ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 27.10, 13:15MF: Nadwyżka w budżecie wyniosła 47,6 mld zł na koniec IX wg wstępnych danych 

  Warszawa, 27.10.2021 (ISBnews) - W budżecie państwa na koniec września 2021 r. odnotowano 47,6 mld zł nadwyżki, podało Ministerstwo Finansów, prezentując szacunkowe dane. Wcześniej dziś o nadwyżce w tej wysokości informował minister finansów Tadeusz Kościński.

  Miesiąc wcześniej nadwyżka w budżecie wyniosła 43,37 mld zł.

  Dochody budżetu państwa po wrześniu wyniosły 360,1 mld zł, tj. 89% planu na rok 2021, zakładanego w ustawie budżetowej. Wydatki wyniosły 312,5 mld zł, tj. 64,2% planu na br.

  "W okresie styczeń - wrzesień 2021 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 55,6 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do okresu styczeń – wrzesień 2020 r. o ok. 48,3 mld zł" - czytamy w komunikacie.

  W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego:

  • dochody z podatku VAT były wyższe o 20,7% r/r (tj. ok. 27,1 mld zł),

  • dochody z podatku PIT były wyższe o 15,4% r/r (tj. ok. 6,9 mld zł),

  • dochody z podatku CIT były wyższe o 24,3% r/r (tj. ok. 7,4 mld zł),

  • dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 6,1% r/r (tj. ok. 3,2 mld zł),

  • dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 8,7% r/r (tj. ok. 0,3 mld zł), wymieniono dalej.

  "W okresie styczeń-wrzesień 2021 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 45,7 mld zł i było wyższe o ok. 7,2 mld zł (tj. 18,7%) w stosunku do wykonania w okresie styczeń - wrzesień 2020 r. W czerwcu miała miejsce wpłata z zysku Narodowego Banku Polskiego za rok 2020 w wysokości 8,9 mld zł" - czytamy także w komunikacie.

  Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń-wrzesień 2021 r. wyniosło 312,5 mld zł, tj. 64,2% planu. W stosunku do tego samego okresu roku 2020 (318,3 mld zł) wydatki budżetu państwa były niższe o 5,8 mld zł, tj. 1,8%, podano dalej.

  "Niższe wykonanie wydatków związane jest głównie z niższymi środkami przekazanymi do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (mniej o ok. 8,0 mld zł) wynikającymi z niższego bieżącego zapotrzebowania na finansowanie uzupełniające w związku z dobrą sytuacją na rynku pracy oraz na obsługę długu Skarbu Państwa (mniej o ok. 3,6 mld zł). W części 39 - Transport zrealizowano wydatki niższe o 4,4 mld zł, co wynika głównie z równoległej realizacji wydatków niewygasających z upływem roku 2020 w zakresie utrzymania i remontów infrastruktury kolejowej" - napisano też w materiale.

  Jednocześnie wykonanie wydatków z tytułu środków własnych Unii Europejskiej było wyższe o ok. 4 mld zł, co wynikało przede wszystkim ze wzrostu polskiej składki członkowskiej w wyniku Brexitu oraz wyższego poziomu budżetu UE i wyższej wpłaty z tytułu opłat celnych. Dodatkowo w styczniu nastąpiła zapłata skutków korekt budżetu UE uchwalonych pod koniec 2020 r. (0,4 mld zł), dodano.

  "Ponadto wyższe wykonanie odnotowano w ramach części 46 - Zdrowie tj. więcej o ok. 3,8 mld zł, co wynika z przekazania dotacji podmiotowej dla Narodowego Funduszu Zdrowia. Wyższe wykonanie odnotowano również w ramach części 82 - Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego tj. więcej o 2,8 mld zł" - czytamy dalej.

  (ISBnews)

   

 • 27.10, 13:02Kościński: Nadwyżka w budżecie wzrosła do 47,6 mld zł na koniec września 

  Poznań, 27.10.2021 (ISBnews) - W budżecie państwa na koniec września 2021 r. odnotowano 47,6 mld zł nadwyżki, poinformował minister finansów Tadeusz Kościński. Miesiąc wcześniej nadwyżka w budżecie wyniosła 43,37 mld zł.

  "Sytuacja budżetu jest bardzo dobra. Nadwyżka w budżecie po wrześniu wyniosła 47,6 mld zł" - powiedział Kościński podczas konferencji Impact'21 w Poznaniu.

  Dodał, że rosną wszystkie wpływy podatkowe, w tym VAT - o 20% r/r, CIT - o 20% i PIT - o 15%.

  Według niego, podwyższona inflacja (o ok. 1,5% w stosunku do założeń budżetowych) spowoduje dodatkowe wpływy do budżetu na poziomie ok. 4 mld zł w tym roku.

  (ISBnews)

   

 • 27.10, 12:14S&P: Polska porozumie się z KE w kilka miesięcy, ale fundusze mogą się opóźnić 

  Warszawa, 27.10.2021 (ISBnews) - Bazowy scenariusz S&P Global Ratings przewiduje, że Polska i Węgry prawdopodobnie osiągną porozumienie z Komisją Europejską w ciągu kilku miesięcy, ponieważ kompromis jest w interesie zarówno tych krajów, jak i strony unijnej, poinformował dyrektor, główny analityk dla ratingów suwerennych regionów CEE/CIS Karen Vartapetov. Według agencji, napływ funduszy unijnych tym samym zapewne się opóźni, ale oba kraje powinny wykorzystać zamiast nich środki krajowe.

  "Zarówno ratingi, jak i perspektywy [ratingów] dla Polski i Węgier zostały potwierdzone na dotychczasowych poziomach w ciągu ostatnich kilku miesięcy, bardzo niedawno. Oznacza to, że naszym bazowym scenariuszem pozostaje, iż prawdopodobnie w ciągu najbliższych kilku miesięcy dojdzie do jakiegoś kompromisu między Komisją Europejską a tymi krajami. A pole do kompromisu istnieje, prawdopodobnie bardziej dla Węgier i trochę mniej dla Polski, ale chcę podkreślić, że kompromis jest w interesie obu stron: tych dwóch krajów i KE" - powiedział Vartapetov podczas webinaru.

  "Oba kraje mają pewną przestrzeń na wsparcie projektów związanych z funduszami naprawczymi bezpośrednimi wydatkami budżetowymi w tym roku i na początku przyszłego roku. Tak więc z fiskalnego punktu widzenia jest to zasadniczo możliwe do opanowania, nawet biorąc pod uwagę korzystne warunki finansowania [...], a także dzięki zgromadzonym buforom gotówkowym w obu krajach" - dodał.

  Podkreślił, że "erozja instytucjonalna", słabsza przewidywalność polityki została już odzwierciedlona w ratingach agencji dla tych krajów.

