Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 16.05, 12:55Morawiecki: Na jutro zwołałem posiedzenie RM, by dyskutować o propozycjach z konwencji PiS 

  Warszawa, 16.05.2023 (ISBnews) - Na jutro zaplanowano kolejne posiedzenie Rady Ministrów, na którym dyskutowane będą propozycje przedstawione podczas konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości dotyczący m.in. podwyższenia świadczenia 500+ do 800+ oraz bezpłatnych leków dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia oraz seniorów po 65. roku życia, poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  "Już jutro zwołałem kolejne posiedzenie Rady Ministrów po to, aby dyskutować o tych sprawach, które przedstawił pan prezes Jarosław Kaczyński na ostatniej konwencji programowej. Mamy bardzo ściśle zaplanowane działania w tym zakresie, harmonogram rozpisany na kolejne miesiące" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

  Zapowiedział, że wdrożenie waloryzacji 500+ znacznie przekracza łączną inflację z ostatnich siedmiu lat. Świadczenie 500 plus zostało wprowadzone w lipcu 2016 r.

  "Licząc całą [skumulowaną] inflację od tamtego czasu jest to około 43%" - powiedział premier.

  Dodał, że wprowadzenie zmian planowane jest od stycznia 2024 r., gdyż - zgodnie z prognozami - wówczas inflacja będzie już zdecydowanie niższa.

  Podczas weekendowej konwencji PiS szef partii Jarosław Kaczyński zapowiedział m.in., że świadczenie 500+ zostanie podwyższone do 800+ od 1 stycznia 2024 r. oraz że także od początku przyszłego roku wprowadzone zostaną bezpłatne leki dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia i dla seniorów po ukończeniu 65. roku.

  Jak informował wcześniej premier wcześniej Mateusz Morawiecki, inflacja konsumencka być może spadnie do poziomu jednocyfrowego w IV kw. 2023 r., a zapowiedzi zmian przedstawione podczas weekendowej konwencji PiS oznaczają dodatkowy koszt dla budżetu w wysokości ok. 26 mld zł.

  Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał wczoraj, że inflacja konsumencka wyniosła 14,7% r/r w kwietniu br. (wobec 16,1% r/r w marcu).

  Według centralnej ścieżki marcowej projekcji Narodowego Banku Polskiego (NBP), inflacja CPI wyniesie 7,6% w IV kw. 2023 r., 4,8% w IV kw. 2024 r. i 3,1% w IV kw. 2025 r.

  (ISBnews)

 • 16.05, 12:40Rząd przyjął projekt o 14 emeryturze jako stałym, corocznym świadczeniu 

  Warszawa, 16.05.2023 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt ustawy o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, który zakłada wypłatę tzw. 14. emerytury jako świadczenia stałego, poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  "Dzisiaj Rada Ministrów przyjęła 14. jako stałe świadczenie dla wszystkich emerytów" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

  Projekt w wersji poddawanej konsultacjom zakładał, że uprawnionym przysługiwać ma kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne w wysokości:
  - kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca roku, w którym wypłacane jest kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, dla osób, których wysokość świadczenia podstawowego przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń nie przekracza kwoty 2,9 tys. zł;
  - kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca roku, w którym wypłacane jest dodatkowe świadczenie, pomniejszonej o kwotę różnicy pomiędzy kwotą wysokości świadczenia podstawowego przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń a kwotą 2,9 tys. zł, dla osób, których wysokość świadczenia podstawowego, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, przekracza kwotę 2,9 tys. zł.

  Decyzje o przyznaniu kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego będą wydawać i świadczenie to będą wypłacać właściwe organy emerytalno-rentowe. W razie zbiegu prawa do świadczeń, które są wypłacane przez dwa organy, decyzje o przyznaniu wydaje i kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Osobie uprawnionej przysługiwać będzie jedno dodatkowe roczne świadczenie pieniężne.

  Kwota 14. emerytury nie będzie miała wpływu na uprawnienia osób ubiegających się o świadczenia, dodatki, zasiłki, pomoc lub wsparcie (np. ulgę rehabilitacyjną). Z kwoty 14. emerytury nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje.

  Od kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego pobierana będzie składka na ubezpieczenie zdrowotne oraz podatek dochodowy od osób fizycznych.

  Dotychczas świadczenie to było wypłacane dwukrotnie: w 2021 i 2022 r.

  (ISBnews)

 • 16.05, 12:22BCC: Polska powinna przejść w ustawie o finansach publ. na unijną metodologię ESA 2010 

  Warszawa, 16.05.2023 (ISBnews) - Polska potrzebuje poprawy jakości statystyki dotyczącej finansów państwa, czemu służyłoby przejście w ustawie o finansach państwa na unijne ESA 2010 i unijny EDP, podano w stanowisku Gospodarczego Gabinetu Cieni Business Centre Club w kwestii polityki makroekonomicznej Polski.

  "Potrzebne są dwie szybkie, wręcz natychmiastowe zmiany polityki finansowej państwa:

  (A). Poprawa jakości statystyki dotyczącej finansów państwa, przez przejście w ustawie o finansach państwa na unijne ESA 2010 i unijny EDP (excessive deficit procedure),

  (B). Akceptacja wymaganych przez Trybunał Sprawiedliwości UE i polską Konstytucję zmian ustawowych dotyczących praworządności, aby KE mogła zacząć przekazywać Polsce środki z KPO oraz bieżącej perspektywy budżetowej, i aby Polska nie musiała płacić kar za jej nieprzestrzeganie" - czytamy w stanowisku.

