ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 22.05, 11:59Glapiński: Dopóki będę prezesem NBP, Polska nie wejśdzie do ERM 2 i strefy euro 

  Warszawa, 22.05.2019 (ISBnews) - Prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adam Glapiński zadeklarował, że dopóki będzie prezesem banku centralnego, Polska nie przystąpi do systemu ERM2 oraz strefy euro.

  "Podjąłem decyzję, aby z tego miejsca stanowczo stwierdzić, że niezależnie od tego, kto będzie rządził w Polsce, dopóki będę prezesem Narodowego Banku Polskiego, dopóty Polska nie wejdzie do strefy ERM 2 i euro. I stwierdzam to, mając świadomość, że może to spowodować kolejną falę krytyki i nieprzychylnych uwag pod moim adresem. Tego wymaga dobro polskiej gospodarki i Polaków" - powiedział Glapiński podczas debaty "Złoty, euro i sprawa polska" w NBP.

  Sześcioletnia kadencja Glapińskiego jako prezesa NBP kończy się w 2022 roku.

  Wchodząc w 2004 r. do Unii Europejskiej, Polska zobowiązała się do przyjęcia wspólnej waluty, jednak bez określania terminów.

  (ISBnews)

   

 • 14.05, 11:25EKG: PPK są dobrym pomysłem, ale wpływy mogą okazać się nadal niewystarczające 

  Katowice, 14.05.2019 (ISBnews) - Czas wysokiego wzrostu gospodarczego, rosnących płac i bogacącego się społeczeństwa to najlepszy moment, by Polacy rozpoczęli systematycznie odkładać na emeryturę, ocenili uczestnicy panelu pt. "Pracownicze Plany Kapitałowe" podczas XI Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EKG) w Katowicach. Wątpliwości wzbudzały natomiast metody i systemy oszczędzania. Od zwolenników dobrowolności i likwidacji wieku emerytalnego, jak były minister finansów Stanisław Kluza, po najbardziej radykalnego - dyrektora Biura Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim Rafała Beneckiego, optującego za jak najszybszym wzrostem składek obowiązkowych powiązanym z obniżką PIT-u.

  Agencja ISBnews jest głównym patronem medialnym EKG.

  "PPK to remedium na niską stopę zastąpienia, która nas czeka w przyszłości. Nie jest to wyjście idealne, ale w momencie wysokiego wzrostu gospodarczego, rosnących płac i bogacącego się społeczeństwa mamy najlepszy moment, by wdrożyć ten program" - powiedział wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju, były wiceminister pracy Bartosz Marczuk podczas debaty.

  Podobnego zdania był członek zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) Paweł Jaroszek, który podkreślił, że przyszły polski emeryt ma szeroki wachlarz możliwości, jeśli chodzi o przyszłą emeryturę. Poza składkami obowiązkowymi ma bowiem duży wybór produktów dobrowolnych. Ponadto każdy z przyszłych emerytów może sam dość precyzyjnie wyliczyć swoje potrzeby.

  "Każdy może sobie wyliczyć, że średnio będziemy pobierać emeryturę przez ok. 200 miesięcy, więc wystarczy pomnożyć przez tę liczbę kwotę oczekiwanej emerytury, aby wiedzieć, ile musimy oszczędzić. Wówczas możemy sobie sami zaplanować wysokość składek i liczbę funduszy, w które zainwestujemy" - wyjaśnił Jaroszek.

  W dobrowolne oszczędzanie nie wierzy jednak dyrektor Biura Analiz Makroekonomicznych w ING BSK Rafał Benecki, który na bazie doświadczeń z lat minionych uważa, że polski pracownik oszczędzi na emeryturę tylko wówczas, gdy będzie to przymusowe. Nie wynika to jednak z beztroski czy niskiej świadomości ekonomicznej, ale braku zaufania do systemu.

  "Obowiązkowa składka na PPK powinna rosnąć w miarę, jak będziemy się bogacić. W społeczeństwie, które ma bardzo złe doświadczenia z systemem emerytalnym żadne zachęty, nawet podatkowe, nie skłonią Polaków do dobrowolnych ubezpieczeń" - powiedział Benecki.

  Ekonomista ING BSK wyjaśnił, że aby stopa zastąpienia osiągnęła poziom 60%, konieczne jest jak najszybsze dojście do najwyższej możliwej składki na PPK. Powinno być to skorelowane z modyfikacją systemu podatkowego, a szczególnie - z obniżką podatku PIT.

  "Zaufania do systemu nie wzbudza też pomysł opodatkowania z góry 15-proc. podatkiem środków przenoszonych do IKE. Moje wątpliwości budzi też sam fakt likwidacji OFE, co wobec dużego zaangażowania funduszy private equity, może spowodować załamanie na giełdzie" - podkreślił Benecki.

  Kolejny problem zauważył szef Kolegium Analiz Ekonomicznych i były minister finansów Stanisław Kluza, wskazując na rolę pracodawców w systemie Polega ona na tym, że w rzeczywistości zmusza się ich do poniesienia 1,5-proc. kosztów składek, a także kosztów obsługi administracyjnej.

  "Pracodawcy na końcu się zgodzili na partycypację w składce na PPK, ale dla nich nie jest to korzystne, to w rzeczywistości kolejne podnoszenie kosztów pracy. Obawiam się też, niestety, że środki na przyszłe emerytury nadal zbyt niskie i na PPK się nie skończy, pojawią się pomysły na kolejne składki" - zaznaczył.

  "Ponadto Polska ma bardzo zaburzony system emerytalny poprzez dużą liczbę przywilejów branżowych itp. zaszłości z lat minionych. Może więc warto zastanowić się nad zniesieniem wieku emerytalnego, a uzależnienie momentu przejścia na emeryturę od poziomu środków zakumulowanych na naszych indywidualnych kontach" - podsumował Kluza.

  (ISBnews)

   

 • 13.05, 14:17Czerwińska: MF przedstawi SRRK do akceptacji Rady Ministrów w czerwcu 

  Katowice, 13.05.2019 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów planuje przedłożyć projekt Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego (SRRK) do akceptacji Rady Ministrów w czerwcu, poinformowała minister finansów Teresa Czerwińska.

  "Planujemy przedłożyć Strategię Rozwoju Rynku Kapitałowego w czerwcu do akceptacji Rady Ministrów" - powiedziała Czerwińska podczas panelu na XI Europejskim Kongresie Gospodarczym (EKG) w Katowicach. Agencja ISBnews jest głównym patronem medialnym EKG.

