Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 01.10, 10:20Tchórzewski: Koszt transformacji w kierunku zeroemisyjności to 700-900 mld euro 

  Warszawa, 01.10.2019 (ISBnews) - Koszty transformacji polskiej gospodarki w stronę zeroemisyjności to około 700-900 mld euro i są zbyt wysokie, by Polska mogła je w tej chwili ponieść, w związku z czym bez dodatkowej pomocy ze strony Unii Europejskiej nie jest możliwe podniesienie celów zawartych w Krajowym planie na rzecz energii i klimatu, poinformował minister energii Krzysztof Tchórzewski.

  "To nie jest jeszcze dokładnie policzone. W naszym sektorze sumaryczne koszty transformacji rozłożone na lata to w okolicach 300 mld zł do 400 mld zł, natomiast cała gospodarka to 700-900 mld euro. To wszystko gdybania. Jeśli ktoś mówi, że jesteśmy w stanie iść w kierunku gospodarki zeroemisyjnej do 2050 r. to ja to traktuję jako marzenie" - powiedział Tchórzewski dziennikarzom w kuluarach XVI Kongresu Nowego Przemysłu.

  Podkreślił, że Polska ma czas do końca grudnia na zatwierdzenie Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu i może swoje argumenty przedstawiać. Minister nie widzi możliwości podniesienia celu 21% energii ze źródeł odnawialnych w 2030 r. bez dodatkowego wsparcia finansowego.

  "Na posiedzeniu ministrów energii we wtorek zdecydowanie powiedziałem, że nie [podniesiemy celów]. Przy takim systemie wsparcia, jaki otrzymujemy, robimy to, na co nas stać" - wskazał Tchórzewski.

  Jego zdaniem, każdy punkt procentowy celu to duże koszty. Polski i innych krajów regionu nie stać obecnie na przyspieszenie procesu transformacji.

  Zapytany o potencjalne dopłaty z funduszy unijnych do budowy nowoczesnej infrastruktury energetycznej, podobne jak do infrastruktury drogowej, minister wskazał, ze Polska byłaby nimi zainteresowana, "ale to się wiąże ze składkami, a nie każdy chce się dzielić".

  Wyjaśnił, że toczy się dyskusja w tej kwestii, ale kuluarowa.

  "Nie mamy na stole na razie dyskusji o podwyższeniu dopłat, mamy na stole dyskusję o obniżeniu w związku z procesem wyjścia Wielkiej Brytanii" - dodał Tchórzewski.

  Podczas otwarcia kongresu minister mówił, że społeczeństwo w Polsce jest za transformacją energetyki, jednak nie jest skłonne ponosić kosztów w postaci znacząco wyższych rachunków za energię elektryczną.

  "Kraje realizujące politykę klimatyczną to kraje bogatsze. Aspirujemy do tej grupy krajów i ostatnie lata pokazują, że możemy w tym kierunku isć. To musi być praca ewolucyjna" - mówił.

  Dodał, że 5 mld euro alokowane na pomoc w transformacji terenów pogórniczych nie zaspokaja potrzeb Polski.

  "My sami wydajemy ok 1,5 mld zł rocznie na transformację terenów pogórniczych" - powiedział.

  Ministerstwo Energii złożyło do Komisji Europejskiej projekt Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030. Projekt przewiduje m.in. redukcję emisji gazów cieplarnianych w sektorach nieobjętych systemem ETS o 7% do 2030 r. i osiągnięcie 21% udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w finalnym zużyciu energii brutto do 2030 r. Po opublikowaniu uwag KE trwają konsultacje w tej sprawie. Ostateczna wersja planu powinna zostać złożona do końca 2019 r.

  (ISBnews)

 • 12.09, 10:23Forum Energii: Unijny pakiet 'Czysta energia' wymusi zmiany na polskim rynku 

  Warszawa, 12.09.2019 (ISBnews) - Polska najprawdopodobniej znajdzie się w gronie państw, które nie wypełnią unijnego celu na rok 2020, będzie jednak musiała przyspieszyć rozwój odnawialnych źródeł, a na nadrobienie opóźnień otrzyma tylko dodatkowy rok. W związku z wejściem w życie przepisów pakietu "Czysta energia dla wszystkich Europejczyków" polski rynek mocy będzie musiał przejść procedurę oceny pod kątem tego, czy problem wystarczalności mocy, tym razem na poziomie europejskim, wciąż istnieje, wynika z raportu Forum Energii pt. "Małymi krokami do wielkich zmian. Wpływ pakietu 'Czysta energia dla wszystkich Europejczyków' na energetykę".

  "Unia Europejska dąży do przestawienia dużej części produkcji energii na odnawialne źródła - i jest to trend nieodwracalny. U podstaw leży realizacja unijnego celu w wysokości co najmniej 32% OZE w 2030 r., co ma przyczynić się do obniżki emisji CO2 i realizacji zobowiązań międzynarodowych wynikających m.in. z Porozumienia paryskiego. Mimo braku wiążących celów krajowych, duże uprawnienia Komisji Europejskiej do kontrolowania rozwoju OZE przez państwa członkowskie powinny się przyczynić do skutecznej realizacji unijnych ambicji" - czytamy w raporcie.

  Choć nowe jednostki OZE tracą przywileje w przyłączaniu do sieci, to nowa struktura rynku podporządkowana jest rozwojowi OZE i ich integracji z systemem. Jednocześnie elektrownie oparte na wysokoemisyjnych paliwach kopalnych, takich jak węgiel, będą mieć coraz mniejsze możliwości korzystania z pomocy publicznej, zaznaczono.

  "Nowoczesny unijny rynek energii ma uwolnić potencjał tkwiący w bardzo dużej liczbie małych wytwórców energii. Stąd pakiet wprowadza i promuje nowe podmioty na rynku - prosumentów, społeczności energetyczne, podmioty indywidualne lub działające wspólnie, np. mieszkańców budynków jednorodzinnych, wielomieszkaniowych, przedsiębiorstwa czy organy lokalne" - czytamy dalej.

  Z kolei realizacja unii energetycznej oznacza, że współpraca na poziomie unijnym oraz regionalnym stanie się podstawą tworzenia polityki energetycznej przez państwa członkowskie. Krajowe plany energetyczno-klimatyczne będą drogowskazem dla branży, inwestorów oraz wszystkich uczestników transformacji. W ich tworzeniu coraz większą rolę będzie odgrywać Komisja Europejska oraz unijne państwa sąsiednie. Współpraca regionalna w wielu obszarach będzie obowiązkowa. Stworzenie wspólnego europejskiego systemu energetycznego jest zadaniem niełatwym, ale pozwoli obniżyć ceny energii w UE, umożliwi przepływ wiedzy i doświadczeń oraz zwiększy bezpieczeństwo dostaw, uważają autorzy raportu.

  Obowiązek wprowadzenia kolejnych unijnych zasad rynkowych spowoduje, że zmniejszy się bariera wejścia na rynek wytwórcy energii, dzięki czemu pojawi się wiele nowych podmiotów odnawialnych źródeł energii. Zmiany obejmą wszystkie poziomy - od sieci dystrybucyjnej po funkcjonowanie połączeń transgranicznych. Zadaniem operatorów systemów dystrybucyjnych będzie zapewnienie skutecznego funkcjonowania na rynku źródłom rozproszonym oraz włączenie odbiorców i magazynów energii. Zwiększy się konkurencja, w tym ponadgraniczna. Wzrośnie handel energią elektryczną pomiędzy państwami, a nadzór nad nim będą sprawować nowo powołane Regionalne Centra Koordynacyjne.

  "Wzrost cen uprawnień do emisji CO2, rosnące koszty paliw, nakłady na nowe jednostki wytwórcze i sieciowe wywołały lawinowe podwyższenie cen energii w całej Europie. Skala inwestycji związanych z odstawieniami, modernizacją oraz budową nowych jednostek jest ogromna. Wprowadzenie realnej konkurencji pomiędzy sprzedawcami energii może częściowo powstrzymać wzrosty cen. Wyzwaniem dla rządu jest stworzenie skutecznych mechanizmów polityki socjalnej, które zneutralizują te podwyżki. Po ograniczeniu stosowania cen regulowanych ta polityka będzie odgrywać główną rolę w walce z ubóstwem energetycznym i w ochronie odbiorców wrażliwych" - wskazano także w materiale.

