ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 03.09, 17:58Przegląd informacji ze spółek 

  MOL, w ramach optymalizacji portfolio, sprzedał 100% udziałów w OOO MOL Western Siberia, podała spółka w komunikacie.

  Kruk uchwalił emisje do 15 tys. niezabezpieczonych obligacji serii R4 oraz do 25 tys. papierów serii S1, podała spółka w komunikacie. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w terminie do 31 grudnia tego roku.

  Petrolot, spółka z grupy PKN Orlen, oraz Shell Polska podpisały umowy, które umożliwią Shell wejście na rynek dostaw paliw lotniczych na Międzynarodowe Lotnisko im. F. Chopina w Warszawie. Umowy te pozwolą firmie Shell korzystać z pełnej oferty usług Petrolot na warszawskim lotnisku, zarówno w zakresie przechowywania paliwa lotniczego jak i usług tankowania statków powietrznych, podał Petrolot w komunikacie.

  J.W. Construction Holding wprowadza do oferty od 7 września pierwszy etap osiedla Bliska Wola, podała spółka w komunikacie. Oddanie do użytku pierwszych lokali planowane jest na II kw. 2015 r. Bliska Wola to największa inwestycja w historii dewelopera.

  Grupa Midas zakłada docelowo osiągnięcie 66% pokrycia populacji Polski siecią LTE i prawie 100 proc. siecią HSPA+, podała spółka w komunikacie.

  Arctic Paper chce nadal wzmacniać swoją pozycję na dojrzałych lecz zmniejszających się rynkach, głównie w Europie, zapowiedzieli przedstawiciele spółki.

  Action chce kontynuować dynamiczny wzrost wyników i ocenia, że dynamiki wzrostu obrotów poniżej 30% r/r byłyby wynikiem niezadowalającym, poinformował prezes dystrybutora Piotr Bieliński.

  Action zastanowi się pod koniec miesiąca nad podniesieniem prognozy finansowej na cały bieżący rok, poinformował prezes dystrybutora Piotr Bieliński.

  Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie zezwoliła na połączenie Deutsche Bank Polska oraz Deutsche Bank PBC. Decyzja nadzoru umożliwi rozpoczęcie integracji prawnej i organizacyjnej obu podmiotów grupy Deutsche Bank w Polsce, poinformował Deutsche Bank w komunikacie. Połączony bank będzie działał pod nazwą Deutsche Bank Polska.

  Wynik netto na koniec bieżącego roku Polskiego Holdingu Nieruchomości (PHN) powinno powiększyć rozwiązanie znaczących rezerw z tytułu podatku odroczonego po przeniesieniu części aktywów grupy do S.K.A, co może sprawić, że holding „zaraportuje dobre wyniki ze zdolnością dywidendową", poinformował członek zarządu ds. finansowych Włodzimierz Stasiak.

  Polski Holding Nieruchomościowy (PHN) "na dniach" powinien podpisać umowę joint venture (JV) z partnerem z rynku deweloperskiego dotyczącą realizacji warszawskiego wieżowca PHN Tower na ul. Świętokrzyskiej, poinformował wiceprezes PHN Paweł Laskowski – Fabisiewicz.

  Konsorcjum spółek DECSOFT i Action podpisało umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wartości 39,85 mln zł, poinformowała spółka w komunikacie.

  Wartość portfela zamówień grupy ZUE sięga prawie 800 mln zł, a obecnie spółka oczekuje na rozstrzygnięcia w przetargach o łącznej wartości ok. 400 mln zł,  poinformowało ZUE  w komunikacie.

  Zarząd Coliana oczekuje poprawy wyników grupy w kolejnych okresach m.in. dzięki obniżeniu kosztów działalności, poinformowała spółka w raporcie półrocznym.

  Unilever zakończył największą inwestycję w historii bydgoskiej fabryki kosmetyków i środków czystości. Rozbudowa za kwotę ponad 32 mln euro zakładu, którego powierzchnia wzrosła o 12 608 m. kw. pozwoliła zwiększyć zatrudnienie o 122 osoby, poinformowała spółka w komunikacie.

  Po udanym pierwszym  półroczu, w którym grupa Marvipol podwoiła zysk operacyjny i poprawiła zysk netto do 10,6 mln zł z 1,5 mln zł rok wcześniej, spółka oczekuje, że druga połowa roku może przynieść jeszcze lepsze wyniki, wynika z wypowiedzi prezesa Mariusza Książka.

  Dom Maklerski IDMSA planuje dalsze zmniejszanie zadłużenia grupy, ale proces ten nie będzie tak dynamiczny, jak w ostatnich miesiącach. W I półroczu zobowiązania finansowe grupy spadły o prawie 92 mln zł, poinformowała spółka w komunikacie.

  Calatrava Capital odnotowała 51,40 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I połowie 2013 r. wobec 262,23 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

  Rank Progress zdecydował o odwołaniu prognozy skonsolidowanych wyników finansowych za 2013 rok oraz o decyzji dotyczącej rezygnacji z podania nowej prognozy wyników finansowych grupy na ten rok. Decyzja o odwołaniu prognozy finansowej jest związana przede wszystkim z negatywnym wpływem przedłużających się procedur administracyjnych dotyczących kluczowych projektów, których przychody z przeszacowań były ujęte w prognozie, poinformowała spółka w komunikacie.

  Alma Market odnotowała 3,07 mln zł skonsolidowanej straty netto z działaności kontynuowanej, przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I połowie 2013 r. wobec 0,15 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

  Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych wzrosła do 3.202,4 mln zł na koniec sierpnia, poinformowała spółka w komunikacie.

  Marvipol odnotował 10,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I połowie 2013 r. wobec 1,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

  Dom Maklerski IDMSA odnotował 12,80 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I połowie 2013 r. wobec 129,00 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

  Ferrum odnotowało 46,90 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I połowie 2013 r. wobec 2,04 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

  Colian odnotował 6,10 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I połowie 2013 r. wobec 10,88 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

  Wikana odnotowała  0,13 mln zł jednostkowego zysku netto w 2013 r. wobec 0,61 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

  PBG odnotowało 138,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I połowie 2013 r. wobec 1685,56 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

  PZ Cormay odnotował 7,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I połowie 2013 r. wobec 7,74 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

  Midas odnotował 79,87 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu 2013 r. wobec 82,14 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

  Rafako odnotowało 6,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I połowie 2013 r. wobec 31,43 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

  Skonsolidowane przychody ze sprzedaży LPP osiągnięte w sierpniu 2013 roku wyniosły około 351 mln zł i były wyższe o ok. 31% w skali roku, poinformowała spółka w komunikacie.

  Rada nadzorcza KGHM Polska Miedź powołała do zarządu Jarosława Romanowskiego, Marcina Chmielewskiego oraz Jacka Kardelę. Jednocześnie RN odwołała  ze składu zarządu Włodzimierza Kicińskiego, odpowiadającego za finanse oraz Adama Sawickiego, który zarządzał sprawami korporacyjnymi. Rada przyjęła również do wiadomości motywowaną względami osobistymi rezygnację Doroty Włoch ze stanowiska wiceprezesa zarząd do spraw rozwoju, podała spółka w komunikacie.

