ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 02.02, 13:39Rafalska: Program 500+ wejdzie pod obrady Sejmu na najbliższym posiedzeniu 

  Warszawa, 02.02.2016 (ISBnews) - Sejm zajmie się projektem ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (program Rodzina 500+) na najbliższym posiedzeniu, którego początek zaplanowano na 10 lutego, poinformowała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. W pierwszym roku funkcjonowania ustawy samorządu otrzymają na obsługę programu ponad 340 mln zł, w kolejnym - ok. 330 mln zł.

  "Projekt ustawy został wczoraj skierowany do parlamentu i na najbliższym posiedzeniu Sejmu będzie on procedowany. Wszystkie kluczowe elementy ustawy dotyczące progów zostały podtrzymane" - powiedziała Rafalska podczas konferencji prasowej.

  Według niej, samorządy otrzymają odpowiednio środki na obsługę programu i zostaną również uruchomione odpowiednie szkolenia dla pracowników obsługujących świadczenia. "Na obsługę samorządy otrzymają w pierwszym roku aż 2% i jest to nieco ponad 340 mln zł, bo jest to start programu, więc związane to będzie m.in. z zakupem odpowiedniego sprzętu komputerowego dla pracowników. W kolejnych latach będzie to 1,5%" - dodała.

  Wiceminister pracy Bartosz Marczuk wyjaśnił, że samorządy otrzymają 2% od całości transferu programu, którego wartość w pierwszym roku szacowana jest przez resort na nieco ponad 17 mld zł, a w kolejnych latach 22 mld zł rocznie.

  Prawo do wypłaty mieli świadczenia będą również cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej mieszkający wraz z rodzinami w Polsce. Według szacunków resortu, może to dotyczyć około 100 tys. osób. W przypadku obywatela polskiego, który mieszka w innym kraju Unii Europejskiej będzie obowiązywała praktyka koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w którym instytucje wzajemnie informują się o pobieranych świadczeniach.

  "Jeżeli ktoś z naszych obywateli korzysta w Wielkiej Brytanii ze świadczeń, to w Polsce nie otrzyma już wsparcia" - wyjaśniała Rafalska.

  Według szacunków resortu, w Polsce skorzysta z programu 500+, 2,7 mln rodzin, a objętych wsparciem będzie 3,7 mln dzieci. Rocznie rodzice na wychowanie dziecka otrzymają 6 tys. zł (w przypadku, jeśli jedno dziecko ma prawo do świadczeń). 

  Przedstawiciele resortu podkreślali, że celem programu Rodzina 500+ jest pomoc w wychowywaniu dzieci, a przede wszystkim odwrócenie negatywnego trendu demograficznego w naszym kraju.

  Wcześniej minister Rafalska informowała, że pieniądze wydane na dzieci zwiększą popyt, napędzą PKB - nawet o 0,5% rocznie.

  Program zakłada nieopodatkowaną wypłatę 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach (800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego) otrzymają wsparcie także dla pierwszego dziecka. Nie będzie natomiast obowiązywał górny próg dochodowy.

  Rząd chce, by ustawa weszła w życie 1 kwietnia, po jednomiesięcznym vacatio legis.

  (ISBnews)

 • 02.02, 08:57MF: Budżet miał 1,69 mld zł nadwyżki po I, oczekiwane 2,22 mld zł deficytu po II 

  Warszawa, 02.02.2016 (ISBnews) - W budżecie państwa na koniec stycznia br. odnotowano 1,69 mld zł nadwyżki, natomiast na koniec lutego oczekiwane jest 2,22 mld zł deficytu (czyli 4% planu przewidzianego w ustawie budżetowej na cały rok), podało Ministerstwo Finansów, prezentując projekt harmonogramu realizacji budżetu na cały rok.

  Na koniec stycznia br. dochody w budżecie centralnym wyniosły 30,91 mld zł, a wydatki - 29,22 mld zł. Na koniec lutego ma to być odpowiednio: 58,5 mld zł i 60,72 mld zł, podano w dokumencie.

  W kolejnych miesiącach deficyt budżetu centralnego planowany jest następująco:

  po marcu - 9,32 mld zł (17% planu),

  po kwietniu - 15,18 mld zł (27,7% planu),

  po maju - 19,28 mld zł (35,2% planu),

  po czerwcu - 22,06 mld zł (40,3% planu),

  po lipcu - 27,36 mld zł (50% planu),

  po sierpniu - 30,06 mld zł (54,9% planu),

  po wrześniu - 34,97 mld zł (63,9% planu),

  po październiku - 40,77 mld zł (74,5% planu),

  po listopadzie - 45,44 mld zł (83% planu),

  po grudniu - 54,74 mld zł (100% planu).

  Sejm przyjął w nocy z piątku na sobotę w III czytaniu projekt ustawy budżetowej na 2016 r., zakładającej m.in. 3,8% wzrostu PKB oraz deficyt nie większy niż 54,74 mld zł i średniorocznej inflacji na poziomie 1,7%. Obecnie ustawa trafi do Senatu.

  W budżecie na 2016 rok zaplanowano: dochody budżetu państwa w wysokości 313,79 mld zł, wydatki budżetowe - 368,53 mld zł, deficyt budżetu na kwotę nie większą niż 54,74 mld zł.

  (ISBnews)

 • 01.02, 08:04Sejm wybrał Ancyparowicz i Łona na członków RPP 

  [powtórzenie]

  Warszawa 01.02.2016 (ISBnews) - Sejm podczas głosowania w nocy z piątku na sobotę wybrał jako swoich przedstawicieli do Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Grażynę Ancyparowicz i Eryka Łona. Oboje kandydatów było rekomendowanych przez Prawo i Sprawiedliwość (PiS).

  Prof. Grażyna Ancyparowicz otrzymała 230 głosów, natomiast prof. Eryk Łon - 268. Mają oni zastąpić Elżbietę Chojnę-Duch i Andrzeja Bratkowskiego, których kadencje wygasły już 20 stycznia. Na prof. Stanisława Gomułkę zagłosowało 165 posłów. Posłowie nie głosowali nad kandydaturą prof. Cezarego Wójcika, gdyż wcześniej dokonano wyboru Ancyparowicz i Łona.

  Sejmowa Komisja Finansów Publicznych udzieliła pozytywnej rekomendacji wszystkim kandydatom na członków RPP 12 stycznia br. Z kolei 13 stycznia Senat wybrał swoich przedstawicieli do RPP - zostali nimi: Eugeniusz Gatnar, Marek Chrzanowski i Jerzy Kropiwnicki, zgłoszeni przez PiS.