  Według organizacji, w polityce makroekonomicznej trzeba uwzględnić fakt, że silnie pozytywne dla wzrostu PKB efekty zjawiska doganiania krajów wysoko rozwiniętych od roku 1992, oraz dużego dopływu netto środków UE od roku 2004, będą w najbliższych latach wygasać, obniżając w latach po roku 2030 tempo wzrostu trendu PKB z około 3,5% rocznie do około 1,5%.

  "Komisja Europejska prognozuje, w oparciu głównie o proponowane przez rząd i partie opozycyjne duże wzrosty nakładów na obronność i ochronę zdrowia, oraz mający już miejsce duży wzrost kosztów obsługi długu publicznego, wzrost relacji długu publicznego do PKB z około 50% teraz do około 70% za 10 lat. To oznaczałoby kosztowny dla gospodarki i społeczeństwa kryzys finansów publicznych. GGC BCC rekomenduje działania potrzebne do utrzymania tej relacji wyraźnie poniżej 60%, najlepiej poniżej 40%. Taki niski pułap relacji długu do PKB jest potrzebny z racji niskiej w Polsce relacji (prywatnego i publicznego) bogactwa do PKB, co podnosi koszt obsługi długu publicznego" - czytamy dalej.

  Gospodarczy Gabinet Cieni BCC rekomenduje potrzebne działania:

  (A) Finansowanie głównie przez sektor prywatny, krajowy i zagraniczny, oraz UE koniecznej i zarazem bardzo kosztownej przebudowy systemu energetycznego;

  (B) Pełną prywatyzację firm innych niż naprawdę strategicznych, takich jak linie przesyłowe i rurociągi, także mediów państwowych, co zwiększy konkurencję, więc również efektywność, radykalnie zmniejszy rolę polityków w bieżącym zarządzaniu gospodarką;

  (C) Zmniejszenie dofinansowania z budżetu państwa sektora emerytalnego, głównie przez zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn na poziomie 65 lat, zmniejszenie przywilejów w składkach emerytalnych, eliminację emerytur 13 i 14 oraz korekta programu 500+ poprzez wprowadzenie kryterium dochodowego, wymieniono w stanowisku.

  Organizacja apeluje też o: "Radykalne uproszczenie systemu podatkowego, głównie przez wprowadzenie, z dobrze uzasadnionymi wyjątkami, jednej stawki podatku VAT oraz jednej stawki podatku CIT. Koszt działalności innowacyjnej firm, ze względu na korzystne ogólnogospodarcze efekty takiej działalności, powinny być odliczane od podstawy CIT".

  (ISBnews)

 • 16.05, 09:09Buda: Inflacja wyniesie 8-8,5% na początku 2024, będziemy po 1-2 obniżkach stóp proc. 

  Warszawa, 16.05.2023 (ISBnews) - Podwyższenie świadczenia w ramach programu Rodzina 500+ do 800 zł na dziecko z 500 zł w styczniu 2024 r. odbędzie się w momencie, kiedy inflacja wyniesie 8-8,5% r/r i będziemy po jednej lub dwóch obniżkach stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej (RPP), uważa minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

  Zapytany w Radiu Zet, czy wprowadzenie 800+ od stycznia 2024 r. będzie ryzykiem zastopowania spadku inflacji, Buda odpowiedział: "Wtedy będziemy mieli 8-8,5% inflacji i będziemy 'na spadku'. I będziemy po pierwszej obniżce albo po dwóch obniżkach stóp procentowych. Na całym świecie inflacja będzie spadała".

  Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał wczoraj, że inflacja konsumencka wyniosła 14,7% r/r w kwietniu br. (wobec 16,1% r/r w marcu).

  Premier Mateusz Morawiecki powiedział wczoraj wieczorem w Polsat News, że według niego istnieje szansa na obniżenie stóp procentowych między wrześniem a grudniem br.

  Podczas czwartkowej konferencji prasowej prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Adam Glapiński poinformował, że "mógłby zgodzić się" z opinią niektórych członków RPP, według których pod koniec roku, czy w ostatnim kwartale, może pojawić się sytuacja umożliwiająca obniżanie stóp procentowych, ale podkreślił, że obecnie jest to daleko przedwczesne.

  RPP utrzymała w ub. tygodniu stopy procentowe bez zmian, w tym stopę referencyjną na poziomie 6,75%. Była to decyzja zgodna z oczekiwaniami rynku.

  RPP podwyższała stopy procentowe od października 2021 r. (z poziomu 0,1%) do września 2022 r. W kolejnych miesiącach utrzymywała parametry polityki pieniężnej na niezmienionym poziomie.

  (ISBnews)

 • 16.05, 08:01Morawiecki widzi szansę na obniżkę stóp procentowych między wrześniem a grudniem br. 

  Warszawa, 16.05.2023 (ISBnews) - Istnieje szansa na obniżenie stóp procentowych między wrześniem a grudniem br., uważa premier Mateusz Morawiecki.

  "Pan prezes NBP zasygnalizował już obniżkę stóp procentowych w dalszej kolejności w tym roku. To byłaby bardzo dobra wiadomość" - powiedział Morawiecki w Polsat News.

  Zapytany, czy stopy procentowe zostaną obniżone w najbliższym czasie, premier odpowiedział: "Jeśli przez 'najbliższy czas' określa pan np. trzy miesiące, to jeszcze tego bym się nie spodziewał, ale jeśli przez 'najbliższy czas' określa pan końcówkę tego roku, między wrześniem a grudniem, to myślę, że jest taka szansa".

  Podczas czwartkowej konferencji prasowej prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Adam Glapiński poinformował, że "mógłby zgodzić się" z opinią niektórych członków RPP, według których pod koniec roku, czy w ostatnim kwartale, może pojawić się sytuacja umożliwiająca obniżanie stóp procentowych, ale podkreślił, że obecnie jest to daleko przedwczesne.

