Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 14.10, 09:42Rząd zajmie się dzisiaj projektami dot. dystrybucji węgla przez samorządy i cen maksym. 

  Warszawa, 14.10.2022 (ISBnews) - Rząd zajmie się dzisiaj projektami dot. zasady dystrybucji węgla przez jednostki samorządu terytorialnego oraz wprowadzenia cen maksymalnych na energię dla samorządów oraz małych i średnich przedsiębiorstw, wynika z porządku obrad Rady Ministrów. Posiedzenie rządu ma rozpocząć się w południe.

  "Porządek obrad Rady Ministrów:

  1. Projekt ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (UD455) wnioskodawca: wiceprezes Rady Ministrów, minister aktywów państwowych

  2. Projekt ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (UD454) wnioskodawca: minister klimatu i środowiska" - czytamy na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

  Wcześniej zapowiadano, że projekt zostanie przyjęty wczoraj, w trybie obiegowym.

  Jak wynika z zapowiedzi, projekt zakłada, że węgiel dystrybuowany przez samorządy może kosztować maksymalnie do 2 tys. zł brutto za tonę i może być sprzedawany do 2 ton na gospodarstwo, które nie kupiło jeszcze węgla. Projekt ma trafić na najbliższe posiedzenie Sejmu, planowane na przyszły tydzień. Projektowana regulacja miałaby obowiązywać z mocą wsteczną.

  Z kolei projekt ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku ustala maksymalną cena energii, ponad limity zużycia dla określonych typów gospodarstw domowych na poziomie 693 zł za 1 MWh, a dla samorządów oraz małych i średnich przedsiębiorstw ma to być 785 zł/MWh.

  Obowiązek stosowania w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi cen nie wyższych niż cena maksymalna miałby zostać nałożony w okresie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. za zużycie energii elektrycznej w punkcie poboru energii do poziomu stanowiącego równowartość poboru nie więcej niż 90% zużycia energii elektrycznej tych odbiorców w okresie od dnia 1 grudnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

  Odbiorcy w gospodarstwach domowych korzystaliby z ceny maksymalnej w zakresie całości poboru powyżej limitów 2/2,6/3 MWh.

  Obowiązek stosowania ceny maksymalnej w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi występowałby wówczas, gdy ceny wynikające z zawartych przez nich umów byłyby wyższe od ceny maksymalnej.

  (ISBnews)

 • 14.10, 09:02Moskwa: Koszt wprowadzenia cen maksymalnych na energię elektyczną to ok. 19 mld zł 

  Warszawa, 14.10.2022 (ISBnews) - Koszt wprowadzenia cen maksymalnych energii elektrycznej dla samorządów, małych i średnich przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych ponad limity zużycia to ok. 19 mld zł, poinformowała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.  Przypomniała, że podstawowym  źródłem finansowania mają być przychody od wytwórców. 

  "Koszt najnowszych rozwiązań szacujemy na ok. 19 mld zł. Podstawowym źródłem finansowania będą przychody od wytwórców, budżet państwa będzie pełnił funkcję uzupełniającą"  - powiedziała Moskwa w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną".

  Dodała, że dokładne koszty projektowanej regulacji są trudne do oszacowania, ciężko bowiem przewidzieć cenę surowca i uprawnień do emisji CO2. Należy też spółkom zostawić margines na inwestycje.

  "Będzie specjalny mechanizm analizy budżetu firm, zgodny z nowym rozporządzeniem unijnym. W uproszczeniu, w przypadku wyższej marży spółka będzie musiała nadmiarowe zyski oddać - w całości lub w części, jeśli przeznaczy część tych przychodów ekstra na ważne dla państwa inwestycje" - podkreśliła minister.

  Limit przychodów ma dotyczyć wyłącznie dla sektora elektroenergetycznego. Kwoty powyżej tego limitu mają trafić do Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny i następnie na finansowanie instrumentów wsparcia dla polskich rodzin, odbiorców wrażliwych, samorządowych oraz małych i średnich firm.

