ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 15.11, 10:43Prezydent chce powołać Glapińskiego na 2. kadencję w fotelu prezesa NBP - prasa 

  Warszawa, 15.11.2021 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda chce powołać Adama Glapińskiego na drugą kadencję w fotelu prezesa Narodowego Banku Polskiego (NBP), ustalili dziennikarze RMF FM. Obecna 6-letnia kadencja szefa banku centralnego wygasa latem przyszłego roku.

  "Adam Glapiński wciąż ma bardzo wysokie notowania u Jarosława Kaczyńskiego. Lider Prawa i Sprawiedliwości uważa obecnego szefa Narodowego Banku Polskiego za najwybitniejszego polskiego ekonomistę. A do tego sprawdzonego politycznego druha. To przesłania m.in. nawet najwyższą od 20 lat inflację w Polsce i - jak ocenia większość ekonomistów - spóźnioną reakcję NBP. Pojawiają się jednak głosy, że Adama Glapińskiego powinien zastąpić ktoś młodszy np. Mateusz Morawiecki, którego nazwisko często pojawia się w kręgach związanych z Jackiem Sasinem. W tym kontekście wymienia się też prezesa Giełdy Papierów Wartościowych Marka Dietla" - czytamy na stronie RMF24.pl.

  Prezes NBP jest powoływany przez Sejm na wniosek prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na 6-letnią kadencję. Jest odpowiedzialny za organizację i funkcjonowanie Narodowego Banku Polskiego. Ta sama osoba nie może być prezesem NBP dłużej niż dwie kadencje.

  Adam Glapiński został powołany przez Sejm RP na prezesa NBP 10 czerwca 2016 r. Urząd objął 21 czerwca 2016 r. po zaprzysiężeniu przez Sejm RP.

  (ISBnews)

   

 • 09.11, 08:19RPP: Deficyt sektora finansów publicznych 'znacząco' poniżej 3% PKB w 2022 r. 

  Warszawa, 09.11.2021 (ISBnews) - Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w ujęciu ESA2010 (tzw. general government) będzie w tym roku "wyraźnie lepszy" niż zakładane przez rząd 5,3% PKB, uważa Rada Polityki Pieniężnej (RPP). Według niej, w 2022 r. deficyt sektora finansów publicznych znajdzie się na poziomie "znacząco niższym" od unijnej wartości referencyjnej 3% PKB.

  Zgodnie z prognozą rządu zawartą w jesiennej notyfikacji fiskalnej, deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w ujęciu ESA2010 w całym 2021 r. ma wynieść 5,3% PKB.

  "Biorąc pod uwagę bardzo niski deficyt sektora zanotowany w pierwszym półroczu br., utrzymującą się w III kwartale wysoką dynamikę dochodów podatkowych budżetu państwa, oraz sprzyjające sytuacji budżetowej uwarunkowania makroekonomiczne, można oczekiwać, że całoroczny wynik będzie wyraźnie lepszy, niż wskazuje wspomniana prognoza" - czytamy w "Opinii Rady Polityki Pieniężnej do projektu 'Ustawy budżetowej na rok 2022'".

  W I połowie 2021 r. deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w ujęciu ESA2010 wyniósł 0,2% wartości PKB prognozowanego na 2021 r., co stanowiło jeden z najlepszych wyników wśród krajów Unii Europejskiej - średni deficyt w krajach UE wyniósł w tym okresie 3,3% PKB, podkreśliła RPP.

  "Polityka gospodarcza, w tym polityka fiskalna, nadal funkcjonuje w warunkach podwyższonej niepewności, dotyczącej dalszego przebiegu pandemii COVID-19. W Uzasadnieniu do projektu, podobnie jak w listopadowej projekcji NBP, założono, że ewentualne wystąpienie kolejnych fal zachorowań będzie miało zdecydowanie łagodniejsze skutki dla działalności gospodarczej, niż miało to miejsce do połowy 2021 r." - czytamy dalej.

  Według Rady, oznacza to, że w przyjętym w projekcie Ustawy scenariuszu rozwoju sytuacji pandemicznej oraz makroekonomicznej, nadzwyczajne działania fiskalne wspierające podmioty gospodarcze w warunkach obostrzeń administracyjnych, które w zdecydowanej większości wygasły w pierwszym półroczu 2021 r., nie będą wznawiane w 2022 r.

  "Będzie to stanowiło czynnik istotnie obniżający poziom wydatków i deficytu sektora finansów publicznych. Według szacunków NBP, wartość wspomnianego wsparcia w 2020 r. wyniosła 4,1% PKB, w br. sięgnie ok. 1% PKB, zaś w 2022 r. będzie bliska zera (będzie obejmowała jedynie koszt bonu turystycznego)" - wskazano w materiale.

  Wraz z wygaśnięciem instrumentów wsparcia antykryzysowego, najważniejszą zmianą w polityce fiskalnej w 2022 r. będzie istotna modyfikacja obciążeń dochodów osób fizycznych z tytułu podatku dochodowego oraz składki zdrowotnej w następstwie zmian wprowadzanych w ramach programu "Polski Ład", stwierdziła RPP.

  "Dla większości podatników, przede wszystkim z niższych przedziałów dochodowych, zmiany te będą prowadziły do zwiększenia dochodu do dyspozycji, a tym samym będą wspierały wzrost popytu konsumpcyjnego. Na podstawie informacji zawartych w ocenie skutków regulacji projektu ustawy wprowadzającej te zmiany, można szacować, że zmiany skali podatkowej oraz zasad odliczania składki zdrowotnej będą łącznie skutkowały ubytkiem dochodów sektora finansów publicznych w wysokości 0,6% PKB" - czytamy dalej.

  Aktualne prognozy Narodowego Banku Polskiego (NBP) wskazują, że wydatki publiczne w relacji do PKB w 2022 r. istotnie spadną, co będzie wynikało w głównej mierze ze wspomnianego wygasania działań antykryzysowych. Jednak również po skorygowaniu o te działania, wydatki publiczne będą rosły w 2022 r. w tempie wolniejszym od nominalnego PKB, wskazano dalej.

  "W kierunku obniżenia dynamiki wydatków publicznych ogółem będzie oddziaływało w szczególności relatywnie niskie tempo wzrostu wydatków na świadczenia społeczne pieniężne, które według prognoz NBP wyniesie w przyszłym roku 4,8%. Wpłynie na to oczekiwany spadek liczby beneficjentów zasiłków dla bezrobotnych oraz zasiłków rodzinnych w warunkach ożywienia gospodarczego. Ponadto, w przypadku większości świadczeń społecznych, wskaźnik waloryzacji będzie niższy od prognozowanej dynamiki nominalnego PKB. Dodatkowym czynnikiem obniżającym tempo wzrostu wydatków na świadczenia w 2022 r. będzie wygaśnięcie tzw. 14. emerytury, wypłacanej jednorazowo w 2021 r. Spadek wydatków z tego tytułu zostanie częściowo zrekompensowany wypłatą nowego świadczenia dla rodzin z dziećmi (tzw. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy) oraz zwiększeniem wydatków na dodatki energetyczne" - napisano w "Opinii".

  Według RPP, po dużym wzroście nierównowagi finansów publicznych w 2020 r., w latach 2021-2022 można oczekiwać znaczącej poprawy sytuacji finansów publicznych.

  "Pomimo kosztów realizacji programu 'Polski Ład', aktualne prognozy NBP wskazują, że w 2022 r. deficyt sektora finansów publicznych znajdzie się na poziomie znacząco niższym od unijnej wartości referencyjnej 3% PKB. Dotyczy to zarówno deficytu w ujęciu nominalnym, jak i deficytu strukturalnego finansów publicznych" - czytamy dalej.

  Rada zwraca też uwagę, że pomimo znaczącego wzrostu zadłużenia sektora finansów publicznych w I półroczu br., wysokie tempo nominalnego wzrostu PKB sprawi, że relacja długu publicznego do PKB w bieżącym roku obniży się.