  Przedstawiony pod koniec lutego br. projekt SRRK zakłada m.in. szereg zmian w zakresie podatków związanych z inwestowaniem, m.in. obniżenie opodatkowania dywidend od długoterminowych inwestycji, zwolnienie zysków ze sprzedaży akcji pracowniczych z podatku od zysków kapitałowych oraz umożliwienie uznania 125% kosztów przygotowania IPO za koszt podatkowy. Zakłada on także m.in. rozwiązania, których celem jest pozyskanie emitentów i inwestorów z zagranicy oraz umożliwienie emitentom prowadzenie programów lojalnościowych.

  (ISBnews)

   

 • 07.05, 14:40Rząd przyjął nowęlę dot. m.in. pracowniczych funduszy emerytalnych  

  Warszawa, 07.05.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych (PPE), poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Dzięki proponowanym rozwiązaniom pracownicze fundusze emerytalne będą mogły m.in. podjąć działalność transgraniczną.

  "Projekt dostosowuje polskie prawo do wymogów dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie działalności instytucji pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzoru nad takimi instytucjami (tzw. dyrektywa IORP2). Dzięki proponowanym rozwiązaniom pracownicze fundusze emerytalne będą mogły podjąć działalność transgraniczną, co ma znaczenie w kontekście wzrastającej mobilności pracowników w Unii Europejskiej. Nowe przepisy ułatwią również dostęp uczestnikom i potencjalnym uczestnikom pracowniczych programów emerytalnych do bardziej zrozumiałej i rzetelnej informacji. Ponadto, poprawi się poziom bezpieczeństwa inwestycji w związku z wprowadzeniem odpowiedniej polityki wynagrodzeń i polityki inwestycyjnej" - czytamy w komunikacie.

  W projekcie określono ramy systemu zarządzania w pracowniczym towarzystwie emerytalnym, w tym nałożono na nie obowiązek wprowadzenia systemu zarządzania, kontroli wewnętrznej, planów awaryjnych oraz dokumentowania własnej oceny ryzyka. Określono także zasady korzystania z outsourcingu.

  "Nowe przepisy nakładają też na pracownicze towarzystwa emerytalne obowiązek wprowadzenia kluczowych funkcji (zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego) oraz ustanowienia odpowiedniej polityki wynagrodzeń. Doprecyzowują także niejasne dotychczas terminy na przekazywanie dokumentów między podmiotami określonymi w ustawie. W projekcie ustalono również zasady prowadzenia działalności transgranicznej przez pracowniczy fundusz emerytalny. Uregulowano kwestię przeniesienia transgranicznego - przeniesienia zobowiązań i aktywów pracowniczego funduszu emerytalnego do analogicznego podmiotu działającego poza granicami Polski, ale na terytorium Unii Europejskiej" - czytamy dalej.

  Jak podaje CIR, wprowadzone zmiany umożliwią pracowniczym funduszom emerytalnym uwzględnianie w swoich decyzjach potencjalnych, długofalowych skutków decyzji inwestycyjnych w związku z czynnikami środowiskowymi, społecznymi i związanymi z ładem korporacyjnym (tzw. czynnikami ESG). Ma to znaczenie w kontekście postępujących zmian klimatycznych i debaty na temat zrównoważonego finansowania (może to dotyczyć inwestycji przyjaznych środowisku).

  "Nowe przepisy zezwalają także (z uwzględnieniem zasad ostrożnościowych) na inwestowanie pracowniczym funduszom emerytalnym w:

  - instrumenty emitowane lub gwarantowane przez Europejski Bank Inwestycyjny w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych,

  - europejskie długoterminowe fundusze inwestycyjne,

  - europejskie fundusze na rzecz przedsiębiorczości społecznej,

  - europejskie fundusze venture capital (tj. zajmujące się inwestycjami na wczesnych etapach rozwoju)" - czytamy także.

  Projekt reguluje również zagadnienie obowiązku dotrzymania tajemnicy zawodowej oraz nakłada na organ nadzoru nowe obowiązki związane z wymianą informacji między takim organem a Europejskim Urzędem Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA). Chodzi także o obowiązek publikowania określonych informacji na temat sankcji nałożonych w związku ze złamaniem przepisów ustawowych oraz o nowe obowiązki związane z wymianą informacji z pracowniczymi towarzystwami i pracowniczymi funduszami emerytalnymi.

  Nowe rozwiązania wejdą w życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać po 6 miesiącach od ogłoszenia.

  (ISBnews)

   

 • 07.05, 14:19Rząd przyjął nowelę ustawy o PPK znoszącą limit 30-krotności podstawy wpłat 

  Warszawa, 07.05.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK), który przewiduje zniesienie limitu 30-krotności podstawy wpłat w pracowniczych planach kapitałowych oraz uproszczenie systemu PPK, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Najważniejsze rozwiązania:

  - rozszerzenie katalogu osób zatrudnionych (w rozumieniu ustawy o PPK) o osoby przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego (dzięki tej zmianie podmioty zatrudniające nie będą musiały zawierać umów o prowadzenie PPK w różnych terminach w związku z powrotem poszczególnych osób do pracy z urlopów związanych z macierzyństwem);

  - umożliwienie zastosowania podpisu mechanicznego do wezwania podmiotu zatrudniającego do zawarcia umowy o zarządzanie PPK albo do przekazania do Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) informacji o zawarciu umowy o zarządzanie PPK;

  - wprowadzenie dodatkowej możliwości informowania uczestników PPK przez zapewnienie im dostępu do systemu teleinformatycznego instytucji finansowej, a w przypadku, gdy będzie to niemożliwe przekazywanie takiej informacji na wniosek uczestnika PPK w postaci papierowej;

  - w celu zapewnienia efektywności dokonywanych inwestycji wprowadzono dodatkowy warunek pobierania przez podmioty zarządzające PPK wynagrodzenia za osiągnięty wynik w postaci konieczności osiągnięcia stopy zwrotu przez fundusz inwestycyjny, fundusz emerytalny lub subfundusz - na poziomie nie niższym niż 75% najwyższych stóp zwrotu w ramach funduszy tej samej zdefiniowanej daty" - czytamy w komunikacie.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 24.04, 11:13Prezydent podpisał nowelę o nadzorze nad rynkiem finansowym 

  Warszawa, 24.04.2019 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawę o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw, podała Kancelaria Prezydenta. Ustawa przyznaje KNF uprawnienia do przeprowadzania kontroli działalności podmiotów uczestniczących w procesach sekuratyzacji.

