ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 13.06, 10:15MKiŚ: Opakowania po mleku i produktach mlecznych będą wyłączone z systemu kaucyjnego 

  Warszawa, 13.06.2024 (ISBnews) - Opakowania po mleku i produktach mlecznych zostaną wyłączone z systemu kaucyjnego, poinformowała wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska.

  "Mieliśmy bardzo merytoryczne, ale i owocne spotkanie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który był reprezentowany przez ministra Czesława Siekierskiego. […] Wynikiem tych konsultacji było m.in. przyjęcie bardzo ważnego postulatu branży mleczarskiej. Zdecydowaliśmy się po uwzględnieniu tych wszystkich uwag ze strony wytwórców, operatorów sklepów, ale również samorządów o tym, aby jednak opakowania po mleku i produktach mlecznych wyłączyć z systemu kaucyjnego" - powiedziała Sowińska podczas konferencji prasowej na temat podsumowania konsultacji i projektu nowego oznakowania opakowań w systemie kaucyjnym.

  "Takim najważniejszym argumentem była kwestia sanitarna - tutaj były obawy, prawdopodobnie uzasadnione, że moglibyśmy mieć problemy z utrzymaniem czystości w punktach zbiórki opakowań. I tu mam na myśli nie tylko automaty, ale również punkty zbiórki w małych sklepach na których nam bardzo zależy" - dodała.

  W marcu Sowińska informowała, że w wyniku konsultacji z branżą Ministerstwo Klimatu i Środowiska chce wprowadzić zmiany do ustawy kaucyjnej, ale nie przewiduje przesunięcia wdrożenia obowiązkowego systemu kaucyjnego na 2026 r.

  (ISBnews)

 • 13.06, 09:36MZ planuje zwiększyć dotację do NFZ o 2 mld zł na nielimitowane nadwykonania 

  Warszawa, 13.06.2024 (ISBnews) - Ministerstwo Zdrowia planuje zwiększenie dotacji do Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) o 2 mld zł, żeby zapłacić za nielimitowane wykonania. Minister Izabela Leszczyna zapowiada, że na nielimitowane świadczenia będą realizowane, a gdy zajdzie taka potrzeba - rząd uzupełni brakujące środki.

  "Pierwszy kwartał mamy zapłacony w 11 województwach, w pięciu mamy niewielkie niedobory. I ponieważ uruchomiliśmy po pierwsze te 3 mld zł, które minister finansów uwolnił - te obligacje, po drugie - ja zrobiłam sobie też analizę tego, czym dysponuję w części 46, której jestem dysponentem i do 2 mld zł zwiększymy dotację do NFZ, to naprawdę jest wystarczające, żeby te nielimitowane nadwykonania zapłacić" - powiedziała Leszczyna w Polsat News.

  "Na I kw. wystarczy nam około 1 mld zł, żeby to pokryć. To się stanie naprawdę bardzo, bardzo szybko" - dodała.

  Minister zapewniła, że szpitale udzielają nielimitowanych świadczeń.

  "Pacjenci są i będą przyjmowani i będą zaopiekowani i wystarczy nam pieniędzy na nielimitowane świadczenia na pewno" - podkreśliła Leszczyna.

  Na pytanie, czy jeżeli potrzebne będą większe środki, to "dosypie pieniędzy", minister odpowiedziała: "jeżeli będzie trzeba, to, oczywiście, to zrobimy".

  (ISBnews)

 • 13.06, 09:11MZ:Projekt ws. zakazu e-papierosów dla młodzieży może trafić do prac rządu przed wakacjami 

  Warszawa, 13.06.2024 (ISBnews) - Minister zdrowia Izabela Leszczyna chciałaby, by projekt dotyczący zakazu e-papierosów bez nikotyny dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia trafił do wykazu prac rządu jeszcze przed wakacjami. W resorcie przygotowywane są trzy projekty dot. zakazu e-papierosów.

  "Mamy w sumie trzy projekty. Jeden to jest wdrożenie dyrektywy i on już jest w konsultacjach i dwa kolejne mamy przygotowane w Ministerstwie Zdrowia. Będę chciała je przedstawić panu premierowi" - powiedziała Leszczyna w Polsat News.

  "Ten projekt jeden, taka szybsza ścieżka. On obejmuje przede wszystkim dzieciaki, żeby dzieci i młodzież do 18. roku życia nie mogły palić papierosów tych bez nikotyny, bo one są także szkodliwe i wyzwalają negatywne przyzwyczajenie. Chciałabym, żeby do prac rządu wszedł jeszcze przed wakacjami" - dodała.

  Minister podkreśliła, że wejście w życie tej regulacji będzie wymagać notyfikacji Komisji Europejskiej.

  "Miałam nadzieję, że będzie to możliwe bez notyfikacji unijnej. Niestety, musimy ten projekt notyfikować i dzisiaj po Radzie Ministrów, prawdopodobnie w KPRM-ie będę o tym rozmawiała" - zapowiedziała Leszczyna. 

  (ISBnews)

 • 13.06, 08:58MZ: Chcemy przedstawić projekt ograniczający sprzedaż alkoholu w nocy na stacjach paliw 

  Warszawa, 13.06.2024 (ISBnews) - Minister zdrowia Izabela Leszczyna zapowiedziała przedstawienie projektu ustawy zakazującego sprzedaż alkoholu na stacjach paliw w nocy. Projekt miałby zostać przedstawiony po wakacjach, jeżeli zostałby zaakceptowany przez Komitet Stały Rady Ministrów.

  "Procent zysku stacji z powodu sprzedaży alkoholu  wcale nie jest kluczowym ich dochodem. Skończyliśmy analizy i będę chciała przedstawić, także do zespołu programowania prac rządu ustawę, która ograniczy nocną sprzedaż alkoholu na stacjach benzynowych" - powiedziała Leszczyna w Polsat News.

  Zastrzegła, że najpewniej projekt nie zostanie przedstawiony przed wakacjami, gdyż resort pracuje nad szeregiem zmian, które są związane z Krajowym Planem Odbudowy (KPO).

  "Po wakacjach projekt na stół, jeśli zostanie zaakceptowany przez Komitet Stały Rady Ministrów" - powiedziała minister.

  "Ja bardzo bym chciała, by on wszedł w życie. Nie widzę powodu, by ludzie w nocy kupowali alkohol na stacji benzynowej" - dodała.