  Podczas przesłuchań przed Sejmową Komisją Finansów Publicznych prof. Ancyparowicz mówiła m.in., że decyzje RPP powinny być w obecnej sytuacji bardzo zachowawcze i konserwatywne, a ewentualne zmiany tego podejścia mogą nastąpić po półrocznej obserwacji zjawisk gospodarczych. Opowiedziała się również przeciwko planowanemu przez PiS wprowadzeniu podatku bankowego, a także przeciwko wspieraniu osób, które zaciągnęły kredyt hipoteczny w CHF. Z kolei prof. Łon powiedział m.in., że w trwającym obecnie etapie deflacji trudno jest oszacować, jak będzie kształtowała się sytuacja makroekonomiczna, dlatego w polityce pieniężnej należy przygotować kilka scenariuszy, nie zapominając jednak, że należy współpracować z rządem i tak dostrajać politykę pieniężną, by wspierała wzrost gospodarczy.

  Na początku lutego decyzję o stopach procentowych podejmie już RPP z 3 nowymi członkami nominowanymi przez Senat i 2 nominowanymi przez Sejm. W marcu dołączy do nich trzeci członek wskazany przez Sejm oraz 2 członków mianowanych przez Prezydenta.

  (ISBnews)

   

 • 01.02, 08:02Sejm przyjął ustawę budżetową na 2016 r. w III czytaniu 

  [powtórzenie]

  Warszawa, 01.02.2016 (ISBnews) - Sejm przyjął w nocy z piątku na sobotę w III czytaniu projekt ustawy budżetowej na 2016 r., zakładającej m.in. 3,8% wzrostu PKB oraz deficyt nie większy niż 54,74 mld zł i średniorocznej inflacji na poziomie 1,7%. Obecnie ustawa trafi do Senatu.

  Za ustawą opowiedziało się 236 posłów, przeciw oddano 207 głosów, przy 3 głosach wstrzymujących się.

  W budżecie na 2016 rok zaplanowano: dochody budżetu państwa w wysokości 313,79 mld zł, wydatki budżetowe - 368,53 mld zł, deficyt budżetu na kwotę nie większą niż 54,74 mld zł.

  Dochody podatkowe w 2016 r. wyniosą 276,12 mld zł. Przewidziano również dochody z tytułu wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego (NBP) w wysokości 3,2 mld zł. Dywidendy i wpłaty z zysku zaplanowano w wysokości 4 799 670 tys. zł, a wpływy z cła w wysokości 3 034 000 tys. zł.

  Po stronie dochodowej uwzględniono także podatek od sprzedaży detalicznej i od niektórych instytucji finansowych. Dodatkowo na poziom dochodów budżetu państwa w 2016 r. pozytywnie ma wpłynąć wpłata z tytułu opłat jednorazowych, wynikających z wpływów zadeklarowanych przez uczestników aukcji na rezerwacje częstotliwości z zakresu 800 i 2600 MHz, w wysokości 9 233 270 tys. zł.

  Ustawa trafi teraz do Senatu.

  (ISBnews)

   

 • 30.01, 09:54Sejm wybrał Ancyparowicz i Łona na członków RPP 

  Warszawa 30.01.2016 (ISBnews) - Sejm podczas nocnego głosowania wybrał jako swoich przedstawicieli do Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Grażynę Ancyparowicz i Eryka Łona. Oboje kandydatów było rekomendowanych przez Prawo i Sprawiedliwość (PiS).

  Prof. Grażyna Ancyparowicz otrzymała 230 głosów, natomiast prof. Eryk Łon - 268. Mają oni zastąpić Elżbietę Chojnę-Duch i Andrzeja Bratkowskiego, których kadencje wygasły już 20 stycznia. Na prof. Stanisława Gomułkę zagłosowało 165 posłów. Posłowie nie głosowali nad kandydaturą prof. Cezarego Wójcika, gdyż wcześniej dokonano wyboru Ancyparowicz i Łona.

  Sejmowa Komisja Finansów Publicznych udzieliła pozytywnej rekomendacji wszystkim kandydatom na członków RPP 12 stycznia br. Z kolei 13 stycznia Senat wybrał swoich przedstawicieli do RPP - zostali nimi: Eugeniusz Gatnar, Marek Chrzanowski i Jerzy Kropiwnicki, zgłoszeni przez PiS.

  Podczas przesłuchań przed Sejmową Komisją Finansów Publicznych prof. Ancyparowicz mówiła m.in., że decyzje RPP powinny być w obecnej sytuacji bardzo zachowawcze i konserwatywne, a ewentualne zmiany tego podejścia mogą nastąpić po półrocznej obserwacji zjawisk gospodarczych. Opowiedziała się również przeciwko planowanemu przez PiS wprowadzeniu podatku bankowego, a także przeciwko wspieraniu osób, które zaciągnęły kredyt hipoteczny w CHF. Z kolei prof. Łon powiedział m.in., że w trwającym obecnie etapie deflacji trudno jest oszacować, jak będzie kształtowała się sytuacja makroekonomiczna, dlatego w polityce pieniężnej należy przygotować kilka scenariuszy, nie zapominając jednak, że należy współpracować z rządem i tak dostrajać politykę pieniężną, by wspierała wzrost gospodarczy.

  Na początku lutego decyzję o stopach procentowych podejmie już RPP z 3 nowymi członkami nominowanymi przez Senat i 2 nominowanymi przez Sejm. W marcu dołączy do nich trzeci członek wskazany przez Sejm oraz 2 członków mianowanych przez Prezydenta.

  (ISBnews)

   

 • 30.01, 09:50Sejm przyjął ustawę budżetową na 2016 r. w III czytaniu 

  Warszawa, 30.01.2016 (ISBnews) - Sejm przyjął w nocy z piątku na sobotę w III czytaniu projekt ustawy budżetowej na 2016 r., zakładającej m.in. 3,8% wzrostu PKB oraz deficyt nie większy niż 54,74 mld zł i średniorocznej inflacji na poziomie 1,7%. Obecnie ustawa trafi do Senatu.

  Za ustawą opowiedziało się 236 posłów, przeciw oddano 207 głosów, przy 3 głosach wstrzymujących się.

  W budżecie na 2016 rok zaplanowano: dochody budżetu państwa w wysokości 313,79 mld zł, wydatki budżetowe - 368,53 mld zł, deficyt budżetu na kwotę nie większą niż 54,74 mld zł.

  Dochody podatkowe w 2016 r. wyniosą 276,12 mld zł. Przewidziano również dochody z tytułu wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego (NBP) w wysokości 3,2 mld zł. Dywidendy i wpłaty z zysku zaplanowano w wysokości 4 799 670 tys. zł, a wpływy z cła w wysokości 3 034 000 tys. zł.

  Po stronie dochodowej uwzględniono także podatek od sprzedaży detalicznej i od niektórych instytucji finansowych. Dodatkowo na poziom dochodów budżetu państwa w 2016 r. pozytywnie ma wpłynąć wpłata z tytułu opłat jednorazowych, wynikających z wpływów zadeklarowanych przez uczestników aukcji na rezerwacje częstotliwości z zakresu 800 i 2600 MHz, w wysokości 9 233 270 tys. zł.

