ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 20.12, 16:43Sejm przyjął nowelę zwiększającą wydatki budżetu o 4 mld zł w 2019 r. 

  Warszawa, 20.12.2019 (ISBnews) - Sejm przyjął pilny rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 r., dotyczący zwiększenia wydatków budżetowych o maksymalnie 4 mld zł, na powiększenie funduszu zapasowego Narodowego Funduszu Zdrowia (maks. 3 mld zł) i Funduszu Wsparcia Policji (maks. 1 mld zł).

  Senat wcześniej zgłosił poprawkę, zgodnie z którą fundusz zapasowy Narodowego Funduszu Zdrowia ma zostać zwiększony do maksymalnie 3 mld zł wobec 2 mld zł zaproponowanych wcześniej przez rząd. 

  Za przyjęciem poprawki głosowało ostatecznie 439 posłów na 439 obecnych na sali plenarnej.

  Według OSR, dodawane przepisy umożliwiają m.in. pełne wykorzystanie środków na zakup ambulansów zaplanowanych w budżecie ministra zdrowia i wydatków majątkowych w ochronie zdrowia zaplanowanych w budżecie ministra spraw wewnętrznych i administracji, a także na umożliwienie przekazania w 2019 r. środków z budżetu z przeznaczeniem dla Funduszu Wsparcia Policji do wysokości 1 mld zł na realizację ustawowych zadań, na poziomie województwa, pozwoli na pełniejszą realizację zadań Funduszu. Według OSR przepis ten pozwoli na realizację w większym zakresie ustawowych zadań Funduszu, polegających na pokrywaniu wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych oraz kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych policji, a także zakup niezbędnych na ich potrzeby towarów i usług, wyjaśniono w uzasadnieniu.

  Realizacja zadań nastąpi z wydatków zablokowanych na podstawie art. 177 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w związku z oszczędnościami, które występują w trakcie realizacji budżetu.

  Ustawa ma wejść w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 19.12, 13:22Skiba z MF: Podwyżka akcyzy na alkohol i papierosy nie zwiększy szarej strefy 

  Warszawa, 19.12.2019 (ISBnews) - Planowane przez rząd podwyższenie akcyzy na alkohol i papierosy nie spowoduje wzrostu szarej strefy, uważa wiceminister finansów Leszek Skiba.

  "Podwyższenie akcyzy na alkohol i papierosy nie spowoduje wzrostu szarej strefy" - powiedział Skiba dziennikarzom w kuluarach debaty Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) i Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR).

  Jego zdaniem, Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) w ostatnich latach zrobiła bardzo wiele w kwestii ograniczenia szarej strefy, zarówno jeżeli chodzi o alkohol, jak i papierosy.

  Wczoraj Senat odrzucił projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym zakładający podniesienie stawek akcyzy na alkohol etylowy i wyroby tytoniowe o 10% od 1 stycznia 2020 r. W piątek Sejm ma zająć się sprawozdaniem Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (głosowanie nad projektem przewidziano w bloku głosowań w godz. 12:30-14:30). Zgodnie z konstytucją, "uchwałę Senatu odrzucającą ustawę albo poprawkę zaproponowaną w uchwale Senatu, uważa się za przyjętą, jeżeli Sejm nie odrzuci jej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów".

  Pod koniec listopada Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy (ZPPPS) w liście otwartym do premiera napisał, że podwyżka akcyzy na poziomie 10% na wyroby alkoholowe jest nieefektywna ekonomicznie, wątpliwości budziła także argumentacja o zmianie struktury konsumpcji napojów alkoholowych w Polsce. Z kolei Pracodawcy RP wskazywali m.in., że nowelizacja został opracowana i przyjęta z pominięciem konsultacji społecznych.

  (ISBnews)

   

 • 12.12, 09:45Wydatki na waloryzację rent i emerytur wyniosą 1 796 mln zł w 2020 r. 

  Warszawa, 12.12.2019 (ISBnews) - Wydatki sektora finansów publicznych na waloryzację rent i emerytur wyniosą 1 796 mln zł w 2020 roku, podano w ocenie skutków regulacji (OSR) projektu nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

  "Zgodnie z projektowaną regulacją, wszystkie emerytury i renty zostaną podwyższone ustawowym wskaźnikiem waloryzacji. Obecnie prognozowany wskaźnik waloryzacji wynosi 103,24%. Jednocześnie proponuje się, by gwarantowana kwota podwyżki wynosiła 70 zł. Stąd też świadczenia emerytalno-rentowe zostałyby podwyższone z tytułu waloryzacji o 3,24%, nie mniej jednak niż o 70 zł" - czytamy w OSR.

  Wydatki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu nowelizacji wyniosą w przyszłym roku 726 mln zł, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) - 813 mln zł, Funduszu Solidarnościowego - 183 mln zł, Funduszu Pracy - 60 mln zł, a budżetu państwa - 12 mln zł, podano także.

  (ISBnews)

 • 12.12, 09:41Wydatki na 13. emeryturę to 11,7 mld zł w 2020, gł. z Funduszu Solidarnościowego 

  Warszawa, 12.12.2019 (ISBnews) - Wydatki sektora finansów publicznych na dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów (tzw. "13. emeryturę") wyniosą ok. 11,7 mld zł w 2020 r., z czego ok. 0,5 mld zł będzie pochodziło z budżetu państwa, a ok. 11,3 mld zł - z Funduszu Solidarnościowego, podano w ocenie skutków regulacji (OSR) projektu ustawy o tych świadczeniach.

  "Przedmiotowy projekt ustawy wprowadza coroczną wypłatę dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla wszystkich emerytów i rencistów w wysokości najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca roku, w którym wypłacane jest dodatkowe roczne świadczenie pieniężne" - czytamy w OSR.

  Autorzy projektu proponują, by dodatkowe roczne świadczenia pieniężne zostały wypłacone z urzędu wraz ze świadczeniem w terminie wypłaty świadczeń przypadającym w kwietniu, z wyjątkiem przewidzianym do wypłaty w maju.