  PKP Intercity ogłosiło przetarg na dostawę 10 piętrowych elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz z usługami utrzymania technicznego w okresie nie krótszym niż 15 lat, podała spółka w komunikacie. Składy mają być wykorzystane w relacji Warszawa Wschodnia - Łódź Fabryczna.

  Arteria rozpoczęła oferowanie usług call center z Polski na rynek rosyjski, a w II półroczu może rozszerzyć swoją ofertę także o Ukrainę, poinformował agencję ISBnews prezes spółki Marcin Marzec. Optymistycznie ocenia utrzymanie dynamiki wzrostu wyników grupy w kolejnych kwartałach.

  Rank Progress odnotował 10,13 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2013 r. wobec 31,91 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

  Action odnotował 28,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I połowie 2013 r. wobec 20,45 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

  Polski Holding Nieruchomości (PHN) odnotował 16,30 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2013 r. wobec 87,20 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

  Sfinks Polska odnotował 4,33 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2013 r. wobec 9,87 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

 • 30.08, 07:50MF zapisał w projekcie noweli ustawy utrzymanie 23% VAT do końca 2016 r. 

  Warszawa, 30.08.2013 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów zapisało w projekcie nowelizacji ustawy o VAT utrzymanie podwyższonej (do 23%) stawki tego podatku do 31 grudnia 2016 r. zamiast planowanego pierwotnie terminu 31 grudnia 2013 r.

  W uzasadnieniu do noweli "ustawy o VAT" oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym resort przypomniał, że już przyjęta 30 kwietnia br. aktualizacja programu konwergencji zakłada utrzymanie stawek VAT w latach 2014-2016 na niezmienionym poziomie.

  "Spowodowane to zostało koniecznością ograniczenia nierównowagi finansów publicznych, co jest niezbędnym warunkiem dla stabilności makroekonomicznej i długofalowego wzrostu gospodarczego, jak również słabą koniunkturą na głównych rynkach eksportowych ograniczających wzrost polskiej gospodarki" - głosi uzasadnienie.

  "Powyższe skutkuje koniecznością stosownego dostosowania przepisów o VAT, przewidujących obniżenie z dniem 1 stycznia 2014 r. obowiązujących obecnie stawek podatku VAT o 1 pkt procentowy" - czytamy dalej.

  Stąd też w nowelizacji resort proponuje zmienić datę, do której obowiązywać będą podwyższone stawki na 31 grudnia 2016 r. z 31 grudnia 2013 r.

  Ministerstwo zaproponowało także usunięcie zapisu dotyczącego "mechanizmu warunkowych podwyżek stawek VAT, w przypadku, gdyby miało dojść do przekroczenia 55% wartości relacji kwoty państwowego długu publicznego do PKB".

  Stawki VAT podniesiono w 2011 r. Rząd planował wówczas powrót to poprzednich poziomów w 2014 r., jednakże już wiosną br. zapowiedział, że nie będzie to możliwe.

  (ISBnews)

 • 22.08, 18:05Kalendarium ISBnews 

  PIĄTEK, 23 sierpnia

  --14:00: GUS poda dane o koniunkturze w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w sierpniu

  --14:00: GUS poda dane o koniunkturze konsumenckiej w sierpniu

   

  PONIEDZIAŁEK, 26 sierpnia

  --10:00: GUS poda dane m.in. o stopie bezrobocia, sprzedaży detalicznej i nowych zamówieniach w przemyśle za lipiec

   

  WTOREK, 27 sierpnia

  --09:00: Konferencja prasowa CD Projekt nt. wyników 

  --10:00: Konferencja Helix Biopharma nt. rozpoczęcia działalności w Polsce

  --10:00: Konferencja prasowa BGŻOptima

  --10:00: Konferencja prasowa PZUnt. wyników za II kw.

  --10:30: Konferencja Plast-Box 

   

  ŚRODA, 28 sierpnia

  --10:00: Konferencja prasowa ABC Data nt. wyników

  --12:00: Konferencja prasowa PKM Duda nt. wyników

  --12:00: Konferencja prasowa Cyfrowego Polsatu nt. wyników

  --12:00: Konferencja prasowa Orbisu nt. wyników

  --14:00: Debata eksperca ISBnews pt. "Regulować czy zakazywać? Przyszłość firm pożyczkowych w Polsce"

   

  CZWARTEK, 29 sierpnia

  --10:30: Konferencja prasowa MCI nt. wyników

  --11:30: Konferencja prasowa Neuca nt. wyników

  --16:00: Robyg inauguruje Osiedle Królewskie

   

  PIĄTEK, 30 sierpnia

  --10:00: GUS poda dane o PKB za II kw. 2013 r.

  --10:30: Konferencja prasowa Grupy Azoty nt. wyników

  --14:00: NBP poda dane o oczekiwaniach inflacyjnych za sierpień

   

  WTOREK, 3 września

  --I dzień Forum Ekonomicznego w Krynicy

  --I dzień dwudniowego posiedzenias Rady Polityki Pieniężnej

  --12:00: Konfrencja prasowa Comarchu nt. wyników za II kw.

 • 22.08, 08:08Belka: MF słusznie uporządkowuje kwestię obligacji, ale uwaga na zmiany w RPP 

  Warszawa, 22.08.2013 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów słusznie podjęło (techniczną) kwestię dotyczącą uprawnień Narodowego Banku Polskiego (NBP) do skupowania na wtórnym rynku papierów skarbowych poza operacjami otwartego rynku, jednakże propozycja dotycząca dwukadencyjności członków Rady Polityki Pieniężnej (RPP) "to dość delikatna kwestia", uważa prezes NBP Marek Belka.

  "Skarbowe papiery wartościowe może bank centralny skupować na rynku wtórnym w celu regulowania płynności sektora finansowego i zapewnienia jego stabilności, niekoniecznie w operacjach otwartego rynku. Propozycja, którą zainteresowała się prasa to kwestia techniczna, wynikająca z niespójności prawa związanego z operacyjną działalnością NBP obecnie regulowaną w ustawie o NBP i w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi" - powiedział Belka w wywiadzie dla Obserwatora Finansowego.

  Prezes tłumaczy, że zgodnie z obecną ustawą o NBP, bank centralny ma możliwość organizowania obrotu papierami własnymi, skarbowymi lub gwarantowanymi przez Skarb Państwa, ta ostatnia kategoria nie była natomiast wymieniona w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi.

  "Doprecyzowanie zaproponowane przez Ministerstwo Finansów rozumiem jako możliwość bardziej elastycznego działania NBP w przypadkach związanych ze stabilnością finansową, a dotyczących np. spraw indywidualnych banków. Bo wtedy warto mieć prawo do skupowania i sprzedawania papierów wartościowych poza operacjami otwartego rynku" - podsumował Belka.