  Pytana czy nie należy ograniczyć sprzedaży alkoholu także w sklepach nocnych, Leszczyna odpowiedziała: "To jest domena samorządów, wiele samorządów w tę stronę idzie. Ja zachęcam, by wszystkie szły, ale nie będziemy zabierać kompetencji samorządom. Jeśli chodzi o 'małpki" - tu chodzi o opakowania i ilości - tu jest regulacja unijna i nie możemy zrobić takiego protego zakazu".

  (ISBnews)

 • 12.06, 15:28Rada UE osiągnęła porozumienie ws. ochrony inwestorów detalicznych 

  Warszawa, 12.06.2024 (ISBnews) - Rada UE osiągnęła porozumienie w sprawie wzmocnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony inwestorów detalicznych, który ma na celu wsparcie konsumentów indywidualnych inwestujących na rynkach kapitałowych UE poprzez lepszą ochronę ich inwestycji, zapewnianie im odpowiednich informacji o produktach inwestycyjnych oraz większej przejrzystości i jawności, podała Rada.

  Porozumienie toruje drogę do rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych.

  "Pakiet inwestycji detalicznych ma na celu zapewnienie inwestorom detalicznym takiego samego poziomu informacji, traktowania i ochrony, niezależnie od tego, z jakich produktów inwestycyjnych, kanałów marketingu i dystrybucji korzystają. W tym celu pakiet ma na celu unowocześnienie i uproszczenie przepisów dotyczących ochrony inwestorów, tak aby były one spójne w różnych sektorach i przepisach UE" - czytamy w komunikacie.

  Rada podjęła decyzję o usunięciu proponowanego zakazu stosowania zachęt (określanych jako prowizje) otrzymywanych za sprzedaż, podano także. 

  Ponadto dodatkowo wzmocniła gwarancje, wprowadzając nadrzędne zasady, których należy przestrzegać przy dawaniu lub otrzymywaniu zachęt. Wskazała, że zachęty nie powinny zachęcać firm do rekomendowania określonych produktów innym, nie powinny być nieproporcjonalne do oferowanej wartości.

  Pakiet, przedstawiony w ub. roku przez Komisję, wprowadza nową koncepcję stosunku jakości do ceny, aby zapewnić, że produkty inwestycyjne będą oferowane klientom detalicznym tylko wtedy, gdy oferują dobry stosunek jakości do ceny.

  Zgodnie z nowymi przepisami producenci i dystrybutorzy ocenialiby, czy koszty i opłaty związane z produktem są uzasadnione i proporcjonalne w odniesieniu do jego wyników, innych korzyści i cech, celów oraz strategii.

  Rada zgodziła się, że europejskie organy nadzoru Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) oraz Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) opracują unijne standardy nadzorcze - miałyby być narzędziem umożliwiającym organom krajowym wykrywanie produktów inwestycyjnych, które nie zapewniają stosunku jakości do ceny.

  Ponieważ wskaźniki referencyjne stosowane jako narzędzia nadzoru nie byłyby bezpośrednio wiążące dla producentów i dystrybutorów, Rada zgodziła się również na wzmocnienie ich procesu zarządzania produktami za pomocą systemu grup porównawczych.

  Producenci i dystrybutorzy porównywaliby swoje produkty inwestycyjne z grupą podobnych produktów inwestycyjnych w UE, aby ustalić, czy produkt inwestycyjny zapewnia stosunek jakości do ceny, podano.

  Porównanie opierałoby się na informacjach zawartych w bazach danych zarządzanych przez ESMA i EIOPA.

  Zgodnie ze stanowiskiem Rady ramy dotyczące stosunku jakości do ceny zostaną poddane przeglądowi siedem lat po rozpoczęciu ich stosowania.

  Komisja Europejska w maju ub. roku przedstawiła swoją propozycję pakietu inwestycji detalicznych w ramach działań mających na celu pogłębienie unii rynków kapitałowych (CMU), której celem jest dokończenie budowy jednolitego rynku kapitałowego.

  Pakiet obejmuje dwa wnioski ustawodawcze:

  - wniosek dotyczący dyrektywy zbiorczej zmieniającej dyrektywę w sprawie rynków instrumentów finansowych (MIFID), dyrektywę w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (IDD), dyrektywę Solvency II, dyrektywę w sprawie przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) oraz dyrektywę w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (AIFMD)

  - wniosek dotyczący rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie PRIIP (detalicznych produktów inwestycyjnych w pakietach i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych).

  W chwili obecnej zasady ochrony inwestorów i informowania są określone w przepisach sektorowych (takich jak między innymi dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych (MIFID), dyrektywa Wypłacalność II i dyrektywa w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (AIFMD)).

  Pakiet ma na celu nałożenie tych samych wymogów w zakresie przejrzystości i informacji we wszystkich przepisach UE. Jednocześnie dostosuje ustawodawstwo do środowiska cyfrowego.

  Obejmuje to między innymi dostosowanie zasad ujawniania informacji, zapewnienie, że produkty inwestycyjne przynoszą inwestorom detalicznym rzeczywistą wartość w stosunku do ceny oraz wzmocnienie współpracy nadzorczej w celu zapewnienia, że zasady są właściwie stosowane w całej UE.

  Z drugiej strony, pakiet dotyczy zasad ujawniania informacji i opracowywania dokumentów zawierających szczegółowe informacje na temat produktów inwestycyjnych i ich wyników.

  (ISBnews)

 • 12.06, 10:50Rząd chce przyjąć projekt VAT dot. zwolnienia przez MŚP z siedzibą w innym państwie UE 

  Warszawa, 12.06.2024 (ISBnews) - Rząd chce przyjąć w III kw. projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, którego celem jest umożliwienie korzystania zwolnienia w VAT w Polsce przez małe przedsiębiorstwa mające siedzibę działalności gospodarczej w innym państwie członkowskim UE, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  "W celu zmniejszenia obciążeń związanych z VAT dla małych przedsiębiorstw oraz ograniczenia zakłócenia konkurencji, zarówno na szczeblu krajowym, jak i na szczeblu unijnym, nowe regulacje implementujące dyrektywę 2020/285 mają zezwolić na korzystanie ze zwolnienia podmiotowego w VAT również przez małe przedsiębiorstwa mające siedzibę działalności gospodarczej w państwach członkowskich innych niż to, w którym VAT jest należny" - czytamy w wykazie.

  Projekt pozwoli na korzystanie ze zwolnienia w VAT w Polsce przez małe przedsiębiorstwa mające siedzibę działalności gospodarczej w innym państwie członkowskim UE. Z drugiej strony, polskie małe przedsiębiorstwa będą mogły również korzystać ze zwolnienia z VAT w innych państwach członkowskich UE.