  Pakiet "Czysta energia" ogranicza również przyznawanie pomocy publicznej dla jednostek konwencjonalnych, w szczególności węglowych, emitujących duże ilości CO2.

  "Rynek mocy to ostateczność, o ile udowodnimy, że mechanizmy rynkowe, także w ujęciu ponadkrajowym, nie rozwiązują problemu. U podstaw takiego podejścia leży założenie, że na jednolitym rynku energii bezpieczeństwo energetyczne ma wymiar regionalny, a nie tylko krajowy. Innymi słowy, zapotrzebowanie na energię powinno być zaspokajane również przez dostawców zagranicznych, a w sytuacjach kryzysowych państwa powinny się wzajemnie wspierać w zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej" - czytamy dalej.

  Zgodnie z tym podejściem, polski rynek mocy będzie musiał przejść procedurę oceny, czy problem wystarczalności mocy, tym razem na poziomie europejskim, wciąż istnieje. Stosowaniu przez państwa takich mechanizmów wsparcia musi towarzyszyć wprowadzanie reform rynkowych, m.in. uwolnienie cen.

  "Przyjęte rozwiązania dają możliwość spójnego rozwoju energetyki we wszystkich państwach UE. Dla Polski to szansa na reformę naszego rynku oraz zmodernizowanie sektora zgodnie ze światowymi trendami obniżania emisji, większej dbałości o środowisko oraz dostarczania konsumentom wysokiej jakości usług dzięki realnej konkurencji na rynku" - powiedział autor raportu Paweł Wróbel, cytowany w komunikacie.

  "Próbując określić jednym zdaniem ten największy w historii Unii Europejskiej pakiet regulacji, można powiedzieć, że za parę lat energetyka będzie coraz bliżej ludzi. Kowalska i Kowalski będą mogli wytwarzać energię na własne potrzeby, OZE będą pożądanym źródłem energii w Unii Europejskiej. Duży system energetyczny dalej będzie podstawą zapewnienia prądu w gniazdku, ale będzie coraz więcej alternatyw i nowych możliwości. Podstawą będzie efektywność energetyczna, zwłaszcza w budynkach" - dodała prezes Forum Energii Joanna Maćkowiak Pandera.

  Pod koniec grudnia 2018 r. Unia Europejska uzgodniła szczegóły pakietu "Czysta energia dla wszystkich Europejczyków" (wcześniej nazywanego "Pakietem zimowym"). Jest to zestaw 8 dyrektyw i rozporządzeń, które określają parametry nowego modelu energetyki w Unii Europejskiej zwanego unią energetyczną.

  (ISBnews)

   

 • 11.09, 17:20Kongres Nowej Mobilności: Za rozwojem branży muszą nadążać zmiany w prawie 

  Warszawa, 11.09.2019 (ISBnews) - Lublin, 11.09.2019 (ISBnews) - Konieczność dostosowania ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych do dynamicznie zmieniającego się rynku oraz zrównoważony rozwój publicznego transportu zbiorowego - to główne tematy Kongresu Nowej Mobilności (KNM), który odbył się w Lublinie w dniach 9-10 września br. Agencja ISBnews była patronem medialnym wydarzenia.

  "Mamy nadzieję, że po wyborach parlamentarnych elektromobilność będzie mogła nabrać drugiego życia. Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych jest młodą ustawą, od jej przyjęcia minęło półtora roku, to już wymaga zmiany tak, aby była dopasowana do rzeczywistych potrzeb rynku i nowych możliwości technologicznych" - powiedział dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych Maciej Mazur w rozmowie z ISBnews.tv.

  Dodał, że ustawa powinna nie tylko wyznaczać kierunki działań, ale też kreować narzędzia. Między innymi trzeba sprawić, aby zaczął działać fundusz niskoemisyjnego transportu.

  "Jeśli chcemy rozwijać elektromobilność w takim tempie, jak w Europie Zachodniej, USA czy Chinach, to musimy do deklaracji dołożyć narzędzia w postaci finansowego wsparcia zakupu pojazdów elektrycznych i rozwoju infrastruktury" - wskazał.

  Podczas KNM 30 miast podpisało deklarację na rzecz rozwoju elektromobilności. Sygnatarusze oczekują, że w najbliższym czasie zrobią to kolejne samorządy a PSPA będzie je wspierać poprzez szkolenia i raporty.

  Gościem specjalnym wydarzenia był wiceminister środowiska Michał Kurtyka, który traktuje rozwój elektromobilności jako proces promocji technologii, pozwalających połączyć wiele aspektów.

  "Cały świat przestawia się na produkcję samochodów elektrycznych, my także widzimy korzyści dla środowiska, kwestie zdrowotne i opłacalność ekonomiczną. Obecnie usunięta została największa bariera rozwoju elektromobilności, czyli dostępność samochodów" - powiedział Kurtyka w rozmowie z ISBnews.tv.

  Według niego, w momencie, kiedy pojawi się większa skala produkcji tych pojazdów, ograniczane są koszty ich produkcji, szczególnie koszty produkcji baterii litowo-jonowych. W związku z tym można oczekiwać, że w 2022 roku zakup małych miejskich samochodów elektrycznych będzie bardziej opłacalny niż samochodów spalinowych.

  "Taki trend obserwujemy i dlatego został on uwzględniony w 'Planie rozwoju elektromobilności', który rząd przyjął w marcu 2017 r. Lata 2017-2018 były poświęcone na stworzenie ram prawnych, a lata 2019-2020 to czas na projekty pilotażowe i budowę infrastruktury po to, aby upowszechnienie pojazdów elektrycznych miało miejsce w następnym, trzecim etapie od 2020 roku" - zapowiedział wiceminister.

  Kurtyka podkreślił, że resort środowiska wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) pracuje nad tym, żeby pomóc samorządom odnaleźć się w rewolucji technologicznej.

  "Powstają strategie rozwoju elektromobilności na poziomie samorządowym. Już 200 gmin i miast jest zainteresowanych stworzeniem takich planów, a NFOŚiGW będzie dofinansowywał ich przygotowanie. Oczywiście pierwszym etapem jest rozwój transportu publicznego. Największe przetargi na autobusy elektryczne rozstrzygają się na naszych oczach" - ocenił.

  Kurtyka przypomniał, że tym roku głoszono przetargi na zakup 200 autobusów, w tym w Warszawie 100. W przyszłym roku zamówionych ma być 500 sztuk.

  "Elektromobilność to także korzyści przemysłowe, dlatego że Polska jest obecnie największym producentem i eksportem autobusów elektrycznych w Unii Europejskiej" - podkreślił wiceminister.

  Ważnym tematem jest identyfikacja graficzna w erze rozwoju elektromobilności. Podczas KNM zaprezentowany został "System identyfikacji wizualnej elektromobilności dla miast", czyli pakiet rozwiązań graficznych, w tym znaków poziomych i pionowych m.in. infrastruktury ładowania, miejsc postojowych czy buspasów, gotowych do umieszczenia w przestrzeni publicznej.

  Stowarzyszenie chce w najbliższym czasie przedstawić Ministerstwu Energii projekty nowych znaków.

  "Podczas kongresu rozpoczęliśmy konsultacje branżowe i zaprezentowaliśmy raport, w którym proponujemy cały zestaw znaków poziomych i pionowych. Liczmy na konstruktywną debatę" - podkreślił Mazur.

  W Lublinie swoje premiery miało kilka innych raportów dotyczących branży. Przedstawiono m.in. raporty nt. elektryfikacji floty transportu publicznego, stref czystego transportu oraz badanie czy Polacy w ogóle chcą takich stref i jak one powinny powstawać.

