ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 21.08, 13:51Rząd chce znosić obowiązek zapasów gazu dla korzystających z usług regazyfikacji 

  Warszawa, 21.08.2020 (ISBnews) - Rząd chce zacząć stopniowo znosić obowiązek utrzymywania zapasów gazu ziemnego z podmiotów, które korzystają z usług regazyfikacji lub przeładunku skroplonego gazu ziemnego LNG, tak by całkowicie ich zwolnić z obowiązku utrzymywania zapasów od 1 października 2023 r., wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów (RM).

  Przyjęcie przez Radę Ministrów (RM) projektu nowelizacji ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym planowane jest na III kw. 2020 r.

  "Mechanizm [znoszenia obowiązku utrzymywania zapasów gazu] ma być skorelowany ze zmianami struktury polskiego rynku gazu ziemnego, tj. jego wzrostem i uwolnieniem cen dla odbiorców gazu ziemnego z dniem 1 stycznia 2024 r. oraz terminami oddania do użytkowania infrastruktury dywersyfikacyjnej, w szczególności nowych zdolności LNG" - czytamy w uzasadnieniu.

  Planowana zmiana pozwoli na utrzymanie poziomu zapasów obowiązkowych na stabilnym poziomie, odpowiadającym zużyciu odbiorców chronionych.

  Biorąc pod uwagę prowadzone obecnie inwestycje w zakresie rozbudowy zdolności regazyfikacyjnych, przyjęto, że możliwe jest całkowite zwolnienie z obowiązku utrzymywania zapasów obowiązkowych od przywozu LNG od dnia 1 października 2023 r. przy stopniowym zmniejszaniu ich wymiaru, tj. o:

  - 1/3 - od dnia 1 października 2021 r.

  - 2/3 - od dnia 1 października 2022 r.

  Ponadto, w celu dostosowania przepisów ustawy do obecnych warunków panujących na rynku gazu ziemnego oraz do prawa unijnego, zaplanowano także:

  - wprowadzenie definicji odbiorcy chronionego, wobec którego nie mają zastosowania ograniczenia w poborze gazu ziemnego;

  - skorelowanie terminów przekazywania przez zobowiązane podmioty dokumentów i informacji - umożliwiających operatorowi systemu gazowego weryfikację technicznych możliwości dostarczenia całkowitej ilości zapasów obowiązkowych gazu ziemnego do krajowego systemu gazowego - z początkiem roku gazowego;

  - usprawnienie procesu zawierania tzw. "umów biletowych";

  - zmianę przepisu upoważniającego Radę Ministrów do wydania rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego, aby możliwe było wprowadzenie rozwiązań, które pozwolą na zapewnienie bezpiecznych dostaw do odbiorców z uwzględnieniem uwarunkowań rynkowych;

  - rezygnację z przepisu zwalniającego przedsiębiorstwa energetyczne z odpowiedzialności za skutki wprowadzanych ograniczeń w poborze gazu ziemnego;

  - umożliwienie określania stopni zasilania w dowolnej ilości, aby możliwe było zapewnienie efektywności mechanizmu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego;

  - rezygnację z autoryzowanego audytora w dziedzinie energetyki przemysłowej i umożliwienie dokonywania weryfikacji podawanych przez odbiorców informacji przez operatora w oparciu o dane historyczne.

  28 listopada 2019 r. Komisja Europejska wystosowała uzasadnioną opinię, w której podtrzymała wcześniejsze stanowisko dotyczące niezgodności przepisów ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1938 z 25 października 2017 r. dotyczącym środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i uchylającym rozporządzenie (UE) nr 994/2010. Komisja uznała, że przepisy ustawy o zapasach mają charakter dyskryminacyjny, zakłócający konkurencję na rynku gazu oraz nakładający nieuzasadnione obciążenia na przedsiębiorstwa na polskim rynku gazu.

  (ISBnews)

   

 • 21.08, 12:16PSPA: Jest projekt rozporządzenia wdrażającego e-taryfę dla stacji ładowania 

  Warszawa, 21.08.2020 (ISBnews) - Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt nowelizacji rozporządzenia ministra klimatu w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną. Nowelizacja wprowadza do polskiego prawa grupę taryfową dedykowaną wyłącznie ogólnodostępnym stacjom ładowania, likwidując tym samym istotną barierę rozwoju elektromobilności w Polsce, podało Polskie Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA).

  To oznacza, że naczelny postulat "Białej Księgi Elektromobilności PSPA", dotyczący wprowadzenia specjalnej e-taryfy dystrybucyjnej, wszedł w fazę realizacji. Wysokie opłaty dystrybucyjne o charakterze stałym dotkliwie obciążają operatorów ogólnodostępnych stacji ładowania w Polsce. Przy niewielkim jeszcze popycie na tą usługę, powodują zbyt wysokie koszty, a przez to drastyczny spadek rentowności istniejących stacji i hamowanie nowych inwestycji w infrastrukturę ładowania, podkreśliła organizacja.

  "Wprowadzenie e-taryfy pomoże w utrzymaniu i rozwoju infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych w Polsce. Podniesienie opłat zmiennych dystrybucyjnych w zamian za zniesienie opłaty stałej, pozwoli na prawidłowe odzwierciedlenie kosztów związanych z funkcjonowaniem stacji na rynku w początkowej fazie jego rozwoju" - powiedział dyrektor zarządzający PSPA Maciej Mazur, cytowany w komunikacie.

  Konstrukcję nowej taryfy oparto na przeniesieniu ciężaru finansowego ze składnika stałego na składnik zmienny, powiązany z rzeczywistym zakresem wykorzystania infrastruktury ładowania. Zniesiona zostaje opłata dystrybucyjna stała, zależna od mocy stacji, natomiast wprowadzone zostają trzykrotnie wyższe opłaty zmienne dystrybucyjne, zależne od ilości zużytej energii przez stację. Kluczowy jest brak opłaty stałej za moc zamówioną. Przy niskim jeszcze popycie i wysokich kosztach stałych, czyli w warunkach w jakich aktualnie działają stacje ładowania w Polsce, osiągnięcie przychodów pokrywających koszty stałe jest po prostu niemożliwe. Problem dotyczy przede wszystkim stacji ładowania prądem stałym (DC) o mocy powyżej 40 kW, dla których obowiązuje taryfa C2x, przewidująca około trzykrotnie wyższe jednostkowe opłaty za moc umowną niż taryfa C1x (obowiązująca dla mocy umownej do 40 kW włącznie), wyjaśniono.

  Oddziałuje też na szeroką grupę stacji AC, na których zainstalowano dwa punkty ładowania umożliwiające równoległe ładowania dwóch pojazdów mocą 22 kW. Z uwagi na to, że łączna moc stacji wynosi wówczas 44 kW, zostaje ona objęta taryfą C2x. Ogółem, dotyka więc ogromnego odsetka stacji ładowania działających w Polsce, powodując praktyczny brak możliwości osiągnięcia ich rentowności, nawet przy bardzo optymistycznych założeniach dotyczących wykorzystania stacji. Wdrożenie dedykowanej taryfy będzie od dawna oczekiwanym, przełomem na rynku usług ładowania, podkreśliło PSPA.

  "E-taryfa jest bardzo ważnym czynnikiem wspierającym rozwój elektromobilności w Polsce. Dzięki jej wdrożeniu operatorzy będą w stanie zaoferować znacznie wyższą jakość usług szybkiego ładowania. W sieci GreenWay wszystkie stacje przyłączone do OSD mają obecnie moc ograniczoną do 40 kW. Po wdrożeniu e-taryfy będziemy w stanie podnieść ich moc do 50 kW, a w przypadku wielu nowych stacji nawet do 100 lub 150 kW" - dodał prezes GreenWay Polska Rafał Czyżewski.