  "Przedmiotowa ustawa dokonuje zmian w ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2019 poz. 298 i 325) mających na celu umożliwienie skutecznego wykonywania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia ogólnych ram dla sekuratyzacji oraz utworzenia szczególnych ram dla prostych, przejrzystych i standardowych sekuratyzacji, a także zmieniającego dyrektywy 2009/65/WE, 2009/138/WE i 2011/61/UE oraz rozporządzenie (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 347 z dnia 28.12.2017. str. 35) - dalej zwanego "rozporządzeniem" - czytamy w komunikacie.

  Powyższe rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach Unii Europejskiej począwszy od dnia 1 stycznia 2019 r. Natomiast zmiany przyjęte uchwaloną obecnie ustawą stanowią wykonanie delegacji dla państw członkowskich do wprowadzenia zmian związanych z wykonywaniem rozporządzenia, podano dalej.

  "W uchwalonej ustawie wprowadzono zmianę w ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym polegającą na wskazaniu Komisji Nadzoru Finansowego jako organu właściwego w zakresie nadzoru, przestrzegania i egzekwowania przepisów rozporządzenia, posiadającego uprawnienia do nakładania sankcji administracyjnych, w tym publikowania informacji o nałożonych sankcjach w przypadkach określonych w ustawie. Rolą Komisji Nadzoru Finansowego będzie nadzorowanie wypełniania obowiązków określonych w rozporządzeniu przez podmioty będące uczestnikami rynku sekuratyzacyjnego" - czytamy także.

  Ustawa przyznaje KNF uprawnienia do przeprowadzania kontroli działalności podmiotów uczestniczących w procesach sekuratyzacji.

  "Celem kontroli będzie ustalenie zgodności działalności tych podmiotów z przepisami rozporządzenia nakładającymi określone wymogi dotyczące procesów sekuratyzacyjnych. Ustawa określa zasady wykonywania czynności kontrolnych przez pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Ustawa przewiduje, iż do kontroli działalności podmiotów uczestniczących w procesach sekuratyzacji stosuje się odpowiednio regulacje rozdziału 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców" - czytamy dalej.

  Ustawa wprowadza ponadto regulacje dotyczące możliwości nakładania przez Komisję Nadzoru Finansowego, w drodze decyzji, sankcji administracyjnych i środków naprawczych w razie naruszenia wskazanych w ustawie obowiązków określonych w rozporządzeniu.

  "W zakresie możliwych sankcji ustawa przewiduje możliwość m. in.:

  - nakazania zaprzestania określonego zachowania oraz powstrzymania się od takiego zachowania w przyszłości,

  - wystąpienia do właściwych organów z wnioskiem o odwołanie członka zarządu odpowiedzialnego za wskazane w ustawie naruszenie,

  - zawieszenie w wykonywaniu czynności członka zarządu do czasu podjęcia uchwały
  w sprawie wniosku o jego odwołanie,

  - zakazanie osobie odpowiedzialnej za naruszenie pełnienia funkcji członka zarządu lub funkcji kierowniczych przez okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż rok,

  - zakazanie dokonywania zgłoszenia o spełnianiu określonych wymogów dotyczących sekuratyzacji przez okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż rok,

  - nałożenia kary pieniężnej w wysokości maksymalnej 20 869 500 zł (lub 10% przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług lub operacji finansowych, a w przypadku zakładu ubezpieczeń 10% składki przypisanej brutto) albo dwukrotności kwoty korzyści uzyskanych lub strat unikniętych w wyniku naruszenia - w przypadku gdy jest możliwe ich ustalenie. Do należności z tytułu kar pieniężnych stosuje się odpowiednio regulacje ustawy - Ordynacja podatkowa oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji" - czytamy także.

  Ustawa przewiduje, iż decyzje dotyczące nakładanych przez Komisję Nadzoru Finansowego sankcji administracyjnych są natychmiast wykonalne.

  "Ponadto, w przypadku sankcji nakładanych w związku z częścią wskazanych w ustawie naruszeń, Komisja Nadzoru Finansowego przekazuje do publicznej wiadomości informacje o treści rozstrzygnięcia ostatecznej decyzji oraz rodzaju i charakterze naruszenia, jak również danych osoby lub podmiotu, na które została nałożona sankcja. Informacje dotyczące imienia i nazwiska osób na które została nałożona sankcja Komisja Nadzoru Finansowego udostępnia na swojej stronie internetowej przez okres roku" - podkreślono w materiale. .

  W ustawie, w celu zapewnienia skuteczności przeprowadzonych kontroli przez KNF, wprowadzono również sankcje karne za utrudnianie lub udaremnianie czynności w postępowaniu kontrolnym.

  Ustawa wprowadza ponadto zmiany w 6 ustawach. W przeważającym zakresie zmiany te polegają na dostosowaniu dotychczas obowiązujących regulacji do nowych zasad wynikających z dokonania implementacji ww. rozporządzenia.

  Z wprowadzonych uchwaloną ustawą zmian można wskazać, iż w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe wprowadzono możliwość udzielania przez Komisję Nadzoru Finansowego informacji klientom banku na potrzeby postępowania cywilnego przeciwko bankowi w wypadku upadłości lub likwidacji banku. Analogiczną regulację ustawa wprowadza ponadto w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi odnośnie domów maklerskich. Ponadto, w ustawie – Prawo bankowe wprowadzono regulacje umożliwiające Komisji Nadzoru Finansowego podanie do publicznej wiadomości informacji o nałożeniu sankcji administracyjnych jeszcze przed uprawomocnieniem się decyzji nakładających takie sankcje, wraz z informacją o rodzaju i charakterze naruszenia prawa.

  Ustawa przewiduje, iż w terminie 90 dni od dnia jej wejścia w życie, Komisja Nadzoru Finansowego może podać do publicznej wiadomości informacje o nałożeniu sankcji administracyjnych, o których mowa w zmienianych regulacjach ustawy - Prawo bankowe, nałożonych przed dniem wejścia w życie uchwalonej ustawy.

  Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

   

 • 16.04, 11:31Morawiecki: Będziemy konsultować możliwość dopłat indywidualnych do nowych IKE 

  Warszawa, 16.04.2019 (ISBnews) - Konsultacje projektu przekształcenia otwartych funduszy emerytalnych (OFE) w indywidualne konta emerytalne (IKE) będą obejmowały m.in. możliwość indywidualnego dopłacania przez posiadaczy IKE do tych kont, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki.

