ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 09.01, 16:26MAC: Dzięki nowej ustawie samorządy zaoszczędzą co najmniej 1 mld zł 

  Warszawa, 09.01.2013 (ISBnews) - Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przedstawiło założenia do nowej ustawy, która zwiększy elastyczność organizacyjną samorządów oraz wprowadzi system zachęt do łączenia się jednostek samorządowych i deregulacji ram ich działania, poinformowało MAC w komunikacie. Dzięki nowej ustawie, której założenia mają być konsultowane w przyszłym tygodniu, sektor samorządowy może zaoszczędzić co najmniej 1 mld zł.  

  Plany ministerstwa ukierunkowane są na zwiększenie samodzielności jednostek samorządu terytorialnego w zakresie funkcjonowania ich jednostek organizacyjnych.

  "Samodzielne funkcjonowanie tych instytucji kosztuje (obsługa, administracja, księgowość etc.). Korzystniejsze dla jakości wykonywanych zadań byłoby pozostawienie możliwości wyboru sposobu realizacji poszczególnych zadań władzom samorządowym, np. poprzez przekazanie jednej wyspecjalizowanej instytucji obsługi księgowej" - powiedziała podsekretarz stanu w MAC Magdalena Młochowska, cytowana w komunikacie.

  Kolejna zmiana dotyczy doprecyzowania przepisów oraz zwiększenia zachęt finansowych w zakresie łączenia jednostek samorządu terytorialnego. W Polsce istnieje ponad 600 gmin, które mają poniżej 5 tys. mieszkańców, a także 158 gmin otaczających miasta powiatowe. Jednostki te nie posiadają dużych zasobów finansowych ani organizacyjnych.

  "Będziemy zachęcali je do dobrowolnego połączenia zwiększając zachęty finansowe i doprecyzowując przepisy prawne związane z połączeniem (np. następstwa prawnego, obowiązywania planów zagospodarowania przestrzennego, czy prawa miejscowego). Nie chcemy dokonywać tego „odgórnie". Chcemy, aby społeczności lokalne same rozważały taką możliwość" – komentuje Młochowska. 

  Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zaproponowało także nowe przepisy dotyczące współpracy jednostek samorządu terytorialnego. Ma to szczególne znaczenie w obszarach metropolitalnych, gdzie na jednym terenie realizuje swoje zadania wiele instytucji. Nowe regulacje umożliwią powstanie związków gminno-powiatowych, przyspieszą podejmowanie decyzji oraz usprawnią zakładanie oraz dokonywanie zmian w statusie związków komunalnych.

  Założenia do nowej ustawy opracowane zostały na podstawie dokumentów sporządzonych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji: Ocena Działania Samorządu Lokalnego oraz Biała Księga Obszarów Metropolitalnych. Do połowy roku projekt ustawy trafi pod obrady Rady Ministrów, a najpóźniej w lipcu do parlamentu. Ustawa powinna zacząć obowiązywać od początku 2014 roku.

  (ISBnews)

  (agencja@isbnews.pl)

 • 21.12, 17:17KNF proponuje złagodzenie zapisów w nowelizacji Rekomendacji S  

  Warszawa, 21.12.2012 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) opublikowała dziś projekt nowelizacji Rekomendacji S, który zakłada m.in. wydłużenie okresu przyjmowanego do wyliczania zdolności kredytowej do 30 lat, maksymalny wskaźnik LtV w wysokości 100% dla kredytów udzielonych do końca 2013 roku. KNF chce także zrezygnować z regulacyjnego ustalenia maksymalnych wartości wskaźnika DtI - długu do dochodów. Proponowane przez nadzór zmiany oznaczają złagodzenie polityki w zakresie kredytowania hipotecznego.

  KNF podtrzymała stanowisko dotyczące maksymalnego okresu kredytowania (35 lat), jednak rekomenduje bankom, aby nie przekraczał on 25 lat. Przekroczenie tego okresu ma być świadomie zaakceptowane przez klienta ze względu na wyższe ryzyko i kosz kredytu.

  Rekomendacja łagodzi zasady badania zdolności kredytowej, dopuszczając możliwość jej oceny w oparciu o 30-letni okres spłaty (dla kredytów z okresem spłaty 30-35 lat). Jednocześnie wzmacnia pozycję klienta w relacji z bankami, nakładając na banki dodatkowe obowiązki informacyjne, w przypadku przekroczenia 25-letniego okresu kredytowania.

