ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 05.01, 15:02Rząd podjął uchwałę ws. umorzenia do 100% subwencji z tarczy PFR dla MŚP 

  Warszawa, 05.01.2021 (ISBnews) - Rada Ministrów znowelizowała uchwałę ws. tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), umożliwiając umarzenie do 100% subwencji, udzielonej przedsiębiorcom działającym w branżach szczególnie dotkniętych restrykcjami sanitarnymi w związku z COVID-19, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  Chodzi o tarczę finansową PFR dla małych i średnich firm. Rozwiązanie to ma kosztować ok. 7,5 mld zł.

  "Od jesieni 2020 r., niektóre obszary gospodarki zostały w sposób szczególny dotknięte ponownymi ograniczeniami, np. działalność kulturalna (m.in. muzea), działalność rekreacyjna i sportowa, gastronomia czy rozrywka, a gospodarka ponownie znalazła się pod znaczną presją z powodu drugiej fali pandemii COVID-19" - czytamy w komunikacie.

  Z umorzenia subwencji do 100% będą mogli skorzystać przedsiębiorcy z następujących branż.

  • Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
  • Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach;
  • Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach;
  • Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach;
  • Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
  • Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
  • Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
  • Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
  • Ruchome placówki gastronomiczne;
  • Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
  • Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
  • Przygotowywanie i podawanie napojów;
  • Działalność związana z projekcją filmów;
  • Działalność fotograficzna;
  • Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
  • Działalność agentów turystycznych;
  • Działalność pośredników turystycznych;
  • Działalność organizatorów turystyki;
  • Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
  • Działalność w zakresie informacji turystycznej;
  • Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  • Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
  • Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
  • Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
  • Działalność fizjoterapeutyczna;
  • Działalność paramedyczna;
  • Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych – zespół muzyczny;
  • Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
  • Działalność obiektów kulturalnych;
  • Działalność muzeów;
  • Działalność obiektów sportowych;
  • Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;
  • Pozostała działalność związana ze sportem;
  • Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;
  • Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych;
  • Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  • Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
  • Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

  W ramach konsultacji społecznych dodane zostały także nowe branże:

  • Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
  • Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektur;
  • Pozostałe drukowanie;
  • Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;
  • Introligatorstwo i podobne usługi;
  • Działalność agencji reklamowych;
  • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

  Katalog branż będzie mógł być rozszerzony.

  Nowe rozwiązania mają zapobiec upadłości firm i wzrostowi bezrobocia. Stabilizacja finansowa wspieranych przedsiębiorstw powinna przyczynić się do szybszego powrotu Polski na ścieżkę wzrostu gospodarczego, podano także.

  Dotychczas na działania antykryzysowe związane z ratowaniem firm i zachowaniem miejsc pracy przeznaczono ponad 172 mld zł.

  (ISBnews)

   

 • 05.01, 11:52Gowin: Rząd przyjął uchwały ws. tarczy finansowej 2.0 PFR dla MMŚP 

  Warszawa, 05.01.2021 (ISBnews) - Rząd przyjął dziś uchwały w sprawie programu rządowego "Tarcza finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm", poinformował wicepremier, minister rozwoju, przedsiębiorczości i technologii Jarosław Gowin.

  "Dobra wiadomość dla PL firm! Dziś rząd przyjął, przygotowane przez mój resort - @MRPiT_GOV_PL, uchwały ws. #TarczaFinansowaPFR 2.0 i noweli #TarczaFinansowaPFR 1.0. Dzięki temu do MMŚP trafi 20 mld zł - jako nowe wypłaty i umorzenia. Z pomocy będzie można korzystać już od 15.01" - napisał Gowin na swoim profilu na Twitterze.

  Jak informowano wcześniej, tarcza ta ma składać się z tarczy dla mikrofirm o wartości 6,5 mld zł oraz tarczy dla MŚP wartej 6,5 mld zł. Wsparcie w ramach programu ma być udzielane od 15 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. z możliwością przedłużenia do 30 czerwca 2021 r.

  (ISBnews)

   

 • 05.01, 08:06Rząd zajmie się dziś uchwałami ws. tarczy finansowej 2.0 PFR dla MMŚP 

  Warszawa, 05.01.2021 (ISBnews) - Rząd zajmie się dziś na posiedzeniu rozpoczynającym się o godz. 11:00 projektami uchwał w sprawie programu rządowego "Tarcza finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm", podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

  Jak informowano wcześniej, tarcza ta ma składać się z tarczy dla mikrofirm o wartości 6,5 mld zł oraz tarczy dla MŚP wartej 6,5 mld zł. Wsparcie w ramach programu ma być udzielane od 15 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. z możliwością przedłużenia do 30 czerwca 2021 r.

  W porządku obrad dzisiejszego posiedzenia znalazły się następujące punkty:

  * Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie programu rządowego "Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm" (ID133)

  * Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie programu rządowego "Tarcza finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm" (ID134)

  * Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku" (ID58)

  (ISBnews)

   

 • 30.12, 15:35Kwota wydatków niewygasających wyniesie blisko 11,64 mld zł w 2020 r.  

  Warszawa, 30.12.2020 (ISBnews) - Kwota ponad 11 639,62 mln zł zarezerwowana w tegorocznym budżecie będzie mogła zostać wydatkowana do 30 listopada 2021 roku, wynika z projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

  Projekt, dostępny na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL), został skierowany do podpisu prezesa Rady Ministrów. Do projektu został dołączony wykaz wydatków niewygasających z końcem 2020 r.

  "Wykaz oraz plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku, opracowany został na podstawie wniosków dysponentów części budżetowych oraz analizy dotychczasowego wykonania budżetu państwa w stosunku do ustawy budżetowej na 2020 r. z uwzględnieniem stopnia realizacji dochodów i wydatków budżetu państwa oraz możliwości kontynuacji i realizacji zadań finansowanych z budżetu państwa" – czytamy w uzasadnieniu.

  Jak wynika z załącznika nr 1 do rozporządzenia, łączna kwota wydatków niewygasających to 11 639 618 867 zł.

  Upoważnienie do wydania przez Radę Ministrów rozporządzenia w sprawie wydatków, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego, jego zakres oraz termin realizacji tych wydatków regulują przepisy ustawy 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19. Chodzi przede wszystkim o wydatki inwestycyjne, prorozwojowe i wspierające gospodarkę.

  Rozporządzenie ma charakter epizodyczny, ma umożliwić  wydatkowanie środków zaplanowanych na rok 2020 do 30 listopada 2021 r. Przepisy mają wejść w życie z dniem ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 29.12, 08:54Kościński: Deficyt powinien powrócić do poziomu poniżej 3% PKB od 2022 r. 

  Warszawa, 29.12.2020 (ISBnews) - Deficyt powinien powrócić do poziomu poniżej 3% PKB od 2022 r., także od tego roku powinien zmniejszać się dług publiczny, uważa minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

  "Powinniśmy już wrócić do normalności za 2 lata, więc w 2022 r. będzie - mam nadzieję - deficyt na normalnych warunkach, gdzie deficyt będziemy mieć poniżej 3% rocznie. Od 2022 r. dług zacznie spadać" - powiedział Kościński w wywiadzie dla Radia Warszawa.

