26ME przyjmuje uwagi dotyczące projektu ustawy o rynku mocy do 19 grudnia 

  Warszawa, 06.12.2016 (ISBnews) - Ministerstwo Energii rozpoczęło konsultacje społeczne projektu ustawy o rynku mocy. Uwagi do projektu można zgłaszać do 19 grudnia br., podał resort.

  "Zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej dla odbiorców końcowych w horyzoncie średnio i długoterminowym to cel, który chce osiągnąć ME poprzez wdrożenie rynku mocy. Towarem na tym rynku będzie moc dyspozycyjna netto, którą będą oferować wytwórcy oraz sterowane odbiory energii (ang. Demand Site Response, DSR)" - czytamy w komunikacie.

  Za gotowość do dostarczenia mocy w okresach napiętego bilansu mocy tzw. okresach zagrożenia pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE)  podmioty, które wygrają aukcje będą uzyskiwać wynagrodzenie, podano także.

  Uwagi do projektu ustawy można zgłaszać do 19 grudnia 2016 r.

  Dokument "Rozwiązania funkcjonalne rynku mocy", w którym zawarte są szczegółowe zasady funkcjonowania rynku mocy został opublikowany 30 września, był przedmiotem szerokich konsultacji z przedstawicielami sektora energii od lipca do września 2016 r., podkreślił resort. 

  Ministerstwo Energii liczyło w lipcu, że dzięki pierwszej aukcji głównej w ramach rynku mocy powstanie lub zmodernizowane z powodów ekonomicznych około 10 GW mocy (w perspektywie 2021 r.), łącznie z tymi, które obecnie się budują. Koszt wprowadzenia mechanizmu wstępnie szacowany jest na ok. 2-3 mld zł rocznie.

  W rynku mocy nie będą mogły uczestniczyć zasoby mocy, które korzystają z określonych systemów wsparcia i pomocy publicznej (operacyjne wsparcie OZE i CHP, kontrakty różnicowe itp.). W początkowej fazie nie będą w nim także uczestniczyć moce zlokalizowane poza granicami kraju.

  Rynek ma składać się z dwóch segmentów: pierwotnego i wtórnego. W ramach rynku pierwotnego ogłaszana będzie aukcja główna na rok dostaw i dodatkowa na kwartał dostaw. Pierwsza aukcja dla roku dostaw 2021 planowana jest na koniec 2017 r. 

  (ISBnews)

   

   

 • 20.10, 15:29ME przedstawi aktualizację programu jądrowego do końca 2017 r. 

  Warszawa, 20.10.2016 (ISBnews) - Ministerstwo Energii przedstawi wyniki prac nad aktualizacją "Programu polskiej energetyki jądrowej" (PPEJ) w I kw. 2017 r., a samą aktualizację programu do końca 2017 r., podał resort.

  Rada Ministrów przyjęła 14 października 2016 r. sprawozdanie z realizacji PPEJ. Zgodnie z płynącymi z dokumentu wnioskami Rada Ministrów nałożyła na Ministra Energii obowiązek przygotowania i przedstawienia zaktualizowanego harmonogramu realizacji Programu polskiej energetyki jądrowej.

  "Ministerstwo Energii będzie kontynuować rozpoczęte już wcześniej prace nad jego aktualizacją, w tym założeń dotyczących optymalnego modelu finansowania inwestycji oraz postępowania przetargowego. Ich wyniki zostaną przedstawione w I kwartale 2017 r., a aktualizacja samego Programu - do końca 2017 r." - czytamy w komunikacie.

  Sprawozdanie z realizacji "Programu polskiej energetyki jądrowej" (PPEJ) zostanie opublikowane w "Monitorze Polskim". Do jego opracowania włączono Państwową Agencję Atomistyki (PAA), Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Skarbu Państwa, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i służby mu podległe oraz Ministerstwo Energii (ME), podano także.

  Dokument dotyczy działań w latach 2014-2015 zarówno z obszaru administracji rządowej, jak i inwestora, czyli grupy kapitałowej PGE SA, w tym PGE EJ 1. W sprawozdaniu oceniono zaproponowany przez inwestora modelu ekonomiczno-finansowego, stworzenia warunków opłacalności ekonomicznej inwestycji oraz aktualizacji PPEJ.

  "Program polskiej energetyki jądrowej ma charakter projektu długookresowego. Będzie on miał istotne znaczenie dla realizacji krajowych zobowiązań związanych z polityką klimatyczno-energetyczną i ochroną środowiska. Ze względu na zero emisyjny charakter wytwarzania energii jądrowej jego realizacja wesprze utrzymanie udziału węgla kamiennego w polskiej elektroenergetyce i zwiększy bezpieczeństwo energetyczne poprzez zapewnienie stabilnych dostaw energii. Przyczyni się także do reindustrializacji kraju, wdrożenia nowych technologii i zwiększenia potencjału eksportowego polskich przedsiębiorstw. Program wpisuje się w cele 'Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju' (SOR)" - podkreślono także w komunikacie.

  We wrześniu minister energii Krzysztof Tchórzewski zapowiadał, że decyzja w sprawie budowy bloku jądrowego zapadnie jeszcze w tej kadencji. Wskazał wówczas, że obecnie program jądrowy jest zatrzymany, ale nie wycofany, ponieważ dotychczas zaproponowane mechanizmy, tzw. kontrakt jądrowy nie były satysfakcjonujące.

  Na początku sierpnia Ministerstwo Energii podało, że przygotowuje program budowy elektrowni jądrowej o mocy ok. 1 000 MW, który ma być zbudowany w ciągu 10 lat. Jednocześnie wskazało na potrzebę budowy trzech kolejnych bloków węglowych.

  (ISBnews)

   

 • 16.09, 08:41Projekt Funduszu Niskoemisyjnego Transportu skierowany do konsultacji 

  Warszawa, 16.09.2016 (ISBnews) - Projekt nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych powołującej Fundusz Niskoemisyjnego Transportu został skierowany do konsultacji, podało Ministerstwo Energii.