  "Z Urzędem Dozoru Technicznego (UDT) przedstawiliśmy raport, jak odbierać stacje ładowania pojazdów elektrycznych. Zaprezentowana została wiedza, dzięki której samorządy mogą rozwijać elektromobilność" - poinformował Mazur.

  Natomiast prezes UDT Andrzej Ziółkowski wyjaśnił, że brak zarejestrowanych stacji ładowania pojazdów elektrycznych na dziś wynika z faktu, iż rozporządzenie do ustawy o paliwach alternatywnych weszło w życie dopiero w lipcu br. UDT ma już jednak wyszkolonych inspektorów i odpowiedni sprzęt, aby przeprowadzać badania dopuszczające stacje ładowania do eksploatacji.

  "Czekamy na zgłoszenia. Cała idea, aby UDT zajął się tym zagadnieniem polega na tym, by stworzyć wszystkim graczom równe szanse na rynku. Bardzo istotne jest dopasowanie punktów ładowania do warunków przyłączeniowych, które oferowane są przez spółki dystrybucyjne. Chodzi o to, aby uniknąć sytuacji, że stacja ładowania umożliwia większy pobór energii niż warunki przyłączeniowe określone przez spółki" - wyjaśnił prezes UDT.

  Ziółkowski dodał, że klienci oczekują możliwości szybkiego ładowania samochodu elektrycznego. Czas ma być porównywalny do tankowania paliwa na stacji benzynowej. W związku z tym moce punktów ładowania są i będą coraz większe, co oznacza, że muszą być bezpieczne.

  Organizatorami Kongresu Nowej Mobilności 2019 było Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej, Związek Miast Polskich, a gospodarzem Miasto Lublin. Wydarzenie zostało objęte patronatem Ministerstwa Energii, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, ISBnews oraz kilkudziesięciu polskich samorządów i instytucji.

  (ISBnews)

   

 • 05.09, 11:34Kubów z ME: Inwestycje w 10 GW offshore mogą pochłonąć ok. 100 mld zł 

  Krynica-Zdrój, 05.09.2019 (ISBnews) - Przewidziane w projekcie Polityki Energetycznej Polski (PEP) inwestycje w 10 GW morskiej energetyki wiatrowej mogą pochłonąć ok. 100 mld zł, uważa wiceminister energii Krzysztof Kubów.

  "Na 2040 rok projekt [PEP] zawiera 10 GW z offshore. Mamy nadzieję, że będzie się to rozwijało sukcesywnie. To jest duża inwestycja, która może pochłonąć nawet ok. 100 mld zł" - powiedział Kubów podczas panelu na XXIX Forum Ekonomicznym w Krynicy.

  Zaprezentowany pod koniec listopada ub.r. projekt PEP przewiduje m.in. spadek udziału węgla w miksie energetycznym do 60% w 2030 r., osiągnięcie 21% udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w końcowym zużyciu energii brutto do 2030 r. oraz uruchomienie pierwszego bloku elektrowni jądrowej o mocy 1-1,5 GW do 2033 r. i bloków o mocy łącznie 6-9 GW do 2043 r. Nakłady inwestycyjne na nowe moce wytwórcze wynikające z PEP do 2040 r. to 400 mld zł.

  (ISBnews)

   

 • 03.09, 19:12Czopek z ME: Projekt regulacji dla energetyki wiatrowej offshore w ciągu 2 mies. 

  Krynica-Zdrój, 03.09.2019 (ISBnews) - Projekt regulacji dotyczących morskiej energetyki wiatrowej powinien pojawić się w przestrzeni publicznej w ciągu dwóch miesięcy, poinformował dyrektor Departamentu Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej w Ministerstwie Energii Piotr Czopek.

  "Te regulacje nie są proste i szybkie do zaplanowania. Identyfikujemy wiele obszarów, które wymagają zmian. Nad tym pracujemy i przypuszczam, że w najbliższym czasie taki projekt zaistnieje" - powiedział Czopek podczas panelu na XXIX Forum Ekonomicznym w Krynicy.

  Podkreślił, że celem jest by regulacje sprzyjały długoterminowym inwestycjom.

  "Projekt regulacji mam nadzieję, że do dwóch miesięcy w przestrzeni publicznej zaistnieje" - podsumował dyrektor.

  (ISBnews)

   

 • 03.09, 16:35PGE Energia Ciepła: Regulacje prawne dla ciepłownictwa muszą ulec modyfikacji 

  Krynica-Zdrój, 03.09.2019 (ISBnews) - Regulacje prawne dla sektora ciepłownictwa powinny zostać zmodyfikowane, by lepiej reagować na zmiany na rynku, uważa prezes PGE Energia Ciepła Wojciech Dąbrowski.

  "Jeśli chodzi o regulacje, to system nie może się utrzymać w obecnym kształcie, musi zostać zmieniony. Angażujemy się w to jako branża. System musi być bardziej elastyczny, szybciej reagować na zmiany w gospodarce" - powiedział Dąbrowski podczas panelu na XXIX Forum Ekonomicznym w Krynicy-Zdroju.

  Jego zdaniem, ceny uprawnień do emisji CO2 muszą być szybciej przenoszone do taryfy, podobnie jak nakłady inwestycyjne.

  "Trzeba doprecyzować przepisy regulujące uzgadnianie taryf. Nie można zostawiać tak dużego luzu decyzyjnego urzędnikom URE" - dodał.

  Podkreślił, że PGE EC pracuje nad zmianami w ramach organizacji branżowych.

  "Zaproponowaliśmy szereg różnych rozwiązań, które uelastycznią rynek i spowodują, że klienci będą chcieli się do nas przyłączać. Szczególnie musimy przekonywać indywidualnych odbiorców. Te proponowane przez nas rozwiązania legislacyjne to są upusty, rabaty, nowe grupy taryfowe, udogodnienia, które umożliwią szybkie realizowanie inwestycji" - mówił także Dąbrowski.

  PGE Energia Ciepła realizuje obecnie duży program inwestycyjny, w ramach którego głównym docelowym paliwem dla zarządzanych przez nią jednostek ma stać się gaz ziemny. Realizowane projekty stanowią znaczący koszt.

  "Naszym zadaniem jako przedsiębiorstw jest, by klient nie odczuł tego skokowo, ale wcześniej czy później ceny muszą wzrosnąć" - podsumował prezes.

  PGE Energia Ciepła - spółka odpowiedzialna za realizację strategii ciepłownictwa PGE - jest największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Spółka produkuje ciepło w Krakowie, Gdańsku, Gdyni, Wrocławiu, Rzeszowie, Kielcach, Lublinie, Wrocławiu, Bydgoszczy, a jednocześnie jest też producentem i dystrybutorem ciepła w Toruniu, Zielonej Górze, Siechnicach koło Wrocławia, Zgierzu, Gorzowie Wielkopolskim – gdzie posiada sieci ciepłownicze o łącznej długości ok. 538 km.

  Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40% powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25% klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln klientów, stanowiących ok. 30% odbiorców końcowych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 25,95 mld zł w 2018 r.

  (ISBnews)

   

 • 03.09, 16:10ME opublikowało rozporządzenia ws. nowego mechanizmu wsparcia kogeneracji 

  Warszawa, 03.09.2019 (ISBnews) - Ministerstwo Energii (ME) opublikowało 2 września br. rozporządzenia dotyczące kluczowych parametrów nowego mechanizmu wsparcia energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, podał resort.

  "Nowe rozwiązania umożliwią dalszy rozwój kogeneracji w Polsce, wpłyną na poprawę jakości powietrza, w znaczący sposób wpłyną na bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej do krajowego systemu elektroenergetycznego i zwiększą bezpieczeństwo dostaw ciepła do odbiorców przyłączonych do systemów ciepłowniczych" - czytamy w komunikacie.

  Wartości referencyjne dla nowych jednostek kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej 1-50 MWe, biorących udział w aukcji w 2019 roku, ustalone zostały na poziomie:

  - w przypadku JK opalanych paliwami gazowymi - 144,93 zł/ MWh;

  - w przypadku JK opalanych paliwami stałymi - 182,44 zł/ MWh;

  - w przypadku JK opalanych biomasą -  287,64 zł/ MWh;

  - w przypadku JK innych niż powyższe (np. metan kopalniany) - 67,09 zł/ MWh, podano również.

