ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 17.02, 10:55Forum Energii: Konieczne jest przyspieszenie prac nad ustawą o offshore 

  Warszawa, 17.02.2020 (ISBnews) - Projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych proponuje szereg dobrych rozwiązań, jednak konieczne jest dalsze zaangażowanie rządu w co najmniej kilku obszarach - w tym dotyczących zagospodarowania obszarów morskich i budowy portów - aby przyśpieszyć realizację tych strategicznych inwestycji, uważa Forum Energii. Konieczne jest także przyspieszenie prac nad ustawą.

  "Projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych proponuje szereg dobrych rozwiązań, które z pewnością przyspieszą proces inwestycyjny" - czytamy w opinii opublikowanej przez Forum Energii.

  Wśród korzystnych rozwiązań wymieniono:

  - Szybką ścieżkę dla najbardziej zaawansowanych - do końca 2022 r. projekty o łącznej mocy zainstalowanej nie większej niż 4,6 GW będą mogły ubiegać się o wsparcie z pominięciem procedury aukcyjnej. Indywidualne decyzje będą zatwierdzane przez Komisję Europejską (KE). W przeciwnym razie konieczne byłoby oczekiwanie przez kolejnych kilka lat, aż podaż projektów będzie wystarczająca do zrealizowania aukcji i zapewnienia wymaganego poziomu konkurencji.

  - Przewidywalność - planowane są aukcje w latach 2023-2028 na łącznie 5 GW mocy. Poziom ten może zostać zwiększony, jeśli wyżej wspomniana pula 4,6 GW nie zostanie w całości wykorzystana. Takie rozwiązanie daje inwestorom odpowiednią perspektywę oraz zapewnia czas na przygotowanie projektów.

  - Etapowy rozwój projektu - kontrakty są przyznawane maksymalnie na 25 lat na całą farmę na morzu, a nie na jej poszczególne etapy. W efekcie, już po oficjalnym przyznaniu wsparcia, pierwsze postawione wiatraki będą mogły zarabiać w trakcie stawiania kolejnych. Co istotne, wsparcie jest przyznawane dla konkretnego wolumenu produkcji. Inwestor może korzystać z niego w okresie krótszym, np. jeśli kolejne etapy farmy wiatrowej zostaną zrealizowane wcześniej niż planowano, lub turbiny będą pracowały więcej godzin w roku niż zakładano.

  - Przyłączenie do sieci - inwestor będzie odpowiedzialny za wyprowadzenie mocy, czyli połączenia pomiędzy farmą wiatrową a stacją elektroenergetyczną na lądzie. Dzięki temu będzie on miał realny wpływ na postęp realizacji całego projektu. Zwiększa to poziom odpowiedzialności i kosztów, ale będzie możliwość odsprzedaży tej części inwestycji operatorowi systemu przesyłowego.

  - Przyspieszone procedury administracyjne - przykładowo decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, zgoda wodnoprawna, czy pozwolenie na budowę mają być wydawane w terminie 90 dni i podlegają natychmiastowemu wykonaniu. Także ewentualne procesy odwoławcze mają być skrócone. Co więcej, instalacja do wyprowadzenia mocy będzie traktowana jako strategiczna, co powinno usprawnić jej realizację.

  "Ustawa jednak nie ureguluje wszystkich wyzwań. Konieczne jest dalsze zaangażowanie rządu w co najmniej kilku obszarach, aby przyśpieszyć realizację tych strategicznych inwestycji" - czytamy dalej.

  Wśród tych obszarów Forum Energii wymienia:

  - Spójną wizję rządu - projekt ustawy przewiduje powstanie co najmniej 9,6 GW wiatraków na morzu, natomiast niedawno opublikowane dokumenty strategiczne mówią jedynie o 8 GW z morskich farm.

  - Zagospodarowanie obszarów morskich - prace nad planem zagospodarowania obszarów morskich powinny zakończyć się do końca 2020 r. Branża już sygnalizowała potrzebę zwiększenia obszaru na rozwój morskiej energetyki, ale konieczne jest pogodzenie różnych interesów m.in. w zakresie żeglugi czy rybołówstwa.

  - Notyfikacja do Komisji Europejskiej - jej tempo jest trudne do przewidzenia, ale kluczowy jest stały dialog między polskim rządem a KE.

  - Porty - bez odpowiednio rozwiniętych portów budowa wiatraków na morzu będzie niezwykle utrudniona. Potrzebne są zarówno terminale kontenerowe, które będą magazynowały elementy wiatraków, jak i mniejsze porty wykorzystywane do instalacji i serwisowania farm. Terminale w Gdańsku i Gdyni są w dużej mierze gotowe, ale wciąż konieczne są inwestycje w powierzchnie składowe o odpowiedniej nośności. Natomiast mniejsze porty nie są w ogóle dostosowane do potrzeb sektora. Mówi się o Władysławowie, Ustce, Łebie czy Darłowie - wszystkie te porty wymagają pilnych inwestycji m.in. w celu rozbudowy oraz pogłębienia dna, zauważono.

  "Projekt ustawy przewiduje siedmioletni okres na budowę farmy od momentu uzyskania kontraktu. Jeżeli któryś z projektów otrzyma zielone światło do końca tego roku, musi zostać zrealizowany nie później niż w 2027 r. Wg branży może to być nieco wcześniej, w 2025-2026 roku. Dochowanie terminu ok 2027-2028 r. jest ważne z perspektywy bezpieczeństwa energetycznego Polski" - czytamy dalej.

  Forum Energii zwraca uwagę, że morskie turbiny charakteryzują się większą produktywnością niż te na lądzie. Wskaźnik wykorzystania mocy mieści się w przedziale 40-50% (4 000 - 4 380 godzin pracy w roku), a w najbliższej dekadzie może nawet wzrosnąć do 58%w turbinach nowszej generacji. W przyszłości wykorzystanie nadwyżek energii do produkcji wodoru pozwoli sektorowi odegrać istotną rolę w nie tylko w dekarbonizacji elektroenergetyki, ale także innych sektorów.

  "Pierwsze morskie farmy wiatrowe muszą pojawić się jednak w ciągu 5-8 lat, żeby offshore spełnił swoje funkcje. Dlatego konieczne jest przyspieszenie prac nad ustawą, która będzie bodźcem do ich rozwoju" - napisano także.

  W opinii zwrócono także uwagę, że morska energetyka wiatrowa cieszy się nie tylko akceptacją społeczna, ale również szerokim poparciem politycznym ze strony rządowej i opozycyjnej. Jej rozwój jest ogromną szansą dla polskich stoczni, samorządów oraz całego przemysłu. Dlatego też krajowa dyskusja nad rozwojem tego sektora jest wieloaspektowa, ale toczy się maksymalnie w perspektywie do 2040 r.

  "Tymczasem z Brukseli dochodzą już wyraźne sygnały, że morska energetyka wiatrowa powinna odgrywać istotną rolę w zapewnieniu neutralności klimatycznej UE do 2050 roku. Tym bardziej, że rośnie jej konkurencyjność i w niektórych państwach nie wymaga wsparcia finansowego. W tym roku ma się ukazać dedykowana unijna strategia. Jednym z głównych celów będzie intensyfikacja współpracy regionalnej, aby zmaksymalizować korzyści z ogromnych inwestycji infrastrukturalnych. Warto rozpocząć dyskusję o pozytywach takiej współpracy dla Polski, szczególnie że morska energetyka wiatrowa może stać się polską specjalnością" - podsumowano.

  (ISBnews)

   

 • 14.02, 14:46Sejm przyjął ustawę budżetową na rok 2020 z poprawkami 

  Warszawa, 14.02.2020 (ISBnews) - Sejm przyjął z poprawkami budżet na 2020 rok. Zarówno dochody jak i wydatki w tym roku mają wynieść po ok. 435,3 mld zł. W trakcie debaty posłowie opozycji podkreślali, że nie jest to budżet zrównoważony.

  Przyjęte poprawki dotyczą m.in. przesunięć środków w budżetach jednostek administracji.   

