ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 26.11, 13:26Borys: PFR umorzy 100% subwencji dla 38 branż na łącznie 6,9 mld zł 

  Warszawa, 26.11.2020 (ISBnews) - Polski Fundusz Rozwoju (PFR) umorzy 100% subwencji dla firm, działających w 38 branżach, najbardziej dotkniętych skutkami pandemii koronawirusa, które otrzymały łącznie 6,9 mld zł w ramach tarczy finansowej 1.0, poinformował prezes PFR Paweł Borys.

  "Firmom w tych branżach wypłaciliśmy kwotę finansową na poziomie 6,9 mld zł w tym roku. Zgodnie z naszymi analizami, rzeczywiście te firmy miały od marca istotne spadki przychodów, w związku z tym te środki z pierwszej tarczy dla większości z tych firm się wyczerpały, firmy są w trudnej sytuacji, rzeczywiście mają trudność, żeby spełnić ten warunek utrzymania zatrudnienia, stąd decyzja, aby umorzyć subwencje dla tych branż" - powiedział Borys podczas konferencji prasowej.

  Warunkiem umorzenia do 75% subwencji, otrzymanych w ramach tarczy finansowej 1.0 było utrzymanie zatrudnienia przez okres 12 miesięcy oraz spadek obrotów.

  "Umarzamy, ale dajemy dodatkowe wsparcie, po to, aby jednak do tych zwolnień pracowników nie dochodziło, ponieważ te firmy będą mogły otrzymać dodatkowe środki finansowe z tarczy 2.0, żeby utrzymać zatrudnienie" - podkreślił prezes PFR.

  Borys dodał, że poza kryterium branż, jeżeli chodzi o umorzenie, wymagany jest spadek obrotów o 30% od kwietnia do końca 2020 r., albo w okresie IV kw., w stosunku do IV kw. 2019 r.

  "Ta procedura będzie następowała w po roku od otrzymania subwencji. Natomiast już w tej chwili firmy mogą być pewne, że do tego umorzenia dojdzie" - zapewnił prezes PFR.

  W ramach tarczy finansowej 2.0  dla MŚP, adresowanej do 38 (wg kodów PKD) najbardziej dotkniętych pandemią branż - m.in. gastronomii, turystyki, hotelarstwa, rozrywki do małych i średnich firm ma trafić ok. 8-10 mld zł (maksymalnie 14 mld zł.

  W ramach tej tarczy dla MŚP przewidziano: 

  - program dla mikroprzedsiębiorstw - dofinansowanie zatrudnienia - 18 tys. na zatrudnionego przy spadku obrotów o 30%, 36 tys. na zatrudnionego w przypadku spadku obrotów o 60%, max. 324 tys. łącznie;

  - program dla MŚP - dofinansowanie kosztów stałych nie pokrytych przychodami w formie subwencji finansowej w kwocie 70% straty brutto za okres 1 listopada 2020 r. - 30 kwietnia 2021 r.

  Firmy będą mogły składać wnioski w styczniu i lutym 2021 r. Programy te muszą być notyfikowane przez Komisję Europejską.

  (ISBnews)

   

 • 26.11, 10:41Morawiecki: Mamy tarczę wartą 35-40 mld zł dla 40 najbardziej dotkniętych branż 

  Warszawa, 26.11.2020 (ISBnews) - Dla przedsiębiorców blisko 40 branż najbardziej dotkniętych drugą falą pandemii rząd przygotował nową tarczę branżową, która ma być warta 35-40 mld zł, poinformował premier Mateusz Morawiecki. Chodzi m.in. gastronomię, przewozy, hotelarstwo, turystykę zimową i całoroczną, ale także kultura i rozrywka.

  "Dzisiaj wdrażamy tarczę 2.0. […] Ta tacza 2.0 to co najmniej 35 do 40 mld zł. To 3 mld zł dla mikrofirm, to 5 mld dla małych firm i dla średnich, większych i największych, a dalsze 25-27 mld zł dla pozostałych. To są środki, […] za które odpowiedzialność bierze Skarb Państwa" - powiedział Morawiecki w trakcie konferencji prasowej.

  Zaznaczył, że w ramach tarczy będą proponowane zarówno działania częściowo znane: dotacje bezzwrotne dla mikrofirm, postojowe, świadczenia dla pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a także zwolnienia ze składek na ZUS, jak i zupełnie nowe.

  Środki mają zostać uruchomione "w najbliższych dniach" . Premier przypomniał, że w trakcie I fali pandemii środki były dystrybuowane bardzo szybko, w ciągu dwóch pierwszych tygodni.

  "Dzisiaj także od strony operacyjnej, technicznej, informatycznej, jesteśmy przygotowani" - powiedział Morawiecki.

  Nie określono końcowego terminu przyznawania pomocy.

  "Termin otwarty, nie wiemy jakie będą skutki wpływu pandemii na gospodarkę […] Jeżeli ta pomoc będzie również konieczna w styczniu, lutym czy marcu, będzie ona dostępna" - zaznaczył premier.

  Na początku listopada premier informował, że całkowity koszt nowych instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców z branż najbardziej dotkniętych przez pandemię koronawirusa będzie oscylował w granicach 9-10 mld zł. Zastrzegał jednak, że jeżeli pojawi się konieczność wprowadzenia narodowej kwarantanny, może wzrosnąć o 5-10 mld zł.

  Wartość pomocy przyznanej dotychczas w ramach tzw. tarcz przedsiębiorcom i pracownikom, dotkniętym skutkami pandemii COVID-19 sięga 150,21 mld zł.

  (ISBnews)

   

 • 25.11, 16:24Rząd chce, by dodatkowy zasiłek opiekuńczy był wypłacany do 24 grudnia 

  Warszawa, 25.11.2020 (ISBnews) – Możliwość wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego zostanie wydłużona o 25 kolejnych dni – do 24 grudnia, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Planowane jest przyjęcie regulującego to rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19. 

  Zgodnie z obecnymi regulacjami zasiłek ten ma być wypłacany do 29 listopada.

  "Proponuje się przyznanie prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego na okres 25 dni, od 30 listopada do 24 grudnia br." – czytamy w uzasadnieniu potrzeby regulacji. Ma to związek z przedłużeniem nauki zdalnej dla uczniów najmłodszych klas.

  Zgodnie z przepisami ustawy, dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje za okres na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, placówki pobytu dziennego oraz inne placówki lub w związku z niemożnością sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje również w przypadku ograniczonego otwarcia powyżej wymienionych placówek, podano także.  

  Rozporządzenie wydawane jest na podstawie ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

  Zasiłek przysługuje:

  - rodzicom dzieci do lat 8,

  - ubezpieczonym rodzicom dzieci:

  *    do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności;

  *    do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

  *    do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

  - ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad tą osobą.

  Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym.