  "Kierownictwo Ministerstwa Energii 14 września 2016 r. przyjęło Plan Rozwoju Elektromobilności oraz Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych.  Z kolei 15 września 2016 r. do konsultacji skierowany został Projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych powołującej Fundusz Niskoemisyjnego Transportu. Rozwiązania zaproponowane przez ME mają poprawić bezpieczeństwo energetyczne, oraz zmniejszyć ilość zanieczyszczeń generowanych przez transport" – czytamy w komunikacie.

  W opinii ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego, zainicjowany przez ME Projekt rozwoju elektromobilności ma przyczynić się do umacniania wzrostu gospodarczego Polski.

  "Musimy szukać własnych dróg do zyskiwania przewag konkurencyjnych oraz rozwiązań które mogą dać odpowiedni efekt gospodarczy. Elektromobilność to innowacyjne i konkurencyjne gospodarczo rozwiązanie. Realizacja naszego planu wpisuje się w przyjęty  przez rząd Plan Odpowiedzialnego Rozwoju – powiedział Tchórzewski, cytowany w komunikacie.

  Projekt ME,  który zakłada, że do 2025 r. po polskich drogach będzie jeździć milion samochodów elektrycznych uwzględnia także kwestię elektryfikacji transportu publicznego jako jedno z przedsięwzięć, które mają kluczowe znaczenie dla wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki.

  "Chcemy być częścią światowego przemysłu pojazdów elektrycznych i stymulować powstanie nowego rynku w Polsce. Chcemy wyprzedzać światowe trendy. Wierzę, że elektromobilność będzie jednym z kół zamachowych nie tylko dla rozwoju polskich przedsiębiorstw ale także polskiej nauki" – dodał minister.

  W jego ocenie, upowszechnienie samochodów i autobusów elektrycznych pozwoli także radykalnie poprawić jakość powietrza w miastach. Zaznacza, że szersze wykorzystanie energii elektrycznej do napędzania pojazdów pozwoli zmniejszyć uzależnienie Polski od importu ropy.

  Wiceminister Michał Kurtyka odpowiadający w ME za obszar elektromobilności podkreśla, że projekt resortu energii to również szansa na rozwój innowacyjnych technologii i nowych modeli biznesowych.

  "Na koniec 2015 r. po świecie jeździło milion samochodów elektrycznych. W 2040 r. będzie 500 mln. To szansa dla polskiego przemysłu, nauki i start-up'ów" – stwierdził Kurtyka.

  Dodał także, że milion pojazdów elektrycznych w 2020 r. przyczyni się do optymalnego zagospodarowania nadwyżek energii w godzinach nocnych. Ministerstwo Energii proponuje także rozwiązania służące upowszechnieniu pojazdów na LNG lub CNG. Gaz ziemny jest znacznie korzystniejszy niż ropa ze względu na mniejszą szkodliwość środowiskową, a przy tym jest surowcem, którego dostawy są bardziej zdywersyfikowane niż w przypadku ropy.

  Zatwierdzony przez kierownictwo ME Plan Rozwoju Elektromobilności:

  - proponuje narzędzia budujące ekosystem elektromobilności,

  - zapewnia koordynację działań w czasie - powiązanie rozwoju przemysłu elektromobilności ze stymulowaniem popytu na pojazdy elektryczne,

  - wskazuje na instrumenty, które pozwolą administracji publicznej odegrać wzorcową rolę w obszarze elektromobilności.

  "Niezbędnym uzupełnieniem zapisów Planu są rozwiązania dotyczące budowy infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych, które zostały zdefiniowane w Krajowych ramach polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Projekty Planu rozwoju elektromobilności oraz  Krajowych ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych w przyszłym tygodniu zostaną przekazane do konsultacji społecznych" – podsumowano w informacji.

  (ISBnews)

   

 • 07.09, 12:43Piotrowski z ME: Nie będzie dialogu ws. ustawy odległościowej 

  Krynica-Zdrój, 07.09.2016 (ISBnews) - Ministerstwo Energii odstępuje od planów dialogu dotyczącego tzw. ustawy odległościowej ze względu na brak partnera do konstruktywnego dialogu, poinformował wiceminister Andrzej Piotrowski.

  "Pojawiały się sygnały z kuluarów, że powinniśmy zacząć rozmawiać. Chcieliśmy podjąć dialog także z udziałem Ministerstwa Infrastruktury, wychodząc z założenia, że prawo zawsze może być lepsze List PIGEOR przesądził, że nie ma partnera do rozmów" - powiedział Piotrowski dziennikarzom w kuluarach XXVI Forum Ekonomicznego w Krynicy.

  Podkreślił, że zarzuty sformułowane w liście organizacji są bezpodstawne.

  "Jest w ustawie potężny margines czasu pod kątem tych, którzy już podjęli działania. Tymczasem czytamy, że wszystko zatrzymaliśmy. To jest wszystko nieprawda" - powiedział wiceminister.

  Jego zdaniem, szalę przeważyło upublicznienie listu.

  Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej (PIGEOR) opublikowała list otwarty do premier Beaty Szydło, w którym zwróciła się z apelem o wysłuchanie i wsparcie branży OZE, dla której kolejne decyzje rządu, takie jak przyjęcie tzw. ustawy odległościowej i doprowadzenie do drastycznego spadku cen zielonych certyfikatów, "oznaczają upadek i bankructwo".

