Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 14.09, 14:41Morawiecki: Przyjęto wzrost płacy min. do 4 242 zł od 1 stycznia, 4 300 zł od 1 lipca 2024 

  Warszawa, 14.09.2023 (ISBnews) - Rząd przyjął rozporządzenie, zakładające wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę do 4 242 zł brutto od 1 stycznia 2024 r. i do 4 300 zł brutto od 1 lipca 2024 r., wynika z wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego. Stawka godzinowa ma wzrosnąć odpowiednio: do 27,7 zł od 1 stycznia przyszłego roku i do 28,1 zł od 1 lipca.

  "Dzisiaj od strony formalnej przyjęliśmy płacę minimalną, minimalną stawkę godzinową […], która od 1 stycznia będzie wynosić 27,7 zł [brutto], a od 1 lipca 28,1 zł" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

  "Minimalne wynagrodzenie miesięczne od 1 stycznia będzie wynosiło 4 242 zł i [zostanie] podniesione do 4,3 tys. zł od 1 lipca w przyszłym roku" - dodał.

  W czerwcu br. rząd zaproponował od 1 stycznia 2024 r. pensję minimalną na poziomie 4 242 zł brutto miesięcznie, natomiast od 1 lipca - na poziomie 4,3 tys. zł. Proponowana była stawka godzinowa na poziomie 27,7 zł od 1 stycznia, a od 1 lipca - 28,1 zł.

  Proponowane przez rząd kwoty były następnie przedmiotem negocjacji z partnerami społecznymi. W tym terminie Rada Dialogu Społecznego nie uzgodniła wysokości płacy minimalnej, z tego względu Rada Ministrów określiła wysokość pensji minimalnej w 2024 r. w drodze rozporządzenia.

  W tym roku płaca minimalna wzrosła od 1 stycznia do 3 490 zł brutto, a od 1 lipca 2023 r. do 3 600 zł brutto.

  (ISBnews)

 • 12.09, 15:16Rząd podjął uchwałę ws. przedłużenia ograniczeń ws. przywozu zboża z Ukrainy 

  Warszawa, 12.09.2023 (ISBnews) - Rząd podjął uchwałę ws. przedłużenia ograniczeń dotyczących przywozu zboża z Ukrainy po 15 września, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Dla rządu ochrona polskiego rolnictwa ma znaczenie priorytetowe. Dlatego Rada Ministrów wzywa Komisję Europejską, aby przedłużyła zakaz importu zbóż z Ukrainy po 15 września 2023 r. W przeciwnym wypadku, Polska samodzielnie wprowadzi taki zakaz na poziomie krajowym" - wskazano w komunikacie.

  Zakaz będzie obowiązywał do czasu, w którym uregulowane zostaną stosunki w sprawach rolnych pomiędzy Polską a Ukrainą, podano także.

  Rada Ministrów wzywa Komisję Europejską do:

  - przedłużenia po 15 września 2023 r. zakazu importu z Ukrainy 4 produktów rolnych: pszenicy, kukurydzy, rzepaku (rzepiku) i nasion słonecznika;

  - podjęcia natychmiastowych działań, w celu wypracowania rozwiązań pozwalających na stabilne i efektywne funkcjonowanie lokalnych producentów w Polsce i w Unii Europejskiej, wymieniono.

  (ISBnews)

 • 12.09, 10:00Maląg: Rząd przyjmie rozporządzenie ws. płacy minimalnej na 2024 prawdopodobnie w czwartek 

  Warszawa, 12.09.2023 (ISBnews) - Rząd przyjmie rozporządzenie w sprawie płacy minimalnej w 2024 r. w czwartek, 14 września, zapowiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Przypomniała, że przyszłoroczna waloryzacja ma być dokonywana dwukrotnie.

  "Myślę, że [wysokość płacy minimalnej w 2024 r.] poznamy w czwartek, bo tak planujemy. […] Do 15 września, czyli do piątku, mamy czas na to, żeby wydać rozporządzenie" - powiedziała Maląg w Radiu Zet.

  "W związku z tym, że poziom inflacji był wyższy w tym roku niż 105%, będzie na pewno minimalna pensja również waloryzowana od lipca w przyszłym roku, czyli dwukrotnie" - dodała.   

  Projekt rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, który na początku sierpnia trafił do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, ustalał to wynagrodzenie na poziomie 4 242 zł brutto od 1 stycznia 2024 r. oraz 4 300 zł brutto od 1 lipca 2024 r. Zgodnie z projektowanym rozporządzeniem minimalna stawka godzinowa miałaby wynosić odpowiednio 27,7 zł brutto od 1 stycznia 2024 r. oraz 28,1 zł brutto od 1 lipca 2024 r.

  Wskazana w projektowanym rozporządzeniu wysokość wynagrodzenia minimalnego i minimalnej stawki godzinowej jest analogiczna do kwot przedstawionych Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji.

  Rozporządzenie stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zgodnie z tą ustawą Rada Ministrów jest zobowiązana do ustalenia na rok następny wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych w drodze rozporządzenia - jeżeli Rada Dialogu Społecznego nie uzgodni tych wysokości w terminie 30 dni od dnia otrzymania od Rady Ministrów (do negocjacji) proponowanych wysokości tego wynagrodzenia.

  Ustalone przez Radę Ministrów na 2024 r. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej nie mogą być niższe od kwoty zaproponowanej Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji.

  W przypadku nieuzgodnienia na forum Rady Dialogu Społecznego wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. Rada Ministrów jest zobowiązana ustalić wysokości w drodze rozporządzenia - w terminie do dnia 15 września br.

  Zgodnie z przepisami jeżeli prognozowany na rok następny wskaźnik cen (tj. przyjęty do opracowania projektu ustawy budżetowej średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem) wynosi co najmniej 105% - ustala się dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej: od dnia 1 stycznia i od dnia 1 lipca.

  (ISBnews)

 • 12.09, 09:34Maląg: Na emeryturę stażową mogłoby przejść ok. 70 tys. osób w pierwszym roku 

  Warszawa, 12.09.2023 (ISBnews) - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej szacuje, że na emeryturę stażową mogłoby przejść ok. 70 tys. osób w pierwszym roku obowiązywania przepisów, poinformowała minister Marlena Maląg.