  "Wsparcie otrzymać będą mogły również nowe, znacznie zmodernizowane i zmodernizowane małe jednostki kogeneracji, zmodernizowane jednostki kogeneracji, a także istniejące jednostki kogeneracji i istniejące małe jednostki kogeneracji opalane paliwami gazowymi - w rozporządzeniu zostały określone jednostkowe wysokości premii gwarantowanej" - podał resort.

  (ISBnews)

   

 • 30.08, 16:20Naimski: Rozmawiamy z USA m.in. o 6 reaktorach jądrowych dla Polski 

  Warszawa, 30.08.2019 (ISBnews) - Polski rząd rozmawia ze Stanami Zjednoczonymi m.in. o budowie sześciu reaktorów jądrowych w Polsce w ciągu 20 lat, poinformował pełnomocnik rządu ds. krytycznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski.

  W sobotę w Warszawie Naimski weźmie udział w spotkaniu ze stroną amerykańską, której będzie przewodzić sekretarz energii USA Rick Perry, na temat współpracy w energetyce.

  "W ramach tego dialogu [z USA] rzeczywiście rozmawiamy nie tylko o dostawach skroplonego gazu i nie tylko o cyberbezpieczeństwie naszych instalacji i o nowych technologiach węglowych, ale także o technologiach nuklearnych. Nasz projekt strategiczny, który jest zawarty w strategii polityki energetycznej, w czyli w ciągu 20 lat zbudowanie sześciu reaktorów jądrowych dla energetyki - to jest przedmiot naszych rozmów ze stroną amerykańską" - powiedział Naimski w wywiadzie dla Polskiego Radia 24.

  "My wiemy, czego chcemy i powiedzieliśmy to jasno: chcemy takiego partnera, który będzie uczestniczył w naszym projekcie kapitałowo na poziomie 49% i będzie to porozumienie, które obejmie 20 lat realizacji inwestycji, a następnie funkcjonowania tych elektrowni. I o tym rozmawiamy z partnerami ze Stanów Zjednoczonych. Za wcześnie na konkluzje" - dodał pełnomocnik rządu.

  Według niego, jest miejsce na elektrownie atomowe w Polsce i taka konieczność - Polska musi mieć dużo energetyki bezemisyjnej, ponieważ chce zachować energetykę opartą na węglu.

  "Coraz bardziej oczywistą rzeczą jest, że odnawialne źródła [energii] powinny współdziałać z energetyką jądrową. To jest np. doświadczenie Wielkiej Brytanii z ostatnich lat. Dlaczego? Dlatego, że jedne i drugie to bezemisyjne źródła, one nie emitują dwutlenku węgla" - powiedział Naimski.

  Projekt "Polityki energetycznej Polski do 2040 roku" zakłada budowę w Polsce 6 bloków jądrowych o mocy 1-1,5 GW każdy (łącznie 6-9 GW). Pierwszy blok miałby zostać uruchomiony do 2033 r., a kolejnych pięć do 2043 roku.

  Według rządowych planów, udział węgla w miksie energetycznym pozostanie na poziomie 50% w perspektywie 25-30 lat wobec ok. 80% obecnie.

  (ISBnews)

   

 • 29.08, 16:15MPiT: Ustawa o rekompensatach dla branż energochłonnych wchodzi dziś w życie 

  Warszawa, 29.08.2019 (ISBnews) - Około 300 przedsiębiorstw z branż energochłonnych - takich jak chemiczna, hutnicza czy papiernicza - zyskuje prawo do rekompensat za zawarte w cenie energii koszty nabycia uprawnień do emisji CO2 dzięki ustawie o rekompensatach dla branż energochłonnych, która dziś wchodzi w życie, informuje Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

  "Celem naszej ustawy jest obniżenie kosztów firm z branż energochłonnych. Dzięki temu, chcemy zmniejszyć ryzyko wyprowadzania produkcji za granicę oraz uczynić z Polski atrakcyjne miejsce do inwestycji przemysłowych. Ustawa, która zaczyna dziś obowiązywać, pomoże największym firmom, w przypadku których wydatki na energię stanowią nawet 40% całkowitych kosztów. Tymczasem unijna polityka klimatyczno-energetyczna spowodowała skokowy wzrost cen uprawnień do emisji CO2. Wzrost ten ogromnie zagraża rentowności oraz pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw z sektorów energochłonnych. Dlatego konieczne jest wprowadzenie w Polsce systemowego rozwiązania na rzecz ich wsparcia. Pomoże to utrzymać miejsca pracy w mniejszych miastach. To w nich najczęściej zlokalizowane są bardzo duże przedsiębiorstwa energochłonne, które są zarazem głównymi pracodawcami w regionie. Poza tym jedno miejsce pracy w przemyśle energochłonnym tworzy nawet 5-7 miejsc pracy w całym ekosystemie. Duże firmy energochłonne odprowadzają też istotne podatki na rzecz miast, w których działają. Są również najczęściej kluczowymi mecenasami lokalnego życia artystycznego czy kultury fizycznej" - powiedziała minister Jadwiga Emilewicz, cytowana w komunikacie.

  MPiT podkreśla w komunikacie, że rekompensaty pomogą naszemu przemysłowi utrzymać pozycję w konkurencji z zagranicą. Pozwoli to utrzymać ok. 1,3 mln miejsc pracy w samych przedsiębiorstwach energochłonnych oraz u ich kooperantów. Pierwsze wypłaty - za rok 2019 - nastąpią w roku 2020. W pierwszym roku trafi na nie ok. 0,89 mld zł. W kolejnych latach kwota ta sięgnie 1 mld i nieco ponad 1 mld zł. 

  Pakiet na rzecz mniejszych ośrodków przemysłowych - obok rekompensat na pokrycie kosztów uprawnień do emisji CO2 dla sektorów energochłonnych - obejmuje wprowadzone już obniżenie akcyzy na prąd, radykalne obniżenie opłaty przejściowej i ulgę w opłacie kogeneracyjnej. Ministerstwo prowadzi też proces notyfikacji w KE pierwszej w UE ulgi w opłacie mocowej.

  "Konsekwentnie realizujemy pakiet od ponad roku. Dzięki tym działaniom, w Polsce po raz pierwszy od kilku dekad pojawiają się nowe inwestycje energochłonne, wraz z dynamicznym rozwojem produkcji baterii do samochodów" - dodała Emilewicz.

  W wyniku zmniejszenia kosztów wykorzystania energii, przedsiębiorstwa powinny poprawić swoją rentowność, zwiększyć inwestycje lub zapobiec dezinwestycji. Zwiększona konkurencyjność pozwoli im kontynuować działalność i formułować plany rozwoju, stabilizując lokalny ekosystem.

  "W ten sposób chcemy wesprzeć rozwój bardziej zrównoważony terytorialnie. Zachować aktywność gospodarczą w mniejszych miastach i przeciwdziałać przenoszeniu się przemysłu do krajów o niższych standardach środowiskowych. Pozwoli to utrzymać na lokalnym rynku miejsca pracy nie tylko w przedsiębiorstwach przemysłowych, ale również tych związanych z obsługą tych firm i potrzeb ich pracowników" - powiedziała minister.

  W Polsce ceny uprawnień wywierają wysoki wpływ na hurtowe ceny energii. Wynika to z naszej struktury wytwarzania energii. Zgodnie z raportem Agencji Rynku Energii za 2016 r. energia elektryczna w największym stopniu wytwarzana jest u nas ze źródeł węglowych: odpowiednio 47,7% zapotrzebowania pokrywane jest ze źródeł zasilanych węglem kamiennym, a 30,5% - węglem brunatnym. Pozostałe nośniki stanowią 21,8% mixu energetycznego, w tym 13,7% pochodzi z OZE.

