Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 17.05, 14:17Rząd przyjął projekt dot. zwiększenia wsparcia dla przewozów autobusowych o 200 mln zł 

  Warszawa, 17.05.2023 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, który zakłada zwiększenie wsparcia dla linii autobusowych z rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o 200 mln zł,  wynika z informacji Centrum Informacyjnego Rządu (CIR).

  Proponowane rozwiązania:

  - Z 800 mln zł do 1 mld zł zwiększony zostanie budżet Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
  - Rozwiązanie pozwoli na zwiększenie dostępności transportu publicznego dla pasażerów.

  - Od 2024 r. utrzymany zostanie na stałe obecny poziom dopłaty z Funduszu dla organizatorów publicznego transportu w kwocie nie wyższej niż 3 zł do 1 wozokilometra przewozu.

  - Wojewoda będzie mógł zawierać z organizatorem - oprócz rocznych umów o dopłatę - także wieloletnie umowy o dopłatę z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych.
  - Rozwiązanie zapewni większą przewidywalność i stabilność dopłat z funduszu, a tym samym zachęci organizatorów do organizacji przewozów, zwłaszcza na obszarach, gdzie dostępność transportu nie jest obecnie wystarczająca.

  - Utrzymana zostanie możliwość ubiegania się o dopłatę z budżetu państwa, jeśli chodzi o stosowanie ulg ustawowych za przejazd przez przewoźników, którzy nie są operatorami publicznego transportu zbiorowego.
  - Rozwiązanie umożliwi szeroką dostępność biletów ulgowych dla pasażerów, zarówno w przewozach o charakterze użyteczności publicznej, jak i przewozach realizowanych przez tzw. przewoźników komercyjnych.

  - W czasie stanu wyjątkowego, stanu wojennego, stanu klęski żywiołowej oraz stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii - w celu usuwania ich skutków - zarządca infrastruktury kolejowej będzie mógł nie pobierać części opłaty podstawowej, związanej z rodzajem wykonywanych przewozów (mark-up) oraz opłaty rezerwacyjnej za niewykorzystanie przydzielonej zdolności przepustowej lub będzie mógł pobierać opłatę podstawową obniżoną o nie więcej niż 50% wysokości.

  - Za utracone przychody zarządca infrastruktury kolejowej otrzyma finansowanie ze środków budżetu państwa. Rozwiązanie ma na celu umożliwienie zarządcy infrastruktury obniżenia opłat za dostęp do infrastruktury i zrekompensowanie im obniżenia tych opłat.

  Nowe przepisy mają wejść w życie zasadniczo po upływie 30 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  W ramach przeprowadzonych do tej pory naborów na 2023 r., samorządy wnioskowały o uruchomienie 6 436 nowych linii komunikacyjnych w całym kraju. Na ten cel rząd przeznaczył 777 mln zł.

  (ISBnews)

 • 17.05, 14:12Adamczyk: Wpływy z przejazdów autostradami GDDKiA wyniosły 198,9 mln zł w 2022r. 

  Warszawa, 17.05.2023 (ISBnews) - Wpływy z przejazdów dwoma odcinkami autostrad płatnych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) wyniosły 198,9 mln zł w 2022 r., poinformował minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

  "Co się zaś tyczy dwóch odcinków płatnych, wpływy średnio miesięczne to jest około 16 864 tys. zł za 2022 r. Zaś za cały 2022 r. na dwóch płatnych odcinkach autostrady zarządzanych przez generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w imieniu rządu, gdzie poborca opłat jest Krajowa Administracja Skarbowa to było 198 887 tys. zł" - powiedział Adamczyk podczas konferencji prasowej.

  Chodzi o odcinek autostrady A2: Stryków-Konin oraz A4: Wrocław- Sośnica.

  Dzisiaj rząd przyjął projekt ustawy, zakładający zniesienie opłat drogowych na tych odcinkach.

  (ISBnews)

 • 17.05, 12:41Adamczyk: Rząd przyjął projekt likwidacji opłat dla aut osobowych na autostradach GDDKiA 

  Warszawa, 17.05.2023 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, zakładający zwolnienia z opłat na autostradach dla samochodów osobowych, na autostradach zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), poinformował minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

  "Dzisiaj rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, projekt przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury wespół z Ministerstwem Finansów, bo to niebagatelna kwestia wymagająca precyzyjnego przygotowania" – powiedział Adamczyk podczas konferencji prasowej.

  "[Projekt] pozwoli zaprzestać pobierania opłat na autostradach płatnych, dzisiaj zarządzanych przez państwo" - dodał.

  Chodzi o autostrady: A2 na odcinku Stryków-Konin oraz A4 - Wrocław-Sośnica.

  Adamczyk podkreślił, że intencją rządu jest, by przepisy te weszły w życie od 1 lipca.

  Zapowiedział, że kolejny projekt będzie zmierzał do likwidacji opłat na autostradach koncesjonowanych. Przypomniał, że zgodnie z zapowiedzią prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego ma to nastąpić w ciągu roku, ale wyraził przekonanie, że nastąpi to "wcześniej niż później".

  Projekt ustawy zakłada usunięcie przepisów przewidujących obowiązek uiszczania opłaty za przejazd autostradą przez samochody osobowe i motocykle na odcinkach autostrad płatnych zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad - czyli poboru opłaty za przejazd autostradą przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

  (ISBnews)

 • 17.05, 11:38MKiŚ zakłada zapotrzebowanie na moc w aukcji dla 2028 r. na poziomie 5 791 MW 

  Warszawa, 17.05.2023 (ISBnews) - Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) zakłada zapotrzebowanie na moc w aukcji głównej dla roku 2028 na poziomie 5 791 MW, wynika z projektu rozporządzenia ministra klimatu i środowiska dla aukcji głównej dla roku dostaw 2028 oraz parametrów aukcji dodatkowych dla roku dostaw 2024.

