Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 27.11, 08:27Rafalska: Program Rodzina 500+ powinien wejść w życie 1 kwietnia 

  Warszawa, 27.11.2015 (ISBnews) - Prace nad programem "Rodzina 500+" powinny zakończyć się w I kw. 2016 r., zaś pierwsze wypłaty powinny nastąpić 1 kwietnia, zapowiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

  "Nie ma żadnego dodatkowego kryterium oprócz tego, o którym mówiliśmy od początku. Czyli w przypadku tylko jednego dziecka próg dochodowy w wysokości 800 zł na osobę w rodzinie, a w rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym 1 200. Od drugiego i trzeciego dziecka nie ma dodatkowych kryteriów, nie będzie też obowiązku składania dodatkowych dokumentów o przychodach" - powiedziała Rafalska w wywiadzie dla Telewizji Republika.

  W wywiadzie dla dzisiejszej "Rzeczpospolitej" premier Beata Szydło poinformowała, że w kwestii tego programu rząd zapisał zasadę dobrowolności - ci, którzy uważają, że mają wystarczające dochody nie będą musieli z niego korzystać.

  Rafalska poinformowała także, że złożenie wniosku o wsparcie będzie możliwe drogą elektroniczną.

  "Oczywiście, będzie trzeba przydzielić do tego odpowiednich urzędników, ale będzie raczej to ta część, która do tej pory obsługiwała rodziny" - odparła minister, pytana o to, czy projekt "Rodzina 500+" będzie wymagał zatrudnienia dodatkowych urzędników.

  "Konsekwentne mówimy, że prace powinny skończyć się w pierwszym kwartale 2016 roku. Pierwsze wypłaty powinny nastąpić 1 kwietnia. […] Nie wiemy, ile czasu na wdrożenie potrzebnych procedur potrzebują gminy, ale termin kwietniowy wydaje się terminem realnym. Wszelkie obawy to wyłącznie publicystyka" - zapowiedziała Rafalska.

  Wcześniej w tym tygodniu minister finansów Paweł Szałamacha informował, że priorytetem na przyszły rok jest wprowadzenie polityki prorodzinnej, w tym programu 500+, a pozostałe cele, które pojawiły się w expose, w tym obniżenie podatku CIT będą musiały się do niego dostosować. Cele priorytetowe zostaną sfinansowane m.in. z podatków sektorowych. Według niego, koszty wprowadzenia programu 500+ szacowane przez niektórych na około 20 mld zł są "lekko przeszacowane".

  (ISBnews)

 • 24.11, 16:55Fitch: Dopłaty na gwarant. depozytów spowodują kwartalne straty części banków 

  Warszawa, 24.11.2015 (ISBnews) - Polskie banki będą musiały w IV kw. zmierzyć się z kosztami obowiązkowych wpłat przeznaczonych na wypłatę środków gwarantowanych z tytułu depozytów zgromadzonych w Spółdzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (SK Banku) szacowanych na 1,7 mld zł (420 mln USD), co zada kolejny cios zyskowności sektora, który jest już pod ciśnieniem, podała agencja Fitch Ratings. Płatność ta równa się 12% zysku przed opodatkowaniem sektora bankowego w wysokości 14,1 mld zł (3,5 mld USD) w okresie dziewięciu miesięcy do końca września 2015 – wskazał Fitch.

  "Spodziewamy się, że koszty związane z upadłością SK Banku zostaną zaksięgowane w IV kw. 2015 i szacujemy, że wpłaty wymagane do pokrycia ubezpieczonych depozytów mogą być na tyle duże, aby wywołać kwartalne straty w niektórych mniej rentownych bankach z oceną Fitch, a mianowicie Getin i BOŚ" – czytamy w komunikacie.

  Koszty te nakładają się na spodziewane zwiększenie obciążeń regulacyjnych i podatkowych dla polskiego sektora bankowego. Rozważane działania obejmują wprowadzenie specjalnego podatku bankowego i ewentualną konwersję kredytów hipotecznych w walutach obcych (głównie we franku szwajcarskim), które mogą spowodować znaczne straty w sektorze, przypomina agencja.

  "Do tej pory został przyjęty tylko jeden środek wsparcia kredytobiorców hipotecznych: specjalny fundusz pomocy, aby udzielać pomocy detalicznym kredytobiorcom hipotecznych przy spłatach. Banki mają włączyć się do tego funduszu ze składkami według udziału instytucji w puli nieregularnych detalicznych kredytów hipotecznych. Spodziewamy się, że sektor wpłaci 600 mln zł (w IV kw. 2015), co odpowiada 4% zysku brutto sektora za I-III kw. 2015" – czytamy dalej.

  Tymczasem na początku 2016 roku zyskowność polskich banków może cierpieć z powodu składek na fundusz ubezpieczenia depozytów, które będą pobierane z góry, podkreśla Fitch.

  "Wynika to z zalecenia Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych ESMA, że koszty te powinny być zrealizowane w I kwartale tego roku, w jednej racie. Składki na rok 2016 mogą przekroczyć 2 mld zł za 2015 roku. Szczegóły zostaną ogłoszone jeszcze w tym tygodniu. Konieczność uznania całej kwoty bezpośrednich kosztów z tego tytułu, może oznaczać, że niektóre banki zaraportują kwartalne straty za I kw. 2016" – wskazano również.

  SK Bank jest pierwszym polskim bankiem, który upada w ciągu ostatnich 15 lat. Sytuacja ta stanowić będzie test mechanizmu gwarantowania depozytów, wskazuje Fitch.

  Wcześniej Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zawiesiła z dniem 21 listopada 2015 r. działalność Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (SBRzR) oraz postanowiła wystąpić do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ z wnioskiem o ogłoszenie upadłości tego banku spółdzielczego.

