ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 18.02, 18:05Przegląd informacji ze spółek 

  Monnari Trade chce w tym roku poprawić wyniki na wszystkich poziomach  i  co najmniej utrzymać , a być może nawet poprawić wysoką już rentowność. Spółka planuje w tym roku poszerzyć sieć o 3-4 tys. metrów kwadratowych, a nakłady inwestycyjne - głównie na ten cel sięgną 3-7 mln zł, poinformowali przedstawiciele spółki. 

  Przesłanki ekonomiczne stojące za decyzją o połączeniu Banku Gospodarki Żywnościowej (BGŻ) i BNP Paribas Bank Polska, określone w sprawozdaniu z października ub. roku pozostają aktualne. Zarząd BNP Paribas podtrzymuje swój wniosek o przyjęcie uchwały o połączeniu zgodnej z projektem podczas NWZ zaplanowanego na 25 lutego, poinformował bank.

  Strategia InBook zakłada m.in. pozyskanie w perspektywie do 3 lat partnera branżowego lub połączenie z podobnym podmiotem oraz pozyskanie kapitału na rozwój w postaci emisji akcji, kierowanej do strategicznego partnera, podała spółka.

  Alior Bank zdecydował o wcześniejszym wykupie 148.400 dotychczas niewykupionych obligacji serii C o wartości nominalnej 148,4 mln zł, podał bank.

  Monnari Trade po zakończeniu procesu negocjacji z KAN-em nadal poszukuje celów akwizycyjnych. Spółka zakłada także wyjście za granicę, ale więcej informacji przedstawi w marcu lub kwietniu, poinformowali przedstawiciele Monnari.

  eurobank chce zwiększyć sprzedaż kredytów hipotecznych i gotówkowych o 10% r/r oraz pozyskać ok. 10% więcej klientów detalicznych niż w ub. roku, poinformował agencję ISBnews prezes Arnaud Denis.

  Zarząd Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) będzie wnioskował o wypłatę dywidendy z ubiegłorocznego zysku na poziomie zapisanym w polityce spółki, poinformował prezes Marek Woszczyk, zapewniając, że rekomendacja będzie przewidywać przeznaczenie na ten cel co najmniej 40% zysku.

  Orbis rozpocznie pracę nad hotelem we Wrocławiu w II poł. 2015 roku. Zakończenie modernizacji planowane jest na rok 2016, poinformowali przedstawiciele spółki.

  Orbis pozostanie spółką wypłacającą wysoką dywidendę po zakończonej niedawno akwizycji, poinformował prezes Gilles Clavie. Szczegółowa rekomendacja zarządu w tej sprawie spodziewana jest w kwietniu.

  Zarząd spółki Kruk rekomenduje wypłatę dywidendę za 2014 rok w wysokości 1,50 zł na akcję, podała spółka w komunikacie.

  Tauron Polska Energia uwzględni w kosztach rezerwy i odpisy aktualizujące wartość aktywów w łącznej kwocie ok. 150 mln zł, co wpłynie na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy IV kwartał 2014 r., podała spółka.

  Do listy spółek, których kurs akcji w najbliższym miesiącu powinien zachowywać się lepiej niż cały rynek Dom Maklerski BOŚ dodał Tell i CCC. Z listy najlepszych spółek usunięto jednocześnie Neukę i Famur.

  Produkcja netto energii elektrycznej w Polskiej Grupie Energetycznej (PGE) spadła o 2,2 TWh (czyli o ok. 4%) do 54,8 TWh w 2014 r., sprzedaż do odbiorców końcowych wzrosła o 7% do 39,6 TWh, podała spółka.

  Zarząd Monnari Trade będzie rekomendował akcjonariuszom pozostawienie zysku netto, wypracowanego w 2014 roku w spółce i niewypłacanie dywidendy, poinformowała spółka.

  Wyniki finansowe i operacyjne Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) za rok 2014 są zgodne z oczekiwaniami. Prezes Marek Woszczyk zapowiada kontynuację programu inwestycyjnego oraz dalszą poprawę efektywności. Wydatki na inwestycje w 2014 r. wzrosły o 46% r/r do 6,3 mld zł.

  Węglokoks złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o zgodę na przejęcie kontroli nad Hutą Pokój z siedzibą w Rudzie Śląskiej, podał Urząd.

  Kancelaria Medius przydzieliła 26.032 obligacji serii E o łącznej wartości nominalnej 2,6 mln zł z pierwotnie oferowanych 30 tys. papierów dłużnych o maksymalnej wartości 3 mln zł, podała spółka.

  Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) zawiesił notowania na NewConnect akcji spółek Nemex, Good Idea, Aton-HT, Air Market, Cerabud oraz akcji i obligacji Uboat-Line, podała giełda.

  Avia Solutions Group odnotowała 21,51 mln LTL skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2014 r. wobec 2,81 mln LTL zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

  Grupa Hotelowa Orbis odnotowała 89,20 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 64,98 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

  Monnari Trade odnotowało 13,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2014 r. wobec 10,81 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

  Polska Grupa Energetyczna (PGE) odnotowała 439 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2014 r. wobec 643 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w prezentacji wynikowej.

 • 11.02, 13:58MPiPS promuje mediację prewencyjną jak np. Centrum Wsparcia Przedsiębiorców 

  Warszawa, 11.02.2015 (ISBnews) - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) chce promować mediację prewencyjną, zapowiedział wiceminister Jacek Męcina. W tym celu Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej powołali jednostkę organizacyjną Centrum Wsparcia Przedsiębiorców (CWP).

  "Chcemy inaczej spojrzeć na rokowania, mediację, czy fakultatywny arbitraż. Chcemy wzmocnić mediację prewencyjną. Jako doświadczony mediator uważam za ważny element rokowań, kiedy we własnym gronie strony starają się dogadać, ale są sytuacje, gdzie prewencja jest ważna. Dla przykładu, rozwiązanie umowy czy roszczenia pracownicze powinny być rozwiązywane na gruncie prewencyjnej mediacji" - powiedział Męcina podczas seminarium Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej "Jak skutecznie zapobiegać konfliktom w otoczeniu firmy".

  Wiceminister podkreślił, że warto wprowadzać mechanizm polubownego rozwiązywania sporów, czy to wewnątrz firmy, czy poprzez zewnętrzny organ. Po to powołano Centrum Wsparcia Przedsiębiorców (CWP), którego celem jest zapobieganie konfliktom na wszystkich możliwych płaszczyznach, a w przypadku ich wystąpienia - pomoc w ich rozwiązywaniu.

  W przypadku wystąpienia konfliktu CWP będzie miało za zadanie jego rozwiązanie, przy czym rozwiązanie konfliktu musi wpisywać się w szeroko pojęty dialog społeczny. CWP składa się z wielu elementów prewencyjnych, jak i reaktywnych w przypadku wystąpienia konfliktów. Ujmując krótko: ma za zadanie dostarczać wiedzę, jak unikać konfliktów oraz jak je rozwiązywać w ramach polubownych metod. CWP oferuje firmom porady eksperta prawnika, ekspertyzy prawne, wdrożenia narzędzi rozwiązywania konfliktów w miejscu pracy Alternative Dispute Resolution (ADR) do firm, mediacje.

