ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 05.09, 09:16Rostowski: Potrzeby pożyczkowe na ten rok zapewnione w ok. 85% 

  Warszawa, 05.09.2013 (ISBnews) - Potrzeby pożyczkowe budżetu państwa na ten rok zostały zaspokojone w ok. 85%, już po uwzględnieniu podniesienia deficytu budżetowego, poinformował wicepremier i minister finansów Jacek Rostowski.

  Wicepremier uważa, że wzrost kosztów obsługi długu, będący reakcją na ogłoszenie planów zmian w systemie otwartych funduszy emerytalnych (OFE) nie zaszkodzi finansom państwa, a w perspektywie kilkumiesięcznej wynikające z tych zmian obniżenie długu publicznego poprawi wizerunek Polski, a tym samym - doprowadzi do obniżenia kosztów obsługi długu.

  "[Koszty obsługi długu po informacji o zmianach w OFE] wzrosły na bardzo cienkim rynku i, oczywiście, myśmy się na to przygotowali, dlatego mamy już zapewnionych praktycznie 85% potrzeb pożyczkowych na cały rok, już po uwzględnienie zwiększenia deficytu w nowelizacji budżetu" - powiedział Rostowski w wywiadzie dla Tok FM.

  Wcześniej resort finansów szacował, że już w lipcu osiągnie 91% zaspokojenia potrzeb pożyczkowych budżetu, ale przed jego nowelizacją. Tymczasem nowelizacja zwiększa limit deficytu budżetowego o 16 mld zł do 51.565 mld zł.

  Rostowski poinformował, że dzięki zmianom w OFE rząd obniży (w nowej regule) progi ostrożnościowe w relacji długu publicznego do PKB.

  "Te progi ostrożnościowe 50- i 55-procentowe, które są w tej regule, obniżmy o to, o ile dług publiczny będzie obniżony na skutek umorzenia tych obligacji państwowych" - powiedział wicepremier.

  Według niego, skutkiem tych zmian będzie poprawa wiarygodności Polski.

  "W trochę dłuższej perspektywie, kilku miesięcy - po tym, jak będzie pewna turbulencja przez parę dni, parę tygodni na skutek ogłoszenia tych zmian, to fakt, że będziemy mieli niższy dług publiczny i to o ok. 7-8 pkt proc., ok. 140 mld zł, to to poprawi naszą wiarygodność, poprawi wiarygodność Polski i powinno - jestem o tym przekonany - obniżyć koszty obsługi długi i to bardzo znacząco" - powiedział.

  "To udało się osiągnąć de facto żadnym kosztem dla emerytów" - podsumował Rostowski.

  Zaproponowane wczoraj zmiany zakładają m.in. przesunięcie z OFE do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) części obligacyjnej portfeli funduszy według stanu na 31 grudnia 2012 r. wartość tych obligacji wynosi ok. 120 mld zł, co stanowi równowartość ok. 8% PKB. Rząd przewiduje wprowadzenie zakazu inwestowania OFE w obligacje skarbowe i obligacje gwarantowane przez Skarb Państwa, przy jednoczesnym zwiększeniu limitów inwestycyjnych w obligacje samorządowe i korporacyjne. Część akcyjna aktywów OFE pozostanie nienaruszona, przy czym zostanie zniesiony benchmark.

  (ISBnews)

   

 • 04.09, 18:25Przegląd informacji ze spółek 

   

  Zakład Mięsny Wierzejki chce, aby jego sieć do końca 2013 roku miała 115 sklepów, w tym ponad 50 w Warszawie, podała spółka w komunikacie.

  PBG szacuje, że wygeneruje 800 -900 mln zł środków na obsługę planowanego układu z wierzycielami w okresie jego realizacji, poinformowała wiceprezes Kinga Banaszak Filipiak.

  Spółka Medicalgorithmics złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego w związku z zamiarem przeniesienia notowań na rynek główny warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) z NewConnect, poinformowała spółka w komunikacie.

  Bilfinger Infrastructure spodziewa się, że polski rynek budowlany powróci do wzrostów w 2014 roku i liczy, że rozwój tego sektora będzie przebiegał w sposób spokojny, liniowy, co pozwoli m.in. uniknąć kolejnego załamania na rynku za kilka lat, poinformował agencję ISBnews prezes spółki Piotr Kledzik.

  Nowa inwestycja Immofinanz Group w Poznaniu będzie składać się ze 189 mieszkań i kosztować ok. 18 mln euro, podała spółka w komunikacie. Budowa właśnie się rozpoczyna, a zakończy w I poł. 2015 r. Daniel Riedl z zarządu grupy zauważa, że na rynku mieszkaniowym w Polsce "następuje silne ożywienie".

  Poczta Polska może trafić na warszawską giełdę najwcześniej w 2015 r., ponieważ przygotowanie fundamentów pod debiut to proces długotrwały, uważa minister administracji i cyfryzacji Michał Boni.

  Poczta Polska nie powinna sprzedawać posiadanego pakietu (75% minus 10 akcji) Banku Pocztowego, a raczej powinna skupić się na jego rozwoju w oparciu o swoja ogromną sieć placówek, uważa minister administracji i cyfryzacji Michał Boni.

  Grupa Kapitałowa Wojas zwiększyła przychody ze sprzedaży w siepniu br. o 7,9% r/r do 13,40 mln zł, podała spółka w komunikacie.

  Przychody ze sprzedaży grupy Gino Rossi wyniosły 16,8 mln zł w sierpniu i były wyższe o 7% w skali roku. Narastająco, w okresie styczeń-sierpień br. przychody wyniosły 129,4 mln zł, co oznacza wzrost o 7% r/r, poinformowała spółka w komunikacie.

  Giełda zdecydowała o przeniesieniu notowań akcji spółki Invista z NewConnect na parkiet główny GPW z dniem 5 września, podała spółka w komunikacie.

  Polimex-Mostostal uzyskał umorzenie postępowania w celu wykonania zabezpieczenia z praw majątkowych przysługujących mu w pięciu spółkach. Ponadto sąd umorzył postępowanie w sprawie ogłoszenia upadłości likwidacyjnej Polimeksu na wniosek DAAS, jednak kolejny wniosek o ogłoszenie upadłości złożył Imtech Polska, podała spółka w osobnych komunikatach.

  Komputronik osiągnął w sierpniu w ujęciu jednostkowym szacunkowy zysk handlowy ze sprzedaży towarów i usług ok. 8,5 mln zł wobec 7,05 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku (wzrost o 20,6% r/r), podała spółka na postawie wstępnych danych pochodzących z systemów sprzedaży, z uwzględnieniem prognoz dotyczących otrzymania bonusów i premii posprzedażnych od producentów.

  Zarząd Giełdy zawiesił obrót akcjami spółki Synkret na rynku NewConnect, podała giełda w komunikacie.

  Powstanie Polski Holding Lotniczy, w skład którego wejdzie m.in. PLL LOT i operator Lotniska Chopina, wydzielony z P.P. Porty Lotnicze (PPL), dowiedział się nieoficjalnie "Puls Biznesu".

  Skanska zawarła z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej umowę na budowę 34-metrowej wieży kontroli ruchu lotniczego wraz z ośrodkiem radiokomunikacyjnym na terenie portu lotniczego Poznań-Ławica, podała spółka w komunikacie. Wartość kontraktu wynosi ponad 22 mln zł netto.

  Polimex-Mostostal nie będzie zabiegać o kolejne kontrakty drogowe, zapowiedział prezes spółki Gregor Sobisch. Nadzieje pokłada za to w budowie bloków energetycznych w Opolu dla PGE i w Kozienicach dla Enei.

  PBG przedstawiło propozycję układu, która przewiduje, że po wejściu w życie układu wierzyciele układowi będą mieć ok. 75% akcji, wynika z komunikatu spółki. PBG zwołał na dzień 30 września NWZ w celu poddania pod głosowanie projektów uchwał, które posłużą realizacji propozycji układowych.

