ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 11.10, 08:55Powstanie Fundusz Ubezp.Rolniczych, planowane jest wsparcie przetwórstwa 

  Warszawa, 11.10.2021 (ISBnews) - Utworzenie Funduszu Ubezpieczeń Rolniczych z budżetem 3 mld zł i zagwarantowanie 1,4 mld zł dla rolników, którzy będą chcieli ubezpieczyć się indywidualnie, rozwój przetwórstwa rolniczego i wygospodarowanie na ten cel dodatkowych 4,5 mld zł, a także budowę i modernizację systemów zaopatrzenia w wodę oraz zbiorników retencyjnych zakłada program Polski Ład dla rolników.

  "Powstaje rezerwa budżetowa, która się będzie nazywała Fundusz Ubezpieczeń Rolniczych. W tym roku to będzie 3 mld zł. Poza tym będzie 1,4 mld zł na wsparcie tych rolników, którzy będą chcieli się ubezpieczyć indywidualnie, w różnych towarzystwach" - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas konwencji partii w Przysusze.  

  Podkreślił, że planowane zmian zakładają także możliwość przejścia rolników na emeryturę bez konieczności przekazania gospodarstwa.

  Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że zlikwidowany ma zostać obowiązek uzyskania pozwoleń na budowę obiektów gospodarskich do 300 m2, jednocześnie zapowiedział wsparcie przetwórstwa rolniczego oraz systemów wodno-kanalizacyjnych i projektów retencyjnych.

  Program zakłada przekazanie 4,5 mld zł na odbudowę polskiego przetwórstwa oraz sprzedaż i produkcję żywności w gospodarstwie rolnym na tworzenie miejsc bezpośredniej sprzedaży i przetwórstwa produktów rolnych oraz rozwój zakładów przetwórczych.

  Planowane jest przekazanie już od 2021 r. dodatkowych 4 mld zł we wsparcie budowy i modernizacji systemów zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków na terenach wiejskich i zwiększanie do 2025 r. puli środków inwestycyjnych na ten cel.  

  "Ponad 3 mld zł ma trafić w latach 2021-2026 w projekty retencyjne. Wsparcie ma objąć inwestycje i na małych ciekach wodnych, zlokalizowanych na gruntach rolnych lub leśnych, inwestycje związane z odtworzeniem małych zbiorników wodnych oraz infrastruktury kulturowej w postaci młynów wodnych, dofinansowanie spółek wodnych, aby zapewnić lepszą obsługę funkcjonującej już infrastruktury melioracyjnej" - czytamy na profilu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRRW) na Twitterze.

  Każdy rolnik, który zdecyduje się na budowę zbiornika retencyjnego o powierzchni od 1 do 5 tys. m2 będzie mógł otrzymać ryczałt nawet do 15 tys. zł, zapowiedziano.

  Dodatkowe 2 mld zł ma trafić na inwestycje i wsparcie gmin popegeerowskich.

  Minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda zapowiedział, że w ramach Polskiego Ładu rolnicy będą mieli szersze możliwości zbytu swoich produktów m.in. w Internecie, na darmowych targowiskach lub też w ramach regionalnych centrów sprzedaży. Będą też ułatwienia w zakresie magazynowania wytworzonych w gospodarstwie produktów. Kolejnym ułatwieniem będzie agroport, nad którym nadzór będzie miał resort rolnictwa.

  Planowane są także dodatkowe dopłaty do upraw ekologicznych. Unijny komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski poinformował, że w obecnej perspektywie Polska ma 34,5 mld euro do dyspozycji na rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich.

  (ISBnews)

   

 • 09.10, 12:09MF: 136 krajów, w tym Polska, chce współpracy ws. podatku od gigantów cyfrowych 

  Warszawa, 09.10.2021 (ISBnews) - Polska razem ze 135 krajami wydała wspólne oświadczenie o dalszej chęci współpracy w zakresie wypracowania nowych zasad międzynarodowego opodatkowania największych firm, w tym tzw. gigantów cyfrowych, podało Ministerstwo Finansów.

  "Negocjacje na forum OECD były wymagające, ale pracujemy dalej i chcemy wspólnie stworzyć nową rzeczywistość podatkową na świecie. Polska od lat walczy z rajami podatkowymi. Wiele naszych postulatów jest uwzględnianych na forum OECD i UE, z czego bardzo się cieszymy. W czasie pandemii Polska i Dania podjęły inicjatywę, aby środki publiczne przeznaczone na wsparcie przedsiębiorców w czasie lockdownu nie trafiały do rajów podatkowych. Teraz zamykamy pewien etap prac nad wzmocnieniem międzynarodowego systemu podatkowego na polu OECD" - powiedział minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński, cytowany w komunikacie.

  Udział w zawartym w piątek kompromisie to ważny krok w kierunku zwalczania nieuczciwej konkurencji podatkowej. Kampanie przeciw rajom podatkowym prowadzimy od 2016 r. Obecna deklaracja polityczna zostanie przelana na język rzeczywistych regulacji w toku prac na polu UE realizowanych w pierwszej połowie 2022 r., podkreślił wiceminister finansów Jan Sarnowski.

  Oświadczenie to efekt negocjacji, które toczyły się od lipca br. Wtedy to 130 krajów, w tym Polska, w ramach prac na forum Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) wydało pierwsze wspólne oświadczenie o chęci pracy nad reformą międzynarodowego opodatkowania i dostosowaniem zasad międzynarodowego opodatkowania do wyzwań gospodarki cyfrowej.

  "Zasady te będą oparte na dwóch Filarach. Filar I obejmuje opodatkowanie ok. 100 największych przedsiębiorstw, które korzystając z postępu globalizacji i cyfryzacji, sprzedają towary i świadczą usługi na całym świecie. Są to nie tylko firmy dostarczające nam treści cyfrowe, ale także największe przedsiębiorstwa sprzedające usługi i towary przez internet, jak również tradycyjnie. Filar II zakłada natomiast wprowadzenie minimalnego globalnego podatku w wysokości 15% efektywnej stawki" - wyjaśnił Sarnowski.

  Najważniejszym aspektem dla Polski na arenie międzynarodowej OECD jest utrzymanie konkurencyjności poprzez możliwie jak największe wyłączenie z opodatkowania minimalnym podatkiem globalnym firm prowadzących rzeczywistą działalność gospodarczą, tzw. substance-based carve-out, wskazano także.

  "Na samym początku negocjacji wyraźnie zastrzegliśmy, że zależy nam na przyciąganiu do Polski inwestorów, którzy będą tworzyć w naszym kraju miejsca pracy. I faktycznie udało nam się wywalczyć mechanizm ochronny, dzięki któremu nie dojdzie do zwiększenia opodatkowania zagranicznych firm, które inwestują na terenie Polski" - podkreślił wiceminister.

  Oświadczenie w wersji z lipca br. zawierało propozycję substance-based carve-out w postaci wyłączenia co najmniej 7,5% w okresie przejściowym 5 lat, a po tym okresie co najmniej 5% wartości aktywów oraz wartości płac. Propozycja wprowadzenia okresu przejściowego była wówczas pomysłem Polski. W rezultacie dalszych intensywnych rozmów i negocjacji udało się osiągnąć zwiększenie wskaźnika dotyczącego wartości aktywów do 8% oraz wartości płac do 10%, a także zwiększenie okresu przejściowego do 10 lat z mechanizmem zmniejszającym, podał resort.

  "Od początku wychodziliśmy z założenia, że taki podatek musi uderzać w tzw. raje podatkowe, czyli kraje stosujące nieuczciwą konkurencję podatkową. Polska nie jest takim krajem. Stąd też globalny podatek nie powinien doprowadzać do zwiększenia opodatkowania zagranicznych firm, które inwestują na terenie Polski i prowadzą tutaj rzeczywistą działalność gospodarczą Mówiliśmy to głośno i wyraźnie To był nasz warunek przystąpienia do dalszych prac nad projektem globalnego opodatkowania" - zaznaczył Kościński.