  Zgodnie z danymi za 2016 r. firmy energochłonne tworzą w Polsce 404 tys. miejsc pracy. A firmy z nimi kooperujące - 686 tys. Łącznie sektor energochłonny wspiera zatem miejsca pracy dla ok. 1,3 mln osób (ok. 8,3% pracujących w Polsce ogółem). Dodatkowo branża energochłonna generuje ok. 11 % PKB (polski przemysł ogółem ma 23-proc. udział w tworzeniu PKB). Zarazem branże energochłonne konsumują ok. 20% energii wytwarzanej w naszym kraju, podano także.

  "Formuła wyliczania wysokości rekompensat uwzględnia średnie ceny uprawnień do emisji. Rosnące ceny uprawnień przekładają się zatem na wyższy poziom rekompensat. W rezultacie rekompensaty istotnie obniżą koszty zakupu energii. Zgodnie z, wspomnianą już, znowelizowaną Dyrektywą ETS, rekompensaty można finansować z przychodów ze sprzedaży aukcyjnej uprawnień do emisji. W Polsce w 2018 r. dochody z aukcji wyniosły ok. 5 mld zł, w 2019 może to być kwota nawet dwa razy większa" - czytamy także.

  Wysokość rekompensat dla poszczególnych przedsiębiorców prezes URE określi na podstawie danych związanych z produkcją w danym przedsiębiorstwie (m.in. nt. procentowego zużycia energii, wielkości produkcji).

  "By uzyskać rekompensaty, trzeba będzie złożyć wniosek do 31 marca danego roku. Decyzje o ich przyznaniu i wysokości będzie podejmował prezes URE do 30 września danego roku. Od takiej decyzji będzie można się odwołać do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przedsiębiorcy otrzymają rekompensaty na przełomie października i listopada danego roku. Będzie je wypłacał BGK" - czytamy dalej.

  Dodatkowo beneficjenci systemu będą musieli spełnić wymóg wdrożenia w swoich zakładach certyfikowanego systemu zarządzania energią lub bardziej kompleksowego rozwiązania.

  MPiT przypomina, że przedsiębiorcy w 2019 roku mogą wybrać tylko jeden system wsparcia. Albo rekompensaty dla sektorów energochłonnych, albo ten wprowadzony na mocy ustawy z 28 grudnia 2018 r. (nowela ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw). Celem tej drugiej ustawy było ustabilizowanie cen energii w 2019 r. na poziomie nie wyższym niż obowiązujący 30 czerwca 2018 r.

  "Dlatego, by dostać rekompensaty, trzeba złożyć oświadczenie o zrzeczeniu się uprawnienia do stosowania cen i stawek opłat za energię elektryczną, przewidzianych w ustawie o cenach prądu. Oświadczenie takie przedsiębiorcy powinni przesłać do wszystkich przedsiębiorstw energetycznych, z którymi między 1 stycznia a 30 czerwca 2019 r. mieli zawarte umowy na sprzedaż energii. Albo do zarządcy rozliczeń, w przypadku gdy w wyżej podanym okresie nie mieli podpisanej umowy z żadnym przedsiębiorstwem energetycznym, ale nabywali energię (na własny użytek) np. na Towarowej Giełdzie Energii. Kopie tych oświadczeń wraz z potwierdzeniem ich otrzymania odpowiednio przez przedsiębiorstwo energetyczne lub Zarządcę Rozliczeń S.A. należy dołączyć do wniosku o  rekompensaty za 2019" - podsumowano w materiale.

  (ISBnews)

 • 29.08, 13:46MPiT: Pakiet prosumencki z programu Energia+ wchodzi dziś w życie 

  Warszawa, 29.08.2019 (ISBnews) - Dzięki wchodzącej dziś w życie noweli ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE), przedsiębiorcy będą mogli produkować energię na własne potrzeby, a nadwyżki rozliczać w korzystnym systemie opustów, informuje Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

  "Tzw. Pakiet Prosumencki jest efektem prac Międzyresortowego Zespołu ds. Ułatwień Inwestycji w Prosumenckie OZE, pod przewodnictwem szefowej MPiT Jadwigi Emilewicz. Stanowi on pierwszą część zmian przygotowanych przez ten zespół. W planach są kolejne ułatwienia, które mają na celu rozwój energetyki obywatelskiej, rozpowszechnienie inwestycji w OZE i zwiększenie udziału prosumenckich OZE w bilansie energetycznym Polski" - czytamy w komunikacie.

  Na mocy poprawki ministra rolnictwa i rozwoju wsi projekt umożliwia także tworzenie spółdzielni energetycznych na terenie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Spółdzielnie będą miały prawo do prosumenckich zasad rozliczeń energii elektrycznej w systemie opustów, podano także.

  "Pakiet realizuje kolejny cel, który postawiliśmy sobie w ogłoszonym w styczniu programie Energia Plus. Przedsiębiorcy, którzy wytwarzają energię elektryczną z mikroinstalacji (czyli do maksymalnej mocy 50 kW), dla których wytwarzanie energii elektrycznej nie jest głównym obszarem działalności, będą mogli być prosumentami energii odnawialnej. To samo dotyczy spółdzielni energetycznych, które będą mogły powstawać na wsiach i w gminach miejsko-wiejskich. Ustawa to jedna z dróg do zmniejszenia emisyjności naszej energetyki bez szkody dla polskiej gospodarki" - powiedziała Emilewicz, cytowana w komunikacie.

  Dodała, że w ubiegłym roku w Polsce powstało łącznie ok. 28,36 tys. mikroinstalacji fotowoltaicznych, czyli ponad dwa razy więcej niż w 2017 roku.

  "Na koniec marca tego roku w sumie mieliśmy już ponad 65 tys. mikroinstalacji OZE. Według ogłoszonego w ostatnich dniach raportu Instytutu Energetyki Odnawialnej, już w tym roku Polska może znaleźć się już na 4. miejscu w UE pod względem rocznych przyrostów nowych mocy fotowoltaicznych" - powiedziała Emilewicz.

  Przyznanie przedsiębiorcom statusu prosumenta energii odnawialnej, w połączeniu z innymi zmianami prawnymi i ułatwieniami w inwestycje fotowoltaiczne, umożliwi obniżenie kosztów energii niezbędnej do funkcjonowania przedsiębiorstwa.

  Tzw. Pakiet Prosumencki przewiduje m.in.:

  - Wprowadzenie nowej definicji "prosumenta energii odnawialnej" i objęcie nią przedsiębiorców, dla których wytwarzanie energii nie stanowi przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej. Prosument będzie mógł wytwarzać energię elektryczną w mikroinstalacji (moc do 50kW).

  - Objęcie tak zdefiniowanych prosumentów systemem opustów. Da im to możliwość wytwarzania energii elektrycznej na własne potrzeby. Nadwyżki będą mogli "magazynować" w sieci elektroenergetycznej operatorów energetycznych, a następnie je odbierać, by zaspokoić swoje potrzeby energetyczne.

  - Rozliczanie energii w dłuższych cyklach rozliczeniowych, co umożliwi korzystanie z wyprodukowanej przez siebie energii w okresach niższej produkcji, która nie zaspokaja potrzeb przedsiębiorców.

  - Zobowiązanie ministra ds. energii oraz ministra do spraw gospodarki do wydania, w porozumieniu, rozporządzenia wykonawczego określającego szczegółowe zasady i procedurę przyłączania do sieci mikroinstalacji należących do prosumentów, jak również zakres i zasady bilansowania oraz rozliczeń z prosumentami.

  - Rezygnację z obowiązku przygotowania projektu budowlanego dla najmniejszych mikroinstalacji o mocy do 6,5 kW.

  - Wprowadzenie możliwości lokalizowania mikroinstalacji na terenach, które w planach miejscowych mają przeznaczenie inne niż produkcyjne.

  (ISBnews)

   

 • 28.08, 14:52Projekt budżetu 2020: Wzrośnie akcyza na energię elektryczną i używki  

  Warszawa, 28.08.2019 (ISBnews) - W 2020 roku wzrośnie akcyza na energię elektryczną alkohol etylowy, piwo, wino, wyroby winiarskie, wyroby pośrednie, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, wyroby nowatorskie, wynika z uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na przyszły rok.