 • 04.09, 16:30Belka: Cel CPI nie zmienił się w założeniach polityki pieniężnej na 2014 r. 

  Warszawa, 04.09.2013 (ISBnews) - Rada Polityki Pieniężnej (RPP) przyjęła dziś "Założenia polityki pieniężnej na rok 2014". W dokumencie tym zachowano cel inflacyjny na poziomie 2,5% +/- 1 pkt proc., poinformował prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Marek Belka.

  "Nie zmienia się cel inflacyjny, ani sposób jego określania. Ale akcentujemy tam konieczność większej elastyczności w realizacji celu inflacyjnego i podkreślamy znaczenie polityki makrostabilnościowej" - powiedział Belka podczas konferencji prasowej.

  Publikacja "Założeń" planowana jest na druga część przyszłego tygodnia, poinformował też Belka.

  (ISBnews)

   

 • 04.09, 15:35Kaczyński: PiS chce wprowadzić nową stawkę PIT na poziomie 39% 

  Krynica-Zdrój, 04.09.2013 (ISBnews) - Prawo i Sprawiedliwość (PiS) chce wprowadzić nową stawkę podatku PIT na poziomie 39%, ale ze znaczącymi odpisami inwestycyjnymi, zapowiedział szef PiS Jarosław Kaczyński. Obecnie istniejące stawki tego podatku to 18% i 32%.

  Kaczyński zapowiadał w opublikowanym dziś wywiadzie dla "Rzeczpospolitej", że PiS swój nowy program gospodarczy przedstawi prawdopodobnie w styczniu. Na XXIII Forum Ekonomicznym w Krynicy przedstawił jednak kilka jego elementów.

  "Mamy zamiar wprowadzić, przy podwyższeniu górnej stopy podatkowej do 39%, czyli wprowadzeniu trzeciej skali, także dla tych, którzy dzisiaj płacą 19% w ramach tego świata pozorów, pozornej działalności gospodarczej, a w istocie - umów o pracę. Otóż we wszystkich tych przypadkach będzie możliwość bardzo daleko idących odliczeń na inwestycje" - powiedział Kaczyński podczas Forum.

  Dodał, że rozwiązania te zostaną wprowadzone w ramach specjalnej "ustawy kryzysowej", która ma obowiązywać przez pięć lat.

  Kolejna propozycja to możliwość odliczania od podatku kosztów (przewidywany jest stopniowy wzrost do 40%), ale to rozwiązanie nie zostałoby zniesione po pięciu latach.

  Szef największej partii opozycyjnej mówił także m.in. o pomyśle stworzenia rejestru transakcji giełdowych oraz ich opodatkowania (1,0% w przypadku transakcji na parkiecie głównym, 0,5% na parkietach "wtórnych"). Powtórzył także deklarację o chęci wprowadzenia podatku obrotowego dla sieci handlowych w wysokości 1%.

  Kaczyński powiedział również, że zdaje sobie sprawę, iż to nie państwo, a przedsiębiorstwa mogą zbudować pomyślność gospodarczą, ale do tego potrzebna jest gruntowna zmiana zasad funkcjonowania państwa, przede wszystkim - warunków funkcjonowania biznesu.

  "Nie państwo, tylko przedsiębiorstwa mogą zbudować pomyślność gospodarczą. Tylko to wymienia zmienienia warunków funkcjonowania firm, a to wymaga zmienienia naszego państwa" - powiedział Kaczyński podczas debaty na Forum.

  "Jeżeli chodzi o to, co my nazywamy odblokowaniem gospodarki pod względem mitręgi administracyjnej, mitręgi związanej z realnymi układami społecznymi, które bardzo często uniemożliwiają np. wchodzenie na jakieś rynki, a wreszcie odblokowanie tego, co się nazywa luką kredytową - to są wszystko propozycje, które zostaną przedstawione" - powiedział także szef największej partii opozycyjnej.

  Przyznał, że w czasie rządów jego gabinetu te zmiany nie zostały zrealizowane ze względu na spór między resortami finansów i gospodarki.

  Były premier podkreślił też, że droga do wzrostu prowadzi przez wyraźny wzrost popytu oraz innowacyjności.

  (ISBnews)

 • 03.09, 17:58Przegląd informacji ze spółek 

  MOL, w ramach optymalizacji portfolio, sprzedał 100% udziałów w OOO MOL Western Siberia, podała spółka w komunikacie.

  Kruk uchwalił emisje do 15 tys. niezabezpieczonych obligacji serii R4 oraz do 25 tys. papierów serii S1, podała spółka w komunikacie. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w terminie do 31 grudnia tego roku.

  Petrolot, spółka z grupy PKN Orlen, oraz Shell Polska podpisały umowy, które umożliwią Shell wejście na rynek dostaw paliw lotniczych na Międzynarodowe Lotnisko im. F. Chopina w Warszawie. Umowy te pozwolą firmie Shell korzystać z pełnej oferty usług Petrolot na warszawskim lotnisku, zarówno w zakresie przechowywania paliwa lotniczego jak i usług tankowania statków powietrznych, podał Petrolot w komunikacie.

  J.W. Construction Holding wprowadza do oferty od 7 września pierwszy etap osiedla Bliska Wola, podała spółka w komunikacie. Oddanie do użytku pierwszych lokali planowane jest na II kw. 2015 r. Bliska Wola to największa inwestycja w historii dewelopera.

  Grupa Midas zakłada docelowo osiągnięcie 66% pokrycia populacji Polski siecią LTE i prawie 100 proc. siecią HSPA+, podała spółka w komunikacie.

  Arctic Paper chce nadal wzmacniać swoją pozycję na dojrzałych lecz zmniejszających się rynkach, głównie w Europie, zapowiedzieli przedstawiciele spółki.

  Action chce kontynuować dynamiczny wzrost wyników i ocenia, że dynamiki wzrostu obrotów poniżej 30% r/r byłyby wynikiem niezadowalającym, poinformował prezes dystrybutora Piotr Bieliński.

  Action zastanowi się pod koniec miesiąca nad podniesieniem prognozy finansowej na cały bieżący rok, poinformował prezes dystrybutora Piotr Bieliński.

  Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie zezwoliła na połączenie Deutsche Bank Polska oraz Deutsche Bank PBC. Decyzja nadzoru umożliwi rozpoczęcie integracji prawnej i organizacyjnej obu podmiotów grupy Deutsche Bank w Polsce, poinformował Deutsche Bank w komunikacie. Połączony bank będzie działał pod nazwą Deutsche Bank Polska.

  Wynik netto na koniec bieżącego roku Polskiego Holdingu Nieruchomości (PHN) powinno powiększyć rozwiązanie znaczących rezerw z tytułu podatku odroczonego po przeniesieniu części aktywów grupy do S.K.A, co może sprawić, że holding „zaraportuje dobre wyniki ze zdolnością dywidendową", poinformował członek zarządu ds. finansowych Włodzimierz Stasiak.

  Polski Holding Nieruchomościowy (PHN) "na dniach" powinien podpisać umowę joint venture (JV) z partnerem z rynku deweloperskiego dotyczącą realizacji warszawskiego wieżowca PHN Tower na ul. Świętokrzyskiej, poinformował wiceprezes PHN Paweł Laskowski – Fabisiewicz.

  Konsorcjum spółek DECSOFT i Action podpisało umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wartości 39,85 mln zł, poinformowała spółka w komunikacie.

  Wartość portfela zamówień grupy ZUE sięga prawie 800 mln zł, a obecnie spółka oczekuje na rozstrzygnięcia w przetargach o łącznej wartości ok. 400 mln zł,  poinformowało ZUE  w komunikacie.

  Zarząd Coliana oczekuje poprawy wyników grupy w kolejnych okresach m.in. dzięki obniżeniu kosztów działalności, poinformowała spółka w raporcie półrocznym.