  Zgodnie z badaniami OECD, globalne straty związane z unikaniem podatku od dochodów osób prawnych to od 4% do 10% światowych wpływów z tego podatku, czyli pomiędzy 100 a 240 mld USD rocznie. Według opublikowanego w styczniu raportu "The Missing Profits of Nations", 40% zysków międzynarodowych korporacji - 700 mld USD - trafia co roku do rajów podatkowych, podano w materiale.

  "Transfer zysków przez wielkie korporacje, często przy pomocy rajów podatkowych zlokalizowanych w Unii Europejskiej, odbywa się kosztem pozostałych krajów, które tym samym tracą wpływy podatkowe. Na tym procederze tracą kraje które nie stosują nieuczciwej konkurencji podatkowej, m. in. Niemcy, Francja, Włochy, Węgry czy właśnie Polska" - podsumował Sarnowski.

  (ISBnews)

   

 • 09.10, 11:58MF planuje podniesienie akcyzy na alkohole i papierosy o 10% od 1 stycznia 2022 

  Warszawa, 09.10.2021 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, który zakłada m.in. podniesienie akcyzy na używki (alkohole i papierosy) o 10% i zaproponowanie "Mapy Akcyzowej", czyli postulowanego przez rynek harmonogramu zmian stawek podatku na kolejne lata, podał resort. Konsultacje społeczne projektu trwają od 8 do 15 października br.

  "Główna zmiana to podniesienie akcyzy na używki (alkohole i papierosy) o 10% i zaproponowanie Mapy Akcyzowej, czyli postulowanego przez rynek harmonogramu zmian stawek podatku na kolejne lata - po 5% r/r w latach 2023-2027 (w przypadku alkoholu) oraz po 10% w latach 2023-2027 (w przypadku papierosów, tytoniu do palenia i wyrobów nowatorskich)" - czytamy w komunikacie.

  Propozycje resortu finansów stanowią też odpowiedź wobec pojawiających się w przestrzeni publicznej dyskusji na temat zmiany wysokości akcyzy na napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe, wskazano.

  "Jak zmienią się stawki?

  Od 1 stycznia 2022 r. nastąpi podwyższenie:

  *·     stawek akcyzy na alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie o 10% (podwyżka nie obejmie cydru i perry o zawartości alkoholu do 5% obj.),

  *·     minimalnej stawki akcyzy na papierosy z obecnych 100% do 105% całkowitej kwoty akcyzy,

  *·     stawki akcyzy na wyroby nowatorskie poprzez podniesienie stawki kwotowej o 100%.

  Zostanie też wprowadzona minimalna stawka akcyzy na tytoń do palenia w wysokości 100% całkowitej kwoty akcyzy" - czytamy dalej.

  Projekt ustawy przewiduje również wprowadzenie postulowanej przez rynek "Mapy Akcyzowej", czyli harmonogramu zmian wysokości stawek akcyzy zaplanowanych na kolejne 5 lat (do 2027 r.). Mapa Akcyzowa to rozwiązanie wprowadzone w ostatnich latach przez wiele pastw Unii Europejskiej, m.in. przez Niemcy i Czechy. Jak wskazuje resort, było ono bardzo dobrze przyjęte przez działających w tych krajach producentów i dystrybutorów towarów akcyzowych, ponieważ pozwala im z wyprzedzeniem przygotować się do zmian w prawie i efektywnie kształtować swoją politykę cenową.

  "Harmonogram przewiduje:

  *·       co roku 5% podwyżki akcyzy na alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie (bez cydru i perry)

  *·       co roku 10% podwyżki akcyzy na papierosy, tytoń do palenia i wyroby nowatorskie.

  Zakładany wzrost jest podobny do wzrostów przyjętych w innych krajach" - napisano dalej w komunikacie.

  Podgrzewany tytoń (tzw. "wyroby nowatorskie") opodatkowuje już 19 z 26 krajów UE. Polska ma wśród nich najniższą stawkę. Jest to efektem realizowanych w ostatnich latach znacznych podwyżek akcyzy na ten rodzaj używek w innych krajach UE. Przykładem są Niemcy, gdzie stawka akcyzy wzrosła w ostatnim roku dziewięciokrotnie, zaznaczył resort.

  Ministerstwo wskazało, że w ostatnich latach wysokość stawki kwotowej od papierosów wzrosła w krajach UE, m.in. w Czechach, na Słowacji i na Litwie. Znacznie wyżej opodatkowane są te produkty także w Niemczech. Wysokość akcyzy w paczce papierosów jest w tych państwach wyższa niż w Polsce.

  "Od 1 stycznia 2022 r. stawka akcyzy na wyroby nowatorskie będzie plasować Polskę w europejskiej średniej, a jej wysokość będzie porównywalna z tą obowiązującą u naszych sąsiadów, m.in. w Czechach i na Litwie. Niemcy podjęły decyzję o 9-krotnym zwiększeniu akcyzy na te wyroby od początku przyszłego roku" - czytamy w materiale.

  Na podobnym do Polski poziomie (od 0,1 do 0,13 euro za 1 ml płynu) stawki określiły 4 kraje tj. Grecja, Rumunia, Cypr i Litwa, a dalsze 4 wdrożyły stawki o symbolicznej wysokości, tj. w przedziale od 0 (Chorwacja) do 0,08 euro za 1 ml (Włochy).

  Również stawki na napoje alkoholowe zostały ustalone na podobnym poziomie jak w innych krajach UE. W przypadku alkoholu etylowego, wyższą stawkę akcyzy stosuje 11 krajów UE, w tym Litwa i Estonia. Na podobnym poziomie stawki określiły Czechy (1253 euro od 1 hl alkoholu etylowego 100% vol.) oraz Niemcy (1303 euro od 1 hektolitra alkoholu etylowego 100% vol.). Stawka na alkohol etylowy wzrosła w ostatnich latach m.in. na Litwie, podano dalej.

  "Od 1 stycznia 2022 r. stawka akcyzy na piwo 12o Plato (zawartość ekstraktu) i 5% zawartości alkoholu będzie ukształtowana na podobnym poziomie jak w 4 innych krajach UE, tj. w Austrii, Belgii, Węgrzech i na Malcie. Z kolei w 9 krajach UE stawka akcyzy na wino będzie na wyższym poziomie niż w Polsce, w tym na Słowacji oraz na Litwie. W przypadku wyrobów pośrednich (np. porto) na podobnym do Polski poziomie będzie na Słowacji (84 euro za 1 hl), a na wyższym poziomie u innych sąsiadów, tj. w Czechach, Niemczech i na Litwie (od 91 euro za 1 hl do 265 euro za 1 hl)" - czytamy także.

  "Jak zmieni się wysokość opodatkowania w Polsce?

  Przykładowo w 2022 r. w stosunku do 2021 r.:

  *·       Wódka 40%: wzrost opodatkowania na butelce (0,5l) o ok. 1,50 zł

  *·       Wino: wzrost opodatkowania na butelce (0,75l) o ok. 16 gr

  *·       Piwo: wzrost opodatkowania na puszce (0,5l) o ok. 6 gr

  *·       Papierosy: wzrost opodatkowania za paczkę (20 szt.) o ok. 30 gr

  *·       Wyroby nowatorskie: wzrost opodatkowania na cenie paczki wyniesie ok. 1 zł" - podano też w komunikacie.

  Zgodnie z danymi Eurostatu, ceny konsumpcyjne napojów alkoholowych w Polsce są na zdecydowanie niższym poziomie niż w innych krajach UE. Tańszy alkohol można kupić jedynie w Bułgarii, Rumunii i na Węgrzech. Natomiast cena paczki papierosów jest niższa jedynie w Bułgarii, wskazał także resort.