  Procedura stanowi znaczne uproszczenie zasad związanych z podatkiem VAT, zmniejszając obowiązki administracyjne dla małych przedsiębiorstw nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium państwa, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza.

  Małe przedsiębiorstwa będą mogły korzystać ze zwolnienia transgranicznie pod warunkiem rejestracji w państwie siedziby działalności gospodarczej oraz składania kwartalnie informacji o obrotach osiąganych w każdym państwie członkowskim UE. Dodatkowo podatnicy korzystający ze zwolnienia w państwie członkowskim, w którym nie posiadają siedziby działalności gospodarczej, będą obowiązani - poza limitem krajowym zwolnienia - do przestrzegania także ogólnego limitu unijnego (100 tys. euro). Po przekroczeniu jednego z tych limitów prawo do zwolnienia przestanie przysługiwać.

  Projekt zakłada opodatkowanie usług podatkiem VAT w miejscu rzeczywistej konsumpcji usług.. W sytuacjach, w których niektóre usługi są świadczone w sposób wirtualny np. z wykorzystaniem sieci Internet, miejsce konsumpcji takiej usługi może różnić się od miejsca konsumpcji, które byłoby uzasadnione i właściwe w przypadku tradycyjnego sposobu jej świadczenia. 

  Nowe zasady określania miejsca świadczenia dotyczą, świadczonych na rzecz podatników usług, takich jak usługi wstępu na imprezy kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, edukacyjne, rozrywkowe lub podobne, takie jak targi i wystawy, oraz usługi pomocnicze związane z usługami wstępu na te imprezy, w przypadku gdy obecność ostatecznego odbiorcy (podatnika lub nie-podatnika) takich usług jest wirtualna.

  Ponadto obejmują również usługi związane z działalnością kulturalną, artystyczną, sportową, naukową, edukacyjną, rozrywkową lub podobną, taką jak targi i wystawy, w tym również świadczenie usług przez organizatorów takiej działalności, a także usługi pomocnicze do tych usług, w przypadku gdy są one świadczone na rzecz osoby niebędącej podatnikiem (konsumenta), jeżeli usługa jest transmitowana lub w inny sposób udostępniana wirtualnie.

  Ma to przeciwdziałać negatywnemu zjawisku w postaci zakłócenia konkurencji, z uwagi na ryzyko przenoszenia siedziby działalności gospodarczej przedsiębiorstwa do państwa członkowskiego stosującego niższe stawki VAT lub do państw trzecich w celu uzyskania realnej korzyści podatkowej przy kalkulacji ceny brutto usługi.

  W zakresie procedury szczególnej dotyczącej dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków projekt przewiduje:
  1) ustalenie stawki podstawowej do dostawy dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków oraz
  2) możliwość zastosowania szczególnej procedury do dostawy:
  - dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków uprzednio przez niego zaimportowanych,
  - dzieł sztuki nabytych od ich twórców lub spadkobierców twórców,
  - dzieł sztuki nabytych od podatnika niekorzystającego z procedury oraz od podatnika podatku od wartości dodanej innego niż podatnik podatku od wartości dodanej odpowiadający podatnikowi korzystającemu ze szczególnej procedury, jeżeli dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki zaimportowane lub nabyte przez tego podatnika nie podlegały opodatkowaniu wg obniżonej stawki.

  (ISBnews)

 • 12.06, 09:15Rząd chce przyjąć projekt noweli ustawy o podatkach od nieruchomości w III kw. 

  Warszawa, 12.06.2024 (ISBnews) - Rząd chce przyjąć w III kwartale br. projekt nowelizacji ustawy o podatku rolnym i innych ustaw o podatkach lokalnych, który likwiduje możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli wchodzących w skład infrastruktury terminala towarowego, a także tych niewykorzystywanych przez instytuty badawcze, wprowadza natomiast obowiązkowe opodatkowanie garaży wielostanowiskowych, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  "Celem zaproponowanych rozwiązań jest:
  - dążenie do zachowania, w jak największym stopniu, fiskalnego status quo,
  - zapewnienie określoności przepisów podatkowych definiujących budowlę i budynek jako przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości,
  - wyeliminowanie ryzyka wpływu zmian prawa budowlanego lub innych ustaw na przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości,
  - możliwość pomocniczego uwzględnienia dotychczasowego dorobku orzeczniczego sądów administracyjnych" - czytamy w wykazie.

  Projekt przewiduje zmiany w podatku rolnym, w podatku od nieruchomości, w podatku leśnym, w opłacie uzdrowiskowej oraz w opłacie skarbowej. Projektowana nowelizacja ma m. in. na celu wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących aktualnych przepisów oraz doprecyzowanie obowiązujących regulacji w celu prawidłowego ich stosowania.

  W celu ujednolicenia opodatkowania garaży wielostanowiskowych znajdujących się w budynkach mieszkalnych proponuje się uznać garaż wielostanowiskowy w budynku mieszkalnym za część mieszkalną takiego budynku. W efekcie tej zmiany do opodatkowania wyodrębnionego garażu wielostanowiskowego w budynku mieszkalnym będzie miała zastosowanie stawka podatku od nieruchomości.

  Projekt zakłada wprowadzenie przepisu mającego na celu wyłączenie stosowania zwolnienia z podatku od nieruchomości dla infrastruktury kolejowej w zakresie gruntów, budynków i budowli wchodzących w skład terminala towarowego.

  Przywrócono też zapis, który zakłada zwolnienie z podatku od nieruchomości budynków i budowli na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego, a w zakresie gruntów jedynie tej ich części, która zajęta jest na te budynki i budowle. Poprzednia regulacja - jak wskazano w wykazie - nie miało uzasadnienia merytorycznego, a jedynie fiskalne.

  Celem projektowanej zmiany jest też ograniczenie zakresu zwolnienia podmiotowego instytutów badawczych z podatku od nieruchomości, tak aby instytuty były objęte zwolnieniem wyłącznie w odniesieniu do nieruchomości lub ich części zajętych na działalność badawczą. Ma to wyeliminować możliwość korzystania ze zwolnienia z podatku przez instytuty badawcze w przypadkach niewykorzystywania nieruchomości lub ich części na realizację ich zadań podstawowych, a także ich komercyjnego udostępniania innym podmiotom. Podobne rozwiązanie ma dotyczyć terenów leśnych.

  W projekcie znalazły się też przepisy, umożliwiające nałożenie na inkasentów opłaty uzdrowiskowej obowiązku prowadzenia ewidencji osób zobowiązanych do uiszczenia tej opłaty.