  Wydatki sektora finansów na to świadczenie będą stopniowo rosły - od 12,4 mld zł w 2021 r. do 15,7 mld zł w 2029 r., by spaść do 11,7 mld zł w 2030 r., podano także w OSR.

  W swoim expose w połowie listopada br. premier Mateusz Morawiecki zapowiadał, że rząd będzie w 2020 r. kontynuował wypłatę 13. emerytury, a w 2021 r. planuje także wypłatę 14. emerytury.

  Przed tegorocznymi wyborami Prawo i Sprawiedliwość (PiS) zapowiadało, że 13. emerytura będzie zachowana w 2020 r., zaś w 2021 r. większość emerytów (tzn. ci o najniższych dochodach) otrzyma także podwójną "trzynastkę", uzależnioną od średniej emerytury.

  (ISBnews)

 • 11.12, 18:12Kościński: Wsparcie eksportu poza Europę to zadanie dla kilku ministerstw 

  Warszawa, 11.12.2019 (ISBnews) - Receptą dla polskiej gospodarki na spowolnienie może być nastawienie na zwiększenie eksportu poza Europą, a pomoc w tym procesie to zadanie dla kilku ministerstw, uważa minister finansów Tadeusz Kościński.

  Zapytany w wywiadzie dla Interii o to, jaka może być polska recepta na spowolnienie, minister odpowiedział: "Nowe rynki!"

  "Nie doceniamy wciąż tego, co robią polscy przedsiębiorcy na nowych rynkach, musimy im jeszcze bardziej pomóc. Wszyscy wiemy o eksporcie do Unii, do Niemiec i to dobrze, bo zależy nam, żeby on rósł. Ale zobaczmy, jak dynamicznie rośnie eksport do USA czy Azji. To zadanie dla kilku ministerstw. Stawiamy na współpracę, a nie na konkurencję, ponieważ wszyscy gramy do jednej bramki. Zależy nam na jak najszybszym wzroście gospodarki, gdyż wtedy do budżetu trafi więcej pieniędzy. Mam też nadzieję, co widać już po danych, że gospodarka naszego głównego partnera zaczyna trochę znowu się rozpędzać" - powiedział Kościński.

  W październikowym wywiadzie dla ISBnews Kościński mówił - jeszcze jako wiceminister finansów - że w sytuacji rysującego się dużego spowolnienia gospodarczego w Unii Europejskiej sytuacja polskich eksporterów wciąż jest korzystna, ale powinni oni dywersyfikować swoje działania coraz silniej na nowych rynkach.

  Jak podkreślał, najważniejsze jest, by polscy przedsiębiorcy odkrywali nowe rynki - wchodzą np. do USA; tam notujemy dynamikę wzrostu eksportu o 20%, w Korei i Chinach też nasz eksport rośnie - o ok. 30%. Według Kościńskiego, "to jest bardzo budujące, że polscy eksporterzy wchodzą na nowe, pozaeuropejskie rynki".

  (ISBnews)

   

 • 11.12, 18:04Kościński: Deficyt budżetu w 2019 poniżej planu, w 2020 budżet zrównoważony 

  Warszawa, 11.12.2019 (ISBnews) - Deficyt w budżecie państwa na koniec tego roku będzie niższy od planowanego, natomiast przyszłoroczny budżet będzie - zgodnie z zapowiedziami - zrównoważony, poinformował minister finansów Tadeusz Kościński.

  Zapytany w wywiadzie dla Interii, czy zapowiedź zerowego deficytu w budżecie na 2020 r. jest do utrzymania, minister odpowiedział: "To jest ciągle nasz plan. Ambitny, ale uważam, że nadal realny".

  O wykonaniu deficytu w tym roku powiedział: "Na pewno będzie to mniejszy deficyt niż zakładał plan. Więcej nie powiem na tym etapie".

  W uzasadnieniu projektu ustawy budżetowej na 2020 r. zapisano, że w 2019 r. deficyt budżetu państwa wyniesie 11,99 mld zł wobec pierwotnego planu 28,5 mld zł.

  W budżecie państwa na koniec października br. odnotowano deficyt w wysokości 3,2 mld zł, według szacunkowych danych resortu finansów.

  W poniedziałek Kościński zapowiedział, że nowa wersja projektu ustawy budżetowej na 2020 r., nadal przewidująca brak deficytu, pojawi się na posiedzeniu Rady Ministrów w ciągu 2 tygodni.

  Minister powiedział także w wywiadzie dla Interii, że liczy na dalszy wzrost wpływów z podatku od towarów i usług (VAT).

  "Na pewno dalszy wzrost wpływów jest możliwy, gospodarka cały czas rośnie. Jest też ciągle przestrzeń do poprawy ściągalności. Wprowadzamy kasy fiskalne, e-paragony, płatności elektroniczne co wyeliminuje znaczną część pasywnej szarej strefy, a z aktywną musimy iść w kierunku korzyści: jak płacisz podatek dostaniesz coś extra. Chodzi o to, żeby wyjście z aktywnej szarej strefy się opłacało i to jest najtrudniejsze do przeprowadzenia" - wskazał Kościński.

  Zapowiedział także, że rząd nie przekroczy finansowych granic.

  "Rolą polityków jest wymyślanie nowych wydatków. Naszą rolą jest to z kolei wdrożyć i sfinansować. Jestem przekonany, że zarówno kierownictwo polityczne jak i premier zdają sobie sprawę co jest możliwe, a co nie. Będziemy wykorzystywać możliwości, ale nie będziemy przekraczać granic" - stwierdził minister.

  (ISBnews)

   

 • 09.12, 13:10Kościński: Rząd zajmie się projektem budżetu 2020, bez deficytu, w ciągu 2 tyg. 

