Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 05.05, 11:48Robaczyński z MF: Reforma OFE zostanie najpewniej przesunięta na dalszy okres 

  Warszawa, 05.05.2020 (ISBnews) -Ze względu na epidemię koronawirusa, reforma otwartych funduszy emerytalnych (OFE) zostanie najprawdopodobniej wstrzymana w tym roku i przesunięta na dalszy okres, wynika z wypowiedzi wiceministra finansów Tomasza Robaczyńskiego.

  "Jeśli chodzi o OFE, to już pojawiała się ta informacja w przestrzeni medialnej. Jest kilka problemów z realizacją tej reformy w obecnej sytuacji. Przede wszystkim, trzeba wziąć pod uwagę spadek aktywów zgromadzonych w funduszach" - powiedział Robaczyński podczas posiedzenia sejmowej podkomisji do praw kontrolki realizacji budżetu.

  "Po drugie, z tego też samego tytułu mogą się okazać nietrafione wstępne prognozy co do liczby osób, które zdecydują się na przejście do IKE albo na przejście do ZUS-u. To mogą być zupełnie inne proporcje. […] Wcześniej zakładane było, że 20% przejdzie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a 80% pozostanie w IKE. Więc to też trzeba będzie zweryfikować"- podkreślił.

  Zwrócił uwagę, że opłata przekształceniowa byłaby niższa.

  "W związku z tym, kierując się tym, aby środki zgromadzone w OFE, środki obywateli nie zostały utracone de facto poprzez tę sytuację, którą mamy i w związku z sytuacją, która jest na giełdzie zapewne ta reforma zostanie wstrzymana i zostaną jakoś podjęte działania, które przesuną - jak myślę - ją na dalszy okres" - powiedział Robaczyński.

  "Przy czym tutaj ostatecznej decyzji nie ma" - zaznaczył.

  W "Programie konwergencji. Aktualizacja 2020" (APK) przyjętym pod koniec kwietnia br. przez rząd napisano, że w prognozie dochodów, z uwagi na przesunięcie w czasie reformy systemu emerytalnego polegającej na przekształceniu OFE w indywidualne konta emerytalne (IKE) nie zostały uwzględnione jednorazowe dochody z opłaty przekształceniowej oraz wpływ tych działań na dochody Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS).

  (ISBnews)

   

 • 04.05, 14:07KE zatwierdziła dopłaty do składowania produktów i rekompensaty dla rolników  

  Warszawa, 04.05.2020 (ISBnews) - Dopłaty do prywatnego składowania produktów dla sektora mleczarskiego i mięsnego, tymczasowe uchylenie niektórych reguł konkurencji oraz uelastycznienie programów wspierania rynku - to środki, jakie zaproponowała Komisja Europejska w celu wsparcia sektorów rolnictwa i żywności, narażonych na straty w wyniku epidemii, poinformowano.

  Komisja zezwoliła także państwom członkowskim Unii na wykorzystanie funduszy rozwoju obszarów wiejskich na rekompensaty dla rolników i małych przedsiębiorstw rolno-spożywczych w wysokości odpowiednio do 5 tys. euro i 50 tys. euro.

  "Kryzys dotknął mocno niektóre rynki rolne i żywnościowe. Jestem jednak pewien, że przyjęcie tych środków zapewni realne wsparcie, wyśle odpowiedni sygnał do rynków i wkrótce zapewni stabilność. Ten pakiet i wcześniejsze środki wsparcia pokazują, że Komisja jest gotowa i będzie działać tak, jak sytuacja tego wymaga. Będziemy nadal monitorować sytuację, pozostając w ścisłym kontakcie z zainteresowanymi stronami, Parlamentem Europejskim i państwami członkowskimi" - powiedział unijny komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, Janusz Wojciechowski, cytowany w komunikacie.

  Szczególne środki, zaproponowane 22 kwietnia, a obecnie przyjęte przez Komisję Europejską, obejmują:

  *    dopłaty do prywatnego składowania produktów

  - Komisja zobowiązała się, że wesprze prywatnego składowanie produktów mlecznych (odtłuszczonego mleka w proszku, masła, sera) oraz mięsnych (wołowiny, baraniny mięsa koziego).

  - Możliwe będzie tymczasowe wycofanie produktów z rynku na okres średnio od 2 do 3 miesięcy, (maksymalnie od 5 do 6 miesięcy).

  - Wnioski będzie można składać od 7 maja 2020 r.

  *    uelastycznienie programów wsparcia rynku

  - Komisja zobowiązała się, że zapewni elastyczność we wdrażaniu programów wsparcia rynku wina, owoców i warzyw, oliwek stołowych i oliwy z oliwek, miodu oraz programu szkolnego UE (obejmującego mleko, owoce i warzywa).

  *    odstępstwo od reguł konkurencji

  - Komisja zatwierdziła także tymczasowe odstępstwa od unijnych reguł konkurencji (pozwala na to art. 222 rozporządzenia w sprawie wspólnej organizacji rynków (CMO)) dla sektorów mleka, kwiatów i ziemniaków.

  Odstępstwa te mają pozwolić na samoorganizację i wdrażanie środków rynkowych, które mają na celu ustabilizowanie konkretnych sektorów, przez maksymalnie 6 miesięczny okres. Dzięki temu - jak podaje Komisja - sektor mleka będzie mógł wspólnie planować produkcję mleka, a sektor kwiatów i ziemniaków będzie mógł np. wycofać niektóre produkty z rynku. Dozwolone ma być również składowanie u podmiotów prywatnych. Zmiany cen i wszelkie inne wpływy na rynek mają być ściśle monitorowane.

  *    przesunięcie środków na rozwój obszarów wiejskich

  - Komisja proponuje też, aby państwa członkowskie posiadające niewykorzystane fundusze na rozwój obszarów wiejskich mogły je wykorzystać w tym roku na wsparcie rolników i małych przedsiębiorstw rolno-spożywczych. Maksymalna wysokość wsparcia to 5 tys. euro dla rolnika i 50 tys. na małe przedsiębiorstwo. Proponowane rozwiązania mają stanowić uzupełnienie pomocy de minimis dla sektora rolnego i przyjętego podwyższonego pułapu pomocy państwa.

  Propozycja Komisji ma zostać przedłożona Radzie i Parlamentowi do zatwierdzenia.

  (ISBnews)

   

 • 04.05, 13:07Emilewicz: Dopłaty do czynszów uzyskają w br. wszyscy, którzy się zakwalifikują 

  Warszawa, 04.05.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Rozwoju szacuje, że na dopłaty do czynszów dla najemców dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 zostanie skierowane w tym roku ok. 400 mln zł, jednak jeśli wnioski spełniające kryteria będą opiewały na wyższą kwotę - środków nie zabraknie, poinformowała minister Jadwiga Emilewicz.

  "Wszyscy, którzy się zakwalifikują [do dopłat], wszyscy uzyskają. Szacujemy, że to będzie w tym roku ok. 400 mln zł, ale jeśli wniosków spełniających kryteria będzie więcej - środków nie zabraknie" - powiedziała Emilewicz podczas wideokonferencji.