  "Ale częścią naszego scenariusza bazowego jest również to, że napięcia prawdopodobnie złagodnieją i uspokoją się, a transfery z funduszu naprawczego zostaną uruchomione w obu krajach w przyszłym roku, co wesprze wzrost gospodarczy, bilans płatniczy i wyniki fiskalne w obu krajach. Ale oczywiście jest niemal pewne, że będą opóźnienia w refundacji" - stwierdził analityk.

  Zapowiedział, że S&P planuje kolejne regularne przeglądy ratingów Węgier i Polski prawdopodobnie w I kwartale przyszłego roku i wówczas agencja będzie chciała "zważyć wszystkie te presje i zobaczyć, jak wpływają one na poziom ratingów".

  (ISBnews)

   

 • 22.10, 11:58Prezydent podpisał nowelę ustawy o podatku akcyzowym, dot. składów podatkowych 

  Warszawa, 22.10.2021 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku akcyzowym, zakładającą możliwość kontynuowania działalności w składzie podatkowym w przypadku rezygnacji przez dotychczasowy podmiot, prowadzący ten skład, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "Celem nowelizacji jest wprowadzenie regulacji umożliwiającej kontynuację działalności prowadzonej w składzie podatkowym w przypadku rezygnacji z prowadzenia tej działalności przez dotychczasowy podmiot prowadzący skład podatkowy, bez konieczności zakończenia procedury zawieszenia poboru w stosunku do wyrobów akcyzowych znajdujących się w tym składzie podatkowym" - czytamy w komunikacie.

  Wprowadzana regulacja zakłada, że w przypadku cofnięcia zezwolenia na prowadzenie składu - procedura zawieszenia poboru akcyzy będzie kontynuowana jeżeli:

  - w miejscu prowadzenia składu podatkowego albo w jego części będzie prowadzony skład podatkowy przez inny podmiot na podstawie nowego zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego albo rozszerzenia dotychczasowego miejsca prowadzenia składu - obowiązującego od dnia następującego po dniu cofnięcia zezwolenia;

  - w miejscu prowadzenia składu albo w jego części będzie prowadzony skład podatkowy przez inny podmiot, podmiot prowadzący skład główny sporządzi wykaz wyrobów akcyzowych objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy określi ilości wyrobów akcyzowych oraz kwotę akcyzy, która przypadałaby do zapłaty, gdyby te wyroby nie były objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy, a także niezwłocznie powiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego;

  - podmiot, któremu zostało wydane nowe zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego albo zmienione zezwolenie dotychczasowe powiadomi właściwego naczelnika urzędu skarbowego, że wyroby akcyzowe objęte wykazem znajdują się w prowadzonym przez niego składzie podatkowym oraz niezwłocznie dokona wpisów tych wyrobów do ewidencji wyrobów akcyzowych.

  Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 22.10, 11:32Prezydent podpisał nowelę dot. przeniesienia wypłaty świadczeń wychowaw. do ZUS 

  Warszawa, 22.10.2021 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw, zakładającą przeniesienie uprawnień do ustalania świadczeń wychowawczych i obsługi tych świadczeń przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "Ustawa o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw zakłada przeniesienie ustalania uprawnień do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłaty z gmin do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ma to na celu optymalizację procesu przyznawania i obsługi świadczenia wychowawczego, co przełoży się na redukcję kosztów jego obsługi" - czytamy w komunikacie.  

  W ustawie zostały wprowadzone zmiany w zakresie:

  - zmiany organu właściwego do obsługi świadczenia wychowawczego z wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o to świadczenie na Zakład Ubezpieczeń Społecznych;

  - sposobu składania wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego przez wyłączenie formy papierowego wniosku, składanego bezpośrednio w siedzibie jednostki właściwej bądź za pośrednictwem przesyłki listowej, a pozostawienie wyłącznie możliwości składania wniosku przez systemy teleinformatyczne PUE ZUS, systemy teleinformatyczne banków krajowych i spółdzielczych kas oszczędnościowo-­kredytowych, system teleinformatyczny utworzony przez ministra właściwego do spraw rodziny - Platforma Informacyjno-­Usługowa Empatia;

  - sposobu prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego postępowanie w sprawie o świadczenie wychowawcze będzie prowadzone wyłącznie elektronicznie (pisma, informacje i decyzje będą przekazywane stronie postępowania wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem profilu informacyjnym PUE ZUS);

  - sposobu wypłaty świadczenia wychowawczego przez rezygnację z wypłat w formie gotówkowej i przekazem pocztowym na rzecz wypłat w formie bezgotówkowej na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego;

  - uregulowania prawa do świadczeń wychowawczych na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej;

  - skrócenia terminu na ustalenie i dochodzenie nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z 10 lat do 2 lat.

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie obowiązany do umożliwienia w swojej siedzibie, oddziale lub wyznaczonej jednostce złożenia wniosku o  świadczenie i załączników do wniosku, wnoszenia innych pism w sprawie świadczenia oraz odbioru decyzji, informacji, postanowień, a także do zapewnienia pomocy przy wnoszeniu i odbiorze tych dokumentów, podano także.

  Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. z wyjątkiem przepisów mających na celu dostosowanie się Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do nowych obowiązków nałożonych ustawą, które wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

  (ISBnews)

   

 • 22.10, 11:17Prezydent podpisał nowelę o dochodach JST, dot. m.in. 8 mld zł subwencji w 2021 

  Warszawa, 22.10.2021 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zakładającą przekazanie w 2021r. jednostkom samorządu terytorialnego (JST) 8 mld zł jako uzupełnienie subwencji ogólnej oraz wprowadzenie tzw. subwencji rozwojowej w kolejnych latach i określenie nowych zasad udziałów JST we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych (PIT) i od osób prawnych (CIT), poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "Podstawowym celem ustawy jest zapewnienie jednostkom samorządu terytorialnego optymalnych warunków prowadzenia przez nie gospodarki finansowej w związku z Programem Polski Ład" - czytamy w komunikacie.  

  Nowelizacja wprowadza zmiany w kilku innych: ustawie o dochodach jednostek samorządu, ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawie o regionalnych izbach obrachunkowych, ustawie o finansach publicznych czy ustawie związku metropolitalnym w województwie śląskim.