  (ISBnews)

 • 25.11, 09:00Senacka Komisja chce wyłączenia spółek komandyt. i jawnych z opodatkowania CIT 

  Warszawa, 25.11.2020 (ISBnews) - Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych będzie rekomendować Senatowi wyłączenie spółek komandytowych i jawnych z zakresu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

  Komisja będzie rekomendować także poprawkę wyrównującą jednostkom samorządu terytorialnego straty, spowodowane abolicją podatkową przewidzianą w nowelizacji.

  Senatorowie opowiedzieli się także za zwiększeniem limitu do 5 mln euro dla podatników chcących się rozliczać podatkiem ryczałtowym (nowela zwiększa ten limit do 2 mln euro). Kolejna poprawka zmierza do skreślenia w ustawie o podatku od osób prawnych zobowiązania podatników do sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy. Komisja opowiedziała się też za skreśleniem regulacji ograniczających możliwość korzystania z tzw. ulgi abolicyjnej.

  Komisja zaproponowała ponadto kilka poprawek legislacyjnych.

  Celem nowelizacji ustaw podatkowych jest uszczelnienie systemu podatku dochodowego od osób prawnych, by zapewnić powiązanie wysokości podatku płaconego przez duże przedsiębiorstwa, w szczególności międzynarodowe, z faktycznym miejscem uzyskiwania przez nie dochodu.

  Zakłada ona m.in. podniesienie do 2 mln euro z 1,2 mln euro limitu przychodów, uprawniających do skorzystania z obniżonej 9-proc. stawki CIT, oraz podniesienie limitu uprawniającego do opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego do 2 mln euro z 250 tys. euro.

  Zawiera także rozwiązania dot. m.in. przeniesienia obowiązku podatkowego na spółkę komandytową, obowiązek publikowania strategii podatkowej przez wielkie koncerny oraz ograniczenie ulgi abolicyjnej.

  Zakłada m.in. likwidację niektórych wyłączeń podatkowych, obniżenie stawek ryczałtu, ujednolicenie wysokości ryczałtu dla najmu, likwidację wyłączenia z opodatkowania kartą podatkową w przypadku prowadzenia takiej samej działalności przez małżonka oraz dopuszczenie czasowego zwiększenia stanu zatrudnienia przez przedsiębiorców opłacających kartę podatkową. Według szacunków Ministerstwa Finansów możliwość rozliczania się ryczałtem uzyskałoby ok. 10 tys. osób więcej, co oznaczałoby dodatkowe koszty dla budżetu w wysokości 0,9 mld zł.

  Zmiany w CIT będą dotyczyć kilku tysięcy podatników. W 2018 r. 11 tys. uzyskało przychody od 1,2 mln euro a 2 mln euro i posiadało status "małego podatnika", a 8 tys. podatników wykazało podatek należny. W OSR oszacowano, że rozwiązanie w spowoduje zmniejszenie dochodów SFP o 0,4 mld zł.

  Nowela zakłada objęcie CIT-em spółek osobowych, w tym spółek komandytowych z wykorzystaniem firm zakładanych np. na Cyprze i w Luksemburgu. Łączne skutki finansowe objęcia spółek komandytowych podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz zwolnienie od podatku dochodu komandytariusza z tytułu udziału w zysku wypłaconego przez spółkę komandytową w 2021 roku ma wynieść 1,74 mld zł.

  Planowane jest wprowadzenie obowiązku informowania o polityce podatkowej firmy w przypadku podmiotów, które miały przychody powyżej 50 mln euro. Z obowiązku publikacji mają być wyłączone informacje dotyczące tajemnicy handlowej, przemysłowej, zawodowej lub procesu produkcyjnego.

  Nowela dotyczy też tzw. ulgi abolicyjnej. Zakłada, że jeżeli dochody osób działających za granicą nie przekroczą kwoty 8 tys. zł, będą rozliczane na dotychczasowych zasadach. Z danych MF wynika, że z ulgi tej korzysta ok. 67 tys. osób. Wprowadzenie limitu odliczenia tzw. ulgi abolicyjnej do wysokości nieprzekraczającej kwoty 1,36 tys. zł spowoduje wzrost dochodów sektora finansów publicznych o 210 mln zł.

  (ISBnews)

 • 20.11, 08:38Sejm przyjął pakiet wsparcia dla przedsiębiorców - tzw. tarczę 6.0 

  Warszawa, 20.11.2020 (ISBnews) - Sejm przyjął pakiet wsparcia dla przedsiębiorców z branż najbardziej dotkniętych obostrzeniami - m.in. usługowej, gastronomicznej, fitness, rozrywkowej i sprzedaży detalicznej - którzy zanotowali spadek przychodów. Proponowane jest dla nich m.in: zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne, wprowadzenie postojowego i dopłat do wynagrodzeń, a także mikropożyczek, maksymalnie do 5 tys. zł

  Za poselskim nowelizacją ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych opowiedziało się 433 posłów, 3 było przeciwnych, a 13 wstrzymało się od głosu.

  Proponowane rozwiązania (zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne oraz wypłata tzw. postojowego) dotyczą kilkudziesięciu branż według klasyfikacji Polskich Kodów Działalności (PKD) , w tym m.in. usługowej, gastronomicznej, fitness, rozrywkowej, fotograficznej, sportowej, a także sprzedaży detalicznej.

  Zgodnie z nowelą przedsiębiorcy branż najbardziej dotkniętych, którzy zanotują w październiku bądź listopadzie 2020 r. przychód niższy o 40% w stosunku do października bądź listopada 2019 r. uzyskają prawo do dopłat do miejsc pracy (przez trzy miesiące), zwolnienia z ZUS (za listopad), postojowego (za listopad) oraz mikropożyczek (maksymalnie do 5 tys. zł).

  W trakcie głosowań przyjęto poprawkę, zakładająca możliwość wypłacenia jednorazowego postojowego także prowadzącym m.in. działalność artystyczną w oparciu o umowy cywilno-prawne. Rozszerzono też katalog przedsiębiorców, uprawnionych do skorzystania z instrumentów wsparcia m.in. o branżę turystyczną, przewoźników, pilotów wycieczek w sytuacji, gdy ich przychody w październiku lub listopadzie 2020 roku będą niższe o 75% w stosunku do analogicznego okresu 2019 r.

  W nowelizacji znalazł się też przepis umożliwiający Radzie Ministrów wydanie rozporządzenia poszerzającego zakres branż, w których przedsiębiorcy mogą skorzystać z proponowanych instrumentów, jak i wydłużenia proponowanego okresu wsparcia. Zgodnie z nowelizacją, przysługuje ono za listopad 2020, ale wnioski w tej sprawie mogą być składane do 10 czerwca 2021 r., a świadczenia mogą być wypłacane do końca czerwca 2021 r.

  Z szacunków wynika, że ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek za listopad 2020 r. skorzysta ok. 173 tys. przedsiębiorców, co pozwoli im zatrzymać łącznie prawie 530 mln zł. Propozycja polegająca na wprowadzeniu jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego obejmie ok. 146 tys. przedsiębiorców, co powinno przełożyć się na bezpośrednie wsparcie finansowe w łącznej kwocie ok. 305 mln zł.