  (ISBnews)

 • 23.11, 17:15Fitch: Orzeczenie TK i podwyższenie kwoty wolnej od podatku mogą uderzyć w JST 

  Warszawa, 23.11.2015 (ISBnews) - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego oraz złożona przez nowy rząd obietnica podwyższenia kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) prawdopodobnie zmniejszy dochody miast i gmin w Polsce począwszy od 2017 r., uważa Fitch Ratings. Ponadto brak rekompensaty tego ubytku wpływów może mieć negatywny wpływ na ich wyniki operacyjne, a ich ratingi potencjalnie mogą znaleźć się pod presją.

  "Podwyższenie kwoty wolnej od podatku zmniejszy łączne dochody jednostek samorządu terytorialnego (JST) z tytułu udziału w PIT, które te otrzymują z budżetu państwa o 8,7 mld zł (szacunek Ministerstwa Finansów). Kwota ta stanowi około 5% dochodów bieżących zaplanowanych w budżecie na 2015 r. Największy ubytek dochodów wśród JST odnotowałyby miasta i gminy, do których trafia większość PIT przeznaczonego dla JST, natomiast wpływ na budżety województw będzie ograniczony, gdyż dla nich głównym źródłem dochodów z tytułu podatków dochodowych są udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)" - czytamy w komunikacie.

  Fitch oczekuje począwszy od 2017 r. negatywnych skutków dla budżetów miast i gmin, z uwagi na niższy strumień dochodów. "Wpływ na wyniki operacyjne, które na przestrzeni ostatnich kilku lat uległy poprawie, będzie zróżnicowany w zależności od udziału PIT w dochodach bieżących poszczególnych JST (wyższy występuje w dużych miastach, co wynika z formuły zastosowanej do redystrybucji dochodów uzyskanych z podatku PIT). Skala zjawiska będzie także zależała od wdrażanych działań przez władze centralne oraz lokalne, jak również od tempa wzrostu gospodarczego" - podała agencja. 

  Według Fitcha, samorządy lokalne mogą mieć mniejsze możliwości stosowania działań korygujących po stronie wydatków operacyjnych, z uwagi na podjęte już w przeszłości oszczędności w celu spełnienia indywidualnego limitu zadłużenia JST obowiązującego od 2014nr. oraz z uwagi na ograniczoną elastyczność w zakresie cięcia wydatków w takich działach jak oświata i opieka społeczna. 

  "Spadek dochodów bieżących może dodatkowo ograniczyć zdolność do zaciągania nowego długu, gdyż indywidualny limit zadłużenia JST powiązany jest z nadwyżką bieżącą wypracowaną na przestrzeni poprzedzających trzech lat. Skutkować to może zmniejszeniem elastyczności finansowej, jak również ograniczeniem lub opóźnieniem realizowanych inwestycji, co potencjalnie może zredukować zdolność JST do absorpcji dotacji unijnych dostępnych w ramach perspektywy unijnej na lata 2014-2020" - podkreśla Fitch.  

  Zdaniem Agencji, miasta i gminy będą oczekiwały rekompensaty utraconych dochodów ze strony budżetu państwa, ale w chwili obecnej brak jest przesłanek, co do ich ewentualnej formy. "Gdy w latach 2007-2009 rząd przyznał ulgę podatkową rodzinom z dziećmi, a następnie obniżył stawki podatku PIT, utracone dochody z tytułu udziału JST w tym podatku (spadek o 5,5% w 2009 r. liczony rok do roku) nie były natychmiast rekompensowane, chociaż dotacje z budżetu państwa na zadania własne zostały zwiększone w 2010 roku" - czytamy również.

  Fitch uważa, że pojawienie się nowego mechanizmu ustalania kwoty wolnej od podatku i wszelkich związanych z tym regulacji prawnych, jak również ich wpływ na wyniki operacyjne będą ważnymi czynnikami w zdolności kredytowej miast i gmin w średnim okresie. 

  Agencja wyjaśnia, że Prawo i Sprawiedliwość (PIS) w trakcie udanej kampanii wyborczej obiecało podwyższenie kwoty wolnej od podatku po raz pierwszy od 2009 r. z obecnych 3 tys. zł do kwoty 8 tys. zł, ale bez podania terminu realizacji tej obietnicy. Trybunał Konstytucyjny orzekł 28 października, że brak mechanizmu utrzymywania kwoty wolnej od podatku na poziomie nie niższym niż minimum egzystencji (obecnie szacowane na 6,5 tys. zł) był niekonstytucyjny. Przepis regulujący sposób naliczania podatku PIT straci moc 30 listopada 2016 r., co jednocześnie stanowi nieprzekraczalny termin dla nowego rządu nie tylko na wdrożenie nowego systemu, ale także dla spełnienia znacznej części swoich przedwyborczych zobowiązań. 

  (ISBnews)

 • 20.11, 15:58Henryk Baranowski i Filip Grzegorczyk powołani na wiceministrów w MSP 

  Warszawa, 20.11.2015 (ISBnews) - Premier Beata Szydło powołała na stanowiska podsekretarzy stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa (MSP) Henryka Baranowskiego i Filipa Grzegorczyka, podał resort.

  "Henryk Baranowski jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej oraz studiów podyplomowych z zarządzania finansami przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej, zarządzania przedsiębiorstwami elektroenergetycznymi w warunkach rynku energii na Politechnice Warszawskiej oraz Executive MBA, Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej, HEC School of Management, London Business School and Norwegian School of Economics and Business Administration" - czytamy w komunikacie.

  Baranowski w latach 1990-2001 był związany ze spółką Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Przez pięć lat, do 2006 r., był prezesem zarządu Polskich Sieci Elektroenergetyczne-Info, a następnie do 2008 r. - wiceprezesem spółki PGE Polska Grupa Energetyczna. Współpracował z polskimi i zagranicznymi firmami związanymi z sektorem energetycznym. Od 2013 r. pracował jako dyrektor w Alstom Power Polska, podano również.

