ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 01.07, 11:04IBRiS: Ok. 50% użytkowników gier hazardowych nie wie, że gra nielegalnie w sieci 

  Warszawa, 01.07.2021 (ISBnews) - Blisko 50% użytkowników gier hazardowych i zakładów online nie wie, że gra nielegalnie w sieci i nie zdaje sobie sprawy z istnienia legalnych alternatyw, wynika z czerwcowego badania Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS), podała Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP). Dlatego - według Federacji - niezbędne jest zatem skuteczniejsze blokowanie firm działających bez zezwoleń oraz rewizja przepisów obowiązujących legalne podmioty.

  FPP wskazuje, że pandemia COVID-19 wzmocniła szarą strefę w branży hazardowej, a obecnie funkcjonujące przepisy nie wystarczą, by ją ograniczyć w przyszłości.

  "Przyczynami są m.in.: mało skuteczny system eliminowania nielegalnych firm, które nie przestrzegają prawa oraz brak świadomości Polaków, że uczestniczą w nielegalnych grach hazardowych. Niezbędne jest zatem skuteczniejsze blokowanie firm działających bez zezwoleń oraz mądra rewizja przepisów obowiązujących legalne podmioty. Państwo musi zadbać o zwiększenie świadomości Polaków korzystających z tego typu rozrywki w sieci i poza nią. Polacy powinni wiedzieć, czy grają legalnie czy nie, a legalne firmy powinny mieć możliwość informowania o swojej działalności. Pomoże to skutecznie walczyć z szarą i czarną strefą w branży hazardowej" - czytamy w komunikacie.

  Według FPP, Polska ma jedne z najbardziej restrykcyjnych przepisów w dziedzinie legalnych gier hazardowych w Europie. Kluczowym ograniczeniem jest całkowity zakaz reklamy i promocji oraz brak możliwości informowania o legalnych grach hazardowych w przypadku kasyn gier, kasyna internetowego i gier na automatach poza kasynami.

  "Nielegalne firmy nie przejmują się zakazami reklamy i wykorzystują każdą możliwość, by się reklamować, szczególnie online. Z tego powodu blisko 50% użytkowników tych gier i zakładów online nie wie, że gra nielegalnie w sieci i nie zdaje sobie sprawy z istnienia legalnych alternatyw. Odpowiedzią na brak świadomości klientów powinna być możliwość zgodnego z prawem informowania o swojej ofercie przez legalnych operatorów kasyn, kasyna internetowego i gier na automatach" - czytamy dalej.

  Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zablokowała od kwietnia 2017 roku blisko 13 tysięcy domen internetowych z nielegalnych hazardem, z których mogli korzystać polscy gracze. Jednocześnie każdego miesiąca otwierane są setki kolejnych takich witryn, podała Federacja.

  Według badań IBRiS, blisko 55% badanych uważa, że więcej informacji na temat nielegalnej działalności pomogłoby ograniczyć szarą strefę, a ponad 57% - że legalne podmioty powinny prowadzić kampanie informacyjne w kwestii hazardu w Polsce. Co więcej, 35% respondentów wyraża przekonanie, że pandemia przyczyniła się do zwiększenia skali szarej strefy w branży hazardowej, podano także w materiale.

  "Odpowiedzią na brak świadomości klientów powinna być możliwość informowania Polaków o legalnej działalności przez wszystkie podmioty, które posiadają stosowne umocowanie do oferowania takich gier. Wystarczy popatrzeć na segment bukmacherski branży hazardowej. Poluzowanie przepisów dotyczących jego reklamy i informowania w 2017 roku, oprócz blokowania stron nielegalnych operatorów, wpłynęło na rozkwit legalnej branży kosztem szarej strefy - co przełożyło się na wzrost tego rynku o ponad 300% w 2020 r. w porównaniu z 2016. Niezrozumiałe jest więc, dlaczego nie pozwolono innym podmiotom na podobne działania co te, które prowadzą firmy bukmacherskie. Państwo musi jeszcze skuteczniej walczyć z nielegalnym procederem. Warto podkreślić, że społeczeństwo odczuwa niedosyt informacji o tym, co w grach hazardowych jest legalne, a co nie. W badaniu IBRiS aż 48 proc. respondentów uznało za niewystarczający przekaz państwa na ten temat" - skomentował wiceprzewodniczący FPP Arkadiusz Pączka, cytowany w komunikacie.

  Badanie IBRiS "Pandemiczna szara strefa" zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbce N=1 100 (CATI) w czerwcu 2021 r.

  (ISBnews)

   

 • 29.06, 11:46Rząd zmieni w IV kw. przepisy ws. instalacji emitujących pole elektromagnetyczne 

  Warszawa, 29.06.2021 (ISBnews) - Rząd planuje wykreślenie instalacji emitujących pole elektromagnetyczne z treści rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, gdyż instalacje te nie są objęte przepisami unijnymi, a przepisy ustawy prawo ochrony środowiska gwarantują bezpieczeństwo i kontrolę nad polem elektromagnetycznym emitowanym od instalacji radiokomunikacyjnych, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko planowane jest w IV kw.

  "Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko procedowany jest w celu redukcji obciążeń nieuzasadnionych w obecnym systemie ocen oddziaływania na środowisko" - czytamy w wykazie.

  Jak wskazano w uzasadnieniu potrzeby regulacji, projekt usuwa nadregulację względem wymagań UE - dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko.

  Dotychczas funkcjonujące regulacje rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w przypadku instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i radiolokacyjnych emitujących pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0,03 MHz do 300 000 MHz były w niektórych przypadkach znacznie bardziej restrykcyjne od wymogów ustanowionych dyrektywą.

  Mając na względzie cel dyrektywy 2011/92/UE, który zakłada objęcie nadzorem prawnym ściśle skonkretyzowanych przedsięwzięć sektorowych, tj. wyselekcjonowanych pod względem stopnia negatywnego wpływu na środowisko, brak jest uzasadnienia do prowadzenia ww. oceny względem działań, których wpływ nie jest znaczący (nie ma charakteru znaczącego, tj. stopień nasilenia jest nieznaczący lub nie występuje w ogóle), zaznaczono.

  (ISBnews)

 • 28.06, 15:44Prezydent podpisał nowelę ustawy o podatku od towarów i usług ws. e-commerce 

  Warszawa, 28.06.2021 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług ws. e-commerce, regulującą zasady sprzedaży na odległość towarów importowanych, poinformowała Kancelaria Prezydenta.  

  "Podstawowym celem ustawy jest implementacja przepisów prawa Unii Europejskiej dotyczących zasad opodatkowania sprzedaży towarów na odległość oraz usług świadczonych klientom końcowym w UE (tzw. pakiet VAT e-commerce)" - czytamy w komunikacie.

  Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obejmują m.in.:

  -  rozszerzenie procedury szczególnej dla usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług świadczonych drogą elektroniczną (tzw. procedura MOSS) na: niektóre usługi świadczone na rzecz konsumentów, których miejscem świadczenia jest terytorium państwa członkowskiego konsumpcji, wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość oraz niektóre dostawy towarów w państwie członkowskim dokonywane przez interfejsy elektroniczne ułatwiające te dostawy;

  - wprowadzenie nowych procedur szczególnych, tj. szczególnej procedury dotyczącej sprzedaży na odległość towarów importowanych - tzw. Import One Stop Shop (IOSS) oraz szczególnej procedury dotyczącej deklarowania i zapłaty podatku z tytułu importu towarów;

  - określenie sytuacji, w których podatnik ułatwiający poprzez użycie interfejsu elektronicznego sprzedaż na odległość towarów jest traktowany jak podatnik, który samodzielnie otrzymał towary i dokonał ich dostawy;

  - wprowadzenie nowej sankcji podatkowej.

  Celem zmian w ustawach normujących opodatkowanie dochodu jest umożliwienie podatnikom odliczania od dochodu (przychodu) wydatków związanych z nabyciem zewnętrznego systemu lokalizacyjnego lub urządzenia pokładowego, wykorzystywanych do przekazywania danych do systemu poboru opłaty elektronicznej KAS.

  Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r., przy czym niektóre przepisy wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia oraz z dniem 31 października 2021 r.

  (ISBnews)

   

 • 28.06, 13:54Kornecka z MRPiT: Cyfryzacja kolejnych procedur budowlanych - od 1 lipca 

  Warszawa, 28.06.2021 (ISBnews) - Kilka kolejnych procedur budowlanych, w tym możliwość złożenia wniosku o pozwolenie na budowę wraz z projektem zagospodarowania oraz projektem architektoniczno-budowlanym będzie dostępnych elektronicznie od 1 lipca, poinformowała wiceminister rozwoju, pracy i technologii Anna Korecka. Łącznie dostępne będą 23 procedury online.

  "Od 1 lipca będziemy mieć 23 procedury online, w tym wniosek o pozwolenie na budowę wraz z elektroniczną wersją projektu" - powiedziała Kornecka podczas konferencji prasowej.

  Wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę i cyfrowym projektem budowlanym dodane zostają inne formularze, w tym wniosek o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego, zawiadomienie o zakończeniu budowy, wniosek o zmianę pozwolenia na budowę oraz użytkowanie obiektu.

  Ponadto w formie elektronicznej będzie można złożyć zgłoszenie z projektem, ale także organy administracji architektoniczno-budowlanej będą mogły w formie elektronicznej złożyć wniosek do ministra o odstępstwo od warunków technicznych z danymi inwestora.

  Od 1 lipca zmienione zostaną także zmienione co do zakresu i formy projektu budowlanego.

  "Będzie obowiązywała elektroniczna formuła, a projektanci będą mogli go sporządzić w formie pliku cyfrowego, a inwestorzy bądź pełnomocnicy podpisać podpisem kwalifikowanym albo podpisem osobistym, albo profilem zaufanym" - podkreśliła wiceminister.

  Zapowiedziała dalsze prace nad cyfryzacją kolejnych procedur, nad dalszym rozwojem serwisu e-budownictwo i przekształceniem go w portal dostępny dla wszystkich usług związanych z budownictwem. W przyszłości miałby obejmować m.in. elektroniczny dziennik budowy, elektroniczną książka obiektu budowlanego, elektroniczny Centralny Rejestr Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane i Centralną Ewidencją Emisyjności Budynków.

  Trwa też budowa interfejsu, który ma na celu zintegrowanie aplikacji e-budownictwo z dziedzinowymi programami biurowymi, wykorzystywanymi w powiatowych organach administracji architektoniczno-budowlanej.

  "Już w przyszłym roku urzędnicy otrzymają w systemie dane inwestorów, dane pełnomocników i dane nieruchomości. Nie będą już musieli tych danych wprowadzać ręcznie" - zaznaczyła.

  W administracji architektoniczno-budowlanej na potrzeby obsługi procedury wydawania pozwolenia na budowę zużywanych jest ponad 20 tys. ton. papieru rocznie. Organy zobowiązane są przechowywać wszystkie dokumenty tych spraw do czasu przekazania dokumentów do archiwów państwowych, czyli przez okres 10 lat.

  Cyfryzacja ma przyczynić się także do obniżenia kosztów najmu dodatkowych przestrzeni magazynowych.

  (ISBnews)

   

 • 25.06, 08:04Sejm za wejściem w życie noweli dot. VAT w e-commerce od 1 lipca 

  Warszawa, 25.06.2021 (ISBnews) - Sejm odrzucił poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), w tym tę zakładającą przesunięcie terminu jej wejścia w życie na 1 września br. z 1 lipca. Nowela dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej dotyczących tzw. pakietu VAT e-commerce.

  W wersji przyjętej przez Sejm nowela zakładała wejście w życie nowych przepisów od 1 lipca, jednak Senat ze względu na zbyt krótki termin jej wejścia w życie przesunął tę datę na 1 września br., Argumentował, że "opóźnienie w procesie transpozycji dyrektywy [...], której termin upłynie w dniu 1 lipca br., nie może stanowić uzasadnienia dla braku odpowiedniej vacatio legis". Teraz Sejm odrzucił tę zmianę.

  Sejm odrzucił też poprawkę, dot. przeciwdziałania prania brudnych pieniędzy, która została wprowadzona na etapie prac sejmowych i nie miała związku merytorycznego z projektem złożonym przez Radę Ministrów.

  Dzięki nowym przepisom, przedsiębiorcy handlujący w internecie rozliczą VAT w "jednym okienku", w państwie swojej siedziby zamiast rozliczania osobno w każdym kraju, do którego wysyłają towary

  Nowelizacja zawiera też przepisy dot. ulgi na wyposażenie pojazdów w urządzenia do poboru opłat w systemie e-TOLL "do wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 500 zł oraz liczby zewnętrznych systemów lokalizacyjnych lub urządzeń pokładowych".

  Celem nowelizacji było uszczelnienie VAT i pokonanie barier w transgranicznym handlu elektronicznym. Dzięki nowym procedurom, przedsiębiorcy handlujący w internecie nie będą już musieli oddzielnie rejestrować się na potrzeby VAT i rozliczać w każdym kraju, do którego wysyłają towary. Zamiast tego rozliczą VAT w "jednym okienku", w państwie swojej siedziby.

  Nowe przepisy znoszą zwolnienie z VAT dla importu towarów w tzw. małych przesyłkach o wartości do 22 euro we wszystkich państwach członkowskich. Obejmują interfejsy elektroniczne obowiązkiem zapłaty VAT od określonych transakcji realizowanych za ich pośrednictwem. Zakładają też naliczanie podatku VAT dla towarów importowanych o wartości do 150 euro - u sprzedawcy.

  Jak wynika z szacunków Ministerstwa Finansów, opartych na symulacjach Komisji Europejskiej, wdrożenie pakietu e-commerce (m.in. zwiększenie przestrzegania przepisów oraz zniesienie zwolnienia z VAT przywozu małych przesyłek) może pozwolić na zwiększenie rocznej kwoty dochodów z VAT o ok. 1,2 mld zł. W tym roku szacowany skutek budżetowy to 0,5 mld zł.

