ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 09.11, 10:11Waloryzacja stawek opłaty elektron. zwiększy wpływy KFD o 726 mln zł do 2030 r. 

  Warszawa, 09.11.2020 (ISBnews) - Wprowadzenie waloryzacji elektronicznej opłaty drogowej zwiększy wpływy Krajowego Funduszu Drogowego  (KFD) o 726 mln zł do 2030 roku, przy czym ma to nastąpić począwszy od roku 2022. Wówczas wpływ ten będzie większy o 63,31 mln zł, wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu ustawy o autostradach płatnych i KRD, która właśnie trafiła do konsultacji publicznych.

  Głównym celem tego rozwiązania jest zmiana sposobu opłat za przejazd autostradą i wprowadzenie poboru opłaty w systemie swobodnego ruchu, tzw. free flow. Ma to poprawić przepustowość i ograniczyć zatory. Dodatkowo nowe rozwiązania pozwolą ograniczyć koszty związane z rozbudową, utrzymaniem i modernizacją manualnego systemu poboru opłat (dalej: MSPO), oraz wyeliminować koszty utrzymania miejsc poboru opłaty.

  Wprowadzenie mechanizmu waloryzacji stawek opłaty elektronicznej zwiększy wpływy Krajowego Funduszu Drogowego w okresie 10 lat o kwotę 726 mln zł, w tym w 2022 r. - o 63,31 mln zł, 2023 r.- o 73,08 mln zł, w 2024 r. - o 77,76 mln zł.

  W wyniki wejścia w życie projektowanej ustawy z KFD zostaną wydatkowane środki na:

  - prowizję od wydanych biletów autostradowych przez przedsiębiorców (przy założeniu, że 80% wpływów z opłaty za przejazd autostradą zostanie wniesione tym kanałem dystrybucji i przy założeniu najwyższej kwoty prowizji przewidzianej projektowaną ustawą wyniosą ok 5,8 mln zł (rocznie). Wydatki te zostaną przeznaczone na kanały dystrybucji m.in. stacje benzynowe, czy aplikacje integrujące płatności

  - prowizję dla dostawców kart flotowych (przy założeniu utrzymania dotychczasowego zainteresowania korzystaniem z tego typu usług - opłaty elektroniczne wnoszone w ten sposób stanowią obecnie średnio 47,6 mln zł miesięcznie i przy założeniu najwyższej kwoty prowizji przewidzianej projektowaną ustawą wyniosą 8,6 mln zł rocznie.

  Kontrolę nad uiszczaniem opłat będą sprawowali funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej i pracownicy zatrudnieni w korpusie służby cywilnej w Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Kontrola co do zasady będzie odbywała się na poziomie backoffice'u, a kontrola mobilna na drodze będzie stanowiła jej uzupełnienie. W projektowanej ustawie maksymalny limit wydatków w perspektywie 10-letniej został oszacowany na maksymalnym poziomie 113,6 mln zł.

  Jak podano w uzasadnieniu uwzględnia w szczególności szacowany koszt realizacji zadań kontrolnych dla obecnie eksploatowanych publicznych odcinków autostrad płatnych na poziomie 90,9 mln zł, tj. średnio 9,1 mln zł rocznie. Ustawa nie wywoła dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa, bowiem obowiązki związane z realizacją nowych zadań na publicznych odcinkach autostrad płatnych będą realizowane bez zwiększania zatrudnienia i w ramach środków przewidzianych w budżecie państwa corocznie na działanie Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

  Opłaty za przejazd są dochodem Krajowego Funduszu Drogowego i są przeznaczane na budowę infrastruktury drogowej. Skutki finansowe (nominalne) zostały oszacowane przy uwzględnieniu, że od stycznia do września 2020 r. 85% wpływów z opłaty elektronicznej pochodziło od przedsiębiorstw mających siedzibę na terytorium Polski.

  Możliwość rozliczania opłaty za przejazd autostradą dla pojazdów lekkich z wykorzystaniem aplikacji mobilnej, ma zostać - jako opcja - wprowadzona w momencie uruchomienia nowego systemu, czyli od I kw. 2021 r.

  W przyszłym roku ma też zostać udostępniony wolny pas dla pojazdów ciężkich wnoszących opłatę elektroniczną.  Planowane jest wykorzystanie dwóch systemów - starego systemu ViaToll i nowego e-Toll - przez okres przejściowy, który ma wynieść ok. trzech miesięcy, czyli najprawdopodobniej II kw. 2021 r.

  Przejazd odcinkami Konin - Stryków (autostrada A2) i Wrocław - Sośnica (autostrada A4) bez zatrzymywania się przed szlabanem będzie możliwy od 1 grudnia 2021 r.

  (ISBnews)

   

 • 05.11, 12:12Zagórski z KPRM: Chcemy nadgonić opóźnienie w rozdysponowaniu częstotliwości 5G 

  Warszawa, 05.11.2020 (ISBnews) - Rząd chce nadgonić spowodowane przez pandemię opóźnienie w dystrybucji częstotliwości 5G, zapowiedział sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM), pełnomocnik d/s cyberbezpieczeństwa Marek Zagórski.

  "Przez pandemie doszło do opóźnień terminów rozdysponowania częstotliwości 5G. Wierzymy, że to nadgonimy, chcemy wkrótce uruchomić aukcję 5G i realizować rozwój w tym zakresie już w sposób niezakłócony" - powiedział Zagórski podczas Ericsson Radio Tech Day - Made in Poland.

  W jego ocenie, lockdown pokazał, że sieci telekomunikacyjne zapewniły działanie gospodarce, obroniły miejsca pracy, edukację i kontakt  z bliskimi.

  "Rozwój 5G to priorytet polskiego rządu i UE z którą współpracujemy w tym zakresie. W ramach funduszu odbudowy i odporności chcemy wykorzystać narzędzia do budowy elementów sieci 5G. Już realizujemy światłowodową sieć szerokopasmową, która jest także niezbędna dla rozwoju sieci mobilnych. Budujemy sieć edukacyjną, zlikwidowaliśmy bariery prawne m.in. w ramach megaustawy. Wszystko ma na celu zapewnienie gigabitowego dostępu do sieci. Koncentrujemy się na 5G, aby polska i europejska gospodarka skorzystały z możliwościach, jakie oferuje przemysł oparty o dane, chmurę, algorytmy AI. Niepokoją nas ataki na infrastrukturę telekomunikacyjną wywołaną przez dezinformację - musimy tu prowadzić zintegrowane działania edukacyjne" – wskazał sekretarz stanu.

  Podkreślił też, że komponenty 5G są budowane w Polsce.

  "Ericsson pomaga Polsce być innowatorem. Chcemy jednak dużo więcej. 5G to fundament dla nowych usług i aplikacji, które staną się kluczowe. Każdy z sektorów będzie miał możliwość obniżenia kosztów i zwiększenia produktywności. Chcemy, aby Polska stała się jednym z ośrodków innowacji i dostawcą technologii w Europie i dzięki temu m.in. uniknęła pułapki średniego rozwoju" - stwierdził Zagórski.

  W kwestii cyberbezpieczeństwa podkreślił podejście kompleksowe, które jest "niezbędne, aby zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa sieci".

  "Zaproponowaliśmy zmiany w ustawie jako odpowiedź na te wyzwania. Jest to wynik współpracy na poziomie UE. Odpowiednio zabezpieczona sieć da nam duży potencjał. Wiemy, że jest to element wyścigu technologicznego na świecie. Pamiętać należy zatem, że bezpieczeństwo sieci to zapewnienie rozwoju i wykorzystania możliwości. Na to liczymy jako polska i europejska gospodarka" - podsumował członek rządu.

  (ISBnews)

   

 • 03.11, 12:34Rząd chce przyjąć w IV kw. projekt dot. zmiany poboru opłat na autostradach 

  Warszawa, 03.11.2020 (ISBnews) - Rząd chce w IV kwartale przyjąć projekt nowelizacji ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, zakładający zmianę sposobu poboru opłaty za przejazd autostradą, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  "Głównym celem proponowanego rozwiązania jest zmiana sposobu poboru opłaty za przejazd autostradą przez Krajową Administrację Skarbową (KAS). Takie rozwiązanie jest niezbędne dla poprawienia przepustowości i ograniczenia zatorów dzięki nowej metodzie poboru opłaty w systemie swobodnego ruchu, tzw. 'free flow'. Dodatkowo nowe rozwiązania pozwolą ograniczyć koszty związane z rozbudową, utrzymaniem i modernizacją Manualnego Systemu Poboru Opłat, oraz wyeliminować koszty utrzymania Miejsc Poboru Opłaty" - czytamy w uzasadnieniu.

  Dotychczasowy system służący do poboru opłaty elektronicznej wykorzystujący technologię komunikacji bliskiego zasięgu (DSRC) musi zostać wygaszony do 1 lipca 2021 r. Oznacza to, że pojazdy, korzystające obecnie z urządzeń pokładowych (OBU) w tej technologii, nie będą mogły być obsłużone automatycznie w miejscach poboru opłat.

  Przepisy projektowanej ustawy wraz z przepisami przejściowymi pozwolą na udostępnienie wolnego pasa dla pojazdów korzystających z Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej i tym samym uniknięcie konieczności zatrzymania i pobierania biletu w miejscu poboru opłat. Obecne umowy na obsługę manualnego systemu poboru opłat wygasają 1 grudnia 2021 r.