  Projekt rozporządzenia, dostępny na stronie Rządowego Centrum Legislacji (RCL), został skierowany do konsultacji.

  Rozporządzenie określające parametry aukcji wydawane jest cyklicznie, nie później niż na 18 tygodni przed rozpoczęciem każdej aukcji głównej.

  W projekcie rozporządzenia prognozowane zapotrzebowanie na moc w aukcji zostało wyznaczone odrębnie dla każdego kwartału roku dostaw. Łączne zapotrzebowanie na moc w aukcji głównej na rok dostaw 2028 wynosi 5 791 MW.

  Zapotrzebowanie na moc w ramach rynku mocy w poszczególnych kwartałach 2024 roku uwzględnia wyniki aukcji głównej i kształtuje się następująco:

  - 3 520 MW dla I kwartału,

  - 1 131 MW dla II kwartału,

  - 500 MW dla III kwartału,

  - 842 MW dla IV kwartału.

  Zgodnie z metodyką przyjętą przy przyjmowaniu poprzednich rozporządzeń cena wejścia (zwana dalej: CeWe), nowej jednostki wytwórczej nie została powiększona o inflację. Przyjęto bowiem, że koszty kapitałowe są ponoszone przez dostawcę mocy przed rozpoczęciem dostaw, a kontrakty mogą być zawierane już w 2023 roku. OSP przeanalizował inwestycje w podobne źródła w Polsce i na świecie, a koszty operacyjne oparł m.in. na danych pochodzących z World Energy Outlook. CeWe ustalono na poziomie 431 zł/kW.

  (ISBnews)

 • 17.05, 11:19Rząd chce przyjąć projekt zwolnień z opłat na autostradach GDDKiA dla aut os. w II kw. 

  Warszawa, 17.05.2023 (ISBnews) - Rząd chce przyjąć projekt nowelizacji ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, zakładający zwolnienia z opłat na autostradach dla samochodów osobowych, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Przyjęcie projektu planowane jest na II kw.

  "Celem projektu jest zaniechanie poboru opłat za przejazd autostradą od pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony (czyli samochodów osobowych oraz motocykli) na odcinkach autostrad płatnych zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad" - czytamy w wykazie.

  Wprowadzenie całkowitego wyłączenia poboru opłat za przejazd autostradą jest podyktowane potrzebami społecznymi bezpłatnego korzystania z autostrad płatnych zarządzanych przez organy państwowe, podano także.

  Projekt ustawy zakłada usunięcie przepisów przewidujących obowiązek uiszczania opłaty za przejazd autostradą przez samochody osobowe i motocykle na odcinkach autostrad płatnych zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad – czyli poboru opłaty za przejazd autostradą przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

  Zmiany wprowadzane w pozostałych nowelizowanych ustawach stanowią konsekwencję zmian przewidzianych w ustawie o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.

  Konieczne będą przepisy przejściowe regulujące kwestie opłat za przejazd autostradą pobranych lub dochodzonych przez KAS przed wejściem w życie ustawy oraz elementów organizacyjnych związanych z systemem poboru tej opłaty przyjętych przez KAS, wskazano.

  (ISBnews)

 • 16.05, 13:18Morawiecki:  Wkrótce harmonogram zwolnienia z opłat na autostradach państwowych 

  Warszawa, 16.05.2023 (ISBnews) - Wkrótce zostanie przedstawiony program rezygnacji z opłat na autostradach państwowych, tak aby zrobić to "najszybciej, jak się da", zapowiedział premier Mateusz Morawiecki.  Rząd planuje podjąć też negocjacje z prywatnymi właścicielami autostrad, aby od nowego roku również przedstawić plan likwidacji bramek na tych autostradach.

  "W krótkim czasie przedstawimy też harmonogram, tak żeby postarać się zrobić to do wakacji, do tych najbliższych wakacji, aby te autostrady, za które dopowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, czyli można powiedzieć: rząd polski, państwo polskie - żeby one zostały zwolnione z opłat najszybciej, jak się da" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

  "Co do tych kawałków autostrad, które nasi poprzednicy zbudowali razem z prywatnymi właścicielami w taki sposób, […] żeby od nowego roku również przedstawić plan likwidacji bramek i plan darmowego poruszania się po autostradach i drogach ekspresowych w Polsce" - dodał.

  Podczas weekendowej konwencji Prawa i Sprawiedliwości (PiS) prezes tej partii Jarosław Kaczyński zapowiedział wprowadzenie bezpłatnych przejazdów autostradami państwowymi w najbliższym czasie, a autostradami prywatnymi - w ciągu najbliższego roku.

  Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda powiedział dziś rano w Radiu Zet, że intencją rządu jest przeprowadzenie negocjacji z koncesjonariuszami płatnych odcinków autostrad tak, by od wakacji w przyszłym roku nie pobierano na nich opłat. 

  (ISBnews)

 • 16.05, 09:45Buda: Chcemy, by wszystkie autostrady były dostępne bezpłatnie od przyszłych wakacji 

  Warszawa, 16.05.2023 (ISBnews) - Intencją rządu jest przeprowadzenie negocjacji z koncesjonariuszami płatnych odcinków autostrad tak, by od wakacji w przyszłym roku nie pobierano na nich opłat, poinformował minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

  "Musimy to przenegocjować z nimi, musimy dojść do porozumienia, jakie stawki, w jakim mechanizmie prawnym to zrobimy. I w ciągu roku uporamy się z tym. W następne wakacje będzie to rozwiązane" - powiedział Buda w Radiu Zet, odnosząc się do autostrady A2 do granicy z Niemcami.

