Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 15.05, 14:45Gowin: MRPiT przygotowało projekt ustawy o bonie mieszkaniowym 

  Warszawa, 15.05.2021 (ISBnews) - Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT) przygotowało projekt ustawy o bonie mieszkaniowym, zakładający bezzwrotne wsparcie na wynajęcie bądź kupno mieszkania, poinformował wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin. Bon ten stanowi jeden z instrumentów "Polskiego Ładu", jego wysokość ma zależeć od liczby osób w rodzinie.

  Wkrótce projekt ma trafić do konsultacji społecznych.

  "Ten bon będzie przyznawany bez jakichkolwiek kryterium wieku, kryterium dochodowego, kryterium powierzchni. Tytułem przykładu rodzina z trójką dzieci otrzyma 100 tys. zł bezzwrotnego wsparcia finansowego. Będzie mogła te środki przeznaczyć czy to na udział w lokalu w spółdzielni w Społecznych Inicjatywach Mieszkaniowych, [...] będzie mogła także wykorzystać te środki na kupno mieszkania czy budowę domu" - powiedział Gowin podczas prezentacji programu.

  Bon mieszkaniowy przyznawany będzie w wysokości uzależnionej od liczby członków gospodarstwa domowego, ze szczególnym uwzględnieniem liczby dzieci oraz osób z niepełnosprawnością.

  Jak wynika z komunikatu MRPiT, przewidywane są dwa warianty bonu mieszkaniowego: społeczny i rodzinny.

  • Społeczny bon mieszkaniowy będzie przeznaczony dla osób nieposiadających własnego mieszkania, których dochody ograniczają możliwość uzyskania kredytu. Realizowany będzie w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej (partycypacja w TBS/SIM) albo spółdzielni mieszkaniowej (wkład mieszkaniowy w SM), od których wynajmowane/nabywane będzie mieszkanie.

  Jednoosobowe gospodarstwa domowe otrzymałyby pomoc w wysokości 5 tys. zł, małżeństwo bez dzieci - 10 tys. zł, małżeństwo z jednym dzieckiem - 25 tys. zł, z dwojgiem - 40 tys. zł. 

  • Rodzinny bon mieszkaniowy przyznawany byłby gospodarstwu domowemu, w skład którego wchodzi co najmniej 3 dzieci lub osób z niepełnosprawnością. Ten rodzaj bonu mógłby zostać przeznaczony na partycypację w SIM/TBS, wkład mieszkaniowy w SM, a także na nabycie mieszkania/domu jednorodzinnego lub budowę domu jednorodzinnego. Jeżeli rodzina przed przyznaniem bonu nie posiadała własnego mieszkania lub domu jednorodzinnego, albo jeżeli powierzchnia tego domu lub lokalu nie przekraczała 65 m2, wysokość rodzinnego bonu mieszkaniowego dla rodziny z trojgiem dzieci wyniosłaby 100 tys. zł. Kwota ta byłaby dodatkowo podwyższana o 15 tys. zł za każde kolejne dziecko.

  "Rodzinny bon mieszkaniowy przysługiwać ma również w sytuacji, gdy członkowie rodziny posiadali wcześniej mieszkanie większe niż 65 m2. Kwota bonu dla rodziny z trojgiem dzieci wyniesie wówczas 55 tys. zł i również będzie podwyższana o 15 tys. zł za każde kolejne dziecko" - czytamy w komunikacie.

  Bon mieszkaniowy ma być przyznawany na wniosek, decyzją terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

  Bon można byłoby zrealizować od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia roku następującego po roku jego przyznania, z możliwością przedłużenia - za opłatą - jego ważności o kolejny rok.

  Środki będą przekazywane przez banki pośredniczące - w zależności od rodzaju bonu - na rachunek właściwego podmiotu (tj. TBS/SIM, SM, dewelopera itd.).

  Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii pracuje także nad programem przeznaczonym dla osób posiadających zdolność kredytową, ale niedysponujących oszczędnościami na pokrycie wymaganego przez banki wkładu własnego. Wstępne założenia przewidują, że gwarancja udzielana będzie do wysokości 40% wartości mieszkania, w przypadku gdy mamy do czynienia z zakupem mieszkania bez wkładu własnego, zarówno na rynku pierwotnym jak i wtórnym. Efektem takiego rozwiązania ma być zniesienie lub znaczne ograniczenie nakładanego na kredytobiorców obowiązku wniesienia wkładu własnego, podano także.

  (ISBnews)

   

 • 15.05, 13:52Nakłady na realizację 'Polskiego Ładu' to 72,4 mld zł średniorocznie do 2030 r. 

  Warszawa, 15.05.2021 (ISBnews) - Nakłady na realizację programu "Polski Ład" wyniosą łącznie maksymalnie 651,6 mld zł (przy uwzględnieniu wzrostu inwestycji prywatnych) w latach 2021-2030, średni roczny koszt projektów wyniesie 72,4 mld zł, podano w dokumencie.

  Pierwszy filar programu "Plan na zdrowie" to koszt łącznie 122,4 mld zł, a średniorocznie - 13,6 mld zł.

  Najważniejsze zmiany w ramach tego filaru to:

  * osiągnięcie wydatków na sektor na poziomie 7% PKB w 2027 r. "Nowe środki przeznaczymy na inwestycje, cyfryzację, nowe kadry i nowoczesne terapie" - czytamy w materiale.

  * "Profilaktyka 40+": "Uruchomimy program badań profilaktycznych finansowany ze środków publicznych. Aby jak najwięcej Polaków wzięło w nich udział, planujemy połączyć je z okresowymi badaniami w zakresie medycyny pracy" - napisano dalej.

  * Zniesienie limitów u specjalistów: "Rozszerzymy opiekę ambulatoryjną i zniesiemy limity przyjęć pacjentów poniżej 18. roku życia. W dalszej kolejności planujemy zniesienie limitu dla wszystkich Polaków. Efektem tej zmiany będzie skrócenie kolejek" - czytamy także.

  Drugi filar programu "Uczciwa praca - godna płaca" to koszt łącznie 108 mld zł, a średniorocznie - 12 mld zł.

  Najważniejsze zmiany w ramach tego filaru to:

  * Podniesienie kwoty wolnej od podatków dla wszystkich pracujących do 30 tys. zł. "Oznacza to niższe podatki dla osób o niskich i średnich dochodach oraz w istocie brak podatku od płacy minimalnej. Pierwszy raz od 12 lat podniesiemy również próg podatkowy z 85 tys. do 120 tys. zł, co pozwoli zatrzymać więcej pieniędzy w kieszeniach przedstawicieli klasy średniej" - czytamy w programie.

  * Likwidacja luki w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn - "Zobligujemy duże firmy do tego, aby na żądanie pracownika w ciągu 30 dni musiały uzasadnić powód wypłacania określonego wynagrodzenia. Zatrudnieni będą mogli też zażądać informacji o przeciętnych zarobkach osób płci przeciwnej wykonujących takie same lub podobne obowiązki. Dodatkowo wzmocnimy edukację antydyskryminacyjną" - czytamy dalej.

  * Ulga w PIT na powrót z emigracji - poprawa podaży pracy: "Wprowadzimy ulgę dla Polaków powracających z emigracji. Już od 2022 r. będą mogli wskazać w zeznaniach podatkowych kwotę do opodatkowania niższą o 50 tys. zł, podobnie w kolejnym roku" - napisano także.

  Trzeci filar programu "Dekada rozwoju" to koszt łącznie 97,2 mld zł, a średniorocznie - 10,8 mld zł.

  Najważniejsze zmiany w ramach tego filaru to:

  * Czas inwestycji - 500 tys. nowych miejsc pracy: "Uruchomimy fundusz Polski Ład finansujący modernizację kraju. Te środki - oprócz 770 mld zł w ramach polityki spójności i funduszu odbudowy - posłużą do osiągnięcia europejskiego poziomu życia. Będzie wspomagał inwestycje w miastach i wsiach w każdej części Polski" - zapowiedziano.

  * Subwencja inwestycyjna dla samorządów: "Wprowadzimy nową subwencję dla samorządów na cele inwestycyjne, która pozwoli im zniwelować zmiany w podatku dochodowym" - czytamy dalej.

  * Polonizacja zamówień publicznych: "Wesprzemy specjalizację polskich spółek w taki sposób, aby stały się atrakcyjnymi partnerami lub samodzielnymi podmiotami w realizacji zamówień publicznych" - napisano także.

  Czwarty filar programu "Rodzina i dom w centrum życia" to koszt łącznie 30,6 mld zł, a średniorocznie - 3,4 mld zł.

  Najważniejsze zmiany w ramach tego filaru to:

  * Mieszkanie bez wkładu własnego i dom 70 m2 bez formalności: "(1) Przedstawimy program zwiększający dostępność do finansowania własnego mieszkania. Państwo będzie gwarantować do 100 tys. zł wkładu własnego dla biorących kredyt lub przekaże dofinansowanie w wysokości do 160 tys. zł dla osób korzystających z mieszkalnictwa społecznego czy też dla rodzin wielodzietnych (w zależności od liczebności rodziny). Będzie też pomagać w spłacie kredytu po urodzeniu się dzieci łącznie do poziomu 100 tys. zł. (2) Ponadto, realizacja budynków jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2 będzie możliwa bez pozwolenia, kierownika i książki budowy, a jedynie na podstawie zgłoszenia" - napisano w dokumencie.