  Za budżetem głosowało 231, przeciw było 217 posłów, 1 poseł wstrzymał się od głosu.

  "Otrzymaliśmy od rządu budżet zrównoważony i po pracach w Sejmie ten budżet nadal jest zrównoważony" - zaznaczył poseł sprawozdawca Komisji Finansów Publicznych Henryk Kowalczyk podczas debaty sejmowej.

  W trakcie III czytania posłowie przyjęli kilkanaście ze 111 zgłoszonych poprawek, dotyczących m.in., zwiększenia finansowania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Najwyższej Izby Kontroli.

  Odrzucili natomiast wnioski mniejszości.      

  Większość zmian wprowadzonych w trakcie prac sejmowych dotyczyła przesunięć środków w budżetach jednostek administracji. Przyjęto poprawki zmniejszające m.in. wydatki Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Państwowej Inspekcji Pracy, Rzecznika Praw Dziecka, Krajowej Rady Sądownictwa.

  Poprzedzająca głosowanie emocjonująca debata w Sejmie trwała w środę kilka godzin.

  "Jestem pod wrażeniem tego, jak został skonstruowany budżet"  - mówił poseł Wiesław Janczyk (PiS) podczas debaty. .

  Zwrócił uwagę na spowolnienie dynamiki wzrostu dochodów z tytułu podatku VAT za rok 2019.

  "Te łatwe do zerwania owoce korzyści dotyczących dochodów budżetu państwa z tytułu wzrostu podatków zostały zebrane, teraz potrzeba naprawdę dobrej wiedzy eksperckiej, dobrej wiedzy praktycznej, żeby dalej prowadzić reformę finansów publicznych w Polsce" - zaznaczył Janczyk.

  Posłowie partii opozycyjnych zarzucali, że budżet wcale nie jest budżetem zrównoważonym.

  "Brakuje pieniędzy na ochronę zdrowia, na edukację, na inwestycje publiczne, na godne płace dla lekarzy rezydentów, nauczycieli, pracowników sądów i urzędników. Żeby jakoś załatać ten budżet, musieliście nawet okraść osoby z niepełnosprawnościami. Zdemolowaliście Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych" - powiedziała poseł Izabela Leszczyna (KO).

  "Kto zapłaci za ten tzw. zrównoważony budżet, którym tak się chwalicie? Zrzucają się emeryci, którzy ciężko pracowali przez całe życie" -  pytał poseł Tomasz Trela (Lewica).

  Zarzucał, że likwidowane są połączenia kolejowe i autobusowe w małych miastach, niedofinansowana jest opieka zdrowotna i oświata.

  Także  zdaniem Władysława Kosiniaka-Kamysza (PSL-Kukiz 15) budżet nie jest zrównoważony. "To jest po prostu nieprawda" - powiedział Kamysz.

  Dodał, że sam Fundusz Solidarnościowy będzie miał deficyt rzędu ponad 20 mld zł.

  "To jest budżet dla aparatu władzy, nie dla obywatela" - dodał poseł.

  Opinię tę podzielił Dariusz Rosati (KO) "Budżet zrównoważony jest dobry w czasie doskonałej koniunktury, ale wy w czasach spowolnienia gospodarczego chcecie zaciskać pasa. Co to za rodzaj ekonomii, którą uprawiacie? Kiedyś nazywało się to "ekonomia księżycowa" - powiedział Rosati.

  Poseł Konrad Berkowicz (Konfederacja) twierdził, że jedynym rozwiązaniem jest obniżenie podatków.

  "Im więcej wydamy z budżetu, tym po prostu więcej zmarnujemy. Otóż im większy jest budżet, tym mniej oczywiście Polacy mają w portfelach (..) A im mniej Polacy mają w swoich portfelach, tym mniejszą mają władzę nad gospodarką. I trzeba wreszcie to zrozumieć, oddać władzę polskim konsumentom, oddać im ich pieniądze, a budżet ograniczyć tylko do niezbędnego minimum" - dodał Berkowicz.

  Wiceminister finansów Tomasz Robaczyński  zaznaczył, że zrównoważony budżet to "zbilansowanie wydatków i dochodów tej najistotniejszej części finansów publicznych, która obejmuje ponad połowę wydatków publicznych w kraju".

  "Czy to dobrze, że ona jest zrównoważona, czy nie? Dobrze, dlatego że to powoduje zmniejszenie długu publicznego, to powoduje, że stabilność finansów publicznych może być w dłuższym okresie zapewniona" - podkreślał wiceminister.

  Zgodnie z ustawą budżetową zarówno dochody, jak i wydatki budżetu państwa mają wynieść po ok. 435,3 mld zł. Założono, że PKB wzrośnie o 3,7% w ujęciu realnym, inflacja utrzyma się na poziomie 2,5%, a wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent ma wynieść 6,3%. W prognozach brano pod uwagę m.in. zmianę stawek akcyzy na używki, efekt wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych, rozszerzenie Małego ZUS (Mały ZUS Plus), a także skutki planowanych działań w zakresie promocji wyborów prozdrowotnych konsumentów oraz zmniejszenia „szarej strefy" w obrocie odpadami. Wśród dochodów uwzględniono wpłatę z zysku NBP w wysokości 7,1 mld zł oraz przychody wynikające ze zmian dotyczących Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE).

  W budżecie uwzględniono środki m.in. na: rozszerzony program Rodzina 500+ (w 2020 r. przeznaczone będzie 39,2 mld zł); dodatkowe świadczenie dla emerytów i rencistów, waloryzację emerytur i rent od 1 marca 2020 r. na poziomie 103,2% wraz z  kwotą gwarantowaną minimalnej podwyżki - 70 zł. Z ustawy budżetowej wynika, że najniższa emerytura ma wzrosnąć do 1,2 tys. zł. Wzrost ten to dla budżetu koszt około 8,7 mld zł.  Zaplanowano także zwiększenie wydatków na obronę narodową, o ok. 5 mld zł środków więcej w stosunku do 2019 r. oraz wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej.

  (ISBnews)

 • 14.02, 13:42MR: Nowelizacja prawa budowlanego trafi do podpisu prezydenta  

  Warszawa, 14.02.2020 (ISBnews) - Prostszy i szybszy proces inwestycyjny w budownictwie, co przełoży się na wzrost liczby oddawanych mieszkań - taki ma być m.in. efekt zmian w Prawie budowlanym, nad którym prace zakończył parlament, poinformowało Ministerstwo Rozwoju (MR). Jednym z celów zmian jest deregulacja; znikną też absurdy, takie jak konieczność uzyskania pozwolenia na budowę w przypadku instalacji bankomatów, paczkomatów czy innych tego typu urządzeń.

  "Nadmierna liczba dokumentów, których wymaga się na samym starcie inwestycji, wydłuża proces budowy. Obecnie organ, który wydaje pozwolenie na budowę, nie weryfikuje projektu budowlanego pod kątem technicznym, a jedynie sprawdza kompletność dokumentów. Projekt techniczny, który stanowi około 35% całej dokumentacji, to szczególne warunki techniczne i bardzo szczegółowe opisy dla danego obiektu budowlanego. Często zmienia się on w procesie inwestycyjnym. Teraz projekt techniczny będzie mógł być wykonany po uzyskaniu pozwolenia na budowę, ale przed rozpoczęciem prac budowlanych" - powiedział wiceminister rozwoju Robert Nowicki cytowany w komunikacie. 

  Według niego obowiązkiem kierownika budowy będzie posiadanie aktualnego projektu technicznego na placu budowy, a projektant będzie składał oświadczenie o jego poprawności i sporządzeniu przed rozpoczęciem robót budowlanych.

  "Dzięki temu zostaną dochowane warunki bezpieczeństwa, a jednocześnie proces skróci się po stronie inwestora. Również urzędy będą miały ułatwioną pracę, bo to kilkanaście milionów stron dokumentacji rocznie" - dodał Nowicki. 