  Zapytany, czy dotyczy to także innych płatnych odcinków, np. Katowice-Kraków, odpowiedział: "Tak, powinniśmy się z tym uporać, to będzie dokładnie rok".

  "Jest również formuła wywłaszczenia na cele publiczne. Jeżeli nie będzie porozumienia i chęci negocjacji, możemy wywłaszczyć z całego tego obszaru. I rzeczywiście odszkodowanie sąd ustali" - wskazał minister.

  Podkreślił, że w grę wchodziłyby kwoty, które nie są "jakieś wielkie" z punktu widzenia budżetu państwa.

  "Sama budowa tej autostrady od Nowego Tomyśla do Poznania to jest kilkadziesiąt kilometrów. My takich odcinków budujemy co roku kilkanaście. Więc nawet gdybyśmy wykupili i zapłacili odszkodowania za wiele lat, to są kwoty, które nie przerażają" - powiedział Buda.

  Odnośnie autostrady A2, wskazał, że rząd chce odliczać koszty obsługi systemu opłat na bramkach i jest gotów wypłacić koncesjonariuszom takie "minimalne" kwoty.

  Podczas weekendowej konwencji Prawa i Sprawiedliwości (PiS) prezes tej partii Jarosław Kaczyński zapowiedział wprowadzenie bezpłatnych przejazdów autostradami państwowymi w najbliższym czasie, a autostradami prywatnymi - w ciągu najbliższego roku.

  (ISBnews)

 • 15.05, 17:58Prezydent skierował do Sejmu projekt dot. regulacji stanu prawnego niektórych dróg 

  Warszawa, 15.05.2023 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących regulacji stanu prawnego niektórych dróg ogólnodostępnych, podała Kancelaria Prezydenta.

  "Projekt ustawy ma na celu ułatwienie nabywania przez gminy własności nieruchomości pozostających w ich władaniu w dniu wejścia w życie ustawy od co najmniej 20 lat i zajętych pod drogi, które nie zostały zaliczone do kategorii dróg publicznych a są drogami ogólnodostępnymi, o utwardzonej powierzchni, po których odbywa się ruch pojazdów i pieszych, przeznaczone do korzystania przez nieokreśloną liczbę użytkowników, stanowiące uzupełnienie sieci dróg służących miejscowym potrzebom, funkcjonalnie zbliżone do dróg publicznych i połączone z drogami publicznymi" - czytamy w komunikacie.

  Projekt ustawy stwarza narzędzie prawne umożliwiające rozwiązanie szeregu problemów występujących w codziennej praktyce administracyjnej. Z proponowanych rozwiązań skorzystają samorządy, w tym w zakresie uporządkowania stosunków własnościowych w ważnej sferze infrastruktury drogowej, a także mieszkańcy setek gmin, podkreślono.

  (ISBnews)

 • 14.05, 15:30Prezes PiS: Wkrótce bezpłatne autostrady państwowe, w kolejnym roku - także prywatne 

  Warszawa, 14.05.2023 (ISBnews) - Wprowadzenie bezpłatnych przejazdów autostradami państwowymi w najbliższym czasie, a autostradami prywatnymi - w ciągu najbliższego roku zapowiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości (PiS) Jarosław Kaczyński.

  "Dla właścicieli samochodów, szczególnie tych którzy jeżdżą po autostradach i drogach szybkiego ruchu - otóż jeżeli chodzi o te opłaty państwowe, to jeśli tylko uda się uchwalić w odpowiednim czasie ustawy, to w najkrótszym możliwie okresie my to zniesiemy" - powiedział Kaczyński podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwości.

  "A jeżeli chodzi o te sytuacje, gdzie autostrady są prywatne, albo są w jakiejś dzierżawie […] tam obiecujemy, że w ciągu kolejnego roku to załatwimy" - dodał.

  (ISBnews)

 • 12.05, 06:51Senat wprowadził poprawki do noweli prawa o ruchu drogowym dot. taksówek na aplikację 

  Warszawa, 12.05.2023 (ISBnews) - Senat wprowadził kilkanaście poprawek do nowelizacji ustawy prawa o ruchu drogowym dot. poprawy bezpieczeństwa pasażerów, korzystających z przewozów przez tzw. taksówki na aplikację. Poprawki miały głownie charakter legislacyjny.

  Za przyjęciem noweli wraz z poprawkami głosowało 93 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt też nie wstrzymał się od głosu.

  Celem nowelizacji jest zwiększenie bezpieczeństwa pasażerów korzystających z przewozów przez tzw. taksówki na aplikację. Przedsiębiorcy pośredniczący w przewozach drogowych będą zobowiązani m.in. do weryfikacji kierowców przed rozpoczęciem współpracy i zleceniem pierwszego przewozu, w tym ich tożsamości (utrwalenie wizerunku), posiadanych uprawnień (prawo jazdy) i niekaralności, do weryfikacji dokumentów uprawniających do kierowania pojazdem i do sprawdzenia autentyczności polskich dokumentów.

  Nowe przepisy zaostrzają również kary za naruszenie obowiązków zarówno dla przedsiębiorców, którzy pośredniczą w przewozach, jak i kierowców. Przedsiębiorcy będą zobowiązani - nie rzadziej niż raz na 100 przewozów - do weryfikacji, czy kierowca jest osobą, której zlecono przewóz. Informacje o otrzymanej liczbie punktów, zgromadzone w centralnej ewidencji, mają być usuwane po roku, a kierowcy maksymalnie raz na pół roku będą mogli wziąć udział w odpłatnym szkoleniu, które pozwoli zredukować 6 punktów karnych.

  Wyjątek to nowi kierowcy w ciągu roku od wydania prawa jazdy po raz pierwszy. Zatrzymane prawo jazdy będzie automatycznie zwracane, bez konieczności składania wniosku, po okresie, na który zostało zatrzymane.

