Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 29.03, 16:40Muller: Rząd chce ustawowego zakazu importu węgla z Rosji 

  Warszawa, 29.03.2022 (ISBnews) - Rząd zaproponował zmiany w ustawie, które uniemożliwiają import węgla z Rosji, poinformował rzecznik rządu Piotr Muller. Obecnie taki import prowadzą głównie spółki prywatne.

  Przepisy, dotyczące tego zakazu zostały zaproponowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska i znalazły się w projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainie. 

  "Powołując się na klauzule bezpieczeństwa poszliśmy o krok dalej w tych przepisach, które zostały […] zaproponowane tzn. wpisaliśmy przepisy, które blokują na poziomie krajowym import węgla z Rosji i to zostanie wpisane wprost do ustawy" – powiedział Muller podczas konferencji prasowej.

  "Zdajemy sobie z tego sprawę, że może to budzić wątpliwości prawne, niestety uzasadnione wątpliwości, ale nie możemy dalej czekać na reakcję Unii Europejskiej w tym zakresie, więc taki zakaz będzie wprowadzony także i do tej ustawy" – dodał.

  (ISBnews)

 • 18.03, 11:07Morawiecki: W ramach tarczy antyputinowskiej przeznaczymy ponad 3 mld zł na Gaz-System 

  Warszawa, 18.03.2022 (ISBnews) - W ramach tzw. tarczy antyputinowskiej rząd chce przeznaczyć ponad 3 mld zł na budującą infrastrukturę gazociągową spółkę Gaz-System, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki.

  "Dzisiaj jest taki moment, że będziemy wdrażać kolejne rozwiązania i przedstawimy pierwszą część tarczy antyputinowskiej. […] Rozpoczynamy razem pełną derusyfikację polskiej gospodarki i europejskiej gospodarki. Trzeba odejść od zależności od Rosji. To będzie kosztować, ale to jest być albo nie być Polski i Europy" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

  "Musimy myśleć na kilka kroków do przodu. Dlatego zbudowaliśmy w Polsce prawdziwą przestrzeń do niezależności gazowej. Gazociąg bałtycki i gazoport w Świnoujściu, który powiększamy, to nasza odpowiedź i inwestycja w bezpieczeństwo energetyczne" - wymienił także premier.

  "Ponad 3 mld zł też w ramach tej tarczy antyputinowskiej przeznaczamy na dokapitalizowanie tej firmy, która buduje gazociągi" - powiedział Morawiecki. 

  Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiada za przesył gazu ziemnego oraz zarządza najważniejszymi gazociągami w Polsce. Odpowiada m.in. za budowany z duńskim partnerem - Energinet - Baltic Pipe, który ma zostać uruchomiony w br.

  (ISBnews)

   

 • 18.03, 10:55Moskwa: Przedłużamy stosowanie taryf gazowych dla odbiorców indywidualnych do 2027 r. 

  Warszawa, 18.03.2022 (ISBnews) - W ramach tzw. tarczy antyputinowskiej, rząd zdecydował o przedłużeniu ochrony taryfowej dla odbiorców domowych oraz instytucji pożytku publicznego do roku 2027, poinformowała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Obecnie obowiązek taryfowy obowiązuje do końca 2023 r.

  "W obliczu imperialnej polityki Rosji, zdecydowaliśmy o przedłużeniu ochrony taryfowej prezesa URE na odbiorców domowych oraz instytucje pożytku publicznego aż do roku 2027" - powiedziała Moskwa podczas konferencji prasowej.

  Podkreśliła, że rząd od wielu lat realizuje strategię dywersyfikacji źródeł dostaw gazu, która pozwoli na zupełne uniezależnienie się od importu z Rosji od 2023 roku.

  "Jako jedni z nielicznych możemy powiedzieć, że popieramy sankcje surowcowe i jesteśmy przygotowani do niezależności surowcowej. Przypomnę, że od 1 stycznia kolejnego roku w Polsce nie będzie rosyjskiego gazu. Infrastruktura Baltic Pipe, litewska, słowacka - te wszystkie inwestycje, które konsekwentnie prowadziliśmy przez lata pozwalają nam już dzisiaj powiedzieć, że jesteśmy na to gotowi. De facto, przez ostatnie miesiące te dostawy rosyjskie płynęły w tak różnych ilościach, że musieliśmy się na ten scenariusz przygotować już w tym roku. Już dzisiaj jesteśmy gotowi na tę niezależność" - dodała minister.

  Wskazała też, że w Polsce magazyny gazu "od zawsze są napełniane przeciętnie od 60 do 100% przed sezonem jesienno-zimowym".

  (ISBnews)

   

 • 09.03, 14:55Prezydent podpisał ustawę dot. obniżki stawek od wydobycia srebra i miedzi 

  Warszawa, 09.03.2022 (ISBnews) - Prezydent podpisał regulację zakładającą obniżenie stawek podatku od wydobycia srebra i miedzi o ok. 30% w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2022 r., poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  Przepisy te znalazły się w nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin.

  "Zmiany w ustawie o podatku od wydobycia niektórych kopalin służą obniżeniu  w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2022 r. stawek podatku od wydobycia miedzi i srebra" - czytamy w komunikacie. Stawki te mają zostać obniżone o ok. 30%

  Nowy wzór obliczenia podatku od wydobycia miedzi i srebra przewiduje ustalenie stawek podatku w oparciu o zmniejszony o 0,25 współczynnik (obecnie współczynnik ten wynosi 0,85, a po zmianie będzie wynosił 0,6).

  Ubytek dochodów budżetu państwa szacuje się na ok. 726 mln zł.

  Jak wynikało z uzasadnienia do projektu ustawy, pomimo obniżenia od 1 stycznia do 30 listopada 2022 r. stawki podatku od wydobycia miedzi i srebra zakłada się, że dochody budżetu państwa z podatku od wydobycia niektórych kopalin osiągną pułap założony w ustawie budżetowej na 2022 r.