  "My szacujemy, że gdzieś około 70 tys. osób mogłoby przejść [na emeryturę stażową]" - powiedziała Maląg w Radiu Zet, pytana o efekt wprowadzenia świadczenia.

  "Nie będzie na pewno zjawiska takiego, które będzie bardzo negatywne dla rynku pracy" - dodała.

  Prezes Prawa i Sprawiedliwości (PiS) Jarosław Kaczyński zapowiedział w sobotę w Końskich wprowadzenie emerytur stażowych po 38 latach pracy dla kobiet i 43 latach dla mężczyzn.

  (ISBnews)

 • 11.09, 11:45MKiŚ: Nowela rozporządzenia taryfowego wprowadza premię na rachunkach za energię 

  Warszawa, 11.09.2023 (ISBnews) - Nowelizacja rozporządzenia ministra klimatu i środowiska w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną zobowiązuje sprzedawców do wprowadzenia nowego sposobu rozliczeń z odbiorcami w gospodarstwach domowych, wynagradzającego aktywnościowe i efektywnościowe postawy odbiorców energii, podało Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ).

  Rozporządzenie zostało już podpisane przez ministra klimatu i środowiska.

  "Premiowane będzie m.in.: oszczędzanie energii elektrycznej, wyrażenie zgody na otrzymywanie komunikacji marketingowej, otrzymywanie faktur VAT w formie elektronicznej, czy bycie prosumentem" - czytamy w komunikacie.

  Zmiana rozporządzenia przyniesie każdemu gospodarstwu domowemu wymierną korzyść finansową w postaci pomniejszenia rocznego rozliczenia za energię o równowartość jednego przeciętnego miesięcznego rachunku, podano także.

  Sprzedawcy energii zobowiązani będą do informowania odbiorców o zmianach w rozliczeniach oraz o wysokości premii i terminie jej przyznawania.

  Inicjatywa ta ma na celu zwiększenie przejrzystości działań na rynku energii elektrycznej oraz wzmocnienie praw odbiorców w gospodarstwach domowych, podkreślono.

  Nowela wspiera również operatorów systemu elektroenergetycznego i ułatwia im zarządzanie bilansem mocy w systemie. Nowe przepisy zwalniają odbiorców z opłat za ponadumowny pobór energii biernej i przekroczenie mocy umownej, w przypadku gdy wynikają one z poleceń operatorów lub z usług świadczonych na ich rzecz. Wprowadzane zmiany przyczynią się do stworzenia dla odbiorców zachęt do bardziej świadomego zarządzania zużyciem energii, zwiększających elastyczność pracy systemu.

  Mogą one polegać m.in. na dodatkowym zużyciu energii elektrycznej na polecenie operatora w okresach nadpodaży generacji OZE w systemie, bez obciążania użytkowników systemu za dodatkową moc pobieraną z systemu. Dzięki temu użytkownicy systemu będą mogli aktywnie uczestniczyć w wykorzystywaniu nadmiaru energii elektrycznej, podsumowano.

  (ISBnews)

 • 08.09, 15:27Paprocka z KP: Prezydent skieruje nowelę prawa farmac. do TK w trybie kontroli następczej 

  Warszawa, 08.09.2023 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych, jednak zawarte w niej przepisy zmieniające prawo farmaceutyczne skieruje do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej, poinformowała ISBnews sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka.

  "Pan prezydent, z uwagi na materię ustawy w części dotyczącej ubezpieczeń, wagi dla kontraktów dla polskich przedsiębiorców na Ukrainie zdecydował się na podpisanie tej ustawy" - powiedziała Paprocka w rozmowie z ISBnews.

  Przypomniała, że nowelizacja wprowadza także zmiany w prawie farmaceutycznym, które zostały wprowadzone do ustawy podczas drugiego czytania w Sejmie.

  "Pan prezydent, mając na uwadze, jak te regulacje zostały przyjęte, mając na uwadze pewne wątpliwości, które pojawiły się w toku prac legislacyjnych do ustawy, zdecydował o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego przepisów prawa farmaceutycznego w trybie kontroli następczej" - podkreśliła minister.

  Wskazała, że do Kancelarii Prezydenta wpłynęła "ogromna ilość korespondencji", zarówno od podmiotów deklarujących poparcie dla proponowanych zmian, jak i tych, którzy mieli zastrzeżenia.

  Wniosek do TK ma zostać skierowany w najbliższym terminie.

  Przepisy nowelizacji prawa farmaceutycznego wprowadzają zakaz przejmowanie kontroli nad podmiotem prowadzącym aptekę przez osoby inne niż farmaceuci lub spółki z ich udziałem. Jeden podmiot będzie mógł prowadzić - w sposób bezpośredni lub pośrednio - co najwyżej 4 apteki ogólnodostępne.

  Elżbieta Dominik

  (ISBnews)

 • 08.09, 15:23Prezydent podpisał nowelę ustawy o gwarantowanych ubezpieczeniach eksportowych 

  Warszawa, 08.09.2023 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych, która rozszerza katalog podmiotów mogących korzystać z ochrony ubezpieczeniowej Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) o polskie oddziały przedsiębiorców zagranicznych, a także inwestycji bezpośrednich za granicą za pośrednictwem swoich podmiotów zależnych, podała Kancelaria Prezydenta.

  "Proponowane w ustawie rozwiązania rozszerzają zaś mandat ustawowy KUKE również o działalność niezwiązaną z eksportem. W ustawie zaproponowano więc, aby wszystkie ubezpieczenia oferowane w oparciu o ustawę o KUKE nosiły wspólne miano 'ubezpieczeń gwarantowanych'" - czytamy w komunikacie.

  Ustawa będzie dawać możliwość reasekuracji przez KUKE ryzyk pokrywanych ubezpieczeniami, o ile ryzyka te nie wystąpiły na terytorium RP i mają zarazem charakter nadzwyczajny, każdorazowo określany przez Radę Ministrów w akcie wykonawczym do ustawy.