  (ISBnews)

 • 12.06, 08:39Rząd chce przyjąć projekt noweli o ZOZ-ach dot. lecznictwa szpitalnego w III kw. 

  Warszawa, 12.06.2024 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie w III kwartale projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o działalności leczniczej, zakładającego reformę struktury oraz zasad kwalifikacji do lecznictwa szpitalnego oraz wdrożenie rozwiązań umożliwiających konsolidację podmiotów leczniczych i wzmocnienie nadzoru podmiotów tworzących nad tworzeniem i realizacją programów restrukturyzacyjnych, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  W zakresie zmian w szpitalnictwie w projekcie zaproponowano:
  - rezygnację z definiowania i wyodrębniania poziomów lecznictwa szpitalnego na rzecz kwalifikowania wszystkich świadczeniodawców mających przynajmniej jeden tzw. profil kwalifikujący realizowany na podstawie umowy z NFZ, której okres trwania wynosi co najmniej 2 ostatnie pełne lata kalendarzowe;
  - uproszczenie i złagodzenie zasad regulujących udzielanie przez świadczeniodawców w ramach lecznictwa szpitalnego dodatkowych rodzajów świadczeń, tj. świadczeń realizowanych w ramach szpitalnego oddziału ratunkowego albo izby przyjęć, z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii lub anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci, z zakresu chemioterapii lub chemioterapii - leczenie jednego dnia, z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych, z zakresu rehabilitacji leczniczej, realizowanych w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego lub stacjonarnych, z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej realizowanych w poradniach przyszpitalnych, w ramach programów lekowych, objętych kompleksową opieką zdrowotną;
  - wprowadzenie regulacji umożliwiającej, na wniosek świadczeniodawcy, dokonanie w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach lecznictwa szpitalnego, zmiany polegającej na zastąpieniu określonych profili kwalifikujących odpowiadającymi im profilami świadczeń realizowanymi w trybie hospitalizacji planowej albo leczenia jednego dnia;
  - umożliwienie wszystkim świadczeniodawcom realizującym określony profil świadczeń, który nie zostałby objęty kwalifikacją na nowych zasadach, kontynuację udzielania świadczeń w ramach takiego profilu w trybie hospitalizacji planowej albo leczenia jednego dnia, na okres obowiązywania kolejnego wykazu świadczeniodawców zakwalifikowanych do lecznictwa szpitalnego.

  "Zaproponowane rozwiązania mają stanowić także podstawę do działań na rzecz racjonalizacji piramidy opieki zdrowotnej przez przesunięcie niektórych świadczeń zdrowotnych na niższe poziomy opieki (np. opieka ambulatoryjna, rehabilitacja), także w ramach funkcjonowania podmiotów szpitalnych, które oprócz świadczeń stricte szpitalnych udzielają także świadczeń na innych poziomach, a także zmianę zakresu i struktury świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmioty szpitalne" - czytamy w wykazie.

  Uporządkowanie struktury świadczeniodawców oraz wprowadzenie mechanizmów stymulujących integrację i koordynację świadczeń szpitalnych, powinno przyczynić się do ograniczenia dublowania oferowanych świadczeń i eliminację konieczności utrzymywania w części szpitali wykwalifikowanego personelu medycznego, podano także.

  Zmiany proponowane w zakresie zasad kwalifikacji do PSZ nie będą miały wpływu na funkcjonowanie w tym systemie szpitali aktualnie w nim działających, których aktualny okres kwalifikacji do lecznictwa szpitalnego upływa z dniem 30 czerwca 2027 r.

  Projekt zakłada możliwość tworzenia i prowadzenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez związki jednostek samorządu terytorialnego, jako podmioty tworzące. Dzięki temu rozwiązaniu jednostki samorządu będą mogły łączyć samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, przez co będą mogły powstać bardziej efektywne, większe podmioty lecznicze.

  Ponadto projekt wprowadza szczegółowe regulacje dotyczące tworzenia i zatwierdzania programów naprawczych tworzonych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, w których wystąpiła strata netto. Proponowane przepisy zakładają, że sporządzenie programu, poprzedzają analizy efektywności funkcjonowania i zarządzania, ekonomiczne, jakościowe, operacyjne, działalności leczniczej oraz działalności poszczególnych komórek organizacyjnych.

  (ISBnews)

 • 12.06, 08:25Rząd planuje przyjęcie projektu o udziale Polski w systemie wjazdu/wyjazdu osób w III kw. 

  Warszawa, 12.06.2024 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie w III kwartale projektu o udziale RP w systemie wjazdu/wyjazdu (EES), ustanawiającego ten system w celu rejestrowania danych obywateli państw trzecich przekraczających granice zewnętrzne państw członkowskich Unii oraz obliczającego okres dozwolonego pobytu w tych krajach, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  "Istotą projektu ustawy o udziale RP w systemie wjazdu/wyjazdu jest uczestniczenie w systemie rejestrującym elektronicznie czas i miejsce wjazdu i wyjazdu obywateli państw trzecich dopuszczonych do pobytu krótkoterminowego na terytorium państw członkowskich oraz obliczającym okres ich dozwolonego pobytu" - czytamy w wykazie.

  W systemie mają być również rejestrowane wydane obywatelom państw trzecich uprawnionym do pobytu krótkoterminowego na terytorium państw członkowskich UE decyzje o odmowie wjazdu oraz określone w projektowanej ustawie decyzje wpływające na status pobytowy obywateli państw trzecich, których dane zostały zarejestrowane w systemie, podano.

  W ustawie zostaną określone obowiązki i uprawnienia organów dotyczące wprowadzania danych oraz wglądu do danych zawartych w systemie wjazdu/wyjazdu poprzez Krajowy System Informatyczny ds. systemu wjazdu/wyjazdu (KSI EES).

  (ISBnews)

 • 11.06, 14:37MP: Wycofanie polskiego węgla z rynku przełoży się na wzrost cen i import firm prywatnych 

  Warszawa, 11.06.2024 (ISBnews) - Zmiana parametrów polskiego węgla wprowadzanego na rynek, zawarta w projektowanym rozporządzeniu ministra klimatu i środowiska w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych, doprowadzi do wycofania w szybkim czasie znaczących wolumenów węgli grubych z polskich kopalń wywoła  spowoduje "panikę" wśród odbiorców oraz znaczny wzrost ceny węgla, co przełoży się to wzrost importu węgla przez firmy prywatne, wynika z uwag Ministerstwa Przemysłu do projektu tego rozporządzenia.