  Zgodnie ze "Strategią zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2022-2025", dołączoną do projektu Ustawy - relacja państwowego długu publicznego (PDP) do PKB obniży się z 47,8% na koniec 2020 r. do 45,4% na koniec 2021 r., zaś relacja długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (ESA2010) do PKB - z 57,5% na koniec 2020 r. do 57% w 2021 r. W 2022 r. oczekiwany jest dalszy spadek wspomnianych relacji – długu PDP do 43,8%, zaś zadłużenia w ujęciu ESA2010 - do 56,6%. W ocenie NBP, prognozy te mają ostrożny charakter, analogicznie do prognozy deficytu sektora na 2022 r., wskazano także.

  "W ocenie NBP, w średnim okresie można oczekiwać dalszego spadku zadłużenia sektora finansów publicznych w relacji do PKB. Sprzyjać temu będzie utrzymywanie się znaczącej korzystnej różnicy pomiędzy nominalnym tempem wzrostu gospodarczego, a oprocentowaniem długu publicznego. Średnie oprocentowanie długu w ujęciu ESA obniżyło się z 3% w 2019 r. do 2,4% w 2020 r. oraz 2% w 2021 r. (według aktualnych szacunków NBP)" - czytamy w "Opinii".

  "Na skutek odnotowanego od początku bieżącego roku wzrostu rentowności obligacji skarbowych, który zgodnie z oczekiwaniami rynków finansowych będzie kontynuowany również w 2022 r., w nadchodzących latach można oczekiwać wzrostu wartości średniego oprocentowania długu publicznego. Jednak ze względu na relatywnie długi okres zapadalności długu - na koniec sierpnia br. średnia zapadalność długu Skarbu Państwa wynosiła 4,86 roku - proces ten będzie następował stopniowo. W konsekwencji, można oczekiwać, że w horyzoncie projekcji NBP, tj. do 2023 r., średnie oprocentowanie długu publicznego utrzyma się poniżej poziomu obserwowanego przed pandemią COVID-19" - czytamy dalej w dokumencie.

  (ISBnews)

   

 • 08.11, 13:07Senackimi kandydatami do RPP mogą być J.V. Rostowski i J. Karnowski - prasa 

  Warszawa, 08.11.2021 (ISBnews) - Były minister finansów Jan Vincent-Rostowski oraz były prezes PKP Jakub Karnowski mogą zostać kandydatami na członków Rady Polityki Pieniężnej (RPP) wskazywanych przez Senat, wynika z nieoficjalnych informacji mediów.

  "Lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk planuje wybór przez Senat na członka RPP byłego ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego - dowiedział się reporter śledczy Radia ZET" - czytamy na stronie internetowej stacji.

  O kandydaturze Jakuba Karnowskiego jako pierwszy napisał "Dziennik Gazeta Prawna", podkreślono także.

  Kandydatury na członków Rady Polityki Pieniężnej będą zbierane w Senacie od 6 do 26 grudnia. Pod każdą kandydaturą trzeba zebrać minimum 7 podpisów senatorów, podało Radio Zet.

  25 stycznia 2022 r. kończą się kadencje w RPP Eugeniusza Gatnara oraz Jerzego Kropiwnickiego.

  "Trzecie [miejsce w RPP] może zwolnić się w każdej chwili. Na biurku prezydenta Andrzeja Dudy leży nominacja członka RPP Rafała Sury do Naczelnego Sądu Administracyjnego" - czytamy też na stronie radia.

  Kadencja Sury kończy się 16 listopada 2022 r.

  9 członków RPP powoływanych jest w równej liczbie przez: prezydenta, Sejm i Senat.

  (ISBnews)

   

 • 03.11, 16:14RPP podwyższyła stopy, by przeciwdziałać ryzyku trwale podwyższonej inflacji 

  Warszawa, 03.11.2021 (ISBnews) - Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podwyższyła dziś stopy procentowe (po raz drugi z rzędu), aby ograniczyć ryzyko utrwalenia się podwyższonej inflacji w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej, a więc dążąc do obniżenia inflacji do celu NBP (2,5% +/- 1 pkt proc.) w średnim okresie, podał bank centralny.

  "Obserwowany w bieżącym roku istotny wzrost światowych cen surowców, w tym energetycznych i rolnych, a także przedłużające się globalne zaburzenia podażowe spowodowały podwyższenie prognoz inflacji na najbliższe kwartały na świecie i w Polsce. Przy oczekiwanej kontynuacji ożywienia krajowej aktywności gospodarczej oraz korzystnej sytuacji na rynku pracy tworzyłoby to ryzyko utrwalenia się podwyższonej inflacji w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej. Aby ograniczyć to ryzyko, a więc dążąc do obniżenia inflacji do celu NBP w średnim okresie Rada postanowiła podwyższyć stopy procentowe NBP. NBP może nadal stosować interwencje na rynku walutowym oraz inne instrumenty przewidziane w Założeniach polityki pieniężnej. Terminy oraz skala prowadzonych działań będą uzależnione od warunków rynkowych" - czytamy w komunikacie.

  Inflacja w Polsce według szybkiego szacunku GUS wzrosła w październiku br. do 6,8% r/r, a w ujęciu miesięcznym wyniosła 1%.

  "Podwyższona inflacja wynika w głównej mierze z oddziaływania czynników zewnętrznych i niezależnych od krajowej polityki pieniężnej, w tym istotnie wyższych niż przed rokiem cen surowców energetycznych i żywnościowych na rynkach światowych, wcześniejszych podwyżek cen energii elektrycznej i opłat za wywóz śmieci oraz globalnych zaburzeń w transporcie i funkcjonowaniu łańcuchów dostaw. Dodatnio na dynamikę cen oddziałuje jednak także trwające ożywienie gospodarcze, w tym popyt stymulowany wzrostem dochodów gospodarstw domowych" - czytamy dalej.

  RPP podniosła dziś stopy procentowe - o 75 pb w przypadku stopy referencyjnej (do 1,25%) stopy lombardowej (do 1,75%), stopy depozytowej (do 0,75%); stopa redyskonta weksli została podwyższona do 1,30% z 0,51%, a stopa dyskontowa weksli - do 1,35% z 0,52%.

  Konsensus rynkowy przewidywał podwyższenie stopy referencyjnej o 50 pb.

  (ISBnews)

 • 29.10, 16:25Senat za ustawą o gwarancjach BGK dla kredytów hipotecznych bez poprawek 

  Warszawa, 29.10.2021 (ISBnews) - Senat poparł - bez poprawek - ustawę zakładającą udzielanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) gwarancji dla kredytów mieszkaniowych, maksymalnie do 100 tys. zł, oraz umarzanie części tej kwoty po urodzeniu drugiego i kolejnych dzieci. 

  Ustawa o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym oraz o spłatach tego kredytu dokonywanych w związku z powiększeniem gospodarstwa domowego stanowi cześć programu Polski Ład.

  W ustawie przyjęto, że kwota gwarantowanej części kredytu nie może być wyższa niż 100 tys. zł oraz, że nie może to być więcej niż 20% finansowanej nieruchomości. Nowela zakłada, że warunkiem otrzymania części gwarantowanej kredytu jest brak prawa własności innego lokalu mieszkalnego lub domu rodzinnego.

  Odstąpienie od tego warunku możliwe będzie wówczas, gdy rodzina z dziećmi posiada mieszkanie bądź dom poniżej określonego limitu metrażu. W przypadku rodzin z dwojgiem dzieci jest to mniej niż 50 m2, w przypadku trojga dzieci - 75 m2, czworga - 90 m2, w przypadku pięciorga dzieci - bez limitu.

  Część kredytu BGK - zgodnie z ustawą - ma być umarzana. W przypadku urodzenia drugiego dziecka będzie to 20 tys. zł, a w przypadku trzeciego i każdego kolejnego - 60 tys. zł. Jednak, aby korzystać z tych spłat nie można być posiadaczem innego mieszkania.  

