Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 18.10, 14:18Morawiecki: Chcemy, by 14. emerytura została wprowadzona na stałe 

  Warszawa, 18.10.2022 (ISBnews) - Rząd planuje wprowadzenie czternastego świadczenia emerytalno-rentowego na stałe, wynika z wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego.

  "Te niesprawiedliwości III RP i wcześniejszych lat staramy się krok po kroku naprawiać. Ich symbolem jest 13. I 14. emerytura, którą chcemy wprowadzić do naszego systemu na stałe" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

  Dodał, że świadczenie ma być finansowane z budżetu państwa.

  "Tak, jak w tym roku sfinansowaliśmy nie z działań pozabudżetowych, tylko z budżetu, tak w przyszłym sądzimy, że oszczędności i uszczelniania systemu finansowego pozwolą na realizację również 14. emerytury" - podkreślił.

  Świadczenie ma być wprowadzone ustawą.

  "Ustawę przygotujemy, to jest kwestia przyszłości, ale na dziś mogę powiedzieć, że taki plan mamy" - stwierdził premier.

  (ISBnews)

 • 18.10, 12:54Morawiecki: Decyzje w sprawie ew. przedłużenia tarcz antyinflacyjnych do końca grudnia br. 

  Warszawa, 18.10.2022 (ISBnews) - Decyzje w sprawie ewentualnego przedłużenia tarcz antyinflacyjnych zostaną podjęte do końca grudnia, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki.

  "Te decyzje zostaną podjęte do końca grudnia" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

  Wcześniej w ub. tygodniu wiceminister finansów Artur Soboń zapowiadał, że decyzję w sprawie tarczy antyinflacyjnej rząd podejmie na przełomie października i listopada br. Przypomniał, że tarcze są przedłużane na kwartał.  

  Obecnie tarcza antyinflacyjna obowiązuje do 31 października br. Na podpis prezydenta oczekuje nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która przedłuża regulację do końca br.

  (ISBnews)

 • 18.10, 12:27Rząd przyjął projekt waloryzacji rent i emerytur wskaźnikiem 113,8% w 2023 r. 

  Warszawa, 18.10.2022 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który zakłada przyszłoroczną waloryzację rent i emerytur wskaźnikiem 113,8% z minimalną waloryzacją na poziomie 250 zł, wynika z wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego. Premier nie wykluczył, że wskaźnik waloryzacji będzie mógł być wyższy.

  "Najbliższa waloryzacja będzie taka, jak zakładaliśmy, czyli co najmniej 250 zł i kwotowo-procentowa" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

  Projekt zakłada podwyższenie w 2023 r., analogicznie jak w poprzednich latach, proponuje się modyfikację obecnie obowiązujących zasad waloryzacji, polegającą na:

  - podwyższeniu najniższych świadczeń odpowiednio do 1 588,44 zł w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej i do 1 191,33 zł w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,

  - zastosowaniu ustawowego wskaźnika waloryzacji, przy zapewnieniu minimalnej gwarantowanej podwyżki świadczenia na poziomie 250 zł.

  Zgodnie z projektowaną regulacją, wszystkie emerytury i renty mają zostać podwyższone wskaźnikiem waloryzacji, z gwarantowaną kwotą podwyżki 250 zł.

  Waloryzacji podlegać ma również podstawa wymiaru świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS).

  W przypadku świadczeń niepodlegających ustawowemu podwyższeniu do kwoty świadczeń najniższych i świadczeń niższych od najniższej emerytury waloryzacja będzie polegała na podwyższeniu kwoty świadczenia wskaźnikiem waloryzacji.

  Prognozowany koszt waloryzacji przy wskaźniku 113,8% szacuje się na poziomie 39,5 mld zł.

  (ISBnews)

 • 18.10, 09:31Rząd zajmie się projektem waloryzacji rent i emerytur w 2023 r. 

  Warszawa, 18.10.2022 (ISBnews) - Rząd zajmie się dzisiaj projektem nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który zakłada przyszłoroczną waloryzację rent i emerytur wskaźnikiem 113,8% z minimalną waloryzacją na poziomie 250 zł, wynika z porządku obrad Rady Ministrów. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 11:00.

  Projekt zakłada podwyższenie w 2023 r., analogicznie jak w poprzednich latach, proponuje się modyfikację obecnie obowiązujących zasad waloryzacji, polegającą na:

  - podwyższeniu najniższych świadczeń odpowiednio do 1 588,44 zł w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej i do 1 191,33 zł w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,

  - zastosowaniu ustawowego wskaźnika waloryzacji, przy zapewnieniu minimalnej gwarantowanej podwyżki świadczenia na poziomie 250 zł.

  Zgodnie z projektowaną regulacją, wszystkie emerytury i renty mają zostać podwyższone wskaźnikiem waloryzacji, z gwarantowaną kwotą podwyżki 250 zł.

  Waloryzacji podlegać ma również podstawa wymiaru świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS).

  W przypadku świadczeń niepodlegających ustawowemu podwyższeniu do kwoty świadczeń najniższych i świadczeń niższych od najniższej emerytury waloryzacja będzie polegała na podwyższeniu kwoty świadczenia wskaźnikiem waloryzacji.

  Prognozowany koszt waloryzacji przy wskaźniku 113,8% szacuje się na poziomie 39,5 mld zł.

  Wczoraj rzecznik Piotr Muller zapowiadał, że Rada Ministrów zajmie się na wtorkowym posiedzeniu projektem dotyczącym waloryzacji rent i emerytur w przyszłym roku. Podkreślił, że waloryzacja będzie kilkunastoprocentowa.

  (ISBnews)

 • 17.10, 15:31Muller: Rząd zajmie się jutro waloryzacją emerytur, będzie kilkunastoprocentowa w 2023 r. 