  Warszawa, 09.12.2019 (ISBnews) - Nowa wersja projektu ustawy budżetowej na 2020 r., nadal przewidująca brak deficytu, pojawi się na posiedzeniu Rady Ministrów w ciągu 2 tygodni, zapowiedział minister finansów Tadeusz Kościński.

  "Ministerstwo Finansów pracuje nad budżetem, nadal będzie on zrównoważony. W ciągu 2 tygodni pojawi się na posiedzeniu rządu" - powiedział Kościński dziennikarzom.

  Po tym jak w listopadzie zrezygnowano z projektu przewidującego zniesienie limitu 30-krotności składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, premier Mateusz Morawiecki informował, że rząd podtrzymuje deklarację w sprawie zrównoważenia budżetu państwa w 2020 r. i w celu jej realizacji planuje zmiany zarówno po stronie wydatków, jak i dochodów w przyszłorocznym budżecie.

  20 września br. Rada Ministrów przyjęła ostateczną wersję projektu ustawy budżetowej na 2020 r., zakładającą m.in. brak deficytu budżetowego i wzrost PKB w wysokości 3,7%.

  (ISBnews)

   

 • 06.12, 17:37GPW Benchmark złożyła do KNF wniosek w zakresie WIBID i WIBOR 

  Warszawa, 06.12.2019 (ISBnews) - GPW Benchmark złożyła dziś do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o udzielenie zezwolenia na pełnienie funkcji administratora w zakresie stawek referencyjnych WIBID i WIBOR, podała spółka.

  "6 grudnia 2019 r. GPW Benchmark, zgodnie z harmonogramem, złożyła do KNF wniosek o udzielenie zezwolenia na pełnienie funkcji administratora wskaźników referencyjnych stopy procentowej, w tym kluczowego wskaźnika referencyjnego. Do wniosku została załączona pełna dokumentacja stawek referencyjnych WIBID i WIBOR, dostosowana do Rozporządzenia o Wskaźnikach Referencyjnych" - czytamy w komunikacie.

  Wskaźnik WIBOR, z uwagi na systemowe znaczenie dla rynku finansowego, znajduje się na liście kluczowych wskaźników referencyjnych prowadzonej przez Komisję Europejską, obok wskaźników LIBOR, EURIBOR, EONIA i STIBOR.

  "Złożenie do KNF dostosowanej do Rozporządzenia BMR dokumentacji dotyczącej wskaźników WIBID i WIBOR jest efektem prac prowadzonych przez GPW Benchmark w ścisłej współpracy z sektorem bankowym i w konsultacji z instytucjami publicznymi, od chwili przejęcia kontroli nad opracowywaniem stawek, czyli od 30 czerwca 2017 r." - powiedziała wiceprezes GPW Benchmark Aleksandra Bluj, cytowana w komunikacie.

  Stawki referencyjne WIBID i WIBOR obecnie korzystają z okresu przejściowego, który trwa do momentu wydania przez KNF decyzji o udzieleniu zezwolenia, pod warunkiem złożenia wniosku przed 1 stycznia 2020 r. Dzięki temu zostanie zachowana ciągłość możliwości stosowania stawek WIBID i WIBOR przez podmioty nadzorowane w umowach i instrumentach finansowych, zarówno zawartych przed 1 stycznia 2020 r., jak i tych, które będą zawierane po tej dacie, wskazano w materiale.

  "Złożenie wniosku nie kończy procesu dostosowania. Przed nami etap postępowania administracyjnego, składania ewentualnych uzupełnień i wyjaśnień w jego toku oraz dokonywania zmian na żądanie organu nadzoru. Równolegle będzie się toczyć faza wdrożeniowa wymogów nowej dokumentacji tak w GPW Benchmark, jak i u uczestników fixingu. Przed podjęciem decyzji organ nadzoru musi się upewnić, czy wszystko w praktyce działa tak, jak zostało opisane w dokumentach. Rok 2020 będzie zatem czasem jeszcze bardziej wytężonej pracy" - dodała Bluj.

  Uczestnikami fixingu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR są: Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Handlowy w Warszawie, Bank Millennium, Bank Polska Kasa Opieki, BNP Paribas Bank Polska, Deutsche Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski, Santander Bank Polska.

  "GPW od samego początku udziela GPW Benchmark szerokiego wsparcia w tym ważnym dla polskiego rynku finansowego procesie. WIBID i WIBOR są dla nas priorytetowe. Cieszymy się, że prace realizowane są terminowo. GPW będzie aktywnie wspierać inicjatywy mające na celu wzmocnienie rynku pieniężnego" - skomentował wiceprezes GPW Jacek Fotek, także cytowany w komunikacie.

  "Po uzyskaniu zezwolenia w zakresie kluczowego wskaźnika stopy procentowej, jakim jest WIBOR, GPW Benchmark będzie mogła dostarczać rynkowi inne wskaźniki stopy procentowej" - podsumowano w materiale.

  W opublikowanym na początku tego tygodnia "Raporcie o stabilności systemu finansowego. Grudzień 2019" Narodowy Bank Polski (NBP) oceniał, że ryzyko związane z tempem dostosowania stawek referencyjnych WIBOR do wymogów rozporządzenia BMR Parlamentu Europejskiego i Rady zmalało.

  Na początku sierpnia prezes GPW Benchmark Zbigniew Minda, poinformował, że spółka szykuje się do przejęcia administrowania indeksami giełdowymi od Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) i chce złożyć do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o zgodę na przejęcie stawek WIBOR i WIBID do końca 2019 r., tak aby administrować nimi od początku przyszłego roku.

  W lutym br. Komitet Stabilności Finansowej odpowiedzialny za nadzór makroostrożnościowy (KSF-M) przesłał do GPW Benchmark stanowisko, w którym wyraził zaniepokojenie tempem dostosowania stawek referencyjnych WIBOR do wymogów rozporządzenia BMR Parlamentu Europejskiego i Rady.

