ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 17.05, 11:46Komitet Stały Rady Ministrów pracuje obecnie nad ustawą wodną 

  Warszawa, 17.05.2016 (ISBnews) - Komitet Stały Rady Ministrów pracuje obecnie nad ustawą wodną, która wprowadzi nowe opłaty za wykorzystywanie wody, poinformował szef Komitetu Henryk Kowalczyk.

  "Na Komitecie Stałym najważniejszym dokumentem, nad którym pracujemy jest obecnie prawo wodne. Jest to niezwykle obszerny dokument. Poprzednia koalicja 4 lata pracowała nad nim i nie zdążyła go przyjąć. Realizując dyrektywę wodną, musimy wprowadzić również opłaty za wodę, aby zacząć ją oszczędzać" - powiedział Kowalczyk podczas posiedzenia Rady Ministrów. 

  Według niego, wysokość opłat zaproponowanych przez resort środowiska ulegnie korekcie, a prace nad ustawą powinny zakończyć się w ciągu 2 tygodni. 

  Pod koniec kwietnia Ministerstwo Środowiska podało, że pracuje nad ustawą o prawie wodnym. Jak wówczas informowano, zmiany mają dotyczyć podmiotów, które pobierają więcej niż pięć metrów sześciennych wody dziennie.

  Kowalczyk dodał, że na dzień 18 listopada ub.r. było 30 ustaw związanych z prawem unijnym, nad którymi prace były już rozpoczęte lub w ogóle nie były zapoczątkowane. "Ich niewdrożenie groziło sankcjami finansowymi, a w niektórych przypadkach zatrzymaniem funduszy unijnych. Przez ten okres udało nam się 18 ustaw zrealizować. Pozostało 12, nad którymi intensywnie pracujemy" - dodał minister. 

  Łącznie Komitet Stały Rady Ministrów prowadzi prace nad 282 dokumentami, w tym były m.in. rozporządzenia i ustawy.

  "W tym okresie było 78 ustaw z tego 52 ustawy są już w Sejmie. Dodatkowo 7 ustaw jest przyjętych przez RM i jest przed skierowaniem do Sejmu. Z kolei 5 przed wpłynięciem do komitetu a nad 11 komitet pracuje" - podsumował Kowalczyk.

  (ISBnews)

 • 16.05, 14:03MFW: Wzrost PKB Polski może przyspieszyć do blisko 4% w 2017 r. 

  Warszawa, 16.05.2016 (ISBnews) - Wzrost gospodarczy Polski pozostanie silny w tym roku, a w przyszłym roku może przyspieszyć i zbliżyć się do 4%, podał Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) na zakończenie dorocznej misji MFW w Polsce.

  "Polska przeżywa okres szybkiego wzrostu gospodarczego, ale czynniki zewnętrzne nadal mają wpływ na poziom inflacji. Wzrost sięgnął 3,6% w 2015 r. i był napędzany przez silny popyt krajowy przy wsparciu 'zdrowego' tempa zwiększania płac oraz przy ekspansji kredytowej. Bezrobocie szybko spadało, a gospodarka znajduje się blisko pełnych mocy przerobowych. Oczekujemy, że wzrost pozostanie silny w 2016 r. i przyspieszy do blisko 4% w 2017 r., dzięki silnej konsumpcji prywatnej, otwierając pozytywną lukę popytową" - czytamy w komunikacie.

  Fundusz podkreśla, że powinno to pomóc stopniowo skierować inflację w stronę dopuszczalnego pasma wahań celu inflacyjnego (1,5-3,5%) do końca 2017 r.

  Oprócz ryzyk zewnętrznych dla tego scenariusza, takich jak znaczące spowolnienie na rynkach wschodzących czy przedłużające się spowolnienie w strefie euro, MFW zwrócił uwagę na ryzyka wewnętrzne.

  "W kraju, osłabienie niektórych instytucji i poślizgi w polityce fiskalnej mogą pogorszyć nastawienie inwestorów i przeszkodzić wzrostowi gospodarczemu. W dłuższym terminie szybko starzejąca się populacja stanowi ważne wyzwanie dla potencjalnego wzrostu i sytuacji w sferze fiskalnej. Jednocześnie trwające dysproporcje pomiędzy prosperującym Zachodem Polski a pozostającym w tyle Wschodem mogą pogorszyć jakość wzrostu" - czytamy dalej.

  Fundusz podkreślił także, że "silne" instytucje i programy polityczne są niezbędne dla poradzenia sobie z tymi ryzykami i dla wsparcia zrównoważonego rozwoju.

  "Przy zamkniętej luce popytowej i wciąż niskiej inflacji, należy ostrożnie skalibrować w krótkim terminie policy mix i utrzymywać akomodacyjne nastawienie w polityce pieniężnej, kontynuując jednocześnie stopniową konsolidację polityki fiskalnej" - zalecił także MFW.

  Wspomniał także, że Elastyczna Linia Kredytowa Polski w MFW stanowi jeden z instrumentów zabezpieczających przed szokami zewnętrznymi.

  Fundusz podkreślił, że obecne akomodacyjne nastawienie w polityce pieniężnej jest właściwe.

  "Główna stopa procentowa jest utrzymywana na historycznie najniższym poziomie od mara ub. roku. Dotychczas nie wydaje się, by deflacja miała niekorzystny skutek dla bilansu, a długoterminowe oczekiwania inflacyjne pozostają w dopuszczalnym paśmie. Mimo to powrót inflacji do celu jest ważny dla zapewnienia, by oczekiwania inflacyjne nie 'zerwały się z kotwicy'. Dlatego też dalsze obniżki stóp procentowych mogą okazać się potrzebne w przypadku nagłego spowolnienia wzrostu lub jeśli oczekiwania inflacyjne rozczarują" - wskazano także w materiale.

  MFW ocenia, że nastawienie w polityce fiskalnej Polski jest procykliczne. W tym roku realizacja obietnic wyborczych zwiększy zapewne deficyt sektora rządowego i samorządowego do 2,8% PKB. Fundusz ostrzega przy tym, że w przyszłym roku możliwe jest "znaczące" przekroczenie unijnego limitu 3% w tym względzie - "w zależności od ostatecznej wersji i wdrożenia" takich przedsięwzięć, jak obniżenie wieku emerytalnego i wzrost kwoty wolnej w PIT.

  "Choć władze planuje rozpocząć redukcję deficytu od 2018 r. w tempie ok. 0.75% PKB rocznie, oznaczałoby to wciąż procykliczne nastawienie w tym i przyszłym roku" - napisał Fundusz w materiale.

  Według MFW, "polityka fiskalna powinna wykorzystać silny wzrost, aby powrócić do konsolidacji już w 2017 r.".

  Fundusz zwrócił tez uwagę na deklaracje dotyczące konwersji kredytów hipotecznych denominowanych w CHF.

  "Propozycja konwersji wszystkich kredytów w CHF na złotowe stanowią ryzyko - w przypadku ich realizacji - naruszenia stabilności finansowej, z negatywnymi implikacjami dla kredytów i wzrostu. Rozwiązanie ramowe dotyczące banków powinno zostać przeprowadzone szybko i sprawnie, aby zapewnić dostępność nowoczesnych narzędzi" - uważa MFW.

  Na początku maja MFW podtrzymał prognozy, według których wzrost gospodarczy w Polsce utrzyma się na ubiegłorocznym poziomie 3,6% zarówno w 2016, jak i w 2017 r.