  Komisja nadal stoi na stanowisku, że banki powinny udzielać kredytów klientom detalicznym wyłącznie w walucie, w jakiej uzyskują oni dochód, bez względu na ich standing finansowy.

  KNF proponuje także, aby banki wewnętrznie ustaliły maksymalne limity wartości dla wskaźnika długu do dochodów (DtI- debt to income), rezygnując tym samym z regulacyjnego określenia tego wskaźnika.

  Nadzór wskazuje poziom DtI w wysokości 40% dla klientów o dochodach nieprzekraczających przeciętnego poziomu wynagrodzeń w danym regionie zamieszkania oraz 50% dla pozostałych klientów jako poziomów wymagających szczególnej uwagi (świadoma akceptacja ryzyka ze strony klienta i banku).

  W noweli rekomendacji Rekomendacji S KNF proponuje także, aby maksymalny wskaźnik LtV wynosił 100% dla kredytów udzielonych do końca 2013 roku. Dla ekspozycji kredytowych zabezpieczonych na nieruchomościach mieszkalnych maksymalny poziom LtV nie powinien przekraczać 80% lub 90%, jeżeli część ekspozycji przekraczająca 80% LtV jest odpowiednio ubezpieczona.

  Komisja proponuje ustalenie okresów przejściowych – dla nowych kredytów udzielonych do końca 2013 roku LtV sięgałoby 100%, w 2014 roku – 90%, zaś od 2015 roku 80/90%.

  Dla ekspozycji hipotecznych zabezpieczonych na nieruchomości komercyjnej poziom LtV nie powinien przekraczać 50%.

  "Mając na uwadze wysokie ryzyko po stronie klienta, banku i gospodarki, związane z wysokim LtV( przybliżone stanowisko w tej kwestii zajmuje NBP) oraz wysokie koszty obsługi kredytu przez klienta, banko nie powinien kredytować pełnej wartości nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia. Ponadto zgodnie z Rekomendacją 10.4 bank powinien przyjąć od klienta oświadczenie, że wkład własny nie pochodzi z kredytu" - napisał wiceprzewodniczący KNF Wojciech Kwaśniak w liście do prezesa Związku Banków Polskich (ZBP) Krzysztofa Pietraszkiewicza.

  Intencją KNF jest także, aby klienci detaliczni otrzymujący nieregularne lub niestabilne dochody nie byli wykluczeni z rynku kredytowego.

  "Dlatego w rekomendacji 8.5 proponuje się, aby w przypadku tych klientów ocena zdolności kredytowej prowadziła do oceny możliwości regularnej obsługi i spłaty zobowiązań. Jeśli ocena ta jest pozytywna, bank nie powinien pozbawiać klientów możliwości otrzymania kredytu z powodu nieregularności lub niestabilności ich dochodów" - czytamy także w liście.

  KNF wyłączyła z Rekomendacji S kredyty finansujące nieruchomości (niezabezpieczone hipotecznie).

  Nadzór chce, aby nowa rekomendacja obowiązywała od marca 2013 roku, zaś banki dostosowałyby się do niej nie później niż w ciągu 6 miesięcy od daty jej uchwalenia.

  Komisja przesłała już do konsultacji z sektorem bankowym projekt nowelizacji Rekomendacji S. Banki mogą zgłaszać swoje uwagi do dokumentu do 18 stycznia 2013 r.

  (ISBnews)

  (agencja@isbnews.pl)

   

 • 31.10, 08:28Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o obrocie publicznym 

  Warszawa, 31.10.2012 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o obrocie publicznym, wprowadzający m.in. uproszczenie obowiązków informacyjnych związanych z niektórymi rodzajami ofert publicznych, podało Centrum Informacyjne Rządu w komunikacie.

  "Zaproponowano rozwiązania, które zmniejszą obowiązki informacyjne wykonywane przez emitentów papierów wartościowych. Przewidziano regulacje, które umożliwią zwiększenie efektywności działania systemu nadzoru nad ofertami publicznymi oraz wzmocnienie bezpieczeństwa, przejrzystości i zaufania do rynku kapitałowego, a także zapewnią ochronę interesów jego uczestników, a w szczególności ochronę interesów inwestorów" - głosi komunikat.

  Kolejna proponowana zmiana to umożliwienie stosowania przez emitentów w Polsce konstrukcji tzw. "oferty kaskadowej".