  (ISBnews)

 • 02.03, 10:11Morawiecki: Polska gotowa na embargo na rosyjski węgiel, ale potrzebuje gwarancji KE 

  Warszawa, 02.03.2022 (ISBnews) - Polska jest gotowa do wprowadzenia embarga na rosyjski węgiel, ale potrzebuje gwarancji Komisji Europejskiej, że nie zostanie ukarana za ten krok, poinformował premier Mateusz Morawiecki. Wskazał, że wdrożenie embargo jest częścią handlu międzynarodowego i kompetencja do jego wprowadzenia w przypadku Polski została przeniesiona na organy unijne,

  "Odpowiadając na […] pytanie o embargo na węgiel - jesteśmy gotowi uczynić to w każdej chwili, w każdym dniu, potrzebuję tylko jednej rzeczy od Komisji Europejskiej i potrzebuję jednego słowa zapewnienia, że Polska nie będzie ukarana za ten krok, ponieważ wdrożenie embargo jest częścią handlu międzynarodowego, który jest kompetencją, która została przeniesiona na poziom Komisji Europejskiej" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.  

  "Potrzebuję jednego słowa zapewnienia ze strony Komisji Europejskiej, że Polska nie zostanie znowu ukarana za to działanie i wówczas będziemy gotowi na wprowadzenie embarga na rosyjski węgiel" - dodał.

  Polska importuje ok. jednej piątej zużywanego węgla, w tym ok. 75% z Rosji.

  (ISBnews)

 • 24.02, 18:05Sejm przyjął część poprawek dot. obniżki stawek od wydobycia srebra i miedzi 

  Warszawa, 24.02.2022 (ISBnews) - Sejm przyjął część poprawek Senatu do regulacji zakładającej obniżenie stawek podatku od wydobycia srebra i miedzi o ok. 30% w okresie od 1 stycznia 2022r. do 30 listopada 2022 r. Poprawki miały głownie charakter redakcyjny i legislacyjny.

  Przepisy te znalazły się w nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin.

  Nowelizacja zakłada obniżenie w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2022 r. obowiązujących stawek podatku od wydobycia miedzi i srebra o ok. 30%.

  Nowy wzór obliczenia podatku od wydobycia miedzi i srebra przewiduje ustalenie stawek podatku w oparciu o zmniejszony o 0,25 współczynnik (obecnie współczynnik ten wynosi 0,85, a po zmianie będzie wynosił 0,6).

  Ubytek dochodów budżetu państwa szacuje się na ok. 726 mln zł.

  Jak wynikało z uzasadnienia do projektu ustawy, pomimo obniżenia od 1 stycznia do 30 listopada 2022 r. stawki podatku od wydobycia miedzi i srebra zakłada się, że dochody budżetu państwa z podatku od wydobycia niektórych kopalin osiągną pułap założony w ustawie budżetowej na 2022 r.

  (ISBnews)

 • 23.02, 16:31Prezydent podpisał nowelę ustawy dot. strategicznych inwestycji w sektorze naftowym 

  Warszawa, 23.02.2022 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym, która ma ograniczyć liczbę organów zaangażowanych w przygotowanie i realizację tej samej inwestycji i liczbę prowadzonych w tej samej sprawie postępowań, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "Celem uchwalonej ustawy jest wykorzystanie w toku realizacji proponowanych zamierzeń inwestycyjnych rozwiązań normatywnych, jakie zostały przyjęte w krajowym porządku prawnym dla przygotowania i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym. Wdrożone rozwiązania ograniczają liczbę organów zaangażowanych w przygotowanie i realizację tej samej inwestycji i liczbę prowadzonych w tej samej sprawie postępowań" - czytamy w komunikacie.

  Załącznik do noweli zawiera wykaz kolejnych strategicznych inwestycji w sektorze naftowym, którym umożliwia się ich sprawne wykonanie przez wykorzystanie szczególnego i uproszczonego trybu.

  Uwzględniając rosnące zapotrzebowanie krajowego rynku na pojemności magazynowe pod zapasy ropy naftowej i produktów naftowych, przyjęta regulacja służy zapobieżeniu sytuacji niedoboru pojemności magazynowych dla podmiotów prowadzących działalność na rynku naftowym, podkreślono także.

  Podstawowym celem, jaki realizuje przedmiotowa nowelizacja ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym jest jej rozszerzenie o inwestycje związane z dostosowaniem Podziemnego Magazynu Ropy i Paliw Góra w Górze (gmina Inowrocław) do wymagań dostępności fizycznej zgromadzonych w tym magazynie zapasów interwencyjnych.

  Ponadto ze względu na prognozowany znaczący wzrost krajowej konsumpcji gazu ziemnego, ustawa zakłada możliwość budowy nowych, kawernowych pojemności magazynowych.

  Proponowane inwestycje polegają na budowie, rozbudowie lub przebudowie (wraz z infrastrukturą towarzyszącą):

  - części magazynowej w PMRiP "Góra",

  - części wydobywczej Kopalni Soli w Górze oraz Kopalni Soli w Mogilnie,

  - nowej kopalni otworowej soli kamiennej w Lubieniu Kujawskim,

  - istniejących rurociągów ropy naftowej lub produktów naftowych łączących magazyn kawernowy w Górze z systemem rurociągowym PERN S.A.,

  - otworowej kopalni soli kamiennej na obszarze złoża soli kamiennej Damasławek,

  - bezzbiornikowego magazynu paliw gazowych na obszarze złoża soli kamiennej Damasławek,

  - rurociągów wody technologicznej, rurociągów solanki i innych rurociągów lub gazociągów na potrzeby działania otworowej kopalni soli kamiennej lub bezzbiornikowego magazynu paliw gazowych na obszarze złoża soli kamiennej Damasławek,

  - rurociągów wody technologicznej, rurociągów solanki i innych rurociągów lub gazociągów w celu zmiany trasy istniejących rurociągów wody technologicznej, rurociągów solanki i innych rurociągów lub gazociągów, na potrzeby działania otworowej kopalni soli kamiennej lub bezzbiornikowego magazynu paliw gazowych na obszarze złoża soli kamiennej Damasławek lub na potrzeby działania kopalni lub magazynu ropy naftowej i paliw w Górze.

  Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 17.02, 09:18Senat przyjął nowelę dot. obniżki stawek od wydobycia srebra i miedzi z poprawkami 

  Warszawa, 17.02.2022 (ISBnews) - Senat przyjął z poprawkami regulację zakładającą obniżenie stawek podatku od wydobycia srebra i miedzi o ok. 30% w okresie od 1 stycznia 2022r. do 30 listopada 2022 r. Poprawki miały głownie charakter redakcyjny i legislacyjny.

  Za nowelizacją ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin wraz z poprawkami głosowało 100 senatorów.

  Nowelizacja zakłada obniżenie w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2022 r. obowiązujących stawek podatku od wydobycia miedzi i srebra o ok. 30%.

  Nowy wzór obliczenia podatku od wydobycia miedzi i srebra przewiduje ustalenie stawek podatku w oparciu o zmniejszony o 0,25 współczynnik (obecnie współczynnik ten wynosi 0,85, a po zmianie będzie wynosił 0,6).

  Ubytek dochodów budżetu państwa szacuje się na ok. 726 mln zł.

  Jak wynikało z uzasadnienia do projektu ustawy, pomimo obniżenia od 1 stycznia do 30 listopada 2022 r. stawki podatku od wydobycia miedzi i srebra zakłada się, że dochody budżetu państwa z podatku od wydobycia niektórych kopalin osiągną pułap założony w ustawie budżetowej na 2022 r.

  (ISBnews)

 • 17.02, 09:16Senat przyjął nowelizację ustawy o realizacji inwestycji w sektorze naftowym bez poprawek 

  Warszawa, 17.02.2022 (ISBnews) - Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym, rozszerzającą wykaz strategicznych inwestycji w sektorze naftowym oraz definicje: inwestora oraz niezbędnej infrastruktury. Za nowelą głosowało 97 senatorów, jeden wstrzymał się od głosu.

  Celem nowelizacji jest wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski w związku z zagrożeniami dotyczącymi dostępności pojemności magazynowych na potrzeby sektora naftowego oraz konieczność zapewnienia ciągłości zaopatrzenia krajowego rynku w ropę naftową i paliwa w sytuacjach kryzysowych.

  Planowane w ramach specustawy inwestycje mają zwiększyć dostępność bezzbiornikowych (kawernowych) pojemności magazynowych na ropę naftową i produkty naftowe, a także rurociągów przesyłowych dla ropy naftowej oraz produktów naftowych.

  Zgodnie z nowelizacją, przepisy specustawy obejmą m.in. cały proces rozbudowy możliwości kawernowego magazynu ropy i paliw "Góra" ok. 6 mln m3 (łącznie dla ropy i paliw), budowę nowej kopalni soli Lubień Kujawski, a także infrastrukturę do budowy i eksploatacji magazynu gazu Damasławek, który zamierza zbudować na własne potrzeby operator przesyłowy gazu Gaz-System.

  Strategiczne inwestycje w sektorze naftowym mają zostać sfinansowane ze środków inwestora - spółki PKN Orlen lub innej spółki z grupy kapitałowej Orlen.

  Większość inwestycji ma zostać zrealizowanych do 2029 r.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

   

 • 02.02, 16:36KE przedstawiła regulację uzupełniającą dot. dekarbonizacji gospodarki 

  Warszawa, 02.02.2022 (ISBnews) - Komisja Europejska przedstawiła dziś uzupełniający akt delegowany, dotyczący dekarbonizacji gospodarki. Zawiera on m.in. dodatkowe regulacje dotyczące rynku gazu oraz energetyki jądrowej, poinformowała Komisja. Nowa regulacja miałaby - po zatwierdzeniu przez Parlament Europejskie i Radę - obowiązywać od stycznia 2023 r.

  "Celem jest przyspieszenie transformacji dzięki wykorzystaniu wszystkich możliwych rozwiązań wspierających osiągnięcie naszych celów klimatycznych. Biorąc pod uwagę opinie naukowe i obecny postęp technologiczny, Komisja uważa, że prywatne inwestycje w działalność związaną z gazem ziemnym i energią jądrową odgrywają ważną rolę. Wybrane działania związane z gazem ziemnym i energią jądrową są zgodne z klimatycznymi i środowiskowymi celami UE i pozwolą nam przyspieszyć przejście od bardziej zanieczyszczającej działalności – takiej jak wytwarzanie energii elektrycznej z węgla – w stronę bardziej neutralnej dla klimatu przyszłości, opartej przede wszystkim na odnawialnych źródłach energii" - czytamy w komunikacie.

   Przedstawiony przez Komisję akt delegowany dotyczący zmiany klimatu:

  - uzupełnia unijną systematykę dotyczącą zrównoważonego rozwoju o dodatkowe działalności ekonomiczne sektora energetycznego. 

  - wprowadza określone wymogi dla przedsiębiorstw dotyczące ujawniania informacji, związane z ich działalnością w sektorach gazowym i energetyki jądrowej. 

  Model redukcji emisji, przygotowany przez Komisję, a dotyczący ścieżek zgodnych z porozumiem paryskim zakłada , że gaz ziemny będzie stanowić 22% krajowego zużycia energii brutto w 2030 r. i 9% w 2050 r.

  Zgodnie z nową, przygotowaną przez Komisję regulacją każda nowa elektrownia/ciepłownia oparta na gazie (lub odnowiona elektrociepłownia lub elektrociepłownia) powinna znaleźć się poniżej progu emisji na poziomie 100g CO2/kWh w cyklu życia lub spełniać szereg rygorystycznych warunków i uzyskać pozwolenie na budowę do 2030 r. Co ważne, wykorzystanie gazu powinno zastąpić zakłady pracujące na bardziej zanieczyszczających stałych i ciekłych paliwach kopalnych (np. węgiel). 

  Jeśli chodzi o kogenerację energii cieplnej i elektrycznej oraz działalność grzewczą/chłodzącą, w przypadku każdej nowej elektrowni opalanej gazem ziemnym, która ma zostać wybudowana, elektrownia węglowa o tej samej mocy musi zostać usunięta, aby spełnić techniczne kryteria kwalifikacji. 