  "W konsultacjach dziś będziemy przedstawiać różne opcje, również to, żeby poprzez te fundusze na IKE, na których te środki się będą znajdowały, żeby można było dodatkowo jeszcze inwestować indywidualnie. Przebudowujemy system emerytalny tak, by były zdywersyfikowane źródła emerytalne" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

  Podkreślił też, że nie ma też ostatecznej decyzji w kwestii tego, czy opłata przekształceniowa będzie pobierana na początku czy na końcu (tj. po osiągnięciu wieku emerytalnego i wycofywaniu środków).

  "Inwestorów interesuje stabilność. Poprzez zmiany w OFE eliminujemy czynnik niepewności - dla inwestorów z całego świata to jest kluczowy element. Wczoraj powiedzieliśmy, że po przekonsultowaniu tego ze społeczeństwem chcemy raz na zawsze wyeliminować niepewność wobec OFE" - podsumował premier.

  Morawiecki przedstawił wczoraj propozycję przeniesienia całości środków z OFE, w kwocie 162 mld zł, na prywatne, indywidualne konta emerytalne. Możliwe też będzie pozostawienie całości środków na koncie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Same OFE zostaną przekształcone w fundusze inwestycyjne i zachowają ciągłość działania. Środki przenoszone z OFE do IKE zostaną obciążone 15-proc. opłatą przekształceniową.

  (ISBnews)

   

 • 16.04, 10:28Borys z PFR: Środki z nowego IKE można wypłacić po osiągnięciu wieku emeryt. 

  Warszawa, 16.04.2019 (ISBnews) - Środków z nowych indywidualnych kont emerytalnych (IKE), w które mają przekształcić się otwarte fundusze emerytalne (OFE) nie będzie można wypłacić przed osiągnięciem wieku emerytalnego, ponieważ nie byłoby to zgodne z prawem, poinformował prezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) Paweł Borys.

  "Środków z nowego IKE nie będzie można wypłacić [przed osiągnięciem wieku emerytalnego], ponieważ nie byłoby to zgodne z prawem - to są środki ze składki emerytalnej i muszą być przeznaczone na cele emerytalne" - powiedział Borys w Tok FM.

  Środki z obecnie istniejących IKE można wypłacić po ukończeniu 60 lat, a także wcześniej - jednak wówczas środki te będą obciążone podatkiem od zysków kapitałowych.

  "Będzie ciągłość działania funduszy emerytalnych - one będą tylko przekształcone w fundusze inwestycyjne i będą zarządzane przez te same instytucje. Czyli jeżeli ktoś w danej instytucji ma OFE, to w tej samej instytucji będzie miał IKE. Jeżeli jednocześnie ma IKE w innej instytucji, to będzie mógł te dwa IKE w pewnym momencie połączyć" - wyjaśnił także prezes PFR.

  Jak podała wcześniej Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), na koniec marca br. liczba członków OFE wynosiła 15,84 mln, a wartość aktywów netto funduszy - 161,72 mld zł.

  Według danych KNF, na koniec 2018 r. IKE posiadało 995,7 tys. osób (na koniec 2017 r. 951,6 tys. osób), co stanowiło 5,8% liczby osób pracujących. Wartość rynku IKE pod względem zgromadzonych aktywów wyniosła 8,7 mld zł (wzrost o 9,2% w porównaniu do stanu na koniec 2017 r.) ­ najwięcej aktywów IKE zgromadzono w funduszach inwestycyjnych (2,7 mld zł) i w zakładach ubezpieczeń (2,6 mld zł).

  Premier Mateusz Morawiecki przedstawił wczoraj propozycję przeniesienia całości środków z OFE, w kwocie 162 mld zł, na prywatne, indywidualne konta emerytalne. Możliwe też będzie pozostawienie całości środków na koncie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Same OFE zostaną przekształcone w fundusze inwestycyjne i zachowają ciągłość działania. Środki przenoszone z OFE do IKE zostaną obciążone 15-proc. opłatą przekształceniową.

  (ISBnews)

   

 • 16.04, 10:22Borys z PFR liczy, że zdecydowana większość uczestników OFE przystąpi do IKE 

  Warszawa, 16.04.2019 (ISBnews) - Zdecydowana większość uczestników otwartych funduszy emerytalnych (OFE) przystąpi do indywidualnych kont emerytalnych (IKE), w które mają zostać przekształcone OFE, uważa prezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) Paweł Borys.

  Osobiście uważam, że zdecydowana większość uczestników OFE przystąpi do IKE. Jestem przekonany, że to jest po prostu korzystne dla nich rozwiązanie - środki są dziedziczone, można z nich swobodnie skorzystać po osiągnięciu wieku emerytalnego. Na samej opłacie [przekształceniowej] nawet się zarabia w stosunku do tego, jak opodatkowana jest emerytura" - powiedział Borys w radiu Tok FM.

  Środki przenoszone z OFE do IKE zostaną obciążone 15-proc. opłatą przekształceniową. Wypłaty emerytur z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) podlegają opodatkowaniu według zwykłych stawek PIT.

  Jak podała wcześniej Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), na koniec marca br. liczba członków OFE wynosiła 15,84 mln, a wartość aktywów netto funduszy - 161,72 mld zł.

  Według danych KNF, na koniec 2018 r. IKE posiadało 995,7 tys. osób (na koniec 2017 r. 951,6 tys. osób), co stanowiło 5,8% liczby osób pracujących. Wartość rynku IKE pod względem zgromadzonych aktywów wyniosła 8,7 mld zł (wzrost o 9,2% w porównaniu do stanu na koniec 2017 r.) ­ najwięcej aktywów IKE zgromadzono w funduszach inwestycyjnych (2,7 mld zł) i w zakładach ubezpieczeń (2,6 mld zł).

  Premier Mateusz Morawiecki poinformował wczoraj na konferencji prasowej, że rząd przedstawia propozycję przeniesienia całości środków z OFE na prywatne, indywidualne konta emerytalne. Możliwe też będzie pozostawienie całości środków na koncie w ZUS. Same OFE zostaną przekształcone w fundusze inwestycyjne i zachowają ciągłość działania.

  (ISBnews)

   

 • 16.04, 09:01mBank: Zmiany w OFE zmniejszą potrzeby pożyczkowe o ok. 8 mld zł w 2020-2021 

  Warszawa, 16.04.2019 (ISBnews) - Zaprezentowane wczoraj propozycje dotyczące przekształcenia otwartych funduszy emerytalnych (OFE) w indywidualne konta emerytalne (IKE) będą miały łączny wpływ na sektor finansów publicznych w latach 2020-2021 w wysokości ok. 8 mld zł i o tyle mniejsze powinny być potrzeby pożyczkowe państwa, wynika z wyliczeń analityków mBanku.