  Unilever zakończył największą inwestycję w historii bydgoskiej fabryki kosmetyków i środków czystości. Rozbudowa za kwotę ponad 32 mln euro zakładu, którego powierzchnia wzrosła o 12 608 m. kw. pozwoliła zwiększyć zatrudnienie o 122 osoby, poinformowała spółka w komunikacie.

  Po udanym pierwszym  półroczu, w którym grupa Marvipol podwoiła zysk operacyjny i poprawiła zysk netto do 10,6 mln zł z 1,5 mln zł rok wcześniej, spółka oczekuje, że druga połowa roku może przynieść jeszcze lepsze wyniki, wynika z wypowiedzi prezesa Mariusza Książka.

  Dom Maklerski IDMSA planuje dalsze zmniejszanie zadłużenia grupy, ale proces ten nie będzie tak dynamiczny, jak w ostatnich miesiącach. W I półroczu zobowiązania finansowe grupy spadły o prawie 92 mln zł, poinformowała spółka w komunikacie.

  Calatrava Capital odnotowała 51,40 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I połowie 2013 r. wobec 262,23 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

  Rank Progress zdecydował o odwołaniu prognozy skonsolidowanych wyników finansowych za 2013 rok oraz o decyzji dotyczącej rezygnacji z podania nowej prognozy wyników finansowych grupy na ten rok. Decyzja o odwołaniu prognozy finansowej jest związana przede wszystkim z negatywnym wpływem przedłużających się procedur administracyjnych dotyczących kluczowych projektów, których przychody z przeszacowań były ujęte w prognozie, poinformowała spółka w komunikacie.

  Alma Market odnotowała 3,07 mln zł skonsolidowanej straty netto z działaności kontynuowanej, przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I połowie 2013 r. wobec 0,15 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

  Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych wzrosła do 3.202,4 mln zł na koniec sierpnia, poinformowała spółka w komunikacie.

  Marvipol odnotował 10,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I połowie 2013 r. wobec 1,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

  Dom Maklerski IDMSA odnotował 12,80 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I połowie 2013 r. wobec 129,00 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

  Ferrum odnotowało 46,90 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I połowie 2013 r. wobec 2,04 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

  Colian odnotował 6,10 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I połowie 2013 r. wobec 10,88 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

  Wikana odnotowała  0,13 mln zł jednostkowego zysku netto w 2013 r. wobec 0,61 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

  PBG odnotowało 138,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I połowie 2013 r. wobec 1685,56 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

  PZ Cormay odnotował 7,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I połowie 2013 r. wobec 7,74 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

  Midas odnotował 79,87 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu 2013 r. wobec 82,14 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

  Rafako odnotowało 6,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I połowie 2013 r. wobec 31,43 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

  Skonsolidowane przychody ze sprzedaży LPP osiągnięte w sierpniu 2013 roku wyniosły około 351 mln zł i były wyższe o ok. 31% w skali roku, poinformowała spółka w komunikacie.

  Rada nadzorcza KGHM Polska Miedź powołała do zarządu Jarosława Romanowskiego, Marcina Chmielewskiego oraz Jacka Kardelę. Jednocześnie RN odwołała  ze składu zarządu Włodzimierza Kicińskiego, odpowiadającego za finanse oraz Adama Sawickiego, który zarządzał sprawami korporacyjnymi. Rada przyjęła również do wiadomości motywowaną względami osobistymi rezygnację Doroty Włoch ze stanowiska wiceprezesa zarząd do spraw rozwoju, podała spółka w komunikacie.

  PKP Intercity ogłosiło przetarg na dostawę 10 piętrowych elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz z usługami utrzymania technicznego w okresie nie krótszym niż 15 lat, podała spółka w komunikacie. Składy mają być wykorzystane w relacji Warszawa Wschodnia - Łódź Fabryczna.

  Arteria rozpoczęła oferowanie usług call center z Polski na rynek rosyjski, a w II półroczu może rozszerzyć swoją ofertę także o Ukrainę, poinformował agencję ISBnews prezes spółki Marcin Marzec. Optymistycznie ocenia utrzymanie dynamiki wzrostu wyników grupy w kolejnych kwartałach.

  Rank Progress odnotował 10,13 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2013 r. wobec 31,91 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

  Action odnotował 28,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I połowie 2013 r. wobec 20,45 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

  Polski Holding Nieruchomości (PHN) odnotował 16,30 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2013 r. wobec 87,20 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

  Sfinks Polska odnotował 4,33 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2013 r. wobec 9,87 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

 • 30.08, 07:50MF zapisał w projekcie noweli ustawy utrzymanie 23% VAT do końca 2016 r. 

  Warszawa, 30.08.2013 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów zapisało w projekcie nowelizacji ustawy o VAT utrzymanie podwyższonej (do 23%) stawki tego podatku do 31 grudnia 2016 r. zamiast planowanego pierwotnie terminu 31 grudnia 2013 r.

  W uzasadnieniu do noweli "ustawy o VAT" oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym resort przypomniał, że już przyjęta 30 kwietnia br. aktualizacja programu konwergencji zakłada utrzymanie stawek VAT w latach 2014-2016 na niezmienionym poziomie.

  "Spowodowane to zostało koniecznością ograniczenia nierównowagi finansów publicznych, co jest niezbędnym warunkiem dla stabilności makroekonomicznej i długofalowego wzrostu gospodarczego, jak również słabą koniunkturą na głównych rynkach eksportowych ograniczających wzrost polskiej gospodarki" - głosi uzasadnienie.

  "Powyższe skutkuje koniecznością stosownego dostosowania przepisów o VAT, przewidujących obniżenie z dniem 1 stycznia 2014 r. obowiązujących obecnie stawek podatku VAT o 1 pkt procentowy" - czytamy dalej.

  Stąd też w nowelizacji resort proponuje zmienić datę, do której obowiązywać będą podwyższone stawki na 31 grudnia 2016 r. z 31 grudnia 2013 r.

  Ministerstwo zaproponowało także usunięcie zapisu dotyczącego "mechanizmu warunkowych podwyżek stawek VAT, w przypadku, gdyby miało dojść do przekroczenia 55% wartości relacji kwoty państwowego długu publicznego do PKB".

  Stawki VAT podniesiono w 2011 r. Rząd planował wówczas powrót to poprzednich poziomów w 2014 r., jednakże już wiosną br. zapowiedział, że nie będzie to możliwe.

  (ISBnews)

 • 22.08, 18:05Kalendarium ISBnews 

  PIĄTEK, 23 sierpnia

  --14:00: GUS poda dane o koniunkturze w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w sierpniu

  --14:00: GUS poda dane o koniunkturze konsumenckiej w sierpniu

   

  PONIEDZIAŁEK, 26 sierpnia

  --10:00: GUS poda dane m.in. o stopie bezrobocia, sprzedaży detalicznej i nowych zamówieniach w przemyśle za lipiec

   

  WTOREK, 27 sierpnia

  --09:00: Konferencja prasowa CD Projekt nt. wyników 

  --10:00: Konferencja Helix Biopharma nt. rozpoczęcia działalności w Polsce

  --10:00: Konferencja prasowa BGŻOptima

  --10:00: Konferencja prasowa PZUnt. wyników za II kw.

  --10:30: Konferencja Plast-Box 

   

  ŚRODA, 28 sierpnia

  --10:00: Konferencja prasowa ABC Data nt. wyników

  --12:00: Konferencja prasowa PKM Duda nt. wyników

  --12:00: Konferencja prasowa Cyfrowego Polsatu nt. wyników

  --12:00: Konferencja prasowa Orbisu nt. wyników

  --14:00: Debata eksperca ISBnews pt. "Regulować czy zakazywać? Przyszłość firm pożyczkowych w Polsce"

   

  CZWARTEK, 29 sierpnia

  --10:30: Konferencja prasowa MCI nt. wyników

  --11:30: Konferencja prasowa Neuca nt. wyników

  --16:00: Robyg inauguruje Osiedle Królewskie

   

  PIĄTEK, 30 sierpnia

  --10:00: GUS poda dane o PKB za II kw. 2013 r.