  Zadaniem GPW Benchmark jest opracowanie nowego WIBOR-u, spełniającego wymagania rozporządzenie BMR i wynikającego przede wszystkim z transakcji rynkowych, zamiast z deklaracji banków, jak to jest w przypadku dziś stosowanej stawki WIBOR. Obecnie obowiązującego WIBOR-u nie będzie można stosować po 1 stycznia 2020 r.

  (ISBnews)

   

 • 03.12, 14:10NBP: Spadło ryzyko dot. tempa dostosowania stawek WIBOR do wymogów UE 

  Warszawa, 03.12.2019 (ISBnews) - Ryzyko związane z tempem dostosowania stawek referencyjnych WIBOR do wymogów rozporządzenia BMR Parlamentu Europejskiego i Rady, ocenia Narodowy Bank Polski (NBP) w "Raporcie o stabilności systemu finansowego. Grudzień 2019".

  "Dostosowanie stawek referencyjnych WIBOR i WIBID do wymogów rozporządzenia BMR pozostaje ważną kwestią dla krajowego systemu finansowego. Jednak ryzyko z tym związane - sygnalizowane w poprzedniej edycji 'Raportu' - zmalało z uwagi na uzgodnienie w UE przedłużenia terminu na wspomniane dostosowanie oraz zintensyfikowanie przygotowań przez organizatora systemu, spółkę GPW Benchmark" - czytamy w raporcie.

  W sierpniu br. GPW Benchmark przedstawił dokument konsultacyjny dotyczący dostosowania stawek referencyjnych WIBID i WIBOR do wymogów rozporządzenia BMR. Jak wówczas informowano, zgodnie z przyjętym harmonogramem GPW Benchmark planuje złożyć ww. wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego jako właściwego organu w grudniu 2019 roku.

  Na początku sierpnia prezes GPW Benchmark Zbigniew Minda, poinformował, że spółka szykuje się do przejęcia administrowania indeksami giełdowymi od Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) i chce złożyć do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o zgodę na przejęcie stawek WIBOR i WIBID do końca 2019 r., tak aby administrować nimi od początku przyszłego roku.

  W lutym br. Komitet Stabilności Finansowej odpowiedzialny za nadzór makroostrożnościowy (KSF-M) przesłał do GPW Benchmark stanowisko, w którym wyraził zaniepokojenie tempem dostosowania stawek referencyjnych WIBOR do wymogów rozporządzenia BMR Parlamentu Europejskiego i Rady.

  Zadaniem GPW Benchmark jest opracowanie nowego WIBOR-u, spełniającego wymagania rozporządzenie BMR i wynikającego przede wszystkim z transakcji rynkowych, zamiast z deklaracji banków, jak to jest w przypadku dziś stosowanej stawki WIBOR. Obecnie obowiązującego WIBOR-u nie będzie można stosować po 1 stycznia 2020 r.

  (ISBnews)

   

 • 21.11, 13:46Morawiecki: Zrównoważenie budżetu wymaga prac po stronie dochodów i kosztów 

  Warszawa, 21.11.2019 (ISBnews) - Rząd podtrzymuje deklarację w sprawie zrównoważenia budżetu państwa w 2020 r. i w celu jej realizacji planuje zmiany zarówno po stronie wydatków, jak i dochodów w przyszłorocznym budżecie, poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  "Przystępujemy do tych prac. Rozmawialiśmy o tym na Radzie Ministrów, ministrowie wiedzą, że takie jest moje oczekiwanie. Również po stronie dochodów, bo rzeczywiście ten ubytek będzie musiał być skompensowany. Chcemy bowiem utrzymywać na poziomie budżetu państwa tę równowagę, którą zaanonsowaliśmy, a na poziomie sektora finansów publicznych deficyt to ok. 0,4-0,5% PKB, czyli najniższy w ciągu ostatnich 30 lat" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

  "Jest pewna łamigłówka do rozwiązania na skutek zmiany, o której wczoraj zadecydował Sejm" - przyznał premier.

  Projekt przewidujący zniesienie limitu 30-krotności składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe został wczoraj wycofany z Sejmu.

  Zniesienie ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zapisano w projekcie przyszłorocznego budżetu, którego ostateczną wersję przyjął rząd pod koniec września br.

  (ISBnews)

   

 • 20.11, 15:49Kluza: Likwidacja limitu 30-krotności zachęcałaby do arbitrażu podatkowego 

  Warszawa, 20.11.2019 (ISBnews) - Likwidacja limitu 30-krotności składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oznaczałaby większe koszty dla pracodawców, a pracowników zachęcałaby do arbitrażu podatkowego - poprzez poszukiwanie korzystniejszej formy zatrudnienia lub ucieczki z polskiej rezydencji podatkowej, uważa Stanisław Kluza, prezes Instytutu Debaty Eksperckiej i Analiz Quant Tank i były minister finansów.

  "Jestem przeciwny inicjatywie zniesienia tego limitu. Zostanie ona przeniesiona w praktyce na pracodawców (podobnie jak duża część PPK), a zatem będzie to dla nich kolejny koszt. Zaś z perspektywy pracowników będzie zachęcać do arbitrażu podatkowego: poprzez poszukiwanie korzystniejszej formy zatrudnienia lub ucieczki z polskiej rezydencji podatkowej" - powiedział Kluza podczas zorganizowanej przez Instytut debaty eksperckiej pt. "Państwo jako właściciel i regulator".

  Jak zauważył Borysław Czyżak z Fundacji Służby Rzeczpospolitej, osoby najbardziej majętne poradziłyby sobie z tym problemem, bo mają najlepszy dostęp do optymalizacji podatkowej lub mogą zmienić rezydencję podatkową przenosząc się do innego kraju, natomiast uderzyłoby to przede wszystkim w mniej zamożną klasę średnią.