  (ISBnews)

 • 23.06, 11:07ZP PPS: Sprzedaż alkoholu online po zmianach w prawie może wejść w życie w 2022 

  Toruń, 23.06.2021 (ISBnews) - Sprzedaż alkoholu online po zmianie przepisów w parlamencie mogłaby wejść w życie już od początku przyszłego roku, poinformował ISBnews prezes Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy (ZP PPS) Witold Włodarczyk.

  "Przygotowaliśmy odpowiednie propozycje zmian do Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, bo właśnie tam są zawarte te przepisy, które należałoby uzupełnić. Jest to bowiem Ustawa z początku lat 80-tych, czyli w czasie, kiedy o e-commerce nikt jeszcze nie słyszał na rynku. Myślę, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Jest to rozwiązanie, które wesprze mniejszych producentów alkoholi np. producentów piw kraftowych" - powiedział ISBnews Włodarczyk w kuluarach XXVIII edycji Welconomy Forum in Toruń. Agencja ISBnews była patronem medialnym tego wydarzenia.

  "Pozostaje kilka kwestii technicznych: w jaki sposób dalej to procedować w Sejmie. Myślę, że jest szansa, aby jeszcze w tym roku taką nowelizację mógł parlament przyjąć. To z kolei by oznaczało, że przepisy weszłyby w życie od nowego roku" - podkreślił prezes.

  Dodał, że od strony technicznej sprzedaży alkoholu w internecie istnieją skuteczne rozwiązania, które pozwalają na zweryfikowanie pełnoletności kupującego.

  "Ostateczną weryfikację będzie podejmował kurier, który będzie zobowiązany do weryfikacji tożsamości zamawiającego" - wskazał prezes.

  Podczas panelu na Welconomy pt. "Sprawiedliwa akcyza na alkohol gwarantem wzrostu wpływów do budżetu państwa" były minister rolnictwa i rozwoju wsi w latach (2018-2020), a obecnie doradca prezydenta RP Jan Ardanowski stwierdził, że nie widzi żadnych przeciwwskazań do sprzedaży alkoholu przez internet.

  "Wtedy byłaby też szansa na certyfikowanie alkoholi regionalnych, czy nalewek, które również mogłyby być sprzedawane w sieci, a ich produkcja jest tak niska, że nigdy nie będą w stanie wejść na półki do tradycyjnych sklepów" - powiedział Ardanowski.

  Marek Knitter

  (ISBnews)

   

 • 23.06, 10:58Prezydent podpisał nowelę przesuwającą termin wdrożenia e-doręczeń 

  Warszawa, 23.06.2021 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o doręczeniach elektronicznych, zakładającą przesunięcie terminu wdrożenia e-doręczeń oraz usług hybrydowych dla władzy publicznej oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Narodowego Funduszu Zdrowia, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "Celem ustawy jest przesunięcie terminu wdrożenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej w celu zapewnienia jak najwyższej jakości dla użytkowników końcowych. Nowelizacja wprowadza zmiany w treści przepisów przejściowych, dostosowujących oraz przepisu końcowego ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych" - czytamy w komunikacie.  

  Zmiany dotyczą:

  - wydłużenia do 5 lipca 2022 r. terminu, w którym podmioty niepubliczne wpisane do rejestru przedsiębiorców obowiązane są do zrealizowania obowiązku posiadania adresu do doręczeń elektronicznych wpisanego do bazy adresów elektronicznych;

  - wydłużenia do 31 stycznia 2023 r. terminu, po upływie którego podmioty niepubliczne składające wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej obowiązane są do przekazania danych niezbędnych do utworzenia adresu do doręczeń w ramach publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego albo adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego;

  - wydłużenia do 5 lipca 2022 r. terminu, od którego organy władzy publicznej oraz ZUS, KRUS i NFZ będą zobowiązane stosować przepisy ustawy o doręczeniach elektronicznych w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej;

  - przesunięcia terminu wejścia w życie ustawy o doręczeniach elektronicznych na dzień 5 października 2021 r.;

  - wydłużenia do 5 sierpnia 2021 r. terminu, do którego operator wyznaczony w rozumieniu przepisów ustawy Prawo pocztowe będzie zobowiązany przedłożyć prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej projekt cennika dla publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej oraz regulaminu świadczenia tych usług.

  Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

  (ISBnews)

   

 • 18.06, 15:44Senat poparł nowelę dot. przesunięcia terminu dla e-doręczeń bez poprawek 

  Warszawa, 18.06.2021 (ISBnews) - Senat poparł bez poprawek nowelizację ustawy o doręczeniach elektronicznych, zakładającą przesunięciem usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego na 5 lipca 2022 r dla administracji rządowej, administracji centralnej oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Narodowego Funduszu Zdrowia.  

  Nowelę poparło 50 posłów, 4 było przeciwnych, a 42 wstrzymało się od głosu.

  Nowelizacja zakłada zmianę wejścia w życie ustawy o doręczeniach elektronicznych z 1 lipca 2021 roku na 5 października 2021 r. (przesuniecie terminu o 3 miesiące), zmianę terminu powstania obowiązku e-doręczeń dla administracji rządowej z 1 października 2021 r. na 5 lipca 2022 roku (przesunięcie terminu o 9 miesięcy), a także dla administracji centralnej oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Narodowego Funduszu Zdrowia z 1 stycznia 2022 roku na 5 lipca 2022 r. (przesunięcie terminu o 6 miesięcy).

  Jak wskazano w uzasadnieniu aby usługa e-doręczenia mogła sprawnie funkcjonować niezbędne jest przeprowadzenie odpowiednich testów i e-szkoleń urzędników, co w ostatnich miesiącach było utrudnione ze względu na pandemię. Przesunięcie terminu wejścia w życie ustawy ma to umożliwić.

  (ISBnews)

 • 15.06, 17:19Sejm za przesunięciem terminu dla e-doręczeń 

  Warszawa, 15.06.2021 (ISBnews) - Sejm opowiedział się za przesunięciem usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego do 5 lipca 2022 r. dla administracji rządowej, administracji centralnej oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Narodowego Funduszu Zdrowia. Za nowelizacją ustawy o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych głosowało 231 posłów, przeciw było 106, a 120 wstrzymało się od głosu.

  Wcześniej posłowie odrzucili wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu i przystąpili do drugiego czytania bez odsyłania do komisji.

  Nowelizacja zakłada zmianę wejścia w życie ustawy o doręczeniach elektronicznych z 1 lipca 2021 roku na 5 października 2021 r. (przesuniecie terminu o 3 miesiące), zmianę terminu powstania obowiązku e-doręczeń dla administracji rządowej z 1 października 2021 r. na 5 lipca 2022 roku (przesunięcie terminu o 9 miesięcy), a także dla administracji centralnej oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Narodowego Funduszu Zdrowia z 1 stycznia 2022 roku na 5 lipca 2022 r. (przesunięcie terminu o 6 miesięcy).