  Warszawa, 17.10.2022 (ISBnews) - Rada Ministrów zajmie się na jutrzejszym posiedzeniu projektem dotyczącym waloryzacji rent i emerytur w przyszłym roku, poinformował rzecznik Piotr Muller. Podkreślił, że waloryzacja będzie kilkunastoprocentowa.

  "13. i 14. emerytura to są osobne świadczenia, ale one oczywiście też mają być w przyszłym roku realizowane. Natomiast faktycznie jutro dyskusja o waloryzacji. Ostateczna jej wysokość jutro ma być ustalona na Radzie Ministrów, ale ona będzie kilkunastoprocentowa, to już wiemy w tej chwili. Chcemy w ten sposób zabezpieczyć emerytów przed inflacją, która w tej chwili jest znaczącym utrudnieniem dla emerytów, których koszyk zakupowy opiera się przecież o te podstawowe elementy" - powiedział Muller podczas konferencji prasowej.

  Z opublikowanych na początku października oceny skutków regulacji (OSR) do projektu nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wynikało, że koszt przyszłorocznej waloryzacji przy planowanym wskaźniku 113,8% to 39,5 mld zł.

  Wcześniej informowano, że rząd planuje waloryzację rent i emerytur na poziomie 13,8% w marcu 2023 r. z minimalną podwyżką gwarantowaną na poziomie 250 zł.

  Waloryzacja ma być finansowana z budżetu państwa, Funduszu Pracy oraz Funduszu Solidarnościowego.

  (ISBnews)

 • 17.10, 12:39KE zatwierdziła polski program rekompensat dla firm energochłonnych o wartości 10 mld euro 

  Warszawa, 17.10.2022 (ISBnews) - Komisja Europejska zatwierdziła polski program częściowo rekompensujący przedsiębiorstwom energochłonnym wyższe ceny energii elektrycznej wynikające z kosztów pośrednich emisji w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji o wartości 10 mld euro, poinformowała Komisja.

  "Program o wartości 10 mld euro pozwoli Polsce zmniejszyć ryzyko ucieczki emisji gazów cieplarnianych w sektorach energochłonnych. Jednocześnie zachowane zostaną zachęty do opłacalnej dekarbonizacji polskiej gospodarki, zgodnie z celami Zielonego Ładu, a nadmierne zakłócenia konkurencji będą ograniczane" - powiedziała wiceprzewodnicząca wykonawcza odpowiedzialna za politykę konkurencji Margrethe Vestager, cytowana w komunikacie.

  Zgłoszony przez Polskę program, którego całkowity szacunkowy budżet wynosi 10 mld euro (45 435 mln zł), częściowo pokryje wyższe ceny energii elektrycznej wynikające z wpływu opłat emisyjnych na koszty wytwarzania energii elektrycznej poniesione w latach 2021-2030.

  Środek ma na celu zmniejszenie ryzyka "ucieczki emisji", czyli sytuacji, w której przedsiębiorstwa przenoszą swoją produkcję do krajów spoza UE prowadzących mniej ambitną politykę klimatyczną, co skutkuje zwiększeniem ogólnego poziomu emisji gazów cieplarnianych na całym świecie.

  Kwalifikujące się przedsiębiorstwa otrzymają rekompensatę w postaci częściowego zwrotu kosztów pośrednich emisji poniesionych w poprzednim roku, przy czym płatność końcowa nastąpi w 2031 r. Maksymalna kwota pomocy na beneficjenta wyniesie 75% poniesionych kosztów pośrednich emisji. W niektórych przypadkach maksymalna kwota pomocy może być jednak wyższa, aby ograniczyć pozostałe poniesione koszty pośrednie emisji do 1,5% wartości dodanej brutto przedsiębiorstwa.

  Dodatkowa pomoc przyznana w celu ograniczenia pozostałych kosztów pośrednich emisji nie przekroczy jednej trzeciej zwykłej rekompensaty opartej na intensywności pomocy wynoszącej 75%. Kwotę pomocy oblicza się na podstawie wskaźników efektywności zużycia energii elektrycznej, które motywują beneficjentów do oszczędzania energii.

  Aby kwalifikować się do otrzymania rekompensaty, beneficjenci muszą: (i) wdrożyć niektóre zalecenia z audytu energetycznego, (ii) co najmniej 30% zużywanej energii elektrycznej pobierać z odnawialnych źródeł energii (czyli muszą mieć gwarancje pochodzenia, umowy zakupu odnawialnej energii elektrycznej lub instalacje do samodzielnej produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych) lub (iii) zainwestować co najmniej 50% kwoty pomocy w projekty prowadzące do znacznego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych przez ich instalacje.

  Komisja oceniła środek zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa, a szczególnie z wytycznymi w sprawie pomocy państwa w ramach ETS.

  Komisja uznała, że program jest konieczny i odpowiedni, aby wspierać przedsiębiorstwa energochłonne w radzeniu sobie z wyższymi cenami energii elektrycznej. Pozwala on też uniknąć przenoszenia przez przedsiębiorstwa produkcji do krajów spoza UE prowadzących mniej ambitną politykę klimatyczną, co skutkuje zwiększeniem ogólnego poziomu emisji gazów cieplarnianych.

  Ponadto Komisja stwierdziła, że program spełnia wymogi dotyczące audytów energetycznych i systemów zarządzania określone w wytycznych w sprawie pomocy państwa w ramach ETS. W związku z tym wspiera on cele UE w zakresie klimatu i środowiska oraz cele określone w Europejskim Zielonym Ładzie.

  Komisja stwierdziła ponadto, że przyznana pomoc jest ograniczona do niezbędnego minimum i nie będzie miała nadmiernego negatywnego wpływu na konkurencję i wymianę handlową w UE.

  W związku z tym Komisja zatwierdziła polski program pomocy na podstawie unijnych zasad pomocy państwa.