  Zdaniem resortu, ważna zmiana, która poprawia bezpieczeństwo budynków, dotyczy starych - co najmniej 20-letnich - samowoli budowlanych. Łatwiej będzie je zalegalizować, co pozwoli włączyć je w system kontroli okresowych zapewniających ich bezpieczne użytkowanie. Warunkiem dokonania legalizacji na podstawie uproszczonej, bezpłatnej procedury będzie przedstawienie ekspertyzy technicznej, potwierdzającej możliwość bezpiecznego użytkowania obiektu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Zmiana ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych.

  "Na etapie składania wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia, budujący będą składać mniej dokumentów. Inwestor do wniosku o pozwolenie na budowę będzie dołączał tylko część obecnego projektu budowlanego. Zmniejszy się również liczba wymaganych egzemplarzy projektu dołączanego do wniosku. Po zmianach projekt budowlany będzie składał się z projektu zagospodarowania działki lub terenu (usytuowanie, układ komunikacyjny, informacja o obszarze oddziaływania obiektu), projektu architektoniczno-budowlanego (układ przestrzenny, projektowane rozwiązania techniczne i materiałowe) i projektu technicznego (opis konstrukcji, instalacji, charakterystyka energetyczna). Projekt techniczny będzie trzeba złożyć w urzędzie nadzoru budowlanego dopiero razem z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszeniem zakończenia robót. Nie zwalnia to z obowiązku sporządzenia projektu technicznego i przekazania go kierownikowi budowy przed rozpoczęciem robót budowlanych" - czytamy także.

  MR zwraca także uwagę, że biletomaty, wpłatomaty, automaty sprzedające, paczkomaty, automaty przechowujące przesyłki lub automaty służące do wykonywania innego rodzaju usług o wysokości do 3 m włącznie będą wprost w ustawie zwolnione z obowiązku pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia. Na dynamicznie rozwijającym się rynku różnego rodzaju automatów niepotrzebna jest decyzja o pozwoleniu na budowę i dziennik budowy dla każdego takiego automatu.

  "W nowelizacji pojawią się kolejne zwolnienia z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę, między innymi dla instalacji gazowych wykonywanych wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku, stacji regazyfikacji LNG o pojemności zbiornika magazynowania gazu do 10 m3, niecek dezynfekcyjnych w tym niecek dezynfekcyjnych z zadaszeniem, wszystkich oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 m3, a nie tak jak dotychczas tylko tych przydomowych czy przydomowych tarasów naziemnych. Z obowiązku zgłoszenia zwolnione będą np. urządzenia melioracji wodnej, a także budowa stawów i zbiorników wodnych o powierzchni, która nie przekracza 1000 m2 i głębokości nieprzekraczającej 3 m położonych w całości na gruntach rolnych" - podano także.

  Ustawa zakłada wprowadzenie granicznego, pięcioletniego terminu dla stwierdzenia nieważności decyzji pozwolenia na budowę i decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Do tej pory było tak, że nieważność decyzji o pozwoleniu na budowę można było stwierdzić wiele lat po tym, jak budynek już powstał i był użytkowany. Prowadziło to do niepewności prawnej. Nowe rozwiązania sprawią, że po 5 latach od doręczenia lub ogłoszenia decyzji nie będzie można już jej wzruszyć, czytamy dalej.

  Kwestie bezpieczeństwa użytkowania wzmocnione będą również w kwestii zmiany sposobu użytkowania budynku wpływającej na bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Na przykład przy zmianie mieszkania na przedszkole czy piwnicy w bloku na escape room. W takiej sytuacji konieczne będzie sporządzenie ekspertyzy przeciwpożarowej.

  "Zmiany ułatwią i przyspieszą przygotowanie nowych inwestycji. Będą sprzyjać szybszemu przyłączaniu nowych inwestycji do sieci elektroenergetycznych, gazowych, ciepłowniczych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Pojawią się konkretne terminy dla przedsiębiorstw na wydanie warunków przyłączenia do sieci, których przekroczenie spowoduje naliczenie kar. Ustawa wprowadza także zakaz pobierania przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne opłat za wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci" - podsumowano w materiale.

  (ISBnews)

 • 14.02, 13:09MR: Nowela o wspieraniu termomodernizacji i remontów czeka na podpis prezydenta 

  Warszawa, 14.02.2020 (ISBnews) - Sejm zakończył pracę nad nowelą ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, dzięki której będą możliwe premie remontowe dla gmin, dodatkowe wsparcie dla budynków z wielkiej płyty, a także zwiększanie premii termomodernizacyjnej w przypadku instalacji OZE, poinformowało Ministerstwo Rozwoju. Ustawa czeka teraz na podpis prezydenta.

  "Bardzo duża liczba budynków wielorodzinnych - około 40% - wymaga termomodernizacji. Inną ważną kwestią jest powietrze, którym oddychamy. Zmiany pozwolą na zmniejszenie zanieczyszczeń pochodzących z przestarzałych systemów ogrzewania. Będziemy premiować inwestycje, które prowadzą do gruntownej poprawy charakterystyki energetycznej budynków" - powiedziała minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, cytowana w komunikacie.

  "Szacujemy, że do 2029 r. wsparciem zostanie objętych ok. 8 tys. budynków komunalnych, w których zamieszkuje najuboższa część społeczeństwa. To ważne dla wyrównywania jakości życia Polaków, ale także dla nas wszystkich, ponieważ przyczyni się do redukcji smogu" - dodał wiceminister rozwoju Robert Nowicki.

  Obecnie o wsparcie mogą ubiegać się osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe z większościowym udziałem osób fizycznych, spółdzielnie mieszkaniowe oraz towarzystwa budownictwa społecznego. Po zmianach o takie wsparcie będą mogły również ubiegać się gminy i wspólnoty mieszkaniowe z większościowym udziałem gminy. W ustawie przewidziano premie remontowe dla gmin, w wysokości 50% wartości realizowanych przedsięwzięć remontowych w budynkach, w których znajdują się lokale komunalne. W przypadku, gdy budynki komunalne wpisane są do rejestru zabytków lub znajdują się na terenie wpisanym do tego rejestru, premia będzie wynosić 60% kosztów przedsięwzięcia. podano dalej.

  Według MR, premie obejmą też bloki z wielkiej płyty. Będą one przeznaczone na dokonanie w ramach prowadzonej termomodernizacji wzmocnienia połączeń warstwy fakturowej z warstwą nośną płyty. Wartość premii wyniesie 50% kosztów zaprojektowania, zakupu i montażu tzw. kotew. Przeprowadzenie takich robót zwiększa bezpieczeństwo użytkowania budynków z wielkiej płyty. Zwłaszcza w sytuacji, gdy montowane są nowe warstwy ocieplenia, które są dodatkowym obciążeniem dla łączników elementów płyty wielowarstwowej. Zgodnie z szacunkami, do 2029 r. wzmocnionych zostanie ok. 2 tys. bloków z wielkiej płyty.

  "Proces ocieplania budynku, który jest wspierany z pieniędzy publicznych, może wiązać się z dodatkowymi kosztami. Dlatego połączenie wsparcia na termomodernizację ze wsparciem na montaż kotew, przełoży się na efektywne prowadzenie robót budowlanych" - powiedziała Emilewicz.

  Gdy inwestor, który realizuje termomodernizację, zdecyduje się na montaż mikroinstalacji OZE do produkcji energii elektrycznej (np. paneli fotowoltaicznych), może ubiegać się o podwyższoną premię termomodernizacyjną. W takich przypadkach premia zostanie zwiększona z 16% do 21% kosztów przedsięwzięcia.

  "Premia termomodernizacyjna wyniesie 16% kosztów inwestycji (obecnie jest to przeciętnie ok. 12,5%). Sposób obliczania premii zostanie uproszczony: nie będzie dotychczas obowiązującego warunku, który ogranicza wysokość premii do 2-krotności rocznych oszczędności kosztów energii. Ma to zachęcić beneficjentów do realizacji kompleksowych przedsięwzięć termomodernizacyjnych, nawet jeżeli w takim przypadku okres zwrotu z inwestycji będzie dłuższy" - czytamy dalej.