  Przepisy przygotowywane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska są kompleksowe w zakresie sektora elektroenergetycznego, więc - zdaniem Moskwy - pewnie Ministerstwo Aktywów Państwowych -  zrezygnuje z poszukiwania dodatkowych mechanizmów czyli zapowiadanego wcześniej podatku od ponadnadmiarowych.

  Minister zapowiedziała także, że rząd planuje także taryfy na gaz na kolejny rok. Miałyby ona objąć odbiorców wrażliwych, takich jak szkoły, przedszkola, szpitale, żłobki oraz odbiorców indywidualnych.

  Do rozstrzygnięcia będzie co najwyżej kwestia, na jakim poziomie będzie ta ochrona, dodała.

  (ISBnews)

 • 13.10, 16:05Morawiecki: Węgiel dystrybuowany przez JST może kosztować do 2 tys. zł/t do 2 ton na gosp. 

  Warszawa, 13.10.2022 (ISBnews) - Węgiel dystrybuowany przez samorządy może kosztować maksymalnie do 2 tys. zł brutto za tonę i może być sprzedawany do 2 ton na gospodarstwo, które nie kupiło jeszcze węgla, poinformował premier Mateusz Morawiecki. Dzisiaj Rada Ministrów ma przyjąć w trybie obiegowym projekt ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.

  "Państwo polskie wchodzi w tę przestrzeń między bardzo wysoką ceną węgla na rynkach światowych a ceną, którą chcemy zaproponować wszystkim mieszkańcom w wysokości 2 tys. zł czy do 2 tys. zł. Liczę na to, że ta ustawa, która będzie miała dużą elastyczność będzie szybko przeprocedowana przez Senat, podpisana przez pana prezydenta i będzie  mogła szybko obowiązywać" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej w Otwocku.

  Projekt ma trafić na najbliższe posiedzenie Sejmu, zaplanowane na przyszły tydzień.

  Z zapowiedzi premiera wynika, ze projektowana regulacja ma obowiązywać z mocą wsteczną.

  "Czy importer ściągnie ten węgiel po 2,4 tys. zł brutto czy 2,6 tys. brutto czy 2,7 tys. zł - za każdym razem my tę cenę poprzez interwencję państwa obniżamy do 1,5 tys. zł. Po 1,5 tys. zł już brutto końcowa cena każdy samorządowiec będzie mógł kupić ten węgiel od naszych importerów. Następnie dystrybuować do wszystkich, którzy mają zarejestrowane piece w danej gminie, w danym powiecie, w danym mieście. Różnica między 1,5 tys. zł do 2 tys. zł to jest różnica kosztów operacyjnych, które gmina może ponosić" - podkreślił premier.

  Węgiel ma być sprzedawany do 2 ton na gospodarstwo.

  "Żeby jednak zapewnić wszystkim bez wyjątku węgiel, to chcemy, żeby na początku ta dystrybucja odbywała się w wielkości nie wyższej niż 2 tony w przeliczeniu dostępnego węgla na gospodarstwa domowe, które jeszcze tego węgla nie kupiły" - powiedział Morawiecki.

  "Ale to nie znaczy, że to są jedyne dwie tony  […] W grudniu czy w styczniu będzie możliwość dokupienia kolejnej tony czy kolejnych 2 ton jeżeli komuś będzie brakowało" - dodał premier.

  Doprecyzował, że dystrybucją węgla będzie mogła zajmować się sama gmina, gmina w porozumieniu z inną gminą, spółka komunalna czy skład węglowy, z którym gmina podpisze odpowiednie umowy.

  W chwili obecnej zainteresowanych dystrybucją węgla jest ponad 1 tys. gmin.

  (ISBnews)

 • 13.10, 14:57Morawiecki: Dopłaty do dystrybucji węgla przez samorządy wyniosą ok. 3 mld zł w 2023 r. 

  Warszawa, 13.10.2022 (ISBnews) - Dopłaty do planowanej dystrybucji węgla przez samorządy wyniosą ok. 3 mld zł, poinformował premier Mateusz Morawiecki. Rząd planuje przyjęcie projektu regulacji w tej sprawie jeszcze dzisiaj.