  Z postulatem utworzenia e-taryfy, PSPA wystąpiło po raz pierwszy w kwietniu 2019 r., przekazując na ręce ówczesnego ministra energii opis proponowanej konstrukcji wraz z uzasadnieniem. Tak rozpoczęty dialog branżowy, był z sukcesem kontynuowany z nowo powołanym ministrem klimatu, Michałem Kurtyką, w którego kompetencjach znalazły się sprawy związane z elektromobilnością, przypomniano.

  Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) to największa w Polsce organizacja branżowa, kreująca rynek elektromobilności oraz promująca zero- i niskoemisyjne technologie w transporcie.

  (ISBnews)

   

 • 21.08, 11:44Zakaz międzylądowania ma objąć też samoloty z Belgii i Hiszpanii 

  Warszawa, 21.08.2020 (ISBnews) - Zakaz międzylądowania samolotów na terytorium RP ma od 26 sierpnia objąć także samoloty z Belgii, Hiszpanii i Monako, a także z Malty i Albanii. Lista ma objąć 63 państwa (obecnie 44), ale nie znajdą się na niej Serbia, Rosja i Chiny, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów (RM).

  "W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS CoV-2 istnieje konieczność skorzystania z prawa do wprowadzenia zakazów w ruchu lotniczym, niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej, w celu minimalizacji zagrożenia dla zdrowia publicznego" - podano w uzasadnieniu.

  Wśród państw europejskich zakaz ma dotyczyć także samolotów wykonujących loty z terytorium: Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Luksemburga, Rumunii, Mołdawii, Macedonii Płn., Kosowa, Giblartaru i Księstwa Andory  Spoza państw natomiast na liście znalazły się m.in.: Stany Zjednoczone, Meksyk, Brazylia, Republika Południowej Afryki, a także Izrael.

  Zakaz nie będzie stosowany samolotów, wykonujących loty międzynarodowe:

  - na zlecenie albo za zgodą Prezesa Rady Ministrów;

  - o których mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (w celu zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych lub ich usunięcia oraz ratowania życia lub zdrowia ludzkiego)

  - realizowanych na potrzeby sił zbrojnych oraz wojsk obcych w rozumieniu ustawy z 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

  Zakaz ma dotyczyć:

  1. Aruby;
  2. Belize;
  3. Boliwariańskiej Republiki Wenezueli;
  4. Bośni i Hercegowiny;
  5. Czarnogóry;
  6. Federacyjnej Republiki Brazylii;
  7. Gibraltaru;
  8. Księstwa Andory;
  9. Księstwa Monako;
  10. Królestwa Arabii Saudyjskiej;
  11. Królestwa Bahrajnu;
  12. Królestwa Belgii;
  13. Królestwa Eswatini;
  14. Królestwa Hiszpanii;
  15. Meksykańskich Stanów Zjednoczonych;
  16. Państwa Izrael;
  17. Państwa Katar;
  18. Państwa Kuwejt;
  19. Państwa Libii;
  20. Polinezji Francuskiej;
  21. Republiki Albanii;
  22. Republiki Argentyńskiej;
  23. Republiki Armenii;
  24. Republiki Chile;
  25. Republiki Dominikańskiej;
  26. Republiki Ekwadoru;
  27. Republiki Filipin;
  28. Republiki Gambii;
  29. Republiki Gwatemali;
  30. Republiki Hondurasu;
  31. Republiki Indii;
  32. Republiki Iraku;
  33. Republiki Kazachstanu;
  34. Republiki Kirgiskiej;
  35. Republiki Kolumbii;
  36. Republiki Kosowa;
  37. Republiki Kostaryki;
  38. Republiki Libańskiej;
  39. Republiki Macedonii Północnej;
  40. Republiki Malediwów;
  41. Republiki Malty;
  42. Republiki Mołdawii;
  43. Republiki Namibii;
  44. Republiki Panamy;
  45. Republiki Paragwaju;
  46. Republiki Peru;
  47. Republiki Południowej Afryki;
  48. Republiki Salwadoru;
  49. Republiki San Marino;
  50. Republiki Surinamu;
  51. Republiki Zielonego Przylądka;
  52. Rumunii;
  53. Sint Maarten;
  54. Stanów Zjednoczonych Ameryki;
  55. Sułtanatu Omanu;
  56. Terytorium Guamu;
  57. Turks i Caicos;
  58. Wielkiego Księstwa Luksemburga;
  59. Wielonarodowego Państwa Boliwia;
  60. Wspólnoty Bahamów;
  61. Wspólnoty Portoryka;
  62. Wysp Dziewiczych Stanów Zjednoczonych;
  63. Wysp Owczych.

  Projektowane rozporządzenie ma obowiązywać do dnia 8 września 2020 r.

  (ISBnews)

 • 17.08, 08:53Sejm przyjął poprawki doprecyzowujące m.in. definicję salonu samochodowego  

  Warszawa, 17.08.2020 (ISBnews) - Sejm przyjął w piątek wieczorem poprawki do nowelizacji ustawy prawo o ruchu drogowym, doprecyzowujące m.in. definicję salonu samochodowego i kierującego pojazdem. Nie zgodził się natomiast na rekompensatę dochodów powiatów utraconych w związku z wejściem w życie ustawy ze względu na zniesienie obowiązku posiadania nalepek i karty pojazdu.

  Przyjęta przez Senat poprawka zakłada utworzenie dotacji celowej, pochodzącej z funduszu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK), by po rezygnacji z nalepek i karty pojazdu (24 miesiące po wejściu w życie noweli) powiaty miały prawo do rekompensaty.

  Nowelizacja ustawy prawo o ruchu drogowym dotyczy uproszczenie rejestracji pojazdów, a także zniesienie obowiązku posiadania przy sobie prawa jazdy i okazywania go podczas kontroli.

  Zakłada szereg ułatwień dla właścicieli pojazdów, w tym m.in. zniesienie obowiązku wydawania karty pojazdu w procesie pierwszej rejestracji pojazdu (obecnie historia pojazdu jest możliwa do sprawdzenia w centralnej ewidencji pojazdów), wprowadzenie możliwości zachowania numeru rejestracyjnego przy przerejestrowaniu, a także czasowej rejestracji pojazdu przez starostę, a w przypadku nowych pojazdów - przez sprzedawców w imieniu kupujących.

  Po jej wejściu w życie osoby z polskim prawem jazdy nie będą miały obowiązku posiadania tego dokumentu przy sobie (dane kierowcy będą mogły być sprawdzane w centralnej ewidencji kierowców) i okazywania podczas kontroli. Rozwiązanie to - jak wynika z noweli - wejdzie dopiero trzy miesiące po opublikowaniu komunikatu ministra infrastruktury w tej sprawie.

  Zniesiony ma zostać obowiązek przedkładania do rejestracji pojazdu dowodu własności (jeżeli od uprzedniej ostatniej rejestracji nie zmienił się właściciel oraz nalepki kontrolne (jednak te przepisy mają wejść w życie dopiero po 24-miesięcznym vacatio legis).

  Nowela określa procedurę wymiany informacji z państwami członkowskimi o pojazdach zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ustala też zasady synchronizacji systemu przez wytwórcę dowodów rejestracyjnych i funkcjonowania systemu teleinformatycznego integralnie z systemem teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję pojazdów.