  KUKE będzie także mogła oferować ochronę ubezpieczeniową w zakresie umów lub inwestycji realizowanych na terytorium RP, umożliwiających rozpoczynanie, kontynuowanie lub rozwijanie działalności gospodarczej wnoszącej istotny wkład w łagodzenie zmian klimatu.

  Ubezpieczenie takie obejmować będzie szkody poniesione przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego:

  - w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez kontrahenta albo

  - w wyniku realizacji inwestycji

  - pod warunkiem, że szkody te będą następstwem zdarzeń określonych jako ryzyko handlowe, polityczne lub nierynkowe. Ubezpieczenie takie będzie mogło być udzielone także w przypadku niespełnienia wymogu krajowego pochodzenia produktów i usług.

  Ustawa rozszerza katalog podmiotów mogących korzystać z ochrony ubezpieczeniowej KUKE o polskie oddziały przedsiębiorców zagranicznych, które dokonują eksportu krajowych towarów i usług.

  Krajowi przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z takiej ochrony także w przypadku dokonywania inwestycji bezpośrednich za granicą za pośrednictwem swoich podmiotów zależnych mających siedzibę za granicą.

  Ochrona będzie także przysługiwała członkom konsorcjum, w skład którego wchodzić będą przedsiębiorca krajowy lub jego przedsiębiorca zależny, lub oddział przedsiębiorcy zagranicznego mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli w ramach tego konsorcjum będzie mieć miejsce:

  - eksport krajowych produktów i usług;

  - sprzedaż przez przedsiębiorcę zależnego za granicą towarów i usług, które stanowiły towary lub usługi krajowe;

  - inwestycja bezpośrednia za granicą.

  Ubezpieczeniem KUKE będą mogły być także objęte inwestycje podejmowane w celu realizacji kontraktów eksportowych  - ubezpieczenie takie obejmie szkody poniesione przez ubezpieczającego w związku z realizacją danej inwestycji, jeżeli szkody te będą następstwem zdarzeń określonych jako ryzyko polityczne.

  Ustawa wprowadza także zmiany w ustawie Prawo farmaceutyczne – zmierzające przede wszystkim do uniemożliwienia przejmowania kontroli w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów nad podmiotem prowadzącym aptekę ogólnodostępną przez osoby inne niż farmaceuci lub spółki z ich udziałem oraz przez podmioty, które już prowadzą, w sposób bezpośredni lub pośrednio, co najmniej 4 apteki ogólnodostępne.

  Niedopuszczalne będzie także przejęcie kontroli nad podmiotem prowadzącym aptekę ogólnodostępną przez osobę, która wchodzi w skład organów spółki posiadającej zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub zajmującej się pośrednictwem w obrocie produktami leczniczym. Ograniczenia powyższe nie będą stosowane do przejęcia kontroli w wyniku nabycia spadku. Naruszenie zakazu przejęcia kontroli skutkować będzie cofnięciem przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej dla podmiotu, nad którym została przejęta kontrola, oraz nałożeniem przez organ inspekcji farmaceutycznej kary pieniężnej od 50 tys.  zł do 5 mln zł na podmiot przejmujący niedozwoloną kontrolę.

  Przepisy dotyczące niedozwolonego przejęcia kontroli będą miały zastosowanie do przejęcia kontroli, które nastąpi po dniu wejścia w życie ustawy.

  Przepisy dotyczące zmian w prawie farmaceutycznym mają zostać skierowane do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej.

  Nowela dokonuje również nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - wydłużając okres tymczasowego zarządu przymusowego, jaki może być ustanawiany na jej podstawie (z 12 do 24 miesięcy).

  Wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych przepisów, które wchodzą w życie w późniejszym terminie.

  (ISBnews)

 • 07.09, 14:36Senat odrzucił ustawę o gwarancjach Skarbu Państwa za zobowiązania NABE 

  Warszawa, 07.09.2023 (ISBnews) - Senat odrzucił ustawę o zasadach udzielania przez Skarb Państwa gwarancji za zobowiązania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE), który zakładała, że gwarancjami ma zostać objętych 70% zobowiązań finansowych NABE. Za wnioskiem o odrzucenie ustawy głosowało 50 senatorów, przeciw było 38, a jeden wstrzymał się od głosu.

  Ponadto ustawa zawierała regulacje, ułatwiające prowadzenie procesu budowlanego oraz zakładające 5-procentową - obowiązującą od początku 2023 r. - obniżkę cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych i odbiorców uprawnionych, korzystających z zamrożonych cen.

  Rozwiązania zawarte w ustawie były konieczne dla utworzenia NABE. Udzielenie gwarancji przez Skarb Państwa pozwoliłoby Agencji pozyskać na rynku finansowym środki niezbędne do dalszej działalności. Nabycie przez Skarb Państwa elektrowni węglowych odciążyłoby ich obecnych właścicieli i umożliwiłoby im pozyskanie kapitału na inwestycje zero- i niskoemisyjne.

  Utworzenie NABE miało składać się z dwóch rodzajów działań:

  - w pierwszym, Skarb Państwa nabyłaby od spółek z udziałem Skarbu Państwa, tj. Polska Grupa Energetyczna, Enea, Tauron Polska Energia oraz Energa, ich spółek zależnych zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej w konwencjonalnych elektrowniach węglowych, tj. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, Tauron Wytwarzanie, Enea Wytwarzanie, Enea Elektrownia Połaniec oraz Energa Elektrownie Ostrołęka.

  - następnie spółki zostałyby skonsolidowane w ramach PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (GiEK). Nastąpiłoby to poprzez wniesienie przez Skarb Państwa akcji lub udziałów tych spółek na podwyższenie kapitału zakładowego PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. GiEK funkcjonowałoby, jako NABE.

  Gwarancjami Skarbu Państwa objęte byłoby 70% zobowiązań finansowych NABE, w skład których nie weszłyby odsetki i inne koszty - gwarancja dotyczyłaby jedynie kapitału.

