Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 10.10, 11:22Rząd chce przyjąć w IV kw. rozporządzenie ws. przygotowania łączności na potrzeby obronne 

  Warszawa, 10.10.2022 (ISBnews) - Rząd chce przyjąć rozporządzenie w sprawie przygotowania i wykorzystania systemów łączności na potrzeby obronne państwa, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie regulacji, która stanowi wykonanie upoważnienie, zawartego w ustawie o obronie Ojczyzny (art. 27 ust. 2 pkt 6), planowane jest na IV kw.

  "Zgodnie z przywołanym przepisem, Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, warunki i sposób przygotowania i wykorzystania systemów łączności na potrzeby obronne państwa oraz właściwość organów w tych sprawach" - czytamy w wykazie.

  Rozporządzenie ma określać warunki i sposób przygotowania i wykorzystania systemów łączności na potrzeby obronne państwa oraz właściwość organów władzy publicznej tych sprawach. W rozporządzeniu znajdują się także zapisy odnoszące się przeznaczenia i charakterystyki systemów łączności na potrzeby obronne państwa, a także obowiązki organów (np. prezesa Rady Ministrów, ministra obrony narodowej, ministra spraw wewnętrznych i administracji, prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, wojewodów), w tych sprawach.

  (ISBnews)

 • 07.10, 18:15Sejm odrzucił senackie veto do noweli dot. systemu informacyjnego o dostępie do internetu 

  Warszawa, 07.10.2022 (ISBnews) - Sejm odrzucił senackie veto do nowelizacji ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, która ma na celu wdrożenie Systemu Informacyjnego o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego (SIDUSIS); system ten ma zbierać i udostępniać informacje o punktach adresowych, które są w zasięgu transmisji danych zapewniających stacjonarny szerokopasmowy dostęp do Internetu.

  Za wnioskiem o odrzucenie senackiego veta głosowało 229 deputowanych, 212 było przeciw, a wstrzymało się od głosu – 2.

  Nowelizacja ustawy z 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych ma na celu stworzenie ram prawnych dla SIDUSIS, gdyż dotychczas nie było publicznego systemu, który prezentowałby aktualizowane informacje o punktach adresowych znajdujących się w zasięgu sieci szerokopasmowych.

  SIDUSIS ma być pierwszą tak rozbudowaną centralną bazą danych o możliwości korzystania z usług szerokopasmowego dostępu do internetu.

  Nowela wprowadza instrumenty, które miały na celu m.in.:

  - wdrożenie Systemu Informacyjnego o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego (SIDUSIS) oferującego publiczny i nieodpłatny dostęp do usługi przeglądania zawartych w nim informacji,

  - zbieranie i utrzymywanie przy pomocy systemu SIDUSIS informacji o punktach adresowych budynków, w których:

  · jest możliwe świadczenie,

  · jest planowane zapewnienie możliwości świadczenia w wyniku realizacji inwestycji finansowanych ze środków publicznych,

  · w ciągu 3 lat jest planowane zapewnienie możliwości świadczenia w wyniku realizacji inwestycji ze środków prywatnych,

  · zgłoszono zapotrzebowanie na świadczenie – za pomocą stacjonarnych lub ruchomych sieci telekomunikacyjnych usługi transmisji danych zapewniających stacjonarny szerokopasmowy dostęp do internetu,

  - przekazywanie przez wskazane ustawą podmioty informacji wymaganych w systemie SIDUSIS, określenie terminów i sposobu ich przekazywania;

  - uruchomienie, obsługa i utrzymanie w systemie SIDUSIS funkcjonalności zgłaszania zapotrzebowania na usługi bezprzewodowej i przewodowej transmisji danych zapewniających stacjonarny szerokopasmowy dostęp do internetu,

  - uruchomienie, obsługa i utrzymanie w systemie SIDUSIS funkcjonalności wyszukiwania dla dokonanego zgłoszenia dostawcy usług mogącego je zrealizować i wysłanie dostawcy automatycznego powiadomienia o takim zapotrzebowaniu,

  - uruchomienie, obsługa i utrzymanie w systemie SIDUSIS funkcjonalności oznaczania lub odznaczania danego punktu adresowego jako pustostanu

  - możliwość wyznaczenia w urzędach gmin tzw. koordynatorów szerokopasmowych.

  Nowela zawiera regulację, zgodnie z którą aktualizacja danych ma następować do 10 dnia każdego miesiąca (wg stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedniego) dla mikro i MŚP, którzy zapewniają dostęp do szerokopasmowego internetu w nie więcej niż 50 tys. punktach adresowych albo w każdy piątek dla dużych przedsiębiorców, którzy zapewniają dostęp do internetu w ponad 50 tys. punktów adresowych.

  Koszty budowy i utrzymania systemu SIDUSIS oszacowano łącznie na 6,1 mln zł na podstawie zapytania skierowanego do Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego (jednostki podległej ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji, która zgodnie z projektowanymi przepisami będzie potencjalnym prowadzącym system z ramienia ministra właściwego do spraw informatyzacji).

  (ISBnews)

 • 07.10, 07:25Sejm za nowelą o KRS dotyczącą m.in. zwiększenia dostępności danych 

  Warszawa, 07.10.2022 (ISBnews) - Sejm znowelizował ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), która zakłada uproszczenie rejestracji spółki z o.o. przez Internet, zwiększenie dostępności danych zawartych w Rejestrze oraz rozszerzenie wymiany pomiędzy rejestrami handlowymi państw Unii Europejskiej.

  Nowelę poparło 428 posłów, żaden nie był przeciwny, a 11 wstrzymało się od głosu.

  Wcześniej posłowie przyjęli kilka poprawek, które m.in. doprecyzowują kwestie wymiany danych między rejestrami w innych państwach UE oraz przesuwają termin wejścia w życie ustawy.

  Nowela dostosowuje polskie przepisy do dyrektywy Parlamentu Europejskiego oraz Rady. Chodzi tutaj przede wszystkim o informatyzację działań w zakresie Krajowego Rejestru Sądowego, m.in. uproszczenie rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zwiększenie dostępności do danych zawartych w Krajowym Rejestrze Sądowym na unijnym portalu czyli synchronizację danych pomiędzy innymi państwami oraz rozszerzenie wymiany pomiędzy rejestrami handlowymi państw członkowskich Unii Europejskiej.

  Najistotniejsze rozwiązania, proponowane w nowelizacji:

  - ułatwiona rejestracja/składanie dokumentów do Krajowego Rejestru Sądowego (dzięki zamieszczeniu wzorców umów i informacji o zasadach rejestracji spółek/oddziałów w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości - co najmniej w języku polskim oraz innym języku zrozumiałym dla jak największej liczby użytkowników obcojęzycznych),

  - ułatwiona rejestracja spółki z o.o. on-line (dokonywanie rozliczeń dotyczących wpłat na udziały przy użyciu usługi płatniczej przez Internet),

  - zwiększona dostępność do danych zawartych w Krajowym Rejestrze Sądowym (dla użytkowników obcojęzycznych, udostępnianych za pośrednictwem systemu integracji rejestrów tj. na portalu E-Sprawiedliwość),

  - rozszerzona wymiana pomiędzy rejestrami za pośrednictwem systemu integracji rejestrów (w przypadku informacji o zmianach podstawowych danych dotyczących przedsiębiorcy zagranicznego oraz o rejestracji/wykreśleniu oddziału).

