Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 02.10, 13:22Skobel z ME: Polityka energetyczna została przyjęta przez kierownictwo resortu 

  Warszawa, 02.10.2018 (ISBnews) - Polityka energetyczna państwa została opracowana i przyjęta przez kierownictwo Ministerstwa Energii i zostanie przedstawiona Radzie Ministrów, poinformował wiceminister energii Tadeusz Skobel.

  "Polityka energetyczna została opracowana i została przyjęta przez kierownictwo resortu, również miks energetyczny został przygotowany i przyjęty i w tej formule zostaną przedstawione radzie ministrów. Po akceptacji tego dokumentu będzie można szerzej opublikować' - powiedział Skonel podczas posiedzenia sejmowej Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa.

  Wiceminister energii Tomasz Dąbrowski mówił we wrześniu, że polityka energetyczna państwa i krajowy plan na rzecz energii i klimatu powinny być gotowe w tym samym czasie, w tej połowie roku. 

  (ISBnews)

   

 • 26.09, 10:19Tchórzewski liczy na ustalenie z KE zasad wsparcia kogeneracji w październiku 

  Warszawa, 26.09.2018 (ISBnews) - Ustalenia z Komisją Europejską na temat nowego systemu wsparcia dla kogeneracji powinny zakończyć się w październiku, poinformował minister Krzysztof Tchórzewski.

  "Mam nadzieję, że w październiku zakończymy ustalenia [z Komisją Europejską] związane z systemem wsparcia dla kogeneracji, bo obecna ustawa wygasa z końcem roku i chcemy uniknąć kryzysu" - powiedział Tchórzewski podczas panelu na konferencji Nafta-Gaz-Chemia.

  "Chcemy ten system kogeneracji rozszerzyć. Wśród naszych zamierzeń jest eliminacja małych źródeł emisji" - dodał minister. 

  (ISBnews)

   

 • 24.09, 17:33ME wprowadza instytucję awaryjnego sprzedawcy gazu ziemnego 

  Warszawa, 24.09.2018 (ISBnews) - Minister energii Krzysztof Tchórzewski podpisał nowelizację rozporządzenia systemowego gazowego, która wprowadza instytucję sprzedawcy awaryjnego. Przyjęta zmiana zabezpiecza ciągłość dostaw gazu ziemnego do odbiorców niezależnie od sytuacji ich sprzedawcy. Przepisy wejdą w życie 25 września 2018 r., podał resort energii.

  "Celem wprowadzonej zmiany jest zapewnienie gazu ziemnego odbiorcy końcowemu w sytuacji, gdy wybrany przez niego sprzedawca przestanie dostarczać mu to paliwo. W takim wypadku, do czasu zawarcia umowy z nowo wybranym sprzedawcą, obowiązki te będą automatycznie realizowane przez sprzedawcę awaryjnego, bez konieczności podejmowania przez odbiorcę dodatkowych czynności. Operator systemu dystrybucyjnego zawrze umowę ze sprzedawcą awaryjnym w jego imieniu. Odbiorca, który sam wcześniej podpisze umowę, powinien w ciągu 2 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia poinformować operatora, że posiada już umowę z innym sprzedawcą. Jednocześnie odbiorca zachowuje prawo do zmiany sprzedawcy, tj. w dowolnym momencie może wypowiedzieć sprzedawcy awaryjnemu umowę i wybrać innego dostawcę" - czytamy w komunikacie.

  Z właścicielami gospodarstw domowych sprzedawca awaryjny będzie rozliczał się zgodnie z cenami wynikającymi z taryfy zatwierdzonej przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE).

  Minister energii zdecydował o uzupełnieniu rozporządzenia systemowego gazowego o niezbędne uregulowania dotyczące sprzedaży awaryjnej, ze względu na niepokojące informacje o pogarszającej się sytuacji finansowej niektórych prywatnych przedsiębiorstw energetycznych i realnym zagrożeniu zaprzestania dostarczania przez nie gazu ziemnego do gospodarstw domowych. Dzięki tej decyzji, do momentu wejścia w życie nowelizacji Prawa energetycznego, odbiorcy gazu ziemnego mogą pobierać go z sieci, nawet jeśli ich dotychczasowy sprzedawca zaprzestanie wykonywania umowy, podkreślono w materiale.

  "Proponowane zmiany to wynik prac legislacyjnych rozpoczętych w Ministerstwie Energii jeszcze w 2017 r. W procedowanym projekcie zmiany ustawy - Prawo energetyczne, który w sierpniu br. był przedmiotem konsultacji publicznych, uregulowana jest kompleksowo sprzedaż rezerwowa, zarówno paliw gazowych, jak i energii elektrycznej. Ustawa ta w najbliższym czasie zostanie przekazana pod obrady Sejmu RP" - czytamy dalej.

  (ISBnews)

   

 • 20.09, 13:52Dąbrowski z ME: Polityka energetyczna uwzględni m.in. zwiększenie gazyfikacji 

  Wrocław, 20.09.2018 (ISBnews) - Zgodnie z przyjętymi już założeniami do polityki energetycznej, gaz ma pełnić istotną rolę jako "paliwo przejściowe" i forma redukcji emisji. Stopień gazyfikacji kraju ma wzrosnąć do 62% w 2020 r., poinformował wiceminister Tomasz Dąbrowski.

  "Zgodnie z założeniami, które przyjęliśmy przy opracowywaniu polityki energetycznej, podejmiemy działania w kierunku dywersyfikacji dostaw gazu, w celu osiągnięcia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa energetycznego przy zapewnieniu konkurencyjnych cen tego surowca" - powiedział Dąbrowski podczas wystąpienia na IV Kongresie Energetycznym we Wrocławiu.

  Celem jest szersze wykorzystanie gazu jako surowca w krajowej gospodarce, co wpłynie na ograniczenie emisyjności.

  "Istotnym elementem działań rządu będą inwestycje w rozwój sieci dystrybucyjnej gazu tak, aby możliwe było podniesienie poziomu gazyfikacji z 59% obecnie do 62% w 2020 r., w miarę możliwości bez dodatkowych środków finansowych" - powiedział wiceminister.