  W połowie grudnia przedstawiciele resortu finansów informowali, że zadłużenie sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) wyniesie na koniec tego roku. ok. 58% w relacji do PKB.

  W ustawie budżetowej na 2021 r. założono m.in. deficyt budżetu państwa w wysokości 82,3 mld zł; przewidziano także deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) na poziomie ok. 6% PKB i dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (definicja UE) na poziomie 64,7% PKB.

  (ISBnews)

   

 • 23.12, 13:46Morawiecki: Koszt przedłużenia zasiłku opiekuńczego wyniesie do 3 mld zł 

  Warszawa, 23.12.2020 (ISBnews) - Koszt przedłużenia zasiłku opiekuńczego dla rodziców do 17 stycznia 2021 r. wyniesie do 3 mld zł, poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  "Dla tych rodziców, którzy nie będą sobie mogli inaczej poradzić ze swoimi pociechami [w czasie ferii przesuniętych na I poł. stycznia] będzie wypłacany zasiłek opiekuńczy. Według obliczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, to będzie koszt do 3 mld zł" - powiedział Morawiecki podczas wideokonferencji.

  Dodał, że ten wysoki koszt można dopisać do tarczy antykryzysowej.

  W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów podano dziś rano, że możliwość wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego zostanie wydłużona o 21 kolejnych dni - do 17 stycznia 2021 r. W tym celu planowane jest przyjęcie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19.

  Zgodnie z obecnymi regulacjami, zasiłek ten miał być wypłacany do 24 grudnia.

  (ISBnews)

 • 23.12, 13:38Morawiecki: Mamy zgodę KE na realizację pomocy w ramach tarczy finansowej 2.0 

  Warszawa, 23.12.2020 (ISBnews) - Komisja Europejska (KE) wydała zgodę na zaangażowanie przez Polskę środków krajowych na realizację tarczy finansowej 2.0, poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  "Przygotowaliśmy rozwiązania tarczy 2.0, tarczy branżowej - dla przedsiębiorstw, które są szczególnie dotknięte przez wirusa w miesiącach październik, listopad, grudzień. […] Tu trzeba przede wszystkim zaznaczyć, że dzisiaj otrzymaliśmy z Komisji Europejskiej zielone światło na zaangażowanie naszych środków krajowych" - powiedział Morawiecki podczas wideokonferencji.

  Zapowiedział, że Rada Ministrów "w krótkim czasie" przyjmie odpowiednią legislację po to, żeby móc uruchomić tarczę branżową.

  "To co najmniej 35 mld zł, a więc kwota, która ma szansę uratować wielu przedsiębiorców, a więc również kolejne setki tysięcy kolejnych miejsc pracy" - dodał premier.

  Pod koniec listopada Morawiecki poinformował, że rząd przygotował dla branż najbardziej dotkniętych drugą falą pandemii nową tarczę branżową, która ma być warta 35-40 mld zł. Chodzi m.in. o gastronomię, przewozy, hotelarstwo, turystykę zimową i całoroczną, ale także kulturę i rozrywkę.

  Polski Fundusz Rozwoju (PFR) przedstawił wówczas założenia programu tarcza finansowa 2.0, którego celem jest pomoc finansowa dla firm z 38 branż, które musiały ograniczyć lub zawiesić działalność w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19. Jak wówczas podano, wartość pomocy dla mikro, małych i średnich firm to 10 mld zł (w tym 3 mld zł dla mikrofirm). Dodatkowym instrumentem dla tych przedsiębiorstw będzie możliwość umorzenia 100% subwencji dla MŚP uzyskanej w ramach tarczy 1.0. Dla dużych przedsiębiorstw ze wszystkich branż wymagających wsparcia w związku z pandemią przeznaczona jest tarcza dla dużych firm o wartości 25 mld zł.

  PFR podał później, że tarcza finansowa będzie dostępna w 18 bankach komercyjnych oraz w większości banków spółdzielczych, a rozpoczęcie przyjmowania wniosków planowane jest od 15 stycznia 2021 r.

  "W ramach pierwszej tarczy przekazaliśmy ponad 150 mld zł w różnych instrumentach dla firm: 60,8 mld zł w bezpośrednim zastrzyku finansowym z tarczy finansowej PFR, ale także działania Banku Gospodarstwa Krajowego, różnego rodzaju dotacje bezzwrotne i wiele innych instrumentów. To wszystko pozwoliło nam przechować wartość gospodarki, poszczególnych sektorów na nowe, lepsze - mam nadzieję - czasy, na 2021 rok" - podsumował Morawiecki.

  (ISBnews)

 • 18.12, 17:53Parlament Europejski przyjął projekt budżetu UE na rok 2021 

  Warszawa, 18.12.2020 (ISBnews) - Parlament Europejski przyjął uzgodniony z Radą UE projekt budżetu UE na rok 2021. Jest to pierwszy budżet nowych Wieloletnich Ram Finansowych (WRF) na lata 2021-2027, podało Ministerstwo Finansów.

  "Budżet UE na rok 2021 jest korzystny dla Polski. Przewiduje płatności na takim poziomie, który pozwoli na refundację zaplanowanych wydatków na projekty polityki spójności oraz rozwoju obszarów wiejskich" - powiedział minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński, cytowany w komunikacie.

  Zgodnie z porozumieniem, zobowiązania budżetu UE w przyszłym roku wyniosą 164,3 mld euro, przy płatnościach 166,1 mld euro.

  Budżet zapewni odpowiednie środki zarówno na realizację dotychczasowych polityk unijnych (w tym ważnych dla Polski polityki spójności i wspólnej polityki rolnej), jak i na nowe wyzwania, które wynikają z celów strategicznych UE na lata 2021-2027 (w tym usuwanie skutków pandemii koronawirusa), podkreślono w komunikacie.

  (ISBnews)

   

 • 18.12, 09:00Senat skierował do Sejmu projekt noweli o dochodach JST 

  Warszawa, 18.12.2020 (ISBnews) - Senat skierował do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zakładający zwiększenie udziału JST we wpływach z PIT. Inicjatywę tę poparło 54 senatorów, 44 było przeciwnych, a 1 wstrzymał się od głosu.

  "Celem ustawy jest wyrównanie ubytków w dochodach jednostek samorządu terytorialnego, spowodowanych wprowadzeniem w 2019 r. zmian w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)" – czytamy w uzasadnieniu do projektowanej ustawy.

  Projekt zakłada, że w przypadku gmin, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych ma on wzrosnąć z 39,34% do 43,93%, w przypadku powiatów – z 10,25% do 11,49 %, a województw – z 1,60% do 1,79%. Przewidziano także zmianę wskaźnika w podstawie wyliczania udziałów gminy, powiatu i województwa we wpływach z PIT, stanowiącego dochód budżetu państwa.