  Dla użytkowników korzystających z autostrad płatnych planowane jest wprowadzenie dwóch możliwości uiszczenia opłat za przejazd autostradą:
  - poprzez  zakup elektronicznego biletu autostradowego, który każdorazowo będzie obowiązywał w określonym czasie i na określonym odcinku autostrady;
  - na podstawie  przekazywanych danych geolokalizacyjnych pojazdu do System Poboru Opłaty Elektronicznej KAS (SPOE KAS) i rozliczenia opłaty analogicznie jak w przypadku pojazdów ciężkich (w przypadku wyboru tej metody, użytkownik będzie zobowiązany do zainstalowania i uruchomienia odpowiedniego urządzenia lub aplikacji).

  Zakup biletu autostradowego będzie możliwy zarówno online, jak i w formie wydrukowanego biletu na stacji paliw czy w kiosku. Użytkownik będzie mógł zarejestrować się w Systemie Poboru Opłaty Elektronicznej KAS i wnieść opłatę poprzez przekazanie danych geolokalizacyjnych z wykorzystaniem przeznaczonych do tego urządzeń - za pomocą dogodnych metod płatności np. kart flotowych. Wybór sposobu opłaty za przejazd autostradą będzie należał do użytkownika.

  W zakresie współpracy z podmiotami świadczącymi usługi tzw. kart flotowych projekt wprowadzi definicję dostawcy kart flotowych oraz możliwość korzystania z usług profesjonalnych podmiotów wyspecjalizowanych w obsłudze pojazdów kierowców.  Dodatkowo pojawi się możliwość wykonywania obowiązków związanych z wnoszeniem opłaty przez dostawcę kart flotowych (w tym rejestracji i aktualizacji danych w rejestrze), w imieniu właściciela, posiadacza lub użytkownika pojazdu. Zakłada się również odpowiedzialność dostawcy kart flotowych za nieuiszczenie opłaty przez właściciela, posiadacza lub użytkownika pojazdu w trybie płatności okresowej z zabezpieczeniem tzw. "postpaid".

  (ISBnews)

   

 • 20.10, 11:51NBP: Nowela ustawy o systemie cyberbezpiecz. może naruszać niezależność banku 

  Warszawa, 20.10.2020 (ISBnews) - Nowelizacja ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC) zawiera przepisy, które mogą wydawać się niezgodne z rolą przypisaną Narodowemu Banku Polskiemu (NBP) w przepisach konstytucji i ustawy o NBP, w szczególności w zakresie niezależności banku centralnego, podał NBP w opinii do projektu noweli.

  "Na wstępie uprzejmie informujemy, iż co do zasady Narodowy Bank Polski przyjmuje z aprobatą propozycje zmian w projekcie ustawy, w szczególności dotyczące utworzenia podmiotów mających zapewnić dostęp oraz wymiany eksperckiej dotyczącej cyberzagrożeń. Niemniej jednak zwracamy uwagę, że w projekcie ustawy pomimo braku bezpośrednich odwołań do Narodowego Banku Polskiego, propozycje niektórych przepisów mogą wydawać się niezgodne z rolą przypisaną NBP w przepisach konstytucji RP i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim w zakresie wartości fundamentalnych z punktu widzenia podstaw funkcjonowania banku centralnego w Polsce, w szczególności jego niezależności" - czytamy w opinii opublikowanej na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

  Zastrzeżenia NBP dotyczą propozycji przepisów, wedle których pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa uzyskałby kompetencje do wydawania ostrzeżeń i poleceń zabezpieczających w odniesieniu do podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt 1-16 ustawy o KSC.

  "Narodowy Bank Polski, jako jeden z podmiotów tworzących krajowy system cyberbezpieczeństwa (vide art. 4 pkt 9 ustawy o KSC), może być zatem adresatem tego rodzaju działań pełnomocnika" - podkreślono w stanowisku.

  Z punktu widzenia NBP, wątpliwości budzi także projektowany art. 73 ust. 2a, który przewiduje nałożenie administracyjnej kary pieniężnej na podmiot krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, który nie dostosował się do obowiązków określonych w art. 66b ustawy o KSC - chodzi tam m.in. o to, że "w przypadku sporządzenia oceny ryzyka określającej wysokie ryzyko dostawcy sprzętu lub oprogramowania podmioty krajowego systemu cyberbezpieczeństwa: 1) nie wprowadzają do użytkowania sprzętu, oprogramowania i usług określonych w ocenie danego dostawcy sprzętu lub oprogramowania; 2) wycofują z użytkowania sprzęt, oprogramowanie i usługi określone w ocenie danego dostawcy sprzętu lub oprogramowania nie później niż 5 lat od dnia ogłoszenia komunikatu o ocenie".

  "Do kręgu podmiotów objętych sankcjami zalicza się także Narodowy Bank Polski, na który - w myśl aktualnie projektowanego art. 74 ust. 1a pkt 1 - może zostać nałożona kara pieniężna przez organ nadzorujący. Ze względu na konstytucyjny status Narodowego Banku Polskiego, a także obowiązujące rozwiązania w ustawie o KSC, brak jest organu sprawującego nadzór na NBP, co oznacza, że przytoczone powyżej przepisy odnoszące się do możliwości nakładania administracyjnej kary pieniężnej na NBP nie będą miały zastosowania. Zasadnym jest zatem wyłączenie NBP z zakresu podmiotowego omawianych przepisów, tj. projektowanego art. 73 ust. 2a oraz art. 74 ust 1a pkt 1"- czytamy dalej.

  NBP zwraca ponadto uwagę, że jest operatorem systemów płatności "o kluczowym znaczeniu dla stabilności całego systemu finansowego w Polsce" - tj. SORBNET2 i TARGET2-NBP.

  "Potencjalne zakłócenie funkcjonowania tych systemów może nieść za sobą skutki w postaci zaburzeń transmisji pieniądza w skali całego kraju. Dlatego też, w ocenie NBP, powierzanie pełnomocnikowi rządu ds. cyberbezpieczeństwa kompetencji umożliwiających ingerowanie w systemy IT będące komponentem infrastruktury płatniczej, której operatorem jest bank centralny, nie znajduje uzasadnienia" - stwierdzono także.

  W związku ze swoimi zastrzeżeniami, NBP proponuje wprowadzenie w projekcie ustawy zmian, które załączył do swojej opinii.

  (ISBnews)

   

 • 13.10, 12:21Rząd planuje poszerzenie dostępu do danych publicznych w latach 2021-2027 

  Warszawa, 13.10.2020 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie programu otwierania danych publicznych na lata 2021-2027, poszerzając dostęp o dane dotyczące kierunków rozwoju nowych technologii, wpływających na gospodarkę i społeczeństwo, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie uchwały Rady Ministrów w sprawie programu otwierania danych na lata 2021-2027 planowane jest na IV kw. 2020 r.

  "Program jest w znacznej mierze kontynuacją polityki otwierania danych realizowaną w ramach programu otwierania danych publicznych na lata 2016-2020 z poszerzonym zakresem działań wynikającym m.in. z nowych regulacji przyjętych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady z 20 czerwca 2019 r. w sprawie otwartych danych i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, kierunków rozwoju nowych technologii wpływających na gospodarkę i społeczeństwo oraz dotychczasowych doświadczeń z realizacji działań dotyczących otwartości danych" - podano w uzasadnieniu.

  Dotychczasowy program otwierania danych publicznych utraci swoją moc w grudniu 2020 r.

  "Z uwagi na konieczność zachowania ciągłości działań i kontynuowanie realizowanej polityki otwartości danych dostosowanej do rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych zaistniała potrzeba opracowania […] Programu Otwierania Danych na lata 2021-2027" - czytamy dalej.

  Nowy dokument ma określać priorytety administracji rządowej w otwieraniu dostępu do danych. Celem tych działań jest stworzenie systemu, w którym duża ilość, dobrej jakości danych pozwoliłaby na rozwój innowacyjnych rozwiązań, zwiększyłaby przejrzystość działań organów administracji oraz jakość realizowanych badań, przyspieszając postęp naukowy.

  W związku z tym planowana jest m.in. poprawa interoperacyjności i jakości danych, zwiększenie wykorzystywania i wymiany danych, a także współpraca z krajowymi i międzynarodowymi interesariuszami danych. Do realizacji założeń programu zostały włączone wszystkie resorty, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM) oraz Główny Urząd Statystyczny (GUS).

  W ocenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, odpowiedzialnej za przygotowanie dokumentu, przeprowadzenie zaplanowanych […] działań wpłynie pozytywnie na działalność gospodarczą i społeczną kraju m.in. dzięki zapewnieniu łatwego i powszechnego dostępu do danych, które będą mogły być ponownie wykorzystywane do budowy innowacyjnych rozwiązań.

  KPRM oczekuje, że w efekcie realizacji programu nastąpi wzrost podaży danych (w tym dynamicznych, o wysokiej wartości i badawczych) udostępnionych na portalu dane.gov.pl (również przez API), gdzie w łatwy, szybki i bezpłatny sposób można będzie je pozyskać i ponownie wykorzystywać bez konieczności składania wniosku. Nastąpi również poprawa jakości danych, a tym samym zwiększy się ich użyteczność dla wtórnego zastosowania.