  "Negatywnym skutkiem byłoby obciążenie przyszłych pokoleń wypłatami wysokich emerytur, a dodatkowo zwiększyłoby nierówności społeczne, bo nastąpiłoby rozwarstwienie dochodów emerytalnych. Skutkiem mogłyby być nawet niepokoje społeczne, co rodziłoby trudne do przewidzenia konsekwencje polityczne dla stabilności państwa" - wskazał prezes Fundacji Przyjazny Kraj Tomasz Prusek, podczas debaty.

  "To byłoby ostateczne podważenie kontraktu emerytalnego państwa z obywatelami" - podsumował prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Cezary Kaźmierczak.

  Prawo i Sprawiedliwość (PiS) wycofało się wczoraj wieczorem z pomysłu likwidacji limitu.

  (ISBnews)

 • 19.11, 11:07Morawiecki w expose: Pakiet deregulacyjny, uproszczenie podatków, nowe ulgi 

  Warszawa, 19.11.2019 (ISBnews) - Rząd zaproponuje stworzenie sejmowego zespołu, który zajmie się - w ramach szerokiej współpracy społecznej - opracowaniem pakietu deregulacyjnego i wolnościowego, dokona redukcji biurokracji i administracji, a także będzie upraszczać prawo podatkowe i wprowadzać nowe rozwiązania, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki podczas swojego expose w Sejmie.

  "Zaproponujemy utworzenie sejmowego zespołu, który w porozumieniu z rządem zidentyfikuje i zaproponuje zmiany, wypracowany wspólnymi siłami pakiet deregulacyjny i pakiet wolnościowy dla obywateli i biznesu. Już dziś zapraszam opozycję, pracowników i przedsiębiorców, podmioty trzeciego sektora, think tanki do wspólnej merytorycznej pracy" - powiedział Morawiecki w Sejmie.

  Dokonamy redukcji biurokracji i administracji i dzięki temu uzyskamy kilka miliardów złotych oszczędności, dodał premier.

  "Nowoczesna gospodarka musi coraz bardziej bazować na lepiej zarabiających fachowcach. Sercem nowoczesnej gospodarki jest przedsiębiorczość, przewidywalność prawa i systemu regulacji" - dodał.

  "Pierwsza kadencja była ukierunkowana na uszczelnienie podatkowe. Tych wysiłków nie zaprzestaniemy, ale jednocześnie, punktowo i systemowo uprościmy prawo podatkowe i wprowadzimy następne rozwiązania wspierające polskie firmy - małe i średnie przedsiębiorstwa" - wskazał też Morawiecki.

  Zapowiedział, że w tej kadencji rząd zaproponuje dalszą przebudowę systemu podatkowego.

  "Wprowadzimy kolejne ulgi inwestycyjne dla najmniejszych przedsiębiorców, np., możliwość natychmiastowego rozliczania kosztów inwestycji w środki trwałe, bez konieczności długotrwałej i wiążącej się z formalnościami amortyzacji" - powiedział premier.

  (ISBnews)

   

 • 19.11, 10:41Morawiecki w expose: Wypłata 13. emerytury kontynuowana w 2020 r., 14. - w 2021 

  Warszawa, 19.11.2019 (ISBnews) - Rząd będzie w 2020 r. kontynuował wypłatę 13. emerytury, a w 2021 r. planuje także wypłatę 14. emerytury, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki podczas swojego expose w Sejmie.

  "Nie ma zdrowego rozwoju bez solidarności. Nie zapominamy więc o emerytach, o seniorach, o słabszych, o niepełnosprawnych. Będziemy kontynuować wypłatę 13. emerytury, a w 2021 roku - wypłata '14-tki'" - powiedział Morawiecki w Sejmie.

  Przed tegorocznymi wyborami Prawo i Sprawiedliwość (PiS) zapowiadało, że 13. emerytura będzie zachowana w 2020 r., zaś w 2021 r. większość emerytów (tzn. ci o najniższych dochodach) otrzyma także podwójną "trzynastkę", uzależnioną od średniej emerytury.

  (ISBnews)

   

 • 19.11, 10:35Morawiecki w expose: Celem wzrost PKB o min. 2-3 pkt szybszy niż w strefie euro 

  Warszawa, 19.11.2019 (ISBnews) - Celem rządu na najbliższe cztery lata jest utrzymanie dynamiki wzrostu PKB na poziomie co najmniej 2-3 pkt proc. wyższym niż w strefie euro, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki podczas swojego expose w Sejmie.

  "Stajemy na progu wielkich zmian i wielu niekorzystnych trendów. Pomimo tego celem mojego rządu w najbliższych czterech latach jest utrzymanie wysokiej dynamiki wzrostu PKB na poziomie co najmniej 2-3 pkt proc. wyższym niż w strefie euro. Dzięki temu z każdym rokiem będziemy coraz bliżej poziomu życia państw Zachodniej Europy" - powiedział Morawiecki w Sejmie.

  Według opublikowanych w ub. tygodniu danych Eurostatu, PKB wzrósł w III kw. br. o 1,2% r/r w strefie euro oraz o 1,3% w całej UE. Wzrost PKB Polski w tym ujęciu wyniósł 4% r/r. Był to drugi najwyższy wynik spośród krajów UE (po Węgrzech z 4,8% wzrostu), których dane podał Eurostat.

  (ISBnews)

   

 • 19.11, 10:26Morawiecki rozpoczął expose; głosowanie nad wnioskiem o wotum zaufania po 20:00 

  Warszawa, 19.11.2019 (ISBnews) - Premier Mateusz Morawiecki rozpoczął przedstawianie expose swojego rządu w Sejmie i zapowiedział, że poprosi Izbę o wotum zaufania dla tego gabinetu. Głosowanie nad wotum zaplanowano na dziś na godz. 20:00-20:15.