  W ocenie resortu, dodatkowy import węgla spowoduje dalsze pogorszenie sytuacji finansowej i technicznej kopalń, a nie przełoży na poprawę jakości powietrza, ponieważ w tak krótkim czasie źródła ogrzewania nie zostaną wymienione, gdyż emisja zależy przede wszystkim od sprawności kotła. Z kolei brak możliwości sprzedaży węgli opałowych przez  PGG, PKW i Węglokoks Kraj spowoduje - w ocenie MP - obniżenie przychodów co spowoduje konieczność zwiększenia dotacji, które spółki otrzymują z budżetu państwa.

  Projekt rozporządzenia zakłada stopniową zmianę parametrów paliw, wprowadzanych do obrotu. Dotyczy m.in. zmiany poziomu zawartości wilgoci, siarki, popiołu dla węgla kostki, orzecha, groszku i miału w okresie od września br. do czerwca 2029 r. Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia. Termin ten - jak podano - wynika z konieczności wypełnienia kamienia milowego B4G w II kw. 2024 r.

  Ministerstwo Przemysłu wskazuje, że kryteria, zakładane w rozporządzeniu są w zasadzie niemożliwe do realizacji w terminach, wskazywanych przez resort klimatu i środowiska. Proponuje więc ich wydłużenie.

  "Południowy Koncern Węglowy S.A. posiada węgiel gruby z zawartością wilgoci na poziomie 15-20%. Aktualna technologia stosowana do produkcji sortymentów grubych nie daje gwarancji powtarzalności wysuszenia każdej partii węgla do poziomu 15%. Pokłady węgla w PKW S.A. są relatywnie młodymi pokładami, które naturalnie mają wyższe wartości wilgoci higroskopijnej (zawartość wilgoci higroskopijnej jest zależna od stopnia metamorfizmu węgla). Z uwagi na powyższe oraz gruby sortyment paliwa (kostka orzech)  PKW S.A. nie jest w stanie usunąć wysokiej wilgoci higroskopijnej obecnie dostępnymi technikami wzbogacania każdorazowo do wartości na poziomie 15%" - wskazuje Ministerstwo Przemysłu.

  Z kolei Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. - jak zwraca uwagę MP - aktualnie eksploatuje złoże, które charakteryzuje się zawartością siarki w zakresie 1,5-1,7%. Zawartość siarki w węglu zależy wprost od specyfiki pokładu, z którego jest wydobywany.  Resort podkreśla, że aktualne techniki przeróbki węgla (wzbogacanie w cieczach ciężkich, osadzarkach, czy proces flotacji) nie gwarantują zmniejszenia jej zawartości do oczekiwanego przez MKiŚ poziomu, a żadna obecnie znana technika wzbogacania nie jest w stanie znacznie zmniejszyć ilości siarki z tego pokładu węglowego - atomy siarki są silne związane ze strukturą węgla.

  "Wejście w życie w dniu 1 września 2024 r. ograniczenia zawartości siarki do poziomu 1,2% spowoduje niedobór węgla na ścianie wschodniej już w najbliższym sezonie grzewczym" - czytamy w uwagach.

  Resort wyjaśnia, że Wschód Polski jest jednym z najmniej zamożnych regionów i ilość kotłów węglowych na sortymenty grube w gospodarstwach domowych jest wyższa niż w innych rejonach kraju.

  "Po doświadczeniach z sezonu grzewczego 2022/2023, gdzie dystrybucją węgla zajmowały się samorządy - zapotrzebowanie na węgle grube okazało się dużo wyższe niż szacowane przez resort Klimatu i Środowiska. Wobec powyższego można spodziewać się, że wycofanie w tak szybkim czasie znaczących wolumenów węgli grubych z polskich kopalń wywoła  spowoduje 'panikę' wśród odbiorców oraz znaczny wzrost ceny węgla. Przełoży się to wzrost importu węgla przez firmy prywatne. Dodatkowy import węgla spowoduje dalsze pogorszenie sytuacji finansowej i technicznej kopalń, a nie przełoży na poprawę jakości powietrza, ponieważ w tak krótkim czasie źródła ogrzewania nie zostaną wymienione, gdyż emisja zależy przede wszystkim od sprawności kotła" - czytamy także.

  Jak podkreśla resort, obecnie zalegające duże ilości węgla to miały, które nie nadają się do użytkowania w gospodarstwach domowych.

  Węgiel jest importowany jako niesort, mieszanina różnych frakcji (sortymentów). Węgiel z kierunku wschodniego potrafi zawierać 30-40% sortymentów średnich i grubych, pozostała cześć to miały.

  Przez uzyskanie wysokiej ceny sortymentów opałowych - jak wskazuje resort przemysłu - miały będą oferowane przez importerów w bardzo niskich cenach co dodatkowo uderzy w sprzedaż z polskich kopalń. Jeżeli nie uda się zaimportować węgla o odpowiednich parametrach, wiele gospodarstw domowych czeka obniżanie temperatury zimą.

  Z kolei po wprowadzeniu wartości popiołu równej 10% wystąpi brak możliwości zbytu od 1 lipca 2025 r. węgla z kopalń PGG, przypomina resort.

  Dodatkowo sortymenty grube (kostka i orzech) produkowane przez Południowy Koncern Węglowy dla sektora komunalno-bytowego mają wartość opałową w przedziale 22-24 MJ/kg. Wprowadzenie wymagań dla wartości opałowej >24 MJ/kg spowoduje brak możliwości ich dalszej sprzedaży od września br. oraz brak odpowiedniej ilości tych sortymentów w sezonie grzewczym 2024/2025, podkreślono.

  Natomiast - jak podaje MP - w przypadku wprowadzenia wartości siarki równej 1,0% wystąpi brak możliwości zbytu od 1 września 2024 r. węgla z KWK Piast-Ziemowit PGG oraz z kopalni należących do PKW. Przy aktualnie oraz w przyszłości eksploatowanych pokładach 100% sortymentów grubych (kostka i orzech) produkowanych przez Południowy Koncern Węglowy zawartość siarki okresowo dochodzi do 1,5%.

  Ministerstwo Przemysłu uważa także, że nałożenie na gospodarstwa domowe wymiany w ciągu pięciu lat wszystkich kotłów klasy niższej "wydaje się być mało prawdopodobne". Według danych CEEB na 23 października 2023 r., w Polsce nadal funkcjonuje pond 4 mln kotłów klasy 4 i niższej, w tym ponad 2 mln kotłów klasy 3 i pozaklasowych.

