ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 12.05, 12:59Senacka komisja zarekomendowała przyjęcie tarczy 3.0 z poprawkami 

  Warszawa, 12.05.2020 (ISBnews) - Senacka Komisja Finansów Publicznych zarekomendowała Senatowi przyjęcie nowelizacji tarczy antykryzysowej z poprawkami, zakładającymi m.in. wykreślenie przepisów o skróceniu kadencji prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE), podwyższenia wysokości zasiłku dla bezrobotnych oraz rozszerzenia prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

  Było to już trzecie posiedzenie senackiej Komisji, dotyczące nowelizacji ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Zgłoszono do niej ponad 90 poprawek. Część z nich dotyczyła usunięcia z nowelizacji przepisów, nie związanych - w ocenie senatorów - ze wsparciem przedsiębiorców.

  Komisja rekomenduje Senatowi wykreślenie przepisów, dotyczących skrócenia kadencji obecnego prezesa UKE (kadencja ta przypada na lata 2016-2021), oraz zmian proceduralnych w zakresie cyberbezpieczeństwa (umożliwiających np. odwołanie aukcji 5 G).

  Senatorowie poparli też poprawkę, zakładającą usunięcie przepisów dotyczących wprowadzenia tzw. podatku cyfrowego - 1,5% podatku od przychodu dużych firm - od platform streamingowych, takich jak Ipla, Player, Amazon Prime czy Netflix.

  Jednocześnie opowiedzieli się za podwyższeniem kwoty zasiłku dla bezrobotnych do kwoty 1,8 tys. zł, przyznanie go także tym, którzy pracowali za granicą i ujenolicenie terminu jego pobierania. Zdecydowali także o wydłużeniu terminu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego na czas epidemii bądź zagrożenia epidemicznego i objęciu nim wszystkich dzieci w wieku szkolnym. Zaproponowali, by zasiłek ten przysługiwał także rolnikom.

  Zgodnie z jedną z przyjętych poprawek, dofinansowaniem do wynagrodzeń będą mogli zostać objęci także pracownicy instytucji wpisanych do rejestru zabytków.

  Senatorowie opowiedzieli się, aby urzędy marszałkowskie dokonały przesunięć w budżetach dla przewoźników autobusowych w taki sposób, by środki zaplanowane na dopłaty na przejazdy ulgowe, zostały przekazane jako rekompensaty za spadek liczby pasażerów. Podobnymi rozwiązaniami są obejmowani przewoźnicy kolejowi.

  Zdecydowano też o rozszerzeniu zwolnienia ze składek z ZUS na tych przedsiębiorców, którzy byli zarejestrowani przed 1 kwietnia, ale nie osiągali dochodów.

  Nowelizacja ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 zakłada rozszerzenie zwolnienia z ZUS dla samozatrudnionych oraz szereg rozwiązań wspierających transport.

  Planowane jest rozszerzenie zwolnienia z ZUS-u dla samozatrudnionych za kwiecień i maj br. Będą mogły z niego skorzystać osoby, których przychód był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2020 r., ale ich dochód z tej działalności w lutym 2020 r. nie był wyższy niż 7 tys. zł. Wydatki na ten cel (za maj i kwiecień) oszacowano na poziomie 500 mln zł.

  Zaplanowano podwyższenie do 900 zł z 800 zł kryterium dochodowego, uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (według załączonych do projektu analiz to koszt 20 mln zł w tym roku i 90 mln zł w przyszłym).

  Nowelizacja zawiera zapisy, dotyczące zachowania przez rodziców prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki z powodu zamknięcia szkół i przedszkoli (szacowany koszt tego rozwiązania to ponad 268 mln zł).

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) ma odstąpić od wysyłania dorocznych informacji o stanie konta ubezpieczonego (co ma umożliwić ZUS zaoszczędzenie około 20 mln zł).

  W związku z kryzysem spowodowanym epidemią koronawirusa planowane jest dokapitalizowanie Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) kwotą 900 mln zł na rozwój inwestycje. Szereg rozwiązań dotyczy transportu: samochodowego i kolejowego. Planowane jest wprowadzenie dodatkowego mechanizmu wsparcia pasażerskich przewozów kolejowych ze względu na straty spowodowane epidemią koronawirusa o wartości 900 mln zł. Założono też podniesienie do 3 zł z 1 zł maksymalnej dopłaty z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej.

  Łączny koszt planowanych rozwiązań dla budżetu państwa to około 2,6 mld zł.

  (ISBnews)

   

 • 11.05, 12:39Emilewicz: Bony turystyczne stanowiłyby dla budżetu państwa koszt około 7 mld zł 

  Warszawa, 11.05.2020 (ISBnews) - Szacowany koszt wprowadzenia bonu turystycznego dla pracowników, dofinansowanego ze środków budżetowych, to w tym roku około 7 mld zł, wynika z wypowiedzi wicepremier i minister rozwoju Jadwigi Emilewicz.

  Bon turystyczny miałby być instrumentem wspierającym branżę turystyczną. Jak wynika ze wstępnych założeń, w tym roku trafiłby do pracowników, zatrudnionych na umowę o pracę, których miesięczne wynagrodzenie nie przekracza przeciętnej płacy. Można byłoby z niego skorzystać także i w roku przyszłym.

  "Mówimy o bazie noclegowej bądź o touroperatorach po to, aby ich włączyć w tę ofertę. Beneficjentami tej oferty będą mogli być też przewodnicy, muzea, galerie, wszyscy, którzy oferują atrakcje turystyczne, ale w pakiecie, który będą mogli przedstawić touroperatorzy" - powiedziała Emilewicz w rozmowie z Money.pl.

  Zaznaczyła, że Ministerstwo Rozwoju będzie chciało konsultować założenia projektu z Radą Dialogu Społecznego oraz z branżą turystyczną.

  "Z tą ostatnią rozmawiał na temat bonu pan minister Andrzej Gut-Mostowy [wiceminister rozwoju], który ten projekt przygotował" - dodała.

  Powiedziała, że bony turystyczne mają przypominać bony zakupowe czy wakacyjne.

  "My w podobnym systemie, w podobnej strukturze chcemy, by pracodawcy mogli taki bon zafundować swoim pracownikom" - powiedziała.

  "Nie będziemy sięgać do kieszeni pracodawców, bo ten rok nie jest rokiem na to, żeby skłaniać pracodawców do większych, wzmożonych wydatków, dlatego w tym roku ten bon będzie w 90% sfinansowany z budżetu państwa. 10% to będzie wkład własny pracodawcy" - podkreśliła.

  Pytana o koszty programu, powiedziała: "szacujemy na ten rok - to jest około 7 mld zł z budżetu państwa".

  "Będziemy chcieli, żeby w kolejnych latach udział budżetu państwa się zmniejszał. Tak jak bony zakupowe świąteczne czy jakiekolwiek wakacyjne są finansowane przez pracodawców, oni odliczają to, oczywiście, od podstawy opodatkowania, tak chcemy do takiego modelu doprowadzić, ale w kolejnych latach" - zapowiedziała wicepremier.