  (ISBnews)

 • 12.05, 06:50Senat za przyznaniem kierowcom transportu zbiorowego statusu funkcjonariusza publicznego 

  Warszawa, 12.05.2023 (ISBnews) - Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, która zakłada przyznanie kierowcom w transporcie zbiorowym ochrony przysługującej funkcjonariuszowi publicznemu. Za nowelą głosowało 94 senatorów, nikt nie był przeciwny, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

  Celem nowelizacji jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa osób wykonujących przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym podczas kierowania środkami transportu i w związku z kierowaniem nimi.

  Zgodnie z nowelą, przedmiotem szczególnej ochrony prawnokarnej stanie się m.in. nietykalność cielesna kierowców (motorniczych, maszynistów, innych osób) wykonujących przewozy w publicznym transporcie zbiorowym, ich życie i zdrowie, godność osobista, a także - prawidłowość prowadzonych przez nich czynności oraz szacunek dla realizowanych przez nich zadań.

  W ten sposób zaostrzona zostanie odpowiedzialność karna osób, które dopuszczają się naruszenia nietykalności funkcjonariusza publicznego, czynnej napaści czy znieważenia kierowców (motorniczych, maszynistów, inne osoby) wykonujących przewozy w publicznym transporcie zbiorowym podczas wykonywania tych przewozów i w związku z nimi.

  (ISBnews)

 • 08.05, 12:12Rząd przyjął projekt dotyczący biogazowni rolniczych 

  Warszawa, 08.05.2023 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, który zakłada ułatwienia w procesie inwestycyjnym oraz ułatwienia w stosowaniu lokalnego substratu, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  Projekt został przyjęty w trybie obiegowym.

  Projektowana ustawa ma ona stanowić swoiste narzędzie do wykorzystania w celu rozwoju gospodarki obiegu zamkniętego w gospodarstwach rolnych i zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego.

  Przyjęto ograniczenia łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej na poziomie maksymalnym 3,5 MW, albo mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 10,5 MW, albo rocznej wydajności produkcji biogazu rolniczego nie przekraczającej 14 mln m3 albo rocznej wydajności produkcji biometanu z biogazu rolniczego nie przekraczającej 8,4 mln m3.

  Główne rozwiązania przyjęte w projekcie zakładają wprowadzenie:

  - ułatwień w procesie inwestycyjnym, w toku postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dotyczące biogazowni rolniczych, a także wydania warunków przyłączenia biogazowni rolniczej do sieci;

  - ułatwień w wykorzystaniu lokalnego potencjału substratu, poprzez wskazanie, że określone w wydanym na podstawie projektowej ustawy rozporządzeniu wykonawczym substraty nie będą taktowane jako odpad;

  - ułatwień w zakresie wykorzystania produktu pofermentacyjnego, poprzez określenie, że surowiec będzie mógł być wprowadzany do obrotu jako produkt pofermentacyjny bez konieczności uzyskania pozwolenia ministra właściwego do spraw rolnictwa, co w efekcie umożliwi producentom ich zbycie lub zagospodarowanie bez konieczności uzyskiwania określonej decyzji administracyjnej.

  W ocenie autorów projektu, rozwój biogazowni rolniczych może doprowadzić do powstania impulsu dla rozwoju na poziomie krajowym i regionalnym dostawców i poddostawców usług i komponentów (tzw. local content) w cyklu życia instalacji - zarówno na etapie realizacji inwestycji, jak i jej eksploatacji.

  (ISBnews)

 • 04.05, 13:50Rząd przyjął projekt noweli o ochronie żeglugi i portów morskich 

  Warszawa, 04.05.2023 (ISBnews) -  Rząd przyjął projekt noweli o ochronie żeglugi i portów morskich, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa w przypadku ataków na infrastrukturę energetyczną, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Rząd chce zwiększyć możliwości skutecznego oddziaływania na współczesne zagrożenia terrorystyczne. Chodzi o zapewnienie możliwości reagowania polskiego wojska na zagrożenia związane z atakami na infrastrukturę energetyczną, która znajduje się na morzu, przede wszystkim na Gazociąg Bałtycki (Baltic Pipe)" - czytamy w komunikacie.

  Projekt zakłada, że w sytuacji zagrożenia terrorystycznego, minister obrony narodowej będzie mógł wydać decyzję o zatopieniu wrogiego statku lub obiektu pływającego. Rozwiązanie to jest przewidziane wyłącznie na wyjątkowe sytuacje, gdy nie będzie już żadnych możliwości reagowania.

  Zgodnie z proponowanymi przepisami, stosowanie niezbędnych środków przymusu bezpośredniego będzie następować w taki sposób, aby:
  - zminimalizować zagrożenie życia lub zdrowia dla osób postronnych,
  - wyrządzić możliwie najmniejszą szkodę osobom, przeciwko którym środki zostały użyte,
  - ograniczyć zniszczenie statku lub obiektu pływającego (użytego, jako środek ataku o charakterze terrorystycznym), innych statków oraz infrastruktury portowej.

  W przypadku ataku terrorystycznego z użyciem obcego cywilnego statku powietrznego możliwe będzie jego zniszczenie w sytuacji ostatecznej, gdy atakowi nie można zapobiec za pomocą innych środków, a na pokładzie samolotu nie ma żadnych osób lub na pokładzie znajdują się wyłącznie osoby, które zamierzają użyć statku do ataku o charakterze terrorystycznym.

  Obszar prowadzenia działań antyterrorystycznych na morzu rozszerzony zostanie na całość polskich obszarów morskich.

