ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 25.11, 14:05Rząd chce wstrzymać sprzedaż nieruchomości rolnych SP na kolejne pięć lat 

  Warszawa, 25.11.2020 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie w IV kw. br. projektu nowelizacji ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, zakładającej wstrzymanie sprzedaży tych nieruchomości na kolejne 5 lat przy jednoczesnym zwiększeniu z 2 ha do 5 ha powierzchni nieruchomości, do których przepis ten nie będzie miał zastosowania.

  Dotychczasowy okres, na jaki wstrzymano sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa upłynie 30 kwietnia 2021 r. Po wstrzymaniu sprzedaży podstawowym sposobem zagospodarowania nieruchomości Zasobu stała się dzierżawa.

  "Projekt ustawy przewiduje przedłużenie okresu wstrzymania sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa o kolejne 5 lat, tj. do dnia 30 kwietnia 2026 r. oraz zwiększenie z 2 ha do 5 ha powierzchni nieruchomości rolnych, wobec których wstrzymanie sprzedaży nie będzie miało zastosowania" - czytamy w uzasadnieniu.

  Ponadto proponuje się, aby wstrzymanie sprzedaży nie dotyczyło udziałów we współwłasności nieruchomości, wobec których wstrzymanie sprzedaży nie ma zastosowania.

  (ISBnews)

   

 • 25.11, 11:15Rząd chce, by 6 grudnia 2020 r. był niedzielą handlową 

  Warszawa, 25.11.2020 (ISBnews) - Dzień 6 grudnia ma być niedzielą handlową, wynika z projektu nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczanie COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Projekt - jak wynika z informacji na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL) - czeka na przyjęcie przez Radę Ministrów.

  "Projektowana zmiana ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni wprowadza epizodyczne rozwiązanie polegające na zniesieniu zakazu handlu […] w niedzielę w dniu 6 grudnia 2020 r. w placówkach handlowych" - czytamy w uzasadnieniu projektu.

  Okres przedświąteczny, zwłaszcza przed Świętami Bożego Narodzenia, jest okresem, w którym liczba klientów dokonujących zakupów jest znaczna. Aby rozłożyć ten proces w czasie, a tym samym zmniejszyć liczbę klientów robiących zakupy w tym samym czasie, zasadne jest wprowadzenie dodatkowej niedzieli handlowej w dniu 6 grudnia 2020 r. Z jednej strony umożliwi to zachowanie ograniczeń sanitarnych w związku z trwającą epidemią, a z drugiej strony będzie miało pozytywny wpływ na przedsiębiorców, przyczyniając się do poprawy ich sytuacji finansowej, podano także.

  W ubiegłą sobotę wicepremier, minister rozwoju pracy i technologii Jarosław Gowin informował, że trwają konsultacje w sprawie wprowadzenia dodatkowej niedzieli handlowej w grudniu. Jak mówił, miałoby to być 6 grudnia.

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami w grudniu 2020 r. są przewidziane dwie niedziele handlowe, przypadające w dniach 13 i 20 grudnia 2020 r.

  (ISBnews)

   

 • 21.11, 10:43Morawiecki: Galerie handlowe i sklepy meblowe będą otwarte od przyszłej soboty 

  Warszawa, 21.11.2020 (ISBnews) - Galerie handlowe i sklepy meblowe zostaną otwarte od przyszłej soboty, 28 listopada, w najwyższym reżimie sanitarnym. Restauracje, siłownie i kluby fitness pozostaną zamknięte do 27 grudnia. Także uczniowie przed świętami nie wrócą do nauki stacjonarnej, poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  "Od przyszłej soboty placówki handlowe będą mogły działać w najwyższym reżimie sanitarnym" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej. Doprecyzował, że chodzi o otwarcie także galerii handlowych i sklepów meblowych.

  Z kolei restauracje, puby, placówki gastronomiczne, podobnie jak siłownie i kluby fitness, zostaną  zamknięte w okresie przedświątecznym do 27 grudnia.

  Na razie uczniowie nie wrócą do nauki stacjonarnej.

  "Zdecydowaliśmy, że będzie kontynuacja zamknięcia szkół do 24 grudnia, ale następnie podjęliśmy decyzję, że ferie będą skumulowane między 4-17 stycznia. Ferie, które były rozłożone na różne województwa, żeby ruch w gospodarce był jak największy muszą być skumulowane, żeby ten ruch był jak najmniejszy" - powiedział premier.

  Apelował, żeby mobilność w najbliższych tygodniach była jak najmniejsza, a także, by święta spędzać w gronie osób wspólnie mieszkających, bez przemieszczania się między miastami.

  "Jeżeli zostaniemy w domach, około 18 stycznia będą pojawiać się pierwsze dawki szczepionki, musimy dotrwać do tego dnia z jak najmniejszą liczbą zakażeń i jak najmniejszą liczbą utraconych miejsc pracy" - podkreślił Morawiecki.

  Zaznaczył, że w tej chwili jesteśmy na etapie nazwanym "bezpiecznikiem, czyli hamulcem bezpieczeństwa".

  Przed dwoma tygodniami wprowadzono dodatkowe obostrzenia w handlu (zamknięcie galerii handlowych, ograniczenie limitu osób w małych sklepach do 1 osoby na 10 m2), turystyce (hotele mogą obsługiwać wyłącznie klientów odbywających podróże służbowe), rozrywce (zamknięcie kin, teatrów galerii).

  Od kilku tygodni ograniczenia dotykają branży gastronomicznej, fitness, organizatorów imprez, kongresów i konferencji.

  Jeżeli liczba nowych, potwierdzonych przypadków COVID-19 w ciągu 7 dni w skali kraju będzie na granicy 70-75 na 100 tys. osób, zostaną wdrożone zasady narodowej kwarantanny, czyli również ograniczenia w przemieszczaniu.

  Jeżeli jednak liczba przypadków będzie mniejsza, powyżej 25, ale poniżej 50 na 100 tys. na 7 dni w skali kraju, to jest możliwość powrotu do zasad stref czerwonych. Jeśli będzie większa niż 10, a mniejsza niż 25 - to powrotu do stref żółtych.

  Wczoraj Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 22 464 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem, potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych. Od początku epidemii zachorowały w Polsce 819 262 osoby. Według danych resortu na wczoraj rano, 408 567 osób było objętych kwarantanną, 23 153 - nadzorem epidemiologicznym. Hospitalizowane były 22 643 osoby (na 37 558 łóżek dla pacjentów z COVID-19). Zajętych było 2 135 respiratorów (na 2 936 dostępnych w szpitalach). Dotychczas zmarły 12 714 osoby.

