Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 22.02, 11:14ZPPE: Ustawa ws. cen energii to przywrócenie całkowitej regulacji cen 

  Warszawa, 22.02.2019 (ISBnews) - Znowelizowana ustawa ograniczająca wzrost cen energii oznacza w praktyce przywrócenie całkowitej regulacji cen energii pod nadzorem ministra energii, uważa Związek Pracodawców Prywatnych Energetyki (ZPPE), członek Konfederacji Lewiatan.

  "Ta regulacja ingeruje w podpisane dwustronnie umowy bez możliwości ubiegania się o zwrot faktycznie utraconych przychodów. Oznacza to, że budowany przez lata konkurencyjny rynek energii elektrycznej przestaje właśnie funkcjonować" - powiedziała dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan Daria Kulczycka, cytowana w komunikacie.

  Zdaniem ZPPE, jedynym niedyskryminującym sposobem kalkulacji rekompensat jest różnica pomiędzy cenami sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców, jakie wynikają z kontraktów zawartych na rynku konkurencyjnym na rok 2019, a poziomem cen sprzedaży, po jakich firmy muszą sprzedawać na podstawie przyjętych regulacji.

  "Wprowadzenie dyskryminującego dla części sprzedawców modelu wypłaty rekompensat może skutkować uznaniem przez Komisję Europejską mechanizmu rekompensat za niedozwoloną pomoc publiczną" - czytamy dalej.

  "Po raz kolejny uchwala się ustawę bez konsultacji społecznych, bez analizy jej zgodności z obowiązującymi regulacjami prawa polskiego i europejskiego i - co najważniejsze - bez projektu decydujących aktów wykonawczych (rozporządzenia). To jest szkodliwe dla wszystkich uczestników rynku energii elektrycznej w Polsce, w tym, co należy zdecydowanie podkreślić, dla samych odbiorców" - podsumowała Kulczycka.

  Sejm przyjął wczoraj projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, ustawę - Prawo ochrony środowiska, ustawę o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji oraz ustawę o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.

  29 grudnia 2018 r. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę przeciwdziałającą wzrostowi cen prądu w 2019 r. Ustawa obniżyła akcyzę na energię elektryczną do 5 zł/MWh z 20 zł/MWh i obniżyła stawki opłaty przejściowej o 95% w 2019 r. Ustaliła także poziom cen i stawek opłat za przesył i dystrybucję energii na poziomie nie wyższym niż poziom z dnia 31.12.2018 r. oraz stawek opłat dotyczących sprzedaży energii na poziomie nie wyższym niż poziom z dnia 30.06.2018 r. Przedsiębiorstwa, które z tego tytułu miałyby ponieść stratę otrzymają odpowiednie środki z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny.

  (ISBnews)

   

 • 22.02, 09:39Sejm przyjął nowelizację ustaw ws. cen energii elektrycznej 

  Warszawa, 22.02.2019 (ISBnews) - Sejm przyjął polskie projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, ustawę - Prawo ochrony środowiska, ustawę o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji oraz ustawę o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Obecnie ustawa trafi do Senatu.

  Za przyjęciem ustawy głosowało 245 posłów, przeciw było 20, a 166 wstrzymało się od głosu.

  Projekt zakłada m.in. usunięcie obowiązku utrzymania cen na poziomie nie wyższym niż na koniec 2018 r. przez przedsiębiorstwa przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej.

  Projekt przewiduje, że przedsiębiorstwa obrotu energią elektryczną określą ceny i stawki na 2019 r. w wysokości cen stosowanych w 31 grudnia 2018 r. ustalonych w taryfie zatwierdzonej przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) lub nie wyższej niż ceny i stawki opłat za energię elektryczną stosowane dla odbiorcy końcowego w dniu 30 czerwca 2018 r., ustalone przez to przedsiębiorstwo w inny sposób.

  W ustawie Prawo ochrony środowiska zaproponowano doprecyzowanie, że 20% środków uzyskanych ze sprzedaży w drodze aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych stanowi przychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

  29 grudnia 2018 r. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę przeciwdziałającą wzrostowi cen prądu w 2019 r. Nowelizacja obniża akcyzę na energię elektryczną do 5 zł/MWh z 20 zł/MWh i obniża stawki opłaty przejściowej o 95% w 2019 r. Ustala także poziom cen i stawek opłat za przesył i dystrybucję energii na poziomie nie wyższym niż poziom z dnia 31.12.2018 r. oraz stawek opłat dotyczących sprzedaży energii na poziomie nie wyższym niż poziom z dnia 30.06.2018 r. Przedsiębiorstwa, które z tego tytułu miałyby ponieść stratę otrzymają odpowiednie środki z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny.

  (ISBnews)

   

 • 20.02, 13:07ME: Zakładany budżet na wypłaty różnicy ceny będzie wystarczający 

  Warszawa, 20.02.2019 (ISBnews) - Ministerstwo Energii zakłada, że mimo rozszerzenia w nowelizacji grupy odbiorców, którym będą przysługiwały rekompensaty z tytułu zmiany ceny energii, dotychczas zakładany budżet na ten cel będzie wystarczający, poinformował dyrektor Departamentu Elektroenergetyki i Ciepłownictwa Tomasz Świetlicki.

  "Zakładamy, że zmieścimy się w kwocie, którą spodziewamy się uzyskać ze sprzedaży emisji do uprawnień CO2" - powiedział Świetlicki dziennikarzom.

  Wskazał, że uprawnienia są systematycznie sprzedawane, a aukcje odbywają się co ok. dwa tygodnie.

  W przyjętej pod koniec roku ustawie zarezerwowano 4 mld zł na wypłaty różnicy ceny.

  Dyrektor wskazał też, że "jest szansa", by rozporządzenie do ustawy było gotowe do końca lutego.

  (ISBnews)

   

 • 20.02, 12:37Komisja sejmowa przyjęła projekt nowelizacji ustawy ws. cen energii 

  Warszawa, 20.02.2019 (ISBnews) - Komisja Energii i Skarbu Państwa przyjęła poselski projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, ustawę - Prawo ochrony środowiska, ustawę o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji oraz ustawę o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.

  Na posła sprawozdawcę wybrano Ireneusza Zyskę.

  Opublikowany przed kilkoma dniami projekt ustawy nowelizującej m.in. ustawę w sprawie cen energii elektrycznej, zakłada m.in. usunięcie obowiązku utrzymania cen na poziomie nie wyższym niż na koniec 2018 r. przez przedsiębiorstwa przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej.

  Projekt przewiduje, że przedsiębiorstwa obrotu energią elektryczną określą ceny i stawki na 2019 r. w wysokości cen stosowanych w 31 grudnia 2018 r. ustalonych w taryfie zatwierdzonej przez prezesa URE lub nie wyższej niż ceny i stawki opłat za energię elektryczną stosowane dla odbiorcy końcowego w dniu 30 czerwca 2018 r., ustalone przez to przedsiębiorstwo w inny sposób.