   (ISBnews)

 • 06.10, 17:46Senat odrzucił nowelę dot. ram prawnych systemu informacyjnego o dostępie do internetu 

  Warszawa, 06.10.2022 (ISBnews) - Senat odrzucił nowelizację ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, która miała na celu wdrożenie Systemu Informacyjnego o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego (SIDUSIS); system ten miał zbierać i udostępniać informacje o punktach adresowych, które są w zasięgu transmisji danych zapewniających stacjonarny szerokopasmowy dostęp do Internetu.

  Wniosek o zawetowanie noweli poparło 52 senatorów, 46 było przeciw.

  Nowelizacja ustawy z 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych miała na celu stworzenie ram prawnych dla SIDUSIS, gdyż dotychczas nie było publicznego systemu, który prezentowałby aktualizowane informacje o punktach adresowych znajdujących się w zasięgu sieci szerokopasmowych.

  SIDUSIS miał być pierwszą tak rozbudowaną centralną bazą danych o możliwości korzystania z usług szerokopasmowego dostępu do internetu.

  Nowela wprowadzała instrumenty, które miały na celu m.in.:

  - wdrożenie Systemu Informacyjnego o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego (SIDUSIS) oferującego publiczny i nieodpłatny dostęp do usługi przeglądania zawartych w nim informacji,

  - zbieranie i utrzymywanie przy pomocy systemu SIDUSIS informacji o punktach adresowych budynków, w których:

  · jest możliwe świadczenie,

  · jest planowane zapewnienie możliwości świadczenia w wyniku realizacji inwestycji finansowanych ze środków publicznych,

  · w ciągu 3 lat jest planowane zapewnienie możliwości świadczenia w wyniku realizacji inwestycji ze środków prywatnych,

  · zgłoszono zapotrzebowanie na świadczenie – za pomocą stacjonarnych lub ruchomych sieci telekomunikacyjnych usługi transmisji danych zapewniających stacjonarny szerokopasmowy dostęp do internetu,

  - przekazywanie przez wskazane ustawą podmioty informacji wymaganych w systemie SIDUSIS, określenie terminów i sposobu ich przekazywania;

  - uruchomienie, obsługa i utrzymanie w systemie SIDUSIS funkcjonalności zgłaszania zapotrzebowania na usługi bezprzewodowej i przewodowej transmisji danych zapewniających stacjonarny szerokopasmowy dostęp do internetu,

  - uruchomienie, obsługa i utrzymanie w systemie SIDUSIS funkcjonalności wyszukiwania dla dokonanego zgłoszenia dostawcy usług mogącego je zrealizować i wysłanie dostawcy automatycznego powiadomienia o takim zapotrzebowaniu,

  - uruchomienie, obsługa i utrzymanie w systemie SIDUSIS funkcjonalności oznaczania lub odznaczania danego punktu adresowego jako pustostanu

  - możliwość wyznaczenia w urzędach gmin tzw. koordynatorów szerokopasmowych.

  Nowela zawierała regulację, zgodnie z którą aktualizacja danych miała następować do 10 dnia każdego miesiąca (wg stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedniego) dla mikro i MŚP, którzy zapewniają dostęp do szerokopasmowego internetu w nie więcej niż 50 tys. punktach adresowych albo w każdy piątek dla dużych przedsiębiorców, którzy zapewniają dostęp do internetu w ponad 50 tys. punktów adresowych.

  Koszty budowy i utrzymania systemu SIDUSIS oszacowano łącznie na 6,1 mln zł na podstawie zapytania skierowanego do Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego (jednostki podległej ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji, która zgodnie z projektowanymi przepisami będzie potencjalnym prowadzącym system z ramienia ministra właściwego do spraw informatyzacji).

  (ISBnews)

 • 29.09, 12:54Prezydent podpisał nowelizację ustawy prawo pocztowe 

  Warszawa, 29.09.2022 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację prawa pocztowego, której celem jest zapewnienie skutecznego mechanizmu finansowania kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "Zasadniczym celem ustawy jest zatem wprowadzenie skutecznego mechanizmu finansowania straty powstałej w związku ze świadczeniem usług powszechnych przez operatora pocztowego" - czytamy w komunikacie.

  Nowelizacja wprowadza zmiany, które polegają na rezygnacji finansowania kosztu netto z udziałów operatorów pocztowych objętych obowiązkiem udziału w dopłacie oraz wskazaniu budżetu państwa jako wyłącznego źródła finansowania tego kosztu. Finansowanie ma być udzielane w formie dotacji celowej, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Dotacja będzie wypłacana przez ministra właściwego do spraw łączności na wniosek operatora wyznaczonego, podano także.

  Ponadto wprowadzone zostały zmiany mające na celu uproszczenie procedur stosowanych przez prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w zakresie kontroli cen usług powszechnych. Zmiany te polegają na rezygnacji z mechanizmu price cap wyznaczającego górny poziom możliwej podwyżki ceny za usługę powszechną zgodnie z obowiązującym algorytmem.

  W związku z tym kontrola cen za usługi powszechne zostanie oparta na szczegółowej analizie cennika usług powszechnych, w ramach której prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej oceniać będzie przystępność cenową, rentowność opłat, przejrzystość cennika usług powszechnych oraz niedyskryminacyjny charakter tego cennika.

  Nowelizacja prawa pocztowego wprowadza również szereg rozwiązań dostosowujących regulacje prawne do zmian zachodzących na rynku pocztowym, jak np. zmiany dotyczące mocy urzędowej potwierdzenia nadania przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego samodzielnie pobieranego przez użytkownika z systemu teleinformatycznego operatora wyznaczonego, definicji przesyłki kurierskiej czy zmiany zasad postępowania z przesyłkami niedoręczalnymi. Wprowadzane zmiany regulacyjne mają na celu poprawienie funkcjonowania polskiego rynku usług pocztowych przez:

  - upowszechnienie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, w tym usług i komunikacji cyfrowej;

  - uelastycznienie mechanizmów obsługi nadawców i odbiorców;

  - obniżenie kosztów działalności operatorów pocztowych;

  - zmniejszenie obciążenia administracyjnego operatorów pocztowych oraz uproszczenie procedur krajowego organu regulacyjnego (Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej).

  Ustawa ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 27.09, 15:01Senat przyjął nowelę prawa pocztowego w zakresie usług cyfrowych bez poprawek 

  Warszawa, 27.09.2022 (ISBnews) - Senat przyjął bez poprawek nowelę ustawy prawo pocztowe, która zakłada upowszechnienie usług i komunikacji cyfrowej oraz określenie mechanizmu finansowania tzw. kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych, wykonywanego przez Pocztę Polską.

  Nowelę poparło 88 senatorów, przeciw był 1, a pięciu wstrzymało się od głosu.