  Nowelizacja zakłada także zwolnienie z opłaty targowej z 2021 roku z jednoczesną rekompensatą dla samorządów. Zakładając taką samą wysokość wpływów z tytułu opłaty targowej w 2021 r, jak w 2019 r., wartość utraconych dochodów kształtowałaby się na poziomie ok. 139 mln zł. Rekompensata dla gmin wyniosłaby około 137 mln zł. Środki na ten cel miałyby pochodzić z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

   (ISBnews)

   

 • 20.11, 08:33Sejm za ustawą okołobudżetową na 2021, zakładającą m.in dokapitalizowanie PFR 

  Warszawa, 20.11.2020 (ISBnews) - Sejm przyjął ustawę okołobudżetową na rok 2021, wprowadzając do niej poprawki, zakładające m.in. przeznaczanie środków z Funduszu Reprywatyzacji na nabywanie przez Skarb Państwa udziału w spółkach także w roku 2021 oraz dokapitalizowanie Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) kwotą 6,6 mld zł.

  Za ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 wraz z przyjętymi wcześniej poprawkami głosowało 233 posłów, 217 było przeciwnych, 1 wstrzymał się od głosu.

  Jedna z poprawek pozwala na emisję obligacji na rzecz PFR i dokapitalizowanie go w przyszłym roku kwotą 6,6 mld zł. Inna zakłada, że środki z Funduszu Reprywatyzacji będą mogły także i w roku przyszłym być przeznaczane na zakup przez Skarb Państwa udziałów w spółkach.

  Wcześniej w trakcie prac Komisji Finansów Publicznych wprowadzono zapis, polegający na przedłużeniu na 2021 r. obowiązywania przepisów uelastycznienia zarządzania samorządowymi finansami w zakresie reguł fiskalnych obowiązujących samorządy terytorialne, na wzór tych obowiązujących w tym roku ze względu na pandemię.

  Ustawa okołobudżetowa jest nierozerwalnie związana z projektem ustawy budżetowej na 2021 rok. Zawiera regulacje, które mają pomóc w realizacji budżetu.

  Ustawa okołobudżetowej zakłada, że przyszłym roku utrzymanie podstawy do naliczania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych (ZFSS) na obecnym poziomie oraz m.in. zabezpieczenie środków na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych z tytułu prawa do bezpłatnego węgla w części budżetowej prezesa ZUS.

  Planowane jest wprowadzenie czasowego mechanizmu finansowania wybranych szkół wyższych i instytucji prowadzących najistotniejsze badania naukowe. Minister właściwy do spraw budżetu na wniosek ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki ma przekazać na ten cel w przyszłym roku skarbowe papiery wartościowe o wartości 496,7 mln zł.

  Kolejną zmianą jest "zamrożenie" podstawy do naliczania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych (ZFSS) dla sfery budżetowej oraz na fundusz socjalny dla emerytów i rencistów otrzymujących świadczenia z zaopatrzenia emerytalnego służb mundurowych.

  W przypadku sfery budżetowej (jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych) wydatki na ZFŚS mają charakter obligatoryjny i w odniesieniu do państwowych jednostek budżetowych obciążają budżet państwa. "Zamrożenie" odpisów ma zapobiec wzrostowi wydatków budżetu państwa.

  W roku 2021 wysokość odpisu ma być ustalana na podstawie wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2018 r. ogłoszonego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), które wynosi 4,13 tys. zł, analogicznie, jak w tym roku. Przyjmując tę kwotę, odpis podstawowy na jednego pracownika (37,5% podstawy) wyniesie ok. 1,55 tys. zł. Ma to spowodować oszczędności w odpisach pracowników, zatrudnionych w jednostkach budżetowych na poziomie ok. 30 mln zł, nauczycieli - ok. 467 mln zł, sędziów - 184 mln zł oraz mundurowych (łącznie z emerytami MS) - 11,1 mln zł.

  Szacunkowe oszczędności dla budżetu państwa z tytułu zmiany zasad dotyczących tworzenia funduszu nagród dla administracji publicznej w roku 2021 mają wynieść ok. 694 mln zł. Wprowadzenie możliwości finansowania, w roku 2021 zadań związanych z informatyzacją państwa ze środków Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK) to oszczędność rzędu ok. 100 mln zł.

  (ISBnews)

   

 • 18.11, 16:56Projekt ustawy okołobudżetowej na rok 2021 ponownie trafił do komisji 

  Warszawa, 18.11.2020 (ISBnews) - Do projektu ustawy okołobudżetowej na rok 2021 w trakcie drugiego czytania zgłoszono szereg poprawek, zakładających m.in. nabywanie w ramach funduszu reprywatyzacji udziału w spółkach, zwiększenie dofinansowania do instytucji kultury i dokapitalizowanie Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) kwotą 6,6 mld zł. W związku z tym projekt ponownie skierowano do Komisji Finansów Publicznych.

  Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 jest nierozerwalnie związany z projektem ustawy budżetowej na 2021 rok. Zawiera regulacje, które mają pomóc w realizacji budżetu.

  W trakcie drugiego czytania wszystkie kluby złożyły do projektu poprawki. Poprawki, zgłoszone przez klub PiS zakładają, że przychody z Funduszu Reprywatyzacji mają być przeznaczone na nabywanie przez Skarb Państwa  akcji lub udziałów w spółkach także w roku 2021, umożliwiają zwiększenie dofinansowanie dla państwowych instytucji kultury, a także pozwalają na emisję obligacji na rzecz dokapitalizowania PFR  o kwotę 6,6 mld zł.

  Środki te – jak argumentował Henryk Kowalczyk (PiS) mają umożliwić większe możliwości reagowania w zakresie wsparcia dla przedsiębiorców.

  Marta Golbik (KO) zapowiedziała, że Koalicja Obywatelska nie poprze projektu w jego obecnej formie. Skrytykowała zamrożenia pensji w administracji. Zaproponowała wykreślenie zapisów, dotyczących zamrożenia pensji dla nauczycieli.

  Zamrożenie płac w administracji, pozbawienie nauczycieli podwyżek, mundurowych - funduszu nagród skrytykował także Dariusz Wieczorek (Lewica). Zwrócił uwagę, że w przyszłorocznym budżecie zakładany jest wzrost konsumpcji o 4%. "Jeżeli nie wzrosną płace, to nie wzrośnie konsumpcja" - stwierdził, zaznaczając, że "budżet [jest] nie do przyjęcia i ta ustawa absolutnie nie do przyjęcia w takiej formie".

  Czesław Siekierski (Koalicja Polska) zwrócił uwagę, że niektóre zapisy ustawy są zasadne, np. dofinansowanie lotniczego ratownictwa medycznego. Zaznaczył jednak, że projekt ogranicza środki, które zostały wcześniej przyznane, np. w dziedzinie edukacji - na doskonalenie zawodowe, na wypłatę nagród, na doradztwo metodyczne, zmniejsza też Fundusz Świadczeń Socjalnych. Oszczędności te ocenił jako "problematyczne".