  "W 2020 r. obowiązywać będzie stawka akcyzy na energię elektryczną w wysokości 5 zł/MWh, co wynika z przepisów ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy  o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U poz. 2538, z późn. zm).  Ponadto, na mocy przepisów ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. poz. 1123), na lata 2020-2021 przedłużono obowiązywanie czasowego obniżenia stawki akcyzy dla paliw napędowych z jednoczesną podwyżką opłaty paliwowej o tę samą kwotę. W zależności od rodzaju paliwa obniżka ta w latach 2020-2021 będzie wynosić 28 zł/1000 litrów, 28 zł/1000 kilogramów albo 0,56 zł/1 gigadżul (GJ). W efekcie obniżeniu ulegną wpływy budżetu z tytułu podatku akcyzowego od paliw silnikowych, które zwiększą wpływy z tytułu opłaty paliwowej, a tym samym nastąpi zwiększenie finansowania Krajowego Funduszu Drogowego, Funduszu Kolejowego oraz Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej" - czytamy w uzasadnieniu.

  "Równocześnie na 2020 r. przewiduje się indeksację o 3% stawek podatku akcyzowego na wyroby akcyzowe będące używkami, tj. alkohol etylowy, piwo, wino, wyroby winiarskie, wyroby pośrednie, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, wyroby nowatorskie" - czytamy także.

  Skutek indeksacji stawki podatku akcyzowego na napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, wyroby nowatorskie w planowanym projekcie ustawy okołobudżetowej to 1 146 360 tys. zł, podano także.

  Według dokumentu, ponadto planowane jest wdrożenie działań uszczelniających system podatku akcyzowego.

  "1 listopada 2019 r. wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.  poz. 1520) uszczelniające system podatkowy w zakresie obrotu wyrobami akcyzowymi niewymienionymi w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, opodatkowanymi stawką akcyzy inną niż stawka zerowa (w szczególności olejami smarowymi), jak również przepisy mające na celu wyeliminowanie nieprawidłowości w opodatkowaniu akcyzą olejów smarowych, które często są klasyfikowane jako preparaty smarowe, co skutkuje nieprawidłowym zastosowaniem dla nich zerowej stawki akcyzy. Równocześnie na 2020 r. projektowane jest wejście w życie pakietu kolejnych zmian ustawowych o charakterze uszczelniającym mających na celu wyeliminowanie nieprawidłowości w obszarze opodatkowania akcyzą wyrobów (m.in. samochodów osobowych" - podsumowano w materiale.

  (ISBnews)

   

 • 28.08, 11:29Emilewicz: Rekompensaty dla dużych firm będą wypłacane w II połowie 2020 r. 

  Warszawa, 28.08.2019 (ISBnews) - Zgodnie z wchodzącą jutro w życie ustawą o rekompensatach dla przemysłu energochłonnego, rekompensaty dla największych firm, związane ze wzrostem cen energii w 2019 roku, wypłacane będą w drugiej połowie 2020 roku, poinformowała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

  "Ustawa o rekompensatach dla przemysłów energochłonnych to wsparcie dla największych firm, które zatrudniają 20% czynnych zawodowo Polaków i konsumują niemal 25% energii. Dla nich koszt energii elektrycznej jest jednym z ważniejszych czynników kosztowych w produkcji. To jest około 300 podmiotów w Polsce. Rekompensaty będą wypłacane w przyszłym roku za rok 2019. Na ten cel przeznaczyliśmy w pierwszych dwóch latach niemal 900 mln zł, a w kolejnych latach ta kwota sięgnie 1 mld zł i nieco ponad" - powiedziała Emilewicz dziennikarzom w kuluarach finału IV edycji konkursu "Rozwój kadr sektora kosmicznego".

  Jak podkreśliła, aby ubiegać się o te rekompensaty, w pierwszej kolejności przedsiębiorcy będą musieli w ciągu 14 dni złożyć formularz informujący o tym, że zrzekają się rekompensat powszechnych, które weszły w życie na początku sierpnia, a z których korzystają małe firmy i samorządy, a mogą także korzystać duzi. Następnie w I kwartale przyszłego roku będą musieli złożyć wniosek do Urzędu Regulacji Energetyki.

  "Wypłaty te przedsiębiorstwa uzyskają w II połowie przyszłego roku" - dodała.

  Na początku sierpnia br. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych.

  Wysokość rekompensat uzależniona będzie m.in. od poziomu dochodów z aukcji uprawnień do emisji w roku poprzedzającym rok, za który przyznawane są rekompensaty, wartości rekompensat dla instalacji, które złożyły wnioski o ulgę, poziomu intensywności pomocy publicznej w danym roku czy też poziomu krajowego wskaźnika emisyjności CO2.

  (ISBnews)

 • 09.08, 17:54Prezydent podpisał nowelizację ustawy o OZE 

  Warszawa, 09.08.2019 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) oraz niektórych innych ustaw, podała Kancelaria Prezydenta. Ustawa przewiduje m.in. przeprowadzenie aukcji OZE w 2019 r.

  "Celem ustawy jest realizacja dodatkowych działań zmierzających do osiągnięcia celu 15% udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto do 2020 r., zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego oraz umożliwienie przeprowadzenia aukcji na zakup energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE), będącej przedmiotem sprzedaży w aukcjach w 2019 r." - czytamy w informacji.

  Nowelizacja przewiduje:

  - dookreślenie wybranych zagadnień ustawy OZE oraz mechanizmów rozliczenia ujemnego oraz dodatniego salda z operatorem rozliczeń, celem wyeliminowania niepewności po stronie przedsiębiorców uczestniczących zarówno w systemie aukcyjnym, jak i systemie świadectw pochodzenia,

  - wzmocnienie wiarygodności polskich gwarancji pochodzenia i ich uznawanie na zasadzie wzajemności z innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Wspólnoty Energetycznej,

  - zwiększenie maksymalnej mocy instalacji wykorzystujących biogaz, które będą mogły skorzystać ze wsparcia w ramach systemu dopłat do ceny rynkowej FIP (feed-in premium), w celu zapewnienia przewidywanych warunków do rozwoju stabilnych źródeł energii, które jednocześnie przynoszą dla krajowej gospodarki dodatkowe korzyści oprócz produkcji energii elektrycznej,

  - minimalizację ryzyka związanego z nierozpoczęciem sprzedaży w systemie aukcyjnym z powodu kumulacji postępowań koncesyjnych, jak również zapewnienie realizacji jak największej liczby projektów, które pozwolą osiągnąć cele OZE wyznaczone na rok 2020,

  - precyzyjne określenie daty pierwszego wprowadzenia energii elektrycznej do sieci w ramach systemu wsparcia, a co za tym idzie, precyzyjne określenie poziomu opłaty OZE w danym roku kalendarzowym,

  - doprecyzowanie zasad w ramach procedury dopuszczenia do aukcji instalacji wytwarzających energię przed dniem ogłoszenia aukcji, z uwagi na powstałe wątpliwości interpretacyjne w zakresie identyfikacji kręgu podmiotów dopuszczonych do udziału w aukcji,

  - przedłużenie terminu obowiązywania umów przyłączeniowych dla istniejących projektów OZE,

  - usunięcie kolizji terminu wynikającego z obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie w przypadku elektrowni wiatrowych z terminem na dokonanie sprzedaży energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego,

  - umożliwienie przeprowadzenia aukcji w 2019 r., poprzez określenie w przepisach przejściowych maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej,

  - wsparcie rozwoju prosumenckiego wytwarzania energii elektrycznej, wymieniono.

  Ustawa wejdzie w życie, co do zasady, po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 09.08, 17:45Prezydent podpisał ustawę o systemie rekompensat dla firm energochłonnych 

  Warszawa, 09.08.2019 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych, podała Kancelaria Prezydenta.