  "Planowana reforma jest pozytywna z punktu widzenia stanu finansów publicznych. Jednorazowa opłata przekształceniowa, płatna w dwóch równych transzach, będzie stanowić w 2020 i 2021 dodatkowy dochód sektora instytucji rządowych i samorządowych w wysokości ok. 12 mld zł rocznie. Szacunek ten zakłada oczywiście, że zdecydowana większość uczestników OFE wybierze konwersję na IKE - naszym zdaniem, historia preferencji domyślnych rozwiązań w systemie emerytalnym uzasadnia takie przewidywania" - czytamy w raporcie dziennym.

  "Jednocześnie, likwidacja suwaka i transferów pomiędzy FUS i OFE stanowi dla finansów publicznych ubytek w wysokości ok. 4,5 mld zł (obecnie suwak to ok. 7,5 mld zł wpływów, transfer składki - ok. 3 mld zł wydatków). Wpływ na sektor w latach 2020-2021 to ok. 8 mld zł i o tyle mniejsze powinny być potrzeby pożyczkowe państwa" - czytamy dalej.

  Według mBanku, ze względu na zbieżność w czasie warto zmiany te rozpatrywać łącznie z modyfikacjami pakietu skalnego zawartymi w propozycjach Ministerstwa Finansów.

  "Ograniczenie kosztów zerowej stawki PIT dla osób do 26. roku życia (obejmie tylko zarabiających mniej niż 42 764 zł rocznie) i wprowadzenie nowego progu podatkowego dla stawki 17% (42 764 zł rocznie) obniża jego koszt brutto o 3,5 mld zł. Łącznie, wpływ na sektor finansów publicznych, po uwzględnieniu dodatkowych wpływów indukowanych przez pakiet skalny, wynosi ok. 24 mld zł w 2020 i 2021 r." - czytamy dalej w raporcie.

  Wpływ na rynki jest związany i z mniejszymi przyszłymi podażami skarbowych papierów wartościowych (SPW), i ze zmianą alokacji funduszy - IKE nie mają bowiem tak agresywnego przeważenia w akcje, podkreślili analitycy.

  "Dostosowanie nie będzie mieć oczywiście charakteru skokowego (obecna propozycja zakłada spadek minimalnego udziału akcji w portfelu o 2,5 pkt proc. rocznie), ale w horyzoncie kilkuletnim znacząco rozszerzy bazę inwestorów dla SPW. Napływy na rynek akcyjny mogą okazać się neutralne, zależy to jednak od parametryzacji reformy i zainteresowania pozostaniem w IKE" - podsumowali eksperci mBanku.

  Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział wczoraj na konferencji prasowej, że rząd przedstawia dziś propozycję przeniesienia całości środków z OFE, w kwocie 162 mld zł, na prywatne, indywidualne konta emerytalne. Możliwe też będzie pozostawienie całości środków na koncie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Same OFE zostaną przekształcone w fundusze inwestycyjne i zachowają ciągłość działania. Środki przenoszone z OFE do IKE zostaną obciążone 15-proc. opłatą przekształceniową.

  (ISBnews)

   

 • 15.04, 17:05UKNF pozytywnie ocenia propozycję przeniesienia 100% środków z OFE na IKE 

  Warszawa, 15.04.2019 (ISBnews) - Urząd Komisji Nadzoru Finansowego pozytywnie ocenia rządowy plan przeniesienia 100% aktywów otwartych funduszy emerytalnych (OFE) na prywatne, indywidualne konta emerytalne (IKE) członków funduszy emerytalnych, podał Urząd.

  "W opinii UKNF, projektowana operacja przełoży się na zwiększenie zaufania wśród uczestników rynku finansowego, zarówno instytucjonalnych, jak i prywatnych. Przeniesienie aktywów z rachunków w OFE na prywatne, indywidualne konta emerytalne będzie miało stymulujący wpływ na polski rynek kapitałowy" - czytamy w komunikacie.

  "Jest to korzystne rozwiązanie dla budowania długoterminowych oszczędności społeczeństwa i tym samym zabezpieczenia przyszłych potrzeb emerytalnych obywateli. Realizacja tego projektu będzie w bezpieczny sposób prowadzić do mobilizacji oszczędności prywatnych i wzmocnienia finansowania przedsiębiorstw" - ocenia zastępca przewodniczącego KNF odpowiedzialny w UKNF za Pion Nadzoru nad Rynkiem Kapitałowym Rafał Mikusiński, cytowany w komunikacie.

  Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział dziś na konferencji, że rząd przedstawia dziś propozycję przeniesienia całości środków z OFE, w kwocie 162 mld zł, na prywatne, indywidualne konta emerytalne. Możliwe też będzie pozostawienie całości środków na koncie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Same OFE zostaną przekształcone w fundusze inwestycyjne i zachowają ciągłość działania. Środki przenoszone z OFE do IKE zostaną obciążone 15-proc. opłatą przekształceniową.

  (ISBnews)

   

 • 15.04, 16:24Kwieciński: Dla posiadaczy obecnych IKE powstaną subkonta dla środków z OFE 

  Warszawa, 15.04.2019 (ISBnews) - Dla posiadaczy obecnych indywidualnych kont emerytalnych (IKE) zostaną utworzone subkonta w ramach ich IKE na środki przekazywane w procesie przekształcenia otwartych funduszy emerytalnych (OFE) w IKE, poinformował ISBnews minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

  "W projekcie ustawy zapisaliśmy, że dla osób, które już posiadają IKE, środki przekształcone z OFE zostaną umieszczone w subfunduszu w ramach tego IKE. A te osoby, które IKE nie posiadają, założą nowe IKE. W ten sposób chcemy upowszechnić system IKE" - powiedział Kwieciński w rozmowie z ISBnews.

  Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział dziś na konferencji, że rząd przedstawia dziś propozycję przeniesienia całości środków z OFE, w kwocie 162 mld zł, na prywatne, indywidualne konta emerytalne. Możliwe też będzie pozostawienie całości środków na koncie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Same OFE zostaną przekształcone w fundusze inwestycyjne i zachowają ciągłość działania.

  Środki przenoszone z OFE do IKE zostaną obciążone 15-proc. opłatą przekształceniową.

  Marek Knitter

  (ISBnews)

   

 • 15.04, 16:18Kwieciński: Limit inwestycji IKE w akcje będzie maleć o 2,5 pkt proc. rocznie 

  Warszawa, 15.04.2019 (ISBnews) - Rząd chce, by limit inwestycji w akcje dla indywidualnych kont emerytalnych (IKE), które powstaną z przekształcenia otwartych funduszy emerytalnych (OFE) był obniżany o 2,5 pkt proc. rocznie, poinformował ISBnews minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

  "Z naszych wyliczeń wynika, że ok. 80% zgromadzonych środków w OFE to inwestycje w akcje. W projekcie ustawy zaproponujemy, żeby ten limit zmniejszać o 2,5 pkt proc. rocznie, aby ten system był jak najbardziej stabilny" - powiedział Kwieciński w rozmowie z ISBnews.