  Robert Winnicki (Konfederacja) zaznaczył, że obecny budżet , "jest budżetem kryzysu, zapowiadającym trwanie i kontynuację kryzysu".

  Projekt ustawy okołobudżetowej zakłada, że przyszłym roku utrzymanie podstawy do naliczania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych (ZFSS) na obecnym poziomie oraz m.in. zabezpieczenie środków na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych z tytułu prawa do bezpłatnego węgla w części budżetowej prezesa ZUS.

  Planowane jest wprowadzenie czasowego mechanizmu finansowania wybranych szkół wyższych i instytucji prowadzących najistotniejsze badania naukowe. Minister właściwy do spraw budżetu na wniosek ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki ma przekazać na ten cel w przyszłym roku skarbowe papiery wartościowe o wartości 496,7 mln zł.

  Kolejną zmianą jest "zamrożenie" podstawy do naliczania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych (ZFSS) dla sfery budżetowej oraz na fundusz socjalny dla emerytów i rencistów otrzymujących świadczenia z zaopatrzenia emerytalnego służb mundurowych.

  W przypadku sfery budżetowej (jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych) wydatki na ZFŚS mają charakter obligatoryjny i w odniesieniu do państwowych jednostek budżetowych obciążają budżet państwa. Zamrożenie "odpisów" ma zapobiec wzrostowi wydatków budżetu państwa.

  W roku 2021 wysokość odpisu ma być ustalana na podstawie wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2018 r. ogłoszonego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), które wynosi 4,13 tys. zł, analogicznie, jak w tym roku. Przyjmując tę kwotę, odpis podstawowy na jednego pracownika (37,5% podstawy) wyniesie ok. 1,55 tys. zł. Ma to spowodować oszczędności w odpisach pracowników, zatrudnionych w jednostkach budżetowych na poziomie ok. 30 mln zł, nauczycieli - ok. 467 mln zł, sędziów - 184 mln zł oraz mundurowych (łącznie z emerytami MS) - 11,1 mln zł.

  Szacunkowe oszczędności dla budżetu państwa z tytułu zmiany zasad dotyczących tworzenia funduszu nagród dla administracji publicznej w roku 2021 mają wynieść ok. 694 mln zł. Wprowadzenie możliwości finansowania, w roku 2021 zadań związanych z informatyzacją państwa ze środków Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK) to oszczędność rzędu ok. 100 mln zł.

  (ISBnews)

 • 17.11, 14:22MF: Dochody JST z PIT, CIT i subwencji na poziomie 101,9% r/r za I-IX 2020 r. 

  Warszawa, 17.11.2020 (ISBnews) - Dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, w podatku dochodowym od osób prawnych i subwencji ogólnej kształtują się w okresie styczeń-wrzesień br. na poziomie 101,9% r/r, poinformowało Ministerstwo Finansów.  

  "Z analizy sytuacji finansowej #JST po 9 miesiącach 2020 r. wynika, że łącznie dochody JST z tytułu udziałów w podatkach dochodowych #PIT i #CIT oraz z subwencji ogólnej kształtują się na poziomie 101,9% w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 r." – podało Ministerstwo na swoim profilu na Twiterze.

  Jak informowało wcześniej Ministerstwo Finansów, budżety jednostek samorządu terytorialnego (JST) po II kw. 2020 r. zamknęły się zbiorczo nadwyżką w kwocie 11 962 mln zł, przy planowanym (po zmianach) deficycie w wysokości 26 231 mln zł. Dochody wykonane JST ogółem (wpływy minus zwroty) wyniosły po I kw. br. 147 032 mln zł wobec 298 422 mln zł planu na cały rok. Wydatki wykonane ogółem opiewały w tym czasie na 135 069 mln zł wobec rocznego planu w wysokości 324 653 mln zł.

  (ISBnews)

   

 • 16.11, 11:01Gowin: Plan Odbudowy i Rozwoju będzie gotowy w połowie 2021 r. 

  Kraków, 16.11.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT) rozpoczęło prace nad Planem Odbudowy i Rozwoju, który ma uwzględniać rozwiązania w polskiej gospodarce w okresie post pandemicznym; plan ten ma być gotowy w końcu II kw. 2021 r., zapowiedział wicepremier, szef MRPiT Jarosław Gowin.

  "Plan Odbudowy i Rozwoju ma być gotowy w końcu II kwartału i w ciągu kilku miesięcy wdrożony w życie. To ma pozwolić na ocenę, które gałęzie i sektory mają szansę na wzrost potencjału na rynkach zagranicznych, które sektory dotknięte zostały kryzysem i trzeba je zrestartować i ile to ma kosztować" - powiedział Gowin na XVI Forum Przedsiębiorców Małopolski.

  Wicepremier wyraził też opinię, że "budżet unijny zostanie przyjęty i Polska z Funduszu Odbudowy mogła [będzie] uzyskać ok. 200 mld zł".

  "Polskiego podatnika nie stać obecnie na kolejną transzę pomocy w wysokości 150 mld zł, dlatego cały czas pracujemy na tzw. wsparciem dedykowanym, kierowanym do branż najbardziej dotkniętych drugą falą pandemii"- powiedział Gowin.

  (ISBnews)

   

 • 09.11, 11:10Maksymalny koszt zasiłku opiekuńczego za okres od 9 do 29 XI to 2,8 mld zł 

  Warszawa, 09.11.2020 (ISBnews) - Szacunkowy maksymalny koszt dodatkowego zasiłku opiekuńczego, wypłacanego za okres od 9 do 29 listopada to 2,8 mld zł, wynika z Oceny Skutków Regulacji (OSR) do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19.

  Rozporządzenie to zostało już opublikowane w Dzienniku Ustaw i weszło w życie.

  "Szacunkowy maksymalny skutek dodatkowego zasiłku opiekuńczego nad dziećmi do lat 8 przez okres 21 dni wynosi ok. 2,3 mld zł. Skutki wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego przez 21 dni z tytułu opieki nad dziećmi i osobami niepełnosprawnymi szacuje się na kwotę ok. 440 mln zł, a koszt wypłaty - w przypadku niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna - na kwotę ok. 27 mln zł" - podano w uzasadnieniu.

  Skutki finansowe  oszacowano przy założeniu, że liczba dzieci w wieku do lat 8 (na podstawie danych GUS) wynosi ok. 1,9 mln, - przeciętna liczba dzieci w rodzinie - 1,5, - przeciętna wysokość zasiłku opiekuńczego - 86,3 zł, - okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego - 21 dni.

  "Maksymalny skutek finansowy został wyszacowany przy założeniu, że wszyscy uprawnieni skorzystają z przysługującego im prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Skutek ten zależy od rozwoju epidemii, liczby zachorowań oraz od konieczności wprowadzania kolejnych ograniczeń, w tym zamykania lub ograniczenia funkcjonowania placówek zapewniających opiekę dzieciom i osobom niepełnosprawnym" - podano także.

  Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał w przypadku zamknięcia placówek zapewniających opiekę oraz w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19, jednak nie dłużej niż do dnia 29 listopada 2020 r.