  Wskazała, że kryteriami będą dochód i powierzchnia mieszkania, czyli kryteria, które dziś są stosowane przy dodatkach mieszkaniowych. Ponadto wynajmujący będzie musiał wykazać, że jego dochody zmniejszyły się o minimum 25% w stosunku do 2019 r. W tym celu poda dochód za I kw. br. lub trzy dowolne miesiące w tym roku, w porównaniu z ubiegłym rokiem i zostanie wyliczona średnia dochodu na jeden miesiąc.

  "Zaletą tego programu jest objęcie wszystkich wynajmujących, także komercyjnie" - podkreśliła minister.

  Ministerstwo Rozwoju podało dziś, że szacuje, iż dzięki nowemu mieszkaniowemu pakietowi proinwestycyjnemu, na wsparcie mieszkalnictwa zostanie skierowane dodatkowo średnio 0,5 mld zł rocznie do 2024 r.

  Celem pakietu jest impuls dla gospodarki poprzez więcej tanich mieszkań na wynajem. Założenia pakietu to zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, poprawa warunków mieszkaniowych w już istniejących lokalach, dopłaty do czynszów, wakacje czynszowe w TBS, możliwość dojścia do własności nowo budowanych mieszkaniach w TBS, wsparcie szeroko rozumianego budownictwa społecznego oraz większy i łatwiejszy dostęp do gruntów pod zabudowę, pomoc dla wynajmujących dotkniętych ekonomicznymi skutkami COVID-19. Pakiet ma stanowić impuls rozwojowy dla gospodarki, w którą uderzyła pandemia COVID-19. Obejmuje on zmianę trzynastu ustaw.

  Wśród rozwiązań pakietu jest pomoc kierowana bezpośrednio do lokatorów. To nowe dopłaty do dodatków mieszkaniowych - wyższe dodatki mieszkaniowe dla najemców dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 (do 1 500 zł miesięcznie przez pół roku, na pokrycie do 75% czynszu). Resort przeznaczy na ten cel ok. 420 mln zł w tym roku, podano w komunikacie.

  (ISBnews)

   

 • 04.05, 12:32Otwarte są już galerie i hotele, choć bez stref restauracyjnych i wypoczynkowych 

  Warszawa, 04.05.2020 (ISBnews) - Otwarcie galerii handlowych, z wyjątkiem punktów biur podróży, wysp handlowych oraz stref restauracyjno-wypoczynkowych oraz  hoteli, ale bez restauracji i barów zakłada rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Dzisiaj weszło w życie.

  Rozporządzenie to nie zawiera zapisów, dotyczących godzin dla seniorów.

  W galeriach handlowych, które zostały dzisiaj otwarte nie będą mogły działać żadne biura podróżny i agencji turystyczni. Co do zasady zakazane jest także prowadzenie działalności handlowej bądź usługowej na wyspach handlowych.

  Możliwe jest jedynie wówczas, gdy: lady lub stanowiska kasowe są oddzielone przesłonami z tworzywa sztucznego, obsługa zakrywa usta nos za pomocą maski oraz obsługuje klientów w rękawiczkach jednorazowych, dostęp do wewnętrznych stref wyspy handlowej ma wyłącznie obsługa, przy wyspie handlowej jest obsługiwana, w tym samym czasie, jedna osoba, a wyspa zapewnia rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk. Wszystkie te warunki powinny zostać spełnione łącznie.

  W przypadku galerii handlowych obowiązuje limit osób, przebywających jednocześnie na terenie placówki: jest to 1 osoba na 15 m kw. Na stacjach paliw jest to 4 osoby na stanowisko kasowe, na straganie - 4 osoby na jeden stragan (z wyłączeniem obsługi).

  Utrzymano limity dotyczące liczby klientów w urzędach pocztowych: jest to dwie osoby na stanowisko kasowe.

  Obiekty handlowe i usługowe mają obowiązek przeprowadzania dezynfekcji stanowiska kasowego (lub stanowiska obsługi) co najmniej raz na godzinę, zapewnienia osobom zatrudnionym rękawiczek i płynu do dezynfekcji rąk oraz zapewnienia co najmniej 1,5 metra odległości między stanowiskami pracy.

  Od dzisiaj możliwe jest prowadzenie usług hotelarskich. Jednak żywność i napoje będą mogły być przygotowywane i podawane jedynie "na wynos".

  Ponadto, od poniedziałku obowiązkowej 14-dniowej kwarantanny nie muszą przechodzić osoby, przekraczające granicę "w ramach wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych" w Polsce lub w państwie z nią sąsiadującym oraz uczniowie i studenci zagraniczni uczący się bądź studiujący w Polsce, a także Polacy, studiujący za granicą.

  Rozporządzenie dopuszcza korzystanie z obiektów sportowych. Można - chociaż w ograniczonym zakresie - korzystać m.in. ze stadionów, boisk (w tym Orlików), otwartych torów rolkowych, gokartowych oraz kolarskich. W tym samym czasie nie może tam przebywać więcej niż 6 osób (poza obsługą obiektu) i trener.

  Na kortach tenisowych z kolei - co najwyżej 4 osoby i trener; na polach golfowych przy jednym dołku golfowym - nie więcej niż 6 osób (poza obsługą pola golfowego).

  Przy uprawianiu sportów wodnych i motorowodnych z jednego sprzętu (w tym kajaka, łódki, rowerka wodnego, motorówki, skutera wodnego) mogą korzystać w tym samym czasie co najwyżej dwie osoby (może ich być więcej, o ile zamieszkują lub gospodarują wspólnie).

  W ośrodkach i klubach jeździeckich (także w szkołach nauki jazdy konnej), na każdym parkurze lub rozprężarni maksymalnie limit określono na sześć osób (z wyłączeniem obsługi ośrodka) i trener.

  Rozporządzenie precyzuje, że właściciele bądź zarządcy obiektów powinni każdorazowo weryfikować liczbę osób korzystających z danego obiektu, dezynfekować urządzenia i sprzęt, zapewniać 15-minutowe odstępy między grupami. Nie będzie możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (oprócz toalety).

  (ISBnews)

   

 • 04.05, 09:59Kontrole na granicach przedłużone do 13 maja według nowego rozporządzenia 

  Warszawa, 04.05.2020 (ISBnews) - Przedłużenie do 13 maja tymczasowych kontroli granicznych, wprowadzonych w związku z pandemią COVID zakłada nowelizacja rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową, która dzisiaj weszła w życie.

  "Zakres kontroli […] w tym możliwość jej ograniczenia na zasadach określonych w kodeksie granicznym Schengen, będzie dostosowany odpowiednio do stopnia zagrożenia porządku publicznego lub bezpieczeństwa państwa w związku z wystąpieniem poważnego zagrożenia dla zdrowia publicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2, powodującym chorobę COVID-19" - zaznaczono w rozporządzeniu.