  Kolejnym obszarem ma być zapewnienie gazu jako "paliwa przejściowego", które wspiera rozwój OZE - bloki gazowe mogą pełnić rolę stabilizacyjną - i pozwala na ograniczenie niskiej emisji

  "Jednym z głównym założeń dotyczących bezpieczeństwa dostaw gazu są również działania związane ze zwiększaniem pojemności magazynowej. Przewidujemy także szereg działań związanych z dostosowaniem systemu gazowego do wzrostu zużycia gazu do wytwarzania energii elektrycznej" - wskazał Dąbrowski.

  Ze względu na konieczność modernizacji sektora energetycznego i wyłączenia ok. 6 500 MW mocy, powstaje konieczność budowy nowych bloków, w tym węglowych.

  "Nie przewidujemy możliwości całkowitego wyeliminowania węgla do 2050 roku, ale jego istotne ograniczenie, tak aby przynajmniej mieć na horyzoncie wypełnienie celów polityki klimatycznej UE" - podkreślił Dąbrowski.

  "Obowiązkową częścią polityki energetycznej jest prognoza zapotrzebowania na paliwa w perspektywie co najmniej 20 lat. Będzie ona przedstawiać udział paliw w rynku mocy wytwórczych do 2050 r., jak i produkcję tych mocy. Na tym etapie pokażemy też emisje i prawdopodobnie również koszty z tym związane" - wskazał także.

  Dąbrowski zapowiedział wcześniej dziś, że polityka energetyczna państwa i krajowy plan na rzecz energii i klimatu powinny być gotowe w tym samym czasie, w tej połowie roku.

  (ISBnews)

   

 • 20.09, 12:05Dąbrowski z ME: Polityka energetyczna będzie gotowa w tym półroczu 

  Wrocław, 20.09.2018 (ISBnews) - Polityka energetyczna państwa i krajowy plan na rzecz energii i klimatu powinny być gotowe w tym samym czasie, w tej połowie roku, poinformował wiceminister energii Tomasz Dąbrowski. 

  "W tej chwili trwają prace nad tym dokumentem. Kwestię zaprezentowania polityki energetycznej zarezerwowaliśmy dla ministra [energii Krzysztofa] Tchórzewskiego i premiera. Nastąpi to w tej połowie roku" - powiedział Dąbrowski podczas wystąpienia na IV Kongresie Energetycznym we Wrocławiu. 

  Wskazał, że polityka energetyczna musi m.in. uwzględnić modernizację i rozwój krajowej energetyki, a także plany rozbudowy potencjału energetyczne. Jej częścią będzie prognoza zapotrzebowania na paliwa. 

  "Trwają także prace nad krajowym planem dla energii i klimatu. Zarówno polityka energetyczna, jak i kraj plan dla energii i klimatu będą gotowe w tym samym czasie" - dodał wiceminister.

  Przypomniał, że w tym półroczu spodziewane jest zakończenie prac nad pakietem zimowym, w grudniu odbędzie się COP24. Komisja Europejska zapowiedziała też publikację strategii dekarbonizacji do 2050 r. 

  (ISBnews)

   

 • 04.09, 12:31ME: Pierwsza aukcja mocy odbędzie się 15 listopada br. 

  Warszawa, 04.09.2018 (ISBnews) - Minister energii Krzysztof Tchórzewski podpisał wszystkie rozporządzenia niezbędne do przeprowadzenia pierwszych aukcji mocy w Polsce, poinformował resort. Aukcja mocy na rok 2021 odbędzie się 15 listopada 2018 r., na rok 2022 odbędzie się 5 grudnia br., a na rok 2023 odbędzie się 21 grudnia 2018 r., podano także.

  Jak podkreśla resort energii aukcje będą poprzedzone certyfikacją, która rozpocznie się w najbliższą środę - 5 września 2018 r.

  "Wydane akty wykonawcze do ustawy z 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2018 r., poz. 9):
  - rozporządzenie ministra energii z 18 lipca 2018 r. w sprawie wykonania obowiązku mocowego, jego rozliczania i demonstrowania oraz zawierania transakcji na rynku wtórnym,
  - rozporządzenie ministra energii z 22 sierpnia 2018 r. w sprawie parametrów aukcji głównych dla okresów dostaw przypadających na lata 2021-2023,
  - rozporządzenia ministra energii z 3 września 2018 r. w sprawie zabezpieczenia finansowego wnoszonego przez dostawców mocy oraz uczestników aukcji wstępnych (rozporządzenie skierowane do publikacji w Dz.U.)" - czytamy w komunikacie.

  Według resortu, rynek mocy zapewni stabilne dostawy energii elektrycznej do gospodarstw domowych oraz przemysłu w horyzoncie długoterminowym, dzięki czemu każdy odbiorca energii na terenie kraju będzie mógł korzystać z energii elektrycznej w czasie i w ilości wynikających z jego potrzeb.

  "Jest to również najbardziej efektywny ekonomicznie sposób zapewnienia odpowiedniej ilości mocy, ponieważ moc kontraktowana jest za pomocą aukcji, na której rywalizują ze sobą poszczególni dostawcy mocy" - czytamy także.

  (ISBnews)

 • 28.08, 12:26Rada OZE Konfederacji Lewiatan proponuje zmiany w projekcie ustawy o OZE 

  Warszawa, 28.08.2018 (ISBnews) - Rada OZE przy Konfederacji Lewiatan postuluje dokonanie zmian w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE), w tym usunięcie przepisu, który rodzi wątpliwości co do możliwości swobodnej sprzedaży energii w ramach umów bilateralnych, wydłużenie okresu na wytworzenie po raz pierwszy energii elektrycznej po wygranej aukcji w nowych źródłach, wprowadzenie dodatkowych cen referencyjnych dla biogazowni mogących udokumentować odpowiedni wskaźnik zużycia ciepła i zapewnienie obowiązywania zawartych umów o przyłączenie instalacji OZE do sieci dla inwestycji z pozwoleniami na budowę w okresie ważności tych pozwoleń, podała organizacja.