  (ISBnews)

 • 12.11, 17:05Rząd chce powołać pełnomocnika ds. gospodarki wodą oraz inwestycji morskich 

  Warszawa, 12.11.2020 (ISBnews) - Rząd planuje powołanie pełnomocnika rządu do spraw gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej. Byłby nim sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury (MI), wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych.

  Przyjęcie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia pełnomocnika rządu do spraw gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej planowane jest na IV kw.

  "Wydanie przedmiotowego aktu jest pilnie potrzebne celem zapewnienia właściwej koordynacji działań związanych ze sprawami gospodarki wodą oraz inwestycji morskich i wodnych w tym rozpoczęcia procesu organizowania Głównego Urzędu Inwestycji Morskich" – czytamy w uzasadnieniu.

  Jak podano, do zadań pełnomocnika ma należeć m. n.in. :

  - prowadzenie prac i opracowanie propozycji rozwiązań w zakresie utrzymania i rozwoju śródlądowych dróg wodnych;

  - przygotowywanie koncepcji ekonomicznych, prawnych i organizacyjnych w zakresie zarządzania śródlądowymi drogami wodnymi;

  - dokonywanie ocen oraz formułowanie wniosków w zakresie realizacji zadań organów państwowych dotyczących inwestycji w gospodarce wodnej;

  - składanie wniosków o przeprowadzenie kontroli przebiegu realizacji inwestycji i projektów realizowanych w gospodarce wodnej;

  - opracowanie, w uzgodnieniu z ministrem infrastruktury, harmonogramu realizacji działań mających na celu utworzenie Głównego Urzędu Inwestycji Morskich;

  - prowadzenie, monitorowanie i koordynacja  realizacji działań mających na celu utworzenie Głównego Urzędu Inwestycji Morskich, w tym w zakresie inwestycyjnym;

  - przygotowywanie sprawozdań dotyczących  przebiegu i efektów realizacji działań, dotyczących Głównego Urzędu Inwestycji Morskich.

  (ISBnews)

 • 12.11, 15:18Rząd chce poluzować kryteria wspierania inwestycji istotnych dla gospodarki 

  Warszawa, 12.11.2020 (ISBnews) - Rząd planuje zwiększenie dostępności wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki, przyśpieszenie procedury ubiegania się o nie oraz wprowadzenie indywidualnego podejścia do przedsiębiorcy, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie nowelizacji uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia programu rozwoju pod nazwą "Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030" planowane jest na IV kw.

  "Pogorszenie się koniunktury gospodarczej spowodowane rozprzestrzenianiem się COVID-19 oraz wprowadzonymi z tego powodu ograniczeniami spowodowało zmniejszenie zainteresowania przedsiębiorców realizacją nowych inwestycji, w tym finansowanych w ramach "Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030". W warunkach niepewności sytuacji gospodarczej przedsiębiorcy obawiają się zobowiązań do ponoszenia wysokich kosztów inwestycji oraz spełniania wymagających kryteriów w celu uzyskania dotacji na inwestycje. Dotyczy to szczególnie przedsiębiorców należących do kategorii MŚP. Ponadto obecna sytuacja wymaga  uproszczenia i przyspieszenia procedury przyznawania wsparcia" – czytamy w uzasadnieniu.  

  Dlatego też planowane jest obniżenie ilościowych kryteriów oceny projektów inwestycyjnych (by zwiększyć dostępność  wsparcia w szczególności dla MŚP poprzez uzależnienie kryteriów ilościowych oceny inwestycji od wielkości przedsiębiorcy). Stosowany podział na mikroprzedsiębiorców, małych, średnich i dużych przedsiębiorców rozszerzono o kategorię przedsiębiorcy rozwijającego się (duży przedsiębiorca, zatrudniający do 1 tys. pracowników, którego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 250 mln euro).

  Rozwiązanie to pozwoli na dopasowanie wymagań do możliwości przedsiębiorców ze względu na skalę prowadzonej przez nich działalności i zapobieżenie eliminowania z systemu wsparcia mniejszych podmiotów. Ponadto wprowadzono niższe wymagania dla reinwestycji, co ma na celu zachęcenie do rozwijania istniejących już zakładów, podano w uzasadnieniu.

  Zmiany mają dotyczyć także modyfikacji kryteriów jakościowych, poprzez ich uproszczenie, doprecyzowanie oraz zbliżenie do rozwiązań funkcjonujących w ramach oceny inwestycji zwolnień podatkowych udzielanych na podstawie ustawy z 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji.

  Planowane jest uproszczenie procedury aplikacyjnej (rezygnacja z długotrwałej procedury aplikacyjnej angażującej podmioty zewnętrzne). Większość analiz byłaby przygotowywana przez ekspertów Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A, co pozwoliłoby na przyspieszenie procesu przyznawania wsparcia.

  Nowelizacja ma także dotyczyć bardziej elastycznego podejścia do spełnienia wymaganych kryteriów. Dotychczas możliwe było obniżenie kryteriów ilościowych w granicach przyjętych w programie, tj. o 15% w wypadku kosztów inwestycji lub 20% w wypadku liczby nowo utworzonych miejsc pracy. Planowane jest wprowadzenie, w szczególnych przypadkach, możliwość ich obniżenia  do minimalnych progów uprawniających do ubiegania się o wsparcie w ramach programu, co ma pozwolić na bardziej indywidualne podejście do przedsiębiorców i ich problemów, podano także.

  (ISBnews)

 • 12.11, 13:02Rząd chce w IV kw. wydłużyć termin specustawy lotniskowej do końca 2025 r. 

  Warszawa, 12.11.2020 (ISBnews) - Rząd planuje wydłużenie terminu składania wniosków przez zakładającego lotnisko użytku publicznego, zarządzającego lotniskiem użytku publicznego oraz Polską Agencję Żeglugi Powietrznej (PAŻP) do właściwego wojewody o zezwolenie na inwestycję w zakresie lotniska użytku publicznego do 31 grudnia 2025 roku, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie projektu nowelizacji ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego przez Radę Ministrów planowane jest na IV kwartał.

  Zgodnie z aktualnym brzmieniem specustawy lotniskowej, złożenie wniosku o realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego (czyli na budowę, przebudowę lub rozbudowę portu lub urządzeń i obiektów do obsługi ruchu lotniczego) jest możliwe w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r.