  "Chcemy ponadto nowego spojrzenia na rozwiązywanie sporów zbiorowych. Chcemy zmienić zasady dotyczące reprezentatywności stron w rozwiązywaniu sporów zbiorowych, nadając prymat wspólnej reprezentacji. Choć aktywność legislacyjna rządu będzie krótka i ustawa nie wejdzie w życie za tej kadencji, to podjęliśmy się tego, ponieważ zależy na tym partnerom społecznym" - dodał Męcina.

  Wiceminister wskazał również, że resort przymierza się do uregulowania prawa koalicji, tak by wszystkich wykonujących pracę (w tym wykonujących prace zlecone) w danej spółce objęło prawa do zrzeszania się.

  "Chcemy ponadto dyskutować, jak i na ile pracodawca powinien być obciążony odprowadzaniem składek związkowych. Interesuje nas kwestia definicji legalności sporu, warunki referendum. Trwają też prace w komisji trójstronnej o nowej ustawie o radzie dialogu społecznego" - podsumował wiceminister.

  Centrum Wsparcia Przedsiębiorców to jednostka organizacyjna Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej zajmująca się prewencją konfliktów, diagnozowaniem i rozwiązywaniem konfliktów związanych z działalnością pracodawców. CWP powstało w ramach projektu pn. "Budowa Centrum Wsparcia Przedsiębiorców Pracodawców RP - dialog społeczny poprzez mediacje" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  (ISBnews)
   

 • 03.02, 08:59Prezydent podpisał ustawę o obligacjach 

  Warszawa, 03.02.2015 (ISBnews) - Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, podała Kancelaria Prezydenta RP. 

  "Uchwalona ustawa ma na celu wprowadzenie rozwiązań ustawowych zmierzających do wsparcia rozwoju rynku długoterminowych nieskarbowych papierów dłużnych. Uchwalone rozwiązania mają stworzyć warunki do tego, aby emisje obligacji komercyjnych mogły pełnić rolę dodatkowego, w stosunku do kredytów bankowych, źródła pozyskania kapitału" - czytamy w komunikacie.

  Zgodnie z uzasadnieniem do uchwalonej ustawy, osiągnięcie powyższego celu nie jest możliwe przez zmianę obecnego aktu prawnego dotyczącego obligacji nieskarbowych. Dlatego też przyjęta obecnie ustawa zastępuje ustawę z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, która uznawana jest obecnie za jedną z istotnych barier rozwoju rynku długoterminowych nieskarbowych papierów dłużnych.

  W stosunku do obowiązującej ustawy o obligacjach nowy akt wprowadza szereg zmian. Polegają one przede wszystkim na:

  1. stworzeniu prawnej podstawy do ustanawiania i działania zgromadzenia obligatariuszy;

  2. rozszerzeniu zakresu instrumentów, które będą dostępne dla emitenta - ustawa wprowadza w art. 23 obligacje wieczyste, czyli obligacje niepodlegające wykupowi, które uprawniają obligatariusza do otrzymywania odsetek przez czas nieoznaczony;

  3. powiększeniu kręgu podmiotów mogących emitować obligacje (m.in. o osoby prawne utworzone wyłącznie w celu przeprowadzania emisji obligacji).

  "Poza wskazanymi zmianami o charakterze zasadniczym, w nowej ustawie znalazły się postanowienia, które w ustawie o obligacjach z 1995 r. nie występowały, ale okazały się niezbędne do wprowadzenia nowych regulacji. Przykładem jest regulacja dotycząca warunków emisji. Opiniowana ustawa zawiera ponadto szereg zmian o charakterze porządkującym i dostosowującym" - czytamy dalej.

  Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2015 r., zaś dotychczasowa ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach utraci moc.

  (ISBnews)

   

 • 28.01, 13:00Piechociński: Nie będzie łatwego zmniejszenia obciążeń dla kredytobiorców w CHF 

  Warszawa, 28.01.2015 (ISBnews) - Wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński przedstawił dziś propozycje poprawy sytuacji kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyty hipoteczne w CHF oraz "rekomendacje zmian prawnych i regulacyjnych". Podkreślił przy tym, że nie należy oczekiwać "jakiegoś prostego mechanizmu, który zmniejszy ciężary i sam kredyt".

  "Zacznę od rekomendacji dla banków. Po pierwsze, uwzględnienie przez banki ujemnej stawki LIBOR, po drugie, umożliwienie zainteresowanym kredytobiorcom bezprowizyjnej zamiany waluty kredytu z CHF na PLN po kursie równym średniemu kursowi NBP w dniu przewalutowania, po trzecie, wprowadzenie tzw. wakacji kredytowych na 3 lata (także dla kredytów złotowych) oraz wprowadzenie limitu wysokości raty na poziomie z końca 2014 r. Czwarta rekomendacja to odstąpienie od żądania dodatkowego zabezpieczenia kredytu z tytułu zmian kursowych" - powiedział Piechociński podczas konferencji prasowej.

  Wicepremier przedstawił też "rekomendacje zmian prawnych i regulacyjnych":

  1. ograniczenie ryzyka kursowego kredytobiorcy;
  2. ograniczenie wprowadzenia w czasie trwania umowy dodatkowych zabezpieczeń na wypadek zmian kursowych;
  3. zaprzestanie traktowania umorzenia części kredytu opodatkowanego przychodu po stronie kredytobiorcy
  ;
  4. zaliczenie kosztów umorzenia do (podatkowych) kosztów uzyskania przychodu banków
  ;
  5. wprowadzenie dla nowo zawartych umów limitu roszczeń z tytuły kredytu hipotecznego (udzielonego do 100% wartości nieruchomości) w wysokości wartości nieruchomości
  ;
  6. wprowadzenie i upowszechnienie rozwiązań umożliwiających elastyczne reagowanie na zakłócenia w obsłudze kredytów (złotowych i walutowych);
  7. wprowadzenie rozwiązań na wypadek nadzwyczajnie trudnej sytuacji życiowej kredytobiorcy (w złotym i walutach).

  "W tych sprawach nie ma kluczowych i łatwych rozwiązań, nie będzie jakiegoś prostego mechanizmu, który zmniejszy ciężary i sam kredyt" - powiedział Piechociński.

  Wicepremier podkreślił, że bardzo istotne będzie teraz monitorowanie rynku i wykonywanie tych rekomendacji. W tym celu będzie powołany zespół monitorujący, obejmujący organy władzy publicznej, przedstawiciela banków ze Związku Banków Polskich (ZBP), organizacji konsumenckich i autorytety w dziedzinie kredytów i mieszkalnictwa.

  Kilka dni temu premier Ewa Kopacz zapowiedziała, że rozwiązania mające wesprzeć kredytobiorców w sytuacji aprecjacji kursu franka szwajcarskiego będą znane pod koniec tego tygodnia. Premier deklarowała, że dołoży wszelkich starań, aby te rozwiązania weszły w życie nie za 3-4 miesiące, ale dość szybko, "bo od tego zależy los tych ludzi".

  Jak podkreśliła Kopacz, szczegółowe rozwiązania leżą w kompetencji Komisji Nadzoru Finansowego i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta.