  Możliwość przedłużenia okresu pobierania zasiłku opiekuńczego na czas zamknięcia szkół, przedszkoli i żłobków zakłada ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

  (ISBnews)

   

 • 05.11, 11:59Prognozowany koszt waloryzacji rent i emerytur w 2021 r. to 9,7 mld zł 

  Warszawa, 05.11.2020 (ISBnews) - Prognozowany koszt przyszłorocznej waloryzacji rent i emerytur, łącznie z tzw. 'trzynastą emeryturą" przy wskaźniku 103,84% szacowany jest na łącznie ok. 9,7 mld zł, wynika z uzasadnienia do projektu nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS).

  Projekt nowelizacji, zamieszczony na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL), został skierowany do konsultacji.

  "Prognozowany koszt waloryzacji ustawowej, przy wskaźniku 103,84% szacowany jest na ok. 9,6 mld zł (łącznie ze skutkiem finansowym waloryzacji rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów - tzw. 13. emerytury). Szacuje się, że skutki finansowe dodatkowych kosztów wynikających z podniesienia najniższej emerytury i renty do 1,25 tys. zł oraz gwarancji podniesienia wysokości świadczeń o nie mniej niż 50 zł ponad koszty waloryzacji ustawowej prognozowanym wskaźnikiem 103,84% wyniosą ok. 0,1 mld zł w skali 10 miesięcy" - czytamy w uzasadnieniu do projektu.

  Poziom i zasady obliczania wskaźnika waloryzacji reguluje art. 89 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Kwota ewentualnego dofinansowania znana będzie po ogłoszeniu na początku przyszłego roku przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym i realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

  Zgodnie z prognozami świadczeniobiorcy, pobierający najniższe świadczenia - przy prognozowanym wskaźniku waloryzacji na poziomie 103,84% - otrzymaliby wyższe podwyżki świadczeń niż miałoby to miejsce przy obecnie obowiązujących zasadach waloryzacji (na podstawie art. 89 ustawy), podano także.

  Osoby pobierające najniższe emerytury i renty dostałyby kwotę waloryzacji na poziomie 50 zł (w przypadku rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy - 37,5 zł). Gdyby zastosowano dotychczasowe zasady waloryzacji świadczeń, otrzymałyby kwotę 46,08 zł (w przypadku rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy - 34,56 zł).

  Gdyby okazało się, że wskaźnik waloryzacji będzie wyższy od wskaźnika 104,16% waloryzacji świadczeń w 2021 r., dokona się rzeczywistym wskaźnikiem waloryzacji, określonym w art. 89 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

  (ISBnews)

   

 • 05.11, 07:58Morawiecki: Deficyt budżetowy po X wyniesie ok. 13 mld zł, w XI i XII przyrośnie 

  Warszawa, 05.11.2020 (ISBnews) - Deficyt budżetowy po październiku wyniesie ok. 13 mld zł, w listopadzie i w grudniu na pewno przyrośnie, poinformował premier Mateusz Morawiecki. W nowelizacji ustawy budżetowej na 2020 r. zaplanowano deficyt na poziomie 109,3 mld zł.

  "Deficyt budżetowy w nowelizacji […] ustawy budżetowej zaplanowaliśmy na […] 109 mld zł. Po październiku będzie to 13 mld zł mniej więcej, orientacyjnie. W listopadzie i w grudniu na pewno on jeszcze przyrośnie" - powiedział Morawiecki, odpowiadając wczoraj wieczorem na pytania użytkowników Facebooka.

  Wcześniej, w trakcie konferencji zapowiedział, że budżet jest w lepszym stanie, niż zakładano to kilka tygodni temu, dokonując nowelizacji ustawy, a deficyt będzie niższy od zaplanowanego.

  Nowelizacja ustawy budżetowej zakłada, że w 2020 r. dochody budżetu państwa będą niższe od zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2020 r. o 36,7 mld zł i wyniosą 398,7 mld zł. Wydatki budżetu państwa zostały zaplanowane na 508 mld zł, co oznacza, że będą one wyższe o 72,7 mld zł od przewidzianych w ustawie budżetowej na 2020. Deficyt ma wynieść 109,3 mld zł.

  Jak wynika z danych Ministerstwa Finansów na koniec września 2020 r., w budżecie państwa odnotowano 13,76 mld zł deficytu. Miesiąc wcześniej deficyt wynosił 13,3 mld zł.

  (ISBnews)

 • 04.11, 15:35Morawiecki: Deficyt budżetowy w 2020 r. będzie niższy niż przewidywaliśmy 

  Warszawa, 04.11.2020 (ISBnews) - Deficyt budżetowy w 2020 r. będzie niższy niż założony w nowelizacji ustawy budżetowej, poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  "Zdolność budżetu jest. I budżet będzie w lepszym stanie, niż jeszcze w nowelizacji przewidywaliśmy. Prawdopodobnie deficyt budżetowy będzie niższy na koniec tego roku niż jeszcze kilka tygodni temu przewidywaliśmy. To jest dobra wiadomość. I my tych pieniędzy użyjemy na ratowanie miejsc pracy, na ratowanie przedsiębiorców" – powiedział Morawiecki w trakcie konferencji prasowej, odpowiadając na pytanie o instrumenty wsparcia przedsiębiorców w związku z lockdownem.

  Nowelizacja ustawy budżetowej zakłada, że w 2020 r. dochody budżetu państwa będą niższe od zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2020 r. o 36,7 mld zł i wyniosą 398,7 mld zł. Wydatki budżetu państwa zostały zaplanowane na 508 mld zł, co oznacza, że będą one wyższe o 72,7 mld zł od przewidzianych w ustawie budżetowej na 2020. Deficyt ma wynieść 109,3 mld zł.

  Przyjęto, że PKB w 2020 r. obniży się o 4,6% wobec wzrostu o 4,5% rok wcześniej i wzrostu 3,7% zakładanego w ustawie budżetowej na 2020 r. Przeciętna inflacja natomiast zwiększy do 3,3% wobec 2,5% zakładanych w ustawie budżetowej na 2020 r. Założono wzrost bezrobocia do poziomu 8%.

  (ISBnews)

 • 02.11, 13:35Rząd chce przyjąć nowelę ws. przyszłorocznej waloryzacji emerytur, rent w IV kw. 

  Warszawa, 02.11.2020 (ISBnews) - Rząd chce w IV kw. przyjąć nowelę ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS), zakładającą podniesienie najniższej emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy do 1,25 tys. zł, a renty z tytułu częściowej niezdolności do 937,5 zł. Wszystkie emerytury i renty zostaną podniesione wskaźnikiem waloryzacji, nie mniej niż o 50 zł, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  "W 2021 r., analogicznie jak w poprzednich latach, proponuje się modyfikację obecnie obowiązujących zasad waloryzacji, polegającą na:
  - podwyższeniu najniższych świadczeń odpowiednio do:
    - 1250 zł w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej,
    - 937,50 zł w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
  - zastosowaniu ustawowego wskaźnika waloryzacji, przy zapewnieniu minimalnej gwarantowanej podwyżki świadczenia na poziomie 50 zł" – czytamy w uzasadnieniu.