  Zagwarantowane zostałyby trzy rodzaje instrumentów finansowych dla NABE:

  - kredyt odnawialny,

  - długoterminowe pożyczki;

  - limity przed rozliczeniowe na zakup uprawnień do emisji CO2 i waluty potrzebnej do ich rozliczenia.

  Termin ochrony gwarancyjnej miałby trwać osiem lat od utworzenia NABE.

  Nowe rozwiązania miały wejść w życie z dniem następującym po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 06.09, 12:57Prezydent podpisał nowelę ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie 

  Warszawa, 06.09.2023 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, której celem jest usprawnienie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przygotowania i realizacji inwestycji, podała Kancelaria Prezydenta.

  "Głównym celem ustawy […] jest usprawnienie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz usprawnienie przygotowania i realizacji inwestycji, w szczególności inwestycji liniowych w zakresie inwestycji drogowych, wodnych i przeciwpowodziowych" – czytamy w komunikacie.

  Zmiany zaproponowane zostały w większości w ramach prac Międzyresortowego Zespołu do spraw przeglądu uwarunkowań procesów inwestycyjnych w RP.

  Nowelizacja wprowadza zmiany w polegające w szczególności na:

  - wprowadzeniu skrótu "inwestycje strategiczne" dla obszernego katalogu przedsięwzięć;

  - wprowadzeniu, już na początkowym etapie postępowania, obowiązku przeprowadzenia analizy zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o ile został uchwalony,

  - uzupełnieniu przepisów, które regulują obowiązek badania zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego o plan zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej (gdy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze morskim),

  - wyłączeniu z obowiązku badania zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla urządzeń infrastruktury technicznej objętych pracami budowlanymi w celu usunięcia kolizji z planowaną do realizacji inwestycją strategiczną, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów na dalszym etapie procesu inwestycyjnego nie ma konieczności zachowania zgodności z tym planem;

  - umożliwieniu przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a lokalizowanego na obszarach objętych formami ochrony przyrody (do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zamiast karty informacyjnej przedsięwzięcia będzie składać się raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko),

  - umożliwieniu prowadzenia transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko podczas ponownej oceny oddziaływania na środowisko w ramach wydawania decyzji inwestycyjnych, doprecyzowaniu momentu zakończenia konsultacji z państwem narażonym oraz nałożeniu obowiązku przekazania stronie narażonej przetłumaczonych dokumentów,

  - dodaniu działu VA – Szczególne rozwiązania dla niektórych inwestycji strategicznych, który przewiduje szczególną procedurę zwolnienia danego przedsięwzięcia z wymogów dyrektywy 2011/92/UE w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko.

  Nowelizacja wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w wyjątkiem niektórych przepisów, dla których ustawa przewiduje inny termin ich wejścia w życie.

  (ISBnews)

 • 06.09, 09:20Soboń z MF: Na rewitalizację bloków trafi 5 mld zł w 2024, po 1 mld zł w kolejnych latach 

  Warszawa, 06.09.2023 (ISBnews) - Rząd zakłada, że na zapowiadany program rewitalizacji bloków mieszkalnych trafi 5 mld zł w roku 2024 r. i po ponad 1 mld zł rocznie w kolejnych latach, poinformował wiceminister finansów Artur Soboń. W jego ocenie, program mógłby być prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

  "Zakładamy, że w pierwszym roku będzie to nie mniej niż 5 mld zł . […] Myślę sobie, że po tym pilotażowym roku, kiedy będziemy wiedzieli, jakie jest zainteresowanie, jakie są potrzeby budżetowe na kolejne lata, to będzie to oczywiście kwota, która będzie adekwatna do popytu na ten pomysł. Wydaje mi się, że spokojnie to może być więcej nawet niż 1 mld zł rocznie" - podał Soboń w radiowej Trójce.

  "Tego typu programy mieszkaniowe były finansowane poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wydaje mi się dzisiaj, że to jest najbardziej dzisiaj kompetentny podmiot, który by mógł tego typu środki zabezpieczyć i odpowiednio rozliczyć" - dodał.

  Kilka dni temu premier Mateusz Morawiecki, przedstawiając program "Przyjazne Osiedle", wskazywał, że obejmuje on rewitalizację tysięcy bloków, nową termoizolację, nowoczesne windy, nowe parki i miejsca odpoczynku dla rodzin.

  (ISBnews)

 • 06.09, 09:03Rząd planuje przedłużenie programu dot. zwolnień z podatków lokalnych do 2026 r. 

  Warszawa, 06.09.2023 (ISBnews) - Rząd planuje przedłużenie programu pomocowego, umożliwiającego udzielanie pomocy w formie zwolnień od podatków lokalnych do 31 grudnia 2026 r., wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie nowelizacji rozporządzenia ws. warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych planowane jest na IV kw.

  Obowiązująca od kilku lat regulacja określa warunki udzielania pomocy w formie zwolnień z podatków lokalnych, w oparciu o rozporządzenie UE nr 651/2014 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem (GBER).

  "Istotą i celem projektu jest przedłużenie obowiązywania programu pomocowego umożliwiającego udzielanie pomocy w formie zwolnień z podatków lokalnych w ramach przeznaczeń objętych programem przez określenie nowych progów pomocy, oraz dokonanie niezbędnych zmian dostosowawczych, stosownie do zasad ustalonych w znowelizowanym GBER" - czytamy w wykazie.

  Projekt zakłada przedłużenie obowiązywania programu do 31 grudnia 2026 r., stosownie do terminu obowiązywania GBER.

  (ISBnews)
   

 • 05.09, 17:00Rząd zwiększył limit programu budowy dróg krajowych o 5,1 mld zł do 2033 r. 

  Warszawa, 05.09.2023 (ISBnews) -  Rząd znowelizował uchwałę ws. programu budowy dróg krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.), zwiększając limit finansowania o 5,1 mld zł do ok. 299,5 mld zł, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Do Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.), dodana zostanie nowa inwestycja. Będzie to budowa drogi ekspresowej S8, na odcinku Knyszyn (Białystok) - Raczki (Suwałki), o szacunkowej długości 90 km. Limit finansowy programu zwiększy się o 5,1 mld zł, tj. do kwoty ok. 299,5 mld zł" - czytamy w komunikacie.