  W połowie stycznia bank centralny Szwajcarii zdecydował o zaprzestaniu obrony minimalnego kursu wymiany CHF/EUR na poziomie 1,20, co skutkowało gwałtownym umocnieniem kursu franka szwajcarskiego (CHF) względem walut głównych oraz znacznym osłabieniem złotego polskiego (PLN) względem CHF.

  Pod koniec ub. tygodnia Związek Banków Polskich (ZBP) ogłosił propozycje rozwiązań, których celem jest ograniczenie negatywnego wpływu wzrostu kursu franka szwajcarskiego na klientów posiadających kredyty hipoteczne w tej walucie. ZBP proponuje m.in. uwzględnienie przez banki ujemnej stawki LIBOR CHF, przez 6 miesięcy niższy spread walutowy, rezygnację z żądania nowego zabezpieczenia oraz ubezpieczenia kredytu wobec kredytobiorców terminowo spłacających raty kredytowe.

  (ISBnews)
   

 • 28.01, 12:36Piechociński proponuje bankom m.in. 3-letnie wakacje dla kredytów hipotecznych 

  Warszawa, 28.01.2015 (ISBnews) - Propozycja tzw. wakacji kredytowych na 3 lata (także dla kredytów złotowych) oraz wprowadzenie limitu wysokości raty na poziomie z końca 2014 r. znalazły się wśród zaprezentowanych przez wicepremiera i ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego rekomendacji dla banków, które udzielały kredytów hipotecznych w CHF.

  "Zacznę od rekomendacji dla banków. Po pierwsze, uwzględnienie przez banki ujemnej stawki LIBOR, po drugie, umożliwienie zainteresowanym kredytobiorcom bezprowizyjnej zamiany waluty kredytu z CHF na PLN po kursie równym średniemu kursowi NBP w dniu przewalutowania, po trzecie, wprowadzenie tzw. wakacji kredytowych na 3 lata (także dla kredytów złotowych) oraz wprowadzenie limitu wysokości raty na poziomie z końca 2014 r. Czwarta rekomendacja to odstąpienie od żądania dodatkowego zabezpieczenia kredytu z tytułu zmian kursowych" - powiedział Piechociński podczas konferencji prasowej.

  Kilka dni temu premier Ewa Kopacz zapowiedziała, że rozwiązania mające wesprzeć kredytobiorców w sytuacji aprecjacji kursu franka szwajcarskiego będą znane pod koniec tego tygodnia. Premier deklarowała, że dołoży wszelkich starań, aby te rozwiązania weszły w życie nie za 3-4 miesiące, ale dość szybko, "bo od tego zależy los tych ludzi".

  Jak podkreśliła Kopacz, szczegółowe rozwiązania leżą w kompetencji Komisji Nadzoru Finansowego i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta.

  W połowie stycznia bank centralny Szwajcarii zdecydował o zaprzestaniu obrony minimalnego kursu wymiany CHF/EUR na poziomie 1,20, co skutkowało gwałtownym umocnieniem kursu franka szwajcarskiego (CHF) względem walut głównych oraz znacznym osłabieniem złotego polskiego (PLN) względem CHF.

  Pod koniec ub. tygodnia Związek Banków Polskich (ZBP) ogłosił propozycje rozwiązań, których celem jest ograniczenie negatywnego wpływu wzrostu kursu franka szwajcarskiego na klientów posiadających kredyty hipoteczne w tej walucie. ZBP proponuje m.in. uwzględnienie przez banki ujemnej stawki LIBOR CHF, przez 6 miesięcy niższy spread walutowy, rezygnację z żądania nowego zabezpieczenia oraz ubezpieczenia kredytu wobec kredytobiorców terminowo spłacających raty kredytowe.

  (ISBnews)
   

 • 27.01, 14:34Rząd przyjął projekt noweli ustawy o bankach spółdzielczych 

  Warszawa, 27.01.2015 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw, który zakłada m.in. możliwość zaliczenia udziałów członkowskich do kapitały podstawowego (CET1) banków oraz powołanie systemu ochrony i pomocy bankom spółdzielczym. Projekt zakłada także możliwość samodzielnej działalności (poza zrzeszeniem) banków, których fundusze własne wynoszą min. 5 mln euro i spełniają wymogi ostrożnościowe, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  Rozwiązania mają umożliwić dostosowanie polskiego prawa do unijnego rozporządzenia CRR w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych. Zmiany mają dotyczyć głównie sposobu traktowania funduszy własnych przez banki spółdzielcze oraz stworzenia ram prawnych do powołania systemu ochrony instytucjonalnej przez banki spółdzielcze i zrzeszające.

  "Banki spółdzielcze będą miały możliwość zaliczenia udziałów członkowskich, czyli funduszu udziałowego do tzw. kapitału CET I (Common Equity Tier I), tj. kapitału podstawowego. Warunkiem wykonania tej operacji jest przyznanie bankom spółdzielczym prawa do odmowy lub ograniczenia zwrotu wpłat dokonanych na wypowiedziane udziały członkowskie" - czytamy w komunikacie.

  Banki, które nie zdecydują się na to rozwiązanie, będą musiały uzupełnić ewentualne niedobory kapitału podstawowego Tier I w inny sposób.

  Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy, banki spółdzielcze i zrzeszające będą mogły stworzyć na podstawie umowy system ochrony instytucjonalnej (Institutional Protection Scheme – IPS), a skorzystanie z tej możliwości będzie dobrowolne.

  Podstawowym celem IPS jest zapewnienie płynności i wypłacalności każdemu z jego uczestników w celu osiągnięcia większego bezpieczeństwa. W praktyce oznacza to udzielanie pomocy bankom w formie pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych podobnych form finansowania. Fundusz pomocowy będzie tworzony przede wszystkim z wpłat jego uczestników.

  System IPS musi też spełnić warunek podejmowania działań przeciwdziałających zagrożeniom upadłości jego uczestników i zorganizowania mechanizmu monitorowania zagrożeń. Rząd chce, aby system był zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego i nadzorowany przez KNF.

  "Przyjęto, że na sfinansowanie wydatków związanych z tworzeniem lub przystąpieniem do systemu ochrony instytucjonalnej banki spółdzielcze i zrzeszające będą mogły otrzymać pożyczki z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, ze środków zgromadzonych w funduszu restrukturyzacji banków spółdzielczych" - podano także.

  Projekt noweli ustawy przewiduje także, że banki spółdzielcze, mające fundusze własne większe lub równe 5 mln euro i spełniające pozostałe wymogi ostrożnościowe, będą mogły wypowiedzieć umowę zrzeszenia i nie będą musiały zawrzeć takiej umowy z innym bankiem zrzeszającym. Obecne prawo uniemożliwia bankowi spółdzielczemu wystąpienie z zrzeszenia.

  "W efekcie wprowadzane zmiany przyczynią się do: wzmocnienia bazy kapitałowej banków spółdzielczych; zwiększenia bezpieczeństwa uczestników systemu ochrony instytucjonalnej, a tym samym bezpieczeństwa zgromadzonych depozytów; zaklasyfikowania lokat banków spółdzielczych w bankach zrzeszających do aktywów płynnych; zaliczenia przyjętych przez banki zrzeszające środków od banków spółdzielczych jako stabilnych źródeł finansowania aktywów" - czytamy także.

