ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 21.06, 14:42MR wskazało 47 projektów wartych 81 mld zł do finansowania z Planu Junckera 

  Warszawa, 21.06.2016 (ISBnews) - Lista potencjalnych rządowych inwestycji, które będą ubiegać się o wsparcie z Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFIS) - finansowego filaru tzw. Planu Junckera - liczy 47 projektów o wartości blisko 81 mld zł, podało Ministerstwo Rozwoju (MR).

  "Najliczniejszą grupą projektów są przedsięwzięcia z sektora energetycznego (22 projekty do złożenia i 1 złożony). Inwestycje o największej wartości i znaczeniu dotyczą infrastruktury energetycznej oraz petrochemicznej. Istotną grupą ze względu na wartość są inwestycje dotyczące żeglugi śródlądowej. Obejmą one szereg działań inwestycyjnych na Wiśle i Odrze. Na liście znajduje się również 7 projektów z zakresu transportu szynowego, w tym związane z projektowaniem i budową taboru oraz inwestycjami w infrastrukturę (najwyższa wartość - budowa linii kolejowej Podłęże-Piekiełko - 7,1 mld zł) oraz 4 projekty z zakresu transportu morskiego (najbardziej kosztowny dotyczy rozbudowy infrastruktury portowej w Szczecinie - 4,2 mld zł)" - czytamy w komunikacie.

  Dwie rządowe inwestycje - Tauronu i Przewozów Regionalnych - o wartości ponad 2,1 mld zł, są już w ocenie Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI).

  Projekty będą sukcesywnie przekazywane przez promotorów do oceny EBI. Zgodnie z harmonogramem w 2016 r. do banku powinno trafić 26 aplikacji, w 2017 – 17 aplikacji, i w latach 2018 – 2019 – po jednej co rok. Lista ma charakter otwarty. Oznacza to, że będzie na bieżąco aktualizowana. Resorty składają do Ministerstwa Rozwoju kolejne projekty, które po weryfikacji zostaną dodane do listy, podano również.

  "Plan Junckera to jedno z narzędzi, które chcemy wykorzystać do realizacji Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Jednym z celów rządowego planu jest podniesienie poziomu inwestycji w Polsce. Lista składa się z projektów, które wyszły ze stadium pomysłu, toczą się wokół nich prace przygotowawcze i możliwe jest określenie horyzontu czasowego w jakim beneficjenci będą ubiegać się o wsparcie. Są także spójne z rządowymi dokumentami strategicznymi" - powiedział wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki, cytowany w komunikacie.

  W ramach EFIS nie ma tzw. kopert narodowych, co oznacza, że polskie projekty konkurują z przedsięwzięciami z innych krajów. Wsparcie ma być dostępne do lipca 2019 roku, ale środki mogą wyczerpać się wcześniej. O pomocy EBI decyduje więc dobre przygotowanie inwestycji i czas.

  Lista powstała w wyniku konsultacji pomiędzy Ministerstwem Rozwoju, które jest koordynatorem wsparcia EFIS w Polsce, a pozostałymi resortami. Została przygotowana po to, by zidentyfikować i skoordynować rządowe inwestycje, mające potencjał do uzyskania wsparcia z funduszu.

  Wsparcie EBI ma charakter zwrotny. Ostateczne decyzje o jego wykorzystaniu dla poszczególnych projektów będą zapadały po otrzymaniu konkretnej oferty ze strony banku, z uwzględnieniem celu jakim jest zapewnienie najbardziej optymalnej struktury finansowania danej inwestycji, wyjaśniono.

  Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) to kluczowy instrument służący realizacji Planu Inwestycyjnego dla Europy (tzw. Planu Junckera). Działanie funduszu opiera się na gwarancji o wartości 16 mld euro wydanej przez Komisję Europejską oraz zasobach własnych EBI w wysokości 5 mld euro. Według przyjętych założeń ten system gwarancji ma pozwolić EBI na udzielenie wsparcia finansowego do kwoty 60,8 mld euro. W dalszej kolejności kwota ta ma pozwolić, poprzez zaangażowanie dodatkowego kapitału spoza EBI, na realizację inwestycji o wartości 315 mld euro, z czego 240 mld euro w ramach strategicznych inwestycji infrastrukturalnych, zaś 75 mld euro w ramach sektora MŚP oraz spółek o średniej kapitalizacji.

  EFIS stanowi również ważne narzędzie do realizacji celów określonych w Planie na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Może on być jednym ze źródeł finansowania Planu, który zakłada wzrost stopy inwestycji w kraju w najbliższych latach. Beneficjentami EFIS mogą być instytucje publiczne (rządowe oraz samorządowe) i prywatne.

  Wsparcie udzielane jest w ramach dwóch okienek - "infrastruktura i innowacje" oraz "okno dla małych i średnich przedsiębiorstw". W pierwszym przypadku promotor projektu powinien wystąpić wprost do warszawskiego biura Europejskiego Banku Inwestycyjnego, przedkładając podstawowe informacje dotyczące inwestycji. Nie ma tutaj sformalizowanych procedur aplikacji, jakie obowiązują przy dystrybucji dotacji unijnych. Dotychczas w ramach tego okna zatwierdzono do dofinansowania jeden projekt firmy z branży mleczarskiej. W przypadku kolejnych czterech projektów (w tym dwóch rządowych) - decyzja zatwierdzająca spodziewana jest w lipcu br. W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw wsparcie udzielane jest poprzez banki komercyjne i inne instytucje finansowe działające w Polsce. Obecnie w ten system w Polsce weszło 14 podmiotów finansowych (Idea Bank, Raiffeisen Leasing Polska, BGK + 11 subpośredników BGK). Dzięki umowom gwarancyjnym z EFIS mogą oferować finansowanie przedsiębiorcom. Łączna wartość gwarancji z EFIS dla tych podmiotów wynosi 2,1 mld zł. Nie wszystkie uruchomiły już swoją ofertę, ale kilka z nich już działa. Wkrótce mają być zawarte kolejne umowy pośrednictwa finansowego, które powiększą możliwy portfel gwarancji EFIS w Polsce o ponad 200 mln zł.

  Dane oficjalne z systemu sprawozdawczego mówią, że na koniec marca br. (wykorzystanie monitorowane jest kwartalnie) 190 przedsiębiorców uzyskało finansowanie na kwotę ok. 30 mln zł. Dane szacunkowe, zebrane od pośredników na koniec maja wskazują, że zawarto już ok. 1000 umów wsparcia o wartości ponad 100 mln zł.

  Dynamika wzrostu jest duża. Na rynek wchodzą z ofertą kolejni pośrednicy finansowi. Do oceny przez EBI będą sukcesywnie kierowane również kolejne projekty rządowe. MR liczy także na samorządy. W ostatnich miesiącach we współpracy z EBI i Komisją Europejską resort przeprowadził akcję informacyjną dla wszystkich potencjalnych beneficjentów, podsumowano w komunikacie.

  (ISBnews)

 • 21.06, 13:22MR: Projekt ws. sukcesji w firmach rodzinnych trafi wkrótce do konsultacji społ. 

  Warszawa, 21.06.2016 (ISBnews) - Projekt ustawy dotyczący usprawnienia sukcesji w firmach rodzinnych ma w najbliższych dniach trafić do konsultacji społecznych, zapowiedziała zastępca dyrektora w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych w Ministerstwie Rozwoju Luiza Modzelewska.