  Jak wskazywał w trakcie pierwszego czytania minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adam Adruszkiewicz, aby usługa e-doręczenia mogła sprawnie funkcjonować niezbędne jest przeprowadzenie odpowiednich testów i e-szkoleń urzędników, co w ostatnich miesiącach było utrudnione ze względu na pandemię. Przesunięcie terminu wejścia w życie ustawy ma umożliwić odpowiednie przygotowanie systemu e-doręczeń, podkreślał.

  (ISBnews)

 • 15.06, 16:13Rząd przyjął projekt dot. ponownego wykorzystywania informacji sektora publ. 

  Warszawa, 15.06.2021 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, przedłożony przez ministra cyfryzacji, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Zmiany mają na celu zwiększenie ilości danych publicznych, które będzie można ponownie wykorzystać.

  Projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej w sprawie otwartych danych i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. Zmiany mają na celu zwiększenie ilości danych publicznych, które będzie można ponownie wykorzystać. Rozwiązanie to powinno pozytywnie wpłynąć na innowacyjność gospodarki i jakość życia społeczeństwa, podano. 

  "Sektor publiczny posiada w wielu obszarach duże ilości wartościowych zasobów, np. dane o mobilności, meteorologiczne, ekonomiczne czy finansowe. Informacje te mogą być wykorzystywane do tworzenia nowych, innowacyjnych produktów i usług, z korzyścią dla społeczeństwa i gospodarki. Po zmianach, więcej danych będzie mogło zostać wykorzystane do prowadzenia analiz, badań lub na potrzeby rozwiązań sztucznej inteligencji, w tym także dla biznesu i przemysłu, czy też modelowania kryzysowego (np. na wypadek epidemii)" - czytamy w komunikacie. 

  W proponowanym projekcie ustawy wprowadzono kategorię danych o wysokiej wartości, których ponowne wykorzystywanie wiąże się z istotnymi korzyściami dla społeczeństwa, środowiska i gospodarki. Przykładowo mogą to być: dane geoprzestrzenne, meteorologiczne czy dotyczące przedsiębiorstw i ich własności. Dane te będą musiały być udostępniane - co do zasady - bezpłatnie, w formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz za pośrednictwem interfejsu programistycznego aplikacji (API).

  Podmioty zobowiązane będą musiały udostępniać dane dynamiczne do ponownego wykorzystywania, niezwłocznie po ich zgromadzeniu oraz za pośrednictwem API. 

  Ponownym wykorzystywaniem objęto dane badawcze w zakresie, w jakim dane te zostały wytworzone lub zgromadzone w  ramach działalności naukowej finansowanej ze środków publicznych oraz są już publicznie udostępniane w systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego, w szczególności w repozytorium instytucjonalnym lub tematycznym. Danymi badawczymi mogą być np. wyniki eksperymentów, pomiarów, ankiet czy obserwacji prowadzonych w terenie, podano także. 

  Wprowadzono nowe rozwiązania, dotyczące m.in. programu otwierania danych, sieci pełnomocników do spraw otwartości danych oraz portalu dane.gov.pl (w tym możliwości udostępniania w portalu dane.gov.pl danych przez podmioty niepubliczne, np. przedsiębiorstwa czy organizacje pozarządowe).

  Nowe przepisy mają wejść w życie po 3 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

  (ISBnews)

   

 • 15.06, 14:14Rząd chce przyjąć w III kw. program cyfryzacji do 2027 r. wart 1,99 mld euro 

  Warszawa, 15.06.2021 (ISBnews) - Rząd planuje utworzenie programu "Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy", którego celem ma być wsparcie transformacji cyfrowej przez zapewnieni m.in. szerokiego dostępu do ultraszybkiego internetu, rozwój e-usług publicznych oraz wsparcie rozwoju umiejętności cyfrowych, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Budżet programu, który ma być realizowany w latach 2021-2027 wynosi 1,99 mld euro.

  Przyjęcie uchwały przez Radę Ministrów w tej sprawie planowane jest na III kw.

  "Celem programu jest wsparcie transformacji cyfrowej kraju poprzez realizację przedsięwzięć, które zapewnią: szeroki dostęp do ultra-szybkiego internetu, efektywne i przyjazne użytkownikom zaawansowane e-usługi publiczne, skuteczne działanie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, dostęp do danych o znaczącym potencjale do dalszego ich wykorzystywania, wsparcie rozwoju umiejętności cyfrowych oraz rozwiną współpracę międzysektorową na rzecz cyfrowych rozwiązań problemów społeczno-gospodarczych" - czytamy w wykazie.

  Całkowita alokacja środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach budżetu Programu wynosi 1 988 mln EUR.

  Przyjęcie przez Radę Ministrów uchwały umożliwi oficjalne rozpoczęcie negocjacji i zatwierdzenie Programu przez Komisję Europejską.

  (ISBnews)

   

 • 15.06, 13:48Rząd chce e-systemu umożliwiającego zawieranie umów o pracę wg szablonów 

  Warszawa, 15.06.2021 (ISBnews) - Rząd planuje przygotowanie systemu teleinformatycznego, umożliwiającego zawieranie umów o pracę i umów zlecenia według gotowych szablonów, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Planowana forma zawarcia umowy o pracę ma mieć charakter fakultatywny.

  Przyjęcie przez RM projektu ustawy o zawieraniu i rozliczaniu umów w sposób elektroniczny przez niektórych pracodawców planowane jest na III kw.

  "Projekt ustawy odpowiada m.in. na problem znacznych obciążeń, jakie ponoszone są przez podmiot powierzający pracę, m.in. w związku ze zgłoszeniem do ZUS, obsługą korespondencji z ZUS i naliczaniem składek na ubezpieczenie, wyrejestrowywaniem z ZUS oraz naliczaniem podatku dochodowego. […] Obciążenie te są szczególnie uciążliwe dla mikroprzedsiębiorstw, gospodarstw domowych oraz gospodarstw rolnych"  - czytamy w wykazie.

  Planowane jest:
  - udostępnienie przez ministra właściwego do spraw pracy systemu teleinformatycznego umożliwiającego zawieranie umów według gotowych szablonów;

  - dostęp do systemu teleinformatycznego po zalogowaniu za pomocą profilu zaufanego na indywidualnym koncie na portalu praca.gov.pl;
  - rozszerzenie zastosowania podpisu zaufanego ze spraw urzędowych na zwieranie umów o pracę oraz umów zlecenia pomiędzy pracodawcą a pracownikiem na portalu praca.gov.pl;
  - wprowadzenie gotowych do wypełniania wzorów umów o pracę oraz umów zlecenia przygotowanych przez ministra właściwego do spraw pracy, które będą udostępniane w systemie teleinformatycznym.