  "Polacy powierzyli Prawu i Sprawiedliwości zadanie budowania państwa dobrobytu, państwa bezpiecznego i nowoczesnego. […] powierzyli nam to zadanie w wyborach, które miały najwyższą frekwencję od 30 lat. Otrzymaliśmy od Polaków silny, demokratyczny mandat, który wynika z rekordowej liczby głosów oddanych na nasze ugrupowanie. […] Wysoką Izbę poproszę dziś po wygłoszeniu expose o wotum zaufania dla mojego rządu" - powiedział Morawiecki w Sejmie.

  Nad wystąpieniem prezesa Rady Ministrów Sejm przeprowadzi tzw. debatę średnią, trwającą cztery godziny, w ramach której: Prawu i Sprawiedliwości przysługuje 117 minut wystąpienia, Koalicji Obywatelskiej - 68 minut, Lewicy - 28 minus, Koalicji Polskiej-Polskiemu Stronnictwu Ludowemu-Kukiz'15 - 18 minut, a Konfederacji - 9 minut.

  Głosowanie nad przedstawionym przez Prezesa Rady Ministrów programem działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania przewidziano na blok głosowań zaplanowany na dziś na godz. 20:00-20:15.

  (ISBnews)

 • 14.11, 09:07Projekt ustawy dot. likwidacji 30-krotności: Wpływy FUS wzrosną o 7,1 mld zł 

  Warszawa, 14.11.2019 (ISBnews) - Wniesiony do Sejmu przez posłów Prawa i Sprawiedliwości (PiS) projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych zakłada, że z tytułu zniesienia limitu 30-krotności składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wpływy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) wzrosną o 7,1 mld zł. Projekt został przesłany do Sejmu w środę przez grupę posłów reprezentowanych przez Marcina Horałę z Klubu Parlamentarnego PiS.

  "Zniesienie ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe do trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia spowoduje wzrost wpływów składkowych do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (szacowany na kwotę 7,1 mld zł). Z drugiej strony większe składki na ubezpieczenie emerytalne spowodują wzrost składek zewidencjonowanych w ZUS, a w konsekwencji stopniowy wzrost wydatków na emerytury wyliczane według nowych zasad" - czytamy w uzasadnieniu do projektu.

  Zniesienie ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe do trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia spowoduje, że zwiększą się również wpływy składkowe do Funduszu Rezerwy Demograficznej, podkreślili autorzy projektu.

  "Poziom oddziaływania proponowanego rozwiązania uzależniony jest również od zachowań na rynku pracy. Szacuje się, że ok. 370 tys. osób osiąga zarobki wyższe niż trzydziestokrotność prognozowanego wynagrodzenia. Może się zatem okazać, że chęć uniknięcia opłacania składki od całości wysokich zarobków skłoni pracodawców i pracowników do szukania sposobów obejścia proponowanych regulacji poprzez inne formy zatrudnienia (np. zakładanie działalności gospodarczej). Z drugiej strony osoby z bardzo wysokimi zarobkami otrzymają wyższe świadczenia, ze względu na zwiększenie podstawy wymiaru przyszłej emerytury" - czytamy jednak dalej w uzasadnieniu.

  W projektowanej regulacji proponuje się zniesienie górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, począwszy od 2020 r. Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będzie odprowadzana od całości przychodu, a więc analogicznie jak w przypadku ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego. Zasadę tę proponuje się również wprowadzić przy składkach płaconych przez płatnika składek za pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnych na Fundusz Emerytur Pomostowych.

  Według projektu, ustawa miałaby wejść w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

  Zniesienie ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zapisano w projekcie przyszłorocznego budżetu, którego ostateczną wersję przyjął rząd pod koniec września br.

  (ISBnews)

 • 06.11, 16:36Glapiński: Projekcja NBP zakłada podwyżkę cen energii w 2020 roku 

  Warszawa, 06.11.2019 (ISBnews) - Listopadowa projekcja inflacji i PKB Narodowego Banku Polskiego (NBP) zakłada "odmrożenie" cen energii elektrycznej w 2020 r., poinformował prezes NBP Adam Glapiński.

  "Zakładamy konserwatywnie, że ta podwyżka nastąpi. Gdyby nie nastąpiła, to inflacja będzie odpowiednio niższa - o jakieś 0,3 pkt proc. będzie niższa" - powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej (RPP).

  Zgodnie z listopadową projekcją z modelu NECMOD (przygotowaną przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP) roczna dynamika cen znajdzie się z 50-proc. prawdopodobieństwem w przedziale 2,2-2,4% w 2019 r. (wobec 1,7-2,3% w projekcji z lipca 2019 r.), 2,1-3,6% w 2020 r. (wobec 1,9-3,7%) oraz 1,6-3,6% w 2021 r. (wobec 1,3-3,5%).

  Do końca 2019 r. obowiązuje ustawa, która zapewniła ustalanie cen energii elektrycznej dla odbiorców końcowych na poziomie taryf i cenników sprzedawców obowiązujących 30 czerwca 2018 rok; wprowadziła ona również obniżkę akcyzy na prąd i zmniejszyła tzw. opłatę przejściową.

  (ISBnews)

   

 • 06.11, 14:15Dochody ogółem z przekształcenia OFE wyniosą 12,5 mld zł w 2020 r.  

  Warszawa, 06.11.2019 (ISBnews) - Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne zakłada, że wpływ na sektor finansów publicznych będzie dodatni w pierwszych dwóch latach i wyniesie: 12,5 mld zł w 2020 r. i 4,7 mld zł w 2021 r. 

  Dochody ogółem w latach 2020 i 2021 będą dodatnie i wyniosą odpowiednio: 12,5 mld zł i 4,7 mld zł. Natomiast w 2022-2030 będą one ujemne i łącznie po 10 latach obowiązywania ustawy dochody wyniosą - 9,8 mld zł, wynika z oceny skutków regulacji (OSR). Z kolei wydatki ogółem po 10 latach obowiązywania ustawy wyniosą -10,1 mld zł. Saldo ogółem wyniesie po 10 latach 0,3 mld zł.