  "W najbliższych dniach projekt ustawy trafi do konsultacji społecznych" - powiedziała Modzelewska podczas posiedzenia podkomisji stałej do spraw mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

  Według niej, problem sukcesji w przypadku firm rodzinnych występuje w całej Europie, dotyczy ok. 30% takich firm, w Polsce ten wskaźnik jest jeszcze wyższy. "Chcielibyśmy zmienić otoczenie prawne, aby ta sukcesja mogła przechodzić sprawniej" - dodała Modzelewska.

  Z kolei przedstawiciele resortu finansów obecni podczas posiedzenie podkomisji wśród ułatwień dla małych firm wymieniali m.in. ustawę dotyczącą obniżenia podatku dochodowego do 15% z 18% obowiązującego obecnie, nad którą obraduje dzisiaj rząd.

  Jednak według przedstawicieli małych i średnich firm, ta ustawa obejmie niewielką grupę mikroprzedsiębiorstw, a korzyści z tego tytułu będą bardzo małe.

  Przedstawiciele Ministerstwa Finansów poinformowali również, że w resorcie trwają prace nad systemem ryczałtowym dla firm płacących podatek VAT. W marcu br. resort finansów podał, że dopiero rozważa takie rozwiązanie. Według pierwotnej koncepcji, podatkiem ryczałtowym byłyby objęte firmy o przychodach do 150 tys. zł rocznie.

  (ISBnews)

   

 • 20.06, 13:47MC: Cyfryzacja ma dać do 80% relacji z administracją przez internet w 5 lat 

  Warszawa, 20.06.2016 (ISBnews) - Program "Od papierowej do cyfrowej Polski", przygotowywany przez Ministerstwa Rozwoju, Cyfryzacji oraz Zdrowia zakłada m.in., że w perspektywie 3 do 5 lat, połowa obywateli 80% swoich relacji z administracją mogła prowadzić przez internet, a także spadek udziału pieniądza gotówkowego w obrocie z 21,5% do ok. 15% za 5 lat, podał resort cyfryzacji.

  Program "Od papierowej do cyfrowej Polski" ma wyznaczyć kierunki rozwoju e-państwa i cyfryzacji gospodarki. Wpisuje się on w Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, który zakłada, że nowoczesna e-administracja jest koniecznym elementem sprawnego państwa, czyli podstawy zrównoważonego rozwoju, zaznaczono w informacji.

  "Prace są prowadzone w Zespole zadaniowym przy Komitecie Rady Ministrów ds. Cyfryzacji we współpracy z innymi resortami i partnerami biznesowymi […]. Program przewiduje m.in. cyfryzację kluczowych usług publicznych, zwiększenie obrotu bezgotówkowego i wdrożenie inicjatywy tożsamości elektronicznej (eID)" - czytamy w komunikacie.

  Program na tym etapie formułuje postulaty, ocenia potencjalne korzyści i wskazuje harmonogramy i mierniki poszczególnych strumieni w ramach inicjatywy, podkreślono w informacji.

  "Zakładamy ambitne, ale realne cele. Chcemy, aby w perspektywie 3 do 5 lat, połowa obywateli 80% swoich relacji z administracją mogła prowadzić przez internet. Zakładamy też, że za 5 lat udział pieniądza gotówkowego spadnie z 21,5% do ok. 15%" - czytamy dalej.

  Strumień Cyfrowe Usługi Publiczne (CUP) dotyczy cyfryzacji kluczowych usług publicznych dla jednej bramy do administracji jaką jest obywatel.gov.pl. Miernikiem realizacji ma być m.in. uruchomienie 50 usług elektronicznych (1 fala) oraz przygotowanie prawne do cyfryzacji kolejnych 30 (2 fala) w ciągu 12 miesięcy.  

  Strumień e-ID dotyczy wdrożenia od strony prawnej, organizacyjnej i technicznej modelu sfederalizowanego identyfikacji i uwierzytelniania oraz usług zaufania, upowszechnienie usług e-administracji dla obywatela i biznesu dzięki wdrożeniu i wykorzystaniu w nich masowych mechanizmów identyfikacji i uwierzytelniania oraz wdrożenie kluczowych usług publicznych z wykorzystaniem mechanizmów masowej identyfikacji i uwierzytelniania - zweryfikowanych pod względem bezpieczeństwa, wydajności i ergonomii użycia.

  Na koniec 2017 roku liczba użytkowników z wydanymi komercyjnymi i państwowym eID powinna sięgać 10 mln (2/3 aktywnych klientów bankowości internetowej), a tzw. Top 10 usług publicznych z wykorzystaniem eID (w tym wnioskowanie w ramach programu Rodzina 500+) powinno zostać wdrożone. Najpóźniej do końca 2016 roku powinny więc zostać wdrożone odpowiednie regulacje prawne.

  Strumień e-Zdrowie opracowuje działania zmierzające do zmniejszenia liczby nieprawidłowości ze strony świadczeniodawców usług zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych oraz do automatyzacji procesów administracyjnych i, co za tym idzie, poprawy ich efektywności. W Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad udostępnieniem pacjentom szeregu usług elektronicznych.

  Planowane jest zaopatrzenie wszystkich obywateli (pacjentów) w narzędzie identyfikacji i  uwierzytelniania uznane w obszarze ochrony zdrowia i opcjonalnie w innych obszarach, pełniące również funkcję nośnika Medycznych Danych Ratunkowych.

  Dokument zakłada także, że dzięki strumieniowi Zwiększenie Obrotu Bezgotówkowego opracowane zostaną działania: ograniczenie kosztów obrotu gotówkowego oraz zwiększenie wygody dla obywateli poprzez wprowadzenie możliwości opłacania należności wobec sektora publicznego w formie bezgotówkowej, walka z szarą strefą oraz ograniczenie kosztów funkcjonowania administracji. Szacowany wpływ netto do budżetu państwa wynikający z tego strumienia to 10-13 mld zł.

  Wdrożenie funkcjonalności Schematu Krajowego pozwoli z kolei na zwiększenie roli państwa w ustalaniu standardów dla płatności bezgotówkowych i stworzenie taniego i wygodnego rozwiązania płatniczego m.in. do płatności w relacjach z sektorem publicznym, szybkie udostępnienie masowego rozwiązania eID w ramach Schematu Krajowego do kontaktów z sektorem publicznym, a także udostępnienie usług e-gov na nośnikach Schematu Krajowego.

  W ciągu roku powinna się pojawić możliwość bezkosztowego dla obywatela płacenia za pomocą instrumentu Schematu Krajowego we wszystkich agendach publicznych. W ciągu 6-9 miesięcy powinno nastąpić uruchomienie mobilnego eID.

  Kolejne elementy to strumień e-Faktura i e-Paragon, które z kolei pomogą osiągnąć inne kluczowe cele dla państwa i gospodarki, w tym: zwiększenie ściągalności podatków, transparentności działania i wydatków jednostek finansów publicznych oraz obniżenie kosztów administracji i gospodarki oraz uczestnictwo polskich przedsiębiorstw w transgranicznym rynku zamówień publicznych i obrocie gospodarczym UE poprzez włączenie Polski do Jednolitego Europejskiego Rynku Cyfrowego.

  Zakłada się, że liczba e-faktur (obecnie 1%) w roku 2018 wzrośnie do 9%, a w 2020 sięgnie 60%. Do 2020 roku do 20% powinna wzrosnąć liczba e-transakcji ponadgranicznych w UE z udziałem polskich przedsiębiorstw i administracji, a udział e-paragonów powinien wynosić 100%. W perspektywie najbliższych 4 lat powinno to zaowocować zmniejszeniem o 90% liczby fałszywych faktur w obiegu.