  "Wprowadzenie rozwiązań przewidzianych w projekcie umożliwi ww. podmiotom dalsze korzystanie ze szczególnych zasad przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego przewidzianych w przepisach specustawy lotniskowej, co pozwoli na podejmowanie i realizację kolejnych inwestycji dotyczących infrastruktury lotniczej" - czytamy w uzasadnieniu potrzeby zmian w tym zakresie.

  Na podstawie przepisów specustawy lotniskowej realizowana będzie część inwestycji towarzyszących budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego, dlatego niezbędne jest wydłużenie terminu na składanie wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego, podano także.

  (ISBnews)

   

 • 12.11, 09:04PRCH: Za zniesieniem zakazu handlu w niedzielę opowiada się 59% badanych 

  Warszawa, 12.11.2020 (ISBnews) - Za zniesieniem zakazu handlu w niedzielę opowiada się 59% badanych, wynika z ankiety internetowej zrealizowanej przez agencję badawczą Inquiry, podała Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH). W ciągu ostatniego miesiąca galerie handlowe odwiedziło 62% badanych i 77% czuło się bezpiecznie podczas wizyty. 

  "Sektor centrów handlowych był i jest przygotowany do bezpiecznej obsługi klientów także przy pogarszającej się sytuacji epidemiologicznej. Uważamy, że częściowe zamknięcie galerii jest nieuzasadnione. Po pierwsze stosowane są najwyższe standardy sanitarne, w tym m.in. nieograniczony dostęp do środków dezynfekujących, regularna i częsta dezynfekcja miejsc dotykanych przez ludzi, po drugie zaawansowane technologie - systemy kamer zliczające klientów w czasie rzeczywistym, pozwalające na kontrolowanie liczby osób przebywających w obiekcie oraz po trzecie - prowadzone są intensywne działania informacyjne kierowane do klientów dotyczące przestrzegania obowiązujących zasad. Co więcej, dane które zebraliśmy od członków PRCH pokazały, że skala zakażeń wśród pracowników sklepów działających w centrach handlowych nie przekraczała 1 promila w trzecim tygodniu października. Nie odnotowaliśmy także przypadków z transmisją na współpracowników i klientów" - powiedział dyrektor generalny PRCH Radosław Knap, cytowany w komunikacie.

  Ankieta wykazała, że przywrócenie niedziel handlowych ułatwiłoby robienie zakupów - tak uważa 67% badanych, a 50% ankietowanych uważa, że dodatkowo zwiększyłoby bezpieczeństwo związane z przebywaniem w galeriach handlowych. 

  "Ponad połowa badanych (57%) odbiera zakaz handlu negatywnie, a pozytywnie ocenia go 27% respondentów. Co warto podkreślić, w stosunku do wiosennego pomiaru, poparcie dla ograniczenia handlu w niedziele zmalało o 7 pkt proc." - czytamy dalej.

  Osoby popierające zakaz handlu w niedziele (13%) podkreślały pozytywny aspekt wolnego dnia dla sprzedawców (68% wskazań w tej grupie), a 57% z nich uważa, że niedziela nie powinna być dniem na zakupy. 

  "Badanych zapytano również o to, jaki wpływ na funkcjonowanie centrów handlowych miałoby przywrócenie handlowych niedziel i tym samym rozłożenie w nich wizyt na więcej dni. W opinii 68% Polaków, pozwoliłoby to sklepom odrobić straty z okresu zamknięcia, dla 67% ułatwiłoby robienie zakupów, a 50% uważa, że zwiększyłoby bezpieczeństwo związane z przebywaniem w galeriach handlowych" - czytamy dalej.

  Ankieta internetowa zrealizowana przez agencję badawczą Inquiry na panelu YouGov w październiku 2020, na próbie N=1006. Wyniki porównujemy z badaniem zrealizowanym w styczniu 2020 r. na próbie N=503

  (ISBnews)

 • 10.11, 09:53Rząd chce zwiększyć o 1,1 mld zł środki na przekop Mierzei Wiślanej w IV kw. 

  Warszawa, 10.11.2020 (ISBnews) - Rząd chce zwiększyć o ponad 1,1 mld zł środki na budowę drogi wodnej, łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską do łącznej kwoty 1,98 mld zł do roku 2023, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Przyjęcie nowelizacji uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską" planowane jest na IV kw.

  "Projektowana regulacja jest niezbędna do przeprowadzenia sprawnej realizacji Programu […] Główną przyczyną zmiany uchwały jest wzrost kosztów inwestycji spowodowany zmianą cen materiałów i robót budowlanych na rynku budowlanym (zgodnie z szacunkami GUS o około 26% w stosunku do roku 2015) oraz zmiana zakresu rzeczowego inwestycji, wynikająca min. z przyjętych rozwiązań projektowych, które nie były dostępne na etapie opracowywania i przyjęcia uchwały" - czytamy w uzasadnieniu.

  Dzięki nowelizacji uchwały wartość Programu ulegnie zmianie z obecnej kwoty 880 mln zł na kwotę 1 984 051 500 zł (zwiększenie o 1 107 465 980 zł).

  Nowymi elementami inwestycji, których realizacja nie była planowana w 2016 r., jest min. likwidacja mostu pontonowego stanowiącego przeszkodę nawigacyjną na rzece Elbląg w miejscowości Nowakowo i budowa w tym miejscu nowego mostu, budowa mostu zwodzonego obrotowego na Mierzei Wiślanej zamiast planowanego wcześniej mostu zwodzonego podnoszonego oraz budowa sztucznej wyspy w celu odkładu urobku z prac pogłębiarskich, podano także.

  Podkreślono, że w wyniku przeprowadzonych badań geologicznych gruntu konieczne było zaprojektowanie przy obudowie rzeki Elbląg dłuższych niż pierwotnie zakładano ścianek szczelnych i mikropali kotwiących z uwagi na bardzo słabą nośność gruntów. Dodatkowo przewiduje się przebudowę dłuższego niż przewidywano pierwotnie odcinka rzeki (o około 2,5 km). Analizy środowiskowe wykazały również konieczność koagulacji górnej warstwy osadów w rzece Elbląg przed jej pogłębieniem z uwagi na bardzo duże stężenia azotanów i fosforanów w tej warstwie osadów rzeki.