  Na terenie basenu portowego w Świnoujściu powstanie stała baza dla jednostek Straży Granicznej. Rozwiązanie to umożliwi stałą obecność i dyżurowanie jednostek Straży Granicznej w miejscu objętym ochroną.

  Aktualnie jednostki pływające Straży Granicznej wykorzystują obiekt będący w zarządzie SAR (Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa) i zlokalizowane przy nim nabrzeże.

  Nowe przepisy mają wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 24.04, 10:45KPRM: Koszt dodatkowego zwrotu akcyzy od zakupu oleju napędowego to 561,6 mln zł w 2023 

  Warszawa, 24.04.2023 (ISBnews) - Na podwyższenie stawki zwrotu podatku akcyzowego oraz dodatkową pomoc do zakupu 1 litra oleju napędowego rząd ma przeznaczyć 561,6 mln zł, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Zmiany te znalazły się w projekcie nowelizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przyjętym przez rząd w ubiegły piątek.

  "W 2023 r. na podwyższenie stawki zwrotu podatku akcyzowego oraz dodatkową pomoc do zakupu 1 litra oleju napędowego rząd przeznaczy 561,6 mln zł" - czytamy w komunikacie.

  W 2023 r. do ilości oleju zakupionego w okresie od 1 lutego do 31 lipca oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przysługiwać będzie stawka zwrotu w wysokości 1,46 zł oraz dodatkowa pomoc w wysokości 0,54 zł na 1 litr oleju napędowego.

  Dodatkowa pomoc będzie wypłacana na wniosek producenta rolnego, który zostanie złożony do wójta albo burmistrza (prezydenta miasta) o zwrot podatku w okresie od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2023 r. Do wniosku trzeba będzie dołączyć faktury VAT albo ich kopie, które stanowią dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2023 r.

  Zwiększona kwota zwrotu dotyczy pozostałego u rolnika limitu po wypłacie zwrotu podatku z tzw. pierwszego okresu składania wniosków o zwrot podatku.

  Dodatkowa pomoc w kwocie 0,54 zł/litr oleju napędowego będzie mogła być wypłacana po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej.

  (ISBnews)

 • 20.04, 08:50Prezydent podpisał nowelizację ustawy o drogach ws, interoperacyjności poboru opłat 

  Warszawa, 20.04.2023 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o drogach ws. interoperacyjności systemów elektronicznego poboru opłat drogowych i ułatwiania transgranicznej wymiany informacji na temat przypadków nieuiszczenia opłat drogowych w Unii, podała Kancelaria Prezydenta.

  "Ustawa zawiera przepisy wdrażające nowe rozwiązania wprowadzone w dyrektywie 2019/520 w zakresie usługi EETS czyli europejskiej usługi opłaty elektronicznej (European Electronic Toll Service)" - czytamy w komunikacie.

  Nowelizacja w szczególności:

  - rozszerza zakres stosowania usługi EETS na elektroniczne systemy poboru opłat, w których wykorzystywana jest technologia automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych (ANPR); 

  - łagodzi podstawowe warunki świadczenia usługi EETS dla dostawców EETS, w wyniku czego nie będzie już obowiązku zawarcia przez tych dostawców umów z wszystkimi podmiotami pobierającymi opłaty na obszarach EETS, a ponadto zmianie ulegną przesłanki wykreślenia dostawcy EETS z rejestru EETS;

  - wprowadza obowiązek wypłaty wynagrodzenia dostawcom EETS przez podmioty pobierające opłaty wraz z określeniem podstawowych zasad ustalania jego wysokości;

  - nakłada obowiązki na podmioty świadczące usługi poboru opłat drogowych w zakresie sposobu prowadzenia księgowości i udostępniania organom pojednawczym informacji o wynagrodzeniu otrzymywanym z tytułu świadczenia tej usługi;

  - określa zasady wymiany i przetwarzania danych związanych ze świadczeniem usługi EETS pomiędzy dostawcami EETS, a podmiotami pobierającymi opłaty lub kontrolującymi prawidłowość ich uiszczenia, a także podmiotami zarządzającymi drogami lub ruchem na drogach;

  - wprowadza obowiązek posiadania przez wszystkie podmioty pobierające opłaty w elektronicznych systemach poboru opłat, w których stosowane są urządzenia pokładowe, środowiska testowego dla dostawców EETS w celu weryfikacji oferowanych przez nich urządzeń;

  - określa organ do wstępnych kontaktów administracyjnych pomiędzy dostawcami EETS a podmiotami pobierającymi opłaty;

  - określa obowiązki użytkowników usługi EETS, które mają na celu zapewnienie prawidłowego poboru opłat za przejazd i ustalenie podziału odpowiedzialności w tym zakresie pomiędzy użytkownikami EETS a dostawcami EETS;

  - określa podstawowe elementy umowy zawieranej przez użytkownika EETS z dostawcą EETS;

  - wyznacza punkt kontaktowy właściwy w ramach transgranicznej wymiany informacji przez rozszerzenie kompetencji Krajowego Punktu Kontaktowego (KPK);

  - określa krajowe podmioty uprawnione w zakresie transgranicznej wymiany informacji, którymi są:

  1. Główny Inspektor Transportu Drogowego – w związku z naruszeniami obowiązku uiszczania opłaty elektronicznej,
  2. Szef Krajowej Administracji Skarbowej – w związku z naruszeniami obowiązku wnoszenia elektronicznej opłaty autostradowej;

  - określa zakres danych podlegających wymianie w ramach transgranicznej wymiany informacji oraz tryb tej wymiany;

  - przewiduje dla Głównego Inspektora Transportu Drogowego uprawnienie do zatrzymania pojazdu, w przypadku, gdy stwierdzono, że przejazd z naruszeniem obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej;

  - określa tryb sporządzania sprawozdań dotyczących korzystania z danych podlegających wymianie w ramach transgranicznej wymiany informacji;

  - określa zasady ochrony danych osobowych przetwarzanych w związku z wymianą danych w ramach transgranicznej wymiany informacji.