  Jeśli chodzi o wytwarzanie energii, moc elektrowni gazowej nie może przekraczać mocy elektrowni węglowej o więcej niż 15%. Obiekty muszą zintegrować szybkie przejście na odnawialne źródła energii z wyraźnym zobowiązaniem do pełnego przejścia na odnawialne lub niskoemisyjne źródła energii do 31 grudnia 2035 r.

  Komisja Europejska zaznaczyła w akcie delegowanym, że energia jądrowa stanowi niskoemisyjne źródło energii. Po zasięgnięciu opinii naukowej stwierdziła, że energia jądrowa, z zastrzeżeniem rygorystycznych warunków bezpieczeństwa i ochrony środowiska (w tym usuwania odpadów), które zapewniają poszanowanie zasad, nie powoduje znaczącej szkody, może odgrywać rolę w przejściu na neutralność klimatyczną zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem.

  Energia jądrowa generuje stosunkowo niewielką ilość odpadów w porównaniu z dużą ilością wytwarzanego ciepła i/lub energii elektrycznej. Produkuje głównie odpady promieniotwórcze o niskiej aktywności, dla których istnieją składowiska działające od dziesięcioleci, podczas gdy wysokoaktywne odpady promieniotwórcze stanowią 1% wszystkich odpadów jądrowych.

  Ramy regulacyjne UE ustanawiają wymóg prawny dla polityk krajowych, aby ograniczyć wytwarzanie odpadów promieniotwórczych do minimum.

  W szczególności powinny funkcjonować zakłady unieszkodliwiania odpadów o niskiej aktywności, a państwa członkowskie powinny posiadać szczegółowy plan uruchomienia do 2050 r. obiektu unieszkodliwiania odpadów radioaktywnych o wysokiej aktywności. Zabroniony jest wywóz odpadów promieniotwórczych w celu unieszkodliwienia w państwach trzecich.

  Dokładniej, niniejszy uzupełniający akt delegowany dotyczący klimatu obejmuje następujące działania:

  Działania związane z energią jądrową:

  1. Zaawansowane technologie z zamkniętym cyklem paliwowym ("Generacja IV") w celu zachęcenia do badań i innowacji w zakresie przyszłych technologii pod względem norm bezpieczeństwa i minimalizacji odpadów (bez klauzuli wygaśnięcia);
  2. Nowe projekty elektrowni jądrowych do wytwarzania energii, które będą wykorzystywały najlepsze dostępne istniejące technologie ("Generacja III+"), będą uznawane do 2045 r. (data uzyskania pozwolenia na budowę);
  3. Modyfikacje i modernizacje istniejących instalacji jądrowych w celu przedłużenia okresu eksploatacji będą uznawane do 2040 r. (data zatwierdzenia przez właściwy organ)

  Działania związane z gazem:

  1. Wytwarzanie energii elektrycznej z kopalnych paliw gazowych
  2. Wysokosprawna kogeneracja ciepła/chłodu i energii z kopalnych paliw gazowych
  3. Produkcja ciepła/chłodu z kopalnych paliw gazowych w wydajnym systemie ciepłowniczym i chłodniczym

  Każda działalność związana z gazem musi spełniać jeden z następujących progów emisji:

  • emisje w cyklu życia poniżej 100gCO2e/kWh lub
  • do 2030 r. (data uzyskania pozwolenia na budowę), a w przypadku braku dostępności OZE w wystarczającej skali, emisje bezpośrednie wynoszą poniżej 270gCO2e/kWh lub, w przypadku działalności związanej z wytwarzaniem energii elektrycznej, ich roczna bezpośrednia emisja GHG nie może przekroczyć średnio 550kgCO2e/ kW mocy obiektu przez 20 lat. W takim przypadku działalność musi spełniać szereg warunków kumulatywnych: np. zastępuje obiekt wykorzystujący stałe lub płynne paliwa kopalne, działalność zapewnia pełne przejście na gazy odnawialne lub niskoemisyjne do 2035 r. oraz regularną niezależną weryfikację zgodności z kryteriami.

  Komisja oczekuje, że akt delegowany wejdzie w życie od dnia 1 stycznia 2023 r.

  Parlament Europejski i Rada (które przekazały Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych w ramach rozporządzenia w sprawie) będą miały cztery miesiące na przeanalizowanie dokumentu i, jeżeli uznają to za stosowne, na zgłoszenie wobec niego sprzeciwu.

  Mogą te zawnioskować o dodatkowe dwa miesiące czasu na przeprowadzenie kontroli. Rada będzie miała prawo wniesienia sprzeciwu wobec aktu w drodze wzmocnionej większości kwalifikowanej, co oznacza, że co najmniej 72% państw członkowskich - tj. co najmniej 20 państw członkowskich – reprezentujących co najmniej 65% ludności UE musi zgłosić sprzeciw wobec aktu delegowanego.

  Parlament Europejski może wyrazić sprzeciw, jeżeli większość (tj. 353) posłów podczas posiedzenia plenarnego zagłosuje przeciwko.

  (ISBnews)

   

 • 02.02, 10:35Prezydent podpisał nowelę ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego 

  Warszawa, 02.02.2022 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizacje ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, która rozszerza zakres wsparcia na redukcję zdolności produkcyjnych, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "W drodze nowelizacji rozszerzono zakres przedmiotowy ustawy o zasady udzielania wsparcia publicznego na redukcję zdolności produkcyjnych. W myśl dodanych regulacji przedsiębiorstwo górnicze objęte systemem wsparcia stopniowo wygasza działalność wydobywczą wyznaczonych jednostek produkcyjnych i w okresie do dnia zamknięcia tych jednostek otrzymuje wsparcie publiczne w postaci dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych" - czytamy w komunikacie.

  Dopłata stanowi dodatnią różnicę pomiędzy kosztami kwalifikowanymi działalności wydobywczej a przychodami kwalifikowanymi, z uwzględnieniem zastosowania ceny referencyjnej.