  Według prezentacji przedstawionej na dzisiejszej konferencji prasowej rządu, obecnie aktywa OFE mają wartość 162 mld zł, z czego 126,9 mld zł zainwestowano w akcjach na GPW, 10,8 mld zł - w akcjach na rynkach zagranicznych.

  Od 1 stycznia 2018 roku nie obowiązuje limit zaangażowania OFE w instrumenty udziałowe. Z kolei od lutego 2014 roku obowiązuje zakaz lokowania aktywów OFE w instrumenty skarbowe.

  Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział dziś na konferencji, że rząd przedstawia dziś propozycję przeniesienia całości środków z OFE, w kwocie 162 mld zł, na prywatne, indywidualne konta emerytalne. Możliwe też będzie pozostawienie całości środków na koncie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Same OFE zostaną przekształcone w fundusze inwestycyjne i zachowają ciągłość działania.

  Kwieciński poinformował podczas konferencji, że w maju projekt zmian w OFE zostanie skierowany do konsultacji społecznych, czerwiec-lipiec to prace w rządzie i skierowanie projektu do parlamentu; na jesień planowane są prace w parlamencie tak, by w styczniu nastąpiło przekształcenie OFE w IKE.

  Marek Knitter

  (ISBnews)

   

 • 15.04, 15:31Kwieciński: Chcemy zmniejszyć progi inwestycji w akcje w przekształconych OFE 

  Warszawa, 15.04.2019 (ISBnews) - W ramach przekształceń otwartych funduszy emerytalnych (OFE) w indywidualne konta emerytalne (IKE) rząd chce zmniejszać progi inwestycji w akcje, poinformował minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

  "Będziemy chcieli zmniejszać progi inwestycji w akcje - po to, by zarządzanie było bardziej bezpieczne" - powiedział Kwieciński podczas konferencji prasowej.

  Jeśli chodzi o opłatę przekształceniową, rząd chce wprowadzić ryczałt w wysokości 15% zamiast obecnych 18% podatku, dodał.

  "Powszechne towarzystwa emerytalne zostaną przekształcone w towarzystwa funduszy inwestycyjnych, rachunek uczestnika OFE - w indywidualne konta emerytalne" - wskazał minister.

  Uczestnicy sami dokonają wyboru:

  Opcja 1, przekazanie wszystkich środków z OFE na prywatne IKE,

  Opcja 2: przeniesienie wszystkich środków z OFE do ZUS na konto emerytalne w I filarze – na podstawie złożonej deklaracji" - czytamy w prezentacji.

  Obecnie OFE to: 162 mld zł aktywów, w tym 126,9 mld zł aktywów zainwestowane w akcjach na GPW, 10,8 mld zł w akcjach na rynkach zagranicznych. OFE ma 15,8 mln uczestników, podano też w prezentacji.

  Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział dziś na konferencji, że rząd przedstawia dziś propozycję przeniesienia całości środków z OFE, w kwocie 162 mld zł, na prywatne, indywidualne konta emerytalne. Możliwe też będzie pozostawienie całości środków na koncie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Same OFE zostaną przekształcone w fundusze inwestycyjne i zachowają ciągłość działania.

  (ISBnews)

   

 • 15.04, 15:18Morawiecki: Proponujemy przekazanie 100% środków z OFE na prywatne konta 

  Warszawa, 15.04.2019 (ISBnews) - Rząd przedstawia dziś propozycję przeniesienia całości środków z otwartych funduszy emerytalnych (OFE), w kwocie 162 mld zł, na prywatne, indywidualne konta emerytalne, poinformował premier Mateusz Morawiecki. Możliwe też będzie pozostawienie całości środków na koncie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Same OFE zostaną przekształcone w fundusze inwestycyjne i zachowają ciągłość działania. 

  "Rząd Prawa i Sprawiedliwości przedstawia dzisiaj propozycję przekazania całości środków z OFE, w kwocie 162 mld zł, na prywatne, indywidualne konta emerytalne uczestników OFE. Środki te będą w 100% prywatne i dziedziczone" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

  "Po pierwsze, Polacy będą mieli wolny wybór, gdzie ulokować te środki: czy na IKE, czy przesunąć je do ZUS - to nie jest decyzja rządu i państwa. Domyślnie zakładamy, że Polacy chcą je zostawić na IKE na swoich prywatnych kontach" - dodał.

  Podkreślił, że "to de facto jest sprywatyzowanie tych środków, a więc odcięcie wątpliwości".

  Same OFE zostaną przekształcone w fundusze inwestycyjne i zachowają ciągłość działania, poinformował też premier.

  Morawiecki wskazał, że system emerytalny ma być oparty o trzy filary: o Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), o pracownicze plany kapitałowe (PPK) i "takie przekształcenie OFE, żeby nikt już nigdy w przyszłości nie mógł sięgnąć po te środki, które od 1999 r. często były uważane za środki na de facto indywidualnych rachunkach obywateli".

  "Chcemy dziś poprzez tę zmianę zaproponować niezbędny krok w kierunku uporządkowania systemu emerytalnego, jego większej transparentności, żeby przyszli emeryci mieli pewność" - podsumował premier.

  (ISBnews)

   

 • 12.04, 11:06Emilewicz: E-faktury w zamówieniach publicznych zaczną obowiązywać od 18 IV 

  Warszawa, 12.04.2019 (ISBnews) - Ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym wchodzi w życie 18 kwietnia br. i implementuje do polskiego prawa przepisy unijne, poinformowała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

  "W pierwszej kolejności mówimy o przesyłaniu e-faktur na linii biznes-administracja, ale myślimy przyszłościowo i docelowo chcemy, by był implementowany w B2B i B2C. Teraz zachęcamy firmy do korzystania z tej platformy" - powiedziała Emilewicz podczas konferencji prasowej. 

  Przedstawiciele resortu wyjaśnili, że podmioty już od początku kwietnia mogą się rejestrować w systemie. 

  "Od 1 kwietnia mamy już 480 unikalnych identyfikatorów, są to m.in. gminy, ale też duże podmioty, takie jak ZUS" - powiedział dyrektor Departamentu Gospodarki Elektronicznej resortu Dominik Wójcicki.