  Europejski Zielony Ład, zaprezentowany przez Komisję w grudniu 2019 r., ma sprawić, że do 2050 r. Europa stanie się pierwszym kontynentem, który osiągnie neutralność klimatyczną. ETS jest kluczowym elementem polityki UE na rzecz walki ze zmianą klimatu oraz jej głównym narzędziem ograniczania emisji gazów cieplarnianych w sposób opłacalny. 30 czerwca 2021 r. Parlament Europejski i Rada przyjęły Europejskie prawo o klimacie, zatwierdzające wiążący cel polegający na redukcji emisji o co najmniej 55% do 2030 r. w porównaniu z poziomami z 1990 r.

  W kontekście systemu handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych po 2021 r. Komisja przyjęła we wrześniu 2020 r. zmienione wytyczne w sprawie pomocy państwa w ramach ETS jako część modernizacji wszystkich narzędzi zapobiegania ucieczce emisji związanych z unijnym systemem handlu emisjami, takich jak przydział bezpłatnych uprawnień do emisji CO2. Zmienione wytyczne w sprawie pomocy państwa w ramach ETS weszły w życie 1 stycznia 2021 r. wraz z rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego ETS. Będą one obowiązywać do 2030 r., a śródokresową aktualizację niektórych elementów przewidziano na 2025 r.

  (ISBnews)

 • 17.10, 10:22Całkowity koszt ustawy wprowadzającej ceny maksymalne to blisko 19,8 mld zł wg OSR 

  Warszawa, 17.10.2022 (ISBnews) - Całkowity szacowany koszt projektowanej ustawy wdrażającej ceny maksymalne dla gospodarstw domowych powyżej limitów zużycia dla odbiorców wrażliwych, samorządów oraz małych i średnich przedsiębiorstw to 19 759 mln zł, wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku.

  Projekt został przyjęty przez rząd i trafił do Sejmu.

  "Zakłada się, że ilość wolumenu energii zużytego przez gospodarstwa domowe ponad limity przyznane im w ramach ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej wyniesie ok. 24 TWh, a koszt wsparcia w zakresie stosowania wobec nich ceny maksymalnej wyniesie 11 mld zł" - czytamy w OSR.

  Dla małych i średnich przedsiębiorstw szacuje się, iż wolumen objęty systemem cen maksymalnych wyniesie 23,1 TWh, a odpowiadający temu wolumenowi koszt wsparcia to ok. 2,6 mld zł. Wolumen objęty wsparciem dla podmiotów użyteczności publicznej w tym podległym jednostkom samorządu terytorialnego wyniesie 23,5 TWh, a koszty wsparcia tej grupy odbiorców wyniosą ok 2,7 mld zł, podano także.

  Dodatkowo koszty rekompensat dla odbiorców (poza odbiorcami w gospodarstwach domowych) za dostawy energii w okresie 24.02.2022 r. - do dnia wejścia w życie ustawy. wyniosą 1 mld zł.

  Ponadto koszt upustu dla sektora MŚP za oszczędne użytkowanie energii wyniesie ok. 1,8 mld zł. Ponadto, koszty marży sprzedawców pokrywającej koszty ich zaangażowanego kapitału wyniosą ok. 0,6 mld zł.

  Całkowite koszty ustawy związane z wypłatą rekompensat dla odbiorców uprawnionych wyniosą 19 759 mln zł. Największe koszty spodziewane są w pierwszym roku obowiązywania ustawy - 13 763 mln zł oraz w kolejnym 4 526 mln zł.

  Środki na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw obrotu pochodzić będą z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny, zasilanego z kolei środkami z wpłat wytwórców energii elektrycznej oraz przedsiębiorstw obrotu w ramach tzw. kwot wpłaty, o których mowa w projektowanej regulacji.

  (ISBnews)

 • 14.10, 09:05Kotecki z RPP liczy na zmiany w Regulaminie Rady i przyjęcie go w grudniu br. 

  Warszawa, 14.10.2022 (ISBnews) - Członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Ludwik Kotecki liczy na zmiany w Regulaminie RPP i przyjęcie tych zmian w grudniu br. Zapowiedział, że zaproponuje na najbliższym posiedzeniu RPP w listopadzie, by powrócić do zmian Regulaminu Rady.

  "Jest wyjście z tej sytuacji. Zaproponuję na najbliższym posiedzeniu, by powrócić do zmian regulaminu. Poprzednia Rada w końcówce kadencji zmieniła regulamin obecnej Radzie - wykreślono bieżący dostęp do analiz. Po pierwsze, jest kilka elementów, do których należy wrócić, przedyskutować, a być może też - nie wykluczam tego, można byłoby poprawić ten regulamin. Wyjściem z całej sytuacji byłby taki projekt Regulaminu, który byłby zatwierdzony przez wszystkich - nową Radę" - powiedział Kotecki w rozmowie z TVN24.

  "Komfort pracy w Radzie nie jest dostateczny, nie jest taki, jaki powinien być. Myślę, że przewodniczący [przewodniczący RPP i prezes NBP Adam Glapiński] powinien zaproponować jakiś projekt i w grudniu powinniśmy go przyjąć" - powiedział Kotecki.

  Wyraził nadzieję, że przewodniczący Rady zwoła spotkanie w najbliższym czasie, by uzgodnić wspólnie Regulamin.

  "Przewodniczący Rady może zwołać to spotkanie w każdej chwili; nie musi czekać do początku listopada. Mam nadzieję, że to zrobi, zwoła nas wszystkich, usiądziemy do kwestii zasad, standardów i regulaminów i uzgodnimy wspólnie Regulamin i już będziemy się tego trzymać" - powiedział członek Rady.

  Według niego, warunki pracy powinny być najlepsze z możliwych po to by decyzje, które podejmuje Rada i wpływają na życie Polaków, one muszą być optymalne.

  Według harmonogramu, kolejne decyzyjne posiedzenie RPP planowane jest na 9 listopada.