  MFW prognozuje w opublikowanym na początku maja "Regional Economic Report", że popyt krajowy wzrośnie w tym roku w Polsce o 4% i o 3,9% w przyszłym roku (wobec wzrostu o 3,3% w ub.r.), zaś konsumpcja prywatna - odpowiednio o 3,7% i 4,1% (wobec wzrostu o 3% w ub.r.). Wzrost eksportu prognozowany jest na poziomie 6,7% w 2016 r. i 6,6% w 2017 r. (wobec wzrostu o 6,5% w ub.r.).

  Wzrost PKB dla całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej prognozowany jest na poziomie 3,1% w tym i przyszłym roku wobec 3,6% w 2015 r.

  Według tego raportu, MFW prognozuje również, że w tym roku w Polsce deflacja średnioroczna wyniesie 0,2%, a w przyszłym roku Polska odnotuje inflację rzędu 1,3% wobec deflacji na poziomie 0,9% w ub.r. Wskaźnik na koniec roku prognozowany jest na poziomie odpowiednio: 0,5%  w tym i 1,7% w przyszłym roku wobec -0,5% w ub.r.

  (ISBnews)

   

 • 14.05, 11:56Szałamacha: Obawy Moody's dot. budżetu, CHF, Trybunału Konstytucyjnego przesadne 

  Warszawa, 14.05.2016 (ISBnews) - Za decyzją Moody's Investors Service o obniżeniu perspektywy ratingu Polski do negatywnej ze stabilnej stały obawy agencji co do możliwości budżetu w kwestii finansowania polityki społecznej, co do zmian w zakresie kredytów hipotecznych w CHF i pata wokół Trybunału Konstytucyjnego, ale - zdaniem ministra finansów Pawła Szałamachy - te obawy są przesadzone.

  "Agencja wskazała trzy podstawowe czynniki, które kierują jej decyzją: pierwsze, to pewna niepewność związana z naszą zdolnością do finansowania nowych, ambitnych zadań polityki społecznej, wydatków związanych chociażby z programem prorodzinnym; drugi czynnik to jest kwestia kredytów denominowanych we frankach szwajcarskich i trzeci to jest pat wokół Trybunału Konstytucyjnego" - powiedział Szałamacha podczas konferencji prasowej.

  Jeśli chodzi o kwestie finansowania programu przez rząd, agencja okazała się "hiperostrożna", a jej decyzja jest obarczona pewnym pesymizmem, uważa minister.

  "Wielokrotnie zarówno pani premier, jak i ja informowaliśmy jasno o tym, że nasze zamiary będą realizowane zgodnie z harmonogramem odbudowywania dochodów podatkowych państwa, dlatego także - co było przedmiotem dyskusji chociażby w Sejmie - rozłożyliśmy kwestię kwoty wolnej w PIT na następne lata. W pierwszym roku realizujemy program prorodzinny, pracujemy intensywnie nad odbudową dochodów własnych polskiego budżetu, a następne kroki będą wprowadzone zgodnie z tym harmonogramem, równolegle, czyli tego ryzyka w naszym przekonaniu nie ma" - powiedział Szałamacha.

  Wskazał na ostatnie przedsięwzięcie w tym zakresie - w piątek Sejm przegłosował klauzulę obejścia prawa podatkowego, która od lat nie mogła znaleźć swojego miejsca w polskim systemie prawnym "ze względu na potężny opór lobby optymalizacyjnego".

  "Ryzyko, o którym mówi Moody's, pewnego rozjechania się sfery wydatkowej i dochodowej w naszym przypadku jest po prostu przesadzone, nieistniejące" - podkreślił minister.

  Druga kwestia podniesiona przez Moody's - kredyty hipoteczne denominowane we frankach szwajcarskich - to wciąż sprawa otwarta, wskazał także Szałamacha.

  "Prezydent zaproponował rozwiązanie tego problemu, ono spotkało się z oceną zarówno Narodowego Banku Polskiego, jak i Komisji Nadzoru Finansowego. Kancelaria Prezydenta i sam Prezydent jasno dał do zrozumienia, że nie podejmie kroków takich, które zagrażałyby stabilności systemu finansowego w Polsce, ale jednocześnie konsekwentnie będzie dążył do rozwiązania tego problemu - do eliminacji tego czynnika jako punktu potencjalnie zapalnego" - wyjaśnił minister.

  "Trzecim punktem, z którym chciałbym podjąć polemikę, to jest kwestia pata wokół Trybunału Konstytucyjnego, który także został wskazany przez Moody's w swojej nocie. Podejmujemy szereg wysiłków co do rozwiązania tego problemu, aczkolwiek to nie są działania Ministerstwa Finansów, to są działania klubu parlamentarnego czy pani premier. Kolejne próby rozmów, negocjacji co do tej kwestii są podejmowane, ale - jak widzimy - opozycja czy te ugrupowania, które mają odmienne od nas zdanie co do przyczyn i przebiegu tego konfliktu okopały się głęboko na swoich pozycjach i możliwości tutaj są ograniczone, a na pewno nie zależą od Ministerstwa Finansów" - stwierdził Szałamacha.

  Podsumowując, ocenił, że sama decyzja o podtrzymaniu ratingu jest do zaakceptowania, to zmiana perspektywy tego ratingu "jest mocno polemiczna". 

  Moody's Investors Service ogłosił dziś decyzję o utrzymaniu oceny ratingowej Polski na poziomie A2/P-1 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie krajowej i zagranicznej. Perspektywa ratingu została zmieniona na negatywną ze stabilnej. 

  Jako przyczyny zmiany perspektywy ratingu agencja Moody's wymieniła ryzyko osłabienia w przyszłości sytuacji fiskalnej Polski oraz pogorszenie tzw. klimatu inwestycyjnego. Agencja obawia się ryzyka wzrostu wydatków rządowych oraz negatywnego wpływu na zachowania inwestorów możliwości uchwalenia ustawy o przewalutowaniu kredytów walutowych i kontrowersji wokół Trybunału Konstytucyjnego.

  Moody's podał też w swoim komunikacie, że pogorszenie sytuacji finansów państwa i/ lub znacząca zmiana na gorszy klimat inwestycyjny po wdrożeniu proponowanych przez rząd rozwiązań mogą stworzyć presję na obniżenie ratingu i może prowadzić do jego obniżki. Jednocześnie przedłużający się (lub eskalujący) konflikt pomiędzy rządem a Trybunałem Konstytucyjnym, prowadzący do znaczącego odpływu kapitału, także mógłby oznaczać presję na obniżenie ratingu.

  (ISBnews)

   

 • 13.05, 12:37MRiRW: Projekt ustawy dot. rolniczego handlu detal. przesłany do konsultacji 

  Warszawa, 13.05.2016 (ISBnews) - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) udostępniło do konsultacji publicznych oraz uzgodnień i opiniowania projekt ustawy dotyczącej tzw. rolniczego handlu detalicznego, której celem jest stworzenie polskim rolnikom korzystnych warunków do rozwoju produkcji i sprzedaży detalicznej, bez udziału pośredników, żywności wyprodukowanej w całości lub w części z ich własnej uprawy, chowu lub hodowli, podał resort.