  (ISBnews)

   

 • 11.05, 09:58KE rekomenduje przedłużenie ograniczeń podróży do Unii o miesiąc - do 15 czerwca 

  Warszawa, 11.05.2020 (ISBnews) - Komisja Europejska wezwała członkowskie należące do strefy Schengen oraz państwa stowarzyszone w ramach Schengen do przedłużenia o kolejne 30 dni, czyli do 15 czerwca, ograniczenia dotyczącego innych niż niezbędne podróży do Unii Europejskiej, poinformowała Komisja.

  Przypomniała, że niektóre państwa członkowskie UE oraz państwa stowarzyszone w ramach Schengen podejmują pierwsze kroki w kierunku złagodzenia środków służących zwalczaniu rozprzestrzeniania się pandemii, jednak - jak zaznaczyła - sytuacja jest nadal niestabilna.

  Z tego też względu - w ocenie Komisji - konieczne jest kontynuowanie działań na granicach zewnętrznych w celu zmniejszenia ryzyka rozprzestrzenienia się choroby za pośrednictwem podróży do UE. Znoszenie ograniczeń podróży powinno odbywać się etapami: kontrole na granicach wewnętrznych należy znosić stopniowo i w sposób skoordynowany. Znoszenie ograniczeń na granicach zewnętrznych odbędzie się w kolejnym etapie.

  "Nadal mamy przed sobą wspólny cel, jakim jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się koronawirusa poprzez ograniczenie kontaktów personalnych. W wielu krajach europejskich zauważalne są postępy [w walce z koronawirusem], jednak sytuacja na całym świecie jest bardzo niestabilna. Konieczne jest, aby wszelkie działania były podejmowane stopniowo, poszczególne środki należy znosić w kolejnych etapach" - powiedział wiceprzewodniczący ds. promowania europejskiego stylu życia Margaritis Schinas, cytowany w komunikacie.

  Komisarz do spraw wewnętrznych Ylva Johansson podkreśliła, że głównym celem jest przywrócenie normalnego funkcjonowania strefy Schengen "tak szybko, jak sytuacja w obszarze zdrowia na to pozwoli".

  "Ograniczenia swobody przemieszczania się i kontrole na granicach wewnętrznych będą musiały być znoszone stopniowo, zanim przejdziemy do usuwania ograniczeń na granicach zewnętrznych i zagwarantujemy dostęp do UE obywatelom z państw trzecich, podróżującym w celach innych niż niezbędne" - dodała.

  Ograniczenie podróży i wezwanie do jego przedłużenia dotyczy "obszaru UE+", który obejmuje wszystkie państwa członkowskie strefy Schengen (w tym Bułgarię, Chorwację, Cypr i Rumunię) oraz państwa stowarzyszone w ramach Schengen (Islandię, Liechtenstein, Norwegię i Szwajcarię) - łącznie 30 państw.

  Komisja wezwała do przedłużenia dotychczasowych działań, ponieważ - jak podkreśliła - te na granicach zewnętrznych będą skuteczne tylko wówczas, gdy będą wdrażane przez wszystkie państwa członkowskie UE i państwa strefy Schengen na wszystkich granicach w tych samych terminach i w jednolity sposób.

  Komisja będzie nadal wspierać państwa członkowskie we wdrażaniu ograniczenia innych niż niezbędne podróży do UE, w tym poprzez regularne wideokonferencje z ministrami spraw wewnętrznych. Decyzję w sprawie rekomendacji do ewentualnego kolejnego przedłużenia ograniczeń dotyczących podróży po 15 czerwca 2020 r. Komisja podejmie w oparciu o rozwój sytuacji epidemiologicznej.

  W marcu 2020 r. Komisja zwróciła się do szefów państw lub rządów o wprowadzenie tymczasowego ograniczenia innych niż niezbędne podróży do UE przez 30 dni. 8 kwietnia Komisja wezwała do przedłużenia ograniczeń do 15 maja. Od tego czasu wszystkie państwa członkowskie UE (z wyjątkiem Irlandii) oraz państwa stowarzyszone w ramach Schengen podjęły krajowe decyzje o wprowadzeniu, a następnie przedłużeniu tych ograniczeń podróży.

  Ograniczenie podróży nie ma zastosowania do obywateli UE, obywateli państw spoza UE należących do strefy Schengen i członków ich rodzin oraz obywateli państw trzecich będących rezydentami długoterminowymi w UE, którzy chcą wrócić do domu.

  Jednocześnie, aby obniżyć do niezbędnego minimum wpływ tego ograniczenia na funkcjonowanie społeczeństw, zdaniem Komisji państwa członkowskie nie powinny go stosować do określonych kategorii osób podróżujących w związku z pełnieniem przez nie określonych funkcji. Na wjazd do UE należy nadal zezwalać pracownikom kluczowym, takim jak lekarze, pielęgniarki, pracownicy służby zdrowia, naukowcy i eksperci biorący udział w walce z koronawirusem, a także osobom przewożącym towary, pracownikom przygranicznym i sezonowym pracownikom rolnym.

  (ISBnews)

   

 • 07.05, 12:15Rząd chce, by Agencja Żeglugi Powietrznej mogła nabywać akcje, powoływać spółki  

  Warszawa, 07.05.2020 (ISBnews) - Rząd chce umożliwić Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP) nabywanie udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego oraz powoływanie spółek zależnych przy udziale innych podmiotów, np. spółki celowej do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego czy podmiotów świadczących usługi na rzecz bezzałogowych statków powietrznych, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie projektu nowelizacji ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych przez Radę Ministrów zaplanowane jest na II kwartał. Podmiotem odpowiedzialnym za jego przygotowanie jest Ministerstwo Infrastruktury.

  "Zmiana przepisów prawa […] umożliwi Agencji powoływanie także spółek zależnych przy udziale innych podmiotów, np. spółki celowej ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego. Ponadto, dzięki możliwości tworzenia spółek, Agencja będzie mogła powoływać podmioty, których zadaniem będzie świadczenie usług na rzecz operatorów bezzałogowych statków powietrznych" - napisano w uzasadnieniu.

  Świadczenie przez Agencję usług na rzecz statków bezzałogowych miałoby się odbywać przy udziale podmiotów trzecich, z którymi - jak podkreślają inicjatorzy zmian - powinna mieć możliwość powoływania spółek prawa handlowego. Podobne inicjatywy mogą dotyczyć także lotów na zwiększonych wysokościach czy lotów orbitalnych.

  "Przykładami takich inicjatyw mogą być U-Space oraz program Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów czy NAVIHUB - projekt wdrażania cyfrowych rozwiązań na polskich lotniskach" - zaznaczono.

  Ministerstwo Infrastruktury zakłada, że w początkowym okresie obejmowanie udziałów przez PAŻP ma następować ze środków funduszu zapasowego.

  Jednocześnie planowane jest rozszerzenie działalności badawczo-rozwojowej Agencji, utworzenie rozpoznawalnego znaku i nazwy oraz wprowadzenie zakazu strajku dla kontrolerów ruchu lotniczego, informatorów służby informacji powietrznej oraz personelu technicznego.