  Samorządy miałyby prowadzić dystrybucję ok. 3 mln ton węgla, które jeszcze w tym roku mają zostać sprowadzone do kraju.

  "Jeżeli są to brakujące około 3 mln ton, które płyną do Polski - są sortowane, ale musimy je rozdystrybuować po Polsce i chcemy, aby trafiły do odbiorców po obniżonej cenie - to łatwo policzyć, że jeżeli średnio dopłacimy do 1 tony ok. 1 tys. zł razy 3 mln ton - jest to ok. 3 mld zł" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej w Otwocku.

  "I one są również zagwarantowane również w tegorocznym budżecie, prawdopodobnie […] uda się je zmieścić w tegorocznym budżecie bez konieczności nowelizacji. Tak to na razie wygląda" - dodał.

  (ISBnews)

 • 12.10, 13:17Szefernaker z MSWiA: Rząd przyjmie wkrótce projekty dot. cen energii i dystrybucji węgla 

  Warszawa, 12.10.2022 (ISBnews) - Rząd przyjmie w najbliższych dniach projekty ustaw wprowadzających cenę maksymalną energii dla podmiotów wrażliwych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych powyżej określonych wcześniej limitów zużycia, a także dotyczących dystrybucji węgla przez samorządy, zapowiedział wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker. Poinformował, że dzisiaj oba projekty pozytywnie zaopiniowała Komisja Wspólna Rządu i Samorządu.

  "Komisja pozytywnie zaopiniowała oba projekty: projekt dotyczący cen energii, jak i projekt dotyczący dystrybucji węgla. Strona samorządowa zgłosiła uwagi o charakterze technicznym do ustawy związanej z dystrybucja węgla. Do końca dnia te uwagi zostaną spisane i przekazane Ministerstwu Aktywów Państwowych, rządowi, tak aby móc część z tych uwag technicznych wprowadzić w życie" - powiedział Szefernaker po posiedzeniu Komisji.

  "Jeżeli chodzi o ustawę dotyczącą cen energii, ona również została pozytywnie zaopiniowana. […] Co do zasady jeżeli chodzi o rozwiązania zawarte w ustawie przestawionej przez Ministerstwo Klimatu również została pozytywnie zaopiniowana" - dodał.

  Poinformował, że uwagi samorządów do projektu mają zostać przekazane stronie rządowej dzisiaj do końca dnia.

  "W najbliższych dniach rząd ostatecznie przyjmie oba projektu ustaw, tak aby w przyszłym tygodniu one mogły stanąć na posiedzeniu Sejmu, bo to są sprawy dzisiaj pilnej wagi" - dodał.

  Kolejne posiedzenie Sejmu planowane jest na 20 października br.

  Projekt ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku, nad którym pracuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska zakłada wprowadzenie maksymalnej ceny energii dla samorządów oraz małych i średnich przedsiębiorstw na poziomie 785 zł/MWh, a dla gospodarstw domowych ponad limity zużycia - 693 zł za 1 MWh.

  Natomiast Ministerstwo Aktywów Państwowych - jak wynika z wypowiedzi wiceministra - pracuje nad projektem ustawy, która ma przygotować ramy prawne do współpracy z samorządami, gotowymi dystrybuować i sprzedawać węgiel mieszkańcom. 

  (ISBnews)

 • 10.10, 13:46MI  chce znieść zakaz przewozu węgla w dni ustawowo wolne od pracy pojazdami do 12 ton 

  Warszawa, 10.10.2022 (ISBnews) - Ministerstwo Infrastruktury chce znieść zakaz ruchu po drogach w dni ustawowo wolne od pracy pojazdów używanych do przewozu węgla, koksu i innych paliw stałych o masie całkowitej do 12 ton, wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach.

  "W związku z aktualną sytuacją na rynku węgla i innych paliw stałych resort infrastruktury podejmuje możliwe działania mające na celu pomoc w ustabilizowaniu zaistniałej sytuacji. Z tych też względów istnieje potrzeba wyłączenia spod okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach, tj. pojazdów używanych do przewozu węgla, koksu i innych paliw stałych wytwarzanych z węgla oraz brykietu i pelletu" - czytamy w uzasadnieniu projektu.