  Planowane jest także wprowadzenie nowych funkcjonalności portalu dane.gov.pl.

  (ISBnews)

   

 • 13.10, 10:36FPP i CALPE chcą zmiany przepisów, by umożliwić zdalne zawieranie umów o pracę 

  Warszawa, 13.10.2020 (ISBnews) - Konieczne jest skorygowanie przepisów w celu zapewnienia realnej możliwości zdalnego zawierania umów o pracę, wskazują Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE).

  Zgodnie z pierwszym zdaniem art. 29 § 2 k.p., umowę o pracę zawiera się "na piśmie". Jednak - jak wskazują FPP i CALPE - przepis ten sam sobie zaprzecza i już w drugim zdaniu pośrednio dopuszcza możliwość, aby umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej. W takiej sytuacji pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy musi jedynie potwierdzić pracownikowi "na piśmie" ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków.

  "Teoretycznie można więc zawrzeć umowę wymieniając ustalenia za pośrednictwem e-maili (forma dokumentowa w rozumieniu k.c.) – a następnie pracodawca przed rozpoczęciem pracy przez pracownika wyśle mu dodatkowo mailem potwierdzenie warunków zatrudnienia, o których mowa w art. 29 § 2 k.p. z podpisem kwalifikowanym (forma elektroniczna w rozumieniu k.c.). Takie rozwiązanie byłoby znacznym uproszczeniem dla obu stron, ułatwiłoby też elektronizację akt pracowniczych" - czytamy w komunikacie.

  A jednak w praktyce zdalne zawieranie umów o pracę zgodnie z prawem jest dzisiaj utrudnione. Na przeszkodzie stoi m.in. art. 36 ust. 7 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z tym przepisem prawdziwość danych zawartych w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych osoba zgłaszana "potwierdza własnoręcznym podpisem". Jak zauważają organizacje, to zaczerpnięte z definicji formy pisemnej powtórzenie jest niefortunne. Rodzi bowiem wątpliwość - czy skoro w prawie cywilnym forma elektroniczna jest równoważna formie pisemnej, to jest też równoważna "własnoręcznemu podpisowi" w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach społecznych?

  "Wymóg dotyczący sporządzenia i przechowywania 'własnoręcznie podpisanego' zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych jest kosztowny i kłopotliwy. Tym bardziej, że po jego otrzymaniu płatnik i tak zazwyczaj przepisuje dane z papierowego zgłoszenia do systemu informatycznego i przesyła dalej - już elektronicznie - do ZUS. Proponowane przez FPP rozwiązanie odblokowuje zdalne zawierania umów o pracę do czasu upowszechnienia się kwalifikowanych podpisów elektronicznych. Proponujemy wykorzystanie już znanego z kodeksu pracy mechanizmu potwierdzania treści przez pracodawcę. Skoro zaakceptowaliśmy już pracę zdalną nie ma powodu, by stawiać niepotrzebne przeszkody przy zdalnym zawieraniu umów" - skomentował ekspert ds. prawa gospodarczego FPP Tomasz Chudobski, cytowany w komunikacie.

  W roku 2016 w kodeksie cywilnym dokonano reformy form czynności prawnych. Pojawiła się m.in. forma dokumentowa. Zdefiniowano - obecną też wcześniej w innych aktach - formę elektroniczną, która zgodnie z art. 781 k.c. jest równoważna formie pisemnej, przypomniano w materiale.

  Jak zaznacza FPP, zrównanie w prawie cywilnym formy elektronicznej z formą pisemną powoduje, że nie powinny budzić zastrzeżeń dokumenty podpisane przez pracowników elektronicznie (kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi). Wymianę dokumentów z ich wykorzystaniem należy uznać za równorzędną z podpisem "własnoręcznym". Ale zdecydowana większość pracowników wciąż podpisów kwalifikowanych nie ma.

  "Dlatego potrzebna jest korekta przepisów, tak aby wszystkie oświadczenia wymieniane na linii pracodawca - pracownik w związku z zawieraniem umów o pracę mogły być przekazywane między stronami w formie dokumentowej (np. e-mailami), a jedynie z potwierdzeniem w formie pisemnej (lub elektronicznej) treści oświadczeń pracownika otrzymanej przez pracodawcę" - czytamy dalej.

  Rozszerzenie rozwiązania już znanego z art. 29 § 2 k.p. na inne dokumenty umożliwi np. zatrudnienie pracownika na drugim końcu Polski - bez konieczności czekania na papierowy obieg dokumentów, podsumowano.

  (ISBnews)

   

 • 08.10, 07:56Crowdway: Nowe unijne zasady crowdfundingu pozwolą na oferty transgraniczne 

  Warszawa, 08.10.2020 (ISBnews) - Nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE wprowadzi zmiany, w tym podwyższenie limitu zbiórki z równowartości 1 mln euro obecnie do 5 mln euro, jest wyczekiwane przez operatorów platform crowdfundingu udziałowego, emitentów i inwestorów i pomoże podjąć decyzję o realizacji kampanii kolejnym podmiotom z nowych branż, biznesom szybkorosnącym, a także otworzy możliwość prowadzenia ofert transgranicznych w granicach UE, ocenił dyrektor operacyjny platformy Crowdway.pl Marcel Rowiński. Kolejna korzyść to tabela ofert, która ułatwi handel akcjami wyemitowanymi w crowdfundingu udziałowym

  "Nowe rozporządzenie PE i Rady UE wprowadzi zmiany wyczekiwane przez operatorów platform crowdfundingu udziałowego, emitentów i inwestorów. Najgłośniej komentowanym elementem porozumienia jest podwyższenie limitu zbiórki z równowartości 1 mln euro obecnie do 5 mln euro. Przewidujemy, że pomoże ono podjąć decyzję o realizacji kampanii kolejnym podmiotom z nowych branż, a także biznesom szybkorosnącym, dla których emisja akcji do 1 mln euro jest niewystarczająca do realizacji celów. W krótkim czasie z podwyższonego progu będzie w stanie skorzystać wąskie grono podmiotów, jednak na platformie Crowdway.pl promowane były już w okresie 2019-2020 kampanie dla których kwota 1 mln euro stanowiła ograniczenie" - powiedział Rowiński, cytowany w komunikacie.

  Zaznaczył, że istotne jest nie tylko podwyższenie limitu.

  "Część z naszych obecnych i przyszłych emitentów już dziś prowadzi działalność w kilku krajach i mogłaby pozyskać finansowanie także na tych rynkach. Taką szanse otwiera przewidziana w rozporządzeniu możliwość prowadzenia ofert transgranicznych w granicach UE" - dodał dyrektor.

  W jego ocenie, kolejna korzyść to tabela ofert, która ułatwi handel akcjami wyemitowanymi w crowdfundingu udziałowym.

  "Na tę zmianę czekają zarówno inwestorzy, jak i emitenci, którzy nie są zainteresowani wejściem na giełdę w krótkim terminie. Z kolei zapisy mające na celu ochronę inwestorów, jak na przykład autoryzacja platform czy Arkusz Kluczowych Informacji, dla poszczególnych operatorów będą oznaczały konieczność wdrożenia dodatkowych procedur, jednak przez zwiększenie bezpieczeństwa inwestorów przyczynią się do standaryzacji i profesjonalizacji rynku" – stwierdził Rowiński.

  "Wprowadzane porozumieniem zmiany będą wymagały szeregu przygotowań po stronie operatorów platform. Prawdziwy przełom nastąpi, gdy przepisy wejdą już w życie i pierwsze projekty z wyższym celem kampanii i możliwością oferowania akcji na terytorium UE zostaną zrealizowane z sukcesem, czyli najwcześniej w 2022 roku" - podsumował dyrektor.

  Crowdway.pl to jedna z największych w Polsce internetowych platform crowdfundingu inwestycyjnego (crowdinvestingu). Od stycznia do początku października br. wartość pozyskanego kapitału z ofert promowanych na platformie przekroczyła 17 mln zł wobec 10,7 mln zł w całym 2019 roku. Skuteczność pozyskiwania kapitału zbiórek promowanych na Crowdway.pl, rozumiana jako odsetek realizacji celu kampanii wynosi około 80% wobec 60% w roku ubiegłym. Więcej niż co druga kampania promowana na Crowdway.pl osiąga 100% celu. W bieżącym roku taki rezultat osiągnęły spółki: Alembik Polska (4,185 mln zł), Tenczynek Bezalkoholowe (4,176 mln zł), All Good (Coffeedesk; 2,016 mln zł), Film Rój (1,93 mln zł) oraz Akardo (1 mln zł).

  (ISBnews)

   

 • 08.10, 07:51Sejm przyjął ustawę o doręczeniach elektronicznych 

  Warszawa, 08.10.2020 (ISBnews) - Sejm przyjął ustawę o doręczeniach elektronicznych, zakładającą stworzenie ram komunikacji elektronicznej z podmiotami administracji. Za ustawą opowiedziało się 442 posłów, 4 było przeciwnych, a 5 wstrzymało się od głosu.