  "Filip Grzegorczyk jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończył tam Wydział Prawa i Administracji oraz Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Na tej samej uczelni doktoryzował się z prawa wspólnotowego Unii Europejskiej, a następnie uzyskał habilitację z dziedziny prawa gospodarczego publicznego" - czytamy dalej.

  Grzegorczyk jest profesorem nadzwyczajnym Akademii Ekonomicznej w Krakowie, gdzie wykłada na Wydziale Zarządzania. Jest również wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie. W latach 2011-2014 był związany z grupą kapitałową Kompanii Węglowej m.in. jako pełnomocnik zarządu ds. rozwoju energetyki oraz dyrektor ds. korporacyjnych w spółce Wspólne Przedsiębiorstwo Energetyczne (obecnie Węglokoks Energia). Od 2007 do 2008 r. był wiceprezesem zarządu i dyrektorem pionu zarządzania grupą kapitałową w Tauron Polska Energia. Był członkiem rad nadzorczych spółek handlowych. W latach 2006-2007 piastował funkcję radcy ministra w Ministerstwie Skarbu Państwa, podał również resort.

  Premier Beata Szydło poinformowała 9 listopada, że w rządzie Prawa i Sprawiedliwości (PiS) ministrem skarbu będzie Dawid Jackiewicz.

  (ISBnews)
   

 • 19.11, 07:17Rząd Beaty Szydło uzyskał wotum zaufania w Sejmie 

  Warszawa, 19.11.2015 (ISBnews) - Rząd Beaty Szydło uzyskał wotum zaufania w Sejmie - za wnioskiem o udzielenie mu wotum opowiedziało się 236 posłów, przy czym wymagana bezwzględna większość wynosiła 229 głosów.

  Za wnioskiem głosowali wszyscy posłowie Prawa i Sprawiedliwości (PiS), wstrzymało się 18 posłów - głównie z Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL).

  Poniżej najważniejsze fragmenty wczorajszego expose premier Szydło:

  "Polacy, tak jak inni Europejczycy, pragną dziś bezpieczeństwa. Dlatego będziemy solidarnie współpracować z państwami Europy w walce z terroryzmem. Zarazem naszym priorytetem będzie zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom naszego kraju. Podkreślę jeszcze raz. Dla rządu Rzeczypospolitej rzeczą nadrzędną jest bezpieczeństwo Polek i Polaków".

  "Musimy podjąć wyzwania przyszłości. A te są jasne. Musimy wyrwać się z pułapki średniego rozwoju. To znaczy przyspieszyć tempo wzrostu".

  "Już dzisiaj chcę powiedzieć, co przede wszystkim zrobimy w czasie pierwszych stu dni naszych rządów. Po pierwsze, pięćset złotych na dziecko, począwszy od drugiego, a w rodzinach o mniejszych dochodach od pierwszego dziecka. Dziecko to nie koszt to inwestycja. Po drugie, obniżenie wieku emerytalnego do sześćdziesięciu lat dla kobiet i sześćdziesięciu pięciu lat dla mężczyzn. Po trzecie, podniesienie do ośmiu tysięcy złotych kwoty wolnej od podatku. Po czwarte, bezpłatne leki od siedemdziesiątego piątego roku życia. Po piąte, podwyższenie minimalnej stawki godzinowej do dwunastu złotych o czym szczegółowo będę mówić w dalszej części wystąpienia"

  "Wprowadzimy czytelne reguły odnoszące się do zamówień publicznych. Obniżymy podatki dla małych przedsiębiorstw. Podatek CIT dla małych firm obniżymy do piętnastu procent. Chodzi nam przede wszystkim o wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw".

  "Politykę społeczną naszego rządu opisują najlepiej dwa słowa. Rodzina oraz sprawiedliwość. O wsparciu rodziny już wspomniałam. Symbolicznym, ale też bardzo ważnym i realnym wyrazem, jak te sprawy są dla nas ważne - istotna jest nowa nazwa ministerstwa: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej".

  "Mamy plan tworzenia wielkiej ilości nowych miejsc pracy. Jego częścią musi być też zwiększenie popytu. Nie tylko poprzez zwiększenie ilości pracujących, ale też poprzez podniesienie płac. Pakt o podniesieniu płac, zawarty pod patronatem państwa, między organizacjami pracowniczymi, a przedsiębiorcami podnoszenie płacy minimalnej, w tym 12 złotych jako minimalna stawka godzinowa, likwidacja umów śmieciowych i przede wszystkim zwiększenie popytu na pracę".

  "Ważnym elementem przedsięwzięć prorodzinnych mających też znaczenie dla zwiększenia ilości miejsc pracy jest nasz program mieszkaniowy. Chodzi o budowę tanich mieszkań na działkach, które za symboliczną opłatę odstąpi państwo i różne przynależące do niego instytucje. Mieszkania budowane w tym trybie z kredytów bankowych, co podkreślam, bo nie chodzi o wykorzystywanie środków budżetowych, będą wynajmowane, a czynsz będzie obejmował także długoletnią spłatę kredytu, równoznaczną z powolnym wykupem mieszkania".

  "Wielkim wyzwaniem jest sprawa niskich emerytur. Podobnie jak w latach 2005–2007 będziemy dążyli do ich podnoszenia, w szczególności jeśli chodzi o emerytury najniższe, niepozwalające na zaspokojenie podstawowych potrzeb".

  "Trzeba podjąć sprawę wyrównywania dopłat dla rolników. Nie może być tak, że polscy rolnicy mają inne, gorsze warunki funkcjonowania niż rolnicy w innych krajach Unii Europejskiej".

  "Musimy dążyć do powrotu do sytuacji, która miała już miejsce za naszych rządów, gdy na wsparcie wsi przeznaczone było prawie 3% PKB. Chodzi o, jeszcze raz to powtarzam, o sprawiedliwość, wyrównywanie szans, wyrównywanie poziomów życia".