  --10:30: Konferencja prasowa Grupy Azoty nt. wyników

  --14:00: NBP poda dane o oczekiwaniach inflacyjnych za sierpień

   

  WTOREK, 3 września

  --I dzień Forum Ekonomicznego w Krynicy

  --I dzień dwudniowego posiedzenias Rady Polityki Pieniężnej

  --12:00: Konfrencja prasowa Comarchu nt. wyników za II kw.

 • 22.08, 15:55KE proponuje zmniejszenie połowów większości ryb w Bałtyku w 2014 r. 

  Warszawa, 22.08.2013 (ISBnews) - Komisja Europejska (KE) proponuje zmniejszenie w 2014 roku połowów dorsza, śledzia, szprota i gładzicy w Morzu Bałtyckim. Jednocześnie proponuje utrzymanie poziomu połowów łososia, podała Komisja w komunikacie.

  Komisja proponuje zmniejszyć o 15% (do 17.037 ton) całkowite dopuszczalne połowy zachodniego stada dorsza bałtyckiego oraz o 7% (do 65.934 ton) całkowite dopuszczalne połowy wschodniego stada dorsza bałtyckiego. Są to zmiany wynikające z przeglądu danych naukowych, które zostały udostępnione w tym roku.

  W odniesieniu do zachodniego stada śledzia, w następstwie zwiększenia całkowitych dopuszczalnych połowów przez dwa lata z rzędu, naukowcy sugerują Komisji ich zmniejszenie w nadchodzącym roku, tak aby utrzymać się w granicach prowadzących do realizacji maksymalnego podtrzymywalnego połowu. W 2014 r. TAC ulegnie zmniejszeniu o 23% (do poziomu 19.754 ton). Natomiast w odniesieniu do centralnego stada śledzia, po ograniczeniu przyjętym w 2011 i 2012 r., możliwe jest podwyższenie TAC na kolejny rok. W 2014 r. proponowane zwiększenie wynosi 59%, co daje w sumie 143.500 ton. Podobna sytuacja występuje w odniesieniu do TAC dla śledzia w Zatoce Botnickiej, który wynosi 142.662 ton (wzrost o 35%). W odniesieniu do śledzia w Zatoce Ryskiej nie planuje się zmian TAC, podano też w materiale.

  W następstwie zmniejszenia w ostatnich latach całkowitych dopuszczalnych połowów w odniesieniu do stad łososia w głównym basenie Morza Bałtyckiego, Komisja może zaproponować utrzymanie w 2014 r. takiego samego poziomu TAC jak w roku bieżącym. Proponowana wartość całkowitych dopuszczalnych połowów jest zgodna z uzyskaną opinią naukową i została obliczona na podstawie docelowego poziomu wskaźnika śmiertelności połowowej, zaproponowanego w ramach planu zarządzania zasobami łososia bałtyckiego przedstawionego Radzie i Parlamentowi Europejskiemu. Natomiast zdaniem naukowców istnieje konieczność zmniejszenia TAC dla łososia w Zatoce Fińskiej. Ze względu na konieczność zachowania ostrożności ogranicza się handlowe wyładunki z morza o 53 %, do poziomu 7 256 sztuk łososia.

  Komisja proponuje obniżenie całkowitych dopuszczalnych połowów szprota o 11%, do poziomu 222.102 ton. Naukowcy opracowali metodologię szacowania rozmiarów stad gładzicy, w odniesieniu do których dostęp do danych jest ograniczony. Na podstawie tej metodologii, stosowanej już przez dwa lata, proponuje się obniżenie całkowitych dopuszczalnych połowów o 12%, do łącznej wielkości 3.002 ton.

  (ISBnews)

   

 • 22.08, 08:08Belka: MF słusznie uporządkowuje kwestię obligacji, ale uwaga na zmiany w RPP 

  Warszawa, 22.08.2013 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów słusznie podjęło (techniczną) kwestię dotyczącą uprawnień Narodowego Banku Polskiego (NBP) do skupowania na wtórnym rynku papierów skarbowych poza operacjami otwartego rynku, jednakże propozycja dotycząca dwukadencyjności członków Rady Polityki Pieniężnej (RPP) "to dość delikatna kwestia", uważa prezes NBP Marek Belka.

  "Skarbowe papiery wartościowe może bank centralny skupować na rynku wtórnym w celu regulowania płynności sektora finansowego i zapewnienia jego stabilności, niekoniecznie w operacjach otwartego rynku. Propozycja, którą zainteresowała się prasa to kwestia techniczna, wynikająca z niespójności prawa związanego z operacyjną działalnością NBP obecnie regulowaną w ustawie o NBP i w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi" - powiedział Belka w wywiadzie dla Obserwatora Finansowego.

  Prezes tłumaczy, że zgodnie z obecną ustawą o NBP, bank centralny ma możliwość organizowania obrotu papierami własnymi, skarbowymi lub gwarantowanymi przez Skarb Państwa, ta ostatnia kategoria nie była natomiast wymieniona w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi.

  "Doprecyzowanie zaproponowane przez Ministerstwo Finansów rozumiem jako możliwość bardziej elastycznego działania NBP w przypadkach związanych ze stabilnością finansową, a dotyczących np. spraw indywidualnych banków. Bo wtedy warto mieć prawo do skupowania i sprzedawania papierów wartościowych poza operacjami otwartego rynku" - podsumował Belka.

  Z kolei Ministerstwo Finansów podkreśliło w swoim komunikacie, że proponowane zmiany "umożliwiająca sprzedaż i kupno dłużnych papierów wartościowych przez Narodowy Bank Polski nie tylko w operacjach otwartego rynku ma na celu rozszerzenie narzędzi NBP w związku z funkcjonowaniem banku centralnego jako tzw. pożyczkodawcy ostatniej szansy".

  Prezes NBP (któremu prawo pozwala na ubieganie się o drugą kadencję) zwrócił przy tym uwagę na zaproponowaną przez Ministerstwo Finansów możliwość powtarzania kadencji przez członków RPP. "To dość delikatna kwestia" - stwierdził.

  "Kiedy są napięcia w polityce pieniężnej, a one właściwie zawsze występują, jakiekolwiek majstrowanie przy Radzie może - nie bez słuszności - prowokować do twierdzenia, że ma to na celu ograniczenie niezależności członków Rady. Bo budzi podejrzenia, że mogą być naciski" - tłumaczył Belka.

  Zaproponował natomiast taką modyfikację powoływanie Rady, żeby co dwa lata móc odnawiać tylko jedną trzecią jej składu - "Wtedy mielibyśmy ciągłość funkcjonowania instytucji" - podkreślił.

  (ISBnews)

   

 • 21.08, 08:01Tusk o doniesieniach 'Newsweeka': Rostowski nie złożył rezygnacji 

  Warszawa, 21.08.2013 (ISBnews) - Wicepremier i minister finansów Jacek Rostowski nie złożył dymisji, napisał premier Donald Tusk w serwisie Twitter, komentując nieoficjalne doniesienia "Newsweeka" na ten temat.

  "Minister Rostowski nie złożył żadnej dymisji! Plotki czy nagonka?" - napisał Tusk w serwisie Twitter we wtorek wieczorem.

  Kilkadziesiąt minut wcześniej "Newsweek" poinformował na swojej stronie internetowej: "Jak z dwóch niezależnych źródeł nieoficjalnie dowiedział się 'Newsweek', minister finansów Jacek Rostowski podał się do dymisji. Swą rezygnację miał złożyć kilka godzin temu na ręce premiera"

  Także Ministerstwo Finansów opublikowało komunikat, w którym oświadczyło, że informacje na temat dymisji Rostowskiego są nieprawdziwe.