  Jednocześnie w ustawie zaproponowano wprowadzenie maksymalnego limitu ceny (w tym wkładu budowlanego w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej finansowanego mieszkania) oraz upoważnienie dla Rady Ministrów pozwalające obniżyć, w rozporządzeniu, wysokość współczynników, wpływających na ustawowe limity cenowe. W przypadku budowy domów nie są planowane maksymalne limity cen w przeliczeniu na 1 m2.

  (ISBnews)

   

 • 29.10, 15:47Senat przyjął bez poprawek przepisy dot. wymogów dla firm inwestycyjnych 

  Warszawa, 29.10.2021 (ISBnews) - Senat przyjął bez poprawek nowelę ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, której celem jest dostosowanie polskiego prawa do przepisów Unii Europejskiej dotyczących wymogów ostrożnościowych dla firm inwestycyjnych.

  Firmy inwestycyjne zostały podzielone na trzy kategorie, ze względu na ich wielkość i wzajemne powiązania z innymi podmiotami finansowymi i gospodarczymi.

  Do pierwszej kategorii zaliczono firmy inwestycyjne o znaczeniu systemowym, największe i wzajemnie powiązane w najwyższym stopniu. Te firmy inwestycyjne będą - tak jak dotychczas - podlegać przepisom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych i będą miały obowiązek uzyskania zezwolenia jako instytucja kredytowa.

  Do drugiej kategorii należą podmioty, które nie generują ryzyka systemowego, jednak charakteryzują się najwyższym prawdopodobieństwem generowania ryzyka dla klientów, rynków lub prawidłowego funkcjonowania firm inwestycyjnych, powinny zatem podlegać określonym wymogom ostrożnościowym, dostosowanym do tych szczególnych rodzajów ryzyka.

  Trzecia kategoria to małe i wzajemnie niepowiązane firmy inwestycyjne, podlegające najmniej obciążającym wymogom.

  Nowela zakłada, że zmianie ulegnie też katalog środków nadzorczych przysługujących Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). KNF będzie miała prawo ustalania dodatkowych wymogów, w tym w szczególności w zakresie funduszy własnych, i wymogów dotyczących  płynności, także - jeżeli uzna to za uzasadnione i odpowiednie - również dla małych i niepowiązanych wzajemnie domów maklerskich.

  Zmiany dotyczą też zasad polityki wynagrodzeń. Zgodnie z nowelą, polityka wynagrodzeń musi być m.in. neutralna pod względem płci. Ponadto doprecyzowano zasady powołania komitetu ds. wynagrodzeń oraz obowiązki przekazywania do KNF informacji o wynagrodzeniach w domach maklerskich.

  Wprowadzono grupowy test kapitałowy dla prostszych struktur grupowych składających się wyłącznie z firm inwestycyjnych.

  Nowela reguluje też zasady współpracy między właściwymi organami w państwach UE i KNF w razie sytuacji nadzwyczajnej. W przypadku, gdy KNF będzie sprawowała nad grupą firm inwestycyjnych nadzór na zasadzie skonsolidowanej lub nadzór nad zgodnością z grupowym testem kapitałowym, będzie mógł ustanowić kolegium złożone z organów nadzoru.

  Zostały także określone zasady prowadzenia prac kolegium i współpracy między KNF i tymi organami.

  (ISBnews)

   

 • 29.10, 13:18KE zatwierdziła przedłużenie programu restrukturyzacji dla banków spółdzielczych 

  Warszawa, 29.10.2021 (ISBnews) - Komisja Europejska zatwierdziła przedłużenie o dwanaście miesięcy, do 29 października 2022 r., polskiego programu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków spółdzielczych i małych banków komercyjnych, poinformowała Komisja.

  "Program przewiduje okres dwunastu miesięcy od utworzenia instytucji pomostowej na próbę jej sprzedaży lub sprzedaży jej aktywów. […] Zmieniony schemat zawiera również pewne limity poziomu stóp procentowych, po których instytucje pomostowe mogą oferować depozyty w przypadku kryzysu płynności oraz do czasu ustabilizowania się sytuacji płynnościowej. […]  W kontekście trwającego kryzysu pandemicznego środek będzie nadal wyjątkowo dostępny dla banków spółdzielczych i małych banków komercyjnych o łącznych aktywach poniżej 5 mld euro" - czytamy w komunikacie

  Celem programu jest ułatwienie pracy polskiego organu ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w przypadku wystąpienia konkretnego przypadku i potrzeby. Program został wstępnie zatwierdzony 20 grudnia 2016 r. Został on przedłużony pięciokrotnie, ostatni raz 29 października 2020 r. W grudniu 2020 r. program został zmieniony, aby wyjątkowo obejmował banki spółdzielcze i małe banki komercyjne o łącznych aktywach poniżej 5 mld euro. 

  W szczególności Komisja zaakceptowała wówczas wyższy próg bilansowy w porównaniu z progiem 3 mld euro określonym w komunikacie z 2013r., biorąc pod uwagę wyjątkowe okoliczności związane z wybuchem koronawirusa, ograniczoną część polskiego rynku bankowego objętego programem oraz zabezpieczenia przed nadmiernymi zakłóceniami konkurencji, które Polska włączyła do programu, podano także.

  Oprócz wydłużenia czasu trwania programu o dodatkowe dwanaście miesięcy, zatwierdzone dziś przedłużenie określa szczegółowe warunki funkcjonowania instytucji pomostowych. 

  W tym okresie daną instytucją pomostową trzeba będzie zarządzać rozważnie, nie będzie ona w stanie wejść na nowe rynki ani prowadzić nowej działalności, ale będzie w stanie przyjmować nowych klientów i nadal świadczyć usługi już istniejącym, podkreśliła Komisja.

  Ograniczenia mają na celu umożliwienie bardziej atrakcyjnym alternatywom konkurowania na rynku i ograniczenie potencjalnych zakłóceń konkurencji. 

  (ISBnews)

   

 • 29.10, 12:16NBP: Rada przyjęła projekt Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkow.  

  Warszawa, 29.10.2021 (ISBnews) - Rada do spraw obrotu gotówkowego przyjęła projekt Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego i postanowiła o jego przedstawieniu zarządowi Narodowego Banku Polskiego (NBP), podał bank centralny.

  "Projekt Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego obejmuje propozycje działań o charakterze legislacyjnym, samoregulacyjnym, monitorującym oraz analitycznym. Przedstawione rozwiązania wyodrębnione zostały w ramach następujących Filarów Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego:

  1. Dostępność i akceptacja gotówki,

  2. Płynne zaopatrywanie w gotówkę,

  3. Cyberbezpieczeństwo systemów informatycznych wykorzystywanych w procesach zaopatrywania w gotówkę,

  4. Bezpieczeństwo fizyczne gotówki" - czytamy w komunikacie.

  Kolejne posiedzenie Rady zaplanowano na styczeń 2022 r., podano także.

  (ISBnews)

 • 28.10, 13:15FPP za regulacjami dla lombardów, przeciw obostrzeniom dla firm pożyczkowych 

  Warszawa, 28.10.2021 (ISBnews) - Ministerstwo Sprawiedliwości "całkowicie ignoruje" patologie na rynku lombardów i planuje kolejne obostrzenia dla firm pożyczkowych, które - po ostatnich zmianach w prawie, dodatkowo pogorszonych przez pandemię - prowadzą biznes nierentowny i regularnie znikają z rynku, uważa Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP).

  FPP - mając na względzie, jak mocno rozwinął się w ostatnim czasie rynek lombardów, zwłaszcza podczas pandemii - postuluje podjęcie inicjatywy legislacyjnej celem jego regulacji.

  "FPP złożyła propozycje kierunków uregulowania pożyczek lombardowych do resortu finansów, który z pewnością dostrzega ten obszar 'szarej strefy' i jest właściwym gospodarzem takiej regulacji. Legislacja powinna zapewnić ochronę konsumentów korzystających z pożyczek oferowanych przez lombardy, a także wyrównać konkurencję na rynku pożyczek konsumenckich. Obecnie jest ona zaburzona na skutek funkcjonowania lombardów poza wszelkimi ramami ustawowymi. Także prezes UOKiK wyraził stanowisko podobne do FPP, iż 'nie sposób analizować rynku kredytów konsumenckich bez uwzględnienia w tej dyskusji rynku lombardów'" - czytamy w komunikacie.