  Nowe regulacje mają wejść w życie po 30 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem przepisów, które powinny obowiązywać po 3 miesiącach od dnia publikacji.

  (ISBnews)

   

 • 26.01, 18:01Konferencja Pracodawców RP nt. zapobiegania konfliktom w otoczeniu firmy 4II 

  Warszawa, 26.01.2015 (ISBnews) - "Jak zapobiegać konfliktom w otoczeniu firmy?" to temat debaty Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, która odbędzie się 4 lutego 2015 o godz. 9:00 w Warszawie w Golden Floor Plaza, al. Jerozolimskie 123 A. Agencja ISBnews jest partnerem medialnym wydarzenia.

  Ideą seminarium jest podnoszenie świadomości nt. upowszechniania ADR (Alternative Dispute Resolution), czyli polubownych metod rozwiązywania konfliktów w relacjach pracy, korzyści płynących z prewencji sporów oraz sprawnego rozwiązywania już istniejących konfliktów.

  "Wierzymy, że upowszechnienie metod polubownych w dialogu zakładowym i relacjach pracy nie tylko pozytywnie wpłynie na polski system sądowy, ale przyczyni się do trwałej i korzystnej dla Polski zmiany społecznej" - podkreśla Katarzyna Rózicka z organizacji Pracodawcy RP.

  Intencją organizatorów jest również przedstawienie możliwości, jakie oferuje Centrum Wsparcia Przedsiębiorców Pracodawców RP, czyli jak skutecznie i bezpłatnie uzyskać porady prawne, ekspertyz oraz mediacje.

  "Wspólnie zastanowimy się nad podstawowymi bolączkami, trapiącymi polskich pracodawców i pracowników oraz nad tym, co możemy zrobić, aby im przeciwdziałać. Zaprezentujemy case studies związane z zapobieganiem i rozwiązywaniem konfliktów, czego dopełnieniem będzie symulacja mediacji" - dodała Rózicka.

  W roli ekspertów w panelu dyskusyjnym wystąpią praktycy z zakresu prawa pracy, mediatorzy, przedstawiciele pracodawców, związków zawodowych i instytucji publicznych.

  Uczestnicy dyskusji będą wymieniać się wiedzą, doświadczeniami oraz opiniami m.in. o tym:

  - Czy "idą" dobre czasy dla polubownych metod rozwiązywania konfliktów?

  - Czy wzrasta wśród przedsiębiorców świadomość potrzeby takiego miejsca, jakim jest CWP?

  - Jak idea usług oferowanych przez CWP wpisuje się w budowę systemu zapobiegania i rozwiązywania konfliktów?

  - Czy u każdego pracodawcy jest możliwe wdrożenie narzędzi mających na celu zapobieganie konfliktom?

  - Jakie potencjalne korzyści mogą odnieść pracodawcy i pracownicy w związku z prewencją konfliktów?

  Seminaria dedykowane są dla przedsiębiorców, pracowników (szczególnie dla reprezentantów działów HR), przedstawicieli związków zawodowych oraz dla osób zainteresowanych relacjami pracy. Udział w seminariach jest bezpłatny.

  Terminy kolejnych seminariów zostały zaplanowane w dogodnych lokalizacjach w następujących miastach:

  Warszawa - 4 luty 2015 r.

  Poznań - 5 marca 2015 r.

  Wrocław - 31 marca 2015 r.

  Gdańsk - 16 kwietnia 2015 r.

  Centrum Wsparcia Przedsiębiorców to jednostka organizacyjna Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej zajmująca się prewencją konfliktów, diagnozowaniem i rozwiązywaniem konfliktów związanych z działalnością pracodawców.

  CWP powstało w ramach projektu pn. "Budowa Centrum Wsparcia Przedsiębiorców Pracodawców RP - dialog społeczny poprzez mediacje" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  (ISBnews)
   

 • 19.01, 08:09Moody's obniżył rating obligacji rządowych Rosji do Baa3/Prime 3 (P-3) 

  Warszawa, 19.01.2015 (ISBnews) – Agencja ratingowa Moody's Investors Service obniżyła ocenę obligacji rządowych Rosji do Baa3/Prime 3 (P-3) z Baa2/Prime 2 (P-2), podał Moody's.

  Rating został jednocześnie poddany obserwacji pod kątem dalszego obniżania, podano również.

  (ISBnews)

 • 15.01, 16:43KNF: Kredytobiorcy zaabsorbują CHF/PLN nawet po 5,0 przy obecnym LIBOR CHF 

  Warszawa, 15.01.2015 (ISBnews) – Polski sektor bankowy jest odporny nawet na znaczące osłabienie się PLN względem CHF, jak też ewentualne silne i skumulowane w jednym momencie pogorszenie spłacalności kredytów CHF, poinformowała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Jednocześnie przy utrzymaniu stóp procentowych LIBOR CHF na poziomie zbliżonym do obecnego wzrost kursu CHF/PLN do 4,0, a nawet 4,5 i 5,0, powinien zostać zaabsorbowany przez większość kredytobiorców CHF, a miesięczna zmiana raty spłaty byłaby porównywalna do tych, jakie płacili kredytobiorcy mający analogiczny kredyt w PLN.

  „Wyniki testów warunków skrajnych przeprowadzanych przez UKNF, NBP (Narodowy Bank Polski), EBA (European Banking Authority – Europejski Urząd Nadzoru Bankowego) wskazują, że polski sektor bankowy jest odporny nawet na znaczące osłabienie się PLN względem CHF, jak też ewentualne silne i skumulowane w jednym momencie pogorszenie spłacalności kredytów CHF" – czytamy w komunikacie.

  Dokonana przez UKNF symulacja dla trwałej deprecjacji o 30% (zakładany kurs CHF/PLN 4,4980) wskazuje na spadek łącznego współczynnika kapitałowego z 14,62% do 14,38%, a wskaźnika opartego na funduszach najwyższej jakości (CET1) z 13,48% do 13,28%.
  Efekt deprecjacji PLN wobec CHF o 30% nie spowoduje więc znaczącego wzrostu ryzyka systemowego, zaznaczono w komunikacie.

  „Przy założeniu trwałej deprecjacji o 50% (zakładany kurs CHF/PLN 5,1900) szacowana zmiana funduszy w połączeniu ze wzrostem aktywów ważonych ryzykiem przełoży się na spadek łącznego współczynnika kapitałowego z 14,62% do 13,56%, a wskaźnika opartego na funduszach najwyższej jakości (CET1) z 13,48% do 12,49%". Deprecjacja PLN wobec CHF o 50% również nie spowoduje znaczącego wzrostu ryzyka systemowego" – czytamy dalej.

  Przy utrzymaniu stóp procentowych LIBOR CHF na poziomie zbliżonym do obecnego wzrost kursu CHF/PLN do 4,0, a nawet 4,5 i 5,0, powinien zostać zaabsorbowany przez większość kredytobiorców CHF, a miesięczna zmiana raty spłaty byłaby porównywalna do tych, jakie płacili kredytobiorcy mający analogiczny kredyt w PLN. Istotny wzrost ryzyka następuje natomiast przy założeniu połączenia wzrostu kursu CHF/PLN ze znacznym wzrostem stóp procentowych LIBOR CHF, któremu jednak przeciwdziała jednoczesna decyzja banku centralnego Szwajcarii o obniżeniu stóp procentowych o 50 punktów bazowych, podkreśla KNF.