  (ISBnews)

   

 • 17.08, 08:45Sejm przyjął poprawki Senatu do noweli o biokomponentach i biopaliwach  

  Warszawa, 17.08.2020 (ISBnews) - Sejm przyjął poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, zakładającą przejęcie obowiązków funduszu celowego Funduszu Niskoemisyjnego Transportu (FNT-PFC) przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚIGW).

  Poprawki miały głównie charakter redakcyjny i doprecyzowujący.

  Celem nowelizacji jest - jak podano w uzasadnieniu - uproszczenie, odbiurokratyzowanie i przyspieszenie finansowania ze środków publicznych rozwoju transportu niskoemisyjnego.

  Przychodami zobowiązania wieloletniego FNT (przychodami NFOŚiGW) mają być środki zgromadzone na rachunku FNT-PFC na dzień jego likwidacji, jak również przychody pochodzące z wpływów z tytułu opłaty zastępczej (od 2021 r. 55% tych wpływów ma trafiać na Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej) oraz 15% wpływów z tytułu opłaty emisyjnej, oraz środki przekazywane przez operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego - 0,1% uzasadnionego zwrotu z kapitału zaangażowanego w przesyłanie energii elektrycznej.

  Nowelizacja określa również szczegółowe zasady podziału opłaty emisyjnej, która w 95% stanowi przychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w 80% - tak jak obecnie - przychód zobowiązanie wieloletniego "przeciwdziałanie emisjom" i w 15% przychód zobowiązania wieloletniego FNT), a w 5% przychód Funduszu rozwoju przewozów autobusowych.

  Z dniem 30 września 2020 r. wygaszone mają zostać dotychczasowe umowy zawarte przez NFOŚiGW, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Dysponenta FNT-PFC. Jednocześnie należności i zobowiązania FNT-PFC staną się zobowiązaniami i należnościami NFOŚiGW.

  (ISBnews)

   

 • 17.08, 08:12Sejm za dodatkowym postojowym i zwolnieniem z ZUS dla niektórych branż 

  Warszawa, 17.08.2020 (ISBnews) - Prawo do dodatkowego świadczenia postojowego dla przedsiębiorców zajmujących się lądowym transportem pasażerskim, działalnością rozrywkową i rekreacyjną, a także dla pilotowaniem wycieczek zakłada nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Część przedsiębiorców ma uzyskać też prawo do dodatkowego zwolnienia ze składek ubezpieczeniowych

  Głosowało za nią w piątek wieczorem 430 posłów, nikt nie był przeciwny, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

  Zgodnie z nowelizacją, osobie prowadzącej działalność gospodarczą, która skorzystała już ze świadczenia postojowego, przysługiwać ma prawo do świadczenia dodatkowego, o ile jej przychód spadł o co najmniej 80% w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku w stosunku do tego samego miesiąca roku poprzedniego.

  Z rozwiązania będą mogli skorzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność określoną w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 i oznaczonej kodami:

  *    49.39.Z (Pozostały transport lądowy pasażerski),

  *    77.39.Z (Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych),

  *    90.01.Z (Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych),

  *    90.02.Z (Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych),

  *    93.29.Z (Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna).

  Dodatkowo do świadczenia postojowego będą uprawnieni prowadzący działalność sezonową piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni (kod 79.90.A), którzy zawiesili działalność po 31 sierpnia 2019 r. i wykonywali ją sezonowo nie dłużej niż 9 miesięcy w roku.

  Świadczenie postojowe dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą to według obowiązujących przepisów jednorazowe świadczenie w wysokości 2 080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) albo 1 300 zł (50% minimalnego wynagrodzenia, gdy przedsiębiorca rozlicza się na karcie podatkowej i korzysta ze zwolnienia z podatku VAT).

  Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony stan epidemii.

  Proponowane regulacje zakładają również, że niektórzy przedsiębiorcy będą zwolnieni z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz Fundusz Pracy, Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

  Prawo do zwolnienia będzie przysługiwać przedsiębiorcom, którzy zanotowali spadek przychodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o co najmniej 80% w stosunku do tego samego miesiąca roku ubiegłego oraz prowadzili działalność (przeważającą) w jednej z następujących branż:

  *    55.10.Z (Hotele i podobne obiekty zakwaterowania),

  *    82.30.Z (działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów),

  *    49.39.Z (Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany),

  *    77.39.Z (Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane),

  *    90.01.Z (Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych),

  *    90.02.Z (Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych),

  *    93.29.Z (Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna),

  *    79.11.A (Działalność agentów turystycznych),

  *    79.90 A (Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych).

  Warunkiem zwolnienia jest złożenie wniosku i deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych należnych za czerwiec, lipiec, sierpień 2020 r. nie później niż do dnia 30 września2020 r., chyba że płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania.

  Z uzasadnienia projektu wynika, że z prawa do dodatkowego postojowego może skorzystać ponad 24 tys. podmiotów na łączną kwotę 150,9 mln zł, a z prawa do dodatkowego zwolnienia z ZUS ponad 29 tys. firm na kwotę ponad 401 mln zł.

  (ISBnews)

   

 • 14.08, 14:50Rząd planuje zasilenie PLK i Funduszu Dróg Samorządowych dodatk. środkami 

  Warszawa, 14.08.2020 (ISBnews) - Rząd planuje nowelizację ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19, by umożliwić przekazanie środków PLK SA, z przeznaczeniem na inwestycje kapitałowe oraz budowę i modernizacją przystanków kolejowych, a także Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie inwestycji na drogach samorządowych, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie projektu nowelizacji przez Radę Ministrów planowane jest na III kw.

  "Ekonomiczne skutki pandemii koronawirusa nie pozostają bez wpływu na obszar infrastruktury. Ze względu na fakt, iż budownictwo jest motorem napędzającym polską gospodarkę, ten sektor wymaga szczególnego wsparcia. Celem pobudzenia i dalszego utrzymania dynamicznego rozwoju gospodarczego kraju niezwykle istotne jest szukanie rozwiązań usprawniających, a przede wszystkim pobudzających wszelką działalność w zakresie procesów inwestycyjnych sektora transportowego, w tym:

  - inwestycje kapitałowe PLK SA oraz budowa i modernizacja przystanków kolejowych;

  - dofinansowanie przez Fundusz Dróg Samorządowych inwestycji na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego;

  - przyspieszenie przekazywania środków budżetowych na inwestycje związane z infrastrukturą transportu lądowego" - napisano w uzasadnieniu

  Zaznaczono, że "sytuacja gospodarcza spowodowana stanem epidemii COVID-19 wymaga zwiększonej aktywności państwa w obszarze inwestycji, gdyż inwestycje sektora prywatnego mogą się okazać niewystarczające do odbudowy potencjału gospodarczego polskiej gospodarki".

  Ograniczenia budżetowe nie powinny wpływać na obniżanie w okresie przeciwdziałania skutkom pandemii wydatków inwestycyjnych, podkreślono.

  Celem nowelizacji jest zasilenie środkami budżetowymi PLK SA, z przeznaczeniem na inwestycje kapitałowe oraz cele związane z budową i modernizacją przystanków kolejowych oraz przekazanie w 2020 r. dodatkowych środków budżetowych do Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie inwestycji na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

  Proponowana nowelizacja ma zapewnić przyspieszenie wydatkowania środków, a w efekcie znaczące zwiększenie jeszcze w 2020 r. nakładów z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych w obszarze infrastruktury transportu lądowego.

  Jednocześnie konieczne jest zapewnienie, aby w latach 2020-2021 suma nakładów na infrastrukturę transportu lądowego była nie niższa niż 18% sumy planowanych na lata 2020-2021 wpływów z podatku akcyzowego od paliw silnikowych, podano także.