  Według założeń, inwestycja ma poprawić m.in. bezpieczeństwo ruchu drogowego, wzrośnie dostępność Polski północno-wschodniej oraz zwiększyć atrakcyjność inwestycyjną regionu.

  (ISBnews)

 • 05.09, 16:54Rząd podjął uchwałę ws. programu wsparcia miasta Warszawy kwotą ponad 3 mld zł do 2030 r. 

  Warszawa, 05.09.2023 (ISBnews) - Rząd podjął uchwałę ws. ustanowienia programu wsparcia rozwoju miasta stołecznego Warszawy na lata 2023-2030 i przekazania na ten cel ponad 3 mld zł, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Rząd chce zwiększyć możliwości rozwoju miasta stołecznego Warszawy i podnieść jakość życia jego mieszkańców. Chodzi m.in. o poprawę dostępności transportowej oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej oraz turystycznej stolicy. Na ten cel przeznaczonych zostanie ponad 3 mld zł" - czytamy w komunikacie.

  Uchwała zakłada, że powstanie specjalny program, który będzie wspierał finansowo rozwój Warszawy w latach 2023-2030.

  Program ma realizować takie cele, jak:

  - poprawa dostępności transportowej, zwiększenie mobilności oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Warszawie;

  - podniesienie jakości życia mieszkańców oraz osób przyjeżdżających do stolicy;

  - wzrost atrakcyjności inwestycyjnej oraz turystycznej i rekreacyjnej w Warszawie.

  Miasto będzie mogło otrzymać dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych, w zakresie m.in.:

  - transportu publicznego,

  - infrastruktury drogowej,

  - inwestycji towarzyszących mobilności i bezpieczeństwu ruchu drogowego,

  - infrastruktury usług publicznych,

  - infrastruktury czasu wolnego.

  Środki mają być przeznaczone m.in. na budowę III linii metra, budowę Trasy Świętokrzyskiej, budowę obwodnicy śródmiejskiej od Ronda Wiatraczna do Ronda Żaba, odbudowę stadionu "Skry" czy rozbudowę i modernizację Muzeum Powstania Warszawskiego.

  (ISBnews)

 • 05.09, 09:46Moskwa: Decyzja w sprawie ew. zamrożenia cen ciepła systemowego w 2024 zapadnie w X 2023 

  Warszawa, 05.09.2023 (ISBnews) - Decyzja w sprawie ewentualnego zamrożenia cen ciepła systemowego w roku 2024 zapadnie w październiku, poinformowała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Ceny ciepła systemowego są zamrożone do końca tego roku.

  "Taka decyzja zapadnie tak jak w ubiegłym roku w końcówce października, taką decyzję [w roku ubiegłym] podejmowaliśmy, mając obraz IV kwartału, ale ustawy w różnych wariantach są u mnie gotowe od kwietnia tego roku" - powiedziała Moskwa w Radiu Zet.

  (ISBnews)

 • 05.09, 09:28Moskwa: W tym sezonie węgla nie zabraknie; nie planujemy dopłat, bo ceny się stabilizują 

  Warszawa, 05.09.2023 (ISBnews) - W zbliżającym się sezonie grzewczym węgla nie zabraknie, zapewniła minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Jednocześnie poinformowała, że rząd nie planuje wprowadzania dopłat do zakupu węgla, jak miało to miejsce przed rokiem.

  "W tym roku tego węgla nie zabraknie ani dla gospodarstw domowych, ani dla ciepłowni, ani dla energetyki. Są zapasy z ubiegłego roku przede wszystkim w polskich kopalniach. Kopalnie o tym informują. Przede wszystkim Polska Grupa Górnicza zachęca do zakupów" - powiedziała Moskwa w Radiu Zet.

  "Jest dużo węgla polskiego jeszcze z ubiegłego sezonu, z tego sezonu, jest też węgiel importowany, otworzył się też rynek prywatny, prywatni pośrednicy też węgiel do polski ściągają" - dodała.

  Pytana o cenę, powiedziała, że trudno prognozować, ponieważ w tym roku nie ma mechanizmu rządowego. "W tamtym roku wiedzieliśmy, jakie to są ceny, bo były dopłaty po naszej stronie"  - wskazała.

  Odnosząc się do pytania czy w tym roku nie będzie dopłat, stwierdziła: "Nie planujemy dodatku węglowego, bo ceny węgla się stabilizują, ale oczywiście zawsze z otwartością, z obserwacją sytuacji, gdyby do jakichś zaburzeń na tym rynku doszło, będziemy interweniować".

  Zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe w ubiegłym sezonie grzewczym gminy, spółki gminne i związki gminne mogły kupować węgiel od importerów (PGE Paliwa oraz Węglokoks) i sprzedawać go mieszkańcom po 2 tys. zł za tonę. Rozwiązanie to początkowo obowiązywało do końca kwietnia br., ale zostało przedłużone do końca lipca br.

  Jednocześnie w roku ubiegłym wprowadzono m.in. tzw. dodatek węglowy dla gospodarstw ogrzewających swoje gospodarstwa węglem w wysokości 3 tys. zł na gospodarstwo. 

  (ISBnews)

 • 05.09, 08:29Rzeczkowska: Chcemy być nadal obecni z emisjami długu na rynkach EUR i USD 

  Warszawa, 05.09.2023 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów chce być nadal obecne na rynkach obligacji w euro i dolarze amerykańskim i liczy na "znaczącą elastyczność" w zakresie zwiększenia udziału długu w walutach obcych w długu Skarbu Państwa, poinformowała szefowa resortu Magdalena Rzeczkowska.