  Zmiany wprowadzane w innych ustawach stanowią co do zasady konsekwencję zmian wprowadzonych do ustawy o drogach publicznych. Natomiast w ustawie o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, określono podstawowe zasady wystawiania i doręczania wezwań do zapłaty opłaty dodatkowej pobieranej przez Szefa KAS w związku z naruszeniem obowiązku wniesienia opłaty za przejazd autostradą. 

  Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 20.04, 07:34PSR przygotowało projekt obywatelski ws. dopłat do zakupu rowerów elektrycznych 

  Warszawa, 20.04.2023 (ISBnews) - Polskie Stowarzyszenie Rowerowe (PSR) przygotowało projekt obywatelski wprowadzający dopłaty do zakupu rowerów elektrycznych, co przyspieszy rozwój elektromobilności, podała organizacja. Swój pomysł motywuje faktem, że 65% ankietowanych Polaków kupiłoby rower elektryczny, gdyby był dofinansowany.

  "W Polsce elektromobilność rozumiana jest głównie jako rozwój przemysłu motoryzacyjnego. Inne kraje europejskie z powodzeniem wspierają zakup rowerów elektrycznych i elektrycznych rowerów towarowych w ramach swoich programów elektromobilności, widząc w nich potencjał ekonomiczny, gospodarczy i ekologiczny. Obecnie w krajach europejskich istnieje ponad 300 możliwości wsparcia finansowego i zachęt podatkowych, oferowanych przez władze centralne i lokalne. Realizowany w Polsce program 'Mój elektryk', który odwołuje się do analogicznych celów środowiskowych, pozwala na dofinansowanie różnych pojazdów elektrycznych z pominięciem e-rowerów. Efektywność takiego programu byłaby wielokrotnie większa, gdyby obejmowała także rowery elektryczne. Polskie Stowarzyszenie Rowerowe chce aktywnie uczestniczyć w zielonej transformacji transportu, dlatego przygotowaliśmy projekt obywatelski, umożliwiający wprowadzenie dopłat do zakupu rowerów elektrycznych" - powiedział prezes Mateusz Pytko, cytowany w komunikacie.

  Według badania "Użytkowanie rowerów elektrycznych oraz preferencje zakupowe", 55% badanych deklaruje chęć korzystania z rowerów elektrycznych z uwagi na wzrost cen paliw, a 62% uważa, że posiadanie e-bike'a zmniejszyłoby częstotliwość podróży autem. Polacy oczekują dopłat do e-rowerów, szczególnie że przysługują one użytkownikom e-samochodów.

  "Z sondażu [...] wynika, że 10% Polaków posiada już własnego e-bike'a, co stanowi wzrost o 5,2 pkt proc. względem badania realizowanego w 2022 r. Jeszcze większy wzrost - o 8,5 pkt proc. został odnotowany wśród odpowiedzi respondentów na pytanie o planowany zakup e-roweru - obecnie aż 46% Polaków rozważa zakup elektryka dla siebie, członka rodziny lub osoby bliskiej. Niezmiennie zdaniem większości badanych (65%) rowery elektryczne powinny być objęte programem dopłat. Aż 2/3 respondentów przyznaje, że niższa cena e-bike'ów, dzięki dofinansowaniu, skłoniłaby ich do zakupu. O tym, że aspekty finansowe odgrywają ważną rolę świadczy aż 55% deklaracji o skorzystaniu z roweru elektrycznego z uwagi na ceny paliw (o 5 pkt proc. więcej niż w ubiegłym roku)" - czytamy w komunikacie.

  Unia Europejska widząc w transporcie istotne źródło zanieczyszczania powietrza, uznaje zrównoważone rodzaje transportu - jak m.in. transport rowerowy - jako kluczowe dla osiągnięcia swoich dążeń w zakresie klimatu. Polityka UE w zakresie elektromobilności wspiera państwa członkowskie w rozwoju rynku pojazdów elektrycznych. Mieszkańcy m.in. Węgier, Portugalii, Grecji, Chorwacji czy Norwegii mogą liczyć na finansowe wsparcie, wynoszące od 400 do nawet 1 330 euro, przy zakupie roweru elektrycznego. Lista państw, które zdecydowały się na uruchomienie programów dofinansowań, jest długa. Aby Polska mogła do nich dołączyć, niezbędne jest doprecyzowanie definicji "pojazdu elektrycznego" w obecnie obowiązującej ustawie - tak jak ma to miejsce w dyrektywie Unii Europejskiej. Proponowane przez Polskie Stowarzyszenie Rowerowe rozszerzenie pojęcia pozwoli na traktowanie e-rowerów na równi z innymi pojazdami elektrycznymi, spełniającymi jednakowe cele środowiskowe. Wprowadzenie rowerów elektrycznych do kategorii pojazdów elektrycznych sprawi, że dopłaty do nich będą dostępne tak jak w przypadku samochodów elektrycznych, co pozytywnie wpłynie na rozwój elektromobilności, a w efekcie zmniejszy poziom zanieczyszczenia powietrza i podniesie jakość życia mieszkańców, wyjaśniono.

  Polskie Stowarzyszenie Rowerowe to organizacja zrzeszająca przedstawicieli polskich producentów oraz importerów rowerów i części rowerowych, przedstawicieli hurtowni i sklepów rowerowych, mediów branżowych oraz innych instytucji.

  (ISBnews)

 • 19.04, 12:46KE kieruje sprawę do TSUE wz. z brakiem wdrożenia usługi opłaty elektronicznej 

  Warszawa, 19.04.2023 (ISBnews) - Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawy przeciwko Polsce w związku z brakiem transpozycji do prawa krajowego dyrektywy w sprawie europejskiej usługi opłaty elektronicznej (EETS), poinformowała Komisja.