  * Większa elastyczność pracy dla rodziców niekorzystających z usług instytucji opiekuńczych: "Wprowadzimy rozwiązania prawne, które przyniosą ulgę pracującym rodzicom. W przypadku, gdy rodzice nie będą mieli dostępu do usługi instytucji opiekuńczych, oboje uzyskają większą elastyczność w wykonywanej pracy" - zapowiedziano także.

  * Powszechny i bezpłatny dostęp do badań prenatalnych: "Zapewnimy dostęp do diagnostyki prenatalnej dla wszystkich kobiet w ciąży. Rozszerzenie bezpłatnej diagnostyki pozwoli obniżyć śmiertelność okołoporodową, a także umożliwi wczesne leczenie chorób dzieci już w łonie matki" - wskazano również.

  Piąty filar programu "Polska - nasza ziemia" to koszt łącznie 45 mld zł, a średniorocznie - 5 mld zł.

  Najważniejsze zmiany w ramach tego filaru to:

  * Kodeks rolny oddzielający małych od dużych: "Kolejnym krokiem po ustawie o rodzinnych gospodarstwach rolnych będzie opracowanie i przyjęcie Kodeksu rolnego. Nowy akt kompleksowo ureguluje generalne zasady i podstawowe prawa dotyczące gospodarowania rolnego i rozdzieli małe gospodarstwa od farm rolnych" - zapowiedziano.

  * Jeszcze większy zwrot akcyzy za paliwo rolnicze: "Zwiększymy stawkę dopłat za paliwo rolnicze ze 100 zł za 1 ha - do 110 zł za 1 ha. Przedstawimy także nowy system rozliczeń, wygodny dla rolnika i tańszy dla państwa" - podano także.

  * Uwolnienie rolniczego handlu detalicznego (RHD): "Zmienimy przepisy dotyczące rolniczego handlu detalicznego na korzyść rolników, umożliwiając sprzedaż na terenie całej Polski i tworząc program pomocowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa" - czytamy też w materiale.

  Szósty filar programu "Dobry klimat dla firm" to koszt łącznie 63,9 mld zł, a średniorocznie - 7,1 mld zł.

  Najważniejsze zmiany w ramach tego filaru to:

  * Niższe podatki dla mikrofirm: "Dzięki reformie wprowadzającej wysoką kwotę wolną od podatków, obniżymy także obciążenia dla 500 tys. firm, których dochody wynoszą do 6 tys. zł miesięcznie. Najmniejsze firmy zaoszczędzą dzięki temu nawet 2 tys. zł rocznie" - czytamy w programie.

  * Ulga na automatyzację i robotyzację produkcji: "Wprowadzimy ulgę podatkową zachęcającą przedsiębiorców do inwestycji w bardziej efektywne, długoterminowe projekty rozwojowe" - zapowiedziano.

  * Interpretacje 590, czyli pewność opodatkowania w pierwszych latach inwestycji: "Przygotujemy kompleksowy, wiążący administrację podatkową, dokument, który będzie wspierał potencjalnych inwestorów i gwarantował wysokość opodatkowania w pierwszych latach inwestycji" - wskazano także.

  Siódmy filar programu "Przyjazna szkoła i kultura na nowy wiek" to koszt łącznie 64,8 mld zł, a średniorocznie - 7,2 mld zł.

  Najważniejsze zmiany w ramach tego filaru to:

  * Narodowy Edukacyjny Program Wyrównywania Szans po COVID-19: "Aby zniwelować wzrost luki edukacyjnej i uniknąć efektu straconego pokolenia, uruchomimy dodatkowe zajęcia dla chętnych, nie w formie tradycyjnych lekcji, ale warsztatów lub konsultacji. Oprócz nadrabiania wiedzy, drugim elementem programu będzie promocja sportu przez turnieje w najpopularniejszych dyscyplinach" - czytamy w dokumencie.

  * "Zielona szkoła" (1000 zeroemisyjnych szkół): "Zrealizujemy termomodernizację szkół obejmującą poprawę efektywności energetycznej budynków, a także wyposażenie ich w instalacje ogrzewania ekologicznego i energooszczędne oświetlenie oraz lepsze systemy wentylacyjne" - zapowiedziano.

  * Program Świetlica: "Będziemy dążyć do tego, aby szkoły opiekowały się dziećmi w czasie, w którym rodzice pracują. Aby jednak dzieci rzeczywiście chciały zostać po lekcjach, należy zaproponować wartościową ofertę na pograniczu edukacji i rekreacji" - wskazano dalej.

  Ósmy filar programu "Czysta energia, czyste powietrze" to koszt łącznie 36,9 mld zł, a średniorocznie - 4,1 mld zł.

  Najważniejsze zmiany w ramach tego filaru to:

  * Sprawiedliwa transformacja energetyczna: "Przedstawimy całościową wizję polityki klimatycznej obejmującą 'zielone' inwestycje i programy wspierające obywateli. Będziemy dążyć do znacznego zmniejszenia emisji CO 2 i poprawy jakości środowiska w Polsce" - zapowiedziano.

  * Koniec z betonem w centrach miast: "Wdrożymy nowe narzędzie zwalczania wysp ciepła w miastach, realizowane w ramach projektu 'Miasto z klimatem', polegające na likwidacji betonu i asfaltu w centrach miast oraz nasadzaniu drzew, krzewów oraz tworzeniu mikroparków, zielonych ścian i dachów. Ustanowimy minimalny procentowy udział przestrzeni biologicznie czynnej w miastach (w tym także zielone dachy i trawniki z rzadko koszoną trawą)" - zaplanowano także w dokumencie.

  * Nowe parki narodowe: "W celu zwiększenia ochrony środowiska naturalnego zmienimy obowiązujące regulacje, aby łatwiej można było powiększyć istniejące parki narodowe i utworzyć nowe" - wskazano również.

  Dziewiąty filar programu "Cyber Poland 2025" to koszt łącznie 36,9 mld zł, a średniorocznie - 4,1 mld zł.

  Najważniejsze zmiany w ramach tego filaru to:

  * Cała Polska w zasięgu: "Do 2024 r. umożliwimy każdemu gospodarstwu domowemu w Polsce dostęp do szerokopasmowego internetu z możliwością modernizacji do prędkości dostępnej w gigabitach na sekundę. Wyeliminujemy też ostatnie 'białe plamy' zasięgu telefonii komórkowej" - czytamy w dokumencie.

  * e-doręczenia: "Wprowadzimy system pozwalający obywatelowi załatwić zdalnie takie sprawy, jak wizyta w urzędzie lub osobisty odbiór listu poleconego. Komunikację elektroniczną będzie mogła zainicjować każda ze stron, zarówno urząd, jak i obywatel" - czytamy dalej.

  * Bez opłaty skarbowej za usługi cyfrowe: "Zwolnimy z opłaty skarbowej obywateli, którzy zdecydują się na realizowanie usługi publicznej w formie cyfrowej" - zapowiedziano również.

  Dziesiąty filar programu "Złota jesień życia" to koszt łącznie 45,9 mld zł, a średniorocznie - 5,1 mld zł.

  Najważniejsze zmiany w ramach tego filaru to:

  * Emerytury bez podatku do 2500 zł: "W ramach reformy systemu podatkowego emerytury i renty zostaną podwyższone o wysokość podatku dla świadczeń do poziomu 2500 zł. To oznacza, że przeciętny emeryt będzie otrzymywał nawet 2000 zł rocznie więcej" - czytamy w programie.

  * Zerowy PIT dla osób pracujących po osiągnięciu wieku emerytalnego: "Wprowadzimy nowy instrument zachęcający do kontynuacji pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego - PIT-0 dla Seniora" - zapowiedziano.

  * Placówki łączące pokolenia: "Umożliwimy łatwiejsze tworzenie placówek, które łączą dzienne domy opieki z przedszkolami. Dzięki nim dzieci będą rozwijały kompetencje emocjonalne i społeczne, a seniorzy zaangażują się w wychowanie najmłodszego pokolenia" - podano także w dokumencie.

  W "Polskim Ładzie" podkreślono także, że "nasza sytuacja makrofiskalna umożliwia nam dalsze wspieranie gospodarki w powrocie na ścieżkę wzrostu przez odłożenie w czasie głębszej konsolidacji finansów publicznych".

  "Dług, mimo znacznego wzrostu w relacji do narodowego PKB, będzie o wiele niższy od średniej dla całej Unii Europejskiej. Powrót na ścieżkę wzrostu umożliwi szybką redukcję zadłużenia do PKB, co miało już miejsce w latach 2016-2019" - czytamy dalej.

  Wśród wskaźników monitoringu "Polskiego Ładu" wymieniono PKB per capita, który ma sięgnąć 100% średniej unijnej w 2030 r. wobec 77% w 2020 r. Poziom zatrudnienia (odsetek osób zatrudnionych w wieku 20-64 lata) ma wzrosnąć w tym czasie odpowiednio do 80% z 73%.

  (ISBnews)

   

 • 15.05, 13:23Morawiecki: Tworzymy fundusz inwestycji z budżetem ok. 650 mld zł na 5-7 lat 

  Warszawa, 15.05.2021 (ISBnews) - Utworzenie Funduszu Polskich Inwestycji z budżetem ok. 650 mld zł na 5-7 lat m.in. na rozbudowę infrastruktury, inwestycje w transport i logistykę, rozbudowę usług publicznych, cyfryzację i współfinansowanie czystej energii - to jeden z filarów "Polskiego Ładu", którego założenia przedstawił premier Mateusz Morawiecki.

  "Równolegle do tego, co wynegocjowaliśmy z Unii Europejskiej [770 mld zł na lata 2021-2027] tworzymy Fundusz Polskich Inwestycji  wielkości kilkudziesięciu miliardów złotych rocznie. Fundusz, który w Polskim Ładzie […] składa się na około 650 mld zł w najbliższych 5-7 latach" - powiedział Morawiecki podczas prezentacji programu.