  "Konsultacje publiczne, podczas których można zgłaszać uwagi i propozycje do przedstawionych w projekcie rozwiązań, potrwają do 18 maja 2016 r. Ministerstwo ponownie zachęca zainteresowane podmioty do podejmowania inicjatywy w tym zakresie. Planuje się, że przygotowywana ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2017 r." - czytamy w komunikacie.

  "Na mocy projektowanej ustawy planuje się, w szczególności:

  1) zdefiniowanie pojęcia 'rolniczy handel detaliczny';

  2) wskazanie organów właściwych do sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem żywności produkowanej w ramach rolniczego handlu detalicznego. W tym zakresie zaproponowano, aby nadzór nad właściwą jakością zdrowotną (bezpieczeństwem żywności):

  - w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego i żywności zawierającej jednocześnie produkty pochodzenia zwierzęcego i niezwierzęcego, powierzony został Inspekcji Weterynaryjnej,

  - w odniesieniu do żywności pochodzenia niezwierzęcego, powierzony został Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych;

  3) przyznanie ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa oraz rynków rolnych kompetencji do określania w drodze rozporządzeń:

  - limitów ograniczających rozmiar działalności prowadzonej przez jeden podmiot w ramach rolniczego handlu detalicznego,

  - wymagań higienicznych dla podmiotów prowadzących rolniczy handel detaliczny, w ramach możliwych dostosowań tych wymagań do wymogów określonych w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 852/2004. Takie dostosowania będą możliwe w zakładach stosujących tradycyjne metody produkcji lub obrotu żywnością, w celu umożliwienia stosowania tych metod, w zakładach zlokalizowanych w regionach szczególnych ze względu na położenie geograficzne, w celu uwzględnienia potrzeb tych zakładów, oraz w innych zakładach - wyłącznie w zakresie ich konstrukcji, organizacji i wyposażenia;

  4) wprowadzenie preferencji podatkowych w postaci zwolnień przedmiotowych dla przychodów uzyskiwanych z rolniczego handlu detalicznego" - napisał dalej resort.

  (ISBnews)

   

 • 11.05, 13:00MRiRW przygotowuje nowelizacje dot. wprowadzenia znaku 'Produkt polski' 

  Warszawa, 11.05.2016 (ISBnews) - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) przygotowuje zmiany ustaw o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych, poinformował resort. Celem jest uregulowanie użytkowania znaku "Produkt polski". Wkrótce obie propozycje zostaną przekazane do konsultacji publicznych.

  "W zakresie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych projektowana zmiana wprowadza nowe regulacje dotyczące dobrowolnego znakowania środków spożywczych informacją 'Produkt polski' wraz z określeniem wzoru znaku. Regulacje te dadzą możliwość producentom podawania w oznakowaniu środków spożywczych informacji dotyczących krajowego pochodzenia wytwarzanego produktu w odniesieniu nie tylko do miejsca wyprodukowania, ale również w odniesieniu do użytych składników" - czytamy w komunikacie. 

  Według resortu, wprowadzenie jednoznacznych kryteriów umożliwiających podawanie na zasadach dobrowolności informacji "Produkt polski" umożliwi konsumentom wyszukiwanie produktów wytworzonych w Polsce z użyciem polskich surowców.

  "W zakresie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych celem nowelizacji ustawy jest zmiana sposobu wykorzystania środków funduszy promocji produktów rolno-spożywczych, tak aby środki te wspierały promocję produktów rolno-spożywczych, znakowanych krajem/miejscem pochodzenia" - czytamy dalej.

  Projektowane zmiany w zakresie ustawy o funduszach promocji uwzględniają propozycję producentów, aby środki funduszy promocji w większym stopniu wspierały podmioty, od których wpłaty na fundusze promocji pochodzą, a zatem producentów produktów rolno-spożywczych.

  Projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych, wkrótce zostanie przekazany do konsultacji publicznych, poinformowa także resort.

  (ISBnews)

 • 11.05, 12:54MiB pracuje nad strategią dla dworców kolejowych 

  Warszawa, 11.05.2016 (ISBnews) - Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa (MIB) rozpoczęło prace nad określeniem kierunków zagospodarowania obiektów dworcowych położnych na liniach kolejowych oraz opracowaniem w tym zakresie dokumentu strategicznego, podał resort. Jest to inicjatywa Piotra Stommy - wiceministra odpowiedzialnego za sprawy kolei.

  "Strategia będzie obejmowała całokształt problematyki związanej z funkcjonowaniem oraz kierunkami zagospodarowania obiektów dworcowych. Strategia będzie uszczegóławiać kierunki rozwoju transportu kolejowego w odniesieniu do funkcjonowania dworców kolejowych. Celem podejmowanych działań jest zwiększenie udziału transportu kolejowego w przewozach ogółem" - czytamy w komunikacie.

  W ramach opracowywanej strategii zostaną m.in. uwzględnione kwestie związane z: 

  - kategoryzacją obiektów dworcowych,

  - przekazywaniem dworców na rzecz jednostek samorządu terytorialnego,

  - pracami modernizacyjnymi na dworcach kolejowych,  

  - obecnym i prognozowanym popytem na usługi świadczone na dworcach, w tym związane z rozwojem transportu kolejowego,

  - wypracowaniem standardów funkcjonowania obiektów dworcowych, podano również.

  PKP S.A. zarządza ponad 2,5 tys. dworców kolejowych, z czego blisko 600 obsługuje ruch pasażerski.

  (ISBnews)

 • 11.05, 12:42Szydło: Polacy przez rządy PO-PSL stracili 340 mld zł 

  Warszawa, 11.05.2016 (ISBnews) - Państwo polskie straciło podczas rządów koalicji PO-PiS 340 mld zł, poinformowała premier Beata Szydło. Między innymi przez niską ściągalność podatków budżet rocznie tracił około 60 mld zł. 

  "Szacujemy, że Polacy przez rządy PO-PSL stracili 340 mld zł" – powiedziała premier Szydło podczas sejmowego wystąpienia.

  Minister finansów Paweł Szałamacha stwierdził, że za rządów koalicji PO-PSL rosła tzw. luka VAT-owska. Według niego, budżet państwa mógł tracić rocznie do 60 mld zł z powodu niskiej ściągalności podatków m.in. VAT i CIT. "Jedynym pomysłem, jaki mieliście na ratowanie sytuacji, to sięgniecie po pieniądze z OFE" - powiedział minister.

  Jego zdaniem, w wyniku opcji walutowych firmy polskie straciły 9 mld zł, a wiele z nich upadło.

  Minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk zwrócił uwagę, że koalicja PO-PSL przyjęła program, zgodnie z którym do 2012 roku miało zostać wybudowanych 4 tys. km autostrad i dróg ekspresowych w Polsce. "Co się udało zbudować? Na koniec 2012 r. zostało wybudowanych 1 400 km autostrad i dróg szybkiego ruchu. Czyli około 40% zakładanych planów. […] W latach 2013-2015 wybudowano łącznie 615 km autostrad i dróg szybkiego ruchu" - dodał minister.

  Adamczyk przedstawił także listę roszczeń firm wykonujących budowy dróg w latach 2008-2015 r. na ponad 10 mld zł. Jego zdaniem, po 8 latach rządu koalicji PO-PSL deficyt w Krajowym Funduszu Drogowym wynosi 62 mld zł.