  Strumień e-Daniny, e-Świadczenia to z kolei uproszczenie opłacania i księgowania składek na ubezpieczenia społeczne i pozostałych danin oraz optymalizacja obsługi danin i świadczeń, co przełoży się na redukcję kosztów wypłat świadczeń w gotówce.

  Od 2018 roku wszystkie wpłaty składek przez firmy powinny następować w nowym systemie opartym na jednolitym standardzie identyfikacji płatnika. W efekcie w rok od uruchomienia systemu po stronie administracji powinno nastąpić obniżenie kosztów księgowania o 40 proc. Z kolei uzyskanie efektu pełnego ubankowienia obniży koszty wypłat świadczeń w gotówce o 200 mln zł rocznie. Dokument zakłada także uruchomienie dwóch nowych inicjatyw: e-przedsiębiorczość oraz Bitcoin i Blockchain. 

  Wyniki prac zespołu zostaną poddane szerokim konsultacjom społecznym, a następnie uzgodnieniom rządowym, podsumowano w komunikacie.

  (ISBnews)

 • 20.06, 09:30Rafalska: Najniższa emerytura mogłaby wzrosnąć etapami do 1000 zł 

  Warszawa, 20.06.2016 (ISBnews) - Najniższa emerytura na poziomie 1000 zł byłaby znacznie bardziej satysfakcjonująca, można ten cel osiągnąć w kilku etapach, uważa minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

  "Najniższe świadczenie na poziomie 1000 zł byłoby już znacznie bardziej satysfakcjonujące. Do tej kwoty można by dochodzić etapami" - powiedziała Rafalska w wywiadzie dla "Faktu", zapytana o to, do jakiej kwoty należałoby podnieść najniższe emerytury.

  Według Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), obecnie najniższa emerytura i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rodzinna wynosi 882,56 zł.

  Minister podkreśliła, że na ostatnim posiedzeniu rządu ministrowie zgodnie przyznali, że nie możemy się zgodzić na kolejny rok tak niskiej waloryzacji, jak obecna.

  "W tej chwili świadczenia rosną o wskaźnik inflacji (której nie ma) i o 20% wzrost wynagrodzenia. To, w odniesieniu do najniższych emerytur oznaczać będzie wzrost tylko o kilka złotych miesięcznie. To sytuacji emerytów czy rencistów nie poprawi" - wskazała Rafalska.

  Dodała, że premier Beata Szydło zwróciła się do ministrów, by starali się rozwiązać problem niskich emerytur systemowo. Podkreśliła, że obecnie mamy milion osób, które dostają z ZUS do 1100 zł miesięcznie. A dodatki wypłacane są jednorazowo.

  "Nie mamy jeszcze gotowego rozwiązania. Przygotujemy kilka wariantów. Albo wprowadzona zostanie jednoroczna ustawa, która podniesie najniższe świadczenia. Albo powstanie zupełnie nowy mechanizm, który wiązać się będzie z podwyżką najniższych świadczeń i wprowadzeniem waloryzacji dla pozostałych emerytur i rent. Ograniczają nas pieniądze, bo na podwyżki możemy wydać w przyszłym roku 3,3 mld zł" - podsumowała minister.

  (ISBnews)

 • 15.06, 09:11Abramowicz z PiS: Ograniczenie handlu w niedzielę może wejść od stycznia 2017 r. 

  Warszawa, 15.06.2016 (ISBnews) - Projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele mógłby zostać przyjęty przez Sejm w tym roku, a nowe przepisy obowiązywałyby od stycznia 2017 roku, uważa poseł Prawa i Sprawiedliwości (PiS) i przewodniczący zespołu na rzecz wspierania przedsiębiorczości i patriotyzmu ekonomicznego Adam Abramowicz.

  "Projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele, nie jest projektem Prawa i Sprawiedliwości, ani nie jest rządowym projektem. To jest projekt obywatelski, pod którym muszą zostać zebrane odpowiednie podpisy poparcia" – powiedział w rozmowie z ISBnews.tv Abramowicz po II Śniadaniu Eksperckim ISBnews i Centrum im. Adama Smitha.

  "Jeżeli podpisy takie zostaną zebrane, to jest szansa, że nowe przepisy weszłyby od nowego roku" – dodał poseł.   

  Według niego, korporacje handlowe, które prowadzą w Polsce sieci i otwierają placówki w niedziele, w swoich krajach mają ograniczenia lub zakaz handlu w ten dzień. Należy więc wprowadzić podobne rozwiązania, przede wszystkim dla dobra rodzimych kupców.

   "Polski przedsiębiorca, który chciałby pozostać w domu i poświęcić czas rodzinie musi otworzyć swój sklep, bo robi to jego konkurencja" – dodaje Abramowicz.

  Jego zdaniem, w zdecydowanej większości krajów w Europie obowiązuje zakaz handlu w niedzielę, a głównie w krajach postkomunistycznych można otwierać sklepy w ten dzień. I dowodzi, że nie ma to wpływu na gospodarkę.

  "Kraje Europy Zachodniej utrzymują zakaz handlu w niedzielę, a gdyby było to niekorzystne dla ich gospodarki, dawno by z tego zrezygnowały. Straszenie dużym bezrobociem z powodu wprowadzenia zakazu handlu w niedziele jest propagandą prowadzoną przez duże sieci handlowe" – uważa poseł PiS.

  Abramowicz uważa, że państwo ma obowiązek zaingerować, bo rozwiązuje problem, którego sami obywatele rozwiązać nie mogą.

  W II Śniadaniu Eksperckim ISBnews i Centrum im. Adama Smitha nt. ograniczenia handlu w niedziele uczestniczyli: prof. Urszula Kłosiewicz-Górecka z Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Radosław Knap dyrektor generalny w Polskiej Radzie Centrów Handlowych, Adam Abramowicz poseł Prawa i Sprawiedliwości, Przewodniczący Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego, Andrzej Wojciechowicz prezes FMCG - Business Consulting, Marek Jakubiak poseł Kukiz'15, Ireneusz Jabłoński, członek zarządu Centrum im. Adama Smitha, Andrzej Sadowski Prezydent Centrum im. Adama Smitha.   

  (ISBnews)

 • 14.06, 18:46 Rząd przyjął uchwałę ws. modernizacji dróg wodnych w Polsce 

  Warszawa, 14.06.2016 (ISBnews) - Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia "Założeń do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030", przedłożoną przez ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, podało Centrum Informacyjne Rządu. Średnioroczny koszt m.in. modernizacji Odry i budowy kaskady Wisły (od Warszawy do Gdańska) w latach 2017-2020 będzie wynosić ok. 1,6 mld zł.

  "Polskim śródlądowym drogom wodnym: rzekom i kanałom – istotnym z punktu widzenia transportowego – zostanie zapewniona międzynarodowa klasa żeglowności do poziomu IV. Odra (na całej swojej długości) i Wisła (od Warszawy do Gdańska) – do 2030 r. staną się międzynarodowymi szlakami żeglugowymi. Odtworzenie żeglugi śródlądowej i rozwój transportu na polskich rzekach, premier Beata Szydło zapowiadała w exposé" - podano w komunikacie. 