  Kontrole graniczne w związku z epidemią COViD wprowadzono rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z 13 marca 2020 r. początkowo na 10 dni, termin ten kilkukrotnie przedłużany.

  (ISBnews)

   

 • 04.05, 09:33Dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie dłużej niż do 24 maja wg nowego rozporządzenia 

  Warszawa, 04.05.2020 (ISBnews) - Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie wypłacany w czasie zamknięcia żłobków, szkół i przedszkoli, ale nie dłużej niż do 24 maja - wynika z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19, które dzisiaj wchodzi w życie.

  Do 24 maja zawieszone są zajęcia w szkołach. Od najbliższej środy - 6 maja istnieje natomiast możliwość stopniowego otwierania żłobków i przedszkoli. Decyzję w tej sprawie każdorazowo mają podejmować jednostki samorządu terytorialnego.

  Dodatkowy okres zasiłku przysługuje ubezpieczonym w związku z niemożnością sprawowania opieki nad dzieckiem przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19, a także w przypadku podjęcia decyzji o sprawowaniu osobistej opieki nad dzieckiem. Jednak we wszystkich tych sytuacjach - nie dłużej niż do 24 maja 2020 r.

  Możliwość przedłużenia okresu pobierania zasiłku opiekuńczego na czas zamknięcia szkół, przedszkoli i żłobków zakłada ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

  Zgodnie z przepisami ustawy, dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje za okres, na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, placówki pobytu dziennego oraz inne placówki lub w związku z niemożnością sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19 nad dziećmi do lat 8.

  (ISBnews)

   

 • 04.05, 07:53Sejm przyjął nową tarczę, która m.in. rozszerza zwolnienia z ZUS 

  Warszawa, 04.05.2020 (ISBnews) - Rozszerzenie zwolnienia z ZUS dla samozatrudnionych, wydłużenie pobierania zasiłku opiekuńczego z powodu zamknięcia szkół i przedszkoli oraz szereg rozwiązań wspierających transport zakłada nowelizacja ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, którą w czwartek wieczorem przyjął Sejm.

  Za przyjęciem ustawy głosowało 233 posłów, przeciw było 212, a 11 wstrzymało się od głosu. Nowelizacja obejmuje zmiany w kilkudziesięciu ustawach.

  Zakłada m.in. rozszerzenie zwolnienia z ZUS-u dla samozatrudnionych za kwiecień i maj br. Będą mogły z niego skorzystać osoby, których przychód był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2020 r., ale ich dochód z tej działalności w lutym 2020 r. nie był wyższy niż 7 tys. zł. Wydatki na ten cel (za maj i kwiecień) oszacowano na poziomie 500 mln zł.

  Zaplanowano podwyższenie do 900 zł z 800 zł kryterium dochodowego, uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (według załączonych do projektu analiz to koszt 20 mln zł w tym roku i 90 mln zł w przyszłym).

  Nowelizacja zawiera zapisy, dotyczące zachowania przez rodziców prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki z powodu zamknięcia szkół i przedszkoli (szacowany koszt tego rozwiązania to ponad 268 mln zł)

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) ma odstąpić od wysyłania dorocznych informacji o stanie konta ubezpieczonego (co ma umożliwić ZUS zaoszczędzenie około 20 mln zł).

  W związku z kryzysem spowodowanym epidemią koronawirusa planowane jest dokapitalizowanie Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) kwotą 900 mln zł na rozwój inwestycje. Szereg rozwiązań dotyczy transportu: samochodowego i kolejowego. Planowane jest wprowadzenie dodatkowego mechanizmu wsparcia pasażerskich przewozów kolejowych ze względu na straty spowodowane epidemią koronawirusa o wartości 900 mln zł. Założono też podniesienie do 3 zł z 1 zł maksymalnej dopłaty z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej.

  Nowelizacja wprowadza też 1,5% podatek od przychodu dla platform streamingowych, takich jak Ipla, Player, Amazon Prime czy Netflix. Środki te (według analiz, 15-20 mln zł rocznie) mają zasilić Polski Instytut Sztuki Filmowej. Ta nowa danina dotyczy tylko dużych firm - wyłączone są z niej niewielkie serwisy.

  Łączny koszt planowanych rozwiązań dla budżetu państwa to około 2,6 mld zł.

  Nowelizacja teraz trafi do Senatu.

  (ISBnews)

   

 • 30.04, 14:08Maląg: Wypłata zasiłków opiekuńczych zostanie przedłużona do 24 maja 

  Warszawa, 30.04.2020 (ISBnews) - Wypłata dodatkowych zasiłków opiekuńczych zostanie przedłużona do 24 maja, poinformowała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

  Zasiłki wypłacane są na dzieci do lat 8 z tytułu zamknięcia szkół, żłobków i przedszkoli w związku z pandemią COViD. We wtorek termin pobierania zasiłku został wydłużony do 3 maja.

  "Termin jest przedłużony do 24 maja. Rozporządzenie jest przygotowywane i te zasiłki będą zabezpieczone" - powiedziała Maląg podczas wideokonferencji.

  Do 24 maja zamknięte pozostają szkoły podstawowe i średnie oraz uczelnie wyższe.

  Wczoraj poinformowano, że od 6 maja będzie możliwość otwarcia żłobków i przedszkoli; decyzję mają każdorazowo podejmować samorządy. 

  Na dzisiejszej konferencji poinformowano, że w trakcie zamknięcia szkół i przedszkoli złożono 580 tys. wniosków o dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

  (ISBnews)

   

 • 30.04, 12:02Projekt dot. pomocy publicznej w restrukturyzacji trafił do sejmowej komisji 

  Warszawa, 30.04.2020 (ISBnews) - Do sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju trafił projekt ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. Przygotowane przez Ministerstwo Rozwoju (MR) rozwiązania zakładają przekazanie na ten cel 120 mln z budżetu rocznie przez okres dziesięciu lat. Czytanie tego projektu odbyło się wczoraj na posiedzeniu plenarnym w Sejmie.

  Przedsiębiorcy będą mogli też uzyskać ulgę na restrukturyzację niektórych należności publiczno-prawnych o łącznej wartości 50 mln zł rocznie, podano. 

  "Przygotowaliśmy instrumenty wsparcia, które pomogą przedsiębiorcom w kłopotach utrzymać płynność finansową w czasie przygotowań działań naprawczych i umożliwią ich sfinansowanie w ramach planu restrukturyzacyjnego. Tym sposobem nasze instrumentarium wsparcia dla firm w kryzysie zyskuje kolejny element. Ma on charakter długoterminowy i jest adresowany do firm w różnych stadiach problemów" - powiedział wiceminister rozwoju Krzysztof Mazur, cytowany w komunikacie.

  Projekt został przygotowany dla MŚP i dużych przedsiębiorstw na działania restrukturyzacyjne lub wsparcie płynności finansowej, w związku z realizowaną restrukturyzacją.