  Obecnie premie kompensacyjne przyznaje BGK jeden raz. Zgodnie z ustawą, premia będzie przyznawana wraz z postępami przedsięwzięcia remontowego. Wypłata w ratach - maksymalnie czterech - poprawi płynność finansową odbiorcy wsparcia, podsumowano w materiale.

  (ISBnew)

 • 14.02, 12:53Projekt rekompensat wzrostu cen prądu uzależnia je od zużycia i dochodu 

  Warszawa, 14.02.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP) przygotowuje projekt wprowadzenia rekompensat w 2020 roku jedynie dla gospodarstw domowych, narażonych na negatywne skutki wzrostu cen energii elektrycznej, wynika z informacji o projekcie ustawy o rekompensatach z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej w 2020 r., opublikowanej w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Udzielenie rekompensaty uzależnione ma być od poziomu zużycia energii elektrycznej w 2020 r. oraz od dochodu uzyskanego w 2019 r. Planowany termin przyjęcia projektu przez rząd to I kw. br.

  "W związku z tym, że sytuacja na rynku energii elektrycznej ustabilizowała się, nie ma uzasadnienia dla kontynuowania wsparcia państwa w tak szerokim zakresie, jak to miało miejsce w 2019 r. Mając na uwadze powyższe, w 2020 r. postanowiono wprowadzić rozwiązanie mające na celu ochronę jedynie odbiorców końcowych szczególnie narażonych na negatywne skutki wzrostu cen energii elektrycznej, a więc odbiorców końcowych w gospodarstwach domowych" - czytamy w uzasadnieniu,

  Udzielenie rekompensaty uzależnione ma być od poziomu zużycia energii elektrycznej w 2020 r. oraz uzyskanego dochodu w 2019 r. Odbiorca, którego dochody nie przekroczyły w roku 2019 tzw. II progu podatkowego, a zużycie energii w 2020 roku w jego punkcie poboru będzie wyższe niż 63 kWh będzie musiał złożyć odpowiednią deklarację.

  "Po złożeniu deklaracji przedsiębiorstwa obrotu i operatorzy systemów dystrybucyjnych będą odpowiedzialni za ustalenie poziomu zużycia energii elektrycznej oraz kwalifikacji do danej wysokości rekompensaty" - zaznaczono w informacji.

  Rekompensaty mają zostać udzielone za pośrednictwem przedsiębiorstw obrotu, które w dniu 31 grudnia 2020 r. będą miały zawarte umowy sprzedaży energii elektrycznej albo umowy kompleksowe z odbiorcami końcowymi, poprzez stosowną korektę kwoty płatności brutto pierwszej faktury za energię elektryczną, wystawionej po 15 marca 2021 r.

  Projekt ustawy określa również zasady zwrotu przedsiębiorstwom obrotu kwot wypłaconych rekompensat. Mają być one wypłacane z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny, a podmiotem je wypłacającym ma być zarządca rozliczeń cen, o którym mowa w ustawie z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

  Wniosek do zarządcy ma być składany jednorazowo, po wypłaceniu rekompensat wszystkim uprawnionym. Przedsiębiorstwa będą mogły skorzystać z formularza udostępnionego na utworzonej w tym celu platformie elektronicznej.

  Środki na realizację ustawy mają pochodzić ze sprzedaży 25 000 000 uprawnień do emisji dwutlenku węgla, stanowiących część krajowej puli aukcyjnej w ramach nowego okresu rozliczeniowego europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS), rozpoczynającego się od 1 stycznia 2021 r.

  Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to I kwartał 2020 r., podano także w wykazie.

  (ISBnews)

 • 14.02, 10:50Sejm za poprawką do ustawy prawo budowlane 

  Warszawa, 14.02.2020 (ISBnews) - Sejm przyjął poprawkę Senatu do nowelizacji ustawy prawo budowlane, uniemożliwiającą legalizację samowoli budowlanych na terenach rodzinnych ogrodów działkowych. Za zmianą, zaproponowaną przez Senat opowiedziało się 436 posłów, nikt nie był przeciwny, 10 wstrzymało się od głosu.

  Nowelizacja ułatwia proces legalizacji starych - co najmniej 20-letnich - samowoli budowlanych. Dzięki temu będzie można je włączyć w system kontroli okresowych zapewniających ich bezpieczne użytkowanie. Warunkiem dokonania legalizacji będzie przedstawienie ekspertyzy technicznej, potwierdzającej możliwość bezpiecznego użytkowania i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

  Sejm nie zgodził się natomiast na uzależnienie wszczynania uproszczonego postępowania legalizacyjnego od zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego albo decyzją o warunkach zabudowy.

  Nowelizacja prawo budowlane ma przyśpieszyć i uprościć proces inwestycyjny w budownictwie. Zgodnie z nowymi przepisami, projekt techniczny będzie mógł być wykonany po uzyskaniu pozwolenia na budowę, ale przed rozpoczęciem prac budowlanych.

  Nowelizacja ogranicza liczbę dokumentów, niezbędnych przy składaniu wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia; inwestor ma dołączać tylko część obecnego projektu budowlanego, zmniejszy się również liczba wymaganych egzemplarzy projektu. Projekt budowlany ma składać się z projektu zagospodarowania działki lub terenu (usytuowanie, układ komunikacyjny, informacja o obszarze oddziaływania obiektu), projektu architektoniczno-budowlanego (układ przestrzenny, projektowane rozwiązania techniczne i materiałowe) i projektu technicznego (opis konstrukcji, instalacji, charakterystyka energetyczna). Projekt techniczny ma być składany w urzędzie nadzoru budowlanego razem z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszeniem zakończenia robót.

  Nowe przepisy zwalniają z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia biletomaty, wpłatomaty, automaty sprzedające, paczkomaty, automaty przechowujące przesyłki lub automaty służące do wykonywania innego rodzaju usług o wysokości do 3 m włącznie. Zwolnienia dotyczyć też mają m.in. instalacji gazowych wykonywanych wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku, stacji regazyfikacji LNG o pojemności zbiornika magazynowania gazu do 10 m3, niecek dezynfekcyjnych w tym niecek dezynfekcyjnych z zadaszeniem, wszystkich oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 m3, a nie tak jak dotychczas tylko domowych czy przydomowych tarasów naziemnych. Regulacja dotyczy także np. urządzeń melioracji wodnej, budowę stawów i zbiorników wodnych o powierzchni, która nie przekracza 1 000 m2 i głębokości nieprzekraczającej 3 m położonych w całości na gruntach rolnych.

  Nowelizacja zakłada ograniczenie do pięciu lat terminu dla stwierdzenia nieważności decyzji pozwolenia na budowę i decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. W przypadku zmiany sposobu użytkowania budynku wpływającej na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, np. przy zmianie mieszkania na przedszkole czy piwnicy w bloku na escape room, konieczne będzie sporządzenie ekspertyzy przeciwpożarowej.

  Wprowadza dla przedsiębiorstw terminy na wydanie warunków przyłączenia do sieci, których przekroczenie spowoduje naliczenie kar. Zakazuje pobierania przez przedsiębiorstwa wodociągowo–kanalizacyjne opłat za wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci.

  (ISBnews)

 • 14.02, 08:24Sejm odrzucił senackie veto ws. przyznania 1,95 mld zł dla radia i telewizji 

  Warszawa, 14.02.2020 (ISBnews) -  Sejm odrzucił senackie veto do nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych, przewidującej przyznanie w tym roku 1,95 mld zł rekompensaty dla publicznego radia i telewizji za utracone z tytułu zwolnień wpływy z abonamentu.

  Za odrzuceniem senackiego veta było 232 posłów, przeciw 220, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Zgodnie z nowelą, w roku 2020 minister właściwy do spraw budżetu przekaże jednostkom publicznej radiofonii i telewizji skarbowe papiery wartościowe jako rekompensatę z tytułu zwolnień za rok 2020 i część rekompensat za lata 2018-2019. Łączna wartość tych papierów wartościowych to 1 miliard 950 milionów zł.