  Natomiast minister skarbu Dawid Jackiewicz podkreślił, że analizy w resorcie wciąż trwają i napływają kolejne dokumenty. "Pomimo obowiązującej ustawy kominowej, prezesi spółek zarabiali znacznie więcej, gdyż dorabiali w spółkach zależnych. Nowa ustawa, którą zaproponowaliśmy ukróci ten proceder" - powiedział minister.

  Według niego, jedna ze spółek Skarbu Państwa została wmanewrowana w wyłudzanie podatku VAT, na czym Skarb Państwa miał stracić 160 mln zł.  

  Dodał m.in. że w procesie likwidacji znajduje się obecnie 140 spółek z udziałem skarbu państwa. "Skarb Państwa utracił ponad 1 mld zł przy procesach prywatyzacyjnych" - dodał minister.  

  Wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki zwrócił uwagę na dynamicznie rosnące zadłużenie Polski. "Kiedy rząd PIS w 2007 r. ustępował, to dług wynosił 511 mld zł. Dzisiaj jest to ponad 900 mld zł, a dodając do tego OFE - to wynosi on ponad 1 100 mld zł" – powiedział Morawiecki.

  Dodał, że z pułapki zadłużenia Polska będzie wychodzić przez najbliższe 20 lat.

  Resort będzie również analizować koszty administracji rządowej, które obecnie wynoszą 50 mld zł.  

  "Blisko 40 mld zł było zagrożone środków z poprzedniej perspektywy unijnej, teraz zostało jeszcze 3-4 mld zł i to dzięki naszej ciężkiej pracy" - powiedział też Morawiecki.   

  Jednocześnie zwrócił uwagę, że kiedy obejmował urząd, pozostało około 60 tys. niepodjętych decyzji administracyjnych, na które czekały dziesiątki tysięcy przedsiębiorców. "Teraz pozostało ich jeszcze połowa" - dodał Morawiecki.

  (ISBnews)

 • 10.05, 13:33Projekt ustawy o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach SP skierowano do Sejmu 

  Warszawa, 10.05.2016 (ISBnews) - Projekt ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, przyjęty przez rząd 19 kwietnia br., został dziś skierowany do Sejmu, podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Szacowane roczne oszczędności dla spółek nadzorowanych przez ministra skarbu to 59 mln zł.

  "Na podstawie analizy dokonanej na grupie 169 spółek z udziałem Skarbu Państwa będących w nadzorze ministra skarbu (na koniec listopada 2015 r.) wynika, że szacowana roczna kwota oszczędności w tytułu wynagrodzeń członków organów zarządzających, możliwa do uzyskania w związku z wejściem w życie przepisów projektowanej ustawy (przyjmując jako postawę wymiaru przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto bez wypłat nagród rocznych w IV kwartale roku 2015 - tj. w wysokości ok. 4,3 tys. zł), wyniesie ok. 59 mln zł" - czytamy w "Ocenie skutków regulacji".

  Minister skarbu Dawid Jackiewicz wskazywał wcześniej, że oszczędności mogą wynieść od 60 mln zł do nawet 100 mln zł z uwzględnieniem spółek samorządowych.

  "Efektem projektowanych zmian będzie profesjonalizacja kadr menedżerskich i nadzoru w podmiotach objętych regulacją, jak również eliminacja istniejących w obszarze wynagradzania członków organów zarządzających oraz organów nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, a także państwowych i komunalnych osób prawnych zjawisk niepożądanych m.in. poprzez wprowadzenie zasady jawności dotyczącej warunków wynagradzania członków organów korporacyjnych spółek - zawieranie pełnej informacji o wysokości i zasadach przyznawania wynagrodzenia członkom organów zarządzających" - napisano także w dokumencie.

  Projektowane zmiany mają także zapewnić spójność systemów regulacji oraz przyczynić się do ujednolicenia zasad wynagradzania członków zarządów we wszystkich spółkach z udziałem Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, a także państwowych i komunalnych osób prawnych niezależnie od organu/podmiotu wykonującego prawa z akcji/udziałów.

  Zgodnie z projektem, zasady kształtowania wynagrodzeń członków organów zarządzających będą określane uchwałą walnego zgromadzenia danej spółki.

  "Co do zasady, wynagrodzenie całkowite członka organu zarządzającego będzie składało się z określonej kwotowo części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki" - napisano w materiale.

  Część stała wynagrodzenia będzie uzależniona od skali działalności spółki, w szczególności wartości jej aktywów, osiąganych przychodów i wielkości zatrudnienia, będzie wynosiła od jednokrotności do piętnastokrotności podstawy wymiaru - przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kw. roku poprzedniego, ogłoszonego przez Główny Urząd Statystyczny.

  Część zmienna wynagrodzenia członka organu zarządzającego, stanowiąca wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki, będzie uzależniona od poziomu realizacji celów zarządczych i nie będzie mogła przekroczyć 50%, a w największych spółkach 100% wynagrodzenia podstawowego członka organu zarządzającego w poprzednim roku obrotowym.

  Ponadto projekt zakłada, iż fakultatywnie wypłata wynagrodzenia uzupełniającego będzie mogła być uzależniona od spełnienia określonych warunków związanych z zarządzaniem spółką.

  Projekt zakłada również dopuszczalność odpraw, w wysokości nie wyższej niż trzykrotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez członka zarządu funkcji przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy cywilnoprawnej.

  Wynagrodzenie likwidatorów spółek będzie wynosić 1/2 wynagrodzenia zasadniczego członka organu zarządzającego, uzależnionego m.in. od wielkości spółki. W przypadku zakończenia likwidacji w założonym harmonogramie, przysługiwać będzie premia likwidacyjna na koniec procesu.

  Wynagrodzenie członków rad nadzorczych nie będzie przekraczać iloczynu podstawy wymiaru oraz mnożnika od 0,5 do 2,75, zależnie od skali działalności spółki. Uchwała w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń dotycząca członków organu nadzorczego będzie mogła przewidywać podwyższenie wynagrodzenia członków organu nadzorczego do 10% w stosunku do wskazanej wyżej wysokości, ze względu na funkcję pełnioną w organie nadzorczym spółki lub uczestnictwo w funkcjonującym w jego ramach komitecie.

  (ISBnews)

 • 10.05, 09:29MinRol przygotowało ustawę dot. ulg dla spółdzielni rolników 

  Warszawa, 10.05.2016 (ISBnews) - W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi został opracowany projekt ustawy o spółdzielniach rolników, poinformował resort. Celem proponowanych uregulowań jest stworzenie zachęt, takich jak ulgi fiskalne, do powoływania przez rolników podmiotów funkcjonujących w oparciu o zasady prawa spółdzielczego.

  "Ustawa ma dotyczyć także tzw. związków spółdzielni rolników, co powinno sprzyjać dalszej konsolidacji" - czytamy w komunikacie.

  Oczekiwanym skutkiem proponowanych rozwiązań jest poprawa efektywności gospodarowania producentów rolnych. Duże rozdrobnienie gospodarstw rolnych w Polsce na tle Unii Europejskiej, skutkuje m.in. dużym rozproszeniem podaży, natomiast dynamicznie postępuje proces konsolidacji popytu na produkty rolne na poziomie odbiorców (przetwórstwo rolno-spożywcze, handel hurtowy i detaliczny), podano także.

