ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 19.02, 12:06ME pracuje nad projektem nowelizacji ustawy o OZE 

  Warszawa, 19.02.2016 (ISBnews) - Ministerstwo Energii pracuje nad projektem nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE), w ramach której uregulowane zostaną kwestie związane z przesunięciem wejścia w życie rozdziału 4 ustawy na 1 lipca 2016 r., podał resort.

  W nowelizacji mają znaleźć się m.in. regulacje związane z wprowadzeniem wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej w mikroinstalacjach. Rozgraniczona ma zostać działalność obywateli skierowana głównie na własne potrzeby oraz działalność gospodarcza nastawiona na dostarczanie energii elektrycznej do sieci elektroenergetycznej.

  "W pierwszym przypadku pojawią się mechanizmy umożliwiające osobom fizycznym częściową rekompensatę poniesionych nakładów inwestycyjnych na instalację OZE. Ostateczny kształt tego instrumentu jest jeszcze w trakcie analiz, jednak nie będzie się on opierał na wpływach pieniężnych w zamian za dostarczoną energię" - czytamy w komunikacie.

  Dla niepowiązanych przedsiębiorców eksploatujących indywidualne małe i mikroinstalacje ministerstwo rozważa natomiast dopuszczenie wzorowanych na rozwiązaniach zagranicznych mechanizmów FIT, które umożliwiałyby rozliczenia po zryczałtowanej cenie, bez konieczności prowadzenia gry rynkowej.

  "W tym przypadku cena powyżej średniej ceny rynkowej ma jednak charakter pomocy publicznej. Dlatego tak zapewniona dopłata będzie musiała zostać ograniczona do poziomu, w którym danego typu instalacja OZE przekroczy próg, po którym jej komercyjna instalacja będzie opłacalna bez dopłat. W rozliczeniach uwzględniane byłyby też ewentualne dotacje inwestycyjne wykorzystane wcześniej dla danej instalacji" - czytamy dalej.

  Resort prowadzi także prace związane z oceną skutków dotychczasowych regulacji i wprowadzenia mechanizmów, które pozwolą uniknąć upadłości obecnie funkcjonującym biogazowniom rolniczym i zapewnią im możliwość dalszego rozwoju. Mechanizmy wsparcia dla nowych instalacji mają zostać skierowane głównie do podmiotów, które będą instalować OZE o największym wkładzie w rozwój polskiej gospodarki rozumiany jako miejsca pracy i wytworzona wartość dodana.

  "Prowadzone w Ministerstwie Energii prace legislacyjne mają też wprowadzić nową koncepcję odnoszącą się do technologii OZE, która będzie wpływać na promowanie przedsiębiorczego i społecznego podejścia w grupach ludności zamieszkujących tereny wiejskie. Mowa tu o gminnych mikroklastrach energetycznych, które poprzez połączenie działań z kilku obszarów gospodarki mogą zapewniać lokalną samowystarczalność energetyczną" - wskazano także.

  Resort planuje również wprowadzenie uproszczeń procedur sprawozdawczych dla małych wytwórców wszędzie tam, gdzie dzięki postępowi techniki możliwe jest wykorzystanie zdalnie odczytywanych urządzeń. Nowelizacja ustawy o OZE będzie zsynchronizowana czasowo z nowelizacją prawa energetycznego oraz ustawą o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej czyli tzw. ustawą licznikową, podało również ministerstwo.

  (ISBnews)

 • 18.02, 15:42J.Skiba: Ustawy o Karcie Polaka i o repatriacji gotowe w ciągu kilku miesięcy  

  Warszawa, 18.02.2016 (ISBnews) - Projekt zmian w ustawie o Karcie Polaka, a także projekt nowej ustawy o repatriacji w ciągu kilku najbliższych miesięcy będą gotowe, poinformował agencję ISBnews wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jakub Skiba. Według szacunków sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą w najbliższych latach do Polski może przyjechać nawet 100 tys. osób na podstawie nowej ustawy o Karcie Polaka. 

  "Prace nad ustawą o Karcie Polaka i dotyczącą repatriacji są bardzo zaawansowane. Myślę, że w ciagu kilku miesięcy jest szansa, aby oba projekty były gotowe" - powiedział ISBnews Skiba.

  Pod koniec grudnia ub. r. przewodniczący sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą Michał Dworczyk szacował, że dzięki zmianom w ustawie o Karcie Polaka, w najbliższych latach do Polski może przyjechać nawet 100 tys. osób pochodzenia polskiego. Według pełnomocnika prezesa Rady Ministrów ds. Dialogu Międzynarodowego Anny Anders, odpowiedzialnej  za  nową  ustawę  o  repatriacji, proponowane rozwiązania mogą objąć ok. 10 tys. osób.

  Według wiceministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Bartosza Marczuka polityka państwa powinna wspierać nie tylko imigrację osób które w Polsce chciałby się osiedlić i pracować, ale również repatriację. "Od 2022 roku polskie społeczeństwo będzie bardzo szybko się starzeć. Nawet jeżeli dzięki naszym programom uda się szybko zwiększyć dzietność z 1,3 do 1,9 to przecież te dzieci wejdą na rynek pracy najwcześniej za 20-25 lat. Należy więc się poważnie zastanowić czy nie uzupełniać braków imigrantami, dlatego że bez nowych osób, które będą pracować, nasza gospodarka nie będzie się dynamicznie rozwijać" - powiedział Marczuk podczas debaty publicznej pt. „Imigranci z Ukrainy ratunkiem dla polskiej demografii" zorganizowanej przez  Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP).

  Według szacunków, które przedstawił wiceminister, w Polsce pracuje od 350 do 500 tys. Ukraińców. "Dynamicznie wzrosło wydawanie oświadczeń i zezwoleń na pracę w Polsce w ostatnim roku. Wielu z nich przyjeżdża do Polski na krótki okres. Co jednak ciekawe, na koniec grudnia ub.r. było aż 101 tys. zgłoszonych osób, które płacą podatki i ubezpieczenie w Polsce" - dodał Marczuk. 

  Z raportu przedstawionego przez przedstawicieli ZPP wynika, że do roku 2050 w Polsce zabraknie około 5 mln pracowników. Dlatego Związek postuluje pilną legalizację na pobyt stały wszystkich Ukraińców, Wietnamczyków i Białorusinów w Polsce, a może to dotyczyć około 1 mln osób.