  Nowela uchyla zapis w ustawie o radiofonii i telewizji, ograniczający liczbę członków zarządu spółki do 3 osób. Oznacza to, że do TVP stosowane będą przepisy kodeksu spółek handlowych.

  Zawiera też regulację, która powoduje, że jednostki publicznej radiofonii i telewizji w projektach kart powinności (regulujących finansowanie programów objętych tzw. misją) na lata 2020-2024 uwzględnią w każdym roku objętym tą kartą wysokość przychodów ze środków publicznych na poziomie nie niższym niż suma prognozowanych wpływów z opłat abonamentowych na 2020 r. oraz rekompensaty. Jednocześnie został przedłużony do dnia 15 maja 2020 r. termin zawarcia porozumień w sprawie ustalenia karty powinności na lata 2020-2024.

  (ISBnews)

 • 14.02, 08:18Sejm odrzucił senackie veto do nowelizacji prawa górniczego 

  Warszawa, 14.02.2020 (ISBnews) - Sejm odrzucił senackie veto do nowelizacji prawa geologicznego i górniczego, zakładającej że postępowania w sprawie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin stałych wszczęte przed końcem 2014 roku, a dotychczas niezakończone, będą prowadzone na podstawie obowiązujących wówczas przepisów.

  Za odrzuceniem senackiego veta było 232 posłów, przeciw 209, 10 wstrzymało się od głosu. Nowelizacja ta ma pozwolić przeprowadzić i zakończyć postępowania koncesyjne na poszukiwanie złóż miedzi, rozpoczęte w 2012 roku. Wówczas to wnioski o koncesje na poszukiwanie i rozpoznanie złóż złożyły dwie firmy: Leszno Cooper oraz KGHM. Jak wynika z informacji ministerstwa klimatu, koncesje w tym zakresie zostały udzielone.

  "One były zaskarżane, znalazły się w sądzie wojewódzkim, potem w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, teraz wracają do drugiego organu, czyli do Ministerstwa Klimatu, bo równocześnie, w 2015 r., 1 stycznia, uległy zmianie przepisy" – tłumaczył w trakcie procedowania nad nowelizacją w izbie wyższej wiceminister klimatu i główny geolog kraju Piotr Dziadzio.

  W związku z tym  - jak podkreślał – w obecnym stanie prawnym nie jest możliwe zakończenie postępowania koncesyjnego na poszukiwanie i rozpoznanie złóż.  

  Dopiero po przyznaniu koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż firmy mogą podjąć działania w zakresie wykonywania prac geologicznych pozwalających udokumentować zasoby. Jeśli udokumentują je w odpowiedniej kategorii, mogą otrzymać koncesję na wydobycie.

  (ISBnews)

 • 14.02, 08:16Sejm odrzucił senackie veto do nowelizacji o działach administracji 

  Warszawa, 14.02.2020 (ISBnews) - Sejm odrzucił senackie veto do nowelizacji ustawy o działach administracji państwowej, zakładającej wyodrębnienie dwóch nowych działów administracji rządowej - "aktywów państwowych" i "klimatu".

  Za odrzuceniem senackiego veta było 232 posłów, 210 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Zgodnie z nowelizacją, minister aktywów państwowych ma posiadać kompetencje inicjowania polityki państwa w zakresie gospodarowania mieniem państwowym, wykonywania praw majątkowych i osobistych przysługujących Skarbowi Państwa, a także ochrony interesów Skarbu Państwa. Jeden z przepisów nowelizacji stanowi też, że minister aktywów może zgłaszać sprzeciw wobec decyzji o likwidacji przedsiębiorstwa państwowego.

  Z kolei do zadań resortu klimatu ma należeć m.in.: wdrażanie polityki klimatycznej UE, ochrona i kształtowanie środowiska, racjonalne wykorzystywanie jego zasobów, kontrola przestrzegania wymagań ochrony środowiska i badania jego stanu, gospodarka odpadami, efektywność energetyczna oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

  Najwięcej kontrowersji w trakcie procedowania nowelizacji budził zapis, zgodnie z którym opiekę nad Polonią i Polakami za granicą ma sprawować Senat i Prezes Rady Ministrów.

  (ISBnews)

 • 13.02, 10:55Hofman z MR: Projekty rozporządzeń ws. przyłączania prosumentów 'lada tydzień' 

  Warszawa, 13.02.2020 (ISBnews) - Międzyresortowy Zespół do spraw Ułatwienia Inwestycji w Prosumenckie Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii Elektrycznej pracuje nad rozporządzeniami doprecyzowującymi zasady przyłączania prosumentów do sieci energetycznej i wkrótce przekaże je do konsultacji, poinformował wicedyrektor Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej w Ministerstwie Rozwoju Przemysław Hofman. W planach jest także projekt dotyczący prosumentów zbiorowych.

  "Pierwsza rzecz to kontynuacja tego, co rozpoczęliśmy w ubiegłym roku, czyli wydanie rozporządzeń wykonawczych do nowelizacji ustawy o OZE, która weszła w życie w sierpniu ub.r. Wiodącym resortem dla tej kwestii jest Ministerstwo Aktywów Państwowych, ale te rozporządzenia są wydawane w porozumieniu z ministrem rozwoju. Wspólnie pracujemy nad przygotowaniem finalnych projektów, które pewnie lada tydzień zostaną przekazane do konsultacji" - powiedział Hofman podczas posiedzenia sejmowej Komisji do spraw Energii i Skarbu Państwa.

  Wyjaśnił, że rozporządzenia te doszczegółowią zasady przyłączania mikroinstalacji do sieci przesyłowych oraz doprecyzują zasady rozliczeń i współpracy pomiędzy prosumentem a sprzedawcą energii i operatorem sieci dystrybucyjnej.

  "Doprowadzą one do ujednolicenia zasad znajdujących się obecnie w umowach i będą stanowiły wspólny standard postępowań" - powiedział wicedyrektor.

  "Chcielibyśmy też zająć się w ramach osobnego projektu rządowego rozszerzeniem modelu prosumenta na tzw. prosumenta zbiorowego, czyli przenieść te wszystkie benefity, które ma indywidualny prosument, na podmioty zbiorowe typu wspólnoty mieszkaniowe, spóldzielnie mieszkaniowe, osiedla" - dodał Hofman.

  (ISBnews)

 • 10.02, 11:13MK pracuje nad polityką klimatyczną, częściową 'zmianą wektorów' polityki energ. 

  Warszawa, 10.02.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Klimatu (MK) pracuje nad polityką klimatyczną i częściową "zmianą wektorów" polityki energetycznej, poinformował wiceminister klimatu i pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska. Resort przedstawi stan prac z okazji 100 dni rządu.

  "W ramach działalności Ministerstwa Klimatu w tej chwili przygotowujemy, na ukończeniu są prace związane z nową polityką klimatyczną, także w jakiejś części zmianą wektorów polityki energetycznej Polski. Te prace niebawem zostaną przedstawione w ogólnych założeniach na 100 dni rządu" - powiedział Zyska podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Zapewnienia Bezpieczeństwa Energetycznego Polski w Oparciu o Krajowe Nośniki Energii oraz OZE.

  "W kolejnych miesiącach będą kontynuowane tak, abyśmy mogli przedstawić Komisji Europejskiej zaktualizowany Krajowy Plan na Rzecz Energii i Klimatu oraz Politykę Energetyczną Polski do roku 2040" - poinformował wiceminister.

  Dodał, że Ministerstwo Klimatu jako swój cel zakłada dbałość o poprawę środowiska, o jakość życia mieszkańców naszego kraju, ale także o poziom bezpieczeństwa związanego z zaopatrzeniem w energię elektryczną i w ciepło.

  Wskazał też, że w tym tygodniu Sejm powinien przyjąć ustawę o działach administracji rządowej.