  Z kolei Ministerstwo Finansów podkreśliło w swoim komunikacie, że proponowane zmiany "umożliwiająca sprzedaż i kupno dłużnych papierów wartościowych przez Narodowy Bank Polski nie tylko w operacjach otwartego rynku ma na celu rozszerzenie narzędzi NBP w związku z funkcjonowaniem banku centralnego jako tzw. pożyczkodawcy ostatniej szansy".

  Prezes NBP (któremu prawo pozwala na ubieganie się o drugą kadencję) zwrócił przy tym uwagę na zaproponowaną przez Ministerstwo Finansów możliwość powtarzania kadencji przez członków RPP. "To dość delikatna kwestia" - stwierdził.

  "Kiedy są napięcia w polityce pieniężnej, a one właściwie zawsze występują, jakiekolwiek majstrowanie przy Radzie może - nie bez słuszności - prowokować do twierdzenia, że ma to na celu ograniczenie niezależności członków Rady. Bo budzi podejrzenia, że mogą być naciski" - tłumaczył Belka.

  Zaproponował natomiast taką modyfikację powoływanie Rady, żeby co dwa lata móc odnawiać tylko jedną trzecią jej składu - "Wtedy mielibyśmy ciągłość funkcjonowania instytucji" - podkreślił.

  (ISBnews)

   

 • 21.08, 08:01Tusk o doniesieniach 'Newsweeka': Rostowski nie złożył rezygnacji 

  Warszawa, 21.08.2013 (ISBnews) - Wicepremier i minister finansów Jacek Rostowski nie złożył dymisji, napisał premier Donald Tusk w serwisie Twitter, komentując nieoficjalne doniesienia "Newsweeka" na ten temat.

  "Minister Rostowski nie złożył żadnej dymisji! Plotki czy nagonka?" - napisał Tusk w serwisie Twitter we wtorek wieczorem.

  Kilkadziesiąt minut wcześniej "Newsweek" poinformował na swojej stronie internetowej: "Jak z dwóch niezależnych źródeł nieoficjalnie dowiedział się 'Newsweek', minister finansów Jacek Rostowski podał się do dymisji. Swą rezygnację miał złożyć kilka godzin temu na ręce premiera"

  Także Ministerstwo Finansów opublikowało komunikat, w którym oświadczyło, że informacje na temat dymisji Rostowskiego są nieprawdziwe.

  Wcześniej, podczas konferencji prasowej po posiedzeniu rządu Tusk odniósł się do informacji agencji Reuters o tym, jakoby planował zdymisjonować ministra finansów za kilka miesięcy. "Nawet, jeśli to jest agencja z takim autorytetem, to ponieważ posługuje się wyłącznie plotką - nie zamierzam tego komentować" - powiedział premier.

  Kilka dni temu Reuters podał - powołując się na trzy źródła "z wiedzą na temat sposobu myślenia Tuska" - że premier planuje dokonać zmiany na stanowisku ministra finansów w ramach przetasowań w rządzie, planowanych za kilka miesięcy. Tymczasem wicepremier i minister finansów Jacek Rostowski może dokończyć nowelizację budżetu i zająć się przyszłoroczną ustawą budżetową.

  Wcześniej w tym miesiącu rzecznik rządu Paweł Graś mówił, że na razie nic nie wskazuje na to, by Rostowski miał stracić stanowisko. Zapowiedział też, że w połowie kadencji premier dokona podsumowania pracy resortów i ich szefów.

  (ISBnews)

 • 20.08, 15:18Rząd zwiększył deficyt budżetu na 2013 r. do 51,565 mld zł 

  Warszawa, 20.08.2013 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013 oraz podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia projektu nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2013, wynika z komunikatu po posiedzeniu rządu. W efekcie deficyt wzrośnie o 16 mld zł do 51.565 mld zł, a wydatki resortów zostaną zmniejszone o 7,66 mld zł. Wyższy deficyt zostanie sfinansowany większą emisją papierów skarbowych oraz pożyczkami w zagranicznych instytucjach finansowych.

  Poniżej przedstawiamy pełną treśc komunikatu po Radzie Ministrów.

  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013 oraz podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia projektu nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2013, przedłożone przez ministra finansów.

  Przyjęto, że po zmianach budżet państwa na 2013 rok będzie kształtował się następująco:
  dochody budżetu państwa – 275 729 440 tys. zł;
  wydatki budżetu państwa – 327 294 440 tys. zł;
  deficyt – 51 565 000 tys. zł.

  Łączna kwota podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa wyniesie 275 729 440 tys. zł. Dochody budżetu państwa w okresie I-VII 2013 r. wyniosły 158,5 mld zł (dane szacunkowe), co stanowiło 53,0 proc. dochodów zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2013 r. W omawianym okresie dochody były o 7,5 mld zł (4,5 proc.) niższe, niż w analogicznym okresie 2012 r.

  Znaczne spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego spowodowało, że w omawianym okresie, w przypadku większości wpływów podatkowych (VAT, akcyza, CIT) zanotowano spadek w stosunku do analogicznego okresu 2012 r. Jedynie w przypadku podatku PIT zanotowano wzrost (do analogicznego okresu 2012 r.) o 4,8 proc.

  VAT - w okresie styczeń-lipiec 2013 r. dochody budżetu z podatku VAT spadły w stosunku do analogicznego okresu 2012 r. o 7,3 proc. W warunkach porównywalnych – tzn. biorąc pod uwagę zmianę zasad księgowania zwrotów VAT w tzw. okresie przejściowym (co zmniejszyło dochody z VAT w styczniu 2013 r., a powiększyło w grudniu 2012 r.), dochody z VAT były niższe niż w analogicznym okresie 2012 r. o ok. 4 proc.

  Akcyza - w miesiącach I-VII 2013 r. dochody z podatku akcyzowego wyniosły 33,6 mld zł, co stanowi 52,0 proc. prognozy dochodów zapisanej w ustawie budżetowej na 2013 r. W porównaniu z analogicznym okresem 2012 r. dochody były niższe o 1,0 mld zł, tj. o 2,7 proc. Największe znaczenie dla spadku dochodów z akcyzy ogółem miał spadek dochodów od trzech najważniejszych wyrobów, tj. paliw silnikowych, wyrobów tytoniowych i alkoholu etylowego. Dochody budżetu państwa z podatku akcyzowego od paliw silnikowych
  w pierwszym półroczu 2013 r. były niższe o 0,6 mld zł, tj. 4,8proc., od wyrobów tytoniowych o 0,55 mld zł, tj. 6,0 proc., alkoholu etylowego o 0,16 mld zł, tj. 4,9 proc.