  Celem jednego z projektowanych przepisów było zapewnienie uczestnictwa w systemie wsparcia dla wytwórców, którzy nie mieli możliwości przystąpienia do aukcji na sprzedaż energii elektrycznej, a którzy mimo to byli zmuszeni wytworzyć energię elektryczną w instalacji OZE (np. ze względu na zapisy umów o dotację lub umów przyłączeniowych). Wytwórcy ci mieliby zapewnioną możliwość przystąpienia do aukcji na zasadach takich, jak podmioty, które dopiero wytworzą po raz pierwszy energię po wygraniu aukcji.

  "Niestety, interpretacja przepisu prowadzi do konkluzji, że cała wytworzona energia powinna być kierowana na Towarową Giełdę Energii i sprzedaż taka miałaby dotyczyć wszystkich wytwórców w nowych instalacjach. Jednocześnie, wytwórcy ci, ze względu na wolumen wytwarzanej energii elektrycznej, nie mają faktycznie możliwości sprzedaży energii elektrycznej przed aukcją na zasadach przewidzianych w przepisie, tj. sprzedaży całej wytworzonej energii na TGE lub rynku regulowanym" - powiedział radca prawny i ekspert Konfederacji Lewiatan Dominik Gajewski, cytowany w komunikacie.

  Rada OZE Konfederacji Lewiatan proponuje też umożliwienie wprowadzenia dodatkowych cen referencyjnych dla biogazowni mogących udokumentować odpowiedni wskaźnik zużycia ciepła. Obecnie takie instalacje korzystają z dodatkowego systemu wsparcia (żółte certyfikaty), który wygasa z końcem 2018 roku. Zdaniem Rady, wprowadzenie dodatkowej, wyższej ceny, umożliwi rozwój wysokoefektywnych projektów, a dodatkowo przyczyni się do urealnienia cen, po których wytwarzają obecne funkcjonujące instalacje, co tym samym umożliwi im migracje do nowego systemu.

  "Proponowany zapis wprowadza również możliwość określenia dwóch dodatkowych cen referencyjnych dla instalacji biogazowych wtłaczających biogaz do sieci dystrybucyjnej. Wprowadzenie tego zapisu jest istotne ze względu na decyzję notyfikacyjną, w której to polski rząd zobowiązał się do ustalania cen referencyjnych na podstawie realnych kosztów wytwarzania. Należy tym samym podkreślić, iż biogazownie wtłaczające biogaz do sieci dystrybucyjnej opierają swoje działanie na zupełnie innych kosztach inwestycyjnych i operacyjnych niż ich odpowiedniki wytwarzające energię elektryczną" - czytamy dalej.

  Inna propozycja Rady ma na celu zapewnienie obowiązywania zawartych umów o przyłączenie instalacji OZE do sieci dla inwestycji z pozwoleniami na budowę w okresie ważności tych pozwoleń - w przeciwnym razie nadal nie będzie możliwe zrealizowanie inwestycji z pozwoleniami na budowę. W świetle obowiązującego brzmienia art. 192 ust. 2, przedsiębiorstwo energetyczne ma prawo rozwiązać umowę o przyłączenie do sieci instalacji odnawialnego źródła energii, którego określony w umowie termin dostarczenia po raz pierwszy energii elektrycznej jest dłuższy niż 48 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, z powodu niedostosowania harmonogramu realizacji umowy o przyłączenie do sieci do wymagań określonych w ustawie.

  "Proponujemy, aby dla instalacji, dla których wydano zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji, nie stosowano przepisów w zakresie maksymalnego terminu 48 miesięcy lub 72 miesięcy w przypadku instalacji odnawialnych źródeł energii wykorzystujących energię wiatru na morzu. Możliwość zmiany harmonogramu przyłączenia i maksymalny termin warunkowane byłyby ważnością pozwolenia na budowę, a w zakresie elektrowni wiatrowych w zakresie maksymalnego terminu wynikającego z przepisów ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych" - wyjaśnił Gajewski.

  (ISBnews)

 • 27.08, 09:09Minister energii określił parametry aukcji mocowych na lata dostaw 2021-2023 

  Warszawa, 27.08.2018 (ISBnews) - Zapotrzebowanie na moc w aukcji głównej, realizowanej na podstawie ustawy o rynku mocy wyniesie 22 732 MW dla roku dostaw 2021, 23 003 MW dla 2022 r. i 23 292 MW dla 2023 r., wynika z rozporządzenia ministra energii w sprawie parametrów aukcji głównych dla okresów dostaw przypadających na lata 2021-2023

  "Zapotrzebowanie na moc w aukcji głównej wynosi dla okresu dostaw przypadającego na:

  1) 2021 r. - 22 732 MW;

  2) 2022 r. - 23 003 MW, [...]

  3) 2023 r. - 23 292 MW" - czytamy w rozporządzeniu.

  W przypadku zawarcia umów mocowych na więcej niż jeden rok dostaw w aukcji głównej organizowanej, zapotrzebowanie na moc w kolejnym roku zostanie odpowiednio pomniejszone.

  Cena wejścia na rynek nowej jednostki wytwórczej, odzwierciedlająca alternatywny koszt pozyskania mocy przez operatora przez budowę jednostki wytwórczej o najniższych operacyjnych i kapitałowych kosztach stałych, wynosi zgodnie z rozporządzeniem: 298 zł/kW dla 2021 r., 305 zł/kW dla 2022 r. i 313 zł/kW dla 2023 r.

  Współczynnik zwiększający cenę, służący do wyznaczenia ceny maksymalnej obowiązującej w aukcji głównej wynosi 1,1 dla 2021 r., 1,2 dla 2022 r. i 1,3 dla 2023 r.

  Maksymalna liczba rund aukcji głównej dla okresów dostaw przypadających na lata 2021-2023 wynosi 15.

  "Jednostkowy poziom nakładów inwestycyjnych netto odniesiony do mocy osiągalnej netto, uprawniający do oferowania obowiązków mocowych w aukcji głównej dla okresów dostaw przypadających na lata 2021-2023 na nie więcej niż:

  1) 15 okresów dostaw, przez nową jednostkę rynku mocy wytwórczą, wynosi 3000 zł/kW;

  2) 5 okresów dostaw, przez nową i modernizowaną jednostkę rynku mocy wytwórczą albo jednostkę rynku mocy redukcji zapotrzebowania, wynosi 500 zł/kW" - wskazano także.