  W ustawie Prawo ochrony środowiska zaproponowano doprecyzowanie, że 20% środków uzyskanych ze sprzedaży w drodze aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych stanowi przychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

  29 grudnia 2018 r. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę przeciwdziałającą wzrostowi cen prądu w 2019 r. Nowelizacja obniża akcyzę na energię elektryczną do 5 zł/MWh z 20 zł/MWh i obniża stawki opłaty przejściowej o 95% w 2019 r. Ustala także poziom cen i stawek opłat za przesył i dystrybucję energii na poziomie nie wyższym niż poziom z dnia 31.12.2018 r. oraz stawek opłat dotyczących sprzedaży energii na poziomie nie wyższym niż poziom z dnia 30.06.2018 r. Przedsiębiorstwa, które z tego tytułu miałyby ponieść stratę otrzymają odpowiednie środki z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny.

  (ISBnews)

   

 • 20.02, 11:55Skobel z ME: Rozporządzenie ws. cen energii po zakończeniu prac nad ustawą 

  Warszawa, 20.02.2019 (ISBnews) - Rozporządzenie do ustawy ograniczającej wzrost cen energii może zostać podane do publicznej wiadomości (tj. do konsultacji) przed formalnym podpisaniem przez prezydenta planowanej nowelizacji ustawy w tej sprawie, wynika z wypowiedzi wiceministra energii Tadeusza Skobla.

  "Rozporządzenie [do ustawy w sprawie cen energii elektrycznej] będzie wydane po zamknięciu procesu legislacyjnego. Formalnie po podpisie prezydenta, ale może być wcześniej przekazane do konsultacji" - powiedział Skobel dziennikarzom.

  Wskazał, że będzie ono regulowało m.in. kwestię rekompensat.

  "Komisja Europejska zna [jego] założenia" - dodał wiceminister, zapytany o notyfikację rozporządzenia.

  Opublikowany przed kilkoma dniami projekt ustawy nowelizującej m.in. ustawę w sprawie cen energii elektrycznej, zakłada m.in. usunięcie obowiązku utrzymania cen na poziomie nie wyższym niż na koniec 2018 r. przez przedsiębiorstwa przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej.

  29 grudnia 2018 r. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę przeciwdziałającą wzrostowi cen prądu w 2019 r. Nowelizacja obniża akcyzę na energię elektryczną do 5 zł/MWh z 20 zł/MWh i obniża stawki opłaty przejściowej o 95% w 2019 r. Ustala także poziom cen i stawek opłat za przesył i dystrybucję energii na poziomie nie wyższym niż poziom z dnia 31.12.2018 r. oraz stawek opłat dotyczących sprzedaży energii na poziomie nie wyższym niż poziom z dnia 30.06.2018 r. Przedsiębiorstwa, które z tego tytułu miałyby ponieść stratę otrzymają odpowiednie środki z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny.

  (ISBnews)

   

 • 18.02, 16:50MPiT chce uszczelnić rynek obrotu kotłami na paliwa stałe 

  Warszawa, 18.02.2019 (ISBnews) - Do 28 lutego będą trwały uzgodnienia międzyresortowe nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o inspekcji handlowej. Celem ustawy jest wyeliminowanie możliwości wprowadzania na polski rynek wysokoemisyjnych urządzeń grzewczych, co powinno wpłynąc na poprawę jakości powietrza, podało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT).

  "Na mocy rozporządzenia ministra rozwoju i finansów w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stałe, od 1 lipca 2018 r. w obrocie mogą znajdować się wyłącznie kotły na paliwo stałe klasy 5. W reakcji na praktykę stosowaną przez niektóre podmioty na rynku kotłów, w MPiT opracowano projekt nowelizacji niektórych przepisów rozporządzenia. Istniejący system wymagań dla kotłów na paliwo stałe wprowadzanych do obrotu na terenie kraju, uzupełni wspomniana nowela. Jej celem jest też wzmocnienie kontroli przepisów przez organy inspekcji handlowej oraz ograniczenie importu kotłów niespełniających wymogów z krajów Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii i Turcji" - czytamy w komunikacie MPiT.

  Ministerstw wskazało, że wg szacunków na polski rynek trafia około 200-250 tys. kotłów na paliwa stałe rocznie. Dokładnych danych brakuje ze względu na duże rozproszenie rynku i "szarą strefę" w handlu takimi urządzeniami, którą ocenia się na 20-25% rynku.

  Z obserwacji rynku kotłów na paliwo stałe wynika, że w sprzedaży stacjonarnej i za pośrednictwem internetu w dalszym ciągu znajdują się urządzenia niespełniające wymagań rozporządzenia. Stanowią znaczny odsetek ofert. Niestety, wciąż pojawiają się podmioty, jak i osoby fizyczne, które próbują obchodzić istniejące przepisy, podało MPiT.

  W ocenie resortu, nowelizowana ustawa precyzyjnie wskazuje instytucje uprawnione do przeprowadzenia kontroli podmiotów wprowadzających do obrotu kotły na paliwo stałe. Sprawdzane będą m.in.: zgodność urządzeń z wymaganiami, posiadanie odpowiedniej dokumentacji, certyfikatów itp. Nowelizacja pozwala także organom inspekcji na ograniczenie wprowadzania urządzeń do obrotu i nakładanie kar w przypadku wykrytych nieprawidłowości. Zmiany pozwolą też zapewnić instytucjom kontrolnym odpowiednie zasoby organizacyjne i finansowe, podkreślono w komunikacie.

  "Proponujemy również wprowadzenie narzędzi, które pozwolą zablokować import z krajów Unii Europejskiej, Islandii i Norwegii (będących stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym spoza UE) oraz Turcji kotłów niespełniających polskich wymogów. Dzięki nowelizacji producenci z wymienionych wyżej krajów oraz z Polski będą tak samo podlegać krajowym wymaganiom dot. kotłów na paliwo stałe" - czytamy również.

  (ISBnews)

   

 • 18.02, 14:21Projekt noweli ws. cen energii zakłada m.in. niezamrażanie stawek dystrybucji 

  Warszawa, 18.02.2019 (ISBnews) - Poselski projekt ustawy nowelizującej m.in. ustawę w sprawie cen energii elektrycznej, zakłada m.in. usunięcie obowiązku utrzymania cen na poziomie nie wyższym niż na koniec 2018 r. przez przedsiębiorstwa przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej.