  Europejska usługa opłaty elektronicznej (EETS) jest systemem poboru opłat, w ramach którego użytkownicy dróg w UE mogą uiszczać opłaty na podstawie jednej umowy abonamentowej z dostawcą usług i za pomocą jednego urządzenia pokładowego.

  "Brak transpozycji przepisów dotyczących usługi opłaty elektronicznej stanowi zatem przeszkodę dla interoperacyjności między systemami elektronicznego poboru opłat drogowych państw członkowskich oraz dla transgranicznego egzekwowania obowiązku uiszczania opłat drogowych w UE. Oznacza to, że kierowcy mogą być zobowiązani do posiadania więcej niż jednej umowy abonenckiej, więcej niż jednego dostawcy i więcej niż jednego urządzenia pokładowego w celu prowadzenia pojazdów do Bułgarii i Polski lub przez terytorium tych państw. Mogą również pojawić się problemy związane z egzekwowaniem opłat drogowych w przypadku osób popełniających wykroczenia niebędących rezydentami w wymienionych krajach oraz w przypadku kierowców z tych państw, którzy znajdują się w innych państwach członkowskich" - podano w komunikacie.

  Termin transpozycji tej dyrektywy upłynął w październiku 2021 r. Komisja wszczęła postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko tym państwom członkowskim w listopadzie 2021 r. i podjęła decyzję o skierowaniu uzasadnionych opinii w maju 2022 r. Ponieważ te państwa członkowskie nadal nie wywiązują się z obowiązku transpozycji dyrektywy, Komisja podjęła decyzję o skierowaniu spraw do Trybunału i zaproponowała nałożenie sankcji finansowych.

  (ISBnews)

 • 19.04, 08:59PE zatwierdził plan redukcji emisji o 55% do 2030 r., znoszenie bezpłatnych ETS od 2026 r. 

  Warszawa, 19.04.2023 (ISBnews) - Parlament Europejski zatwierdził plan redukcji emisji gazów cieplarnianych co 55% do roku 2030 porównaniu z poziomem w 1990 roku, podał Parlament. Od 2026 r. mają być stopniowo znoszone bezpłatne uprawnienia w systemie handlu emisjami (ETS), a od 2027 ma obowiązywać nowy system handlu emisjami dla transportu drogowego i budynków.

  Parlament przyjął reformę systemu handlu emisjami stosunkiem głosów 413 do 167 (57 posłów wstrzymało się od głosu).

  "Reforma ta przewiduje wyższy poziom ambicji w systemie ETS. Sektory już objęte systemem mają do 2030 roku obniżyć poziom emisji gazów cieplarnianych o 62% w porównaniu z poziomem w roku 2005" - czytamy w komunikacie.

  Reforma zakłada też stopniowe wycofywanie bezpłatnych uprawnień do emisji w latach 2026–2034, podano także.

  Ponadto ma powstać odrębny system ETS II dla paliw, które wykorzystuje się w transporcie drogowym i do ogrzewania budynków. W ramach systemu Unia planuje wprowadzić opłaty od emisji gazów cieplarnianych z tych sektorów w 2027 roku (lub w 2028 roku, jeżeli ceny energii byłyby wyjątkowo wysokie).

  Przepisy te są zgodne z unijnym prawem o klimacie, zastrzegł PE. 

  Bezpłatne uprawnienia do emisji w systemie handlu emisjami (ETS) mają być stopniowo znoszone począwszy od 2026 roku

  Od 2027 roku będzie obowiązywać nowy system handlu emisjami dla transportu drogowego i budynków

  Nowy instrument zapobiegania ucieczce emisji ma chronić przemysł unijny i podwyższyć poziom ambicji w dziedzinie klimatu na świecie

  Parlament przyjął reformę unijnego systemu handlu emisjami (obejmującą transport lotniczy i morski) i mechanizm dostosowywania cen na granicach oraz nowy Społeczny Fundusz Klimatyczny

  Parlament poparł także włączenie do systemu redukcji emisji sektora żeglugi morskiej, a także zgodził na przegląd uprawnień w lotnictwie.

  Dzięki temu będzie można znieść bezpłatne uprawnienia do emisji w tym sektorze do 2026 roku. Reforma pozwoli także wspierać stosowanie mniej szkodliwych dla środowiska paliw lotniczych, wskazano także.

  Parlament przyjął także przepisy o nowym unijnym mechanizmie dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem CO2 (CBAM), który ma być wprowadzany stopniowo w latach 2026-2034, w miarę jak będą wycofywane bezpłatne uprawnienia do emisji w ETS.

  Nowy CBAM obejmie takie towary, jak żelazo, stal, cement, aluminium, nawozy, elektryczność i wodór. Systemem zostaną objęte w pewnych warunkach także emisje pośrednie. Importerzy wspomnianych towarów będą musieli zapłacić różnicę pomiędzy opłatą emisyjną w kraju produkcji a ceną uprawnień do emisji w unijnym ETS, wyjaśniono.

  PE przyjął także porozumienie o utworzeniu w 2026 roku unijnego Społecznego Funduszu Klimatycznego. Według założeń z funduszu w przyszłości mają korzystać gospodarstwa domowe w trudnej sytuacji, mikroprzedsiębiorstwa i użytkownicy transportu, których szczególnie dotyka ubóstwo energetyczne i transportowe.

  Po pełnym wdrożeniu funduszu będą go zasilać wpływy z aukcji uprawnień do emisji do kwoty 65 mld euro. Dodatkowe 25% będzie pochodzić z zasobów krajowych (do szacunkowej kwoty 86,7 mld euro), podano.