  Nowela zakłada:

  - wprowadzenie nowej części subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województw, tj. części rozwojowej;

  - określenie nowych zasad ustalania kwot udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego do osób prawnych, w tym poprzez wprowadzenie tzw. referencyjnej łącznej kwoty rocznego dochodu JST z tytułu udziału we wpływach z PIT i CIT, będącej punktem odniesienia dla ustalenia oczekiwanego poziomu dochodów JST;

  - czasowe uelastycznienie reguł fiskalnych określonych w ustawie o finansach publicznych w odniesieniu do JST;

  - stworzenie podstaw prawnych do przekazania JST w 2021 r. z budżetu państwa środków finansowych w kwocie 8 mld zł, na uzupełnienie subwencji ogólnej;

  - określenie zasad pobierania i przekazywania środków stanowiących dochody JST przez naczelnika urzędu skarbowego;

  - modyfikację zasad obliczania wskaźników uwzględnianych przy ustalaniu poszczególnych części subwencji ogólnej;

  - modyfikację warunków, w których JST mogą otrzymać wsparcie finansowe ze środków rezerwy subwencji ogólnej

  - stworzenie podstaw prawnych do wydawania przez Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych, w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, wytycznych służących zapewnieniu jednolitości udzielanych przez izby wyjaśnień w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych.

  (ISBnews)

 • 21.10, 13:41MF przystąpiło do pilotażu programu VAT UE CBR (Cross-Border Rulings) 

  Warszawa, 21.10.2021 (ISBnews) - Polska przystąpiła do pilotażu programu VAT UE CBR (Cross-Border Rulings), umożliwiającego rozwiązywanie problemów transgranicznych w opodatkowaniu tym podatkiem poprzez wydawanie jednolitych interpretacji, poinformowało Ministerstwo Finansów (MF). Projekt realizowany jest przez 18 państw członkowskich Unii Europejskiej.

  Pilotaż ma zmniejszyć ryzyko dokonania przez współpracujące administracje podatkowe różnej interpretacji tego samego stanu faktycznego lub prawnego, związanego z dokonywaną przez wnioskodawcę transakcją, co ma przyczynić się do zmniejszenia ryzyka powstania w przyszłości podwójnego opodatkowania podatkiem VAT, wyjaśniono.

  Projekt VAT UE CBR realizowany jest przez Polskę, Belgię, Danię, Irlandię, Estonię, Hiszpanię, Francję, Włochy, Cypr, Łotwę, Litwę, Maltę, Węgry, Niderlandy, Portugalię, Słowenię, Finlandię i Szwecję.

  Podatnicy mogą wystąpić do KAS z wstępnym wnioskiem CBR, a po jego akceptacji, z właściwym wnioskiem CBR.

  "KAS przygotuje swoje stanowisko w sprawie i skonsultuje je z administracją podatkową państwa członkowskiego wskazanego we wniosku, a następnie poinformuje wnioskodawcę o uzgodnieniu lub nieuzgodnieniu wspólnego stanowiska" - powiedziała zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) Anna Chałupa, cytowana w komunikacie.

  Uzgodniona interpretacja VAT UE CBR, po anonimizacji, podlega publikacji na dedykowanych stronach internetowych Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Finansów.

  (ISBnews)

 • 21.10, 09:41Senacka komisja wydłużyła zgłaszanie poprawek do pakietu Polskiego Ładu do 22 X 

  Warszawa, 21.10.2021 (ISBnews) - Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych wydłużyła do 22 października br. możliwość zgłaszania poprawek do noweli pakietu podatkowego Polskiego Ładu. Wczoraj odbyła się na forum komisji dyskusja nad  tą nowelizacją.

  Głosowania nad poprawkami do ustawy o zmianie ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw odbędą się na posiedzeniu komisji 27 października br.

  W trakcie dyskusji o wprowadzenie poprawek i wydłużenie vacatio legis ustawy do najmniej do 1 stycznia 2023 r. apelowali przedstawiciele wielu środowisk - m.in. Związku Banków Polskich, Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Konfederacji "Lewiatan", Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, Związku Dużych Rodzin 3+, Krajowej Rady Doradców Podatkowych, Międzynarodowej Izby Podmiotów Handlowych.

  Uwagi do ustawy zgłosiło senackie Biuro Legislacyjne.

  Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw zakłada m.in. wzrost kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, wprowadzenie drugiego progu podatkowego na poziomie 120 tys. zł i zmianę dotyczącą składek zdrowotnych.

  Składka zdrowotna ma być płacona liniowo od dochodu, bez możliwości odliczania od podatku. Dla osób rozliczających się według skali ma wynosić 9%. Niższa ma być dla firm rozliczających się w sposób uproszczony, czyli tych, które wybiorą podatek liniowy 19%, ryczałt lub kartę podatkową.

  Nowelizacja wprowadza też kilkanaście zmian dotyczących nowych rozwiązań dla biznesu, w tym ulg podatkowych. Doprecyzowano też warunki, na podstawie których można będzie skorzystać z ulgi na powrót.

  W nowelizacji zniesiono limit przychodów (100 mln zł) i dopuszczenie do estońskiego CIT także spółdzielni, spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych. Zniesione zostaje opodatkowanie na wejściu i na wyjściu.

  Nowela zakłada wprowadzenie nowego podatku od spółek kapitałowych, których udział tylko dochodów i przychodów z działalności operacyjnej wynosi będzie mniej niż 1%. Nie będzie dotyczył podmiotów o specyficznym profilu działalności, których niski poziom dochodowości wynika z uwarunkowań, np. w dziedzinie transportu, energii czy kopalin.

  Z podatku zwolnione mają być firmy, które ponoszą realne wydatki inwestycyjne. Od podatku minimalnego będzie odliczany zapłacony w Polsce CIT.

  (ISBnews)

   

 • 20.10, 10:00Raczkowski z IE SAN: Szara strefa nie wzrośnie po podwyżce akcyzy na papierosy 

  Warszawa, 20.10.2021 (ISBnews/ ISBzdrowie) - Szara strefa rynku papierosów jest w Polsce rekordowo niska, przy czym ubiegłoroczna - pierwsza od lat - podwyżka akcyzy na papierosy nie spowodowała wzrostu przemytu papierosów do Polski. Dlatego obecnie czas na wyższą minimalną stawkę akcyzy od papierosów, ocenia dyrektor Instytutu Ekonomii w Społecznej Akademii Nauk (IE SAN) prof. Konrad Raczkowski, były wiceminister finansów.

  "Przy każdej dyskusji o podwyżce akcyzy na papierosy koncerny tytoniowe wyciągają argument szarej strefy, jak królika z kapelusza. Tymczasem ubiegłoroczna, pierwsza zresztą od lat podwyżka akcyzy na papierosy, nie spowodowała wzrostu przemytu papierosów do Polski. Przeciwnie, w zeszłym i bieżącym roku widzimy trend spadkowy, który lepiej obrazuje też efektywność działania Krajowej Administracji Skarbowej. Szara strefa na papierosy jest u nas rekordowo niska. W międzyczasie legalna sprzedaż papierosów w kraju kwitnie, a ich przystępność cenowa rośnie. Rosną więc słupki sprzedaży papierosów i to jest chyba właściwy moment, żeby zreformować i podnieść stawki akcyzy na papierosy. Ministerstwo też uznało, że to najwyższa pora, proponując 5% podwyżkę minimalnej stawki akcyzy na papierosy: z obecnych 100% do 105%. To jednak korekta o niepełny wskaźnik inflacji. Gdyby stawkę minimalną podnieść do 110%, przyniosłoby to dodatkowo 1,1 mld zł do budżetu. Uszczupliłoby to zysk międzynarodowych koncernów, ale byłoby właściwym ruchem w kontekście finansowania założeń Polskiego Ładu" - powiedział Raczkowski w rozmowie z ISBzdrowie.