  "Tymczasem Ministerstwo Sprawiedliwości całkowicie ignoruje patologie na rynku lombardów i planuje kolejne obostrzenia dla firm pożyczkowych, które - po ostatnich zmianach w prawie, dodatkowo pogorszonych przez pandemię - prowadzą biznes nierentowny i regularnie znikają z rynku. Kolejne, niepotrzebne regulacje tego obszaru to wzrost wykluczenia finansowego przez odcięcie konsumentów od możliwości zaciągnięcia krótkoterminowej pożyczki na niższą kwotę, jakiej nie ma w ofercie sektor banków. Pożyczki zaciągane w instytucjach pożyczkowych stanowią uzupełnienie, a nie konkurencyjną ofertę dla polskich konsumentów" - czytamy dalej.

  Według FPP, ten projekt ustawy może doprowadzić do likwidacji legalnego i już uregulowanego rynku pożyczkowego, z którego korzysta około 3 mln osób rocznie.

  "Po zniknięciu z rynku legalnie działających instytucji pożyczkowych nastąpi rozwój pożyczek w szarej strefie i w lombardach. Dla najbardziej zdesperowanych konsumentów lukę podażową zastąpi nowy kapitał o niewiadomym pochodzeniu, który stworzy 'podziemie pożyczkowe' - co bezpośrednio wpłynie na wzrost przestępczości" - wskazano w materiale.

  Konieczne jest przede wszystkim określenie wymogów prawnych i zasad podejmowania oraz wykonywania działalności przez przedsiębiorców lombardowych - na warunkach zbliżonych do zasad, na jakich mogą podejmować oraz wykonywać działalność inne podmioty z sektora kredytów konsumenckich. Przepisy powinny też wskazywać formę prawną właściwą dla prowadzenia tego rodzaju działalności gospodarczej z odpowiednim kapitałem zakładowym - co przełoży się na przejrzystość działalności gospodarczej i obowiązki sprawozdawcze, stwierdza FPP.

  "Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi tajne prace w obszarze regulacji sektora rynku firm pożyczkowych. Po okresie pandemii, gdzie tylko część firm z tego sektora odnotowała dodatnie wyniki finansowe, ponowne otwieranie regulacji jest w naszej opinii nieuzasadnione. Zgadzamy się tu z prezesem UOKIK o potrzebie najpierw analizy skutków społeczno-gospodarczych przepisów z tzw. ustaw covidowych, szczegółowej analizy rynku czy przede wszystkim szerokich konsultacji społecznych. Dziś ten projekt 'widmo' jest zaprzeczeniem tworzenia prawa w Polsce - co jako reprezentatywna organizacja pracodawców chcemy bardzo głośno podkreślać" - powiedział wiceprzewodniczący FPP Arkadiusz Pączka, cytowany w komunikacie.

  Jak podkreśla Federacja, legalnie działające firmy pożyczkowe - które podlegają drobiazgowym regulacjom - mają ograniczone możliwości działania, podczas gdy lombardy "zbijają kokosy", skutecznie omijając wszelkie przepisy dotyczące kredytu konsumenckiego.

  "Wystarczy, że pożyczka lombardowa zostanie udzielona w formie umowy sprzedaży z prawem odkupu przez ich wcześniejszego właściciela, a wszystkie ograniczenia prawne dotyczące kredytu konsumenckiego – zarówno z ustawy o kredycie konsumenckim, jak i specustawy covidowej - nie będą miały wobec niej zastosowania. W praktyce więc działalność pożyczkowa lombardów pozostaje całkowicie nieuregulowana, podczas gdy pozostałe formy działalności pożyczkowej są ściśle regulowane na mocy obowiązujących przepisów. W konsekwencji konsumentom korzystającym z usług finansowych świadczonych przez lombardy nie jest zapewniona ochrona, a rzeczywiste oprocentowanie pożyczek w lombardach sięga nawet 550% w skali roku" - podsumowano w komunikacie.

  (ISBnews)

   

 • 28.10, 12:39Prezes SEG: Kontrowersyjne przepisy w projekcie ustawy o rozwoju rynku finans. 

  Warszawa, 28.10.2021 (ISBnews/ ISBnews.TV) - Brak ogłoszenia wezwania w przypadku przejmowania spółki przez Skarb Państwa, zmiany proponowanego progu przejęcia spółek giełdowych z 50% na 33% oraz wprowadzenie do spółki kuratora ds. informacyjnych - to najbardziej kontrowersyjne przepisy w projekcie nowelizacji ustawy dotyczącej zapewnienia rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów, ocenił w rozmowie z ISBnews.TV prezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych (SEG) Mirosław Kachniewski.

  "Pierwsza z kontrowersyjnych zmian dotyczy tzw. obowiązkowych wezwań, czyli zachowań wiodących akcjonariuszy w przypadku przejmowania spółek. I tutaj chciałabym zwrócić uwagę na dwa aspekty, które obniżają poziom ochrony inwestorów. Pierwszy: zamiast obecnego 33% progu, powyżej którego jest obowiązek ogłoszenia wezwania ma zostać prowadzony próg 50%, oznaczałoby to, że aż do osiągnięcia tego poziomu nie będzie obowiązku ogłoszenie wezwania, czyli de facto można będzie przejąć spółkę bez dania inwestorom możliwości wyjścia z niej, jeśli nie chcieliby zgodzić się z ideą prowadzenia spółki przez nowego właściciela" - powiedział Kachniewski w rozmowie z ISBnews.TV w kuluarach IX Kongres CFO Spółek Giełdowych SEG. Agencja ISBnews jest patronem medialnym wydarzenia.

  Zdaniem Kachniewskiego, drugi, jeszcze bardziej kontrowersyjny pomysł, który pojawił się w projekcie to brak obowiązku ogłoszenia wezwania w przypadku przejmowania spółki przez Skarb Państwa. "To wydaje się być sprzeczne nie tylko ze zdrowym rozsądkiem, ale też regulacjami unijnymi. Mam nadzieję, że będziemy w stanie jakoś wpłynąć na zmiany tych przepisów" - powiedział.

  Trzecim ważnym elementem - według Kachniewskiego - który znalazł się w projekcie i SEG ma nadzieję na jego wykreślenie jest dalsze zwiększanie nadzoru nad rynkiem poprzez możliwość wprowadzenia do spółki kuratora ds. obowiązków informacyjnych.

  "De facto organ nadzoru, swoją decyzją ze skutkiem natychmiastowym, mógłby narzucić spółce kuratora, który miałby praktycznie nieograniczone możliwości zarządzania spółką. Co do zasady, byłaby to olbrzymia władza w spółce" - wskazał.

  "To są najważniejsze trzy kwestie, które będą szkodzić inwestorom i są niejako wbrew nazwie proponowanych zmian, jako że one mają na celu poprawę bezpieczeństwa rynku i ochronę inwestorów" - dodał.

  Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego i ochrony inwestorów był omawiany podczas konsultacji społecznych w Ministerstwie Finansów w połowie października br.

  Projekt został opublikowany i skierowany do konsultacji przez resort finansów 20 lipca 2021 r. Z uzasadnienia projektu ustawy wynika, że ma on na celu uporządkowanie i usprawnienie funkcjonowania instytucji rynku finansowego, w szczególności w zakresie eliminacji barier dostępu do rynku finansowego, usprawnienia nadzoru nad rynkiem finansowym, ochrony klientów instytucji finansowych, ochrony akcjonariuszy mniejszościowych i spółkach publicznych oraz zwiększenia poziomu cyfryzacji w realizacji przez KNF obowiązków nadzorczych.

  Jak wynika z uzasadnienia, zmiany w tym zakresie wynikają z obserwacji zdarzeń zachodzących na rynku finansowym oraz zasadności odbudowy zaufania inwestorów, zwłaszcza detalicznych do tego rynku oraz prowadzą do wniosku, że niezbędna jest przekrojowa i kompleksowa nowelizacja ustaw regulujących różne obszary rynku finansowego.