  Wysokość pożyczki na ratowanie firmy, udzielanej na 6 miesięcy, ma być każdorazowo zależna od indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy. Jeżeli natomiast okres lub wysokość tej pomocy okazałaby się niewystarczająca, przedsiębiorca mógłby wystąpić o dodatkową i przedłużyć okres spłaty.

  Natomiast duży przedsiębiorca również będzie mógł ubiegać się o dodatkową pomoc lub wydłużenie terminu spłaty pożyczki w ramach wsparcia na restrukturyzację. Celem tej formy pomocy jest zapewnienie przedsiębiorcy płynności na czas potrzebny do opracowania planu restrukturyzacji lub przeprowadzenia sprawnej likwidacji.

  Pomoc na restrukturyzację ma być przeznaczona dla przedsiębiorców, którzy samodzielnie nie udźwignęliby restrukturyzacji, ale opracowali jej plan, obejmujący wszelkie działania, których realizacja zmierza do przywrócenia przedsiębiorcy rentowności. Pomoc na restrukturyzację ma służyć sfinansowaniu tego planu.

  Operatorem pomocy - zgodnie z projektem - ma być Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP). Zasady udzielania pomocy oparte są na wytycznych Komisji Europejskiej dotyczące pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych, które znajdują się w trudnej sytuacji.

  (ISBnews)

   

 • 30.04, 10:09Trwa drugie czytanie kolejnego projektu nowelizacji tzw. tarczy antykryzysowej 

  Warszawa, 30.04.2020 (ISBnews) - Rozszerzenie zwolnienia z ZUS dla samozatrudnionych, wydłużenie pobierania zasiłku opiekuńczego z powodu zamknięcia szkół i przedszkoli oraz szereg rozwiązań wspierających transport zakłada projekt nowelizacji ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, nad którym debatują posłowie. Obecnie trwa drugie czytanie projektu, zgłaszane są kolejne poprawki.

  Wczoraj sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła do tego projektu tzw. tarczy antykryzysowej ponad 30 poprawek legislacyjnym i merytorycznym. Jedna z nich zakłada m.in. rozszerzenie katalogu podmiotów, do których Agencja Rezerw Materiałowych ma dostarczać materiały ze swoich zasobów o domy pomocy społecznej. Przyjęto też rozwiązanie, zgodnie z którym obecna kadencja prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) zostanie skrócona - zakończy się 14 dni po wejściu w życie ustawy. W tym czasie ma zostać też rozpisany nowy konkurs na to stanowisko.

  Projekt nowej tarczy antykryzysowej zakłada m.in. rozszerzenie zwolnienia z ZUS-u dla samozatrudnionych za kwiecień i maj br. Wydatki na ten cel (za maj i kwiecień) oszacowano na poziomie 500 mln zł. Planowane jest także podwyższenie do 900 zł z 800 zł kryterium dochodowego, uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (według załączonych do projektu analiz to koszt 20 mln zł w tym roku i 90 mln zł w przyszłym).

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) ma odstąpić od wysyłania dorocznych informacji o stanie konta ubezpieczonego (co ma umożliwić ZUS zaoszczędzenie około 20 mln zł).

  Projekt zakłada także pozostawienie prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego ze względu na zamknięcie żłobków, przedszkoli czy szkól (to koszt dla budżetu w wysokości 268 mln zł). Znalazły się także zapisy, doprecyzowujące możliwość 6-miesięcznego zawieszenie spłaty kredytu studenckiego, zarówno raty kapitałowej jak i odsetkowej, na okres do 6 miesięcy.

  W związku z kryzysem spowodowanym epidemią koronawirusa planowane jest dokapitalizowanie Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) kwotą 900 mln zł na rozwój inwestycje. Szereg rozwiązań dotyczy transportu: samochodowego i kolejowego. Planowane jest wprowadzenie dodatkowego mechanizmu wsparcia pasażerskich przewozów kolejowych ze względu na straty spowodowane epidemią koronawirusa o wartości 900 mln zł. Założono też podniesienie do 3 zł z 1 zł maksymalnej dopłaty z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej.

  W projekcie zaplanowano także wprowadzenie 1,5% podatku od przychodu dla platform streamingowych, takich jak Ipla, Player, Amazon Prime czy Netflix. Środki te (według analiz, 15-20 mln zł rocznie) mają zasilić Polski Instytut Sztuki Filmowej. Ta nowa danina dotyczy tylko dużych firm - wyłączone są z niej niewielkie serwisy.

  Łączny koszt planowanych rozwiązań dla budżetu państwa to około 2,6 mld zł.

  (ISBnews)

   

 • 29.04, 14:41Borys z PFR: Możliwe zbieranie wniosków o pomoc od dużych firm przed decyzją KE 

  Warszawa, 29.04.2020 (ISBnews) - Polski Fundusz Rozwoju (PFR) chce uruchomić tarczę finansową dla dużych firm w przyszłym tygodniu, a jeśliby do tej pory nie uzyskał zgody na taką pomoc od Komisji Europejskiej, nie wyklucza rozpoczęcia zbierania wniosków od tych firm jeszcze przed uzyskaniem "zielonego światła", choć bez wypłacania środków, poinformował prezes PFR Paweł Borys.

  Wczoraj w nocy Komisja Europejska udzieliła zgody na uruchomienie tarczy finansowej dla mikrofirm oraz dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). PFR liczy na zgodę dotyczącą transzy dla dużych firm w przyszłym tygodniu.

  "Rada Ministrów przyjęła cały program również dla dużych firm. Tam część finansowania niekoniecznie odbywa się na zasadach pomocowych, bo pożyczki płynnościowe chcemy udzielać na zasadach rynkowych, mamy też możliwość obejmowania instrumentów kapitałowych też na zasadach rynkowych" - powiedział Borys podczas wideokonferencji.

  "Nie jest więc wykluczone, że jeżeli decyzja Komisji Europejskiej by się przedłużała, na długi weekend podejmiemy decyzję o starcie tego programu już niezależnie od decyzji Komisji Europejskiej, z warunkiem takim, że nie udzielimy finansowania w ramach pomocy - oczywiście, jeśli tej zgody nie otrzymamy - ale pozwoli nam to na formalne procedowanie wniosków przygotowywanie decyzji, a w momencie, kiedy uzyskamy zgodę, będziemy mogli już wtedy te wnioski finalnie potwierdzać i wypłacać finansowanie" - dodał.

  Podkreślił, że PFR jest "bardzo mocno zdeterminowany", żeby w przyszłym tygodniu uruchomić tarczę również dla dużych firm, ponieważ wie, że czas dla tych firm jest bardzo istotny. Zapewnił, że pod względem operacyjnym wszystko jest już przygotowane.

  Przyjmowanie przez banki wniosków o udzielenie subwencji w ramach tarczy finansowej - w transzach dla mikrofirm oraz MŚP - rozpocznie się dziś o godz. 18:00.