  "Podział dawnego Ministerstwa Energii - obecnie Ministerstwa Aktywów Państwowych - zakończy się w ten sposób, że duża część Ministerstwa Aktywów Państwowych w postaci departamentów działu 'Energia' przejdzie do Ministerstwa Klimatu. Oprócz tego zostaje stworzony osobny dział 'Klimat'" - powiedział Zyska.

  W ubiegłym tygodniu Senat odrzucił nowelizację ustawy o działach administracji państwowej, zakładającą wyodrębnienie dwóch nowych działów administracji rządowej - "aktywów państwowych" i "klimatu".

  Przedstawiony w listopadzie zaktualizowany i rozszerzony projekt dokumentu "Polityka energetyczna Polski do 2040 r. - strategia rozwoju sektora paliwowo-energetycznego" przewiduje m.in. 56-60% udziału węgla w wytwarzaniu energii elektrycznej i 21-23% udziału źródeł odnawialnych w finalnym zużyciu energii brutto w 2030 r. oraz wdrożenie energetyki jądrowej w 2033 r.

  (ISBnews)

 • 07.02, 16:00Senat skieruje do Sejmu projekt zakładający utworzenie Metropolii Łódzkiej 

  Warszawa, 07.02.2020 (ISBnews) - Utworzenie związku metropolitarnego, obejmującego Łódź i 27 gmin z czterech powiatów, okalających miasto przewiduje projekt ustawy o Łódzkim Związku Metropolitarnym, który zostanie wniesiony do Sejmu jako projekt senacki.

  Za jego przyjęciem głosowało 59 senatorów, 3 było przeciw, a 33 wstrzymało się od głosu.

  Łódzki Związek Metropolitarny ma być zrzeszeniem gmin województwa łódzkiego (Łodzi i gmin powiatów: zgierskiego, pabianickiego, łódzkiego wschodniego oraz brzezińskiego), charakteryzujących się "istnieniem silnych powiązań funkcjonalnych oraz zaawansowaniem procesów urbanizacyjnych, położonych na obszarze spójnym pod względem przestrzennym, który zamieszkuje co najmniej 1 mln mieszkańców".

  Celem utworzenia Związku ma być sprawniejsze wykonywanie zadań publicznych, w szczególności tych związanych z infrastrukturą transportową. Proponowane rozwiązania wzorowane są na tych, przyjętych dla Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej, która istnieje od 1 stycznia 2018.

  Metropolia łódzka licząca ok. 1,1 mln mieszkańców [...] jest atrakcyjnym miejscem lokalizacji biznesu i może przy tym stwarzać dobre warunki życia, tym samym przyciągać nowych mieszkańców" - uzasadniają autorzy projektu. Do zadań metropolii należałoby m.in. kształtowanie ładu przestrzennego, rozwój społeczno-gospodarczy, rozwój transportu zbiorowego, a także promocja obszaru metropolitalnego. 

  Funkcjonowanie Metropolii Łódzkiej finansowane byłoby z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na jej obszarze. Według szacunków inicjatorów zmian, miałoby to być 6 mln zł w roku utworzenia Metropolii, w okresie pierwszych 6 miesięcy funkcjonowania, a 170 mln zł w roku następnym w trakcie 12 miesięcy. 

  Projekt przewiduje ponadto, że wysokość udziału związku metropolitalnego we wpływach z podatku PIT od jego płatników zamieszkałych na obszarze związku w roku, w którym go utworzono, wyniesie 0,2%, a w latach następnych – 5%.

  Gminy wchodzące w skład Metropolii wnosiłyby składki w wysokości: 1 mln zł w roku utworzenia, w okresie pierwszych 6 miesięcy funkcjonowania oraz 17 mln zł w roku następnym, w okresie 12 miesięcy działalności. Szacunki przygotowano w oparciu o doświadczenia organizacji i strukturę dochodów Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej.

  Łódzki Związek Metropolitarny miałby zostać utworzony w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów, które ustalałoby jego nazwę i siedzibę władz oraz obszar i granice przez wskazanie gmin wchodzących w skład tego związku. O ustroju związku metropolitalnego stanowiłby jego statut. Projekt statutu i ewentualne jego zmiany miałyby podlegać uzgodnieniu z prezesem Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

  Zgodnie z projektem, nadzór nad działalnością związku metropolitalnego miałby sprawowałby prezes Rady Ministrów oraz wojewoda łódzki, a w zakresie spraw finansowych - regionalna izba obrachunkowa. Pełnomocnikiem do spraw utworzenia Metropolii zostałby prezydent Łodzi.

  Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker poinformował, że "stanowisko rządu jest w tej konkretnej sprawie jest negatywne, ale nie ze względu na to że rząd jest przeciwny tego typu inicjatywom". Tłumaczył, że strategia na rzecz zrównoważonego rozwoju zakłada, że analiza dotychczas funkcjonującej metropolii pozwoli dopiero po trzech latach od jej powstania, czyli w 2021 roku zdecydować, jak tego typu inicjatywy realizować.

  (ISBnews)

 • 07.02, 14:53Senat przeciw nowelizacji ustawy prawo geologiczne i górnicze 

  Warszawa, 07.02.2020 (ISBnews) - Senat odrzucił nowelizację prawa geologicznego i górniczego, zakładającą że postępowania w sprawie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin stałych wszczęte przed końcem 2014 roku, a dotychczas niezakończone, będą prowadzone na podstawie obowiązujących wówczas przepisów.

  Za wnioskiem senackiej Komisji Środowiska o odrzucenie nowelizacji było 51 senatorów, 43 było przeciw, a 1 wstrzymał się od głosu.

  Wiceminister klimatu, główny geolog kraju Piotr Dziadzio w trakcie debaty, poprzedzającej głosowania podkreślał, że "ustawa jest celowa", gdyż "porządkuje pewien system prawny, pozwala wydać decyzję, pozwala przeprowadzić i zakończyć postępowanie koncesyjne".

  "W 2012 r. udzieliliśmy koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż. One były zaskarżane, one potem znalazły się w sądzie wojewódzkim, potem w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, teraz wracają do drugiego organu, czyli do Ministerstwa Klimatu, bo równocześnie, w 2015 r., 1 stycznia, uległy zmianie przepisy" – tłumaczył Dziadzio.

  "Nie możemy przeprocedować postępowania koncesyjnego – zaznaczam, że chodzi o poszukiwanie i rozpoznanie  (…) miedzi – bo nie mamy dostosowanych do tego przepisów" - podkreślał.  

  Wnioski koncesyjne – jak wynika z wypowiedzi - zostały złożone przez dwie firmy; KGHM i Leszno Cooper. Dziadzio zaznaczył, że "te obszary [co do których firmy złożyły wnioski o koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż] to są różne obszary koncesyjne".

  "Nie jesteśmy w stanie ich porównać" – dodał. 

  Dopiero po przyznaniu koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż firmy podejmują się działania w zakresie wykonywania prac geologicznych pozwalających udokumentować zasoby. Jeśli udokumentują je w odpowiedniej kategorii, mogą otrzymać koncesję na wydobycie.

  (ISBnews)

 • 07.02, 13:59Senat za poprawką do noweli ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów 

  Warszawa, 07.02.2020 (ISBnews) - Rozszerzenie katalogu lokali, których remont uprawnia do uzyskania premii remontowej przez jednostkę samorządu terytorialnego lub spółkę należącą w 100% do samorządu gminnego, m.in. o lokale w zasobach Towarzystw Budownictwa Społecznego (TBS) – zakłada poprawka, przyjęta przez Senat do nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

  Za przyjęciem ustawy wraz z poprawką głosowało 95 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt też nie wstrzymał się od głosu.

  Celem nowelizacji jest wspieranie samorządów w przeprowadzaniu remontów mieszkalnych budynków komunalnych.

  W ustawie przewidziano premie remontowe dla gmin, w wysokości 50% wartości realizowanych przedsięwzięć remontowych w budynkach, w których znajdują się lokale komunalne. W przypadku, gdy budynki komunalne wpisane są do rejestru zabytków lub znajdują się na terenie wpisanym do tego rejestru, premia miałaby wynosić 60% kosztów przedsięwzięcia.