  "Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw w art. 1 w pkt 1 obejmuje propozycję zmiany art. 5 tej ustawy, polegającą na:

  a) doprecyzowaniu, że ceny i stawki opłat w określonych wysokościach należy stosować wobec odbiorców końcowych energii elektrycznej, o których mowa w art. 3 pkt 13a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, co jest zgodne z pozostałymi przepisami nowelizowanej ustawy;

  b) doprecyzowaniu, że obowiązek określony w tym przepisie dotyczy wszystkich rodzajów umów zawieranych pomiędzy przedsiębiorstwem obrotu a odbiorcą końcowym;

  c) usunięciu z tego artykułu obowiązku dla przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej, polegającego na określeniu na 2019 r. cen i stawek za energię elektryczną w wysokości nie wyższej niż ceny i stawki opłat brutto stosowane w dniu 31 grudnia 2018 r." - czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, ustawę - Prawo ochrony środowiska, ustawę o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji oraz ustawę o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.

  Zmiana wynika z wynika z pojawienia się wątpliwości na tle obowiązujących przepisów ustawy w postaci ingerencji w uprawnienia Urzędu Regulacji Energetyki (URE), wyrażonych przez przedstawicieli Komisji Europejskiej oraz URE.

  Projekt przewiduje, że przedsiębiorstwa obrotu energią elektryczną określą ceny i stawki na 2019 r. w wysokości cen stosowanych w 31 grudnia 2018 r. ustalonych w taryfie zatwierdzonej przez prezesa URE lub nie wyższej niż ceny i stawki opłat za energię elektryczną stosowane dla odbiorcy końcowego w dniu 30 czerwca 2018 r., ustalone przez to przedsiębiorstwo w inny sposób.

  Zaproponowano, by obowiązek zmiany umów w stosunku do cenników energii elektrycznej był realizowany nie później niż w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

  "Kolejną zmianą, przedstawioną w art. 1 pkt 3 lit. a projektu, jest propozycja umożliwienia ubiegania się o wypłatę kwoty różnicy cen przez odbiorców końcowych energii elektrycznej, kupujących energię elektryczną na własny użytek, którzy nie zakupują energii elektrycznej od przedsiębiorstw obrotu, lecz sami dokonują zakupu na Towarowej Giełdzie Energii S.A. lub za pośrednictwem towarowego domu maklerskiego" - czytamy dalej.

  Zaproponowano tez dodanie artykułu, zgodnie z którym wnioski o wypłatę kwoty różnicy ceny po raz pierwszy będą mogły być złożone po dniu 31 marca 2019 r.

  W ustawie Prawo ochrony środowiska zaproponowano doprecyzowanie, że 20% środków uzyskanych ze sprzedaży w drodze aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych stanowi przychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

  "Ww. środki przeznacza się nie tylko na dofinansowanie działań inwestycyjnych w obszarach: (1) wykorzystania OZE, (2) inwestycji w wysokosprawną kogenerację, (3) inwestycji realizowanych przez operatora systemu dystrybucyjnego, (4) dostosowania jednostek wytwórczych do poziomów emisji ustalonych w przepisach prawa UE oraz (5) inwestycji w magazyny energii elektrycznej, ale również, w zakresie dotyczącym tych obszarów, na wykonywanie zadań i obsługę Krajowego Operatora Systemu Zielonych Inwestycji (KOSZI) oraz refinansowanie NFOŚiGW kosztów poniesionych ze środków innych niż środki Rachunku klimatycznego" - wskazano także w uzasadnieniu projektu.

  29 grudnia 2018 r. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę przeciwdziałającą wzrostowi cen prądu w 2019 r. Nowelizacja obniża akcyzę na energię elektryczną do 5 zł/MWh z 20 zł/MWh i obniża stawki opłaty przejściowej o 95% w 2019 r. Ustala także poziom cen i stawek opłat za przesył i dystrybucję energii na poziomie nie wyższym niż poziom z dnia 31.12.2018 r. oraz stawek opłat dotyczących sprzedaży energii na poziomie nie wyższym niż poziom z dnia 30.06.2018 r. Przedsiębiorstwa, które z tego tytułu miałyby ponieść stratę otrzymają odpowiednie środki z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny.

  (ISBnews)

 • 14.02, 17:15ME konsultuje projekt rozporządzenia ws. wsparcia z Funduszu Niskoem. Transportu 

  Warszawa, 14.02.2019 (ISBnews) - Ministerstwo Energii skierowało do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków udzielania oraz sposobu rozliczania wsparcia udzielonego ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu (NFT), podał resort. Termin zgłaszania uwag upływa 25 lutego 2019 r.

  "Projekt rozporządzenia określa zasady udzielania finansowego wsparcia ze środków Funduszu oraz zasady rozliczania przekazanych środków. W projekcie również zaproponowano katalog kosztów kwalifikowanych, intensywność wsparcia oraz maksymalne kwoty dla wszystkich działań jakie zostały wymienione w ustawie ustanawiającej Fundusz" - czytamy dalej.

  Finansowanie otrzymać będą mogli m.in. producenci środków transportu, samorządy inwestujące w czysty transport publiczny, wytwórcy biokomponentów, podmioty planujące zakup nowych pojazdów. Fundusz będzie również wspierać promocję i edukację w zakresie wykorzystania paliw alternatywnych w transporcie. Projekt przewiduje wsparcie w formie dotacji lub pożyczki.

  (ISBnews)


   

 • 05.02, 14:42Emilewicz: Nowelizacja ws. cen energii wpłynie do Sejmu w przyszłym tygodniu 

  Warszawa, 05.02.2019 (ISBnews) - Nowelizacja ustawy i rozporządzenia ws. cen energii wpłyną do Sejmu w przyszłym tygodniu, poinformowała minister przedsiębiorczości i technologii Jadiwga Emilewicz.

  "Na dzisiejszym posiedzeniu Rady Ministrów nie było to dyskutowane, ale z ministrem energii rozmawialiśmy i zapewnił mnie, że zarówno nowelizacja, jak i rozporządzenia powinny wpłynąć w kolejnym tygodniu do Sejmu, a więc ten termin, o którym mówiłam, że powinniśmy mieć gotowe rozwiązania na koniec I kw. zostanie dotrzymany" - powiedziała Emilewicz dziennikarzom.

  Pod koniec stycznia, po rozmowach z Komisją Europejską, minister energii Krzysztof Tchórzewski zapowiedział pilną nowelizację ustawy blokującej podwyżki cen prądu w 2019 r. Zastrzeżenia Komisji wzbudziły ograniczenia roli Urzędu Regulacji Energetyki (URE).

  29 grudnia 2018 r. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę przeciwdziałającą wzrostowi cen prądu w 2019 r. Nowelizacja obniża akcyzę na energię elektryczną do 5 zł/MWh z 20 zł/MWh i obniża stawki opłaty przejściowej o 95% w 2019 r. Ustala także poziom cen i stawek opłat za przesył i dystrybucję energii na poziomie nie wyższym niż poziom z dnia 31.12.2018 r. oraz stawek opłat dotyczących sprzedaży energii na poziomie nie wyższym niż poziom z dnia 30.06.2018 r. Przedsiębiorstwa, które z tego tytułu miałyby ponieść stratę otrzymają odpowiednie środki z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny.