  Tarcza finansowa zakłada ok. 100 mld zł subwencji (w tym 60 mld zł środków bezzwrotnych) wsparcia dla ponad 670 tys. przedsiębiorstw. Program składa się z 3 podstawowych komponentów: do mikrofirm trafi 25 mld zł, do małych i średnich firm 50 mld zł, a do dużych przedsiębiorstw 25 mld zł.

  (ISBnews)

   

 • 29.04, 14:28Borys z PFR: Możemy wnioskować do rządu o zwiększenie wartości tarczy finansowej 

  Warszawa, 29.04.2020 (ISBnews) - Polski Fundusz Rozwoju (PFR) może zawnioskować do Rady Ministrów o zwiększenie kwoty tarczy finansowej, poinformował prezes PFR Paweł Borys.

  "Dla mikrofirm mamy 25 mld zł, dla MŚP mamy 50 mld zł. Program przyjęty przez Radę Ministrów zakłada, że w dość prostej procedurze można 25% tych kwot realokować między programami, jeżeli by się okazało, że w jednym jest mniejsze zainteresowanie, a w drugim większe. W przypadku, kiedy by się okazało, że tych środków jest za mało w stosunku do wniosków przedsiębiorców, PFR - zgodnie z zasadami programu - może zawnioskować do Rady Ministrów o zwiększenie kwoty programu" - powiedział Borys podczas wideokonferencji.

  "Natomiast samo przyznawanie subwencji będzie odbywało się zgodnie z zasadą kolejności rozpatrzenia wniosków. To jest proces zdalny, tu nie ma naszej dyskrecjonalności. Który wniosek będzie pierwszy zaakceptowany, z niego będą dokonywane wypłaty" - powiedział prezes PFR. 

  Przyjmowanie przez banki wniosków o udzielenie subwencji w ramach tarczy finansowej - w transzach dla mikrofirm oraz MŚP - rozpocznie się dziś o godz. 18:00.

  Tarcza finansowa zakłada ok. 100 mld zł subwencji (w tym 60 mld zł środków bezzwrotnych) wsparcia dla ponad 670 tys. przedsiębiorstw. Program składa się z 3 podstawowych komponentów: do mikrofirm trafi 25 mld zł, do małych i średnich firm 50 mld zł, a do dużych przedsiębiorstw 25 mld zł.

  (ISBnews)

   

 • 29.04, 12:30UKE: Zawieszenie składania ofert wstępnych w aukcji 5G nastąpiło z mocy prawa  

  Warszawa, 29.04.2020 (ISBnews) - Zawieszenie terminu składania ofert wstępnych w aukcji 5G nastąpiło z mocy prawa i nie wymagało zmian w dokumentacji aukcyjnej, uważa prezes Urzędu Telekomunikacji Elektronicznej (UKE).

  "W dniu 28 kwietnia br. do Sejmu RP został skierowany rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (druk sejmowy nr 344). Wobec zapytań przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz przedstawicieli mediów prezes UKE informuje, iż zmiany ujęte w projekcie nie były konsultowane z Urzędem" - czytamy w stanowisku prezesa UKE w przedmiocie aukcji 5G.

  "Mając na względzie powagę Urzędu i wiarygodność trwającej aukcji 5G, odnieść się należy do pojawiających się w przestrzeni publicznej tez, iż aukcja 5G winna zostać unieważniona z uwagi na wątpliwości prawne powstałe w związku z jej zawieszeniem przez prezesa UKE, a także z uwagi na pominięcie w niej wymogów w zakresie bezpieczeństwa i integralności sieci telekomunikacyjnej" - czytamy dalej.

  Ogłoszona 6 marca br. aukcja na 4 rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz jest prowadzona zgodnie z obowiązującym prawem i została przygotowana w sposób gwarantujący terminową realizację celów Europejskiej Agendy Cyfrowej. W toku przygotowania aukcji rozważono także kwestie cyberbezpieczeństwa sieci 5G, podano także.

  "W dniu 16 kwietnia br. prezes UKE opublikował informację o zawieszeniu biegu terminu na złożenie ofert wstępnych w aukcji, które nastąpiło nie na mocy uznaniowej decyzji organu, ale bezpośrednio na mocy art. 15zzs ust. 1 pkt 10 znowelizowanej w dniu 31 marca 2020 r. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 364, z późn. zm.) ('Ustawa antyCOVID'). Zgodnie z powołanym przepisem:

  - "[w] okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych i sądowych w (…):

  - 10) innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw

  - nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres" - czytamy dalej.

  Aukcja jest postępowaniem prowadzonym na podstawie ustawy prawo telekomunikacyjne, zatem powołany przepis ma do niej zastosowanie. Zawieszenie terminów procesowych w postępowaniach dotyczy wszystkich terminów, w tym również określonych datą dzienną (takich jak końcowy termin składania ofert wstępnych w aukcji). Zawieszenie terminu składania ofert wstępnych w aukcji nastąpiło z mocy prawa i nie wymagało zmian w dokumentacji aukcyjnej, podkreślono w stanowisku.

  "W okresie trwającego od dnia 31 marca br. zawieszenia terminów w aukcji zgodnie z prawem publikowane były wyjaśnienia do dokumentacji aukcyjnej, jak również mogły być składane oferty wstępne. Z ust. 7 powołanego wyżej przepisu wynika bowiem, że w okresie zawieszenia terminów zarówno organ, jak strona, mogą dokonywać czynności w postępowaniu, i czynności te są skuteczne" - czytamy także.

  W toku prac nad przygotowaniem procedury aukcyjnej Prezes UKE wystosował do Ministra Cyfryzacji zapytanie ws. intencji zawarcia w dokumentacji aukcyjnej wymagań dotyczących cyberbezpieczeństwa. W dniu 31 października 2019 r. minister cyfryzacji przekazał prezesowi UKE odpowiedź negatywną, wskazującą, że operatorzy będą musieli w tym zakresie spełnić wymogi wynikające z przepisów prawa (tj. rozporządzeń do art. 175d i 176a ustawy prawo telekomunikacyjne), które zostaną wydane z vacatio legis skorelowanym z planem rozwoju sieci 5G, podano dalej.

  "Prezes UKE podziela stanowisko ministra cyfryzacji z października ubiegłego roku i wskazuje, iż kwestia cyberbezpieczeństwa powinna być uregulowana na poziomie przepisów prawa, a nie decyzji rezerwacyjnych dotyczących jednostkowych pasm częstotliwości" - czytamy także.

  Zmiana stanowiska rządu na tym etapie oraz odniesienie wymogów bezpieczeństwa i integralności sieci telekomunikacyjnej do ogłoszonej już aukcji oznacza konieczność zaplanowania i przeprowadzenia procesu dystrybucji od początku, co wyklucza możliwość realizacji celów Europejskiej Agendy Cyfrowej z wykorzystaniem pasma 3,6 GHz w 2020 r. Potwierdza to treść projektowanych przepisów, które możliwość unieważnienia aukcji z powodu nieuwzględnienia wymogów bezpieczeństwa wprowadzają dopiero od 21 grudnia 2020 r., tj. na 10 dni przed upływem pierwszego z terminów określonych w Agendzie, podano również.