  Dopłatę przekazuje się w formie dotacji z budżetu państwa lub podwyższenia kapitału zakładowego przedsiębiorstwa górniczego objętego systemem wsparcia skarbowymi papierami wartościowymi przez Skarb Państwa na podstawie odpowiednio umowy o przyznanie dotacji na finansowanie dopłaty lub umowy o podwyższeniu kapitału zakładowego, zawartej między ministrem właściwym do spraw gospodarki złożami kopalin a właściwym przedsiębiorstwem górniczym objętym systemem wsparcia, podano także.

  Wprowadzone przepisy przewidują także zawieszenie a następnie umorzenie pozostałych do spłaty zobowiązań pieniężnych przedsiębiorstwa górniczego objętego systemem wsparcia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowej przez ubezpieczonych i płatnika, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych oraz na ubezpieczenie zdrowotne, które na mocy umów zawartych przed dniem 31 grudnia 2021 r. zostały rozłożone na raty lub których termin płatności został odroczony.

  Ustawa zakłada nadto zawieszenie, a następnie umorzenie wymagalnych oraz niewymagalnych zobowiązań pieniężnych przedsiębiorstwa górniczego objętego systemem wsparcia z tytułu wsparcia finansowego udzielonego przez Polski Fundusz Rozwoju Spółka Akcyjna.

  System wsparcia stanowi pomoc publiczną i podlega notyfikacji do Komisji Europejskiej, wskazano.

  Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

  (ISBmews)

 • 27.01, 17:25Sejm odrzucił senackie veto do noweli dot. wygaszania wydobycia węgla kamiennego 

  Warszawa, 27.01.2022 (ISBnews) - Sejm odrzucił senackie veto do nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, zakładającej stopniowe ograniczenie wydobycia węgla kamiennego, zawieszenia i następnie umorzenia zobowiązań pieniężnych spółek górnictwa węgla kamiennego objętych systemem wsparcia.

  Za odrzuceniem senackiego veta głosowało 236 posłów, 70 było przeciw, a 152 wstrzymało się od głosu

  Nowelizacja ustawy wprowadza do ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego elementy nowego systemu wsparcia dla sektora, poprzez wprowadzenie krajowych podstaw:

  1) do finansowania ze środków z budżetu państwa dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych,

  2) dotyczących zawieszenia i następnie umorzenia zobowiązań pieniężnych spółek górnictwa węgla kamiennego objętych systemem wsparcia powstałych do dnia 31 grudnia 2021 r., w stosunku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Polskiego Funduszu Rozwoju.

  Zmiany w ustawie miałyby przełożyć się na wydatki budżetu państwa w kwocie 28 821 mln zł w latach 2022–2031.

  Na finanse publiczne mają mieć wpływ dopłaty do ograniczania wydobycia oraz zawieszenie i docelowo umorzenie składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez pracownika i płatnika, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych oraz ubezpieczenie zdrowotne w taki sposób, że o wysokość umorzenia zostaną pomniejszone wpływy do wymienionych funduszy, co ma skutkować koniecznością wyrównania niedoboru środków przez budżet państwa.

  Nowy system wsparcia skierowany jest do poszczególnych jednostek produkcyjnych spółek nim objętych, tj. Polskiej Grupy Górniczej, Tauron Wydobycie oraz Węglokoks Kraj. Będzie polegał m.in. na dopłatach do kosztów redukcji zdolności produkcyjnych w ramach uzgodnionego planu zamknięcia jednostek produkcyjnych z uwzględnieniem mechanizmów zapewniających  skuteczność tego procesu w postaci m.in. kontroli i weryfikacji wykorzystania wsparcia.

  Do czasu zakończenia wydobycia jednostki produkcyjne objęte umową społeczną mają korzystać z nowego systemu wsparcia w ramach dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych. Po zakończeniu wydobycia mają otrzymywać wsparcie finansowe na koszty nadzwyczajne związane z procesem likwidacji.

  Nowelizacja określa podstawowe zasady i warunki związane z dopłatami do redukcji zdolności produkcyjnych. Dopłaty mają być wypłacane w formie dotacji lub w ramach dokapitalizowania beneficjenta skarbowymi papierami wartościowymi.

  Zgodnie z przepisami, w każdym roku budżetowym Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin, ma określić wysokość  dotacji lub nominalną wartość skarbowych papierów wartościowych na podwyższenie kapitału zakładowego przedsiębiorstwa górniczego objętego nowym systemem wsparcia na finansowanie dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych.

  Ponadto w noweli znalazły się przepisy pozwalające na tworzenie mechanizmu umożliwiającego przekazywanie przedsiębiorstwom górniczym objętym systemem w latach 2022-2031 skarbowych papierów wartościowych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin, z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.

  Przekazywanie przedsiębiorstwom górniczym objętym systemem wsparcia skarbowych papierów wartościowych ma umożliwić realizację zadania określonego w ustawie, tj. dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych.

  (ISBnews)

 • 27.01, 15:42Sejm za obniżeniem stawek podatku od wydobycia srebra i miedzi do 30 XI 2022r. 

  Warszawa, 27.01.2022 (ISBnews) - Sejm poparł regulację zakładającą obniżenie stawek podatku od wydobycia srebra i miedzi o ok. 30% w okresie od 1 stycznia 2022r. do 30 listopada 2022 r.

  Za nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin głosowało 278 posłów, przeciw było 16, a 163 wstrzymało się od głosu.

  Nowelizacja zakłada obniżenie w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2022 r. obowiązujących stawek podatku od wydobycia miedzi i srebra o ok. 30%.

  Nowy wzór obliczenia podatku od wydobycia miedzi i srebra przewiduje ustalenie stawek podatku w oparciu o zmniejszony o 0,25 współczynnik (obecnie współczynnik ten wynosi 0,85, a po zmianie będzie wynosił 0,6).

  Ubytek dochodów budżetu państwa szacuje się na ok. 726 mln zł.