  (ISBnews)

 • 18.12, 08:10Sejm odrzucił poprawki Senatu do ustawy okołobudżetowej na rok 2021 

  Warszawa, 18.12.2020 (ISBnews) - Sejm odrzucił poprawki Senatu do ustawy okołobudżetowej na rok 2021, zakładające m.in. utrzymanie kontroli parlamentarnej nad przesunięciami środków w ramach poszczególnych części budżetowych i nad tworzeniem nowych rezerw budżetowych. Posłowie przywrócili też zapis o dokapitalizowaniu Funduszu Reprywatyzacji kwotą 3 mld zł.

  Sejm odrzucił poprawki zakładające m.in. utrzymanie kontroli parlamentarnej nad przenoszeniem przez ministra finansów i ministra obrony narodowej wydatków dotyczących obronności pomiędzy działami klasyfikacji wydatków Skarbu Państwa, a także poddanie takiej kontroli przeniesień wydatków budżetowych na wpłatę do Funduszu Solidarnościowego

  Posłowie przywrócili do ustawy zapis umożliwiający przekazanie w 2021 r przez ministra właściwego do spraw budżetu Funduszowi Reprywatyzacji wartościowych papierów skarbowych o wartości do 3 mld zł.

  Ustawa okołobudżetowa jest nierozerwalnie związana z projektem ustawy budżetowej na 2021 rok. Zawiera regulacje, które mają pomóc w realizacji budżetu.

  Zakłada emisję obligacji na rzecz Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) i dokapitalizowanie go w przyszłym roku kwotą 6,6 mld zł.

  Zawiera też zapis, umożliwiający przedłużenie na 2021 r. obowiązywania przepisów uelastycznienia zarządzania samorządowymi finansami w zakresie reguł fiskalnych obowiązujących samorządy terytorialne, na wzór tych obowiązujących w tym roku ze względu na pandemię.

  Ustawa okołobudżetowa zmierza m.in. do zamrożenia wynagrodzeń w jednostkach i podmiotach sektora finansów publicznych na poziomie 2020 r. Zakłada, że przyszłym roku utrzymanie podstawy do naliczania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych (ZFŚP) na obecnym poziomie oraz m.in. zabezpieczenie środków na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych z tytułu prawa do bezpłatnego węgla w części budżetowej prezesa ZUS.

  Planowane jest wprowadzenie czasowego mechanizmu finansowania wybranych szkół wyższych i instytucji prowadzących najistotniejsze badania naukowe. Minister właściwy do spraw budżetu na wniosek ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki ma przekazać na ten cel w przyszłym roku skarbowe papiery wartościowe o wartości 496,7 mln zł.

  Kolejną zmianą jest "zamrożenie" podstawy do naliczania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych dla sfery budżetowej oraz na fundusz socjalny dla emerytów i rencistów otrzymujących świadczenia z zaopatrzenia emerytalnego służb mundurowych.

  W przypadku sfery budżetowej (jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych) wydatki na ZFŚP mają charakter obligatoryjny i w odniesieniu do państwowych jednostek budżetowych obciążają budżet państwa. "Zamrożenie" odpisów ma zapobiec wzrostowi wydatków budżetu państwa.

  W roku 2021 wysokość odpisu ma być ustalana na podstawie wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2018 r. ogłoszonego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), które wynosi 4,13 tys. zł, analogicznie, jak w tym roku. Przyjmując tę kwotę, odpis podstawowy na jednego pracownika (37,5% podstawy) wyniesie ok. 1,55 tys. zł. Ma to spowodować oszczędności w odpisach pracowników, zatrudnionych w jednostkach budżetowych na poziomie ok. 30 mln zł, nauczycieli - ok. 467 mln zł, sędziów - 184 mln zł oraz mundurowych (łącznie z emerytami MS) - 11,1 mln zł.

  Szacunkowe oszczędności dla budżetu państwa z tytułu zmiany zasad dotyczących tworzenia funduszu nagród dla administracji publicznej w roku 2021 mają wynieść ok. 694 mln zł. Wprowadzenie możliwości finansowania w roku 2021 zadań związanych z informatyzacją państwa ze środków Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK) to oszczędność rzędu ok. 100 mln zł.

  (ISBnews)

 • 17.12, 11:20Sejm przyjął ustawę budżetową na 2021 rok 

  Warszawa, 17.12.2020 (ISBnews) - Sejm przyjął ustawę budżetową na 2021 rok z deficytem budżetowym na poziomie 82,3 mld zł i wzrost PKB w wysokości 4% i średnioroczną inflacją na poziomie 1,8%. Za przyjęciem budżetu głosowało 234 posłów, przeciw - 220, wstrzymał się jeden.

  Wcześniej Sejm odrzucił zgłoszony w drugim czytaniu wniosek o odrzucenie ustawy budżetowej na 2021 rok w całości.

  Przed przyjęciem ustawy budżetowej w całości, posłowie przyjęli część poprawek. W trackie drugiego czytania zgłoszono trzy poprawki do części tekstowej projektu ustawy oraz 276 poprawek do załączników. W czasie prac komisyjnych w pierwszym czytaniu zgłoszono łącznie ponad 700 poprawek.

  Ustawa budżetowa na 2021 r. zakłada m.in. deficyt budżetowy na poziomie 82,3 mld zł i wzrost PKB w wysokości 4% i średnioroczną inflację na poziomie 1,8%. Wzrost inwestycji ma wynieść 4%. Dochody zaplanowano na poziomie 404,4 mld zł, wydatki - na poziomie 486,7 mld zł.

  Ustawa zakłada deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) na poziomie ok. 6% PKB, a dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (tzw. general government) na poziomie 64,7% PKB.

  Podstawowe uwarunkowania makroekonomiczne budżetu obejmują także: wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń o 2,8% oraz wzrost spożycia prywatnego, w ujęciu nominalnym, o 6,3%.

  W ustawie budżetowej na przyszły rok zapewniono m.in.:

  -  finansowanie programu Rodzina 500+ (41 mld zł),

  - zwiększenie nakładów na finansowanie ochrony zdrowia do poziomu 5,3% PKB (wydatki budżetowe w porównaniu do 2020 r. wzrosną o ok. 12,9 mld zł, tj. wzrost o 104%),

  - waloryzację rent i emerytur od 1 marca 2021 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 103,84% (szacowany łączny koszt wynosi ok. 9,6 mld zł),

  -  realizację świadczenia "Dobry start" (1,4 mld zł),

  -  finansowanie zadań w ramach Funduszu Solidarnościowego,

  -  finansowanie potrzeb obronnych Polski na poziomie zwiększonym do 2,2% PKB,

  -  wzrost wydatków w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki,

  -  finansowanie zadań w obszarze mieszkalnictwa,

  -  zadania w zakresie transportu lądowego: infrastruktury drogowej oraz krajowych pasażerskich przewozów kolejowych.