  (ISBnews)

   

 • 01.02, 11:29PSEW: Zasadę 10H należy zmodyfikować nowelizacjami ustaw dotyczących OZE 

  Warszawa, 01.02.2019 (ISBnews) - Ograniczenie zasady 10H w odniesieniu do elektrowni wiatrowych powinno zostać wprowadzone poprzez nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) i ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (odległościowej), uważa Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW).

  "Jeśli chcemy, by inwestorzy odzyskali zaufanie do państwa, to musimy zapewnić im stabilne i przejrzyste przepisy określające warunki, po spełnieniu których inwestor ma możliwość skorzystać z liberalizacji zapisów odległościowych" - powiedział prezes PSEW Janusz Gajowiecki, cytowany w komunikacie.

  Stowarzyszenie uważa, że liberalizacja ograniczeń odległościowych dla farm wiatrowych będzie krokiem w dobrym kierunku.

  "To właśnie gminy i społeczności lokalne, które są bezpośrednimi beneficjentami wpływów np. podatkowych od inwestorów, powinny mieć możliwość decydowania, czy chcą mieć taką instalację w pobliżu" - wskazał Gajowiecki.

  Jak zauważa organizacja, zasada 10H w praktyce wyłączyła spod inwestycji ok. 99% powierzchni Polski i doprowadziła do powstania luki inwestycyjnej. Tymczasem przełom technologiczny, który miał miejsce w ostatnich kilku latach doprowadził do znaczącego obniżenia kosztów produkcji energii z mocy wiatrowych. Podczas aukcji w listopadzie 2018 r. inwestorzy składali oferty w średniej cenie 200 zł/MWh, podczas gdy na giełdzie energia kosztowała ok. 300 zł/MWh.

  "Odblokowanie potencjału energetyki wiatrowej na lądzie pozwoli nie tylko obniżyć rachunki za energię, ale też wpłynie na jakość powietrza i emisyjności naszej gospodarki. Dodatkowe 2,5 tys. MW, które rząd obiecał zakontraktować w aukcjach w tym roku zmniejszy lukę w zakresie udziału zielonej energii w finalnym zużyciu w 2020 r. i da lepszą pozycję do osiągnięcia celu OZE na 2030 r." - dodał prezes.

  Modyfikacja zasady 10H powinna pozwolić na wymianę istniejących instalacji na dużo nowocześniejsze turbiny w ramach tzw. repoweringu. Efektywność takich urządzeń jest wyższa o ok. 30% od sprawności dziś instalowanych maszyn. Mogą one więc produkować energię elektryczną w każdych warunkach w konkurencyjnej cenie ok 150 zł/MWh, wskazano także.

  Wiceminister energii Tomasz Dąbrowski mówił wczoraj w Sejmie, że wśród działań, mających na celu zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w zużyciu energii, jest m.in. zniesienie zasady 10H w odniesieniu do inwestycji wiatrowych, na które jest zgoda społeczna.

  Zgodnie z obowiązującą od połowy 2016 r. ustawą o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, elektrownię wiatrową o mocy większej niż 40kW można postawić w odległości nie mniejszej niż 10-krotność jej wysokości wraz z wirnikiem i łopatami (10H) od zabudowań mieszkalnych i mieszanych, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa oraz obszarów szczególnie cennych z przyrodniczego punktu widzenia (np. parków narodowych czy krajobrazowych i rezerwatów).

  (ISBnews)

 • 31.01, 15:10Dąbrowski z ME: Planujemy ograniczenie zasady 10H dla elektrowni wiatrowych 

  Warszawa, 31.01.2019 (ISBnews) - Wśród działań, mających na celu zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w zużyciu energii, jest m.in. zniesienie zasady 10H w odniesieniu do inwestycji wiatrowych, na które jest zgoda społeczna, poinformował wiceminister energii Tomasz Dąbrowski. W planach są też aukcje na 2 500 MW energii z wiatru na lądzie i 700 MW fotowoltaiki w 2019 r.

  "[Przewidziane działania to] realizacja aukcji w zakresie wiatru na lądzie i fotowoltaiki, odblokowanie zasady 10H, przynajmniej w odniesieniu do tych inwestycji, które są możliwe do realizacji w gminach, gdzie jest zgoda społeczna, kontynuowanie i popularyzacja programu prosumenckiego poszerzonego o sektor małych i średnich przedsiębiorstw i opracowania metody wspierania inwestycji w OZE dla technologii osiągających rynkowy poziom cen grid parity, być może w oparciu o system gwarancji bankowych w miejsce systemu aukcyjnego" - powiedział Dąbrowski w Sejmie.

  Wcześniej poinformował, że Ministerstwo Energii wstępnie zakłada, że w 2019 r. mogą odbyć się aukcje, które pozwolą na powstanie nawet 2 500 MW nowej mocy zainstalowanej w sektorze wiatru na lądzie i mniej więcej 700 MW nowych mocy w sektorze fotowoltaiki, jednak wciąż analizuje tę kwestię.

  Zgodnie z obowiązującą od czerwca 2016 r. ustawą o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, elektrownię wiatrową o mocy większej niż 40kW można postawić w odległości nie mniejszej niż 10-krotność jej wysokości wraz z wirnikiem i łopatami (10H) od zabudowań mieszkalnych i mieszanych, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa oraz obszarów szczególnie cennych z przyrodniczego punktu widzenia (np. parków narodowych czy krajobrazowych i rezerwatów).

  (ISBnews)

 • 30.01, 13:54ME zapowiada pilną nowelizację ustawy blokującej podwyżki cen prądu 

  Warszawa, 30.01.2019 (ISBnews) - Minister energii Krzysztof Tchórzewski po wizycie w Brukseli zapowiada pilną nowelizację ustawy blokującej podwyżki cen prądu w 2019 r. Zastrzeżenia Komisji Europejskiej budziły ograniczenia roli Urzędu Regulacji Energetyki (URE) i zmiany będą dotyczyć tego obszaru.

  "Przyznałem się do tego, że za głęboko weszliśmy w uprawnienia URE poprzez wprowadzenie rozwiązań w tej ustawie i w tej dziedzinie robimy krok do tyłu" - powiedział Tchórzewski w RMF24. 

  "Zobowiązaliśmy się, że wprowadzimy zmiany do końca marca" - dodał. 

  Minister wyjaśnił, że Komisja pyta o szczegółowe zapisy dotyczące rozliczeń między firmami i Funduszem Różnicy Cen, stąd wynika opóźnienie wprowadzenia rozporządzeń do ustawy prądowej.