  Jak podał Instytut Doradztwa i Badań Rynku Almares, badający to zjawisko na zlecenie wszystkich czterech międzynarodowych koncernów działających w Polsce, szara strefa handlu papierosami w Polsce jest najniższa w historii badań prowadzonych w Polsce. W II kw. 2021 r. jej udział wynosił 5,5% krajowego rynku tytoniowego - oznacza to spadek z 18,3% w 2015 r.

  Zmniejszenie szarej strefy o 1 pkt proc. to około 250 mln zł wpływów dla budżetu więcej, podkreślił były wiceminister finansów.

  Jak podkreśla, kluczowe dla poprawy sytuacji w ostatnim czasie było uszczelnienie granicy z Białorusią i Ukrainą. Przez ostatnie lata to właśnie z tych dwóch państwa pochodziła większość przemycanych do Polski papierosów. Papierosy z Białorusi stanowiły nawet 2 pkt proc. szarej strefy, a papierosy z Ukrainy - 0,6 pkt proc. Dzięki uszczelnieniu granic i skoordynowanym działaniom służb przemyt z tych kierunków udało się bardzo mocno ograniczyć. Granica z Białorusią, w związku z kryzysem migracyjnym, jest szczególnie chroniona i należy spodziewać się dalszych spadków przemytu z tego kierunku, wskazał Raczkowski.

  Rekordowo niski jest także rynkowy udział tzw. "podróbek", czyli nielegalnie produkowanych na terenie kraju, podrabianych wyrobów tytoniowych. W II kwartale br. stanowiły zaledwie 1% rynku, podał Instytut Almares.

  (ISBnews/ ISBzdrowie)

   

 • 19.10, 16:41Rząd przyjął projekt noweli o cudzoziemcach o usprawnieniu legalizacji pobytu  

  Warszawa, 19.10.2021 (ISBnews)- Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw, zakładający usprawnienie postępowań administracyjnych w sprawach o legalizację pobytu cudzoziemców w Polsce oraz łączenia zezwoleń na pobyt i pracę, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Rząd chce usprawnić prowadzenie postępowań administracyjnych, jeśli chodzi o legalizację pobytu cudzoziemców w Polsce, szczególnie w przypadku łączonych zezwoleń na pobyt i pracę, które są najczęściej udzielanym rodzajem zezwoleń na pobyt czasowy" - czytamy w komunikacie.

  Najistotniejsze rozwiązania, proponowane w projekcie.

  1. Wprowadzenie uproszczeń dotyczących udzielania cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy i pracę poprzez:
   • rezygnację z wymogu posiadania zapewnionego miejsca zamieszkania oraz wymogu posiadania źródła stabilnego i regularnego dochodu dla udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę – na rzecz wymogu otrzymywania przez cudzoziemca wynagrodzenia nie niższego niż minimalne wynagrodzenie za pracę niezależnie od wymiaru czasu pracy i rodzaju stosunku prawnego stanowiącego podstawę wykonywania pracy przez cudzoziemca;
   • wprowadzenie nowego trybu zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w sytuacji zmiany podmiotu powierzającego wykonywanie pracy lub w warunkach zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę;
   • poszerzenie katalogu okoliczności, które nie wymagają zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę;
   • wprowadzenie rozwiązania przyspieszającego uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę przez cudzoziemców zamierzających wykonywać pracę w podmiotach o szczególnym  znaczeniu strategicznym dla polskiej gospodarki.
  2. Wprowadzenie rozwiązań dotyczących odniesienia wynagrodzenia, jako wymogu udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji do przeciętnego wynagrodzenia w roku poprzedzającym złożenie wniosku o udzielenie tego zezwolenia, a nie w roku poprzedzającym zawarcie umowy dotyczącej wykonywania pracy.
  3. wprowadzenie zmian dotyczących postępowań w sprawie wydania zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi poprzez wydłużenie okresu dopuszczalnej pracy do 24 miesięcy.
  4. możliwość przyspieszenia zezwolenia na pracę dla cudzoziemców zamierzających wykonywać pracę w podmiotach o szczególnym znaczeniu strategicznym dla gospodarki Polski (podmioty te określi minister właściwy do spraw gospodarki).
  5. ułatwienie składania wniosków o Kartę Polaka.
  6. wprowadzenie regulacji czasowej, zakładającej uproszczony tryb udzielania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w odniesieniu do postępowań wszczętych przed 1 stycznia 2021 r., które w dniu wejścia w życie projektowanej ustawy będą pozostawać w toku.

  Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni od ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

   

 • 19.10, 12:57Prezydent podpisał nowelizację ustawy okołobudżetowej na 2021 rok 

  Warszawa, 19.10.2021 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 jest ściśle związana z rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021. Nowelizacja wprowadza zmiany w ustawie z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 […] oraz w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego" - czytamy w komunikacie. 

  Przepisy ustawy nowelizującej dotyczą:

  1. zniesienia ograniczeń dotyczących wynagrodzeń w określonych jednostkach sektora finansów publicznych;
  2. stworzenia podstaw prawnych do przekazywania nagród pracownikom określonych jednostek sektora finansów publicznych;
  3. utworzenia dodatkowego funduszu motywacyjnego w określonych jednostkach sektora finansów publicznych, z którego będą mogły być wypłacane specjalne dodatki motywacyjne pracownikom tych jednostek;
  4. stworzenia podstaw prawnych do przekazywania określonym funduszom celowym środków w formie tzw. wpłat z budżetu państwa;
  5. modyfikacji zasad dokonywania wydatków oraz wprowadzania zmian w planach finansowych niektórych funduszy celowych;
  6. stworzenia podstawy prawnej do przekazania, w formie subwencji ogólnej, dodatkowych środków na rzecz uczelni publicznych, uczelni uprawnionych do finansowania na zasadach określonych dla uczelni publicznych oraz instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz.

  Ustawa wprowadza nadto przepisy epizodyczne statuujące podstawy prawne do przekazania gminom w roku 2021 dodatkowych środków z budżetu państwa na uzupełnienie subwencji ogólnej, podano także.

  Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

  (ISBnews)

   

 • 19.10, 12:54Prezydent podpisał nowelizację ustawy budżetowej na 2021 rok 

  Warszawa, 19.10.2021 (ISBnews) -  Prezydent podpisał nowelizację ustawy budżetowej na 2021 r., zakładającą dochody na poziomie 482,9 mld zł (w dotychczasowej ustawie budżetowej było to 404,5 mld zł.) i wydatki na poziomie 523,4 mld zł (w dotychczasowej ustawie 486,8 mld zł), poinformowała Kancelaria Prezydenta. W noweli zapisano wzrost PKB w wysokości 4,9% (dotychczas: 4%) i średnioroczną inflację na poziomie 4,3% (w dotychczasowej ustawie: 1,8%).

  Nowela zakłada deficyt budżetowy na poziomie 40,5 mld zł (obecnie 82,3 mld zł).

  "Ustawa wprowadza zmiany w ustawie budżetowej na rok 2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. (Dz. U. poz. 190). W ocenie Rady Ministrów, nowelizacja budżetu na rok 2021 jest konieczna z uwagi na to, że wyniki gospodarki w drugiej połowie 2021 r. okazały się lepsze od oczekiwań. Konstruując projekt nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2021 przyjęto, iż PKB zwiększy się w 2021 r. o 4,9%" - czytamy w komunikacie.  

  W treści ustawy nowelizującej ustalono łączną kwotę dochodów budżetu państwa w wysokości  482 985 154 tys. zł, z tego: 424 840 000 tys. zł - stanowią dochody podatkowe, 55 554 001 tys. zł - stanowią dochody niepodatkowe, 2 591 153 tys. zł - stanowią środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi, podano także.

  Kancelaria Prezydenta przypomina, że limit wydatków uległ powiększeniu do kwoty 523 492 865 tys. zł.

  "Deficyt budżetu państwa ustalono na dzień 31 grudnia 2021 r. na kwotę nie większą niż 40 507 711 tys. zł. Kwotę rezerwy ogólnej budżetu państwa zwiększono do 600 000 tys. zł. W treści nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2021 ustalono łączną kwotę planowanych przychodów budżetu państwa w wysokości 560 466 093 tys. zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu państwa w wysokości  513 093 536 tys. zł tys. zł. Planowane saldo przychodów i rozchodów budżetu państwa ustalono na kwotę 47 372 557 tys. zł" - czytamy dalej.

  Pozostałe zmiany w części tekstowej ustawy budżetowej obejmują m.in.:

  1. zmianę limitu wydatków określonych jednostek sektora finansów publicznych;

  2. ustalenie, iż przyrost zadłużenia na dzień 31 grudnia 2021 r. z tytułu zaciągniętych i spłaconych kredytów i pożyczek oraz emisji i spłaty skarbowych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 100 000 000 tys. zł;

  3. ustalenie limitu środków na wynagrodzenia dla służby cywilnej w wysokości 10.666.146 tys. zł;

  4. ustalenie limitu środków na szkolenia dla służby cywilnej w wysokości 50 401 tys. zł;

  5. wskazanie, iż prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem oraz prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów wynosi 104,3%;

  6. ustalenie, iż kwota wydatków na prewencję rentową, o których mowa w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych wynosi 232 900 tys. zł;

  7.wskazanie, iż prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wynosi 5 548 zł.

  Zmiany w części załącznikowej ustawy budżetowej obejmują zmiany załączników nr 1-14.

  Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

  (ISBnews)

   

 • 18.10, 13:20IGCC za zmianami w pakiecie podatkowym dot. m.in. spółek komandytowych 

  Warszawa, 18.10.2021 (ISBnews) - Zrównanie statusu podatkowego spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych z innymi podatnikami CIT w zakresie możliwości tworzenia podatkowych grup kapitałowych, likwidację podatku minimalnego oraz zmiany w przepisach, dot. spółki holdingowej postuluje Międzynarodowa Grupa Izb Handlowych (IGCC). IGCC  przedstawiła uwagi do nowelizacji pakietu podatkowego.

  Nowela ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw znajduje się obecnie na etapie prac senackich.

  "Przedsiębiorcy stowarzyszeni w IGCC stanowczo sprzeciwiają się wprowadzeniu tzw. minimalnego podatku dochodowego i postulują wprowadzenie do projektu poprawki polegającej na wykreśleniu art. 2 pkt 48 oraz wprowadzenie zmian dostosowujących w pozostałych przepisach polegających na wykreśleniu odesłań do art. 24ca" - czytamy w opinii.

  Zgodnie z nowelizacją, nowym podatkiem będzie mogła zostać obciążona firma, która w danym roku podatkowym będzie miała stratę lub dochód nieprzekraczający 1% sumy przychodów. Podstawa opodatkowania uwzględnia nie tylko tzw. wydatki pasywne, które potencjalnie mogą mieć związek z działaniami optymalizacyjnymi, lecz również 4% przychodów przedsiębiorstwa.

  W przypadku, gdyby nie było możliwości rezygnacji z tego podatku, Międzynarodowa Grupa Izb Handlowych wskazuje na konieczność uwzględnienia w katalogu kosztów na potrzeby kalkulacji straty lub udziału dochodu w przychodach, także innych uzasadnionych gospodarczo wydatków niż amortyzacja środków trwałych, a więc kosztów zatrudnienia, a także kosztów towarów, które następnie są sprzedawane przez podatnika, kosztów surowców wykorzystywanych w produkcji, kosztów najmu, dzierżawy czy innych kosztów poniesionych w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

  W ocenie Grupy Izb Handlowych, konieczne jest zapewnienie możliwości odliczenia od minimalnego podatku dochodowego podatków sektorowych, w szczególności podatku od sprzedaży detalicznej, a także rezygnacja z naliczania minimalnego podatku dochodowego od kosztów, które nie stanowią dla podatnika kosztów uzyskania przychodów z uwagi na zastosowanie ograniczeń wynikających z innych przepisów.

  Firmy stowarzyszone postulują także zmiany, dotyczące podatkowych grup kapitałowych (PGK). IGCC chce zrównania statusu podatkowego spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych z innymi podatnikami CIT w zakresie możliwości tworzenia podatkowych grup kapitałowych.

  Według IGCC, przepisy dot. reorganizacji (połączenia, podziały, wymiany udziałów, aporty przedsiębiorstw)  zawierają regulacje sprzeczne z ustawodawstwem Unii Europejskiej. Zdaniem Grupy, proponowane zmiany w ustawie o CIT - w zakresie, w jakim przewidują opodatkowanie drugiej i kolejnej transakcji wymiany udziałów, połączenia lub podziału spółek - są sprzeczne z postanowieniami tzw. dyrektywy mergerowej (dyrektywy 2009/133/WE z  2009 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, podziałów przez wydzielenie, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów dotyczących spółek).