  Jeżeli przepisy te zostaną zatwierdzone przez Radę, trafią do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

  (ISBnews)

 • 18.04, 14:16Rząd przyjął projekt ws. m.in. dostępu do narzędzia porównywania ofert sprzedaży energii 

  Warszawa, 18.04.2023 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra infrastruktury, podała Kancelaria Prezesa rady Ministrów (KPRM). Nowe przepisy m.in. umożliwiają odbiorcom energii dostęp do narzędzia porównywania ofert sprzedaży energii elektrycznej. Ponadto od 2026 r. możliwa będzie techniczna zmiana sprzedawcy energii elektrycznej w 24 godziny.

  "Projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej. Nowe rozwiązania przewidują, że odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwach domowych i mikroprzedsiębiorcy o rocznym zużyciu poniżej 100 tys. kWh uzyskają dostęp do narzędzia porównywania ofert sprzedaży energii elektrycznej. Ponadto od 2026 r. możliwa będzie techniczna zmiana sprzedawcy energii elektrycznej w 24 godziny. Zmniejszone zostaną także obciążenia administracyjne właścicieli źródeł wytwórczych o mocy większej niż 2 MW" - czytamy w komunikacie.

  Najważniejsze rozwiązania:

  * Odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwach domowych i mikroprzedsiębiorcy o rocznym zużyciu poniżej 100 tys. kWh uzyskają dostęp do narzędzia porównywania ofert sprzedaży energii elektrycznej.

  * Zmniejszone zostaną obciążenia administracyjne właścicieli źródeł wytwórczych o mocy większej niż 2 MW.

  * Od 2026 r. możliwa będzie techniczna zmiana sprzedawcy energii elektrycznej w 24 godziny.

  * Wprowadzone zostaną ramy prawne do funkcjonowania obywatelskich społeczności energetycznych. Dotyczy to np. prawa odbiorcy do przystąpienia do obywatelskiej społeczności energetycznej przy zachowaniu pełni praw konsumenckich i do opuszczenia społeczności bez sankcji.

  * Odbiorcy energii będą mogli zawierać umowy z cenami dynamicznymi energii elektrycznej, z co najmniej jednym sprzedawcą i każdym sprzedawcą, który ma ponad 200 tys. odbiorców. Odbiorcy będą mieli także prawo do otrzymywania informacji na temat korzyści i ryzyk związanych z takimi umowami.

  * W określonych przypadkach prezes Urzędu Regulacji Energetyki będzie mógł ingerować z urzędu lub na wniosek strony w treść umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii elektrycznej. Chodzi o umowę zawartą pomiędzy sprzedawcą a operatorem systemu dystrybucyjnego lub operatorem systemu przesyłowego, wymieniono w informacji.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 14.04, 21:26Sejm za odstąpieniem od planowanego pobierania opłat ewidenc. wz. z rejestracją pojazdu 

  Warszawa, 14.04.2023 (ISBnews) - Sejm przyjął nowelizacje prawa o ruchu drogowym, która zakłada wyeliminowanie opłat ewidencyjnych uiszczanych przez obywateli i przedsiębiorców w związku z rejestracją pojazdów, nabywaniem uprawnień do kierowania pojazdami czy poddaniem pojazdu wymaganym badaniom technicznym. Za nowelą głosowało 427 posłów, przeciw było trzech, a 18 wstrzymało się od głosu.

  Wcześniej wprowadzono kilka poprawek dotyczących m.in. kontroli pojazdów.

  Opłaty, od których odstąpienia zawiera nowela nie są jeszcze pobierane, a rozpoczęcie ich pobierania miało nastąpić od dnia określonego w komunikacie ministra cyfryzacji. Odstąpiono również od pobierania opłaty ewidencyjnej za wydanie karty parkingowej.

  Wprowadzane przepisy zobowiązują przedsiębiorcę pośredniczącego w przewozach drogowych do podejmowania działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa osób podczas przewozu. Do działań takich należeć powinna rzetelna weryfikacja tożsamości osoby oraz uprawnień do kierowania, odpowiednio na podstawie okazanego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz prawa jazdy.

  Osoba weryfikowana będzie musiała stawić się osobiście. Weryfikacja osoby będzie potwierdzana przez wykonanie zdjęcia. Przedsiębiorcę uprawnia się również do weryfikowania czy osoba faktycznie wykonująca przewóz jest osobą, za którą się podaje - podczas świadczenia usługi przewozu.

  Nowa regulacja umożliwi również przedsiębiorcom pośredniczącym w przewozach przetwarzanie danych dotyczących osób wykonujących przewozy, w tym zdjęć, a także możliwość wymiany tych danych z innymi przedsiębiorcami, w ramach podejmowania działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa pasażerów. Jednocześnie zmiana przewiduje nałożenie kar na przedsiębiorcę, który nie dopełnia obowiązku weryfikacji osoby realizującej przejazd przed rozpoczęciem współpracy z taką osobą.

  Dodatkowo wprowadzone zmiany są związane z ujednoliceniem wymagań dla kierujących wykonujących przewozy taksówkami oraz kierowców wykonujących przewozy okazjonalne samochodem osobowym oraz pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą w zakresie uzyskania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego.

  Obejmują wymóg posiadania przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewozy, zatrudnionych przez niego kierowców braku przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na tym stanowisku.

  Regulacja ta ma umożliwić weryfikowanie spełnienia tych wymagań przez przedsiębiorcę już na etapie składania wniosku o udzielenie licencji.

  Ponadto doprecyzowano wymogi dla uzyskania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką i dokonano rozszerzenia grupy kierowców, którzy muszą spełnić wymogi w zakresie niekaralności o osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz.

  (ISBnews)