  W liście, datowanym na 24 sierpnia br., stwierdzono, że niepubliczni inwestorzy z branży energetyki odnawialnej w Polsce od kilku lat wystawiani są przez rządzących na ciężkie próby, "osłabiające coraz bardziej zdolność i wolę do realizacji planowanych przedsięwzięć". Prezes PIGEOR prof. dr hab. Andrzej Radecki zarzucił w nim przedstawicielom rządu i parlamentu przekazywanie "wielu półprawd, a nawet nieprawdziwych informacji"; według niego, takie działania miałyby "uzasadniać bezprecedensowe w polskiej historii gospodarczej uderzenie tylko w jedną branżę - branżę energetyki wiatrowej". PIGEOR zaapelowała o "zablokowanie szkodliwych działań podejmowanych i promowanych przez Ministerstwo Energii, w tym w szczególności przyjmowania aktów prawnych, które przypieczętują zniszczenie branży wiatrowej".

  Według podpisanej w czerwcu br. przez Prezydenta ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, elektrownię wiatrową będzie można postawić w odległości nie mniejszej niż 10-krotność jej wysokości (wraz z wirnikiem i łopatami) od zabudowań mieszkalnych i mieszanych, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa oraz obszarów szczególnie cennych z przyrodniczego punktu widzenia (np. parków narodowych czy krajobrazowych i rezerwatów).

  (ISBnews)

   

 • 10.08, 08:10KE: Polski system wsparcia OZE jest zgodny z unijnym prawem pomocy publicznej 

  Warszawa, 10.08.2016 (ISBnews) - Komisja Europejska (KE) wydała decyzję potwierdzającą zgodność polskiego systemu wsparcia odnawialnych źródeł energii (OZE), opartego na świadectwach pochodzenia, tzw. zielonych certyfikatach, z unijnym prawem pomocy publicznej, podało Ministerstwo Energii. KE zaakceptowała także system ulg dla odbiorców przemysłowych w zakresie ponoszenia kosztów finansowania systemu wsparcia OZE.

  "Oba mechanizmy wsparcia, zarówno zielone certyfikaty, jak i ulgi dla odbiorców przemysłowych uwzględnione zostały w ustawie z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz aktach wykonawczych do ustawy. W chwili obecnej zasady ich funkcjonowania wynikają z ustawy o odnawialnych źródłach energii" - czytamy w komunikacie.

  Obecnie świadectwa pochodzenia są wydawane istniejącym instalacjom. Wytwórcy OZE mogli bowiem nabyć prawo do otrzymywania zielonych certyfikatów, jeżeli uruchomili instalację wytwarzającą energię elektryczną przed dniem 1 lipca 2016 r.

  Nowe instalacje OZE będą mogły skorzystać ze wsparcia w ramach systemu aukcyjnego, na mocy ustawy o OZE. Aukcyjny system wsparcia OZE jest obecnie przedmiotem analizy ze strony Komisji Europejskiej, a Ministerstwo Energii pozostaje w stałym kontakcie z Komisją w tej sprawie, podano również.

  Resort przypomina, że system świadectw pochodzenia OZE został wprowadzony w Polsce w 2005 r. Jego celem było umożliwienie osiągnięcia unijnego udziału energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii do 2020 r. Ze względu na fakt, że w działalności niektórych przedsiębiorców produkcyjnych wydatki na zakup energii elektrycznej stanowią istotny składnik kosztów, w 2015 r. wprowadzone zostały ulgi dla odbiorców przemysłowych.

  Skumulowana wartość wsparcia w ramach systemu zielonych certyfikatów dla wytwórców w latach 2006-2015 wyniosła około 30 mld zł. Pozwoliło to na zwiększenie mocy zainstalowanej OZE w Polsce z 1 158 MW w 2005 r. do 7 829 MW w 2016 r. (według stanu na 31 marca 2016 r., dane Urzędu Regulacji Energetyki). Wzrost mocy zainstalowanej OZE przełożył się na wzrost produkcji energii elektrycznej w tych źródłach z 3,76 TWh w 2005 r. do 21,08 TWh w 2015 r. (dane URE).

  (ISBnews)

 • 20.07, 07:47Sejm przyjął Praw energetyczne, cel to m.in. przeciwdziałanie unikaniu VAT-u 

  Warszawa, 20.07.2016 (ISBnews) - Sejm przyjął wczoraj nowelizację ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, która ma na celu systemowe uporządkowanie rynku paliw ciekłych i gazu ziemnego oraz zwiększenie kontroli państwa nad systemem zapasów interwencyjnych ropy naftowej i paliw.

  "W odniesieniu do rynku paliw ciekłych wejście w życie uchwalonych rozwiązań ma m.in. przeciwdziałać m.in. unikaniu opodatkowania lub wyłudzaniu podatku VAT, unikaniu podatku akcyzowego, niewnoszeniu opłaty paliwowej czy unikaniu realizacji obowiązku tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy i paliw ciekłych a także prowadzenia działalności bez wymaganej koncesji. Dla zapewnienia realizacji założonych celów ustawa wprowadza jednolitą definicję paliw ciekłych oraz uzupełnia i doprecyzowuje definicje ich wytwarzania, magazynowania i przeładunku" - czytamy w komunikacie Sejmu.

  Wykaz paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót w tym obrót z zagranicą wymaga koncesji określi minister energii w rozporządzeniu.

  "Dotychczas określanie, czy dany produkt jest paliwem ciekłym następowało w decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Nowe rozwiązanie ma wzmocnić pewność prowadzenia legalnego biznesu w tym sektorze. Ponadto ustawa przewiduje wzmocnienie prezesa URE jako regulatora rynku m.in. poprzez wprowadzenie nowych kompetencji kontrolnych, dodanie nowych obowiązków sprawozdawczych realizowanych wobec tego regulatora przez podmioty działające na rynku paliw ciekłych" - czytamy dalej.

  Do zadań prezesa URE ma należeć m.in. prowadzenie jednolitej bazy danych z publicznie dostępnymi informacjami o rodzajach i ilości infrastruktury paliw ciekłych w Polsce wykorzystywanych do działalności koncesjonowanej oraz przywozu paliw ciekłych z zagranicy.