  "Priorytetowym zadaniem ministra finansów będzie przygotowanie autopoprawki do budżetu na 2016 rok, tak aby zrealizować jeden z najważniejszych punktów programu, czyli politykę prorodzinną, znaną jako 500 zł na drugie i kolejne dziecko. W mniej zamożnych rodzinach od pierwszego. Aby to osiągnąć wprowadzone zostaną podatki sektorowe, bankowy i od supermarketów, zwiększony o miliard pobór dywidend, zwiększona do półtora miliarda, o miliard do półtora miliarda złotych kwota deficytu oraz poprawiona ściągalność podatku VAT".

  "Jednocześnie ministerstwo finansów rozpocznie prace nad zmianami systemowymi. Reformą administracji podatkowej i wyposażeniem jej w nowoczesne narzędzia informatyczne, pozwalające na ograniczenie zakresu wyłudzeń podatku VAT, skuteczniejszy pobór akcyzy i podatku dochodowego CIT od dużych korporacji. Nie jest możliwe trwałe zrównoważenie finansów publicznych i zmniejszenie relacji długu do PKB bez odbudowania dochodów podatkowych. Własne krajowe wpływy podatkowe w odpowiedniej skali pozwalają na inwestycje wspierające wzrost gospodarczy i wzrost płac".

  "Bezpieczeństwo energetyczne to zachowanie polskiego węgla jako źródła energii. Mówię tutaj również o węglu brunatnym. A także działania zmierzające do zagwarantowania nam w każdej sytuacji dostaw gazu i ropy, a więc dokończenie budowy i rozbudowana gazoportu. I do rozważenia zbudowanie drugiego gazoportu w okolicach Trójmiasta. Możliwość stosowania alternatywnego rozwiązania, jeśli chodzi o dostawy gazu to również kwestia cen tego surowca jaki otrzymujemy ze wschodu".

  (ISBnews)
   

 • 18.11, 17:25Augustynowska, Nowoczesna: Dodatek na dzieci to 100 mld zł kosztu budżetu (akt.) 

  Aktualizujemy depeszę o ramy czasowe szacunku kosztów dla budżetu programów zaproponowanych przez rząd.

  Warszawa 18.11.2015 (ISBnews) - Dodatek na dzieci w wysokości 500 zł może kosztować budżet ok. 100 mld zł (przy założeniu 20-25 mld zł wydatków na ten cel rocznie w ciągu całej 4-letniej kadencji obecnego rządu), a obniżenie wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn kolejne 43 mld zł, szacuje w rozmowie z ISBnews członek Komisji Polityki Społecznej i Rodziny z Nowoczesnej Joanna Augustynowska. W efekcie, obietnice rządu mogą kosztować budżet maksymalnie łącznie nawet ponad 240 mld zł przez całą kadencję.

  "Z naszych wyliczeń wynika, że dodatek dla dzieci w wysokości 500 zł zaproponowany w expose przez panią premier może kosztować budżet ok. 100 mld zł przy założeniu 20-25 mld zł wydatków na ten cel rocznie w ciągu całej 4-letniej kadencji obecnego rządu. Z kolei obniżenie wieku emerytalnego szacujemy, że taka operacja będzie kosztować budżet 43 mld zł" - powiedziała ISBnews Augustynowska.

  Dodała, że obniżenie podatku CIT dla małych i średnich firm do 15% może kosztować 7,5-22,5 mld zł, a z kolei na 75 mld zł szacowany jest koszt w przypadku podniesienia kwoty wolnej od podatku do 8 tys. zł.

  "Pani premier akcentowała pomoc dla uboższych m.in. 500 zł na każde drugie i kolejne dziecko, jednak tak naprawdę nadal nie znamy szczegółów dotyczących projektu, w jaki sposób ma to być weryfikowane. Warunków do spełnienia będzie tak dużo, że właściwie nie wiem, w jaki sposób chce pani premier ograniczyć biurokrację i jednocześnie wypłacić te wszystkie świadczenia" - dodała Augustynowska. 

  Jej zdaniem, expose to przede wszystkim kontynuacja kampanii wyborczej PiS. "W głównej mierze są to przede wszystkim pobożne życzenia. Zabrakło bowiem faktów i informacji w jaki sposób ma to być wszystko sfinansowane. Podatek bankowy jak i podatek od supermarketów tak naprawdę uderzy w rodziny" - dodała.

  "Zgadzamy się z obniżeniem stawki CIT dla małych i średnich firm i ograniczeniem biurokracji. Natomiast realnie wciąż nie wiemy w jaki sposób pani premier chce to wszystko wprowadzić. Brakuje nam podstawowych informacji" - podsumowała Augustynowska. 

  W dzisiejszym expose premier Beata Szydło poinformowała, że rząd zaproponuje zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 8 tys. zł i podwyższenie minimalnej stawki godzinowej do 12 zł. Podatek CIT dla małych i średnich przedsiębiorstw ma zostać obniżony do 15%. Premier zapowiedziała także zmiany procedur w przypadku osób rozpoczynających działalność gospodarczą.

  Szydło zapowiedziała także, że minister finansów przygotuje autopoprawkę do budżetu na 2016 r., aby móc sfinansować dopłaty dla rodzin w wysokości 500 zł na drugie i trzecie dziecko, a w biedniejszych rodzinach - również na pierwsze.

  Rada Ministrów przyjęła pod koniec września ostateczną wersję projektu budżetu na 2016 r, zakładającego 54,6 mld zł deficytu i 3,8% wzrostu PKB.