  (ISBnews)

   

 • 13.10, 15:42Morawiecki: Nie chcemy nałożyć podatku, który obciążałby zyski ponad normalną trajektorię 

  Warszawa, 13.10.2022 (ISBnews) - Rząd nie chce nałożyć podatku, który obciążałby zyski ponad normalną trajektorię, poinformował premier Mateusz Morawiecki. W jego ocenie, przedsiębiorcy obniżyli już swoje nadmiarowe zyski, dlatego rząd inaczej podchodzi do planów wprowadzenia dodatkowej daniny od ponadnormatywnych zysków.

  "Przedsiębiorstwa energetyczne szeroko rozumianego sektora energetycznego - te, które kwotują bardzo wysoko ceny energii mogą mieć nadmiarowe zyski. I dopóki one nie zmieniły sposobu czy mechanizmu kształtowania cen, to musieliśmy z panem premierem [Jackiem] Sasinem zaproponować rozwiązania podatkowe, tak jak to zostało zastosowane w paru krajach Europy" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej w Otwocku.

  Z wypowiedzi premiera wynikało, że jeżeli wyliczenie kosztów energii elektrycznej, energii cieplnej będzie stało w bezpośrednich proporcjach do kosztów, uzupełnionej o środki na odtworzenie bazy materiałowej, amortyzację i "przyzwoitą" marżę, to rząd jest gotów jest odstąpić od wprowadzania podatku od nadmiarowych zysków wobec przedsiębiorstw energetycznych.

  "Więc będziemy się przyglądać, na pewno nie chcemy zrobić tutaj żadnemu przedsiębiorcy nie tylko żadnej krzywdy, ale nie chcemy nałożyć żadnego podatku, który by obciążał zyski ponad normalną trajektorię, ponad normalną krzywą wzrostu zysków itd." - podkreślił Morawiecki.

  "Przede wszystkim odnosimy się do sektora elektroenergetycznego i tutaj cały czas na bieżąco kształtujemy, analizujemy różne rozwiązania dot. sektora energetycznego" - dodał.

  Wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin doprecyzował, że obecnie projektowane są rozwiązania (m.in. dot. wprowadzenia ceny maksymalnej dla samorządów, małych i średnich przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych ponad limity zużycia), które spowodują, że zyski spółek energetycznych zostaną zniwelowane poprzez innego rodzaju rozwiązania prawne.

  "My analizujemy wspólnie z panem premierem czy jakieś dodatkowe rozwiązania będą potrzebne, czy już te rozwiązania, które zaproponowaliśmy i które wprowadzamy w życie są absolutnie wystarczające i kierując się tą filozofią, o której pan premier powiedział, nie chcemy absolutnie nakładania jakichkolwiek dodatkowych danin na przedsiębiorców" - podkreślił wicepremier.

  Pod koniec września informowano o planach wprowadzenia 50% podatku od nadmiarowych zysków, który miał dać budżetowi państwa ponad 13 mld zł; środki te miały zostać wykorzystane na pokrycie przede wszystkim kosztów zamrożenia cen energii. Podatek miał dotyczyć m.in. spółek energetycznych. Nad projektem regulacji w tym zakresie pracowało Ministerstwo Aktywów Państwowych. Podatek ten w wysokości 50% miał - wedle zapowiedzi resortu - objąć przedsiębiorstwa, które w roku 2022 r. osiągnęłyby marże z zysku brutto wyższe od średniej marży za lata 2018, 2019, 2021.

  (ISBnews)

 • 13.10, 14:56Morawiecki:Chcemy, by ceny surowców objętych obniżką VAT były zakotwiczone na poziomie br. 

  Warszawa, 13.10.2022 (ISBnews) - Rząd chce, by ceny surowców objętych obecnie tarczą antyinflacyjną zostały zakotwiczone na poziomie z tego roku, dlatego przy decydowaniu o ewentualnym przedłużeniu tarczy będzie brał pod uwagę poziom cen z doliczonym hipotetycznie VAT-em i bez niego, poinformował premier Mateusz Morawiecki. Podkreślił, że decyzja w tej sprawie nie została jeszcze podjęta.

  "Co do VAT-u - nie ma jeszcze decyzji. Chcemy przede wszystkim, żeby te ceny były zakotwiczone na poziomie podobnym do tego roku. W zależności, jak to zostanie ukształtowane wraz z doliczonym hipotetycznie VAT-em lub bez. Wtedy te decyzje będziemy podejmowali" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej w Otwocku.

  Obecnie tarcza antyinflacyjna obowiązuje do 31 października br. Na podpis prezydenta oczekuje nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która przedłuża regulację do końca br.

  Wczoraj wiceminister finansów Artur Soboń powiedział, że rząd będzie podejmował decyzję ws. tarczy na okres kwartału.  Nie przesądzał, jaka to będzie decyzja.

  Tarcza antyinflacyjna zakłada obecnie:

  - 0% stawki podatku VAT na podstawowe produkty spożywcze (obniżka z 5%);

  - 0% stawki podatku VAT na gaz ziemny (obniżka z 23%, a od 1 lutego 2022 r. z 8%);

  - 5% stawki podatku VAT na energię elektryczną (obniżka z 23%);

  - 5% stawki podatku VAT na ciepło systemowe (ogrzewanie z kaloryferów) (obniżka z 23%, a od 1 lutego 2022 r. z 8%);

  - 8% stawki podatku VAT na paliwa silnikowe (obniżka z 23%);

  - wyłączenie z opodatkowania podatkiem handlowym sprzedaży niektórych paliw silnikowych;

  - 0% stawki podatku VAT na nawozy i niektóre środki wspomagające produkcję rolniczą (obniżka z 8%);

  - obniżka akcyzy na: energię elektryczną, niektóre paliwa silnikowe oraz lekki olej opałowy - do minimum unijnego.