  Ustawa trafi teraz do Senatu. 

  (ISBnews)

   

 • 29.01, 07:47Rząd zajmie się Programem 500+ w poniedziałek 

  Warszawa, 29.01.2016 (ISBnews) - Rada Ministrów zajmie się projektem ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Program 500+) w poniedziałek, 1 lutego, poinformował rzecznik rządu Rafał Bochenek.

  "Prawdopodobnie będzie to w poniedziałek i wtedy projekt zostanie wniesiony do Sejmu"- powiedział Bochenek w wywiadzie dla Programu Pierwszego Polskiego Radia, odpowiadając na pytanie, kiedy rząd przyjmie Program 500+. 

  Projekt ten znalazł się w porządku obrad poniedziałkowego posiedzenia Rady Ministrów, które rozpocznie się o godz. 12.00. 

  W czwartek Projekt 500+ został przyjęty na posiedzeniu Komitetu Stałego Rady Ministrów. Szef KSRM Henryk Kowalczyk poinformował, że może on zostać przyjęty na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów, a następnie będzie przesłany do prac w parlamencie.

  Do dopłat w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko uprawnionych do świadczenia jest około 2,7 mln rodzin w Polsce. Rząd chce, by ustawa weszła w życie 1 kwietnia, po jednomiesięcznym vacatio legis. Według wcześniejszych zapowiedzi, roczny koszt świadczeń (500 zł na drugie i kolejne dziecko lub także na pierwsze w rodzinach, gdzie dochód na osobę nie przekracza 800 zł) to 22 mld zł, przy czym w 2016 r. będzie to 16 mld zł.

  (ISBnews)

 • 29.01, 07:03Głosowania Sejmu nt. budżetu i członków RPP przesunięte na piątkowy wieczór 

  Warszawa, 29.01.2016 (ISBnews) - Trzecie czytanie (czyli ostateczne głosowanie) projektu ustawy budżetowej na 2016 r., a także głosowania w sprawie wyboru przez Sejm dwóch nowych członków Rady Polityki Pieniężnej (RPP) zostały przesunięte z czwartku wieczorem na piątek, także na godziny wieczorne, poinformował marszałek Sejmu Marek Kuchciński.

  "Informuję państwa posłów, że po naradzie z Prezydium Sejmu i konsultacjach z Konwentem Seniorów uzyskałem jednolitą opinię, że w tej chwili przerwiemy głosowania i przeniesiemy je na piątek, po zakończeniu merytorycznych punktów obecnego posiedzenia Sejmu, czyli na godziny wieczorne dzisiaj, w piątek" - powiedział Kuchciński w Sejmie pod koniec obrad w nocy z czwartku na piątek.

  Sejm informował wcześniej, że w związku z zakończeniem kadencji dwojga członków Rady Polityki Pieniężnej, powołanych przez Izbę: Elżbiety Chojny-Duch i Andrzeja Bratkowskiego wpłynęły cztery kandydatury: Grażyny Ancyparowicz, Stanisława Gomułki, Eryka Łona oraz Cezarego Wójcika.

  Sejmowa Komisja Finansów Publicznych udzieliła pozytywnej rekomendacji wszystkim kandydatom na członków RPP 12 stycznia br. Z kolei 13 stycznia Senat wybrał swoich przedstawicieli do RPP - zostali nimi: Eugeniusz Gatnar, Marek Chrzanowski i Jerzy Kropiwnicki, zgłoszeni przez PiS.

  Pod koniec grudnia ub.r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na rok 2016, przewidujący, że deficyt wyniesie nie więcej niż 54,74 mld zł, zaś wzrost gospodarczy sięgnie 3,8%. Zgodnie z zapowiedziami, wynik sektora instytucji rządowych i samorządowych prognozowany jest na poziomie ok. 2,8% PKB.

  (ISBnews)

 • 28.01, 14:48Szałamacha: Inwestorzy pozytywnie oceniają rząd, obligacje sprzedane 

  Warszawa, 28.01.2016 (ISBnews) - Pozytywny trend na polskich obligacjach i udana czwartkowa aukcja skarbowych obligacji hurtowych wskazują, że inwestorzy pozytywnie oceniają zdolność obecnego rządu do obsługi zadłużenia, uważa minister finansów Paweł Szałamacha.

  "Dwa dni temu przedstawiliśmy bardzo dobrą wiadomość o tym, że wykonanie deficytu budżetu za 2015 rok jest niższy niż zakładaliśmy i to zostało odnotowane przez rynki finansowe. Od kilku dni mamy pozytywne trendy, jeżeli chodzi o polskie obligacje. Z sukcesem uplasowaliśmy dzisiaj bardzo dużą emisję obligacji o wartości 8 mld zł, przy popycie przekraczającym 11 mld zł. Nie mamy więc wątpliwości, że rynki finansowe pozytywnie oceniają zdolność naszego rządu do obsługi zadłużenia, do regulowania swoich zobowiązań na czas i do obsługi także programów wydatkowych w tym roku" - powiedział Szałamacha podczas konferencji prasowej.

  Minister odniósł się również do finansowania Programu 500+ nie tylko w perspektywie najbliższego roku.

  "Jasno wskazywałem, że Program ten ma pełne zabezpieczenie finansowania na ten rok, bo mamy podatki sektorowe i mamy wpływy jednorazowe z aukcji. Podczas debaty nad budżetem mówiłem, że wyzwaniem dla mnie, jak i dla MF jest rok 2017 i następny, kiedy Program będzie finansowany w całym przekroju danego roku i wówczas będzie konieczne zwiększenie efektywności systemu podatkowego krajowego o kwotę 12-15 mld zł" - podkreślił Szałamacha.

  Dodał, że jest to zadanie - tzn. zwiększenie efektywność systemu podatkowego - które zostanie zrealizowane w tym roku, gdyż już toczą się m.in. działania organizacyjne i prawne.

  "Wykorzystamy ten czas, który posiadamy, żeby zrealizować nasze założenia, na które przygotowaliśmy się przez wiele lat, będąc w opozycji. Na zrealizowanie podstawowego celu MF, czyli odbudowanie efektywności systemu dochodów w Polsce i zdolności do finansowania wydatków publicznych z własnych źródeł krajowych" - podsumował minister.

  (ISBnews)
   

 • 28.01, 14:19Komitet Stały RM przyjął Program 500+, wypłaty mają ruszyć od 1 kwietnia 

  Warszawa, 28.01.2016 (ISBnews) - Projekt 500+ został przyjęty na posiedzeniu Komitetu Stałego Rady Ministrów i na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów może zostać zaakceptowany, a następnie przesłany do prac w parlamencie, poinformował szef KSRM Henryk Kowalczyk.

  "Komitet Stały Rady Ministrów przyjął projekt ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Projekt zostanie skierowany do Rady Ministrów i mam nadzieję, że na najbliższym posiedzeniu zostanie przyjęty i skierowany do prac parlamentarnych" - powiedział Kowalczyk podczas konferencji prasowej.