  Marek Knitter

  (ISBnews)

   

 • 18.11, 16:20Stasiński z Nowoczesnej: Nie poprzemy opodatkowania banków i supermarketów 

  Warszawa 18.11.2015 (ISBnews) - Nowoczesna nie będzie wspierać rozwiązań skutkujących wzrostem obciążeń dla obywateli, powiedział w rozmowie z agencją ISBnews, członek Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji ds. Unii Europejskiej z Nowoczesnej Michał Stasiński. Zastrzeżenia dotyczą m.in. opodatkowania banków i supermarketów.

  "Od strony gospodarczej, propozycje złożone przez panią Premier nie były praktycznie przeliczone. Padły propozycje, które sytuują się po stronie wydatków, natomiast bardzo ubogo wygląda strona przychodów" - powiedział ISBnews Stasiński. 

  "Obawiam się, że aby wesprzeć stronę przychodów rząd będzie musiał realizować programy bardzo niepopularne, które nie zostały wygłoszone w expose. Zapowiadane uszczelnienie VAT-u, wzmożenie kontroli skarbowych, które jest bardzo ważne dla strony przychodów, może w praktyce oznaczać większą biurokrację skarbową i opresyjność całego systemu skarbowego. Uderzy to przede wszystkim w małych i średnich przedsiębiorców" - dodał Stasiński.

  Zwrócił on uwagę, że jest to odwrotny kierunek od zaproponowanego w expose planu rozwinięcia przedsiębiorczości w Polsce.

  Według Stasińskiego w expose nie zwrócono uwagi także na fakt, że supermarkety i banki już płacą podatki w Polsce. 

  "W przypadku supermarketów mówi się o obrotach, a mało wspomina się o tym, że one działają na bardzo niskich marżach. Z pewnością wprowadzenie nowego podatku odbije się zarówno na klientach jak i dostawcach, których sytuacja już jest bardzo trudna. W przypadku banków należy zauważyć, że w ubiegłym roku zapłaciły one około 4 mld zł podatków o 500 mln zł więcej niż rok wcześniej. Ich wynik finansowy i ich zyski nie są wyprowadzane za granicę, gdyż jest to kontrolowane przez KNF, a poza tym część zysków zwiększa kapitały własne banków" - powiedział Stasiński.

  Dodał, że wprowadzenie podatku bankowego spowoduje podwyższenie opłat dla klientów detalicznych, a z drugiej strony potencjalnie spowoduje obniżenie akcji kredytowej.

  "Jesteśmy przeciwni tym rozwiązaniom, nie należy szukać dodatkowych przychodów w tych sektorach, gdyż generują one koszty dla obywateli" - podsumował Stasiński.

  Marek Knitter

  (ISBnews)

   

 • 18.11, 12:52Szydło w expose: Rząd rozważy budowę drugiego gazoportu 

  Warszawa, 18.11.2015 (ISBnews) - Rząd rozważy budowę drugiego gazoportu w Polsce, aby zapewnić bezpieczeństwo gazu dla kraju, poinformowała premier Beata Szydło podczas sejmowego expose.

  "Bezpieczeństwo energetyczne to zachowanie polskiego węgla jako źródła energii i mówię tutaj także o węglu brunatnym. Aby te działania zmierzały do zagwarantowania w każdej sytuacji dostaw gazu i ropy, [potrzebne jest] dokończenie budowy i rozbudowy gazoportu i do rozważenia - budowa drugiego gazoportu w okolicach Trójmiasta" - powiedziała Szydło w Sejmie.

  Terminal LNG w Świnoujściu to jedna z największych w tej części Europy inwestycji infrastrukturalnych. Początkowa zdolność regazyfikacyjna wyniesie 5 mld m3 i odpowiadać będzie ok. jednej trzeciej polskiego zapotrzebowania na gaz ziemny. Po rozbudowie mocy terminalu o kolejny zbiornik jego wielkość wzrośnie do 7,5 mld m3 rocznie.

  (ISBnews)

 • 18.11, 12:26Szydło w expose: Rząd przedstawi projekt dotyczący m.in. ubezp. rolników 

  Warszawa, 18.11.2015 (ISBnews) - Rząd przestawi dwa projekty dotyczące ubezpieczeń rolniczych i ochronę polskiej ziemi przed wykupem przez cudzoziemców, poinformowała premier Beata Szydło podczas sejmowego expose.

  "Mamy przygotowane dwa konkretne projekty dotyczące polskiej wsi. Pierwszy projekt dotyczy ubezpieczeń rolniczych - zmiany, o których wspominali sami rolnicy, są one bardzo potrzebne. Drugi projekt dotyczy ochrony polskiej ziemi. Wprowadzi on realną ochronę polskiej ziemi przed niekontrolowanym wykupem. Te dwa projekty zostaną zrealizowane w pierwszych 100 dniach rządu" - powiedziała Szydło w Sejmie.

  Premier zapowiedziała również zmiany w instytucjach obsługujących obecnie polską wieś.

  Rzad planuje również zająć się sprawą dotyczącą wyrównywania dopłat dla rolników. "Nie może być tak, że Polscy rolnicy mają niższy niż w innych krajach europejskich poziom dopłat. Podejmiemy sprawę wyrównania dopłat dla polskich rolników" - dodała.

  (ISBnews)
   

 • 18.11, 12:00Szydło w expose: Minister finansów przygotuje autopoprawkę do budżetu na 2016 r. 

  Warszawa, 18.11.2015 (ISBnews) - Minister finansów w pierwszej kolejności przygotuje autopoprawkę do ustawy budżetowej na 2016 r., poinformowała premier Beata Szydło podczas sejmowego expose.

  "Do ministra finansów będzie należało przygotowanie autopoprawki do budżetu na 2016 r., aby móc sfinansować dopłaty dla rodzin w wysokości 500 zł na drugie i trzecie dziecko, a w biedniejszych rodzinach - również na pierwsze. Chcemy wprowadzić podatek bankowy i od supermarketów, zwiększyć o 1 mld zł uzyskiwane dywidendy, od 1 do 1,5 mld zł zwiększyć deficyt budżetowy  i uszczelnić ściągalność podatku VAT" - zapowiedziała Szydło w Sejmie.