  Rozporządzenie określiło także m.in. korekcyjne współczynniki dyspozycyjności, określające maksymalną moc, jaką jednostka może zaoferować w aukcji, dla poszczególnych grup technologii dla okresów dostaw przypadających na lata 2021-2023:

  - 91,54% - dla turbin parowych, układów turbin parowych, turbin powietrznych, ogniw paliwowych oraz organicznego cyklu Rankine'a;

  - 91,80% - dla układów gazowo-parowych;

  - 93,21% - dla turbin gazowych pracujących w cyklu prostym oraz silników tłokowych;

  - 10,94% - dla turbin wiatrowych pracujących na lądzie;

  - 44,39% - dla elektrowni wodnych przepływowych;

  - 97,61% - dla elektrowni wodnych zbiornikowo-przepływowych, zbiornikowych z członem pompowym oraz zbiornikowo-przepływowych z członem pompowym;

  - 2,07% - dla elektrowni słonecznych;

  - 96,11% - dla magazynów energii elektrycznej w postaci akumulatorów, kinetycznych zasobników energii i superkondensatorów;

  - 87,76% - dla pozostałych rodzajów technologii.

  (ISBnews)

   

 • 23.08, 12:24MF chce, by ulga termomodernizacyjna weszła w życie 1 stycznia 2019 r. 

  Warszawa, 23.08.2018 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów proponuje wprowadzenie ulgi podatkowej skierowanej do podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) opłacających podatek według skali podatkowej, 19% stawki podatku oraz opłacających ryczałt ewidencjonowany i polegającej na odliczeniu od dochodu (przychodu) wydatków poniesionych na efektywną termomodernizację (przeprowadzoną na podstawie audytu energetycznego) jednorodzinnego budynku mieszkalnego, stanowiącego własność podatnika, podano w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Rada Ministrów ma przyjąć projekt w IV kw. br., zaś ulga termomodernizacyjna miałaby zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.

  "Kwestia walki ze smogiem i zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery jest jednym z priorytetów polityki Rządu. Osiągnięcie tego celu wymaga różnorakich przedsięwzięć, w tym stworzenia zachęty podatkowej dla obywateli do ich aktywnego włączenia się w realizację przedsięwzięć mających na celu walkę o czyste powietrze, w tym poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych oraz zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery" - czytamy w informacji.

  Dlatego też minister finansów Teresa Czerwińska 7 czerwca 2018 r. ogłosiła stworzenie instrumentu, który przez system podatku PIT zachęciłby do termomodernizacji jednorodzinnych budynków mieszkalnych, podkreślono.

  "Proponuje się wprowadzenie ulgi podatkowej skierowanej do podatników podatku dochodowego od osób fizycznych opłacających podatek według skali podatkowej, 19% stawki podatku oraz opłacających ryczałt ewidencjonowany  i polegającej na odliczeniu od dochodu (przychodu) wydatków poniesionych na efektywną termomodernizację (przeprowadzoną na podstawie audytu energetycznego) jednorodzinnego budynku mieszkalnego, stanowiącego własność podatnika" - czytamy dalej.

  Przewiduje się wprowadzenie limitu odliczenia od dochodu (przychodu) w wysokości  23% wydatków, nie więcej jednak niż 53 tys. zł, podkreślono.

  Ulga termomodernizacyjna zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. i będzie miała zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od tego dnia, podsumowano w informacji.

  (ISBnews)

   

 • 16.08, 11:16Projekt ws. 100% obliga giełdowego dla energii el. skierowany do konsultacji 

  Warszawa, 16.08.2018 (ISBnews) - Ministerstwo Energii skierowało do konsultacji projekt nowelizacji ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, przewidujący m.in. zwiększenie obowiązku sprzedaży energii elektrycznej przez giełdę do 100% z 30%.

  "Zasadniczym celem projektowanej regulacji jest poprawa przejrzystości rynku energii. Wpływ giełdowego rynku energii na życie gospodarcze i sytuację obywateli jest tak duży, że nie można pozwolić na funkcjonowanie tego rynku w sposób nieprzejrzysty. Obecnie dochodzi do sytuacji, w których pionowo zintegrowane grupy energetyczne mogą handlować energią pomiędzy podmiotami wewnątrz swojej struktury, co skutkuje faktem, ze znaczna część energii już na starcie omija główny rynek giełdowy. W efekcie, to co jest na giełdzie, nie do końca odzwierciedla rzeczywistość. Podwyższenie obliga ma na celu zwiększenie płynności i przewidywalności na rynku energii elektrycznej. Nie powinno też dochodzić do nieuzasadnionych wzrostów cen energii elektrycznej" - czytamy w ocenie skutków regulacji.

  Zgodnie z proponowaną nowelizacją, obowiązek ten nie będzie dotyczył energii elektrycznej:

  -  dostarczanej od przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się jej wytwarzaniem do odbiorcy końcowego za pomocą linii bezpośredniej;

  - wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii;

  - wytworzonej w kogeneracji ze średnioroczną sprawnością przemiany wyższą niż 52,5%;

  - zużywanej przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem na potrzeby własne;

  - niezbędnej do wykonywania przez operatorów systemów elektroenergetycznych ich zadań określonych w ustawie;

  - wytworzonej w jednostce wytwórczej o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie wyższej niż 50 MW.

  Projekt ustawy przewiduje także wdrożenie do polskiego porządku prawnego przyjmowanych w Unii Europejskiej Kodeksów Sieci i Wytycznych, stanowiących środki mające na celu budowę wspólnego, jednolitego rynku energii elektrycznej na terenie wspólnoty.

  W projekcie zawarto również propozycję uregulowania instytucji sprzedaży rezerwowej czyli sprzedaży paliw gazowych lub energii elektrycznej do odbiorcy końcowego przyłączonego do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej lub gazowej lub do sieci przesyłowej gazowej realizowanej przez sprzedawcę rezerwowego w przypadku zaprzestania sprzedaży paliw gazowych lub energii elektrycznej przez dotychczasowego sprzedawcę.