  „Relatywnie korzystna sytuacja większości kredytobiorców CHF wynika z tego, że obserwowanemu od połowy 2008 r. osłabieniu złotego towarzyszy spadek stóp procentowych LIBOR CHF, co w całości lub znacznym stopniu rekompensowało skutki osłabienia złotego" – wskazano również.

  KNF podkreśla, że istotna część zadłużenia w CHF w ostatnich latach została spłacona. Od końca 2009 r. wolumen kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych w CHF (wyrażony w walucie naturalnej) w sektorze bankowym obniżył się o 21,6%.

  Wcześniej bank centralny Szwajcarii zdecydował o zaprzestaniu obrony minimalnego kursu wymiany CHF/EUR na poziomie 1,20, co skutkowało gwałtownym umocnieniem kursu franka szwajcarskiego (CHF) względem walut głównych oraz silnym osłabieniem złotego polskiego (PLN) względem CHF.

  (ISBnews)

 • 14.01, 16:19Instytut Staszica chce zmian prawnych ws. kontroli, które ułatwią pracę firmom 

  Warszawa, 14.01.2015 (ISBnews) - Instytut Staszica będzie rozmawiał z parlamentarzystami różnych opcji na temat konkretnych pomysłów prawnych, mających ucywilizować procesy kontrolne w Polsce. Proponuje m.in. obowiązek precyzyjnego uzasadnienia wszczęcia kontroli, szczególnie takiej, która paraliżuje pracę firmy / instytucji i możliwość składania zażaleń na takie uzasadnienia.

  "Propozycje prawne Instytutu to m.in.:

  - jednoznaczne zagwarantowanie kontrolowanym zasady domniemania dobrej woli i rozstrzygania wątpliwości na korzyść kontrolowanego

  - umożliwienie zajmowania pozycji obserwatora w kontrolach przez przedstawicieli organizacji pozarządowych

  - znacznie szybsze niż obecnie rozstrzyganie odwołań, także na drodze sądowej

  - obowiązek precyzyjnego uzasadnienia wszczęcia kontroli, szczególnie takiej, która paraliżuje pracę firmy / instytucji i możliwość składania zażaleń na takie uzasadnienia" - czytamy w oświadczeniu przesłanym agencji ISBnews.

  Instytut zapowiada, że będzie rozmawiał "z parlamentarzystami różnych opcji na temat konkretnych pomysłów prawnych, mających ucywilizować procesy kontrolne w Polsce". Jednym z podejmowanych tematów, będą kontrole skarbowe.

  "Mimo kolejnych deklaracji składanych przez kolejnych ministrów przedsiębiorca w relacjach z aparatem skarbowym wciąż nie jest równoprawnym partnerem, a petentem o słabej pozycji. Dlatego zmianom w prawie musi towarzyszyć zmiana w podejściu organów skarbowych do podatnika. Warto przypomnieć o ustaleniach ogłoszonego w ub. r. raportu Najwyższej Izby Kontroli, który wskazuje m.in. na uchylanie znacznej części decyzji naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów UKS w postępowaniu odwoławczym i dużą liczbę przypadków wadliwej interpretacji przepisów podatkowych przez urzędników" - podkreśla Instytut w swoim stanowisku.

  Według niego, inną, równie niepokojącą kwestią jest wykorzystywanie kontroli przez inne organy państwowe do wymuszenia określonych decyzji. Doniesienia dotyczące takich praktyk dotyczą m.in. Ministerstwa Zdrowia.

  "Klasycznym przykładem używania kontroli jako środka nacisku, a nie narzędzia pomagającego w przestrzeganiu prawa, są masowe kontrole Narodowego Funduszu Zdrowia w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej. Chodzi o te placówki, które nie chciały podpisać kontraktów na 2015 r. na warunkach resortu zdrowia. Kontrowersje budzą również działania Ministerstwa Zdrowia wobec placówek medycznych i ich szefów" - czytamy dalej.

  Kolejną złą praktyką jest nieoficjalne przekazywanie mediom "wyników" nieukończonych formalnie postępowań kontrolnych, jeszcze przed tym, jak do ustaleń miała szansę odnieść się instytucja kontrolowana, wylicza Instytut.

  "Tak, jak postępowanie prokuratorskie lub sądowe nigdy nie powinno być środkiem nacisku, a jedynie realizacją prawa, tak samo prowadzone przez państwowe urzędy kontrole nie powinny służyć innym celom. Żeby tak się stało, konieczne jest nie tylko doprecyzowanie przepisów, ale również zmiana sposobu myślenia decydentów. Można odnieść wrażenie, że na zmianie status quo nie zależy obecnie żadnej z głównych sił politycznych" - podsumowano w oświadczeniu.

  Instytut Staszica to niezależny think-tank, zajmujący się kwestiami społecznymi w kontekście zrównoważonego rozwoju. W gronie współpracowników IS znajdują się publicyści, wykładowcy akademiccy, eksperci od komunikacji społecznej.

  (ISBnews)
   

 • 08.01, 09:37Vivus: Zmiany proponowane przez MF doprowadzą do likwidacji pożyczek do 1000 zł 

  Warszawa, 08.01.2015 (ISBnews) - Vivus - lider rynku pożyczek online - przedstawił Ministerstwu Finansów uwagi do projektu ustawy o zmianie ustaw o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz Prawo bankowe, poinformowała agencję ISBnews spółka. Vivus ostrzega, że wprowadzenie proponowanej przez resort formuły obliczania limitu pozaodsetkowych kosztów kredytu doprowadzi do wycofania z rynku krótkoterminowych pożyczek na kwotę niższą niż 1000 zł.

  "Główne rekomendacje pożyczkodawcy obejmują:

  • Wprowadzenie rejestru firm pożyczkowych stanowiącego realną ochronę konsumenta
   oraz podstawowe narzędzie do eliminacji nieuczciwych kredytodawców.

  • Rezygnację z wprowadzenia limitu pozaodsetkowych kosztów kredytu, który w oczywisty sposób promuje wysokie kwoty pożyczek i zadłużanie się konsumenta na długi czas.

  • Rezygnację z arbitralnego 120-dniowego okresu zakazu współpracy z klientem po udzieleniu pożyczki, którego jedynym wymiernym efektem będzie monopolizacja rynku.

  • Wprowadzenie kwotowego limitu kosztów działań windykacyjnych odpowiadającego
   realnym kosztom ponoszonym przez pożyczkodawcę" - poinformowała Vivus.

  W szczegółowej analizie Vivus podkreśla, że podtrzymuje swoje dotychczasowe krytyczne stanowisko w sprawie ustanowienia limitu pozaodsetkowych kosztów kredytu dla rynku i równocześnie ponownie protestuje przeciwko zaproponowanej formule obliczania limitu tych kosztów tj. uzależnienie maksymalnej wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu od długości okresu kredytowania.

  "Tak skonstruowany mechanizm obliczana limitu stanowi przejaw dyskryminacji kredytodawców udzielających pożyczek krótkoterminowych, których okres spłaty nie przekracza jednego miesiąca. Raport PwC z maja 2014 roku pt. 'Ocena skutków wybranych regulacji projektu ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw' jednoznacznie wskazuje, że pożyczki do 1000 zł staną się nierentowne" - wskazuje spółka.

