ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 13.05, 19:08Tchórzewski: Trwają uzgodnienia nowelizacji ustawy prądowej z KE 

  Katowice, 13.05.2019 (ISBnews) - Projekt drugiej nowelizacji ustawy o cenach energii elektrycznej jest niemal gotowy, jednak trwają jeszcze uzgodnienia zapisów z Komisją Europejską, poinformował minister energii Krzysztof Tchórzewski.

  "Nowelizacja praktycznie prawie jest gotowa, mieliśmy składać ją teraz, w maju, ale jeszcze pojawiły się pewne wątpliwości ze strony Komisji Europejskiej. One są właściwie wyjaśnione, ale musimy uzgodnić zapisy. Myślę, że chwilę to potrwa. Natomiast nie wygląda to źle" - powiedział Tchórzewski dziennikarzom w kuluarach XI Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EKG) w Katowicach. Agencja ISBnews jest głównym patronem medialnym EKG.

  Minister nie potwierdził, czy projekt nowelizacji będzie gotowy jeszcze w maju, czy też opóźni się do czerwca.

  "Prawie to mamy, ale jeszcze pewne rzeczy są dopracowywane. Jesteśmy w pełni otwarci w rozmowach z Komisją Europejską" - dodał.

  W połowie kwietnia Tchórzewski informował, że Ministerstwo Energii prowadzi rozmowy z Komisją Europejską na temat przepisów dotyczących utrzymania poziomu cen energii z 2018 r. i liczy na domknięcie ostatecznej wersji ustawy i rozporządzenia do końca maja. Ze względu na wyłączenie przedsiębiorstw energochłonnych konieczna będzie nowelizacja ustawy.

  (ISBnews)

   

 • 13.05, 17:33Tchórzewski: UE powinna wprowadzić podatek importowy od śladu węglowego 

  Katowice, 13.05.2019 (ISBnews) - W ramach realizacji polityki klimatycznej Unia Europejska powinna wprowadzić podatek importowy od śladu węglowego, uważa minister energii Krzysztof Tchórzewski.

  "Jeśli chcemy jako Unia Europejska prowadzić walkę o ochronę klimatu, to powinniśmy innych też zmusić do poniesienia wysiłku. Chodzi mi o podatek od śladu węglowego. Powinien być nałożony importowy podatek na tych, którzy produkują z udziałem węgla i swoje towary wysyłają do państw UE" - powiedział Tchórzewski podczas panelu na XI Europejskim Kongresie Gospodarczym (EKG) w Katowicach. Agencja ISBnews jest głównym patronem medialnym EKG.

  Minister podał jako przykład europejski przemysł hutniczy, który ponosi wysokie koszty w związku ze wzrostem cen uprawnień do emisji CO2, stąd wyzwaniem jest dla niego utrzymanie konkurencyjności wobec producentów spoza UE.

  (ISBnews)

   

 • 13.05, 14:17Czerwińska: MF przedstawi SRRK do akceptacji Rady Ministrów w czerwcu 

  Katowice, 13.05.2019 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów planuje przedłożyć projekt Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego (SRRK) do akceptacji Rady Ministrów w czerwcu, poinformowała minister finansów Teresa Czerwińska.

  "Planujemy przedłożyć Strategię Rozwoju Rynku Kapitałowego w czerwcu do akceptacji Rady Ministrów" - powiedziała Czerwińska podczas panelu na XI Europejskim Kongresie Gospodarczym (EKG) w Katowicach. Agencja ISBnews jest głównym patronem medialnym EKG.

  Przedstawiony pod koniec lutego br. projekt SRRK zakłada m.in. szereg zmian w zakresie podatków związanych z inwestowaniem, m.in. obniżenie opodatkowania dywidend od długoterminowych inwestycji, zwolnienie zysków ze sprzedaży akcji pracowniczych z podatku od zysków kapitałowych oraz umożliwienie uznania 125% kosztów przygotowania IPO za koszt podatkowy. Zakłada on także m.in. rozwiązania, których celem jest pozyskanie emitentów i inwestorów z zagranicy oraz umożliwienie emitentom prowadzenie programów lojalnościowych.

  (ISBnews)

   

 • 13.05, 13:20Tchórzewski: Energetyka wiatrowa na lądzie będzie dalej istniała po 2040 r. 

  Warszawa, 13.05.2019 (ISBnews) - Wbrew pierwotnym założeniom, energetyka wiatrowa na lądzie będzie dalej istniała po 2040 r., poinformował minister energii Krzysztof Tchórzewski.

  "Zakładaliśmy, że energetyka wiatrowa będzie zanikała na lądzie - co wynikać miało nie z polityki państwa. Okazuje się jednak, że przymiarki do aukcji wskazują, iż energetyka wiatrowa na lądzie będzie dalej istniała po 2040 r." - powiedział Tchórzewski podczas panelu na XI Europejskim Kongresie Gospodarczym (EKG) w Katowicach. Agencja ISBnews jest głównym patronem medialnym tego wydarzenia.

  "Planujemy w tym roku aukcje na 3,5 GW w energetyce wiatrowej, co oznacza, że łącznie ok 10 GW będzie zainstalowane w tej technologii. Wiele wskazuje na to, że obawy co do realizacji celu unijnego słabną" - dodał minister.

  W listopadzie Tchórzewski zapowiadał, że założenia "Polityki energetycznej Polski do 2040 r." (PEP) zakładają stopniowe przejście od budowania elektrowni wiatrowych na lądzie do farm na morzu, ale na przyszły rok planowane są jeszcze aukcje dla farm na lądzie.

  "Tak naprawdę energetyka w najbliższych latach będzie kołem zamachowym gospodarki, jeśli chodzi o potrzeby inwestycyjne" - wskazał także Tchórzewski podczas panelu.

  Minister poinformował, że ogółem resort otrzymał ok. 1800 uwag i wniosków do projektu PEP, w większości szczegółowych, które mogą zostać uwzględnione w jej stosowaniu. "Są też takie, które bierzemy bardzo poważnie pod uwagę" - zaznaczył.