  Według CIR, Polska przede wszystkim zamierza przystąpić do Porozumienia AGN – Porozumienia o śródlądowych drogach wodnych międzynarodowego znaczenia. Polskie drogi wodne mają dołączyć do szlaków żeglugowych uznanych za istotne dla integracji europejskiej sieci dróg wodnych, czyli kategorii E. Aby polskie śródlądowe drogi wodne kategorii E spełniały wymagania szlaków żeglugowych o znaczeniu międzynarodowym, muszą zostać rozbudowane lub zmodernizowane do poziomu IV klasy żeglowności.

  "Cel, którym jest budowa lub zmodernizowanie śródlądowych dróg wodnych do parametrów IV klasy żeglowności, został podzielony na cztery priorytety:
  1) Odrzańska Droga Wodna (E-30) – osiągnięcie międzynarodowej klasy żeglowności i włączenie jej w europejską sieć dróg wodnych;
  2) Droga wodna Wisły – poprawa warunków nawigacyjnych;
  3) Połączenie Odra - Wisła - Zalew Wiślany i Warszawa - Brześć – rozbudowa dróg wodnych E-70 i E-40;
  4) Rozwój partnerstwa i współpracy na rzecz śródlądowych dróg wodnych" - czytamy także. 

  CIR podał również, że wstępnie szacowane koszty budowy i modernizacji śródlądowych dróg wodnych, w celu przystosowania ich do standardów międzynarodowych szlaków żeglugowych, będą następujące:
  1) Odrzańska Droga Wodna: 2,9 mld zł do 2020 r.; 27,8 mld zł w latach 2021-2030, czyli łącznie 30,7 mld zł;
  2) Kaskada Wisły na odcinku Warszawa-Gdańsk: 3,5 mld zł do 2020 r., 28 mld zł w latach 2021-2030, czyli łącznie 31,5 mld zł;
  3)  połączenie Odra-Wisła: 2,5 mld zł do 2020 r., 4 mld zł w latach 2021-2030, czyli razem 6,5 mld zł;
  4) połączenie Wisła-Brześć: w latach 2021-2030 ma to być 8,1 mld zł.

  "Oznacza to, że średnioroczny koszt modernizacji Odry i budowy kaskady Wisły (od Warszawy do Gdańska) w latach 2017-2020 będzie wynosić ok. 1,6 mld zł" - czytamy dalej. 

  Według resortu modernizacja śródlądowych dróg wodnych przyczyni się przede wszystkim do wzrostu udziału żeglugi śródlądowej (najbardziej proekologicznej gałęzi transportu lądowego) w rynku usług transportowych, a tym samym do równoważenia systemu transportowego, a także wzrostu konkurencyjności portów morskich ujścia Odry i Wisły. 

  "Z przeprowadzonych analiz wynika, że poprawiając parametry eksploatacyjne na Odrze do 2020 r., będzie można nią przewozić do 20 mln ton ładunków rocznie. Z kolei po pierwszym etapie modernizacji dolnego odcinka Wisły przewozy ładunków tą rzeką mogą wynosić ok. 7,8 mln ton ładunków rocznie, a wraz z dalszą poprawą parametrów nawigacyjnych powinny wzrosnąć do ok. 12 mln ton ładunków rocznie" - czytamy także. 

  Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Monitorze Polskim.

  (ISBnews)

 • 14.06, 18:35Rząd jest za zwiększeniem wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2017 r. 

  Warszawa, 14.06.2016 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła propozycję zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2017 r., przedłożoną przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, podało Centrum Informacyjne Rządu. 

  "Rząd proponuje Radzie Dialogu Społecznego pozostawienie zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2017 r. na poziomie ustawowego minimum, wynoszącego 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2016 r." - czytamy w komunikacie.

  Jak podało CIR, przedstawiając tę propozycję wzięto pod uwagę: sytuację finansów publicznych, w tym Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; ograniczone możliwości finansowe państwa, wynikające ze stabilizującej reguły wydatkowej i zasad unijnych; potrzebę zabezpieczenia w budżecie na 2017 r. dodatkowych środków na zaplanowane działania.

  (ISBnews)

 • 14.06, 18:33Rząd przyjął projekt podatku od handlu z dwiema stawkami podatkowymi  

  Warszawa, 14.06.2016 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, przedłożony przez ministra finansów, podało Centrum Informacyjne Rządu. Ustalono m.in. kwotę wolną od opodatkowania na poziomie do 17 mln zł miesięcznie i dwie stawki podatku. 

  "Podatek od sprzedaży detalicznej będzie podatkiem progresywnym. Będą dwie stawki i dwa progi podatkowe: 
  - 0,8% od nadwyżki przychodu w przedziale od 17 do 170 mln zł miesięcznie,
  - 1,4% od nadwyżki przychodu ze sprzedaży przekraczającej 170 mln zł miesięcznie" - czytamy w komunikacie CIR. 

  Według CIR, wpływy z podatku handlowego oszacowano na ok. 630,2 mln zł w 2016 r. – przy założeniu, że zacznie on obowiązywać od 1 sierpnia br.  W tym roku i latach kolejnych środki z tego podatku będą jednym ze źródeł finansowania programu „Rodzina 500 plus". Przyjęty model równego opodatkowania wszystkich sprzedawców detalicznych  jest zgodny z prawem unijnym".

  "Założono, że przedmiotem opodatkowania będzie miesięczny przychód ze sprzedaży detalicznej, czyli sprzedaży dokonywanej na rzecz konsumentów (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych). Przychód ze sprzedaży detalicznej nie będzie obejmował należnego podatku VAT. W podstawie opodatkowania nie będzie uwzględniana sprzedaż na rzecz przedsiębiorców. Nie przewidziano opodatkowania sprzedaży dokonywanej przez internet" - czytamy także. 

  "Podatnikami nowego podatku będą sprzedawcy detaliczni dokonujący zbycia towarów. Nie przewidziano szczególnych rozwiązań dotyczących sprzedawców działających w ramach sieci handlowych" - czytamy także.

  Podatek zapłacony przez sprzedawcę detalicznego będzie stanowił u niego koszt uzyskania przychodu w podatku dochodowym.

  "Zgodnie z projektem ustawy, z nowej daniny wyłączona będzie sprzedaż detaliczna m.in.: węgla kamiennego, gazu ziemnego (gazu przeznaczonego do butli gazowych) i olejów napędowych używanych do celów opałowych. Nowy podatek nie będzie również dotyczył leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych refundowanych ze środków publicznych, a także towarów sprzedawanych w ramach świadczenia usług gastronomicznych" - podano także. 

  Według CIR, dzięki wyłączeniu tych towarów spod podatku handlowego nie wzrośnie koszt ogrzewania domów i mieszkań oraz cena leków i usług gastronomicznych.

  (ISBnews)

 • 14.06, 18:20Rząd przyjął założenia do budżetu na 2017 ze wzrostem PKB wynoszącym 3,9% 

  Warszawa, 14.06.2016 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła dziś założenia do projektu budżetu na 2017 r. przewidujące m.in. wzrost PKB w wysokości 3,9% wobec 3,8% oczekiwanych w tym roku, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu. 

  Rząd przyjął we wtorek założenia makroekonomiczne do budżetu na 2017 rok. Wzrost PKB założono na poziomie 3,9%, a wskaźnik CPI na poziomie 1,3% - poinformował CIR. 