  Zgodnie z projektowaną regulacją wszystkie emerytury i renty zostaną podwyższone wskaźnikiem waloryzacji, z gwarantowaną kwotą podwyżki 50 zł.

  Planowane jest też wprowadzenie przepisu na wypadek, gdyby okazało się, że rzeczywisty wskaźnik waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych (który znany będzie dopiero w lutym 2021 r.) będzie wyższy od wskaźnika 104,16% zapewniającego kwotę podwyżki waloryzacyjnej na poziomie 50 zł w odniesieniu do najniższych świadczeń. Wówczas waloryzacji świadczeń w 2021 r. dokona się w oparciu o rzeczywisty wskaźnik waloryzacji, określony w art. 89 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych podano także.

  (ISBnews)

 • 30.10, 13:38Prezydent podpisał nowelizację ustawy budżetowej na rok 2020 

  Warszawa, 30.10.2020 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację budżetu na rok 2020 spadkiem PKB w tym roku o 4,6%, średnioroczną inflacją na poziomie 3,3% oraz stopą bezrobocia rejestrowanego w wysokości 8% na koniec roku, poinformowała Kancelaria Prezydenta.  

  W tegorocznym deficycie założono 109,3 mld zł deficytu.

  Nowelizacja zakłada, że w 2020 r. dochody budżetu państwa będą niższe od zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2020 r. o 36,7 mld zł i wyniosą 398,7 mld zł. Wydatki budżetu państwa zostały zaplanowane na 508 mld zł, co oznacza, że będą one wyższe o 72,7 mld zł od przewidzianych w ustawie budżetowej na 2020. Deficyt ma wynieść 109,3 mld zł.

  Przyjęto, że PKB w 2020 r. obniży się o 4,6% wobec wzrostu o 4,5% rok wcześniej i wzrostu 3,7% zakładanego w ustawie budżetowej na 2020 r. Przeciętna inflacja natomiast zwiększy się do 3,3% wobec 2,5% zakładanych w ustawie budżetowej na 2020 r. Na koniec roku przewiduje się w nowelizacji wzrost bezrobocia do 8% z 5,1% założonych w ustawie budżetowej na 2020 r. Nadwyżka na rachunku obrotów bieżących na koniec roku ma wynieść 2,3% PKB.

  Przeciętne zatrudnienie obniży się o 2,4% (wobec 0,5% zakładanych w ustawie budżetowej na 2020 r.), w tym w sektorze przedsiębiorstw o 2%. Przewiduje się wzrost płac w gospodarce narodowej o 3,5% (wobec 6% zakładanych w ustawie budżetowej na 2020 r.), a w sektorze przedsiębiorstw o 3%.

  Limit przyrostu zadłużenia na dzień 31 grudnia 2020 r. z tytułu zaciągniętych i spłaconych kredytów lub pożyczek oraz emisji i spłaty skarbowych papierów wartościowych ustalono na 180 mld  zł, a limit udzielanych przez Skarb Państwa poręczeń i gwarancji na 500 mln zł.

  (ISBnews)

   

 • 30.10, 11:45Wdrożenie pakietu e-commerce w zakresie VAT spoza UE da ok. 1,16 mld zł rocznie 

  Warszawa, 30.10.2020 (ISBnews) - Wdrożenie pakietu e-commerce, dotyczącego przeniesienia odpowiedzialności za zobowiązanie VAT z tytułu dostaw B2C na podatników prowadzących działalność gospodarczą związaną z zarządzaniem interfejsami elektronicznymi ma dać budżetowi średnio 1,157 mld zł rocznie, przy czym w przyszłym roku ma to 482 mln zł, gdyż wejście w życie regulacji zaplanowano na 1 lipca 2021 roku, wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu nowelizacji podatku od towarów i usług, który ukazał się na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL).

  "Komisja Europejska przedstawiła, że wdrożenie pakietu e-commerce (m.in. zwiększenie przestrzegania przepisów oraz zniesienie zwolnienia z VAT przywozu małych przesyłek) może pozwolić na zwiększenie rocznej kwoty dochodów z VAT w państwach członkowskich o 7 mld euro rocznie. Dla wyliczenia skutków dla Polski zastosowano następujące założenia i metodologię: kwotę 7 mld euro podzielono na poszczególne państwa członkowskie na podstawie udziału poszczególnych państw członkowskich w  kwocie dochodów z VAT (1 135,4 mld euro) 28 państw członkowskich za rok 2018. Udział ten dla Polski wyniósł 3,56%" - podano w uzasadnieniu.

  Skutek finansowy dla Polski przy zastosowaniu wyliczonego w ten sposób udziału oraz kursu euro w wysokości 4,424 zł został oszacowany na ok. 1 102 mln zł. Dodatkowo, uwzględniając możliwość stosowania podstawowej stawki VAT (23%) na wszystkie towary zgłoszone na podstawie szczególnych przepisów (np. pobór podatku przez Pocztę Polską) doszacowano 55 mln zł. (tj. 1 102 mln zł). Łączny skutek budżetowy oszacowano na 1 157 mln zł rocznie.

  Projektowana nowelizacja prowadzi do przeniesienia odpowiedzialności za zobowiązanie VAT (czyli za pobór i zapłatę VAT)  z tytułu określonych dostaw B2C z przedsiębiorców prowadzących sprzedaż za pośrednictwem interfejsów elektronicznych na podatników prowadzących działalność gospodarczą związaną z zarządzaniem tymi interfejsami. Aktualnie bowiem operatorzy interfejsów elektronicznych nie są w Polsce objęci takim obowiązkiem.

  Zgodnie z projektowaną nowelizacją, określeni operatorzy interfejsów elektronicznych, za pośrednictwem których świadczone są usługi oraz dokonywane są dostawy towarów na terytorium UE, będą obowiązani do prowadzenia ewidencji tych transakcji w postaci elektronicznej. W odniesieniu do dostaw towarów, których wysyłka lub transport rozpoczyna się bądź kończy terytorium Polski oraz usług, których miejsce świadczenia znajduje się w Polsce, ewidencja ta będzie udostępniana drogą elektroniczną na żądanie właściwego organu podatkowego.

  Wprowadzana proponowaną regulacją nowa fakultatywna procedura importu (IOSS) ma ułatwić elektroniczną rejestrację do celów VAT w jedynym państwie członkowskim. rozliczenie i zapłatę VAT w ramach jednej elektronicznej kwartalnej deklaracji. Zgodnie z projektem podmioty z państw trzecich (w tym także interfejsy elektroniczne) będą mogły skorzystać z tego uproszczenia pod warunkiem ustanowienia pośrednika z siedzibą lub stałym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. W projekcie zaproponowano także uproszczenie przy imporcie towarów o wartości do 150 euro (jeżeli nie stosuje się IOSS), dla operatorów pocztowych w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, dotyczące uproszczonego deklarowania oraz zapłaty VAT pobranego od odbiorcy dla którego była przeznaczona przesyłka w Polsce. Ma ono mieć charakter fakultatywny.