  "Z uwag wynika m.in., że nasze zużycie energii może być niższe niż założyliśmy w PEP i to też analizujemy, żeby było uwzględnione" - powiedział Tchórzewski.

  Wcześniej podczas wystąpienia na EKG minister mówił m.in., że źródła konwencjonalne będą modernizowane, a uzupełnią je źródła gazowe oraz że pierwszy blok jądrowy będzie gotowy do 2033 r., podtrzymując zapowiedzi z projektu PEP.

  Zaprezentowany pod koniec listopada projekt PEP przewiduje m.in. spadek udziału węgla w miksie energetycznym do 60% w 2030 r., osiągnięcie 21% udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w końcowym zużyciu energii brutto do 2030 r. oraz uruchomienie pierwszego bloku elektrowni jądrowej o mocy 1-1,5 GW do 2033 r. i bloków o mocy łącznie 6-9 GW do 2043 r. Nakłady inwestycyjne na nowe moce wytwórcze wynikające z PEP do 2040 r. to 400 mld zł.

  (ISBnews)

   

 • 13.05, 12:24Rząd zajmie się we wtorek m.in. projektem ustawy o zatorach płatniczych  

  Warszawa, 13.05.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów na wtorkowym posiedzeniu zajmie się przygotowanym przez ministra przedsiębiorczości i technologii ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych, podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

  Zgodnie z porządkiem obrad, rząd zajmie się jutro także projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw złożone przez ministra sprawiedliwości, a także projektem ustawy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw przez minister finansów. 

  Rząd będzie rozważał również:

  - Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw, 

  - Projekt ustawy o systemie instytucji rozwoju,

  - Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw.

  - Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2019/2020. 

  (ISBnews)

   

 • 13.05, 11:15Prezydent podpisał nowelę dot. m.in. nielegalnego obrotu produktami leczniczymi  

  Warszawa, 13.05.2019 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw, podała Kancelaria Prezydenta. Ustawa ma na celu przeciwdziałanie nieprawidłowościom i niedoborom w zaopatrzeniu na farmaceutycznym rynku detalicznym, które są powodowane działającym na szeroką skalę nielegalnym obrotem produktami leczniczymi funkcjonującym w ramach tzw. "odwróconego łańcucha dystrybucji produktów leczniczych". 

  "Mechanizm ten polega, w uproszczeniu, na pozyskiwaniu leków z rynku detalicznego w celu ich odsprzedaży za granicę za cenę wielokrotnie wyższą aniżeli dopuszczalna cena krajowa (w przypadku leków refundowanych)" - czytamy w komunikacie.

  Zakres ustawy obejmuje odpowiedzialność osób biorących udział w obrocie produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia, jak również wykorzystujących produkty lecznicze, pozyskane przez uczestnictwo w "odwróconym łańcuchu dystrybucji produktów leczniczych".

  "Ustawa penalizuje działania godzące w ten obrót, uzupełnia oraz zaostrza przepisy karne za przestępstwa związane z wytwarzaniem, importem lub dystrybucją produktów leczniczych. Wprowadza kary za nielegalną sprzedaż produktów leczniczych przez podmioty prowadzące działalność leczniczą, a także za nabycie produktów leczniczych niezgodnie z ich ustawowym przeznaczeniem" - podano także.

  Zgodnie z nowymi regulacjami, zakazane będzie nabywanie przez podmiot wykonujący działalność leczniczą produktu leczniczego albo środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego objętych refundacją, w innym celu niż udzielanie przez ten podmiot świadczenia opieki zdrowotnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  Ponadto ustawa wprowadza zakaz zaopatrywania się przez hurtownie farmaceutyczne w produkty lecznicze od podmiotów prowadzących obrót detaliczny. Ustawa doprecyzowuje także przepisy, wskazując jako cel funkcjonowania aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych - bezpośrednie zaopatrywanie ludności w produkty lecznicze.

  "W celu ograniczenia nielegalnego wywozu z Polski produktów leczniczych, ustawa wprowadza ponadto przepisy służące usprawnieniu nadzoru i skuteczności przeprowadzania inspekcji podmiotów zajmujących się dystrybucją tych produktów, wzmacniając uprawnienia dotyczące przeprowadzania kontroli i inspekcji działalności gospodarczej objętej zezwoleniami i przewiduje większą współpracę organów Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej z Policją i Strażą Graniczną oraz wszystkimi instytucjami państwowymi i samorządowymi. Dotyczy to m.in. korzystania z pomocy Policji lub Straży Granicznej w zapewnieniu niezakłóconego dokonania inspekcji, a także przyznania osobom uprawnionym do dokonywania inspekcji lub kontroli uprawnień do zarządzenia otwarcia obiektu, lokalu lub ich części oraz znajdujących się w nich schowków, a także ich oględzin" - czytamy także.

  Zgodnie z przedmiotową ustawą, w przypadku nabycia lub zbycia przez podmiot wykonujący działalność leczniczą produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego wbrew zakazowi nakładana będzie na taki podmiot kara pieniężna w wysokości dwukrotnej wartości nabytych lub zbytych produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych.

  Ustawa wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów dotyczących współpracy z Policją lub Strażą Graniczną przy przeprowadzeniu kontroli albo inspekcji, które wejdą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, a wejście w życie przepisów ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw jest skorelowane z jej wcześniejszą cząstkową nowelizacją w zakresie sprzedaży wysyłkowej oraz z dostarczaniem leków dla osób z niepełnosprawnością i wejdą w życie z dniem 1 lipca 2019 r.