  IGCC wskazuje także, że przepisy noweli (art. 24m pkt 1 lit. e) nakazują weryfikację akcjonariuszy w celu skorzystania przez spółkę ze zwolnienia z CIT dla niektórych kategorii przychodów, w tym przychodów ze zbycia udziałów/akcji.

  "Warunek ten - w przypadku podmiotów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych jest niemożliwy do spełnienia. Podmioty notowane na GPW nie posiadają danych akcjonariuszy mniejszościowych, a ponadto akcjonariat ten ulega nieustannym zmianom - niemożliwe jest zatem sprawdzenie przez spółkę czy warunek wskazany w art. 24m jest spełniony. Pozostawienie zatem tego kryterium wykluczy każdy podmiot notowany na GPW z możliwości skorzystania z tego zwolnienia" - czytamy w opinii.

  IGCC wskazuje na konieczność wyłączenia ograniczeń odnoszących się do akcjonariuszy spółek notowanych na GPW lub zmodyfikowanie art. 24m ust. 1 pkt e w taki sposób, by dopuszczalne było posiadanie przez podmioty z terytorium lub kraju wskazanego w tych przepisach nie więcej niż 10% udziałów (akcji) w spółce holdingowej.

  Zdaniem Grupy, przepisy powinny wprowadzić jednoznaczne postanowienia wskazujące na jaki moment należy określić status spółki holdingowej i spółki zależnej oraz w jakim okresie weryfikować spełnienie pozostałych warunków, o których mowa w art. 24m, w szczególności w zakresie niekorzystania ze zwolnień podatkowych.

  Nowela pakietu podatkowego wprowadza szereg zmian zarówno dotyczących podatkowej grupy kapitałowej (PGK), jak i spółki holdingowej.

  Przy PGK odchodzi od obowiązku utrzymywania udziału dochodów w przychodach na określonym w ustawie poziomie, obniża przeciętną wysokość kapitału zakładowego, jaki muszą posiadać spółki tworzące PGK z 500 tys. zł do 250 tys. zł, umożliwia tworzenia PGK grupom spółek o bardziej rozbudowanej strukturze czy łagodzi  warunki pomniejszania oraz powiększania PGK o kolejne spółki.

  Nowela zakłada też, że spółki holdingowe posiadające przez okres roku co najmniej 10% akcji lub udziałów w spółce zależnej mogłyby m.in. skorzystać ze zwolnienia podatkowego w przypadku zbycia akcji na rzecz podmiotu niepowiązanego.

  Międzynarodowa Grupa Izb Handlowych - International Group of Chambers of Commerce (IGCC) powstała w 2005 r. w celu stworzenia jednolitej platformy do komunikacji dla firm międzynarodowych z władzami RP. Obecnie skupia 17 Izb Handlowych, które reprezentują 23 kraje i ponad 2,7 tys. przedsiębiorstw zagranicznych na polskim rynku, w tym m.in. AHK (Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową), AmCham (Amerykańską Izbę Handlową w Polsce),  BBC (Belgijską Izbę Gospodarczą,  BPCC (Brytyjsko-Polską Izbę Handlową),  CCIFP (Francusko-Polską Izbę Gospodarczą) IPCC (Irlandzko-Polską Izbę Handlową), CCII (Włosko-Polską Izbę Handlowo-Przemysłową w Polsce), NPCC (Niderlandzko-Polską Izbę Gospodarczą), PHIG (Polsko-Hiszpańską Izbę Gospodarczą), PICC (Polsko-Izraelską Izbę Gospodarczą), PCCC (Polsko-Kanadyjską Izbę Gospodarczą), Polsko-Szwajcarską Izbę Gospodarczą, PPCC (Polsko-Portugalską  Izbę Gospodarczą) i SPCC (Skandynawsko-Polską Izbę Gospodarczą).

  (ISBnews)

   

 • 15.10, 09:01Sejm odrzucił poprawkę dot. wydatków niewygas. do noweli okołobudżetowej na br. 

  Warszawa, 15.10.2021 (ISBnews) - Sejm odrzucił część poprawek Senatu do nowelizacji ustawy okołobudżetowej, w tym tę nakładającą na rząd obowiązek przygotowania sprawozdania z realizacji wykonania wydatków niewygasających do 31 stycznia roku następującego po roku, którego ten wydatek dotyczył. Przyjął natomiast poprawki o charakterze doprecyzowującym i uściślającym.

  Posłowie odrzucili regulację, zobowiązującą rząd do składania do końca stycznia 2021 r. sprawozdania z wykonania wydatków niewygasających i przekazania go Sejmowi i Najwyższej Izbie Kontroli.

  Najważniejsze rozwiązania w nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021:

  - Większe środki zostaną przekazane na Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

  - Dodatkowe środki zostaną przeznaczone na objęcie przez Skarb Państwa akcji w spółce PKP Polskie Linie Kolejowe. Środki z dokapitalizowania PKP PLK przeznaczone zostaną na realizację zadań ujętych w Krajowym Programie Kolejowym do 2023 r.

  - Wsparcie otrzymają jednostki samorządu terytorialnego, m.in. na zadania inwestycyjne dotyczące wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizację. Dodatkowe środki przyczynią się do zmniejszenia różnic w standardach życia w miastach i na obszarach wiejskich.

  - Zasilony zostanie m.in. Fundusz Wsparcia Policji, Fundusz Wsparcia Straży Granicznej oraz Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

  - Podwyższony zostanie kapitał zakładowy Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w celu lepszego promowania polskiej gospodarki za granicą.

  - Dodatkowe wsparcie finansowe przewidziane zostało dla Centralnego Ośrodka Sportu oraz dla uczelni i instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz.

  - Minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu będzie mógł zasilić Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków z przeznaczeniem na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach.

  - Umożliwione zostanie zwiększenie wynagrodzeń w jednostkach sektora finansów publicznych, takich jak: agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, państwowe fundusze celowe, Narodowy Fundusz Zdrowia, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i funduszach zarządzanych przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz innych państwowych osobach prawnych należących do sektora finansów publicznych.

  - Utworzony zostanie dodatkowy fundusz motywacyjny w państwowych jednostkach budżetowych, z którego będą mogły być wypłacane specjalne dodatki pracownikom sfery budżetowej.

  - Dodatkowe wsparcie przewidziane zostało na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w celu zwiększenia finansowania zadań służących poprawie jakości życia osób z niepełnosprawnościami oraz nowych programów zatwierdzanych przez radę nadzorczą PFRON.