  Dodał, że wszystkie uwagi do projektu zostały rozstrzygnięte, również te dotyczące brakujących środków na sfinansowanie ustawy zapisane w opinii ministerstwa finansów. Według Kowalczyka, był to drobny błąd nie mający wpływu na całokształt całego projektu.

  Minister finansów Paweł Szałamacha również poinformował podczas konferencji, że wszystkie kwestie zapisane w opinii resortu do Projektu 500+ zostały wyjaśnione w trakcie prac Komitetu.

  "Z długiej listy uwag na komitecie część została przyjęta część odrzucona. W poniedziałek lub we wtorek rząd zajmie się zapewne projektem i potem Sejm i Senat. […] Nie zabraknie pieniędzy i nie będzie opóźnienia w wypłacie. Różnica w kwocie została wyjaśniona" - powiedział Szałamacha.

  Resort finansów podał dziś rano, że Projekt 500+ po konsultacjach społecznych nie może zostać pozytywnie zaopiniowany przez Ministerstwo Finansów m.in. ze względu na rozbieżności w planowanych wydatkach na jego sfinalizowanie.

  Kowalczyk podkreślił, że wolą rządu jest, aby Program 500+ mógł zacząć działać od 1 kwietnia 2016 r.

  "Nasza rola się wypełniła i przekazujemy ten projekt do prac parlamentarnych. Jest mnóstwo uwag i oczekiwań samorządów, żeby termin wejścia był późniejszy. Jednak kiedy będzie ostatecznie przyjęty i podpisany przez prezydenta to się okaże. My stawiamy, że program ruszy 1 kwietnia" - dodał szef KSRM.

  "Samorządy mają miesiąc na przygotowanie wypłat. Jeśli ustawa zostanie przyjęta w lutym, marzec jest więc tym miesięcznym vacatio legis, czyli wypłaty nastąpią od kwietnia" - podkreśliła minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

  Minister podkreśliła również, że wszystkie kluczowe elementy najistotniejsze dla rodzin nie zostały w żadne sposób zmienione podczas pracy komitetu.

  Według projektu ustawy, w przypadku tylko jednego dziecka zachowany został próg dochodowy w wysokości 800 zł na osobę w rodzinie, a w rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym 1 200 zł. Od drugiego i trzeciego dziecka nie ma dodatkowych kryteriów, nie będzie też obowiązku składania dodatkowych dokumentów o przychodach. 

  Według Rafalskiej, do wypłat w wysokości 500 zł na dziecko uprawnionych do świadczenia jest około 2,7 mln rodzin w Polsce.

  (ISBnews)
   

 • 28.01, 11:50MF nie wydało pozytywnej oceny projektu 500+, ma wątpliwości co do finansowania 

  Warszawa, 28.01.2016 (ISBnews) - Projekt 500+ po konsultacjach społecznych nie może zostać pozytywnie zaopiniowany przez Ministerstwo Finansów m.in. ze względu na rozbieżności w planowanych wydatkach na jego sfinalizowanie, podał resort.

  "Zgodnie z Oceną Skutków Regulacji (OSR) do projektu ustawy w latach 2016-2026, wydatki ogółem wyniosą 245 588 mln zł. W 2016 r. wydatki z budżetu państwa wyniosą 17 272 mln zł. W projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zostały zaplanowane wydatki w łącznej wysokości 17 055 090 tys. zł. Rozwiązania zawarte w projekcie ustawy powinny być sfinansowane zatem w ramach ww. kwoty, co powinno być odzwierciedlone w OSR" - czytamy w opinii resortu, zamieszczonej na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

  Ministerstwo Finansów podkreśla, że zgodnie z projektem ustawy, finansowanie nowego świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko będzie realizowane ze środków budżetu państwa, zatem jego uchwalenie spowoduje znaczący wzrost wydatków budżetu państwa.

  Resort obawia się również, że wzrost transferów pieniężnych do rodzin spowoduje dezaktywację (rezygnację z pracy lub zaprzestanie jej poszukiwania) wśród rodziców, których (potencjalnie) zarobki są drugie pod względem wysokości w rodzinie, a wyłączenie świadczeń wychowawczych doprowadzi do wzrostu kosztów programu.

  Według wcześniejszych zapowiedzi, roczny koszt świadczeń (500 zł na drugie i kolejne dziecko lub także na pierwsze w rodzinach, gdzie dochód na osobę nie przekracza 800 zł) to 22 mld zł, przy czym w 2016 r. będzie to 16 mld zł. Projekt ma wejść w życie w kwietniu br.

  (ISBnews)

 • 28.01, 09:17Rafalska: Samorządy otrzymają dodatkowe środki na realizację program 500+ 

  Warszawa, 28.01.2016 (ISBnews) - Projekt 500+ jest realizowany zgodnie z harmonogramem i wejdzie w kwietniu, natomiast samorządy z pewnością poradzą sobie z jego realizacją - dostaną na niego dodatkowe środki, poinformowała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

  "Samorządy będą to realizowały jako zadanie zlecone i dostaną na ten cel - moim zdaniem - całkiem niezłe pieniądze, bo 2% na obsługę tego zadania. Samorządy wykonują też inne zadania zlecone i one sobie zorganizują prace" - powiedziała Rafalska w wywiadzie dla Radia Wnet.

  Przypomniała, że w Polsce jest ponad 2400 gmin i podkreśliła, że w małych samorządach, gdzie liczba złożonych wniosków nie będzie duża, samorządy bez problemu - jak to już obecnie sygnalizują - przygotują się do tego dobrze.

  "Natomiast tam, gdzie są dziesiątki tysięcy uprawnionych do tego świadczenia, tam te duże samorządy mówią, że mają obawy, jak mają to zorganizować, ale jestem przekonana, że poradzą sobie z tym zadaniem" - powiedziała minister.

  Dodała przy tym, że na żadnym ze spotkań, w których uczestniczyła, nikt z samorządowców nie postulował przedłużenia vacatio legis dla tego projektu na trzy miesiące.

  "Dziennik Gazeta Prawna" napisał wczoraj, że część samorządów obawia się o możliwość realizacji programu w wyznaczonym przez rząd terminie i postuluje przesunięcie wejścia w życie programu do lipca.

  Według wcześniejszych zapowiedzi, roczny koszt świadczeń (500 zł na drugie i kolejne dziecko lub także na pierwsze w rodzinach, gdzie dochód na osobę nie przekracza 800 zł) to 22 mld zł, przy czym w 2016 r. będzie to 16 mld zł.

  (ISBnews)

   

 • 15.01, 10:39RPP: Wzrost PKB w tym roku będzie nieco szybszy niż zakładane przez NBP 3,3% 

  Warszawa, 15.01.2016 (ISBnews) - Wzrost gospodarczy w Polsce będzie w tym roku nieco szybszy, niż zakładane w listopadowej projekcji Narodowego Banku Polskiego (NBP) 3,3%, napisała Rada Polityki Pieniężnej (RPP) w opinii do projektu tegorocznego budżetu.