  Program inwestycyjny ma obejmować sześć filarów:

  - rozbudowę infrastruktury - w ciągu 7 lat ma powstać 2,5 tys. km dróg krajowych, a do 2030-2031 cała planowana sieć dróg szybkiego ruchu i autostrad (jak przypomniał premier na ten cel zarezerwowano 220 mld zł), ponadto planowana jest przebudowa i modernizacja 50 tys. km dróg krajowych, 15 tys. km linii kolejowych i tysiące chodników, dróg rowerowych

  - inwestycje w transport i logistykę - porty, porty przeładunkowe, inwestycje w transport nisko i zero emisyjny, elektryczny i wodorowy

  - usługi publiczne - mają powstać nowe świetlice, zmodernizowanych ma zostać 3 tys. boisk, planowane są  inwestycje w ośrodki kultury, edukacji, przebudowa instytucji państwowych

  - Polskę prawdziwie cyfrową - sieć szerokopasmowa dla każdej gminy, doprowadzenie jej do 1 mln domów, rozszerzenie możliwości także w pracy zdalnej, budowa sieci 5G

  - inwestycje w polskie domy w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich - m.in. budowa dróg wodno-kanalizacyjnych, współfinansowanie fotowoltaiki

  - ciepłownictwo, czysta energia - przeznaczenie środków, które pochodzą z aukcji praw do emisji CO2 na modernizację ciepłowni w 120 miastach

  Premier poinformował także, że w ramach "Polskiego Ładu" planowanych jest także szereg działań na rzecz rolnictwa w tym podniesienie dopłat do paliwa rolniczego, uwolnienie rolniczego handlu detalicznego, promocja rolniczego eksportu.

  (ISBnews)

   

 • 15.05, 11:47Morawiecki: Państwo da gwarancję wkładu mieszkaniowego do 40%, max. 100 tys. zł 

  Warszawa, 15.05.2021 (ISBnews) - Państwo polskie udzieli gwarancji bankowej na wkład mieszkaniowy dla ludzi młodych do 40% jego wartości, maksymalnie do 100 tys. zł., poinformował premier Mateusz Morawiecki. W rodzinach z dwojgiem i więcej dzieci kwota kredytu mieszkaniowego będzie ulegała umorzeniu, maksymalnie do 150 tys. zł, wynika z założeń "Polskiego Ładu" dot. polityki mieszkaniowej.

  Jednocześnie możliwa ma być budowa domów do 70 m2 tylko na podstawie zawiadomienia (wobec 35 m2 obecnie).

  "Chcemy zaproponować tym, którzy chcą kupić mieszkanie, ale ich na to nie stać. […] Państwo polskie zagwarantuje wkład własny do wysokości 40% i na dziś mamy już uzgodnione do wysokości 100 tys. zł i ten wkład własny pozwoli na szybkie podjęcie decyzji o zakupie własnego mieszkania od ręki, jeżeli te mieszkania są na rynku dostępne" - powiedział Morawiecki podczas prezentacji programu.

  Jednocześnie w stosunku do rodzin, w których  pojawi się drugie i kolejne dzieci,  ma następować umorzenie części kredytu do poziomu - jak powiedział Morawiecki - "co najmniej 150 tys. zł" (im większa liczba dzieci, tym większa ma być kwota umorzenia).

  Jednocześnie planowane jest przygotowanie przepisów w najbliższych miesiącach, umożliwiających budowanie domów do 70 m2 bez zezwolenia, tylko na złożone zawiadomienie.

  (ISBnews)

   

 • 13.05, 23:04Senat za obniżeniem składek deweloperów na Fundusz Gwarancyjny 

  Warszawa, 13.05.2021 (ISBnews) - Senat opowiedział się za obniżeniem składek deweloperów na nowo tworzony Deweloperski Fundusz Gwarancyjny w przypadku otwartego rachunku powierniczego do maksymalnie 1% w przypadku rachunku otwartego i do maksymalnie 0,1% w przypadku rachunku zamkniętego. Za ustawą o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym wraz z kilkunastoma poprawkami opowiedzieli się wszyscy senatorowie.

  Ustawa zakłada powołanie Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego, zasilanego przez składki płacone przez deweloperów. W wersji przyjętej przez Sejm proponowana wysokość składki wynosiła odpowiednio maksymalnie: 2% i 0,2%.

  Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym zakłada powołanie Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego, zasilanego przez składki płacone przez deweloperów.

  Inna z poprawek nakłada na deweloperów obowiązek informowania nabywców, że oferowane do sprzedaży lokale mają charakter użytkowy, a nie mieszkalny. Nabywca takiego lokalu nie będzie zatem mógł skorzystać z ochrony prawnej i majątkowej wynikającej z ustawy.

  Senatorowie poparli także poprawkę zakładającą, że nabywca wpłaci ostatnią ratę na otwarty rachunek powierniczy z chwilą otrzymania kopii decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lokalu, a nie po przeniesieniu własności lokalu. Senat opowiedział się też za skreśleniem przepisu upoważniającego bank do sprawdzania, czy deweloper nie zalega z płaceniem podatków i składek na ubezpieczenie społeczne.

  Faktyczna wysokość stawki na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny ma być określana w rozporządzeniu. Składka na Fundusz odprowadzana ma być przez dewelopera od wpłat dokonywanych przez nabywcę na Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy (MRP).

  Zgodnie z ustawą, nabywca nowego mieszkania będzie mógł odmówić dokonania odbioru ze względu na istotne wady lokalu.

  W ustawie doprecyzowano procedurę odbioru mieszkania wraz z określeniem konsekwencji nieusunięcia wady w wyznaczonym przez konsumenta terminie. Deweloper będzie miał obowiązek przekazać prospekt informacyjny osobie kupującej mieszkanie. Dotychczas taki prospekt był wydawany na żądanie osoby zainteresowanej zawarciem umowy deweloperskiej. 

  Określono prawa i obowiązki stron umowy deweloperskiej w przypadku ogłoszenia upadłości banku prowadzącego MRP. Zaproponowane rozwiązania oznaczają, że bez względu na wybrany przez dewelopera rodzaj MRP - do niego bowiem należy ta decyzja - osoba kupująca mieszkanie otrzyma gwarancję bezpieczeństwa swoich środków na takim samym.

  (ISBnews)

 • 13.05, 12:53MI: Samorządy otrzymają dodatkowo 336 mln zł na infrastrukturę drogową w br. 

  Warszawa, 13.05.2021 (ISBnews) - Jednostki samorządu terytorialnego otrzymają dodatkowo 336 mln zł z rezerwy subwencji ogólnej w 2021 r., poinformował wiceminister infrastruktury Rafał Weber. Wśród beneficjentów tych środków ma znaleźć się 120 samorządów, w tym m.in. Warszawa, Gdańsk i Gdynia.

  "W ostatnich godzinach zapadły decyzje związane z dofinansowaniem kolejnych zadań drogowych, które będą realizowane przez polskie samorządy. Otóż przy wspólnym  uzgodnieniu z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu […] dokonaliśmy podziału rezerwy subwencji ogólnej w roku 2021. W ramach rezerwy subwencji ogólnej przekażemy do jednostek samorządu terytorialnego 336 mln zł" - powiedział Weber podczas konferencji prasowej.

  Wsparcie na modernizację dróg ma otrzymać 120 jednostek samorządowych. Jak poinformował Weber, środki mają trafić m.in. do Warszawy (blisko 20 mln zł), Gdańska czy Gdyni.

  "W roku 2021 łączna kwota rząd wsparcia na modernizację dróg lokalnych to 6 mld zł, 3,2 mld w ramach tej głównej puli Rządowego Funduszu, kolejne 2 mld zł - na wsparcie budownictwo obwodnic w ciągach dróg wojewódzkich i 524 mln zł to wsparcie dla gmin i powiatów na wzmocnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym w kontekście poprawy widoczności przejść dla pieszych i dzisiaj komunikujemy że przeznaczamy 336 mln zł w ramach rezerwy subwencji ogólnej" - podkreślił Weber.

  (ISBnews)

   

 • 12.05, 15:21Senackie komisje za obniżeniem składek deweloperów na Fundusz Gwarancyjny 

  Warszawa, 12.05.2021 (ISBnews) - Senackie komisje rekomendują obniżenie składek deweloperów na nowo tworzony Deweloperski Fundusz Gwarancyjny w przypadku otwartego rachunku powierniczego z do maksymalnie 1% w przypadku rachunku otwartego i do maksymalnie 0, 1% w przypadku rachunku zamkniętego. W wersji przyjętej przez Sejm proponowana wysokość składki wynosi odpowiednio maksymalnie: 2% i 0,2%.

  Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym zakłada powołanie Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego, zasilanego przez składki płacone przez deweloperów.

  Przyjęta przez połączone Komisje: Infrastruktury oraz Budżetu i Finansów Publicznych poprawka zakłada zmniejszenie składek deweloperów od kwot, wpłaconych na rachunki powiernicze: otwarty do 1% z 2%, a zamknięty - do 0,1% z 0,2%.

  Inna z poprawek nakłada na deweloperów obowiązek informowania nabywców, że oferowane do sprzedaży lokale mają charakter użytkowy, a nie mieszkalny. Nabywca takiego lokalu nie będzie zatem mógł skorzystać z ochrony prawnej i majątkowej wynikającej z ustawy.