  Jednocześnie możliwe będzie wydanie aktu wykonawczego - rozporządzenia Rady Ministrów - w ramach którego, wydatki z roku 2020 będą mogły być realizowane również w kolejnym roku, aż do 30 listopada.

  Ma to umożliwić kontynuację realizacji wszystkich przedsięwzięć, które były zaplanowane w ramach środków budżetowych ujętych w ustawie budżetowej na rok 2020, a które to działania, wskutek COVID-19, nie zostały bądź do 31 grudnia nie zostaną ukończone. Ostatecznie termin realizacji wydatków roku 2020 został wydłużony maksymalnie do dnia 30 listopada 2021 r.

  (ISBnews)

   

 • 14.08, 09:35Senat przyjął nowelizację prawa o ruchu drogowym dot. rejestracji z poprawkami 

  Warszawa, 14.08.2020 (ISBnews) - Senat przyjął z poprawkami nowelizację ustawy prawo o ruchu drogowym, zakładającą uproszczenie rejestracji pojazdów, a także zniesienie obowiązku posiadania przy sobie prawa jazdy i okazywania go podczas kontroli.

  Poprawki doprecyzowują m.in. definicję salonu samochodowego i kierującego pojazdem, a także zakładają rekompensatę dochodów powiatów utraconych w związku z wejściem w życie ustawy. Chodzi o zniesienie obowiązku posiadania nalepek i wydawania karty pojazdu (po 24-miesięcznym vacatio legis). W związku z tym przyjęta przez Senat poprawka zakłada utworzenie dotacji celowej, pochodzącej z funduszu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK).

  Nowelizacja wraz z poprawkami została przyjęta jednogłośnie – przez 94 senatorów.

  Przyjęta regulacja zakłada szereg ułatwień dla właścicieli pojazdów, w tym m.in. zniesienie obowiązku wydawania karty pojazdu w procesie pierwszej rejestracji pojazdu (obecnie historia pojazdu jest możliwa do sprawdzenia w centralnej ewidencji pojazdów), wprowadzenie możliwości zachowania numeru rejestracyjnego przy przerejestrowaniu, a także czasowej rejestracji pojazdu przez starostę, a w przypadku nowych pojazdów - przez sprzedawców w imieniu kupujących.

  Nowelizacja zakłada także, że osoby z polskim prawem jazdy nie będą miały obowiązku posiadania tego dokumentu przy sobie (dane kierowcy będą mogły być sprawdzane w centralnej ewidencji kierowców) i okazywania podczas kontroli. Rozwiązanie to - jak wynika z noweli -  wejdzie dopiero trzy miesiące po opublikowaniu komunikatu ministra infrastruktury w tej sprawie.

  Zniesiony ma zostać obowiązek przedkładania do rejestracji pojazdu dowodu własności, (jeżeli od uprzedniej ostatniej rejestracji nie zmienił się właściciel oraz nalepki kontrolne (jednak te przepisy mają wejść w życie dopiero po 24-miesięcznym vacatio legis).

  Nowela określa procedurę wymiany informacji z państwami członkowskimi o pojazdach zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ustala też zasady synchronizacji systemu przez wytwórcę dowodów rejestracyjnych i funkcjonowania systemu teleinformatycznego integralnie z systemem teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję pojazdów.

  (ISBnews)

 • 14.08, 08:57Senat przyjął nowelę o biokomponentach i biopaliwach z poprawkami 

  Warszawa, 14.08.2020 (ISBnews) - Senat przyjął z kilkoma poprawkami o charakterze redakcyjnym nowelizację ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, zakładającą przejęcie obowiązków funduszu celowego Funduszu Niskoemisyjnego Transportu (FNT-PFC) przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚIGW).

  Nowelizacja wraz z poprawkami została przyjęta jednogłośnie, przez 94 senatorów.

  Celem nowelizacji jest - jak podano w uzasadnieniu - uproszczenie, odbiurokratyzowanie i przyspieszenie finansowania ze środków publicznych rozwoju transportu niskoemisyjnego.

  Przychodami zobowiązania wieloletniego FNT (przychodami NFOŚiGW) mają być środki zgromadzone na rachunku FNT-PFC na dzień jego likwidacji, jak również przychody pochodzące z wpływów z tytułu opłaty zastępczej (od 2021 r. 55% tych wpływów ma trafiać na Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej) oraz 15% wpływów z tytułu opłaty emisyjnej, oraz środki przekazywane przez operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego - 0,1% uzasadnionego zwrotu z kapitału zaangażowanego w przesyłanie energii elektrycznej.

  Nowelizacja określa również szczegółowe zasady podziału opłaty emisyjnej, która w 95% stanowi przychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w 80-proc. - tak jak obecnie - przychód zobowiązanie wieloletniego "przeciwdziałanie emisjom" i w 15-proc. przychód zobowiązania wieloletniego FNT), a w 5-proc. przychód Funduszu rozwoju przewozów autobusowych.

  Z dniem 30 września 2020 r. wygaszone mają zostać dotychczasowe umowy zawarte przez NFOŚiGW, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Dysponenta FNT-PFC . Jednocześnie należności i zobowiązania FNT-PFC staną się zobowiązaniami i należnościami NFOŚiGW.

  Teraz nowelizacja trafi ponownie do Sejmu.

  (ISBnews)

 • 07.08, 14:50Rząd przyjął projekt noweli o transporcie kolejowym w zakresie notyfikacji 

  Warszawa, 07.08.2020 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym, dot. wdrożenia dyrektywy unijnej w zakresie jednostek notyfikowanych i wyznaczonych, która stanowi element tzw. filaru technicznego IV pakietu kolejowego, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  Celem planowanej nowelizacji jest umożliwienie szybszego uzyskania nowej notyfikacji w oparciu o dyrektywę 2016/797 - bez czekania na transpozycję całości IV pakietu kolejowego.

  "Dzięki nowym regulacjom zostanie zapewniona ciągłość działania jednostek notyfikowanych, które uczestniczą w procedurze dopuszczenia do eksploatacji pojazdów kolejowych i elementów infrastruktury kolejowej" - czytamy w komunikacie.

  Jednostki notyfikowane odgrywają istotną rolę w procesach inwestycyjnych realizowanych w transporcie kolejowym; uczestniczą w procedurze dopuszczania pojazdów kolejowych i elementów infrastruktury kolejowej do eksploatacji. Wykonują badania techniczne w ramach oceny zgodności, która jest warunkiem koniecznym do wydania zezwolenia na dopuszczenie takiego pojazdu lub elementu infrastruktury do eksploatacji.

  Jednostkami notyfikowanymi mogą być podmioty państwowe (np. Instytut Kolejnictwa) i prywatne. Będą musiały mieć osobowość prawną (wymóg wprowadzony prawem wspólnotowym), podano także

  Znowelizowane przepisy mają obowiązywać (po przejściu ścieżki legislacyjnej) z dniem następującym po dacie ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

   

 • 06.08, 13:36KE rozpoczęła konsultacje ws. ograniczenia emisji w sektorze lotnictwa  

  Warszawa, 06.08.2020 (ISBnews) - Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje w sprawie ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w sektorze lotnictwa, poinformowała Komisja.

  "Aby osiągnąć cele Europejskiego Zielonego Ładu, sektor transportu będzie musiał zredukować emisje o 90%. Oczekuje się, że będą w tym uczestniczyć wszystkie rodzaje transportu, w tym lotnictwo" - powiedziała komisarz ds. transportu Adina Vălean, cytowana w komunikacie

  "Celem inicjatywy ReFuelEU Aviation jest wykorzystanie naprawy jako szansy dla lotnictwa na bardziej ekologiczne i pomoc w osiągnięciu celów klimatycznych UE poprzez zwiększenie w dużej mierze niewykorzystanego potencjału zrównoważonych paliw lotniczych" - dodała.