  "Obowiązująca strategia zarządzania długiem zakłada utrzymywanie udziału długu w walutach obcych w długu Skarbu Państwa poniżej 25%, z możliwością przejściowych odchyleń wynikających z uwarunkowań rynkowych lub budżetowych. Obecny udział walut obcych to ok. 22%, co daje nam dość znaczącą elastyczność w kształtowaniu struktury finansowania. W ostatnich latach zaczęliśmy częściej pojawiać się z emisjami na rynkach zagranicznych i to były obligacje w euro i dolarze amerykańskim, które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów. Chcemy być obecni na tych rynkach także w kolejnych latach" - powiedziała Rzeczkowska w rozmowie z Business Insider Polska.

  Zgodnie z ustawowym terminem, do końca września rząd przyjmie i przekaże do Sejmu wraz z projektem budżetu aktualizację strategii zarządzania długiem na lata 2024-2027. Celem strategii pozostanie minimalizacja kosztów obsługi w długim terminie z uwzględnieniem ograniczeń na ryzyko, w tym ryzyko kursowe, podkreśliła minister.

  "Planowana struktura finansowania potrzeb pożyczkowych, zarówno co do rynku, jak i instrumentów jest zrównoważona - dążymy do tego, żeby nie wywierać nadmiernej presji podażowej na żaden segment rynku, stąd założenia dotyczące emisji bonów skarbowych czy finansowania zagranicznego. Zrealizowana struktura emisji będzie zależała od uwarunkowań rynkowych i budżetowych. Na 2021 rok również zakładaliśmy finansowanie bonami, ostatecznie nie było to konieczne. Wciąż mamy też możliwość sprzedawania obligacji detalicznych, które cieszyły się ostatnio bardzo dużym zainteresowaniem. Na bieżąco analizujemy ofertę dla indywidualnych inwestorów pod kątem jej aktualności" - wskazała także Rzeczkowska.

  W projekcie ustawy budżetowej na 2024 r. zaplanowano, że w przyszłym roku potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa wyniosą 225,39 mld zł wobec kwoty przewidywanego wykonania w 2023 roku 142,97 mld zł, jak podano w uzasadnieniu do projektu w ubiegłym tygodniu.

  Planowany poziom potrzeb pożyczkowych brutto (suma potrzeb netto oraz przypadającego do wykupu długu przy przyjętych założeniach odnośnie do sprzedaży skarbowych papierów wartościowych w 2023 roku) wynosi 420 576,1 mln zł wobec kwoty przewidywanego wykonania w 2023 roku 280 925,7 mln zł (w znowelizowanej ustawie budżetowej na 2023 rok 288 793,3 mln zł).

  (ISBnews)

 • 05.09, 08:22MRIT: Złożono ponad 41,8 tys. wniosków o kredyt mieszkaniowy 2%, zawarto 5,7 tys. umów 

  Warszawa, 05.09.2023 (ISBnews) - W ramach programu "Bezpieczny Kredyt 2%" złożono dotychczas ponad 41,8 tys. wniosków i zawarto 5,7 tys. umów na łączną kwotę na kwotę ok. 2,16 mld zł, poinformowało Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT). Obecnie "Bezpieczny kredyt 2%" oferuje 9 banków, a 5 kolejnych instytucji deklaruje gotowość przystąpienia do programu w III/IV kwartale br.

  "Bezpieczny kredyt 2% w liczbach: 41 824 złożonych wniosków, 5 728 podpisanych umów kredytowych" - czytamy na profilu resortu na X (dawniej Twitterze).

  Obecnie "Bezpieczny kredyt 2%" oferuje 9 banków: Alior Bank, Bank BPS i Banki Spółdzielcze Zrzeszenia BPS, Bank Pekao, Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie, Bank Spółdzielczy w Brodnicy, Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie, PKO Bank Polski, SGB-Bank i Banki Spółdzielcze Zrzeszone z SGB-Bankiem oraz VeloBank. Pięć kolejnych instytucji deklaruje gotowość przystąpienia do programu w III/IV kwartale br., podał resort.

  W ubiegłym miesiącu minister rozwoju i technologii Waldemar Buda poinformował ISBnews, że "Bezpieczny kredyt 2%" będzie oferować 16-17 banków pod koniec br.

  O kredyt z dopłatą mogą ubiegać się osoby, które na dzień złożenia wniosku o kredyt nie ukończyły 45 lat, przy czym w przypadku osób prowadzących gospodarstwo domowe wspólnie wystarczy, że wieku tego nie ukończyło jedno z nich (o ile obie będą stronami tego umowy tego kredytu). Osoba zaciągająca kredyt mieszkaniowy oraz osoby wchodzące w skład jej gospodarstwa domowego przed dniem jego udzielenia nie będą mogły posiadać prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.

  Kredyt z dopłatą do rat może zostać udzielony w maksymalnej kwocie 600 tys. zł w przypadku kredytobiorców prowadzących gospodarstwo wspólnie z małżonkiem lub gdy w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy wchodzi co najmniej jedno dziecko, w pozostałych przypadkach - maksymalnie do 500 tys. zł. Kredyt z dopłatą do rat może zostać udzielony bez wkładu własnego kredytobiorcy albo z wkładem własnym nie wyższym niż 200 tys. zł.  Kryteria te będą mogły zostać podwyższone w drodze rozporządzenia Rady Ministrów.

  (ISBnews)

 • 04.09, 08:43Muller: Przygotujemy program dot. inwestycji w osiedla z wielkiej płyty 

  Warszawa, 04.09.2023 (ISBnews) - Rząd zobowiązuje się do przygotowania programu "Przyjazne osiedle", który zakładałby inwestycje w osiedla z wielkiej płyty, zarówno w modernizację bloków mieszkalnych, jak i ich otoczenia, poinformował rzecznik rządu Piotr Muller.

  "Zobowiązujemy się do stworzenia programu 'Przyjazne osiedle'. Zakłada on inwestycje rządowe w osiedla z tzw. wielkiej płyty, które powstały wiele lat temu. Dotyczy to zarówno modernizacji bloków, jak i ich otoczenia (parków, placów zabaw, dróg dojazdowych, parkingów, pawilonów)" - napisał Muller na swoim profilu w serwisie X (dawniej Twitter).

  Wcześniej program zapowiedział premier Mateusz Morawiecki.