  Obowiązek odbierania przez zamawiających ustrukturyzowanych faktur dla zamówień publicznych powyżej 30 tys. euro wchodzi w życie 18 kwietnia br. Natomiast od 1 sierpnia br. obejmie on wszystkie zamówienie publiczne, ale podmioty publiczne nie mają obowiązku przyjmowania e-faktur w przypadku postępowań ogłoszonych przed 18 kwietnia 2019 r. 

  Obowiązek ten dotyczy zamawiających, którzy są zobowiązani do stosowania przepisów prawa zamówień publicznych, ustawy o umowie koncesji lub ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Wyłączenia dotyczą zamówień związanych z bezpieczeństwem państwa oraz wymagających zastosowania szczególnych procedur, podano także. 

  "Platforma elektroniczna przez nas wdrażana umożliwi także naszym przedsiębiorcom przesyłanie dokumentów za granicę. Korzystanie z tej platformy jest bezpłatne i dobrowolne dla firm. Liczymy, że z chwilą, kiedy osiągniemy odpowiednią masę, rynek sam będzie chciał, aby to stało się standardem, a być może, żeby otworzyć tę platformę również dla B2B" - dodał wiceminister Tadeusz Kościński. 

  Wskazał, że w przypadku faktur w PDF często to ludzie muszą sprawdzać dane i wprowadzać do systemu, a w przypadku tej platformy wszystko dzieje się już elektronicznie. 

  W związku z wprowadzeniem obowiązku e-faktur wspólnie z brokerami resort uruchomił dla przedsiębiorców i jednostek publicznych bezpłatną Platformę Elektronicznego Fakturowania (PEF). Wspiera ona obsługę zamówień publicznych w fazie po udzieleniu zamówienia. Platforma umożliwia również przesyłanie dokumentów zagranicę, przy pomocy systemu obsługiwanego przez OpenPEPPOL. To międzynarodowe stowarzyszenie z siedzibą w Brukseli, które m.in. umożliwia europejskim przedsiębiorcom komunikację elektroniczną z europejskimi podmiotami sektora publicznego w procesach związanych z udzielaniem i realizacją zamówień publicznych.  

  Według resortu, korzyści z e-fakturowania to m.in.: oszczędność czasu i pieniędzy dla przedsiębiorców i instytucji publicznych, ograniczenie zużywania papieru, zmniejszenie zatorów płatniczych, łatwiejsze archiwizowania dokumentów, zmniejszenie liczby błędnych i fałszywych faktur w obiegu, ujednolicony model obsługi e-faktur w ramach zamówień publicznych, wzrost cyfryzacji sektora publicznego czy zwiększenie szans na udział polskich firm w transgranicznym rynku zamówień publicznych i obrocie gospodarczym UE.  

  (ISBnews)

   

 • 11.04, 13:55Konfederacja Lewiatan wystąpi do KE ws. tzw. ustawy frankowej  

  Warszawa, 11.04.2019 (ISBnews) - Konfederacja Lewiatan wystąpi do Komisji Europejskiej z informacją, iż prezydencki projekt tzw. ustawy frankowej zawiera pomoc publiczną i Polska powinna dokonać jego notyfikacji do Komisji. Z podobną informacją pracodawcy wystąpią również do odpowiednich organów państwowych, poinformowała organizacja.

  "Uważamy, iż kilka elementów projektu tzw. ustawy frankowej realizuje kryteria pomocy publicznej i zgodnie z prawem UE powinien on zostać przedstawiony do oceny Komisji Europejskiej. Wśród nich wskazać można podział wpłaconych do Funduszu Konwersji i niewykorzystanych środków przez bank, możliwość rozłożenia na raty bankowych wpłat na Fundusz Konwersji, czy zwolnienie niektórych kredytodawców z konieczności dokonywania wpłat na Fundusz Konwersji" - powiedział ekspert Konfederacji Lewiatan ds. rynku finansowego Adrian Zwoliński, cytowany w komunikacie.

  Według Konfederacji Lewiatan, "de facto" konstrukcja Funduszu Konwersji zawiera pomoc publiczną. W takim przypadku Polska powinna notyfikować projekt ustawy tj. przedstawić go Komisji Europejskiej.

  "Celem jest, aby Komisja zbadała projekt ustawy frankowej pod kątem kryteriów pomocy publicznej. Wejście projektu w życie bez zatwierdzenia pomocy publicznej przez Komisję Europejską mogłoby narażać kredytodawców na zwrot przyznanych środków wraz z odsetkami. W efekcie prowadziłoby to do niepewności prawnej, szkodziłoby rynkowi finansowemu i mogłoby rodzić ryzyko odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa" - czytamy także.

  (ISBnews)

   

 • 08.04, 13:12IDM i SII są przeciw restrykcjom podatkowym w SRRK 

  Warszawa, 08.04.2019 (ISBnews) - W projekcie Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego (SRRK) wyłącza się kontrakty na różnice kursowe z prawa do kompensacji podatkowej, co stanowi dyskryminację instrumentu finansowego, krajowego rynku i inwestorów detalicznych inwestujących na rynku CFD, podkreślają zgodnie Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych (SII) i Izba Domów Maklerskich (IDM) w uwagach przekazanych do ministerstwa finansów.

  "Stowarzyszenie i Izba uważają za nieuzasadnione wyłączenie ustawowo zdefiniowanego instrumentu finansowego, jakim są kontrakty na różnice kursowe, z prawa do kompensacji podatkowej, z której inwestorzy korzystają od wielu lat. Takie działania są niezgodne z prawem europejskim i noszą znamiona dyskryminacji podatkowej" - czytamy w komunikacie.

  Ich zdaniem, w prawie europejskim wiążącym wszystkie państwa członkowskie UE, zakaz dyskryminacji podatkowej wynika z art. 49 i art. 63 TFUE, a więc z aktów pierwotnego prawa wspólnotowego, które, w razie kolizji z regulacjami ustaw krajowych poszczególnych państw członkowskich, mają pierwszeństwo stosowania.

  "Stowarzyszenie zdecydowanie sprzeciwia się zamiarom Ministerstwa Finansów dotyczącym uniemożliwienia inwestorom inwestującym na instrumentach CFD kompensowania strat z tych instrumentów z zyskami z innych instrumentów finansowych. SII zaproponowało też wprowadzenie możliwości kompensowania strat z tytułu inwestycji w jednostki funduszy inwestycyjnych i inne papiery wartościowe z zyskami od dywidend wypłacanymi przez spółki" - powiedział wiceprezes SII Michał Masłowski, cytowany w komunikacie.