  RPP utrzymała w ub. tygodniu stopy procentowe bez zmian, w tym stopę referencyjną na poziomie 6,75%. Była to decyzja zgodna z oczekiwaniami rynku.

  RPP podwyższała stopy procentowe od października 2021 r. (z poziomu 0,1%) do września 2022 r. W kolejnych miesiącach utrzymywała parametry polityki pieniężnej na niezmienionym poziomie.

  (ISBnews)

 • 16.05, 07:45Morawiecki: Koszt propozycji zgłoszonych w weekend przez PiS wyniesie ok. 26 mld zł 

  Warszawa, 16.05.2023 (ISBnews) - Zapowiedzi zmian przedstawione podczas weekendowej konwencji Prawa i Sprawiedliwości (PiS) oznaczają dodatkowy koszt dla budżetu w wysokości ok. 26 mld zł, poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  "Te, które do tej pory ogłosiliśmy, to będzie koszt ok. 26 mld zł dodatkowo. To jest przede wszystkim podniesienie, waloryzacja 500+ do poziomu 800+, przy czym warto podkreślić, że to jest znacznie powyżej inflacji od czasu wprowadzenia tego bardzo ważnego naszego programu" - powiedział Morawiecki w Polsat News.

  Wydatki te będą sfinansowane "przede wszystkim ze wzrostu gospodarczego i z uszczelnienia podatków", dodał premier.

  Poinformował też, że koszt likwidacji opłat na wszystkich autostradach obsługiwanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad to koszt "do kilkuset milionów złotych". Proces ten ma zacząć się od 1 lipca.

  "Będziemy rozmawiali z tymi, którzy dzisiaj są właścicielami czy koncesjonariuszami tych odcinków tak, żeby dla Polaków te autostrady były bezpłatne" - dodał.

  Wcześniej przedstawiciele rządu informowali, że podwyżka do 800+ będzie kosztować ok. 24 mld zł.

  "Nasze propozycje są bardzo konkretne. Mamy rozpisany nasz program między okresem tej konwencji, która się właśnie zakończyła, tego 'programowego ula', i konwencją wrześniową, którą zamkniemy - mamy sekwencję bardzo precyzyjnych propozycji, będziemy je ogłaszać" - podsumował premier.

  Na odbywającej się w weekend konwencji wyborczej PiS zapowiedziano podniesienie świadczenia "Rodzina 500+" do 800 zł, począwszy od przyszłego roku. Ponadto ogłoszono chęć jak najszybszego odejścia od płatności za autostrady zarządzane przez państwo, a w przyszłym roku również za te zarządzane prywatnie. Ostatnią propozycją PiS było zniesienie opłat na leki dla osób poniżej 18. i powyżej 65. roku życia.

  (ISBnews)

 • 15.05, 15:24Muller: Nie obawiamy się, że 800+ będzie miało charakter inflacjogenny w 2024 r.  

  Warszawa, 15.05.2023 (ISBnews) - P Podwyższenie świadczenia w ramach programu Rodzina 500+ do 800 zł na dziecko z 500 zł nie budzi obaw co do wpływu na inflację w przyszłym roku, poinformował rzecznik rządu Piotr Muller.

  "24 mld zł [koszt podwyższenia 500+ do 800+] to jest niecały procent - 0,7-0,8% PKB. To się nie przełoży w taki sposób na inflację, jak by sobie to wyobrażali przedstawiciele szkoły 'Balcerowiczowsko-Tuskowej' i tyle mogę powiedzieć w tym temacie. Nie obawiamy się tego [wpływu na inflację], ponieważ kwestie związane z przewidywaniami inflacji w tej chwili mają tendencję spadającą, natomiast naszym celem jest to, aby polskie rodziny, które najbardziej odczuwają tę inflację po prostu miały dodatkowe wsparcie z naszej strony" - powiedział Muller podczas konferencji prasowej, zapytany o wpływ zaproponowanych nowych rozwiązań na konwencji PIS na wzrost inflacji w przyszłym roku.

  Podczas weekendowej konwencji Prawa i Sprawiedliwości szef partii Jarosław Kaczyński zapowiedział m.in., że świadczenie 500+ zostanie podwyższone do 800+ od 1 stycznia 2024 r. oraz że także od początku przyszłego roku wprowadzone zostaną bezpłatne leki dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia i dla seniorów po ukończeniu 65. roku.

  Program 500+ realizowany jest od 2016 roku. Do połowy 2019 roku świadczenie przysługiwało na drugie i kolejne dziecko w rodzinie. Od lipca 2019 r. obejmuje każde dziecko w rodzinie.

  (ISBnews)

 • 15.05, 09:44mBank: Zapowiedzi PiS oznaczają stymulację fiskalną rzędu ok. 1% PKB 

  Warszawa, 15.05.2023 (ISBnews) - Przedstawione podczas weekendowej konferencji programowej Prawa i Sprawiedliwości (PiS) propozycje oznaczają stymulację fiskalną rzędu ok. 1% PKB, szacuje mBank.

  "Krótko mówiąc: poluzowanie polityki fiskalnej. Nie jest to mała skala poluzowania. Sama waloryzacja świadczenia 'Rodzina 500+' oznaczać będzie transfer do sektora prywatnego rzędu 24 mld zł. Pozostałe dwa rozwiązanie także dodadzą 'małe' kilka miliardów. Ostatecznie więc możemy mówić o stymulacji fiskalnej rzędu ~1% PKB. Nie jest to mało, zwłaszcza że nadejść ma ona w okresie bardzo wysokiej, choć na razie opadającej, inflacji. Poza tym znaczna część tych świadczeń skierowana będzie do osób z wysoką krańcową skłonnością do konsumpcji. To oznacza, że pokaźna część tych środków będzie najpewniej wydana w dość krótkim czasie" - czytamy w raporcie codziennym banku.