  Wcześniej, podczas konferencji prasowej po posiedzeniu rządu Tusk odniósł się do informacji agencji Reuters o tym, jakoby planował zdymisjonować ministra finansów za kilka miesięcy. "Nawet, jeśli to jest agencja z takim autorytetem, to ponieważ posługuje się wyłącznie plotką - nie zamierzam tego komentować" - powiedział premier.

  Kilka dni temu Reuters podał - powołując się na trzy źródła "z wiedzą na temat sposobu myślenia Tuska" - że premier planuje dokonać zmiany na stanowisku ministra finansów w ramach przetasowań w rządzie, planowanych za kilka miesięcy. Tymczasem wicepremier i minister finansów Jacek Rostowski może dokończyć nowelizację budżetu i zająć się przyszłoroczną ustawą budżetową.

  Wcześniej w tym miesiącu rzecznik rządu Paweł Graś mówił, że na razie nic nie wskazuje na to, by Rostowski miał stracić stanowisko. Zapowiedział też, że w połowie kadencji premier dokona podsumowania pracy resortów i ich szefów.

  (ISBnews)

 • 20.08, 15:18Rząd zwiększył deficyt budżetu na 2013 r. do 51,565 mld zł 

  Warszawa, 20.08.2013 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013 oraz podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia projektu nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2013, wynika z komunikatu po posiedzeniu rządu. W efekcie deficyt wzrośnie o 16 mld zł do 51.565 mld zł, a wydatki resortów zostaną zmniejszone o 7,66 mld zł. Wyższy deficyt zostanie sfinansowany większą emisją papierów skarbowych oraz pożyczkami w zagranicznych instytucjach finansowych.

  Poniżej przedstawiamy pełną treśc komunikatu po Radzie Ministrów.

  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013 oraz podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia projektu nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2013, przedłożone przez ministra finansów.

  Przyjęto, że po zmianach budżet państwa na 2013 rok będzie kształtował się następująco:
  dochody budżetu państwa – 275 729 440 tys. zł;
  wydatki budżetu państwa – 327 294 440 tys. zł;
  deficyt – 51 565 000 tys. zł.

  Łączna kwota podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa wyniesie 275 729 440 tys. zł. Dochody budżetu państwa w okresie I-VII 2013 r. wyniosły 158,5 mld zł (dane szacunkowe), co stanowiło 53,0 proc. dochodów zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2013 r. W omawianym okresie dochody były o 7,5 mld zł (4,5 proc.) niższe, niż w analogicznym okresie 2012 r.

  Znaczne spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego spowodowało, że w omawianym okresie, w przypadku większości wpływów podatkowych (VAT, akcyza, CIT) zanotowano spadek w stosunku do analogicznego okresu 2012 r. Jedynie w przypadku podatku PIT zanotowano wzrost (do analogicznego okresu 2012 r.) o 4,8 proc.

  VAT - w okresie styczeń-lipiec 2013 r. dochody budżetu z podatku VAT spadły w stosunku do analogicznego okresu 2012 r. o 7,3 proc. W warunkach porównywalnych – tzn. biorąc pod uwagę zmianę zasad księgowania zwrotów VAT w tzw. okresie przejściowym (co zmniejszyło dochody z VAT w styczniu 2013 r., a powiększyło w grudniu 2012 r.), dochody z VAT były niższe niż w analogicznym okresie 2012 r. o ok. 4 proc.

  Akcyza - w miesiącach I-VII 2013 r. dochody z podatku akcyzowego wyniosły 33,6 mld zł, co stanowi 52,0 proc. prognozy dochodów zapisanej w ustawie budżetowej na 2013 r. W porównaniu z analogicznym okresem 2012 r. dochody były niższe o 1,0 mld zł, tj. o 2,7 proc. Największe znaczenie dla spadku dochodów z akcyzy ogółem miał spadek dochodów od trzech najważniejszych wyrobów, tj. paliw silnikowych, wyrobów tytoniowych i alkoholu etylowego. Dochody budżetu państwa z podatku akcyzowego od paliw silnikowych
  w pierwszym półroczu 2013 r. były niższe o 0,6 mld zł, tj. 4,8proc., od wyrobów tytoniowych o 0,55 mld zł, tj. 6,0 proc., alkoholu etylowego o 0,16 mld zł, tj. 4,9 proc.

  CIT – w omawianym okresie wykonanie dochodów budżetu państwa z podatku CIT wyniosło 13,1 mld zł, co stanowi 44,3 proc. prognozy dochodów zapisanej w ustawie budżetowej na 2013 r. W porównaniu z analogicznym okresem 2012 r. dochody były niższe o 14,8 proc. Saldo rozliczenia rocznego za 2012 r. (wpłaty podatników pomniejszone o zwroty dla podatników) było znacznie mniej korzystne dla budżetu państwa niż planowano. Wstępne dane wskazują, że kwota do zapłaty przez podatników wyniosła 4,5 mld zł
  (w porównaniu z 8,6 mld zł za rok 2011) zaś kwota do zwrotu dla podatników 4 mld zł (w porównaniu do 4,4 mld zł). Oznacza to, że w sumie z tytułu rozliczenia rocznego za 2012 r. wpływy z CIT będą niższe o ok. 3,7 mld zł, z czego dochody budżetu państwa w 2013 r. będą niże o ok. 2,9 mld zł w porównaniu do poprzedniego roku.

  PIT – w miesiącach styczeń-lipiec br. dochody budżetu państwa z PIT wzrosły w stosunku do analogicznego okresu o 1 mld zł, tj. 4,8 proc rok do roku.

  Prognozowany ubytek dochodów budżetu państwa w 2013 r. w stosunku do kwoty prognozowanej w ustawie budżetowej na 2013 r. wyniesie 23,7 mld zł, czyli 7,9 proc. Spodziewane w 2013 r. znaczne spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego w największym stopniu wpłynie negatywnie na dochody podatkowe, w szczególności na dochody z VAT oraz CIT.

  Finansowanie deficytu budżetu państwa

  Przewiduje się, że w 2013 r.:
  deficyt budżetu państwa wyniesie nie więcej niż 51.565,0 mln zł wobec planowanego w ustawie na poziomie 35.565,5 mln zł,
  nadwyżka budżetu środków europejskich nie ulega zmianie wobec planowanej w ustawie na poziomie 6.154,5 mln zł,
  ujemne saldo przychodów z prywatyzacji i ich rozdysponowania wyniesie 9.432,3 mln zł wobec planowanego w ustawie na poziomie 10.089,8 mln zł.

  Przedstawione pozycje w łącznej kwocie 54.886,9 mln zł (wobec 39.500,7 mln zł w ustawie) zostaną sfinansowane następująco:
  finansowanie krajowe ukształtuje się na poziomie 29.014,0 mln zł (w ustawie 22.636,7 mln zł),
  finansowanie zagraniczne wyniesie 25.828,7 mln zł (w ustawie 16.864,0 mln zł).

  Najważniejsze zmiany dotyczą:
  zwiększenia deficytu budżetu państwa o ok. 16.000,0 mln zł (15 994 500 tys. zł),
  wzrostu finansowania krajowego o 6.377,9 mln zł, co głównie jest efektem wzrostu finansowania w skarbowych papierach wartościowych, wzrostu dodatniego salda środków na rachunkach złotowych budżetu państwa przy pogłębieniu ujemnego salda pożyczek udzielanych z budżetu państwa,
  wzrostu finansowania zagranicznego o 8.964,6 mln zł w efekcie głównie wzrostu finansowania z tytułu kredytów zaciąganych w międzynarodowych instytucjach finansowych, wzrostu salda z tytułu pozostałych przychodów i rozchodów w wyniku m.in. zwiększonej skali sprzedaży środków walutowych) przy spadku finansowania w obligacjach emitowanych na rynkach zagranicznych.

  Wydatki budżetu państwa

  Zmiana uwarunkowań prognozy makroekonomicznej spowodowała konieczność ograniczenia wydatków budżetu państwa na rok 2013. Łączna kwota proponowanego zmniejszenia wydatków wynosi 7.656.360 tys. zł.