  CIT – w omawianym okresie wykonanie dochodów budżetu państwa z podatku CIT wyniosło 13,1 mld zł, co stanowi 44,3 proc. prognozy dochodów zapisanej w ustawie budżetowej na 2013 r. W porównaniu z analogicznym okresem 2012 r. dochody były niższe o 14,8 proc. Saldo rozliczenia rocznego za 2012 r. (wpłaty podatników pomniejszone o zwroty dla podatników) było znacznie mniej korzystne dla budżetu państwa niż planowano. Wstępne dane wskazują, że kwota do zapłaty przez podatników wyniosła 4,5 mld zł
  (w porównaniu z 8,6 mld zł za rok 2011) zaś kwota do zwrotu dla podatników 4 mld zł (w porównaniu do 4,4 mld zł). Oznacza to, że w sumie z tytułu rozliczenia rocznego za 2012 r. wpływy z CIT będą niższe o ok. 3,7 mld zł, z czego dochody budżetu państwa w 2013 r. będą niże o ok. 2,9 mld zł w porównaniu do poprzedniego roku.

  PIT – w miesiącach styczeń-lipiec br. dochody budżetu państwa z PIT wzrosły w stosunku do analogicznego okresu o 1 mld zł, tj. 4,8 proc rok do roku.

  Prognozowany ubytek dochodów budżetu państwa w 2013 r. w stosunku do kwoty prognozowanej w ustawie budżetowej na 2013 r. wyniesie 23,7 mld zł, czyli 7,9 proc. Spodziewane w 2013 r. znaczne spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego w największym stopniu wpłynie negatywnie na dochody podatkowe, w szczególności na dochody z VAT oraz CIT.

  Finansowanie deficytu budżetu państwa

  Przewiduje się, że w 2013 r.:
  deficyt budżetu państwa wyniesie nie więcej niż 51.565,0 mln zł wobec planowanego w ustawie na poziomie 35.565,5 mln zł,
  nadwyżka budżetu środków europejskich nie ulega zmianie wobec planowanej w ustawie na poziomie 6.154,5 mln zł,
  ujemne saldo przychodów z prywatyzacji i ich rozdysponowania wyniesie 9.432,3 mln zł wobec planowanego w ustawie na poziomie 10.089,8 mln zł.

  Przedstawione pozycje w łącznej kwocie 54.886,9 mln zł (wobec 39.500,7 mln zł w ustawie) zostaną sfinansowane następująco:
  finansowanie krajowe ukształtuje się na poziomie 29.014,0 mln zł (w ustawie 22.636,7 mln zł),
  finansowanie zagraniczne wyniesie 25.828,7 mln zł (w ustawie 16.864,0 mln zł).

  Najważniejsze zmiany dotyczą:
  zwiększenia deficytu budżetu państwa o ok. 16.000,0 mln zł (15 994 500 tys. zł),
  wzrostu finansowania krajowego o 6.377,9 mln zł, co głównie jest efektem wzrostu finansowania w skarbowych papierach wartościowych, wzrostu dodatniego salda środków na rachunkach złotowych budżetu państwa przy pogłębieniu ujemnego salda pożyczek udzielanych z budżetu państwa,
  wzrostu finansowania zagranicznego o 8.964,6 mln zł w efekcie głównie wzrostu finansowania z tytułu kredytów zaciąganych w międzynarodowych instytucjach finansowych, wzrostu salda z tytułu pozostałych przychodów i rozchodów w wyniku m.in. zwiększonej skali sprzedaży środków walutowych) przy spadku finansowania w obligacjach emitowanych na rynkach zagranicznych.

  Wydatki budżetu państwa

  Zmiana uwarunkowań prognozy makroekonomicznej spowodowała konieczność ograniczenia wydatków budżetu państwa na rok 2013. Łączna kwota proponowanego zmniejszenia wydatków wynosi 7.656.360 tys. zł.

  Przyjęty poziom ograniczenia przy jednoczesnym zwiększeniu poziomu deficytu stanowi realizację działań mających na celu zapewnienie wykonywania zadań państwa w warunkach dekoniunktury. Ograniczenie wydatków w większym zakresie utrudniłoby lub uniemożliwiłoby skuteczne przeciwdziałanie dalszemu pogłębianiu spowolnienia gospodarczego.

  W projekcie nowelizacji budżetu przewidziano zmniejszenia wydatków w poszczególnych częściach budżetowych (ministerstwach, urzędach centralnych, działach, administracji wojewódzkiej, współfinansowaniu projektów z udziałem środków z UE, wynikające głównie z powstałych oszczędności po postępowaniach przetargowych lub zmianach harmonogramu realizacji niektórych przedsięwzięć).

  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, przedłożony przez ministra finansów.

  Zmiana uwarunkowań prognozy makroekonomicznej jest powodem częściowego ograniczenia wydatków budżetu państwa na 2013 rok. Zaproponowane w projekcie ustawy przepisy wiążą się z nowelizacją budżetu na rok 2013 i dotyczą wyłącznie tego roku.

  Jedna ze zmian dotyczy redukcji wydatków państwa na finansowanie potrzeb obronnych armii. Zgodnie z propozycją, na ten cel zostanie przeznaczone 28.252.277 tys. zł. Oznacza to, że w 2013 r. na potrzeby obronne nie zostaną przeznaczone wydatki w wysokości nie niższej niż 1,95 proc. PKB brutto z roku poprzedniego.

  Kolejna zmiana dotyczy zawieszenia waloryzowania w bieżącym roku wydatków związanych z dofinansowaniem zadań projakościowych w szkolnictwie wyższym (do tej pory były one waloryzowane co najmniej o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług ustalony w ustawie budżetowej na dany rok).

  W 2013 roku zmieni się również struktura źródeł finansowania projektów inwestycyjnych realizowanych przez PKP PLK SA. W bieżącym roku na budowę, przebudowę, remonty, utrzymanie i zarządzanie infrastrukturą transportu lądowego będzie przeznaczone 4.750.905 tys. zł.

  (ISBnews)

 • 20.08, 15:17Wyższy deficyt 2013 r. zostanie sfinansowany większymi emisjami oraz kredytami 

  Warszawa, 20.08.2013 (ISBnews) – Wzrost deficytu budżetowego o 16 mld zł zostanie sfinansowany ze zwiększonej emisji papierów skarbowych oraz pożyczek zagranicznych, wynika z komunikatu po posiedzeniu rządu. Ostatecznie finansowanie krajowe wzrośnie o 6,38 mld zł, a zagraniczne o 8,96 mld zł.

  "Przewiduje się, że w 2013 r. deficyt budżetu państwa wyniesie nie więcej niż 51.565,0 mln zł wobec planowanego w ustawie na poziomie 35.565,5 mln zł, nadwyżka budżetu środków europejskich nie ulega zmianie wobec planowanej w ustawie na poziomie 6.154,5 mln zł, ujemne saldo przychodów z prywatyzacji i ich rozdysponowania wyniesie 9.432,3 mln zł wobec planowanego w ustawie na poziomie 10.089,8 mln zł" - czytamy w komunikacie po posiedzeniu rządu.

  W efekcie zmian skorygowano także plany dotyczące finansowania deficytu budżetowego. I tak finansowanie krajowe ukształtuje się na poziomie 29.014,0 mln zł (w ustawie 22.636,7 mln zł), finansowanie zagraniczne wyniesie 25.828,7 mln zł (w ustawie 16.864,0 mln zł), podano także.