  Przypomina, że aktualnie obowiązująca Polityka energetyczna Polski do 2040 określa "odejście od spalania węgla w gospodarstwach domowych w miastach do 2030 r., na obszarach wiejskich do 2040 r.; przy utrzymaniu możliwości wykorzystania paliwa bezdymnego do 2040 r.".

  Dodatkowo umowa społeczna dotycząca transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego oraz wybranych procesów transformacji województwa śląskiego wskazuje że  wykorzystanie niskoemisyjnego paliwa węglowego będzie dozwolone w gospodarstwach domowych do 2045 r.

  Proponuje zatem przesunięcie tego terminu.

  Zdaniem resortu, "brak możliwości sprzedaży węgli opałów przez PGG SA, PKW SA i Węglokoks Kraj SA spowoduje obniżenie przychodów co spowoduje konieczność zwiększenia dotacji, które spółki otrzymują z budżetu państwa".

  W opinii MP, projektowane przepisy negatywnie wpłyną na spółki skarbu państwa, które wydobywają węgiel, ponieważ węgiel gruby będzie musiał zostać skruszony do mniejszych sortymentów i sprzedany po zdecydowanie niższych cenach.

  (ISBnews)

 • 11.06, 13:18MP: Rozporządzenie MKiŚ ws. paliw stałych doprowadzi do wyparcia polskiego węgla z rynku 

  Warszawa, 11.06.2024 (ISBnews) - Skutkiem wejścia w życie rozporządzenia ministra klimatu i środowiska w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych będzie nagłe wyparcie z rynku węgla od polskich producentów (gwarantujących stabilność ceny) oraz ryzyko wzmożonego importu węgla do Polski w najbliższym czasie, uważa minister przemysłu Marzena Czarnecka.

  Projekt zakłada stopniową zmianę parametrów paliw wprowadzanych do obrotu. Dotyczy m.in. zmiany poziomu zawartości wilgoci, siarki, popiołu dla węgla kostki, orzecha, groszku i miału w okresie od września br. do czerwca 2029 r. Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia. Termin ten - jak podano - wynika z konieczności wypełnienia kamienia milowego B4G w II kw. 2024 r.

  "Biorąc pod uwagę bliskie terminy wejścia w życie projektowanych przepisów, których skutkiem będzie nagłe wyparcie z rynku węgla od polskich producentów - gwarantujących stabilność ceny - zachodzi również uzasadniona obawa wzmożonego importu węgla do Polski w najbliższym czasie" - napisała Czarnecka w opinii Ministerstwa Przemysłu do rozporządzenia.

  Zwróciła się też "z prośbą o niezwłoczne spotkanie w przedmiotowej sprawie wraz z przedstawicielami zainteresowanych stron, w tym spółek górniczych w celu szczegółowego omówienia projektowanych przepisów, skutków ich potencjalnego wejścia w życie, jak i wniesionych uwag".

  "Jednocześnie z uwagi na istotny wpływ projektowanego rozporządzenia na bezpieczeństwo energetyczne, w tym potrzebę zapewnienia odpowiedniej podaży węgla dla gospodarstw domowych na najbliższy sezon grzewczy, jak i na branżę górniczą i jej funkcjonowanie w wieloletnim horyzoncie czasowym oraz ciągle trwające analizy skutków proponowanych rozwiązań, zastrzegam możliwość zgłoszenia dalszych uwag do przedłożonego projektu, w tym do uzasadnienia i oceny skutków regulacji" - podkreśliła minister.

  (ISBnews)

 • 11.06, 12:38MRiRW chce objęcia cydru i perry zerową stawką akcyzy 

  Warszawa, 11.06.2024 (ISBnews) - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi chce objęcia zerową stawką podatku akcyzowego cydru i perry o zawartości alkoholu nieprzekraczającej 5% objętości, a także dla cydrów jakościowych do 8,5% objętości, poinformował szef resortu Czesław Siekierski. Obecnie ta grupa wyrobów objęta jest stawką 97 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu.

  MRiRW przedstawiło swoje uwagi do projektu nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym.

  "Celem zmiany jest stworzenie dogodnych warunków dla producentów tych wyrobów. Jednocześnie wzmocni to konkurencyjność na rynku alkoholi o niskiej zawartości alkoholu oraz stworzy ofertę do spożywania fermentowanych napojów winiarskich o niższej zawartości alkoholu, które zostały wytworzone na bazie jabłek i gruszek" - napisał Siekierski.

  Proponowana zmiana zwiększy również konkurencyjność cydru i perry o zawartości alkoholu do 5% w stosunku do piwa oraz mieszanek piwa z napojami bezalkoholowymi. Zmiana pozytywnie wpłynie również na rozwój rynku cydru i perry, które są wytwarzane z owoców krajowych, głównie jabłek, podkreślił.

  Według szacunku resortu regulacja ta spowodowałaby obniżenie cen detalicznych cydru i perry o około 10%.

  Zgodnie z informacjami Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowego Instytutu Badawczego, zbiory jabłek w 2022 r. w Unii Europejskiej wyniosły 11,9 mln ton, z czego 4,2 mln ton wyprodukowano w Polsce. Powierzchnia uprawy jabłek w 2022 r. wynosiła 151,9 tys. ha.

  (ISBnews)

 • 11.06, 11:40Do wykazu prac RM trafił projekt podwyżki wynagrodzeń w administracji o 20% 

  Warszawa, 11.06.2024 (ISBnews) - Do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów trafił projekt rozporządzenia, zakładający podwyżkę wynagrodzeń w sferze budżetowej o 20%, wynika z wykazu. Przyjęcie noweli rozporządzenia planowane jest na czerwiec.  

  W projekcie ustala się średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, z wyłączeniem osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe - w wysokości 120%.

  Zmiany mają na celu również dostosowanie dolnych i górnych progów wynagrodzenia zasadniczego do poziomu minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 r., zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r.

  Proponowane zmiany dotyczą podniesienia dolnych i górnych progów kwot wynagrodzeń określonych w załączniku nr 4 do zmienianego rozporządzenia "Tabele stanowisk, kwot wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego oraz kwalifikacji".

  Podwyższenie dolnych i górnych progów wynagrodzeń nie będzie oznaczało automatycznej konieczności podniesienia wynagrodzeń z uwagi na fakt, że nie obliguje pracodawcy do jego podwyższenia, a jedynie daje możliwość ustalenia wyższych wynagrodzeń, podkreślono.