  Dodała, że Polska musi przełamać zapaść demograficzną i podjąć walkę z biedą wśród rodzin.

  Rada Ministrów przyjęła pod koniec września ostateczną wersję projektu budżetu na 2016 r, zakładającego 54,6 mld zł deficytu i 3,8% wzrostu PKB.

  (ISBnews)
   

 • 17.11, 13:46Exposé premier Szydło zaplanowano na środę na godz. 11:00-12:30 

  Warszawa, 17.11.2015 (ISBnews) - Premier Beata Szydło przedstawi exposé swojego rządu w Sejmie w środę o godz. 11:00, wynika z harmonogramu obrad Izby. Ten punkt obrad ma potrwać do 12:30.

  Według harmonogramu, w godz. 11:00-12:30 odbędzie się jutro "Przedstawienie przez prezesa Rady Ministrów programu działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania (exposé premiera) (debata średnia)".

  Następnie ma zostać ogłoszona przerwa, po której - w godz. 14:00 do 21:30 zaplanowano debatę.

  (ISBnews)

   

 • 16.11, 12:34Prezydent powołał rząd z Beatą Szydło jako premierem 

  Warszawa, 16.11.2015 (ISBnews) - W Pałacu Prezydenckim odbywa się dziś zaprzysiężenie premier Beaty Szydło na premiera nowego rządu, a także wicepremierów i ministrów w jej gabinecie.

  "Obejmując urząd prezesa Rady Ministrów, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom konstytucji i innym prawom Rzeczypospolitej Polskiej, a dobro ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem" - powiedziała Szydło podczas uroczystości.

  Przysięgę składają obecnie pozostali ministrowie.

  Na godz. 13:30 zaplanowano powitanie prezes Rady Ministrów Beaty Szydło przez ustępującą premier Ewę Kopacz, zaś na 13:50 - spotkanie Rady Ministrów pod przewodnictwem premier Beaty Szydło. 

  Według nieoficjalnych informacji, premier przedstawi expose w Sejmie w środę.

  (ISBnews)
   

 • 13.11, 10:04Prezydent desygnuje dzisiaj Beatę Szydło na prezesa Rady Ministrów 

  Warszawa, 13.11.2015 (ISBnews) - W Pałacu Prezydenckim prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda desygnuje Beatę Szydło na prezesa Rady Ministrów o godzinie 13:00, podała Kancelaria Prezydenta.

  Według nieoficjalnych informacji TVN24, w poniedziałek ma się odbyć zaprzysiężenie nowego rządu. Prawdopodobnie w środę Beata Szydło wygłosi swoje expose w Sejmie. Przewodniczący Komitetu Wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości Joachim Brudziński w rozmowie z TVN24 potwierdził, że jest to prawdopodobny scenariusz, jednak podkreślił, że ostateczne decyzję w tej sprawie podejmuje prezydent Andrzej Duda.

  Wczoraj po południu prezydent Andrzej Duda przyjął dymisję Rady Ministrów na czele z premierem Ewą Kopacz i powierzył jej dalsze sprawowanie obowiązków do czasu powołania nowego rządu.

  "Dziękuję Pani Premier i Państwu [ministrom ustępującego rządu - przyp. ISBnews] za obecność w Pałacu Prezydenckim. Życzę dobrej pracy w tej kadencji Sejmu i poza nim. Generalnie życzę Państwu wszystkim powodzenia" - powiedział podczas uroczystości Duda.

  Wcześniej premier Ewa Kopacz złożyła dymisję Rady Ministrów na pierwszym inauguracyjnym posiedzeniu Sejmu.

  "Zgodnie z artykułem 161 konstytucji składam dymisję mojego rządu. (...) Pełnienie funkcji premiera to był wielki honor. Dziękuję bardzo ministrom mojego rządu za współpracę" - powiedziała Kopacz w Sejmie.

  Czas na powołanie nowej Rady Ministrów - na czele z kandydatką Prawa i Sprawiedliwości na premiera Beatą Szydło - upływa za niecałe dwa tygodnie.

  (ISBnews)

 • 12.11, 17:33Prezydent Andrzej Duda przyjął dymisję rządu  

  Warszawa, 12.11.2015 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda przyjął dymisję Rady Ministrów na czele z premierem Ewą Kopacz i powierzył jej dalsze sprawowanie obowiązków do czasu powołania nowego rządu.

  "Dziękuję Pani Premier i Państwu (ministrom ustępującego rządu przyp. ISBnews) za obecność w Pałacu Prezydenckim. Życzę dobrej pracy w tej kadencji Sejmu i poza nim. Generalnie życzę Państwu wszystkim powodzenia" – powiedział podczas uroczystości Duda.

  Wcześniej premier Ewa Kopacz złożyła dymisję Rady Ministrów na pierwszym inauguracyjnym posiedzeniu Sejmu.

  "Zgodnie z artykułem 161 konstytucji składam dymisję mojego rządu. (...) Pełnienie funkcji premiera to był wielki honor. Dziękuję bardzo ministrom mojego rządu za współpracę" - powiedziała Kopacz w Sejmie.

  Czas na powołanie nowej Rady Ministrów - na czele z kandydatką Prawa i Sprawiedliwości na premiera Beatą Szydło - upływa za 14 dni. 

  (ISBnews)

 • 12.11, 15:09Rząd E. Kopacz podał się do dymisji. Prezydent przyjmie ją jeszcze dziś 

  Warszawa, 12.11.2015 (ISBnews) - Premier Ewa Kopacz złożyła dymisję Rady Ministrów na pierwszym posiedzeniu Sejmu. Kancelaria Prezydenta RP poinformowała, że przyjmie decyzję dziś o 15"30.