  "Nie jest kwestią, czy przyjąć imigrantów, o których przyjęcie zabiegamy, ale czy za jakiś czas będzie miał kto płacić na emerytury" - powiedział prezes związku Cezary Kazimierczak. 

  (ISBnews)

 • 18.02, 15:13Majman z PAIiIZ: Reindustralizacja to 'otwarte drzwi' także dla kapitału zagr. 

  Warszawa, 18.02.2012 (ISBnews) - Reindustralizacja, która jest elementem rządowego "Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju", to m.in. "otwarte drzwi" dla kapitału zagranicznego, uważa prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) Sławomir Majman.

  "Reindustralizacja, o której kilka dni temu mówił wicepremier Morawiecki, to także otwarte drzwi dla kapitału zagranicznego. Polska jest krajem o dobrze rozwiniętej eko-sferze dla biznesu w zakresie kapitału ludzkiego, terenów i zachęt" - powiedział Majman na konferencji prasowej.

  W 2015 r. Agencja zrealizowała 32 projekty z sektora produkcyjnego w Polsce w 2015 roku wobec 26 w roku 2014 r. Tym samym jesteśmy na ścieżce reindustralizacji, wskazała dyrektor departamentu inwestycji zagranicznych PAIiIZ Iwona Chojnowska-Haponik.

  Instytucja zaprezentowała raport "Made in Poland. Przewodnik inwestycyjny dla sektora produkcyjnego w Polsce", którego autorami jest PAIiIZ, JLL, EY oraz Hays Poland.

  "Kapitał ludzki to jeden z najważniejszych elementów przy wyborze miejsca inwestycji. Trzy główne czynniki decydujące o potencjale inwestycyjnym danej lokalizacji to: koszty zatrudnienia, dostępność wykwalifikowanych kadr oraz dostępność kadr na stanowiskach produkcyjnych" - czytamy w komunikacie poświęconym raportowi.

  Według raportu, to właśnie wykwalifikowane kadry są głównymi obecnie atutami Polski przy wyborze inwestycji zagranicznych inwestorów, na szczeblach zarządzania i produkcji. Niskie płace przestają być głównym atutem dla inwestorów.

  W Polsce obecnie przyrost absolwentów szkół i uczelni technicznych jest wysoki (41%), co przyciąga inwestorów zagranicznych. Czynnik kosztowy - niskie płace - w tej części Europy przestał mieć znaczenie i zagraniczni inwestorzy stawiają na dobrze wykształconą kadrę pracowników. Trendy obserwowane w sektorze produkcyjnym w Europie to również rozwijanie współpracy biznesu ze szkolnictwem.

  "Rosnąca skłonność do tworzenia komórek B+R to kolejny trend pojawiający się w Polsce wśród inwestorów zagranicznych posiadających firmy produkcyjne w Polsce" - powiedziała Chojnowska podczas konferencji.

  Dodała, że inwestorzy zagraniczni zdecydowanie chętnie będą rozwijać w Polsce swoje moce produkcyjne, kładąc nacisk na innowacje, wiedząc, iż Polska posiada na to siły, środki.

  Według ankiety PAIiIZ przeprowadzonej we wrześniu i październiku 2015 r. wśród inwestorów zagranicznych, 98% ankietowanych firm zainwestowałaby w Polsce ponownie.

  (ISBnews)

   

 • 18.02, 14:48Streżyńska: Ustawę o wspieraniu rozwoju sieci telekom. rząd rozpatrzy we wtorek  

  Warszawa, 18.02.2016 (ISBnews) - Rząd zajmie się projektem nowelizacji ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych prawdopodobnie na najbliższym posiedzeniu, we wtorek, poinformowała minister cyfryzacji Anna Streżyńska.

  "Komitet Stały Rady Ministrów przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych i we wtorek na rządzie ten projekt zostanie przedstawiony. Uchwalenie tej ustawy ułatwi m.in. budowę sieci telekomunikacyjnych, szczególnie tych tymczasowych, w związku z organizowanymi np. Światowymi Dniami Młodzieży, czy szczytem NATO" - powiedziała minister podczas konferencji KIG i BCC pt. "Perspektywy rozwoju Polski Cyfrowej na lata 2016-2020". 

  Jak wyjaśnia resort cyfryzacji, 15 maja 2014 r. Parlament Europejski i Rada przyjęły dyrektywę nr 2014/61/UE w sprawie środków mających na celu zmniejszenie kosztów realizacji szybkich sieci łączności elektronicznej. Pełną implementacją dyrektywy będzie właśnie projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, oraz niektórych innych ustaw. Proponowane przepisy mają m.in. zmniejszyć obciążenia na etapie przygotowania inwestycji i przyspieszyć budowę sieci telekomunikacyjnych w Polsce.

  Według opinii Związku Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP), projekt zawiera cały komplet przepisów, w znaczny sposób usprawniających i ułatwiających przeprowadzanie inwestycji infrastrukturalnych w zakresie telekomunikacji, co jest szczególnie istotne m.in. z uwagi na realizację Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w perspektywie finansowej 2014-2020, a może też okazać się przydatne przy budowaniu sieci LTE z wykorzystaniem rozdysponowanych już częstotliwości z pasma 800 MHz. Zdaniem ZPP, należy zachęcić rząd do podejmowania dalszych działań zmierzających do maksymalnego możliwego ograniczania barier stojących na drodze do modernizacji państwa. 

  (ISBnews) 
   

 • 18.02, 12:13Prezydent powołał Łukasza Hardta i Kamila Zubelewicza na nowych członków RPP 

  Warszawa, 18.02.2016 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda powołał na nowych członków Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Łukasza Hardta oraz Kamila Zubelewicza, podała Kancelaria Prezydenta.

  "Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda postanowieniem z dnia 17 lutego 2016 r. powołał z dniem 20 lutego 2016 r. Łukasza Hardta oraz Kamila Zubelewicza w skład Rady Polityki Pieniężnej" - czytamy w komunikacie.

  Wcześniej w lutym br. Sejm przyjął przysięgę od nowo wybranych członków RPP - Grażyny Ancyparowicz i Eryka Łona. Z kolei 13 stycznia Senat wybrał swoich przedstawicieli do RPP - zostali nimi: Eugeniusz Gatnar, Marek Chrzanowski i Jerzy Kropiwnicki.