  Nowelizacja zawiera przepisy dostosowujące przepisy prawa do zmieniającego się rynku usług pocztowych. Zakłada upowszechnienie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, w tym usług i komunikacji cyfrowej (m.in. zmianę definicji przesyłki kurierskiej - uwzględniającą jej obsługę za pomocą automatów paczkowych, nadanie mocy dokumentu urzędowego wydrukowi potwierdzenia nadania pobranego samodzielnie z systemu teleinformatycznego Poczty Polskiej, wprowadzenie elektronicznej formy udzielania pełnomocnictwa pocztowego i składania reklamacji z wykorzystaniem usługi elektronicznej, udostępnionej przez operatora pocztowego).

  Planowane jest zwiększenie praw odbiorców, jeśli chodzi o doręczenia (usankcjonowanie praktyki uzgodnienia miejsca doręczenia z odbiorcą - np. w ramach przekierowania przesyłki), uproszczenie procedur stosowanych przez prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz zmniejszenie obciążeń administracyjne operatorów pocztowych i zmianę mechanizm finansowania tzw. kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych.

  Dotychczasowe przepisy przewidują możliwość udzielenia operatorowi wyznaczonemu rekompensaty, w przypadku, gdy świadczenie usług powszechnych w danym roku obrotowym przyniosło stratę. Po zmianie podstawową formą dofinansowania tzw. kosztu netto będzie dopłata z budżetu państwa dla operatora wyznaczonego (do 2025 r. jest nim Poczta Polska).

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem jednego przepisu, który ma obowiązywać po czterech miesiącach od ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 22.09, 15:36Rząd chce zwolnić Pocztę Polską z wpłaty zysku za 2021 do Funduszu Inwestycji Kapitałowych 

  Warszawa, 22.09.2022 (ISBnews) - Projekt rozporządzenia Rady Ministrów, który zakłada zwolnienie Poczty Polskiej z wpłaty zysku za rok 2021 w wysokości blisko 30,08 mln zł do Funduszu Inwestycji Kapitałowych trafił do podpisu premiera, wynika z informacji na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

  Rozporządzenie wydawane jest na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, zgodnie z którym Rada Ministrów może - na wniosek organu reprezentującego Skarb Państwa - zwolnić jednoosobowe spółki Skarbu Państwa wykonujące w całości lub w części zadania na potrzeby obronności i bezpieczeństwa z obowiązku dokonywania wpłat z zysku lub przyznać tym spółkom ulgi.

  Jak wskazano w uzasadnieniu, rozporządzenie to ma charakter epizodyczny.

  "Minister aktywów państwowych jako organ reprezentujący Skarb Państwa i wykonujący prawa z akcji wobec Poczty Polskiej S.A. wystąpił z wnioskiem o zwolnienie jej z obowiązku dokonania wpłat z zysku za 2021 r. w wysokości 30 079 681 zł. Poczta Polska S.A. jako jednoosobowa spółka Skarbu Państwa, wykonująca zadania na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, spełnia warunki do zwolnienia z obowiązku dokonania wpłat z zysku osiągniętego w roku obrotowym 2021 zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o wpłatach z zysku" - czytamy w ocenie skutków regulacji (OSR).

  W związku z planowanym zwolnieniem z obowiązku wpłaty z zysku za 2021 r. na rzecz Funduszu Inwestycji Kapitałowych, Poczta Polska zachowa środki niezbędne do realizacji w 2022 r. zadań i projektów realizowanych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa publicznego w sferze łączności, podano także.

  Podkreślono, że inwestycje w bezpieczną sieć logistyczną są kluczowe nie tylko dla samej spółki, lecz dla funkcjonowania obsługiwanej przez nią poczty polowej oraz dla pozostałych operatorów pocztowych korzystających z infrastruktury operatora wyznaczonego.

  Zaniechanie planowanych inwestycji może również zagrozić obrotowi pocztowemu Polski z zagranicą (nie tylko w przypadku konfliktu zbrojnego). W związku z tym zasadne jest zachowanie w spółce zysku osiągniętego przez Pocztę Polską w roku obrotowym 2021, podsumowano.

  Sieć logistyczna Poczty Polskiej obejmuje 14 sortowni regionalnych oraz 13 sortowni lokalnych, które w połączeniu z siecią 7 600 placówek pocztowych stanowią zaplecze infrastrukturalne dla rozwoju logistyki. Doręczaniem przesyłek zajmuje się ok. 25 tys. listonoszy i kurierów.

  (ISBnews)

 • 15.09, 20:12Sejm przyjął nowelę prawa pocztowego w zakresie usług cyfrowych 

  Warszawa, 15.09.2022 (ISBnews) - Sejm znowelizował ustawę prawo pocztowe, która zakłada upowszechnienie usług i komunikacji cyfrowej oraz określenie mechanizmu finansowania tzw. kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych, wykonywanego przez Pocztę Polską.

  Nowelę poparło 431 posłów, 17 było przeciw, nikt nie wstrzymał się.

  Nowelizacja zawiera przepisy dostosowujące przepisy prawa do zmieniającego się rynku usług pocztowych. Zakłada upowszechnienie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, w tym usług i komunikacji cyfrowej (m.in. zmianę definicji przesyłki kurierskiej - uwzględniającą jej obsługę za pomocą paczkomatów, nadanie mocy dokumentu urzędowego wydrukowi potwierdzenia nadania pobranego samodzielnie z systemu teleinformatycznego Poczty Polskiej, wprowadzenie elektronicznej formy udzielania pełnomocnictwa pocztowego i składania reklamacji z wykorzystaniem usługi elektronicznej, udostępnionej przez operatora pocztowego).

  Planowane jest zwiększenie praw odbiorców, jeśli chodzi o doręczenia (usankcjonowanie praktyki uzgodnienia miejsca doręczenia z odbiorcą - np. w ramach przekierowania przesyłki), uproszczenie procedur stosowanych przez prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz zmniejszenie obciążeń administracyjne operatorów pocztowych i zmianę mechanizm finansowania tzw. kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych.

  Dotychczasowe przepisy przewidują możliwość udzielenia operatorowi wyznaczonemu rekompensaty, w przypadku, gdy świadczenie usług powszechnych w danym roku obrotowym przyniosło stratę. Po zmianie podstawową formą dofinansowania tzw. kosztu netto będzie dopłata z budżetu państwa dla operatora wyznaczonego (do 2025 r. jest nim Poczta Polska).

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem jednego przepisu, który ma obowiązywać po czterech miesiącach od ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 15.09, 19:10Sejm przyjął nowelę dot. ram prawnych systemu informacyjnego o dostępie do internetu 

  Warszawa, 15.09.2022 (ISBnews) - Sejm przyjął nowelizację ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, która ma na celu wdrożenie Systemu Informacyjnego o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego (SIDUSIS); system ten ma zbierać i udostępniać informacje o punktach adresowych, które są w zasięgu transmisji danych zapewniających stacjonarny szerokopasmowy dostęp do Internetu.

  Za nowelą 238 posłów, 206 było przeciw, dwóch się wstrzymało.