  "Jej istotą jest to, że emitent sprzedaje papiery wybranej/wybranym instytucjom finansowym, które odsprzedają te papiery 'dalej' kolejnym instytucjom finansowym, tworząc tym samym kolejne 'poziomy' kaskady, na końcu której papiery są sprzedawane inwestorom detalicznym)" - czytamy w komunikacie.

  Rząd zaproponował także rozszerzenie formy i treści podsumowania prospektu emisyjnego oraz wprowadzenie obowiązku - w przypadku gdy oferta jest dokonywana za pośrednictwem firmy inwestycyjnej - dokonywania wpłat z tytułu zapisów na akcje nowej emisji na wydzielony rachunek bankowy tej firmy.

  Kolejna nowość to zakaz publicznego poszukiwania inwestorów w przypadku oferty niepublicznej (zastąpi to obecnie obowiązujące "proponowanie nabycia").

  "W przypadku oferty publicznej prowadzonej bez prospektu emitent/sprzedający będzie zobowiązany uzyskać akceptację Komisji Nadzoru Finansowego dla treści materiałów promocyjnych, co uszczelni system nadzoru nad ofertami" - czytamy dalej.

  W projekcie wprowadzono również zmiany dotyczące sankcji karnych i administracyjnych, podało CIR.

  (ISBnews)

  (agencja@isbnews.pl)

   

 • 13.10, 12:58Budzanowski: Rząd chce zachować pakiety kontrolne rzędu 27-30% 

  Warszawa, 13.10.2012 (ISBnews) - Sprzedając - poprzez bank BGK - akcje spółek Skarbu Państwa, rząd będzie chciał zachować pakiety kontrolne na poziomie 27-30%, co pokazuje, jaki jest "potencjał prywatyzacyjny" w porównaniu do obecnych poziomów powyżej 50%, wynika z wypowiedzi ministra skarbu Mikołaja Budzanowskiego.

  "[Pakiet kontrolny sięga] od poziomu 27-30% udziałów w spółkach strategicznych. […] w przypadku PKN Orlen - 27%, w Tauronie - 30% i nie możemy w tym konkretnym przypadku zejść niżej, podobnie jest, jeśli chodzi o przypadek KGHM" - powiedział Budzanowski podczas sobotniej konferencji prasowej.

  "To, że mamy ponad 50%, to jest właśnie ten potencjał prywatyzacyjny, z którego chcemy skorzystać" - dodał.

  Minister mówił wcześniej na konferencji, że "państwo polskie utrzyma przy tym pakiety kontrolne strategicznych spółek z sektora energetycznego, finansowego".

  Budzanowski nie chciał podać konkretnej kwoty do pozyskania z tych pakietów, bo to wpłynęłoby na wyceny giełdowe spółek.

  Podczas prezentacji "drugiego expose" premier Donald Tusk mówił rano w Sejmie, że rząd przygotował program zatytułowany "Inwestycje Polskie", którego celem jest zapewnienie 40 mld zł na inwestycje do 2015 roku i w sumie ok. 90 mld zł w okresie sześciu lat. Operatorem tego programu będzie bank BGK, który ma zgromadzić kapitał w wysokości 40 mld zł, głównie ze sprzedaż akcji spółek Skarbu Państwa.

  Zgodnie z planem rządu, BGK będzie pozyskiwał dodatkowy kapitał, zwiększający fundusze własne banku - te środki będą w jego akcji kredytowej zwielokrotniane nawet siedmiokrotnie.

  (ISBnews)

  (agencja@isbnews.pl)

   

 • 12.10, 11:30Rostowski: Rząd planuje wzmocnienie kapitału BGK o 10 mld zł do 2015 r. 

  Warszawa, 12.10.2012 (ISBnews) - Rząd planuje - w ramach programu "Inwestycje Polskie" - wzmocnić kapitałowo bank BGK kwotą 10 mld zł przekazywanie akcji spółek Skarbu Państwa w pierwszym okresie działania tego planu, wynika z wypowiedzi ministra finansów Jacka Rostowskiego. W jego ocenie, pozwoli to przyspieszyć dodatkową akcję kredytową i inwestycyjną w granicach do 40 mld zł do 2015 r.

  "Najważniejsza innowacja w tym programie to będzie przekazywanie akcji spółek Skarbu Państwa do BGK na dalszą sprzedaż i w ten sposób bardzo znaczące wzmocnienie, na ok. 10 mld zł w pierwszym okresie, poziomu kapitału BGK" - powiedział Rostowski dziennikarzom w kuluarach Sejmu.