  Senatorowie poparli także poprawkę, zakładającą że nabywca wpłaci ostatnią ratę na otwarty rachunek powierniczy z chwilą otrzymania kopii decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lokalu, a nie po przeniesieniu własności lokalu. Komisje rekomendują także skreślenie przepisu upoważniającego bank do sprawdzania, czy deweloper nie zalega z płaceniem podatków i składek na ubezpieczenie społeczne.

  Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym w wersji przyjętej przez Sejm zakłada powołanie Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego, zasilanego przez składki płacone przez deweloperów:

  -  w przypadku otwartego rachunku powierniczego - maksymalnie 2%;

  -  w przypadku zamkniętego rachunku powierniczego - maksymalnie 0,2%;

  Faktyczna wysokość stawki ma być określana w rozporządzeniu. Składka na Fundusz odprowadzana ma być przez dewelopera od wpłat dokonywanych przez nabywcę na Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy (MRP).

  Zgodnie z ustawą, nabywca nowego mieszkania będzie mógł odmówić dokonania odbioru ze względu na istotne wady lokalu.

  W ustawie doprecyzowano procedurę odbioru mieszkania wraz z określeniem konsekwencji nieusunięcia wady w wyznaczonym przez konsumenta terminie. Deweloper będzie miał obowiązek przekazać prospekt informacyjny osobie kupującej mieszkanie. Dotychczas taki prospekt był wydawany na żądanie osoby zainteresowanej zawarciem umowy deweloperskiej. 

  Określono prawa i obowiązki stron umowy deweloperskiej w przypadku ogłoszenia upadłości banku prowadzącego MRP. Zaproponowane rozwiązania oznaczają, że bez względu na wybrany przez dewelopera rodzaj MRP - do niego bowiem należy ta decyzja - osoba kupująca mieszkanie otrzyma gwarancję bezpieczeństwa swoich środków na takim samym.

  (ISBnews)

   

 • 11.05, 11:55ZBP przeciwko przekazywaniu środków z DFG na Fundusz Dopłat 

  Warszawa, 11.05.2021 (ISBnews) - Wprowadzenie możliwości przekazywania środków z nowo tworzonego Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego (DFG) na Fundusz Dopłat i Fundusz Termomodernizacji i Remontów przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa jest niedopuszczalne, ocenia Związek Banków Polskich (ZBP).

  ZBP przedstawił swoje uwagi do ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (DFG), nad którą trwają obecnie prace w senackich komisjach.

  Związek Banków Polskich opowiada się za wykreśleniem przepisu, dopuszczającego przekazanie przez ministra środków z tworzonego Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego na potrzeby Funduszu Dopłat i Funduszu Termomodernizacji i Remontów.

  "W naszej ocenie, jest to sytuacja niedopuszczalna w procesie zarządzania ryzykiem i zapewnieniem długoterminowego stabilnego funkcjonowania w tworzonym Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym" - czytamy.

  Zdaniem ZBP, "w  sytuacji niedoborów kapitału w Funduszu, do którego dochodzi cyklicznie na rynku nieruchomości, bardzo podatnym na różne czynniki ryzyka, może to stać się przyczyną jego nieefektywnego funkcjonowania, a nawet destabilizacji tej części rynku, jako że utrudnia się Funduszowi tworzenie odpowiednich rezerw finansowych na wypłatę rezerw dla konsumentów".

   "W naszej ocenie, taki transfer środków powinien się odbywać według wcześniej określonych zasad, zgodnych z procesem zarządzania ryzykiem i tworzeniem rezerw" - zaznaczył ZBP.

  Jednocześnie Związek przedstawił propozycje zmierzające do "maksymalnego zautomatyzowania i uproszczenia" pobierania składek.

  Zgodnie z proponowanym rozwiązaniem, to bank dokonywałby wypłaty należnej na Fundusz składki od dewelopera bezpośrednio z mieszkaniowego rachunku powierniczego. Deweloper mógłby zadysponować kwotą wypłaty z rachunku, ale pomniejszoną o składkę należną na Fundusz (tj. 98% kwoty wypłaty z rachunku otwartego), a bank sprawdzałby czy dyspozycja dewelopera nie przekracza tej kwoty.

  Podstawą wyliczenia wysokości składki na Fundusz byłaby wartość wypłaty, dokonywanej przez bank z mieszkaniowego rachunku powierniczego w związku z realizacją umowy deweloperskiej.

  Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym zakłada powołanie Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego, zasilanego przez składki płacone przez deweloperów:

  -  w przypadku otwartego rachunku powierniczego - maksymalnie 2%;

  -  w przypadku zamkniętego rachunku powierniczego - maksymalnie 0,2%;

  Faktyczna wysokość stawki ma być określana w rozporządzeniu. Składka na Fundusz odprowadzana ma być przez dewelopera od wpłat dokonywanych przez nabywcę na Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy (MRP).

  Zgodnie z ustawą, nabywca nowego mieszkania będzie mógł odmówić dokonania odbioru ze względu na istotne wady lokalu.

  W ustawie doprecyzowano procedurę odbioru mieszkania wraz z określeniem konsekwencji nieusunięcia wady w wyznaczonym przez konsumenta terminie. Deweloper będzie miał obowiązek przekazać prospekt informacyjny osobie kupującej mieszkanie. Dotychczas taki prospekt był wydawany na żądanie osoby zainteresowanej zawarciem umowy deweloperskiej. 

  Określono prawa i obowiązki stron umowy deweloperskiej w przypadku ogłoszenia upadłości banku prowadzącego MRP. Zaproponowane rozwiązania oznaczają, że bez względu na wybrany przez dewelopera rodzaj MRP - do niego bowiem należy ta decyzja - osoba kupująca mieszkanie otrzyma gwarancję bezpieczeństwa swoich środków na takim samym poziomie.

  (ISBnews)

   

 • 27.04, 14:58Rząd przyjął projekt dot. obniżki czynszów dla najemców galerii 

  Warszawa, 27.04.2021 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt zakładający obniżkę czynszu dla najemców galerii handlowych w czasie lockdownu o 80%, przedłużenie terminów realizacji voucherów turystycznych o kolejny rok, a także możliwość umarzania spłaty pomocy przyznawanej w ramach tarczy antykryzysowej, poinformowało Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT).

  Zmiany te znajdują się w projekcie nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

  "Przygotowaliśmy wsparcie dla przedsiębiorców, którzy w wyniku zamknięcia szkół oraz galerii handlowych, mieli znacznie ograniczoną możliwość prowadzenia działalności, a mimo to nie korzystali z dotychczasowych rozwiązań pomocowych, gdyż nie obejmuje ich system kodów PKD opisujących charakter działalności" - powiedział wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin, cytowany w komunikacie.

  Zgodnie z proponowanymi przepisami, za okres zamknięcia galerii handlowych o powierzchni powyżej 2 tys. m kw. czynsz dla najemców zostanie obniżony o 80%, natomiast przez 3 miesiące po zniesieniu zakazu prowadzenia działalności - o 50%.

  W przypadku wykazania, że skala obniżki jest nieuzasadniona wynajmujący i najemcy mieliby prawo skorzystania z kontroli sądowej i ustalenia innej wartości czynszu, niż wynikająca z przepisu. Wsparcie ma być przyznawane także we wszystkich kolejnych okresach ewentualnego obowiązywania zakazu handlu oraz ma dotyczyć umów najmu zawieranych przed dniem wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego, tj. 14 marca 2020 r.

  Projekt zawiera także przepisy dotyczące usług turystycznych. Planowane jest przedłużenie do dwóch lat (dotychczas rok), możliwość korzystania z vouchera turystycznego za odwołaną z powodu pandemii koronawirusa imprezę turystyczną licząc od dnia, w którym miała się odbyć impreza turystyczna. Zaproponowane przepisy zakładają także przesunięcie terminu rozpoczęcia przez organizatorów turystyki zwrotu wypłat do Turystycznego Funduszy Zwrotów. Spłata pierwszej raty będzie przedłużona do końca grudnia br. 

  "To bardzo ważne i oczekiwane przez branżę turystyczną aktualizacje, które dostosowują przepisy prawne do przedłużającej się pandemii, która w znaczący sposób przyczynia się do ograniczenia możliwości wykonywania działalności przez przedsiębiorców turystycznych organizujących imprezy turystyczne" - ocenił wiceminister rozwoju, pracy i technologii Andrzej Gut-Mostowy.

  Proponowane rozwiązania zakładają umożliwienie staroście, z urzędu lub na wniosek przedsiębiorcy, umorzenie w całości lub w części spłaty, odroczenie terminu, rozłożenie na raty określonych należności (w tym m.in. nienależnie otrzymanych pieniędzy w ramach form wsparcia udzielanych przez powiatowe urzędy pracy z tarcz antykryzysowych).

  Obecnie większość przedsiębiorców, którzy korzystają z instrumentów wsparcia, spełnia zasadnicze warunki dotyczące obowiązku prowadzenia działalności gospodarczej czy utrzymania w zatrudnieniu pracowników przez okres objęty dofinansowaniem. 

  Brak jest jednak uregulowań dotyczących rozłożenia na raty, umorzenia lub odroczenia terminów płatności w sytuacjach szczególnych np. śmierci lub innych nagłych zdarzeń losowych. Takie sprawy wymagają indywidualnego podejścia i rozpatrzenia. Dzięki planowanej nowelizacji będzie mogłaby pojawić się możliwość zastosowania potencjalnych ulg w spłacie należności w sytuacjach szczególnych.