  (ISBnews)

 • 13.10, 14:33MRiRW: Stawka płatności podstawowej WPR wyniesie 116 euro za 1 ha w 2023 r. wg szacunków 

  Warszawa, 13.10.2022 (ISBnews) - Stawka płatności podstawowej Jednolitej Płatności Obszarowej (JPO) w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) wyniesie 116 euro za 1 ha w 2023 r., a w latach kolejnych ma zwiększać się - do 120 euro za 1 ha w 2026 r., poinformowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW).

  "Szacuje się, że w 2023 r. stawka płatności podstawowej w Polsce  wyniesie ok. 116 euro/ha, a zatem będzie wyższa od stawki JPO za 2022 r. (w kampanii 2022 r. stawka JPO wynosi ok. 107 euro/ha)" - czytamy w komunikacie.

  Według wyliczeń, wysokość stawki płatności podstawowej w Polsce będzie zwiększała się z roku na rok, a w 2026 r. może wynieść ok. 120 euro/ha. Jednocześnie przewiduje się, że suma stawki płatności podstawowej i średniej stawki ekoschematów (które zastąpiły płatność za zazielenienie) będzie zbliżona do sumy stawki JPO i płatności za zazielenienie (ok. 180 euro/ha), podano także.

  Szczegółowe informacje o wysokości projektowanych stawek płatności bezpośrednich na lata 2023-2027 zostały podane w Planie Strategicznym WPR.

  Natomiast rzeczywista wysokość stawek w Polsce będzie, tak jak dotychczas, określana corocznie, po zakończeniu naboru wniosków, na podstawie danych zadeklarowanych przez rolników i zweryfikowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

  We wszystkich państwach członkowskich, w których płatności bezpośrednie na hektar wynoszą mniej niż 90% średniej UE, różnica między obecną średnią wysokością ich płatności bezpośrednich, a 90% średniej UE zostanie zmniejszona o 50% w sześciu równych etapach, począwszy od 2022 r.

  Ponadto wszystkie państwa członkowskie będą mieć poziom płatności wynoszący co najmniej 200 euro na hektar w 2022 r. i wszystkie państwa członkowskie osiągną co najmniej 215 euro na hektar do 2027 r.

  Konwergencja będzie finansowana proporcjonalnie przez wszystkie państwa członkowskie.

  W wyniku mechanizmu konwergencji zewnętrznej średnia wartość wsparcia bezpośredniego w Polsce w przeliczeniu na hektar będzie wzrastać w kolejnych latach.

  Od 2023 r. Polska zwiększy do 30% poziom transferu (kwota transferu wyniesie ok. 396 mln euro rocznie).

  W rezultacie całkowita pula środków UE na płatności bezpośrednie w latach 2023-2027 będzie wyższa (o ok. 303 mln euro ) niż w ostatnich pięciu latach i wyniesie ok. 17,33 mld euro . Należy jednak wyjaśnić, że kwota ta nie obejmuje ewentualnego transferu środków na 2027 r., który możliwy będzie do zastosowania z budżetu nowej perspektywy finansowej (zakładając, że na 2027 r. wysokość tego transferu z II filaru WPR wyniesie - tak jak obecnie - 396 mln euro, kwota ta może wzrosnąć do ok. 17,72 mld euro).

  Polska stosuje i będzie stosowała Przejściowe Wsparcie Krajowe, finansowane z budżetu krajowego, w ramach którego corocznie na Uzupełniającą Płatność Podstawową przeznaczane będzie ok. 400 mln zł. W efekcie od 2023 r., dzięki utrzymaniu Przejściowego Wsparcia Krajowego oraz zwiększeniu środków na płatność redystrybucyjną i rozszerzeniu tej płatności na gospodarstwa o wielkości 1-2 ha (płatność będzie przyznawana od 1 do 30 ha w gospodarstwach o wielkości do 300 ha), średni poziom wsparcia na hektar dla ponad 97% gospodarstw (o wielkości do 50 ha) będzie równy lub wyższy od średniej unijnej.

  Wpływ na wysokość wparcia będzie miał także rodzaj prowadzonej produkcji (Polska będzie stosowała dobrowolne wsparcie związane z produkcją), a także rodzaj praktyki w ramach schematów na rzecz klimatu, środowiska i dobrostanu zwierząt (tzw. ekoschematy), które są dobrowolne dla rolników.

  (ISBnews)

 • 13.10, 09:58Litwiniuk z RPP rozważy zaskarżenie do sądu zmian w regulaminie Rady 

  Warszawa, 13.10.2022 (ISBnews) - Członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Przemysław Litwiniuk poinformował, że rozważy zaskarżenie do sądu "rozlicznych" zmian regulaminu Rady, które - jak ocenia - ograniczały lub wyłączały możliwość sprawowania mandatu przez członków RPP.

  "Działam proporcjonalnie: najpierw wewnątrz, potem - przedstawiając sprawę opinii publicznej, teraz - licząc na refleksję" - powiedział Litwiniuk w rozmowie z TVN24.

  Zapytany, co się stanie, jeśli tej refleksji nie będzie, odpowiedział: "To pójdę do sądu. Zaskarżę określone uchwały Rady Polityki Pieniężnej dotyczące rozlicznych zmian regulaminu Rady Polityki Pieniężnej, które ograniczały lub wyłączały możliwość sprawowania mandatu przez członków Rady Polityki Pieniężnej".

  Wyjaśnił, że sąd okręgowy ma ku temu kompetencje - co wynika z Kodeksu postępowania cywilnego.

  We wtorek prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący RPP Adam Glapiński oraz czterech członków RPP - Cezary Kochalski, Wiesław Janczyk, Ireneusz Dąbrowski i Henryk Wnorowski - wydali oświadczenie, w którym stwierdzili, że wyrażają "skrajną dezaprobatę" wobec działań, które w ich ocenie mogą stanowić naruszenie przepisów prawa; w związku z tymi działaniami uznają za zasadne rozważenie skierowania w tej sprawie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

  (ISBnews)

 • 13.10, 08:24Buda: Spodziewam się, że wzrost PKB przekroczy 2% w 2023 r. 