  "Podstawowym czynnikiem wzrostu PKB będzie prywatny popyt krajowy. Realny wzrost spożycia prywatnego przyspieszy do 4,1% (w 2016 r. – 4,0%), co będzie efektem m.in. całorocznego funkcjonowania programu 'Rodzina 500+'. Kolejnym istotnym czynnikiem wzrostu gospodarczego będą inwestycje publiczne, w związku z przyspieszeniem wydatkowania środków unijnych. W 2017 r. udział inwestycji prywatnych w PKB osiągnie poziom 16,6% (w 2016 r. – 16,2%)" - podano także. 

  Jak podał CIR, rozwój gospodarki przełoży się na wzrost zatrudnienia, co w efekcie spowoduje, że stopa bezrobocia rejestrowanego pod koniec 2017 r. wyniesie 8,1% (pod koniec 2016 r. ma to być 9,1%). Poprawa na rynku pracy będzie sprzyjać wzrostowi wynagrodzeń. Przewidziano, że w 2016 r. i 2017 r. nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wyniesie 4,4%. Oczekuje się, że w kolejnych latach udział eksportu w PKB będzie rósł, jednak wolniej niż w latach 2009-2015. Realne tempo wzrostu eksportu w 2016 r. wyniesie 6,0%, a w 2017 r. – 5,5%.

  Jednocześnie w 2016 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych spadną średnio o 0,4% w stosunku do 2015 r., a w 2017 r. wskaźnik CPI (inflacja) wyniesie 1,3%, czytamy dalej. 

  "W związku z przyspieszeniem wzrostu gospodarczego zwiększą się dochody budżetowe. Wzrosną wpływy z podatków, czemu będzie sprzyjał większy udział popytu krajowego w PKB. Do kasy państwa powinny również trafić całoroczne wpływy z podatku od niektórych instytucji finansowych (podatek bankowy) i podatku od sprzedaży detalicznej (podatek handlowy)" - czytamy również.

  Według CIR, na cześć dochodową budżetu pozytywnie wpłyną również rozwiązania uszczelniające system podatkowy – walka z oszustwami i wyłudzeniami podatku VAT oraz stosowaniem agresywnej optymalizacji podatkowej wykorzystywanej do niepłacenia podatku (wprowadzenie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania). Kolejnym rozwiązaniem jest obniżenie limitu na transakcje gotówkowe między firmami z 15 tys. euro do 15 tys. zł (płatności między przedsiębiorcami powyżej 15 tys. zł dokonywane będą wyłącznie za pośrednictwem rachunku płatniczego, co spowoduje zmniejszenie liczby oszustw podatkowych związanych wystawieniem nierzetelnych faktur).

  Przewidziano także skuteczniejsze zwalczanie szarej strefy na rynku paliw płynnych (chodzi o zapobieganie wyłudzaniu podatku VAT w wewnątrzwspólnotowym obrocie paliwami ciekłymi).

  "Pozytywny wpływ na dochody budżetu państwa będzie miała również informatyzacja kontroli ksiąg podatkowych (chodzi o wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego, który umożliwi szybki dostęp do danych księgowych przedsiębiorstw w celu ich analizy pod kątem podatkowym)" - czytamy dalej. 

  CIR podał także, że Skarb Państwa utworzy spółkę celową, która rozbuduje i unowocześni system teleinformatyczny Ministerstwa Finansów, co umożliwi skuteczniejsze wykrywanie naruszeń prawa podatkowego m.in. dzięki stworzeniu centralnego rejestru faktur VAT. Planowane jest także utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej (połączenie urzędów skarbowych, urzędów kontroli skarbowej i służby celnej), co powinno poprawić ściągalność podatków i ceł.

  "Zasadniczy wpływ na wysokość wydatków budżetowych będzie miała stabilizująca reguła wydatkowa, która wyznacza nieprzekraczalny limit wydatków dla organów i jednostek finansów publicznych, w tym dla budżetu państwa.Przy konstruowaniu strony wydatkowej budżetu będzie brana pod uwagę bieżąca i prognozowana sytuacja makroekonomiczna oraz planowana realizacja programów rządowych zapowiedzianych przez premier Beatę Szydło w exposé. Jednocześnie możliwe będzie przeznaczenie dodatkowych środków na wynagrodzenia pracowników państwowej sfery budżetowej w wysokości ok. 1,4 mld zł" - podało CIR.

  CIR podało również, że celem polityki budżetowej w 2017 r. będzie utrzymanie stabilności finansów publicznych z jednoczesnym wsparciem inkluzywnego wzrostu gospodarczego, czyli sprzyjającego włączeniu społecznemu, przy utrzymaniu deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych poniżej progu 3% PKB. Rozwiązania z obszaru polityki społeczno-gospodarczej, przewidziane w „Planie na rzecz odpowiedzialnego rozwoju", będą wdrażane w sposób, który nie naruszy stabilności finansów publicznych i zapewni przestrzeganie stabilizującej reguły wydatkowej.

  Dokument zostanie przedstawiony Radzie Dialogu Społecznego do 15 czerwca br.

  (ISBnews)

   

 • 14.06, 18:02Rząd proponuje podniesienie płacy minimalnej do 2 tys. zł od 2017 r.  

  Warszawa, 14.06.2016 (ISBnews) - Rząd proponuje, aby minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło od 2017 roku do 2 tys. zł z 1850 zł obecnie obowiązujących, poinformowała premier Beata Szydło. 

  "Myśląc o godności polskich obywateli rząd zadecydował, że w przyszłym roku minimalne wynagrodzenie będzie wynosiło 2 tys. zł" - powiedziała Szydło podczas konferencji po posiedzeniu rządowym.

  Wcześniej Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) proponowało podniesienie płacy minimalnej w przyszłym roku o 70 zł, tj. o 3,7%, do 1920 zł.  

  W tym roku płaca minimalna wynosi 1850 zł, czyli ok. 1355 zł netto.

  Propozycja rządu będzie negocjowana ze stroną społeczną i dopiero po osiągnięciu porozumienia wprowadzona, podano także.

  W poprzednich latach podwyżki minimalnej pensji wynosiły 4-8%. Jak wynika z danych GUS, tyle zarabia ok. 13% ogółu zatrudnionych na etacie, podkreśla dziennik.

  (ISBnews)

 • 14.06, 15:30Mobius z Templetona: Rząd dba o ratingi, nie posunie się za daleko ze zmianami 

  Sopot, 14.06.2016 (ISBnews) - Polski rząd jest świadomy wagi ratingów i chce je utrzymać na dobrych poziomach, dlatego będzie skłonny tak modyfikować planowane zmiany, aby tworzyć dobre warunki, ocenił prezes Templeton Emerging Markets Group Mark Mobius w rozmowie z ISBnews.

  "Rząd jest świadomy wagi ratingów i nie chce dopuścić do ich obniżek. Chcą dobrych ratingów, dlatego będą skłonni dokonywać zmian w planowanych rozwiązaniach, aby tworzyć dobre warunki" - powiedział Mobius ISBnews w kuluarach Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie.

  Mobius pozytywnie ocenił zmiany dotyczące m.in. wzrostu świadczeń na dzieci.

  "Rząd stara się przekazać więcej pieniędzy w ręce konsumentów, a to może stworzyć większy rynek, co będzie korzystne dla niektórych przedsiębiorstw. Dlatego, pomimo obniżki ratingu przez S&P, mogą się tu pojawić ciekawe możliwości" - wskazał.