  Głównym założeniem ustawy jest rozbudowa istniejącego już systemu teleinformatycznego na portalu praca.gov.pl o nowe funkcjonalności. Planuje się, że w systemach teleinformatycznych ministra właściwego do spraw pracy będą udostępnione do wypełnienia szablony umowy o pracę oraz umowy zlecenia. Będą one zawierały elementy niezbędne do zawarcia umowy.

  W przypadku umowy o pracę będą to, w szczególności:
  · strony umowy;
  · rodzaj umowy;
  · data zawarcia umowy;
  · rodzaj pracy;
  · miejsce wykonywania pracy;
  · wynagrodzenie za pracę;
  · wymiar czasu pracy;
  · termin rozpoczęcia pracy.

  Natomiast w odniesieniu do umowy zlecania szablon będzie zawierał, w szczególności;
  · strony umowy;
  · datę jej rozpoczęcia i wygaśnięcia;
  · przedmiot zlecenia;
  · wynagrodzenie;
  · czy zleceniobiorca posiada inny tytuł do ubezpieczenia społecznego, a jeśli tak, to jaki.

  W wykazie zaznaczono, że nie będą to tzw. "wzory urzędowe umowy o pracę".

  Jednocześnie system nie będzie przewidywał pełnej elastyczności w udostępnianych szablonach umów. Jeśli strony umowy będą chciały zawrzeć dodatkowe elementy umowy, wówczas będą musiały zawrzeć umowę w formie przewidzianej w Kodeksie pracy lub Kodeksie cywilnym.

  Projektowane rozwiązanie ma bowiem na celu ułatwienie zawierania prostych umów w typowych sytuacjach.

  Przewiduje się, że system teleinformatyczny dokona zgłoszeń do ZUS i KAS, oraz wyliczanie i opłacanie składek i zaliczek podatkowych, a także wysokości wynagrodzenia, jakie należy wpłacić pracownikowi na konto. Dodatkowo funkcjonalność systemu ma być uzupełniona m.in. o wystawianie przez pracownika wniosków urlopowych, naliczanie i rozliczanie urlopu udzielonego pracownikowi. Nie będzie natomiast możliwości opracowywania rozkładu czasu pracy pracownika na kolejne okresy, ani rozliczania jego czas pracy.

  Z kolei system teleinformatyczny publicznych służb zatrudnienia ma umożliwić po utracie pracy przez pracownika kontakt w sposób elektroniczny z organem zatrudnienia.

  Projektowane przepisy zakładają także rezygnację z zapisu dot. przechowywania przez pracodawcę dokumentacji pracowniczej przez okres trwania zatrudnienia oraz 10 lat po jego ustaniu.

  W wykazie podkreślono, że narzędzie w systemie teleinformatycznym nie będzie zapewniało takiej samej elastyczności i tylu wariantów co forma tradycyjna. Będą to maksymalnie uproszczone rozwiązania, które mają ułatwić zawieranie i rozliczanie umów w sytuacjach najczęściej spotykanych.

  Strony umowy będą miały wybór czy chcą indywidualnie ukształtować łączący ich stosunek prawny (wybierając tradycyjną formę pisemną), czy skorzystać z rozwiązań dostarczonych w systemie teleinformatycznych, podano także.  

  (ISBnews)

   

 • 10.06, 16:52Prezydent podpisał nowelę KPC dot. sprzedaży nieruchomości w drodze e-licytacji 

  Warszawa, 10.06.2021 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego (KPC) oraz niektórych innych ustaw, które regulują kwestie m.in. sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "Przyjęte zmiany KPC wprowadzają regulacje dotyczące możliwości sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej. Rozwiązanie powyższe ma stanowić element cyfryzacji usług publicznych" - czytamy w komunikacie.

  Przyjęte rozwiązania zakładają, że sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej odbywałaby się na wniosek wierzyciela i byłaby przeprowadzana za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Obwieszczenie o sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej ma być zamieszczane na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej co najmniej dwa tygodnie przed terminem licytacji.

  Ponadto wraz z obwieszczeniem zamieszcza się protokół opisu i oszacowania nieruchomości. Czas trwania przetargu wynosi 7 dni, a przetarg wygrywa licytant, którego oferta była w chwili zakończenia przetargu najwyższa. Postanowienie co do przybicia jest wydawane przez sąd w terminie tygodnia od dnia otrzymania od komornika sądowego protokołu z przebiegu przetargu oraz dokumentów niezbędnych do udzielenia przybicia.

  Z uwagi na konieczność wdrożenia stosownego systemu, jak też opracowania aktów wykonawczych, przyjęto, że nowe przepisy w omawianej części powinny wejść w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy, czytamy dalej.

  Ponadto przepis przejściowy uchwalonej ustawy określa, iż w okresie roku od dnia wejścia w życie uchwalonej ustawy dokonanie wyboru sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej jest dopuszczalne, jeżeli ze względów technicznych, leżących po stronie komornika sądowego, jest to możliwe.

  (ISBnews)

   

 • 09.06, 16:06KE wzywa Polskę przestrzegania unijnej dyrektywy w sprawie cyberataków 

  Warszawa, 09.06.2021 (ISBnews) - Komisja Europejska skierowała do Polski wezwanie do usunięcia uchybienia w związku z nieprawidłowym wdrożeniem dyrektywy dotyczącej ataków na systemy informatyczne, poinformowała KE.

  "Dyrektywa 2013/40/UE jest zasadniczym elementem ram prawnych UE w walce z cyberprzestępczością i wymaga od państw członkowskich wzmocnienia krajowych przepisów w zakresie cyberprzestępczości oraz wprowadzenia bardziej rygorystycznych sankcji karnych, w tym w przypadku cyberataków na dużą skalę" - czytamy w komunikacie.

  Państwa członkowskie są również zobowiązane do wyznaczenia punktów kontaktowych, dostępnych 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, w celu zapewnienia lepszej współpracy między organami krajowymi, podano także.

  Zdaniem Komisji, oprócz Polski także Austria, Belgia, Czechy, Estonia, Luksemburg i Szwecja nieprawidłowo przeniosły środki określone w dyrektywie do prawa krajowego, w szczególności w odniesieniu do przepisów dotyczących wymaganych poziomów kar, nielegalnego przechwytywania oraz kryminalizacji produkcji i stosowania niektórych narzędzi służących do popełnienia przestępstw, o których mowa w dyrektywie.

  (ISBnews)

   

 • 08.06, 10:56Sarnowski z MF: Chcemy, by pakiet podatnika bezgotówkowego wszedł w życie w 2022 

  Warszawa, 08.06.2021 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów (MF) przygotowało propozycję tzw. podatnika bezgotówkowego, przewidujące pakiety silver i gold dla przedsiębiorców, którzy zechcą wykorzystywać i promować płatności bezgotówkowe, poinformował wiceminister finansów Jan Sarnowski. Resort chce, żeby rozwiązania te weszły w życie z początkiem przyszłego roku.