  "Zgodnie z uzasadnieniem do projektu Ustawy, wzrost gospodarczy w Polsce ma przyspieszyć z 3,4% w 2015 r. do 3,8% w 2016 r. Listopadowa projekcja NBP wskazywała natomiast, że tempo wzrostu PKB w 2016 r. będzie wolniejsze i wyniesie 3,3%. Projekcja ta nie uwzględnia zmian w polityce fiskalnej zawartych w projekcie Ustawy, które będą wpływały na kształtowanie się najważniejszych agregatów makroekonomicznych w 2016 r. Z przeprowadzonych analiz wynika, że zmiany te mogą oddziaływać w kierunku nieco szybszego wzrostu PKB w 2016 r. oraz innej jego struktury - wyższej dynamiki spożycia indywidualnego oraz niższej - inwestycji" - czytamy w "Opinii".

  Projekt budżetu zakłada obniżenie się dynamiki wzrostu inwestycji z 8,6% w 2015 r. do 7% w 2016 r. Prognoza NBP przewiduje niższy wzrost nakładów na środki trwałe w bieżącym roku, co wynika przede wszystkim ze spadku inwestycji współfinansowanych ze środków UE, w związku z zakończeniem unijnej perspektywy 2007-2013, podkreśliła Rada.

  Zgodnie z uzasadnieniem projektu, w 2016 r. nastąpi przyspieszenie wzrostu konsumpcji indywidualnej z 3,4% w 2015 r. do 3,7%, natomiast wzrost spożycia publicznego obniży się w tym okresie z 3,1% do 1,4%.

  "Wyższa dynamika spożycia prywatnego w 2016 r. ma być związana z pozytywnymi tendencjami na rynku pracy oraz zwiększeniem pomocy państwa dla rodzin z dziećmi. W ocenie NBP, przewidywane w założeniach Ustawy kształtowanie się dynamiki funduszu płac i konsumpcji prywatnej w bieżącym roku można ocenić jako realistyczne" - czytamy w dokumencie.

  "W przypadku spożycia publicznego, zaplanowany w projekcie Ustawy poziom wydatków bieżących jednostek budżetowych uzasadnia oczekiwanie obniżenia realnej dynamiki tej kategorii w 2016 r., jednak w ocenie NBP dynamika ta będzie wyższa niż założone w projekcie 1,4%" - napisano dalej.

  Według RPP, do przyspieszenia tempa wzrostu PKB przyczynić się może głównie wyższa dynamika spożycia indywidualnego, oraz, w mniejszym stopniu, inwestycji budżetu państwa. W kierunku obniżenia dynamiki PKB będzie natomiast oddziaływał niższy wzrost inwestycji prywatnych, związany z wprowadzeniem podatku od niektórych instytucji finansowych, zaznaczono.

  "Oczekiwane przyspieszenie tempa wzrostu konsumpcji w 2016 r. wynika ze zwiększenia wydatków na świadczenia społeczne w efekcie wprowadzenia nowych świadczeń wychowawczych. Wpłynie to dodatnio na dochód rozporządzalny gospodarstw domowych, przekładając się pozytywnie na ich wydatki konsumpcyjne i stanowiąc impuls popytowy dla gospodarki. Skalę wzrostu spożycia indywidualnego ograniczać może natomiast wprowadzenie podatku od sklepów wielkopowierzchniowych. Przyczyni się on do wzrostu cen, a w konsekwencji spadku siły nabywczej konsumentów" - czytamy też w "Opinii".

  Prezes NBP Marek Belka powiedział wczoraj, że ścieżka dynamiki PKB zostanie lekko zmodyfikowana w górę w marcowej projekcji banku centralnego wobec oczekiwań z listopada.

  Według centralnej ścieżki listopadowej projekcji NBP, wzrost PKB miał wynieść 3,4% w 2015 r. i 3,3% 2016 r. Rząd założył w tegorocznym budżecie, że wzrost PKB wyniesie w tym roku 3,8%, zaś ostatnio Bank Światowy podniósł swoją prognozę do 3,7% z 3,6%.

  (ISBnews)
   

 • 15.01, 10:28RPP: Inflacja będzie w tym roku niższa niż założone w budżecie 1,7% 

  Warszawa, 15.01.2016 (ISBnews) - Średnioroczna inflacja będzie w tym roku niższa niż założone w projekcie ustawy budżetowej 1,7%, uważa Rada Polityki Pieniężnej (RPP). Według Rady, źródłem impulsu inflacyjnego polityki fiskalnej będzie w największym stopniu wprowadzenie podatku od sklepów wielkopowierzchniowych.

  Projekt ustawy budżetowej zakłada, że po okresie deflacji mającej miejsce w 2015 r., w bieżącym roku średnioroczna inflacja CPI ukształtuje się na poziomie 1,7%. Jak zauważa RPP, zapisy uzasadnienia do projektu wskazują, że na wzrost ten złoży się stopniowe wygasanie szoków podażowych na rynkach surowców energetycznych oraz przyspieszenie dynamiki cen żywności związane z niekorzystnymi warunkami agrometeorologicznymi w 2015 roku.

  "Według uzasadnienia, przyspieszeniu inflacji CPI w 2016 roku sprzyjać będzie ponadto pojawienie się presji popytowej wynikającej z dalszego wzrostu dynamiki popytu krajowego, a także oczekiwany wzrost inflacji w otoczeniu polskiej gospodarki" - czytamy w "Opinii" RPP.

  "W ocenie NBP, wzrost stopy inflacji CPI może ukształtować się na poziomie niższym niż wskazują założenia do Ustawy, nawet przy uwzględnieniu wprowadzenia podatku od sklepów wielkopowierzchniowych, który przyczyniłby się do przejściowego zwiększenia inflacji w 2016 i 2017 r. Niepewność co do kształtu i terminu wprowadzenia tego podatku stanowi czynnik ryzyka dla kształtowania inflacji" - czytamy dalej.

  Głównym źródłem prognozowanego w scenariuszu NBP utrzymywania się w 2016 r. niskiej inflacji są silne spadki cen surowców energetycznych, w szczególności ropy naftowej, na rynkach światowych w II połowie ub.r. Według RPP, spadki te z pewnym opóźnieniem przełożą się na niższe ceny energii, obniżając inflację CPI w 2016 r. poniżej poziomu przyjętego w projekcie budżetu.

  "Planowane zmiany w polityce fiskalnej mogą oddziaływać w kierunku zwiększenia wskaźnika inflacji w 2016 roku. Źródłem impulsu inflacyjnego polityki fiskalnej będzie w największym stopniu wprowadzenie podatku od sklepów wielkopowierzchniowych. Można oczekiwać, że ze względu na niską elastyczność cenową popytu na rynku żywności, znaczna część obciążenia tym podatkiem zostanie przeniesiona na konsumentów" - podkreśliła Rada.