  Na odbywającej się w weekend konwencji wyborczej Prawa i Sprawiedliwości zapowiedziano podniesienie świadczenia "Rodzina 500+" do 800 zł, począwszy od przyszłego roku. Ponadto ogłoszono chęć jak najszybszego odejścia od płatności za autostrady zarządzane przez państwo, a w przyszłym roku również za te zarządzane prywatnie. Ostatnią propozycją PiS było zniesienie opłat na leki dla osób poniżej 18. i powyżej 65. roku życia, przypomniano.

  "Poza tym otwiera to jeszcze jedno duże ryzyko: waloryzację świadczeń stałych. Nie jest tajemnicą, że indeksacje świadczeń nominalnych w środowisku wysokiej inflacji są bardzo niebezpiecznym zjawiskiem. Prowadzić one bowiem mogą do utrwalenia się obecnych tendencji inflacyjnych. To z kolei oznacza odkotwiczanie się oczekiwań inflacyjnych i przystosowanie społeczeństwa do operowania w nowym reżimie makroekonomicznym. Z tego punktu widzenia świadczenia stałe mają tę przewagę, że z okresu na okres stają się mniejszym obciążeniem dla budżetu, a więc generują mniejszy transfer fiskalny. W czasach takich jak dzisiejsze można powiedzieć, że stanowią one automatyczne stabilizatory dla procesów cenotwórczych. Ich 'ruszenie' sprawia, że zaczynają zachowywać się podobnie jak świadczenia waloryzowane z mocy ustawy (np. emerytury)" - czytamy dalej.

  (ISBnews)

 • 15.05, 08:37PKO BP szacuje koszt weekendowych propozycji programowych PiS na 0,7-0,9% PKB 

  Warszawa, 15.05.2023 (ISBnews) - Łączny koszt propozycji przedstawionych podczas weekendowej konferencji programowej Prawa i Sprawiedliwości (PiS) wyniesie 0,7-0,9% PKB, szacuje wstępnie PKO Bank Polski. Według analityków banku przedstawione propozycje są bardziej umiarkowane, niż oczekiwali uczestnicy rynku.

  "Łącznie bardzo wstępnie szacujemy, że łączny koszt propozycji to 0,7-0,9% PKB. W naszym bazowym scenariuszu zakładaliśmy, że deficyt sektora finansów publicznych w 2024 wyniesie 4,5% PKB (wobec prognozowanego przez nas na ten rok deficytu 5,4%). Z kolei w przedstawionej niedawno Aktualizacji Programu Konwergencji rząd zakładał, że deficyt sektora w 2024 spadnie do 3,4% PKB z 4,7% w 2023. W naszej ocenie przedstawione propozycje są bardziej umiarkowane, niż oczekiwali uczestnicy rynku (często wymieniano więcej rozwiązań i spodziewano się, że będą one wdrażane już w tym roku)" - czytamy w "Dzienniku Ekonomicznym" banku.

  Podczas konferencji programowej PiS zapowiedziano, że w 2024 ma nastąpić (1) podwyższenie świadczenia 500+ do 800 zł, (2) wprowadzenie bezpłatnych leków dla seniorów od 65 r.ż. oraz dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż., (3) zniesienie opłat za korzystanie z autostrad zarządzanych przez państwo i firmy prywatne. Podczas konferencji nie podano szacunkowych kosztów propozycji ani metod ich sfinansowania, przypomnieli analitycy.

  "Według danych prezentowanych niedawno przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej obecnie z programu 500+ korzysta ponad 6,5 mln dzieci, a jego roczny koszt to 40,2 mld zł. W przypadku waloryzacji (bez warunków ograniczających) do 800 zł dodatkowy roczny koszt dla budżetu stanowiłby ok. 24,1 mld zł (0,7% PKB). Koszt wprowadzenia bezpłatnych leków dla wskazanych grup będzie zależał od zakresu programu, który nie został sprecyzowany. Pewnym punktem odniesienia może być koszt programu darmowych leków 75+ (obejmuje ponad 2 tys. preparatów), który w 2022 wyniósł 830 mln zł. Według danych GUS na koniec 2022 w Polsce żyło 2,8 mln osób w wieku 75+ oraz 4,6 mln osób w wieku 65-74. Rozszerzenie obecnych uprawnień w przypadku osób starszych na grupę 65-74 mogłoby więc potroić koszt programu. Liczebność dzieci i młodzieży to ok. 7 mln osób, ale w ich przypadku przeciętny koszt leku i częstotliwość stosowania są znacząco niższe. Zniesienie opłat za autostrady ma objąć samochody osobowe, co znacząco ograniczy koszt programu (wg nas do ok. 300 mln zł)" - czytamy dalej w raporcie.

  (ISBnews)

 • 15.05, 08:17Maląg: Podwyżka do 800+ z 500+ nie oznacza rezygnacji z innych programów społecznych 

  Warszawa, 15.05.2023 (ISBnews) - Podwyższenie świadczenia w ramach programu Rodzina 500+ do 800 zł na dziecko z 500 zł nie oznacza rezygnacji z któregokolwiek z innych programów społecznych rządu, poinformowała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

  "Wszystkie programy zostają - od naszego programu sztandarowego 500+ jeszcze dzisiaj, poprzez świadczenie matczyne [Mama 4+], poprzez program Dobry Start, inwestycje w program Maluch+, bo przecież tutaj mamy bardzo dużą inwestycję, gdzie powstaną kolejne nowe miejsca opieki żłobkowej, a także Rodzinny Kapitał Opiekuńczy" - powiedziała Maląg w radiowej Jedynce.

  Również programy dla seniorów zostaną zachowane - 13. emerytura oraz 14. emerytura, którą rząd ma zająć się na posiedzeniu we wtorek, dodała minister.