  Ma zmienić się sposób naliczania premii za kompleksową termomodernizację. Nowelizacja przewiduje możliwość wspierania montażu mikroinstalacji OZE, w przypadku gdy zdecyduje się na to inwestor. W takich przypadkach premia termomodernizacyjna zostałaby zwiększona z 16% do 21% kosztów przedsięwzięcia.

  Nowelizacja upraszcza sposób obliczania premii termomodernizacyjnej; odchodzi od ograniczenia wysokości premii do 2-krotności rocznych oszczędności. Premia miałaby być przyznawana wraz z postępami przedsięwzięcia w maksymalnie czterech ratach.

  (ISBnews)

 • 07.02, 13:19Senat wprowadził ograniczenia co do postępowania legalizacyjnego ws. samowoli  

  Warszawa, 07.02.2020 (ISBnews) - Poprawki, uzależniające wszczynanie uproszczonego postępowania legalizacyjnego od zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego albo decyzją o warunkach zabudowy oraz wykluczenie takiej opcji dla samowoli na rodzinnych ogródkach działkowych, wprowadził Senat do nowelizacji ustawy prawo budowlane.

  Za przyjęciem ustawy wraz z kilkunastoma poprawkami głosowało 96 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt też nie wstrzymał się od głosu. Pozostałe poprawki zmierzają m.in. do wyeliminowania z obrotu projektów budowlanych niespełniających wymagań, dopuszczają możliwość utrwalania projektu technicznego w formie elektronicznej.

  Celem nowelizacji jest uproszczenie i przyśpieszenie procesu inwestycyjnego w budownictwie. Zgodnie z nowymi przepisami, projekt techniczny będzie mógł być wykonany po uzyskaniu pozwolenia na budowę, ale przed rozpoczęciem prac budowlanych.

  Nowelizacja ogranicza liczbę dokumentów, niezbędnych przy składaniu wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia; inwestor ma dołączać tylko część obecnego projektu budowlanego, zmniejszy się również liczba wymaganych egzemplarzy projektu. Projekt budowlany ma składać się z projektu zagospodarowania działki lub terenu (usytuowanie, układ komunikacyjny, informacja o obszarze oddziaływania obiektu), projektu architektoniczno-budowlanego (układ przestrzenny, projektowane rozwiązania techniczne i materiałowe) i projektu technicznego (opis konstrukcji, instalacji, charakterystyka energetyczna). Projekt techniczny ma być składany w urzędzie nadzoru budowlanego razem z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszeniem zakończenia robót.

  Nowelizacja ułatwia proces legalizacji starych - co najmniej 20-letnich - samowoli budowlanych. Dzięki temu będzie można je włączyć w system kontroli okresowych zapewniających ich bezpieczne użytkowanie. Warunkiem dokonania legalizacji będzie przedstawienie ekspertyzy technicznej, potwierdzającej możliwość bezpiecznego użytkowania i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

  Nowe przepisy zwalniają z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia biletomaty, wpłatomaty, automaty sprzedające, paczkomaty, automaty przechowujące przesyłki lub automaty służące do wykonywania innego rodzaju usług o wysokości do 3 m włącznie. Zwolnienia dotyczyć też mają m.in. instalacji gazowych wykonywanych wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku, stacji regazyfikacji LNG o pojemności zbiornika magazynowania gazu do 10 m3, niecek dezynfekcyjnych w tym niecek dezynfekcyjnych z zadaszeniem, wszystkich oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 m3, a nie tak jak dotychczas tylko domowych czy przydomowych tarasów naziemnych. Regulacja dotyczy także np. urządzeń melioracji wodnej, budowę stawów i zbiorników wodnych o powierzchni, która nie przekracza 1 000 m2 i głębokości nieprzekraczającej 3 m położonych w całości na gruntach rolnych.

  Nowelizacja zakłada ograniczenie do pięciu lat terminu dla stwierdzenia nieważności decyzji pozwolenia na budowę i decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. W przypadku zmiany sposobu użytkowania budynku wpływającej na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, np. przy zmianie mieszkania na przedszkole czy piwnicy w bloku na escape room, konieczne będzie sporządzenie ekspertyzy przeciwpożarowej.

  Wprowadza dla przedsiębiorstw terminy na wydanie warunków przyłączenia do sieci, których przekroczenie spowoduje naliczenie kar. Zakazuje pobierania przez przedsiębiorstwa wodociągowo–kanalizacyjne opłat za wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci.

  Teraz ustawa trafi ponownie do Sejmu.

  (ISBnews)

 • 07.02, 12:10Senat przyjął nowelizację dotyczącą korzystania z infrastruktury kolejowej 

  Warszawa, 07.02.2020 (ISBnews) - Utrzymanie przepisu, na podstawie którego wojewoda ma wszczynać z urzędu postępowanie w sprawie potwierdzenia nabycia przez gminy własności nieruchomości, nieobjętych spisami inwentaryzacyjnymi do końca 2005 r. przewiduje poprawka, przyjęta przez Senat do nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym.

  Za nowelizacją wraz z poprawką głosowało 96 senatorów, nikt nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Celem nowelizacji jest eliminowanie wykluczeń komunikacyjnych, m.in. dzięki powstrzymaniu degradacji infrastruktury kolejowej. Tereny kolejowe, które są niewykorzystywane, zostaną przywrócone do ponownego użytku na cele transportowe. Możliwe będzie też przekazywanie linii kolejowych do nieodpłatnego korzystania przez samorządy.

  Jak podkreślał w trakcie debaty, poprzedzającej głosowanie wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel, "niekontrolowany proces likwidacji linii kolejowych spowodował, że w porównaniu do roku 1999 brakuje 7 tys. linii kolejowych". "My te linie chcemy odtwarzać, chcemy je modernizować. Ale chcemy też przeciwdziałać likwidacji linii kolejowych, nie w znaczeniu połączenia, […] ale w znaczeniu infrastruktury, która jest, która powinna być utrzymywana" - dodał.

  Nowelizacja umożliwia przekazanie środków Funduszu Kolejowego na finansowanie lub współfinansowanie przez województwa zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich pod warunkiem zapewnienia m.in. połączeń między sąsiednimi województwami. Wojewódzkie przewozy mają dojeżdżać do najbliższej stacji w województwie sąsiednim, maksymalnie do 30 km od granicy województwa.

  Teraz ustawa trafi ponownie do Sejmu.

  (ISBnews)

   

 • 07.02, 11:21Senat odrzucił nowelizację ustawy o działach administracji 

  Warszawa, 07.02.2020 (ISBnews) - Senat odrzucił nowelizację ustawy o działach administracji państwowej, zakładającą wyodrębnienie dwóch nowych działów administracji rządowej - "aktywów państwowych" i "klimatu".

  Za wnioskiem o odrzucenie noweli głosowało 51 senatorów, 42 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Zgodnie z nowelizacją, minister aktywów państwowych miałby kompetencje inicjowania polityki państwa w zakresie gospodarowania mieniem państwowym, wykonywania praw majątkowych i osobistych przysługujących Skarbowi Państwa, a także ochrony interesów Skarbu Państwa. Mógłby też zgłaszać sprzeciw wobec decyzji o likwidacji przedsiębiorstwa państwowego.

  Z kolei do zadań resortu klimatu należałoby m.in.: wdrażanie polityki klimatycznej UE, ochrona i kształtowanie środowiska, racjonalne wykorzystywanie jego zasobów, kontrola przestrzegania wymagań ochrony środowiska i badania jego stanu, gospodarka odpadami, efektywność energetyczna oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

  Najwięcej kontrowersji budził zapis, zgodnie z którym opiekę nad Polonią i Polakami za granicą miałby sprawować Senat i Prezes Rady Ministrów (obecnie jest to kompetencja Senatu). Obawiano się, że mogłoby to oznaczać zmniejszenie funduszy na Polonię, które są do dyspozycji Senatu.

  Teraz ustawa ponownie trafi do Sejmu.