  "Nasza propozycja w kwestii cashless dotyczy tych dwóch elementów, które sprawdziły się w Korei Południowej i w Japonii, a mianowicie tego, aby tych terminali było jak najwięcej i jak najwięcej przedsiębiorców oferowało swoim klientom możliwość zapłaty bezgotówkowej. Z drugiej strony, zależy nam na tym, żeby również aktywnie proponowali klientowi korzystanie z tej formy płatności" - powiedział Sarnowski podczas IX Cashless Congress.

  Przypomniał, że już obecnie w ramach Fundacji Polska Bezgotówkowa przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z instalacją terminala oraz z jego obsługą przez pierwszy rok od jego połączenia.

  "Później biznes zaczyna samodzielnie ponosić tego rodzaju koszty, a Ministerstwu Finansów bardzo zależy na tym, żeby tego przedsiębiorcy nie zostawiać samego i żeby wspomóc go w ponoszeniu tych dodatkowych, nowych wydatków. Dlatego proponujemy dwa pakiety: pakiet silver i pakiet gold" - wskazał wiceminister.

  Pakiet srebrny to jest ulga na terminal w podatku dochodowym. Wydatki na nabycie terminala i obsługę transakcji będą dwa razy odliczane od podstawy opodatkowania: raz - jako koszt, czyli tak, jak to ma miejsce teraz, ale również drugi raz - jako ulga podatkowa.

  "Czyli na każdą złotówkę, którą przedsiębiorca wyda na koszty związane z obsługą terminala, jego podstawa opodatkowania zmniejszy się o 2 zł. Maksymalna wysokość odliczenia to jest 1 000 zł rocznie. W przypadku podatników, którzy nie są objęci obowiązkiem posiadania kas rejestrujących, wysokość odliczenia będzie wynosić 2 000 zł. Do ulgi będą mieli prawo przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku nie korzystali z terminala albo tacy, którzy w poprzednim roku nie ponosili kosztu jego obsługi, co oznacza, że ulga będzie dotyczyć również osób, które korzystały ze wsparcia w ramach programu Fundacji Polska Bezgotówkowa. Termin na korzystanie z ulgi to są dwa lata" - wyjaśnił Sarnowski.

  "Drugi element to pakiet złoty, czyli podatnik bezgotówkowy - to jest nasz klient premium. Zaproponujemy mu dwie rzeczy. Po pierwsze, podwojoną - i w swojej wysokości, i w swoim limicie - ulgę na terminal, z której będzie korzystał całkowicie bezterminowo. Zaproponujemy mu też najszybszy zwrot VAT w UE - jedynie w 15 dni" - dodał.

  Wyjaśnił, że podatnik bezgotówkowy ma trzy cechy. Po pierwsze, jest detalistą, czyli jego klienci to w 80% konsumenci. Po drugie, osiąga sprzedaż na kasach online'owych w wolumenie ponad 50 tys. zł miesięcznie.

  "Po trzecie, jest on oczywiście cashless, co oznacza, że przynajmniej 65% transakcji realizowanych z konsumentami rozlicza z nimi bezgotówkowo. Po pierwszych dwóch latach tego niższego progu wzrośnie on do 80%. Zależy nam na tym, żeby również motywować przedsiębiorców, aby zwiększali wolumen transakcji bezgotówkowych i żeby aktywnie zachęcali swoich klientów do tego, żeby korzystali z tego rodzaju płatności" - powiedział wiceminister.

  "Proponowane przez nas pakiety silver i gold wejdą w życie już z początkiem przyszłego roku. Zależy nam na tym, żeby jak najszybciej projekt tych rozwiązań trafił i pod obrady Rady Ministrów, i do Sejmu - mamy nadzieję, że już na przełomie czerwca i lipca" - podsumował Sarnowski.

  (ISBnews)

   

 • 01.06, 14:11Niedzielski: Polska przystąpiła do systemu unijnych certyfikatów COVID-19 

  Warszawa, 01.06.2021 (ISBnews) - Polska jest od dzisiaj podłączona do unijnego systemu certyfikatów COVID-owych i może korzystać z możliwości wydawania certyfikatów, które są zgodne ze wszystkimi unijnymi normami w tym zakresie, poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski. Formalnie wejście w życie na terenie całej UE certyfikatu, ułatwiającego podróżowanie planowane jest na 1 lipca.

  "Polska znalazła się wśród […] krajów, które od dzisiaj są podłączone do systemu unijnego i już nie testują, a w zasadzie używają możliwość wydawania certyfikatu, który jest zgodny ze wszystkimi standardami" - powiedział Niedzielski podczas konferencji.  

  Poinformował, że od dzisiaj z Internetowego Konta Pacjenta można pobrać certyfikat w dwóch wersjach: elektronicznej z kodem QR  i tradycyjnej (w formacie pdf, zawierającej wszystkie informacje, które są zapisane w kodzie QR). Jednocześnie Ministerstwo Zdrowia chce do 25 czerwca uruchomić możliwość pokazania certyfikatu z poziomu urządzeń mobilnych w aplikacji  mojeIKP, a także w aplikacji mObywatel.    

  Certyfikat ma obowiązywać w trzech wersjach:

  - Po szczepieniu  - przez rok (uaktywnia się 14 dni po otrzymaniu drugiej dawki szczepionki lub po pierwszej dawki, jeżeli szczepionka jest jednodawkowa)

  - Po teście -  przez 48 godzin od wykonania testu PCR (testy antygenowe nie są uwzględniane)

  - Po przechorowaniu COVID-19 – przez 180 dni (uaktywnia się po 11 dniach od otrzymania pozytywnego wyniku badania na obecność SARS-CoV-2)

  "W tej chwili trwa proces akceptacji aplikacji, która pozwala na odczyt ego certyfikatu - aplikacji powszechnie dostępnej na każde urządzenie mobilne w sklepie Apple'a czy Androida. Jesteśmy przygotowani do tego, by okolicach 10 czerwca już ta aplikacja była dostępna" - powiedział minister.

  Siedem państw członkowskich – Bułgaria, Czechy, Dania, Niemcy, Grecja, Chorwacja i Polska - połączyło się z bramą sieciową i rozpoczęło wydawanie pierwszych unijnych zaświadczeń. Chociaż rozporządzenie będzie stosowane od 1 lipca, wszystkie państwa członkowskie, które przeszły testy techniczne i są gotowe do wydawania i weryfikowania zaświadczeń, mogą już teraz zacząć korzystać z systemu na zasadzie dobrowolności. Rozporządzenie ma wejść z sześciotygodniowym okresem stopniowego wprowadzania dla tych państw członkowskich, które potrzebują więcej czasu.

  Aby rozporządzenie weszło w życie, musi jeszcze zostać formalnie przyjęte przez Parlament Europejski i Radę.