  Mając na uwadze potrzebę dostarczenia jak największej ilości węgla i innych paliw stałych, które stanowią główne źródła ogrzewania wykorzystywane przez gospodarstwa domowe, zasadnym wydaje się zmiana przepisów rozporządzenia w przedmiotowym zakresie, podano także.

  Projektowana regulacja ma umożliwić transport pojazdami i zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie do 12 ton.

  Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Termin wejścia w życie projektowanego rozporządzenia wynika z występowania szczególnej sytuacji związanej z aktualną sytuacją energetyczną, spowodowaną agresją Rosji na Ukrainę, wskazano.

  (ISBnews)

 • 03.10, 10:42Moskwa: Przygotowujemy rozwiązanie legislacyjne na poziomie UE dot. regulowanych cen gazu 

  Warszawa, 03.10.2022 (ISBnews) - Polski rząd wraz z rządami kilku państw europejskich przygotowuje rozwiązanie legislacyjne, na poziomie unijnym, które zmierzałoby do wprowadzenia regulowanych cen gazu, poinformowała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Obecnie za tą inicjatywą opowiada się siedemnaście państw, a cztery inne są skłonne włączyć się do prac.

   "W tym momencie, w tej grupie inicjatywnej, to jest Polska, Belgia, Włochy i Grecja przygotowujemy rozwiązanie legislacyjne. Niestety jako państwa nie mamy tej inicjatywy legislacyjnej, natomiast zobowiązaliśmy Komisję, żeby przyjęła to, co wypracujemy i przedstawiła do dalszych prac" - powiedziała Moskwa w radiowej Trójce.

  Pytana, ile państw byłoby skłonnych poprzeć takie rozwiązanie, stwierdziła: "Na dzisiaj to jest już siedemnaście państw oficjalnie plus cztery, które mają obiekcje, ale też nie mówią zdecydowanie nie - to są Niemcy, Dania, Holandia i Węgry, tylko te państwa nie były chętne przyjmowaniu jakichkolwiek rozwiązań, ale też nie zamykały się na prace nad tym rozwiązaniem".

  Podkreśliła, że "Polska jako państwo jest gotowa do pracy całodobowej, do zwołania Rady w każdym momencie".

  (ISBnews)

 • 30.09, 15:58Rada uzgodniła zasady wprowadzenia podatku solidarnościowego dla sektorów energetycznych 

  Warszawa, 30.09.2022 (ISBnews) - Ministrowie ds. energii państw Unii uzgodnili zasady wprowadzenia tymczasowego podatku solidarnościowego od zysków przedsiębiorstw działających w sektorach ropy naftowej, gazu ziemnego, węgla i rafinerii, poinformowała Rada.

  "Podatek solidarnościowy byłby nakładany wówczas, gdy wzrost dochodów podlegających opodatkowaniu, określony zgodnie z krajowymi przepisami podatkowymi w roku podatkowym rozpoczynającym się w 2022 lub 2023 r., przekraczałby 20% średnich rocznych dochodów podlegających opodatkowaniu od 2018 roku" - czytamy w komunikacie.

  Podatek ma funkcjonować oprócz dotychczasowych podatków i danin obowiązujących w państwach członkowskich.

  Jednocześnie uzgodniono, że państwa członkowskie mogą zachować środki krajowe równoważne podatkowi solidarnościowemu, pod warunkiem że są one zgodne z celami rozporządzenia i generują co najmniej porównywalne dochody.

  Zaznaczono, że państwa unijne wykorzystają wpływy solidarnościowej na wsparcie finansowe gospodarstw domowych i przedsiębiorstw oraz na łagodzenie skutków wysokich detalicznych cen energii elektrycznej.

  Rozporządzenie w tej sprawie ma zostać formalnie przyjęte w procedurze pisemnej na początku października. Zostanie on następnie opublikowany w Dzienniku Urzędowym UE i wejdzie w życie następnego dnia.