  "Do obliczeń przedstawionych w OSR przyjęto, że osoby posiadające około 20% aktywów w OFE zdecydują się na ich przeniesienie do ZUS i zaewidencjonowanie na koncie. Pozostałe 80% aktywów zostanie przeniesiona do IKE i od tej kwoty zostanie naliczona tzw. opłata przekształceniowa w wysokości 15%. Osoby, które zdecydują o przekazaniu środków zgromadzonych w OFE do ZUS i ich zaewidencjonowaniu na koncie nie będą ponosić żadnych opłat do momentu wypłaty emerytury, od której pobierany jest podatek dochodowy według skali" - czytamy w dokumencie. 

  Do obliczenia wysokości opłaty przyjęto stan aktywów w OFE na poziomie 162 mld zł (dane z dnia 28 lutego 2019), podano także.

  "Szacując w OSR skutki dla sektora finansów publicznych przyjęto założenie, że osoby posiadające około 20% aktywów w OFE zdecydują się na ich przeniesienie do FRD i zaewidencjonowanie na koncie. Pozostałe 80% aktywów zostanie przeniesiona do IKE. Zakłada się, że ubezpieczeni, których aktywa zostaną przeniesione do IKE powinni w przyszłości dodatkowo gromadzić oszczędności emerytalne. Założenie taki przyjęte zostało w oparciu o badania GUS sytuacji gospodarstw domowych. Badania te wskazują, że już ponad 80% gospodarstw domowych stać na budowanie dodatkowych prywatnych oszczędności emerytalnych i jednocześnie badania opinii publicznej wskazują, że ponad 80% Polaków chciałaby posiadać dodatkowe oszczędności emerytalne" - czytamy dalej. 

  Przebudowa systemu OFE będzie miała wpływ na sytuację finansową FUS, która będzie wypadkową:

  - zaprzestania odprowadzania składek do OFE - od dnia 1 stycznia 2020 r. składki te będą przekazywane do FUS i ewidencjonowane na subkoncie (dochód w wysokości 3 469 mln zł w 2020 r.);

  - likwidacji tzw. suwaka bezpieczeństwa;

  - wpłaty w dwóch ratach w latach 2020-21 tzw. opłaty przekształceniowej w wysokości 15% aktywów przenoszonych z OFE do IKE;

  - niższych zobowiązań FUS z tytułu emerytur dla osób, które zdecydują się na przeniesienie aktywów zgromadzonych w OFE do IKE,

  - przeniesienia aktywów do FRD w przypadku uczestników OFE, którzy złożą deklarację o przejściu do ZUS (szacuje się, że do FRD trafią aktywa o łącznej wartości ok. 32,1 mld zł), podano także. 

  Proponowane zmiany w funkcjonowaniu OFE będą miały także wpływ na inne jednostki sektora w postaci wpływów z podatku PIT i do NFZ. Jednak wypływ ten będzie znacznie mniejszy niż w przypadku FUS.

  "Budżet państwa przekazuje w formie dotacji środki na pokrycie niedoboru w FUS. Poziom wydatków budżetu państwa z tego tytułu będzie więc ostatecznie uzależniony od zmiany salda FUS. Jednak w związku z tym, że budżet państwa jest objęty stabilizującą regułą wydatkową (art. 112aa ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; Dz. U. z 2019 r. poz. 869) to wydatki budżetu związane z przekształceniem funkcjonowania systemu OFE (dotacja do FUS) realizowane będą w ramach kwoty i limitu wydatków określonych przez stabilizującą regułę wydatkową. Oznacza to, że zmiana wartości dotacji do FUS będzie determinowała zmianę struktury innych wydatków budżetu państwa" - podkreślono w materiale.

  W zakresie wpływu projektowanej regulacji na dochody jednostek samorządu terytorialnego należy zauważyć, że dochody j.s.t. w ostatnich latach znacząco wzrosły w wyniku podjętych działań mających na celu odbudowę strumienia dochodów podatkowych i uszczelnienie systemu podatkowego. Wzrost całkowitych wpływów z podatku PIT w 2018 r. (w porównaniu do 2017 r.) wyniósł prawie 14%, a z podatku CIT ponad 16%, mimo wprowadzenia obniżonej do 15% stawki CIT dla małych podatników. W 2018 r. wpływy z podatku PIT wyniosły 110,8 mld zł i były wyższe o 33% (o 28 mld zł) od wpływów w 2015 r., a wpływy z podatku CIT wyniosły 44,3 mld zł i były wyższe o 35% (o 11 mld zł) od wpływów w 2015 r. , podano dalej.

  "Z uwagi na fakt, iż j.s.t. mają udziały we wpływach z tytułu podatku PIT (w 2019 r. – 49,93%) i CIT (22,86%), obserwowany w ostatnim okresie wzrost wpływów z tych podatków pozytywnie przekładał się na dochody tych jednostek. W 2018 r. dochody j.s.t. z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT wzrosły o 33,6% w stosunku do roku 2015, a w przypadku udziału we wpływach z podatku CIT wzrosły o 37%, łącznie o ponad 15 mld zł" - czytamy także.

  Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 listopada 2019 r., przy czym przewidziano szereg wyjątków, podano także w projekcie.

  (ISBnews) 

   

 • 05.11, 10:02Zubelewicz głosował przeciw uchwale RPP ws. założeń polityki pieniężnej na 2020 

  Warszawa, 05.11.2019 (ISBnews) - Kamil Zubelewicz głosował przeciw przyjęciu uchwały Rady Polityki Pieniężnej (RPP) w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2020, podano w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym".

  "Uchwała Nr 5/2019 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 10 września 2019 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2020.

  ZA przyjęciem Uchwały głosowali:

    - A. Glapiński

    - G. M. Ancyparowicz

    - E. Gatnar

    - Ł. J. Hardt

    - E. M. Łon

    - E. J. Osiatyński

    - R. Sura

    - J. Żyżyński

  PRZECIW przyjęciu Uchwały głosował:

    - K. Zubelewicz" - czytamy w "Monitorze".