  (ISBnews)

   

 • 18.02, 10:25Morawiecki za stopniowym wzrostem kwoty wolną - do poniżej 5 tys. zł w I etapie 

  Warszawa, 18.02.2016 (ISBnews) - Podwyższenie kwoty wolnej od podatku należy wdrażać bez gwałtownych ruchów - w pierwszym etapie można by ją podnieść do mniej niż 5 tys. zł (wobec 3091 zł obecnie), uważa wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki.

  "Podwyższenie kwoty wolnej od podatku - trzeba ją w mądry sposób fazować, to znaczy w tym roku, moim zdaniem, nie powinniśmy wdrażać takiego gwałtownego podniesienia" - powiedział Morawiecki w wywiadzie dla radia RMF FM.

  Zapytany, czy kwota wolna powinna wynieść nie 8 tys. zł, a np. 5 tys. zł, odpowiedział: "Może nawet nie 5, może mniej - należy to bardzo dobrze policzyć".

  Podkreślił, że "przede wszystkim ten rok jest bardzo bezpieczny", a deficyt będzie niższy niż założone 54,7 mld zł.

  "Natomiast w przyszły rok trzeba bardzo dobrze popatrzyć ile uda się dodatkowo ściągnąć pieniędzy z VAT-u i CIT-u, który umyka, gdzieś tam, różnymi lukami po to, żeby wiedzieć na ile sobie możemy pozwolić" - powiedział też wicepremier.

  Morawiecki mówił pod koniec ub.r., że według niego podnoszenie kwoty wolnej od podatku do 8 tys. zł, jak proponuje prezydent, powinno odbywać się stopniowo i potrwać 2-3 lata. Wicepremier uważa, że powyżej pewnego poziomu dochodów kwota ta w ogóle nie powinna obowiązywać.

  (ISBnews)

   

 • 18.02, 09:59Morawiecki: Program rozwoju nie przewiduje przejęcia środków z OFE 

  Warszawa, 18.02.2016 (ISBnews) - Rządowy "Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju" nie zakłada wykorzystania (do finansowania inwestycji sięgających łącznie 1 biliona zł) środków zarządzanych przez otwarte fundusze emerytalne (OFE), wynika z wypowiedzi wicepremiera i ministra gospodarki Mateusza Morawieckiego.

  Na pytanie w wywiadzie dla radia RMF FM, czy zakłada, że jednym z kół zamachowych dla programu rozwoju mogą być pieniądze OFE, Morawiecki odpowiedział: "Nie, tego w ogóle nie było w tym programie".

  "Raczej bym powiedział inaczej, że nad giełdą polską należy popracować i zbudować takie mechanizmy stabilnego, długoterminowego bezpieczeństwa, żeby wszyscy, którzy chcą pozyskiwać kapitał na giełdzie wiedzieli, że to jest bardzo dobre miejsce, a wszyscy, którzy chcą inwestować na giełdzie swoje oszczędności wiedzieli też, że w perspektywie długofalowej mogą być one nie tylko bezpieczne, ale również korzystne" - powiedział wicepremier w wywiadzie.

  Analitycy PKO Banku Polskiego wskazywali wczoraj, że sytuacja na krajowym rynku akcji pozostaje pod wpływem ryzyk związanych z planowanym na połowę br. przeglądem systemu emerytalnego i planów dotyczących przeprowadzenia ewentualnych konwersji kredytów walutowych na złotowe. Podkreślali, że choć "pojawiają się pokusy" do wygaszenia działalności OFE, to nie spodziewają się oni raczej całkowitej likwidacji obecnego systemu opartego o działalność OFE, a raczej - modyfikacji tzw. "suwaka".

  (ISBnews)

   

 • 17.02, 12:26Prezydent podpisał ustawę Rodzina 500+ 

  Warszawa, 17.02.2016 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał dziś ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, wprowadzającą program Rodzina 500+.

  "Ustawa Rodzina 500+ sprawi, że zniknie w dużym stopniu ubóstwo wśród rodzin. […] Ustawa przewiduje lepsze warunki dla wychowywania dzieci niepełnosprawnych. Zmieni poziom życia polskich rodzin" - powiedział Duda podczas uroczystości podpisania ustawy.

  Dodał, że ta ustawa to "wielki ruch naprawy Rzeczypospolitej Polskiej poprzez poprawę warunków życia polskich rodzin".

  Celem programu "Rodzina 500+" jest pomoc w wychowywaniu dzieci, a także odwrócenie negatywnego trendu demograficznego w naszym kraju. Zakłada on nieopodatkowaną wypłatę 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach (800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego) otrzymają wsparcie także dla pierwszego dziecka. Nie będzie natomiast obowiązywał górny próg dochodowy.

  Do dopłat w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko uprawnionych do świadczenia jest około 2,7 mln rodzin w Polsce. Rząd chce, by ustawa weszła w życie 1 kwietnia, po jednomiesięcznym vacatio legis. Według wcześniejszych zapowiedzi, roczny koszt świadczeń (500 zł na drugie i kolejne dziecko lub także na pierwsze w rodzinach, gdzie dochód na osobę nie przekracza 800 zł) to 22 mld zł, przy czym w 2016 r. będzie to 17 mld zł.

  (ISBnews)

   

 • 17.02, 07:39Branża paliwowa ponownie apeluje ws. projektu podatku od sprzedaży detalicznej 

  Warszawa, 17.02.2016 (ISBnews) - Branża paliwowa ponownie apeluje o uwzględnienie specyfiki handlu paliwami w projekcie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, w szczególności o wyłączenie paliw spod opodatkowania, odpowiednie zdefiniowanie sieci franczyzowych, a także zmianę zapisów, dotyczących opodatkowania stacji paliw w niedziele i dni wolne od pracy, podały Polska Izba Paliw Płynnych (PIPP) oraz Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN) - główne organizacje, zrzeszające podmioty działające w produkcji i handlu paliwami ciekłymi w Polsce. 

  Organizacje wskazują, że nadal nie została przyjęta większość propozycji branży paliwowej, co w efekcie może spowodować szereg komplikacji na rynku paliw.

  "Stacje paliw i ich klienci mają być jednymi z głównych płatników podatku, którego pierwotna wersja przewidywała całkowite zwolnienie sprzedaży paliw spod tego podatku. Należy zwrócić uwagę, że sprzedaż energii elektrycznej i gazu ziemnego ma zostać zwolniona z proponowanego podatku"- czytamy w apelu.