  (ISBnews)

 • 24.01, 14:35Rząd ma przyjąć nowelizację m.in. w sprawie aukcji OZE w 2019 r. w I kwartale 

  Warszawa, 24.01.2019 (ISBnews) - Rząd powinien w I kw. 2019 r. przyjąć projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) oraz niektórych innych ustaw, którego celem jest zmniejszenie obciążeń odbiorców końcowych z tytułu systemów wsparcia OZE i umożliwienie przeprowadzenia aukcji OZE w 2019 r., wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  "Celem niniejszego projektu rządowego jest realizacja zadań określonych w polityce energetycznej Polski do 2020, poprzez zmniejszenie obciążeń odbiorców końcowych z tytułu systemów wsparcia odnawialnych źródeł energii oraz rosnących cen energii elektrycznej" - czytamy w informacji.

  Jednocześnie nowelizacja ma umożliwić przeprowadzenie aukcji na zakup energii elektrycznej z OZE w 2019 roku poprzez wskazanie w przepisach przejściowych, maksymalnych ilości i wartości, która będzie przedmiotem sprzedaży oraz wyznaczenie cen referencyjnych, stanowiących maksymalną wartość oferty, która może zostać złożona przez wytwórcę w ofercie aukcyjnej.

  "Istota rozwiązań ujętych w projekcie:

  1) Obniżenie wysokości poziomu opłaty zastępczej a w rezultacie ceny praw majątkowych na przyszłe lata, poprzez wprowadzenie nowej formuły kalkulacji jednostkowej opłaty zastępczej w indeksie Ozjo.

  2) Umożliwienie przeprowadzenia aukcji w 2019 roku, poprzez określenie w przepisach przejściowych maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej oraz poziomu cen referencyjnych.

  3) Przedłużenie obowiązywania umów przyłączeniowych dla istniejących projektów OZE.

  4) Wprowadzenie przepisów wzmacniających mechanizm gwarancji pochodzenia" - czytamy dalej.

  Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to I kwartał 2019 r., podano także.

  (ISBnews)

   

 • 22.01, 11:09Sobolewski z ME: Koszt budowy 6-9 GW mocy jądrowych to 100-135 mld zł 

  Warszawa, 22.01.2019 (ISBnews) - Znowelizowany Program Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ) jest gotowy, ale jego zatwierdzenie może nastąpić dopiero po przyjęciu Polityki Energetycznej Polski (PEP) do 2040 r., poinformował dyrektor departamentu energii jądrowej Ministerstwa Energii Józef Sobolewski. Na podstawie dokonanych w departamencie analiz oszacowano, że koszt inwestycji w bloki jądrowe o mocy 6-9 GW to 100-135 mld zł, rozłożonych na 20-25 lat.

  "W 2017 i 2018 intensywne pracowaliśmy nad programem. Nie ukrywam, że program jest gotowy, ale to jest kwestia pewnego następstwa - najpierw polityka energetyczna" - powiedział Sobolewski podczas konferencji "Przyszłość energii jądrowej - raport Massachusetts Institute of Technology".

  Podkreślił między innymi, że odbył się szereg wizyt studyjnych w różnych krajach - na budowach elektrowni i w elektrowniach nuklearnych.

  "Analizowaliśmy różne rozwiązania. Jeśli chodzi o koszty inwestycji, to różne liczby krążą. Wiarygodne dane na temat tego, ile wyniesie koszt  poznamy, jak podpiszemy umowę z generalnym wykonawcą" - powiedział dyrektor.

  Według analiz ME, koszty wytwarzania energii w elektrowni jądrowej to od 150 zł/MWh przy gwarancjach Skarbu Państwa do 450 zł/MWh przy projekcie czysto komercyjnym.

  "Koszt inwestycji w energetykę jądrową o mocy 6-9 GW to według wyliczeń departamentu 100-135 mld zł, oczywiście rozłożone na 20-25 lat" - wskazał Sobolewski.

  Ministerstwo planuje także nowelizację specustawy jądrowej, której celem jest przyspieszenie procedur.

  "Oczekujemy w lutym zakończenia prac legislacyjnych i przekazania projektu do uzgodnień międzyresortowych. Chcemy żeby dokument znalazł się w parlamencie jeszcze w tym kwartale" - powiedział dyrektor

  W planach jest także ustawa powołująca Narodowe Laboratorium Energii Jądrowej i decyzje dotyczące utworzenia nowego składowiska odpadów promieniotwórczych.

  Projekt "Polityki energetycznej Polski do 2040 r." (PEP) zakłada uruchomienie pierwszego bloku elektrowni jądrowej o mocy 1-1,5 GW do 2033 r. i bloków o mocy łącznie 6-9 GW do 2043 r.

  (ISBnews)

   

 • 17.01, 14:57MŚ i NFOŚiGW: Nabór w Programie Czyste Powietrze będzie wznowiony w poniedziałek 

  Warszawa, 17.01.2019 (ISBnews) - Nabór wniosków w ramach Programu Czyste Powietrze zostanie wznowiony w poniedziałek, po przeprowadzeniu aktualizacji programu priorytetowego Czyste Powietrze oraz po dostosowaniu systemów informatycznych do zmian w prawie, poinformowali minister środowiska Henryk Kowalczyk i prezes NFOŚiGW Kazimierz Kujda.

  "Przerwa w naborze wniosków miała charakter przejściowy i wynikała z wejścia w życie ustawy wprowadzającej termomodernizacyjną ulgę podatkową oraz dostosowaniem systemu informatycznego. Była to swego rodzaju przerwa techniczna" - powiedział Kowalczyk, cytowany w komunikacie.

  "Trwają ostatnie testy informatyczne. Od najbliższego poniedziałku zachęcam wszystkich obywateli do składania wniosków. Naszym wspólnym celem jest poprawa jakości powietrza w Polsce. Działamy z myślą o przyszłych pokoleniach" - dodał minister.

  Do 31 grudnia 2018 r. Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej łącznie w całym kraju przyjęły formalnie ponad 25 tysięcy wniosków, które podlegają obecnie weryfikacji przez WFOŚiGW. Pierwsze umowy są już podpisywane z beneficjentami, podano także.

  "Największe zainteresowanie programem jest na Śląsku i Mazowszu, gdzie złożono odpowiednio - ponad 3,5 tys. oraz ponad 2,3 tys. wniosków. Do tej pory, czyli do 17 stycznia 2019 r., podpisano przeszło 100 umów na kwotę ponad 1 mln zł dofinansowania" - wskazał Kujda.

  Program będzie realizowany przez dziesięć lat, a łączne działania w jego ramach to kwota ponad 103 mld zł. Zakłada się, że termomodernizacji zostanie poddanych ponad 4 mln domów jednorodzinnych. Celem programu jest m.in. zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza, poprzez likwidację nieefektywnych i przestarzałych źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych, przypomina resort środowiska.