  Nowelizacja ustawy z 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych ma na celu stworzenie ram prawnych dla SIDUSIS, gdyż dotychczas nie było publicznego systemu, który prezentowałby aktualizowane informacje o punktach adresowych znajdujących się w zasięgu sieci szerokopasmowych.

  SIDUSIS ma być pierwszą tak rozbudowaną centralną bazą danych o możliwości korzystania z usług szerokopasmowego dostępu do internetu.

  Nowela wprowadza instrumenty, które mają na celu m.in.:

  - wdrożenie Systemu Informacyjnego o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego (SIDUSIS) oferującego publiczny i nieodpłatny dostęp do usługi przeglądania zawartych w nim informacji,

  - zbieranie i utrzymywanie przy pomocy systemu SIDUSIS informacji o punktach adresowych budynków, w których:

  · jest możliwe świadczenie,

  · jest planowane zapewnienie możliwości świadczenia w wyniku realizacji inwestycji finansowanych ze środków publicznych,

  · w ciągu 3 lat jest planowane zapewnienie możliwości świadczenia w wyniku realizacji inwestycji ze środków prywatnych,

  · zgłoszono zapotrzebowanie na świadczenie – za pomocą stacjonarnych lub ruchomych sieci telekomunikacyjnych usługi transmisji danych zapewniających stacjonarny szerokopasmowy dostęp do internetu,

  - przekazywanie przez wskazane ustawą podmioty informacji wymaganych w systemie SIDUSIS, określenie terminów i sposobu ich przekazywania;

  - uruchomienie, obsługa i utrzymanie w systemie SIDUSIS funkcjonalności zgłaszania zapotrzebowania na usługi bezprzewodowej i przewodowej transmisji danych zapewniających stacjonarny szerokopasmowy dostęp do internetu,

  - uruchomienie, obsługa i utrzymanie w systemie SIDUSIS funkcjonalności wyszukiwania dla dokonanego zgłoszenia dostawcy usług mogącego je zrealizować i wysłanie dostawcy automatycznego powiadomienia o takim zapotrzebowaniu,

  - uruchomienie, obsługa i utrzymanie w systemie SIDUSIS funkcjonalności oznaczania lub odznaczania danego punktu adresowego jako pustostanu

  - możliwość wyznaczenia w urzędach gmin tzw. koordynatorów szerokopasmowych.

  Po wejściu w życie nowelizacji aktualizacja danych ma następować do 10 dnia każdego miesiąca (wg stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedniego) dla mikro i MŚP, którzy zapewniają dostęp do szerokopasmowego internetu w nie więcej niż 50 tys. punktach adresowych albo w każdy piątek dla dużych przedsiębiorców, którzy zapewniają dostęp do internetu w ponad 50 tys. punktów adresowych.

  Koszty budowy i utrzymania systemu SIDUSIS oszacowano łącznie na 6,1 mln zł na podstawie zapytania skierowanego do Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego (jednostki podległej ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji, która zgodnie z projektowanymi przepisami będzie potencjalnym prowadzącym system z ramienia ministra właściwego do spraw informatyzacji).

  (ISBnews)

 • 08.09, 11:34Rząd zakłada zwiększenie dopłat z budżetu dla Poczty Polskiej do 697 mln zł w 2023 r. 

  Warszawa, 08.09.2022 (ISBnews) - Zwiększenie dopłat z budżetu państwa dla operatora wyznaczonego, którym co do 2025 r. jest Poczta Polska do 697 mln zł w 2023 r. z 590 mln zł według dotychczasowej regulacji zakłada projekt nowelizacji prawa pocztowego, który został przyjęty przez rząd i trafił do Sejmu.

  "Proponowana nowelizacja prawa pocztowego polega przede wszystkim na rezygnacji z komponentu dopłaty pochodzącego z wpłat operatorów pocztowych. Postulowana zmiana źródła sfinansowania prognozowanego kosztu netto operatora wyznaczonego, powstałego za lata 2021-2031" - czytamy w ocenie skutków regulacji (OSR).

  Projekt zakłada zwiększenie środków w ramach finansowania budżetu państwa do 697 mln zł w roku 2023 (wobec 590 mln zł zgodnie z obecną regulacją w roku przyszłym i latach kolejnych), 593 mln zł w 2024 r. i po 651 mln zł  rocznie w kolejnych latach.

  Spodziewanym efektem nowelizacji jest usprawnienie procedury dofinansowania kosztu netto świadczenia usługi powszechnej, umożliwiające wypłacenie operatorowi wyznaczonemu należnej rekompensaty. Zapewnienie efektywnego systemu dofinansowania kosztu netto jest niezbędne dla utrzymania wysokiej jakości świadczenia usługi powszechnej na terytorium całego kraju, podano także.

  Uproszczenie procedur ma zmniejszyć obciążenie administracyjne i finansowe operatorów pocztowych, obowiązanych do wpłat do funduszu kompensacyjnego.

  Wprowadzono przy tym zastrzeżenie, że finansowanie kosztu netto stanowi pomoc publiczną, która może być udzielona zgodnie z postanowieniami zawartymi w decyzji Komisji Europejskiej, wydanej w wyniku notyfikacji, w okresie obowiązywania tej decyzji, podsumowano.

  (ISBnews)

 • 06.09, 15:12Rząd przyjął projekt noweli prawa pocztowego wz. usług cyfrowych 

  Warszawa, 06.09.2022 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy prawo pocztowe, który zakłada upowszechnienie usług i komunikacji cyfrowej oraz określenie mechanizmu finansowania tzw. kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych, wykonywanego przez Pocztę Polską, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Rząd chce zmienić przepisy dotyczące funkcjonowania usług pocztowych w Polsce, tak aby stanowiły one pełnowartościowy element działalności e-commerce. Dlatego upowszechnione zostaną usługi i komunikacja cyfrowa. Ponadto, zapewniony zostanie skuteczny mechanizm finansowania tzw. kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych, który wykonywany jest przez Pocztę Polską" - czytamy w komunikacie.

  Rozwiązania, przyjęte w projektowanej ustawie:

  - przepisy Prawa pocztowego mają zostać dostosowane do zmieniającego się rynku usług pocztowych.

  - upowszechnione mają zostać nowoczesne rozwiązania technologiczne, w tym usługi i komunikacja cyfrowa (m.in. zmiana definicji przesyłki kurierskiej - uwzględniającą jej obsługę za pomocą paczkomatów, nadanie mocy dokumentu urzędowego wydrukowi potwierdzenia nadania pobranego samodzielnie z systemu teleinformatycznego Poczty Polskiej, wprowadzenie elektronicznej formy udzielania pełnomocnictwa pocztowego i składania reklamacji z wykorzystaniem usługi elektronicznej, udostępnionej przez operatora pocztowego)

  - zwiększenie praw odbiorców, jeśli chodzi o doręczenia (usankcjonowanie praktyki uzgodnienia miejsca doręczenia z odbiorcą - np. w ramach przekierowania przesyłki)

  - uproszczenie procedur stosowanych przez prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz zmniejszenie obciążeń administracyjne operatorów pocztowych.

  - zapewnienie skutecznego mechanizm finansowania tzw. kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych.