  (ISBnews)

 • 11.06, 11:25MF chce, aby zmiany w SRW weszły w życie w VIII 2024 i obowiązywały dla budżetu na 2025 

  Warszawa, 11.06.2024 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów chce, aby nowelizacja ustawy o finansach publicznych, zakładająca objęcie stabilizacyjną regułą wydatkową (SRW) łącznie około 90 jednostek sektora finansów publicznych weszła w życie w sierpniu 2024 r. i by zmiany dot. SRW miały zastosowanie do ustawy budżetowej na 2025 r., wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu.

  "Proponuje się, aby ustawa weszła w życie w sierpniu 2024 r. i miała zastosowanie w zakresie SRW po raz pierwszy do projektu ustawy budżetowej na rok 2025" - czytamy w OSR.

  Projekt ustawy budżetowej na rok 2025 będzie opracowywany w okresie "przejściowym", tj. w okresie wdrażania nowych rozwiązań instytucjonalnych w zakresie zarządzania budżetowego.

  W projekcie nowelizacji ustawy o finansach publicznych zaproponowano rozszerzenie zakresu SRW o pozostałe jednostki sektora finansów publicznych, których plany są załącznikami do ustawy budżetowej, a które nie są obecnie objęte zakresem SRW. W stosunku do obecnego zakresu podmiotowego zakres SRW zostanie zatem rozszerzony o:

  - agencje wykonawcze,

  - instytucje gospodarki budżetowej,

  - Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

  - państwowe osoby prawne, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych, wymieniono.

  W warunkach ustawy budżetowej na 2024 r. oznacza to objęcie SRW łącznie ok. 90 jednostek.

  Projekt zakłada zmiany w formule SRW. Sama konstrukcja formuły SRW określonej w art. 112aa ust. 1 ustawy o finansach publicznych nie ulegnie zmianie. Zmianie ulegną natomiast niektóre jej parametry.

  Zaproponowano:

  - zastąpienie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) deflatorem produktu krajowego brutto,

  - zmianę w mechanizmie korekty (parametr Kn),

  - zmianę definicji działań dyskrecjonalnych (parametr En(DDn)),

  - wprowadzenie mechanizmu korekty błędu prognozy realnej dynamiki wzrostu PKB, podano także.

  Zdecydowano się rozszerzyć katalog przedmiotowy wydatków, które nie są wliczane do wydatków jednostek objętych SRW przy ustalaniu kwoty wydatków objętych SRW, o wydatki na współfinansowanie projektów finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy UE. Dodatkowo doprecyzowano, że do wydatków SRW nie wlicza się spłat wartości nominalnych instrumentów dłużnych, w szczególności kredytów, pożyczek oraz dłużnych papierów wartościowych, stanowiących rozchody zgodnie z art. 6 ustawy o finansach publicznych.

  W projekcie ustawy zaproponowano zmianę sposobu traktowania skarbowych papierów wartościowych (SPW) przekazywanych nieodpłatnie przez jednostki i organy objęte SRW jednostkom sektora instytucji rządowych i samorządowych na potrzeby ustalenia kwoty wydatków SRW. Zdecydowano się, na potrzeby SRW, zrównać nieodpłatne przekazanie SPW przez jednostki i organy objęte SRW jednostkom sektora instytucji rządowych i samorządowych z wydatkiem.

  Nieodpłatne przekazanie SPW przez jednostki objęte SRW jednostkom zaliczanym do sektora instytucji rządowych i samorządowych będą polegały konsolidacji w ramach SRW (takie przekazanie będzie bowiem traktowane analogicznie jak dotacja).

  (ISBnews)

 • 11.06, 10:43Uchwała ws. programu dla infrastruktury kolejowej do 2028 o wartości 49,2 mld zł w 'MP' 

  Warszawa, 11.06.2024 (ISBnews) - W "Monitorze Polskim" opublikowano uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Rządowy program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2028 roku" o wartości 49,2 mld zł.

  Program zatwierdzony 7 listopada 2023 r., uchwałą nr 208/2023 Rady Ministrów, ustanawia ramy finansowe oraz warunki realizacji zamierzeń państwa w zakresie zarządzania infrastrukturą kolejową.

  "Główne korzyści wynikające z Programu to zapewnienie odpowiedniego poziomu jakości infrastruktury kolejowej, likwidacja zaległości utrzymaniowych, zachowanie sieci linii kolejowych oraz wieloletnie umowy na utrzymanie i remonty linii kolejowych" - czytamy na stronie Ministerstwa Infrastruktury.

  Program finansowany jest z środków budżetu państwa i Funduszu Kolejowego. Na jego realizację w latach 2024-2028 ze środków publicznych założono łączny limit w wysokości 49 216,5 mln zł, w tym z budżetu państwa 44 005,4 mln zł.

  Program stanowi kontynuację 5-letniego programu pn. "Rządowy program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2023 roku".

  (ISBnews)

 • 11.06, 10:03MF: Wdrażanie obowiązkowego KSeF będzie dwuetapowe 

  Warszawa, 11.06.2024 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów przedstawi projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, który zakładał będzie dwuetapowe wdrażanie obowiązkowego KSeF, podał resort. Dla przedsiębiorców, których wartość sprzedaży wraz z kwotą podatku przekroczyła 200 mln zł w 2025 r.,KSeF ma być obowiązkowy od 1 lutego 2026 r., a dla pozostałych od 1 kwietnia 2026 r.

  Przedstawienie projektu dotyczącego harmonogramu wdrażania KSeF jeszcze w tym roku zapowiadał w maju wiceminister finansów Jarosław Neneman. Poinformował wówczas, że projekt zostanie zaprezentowany jesienią.

  "W drugim projekcie legislacyjnym ministerstwo przedstawi propozycje uproszczeń obowiązków związanych z wdrożeniem KSeF oraz zaproponuje etapowe wejście w życie obowiązkowego KSeF:

  - 1 lutego 2026 r.

  - 1 kwietnia 2026 r. dla pozostałych przedsiębiorców" - czytamy w komunikacie Ministerstwa Finansów.

  W ubiegłym tygodniu prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, która zakłada przesunięcie terminu obowiązkowego wdrożenia KSeF z 1 lipca 2024 na 1 lutego 2026 r.