  (ISBnews)

   

 • 13.05, 10:43Emilewicz: Ustawa o rekompensatach może nie zmienić decyzji ArcelorMittal 

  Katowice, 13.05.2019 (ISBnews) - Planowana ustawa dotycząca rekompensat pośrednich kosztów CO2 dla przemysłów energochłonnych, w tym hutnictwa, niekoniecznie spowoduje odwrócenie decyzji ArcelorMittal w sprawie wstrzymania pracy wielkiego pieca i stalowni w Krakowie, uważa minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

  "W komunikacie ArcelorMittal i w rozmowach, które z nimi prowadzimy cena energii to nie jest pierwsza przyczyna. Polityka klimatyczna Unii Europejskiej i ceny uprawnień do emisji CO2 są tym pierwszym powodem, który staje się nie do udźwignięcia dla branży stalowej" - powiedziała Emilewicz dziennikarzom w kuluarach XI Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EKG) w Katowicach. Agencja ISBnews jest głównym patronem medialnym tego wydarzenia.

  Minister dodała, że kolejnym powodem decyzji ArcelorMittal jest spadek zapotrzebowania na stal w Europie.

  "Kończymy prace nad pakietem dla przemysłów energochłonnych, [dotyczącym] rekompensat i wówczas wszystkie huty, które są w Polsce, skorzystają od 1 stycznia z systemu rekompensat. Ta decyzja politycznie jest przesądzona, czekamy na wyjaśnienie sytuacji z ustawą z grudnia [o cenach energii elektrycznej], wówczas ustawa o rekompensatach dla przemysłów energochłonnych trafi na Radę Ministrów" - wskazała Emilewicz.

  Źródłem finansowania obu rodzajów rekompensat mają być uprawnienia do emisji CO2.

  "Dopóki nie mamy jasności, jak duża kwota z tego tytułu będzie wydatkowana na rekompensaty powszechne decyzją ustawy z 28 grudnia ub.r., dopóty nie możemy uruchomić tej związanej z rekompensatami dla przemysłu, przy czym decyzja polityczna o tym, że będą one wypłacane od przyszłego roku, jest podjęta" - zapewniła.

  Zdaniem minister, ta ustawa niekoniecznie spowoduje odwrócenie decyzji ArcelorMittal ws. wstrzymania pracy wielkiego pieca i stalowni w Krakowie.

  "Ale mam nadzieję, że to będzie jasny sygnał dla Arcelora, że mówimy naprawdę o zawieszeniu [a nie o zamknięciu] i czekamy na poprawę koniunktury w Europie" - podsumowała Emilewicz.

  Na początku maja br. ArcelorMittal Poland ogłosił tymczasowe wstrzymanie pracy wielkiego pieca i stalowni w oddziale w Krakowie m.in. w związku z osłabieniem popytu na stal i rosnącymi cenami uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Koncern wskazywał wówczas m.in., że huty w Polsce w dłuższej perspektywie wciąż nie mogą liczyć na zapowiadane rekompensaty pośrednich kosztów CO2, które otrzymują producenci stali w wielu krajach UE.

  ArcelorMittal Poland jest największym producentem stali w Polsce oraz największym producentem koksu w Europie. Firma ma 6 oddziałów w województwach: małopolskim, opolskim i śląskim.

  (ISBnews)

   

 • 09.05, 11:33ARP wydała 29 decyzji o wsparciu inwestorów od wejścia w życie nowej ustawy 

  Warszawa, 09.05.2019 (ISBnews) - Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) wydała 29 decyzji o wsparciu działalności gospodarczej w zarządzanych strefach ekonomicznych SSE Euro-Park Mielec i TSSE Euro-Park Wisłosan od momentu wejścia w życie ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, poinformował wiceprezes ARP Dariusz Śliwowski.

  "Na zarządzanych przez nas obszarach zgodnie z deklaracjami przedsiębiorcy przeznaczą ponad 1,1 mld zł na inwestycje i zatrudnią 692 osoby. Większość wydanych decyzji o wsparciu, czyli aż 83% otrzymały firmy z polskim kapitałem" - powiedział Śliwowski podczas konferencji prasowej.

  Przedstawiciele ARP przypomnieli, że ustawa o wspieraniu nowych inwestycji weszła w życie we wrześniu 2018 r., a dzięki nowym regulacjom zgodnie z hasłem "cała Polska strefą ekonomiczną" firmy już nie muszą przenosić swojej działalności na tereny wyznaczone dla specjalnych stref ekonomicznych, żeby móc skorzystać ze wsparcia. Według danych ARP, najwięcej przedsiębiorcy zainwestują w województwach: podkarpackim - 17 firm i lubelskim - 10.

  "W konsultacji z rynkiem doszliśmy do wniosku, że już mamy bardzo niską stopę bezrobocia i teraz celem jest pozyskanie dobrych miejsc pracy. Stąd pomysł, aby cała Polska stała się strefą ekonomiczną. Inwestor musi m.in.  zadeklarować, że będzie wspierał badania i rozwój i będzie dbał o rozwoju pracowników, a także, żeby surowce do produkcji w większości pochodziły z naszego kraju. My chcemy, żeby polskie firmy, w tym małe firmy mogły również zainwestować" - powiedział wiceminister przedsiębiorczości i technologii Tadeusz Kościński podczas konferencji.

  Dodał, że wcześniej firmy zainteresowane inwestycjami w strefach czekały nawet dwa lata na licencję, teraz jest to maksymalnie 30 dni.

  Zdaniem Śliwowskiego, możliwości inwestycyjne na obszarach zarządzanych przez ARP to nie jedyne wsparcie dla przedsiębiorców dostępne w Agencji.

  "Uruchomiliśmy w ubiegłym roku Program Fabryka skierowany do średnich miast. Obecnie w programie biorą udział 4 miasta: Radom, Elbląg, Mielec i Zamość" - dodał wiceprezes.

  W ramach Programu Fabryka powstają m.in. nowoczesne centra usług biznesowych, a środki przeznaczone na te inwestycje wynoszą 230 mln zł.

  Dodatkowo ARP realizuje projekt budowy hal przemysłowych "pod klucz" przeznaczone dla przedsiębiorców w strefach ARP. Wśród przykładów inwestycyjnych realizowanych w ramach obu programów są m.in. inwestycja biurowa w Radomiu, hale przemysłowe w Stalowej Woli, Jasionce czy Tarnobrzegu.