  Nowelizacja wprowadza do katalog kar administracyjnych za naruszenia warunków prowadzenia działalności koncesjonowanej w zakresie paliw ciekłych.

  "W odniesieniu do rynku gazu ziemnego ustawa m.in. znosi bariery prawne dostaw skroplonego LNG do Polski. Wynika to z oddania do użytkowania i rozpoczęcia komercyjnej eksploatacji terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu" - wskazano także w materiale.

  Ponadto ustawa rozszerza obowiązek utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego oraz wprowadza nową formę prawną jego realizacji - tzw. umowę biletową. Ma ona umożliwić podmiotom zobowiązanym do utrzymywania obowiązkowych zapasów gazu ziemnego, które nie posiadają własnych magazynów, wykonywanie tego obowiązku przez jego przeniesienie na innego przedsiębiorcę zobowiązanego do utrzymywania zapasów. Analogiczne rozwiązanie funkcjonowało dotychczas w odniesieniu do zapasów ropy naftowej i paliw. Ponadto ustawa eliminuje uchybienia legislacyjne dotychczasowych przepisów, które utrudniały ich stosowanie i jednakową interpretację.

  Nowelizacja będzie teraz przedmiotem prac Senatu.

  (ISBnews)

   

 • 04.07, 12:54Tchórzewski: Ustawa o rynku mocy mogłaby być przyjęta nawet w tym roku 

  Warszawa, 04.07.2016 (ISBnews) - Ustawa o rynku mocy mogłaby w korzystnym scenariuszu zostać przyjęta jeszcze w tym roku, uważa minister energii Krzysztof Tchórzewski.

  "Chcielibyśmy, żeby projekt ustawy był przygotowany jak najszybciej, chcemy go złożyć jeszcze w tym roku. Dyskusje prowadzone będą w IV kw. Jakby dobrze poszło to ustawa mogłaby być przyjęta jeszcze w tym roku" - powiedział Tchórzewski podczas konferencji "Rynek mocy - konsultacje rozwiązań funkcjonalnych".

  Zdaniem ministra, rynek mocy jest odpowiedzią na sytuację, w której znalazła się polska energetyka - zauważalny przyrost mocy nie gwarantuje długofalowo bezpieczeństwa systemu.

  "Rozwiązanie zmierza w kierunku mechanizmu, który wspiera inwestycje w wysokosprawną energetykę konwencjonalną, wynagradzania spółek za utrzymywanie dyspozycyjności, co wspiera inwestycje" - powiedział.

  Wskazał, że celem jest zarówno stworzenie zachęty do inwestowania, jak i do niewycofywania istniejących bloków z powodów ekonomicznych.

  "Chcemy realizować strategię, która zakłada, że mamy własne elektrownie, które są położone na terenie naszego kraju" - dodał Piotr Naimski, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.

  Przedstawiciele resortu wskazywali wcześniej, że powstanie rynku mocy pozwoliłoby utrzymywać stan gotowości elektrowni węglowych, których celem byłoby stabilizowanie dostawy energii, gdyby doszło do przerw z innych źródeł, np. z OZE.

  (ISBnews)

 • 28.06, 14:15Prezydent podpisał nowelizację ustawy o OZE 

  Warszawa, 28.06.2016 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) oraz niektórych innych ustaw, podała Kancelaria Prezydenta.

  Celem ustawy jest usunięcie wątpliwości interpretacyjnych wobec przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, które jeszcze nie weszły w życie, podano w informacji.

  "Nowelizacja ma w szczególności uporządkować sytuację wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz zasad udzielania dla nich pomocy publicznej. W tym celu, wprowadza do ustawy definicję prosumenta - odbiorcy końcowego dokonującego zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, wytwarzającego energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby własne, niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą" - czytamy dalej.

  Regulacją objęto szeroki zakres podmiotów, w tym małych i średnich przedsiębiorców. Odstąpiono od dotychczasowego systemu wsparcia w postaci stałych taryf gwarantowanych dla najmniejszych wytwórców w mikroinstalacjach na rzecz rozliczania przez prosumenta nadwyżki energii elektrycznej wytworzonej przez daną mikroinstalację.

  Nowelizacja wprowadza ponadto: zmianę definicję instalacji OZE i nową definicję hybrydowej instalacji OZE, instytucję mikro i makroklastra energii, podział aukcji na koszyki technologiczne, możliwości wykorzystywania lokalnie dostępnych zasobów (przede wszystkim biomasy) oraz budowy nowych dedykowanych instalacji spalania wielopaliwowego oraz procedurę badania. tzw. efektu zachęty dla wytwórców biogazu rolniczego. Zlikwidowano także zbędne elementy w oświadczeniach i deklaracjach składanych przez wytwórców energii, doprecyzowano dopuszczalną wartość pomocy publicznej, a także zastąpiono Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A. przez Zarządcę Rozliczeń S.A.

  "Proponowane rozwiązania mają umocnić istniejące reguły konkurencyjne, zapewnić wysoki poziom ochrony adresatów regulacji, w tym konsumentów, oraz dążyć do zrównoważenia energetycznego na obszarach lokalnych" - napisano także w materiale.

  Ustawa wejdzie w życie, co do zasady, z dniem 1 lipca 2016 r.

  (ISBnews)

 • 22.06, 15:10Prezydent podpisał ustawę o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych 

  Warszawa, 22.06.2016 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, podała Kancelaria Prezydenta.

  "Ustawa określa warunki i tryb budowy oraz lokalizacji elektrowni wiatrowych. Została uchwalona w związku z dynamicznym rozwojem energetyki wiatrowej i jednoczesnym brakiem odpowiednich ram prawnych. Ustawa wprowadza definicję elektrowni wiatrowej i ustala, że instalacje tego typu będą mogły być lokalizowane wyłącznie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego" - czytamy w informacji.