  Do ustawy wprowadzono też kilkanaście poprawek. Zakładają one m.in. stworzenie jednolitej identyfikacji wizualnej organów administracji rządowej do celów doręczeń, doprecyzowują sposób komunikacji z organami podatkowymi, dookreślają datę wniesienia pisma (data wprowadzenia go do systemy teleinformatycznego). Doręczenie korespondencji przez podmiot posiadający elektroniczną skrzynkę podawczą w ePUAP do innego podmiotu będzie równoznaczne z doręczeniem elektronicznym do 30 września 2029 r.

  Proponowane przepisy ustawy tworzą ramy prawne do opracowania i wdrożenia usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz umożliwienie obywatelom, przedsiębiorcom i podmiotom sektora publicznego skuteczne doręczenia dokumentów w postaci elektronicznej i w postaci przesyłki hybrydowej.

  Chodzi o to, aby co do zasady korespondencja była nadawana i odbierana przez podmioty publiczne wyłącznie w postaci elektronicznej. Wprowadzenie doręczeń elektronicznych będzie mogło być stosowane do większości procedur administracyjnych, sądowo-administracyjnych oraz w postępowaniach cywilno-prawnych. Zgodnie z proponowanymi rozwiązaniami, będzie można otrzymywać korespondencję urzędową elektronicznie, po uprzednim zgłoszeniu do Bazy Adresów Elektronicznych (którą ma prowadzić minister właściwy do informatyzacji).

  Komunikacja z organami państwa ma się odbywać za pomocą tzw. jednego wirtualnego okienka, czyli w tym przypadku - jednego adresu do doręczeń (zarówno w przypadku obywateli, firm, jak i organizacji), na który podmioty administracji będą kierować korespondencję. Adresem tym nie będzie jednak adres poczty elektronicznej.

  Proponowane rozwiązanie w zakresie doręczenia ma być darmowe dla podmiotów i osób, które zechcą z niego skorzystać. Usługi doręczenia elektronicznego w poszczególnych instytucjach będą wdrażane etapami (maksymalnie do 1 października 2029 r.) Do czasu przeprowadzenia kolejnego konkursu na operatora wyznaczonego, świadczenie usług powierzone zostanie Poczcie Polskiej do 31 grudnia 2025 roku.

  Doręczenia elektroniczne funkcjonują w wielu krajach europejskich, m.in. we Francji, Danii, w Czechach, Estonii. Wprowadzone w ustawie rozwiązanie opiera się na przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej z 23 lipca 2014.

  (ISBnews)

   

 • 07.10, 13:25KE chce, by pasmo 5,9 GHz służyło do informacji nt. bezp. drogowego w UE 

  Warszawa, 07.10.2020 (ISBnews) - Komisja Europejska przyjęła decyzję wykonawczą mającą na celu zharmonizowanie we wszystkich państwach członkowskich pasma 5,9 GHz do wymiany informacji na temat warunków bezpieczeństwa w inteligentnych drogowych i miejskich systemach kolejowych, w tym tramwajach i metrze, poinformowała Komisja.

  Informacje te wymieniane mają być w czasie rzeczywistym.

  "Państwa członkowskie powinny wyznaczyć pasmo 5,9 GHz do zastosowań związanych z bezpieczeństwem w inteligentnych systemach transportu drogowego i kolei miejskiej do dnia 30 czerwca 2021 r. I jak najszybciej udostępnić je na zasadzie niewyłączności" - czytamy w komunikacie.

  Połączony i zautomatyzowany transport jest jedną z nowych, rewolucyjnych usług, możliwych dzięki łączności 5G. Celem jest zapewnienie bezpieczeństwa drogowego i miejskiego transportu kolejowego. 

  (ISBnews)

   

 • 30.09, 11:49Rząd chce wprowadzić możliwość zakupu testowego przez 'tajemniczego klienta' 

  Warszawa, 30.09.2020 (ISBnews) - Wprowadzenie możliwości dokonywania zakupu testowego przez "tajemniczego klienta" zakłada projekt nowelizacji ustawy o ochronie praw konsumentów, który trafił właśnie do konsultacji społecznych. Dotychczas kontrolujący mogli sprawdzić jedynie sposób oferowania towaru, zakres udzielanych informacji, ale nie mogli zawrzeć umowy.

  "Możliwość zakupu towarów i usług, z zastosowaniem ukrytej lub przybranej tożsamości, pozwoli na pozyskanie materiału dowodowego, do którego prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) miał do tej pory ograniczony dostęp" - czytamy w uzasadnieniu.

  Zgodnie z obecnymi przepisami, kontrolerzy nie mogą zawrzeć umowy, co w wielu przypadkach, uniemożliwia skontrolowanie całego procesu sprzedaży i praktyk z tym związanych, np. podczas pokazów, gdy umowa zawierana przez konsumenta związana jest z koniecznością nabycia dodatkowych produktów np. zawarcia umowy pożyczki.

  "Potrzeba zastosowania tzw. 'zakupu testowego' staje się również coraz silniejsza w dobie sprzedaży coraz bardziej skomplikowanych i ryzykownych usług finansowych, gdyż w takich przypadkach nie jest możliwe skonfrontowanie treści oferty składanej przez przedstawiciela banku, instytucji finansowej lub pośrednika i treści umowy zawieranej z konsumentem na podstawie tej oferty" – podano w uzasadnieniu.

  Ponadto w przypadku zakupu tzw. usług finansowych często nawet do przedstawienia oferty konieczne jest podanie danych konsumenta bądź wypełnienie odpowiednich dokumentów, co wiąże się z koniecznością użycia ukrytej tożsamości.

  Jak podkreślono, w sytuacji, w której działania kontrolującego ograniczają się jedynie do etapu przedumownego, nie ma możliwości pozyskania dowodów dotyczących całego procederu kupna - sprzedaży, zorganizowanego w taki sposób, by wprowadzić konsumenta w błąd. Wprowadzenie instytucji umożliwiającej dokonanie takiego zakupu oraz przetestowanie oferowanego produktu, ma pozwolić na pozyskanie całości materiału dowodowego dotyczącego takich praktyk, w ramach jednego postępowania kontrolnego.

  Poszerzenie uprawnień "tajemniczego klienta" ma dotyczyć także m.in. handlu elektronicznego.

  (ISBnews)

   

 • 30.09, 11:15Rząd chce, by UOKiK mógł blokować strony, naruszające prawa konsumentów 

  Warszawa, 30.09.2020 (ISBnews) - Wprowadzenie możliwości blokowania przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) stron internetowych w przypadku, gdy zamieszczane tam informacje naruszałyby prawa konsumentów zakłada projekt nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Prezes Urzędu ma otrzymać też kompetencje potwierdzenia tożsamości osób zaangażowanych w przepływ środków finansowych i danych, oraz informacji o rachunkach bankowych i własności stron internetowych.

  Projekt nowelizacji ustawy, dostępny na stronach Rządowego Centrum Legislacji, trafił właśnie do konsultacji społecznych. Celem zmian jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego rozporządzenia nr 2017/2394 Parlamentu Europejskiego i Rady z 2 grudnia 2017 r. w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów (tzw. rozporządzenia CPC).

  "Szczególny nacisk rozporządzenie kładzie na podejmowanie działań w otoczeniu cyfrowym, mając na celu przeciwdziałanie sytuacjom, gdy przedsiębiorca sprzedający towary lub usługi ukrywa swoją tożsamość lub przenosi miejsce prowadzenia działalności w obrębie UE lub do państwa trzeciego, aby uniknąć egzekwowania względem niego przepisów prawa" - czytamy w uzasadnieniu.

  Rozporządzenie CPC uprawnia np. do przyjęcia środków tymczasowych obejmujących usuwanie lub zmianę treści z interfejsu internetowego lub nakazanie umieszczenia wyraźnego ostrzeżenia dla konsumentów korzystających z interfejsu internetowego.

  Dlatego też, jeżeli nie będzie można inaczej doprowadzić do zaprzestania naruszenia praw konsumentów lub zapobieżenia ryzyku ich naruszenia prezes UOKiK będzie mógł nakazać:

  - usunięcie treści lub ograniczenia dostępu do interfejsu internetowego lub umieszczenie wyraźnego ostrzeżenia dla konsumentów wchodzących na interfejs internetowy,

  - dostawcy usług hostingowych usunięcie lub wyłączenie interfejsu internetowego lub ograniczenia dostępu do niego, lub

  - w odpowiednich przypadkach rejestrom domen i podmiotom rejestrującym domeny usunięcia pełnej nazwy domenowej (FQDN) i umożliwienie właściwemu organowi jej rejestracji.

  Do tej pory działania prezesa UOKiK w tym zakresie podejmowane były w oparciu o przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 18 lipca 2002 r. wyłączające odpowiedzialność usługodawcy świadczącego usługi drogą elektroniczną względem usługobiorcy za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych.

  Wprowadzenie tej regulacji pozwoli - jak podano w uzasadnieniu - "na zwiększenie skuteczności prezesa UOKiK w tym zakresie, i ściganie naruszeń w obszarze gospodarki elektronicznej, która w chwili obecnej najbardziej narażona jest na nadużycia, ponieważ najłatwiej można je w Internecie ukryć".