  (ISBnews)

   

 • 15.01, 13:09ME: Konsultacje 'Krajowego planu na rzecz energii i klimatu' potrwają do 18 II 

  Warszawa, 15.01.2019 (ISBnews) - Ministerstwo Energii przedstawiło do konsultacji projekt dokumentu "Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030" (KPEiK). Uwagi do projektu można składać do 18 lutego 2019 r., podał resort. Projekt przewiduje m.in. redukcję emisji gazów cieplarnianych w sektorach nieobjętych systemem ETS o 7% do 2030 r. i osiągnięcie 21% udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w finalnym zużyciu energii brutto do 2030 r.

  "Projekt KPEiK przedstawia założenia i cele oraz polityki i działania na rzecz realizacji 5 wymiarów unii energetycznej tj.

  - bezpieczeństwa energetycznego,

  - wewnętrznego rynku energii,

  - efektywności energetycznej,

  - obniżenia emisyjności oraz

  - badań naukowych, innowacji i konkurencyjności" - czytamy w komunikacie.

  Zawarte w planie założenia i cele oraz polityki i działania wskazują priorytety działań w pięciu wymiarach unii energetycznej, w tym m.in. cele na 2030 r. stanowiące krajowy wkład do realizacji unijnych celów klimatyczno-energetycznych tj. w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz poprawy efektywności energetycznej. Dokument wskazuje również polityki i działania, które mają doprowadzić do osiągnięcia wyznaczonych celów.

  Do dokumentu załączono także dwa załączniki:

  - Obecna sytuacja i prognozy przy istniejących politykach i środkach - zawiera analizę wpływu już istniejących polityk i działań (do końca 2017 r.), czyli tzw. Scenariusz Odniesienia (ODN).

  - Ocena skutków planowanych polityk i środków - stanowi tzw. Scenariusz Polityki Klimatyczno-Energetycznej (PEK) w perspektywie 2030 r., który powstał na podstawie wniosków z analizy oddziaływania przygotowywanych do wdrożenia polityk i działań.

  "Cel redukcyjny dla Polski w zakresie emisji gazów cieplarnianych w sektorach nieobjętych systemem ETS został określony na poziomie -7% w 2030 r. w porównaniu do poziomu w roku 2005" - czytamy w dokumencie.

  W ramach ograniczania negatywnego wpływu transportu na środowisko przewidziano:

  - cel pośredni - do 2025 r. redukcja emisji CO2 w samochodach osobowych i lekkich samochodach dostawczych o 15% w odniesieniu do roku 2021;

  - cel główny - do 2030 r. redukcja emisji CO2 w samochodach osobowych i lekkich samochodach dostawczych o 30% w odniesieniu do roku 2021.

  Cele dotyczące adaptacji do zmian klimatu to:

  - wzrost poziomu lesistości kraju do 31%;

  - zwiększenie pojemności obiektów małej retencji wodnej;

  - zwiększenie stopnia redukcji rocznego odpływu wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych w granicach administracyjnych miast;

  - zwiększenie udziału powierzchni objętej obowiązującymi planami; zagospodarowania przestrzennego w powierzchni geodezyjnej kraju.

  W projekcie zapisano także zmniejszenie udziału węgla kamiennego i brunatnego w produkcji energii elektrycznej do 60% w 2030 roku i dalszy trend spadkowy do 2040 r.

  "W ramach realizacji ogólnounijnego celu na 2030 r. Polska deklaruje osiągniecie do 2030 r. 21% udziału OZE w finalnym zużyciu energii brutto (zużycie łącznie w elektroenergetyce, ciepłownictwie i chłodnictwie oraz na cele transportowe), co zależne jest od konkurencyjności tych źródeł oraz ich miejsca i użyteczności dla systemu. Istotny wpływ na skalę wykorzystania OZE będzie mieć postęp technologiczny - zarówno w zakresie aktualnie znanych sposobów wytwarzania energii, jak i w zupełnie nowych technologiach, ale także w technologiach magazynowania energii. Ocenia się, że w perspektywie 2030 r. udział OZE w ciepłownictwie i chłodnictwie będzie zwiększał się o 1-1,3 pkt proc. średniorocznie" - czytamy dalej.

  W transporcie przewiduje się osiągniecie 10% udział energii odnawialnej w 2020 r. oraz 14% w perspektywie 2030 r. Do 2030 r. przewiduje się wzrost udziału OZE do ok. 27% w produkcji energii elektrycznej netto.

  Plan przewiduje osiągnięcie ok. 15% udziału OZE w finalnym zużyciu energii brutto w 2022 r., ok. 17% w 2025 r. i ok. 19% w 2027 r.

  W projekcie przewidziano także wzrost wykorzystania biomasy i biopaliw, zwiększenie dynamiki rozwoju mikroinstalacji OZE.

  "Polska deklaruje krajowy cel w zakresie poprawy efektywności energetycznej do 2030 r. na poziomie 23% w odniesieniu do zużycia energii pierwotnej według prognozy PRIMES 2007" - czytamy także w projekcie.

  Przewidywana wartość docelowa oszczędności energii na lata 2021-2030, związana z podjęciem działań poprawiających charakterystykę energetyczną budynków powinna wynieść 43 440,1 MWh.

  W wymiarze bezpieczeństwa energetycznego zapisano budowę pierwszego bloku elektrowni jądrowej do 2033 r., rozbudowę mocy wytwórczych, dywersyfikację dostaw ropy naftowej i gazu ziemnego, działania na rzecz zwiększenia krajowego wydobycia gazu, rozwój elektromobilności oraz utrzymanie autonomii w zakresie importu energii elektrycznej z państw trzecich.

  W wymiarze wewnętrznego rynku energii przewidziano zwiększenie dostępności i przepustowości obecnych połączeń transgranicznych, rozbudowę infrastruktury, w tym transgranicznej oraz integrację rynku. Podkreślono plany dotyczące morskiej energetyki wiatrowej. Wśród celów znalazło się także ograniczenie ubóstwa energetycznego.

  Obowiązek sporządzenia krajowego planu na rzecz energii i klimatu wynika z obowiązku nałożonego na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE). Projekt KPEiK został opracowany zgodnie z szablonem wskazanym w ww. unijnym rozporządzeniu i przekazany do Komisji Europejskiej w wypełnieniu obowiązku wynikającego z art. 9 tego rozporządzenia, podał resort.

  Finalna wersja polskiego KPEiK zostanie zgłoszona do Komisji Europejskiej do 31 grudnia 2019 r.