  "Łącznie na nasze własne inwestycje chcemy przeznaczyć około 500 mln zł i są to inwestycje na których chcemy zarobić, a jednocześnie pomóc przedsiębiorcom w rozwoju ich biznesu" - wskazał Śliwowski.

  ARP zapowiedziała także dzisiaj konkurs na najlepszą realizację architektoniczną powstałą w strefach zarządzanych przez agencję. Konkurs "Architektura Stref ARP" ma na celu wskazanie najlepszych praktyk w zakresie budownictwa przemysłowego, projektów o najwyższych walorach funkcjonalnych i estetycznych. Jak wyjaśnił Śliwowski, poprzez ten konkurs ARP chce zachęcać przedsiębiorców w specjalnych strefach ekonomicznych do świadomego kształtowania architektury miejsca pracy oraz do realizacji stabilnych i wartościowych projektów architektonicznych. Zgłoszenia można przesyłać do 7 czerwca br.

  Agencja Rozwoju Przemysłu to spółka Skarbu Państwa, działająca w ramach Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju. Jej strategia opiera się na trzech równorzędnych filarach: innowacjach, restrukturyzacji i inwestycjach. Portfel spółek ARP S.A. obejmuje m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne działające w sektorach: budowlanym, energetycznym, elektromaszynowym, a także w obszarze wzornictwa przemysłowego czy innowacji. ARP zarządza dwiema specjalnymi strefami ekonomicznymi: SSE Euro-Park Mielec oraz TSSE Euro-Park Wisłosan.

  (ISBnews)

   

 • 08.05, 10:37Tobiszowski: Na dziś nie ma planów zniesienia zasady 10h dla elektr. wiatrowych 

  Głuchów, 08.05.2019 (ISBnews) - Ministerstwo Energii nie ma obecnie planów zmiany zasady 10h w odniesieniu do elektrowni wiatrowych, poinformował wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.

  "Nie jestem na to zamknięty, ale jestem zwolennikiem utrzymania pewnego konsensusu i spokoju. Na dzisiaj nie planujemy zmian, co nie znaczy, że nie może się to pojawić na jesieni czy w przyszłym roku" - powiedział Tobiszowski podczas konferencji prasowej.

  Wskazał, że regulacja odległościowa została wprowadzona ze względu na "różne zdarzenia", których "teraz nie notujemy".

  Wyjaśnił też, że ministerstwo jest w tej sprawie w kontakcie w przedsiębiorcami, ale i ze społecznościami lokalnymi, które także pytają o zasadę 10h.

  Zgodnie z obowiązującą od czerwca 2016 r. ustawą o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, elektrownię wiatrową o mocy większej niż 40 kW można postawić w odległości nie mniejszej niż 10-krotność jej wysokości wraz z wirnikiem i łopatami (10h) od zabudowań mieszkalnych i mieszanych, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa oraz obszarów szczególnie cennych z przyrodniczego punktu widzenia (np. parków narodowych czy krajobrazowych i rezerwatów).

  (ISBnews)

   

 • 08.05, 10:28Tobiszowski: Będę rekomendował przyjęcie jednej ustawy o morskiej en. wiatrowej 

  Głuchów, 08.05.2019 (ISBnews) - Nie ma jeszcze ostatecznej decyzji o kształcie regulacji dotyczących morskiej energetyki wiatrowej, jednak najlepszym rozwiązaniem będzie odrębna ustawa, uważa wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.

  "Ostatecznych rozstrzygnięć nie ma [...]. Ja osobiście będę rekomendował, żebyśmy przyjęli ustawę o inwestycjach na morzu" - powiedział Tobiszowski podczas konferencji prasowej.

  Wskazał, że jeden akt prawny będzie m.in. łatwiej nowelizować. Zawarcie przepisów w jednej ustawie podkreśla też - jego zdaniem - wagę przedsięwzięcia.

  "Gdyby zapadła decyzja - a to nie jest moja kompetencja - to wydaje mi się, że bylibyśmy w stanie jeszcze w tym parlamencie przyjąć tę ustawę lub możemy ją przygotować dla następnych parlamentarzystów" - podsumował.

  (ISBnews)

   

 • 08.05, 10:07ME może przygotować projekt ustawy dot. morskiej en. wiatrowej w tej kadencji 

  Głuchów, 08.05.2019 (ISBnews) - Ministerstwo Energii jest gotowe przedłożyć projekt ustawy dotyczącej morskiej energetyki wiatrowej jeszcze w tej kadencji, poinformował wiceminister Grzegorz Tobiszowski.

  "Jesteśmy gotowi, żeby w tej kadencji przedłożyć ustawę o odnawialnych źródłach energii na morzu" - powiedział Tobiszowski podczas konferencji prasowej.

  Przypomniał, że rząd pracuje też m.in. nad nowelizacją ustawy o OZE, która umożliwi przeprowadzenie nowych aukcji w tym roku.

  "Na jesieni procedowana będzie większa nowelizacja ustawy o OZE z uwzględnieniem uwag, które do nas spływały" - dodał wiceminister.

  (ISBnews)

   

 • 08.05, 10:01ME zaprezentuje w poniedziałek politykę energetyczną po konsultacjach 

  Głuchów, 08.05.2019 (ISBnews) - Minister energii Krzysztof Tchórzewski zaprezentuje w poniedziałek Politykę Energetyczną Państwa do 2040 r. w wersji po konsultacjach, poinformował wiceminister Grzegorz Tobiszowski.

  "W poniedziałek na EKG w Katowicach będziemy prezentować Politykę Energetyczną Państwa, będzie ją prezentował minister Krzysztof Tchórzewski. Będzie to pierwsza oficjalna prezentacja po konsultacjach" - powiedział Tobiszowski podczas konferencji prasowej.