  "Zgodnie z artykułem 161 konstytucji składam dymisję mojego rządu. (...) Pełnienie funkcji premiera to był wielki honor. Dziękuję bardzo ministrom mojego rządu za współpracę" - powiedziała Kopacz w Sejmie.

  Dodała, że rząd oddaje następcom państwo wzrostu gospodarczego, stabilnych finansów publicznych i jednocyfrowego bezrobocia.

  Premier ostrzegła także przed niszczeniem fundamentów nowoczesnego państwa. "Jeśli nowa władza wyprowadzi Polskę z zachodu na wschód, to będziemy mieli plan powrotu do normalności" - dodała.

  Kopacz podkreśliła również, że PO będzie pilnie obserwować poczynania nowego rządu. "Będziecie mieli opozycję. Nie przegapimy żadnego kłamstwa, a z obietnic was rozliczymy" - powiedziała ustępująca premier.

  Prezydent RP Andrzej Duda przyjmie dymisję Rady Ministrów złożoną przez premier Ewę Kopacz oraz powierzy RM dalsze sprawowanie obowiązków do czasu powołania nowej RM. Prezydent na powołanie nowego premiera ma 14 dni od pierwszego posiedzenia Sejmu.

  (ISBnews)
   

 • 09.11, 14:17Szefem MF zostanie P. Szałamacha, ministrem rozwoju - M. Morawiecki 

  Warszawa, 09.11.2015 (ISBnews) - W rządzie Prawa i Sprawiedliwości (PiS) ministrem finansów będzie Paweł Szałamacha, ministrem rozwoju - Mateusz Morawiecki, który będzie także wicepremierem. Na czele nowego Ministerstwa Energetyki stanie Krzysztof Tchórzewski, a ministrem Skarbu Państwa będzie Dawid Jackiewicz, poinformowała wyznaczona na premiera Beata Szydło.

  "Przed chwilą zakończyły się obrady Komitetu Politycznego, który podjął już ostateczne decyzje co do składu rządu. Nie ma żadnej niespodzianki - na prezesa Rady Ministrów została wyznaczona pani Beata Szydło" - powiedział szef PiS Jarosław Kaczyński podczas konferencji prasowej.

  Podkreślił, że taka była wola m.in. prezydenta Andrzeja Dudy. 

  "Wszystkie pozostałe decyzje dotyczące innych stanowisk będą podejmowane później. Wiadomo, że np. w przypadku pana Mateusza Morawieckiego całością gospodarki będzie on zawiadywał i będzie on współpracował m.in. z ministerstwem skarbu, którego działalności będzie wygaszana" - powiedziała Szydło.

  Ministrem infrastruktury i budownictwa zostanie Andrzej Adamczyk, ministrem pracy i polityki społecznej - Elżbieta Rafalska, ministrem rolnictwa i rozwoju wsi - Krzysztof Jurgiel, ministrem cyfryzacji - Anna Streżyńska, ministrem zdrowia - Konstanty Radziwiłł.

  Stanowisko ministra gospodarki morskiej i żeglugi obejmie Marek Gróbarczyk, środowiska - Jan Szyszko, ministra obrony narodowej - Antoni Macierewicz.

  Pierwszy wicepremier i minister kultury to prof. Piotr Gliński. Ministrem nauki i szkolnictwa wyższego oraz wicepremierem będzie Jarosław Gowin.

  Ministrem edukacji narodowej zostanie Anna Zalewska, sportu i turystyki - Witold Bańka.

  Ministrem spraw wewnętrznych i administracji będzie Mariusz Błaszczak, ministrem sprawiedliwości - Zbigniew Ziobro, zaś ministrem spraw zagranicznych - Witold Waszczykowski.

  Funkcję ministra w KPRM ds. kontaktów z parlamentem obejmie Adam Lipiński, zaś Konrad Szymański będzie ministrem w KPRM ds. Unii Europejskiej. Koordynatorem ds. służb specjalnych będzie Mariusz Kamiński. Szefem KPRM zostanie Beata Kempa, a szefową Gabinetu Politycznego - Elżbieta Witek, a szefem Komitetu Stałego Rady Ministrów - Henryk Kowalczyk.

  Kaczyński dodał, że Ministerstwo Gospodarki również będzie wygaszane i jej kompetencje będą przechodzić do resortu rozwoju. Zmiany dotyczące ministerstw będą jednak wymagały inicjatyw ustawodawczych.

  "Te proponowane zmiany będą najszybciej jak to możliwe wprowadzane, również zmiany w działach. Mamy odpowiednie dokumenty przygotowane i jesteśmy zdeterminowani, żeby działania rządu i parlamentu szybko zadziałały w tym względzie" - podsumowała Szydło.

  (ISBnews)
   

 • 27.10, 17:38Fitch: Wzrost długu publicznego i pogorszenie PKB może wywrzeć presję na rating 

  Warszawa, 27.10.2015 (ISBnews) - Agencja Fitch Ratings ocenia, że potencjalny wzrost długu publicznego w połączeniu z pogorszeniem perspektyw wzrostu PKB może wywierać presję na rating Polski na poziomie A- z perspektywą stabilną, wynika z komunikatu agencji.

  "Całkowita większość uzyskana przez PiS w wyborach powszechnych w Polsce daje pole manewru do wdrożenia nowej polityki, w tym pewnego rozluźnienia w polityce fiskalnej, czy niekonwencjonalnych środków ekonomicznych" – czytamy w komunikacie.

  W ocenie Fitch, mocne fundamenty Polski, w tym wyniki makroekonomiczne oraz stosunkowo silny system bankowy oznaczają, że jest przestrzeń do absorbcji oczekiwanych zmian w polityce gospodarczej.

  "Jednak wzrost długu publicznego w połączeniu z pogorszeniem perspektyw wzrostu PKB może wywierać presję na rating Polski na poziomie A- z perspektywą stabilną" – podkreślono w komunikacie.