  (ISBnews)

 • 26.09, 07:39Sasin:Cena energii dla klientów wrażliwych 618 zł/MWh; podatek od nadmiarowych zysków: 50% 

  Warszawa, 26.09.2022 (ISBnews) - Rząd podejmie we wtorek decyzję w kwestii zamrożenia cen energii elektrycznej dla odbiorców wrażliwych (m.in. szkół i szpitali) oraz samorządów na poziomie poniżej 620 zł za 1 MWh, a także o wprowadzeniu 50% podatku od nadmiarowych zysków spółek energetycznych, zapowiedział wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin, który zgłosił te propozycje. Podatek ten da budżetowi państwa ponad 13 mld zł, które zostanie wykorzystane na pokrycie przede wszystkim kosztów zamrożenia cen energii.

  "Złożyłem w piątek do Rady Ministrów konkretną propozycję zamrożenia również cen energii dla tych odbiorców na poziomie nieco mniej niż 620 zł za 1 MWh - to jest 3-4-krotnie mniej niż dzisiaj jest oferowane przez spółki energetyczne samorządom. To będzie wielka ulga" - powiedział Sasin w rozmowie z TVP1 w niedzielę wieczorem.

  Z opublikowanego przez Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP) pisma wynika, że projekt założeń do projektu ustawy o szczególnym wsparciu odbiorców wrażliwych oraz jednostek samorządu terytorialnego w związku z sytuacją na rynku energii przewiduje wprowadzenie maksymalnej ceny energii na poziomie 618,24 zł/ MWh, "co stanowi 40-proc. wzrost względem średniej wysokości taryf zatwierdzonych przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dla gospodarstw domowych na rok 2022, dla odbiorców wrażliwych oraz JST".

  Wicepremier zapowiedział, że na pokrycie kosztów zamrożenia cen wprowadzony zostanie podatek od nadmiarowych zysków spółek energetycznych w wysokości 50%.

  "Co ważniejsze, chcemy ten ubytek pokryć podatkiem od spółek, które w czasach kryzysu generują dużo wyższe zyski, często nie z własnej woli - często z tego względu, że, tak jak spółki energetyczne, muszą stosować pewne mechanizmy ustalone na poziomie unijnym, które powodują, że te zyski rosną. Spółki chętnie te zyski oddadzą - zaproponowałem właśnie taki mechanizm podatku od tych nadmiarowych zysków. To będzie podatek - taka jest moja propozycja, mam nadzieję, że rząd to przyjmie - 50%, bardzo wysoki podatek, który da budżetowi państwa ponad 13 mld zł. Te pieniądze w całości będą pokryte na ulżenie Polakom w tym trudnym momencie spowodowanym kryzysem, wojną na Ukrainie, ale również polityką klimatyczną i energetyczną Unii Europejskiej" - wskazał Sasin.

  Wicepremier liczy, że rząd przyjmie założenia do ustawy we wtorek, 27 września, zaś sam proces legislacyjny potrwa kilka tygodni.

  "Ale najważniejsze jest to, że ta propozycja przewiduje też pewnego rodzaju działanie wstecz, tzn. ona obejmie wszystkie umowy, również te, które samorządy i te instytucje [wrażliwe] już zawarły na takie wysokie ceny energii" - podkreślił Sasin.

  Zostanie zastosowany jeden mechanizm - oparty o europejski algorytm - dla wszystkich, wyjaśnił.

  "Co więcej, zgłosiliśmy także propozycję, żeby zmienić ten mechanizm unijny rozporządzeniem ministra klimatu. I daliśmy pani minister [Annie] Moskwie gotowe rozwiązanie, które nieco inaczej liczy tę najwyższą cenę energii. To by spowodowało spadek o ok. 30%. Już nie musielibyśmy liczyć do tej najwyższej ceny wytworzenia, czyli ceny gazowej, tylko to jest nieco inny mechanizm" - dodał wicepremier.

  Wraz z MAP rozwiązanie to przygotowywała Polska Grupa Energetyczna (PGE).