  "Konsultacje społeczne projektu ustawy potrwają od 8 do 15 października 2021 r. Swoje opinie i uwagi można zgłaszać na adres sekretariat.pa@mf.gov.pl. Propozycja zmiany zasad opodatkowania wyrobów tytoniowych będzie również przedmiotem konsultacji z branżą tytoniową w ramach drugiego Forum Akcyzowego, które odbędzie się w dniach 12-13 października br." - podano też w materiale.

  (ISBnews)

   

 • 08.10, 17:00Senat za odrzuceniem noweli dot. przekazania wypłaty 500+ do ZUS 

  Warszawa, 08.10.2021 (ISBnews) - Senat odrzucił nowelizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw, zakładającą obsługę m.in. świadczenia 500+ przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Wniosek o odrzucenie poparło 51 senatorów, 48 było przeciwnych, a 1 osoba wstrzymała się od głosu.

  Odrzucenie nowelizacji rekomendowały Komisje Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Nowelizacja zakładała przekazanie obsługi programu "Rodzina 500+" do ZUS, wprowadzenie możliwości składania wniosków jedynie w formie elektronicznej i wypłacanie świadczeń jedynie na konto bankowe.

  Wnioski miały być składane poprzez Platformę Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, system Emp@tia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (MRPS) oraz poprzez bankowość elektroniczną.

  Zgodnie z nowelizacją, w nowym okresie rozliczeniowym wszystkie wnioski miały być składane do ZUS. Te wnioski, które są realizowane przez samorządy, byłyby przez nie realizowane do końca obecnego okresu.

  Na potrzeby obsługi programu w roku 2020 przekazanych zostało ponad 0,8% wydatkowanych środków (326,8 mln zł). Od początku istnienia programu - 1,9 mld zł. W tym czasie wypłacono świadczenia na łączną kwotę 156 mld zł.

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma za realizację tego programu otrzymywać 0,1% łącznej puli środków. Obecnie na świadczenie 500+ zagwarantowanych jest ok. 40 mld zł rocznie.

  (ISBnews)

   

 • 08.10, 16:49Senat przyjął bez poprawek nowelę ustawy o akcyzie dot. składów podatkowych 

  Warszawa, 08.10.2021 (ISBnews) - Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o podatku akcyzowym, umożliwiającą kontynuowanie działalności w składzie podatkowym w przypadku rezygnacji z działalności przez prowadzącego ten skład. Nowelę poparło 100 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Przyjęcie noweli bez poprawek rekomendowały Senatowi połączone komisje: Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Budżetu i Finansów Publicznych.

  Celem nowelizacji  jest umożliwienie kontynuacji działalności prowadzonej w składzie podatkowym w przypadku rezygnacji z prowadzenia tej działalności przez podmiot prowadzący bez konieczności zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy.

  Obecne przepisy nie zezwalają na kontynuację działalności w składzie podatkowym przez inny podmiot niż dotychczasowy, gdyż z dniem cofnięcia - na wniosek podmiotu - zezwolenia na prowadzenie składu następuje zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy. Tym samym powstaje zobowiązanie podatkowe od wyrobów akcyzowych znajdujących się w tym składzie. Nie ma możliwości przejęcia składu i dalszego zawieszenia poboru akcyzy przez podmiot inny niż następca prawny.

  Nowelizacja ma zezwolić na przejęcie składu podatkowego w innych przypadkach niż sukcesja podatkowa, bez konieczności likwidacji działalności prowadzonej w składzie podatkowym i zapłaty akcyzy od wyrobów akcyzowych. Przepisy mają likwidować trudności w zakresie przejęcia składu podatkowego, wyeliminować szereg pracochłonnych i kosztochłonnych działań po stronie firm poszerzających swoje składy podatkowe lub kontynuujących działalność w miejsce poprzednika w reżimie składu podatkowego w sposób nieprzerwany.

  Obecnie zarejestrowanych jest 670 składów podatkowych i ponad 90 gorzelni rolniczych.

  (ISBnews)

   

 • 08.10, 16:19Senat za poprawką dot. wydatków niewygasających do noweli okołobudżet. na 2021 

  Warszawa, 08.10.2021 (ISBnews) - Senat przyjął do nowelizacji ustawy okołobudżetowej na br. poprawkę, nakładającą na rząd obowiązek przygotowania sprawozdania z realizacji wykonania wydatków niewygasających do 31 stycznia roku następującego po roku, którego ten wydatek dotyczył. Nowelę wraz z poprawką poparło 100 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Przyjęcie poprawek do nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 rekomendowała Komisja Budżetu i Finansów Publicznych. Jedną z najistotniejszych jest ta, która zobowiązuje rząd do sprawozdania z wykonania środków niewygasających do końca stycznia 2021 r. i przekazania Sejmowi i Najwyższej Izbie Kontroli.

  Dotychczas sprawozdanie z realizacji wydatków niewygasających powinno być składane wraz ze sprawozdaniem z realizacji budżetu do końca maja roku następnego. W praktyce jednak składane jest w listopadzie. Pozostałe poprawki, proponowane przez Komisję mają charakter legislacyjny i doprecyzowujący.

  Najważniejsze rozwiązania w nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021:

  - Większe środki zostaną przeznaczone na Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

  - Dodatkowe środki zostaną przeznaczone na objęcie przez Skarb Państwa akcji w spółce PKP Polskie Linie Kolejowe. Środki z dokapitalizowania PKP PLK przeznaczone zostaną na realizację zadań ujętych w Krajowym Programie Kolejowym do 2023 r.

  - Wsparcie otrzymają jednostki samorządu terytorialnego, m.in. na zadania inwestycyjne dotyczące wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizację. Dodatkowe środki przyczynią się do zmniejszenia różnic w standardach życia w miastach i na obszarach wiejskich.

  - Zasilony zostanie m.in. Fundusz Wsparcia Policji, Fundusz Wsparcia Straży Granicznej oraz Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

  - Podwyższony zostanie kapitał zakładowy Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w celu lepszego promowania polskiej gospodarki za granicą.

  - Dodatkowe wsparcie finansowe przewidziane zostało dla Centralnego Ośrodka Sportu oraz dla uczelni i instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz.

  - Minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu będzie mógł zasilić Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków z przeznaczeniem na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach.

  - Umożliwione zostanie zwiększenie wynagrodzeń w jednostkach sektora finansów publicznych, takich jak: agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, państwowe fundusze celowe, Narodowy Fundusz Zdrowia, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i funduszach zarządzanych przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz innych państwowych osobach prawnych należących do sektora finansów publicznych.

  - Utworzony zostanie dodatkowy fundusz motywacyjny w państwowych jednostkach budżetowych, z którego będą mogły być wypłacane specjalne dodatki pracownikom sfery budżetowej.

  - Dodatkowe wsparcie przewidziane zostało na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w celu zwiększenia finansowania zadań służących poprawie jakości życia osób z niepełnosprawnościami oraz nowych programów zatwierdzanych przez radę nadzorczą PFRON.

  Wydatki na rozwiązania, jakie zakłada nowela określono na poziomie 26 685 200 mln zł, a dochody - na poziomie 17 119 362 mln zł.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

   

 • 08.10, 16:14Senat za zwiększeniem wydatków NFZ o 6,3 mld zł w noweli budżetu na 2021 r. 

  Warszawa, 08.10.2021 (ISBnews) - Senat wprowadził do nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2021 poprawkę, zakładającą zwiększenie wydatków Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) o 6,3 mld zł. Środki te mają zostać przesunięte z działu budżetu: obrona narodowa. Za przyjęciem nowelizacji budżetu z poprawką głosowało 99, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Przyjęcie poprawki, przesuwającej 6,3 mld zł ze środków na modernizację armii na dotację dla Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) rekomendowała Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

  Wcześniej senatorowie odrzucili wniosek o przyjęcie noweli bez poprawek.

  Nowelizacja ustawy budżetowej na 2021 rok, zakłada deficyt budżetowy na poziomie 40,4 mld zł (obecnie 82,3 mld zł), wzrost PKB w wysokości 4,9% (obecnie 4%) i średnioroczną inflację na poziomie 4,3% (w dotychczasowej ustawie 1,8%).