  Pod koniec lipca Ministerstwo Energii zapowiedziało, że zaproponuje projekt zmian legislacyjnych wprowadzających 100% obliga giełdowego dla energii elektrycznej z wyłączeniem kogeneracji i energii ze źródeł odnawialnych.

  (ISBnews)

 • 02.07, 09:34Prezydent podpisał nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii 

  Warszawa, 02.07.2018 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE), podała Kancelaria Prezydenta. 

  "Celem ustawy jest - w pierwszej kolejności - zapewnienie zgodności przepisów ustawy OZE z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej. Dodatkowo, ustawa ma zapewnić zgodność przyjętych w niej definicji z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (uchylającą dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE). Ponadto, wprowadzane przepisy mają umożliwić usunięcie powstałych wątpliwości interpretacyjnych ustawy OZE" - czytamy w informacji.

  Nowelizacja wprowadza zmiany definicji, zmierzające do zwiększenia mocy zainstalowanej w mikroinstalacjach do 50 KW, natomiast mała instalacja ma cechować się mocą zainstalowaną większą niż 50 KW i mniejszą niż 500 KW. Katalog definicji został rozszerzony m.in. o definicję biomasy pochodzenia rolniczego, biowęgla, toryfikatu, stałej ceny zakupu oraz modernizacji, umożliwiając wytwórcom uzyskanie pomocy publicznej dla istniejącej instalacji OZE. Zmodyfikowano także definicję spółdzielni energetycznej w zakresie ustanowienia obszaru działania oraz charakterystyki spółdzielni. Ustawa wprowadza definicję modernizacji.

  Nowelizacja doprecyzowuje też elementy zbiorczego raportu rocznego prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, wprowadza zmiany zasad systemu aukcyjnego, likwiduje niepotrzebne elementy zawarte w oświadczeniach składanych przez wytwórców energii w instalacjach OZE.

  Ustawa wprowadza zmiany zasady wsparcia OZE poprzez wprowadzenie, obok systemu aukcyjnego, nowych rozwiązań dla wytwórców energii ze źródeł odnawialnych przeznaczonych dla mikroinstalacji i małych instalacji OZE, wykorzystujących stabilne i przewidywalne źródła energii (hydroenergia, biogaz, biogaz rolniczy). Wprowadza też możliwość łączenie źródeł energii w ramach jednego lub kilku wyprowadzeń mocy i zmienia zasady opodatkowania elektrowni wiatrowych (zmiana definicji budowli w ustawie - Prawo budowlane oraz definicji elektrowni wiatrowej w ustawie o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych).

  Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem części przepisów dotyczących instalacji odnawialnych źródeł energii, które wejdą w życie od 1 lipca 2018 r. i przepisów wpływających na wymiar podatku od nieruchomości, które wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, mocą od 1 stycznia 2018 r., podano także.

  (ISBnews)

 • 29.06, 14:19ME optymistyczne co do limitu emisji CO2 w pakiecie zimowym 

  Warszawa, 29.06.2018 (ISBnews) - Negocjacje w sprawie pakietu zimowego, które się już odbyły, uwzględniają polskie stanowisko, a co do kwestii limitu emisji polscy negocjatorzy są optymistyczni, poinformowali przedstawiciele kierownictwa Ministerstwa Energii.

  "Dyskusja w tej sprawie jest przed nami, odbędzie się na jesieni. Ja jestem optymistą" - powiedział wiceminister energii Tomasz Dąbrowski podczas spotkania prasowego, zapytany o kwestię limitu emisji 550g CO2 na KWh.

  Wiceminister Michał Kurtyka poinformował, że Polska jest zadowolona z dotychczasowego przebiegu negocjacji w sprawie poszczególnych elementów pakietu zimowego. Stanowisko Polski zostało uwzględnione m.in. w sprawie charakteru celów OZE i regionalnych centrów operacyjnych.

  "W szeregu rozstrzygnięć szczegółowych, jak cele w poszczególnych sektorach, wszystkie elementy naszego stanowiska zostały wzięte pod uwagę. Jeśli chodzi o to, co się nie udało, to na pewno chcielibyśmy, by akty prawne były w pewnym sensie mniej skomplikowane, chcielibyśmy się zastanowić, jak zapewnić przejrzystość" - powiedział Kurtyka.

  Z kolei Dąbrowski wskazał, że jego zdaniem nie ma zagrożenia, iż po uchwaleniu rozporządzenia rynkowego, które jest częścią pakietu, część aukcji mocowych - do których dopuszczone będą jednostki węglowe - będzie musiała zostać unieważniona.

  "Żaden legislator nie uchwala prawa, które działa wstecz. Rozporządzenie będzie gotowe w przyszłym rok, w marcu. Już dawno będą zawarte pierwsze kontrakty mocowe.

  Komisja Europejska poprzez nowy pakiet regulacji klimatyczno energetycznych ogłoszony 30 listopada 2016 roku (tzw. "Pakiet zimowy") zaproponowała sposób wdrożenia ustaleń Szczytu Rady UE z października 2015 roku dotyczącego unijnych celów klimatyczno-energetycznych na 2030 rok. Unia Europejska zobowiązała się do redukcji emisji CO 2 o co najmniej 40% do roku 2030 (43% w tzw. sektorze ETS i 30% w non-ETS), pozyskiwania co najmniej 27% energii z OZE oraz osiągnięcie co najmniej 27% oszczędności energetycznej w sektorze efektywności w stosunku do 1990 roku.

  (ISBnews)

   

 • 14.06, 12:17Negocjatorzy KE, Parlamentu i Rady UE uzgodnili cel 32% energii z OZE w 2030 r. 

  Warszawa, 14.06.2018 (ISBnews) - Przedstawiciele Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej uzgodnili nowy cel udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w końcowym zużyciu dla całej UE na 32% w 2030 r. z możliwością podniesienia go najpóźniej w 2023 r., podała Komisja. 