  "Najważniejsze zmiany dotyczą zwiększenia deficytu budżetu państwa o ok. 16.000,0 mln zł (15 994 500 tys. zł), wzrostu finansowania krajowego o 6.377,9 mln zł, co głównie jest efektem wzrostu finansowania w skarbowych papierach wartościowych, wzrostu dodatniego salda środków na rachunkach złotowych budżetu państwa przy pogłębieniu ujemnego salda pożyczek udzielanych z budżetu państwa" - czytamy dalej.

  Wzrośnie także poziom finansowania zagranicznego o 8.964,6 mln zł w efekcie głównie wzrostu finansowania z tytułu kredytów zaciąganych w międzynarodowych instytucjach finansowych, wzrostu salda z tytułu pozostałych przychodów i rozchodów w wyniku m. in. zwiększonej skali sprzedaży środków walutowych) przy spadku finansowania w obligacjach emitowanych na rynkach zagranicznych.

  We wtorek rząd zdecydował o zwiększeniu deficytu budżetowego w 2013 r. o 16 mld zł (do 51,565 mld zł) oraz cięć wydatków w budżetach budżetów resortów o 7,66 mld zł, wobec 8,50 mld zapowiadanych w lipcu.

  (ISBnews)

 • 20.08, 14:50Rząd zwiększył deficyt budżetu 2013 r. o 16 mld zł, cięcia wyniosą 7,66 mld zł 

  Warszawa, 20.08.2013 (ISBnews) - Rząd zdecydował o zwiększeniu deficytu budżetowego w 2013 r. o 16 mld zł (do 51,565 mld zł), poinformował premier Donald Tusk. Oprócz tego, cięcia w budżetów resortów sięgnęła kwoty 7,66 mld zł, wobec 8,50 mld zapowiadanych w lipcu.

  "Blisko 8 mld zł cięć, jakie zaproponowaliśmy ministrom, zostały przyjęte przez resorty bez sprzeciwu. Dlatego, że podstawowym celem tych cięć było zrobienie ich tak, aby były jak najmniej odczuwalne dla kieszeni Polaków" - powiedział Tusk podczas konferencji prasowej po posiedzeniu rządu.

  Dodał, że z tego też powodu rząd zdecydował się na znaczące, bo aż 16-mld zwiększenie deficytu budżetowego. Natomiast cięcia wydatków, choć nieco mniejsze od oczekiwań, Tusk uznał za "zadowalające i zgodne z oczekiwaniami". Najważniejszym jednak jest - według niego - fakt, że polska gospodarka powoli zaczyna wchodzić na ścieżkę wzrostu.

  "Nadal jednak podtrzymujemy, że II połowa roku będzie lepsza od połowy pierwszej. Nie chcemy jednak tryumfalnie ogłaszać końca kryzysu na podstawie pierwszych dwóch miesięcy i będziemy dalej pracowali na rzecz pobudzenia wzrostu. Mając więc bardziej optymistyczne spojrzenie na koniec roku, ze względów bezpieczeństwa zdecydowaliśmy się na nowelizację" - powiedział Tusk.

  Obecny na konferencji prasowej wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński dodał, że rząd liczy w II połowie roku znaczące pobudzenie wzrostu gospodarczego, a przyczyni się do tego nie tylko konsumpcja, ale także druga noga czyli inwestycje, głównie infrastrukturalne.

  "W efekcie zdecydowaliśmy się na zwiększenie deficytu o 16 mld zł i ponad 7,6 mld zł oszczędności w resortach. Taka nowelizacja jest tym, czego oczekują instytucje finansowe i pozwala na zachowanie stabilności finansów publicznych oraz dalsza ich konsolidację" - podkreślił wicepremier i minister finansów Jacek Rostowski.

  Minister finansów przypomniał, że odbicie globalnej i europejskiej gospodarki rozpoczęło się później niż przewidział rząd oraz instytucje finansowe. Dlatego, w jego ocenie, nowelizacja budżetu nie powinna spotkać się z negatywnym odbiorem tej decyzji.

  "W pierwszym półroczu udało się m. in. zmniejszyć deficyt obrotów bieżących do zera, a nawet wyjść na plus. To oznacza, że polska gospodarka jest stabilna i ma mocne fundamenty, co nas wyróżnia na tle innych krajów" - podsumował Rostowski.

  W połowie lipca rząd ogłosił, że dochody budżetowe w 2013 r. będą niższe o ok. 24 mld zł. W efekcie nowela budżetowa, którą rząd miał przedstawić w sierpniu, miała zakładać 16-mld wzrost deficytu budżetowego oraz cięcia wydatków rzędu 8,0-8,6 mld zł.

  Przyjęto wówczas także, podpisaną wczoraj przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego, nowelizację ustawy o finansach publicznych zawieszającą m. in. pierwszy, 50-proc. próg ostrożnościowy obowiązujący przy konstrukcji ustawy budżetowej.

  (ISBnews)

   

 • 20.08, 08:21Prezydent podpisał nowelę ustawy o finansach publicznych 

  Warszawa, 20.08.2013 (ISBnews) - Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o finansach publicznych zawieszającą m. in. pierwszy, 50-proc. próg ostrożnościowy obowiązujący przy konstrukcji ustawy budżetowej, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "Po konsultacjach z ekspertami Kancelarii oraz po wzięciu pod uwagę kosztów społecznych i ekonomicznych prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o finansach publicznych" - czytamy stronie internetowej Prezydenta.

  W połowie lipca rząd przyjął nowelę zawieszającą próg ostrożnościowy, ale także założenia nowelizacji ustawy o finansach publicznych, która wprowadzi nową, stabilizującą regułę wydatkową. Reguły tej wymaga od nas Unia Europejska, mamy ją wprowadzić do końca roku. Sejm przyjął ją pod koniec lipca.

  Obecne przepisy Ustawy o finansach publicznych stanowią, że w przypadku, gdy dług publiczny w relacji do PKB przekracza 50%, ale pozostaje poniżej 55%, to na kolejny rok Rada Ministrów uchwala projekt ustawy budżetowej, w którym relacja deficytu budżetu państwa do dochodów budżetu państwa nie może być wyższa niż relacja deficytu budżetu państwa do dochodów budżetu państwa z roku bieżącego wynikająca z ustawy budżetowej. Z kolei obecna reguła wydatkowa przewiduje, że wydatki zmienne i nowe wydatki sztywne nie mogą rosnąć w szybszym tempie niż inflacja plus 1 pkt proc.

  Wicepremier i minister finansów Jacek Rostowski zapowiadał, że znowelizowana ustawa o finansach publicznych, z nową regułą wydatkową, która zastąpi obecną regułę wydatkową i próg ostrożnościowy 50% w relacji długu do PKB, powinna zacząć obowiązywać do połowy września.

  Dziś rząd ma przyjąć nowelę budżetową, którą ma zakładać 16-mld wzrost deficytu budżetowego oraz cięcia wydatków rzędu 8,0-8,6-mld zł.