  Inicjatywa ograniczenia emisji została ogłoszona w ramach Europejskiego Zielonego Ładu w grudniu 2019 r. i będzie częścią strategii na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności, której przyjęcie zaplanowano na koniec 2020 r. Konsultacje w sprawie ograniczenia emisji w lotnictwie potrwają do 28 października 2020 r.

  Celem Komisji Europejskiej jest ograniczenie o co najmniej 50% (do 55%) emisji do roku 2030 i osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku.

  (ISBnews)

   

 • 15.07, 16:49Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o systemach homologacji  

  Warszawa, 15.07.2020 (ISBnews) - Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o systemach homologacji typu UE i nadzoru rynku silników spalinowych przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach. Ustawa określa m.in. zadania organów administracji publicznej w zakresie homologacji.

  Poprawki miały charakter doprecyzowujący i legislacyjny.

  Ustawa o systemach homologacji typu UE i nadzoru rynku silników spalinowych przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się dostosowuje polskie prawo do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1628 w sprawie wymogów dotyczących wartości granicznych emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz homologacji w odniesieniu do silników spalinowych wewnętrznego spalania, przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach.

  Określa zadania organów administracji publicznej i innych podmiotów w zakresie homologacji typu UE i nadzoru nad rynkiem silników spalinowych, przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach (lokomotywy, maszyny budowlane, kosiarki, agregaty prądotwórcze). Homologacji będzie udzielał dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego.

  Nadzór nad rynkiem, w tym m.in. kontrolę spełniania wymogów przez silniki, będą - zgodnie z ustawą - sprawować prezes Wyższego Urzędu Górniczego oraz organy Inspekcji Ochrony Środowiska i Krajowej Administracji Skarbowej. Ustawa przewiduje również kary pieniężne (od 1 tys. do 100 tys. zł) dla producentów, importerów lub instalatorów, którzy wprowadzą do obrotu lub oddadzą do użytku silniki niezgodne z wymaganiami. Mają je nakładać organy nadzoru rynku oraz Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego.

  (ISBnews)

   

 • 14.07, 09:20Emilewicz: Z bonu turystycznego będzie można korzystać pod koniec lipca 

  Warszawa, 14.07.2020 (ISBnews) - Jeśli Sejm przyjmie w środę lub czwartek ustawę zakładającą wprowadzenie bonu turystycznego, a następnie prezydent ją niezwłocznie podpisze, ta forma płatności będzie mogła być stosowana już pod koniec lipca, szacuje wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Rząd nadal liczy skutki finansowe zaproponowanego przez Senat poszerzenia uprawnionych do bonu m.in. o emerytów i rencistów, dodała.

  "Systemy informatyczne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Polskiej Organizacji Turystycznej kończą się modelować. Na roboczo zakładaliśmy, że pierwsze płatności będzie można realizować 26 lipca, a zatem zakładając, że bon jutro-pojutrze będzie przyjęty przez Sejm, a następnie niezwłocznie podpisany przez pana prezydenta, to już pod koniec lipca będziemy mogli skorzystać z bonu" - powiedziała Emilewicz w wywiadzie dla Radia Plus.

  Przypomniała, że bonem będzie można płacić do marca 2022 roku.

  Wicepremier nie chciała zadeklarować, czy posłowie koalicji rządowej przyjmą czy też odrzucą senackie poprawki, dotyczące m.in. poszerzenia kręgu uprawnionych do bonu o emerytów i rencistów oraz dzieci rodziców, którzy pracują za granicą i tam pobierają zasiłki.

  "Dla grupy emerytów przygotowaliśmy już w tym roku osobny pakiet. […] Jeszcze liczymy skutki finansowe takiego rozszerzenia i mamy jeszcze dobę, aby podjąć decyzję" - powiedziała Emilewicz.

  Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym zakłada wsparcie polskich rodzin i branży turystycznej w związku z kryzysem spowodowanym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Zakłada, że osoby wskazane w ustawie na każde dziecko otrzymają świadczenie w formie tzw. bonu turystycznego w wysokości 500 zł, na sfinansowanie usług hotelarskich lub imprez turystycznych na terenie kraju.

  Na dziecko niepełnosprawne ma przysługiwać także dodatkowe świadczenie w tej samej wysokości. Bon w postaci elektronicznej nie będzie podlegał wymianie na gotówkę. Prawo do dokonywania płatności za pomocą bonu wygaśnie 31 marca 2022 r.

  Głosowanie nad sprawozdaniem komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o Polskim Bonie Turystycznym zaplanowano podczas najbliższego posiedzenia Sejmu - na środę w bloku głosowań w godz. 16.00-18.30.

  (ISBnews)

   

 • 09.07, 12:41Adamczyk: Przyjęty przez PE Pakiet Mobilności szkodliwy dla klimatu i transportu 

  Warszawa, 09.07.2020 (ISBnews) - Przyjęty bez poprawek przez Parlament Europejski (PE) Pakiet Mobilności jest szkodliwy dla klimatu, transportu i odbudowy gospodarki Unii Europejskiej (UE) po okresie pandemii, ocenia minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Parlament poparł zmiany dotyczące sektora transportowego pomimo apelu państw Europy Środkowo-Wschodniej, państw bałtyckich oraz Malty i Cypru.

  "Decyzja PE o bezrefleksyjnym przyjęciu Pakietu Mobilności I bez niezbędnych poprawek, o które apelowałem wraz z innymi ministrami, jest szkodliwa dla klimatu, transportu i odbudowy gospodarki UE po okresie pandemii" - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, cytowany w komunikacie.

  Podkreślił, że "ubolewa, że ze zdrowym rozsądkiem, dbałością o klimat i sprawne funkcjonowanie transportu wygrał protekcjonizm i chęć wykluczenia niektórych podmiotów z jednolitego rynku UE".

  Zwrócił jednak uwagę, że dzięki postawie Polski udało się złagodzić niektóre zapisy.

  Polska wraz z innymi państwami like-minded (Bułgarią, Cyprem, Estonią, Węgrami, Łotwą, Litwą, Maltą i Rumunią) zabiegała o opracowanie bardziej równoważonych przepisów dot. transportu drogowego od wielu miesięcy.

  "Walka o zrównoważone przepisy regulujące przyszłe funkcjonowanie międzynarodowego transportu drogowego toczyła się na forum UE do samego końca. W piśmie z 29 czerwca 2020 r. skierowanym do posłów przed sesją plenarną Parlamentu Europejskiego ministrowie ds. europejskich i ds. transportu 9 państw like-minded podkreślili, że praktyczna niezdolność do stosowania przepisów proponowanych w […] części rynkowej i socjalnej Pakietu Mobilności I wykluczy niektóre państwa członkowskie z jednolitego rynku UE i nałoży na inne państwa znaczne i nieproporcjonalne bariery" - zaznaczyło Ministerstwo Infrastruktury w komunikacie.

  Z konsultacji prowadzonych przez resort infrastruktury z sektorem transportu drogowego wynikło, że szereg proponowanych rozwiązań będzie mieć skrajnie negatywny wpływ na pozycję polskich firm na rynku unijnym. Będzie także szkodliwe dla środowiska i niezgodne z założeniami europejskiego Zielonego Ładu.