  Według Vivusa, takie działanie budzi sprzeciw zarówno z punku widzenia konstytucyjnej zasady demokratycznego państwa prawnego, jak również z perspektywy standardów powszechnie akceptowanych przez społeczeństwa krajów demokratycznych, realizujących wartości gospodarki wolnorynkowej.

  "Wysokość stałego składnika limitu została ustalona poniżej dolnych przedziałów kosztów wykazywanych przez firmy pożyczkowe działające na rynku mikropożyczek (25% w stosunku do 26-38%). Oznacza to, że przedsiębiorcy ci nie będą w stanie utrzymać rentowności bez drastycznej redukcji kosztów prowadzenia działalności" - przekonuje Vivus.

  Według pożyczkodawcy, w razie przyjęcia zaproponowanej formuły obliczania limitu pozaodsetkowych kosztów kredytu, udzielanie krótkoterminowych pożyczek, w szczególności na okres nieprzekraczający 3 miesięcy, zwłaszcza na kwotę poniżej 1 000 zł (co stanowi większość pożyczek udzielanych w kanale internetowym) stanie się nieopłacalne, co będzie skutkować wycofaniem tego produktu z rynku.

  "W efekcie konsumenci zostaną pozbawieni dostępu do ważnego źródła finansowania krótkoterminowych potrzeb, co może prowadzić do ich przeorientowania się na produkty długoterminowe, o przeciętnej znacznie wyższej kwocie kredytu, a tym samym powodować szybki wzrost zadłużenia znacznej części gospodarstw domowych. Co gorsze, z uwagi na fakt, iż mikropożyczki są produktem, który nie jest substytuowany przez sektor bankowy, część konsumentów może zostać wykluczona z legalnego rynku finansowego i w konsekwencji przejść do szarej strefy, gdzie będzie pozbawiona ochrony wynikającej z regulacji i nadzoru" - ostrzega Vivus.

  W związku z powyższym spółka zdecydowanie rekomenduje odejście od zaproponowanej formuły wyliczania maksymalnych pozaodsetkowych kosztów kredytu.

  "Proponowane rozwiązanie razi swoją arbitralnością, co jest szczególnie widoczne w odniesieniu do ustalonej długości okresu, w którym pozaodsetkowe koszty kredytu miałyby podlegać sumowaniu (120 dni od dnia wypłaty kredytu). Należy zwrócić uwagę, iż w uzasadnieniu projektu ustawy brak jakichkolwiek argumentów wyjaśniających powody, dla których zdecydowano się na przyjęcie wyżej wspomnianego okresu jako podstawy do obliczenia limitu" - wyliczono.

  Vivus dowodzi, że radykalne ograniczenie możliwości obciążenia konsumenta uzasadnionymi kosztami związanymi z odroczeniem spłaty zadłużenia w okresie 120 dni od wypłaty kredytu spowoduje, że kredytodawcy udzielający pożyczek krótkoterminowych niezwłocznie po upływie terminu spłaty określonego w umowie będą w istocie zmuszeni skierować sprawę do sądu.

  Vivus Finance należy do grupy 4finance Group, która udziela krótkoterminowych pożyczek przez internet w 15 krajach (oprócz Polski m.in. w Danii,Szwecji, Hiszpanii i Rosji). Na polskim rynku marka Vivus jest obecna od lipca 2012 r.

  Lesław Kretowicz

  (ISBnews)

 • 02.01, 13:02Płaca minimalna wzrosła do 1750 zł od 1 stycznia 

  Warszawa, 02.01.2015 (ISBnews) - Płaca minimalna wzrosła od 1 stycznia do 1750 zł (z 1680 zł w ub.r.). Dla pracujących pierwszy rok wynosi ona 1400 zł, przypomina Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS).

  Płaca minimalna jest ustalonym najniższym wynagrodzeniem, jakie pracodawca musi wypłacić pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę. Wynagrodzenie poniżej płacy minimalnej jest naruszeniem praw pracowniczych.

  "Płaca minimalna w 2015 roku, wynikająca z zapisów ustawowych, osiągnęłaby wysokość 1731 zł. Rząd na posiedzeniu 10 czerwca przyjął propozycję MPiPS, przewidującą wzrost o 19 zł wyższy od ustawowego" - czytamy w komunikacie.

  "Wraz ze wzrostem płacy minimalnej rosną także inne świadczenia, takie jak odprawa przy zwolnieniu grupowym, wynosząca piętnastokrotność płacy minimalnej, dodatek za pracę w porze nocnej, wynagrodzenie za czas przestoju czy podstawa wymiaru zasiłku chorobowego i macierzyńskiego" - podkreśla resort.

  Obecna wysokość płacy minimalnej to 44,1% przeciętnej pensji, prognozowanej na 2015 rok.

  (ISBnews)

   

 • 30.12, 15:24Rząd przyjął projekt ustawy mającej na celu m.in. walkę z wyłudzaniem VAT 

  Warszawa, 30.12.2014 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) oraz ustawy Prawo zamówień publicznych, podała Kancelaria Premiera.

  "Jednym z głównych celów proponowanych rozwiązań jest zwiększenie skuteczności w walce z oszustwami podatkowymi, polegającymi na uchylaniu się od zapłaty podatku VAT lub jego wyłudzaniu" - czytamy w komunikacie.

  Zmian oczekują przede wszystkim uczciwi przedsiębiorcy (płacący podatek VAT), którzy ze strony oszustów podatkowych doświadczają nieuczciwej konkurencji. Także budżet państwa ponosi z tego powodu straty, dlatego uszczelnienie systemu rozliczeń VAT jest niezbędne, podkreślono.

  "W projekcie nowelizacji ustawy o VAT zaproponowano m.in. regulacje ograniczające nadużycia w płaceniu podatku VAT (np. rozszerzenie stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia - gdy nabywca, a nie dostawca rozlicza VAT - do obrotu takimi towarami jak: niektóre postacie złota, - kolejne wyroby ze stali (chodzi o towary, których właściwości są identyczne z tymi towarami, które są już objęte tym mechanizmem), telefony komórkowe, w tym smartfony, komputery przenośne takie jak: tablety, notebooki, laptopy, itp. oraz konsole do gier.

  Nowe przepisy pozwolą też wprowadzić informacje podsumowujące dla transakcji objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia, które będą składane przez sprzedawców. Na podstawie danych z tych informacji będzie można sprawdzić, czy nabywcy wywiązali się z obowiązku rozliczenia podatku.

  Kolejne przepis to podwyższenie wysokości kaucji gwarancyjnej w przypadku dostaw paliw: minimalnej do 1 mln zł (z 200 tys. zł) i maksymalnej do 10 mln zł (z 3 mln zł)". Jak podano w materiale, rozwiązanie to ma ograniczyć nadużycia w rozliczaniu podatku VAT przez podmioty działające w branży paliwowej.

  Nowelizacje obejmują także regulacje mające na celu pełniejsze dostosowanie polskich przepisów o VAT do prawa unijnego.