  (ISBnews)

   

 • 07.05, 09:02Senat przyjął bez poprawek nowelę ws. norm dla gazociągów przesyłowych 

  Warszawa, 07.05.2020 (ISBnews) - Senat przyjął bez poprawek nowelizację prawa energetycznego oraz ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, zakładających wprowadzenie jednolitych norm dla wszystkich gazociągów przesyłowych przebiegających przez polską granicę.

  Nowelizacja dostosowuje polskie prawo do dyrektywy unijnej dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego, która weszła w życie w czerwcu ub. roku. Zgodnie z nowelizacją, takie same zasady będą obowiązywać zależnie od tego, czy gazociąg łączy Polskę z systemem gazowym innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej i EFTA, czy też innego kraju.

  Zgodnie z dyrektywą, państwa członkowskie mają obowiązek zapewnienia stosowania takich samych zasad dotyczących linii przesyłowych gazu łączących dwa  lub więcej państwa członkowskie w stosunku państw trzecich.

  Ustawa zawiera m.in. zgodną z unijną dyrektywą definicję gazociągu międzysystemowego, zgodnie z którą jest to "gazociąg przesyłowy przebiegający przez granicę RP mający na celu połączenie systemu przesyłowego z siecią gazową innego państwa". Definicja obejmuje zatem wszystkie gazociągi przesyłowe przebiegające przez polską granicę, niezależnie od tego, czy łączą one nasz kraj z systemem gazowym innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej i EFTA, czy też innego kraju. Chodzi m.in. o gazociąg Nord Stream 2.

  W nowelizacji usunięto też pewne wątpliwości co do zapisów o wsparciu kogeneracji.

  (ISBnews)

   

 • 07.05, 08:30Sejm za użyciem nowoczesnych technologii do poboru opłat drogowych  

  Warszawa, 07.05.2020 (ISBnews) - Opracowanie nowego systemu z wykorzystaniem technologii pozycjonowania satelitarnego i transmisji danych do poboru opłaty elektronicznej i opłaty za autostrady zakłada nowelizacja ustawy o drogach publicznych, którą wczoraj wieczorem przyjął Sejm. Opowiedziało się za nią 236 posłów, 222 było przeciwnych, a jeden wstrzymał się od głosu.

  Wcześniej Sejm odrzucił zgłoszony przez KO wniosek o odrzucenie projektu ustawy.

  Przyjął też kilka poprawek. Jedna z nich, zgłoszona przez PiS, zakłada utrzymanie wysokość kar z powodu niedopełnienia obowiązków przewoźnika bądź podania danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na dotychczasowym poziomie (pierwotnie miały być one wyższe).

  Sejm odrzucił natomiast poprawki KO dotyczące m.in. obniżenia kar drogowych, a także poprawkę, uniemożliwiającą przekazywanie danych z nowego systemu na wniosek m.in. policji, żandarmerii wojskowej i innych służb. Izba nie zgodziła się także na przesunięcie terminu wejścia w życie ustawy z 1 lipca 2020 roku na 1 stycznia 2021 roku.

  Celem nowelizacji jest - zdaniem wnioskodawców - uproszczenie uiszczania opłat elektronicznych za przejazd autostradami i drogami płatnymi. Jej projekt został zgłoszony przez grupę posłów PiS. Projektowany system dotyczy przejazdów po płatnych odcinkach dróg (obecnie niespełna 4 tys. km) i pojazdów, które będą podlegały obowiązkowi opłaty. Po opuszczeniu odcinka autostrady czy drogi płatnej - dane pojazdu nie będą przetwarzane.

  Sprawozdawca komisji infrastruktury Jerzy Polaczek (PiS) przypomniał, że rozwiązania tego typu są już stosowane przez przewoźników w systemie monitorowania przewozu i obrotów SENT, który został samodzielnie zaprojektowany i wdrożony przez Krajową Administrację Skarbową (KAS). Nowelizacja zakłada powierzenie poboru opłat szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. Wpływy do Krajowego Funduszu Drogowego z opłat elektronicznych za przejazd autostradami w roku 2019 wyniosły blisko 2 mld zł.

  Ustawa ma wejść w życie 1 lipca 2020 roku. Uruchomienie nowych rozwiązań opartych o GPS i rozwiązania geolokalizacyjne planowane jest na I kwartał 2021 roku.

  "Będzie to rozwiązanie płynne, fazowe, nowe rozwiązania będą towarzyszyły starym, które będą sukcesywnie wygaszane, żeby zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom i to płynne wdrażanie systemu" - tłumaczyła wiceminister finansów Magdalena Rzeczkowska.

  Zaznaczyła, że wejście w życie ustawy w lipcu umożliwia przejęcie przez Krajową Administrację Skarbową od Generalnej Inspekcji Transportu Drogowego (GITD) zadań związanych z budową i wdrożeniem systemu.

  "W związku z tym ten lipcowy termin jest istotny, żeby te inne terminy mogły być dotrzymane" - zaznaczyła.

  Przy budowie i tworzeniu tego systemu mają zostać wykorzystać już funkcjonujące rozwiązania monitorowania drogowego przewodu towarów SENT, który został przygotowany, wdrożony przez Krajową Administrację Skarbową.

  "I ten potencjał, który mamy pozwala nam w dużej mierze własnymi zasobami przy wsparciu spółki celowej Aplikacje Krytyczne i instytutu Łączności pozwala nam te rozwiązania w sposób analogiczny jak dla systemu SENT zaproponować" - powiedziała Rzeczkowska.

  Poinformowała, że administratorem danych, zebranych w systemie, ma być szef KAS. Dane mają dotyczyć wyłącznie przejazdu po drogach płatnych, a ich zakres ma być taki jak dotychczas. Szef KAS będzie miał obowiązek co trzymiesięcznego przeglądu danych. Jeżeli kierowca lub przedsiębiorca nie będzie korzystał z systemu, po 12 miesiącach jego dane mają zostać automatycznie usunięte, a dane geolokalizacyjne - po sześciu miesiącach.

  Uruchomienie systemu poboru opłaty przez KAS zostanie podane w obwieszczeniu MF, podobnie jak informacja o zmianie technologii.

  W trakcie drugiego czytania doszło do burzliwej debaty. W projekcie początkowo planowano podwyższenie kar za niedopełnienie przez przewoźników obowiązków drogowych.

  Anna Milczanowska (PiS) zwracała uwagę, że "przepisy […] wprowadzą ułatwienia dla korzystających z dróg publicznych i będą jednocześnie źródłem oszczędności zarówno dla użytkowników, jak i dla finansów publicznych".

  Projektowane zmiany skrytykował Cezary Grabarczyk (KO) nazywając je "bublem". "Koalicja Obywatelska proponuje, żeby odrzucić tę ustawę, bo jest ona szkodliwa […] W tej ustawie proponujecie wzrost kar dla polskich przewoźników. Dziś, gdy mamy kryzys, gdy przewoźnicy potrzebują pomocnej dłoni, wy podnosicie kary. To jest skandal" - powiedział.