  "W nowych ramach regulacyjnych znalazł się wiążący cel dotyczący energii odnawialnej dla UE dla poziomie 32% w 2030 r. z klauzulą rewizji w górę do 2023 r. W dużym stopniu przyczyni się to do realizacji priorytetu politycznego Komisji wyrażonego przez przewodniczącego Junckera w 2014 r., którym jest uzyskanie roli lidera w energii odnawialnej" - czytamy w komunikacie. 

  Uzgodniono także poprawki dotyczące programów wsparcia dla źródeł odnawialnych, optymalizację procedur administracyjnych, ramy prawne dla zużycia własnego, bardziej ambitne cele dla sektorów transportu, ogrzewania i chłodzenia, a także zwiększenie zrównoważenia w korzystaniu z biomasy i biogazu. 

  "Te uzgodnienia to ciężko wypracowana wygrana w toku naszych starań na rzecz uwolnienia prawdziwego potencjału transformacji na rzecz czystej energii w Europie. To nowe ambitne założenie pomoże nam osiągnąć cele porozumienia paryskiego i przełoży się na większą liczbę miejsc pracy, niższe rachunki za energię dla konsumentów i mniejszy import energii. Szczególnie cieszy mnie nowy europejski cel 32%. Wiążący charakter celu zapewni również dodatkową pewność inwestorom. Wzywam teraz Parlament Europejski i Radę do kontynuowania negocjacji z takim samym zaangażowaniem i do uzupełnienia pozostałych propozycji zawartych w pakiecie 'Czysta energia dla wszystkich Europejczyków'. W ten sposób znajdziemy się na właściwej drodze do długoterminowej strategii, którą Komisja zamierza przedstawić do końca tego roku" - powiedział komisarz ds. klimatu i energii Miguel Arias Cañete, cytowany w komunikacie.

  Tekst dyrektywy będzie musiał został formalnie zatwierdzony przez Parlament i Radę. Po jego publikacji i wejściu w życie, państwa członkowskie będą miały 18 miesięcy na dostosowanie prawa krajowego do ustalonych wymogów.

  (ISBnews)

   

 • 21.05, 09:43BOŚ: Nowela dot. OZE umożliwi stopniowy powrót do finansowania nowych projektów 

  Warszawa, 18.05.2018 (ISBnews/ ISBnews.tv) - Wyczekiwana przez rynek nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) stworzy przestrzeń do  finansowania nowych projektów OZE, uważa dyrektor Centrum Korporacyjnego Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) w Katowicach Barbara Cyganik.

  "My jako instytucja finansowa bardzo czekamy na nowelizację ustawy o OZE. Zgłaszaliśmy już swoje uwagi do ustawy, aktywnie uczestniczymy w pracach nad jej nowelizacją, m.in. angażując się w działania Związku Banków Polskich w tym zakresie. Sektor bankowy jest mocno zaangażowany w farmy wiatrowe - wobec tego bardzo nam zależy na tym, by ten portfel utrzymał stabilność." - powiedziała Cyganik w rozmowie z ISBnews.tv w kuluarach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

  Po uchwaleniu nowelizacji ustawy i ustabilizowaniu otoczenia regulacyjnego możliwe będzie ponownie podejmowanie finansowania projektów z obszaru OZE, w tym także farm fotowoltaicznych i biogazowni, podkreśliła.

  "Bardzo istotne jest, aby uwzględnić te postulaty, które już wielokrotnie przekazywaliśmy - mam na myśli m.in. przeprowadzenie aukcji migracyjnych, a także uporządkowanie przepisów dotyczących podatku od nieruchomości. To przywróciłoby zaufanie instytucji finansowych i inwestorów, i stworzyłoby przestrzeń na finansowanie nowych projektów OZE" - podsumowała dyrektor.

  Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A.

  (ISBnews/ ISBnews.tv)

   

 • 17.05, 15:52KE wzywa m.in. Polskę do transpozycji przepisów dot. odpadów promieniotwórczych 

  Warszawa, 17.05.2018 (ISBnews) - Komisja Europejska wezwała Polskę, a także Austrię, Republikę Czeską, Węgry, Włochy, Holandię, Portugalię, Rumunię i Zjednoczone Królestwo do usunięcia uchybienia  w związku z brakiem prawidłowej transpozycji niektórych wymogów dyrektywy w sprawie wypalonego paliwa jądrowego i odpadów promieniotwórczych, poinformowała Komisja.

  "W dyrektywie ustanowiono wspólnotowe ramy służące zapewnieniu odpowiedzialnego i bezpiecznego gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi, aby uniknąć niepotrzebnego obciążania przyszłych pokoleń. Ponadto Komisja wzywa Belgię, Bułgarię, Republikę Czeską, Danię, Estonię, Niemcy, Grecję, Irlandię, Litwę, Maltę, Niderlandy, Polskę, Rumunię, Słowenię, Hiszpanię i Zjednoczone Królestwo do przyjęcia krajowych programów w zakresie zarządzania polityką gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi" - czytamy w komunikacie.

  Wymienione państwa mają dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi na uwagi przedstawione przez Komisję; w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o wystosowaniu uzasadnionej opinii, dodano.

  (ISBnews)

   

 • 16.05, 12:10Prezes BOŚ: Gdy rząd stworzy plany walki ze smogiem, banki przygotują oferty 

  Katowice, 16.05.2018 (ISBnews) - Rolą rządu i samorządów jest przygotowanie programów mających na celu poprawę jakości powietrza i wskazanie kierunku zmian w polityce ochrony środowiska, uważa prezes Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) Bogusław Białowąs. Dopiero wówczas na scenę powinny wkroczyć instytucje finansowe, które przygotują korzystną ofertę dla klientów. Podstawową formą finansowania powinny jednak być dotacje.

  "Pierwszym krokiem przy prowadzeniu procesu poprawy jakości powietrza powinno być stworzenie przez rząd lub samorządy programów dla ludności oraz firm i wskazanie konkretnych rozwiązań w regionie np. wymiana pieców lub termoizolacja budynków. Dopiero wówczas, gdy znane będą kierunki zmian, powinny włączyć się instytucje finansowe, które przygotują odpowiednie propozycje dla swoich klientów" - powiedział Białowąs podczas panelu na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach.