  (ISBnews)

 • 17.12, 07:55Senat wprowadził poprawki do ustawy okołobudżetowej na rok 2021 

  Warszawa, 17.12.2020 (ISBnews) - Senat wprowadził do ustawy okołobudżetowej na rok 2021 poprawki, zakładające m.in. utrzymanie kontroli parlamentarnej nad przesunięciami środków w ramach poszczególnych części budżetowych i nad tworzeniem nowych rezerw budżetowych. Senatorowie usunęli zapis o dokapitalizowaniu Funduszu Reprywatyzacji kwotą 3 mld zł.

  Za ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 wraz z przyjętymi poprawkami głosowało 99 senatorów, nikt nie był przeciwny, 1 wstrzymał się od głosu.

  Wprowadzone przez Senat poprawki mają na celu m.in. utrzymanie kontroli parlamentarnej nad przenoszeniem przez ministra finansów i ministra obrony narodowej wydatków dotyczących obronności pomiędzy działami klasyfikacji wydatków Skarbu Państwa, a także poddanie takiej kontroli przeniesień wydatków budżetowych na wpłatę do Funduszu Solidarnościowego

  Inna z poprawek zakłada, że utworzenie w 2021 r. nowej rezerwy celowej związanej z realizacją zadań mających na celu przeciwdziałania i usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz epidemii wymaga uzyskania opinii komisji sejmowej właściwej do spraw budżetu.

  Senatorowie usunęli z ustawy zapis umożliwiający przekazanie w 2021 r przez ministra właściwego do spraw budżetu Funduszowi Reprywatyzacji wartościowych papierów skarbowych o wartości do 3 mld zł. Zmienili także definicję dochodu jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez odesłanie do ustawy o dochodach JST.

  Ustawa okołobudżetowa jest nierozerwalnie związana z projektem ustawy budżetowej na 2021 rok. Zawiera regulacje, które mają pomóc w realizacji budżetu.

  Zakłada emisję obligacji na rzecz Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) i dokapitalizowanie go w przyszłym roku kwotą 6,6 mld zł.

  Zawiera też zapis, umożliwiający przedłużenie na 2021 r. obowiązywania przepisów uelastycznienia zarządzania samorządowymi finansami w zakresie reguł fiskalnych obowiązujących samorządy terytorialne, na wzór tych obowiązujących w tym roku ze względu na pandemię.

  Ustawa okołobudżetowa zmierza m.in. do  zamrożenia wynagrodzeń w jednostkach i podmiotach sektora finansów publicznych na poziomie 2020 r. Zakłada, że przyszłym roku utrzymanie podstawy do naliczania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych (ZFŚP) na obecnym poziomie oraz m.in. zabezpieczenie środków na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych z tytułu prawa do bezpłatnego węgla w części budżetowej prezesa ZUS.

  Planowane jest wprowadzenie czasowego mechanizmu finansowania wybranych szkół wyższych i instytucji prowadzących najistotniejsze badania naukowe. Minister właściwy do spraw budżetu na wniosek ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki ma przekazać na ten cel w przyszłym roku skarbowe papiery wartościowe o wartości 496,7 mln zł.

  Kolejną zmianą jest "zamrożenie" podstawy do naliczania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych dla sfery budżetowej oraz na fundusz socjalny dla emerytów i rencistów otrzymujących świadczenia z zaopatrzenia emerytalnego służb mundurowych.

  W przypadku sfery budżetowej (jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych) wydatki na ZFŚP mają charakter obligatoryjny i w odniesieniu do państwowych jednostek budżetowych obciążają budżet państwa. "Zamrożenie" odpisów ma zapobiec wzrostowi wydatków budżetu państwa.

  W roku 2021 wysokość odpisu ma być ustalana na podstawie wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2018 r. ogłoszonego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), które wynosi 4,13 tys. zł, analogicznie, jak w tym roku. Przyjmując tę kwotę, odpis podstawowy na jednego pracownika (37,5% podstawy) wyniesie ok. 1,55 tys. zł. Ma to spowodować oszczędności w odpisach pracowników, zatrudnionych w jednostkach budżetowych na poziomie ok. 30 mln zł, nauczycieli - ok. 467 mln zł, sędziów - 184 mln zł oraz mundurowych (łącznie z emerytami MS) - 11,1 mln zł.

  Szacunkowe oszczędności dla budżetu państwa z tytułu zmiany zasad dotyczących tworzenia funduszu nagród dla administracji publicznej w roku 2021 mają wynieść ok. 694 mln zł. Wprowadzenie możliwości finansowania w roku 2021 zadań związanych z informatyzacją państwa ze środków Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK) to oszczędność rzędu ok. 100 mln zł.

  (ISBnews)

   

 • 16.12, 12:20Skuza z MF: 6,6 mld zł dla PFR w ustawie okołobudżetowej trafi na mieszkalnictwo 

  Warszawa, 16.12.2020 (ISBnews) - Kwota 6,6 mld zł zarezerwowana w ustawie okołobudżetowej dla Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) ma być w głównej mierze przeznaczona na rozwój programu mieszkaniowego, poinformował wiceminister finansów Sebastian Skuza.

  "Jeżeli chodzi o kwoty środków, o których mówimy, to te środki mają być w głównej mierze przeznaczone na rozwój programu mieszkaniowego poprzez finansowanie z wykorzystaniem instytucji funduszy inwestycyjnych" - powiedział Skuza w Senacie, odpowiadając na pytanie o przeznaczenie środków, zarezerwowanych dla PFR.

  Poprawka, dotycząca przyznania Polskiemu Funduszowi Rozwoju 6,6 mld zł została wprowadzona do ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 w trakcie prac sejmowych.

  (ISBnews)

   

 • 10.12, 16:14Sejm przyjął nowelę upraszczającą monitorowanie wyrobów zwolnionych z akcyzy 

  Warszawa, 10.12.2020 (ISBnews) - Sejm przyjął nowelizację ustawy o podatku akcyzowym, zakładający uproszczenie zasad monitorowania dostaw wyrobów zwolnionych z akcyzy ze względu na ich przeznaczenie (paliwa lotnicze, paliwa żeglugowe oraz gaz LPG) na podstawie elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD). Jednocześnie wydłużono do 31 stycznia 2022 r. termin, w którym będzie możliwe stosowanie dokumentacji papierowej.

  Za nowelą opowiedziało się 455 posłów, 5 było przeciwnych, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Wcześniej posłowie przyjęli kilka poprawek doprecyzowujących, m.in. termin wejścia w życie noweli (co do zasady 1 lutego 2021 r.). Odrzucili natomiast poprawkę, zakładającą wydłużenie zwolnienia z akcyzy samochodów hybrydowych do 31 stycznia 2023 r.

  Wiceminister finansów Jan Sarnowski przypomniał w trakcie wczorajszej debaty, że analogiczna poprawka została wprowadzona do noweli ustawy VAT-owskiej, która jest obecnie na etapie prac senackich.

  Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym zakłada, że objęcie monitorowaniem, z użyciem Systemu EMCS PL2 (system teleinformatyczny służący do obsługi przemieszczania wyrobów akcyzowych): niektórych dostaw zwolnionych od akcyzy wyrobów węglowych, przemieszczeń eksportowanych i wyprowadzanych poza obszar celny UE przez krajowy urząd celno-skarbowy wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz przemieszczeń importowanych wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.

  Zawiera także uregulowanie zasad monitorowania z użyciem Systemu EMCS PL2 przemieszczania wyrobów energetycznych rurociągiem, na podstawie e-DD, zasad dokonywania zmiany środka transportu wyrobów przemieszczanych na podstawie e-DD, z użyciem Systemu EMCS PL2 oraz wprowadzenie możliwości dokonania podziału przemieszczenia poza terytorium kraju wyrobów energetycznych przemieszczanych transportem kolejowym, na podstawie e-DD, z użyciem Systemu EMCS PL2.

  Zakłada także przedłużenie do 31 stycznia 2022 r. terminu, w którym będzie możliwe także stosowanie dotychczasowej dokumentacji papierowej do dostaw wyrobów akcyzowych.

  (ISBnews)

 • 07.12, 12:17Łożykowski z MF:Celem estońskiego CIT- maksymalne wsparcie inwestycji prywatnych 

  Warszawa, 07.12.2020 (ISBnews) - Celem wprowadzenia tzw. estońskiego CIT jest maksymalne wsparcie rynku inwestycji. Istotą estońskiego CIT jest to, że dopóki zyski są reinwestowane lub zatrzymane w spółce, dopóty nie trzeba płacić podatku, wskazał dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych Ministerstwa Finansów Aleksander Łożykowski w rozmowie z ISBnews.

  "Rozwiązanie jest bardzo proste. Zasadniczo, jeśli wypłaca się zysk na rzecz wspólników, płaci się podatek dochodowy, jeśli nie - to podatku się nie płaci. Od tej zasady istnieje jeden bardzo korzystny wyjątek - wypłata wspólnikom pensji do maksymalnej wysokości 5-krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw miesięcznie nie będzie wiązała się z koniecznością zapłaty CIT przez spółkę. Oczywiście, wspólnik z tytułu osiąganych dochodów z zatrudnienia w spółce będzie płacił PIT. Ale np. jeśli wspólnik nie ukończył 26 roku życia, to tego podatku nie zapłaci, bo skorzysta z wprowadzonego w zeszłym roku PIT-0 dla młodych. Jeśli skorzysta z ulgi na dzieci, czy ulgi termomodernizacyjnej, to efektywnie zapłacony podatek może być bardzo niski, lub w ogóle nie wystąpi" - powiedział ISBnews Łożykowski.

  Przedsiębiorca, który wejdzie w system estoński w roku 2021 w pierwszym dwuletnim okresie nie będzie musiał wykazywać wymaganych ustawą nakładów inwestycyjnych. Jest to zachęta, żeby już teraz skorzystać z tego rozwiązania.

  "Zaproponowaliśmy takie rozwiązanie, żeby ukrócić kwestie sporne czy dana wypłata dla wspólnika miałaby być traktowana jako tzw. ukryty zysk czy nie i zaproponowaliśmy w ustawie, że praktycznie wszystkie wypłaty na rzecz wspólników będą traktowane jako tzw. ukryta wypłata zysków. Dlatego też opłaca się po prostu wypłata dywidendy i w konsekwencji - obciążenie na poziomie 25% w przypadku małego podatnika i 30% w przypadku dużego podatnika, czyli niższe niż obecnie - powiedział dyrektor.

  "Chcieliśmy zaproponować taki rodzaj umowy z przedsiębiorcą: jeżeli jest na ryczałcie, tak jak w Estonii, to może podatku wcale nie płacić, tak długo jak pozostawia zyski w spółce: zwiększa jej płynność i inwestuje. Jeżeli wpłaca kapitał, to poprzez zasilenie kapitałów własnych spółki, a jeśli wypłaca to w formie dywidendy lub wynagrodzenia za pracę w spółce, a nie przeróżnych innych tytułów - np. odsetek, czynszu najmu" - wyjaśnił Łożykowski.

  Dyrektor ocenił, że system estoński jest rozwiązaniem "przełomowym" dla osób do 26. roku życia, które zdecydują się założyć startup. Wówczas w przypadku zatrudnienia w spółce i wypłaty wynagrodzenia nie będą musiały przez okres pozostawania na ryczałcie od spółek kapitałowych płacić ani PIT, ani CIT.

  "Jest to rozwiązanie prorozwojowe i ukłon w stronę przedsiębiorców, szczególnie tych młodych" - stwierdził.

  Poza tym, aby zachęcić do wchodzenia w system, założono, że przedsiębiorca, decydujący się na przejście na rozliczenie ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych w roku 2021 w pierwszym dwuletnim okresie nie będzie musiał wykazywać wymaganych ustawą nakładów inwestycyjnych.

  "Zaproponowaliśmy zachętę dla tych podatników, którzy już w 2021 r. przejdą na system ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych. Polega ona na tym, że w pierwszym dwuletnim okresie nie będą musieli wykazywać nakładów inwestycyjnych, wymaganych ustawą" - powiedział dyrektor.

  Co do zasady, po tym dwuletnim okresie można wybrać jeden z dwóch sposobów weryfikacji poniesionych minimalnych nakładów inwestycyjnych.

  "Pierwsza ścieżka to spojrzenie na wartość środków trwałych w firmie, tutaj mówimy o środkach trwałych bez nieruchomości z wyłączeniem np. samochodów osobowych czy innych środków służących głównie celom osobistym udziałowców albo akcjonariuszy lub członków ich rodzin. Mamy w tym kręgu wszelkie pozostałe środki trwałe, np. urządzenia i maszyny. Mówimy o odniesieniu się do wartości wyjściowej, chodzi o odpowiedni procent przyrostu tych nakładów poniesionych w stosunku do stanu na początku badanego okresu" - podkreślił Łożykowski.

  "Jeżeli mamy niskie wykorzystanie środków trwałych, to także wymagane nakłady inwestycyjne będą niskie. I nie ma żadnego specyficznego katalogu tych środków trwałych" - dodał.

  Przyrost nakładów inwestycyjnych powinien wynosić 15% w okresie dwuletnim (nie mniej niż 20 tys. zł) lub 33% w okresie czteroletnim (nie mniej niż 50 tys. zł) i dotyczyć środków trwałych zaliczanych do grupy 3-8 Klasyfikacji (m.in. maszyny, urządzenia techniczne, środki transportu czy narzędzia), oprócz samochodów osobowych do użytku prywatnego.

  Łożykowski zaznaczył, że z badań prowadzonych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) wynika, iż w mniejszych przedsiębiorstwach wartość nakładów inwestycyjnych jest zazwyczaj wyższa niż projektowana w ustawie.

  Poinformował, że nowelizacja dopuszcza także możliwość rozliczania nakładów inwestycyjnych poprzez zwiększenie pensji pracowników.