  Wydatki na rozwiązania, jakie zakłada nowela określono na poziomie 26 685 200 mln zł, a dochody - na poziomie 17 119 362 mln zł.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 15.10, 08:31Sejm przeciw przesunięciu 6,3 mld zł na wydatki NFZ w budżecie na 2021 r. 

  Warszawa, 15.10.2021 (ISBnews) - Sejm odrzucił poprawkę Senatu do nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2021, zakładającą przesunięcie 6,3 mld zł ze środków zarezerwowanych na modernizację armii do budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ).

  Senat proponował do noweli jedną poprawkę.

  Nowelizacja ustawy budżetowej na 2021 rok zakłada m.in., że środki na służbę zdrowia zostaną zwiększone o 1 mld zł, w tym 800 mln zł na dotację dla Narodowego Funduszu Zdrowia.

  Nowela zakłada deficyt budżetowy na poziomie 40,4 mld zł (obecnie 82,3 mld zł), wzrost PKB w wysokości 4,9% (obecnie 4%) i średnioroczną inflację na poziomie 4,3% (w dotychczasowej ustawie 1,8%).

  Według noweli, stopa bezrobocia ma wynieść 6% na koniec 2021 r. (wobec 7,5% w obecnej ustawie budżetowej), wzrost przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej - 0,5% (wobec spadku o 0,7% zakładanego wcześniej). Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wynosi na 5 548 zł (5 259 zł w dotychczasowej ustawie budżetowej).

  W noweli dochody budżetu państwa w 2021 r. zaplanowane zostały na poziomie prawie 483 mld zł (w dotychczasowej ustawie budżetowej było to 404,5 mld zł.). Wydatki budżetu państwa wyniosą 523,4 mld zł (dotychczas 486,8 mld zł). Dochody państwa są wyższe o ponad 78 mld zł od wcześniej zaplanowanych.

  (ISBnews)

 • 15.10, 08:22Sejm odrzucił poprawki dot. zwiększenia subwencji dla samorządów 

  Warszawa, 15.10.2021 (ISBnews) - Sejm odrzucił większość poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (JST), w tym te dotyczące zwiększenia tegorocznej subwencji do 12,4 mld zł z 8 mld zł oraz zwiększenia planowanej subwencji rozwojowej do 7,8 mld zł z 3 mld zł. Przyjęte poprawki mają charakter uściślający i doprecyzowujący.

  Posłowie odrzucili poprawkę Senatu, zakładającą m.in. podwyższenie do 12,399 mld zł (z 8 mld zł planowanych) rekompensaty dla JST z tytułu ubytków w dochodach z powodu zmian podatkowych nie tylko z tytułu m.in. planowanego podniesienia kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł w roku 2022, ale ze względu na ubytki w dochodach JST ze względu na zmiany z lat 2019-2021.

  Aprobaty nie zyskała też zmiana, zwiększająca kwotę subwencji rozwojowej z 3 mld zł do 7,8 mld zł, ani zmiany zmierzające do zwiększenia udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych poprzez zwiększenie wskaźników tych udziałów.

  Odrzucono też poprawkę, wydłużającą vacatio legis noweli do 14 dni od momentu jej ogłoszenia.

  Przyjęto natomiast zaproponowaną przez Senat poprawkę, przesądzającą że Narodowy Bank Polski jest uprawniony do pobrania prowizji od środków podlegających przekazaniu jednostce samorządu terytorialnego wyłącznie, gdy ta nie dopełniła obowiązku terminowego przekazania informacji o nowym rachunku bankowym. Pozostałe przyjęte przez Sejm poprawki Senatu do tej nowelizacji mają charakter uściślający i doprecyzowujący.

  Nowelizacja ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zakłada, że środki przekazane samorządom mają być dystrybuowane na podstawie algorytmu, opierającego się na udziale jednostek samorządu terytorialnego w PIT planowanych na rok 2022.  Podział ma uwzględniać również poziom zamożności JST.

  Wprowadza także modyfikację reguł fiskalnych budżetów JST poprzez stosowanie preferencji w zakresie zasady zrównoważenia części bieżącej budżetu jednostek. Oznacza to, że w okresie czteroletnim w pewnych latach bieżący budżet JST mógłby być niezrównoważony, ale musiałby być zrównoważony w okresie czteroletnim.

  Zgodnie z nowelizacją, w 2022 r. JST będą miały możliwość bilansowania części bieżącej budżetu wolnymi środkami pochodzącymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Będą miały też przejściową możliwość wyboru okresu, na podstawie którego liczona byłaby średnia nadwyżka operacyjna (byłby to wybór pomiędzy trzyletnią średnią arytmetyczną a docelową siedmioletnią średnią arytmetyczną).

  Zmniejszono uwzględniany w indywidualnym wskaźniku zadłużenia limit dla udziału środków Unii Europejskiej w programach do 50% z 60% obecnie. Dotychczas w przypadku finansowana powyżej 60% ze środków unijnych, nie był on uwzględniany w indywidualnym wskaźniku zadłużenia.

  Od przyszłego roku jednostki samorządu terytorialnego udziały z tytułu PIT i CIT otrzymywałyby w formie zaliczek miesięcznie 1/12  przewidywanych środków na dany rok budżetowy.

  Planowane jest wprowadzenie nowej części subwencji ogólnej, tzw. części rozwojowej, która nie traciłaby przymiotu subwencji i mogłaby być wykorzystana na wszelkie zadania JST i traktowana w ich budżetach jako dochód bieżący.

  Część rozwojowa subwencji ma składać się z kwoty podstawowej, premii aktywizującej i premii inwestycyjnej. Kwota podstawowa przysługiwałaby każdej jednostce samorządu terytorialnego, a jej podział następowałby proporcjonalnie do liczby mieszkańców z określeniem kwot minimalnych i maksymalnych. Premia aktywizująca -  tym JST, których wydatki inwestycyjne w przeliczeniu na jednego mieszkańca utrzymywałyby się się powyżej przeciętnej. Premiera inwestycyjna z kolei - JST, w których procentowy wskaźnik wydatków majątkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca byłby wyższy niż średnia.

  (ISBnews)

 • 14.10, 18:18Sejm odrzucił veto do noweli dot. przekazania wypłaty 500+ do ZUS 

  Warszawa, 14.10.2021 (ISBnews) - Sejm odrzucił senackie veto do noweli ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw, zakładającej obsługę m.in. świadczenia 500+ przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

  Wniosek o odrzucenie uchwały Senatu poparło 237 posłów, 209 było przeciw, a 1 wstrzymał się od głosu.

  Nowelizacja zakłada przekazanie obsługi programu "Rodzina 500+" do ZUS, wprowadzenie możliwości składania wniosków jedynie w formie elektronicznej i wypłacanie świadczeń jedynie na konto bankowe.

  Wnioski mają być składane poprzez Platformę Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, system Emp@tia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (MRPS) oraz poprzez bankowość elektroniczną.