  Karolina Pawliczek (Lewica) podkreślała, że nowelizacja "wprowadza prawdziwie destrukcyjną rewolucję w systemie poboru opłat". Zarzuciła projektowi brak konsultacji z branżą transportową.

  "Ten nowy, jeszcze niesprawdzony system będzie stwarzał zapewne szereg problemów i błędów. To system, który za pośrednictwem telefonii komórkowej będzie też przez cały czas śledził użytkownika. A zatem jaka jest pewność zabezpieczenia danych wrażliwych i kto będzie nimi zarządzał?" - pytała.

  Wątpliwości co do projektowanego systemu miał także Stefan Krajewski (Koalicja Polska). "Kto nas zapewni, że te czujniki, ta geolokalizacja nie będzie działać poza obszarami płatnych dróg? Nigdzie to nie padło. Co z okresem przejściowym? Bo wskazuje się, że okres przejściowy będzie obowiązywał co do wymiany wyposażenia, odbiorników, ale czy karanie kierowców będzie miało jakiś okres przejściowy? Nigdzie tego nie znalazłem" - mówił.

  Rozwiązania krytykował Grzegorz Braun (Konfederacja). "Pielęgnujmy istnienie wśród nas takich reliktów, być może przeszłości, ale wolnych ludzi, którzy nie chcą przez smartfon być podpięci do Wielkiego Brata" - oznajmił.

  (ISBnews)

   

 • 06.05, 14:25Emilewicz: Przygotowaliśmy nowe instrumenty wsparcia dla branży transportowej 

  Warszawa, 06.05.2020 (ISBnews) - Rząd przygotował nowe instrumenty wsparcia, adresowane głównie do przedsiębiorstw transportowych, narażonych na straty w związku z pandemią koronawirusa, poinformowała wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

  "Jedną z branż, która w pierwszym etapie [epidemii] została najbardziej dotknięta była właśnie branża transportowa. […] Jednocześnie jest ona jedną z największych, wypracowuje około 15% polskiego PKB. Zatem to jeden z najważniejszych pracodawców na polskim rynku" - powiedziała Emilewicz podczas telekonferencji.

  Przypomniała, że ponad połowa firm transportowych to firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, które mają małe bufory finansowe; w związku z tym nagły kryzys jest dla nich bardzo trudny do udźwignięcia.

  Stąd też pomysł przygotowania rozwiązań, skierowanych głównie do branży transportowej. Z taką inicjatywą wystąpiła Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP).

  Emilewicz przypomniała, że ponad 70% floty transportowej jest leasingowane.

  "Dzisiaj małe i średnie firmy będą miały trudności w spłacie. Stąd propozycja Agencji Rozwoju Przemysłu, która uruchamia własny instrument w spłacie ARP Leasing, który będzie wspierał firmy w spłacie należności" - powiedziała.

  Wyjaśniła, że kwota leasingu może sięgnąć 5 mld zł netto, a okres finansowania może trwać do 6 lat. Będą mogli z tego korzystać zarówno duzi przedsiębiorcy, jak i małe i średnie firmy.

  "Dodatkowo jeszcze dziś ARP uruchamia inny instrument. […] Są to pożyczki obrotowe, finansujące wypłatę wynagrodzeń. Te pożyczki pozwolą wypłacić, pokryć koszty wynagrodzenia netto w firmach przez okres do dwóch lat" - dodała.

  Przypomniała, że łącznie - w ramach instrumentów zaplanowanych w tarczy antykryzysowej i tarczy finansowej - założono, że do przedsiębiorców ma trafić kwota około 300 mld zł.

  (ISBnews)

   

 • 04.05, 09:59Kontrole na granicach przedłużone do 13 maja według nowego rozporządzenia 

  Warszawa, 04.05.2020 (ISBnews) - Przedłużenie do 13 maja tymczasowych kontroli granicznych, wprowadzonych w związku z pandemią COVID zakłada nowelizacja rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową, która dzisiaj weszła w życie.

  "Zakres kontroli […] w tym możliwość jej ograniczenia na zasadach określonych w kodeksie granicznym Schengen, będzie dostosowany odpowiednio do stopnia zagrożenia porządku publicznego lub bezpieczeństwa państwa w związku z wystąpieniem poważnego zagrożenia dla zdrowia publicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2, powodującym chorobę COVID-19" - zaznaczono w rozporządzeniu.

  Kontrole graniczne w związku z epidemią COViD wprowadzono rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z 13 marca 2020 r. początkowo na 10 dni, termin ten kilkukrotnie przedłużany.

  (ISBnews)

   

 • 30.04, 10:09Trwa drugie czytanie kolejnego projektu nowelizacji tzw. tarczy antykryzysowej 

  Warszawa, 30.04.2020 (ISBnews) - Rozszerzenie zwolnienia z ZUS dla samozatrudnionych, wydłużenie pobierania zasiłku opiekuńczego z powodu zamknięcia szkół i przedszkoli oraz szereg rozwiązań wspierających transport zakłada projekt nowelizacji ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, nad którym debatują posłowie. Obecnie trwa drugie czytanie projektu, zgłaszane są kolejne poprawki.

  Wczoraj sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła do tego projektu tzw. tarczy antykryzysowej ponad 30 poprawek legislacyjnym i merytorycznym. Jedna z nich zakłada m.in. rozszerzenie katalogu podmiotów, do których Agencja Rezerw Materiałowych ma dostarczać materiały ze swoich zasobów o domy pomocy społecznej. Przyjęto też rozwiązanie, zgodnie z którym obecna kadencja prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) zostanie skrócona - zakończy się 14 dni po wejściu w życie ustawy. W tym czasie ma zostać też rozpisany nowy konkurs na to stanowisko.

  Projekt nowej tarczy antykryzysowej zakłada m.in. rozszerzenie zwolnienia z ZUS-u dla samozatrudnionych za kwiecień i maj br. Wydatki na ten cel (za maj i kwiecień) oszacowano na poziomie 500 mln zł. Planowane jest także podwyższenie do 900 zł z 800 zł kryterium dochodowego, uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (według załączonych do projektu analiz to koszt 20 mln zł w tym roku i 90 mln zł w przyszłym).

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) ma odstąpić od wysyłania dorocznych informacji o stanie konta ubezpieczonego (co ma umożliwić ZUS zaoszczędzenie około 20 mln zł).

  Projekt zakłada także pozostawienie prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego ze względu na zamknięcie żłobków, przedszkoli czy szkól (to koszt dla budżetu w wysokości 268 mln zł). Znalazły się także zapisy, doprecyzowujące możliwość 6-miesięcznego zawieszenie spłaty kredytu studenckiego, zarówno raty kapitałowej jak i odsetkowej, na okres do 6 miesięcy.

  W związku z kryzysem spowodowanym epidemią koronawirusa planowane jest dokapitalizowanie Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) kwotą 900 mln zł na rozwój inwestycje. Szereg rozwiązań dotyczy transportu: samochodowego i kolejowego. Planowane jest wprowadzenie dodatkowego mechanizmu wsparcia pasażerskich przewozów kolejowych ze względu na straty spowodowane epidemią koronawirusa o wartości 900 mln zł. Założono też podniesienie do 3 zł z 1 zł maksymalnej dopłaty z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej.