  (ISBnews)

   

 • 19.08, 08:03Rostowski straci stanowisko w rządzie w ciągu kilku miesięcy - prasa 

  Warszawa, 19.08.2013 (ISBnews) - Premier Donald Tusk planuje dokonać zmiany na stanowisku ministra finansów w ramach przetasowań w rządzie, planowanych za kilka miesięcy, dowiedziała się agencja Reuters z trzech źródeł "z wiedzą na temat sposobu myślenia Tuska".

  Jak twierdzą źródła, decyzja ta ma pomóc odbudować zaufanie do Platformy Obywatelskiej (PO) w ramach przygotowań do wyborów samorządowych (2014) i parlamentarnych (2015).

  "Plan polega na tym, żeby go (Rostowskiego) zastąpić w ramach przetasowań w rządzie, które obejmą też dymisje np. (Joanny) Muchy i (Marcina) Korolca" - powiedziała Reutersowi wysoko postawiona osoba z kręgów rządowych.

  Jednakże dojdzie do tego za kilka miesięcy - a tymczasem wicepremier i minister finansów Jacek Rostowski może dokończyć nowelizację budżetu i zająć się przyszłoroczną ustawą budżetową, dodało źródło.

  Reuters informuje, że resort finansów nie odpowiadał na próby kontaktu.

  Wcześniej w tym miesiącu rzecznik rządu Paweł Graś mówił, że na razie nic nie wskazuje na to, by Rostowski miał stracić swoje stanowisko. Zapowiedział też, że w połowie kadencji premier dokona podsumowania pracy resortów i ich szefów.

  (ISBnews)

   

 • 30.07, 14:07DM PKO BP: Rząd szykuje się do fiskalnego stymulowania ożywienia gospodarki 

  Warszawa, 30.07.2013 (ISBnews) - Polska gospodarka mija obecnie trzy dołki: PKB, inflacji i stóp procentowych, uważa Dom Maklerski PKO BP. Spodziewa się on, że rząd będzie dążył do fiskalnej stymulacji ożywienia gospodarczego, poinformował ekonomista brokera Radosław Bodys.

  "Mijamy trzy dołki - PKB, inflacji i stóp procentowych. Jednocześnie zmierzamy w kierunku ożywienia Nowelizacja budżetu wraz z planowanymi zmianami w systemie emerytalnym są działaniami mającymi na celu stworzenie przestrzeni fiskalnej, aby stymulować gospodarkę przy pomocy polityki budżetowej" - powiedział Bodys podczas spotkania z dziennikarzami.

  W jego ocenie, mamy wstępne, ale "bardziej twarde" sygnały ożywienia.

  "Widzimy wzrost PKB na poziomie 1,2% na koniec roku i 2,8-proc. dynamikę w 2014 dzięki stopniowej poprawie realnego dochodu do dyspozycji, niższym stopom procentowym i ożywieniu na świecie. W 2014/15 rosną szanse na stymulus fiskalny, co wraz z funduszami europejskimi ma wspomagać ożywienia. Znajdziemy się w nowej rzeczywistości wyższego deficytu i powoli rosnącego wzrostu gospodarczego" - dodał ekonomista DM PKO BP.

  Rząd spodziewa się, że w tym roku wzrost PKB spowolni do 1,5% z 1,9% w ub.r., zaś w 2014 r. przyspieszy do 2,5%.

  (ISBnews)

   

 • 26.07, 12:20Sejm przyjął nowelę zawieszającą 50-proc. próg ostrożnościowy 

  Warszawa, 26.07.2013 (ISBnews) - Sejm przyjął nowelizację Ustawy o finansach publicznych, przewidującą zawieszenie obowiązywania progu ostrożnościowego w wysokości 50% w relacji długu publicznego do PKB.

  Za przyjęciem ustawy głosowało 235 posłów, przeciw było 210, zaś pięciu wstrzymało się od głosu (wśród nich było trzech posłów Platformy Obywatelskiej). Jak podkreśla Polskie Radio, Prawo i Sprawiedliwość, które wcześniej deklarowało poparcie dla rządowej propozycji, zmieniło zdanie i głosowało przeciw nowelizacji.

  Ustawa trafi teraz do Senatu, w którym większość ma Platforma Obywatelska.

  W połowie lipca rząd przyjął nowelę zawieszającą próg ostrożnościowy, ale także założenia nowelizacji ustawy o finansach publicznych, która wprowadzi nową, stabilizującą regułę wydatkową, tłumaczył wicepremier. To jest reguła, która jest od nas wymagana przez Unię Europejską, mamy ją wprowadzić do końca roku.

  Obecne przepisy Ustawy o finansach publicznych stanowią, że w przypadku, gdy dług publiczny w relacji do PKB przekracza 50%, ale pozostaje poniżej 55%, to na kolejny rok Rada Ministrów uchwala projekt ustawy budżetowej, w którym relacja deficytu budżetu państwa do dochodów budżetu państwa nie może być wyższa niż relacja deficytu budżetu państwa do dochodów budżetu państwa z roku bieżącego wynikająca z ustawy budżetowej. Z kolei obecna reguła wydatkowa przewiduje, że wydatki zmienne i nowe wydatki sztywne nie mogą rosnąć w szybszym tempie niż inflacja plus 1 pkt proc.

  Wicepremier i minister finansów Jacek Rostowski zapowiadał, że znowelizowana ustawa o finansach publicznych, z nową regułą wydatkową, która zastąpi obecną regułę wydatkową i próg ostrożnościowy 50% w relacji długu do PKB, powinna zacząć obowiązywać do połowy września.

  (ISBnews)

   

 • 16.07, 14:38Tusk: W budżecie zabraknie 24 mld zł, deficyt będzie wyższy o 16 mld zł 

  Warszawa, 16.07.2013 (ISBnews) - Dochody budżetowe w 2013 r. będą niższe o ok. 24 mld zł, poinformował premier Donald Tusk. W efekcie nowela budżetowa, którą rząd przedstawi w sierpniu, będzie zakładać 16-mld wzrost deficytu budżetowego oraz cięcia wydatków rzędu 8,0-8,6-mld zł.

  "Wpływy do budżetu poprawiają się, ale nadal nie są na tyle wystarczające, by zagwarantować dochody, jakie przewidywaliśmy. To podstawowy powód, dla którego rozpoczęliśmy prace nad nowelą budżetową" - powiedział Tusk na konferencji prasowej.

  Dodał, że na razie są to tylko prace przygotowawcze, same założenia noweli zostaną zaprezentowane w sierpniu. Rozsądnie wprowadzone zmiany pozwolą przetrwać 2013 r., a od przyszłego nastąpi poprawa, podkreślił.

  "Podejmiemy działania antycykliczne, które pobudzą gospodarkę w krytycznym roku 2013. Podtrzymujemy bowiem, że rok 2014 będzie przełomowy. Nie będzie to skok, ale już pod koniec tego roku pojawią się pierwsze jaskółki poprawy" - ocenił szef rządu.

  Tusk wyjaśnił, że rząd musiał znaleźć złoty środek, więc raczej zdecyduje się na większy deficyt, niż głębokie cięcia wydatków, które mogły by pogrążyć słabnącą konsumpcję i inwestycje.