  Dotychczasowe przepisy przewidują możliwość udzielenia operatorowi wyznaczonemu (Poczcie Polskiej) rekompensaty, w przypadku, gdy świadczenie usług powszechnych w danym roku obrotowym przyniosło stratę. Obecne obowiązuje mieszany mechanizm finansowania, w ramach którego rekompensata powinna być finansowana przede wszystkim z udziałów operatorów pocztowych objętych obowiązkiem udziału w dopłacie, a z budżetu państwa dopiero - gdy kwota pochodząca od operatorów nie wystarczy na pełne sfinansowanie rekompensaty.

  Po zmianie, podstawową formą dofinansowania tzw. kosztu netto będzie dopłata z budżetu państwa. Rozwiązanie to zapewni operatorowi wyznaczonemu rzeczywistą rekompensatę obciążenia finansowego, związanego z realizacją publicznej misji świadczenia usług powszechnych, podano także.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem jednego przepisu, który ma obowiązywać po czterech miesiącach od ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 12.07, 16:12Rząd przyjął projekt ws. wspierania rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 

  Warszawa, 12.07.2022 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, który zakłada poprawę dostępu do informacji dotyczących dostępności usług szerokopasmowych na terenie Polski, w tym m.in. stworzenie centralnej bazy danych, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Rząd chce zapewnić lepszy dostęp do informacji dotyczących dostępności usług szerokopasmowych na terenie Polski. Chodzi o stworzenie centralnej bazy danych, dzięki której możliwe będzie uzyskanie informacji m.in. o możliwości skorzystania z wybudowanych sieci szerokopasmowych, rodzaju świadczonych usług czy ofercie dostępu do Internetu szerokopasmowego" – czytamy w komunikacie.

  Najistotniejsze rozwiązania, proponowane w projekcie:

  - wdrożony zostanie System Informacyjny o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego (SIDUSIS).

  - system będzie zbierał i nieodpłatnie udostępniał informacje o punktach adresowych, w których usługi transmisji danych zapewniających stacjonarny szerokopasmowy dostęp do Internetu (za pomocą stacjonarnych lub ruchomych sieci telekomunikacyjnych): 

  • są oferowane,
  • są planowane do udostępnienia, dzięki inwestycjom finansowanym ze środków publicznych,
  • są planowane do udostępnienia w ciągu trzech lat, dzięki inwestycjom ze środków prywatnych.

  - użytkownicy systemu, za pomocą formularzy elektronicznych, będą mogli m.in. zgłosić w danym punkcie adresowym zapotrzebowanie na usługę stacjonarnego szerokopasmowego dostępu do Internetu. SIDUSIS będzie umożliwiał wysyłanie automatycznych powiadomień o takim zapotrzebowaniu do wybranego podmiotu, który w tym punkcie adresowym może świadczyć usługi.

  - nowe przepisy wprowadzą możliwość wyznaczenia w urzędach gmin tzw. koordynatorów szerokopasmowych. Rola koordynatora będzie polegała m.in. na reprezentowaniu gminy w kwestiach związanych z rozwojem i utrzymaniem sieci szerokopasmowych na jej terenie.

  (ISBnews)

 • 11.07, 16:40Rząd planuje przyjęcie projektu noweli VAT-owskiej i noweli o KAS w IV kw. 

  Warszawa, 11.07.2022 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie projektu regulacji, nakładającej na dostawców usług płatniczych obowiązki prowadzenia kwartalnej ewidencji płatności i odbiorców płatności, przechowywania jej przez okres trzech lat od oraz udostępniania tej ewidencji szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie przez Radę Ministrów projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej planowane jest na IV kw.

  "Projektowana ustawa nakłada na dostawców usług płatniczych (m.in. banki krajowe, oddziały banków zagranicznych, instytucje kredytowe, instytucje pieniądza elektronicznego) obowiązki:
  1. prowadzenia kwartalnej ewidencji płatności i odbiorców płatności w odniesieniu do świadczonych usług płatniczych;
  2. przechowywania ewidencji przez okres trzech lat od zakończenia roku podatkowego, w którym nastąpiła płatność;
  3. udostępniania ewidencji za pomocą standardowego formularza elektronicznego w formacie xml Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, w terminie do końca miesiąca następującego po upływie kwartału, którego dotyczą informacje" - czytamy w komunikacie.

  Obowiązek prowadzenia ewidencji będzie miał zastosowanie, jeżeli kumulatywnie spełnione zostaną następujące warunki:

  - środki pieniężne będą przekazywane od płatnika zlokalizowanego w państwie członkowskim (co do zasady jest to nabywca towarów/usług) do odbiorcy płatności zlokalizowanego w innym państwie członkowskim bądź poza UE (co do zasady jest to sprzedawca towarów/usług);

  - dostawca usług płatniczych zrealizuje w ciągu kwartału kalendarzowego więcej niż 25 płatności transgranicznych na rzecz tego samego odbiorcy, wymieniono.

  Projektowana ustawa określa również zasady, które dostawcy usług płatniczych muszą stosować w celu określenia lokalizacji płatników i odbiorców płatności, oraz szczegółowy zakres informacji, które ma zawierać ewidencja - są to m.in. informacje umożliwiające identyfikację odbiorcy płatności i dotyczące płatności otrzymanych przez tego odbiorcę (m.in. dotyczące kwoty, daty) i ewentualnych zwrotów płatności, podano także.

  Zgromadzone dane - zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) 2020/283 w odniesieniu do środków służących wzmocnieniu współpracy administracyjnej w celu zwalczania oszustw w dziedzinie VAT - będą przesyłane drogą elektroniczną do CESOP (elektroniczny systemu informacji o płatnościach, zarządzany na poziomie Unii Europejskiej przez Komisję Europejską).

  Zmiany w ustawie o VAT w zakresie wdrożenia ww. dyrektywy zmierzają do uszczelnienie poboru VAT, szczególnie w sektorze e-commerce i zapewnienia dodatkowych narzędzi dla administracji podatkowej w celu skuteczniejszego wykrywania nierzetelnych przedsiębiorstw, dopuszczających się oszustw i innych nieprawidłowości.

  Oczekuje się, że wprowadzone rozwiązania poprzez zwiększenie efektywności monitorowania przez administrację skarbową przestrzegania obowiązków w zakresie VAT w sektorze e-commerce poprawią efektywność poboru VAT, a ponadto poprawią pozycję gospodarczą rzetelnych przedsiębiorców prowadzących działalność w obszarze e-commerce, w efekcie czego poprawie ulegnie również funkcjonowanie wspólnego rynku, podsumowano.

  (ISBnews)

 • 11.07, 13:08Cieszyński,KPRM: Pozytywnie rozpatrzono ponad 449 tys. wniosków o dofinansowanie dekoderów 

  Warszawa, 11.07.2022 (ISBnews) - Dotychczas pozytywnie rozpatrzono ponad 449 tys. wniosków o dofinansowanie dekoderów w związku ze zmianą standardu nadawania telewizji, z czego zrealizowanych zostało ponad 370 tys. świadczeń, poinformował minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM) Janusz Cieszyński. Oszacowanie dokładniej liczby beneficjentów programu będzie możliwe w IV kw.