  W projekcie zaplanowano także wprowadzenie 1,5% podatku od przychodu dla platform streamingowych, takich jak Ipla, Player, Amazon Prime czy Netflix. Środki te (według analiz, 15-20 mln zł rocznie) mają zasilić Polski Instytut Sztuki Filmowej. Ta nowa danina dotyczy tylko dużych firm - wyłączone są z niej niewielkie serwisy.

  Łączny koszt planowanych rozwiązań dla budżetu państwa to około 2,6 mld zł.

  (ISBnews)

   

 • 28.04, 15:41Rząd proponuje wsparcie przewoźników kolejowych kwotą 900 mln zł 

  Warszawa, 28.04.2020 (ISBnews) - Wprowadzenie dodatkowego mechanizmu wsparcia pasażerskich przewozów kolejowych ze względu na straty spowodowane epidemią koronawirusa o wartości 900 mln zł oraz możliwość uzyskania przez PKP gwarancji Skarbu Państwa na pożyczkę w Europejskim Banku Inwestycyjnym (EBI) w wysokości 100 mln euro zakłada projekt nowelizacji ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, który właśnie trafił do Sejmu.

  Projekt przygotowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

  Dodatkowy mechanizm wsparcia pasażerskich przewozów kolejowych zaproponowany został jako mechanizm finansowania rekompensaty zgodnie z wymogami prawa europejskiego.

  "Projektowane przepisy dot. mechanizmu finansowania rekompensaty (rozwiązanie polegające na przekazywaniu przez ministra właściwego do spraw transportu środków finansowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 operatorom w wojewódzkich, międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym) zakładają finansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 900 mln zł" - podano.

  Planowane jest wprowadzenie dwóch mechanizmów wsparcia dla przewoźników kolejowych: bezpośredniego na rekompensaty z powodu ograniczeń, wprowadzonych w związku z epidemią koronawirusa (pozwalającego na zachowanie płynności finansowej) oraz dodatkowego, umożliwiającego realizację zobowiązań organizatorów wobec operatorów.

  Zaplanowano także zmianę w ustawie o transporcie kolejowym, by umożliwić PKP PLK zaciągnięcie kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym (EBI) do 100 mln euro na zakup i modernizację sprzętu do utrzymania infrastruktury kolejowej. Jak zaznaczono w uzasadnieniu mimo epidemii spółka ma prawny obowiązek utrzymywania infrastruktury kolejowej i prowadzi w dalszym ciągu inwestycje w zakresie sieci kolejowej. W okresie epidemii - jak podano w uzasadnieniu projektu - jej przychody spadły o ok. 30%.

  (ISBnews)

   

 • 27.04, 09:23Międzynarodowe połączenia kolejowe przez Polskę zostały wstrzymane do odwołania 

  Warszawa, 27.04.2020 (ISBnews) - Do odwołania zostały wstrzymane międzynarodowe kolejowe połączenia pasażerskie przez polską granicę. Zapis ten znalazł się w nowelizacji rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

  Nowelizacja została opublikowana w Dzienniku Ustaw.  

  "Do odwołania wstrzymuje się przemieszczanie się pasażerów w transporcie kolejowym wykonywanym z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej" - czytamy w dokumencie.

  Wcześniej granice dla pociągów pasażerskich zamknięte były do 26 kwietnia.

  (ISBnews)

   

 • 21.04, 13:36MI: Uprawnienia do kierowania pojazdami nie tracą ważności w trakcie pandemii 

  Warszawa, 21.04.2020 (ISBnews) - Dokumenty, uprawnienia i szkolenia, których termin upłynął w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii zachowują ważność w chwili obecnej i w ciągu 60 dni od daty zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, przypomina Ministerstwo Infrastruktury (MI).

  18 kwietnia 2020 r. weszła w życie nowelizacja przepisów ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Zawierana ona regulacje, zaproponowane przez Ministerstwo Infrastruktury, a dotyczące przedłużenia ważności:

  •         prawa jazdy (w tym zagranicznego prawa jazdy);

  •         pozwolenia na kierowanie tramwajem;

  •         zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne;

  •         świadectwa kierowcy;

  •         legitymacji instruktora nauki jazdy;

  •         legitymacji egzaminatora;

  •         zaświadczenia o wpisie do ewidencji instruktorów techniki jazdy (świadectwa instruktora techniki jazdy);

  •         uprawnień do kierowania pojazdami,

  •         wpisu w prawie jazdy kodu 95 potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo ukończenie szkolenia okresowego.

  "Oznacza to, że wszystkie te dokumenty, uprawnienia i szkolenia, których termin upłynął w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii pozostaną ważne i będą ważne także w okresie 60 dni od daty zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii" - przypomina Ministerstwo w komunikacie.

  Po zakończeniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, osoby posiadające dokumenty, czy uprawnienia będą musiały w ciągu 60 dni wszystkie zaległe badania i szkolenia wykonać lub odnowić i przedłużyć terminy ważności dokumentów.

  W czasie epidemii zawieszone jest też wykonywanie szkoleń okresowych w transporcie drogowym.

  Dodatkowo, zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniemCOVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w okresie stanu zagrożenia epidemicznego, zostały zawieszone obowiązki dotyczące badań okresowych kierowców.

  Oznacza to, że w tym czasie kierowcy wykonujący przewozy drogowe nie są zobowiązani do przechodzenia i dostarczania okresowych badań lekarskich i psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy.

  "Po odwołaniu staniu epidemii kierowcy będą musieli odbyć te badania w terminie do 60 dni od daty odwołania stanu epidemii" - przypomina MI.

  (ISBnews)

   

 • 15.04, 15:04Sejm skierował projekt ustawy o doręczeniach elektronicznych do prac w Komisji  

  Warszawa, 15.04.2020 (ISBnews) - Sejm skierował  projekt ustawy o doręczeniach elektronicznych, zakładający wprowadzenie rozwiązań, zapewniających obywatelom i przedsiębiorcom załatwienie sprawy urzędowej bez konieczności wychodzenia z domu czy miejsca pracy, do dalszych prac w Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii.

  Dzisiaj odbyło się pierwsze czytanie projektu na forum Sejmu.

  "Projektowane rozwiązanie (wprowadzenie doręczeń elektronicznych) przedstawia wymierne korzyści dla obywateli, administracji, a także dla biznesu" - powiedziała wiceminister cyfryzacji Wanda Buk, prezentując projekt ustawy. Będzie mogło być stosowane do większości procedur administracyjnych, sądowo-administracyjnych oraz w postępowaniach cywilno-prawnych.

  Projekt był konsultowany ze 180 podmiotami z różnych środowisk.

  Doręczenia elektroniczne - jak podkreśliła wiceminister - funkcjonują w wielu krajach europejskich, m.in. we Francji, Danii, w Czechach, Estonii.

  Zgodnie z proponowanymi rozwiązaniami, będzie można otrzymywać korespondencję urzędową elektronicznie, wystarczy tylko zgłosić to wcześniej do Bazy Adresów Elektronicznych (którą ma prowadzić minister właściwy do informatyzacji).