  "Rewitalizacja tysięcy bloków, nowa termoizolacja, nowoczesne windy, nowe parki i miejsca odpoczynku dla rodzin" - powiedział Morawiecki w podcaście, wyemitowanym na profilu Prawa i Sprawiedliwości.

  (ISBnews)

 • 04.09, 08:10Prezydent podpisał nowelę prawa geologicznego i górniczego dot. złóż strategicznych  

  Warszawa, 04.09.2023 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację prawa geologicznego i górniczego, której celem jest m.in. zwiększenie ochrony złóż kopalin oraz wprowadzenie do ustawy instrumentów, związanych z transformacją energetyczno-klimatyczną, podała Kancelaria Prezydenta.

  "Ustawa o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw ma realizować zalecenia pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli dotyczące wytypowania strategicznych złóż kopalin wraz z wprowadzeniem mechanizmów zabezpieczenia możliwości ich eksploatacji" - wskazano w komunikacie.

  Ponadto ustawa ma zmierzać do wprowadzenia instrumentów prawnych związanych z transformacją energetyczno-klimatyczną, uporządkować przepisy regulujące działalność prowadzoną na podstawie Prawa geologicznego i górniczego, usprawnić działalność organów nadzoru górniczego oraz państwowej służby geologicznej.

  Uchwalona ustawa ma w założeniu:

  - zwiększenie ochrony złóż kopalin w Polsce;

  - wprowadzenie do ustawy Prawo geologiczne i górnicze instrumentów prawnych związanych z transformacją energetyczno-klimatyczną;

  - zliberalizowanie i uporządkowanie przepisów regulujących działalność wykonywaną na podstawie ustawy Prawo geologiczne i górnicze;

  - usprawnienie działalności organów nadzoru górniczego;

  - zapewnienie większej efektywności wykonywania zadań przez państwową służbę geologiczną.

  Zgodnie z nowelą organ koncesyjny odmówi udzielenia koncesji, jeżeli zamierzona działalność:

  - sprzeciwia się interesowi publicznemu, związanemu w szczególności z: a) bezpieczeństwem państwa, w tym bezpieczeństwem energetycznym, lub b) interesem surowcowym państwa, lub c) ochroną środowiska, w tym z racjonalną gospodarką złożami kopalin, lub d) realizacją transformacji energetycznej, w tym możliwością pozyskania środków finansowych na potrzeby realizacji tej transformacji, lub

  - uniemożliwiłaby wykorzystanie nieruchomości lub obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ich przeznaczeniem określonym odpowiednio w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, w planach zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej lub w przepisach odrębnych, a w przypadku braku tych planów - uniemożliwiłaby wykorzystanie nieruchomości lub obszarów morskich RP w sposób wynikający z planu ogólnego gminy lub z przepisów odrębnych.

  Nowelizacja wprowadza definicję "złoża strategicznego" oraz ustanawia postępowanie w sprawie uznania złoża za strategiczne, a także zakłada utworzenie wykazu złóż strategicznych.

  Złoże strategiczne to - zgodnie z ustawą - złoże kopaliny które ze względu na jego znaczenie dla gospodarki lub bezpieczeństwa kraju podlega szczególnej ochronie prawnej.

  Nowela zaostrza zasady ujawniania złóż kopalin przez gminy i województwa, w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, planach ogólnych oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województw. Wprowadza też obowiązek ustanawiania przez gminy zakazu trwałej zabudowy lub innego zagospodarowania obszarów złóż strategicznych w sposób, który wyłączyłby możliwość zagospodarowania złoża strategicznego w przyszłości.

  Ponadto zwiększa nadzór wojewodów nad aktami planowania przestrzennego gmin w zakresie ujawniania w nich złóż kopalin oraz nad wprowadzaniem przez gminy zakazu trwałej zabudowy lub innego zagospodarowania obszarów złóż strategicznych. Wprowadza też regułę, zgodnie z którą minister właściwy do spraw środowiska jest właściwy w zakresie uzgadniania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa - w zakresie udokumentowanych złóż kopalin, które zostały uznane za złoża strategiczne.

  Nowela zawiera przepisy dot. podziemnego składowania dwutlenku węgla, co ma sprzyjać procesom dekarbonizacji, a także przepisy szczególne, dotyczące podziemnego bezzbiornikowego magazynowania wodoru, co jest ważne ze względu na istotną rolę wodoru w procesach dekarbonizacji. Wprowadza regułę, iż każda działalność w zakresie wydobywania węglowodorów ze złóż, prowadzona na podstawie koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złóż albo decyzji inwestycyjnej, może być wykonywana w połączeniu z podziemnym składowaniem dwutlenku węgla, co ma w swoim założeniu poszerzyć możliwości podziemnego składowania dwutlenku węgla (połączenie wydobywania węglowodorów z podziemnym składowaniem dwutlenku węgla będzie można uznawać za postać tzw. intensyfikacji wydobycia węglowodorów. Ponadto zniesiony zostanie ustawowy wymóg uzyskania koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla.

  Podziemne bezzbiornikowe magazynowanie wodoru zostaje uznane przez ustawę za cel publiczny w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami, a przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie wodoru, będzie miał prawo żądać wykupu nieruchomości lub jej części położonej w obszarze górniczym, w zakresie niezbędnym do wykonywania zamierzonej działalności magazynowej. Złoża wodoru zostają uznane za objęte własnością górniczą, przysługującą Skarbowi Państwa.

  Ponadto wyłączono stosowanie ustawy o Pgg do działalności polegającej na wykonywaniu wkopów oraz otworów wiertniczych o głębokości do 30 m w celu wykonywania ujęć wód podziemnych na potrzeby poboru wód podziemnych w ilości nieprzekraczającej 5 m3 na dobę, ustawa nie będzie miała zastosowania do działalności wykonywanej „poza obszarami górniczymi utworzonymi w celu wydobywania wód leczniczych lub solanek". Wprowadzono przepisy, umożliwiające rekonstrukcję zlikwidowanego otworu wiertniczego w celu wykorzystania ciepła Ziemi.