  (ISBnews)

 • 11.06, 09:22POHiD: Wprowadzenie dwóch niedziel handlowych doprowadziłoby do dezorientacji klientów 

  Warszawa, 11.06.2024 (ISBnews) - Wprowadzenie dwóch niedziel handlowych w miesiącu, co zakłada projekt nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta, doprowadziłoby do dezorientacji klientów i skomplikuje organizację logistyki, uważa Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji (POHiD). Traktuje projekt jako otwarcie dyskusji  dotyczącej przyszłego kształtu handlu w niedziele, opowiadając się jednocześnie za wprowadzeniem wszystkich niedziel handlowych.

  "Projekt ten nie porządkuje sytuacji na rynku, utrzymując duża liczbę wyjątków od zakazu handlu w niedziele i różnicując status osób, pracujących w niedziele w różnych podmiotach sektora handlu. Przewidziana w projekcie możliwość handlu w pierwszą i trzecią niedzielę każdego miesiąca doprowadzi naszym zdaniem do dezorientacji klientów, która właściwie niedziela jest handlowa, a która nie jest handlowa. Takie rozwiązanie komplikuje też organizację logistyki i prowadzi do marnowania żywności" - czytamy w stanowisku POHiD do poselskiego projektu ustawy.

  POHID zwraca uwagę, że projekt zmian w ustawie utrzymuje wszystkie obowiązujące obecnie wyjątki, co - w opinii Organizacji - nie jest zgodne z zasadą równego traktowania wszystkich formatów handlowych i prowadzi do nadużyć.  Zastrzeżenie również 1-miesięczne vacatio legis, co - według POHiD - jest zdecydowanie zbyt krótkim terminem na dostosowanie harmonogramu pracy i działań logistycznych.

  POHiD jest przeciwny wprowadzaniu dodatkowych ustawowych regulacji dotyczących wynagrodzenia pracowników pracujących w niedziele. Polityka płacowa każdej z firm powinna być zgodna z kodeksem pracy, a ewentualne dodatkowe rozwiązania powinny zostać w gestii każdego przedsiębiorstwa.

  Jednocześnie opowiada się za wprowadzeniem wszystkich niedziel handlowych w roku.

  "Firmy zrzeszone w POHiD w przeważającej większości popierają otwarcie handlu we wszystkie niedziele w roku, przy jednoczesnym zagwarantowaniu pracownikom dwóch wolnych niedziel w miesiącu" - czytamy w stanowisku.

  "Uważamy, że zmiany obowiązujących regulacji dotyczących handlu w niedziele powinny zmierzać w kierunku stworzenia równego prawa dla wszystkich podmiotów na rynku i jesteśmy otwarci na dialog z rządem w tej materii" - napisano także.

  Projekt nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni oraz ustawy - Kodeks pracy został wniesiony przez Posłów Polska 2050 i zakłada wprowadzenie dwóch niedziel handlowych w miesiącu.

  (ISBnews)

 • 10.06, 17:00Domański: KERM zajmie się w środę kwestią przyspieszania transformacji energetycznej 

  Sopot, 10.06.2024 (ISBnews) - Temat przyspieszania transformacji energetycznej w Polsce zostanie podjęty podczas posiedzenia Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów (KERM) w najbliższą środę, poinformował minister finansów Andrzej Domański. Podkreślił, że przyspieszenie jest niezbędne, aby umożliwić innowacyjne inwestycje w Polsce.

  "W środę będziemy mieli na KERM-ie dyskusję dotyczącą transformacji energetycznej, która jest kluczowa z punktu widzenia konkurencyjności polskiej gospodarki" - powiedział Domański na spotkaniu z dziennikarzami w kuluarach XIV edycji Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie. Agencja ISBnews jest patronem medialnym EKF.

  "Spotykamy się po to, żeby dyskutować o kierunkach, trybie transformacji energetycznej. Na pewno będziemy rozmawiać o energetyce jądrowej. To jest stabilne, bezpieczne źródło niskoemisyjne" - dodał minister.

  Podczas uroczystości otwarcia Kongresu minister mówił, że transformacja energetyczna jest kluczowa dla lokowania innowacyjnych, technologicznych inwestycji w Polsce, tym samym zmiany modelu całej gospodarki. Według niego, w polskiej gospodarce istnieje potencjał do rozwoju jednego z najważniejszych centrów finansowych w Europie.

  (ISBnews)

 • 10.06, 16:10Tusk: Rząd zajmie się założeniami do budżetu 2025 oraz propozycją płacy minimalnej w środę 

  Warszawa, 10.06.2024 (ISBnews) - Rząd zajmie się założeniami do przyszłorocznego projektu ustawy budżetowej oraz propozycją płacy minimalnej na 2025 r. na posiedzeniu w środę, zapowiedział premier Donald Tusk.

  Dzisiaj w Białymstoku odbyła się pierwsza cześć posiedzenia rządu.

  "Druga część naszego posiedzenia odbędzie się w środę o 9.00 rano. Tam będziemy rozstrzygać kwestię płacy minimalnej, […] założeń do budżetu przyszłorocznego,  ale o tym poinformujemy, o efektach drugiej części posiedzenia rządu, po posiedzeniu rządu w środę" - powiedział Tusk podczas konferencji prasowej.

  Tusk uczestniczy w wyjazdowym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

  (ISBnews)

 • 10.06, 15:55Rząd podjął uchwałę ws. utworzenia strefy przygranicznej o szerokości 200 metrów 

  Warszawa, 10.06.2024 (ISBnews) - Rząd podjął uchwałę w sprawie sytuacji na wschodniej granicy Rzeczypospolitej Polskiej, której konsekwencją ma być wydanie przez ministra spraw wewnętrznych i administracji rozporządzenia ws. utworzenia kilkudziesięciokilometrowej strefy przygranicznej o szerokości 200 metrów, poinformował premier Donald Tusk.  

  "Przyjęliśmy uchwałę, której konsekwencją jest rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji o utworzeniu strefy, […] aby utrudni przemyt imigrantów przez granicę i aby zbudować lepsze warunki zarówno dla straży granicznej jak i wojska" - powiedział Tusk podczas konferencji prasowej.

  Zapowiedział, że chodzi o szukanie sposobu pomocy w związku z negatywnymi konsekwencjami wojny na Ukrainie, także - jeżeli się takie pojawią - w związku z negatywnymi konsekwencjami utworzenia tej strefy przygranicznej.

  "Mówimy o kilkudziesięciu kilometrach, o 200 metrach głębokości. Są miejsca w rezerwatach, gdzie ta strefa będzie szła w głąb około 2 km, ale to są niedługie odcinki i one są związane z obecnością ż przemytników" - doprecyzował.

  Poinformował, że w maju służby broniące granicy użyły broni ponad 770 razy w celach ostrzegawczych.

  (ISBnews)