  Od lat branża zwraca uwagę na olbrzymi poziom przestępczości w obrocie paliwami. Już obecnie podatki stanowią ponad 50% ceny podstawowych paliw. W przypadku benzyn stanowią one ok. 55% ceny (akcyza 33%, VAT 19%, opłata paliwowa 3%), zaś w przypadku oleju napędowego - ok. 51% (akcyza 26%, VAT 19%, opłata paliwowa 6%). Dodatkowe koszty są wynikiem obowiązku realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego (wprowadzanie biopaliw), zapasów obowiązkowych, a także opłat koncesyjnych, środowiskowych i dozorowych.

  "Obłożenie stacji paliw podatkiem od handlu detalicznego w proponowanej formie spowoduje zdecydowane pogorszenie rentowności uczciwych przedsiębiorców, a co za tym idzie - jeszcze zmniejszy i tak już nikłe możliwości konkurowania z przestępcami, omijającymi przepisy. Może to w praktyce spowodować wycofanie się z rynku tych przedsiębiorców, którzy już dziś funkcjonują na progu opłacalności, dalszy wzrost przestępczości, związanej w wyłudzeniami podatkowymi, a w konsekwencji zmniejszyć wpływy do budżetu państwa wbrew intencjom, przyświecającym ustawodawcy" - czytamy dalej.

  Wątpliwości obu organizacji budzi też opodatkowanie paliw - już opodatkowanych podatkiem akcyzowym - kolejnym podatkiem o charakterze obrotowym.

  "Uważamy, że może być to niezgodne z dyrektywą 2008/118/WE w sprawie ogólnych zasad opodatkowania podatkiem akcyzowym. Wskazują na to orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UEw podobnych sprawach" - czytamy również.

  Dla branży ważne jest przyjęcie odpowiednich rozwiązań w zakresie objęcia podatkiem podmiotów, działających w systemie franczyzowym. W Polsce funkcjonowanie stacji paliw w systemie franczyzy łączy się w dużym stopniu z zapewnieniem odpowiedniej jakości paliwa, a także gwarancją, że nie pochodzi ono z szarej strefy. Krajowe sieci franczyzowe liczą około 1500 stacji na ogólną liczbę około 6600 stacji paliw. Zdecydowana większość umów franczyzowych obejmuje wyłącznie dostawy paliwa, bez towarów oferowanych przez sklepy, znajdujące się na stacjach paliw.

  "Przyjęcie rozwiązań w obszarze franczyzy, nie uwzględniających specyfiki handlu paliwami, może spowodować rozpad sieci franczyzowych i ich możliwe przejęcie przez przestępców, wyłudzających VAT. Uważamy, że w przypadku stacji paliw rozliczanie podatku powinno następować wyłącznie od obiektów własnych" - podano w apelu.

  Organizacje przypominają, że jak wynika z wypowiedzi przedstawicieli rządu, w nowym projekcie ustawy ma zostać zachowane obciążenie sprzedaży w niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy specjalną, najwyższą stawką. Tymczasem sprzedaż paliw stanowi proces ciągły i stacje powinny umożliwić kierowcom ich zakup również w niedziele i inne dni wolne od pracy bez żadnych zakłóceń, a co za tym idzie - sprzedaż z tego tytułu nie powinna być penalizowana wyższą stawką podatku.

  Proponowane rozwiązania będą wymagać istotnego przeprogramowania systemów fiskalnych zarówno na samych stacjach paliw, jak też w przedsiębiorstwach, zobowiązanych do dokonywania rozliczeń podatku. Oprócz tego, że operacja ta pociągnie za sobą znaczące koszty, to jest ona - w opinii ekspertów - technicznie niewykonalna w 14 dniowym terminie, przewidzianym przez Ministerstwo Finansów, podano także.

  (ISBnews)

   

 • 16.02, 16:27Morawiecki: NBP nie weźmie aktywnego udziału w rządowym planie rozwoju 

  Warszawa 16.02.2016 (ISBnews) - Plan strategii rozwoju dla Polski zakłada inwestycje sięgające kwoty 1 biliona zł. Wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki wykluczył jednak aktywny udział w tym programie Narodowego Banku Polskiego (NBP). Podkreślił, że NBP jest i pozostanie niezależny w swoich działaniach.

  "My ten kapitał widzimy w zasięgu ręki i nie ma potrzeby budowania natychmiastowego programu na wzór tego, który funkcjonował w Wielkiej Brytanii czy np. LTR-o. Bank centralny działa w ramach swoich kompetencji, jest i pozostanie niezależną instytucją" - powiedział Morawiecki dziennikarzom.

  Według wiceministra rozwoju Jerzego Kwiecińskiego, prace nad szczegółową strategią rozwoju dla Polski i powołaniem Polskiego Funduszu Rozwojowego będą prowadzone równolegle. "Dajemy sobie 6-8 miesięcy na te prace" - zadeklarował.

  Kwieciński dodał, że nie ma jeszcze ostatecznie wypracowanej formy prawnej nowej instytucji, czy będzie to np. holding czy spółka celowa. "Chcemy, aby taki fundusz miał osobowość prawną, aby mógł pożyczać środki na rynku międzynarodowym" - powiedział Kwieciński dziennikarzom.

  Podczas dzisiejszej konferencji wicepremier Morawiecki zapowiedział stworzenie nowego funduszu - Polskiego Funduszu Rozwojowego, który będzie integrował różne instytucje i agencje państwowe, takie jak m.in. Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ), Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) i spółka Polskie Inwestycje Rozwojowe (PIR).

  Rada Ministrów przyjęła dziś "Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju", który przewiduje wsparcie rozwoju firm, ich produktywności i ekspansji zagranicznej oraz równomierny rozwój całego kraju. Wśród celów na 2020 r. znalazło się osiągnięcie 79% unijnej średniej w zakresie PKB per capita (wobec 68% w 2014 r.).

  (ISBnews)

   

 • 16.02, 15:57Rząd przyjął plan rozwoju, cele to m.in. 79% unijnego PKB per capita w 2020 r. 

  Warszawa, 16.02.2016 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła dziś "Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju", który przewiduje wsparcie rozwoju firm, ich produktywności i ekspansji zagranicznej oraz równomierny rozwój całego kraju, poinformował wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki. Wśród celów na 2020 r. znalazło się osiągnięcie 79% unijnej średniej w zakresie PKB per capita (wobec 68% w 2014 r.).

  "Naszym celem jest uwolnienie kapitału krajowego, polskiej przedsiębiorczości i podniesienie jakości życia Polaków" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej, prezentując "Plan".