  Zgodnie z nowelizacją, w nowym okresie rozliczeniowym wszystkie wnioski mają być składane do ZUS. Te wnioski, które są realizowane przez samorządy, mają być przez nie realizowane do końca obecnego okresu.

  Na potrzeby obsługi programu w roku 2020 przekazanych zostało ponad 0,8% wydatkowanych środków (326,8 mln zł). Od początku istnienia programu - 1,9 mld zł. W tym czasie wypłacono świadczenia na łączną kwotę 156 mld zł.

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma za realizację tego programu otrzymywać 0,1% łącznej puli środków. Obecnie na świadczenie 500+ zagwarantowanych jest ok. 40 mld zł rocznie.

  (ISBnews)

 • 14.10, 18:01Sejm skierował projekt noweli ustawy okołobudżetowej na 2022 r. do komisji 

  Warszawa, 14.10.2021 (ISBnews) - Sejm skierował do Komisji Finansów Publicznych projekt nowelizacji ustawy okołobudżetowej na 2022 r., zakładający m.in. proces stopniowego odmrażania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz przekazanie skarbowych papierów wartościowych uczelniom publicznym, Agencji Badań Medycznych, Narodowemu Funduszowi Zdrowia oraz Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

  Zgłoszony w pierwszym czytaniu wniosek o odrzucenie projektu poparło 171 posłów, przeciw było 273, a 4 wstrzymało się od głosu.

  Najważniejsze rozwiązania, planowane w projekcie:

  - Kontynuowany będzie proces stopniowego odmrażania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, tj. o kolejny rok, względem 2021 r. Podstawę ma stanowić 2019 r.,

  - Przewidziano możliwość przekazania w 2022 r. skarbowych papierów wartościowych uczelniom publicznym, Agencji Badań Medycznych, Narodowemu Funduszowi Zdrowia oraz Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

  - Utrzymane zostaną - w stosunku do roku 2021 - zwiększone stawki dopłat z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej,

  - Przekazane zostanie wsparcie dla samorządów powiatów, które realizują zadania na rzecz aktywizacji bezrobotnych środkami Funduszu Pracy. Chodzi o dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy.

  (ISBnews)

 • 14.10, 17:53Sejm skierował projekt budżetu na 2022 rok z 30,9 mld zł deficytu do komisji 

  Warszawa, 14.10.2021 (ISBnews) - Sejm skierował projekt ustawy budżetowej na 2022 r., zakładający deficyt na poziomie 30,9 mld zł, wzrost PKB na poziomie 4,6%, a inflację: 3,3% do Komisji Finansów Publicznych oraz właściwych komisji branżowych. Wcześniej odrzucił wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu.

  Wniosek, zgłoszony w trakcie debaty poparło 173 posłów, 272 było przeciw, a 4 wstrzymało się od głosu.

  W przyszłorocznym budżecie zaplanowano dochody na poziomie ok. 481,4 mld zł, a wydatki 512,4 mld zł. Maksymalny deficyt ustalono na 30,9 mld zł. Wg prognoz PKB w 2022 r. wzrośnie o 4,6%.

  Projekt ustawy budżetowej  na 2022 r. zakłada także: 

  - zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia do 5,75% PKB,

  - środki na kluczowe programy społeczne, takie jak "Rodzina 500+", "Dobry Start", czy wprowadzenie Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego,

  - waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2022 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 104,89% oraz dodatkowo emeryturę bez podatku do 2,5 tys. zł.

  - 2,2% PKB na obronność,

  - zwiększenie funduszu wynagrodzeń dla pracowników państwowej sfery budżetowej, realizację zadań inwestycyjnych, m.in. w obszarze zdrowia, transportu czy kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

  - zwiększenie wydatków w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki oraz rolnictwa. 

  Wskaźniki gospodarcze:

  - Wzrost PKB w 2022 r. ma wynieść 4,6%,

  - Inflacja ukształtuje się na poziomie 3,3%,

  Prognozowany w 2022 r. deficyt sektora finansów publicznych ma wynieść ok. 2,8% PKB, czyli poniżej granicy 3% PKB. Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych ukształtuje się na poziomie 56,6% PKB.

  Komisja Finansów Publicznych ma przedstawić Sejmowi sprawozdanie do 3 grudnia br.

  (ISBnews)

 • 13.10, 13:01KFP przeciw poprawce, zwiększającej wydatki NFZ o 6,3 mld zł w budżecie na br. 

  Warszawa, 13.10.2021 (ISBnews) - Sejmowa Komisja Finansów Publicznych będzie rekomendować Sejmowi odrzucenie poprawki Senatu do  nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2021, zakładającej zwiększenie wydatków Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) o 6,3 mld zł.

  W trakcie prac senackich do noweli budżetu na 2021r. wprowadzono poprawkę, zakładającą przesuniecie 6,3 mld zł z działu budżetu: obrona narodowa (ze środków na modernizację armii) na dotację dla Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Dzisiaj sejmowa Komisja opowiedziała się za odrzuceniem tej poprawki (poprawkę poparło 17 posłów sejmowej komisji, przeciw było 23).

  Jednocześnie była też przeciwna kilku poprawkom do ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021, w tym poprawce nakładającej na rząd obowiązek przygotowania sprawozdania z realizacji wykonania wydatków niewygasających i  przekazania go Sejmowi i Najwyższej Izbie Kontroli do 31 stycznia roku następującego po roku, którego ten wydatek dotyczył.

  Nowelizacja ustawy budżetowej na 2021 rok, zakłada deficyt budżetowy na poziomie 40,4 mld zł (obecnie 82,3 mld zł), wzrost PKB w wysokości 4,9% (obecnie 4%) i średnioroczną inflację na poziomie 4,3% (w dotychczasowej ustawie 1,8%).

  Według noweli, stopa bezrobocia ma wynieść 6% na koniec 2021 r. (wobec 7,5% w obecnej ustawie budżetowej), wzrost przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej - 0,5% (wobec spadku o 0,7% zakładanego wcześniej). Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wynosi 5 548 zł (5 259 zł w dotychczasowej ustawie budżetowej).

  W noweli dochody budżetu państwa w 2021 r. zaplanowane zostały na poziomie prawie 483 mld zł (w dotychczasowej ustawie budżetowej było to 404,5 mld zł.). Wydatki budżetu państwa wyniosą 523,4 mld zł (dotychczas 486,8 mld zł). Dochody państwa są wyższe o ponad 78 mld zł od wcześniej zaplanowanych.

  Nowela zakłada m.in., że środki na służbę zdrowia zostaną zwiększone o 1 mld zł, w tym 800 mln zł na dotację dla Narodowego Funduszu Zdrowia.

  (ISBnews)