  Komunikacja z organami państwa ma się odbywać za pomocą tzw. jednego wirtualnego okienka czyli w tym przypadku - jednego adresu do doręczeń (zarówno w przypadku obywateli, firm, jak i organizacji), na który podmioty administracji będą kierować korespondencję. Adresem tym nie będzie jednak adres poczty elektronicznej.

  Wprowadzone w ustawie rozwiązanie opiera się na przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej z 23 lipca 2014.

  "Doręczenie elektroniczne, które proponujemy będzie jedną z usług zaufania opartą na tym rozporządzeniu i na normach, w tym również normach technicznych wypracowanych na poziomie Unii Europejskiej" - powiedziała wiceminister.

  Proponowane rozwiązanie w zakresie doręczenia ma być darmowe dla podmiotów i osób chcących z niego skorzystać.

  Planowane jest "dołączenie się podmiotów z sektora prywatnego, podobnie jak dzisiaj mamy w przypadku identyfikacji elektronicznej i kwalifikowanych przepisów elektronicznych".

  "Kwalifikowani dostawcy usług będą mogli świadczyć dla swoich klientów w pełni uznawalną w prawie i w procedurach usługę doręczania elektronicznego" - powiedziała wiceminister.

  W trakcie sejmowej debaty większość klubów popierała projekt, niektórzy posłowie wskazywali jednak, że projekt został przedstawiony zbyt późno, a harmonogram wdrażania usługi doręczenia elektronicznego w poszczególnych instytucjach jest zbyt odległy (maksymalnie do 1 października 2029 r.). Krytykowano też powierzenie doręczeń elektronicznych Poczcie Polskiej do 31 grudnia 2025 r.

  Zdzisław Sipera (PiS) podkreślał, że "rzadko się zdarza, że ustawa dotyka tak ogromnej liczby osób, to jest 32 mln osób". Zwracał uwagę na rozwój e-usług i potencjalne korzyści dla gospodarki. Apelował do innych ugrupowań o konsensus i udzielenie poparcia dla tego projektu.

  Michał Gramatyka (KO) zaznaczył, że idea projektu jest "ze wszech miar słuszna", krytycznie odniósł się do przepisów dotyczących powierzenia świadczenia usługi e-doręczenia Poczcie Polskiej do roku 2025. Obawiał się, że "mogą pojawić się odpłatności za świadczenie niektórych usług, które w zasadzie są bezpłatne" oraz "wysoki koszt doręczeń". Opowiedział się jednak za skierowaniem projektu do dalszych prac.

  Robert Kwiatkowski (Lewica) ocenił, że "ustawa przybliża nas do nowej normalności" jednak uznał, że harmonogram jej wdrażania jej jest zbyt odległy. "Nie możemy czekać do końca 2029 roku, nie możemy czekać kolejnych 10 lat, by wdrożyć założenia tej ustawy " - zaznaczył, apelując o "przyspieszenie prac legislacyjnych i wdrożeniowych".

  Jarosław Sachajko (Koalicja Polska) także uznał, że proponowany projekt "wychodzi naprzeciw oczekiwaniom gospodarki i obywateli". Zaznaczył, że doręczenia elektroniczne ułatwiają prowadzenie działalności gospodarczej, a rozwój e-usług przyciąga inwestorów i stymuluje rozwój gospodarki. "Proponowane rozwiązanie jest bardzo dobre i powinno być wdrożone co najmniej dwa lata temu" - powiedział.

  W pierwszym czytaniu zgłoszono wnioski o skierowanie projektu do dalszych prac.

  (ISBnews)

   

 • 15.04, 10:26FPP: GIS zezwolił na sprowadzanie do Polski urn z prochami zmarłych za granicą 

  Warszawa, 15.04.2020 (ISBnews) - Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) zainterweniowała w sprawie rozporządzenia Rady Ministrów z 31 marca 2020 r. dotyczącego ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, gdyż regulacja ta pozostawiła rodziny osób zmarłych za granicą bez możliwości sprowadzenia i pochowania swoich bliskich. Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) uznał argumentację FPP i 7 kwietnia opublikował zmianę do rozporządzenia dopuszczającą sprowadzanie urn z prochami.

  W związku z zaistniałą sytuacją to rodziny były zmuszone ponosić ogromne koszty przechowywania zwłok zagranicą. Co więcej - nie było możliwości określenia zakończenia zakazu, ze względu na nieprzewidywalność sytuacji epidemicznej w kraju i zagranicą. Tymczasem spopielone szczątki są bezpieczne niezależnie od przyczyny zgonu, tak więc zakaz ten nie znajdował uzasadnienia merytorycznego, podano w komunikacie.

  "Obecna sytuacja jest niezwykle trudna dla wszystkich. Nie wyobrażam sobie tragedii rodzin, które nie mogłyby pochować swoich bliskich - co więcej, nie miałyby pewności, kiedy będzie to w ogóle możliwe. Koszty przechowywania zwłok za granicą są bardzo wysokie, często nie do udźwignięcia dla przeciętnego Kowalskiego. Dziękujemy GIS za wsłuchanie się w uzasadnione merytorycznie głosy przedsiębiorców branży pogrzebowej, którzy w tych ciężkich chwilach są dla rodzin ogromnym wsparciem" - powiedziała dyrektor ds. dialogu FPP Sylwia Szczepańska, cytowana w komunikacie.

  Z dniem 7 kwietnia 2020 r. dozwolone jest sprowadzanie z zagranicy i wywóz poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej oraz przewóz przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej szczątków powstałych ze spopielenia zwłok, po uzyskaniu stosownych zezwoleń, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1473).

  (ISBnews)

   

 • 09.04, 14:42PZPO: Sezonowa wymiana opon dozwolona w trakcie pandemii koronawirusa 

  Warszawa, 09.04.2020 (ISBnews) - Na skutek interwencji Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego (PZPO), Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) i Związku Dealerów Samochodów (ZDS) Ministerstwo Zdrowia wydało zgodę na wymianę opon zimowych na letnie przez osoby, które używają samochodów do dojazdów do pracy i zaspokajania bieżących, codziennych potrzeb, podał PZPO.

  Ministerstwo Zdrowia uznaje wymianę opon zimowych na letnie jako czynność niezbędną dla zaspokajania codziennych potrzeb, podkreślono.

  Dla kierowców, którzy nie przemieszczają się w tym okresie swoim autem oraz dla tych objętych obowiązkową kwarantanną nie ma pośpiechu - mogą oni jeszcze poczekać z wizytą w warsztacie. Warto korzystać z usług serwisów, które stosują procedury ochrony klientów i pracowników przeciw koronawirusowi, zaznaczono.

  "Opony letnie przez budowę bieżnika i twardszą mieszankę gumową zapewniają większą przyczepność do jezdni przy wiosenno-letnich temperaturach. Jeśli w tych dniach musisz jeździć do pracy lub na zakupy samochodem, to lepiej robić to na oponach letnich lub dobrej klasy całorocznych. Dzięki temu unikniesz szybszego zużycia zimowego kompletu" - powiedział dyrektor generalny PZPO Piotr Sarnecki, cytowany w komunikacie.