  "Uchwalona ustawa ma na celu wprowadzenie przepisów umożliwiających przyznawanie rekompensat pieniężnych przedsiębiorcom z sektora energochłonnego, których rentowność oraz konkurencyjność jest istotnie zagrożona w wyniku wzrostu cen energii elektrycznej, spowodowanego rosnącymi cenami zakupu uprawnień do emisji gazów cieplarnianych" - czytamy w informacji.

  Ustawa wdraża art. 10 ust. 6 dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych w Unii oraz zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE.

  Wprowadzone regulacje mają prowadzić do poprawy warunków konkurencyjnych dla krajowego przemysłu energochłonnego wzorem innych państw członkowskich Unii Europejskiej, podano także.

  "Do ubiegania się o rekompensaty uprawnione będą podmioty wykonujące działalność gospodarczą w sektorze lub podsektorze energochłonnym, określonym w załączniku nr 1 do ustawy. Rekompensaty będą przyznawane w drodze decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Wypłata środków następować będzie na wniosek podmiotu uprawnionego do ich uzyskania, za poprzedni rok kalendarzowy, składany do dnia 31 marca roku następującego po roku kalendarzowym, za który mają zostać przyznane rekompensaty. Rekompensaty wypłacane będą ze środków Funduszu Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji. Fundusz ten będzie państwowym funduszem celowym, jego dysponentem będzie minister właściwy do spraw gospodarki, a obsługę bankową prowadzić będzie Bank Gospodarstwa Krajowego" - czytamy dalej.

  Wysokość rekompensat uzależniona będzie m.in. od poziomu dochodów z aukcji uprawnień do emisji w roku poprzedzającym rok, za który przyznawane są rekompensaty, wartości rekompensat dla instalacji, które złożyły wnioski o ulgę, poziomu intensywności pomocy publicznej w danym roku czy też poziomu krajowego wskaźnika emisyjności CO2.

  Rekompensaty na pokrycie pośrednich kosztów emisji zostaną przyznane po raz pierwszy za rok 2019, podano także.

  Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 08.08, 09:39Prezydent podpisał ustawę zmieniającą termin oświadczeń ws. cen prądu na 13 VIII 

  Warszawa, 08.08.2019 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, podało Ministerstwo Energii. Przepisy ustawy m.in. ustalają termin składania oświadczeń przez odbiorców energii na 13 sierpnia 2019 r.

  Oświadczenie, o którym mowa w art. 5 ust. 1b ustawy, powinni złożyć odbiorcy końcowi spoza gospodarstw domowych (czyli z tzw. grupy G), niebędący średnimi i dużymi przedsiębiorcami. Odbiorcy ci, zgodnie z intencją ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, wyrażoną w jej uzasadnieniu (druk nr 3498), mają możliwość zostać beneficjentami zamrożenia cen energii elektrycznej również w II połowie 2019 r., pod warunkiem złożenia oświadczenia przedsiębiorstwu energetycznemu – stronie ich umowy sprzedaży energii elektrycznej, podano w komunikacie.

  "Minister Energii jednocześnie potwierdza, że odbiorcy w gospodarstwach domowych (tzw. grupa G) nie muszą składać oświadczeń, o których mowa wyżej, ponieważ ustawa 'o cenach prądu' gwarantuje im w 2019 r. uprawnienie do cen z 2018 r. bez konieczności podejmowania takich działań" - czytamy dalej.

  31 lipca 2019 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych. Wśród przepisów tej ustawy znajduje się regulacja mówiąca o zmianie terminu składania oświadczeń, o którym mowa w art. 5 ust. 1b pkt 1 ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2538 oraz z 2019 r. poz. 412 i 1210) na 13 sierpnia 2019 r.

  (ISBnews)

 • 05.08, 15:44Tchórzewski: Nie są prowadzone prace w kierunku zmiany zasady 10h 

  Warszawa, 05.08.2019 (ISBnews) - Nie są prowadzone prace legislacyjne mające na celu zmianę kryterium odległościowego - tzw. zasady 10h - określonego w ustawie o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, poinformował minister energii Krzysztof Tchórzewski.

  "Pragnę poinformować, iż minister energii aktualnie nie prowadzi prac legislacyjnych skutkiem których nastąpiłaby zmiana podstawowych konstrukcji prawnych wynikających z ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 654) tj. nie prowadzi się prac mających na celu zmianę podstawowego kryterium odległościowego, tj. tzw. zasady 10h" - napisał Tchórzewski w odpowiedzi na interpelację poselską.

  Minister podkreślił też, że ustawa została uchwalona w wyniku inicjatywy poselskiej oraz, że kwestie dotyczące dopuszczalnej odległości zabudowy mieszkalnej wokół elektrowni wiatrowych należą do kompetencji minister inwestycji i rozwoju. W związku z tym minister energii zwrócił się do ministra inwestycji i rozwoju z wnioskiem o przedstawienie stanowiska w sprawie zmniejszenia dopuszczalnej odległości zabudowy mieszkalnej wokół elektrowni wiatrowych poniżej ustawowego progu dziesięciokrotności wysokości elektrowni wiatrowej.

  W odpowiedzi odwołano się do uzasadnienia wspomnianej ustawy, według którego odległość 10h obejmuje obszar, w jakim najczęściej będą spadać elementy wyrzucone przez łopaty wirnika (np. zmrożony śnieg, lód) oraz urwane fragmenty łopat, a także m.in. do kwestii potrzeby ochrony siedzib ludzkich przed hałasem i infradźwiękami, promieniowaniem elektromagnetycznym, drganiami oraz efektem migotania cienia i refleksów światła.

  "Minister inwestycji i rozwoju poinformował ministra energii, iż przed próbą zmiany przepisów dotyczących odległości zabudowy mieszkalnej wokół elektrowni wiatrowych niezbędne jest przeprowadzenie stosownych badań, czy przyjęta w ustawie reguła ustalania minimalnej odległości zabudowy mieszkalnej wokół elektrowni wiatrowych wymaga redefinicji" - czytamy dalej.

  Zgodnie z obowiązującą od czerwca 2016 r. ustawą o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, elektrownię wiatrową o mocy większej niż 40 kW można postawić w odległości nie mniejszej niż 10-krotność jej wysokości wraz z wirnikiem i łopatami (10h) od zabudowań mieszkalnych i mieszanych, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa oraz obszarów szczególnie cennych z przyrodniczego punktu widzenia (np. parków narodowych czy krajobrazowych i rezerwatów).

  (ISBnews)

 • 05.08, 09:22ME: Zapotrzebowanie na moc w aukcji głównej na 2024 r. wyniesie 9 088 MW 

  Warszawa, 05.08.2019 (ISBnews) - Zapotrzebowanie na moc w aukcji głównej rynku mocy dla okresu dostaw przypadającego na rok 2024 wyniesie 9 088 MW, wynika z rozporządzenia Ministra Energii.

  "§1. Zapotrzebowanie na moc w aukcji głównej dla okresu dostaw przypadającego na rok 2024 wynosi 9088 MW.

  §2. Cena wejścia na rynek nowej jednostki wytwórczej, odzwierciedlająca alternatywny koszt pozyskania mocy przez operatora przez budowę jednostki wytwórczej o najniższych operacyjnych i kapitałowych kosztach stałych, w aukcji głównej dla okresu dostaw przypadającego na rok 2024 wynosi 311 zł/kW" - czytamy w rozporządzeniu.

  Współczynnik zwiększający cenę, służący do wyznaczenia ceny maksymalnej obowiązującej w aukcji głównej dla okresu dostaw przypadającego na rok 2024 określono na 1,3.

  Parametr wyznaczający wielkość mocy poniżej zapotrzebowania na moc w aukcji głównej, dla której cena osiąga wartość maksymalną uwzględniającą powyższy współczynnik dla okresu dostaw przypadającego na rok 2024 określono na 21,06%.

  Parametr wyznaczający wielkość mocy ponad zapotrzebowanie na moc w aukcji głównej, dla której cena osiąga wartość minimalną równą 0,01 zł/kW/miesiąc, dla okresu dostaw przypadającego na rok 2024 wynosi 17,42%.