  W jego ocenie, pozwoli to przyspieszyć dodatkową akcję kredytową i inwestycyjną w granicach do 40 mld zł do 2015 r. Mają to być głównie projekty infrastrukturalne, które będą długofalowe i rentowne.

  "Uważamy, że w drugim okresie, po 2015 r., powinniśmy zrealizować kolejne inwestycje na ok. 50 mld zł. W tym drugim okresie stworzymy drugi mechanizm, czyli stworzenie spółki, funduszu kapitałowego z kapitalizacją 10 mld zł, częściowo także przez przekazywanie akcji spółek skarbu państwa a także przez inwestycje instytucji finansowych polskich jak i zagranicznych" - wyliczył minister finansów.

  Rostowski ocenie, że te dwa źródła pozwolą osiągnąć dodatkowy poziom inwestycji, głównie infrastrukturalnych, na poziomie 40 mld zł do 2015 r. i kolejne 50 mld zł w latach 2016-2018.

  Podczas tzw. drugiego expose premier Donald Tusk zapowiedział dzisiaj, że rząd przygotował program zatytułowany "Inwestycje Polskie", którego celem jest zapewnienie 40 mld zł na inwestycje do 2015 roku i w sumie ok. 90 mld zł w okresie sześciu lat. Operatorem tego programu będzie bank BGK, który ma zgromadzić kapitał w wysokości 40 mld zł.

  Szczegółowe obliczenia mają przedstawić w sobotę minister finansów Jacek Rostowski i minister skarbu Mikołaj Budzanowski.

  Lesław Kretowicz

  (ISBnews)

  (agencja@isbnews.pl)

   

 • 08.10, 19:43Kalendarium ISBnews 

    

  WTOREK, 9 października

  --10:30: Spotkanie prasowe i prezentacja raportu KPMG CEE Property Lending Barometer 2012

  --10:40: Prezentacja kluczowych rozwiązań firmy BASF dla przemysłu motoryzacyjnego

  --12:00: Konferencja prasowa TUIR Warta nt. nowego logo

  --14:00: Konferencja prasowa Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego nt. nowego projektu badawczego wśród przedsiębiorców

   

  ŚRODA, 10 października

  --09:00: IX Kongres Nowego Przemysłu Energetyka - Gaz - Paliwa

  --10:00: Początek trzydniowych obrad Sejmu - porządek obrad obejmuje m.in. I czytanie projektu ustawy budżetowej 2013

  --10:00: Spotkanie prasowa nt. liberalizacji rynku pocztowego

  --11:00: Konferencja prasowa BIG InfoMonitor nt. Raportu InfoDług dotyczącego zaległych płatności

   

  CZWARTEK, 11 października

  --08:30: Polski Kongres Regulacji Rynków Finansowych Allerhand Summit: Financial Regulations 2012

  --09:00: IX Kongres Nowego Przemysłu Energetyka - Gaz - Paliwa

  --10:00: Capital Market Day

  --10:00: I Kongres Rzetelnych Firm

  --11:00: Konferencja CDP.pl
   

  PIĄTEK, 12 października

  --09:00: Forum Gospodarcze Czechy-Polska

   

  (ISBnews)

  (agencja@isbnews.pl)

   

   


   

 • 03.10, 18:34Kalendarium ISBnews 

  CZWARTEK, 4 października

  --10:00: Podpisanie umowy kredytowa pomiędzy Gaz-System a EBOR-em dot. finansowanie budowy terminalu LNG w Świnoujściu

  --11:00: Konferencja prasowa Continental Opony Polska nt. rynku opon

   

  PIĄTEK, 5 października

  --09:00: Seminarium - Rynek obligacji w Polsce

  --11:00: Debata gospodarcza SLD

   

  ŚRODA,  10 października

  --10:00: Początek trzydniowych obrad Sejmu - porządek obrad obejmuje m.in. I czytanie projektu ustawy budżetowej 2013

   

  CZWARTEK, 11 października

  --08:30: Polski Kongres Regulacji Rynków Finansowych Allerhand Summit: Financial Regulations 2012

  --10:00: Capital Market Day

  --11:00: Konferencja CDP.pl

   

  (ISBnews)

  (agencja@isbnews.pl)