  "Plan" ma charakter kierunkowy. Rząd będzie sukcesywnie realizował zapowiedziane projekty.

  "W ciągu 8-9 miesięcy zaproponujemy przyjęcie przez Radę Ministrów szczegółowej strategii. Tam będą zawarte szczegółowe cele" - zapowiedział wicepremier.

  Według Planu, cele, które stawia sobie rząd na 2020 r. to m.in.:

  •           wzrost inwestycji do poziomu ponad 25% PKB ,

  •           wzrost udziału nakładów na B+R do poziomu 2% PKB,

  •           wzrost liczby średnich i dużych przedsiębiorstw do ponad 22 tys.,

  •           więcej polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych (wzrost o 70%),

  •           wzrost produkcji przemysłowej wyższy od wzrostu PKB,

  •           PKB per capita Polski na poziomie 79% średniej unijnej, podano w prezentacji.

  Nowy model rozwoju będzie oparty na pięciu filarach - będą to: reindustralizacja, rozwój innowacyjnych firm, kapitał dla rozwoju, ekspansja zagraniczna oraz rozwój społeczny i regionalny.

  "Chcemy zdecydowanie wzmocnić inwestycje. W pierwszym filarze - reindustrializacja - chcemy postawić na wsparcie firm prywatnych, Aby powstały nowe doliny, np. kolejowe czy stoczniowe, a nie tylko lotnicza - jedyna, jaką teraz mamy. Zaznaczamy również inwestycje zagraniczne, które mają unowocześniać polski przemysł" - powiedział Morawiecki.

  Drugi filar - rozwój innowacyjnych firm - może doprowadzić do powstania "globalnych czempionów", jeśli otoczenie nie będzie krępować wzrostu polskich firm, które "muszą mieć dobre warunki do rozwoju i tworzenia innowacji (np. przyjazne otoczenie prawne, zachęty finansowe), podano dalej w prezentacji.

  "W ramach drugiego filaru zaoferujemy przed końcem roku konstytucję biznesu, aby było przyjazne otoczenie prawne" - zadeklarował wicepremier.

  Kluczowym zadaniem w trzecim filarze - kapitał dla rozwoju - jest zwiększenie poziomu inwestycji. Docelowo ich udział w PKB powinien wynosić co najmniej 25% wobec 18% obecnie (w prezentacji podkreślono, że od 2008 r. obserwujemy trend spadkowy w tym zakresie). Konieczne działania to m.in. rozbudowa instrumentów finansowych oferowanych przez państwowe instytucje rozwoju, efektywne inwestowanie środków unijnych.

  "W trzecim filarze [chcemy działać] długofalowo, aby rozwój oprzeć o krajowe oszczędności. Chcemy również używać środków zewnętrznych, takich jak fundusze unijne, plan Junckera" - dodał Morawiecki.

  Wsparcie ekspansji zagranicznych polskich firm - czwarty filar - to jeden ze sposobów na pomnażanie rodzimego kapitału. "Sam eksport to nie wszystko - nasze przedsiębiorstwa powinny zdobywać zagraniczne rynki także poprzez bezpośrednie inwestycje, fuzje i przejęcia. Kluczowe dla Polski pozostają rynki europejskie, ale powinniśmy wzmocnić aktywność na perspektywicznych rynkach - azjatyckim, afrykańskim i północno-amerykańskim. Państwo będzie wspierać nasze przedsiębiorstwa m.in. w drodze dedykowanej oferty finansowej oraz promocji polskich produktów" - czytamy w prezentacji przedstawionej przez wicepremiera.

  Piąty filar - rozwój społeczny i regionalny - zakłada, iż "konieczne jest włączenie małych miast i obszarów wiejskich w procesy rozwojowe". Ministerstwo Rozwoju zadeklarowało, że będzie aktywnie uczestniczyć w przygotowaniu "Paktu dla obszarów wiejskich", nad którym pracuje minister rolnictwa i rozwoju wsi. Dla zrównoważonego rozwoju społecznego istotna jest też jakościowa zmiana w szkolnictwie zawodowym, tak by szkoły opuszczali specjaliści, których umiejętności są potrzebne na rynku pracy, podano też w prezentacji.

  Morawiecki zaprezentował również przykład programu rozwojowego "Żwirko i Wigura", dotyczącego budowy dronów. Kolejny to konsorcjum polskich stoczni. "Mamy również specjalne strefy ekonomiczne, do których nadal będziemy zapraszać inwestorów" - dodał.

  Kluczowym narzędziem w realizacji strategii będzie Polski Fundusz Rozwoju (PFR). Fundusz powstanie w oparciu o istniejące instytucje rozwoju (część funkcji dzisiejszego BGK, PARP, PIR, PAIiIZ, ARP i KUKE). Zintegruje i uporządkuje narzędzia oferowane przez te instytucje oraz zaproponuje nowe, podano w materiale.

  "Mamy kilka instytucji, które będziemy integrować, aby stworzyć Polski Fundusz Rozwojowy, aby móc pożyczać środki po niższym koszcie na poziomie krajowej oceny ratingowej" - wskazał wicepremier.

  Zakres jego wsparcia obejmie wiele obszarów: małe i średnie firmy, inwestycje, infrastrukturę, eksport, promocję, innowacje. Fundusz pozyska kapitał na inwestycje oferowany na preferencyjnych warunkach przez międzynarodowe instytucje finansowe.

  Mówiąc o innowacyjności, Morawiecki wskazał, że celem w tym obszarze jest wzrost udziału nakładów na B+R w PKB z 0,8% obecnie do 2% w 2020 roku. Narzędzia, które pomogą w osiągnięciu tego poziomu to m.in.:

  •           nowa ustawa o innowacyjności (nowelizacja obecnej ustawy w VI 2016 r., a nowa ustawa w pierwszej połowie 2017 r.),

  •           program StartInPoland (komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań stworzonych przez start-upy),

  •           wdrożenie programów z szybką ścieżką decyzyjną, wspierających najważniejsze dziedziny z punktu widzenia innowacyjności gospodarki (tzw. programów „pierwszej prędkości"),

  •           reforma instytutów naukowo-badawczych zmierzająca do tego, aby ich infrastruktura i zasoby pracowały dla gospodarki, podano w prezentacji.

  "Chcemy doprowadzić do zmiany ustawy o zamówieniach publicznych, zgodnie z którymi około 160 mld zł jest wydawanych rocznie. Chcemy m.in. odejść od kryterium najniższej ceny, wprowadzić punkty za innowacyjność i ułatwienia dla małych i średnich firm i promować zatrudnienie na pełny etat" - zapowiedział także wicepremier.