  "W przypadku wielu sektorów produkcji rolnej mamy do czynienia z rosnącymi dysproporcjami pomiędzy skalą podaży oferowanej przez pojedynczego dostawcę (producenta), a skalą popytu reprezentowanego przez pojedynczego odbiorcę" - czytamy w komunikacie.

  Głównym celem nowych podmiotów będzie prowadzenie działalności gospodarczej na rzecz gospodarstw rolnych swoich członków, poprzez: planowanie produkcji, dostosowywanie jej skali i jakości do oczekiwań rynku, koncentrowanie podaży oraz popytu na środki produkcji, podano również.

  "Poza tymi obowiązkowymi działaniami realizowanymi przez spółdzielnie rolników na rzecz swoich członków, podmioty te, zgodnie z proponowanymi przepisami, będą mogły prowadzić przetwórstwo produktów rolnych dostarczonych przez swoich członków, przechowywać, konfekcjonować i standaryzować te produkty, prowadzić handel, świadczyć usługi na rzecz swoich członków związane z wytwarzaniem przez nich produktów rolnych" - czytamy w komunikacie.

  Ponadto podmioty te mogłyby upowszechniać wśród swoich członków korzystne dla środowiska metody uprawy, technologie produkcji i metody gospodarki odpadami, podsumowano.

  (ISBnews)

   

 • 09.05, 16:31Nowela ustawy o funkcjonowaniu górnictwa przesłana do uzgodnień resortowych 

  Warszawa, 09.05.2016 (ISBnews) -  Projekt ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw przedstawiony przez ministra energii został przesłany do uzgodnienia międzyresortowych, podało Rządowe Centrum, Legislacji. Uwagi do projektu można zgłaszać do 13 maja br.

  Według resortu energii, projekt ustawy rozwiązuje problem związany z brakiem narzędzia umożliwiającego finansowanie procesów likwidacji kopalń, działań polikwidacyjnych, w tym finansowania zadań związanych z zabezpieczeniem kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym w trakcie i po zakończeniu likwidacji kopalń, naprawiania szkód górniczych wywołanych ruchem zakładu górniczego zlikwidowanego oraz będącego w trakcie likwidacji, a także finansowania restrukturyzacji zatrudnienia w kopalniach postawionych w stan likwidacji przed dniem 1 stycznia 2019 r..

  Analiza wariantów rozwiązania problemów wykazała, że optymalnym będzie wydanie ustawy zmieniającej, która wprowadzi w wyżej wymienionych ustawach zmiany umożliwiające m.in. uruchomienie kolejnych transz środków z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej na 2016 r. na finansowanie zadań wykonywanych w trakcie likwidacji kopalń, których likwidację rozpoczęto przed dniem 1 stycznia 2019 r., w tym zadań związanych z zabezpieczeniem kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym, a także kontynuowanie finansowania działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalń, których likwidację rozpoczęto przed dniem 1 stycznia 2007 r., w tym zadań związanych z zabezpieczeniem kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym, a także naprawianie szkód górniczych wywołanych ruchem zlikwidowanego oraz będącego w trakcie likwidacji zakładu górniczego, podano w dokumencie oceny skutków regulacyjnych projektu ustawy.

  "Podstawę określenia kosztów stanowiły dotychczasowe doświadczenia Kopalni Soli „Bochnia" sp. z o.o. w prowadzeniu procesu likwidacji zakładów górniczych oraz utrzymania, zabezpieczenia i ratowania zabytkowej części zakładu górniczego „Bochnia". Łączna kwota planowanych wydatków w latach 2017-2020 wynosi 66 mln zł" - czytamy dalej.  

  "W przypadku działań wykonywanych po zakończeniu prac likwidacyjnych w wyrobisku górniczym Piaseczno, realizowanych przez Kopalnię Siarki "Machów" S.A. w likwidacji, wdrożenie projektu pociąga za sobą skutki finansowe dla budżetu państwa w latach 2016-2020 w łącznej kwocie 22,9 mln zł. Kwota ta została oszacowana przez podmiot na bazie dotychczas ponoszonych kosztów" - podano także.

  Planowane jest wejście w życie ustawy z dniem następującym po dniu ogłoszenia, nie później niż z dniem 1 lipca 2016 r., kiedy nastąpi przeniesienie uprawnień właścicielskich z ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na ministra właściwego do spraw energii nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa, działających w sektorach ropy naftowej i paliw gazowych, a także utracą moc obowiązująca przepisy wykonawcze w zakresie likwidacji kopalń, dodano także. 

  (ISBnews)

 • 06.05, 14:58MF proponuje uszczelnienie opodatkowania obrotu paliwami płynnymi wewnątrz UE 

  Warszawa, 06.05.2016 (ISBnews) - Minister finansów skierował do Komitetu Stałego Rady Ministrów projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo Energetyczne, którego celem jest uszczelnienie poboru podatku VAT w wewnątrzwspólnotowym obrocie paliwami płynnymi, podało Rządowe Centrum Legislacji. Szacowane skutki dla budżetu państwa a okresie 10 lat od wejścia w życie proponowanej ustawy wynoszą 27 667,2 mln zł.

  "Aktualnie szara strefa w obrocie paliwami płynnymi szacowana jest na kilkanaście procent krajowej konsumpcji paliw i powoduje straty budżetu państwa wynoszące co najmniej 2,5 mln zł rocznie, a także negatywnie oddziałuje na konkurencyjność i rentowność branży. Nieprawidłowości w podatku VAT w obrocie paliwami stwierdzone przez Kontrolę Skarbową w postępowaniach zakończonych w 2015 r. wyniosły 5,8 mld zł" - napisał minister finansów Paweł Szałamacha w piśmie wprowadzającym projekt.

  Rozwiązania zawarte w projekcie mają uszczelnić system poboru podatku VAT przy wewnątrzwspólnotowych nabyciach paliw oraz proces koncesjonowania międzynarodowego obrotu paliwami.

  "Projekt przewiduje wprowadzenie analogicznego do nabyć krajowych sposobu rozliczania nabyć wewnątrzwspólnotowych paliw płynnych. Obowiązek zapłaty podatku z tytułu WNT powstawałby w momencie wprowadzenia paliwa do kraju. Zapłacony w ten sposób podatek pomniejszałby podatek należny do zapłaty wynikający z deklaracji podatkowej. W przypadku nabyć realizowanych za pośrednictwem składów podatkowych i zarejestrowanych odbiorców podmioty te pełniłyby funkcje płatnika podatku VAT" - czytamy w "Ocenie skutków regulacji".

  Projektowane rozwiązanie wiąże wykonywanie obrotu paliwami z zagranicą z miejscem działalności gospodarczej w kraju. Projekt ustawy zakłada, że nabywanie paliw z państw Unii Europejskiej z wykorzystaniem usług zarejestrowanego odbiorcy lub składu podatkowego będzie możliwe tylko przez podmiot, który posiada koncesję na obrót paliwami z zagranicą, siedzibę lub zarejestrowany oddział w kraju, a nabycie jest dokonywane w ramach działalności gospodarczej prowadzonej w kraju.

  Koncesje na obrót paliwami z zagranicą będą przyznawane wyłącznie podmiotom z siedzibą na terytorium kraju lub takim, które zarejestrują w kraju oddział i za jego pośrednictwem będą sprowadzać paliwo.

  Ministerstwo proponuje, by ustawa weszła w życie w III kwartale br.