  Jak wynikało z uzasadnienia do projektu ustawy, pomimo obniżenia od 1 stycznia do 30 listopada 2022 r. stawki podatku od wydobycia miedzi i srebra zakłada się, że dochody budżetu państwa z podatku od wydobycia niektórych kopalin osiągną pułap założony w ustawie budżetowej na 2022 r.

  (ISBnews)

   

 • 27.01, 10:30Obniżenie stawek podatku od wydobycia srebra i miedzi do 30 XI 2022r. to koszt 726 mln zł  

  Warszawa, 27.01.2022 (ISBnews) - Obniżenie stawek podatku od wydobycia srebra i miedzi o ok. 30% w okresie od 1 stycznia 2022r. do 30 listopada 2022 r. to koszt ok. 726 mln zł, wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin.

  Przepis dotyczący czasowej obniżki podatku od wydobycia został złożony jako autopoprawka do procedowanego w Sejmie projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Projekt ten dotyczy korekt podatkowych Polskiego Ładu.

  "Obowiązujący wymiar podatku od wydobycia niektórych kopalin, przy aktualnych cenach miedzi na rynkach światowych, ogranicza możliwości rozwojowe podatników i zdolność do konkurowania na globalnym rynku metali. Dlatego proponuje się obniżenie w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2022 r. obowiązujących stawek podatku od wydobycia miedzi i srebra o ok. 30%. Ubytek dochodów budżetu państwa szacuje się na ok. 726 mln zł." – czytamy w ocenie skutków regulacji (OSR).

  W związku z tym zaproponowano wprowadzenie czasowej obniżki podatku.

  "Zmiany zaproponowane w art. 2a projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przewidują wprowadzenie regulacji epizodycznej, która znajdzie zastosowanie w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2022 r. Dodawany art. 22a ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin […] określa wzory obliczenia podatku od wydobycia miedzi (ust. 1) i srebra (ust. 2) w tym okresie."  -podano także.

  Nowy wzór przewiduje ustalenie stawek podatku w oparciu o zmniejszony o 0,25 współczynnik (obecnie współczynnik ten wynosi 0,85, a po zmianie będzie wynosił 0,6).

  Pomimo obniżenia od 1 stycznia do 30 listopada 2022 r. stawki podatku od wydobycia miedzi i srebra zakłada się, że dochody budżetu państwa z podatku od wydobycia niektórych kopalin osiągną pułap założony w ustawie budżetowej na 2022 r., zaznaczono.

  (ISBnews)

   

 • 26.01, 14:25Sejm odrzucił poprawki rozszerzające katalog podmiotów uprawnionych do niższych taryf gaz. 

  Warszawa, 26.01.2022 (ISBnews) - Sejm odrzucił część poprawek Senatu do ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu, w tym te rozszerzające katalog podmiotów, które mogłyby korzystać z niższych taryf gazowych. Przyjął natomiast poprawki o charakterze legislacyjnym i redakcyjnym.  

  Senat chciał, by katalog odbiorców, uprawnionych do stosowania niższych stawek został rozszerzony o podmioty, które wykorzystują gaz do produkcji energii cieplnej na potrzeby spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych i innych podmiotów zobowiązanych do zarządzania wielolokalowymi budynkami mieszkalnymi. A także m.in. podmioty prowadzące: obiekty sportu i rekreacji, parki naukowo-techniczne, komunikacja  miejska, a także mali i średni przedsiębiorcy.

  Poprawki te zostały odrzucone przez Sejm.

  Ustawa zakłada, że ceny paliw gazowych zostaną zamrożone na poziomie cen zawartych w taryfie tzw. sprzedawcy z urzędu, ustalonej na 2022 r. Oprócz gospodarstw domowych, taryfy na gaz, zatwierdzane przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE), będą obowiązywać także innych odbiorców, a wśród nich: szpitale, uczelnie i instytucje prowadzące działalność dydaktyczną i naukowo-badawczą, szkoły, żłobki, przedszkola, domy dziecka, kościoły i inne związki wyznaniowe, podmioty prowadzące działalność kulturalną i archiwalną, spółdzielnie socjalne wspierające np. osoby z niepełnosprawnościami, noclegownie, a także ochotnicze straże pożarne.

  Wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie automatycznie zostaną objęte taryfami. Sprzedawcy gazu, którzy nie zastosują się do obowiązku stosowania zamrożonych cen i stawek, będą podlegać karze w wysokości nie niższej niż 1 mln zł i nie wyższej niż 15% przychodu. Sprzedawcy gazu dla odbiorców objętych taryfami otrzymają rekompensaty w wysokości różnicy między faktyczną ceną zakupu a ceną sprzedaży według taryfy.

  Ich łączny koszt oszacowano na poziomie do 10 mld zł w 2022 r.

  Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych będzie mogła kupować gaz ziemny do utrzymywania zapasów, a także świadczyć w zakresie tworzenia i utrzymywania obowiązkowych zapasów gazu. Ustawa wprowadza też możliwość przeznaczenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na udzielanie pożyczek sprzedawcom z urzędu na zagwarantowanie ciągłości świadczenia usług odbiorcom w gospodarstwie domowym, przedsiębiorcom realizującym w 2021 r. obowiązek obliga giełdowego na potrzeby zakupu i rozliczenia zobowiązań związanych z zakupem gazu i jego rozliczeniem. Łączna kwota należności z tytułu kapitału pożyczek nie będzie mogła przekroczyć 20 mld zł.

  Do 1 stycznia 2026 r. gwarancjami Skarbu Państwa objęte zostaną w 100% kredyty zaciągane i obligacje emitowane przez sprzedawcę z urzędu i przedsiębiorstwo realizujące obligo giełdowe na potrzeby obrotu gazem.

  (ISBnews)

   

 • 18.01, 13:03Polska wystąpi w styczniu do KE o notyfikację dopłat zw.  z ograniczaniem wydobycia węgla 

  Warszawa, 18.01.2022 (ISBnews) - Polski rząd wystąpi w styczniu do Komisji Europejskiej o notyfikację wsparcia dla przedsiębiorstw górniczych w związku z ograniczeniem wydobycia węgla, wynika z uzasadnienia projektu rozporządzenia w sprawie dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych przedsiębiorstw górniczych.