  Według niego, istotną role odgrywa także wielkość Polski oraz fakt jej obecności w Unii Europejskiej.

  "Polska jest jednym z największych krajów UE. Obecny rząd wprowadza pewne zmiany, które wydają się negatywne, ale koniec końców istnieją pewne granice, których rząd nie przekroczy. Polska to kraj, w którym obowiązują rządy prawa. Także UE ma swoje regulacje, a jest bardzo mało prawdopodobne, by polski rząd je złamał" - uważa Mobius.

  Prezes Templeton Emerging Markets Group nie obawia się wpływu konwersji kredytów hipotecznych w CHF na PLN na przyszłość banków.

  "Wiele lat temu ostrzegaliśmy polskie banki, by nie oferowały kredytów hipotecznych w CHF, ponieważ to wpędzi je w tarapaty. No i obecnie są w tarapatach. Według mnie, banki powinny teraz przełknąć lekarstwo i cierpieć z powodu konsekwencji tych kredytów. Ale banki przetrwają" - powiedział Mobius.

  Tomasz Oljasz

  (ISBnews)

   

 • 14.06, 15:07Kowalski z Fitch: Rządowy plan 3,9% wzrostu PKB na 2017 r. jest ambitny 

  Sopot, 14.06.2016 (ISBnews) - Planowany przez rząd wzrost gospodarczy na przyszły rok jest założeniem ambitnym, ocenia prezes Fitch Polska Piotr Kowalski w rozmowie z ISBnews. Według niego, wiele będzie zależało od czynników zewnętrznych.

  Dziś Rada Ministrów zajmuje się założeniami do przyszłorocznego budżetu. Według wcześniejszych zapowiedzi, podstawowe wskaźniki mają być zgodne z ostatnią aktualizacją programu konwergencji, która zakłada m.in. wzrost PKB na poziomie 3,9% w 2017 r. (wobec 3,8% oczekiwanych w br.).

  "To jest ambitne założenie - my mamy na przyszły rok i na 2018 r. 3,5%. Ale trzeba pamiętać, że ścieżka PKB nie zależy tylko od sytuacji wewnętrznej, tylko zależy też od tego, co się dzieje na zewnątrz, zarówno w Europie - np. kwestia Brexitu - jak i w innych częściach globu" - powiedział Kowalski ISBnews w kuluarach Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie.

  "Przygotowując ocenę ratingową, będziemy patrzeć na projekt budżetu. Analitycy ocenią, czy według nich jest on realny, zrobimy różne stress-testy" - podkreślił.

  W maju, Fitch Ratings obniżył prognozę wzrostu PKB Polski do 3,2% w 2016 r. z 3,5% po słabych danych za I kw. 2016 r. Wzrost gospodarczy na 2017 i 2018 r. agencja prognozuje na poziomie 3,5%.

  15 lipca br. Fitch ma opublikować aktualizację ratingu Polski.

  Tomasz Oljasz

  (ISBnews)

   

 • 14.06, 12:23Sadowski z CAS: Samorządy powinny decydować o ew. zakazie handlu w niedzielę 

  Warszawa, 14.06.2016 (ISBnews) - Jeżeli rząd w Polsce planuje wprowadzić ograniczenia dla handlu w niedziele, to powinien wprowadzić taką możliwość wyłącznie dla samorządów, uważa prezydent Centrum im. Adama Smitha Andrzej Sadowski.

  "Jeżeli rząd chce wprowadzić ograniczenia dla handlu, to powinien wprowadzić możliwość takich ograniczeń wyłącznie dla samorządów. To one, a nie rząd w Warszawie, powinny decydować czy chcą mieć handel na swoim terenie w niedziele, czy nie" – powiedział ISBnews.tv Sadowski na II Śniadaniu Eksperckim ISBnews i Centrum im. Adama Smitha.

  Jego zdaniem, warto jednocześnie zauważyć, co się stało z podobnym ograniczeń handlu na Węgrzech. "Rząd pod wpływem działań opozycji i wizji referendum wycofał się z takiego zakazu. Jeżeli by takie referendum wprowadzić w Polsce, to nie byłoby ono do wygrania przez obecnie rządzących" – dodał Sadowski.

  Według niego mikroprzedsiębiorca w Polsce, a takim jest najczęściej właściciel sklepu, prawie dwa miesiące w roku swojego czasu oddaje rządowi ze względu na różnego rodzaju obowiązki i przymusy które na nim ciążą. Traci czas zamiast rozwijać własną firmę.

  "Jeżeli rząd naprawdę chce pomóc i ulżyć przedsiębiorcom, to powinien zlikwidować tych kilkanaście tysięcy różnych przepisów, które powodują, że ten czas jest mu zabierany" – uważa Sadowski.

  W II Śniadaniu Eksperckim ISBnews i Centrum im. Adama Smitha nt. ograniczenia handlu w niedziele uczestniczyli: prof. Urszula Kłosiewicz-Górecka z Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Radosław Knap dyrektor generalny w Polskiej Radzie Centrów Handlowych, Adam Abramowicz poseł Prawa i Sprawiedliwości, Przewodniczący Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego, Andrzej Wojciechowicz prezes FMCG - Business Consulting, Marek Jakubiak poseł Kukiz'15, Ireneusz Jabłoński, członek zarządu Centrum im. Adama Smitha, Andrzej Sadowski Prezydent Centrum im. Adama Smitha.   

  (ISBnews)

 • 13.06, 16:50Morawiecki: Polska może wejść do strefy euro, jeśli osiągnie pełną konwergencję 

  Sopot, 13.06.2016 (ISBnews) - Jeśli strefa euro przetrwa, Polska będzie mogła w przyszłości stać się jej członkiem - pod warunkiem, że osiągnie pełną konwergencję z gospodarkami tej strefy, uważa wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki.

  "Czy i w jakim kształcie strefa euro przetrwa - to zobaczymy, a czy Polska może w niej się znaleźć? Jak najbardziej, gdy będziemy w pełni konwergentni, ale obecnie nie mamy pełnej spójności. Czyli pozostaje wielki znak zapytania" - powiedział Morawiecki podczas wystąpienia na Europejskim Kongresie Finansowym w Sopocie.

  Wskazał, że np. Austria, Niemcy i kraje Beneluksu mogły stworzyć unię walutową już nawet 30 lat temu, właśnie ze względu na ich spójność gospodarczą.

  Odnosząc się do negocjowanej obecnie umowy TTIP, wicepremier powiedział, że może ona być korzystna lub niekorzystna, w zależności od tego, jakie branże obejmie.

  "Handel jest bardzo dobrą rzeczą, ale nasze rodzące się branże mogą nie zdążyć wyrosnąć. Każdy historyk gospodarczy, włącznie z [Adamem] Glapińskim, poświadczy, że ważna jest ochrona rynków lokalnych" - wskazał.

  Podkreślił, że warto chronić to, co udało się w Polsce stworzyć, pamiętając o potrzebie odejścia od stawiania na niskie koszty na rzecz koncentracji na wysokiej marżowości.

  Dziedziny, które w negocjacjach TTIP budzą wątpliwości Polski to: prawo własności intelektualnej, arbitraż między globalnymi korporacjami, a także przemysł chemiczny i rolnictwo.

  Negocjowana umowa TTIP, jeśli wejdzie w życie, dotyczyć będzie handlu towarami, usługami oraz przepływu inwestycji. 13. runda negocjacji odbyła się w kwietniu br. w Nowym Jorku.