  RPP podtrzymała w "Założeniach polityki pieniężnej na rok 2020" średniookresowy cel inflacyjny na poziomie 2,5% z przedziałem odchyleń o szerokości ±1 pkt proc. RPP powtórzyła także, że polityka pieniężna będzie prowadzona w taki sposób, aby sprzyjać utrzymaniu zrównoważonego wzrostu gospodarczego oraz stabilności systemu finansowego.

  (ISBnews)

   

 • 31.10, 07:57Glapiński: NBP przedstawi RPP propozycję zmiany zasad tworzenia rezerwy 

  Warszawa, 31.10.2019 (ISBnews) - Zarząd Narodowego Banku Polskiego (NBP) przedstawi Radzie Polityki Pieniężnej (RPP) propozycję zmian zasad tworzenia rezerwy, polegającą na częściowym "wyłączeniu" z wyniku finansowego najbardziej zmiennego elementu, jakim są różnice kursowe, poinformował prezes NBP i przewodniczący RPP Adam Glapiński.

  Po zwiększeniu zasobu złota NBP, drugim ważnym działaniem mającym na celu wzmocnienie siły finansowej i niezależności banku centralnego jest wzmocnienie pozycji kapitałowej NBP poprzez powiększenie bufora zabezpieczającego przed ryzykiem kursowym, napisał Glapiński w artykule opublikowanym w "Rzeczpospolitej".

  "Ponoszenie przez NBP ryzyka kursowego jest pochodną zadań realizowanych przez bank centralny oraz wynikającej z nich asymetrii walutowej bilansu, w którym prawie całość aktywów jest w walutach obcych, a większość pasywów w złotych. W takich warunkach zmiany kursów walut obcych mogą prowadzić do spadku wartości aktywów rezerwowych wyrażonych w złotych i - w konsekwencji - dużych strat dla NBP" - czytamy w artykule.

  Z tego względu ustawa o NBP obliguje bank do zawiązywania rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego do walut obcych, której zasady tworzenia i rozwiązywania określa RPP.

  "Obecne zasady tworzenia i rozwiązywania rezerwy obowiązują w niezmienionym kształcie od 2010 roku, pomimo istotnych zmian uwarunkowań finansowych i gospodarczych, w których działa NBP - przede wszystkim ze względu na silny przyrost rezerw dewizowych. Większy portfel rezerw przekłada się na większą otwartą pozycję walutową i rosnącą ekspozycję na ryzyko kursowe. W rezultacie stopień zabezpieczenia wyniku finansowego NBP przed ryzykiem kursowym, jaki gwarantują ustanowione w 2010 r. zasady, można już dziś uznać za nieadekwatny - o czym zresztą najlepiej świadczy fakt, że nawet całkowite wykorzystanie rezerwy kursowej w 2017 r. na skutek aprecjacji złotego nie było w stanie zapobiec stracie NBP" - wskazał szef banku centralnego.

  Mając to na uwadze, zarząd NBP zdecydował o przyjęciu bardziej konserwatywnych założeń w szacowaniu ekspozycji na ryzyko kursowe. Wpisują się one w praktykę innych banków centralnych w Europie i zakładają zmniejszenie prawdopodobieństwa poniesienia przez NBP straty z tytułu ryzyka kursowego, podkreślił.

  "Oczywiście efekt ten jest możliwy dzięki znaczącemu wzrostowi oszacowania kwoty rezerwy na ryzyko kursowe, której utworzenie - przy obecnie obowiązujących zasadach - wiązałoby się potencjalnie z wieloletnim okresem braku zysku NBP" - dodał Glapiński.

  "Dlatego wraz z przyjęciem nowych założeń szacowania ekspozycji na ryzyko kursowe, zarząd NBP przedstawi Radzie Polityki Pieniężnej propozycję zmian zasad tworzenia rezerwy polegającą na częściowym 'wyłączeniu' z wyniku finansowego najbardziej zmiennego elementu, jakim są różnice kursowe. O ile do tej pory rezerwa była tworzona z całej nadwyżki przychodów nad kosztami, o tyle propozycja zarządu NBP zakłada, że do tworzenia rezerwy wykorzystywane byłyby tylko dodatnie różnice kursowe netto ujęte w wyniku finansowym" - napisał prezes NBP.

  Wskazał, że potraktowanie różnic kursowych jako jedynego źródła tworzenia rezerwy wydłużyłoby okres jej akumulacji, neutralizując tym samym potencjalny negatywny wpływ zwiększenia restrykcyjności oszacowania rezerwy na wynik finansowy. W rezultacie możliwe stałoby się generowanie zysku przy jednoczesnym tworzeniu rezerwy.

  "Przeznaczenie różnic kursowych na akumulację rezerwy nie będzie wprawdzie eliminować całkowicie zmienności wyniku finansowego, ani tym bardziej nie zagwarantuje, że będzie on się kształtował, bez względu na okoliczności, zawsze na dodatnim poziomie. Jednakże po zakumulowaniu odpowiedniej kwoty rezerwy proponowany mechanizm ograniczy ryzyko występowania strat NBP, natomiast w okresie akumulacji rezerwy zwiększy prawdopodobieństwo dodatniego wyniku finansowego" - podkreślił Glapiński.

  Przypomniał, że celem NBP nie jest maksymalizacja zysku, lecz dążenie do realizacji zadań ustawowych, w tym przede wszystkim zapewnienie stabilności cen.

  "Jednak siła finansowa i zdolność do osiągania nadwyżki finansowej świadczą o gospodarności i efektywności w zarządzaniu zasobami banku centralnego, wspierając jego wiarygodność, a tym samym sprzyjając realizacji głównego celu" - podsumował szef banku centralnego.

  (ISBnews)