  "Cena maksymalna określona dla cenobiorcy, wyznaczona na podstawie kapitałowych i operacyjnych kosztów stałych, w aukcji głównej dla okresu dostaw przypadającego na rok 2024 wynosi 183 zł/kW" - czytamy dalej.

  Maksymalna liczba rund aukcji głównej dla okresu dostaw przypadającego na rok 2024 to 12.

  "Jednostkowy poziom nakładów inwestycyjnych netto odniesiony do mocy osiągalnej netto, uprawniający do oferowania obowiązków mocowych w aukcji głównej dla okresu dostaw przypadającego na rok 2024 na nie więcej niż:

  1) 15 okresów dostaw przez nową jednostkę rynku mocy wytwórczą, wynosi 2 400 zł/kW;

  2) 5 okresów dostaw przez nową i modernizowaną jednostkę rynku mocy wytwórczą albo jednostkę rynku mocy redukcji zapotrzebowania, wynosi 400 zł/kW" - podano także w rozporządzeniu.

  Zapotrzebowanie na moc w aukcjach dodatkowych dla okresu dostaw przypadającego na rok 2021 określono na:

  1) 2608 MW – dla I kwartału;

  2) 1160 MW – dla II kwartału;

  3) 1160 MW – dla III kwartału;

  4) 3098 MW – dla IV kwartału. 

  (ISBnews)

 • 02.08, 10:43Prezydent podpisał nowelizację prawa atomowego i ustawy o ochr. przeciwpożarowej 

  Warszawa, 02.08.2019 (ISBnews) - Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej, podała Kancelaria Prezydenta.

  "Celem przedłożonej do podpisu ustawy jest kompleksowa i bardzo obszerna nowelizacja ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe" - czytamy w informacji.

  Nowelizacja ma na celu wdrożenie do prawa krajowego przepisów dwóch dyrektyw:

  - dyrektywy Rady 2013/59/Euratom z dnia 5 grudnia 2013 r. ustanawiającej podstawowe normy bezpieczeństwa w celu ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego oraz uchylającej dyrektywy 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom i 2003/122/Euratom (dyrektywy BSS);

  - dyrektywy Rady 2014/87/Euratom z dnia 8 lipca 2014 r. zmieniającej dyrektywę 2009/71/Euratom ustanawiającą wspólnotowe ramy bezpieczeństwa jądrowego obiektów jądrowych (dyrektywy NSD).

  "Ustawa ma na celu także dokonanie innych zmian, wynikających z oceny dotychczasowych przepisów w odniesieniu do bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, w szczególności w zakresie wskazanym w raporcie z misji Integrated Reulatory Review Service (IRRS) przeprowadzonej w Polsce przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej" - czytamy dalej.

  Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia z wyjątkiem art. 2, który wprowadza zmiany do ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, który wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r., podano także.

  (ISBnews)

 • 01.08, 11:36ME i MR: Ustawa ws. cen energii elektrycznej obejmuje także rolników 

  Warszawa, 01.08.2019 (ISBnews) - Minister energii Krzysztof Tchórzewski i minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski podpisali stanowisko, zgodnie z którym przepisy ustawy dotyczącej utrzymania cen energii elektrycznej na poziomie z 2018 r. obejmą także osoby prowadzące działalność rolniczą.

  "Rolnicy to też małe i mikroprzedsiębiorstwa. Większość rolników korzysta dziś z taryfy G, ale coraz więcej z innych taryf np. C, co oznacza, że pobór energii jest rozdzielony na gospodarstwo domowe i działalność rolną. Ta grupa może również z tych przepisów skorzystać" - powiedział Ardanowski podczas konferencji prasowej.

  Przepisy obejmą rolników, którzy mają inne taryfy niż G (przeznaczoną dla gospodarstw domowych).

  Rozporządzenie w katalogu warunków kwalifikujących do uznania za przedsiębiorcę zawiera wyłącznie fakt prowadzenia działalności gospodarczej oraz wielkość podmiotu. Wśród warunków nie ma rodzaju prowadzonej działalności, zaznaczono w stanowisku.

  Wczoraj Sejm przyjął nowelizację ustawy dotyczącej cen prądu, zgodnie z którą termin składania oświadczeń, na podstawie których z przepisów ustawy mogą skorzystać mikro i małe przedsiębiorstwa, przedłużono do 13 sierpnia.

  "Dlatego jeśli ktoś złożył oświadczenie po [dotychczasowym] terminie, będzie ono ważne" - wyjaśnił Tchórzewski.

  (ISBnews)

   

 • 30.07, 12:56MŚ proponuje sprzedaż uprawnień CO2 po 2020 r. w celu modernizacji energetyki 

  Warszawa, 30.07.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów zapoznała się z dokumentem "System EU ETS po 2020 r. - rekomendacje" przedłożonym przez ministra środowiska, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). W dokumencie zaproponowano m.in. sprzedaż całej puli aukcyjnej uprawnień do emisji CO2 dostępnej dla Polski na aukcjach i przeznaczenie dochodów ze sprzedaży na zasilenie krajowego funduszu celowego na modernizację sektora energetycznego.

  "Jeśli chodzi o podział puli aukcyjnej przypadającej Polsce w kolejnym okresie rozliczeniowym i możliwość skorzystania z przewidzianych w unijnej dyrektywie mechanizmów: zrezygnowanie z derogacji dla energetyki, sprzedaż całej puli aukcyjnej dostępnej dla Polski na aukcjach i przeznaczenie dochodów ze sprzedaży 275 mln uprawnień do emisji na zasilenie krajowego funduszu celowego na modernizację sektora energetycznego, za który odpowiedzialny jest minister energii" - czytamy w komunikacie.

  W latach 2020-2021 zaproponowano sprzedaż na aukcjach uprawnień do emisji niewykorzystanych (w ramach art. 10c dyrektywy EU ETS) w obecnym okresie rozliczeniowym. Szacunkowo jest to 60-70 mln uprawnień do emisji. Uzyskane w ten sposób pieniądze miałyby być dochodami budżetu państwa, w tym środki ze sprzedaży 30 mln uprawnień mogły zostać przeznaczone na inwestycje w sektorze energetycznym.

  "Część puli bazowej Funduszu Modernizacyjnego - w wysokości 57,5 mln uprawnień - powinna być przeznaczona dla podmiotów z sektora energetycznego. Pozostała część puli bazowej Funduszu Modernizacyjnego powinna być przeznaczona na realizację programów przeznaczonych szerszemu gronu odbiorców, nie tylko z sektora energetycznego" - czytamy dalej.

  Zdaniem autorów rekomendacji, biorąc pod uwagę kierunek polityki klimatyczno-energetycznej UE, środki powinny zostać przeznaczone przede wszystkim na inwestycje mające na celu realizację Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu na lata 2021-2030, w szczególności:

  - energetykę jądrową,

  - modernizację jednostek wytwórczych w sektorze energetycznym,

  - rozwój sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, w tym ciepłowniczych,

  - poprawę efektywności energetycznej, w tym w budownictwie,

  - OZE wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym budowle piętrzące umożliwiające instalację elektrowni wodnych,

  - ograniczanie emisji z transportu, w tym elektromobilność,

  - magazynowanie energii,

  - rozwój wykorzystania paliw wodorowych,

  - zwiększenie połączeń międzysystemowych między państwami UE,

  - działania zapewniające sprawiedliwą transformację.

  "Określenie ostatecznych kierunków wsparcia powinno uwzględniać konieczność zapewnienia ciągłej i stabilnej absorpcji środków z Funduszu Modernizacyjnego podczas całego okresu jego funkcjonowania" - zaznaczono.

  Rekomendacje uwzględniają konieczność przeprowadzenia w 2023 r. przeglądu funkcjonowania mechanizmów i absorpcji środków, w szczególności pod kątem wprowadzenia ewentualnych zmian w finansowanych programach.

  "Za obsługę projektów finansowanych ze środków Funduszu Modernizacyjnego ma być odpowiedzialny Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej" - podano także.

  (ISBnews)