  (ISBnews)

 • 01.06, 10:52Prezydent podpisał nowelizację ustawy o dowodach osobistych  

  Warszawa, 01.06.2021 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o dowodach osobistych, której celem jest dostosowanie polskich przepisów do unijnego rozporządzenia, nakładającego na państwa członkowskie obowiązek wprowadzenia do dowodu tzw. drugiej cechy biometrycznej, czyli odcisków palców, a także podpisu posiadacza, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "Rozporządzenie 2019/1157 nakłada na państwa członkowskie szereg obowiązków dotyczących niezbędnych zabezpieczeń w dokumentach tożsamości, w tym m.in.: obowiązek wprowadzenia do dowodów osobistych drugiej cechy biometrycznej, tj. odcisków palców, konieczność dostosowania wzoru dowodu osobistego do specyfikacji i minimalnych norm dotyczących zabezpieczeń określonych w dokumencie nr 9303 Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO), co wymaga uzupełnienia dotychczasowego wzoru dowodu osobistego o podpis posiadacza" - czytamy w komunikacie.

  Zmiany wprowadzone do ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych dotyczą:

  • uzupełnienia katalogu danych zamieszczanych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego o dane biometryczne w postaci odcisków palców (odciski palców nie będą zamieszczane w warstwie elektronicznej dowodu osobistego wydawanego osobie, która nie ukończyła 12. roku życia, a także osobie, od której pobranie odcisków palców nie jest fizycznie możliwe). Jednocześnie w ustawie określono maksymalny czas przechowywania w Rejestrze Dowodów Osobistych odcisków palców to jest do dnia odbioru dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż do 90 dni od daty wydania dowodu osobistego,
  • zmiany terminów ważności dowodu osobistego, dowód wydany osobie, która
  1. - nie ukończyła 12. roku życia, będzie ważny przez 5 lat od daty jego wydania,
  2. - ukończyła 12. rok życia, będzie ważny przez 10 lat od daty jego wydania,
  3.  ukończyła 12. rok życia, od której chwilowo nie jest możliwe pobranie odcisków palców, będzie ważny przez 12 miesięcy od daty jego wydania;
  • warstwa graficzna dowodu osobistego będzie zawierała odwzorowanie własnoręcznego podpisu osoby, która ukończyła 12. rok życia, z wyjątkiem osoby, która nie może złożyć podpisu.

  Ze względu na wprowadzenie danych biometrycznych wprowadzone w nowelizacji zmiany dotyczą także formy składania wniosku o dowód. Niezbędne będzie zrobienie tego osobiście w siedzibie organu gminy na piśmie i z własnoręcznym czytelnym podpisem. Jedynie wniosek o wydanie dowodu osobistego osobie do 12. roku życia będzie można złożyć elektronicznie z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.  

  Nowelizacja umożliwia też organom gmin, na terenie których siedzibę mają władze powiatu, oraz miasta na prawach powiatu obsługę obywateli niepełnosprawnych lub osoby, które mają niedające się pokonać przeszkody w dotarciu do urzędu w miejscu ich pobytu, w tym zarówno na terenie tej gminy jak i na terenie pozostałych gmin znajdujących się na obszarze danego powiatu.

  Nowelizacja ustawy o dowodach osobistych wprowadza również zmiany mające na celu przeniesienie z obowiązującego rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu niektórych regulacji, które powinny stanowić materię ustawową. W związku z tym do ustawy przeniesione zostały przepisy dotyczące:

  1. potwierdzania tożsamości osoby wnioskującej o wydanie dowodu osobistego oraz uprawnienia do odbioru dowodu osobistego wydanego dla osoby małoletniej przez rodziców i opiekunów,
  2. określające zasadnicze wymogi, jakie musi spełniać fotografia.

  Natomiast rozporządzenie będzie określało wzory stosowanych formularzy i zaświadczeń oraz będzie zawierało przepisy określające sposób pobierania odcisków palców, postępowania w sprawach utraty, uszkodzenia, zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych, odbioru dowodu osobistego przez wnioskodawcę, a także fizycznego anulowania unieważnionego dowodu osobistego.

  Dowody osobiste wydane przed dniem 2 sierpnia 2021 r. oraz wydane po tym dniu na podstawie przepisów dotychczasowych zachowają ważność do upływu terminów w nich określonych, z tym że termin ważności dotychczasowego dowodu osobistego nie może przekroczyć 3 sierpnia 2031 r. Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego w formie na dotychczasowych zasadach, czyli w formie elektronicznej będzie możliwe do 26 lipca 2021 r.

  Ustawa ma wejść w życie z dniem 2 sierpnia 2021 r., z wyjątkiem:

  - przepisów umożliwiających wydatkowanie, przed dniem 2 sierpnia 2021 r., określonych środków finansowych w celu realizacji zadań związanych z wdrożeniem rozporządzenia 2019/1157, które mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;

  - przepisów umożliwiających Inspektorowi Nadzoru Wewnętrznego korzystanie z danych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych, rejestrze PESEL oraz rejestrach mieszkańców w trybie teletransmisji danych, które mają wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;

  (ISBnews)

   

 • 28.05, 14:28Sejm przyjął poprawki dot. dokumentów, którymi musi kierować się e-licytant 

  Warszawa, 28.05.2021 (ISBnews) - Sejm przyjął części poprawek Senatu do nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, wprowadzającej możliwość sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej na wniosek wierzyciela. Przyjęte poprawki określają katalog dokumentów elektronicznych, którymi musi legitymować się e-licytant, a także ich formę.

  Celem nowelizacji jest zapewnienie wyższego poziomu bezpieczeństwa dla uczestników czynności procesowych i obniżka kosztów. Licytacje elektroniczne mają przyczynić się do przyspieszenia egzekucji z nieruchomości, która ze względu na wielość podmiotów w niej uczestniczących jest szczególnie długotrwała i poprawić przejrzystość przetargów.

  Zgodnie z nowelizacją, przetarg w drodze elektronicznej ma odbywać się wyłącznie na wniosek wierzyciela. W razie braku wskazania takiej formy odbycia przetargu, ma odbywać się w trybie dotychczasowym. Wniosek o przeprowadzenie przetargu elektronicznego będzie mógł zostać złożony zarówno w pierwszym jak i drugim terminie licytacji.

  Przetarg ma być przeprowadzany w systemie teleinformatycznym. Zgodnie z nowelizacją komornik najpierw ma udostępniać obwieszczenie o licytacji na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej.

  E-przetarg ma trwać tydzień, wzorem funkcjonujących aukcji elektronicznych. Takie rozwiązanie ma umożliwić uczestnikom dogodny udział w licytacji i pozwolić na uzyskanie możliwe najwyższej ceny ze sprzedaży nieruchomości.

  (ISBnews)

   

 • 24.05, 14:02Sarnowski z MF: Koszty pakietu ulg na innowacje to ok. 350 mln zł (aktual.) 

  Zgodnie z przekazanymi przez Ministerstwo Finansów po konferencji prasowej informacjami, koszt ulg na innowacje wyniesie ostatecznie ok. 350 mln zł.

  Poniżej dzisiejsza depesza ze zaktualizowanym szacunkiem kosztów

  Warszawa, 24.05.2021 (ISBnews) - Koszty dla budżetu państwa pakietu ulg na innowacje w programie Polski Ład, których wprowadzenie planowane jest od stycznia 2022 roku, to ok. 350 mln zł według wstępnych szacunków resortu, poinformował wiceminister finansów Jan Sarnowski.