  Powtórzyła, że także na jutrzejszym posiedzeniu rząd ustali harmonogram prac nad nowymi propozycjami.

  "Te sprawy, które wykuły się na Programowym Ulu Prawa i Sprawiedliwości, jutro będą analizowane i przyjmiemy pewien harmonogram" - zapowiedziała minister.

  Podczas weekendowej konwencji Prawa i Sprawiedliwości szef partii Jarosław Kaczyński zapowiedział m.in., że świadczenie 500+ zostanie podwyższone do 800+ od 1 stycznia 2024 r. oraz że także od początku przyszłego roku wprowadzone zostaną bezpłatne leki dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia i dla seniorów po ukończeniu 65. roku.

  (ISBnews)

 • 14.05, 15:10Prezes PiS: Świadczenie 500+ zostanie podwyższone do 800+ od 2024 roku 

  Warszawa, 14.05.2023 (ISBnews) - Świadczenie 500+ zostanie podwyższone do 800+ od 1 stycznia 2024 r., zapowiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości (pIs) Jarosław Kaczyński.

  "Od nowego roku 500+, to będzie nazwa ciągle pamiętana, ale suma będzie już inna: 800+" - powiedział Kaczyński podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwości.

  Program 500+ realizowany jest od 2016 roku. Do połowy 2019 roku świadczenie przysługiwało na drugie i kolejne dziecko w rodzinie. Od lipca 2019 r. obejmuje każde dziecko w rodzinie.

  (ISBnews)

 • 13.05, 13:05Morawiecki: Dług publiczny powinien wynieść 47-48% PKB w 2023 r. 

  Warszawa, 13.05.2023 (ISBnews) - Dług publiczny powinien wynieść 47-48% w relacji dp PKB w 2023 r., powtórzył premier Mateusz Morawiecki.

  "Mamy dług publiczny poniżej 50% do PKB i spadający. Spada - pomimo tych wielkich wydatków na ochronę miejsc pracy. […] W tym roku będzie 47-48%, a średnia unijna - grubo powyżej 75%" - powiedział Morawiecki podczas konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości.

  O tym, że dług publiczny wyniesie 47-48% PKB w br. premier informował w połowie kwietnia br. podczas wystąpienia w think tanku Atlantic Council.

  Na początku kwietnia br. Główny Urząd Statystyczny podał we wstępnych danych, że deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) wyniósł na koniec 2022 roku 3,4% PKB. Jak wówczas informował Urząd, zadłużenie tego sektora sięgnęło 49,1% PKB na koniec 2022 r. (wobec 53,6% PKB rok wcześniej - po rewizji).

  Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) prognozuje, że dług tego sektora w relacji do PKB w latach 2023-2026 wyniesie odpowiednio: 50,7%, 51,7%, 52,4% i 53,6%.

  S&P Global Ratings oczekuje, że zadłużenie tego sektora wyniesie 49% PKB w 2023 r. i 48,6% w 2024 r. (w 2025 r. - 49,4% i 49,8% PKB w 2026 r.).

  Fitch Ratings oczekuje, że dług sektora general government w relacji do PKB powinien nadal wykazywać umiarkowaną tendencję spadkową w latach 2023-2024 dzięki bardzo silnemu nominalnemu wzrostowi PKB.

  (ISBNews)

 • 12.05, 06:49Senat za podwyższeniem dodatkowego świadczenia dla sołtysów na emeryturze 

  Warszawa, 12.05.2023 (ISBnews) - Senat proponuje podwyższenie dodatkowego świadczenia emerytalnego dla sołtysów na emeryturze, którzy pełnili tę funkcję przez co najmniej trzy lub cztery kadencje.

  Ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa wprowadza dodatkowe świadczenie emerytalne w wysokości 300 zł miesięcznie dla osób, które pełniły funkcję sołtysa przez co najmniej dwie kadencje.

  Senat proponuje natomiast, by osoby, które pełniły tę funkcję co najmniej 12 lat otrzymywały 400 zł miesięcznie, a w przypadku osób, które były sołtysami przez co najmniej 16 lat - 500 zł.

  Za poprawkami dot. podwyższenia świadczenia dla sołtysów z wieloletnim stażem głosowało 54 senatorów, 41 było przeciwnych, nikt nie był przeciwny. Natomiast cała ustawa została poparta jednogłośnie przez 95 senatorów.

  Świadczenie ma być przyznawane osobom, które osiągnęły wiek emerytalny (60 lat w przypadku kobiet i 65 w przypadku mężczyzn) na wniosek osoby zainteresowanej, składany do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Świadczenie ma podlegać corocznej waloryzacji.

  Przepisy mają wejść w życie od lipca br.

  (ISBnews)

 • 12.05, 06:48Senat za nowelą o VAT dot. podwyższ. limitu małego podatnika do 2 mln euro z poprawkami 

  Warszawa, 12.05.2023 (ISBnews) - Senat wprowadził poprawki do nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), która zakłada uproszczenie i przyspieszenie rozliczania podatku VAT, a także podwyższenie limitu sprzedaży małego podatnika do 2 mln euro z 1,2 mln euro. Poprawki mają charakter legislacyjny.

  Nowelizacja zakłada podwyższenie limitu sprzedaży małego podatnika do 2 mln euro. Aktualnie status małego podatnika posiada podatnik podatku od towarów i usług, u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej 1,2 mln euro lub 45 tys. euro - w przypadku m.in. podatników prowadzących przedsiębiorstwa maklerskie oraz zarządzających funduszami inwestycyjnymi, których wynagrodzenie stanowi kwota prowizji.