  Dodała też, że pozostałe zmiany w polityce fiskalnej mogą łącznie oddziaływać pozytywnie na stronę popytową gospodarki, przy negatywnym wpływie na jej stronę podażową. "Oznaczałoby to zwiększenie stopnia wykorzystania czynników produkcji w gospodarce, co dodatkowo wpłynęłoby na przyspieszenie wzrostu cen w 2016 r." - podsumowano w dokumencie.

  Wczoraj prezes NBP Marek Belka mówił, że deflacja w ujęciu rocznym potrwa nieco dłużej, niż ostatnio oczekiwano, natomiast przez większość tego roku będziemy świadkami niskiej inflacji. Zapowiedział też, że w marcowej projekcji NBP ścieżka inflacyjna będzie o kilka dziesiątych pkt proc. niższa niż w dokumencie z listopada.

  Według centralnej ścieżki listopadowej projekcji, deflacja konsumencka miała wynieść 0,8% r/r w 2015 r., a w 2016 r. inflacja spodziewana była na poziomie 1,1 r/r, zaś w 2017 r. - na 1,5% r/r.

  (ISBnews)

   

 • 15.01, 10:23RPP: Źródłem niepewności uwzględnienie w budżecie 2016 niegotowych projektów 

  Warszawa, 15.01.2016 (ISBnews) - Zaplanowane w projekcie budżetu na 2016 r. poziomy dochodów, wydatków i deficytu mogą faktycznie osiągnąć wartości odbiegające od planu, natomiast szczególnym źródłem niepewności co do poziomu dochodów i wydatków budżetu jest uzależnienie części pozycji budżetowych od rozwiązań ustawowych, które nie zostały jeszcze uchwalone, napisała Rada Polityki Pieniężnej (RPP) w opinii do projektu ustawy budżetowej.

  "Oceniając politykę fiskalną w oparciu o projekt ustawy, należy mieć na uwadze, że faktycznie zrealizowane kwoty dochodów, wydatków i deficytu mogą odbiegać od wielkości przyjętych w ustawie budżetowej" - czytamy w "Opinii".

  W 2015 r. pojawił się znaczący niedobór dochodów podatkowych w relacji do planu ustawowego, podkreśliła Rada.

  "Szczególnym źródłem niepewności co do poziomu dochodów i wydatków budżetu państwa w 2016 r. jest uzależnienie części pozycji budżetowych od rozwiązań ustawowych, które nie zostały jeszcze uchwalone. Oznacza to, że w toku prac legislacyjnych ich kształt może ulec korektom, implikującym zmianę spodziewanych skutków budżetowych" - czytamy dalej.

  Natomiast wielkość wpływów zaplanowanych w projekcie w zakresie już funkcjonujących kategorii dochodów podatkowych jest zbieżna z szacunkami NBP.

  "Planowane wydatki budżetu państwa, w porównaniu do poziomu przyjętego w ustawie budżetowej na rok 2015, mają w 2016 roku wzrosnąć w tempie 7,4%, przy czym w kierunku obniżenia ich dynamiki będzie oddziaływał występujący w 2015 r. czynnik jednorazowy w postaci wykupu odroczonych płatności za samoloty wielozadaniowe oraz spadek kosztów obsługi długu. Wydatki pierwotne, które są bardziej miarodajne z punktu widzenia oddziaływania polityki fiskalnej na gospodarkę, skorygowane o wspomniany czynnik jednorazowy, mają wzrosnąć o 10,2%" - wskazała także Rada.

  RPP zwraca też uwagę, że projekt budżetu przewiduje znaczny wzrost wydatków sektora finansów publicznych na świadczenia społeczne. Będzie to związane przede wszystkim z wprowadzeniem nowego świadczenia wychowawczego na drugie i kolejne dziecko.

  "Wydatki na świadczenia społeczne wzrosną także w efekcie wprowadzenia świadczeń rodzicielskich dla osób, którym nie przysługują zasiłki macierzyńskie, waloryzacji wysokości świadczeń oraz progów zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych, a także progów zasiłków z pomocy społecznej, oraz przyznania jednorazowych dodatków do najniższych emerytur i rent. W kierunku obniżenia dynamiki wydatków na świadczenia społeczne będzie natomiast oddziaływała utrzymująca się w 2015 r. deflacja, przekładająca się na niski wskaźnik waloryzacji większości świadczeń w 2016 r." - czytamy dalej.

  Według szacunków NBP, te czynniki spowodują łączny wzrost wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych w ujęciu ESA2010 na świadczenia społeczne o 10,8%.

  Na podstawie projektu budżetu NBP szacuje, że w 2016 r. tempo wzrostu wydatków bieżących, składających się na spożycie publiczne, wyniesie w odniesieniu do budżetu państwa oraz jednostek, których plany finansowe są do niego załączone, 3,4%, tj. mniej niż w 2015 r.

  "Pomimo przeznaczenia 2 mld zł na podwyżki wynagrodzeń w sferze budżetowej, można oczekiwać relatywnie niskiego tempa wzrostu funduszu płac w całym sektorze instytucji rządowych i samorządowych, m.in. w związku z brakiem wzrostu płac nauczycieli i wykładowców akademickich. W kierunku obniżenia dynamiki spożycia publicznego będzie także oddziaływał zaplanowany w projekcie Ustawy spadek wydatków na współfinansowanie funduszy UE, w tej części, w której są one przeznaczane na wydatki bieżące sektora" - napisała Rada.

  Bilans tych czynników powoduje, że według szacunków NBP wydatki sektora instytucji rządowych i samorządowych w ujęciu ESA2010, po odjęciu wydatków finansowanych ze środków UE oraz po skorygowaniu wydatków w 2016 r. o wpływ czynnika jednorazowego w postaci opłat za rezerwację częstotliwości telekomunikacyjnych (przeznaczonych do oferty LTE), nominalnie wzrosną w 2016 r. o 5,8%, zaś ich relacja do PKB zwiększy się o 0,4 pkt proc. do 42,1% PKB. Wydatki pierwotne skorygowane o wspomniany czynnik jednorazowy wzrosną o 6,2%, tj. 0,6 pkt proc. PKB, podano także.

  "Opisane powyżej elementy składowe polityki fiskalnej przełożą się, według szacunków NBP, na ukształtowanie się w 2016 r. relacji deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB na poziomie zbliżonym do założonego w projekcie Ustawy, tj. 2,8% PKB. W istotnej mierze wpłynie na to jednak sprzyjający czynnik jednorazowy, w postaci opłat za rezerwację częstotliwości telekomunikacyjnych. Bez tego czynnika, deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2016 r. przekroczyłby poziom 3% PKB" - zaznaczyła jednak RPP.