  "Mimo opóźnień wprowadzonych Ustawą antyCOVID z marca br., uruchomienie 5G w paśmie 3,6 GHz w 2020 r. byłoby możliwe, do czego wystarczające jest uchylenie art. 15zzs tej ustawy, przewidziane w przekazanym do Sejmu projekcie. Kwestie cyberbezpieczeństwa można natomiast we właściwym czasie uregulować na poziomie przepisów prawa (w tym wspomnianych wyżej rozporządzeń, dla których nadal trwa proces legislacyjny), w zgodzie z wcześniejszymi deklaracjami resortu cyfryzacji" - podsumowano w stanowisku.

  (ISBnews)

   

 • 29.04, 12:25Rząd planuje nowelę ustawy o OZE ws. drewna energetycznego na II kw. br. 

  Warszawa, 29.04.2020 (ISBnews) - Projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii, określający definicję drewna energetycznego, powinien zostać przyjęty przez rząd w II kw. br., wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  "Projekt ustawy określa definicję drewna energetycznego. Wprowadzenie tej zmiany pozwoli zapobiec deprecjacji surowca drzewnego pozyskanego w lasach wskutek zmniejszonego odbierania drewna przez zakłady przemysłowe, będącego skutkiem pandemii wirusa COVID-19. Dodatkowym czynnikiem stymulującym poprawę sytuacji gospodarczej poprzez niezmniejszanie pozyskanie surowca drzewnego będzie stabilność zatrudnienia w Zakładach Usług Leśnych" - czytamy w wykazie.

  Organem odpowiedzialnym za opracowanie projektu jest Ministerstwo Środowiska.

  (ISBnews)

 • 29.04, 10:38Morawiecki: Chcemy dopuścić możliwość otwarcia żłobków i przedszkoli od 6 maja 

  Warszawa, 29.04.2020 (ISBnews) - Jednostki samorządu terytorialnego będą mogły otwierać żłobki i przedszkola od 6 maja, poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  "Od 6 maja chcemy dopuścić możliwość otwarcia żłobków i przedszkoli. Każdorazowo decyzja będzie podejmowana przez organy założycielskie" - powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas telekonferencji.

  Dla osób, które - z różnych względów - nie będą mogły oddać dzieci do żłobka czy przedszkola - ma zostać utrzymany zasiłek opiekuńczy.

  "Zachęcamy, by w odpowiednich warunkach jednostki samorządowe otwierały żłobki i przedszkola" - zaapelował premier.

  (ISBnews)

   

 • 29.04, 10:30Morawiecki: Hotele, miejsca noclegowe i galerie handlowe będą otwarte od 4 maja 

  Warszawa, 29.04.2020 (ISBnews) - Hotele i miejsca noclegowe oraz galerie handlowe zostaną otwarte od 4 maja, poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  "Od 4 maja otwieramy hotele i miejsca noclegowe. Od 4 maja - podkreślam - po to, żebyśmy nie ruszyli na 'majówkę' tłumnie. Zachowajmy te perspektywę większego rygoru, większego obostrzenia na przerwę majową" - powiedział Morawiecki na telekonferencji.

  "4 maja również będą mogły być otwarte galerie handlowe, […] ale w podobnym reżimie obostrzeń, czyli na 15 m2 w jednym pomieszczeniu może przebywać jeden klient" - dodał premier.

  (ISBnews)

   

 • 29.04, 10:03Kościński: Obniżka stawek VAT może przestać być realna przez pandemię i kryzys 

  Warszawa, 29.04.2020 (ISBnews) - Obniżenie stawek podatku od towarów i usług (VAT) na 22% z 23% i na 7% z 8% wydawało się realne, jednak sytuacja może ulec zmianie na skutek pandemii i kryzysu gospodarczego, uważa minister finansów Tadeusz Kościński.

  "Biorąc pod uwagę bardzo dobre wyniki gospodarcze sprzed epidemii, obniżenie stawki VAT w najbliższym czasie wydawało się realne" - powiedział Kościński w wywiadzie dla Super Expressu. Na pytanie czy już nie jest, odparł: "Niestety, obawiam się, że sytuacja może ulec zmianie na skutek pandemii i kryzysu gospodarczego".

  Podstawowa stawka VAT wzrosła z 22% do 23% od 1 stycznia 2011 r., w związku ze złą sytuacją budżetu państwa i ryzykiem dalszej destabilizacji finansów publicznych na skutek szybkiego wzrostu długu publicznego.

  Minister przypomniał, że w listopadzie ubiegłego roku w ramach nowej matrycy obniżono VAT na e-booki i audiobooki z 23% do 5% oraz na e-prasę z 23% do 8% VAT.

  "W lipcu zaczną obowiązywać kolejne obniżone stawki VAT. Np. produkty dla niemowląt i dzieci - żywność, smoczki, pieluszki, foteliki samochodowe obniżymy z 8% do 5% VAT. Niektóre rodzaje pieczywa i ciastek z 23% do 5% VAT" - wskazał.

  Zaznaczył, że "w związku ze stanem epidemii" stawką 8% objęto środki bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze, które wykorzystywane są do ochrony zdrowia.

  "Wprowadziliśmy do ustawy o VAT rozwiązanie, które pozwala na automatyczne obniżenie stawek VAT w sytuacji, w której czynniki makroekonomiczne będą na to pozwalały" - podkreślił.

  Przypomniał, że "VAT to główne źródło wpływów do budżetu" i podkreślił, że wszelkie ruchy na stawkach VAT "muszą być dokonywane rozważnie".

  Według wcześniejszych danych Ministerstwa Finansów, w całym 2019 r. wpływy z VAT wzrosły o 6,6% r/r do 180,9 mld zł.

  (ISBnews)

   

 • 28.04, 18:35APK: Inflacja średnioroczna przyspieszy do 2,8% w 2020 roku 

  Warszawa, 28.04.2020 (ISBnews) - Inflacja średnioroczna (CPI) wyniesie w tym roku 2,8% wobec 2,3% w ub.r., podano w "Programie konwergencji. Aktualizacja 2020" (APK) przyjętym dziś przez Radę Ministrów.

  "Inflacja w I kw. 2020 r. silnie wzrosła i wyniosła 4,5% (r/r). Zakłada się, że jest to najwyższy poziom w br. W kolejnych miesiącach presja inflacyjna powinna być mniejsza, m.in. w efekcie spadku aktywności gospodarczej i pogorszenia sytuacji na rynku pracy, co przełoży się na spadek inflacji bazowej. Silny spadek cen ropy naftowej na światowych rynkach będzie miał wpływ na spadek cen paliw. Na wysokim poziomie utrzyma się jednak dynamika cen żywności. Przyjęto, że średnio w br. inflacja wyniesie 2,8%, tj. więcej niż rok wcześniej" - czytamy w dokumencie.