  Przyjęty poziom ograniczenia przy jednoczesnym zwiększeniu poziomu deficytu stanowi realizację działań mających na celu zapewnienie wykonywania zadań państwa w warunkach dekoniunktury. Ograniczenie wydatków w większym zakresie utrudniłoby lub uniemożliwiłoby skuteczne przeciwdziałanie dalszemu pogłębianiu spowolnienia gospodarczego.

  W projekcie nowelizacji budżetu przewidziano zmniejszenia wydatków w poszczególnych częściach budżetowych (ministerstwach, urzędach centralnych, działach, administracji wojewódzkiej, współfinansowaniu projektów z udziałem środków z UE, wynikające głównie z powstałych oszczędności po postępowaniach przetargowych lub zmianach harmonogramu realizacji niektórych przedsięwzięć).

  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, przedłożony przez ministra finansów.

  Zmiana uwarunkowań prognozy makroekonomicznej jest powodem częściowego ograniczenia wydatków budżetu państwa na 2013 rok. Zaproponowane w projekcie ustawy przepisy wiążą się z nowelizacją budżetu na rok 2013 i dotyczą wyłącznie tego roku.

  Jedna ze zmian dotyczy redukcji wydatków państwa na finansowanie potrzeb obronnych armii. Zgodnie z propozycją, na ten cel zostanie przeznaczone 28.252.277 tys. zł. Oznacza to, że w 2013 r. na potrzeby obronne nie zostaną przeznaczone wydatki w wysokości nie niższej niż 1,95 proc. PKB brutto z roku poprzedniego.

  Kolejna zmiana dotyczy zawieszenia waloryzowania w bieżącym roku wydatków związanych z dofinansowaniem zadań projakościowych w szkolnictwie wyższym (do tej pory były one waloryzowane co najmniej o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług ustalony w ustawie budżetowej na dany rok).

  W 2013 roku zmieni się również struktura źródeł finansowania projektów inwestycyjnych realizowanych przez PKP PLK SA. W bieżącym roku na budowę, przebudowę, remonty, utrzymanie i zarządzanie infrastrukturą transportu lądowego będzie przeznaczone 4.750.905 tys. zł.

  (ISBnews)

 • 20.08, 15:17Wyższy deficyt 2013 r. zostanie sfinansowany większymi emisjami oraz kredytami 

  Warszawa, 20.08.2013 (ISBnews) – Wzrost deficytu budżetowego o 16 mld zł zostanie sfinansowany ze zwiększonej emisji papierów skarbowych oraz pożyczek zagranicznych, wynika z komunikatu po posiedzeniu rządu. Ostatecznie finansowanie krajowe wzrośnie o 6,38 mld zł, a zagraniczne o 8,96 mld zł.

  "Przewiduje się, że w 2013 r. deficyt budżetu państwa wyniesie nie więcej niż 51.565,0 mln zł wobec planowanego w ustawie na poziomie 35.565,5 mln zł, nadwyżka budżetu środków europejskich nie ulega zmianie wobec planowanej w ustawie na poziomie 6.154,5 mln zł, ujemne saldo przychodów z prywatyzacji i ich rozdysponowania wyniesie 9.432,3 mln zł wobec planowanego w ustawie na poziomie 10.089,8 mln zł" - czytamy w komunikacie po posiedzeniu rządu.

  W efekcie zmian skorygowano także plany dotyczące finansowania deficytu budżetowego. I tak finansowanie krajowe ukształtuje się na poziomie 29.014,0 mln zł (w ustawie 22.636,7 mln zł), finansowanie zagraniczne wyniesie 25.828,7 mln zł (w ustawie 16.864,0 mln zł), podano także.

  "Najważniejsze zmiany dotyczą zwiększenia deficytu budżetu państwa o ok. 16.000,0 mln zł (15 994 500 tys. zł), wzrostu finansowania krajowego o 6.377,9 mln zł, co głównie jest efektem wzrostu finansowania w skarbowych papierach wartościowych, wzrostu dodatniego salda środków na rachunkach złotowych budżetu państwa przy pogłębieniu ujemnego salda pożyczek udzielanych z budżetu państwa" - czytamy dalej.

  Wzrośnie także poziom finansowania zagranicznego o 8.964,6 mln zł w efekcie głównie wzrostu finansowania z tytułu kredytów zaciąganych w międzynarodowych instytucjach finansowych, wzrostu salda z tytułu pozostałych przychodów i rozchodów w wyniku m. in. zwiększonej skali sprzedaży środków walutowych) przy spadku finansowania w obligacjach emitowanych na rynkach zagranicznych.

  We wtorek rząd zdecydował o zwiększeniu deficytu budżetowego w 2013 r. o 16 mld zł (do 51,565 mld zł) oraz cięć wydatków w budżetach budżetów resortów o 7,66 mld zł, wobec 8,50 mld zapowiadanych w lipcu.

  (ISBnews)

 • 20.08, 14:50Rząd zwiększył deficyt budżetu 2013 r. o 16 mld zł, cięcia wyniosą 7,66 mld zł 

  Warszawa, 20.08.2013 (ISBnews) - Rząd zdecydował o zwiększeniu deficytu budżetowego w 2013 r. o 16 mld zł (do 51,565 mld zł), poinformował premier Donald Tusk. Oprócz tego, cięcia w budżetów resortów sięgnęła kwoty 7,66 mld zł, wobec 8,50 mld zapowiadanych w lipcu.

  "Blisko 8 mld zł cięć, jakie zaproponowaliśmy ministrom, zostały przyjęte przez resorty bez sprzeciwu. Dlatego, że podstawowym celem tych cięć było zrobienie ich tak, aby były jak najmniej odczuwalne dla kieszeni Polaków" - powiedział Tusk podczas konferencji prasowej po posiedzeniu rządu.

  Dodał, że z tego też powodu rząd zdecydował się na znaczące, bo aż 16-mld zwiększenie deficytu budżetowego. Natomiast cięcia wydatków, choć nieco mniejsze od oczekiwań, Tusk uznał za "zadowalające i zgodne z oczekiwaniami". Najważniejszym jednak jest - według niego - fakt, że polska gospodarka powoli zaczyna wchodzić na ścieżkę wzrostu.

  "Nadal jednak podtrzymujemy, że II połowa roku będzie lepsza od połowy pierwszej. Nie chcemy jednak tryumfalnie ogłaszać końca kryzysu na podstawie pierwszych dwóch miesięcy i będziemy dalej pracowali na rzecz pobudzenia wzrostu. Mając więc bardziej optymistyczne spojrzenie na koniec roku, ze względów bezpieczeństwa zdecydowaliśmy się na nowelizację" - powiedział Tusk.

  Obecny na konferencji prasowej wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński dodał, że rząd liczy w II połowie roku znaczące pobudzenie wzrostu gospodarczego, a przyczyni się do tego nie tylko konsumpcja, ale także druga noga czyli inwestycje, głównie infrastrukturalne.

  "W efekcie zdecydowaliśmy się na zwiększenie deficytu o 16 mld zł i ponad 7,6 mld zł oszczędności w resortach. Taka nowelizacja jest tym, czego oczekują instytucje finansowe i pozwala na zachowanie stabilności finansów publicznych oraz dalsza ich konsolidację" - podkreślił wicepremier i minister finansów Jacek Rostowski.

  Minister finansów przypomniał, że odbicie globalnej i europejskiej gospodarki rozpoczęło się później niż przewidział rząd oraz instytucje finansowe. Dlatego, w jego ocenie, nowelizacja budżetu nie powinna spotkać się z negatywnym odbiorem tej decyzji.

  "W pierwszym półroczu udało się m. in. zmniejszyć deficyt obrotów bieżących do zera, a nawet wyjść na plus. To oznacza, że polska gospodarka jest stabilna i ma mocne fundamenty, co nas wyróżnia na tle innych krajów" - podsumował Rostowski.