  Ponadto projekt zawiera także przepisy, dotyczące wsparcia dla osób prowadzących sklepiki szkolne. Pomoc dotyczyć miałaby przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, polegającą na sprzedaży środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy lub wychowanków na terenie jednostek oświatowych, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) kodami 47.11.Z i 47.19.Z.

  Sklepiki szkolne miayby otrzymają pomoc w postaci:

  • zwolnienia z opłacania składek na ZUS,
  • dofinansowania do wynagrodzeń pracowników,
  • świadczeń postojowych,
  • małych dotacji do 5 tys. zł.

  Zgodnie z planowaną regulacją, podstawowym kryterium otrzymania pomocy miałoby być wykazanie 40-proc. spadku przychodów odnotowanych w odpowiednim okresie rozliczenia od listopada 2020 r. do marca 2021 r., a także prowadzenie określonej działalności gospodarczej na dzień 30 września 2020 r.

  Aby uzyskać wsparcie, przedsiębiorca musiałby złożyć oświadczenie o posiadaniu pisemnego zaświadczenia wystawionego przez dyrektora jednostki oświatowej o tym, że był związany przez co najmniej 14 dni w miesiącu, w którym wystąpił spadek przychodów, a który to miesiąc jest „podstawą" złożenia danego wniosku, umową najmu powierzchni przeznaczonej do prowadzenia działalności.

  Zaświadczenie nie musiałoby być załączone do wniosku, ewentualna weryfikacja jego posiadania będzie mogła nastąpić post-factum, podczas kontroli.

  Nowelizacja ma upoważnić także Radę Ministrów do wydawania rozporządzeń przedłużających instrumenty pomocowe dla sklepików szkolnych w przyszłości. 

  (ISBnews)

   

 • 22.04, 16:20Szefernaker, MSWiA: Kwota dla gmin popegeerowskich zwiększona do 340 mln zł 

  Warszawa, 22.04.2021 (ISBnews) - Budżet na inwestycje dla gmin popegeerowskich w ramach aktualnego naboru będzie zwiększony do 340 mln zł z 250 mln zł, poinformował wiceminister spraw wewnętrznych i administracji i pełnomocnik rządu ds. współpracy z samorządem terytorialnym Paweł Szefernaker, który wziął dzisiaj udział w Zgromadzeniu Ogólnym Związku Gmin Wiejskich.

  Wnioski, które wpłynęły do wojewodów są obecnie opiniowane. Nabór ma zostać rozstrzygnięty w połowie maja. W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, początkowo została wydzielona kwota 250 mln zł przeznaczona dla gmin, w których niegdyś funkcjonowały PGR-y. Obecnie kwota programu dla gmin popegeerowskich została zwiększona do 340 mln zł.

  "Jestem przekonany, że jest to wsparcie znaczące, pozwalające na realizację inwestycji pierwszej potrzeby. Wiemy, ile takich inwestycji jest na terenach gmin popegeerowskich" – powiedział Szefernaker, cytowany w komunikacie.

  Środki te mają trafić m.in. na rozbudowę infrastruktury, na rewitalizację, na budowę, rozbudowę, modernizację kanalizacji, przepompowni, wodociągów, na przyłącza do sieci gazowych, na budowę infrastruktury społecznej.

  MSWiA ma też przygotować raport dla rządu, zawierający podsumowanie naboru wniosków z gmin popegeerowskich. Dokument ma być wykorzystywany przy pracach nad kolejnymi programami, które będą wspierały samorządy.

  W końcu ub. roku premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, ze do gmin popegeerowskich trafi ok. 250 mln zł z wartego ok. 12 mld zł Funduszu Inicjatyw Lokalnych. Wsparcie w ramach funduszu może być przeznaczone wyłącznie na wydatki majątkowe, a także na wkład własny do inwestycji (ale nie na refundację poniesionych kosztów).

  (ISBnews)

 • 20.04, 16:23Sejm za nowelą ustawy dot. sprzedaży nieruchomości w drodze e-licytacji  

  Warszawa, 20.04.2021 (ISBnews) - Sejm poparł nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego, wprowadzającą możliwość sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej na wniosek wierzyciela. Za nowelą głosowało 234 posłów, 215 było przeciwnych, a 2 wstrzymało się od głosu.

  Wcześniej posłowie przyjęli kilka poprawek. Jedna z nich zakłada, że licytacje elektroniczne powinny być wyznaczane przez komornika w taki sposób, by zarówno termin rozpoczęcia jak i zakończenia przetargu przypadał między godziną 9.00 a 14.00 w dni robocze. Inna dopuszcza dalsze przetwarzanie, przechowywanie i udostępnianie dokumentacji w takiej postaci, w jakiej została wytworzona.

  Celem regulacji jest zapewnienie wyższego poziomu bezpieczeństwa dla uczestników czynności procesowych i obniżka kosztów.  Licytacje elektroniczne mają przyczynić się do przyspieszenia egzekucji z nieruchomości, która ze względu na wielość podmiotów w niej uczestniczących jest szczególnie długotrwała i poprawić przejrzystość przetargów.

  Zgodnie z nowelizacją, przetarg w drodze elektronicznej ma odbywać się wyłącznie na wniosek wierzyciela. W razie braku wskazania takiej formy odbycia przetargu, ma odbywać się w trybie dotychczasowym. Wniosek o przeprowadzenie przetargu elektronicznego będzie mógł zostać złożony zarówno w pierwszym jak i drugim terminie licytacji.

  Przetarg ma być przeprowadzany w systemie teleinformatycznym.W pierwszej kolejności komornik ma udostępniać obwieszczenie o licytacji na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej.

  E-przetarg ma trwać tydzień, wzorem funkcjonujących aukcji elektronicznych. Takie rozwiązanie ma umożliwić uczestnikom dogodny udział w licytacji i pozwolić na uzyskanie możliwe najwyższej ceny ze sprzedaży nieruchomości.

   (ISBnews)

 • 20.04, 15:48Sejm za powołaniem Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego 

  Warszawa, 20.04.2021 (ISBnews) - Sejm przyjął ustawę o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, którego powstanie ma zwiększyć ochronę osób kupujących nowe mieszkanie w przypadku upadłości firmy deweloperskiej. 

  Za ustawą głosowało 417 posłów, 30 było przeciw, a 4 wstrzymało się od głosu.

  Wcześniej Sejm odrzucił wniosek o odrzucenie ustawy w całości oraz większość zgłoszonych poprawek.

  Przyjął natomiast poprawkę zakładającą, że w przypadku gdy zamówiony przez nabywcę rzeczoznawca budowlany nie stwierdzi wady istotnej, koszty sporządzenia opinii obciążają w całości nabywcę.

  Jak wskazywali autorzy ustawy, stosowany obecnie przez deweloperów otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy - bez dodatkowych zabezpieczeń w postaci gwarancji ubezpieczeniowej albo bankowej (tzw. OMRP) - nie zapewnia kupującemu skutecznej ochrony w przypadku upadłości dewelopera. Wypłata zgromadzonych środków z tego rodzaju rachunku następuje - zgodnie z harmonogramem przedsięwzięcia deweloperskiego określonego w umowie deweloperskiej - przed przeniesieniem własności nieruchomości na nabywcę. W przypadku upadłości dewelopera powoduje to ryzyko utraty przez kupującego zarówno środków finansowych, jak i nieruchomości.

  Regulacja zakłada powołanie Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego, zasilanego przez składki płacone przez deweloperów:

  -  w przypadku otwartego rachunku powierniczego – maksymalnie 2%;

  -  w przypadku zamkniętego rachunku powierniczego – maksymalnie 0,2%;

  Faktyczna wysokość stawki ma być określana w rozporządzeniu. Składka na Fundusz odprowadzana ma być przez dewelopera od wpłat dokonywanych przez nabywcę na Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy (MRP). Zgodnie z ustawą nabywca nowego mieszkania będzie mógł odmówić dokonania odbioru ze względu na istotne wady lokalu.

  W ustawie doprecyzowano procedurę odbioru mieszkania wraz z określeniem konsekwencji nieusunięcia wady w wyznaczonym przez konsumenta terminie. Deweloper będzie miał obowiązek przekazać prospekt informacyjny osobie kupującej mieszkanie. Dotychczas taki prospekt był wydawany na żądanie osoby zainteresowanej zawarciem umowy deweloperskiej. 

  Określono prawa i obowiązki stron umowy deweloperskiej w przypadku ogłoszenia upadłości banku prowadzącego MRP. Zaproponowane rozwiązania oznaczają, że bez względu na wybrany przez dewelopera rodzaj MRP - do niego bowiem należy ta decyzja - osoba kupująca mieszkanie otrzyma gwarancję bezpieczeństwa swoich środków na takim samym poziomie.

  (ISBnews)

   

 • 16.04, 19:11MRPiT: Jest decyzja o wpisie ustawy odległościowej do wykazu prac rządu 

  Warszawa, 16.04.2021 (ISBnews) - Zespół do spraw Programowania Prac Rządu podjął decyzję o wpisie do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów projektu nowelizacji tzw. ustawy odległościowej, zakładającej możliwość odstąpienia przez gminy od zasady 10H na potrzeby lokalizacji nowych elektrowni wiatrowych, podało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Technologii (MRPiT).

  "Zwiększenie możliwości budowy nowych lądowych elektrowni wiatrowych - to będzie najważniejszy efekt projektowanej ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw. Zespół do spraw Programowania Prac Rządu podjął decyzję o wpisie projektu ustawy do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów" - czytamy w komunikacie.