  "Doceniamy szybką reakcję Ministerstwa Zdrowia na nasz apel. Jesteśmy przekonani, że rozwianie wszelkich wątpliwości dotyczących zezwolenia na sezonową wymianę opon przez osoby, które używają samochodów do dojazdów do pracy i zaspokajania bieżących codziennych potrzeb - takich jak robienie zakupów spożywczych - wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego" - dodał prezes PZPM Jakub Faryś.

  (ISBnews)

   

 • 09.04, 14:27KE apeluje o przedłużenie ograniczeń w podróży do połowy maja 

  Warszawa, 09.04.2020 (ISBnews) - Komisja Europejska wezwała państwa członkowskie należące do strefy Schengen oraz państwa stowarzyszone w ramach Schengen do przedłużenia do 15 maja ograniczenia innych niż niezbędne podróży do UE, poinformowała KE.

  "Wszystkie państwa członkowskie skutecznie wprowadziły ograniczenia kontaktów personalnych, aby zminimalizować interakcje społeczne i spowolnić rozprzestrzenianie się wirusa. Ograniczenie innych niż niezbędne podróży do UE z państw trzecich stanowi uzupełnienie tych środków na zewnętrznych granicach UE" - powiedział wiceprzewodniczący ds. promowania europejskiego stylu życia Margaritis Schinas, cytowany w komunikacie.

  "Widać już pierwsze obiecujące wyniki tego podejścia, konieczne jest jednak przedłużenie ograniczenia podróży, aby nadal zmniejszać ryzyko rozprzestrzeniania się choroby. Nie powinniśmy otwierać granic, zanim nie zapewnimy bezpieczeństwa wewnątrz Unii" - zaznaczył.

  KE podkreśliła, że z doświadczeń państw członkowskich i innych krajów dotkniętych pandemią wynika, że aby środki stosowane w celu zwalczania rozprzestrzeniania się wirusa były skuteczne, muszą być stosowane przez okres dłuższy niż 30 dni.

  "Komisja wzywa do skoordynowanego podejścia do przedłużenia ograniczenia, ponieważ działania na granicach zewnętrznych będą skuteczne tylko wówczas, gdy będą wdrażane przez wszystkie państwa członkowskie UE i państwa strefy Schengen na wszystkich granicach w tych samych terminach i w jednolity sposób" - zaznaczono w komunikacie.

  Ograniczenie podróży i wezwanie do jego przedłużenia ma zastosowanie do "obszaru UE+", który obejmuje wszystkie państwa członkowskie strefy Schengen (w tym Bułgarię, Chorwację, Cypr i Rumunię) oraz cztery państwa stowarzyszone w ramach Schengen (Islandię, Liechtenstein, Norwegię i Szwajcarię), czyli łącznie 30 państw.

  Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób ocenia, że ryzyko zakażenia jest umiarkowane w przypadku stosowania środków ograniczających ryzyko oraz bardzo wysokie w przypadku stosowania niewystarczających środków ograniczających ryzyko. Ryzyko przeciążenia systemów opieki zdrowotnej i społecznej ocenia jako wysokie, nawet jeśli stosowane są środki ograniczające ryzyko.

  Od czasu wprowadzenia ograniczenia podróży w drugiej połowie marca ogólny ruch pasażerski został ograniczony prawie do zera - realizowane obecnie loty to prawie wyłącznie loty towarowe i repatriacyjne. Podobną tendencję w zakresie ruchu pasażerskiego daje się zauważyć również w innych rodzajach transportu, takich jak transport promowy, autokarowy i kolejowy.

  Komisja będzie nadal wspierać państwa członkowskie we wdrażaniu ograniczenia innych niż niezbędne podróży do UE, w tym poprzez regularne wideokonferencje z ministrami spraw wewnętrznych.

  Potencjalne przedłużenie restrykcji po 15 maja będzie zależało od dalszego rozwoju sytuacji epidemiologicznej.

  W marcu Komisja zwróciła się do szefów państw lub rządów o wprowadzenie tymczasowego ograniczenia innych niż niezbędne podróży do UE przez początkowy okres 30 dni.

  Wszystkie państwa członkowskie UE (z wyjątkiem Irlandii) i państwa stowarzyszone w ramach Schengen podjęły krajowe decyzje o wprowadzeniu ograniczeń podróży, niektóre (w tym Polska) podjęły takie decyzje wcześniej.

  Ograniczenie podróży nie ma zastosowania do obywateli UE, obywateli państw spoza UE należących do strefy Schengen i członków ich rodzin oraz obywateli państw trzecich będących rezydentami długoterminowymi w UE, którzy chcą wrócić do domu.

  (ISBnews)

   

 • 09.04, 13:21MI chce zniesienia ograniczeń w ruchu pojazdów powyżej 12 t w Wielką Sobotę 

  Warszawa, 09.04.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Infrastruktury (MI) przygotowuje nowelizację rozporządzenia w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów, zakładającą zniesienie zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton na obszarze całego kraju 11 kwietnia 2020 r.

  "Projektowany przepis wejdzie w życie w dniu ogłoszenia, umożliwiając wszystkim podmiotom wykonującym operacje transportowe pojazdami i zespołami pojazdów o dmc przekraczającej 12 ton ich zakończenie przed Świętami Wielkanocnymi" - poinformowało MI w komunikacie.  

  MI przypomniało, że ograniczenia w ruchu niektórych pojazdów, obowiązujące w pierwszy i drugi dzień Wielkiej Nocy w godzinach od 8.00 do 22.00, nie obejmują m.in. pojazdów biorących udział w akcjach ratowniczych, akcjach humanitarnych, usuwaniu skutków klęsk żywiołowych, usuwaniu awarii oraz używanych:

  ·         do  przewozu  artykułów  szybko  psujących  się  i środków  spożywczych, 

  ·         do przewozu żywych zwierząt,

  ·         do przewozu lekarstw i środków medycznych,

  ·         w  związku  z niezbędnym  utrzymaniem  ciągłości  cyklu  produkcyjnego  lub  świadczenia  usług  przedsiębiorstwa pracującego w ruchu ciągłym,

  ·         przy budowie dróg i mostów oraz przy ich utrzymaniu,

  ·         dla potrzeb bezpłatnych medycznych badań profilaktycznych;

  Ograniczenia w ruchu nie obejmują także:

  ·         pojazdów  powracających  z zagranicy  w celu  zakończenia  przewozu  drogowego  lub  do  odbiorcy  przewożonego  ładunku, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

  ·         pojazdów,  które  wjechały  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej  poza  terminami  lub  godzinami  obowiązywania zakazu,  w odległości  do  50 km  od  miejsca  przekroczenia  granicy, 

  ·         pojazdów oczekujących  na  granicy  na  wyjazd z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  (ISBnews)

   

 • 08.04, 12:00MI proponuje wydłużenie ważności uprawnień do kierowania pojazdami 

  Warszawa, 08.04.2020 (ISBnews) - Wydłużenie ważności prawa jazdy, uprawień do kierowania pojazdami i tramwajami zakładają zmiany zaproponowane przez Ministerstwo Infrastruktury w projekcie nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, którą zajmuje się Sejm.