  Z analizy przygotowanej przez naukowców z polskiego Instytutu Transportu Samochodowego wynika, że zgoda na obowiązek powrotu pojazdu do państwa siedziby co najmniej co 8 tygodni i restrykcje nałożone na kabotaż będą oznaczały emisję dodatkowych 3 mln ton CO2 rocznie w całej UE.

  W wyniku działań podejmowanych przez Polskę i inne państwa like-minded Komisja Europejska zapowiedziała przygotowanie oceny skutków tej regulacji (w tym m.in. obowiązkowy powrót pojazdu do państwa członkowskiego siedziby co 8 tygodni oraz ograniczenia nałożone na działalność w zakresie transportu kombinowanego). Komisja zapowiedziała także uwzględnienie w swojej ocenie wpływu pandemii COVID-19 na sektor transportu drogowego.

  MI przypomina, że dzięki aktywności Polski i państw like-minded udało się złagodzić niektóre z najbardziej restrykcyjnych przepisów i ukształtować bardziej korzystne rozwiązania. Wprowadzono m.in. wyłączenie kierowców z przepisów dotyczących 12-miesięcznego limitu okresu delegowania, przyjęto także uproszczony i zharmonizowany katalog obowiązków administracyjnych, który wyeliminuje najbardziej uciążliwe rozwiązania przewidziane w ustawodawstwach niektórych państw członkowskich.

  "Negatywnie należy ocenić dyskryminujące rozwiązania zakładające podział operacji na objęte delegowaniem (cross-trade i kabotaż) i wyłączone spod przepisów delegowania (bilateralne i tranzyt), obligatoryjny powrót pojazdu do państwa siedziby (co najmniej co 8 tygodni) i wprowadzenie restrykcji na wykonywanie operacji cross-trade i kabotażu (np. pod postacią okresu karencji)" - zaznaczono w komunikacie.

  Za niekorzystne MI uznaje także niezapewnienie kierowcom swobody w zakresie wyboru miejsca powrotu, gdzie będą mogli odebrać odpoczynek, a także zakaz odbioru regularnych tygodniowych okresów odpoczynku w pojazdach bez rozwiązania problemu braku właściwej infrastruktury w UE. A także brak zapewnienia wyrównanych zasad konkurencji na linii przewoźnicy UE - przewoźnicy z krajów trzecich (którzy nie będą podlegać przepisom UE).

  Adamczyk zaznaczył, że Polska prowadzi analizy konkretnych przesłanek, zarówno merytorycznych, jak i proceduralnych, które mogą stanowić przedmiot skargi do Trybunału Sprawiedliwości UE.

  "Nie może być zgody z naszej strony na przyjmowanie rozwiązań sprzecznych z traktatowymi swobodami. Z prowadzonych rozmów wynika, że również inne państwa zamierzają zaskarżyć kontrowersyjne przepisy, które są niezgodne ze swobodą świadczenia usług, jednolitym rynkiem UE i polityką klimatyczną UE" - powiedział Adamczyk.

  Głosowanie nad pakietem odbyło się w Parlamencie Europejskim w środę wieczorem, ale ze względu na możliwość głosowania korespondencyjnego wyniki podano w czwartek. Zgodnie z nowymi regulacjami, przyjętymi przez Parlament, zmienione zostaną zasady delegowania kierowców, czas prowadzenia pojazdu i okresy odpoczynku oraz przepisy kabotażowe (tj. transport towarów wykonywany tymczasowo przez przewoźników niebędących rezydentami w przyjmującym państwie członkowskim).

  Firmy będą musiały zorganizować swoje rozkłady jazdy, aby kierowcy w międzynarodowym transporcie towarowym mogli wracać do domu w regularnych odstępach czasu (co trzy lub cztery tygodnie w zależności od harmonogramu pracy). Nowe zapisy regulują także miejsce cotygodniowego odpoczynku kierowcy - nie można go spędzać w kabinie ciężarówki.

  Istniejące limity kabotażu pozostają takie same (trzy operacje w ciągu siedmiu dni). Musi jednak upłynąć cztery dni, zanim będzie można wykonać więcej operacji kabotażowych przy użyciu tego samego pojazdu.

  Przedsiębiorstwa transportu drogowego musiałyby prowadzić znaczną część swojej działalności w państwie członkowskim UE, w którym są zarejestrowane. Zgodnie z nowymi rozwiązaniami ciężarówki mają wracać do centrum operacyjnego firmy co osiem tygodni.

  Korzystanie z lekkich samochodów dostawczych o masie powyżej 2,5 tony ma również podlegać normom UE dla przewoźników, w tym wyposażania samochodów dostawczych w tachograf.

  Zasady delegowania kierowców będą miały zastosowanie do kabotażu i operacji transportu międzynarodowego, z wyłączeniem tranzytu, operacji dwustronnych i operacji dwustronnych z jednym dodatkowym załadunkiem lub rozładunkiem dla każdego kierunku.

  Przyjęte zasady wejdą w życie po ich opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE w nadchodzących tygodniach.

  (ISBnews)

   

 • 09.07, 11:07Parlament Europejski poparł Pakiet Mobilności dot. zasad delegowania kierowców 

  Warszawa, 09.07.2020 (ISBnews) - Parlament Europejski (PE) poparł reformę unijnego sektora transportu drogowego, zwaną też Pakietem Mobilności, zmieniającą zasady delegowania kierowców, wprowadzającą nowe ograniczenia dot. czasu kierowania pojazdem, miejsca odpoczynku kierowcy oraz przepisów kabotażowych, poinformował Parlament.

  Głosowanie nad pakietem odbyło się w Parlamencie Europejskim w środę wieczorem, ale ze względu na możliwość głosowania korespondencyjnego wyniki podano w czwartek. Zgodnie z nowymi regulacjami, przyjętymi przez Parlament, zmienione zostaną zasady delegowania kierowców, czas prowadzenia pojazdu i okresy odpoczynku oraz przepisy kabotażowe (tj. transport towarów wykonywany tymczasowo przez przewoźników niebędących rezydentami w przyjmującym państwie członkowskim).

  Firmy będą musiały zorganizować swoje rozkłady jazdy, aby kierowcy w międzynarodowym transporcie towarowym mogli wracać do domu w regularnych odstępach czasu (co trzy lub cztery tygodnie w zależności od harmonogramu pracy). Nowe zapisy regulują także miejsce cotygodniowego odpoczynku kierowcy - nie można go spędzać w kabinie ciężarówki.

  Istniejące limity kabotażu pozostają takie same (trzy operacje w ciągu siedmiu dni). Musi jednak upłynąć cztery dni, zanim będzie można wykonać więcej operacji kabotażowych przy użyciu tego samego pojazdu.

  Przedsiębiorstwa transportu drogowego musiałyby prowadzić znaczną część swojej działalności w państwie członkowskim UE, w którym są zarejestrowane. Zgodnie z nowymi rozwiązaniami ciężarówki mają wracać do centrum operacyjnego firmy co osiem tygodni.

  Korzystanie z lekkich samochodów dostawczych o masie powyżej 2,5 tony ma również podlegać normom UE dla przewoźników, w tym wyposażania samochodów dostawczych w tachograf.

  Zasady delegowania kierowców będą miały zastosowanie do kabotażu i operacji transportu międzynarodowego, z wyłączeniem tranzytu, operacji dwustronnych i operacji dwustronnych z jednym dodatkowym załadunkiem lub rozładunkiem dla każdego kierunku.

  Przyjęte zasady wejdą w życie po ich opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE w nadchodzących tygodniach.