  Nowe przepisy dotyczą elektrowni wiatrowych o mocy większej niż 40 kW, czyli nie obejmują mikro instalacji.

  Zgodnie z przepisami ustawy, elektrownię wiatrową będzie można postawić w odległości nie mniejszej niż 10-krotność jej wysokości (wraz z wirnikiem i łopatami) od zabudowań mieszkalnych i mieszanych, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa oraz obszarów szczególnie cennych z przyrodniczego punktu widzenia (np. parków narodowych czy krajobrazowych i rezerwatów).

  Ustawa pozwala także na przebudowę, nadbudowę, rozbudowę, remont, montaż i odbudowę budynku mieszkalnego stojącego w odległości mniejszej niż określona w ustawie.

  "W myśl ustawy, nie będzie można rozbudowywać istniejących wiatraków, które nie spełniają kryterium odległości - dozwolony będzie tylko ich remont i prace niezbędne do prawidłowego użytkowania" - czytamy dalej.

  (ISBnews)

 • 08.06, 11:43Sadkowski i Wspólnicy: Ustawa 'wiatrakowa' może zablokować plany miejscowe 

  Warszawa, 08.06.2016 (ISBnews) - Uchwalona przez Sejm ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (tzw. ustawa wiatrakowa) może na wiele lat zablokować plany miejscowe dla terenów, na których istnieją elektrownie wiatrowe, uważa Konrad Młynkiewicz - dyrektor Działu Prawa Administracyjnego w Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy.

  Zgodnie z uchwalaną ustawą, niedopuszczalne będzie lokalizowanie budynków mieszkalnych oraz budynków z funkcją mieszkalną w odległości mniejszej niż dziesięciokrotność wysokości elektrowni. Przepisy ustawy pozwolą na budowę domów jednorodzinnych, mimo niezachowania stosownych odległości, gdy obowiązujący w dniu wejścia w życie ustawy plan miejscowy pozwala na danym terenie budować budynki mieszkalne.

  "Konsekwencją takiego zapisu będzie jednak to, że w sytuacji, gdy gmina już w trakcie obowiązywania przepisów ustawy uchwali nowy plan miejscowy, nawet jeżeli w planie tym nie zmieni przeznaczenia gruntu i dopuści zabudowę mieszkaniową, organy architektoniczno- budowlane nie będą mogły wydać pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego zlokalizowanego w odległości mniejszej niż 10-krotna wysokość elektrowni wiatrowej" – powiedział Młynkiewicz, cytowany w komunikacie.

  Eksperci spodziewają się, że będzie to impuls dla gmin do rezygnacji z uchwalania nowych planów miejscowych dla obszarów, w pobliżu których znajdują się wiatraki w celu umożliwienia swoim mieszkańcom dalszej zabudowy mieszkaniowej ich nieruchomości.

  "W sytuacji, gdy dla danego terenu nie jest uchwalony plan miejscowy, aby zapewnić swoim mieszkańcom pełną możliwość korzystania z nieruchomości, w tym poprzez realizację obiektów mieszkalnych, gminy powinny dążyć do uchwalenia takich planów w najbliższym czasie. Przepisy przejściowe ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych w obecnym kształcie dają im taką możliwość. Dopuszczają bowiem uchwalenie planów miejscowych, przewidujących lokalizację budynków mieszkalnych na podstawie przepisów dotychczasowych, aczkolwiek ograniczają gminom taką możliwość do okresu 36 miesięcy od dnia wejścia w życie przepisów. Przy odpowiednim zaangażowaniu gminy powinno to jednak wystarczyć na przeprowadzenie procedury uchwalenia planu miejscowego" - dodał ekspert.

  Ustawa inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych została przez Sejm uchwalona 20 maja br. Obecnie czeka na rozpatrzenie przez Senat.

  (ISBnews)

 • 30.05, 13:25Lewiatan za uwolnieniem cen gazu dla przedsiębiorców od 1 IV 2017 r. 

  Warszawa, 30.05.2016 (ISBnews) - Odbiorcy gazu ziemnego powinni być podzieleni jedynie na dwie grupy, przy czym zatwierdzanie taryf dla przedsiębiorców powinno zostać zniesione od 1 kwietnia 2017 r., a dla gospodarstw domowych - od 1 stycznia 2024 r., uważa Konfederacja Lewiatan.

  "Proponujemy podział odbiorców tylko na dwie grupy: gospodarstwa domowe i wszyscy pozostali. Przedsiębiorcy byliby zwolnieni z obowiązku zatwierdzania taryf gazowych od 1 kwietnia 2017 roku, a w przypadku gospodarstw domowych nastąpiłoby to od 1 stycznia 2024 roku" - powiedziała Daria Kulczycka, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan, cytowana w komunikacie.

  Pracodawcy zrzeszeni w Konfederacji chcą przyspieszenia wejścia w życie przygotowanej przez rząd nowelizacji prawa energetycznego z 1 kwietnia 2017 roku na 1 października 2016 roku, a więc na początek najbliższego "roku gazowego". Domagają się również uproszczenia i przyspieszenia harmonogramu zwalniania z obowiązku zatwierdzania taryf gazu sprzedawanego do odbiorców końcowych. Sprzeciwiają się różnicowaniu terminów zwolnienia przedsiębiorstw obrotu z obowiązku przedkładania do zatwierdzenia taryf ustalanych dla poszczególnych grup odbiorców niebędących odbiorcami w gospodarstwach domowych.

  "Uwzględniając obecny etap rozwoju rynku gazu, niezasadne jest odkładanie w czasie uwolnienia cen gazu w odniesieniu do odbiorców końcowych, którzy 'w każdym pojedynczym punkcie sieci danego operatora systemu gazowego pobrali w 2015 r. paliwa gazowe w ilości mniejszej niż 278 GWh'" czytamy w komunikacie.