  Projekt znajduje się obecnie na etapie uzgodnień międzyresortowych.

  "W dniu 2 grudnia 2021 r. zostały zakończone rozmowy dotyczące prenotyfikacji. Obecnie przygotowywany jest wniosek notyfikacyjny do KE, którego przekazanie planuje się w styczniu 2022 r." – czytamy w uzasadnieniu projektu.

  Z uwagi na fakt, że decyzja Rady nr 2010/787/ z 10 grudnia 2010 r. w sprawie pomocy państwa ułatwiającej zamykanie niekonkurencyjnych kopalń węgla, regulująca kwestie pomocy dla sektora górnictwa węgla kamiennego, wygasa 31 grudnia 2027 r., podstawą notyfikacji Komisji Europejskiej nowego systemu wsparcia (obejmującego również finansowanie dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa) będą ogólne regulacje w zakresie udzielania pomocy państwa tj. art. 107 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, podano także.

  Nowy system wsparcia został przekazany do Komisji Europejskiej w dniu 26 maja 2021 r, w celu prenotyfikacji. Beneficjentami systemu wsparcia będą Polska Grupa Górnicza, Tauron Wydobycie i Węglokoks Kraj.

  Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2022- 2031 na finansowanie dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych przedsiębiorstw ma trafić z budżetu 28 821 mln zł.

  (ISBnews)

   

 • 17.01, 15:28Dopłaty związane z ograniczaniem wydobycia węgla wyniosą ponad 6 mld zł w 2022 r. 

  Warszawa, 17.01.2022 (ISBnews) - Dopłaty do ograniczenia zdolności produkcyjnych przedsiębiorstw górniczych wyniosą ponad 6 mld zł w 2022 roku, a w latach 2022-2031 łącznie 28,8 mld zł, wynika z uzasadnienia do rozporządzenia ministra aktywów państwowych, które trafiło do uzgodnień międzyresortowych. Uzgodnienia mają potrwać do czwartku.  

  Projekt rozporządzenia w sprawie dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych przedsiębiorstw górniczych dostępny jest na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

  "Istotą rozwiązań zawartych w projekcie rozporządzenia, jest to, że określa ono:

  - szczegółowe warunki systemu wsparcia w zakresie dopłat, w tym sposób ustalania wysokości dopłat, koszty i przychody kwalifikowane, sposób ustalania ceny referencyjnej, zasady monitorowania, kontroli i weryfikacji systemu wsparcia,

  - szczegółowe warunki i tryb przyznawania dopłaty z uwzględnieniem jej formy,

  - tryb rozliczania dopłat,

  - warunki powodujące czasowe wstrzymanie wypłaty przyznanej dopłaty.

  Zasady dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych opierają się na z góry określonym mechanizmie, który będzie brał pod uwagę koszty kwalifikowane oraz przychody kwalifikowane przedsiębiorstwa" – czytamy w uzasadnieniu.

  Rozporządzenie ma regulować sposób ustalania dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych i ceny referencyjnej oraz formę miesięcznego i rocznego rozliczenia z wykorzystania dotacji z określeniem ich zawartości oraz terminy ich przedkładania. Beneficjentami wsparcia mają być Polska Grupa Górnicza S.A. ,Tauron Wydobycie S.A., Węglokoks Kraj sp. z o.o.

  Jak wynika z projektu, w pierwszym roku obowiązywania rozporządzenia do tych przedsiębiorstw ma trafić 6 092, 9 mln zł, w drugim - 3 565, 6 mln zł, a w latach kolejnych kwota ta ma zmniejszać się do 2 800 mln zł, 2 697,4 mln zł, 2 567,3 mln zł aż do 1 975,8 mln zł w ostatnim roku obowiązywania rozporządzenia. W latach 2022- 2031 finansowanie dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa ma trafić z budżetu 28 821 mln zł.

  Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, dopłata będzie mogła być przekazywana również w formie skarbowych papierów wartościowych z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego przedsiębiorstwa górniczego.

  Termin wejścia w życie przedmiotowego projektu rozporządzenia określono na dzień następujący po dniu ogłoszenia. Planuje się, że wdrożenie nowego systemu wsparcia dla spółek sektora górnictwa węgla kamiennego w najkrótszym możliwym terminie, podano także.

  (ISBnews)

 • 17.01, 10:44MKiŚ: Uwagi do projektu rozporządzenia ws. odbiorców wrażliwych można składać do środy 

  Warszawa, 17.01.2022 (ISBnews) - Uwagi do projektu rozporządzenia ministra klimatu i środowiska w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez uprawnionych odbiorców paliw gazowych można przedłożyć do środy, poinformowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ). Celem projektu jest umożliwienie skorzystania z mechanizmów wsparcia określonych w ustawie o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu.

  Projekt znajduje się obecnie na etapie konsultacji publicznych.

  "W celu wzmocnienia ochrony odbiorców gazu ziemnego szczególnie narażonych na skutki wzrostu cen, w tym odbiorców gazu ziemnego w budynkach wielolokalowych oraz odbiorców realizujących zadania z zakresu użyteczności publicznej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska opracowało projekt rozporządzenia w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców paliw gazowych w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku gazu" – czytamy w komunikacie.

  Rozporządzenie służy wdrożeniu przepisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu, przyjętej w ubiegłym tygodniu przez Sejm.

  Aby móc skorzystać z tego uprawnienia, odbiorca będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia. Określenie jednolitych wzorów oświadczeń w projektowanym rozporządzeniu przyspieszy uzyskanie ochrony taryfowej przez odbiorców gazu ziemnego w budynkach wielolokalowych oraz podmiotów realizujących zadania z zakresu użyteczności publicznej, podano także.

  Ustawa stanowi reakcję na obecną sytuację na rynku gazu, zaś projektowane rozporządzenie jest niezbędne do skorzystania przez podmioty uprawnione z wprowadzanego w niej mechanizmu. Dlatego, pomimo trwających prac legislacyjnych nad ustawą wprowadzającą upoważnienie do wydania rozporządzenia (druk nr 1902), zdecydowano się przedłożyć niniejszy projekt rozporządzenia do konsultacji już na obecnym etapie, wyjaśniono.