  Zasady delegowania mają obowiązywać 18 miesięcy po wejściu w życie aktu prawnego. Przepisy dotyczące czasu odpoczynku, w tym powrotu kierowców - 20 dni po opublikowaniu. Przepisy dotyczące zwrotu ciężarówek i inne zmiany zasad dostępu do rynku mają obowiązywać 18 miesięcy po wejściu w życie regulacji dot. dostępu do rynku.

  Polska wraz z kilkoma innymi państwami Europy Środkowo-Wschodniej oraz państwami bałtyckimi, Maltą i Cyprem nie popierała tych rozwiązań. W marcu ministrowie transportu Polski, Węgier, Litwy, Łotwy, Bułgarii, Rumunii, Malty i Cypru apelowali o zawieszenie prac nad częścią socjalną i rynkową Pakietu Mobilności.

  Zwracali uwagę, że proponowane przepisy administracyjnie ograniczają usługi transportowe, sztucznie zmniejszają ich efektywność oraz wymuszają na przewoźnikach wykonywanie zbędnych przejazdów. Dotyczy to zwłaszcza obowiązku powrotu ciężarówek do kraju siedziby firmy, ograniczenia w kabotażu i ilości rozładunków i załadunków.

  (ISBnews)

   

 • 07.07, 14:02Kurtyka: Mamy założenia strategii wodorowej, trafi do konsultacji jesienią 

  Warszawa, 07.07.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Klimatu zakończyło I etap prac nad założeniami do polskiej strategii wodorowej do 2030 roku, poinformował minister Michał Kurtyka. Wśród priorytetów strategii jest powstanie "prawa wodorowego" i wykorzystanie wodoru do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Polski.

  "Chcemy, by ten dokument został przyjęty jak najszybciej i do konsultacji społecznych zostanie przekazany jesienią" - powiedział Kurtyka podczas konferencji prasowej.

  Minister wymienił cztery priorytety strategii, które - w jego ocenie - pozwolą na stworzenie nowego sektora gospodarki.

  Pierwszym jest "stworzenie łańcucha wartości niskoemisyjnej gospodarki wodorowej".

  "W 2030 r. moglibyśmy wykorzystać w gospodarce 2-4 GW mocy z odnawialnych źródeł energii do produkcji wodoru. Chcielibyśmy, by powstały w Polsce fabryki ogniw wodorowych i elektrolizerów. Zakładamy, że w 2030 r. może funkcjonować w Polsce średnia elektrociepłownia, gdzie jednym z paliw będzie wodór. Chcemy też, by wodór odegrał rolę w produkcji paliw syntetycznych" - wymienił minister.

  Drugi priorytet to zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski, poprzez ograniczenie importu paliw kopalnych dzięki własnej produkcji wodoru.

  "Chcemy poddać pod refleksję powstanie autostrady wodorowej Północ-Południe. Zakładamy, że na Północy będzie największa produkcja z elektrolizerów zgromadzonych w strefie offshore" - powiedział Kurtyka.

  "Po trzecie, chcemy zwiększyć rolę wodoru w transporcie. Mamy szanse na postanie pierwszych lokomotyw na wodór i na wodorowe autobusy. Chcielibyśmy, by powstało ok. 15 nowych stacji tankowania wodorem, w pierwszej kolejności dla transportu ciężarowego" - powiedział minister.

  Wreszcie, czwartym priorytetem jest przyjęcie nowego "prawa wodorowego".

  "Rozpoczęły się prace nad nowym prawem wodorowym. To będą regulacje dla obrotu, transportu, magazynowania i wykorzystania wodoru w gospodarce" - zakończył minister.

  (ISBnews)

   

 • 19.06, 15:54Emilewicz: Od 1 lipca zniesione zostaną limity w lotniczym ruchu turystycznym 

  Warszawa, 19.06.2020 (ISBnews) - Od 1 lipca zniesione będą limity w lotniczym ruchu turystycznym, w tym w lotach czarterowych, poinformowała wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

  "Od 1 lipca zniesione będą limity w lotniczym ruchu turystycznym, w tym w lotach czarterowych, na czym zależało branży turystycznej" - powiedziała Emilewicz, cytowana na profilu Ministerstwa Rozwoju na Twitterze.

  Obecnie połowa miejsc w samolotach musi pozostać wolna.

  (ISBnews)

   

 • 18.06, 17:12Senat poparł ustawę o systemach homologacji typu UE i nadzoru rynku silników 

  Warszawa, 18.06.2020 (ISBnews) -  Senat poparł ustawę o systemach homologacji typu UE i nadzoru rynku silników spalinowych przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach, która określa m.in. zadania organów administracji publicznej w zakresie homologacji.

  Za ustawą wraz z dwiema poprawkami o charakterze legislacyjnym i doprecyzowującym opowiedziało się 97 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Ustawa o systemach homologacji typu UE i nadzoru rynku silników spalinowych przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się dostosowuje polskie prawo do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1628 w sprawie wymogów dotyczących wartości granicznych emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz homologacji w odniesieniu do silników spalinowych wewnętrznego spalania, przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach.

  Określa zadania organów administracji publicznej i innych podmiotów w zakresie homologacji typu UE i nadzoru nad rynkiem silników spalinowych, przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach (lokomotywy, maszyny budowlane, kosiarki, agregaty prądotwórcze). Homologacji będzie udzielał dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego.

  Nadzór nad rynkiem, w tym m.in. kontrolę spełniania wymogów przez silniki, będą – zgodnie z ustawą - sprawować prezes Wyższego Urzędu Górniczego oraz organy Inspekcji Ochrony Środowiska i Krajowej Administracji Skarbowej. Ustawa przewiduje również kary pieniężne (od 1 tys. do 100 tys. zł) dla producentów, importerów lub instalatorów, którzy wprowadzą do obrotu lub oddadzą do użytku silniki niezgodne z wymaganiami. Mają je nakładać organy nadzoru rynku oraz Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego.

  (ISBnews)

 • 17.06, 12:28Prezydent podpisał nowelizację, wprowadzającą nowy system poboru opłat drogowych 

  Warszawa, 17.06.2020 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o drogach, zakładającą opracowanie nowego systemu do poboru opłaty elektronicznej i opłaty za autostrady z wykorzystaniem technologii pozycjonowania satelitarnego i transmisji danych, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "Celem ustawy jest zmiana dotychczasowego systemu poboru opłaty elektronicznej za przejazd po drogach krajowych. Szef Krajowej Administracji Skarbowej przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego kompetencję do poboru opłaty elektronicznej za przejazd po drogach krajowych oraz opłaty za przejazd autostradą a także utworzy System Poboru Opłaty Elektronicznej KAS, służący poborowi tych opłat" - czytamy w informacji.

  Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, właściciele, posiadacze albo użytkownicy samochodów będą je musieli wyposażyć pojazd samochodowy w zewnętrzny system lokalizacyjny, urządzenie pokładowe albo urządzenie mobilne wraz z oprogramowaniem i zapewnić przekazywanie aktualnych danych geolokalizacyjnych okres przejazdu po drogach, oraz dokonać rejestracji w rejestrze uiszczających opłatę elektroniczną.

  W trakcie rejestracji, osoba jej dokonująca będzie musiała podać:

  - imię i nazwisko lub nazwę właściciela, posiadacza albo użytkownika pojazdu, adres zamieszkania lub adres jego siedziby;

  - numer PESEL, numer identyfikacji podatkowej albo inny numer identyfikacyjny,za pomocą którego właściciel, posiadacz albo użytkownik pojazdu jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług;

  - dane pojazdu samochodowego (numer rejestracyjny, markę, model, rok produkcji, pojemność skokową silnika i maksymalną moc netto silnika oraz numer VIN).