  (ISBnews)

 • 14.01, 16:50PTEZ proponuje zmiany prawne dla branży ciepłowniczej 

  Warszawa, 14.01.2019 (ISBnews) - Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych (PTEZ) opracowało propozycje zmian legislacyjnych dotyczących ciepłownictwa, w szczególności proponując możliwość tworzenia grup taryfowych, wprowadzenie cen jednoczłonowych, premii i upustów, poinformował Wojciech Dąbrowski, prezes PGE Energia Ciepła – spółki zależnej Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) i prezes PTEZ.

  "PGE Energia Ciepła, lider ciepłownictwa w Polsce, chce nakreślać kierunki rozwoju zmian w branży i idące za tym zmiany regulacyjne. Co więcej, jako prezes zarządu Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych (PTEZ), którego członkiem jest także PGE Energia Ciepła, a także większość z tu obecnych gości i prelegentów, przedstawię propozycję zmian w Prawie Energetycznym jak i rozporządzeniu taryfowym, których celem jest utrzymanie obecnych i pozyskanie nowych klientów" - powiedział Dąbrowski podczas panelu na Kongresie Powerpol. 

  Zdaniem PTEZ, podstawowym narzędziem prosprzedażowym powinno być wydzielanie klientów do grup taryfowych. Wydzielenie odrębnej grupy taryfowej w celu rozwoju rynku i pozyskania nowych odbiorców powinno się odbyć na warunkach określonych w ustawie Prawo Energetyczne i Rozporządzeniu taryfowym. Rozporządzenie już teraz uwzględnia szeroki katalog kryteriów, które wpływają na stworzenie grupy taryfowej. Katalog tych kryteriów, oprócz wymienionych w ww. punktach organizacja proponuje uzupełnić co najmniej o: charakterystykę odbioru zapewniającą wzrost efektywności wytwarzania, charakterystykę odbioru inną niż tyko związana z temperaturami zewnętrznymi,  stopień wykorzystania mocy cieplnej przez odbiorcę ciepła nie powodujący konieczności inwestycji w źródła szczytowe, możliwość tworzenia grup dla odbiorów technologicznych (do rozważenia możliwość całkowitego wyłączenia takiej grupy z taryfowania).

  Drugim proponowanym rozwiązaniem mogłyby być ceny jednoczłonowe, wskazał prezes..

  Narzędzie to funkcjonuje już dzisiaj, dając możliwość skalkulowania cen i stawek opłat jednoskładnikowych dla konkretnego odbiorcy ciepła w oparciu o stawki opłat zawarte w zatwierdzonej przez URE taryfie. PGE Energia Ciepła proponuje stworzenie w rozporządzeniu taryfowym otwartego katalogu sytuacji, kiedy takie rozwiązanie jest możliwe np. gdy klient ma niezależne, alternatywne rezerwowanie mocy i spółka nie chce pobierać "podwójnie" opłaty za moc, lub gdy klient ma specyficzny pobór dużej ilości mocy, a przy tym niewielkiej ilości energii, tylko przez bardzo krótki lub sezonowy okres, jak boiska piłkarskie, baseny, szklarnie.

  Trzeci proponowany instrument to premie dla dystrybutora, wypłacane przez wytwórcę (przy systemach rozdzielonych), związane z rozwojem rynku lub jego segmentu, przyznawane na podstawie dedykowanych umów wspierających rozwój rynku pomiędzy wytwórcą i dystrybutorem.

  Wytwórcy kogeneracyjni mający dostępne moce, a nie posiadający dystrybucji są zainteresowani ich maksymalnym wykorzystaniem i w pewnych sytuacjach rozwój sieci jest dla nich opłacalny i przyniesie obniżenie kosztów jednostkowych dla klientów. Takie rozwiązanie pozwoliłoby na zrównanie szans i potencjału ekonomicznego do rozwoju sieci do poziomu jakie mają obecnie tylko przedsiębiorstwa zintegrowane, wyjaśnił Dąbrowski.

  Dla indywidualnych klientów, premie mogłyby być płacone przez dystrybutora lub wytwórcę na rzecz klienta końcowego w określonych przypadkach - klient musiałby spełnić pewne warunki takie jak:

  - charakterystyka odbioru zapewniająca wzrost efektywności wytwarzania,

  - charakterystyka odbioru inna niż tylko związana z temperaturami zewnętrznymi,

  - stopień wykorzystania mocy cieplnej nie powodujący konieczności inwestycji w źródła szczytowe,

  - premia jako wynagrodzenie za aktywne zarzadzanie popytem na energie i moc cieplną

  Premie miałyby maksymalny czas trwania, powiązany z trwałością efektów ekonomicznych i okresem zwrotu dla dystrybutora lub wytwórcy.

  Jako czwarty instrument zaproponowano upusty w opłatach przyłączeniowych oraz w opłatach za sprzedaż ciepła i mocy. Podstawy faktyczne dla zastosowania takiego upustu powinny być wprost wymienione w przepisach prawa, co umożliwi szerokie wykorzystanie istniejącej już ogólnej normy prawnej. PTEZ widzi kilka obszarów, gdzie aktywna polityka upustu w opłacie przyłączeniowej przyniesie korzyści społeczne oraz dla samych klientów, np. dla realizacji celu minimalizowania niskiej emisji, zwiększenia sprzedaży produktów takich jak np. ciepła woda użytkowa i chłód wytwarzany w oparciu o ciepło sieciowe.

  Przykładowo, zaproponowano możliwość zastosowania okresowych upustów od stawki za moc zamówioną dla budynków, w sytuacji gdy dochodzenie do pełnej mocy jest rozłożone w czasie, np. kiedy nowy budynek mieszkalny jest zasiedlany przez okres 2-3 lat. Inną możliwością jest stosowanie okresowych upustów dla utrzymania dużych odbiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

  Upusty w opłatach za ciepło powinny mieć określony maksymalny, nieprzekraczalny czas trwania. Przedsiębiorstwo w swoim wniosku taryfowym, na etapie postępowania powinno poinformować URE o stosowanej przez siebie polityce upustów.

  "Mam nadzieję, że wraz z Izbą Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie wkrótce złożymy kompleksową propozycję zmian legislacyjnych, służących branży kogeneracyjnej, która jest jednym z najbardziej efektywnych sposobów w walce o czyste powietrze" - dodał prezes.

  Wcześniej podczas panelu prezes IGCP Jacek Szymczak mówił, że konieczna jest zmiana w modelu funkcjonowania regulacji i możliwość kalkulowania zwrotu na kapitale bez względu na wzrost kosztów niezależnych z punktu widzenia przedsiębiorstwa.

  "Jeżeli postawimy sobie za cel, że w wyniku realizacji inwestycji będziemy w stanie przyłączyć nowych odbiorców i przeliczyć, o ile zmniejszymy niską emisję, to tego typu rozwiązanie powinno mieć odzwierciedlenie prawne w swego rodzaju specustawie dla sieci ciepłowniczych" – wskazał także Szymczak.