  "Dostaliśmy niespełna 2000 uwag. […] Materiał został przerobiony, uzupełniony" - dodał wiceminister.

  Zaprezentowany pod koniec listopada projekt PEP przewiduje m.in. spadek udziału węgla w miksie energetycznym do 60% w 2030 r., osiągnięcie 21% udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w końcowym zużyciu energii brutto do 2030 r. oraz uruchomienie pierwszego bloku elektrowni jądrowej o mocy 1-1,5 GW do 2033 r. i bloków o mocy łącznie 6-9 GW do 2043 r. Nakłady inwestycyjne na nowe moce wytwórcze wynikające z PEP do 2040 r. to 400 mld zł.

  (ISBnews)

   

 • 07.05, 14:46Rząd przyjął nowelizację umożliwiającą kontrole drogowe w mobilnych stacjach 

  Warszawa, 07.05.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym, przedłożony przez ministra infrastruktury. Projekt dostosowuje polskie prawo do unijnej dyrektywy w sprawie drogowej kontroli technicznej dotyczącej zdatności do ruchu drogowego pojazdów użytkowych poruszających się w Unii Europejskiej, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Proponowane zmiany przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska.

  "Projekt wprowadza możliwość przeprowadzania szczegółowych, drogowych kontroli technicznych w mobilnych stacjach kontroli drogowej i wyznaczonych punktach przeprowadzania kontroli drogowych. Wykorzystanie mobilnych stacji skraca czas kontroli i zmniejsza, ponoszone przez przedsiębiorców wykonujących przewozy drogowe, koszty z nią związane. Kontrola drogowa umożliwia także wnikliwą ocenę poszczególnych układów pojazdu, m.in. hamulcowego, kierowniczego i zawieszenia" - czytamy w komunikacie.

  Unijna dyrektywa dotyczy:

  - pojazdów zaprojektowanych i wykonanych do przewozu powyżej 9 osób łącznie z kierowcą;

  - pojazdów przeznaczonych do przewozu ładunków o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t;

  - przyczep o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t;

  - ciągników kołowych, użytkowanych głównie na drogach publicznych, przeznaczonych do komercyjnego drogowego transportu towarów, których maksymalna prędkość przekracza 40 km/h, wymieniono.

  Projekt wprowadza także obowiązek posiadania przez kierowcę wykonującego przewóz drogowy protokołu aktualnej drogowej kontroli technicznej. Rozszerzono również stosowanie systemu oceny ryzyka (dotyczącego m.in. liczby usterek wykrytych w pojazdach) oraz wprowadzono obowiązek, by wstępne kontrole drogowe stanu technicznego pojazdów (zgodnie z dyrektywą) w każdym roku obejmowały co najmniej 5% łącznej liczby takich pojazdów zarejestrowanych w Polsce, podano także.

  Zgodnie z projektem, między państwami Unii Europejskiej możliwa będzie wymiana informacji dotyczących stwierdzenia w pojeździe poważnych lub niebezpiecznych usterek bądź usterek prowadzących do ograniczenia lub zakazu użytkowania pojazdu.

  "Nowe przepisy umożliwią współpracę Inspekcji Transportu Drogowego z właściwymi organami kontroli innych państw członkowskich, jeśli chodzi o skoordynowane drogowe kontrole techniczne. Działania te przyczynią się do zapobiegania nieuczciwej konkurencji w transporcie drogowym, związanej z różnymi poziomami kontroli stosowanymi przez poszczególne państwa członkowskie" - podsumowano.

  Nowe przepisy mają wejść w życie po 3 miesiącach od ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 07.05, 14:40Rząd przyjął nowęlę dot. m.in. pracowniczych funduszy emerytalnych  

  Warszawa, 07.05.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych (PPE), poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Dzięki proponowanym rozwiązaniom pracownicze fundusze emerytalne będą mogły m.in. podjąć działalność transgraniczną.

  "Projekt dostosowuje polskie prawo do wymogów dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie działalności instytucji pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzoru nad takimi instytucjami (tzw. dyrektywa IORP2). Dzięki proponowanym rozwiązaniom pracownicze fundusze emerytalne będą mogły podjąć działalność transgraniczną, co ma znaczenie w kontekście wzrastającej mobilności pracowników w Unii Europejskiej. Nowe przepisy ułatwią również dostęp uczestnikom i potencjalnym uczestnikom pracowniczych programów emerytalnych do bardziej zrozumiałej i rzetelnej informacji. Ponadto, poprawi się poziom bezpieczeństwa inwestycji w związku z wprowadzeniem odpowiedniej polityki wynagrodzeń i polityki inwestycyjnej" - czytamy w komunikacie.

  W projekcie określono ramy systemu zarządzania w pracowniczym towarzystwie emerytalnym, w tym nałożono na nie obowiązek wprowadzenia systemu zarządzania, kontroli wewnętrznej, planów awaryjnych oraz dokumentowania własnej oceny ryzyka. Określono także zasady korzystania z outsourcingu.

  "Nowe przepisy nakładają też na pracownicze towarzystwa emerytalne obowiązek wprowadzenia kluczowych funkcji (zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego) oraz ustanowienia odpowiedniej polityki wynagrodzeń. Doprecyzowują także niejasne dotychczas terminy na przekazywanie dokumentów między podmiotami określonymi w ustawie. W projekcie ustalono również zasady prowadzenia działalności transgranicznej przez pracowniczy fundusz emerytalny. Uregulowano kwestię przeniesienia transgranicznego - przeniesienia zobowiązań i aktywów pracowniczego funduszu emerytalnego do analogicznego podmiotu działającego poza granicami Polski, ale na terytorium Unii Europejskiej" - czytamy dalej.

  Jak podaje CIR, wprowadzone zmiany umożliwią pracowniczym funduszom emerytalnym uwzględnianie w swoich decyzjach potencjalnych, długofalowych skutków decyzji inwestycyjnych w związku z czynnikami środowiskowymi, społecznymi i związanymi z ładem korporacyjnym (tzw. czynnikami ESG). Ma to znaczenie w kontekście postępujących zmian klimatycznych i debaty na temat zrównoważonego finansowania (może to dotyczyć inwestycji przyjaznych środowisku).