  Nowy system ma dotyczyć przejazdów po płatnych odcinkach dróg (obecnie niespełna 4 tys. km) i pojazdów, które będą podlegały obowiązkowi opłaty. Po opuszczeniu odcinka autostrady czy drogi płatnej - dane pojazdu nie będą przetwarzane.

  Opłatę elektroniczną pobierać ma szef Krajowej Administracji Skarbowej za pomocą systemu teleinformatycznego. Projektowanie, budowa, rozwój i wdrożenie systemu oraz kontrola prawidłowości uiszczenia opłaty, będzie realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych. Przy budowie i tworzeniu systemu mają także zostać wykorzystane rozwiązania monitorowania drogowego przewozu towarów SENT, który został przygotowany i wdrożony przez Krajową Administrację Skarbową (KAS).

  Administratorem danych, zebranych w systemie, ma być szef KAS. Nowelizacja zakłada, że dane mają dotyczyć wyłącznie przejazdu po drogach płatnych, a ich zakres nie uległby zwiększeniu. Nakłada też na szefa KAS obowiązek co trzymiesięcznego przeglądu danych. Jeżeli natomiast kierowca lub przedsiębiorca nie korzystałby z systemu, po 12 miesiącach jego dane zostałyby automatycznie usunięte, a dane geolokalizacyjne - po sześciu miesiącach.

  Za niewykonanie obowiązku rejestracji lub za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym wymierzana będzie kara w wysokości od 500 zł do 1,5 tys. zł.

  Zgodnie z nowelizacją uruchomienie systemu poboru opłaty przez KAS ma zostać podane w obwieszczeniu MF, podobnie jak informacja o zmianie technologii.

  Termin wejścia w życie nowych przepisów został określony w nowelizacji na 1 lipca 2020 roku. Uruchomienie nowych rozwiązań opartych o GPS i rozwiązania geolokalizacyjne planowane ma - zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów - nastąpić w I kwartale 2021 roku.

  (ISBnews)

   

 • 17.06, 09:41PGM: Motoryzacji w pandemii pomogą zmiany prawne rodem z rynku spożywczego 

  Warszawa, 17.06.2020 (ISBnews) - Najważniejsze zmiany legislacyjne, które mogą pomóc branży motoryzacyjnej w dobie pandemii koronawirusa, to umieszczanie nazwy kraju produkcji i producenta na opakowaniach części zamiennych do pojazdów oraz ułatwienie polskim producentom części zamiennych dostępu do krajowych sieci dystrybucyjnych, ocenia Polska Grupa Motoryzacyjna (PGM), która zrzesza polskich producentów części motoryzacyjnych.

  W ocenie prezesa PGM Adama Sikorskiego, należy skupić się wyłącznie na pomocy dla firm z większościowym polskim kapitałem, ponieważ spora część producentów motoryzacyjnych w Polsce to zagraniczne koncerny, którym i tak teraz pomagają ich macierzyste rządy.

  "Nie powinniśmy się obawiać pomocy dla wybranych segmentów rynku czy nawet konkretnych firm, bo tak właśnie działają nasi bardziej doświadczeni sąsiedzi z Europy Zachodniej. Firmy z branży motoryzacyjnej z większościowym polskim kapitałem to zarówno małe i średnie przedsiębiorstwa, ale też firmy duże, które osamotnione bez silnej pomocy przeżywają teraz bardzo trudny czas. I to właśnie im polski rząd powinien teraz pomagać. I nie chodzi tu wyłącznie o pomoc finansową, która oczywiście też jest potrzebna, ale także o pewne uwarunkowania prawne, które zarówno w krótkofalowej, jak i długofalowej perspektywie, pomogą polskim przedsiębiorcom z branży motoryzacyjnej zwiększyć ich dostęp do rynku, a w konsekwencji ograniczyć szkody, jakie wyrządzi kryzys" - powiedział Sikorski, cytowany w komunikacie.

  Zdaniem PGM, do najważniejszych rekomendacji legislacyjnych można zaliczyć umieszczanie nazwy kraju produkcji i producenta na opakowaniach części zamiennych do pojazdów. Opublikowane niedawno badania potwierdziły, że 88% Polaków jest teraz bardziej skłonnych do kupowania krajowych produktów, bo chce wspierać rodzimych producentów. Dzieje się tak z różnych powodów - od patriotycznych po jakościowe, ale faktem jest, że w dobie kryzysu nasiliła się solidarność społeczna z polskimi wytwórcami. Żeby to wykorzystać, należy mocno wyeksponować informacje o producencie na opakowaniu. Dla skuteczności tego rozwiązania ważne jest, aby importer albo dystrybutor nie miał uprawnienia do nazywania siebie "producentem". Podobne przepisy zostały wprowadzone w branży spożywczej, podkreślono.

  Kolejnym pozafinansowym pomysłem na realną pomoc dla branży automotive jest ułatwienie polskim producentom części zamiennych dostępu do krajowych sieci dystrybucyjnych. Od wielu lat borykają się oni z dużym problemem, jakim jest dostęp do krajowego rynku zbytu ich towarów. I choć produkują towary wysokiej jakości, cenione przez producentów pojazdów oraz konsumentów, często zmuszeni są produkować głównie pod markami obcymi (np. markami globalnych koncernów albo sieci handlowych). Motoryzacyjne sieci handlowe wolą udostępniać swoim klientom produkty sygnowane popularnymi markami globalnymi i promować produkty pod własnymi markami handlowymi, które są w znacznej mierze wytwarzane są przez azjatyckich dostawców, wynika z komunikatu.

  PGM ponownie sugeruje odwołanie się do dobrych praktyk z rynku rolno-spożywczego i rozciągnięcie pewnych zapisów ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (albo przyjęcie podobnej ustawy) na rynek sprzedaży części zamiennych do pojazdów. Pomocne byłoby także dodanie skonkretyzowanego czynu nieuczciwej konkurencji do ustawy o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji (art. 15 ust. 1), polegającego na utrudnianiu 'wykwalifikowanym' dostawcom dostępu do rynku poprzez odmowę przyjęcia do sprzedaży ich produktów przez dystrybutorów, zaznaczono również.

  "Takie właśnie rozwiązania umożliwią znacznej grupie polskich producentów części zamiennych szerszy dostęp do rynku i tym samym przetrwanie kryzysu" - czytamy dalej.

  Jak podano w materiale, powołując się na informacje z Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH), sektor motoryzacyjny jest drugim co do wielkości sektorem przemysłowym w Polsce. Około 2,7 tys. mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw związanych z motoryzacją tworzy skomplikowaną sieć powiązań i zależności składających się na tę branżę. Spośród nich możemy wyróżnić ponad 660 certyfikowanych dostawców, a ok. 342 firmy działają ściśle w ramach sektora. Ponad 20 z nich plasuje się w czołówce największych firm w Polsce. Wartość produkcji sprzedanej przemysłu motoryzacyjnego w 2019 r. wyniosła 160,7 mld zł, czyli o 4,5% więcej niż w 2018 r. Naszą specjalizacją są części i komponenty motoryzacyjne, które stanowią około 59% całej produkcji. Polska zajmuje pod tym względem 1. miejsce w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, 4. miejsce w Europie i 9. miejsce na świecie, podsumowano.

  Polska Grupa Motoryzacyjna jest stowarzyszeniem zrzeszającym polskich producentów części dla szeroko rozumianego przemysłu motoryzacyjnego oraz krajowych firm działających w branży automotive. Zrzesza wyłącznie firmy z polskim kapitałem oraz działa na terenie całego kraju.

  (ISBnews)