  Do znaczącej liczby naruszeń praw konsumentów dochodzi w obszarze handlu elektronicznego. Szybko rośnie również liczba nieprawidłowości w przypadku oferowania usług finansowych za pośrednictwem Internetu w tym takich o charakterze oszustwa. Strony internetowe oferujące niebywale zyskowne instrumenty finansowe (np. w rynek Forex, kryptowaluty, obligacje korporacyjne, crowfounding, itp.)  powstają ciągle i ich liczba rośnie.

  (ISBnews)

   

 • 24.09, 15:30KE przyjęła nowy pakiet dotyczący finansów cyfrowych i kryptoaktywów 

  Warszawa, 24.09.2020 (ISBnews) - Komisja Europejska przyjęła nowy pakiet dotyczący finansów cyfrowych obejmujący strategie w zakresie finansów cyfrowych i płatności detalicznych oraz wnioski ustawodawcze w sprawie kryptoaktywów i odporności cyfrowej, poinformowała Komisja.

  "Powinniśmy aktywnie przystosować się do transformacji cyfrowej, nie zapominając o ograniczaniu wszelkich ewentualnych zagrożeń. Taki jest cel dzisiejszego pakietu. Innowacyjny, cyfrowy, jednolity rynek finansowy przyniesie korzyści mieszkańcom Europy i będzie miał kluczowe znaczenie dla ożywienia gospodarczego w Europie, oferując konsumentom lepsze produkty finansowe a przedsiębiorstwom - nowe kanały finansowania" - powiedział wiceprzewodniczący Komisji Valdis Dombrovskis, cytowany w komunikacie.

  Pakiet ten ma przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności Europy w sektorze finansowym, poszerzyć ofertę dla konsumentów i zwiększyć możliwości w zakresie usług finansowych i nowoczesnych płatności.

  Usługi finansowe w Europie mają stać się bardziej przyjazne dla technologii cyfrowych, ma zostać zmniejszona fragmentacja jednolitego rynku cyfrowego. Konsumenci z kolei zyskają większy dostęp do produktów finansowych za granicą, podano w komunikacie.

  Celem strategii jest również zapewnienie podobnych warunków działania rozmaitym dostawcom usług finansowych, zarówno tradycyjnym instytucjom bankowym, jak i przedsiębiorstwom technologicznym, zgodnie z zasadą „podobne ryzyko, podobne regulacje".

  Chodzi o osiągnięcie w pełni zintegrowanego systemu płatności detalicznych w UE, obejmującego również rozwiązania w zakresie natychmiastowych płatności transgranicznych. Ma to ułatwić także dokonywanie płatności w euro między UE a innymi jurysdykcjami.

  Komisja zaproponowała dziś po raz pierwszy przepisy dotyczące kryptoaktywów (są to cyfrowe odwzorowania wartości lub praw, które mogą być przechowywane i być przedmiotem obrotu w systemach elektronicznych).

  Według założeń Komisji, rozporządzenie w sprawie rynków kryptoaktywów (MiCA) ma pobudzić innowacje przy jednoczesnym zachowaniu stabilności finansowej i ochronie inwestorów przed ryzykiem. Nowe przepisy pozwolą operatorom posiadającym zezwolenie w jednym państwie członkowskim świadczyć usługi w całej UE ("paszport"). Zabezpieczenia obejmują wymogi kapitałowe, utrzymywanie aktywów, obowiązkową procedurę skargi dostępną dla inwestorów oraz prawa inwestora przysługujące mu wobec emitenta. Emitenci istotnych kryptoaktywów zabezpieczonych aktywami (tak zwane "stabilne kryptowaluty") podlegaliby bardziej rygorystycznym wymogom (np. w zakresie kapitału, praw inwestorów i nadzoru), podano w komunikacie.

  Komisja zaproponowała również dzisiaj pilotażowy system przeznaczony dla infrastruktur rynkowych, które chciałyby negocjować i dokonywać transakcji na instrumentach finansowych w formie kryptoaktywów.

  System ten umożliwia czasowe odejście od istniejących przepisów, tak aby organy regulacyjne mogły zebrać doświadczenia w zakresie korzystania z technologii rozproszonego rejestru w infrastrukturach rynkowych, będąc jednocześnie w stanie sprostać zagrożeniom związanym z ochroną inwestorów, integralnością rynku i stabilnością finansową.

  Przedstawiony dziś projekt rozporządzenia w sprawie odporności na zagrożenia cyfrowe (Digital Operational Resilience Act – DORA) ma na celu zapewnienie, by wszyscy uczestnicy systemu finansowego dysponowali niezbędnymi zabezpieczeniami w celu zminimalizowania cyberataków i innych zagrożeń.

  Proponowane przepisy wymagają od wszystkich przedsiębiorstw zapewnienia, by były w stanie przetrwać wszystkie rodzaje zakłóceń i zagrożeń związanych z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (ICT). Dzisiejszy wniosek wprowadza również ramy nadzoru nad dostawcami usług w zakresie ICT, takich jak dostawcy usług przetwarzania w chmurze.

  Przyjęty dzisiaj pakiet dotyczący finansów cyfrowych opiera się na pracach przeprowadzonych w ramach Planu działania w zakresie technologii finansowej w 2018 r. oraz na pracach Parlamentu Europejskiego, Europejskich Urzędów Nadzoru i innych ekspertów.

  W dziedzinie płatności detalicznych ważny krok legislacyjny stanowiła już druga dyrektywa w sprawie usług płatniczych. Zostanie ona poddana przeglądowi w czwartym kwartale 2021 r. i w razie potrzeby dostosowana pod kątem wsparcia wdrażania strategii dotyczącej płatności detalicznych. W pierwszej połowie 2020 r. Komisja zainicjowała również konsultacje publiczne na temat strategii w zakresie płatności detalicznych dla Europy. Komisja wzięła pod uwagę odpowiedzi udzielone w ramach konsultacji podczas opracowywania działań UE w obszarze płatności detalicznych.

  (ISBnews)

   

 • 18.09, 16:25KE zaleca zwiększenie inwestycji w infrastrukturę łączności szerokopasmowej 

  Warszawa, 18.09.2020 (ISBnews) - Komisja Europejska zaleca państwom członkowskim zwiększenie inwestycji w infrastrukturę łączności szerokopasmowej o bardzo dużej przepustowości, w tym sieci 5G, która jest najważniejszym elementem transformacji cyfrowej i podstawą procesu odbudowy, poinformowała Komisja. Planuje też dalszy rozwój systemów obliczeń wielkiej skali.

  Komisja zapowiada aktualizację planu działania w zakresie 5G i 6G w 2021 r. oraz przegląd dyrektywy w sprawie ograniczenia kosztów sieci szerokopasmowych. Zapowiada kontynuację Wspólnego Przedsięwzięcia w ramach Europejskich Obliczeń Wielkiej Skali, którego celem jest m.in. tworzenie infrastruktury w dziedzinie obliczeń i symulacji kwantowych, a także popularyzacja wykorzystania obliczeń superkomputerowych wśród szerszego kręgu użytkowników naukowych i przemysłowych). Według założeń Infrastruktura superkomputerowa ma mieć ponad 800 zastosowań naukowych, przemysłowych i w sektorze publicznym.

  Jednak postęp w zakresie wdrażania łączności szerokopasmowej - w ocenie KE - nie jest satysfakcjonujący. KE przypomina, że do połowy września 2020 r. państwa członkowskie (oraz UK) przydzieliły średnio 27,5% pionierskich pasm 5G.

  "Istotne jest zatem, aby państwa członkowskie unikały opóźnień w przyznawaniu dostępu do widma radiowego lub ograniczały je do minimum, aby zapewnić terminowe wdrożenie technologii 5G" - podkreśliła Komisja w komunikacie.

  "Łączność szerokopasmowa i 5G będą stanowić podstawy zielonej i cyfrowej transformacji gospodarki, niezależnie od tego, czy dotyczyć ona będzie transportu i energii, opieki zdrowotnej i edukacji czy produkcji i rolnictwa. Obecny kryzys uświadomił nam dobitnie znaczenie dostępu do bardzo szybkiego internetu w przypadku przedsiębiorstw, służb publicznych i obywateli, ale także potrzebę przyspieszenia tempa rozwoju sieci 5G" - powiedziała wiceprzewodnicząca wykonawcza do spraw Europy na miarę ery cyfrowej Margrethe Vestager, cytowana w komunikacie.

  W ocenie Komisji, terminowe wdrożenie sieci 5G będzie kluczowym atutem konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju Europy. Ułatwi też świadczenie usług cyfrowych w przyszłości. A także m.in. "demokratyzację" obliczeń superkomputerowych.

  Komisja zaproponowała więc także nowe rozporządzenie w sprawie Wspólnego Przedsięwzięcia w ramach Europejskich Obliczeń Wielkiej Skali, służące utrzymaniu i wzmocnieniu wiodącej roli Europy w dziedzinie technologii obliczeń superkomputerowych w pobudzaniu całej strategii cyfrowej i zapewnieniu konkurencyjności Unii na świecie. W przyszłej perspektywie finansowej 2021-2027 budżet przedsięwzięcia ten ma wynieść 8 mld euro.