  (ISBnews)

   

 • 15.02, 15:59ZPP: Należy wprowadzić podatek katastralny od handlu detalicznego 

  Warszawa, 15.02.2016 (ISBnews) - Rezygnację z podatku obrotowego i wprowadzenie podatku katastralnego od handlu w obiektach powyżej 1 500 m2 proponuje Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP).

  "Podatek powinien składać się z dwóch części: jednej ustalonej przez ministra finansów oraz drugiej ustalanej przez właściwą gminę z możliwością jego różnej wysokości w zależności od lokalizacji na terenie gminy" - czytamy w stanowisku ZPP.

  W ocenie Związku, tak skonstruowany podatek realizowałby wszystkie cele stawiane przed ustawą w kampanii wyborczej i dodatkowo mógłby umożliwić gminom usunięcie handlu wielkopowierzchniowego z centrów miast.

  Jak podkreślono w oświadczeniu, podatek katastralny od handlu wielkopowierzchniowego byłby w stanie zatrzymać proces wymierania drobnego handlu w centrach miast, a w niektórych przypadkach - cofnąć go.

  "Niezależnie od tego apelujemy do Ministerstwa Finansów o rozpoczęcie prac nad uwolnieniem polskiej gospodarki z nadmiaru obowiązków biurokratycznych oraz uproszczeniem przepisów podatkowych. Sama nadmierna biurokracja kosztuje - wg OECD - 1,4% PKB rocznie. 14% w ciągu 10 lat! Apelujemy o odblokowanie polskiej gospodarki, bo tylko ona jest w stanie sfinansować programy rządu. Jest to metoda sprawdzona - w zrujnowanym kraju, bez banków, telekomunikacji, infrastruktury, funduszy europejskich itd. - 'Plan Wilczka' dał Polsce 6 mln miejsc pracy i wyciągnął nasz kraj z dna kryzysu" - czytamy także.

  W ocenie ZPP, odblokowanie gospodarki przyniesie 5-7% wzrost PKB, co oznacza około 40 mld zł dodatkowych wpływów do budżetu państwa rocznie.

  (ISBnews)

 • 15.02, 15:06MRPiPS: 6,5 mln emerytów i rencistów otrzyma do 400 zł dodatku 

  Warszawa, 15.02.2016 (ISBnews) - Emeryci i renciści, których świadczenie wynosi do 2 tys. zł w marcu br. otrzymają jednorazowy dodatek w wysokości do 400 zł, informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS). Ustawę wprowadzającą to rozwiązanie podpisał 12 lutego Prezydent RP.

  "Waloryzacja rent i emerytur wyliczana jest na podstawie wskaźnika, który odpowiada średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2015 r. i zwiększonemu o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku. W 2016 r. wskaźnik ten wyniósł 100,24%, co oznacza to, że wszystkie renty i emerytury wzrosną o 0,24%" - czytamy w komunikacie.

  Dodatkowe wsparcie dla osób pobierających najniższe świadczenia wprowadza ustawa o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r., podano także. 

  "Wysokość dodatku będzie zależeć od kwoty świadczenia:
  - 400 zł przy świadczeniu do 900 zł,
  - 300 zł przy świadczeniu 900-1100 zł,
  - 200 zł przy świadczeniach między 1100-1500 zł,
  - 50 zł przy świadczeniu od 1,5 tys. do 2 tys. zł" - czytamy dalej. 

  Według resortu, wsparcie trafi do 6,5 mln świadczeniobiorców. "Dodatek będzie zwolniony od podatku dochodowego oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne i będzie wypłacany z urzędu, a nie na wniosek uprawnionych. Ustawa wejdzie w życie 1 marca, a pieniądze będą wypłacone wraz z marcowymi świadczeniami" - podało ministerstwo.

  (ISBnews) 

 • 15.02, 14:39Premier powołała Gertrudę Uścińską na nowego prezesa ZUS 

  Warszawa, 15.02.2016 (ISBnews) - Premier Beata Szydło powołała Gertruda Uścińska na stanowisko prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), podało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nominację wręczyła minister pracy Elżbieta Rafalska.

  "Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych kandydaturę na szefa ZUS przedstawia Radzie nadzorczej ZUS minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Prezesa Zakładu, po zaopiniowaniu kandydata, powołuje premier" - czytamy w komunikacie resortu.

  Prof. Gertruda Uścińska kieruje Zakładem Zabezpieczenia Społecznego w Instytucie Polityki Społecznej UW. Jest także prodziekanem Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, jak również ekspertem Komisji Europejskiej.

  Jej kandydatura uzyskała pozytywną opinię Rady nadzorczej ZUS.

  (ISBnews)

   

 • 15.02, 08:17Senat przyjął program Rodzina 500 plus 

  Warszawa, 15.02.2016 (ISBnews) - Senat RP na 10. posiedzeniu  przyjął ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Za przyjęciem ustawy było 63 senatorów, przeciw 1, zaś 26 wstrzymało się od głosu.

  "Ustawa wprowadza w życie priorytetowy program rządu 'Rodzina 500 plus', w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko" - czytamy w komunikacie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Pomocy Społecznej.

  Będzie to kwota netto, zwolniona z podatku dochodowego i nie będzie podlegać egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin. Program ma ruszyć 1 kwietnia, przypomina resort.

  "Program Rodzina 500 plus to rozwiązanie, które ma pozwolić Polsce na wyjście z kryzysu demograficznego. To wielka inwestycja w kapitał ludzki. Dzięki programowi liczba dzieci zagrożonych ubóstwem może się zmniejszyć nawet o 1 mln" - powiedziała minister rodziny, pracy i pomocy społecznej Elżbieta Rafalska, cytowana w komunikacie.

  "Ustawa zostanie skierowana do podpisu Prezydenta RP" - podsumowano.

  Program "Rodzina 500 plus"  jest inwestycją w rozwój polskich rodzin, która poprawi ich sytuację materialną oraz sytuację demograficzną w kraju. Przewiduje się, że z programu skorzysta 2,7 mln rodzin, a świadczenie wychowawcze otrzyma ponad 3,7 mln dzieci. W 2016 r. z budżetu państwa na ten cel trafi ponad 17 mld zł.