  Prezes BOŚ wyjaśnił, że dzięki temu bank, biorąc na siebie pełne ryzyko, może je znacząco zminimalizować. Posiadając bowiem analityków finansowych, ekspertów z dziedziny ochrony środowiska oraz inżynierów wspierających partnerów w procesie realizacji inwestycji przygotuje dla każdego indywidualną propozycję, bezpieczną zarówno dla banku jak i kredytobiorcy.

  "Należy jednak podkreślić, że rola instytucji finansowych nie powinna być dominująca. Inwestycje w poprawę jakości powietrza powinny być sfinansowane przede wszystkim w postaci wsparcia dotacyjnego, a środki mogą pochodzić z krajowych i unijnych funduszy przeznaczonych na ochronę środowiska" - wskazał Białowąs.

  Prezes zaznaczył, że przy wsparciu finansowym BOŚ w latach od 1991-2017 zrealizowano inwestycje z dziedziny ochrony atmosfery o łącznej wartości ponad 37 mld zł, a kredyty na ten cel stanowiły ponad 68% kwoty udzielonych kredytów proekologicznych. Natomiast na termomodernizację z premią z Funduszu Termomodernizacji BGK udzielono kredytów na łączną kwotę 800 mln zł.

  "Obecnie rozwijamy ofertę we współpracy z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w ramach której w poszczególnych województwach osoby fizyczne, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe mogą ubiegać się o kredyty z dopłatami do kapitału lub do odsetek na zadania 'antysmogowe'. Przykładem antysmogowej oferty banku linia kredytowa we współpracy z WFOŚiGW w Katowicach, w ramach której klienci mogą uzyskać 20% dotację do kredytu na sfinansowanie budowy lub modernizacji systemów wytwarzania ciepła lub termoizolacji budynków" - wyliczył.

  Białowąs zapewnił, że wkrótce podobne rozwiązania zostaną zaproponowane w kolejnych województwach.

  Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A.

  (ISBnews)

   

 • 14.05, 12:00Tobiszowski: Aukcje na farmy offshore możliwe w 2019, ale po decyzji ws. atomu 

  Katowice, 14.05.2018 (ISBnews) - Nie jest wykluczone, że aukcje na farmy wiatrowe na morzu odbędą się w przyszłym roku, ale w pierwszej kolejności musi być podjęta decyzja w sprawie budowy elektrowni jądrowej, poinformował wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.

  "Trudno powiedzieć, ale nie wykluczamy, że tak będzie" - powiedział Tobiszowski dziennikarzom w kuluarach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, zapytany, czy aukcje na energetykę wiatrową na morzu mogą się odbyć w 2019 r.

  Podkreślił jednak, że w pierwszej kolejności musi zostać podjęta decyzja w sprawie budowy elektrowni jądrowej.

  "Traktujemy OZE jako element systemu. Nie kwestionujemy roli energetyki odnawialnej, ale chcemy, żeby to się spinało w ramach miksu" - dodał wiceminister.

  "Mamy przygotowane założenia miksu. Jesteśmy na etapie przygotowania materiału do ustaleń rządowych. Minister energii Krzysztof] Tchórzewski będzie się starał, żeby to w II połowie roku rozstrzygnąć" - powiedział także Tobiszowski.

  W połowie kwietnia Tchórzewski mówił, że mimo, iż wiele podmiotów jest zainteresowanych budową farm wiatrowych na morzu, to Polsce najbardziej obecnie potrzebna jest elektrownia jądrowa. Decyzja w sprawie jej budowy powinna zapaść "w roku albo wcale". Wcześniej szacował, że koszt budowy elektrowni jądrowej w Polsce może wynieść 70-75 mld zł.

  (ISBnews)

   

 • 25.04, 15:38Projekt nowelizacji ustawy o OZE został skierowany do podkomisji 

  Warszawa, 25.04.2018 (ISBnews) - Sejmowa Komisja do spraw Energii i Skarbu Państwa zakończyła pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) oraz niektórych innych ustaw i powołała podkomisję do dalszych prac nad projektem. 

  W składzie podkomisji znalazło się 11 członków Komisji. 

  Na początku marca Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o OZE i niektórych innych ustaw.

  Projekt obejmuje nowelizację trzech ustaw: o odnawialnych źródłach energii, o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz Prawo budowlane (w przypadku dwóch ostatnich zmiany dotyczą zasad budowy i opodatkowania farm wiatrowych).

  Według Ministerstwa Energii, zawarte w nowelizacji rozwiązania mają wyjść naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców działających w obszarze energetyki odnawialnej oraz zapewnić harmonizację polskich regulacji z unijnymi dotyczącymi pomocy publicznej, określonymi w "Wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014-2020". Ich zadaniem jest też usunięcie wątpliwości interpretacyjnych, prawnych i redakcyjnych w różnych obszarach obecnej ustawy. 

  (ISBnews)

 • 05.04, 12:42Nowy system wsparcia dla kogeneracji zwiększy ceny odbiorców o max 4 zł/ mies. 

  Warszawa, 05.04.2018 (ISBnews) - Koszty systemu wysokoprawnej kogeneracji, wynikające z wdrożenia nowego systemu, nie powinny wzrosnąć dla odbiorców końcowych o więcej niż 4 zł brutto miesięcznie, podano w ocenie skutków regulacji (OSR).

  "Koszty systemu wsparcia będą ponoszone przez wszystkich odbiorców końcowych systemu elektroenergetycznego w kraju. Kontynuacja systemu wsparcia wysokoprawnej kogeneracji w proponowanej formule doprowadzi do zmiany poziomu zmiennych opłat przesyłowych oraz dystrybucyjnych, a w konsekwencji na zmianę obciążeń odbiorców końcowych z tego tytułu. Szacuje się że przy przyjętych założeniach modelowych, średnie miesięczne koszty energii elektrycznej gospodarstw domowych w wyniku wdrożenia regulacji nie powinny wzrosnąć o więcej niż 4 zł miesięcznie (łącznie z VAT, poziom cen 2017)" - czytamy w OSR.