  Uelastyczniono sposób ustalania harmonogramu realizacji prac geologicznych we wniosku o udzielenie koncesji łącznej dla węglowodorów oraz w samej tej koncesji oraz przepisy normujące umowę o współpracy podmiotów, które wspólnie wykonują działalność w zakresie poszukiwania, rozpoznawania lub wydobywania węglowodorów.

  Odformalizowano [przepisy dotyczące składania dokumentacji geologicznej do właściwego organu administracji geologicznej oraz upoważniono właściwe organy administracji geologicznej do wzywania do poprawy lub uzupełnienia przedłożonej mu dokumentacji geologicznej, która nie odpowiada wymaganiom prawa.

  Wydłużony został okres, w którym podmiotowi, który sfinansował prace geologiczne i doprowadził do uzyskania informacji geologicznej, będzie przysługiwało prawo pierwszeństwa do ustanowienia na jego rzecz użytkowania górniczego oraz prawo do wyłącznego korzystania z informacji geologicznej. Ograniczono także obowiązki informacyjne przedsiębiorcy w zakresie przekazywania państwowej służbie geologicznej bieżących parametrów wydobywania węglowodorów ze złoża oraz informowania organu koncesyjnego o tym przekazaniu.

  Uproszczono procedury dotyczącej dodatków do projektu robót geologicznych oraz zniesiono wymóg, aby już na etapie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia związanego z wydobywaniem ze złóż kopalin objętych własnością górniczą istniała zgodność planowanej lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami planu miejscowego, jeżeli plan ten został uchwalony.

  Ustawa wprowadza również wiele rozwiązań mających na celu usprawnienie działalności organów nadzoru górniczego, do rozwiązań tych należą m. in.:

  - włączenie organów nadzoru górniczego w proces uzgadniania decyzji o wygaszeniu koncesji udzielanych przez starostę;

  - nałożenie na organ koncesyjny obowiązku uzyskania opinii organu nadzoru górniczego w zakresie dotyczącym projektu zagospodarowania złoża;

  - zwiększenie i doprecyzowanie uprawnień organów nadzoru górniczego w procesie stwierdzania posiadania kwalifikacji górniczych, obejmujących kwalifikacje do wykonywania czynności w kierownictwie (tj. w kierownictwie ruchu lub w kierownictwie działu ruchu) lub w dozorze (tj. w dozorze lub w wyższym dozorze) ruchu zakładu górniczego lub zakładu;

  Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych przepisów, dla których ustawa przewiduje późniejszy ich termin wejścia w życie.

  (ISBnews)

 • 04.09, 08:06Prezydent podpisał ustawę o niektórych zawodach medycznych 

  Warszawa, 04.09.2023 (ISBnews) - Prezydent podpisał ustawę o niektórych zawodach medycznych, która reguluje dostęp i wykonywanie szeregu zawodów oraz zasady odpowiedzialności zawodowej, podała Kancelaria Prezydenta.

  "Celem ustawy […] o niektórych zawodach medycznych jest uregulowanie zasad i warunków wykonywania następujących zawodów medycznych: a) asystentka stomatologiczna, b) elektroradiolog, c) higienistka stomatologiczna, d) instruktor terapii uzależnień, e) opiekun medyczny, f) optometrysta, g) ortoptystka, h) podiatra, i) profilaktyk, j) protetyk słuchu, k) technik farmaceutyczny, l) technik masażysta, m) technik ortopeda, n) technik sterylizacji medycznej, o) terapeuta zajęciowy" – czytamy w komunikacie.

  W ustawie uregulowano ponadto zasady ustawicznego rozwoju zawodowego oraz zasady odpowiedzialności zawodowej osób wykonujących wskazane zawody medyczne, podano także.

  Wymagane, dla określonych w ustawie zawodów medycznych, wykształcenie uzyskane w systemie szkolnictwa wyższego i nauki, kwalifikacje uzyskane w systemie oświaty lub inne kwalifikacje wymagane do wykonywania danego zawodu medycznego zostały uregulowane szczegółowo w załączniku do ustawy.

  Ustawa tworzy Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego, który jest rejestrem publicznym, prowadzonym przez ministra właściwego do spraw zdrowia. Administratorem danych zawartych w rejestrze będzie minister właściwy do spraw zdrowia.

  Szczegółowo określono zakres danych podlegających wpisowi do tego rejestru. Rejestr ten będzie częściowo jawny, w zakresie m.in. danych i informacji dotyczących osoby wykonującej zawód medyczny, dotyczących numer wpisu, indywidualnego identyfikatora wpisu, daty wpisu, nazwę wykonywanego zawodu medycznego, imienia i nazwiska osoby wykonującej zawód medyczny, nazwy i adres miejsca wykonywania zawodu medycznego informacji o zawieszeniu uprawnienia do wykonywania zawodu medycznego, informacji o zaprzestaniu wykonywania zawodu medycznego, informacji o wznowieniu, dacie utraty uprawnienia do wykonywania zawodu medycznego wraz z podaniem przyczyny, informacji o tymczasowym zawieszeniu uprawnienia do wykonywania zawodu medycznego albo o ograniczeniu zakresu czynności w jego wykonywaniu.

  Osoba ubiegająca się u wojewody o wpis do rejestru obowiązana będzie do uiszczenia opłaty w wysokości 100 zł za złożenie wniosku o wpis do rejestru. Wpisu do rejestru będzie dokonywał właściwy wojewoda.

  Zgodnie z ustawą osoba wykonująca zawód medyczny będzie traciła uprawnienia do wykonywania zawodu medycznego w przypadku:

  - utraty albo ograniczenia zdolności do czynności prawnych;

  - pozbawienia praw publicznych;

  - prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

  - pozbawienia uprawnienia do wykonywania zawodu medycznego.

  Osoba wykonująca zawód medyczny będzie podlegała odpowiedzialności zawodowej za zawinione naruszenie przepisów związanych z wykonywaniem danego zawodu medycznego.  

  Ustawa wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, z licznymi wyjątkami określonymi w ustawie.

  (ISBnews)