  "Nowe przepisy zezwalają także (z uwzględnieniem zasad ostrożnościowych) na inwestowanie pracowniczym funduszom emerytalnym w:

  - instrumenty emitowane lub gwarantowane przez Europejski Bank Inwestycyjny w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych,

  - europejskie długoterminowe fundusze inwestycyjne,

  - europejskie fundusze na rzecz przedsiębiorczości społecznej,

  - europejskie fundusze venture capital (tj. zajmujące się inwestycjami na wczesnych etapach rozwoju)" - czytamy także.

  Projekt reguluje również zagadnienie obowiązku dotrzymania tajemnicy zawodowej oraz nakłada na organ nadzoru nowe obowiązki związane z wymianą informacji między takim organem a Europejskim Urzędem Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA). Chodzi także o obowiązek publikowania określonych informacji na temat sankcji nałożonych w związku ze złamaniem przepisów ustawowych oraz o nowe obowiązki związane z wymianą informacji z pracowniczymi towarzystwami i pracowniczymi funduszami emerytalnymi.

  Nowe rozwiązania wejdą w życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać po 6 miesiącach od ogłoszenia.

  (ISBnews)

   

 • 07.05, 14:33Rząd przyjął nowelę mającą poprawić dostęp pacjentów do wyrobów medycznych 

  Warszawa, 07.05.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw, które mają poprawić dostęp pacjentów, w tym głównie osób z niepełnosprawnościami do wyrobów medycznych, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  CIR podkreśliło w komunikacie, że w 2018 r. zrealizowanych zostało 4,6 mln zleceń współfinansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, w tym 1,6 mln zleceń jednorazowych i 3 mln zleceń comiesięcznych, zaś budżet na refundację wyrobów medycznych wyniósł  1,2 mld zł.

  "Zmienione przepisy pozwolą na usprawnienie procesu zaopatrywania w wyroby medyczne (np. wkładki ortopedyczne, wózki inwalidzkie, protezy, soczewki). Wprowadzone ułatwienia dotyczyć będą zarówno pacjentów, osób wystawiających zlecenia, jak i ich realizatorów. Ponadto, nowe rozwiązania uwzględniają postulaty pacjentów, Naczelnej Izby Lekarskiej oraz przedsiębiorców funkcjonujących w branży wyrobów medycznych" - czytamy w komunikacie.

  W projekcie nowelizacji ustawy doprecyzowano kwestie wystawiania i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

  "Przewidziano potwierdzenie posiadania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej i uprawnień dodatkowych na dwóch etapach realizacji zlecenia, tj. w chwili jego wystawiania oraz w momencie przyjmowania go do realizacji – zamiast, jak to było  dotychczas, w chwili wydania wyrobu medycznego. Natomiast weryfikacja zlecenia dokonywana będzie wyłącznie na etapie jego wystawienia" - czytamy także.

  Zaproponowane zmiany ograniczą biurokrację, doprowadzą do skrócenia czasu niezbędnego do wypełnienia druku zlecenia, a także pozwolą na wprowadzenie uproszczonych wzorów zleceń, co pozwoli na zmniejszenie objętości dokumentu o ponad połowę względem obowiązującego.

  "Ponadto, zlecenia na wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie (np. na pieluchomajtki) będą wystawiane na okres nie dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy, czyli nawet dwukrotnie dłużej niż obecnie, o ile weryfikacja zlecenia odbywać się będzie za pośrednictwem serwisów internetowych lub usług informatycznych NFZ" - podano także.

  Nowe rozwiązania dotyczące zleceń na wyroby medyczne mają obowiązywać od 1 września 2019 r.

  (ISBnews)

 • 07.05, 14:30Rząd przyjął projekt noweli o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów  

  Warszawa, 07.05.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR)/

  "[W projekcie] wdrożono przepisy dyrektywy unijnej dotyczące redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczeń atmosferycznych oraz zobowiązania państw członkowskich Unii Europejskiej do redukcji do atmosfery dwutlenku siarki, tlenków azotu, niemetanowych lotnych związków organicznych amoniaku i pyłu drobnego. Implementacja tych przepisów (tzw. dyrektywa NEC) będzie wymagać sporządzania, przyjmowania i wdrażania 'Krajowego programu ograniczania zanieczyszczenia powietrza' oraz monitorowania i raportowania informacji o emisji zanieczyszczeń do powietrza" - czytamy w komunikacie.

  Projekt częściowo wdraża również przepisy dyrektywy, która określa zakres i sposób funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (EU ETS) po 2020 r. W związku z tym do ustawy włączono przepisy określające zasady przydziału uprawnień do emisji na produkcję inną niż energii elektrycznej w okresie rozliczeniowym 2021-2030 oraz kolejnych okresach.

  Uwzględniono także rozwiązania, których celem jest dostosowanie polskich przepisów dotyczących EU ETS do zmieniających się warunków społeczno-gospodarczych, administracyjnych i prawnych.

  "Istotne zmiany dotyczą rozliczania kosztów inwestycyjnych poszczególnych zadań ujętych w Krajowym Planie Inwestycyjnym (KPI). Korzystną zmianą będzie możliwość bilansowania wydanych uprawnień do emisji kosztami innych zadań inwestycyjnych, w przypadku zaprzestania realizacji jakiegoś zadania lub nieosiągnięcia zatwierdzonych wskaźników zgodności przez inwestora. Jednocześnie przewidziano zablokowanie możliwości przekraczania limitu kosztów inwestycyjnych, określonego dla zadań w KPI" - czytamy dalej.