  Zdaniem Lewiatana, warunki uwolnienia cen gazu dla odbiorców końcowych gazu wysokometanowego innych niż gospodarstwa domowe zostały spełnione.

  "Dalsze utrzymywanie dla nich regulacji cen gazu stanowić będzie interwencję państwa w rynek gazu nieproporcjonalną do pierwotnego celu jej podjęcia, a więc wykraczającą poza to, co jest niezbędne do ochrony odbiorców przed anty-konkurencyjnym podnoszeniem cen gazu, a tym samym niezgodną z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE" - podsumowano.

  Pod koniec kwietnia Ministerstwo Energii (ME) przygotowało projekt nowelizacji Prawa energetycznego, w którym proponuje stopniowe odejście od zatwierdzania taryf gazowych: w przypadku największych odbiorców - od 1 kwietnia 2017 r., a w przypadku gospodarstw domowych - od 1 stycznia 2024 r.

  (ISBnews)

   

 • 06.05, 14:58MF proponuje uszczelnienie opodatkowania obrotu paliwami płynnymi wewnątrz UE 

  Warszawa, 06.05.2016 (ISBnews) - Minister finansów skierował do Komitetu Stałego Rady Ministrów projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo Energetyczne, którego celem jest uszczelnienie poboru podatku VAT w wewnątrzwspólnotowym obrocie paliwami płynnymi, podało Rządowe Centrum Legislacji. Szacowane skutki dla budżetu państwa a okresie 10 lat od wejścia w życie proponowanej ustawy wynoszą 27 667,2 mln zł.

  "Aktualnie szara strefa w obrocie paliwami płynnymi szacowana jest na kilkanaście procent krajowej konsumpcji paliw i powoduje straty budżetu państwa wynoszące co najmniej 2,5 mln zł rocznie, a także negatywnie oddziałuje na konkurencyjność i rentowność branży. Nieprawidłowości w podatku VAT w obrocie paliwami stwierdzone przez Kontrolę Skarbową w postępowaniach zakończonych w 2015 r. wyniosły 5,8 mld zł" - napisał minister finansów Paweł Szałamacha w piśmie wprowadzającym projekt.

  Rozwiązania zawarte w projekcie mają uszczelnić system poboru podatku VAT przy wewnątrzwspólnotowych nabyciach paliw oraz proces koncesjonowania międzynarodowego obrotu paliwami.

  "Projekt przewiduje wprowadzenie analogicznego do nabyć krajowych sposobu rozliczania nabyć wewnątrzwspólnotowych paliw płynnych. Obowiązek zapłaty podatku z tytułu WNT powstawałby w momencie wprowadzenia paliwa do kraju. Zapłacony w ten sposób podatek pomniejszałby podatek należny do zapłaty wynikający z deklaracji podatkowej. W przypadku nabyć realizowanych za pośrednictwem składów podatkowych i zarejestrowanych odbiorców podmioty te pełniłyby funkcje płatnika podatku VAT" - czytamy w "Ocenie skutków regulacji".

  Projektowane rozwiązanie wiąże wykonywanie obrotu paliwami z zagranicą z miejscem działalności gospodarczej w kraju. Projekt ustawy zakłada, że nabywanie paliw z państw Unii Europejskiej z wykorzystaniem usług zarejestrowanego odbiorcy lub składu podatkowego będzie możliwe tylko przez podmiot, który posiada koncesję na obrót paliwami z zagranicą, siedzibę lub zarejestrowany oddział w kraju, a nabycie jest dokonywane w ramach działalności gospodarczej prowadzonej w kraju.

  Koncesje na obrót paliwami z zagranicą będą przyznawane wyłącznie podmiotom z siedzibą na terytorium kraju lub takim, które zarejestrują w kraju oddział i za jego pośrednictwem będą sprowadzać paliwo.

  Ministerstwo proponuje, by ustawa weszła w życie w III kwartale br.

  (ISBnews)

 • 29.04, 09:01Tchórzewski: Odejście od węgla w energii elektr. podniosłoby rachunki o 100% 

  Warszawa, 29.04.2016 (ISBnews) - Całkowite odejście od używania węgla dla produkcji energii elektrycznej w Polsce oznaczałoby konieczność zwiększenia rachunków za prąd o 100%, uważa minister energii Krzysztof Tchórzewski. Dlatego - według niego - korzystnym, także z biznesowego punktu widzenia rozwiązaniem jest ratowanie sektora węglowego.

  "Do odnawianych źródeł energii dopłacamy, do energetyki gazowej dopłacamy, jedynie energetyka węglowa jest w tej chwili najtańsza. Dla zobrazowania: 1 MWh energii elektrycznej z węgla kosztuje 160-180 zł, z wiatraków - ok. 450 zł, np. z biogazowni - ok. 350 zł. Żeby przejść całkowicie na tego typu system, to musielibyśmy wszystkim nam zwiększyć rachunki o 100%. Nas na to w Polsce nie stać, stąd ja negocjuję z UE dużo większe okresy przejściowe, niż do tej pory były założone" - powiedział Tchórzewski w wywiadzie dla TVP Info.

  Podkreślił przy tym, że "jesteśmy w UE, więc cele unijne będziemy wypełniać". Przypomniał, że unijny cel to 15% udziału energii odnawialnej w bilansie energii w 2020 r.

  "Po roku 2015 mieliśmy mieć 10%, a mamy 12% udziału energii odnawialnej. Co to znaczy? To znaczy, że obywatele dołożyli w 2015 roku do energii odnawialnej ok. 4,7 mld zł" - wskazał minister.

  "To przekroczenie nas kosztowało w 2014 roku 300 mln zł, w 2015 roku - już 700 mln zł. A więc czy stać nas na to, żeby tak się spieszyć?"- dodał, stwierdzając jednocześnie, że "jeżeli już musimy wdrażać tę bardzo drogą energię, to już racjonalnie".