  "To rozwiązanie będzie kosztować PGE obniżenie zysku o kilkanaście miliardów złotych. To pokazuje, że ze strony tych państwowych spółek energetycznych jest rzeczywiście dobra wola, jest takie poczucie, że te zyski nie są zyskami zasłużonymi, że to są zyski wynikające z pewnych nieprzystających do dzisiejszych realiów mechanizmów" - skomentował Sasin.

  Podatek od nadzwyczajnych zysków, wprowadziły m.in. Włochy (opodatkowując dodatkowe zyski spółek energetycznych - początkowo 10%, a obecnie - 25%, jeśli są one o co najmniej 10% wyższe niż w tym samym okresie poprzedniego roku i wynoszą ponad 5 mln euro) i Węgry (dodatkowy podatek będzie pobierany w 2022 r i 2023 r. od dodatkowych zysków spółek energetycznych i banków), prace trwają w Wielkiej Brytanii (ma być pobierany na poziomie 25% od nadmiarowych zysków spółek energetycznych). Wprowadzenie takiego podatku rozważają również Stany Zjednoczone, prowadzone są także dyskusje w Niemczech.

  (ISBnews)

 • 21.09, 14:40MKiŚ: Rząd przekazał wojewodom środki na wypłatę dodatku węglowego 

  Warszawa, 21.09.2022 (ISBnews) - Rząd przekazał wojewodom środki na wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstw, które ogrzewają swoje domy węglem, poinformowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ). Pierwsza transza środków to 9,5 mld zł.

  "Pierwsza transza środków na dodatek węglowy wynosi 9,5 mld zł. Pieniądze będą przesyłane do gmin niezwłocznie po ich zaksięgowaniu na kontach Urzędów Wojewódzkich. Samorządy muszą teraz uruchomić procedury, mające na celu jak najszybszą dystrybucję pieniędzy" - czytamy w komunikacie.

  Jednorazowy dodatek węglowy w wysokości 3 tys. zł otrzymają właściciele gospodarstw domowych, których wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone.

  Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe - zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego, przypomniano.

  Warunkiem otrzymania dodatku jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

  Osoby, które chcą jeszcze złożyć wnioski o dodatek węglowy mają na to czas do 30 listopada 2022 r.

  (ISBnews)

 • 19.09, 08:38Prezydent podpisał ustawę dot. dopłat do źródeł ciepła innych niż węgiel 

  Warszawa, 19.09.2022 (ISBnews) - Prezydent podpisał ustawę o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw dot. dopłat do źródeł ciepła, jak pellet drzewny, skroplony gaz LPG (propan butan) i olej opałowy, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  Ustawa zakłada wprowadzenie jednorazowego dodatku dla posiadaczy niektórych indywidualnych źródeł ciepła i wspomoże te gospodarstwa domowe, dla których główne źródło ciepła zasilane jest biomasą (pellet drzewny, drewno kawałkowe, brykiet drzewny, słoma, ziarna zbóż) albo skroplonym gazem LPG (propan butan) albo olejem opałowym.

  Dodatek ten ma wynieść 3 tys. zł w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany pelletem drzewnym albo inny rodzajem biomasy, 1 tys. zł - gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane drewnem kawałkowym, 500 zł - jeżeli źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG oraz 2 tys. zł - gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

  Doprecyzowano jednocześnie przepisy ustawy o dodatku węglowym, wskazując, że jeden dodatek przysługuje na gospodarstwo, prowadzone od jednym adresem. Wypłaty będą dokonywane na wnioski zgłoszone zgodnie ze stanem z Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków na 11 sierpnia br. (zmiany dokonywane w ewidencji po tym terminie pozostaną bez wpływu na ustalenie prawa do dodatku, z wyjątkiem zgłoszeń dokonywanych po raz pierwszy).

  Ustawa wprowadza także rozwiązanie dotyczące mechanizmu ustalania przez przedsiębiorstwa energetyczne - tzw. taryfy z rekompensatą dla odbiorców ciepła z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe i użyteczności publicznej. W wyniku wprowadzenia tej regulacji dla odbiorców tej grupy ograniczony ma zostać wzrost cen ciepła i kosztów podgrzania ciepłej wody użytkowej do ustalonego poziomu.