  (ISBnews)

   

 • 03.11, 13:17Rząd przyjął projekt dot. rozliczania cen lokali w cenie nieruchomości gminnych 

  Warszawa, 03.11.2020 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości, którego celem jest zwiększenie dostępności gruntów pod inwestycje mieszkaniowe, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Chodzi o ograniczenie jednej z podstawowych barier w prowadzeniu działalności inwestycyjnej w Polsce, jaką jest zbyt mała oferta rynkowa nieruchomości odpowiednich pod zabudowę. Ponadto, samorządy gminne otrzymają dodatkowe wsparcie w realizacji lokalnej polityki mieszkaniowej. Mogą on liczyć m.in. na zwiększenie liczby lokali na swoim terenie oraz finansową pomoc państwa w realizacji infrastruktury technicznej i społecznej" - czytamy w uzasadnieniu.

  Celem jest zwiększenie do 2030 r. liczby mieszkań przypadających w Polsce na 1 tys. mieszkańców do poziomów osiąganych przeciętnie w krajach Unii Europejskiej, podano także.

  Projekt zakłada, że inwestor (nabywca nieruchomości od gminy) budowałby budynek (ewentualnie remontował/przebudowywał budynek istniejący) i przekazywał część mieszkań samorządowi gminnemu. Gmina mogłaby te mieszkania zachować w swoim zasobie (jako mieszkania komunalne) lub wnieść je do spółek gminnych (np. towarzystw budownictwa społecznego, w których zazwyczaj gminy są jedynym udziałowcem) bądź państwowych. Tym samym uzyskiwałaby zasób mieszkaniowy, który mógłby być przeznaczony na mieszkania dla wspólnoty lokalnej.

  Mieszkania na wynajem pochodzące z inwestycji realizowanej z wykorzystaniem nieruchomości nabytej od gminy będą mogły być objęte dopłatami do czynszu w ramach programu "Mieszkanie na Start". Dopuszczone mają też zostać inne formy inwestowania z wykorzystaniem nieruchomości gminnych, np. uzyskiwanie przez gminy mieszkań położonych w innych lokalizacjach lub uzyskiwanie powierzchni niemieszkalnych (np. pod działalność wychowawczą, zdrowotną, kulturalną itp.).

  Zgodnie z proponowanymi przepisami, nieruchomości oferowane przez gminę muszą być objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub musi być wydana dla takiej nieruchomości decyzja o warunkach zabudowy. Celem wprowadzenia tego przepisu test przyśpieszenie procesu inwestycyjnego i zmniejszenie niepewności potencjalnych inwestorów co do możliwości zagospodarowania danej nieruchomości.

  Dodatkowo wprowadzone mają zostać zostaną zachęty do prowadzenia prac remontowych w budynkach zabytkowych oraz do inwestowania na terenach poddawanych rewitalizacji.

  Gminy zaangażowane w programy mieszkaniowe będą mogły otrzymać 10-proc. grant na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia infrastrukturalnego towarzyszącego budownictwu mieszkaniowemu.

  Ponadto, gminy realizujące programy mieszkaniowe będą preferowane przy naborze wniosków na inne programy rządowe wspierające samorządy w budowie dróg gminnych oraz zapewnianiu przewozów autobusowych.

  W latach 2015-2019 nastąpił wzrost liczby mieszkań oddawanych do użytkowania: w 2015 r. - 147,2 tys., zaś w 2019 r. - 207,5 tys., czyli wzrost o ponad 40%. Wynik osiągnięty w 2019 r. jest najlepszym od 1980 r. i trzecim najwyższym w Unii Europejskiej.

  Zaproponowane rozwiązania miałyby obowiązywać od 1 kwietnia 2021 r.

  (ISBnews)

   

 • 28.10, 18:09Sejm przyjął pakiet wspierający rozwój mieszkalnictwa 

  Warszawa, 28.10.2020 (ISBnews) - Sejm przyjął pakiet wsparcia dla mieszkalnictwa, zakładający zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach oraz poprawę warunków mieszkaniowych w już istniejących lokalach. Powołany ma zostać także rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa z wspierający budowę mieszkań dla gmin, dotkniętych przez pandemię COVID-19.

  Ustawę o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa poparło 430 posłów, 3 było przeciwnych, a 10 wstrzymało się od głosu.

  W ramach nowo utworzonego rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa dostępnych ma być 1,5 mld zł z przeznaczeniem dla  gmin, które chcą wesprzeć budownictwo społeczne. Wsparcie będzie mogło wynieść do 10% planowanej inwestycji mieszkaniowej istniejącego towarzystwa budownictwa mieszkaniowego (TBS) / spółdzielni inwestycji mieszkaniowych (SIM) lub w przypadku nowej SIM - 3 mln zł. Wnioski będą przyjmowane przez Krajowy Zasób Nieruchomości i rozpatrywane w ciągu 60 dni w ramach uproszczonej procedury.

  W ramach społecznych inicjatyw mieszkaniowych, spółka powołana przez gminę bądź też we współpracy z Krajowym Zasobem Nieruchomości (KZN), bądź też przez sam KZN, będzie mogła otrzymać dofinansowanie w wysokości 35% wartości inwestycji na realizację przedsięwzięcia.

  Potencjalni zainteresowani, którzy będą chcieli długoterminowo wynająć takie mieszkania, będą musieli wnieść opłatę partycypacyjną w wysokości 10% wartości przyszłego mieszkania. Jeżeli wynajmujący zdecydują się na wkład np. w wysokości 20% (bądź 25% w dużych miastach) po 25 latach, będą mogli otrzymać mieszkanie na własność. Jeżeli tego nie zechcą - będą mogli skorzystać z wakacji kredytowych.

  W ramach wsparcia budownictwa komunalnego planowane są także zmiany zasad funkcjonowania Funduszu Dopłat przy Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Podwyższone ma zostać wsparcie dla gmin partycypujących w kosztach budowy na podstawie umowy zawartej pomiędzy jednostką samorządu terytorialnego (JST), a inwestorem (w tym TBS) z 20% do maksymalnie nawet 35% kosztów inwestycji.

  Podwyższona zostanie do 50% wysokość finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat na na remonty mieszkań komunalnych (do 60% w przypadku budynków zabytkowych), a do 80% - na remont noclegowni i schronisk dla osób bezdomnych.

  Nowela zawiera także zapis, dotyczący dodatków mieszkaniowych, powiększonych o dopłatę z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (do 1,5 tys. zł miesięcznie na pokrycie do 75% czynszu maksymalnie przez okres sześciu miesięcy).