  "Proponowane rozwiązania są efektem wielomiesięcznych konsultacji z rynkiem. Zależy nam na tym, by pierwsze firmy skorzystały z nowych rozwiązań w styczniu przyszłego roku" - powiedział minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński podczas spotkania prasowego online "Pakiet ulg na innowacje - Polski Ład".

  "Koszty wprowadzenia pakietu ulg na innowacje, które byłyby poniesione w przyszłym roku według wstępnych szacunków Ministerstwa Finansów [...] to ok. 350 mln zł. Mamy nadzieję, że koszty tych wszystkich rozwiązań będą rosły z biegiem czasu, gdyż coraz więcej przedsiębiorców będzie z nich korzystać" - powiedział Sarnowski podczas spotkania.

  Sarnowski podkreślił, że koszty dla budżetu w tym przypadku to jest "bardzo szybko zwracająca się inwestycja w polską gospodarkę". Wskazał, że pakiet wspierający innowacyjność polskich firm to pierwszy zestaw propozycji podatkowego restartu gospodarki.

  "Wraz z rosnącą produktywnością firm i rosnącymi wynagrodzeniami pracowników, zwiększa się baza podatkowa, zwiększają się wpływy do budżetu. Stąd nie będą to bardzo duże liczby" - dodał Sarnowski.

  Resort proponuje, aby od 2022 r. zaczął funkcjonować spójny system ulg wspierających każdy etap procesu produkcyjnego.

  "Chcemy stworzy dobre warunki do realokacji produkcji z innych części świata. System podatkowy będzie wspierał każdego przedsiębiorcę, który zechce inwestować w innowacje - dlatego proponujemy pakiet ulg podatkowych, zachęcający firmy do wdrażania nowych pomysłów. Ulgi obecne B+R, IP- box będą bardziej atrakcyjne" - powiedział Kościński.

  Szef resortu finansów zapowiedział, ze pojawią się też nowe ulgi - na prototypy, robotyzację i na wsparcie innowacyjnych pracowników. Podkreślił, że obecnie polska gospodarka potrzebuje proinwestycyjnej i konkurencyjnej polityki fiskalnej.

  "Większość przepisów jest już gotowa, chcemy jak najszybciej je udostępnić przedsiębiorcom i zaprosić do wspólnej pracy. Przepisy chcemy udostępnić w tym tygodniu - przynajmniej dot. pakietu ulg na innowacje" - podsumował Sarnowski.

  (ISBnews)

   

 • 21.05, 09:21Sarnowski z MF: Nowy unijny pakiet pomoże uszczelnić VAT w e-handlu 

  Warszawa, 21.05.2021 (ISBnews/ ISBnews.TV) - Unijny pakiet VAT e-commerce, który zostanie wprowadzony we wszystkich krajach wspólnoty od 1 lipca br. ma uszczelnić VAT w handlu internetowym oraz imporcie małych przesyłek do UE. To rozwiązanie korzystne dla przedsiębiorców, którzy nie mogą konkurować z firmami sprzedającymi w internecie dokładnie takich samych produktów, ale tańszych o VAT, poinformował ISBnews.TV wiceminister finansów Jan Sarnowski.

  Sejm uchwalił w czwartek wieczorem nowelizację ustawy o VAT dostosowującą polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej. Pakiet dotyczący uszczelnienia VAT i pokonania barier w transgranicznym handlu elektronicznym pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami.

  "Unijny pakiet e-commerce to rozwiązania przygotowane na polu Unii Europejskiej, adresujące bardzo poważny problem, z jakim zmagają się kupcy działający na rynku handlu internetowego w Unii Europejskiej" - powiedział Sarnowski w rozmowie z ISBnews.TV.

  Jak wyjaśnił, unijny rynek "zalewany" jest towarami pochodzącymi z krajów trzecich, bardzo często również z Dalekiego Wschodu, które sprzedawane są bez podatku.

  "To zjawisko szkodliwe, nie tylko dla budżetów poszczególnych państw, które tracą w ten sposób wpływy z VAT-u, ale - przede wszystkim - dla uczciwego biznesu, który nie może konkurować z firmami sprzedającymi w internecie dokładnie takie same produkty, ale tańsze o VAT, w przypadku Polski bardzo często o 23%" - wyjaśnił Sarnowski.

  Sarnowski dodał, że inicjatywy w tej sprawie podejmowane przez poszczególne kraje nie mają racji bytu. Działania muszą być skoordynowane i wprowadzone w tym samym czasie we wszystkich rajach UE, ponieważ paczki płynące spoza UE do Europy, mogą trafiać do konkretnego kraju z pominięciem tego, który wprowadził już przepisy.

  Jako przykład podał paczki płynące do Polski nie tylko poprzez portu w Gdańsku, ale również także przez Rotterdam albo przez Hamburg.

  "Stąd, żeby rozwiązania uszczelniające były efektywne, muszą zostać wdrożone, po pierwsze - we wszystkich krajach UE, a po drugie w tym samym momencie. Tak, żeby w żadnym miejscu, ani geograficznie ani czasowo, nie pojawiła się luka w prawie. I właśnie takie rozwiązanie proponuje nam UE" - powiedział Sarnowski.

  Dlatego też - jak wyjaśnił - w perspektywie połowy roku, we wszystkich krajach UE wdrożone zostaną dwa rozwiązania przygotowane przez Unię Europejską.

  "Po pierwsze, uszczelnienie przesyłu paczek z Chin. Najważniejszą regulacją jest tutaj eliminacja zwolnienia z podatku VAT paczek o małych wartościach, czyli do 150 euro. Nie będzie już takiej sytuacji, w której paczki mogą trafić do UE przez to państwo, w którym  tego rodzaju paczki nie są opodatkowane" - powiedział Sarnowski.

  Druga zmiana, którą zaproponowała KE to znaczne uproszczenie dla podmiotów działających na rynku e-commerce.

  "Od paczek wysyłanych do innych krajów UE z Polski rozliczany jest VAT w kraju docelowym. Oznacza to, że we wszystkich 27 krajach UE powinniśmy się zarejestrować i zapłacić podatek według tamtejszych reguł oraz według tamtejszej stawki. Co jest w oczywisty sposób bardzo kłopotliwe, czasochłonne, i - po prostu - kosztowne. Teraz będziemy mieli nowe rozwiązanie, które można określić jako tzw. zasadę jednego okienka. Wystarczy, że firmy handlujące w UE, czy poza nią, zarejestrują się w jednym państwie UE i rozliczą z nim podatek, a dopiero po stronie tego państwa, w którym są zarejestrowane, będzie leżał obowiązek rozliczenia VAT-u z państwem, do którego paczki są wysyłane" - wyjaśnił Sarnowski.

  Jak zaznaczył wiceminister wdrożenie pakietu e-commerce przyniesie rocznie ok. 1,2 mld zł dodatkowych wpływów.

  Katarzyna Walterska

  (ISBnews/ ISBnews.TV)