  Jak podano, z analiz wynika, iż funkcjonujący obecnie mechanizm wsparcia w 2018 r. generować będzie koszt na poziomie 1,5-1,6 mld zł.

  "Szacuje się, że wprowadzenie nowego mechanizmu z dniem 1 stycznia 2019 r. spowoduje zmniejszenie ww. rocznych kosztów dotychczasowego systemu do poziomu około 0,6 mld zł (w chwili obecnej nie zakończone zostały jeszcze szczegółowe analizy dotyczące czasu 'wyjścia' z systemu wsparcia istniejących jednostek kogeneracji (po zakończeniu 15 letniego okresu wsparcia), dlatego wskazana powyżej wartość oszczędności w odniesieniu do istniejących instalacji jest szacunkowa)" - czytamy dalej.

  W kolejnych latach wzrost kosztów nowego systemu wsparcia będzie systematycznie postępował, niemniej jednak tempo przedmiotowego wzrostu wynikać będzie z corocznie ustalanego limitu wydatków na nowe inwestycje w jednostki wysokosprawnej kogeneracji, wskazano także.

  "Mając powyższe na uwadze należy zauważyć, iż przyszłe koszty nowego systemu wsparcia zależeć będą od przyszłej polityki rządu RP w tym zakresie" - podkreślono w dokumencie.

  "Niemniej jednak, przyjęte powyżej założenie, iż średnie miesięczne koszty energii elektrycznej gospodarstw domowych w wyniku wdrożenia regulacji nie powinny wzrosnąć o więcej niż 4 zł miesięcznie (łącznie z VAT, poziom cen 2017) t.j. około 20 zł/MWh, oznacza sfinansowanie w ramach nowego systemu wsparcia:

  • funkcjonowania dotychczas istniejących źródeł (przy założeniu konieczności poniesienia niezbędnych nakładów modernizacyjnych);

  • budowę nowych mocy wytwórczych na poziomie około 3000 MWe" - podsumowano.

  Rozwój wysokosprawnej kogeneracji oznacza również poprawę efektywności wykorzystania surowców energetycznych, co sprzyja zmniejszeniu surowcochłonności krajowej gospodarki, a tym samym wpływa pozytywnie na jej konkurencyjność na arenie międzynarodowej, stwierdzono również w OSR.

  Ministerstwo Energii poinformowało dziś, że rozpoczęło konsultacje publiczne projektu ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Uwagi oraz komentarze do projektu można zgłaszać do 20 kwietnia 2018 r.

  "Celem projektu jest poprawa jakości środowiska, w tym jakości powietrza w Polsce dzięki poprawie efektywności wykorzystania paliw do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Kogeneracja (CHP) to jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła, dzięki czemu zużywana jest mniejsza ilość paliwa niż w przypadku rozdzielnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Jest to jedna z najwydajniejszych metod produkcji energii, wymaga jednak dodatkowego wsparcia dla utrzymania konkurencyjnych cen sprzedaży energii elektrycznej. Wysokosprawna CHP od dawna zajmuje również ważne miejsce w europejskich regulacjach" - czytamy w komunikacie.

  Założenia przygotowanego projektu:

  •    koncentracja wsparcia na rzecz rozwoju niedużych instalacji (o mocy do 50 MW), które tworzone będą na poziomie małych ośrodków miejskich;

  •    uzależnienie poziomu wsparcia od produkcji ciepła na cele komunalne;

  •    umożliwienie rozwoju najmniejszych instalacji - do 1 MW (stworzone z myślą o pojedynczych budynkach oddalonych od sieci ciepłowniczych oraz dla małych przedsiębiorstw);

  •    wzrost poziomu inwestycji;

  •    utrzymanie produkcji w istniejących elektrociepłowniach, tam gdzie jest to niezbędne – dopłata na minimalnym poziomie zapewniającym utrzymanie produkcji;

  •    zwiększenie pewności inwestycyjnej poprzez wprowadzenie 15-letniego okresu wsparcia;

  •    stworzenie elastycznego mechanizmu kształtowania polityki energetycznej państwa – corocznie będzie ustalana wysokość środków dostępnych dla nowych instalacji w danym roku (w zależności od sytuacji makroekonomicznej i potrzeb systemu elektroenergetycznego);

  •    poprawa efektywności gospodarki – wysokosprawna kogeneracja w bardziej efektywny sposób wykorzystuje nośniki energii;

  Minister energii Krzysztof Tchórzewski poinformował dziś, że liczy, iż ustawa zostanie uchwalona we wrześniu i wejdzie w życie w tym roku.

  Z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów wynika, że rząd planuje przyjąć projekt ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w II kw. br.

  Obecnie funkcjonujący mechanizm wsparcia kogeneracji, bazujący na formule świadectw pochodzenia, wygaśnie z końcem 2018 r.

  (ISBnews)

   

 • 05.04, 10:07Tchórzewski: Ustawa ws.wsparcia dla kogeneracji powinna wejść w życie w tym roku 

  Warszawa, 05.04.2018 (ISBnews) - Ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, wprowadzający nowy mechanizm wsparcia dla tej branży powinna wejść w życie w tym roku, zapowiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski.

  "Zapadła decyzja Komitetu Ekonomicznego [Rady Ministrów] odnośnie ustawy i daje nam podstawę do konsultacji międzyresortowych. Chcemy, by ustawa weszła w tym roku - najpóźniej we wrześniu będzie uchwalona" - powiedział Tchórzewski podczas konferencji prasowej, pytany o plany dotyczące projektu ustawy o wsparciu dla kogeneracji. 

  Z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów wynika, że rząd planuje przyjąć projekt ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w II kw. br. 

  Projektowany mechanizm wsparcia zakłada stworzenie odrębnych uregulowań dla nowych jednostek kogeneracji, istniejących jednostek i instalacji o mocy do 1 MW, podano w opisie projektu ustawy, przygotowanego w Ministerstwie Energii.

  Obecnie funkcjonujący mechanizm wsparcia kogeneracji, bazujący na formule świadectw pochodzenia, wygaśnie z końcem 2018 r.

  (ISBnews)