  Rynek kontraktów CFD jest ważnym elementem rozwoju szerokiego rynku kapitałowego. W Polsce, w ten rodzaj instrumentów inwestuje ok. 50 tys. inwestorów, większość z nich to klienci doświadczeni i świadomi, którzy traktują CFD jako niezbędny element uzupełniający prowadzoną przez nich działalność na wielu innych rynkach. Inwestorzy wykorzystują CFD do zawierania transakcji, których ważną rolą jest m.in. zapewnianie na rynkach płynności, jak również jako instrumenty zabezpieczające ryzyko czy też służące realizacji strategii arbitrażowych. Proponowane rozwiązanie, prowadzące do podwyższenia realnej stopy opodatkowania działalności polegającej na inwestowaniu w różnorodne instrumenty finansowe, może skłonić polskich inwestorów do korzystania z usług zagranicznych brokerów oferujących konkurencyjne produkty, podano także.

  "Często pozycje zawarte na kontraktach CFD są częścią składową większego portfela inwestycyjnego, w skład którego wchodzą również inne instrumenty finansowe, takie jak akcje, opcje czy kontrakty futures notowane na rynkach regulowanych. W związku z tym wykluczenie CFD z kompensacji podatkowej będzie stanowiło dyskryminację instrumentu finansowego, rynku i inwestorów" - powiedział ekspert Izby Domów Maklerskich ds. rynków OTC Marek Wołos, cytowany w materiale.

  Krajowe domy maklerskie zobowiązane są do przedstawienia inwestorom PIT z rozliczeniem wyników z transakcji przeprowadzanych na rynku CFD. Z kolei zagraniczne firmy inwestycyjne konkurujące z polskimi, z reguły nie przedstawiają rocznych rozliczeń podatkowych polskim klientom. W obecnej sytuacji polski klient (zwłaszcza aktywny) dokonując transakcji na rynku CFD i na innych rynkach kapitałowych przez polski dom maklerski ma prawo do kompensacji wyników z różnych instrumentów finansowych. Nierzadko stanowi to dla niego zaletę i argument wyboru polskiego podmiotu, czytamy także.

  Połowa aktywnych i doświadczonych traderów, po wprowadzeniu interwencji produktowej ESMA, zdecydowała o przeniesieniu swojego rachunku maklerskiego do kraju spoza Unii Europejskiej, to wyniki badania wpływu interwencji produktowej ESMA na inwestorów przeprowadzonego przez Izbę Domów Maklerskich we współpracy z portalem Comparic.pl.

  "Wprowadzone przez ESMA przepisy przyczyniły się do migracji inwestorów do krajów spoza UE. Ucieka najbardziej aktywny klient - inwestor świadomy i doświadczony, akceptujący podwyższone ryzyko w zamian za możliwość osiągnięcia wysokich zysków. Tego typu klienci nie są w stanie skalibrować swoich strategii do wymogów narzuconych przez ESMA" - dodał Marek Wołos.

  Powodem przeniesienia rachunku maklerskiego do krajów nie objętych interwencją produktową ESMA dla 99,6% inwestorów była możliwość wykorzystania wyższej dźwigni finansowej. Wśród powodów, dla których inwestorzy decydowali się na zmianę brokera na zarejestrowanego w innym państwie Unii Europejskiej wskazywano możliwość uzyskania w tym państwie statusu klienta profesjonalnego, a co za tym idzie możliwość wykorzystania wyższego lewara. W związku z krajową interpretacją wartości transakcji, uzyskanie w Polsce statusu klienta profesjonalnego jest trudniejsze niż w innych krajach UE. Krajowe firmy inwestycyjne, odwrotnie do zagranicznych, zobowiązane są do traktowania wartości depozytu zabezpieczającego jako wartość transakcji, podsumowano w materiale. 

  (ISBnews)

 • 03.04, 08:00Całość środków z OFE może trafić na indywid. konta emerytalne w tym roku - prasa 

  Warszawa, 03.04.2019 (ISBnews) - Decyzja o przeniesieniu 100% środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (OFE) na prywatne indywidualne konta emerytalne zostanie podjęta jeszcze w kwietniu, a sama operacja może być przeprowadzona w tym roku, wynika z nieoficjalnych informacji "Super Expressu".

  "Wszystkie pieniądze zgromadzone w otwartych funduszach emerytalnych zostaną przelane na prywatne indywidualne konta emerytalne. Z naszych informacji wynika, że decyzja zapadnie już w kwietniu, a pieniądze – średnio ponad 10 tys. zł na osobę – mogłyby się znaleźć na naszych kontach jeszcze w tym roku. Te środki będą już nasze i w przyszłości żaden rząd nie będzie mógł nam ich zabrać"

  "W lutym premier Mateusz Morawiecki zlecił Ministerstwu Finansów analizę wariantu przekazania 100% środków z OFE. To istotna zmiana, bo do tej pory rząd przedstawiał projekt, w którym na prywatne konta wpłynęłoby jedynie 75% zgromadzonych przez nas środków, a reszta zostałaby przekazana do Funduszu Rezerwy Demograficznej" - czytamy dalej.

  Według gazety, premier i prezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) Paweł Borys obstawali jednak za całkowitą prywatyzacją OFE.

  "Z naszych ustaleń wynika, że po długich rozmowach do takiego wariantu udało się również przekonać Ministerstwo Rodziny. W tej chwili nie ma już zatem żadnych politycznych przeszkód w realizacji tego projektu" - podsumował "SE".

  Gazeta wylicza, że każdy z 16 mln uczestników OFE dostałby średnio 10 tys. zł. OFE zostałyby przekształcone w otwarte fundusze inwestycyjne, a PTE w TFI, czyli środki byłyby nadal zarządzane przez te same instytucje. Nie byłoby już dopłat z ZUS do OFE.

  (ISBnews)

   

 • 01.04, 10:25T. Czerwińska przejmuje nadzór nad Departamentem Polityki Makroekonomicznej MF 

  Warszawa, 01.04.2019 (ISBnews) - Minister finansów Teresa Czerwińska przejęła nadzór nad Departamentem Polityki Makroekonomicznej, wynika z Dziennika Urzędowego Ministra Finansów.

  "W zarządzeniu ministra finansów z dnia 4 października 2018 r. w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Finansów (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 95) wprowadza się następujące zmiany:
  1) w § 2 w ust. 3 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
  "1a) Departamentem Polityki Makroekonomicznej" - czytamy w zarządzeniu. 

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania (28 marca br.).

  Wcześniej nadzór nad Departamentem Polityki Makroekonomicznej sprawował wiceminister Leszek Skiba.

  (ISBnews)