  Tłumaczył, że elektrownie węglowe muszą utrzymywać dodatkowe moce i rozpalone kotły na wypadek braku paliwa w jednostkach energii odnawialnej.

  "Dopóki w sprawach energii odnawialnej nie rozwiążemy problemu magazynowania energii, to tego typu energia nie jest pewna" - podsumował.

  Tchórzewski odniósł się także do podpisanego w tym tygodniu porozumienia w sprawie rozpoczęcia działalności Polskiej Grupy Górniczej (PGG), która została utworzona z 11 kopalń, 4 zakładów oraz części centrali wydzielonych z Kompanii Węglowej. Porozumienie poza inwestorami podpisały również banki-obligatariusze Kompanii Węglowej: Alior Bank, BGK, BGŻ BNP Paribas, PKO BP, Bank Zachodni WBK oraz 13 organizacji związkowych Kompanii Węglowej.

  "To jest olbrzymia szansa dla polskiej energetyki, bo rozsypanie się górnictwa w sytuacji 80% produkcji energii elektrycznej z węgla oddałoby ten rynek Rosjanom. I bylibyśmy nie tylko w gazie uzależnieni, ale i w węglu" - skomentował minister.

  Podkreślił, że PGG to nie jest dosypywanie pieniędzy, ale dobrze zorganizowane biznesowe przedsięwzięcie.

  Wczoraj PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, PGNiG Termika i Energa Kogeneracja podpisały umowy określające warunki dot. inwestycji finansowej w PGG. Docelowo spółki te obejmą po 17,1% udziałów PGG.

  Inwestorzy docelowo dokapitalizują PGG na łączną kwotę 2,417 mld zł, z czego 1,800 mld zł będzie wkładem gotówkowym, a pozostała kwota - 617 mln zł - pochodzić będzie z konwersji wierzytelności TFS i Węglokoksu.

  (ISBnews)

   

 • 26.04, 08:17ME proponuje stopniowe odejście od zatwierdzania taryf gazowych w l. 2017-2024 

  Warszawa, 26.04.2016 (ISBnews) - Ministerstwo Energii (ME) przygotowało projekt nowelizacji Prawa energetycznego, w którym proponuje stopniowe odejście od zatwierdzania taryf gazowych: w przypadku największych odbiorców - od 1 kwietnia 2017 r., a w przypadku gospodarstw domowych - od 1 stycznia 2024 r.

  W projekcie nowelizacji proponuje się następującą zmianę: "w art. 47 po ust. 1 dodaje się ust 1a w brzmieniu: '1a. Przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na obrót paliwami gazowymi lub koncesję na obrót gazem ziemnym z zagranicą zwalnia się z obowiązku przedkładania taryfy do zatwierdzenia prezesowi URE'".

  "Aby zminimalizować ryzyko niekontrolowanego wzrostu cen, proponuje się stopniowe znoszenie regulowania cen gazu ziemnego w odniesieniu do poszczególnych grup odbiorców danego przedsiębiorstwa obrotu, w zależności od wielkości ich zużycia, poczynając od największych konsumentów" - czytamy w "Ocenie skutków regulacji".

  Harmonogram rezygnacji z ustalania i zatwierdzania taryf dla obrotu gazem ziemnym zakłada, że: "Z obowiązku ustalania i przedkładania taryf do zatwierdzenia przez prezesa URE:

  1) w dniu wejścia w życie projektowanej ustawy zostaną zwolnione przedsiębiorstwa obrotu w zakresie sprzedaży:

  do największych odbiorców (powyżej 25 mln m3m co odpowiada ok. 278 GWh rocznie w co najmniej jednym punkcie odbioru) oraz:

  operatorów systemów gazowych w zakresie całego nabywanego przez nich wolumenu gazu,

  na rynku hurtowym;

  w punkcie wirtualnym (w tym na giełdzie towarowej);

  sprężonym gazem ziemnym CNG;

  skroplonym gazem ziemnym LNG;

  w trybie zamówień publicznych w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych, przetargach lub aukcji.

  2) z dniem 1 października 2017 r. – zostaną zwolnione przedsiębiorstwa obrotu dostarczające gaz do odbiorców końcowych pobierających w każdym punkcie sieci danego operatora mniej niż 278 GWh gazu ziemnego rocznie, z wyjątkiem odbiorców w gospodarstwach domowych,

  3) z dniem 1 stycznia 2024 r. – zostaną zwolnione przedsiębiorstwa dostarczające gaz ziemny do odbiorców w gospodarstwach domowych" - czytamy w uzasadnieniu projektu.

  Z chwilą wejścia w życie, ustawa usunie również obowiązek przedkładania taryf do zatwierdzenia przez przedsiębiorstwa energetyczne w zakresie obrotu gazem ziemnym prowadzonym na rynku hurtowym oraz w punkcie wirtualnym (w tym transakcji zawieranych na giełdzie towarowej), jak również skroplonym gazem ziemnym (LNG) i sprężonym gazem ziemnym (CNG), podkreślono także.

  Ministerstwo proponuje, by nowelizacja weszła w życie z dniem 1 kwietnia 2017 r.

  "W opinii Komisji Europejskiej polski system zatwierdzania cen gazu ziemnego stanowi środek nieproporcjonalny (nie jest ograniczony w czasie oraz nie uwzględnia rozróżnienia pod względem odbiorców), jak również obejmuje wszystkie podmioty na rynku (bez względu na wielkość ich udziału w rynku) i nie jest ograniczony do przedsiębiorstwa zasiedziałego (PGNiG S.A.), mimo że celem systemu zatwierdzania taryf jest ograniczenie jego pozycji dominującej" - napisał resort w uzasadnieniu.

  Co więcej zatwierdzanie cen gazu przez organ regulacji jest postrzegane przez Komisję Europejską jako przeszkoda dla wprowadzenia konkurencyjnego rynku gazu ziemnego, podkreśliło Ministerstwo Energii.