  "Jest też możliwość skorzystania z alternatywnego rozliczenia tych nakładów inwestycyjnych, zwłaszcza dla firm bardziej usługowych lub działających na wartościach niematerialnych i prawnych. Za wartość wyjściową przyjmujemy wtedy poziom wynagrodzeń dla pracowników i zleceniobiorców spółki, jeżeli ten poziom wzrośnie o odpowiednią wartość, to te nakłady będą uznane za spełnione" - podkreślił dyrektor.

  Dotyczy to sytuacji, w której przedsiębiorca poniesie wydatki na wynagrodzenia dla pracowników (z wyjątkiem udziałowców albo akcjonariuszy) większe o co najmniej 20%, jednak o nie mniej niż 30 tys. zł, w stosunku do kwoty wydatków poniesionych w roku podatkowym poprzedzającym dwuletni okres opodatkowania ryczałtem.

  W trakcie prac nad projektem wątpliwości budził także brak możliwości zaliczenia nieruchomości do środków trwałych. Jednak w ocenie Ministerstwa Finansów, ponoszenie nakładów na nieruchomości oznaczałoby, że musiałyby one zostać uwzględnione w wartości początkowej i dla wielu przedsiębiorców spełnienie kryterium wzrostu inwestycji mogłoby być niewykonalne. Dlatego zdecydowano o wyłączeniu nieruchomości z tej podstawy.

  Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zakłada, że w Polsce z estońskiego CIT od stycznia 2021 r. będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, których roczny limit przychodów będzie wynosił 100 mln zł i przeznaczali zysk na reinwestycje.

  Z rozwiązania będą mogły skorzystać spółki: nie posiadające udziałów w innych podmiotach, zatrudniające co najmniej 3 pracowników oprócz udziałowców, których przychody pasywne nie przewyższają przychodów z działalności operacyjnej i które wykazują nakłady inwestycyjne. Wszystkie te kryteria muszą być spełnione jednocześnie.

  Z estońskiego CIT będzie można skorzystać w dwóch wariantach. Pierwsza to "pełny" model, polegający na opodatkowaniu wyłącznie dystrybuowanych przez spółkę dochodów. W ramach drugiej ścieżki podatnik będzie mógł zaliczać odpisy na specjalny fundusz (rachunek inwestycyjny) do kosztów uzyskania przychodów. Rachunek inwestycyjny działa w ramach klasycznych rozliczeń CIT. Jet to rodzaj  superamortyzacji – można nie płacić podatku już wtedy, kiedy planuje się zakup fabrycznie nowych środków trwałych do swojej firmy. Wtedy firma ma więcej środków na zakup np. nowej maszyny, ponieważ nie zapłaciła podatku.

  Podatnik będzie mógł wybrać estoński CIT na okres 4 lat i przedłużyć go na kolejne 4- letnie okresy. Przedłużenie będzie możliwe, jeśli w czwartym roku korzystania z rozwiązania, przedsiębiorca będzie spełniał kryteria. Te 4 lata to okres sprawdzenia, czy firma poczyniła jakieś inwestycje i czy wciąż spełnia warunki brzegowe. W konsekwencji dla wielu firm, dopóki nie osiągną one przychodów wyższych niż 100 mln złotych, funkcjonowanie w estońskim CIT może trwać bardzo długo, nawet 20 czy 40 lat.

  Elżbieta Dominik

  (ISBnews)

   

 • 07.12, 12:11Sarnowski z MF: Estoński CIT mógłby docelowo objąć wszystkich podatników CIT 

  Warszawa, 07.12.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów traktuje tzw. estoński CIT jako pilotaż, zapowiada monitorowanie i analizowanie sytuacji na rynku oraz nie wyklucza rozszerzenia zasięgu tego rozwiązania na wszystkich podatników CIT, poinformował ISBnews wiceminister finansów Jan Sarnowski.

  Obecnie MF przygotowuje objaśnienia podatkowe, które miałyby zostać wydane jeszcze przed wejściem w życie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzającej estoński CIT, które jest planowane na 1 stycznia 2021 r.

  "System estoński w jego obecnej formie traktujemy jako pilotaż, chcemy stale monitorować, jak przedsiębiorstwa z niego korzystają, jakie zgłaszają uwagi. Chcemy na bieżąco na nie reagować i jeżeli okaże się, że pojawią się jakieś wątpliwości, będziemy je na bieżąco rozwiewać" - powiedział Sarnowski w rozmowie z ISBnews.

  Przypomniał, że początkowo rozwiązaniem tym miały zostać objęte jedynie mikroprzedsiębiorstwa. To zostało zmienione i z rozwiązania mogą skorzystać także firmy małe i średnie (do 100 mln zł przychodu rocznie brutto). Podniesienie progu przychodowego było możliwe m. in. dlatego, że krąg podatników został skalibrowany dodatkowymi warunkami, np. prostą strukturą kapitałowo-właścicielską. Zadeklarował, że resort nie wyklucza rozszerzenia zasięgu tego rozwiązania.

  "Patrząc na doświadczenia Estonii, wszystkie znane nam badania jednoznacznie wskazują, że w zależności od wielkości firmy, system estoński przyniósł różne skutki. W mniejszych przedsiębiorstwach inwestycje wyraźnie poszły w górę, natomiast jeżeli spojrzymy na te same paramenty w dużych spółkach, które często mają duże zasoby kapitałowe, zauważymy znacznie niższe wyniki" - wyjaśnił Sarnowski.

  W badaniach tych uwzględniano m.in. wysokość nakładów inwestycyjnych, produktywność, poziom zysków zatrzymanych, poziom zadłużenia. Sarnowski ocenił, że Polska może skorzystać z doświadczeń Estonii i zacząć budowę podobnego rozwiązania od tych podatników, u których nowy sposób rozliczenia CIT przyniesie największe efekty.

  Poinformował, że zmiana kręgu przedsiębiorstw uprawnionych do rozliczania się estońskim CIT-em mogłaby się odbywać poprzez rozluźnianie warunków wejścia w ten system.

  "W przypadku sukcesu estońskiego CIT w Polsce, może być wskazane podniesienie limitu przychodowego albo modyfikacja pozostałych warunków związanych np. ze strukturą udziałową, [...] aby więcej podmiotów mogło z tego korzystać. Zakreślony obecnie krąg korzystających estońskiego CIT nie tylko sprawia, że docieramy do najbardziej potrzebujących tego rozwiązania przedsiębiorstw, ale także zapewniamy maksymalne bezpieczeństwo systemu podatkowego bez nadmiernych komplikacji wywołanych np. koniecznością przygotowania specjalnych regulacji uszczelniających" - podkreślił Sarnowski.

  W jego ocenie, aby rozszerzać estoński CIT w sposób jak najbardziej przemyślany, należy włączyć w ten proces "stronę rynkową, mającą pierwsze doświadczenia z funkcjonowania estońskiego CIT w Polsce, aby wiedzieć, jakie jest zainteresowanie tym rozwiązaniem, jak ono wpisuje się w polski system podatkowy i jakie stwarza wyzwania".