  "Od początku programu do dnia 29 czerwca br. włącznie zostało pozytywnie rozpatrzone 449 379 wniosków" - napisał Cieszyński w odpowiedzi na interpelację poselską.

  Najwięcej pozytywnie rozpatrzonych wniosków złożono w woj. śląskim (71,1 tys.), łódzkim (43,6 tys.) i mazowieckim (43,5 tys.). Najmniej w podlaskim (12,4 tys.) oraz lubuskim (9,8 tys.).

  Od początku programu do 29 czerwca br. włącznie zostało zrealizowane 370 172 świadczenia, podał minister.

  Jednocześnie podkreślił, że minister cyfryzacji będzie mógł oszacować tę liczbę w IW kw. 2022 r. po "zakończeniu procesu migracji i przeprowadzeniu odpowiednich badań".

  Zgodnie z decyzją prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) z 20 czerwca 2022 r. zmiana systemu emisji z DVB-T/AVC na DVB-T2/HEVC nastąpi nie później niż do dnia 1 stycznia 2024 r. Jednak zmiana systemu emisji jest możliwa również przed tym terminem.

  Przesłanki uzyskiwania świadczenia na zakup odbiornika cyfrowego, jaki jest niezbędny do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej określa ustawa o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej.

  W Polsce ok. 30% gospodarstw domowych (ok. 4,44 mln) odbiera telewizję wyłącznie w sposób naziemny. Z badań przeprowadzonych przez Krajowy Instytut Mediów wynika, że 1,8 mln gospodarstw nie jest przystosowanych do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej. Zmiana systemu na DVB-T2/HEVC wiąże się dla nich z koniecznością wymiany odbiornika telewizyjnego na nowszy, przystosowany do zmiany standardu model lub doposażenia obecnie użytkowanego odbiornika w dekoder naziemnej telewizji cyfrowej.

  (ISBnews)

 • 05.07, 16:52PE przyjął akty o usługach cyfrowych oraz o rynkach cyfrowych dot. odpowiedzialności firm 

  Warszawa, 05.07.2022 (ISBnews) - Parlament Europejski przyjął akt o usługach cyfrowych oraz akt o rynkach cyfrowych, które określają normy funkcjonowania i świadczenia usług informatycznych w Unii, podał Parlament.

  Posłowie przyjęli akt o usługach cyfrowych 539 głosami za, przy 54 głosach przeciw i 30 głosach wstrzymujących się, zaś akt o rynkach cyfrowych - 588 głosami za, przy 11 głosach przeciw i 31 głosach wstrzymujących się.

  "Akt o usługach cyfrowych jasno określa obowiązki dostawców usług cyfrowych, takich jak media społecznościowe czy rynki cyfrowe. Ma on umożliwiać walkę z rozprzestrzenianiem się nielegalnych treści, dezinformacją i innymi zagrożeniami społecznymi. Obowiązki te są proporcjonalne do rozmiaru platformy i stwarzanego przez nią zagrożenia dla społeczeństwa" - czytamy w komunikacie.

  Nowe obowiązki to m.in:

  - nowe sposoby przeciwdziałania nielegalnym treściom w internecie oraz zobowiązanie platform do szybkiego działania, z poszanowaniem podstawowych praw, w tym wolności słowa i ochrony danych;

  - lepsza identyfikowalność i kontrola uczestników rynków internetowych, by można było bezpieczniej korzystać korzystanie z produktów i usług; obejmuje to wyrywkowe kontrole ponownego pojawiania się nielegalnych treści;

  - większa przejrzystość i odpowiedzialność platform, które będą musiały między innymi jasno informować o moderowaniu treści lub o stosowaniu algorytmów do rekomendowania treści (systemy rekomendacji); użytkownicy będą mogli odwoływać się od decyzji o moderowaniu treści;

  - zakaz nieuczciwych praktyk i niektórych rodzajów reklamy ukierunkowanej, w tym reklamy skierowanej do nieletnich lub opartej na szczególnie chronionych danych. Niedozwolone będą zwodnicze interfejsy i nieuczciwe praktyki służące manipulacji wyborami użytkowników.

  Przyjęte regulacje nakładają nowe obowiązki na bardzo duże platformy i wyszukiwarki internetowe, czyli takie, z których korzysta co najmniej 45 mln osób miesięcznie i które stwarzają największe zagrożenie. Egzekwowaniem tych obowiązków zajmie się Komisja Europejska.

  Należą do nich zapobieganie zagrożeniom systemowym (takim jak rozpowszechnianie nielegalnych treści, negatywny wpływ na przestrzeganie praw podstawowych, procesy wyborcze, zdrowie psychiczne oraz przyczynianie się do przemocy ze względu na płeć) i poddawanie się niezależnym kontrolom. Ponadto użytkownicy zyskają możliwość wyboru, czy chcą otrzymywać rekomendacje oparte na profilowaniu. Platformy będą musiały udostępniać dane i algorytmy odpowiednim organom i zweryfikowanym badaczom, podano także.

  Akt o rynkach cyfrowych określa wymogi dla dużych platform internetowych pełniących rolę strażników dostępu, czyli takich, których dominująca pozycja na rynku sprawia, że konsumenci są niemal zmuszeni z nich korzystać. Przepisy mają stworzyć uczciwsze środowisko biznesowe i poszerzyć oferty usług dla konsumentów.

  By zapobiegać nieuczciwym praktykom biznesowym, tzw. strażnicy dostępu będą musieli:

  - umożliwić łączenie usług osób trzecich i własnych usług, co oznacza, że mniejsze platformy będą mogły zwrócić się do dominujących platform komunikacyjnych o pozwolenie użytkownikom na wysyłanie wiadomości, w tym wiadomości głosowych, oraz plików między różnymi aplikacjami.

  - umożliwić użytkownikom biznesowym dostęp do danych, które generują, na platformie strażnika dostępu, by mogli promować swoją ofertę i zawierać umowy z konsumentami poza platformą strażnika dostępu.

  Strażnicy dostępu nie będą mogli:

  - faworyzować swoich produktów lub usług w stosunku do tych oferowanych na ich platformach przez strony trzecie;

  - uniemożliwiać użytkownikom odinstalowania preinstalowanego oprogramowania lub aplikacji ani korzystania z aplikacji albo sklepu z aplikacjami strony trzeciej;

  - przetwarzać danych osobowych użytkownika, by targetować reklamy, chyba że uzyskają jego wyraźną zgodę.

  Komisja może prowadzić badania rynku, by pilnować, czy przepisy aktu o rynkach cyfrowych są prawidłowo wdrażane i dostosowuje się je do szybko zmieniającego się sektora cyfrowego. Jeśli strażnik dostępu łamie przepisy, Komisja może nałożyć na niego grzywnę w wysokości nawet 10% jego łącznego światowego obrotu w poprzednim roku obrotowym i nawet 20% w przypadku ponownego złamania przepisów.

  Obecnie regulacje muszą zostać formalnie przyjęte przez Radę, co zaplanowano na wrzesień, po czym mają zostać opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii i wejść w życie dwadzieścia dni później.