  Według noweli, stopa bezrobocia ma wynieść 6% na koniec 2021 r. (wobec 7,5% w obecnej ustawie budżetowej), wzrost przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej - 0,5% (wobec spadku o 0,7% zakładanego wcześniej). Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wynosi na 5 548 zł (5 259 zł w dotychczasowej ustawie budżetowej).

  W noweli dochody budżetu państwa w 2021 r. zaplanowane zostały na poziomie prawie 483 mld zł (w dotychczasowej ustawie budżetowej było to 404,5 mld zł.). Wydatki budżetu państwa wyniosą 523,4 mld zł (dotychczas 486,8 mld zł). Dochody państwa są wyższe o ponad 78 mld zł od wcześniej zaplanowanych.

  Nowela zakłada, że dodatkowe środki w 2021 r. mają trafić na:

  1. Samorządy

  JST otrzymają dodatkowe środki w wysokości 12 mld zł, z czego:

  - 8 mld zł na realizacje zadań własnych;

  - 4 mld zł na inwestycje dotyczące wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizację.

  2. Drogi i koleje

  Wydatki na drogi i kolej zostaną zwiększone o ok. 10,1 mld zł, w tym:

  - na drogi - o ponad 3,6 mld zł,

  - na kolej - o 6,4 mld zł.

  3. Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami

  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzyma dodatkowo 800 mln zł. Środki te zostaną przeznaczone na poprawę jakości życia osób z niepełnosprawnościami.  

  4. Rolnictwo

  O ok. 650 mln zł zwiększone zostaną środki m.in. na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz na pomoc finansową udzielaną przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu dla producenta świń w związku z walką z ASF. Wsparcie otrzymają także jednostki realizujące zadania w obszarze rolnictwa.

  5. Zdrowie

  Środki na służbę zdrowia zostaną zwiększone o 1 mld zł, w tym 800 mln zł na dotację dla Narodowego Funduszu Zdrowia.

  6. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  Na bieżące funkcjonowanie oraz na inwestycje Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej zapewnionych zostanie dodatkowo 2,2 mld zł.

  7. Inwestycje w nauce wyższej

  Na inwestycje w szkolnictwie wyższym i nauce przeznaczony zostanie dodatkowy 1 mld zł. Wzmocni to sektor badań naukowych i edukacji w szkolnictwie wyższym oraz da impuls inwestycjom pocovidowym.

  8. Kultura

  O ok. 672 mln zł zwiększone zostaną środki na realizację priorytetowych zadań związanych z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego.

  9. Zwiększenie funduszu motywacyjnego dla pracowników państwowej sfery budżetowej

  Ok. 2,7 mld zł przeznaczone zostanie na fundusz motywacyjny dla pracowników państwowej sfery budżetowej. Środki te będą mogły być wykorzystane w 2021 i 2022 r.

  Planowane wpływy z podatków w 2021 r. mają wynieść:

  - Wpływy z PIT - 71,3 mld zł (w dotychczasowej ustawie budżetowej zaplanowanych było 69,3 mld zł).

  - Wpływy z CIT - 49,5 mld zł (dotychczas planowano 37,1 mld zł).

  - Wpływy z VAT - 214,5 mld zł (dotychczas zakładano 181 mld zł).

  - Wpływy podatkowe ogółem mają wynieść 424,8 mld zł (dotychczas planowano 369,1 mld zł).

  (ISBnews)

   

 • 08.10, 10:08Muller: Nie ma podstaw, by KE przedłużała proces akceptacji KPO 

  Warszawa, 08.10.2021 (ISBnews) - Komisja Europejska nie ma podstaw, by przedłużać proces akceptacji polskiego Krajowego Planu Odbudowy (KPO), uważa rzecznik rządu Piotr Muller. W jego ocenie, Polska może poczekać na pierwsze zaliczki do końca roku.

  "Faktycznie jest tak, że nie ma żadnych podstaw prawnych do tego, aby Komisja Europejska przedłużała proces akceptacji Krajowego Planu Odbudowy" - powiedział Muller w radiowej Jedynce

  W jego ocenie, "niektóre słowa, które padały ze strony komisarzy czy polityków z Parlamentu Europejskiego nieco niestety odsłaniają intencje czyli nadużywania możliwości ze strony Komisji Europejskiej".

  "Na szczęście, to nigdy nie było oficjalne stanowisko Komisji Europejskiej" - zaznaczył.

  Przypomniał, że zgodnie z umowami między KE a państwami członkowskimi, do końca roku wszystkie państwa mają otrzymać zaliczkę w postaci 13% środków z Krajowych Planów Obudowy.

  "Mamy właściwie czas do końca roku, jeżeli chodzi o kwestię zaliczek, w związku z tym to jest też taki czas, w którym Komisja Europejska powinna podjąć właściwe działania" - podkreślił Muller.

  Pytany o to, jakie działania planuje podjąć polski rząd, powiedział że "są w zanadrzu narzędzia wynikające z traktatów europejskich". Wśród tych narzędzi wymienił m.in. prawo veta w Radzie w przypadkach, gdy wymagana jest jednomyślność, a także środki prawne przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Polski KPO został przedstawiony KE na początku maja. Komisja Europejska zatwierdziła już plany dotyczące wydatkowania środków z Funduszu Odbudowy dla większości państw UE.

  Krajowy Plan Odbudowy zakłada, że z Funduszu Odbudowy do Polski ma trafić ok. 58 mld euro - ponad 23,9 mld euro w formie dotacji i ponad 34,2 mld euro w formie pożyczek. Filarami KPO są m.in. innowacyjność, zdrowie, gospodarka, transport i cyfryzacja.

  (ISBnews)

   

 • 07.10, 17:15Senatorowie dyskutowali o zwiększ. subwencji dla JST do 12,4 mld zł z 8 mld zł 

  Warszawa, 07.10.2021 (ISBnews) - Senatorowie dyskutowali nad proponowanymi przez komisje poprawkami do nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (JST), w tym za zwiększeniem tegorocznej subwencji do 12,4 mld zł z 8 mld zł oraz zwiększeniem subwencji rozwojowej do 7,8 mld zł z 3 mld zł.

  Połączone komisje: Budżetu i Finansów Publicznych oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej opowiedziały się za wprowadzeniem do nowelizacji ponad 20 poprawek. Zakładają m.in. podwyższenie do 12,399 mld zł rekompensaty dla JST z tytułu ubytków w dochodach z powodu zmian podatkowych nie tylko z tytułu m.in. planowanego podniesienia kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł w roku 2022, ale ze względu na ubytki w dochodach JST ze względu na zmiany z lat 2019-2021.

  Inna z poprawek rekomendowanych przez połączone komisje zakłada zwiększenie kwoty subwencji rozwojowej z 3 mld zł do 7,8 mld zł (które odpowiada kwocie podatku VAT od inwestycji)

  Poprawki zakładają także zakładają m.in. wejście w życie ustawy nie w dniu ogłoszenia, ale w terminie 14-dniowego vacatio legis. Część tych poprawek ma charakter legislacyjny, redakcyjny i doprecyzowujący.  

  Nowelizacja ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (JST) zmienia zasady ustalania dochodów samorządów w związku ze zmianami wprowadzanymi przez rządowy program "Polski Ład". Zakłada m.in. ujednolicenie sposobu ustalania i przekazywania dochodów JST z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

  Ustalana globalna kwota dochodów samorządu terytorialnego z PIT i CIT bazowałaby na planowanych na dany rok budżetowy wpływach z tych podatków ustalonych przed rozpoczęciem roku budżetowego. Zgodnie z ustawą, dochody samorządów z PIT i CIT nie mogą być niższe niż uzyskane w latach poprzednich; środki mają być przekazywane w równych ratach miesięcznych.

  Zaplanowano też utworzenie subwencji rozwojowej, która miałaby zwiększyć możliwości inwestycyjne samorządów. W tym roku samorządom ma zostać przekazane dodatkowe 8 mld zł, do wykorzystania w 2022 r.