  (ISBnews)

 • 20.04, 15:20Tchórzewski: Wybudujemy przynajmniej jedną elektrownię jądrową 

  Gdańsk, 20.04.2016 (ISBnews) - Polska nie wycofuje się z planów budowy elektrowni jądrowej i na pewno wybuduje przynajmniej jedną elektrownię, zadeklarował minister energii Krzysztof Tchórzewski.

  "Przynajmniej jedną elektrownię atomową powinniśmy wybudować" - powiedział Tchórzewski na konferencji prasowej w Gdańsku.

  Pod koniec lutego br. minister skarbu Dawid Jackiewicz zapowiedział, że celem rządu jest przekonywanie do korzyści płynących z budowy elektrowni jądrowej w Polsce, ale ostateczna decyzja w tej sprawie powinna zostać podjęta w drodze referendum.

  Zwrócił wówczas uwagę, że plan wdrażania energetyki jądrowej w Polsce był odsuwany w czasie - pierwotnie elektrownia miała powstać w okolicach roku 2024, obecnie mówi się o roku 2030.

  W połowie lutego Ministerstwo Energii poinformowało, że projekt budowy w Polsce elektrowni jądrowej jest obecnie przedmiotem szczegółowych analiz i nic nie wskazuje na przesłanki do zaniechania tego projektu.

  Energia jądrowa, choć jest droga inwestycyjnie, to zapewnia niemal w 100% dyspozycyjne źródło energii elektrycznej przy względnie niewielkich kosztach jej wytworzenia, podkreślał resort. Koszt paliwa w elektrowni jądrowej tylko w 10% wpływa na cenę wytworzonego prądu, podczas gdy w elektrowniach gazowych aż w 75%, wskazał wówczas resort.

  (ISBnews)

 • 13.04, 12:51Piotrowski z ME: Im większa dekarbonizacja, tym bardziej energia jądrowa ma sens 

  Warszawa, 13.04.2016 (ISBnews) - Im bardziej postępuje dekarbonizacja, tym bardziej energia jądrowa ma sens, uważa wiceminister energii Andrzej Piotrowski.

  "Jeżeli wejdą normy zanieczyszczeń i emisji CO2, to nie ma innego źródła, które by to wytrzymało" - powiedział Piotrowski dziennikarzom.

  "Myślimy bardziej, jak [energetykę jądrową] zorganizować, a nie: czy" - dodał wiceminister.

  Pod koniec lutego br. minister skarbu Dawid Jackiewicz zapowiedział, że celem rządu jest przekonywanie do korzyści płynących z budowy elektrowni jądrowej w Polsce, ale ostateczna decyzja w tej sprawie powinna zostać podjęta w drodze referendum.

  Zwrócił wówczas uwagę, że plan wdrażania energetyki jądrowej w Polscy był odsuwany w czasie - pierwotnie elektrownia miała powstać w okolicach roku 2024, dzisiaj mówi się o roku 2030.

  W połowie lutego Ministerstwo Energii poinformowało, że projekt budowy w Polsce elektrowni jądrowej jest obecnie przedmiotem szczegółowych analiz i nic nie wskazuje na przesłanki do zaniechania tego projektu.

  Energia jądrowa, choć jest droga inwestycyjnie, to zapewnia niemal w 100% dyspozycyjne źródło energii elektrycznej przy względnie niewielkich kosztach jej wytworzenia, podkreślał resort. Koszt paliwa w elektrowni jądrowej tylko w 10% wpływa na cenę wytworzonego prądu, podczas gdy w elektrowniach gazowych aż w 75%, wskazał wówczas resort.

  (ISBnews)

   

 • 13.04, 12:41Piotrowski z ME: Propozycja noweli ustawy o OZE pojawi się za kilka dni 

  Warszawa, 13.04.2016 (ISBnews) - Propozycja nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) może pojawić się w ciągu kilku dni, ale raczej nie w tym tygodniu, zapowiedział wiceminister energii Andrzej Piotrowski.

  "Ustawa musi być podpisana do końca czerwca przez prezydenta, dlatego odliczamy od końca" - powiedział Piotrowski dziennikarzom.

  Jego zdaniem, poprzednicy obecnego rządu przygotowali ustawę, której kształt nie jest satysfakcjonujący.

  Wyjaśnił, że planowane jest utrzymanie certyfikatów, ale nie jako podstawowego instrumentu. Podkreślił, że prawa nabyte zostaną utrzymane. Planowane jest także utrzymanie aukcji.

  "Planujemy koszyki podzielone ze względu na charakter źródła, według tego które z nich generują dwutlenek węgla, a które nie. Nie będą to koszyki stricte technologiczne" - powiedział.

  W marcu br. Piotrowski mówił, że obecnie OZE stanowi około 12% w finalnym zużyciu energii i podkreślał, że unijne zobowiązania Polski, zgodnie z którymi do 2020 udział ten ma sięgnąć 15% nie są zagrożone.

  (ISBnews)

   

 • 01.04, 17:25Ministerstwo Energii przejmuje nadzór nad spółkami energetycznymi 

  Warszawa, 01.04.2016 (ISBnews) - Ministerstwo Energii (ME) przejęło nadzór właścicielski nad: Enea S.A., Energa S.A., Zespołem Elektrowni Wodnych Niedzica S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz Tauronem Polska Energia S.A., podał resort.

  "Zgodnie z ustawą o działach administracji rządowej z 11 lutego 2016 r. nadzór właścicielski nad spółkami energetycznymi z dniem 1 kwietnia 2016 r. przechodzi z Ministerstwa Skarbu Państwa do Ministerstwa Energii" - czytamy w komunikacie. 

  Resort podkreślił, że wejście w życie ustawy spowodowało przejęcie przez ME nadzoru właścicielskiego nad spółkami energetycznymi.

  (ISBnews)