  "Podjęliśmy dialog z samorządami i środowiskiem naukowym dotyczący stosowania zasady 10H, określającej odległość minimalną elektrowni wiatrowej od zabudowań mieszkalnych i form ochrony przyrody na poziomie dziesięciokrotności wysokości elektrowni wiatrowej. Stwierdzono, że zachowując ogólną regułę 10H, dla indywidualnych inwestycji możliwe, a nawet celowe jest stworzenie warunków dla zastosowania przez władze lokalne odstępstw od niej. Takie rozwiązanie pozwoli rozbudowywać energetykę wiatrową, która produkuje czystą i tańszą energię dla Polaków oraz która przynosi samorządom przychody. Tańsza, czysta i pewna energia jest konieczna, by utrzymać konkurencyjność polskiego przemysłu" - powiedział wicepremier i szef MRPiT Jarosław Gowin, cytowany w komunikacie.

  Wiceminister Anna Kornecka podkreśliła, że według szacunków, każdy dodatkowy GW mocy w nowych farmach wiatrowych może obniżać hurtową cenę energii w Polsce, w zależności od ilości nowych mocy zainstalowanych - od kilku do ponad 30 zł/MWh.

  "Celem przygotowanego przez MRPiT projektu ustawy jest zmniejszenie rygorów reguły określającej odległość minimalną elektrowni wiatrowej od zabudowań mieszkalnych i form ochrony przyrody. Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych wprowadziła tzw. zasadę 10H, tj. regułę, według której lądowe elektrownie wiatrowe mogą być lokowane od zabudowań mieszkalnych w odległości co najmniej dziesięciokrotności wysokości elektrowni. W rezultacie budowa nowych elektrowni została bardzo utrudniona. Jednocześnie uniemożliwiono budowę domów mieszkalnych w odległości poniżej 10H, co w praktyce zablokowało rozwój budownictwa mieszkalnego w sąsiedztwie istniejących elektrowni. Proponowane zmiany w tzw. ustawie odległościowej powstały w odpowiedzi na oczekiwania samorządów, społeczności lokalnych i organizacji wspierających rozwój OZE" - czytamy w komunikacie.

  Dzięki proponowanym zmianom mają powstawać nowe elektrownie wiatrowe, które przyczynią się do rozwoju energetyki wiatrowej, obniżenia emisji dwutlenku węgla i do przeciwdziałania zmianom klimatu. Wśród korzyści płynących z nowelizacji ustawy znajduje się odblokowanie budownictwa mieszkalnego w sąsiedztwie elektrowni. Dzięki proponowanym zmianom gminy będą mogły uzyskać większe wpływy do budżetu z tytułu podatku od nieruchomości, podkreślił resort.

  "W projekcie ustawy utrzymana jest podstawowa zasada lokowania nowej elektrowni wiatrowej wyłącznie na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP). Zachowano również ogólną regułę 10H, ale w szczególnych przypadkach to gminy będą decydować o wyznaczaniu lokalizacji elektrowni wiatrowych w ramach lokalnej procedury planistycznej. Projekt ustawy zakłada, że ostateczna lokalizacja elektrowni wiatrowej, w tym dopuszczalna odległość od zabudowań mieszkalnych, będzie weryfikowana i określana w ramach procedury wydawania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla danej inwestycji na podstawie szczegółowego raportu oddziaływania na środowisko. W projekcie ustawy zostanie wskazana minimalna odległość, którą trzeba będzie uwzględniać w MPZP, decyzjach środowiskowych oraz pozwoleniach na budowę - za taką, na podstawie opracowań naukowych zakresów oddziaływań elektrowni wiatrowych, uznaje się odległość co najmniej 500 m" - czytamy dalej.

  Jak wskazał resort, ważną zmianą jest możliwość lokowania budynków mieszkalnych w otoczeniu funkcjonujących już elektrowni wiatrowych przy uwzględnieniu wspomnianej planowanej minimalnej odległości 500 m lub większej wynikającej z przyjętych stref ochronnych w MPZP lub wynikającej z decyzji środowiskowej. Do MRPiT wpływały opinie, w których wskazywano, że zasada 10H znacznie ograniczyła możliwość rozwoju zabudowy mieszkalnej właścicieli działek budowlanych położonych na terenach w obrębie odległości 10H wokół istniejącej elektrowni wiatrowej. Nowe rozwiązania mają stworzyć dogodne warunki do rozwoju budownictwa mieszkalnego, podkreślono także.

  "Projektowane zmiany mają przyczynić się do większej transparentności procesu lokalizacji elektrowni wiatrowych. Projekt nowelizacji ustawy zakłada dodatkowe obowiązki samorządu i inwestora w procesie konsultacji inwestycji z mieszkańcami terenów sąsiadujących z inwestycją" - napisano też w komunikacie.

  Ważną zmianą jest wprowadzenie dodatkowych obowiązków w celu zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji kluczowych elementów elektrowni wiatrowych. Obowiązki te będą mogły realizować tylko certyfikowane wyspecjalizowane techniczne firmy serwisowe, których działania będą weryfikowane przez Urząd Dozoru Technicznego. Co więcej, Urząd Regulacji Energetyki będzie weryfikować, czy eksploatujący elektrownię wiatrową korzysta z usług certyfikowanego serwisu, podał resort.

  (ISBnews)

   

 • 16.04, 08:22Sejm poparł nowelę dot. wykorzystania środków unijnego Funduszu Modernizacyjnego 

  Warszawa, 16.04.2021 (ISBnews) - Sejm przyjął nowelizację ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, umożliwiającą skorzystanie z unijnego Funduszu Modernizacyjnego  na modernizację systemu energetycznego. Wcześniej posłowie odrzucili m.in. poprawkę zakładającą przekazanie środków, pozyskanych ze sprzedaży praw do emisji na wyodrębniony rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

  Celem nowelizacji jest dostosowanie polskiego prawa do regulacji unijnych w zakresie systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych na lata 2021-2030. Dzięki temu Polska będzie mogła skorzystać z unijnego Funduszu.

  W ramach wsparcia realizacji celów polityki energetyczno-klimatycznej UE do 2030 r. Komisja Europejska utworzyła nowy instrument wspierania modernizacji systemu energetycznego i poprawy efektywności energetycznej w krajach UE. Dotyczy to unijnych państw, gdzie PKB per capita jest niższe niż 60% średniej dla całej UE (w odniesieniu do 2013 r.).

  Fundusz zasilany jest środkami ze sprzedaży 2% ogólnej puli uprawnień do emisji w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS). Pieniądze z Funduszu Modernizacyjnego mają zostać rozdysponowane na państwa unijne.

  Nowelizacja reguluje procedurę ubiegania się o wsparcie ze środków Funduszu Modernizacyjnego. Przewiduje składanie wniosków o dofinansowanie, ich selekcję, zawarcie umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia, a także dokumentowanie jego realizacji i osiąganych postępów realizacji. Ze środków Funduszu Modernizacyjnego będą mogli skorzystać przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych, które realizują inwestycje kwalifikujące się do udzielenia dofinansowania.

  Operatorem Funduszu Modernizacyjnego będzie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

  Z szacunków wynika, że pierwsze wnioski o dofinansowanie projektów wpłyną do NFOŚiGW w 2021 r. Według wstępnych danych Polsce mają zostać przydzielone środki pochodzące ze sprzedaży ok. 135 mln uprawnień do emisji. Ich wartość - w zależności od popytu na uprawnienia i ich cen rynkowych - sięgnie od 2 do 4,8 mld euro. Całkowita pula środków Funduszu, które wygeneruje sprzedaż uprawnień do emisji, będzie znana pod koniec 2030 r. Wysokość środków będzie zależna od ceny uprawnień do emisji na aukcjach.

   (ISBnews)

   

   

 • 09.04, 12:43Kornecka z MRPiT: W ramach SIM może powstać ok. 18 tys. mieszkań na 570 ha 

  Warszawa, 09.04.2021 (ISBnews) - Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT) zakłada, że w ramach porozumień między Krajowym Zasobem Nieruchomości (KZN) a gminami może powstać w najbliższych latach ok. 18 tys. mieszkań na 570 ha, poinformowała ISBnews wiceminister rozwoju, pracy i technologii Anna Kornecka. KZN zawarł już porozumienia w tej sprawie z gminami woj. łódzkiego czy podkarpackiego, w przygotowaniu są inicjatywy w woj. warmińsko-mazurskim oraz wielkopolskim. 

  "Program mieszkaniowy nabrał rozpędu. Krajowy Zasób Nieruchomości współpracuje z gminami ze wszystkich województw i pracuje nad powołaniem SIM-ów, czyli społecznych inicjatyw mieszkaniowych, w różnych regionach Polski. Wstępnie zakładamy, że na 570 hektarach może powstać ok. 18 tys. mieszkań. W zasadzie już dzisiaj można powiedzieć, że nowe SIM-y powstaną w każdym województwie, w większości przypadków będą to SIM-y tworzone przez KZN i kilka lub kilkanaście gmin" - powiedziała Kornecka w rozmowie z ISBnews. 

  Dotychczas KZN zawarł porozumienie w ramach SIM Południe z pięcioma gminami województwa podkarpackiego oraz w SIM zachodniej Małopolski, który zostanie powołany przez KZN i 13 gmin na pograniczu województwa małopolskiego i podkarpackiego. W przygotowaniu jest SIM warmińsko-mazurski, SIM w woj. kujawsko- pomorskim, a także SIM Zachód, tworzony przez kilkanaście gmin woj. wielkopolskiego i lubuskiego. Resort pracuje także nad powołaniem SIM w woj. śląskim oraz świętokrzyskim. Docelowo SIM-y powstaną w każdym województwie, w niektórych nawet po kilka z uwagi na zakres inwestycji.