  (ISBnews)

   

 • 07.02, 10:38Senat przyjął ustawę okołobudżetową z poprawkami 

  Warszawa, 07.02.2020 (ISBnews) - Senat przyjął kilka poprawek do ustawy okołobudżetowej, wykreślając m.in. przepis umożliwiający przesunięcie zwolnionych w tym roku środków Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPIK) na informatyzację oraz utrzymując kontrolę parlamentarną nad przesuwaniem środków w dziale "Obrona narodowa".

  Za przyjęciem ustawy z poprawkami głosowało 97 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Zgodnie z jedną z poprawek usunięto przepis, pozwalający w roku 2020 przerzucić środki z CEPiK (jego nowe funkcjonalności mają powstać w przyszłym roku) na realizację innych działań związanych z informatyzacją państwa. Senatorowie przegłosowali też poprawkę, zgodnie z którą dokonywanie przesunięć przez ministra finansów i ministra obrony narodowej w dziale "Obrona narodowa" będzie możliwe jedynie za zgodą właściwej komisji sejmowej.

  Wprowadzono też kilka poprawek, dotyczących oświaty: m.in. odmrożenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli poprzez zastosowanie kwoty bazowej obowiązującej w dniu 1 stycznia 2019 r., zagwarantowanie wyodrębnienia w budżecie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania środków na doskonalenie nauczycieli i na nagrody za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze oraz zmianę terminu wyrównania podwyżek dla nauczycieli w oparciu o nową kwotę bazową.

  Najważniejsze zmiany w ustawie okołobudżetowej to m.in., przeznaczenie ponad 2,2 mld zł z Funduszu Pracy na finansowanie staży podyplomowych oraz szkoleń specjalizacyjnych lekarzy i lekarzy dentystów oraz specjalizacji pielęgniarek i położnych, a także przekazane 310 mln zł z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na refundację pracodawcom wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników.

  Ustawa zapewnia również środki na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych z tytułu prawa do bezpłatnego węgla w części budżetowej prezesa ZUS. Umożliwia ponadto finansowanie wydatków (433,1 mln zł) na modernizację wyposażenia służb podległych resortowi spraw wewnętrznych i administracji w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa".

  Teraz ustawa ponownie trafi do Sejmu.

  (ISBnews)

   

 • 07.02, 10:22KUPS o podatku cukr.: Promujmy wybory prozdrowotne nie przez politykę fiskalną 

  Warszawa, 07.02.2020 (ISBnews) - Wykorzystywanie polityki fiskalnej nie jest dobrym narzędziem służącym promocji prozdrowotnych wyborów konsumentów. Dostępne dane z krajów, które wprowadziły podobne opodatkowanie, pokazują, że w żadnym z tych państw "podatek cukrowy" nie przyczynił się do spadku otyłości, napisało Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS) w swoim stanowisku przesłanym ISBnews, odnosząc się do opublikowanej przez nas informacji o tym, że opłata cukrowa ma dać 3,23 mld zł dochodów w każdym pełnym roku obowiązywania.

  "Wykorzystywanie polityki fiskalnej nie jest dobrym narzędziem służącym promocji prozdrowotnych wyborów konsumentów. Dostępne dane z krajów, które wprowadziły podobne opodatkowanie, pokazują, że w żadnym z tych państw 'podatek cukrowy' nie przyczynił się do spadku otyłości. Jednym z powodów braku skuteczności jest wybiórczy, dyskryminacyjny charakter opodatkowania wyłącznie jednej kategorii produktów (napojów). Opodatkowuje się branżę, która zużywa tylko ok. 19% cukru spożywanego w Polsce i branżę, która w ostatnich latach zrobiła najwięcej w zakresie reformulacji swoich produktów. W ewidentnej sprzeczności z celami prozdrowotnymi, nakreślonymi w ustawie jest także zupełne pominięcie innych kategorii, które zawierają cukier oraz np. segmentu napojów alkoholowych typu piwa smakowe" - czytamy w stanowisku.

  "Przeciwko podatku cukrowemu protestują zarówno rolnicy i sektor związany z uprawą buraka cukrowego, ale także sadownicy i producenci napojów owocowych. Opodatkowanie napojów prowadzić będzie do obniżenia konkurencyjności krajowej branży spożywczej wobec tych branż z innych krajów Unii Europejskiej, gdzie takich dodatkowych obciążeń nie ma. Ustawa będzie szczególnie dotkliwa dla sadowników polskich jabłek i owoców miękkich jak czarna porzeczka, aronia czy wiśnia. Polska jest jednym z największych producentów owoców i warzyw w Europie. Ze względu na rosnącą konkurencję tych surowców w eksporcie, zagospodarowanie każdej tony owoców i warzyw oraz ich przetworów na rynku krajowym, jest kwestią priorytetową. Wprowadzenie podatku będzie również miało negatywny wpływ na branżę producentów cukru oraz plantatorów buraka cukrowego. A ten sektor już dziś zmaga się w wieloma wyzwaniami" - czytamy dalej.

  Ustawa o tzw. opłacie cukrowej da 3,23 mld zł dodatkowych dochodów w sektorze finansów publicznych w każdym pełnym roku jej obowiązywania, wynika z oceny skutków regulacji (OSR) dołączonej do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (tzw. ustawy cukrowej).

  Celem zmian jest walka z nadwagą i otyłością przez nałożenie opłaty na napoje z dodatkiem cukrów (monosacharydów lub disacharydów) oraz środków spożywczych zawierających te substancje, substancji słodzących, kofeiny lub tauryny.

  Planowany termin wejścia w życie to 1 kwietnia 2020 roku "W 2020 r. planowana wysokość wpływów z opłat ma wynieść ok. 2,3 mld zł […] opłaty zostaną naliczone od dnia jej obowiązywania, a zatem obejmą wyłącznie 3 kwartały 2020 r." - czytamy w OSR.

  (ISBnews)

   

 • 07.02, 09:47Senat opowiedział się za waloryzacją emerytur i rent o nie mniej niż 70 zł 

  Warszawa, 07.02.2020 (ISBnews) - Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS), przewidującą od 1 marca 2020 roku waloryzację rent i emerytur o 3,24%, nie mniej niż o 70 zł brutto.

  Za przyjęciem nowelizacji głosowało 97 senatorów, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Dodatki do emerytur i rent zostaną podwyższone procentowym wskaźnikiem waloryzacji. Większą podwyżkę (w kwocie 70 zł brutto) otrzyma około 6,2 mln emerytów i rencistów, których świadczenie nie przekracza 2 160,49 zł brutto.

  Koszt tego świadczenia w 2020 r. to 9,1 mld zł. "Gdybyśmy tego mechanizmu [kwotowo-procentowego] nie zastosowali, to ten koszt byłby na poziomie 7 mld zł, czyli dodatkowe środki, które przeznaczamy na sfinansowanie waloryzacji, to niespełna 2 mld zł" - powiedział w trakcie debaty poprzedzającej głosowanie wiceminister pracy rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed. "Pozostała część waloryzacji będzie na poziomie dzisiaj prognozowanym w ustawie budżetowej, na poziomie 3,24%. Ostateczny wskaźnik waloryzacji będziemy znali w lutym, w momencie, gdy Główny Urząd Statystyczny określi poziom inflacji za rok ubiegły. Od tego będzie liczony wskaźnik inflacyjny" - dodał.

  Najniższe emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinne i renty socjalne wzrosną do 1 200 zł brutto, do 900 zł brutto - renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Nowelizacja podwyższa także do 1 700 zł próg uprawniający do wypłaty świadczenia dla osób w wieku 18 lat niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

  Waloryzacja na podobnych zasadach, tj. wskaźnikiem procentowym oraz ustaleniem gwarantowanego progu podwyżki świadczenia, odbyła się do tej pory czterokrotnie (w 2012 r. podwyżka nie mniej niż 71 zł, w 2015 r. 36 zł, w 2017 r. 10 zł, w 2019 r. 70 zł).

  Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

  (ISBnews)