  Zawarte w projekcie ustawy nowelizacje przepisów regulujących prawno-instytucjonalne otoczenie rynku finansowego znajdują uzasadnienie w konieczności ich dostosowania do różnych zachodzących na nim zdarzeń, a także podyktowane są potrzebą spełnienia niektórych postulatów zawartych w Strategii Rozwoju Rynku Finansowego. Projekt ustawy zakłada nowelizację 19 ustaw – czytamy w uzasadnieniu rządowego projektu.

  Katarzyna Walterska

  (ISBnews/ ISBnews.TV)

   

 • 27.10, 14:31MF chce przedłużyć czas zaniechania poboru PIT od dochodów zw. z kredytami hip.  

  Warszawa, 27.10.2021 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów (MF) zdecydowało o przedłużeniu zaniechania poboru PIT od niektórych dochodów związanych z kredytami mieszkaniowymi, które obowiązuje do końca 2021 roku, na następne lata, podało MF. Obecnie trwają wstępne prace koncepcyjne nad projektem przepisów. 

  "Wobec informacji o planowanym przez sektor bankowy masowym zawieraniu ugód z klientami, którzy mają "kredyty frankowe", w wyniku czego dojdzie do umorzenia części wierzytelności, minister finansów podjął decyzję o przedłużeniu zaniechania poboru PIT na następne lata" - czytamy w komunikacie. 

  Obecnie trwają wstępne prace koncepcyjne nad projektem przepisów. Podstawę prawną do jego wydania stanowi art. 22 Ordynacji podatkowej, podano także. 

  Rozporządzenie z 27 marca 2020 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe obowiązuje do końca 2021 roku. To rozwiązanie korzystne dla kredytobiorców (w tym dla tzw. "frankowiczów"), przypomniano. 

  "Zaniechanie poboru podatku w praktyce oznacza dla podatników zwolnienie od podatku - umorzonych przez banki kwot spłat wierzytelności z tytułu kredytów hipotecznych zaciągniętych na własne cele mieszkaniowe lub wobec których zastosowano ujemne oprocentowanie kredytu" - czytamy także. 

  (ISBnews)

 • 27.10, 12:32KE przedstawiła wniosek ws. zmiany przepisów dot. wymogów kapitałowych  

  Warszawa, 27.10.2021 (ISBnews) - Komisja Europejska przyjęła nowelizację unijnych przepisów bankowych: rozporządzenia w sprawie wymogów kapitałowych i dyrektywy w sprawie wymogów kapitałowych, dzięki którym banki mają stać się bardziej odporne na potencjalne przyszłe wstrząsy gospodarcze, a jednocześnie - przyczynić się do odbudowy Europy po pandemii COVID-19 i transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu, poinformowała Komisja.

  "Przedstawiony dziś pakiet wieńczy proces wdrażania porozumienia Bazylea III w UE. Porozumienie to zostało osiągnięte przez UE i jej partnerów z grupy G-20 skupionych w Bazylejskim Komitecie Nadzoru Bankowego, aby zwiększyć odporność banków na ewentualne wstrząsy gospodarcze. Przyjęte dziś wnioski ustawodawcze stanowią ostatni etap reformy przepisów bankowych" - czytamy w komunikacie.

  Pakiet następujące akty ustawodawcze:

  • wniosek ustawodawczy dotyczący zmiany dyrektywy w sprawie wymogów kapitałowych (dyrektywa 2013/36/UE)
  • wniosek ustawodawczy dotyczący zmiany rozporządzenia w sprawie wymogów kapitałowych (rozporządzenie (UE) nr 575/2013)
  • odrębny wniosek ustawodawczy dotyczący zmiany rozporządzenia w sprawie wymogów kapitałowych w obszarze restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji.

  Pakiet wiernie wdraża międzynarodowe porozumienie Bazylea III przy jednoczesnym uwzględnieniu specyfiki unijnego sektora bankowego, m.in. w w kwestii kredytów hipotecznych niskiego ryzyka. Wniosek ustawodawczy ma zagwarantować, że "wewnętrzne modele" stosowane przez banki do obliczania ich wymogów kapitałowych nie będą skutkowały niedoszacowaniem ryzyka, dzięki czemu kapitał wymagany do jego pokrycia będzie na wystarczającym poziomie. To z kolei ułatwi porównywanie współczynników kapitałowych między bankami, co pozwoli odbudować zaufanie do tych współczynników i przywróci stabilność całego sektora, podano także.

  W ocenie Komisji, nowe regulacje pozwolą ograniczyć do niezbędnego minimum ogólny wpływ, jaki nowe przepisy wywrą na poziom wymogów kapitałowych, a tym samym utrzymać konkurencyjność unijnego sektora bankowego. Wspomniany pakiet dodatkowo przyczyni się do zmniejszenia kosztów przestrzegania przepisów, zwłaszcza w przypadku mniejszych banków, bez łagodzenia norm ostrożnościowych.

  Zasadnicze znaczenie ma poprawa sposobu, w jaki banki dokonują pomiaru ryzyka środowiskowego, społecznego i z zakresu ładu korporacyjnego i zarządzanie nim, podobnie jak zapewnienie, by rynki mogły monitorować podejmowane przez banki działania. Kluczową rolę w tym względzie mają do odegrania regulacje ostrożnościowe.

  W przyjętym dziś wniosku zobowiązano banki do systematycznego identyfikowania i ujawniania ryzyka środowiskowego, społecznego i z zakresu ładu korporacyjnego oraz zarządzania nim w ramach procesu zarządzania ryzykiem, wskazała Komisja

  Obejmuje to regularne testy warunków skrajnych związanych z klimatem przeprowadzane zarówno przez organy nadzoru, jak i banki. Organy nadzoru będą musiały oceniać ryzyko środowiskowe, społeczne i z zakresu ładu korporacyjnego w ramach regularnych przeglądów nadzorczych. Wszystkie banki będą również musiały ujawniać stopień narażenia na to ryzyko. Aby uniknąć nadmiernych obciążeń administracyjnych dla mniejszych banków, przepisy dotyczące ujawniania informacji będą proporcjonalne.

  W pakiecie przewidziano dla organów nadzoru skuteczniejsze narzędzia na potrzeby nadzoru nad bankami w UE. Ustanowiono w nim jasny, solidny i wyważony zbiór przepisów dotyczących kompetencji i reputacji, w oparciu o które organy nadzoru będą oceniać, czy kadra kierownicza wyższego szczebla posiada umiejętności i wiedzę wymagane do zarządzania bankiem, podkreślono w materiale.

  Ponadto w reakcji na aferę Wirecard organy nadzoru otrzymają teraz skuteczniejsze narzędzia na potrzeby nadzoru nad grupami skupiającymi spółki z branży technologii finansowych (FinTech), w tym nad jednostkami zależnymi banków. Ten zestaw udoskonalonych narzędzi zapewni prawidłowe i ostrożne zarządzanie unijnymi bankami.

  W przyjętych znowelizowanych przepisach uregulowano również - w sposób proporcjonalny - kwestię zakładania w UE oddziałów banków z państw trzecich. Obecnie oddziały te podlegają głównie przepisom krajowym, które zharmonizowano jedynie w bardzo ograniczonym zakresie. Wspomniany pakiet harmonizuje przepisy UE w tej dziedzinie, co umożliwi organom nadzoru lepsze zarządzanie ryzykiem związanym z tymi podmiotami, które w ostatnich latach znacznie zintensyfikowały swoją działalność w UE.

  Nad pakietem legislacyjnym będą teraz debatować Parlament Europejski i Rada.

  (ISBnews)

   

 • 19.10, 12:44ZPF postuluje wydłużenie vacatio legis pakietu podatkowego do 1 stycznia 2023 r. 