  (ISBnews)

   

 • 07.10, 16:32Skuza z MF: Wzrost dochodów podatkowych spowodowany inflacją to 9,2 mld zł w br. 

  Warszawa, 07.10.2021 (ISBnews) - Zakładane w nowelizacji ustawy budżetowej dochody podatkowe na rok 2021 będą wyższe od planowanych o ponad 55 mld zł, a całość szacowanego wzrostu spowodowanego inflacją to 9,2 mld zł, poinformował wiceminister finansów Sebastian Skuza.

  "Dochody podatkowe będą wyższe od planowanych o ponad 55 mld zł, a całość szacowanego wzrostu dochodów podatkowych uzależnionych od inflacji, czyli spowodowanych inflacją, to około 9,2 mld zł" - powiedział Skuza w Senacie w trakcie debaty nad nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2021.

  "Ten wpływ Ministerstwo Finansów szacuje na ok. 4,6 mld zł, mówiąc o dodatkowych dochodach z podatku od towarów i usług"  - dodał.

  Nowelizacja ustawy budżetowej zakłada, że wpływy podatkowe mają wynieść łącznie 424,8 mld zł (dotychczas - 369,1 mld zł), w tym wpływy z PIT - 71,3 mld zł (w dotychczasowej ustawie budżetowej zaplanowanych było 69,3 mld zł), wpływy z CIT - 49,5 mld zł (dotychczas planowano 37,1 mld zł), wpływy z VAT - 214,5 mld zł (dotychczas zakładano 181 mld zł).

  Dochody budżetu państwa w 2021 r. określono na poziomie 482,9 mld zł (a nie jak planowano - 404,5 mld zł, wydatki zaś na poziomie  523,4 mld zł (dotychczas - 486,8 mld zł). Deficyt ma wynieść 40,5 mld zł (dotychczas - 82,3 mld zł).

  (ISBnews)

   

 • 07.10, 16:12Senatorowie dyskutują o zwiększeniu wydatków na zdrowie o 6,3 mld zł w 2021 r. 

  Warszawa, 07.10.2021 (ISBnews) - Senatorowie dyskutują nad poprawkami Komisji Budżetu i Finansów Publicznych do nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2021, zakładającymi m.in. zwiększenie o 6,3 mld zł wydatków Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), a także nałożenie na rząd obowiązku przedstawiania sprawozdania w sprawie realizacji tzw. wydatków niewygasających do 31 stycznia roku następującego po roku, którego dotyczą.

  Wprowadzenie poprawek do noweli ustawy budżetowej i ustawy okołobudżetowej na 2021r. rekomenduje senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych. Mniejszość komisji wnosiła o przyjęcie ustawy budżetowej oraz ustawy okołobudżetowej bez poprawek.

  "Do nowelizacji ustawy budżetowej proponujemy wprowadzenie jednej poprawki czyli przeznaczenie dodatkowych środków  na ochronę zdrowia. I proponujemy, aby zwiększyć środki o 6,3 mld zł" - powiedział przewodniczący Komisji Kazimierz Kleina (KO) podczas senackiej debaty.

  Zgodnie z nowelizacją, środki te miały zostać przeznaczone na modernizację armii.

  Kazimierz Mróz (PiS) wnosił o przyjęcie ustawy bez poprawek.

  "My jako mniejszość złożyliśmy ten wniosek, bo nie zgadzamy się, aby w ten sposób, tak w ostatniej chwili dokonywać dość istotnego przesunięcia o blisko 6 mld zł z tej propozycji, które złożył rząd, bo mamy też możliwości budżetowe i potrzeby wnikające z konieczności doposażenia sił zbrojnych" - powiedział.

  Przypomniał, że w nowelizacji tegorocznego budżetu zarezerwowano także dodatkowe środki na ochronę zdrowia na poziomie 1 mld zł.

  Komisja rekomenduje także wprowadzenie poprawek do nowelizacji ustawy szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021.

  "Najważniejszą poprawką z perspektywy Komisji jest poprawka, która zobowiązuje rząd do sprawozdania z wykonania środków niewygasających do końca stycznia 2021 r. i przekazania Sejmowi i Najwyższej Izbie Kontroli, tak jak to jest w sprawozdaniu z realizacji budżetu" - powiedział Kleina w Senacie.

  Przypomniał, że dotychczas sprawozdanie z realizacji wydatków niewygasających powinno być składane wraz ze sprawozdaniem z realizacji budżetu do końca maja roku następnego. W praktyce jednak składane jest w listopadzie.  Pozostałe poprawki, proponowane przez Komisję mają charakter legislacyjny i doprecyzowujący.

  W nowelizacji budżetu na rok 2021 założono, że  dochody budżetu państwa w 2021 r. wyniosą 482,9 mld zł, a nie jak zaplanowano w dotychczasowej ustawie budżetowej - 404,5 mld zł, wydatki zaś 523,4 mld zł (dotychczas - 486,8 mld zł). Deficyt ma wynieść 40,5 mld zł (dotychczas - 82,3 mld zł). Wpływy mają wynieść łącznie 424,8 mld zł (dotychczas - 369,1 mld zł).

  Nowela zakłada wzrost PKB w wysokości 4,9% (obecnie 4%) i średnioroczną inflację na poziomie 4,3% (w dotychczasowej ustawie 1,8%). Stopa bezrobocia ma wynieść 6% na koniec 2021 r. (wobec 7,5% w obecnej ustawie budżetowej), wzrost przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej - 0,5% (wobec spadku o 0,7% zakładanego wcześniej).

  Nowela zakłada także, że dodatkowe środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na działania proinwestycyjne i rozwojowe: wsparcie w wysokości 12 mld zł otrzymają jednostki samorządu terytorialnego (8 mld zł na realizację zadań własnych, a 4 mld zł na inwestycje dotyczące wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizację), Siły Zbrojne - na modernizację - 6,5 mld zł, Policja, Straż Graniczna i Państwowa Straż Pożarna na inwestycje - 2,7 mld zł.

  Wydatki na drogi i kolej zostaną zwiększone o 10 mld zł. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Agencja Rezerw Materiałowych otrzymają dodatkowo 1 mld zł; środki te zostaną przeznaczone na poprawę jakości życia osób z niepełnosprawnościami. Środki na służbę zdrowia zostaną zwiększone o 1 mld zł (200 mln zł na uczelnie medyczne, 800 mln zł na dotację dla Narodowego Funduszu Zdrowia). Dodatkowy 1 mld zł ma zostać przekazany na inwestycje w szkolnictwie wyższym.

  Natomiast nowela ustawa okołobudżetowej zakłada m.in. utworzenie jeszcze w 2021 r. 6-procentowego funduszu motywacyjnego dla pracowników państwowej sfery budżetowej i przekazanie na ten cel z budżetu 2,7 mld zł.

  (ISBnews)

   

 • 06.10, 16:20RPP: Celem podwyżki stóp przeciwdziałanie ryzyku trwale podwyższonej inflacji 

  Warszawa, 06.10.2021 (ISBnews) - W warunkach obecnie przyspieszającej gospodarki i korzystnej sytuacji na rynku pracy inflacja może utrzymać się na podwyższonym poziomie dłużej niż dotychczas oczekiwano, w związku z tym celem obniżenia inflacji do celu Narodowego Banku Polskiego (NBP) w średnim okresie Rada Polityki Pieniężnej (RPP) postanowiła podwyższyć stopy procentowe, podał bank centralny. NBP może nadal stosować interwencje na rynku walutowym, zaznaczono.

  "W sytuacji prawdopodobnego dalszego ożywienia aktywności gospodarczej i korzystnej sytuacji na rynku pracy inflacja może utrzymać się na podwyższonym poziomie dłużej niż dotychczas oczekiwano. W takiej sytuacji powstałoby ryzyko utrwalenia się dynamiki cen w średnim okresie na poziomie wyższym od celu inflacyjnego. Dążąc do obniżenia inflacji do celu NBP w średnim okresie Rada postanowiła podwyższyć stopy procentowe NBP" - czytamy w komunikacie.