  (ISBnews)

   

 • 28.10, 13:22Rząd przyjął program inwestycyjny dla CPK na l. 2020-2023 o wartości 12,8 mld zł 

  Warszawa, 28.10.2020 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego - "Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023", przedłożoną przez pełnomocnika rządu ds. CPK, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Łączne koszty finansowania I etapu CPK zostały oszacowane na ok. 12,8 mld zł.

  "Rząd chce stworzyć uniwersalny system transportu pasażerskiego poprzez wybudowanie i eksploatację rentownego, nowoczesnego węzła transportowego, który uzyska miejsce w pierwszej dziesiątce najlepszych portów lotniczych świata. Chodzi także o przebudowę krajowego systemu transportu kolejowego, jako atrakcyjnej alternatywy dla transportu drogowego. System ten obejmie wszystkie obszary Polski, zapewniając jednocześnie rozwój i trwałą integrację aglomeracji warszawskiej i łódzkiej" - czytamy w komunikacie.

  Ze względu na stopień skomplikowania przedsięwzięć zawartych w programie inwestycyjnym CPK, jego realizacja jest podzielona na etapy, podkreślono.

  "Przyjęty program wieloletni obejmuje etap I, który dotyczy okresu 2020-2023.

  -  Jest to etap przygotowawczy, którego zadaniem jest realizacja m.in. prac związanych z planowaniem i opracowaniem założeń projektowych. Jeszcze w 2020 r. CPK rozpocznie proces nabywania nieruchomości.

  -  W 2021 r. zostanie przygotowany projekt tzw. master planu lotniska i złożony wniosek dla decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. W 2023 r. zostaną przygotowane: raport oddziaływania na środowisko i wielobranżowa koncepcja architektoniczna terminalu pasażerskiego. Także w 2023 r. inwestor planuje uzyskać decyzję lokalizacyjną.

  -  Łączne koszty finansowania I etapu CPK zostały oszacowane na ok. 12,8 mld zł. Program nie wymaga zaangażowania w latach 2020-2023 środków z budżetu państwa. Inwestycje będą realizowane w przeważającej części z wyemitowanych na ten cel skarbowych papierów wartościowych" - czytamy dalej.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  (ISBnews)

 • 28.10, 12:11Rząd ma zająć się dziś m.in. projektami dot. promocji offshore i I etapu CPK 

  Warszawa, 28.10.2020 (ISBnews) - Rząd zajmie się dzisiaj m.in. projektem ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych oraz projektem uchwały Rady Ministrów, dotyczącym pierwszego etapu budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego w latach 2020-2023, wynika z informacji na stronach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM).

  Projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, przedłożony przez ministra klimatu i środowiska zakłada dwufazowy model systemu wsparcia i  przyznanie w pierwszej fazie wsparcia dla farm wiatrowych o łącznej mocy zainstalowanej na poziomie 5,9 GW. Łączne efekty dla budżetu w fazie operacyjnej (w latach 2020-2033) przewidziano na 16 206 mln zł, wynika z oceny skutków regulacji (OSR). Zgodnie z obecnym projektem planuje się (w poprzednim było to 4,6 GW).

  Prawo do pokrycia ujemnego salda w drugiej fazie systemu wsparcia ma być przyznawane w drodze aukcji, w których projekty konkurują między sobą ceną wytwarzanej energii elektrycznej na zasadach analogicznych do obecnie obowiązującego systemu wsparcia odnawialnych źródeł energii (ang. pay as bid).   oraz przeprowadzenie pierwszych aukcji w 2025 r. Morskie farmy wiatrowe mają być oddawane do użytkowania sukcesywnie, prawdopodobnie od roku 2024 do roku 2033 (co przyjęto w powyższych kalkulacjach) - jest to faza inwestycyjna. Okres funkcjonowania takiej farmy to 25 lat (faza operacyjna), w których wystąpi wpływ na sektor finansów publicznych w formie wpływów z podatków. Efekty mają być widoczne aż do roku 2058

  Planowane jest także przyjęcie przez Radę Ministrów projektu uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023", którego wnioskodawcą jest pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego. Chodzi tutaj o fazę  przygotowawczą, obejmującą m.in. etap planowania i opracowania projektu przedsięwzięcia, które ma składać się  z  ponad 120 budynków i budowli. Terminal pasażerski, o szacowanej powierzchni 400-500 tys. m2 ma być jednym z największych obiektów kubaturowych w Polsce.

  Niezbędne będzie też zainstalowanie zaawansowanych urządzeń i systemów, jak systemy bagażowe, systemy IT, systemy ATM. Wszystkie te systemy będą przy tym musiały zostać oddane do użytku w tym samym czasie, a następnie przygotowane do użytku. W ramach pierwszego etapu programu inwestycyjnego opracowane mają zostać fazy dokumentacji projektowej oraz uzyskane niezbędne decyzje administracyjne. Głównym celem ma być szczegółowe zdefiniowanie zakresu i skali inwestycji, przyjęcie optymalnych rozwiązań, określenie optymalnego planu jego realizacji, harmonogramów i budżetów poszczególnych projektów, a także sposobu ich finansowania, w tym ze środków publicznych.

  W porządku obrad Rady Ministrów znalazły się także projekty ustawy o rozpatrywaniu reklamacji i sporów klientów podmiotów rynku finansowego oraz o Funduszu Edukacji Finansowej, noweli ustawy o podatku od towarów i usług oraz noweli ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożone przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej.

  Projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług zawiera uproszczenia w rozliczaniu podatku, zmiany w zakresie zwrotu podatku podróżnym oraz szereg rozwiązań doprecyzowujących i upraszczających. Zmiany mają objąć obszar fakturowania (rezygnację z obowiązku uzyskania potwierdzenia faktury korygującej przez nabywcę). Podatnik będzie mógł  dokonać obniżenia podstawy opodatkowania i VAT należnego już w okresie wystawienia faktury korygującej pod warunkiem, że z posiadanej przez niego dokumentacji wynika, że uzgodnił z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki transakcji. Zmienione mają zostać przepisy, dotyczące faktur korygujących in plus (rozliczenie ma być dokonywane na bieżąco w momencie wystawienia faktury).