  W połowie lipca rząd ogłosił, że dochody budżetowe w 2013 r. będą niższe o ok. 24 mld zł. W efekcie nowela budżetowa, którą rząd miał przedstawić w sierpniu, miała zakładać 16-mld wzrost deficytu budżetowego oraz cięcia wydatków rzędu 8,0-8,6 mld zł.

  Przyjęto wówczas także, podpisaną wczoraj przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego, nowelizację ustawy o finansach publicznych zawieszającą m. in. pierwszy, 50-proc. próg ostrożnościowy obowiązujący przy konstrukcji ustawy budżetowej.

  (ISBnews)

   

 • 20.08, 08:21Prezydent podpisał nowelę ustawy o finansach publicznych 

  Warszawa, 20.08.2013 (ISBnews) - Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o finansach publicznych zawieszającą m. in. pierwszy, 50-proc. próg ostrożnościowy obowiązujący przy konstrukcji ustawy budżetowej, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "Po konsultacjach z ekspertami Kancelarii oraz po wzięciu pod uwagę kosztów społecznych i ekonomicznych prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o finansach publicznych" - czytamy stronie internetowej Prezydenta.

  W połowie lipca rząd przyjął nowelę zawieszającą próg ostrożnościowy, ale także założenia nowelizacji ustawy o finansach publicznych, która wprowadzi nową, stabilizującą regułę wydatkową. Reguły tej wymaga od nas Unia Europejska, mamy ją wprowadzić do końca roku. Sejm przyjął ją pod koniec lipca.

  Obecne przepisy Ustawy o finansach publicznych stanowią, że w przypadku, gdy dług publiczny w relacji do PKB przekracza 50%, ale pozostaje poniżej 55%, to na kolejny rok Rada Ministrów uchwala projekt ustawy budżetowej, w którym relacja deficytu budżetu państwa do dochodów budżetu państwa nie może być wyższa niż relacja deficytu budżetu państwa do dochodów budżetu państwa z roku bieżącego wynikająca z ustawy budżetowej. Z kolei obecna reguła wydatkowa przewiduje, że wydatki zmienne i nowe wydatki sztywne nie mogą rosnąć w szybszym tempie niż inflacja plus 1 pkt proc.

  Wicepremier i minister finansów Jacek Rostowski zapowiadał, że znowelizowana ustawa o finansach publicznych, z nową regułą wydatkową, która zastąpi obecną regułę wydatkową i próg ostrożnościowy 50% w relacji długu do PKB, powinna zacząć obowiązywać do połowy września.

  Dziś rząd ma przyjąć nowelę budżetową, którą ma zakładać 16-mld wzrost deficytu budżetowego oraz cięcia wydatków rzędu 8,0-8,6-mld zł.

  (ISBnews)

   

 • 19.08, 08:03Rostowski straci stanowisko w rządzie w ciągu kilku miesięcy - prasa 

  Warszawa, 19.08.2013 (ISBnews) - Premier Donald Tusk planuje dokonać zmiany na stanowisku ministra finansów w ramach przetasowań w rządzie, planowanych za kilka miesięcy, dowiedziała się agencja Reuters z trzech źródeł "z wiedzą na temat sposobu myślenia Tuska".

  Jak twierdzą źródła, decyzja ta ma pomóc odbudować zaufanie do Platformy Obywatelskiej (PO) w ramach przygotowań do wyborów samorządowych (2014) i parlamentarnych (2015).

  "Plan polega na tym, żeby go (Rostowskiego) zastąpić w ramach przetasowań w rządzie, które obejmą też dymisje np. (Joanny) Muchy i (Marcina) Korolca" - powiedziała Reutersowi wysoko postawiona osoba z kręgów rządowych.

  Jednakże dojdzie do tego za kilka miesięcy - a tymczasem wicepremier i minister finansów Jacek Rostowski może dokończyć nowelizację budżetu i zająć się przyszłoroczną ustawą budżetową, dodało źródło.

  Reuters informuje, że resort finansów nie odpowiadał na próby kontaktu.

  Wcześniej w tym miesiącu rzecznik rządu Paweł Graś mówił, że na razie nic nie wskazuje na to, by Rostowski miał stracić swoje stanowisko. Zapowiedział też, że w połowie kadencji premier dokona podsumowania pracy resortów i ich szefów.

  (ISBnews)

   

 • 16.08, 12:43Prezydent podpisał nowelizację prawa energetycznego tzw. mały trójpak 

  Warszawa, 16.08.2013 (ISBnews) - Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację prawa energetycznego tzw. mały trójpak energetyczny, podała Kancelaria Prezydenta w komunikacie.

  "Uchwalenie tzw. małego trójpaku energetycznego to krok we właściwym kierunku - ustawa przybliża do realizacji wspólnego rynku energii elektrycznej i gazu oraz działa na rzecz rozwoju energetyki prosumenckiej" - czytamy w komunikacie.

  Wśród licznych zmian wprowadzanych nowelizacją wskazano przede wszystkim wprowadzenie definicji odbiorcy wrażliwego wraz z określeniem przysługującego mu zryczałtowanego dodatku energetycznego. Ustawa doprecyzowuje także przepisy dotyczące przeprowadzania przez przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji paliw lub energii kontroli legalności pobierania paliw lub energii, kontroli układów pomiarowo-rozliczeniowych, dotrzymania zawartych umów oraz prawidłowości rozliczeń;

  "Ustawa wprowadza wiele istotnych rozwiązań, jednak do uregulowania pozostaje jeszcze m.in. kwestia skutecznej budowy źródeł wytwórczych i magazynów energii, całościowe przepisy dotyczące przyłączeń do sieci. W najbliższej przyszłości wyzwaniem będzie również zapewnienie rozwoju OZE z naciskiem na różnorodność stosowanych technologii i wypracowanie efektywnego systemu wsparcia" - czytamy dalej.

  Kancelaria podkreśla także, że Polska musi także odpowiedzieć na wymogi "inteligentnej energetyki" (smart grid), wprowadzając w swoim ustawodawstwie mechanizmy i narzędzia zachęcające do racjonalizacji zużycia energii i stabilizujące działalność podmiotów rynku energii.

  "Nasz kraj potrzebuje spójnej polityki energetycznej, ładu instytucjonalnego i jasnych regulacji w tym zakresie, aby sprostać globalnym trendom, dlatego też kontynuacja prac nad tzw. dużym trójpakiem jest konieczna" - podsumowano w komunikacie.

  (ISBnews)

   

 • 16.08, 12:37Prezydent podpisał nowelę ustawy o BFG, powstanie fundusz stabilizacyjny 

  Warszawa, 16.08.2013 (ISBnews) - Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (BFG) oraz niektórych innych ustaw, podała Kancelaria Prezydent w komunikacie. Nowela przewiduje utworzenie, w ramach BFG, nowego funduszu własnego - funduszu stabilizacyjnego.

  "Podstawowym celem przedłożonej ustawy jest utworzenie, w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, nowego funduszu własnego - funduszu stabilizacyjnego, jako źródła dodatkowych środków na finansowanie ewentualnych przyszłych działań mających na celu utrzymanie stabilności sektora bankowego" - czytamy w komunikacie.

  Źródła finansowania funduszu stabilizacyjnego, rodzaje działań finansowanych ze środków tego funduszu, a także zasady i tryb wykorzystywania tych środków określone zostały w ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o BFG. Ponadto w drodze przedłożonej nowelizacji wprowadza się zmiany do: ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o Komitecie Stabilności Finansowej, ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym oraz ustawy z dnia 12 lutego 2010 r. o rekapitalizacji niektórych instytucji finansowych.

  "Fundusz stabilizacyjny tworzony będzie z wpłat opłaty ostrożnościowej wnoszonej przez podmioty objęte systemem gwarantowania, zaś jego środki przeznaczane będą przede wszystkim na finansowanie zadań z zakresu wsparcia udzielanego bankom. Ustawa przewiduje możliwość udzielania ze środków funduszu stabilizacyjnego tzw. gwarancji rekapitalizacyjnej, a w przypadku wykonania tej gwarancji – możliwość nabywania lub obejmowania akcji, obligacji bądź bankowych papierów wartościowych banku krajowego" - czytamy dalej.