  W swoim wystąpieniu wicepremier ponownie podkreślił też rolę długoterminowych oszczędności w realizacji polityki gospodarczej i podtrzymał, że wkrótce rząd przedstawi swoje propozycje w tej kwestii.

  "Długoterminowe oszczędzanie to pięta achillesowa naszego wzrostu gospodarczego. Jeśli będziemy brnąć w brak równowagi między konsumpcją, inwestycjami, a oszczędnościami, to daleko nie zajedziemy. […] W ciągu miesiąca czy w zbliżonym okresie przedstawimy, jak chcemy przyczynić się do budowania długoterminowych oszczędności i polskiego kapitału" - zapowiedział Morawiecki.

  W połowie maja wicepremier poinformował, że w ciągu 2-3 miesięcy rząd zaproponuje program wzmocnienia oszczędności zarówno poprzez fundusze emerytalne, mechanizmy oszczędzania w bankach, firmach ubezpieczeniowych oraz funduszach inwestycyjnych.

  (ISBnews)

   

 • 13.06, 16:20Morawiecki: Nie ma jeszcze decyzji, czy jednolita danina zastąpi kwotę wolną 

  Sopot, 13.06.2016 (ISBnews) - Kwestia podniesienia kwoty wolnej od podatku PIT "ma szansę być zarysowana" w ramach prac na temat jednolitej daniny, łączącej NFZ, ZUS i PIT, uważa wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki. Jednak według niego, odejście od osobnego podnoszenia kwoty wolnej od podatku nie jest jeszcze przesądzone.

  "Tak jak powiedział minister Kowalczyk, ta kwestia ma szansę być zarysowana w ramach prac na temat jednolitego podatku, czyli takiej wspólnej daniny NFZ, ZUS i PIT. Albo jedno będzie [stopniowe podnoszenie kwoty wolnej], albo drugie [jednolita danina] - tak, żeby wypełnić przedwyborcze obietnice" - powiedział Morawiecki dziennikarzom w kuluarach Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie.

  Mimo wcześniejszych zapowiedzi, w 2017 roku nie zostanie zwiększony pułap dochodu wolnego od PIT, ale może to otworzyć drogę do obniżki wieku emerytalnego, poinformował

  Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów Henryk Kowalczyk powiedział w wywiadzie dla dzisiejszego "Dziennika Gazety Prawnej", że w sprawie kwoty wolnej decyzje już zapadły. Będzie jednolity podatek i przy jego wprowadzeniu zrealizowana zostanie zapowiedziana podwyżka kwoty wolnej - tak, by cała operacja była neutralna dla budżetu.

  Oznaczałoby to odstąpienie od pomysłu, w którym kwota wolna miała rosnąć stopniowo, o 1 000 zł rocznie - tak, by docelowy poziom 8 000 zł osiągnąć w 2019 r.

  Podatek jednolity (łączący dzisiejszy PIT, składkę zdrowotną, składki na ZUS, na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i na Fundusz Pracy w jedno) miałby wejść w życie od początku 2018 r., podała "DGP".

  Według ministra Kowalczyka, przy rezygnacji z podwyższenia kwoty wolnej robi się miejsce na obniżenie wieku emerytalnego, co także było obietnicą wyborczą.

  Wśród wcześniej rozważanych przez Ministerstwo Finansów rozwiązań było m.in. podwyższenie kwoty wolnej od podatku dochodowego od 2017 r. co roku o 1 tys. zł do osiągnięcia kwoty wolnej od podatku w wysokości 8089 zł w 2021 r. (wobec 3 091 zł obecnie).

  (ISBnews)

   

 • 13.06, 12:19Sejm przyjmie przysięgę od nowego prezesa NBP w przyszłym tygodniu 

  Warszawa, 13.06.2016 (ISBnews) - Powołany przez Sejm na stanowisko prezesa Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adam Glapiński złoży przed Sejmem przysięgę na posiedzeniu zaplanowanym w dniach 21-23 czerwca 2016 r., podał Sejm. 

  Z porządku obrad posiedzeń Sejmu na dzień 21-23 czerwca opublikowanego na stronach internetowych Sejmu wynika, że jako punkt pierwszy zaplanowano "złożenie przysięgi przez prezesa Narodowego Banku Polskiego". Sejm na wniosek Prezydenta RP powołał Adama Glapińskiego na stanowisko prezesa NBP w piątek 10 czerwca. Za kandydaturą Glapińskiego głosowało 284 posłów, przeciwko 124, a 34 wstrzymało się od głosu.

  Glapiński od 2010 r. do 19 lutego 2016 r. pełnił funkcję członka RPP. Wcześniej był m.in. ministrem budownictwa i gospodarki przestrzennej w rządzie Jana K. Bieleckiego (1991 r.), pełnił też funkcję ministra współpracy gospodarczej z zagranicą w rządzie Jana Olszewskiego (1992 r.). W latach 2007-2008 był prezesem zarządu, dyrektorem generalnym Polkomtela. Od 2009 r. doradca ekonomiczny Prezydenta RP.

  (ISBnews)

   

 • 10.06, 12:10Sejm powołał Adama Glapińskiego na stanowisko prezesa NBP 

  Warszawa 10.06.2016 (ISBnews) - Sejm powołał Adama Glapińskiego na stanowisko prezesa Narodowego Banku Polskiego (NBP) na wniosek Prezydenta RP.

  Za kandydaturą Adama Glapińskiego głosowało 284 posłów, przeciwko 124, a 34 wstrzymało się od głosu.

  Podczas dyskusji w Sejmie niektórzy posłowie zwracali uwagę na istotę niezależności NBP.

  "Wydawało się wcześniej, że Trybunał będzie niezależny. [...] Czy na prawdę nie udało się znaleźć kandydata niezależnego? Pojawiają się pomysły, aby m.in. bank centralny udzielał SKOK-om pożyczek, stabilizując ten sektor. Pana postawa będzie miała wpływ na niezależność banku. Naszym zdaniem, nie utrzyma pan tej niezależności, dlatego klub PO będzie głosował przeciwko tej kandydaturze" - powiedziała posłanka PO Izabela Leszczyna.

  Przedstawiciel Kukiz'15 Rafał Wójcikowski powiedział m.in., że wierzy w kandydaturę Adama Glapińskiego, ponieważ do tej pory marże kredytowe były w Polsce i nadal są wysokie i stąd zrodził się problem dotyczące kredytów frankowych. "Oczekujemy rozbrojenia bomby dotyczącej kredytów frankowych, a także zwiększania rezerwy w złocie" - dodał poseł Kukiz'15.

  Ryszard Petru z Nowoczesnej przypomniał, że były czasy, kiedy NBP był ramieniem zbrojnym partii i skończyło się to zapaścią finansową. "W Polsce problemy będą się piętrzyły. [...] Poprzedni rząd dokonał napaści na OFE, a ten chce zrobić podobnie, m.in. znacjonalizować prywatne firmy" - powiedział Petru.

  Według niego, może rosnąć presja na NBP, aby drukował on pieniądze, co może skończyć się hiperinflacją. "Oczekuję jasnej deklaracji, że nie będziecie drukować pieniędzy" - dodał również. "My wstrzymamy się od głosu" - dodał także.

  Według Jana Łopaty z Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL), Adam Glapiński będąc członkiem Rady Polityki Pieniężnej (RPP) opowiadał się m.in. za obniżką stóp procentowych, a później zmienił swoje nastawienie.