  Mimo odbicia aktywności gospodarczej presja inflacyjna w przyszłym roku powinna być słabsza niż w br., podano także.

  Według APK, inflacja HICP w Polsce wyniesie w br. 2,6% wobec 2,1% w 2019 r.

  (ISBnews)

   

 • 28.04, 18:30APK: Deficyt 'general gov't' to 8,4% PKB, dług sektora - 55,2% PKB w 2020 r. 

  Warszawa, 28.04.2020 (ISBnews) - Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych (tzw. general government) sięgnie w tym roku 8,4% PKB (wobec 0,7% deficytu w ub.r.), zaś zadłużenie tego sektora wyniesie 55,2% PKB (wobec 46% rok wcześniej), podano w "Programie konwergencji. Aktualizacja 2020" (APK) przyjętym dziś przez Radę Ministrów.

  "Sytuacja sektora instytucji rządowych i samorządowych w latach 2020-21 będzie uwarunkowana prognozowaną sytuacją makroekonomiczną oraz konsekwencjami decyzji podjętych w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii COVID-19. Zamrożenie niektórych sektorów gospodarki ma znaczący, negatywny wpływ na strumień dochodów sektora w 2020 r., z kolei działania wprowadzone w ramach Tarczy antykryzysowej, nakierowane głównie na wsparcie finansowania przedsiębiorstw, bezpieczeństwo pracowników, wsparcie systemu ochrony zdrowia oraz inwestycji publicznych spowodują skokowy wzrost wydatków. W rezultacie […] przewiduje się wzrost deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych z 0,7% PKB w 2019 r. do 8,4% PKB w 2020 r." - czytamy w dokumencie.

  Skala nierównowagi finansów publicznych w 2021 r. będzie zależna od długości okresu funkcjonowania gospodarki w warunkach wprowadzonych ograniczeń, tempa ich stopniowego znoszenia, a także finalnej wielkości działań podjętych w związku z pandemią.

  "Wprowadzone w marcu 2020 r. zamrożenie niektórych sektorów gospodarki, ograniczenia w handlu, przemieszczaniu się oraz rekreacji mają negatywny wpływ na poziom konsumpcji oraz na dochody podatników (firm i pracowników). Oznacza to mniejsze wpływy z podatków pośrednich, podatków od dochodów i składek na ubezpieczenia społeczne" - wskazano w APK.

  W prognozie przewiduje się, że realny spadek tempa PKB będzie wpływał na poziom dochodów podatkowych w stopniu większym, niż wynikałoby to ze zmniejszenia się baz podatkowych. W szczególności znaczące pogorszenie wpływów podatkowych, w stosunku do 2019 r., przewiduje się w podatku VAT oraz podatkach dochodowych, tj. CIT oraz PIT w części związanej z działalnością gospodarczą.

  "Tak silne i nagłe pogorszenie otoczenia gospodarczego zmusza do przyjęcia konserwatywnego założenia co do skali dodatkowych dochodów z działań mających na celu uszczelnienie systemu podatkowego. Zakłada się jednak, że wprowadzone w poprzednich latach zmiany uszczelniające system podatkowy będą czynnikiem hamującym potencjalne zagrożenia nadużyć w tym obszarze" - czytamy dalej.

  Spodziewane przyspieszenie aktywności gospodarczej w 2021 r. powinno pozytywnie oddziaływać na poziom wpływów podatkowych. Należy spodziewać się, że o ile w 2020 r. udział wpływów podatkowych do PKB ulegnie zmniejszeniu, o tyle w 2021 r. poprzez wspomniany mechanizm procykliczności udział ten powinien ulec poprawie, podkreślono w APK.

  "Poza czynnikami makroekonomicznymi na poziom dochodów w 2021 r. pozytywny wpływ będzie miało planowane wprowadzenie dalszych zmian uszczelniających podatek dochodowy od osób prawnych, tj. CIT (wprowadzenie podatku u źródła, wprowadzenie do porządku prawnego przepisów regulujących skutki w podatku dochodowym od osób w związku z rozbieżnościami w kwalifikacji struktur hybrydowych) oraz zmiany związane z ograniczeniem agresywnej optymalizacji podatkowej" - wskazano w dokumencie.

  Negatywnie będą zaś oddziaływać wprowadzone w ramach tarczy antykryzysowej rozwiązania, umożliwiające podatnikom, którzy ponoszą konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, odliczenie straty poniesionej w 2020 r. od dochodu z działalności uzyskanego w 2019 r. oraz możliwość dokonania odliczenia od dochodu/ przychodu darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19. Dodatkowo w 2021 r. planuje się uzyskanie wpływów z podatku od sprzedaży detalicznej oraz wdrożenie odroczonych działań uszczelniających w VAT (np. kasy online), podano także.

  "Podobnie jak w przypadku podatków, czynniki makroekonomiczne będą miały wpływ na odwrócenie się w 2020 r. tendencji w obszarze składek na ubezpieczenia społeczne. Przewidywany spadek liczby zatrudnionych oraz spadek dochodów osób zatrudnionych w branżach dotkniętych zamrożeniem aktywności będą w sposób negatywny oddziaływać na poziom wpływów z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. Dodatkowo na poziom składek wpływać będą działania wprowadzone w ramach tarczy antykryzysowej. [….] Należy do nich m.in. zwolnienie samozatrudnionych opłacających składki wyłącznie za siebie (z kryterium przychodowym) oraz płatników zgłaszających do ubezpieczenia do 9 osób z płacenia całości składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz połowy składek w przypadku płatników zgłaszających do 49 ubezpieczonych przez okres 3 miesięcy. Szacuje się, że ubytek składek z tytułu umorzenia w łącznej wysokości brutto 0,65% PKB (przy założeniu, że wszyscy uprawnieni korzystają ze zwolnienia) zostanie sfinansowany z dotacji budżetu państwa. Ubezpieczeni będą mieli zachowaną ciągłość nabywania uprawnień emerytalno-rentowych oraz zachowują prawo do świadczeń zdrowotnych i chorobowych. Powyższy ubytek składek będzie imputowany w transakcji składki na ubezpieczenia społeczne i jednocześnie zostanie wykazany jako wydatek do sektora przedsiębiorstw lub do sektora gospodarstw domowych w zależności od typu beneficjenta omawianej pomocy" - napisano dalej w APK.

  Dodatkowo w prognozie dochodów, z uwagi na przesunięcie w czasie reformy systemu emerytalnego polegającej na przekształceniu otwartych funduszy emerytalnych (OFE) w indywidualne konta emerytalne nie zostały uwzględnione jednorazowe dochody z opłaty przekształceniowej oraz wpływ tych działań na dochody FUS, zaznaczono.