  "Jednocześnie NBP może nadal stosować interwencje na rynku walutowym oraz inne instrumenty przewidziane w Założeniach polityki pieniężnej. Terminy oraz skala prowadzonych działań będą uzależnione od warunków rynkowych" - czytamy dalej.

  W komunikacie wskazano, że pomimo iż część podażowych czynników podwyższających obecnie inflację wygaśnie w przyszłym roku to wzrost cen surowców, w tym energetycznych i rolnych, może nadal podbijać dynamikę cen w kolejnych kwartałach.

  RPP nieoczekiwanie podwyższyła dziś stopy procentowe, w tym stopę referencyjną do 0,5% z 0,1%. Od 7 października stopa lombardowa wyniesie 1,00% (podwyżka o 50 pb), stopa depozytowa - 0,00% (bez zmian), stopa redyskonta weksli 0,51% (podwyżka o 40 pb), a stopa dyskontowa weksli 0,52% (podwyżka o 40 pb).

  (ISBnews)

   

 • 06.10, 16:04RPP podwyższyła stopę rezerwy obowiązkowej do 2% z 0,5% 

  Warszawa, 06.10.2021 (ISBnews) - Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podwyższyła stopę rezerwy obowiązkowej do 2% z 0,5%, podał bank centralny.

  "Jednocześnie Rada podjęła decyzję o podwyższeniu podstawowej stopy rezerwy obowiązkowej z 0,5% do 2,0%" - czytamy w komunikacie.

  W marcu ub.r. RPP obniżyła stopę rezerwy obowiązkowej do 0,5% z 3,5% i jednocześnie podwyższyła jej oprocentowanie do poziomu stopy referencyjnej.

  (ISBnews)

   

 • 06.10, 15:23RPP podniosła stopy procentowe, w tym referencyjną o 40 pb do 0,5% 

  Warszawa, 06.10.2021 (ISBnews) - Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podwyższyła stopy procentowe, w tym stopę referencyjną do 0,5% z 0,1%, podał bank centralny. Po posiedzeniu nie odbędzie się dziś konferencja prasowa, natomiast o godz. 16:00 zostanie opublikowany komunikat.

  Konsensus rynkowy przewidywał utrzymanie stóp procentowych na dotychczasowych poziomach (główna nadal 0,1%).

  "Rada ustaliła stopy procentowe NBP na następującym poziomie:

  * stopa referencyjna 0,50% w skali rocznej;

  * stopa lombardowa 1,00% w skali rocznej;

  * stopa depozytowa 0,00% w skali rocznej;

  * stopa redyskonta weksli 0,51% w skali rocznej;

  * stopa dyskontowa weksli 0,52% w skali rocznej;

  Uchwała RPP wchodzi w życie 7 października 2021 r." - czytamy w komunikacie.

  Na czwartek na godz. 15:00 zaplanowano konferencję prasową prezesa Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczącego RPP Adama Glapińskiego.

  (ISBnews)

   

 • 05.10, 13:53Rząd przyjął projekt noweli dot. funkcjonowania sprawozdawczości PFR 

  Warszawa, 05.10.2021 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o systemie instytucji rozwoju, doprecyzowujący przepisy dotyczące prowadzenia przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR) ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdania, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR)

  "Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju, przedłożony przez ministra rozwoju i technologii. Projekt doprecyzowuje przepisy dotyczące ksiąg rachunkowych prowadzonych przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. oraz sporządzanego przez Fundusz sprawozdania" – czytamy w komunikacie.

  PFR to grupa finansowa z siedzibą w Warszawie, która oferuje instrumenty wspierające rozwój firm, samorządów i osób fizycznych i inwestuje w zrównoważony rozwój społeczny. Powstała w roku 2016 w ramach rządowego Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

  (ISBnews)

 • 04.10, 16:19Samorządowcy chcą realnego pokrycia ubytków w dochodach JST zw. z Polskim Ładem 

  Warszawa, 04.10.2021 (ISBnews) - Związek Gmin Wiejskich RP oraz zarząd Związku Miast Polskich oceniają, że rekompensaty dla samorządów, wprowadzone ze względu na zmiany podatkowe i m.in. podniesienie kwoty wolnej od podatku, zawarte w Polskim Ładzie nie pokryją faktycznego ubytku we wpływach z tych danin. Postulują zmiany w nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (JST).

  Nowelą zajmuje się obecnie Senat. 

  "Zarząd Związku Miast Polskich negatywnie opiniuje nowelizację ustawy o dochodach JST, uchwaloną przez Sejm RP w dniu 17 września br. […] w związku z Programem Polski Ład. Ustawa ta: 1) nie uzupełnia ubytków w dochodach JST z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, spowodowanych zmianami w systemie podatku PIT, uchwalonymi w latach 2019 i 2020, 2) nie rekompensuje ubytków w dochodach JST z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, spowodowanych zmianami w systemie podatku PIT […] w związku z programem Polski Ład; 3) oraz nie wprowadza nowego źródła zasilania finansowego JST – postulowanej przez samorządy subwencji rozwojowej, będącej odpowiednikiem zwrotu wpłacanego do budżetu państwa podatku VAT od inwestycji samorządowych" – czytamy w opinii.

  Według najbardziej ostrożnych szacunków Zarządu Związku Miast Polskich, ustawa rekompensująca samorządom ubytek dochodów z powodu zmian, wprowadzonych w pakiecie podatkowym, sprawi, że ubytek dochodów JST do 2026 roku wyniesie 10 mld zł, według najbardziej pesymistycznych – 35 mld zł.

  ZMP podkreśla, że ustawa nie uzupełnia ubytków spowodowanych przez zmiany ustawowe w PIT, wprowadzone w latach 2019 i 2020. Domaga się też  rekompensaty dotychczasowych ubytków, w formie jednorazowo transferu kwoty 12,4 mld zł, a także uzupełnienia ubytku w kolejnych latach. Postuluje także, by subwencja rozwojowa wyniosła nie proponowane w ustawie 3 mld zł, ale 7,8 mld zł.

  "Subwencja rozwojowa – według zgłoszonego przez Związek w marcu 2020 roku projektu ustawy – miała być odpowiednikiem zwrotu JST opłacanego przez nie i nieodliczonego podatku VAT od inwestycji, analogicznie jak podatek VAT od inwestycji mieszkaniowych, zwracany przez szereg lat obywatelom. Przy obecnym poziomie inwestycji samorządowych, wynoszącym od kilku lat ponad 50 mld zł rocznie, ten nieodliczony VAT można oszacować na poziomie ok. 7,8 mld zł w roku" – czytamy dalej.

  Związek Gmin Wiejskich domaga się z kolei zwiększenia kwoty referencyjnej na rok 2022 z 69 946 mln zł do 73 446 mln zł, w tym w zakresie dochodów z PIT z 59,53 mld zł do 63 mld zł. 

  "Obecna kwota referencyjna części dochodów z PIT (59 530 mln zł), przyjęta w ustawie, została określona na podstawie projektowanych dochodów z PIT w Wieloletnich Prognozach Finansowych samorządów na rok 2022 wg stanu na 05.05.2021 r. Bazą dla prognoz dochodów z PIT na rok 2021 dla Ministerstwa Finansów oraz danych makroekonomicznych był rok 2020 – rok skutków pandemii w wyniku „lockdown-ów", które to dane były również podstawą dla prognoz dochodów JST w zakresie udziałów w PIT w okresach wieloletnich" – czytamy w opinii Związku Gmin Wiejskich RP.