  Projekt zakłada wprowadzenie ułatwień dla eksporterów dla zastosowania stawki 0% dla towarów zaliczkowanych z 2 do 6 miesięcy. Podatnik ma mieć możliwość wyboru do VAT zasady przeliczania kursu walut jak dla przeliczenia w podatku dochodowym. Jeżeli podatnik obecnie stosuje dwa różne kursy (dla VAT w dacie z dania przed wystawieniem faktury, dla PIT/CIT w dacie z dnia przed wykonaniem usługi), po zmianach będzie mógł ustalić jeden wspólny kurs do rozliczenia transakcji w VAT oraz w PIT/CIT. Wydłuża też termin do odliczenia podatku naliczonego z faktur na bieżąco do czterech miesięcy (obecnie trzy miesiące), co ma wpłynąć na ograniczenie liczby korekt VAT. Ma też pojawić się możliwość odliczenia VAT w ramach refakturowania za odsprzedaż usług noclegowych na rzecz klienta biznesowego.

  Projekt ustawy o rozpatrywaniu reklamacji i sporów klientów podmiotów rynku finansowego oraz o Funduszu Edukacji Finansowej zakłada zintegrowanie działań organów w zakresie ochrony interesów klientów rynku finansowego i przejęcie większości kompetencji Rzecznika Finansowego przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Zgodnie z projektem, prezes UOKiK otrzymałby szereg nowych kompetencji, dotyczących ochrony klientów podmiotów rynku finansowego, miałby możliwość interwencji w sprawach indywidualnych, wynikających z reklamacji. Planowane jest także rozszerzenie źródeł informacji na temat naruszeń występujących na rynku finansowym, co ma pozwolić na lepszy monitoring rynku i przełożyć się na zwiększenie efektywności postępowań w sprawach ochrony zbiorowych interesów konsumentów.

  Projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym zakłada uproszczenie zasad dokonywania dostaw wyrobów akcyzowych na podstawie elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD) z użyciem Systemu EMCS PL2 oraz ułatwienie przemieszczania wyrobów akcyzowych z użyciem tego Systemu. Ponadto zakłada objęcie monitorowaniem w Systemie EMCS PL2 dostaw zwolnionych od akcyzy wyrobów węglowych, a także importowanych i eksportowanych wyrobów akcyzowych przemieszczanych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

  Projekt wydłuża do 12 stycznia 2021 r. termin, w którym możliwe będzie stosowanie papierowego dokumentu dostawy równolegle z dokumentem elektronicznym (e-DD) do dostaw wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie oraz opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.

  (ISBnews)

   

 • 28.10, 09:49Nowela dotycząca termomodernizacji trafi do podpisu prezydenta  

  Warszawa, 28.10.2020 (ISBnews) - Sejm przyjął wczoraj jedną z poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Nowela ma poprawić działanie programów antysmogowych "Czyste powietrze" i "Stop smog" i rozszerzyć możliwości wnioskowania przez samorządy o środki z tych programów. Teraz trafi do podpisu prezydenta.

  Spośród trzech poprawek Senatu o charakterze legislacyjnym i redakcyjnym, Sejm odrzucił dwie, a przyjął jedną.

  Nowelizacja zakłada zmniejszenie z 2% do 1% lub 20 budynków minimalnej liczby budynków jednorodzinnych, która umożliwi samorządom wnioskowanie środki z programu, a także zmniejszenie z 50% do 30% wymaganej redukcji zapotrzebowania na ciepło grzewcze, liczonego łącznie dla wszystkich przedsięwzięć niskoemisyjnych gminy.

  Dofinansowanie będzie można otrzymać także m.in. na przyłączenie budynku do sieci elektroenergetycznej, modernizację istniejącego przyłącza ciepłowniczego, gazowego lub elektroenergetycznego.

  Nowelizacja zakłada powstanie Funduszu Ekologicznego Poręczeń i Gwarancji przy Banku Gospodarstwa Krajowego, z którego mają być udzielane gwarancje lub poręczenia spłaty kredytów i pożyczek na projekty ekologiczne. Środki na ten cel mają pochodzić z Narodowego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFŚiGW).

  Planowane jest także utworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, służącej do identyfikowania źródeł niskiej emisji z budynków. Dla samorządów ma to być ogólnodostępne narzędzie inwentaryzacji budynków, ma mieć formę systemu informatycznego.

  Z przyjętych szacunków wynika, że z kredytów bankowych z dopłatą NFOŚiGW rocznie zostanie zmodernizowanych ok. 55 tys. budynków jednorodzinnych.

  (ISBnews)

 • 27.10, 09:57Morawiecki: Na razie nie bierzemy pod uwagę zniesienia zakazu handlu w niedzielę 

  Warszawa, 27.10.2020 (ISBnews) - Na razie rząd nie bierze pod uwagę czasowego zniesienia zakazu handlu w niedzielę na okres pandemii, wynika z wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego.

  "Nie, na razie nie jest brane pod uwagę takie rozwiązanie" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej, odpowiadając na pytanie, czy rząd bierze takie rozwiązanie pod uwagę w sytuacji, w sytuacji gdy pojawiła się senacka inicjatywa legislacyjna, dotycząca czasowego zniesienia zakazu.

  Senat przyjął w nocy projekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zakładający przywrócenie handlu w niedzielę na okres epidemii i 90 dni po niej. Teraz trafi on do prac sejmowych jako senacka inicjatywa legislacyjna.

  W projekcie proponuje się "zniesienie w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie do 90. dnia następującego po odwołaniu tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni, zakazu handlu w niedziele, wykonywania czynności związanych z handlem w niedziele".

  Zgodnie z projektem, pracownikowi przysługiwałyby dwie niedziele wolne w ciągu czterech, następujących po sobie.  Projekt zakłada, że nowela weszłaby w życie 14 dni po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

   

 • 27.10, 09:33Senat wniesie do Sejmu projekt czasowego przywrócenia handlu w niedzielę 

  Warszawa, 27.10.2020 (ISBnews) - Senat wniesie do Sejmu projekt ustawy, zakładającej przywrócenie handlu w niedzielę na okres epidemii i 90 dni po niej. Za przedłożeniem projektu nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych opowiedziało się 45 senatorów, 43 było przeciw.

  W trakcie prac sejmowym nad projektem, Senat będzie reprezentowany przez Adama Szejnfelda (KO).

  W projekcie proponuje się "zniesienie w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie do 90. dnia następującego po odwołaniu tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni, zakazu handlu w niedziele, wykonywania czynności związanych z handlem w niedziele".