  (ISBnews)

 • 27.10, 15:16Ostateczne dane PKW: PiS zdobyło 235 mandatów w 460-osobowym Sejmie 

  Warszawa, 27.10.2015 (ISB) - Ostateczne dane Państwowej Komisji Wyborczej (PKW) wskazują, że w niedzielnych wyborach do parlamentu Prawo i Sprawiedliwość (PiS) zdobyło 235 mandatów poselskich, a Platforma Obywatelska (PO) - 138, podała PKW.

  Według danych PKW, Kukiz'15 wprowadzi 42 posłów, Nowoczesna - 28, a Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) - 16 do 460-osobowego Sejmu.

  PKW podała wczoraj wieczorem, że w niedzielnych wyborach parlamentarnych PiS uzyskało 37,58% głosów, zaś na drugim miejscu uplasowała się PO z 24,09%. Na trzecim miejscu uplasował się Kukiz'15 z 8,81% głosów, zaś kolejne zajęły: Nowoczesna z 7,6% głosów. PSL uzyskało 5,13% głosów. Pozostałe ugrupowania nie przekroczyły progów wyborczych - Zjednoczona Lewica uzyskała 7,55%, ale próg dla koalicji wynosi 8%; poniżej 5-proc. progu znalazły się KORWiN z 4,76% głosów oraz Partia Razem z 362%.

  W Senacie znajdzie się 61 przedstawicieli PiS, PO wprowadzi 34 senatorów, podała też wcześniej Komisja.

  Frekwencja wyniosła 50,92% W 2011 r. frekwencja w wyborach wyniosła 48,92% (najwyższy wynik w wyborach parlamentarnych uzyskano w 1989 r.: 62,11%).

  (ISBnews)
   

 • 27.10, 14:30Błaszczak obejmie MSW, Legutko szefem resortu spraw zagranicznych - prasa 

  Warszawa, 27.10.2015 (ISBnews) - Na czele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych stanie Mariusz Błaszczak, a resortem spraw zagranicznych będzie kierował Ryszard Legutko, podało Polskie Radio 24.

  Według reportera Polskiego Radia 24, Elżbieta Witek obejmie Ministerstwo Edukacji Narodowej, Marek Gróbarczyk - Ministerstwo Gospodarki Morskiej.

  "Koordynatorem Służb Specjalnych ma zostać Mariusz Kamiński lub Władysław Mącior, a Piotr Gliński będzie Marszałkiem Sejmu lub obejmie Ministerstwo Polityki Społecznej" - podało radio.

  Jak podkreśla radio, Jarosław Gowin, o którym mówiła już sama kandydatka na premiera Beata Szydło, ma zostać ministrem obrony narodowej.

  W warszawskiej siedzibie Prawa i Sprawiedliwości (PiS) zebrały się władze partii, które mają między innymi rozmawiać o kształcie przyszłego rządu.

  Wcześniej "Gazeta Polska Codziennie" podała, że na czele połączonych resortów gospodarki i finansów stanie Paweł Szałamacha, a nowym resortem energetyki kierować będzie Piotr Naimski. Tę ostatnią kandydaturę potwierdziło też Polskie Radio. 

  (ISBnews)
   

 • 27.10, 13:20Rząd przyjął plan działań ws. szczytu NATO w Warszawie w 2016 r. 

  Warszawa, 27.10.2015 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła plan działań zmierzających do przygotowania szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Polsce w lipcu 2016 r., przedłożony przez ministra obrony narodowej, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Szczyt NATO odbędzie się 8-9 lipca 2016 r. w Warszawie. W planie wskazano instytucje krajowe zaangażowane w przygotowanie szczytu, przedstawiono zasady organizacyjne i cele oraz sposoby ich realizacji" - czytamy w komunikacie.

  Polsce podczas szczytu będzie zależało na podjęciu jak najkorzystniejszych decyzji politycznych i obronnych dla naszego kraju, podkreślono.

  "Chodzi też o promocję i wzmocnienie pozytywnego wizerunku Polski jako wiarygodnego i aktywnego członka Sojuszu Północnoatlantyckiego. Szczyt odbędzie się w szczególnym momencie, gdy eurotalatyckie bezpieczeństwo jest narażone na nowe wyzwania i ryzyka" - czytamy także.

  Jak wynika z komunikatu, szczyt ma podkreślić znaczącą rolę NATO w systemie europejskiego i światowego bezpieczeństwa, w tym zapewnienia bezpieczeństwa Polsce, oraz wskazać na potrzebę elastycznego dostosowywania jego działań i strategii do współczesnych wyzwań i zagrożeń.

  Szczyt NATO to duże wyzwanie organizacyjne i logistyczne.

  "Do Polski ma przyjechać ok. 2,5 tys. delegatów. Wśród nich będą m.in. szefowie państw i rządów, liderzy ONZ, Unii Europejskiej, Banku Światowego. Prace szczytu będzie relacjonowało i obserwowało ok. 1,5 tys. przedstawicieli mediów oraz ok. 500 reprezentantów ośrodków naukowych i badawczych zajmujących się polityką zagraniczną i bezpieczeństwa" - podało CIR.

  W marcu 2015 r. został powołany międzyresortowy zespół ds. przygotowania szczytu pod przewodnictwem ministra obrony narodowej. Wiceprzewodniczącym zespołu został minister spraw zagranicznych. Oprócz przedstawicieli innych ministerstw, do zespołu powołano wojewodę mazowieckiego, szefów służb podległych premierowi oraz ministrom: obrony narodowej i spraw wewnętrznych (są to komendanci główni: policji, straży pożarnej i straży granicznej, szef BOR, szefowie wywiadu i kontrwywiadu cywilnego i wojskowego oraz innych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo).

  (ISBnews)