  Warszawa, 13.10.2022 (ISBnews) - Wzrost gospodarczy przekroczy 2% PKB w roku 2023 ze względu na wprowadzane przez rząd rozwiązania dot. cen energii, uważa minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. W jego ocenie, inflacja będzie się stabilizowała, a od przyszłego roku malała.

  "Nie spodziewam się recesji. W budżecie pomimo bardzo wysokich cen i projektowania budżetu we wrześniu i w październiku  przewidywaliśmy wzrost gospodarczy na 1,7% PKB. Przy tych rozwiązaniach dotyczących [cen] energii zakładam, że to będzie powyżej 2% PKB. Tu ciężko mówić o recesji, To marzenie wielu krajów europejskich" - powiedział Buda w radiowej Jedynce.

  Jego zdaniem, po wprowadzeniu ceny maksymalnej dla samorządów i małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla gospodarstw powyżej limitu zużycia inflacja będzie się stabilizowała.

  "Po załagodzeniu sytuacji z nośnikami [energii], liczymy na to, że z końcem roku inflacja będzie się stabilizowała, a od przyszłego roku malała" - wskazał minister.

  W jego ocenie, konsekwencje kryzysu mogą potrwać nawet 2-3 lata.

  Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał, że według szybkiego szacunku danych inflacja konsumencka wyniosła 17,2% w ujęciu rocznym we wrześniu 2022 r. 

  W projekcie przyszłorocznego budżetu zapisano wzrost inflacji w ujęciu średniorocznym o 9,8%.

  (ISBnews)

 • 12.10, 15:07Rząd rezygnuje z pomysłu wprowadzenia podatku od ponadnormatywnych zysków - prasa 

  Warszawa, 12.10.2022 (ISBnews) - Rząd rezygnuje z pomysłu wprowadzenia podatku od nadmiarowych zysków, poinformowało RMF FM. Nad projektem regulacji w tym zakresie pracowało Ministerstwo Aktywów Państwowych.

  Podatek ten w wysokości 50% miał - wedle zapowiedzi resortu - objąć przedsiębiorstwa, które w roku 2022 r. osiągnęłyby marże z zysku brutto wyższe od średniej marży za lata 2018, 2019, 2021.

  "Podatek trafia do kosza. […] Po pierwsze dlatego, że jest już niepotrzebny. Ten sam efekt - pozbawienia spółek energetycznych części zysku - został osiągnięty bowiem projektami dwóch innych ustaw. Pierwsza ustawa, to ta o częściowym zamrożeniu cen prądu dla naszych domów. […] Druga ustawa to negocjowany właśnie z samorządami projekt o maksymalnej cenie prądu dla małych i średnich firm, samorządów oraz szkół i szpitali" - czytamy na stronie RMF FM.

  W tej sytuacji - zdaniem ministrów - projekt Jacka Sasina o wielkim podatku od dobrze zarabiających firm jest niepotrzebny. W przyszłości może jednak wrócić - znacznie skromniejszy - projekt ograniczenia marż, ale jedynie spółek energetycznych, podano także.

  Z końcem września wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin poinformował że złożył propozycję wprowadzeniu 50% podatku od nadmiarowych zysków, który miał dać budżetowi państwa ponad 13 mld zł; środki te miały zostać wykorzystane na pokrycie przede wszystkim kosztów zamrożenia cen energii. Podatek - jak powiedział - miał dotyczyć m.in. spółek energetycznych.

  Z kolei według niektórych mediów, podatek ten miał objąć nie tylko spółki energetyczne, ale wszystkie firmy - włącznie z prywatnymi - zatrudniające powyżej 250 osób.

  (ISBnews)

 • 12.10, 09:35Soboń z MF: Decyzja ws. tarczy na przełomie X i XI, niewykluczone, że będziemy przedłużać 

  Warszawa, 12.10.2022 (ISBnews) - Decyzję w sprawie tarczy antyinflacyjnej rząd podejmie na przełomie października i listopada br, poinformował wiceminister finansów Artur Soboń, Nie wykluczył, że tarcza zostanie przedłużona na kolejny kwartał.

  "Taką decyzję będziemy musieli - jak sądzę - na przełomie października i listopada podjąć. Nie jest wykluczone oczywiście, że będziemy tę tarczę przedłużać, ale na dzisiaj jeszcze takiej decyzji nie ma" - powiedział Soboń w Tok FM.

  Podkreślił, że decyzje w sprawie tarczy podejmowane są w odstępach kwartalnych.

  Obecnie tarcza antyinflacyjna obowiązuje do 31 października br. Na podpis prezydenta oczekuje nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która przedłuża regulację do końca br.

  (ISBnews)

 • 12.10, 09:11Soboń, MF: Decyzja w sprawie ewentualnego przedłużenia tarczy antyinflacyjnej - na kwartał 

  Warszawa, 12.10.2022 (ISBnews) - Decyzja w sprawie ewentualnego przedłużenia tarczy antyinflacyjnej zostanie podjęta na okres kwartału, zapowiedział wiceminister finansów Artur Soboń. Zastrzegł, że nie przesądza, jaka to będzie decyzja.

  "Robimy to w odcinkach kwartalnych i przed nami pewnie za chwilę decyzja, ja jej nie przesądzam, o kontynuacji obniżek w postaci VAT-u, akcyzy i podatku od sprzedaży detalicznej dla przede wszystkim gazu, energii i paliwa, żywności i nawozów" - powiedział Soboń w radiowej Jedynce.