  Ministerstwo Infrastruktury zaproponowało przedłużenie ważności:

  • prawa jazdy (w tym zagranicznego prawa jazdy);
  • pozwolenia na kierowanie tramwajem;
  • zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne;
  • świadectwa kierowcy;
  • legitymacji instruktora nauki jazdy;
  • legitymacji egzaminatora;
  • zaświadczenia o wpisie do ewidencji instruktorów techniki jazdy (świadectwa instruktora techniki jazdy);
  • uprawnień do kierowania pojazdami,
  • wpisu w prawie jazdy kodu 95 potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo ukończenie szkolenia okresowego.

   "Oznacza to, że wszystkie te dokumenty, uprawnienia i szkolenia pozostaną ważne i będą ważne także w okresie 60 dni od daty zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii" - czytamy w komunikacie resortu infrastruktury.

  Po zakończeniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii należy wszystkie zaległe badania i szkolenia wykonać lub odnowić, a terminy ważności dokumentów przedłużyć w ciągu 60 dni.

  Zawieszone będzie też wykonywanie szkoleń okresowych w transporcie drogowym.

  Ponadto, zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wprowadzono ułatwienia w badaniach okresowych dla kierowców zawodowych.

  Oznacza to, że kierowcy wykonujący przewozy drogowe nie są zobowiązani w czasie epidemii do przechodzenia i dostarczania okresowych badań lekarskich i psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy.

  Po odwołaniu staniu epidemii kierowcy będą mieli 60 dni na wykonanie zaległych formalności.

  (ISBNews)

   

 • 30.03, 08:40MFPR: Olsztyn otrzyma dodatkowe 188 mln zł na rozbudowę sieci tramwajowej 

  Warszawa, 30.03.2020 (ISBnews) - Olsztyn otrzyma dodatkowe 188 mln zł na rozbudowę sieci tramwajowej. Miasto ma wybudować drugą nitkę linii tramwajowej, kupić nowoczesne pojazdy, chce utworzyć ścieżki rowerowe. Inwestycja zostanie wsparta z Programu Polska Wschodnia. Łączna wartość unijnego dofinansowania, po jego zwiększeniu to ponad 365 mln zł. Inwestycja ma zostać zakończona w 2023 roku, poinformowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFPR).

  "Istnienie nowoczesnych, ekologicznych i zintegrowanych systemów komunikacji publicznej w miastach zwiększa mobilność mieszkańców i komfort życia, daje łatwiejszy dostęp do rynków pracy i stworzy dogodne warunki do inwestowania nie tylko w danym mieście, ale i w całym makroregionie" - powiedziała minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, cytowana w komunikacie.

  To najważniejszy w Olsztynie realizowany w aktualnej perspektywie finansowej UE projekt w zakresie komunikacji miejskiej i największy tego typu finansowany z Programu Polska Wschodnia. Ponieważ wydatki kwalifikowalne przekroczą 50 mln euro, zyskał on status "projektu dużego", a na jego dofinansowanie zgodę musiała wyrazić Komisja Europejska.

  Dodatkowe fundusze umożliwią budowę drugiej, ponad 12-kilometrowej linii tramwajowej, która połączy wschodnią część miasta z południowymi osiedlami Jaroty i Pieczewo oraz śródmieściem i nowym dworcem kolejowym Olsztyn Główny, poinformowało MFPR.

  Linia ta ma umożliwić dogodny dojazd do dużych zakładów pracy, m.in. do fabryki opon Michelin. Obejmie też już istniejącą nitkę tramwajową, która zostanie wydłużona. Przy Wysokiej Bramie powstanie węzeł przesiadkowy, a sama linia na tym odcinku zostanie rozbudowana do dwóch torów. Niebawem miasto ma ogłosić przetarg na realizację inwestycji, podano w materiale.

  W ramach projektu miasto ma kupić sześć niskopodłogowych tramwajów dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami. Z myślą o rowerzystach i pieszych powstaną nowe chodniki i ścieżki rowerowe. Wszystko po to, aby codzienne przemieszczanie się po mieście było wygodniejsze, szybsze i dobrze dopasowane do potrzeb mieszkańców i przyjezdnych.

  "Chcemy, aby olsztyńskie środki transportu miejskiego były ze sobą jak najlepiej zintegrowane. Taka oferta umożliwi mieszkańcom sprawne przemieszczanie się bez konieczności używania samochodu. Podróż będzie nie tylko wygodna, ale i przyjazna dla środowiska" - dodała minister.

  Dzięki Programowi Polska Wschodnia zostanie przebudowany również dworzec PKP Olsztyn Główny. Celem inwestycji jest poprawa komfortu osób udających się w dalszą podróż. Ma w tym pomóc również modernizacja linii kolejowej nr 216 biegnącej z Olsztyna do Działdowa i dalej, której częścią są dworzce Olsztyn Główny i już odnowiony Olsztyn Zachodni. Powstaną również nowoczesne przystanki Olsztyn Śródmieście i Olsztyn Dajtki, które umożliwią kolejowe podróże w obrębie aglomeracji. Wszystkie prace zakończa się w latach 2022-2023.

  Program Polska Wschodnia jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i ma służyć rozwojowi innowacyjności i konkurencyjności pięciu województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Z programu są dofinansowywane projekty nastawione na biznes: aktywizacja startupów, wdrażanie innowacji w MŚP, zdobywanie zagranicznych rynków, rozwój firm z wykorzystaniem wzornictwa przemysłowego oraz projekty infrastrukturalne: drogi, ekologiczny transport miejski, koleje. Całkowity budżet programu to ponad 8 mld zł.

  (ISBnews)

   

 • 25.03, 08:31Rząd przedłużył zamknięcie granic na kolejnych 20 dni - do 13 kwietnia 

  Warszawa, 25.03.2020 (ISBnews) - Rząd przedłużył tymczasowe zamknięcie granic o kolejnych 20 dni, od dzisiaj do 13 kwietnia br., wynika z rozporządzenia, opublikowanego w Dzienniku Ustaw.

  "Zakres kontroli, w tym możliwość jej ograniczenia na zasadach określonych w kodeksie granicznym Schengen, będzie dostosowany odpowiednio do stopnia zagrożenia porządku publicznego lub bezpieczeństwa państwa w związku z wystąpieniem poważnego zagrożenia dla zdrowia publicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2, powodującym chorobę COVID-19" - napisano w rozporządzeniu.

  Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji zmieniło wcześniejszą regulację w tym zakresie. 

  Początkowo granice Polski zamknięto dla cudzoziemców na 10 dni, począwszy od niedzieli 15 marca. Jednocześnie wszyscy znajdujący się poza granicami Polacy - mogą wracać do kraju. Po powrocie są poddawani obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie domowej. Zawieszono międzynarodowe pasażerskie połączenia lotnicze i kolejowe. Towary wyjeżdżają i wjeżdżają do Polski bez zakłóceń.

  (ISBnews)