  (ISBnews)

 • 06.05, 11:14Kandydatem prezydenta na nowego prezesa NBP jest Adam Glapiński 

  Warszawa, 06.05.2016 (ISBnews) - Kandydatem Prezydenta na nowego prezesa Narodowego Banku Polskiego (NBP) jest Adam Glapiński, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda przekaże do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o powołanie prof. Adama Glapińskiego na stanowisko prezesa Narodowego Banku Polskiego" - czytamy w komunikacie.

  Wcześniej Prezydent Andrzej Duda - na wniosek obecnego prezesa NBP Marka Belki - powołał Glapińskiego z dniem 1 marca 2016 r. na członka zarządu NBP.

  Glapiński od 2010 r. do 19 lutego 2016 r. pełnił funkcję członka Rady Polityki Pieniężnej (RPP). Wcześniej był m.in. ministrem budownictwa i gospodarki przestrzennej w rządzie Jana K. Bieleckiego (1991 r.), pełnił też funkcję ministra współpracy gospodarczej z zagranicą w rządzie Jana Olszewskiego (1992 r.). W latach 2007-2008 był prezesem zarządu, dyrektorem generalnym Polkomtela.

  Marek Belka został powołany przez Sejm na prezesa NBP 10 czerwca 2010 r. Swoją sześcioletnią kadencję rozpoczął 11 czerwca 2010 r., po zaprzysiężeniu przez Sejm.

  (ISBnews)

   

 • 05.05, 08:29Prezydent podpisał ustawę o darmowych lekach dla seniorów 

  Warszawa, 05.05.2016 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającą prawo dla osób po 75. roku życia do bezpłatnych leków, podała Kancelaria Prezydenta.

  "Zgodnie z nowelą ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych osoby po 75. roku życia będą miały prawo do bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, które będą wymienione w wykazie ogłaszanym przez ministra zdrowia. Pierwszy taki wykaz minister ma ustalić najpóźniej do 1 września br. Oznacza to, że od września seniorzy będą mogli korzystać z bezpłatnych leków znajdujących się na liście" - czytamy w informacji.

  W wykazie tym mają znaleźć się w szczególności medykamenty związane z leczeniem chorób wieku podeszłego. Bezpłatne leki będą mogli pacjentowi przepisywać: lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (wskazany w deklaracji wyboru) oraz niektóre pielęgniarki POZ. Przepisywać je będą też mogli lekarze posiadający prawo wykonywania zawodu, którzy zaprzestali wykonywania zawodu i wystawili receptę dla siebie lub członków najbliższej rodziny.

  "Celem ustawy z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw jest przeciwdziałanie zjawisku braku faktycznego dostępu osób starszych do leczenia ze względów ekonomicznych. Z powodu chorób (często współistniejących) towarzyszących wiekowi, osoby te zmuszone są przeznaczać znaczną część swojego dochodu na leki, co stanowi istotne obciążenie ich budżetów domowych. W związku z powyższym, ustawodawca zdecydował o wprowadzeniu bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dla świadczeniobiorców, którzy ukończyli 75 rok życia" - czytamy dalej.

  (ISBnews)

   

 • 04.05, 08:26MF: Prognoza KE nie uwzględnia zmian dot. wieku emerytalnego i kwoty wolnej PIT 

  Warszawa, 04.05.2016 (ISBnews) - Prognoza Komisji Europejskiej, podobnie jak przyjęta przez rząd aktualizacja Programu konwergencji, nie uwzględnia dyskutowanych obecnie zmian dotyczących ustawowego wieku emerytalnego i kwoty wolnej od podatku dochodowego, w zakresie których nie zapadły jeszcze ostateczne rozstrzygnięcia, podało Ministerstwo Finansów w komentarzu do prognoz Komisji.

  "Priorytetowym celem rządu jest wspieranie inkluzywnego wzrostu gospodarczego przy prowadzeniu polityki budżetowej w ramach ograniczeń wynikających z prawa krajowego i unijnego. Rozwiązania w obszarze polityki społeczno-gospodarczej będą implementowane w ramach ograniczeń wynikających w szczególności ze stabilizującej reguły wydatkowej oraz limitu 3% PKB dla deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych. Takie podejście do polityki budżetowej Rząd jednoznacznie zadeklarował w przekazanej Komisji Europejskiej i Radzie Ecofin aktualizacji Programu konwergencji" - czytamy w komunikacie resortu.

  Ministerstwo podkreśliło, że najnowsza prognoza Komisji Europejskiej wskazuje, że KE pozytywnie ocenia fundamenty polskiej gospodarki. W stosunku do swoich zimowych prognoz, w wiosennej rundzie KE podwyższyła prognozy dla wzrostu PKB, równocześnie rewidując w dół oczekiwany poziom deficytu finansów publicznych.

  Z prognozy KE wynika, że tempo wzrostu gospodarczego w Polsce w 2016 r. przyspieszy do 3,7%, a w 2017 r. wyniesie 3,6%, wobec 3,6% zanotowanych w 2015 r. Zdaniem KE, głównym czynnikiem wzrostu PKB w tym okresie będzie popyt krajowy.

  "W całym horyzoncie prognozy Polska pozostanie jednym z najszybciej rozwijających się krajów UE. Również w zakresie tempa wzrostu potencjalnego PKB w horyzoncie prognozy KE Polska pozostanie w czołówce wśród krajów UE. Jednym z czynników, który przyczynia się do wysokiego tempa wzrostu potencjału jest szybki wzrost produktywności pracy. Utrzymanie prognoz wzrostu potencjalnego PKB na stabilnym poziomie wskazuje, że KE pozytywnie ocenia fundamenty polskiej gospodarki" - czytamy dalej.

  Resort zwraca uwagę, że opracowane przez KE prognozy wzrostu PKB na lata 2016-2017 są nieznacznie niższe od przedstawionych w aktualizacji Programu konwergencji (m.in. z uwagi na oczekiwane niższe tempo wzrostu popytu inwestycyjnego w gospodarce polskiej), jak również od dostępnych obecnie prognoz innych ośrodków i konsensusu rynkowego. Narodowy Bank Polski oczekuje, że zarówno w 2016 r., jak i w 2017 r. gospodarka polska będzie rozwijać się w tempie 3,8%. Z kolei z prognoz publikowanych przez Reuters (mediana, kwiecień 2016 r.) wynika, że wzrost PKB w latach 2016-2017 wyniesie po 3,7%, podano także.

  "KE zakłada utrzymanie deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych (ang. general government) w 2016 r. poniżej 3%. Prognoza KE zakłada, że w 2016 r. ukształtuje się on na poziomie 2,6% PKB, co oznacza poprawę prognozy wyniku sektora o 0,2 pkt proc. w stosunku do prognozy lutowej. Prognoza KE wskazuje równocześnie na ryzyko przekroczenia wartości referencyjnej w 2017 r. (3,1% PKB). Wynika to ze stosowanego przez KE podejścia, tj. nieuwzględniania wymogów związanych ze stosowaniem stabilizującej reguły wydatkowej oraz efektów planowanych przez Rząd działań zwiększających ściągalność podatków, obejmujących m.in.:

  ·         wprowadzenie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, której celem jest zwalczanie sztucznych czynności (lub ich zespołów) wykorzystywanych zazwyczaj do unikania zapłaty podatku,

  ·         obniżenie limitu na transakcje gotówkowe pomiędzy firmami z 15 000 euro na 15 000 zł, mające na celu zmniejszenie liczby oszustw podatkowych związanych z wystawianiem nierzetelnych faktur,

  ·         utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej, co pozwoli na zwiększenie efektywności poboru podatków,

  ·         informatyzację kontroli ksiąg podatkowych – wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego,

  ·         utworzenie przez Skarb Państwa spółki celowej, która będzie realizowała zadania związane z unowocześnieniem i rozbudową systemów teleinformatycznych resortu finansów w celu wsparcia wykrywania naruszeń prawa podatkowego,

  ·         utworzenie Rejestru Dłużników Należności Publicznoprawnych, dzięki którem nastąpi zwiększenie dyscypliny podatkowej" - napisano też w komunikacie.