  Warszawa, 19.10.2021 (ISBnews) - Związek Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF) proponuje rezygnację ze zmiany reguł opodatkowania leasingu, zmiany w przepisach dotyczących warunków zwolnienia z opodatkowania zbycia akcji, doprecyzowanie regulacji odnoszących się do ulgi dla klasy średniej. ZPF przedstawił uwagi do nowelizacji pakietu podatkowego Polskiego Ładu, postulując jednocześnie o wydłużenie vacatio legis noweli o 12 miesięcy.

  Nowela ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw znajduje się obecnie na etapie prac senackich.

  "ZPF pragnie podkreślić, że tak istotna zmiana prawa podatkowego, wpływająca zarówno na zdecydowaną większość obywateli, rynek pracy, jak i całą gospodarkę, nie powinna być procedowana w tak szybkim tempie. Z tego względu postulujemy odłożenie daty wejścia zmian w życie - do dnia 1 stycznia 2023 r." - czytamy w opinii.

  W ocenie Związku, zmiany, proponowane w regulacji pociągają za sobą konieczność poczynienia znacznych nakładów operacyjnych związanych z wdrożeniem do praktyki biznesowej, w tym konieczności poniesienia istotnych kosztów. Zdaniem ZPF, skutkować będą istotnym wzrostem kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, niezależnie od jej formy prawnej.

  Jednocześnie Związek postuluje rezygnację z proponowanych w noweli przepisów dotyczących leasingu lub co najmniej wprowadzenie przepisów przejściowych dla umów leasingu, które są obecnie wykonywane i wyłączenie ich spod planowanej regulacji.

  Nowelizacja zakłada m.in., że wykupienie samochodu, a następnie przeniesienie go do majątku prywatnego ma być obciążone nie tylko podatkiem dochodowym, lecz także podatku VAT. Planowane jest także wydłużenie okresu obciążenia sprzedaży podatkami z sześciu miesięcy do pięciu lat począwszy od roku, w którym została opłacona ostatnia rata.

  W ocenie ZPF, tak nagła i szybka zmiana reguł opodatkowania leasingu byłaby dużym zaskoczeniem dla przedsiębiorców, którzy są w trakcie trwania umów leasingowych, naruszającym przy tym ich prawa nabyte.

  Z krytyką ZPF spotkała się też wprowadzana regulacja, zgodnie z którą zwolnione z opodatkowania mają być dochody uzyskane z odpłatnego zbycia akcji objętych lub nabytych przez podatnika lub spadkodawcę podatnika w wyniku pierwszej oferty publiczne, jeżeli: odpłatne zbycie tych akcji nastąpiło po upływie trzech lat od dnia, w którym akcje te zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym albo wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu oraz podatnik albo jego spadkodawca podatnika, którzy objęli lub nabyli te akcje, nie byli ze spółką podmiotami powiązanymi w okresie dwóch lat poprzedzających dzień objęcia lub nabycia tych akcji.

  "ZPF nie dostrzega jakiegokolwiek uzasadnienia dla wprowadzania tak długiego okresu, jak 3 lata. W warunkach postępującej inflacji wprowadzenie tak długiego okresu może być wręcz krzywdzące dla akcjonariuszy" - czytamy w opinii.

  Zastrzeżenie Związku budzi ponadto wyłączenie amortyzacji nieruchomości mieszkalnych, która - zdaniem ZPF - uderza w rynek najmu mieszkań i będzie mieć skrajnie negatywne skutki.

  "Amortyzacja […] nie jest rekompensatą za utratę wartości lokalu. Jest to uwzględnienie kosztu nabycia nieruchomości przy kalkulacji dochodu z najmu, które jest rozłożone w czasie dla zachowania proporcji. Pozbawienie podmiotów inwestujących w lokale na wynajem możliwości ich amortyzacji uczyni te inwestycje nieopłacalnymi" - podkreśla Związek.

  Uważa, że w sytuacji, gdy wiele takich inwestycji jest w realizacji, zmiana zasad amortyzacji jest istotnym naruszeniem zasady zaufania obywateli do państwa.

  Apeluje także o doprecyzowanie zasad rozliczania tzw. ulgi dla klasy średniej. Zdaniem Związku, brak jest określenia czy ulga dotyczyć ma tylko pracowników, czy również przedsiębiorców, których przychody nie przekroczą 102 588 zł i 133 692 zł czy też ulga będzie przysługiwać, lecz tylko do przychodów nieprzekraczających powyższych kwot.

  Nie jest też oczywiste, czy pracownik i przedsiębiorca, którzy uzyskają przychody w kwocie do 133 692 zł będą obliczać kwotę przysługującej im ulgi dwuetapowo - najpierw w odniesieniu do przychodów z przedziału pomiędzy 68 412 zł i 102 588 zł, a następnie w odniesieniu do przychodów z przedziału pomiędzy 102 588 zł i 133 692 zł, wskazuje Związek. Ulga rozliczana jest w różny sposób dla obydwu przedziałów dochodów. 

  ZPF krytykuje proponowany w noweli brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej przy jednocześnie drastycznym jej podwyższeniu.

  "Przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, szczególnie w ramach rodzinnych firm, nie będą w stanie konkurować z podmiotami będącymi osobami prawnymi, szczególnie, że podmioty te nie tylko nie płacą składki zdrowotnej w ogóle ale płacą niższy podatek dochodowy (tj. 9%)" - czytamy w opinii.  

  Według ZPF, zmiana ta może przyczynić się do drastycznego osłabienia sektora firm rodzinnych.

  Ponadto Związek postuluje wprowadzenie do nowelizacji nowych rozwiązań.

  "Dodatkowo pragniemy postulować wprowadzenie do Ustawy rozwiązań, które usprawnią gospodarkę oraz przyspieszą obieg pieniądza, w szczególności:

  1) umożliwienie bankom szybszej sprzedaży wierzytelności z perspektywy podatku CIT - szybsze rozpoznanie wierzytelności straconych i szybsza sprzedaż wierzytelności, skutkować będą osiąganiem wyższych cen zbycia, a tym samym lepszym dokapitalizowaniem banków, co przełoży się bezpośrednio na zwiększoną ilość pieniądza w gospodarce na akcję kredytową;

  2) zwolnienie z podatku bankowego kredytów udzielonych po dniu 15 marca 2020 r. i zaliczenia do kosztu uzyskania przychodów rezerw i odpisów utworzonych na kredyty udzielone po tym terminie - akcja kredytowa, związana z przełamaniem problemów koronawirusowych wśród przedsiębiorstw, powinna być zwolniona z podatku bankowego;

  3) zapewnienie instytucjom pożyczkowym możliwości rozpoznawania w kosztach podatkowych nieściągalnych wierzytelności - należy zauważyć, że w większości państw Unii Europejskiej instytucje pożyczkowe są uprawnione do zaliczania do kosztów podatkowych rezerw celowych/odpisów aktualizujących wartość wierzytelności pożyczkowych oraz do zaliczania do kosztów podatkowych lub uwzględniania w inny sposób w wyniku podatkowym odpisanych jako nieściągalne wierzytelności pożyczkowych" - czytamy także.

  (ISBnews)

   

 • 14.10, 17:29Sejm za nowelą o rachunkowości, dostosowującą przepisy do nowych technologii 

  Warszawa, 14.10.2021 (ISBnews) - Sejm znowelizował ustawę o rachunkowości, dostosowując przepisy w zakresie sprawozdawczości i rewizji finansowej do nowych możliwości technologicznych i m.in. wprowadzając obowiązek sporządzania przez emitentów sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności w jednym formacie elektronicznym, tj. XHTML.

  Za nowelą głosowało 445 posłów, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Nowelizacja wprowadza zmiany w ustawie o rachunkowości, ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, o Krajowym Rejestrze Sądowym, o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także do tzw. ustawy około-COVID-owej.

  W nowelizacji ustawy o rachunkowości wprowadzono obowiązek sporządzania przez emitentów sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z działalności w jednym formacie elektronicznym, tj. XHTML, przy czym w przypadku skonsolidowanych sprawozdań finansowych należy je dodatkowo oznakować przy użyciu języka znaczników Inline XBRL.