  "Wprowadzenie rozwiązań ograniczających nieprawidłowości w rozliczaniu podatku VAT w obrocie niektórymi artykułami elektronicznymi, jak również w branży paliwowej, obrocie stalą i metalami szlachetnymi przyczyni się do poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej przez uczciwych podatników oraz będzie służyć polepszeniu sytuacji w branżach dotkniętych nieuczciwym procederem" - podsumowała Kancelaria Premiera.

  (ISBnews)
   

 • 29.12, 15:42MinFin zatwierdziło koncepcję rozwoju Krajowej Informacji Podatkowej 

  Warszawa, 29.12.2014 (ISBnews) – Wiceminister finansów Jacek Kapica zatwierdził "Koncepcję rozwoju Krajowej Informacji Podatkowej". Jednym z głównych założeń projektowanych zmian jest skrócenie terminu wydawania interpretacji indywidualnych z 3 do 2 miesięcy, poinformowało Ministerstwo Finansów (MinFin).

  „Kolejnym celem jest stworzenie z Krajowej Informacji Podatkowej ogólnokrajowego punktu informacji podatkowej, obsługującego wiele kanałów komunikacji, prezentującego kompletną i jednolitą informację na temat podatków (zarówno w udzielanych odpowiedziach, jak i wydawanych interpretacjach), przyjętą i stosowaną konsekwentnie przez wszystkie jednostki administracji podatkowej" – czytamy w komunikacie

  Zmiany te, według MinFin mają zapewnić optymalne wsparcie podatników, a wzmocnienie KIP przyspieszy również wydawanie interpretacji indywidualnych.

  „Jednolita dla podatników i urzędów skarbowych informacja na temat przepisów prawa podatkowego oraz ich interpretacji przez Krajową Informację Podatkową da podatnikom pewność co do sposobu stosowania przez organy administracji podatkowej przepisów prawa podatkowego oraz zwiększy poczucie stabilizacji w tym obszarze. Powinno to przyczynić się do większej dobrowolności w wypełnianiu obowiązków podatkowych, zmniejszenia liczby popełnianych błędów, skutkujących uszczupleniami lub opóźnieniami wpływów podatkowych do budżetu państwa, jak również do ograniczenia wizyt podatników w urzędach skarbowych" – czytamy także.

  Do narzędzi włączonych do nowej struktury będzie należeć Portal Podatkowy, który będzie uzupełniał takie możliwości komunikacyjne  jak e-mail, infolinia, Baza Wiedzy Administracji Podatkowej, czy też interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego.

  Ministerstwo podało, że skrócenie terminu wydawania podatnikom interpretacji indywidualnych o 1 miesiąc wymaga wzmocnienia kadrowego KIP, a dodatkowe 175 etaty wzmacniające kadrę KIP pochodzić będzie z etatów uzyskanych w wyniku konsolidacji usług pomocniczych w administracji podatkowej.

  (ISBnews)

 • 22.12, 12:43Prezydent podpisał ustawę ws. zmiany stawek opłaty interchange 

  Warszawa, 22.12.2014 (ISBnews) – Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych, która wprowadza zmianę maksymalnej ustawowej stawki opłaty interchange dla krajowych transakcji płatniczych - na 0,2% w przypadku karty debetowej i 0,3% dla karty kredytowej, podała Kancelaria Prezydenta.

  "Ustawa neutralizuje negatywne skutki zmiany zasad regulujących świadczenie usługi transgranicznego rozliczania transakcji kartami płatniczymi (tzw. acquiringu) na terytorium Unii Europejskiej, która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. Zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi w uchwalonej ustawie poziom obniżonych stawek maksymalnych opłat interchange został zróżnicowany w zależności od rodzaju karty. Wartość stawki dla karty debetowej został ustalony na poziomie 0,2% wartości jednostkowej krajowej transakcji płatniczej wykonanej przy użyciu tej karty, oraz w wysokości maksymalnie 0,3% wartości jednostkowej w przypadku karty kredytowej" - głosi komunikat.

  Ponadto ustawa doprecyzowuje obowiązki informacyjne agentów rozliczeniowych względem akceptantów. Ustawa wprowadza obowiązek dla agenta rozliczeniowego poinformowania akceptanta o opłatach, które ten będzie zobowiązany uiścić w związku z akceptacją transakcji płatniczych przy użyciu kart płatniczych, jeszcze przed zawarciem umowy. W ten sposób akceptant zawierając umowę będzie świadomy kosztów, które będą go obciążały w przyszłości w związku z akceptacją kart, a dostęp do informacji nie będzie warunkowany świadomością istnienia prawa do tej informacji i aktywnym działaniem. Obowiązek ten będzie dotyczył także przypadku zmiany wysokości opłaty akceptanta, podano również.

  Ustawa wprowadza ponadto wydłużenie z trzech do pięciu lat okresu preferencji w zakresie wysokości stawki opłaty interchange dla nowo tworzonych organizacji kartowych. Wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 18.12, 07:03Sejm przyjął ustawę budżetową na 2015 r. w III czytaniu 

  Warszawa, 18.12.2014 (ISBnews) - Sejm przyjął wczoraj tuż przed północą w III czytaniu projekt ustawy budżetowej na 2015 r., zakładającej m.in. 3,4% wzrostu PKB oraz limit 46,08 mld zł deficytu. Obecnie ustawa trafi do Senatu.

  Za ustawą opowiedziało się 236 posłów, przeciw oddano 205 głosów, przy 3 głosach wstrzymujących się.

  W budżecie na 2015 rok zaplanowano: dochody budżetu państwa w wysokości 297,25 mld zł, wydatki budżetowe - 343,33 mld zł, deficyt budżetu na kwotę nie większą niż 46,08 mld zł.

  W ustawie założono także m.in. wzrost PKB w ujęciu realnym o 3,4%, brak wpływów z tytułu zysku Narodowego Banku Polskiego, a przychody z prywatyzacji - na poziomie 1,20 mld zł.

  (ISBnews)
   

 • 12.12, 12:10MG: Ustawa Prawo działalności gospodarczej ma być przyjęta do wakacji 

  Warszawa, 12.12.2014 (ISBnews) - Ministerstwo Gospodarki chce, aby ustawa Prawo działalności gospodarczej trafiła w marcu przyszłego roku pod obrady Sejmu i została przyjęta przed wakacjami parlamentarnymi, poinformował wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński.

  "Ustawa do końca marca ma znaleźć się w sejmie, by przed wakacjami parlamentarnymi była przyjęta. Mamy tę ustawę napisaną, teraz będziemy ją proceduralnie domykać. Będzie to projekt rządowy, ale będę zabiegał o poparcie wszystkich partii politycznych" - powiedział Piechociński podczas konferencji prasowej.

  Według wiceministra gospodarki Mariusza Haładyja, szybkie przyjęcie ustawy będzie możliwe, ponieważ opracowany projekt jest "bardzo konkretny, zbliżony do potencjalnego kształtu ustawy".

  "W przypadku tej ustawy chcieliśmy utrzymać charakter 'konstytucji', regulującej stosunki przedsiębiorcy z administracją. Nowe przepisy mają służyć wzmocnieniu praw i gwarancji przedsiębiorców" - dodał Haładyj.