  Celem ustawy jest objęcie gazową ochroną taryfową m.in. szpitali, szkół, żłobków, przedszkoli czy domów dziecka. Zgodnie z regulacją, instytucje te mają płacić za gaz według takich samych stawek, jak odbiorcy indywidualni. Ochrona ta ma funkcjonować do końca 2023 r.

  Jednocześnie, w 2022 r. zamrożone mają zostać ceny gazu dla klientów taryfowanych, a dla sprzedawców gazu wprowadzony zostanie mechanizm rekompensat. Łączny koszt rekompensat szacowany jest na 10 mld zł.

  Ponadto ochronę taryfową – zgodnie z regulacją – otrzymają prócz odbiorców indywidualnych także wszyscy mieszkańcy spółdzielni oraz wspólnot – także w przypadku, gdy spółdzielnia lub wspólnota dotychczas nie wystąpiła o objęcie taką ochroną.

  (ISBnews)

   

 • 13.01, 10:39Małecki z MAP: Nie można objąć niższymi taryfami gazowymi firm ze względu na przepisy UE 

  Warszawa, 13.01.2022 (ISBnews) - Nie ma możliwości objęcia przedsiębiorstw specjalnymi taryfami gazowymi, gdyż byłoby to uznane za niedozwoloną pomoc publiczną, poinformował wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki. Przypomniał, że taryfami specjalnymi mają zostać objęte gospodarstwa domowe i odbiorcy wrażliwi.

  "Nie ma możliwości, ze względu na obecność Polski w Unii Europejskiej i jednolite przepisy handlowe, żeby taryfami specjalnymi, niższymi niż w innych krajach objąć przedsiębiorstwa" – powiedział Małecki, odpowiadając w Sejmie na pytania posłów.

  "Chcielibyśmy takich rozwiązań, ale to jest niedozwolone i to by było potraktowane przez Komisję Europejską jako niedozwolona pomoc publiczna" – dodał.

  W tym tygodniu rząd przyjął projekt ustawy dot. odbiorców wrażliwych paliw gazowych w celu ochrony m.in. gospodarstw domowych oraz odbiorców realizujących zadania z zakresu użyteczności publicznej przy zapewnieniu płynności dla sprzedawców gazu.

  Proponowane rozwiązania obejmują także ochroną taryfową odbiorców w budynkach wielolokalowych, którzy nie zawarli indywidualnych umów ws. zakupu gazu ziemnego. 

  (ISBnews)

   

 • 13.01, 07:11Senat odrzucił nowelę dotyczącą wygaszania wydobycia węgla kamiennego 

  Warszawa, 13.01.2022 (ISBnews) - Senat odrzucił nowelizację ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, zakładającą stopniowe ograniczenie wydobycia węgla kamiennego zawieszenia i następnie umorzenia zobowiązań pieniężnych spółek górnictwa węgla kamiennego objętych systemem wsparcia. Za wnioskiem o odrzucenie noweli głosowało 52 senatorów, przeciwnych było 46 senatorów, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Nowelizacja ustawy wprowadza do ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego elementy nowego systemu wsparcia dla sektora, poprzez wprowadzenie krajowych podstaw:

  1) do finansowania ze środków z budżetu państwa dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych,

  2) dotyczących zawieszenia i następnie umorzenia zobowiązań pieniężnych spółek górnictwa węgla kamiennego objętych systemem wsparcia powstałych do dnia 31 grudnia 2021 r., w stosunku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Polskiego Funduszu Rozwoju.

  Zmiany w ustawie miałyby przełożyć się na wydatki budżetu państwa w kwocie 28 821 mln zł w latach 2022–2031.

  Na finanse publiczne miałyby wpływ dopłaty do ograniczania wydobycia oraz zawieszenie i docelowo umorzenie składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez pracownika i płatnika, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych oraz ubezpieczenie zdrowotne w taki sposób, że o wysokość umorzenia zostaną pomniejszone wpływy do wymienionych funduszy, co będzie skutkowało koniecznością wyrównania niedoboru środków przez budżet państwa.

  Nowy system wsparcia skierowany jest do poszczególnych jednostek produkcyjnych spółek nim objętych, tj. Polskiej Grupy Górniczej, Tauron Wydobycie oraz Węglokoks Kraj. Będzie polegał m.in. na dopłatach do kosztów redukcji zdolności produkcyjnych w ramach uzgodnionego planu zamknięcia jednostek produkcyjnych z uwzględnieniem mechanizmów zapewniających  skuteczność tego procesu w postaci m.in. kontroli i weryfikacji wykorzystania wsparcia.

  Do czasu zakończenia wydobycia jednostki produkcyjne objęte umową społeczną korzystałyby z nowego systemu wsparcia w ramach dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych. Po zakończeniu wydobycia otrzymywałyby wsparcie finansowe na koszty nadzwyczajne związane z procesem likwidacji.

  Nowelizacja określa podstawowe zasady i warunki związane z dopłatami do redukcji zdolności produkcyjnych. Dopłaty byłyby wypłacane w formie dotacji lub w ramach dokapitalizowania beneficjenta skarbowymi papierami wartościowymi.

  Zgodnie z przepisami, w każdym roku budżetowym Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin, miałaby określić wysokość  dotacji lub nominalną wartość skarbowych papierów wartościowych na podwyższenie kapitału zakładowego przedsiębiorstwa górniczego objętego Nowym Systemem Wsparcia na finansowanie dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych.

  Ponadto w noweli znalazły się przepisy pozwalające na tworzenie mechanizmu umożliwiającego przekazywanie przedsiębiorstwom górniczym objętym systemem w latach 2022-2031 skarbowych papierów wartościowych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin, z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.

  Przekazywanie przedsiębiorstwom górniczym objętym systemem wsparcia skarbowych papierów wartościowych ma umożliwić realizację zadania określonego w ustawie, tj. dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych.

  (ISBnews)