  Dla pozostałych jednostek sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości zaproponowano rozwiązania prowadzące do większego ujednolicenia formatów oraz zwiększenia użyteczności sprawozdań finansowych, jak również sprawozdań z działalności (możliwość automatycznego przeszukiwania dokumentu oraz porównania, analizowania i interpretowania danych) przez: wprowadzenie obowiązku sporządzania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności w formacie XHTML lub w innym formacie umożliwiającym automatyczne przeszukanie dokumentu, wprowadzenie możliwości znakowania skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych w XHTML przy użyciu języka znaczników XBRL.

  Nowelizowane przepisy mają na celu wprowadzenie ułatwień dla firm kierowanych przez zarząd, które ze względów organizacyjno-technicznych mają trudności z realizacją swoich ustawowych obowiązków.

  Przyjęto zmiany dotyczące konsolidacji sprawozdań finansowych Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych (ASI).

  Proponowane zmiany mają także przyczynić się do poprawy komunikacji między Polską Agencją Nadzoru Audytorskiego a firmami audytorskimi. Dodatkowe regulacje dotyczące firm audytorskich obejmują m.in. doprecyzowanie sytuacji, w której nie dochodzi do naruszenia tajemnicy zawodowej biegłego rewidenta. Uściślone zostały przepisy dotyczące przeprowadzania kontroli w firmach audytorskich przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego w sposób zdalny przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

  Nowela zawiera też regulacje, dot. odbywania w sposób zdalny posiedzeń Agencji Nadzoru Audytowego, Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, w tym oddawanie głosów w trybie obiegowym poza posiedzeniem.

  (ISBnews)

 • 11.10, 13:42GPW postuluje objęcie przepisami dot. crowdfundingu także spółek z o.o. 

  Warszawa, 11.10.2021 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) postuluje objęcie przepisami planowanej ustawy crowdfundingowej także spółek z o.o., wynika z opinii GPW do projektu ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych. Na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL) podano, że opinia ta została "przyjęta kierunkowo".

  Projekt został skierowany do ponownych konsultacji i uzgodnień, które mają potrwać do 22 października.

  Giełda "poddaje pod rozwagę skorzystanie - w ramach dostosowywania przepisów krajowych do rozporządzenia 2020/103 - z tzw. opcji narodowej i wprowadzenie do prawa krajowego możliwości pozyskiwania finansowania w formie crowdfundingu przez spółki z ograniczoną odpowiedzialnością"- czytamy w opinii GPW.

  Podkreśliła ona, że wprowadzenie tego rozwiązania wymaga usunięcia z KSH obecnych ograniczeń formalnych, zwłaszcza dokonanie zmian w treści art. 180 KSH, który ustanawia wymóg notarialnego poświadczenia podpisów przy zbywaniu udziałów (§ 4) oraz art. 174 KSH, z którego wynika zakaz wystawiania dokumentów na okaziciela na udziały lub prawa do zysku w spółce z o.o. (§ 6).

  Obecne regulacje - w ocenie GPW - te w istotny sposób utrudniają tej kategorii podmiotów możliwość korzystania z atrakcyjniejszej od kredytu bankowego, czy emisji obligacji formy finansowania, jaką są coraz popularniejsze zbiórki publiczne, podkreśliła GPW.

  W przypadku, gdyby ustawodawca nie chciał otwierać drogi do finansowania w formie crowdfundingu dla wszystkich spółek z o.o. GPW postuluje wprowadzenie rozwiązań pośrednich, poprzez np: (i) wprowadzenie wymogu przekształcenia się w spółkę akcyjną po skutecznym pozyskiwaniu przez spółkę z o.o. funduszy na dalszy rozwój (np. w określonym okresie) lub (ii) umożliwienie korzystania z tej formy finansowania jedynie większym podmiotom (np. o określonej wartości kapitału zakładowego).

  Jak wynika z informacji na stronach RCL, opinia GPW do projektu została "przyjęta kierunkowo".

  Spółka z o.o. to najpopularniejsza, po jednoosobowej działalności gospodarczej, forma prawna prowadzenia działalności w Polsce. Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), w 2019 r. powstało 33 117 spółek z o.o. podczas gdy w przypadku spółek akcyjnych były to 243 nowe podmioty.

  Celem projektowanej ustawy jest przygotowanie warunków do przestrzegania rozporządzenia 2020/1503 z 7 października 2020 r. w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz wdrożenie dyrektywy 2020/1504 z 7 października 2020 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych.  Projekt nakłada na operatorów platform crowdfundingowych obowiązek wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności oraz poddanie ich nadzorowi KNF.

  Projektowana ustawa ma przyznać KNF uprawnienia nadzorcze m.in. do zawieszania konkretnych ofert finansowania społecznościowego lub zawieszania prowadzenia działalności przez dostawców, wprowadzić odpowiedzialność cywilnoprawną i karną za poprawność i prawdziwość informacji podawanych w dokumentach informacyjnych sporządzanych w związku z ofertą. Ma też uprościć niektóre wymogi informacyjne spoczywające na emitencie papierów wartościowych - w przypadku ofert publicznych za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, emitent będzie miał możliwość sporządzenia jedynie arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych zamiast memorandum.

  Od 10 listopada 2023 r. podwyższony ma zostać podwyższony z 2,5 mln euro do 5 mln euro próg kwotowy wpływów z tytułu emisji papierów wartościowych, który zwalnia z obowiązku sporządzenia prospektu. Oferty publiczne, z których zakładane wpływy wyniosą między 2,5 a 5 mln euro, zostaną objęte obowiązkiem sporządzenia memorandum informacyjnego (lub arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych, w przypadku ofert prowadzonych za pośrednictwem firmy inwestycyjnej).

  Zgodnie z rozporządzeniem, właściciele projektów finansowanych na platformach finansowania społecznościowego będą mogli pozyskać środki do 5 mln euro bez konieczności sporządzania prospektu. Natomiast przez okres 2 lat od dnia rozpoczęcia stosowania rozporządzenia (tj. do dnia 9 listopada 2023 r.) w państwach, w których próg kwotowy wpływów z tytułu emisji papierów wartościowych, powyżej którego należy sporządzić prospekt, wynosi mniej niż 5 mln euro, dopuszcza się prowadzenie ofert finansowania społecznościowego bez konieczności sporządzenia prospektu jedynie do wartości nieprzekraczającej progu przewidzianego w prawie krajowym.

  (ISBnews)

   

 • 06.10, 16:20RPP: Celem podwyżki stóp przeciwdziałanie ryzyku trwale podwyższonej inflacji 

  Warszawa, 06.10.2021 (ISBnews) - W warunkach obecnie przyspieszającej gospodarki i korzystnej sytuacji na rynku pracy inflacja może utrzymać się na podwyższonym poziomie dłużej niż dotychczas oczekiwano, w związku z tym celem obniżenia inflacji do celu Narodowego Banku Polskiego (NBP) w średnim okresie Rada Polityki Pieniężnej (RPP) postanowiła podwyższyć stopy procentowe, podał bank centralny. NBP może nadal stosować interwencje na rynku walutowym, zaznaczono.

  "W sytuacji prawdopodobnego dalszego ożywienia aktywności gospodarczej i korzystnej sytuacji na rynku pracy inflacja może utrzymać się na podwyższonym poziomie dłużej niż dotychczas oczekiwano. W takiej sytuacji powstałoby ryzyko utrwalenia się dynamiki cen w średnim okresie na poziomie wyższym od celu inflacyjnego. Dążąc do obniżenia inflacji do celu NBP w średnim okresie Rada postanowiła podwyższyć stopy procentowe NBP" - czytamy w komunikacie.

  "Jednocześnie NBP może nadal stosować interwencje na rynku walutowym oraz inne instrumenty przewidziane w Założeniach polityki pieniężnej. Terminy oraz skala prowadzonych działań będą uzależnione od warunków rynkowych" - czytamy dalej.