  Według resortu, wśród celów ustawy znajduje się uproszczenie definicji działalności gospodarczej i sformułowanie "kanonu" zasad działalności gospodarczej m. in. wprowadzenie zasady "co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone" i zasady "domniemania uczciwości przedsiębiorcy". Resort chce także m.in., by organy koncentrowały się na pouczaniu zaczynającego działalność mikroprzedsiębiorcy, a nie na sankcjach wobec niego i aby zostały wprowadzone dyrektywy sprzyjające miarkowaniu kar administracyjnych w przypadku małej szkodliwości uchybień (dostosowanie kary do stopnia naruszenia).

  (ISBnews)

   

 • 02.12, 14:29Rząd zatwierdził kontrakty terytorialne dla województwa podkarpackiego 

  Warszawa,02.12.2014 (ISBnwes) - Rada Ministrów zatwierdziła kontrakt terytorialny dla województwa podkarpackiego, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Wcześniej rząd przyjął kontrakty dla 14 innych województw.

  Kontrakt terytorialny to umowa zawierana między rządem a samorządem województwa, w której określa się cele rozwojowe i przedsięwzięcia istotne dla rozwoju kraju oraz danego województwa, przy realizacji których mają współpracować obie jego strony: rządowa i samorządowa.

  "Kontrakt terytorialny dla województwa podkarpackiego będzie obowiązywał w latach 2014-2023. Źródłami jego finansowania będą w szczególności: środki przeznaczone na realizację programów operacyjnych na lata 2014-2020 oraz budżety: państwa, województwa, innych jednostek samorządu terytorialnego, a także środki pozostałych jednostek sektora finansów publicznych, środki państwowych funduszy celowych i inne środki publiczne. W realizację kontraktu mogą być również zaangażowane środki prywatne" - czytamy w komunikacie CIR.

  W ramach kontraktu chodzi o takie działania, jak: poprawa jakości badań oraz wzmocnienie współpracy sektora nauki i gospodarki, poprawa zewnętrznej i wewnętrznej dostępności przestrzennej województwa ze szczególnym uwzględnieniem Rzeszowa jako ponadregionalnego ośrodka wzrostu gospodarczego, zwiększenie bezpieczeństwa i efektywności energetycznej województwa, lepsze gospodarowanie wodami, lepsze wykorzystanie istniejącego potencjału przyrodniczego i kulturowego województwa (chodzi o działania w obszarze dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz sportu i turystyki).

  Kolejne cele to zwiększenie poziomu zatrudnienia w województwie, podniesienie poziomu wykształcenia i kompetencji w regionie, poprawa dostępności i jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, rozwój miast wojewódzkich i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie oraz miast regionalnych i subregionalnych oraz kompleksowa rewitalizacja i rekultywacja obszarów dotkniętych niekorzystnymi zjawiskami społecznymi i gospodarczymi oraz terenów zdegradowanych (poprzemysłowych, powojskowych i pokolejowych).

  (ISBnews)

 • 02.12, 14:05Rząd zmienił granice Mieleckiej SSE, liczy na 5,7 tys. nowych miejsc pracy 

  Warszawa, 02.12.2014 (ISBnews) - Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie Mieleckiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSE) i liczy, że dzięki zmianom  utworzone będą 5722 nowe, trwałe miejsca pracy, przy nakładach ok. 1,5 mld zł, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  W znowelizowanym rozporządzeniu przewidziano włączenie do obszaru strefy gruntów o powierzchni 110,0546 ha i wyłączenie z niej terenu o powierzchni 12,1917 ha. Po zmianach powierzchnia mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej wyniesie 1460,8493 ha. Grunty, o które zwiększana jest powierzchnia strefy, nie znajdują się w obszarze Natura 2000.

  "Objęcie specjalną strefą ekonomiczną gruntów położonych w Głogowie Małopolskim, Rzeszowie i Rejowcu Fabrycznym umożliwi powstanie nowych inwestycji. Chodzi o przygotowanie infrastruktury pod budowę Parku Naukowo-Technologicznego Rzeszów-Dworzysko. Inwestycja będzie realizowana w ramach PO Rozwój Polski Wschodniej. Ocenia się, że utworzone będą 5722 nowe, trwałe miejsca pracy, przy nakładach ok. 1,5 mld zł, co wpłynie korzystnie na gospodarczy rozwój tych regionów" - czytamy w komunikacie.

  Zgodę na włączenie nowych terenów do strefy wyraziły już właściwe terytorialnie rady miast i gmin. Zmiana granic uzyskała pozytywną opinię zarządów województw: podkarpackiego i lubelskiego, podano także.

  SSE Euro-Park Mielec - pierwsza polska specjalna strefa ekonomiczna - powstała w Mielcu w 1995 r. na gruzach wielkiej fabryki lotniczej. Składa się z 25 podstref położonych głównie na terenie południowo-wschodniej części Polski, głównie w województwie podkarpackim. Posiada również swoje podstrefy w województwach: lubelskim, zachodniopomorskim, śląskim oraz małopolskim.

  (ISBnews)

   

 • 20.11, 08:51BFG ustalił dla banków stawkę opłaty obowiązkowej i ostrożnościowej na 2015 r. 

  Warszawa, 20.11.2014 (ISBnews) - Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) podjęła uchwałę w sprawie obowiązkowej opłaty rocznej oraz opłaty ostrożnościowej, które będą wnoszone przez banki na 2015 rok. Stawka obowiązkowej opłaty rocznej została ustalona na 0,189%, zaś opłaty ostrożnościowej na 0,05% 12,5-krotności sumy wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka oraz wymogów kapitałowych z tytułu przekroczenia limitów i naruszenia norm określonych w ustawie Prawo bankowe, czytamy w komunikatach.

  "Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego określa stawkę opłaty rocznej na 2015 rok wnoszonej na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przez podmioty objęte obowiązkowym systemem gwarantowania - w wysokości  0,189% 12,5-krotności sumy wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka oraz wymogów kapitałowych z tytułu przekroczenia limitów i naruszenia norm określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 Prawo bankowe" - czytamy w komunikacie.

  W przypadku opłaty ostrożnościowej, ustalonej na przyszły rok stawka została określona na 0,05%12,5-krotności sumy wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka oraz wymogów kapitałowych z tytułu przekroczenia limitów i naruszenia norm określonych w prawie bankowym.

  BFG podał, że podstawą naliczenia zarówno opłaty rocznej i jak i ostrożnościowej jest stan 12,5 –krotności sumy tych wymogów według stanu na 31 grudnia 2014 r., zaś obie opłaty  mają być wniesione przez banki do 16 marca 2015 r.

  Fundusz ustalił także stawkę funduszy ochrony środków gwarantowanych przez banki.

  "Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego określa stawkę funduszy ochrony środków gwarantowanych tworzonych przez podmioty objęte obowiązkowym systemem gwarantowania, w wysokości 0,55% sumy środków pieniężnych zgromadzonych w banku na wszystkich rachunkach, stanowiącej podstawę obliczania kwoty rezerwy obowiązkowej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami" - czytamy także.

  Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) jest instytucją zarządzającą systemem gwarantowania depozytów w Polsce. Zadaniem Funduszu jest działanie na rzecz bezpieczeństwa oraz stabilności banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz wzrostu zaufania do systemu finansowego.

  (ISBnews)