  Transfery socjalne w 2020 r. wynikają z utrzymania wcześniejszej polityki społecznej oraz wprowadzenia w ramach tarczy antykryzysowej nowych instrumentów wsparcia. Najbardziej istotne programy wprowadzone w latach wcześniejszych obejmują:

  * rozszerzony w połowie 2019 r. na wszystkie dzieci (bez stosowania kryterium dochodowego) program Rodzina 500+ - koszt w 2020 r. to 40,5 mld zł,

  * program Emerytura+ przyjęty jako coroczne dodatkowe świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów. Koszt przewidziany przez ustawodawcę w 2020 r. to 11,7 mld zł,

  * program Mama 4+ (przewidywany w ustawie budżetowej koszt to 0,7 mld zł, jednak szacuje się, że faktyczny koszt powinien wynieść 0,5 mld zł),

  * świadczenie 500+ dla osób niepełnosprawnych wypłacane z Funduszu Solidarnościowego będzie kosztowało w 2020 r. 4,5 mld zł,

  * świadczenia rodzinne i opiekuńcze oraz świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego - koszt w 2020 r. to 12,4 mld zł, wymieniono dalej.

  Według APK, przewiduje się, że inwestycje sektora instytucji rządowych i samorządowych po niewielkim nominalnym spadku w 2019 r. (o 2% r/r) utrzymają się w 2020 r. na zbliżonym poziomie w relacji do PKB, tj. 4,3% i będą wspierać gospodarkę w powrocie na ścieżkę wzrostu gospodarczego po ustaniu zagrożenia epidemicznego.

  (ISBnews)

   

 • 28.04, 18:17APK: PKB spadnie o 3,4%, spożycie prywatne - o 3% w 2020 roku 

  Warszawa, 28.04.2020 (ISBnews) - Spadek PKB Polski w tym roku wyniesie 3,4% w tym roku, zaś w całym 2021 r. tempo wzrostu PKB powinno przekroczyć tempo spadku z tego roku, podano w "Programie konwergencji. Aktualizacja 2020" (APK) przyjętym dziś przez Radę Ministrów. Spadek zanotuje spożycie prywatne - o 3% w 2020 roku. 

  "W II kw. 2020 r. zakładany jest silny spadek aktywności gospodarczej (kw/kw, sa) niemal we wszystkich sektorach gospodarki, przy czym największy będzie miał miejsce m.in. w zakwaterowaniu i gastronomii, działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją, transporcie (zwłaszcza pasażerskim), obsłudze rynku nieruchomości czy w handlu, choć w tym przypadku łagodzący wpływ na dynamikę sprzedaży będą miały dokonywane na bieżąco i w większej skali niż zazwyczaj zakupy artykułów żywnościowych i higienicznych, a także sprzedaż internetowa. Te sektory w największym stopniu będą dotknięte przez restrykcje w swobodnym przemieszczaniu się oraz przez konieczność zachowania społecznego dystansu" - czytamy w dokumencie.

  Spadek aktywności wystąpi w budownictwie, m.in. za sprawą ograniczeń w dostępie do zasobów siły roboczej (w tym migrantów, zwłaszcza z Ukrainy) oraz czasowego zawieszenia inwestycji. Na tym tle nieco lepiej wygląda sytuacja w przetwórstwie przemysłowym, choć i tu są branże (np. przemysł motoryzacyjny), gdzie aktywność obniży się bardzo wyraźnie, wskazano także.

  "W III kwartale br. przewidywane jest odbicie aktywności gospodarczej (kw/kw, sa), choć w skali łagodniejszej niż skala załamania w II kw. W efekcie w całym 2020 r. PKB obniży się o 3,4%, po raz pierwszy od początku lat 90. Spadek zanotuje konsumpcja prywatna, mimo utrzymania wzrostu realnych dochodów do dyspozycji, co przyczyni się do dalszego wzrostu stopy oszczędności gospodarstw domowych. Obniży się również aktywność inwestycyjna, zwłaszcza poza sektorem instytucji rządowych i samorządowych. Silny spadek popytu zagranicznego na towary i usługi wpłynie na spadek eksportu. Założono, że PKB w krajach UE, tj. na głównych rynkach eksportowych Polski obniży się o 5,1%. Mniejszy popyt krajowy przełoży się jednak na silniejsze ograniczenie importu. W efekcie pozytywny wkład we wzrost PKB powinien zachować eksport netto" - czytamy dalej.

  Według APK, spożycie publiczne w tym roku wzrośnie o 2,9%, zaś nakłady brutto na środki trwałe spadną o 11,4%.

  "Zakładane wyższe osłabienie dynamiki importu niż eksportu (do czego w ujęciu nominalnym przyczynią się również niższe ceny sprowadzanych z zagranicy surowców energetycznych) powinno przełożyć się na poprawę salda obrotów towarowych. Rozwijający się sektor usług dla biznesu wydaje się w dużym stopniu przystosowany do pracy zdalnej, ale ograniczenia w przemieszczaniu się ludności i oczekiwana recesja w pozostałych państwach UE negatywnie wpłyną na usługi transportowe i związane z podróżami zagranicznymi. Przy zakładanej poprawie ujemnego salda dochodów pierwotnych (m.in. z uwagi na niższe dochody nierezydentów z inwestycji bezpośrednich i mniejszą skalę imigracji zarobkowej) oczekiwać można jednak, że w całym br. nadwyżka rachunku bieżącego ulegnie zwiększeniu w porównaniu do 2019 r." - napisano dalej w APK.

  Według APK, eksport towarów i usług w tym roku spadnie o 7%, zaś import - o 9,7%.

  "W II połowie br. oczekiwana jest odbudowa aktywności gospodarczej (kw/kw, sa) po silnym spadku zanotowanym w II kw., lecz gospodarka nadal będzie funkcjonować w innym trybie niż przed wybuchem epidemii COVID-19. Taki scenariusz stanowiłby relatywnie dobry punkt startu dla tempa wzrostu PKB w 2021 r. Oczekuje się, że w całym 2021 r. tempo wzrostu PKB powinno przekroczyć tempo spadku z tego roku. Mimo odbicia aktywności gospodarczej presja inflacyjna w przyszłym roku powinna być słabsza niż w br." - napisano także w APK.

  "Bilans czynników ryzyka dla przyjętej dynamiki realnego PKB jest negatywny, a niepewność bardzo wysoka. Głównym czynnikiem ryzyka, który może wpłynąć na wynik gorszy od zakładanego, jest możliwość przedłużenia ogólnospołecznej kwarantanny ponad to, co zostało założone lub funkcjonowanie gospodarki w warunkach utrzymujących się obostrzeń, które utrudnią zakładane w scenariuszu odbicie w II połowie br. Ryzykiem jest również sytuacja w otoczeniu zewnętrznym polskiej gospodarki. Część prognoz (np. MFW) wskazuje na silniejszą skalę załamania PKB na głównych polskich rynkach eksportowych niż przyjęto w prezentowanym scenariuszu" - podsumowano.

  Do 30 kwietnia APK zostanie przekazany Komisji Europejskiej i Radzie UE.

  (ISBnews)