  W przyjętej pod koniec kwietnia aktualizacji programu konwergencji rząd prognozuje, że deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych (general government) w 2016 r. wyniesie 2,6% PKB, a następnie: 2,9% PKB w 2017 r., 2,0% PKB w 2018 r. i 1,3% PKB w 2019 r.

  Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2016 r. oszacowano na 52% PKB. Przewiduje się, że wzrośnie on w 2017 r. do 52,5% PKB, a w kolejnych latach będzie się obniżać i osiągnie 52% PKB w 2018 r. i 50,4% PKB w 2019 r.

  (ISBnews)

 • 29.04, 12:02Polska Grupa Supermarketów poparła inicjatywę o ograniczeniu handlu w niedziele  

  Warszawa, 29.04.2016 (ISBnews) - Polska Grupa Supermarketów (PGS) - skupiająca polskie sieci Top Market, Delica, Minuta8 - poparła inicjatywę NSZZ Solidarność o powszechnym ograniczeniu handlu w niedziele, argumentując swoje stanowisko względami społecznymi i zdrowotnymi, poinformowała Grupa.

  Wyjątek mają stanowić placówki w obiektach użyteczności publicznej, m.in. szpitale i stacje benzynowe przy autostradach.

  W opinii PGS, prawo do wypoczynku powinni mieć oprócz pracowników również właściciele sklepów, którzy jednoosobowo prowadzą działalność handlową.

  "Zagraniczne sieci zmusiły nas do pracy w niedzielę i polski przedsiębiorca musi dostosować się, jeśli chce się utrzymać na rynku. Tymczasem uważamy, że 6 dni w tygodniu wystarcza na dokonanie zakupów, a wszyscy pracownicy branży handlu powinni mieć wolną od pracy niedzielę" - powiedział prezes PGS Michał Sadecki, cytowany w oświadczeniu.

  "Wprowadzenie zakazu handlu w niedziele i święta pozwoli na znaczne ograniczenie kosztów pracowniczych, polepszenie warunków pracy i poświęcenie czasu rodzinie. Zakaz ten musi jednak obowiązywać wszystkie sklepy, tak aby uniknąć procederu handlu np. na stacjach benzynowych. PGS zwraca uwagę, że zagraniczne sieci często otwierają swoje sklepy na stacjach benzynowych, omijając w ten sposób zakaz pracy w dni wolne od pracy. Szczególnie istotne jest rozwiązanie kwestii części stacji benzynowych, usytuowanych w centrach miast" - czytamy w oświadczeniu.

  (ISBnews)

   

 • 29.04, 11:50Sejm skierował do komisji projekty ustaw dot. mediów publicznych 

  Warszawa, 29.04.2016 (ISBnews) - Wszystkie trzy projekty ustaw składające się na tzw. dużą ustawę medialną po pierwszym czytaniu w Sejmie zostały skierowane do dalszych prac w Komisji Kultury i Środków Przekazu. 

  Na poselski projekt Prawa i Sprawiedliwości (PiS) tzw. dużej ustawy medialnej składają się trzy propozycje ustaw: o mediach narodowych, o składce audiowizualnej oraz przepisy wprowadzające ustawę o mediach narodowych i ustawę o składce audiowizualnej.

  Podczas debaty nad projektami ustaw opozycja zgłosiła propozycję odrzucenia ich już w pierwszym czytaniu. Większość posłów zagłosowała jednak przeciwko tym propozycjom i tym samym wszystkie trzy projekty ustaw skierowano dzisiaj do dalszych prac w komisji.

  Poselski projekt ustawy o mediach narodowych dotyczy nowego kompleksowego uregulowania zadań, organizacji i funkcjonowania mediów, w tym Państwowej Agencji Prasowej, ustanowienia Rady Mediów Narodowych oraz Funduszu Mediów Narodowych.

  Poselski projekt ustawy o składce audiowizualnej dotyczy zastąpienia dotychczasowych przepisów o opłacie abonamentowej nowym unormowaniem, tzw. składką audiowizualną opłacaną przez końcowego odbiorcę energii elektrycznej.

  Poselski projekt ustawy - przepisy wprowadzające ustawę o mediach narodowych i ustawę o składce audiowizualnej, dotyczy przepisów o wejściu w życie ustawy o mediach narodowych oraz ustawy o składce audiowizualnej, a także wynikających z tych ustaw zmian w innych przepisach ustaw obowiązujących.

  Zgodnie z propozycję poselską ustawy przewidują przekształcenie od 1 lipca br. Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej w instytucje mediów narodowych. Zakłada się, że 6-osobowa Rada Mediów Narodowych wybierana przez Sejm (w tym jedno miejsce gwarantowane dla kandydata z największego klubu opozycyjnego), Senat i prezydenta na 6-letnią kadencję miałaby wybierać władze mediów publicznych. W projekcie ustawy przewiduje się wprowadzenie składki audiowizualnej w wysokości 12 lub 15 zł miesięcznie, pobieranej z rachunkiem za prąd od 1 stycznia 2017 r. 

  (ISBnews) 

 • 29.04, 09:01Tchórzewski: Odejście od węgla w energii elektr. podniosłoby rachunki o 100% 

  Warszawa, 29.04.2016 (ISBnews) - Całkowite odejście od używania węgla dla produkcji energii elektrycznej w Polsce oznaczałoby konieczność zwiększenia rachunków za prąd o 100%, uważa minister energii Krzysztof Tchórzewski. Dlatego - według niego - korzystnym, także z biznesowego punktu widzenia rozwiązaniem jest ratowanie sektora węglowego.

  "Do odnawianych źródeł energii dopłacamy, do energetyki gazowej dopłacamy, jedynie energetyka węglowa jest w tej chwili najtańsza. Dla zobrazowania: 1 MWh energii elektrycznej z węgla kosztuje 160-180 zł, z wiatraków - ok. 450 zł, np. z biogazowni - ok. 350 zł. Żeby przejść całkowicie na tego typu system, to musielibyśmy wszystkim nam zwiększyć rachunki o 100%. Nas na to w Polsce nie stać, stąd ja negocjuję z UE dużo większe okresy przejściowe, niż do tej pory były założone" - powiedział Tchórzewski w wywiadzie dla TVP Info.

  Podkreślił przy tym, że "jesteśmy w UE, więc cele unijne będziemy wypełniać". Przypomniał, że unijny cel to 15% udziału energii odnawialnej w bilansie energii w 2020 r.

  "Po roku 2015 mieliśmy mieć 10%, a mamy 12% udziału energii odnawialnej. Co to znaczy? To znaczy, że obywatele dołożyli w 2015 roku do energii odnawialnej ok. 4,7 mld zł" - wskazał minister.