  Projekt przewiduje, że prowadzący instalację (np. zakład przemysłowy) będzie zwolniony z obowiązku wnoszenia opłaty rocznej za prowadzenie rachunku w rejestrze Unii Europejskiej (z uprawnieniami do emisji CO2) – od roku następującego po roku, w którym złożył wniosek o zamknięcie rachunku. Dodano także definicję eksploatacji instalacji, która jednoznacznie będzie określać, od którego momentu należy uzyskiwać zezwolenia i monitorować wielkość emisji w ramach EU ETS.

  Wprowadzono także ułatwienia dla przedsiębiorców związane ze składaniem wyjaśnień oraz poprawianiem wniosku o przydział uprawnień do emisji z rezerwy uprawnień. Dodatkowo dostosowano do realiów gospodarczych termin, dla Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE), na wydanie opinii pod względem kompletności danych zawartych we wniosku i poprawności przeprowadzonych obliczeń.

  "Do tej pory wyjaśnienia składane do KOBiZE można było zgłosić w ciągu 14 dni, teraz termin ten wydłużono o 90 dni. Natomiast termin na złożenie poprawionego wniosku nie będzie mógł być krótszy niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania przez ministra środowiska. Po zmianie przepisów przedsiębiorca będzie miał więcej czasu na poprawki i uzupełnienia. Założono także, że w przypadku niedotrzymania terminów na poprawienie wniosku wydana będzie decyzja o nieprzydzieleniu uprawnień do emisji z rezerwy uprawnień" - podano w materiale.

  W projekcie zaproponowano także zmiany w systemie opłat środowiskowych. Wysokość opłaty za wydane uprawnienia do emisji nadal będzie zależeć od liczby wydanych uprawnień do emisji, natomiast stawkę jednostkowej opłaty będzie należało przyjąć za rok, w którym uprawnienia zostały wydane, a nie na który zostały przydzielone.

  Przewidziano również więcej obowiązków dla KOBiZE w związku ze wzrostem znaczenia unijnych polityk: klimatycznej i ochrony jakości powietrza. Jego nowym zadaniem będzie m.in. monitorowanie działań w obszarze polityki ochrony powietrza, a także przygotowywanie analiz, przeglądów i ocen jej funkcjonowania.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 07.05, 14:25Rząd przyjął projekt ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych  

  Warszawa, 07.05.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Projekt przewiduje powstanie funduszu, z którego dofinansowywane będzie przywracanie lokalnych połączeń autobusowych.

  "Powstanie Fundusz rozwoju przewozów autobusowych, z którego dofinansowywane będzie przywracanie lokalnych połączeń autobusowych. Dofinansowanie ma dotyczyć linii komunikacyjnych nie funkcjonujących od co najmniej 3 miesięcy przed wejściem ustawy w życie oraz linii, na które umowa o świadczenie usług dotyczących publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po jej wejściu w życie" - czytamy w komunikacie.

  Zgodnie z projektem ustawy, Fundusz będzie państwowym funduszem celowym - jego dysponentem będzie minister do spraw transportu. Bank Gospodarstwa Krajowego będzie prowadził obsługę Funduszu na zasadach określonych w umowie z jego dysponentem.

  "Środki zgromadzone w Funduszu będą przeznaczane na dofinansowanie zadań zapewniających funkcjonowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, z wyłączeniem komunikacji miejskiej. Dofinansowanie będzie przyznawane w formie dopłaty do kwoty deficytu pojedynczej linii o charakterze użyteczności publicznej. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na dofinasowanie Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 2019 r. wyniesie 300 mln zł, a w latach kolejnych – 800 mln zł (począwszy od 2020 r. do  2028 r.)" - czytamy dalej.

  Zgodnie z projektem ustawy, podział środków Funduszu w danym roku budżetowym na poszczególne województwa będzie dokonywany na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad podziału środków Funduszu.

  "Wśród kryteriów, na podstawie których wojewoda będzie dokonywał podziału środków Funduszu na rzecz samorządów terytorialnych będzie m.in. realizacja potrzeb osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Oznacza to, że zwiększy się dostępność nowych połączeń autobusowych o charakterze użyteczności publicznej dla osób z niepełnosprawnościami. Ponadto, wojewoda ma kontrolować sposób i terminowość wykonania zadania, na które zostało udzielone dofinansowanie oraz prawidłowość wyliczenia dopłaty (pod względem zgodności z umową o dopłatę)" - podano także.

  Według CIR, zgodnie z projektem, dopłata w wysokości nie wyższej niż 1 zł do 1 wozokilometra ma obowiązywać do końca 2021 r.

  "Po tej dacie dopłata będzie ustalana w kwocie nie wyższej niż 0,80 zł do 1 wozokilometra. Powinno to zachęcać do jak najszybszego uruchamiania przewozów o charakterze użyteczności publicznej, tam gdzie występują najpilniejsze potrzeby komunikacyjne. Samorząd terytorialny będzie musiał dopłacić do kwoty deficytu danego przewozu – nie mniej niż 10 proc. środków własnych" - podsumowano w materiale.

  Ustawa ma obowiązywać po miesiącu od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które wejdą w życie w innych terminach.

  (ISBnews)

 • 07.05, 14:19Rząd przyjął nowelę ustawy o PPK znoszącą limit 30-krotności podstawy wpłat 

  Warszawa, 07.05.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK), który przewiduje zniesienie limitu 30-krotności podstawy wpłat w pracowniczych planach kapitałowych oraz uproszczenie systemu PPK, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Najważniejsze rozwiązania:

  - rozszerzenie katalogu osób zatrudnionych (w rozumieniu ustawy o PPK) o osoby przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego (dzięki tej zmianie podmioty zatrudniające nie będą musiały zawierać umów o prowadzenie PPK w różnych terminach w związku z powrotem poszczególnych osób do pracy z urlopów związanych z macierzyństwem);

  - umożliwienie zastosowania podpisu mechanicznego do wezwania podmiotu zatrudniającego do zawarcia umowy o zarządzanie PPK albo do przekazania do Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) informacji o zawarciu umowy o zarządzanie PPK;