  "Zrobimy to ponownie na okres kwartalny, z jednego prostego powodu, tzn. to jest uszczuplenie dochodów budżetu państwa na samym VAT o 2,4 mld zł każdego miesiąca i 200 mln zł na akcyzie, więc musimy to robić ostrożnie, patrząc na skutki tych decyzji" - dodał.

  Obecnie tarcza antyinflacyjna obowiązuje do 31 października br. Na podpis prezydenta oczekuje nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która przedłuża regulację do końca br.

  (ISBnews)

 • 10.10, 09:53Koszt waloryzacji emerytur rolniczych oszacowano na 2, 6 mld zł w 2023 r. wg OSR 

  Warszawa, 10.10.2022 (ISBnews) - Koszt waloryzacji rent i emerytur rolniczych wskaźnikiem 113,79% to koszt dla Funduszu Emerytalno-Rentowego na poziomie 2 615,09 mln zł w roku 2023, wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Projekt trafił właśnie do konsultacji i uzgodnień.

  Wskaźniki waloryzacji na latach 2023-2032 wyliczono w oparciu o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych oraz o wskaźniki z założeń projektu budżetu państwa na rok 2023.  Określono je na poziomie 113,79% w 2023 r, 110,19%, w 2024 r., 105,77% w 2025 r. , 104,15% w 2026 r. i na poziomie 104,42% w roku 2027 i latach kolejnych (do 2032r.)

  "Szacowana kwota waloryzacji w 2023 r. w wysokości 2 615,094 mln zł stanowić będzie koszt Fundusz Emerytalno-Rentowego. Szacowania skutków projektu ustawy dokonano na danych indywidualnych za miesiąc sierpień 2022 r. Skutki regulacji dla rozwiązania polegającego na podwyższeniu wysokości emerytury podstawowej do wysokości najniższej emerytury zostały oszacowane w taki sposób, iż wyliczono koszty wypłat świadczeń emerytalno-rentowych na dotychczasowych zasadach oraz wg nowych zasad a różnica stanowi koszty przyjęcia regulacji w latach 2023-2032" - czytamy w OSR.

  W każdym kolejnym roku przyjęto wzrost świadczenia emerytalno-rentowego wskaźnikiem waloryzacji, a koszty ukształtowały się na poziomie: 3 457,886 mln zł w 2024 r., 3657,406 mln zł w 2025 r., 3.809,189 mln zł w 2026 r., 3 977,555 mln zł w 2027 r., 4 153,363 mln zł w 2028 r., 4 336,941 mln zł w 2029 r., 4 528,634 mln zł w 2030 r., 4 728,8 mln zł w 2031 r. oraz 4.937 812 mln zł w 2032 r.

  Szacunkowy w 2023 roku łączny koszt Funduszu Emerytalno-Rentowego wprowadzenia zmiany dotyczącej osób uprawnionych do emerytury rolniczej, które otrzymają dodatek z tytułu opłacania wyższej składki w kwocie rocznej 285,813 mln zł. Biorąc pod uwagę że nie wszystkie osoby uzyskają prawo do dodatku z uwagi na nieosiągnięcie wieku emerytalnego przyjęto ok. 40 % osób opłacających składkę w podwyższonej lub w podwójnej wysokości, tj. w 2023 r. kwotę 114,325 mln zł.

  Oszacowana kwota zwiększenia emerytury w części składkowej za 12 lat opłacania składki dodatkowej z tytułu gospodarstwa powyżej 50 ha przy założeniu, że płaciło ją ok. 22 tys. osób płaciło to ok. 59, 527 mln zł.

  Oszacowana kwota zwiększenia emerytury w części składkowej za 18 lat opłacania podwójnej składki z tytułu prowadzenia działalności dla  ok. 75 tys. osób, które płaciły podwyższoną składkę przez 18 lat przy założeniu, że świadczenie emerytalne tych osób wzrosłoby o 1% za każdy rok opłacania składek w podwójnej to łączny koszt na poziomie  175,2 mln zł rocznie.

  Według OSR, osoby uprawnione do świadczeń emerytalno-rentowych rolniczych z KRUS to ok. 971 tys. osób.

  Osoby uprawnione do emerytury rolniczej, które w trakcie aktywności zawodowej opłacały składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w podwójnej wysokości z tytułu prowadzenia oprócz działalności rolniczej i dodatkowo pozarolniczej działalności gospodarczej lub składki dodatkowej z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych ok. 97 tys. osób.

  (ISBnews)

 • 07.10, 18:12Sejm przywrócił poprzednie zapisy dot. objęcia minimalnym CIT 

  Warszawa, 07.10.2022 (ISBnews)  - Sejm odrzucił część poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która zakłada m.in. odroczenie poboru minimalnego podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) do końca 2023 r. Sejm przywrócił zapis, zgodnie z którym do minimalnego CIT zobowiązane mają być w przyszłości firmy, których wskaźnik rentowności wynosi 2%, a nie 1% jak proponował Senat.

  Minimalny podatek dochodowy wprowadzony został nowelizacją ustawy o podatku dochodowym z 29 października 2021 r. Nowela zakłada zwolnienie z opodatkowania minimalnym podatkiem dochodowym, w okresie 2 lat, tj. od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

  Nowela w wersji przyjętej przez Sejm podnosiła wskaźnik rentowności firm, zobowiązanych do minimalnego CIT z 1% do 2%. Senat wprowadzoną poprawką ustalił ten poziom na 1%. Sejm odrzucając poprawkę Senatu, ustalił próg rentowności firm na 2%.