  Tymczasem - jak podkreślają samorządowcy - obecnie mamy inne wskaźniki makroekonomiczne i realne wykonanie dochodów z PIT, które obrazują wskaźniki PKB i inflacji prognozowane na rok 2021 i rok 2022 oraz bieżący wzrost dochodów z PIT - w stosunku do przyjętych planów z końca roku 2020. Z jednej strony szacowany na rok 2021 wzrost PKB w cenach bieżących (uwzględniający inflację) może przekroczyć 10%, a z drugiej strony przyrost dochodów z PIT wyniósł ponad 16,8% w okresie styczeń - lipiec 2021 w stosunku do analogicznego okresu roku 2020.

  Z tego też względu za zasadny uznają postulat zwiększenia części kwoty referencyjnej z tytułu dochodów samorządów z PIT o minimum 10% (do kwoty 63 mld zł) w stosunku do prognoz Ministerstwa Finansów na rok 2021 (udział JST w planowanych dochodów z PIT w 2021 roku to 57,3 mld zł).

  Związek Gmin Wiejskich RP postuluje także zmianę sposobu rozdysponowania części rozwojowej poprzez:  zwiększenie kwoty podstawowej do 80% i jednoczesne wykreślenie z ustawy premii aktywizacyjnej oraz zmianę kryteriów podziału premii inwestycyjnej - podział kwoty premii proporcjonalnie do długości dróg utwardzonych z uwzględnieniem ich standardu.

  "Nie jest zasadne wyłączenie znacznej części gmin z dostępu do 40% kwoty subwencji rozwojowej tylko dlatego, że w poprzednich okresach budżetowych gmin nie było stać na realizacje inwestycji ponad przeciętną. Ponadto kryteria dla przyznania premii aktywizacyjnej i inwestycyjnej nie są właściwe zarówno co do spójności z nazwą premii, jak i celami zrównoważonego rozwoju. Skupiają się one na przeszłości, a nie na przyszłości" – zaznacza Związek.

  Nowelizacja ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zakłada przekazanie jednostkom samorządu terytorialnego 8 mld zł z budżetu państwa w roku 2021 jako uzupełnienie subwencji. Środki te mają być dystrybuowane na podstawie algorytmu, opierającego się na udziale jednostek samorządu terytorialnego w PIT planowanych na rok 2022.  Podział ma uwzględniać również poziom zamożności JST.

  Planowane jest wprowadzenie nowej części subwencji ogólnej, tzw. części rozwojowej, która nie traciłaby przymiotu subwencji i mogłaby być wykorzystana na wszelkie zadania JST i traktowana w ich budżetach jako dochód bieżący.

  Część rozwojowa subwencji ma składać się z kwoty podstawowej, premii aktywizującej i premii inwestycyjnej. Kwota podstawowa przysługiwałaby każdej jednostce samorządu terytorialnego, a jej podział następowałby proporcjonalnie do liczby mieszkańców z określeniem kwot minimalnych i maksymalnych. Premia aktywizująca -  tym JST, których wydatki inwestycyjne w przeliczeniu na jednego mieszkańca utrzymywałyby się się powyżej przeciętnej. Premiera inwestycyjna z kolei - JST, w których procentowy wskaźnik wydatków majątkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca byłby wyższy niż średnia.

  (ISBnews)

 • 01.10, 20:20Sejm przyjął nowelę, wprowadzającą e-faktury dla chętnych w 2022 r.  

  Warszawa, 01.10.2021 (ISBnews) - Sejm znowelizował ustawę o podatku od towarów i usług (VAT), zakładający wprowadzenie dobrowolnych e-faktur od przyszłego roku i obowiązkowych od 2023 r. Nowelę poparło 448 posłów, jeden był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Nowela zakłada wdrożenie w Polsce e-faktury od stycznia 2022 r. dla wszystkich chętnych. Faktury mają być generowane w systemie księgowym przedsiębiorców, a za pośrednictwem bazy danych Ministerstwa Finansów trafiać do kontrahentów. Zarówno dostawca, jak i nabywca mają widzieć e-fakturę na swoim darmowym koncie w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF).

  KSeF jest systemem teleinformatycznym, w ramach którego będą obowiązywały (z pewnymi wyjątkami) obecne zasady wystawiania faktur. Odbieranie faktur ustrukturyzowanych przy użyciu systemu będzie wymagało akceptacji odbiorcy takiej faktury. Wyrażanie zgody powinno odbywać się na identycznych zasadach, jakie obowiązują dla faktur elektronicznych.

   Najistotniejsze rozwiązania, zawarte w noweli:

  • Warunkiem korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur będzie posiadanie uprawnień do wystawiania lub dostępu do faktur ustrukturyzowanych.
  • Wprowadzane rozwiązanie w pierwszym etapie, będzie miało charakter fakultatywny.
  • Otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych przy użyciu KSeF będzie wymagało akceptacji odbiorcy takiej faktury.
  • Podatnikom wystawiającym w całym okresie rozliczeniowym wyłącznie faktury ustrukturyzowane będą mogli otrzymać zwrot VAT w terminie 40, a nie 60 dni.
  • Dla podatników, którzy nie są osobami fizycznymi i nie posiadają możliwości uwierzytelnienia się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną, podpisem zaufanym oraz unikalnym lub wygenerowanym przez KSeF tokenem - wprowadzono możliwość nadawania lub odbierania uprawnień do korzystania z KSeF przez złożenie do właściwego naczelnika urzędu skarbowego zawiadomienia o nadaniu lub odebraniu uprawnień do korzystania z systemu.
  • E-faktury będzie mógł wystawić podatnik lub osoba upoważniona. Podatnik będzie mógł udzielić upoważnienia do wystawienia e-faktury w imieniu i na jego rzecz, np. dla biura rachunkowego lub konkretnej osoby.
  • Każdy podatnik, poprzez indywidualne konto w systemie KSeF, będzie mógł wystawić fakturę ustrukturyzowaną z wykorzystaniem wzoru zamieszczonego na elektronicznej platformie usług administracji publicznej.
  • Podatnicy, którzy zdecydują się wystawiać faktury ustrukturyzowane za pośrednictwem KSeF, zostaną zwolnieni z obowiązku ich przechowywania i archiwizacji przez okres 10 lat. W KSeF, to administracja podatkowa zapewnia przez 10 lat przechowywanie wystawionych za jego pośrednictwem faktur.

  W ramach noweli wprowadzane są także zmiany pakiecie SLIM VAT 2. Dotyczą one:

  • Braku obowiązku zamieszczania oznaczenia "Duplikat", gdy faktura pierwotna ulegnie zniszczeniu lub zaginie;
  • Braku obowiązku umieszczania na fakturze korygującej wyrazów "Faktura korygująca" albo "Korekta", czy wskazywania przyczyny korekty;
  • Korekt zbiorczych - będą możliwe do poszczególnych pozycji z faktury. Dopuszczalna będzie przez podatnika za dany okres na rzecz jednego odbiorcy, za pomocą faktury korygującej, zarówno korekta faktur poszczególnych dostaw lub usług, jak i korekta wszystkich dostaw lub usług;
  • Możliwości wcześniejszego wystawienia faktury - zmiana pozwoli podatnikom na wystawianie faktur nie wcześniej niż 60. dnia (zamiast obecnych 30 dni) przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, jak i 60. dnia przed otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty.

  E- faktury mają być obligatoryjne od 1 stycznia 2023 r.

   (ISBnews)

 • 01.10, 20:11Sejm znowelizował ustawę okołobudżetową na 2021 r. 

  Warszawa, 01.10.2021 (ISBnews) - Sejm znowelizował ustawę okołobudżetową na 2021 r., zakładającą m.in. dodatkowe środki na dokapitalizowanie PKP Polskich Linii Kolejowych, podwyższenie kapitału zakładowego Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, oraz utworzenie dodatkowego funduszu motywacyjnego dla pracowników budżetówki. Za nowelą głosowało 275 posłów, przeciw było 22, a wstrzymało się 154.