  Chodzi o superkomputery światowej klasy, które mogą obecnie wykonywać ponad 1 015 operacji na sekundę (petaskalowa moc obliczeniowa), przy czym najlepsze systemy przekraczają 1 017 operacji na sekundę (przedeksaskalowa moc obliczeniowa). Od 2022 r. następna generacja (eksaskalowa) będzie wykonywać ponad miliard miliardów (1 018) operacji na sekundę, co stanowi moc obliczeniową porównywalną do połączonych zdolności obliczeniowych wszystkich telefonów komórkowych całej ludności UE, wyjaśniła Komisja.

  "Naszym celem jest szybkie osiągnięcie kolejnego standardu obliczeniowego za pomocą komputerów eksaskalowych, ale także i przede wszystkim włączenie już teraz akceleratorów kwantowych na potrzeby opracowywania maszyn hybrydowych i jak najwcześniejszego uplasowania Europy na pozycji lidera w kontekście tej przełomowej technologii. […] Dotrzymanie tempa w międzynarodowym wyścigu technologicznym jest priorytetem, a Europa posiada zarówno know-how, jak i wolę polityczną do odegrania wiodącej roli" - powiedział komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton, cytowany w komunikacie.

  Komisja wezwała państwa członkowskie, by do 30 marca 2021 r. opracowały najlepsze praktyki, w celu terminowego uruchomienia sieci stacjonarnych i mobilnych o bardzo dużej przepustowości, w tym sieci 5G. Zgodnie ze strategią Komisji do 2025 r. wzmocniona koordynacja transgraniczna i nieprzerwany zasięg sieci 5G poprawi funkcjonowanie głównych szlaków transportowych w Europie, w szczególności połączeń drogowych, kolejowych i wodnych śródlądowych.

  Według Komisji, do 2025 r. wszystkie główne podmioty stymulujące rozwój społeczno-gospodarczy (tj. szkoły, szpitale, węzły transportowe) powinny mieć łączność gigabitową, wszystkie obszary miejskie i główne szlaki transportu naziemnego powinny być połączone z nieprzerwanym zasięgiem 5G, a wszystkie europejskie gospodarstwa domowe powinny mieć dostęp do łączności o przepustowości co najmniej 100 Mb/s z możliwością zwiększenia jej do prędkości gigabitowych.

  UE finansuje obecnie 11 nowych projektów technologicznych i eksperymentalnych, aby umożliwić łączność 5G i jazdę autonomiczną na głównych szlakach drogowych, kolejowych i morskich w Europie.

  (ISBnews)

   

 • 18.09, 11:58MC przedłużyło termin na uwagi do projektu ustawy o systemie cyberbezp. do 6 X 

  Warszawa, 18.09.2020 (ISBnews/ISBtech) - Ministerstwo Cyfryzacji przedłużyło termin zgłaszania uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych do dnia 6 października, poinformował minister Marek Zagórski.

  "W nawiązaniu do pisma z dnia 7 września 2020 r. przekazującego do opiniowania projekt ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych (UD68), w odpowiedzi na postulaty strony społecznej, pragnę poinformować o przedłużeniu terminu na zgłaszanie uwag o 14 dni. W związku z powyższym, uprzejmie proszę o zgłaszanie uwag do projektu w terminie do dnia 6 października 2020 r. Jednocześnie uprzejmie informuję, że brak stanowiska w wyznaczonym terminie potraktowany zostanie za uzgodnienie projektu" - czytamy w dokumencie rządowym.

  Wcześniej w rozmowie z ISBtech prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski ocenił, że termin konsultacji projektu nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC) powinien być zdecydowanie wydłużony, aby dać możliwość wyrażenia zasadniczych obiekcji. Jego przyjęcie grozi rażącym naruszeniem wielu praw zarówno na poziomie krajowym, jak i Unii Europejskiej, ocenia. Ostrzega on, że zmiany w tym kształcie grożą negatywnymi skutkami dla gospodarki, społeczeństwa i podważeniem zaufania do państwa, zaznaczył prezydent organizacji.

  Wcześniej także Play podał, że jeśli zmaterializuje się scenariusz ograniczenia dostępu Huawei do wdrażania usług 5G, P4 - spółka w 100% zależna od Play Communications - będzie musiała ponieść dodatkowe inwestycje na max. 0,9 mld zł w ciągu 7 lat.

  "Przeanalizujemy przedstawiony projekt i odniesiemy się do niego w toku ogłoszonych konsultacji. W opublikowanym projekcie zwracają uwagę proponowane terminy dotyczące wycofywania infrastruktury, znacznie krótsze niż w przypadku podobnych, już istniejących w Europie rozwiązań. Krótsze też niż okres amortyzacji i użytkowania tego typu urządzeń. Wierzymy, że wszelkie decyzje w tym zakresie będą podejmowane w dialogu z uczestnikami rynku i z uwzględnieniem dobra klientów powstających sieci" - napisał rzecznik Orange Polska Wojciech Jabczyński w oświadczeniu przesłanym ISBtech.

  (ISBnews/ISBtech)

   

 • 18.09, 08:58Sejm powołał Jacka Oko na prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej 

  Warszawa, 18.09.2020 (ISBnews) – Sejm powołał Jacka Oko na stanowisko prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE). Jego kandydaturę poparło 241 posłów, 139 było przeciwnych, a 60 wstrzymało się od głosu.

  O powołanie Jacka Oko, pracownika naukowego Politechniki Wrocławskiej wnioskował w lipcu br.  premier Mateusz Morawiecki.

  Dr inż. Jacek Oko jest absolwentem i pracownikiem Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej i dyrektorem Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego, gdzie prowadzi zajęcia m.in. z zakresu cyberbezpieczeństwa. W swojej karierze związany był również z przedsiębiorstwami komercyjnymi: Telefonia Lokalna, Avista Media, Telefonia Dialog.

   (ISBnews)

 • 17.09, 12:41KE przedstawiła wytyczne dot. tworzenia krajowych planów na rzecz odbudowy  

  Warszawa, 17.09.2020 (ISBnews) - Komisja Europejska (KE) przedstawiła dodatkowe wytyczne i szablon, aby pomóc państwom członkowskim w spójnym przygotowaniu i przedstawieniu krajowych planów na rzecz odbudowy oraz zwiększaniu odporności w ramach instrumentu naprawczego, wartego 672,5 mld zł w dotacjach i pożyczkach. Priorytetowymi dziedzinami są działania na rzecz klimatu i cyfryzacja, wynika z informacji Komisji.

  W ramach instrumentu przyznane zostaną państwom członkowskim dotacje o łącznej wartości 312,5 mld euro, a 360 mld euro zostanie udzielone w formie pożyczek. Polska – jak wynika z ustaleń Rady Europejskiej w lipcu br. – ma otrzymać ok. 23 mld euro w formie dotacji (w cenach stałych) i ok. 34,3 mld euro w formie pożyczek (w cenach bieżących).

  "Instrument na rzecz odbudowy i zwiększania odporności […] to nasze kluczowe narzędzie, które pozwala przekształcić bezpośrednie wyzwania związane z pandemią koronawirusa w długoterminową szansę. Państwa członkowskie potrzebują jasnych wskazówek, aby zapewnić zainwestowanie 672 mld euro w ramach instrumentu zarówno w celu natychmiastowego ożywienia gospodarczego Europy, jak i długoterminowego zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu" – powiedziała przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen.

  Zaznaczyła, że KE jest gotowa wspierać państwa członkowskie w przygotowywaniu planów.

  Instrument na rzecz odbudowy i zwiększania odporności ma wspierać inwestycje i reformy, które będą miały trwały, pozytywny wpływ na gospodarkę i społeczeństwo. Środki powinny sprostać wyzwaniom zidentyfikowanym w kontekście europejskiego semestru (oceny stanu gospodarki państw UE przez KE), ułatwiać transformację ekologiczną i cyfrową oraz wzmacniać potencjał wzrostu, tworzenie miejsc pracy oraz odporność gospodarczą i społeczną państwa członkowskiego, podała Komisja.

  Chodzi o akumulację kapitału trwałego, ludzkiego i kapitału związany z naturą. Kapitał trwały to inwestycje w infrastrukturę, budynki, a także w badania i rozwój, patenty lub oprogramowanie. Kapitał ludzki to wydatki na zdrowie, ochronę socjalną, edukację, szkolenia i poprawę umiejętności. Kapitał związany z naturą to działania na rzecz ochrony lub odtworzenie środowiska, łagodzenia / adaptacji do zmian klimatu.

  Ponadto każdy krajowy plan na rzecz odbudowy i zwiększenia odporności będzie musiał obejmować co najmniej 37% wydatków związanych z klimatem. Postęp w osiąganiu innych celów środowiskowych będzie także premiowany, zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem.

  Plan powinien obejmować co najmniej 20% wydatków związanych z cyfryzacją (inwestycje we wdrażanie łączności 5G i gigabitowej, rozwijanie umiejętności cyfrowych, zwiększanie dostępności i wydajności usług publicznych przy użyciu nowych narzędzi cyfrowych).

  Komisja zachęca państwa członkowskie do uwzględnienia w swoich planach inwestycji i reform w następujących obszarach:

  - Zwiększenie mocy -  Czyste technologie oraz przyspieszenie rozwoju i wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

  - Renowacja - Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych i prywatnych.