  Akt o usługach cyfrowych będzie bezpośrednio stosowany w Unii od 1 stycznia 2024 roku. Jeśli chodzi o bardzo duże platformy i wyszukiwarki internetowe, to przepisy aktu będą miały zastosowanie wcześniej - cztery miesiące po tym, jak Komisja uzna dany podmiot za bardzo dużą platformę lub wyszukiwarkę.

  Akt o rynkach cyfrowych ma obowiązywać sześć miesięcy po wejściu w życie. Strażnicy dostępu będą mieli maksymalnie sześć miesięcy, by zastosować się do jego przepisów po tym, jak zostaną za takich uznani.

  (ISBnews)

 • 30.06, 16:51Senat przyjął nowelizację prawa budowlanego z poprawkami 

  Warszawa, 30.06.2022 (ISBnews) - Senat przyjął z poprawkami nowelizację prawa budowlanego, umożliwiającą prowadzenie dziennika budowy i książki obiektu budowlanego w formie elektronicznej. Poprawki dotyczą m.in. zmiany oficjalnej nazwy książki obiektu budowlanego, prowadzonej w formie elektronicznej; ma to być Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego - c-KOB.

  Nowela wraz z poprawkami została przyjęta jednogłośnie.

  Zmiana nazwy na Cyfrową Książkę Obiektu Budowlanego - c-KOB wynika z faktu, że nazwa proponowana wcześniej (Elektroniczna Książka Obiektu Budowlanego e-KOB)  jest już zarejestrowana przez inny podmiot. Pozostałe poprawki miały głównie charakter redakcyjny i związany ze spójnością odesłań.

  Nowelizacja prawa budowlanego umożliwia prowadzenie dziennika budowy i książki obiektu budowlanego w formie elektronicznej, reguluje też działania portalu e-budownictwo, który ma służyć do obsługi administracyjnej usług procesu budowlanego. Do 2030 r. dziennik budowy będzie można prowadzić również - jak obecnie - w formie papierowej.

  Nowela zakłada prowadzenie centralnego rejestru osób mających uprawnienia budowlane i karanych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie. Niezwłocznie po uznaniu kwalifikacji zawodowych właściwa krajowa rada izby samorządu zawodowego ma przekazywać te dane Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego za pomocą systemu e-CRUB i przy użyciu elektronicznych formularzy. Przy uzyskiwaniu decyzji budowlanych aktualne uprawnienia projektantów będą dostępne dla organów w postaci elektronicznej. Nowela umożliwia także uzgadnianie poszczególnych części projektu budowlanego sporządzanego w formie elektronicznej pod względem ochrony przeciwpożarowej.

  (ISBnews)

 • 17.06, 14:41MF: UE zgadza się na obowiązkową e-fakturę w Polsce od 2024 roku 

  Warszawa, 17.06.2022 (ISBnews) - Rada Unii Europejskiej zgodziła się, aby fakturowanie elektroniczne w Polsce było obowiązkowe od 1 stycznia 2024 r., podało Ministerstwo Finansów. Już od 1 stycznia 2022 r. polscy przedsiębiorcy mogą korzystać z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), tj. e-faktury na zasadach dobrowolnych.

  "KSeF oznacza zmianę procesu wystawiania oraz odbierania faktur. Faktury ustrukturyzowane są sporządzane zgodnie z opracowanym przez Ministerstwo Finansów wzorem faktury w lokalnych programach finansowo-księgowych przedsiębiorców. Faktura po jej wystawieniu jest przesyłana z systemu finansowo-księgowego za pośrednictwem interfejsu (API) do centralnej bazy MF (KSeF), po czym jest dostępna w tym systemie i możliwa do pobrania przez kontrahenta" - czytamy w komunikacie.

  Od 1 stycznia 2022 r. podatnicy mogą wystawiać faktury ustrukturyzowane (e-fakturę) z wykorzystaniem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Wystawianie faktur ustrukturyzowanych w KSeF jest dobrowolne, dostępne na równi z dotychczasowymi formami fakturowania - w postaci elektronicznej i papierowej.

  (ISBnews)

 • 14.06, 18:02Rząd chce przyjąć projekt o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej w III/IV kw. 

  Warszawa, 14.06.2022 (ISBnews) - Rząd chce przyjąć projekt ustawy o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej, nakładający na przedsiębiorców telekomunikacyjnych obowiązki i uprawienia w tym zakresie, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie projektu planowane jest na przełomie III i IV kw.

  "Proponowane rozwiązania mają służyć stworzeniu odpowiednich ram prawnych do podejmowania działań w zakresie zapobiegania nadużyciom w komunikacji elektronicznej przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych, a w dalszej perspektywie pozwolą w większym stopniu, niż obecnie, ograniczyć skalę nadużyć i chronić bezpieczeństwo użytkowników. Kwestia zwalczania nadużyć nie jest regulowana w Europejskim Kodeksie Łączności Elektronicznej oraz nie była dotychczas regulowana w ustawie - Prawo telekomunikacyjne" - czytamy w wykazie.

  Przedsiębiorcy telekomunikacyjnie będą obowiązani do:
  - podejmowania proporcjonalnych środków technicznych i organizacyjnych mających na celu przeciwdziałanie nadużyciom w komunikacji elektronicznej;
  - blokowania krótkich wiadomości tekstowych, które zawierają treści zgodne ze wzorcem wiadomości przekazanym przez CSIRT NASK;
  - blokowania połączeń głosowych, które mają na celu podszywanie się pod inną osobę lub instytucję.

  Projekt nakłada na prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) obowiązek prowadzenia wykazu numerów służących wyłącznie do odbierania połączeń głosowych.

  Zespół CSIRT NASK będzie monitorował występowanie smishingu i przekazywał przedsiębiorcom telekomunikacyjnym wzorce wiadomości wskazujące na wystąpienie smishingu. Niektórzy dostawcy poczty elektronicznej będą obowiązani stosować mechanizm uwierzytelnienia poczty elektronicznej.

  (ISBnews)

 • 09.06, 14:40Sejm za nowelizacją prawa budowlanego wprowadzającą elektroniczny dziennik budowy 

  Warszawa, 09.06.2022 (ISBnews) - Sejm przyjął nowelizacje prawa budowlanego wprowadzającą możliwość prowadzenia dziennika budowy w postaci elektronicznej i monitorowania przez inwestora zdalnie wpisów w nim dokonywanych.

  Za nowelizacją opowiedziało się 405 posłów, nikt nie był przeciwny, wstrzymało się 45.

  Wcześniej posłowie przyjęli kilka poprawek, dotyczących m.in. postępowania przy uznawaniu kwalifikacji zawodowych, wyboru izby okręgowych izb architektów oraz okręgowych izb inżynierów budownictwa oraz poprawek doprecyzowujących.

  Jednocześnie czasowo zostanie zachowana dotychczasowa forma prowadzenia dziennika budowy, czyli papierowa. Inwestor będzie miał od tej pory możliwość wyboru, czy chce dokumentować proces budowlany elektronicznie czy papierowo.