  Oznacza to, że choć przedstawiony projekt budżetu nie prowadzi do wzrostu nierównowagi finansów publicznych w 2016 r., to przewidziane w nim zmiany w polityce fiskalnej utrudnią utrzymanie deficytu na bezpiecznym poziomie w 2017 r., chyba że pojawią się nowe, stabilne źródła dochodów budżetowych, dodano w dokumencie.

  Rada przypomina też, że zgodnie z Paktem Stabilności i Wzrostu, Polska przyjęła jako cel średniookresowy deficyt strukturalny na poziomie 1% PKB. Wielkość ta jest spójna z konstrukcją stabilizującej reguły wydatkowej, której celem jest stabilizowanie deficytu finansów publicznych w średnim okresie na poziomie 1% PKB. W okresie 2011-2014 poziom strukturalnej nierównowagi finansów publicznych był ograniczany, ale w 2014 r, wyniósł 2,6% PKB, a zatem pozostawał odległy od celu średniookresowego.

  "Według szacunków NBP, w 2015 r. nastąpiło zatrzymanie spadku deficytu strukturalnego, zaś w 2016 r. nastąpi jego widoczny wzrost do 3,4% PKB. Oznacza to nie tylko oddalenie perspektywy osiągnięcia celu średniookresowego, ale także ryzyko ponownego objęcia Polski w przyszłości procedurą nadmiernego deficytu" - ostrzega RPP.

  Według Rady, po tym jak w efekcie zmian w systemie emerytalnym relacja państwowego długu publicznego do PKB obniżyła się w 2014 r. do 47,8% PKB, w 2015 r. i 2016 r. można oczekiwać jej ponownego wzrostu.

  "W 2016 roku wspomniana relacja może sięgnąć 50% PKB, czyli wielkości, która do 2013 r. stanowiła pierwszy próg ostrożnościowy ustawy o finansach publicznych. W aktualnym stanie prawnym realizacja takiego scenariusza nie niesie za sobą bezpośrednich implikacji. Stanowi jednak sygnał ostrzegawczy, że wspomniane powyżej mechanizmy zabezpieczające stabilność finansów publicznych nie działają skutecznie i zmniejsza się przestrzeń do bezpiecznego wzrostu deficytu w sytuacji wystąpienia negatywnego wstrząsu zewnętrznego" - napisano także w "Opinii".

  (ISBnews)
   

 • 13.01, 14:19KE rozpocznie wstępną ocenę Polski w ramach procedury państwa prawnego 

  Warszawa, 13.01.2016 (ISBnews) - Komisja Europejska zdecydowała o rozpoczęciu wstępnej oceny sytuacji w Polsce w ramach procedury państwa prawnego, poinformował pierwszy wiceprzewodniczący KE Frans Timmermans.

  Kolegium Komisarzy KE przeprowadziło dziś debatę na temat ostatnich wydarzeń w Polsce, w tym przede wszystkim sporu wokół wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego, a także na temat uchwalenia noweli ustawy medialnej.

  "Wygląda na to, że Trybunał Konstytucyjny podjął decyzje, które nie są aktualnie wdrażane przez inne instytucje państwa. Niektóre środki podjęte przez nowo wybraną władzę ustawodawczą wpływają na jego funkcjonowanie. Zdecydowaliśmy dzisiaj, że Komisja przeprowadzi wstępną ocenę tej kwestii w ramach procedury państwa prawnego" - powiedział Timmermans podczas konferencji prasowej.

  "Rozpoczęty przez nas proces ma za zadanie wyjaśnić fakty w sposób obiektywny, osadzić sytuację w głębszym kontekście i zacząć dialog z polskimi władzami, bez zakładania z góry jakichkolwiek dalszych kroków. Celem jest zapobieżenie sytuacji, w której by podważono rządy prawa" - wyjaśnił komisarz. 

  Komisja podkreśla, że rozpoczęta procedura ma na celu współpracę i dialog, który wyjaśni wątpliwości.

  "Podpisałem właśnie list do polskich władz zachęcające je do rozpoczęcia dialogu wokół tych kwestii. Zaznaczyłem także jestem gotów w każdej chwili przybyć do Warszawy i przedyskutować sprawę" - powiedział także Timmermans.

  KE zamierza wrócić do sprawy w połowie marca br., we współpracy z Komisją Wenecką Rady Europy, podano w komunikacie Komisji.

  (ISBnews)

   

 • 13.01, 13:33Senat wybrał Gatnara, Chrzanowskiego i Kropiwnickiego na członków RPP 

  Warszawa, 13.01.2016 (ISBnews) - Senat w głosowaniu tajnym jako swoich przedstawicieli do Rady Polityki Pieniężnej (RPP) wybrał Eugeniusza Gatnara, Marka Chrzanowskiego i Jerzego Kropiwnickiego.

  Marek Dąbrowski, rekomendowany przez senatorów PO, otrzymał najmniejszą ilość głosów.

  Oddano 86 głosów ważnych, decydowała większość bezwzględna.

  Chrzanowski uzyskał 55 głosów "za", Dąbrowski - 30, Gatnar - 61, a Kropiwnicki - 64.

  Senat przyjął następnie przysięgę od nowo wybranych członków RPP.

  (ISBnews)

   

 • 30.12, 15:57MRPiPS chce minimalnej 12-złotowej stawki w umowach zlecenia od II poł. 2016 r. 

  Warszawa, 30.12.2015 (ISBnews) - Wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej przy umowach zleceniach w wysokości 12 zł powinno nastąpić w II połowie 2016 r., poinformowała minister pracy Elżbieta Rafalska.

  "Chciałabym, żeby to rozwiązanie zaczęło obowiązywać w drugiej połowie przyszłego roku" - powiedziała Rafalska, cytowana w komunikacie resortu.

  "Minimalna stawka godzinowa jest też ważnym postulatem związków zawodowych, będąc elementem pożądanych zmian w sytuacji polskich pracowników, obok ograniczenia umów śmieciowych" - czytamy dalej.

  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) podkreśla, że płaca minimalna zabezpiecza interesy wszystkich zatrudnionych na umowę o pracę. Jednak poza jej oddziaływaniem pozostają rzesze pracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Pracodawcy mogą im legalnie oferować kilka złotych za godzinę pracy. Takie stawki są częste w firmach ochroniarskich, przy pracach sezonowych, w gastronomii czy usługach, wskazano w komunikacie.

  "Godzinowa stawka minimalna nie będzie stosowana przy zatrudnianiu na etat. Tam od 1 stycznia będzie obowiązywać miesięczna płaca minimalna, która wzrasta o 100 zł i wyniesie 1850 zł brutto" - podano także w informacji.