  - Zrównoważony transport- Promowanie czystych technologii w celu przyspieszenia wykorzystania zrównoważonego, dostępnego i inteligentnego transportu, stacji ładowania i tankowania oraz rozbudowy transportu publicznego.

  - Łączność- szybkie wprowadzenie szybkich usług szerokopasmowych do wszystkich regionów i gospodarstw domowych, w tym sieci światłowodowych i 5G.

  - Modernizacja - cyfryzacja administracji publicznej i usług, w tym systemów sądownictwa i opieki zdrowotnej.

  - Skalowanie - zwiększenie możliwości w zakresie chmury danych w Europie oraz rozwój najnowocześniejszych i najbardziej zrównoważonych procesorów.

  - Wspieranie umiejętności cyfrowych – dostosowanie systemów edukacji do wspierania umiejętności cyfrowych oraz szkoleń edukacyjnych i zawodowych dla wszystkich grup wiekowych.

  KE zaznacza, że państwa członkowskie mogą formalnie przedkładać swoje plany naprawy i odporności do oceny od momentu, gdy instrument faktycznie zacznie obowiązywać. Według prognoz przepisy, ustanawiające instrument, mają wejść w życie 1 stycznia 2021 r. Termin składania planów przez poszczególne państwa upływa 30 kwietnia 2021 r.

  Komisja podkreśliła, że "zachęca jednak państwa członkowskie do składania wstępnych projektów planów od 15 października 2020 r."

  Wdrażanie instrumentu ma być koordynowane przez grupę zadaniową Komisji ds. Odbudowy i odporności w ścisłej współpracy z Dyrekcją Generalną ds. Gospodarczych i Finansowych. Rada Sterująca, której przewodniczy przewodnicząca Ursula von der Leyen, będzie kierować grupą zadaniową pod względem politycznym, aby pomóc zapewnić spójne i skuteczne wdrażanie instrumentu.

  W ramach instrumentu (funkcjonującego jako część zaproponowanego przez Komisję instrumentu Next Generation EU o wartości 750 mld euro) mają zostać przyznane państwom członkowskim dotacje o łącznej wartości 312,5 mld euro, a pozostałe 360 mld euro zostanie udzielone w formie pożyczek. W przypadku 70% z kwoty 312,5 mld euro podstawą alokacji będzie wielkość populacji państwa członkowskiego, odwrotność jego PKB na mieszkańca oraz średnia stopę bezrobocia w ciągu ostatnich 5 lat (2015–2019), w odniesieniu do średniej UE. O alokacji  pozostałych 30% decydować ma wskaźnik PKB w 2020 r oraz prognozy na rok 2021.

  Państwa członkowskie mogą również wystąpić o pożyczkę w ramach instrumentu. Maksymalna wielkość pożyczek dla każdego państwa członkowskiego nie przekroczy 6,8% jego dochodu narodowego brutto. Jednak wzrost będzie możliwy w wyjątkowych okolicznościach, w zależności od dostępnych zasobów.

  (ISBnews)

 • 17.09, 08:55Pracodawcy RP: Termin konsultacji projektu ustawy o KSC powinien być wydłużony  

  Warszawa, 17.09.2020 (ISBnews/ ISBtech) - Termin konsultacji projektu nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC) powinien być zdecydowanie wydłużony, aby dać możliwość wyrażenia zasadniczych obiekcji. Jego przyjęcie grozi rażącym naruszeniem wielu praw zarówno na poziomie krajowym, jak i Unii Europejskiej, ocenia w rozmowie z ISBtech prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski. Ostrzega on, że zmiany w tym kształcie grożą negatywnymi skutkami dla gospodarki, społeczeństwa i podważeniem zaufania do państwa.

  "Ekspresowy tryb konsultacji sugeruje, że projekt ma być jak najszybciej przejść przez ścieżkę legislacyjną. A jest on prawnym bublem. Jego przyjęcie grozi rażącym naruszeniem wielu przepisów zarówno na poziomie krajowym, jak i Unii Europejskiej. To niepokojące, że ten projekt pojawia się na dodatek w czasie pandemii" - powiedział ISBtech Malinowski.

  Zaznaczył, że biorąc pod uwagę zmiany, jakie przewiduje nowela, jej przyjęcie będzie miało bezpośrednie i znaczące skutki nie tylko dla cyberbezpieczeństwa, dostaw sprzętu sieciowego czy oprogramowania, ale całej sfery gospodarczej, społecznej oraz konkurencji rynkowej.

  "Brakuje oceny skutków tych regulacji. A może dojść do naruszenia praw gwarantowanych konstytucyjnie. Mam na myśli zasadę proporcjonalności. Chodzi o to, że kryteria tzw. procedury oceny zostały określone w sposób bardzo nieprecyzyjny. Kolegium, które ma prowadzić postępowanie oceniające nie jest ani kompetencyjnie, ani ustrojowo umocowane. Ma przyznane jednak niczym nieograniczone uprawnienia, pozbawione kontroli sądowej i oparte na niejasnych kryteriach" - uważa prezydent Pracodawców RP.

  Podkreślił on również, że to może wywrzeć olbrzymi wpływ na sytuację ekonomiczną i prestiżową danego dostawcy, a w konsekwencji operatorów i konsumentów.

  "Trzeba mieć wielką wyobraźnię, żeby wymyśleć postępowanie przed kolegium bez udziału tego, który jest oceniany. Tworzony jest jakiś sąd kapturowy? Dopiero z komunikatu w Monitorze Polskim oceniany dowie się o wyniku" - dodał Malinowski. Jego zdaniem, podważane jest w ten sposób zaufanie do państwa.

  "Projekt zakłada niekonstytucyjny obowiązek usunięcia z rynku owoców dotychczasowej działalności dostawcy. Co oznacza ryzyko naruszenia zasady równości wobec prawa. Wykluczenie będzie arbitralne i nie pozostawiające środków prawnych do odwołania się od decyzji. Do tego dochodzi naruszenie zasady swobodnego przepływu towarów oraz dyrektywy o konkurencji, która zakazuje przyznawania specjalnych praw w sektorze łączności telekomunikacyjnej. Moim zdaniem, projekt w przypadku jego wprowadzenia naruszy nawet przepisy Światowej Organizacji Handlu. Członek WTO nie może dyskryminować partnerów handlowych, traktując jedne kraje przychylniej od innych" - wymienił Malinowski.

  Nie zgodził się również z autorami nowelizacji, którzy nie przewidują negatywnych skutków dla budżetu i administracji państwowej. "Ten projekt grozi daleko idącymi negatywnymi skutkami społecznymi. To co mnie interesuje jako szefa organizacji pracodawców i jednocześnie przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego, to ryzyko likwidacji miejsc pracy, wzrost wykluczenia cyfrowego, obniżenie dostępności do nowoczesnych technologii i usług, a w konsekwencji obniżenie konkurencyjności polskiej gospodarki, nie wspominając o spadku zaufania inwestorów. Niewielu zdaje sobie też sprawę z ryzyka wzmocnienia oligopoli. Na poziomie europejskim projekt może uderzyć w harmonizację europejską i relacje międzynarodowe" - stwierdził Malinowski.

  Jego zdaniem, nie można dostrzec śladu dyskusji z instytucjami unijnymi o projekcie.

  "A właśnie w ramach Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego zakończyliśmy przygotowanie projektu 'Bezpieczne wprowadzanie sieci 5G w UE - unijny zestaw narzędzi'. Ta opinia ma być jeszcze przegłosowana, ale mogę powiedzieć, że to jest ona skonstruowana w zupełnie inny sposób. Właściwy do wagi problemu oraz powagi zainteresowanych stron. Zwraca uwagę na elementy, które zostały zlekceważone przez projekt nowelizacji ustawy o KSC" - podsumował Malinowski.

  Sebastian Gawłowski

  (ISBnews/ ISBtech)

   

 • 15.09, 16:29MC ma projekt rozporządzenia dot. zasad wsparcia z Funduszu Szerokopasmowego 

  Warszawa, 15.09.2020 (ISBnews) - Warunki oraz tryb udzielania wsparcia beneficjentom Funduszu Szerokopasmowego w przypadku projektów budowy lub przebudowy sieci, wykonywania przyłączy telekomunikacyjnych, czy opracowywaniu gminnych planów rozwoju sieci zakłada projekt rozporządzenia ministra cyfryzacji w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia ze środków Funduszu Szerokopasmowego.

  Budżet Funduszu ma w tym roku wynieść 87 mln zł, a od przyszłego ok. 130 mln zł.

  Projekt dot. warunków udzielania wsparcia, dostępny jest na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL).

  Fundusz Szerokopasmowy (państwowy fundusz celowy) został utworzony mocy nowelizacji ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych z 30 sierpnia 2019 r. Jego celem jest wspieranie działań prowadzących do rozwoju podaży i popytu na nowoczesne usługi łączności elektronicznej oraz rozwoju kompetencji cyfrowych społeczeństwa.

  Początkowo przepisy dotyczące Funduszu Szerokopasmowego miały wejść w życie 1 stycznia 2021 r. Jednak, w związku z epidemią ich wejście w życie zostało przyspieszone.