  Jak podkreśliła wiceminister, w polityce mieszkaniowej rządu ważne jest, by także mniejsze gminy, dla których realizacja samodzielnych inwestycji stanowiłaby zbyt duże obciążenie finansowe, mogły skorzystać z szans na zwiększenie zasobu mieszkaniowego we współpracy w ramach SIM. Możliwość tworzenia SIM-ów z udziałem gmin, przystępowanie do już istniejących SIM-ów lub towarzystw budownictwa społecznego (TBS-ów) wprowadziła ubiegłoroczna nowelizacja ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa. 

  Przystępując do spółki, KZN może wnieść posiadaną w swoim zasobie nieruchomość. Obejmuje w imieniu Skarbu Państwa udziały odpowiadające wartości wnoszonego gruntu i dzięki temu uczestniczy też w całym tym procesie prowadzenia inwestycji. 

  "Możliwość przystąpienia do SIM cieszy się ogromną popularnością wśród samorządów, które bardzo często mają przygotowane inwestycje, ale zabrakło im na to finansowania. Przy budownictwie społecznym otrzymują 45% dofinansowania inwestycji i jest to dofinansowanie bezzwrotne. Reszta tych środków uiszczana jest przez przyszłych lokatorów i ostatnia część około 30% będzie finansowana z bardzo preferencyjnego kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK)" - wyjaśniła wiceminister. 

  Wskazała, że taki montaż finansowy jest bardzo pozytywnie oceniany przez samorządy, którym bardzo często po prostu brakowało środków na inwestycje.

  Kornecka przypomniała, że ubiegłoroczna nowelizacja zmieniła także zasady wsparcia dla budownictwa komunalnego. 

  "Teraz dofinansowanie wynosi 80% bezzwrotnej dotacji i obecnie mamy w zasadzie osiągnięty poziom wniosków w tym zakresie, który był zrealizowany w całym roku 2020, więc tutaj też widzimy bardzo duży potencjał inwestycyjny". – powiedziała.  

  Doprecyzowała, że przez cały rok 2020 złożono ok. 1,8 tys. wniosków na dofinansowanie budownictwa komunalnego, które w roku ub. otrzymało środki finansowe na niższym niż obecnie poziomie. 

  "W tym roku poziom ubiegłoroczny, czyli 1,8 tys. mieszkań, w ramach budownictwa komunalnego mamy już osiągnięty na koniec lutego, początek marca. I spodziewamy się dużo lepszych efektów niż w roku ubiegłym" - dodała.

  Elżbieta Dominik

  (ISBnews)

   

 • 09.04, 12:34Kornecka z MRPiT: Inwestycje 'lokal za grunt' realnie ruszą w 2022 r. 

  Warszawa, 09.04.2021 (ISBnews) - Inwestycje w ramach programu "lokal za grunt" powinny ruszyć w przyszłym roku, a pierwsze mieszkania powinny pojawić się po około 2 latach od rozpoczęcia budowy, poinformowała ISBnews wiceminister rozwoju, pracy i technologii Anna Kornecka. Jak wynika z założeń resortu, od 2025 roku może powstawać około 3 tys. mieszkań rocznie. 

  Program "lokal za grunt" jest elementem pakietu mieszkaniowego, w ramach jego rynkowej części, zawierającej proinwestycyjne rozwiązania mieszkaniowe. Jego zasady określa ustawa o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości, która weszła w życie 1 kwietnia. 

  "Ze względu na konieczność wcześniejszego przygotowania gruntu, przygotowania uchwały, dotyczącej jego sprzedaży, przeprowadzenia przetargu oraz zdobycia wszystkich niezbędnych pozwoleń zakładamy, że inwestycje realnie ruszą około 2022 roku, zaś mieszkania w ramach tego programu pojawią się po około 2 latach od rozpoczęcia budowy" - powiedziała Kornecka w rozmowie z ISBnews. 

  "Jest to, oczywiście, uzależnione od aktywności samorządów gminnych, wyboru przez nich instrumentów wprowadzanych w pakiecie mieszkaniowym. Program 'lokal za grunt' jest odpowiedzią na wyzwanie, jakim jest ograniczona dostępność na rynku gruntów odpowiednich pod zabudowę mieszkaniową. Program pozwoli uwolnić grunty należące do gmin. Inwestorzy będą mogli nabywać te grunty z częściowym rozliczeniem mieszkaniami lub innymi lokalami, które będą mogły być następnie przeznaczane przez gminy zgodnie z potrzebami lokalnej społeczności. Stworzyliśmy rozwiązanie, które będzie się opierać na współpracy między inwestorami a gminami" - zastrzegła wiceminister. 

  Podkreśliła, że wszystkie rozwiązania prawne dotyczące rynkowej części pakietu mieszkaniowego powstają w ścisłym dialogu z samorządami i inwestorami. 

  Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), w 2019 r. w zasobie gmin znajdowało się ok. 28 tys. ha gruntów pod budownictwo mieszkaniowe, z czego ok. 45,3% powierzchni była uzbrojona. 

  Elżbieta Dominik

  (ISBnews)

   

 • 09.04, 12:33Kornecka, MRPiT: Cyfryzacja najważniejszych procedur budowlanych - do końca 2023 

  Warszawa, 09.04.2021 (ISBnews) - Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPIT) planuje zakończenie cyfryzacji głównych procedur budowlanych z końcem 2023 r., natomiast najprawdopodobniej jeszcze w II poł. br. w portalu e-budownictwo będzie funkcjonowała ustrukturyzowana baza danych z nowym Rejestrem Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń, poinformowała ISBnews wiceminister Anna Kornecka.

  Podkreśliła, że cyfryzacja procedur budowlanych jest procesem ciągłym - niemalże co miesiąc na stronie e-budownictwo.gunb.gov.pl będą pojawiać się nowe funkcjonalności.

  "Zgodnie z przyjętą mapą drogową cyfryzacji, planujemy zakończenie cyfryzacji głównych procesów w budownictwie z końcem 2023 r. To jest proces ciągły, rozłożony na trzy lata, ale najtrudniejsze zadania, związane z usuwaniem ograniczeń, także po stronie administracji już wykonaliśmy" - powiedziała Kornecka w rozmowie z ISBnews.

  Od lutego br. można składać w formie elektronicznej 13 elektronicznych formularzy, w tym m.in. to wniosek o zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego czy jego części, czy też zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. Kolejny etap procesu cyfryzacji procesu budowlanego planowany jest na lipiec 2021 r.

  "Najprawdopodobniej w II poł. tego roku będzie można korzystać ze wszystkich niemal procedur elektronicznych za pośrednictwem portalu e-budownictwo, a do końca 2021 roku zostaną także podjęte kroki w celu ustrukturyzowania bazy danych z wniosków spływających elektronicznie do nowej formy Rejestru Wniosków Decyzji i Zgłoszeń dostępnego dla wszystkich stron postępowania" - podkreśliła Kornecka.

  Resort chce, by już od lipca 2021 r. wnioski o pozwolenie na budowę wraz z projektem mogły być składane w formie elektronicznej. Pracuje też nad opracowaniem elektronicznego dziennika budowy.

  "On też jeszcze w tym roku powinien pojawić się zarówno w wersji elektronicznej, webowej, jak i aplikacji mobilnej, tak by kierownik budowy mógł wypełniać dziennik także przez komórkę" - wyjaśniła wiceminister.

  Jak wynika z planów MRPiT, portal e-budownictwo ma stać się platformą komunikacji między różnymi stronami postępowania inwestycyjnego, a wszelkie dokumenty regulujące proces budowlany mają być wysyłane do urzędów bezpośrednio z poziomu strony e-budownictwo, a urzędy mają udzielać odpowiedzi za pośrednictwem tej platformy. Obecnie do tego celu wykorzystywany jest e-PUAP.

  Koszt cyfryzacji procesu budowlanego na tym etapie jest trudny do oszacowania. Więcej na ten temat będzie można powiedzieć w trakcie uruchamiania poszczególnych zamówień. W tym celu planowane jest pozyskanie środków finansowych pochodzących z UE, w tym w ramach wsparcia z Krajowego Planu Odbudowy.

  Elżbieta Dominik

  (ISBnews)

   

 • 02.04, 10:59Kornecka z MRPiT: Reforma planowania przestrzennego będzie kosztować 5 mld zł 

  Warszawa, 02.04.2021 (ISBnews) - Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT) chce, aby przyszła reforma planowania przestrzennego, zakładająca pokrycie całego kraju planami ogólnymi i planami zabudowy została przyjęta przez parlament w I połowie 2022 roku, poinformowała ISBNews wiceminister Anna Kornecka. Według szacunków, cała reforma miałaby kosztować ok. 5 mld zł, przy czym ok. 1 mld zł miałoby pochodzić z Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

  "Naszym zadaniem jest przygotowanie reformy systemu planowania przestrzennego. Głównym celem reformy jest uproszczenie i uregulowanie systemu planowania przestrzennego w Polsce i dostosowanie planowania przestrzennego do zmieniającego się otoczenia, tak żeby odpowiadało ono na problemy dzisiejszego społeczeństwa" - powiedziała Kornecka w rozmowie z ISBnews. 

  Obecnie trwają prekonsultacje w zakresie założeń rozwiązań, dotyczących standardów urbanistycznych. Zostały one wcześniej poddane ocenie Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (organ doradczy ministra rozwoju, pracy i technologii). W następnych etapach resort planuje poddawać prekonsultacjom kolejne etapy reformy planowania przestrzennego.