  "Możliwości jest wiele. Chcemy, aby warunków wejścia było jak najmniej, aby zakres zastosowania estońskiego CIT był jak najszerszy. Planujemy stopniowe poszerzanie liczby firm które będą mogły skorzystać z tego rozwiązania. Zależy nam na tym, aby już od 2022 r. z estońskiego CIT skorzystać mogły np. spółdzielnie. Jeżeli to rozwiązanie spotka się z dużym zainteresowaniem przedsiębiorców to nie wykluczamy, że w którymś momencie możliwe będzie rozszerzenie jego zastosowania nawet na wszystkich podatników CIT, podobnie, jak ma to miejsce w Estonii" - podsumował.

  Ministerstwo Finansów zakłada, że z estońskiego CIT, czy to ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych czy to z rezerwy inwestycyjnej, skorzysta docelowo nawet 200 tys. firm. Przygotowuje też objaśnienia podatkowe dotyczące tego podatku. Resort chce, aby zostały one wydane jeszcze przed wejściem w życie nowelizacji. Planuje też, że będą one rozszerzane "na bieżąco". Niewykluczone, że wstępny projekt objaśnień podatkowych zostanie poddany konsultacjom wśród potencjalnych podatników estońskiego CIT.

  "Chociaż sama zasada i konstrukcja podatku ryczałtowego od dochodów spółek kapitałowych jest bardzo prosta, to jest to rozwiązanie nowe, nie znane jeszcze w praktyce polskim podatnikom. Dlatego planujemy wydać objaśnienia podatkowe - dokument, który będzie miał moc ochronną, ale także charakter przewodnika po zmianach, aby spółki wiedziały, jak krok po kroku mogą z ryczałtu skorzystać" - powiedział Sarnowski.

  Estoński CIT stosowany jest także obecnie na Łotwie i w Gruzji. W Polsce z opodatkowania na nowych zasadach będą mogły skorzystać spółki kapitałowe - z o.o. lub akcyjne, w których udziałowcami są wyłączenie osoby fizyczne.

  "Jeżeli chodzi o wdrażanie tego projektu, robiliśmy stress testy, zastanawialiśmy się które rozwiązania mogą budzić wątpliwości. Przedsiębiorcy, księgowi i doradcy podatkowi przysłali nam wiele uwag i przemyśleń dotyczących projektu oraz praktycznego zastosowania poszczególnych przepisów. Teraz tworząc objaśnienia podatkowe szeroko z nich korzystamy. Dzięki temu będą one bardzo praktyczne i użyteczne dla przedsiębiorców. Jestem pewien, że wyjaśnią większość wątpliwości, jakie mogą się pojawić" - wskazał wiceminister.

  "Chcemy zachęcać podatników, żeby na estoński CIT decydowali się już od początku 2021 roku, dlatego zależy nam na tym, żeby jak najszybciej mogli się zapoznać z dotyczącymi go objaśnieniami. Zawiadomienie o wyborze estońskiego CIT trzeba złożyć do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, w którym ryczałt ma być stosowany, więc najczęściej do końca stycznia 2021 r. Firmy mają więc jeszcze 2 miesiące na decyzję, jeśli chcą zachować swój dotychczasowy rok podatkowy. Nie ma jednak przeszkód, żeby decyzję o przejściu na ryczałt od dochodów spółek kapitałowych podjąć w każdym innym momencie. Jednak jeśli przejście na ryczałt miałoby nastąpić w trakcie trwania roku podatkowego, to konieczne będzie jego 'skrócenie'" - podkreślił Sarnowski.

  "Dla pionierów przygotowane zostały specjalne zachęty ' np. w pierwszym dwuletnim okresie w ogóle nie trzeba wykazywać poniesienia nakładów inwestycyjnych. Ma być to czas nazapoznanie się z funkcjonowaniem w ryczałcie. Wchodząc w estoński CIT stratę rozlicza się wstecz. Jeśli ktoś np. w 2020 r. poniósł stratę podatkową, a w 2019 wykazał dochód do opodatkowania, to wchodząc w estoński CIT w 2021 r., można rozliczyć taką stratę i uzyskać zwrot podatku. Oznacza to zastrzyk gotówki dla firmy, szczególnie ważny w czasie spowolnienia gospodarczego. Widać więc, że wejście w estoński CIT już w 2021 r. to bardzo korzystna oferta dla wielu firm. Jeszcze prościej sytuacja wygląda w przypadku drugiej ścieżki, czyli rachunku inwestycyjnego. Z tego rozwiązania można skorzystać zasadniczo w każdej chwili, jeśli warunki ustawowe są spełnione" - dodał.

  Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zakłada, ze w Polsce z estońskiego CIT od stycznia 2021 r. będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, których roczny limit przychodów będzie wynosił 100 mln zł. Z rozwiązania będą mogły skorzystać spółki: nie posiadające udziałów w innych podmiotach, zatrudniające co najmniej 3 pracowników oprócz udziałowców, których przychody pasywne nie przewyższają przychodów z działalności operacyjnej i które planują inwestycje w ciągu najbliższych 4 lat. Wszystkie te kryteria muszą być spełnione jednocześnie. Wspólnikiem spółki na estońskim CIT mogą być tylko osoby fizyczne, ale nie ma żadnych przeszkód, żeby jedna osoba miała udziały w kilku spółkach, zarówno takich które korzystają z estońskiego CIT, jak i takich, które rozliczają się na zwykłych zasadach. Jednoosobowe działalności gospodarcze czy spółki osobowe, które przekształcą się w spółki kapitałowe, także będą mogły od razu skorzystać z estońskiego CIT.

  Jak informuje Ministerstwo Finansów, zmiana formy prawnej nie skutkuje utratą pomocy z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), więc nie stoi ona na przeszkodzie skorzystaniu z estońskiego CIT.

  Z estońskiego CIT będzie można skorzystać w dwóch wariantach. Pierwsza to "pełny" model, polegający na opodatkowaniu wyłącznie dystrybuowanych przez spółkę dochodów. W ramach drugiej ścieżki podatnik będzie mógł zaliczać odpisy dokonane na specjalny fundusz (rachunek inwestycyjny) do kosztów uzyskania przychodów.

  Rachunek inwestycyjny działa w ramach klasycznych rozliczeń CIT. Jest to rodzaj superamortyzacji – można nie płacić podatku już wtedy, kiedy dopiero planuje się zakup fabrycznie nowych środków trwałych dla swojej firmy. Wówczas firma ma więcej środków na zakup np. nowej maszyny, ponieważ nie zapłaciła podatku.

  Podatnik będzie mógł wybrać estoński CIT na okres 4 lat i przedłużać jego stosowanie na kolejne 4-letnie okresy. Przedłużenie jest możliwe, jeśli w ostatnim, czwartym roku korzystania z rozwiązania, przedsiębiorca wciąż spełnia kryteria. Okres 4 lat to tylko pewien okres sprawdzenia, czy firma poczyniła minimalne inwestycje i czy wciąż spełnia warunki brzegowe. W konsekwencji dla wielu firm, dopóki nie osiągną one przychodów wyższych niż 100 mln złotych, funkcjonowanie w estońskim CIT może trwać bardzo długo, nawet 20 czy 40 lat.