  (ISBnews)

   

 • 12.02, 10:16Kowalczyk:Możliwy podatek liniowy, wyższa kwota wolna od handlu ze względu na KE 

  Warszawa, 12.02.2016 (ISBnews) - Wątpliwości Komisji Europejskiej co do planów wprowadzenia progresywnych stawek podatku od sprzedaży detalicznej w Polsce mogą doprowadzić do tego, że rząd zdecyduje się na stawkę liniową z dużo wyższą niż obecnie proponowaną kwotą wolną, poinformował szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk.

  "Jeśli chodzi o Unię Europejską, jest problem tylko określenia, czy [wprowadzić] podatek liniowy ze znacznie większą kwotą wolną, czy podatek progresywny - będziemy korespondować z Komisją Europejską w tym zakresie" - powiedział Kowalczyk w wywiadzie dla Programu Trzeciego Polskiego Radia.

  Przypomniał, że "w tej chwili jest propozycja podatku progresywnego: 0,7% i 1,3% przy wyższej skali obrotów i kwota wolna 18 mln zł".

  "Progresywnym podatkiem zainteresowała się już Komisja Europejska, więc ja nie daję gwarancji, że nie będziemy musieli wycofać się z podatku progresywnego, a np. przejść na stawkę liniową i wtedy będzie zupełnie inna konstrukcja: wówczas będzie dużo większa kwota wolna i stawka liniowa" - zaznaczył.

  Te wszystkie deklarowane zmiany zostały wcześniej uzgodnione z Ministerstwem Finansów, podkreślił także minister.

  Kowalczyk poinformował także, że rząd zgodził się na zmianę definicji franczyzy, której domagało się środowisko kupieckie. Opodatkowaniu podlegać będzie jedynie franczyza, w przypadku której znak towarowy jest połączony z udziałem kapitałowym.

  "Czyli jeśli taki mały sklep jest własnością jakiejś zewnętrznej wielkiej firmy - to wtedy on będzie podlegał opodatkowaniu. A jeśli nie jest własnością jakiejś wielkiej firmy, tylko jest prywatną własnością jakiegoś handlowca, to wtedy będzie samodzielnym sklepem, a więc ze względu na skalę podatkową nie będzie podlegał opodatkowaniu" - tłumaczył minister.

  Według wcześniejszych informacji mediów, nowa wersja projektu ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej ma zostać przedstawiona do 18 lutego.

  W ub. tygodniu Ministerstwo Finansów opublikowało nowy projekt, w którym pozostawiono wszystkie najważniejsze propozycje, w tym stawki podatku uzależnione od przychodów sklepów, objęcie podatkiem franczyzy oraz handlu internetowego (z opłatą dla przewoźnika przesyłek, w przypadku, gdyby zagraniczny sprzedawca nie uiścił nowego podatku).

  Aktualne założenia projektu ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej:
  * podatek od sprzedaży detalicznej będzie obowiązywał sieci handlowe oraz sprzedawców detalicznych, przedsiębiorstwa zostaną objęte podatkiem po przekroczeniu przychodów 1,5 mln zł miesięcznie,
  * podstawowa stawka to 0,7% do poziomu 300 mln zł miesięcznie i 1,3% powyżej tego pułapu,
  * proponowana stawka na dni weekendu (sobota, niedziela) wynosi 1,3% do kwoty 300 mln zł miesięcznie i 1,9% powyżej tego poziomu,
  * spodziewane dochody budżetu państwa z tytułu nowej daniny to około 2 mld zł w perspektywie 2016 roku.

  (ISBnews)
   

 • 11.02, 13:25Sejm odrzucił kandydaturę Mateusza Szczurka na członka RPP 

  Warszawa 11.02.2016 (ISBnews) - Sejm podczas głosowania odrzucił kandydata do Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Mateusza Szczurka.

  "Kandydatura nie otrzymała akceptacji Komisji Finansów Publicznych" - powiedział przed głosowaniem szef sejmowej Komisji Finansów Publicznych Andrzej Jaworski.

  Za przyjęciem kandydatury głosowało 149 posłów, przeciw było 254, a 30 wstrzymało się od głosu. Tym samym kandydatura została odrzucona przez Sejm.  

  Mateusz Szczurek, były minister finansów, był rekomendowany przez klub Platformy Obywatelskiej. 

  Podczas dzisiejszego posiedzenia Sejmu miało odbyć się głosowanie również nad kandydatem zgłoszonym przez klub Prawa i Sprawiedliwości Henrykiem Wronowskim. Jego kandydatura została jednak w tym tygodniu wycofana, a nowym kandydatem klubu PiS został prof. Jerzy Żyżyński, który potwierdził swoją kandydaturą w rozmowie z mediami. 

  Posiedzenie Komisji z udziałem nowego kandydata prawdopodobnie odbędzie się już na kolejnym posiedzeniu Sejmu zaplanowanym wstępnie na 24-26 lutego.

  (ISBnews)

 • 11.02, 12:38Sejm przyjął program Rodzina 500+ w III czytaniu 

  Warszawa 11.02.2016 (ISBnews) - Sejm przyjął w III czytaniu ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (program Rodzina 500+). W piątek nad ustawą będzie pracował Senat. 

  Za przyjęciem ustawy głosowało 261 posłów, 43 było przeciw, a 140 posłów wstrzymało się od głosu.

  Ustawa będzie rozpatrywana przez Senat, którego posiedzenie zaplanowano na 12 lutego.

  Celem programu "Rodzina 500+" jest pomoc w wychowywaniu dzieci, a także odwrócenie negatywnego trendu demograficznego w naszym kraju. Zakłada on nieopodatkowaną wypłatę 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach (800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego) otrzymają wsparcie także dla pierwszego dziecka. Nie będzie natomiast obowiązywał górny próg dochodowy.

  Do dopłat w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko uprawnionych do świadczenia jest około 2,7 mln rodzin w Polsce. Rząd chce, by ustawa weszła w życie 1 kwietnia, po jednomiesięcznym vacatio legis. Według wcześniejszych zapowiedzi, roczny koszt świadczeń (500 zł na drugie i kolejne dziecko lub także na pierwsze w rodzinach, gdzie dochód na osobę nie przekracza 800 zł) to 22 mld zł, przy czym w 2016 r. będzie to 17 mld zł.