  "To przekroczenie nas kosztowało w 2014 roku 300 mln zł, w 2015 roku - już 700 mln zł. A więc czy stać nas na to, żeby tak się spieszyć?"- dodał, stwierdzając jednocześnie, że "jeżeli już musimy wdrażać tę bardzo drogą energię, to już racjonalnie".

  Tłumaczył, że elektrownie węglowe muszą utrzymywać dodatkowe moce i rozpalone kotły na wypadek braku paliwa w jednostkach energii odnawialnej.

  "Dopóki w sprawach energii odnawialnej nie rozwiążemy problemu magazynowania energii, to tego typu energia nie jest pewna" - podsumował.

  Tchórzewski odniósł się także do podpisanego w tym tygodniu porozumienia w sprawie rozpoczęcia działalności Polskiej Grupy Górniczej (PGG), która została utworzona z 11 kopalń, 4 zakładów oraz części centrali wydzielonych z Kompanii Węglowej. Porozumienie poza inwestorami podpisały również banki-obligatariusze Kompanii Węglowej: Alior Bank, BGK, BGŻ BNP Paribas, PKO BP, Bank Zachodni WBK oraz 13 organizacji związkowych Kompanii Węglowej.

  "To jest olbrzymia szansa dla polskiej energetyki, bo rozsypanie się górnictwa w sytuacji 80% produkcji energii elektrycznej z węgla oddałoby ten rynek Rosjanom. I bylibyśmy nie tylko w gazie uzależnieni, ale i w węglu" - skomentował minister.

  Podkreślił, że PGG to nie jest dosypywanie pieniędzy, ale dobrze zorganizowane biznesowe przedsięwzięcie.

  Wczoraj PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, PGNiG Termika i Energa Kogeneracja podpisały umowy określające warunki dot. inwestycji finansowej w PGG. Docelowo spółki te obejmą po 17,1% udziałów PGG.

  Inwestorzy docelowo dokapitalizują PGG na łączną kwotę 2,417 mld zł, z czego 1,800 mld zł będzie wkładem gotówkowym, a pozostała kwota - 617 mln zł - pochodzić będzie z konwersji wierzytelności TFS i Węglokoksu.

  (ISBnews)

   

 • 28.04, 14:05KE pozwała Polskę do Trybunału ws.oceny skutków wierceń dla środowiska 

  Warszawa, 28.04.2016 (ISBnews) - Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu sprawy przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości UE w związku brakiem prawidłowych ocen oddziaływania na środowisko rozpoznawczych odwiertów górniczych, podała KE.

  Zgodnie z polskim prawem można dokonywać wierceń na głębokość do 5000 m bez uprzedniego przeprowadzenia oceny potencjalnego oddziaływania na środowisko. We wprowadzonej do polskich przepisów wysokiej wartości progowej nie uwzględniono wszystkich istotnych kryteriów i norm ustanowionych w dyrektywie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko(dyrektywa 2011/92/UE), które należy zastosować przy określaniu, jakie typy projektów wymagają przeprowadzenia oceny.

  "Zgodnie z prawem unijnym głębokie wiercenia wymagają oceny, w szczególności pod kątem powstających w ich wyniku odpadów, skutków dla wody i gruntu, wykorzystania zasobów naturalnych, ryzyka wypadków oraz wszelkich skutków, które mogą pojawić się w wyniku kumulacji z innymi podobnymi projektami lub podobną działalnością. Niedawno potwierdził to Trybunał Sprawiedliwości UE (sprawa C-531/13)" - czytamy w komunikacie. 

  Dzisiejszą decyzję poprzedziło przesłanie w lutym 2015 r. uzasadnionej opinii, podano także. 

  Jak podaje KE, przepisy dyrektywy w sprawie oceny oddziaływania na środowisko służą temu, aby projekty o potencjalnie znacznym oddziaływaniu na środowisko były zatwierdzane dopiero po przeprowadzeniu odpowiedniej oceny. Dlatego przed podjęciem każdej decyzji o zgodzie na realizację takiego projektu należy ocenić jego potencjalny wpływ na środowisko. Projektodawcy mogą wówczas dostosować projekty, aby zminimalizować negatywne skutki jeszcze zanim faktycznie wystąpią, a właściwe organy mogą uwzględnić środki zapobiegawcze w decyzji o zatwierdzeniu projektu. W dyrektywie zapewnia się udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji i w ten sposób podnosi się ich jakość.

  (ISBnews)

 • 28.04, 14:03KE apeluje do Polski o pełne wdrożenie przepisów dot. interoperacyjności kolei 

  Warszawa, 28.04.2016 (ISBnews) - Komisja Europejska zwróciła się do Polski o dostosowanie przepisów krajowych do dyrektywy 2008/57/WE w sprawie interoperacyjności europejskiego systemu kolei, czyli zdolności systemu kolei do zapewnienia bezpiecznego i nieprzerwanego przejazdu pociągów spełniających stopień wydajności wymagany w odniesieniu do tych linii, podała Komisja.

  "Dyrektywa ta ustala warunki osiągnięcia interoperacyjności kolei w Europie, takie jak: kompatybilność infrastruktury, taboru kolejowego i sygnalizacji. Polska jednak zezwala swemu krajowemu systemowi kolei na zbyt daleko idące odstępstwa od stosowania technicznych specyfikacji interoperacyjności (TSI). Ponadto Polska nie dokonała transpozycji procedury badania pojazdów na sieci kolejowej. Przepisy te miały obowiązywać od dnia 19 lipca 2010 r." - czytamy w komunikacie.

  Polska ma dwa miesiące na powiadomienie Komisji o wszystkich środkach podjętych w celu zapewnienia pełnego wykonania dyrektywy, w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu przeciw niej sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE, wskazano w materiale.

  (ISBnews)

   

 • 28.04, 14:00KE wzywa Polskę do wprowadzenia przepisów ws. zapobiegania wypadkom przemysłowym 

  Warszawa, 28.04.2016 (ISBnews) - Komisja Europejska wzywa Niemcy i Polskę do pilnego przesłania informacji na temat sposobu wprowadzenia do ich przepisów krajowych dyrektywy Seveso III (dyrektywa 2012/18/UE), podała Komisja. Obowiązku tego należało dopełnić do 31 maja 2015 r.

  Dyrektywa ta oraz poprzedzające ją dyrektywy Seveso I i II mają na celu zapobieganie poważnym awariom z udziałem substancji niebezpiecznych oraz ograniczanie ich skutków dla obywateli i środowiska.

  "W dyrektywie Seveso III, która weszła w życie w dniu 1 czerwca 2015 r., uwzględniono szereg zmian w przepisach unijnych, w tym zmiany dotyczące klasyfikacji substancji chemicznych oraz poszerzenia praw obywateli do dostępu do informacji i wymiaru sprawiedliwości. Jako że Niemcy i Polska nie dotrzymały pierwotnego terminu, w dniu 22 lipca 2015 r. Komisja przesłała im wezwanie do usunięcia uchybienia. Komisja przesyła obecnie do tych państw uzasadnione opinie" - czytamy w komunikacie.

  Jeżeli Niemcy i Polska nie podejmą działań w ciągu dwóch miesięcy, sprawy przeciw nim mogą zostać skierowane do Trybunału Sprawiedliwości UE, podkreślono w materiale.

  (ISBnews)