  (ISBnews)

 • 28.12, 08:31Koszty programu 500+ będą wyższe od zakładanych - prasa 

  Warszawa, 28.12.2015 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów (MF) będzie musiało znaleźć dodatkowe środki na sfinansowanie programu 500+. W przyszłym roku, w którym wypłaty 500 zł będą obowiązywały od kwietnia, z budżetu trzeba wyasygnować dodatkowe 1,7 mld zł, zaś w kolejnych latach potrzebne będzie ekstra 2,5 mld zł rocznie, wynika z informacji "Pulsu Biznesu".

  "W projekcie z 22 grudnia, resort pracy raz jeszcze przeliczył koszty i niestety zarówno wpływ na wydatki budżetowe, jak i cały sektor finansów publicznych, jest znacznie wyższy niż w dokumencie z początku grudnia" - powiedziała "PB" osoba z resortu finansów.

  Tylko w przyszłym roku, kiedy wypłaty 500 zł będą obowiązywały od kwietnia, z budżetu potrzebne będzie dodatkowe 1,7 mld zł. W kolejnych latach zaś, kiedy świadczenie będzie już obowiązywało przez cały rok, potrzebne będzie ekstra 2,5 mld zł, czytamy dalej.

  Według dziennika, jeszcze gorzej dla ministra finansów wygląda efekt netto programu w sektorze finansów publicznych. Wcześniej resort pracy wyliczał, że program pogłębi dziurę w finansach o 13,5 mld zł w przyszły roku i o 16,5-16,8 mld zł w latach kolejnych. Część pieniędzy miała wrócić dzięki wyższej konsumpcji w postaci wpływów z podatku VAT, nowe świadczenie miało też ograniczyć wydatki z tytułu innych form wsparcia.

  W projekcie budżetu na 2016 r. minister finansów Paweł Szałamacha zarezerwował na wypłaty na dzieci ok. 16 mld zł.

  W ub. tygodniu premier Beata Szydło zapewniła, że rządowy program 500+ będzie realizowany zgodnie z wcześniejszymi założeniami, tj. ruszy w kwietniu przyszłego roku.

  1 grudnia Rada Ministrów przyjęła "mapę drogową" dotyczącą prac nad programem Rodzina 500+ i - jak informowała wówczas premier - liczy, że rozwiązanie to wejdzie w życie w kwietniu przyszłego roku.

  Roczny koszt świadczeń (500 zł na dziecko) to 22 mld zł, przy czym w 2016 r. będzie to 16 mld zł, jak podała wówczas minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

  (ISBnews)

 • 23.12, 14:20Budżet 2016: Wkład eksportu netto wyniesie -0,3 pkt w 2015 i 2016 r.  

  Warszawa, 23.12.2015 (ISBnews) - Wkład eksportu netto we wzrost PKB w tym i w 2016 roku pozostanie ujemny i wyniesie 0,3%, podano w projekcie przyszłorocznego budżetu. 

  "Uwzględniając prognozowane tempa wzrostu eksportu i importu można oczekiwać, że wkład we wzrost PKB ze strony eksportu netto w latach 2015-2016 pozostanie ujemny i wyniesie minus 0,3 pkt proc." - czytamy w uzasadnieniu do budżetu na 2016 r. 

  Uwzględniając kształtowanie się eksportu, można oczekiwać, że tempo wzrostu całkowitego popyt finalnego - mającego istotne znaczenie dla zachowania się importu – ustabilizuje się w latach 2015–16 na poziomie 4,7%. W związku z tym oczekuje się, że realne tempo wzrostu importu wyniesie 7,5% w 2015 r. i 6,5% w 2016 r., podano także. 

  W dokumencie podano również, że w wyraźnym trendzie wzrostowym utrzymuje się eksport, któremu sprzyja relatywnie wysoka konkurencyjność polskich przedsiębiorstw oraz poprawa dynamiki aktywności na polskich głównych rynkach eksportowych. Znajduje to swoje odbicie w wyższej dynamice produkcji przemysłowej oraz inwestycji, w szczególności w kategorii tzw. zakupów, obejmującej maszyny i urządzenia oraz środki transportu. Wraz ze wzrostem popytu na pracę i spadkiem stopy bezrobocia stopniowo poprawia się też sytuacja na rynku pracy. W efekcie w tendencji wzrostowej znajduje się konsumpcja prywatna. Coraz większą rolę we wzroście PKB odgrywa popyt krajowy, który od IV kw. 2013 r. stał się głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego.  

  "Przewiduje się, że wzrost gospodarczy w Polsce w 2015 r. wyniesie 3,4%, by w 2016 r. przyspieszyć do 3,8%. Podstawowym czynnikiem wzrostu pozostanie prywatny popyt krajowy" - podano w dokumencie. 
   
  W okresie do 2016 r. polityka makroekonomiczna prowadzona będzie w warunkach wciąż ujemnej, lecz domykającej się luki produktowej. Szacuje się, że luka produktowa w relacji do potencjalnego PKB wyniesie minus 0,4% w 2015 r. i minus 0,2% w 2016 r. wobec 0,5% w 2014 r. Tempo wzrostu PKB potencjalnego w prognozowanym okresie zwiększy się stopniowo z poziomu 3,2% szacowanego dla 2014 r. do 3,5% w 2016 r.
   
  "Do poprawy dynamiki potencjału polskiej gospodarki w głównej mierze przyczyni się oczekiwane przyspieszenie tempa wzrostu produktywności czynników produkcji i stopniowe zwiększanie się udziału kapitału w tworzeniu wzrostu gospodarczego" - czytamy także. 
   
  Biorąc pod uwagę prezentowany scenariusz kształtowania się popytu finalnego przewiduje się, że wkład zmiany zapasów we wzrost gospodarczy wyniesie minus 0,6 pkt proc. w 2015 r., a w roku kolejnym będzie neutralny dla wzrostu PKB, podano w dokumencie. 

  Według projektu, popyt krajowy wzrośnie w tym roku o 3,9% (po wzroście o 4,7% w ub.r.), zaś w 2016 r. - o 4%.

   

  Poniżej prognozy dot. PKB przedstawione w projekcie przyszłorocznego budżetu.

   

  Wyszczególnienie (zmiana r/r w %) 2014 2015 2016 2017 2018 2019
  PKB 3,4 3,4 3,8 3,9 4,0 3,9
  Eksport 5,7 6,8 6,0 5,6 5,4 5,4
  Import 9,1 7,5 6,5 6,0 5,8 5,8
  Popyt krajowy 4,7 3,9 4,0 4,0 4,1 4,1
  Spożycie ogółem 3,4 3,4 3,2 3,2 3,3 3,4
  – prywatne 3,0 3,4 3,7 3,8 3,8 3,8
  – publiczne 4,7 3,1 1,4 1,2 1,5 1,7
  Akumulacja 11,4 5,2 7,2 6,9 7,1 6,5
  – nakłady brutto na środki trwałe 9,2 8,6 7,0 6,7 6,9 6,3
  PKB w cenach bieżących w mld zł 1728,7 1796,5 1888,3 1995,0 2125,3 2263,4
   

  (ISBnews)