  (ISBnews)

 • 11.02, 09:09Jaworski: Ustawa o podatku handl. po pracach w komisji sejmowej zadowoli kupców 

  Warszawa, 11.02.2016 (ISBnews) - Projekt ustawy o handlu detalicznym wyjdzie z sejmowej Komisji Finansów Publicznych w inny kształcie, niż obecnie proponowany przez Ministerstwo Finansów i będzie to kształt zadowalający kupców, prowadzących małe, rodzinne sklepy, zapewnił szef Komisji Andrzej Jaworski.

  "Mogę powiedzieć jako szef Komisji Finansów Publicznych, że posłowie Prawa i Sprawiedliwości także krytykują i to mocno, zwłaszcza posłowie z mojej komisji, tę propozycję, która wpłynęła ze strony Ministerstwa Finansów. Podzielamy te opinie, które przedstawił pan premier Morawiecki i przypominamy" - powiedział Jaworski w wywiadzie dla Programu Pierwszego Polskiego Radia.

  "Pragnę uspokoić wszystkich słuchaczy, którzy prowadzą sklepy, zwłaszcza małe, rodzinne sklepy, że to, co wyjdzie z komisji, to będzie zupełnie inna ustawa, niż ta, która w tej chwili była dyskutowana i która odzwierciedli oczekiwania kupców" - zadeklarował także poseł.

  Wczoraj po południu odbyło się spotkanie przedstawicieli rządu, parlamentu i środowiska kupców na temat proponowanej ustawy. Wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki podkreślił podczas spotkania, że rządowi zależy na kompromisie w sprawie podatku od sprzedaży detalicznej i "tutaj nie ma jakiegoś nadmiernego pośpiechu".

  Na spotkaniu ustalono, że nowa wersja projektu ma zostać przedstawiona do 18 lutego, jak podało radio RMF FM. Według radia, wspólnie traktowane będą tylko sklepy należące do jednego właściciela lub powiązane kapitałowo. Prawdopodobnie jednolita stawka podatku obowiązywać będzie w dni powszednie, jak i w soboty i dni świąteczne; rząd jest też skłonny - jak podało RMF FM - zrezygnować z obłożenia nowym podatkiem handlu internetowego.

  Ministerstwo Finansów opublikowało w ub. tygodniu nowy projekt ustawy o sprzedaży detalicznej i skierowało go do uzgodnień międzyresortowych, które planowano do 5 lutego. W projekcie pozostawiono wszystkie najważniejsze propozycje, w tym stawki podatku uzależnione od przychodów sklepów, objęcie podatkiem franczyzy oraz handlu internetowego (z opłatą dla przewoźnika przesyłek, w przypadku, gdyby zagraniczny sprzedawca nie uiścił nowego podatku).

  Aktualne założenia projektu ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej:
  * podatek od sprzedaży detalicznej będzie obowiązywał sieci handlowe oraz sprzedawców detalicznych, przedsiębiorstwa zostaną objęte podatkiem po przekroczeniu przychodów 1,5 mln zł miesięcznie,
  * podstawowa stawka to 0,7% do poziomu 300 mln zł miesięcznie i 1,3% powyżej tego pułapu,
  * proponowana stawka na dni weekendu (sobota, niedziela) wynosi 1,3% do kwoty 300 mln zł miesięcznie i 1,9% powyżej tego poziomu,
  * spodziewane dochody budżetu państwa z tytułu nowej daniny to około 2 mld zł w perspektywie 2016 roku.

  (ISBnews)

   

 • 10.02, 15:40Szałamacha: MF odpowie do końca lutego na uwagi KE dot. podatku od handlu 

  Warszawa, 10.02.2016 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów przygotuje do końca lutego odpowiedź na pismo Komisji Europejskiej, która kwestionuje w ustawie o podatku od sprzedaży detalicznej progresję podatkową, poinformował minister finansów Paweł Szałamacha.

  "Kilka dni temu otrzymaliśmy korespondencję z Komisji Europejskiej, która atakuje koncepcję stawek progresywnych, twierdząc, że one są dyskryminacyjne, nieproporocjonalne i twierdząc, że to narusza stosowny artykuł traktatu Unii Europejskiej. My się z tym nie zgadzamy" - powiedział Szałamach podczas spotkania konsultacyjnego na temat podatku od sprzedaży detalicznej w KPRM.

  Według niego, jest to kwestia hiperaktywności KE i próby rozszerzenia swojego zakresu wpływów, decydowania o tym, co stanowi kompetencję praw członkowskich.

  "Będziemy przygotowywali naszą odpowiedź jako kraj do końca lutego" - dodał minister.

  W trakcie konsultacji ma on nadzieję wypracować odpowiedni projekt uwzględniający z jednej strony uwagi KE, a z drugiej specyfikę polskiego handlu, m.in. związaną z tzw. miękką franczyzą, w której zrzeszone są mniejsze sklepy.

  Wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki podkreślił podczas spotkania, że rządowi zależy na kompromisie w sprawie podatku od sprzedaży detalicznej i "tutaj nie ma jakiegoś nadmiernego pośpiechu".

  "Zależy nam na tym, aby w tej trudnej sprawie wysłuchać wszystkich stron i zbudować ten konsensus, kompromis. Chciałbym, żeby na koniec przynajmniej ogromna większość społeczeństwa była zadowolona" - powiedział wicepremier.

  Ministerstwo Finansów opublikowało w ub. tygodniu nowy projekt ustawy o sprzedaży detalicznej i skierowało go do uzgodnień międzyresortowych, które planowano do 5 lutego. W projekcie pozostawiono wszystkie najważniejsze propozycje, w tym stawki podatku uzależnione od przychodów sklepów, objęcie podatkiem franczyzy oraz handlu internetowego (z opłatą dla przewoźnika przesyłek, w przypadku, gdyby zagraniczny sprzedawca nie uiścił nowego podatku).

  Aktualne założenia projektu ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej:
  * podatek od sprzedaży detalicznej będzie obowiązywał sieci handlowe oraz sprzedawców detalicznych, przedsiębiorstwa zostaną objęte podatkiem po przekroczeniu przychodów 1,5 mln zł miesięcznie,
  * podstawowa stawka to 0,7% do poziomu 300 mln zł miesięcznie i 1,3% powyżej tego pułapu,
  * proponowana stawka na dni weekendu (sobota, niedziela) wynosi 1,3% do kwoty 300 mln zł miesięcznie i 1,9% powyżej tego poziomu,
  * spodziewane dochody budżetu państwa z tytułu nowej daniny to około 2 mld zł w perspektywie 2016 roku.

  (ISBnews)