  "Akcent zostanie położony na kwestie związane z dostępnością przestrzeni, w tym uwolnieniem atrakcyjnych gruntów do uzupełnienia istniejącej zabudowy, adaptacją do zmian klimatu. Jednym z istotnych czynników branych pod uwagę będzie też bezpieczeństwo. Reforma ma być odpowiedzią na problemy, z jakimi mierzą się współczesne miasta: suburbanizacja, rozlewanie zabudowy czy powstawanie miejskich wysp ciepła - zjawisko, które związane jest właśnie z deficytem terenów zielonych, błękitno-zielonej infrastruktury oraz z tzw. betonozą miast" - podkreśliła wiceminister. 

  Zaznaczyła, że "mądre, zrównoważone i nowoczesne planowanie przestrzenne" zakłada uzupełnianie istniejącej zabudowy, czyli nietworzenie tzw. luk - pustych przestrzeni miejskich, przewidzianych pod zabudowę np. w studium zagospodarowania przestrzennego. 

  W ramach reformy planowania przestrzennego miałby powstać system dwuetapowy, oparty na dwóch podstawowych dokumentach planistycznych, planie ogólnym i planie zabudowy. Plan ogólny (odpowiadający studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego) miałby określać podstawowe zasady, dotyczące planowanej przestrzeni, regulować gdzie ta zabudowa może powstawać, wskazywać, w których miejscach istnieje odpowiednia struktura funkcjonalno-przestrzenna gminy, gdzie powinna zostać uzupełniona, a które obszary w ogóle nie są przeznaczone na zabudowę. 

  "Oba te akty będą miały inny zakres i inną materię, nie będą się pokrywały ich treści, a dzięki temu oba będą mogły być aktami prawa miejscowego. Dzisiaj brakuje nam takiego rozwiązania, bo obowiązujące studium nie jest aktem prawa miejscowego i stąd mamy cały szereg problemów z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy, które czasami nie pokrywają się z żadnym dokumentem planistycznym, sporządzonym przez gminę" - wyjaśniła wiceminister. 

  Dokumenty te umożliwiałyby uzyskania pozwolenia na budowę i byłyby uzupełniane tzw. standardy urbanistyczne, czyli wytyczne, określające minimalne wyposażenie terenów inwestycyjnych w niezbędną infrastrukturę społeczną techniczną, czyli np. drogę, szkołę, przedszkole, przystanek komunikacji miejskiej tereny zielone tereny rekreacyjne. 

  Kornecka zapowiedziała, że przygotowanie reformy planowania przestrzennego zajmie, co najmniej kilka miesięcy. 

  "Zatem według naszych planów prace nad ustawą powinny zostać zakończone w III kw. 2021 r. Ostatni kwartał tego roku zostawiamy sobie na niezbędne uzgodnienia i chcielibyśmy, żeby w przyszłym roku projekt ustawy trafił pod obrady parlamentu. Reforma będzie miała też odpowiednie vacatio legis, które pozwoli płynnie przejść z jednego systemu na drugi. Będzie to proces czasochłonny, ale jest konieczny w przypadku tak głębokiej reformy.  Chcielibyśmy, by ustawa została uchwalona do końca I poł. 2022 r." - podkreśliła Kornecka. 

  Zaznaczyła, że założenia reformy zostały wpisane do Krajowego Planu Odbudowy (KPO), a ze środków Funduszu Odbudowy i Rozwoju na ten cel ma zostać przeznaczonych ok. 1 mld zł. 

  "To jest mniej więcej jedna piąta środków, których potrzebujemy na ten cel. Potrzebujemy ich w dłuższej perspektywie, więc będziemy bardzo intensywnie pracować nad pozyskiwaniem kolejnych funduszy, ponieważ cały sukces przeprowadzania reformy właśnie zależy od jej wdrożenia" - wskazała wiceminister. 

  Elżbieta Dominik

  (ISBnews)

   

 • 01.04, 15:04PRCH apeluje do rządu o zmianę decyzji i adekwatne wsparcie dla galerii handl. 

  Warszawa, 01.04.2021 (ISBnews) - Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH) krytykuje przedstawione dzisiaj przez rząd propozycje wsparcia dla przedsiębiorców, którzy mają problemy z opłaceniem najmu lokali i apeluje o wycofanie się z tej propozycji bądź uruchomienia adekwatnej pomocy dla właścicieli dużych powierzchni handlowych, która pozwoli na udzielenie najemcom zakładanych rabatów.

  Jak wynika z przedstawionej dzisiaj propozycji rządu za okres zakazu prowadzenia działalności handlowej w galeriach czynsze te miałyby zostać obniżone o 80%, a później dodatkowo jeszcze przez okres 3 miesięcy - o 50%. W przypadku wykazania, że skala obniżki jest niewspółmierna do rzeczywistych szkód, wynajmujący będą mieli prawo ustalenia wyższego czynszu

  "Jesteśmy zaskoczeni i oburzeni ogłoszonymi dzisiaj przez rząd, niekonsultowanymi uprzednio z branżą, kolejnymi planami wsparcia najemców kosztem wynajmujących. Ogłoszone zmiany dotyczące ustawowego regulowania sposobu kształtowania umów najmu między dwoma niezależnymi podmiotami są zaskakującym rozwiązaniem niezgodnym z prawem. Pogłębiają nierówność stron i antagonizują uczestników rynku" - czytamy w stanowisku PRCH.

  Rada twierdzi, że wynajmujący powierzchnie handlowe zostali w ciągu ostatniego roku pozbawieni około połowy swoich rocznych przychodów - 5,5 mld zł. Argumentuje, iż wynajmujący tymi środkami "sfinansowali pomoc najemcom, ponosząc koszty abolicji czynszowej i koszty dobrowolnych, czasowych upustów w czynszach".

  "Obecnie […] nie mają już środków na finansowanie pomocy najemcom. Nieruchomości handlowe są finansowane w 70-80% z kredytów bankowych, a umowy najmu są zabezpieczeniem spłacanych kredytów. Obniżenie łącznej wartości umów najmu, nawet o 10- 20% powoduje niewypłacalność wynajmującego" - czytamy dalej.

  Zdaniem PRCH, rząd przerzuca koszty wprowadzanych lockdownów na właścicieli i zarządców centrów handlowych, a przy tym nie proponuje im żadnego wsparcia. W ocenie Rady, wprowadzenie znaczących obniżek czynszów i możliwości decydowania przez wynajmującego o wysokości opłaty w zależności od sytuacji najemcy, "nie rozwiązuje problemu, gdyż najemcy będą wybierać niezależnie od swojej sytuacji finansowej, najkorzystniejsze dla siebie rozwiązanie".

  Rada wskazuje, że wyniki, które osiągają najemcy w centrach handlowych są często zaburzone przez wykorzystanie infrastruktury obiektów handlowych, nie tylko do handlu offline, ale również do obsługi handlu internetowego, w postaci na przykład zwrotów towaru, które obniżają całkowity wynik obrotowy sklepu.

  "Żądamy od rządu wycofania się z przedstawionej propozycji lub uruchomienia adekwatnej, do narzuconych przez ustawodawcę obciążeń, pomocy skierowanej do wynajmujących, która pozwoli udzielić najemcom ogłoszonych rabatów. Stoimy również na stanowisku, że najkorzystniejszym rozwiązaniem jest uruchomienie dopłat do kosztów stałych obejmujących czynsze dla najemców, tak jak ma to miejsce w demokratycznych państwach" - napisała Rada.

  Zwróciła się także do sektora bankowego o wsparcie zgłaszanych postulatów.

  "Zwracamy się również do sektora bankowego, który jest najważniejszym elementem funkcjonowania branży centrów handlowych, o wsparcie naszych postulatów oraz wdrożenie programu pomocy dla właścicieli centrów handlowych uwzględniającego stałe zwolnienie z części kosztów obsługi długu bankowego" - czytamy także.

  W ocenie Rady, "brak symetrycznego i adekwatnego wsparcia branży centrów handlowych oraz wdrożenie rozwiązań ogłoszonych podczas konferencji prasowej KPRM będzie skutkować negatywnymi konsekwencjami dla sektora bankowego, finansującego branżę centrów handlowych oraz procesami sądowymi wobec skarbu państwa".

  (ISBnews)

   

 • 30.03, 14:12Sejm odrzucił większość poprawek do noweli o udostępnianiu inform. o środowisku  

  Warszawa, 30.03.2021 (ISBnews) - Sejm odrzucił większość poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, wdrażającą unijne przepisy w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (tzw. dyrektywa EIA). Przyjęte poprawki mają charakter redakcyjny i doprecyzowujący.

  Sejm odrzucił wprowadzone przez Senat poprawki, które m.in. usuwały ograniczenie czasowe publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej  (BIP) treści decyzji inwestycyjnej oraz wprowadzały 7-dniowy termin na udostępnienie dokumentacji dotyczącej decyzji inwestycyjnej.

  Przepisy nowelizacji umożliwiają m.in. składanie wniosków o zastosowanie środków tymczasowych, czyli czasowego wstrzymania inwestycji, na etapie wydawania decyzji środowiskowych i inwestycyjnych. Wydłużają do 60 dni okres ochronny, po upływie którego sąd nie może uchylić decyzji inwestycyjnej, a w wypadku niezgodności decyzji inwestycyjnej z decyzją środowiskową, znoszą go.

  Organizacje ekologiczne i strony postępowania zyskają ponadto możliwość wnoszenia odwołania od decyzji inwestycyjnej, a także składania skarg do sądu administracyjnego w zakresie jej niezgodności z decyzją środowiskową.

  (ISBnews)