  Proponowane rozwiązanie ma przyczynić się do poprawy kondycji finansowej branży handlowej, zwiększenia płynności towarów, zagwarantowania miejsc pracy oraz poprawy komfortu pracy i zarazem dokonywania zakupów, a ponadto podnieść poziom bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa oraz ułatwić zachowywanie dystansu społecznego.

  Zgodnie z projektem pracownikowi przysługiwałyby dwie niedziele wolne w ciągu czterech, następujących po sobie.  Projekt zakłada, że nowela weszłaby w życie 14 dni po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw

  .(ISBnews)

 • 16.10, 12:18Rząd chce przyjąć program bezpiecznej infrastruktury drogowej w I kw. 2021 

  Warszawa, 16.10.2020 (ISBnews) - Rząd chce stworzyć specjalny program, którego celem ma być poprawa bezpieczeństwa ruchu i infrastruktury drogowej poprzez realizację szeregu inwestycji na terenie całego kraju, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych. Przyjęcie przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021-2024" planowane jest na I kw. 2021 r.

  "Współczynnik śmiertelności w wypadkach drogowych w Polsce wciąż należy do najwyższych w Unii. W celu odwrócenia niepokojących trendów, zadania dotyczące poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego wymagają zapewnienia stabilnego finansowania na najbliższe lata, czego gwarantem będzie Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021-2024" - czytamy w uzasadnieniu.

  Program został przygotowany z uwagi na konieczność zapewnienia dodatkowych środków na finansowanie planowanych do realizacji zadań.

  Głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych. Celami szczegółowymi są zapewnienie ochrony uczestnikom ruchu oraz zapewnienie infrastruktury drogowej, mającej wpływ na wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego, podano także.

  Cele te - jak wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych RM - mają zostać zrealizowane poprzez realizację inwestycji drogowych, zakładających m.in.:

  - poprawę warunków widoczności pieszego/rowerzysty przez kierowcę oraz pojazdów przez pieszych/rowerzystów na przejściach dla pieszych/przejazdach dla rowerzystów,

  - oświetlanie i doświetlanie przejść dla pieszych/przejazdów dla rowerzystów, a także przystanków publicznego transportu zbiorowego i dojść do nich,

  - rozdzielanie ruchu pieszych od ruchu pojazdów, rozdzielanie ruchu rowerów od ruchu innych pojazdów i pieszych,

  - podnoszenie parametrów użytkowych nawierzchni infrastruktury dla pieszych i rowerów,

  - wykonywanie peronów na przystankach oraz bezpiecznych dojść do peronów,

  - budowę chodników, ciągów pieszo-rowerowych, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych,

  - przebudowę skrzyżowań, budowa lewoskrętów, budowa kładek dla pieszych,

  - montaż znaków drogowych i/lub sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych,

  - poprawę warunków widoczności na skrzyżowaniach i wjazdach na jezdnie dróg, w tym na pasach włączeń i wyłączeń,

  - likwidację punktów kolizyjnych na jezdniach a w szczególności ograniczanie liczby zjazdów z jezdni głównych w wyniku wykonywania dodatkowych jezdni, obsługujących tereny przyległe do pasów drogowych,

  - poprawę geometrii skrzyżowań dróg, likwidację dwukierunkowych przekrojów jednojezdniowych o co najmniej czterech pasach ruchu, wprowadzanie przekroju 2+1 poprzez wykonywanie dodatkowych, naprzemiennych pasów ruchu do wyprzedzania,

  - wprowadzanie stref bezpieczeństwa w otoczeniu jezdni,

  - oświetlanie lub doświetlanie szczególnie niebezpiecznych miejsc na jezdniach - poprawa przepustowości dróg, a w szczególności węzłów i skrzyżowań drogowych,

  - uporządkowanie warunków parkowania pojazdów wzdłuż dróg krajowych.

  (ISBnews)

   

 • 16.10, 11:28Rząd chce przyjąć rozporządzenie ws. inwestycji towarzyszących CPK w IV kw. 

  Warszawa, 16.10.2020 (ISBnews) - Rząd chce przyjąć rozporządzenie w sprawie inwestycji towarzyszących budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) w IV kw., wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Obowiązek wydania takiego rozporządzenia wynika z ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym z 10 maja 2018 r.

  "Celem rozporządzenia jest określenie listy inwestycji towarzyszących, która stanowić będzie element 'Programu inwestycyjnego Centralny Port Komunikacyjny na lata 2020-2023' – będącego dokumentem wykonawczym, ustanawiającym ramy finansowe przedsięwzięć powiązanych z Centralnym Portem Komunikacyjnym" - czytamy w uzasadnieniu.

  Inwestycjami towarzyszącymi mogą być inwestycje celu publicznego, w szczególności linie kolejowe i drogi publiczne, mające znaczenie dla szeroko rozumianego prawidłowego funkcjonowania CPK oraz rozwoju i integracji aglomeracji znajdujących się w sąsiedztwie Portu, a także urządzenia i obiekty do obsługi ruchu lotniczego lotniska użytku publicznego wchodzącego w skład Centralnego Portu Komunikacyjnego.

  Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. CPK jest w 100% własnością Skarbu Państwa.

  (ISBnews)

   

 • 14.10, 12:21Dworczyk: Rząd analizuje postulat przywrócenia handlu w niedziele 

  Warszawa, 14.10.2020 (ISBnews) - Rząd analizuje postulat przywrócenia handlu w niedziele w związku z pandemią koronawirusa, poinformował szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM) Michał Dworczyk.

  "Takie postulaty się pojawiają, takie postulaty wczoraj na spotkaniu z premierem zgłosili przedstawiciele PSL. Analizujemy te propozycje" - powiedział Dworczyk w programie Tłit_Wp, zapytany o postulaty dotyczące cofnięcia zakazu handlu w niedziele.

  "W takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy, nie można wykluczać z założenia jakiegokolwiek rozwiązania, każde warte jest przeanalizowania" - dodał.

  O zniesienie zakazu handlu w niedzielę w czasie stanu epidemii oraz przez 180 dni po jego zniesieniu apelowała wcześniej m.in. Rada Przedsiębiorczości. Ówczesna wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz mówiła, że rząd nie rozważa zniesienia tego zakazu.