  Nowelizacja zakłada wprowadzenie obowiązku dołączania do dziennika budowy kopii uprawnień budowlanych uczestników procesu budowlanego (z zastrzeżeniem, że ww. obowiązku nie stosuje się do uprawnień budowlanych wpisanych do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane).

  Administratorem w zakresie danych zgromadzonych w systemie elektronicznego dziennika budowy (systemie EDB) oraz podmiotem odpowiedzialnym za utrzymanie i rozwój systemu elektronicznego dziennika budowy będzie Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. Organy administracji architektoniczno-budowlanej, organy nadzoru budowlanego oraz inne organy uprawnione do kontroli przestrzegania przepisów na terenie budowy uzyskają prawo dostępu do tego systemu, czyli m.in. do przeglądania dokonanych w dzienniku budowy wpisów.

  Ponadto nowelizacja dopuszcza możliwość kontynuacji prowadzenia dziennika budowy w postaci elektronicznej w sytuacji, gdy pierwotnie dziennik budowy był prowadzony w postaci papierowej. Niemniej jednak dziennik budowy prowadzony od początku w postaci elektronicznej nie będzie mógł mieć zmienionej formy.

  Każdy dziennik budowy otrzyma indywidualny numer, który pozwoli zarówno inwestorowi, jak i organowi nadzoru budowanego, na odnalezienie dziennika w systemie elektronicznego dziennika budowy i odczytywanie wpisów dotyczących konkretnej budowy. Dzięki temu nie będzie konieczne dołączanie dziennika budowy do dokumentacji przy oddawaniu obiektu budowlanego do użytkowania.

  Nowela zakłada także prowadzenie centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane i ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

  Regulacja doprecyzuje termin, w jakim będzie konieczne założenie książki obiektu budowlanego - 30 dni od dnia uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub niezgłoszenia przez organ nadzoru budowlanego sprzeciwu, w drodze decyzji, do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego. Ponadto określa katalog osób lub podmiotów uprawnionych do dokonywania wpisów w książce obiektu budowlanego oraz wskazuje termin, w jakim wpisu należy dokonać.

  Nowela zakłada także, że książkę obiektu budowlanego zakłada się i prowadzi w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem systemu elektronicznej książki obiektu budowlanego (systemu EKOB). Adres strony internetowej, która zapewni dostęp do elektronicznej książki obiektu budowlanego ma – zgodnie z nowelą - podać Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu.

  Nowelizacja wprowadza także przepisy regulujące funkcjonowanie portalu e-Budownictwo, zapewnienie prowadzenia centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane i ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w systemie e-CRUB;  oraz zawiera regulację w zakresie przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane oraz trybu pracy organów samorządu zawodowego architektów i inżynierów budownictwa.

 • 01.06, 18:03Rząd chce przyjąć projekt noweli kodeksu cywilnego dot. m.in. podpisów osobistych w IV kw. 

  Warszawa, 01.06.2022 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie projektu noweli kodeksu cywilnego, zakładającego m.in. rozszerzenie katalogu podpisów elektronicznych o podpis osobisty, zmianę formy umowy leasingu oraz rozszerzenie ochrony konsumenckiej  w sprawach o odszkodowanie, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Przyjęcie projektu przez Radę Ministrów ma nastąpić w IV kw.

  "Nowelizacja zakłada rozszerzenie katalogu podpisów elektronicznych, których użycie umożliwi zachowanie formy elektronicznej czynności prawnej oraz zniesienie barier prawnych dla obywateli i przedsiębiorców w prawie cywilnym, jak również usprawnienie obrotu cywilnoprawnego, w tym gospodarczego, z uwzględnieniem zagwarantowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa" - czytamy w wykazie.

  Choć certyfikat podpisu osobistego, obligatoryjnie zawiera numer PESEL (w przypadku kwalifikowanego podpisu elektronicznego numer PESEL jest jednym z dopuszczalnych identyfikatorów i może być w nim umieszczany fakultatywnie), to konstrukcja projektowanego przepisu kodeksu cywilnego, która w równoważny sposób traktuje kwalifikowany podpis elektroniczny oraz podpis osobisty, zdaniem projektodawcy nie budzi zastrzeżeń z punktu widzenia ochrony dany osobowych.

  Dane osobowe obywateli przekazywane do Centrum Certyfikacji są objęte ochroną określoną przez Ustawę o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są wykorzystywane tylko w związku ze świadczeniem usług certyfikacyjnych.

  Złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej opatrzonego podpisem osobistym ma charakter dobrowolny, co oznacza autonomię woli strony stosunku cywilnoprawnego w zakresie wyrażenia zgody na możliwość posłużenia się numerem PESEL w procesie składania podpisu osobistego i jego certyfikacji.

  Projektowana regulacja wprowadza także zmiany formy umowy leasingu. Projekt zakłada wprowadzenie formy dokumentowej pod rygorem nieważności dla zawarcia umowy leasingu, co ma umożliwić uproszczenie i przyśpieszenie procesu zawierania oraz obsługi tego rodzaju umów poprzez wykorzystanie nowoczesnych form składania oświadczeń woli, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Ułatwi także zawieranie umów na odległość.

  Dodatkowo celem projektu jest ułatwienie zawierania umów leasingu w sytuacji stanu zagrożenia epidemiologicznego lub innej zbliżonej, która wiąże się z koniecznością zachowania dystansu społecznego oraz niejednokrotnie z obowiązkiem poddania się kwarantannie, co utrudnia dochowanie formy pisemnej pod rygorem nieważności.

  Ponadto planowane jest rozszerzenie ochrony konsumenckiej na osoby fizyczne uprawnione do odszkodowania w stosunkach z ubezpieczycielem sprawcy zdarzenia powodującego szkodę. W projekcie przewidziano rozszerzenie definicji konsumenta w sprawach z zakresu umowy ubezpieczenia również na osoby będące beneficjentami umów odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeń osobowych.

  Projektowana zmiana ma na celu przyczynienie się do zwiększenia ochrony osób poszkodowanych w relacjach z ubezpieczycielami (podmiotami profesjonalnymi) poprzez umożliwienie tym osobom formułowanie roszczeń, jak i korzystanie z przywilejów konsumenckich, podano także. 

  Projektowane zmiany dotyczą także ograniczenia katalogu osób, które mogą być stroną umowy o dożywocie, do osób wyszczególnionych w przepisach tj. małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwa, powinowatych w tej samej linii lub stopniu, dzieci rodzeństwa, ojczyma, macochy, przysposabiającego oraz jego małżonka, przysposobionego oraz jego małżonka, a także osoby pozostającej faktycznie we wspólnym pożyciu, jeżeli stale zamieszkiwała z dożywotnikiem w chwili zawarcia umowy o dożywocie.

  Planowane zmiany są uzupełnieniem rozwiązań, służących ograniczeniu niepożądanych zjawisk w obrocie nieruchomościami, wyjaśniono.

  W projekcie przewiduje się, że nowe przepisy będą miały zastosowanie do umów zawartych po dniu wejścia w życie ustawy oraz do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem jej wejścia w życie.

  (ISBnews)