  W celu zagwarantowania jak najbardziej efektywnego wykorzystania zasobów i narzędzi BFG w zmieniającej się sytuacji rynkowej przewidziano możliwość dokonywania przeniesień pomiędzy funduszami własnymi BFG, podano także.

  (ISBnews)

   

 • 02.08, 12:45Prezydent podpisał nowelę ustawy o usługach płatniczych 

  Warszawa, 02.08.2013 (ISBnews) - Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw, podała Kancelaria Prezydent w komunikacie. Nowela dostosowuje polskie prawa do wymogów unijnych.

  "Podstawowym celem przedłożonej nowelizacji jest wprowadzenie do ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. Nr 199, poz. 1175, z późn. zm.) unormowań w zakresie wydawania, wykupu i dystrybucji pieniądza elektronicznego oraz tworzenia, organizacji i działalności instytucji pieniądza elektronicznego, a także nadzoru nad tymi instytucjami. Ustawa ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej poprzez pełne wdrożenie przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/110/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru ostrożnościowego nad ich działalnością, zmieniającej dyrektywy 2005/60/WE i 2006/48/WE oraz uchylającej dyrektywę 2000/46/WE (Dz. U. L 267 z 10.10.2009, str. 7-17)" - czytamy w komunikacie.

  Zasadniczym celem tej dyrektywy jest usunięcie barier wejścia zainteresowanym podmiotom na rynek pieniądza elektronicznego oraz ułatwienie podejmowania i prowadzenia działalności w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego, tak aby zapewnione zostały równe warunki konkurencji dla wszystkich dostawców usług płatniczych, tłumaczy Kancelaria.

  "Ponieważ dyrektywa 2009/110/WE została częściowo implementowana w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych i w ustawie z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1232) nowelizując ustawę o usługach płatniczych uchylono ustawę o elektronicznych instrumentach płatniczych, zawierając tym samym w jednym akcie prawnym przepisy dotyczące wydawania i rozliczania pieniądza elektronicznego, a także wydawania instrumentu płatniczego oraz usług z tym związanych" - czytamy dalej.

  Z uwagi na konieczność w treści przepisów krajowych norm dyrektywy 2009/110/WE wprowadzono również zmiany do ustaw z zakresu prawa podatkowego, prawa bankowego, prawa rynku finansowego, a także prawa karnego i gospodarczego.

  Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów dotyczących wydawania przez krajowe instytucje płatnicze pieniądza elektronicznego w ograniczonym zakresie, które wchodzą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, podano także w materiale.

  (ISBnews)

   

 • 01.08, 08:48Sokołów wypowiedział Grupie Duon umowę na dostawy gazu, będą renegocjacje 

  Warszawa, 01.08.2013 (ISBnews) - Spółka Sokołów wypowiedziała Duon Dystrybucja umowę dotyczącą dostaw gazu, podała Grupa Duon w komunikacie. Grupa Duon zapewnia, że wypowiedzenie umowy nie wpłynie na realizację jej prognoz finansowych i zapowiada negocjacje w sprawie podpisania nowej umowy z Sokołowem.

  "Zarząd spółki Grupa Duon S.A. informuje, iż otrzymał od spółki zależnej Duon Dystrybucja S.A. zawiadomienie o wypowiedzeniu przez spółkę Sokołów S.A. w dniu dzisiejszym umowy kupna-sprzedaży gazu łączącej ją z Duon Dystrybucja S.A. Przyczyny wypowiedzenia umowy nie zostały podane" - głosi komunikat.

  Umowa zostanie rozwiązana po upływie okresu wypowiedzenia w dniu 1 sierpnia 2014 roku.

  "Wypowiedzenie umowy nie wpłynie na realizację prognozy wyników finansowych w roku 2013. W dalszych okresach nastąpi utrata części przychodów ze sprzedaży, która była realizowana do tej pory na podstawie wypowiedzianego kontraktu. Ponadto Zarząd Duon Dystrybucja S.A. zamierza podjąć negocjacje zmierzające do podpisania z Sokołów S.A. nowej umowy sprzedaży gazu" - czytamy dalej w materiale.

  Grupa Kapitałowa Duon składa się ze spółki Grupa Duon S.A. i jej spółek zależnych . W czerwcu i lipcu 2012 r. zmianie uległy nazwy następujących spółek grupy kapitałowej: CP Energia S.A. - obecnie Grupa Duon S.A., KRI S.A. - obecnie Duon Dystrybucja S.A., KRI Marketing and Trading S.A. - obecnie Duon Marketing and Trading S.A. Grupa zajmuje się dystrybucją i obrotem paliwami gazowymi, produkcją gazu skroplonego (LNG), a także obrotem energią elektryczną.

  (ISBnews)

   

 • 30.07, 18:02Kalendarium ISBnews 

  ŚRODA, 31 lipca

  --12:00: Konferencja BGK i Tauron

  --12:30: Konferencja prasowa Giełdy Papierów Wartościowych nt. wyników za II kw. 

  --14:00: NBP poda dane o oczekiwaniach inflacyjnych za lipiec

   

  CZWARTEK, 1 sierpnia

  --10:30: Konferencja prasowa BRE Banku nt. wyników za II kw. 

   

  PONIEDZIAŁEK, 5 sierpnia

  --10:00: NBP opublikuje raport "Sytuacja na rynku kredytowym – III kw. 2013 r."

   

  ŚRODA, 7 sierpnia

  --NBP poda dane o oficjalnych aktywach rezerwowych za lipiec

   

  PIĄTEK, 9 sierpnia

  --14:00: GUS poda dane o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu za II kw.

   

  PONIEDZIAŁEK, 12 sierpnia

  --14:00: NBP poda dane o bilansie płatniczym za czerwiec

   

  ŚRODA, 14 sierpnia

  --14:00: GUS poda dane o inflacji CPI za lipiec

  --14:00: NBP poda dane o podaży pieniądza M3 za lipiec

   

  PIĄTEK, 16 sierpnia

  --14:00: NBP poda dane o inflacji bazowej za lipiec

   

  PONIEDZIAŁEK, 19 sierpnia

  --14:00: GUS poda dane o przeciętnym wynagrodzeniu i zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw w lipcu

  --14:00: GUS poda dane o budownictwie mieszkaniowym za lipiec

   

  WTOREK, 20 sierpnia

  --14:00: GUS poda dane o produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej za lipiec

  --14:00: GUS poda dane o PPI za lipiec

  --Jednodniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej

   

  CZWARTEK, 22 sierpnia

  --14:00: GUS poda dane o wynikach finansowych przedsiębiorstw niefinansowych za I poł. 2013 r.

   

  PIĄTEK, 23 sierpnia

  --14:00: GUS poda dane o koniunkturze w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w sierpniu

  --14:00: GUS poda dane o koniunkturze konsumenckiej w sierpniu

   

  PIĄTEK, 30 sierpnia

  --14:00: GUS poda dane o PKB za II kw. 2013 r.

  --14:00: NBP poda dane o oczekiwaniach inflacyjnych za sierpień

   

  WTOREK, 3 września

  --I dzień Forum Ekonomicznego w Krynicy

  --I dzień dwudniowego posiedzenias Rady Polityki Pieniężnej

   

  ŚRODA 4 września

  --II dzień Forum Ekonomicznego w Krynicy

  --Ostatni dzień dwudniowego posiedzenias Rady Polityki Pieniężnej

   

  CZWARTEK, 5 września

  --Ostatni dzień Forum Ekonomicznego w Krynicy

   

  WTOREK, 10 września

  --MF opublikuje "Zadłużenie Sektora Finansów Publicznych II kw/2013"

   

  (ISBnews)