  W komunikacie wskazano, że pomimo iż część podażowych czynników podwyższających obecnie inflację wygaśnie w przyszłym roku to wzrost cen surowców, w tym energetycznych i rolnych, może nadal podbijać dynamikę cen w kolejnych kwartałach.

  RPP nieoczekiwanie podwyższyła dziś stopy procentowe, w tym stopę referencyjną do 0,5% z 0,1%. Od 7 października stopa lombardowa wyniesie 1,00% (podwyżka o 50 pb), stopa depozytowa - 0,00% (bez zmian), stopa redyskonta weksli 0,51% (podwyżka o 40 pb), a stopa dyskontowa weksli 0,52% (podwyżka o 40 pb).

  (ISBnews)

   

 • 06.10, 16:04RPP podwyższyła stopę rezerwy obowiązkowej do 2% z 0,5% 

  Warszawa, 06.10.2021 (ISBnews) - Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podwyższyła stopę rezerwy obowiązkowej do 2% z 0,5%, podał bank centralny.

  "Jednocześnie Rada podjęła decyzję o podwyższeniu podstawowej stopy rezerwy obowiązkowej z 0,5% do 2,0%" - czytamy w komunikacie.

  W marcu ub.r. RPP obniżyła stopę rezerwy obowiązkowej do 0,5% z 3,5% i jednocześnie podwyższyła jej oprocentowanie do poziomu stopy referencyjnej.

  (ISBnews)

   

 • 06.10, 15:23RPP podniosła stopy procentowe, w tym referencyjną o 40 pb do 0,5% 

  Warszawa, 06.10.2021 (ISBnews) - Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podwyższyła stopy procentowe, w tym stopę referencyjną do 0,5% z 0,1%, podał bank centralny. Po posiedzeniu nie odbędzie się dziś konferencja prasowa, natomiast o godz. 16:00 zostanie opublikowany komunikat.

  Konsensus rynkowy przewidywał utrzymanie stóp procentowych na dotychczasowych poziomach (główna nadal 0,1%).

  "Rada ustaliła stopy procentowe NBP na następującym poziomie:

  * stopa referencyjna 0,50% w skali rocznej;

  * stopa lombardowa 1,00% w skali rocznej;

  * stopa depozytowa 0,00% w skali rocznej;

  * stopa redyskonta weksli 0,51% w skali rocznej;

  * stopa dyskontowa weksli 0,52% w skali rocznej;

  Uchwała RPP wchodzi w życie 7 października 2021 r." - czytamy w komunikacie.

  Na czwartek na godz. 15:00 zaplanowano konferencję prasową prezesa Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczącego RPP Adama Glapińskiego.

  (ISBnews)

   

 • 01.10, 21:13Sejm przyjął przepisy dot. wymogów dla firm inwestycyjnych 

  Warszawa, 01.10.2021 (ISBnews) - Sejm znowelizował ustawę o obrocie instrumentami finansowymi, której celem jest dostosowanie polskiego prawa do przepisów Unii Europejskiej dotyczących wymogów dla firm inwestycyjnych. Za nowelą głosowało 439 posłów, nikt nie był przeciwny, 10 wstrzymało się od głosu.

  Wcześniej posłowie przyjęli poprawki, doprecyzowujące obowiązki domów maklerskich.

  Celem nowelizacji jest wdrożenie przepisów unijnych, dotyczących wymogów ostrożnościowych dla firm inwestycyjnych. Firmy inwestycyjne zostały podzielone na trzy kategorie, ze względu na ich wielkość i wzajemne powiązania z innymi podmiotami finansowymi i gospodarczymi.

  Do pierwszej kategorii zaliczono firmy inwestycyjne o znaczeniu systemowym, największe i wzajemnie powiązane w najwyższym stopniu. Te firmy inwestycyjne będą – tak jak dotychczas – podlegać przepisom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych i będą miały obowiązek uzyskania zezwolenia jako instytucja kredytowa.

  Do drugiej kategorii należą podmioty, które nie generują ryzyka systemowego, jednak charakteryzują się najwyższym prawdopodobieństwem generowania ryzyka dla klientów, rynków lub prawidłowego funkcjonowania firm inwestycyjnych, powinny zatem podlegać określonym wymogom ostrożnościowym, dostosowanym do tych szczególnych rodzajów ryzyka.

  Trzecia kategoria to małe i wzajemnie niepowiązane firmy inwestycyjne, podlegające najmniej obciążającym wymogom.

  Nowela zakłada, że zmianie ulegnie też katalog środków nadzorczych przysługujących Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). KNF będzie miała prawo ustalania dodatkowych wymogów, w tym w szczególności w zakresie funduszy własnych, i wymogów dotyczących  płynności, także – jeżeli uzna to za uzasadnione i odpowiednie - również dla małych i niepowiązanych wzajemnie domów maklerskich.

  Zmiany dotyczą też zasad polityki wynagrodzeń. Zgodnie z nowelą, polityka wynagrodzeń musi być m.in. neutralna pod względem płci. Ponadto doprecyzowano zasady powołania komitetu ds. wynagrodzeń oraz obowiązki przekazywania do KNF informacji o wynagrodzeniach w domach maklerskich.

  Wprowadzono grupowy test kapitałowy dla prostszych struktur grupowych składających się wyłącznie z firm inwestycyjnych

  Nowela reguluje też zasady współpracy między właściwymi organami w państwach UE i KNF w razie sytuacji nadzwyczajnej. W przypadku, gdy KNF będzie sprawowała nad grupą firm inwestycyjnych nadzór na zasadzie skonsolidowanej lub nadzór nad zgodnością z grupowym testem kapitałowym, będzie mógł ustanowić kolegium złożone z organów nadzoru.

  Zostały także określone zasady prowadzenia prac kolegium i współpracy między KNF i tymi organami.

  (ISBnews)

 • 01.10, 20:13Sejm przyjął ustawę o gwarancjach BGK dla kredytów hipotecznych  

  Warszawa, 01.10.2021 (ISBnews) - Sejm przyjął ustawę, zakładającą udzielanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) gwarancji dla kredytów mieszkaniowych, maksymalnie do 100 tys. zł, oraz umarzanie części tej kwoty po urodzeniu drugiego i kolejnych dzieci. Ustawę poparło 393 posłów, 50 było przeciwnych, a 8 wstrzymało się od głosu.

  Wcześniej Sejm przyjął jedną poprawkę o charakterze legislacyjnym i odrzucił pozostałe.

  Ustawa o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym oraz o spłatach tego kredytu dokonywanych w związku z powiększeniem gospodarstwa domowego stanowi cześć programu Polski Ład.

  W ustawie przyjęto, że kwota gwarantowanej części kredytu nie może być wyższa niż 100 tys. zł oraz, że nie może to być więcej niż 20% finansowanej nieruchomości. Nowela zakłada, że warunkiem otrzymania części gwarantowanej kredytu jest brak prawa własności innego lokalu mieszkalnego lub domu rodzinnego.

  Odstąpienie od tego warunku możliwe będzie wówczas, gdy rodzina z dziećmi posiada mieszkanie bądź dom poniżej określonego limitu metrażu. W przypadku rodzin z dwojgiem dzieci jest to mniej niż 50 m2, w przypadku trojga dzieci - 75 m2, czworga - 90 m2, w przypadku pięciorga dzieci - bez limitu.

  Część kredytu BGK – zgodnie z ustawą – ma być umarzana. W przypadku urodzenia drugiego dziecka będzie to 20 tys. zł, a w przypadku trzeciego i każdego kolejnego - 60 tys. zł. Jednak, aby korzystać z tych spłat nie można być posiadaczem innego mieszkania.  

  Jednocześnie w ustawie zaproponowano wprowadzenie maksymalnego limitu ceny (w tym wkładu budowlanego w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej finansowanego mieszkania) oraz upoważnienie dla Rady Ministrów pozwalające obniżyć, w rozporządzeniu, wysokość współczynników, wpływających na ustawowe limity cenowe. W przypadku budowy domów nie są planowane maksymalne limity cen w przeliczeniu na 1 m2.

  (ISBnews)