  Wcześniej, 20 maja br., Komisja Finansów Publicznych pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Glapińskiego na prezesa NBP. Podczas posiedzenia Komisji Adam Glapiński opowiadał się m.in. za niezależnością działań NBP. "Chciałem zapewnić jako kandydat: jeżeli będę prezesem NBP, to będzie to bank niezależny. Narzuca się, że będzie to bank niezależny wobec rządu. Z tego powodu na linii rząd-prezes NBP pojawiało się wcześniej wiele drobnych zgrzytów" - powiedział Glapiński podczas przesłuchania w czasie posiedzenia sejmowej Komisji Finansów Publicznych.

  Glapiński od 2010 r. do 19 lutego 2016 r. pełnił funkcję członka RPP. Wcześniej był m.in. ministrem budownictwa i gospodarki przestrzennej w rządzie Jana K. Bieleckiego (1991 r.), pełnił też funkcję ministra współpracy gospodarczej z zagranicą w rządzie Jana Olszewskiego (1992 r.). W latach 2007-2008 był prezesem zarządu, dyrektorem generalnym Polkomtela. Od 2009 r. doradca ekonomiczny Prezydenta RP.

  (ISBnews)

   

 • 10.06, 09:02Morawiecki: Nowe rozwiązania w zakresie FUS nie będą radykalne 

  Warszawa, 10.06.2016 (ISBnews) - Rząd planuje przedstawić nowe rozwiązania dotyczące Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS), ale ze względu na sytuację Funduszu nie mogą one być radykalne, zapowiedział wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki.

  "Po pierwsze, dzisiaj istnieją stawki preferencyjna obowiązujące przez dwa lata. Po drugie, właśnie w ramach pracy, do której właśnie przystępujemy, w tym ważnym i trudnym obszarze, jakim jest Fundusz Ubezpieczeń Społecznych będziemy starali się zaproponować nowe rozwiązania, ale na pewno one takie bardzo radykalne nie będą, dlatego, że właśnie w FUS mamy deficyt 50 mld zł, czyli można powiedzieć, że cały deficyt państwa w dużym stopniu wynika z deficytu FUS" - powiedział Morawiecki w wywiadzie dla Programu 1 Polskiego Radia.

  Na koniec 2015 r. deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2015 roku ukształtował się na poziomie 46 666 mln zł, co stanowi 2,6% PKB, natomiast dług sektora wyniósł 917 772 mln zł, tj. 51,3% PKB.

  (ISBnews)

   

 • 09.06, 14:02Morawiecki: Pakiet 100 zmian dla firm ma uwolnić przedsiębiorczość 

  Warszawa, 09.06.2016 (ISBnews) - Poprzez rozwiązania dla przedsiębiorców, zaproponowane w nowym pakiecie, zostanie uwolniony czas pracy przedsiębiorców, energia i przedsiębiorczość mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, poinformował wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki podczas prezentacji "Pierwszego pakietu ułatwień dla przedsiębiorców -– 100 zmian dla firm".

  "Chcemy uwolnić czas pracy przedsiębiorców, energię, przedsiębiorczość, chcemy więcej własności w rękach przedsiębiorców, a więc i podatków; i w ten sposób budować dobrobyt Polski" - powiedział Morawiecki na konferencji prasowej.

  Zaprezentowany pakiet to pierwsza odsłona ułatwień dla przedsiębiorców zapowiadanych w Planie na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Odpowiada na problemy, z którymi na co dzień zmagają się polskie firmy, m.in.: ciągnące się w nieskończoność i sformalizowane postępowania w urzędach, nieadekwatne do przewinień kary administracyjne, konieczność płacenia składek ZUS w stałej wysokości przez najmniejszych przedsiębiorców, czasochłonne odzyskiwanie długów, liczne przepisy, m.in. dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych, zatrudniania i BHP, które utrudniają działanie firmy i sprawiają, że przedsiębiorstwom nie opłaca się rosnąć, brak rozwiązań prawnych dla innowacyjnych start-upów.

  "W czerwcu br. przystąpimy do prac nad regulacjami dotyczącymi zaprezentowanych rozwiązań. Nowe rozwiązania mogą przekładać się na miliony uwolnionych godzin dla przedsiębiorców, ale na razie nie silmy się, na ile przełoży się to na wzrost PKB" - powiedział Morawiecki.

  Wicepremier podkreślił, iż nowe rozwiązania to szansa na lepsze miejsca pracy, a także wyciągnięcie przedsiębiorstw z szarej strefy.

  "Zamierzamy wprowadzić inny model funkcjonowania administracji, która obecnie bazuje na niskim zaufaniu do obywatela, tj. partnerskie podejście do obywatela i przedsiębiorców, m.in. mediacje w przypadku rozwiązywaniu problemów administracyjnych" - powiedział wiceminister rozwoju Mariusz Haładyj.

  Pakiet przedsiębiorczy przewiduje m.in. usprawnienie procedur Kodeksu postępowania administracyjnego - szybki i prosty tryb załatwiania mało skomplikowanych spraw, nowe klarowne zasady stosowania kar administracyjnych, utrudnienie decyzji przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia. Inne proponowane rozwiązania to ochrona przed zmianami interpretacji prawa, podniesienie z 20 do 50 pracowników progów, od których istniałby obowiązek tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Społecznych, inny system kontroli firm tam, gdzie prawdopodobieństwo naruszenia prawa jest największe.

  Kolejny projekt MR przedstawiony w pakiecie "100 zmian dla firm" zakłada stworzenie elektronicznego systemu raportowania dla przedsiębiorców, celem zmniejszania obowiązków administracyjnych dla firm. Resort proponuje również szeroką dyskusję nad koncepcją nowego typu spółki kapitałowej, łączącej zalety spółki z o.o. i spółki akcyjnej, jako wstępny etap rozwoju i wsparcie innowacyjnych pomysłów przyszłych polskich firm.

  Przewidywane są także m.in. zmiany w planie budowlanym (większe możliwości wydania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, zwolnienie niektórych robót budowlanych z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, skrócenie z 30 do 21 dni terminu rozpatrywania zgłoszeń, uznanie za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego zmiany wymiarów nieliniowego obiektu budowlanego nieprzekraczającej 2%) oraz zmiany w prawie finansowym (podniesienie limitu przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych do którego podatnicy PIT mogą prowadzić podatkowe księgi przychodów i rozchodów do 2 mln euro z 1,2 mln euro oraz podniesienie limitu przychodów uprawniającego do korzystania z opodatkowania działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych do 250 tys. euro ze 150 tys. euro).

  (ISBnews)

   

 • 09.06, 12:24Rząd zajmie się założeniami projektu budżetu na 2017 r. we wtorek 

  Warszawa, 09.06.2016 (ISBnews) - Rada Ministrów zajmie się m.in. założeniami projektu budżetu państwa na rok 2017 na posiedzeniu we wtorek, 14 czerwca, podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

  Porządek obrad wtorkowego posiedzenia Rady Ministrów obejmuje m.in.: "założenia projektu budżetu państwa na rok 2017"; "propozycja wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r."; "propozycja zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2017 r.", podała Kancelaria.

  Według tegorocznej ustawy budżetowej, deficyt budżetu centralnego wyniesie nie więcej niż 54,74 mld zł, zaś wzrost gospodarczy sięgnie 3,8%.

  (ISBnews)