  - wprowadzenie dodatkowej możliwości informowania uczestników PPK przez zapewnienie im dostępu do systemu teleinformatycznego instytucji finansowej, a w przypadku, gdy będzie to niemożliwe przekazywanie takiej informacji na wniosek uczestnika PPK w postaci papierowej;

  - w celu zapewnienia efektywności dokonywanych inwestycji wprowadzono dodatkowy warunek pobierania przez podmioty zarządzające PPK wynagrodzenia za osiągnięty wynik w postaci konieczności osiągnięcia stopy zwrotu przez fundusz inwestycyjny, fundusz emerytalny lub subfundusz - na poziomie nie niższym niż 75% najwyższych stóp zwrotu w ramach funduszy tej samej zdefiniowanej daty" - czytamy w komunikacie.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 29.04, 10:59Rząd przyjął projekt ustawy o odpadach dotyczący m.in. BDO 

  Warszawa, 29.04.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra środowiska. Projekt doprecyzowuje przepisy dotyczące elektronicznej Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "W projekcie nowelizacji ustawy:

  ·         dostosowano regułę wydatkową do zmienionego harmonogramu prac nad BDO;

  ·         zaproponowano, aby zawiadomienie marszałka województwa o aktywacji konta w rejestrze oraz o nadanym loginie i haśle do systemu odbywało się drogą elektroniczną;

  ·         doprecyzowano, że od 1 stycznia 2020 r. prowadzenie ewidencji odpadów odbywać się będzie wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie BDO;

  ·         zaproponowano ułatwienia dla przedsiębiorców polegające na zniesieniu obowiązku dołączania oryginałów niektórych dokumentów, zastępując je kopiami dołączanymi do wniosku o wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami;

  ·         wprowadzono możliwość elektronicznego przekazywania przez BDO dokumentów potwierdzających zbieranie, odzysk oraz recykling odpadów opakowaniowych, odpadów powstałych z olejów smarowych i opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a także zużytych baterii i akumulatorów" - czytamy w komunikacie.

  Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać w innym terminie.

  (ISBnews)

   

 • 29.04, 09:43Rząd przyjmie projekt ustawy o świadczeniu dobry start w II kw. 

  Warszawa, 29.04.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów ma przyjąć projekt ustawy o świadczeniu dobry start - przewidujący wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł na uczące się dziecko - w II kw. br., wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  "Z dniem 1 czerwca 2018 r. wszedł w życie rządowy program 'Dobry start', który jest kolejnym (przede wszystkim obok Programu 'Rodzina 500+') komponentem kompleksowej i długofalowej polityki rodzinnej prowadzonej przez Rząd. Głównym celem programu jest wyrównywanie szans wśród uczniów, dlatego wsparciem z programu objęte są rodziny z dziećmi w wieku szkolnym na utrzymaniu bez względu na dochód. Wsparcie z programu realizowane jest w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego (świadczenie 'dobry start') w wysokości 300 zł na uczące się dziecko i ma wspomóc rodziny w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego" - czytamy w informacji.

  Rządowy program "Dobry start" realizowany jest obecnie na podstawie uchwały nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry start" (M. P. poz, 514) oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. poz. 1061).

  "Świadczenie dobry start stanowi istotny element polityki prorodzinnej, zasadnym jest zatem, aby uregulować sprawy z nim związane w akcie prawnym rangi ustawowej. Projekt przewiduje przeniesienie rozwiązań funkcjonujących dotychczas na poziomie uchwały i rozporządzenia Rady Ministrów, na grunt ustawy. Jednocześnie w konsekwencji konieczne będzie uchylenie omawianych uchwały i rozporządzenia Rady Ministrów" - czytamy dalej.

  Świadczenie dobry start przysługiwać będzie, niezależnie od dochodu, na rozpoczynające rok szkolny w szkole dzieci do ukończenia 20. roku życia, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych uczących się w szkole świadczenie przysługiwać będzie do ukończenia 24. roku życia. Przyznawanie i wypłata świadczenia dobry start będzie zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, realizowanym przez gminy, a w przypadku dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej przez powiat, podkreślono w materiale.

  Ponadto, dbając o prawidłowy rozwój polityki prorodzinnej rządu, wprowadzonych zostanie kilka zmian w ustawach związanych z systemami wsparcia rodzin, zapowiedziano także.

  "Dodatkowo proponuje się wprowadzenie następujących zmian w ustawach związanych z systemami wsparcia rodzin:

  - podwyższenie kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego od października 2020 r.,

  - rozszerzenie katalogu dochodów nieopodatkowanych, składających się na dochód rodziny uprawiający do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, o stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków budżetu państwa,

  - wprowadzenie podstaw prawnych do uruchomienia nowej usługi samodzielnego pozyskiwania przez gminy danych podatkowych z Ministerstwa Finansów niezbędnych do ustalenia uprawniającego do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego dochodu z tytułu działalności opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa, ryczałt od przychodów osób duchownych),

  - wprowadzenie regulacji, które jednoznacznie będą wskazywały, że nie usuwa się z Biur Informacji Gospodarczej informacji o długach dłużników alimentacyjnych wobec skarbu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłaconych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, dopóki długi te nie zostaną na rzecz skarbu państwa spłacone,

  - wprowadzenie doprecyzowania, że odpowiedzialność pracodawcy w przypadku bezumownego zatrudnienia dłużnika alimentacyjnego lub wypłacania mu wynagrodzenia „pod stołem", skutkująca zwiększoną kwotą grzywny, ograniczona jest do przypadków pracowników ujawnionych w Krajowym Rejestrze Zadłużonych,

  - wprowadzenie regulacji stanowiącej, że Krajowym Rejestrze Zadłużonych ujawnieni będą zarówno dłużnicy, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych, jak i dłużnicy, wobec których toczy się egzekucja należności budżetu państwa" - wymieniono w informacji.

  Osobą odpowiedzialną za opracowanie projektu jest wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed.

  (ISBnews)