  Nowelizacja zakłada zmianę metody wyliczania minimalnego CIT poprzez wyłączenie:

  • z kosztów uzyskania przychodów - opłat z tytułu umowy leasingu, w tym odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego, jeżeli odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający,
  • z przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów - wartości należności handlowych zbywanych na rzecz podmiotów z branży faktoringowej,
  •  z kosztów uzyskania przychodów - określonej wartości (20%) kosztów z tytułu wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne oraz wpłat do PPK
  • z kosztów uzyskania przychodów - wzrostu wartości energii elektrycznej, cieplnej i gazu przewodowego w odstępach rocznych, czy
  • wartości podatku akcyzowego (przy uwzględnieniu także obrotu wyrobami akcyzowymi), podatku od sprzedaży detalicznej, podatku od gier, opłaty paliwowej, opłaty emisyjnej;

  - wprowadzenie alternatywnej metody ustalania podstawy opodatkowania - wg wyboru podatnika, tj.:

  • podstawa opodatkowania to 3% przychodów albo
  • podstawa opodatkowania to 1,5% przychodów + obecne elementy wyliczania podstawy opodatkowania (tj. koszty pasywne - finansowanie dłużne i usługi niematerialne ;

  - modyfikację dotychczasowych wyłączeń i rozszerzeniu tego katalogu dodatkowo m.in. o:

  • podatników CIT, których roczne przychody nie przekraczają 2.tys. euro (tj. tzw. małych podatników),
  • spółki komunalne,
  • podatników, jeżeli większość przychodów zostało osiągniętych w związku ze świadczeniem usług ochrony zdrowia, o podatników, których rentowność w 1 z 3 ostatnich lat podatkowych była powyżej wskaźnika 2%, czy
  • podatników postawionych w stan upadłości, likwidacji lub objętych postępowaniem restrukturyzacyjnym.

  Zmiany mają w szczególności na celu:

  - korektę przepisów budzących wątpliwości interpretacyjne lub prowadzących do rezultatów sprzecznych z ideą  regulacji o minimalnym podatku dochodowym,

  - większe uwzględnienie specyfiki poszczególnych branż,

  - wzmocnienie ukierunkowania regulacji na faktyczne przypadki unikania opodatkowania,

  - uzyskanie efektu większej przewidywalności tych regulacji, i w konsekwencji zbliżenie tych przepisów do realizacji zakładanego celu regulacji o podatku minimalnym.

  Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tzw. minimalnym podatkiem od spółek oraz podatkowych grup kapitałowych objęte są spółki, które poniosły stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych albo osiągnęły udział dochodów w wysokości nie większej niż 1%. Podatek ten wynosi 10% podstawy opodatkowania.

  (ISBnews)

 • 07.10, 18:11Przepisy dot. wydłużenia tarczy antyinflacyjnej do 31 XII 2022 r. - do podpisu prezydenta 

  Warszawa, 07.10.2022 (ISBnews) – Przepisy, dot. wydłużenia tarczy antyinflacyjnej z 31 października do 31 grudnia 2022 r. - w tym obniżki VAT m.in. na żywność, paliwa silnikowe, gaz ziemny i energię elektryczną trafią teraz do podpisu prezydenta. Przepisy znajdują się w noweli ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

  Poparcie przez Senat przedłużenia tarczy antyinflacyjnej oznacza m.in., że czasowo utrzymane zostaną obniżone stawki VAT dotyczące żywności, paliw silnikowych, gazu ziemnego, energii elektrycznej i cieplnej, nawozów i innych środków wspomagających produkcję rolniczą. Jest to:

  - 0% stawki podatku VAT na podstawowe produkty spożywcze (obniżka z 5%);

  - 0% stawki podatku VAT na gaz ziemny (obniżka z 23%, a od 1 lutego 2022 r. z 8%);

  - 5% stawki podatku VAT na energię elektryczną (obniżka z 23%);

  - 5% stawki podatku VAT na ciepło systemowe (ogrzewanie z kaloryferów) (obniżka z 23%, a od 1 lutego 2022 r. z 8%);

  - 8% stawki podatku VAT na paliwa silnikowe (obniżka z 23%);

  - wyłączenie z opodatkowania podatkiem handlowym sprzedaży niektórych paliw silnikowych;

  - 0% stawki podatku VAT na nawozy i niektóre środki wspomagające produkcję rolniczą (obniżka z 8%);

  - obniżka akcyzy na: energię elektryczną, niektóre paliwa silnikowe oraz lekki olej opałowy - do minimum unijnego.

  Utrzymanie obniżonych stawek VAT przez kolejne dwa miesiące spowoduje ubytek dochodów budżetu państwa na poziomie 4,8 mld zł.

  (ISBnews)

   

 • 07.10, 17:52Sejm przywrócił  przepis dot. utrzymania stawek VAT na poziomie 8% i 23% w 2023 r. 

  Warszawa, 07.10.2022 (ISBnews) – Sejm przywrócił  przepis nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który zakłada utrzymanie podwyższonych stawek podatku od towarów i usług (VAT) na poziomie 8% i 23% w 2023 r. z uwagi na planowany wzrost wydatków na obronność oraz po 1 stycznia 2024 r. w przypadku, gdy wydatki na obronność będą przekraczać 3% PKB.

  Nowelizacja zakłada kontynuację stosowania podwyższonych o 1 pkt proc. stawek podatku od towarów i usług w 2023 r. z uwagi na planowany skokowy wzrost wydatków na obronność.

  Wprowadzane tą nowelą zmiany w ustawie o VAT zakładają wprowadzenie od 2024 r. mechanizmu, w oparciu o który przedłużony zostanie okres obowiązywania podwyższonych o 1 pkt proc. stawek VAT. Mechanizm ten ma być skorelowany z poziomem wydatków przeznaczanych na finansowanie potrzeb obronnych (jeżeli przekroczą 3% PKB mechanizm zostanie utrzymany).

  Podwyższone o 1 pkt proc. stawki podatku VAT mają być stosowane w oparciu o nowy mechanizm począwszy od 1 stycznia 2024 r. do końca roku, w którym suma precyzyjnie zdefiniowanych w projekcie wydatków na obronność będzie wyższa niż 3% wartości PKB.

   (ISBnews)