  "Budżet Funduszu w 2020 r. wyniesie 87 mln zł, z kolei od 2021 r. jego roczne przychody będą wynosić ok. 130 mln zł. W momencie opracowywania projektu rozporządzenia nie zostało jeszcze rozstrzygnięte, jakiego rodzaju interwencje ze środków Funduszu zostaną ogłoszone w pierwszej kolejności" - podano.

  W projekcie określono warunki udzielania wsparcia na działania wzmacniające podaż usług telekomunikacyjnych (budowa lub przebudowa szybkich sieci telekomunikacyjnych), wykonywanie przyłączy telekomunikacyjnych w lokalizacji użytkownika końcowego lub opracowywanie gminnych planów rozwoju sieci szerokopasmowych. Projekt zakłada, aby wsparcie na inwestycje mogło być udzielone wyłącznie na projekty dotyczące użytkowników końcowych, którzy nie znajdują się w zasięgu sieci dostępu nowej generacji.

  Wsparcie ze środków Funduszu może sięgać 100% wartości kosztów kwalifikowanych projektu lub dofinansowywanych kosztów (usług, urządzeń, itp.).

  "Ma to szczególne znaczenie w kontekście umożliwienia podłączenia do szybkiego Internetu, ze środków Funduszu, użytkowników końcowych najbardziej oddalonych od skupisk ludzkich, w przypadku których koszty doprowadzenia przyłącza telekomunikacyjnego są najwyższe - ale także umożliwi 100% refundację zakupu usług czy urządzeń dla użytkowników najbardziej potrzebujących" - podkreślono.

  Określony też został katalog potencjalnych beneficjentów środków Funduszu Szerokopasmowego - w przypadku projektów budowy lub przebudowy sieci szerokopasmowych będą to gminy lub przedsiębiorcy telekomunikacyjni, w przypadku tzw. voucherów na wykonanie przyłączy telekomunikacyjnych będą to gminy lub podmioty lecznicze, zaś beneficjentami planów rozwoju sieci będą mogły być wyłącznie gminy.

  O wsparcie będzie też można się ubiegać przy organizacji lub udziale w szkoleniach podnoszących kompetencje cyfrowe.

  (ISBnews)

   

 • 14.09, 08:19MC: KRMC przyjął 'Politykę rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce' 

  Warszawa, 14.09.2020 (ISBnews) - Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji (KRMC) przyjął "Politykę rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce", podało Ministerstwo Cyfryzacji. To dokument, który wspiera i uzupełnia inne, m.in. Strategię Odpowiedzialnego Rozwoju, Skoordynowany Plan Komisji Europejskiej dla rozwoju sztucznej inteligencji w Unii Europejskiej, a także prace organizacji międzynarodowych, w tym OECD.

  Dokument określa działania i cele dla Polski w perspektywie krótkoterminowej (do 2023 r.), średnioterminowej (do 2027 r.) i długoterminowej (po 2027 r.). Podzielono je na sześć obszarów:

  *    AI i społeczeństwo - działania, które mają uczynić z Polski jednego z większych beneficjentów gospodarki opartej na danych, a z Polaków - społeczeństwo świadome konieczności ciągłego podnoszenia kompetencji cyfrowych.

  *    AI i innowacyjne firmy - wsparcie polskich przedsiębiorstw AI, m.in. tworzenie mechanizmów finansowania ich rozwoju, współpracy startupów z rządem.

  *    AI i nauka - wsparcie polskiego środowiska naukowego i badawczego w projektowaniu interdyscyplinarnych wyzwań lub rozwiązań w obszarze AI, m.in. działania mające na celu przygotowanie kadry ekspertów AI.

  *    AI i edukacja - działania podejmowane od kształcenia podstawowego, aż do poziomu uczelni wyższych - programy kursów dla osób zagrożonych utratą pracy na skutek rozwoju nowych technologii, granty edukacyjne.

  *    AI i współpraca międzynarodowa - działania na rzecz wsparcia polskiego biznesu w zakresie AI oraz rozwój technologii na arenie międzynarodowej.

  *    AI i sektor publiczny - wsparcie sektora publicznego w realizacji zamówień na rzecz AI, lepszej koordynacji działań oraz dalszym rozwoju takich programów jak GovTech Polska, podano.

  "Przygotowany przez nas dokument uwzględnia nie tylko międzynarodowy, prawny czy techniczno-organizacyjny wymiar wykorzystania sztucznej inteligencji, ale i wymiar etyczny. Naszą misją jest bowiem wsparcie społeczeństwa, firm, przedstawicieli nauki oraz administracji publicznej w wykorzystaniu szans związanych z rozwojem AI, przy równoczesnym zapewnieniu ochrony godności człowieka oraz warunków dla uczciwej konkurencji w globalnej rywalizacji" - powiedział minister cyfryzacji Marek Zagórski, cytowany w komunikacie.

  Dokument określa wymagania i warunki zastosowania AI, które obejmują wszystkie fazy - począwszy od projektowania rozwiązań, poprzez badanie, rozwój, wdrożenie, stosowanie i używanie, aż po wyłączenie z obrotu. Zakłada też stworzenie, w ramach struktur rządu, centrum koordynacyjnego przy ministrze cyfryzacji, którego celem będzie monitorowanie wdrożenia polityki AI w Polsce, a także koordynacja działań partnerów, podkreślono.

  Zadaniem centrum będzie także skoordynowanie rozproszonych źródeł finansowania w budżecie państwa, programach pomocowych, w tym Unii Europejskiej, a także funduszy inwestycyjnych w celu dedykowania środków na badania, rozwój i inwestycje na rzecz rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce.

  "Przyjęty przez Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji dokument to efekt wielomiesięcznych konsultacji. Pierwszy projekt, w wersji pt. 'Polityka Rozwoju Sztucznej Inteligencji w Polsce na lata 2019-2027' poddano konsultacjom publicznym i prekonsultacjom rządowym w sierpniu i wrześniu 2019 r. Wzięło w nich udział 46 podmiotów. Następnie, w lutym i marcu 2020 r., przeprowadzono dalsze konsultacje, w tym międzyresortowe, eksperckie i społeczne. W lipcu 2020 r. 'Polityka rozwoju sztucznej inteligencji' została wpisana do wykazu prac legislacyjnych rządu z pozytywną opinią Centrum Analiz Strategicznych" - przypomniano.

  Po przyjęciu przez KRMC dokument w najbliższych dniach zostanie przekazany do dalszych prac legislacyjnych. Jego przyjęcie przez Stały Komitet Rady Ministrów planowane jest na przełomie września i października 2020 r.

  (ISBnews)

   

 • 11.09, 12:45Niedużak z MR: Ulga na robotyzację będzie mogła być 'rolowana' do 2031 r. 

  Warszawa, 11.09.2020 (ISBnews) - Projektowana ulga na robotyzację ma obowiązywać w latach 2021-2025, ale będzie mogła być rolowana do roku 2031, poinformował wiceminister rozwoju Marek Niedużak. Projekt ulgi - jako element szerszego pakietu podatkowego Ministerstwa Finansów - niebawem trafi do prac legislacyjnych.

  "Chcielibyśmy, żeby ta ulga obowiązywała - jeżeli, oczywiście, proces legislacyjny się zakończy w latach 2021-2025, ona będzie mogła być rolowana przez 6 lat, co oznacza, że koszty będą mogły być odliczone do 2031 roku" - powiedział Niedużak podczas konferencji prasowej.

  Ulga i możliwość "rolowania" będzie dotyczyć także leasingowania robotów przemysłowych.

  Wiceminister przypomniał, że według szacunków, przedsiębiorcy powinni zaoszczędzić dzięki tej uldze ok. 1,1 mld zł. Ministerstwo Rozwoju zakłada, że w wyniku jej obowiązywania liczba robotów zwiększy się 2,5-krotnie (obecnie na 10 tys. osób pracujących w przemyśle przypada 42 roboty).

  Projekt zmian przygotowały Ministerstwo Rozwoju oraz Ministerstwo Finansów. Resorty konsultowały się przy tym z firmami, które zajmują się sprzedażą robotów wykorzystywanych w gospodarce. Przy ustalaniu prawa do ulgi na robotyzację, bez znaczenia ma być wielkość firmy czy branża. Za koszt robotyzacji uznawane będzie nabycie nowych robotów, kobotów, fabrycznie nowych maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów, np. torów jezdnych, obrotników, nastawników, czujników, kamer, a także elementów BHP.

  Zgodnie z założeniami już w przyszłym roku przedsiębiorcy, dzięki uldze, będą mogli dodatkowo odliczać od podstawy opodatkowania 50% kosztów kwalifikowanych związanych z inwestycjami w robotyzację.

  Jak zapowiadał Niedużak, nowa ulga ma objąć zarówno płatników PIT, jak i CIT, i ma być adresowana przede wszystkim do firm, które zajmują się produkcją przemysłową. Informował też, że koszt tej ulgi dla budżetu to ok. 150 mln zł w pierwszym roku obowiązywania ulgi, przy czym w kolejnych latach będzie stopniowo wzrastał aż do poziomu ok. 315 mln zł w ostatnim roku jej obowiązywania.

  (ISBnews)