  Najważniejsze rozwiązania w nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021:

  - Większe środki zostaną przeznaczone na Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

  - Dodatkowe środki zostaną przeznaczone na objęcie przez Skarb Państwa akcji w spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Środki z dokapitalizowania PKP PLK S.A. przeznaczone zostaną na realizację zadań ujętych w Krajowym Programie Kolejowym do 2023 r.

  - Wsparcie otrzymają jednostki samorządu terytorialnego, m.in. na zadania inwestycyjne dotyczące wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizację. Dodatkowe środki przyczynią się do zmniejszenia różnic w standardach życia w miastach i na obszarach wiejskich.

  - Zasilony zostanie m.in. Fundusz Wsparcia Policji, Fundusz Wsparcia Straży Granicznej oraz Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

  - Podwyższony zostanie kapitał zakładowy Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w celu lepszego promowania polskiej gospodarki za granicą.

  - Dodatkowe wsparcie finansowe przewidziane zostało dla Centralnego Ośrodka Sportu oraz dla uczelni i instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz.

  - Minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu będzie mógł zasilić Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków z przeznaczeniem na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach.

  - Umożliwione zostanie zwiększenie wynagrodzeń w jednostkach sektora finansów publicznych, takich jak: agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, państwowe fundusze celowe, Narodowy Fundusz Zdrowia, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i funduszach zarządzanych przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz innych państwowych osobach prawnych należących do sektora finansów publicznych.

  - Utworzony zostanie dodatkowy fundusz motywacyjny w państwowych jednostkach budżetowych, z którego będą mogły być wypłacane specjalne dodatki pracownikom sfery budżetowej.

  - Dodatkowe wsparcie przewidziane zostało na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w celu zwiększenia finansowania zadań służących poprawie jakości życia osób z niepełnosprawnościami oraz nowych programów zatwierdzanych przez radę nadzorczą PFRON.

  Wydatki na rozwiązania, jakie zakłada nowela określono na poziomie 26 685 200 mln zł, a dochody – na poziomie 17 119 362 mln zł.  

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 01.10, 20:10Sejm znowelizował ustawę budżetową na 2021 r.: wzrost PKB 4,9%, inflacja 4,3%  

  Warszawa, 01.10.2021 (ISBnews) - Sejm znowelizował ustawę budżetową na 2021 rok, zakładającą deficyt budżetowy na poziomie 40,4 mld zł (obecnie 82,3 mld zł), wzrost PKB w wysokości 4,9% (obecnie 4%) i średnioroczną inflację na poziomie 4,3% (w dotychczasowej ustawie 1,8%). Za nowelą budżetu głosowało 236 posłów, 65 było przeciwnych, a 149 wstrzymało się od głosu.

  Wcześniej posłowie przyjęli jedna poprawkę o charakterze legislacyjnym i odrzucili kilka innych.

  Według noweli, stopa bezrobocia ma wynieść 6% na koniec 2021 r. (wobec 7,5% w obecnej ustawie budżetowej), wzrost przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej - 0,5% (wobec spadku o 0,7% zakładanego wcześniej). Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wynosi na 5 548 zł (5 259 zł w dotychczasowej ustawie budżetowej).

  W noweli dochody budżetu państwa w 2021 r. zaplanowane zostały na poziomie prawie 483 mld zł (w dotychczasowej ustawie budżetowej było to 404,5 mld zł.). Wydatki budżetu państwa wyniosą 523,4 mld zł (dotychczas 486,8 mld zł). Dochody państwa są wyższe o ponad 78 mld zł od wcześniej zaplanowanych.

  Nowela zakłada, że dodatkowe środki w 2021 r. mają trafić na:

  1. Samorządy

  JST otrzymają dodatkowe środki w wysokości 12 mld zł, z czego:

  - 8 mld zł na realizacje zadań własnych;

  - 4 mld zł na inwestycje dotyczące wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizację.

  2. Drogi i koleje

  Wydatki na drogi i kolej zostaną zwiększone o ok. 10,1 mld zł, w tym:

  - na drogi – o ponad 3,6 mld zł,

  - na kolej – o 6,4 mld zł.

  3. Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami

  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzyma dodatkowo 800 mln zł. Środki te zostaną przeznaczone na poprawę jakości życia osób z niepełnosprawnościami.  

  4. Rolnictwo

  O ok. 650 mln zł zwiększone zostaną środki m.in. na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz na pomoc finansową udzielaną przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu dla producenta świń w związku z walką z ASF. Wsparcie otrzymają także jednostki realizujące zadania w obszarze rolnictwa.

  5. Zdrowie

  Środki na służbę zdrowia zostaną zwiększone o 1 mld zł, w tym 800 mln zł na dotację dla Narodowego Funduszu Zdrowia.

  6. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  Na bieżące funkcjonowanie oraz na inwestycje Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej zapewnionych zostanie dodatkowo 2,2 mld zł.

  7. Inwestycje w nauce wyższej

  Na inwestycje w szkolnictwie wyższym i nauce przeznaczony zostanie dodatkowy 1 mld zł. Wzmocni to sektor badań naukowych i edukacji w szkolnictwie wyższym oraz da impuls inwestycjom pocovidowym.

  8. Kultura

  O ok. 672  mln zł zwiększone zostaną środki na realizację priorytetowych zadań związanych z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego.

  9. Zwiększenie funduszu motywacyjnego dla pracowników państwowej sfery budżetowej

  Ok. 2,7 mld zł przeznaczone zostanie na fundusz motywacyjny dla pracowników państwowej sfery budżetowej. Środki te będą mogły być wykorzystane w 2021 i 2022 r.

  Planowane wpływy z podatków w 2021 r. mają wynieść:

  - Wpływy z PIT - 71,3 mld zł (w dotychczasowej ustawie budżetowej zaplanowanych było 69,3 mld zł).

  - Wpływy z CIT - 49,5 mld zł (dotychczas planowano 37,1 mld zł).

  - Wpływy z VAT - 214,5 mld zł (dotychczas zakładano 181 mld zł).

  - Wpływy podatkowe ogółem mają wynieść 424,8 mld zł (dotychczas planowano 369,1 mld zł).

  (ISBnews)

 • 01.10, 20:07Sejm przyjął ustawę o rodzinnym kapitale opiekuńczym  

  Warszawa, 01.10.2021 (ISBnews) - Sejm przyjął ustawę o rodzinnym kapitale opiekuńczym, zakładającą m.in. dodatkowe świadczenie na drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku 12- 36 miesięcy. Maksymalna łączna kwota świadczeń w ramach kapitału nie może przekroczyć 12 tys. zł na dziecko.

  Ustawę poparło 443 posłów, 6 było przeciwnych, a 4 wstrzymało się od głosu.

  Wcześniej Sejm wprowadził kilka zmian. Regulują one m.in. weryfikację danych zawartych we wniosku przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, czy sposobu potrącania nienależnie pobranych świadczeń.

  Rodzinny kapitał opiekuńczy będzie przysługiwał rodzicom na drugie i kolejne dziecko w okresie od ukończenia 12 do 36 miesiąca życia w wysokości 12 tys. zł łącznie. Decyzja w sprawie pobierania świadczenia na poziomie 1 tys. zł przez rok lub 500 zł przez dwa lata należy do rodziców.

  Świadczenie będzie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), a wnioski będą przyjmowane jedynie w formie elektronicznej.

  Nowela zakłada także zmiany w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, polegające na dofinansowaniu pobytu dziecka opiekuńczego w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna w wysokości 400 zł miesięcznie. Dofinansowanie ma być przekazywane na pokrycie opłaty za pobyt dziecka w instytucji opieki bezpośrednio na konto tej placówki. To rozwiązanie ma dotyczyć dzieci, które nie będą objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym.

  Według szacunków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (MRPS) dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna obejmie 110 tys. dzieci.

  Jak podano w ocenie skutków regulacji (OSR) do projektu ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym, koszt wprowadzenia ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym dla budżetu państwa to ponad 3,14 mld zł w 2022 r. i ponad 30,98 mld zł w ciągu 10 lat.

  (ISBnews)