  Spełnienie tego kryterium oznacza uzyskanie prawa do stosowania kasowego, zamiast powszechnie stosowanego memoriałowego, rozliczenia tego podatku oraz uzyskanie prawa do stosowania rozliczeń kwartalnych w VAT. Zmiana w tym zakresie polega na podwyższeniu limitu wartości sprzedaży (wraz z kwotą podatku) do 2 tys. euro. Spowoduje to zwiększenie liczby podatników uprawnionych do stosowania metody kasowej oraz kwartalnego rozliczenia w VAT.

  Nowelizacja umożliwia stosowanie kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących w przypadku, gdy faktura została wystawiona w walucie obcej. Dotychczasowe zasady ustalania kursu do przeliczania stosowanego w fakturach korygujących nie były objęte regulacją ustawy o VAT, a wynikały z ugruntowanej linii interpretacyjnej.

  Inne rozwiązania, wprowadzane nowelizacją:

  - rezygnacja z formalnego wymogu posiadania faktury dot. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) przy odliczaniu podatku naliczonego z tego tytułu,

  - doprecyzowanie definicji bagażu osobistego podróżnego dla potrzeb zwolnienia od VAT importu towarów,

  - konsolidacja wydawania wiążących informacji przez wyznaczenie jako organu właściwego dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej oraz ujednolicenie systemu podatkowego w obszarze dotyczącym wydawania WIS i WIA,

  - likwidacja opłaty za wniosek o wydanie WIS,

  - wprowadzenie możliwości odstąpienia pojazdu silnikowego przed upływem 3 lat od dokonania importu tych pojazdów w sytuacji, gdy będzie to uzasadnione okolicznościami związanymi z ważnym interesem służby, dotyczącymi przesiedlenia uprawnionego członka personelu dyplomatycznego w celu podjęcia pracy w innym państwie, jednakże pobyt członka personelu dyplomatycznego nie był krótszy niż 2 lata,

  -  wprowadzenie możliwości dokonywania korekt podatku należnego od dostawy towarów dokonanej dla podróżnego w ramach systemu TAX FREE za okres rozliczeniowy, w którym sprzedawca otrzyma potwierdzenie zwrotu podatku podróżnemu,

  - rozszerzenie możliwości przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku VAT na kolejne podatki oraz opłaty, tj. podatek od wydobycia niektórych kopalin, podatek od sprzedaży detalicznej, opłatę od środków spożywczych (tzw. podatek cukrowy), zryczałtowany podatek od wartości sprzedanej produkcji (tzw. podatek od produkcji okrętowej), opłatę od alkoholi małolitrażowych (tzw. opłata od "małpek") oraz podatek tonażowy,

  -  liberalizacja warunków szybszego zwrotu VAT dla tzw. podatników bezgotówkowych oraz wzmocnienie ram proceduralnych tego zwrotu,

  - uregulowanie kwestii przekazywania środków między rachunkami VAT w grupie VAT,

  - uproszczenia w zakresie raportowania rozliczeń dotyczące fakturowania (m.in. dostosowanie warunków wystawienia faktury do e-paragonu) oraz prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (m.in. możliwość rezygnacji z obowiązku drukowania dokumentów fiskalnych przez podatników),

  - wprowadzenie do systemu finansów publicznych przeglądu wydatków, przy jednoczesnym usunięciu ogólnej kontroli efektywności i skuteczności realizacji budżetu w układzie zadaniowym oraz umożliwieniu ministrowi finansów otrzymywania danych i informacji niezbędnych do prowadzenia przeglądu wydatków.

  - rezygnacja z obligatoryjnego wydawania przez organy podatkowe postanowień w sprawie zaliczenia wpłaty/ nadpłaty/ zwrotu podatku na poczet zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę na rzecz wydawania tych postanowień przez organy podatkowe na wniosek podatników.

  W ustawie do podatku od spadków i darowizn podwyższono progi, po przekroczeniu których płaci się ten podatek (podniesienie do 36 120 zł w ramach I grupy podatkowej, do 27 090 zł w II grupie i do 5733 zł - w III grupie podatkowej). W ten sposób nowelizacja likwiduje tzw. podatek od zrzutek. Wartość środków przekazanych w ramach darowizny ma być liczona w roku, w którym nabyto środki w ramach darowizny, oraz za poprzedzający ten rok okres pięcioletni. 

  Nowelizacja zakłada, że przedsiębiorca będzie mógł prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, m.in. dzięki rezygnacji z obowiązku drukowania dokumentów fiskalnych. Zmniejszone mają zostać także formalności w obrocie międzynarodowym.

  (ISBnews)

 • 10.05, 15:10RPP utrzymała stopę referencyjną na poziomie 6,75%; konsensus: brak zmian 

  Warszawa, 10.05.2023 (ISBnews) - Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzymała stopę referencyjną na poziomie 6,75%, podał bank centralny. O godz. 16:00 zostanie opublikowany komunikat po posiedzeniu Rady, podano także.

  Konsensus rynkowy przewidywał pozostawienie stóp procentowych na obecnym poziomie.

  "Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie:

  - stopa referencyjna 6,75% w skali rocznej;

  - stopa lombardowa 7,25% w skali rocznej;

  - stopa depozytowa 6,25% w skali rocznej;

  - stopa redyskonta weksli 6,80% w skali rocznej;

  - stopa dyskontowa weksli 6,85% w skali rocznej" - czytamy w komunikacie.

  Na czwartek, 11 maja br., na godz. 15:00 zaplanowano konferencję prasową prezesa Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczącego RPP Adama Glapińskiego.

  RPP podwyższała stopy procentowe od października 2021 r. (z poziomu 0,1%) do września 2022 r. W kolejnych miesiącach utrzymywała parametry polityki pieniężnej na niezmienionym poziomie.

  (ISBnews)

 • 05.05, 09:00Soboń z MF: Są przesłanki, by 0% VAT na żywność został przedłużony poza koniec 2023 r. 