  Elżbieta Dominik

  (ISBnews)

   

 • 04.12, 13:53Rząd chce przyjąć projekt, dot. wprowadzenia faktur ustrukturyzowanych w I kw. 

  Warszawa, 04.12.2020 (ISBnews) - Rząd planuje przyjąć projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, zakładający wprowadzenie faktur ustrukturyzowanych, jako jednej z dopuszczanych form dokumentowania sprzedaży obok faktur papierowych i występujących w obrocie faktur elektronicznych, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Przyjęcie projektu przez Radę Ministrów planowane jest na I kw. 2021 r.

  Faktury ustrukturyzowane to rodzaj faktur elektronicznych, które będą mogły być wystawiane i otrzymywane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, tj. Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

  "Zakłada się, że projektowane rozwiązanie przyczyni się nie tylko do wzmocnienia kontroli prawidłowości rozliczania podatku VAT, ale także uproszczenia samego procesu kontroli rozliczeń u przedsiębiorców z uwagi na możliwość zdalnego monitorowania przez organy podatkowe obrotu dokumentowanego fakturami. Zakłada się, że proponowane rozwiązanie umożliwi także zwiększenie dochodów budżetu państwa w wyniku zakładanego zwiększenia poboru podatku VAT na każdym etapie obrotu towarami i usługami" - czytamy w informacji o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie.

  Projektowane rozwiązanie ma przyczynić się do upowszechnienia jednolitego formatu faktury elektronicznej, w formie faktury ustrukturyzowanej,  a tym samym elektronizację i automatyzację procesów fakturowania i księgowania transakcji handlowych. KSeF jest systemem teleinformatycznym służy do wystawiania, otrzymywania faktur ustrukturyzowanych, do ich przechowywania, oznaczania numerem identyfikującym, weryfikowania zgodności z określonym wzorem takiej faktury.

  System ten ma też służyć do analizy i kontroli danych z faktur ustrukturyzowanych oraz wysyłać komunikaty dotyczące wystawienia, odrzucenia albo braku możliwości wystawienia faktury ustrukturyzowanej.

  Dzięki skorzystaniu z wystawiania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem KSeF podatnicy zostaną zwolnieni z obowiązku ich przechowywania i archiwizacji, podano także  

  Ponadto dla podatników wystawiających wyłącznie faktury ustrukturyzowane planowane jest wprowadzenie skróconego z 60 dni do 45 dni terminu zwrotu podatku VAT.

  Wprowadzane rozwiązanie ma na celu również uszczelnienie systemu podatkowego, zwiększenie bezpieczeństwa transakcji handlowych oraz zmniejszenie liczby błędów.

  (ISBnews)

   

 • 04.12, 13:16Morawiecki: W razie potrzeby będziemy zwiększać programy pomocowe dla firm 

  Warszawa, 04.12.2020 (ISBnews) - Jeżeli planowane wsparcie dla przedsiębiorców, w związku z jesienną falą pandemii w wysokości 35-40 mld zł nie wystarczy, rząd będzie uruchamiał kolejne środki, poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  "Jeżeli te 35-do 40 mld zł nie wystarczy po to, aby utrzymać większość przedsiębiorstw przy życiu, utrzymać płynność, zareagować na ten szok popytowy, szok podażowy, porwanie łańcuchów dostaw, nowych zamówień, będziemy niewątpliwie uruchamiali kolejne środki, jesteśmy na to gotowi, dlatego, że w skuteczny sposób uszczelniliśmy system podatkowy" - powiedział Morawiecki w trakcie konferencji prasowej.

  "Nie wiemy do końca, jak się sytuacja będzie układać w styczniu, w lutym. Jeżeli będzie gorzej, będziemy na pewno zwiększać nasze programy" - dodał.

  Premier przypomniał, że szacowane wsparcie dla przedsiębiorstw najbardziej dotkniętych w wyniku obostrzeń wprowadzonych w związku z jesienną falą pandemii ma wynieść 3-4 mld zł – dla mikro i małych firm, ok. 7 mld zł – dla średnich i 25 mld dla większych i największych.

  (ISBnews)

   

 • 04.12, 12:58Morawiecki: Sytuacja budżetowa po listopadzie jest lepsza niż zakładaliśmy 

  Warszawa, 04.12.2020 (ISBnews) - Sytuacja budżetowa Polski po listopadzie jest lepsza niż zakładano w nowelizacji ustawy budżetowej na 2020 r. , poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  "Sytuacja po listopadzie budżetu państwa polskiego jest lepsza jeszcze niż przewidywaliśmy jeszcze parę miesięcy temu w nowelizacji. Lepsza niż w nowelizacji, a przecież w międzyczasie nastąpił bardzo trudny październik, bardzo trudny listopad, przejściowe zamknięcie gospodarki, zamknięcie wielu branż" -  powiedział Morawiecki w trakcie konferencji prasowej.

  Nowelizacja budżetu na rok 2020 zakłada spadek PKB o 4,6%, średnioroczną inflację na poziomie 3,3% oraz stopę bezrobocia rejestrowanego w wysokości 8% na koniec roku.

  Nowelizacja zakłada, że w 2020 r. dochody budżetu państwa będą niższe od zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2020 r. o 36,7 mld zł i wyniosą 398,7 mld zł. Wydatki budżetu państwa zostały zaplanowane na 508 mld zł, co oznacza, że będą one wyższe o 72,7 mld zł od przewidzianych w ustawie budżetowej na 2020. Deficyt ma wynieść 109,3 mld zł.

  Według przedstawionych wcześniej szacunkowych danych Ministerstwa Finansów, w budżecie państwa na koniec października br. odnotowano 12,07 mld zł deficytu. Miesiąc wcześniej deficyt wynosił 13,75 mld zł.

  (ISBnews)

   

 • 04.12, 09:30Prezydent podpisał nowelę o pracy zdalnej chorych bez objawów COVID-19 

  Warszawa, 04.12.2020 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zakładającą, że osoby przebywające w izolacji, bez objawów COVID-19, będą mogły pracować zdalnie, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "Umożliwiono pracownikom i innym zatrudnionym osobom, w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, którzy poddani zostali obowiązkowej izolacji w warunkach domowych, za zgodą pracodawcy albo zatrudniającego, świadczenie w trybie pracy zdalnej pracy określonej w umowie i otrzymywanie z tego tytułu wynagrodzenia" – czytamy w komunikacie.

  Jak zaznaczono, w uzasadnieniu do projektu ustawy, przyjęte rozwiązanie ma dotyczyć przypadków, w których osoby objęte izolacją domową przechodząc chorobę bezobjawowo lub stosunkowo łagodnie będą mogły świadczyć pracę w trybie pracy zdalnej i w związku z tym pobierać wynagrodzenie, podano także.

  Nowela wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

   (ISBnews)