  (ISBnews)

   

 • 30.09, 13:14Projekt wzmocnienia nadzoru nad nieruchomościami SP trafił do konsultacji 

  Warszawa, 30.09.2020 (ISBnews) - Przyznanie wojewodzie kompetencji do ustalania szczegółowych warunków nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości należących do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony zakłada projekt ustawy o gospodarce nieruchomościami, który trafił właśnie do konsultacji społecznych.

  "Projektowane rozwiązania znacząco wpłyną na wzmocnienie ochrony interesów Skarbu Państwa w obszarze gospodarowania nieruchomościami" - czytamy w uzasadnieniu.

  Ustalanie szczegółowych warunków nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości należących do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony miałoby odbywać się w oparciu o zarządzenie wojewody.

  Zgodnie z projektem wojewoda będzie też musiał wyrazić zgodę na podejmowane przez starostę czynności, dotyczących użytkowania wieczystego w przypadkach, gdy użytkownik ten nie wywiązuje się z umowy, a także zobowiązywać starostę do rozwiązania umowy użytkowania wieczystego.

  Jednocześnie wojewoda będzie mógł żądać od starostów i innych organów przekazania informacji o nieruchomościach państwowych, co umożliwi wojewodom podejmowanie celowych działań i zindywidualizowanych rozstrzygnięć wobec nieruchomości zgromadzonych w zasobie gospodarowanym przez starostę. A starosta będzie musiał podjąć decyzję zgodną z żądaniem zawartym we wniosku wojewody o przekazanie nieruchomości wskazany we wniosku cel.

  Zaproponowano też zastąpienie obowiązku sporządzania na szczeblu centralnym dokumentu pt. Polityka Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa zasadą sporządzania przez starostów planów wykorzystania zasobu, zatwierdzanych przez wojewodów.

  Doświadczenia zebrane przez lata sporządzania planów pozwoliły na sformułowanie wniosków, które znalazły wyraz w projektowanych zmianach, tak aby przepisy prawidłowo stymulowały proces efektywnego gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.

  Usprawnieniu procesu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa służyć będą rozwiązania takie jak m.in.:

  - dookreślenie kosztów związanych z korzystaniem z nieruchomości, które zobowiązana jest ponosić jednostka organizacyjna sprawująca trwały zarząd,

  - umożliwienie jednostce organizacyjnej, która obejmuje trwały zarząd nieruchomością wstąpienia w stosunek cywilnoprawny nawiązany przez poprzedniego trwałego zarządcę,

  - uproszczenie procedury związanej ze składaniem wniosków, w szczególności poprzez rezygnację z obowiązku przedstawienia wartości nieruchomości przy składaniu wniosku o wyrażenie zgody na wydzierżawienie, wynajęcie lub użyczenie nieruchomości,

  - rezygnacja z obowiązku prowadzenia przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa centralnej ewidencji nieruchomości Skarbu Państwa,

  - poszerzenie zakresu uprawnień ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa o możliwość nabycia lub zabudowania nieruchomości na potrzeby jednostek organizacyjnych

  - możliwość modyfikacji określonych w umowie warunków dokonania darowizny w celu umożliwienia optymalnego zagospodarowania nieruchomości publicznych,

  - przywrócenie obowiązku sporządzania przez starostów planów wykorzystania zasobu oraz kontroli wojewodów nad realizacją planów,

  - umożliwienie zobowiązania starosty do podjęcia w wyznaczonym terminie określonych działań względem konkretnej nieruchomości zasobu, a w przypadku braku wykonania tego obowiązku wyposażenie wojewody w kompetencję do wydania zarządzenia zastępczego,

  - umożliwienie wojewodzie pozyskiwania szczegółowych informacji o nieruchomościach z zasobu.

  Niektóre z wymienionych rozwiązań będą także mogły znaleźć zastosowanie w sprawach gospodarowania zasobami nieruchomości samorządowych), co będzie miało wpływ na usprawnienie gospodarowania nieruchomościami samorządowymi.

  (ISBnews)

   

 • 18.09, 15:33Rząd chce wzmocnić nadzór wojewodów nad zasobem nieruchomościami SP 

  Warszawa, 18.09.2020 (ISBnews) - Rząd planuje przyznanie wojewodom prawa do ustalania w drodze zarządzenia szczegółowych warunków nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości należących do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami przez Radę Ministrów planowane jest na IV kw.

  "Planowane w projekcie rozwiązania wynikają z przeprowadzonej przez resort na podstawie wniosków organów administracji rządowej i samorządowej analizy przepisów ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami i innych ustaw regulujących zasady zarządzania mieniem państwowym. Analiza ujawniła potrzebę interwencji legislacyjnej w celu zracjonalizowania oraz usprawnienia procesów gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa" - czytamy w uzasadnieniu potrzeby zmiany przepisów.

  Głównym problemem są niewystarczające rozwiązania ustawowe umożliwiające wojewodom sprawne i rzetelne wykonywanie kontroli nad gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa przez starostów, podano. Wskazano też na potrzebę "zmodyfikowania lub uzupełnienia niektórych przepisów celem zracjonalizowania oraz usprawnienia gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa wobec zmian jakie zaszły przez ostatnie lata w strukturze zasobu Skarbu Państwa oraz w sytuacji gospodarczej kraju".

  Planowane jest wzmocnienie nadzoru wojewodów nad czynnościami starostów z zakresu gospodarki nieruchomościami przy wykonywaniu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Wojewoda ma uzyskać kompetencje do ustalania w drodze zarządzenia szczegółowych warunków nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości należących do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony.

  Starosta będzie zobligowany do wypełnienia żądania, zawartego we wniosku wojewody, w przypadku, gdy ten wystąpi do starosty z wnioskiem o przekazanie nieruchomości na określony cel.

  W projekcie ma też znaleźć się zapis o wyposażeniu wojewody w kompetencję do wyrażania zgody na czynności podejmowane przez starostę wobec nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste, w przypadkach, gdy użytkownik wieczysty nie wywiązuje się z umowy, w tym kompetencję do rozwiązania umowy użytkowania wieczystego.

  Projektowane rozwiązania będą mieć znaczący wpływ na wzmocnienie ochrony interesów Skarbu Państwa w obszarze gospodarowania nieruchomościami, podkreślono.

  Obowiązek opracowania na szczeblu centralnym dokumentu pn. Polityka Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa ma zostać zastąpiony" innym celowym rozwiązaniem". Po roboczych konsultacjach z organami terenowymi zaproponowano powrót do praktyki sporządzania na szczeblu lokalnym przez starostów planów wykorzystania zasobu nieruchomości.

  (ISBnews)