  Warszawa, 05.05.2023 (ISBnews) - Istnieją przesłanki, by 0% VAT na żywność został przedłużony nie tylko do końca 2023 roku, ale "na dłużej", poinformował wiceminister finansów Artur Soboń.

  "Są wszystkie przesłanki, aby tak było i aby ten zerowy VAT pozostał z nami na dłużej. Przez 'dłużej' rozumiem naprawdę dłużej. Czyli nawet nie rok '23, ale dzięki panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu nowa dyrektywa VAT-owska pozwala na to, aby zerowy VAT na żywność był zgodny z matrycą VAT-owską i trzeba, oczywiście, przeanalizować skutki. Natomiast dzisiaj jest to ok. 27% koszyka zakupowego, więc to jest z punktu widzenia Polaków bardzo istotna pozycja" - powiedział Soboń w radiu Siódma9.

  W ub. tygodniu wiceminister informował, że zerowa stawka VAT na żywność zostanie utrzymana "co najmniej do końca tego roku".

  Wcześniej rzecznik rządu Piotr Muller powiedział, że przedłużenie zerowej stawki VAT na żywność na II poł. roku jest najbardziej zasadnym rozstrzygnięciem. Poinformował, że decyzję w tej sprawie ogłosi premier Mateusz Morawiecki jeszcze w tym miesiącu.

  W marcu minister finansów Magdalena Rzeczkowska zapowiadała, że przedłużenie zerowej stawki VAT na żywność jest prawdopodobne.

  Zgodnie z aktualnymi przepisami, 0% stawka VAT na żywność obowiązuje ona do końca czerwca br.

  (ISBnews)
   

 • 05.05, 08:48Soboń z MF: Decyzja ws. ew. przedłużenia wakacji kredytowych nastąpi w połowie roku 

  Warszawa, 05.05.2023 (ISBnews) - Decyzja w sprawie przedłużenia wakacji kredytowych na kolejny rok jeszcze nie zapadła i analiza sytuacji nastąpi - zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami - w połowie tego roku, poinformował wiceminister finansów Artur Soboń.

  "Co do wakacji kredytowych, jest to duże obciążenie dla banków - dzisiaj jest to ponad 1 mln kredytów. Raczej […] opierałbym się tutaj na rzeczywistej analizie. Tak jak obiecaliśmy, w połowie roku taką analizę przeprowadzimy. Nie ma tutaj jeszcze rozstrzygnięcia [w sprawie przedłużenia wakacji kredytowych na kolejny rok], mówię zupełnie otwarcie: przed nami jest ta decyzja" - powiedział Soboń w radiu Siódma9.

  W ub. tygodniu rzecznik rządu Piotr Muller poinformował, że rząd nie wyklucza ani przedłużenia wakacji kredytowych, ani tego, że przedłużone nie zostaną.

  Zgodnie z ustawą o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom kredytobiorcy mogli ubiegać się o cztery miesiące wakacji kredytowych w roku 2022 i mogą ubiegać się o wakacje kredytowe także w tym roku. W marcu premier Mateusz Morawiecki mówił, że rząd nie wyklucza przedłużenia wakacji kredytowych na kolejny rok, "jeżeli będzie tego wymagać sytuacja".

  Związek Banków Polskich (ZBP) poinformował niedawno, że liczy, że tzw. wakacje kredytowe dla każdego nie zostaną przedłużone, ponieważ - jak powiedział prezes ZBP Tadeusz Białek -  jest to rozwiązanie szkodliwe, a wystarczającą pomoc zapewnia Fundusz Wsparcia Kredytobiorców.  Jego zdaniem jest to rozwiązanie, które m.in. wzmacnia inflację, powoduje rozluźnienie dyscypliny płatniczej, osłabia moralność płatniczą.

  Banki zaraportowały do bazy Biura Informacji Kredytowej (BIK) 1,126 mln rachunków kredytów mieszkaniowych objętych wakacjami kredytowymi, o wartości 280 mld zł do 2 kwietnia 2023 r.

  Pod koniec stycznia br. Soboń informował, że Ministerstwo Finansów będzie zastanawiać się w połowie roku nad potrzebą przedłużenia wakacji kredytowych na 2024 r. w zależności od poziomu inflacji, poinformował wiceminister finansów Artur Soboń. Gdyby inflacja w lipcu-sierpniu wynosiła 12-13% r/r, "z całą pewnością jakieś decyzje wówczas trzeba będzie podjąć".

  (ISBnews)

 • 02.05, 10:26Glapiński 'ma nadzieję', że obniżka stóp procentowych będzie możliwa pod koniec tego roku 

  Warszawa, 02.05.2023 (ISBnews) - Prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adam Glapiński "ma nadzieję", że pod koniec roku będzie możliwa pierwsza obniżka stóp procentowych - o ile inflacja będzie spadać w takim tempie w kierunku średniookresowego celu NBP, jak to przewiduje projekcja banku centralnego.

  "Mam nadzieję, że stanie się to, co przewidują ekonomiści biorący udział w niedawnej ankiecie Obserwatora Finansowego, a także co jest spójne z przewidywaniami rynków finansowych, a więc że pod koniec roku będzie możliwa pierwsza obniżka stóp procentowych. Oczywiście, o ile inflacja będzie spadać w takim tempie w kierunku średniookresowego celu NBP, jak to przewiduje nasza projekcja, a to uzależnione będzie od wielu czynników. Dlatego to nie jest żadna obietnica, bo wszystko będzie zależeć od kształtowania się inflacji i sytuacji gospodarczej. Jedno jest pewne: nadal dążymy i będziemy dążyć do trwałego obniżenia inflacji i osiągnięcia celu 2,5% +/- 1 pkt proc." - powiedział Glapiński w wywiadzie dla "Gazety Polskiej".

  Przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej (RPP) podtrzymał też oczekiwania dalszego spadku inflacji.

  "Liczymy, że na koniec roku będzie ona jednocyfrowa. Podkreślam, odpukać, jak na razie nasza NBP-owska projekcja w całości się realizuje" - dodał Glapiński.

  Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał w piątek, że inflacja konsumencka wyniosła 14,7% w ujęciu rocznym w kwietniu 2023 r. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,7% w kwietniu. Konsensus rynkowy oczekiwał CPI na poziomie 15% r/r w kwietniu br. i 0,9% m/m.

  Według centralnej ścieżki marcowej projekcji inflacyjnej NBP, inflacja konsumencka wyniesie 11,9% w 2023 r., 5,7% w 2024 r. i 3,5% w 2025 r. (wobec odpowiednio: 13,1%, 5,9% i 3,5% dla tych lat w projekcji listopadowej). Inflacja CPI dopiero pod koniec horyzontu projekcji (obejmującego lata 2023-2025) powróci do przedziału odchyleń od celu inflacyjnego NBP określonego jako 2,5% +/- 1 pkt proc.

  RPP podwyższała stopy procentowe od października 2021 r. do września 2022 r. (z poziomu 0,1% do 6,75% w przypadku głównej stopy referencyjnej). W kolejnych miesiącach utrzymywała parametry polityki pieniężnej na niezmienionym poziomie.

  (ISBnews)

 • 01.05, 11:07Dąbrowski z RPP: Obniżki stóp procentowych są coraz bardziej prawdopodobne 

  Warszawa, 01.05.2023 (ISBnews) - Moment rozpoczęcia obniżek stóp procentowych jest obecnie trudny do określenia, ale z uwagi na szybszy spadek inflacji od oczekiwań Narodowego Banku Polskiego (NBP), luzowanie polityki pieniężnej jest "coraz bardziej prawdopodobne", uważa członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Ireneusz Dąbrowski.

  "Trudno jeszcze powiedzieć, kiedy ta obniżka [stóp procentowych] nastąpi, ale jest ona coraz bardziej prawdopodobna" - powiedział Dąbrowski w TVP1.

  Wcześniej w sobotę Dąbrowski powiedział w Polsat News, że "po wakacjach, myślę, że Rada będzie poważnie rozpatrywała obniżenie stóp procentowych" oraz ocenił, iż inflacja CPI najprawdopodobniej po wakacjach osiągnie poziom jednocyfrowy, zaś wynik CPI w kwietniu na poziomie 14,7% r/r zaświadcza o wejściu w "stromy trend" spadkowy wskaźnika.

  "To rzecz jasna ciągle wysoka inflacja, jednak najniższa od maja 2022 roku" - powiedział członek RPP Henryk Wnorowski w telewizji TVP1.

  Jak podał w ub. tygodniu w piątek Główny Urząd Statystyczny (GUS) inflacja konsumencka wyniosła 14,7% w ujęciu rocznym w kwietniu 2023 r. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,7% w kwietniu. Konsensus rynkowy przewidywał CPI na poziomie 15% r/r i 0,9% m/m.

  Według Narodowego Banku Polskiego (NBP) inflacja konsumencka wyniesie - według centralnej ścieżki marcowej projekcji inflacyjnej - 11,9% w 2023 r., 5,7% w 2024 r. i 3,5% w 2025 r. (wobec odpowiednio: 13,1%, 5,9% i 3,5% dla tych lat w projekcji listopadowej). Inflacja CPI dopiero pod koniec horyzontu projekcji (obejmującego lata 2023-2025) powróci do przedziału odchyleń od celu inflacyjnego NBP określonego jako 2,5% +/- 1 pkt proc.

  RPP podwyższała stopy procentowe od października 2021 r. do września 2022 r. (z poziomu 0,1% do 6,75% w przypadku głównej stopy referencyjnej). W kolejnych miesiącach utrzymywała parametry polityki pieniężnej na niezmienionym poziomie.

  (ISBnews)

 • 29.04, 23:11Wnorowski z RPP: Inflacja poniżej 10% w III kw. pozwoli śmielej rozmawiać o obniżkach stóp 

  Warszawa, 29.04.2023 (ISBnews) - Inflacja konsumencka obniży się do poziomu poniżej 10% r/r w III kw. tego roku; pojawia się "światełko w tunelu", które pozwoli coraz śmielej rozmawiać o obniżkach stóp procentowych, uważa członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Henryk Wnorowski.

  "Pierwszą symboliczną cyfrą, do której zmierzamy jest inflacja poniżej 10%, dlatego że jest inflacją umiarkowaną. Generalnie ja jestem głęboko przekonany, że to się stanie już w trzecim kwartale tego roku. I pojawia się światełko w tunelu, które pozwoli nam coraz śmielej rozmawiać o obniżkach stóp procentowych, a to jest bardzo dobra informacja dla wszystkich kredytobiorców w naszym kraju" - powiedział Wnorowski w nagraniu opublikowanym na stronie Polskiego Radia Lublin.

  Dezinflacja postępuje, a to bardzo dobra wiadomość np. dla konsumentów, podkreślił członek Rady.

  Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał w piątek, że inflacja konsumencka wyniosła 14,7% w ujęciu rocznym w kwietniu 2023 r. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,7% w kwietniu. Konsensus rynkowy oczekiwał CPI na poziomie 15% r/r w kwietniu br. i 0,9% m/m.

  RPP podwyższała stopy procentowe od października 2021 r. do września 2022 r. (z poziomu 0,1% do 6,75% w przypadku głównej stopy referencyjnej). W kolejnych miesiącach utrzymywała parametry polityki pieniężnej na niezmienionym poziomie.

  (ISBnews)