  Grupa kapitałowa PGE jest liderem sektora z ok. 40-proc. udziałem w rynku wytwarzania konwencjonalnego, 30-proc. w sprzedaży dla klientów końcowych (5,2 mln odbiorców indywidualnych i biznesowych) oraz ok. 12-proc. w OZE. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

  (ISBnews)

 • 14.01, 11:25Dąbrowski z ME: Rząd może przyjąć politykę energetyczną 'jak najszybciej' 

  Warszawa, 14.01.2019 (ISBnews) - Polityka energetyczna Polski (PEP) do 2040 roku ma szansę być przyjęta przez Radę ministrów "jak najszybciej", poinformował wiceminister energii Tomasz Dąbrowski.

  "Wydaje się, że nie ma przeszkód do tego by dokument został przyjęty jak najszybciej. Zależy od ilości uwag, jakie spłyną, a termin [konsultacji projektu] mija jutro. Mam nadzieję, że przesłane uwagi będą na tyle konstruktywne, by je wprowadzić i by Rada Ministrów mogła ten dokument przyjąć jak najszybciej" - powiedział Dąbrowski podczas panelu na Kongresie Powerpol.

  Zaprezentowany przez Ministerstwo Energii pod koniec listopada projekt PEP przewiduje m.in. spadek udziału węgla w miksie energetycznym do 60% w 2030 r., osiągnięcie 21% udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w końcowym zużyciu energii brutto do 2030 r. oraz uruchomienie pierwszego bloku elektrowni jądrowej o mocy 1-1,5 GW do 2033 r. i bloków o mocy łącznie 6-9 GW do 2043 r. Nakłady inwestycyjne na nowe moce wytwórcze wynikające z PEP do 2040 r. to 400 mld zł. Konsultacje projektu trwają do 15 stycznia br.

  (ISBnews)

   

 • 14.01, 11:15Prezes URE: Ustawa ws. cen energii elektrycznej powinna być pilnie znowelizowana 

  Warszawa, 14.01.2019 (ISBnews) - Ustawa, która ma na celu przeciwdziałanie wzrostowi cen energii elektrycznej dla odbiorców, powinna być pilnie znowelizowana, uważa prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) Maciej Bando.

  "Stoimy jednoznacznie na stanowisku, że ustawa wymaga bardzo pilnej nowelizacji. [...] Brzmienie ustawy jest sprzeczne z innymi aktami prawnymi i daleko niejasne" - powiedział Bando podczas panelu na Kongresie Powerpol.

  Podkreślił, że elektroenergetyka, w szczególności sieci dystrybucyjne, wymaga nakładów inwestycyjnych i są to programy uzgodnione z URE.

  "Nie możemy dłużej tolerować, jako odbiorcy energii, dużego zapóźnienia, jeśli chodzi o nowoczesność i dyspozycyjność energetyki. Nie unikniemy dyskusji o tym, że energia będzie drożeć" - powiedział także prezes.

  Przypomniał też, że wkrótce wejdzie w życie opłata kogeneracyjna, a za 1,5 roku opłata z tytułu rynku mocy.

  Z kolei wiceminister energii Tomasz Dąbrowski w odpowiedzi wskazał, że "nawet najlepsze prawo, jeśli nie ma dobrej woli stosowania, będzie złe".

  Podkreślił, że obecna interwencja w Polsce to reakcja na skutki wcześniejszego interwencjonizmu, jakim jest polityka klimatyczna Unii Europejskiej i wynikający z niej system handlu emisjami.

  "Czy będzie nowelizacja? To się okaże. Jesteśmy w dialogu z Komisją Europejską" - powiedział Dąbrowski.

  29 grudnia 2018 r. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę przeciwdziałającą wzrostowi cen prądu w 2019 r. Nowelizacja obniża akcyzę na energię elektryczną do 5 zł/MWh z 20 zł/MWh i obniża stawki opłaty przejściowej o 95% w 2019 r. Ustala także poziom cen i stawek opłat za przesył i dystrybucję energii na poziomie nie wyższym niż poziom z dnia 31.12.2018 r. oraz stawek opłat dotyczących sprzedaży energii na poziomie nie wyższym niż poziom z dnia 30.06.2018 r. Przedsiębiorstwa, które z tego tytułu miałyby ponieść stratę otrzymają odpowiednie środki z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny.

  (ISBnews)

   

 • 11.01, 15:54Tchórzewski: Mamy nadzieję na konsensus wokół OZE i energetyki rozproszonej 

  Warszawa, 11.01.2019 (ISBnews) - Ministerstwo Energii ma nadzieję, że deklaracje partii politycznych dotyczące rozwoju energetyki opartej na źródłach odnawialnych (OZE), w tym rozproszonej, pomogą w osiągnięciu konsensusu wokół tego kierunku rozwoju, poinformował minister Krzysztof Tchórzewski.

  "Bardzo cieszą nas deklaracje kilku partii politycznych, co do konieczności rozwoju energetyki odnawialnej, zwłaszcza w formule społecznej i obywatelskiej" - powiedział Tchórzewski, cytowany na profilu Ministerstwa Energii w serwisie Twitter.

  "Mamy nadzieję, że ze względu na duże zainteresowanie środowisk politycznych energetyką rozproszoną, uda się zbudować konsensus wokół proponowanego przez ME kierunku rozwoju energetyki społecznej i rozproszonej" - dodał minister.

  9 stycznia propozycję planu transformacji energetycznej Polski przedstawiła Nowoczesna. Partia założyła, że do 2035 r. energia elektryczna powinna być wytwarzana w 50% z odnawialnych źródeł, a do 2050 r. - w 80%. Pozostałe źródła to węgiel (40% w 2035 r.) i gaz (10% w 2035 r. i 20% w 2050 r.). W struktura źródeł odnawialnych przewidziano farmy wiatrowe na lądzie i na morzu, fotowoltaikę, biogaz i biomasę. Całkowity koszt tej transformacji Nowoczesna oszacowała na 550 mld zł.

  Z kolei dziś Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) przedstawiło "Pakt dla zielonej energii", który ma być opaty na trzech filarach: tanim prądzie, czystym powietrzu i bezpieczeństwie dostaw energii elektrycznej Partia podkreśliła rolę energetyki prosumenckiej.

  Zaprezentowany przez Ministerstwo Energii pod koniec listopada projekt PEP przewiduje m.in. spadek udziału węgla w miksie energetycznym do 60% w 2030 r., osiągnięcie 21% udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w końcowym zużyciu energii brutto do 2030 r. oraz uruchomienie pierwszego bloku elektrowni jądrowej o mocy 1-1,5 GW do 2033 r. i bloków o mocy łącznie 6-9 GW do 2043 r. Nakłady inwestycyjne na nowe moce wytwórcze wynikające z PEP do 2040 r. to 400 mld zł. Konsultacje projektu trwają do 15 stycznia br.

  (ISBnews)