  "Prowadziliśmy szczegółowe analizy, jak w sposób zrównoważony sposób obciążyć różne kategorie, czyli na ile ciąć wydatki, a jak bardzo zwiększyć deficyt. Oczekujemy, że w skali roku dochodów będzie mniej na ok. 24 mln zł. Zakładamy więc, że po stronie deficytu kładziemy 16 mld zł, a po stronie resortów 8,0-8,6 mld zł, wyłączając z tego świadczenia społeczne" - wyliczył Tusk.

  W tej sytuacji rząd przyjął nowelizację ustawy o finansach publicznych, która zawiesza działanie progu ostrożnościowego 50% długu w stosunku do PKB oraz odejście od reguły wydatkowej.

  "Kryzys strefy euro nie okazał się aż tak gwałtowny, jak sądzono, ale bardziej długotrwały. Dlatego zostaliśmy zmuszeni do nowelizacji budżetu" - dodał wicepremier i minister finansów Jacek Rostowski.

  W jego ocenie, zwiększenie deficytu o 16 mld zł czyli o ok. 1 % PKB, będzie miało ogromny efekt stymulacyjny dla gospodarki. Dodatkowo oszczędności w resortach na kwotę ponad 8 mld zł będzie kontynuacją konsolidacji finansowej i przyniesie korzyści w kolejnych latach.

  "Z tym łączy się nowelizacja ustawy o finansach publicznych, a szczególnie reguły wydatkowej. Próg 50% długu do PKB zawieszamy na nowelizację i budżet 2014 r., ale zapis nadal zostaje w ustawie i będzie obowiązywał w kolejnych latach" - podsumował minister finansów.

  W połowie czerwca premier Donald Tusk mówił, że nowelizacja budżetu na 2013 r. jest znacznie bardziej prawdopodobna niż jej brak. Jego zdaniem, wstępna propozycja zmian w ustawie zostanie przedstawiona w lecie.

  W kwietniu w nowej aktualizacji programu konwergencji rząd obniżył prognozę wzrostu PKB na 2013 r. do 1,5% wobec 2,2% zapisanych w tegorocznej ustawie budżetowej.

  Według wstępnych danych, w budżecie państwa na koniec czerwca br. odnotowano 25,98 mld zł deficytu (czyli 73,0% planu przewidzianego w ustawie budżetowej na cały rok, wynoszącego 35,57 mld zł).

  (ISBnews)

   

 • 11.07, 11:33Piechociński: Nowela budżetu trafi do Sejmu na 1. posiedzenie po wakacjach 

  Warszawa, 11.07.2013 (ISBnews) - Rząd przygotuje nowelizację tegorocznego budżetu i prześle ją do Sejmu tak, by Izba mogła dyskutować na temat nowelizacji na pierwszym posiedzeniu po wakacjach, wynika z wypowiedzi wicepremiera i ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego.

  "Na pierwszym posiedzeniu po wakacjach będziemy mieli w Sejmie nowelizację budżetu" - powiedział Piechociński dziennikarzom.

  Kolejne posiedzenia Sejmu - po odbywającym się w tym tygodniu - przewidziane są na 23-26 lipca i 28-30 sierpnia.

  Premier Donald Tusk zapowiadał wcześniej, że w tym tygodniu powinien być gotowy komunikat w sprawie nowelizacji budżetu. Jednakże po wtorkowym posiedzeniu rządu minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że Rada Ministrów nie zajmowała się tym tematem.

  Analitycy szacują, że deficyt budżetowy może zostać podniesiony o ok. 10 mld zł.

  Ministerstwo Finansów podało wcześniej w "Sprawozdaniu operatywnym z wykonania budżetu państwa za styczeń-marzec 2013 roku", że w budżecie państwa na koniec maja br. odnotowano 30,95 mld zł deficytu, czyli 87,0% planu przewidzianego w ustawie budżetowej na cały rok, wynoszącego 35,57 mld zł. Według zaprezentowanego w kwietniu harmonogramu realizacji budżetu, deficyt po pięciu miesiącach br. miał wynieść 27,52 mld zł. tj. 77,4% rocznego limitu.

  (ISBnews)

   

 • 09.07, 17:56Kalendarium ISBnews 

  ŚRODA, 10 lipca

  --10:00: Debiut Global Cosmed na GPW

  --11:00: Debata będącą podsumowaniem prac legislacyjnych nad zmianą ustawy o usługach płatniczych „Kto zyska, a kto straci na regulacji interchange", organizowana przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

   

  CZWARTEK, 11 lipca

  --10:00: Konferencja prasowa Stokrotki

  10:00: Konferencja prasowa, w trakcie której przedstawione, zostanie podsumowanie ogólnopolskiej kampanii informacyjnej pt. „Wsparcie biznesu w okresie spowolnienia. W czym mogą pomóc dostępne środki unijne?" oraz prezentacja najnowszych wyników badań nt. „Opinii przedsiębiorców działaniu unijnych instrumentów zwrotnych".

  --10:30: Konferencja Sfinks Polska nt. zaskarżenia decyzji UOKiK

  --14:00: GUS poda dane o wynikach działalności przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2012 r.

  --14:00: Konferencja MCI Management nt. nowej inwestycji

   

  PIĄTEK, 12 lipca

  --14:00: NBP poda dane o deficycie C/A za maj

  --14:00: NBP poda dane o podaży pieniądza M3 za czerwiec

   

  PONIEDZIAŁEK, 15 lipca

  --14:00: GUS poda dane o inflacji CPI za czerwiec

 • 09.07, 17:56Przegląd informacji ze spółek 

  CCC zdecydowało o utworzeniu spółki CCC Germany GmbH z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, podała spółka w komunikacie. Przedmiotem jej działalności będzie dystrybucja asortymentu CCC na terenie Niemiec.

  Action podpisał umowę inwestycyjną z niemieckimi spółkami Devil GmbH i New Devil Holding GmbH oraz osobami fizycznymi będącymi wspólnikami New Devil Holding GmbH Karstenem Hartmannem i Steffenem Helbingiem polegającą na przejęciu aktywów upadłej spółki Devil A.G. i obejmie udziały w Devil GmbH dające łącznie 2/3 głosów w tej spółce, wynika z komunikatu spółki.

  Orange Polska podpisała przedwstępną umowę sprzedaży 100% akcji spółki Otwarty Rynek Elektroniczny - Marketplanet, podała spółka w komunikacie. Kupującym jest fundusz private equity Avallon MBO Fund.

  LC Corp pożyczył swojej spółce zależnej LC Corp Invest I łącznie 106 mln zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność deweloperską związaną z finansowaniem spółek grupy kapitałowej, podała spółka w komunikacie.

  Grupa Ferro utworzyła spółkę Novaservis Ferro SK s r.o. na Słowacji, która będzie dystrybuować produkty grupy na tym rynku, podała spółka w komunikacie.

  Niemal 450 tys. klientów sieci komórkowych przeszło do sieci Play od początku bieżącego roku. Operator "walczy" o 1 mln zmigrowanych numerów w całym roku, wynika z informacji rzecznika Play Marcina Gruszki.