  (ISBnews)

 • 28.10, 17:06Sejm przyjął poprawkę Senatu do nowelizacji budżetu na 2020 rok  

  Warszawa, 28.10.2020 (ISBnews) - Sejm przyjął poprawkę Senatu do nowelizacji budżetu na rok 2020 ze 109,3 mld zł deficytu, spadkiem PKB w tym roku o 4,6%, średnioroczną inflacją na poziomie 3,3% oraz stopą bezrobocia rejestrowanego w wysokości 8% na koniec roku. Poprawka dotyczy utworzenia nowej rezerwy na obsługę długu i rozliczenie środków unijnych.

  Jednocześnie posłowie odrzucili trzy inne poprawki.

  Sejm zgodził się na utworzenie nowej rezerwy celowej na obsługę długu Skarbu Państwa i rozliczenia z budżetem Unii Europejskiej w wysokości 700 mln zł; 300 mln zł z tej kwoty miałoby trafić na obsługę długu Skarbu Państwa oraz 400 mln zł na rozliczenie środków unijnych.

  Odrzucił natomiast poprawkę, zwiększającą wydatki bieżące jednostek budżetowych o 2 mld zł na programy polityki zdrowotnej oraz o 3 mld zł na subwencję oświatową dla jednostek samorządu terytorialnego kosztem ogólnej rezerwy budżetowej (2,01 mld zł) oraz wydatków majątkowych na obronę narodową o (2,99 mld zł).

  Posłowie byli także przeciwni poprawce zmniejszającej łączną kwotę wydatków budżetu państwa oraz deficyt budżetu państwa o 100,1 mln zł  kosztem zmniejszenia wydatków: na Krajową Radę Radiofonii i Telewizji (15 mln zł), na Centralne Biuro Antykorupcyjne (o 14,6 mln zł), na Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego (o 10 mln zł), na Agencję Wywiadu (o 10 mln zł), na Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (o 500 tys. zł) oraz na obsługę długu Skarbu Państwa (o 50 mln zł).

  Sprzeciwili się też utworzeniu nowej rezerwy celowej na rzecz Europejskiego Centrum Solidarności w wysokości 1 mln  zł.

  Nowelizacja zakłada, że w 2020 r. dochody budżetu państwa będą niższe od zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2020 r. o 36,7 mld zł i wyniosą 398,7 mld zł. Wydatki budżetu państwa zostały zaplanowane na 508 mld zł, co oznacza, że będą one wyższe o 72,7 mld zł od przewidzianych w ustawie budżetowej na 2020. Deficyt ma wynieść 109,3 mld zł.

  Przyjęto, że PKB w 2020 r. obniży się o 4,6% wobec wzrostu o 4,5% rok wcześniej i wzrostu 3,7% zakładanego w ustawie budżetowej na 2020 r. Przeciętna inflacja natomiast zwiększy się do 3,3% wobec 2,5% zakładanych w ustawie budżetowej na 2020 r. Na koniec roku przewiduje się w nowelizacji wzrost bezrobocia do 8% z 5,1% założonych w ustawie budżetowej na 2020 r.

  Przeciętne zatrudnienie obniży się o 2,4% (wobec 0,5% zakładanych w ustawie budżetowej na 2020 r.), w tym w sektorze przedsiębiorstw o 2%. Przewiduje się wzrost płac w gospodarce narodowej o 3,5% (wobec 6% zakładanych w ustawie budżetowej na 2020 r.), a w sektorze przedsiębiorstw o 3%.

  (ISBnews)

   

 • 28.10, 16:43Sejm za wydłużeniem rozwiązań podatkowych wprowadzonych tzw. tarczami 

  Warszawa, 28.10.2020 (ISBnews) - Sejm przyjął nowelizację ustaw, wprowadzającą opodatkowanie spółek komandytowych podatkiem CIT oraz zakładającą podwyższenie do 2 mld euro limitu przychodów, uprawniający do statusu małego podatnika CIT. Opowiedział się też za wydłużeniem rozwiązań podatkowych, wprowadzonych tzw. tarczami antykryzysowymi. 

  Za nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wraz z poprawkami 232 opowiedziało się  posłów,  215 było przeciwnych, 1 poseł wstrzymał się od głosu.

  Wcześniej posłowie odrzucili wniosek o odrzucenie nowelizacji w całości. Sprzeciwili się też wykreśleniu zapisu o opodatkowaniu spółek komandytowych podatkiem dochodowym od osób prawnych, a także przesunięciu wejścia w życie tych przepisów.

  Sejm wydłużył natomiast termin obowiązywania rozwiązań podatkowych, wprowadzanych tzw. tarczami antykryzysowymi. Chodzi m.in. o jednorazowe odpisy amortyzacyjne, w sytuacji, gdy pozyskane są środki trwałe na walkę z COVID-19 (np. na uruchomienie linii produkcyjnej do produkcji rękawiczek czy maseczek), możliwość symultanicznego korzystania do końca pandemii z prawa do ulgi IP Box oraz ulgi B&R.

  Zgodnie z tymi rozwiązaniami, wierzyciele będą mogli szybciej skorzystać z tzw. ulgi na złe długi (termin ten został skrócony z 90 na 30 dni), a darowizny firm np. na szpitale będą zaliczane do kosztów uzyskania przychodów – za październik, listopad grudzień 2020 r.  - wysokości 200%, a w kolejnych miesiącach - w wysokości 150%.

  Sejm nie zgodził się natomiast na wykreślenie zmian dotyczących tzw. ulgi abolicyjnej, wykreślenie opodatkowania spółek komandytowych podatkiem CIT, przesunięcie wejścia w życie terminu tego opodatkowania na 1 stycznia 2022 roku. 

  Z poparciem Sejmu nie spotkała się także poprawka, dotycząca podwyższenia limitu dla tzw. małego CIT do 5 mln euro (projekt podnosi ten limit z 1,2 mln euro do 2 mln euro).

  Nowelizacja ustaw podatkowych (tzw. pakiet uszczelniający), zakłada m.in. podniesienie do 2 mln euro z 1,2 mln euro limitu przychodów, uprawniających do skorzystania z obniżonej 9-proc. stawki CIT, oraz podniesienie limitu uprawniającego do opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego do 2 mln euro z 250 tys. euro.

  Planowane jest m.in. przeniesienie obowiązku podatkowego na spółkę komandytową, obowiązek publikowania strategii podatkowej przez wielkie koncerny oraz ograniczenie ulgi abolicyjnej.

  Pakiet uszczelniający zakłada m.in. likwidację niektórych wyłączeń podatkowych, obniżenie stawek ryczałtu, ujednolicenie wysokości ryczałtu dla najmu, likwidację wyłączenia z opodatkowania kartą podatkową w przypadku prowadzenia takiej samej działalności przez małżonka oraz dopuszczenie czasowego zwiększenia stanu zatrudnienia przez przedsiębiorców opłacających kartę podatkową. Jak wynika z oceny skutków regulacji (OSR), możliwość rozliczania się ryczałtem ma uzyskać ok. 10 tys. osób więcej, co oznaczałoby dodatkowe koszty dla budżetu w wysokości 0,9 mld zł.