  Piotr Chudzik dołączył do zespołu bankowości inwestycyjnej w Trigon Domu Maklerskim i objął stanowisko partnera zarządzającego, podał Trigon w komunikacie.

  Tauron Ciepło podpisał umowę z Control Process na budowę turbogeneratora (50 MW) w Zakładzie Wytwarzania Nowa w Dąbrowie Górniczej, podała spółka w komunikacie. Jednostka – o wartości blisko 120 mln zł - ma zastąpić dwa z trzech działających w zakładzie turbogeneratorów o mocy 25 MW oraz zwiększyć sprawność produkcyjną zakładu.

  Goodman European Logistics Fund (GELF) pozyskał 550 mln euro nowych środków w ramach procesu podniesienia kapitału, na który popyt wyniósł łącznie 900 mln euro, podała spółka w komunikacie. Środki te zostaną przeznaczone do dalszych inwestycji na rynku nieruchomości logistycznych w Europie, w tym w Polsce.

  Effortel Technologies złożył wniosek o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej InItTec, spółki zależnej Integer.pl, podała Integer.pl w kounikacie. InItTec uważa wniosek za "złożony w złej wierze".

  Spółka Investment Fund Managers zadebiutuje na rynku NewConnect w czwartek, 11 lipca 2013 r. Do obrotu na alternatywnym rynku akcji GPW wejdzie 4.900.000 akcji serii B, 15.874 akcji serii C oraz 265.000 akcji serii D zwykłych zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł, podała giełda w komunikacie.

  W związku z nieprzekazaniem skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2012 Zarząd Giełdy zawiesił obrót akcjami spółki Mobile Partner w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, podała giełda w komunikacie.

  Global Cosmed zadebiutuje na rynku głównym GPW w środę, 10 lipca 2013 r., podała giełda w komunikacie. Do obrotu giełdowego w trybie zwykłym wejdzie 6.254.085 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki, o wartości nominalnej 1 zł każda.

  Pozyskanie przez Katowicki Holding Węglowy (KHW) branżowego inwestora byłoby "optymalnym rozwiązaniem" dla spółki, wynika z wypowiedzi prezesa KHW Romana Łoja dla "Dziennika Gazety Prawnej". Zysk netto spółki na koniec 2013 roku ma wynieść 42 mln zł.

  Spółka zależna Hawe - Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe - jako jedyna złożyła ofertę w przetargu na realizację projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podkarpackie", podało Hawe w komunikacie. Projekt obejmuje realizację, utrzymanie i zarządzanie siecią szerokopasmową o długości 2006 km, jak również świadczeniu usług z jej wykorzystaniem.

  Grupa Kapitałowa Wojas zwiększyła przychody ze sprzedaży w czerwcu br. o 38,3% r/r do 15,355 mln zł, podała spółka w komunikacie.

  P4 planuje wprowadzić w sieci Play pierwsze usługi z LTE jeszcze w tym roku. Cała budowa sieci w tej technologii, umożliwiającej dostęp do superszybkiego internetu potrwa ok. 2 lat i ma sprawić, że w zasięgu LTE Play znajdzie się ok. 70% populacji, zapowiedział prezes P4 Joergen Bang-Jensen w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej".

 • 08.07, 17:57Kalendarium ISBnews 

  WTOREK, 9 lipca

  --11:00: Prezentacja raportu Mirosława Gronickiego oraz Janusza Jankowiaka pt. "Wpływ OFE na finanse publiczne"  

   

  CZWARTEK, 11 lipca

  --10:00: Konferencja prasowa Stokrotki

  --14:00: GUS poda dane o wynikach działalności przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2012 r.

   

  PIĄTEK, 12 lipca

  --14:00: NBP poda dane o deficycie C/A za maj

  --14:00: NBP poda dane o podaży pieniądza M3 za czerwiec

 • 05.07, 17:58Kalendarium ISBnews 

  PONIEDZIAŁEK, 8 lipca

  10:00: Uroczytość otwarcia nowej instalacji w ZA Puławy 

   

  WTOREK, 9 lipca

  --11:00: Prezentacja raportu Mirosława Gronickiego oraz Janusza Jankowiaka pt. "Wpływ OFE na finanse publiczne" 

   

  CZWARTEK, 11 lipca

  --10:00: Konferencja prasowa Stokrotki

  --14:00: GUS poda dane o wynikach działalności przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2012 r.

   

  PIĄTEK, 12 lipca

  --14:00: NBP poda dane o deficycie C/A za maj

  --14:00: NBP poda dane o podaży pieniądza M3 za czerwiec

 • 03.07, 17:31Indeks WIG20 spadł o 0,96% zamknięciu w środę 

  Warszawa, 03.07.2013 (ISBnews) – Indeks giełdowy WIG20 spadł o 0,96% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 2.262,92 punktów w środę, 3 lipca.

  Indeks WIG zniżkował o 0,77% do 45.184,98 punktów.

  Obroty na rynku akcji wyniosły 980,26 mln zł, a największe zanotował PKO BP – 262,77 mln zł.

  Na GPW we wtorek wzrosły ceny akcji 130 spółek, 197 spadły, a 96 nie zmieniły się.

  (ISBnews)

 • 28.06, 17:09Prezydent skierował do TK ustawę o SKOK-ach 

  Prezydent Bronisław Komorowski skierował do Trybunału Konstytucyjnego, w trybie kontroli następczej, wniosek o zbadanie ustawy o SKOK-ach w zakresie przepisów, które budzą jego wątpliwości konstytucyjne.

  "Ustawa, która jest według mnie dobrodziejstwem, bo stwarza warunki i nadzoru bankowego nad kasami, ale także możliwości korzystania z funduszy gwarancyjnych - stwarzających bezpieczeństwo dla wkładów, dla oszczędności obywateli, ma liczący się według mnie mankament, który budzi moje wątpliwości konstytucyjne" - powiedział Prezydent.

  Bronisław Komorowski zwrócił się o rozstrzygnięcie, czy w przypadku tej ustawy ważniejsze jest zapewnienie ważności stabilności finansów, czy gwarancje dla prawa własności. Dodał, że zwrócił się do TK o zbadanie części przepisów i rozstrzygnięcie, czy w przypadku tej ustawy ważniejsze jest zapewnienie stabilności finansów, czy pewność prawa i gwarancje dla prawa własności. 

  "W szczególności chodzi o przepis, zgodnie z którym od decyzji Komisji Nadzoru Finansowego o przejęciu kasy nie ma odwołania, a sama decyzja jest prawomocna, nawet jeśli była wydana niezgodnie z prawem. To budzi moje wątpliwości" - uzasadnił Bronisław Komorowski.

  15 maja 2013 r. prezydent ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa depozytów obywateli oraz stabilności sektora finansowego podpisał nowelizację ustawy z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw. Następnie, w trybie kontroli następczej, skierował do TK wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją niektórych przepisów tej ustawy.

  ISBnews)