  Zmiany w CIT będą dotyczyć kilku tysięcy podatników. W 2018 r. 11 tys. uzyskało przychody od 1,2 mln euro a 2 mln euro i posiadało status "małego podatnika", a 8 tys. podatników wykazało podatek należny. W OSR oszacowano, że rozwiązanie w spowoduje zmniejszenie dochodów SFP o 0,4 mld zł.

  Nowela zakłada objęcie CIT-em spółek osobowych, w tym spółek komandytowych z wykorzystaniem firm zakładanych np. na Cyprze i w Luksemburgu. Łączne skutki finansowe objęcia spółek komandytowych podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz zwolnienie od podatku dochodu komandytariusza z tytułu udziału w zysku wypłaconego przez spółkę komandytową w 2021 roku ma wynieść 1,74 mld zł.

  Planowane jest wprowadzenie obowiązku informowania o polityce podatkowej firmy w przypadku podmiotów, które miały przychody powyżej 50 mln euro. Z obowiązku publikacji mają być wyłączone informacje dotyczące tajemnicy handlowej, przemysłowej, zawodowej lub procesu produkcyjnego.

  Nowelizacja dotyczy też tzw. ulgi abolicyjnej. Zakłada, że jeżeli dochody osób działających za granicą nie przekroczą kwoty 8 tys. zł, będą rozliczane na dotychczasowych zasadach. Z danych MF wynika, że z ulgi tej korzysta ok. 67 tys. osób. Wprowadzenie limitu odliczenia tzw. ulgi abolicyjnej do wysokości nieprzekraczającej kwoty 1,36 tys. zł spowoduje wzrost dochodów sektora finansów publicznych o 210 mln zł.

  (ISBnews)

   

 • 28.10, 08:16Senat przyjął nowelizację budżetu na 2020 rok z poprawkami 

  Warszawa, 28.10.2020 (ISBnews) - Senat przyjął jednogłośnie nowelizację budżetu na rok 2020 ze 109,3 mld zł deficytu, spadkiem PKB w tym roku o 4,6%, średnioroczną inflacją na poziomie 3,3% oraz stopą bezrobocia rejestrowanego w wysokości 8% na koniec roku. Jednocześnie wprowadził do niej cztery poprawki, w tym zakładającą przesunięcie środków na cele zdrowotne oraz dla jednostek samorządu terytorialnego.

  Za nowelą wraz z poprawkami opowiedziało się 97 senatorów, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciwny.

  Przyjęta poprawka zwiększa wydatki bieżące jednostek budżetowych o 2 mld zł na programy polityki zdrowotnej oraz o 3 mld zł na subwencję oświatową dla jednostek samorządu terytorialnego. Środki na ten cel mają pochodzić z  ogólnej rezerwy budżetowej (2,01 mld zł) oraz wydatków majątkowych na obronę narodową o (2,99 mld zł ).

  Senat proponuje utworzenie rezerwy celowej dla Europejskiego Centrum Solidarności  w wysokości  1 mln  zł oraz rezerwy celowej na obsługę długu Skarbu Państwa i rozliczenia z budżetem Unii Europejskiej w wysokości 700 mln zł; 300 mln zł z tej kwoty miałoby trafić na obsługę długu Skarbu Państwa oraz 400 mln zł na rozliczenie środków unijnych.

  Inna z przyjętych poprawek zmniejsza łączną kwotę wydatków budżetu państwa oraz deficyt budżetu państwa o ok. 100 mln zł  zł kosztem zmniejszenia wydatków: na Krajową Radę Radiofonii i Telewizji (15 mln zł), na Centralne Biuro Antykorupcyjne (o 14,6 mln zł), na Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego (o 10 mln zł), na Agencję Wywiadu (o 10 mln zł), na Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (o 500 tys. zł) oraz na obsługę długu Skarbu Państwa (o 50 mln zł).

  Nowelizacja zakłada, że w 2020 r. dochody budżetu państwa będą niższe od zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2020 r. o 36,7 mld zł i wyniosą 398,7 mld zł. Wydatki budżetu państwa zostały zaplanowane na 508 mld zł, co oznacza, że będą one wyższe o 72,7 mld zł od przewidzianych w ustawie budżetowej na 2020. Deficyt ma wynieść 109,3 mld zł.

  Przyjęto, że PKB w 2020 r. obniży się o 4,6% wobec wzrostu o 4,5% rok wcześniej i wzrostu 3,7% zakładanego w ustawie budżetowej na 2020 r. Przeciętna inflacja natomiast zwiększy się do 3,3% wobec 2,5% zakładanych w ustawie budżetowej na 2020 r. Na koniec roku przewiduje się w nowelizacji wzrost bezrobocia do 8% z 5,1% założonych w ustawie budżetowej na 2020 r.

  Przeciętne zatrudnienie obniży się o 2,4% (wobec 0,5% zakładanych w ustawie budżetowej na 2020 r.), w tym w sektorze przedsiębiorstw o 2%. Przewiduje się wzrost płac w gospodarce narodowej o 3,5% (wobec 6% zakładanych w ustawie budżetowej na 2020 r.), a w sektorze przedsiębiorstw o 3%.

  (ISBnews)

 • 27.10, 09:48Kościński: Finanse we względnie dobrym stanie, niepotrzebna 2. nowela budżetu 

  Warszawa, 27.10.2020 (ISBnews) - Finanse publicznej są we względnie dobrej sytuacji i nie należy spodziewać się kolejnej nowelizacji ustawy budżetowej w tym roku, poinformował minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

  "W projekcie nowelizacji tegorocznego budżetu zakładamy 109 mld zł deficytu - to jest bardzo konserwatywna prognoza. Na koniec września deficyt wyniósł 13,8 mld zł, mamy już 100% naszych potrzeb pożyczkowych na ten rok już wykonanych i ponad 10% na przyszły rok. Na funduszach rachunków finansów publicznych jest ponad 120 mld zł. Myślę więc, że finanse publicznej są we względnie dobrej sytuacji i nie spodziewam się kolejnej nowelizacji w tym roku" - powiedział Kościński podczas konferencji prasowej.

  Nowelizacja tegorocznego budżetu, przyjęta przez Sejm na początku października, zakłada, że w 2020 r. dochody budżetu państwa będą niższe od zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2020 r. o 36,7 mld zł i wyniosą 398,7 mld zł. Wydatki budżetu państwa zostały zaplanowane na 508 mld zł, co oznacza, że będą one wyższe o 72,7 mld zł od przewidzianych w ustawie budżetowej na 2020. Deficyt ma wynieść 109,3 mld zł.

  Według szacunkowych danych resortu finansów, w budżecie państwa na koniec września br. odnotowano 13,76 mld zł deficytu. Miesiąc wcześniej deficyt wynosił 13,3 mld zł.

  (ISBnews)