  Rozwiązanie to ma pozwolić również na zmniejszenie zatorów płatniczych na rzecz przedsiębiorstw ciepłowniczych wynikających z dynamicznego wzrostu cen usług świadczonych przez te podmioty w wyniku rosnących kosztów uzasadnionych przedsiębiorstw.

  Ustawa zakłada także możliwość udzielenia przez Skarb Państwa w 2023 r. pożyczki dla Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w wysokości 8,6 mld zł. Środki  te mają pochodzić z budżetu państwa. Wprowadzono możliwość objęcia gwarancjami ewentualnego finansowania pomostowego, jaki Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych zaciągnąć będzie mogła w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2022 r.

  Nowela zakłada gwarancje Skarbu Państwa dla objętych decyzjami podmiotów w wysokości 21 mld zł.

  (ISBnews)

 • 15.09, 21:31Sejm przyjął część poprawek Senatu dot. dopłat do źródeł innych niż węgiel 

  Warszawa, 15.09.2022 (ISBnews) - Sejm przyjął część poprawek Senatu do ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw dot. dopłat do źródeł ciepła, jak pellet drzewny, skroplony gaz LPG (propan butan) i olej opałowy. 

  Przyjęte poprawki miały głównie charakter redakcyjny i doprecyzowujący.

  Ustawa zakłada wprowadzenie jednorazowego dodatku dla posiadaczy niektórych indywidualnych źródeł ciepła i wspomoże te gospodarstwa domowe, dla których główne źródło ciepła zasilane jest biomasą (pellet drzewny, drewno kawałkowe, brykiet drzewny, słoma, ziarna zbóż) albo skroplonym gazem LPG (propan butan) albo olejem opałowym.

  Dodatek ten ma wynieść 3 tys. zł w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany pelletem drzewnym albo inny rodzajem biomasy, 1 tys. zł - gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane drewnem kawałkowym, 500 zł - jeżeli źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG oraz 2 tys. zł - gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

  Doprecyzowano jednocześnie przepisy ustawy o dodatku węglowym, wskazując, że jeden dodatek przysługuje na gospodarstwo, prowadzone od jednym adresem. Wypłaty będą dokonywane na wnioski zgłoszone zgodnie ze stanem z Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków na 11 sierpnia br. (zmiany dokonywane w ewidencji po tym terminie pozostaną bez wpływu na ustalenie prawa do dodatku, z wyjątkiem zgłoszeń dokonywanych po raz pierwszy).

  Ustawa wprowadza także rozwiązanie dotyczące mechanizmu ustalania przez przedsiębiorstwa energetyczne - tzw. taryfy z rekompensatą dla odbiorców ciepła z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe i użyteczności publicznej. W wyniku wprowadzenia tej regulacji dla odbiorców tej grupy ograniczony ma zostać wzrost cen ciepła i kosztów podgrzania ciepłej wody użytkowej do ustalonego poziomu.

  Rozwiązanie to ma pozwolić również na zmniejszenie zatorów płatniczych na rzecz przedsiębiorstw ciepłowniczych wynikających z dynamicznego wzrostu cen usług świadczonych przez te podmioty w wyniku rosnących kosztów uzasadnionych przedsiębiorstw.

  Ustawa zakłada także możliwość udzielenia przez Skarb Państwa w 2023 r. pożyczki dla Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w wysokości 8,6 mld zł. Środki  te mają pochodzić z budżetu państwa. Wprowadzono możliwość objęcia gwarancjami ewentualnego finansowania pomostowego, jaki Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych zaciągnąć będzie mogła w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2022 r.

  Nowela zakłada gwarancje Skarbu Państwa dla objętych decyzjami podmiotów w wysokości 21 mld zł.

  (ISBnews)

 • 14.09, 09:52Muller: Będziemy szukać dodatkowego finansowania dodatku węglowego w razie potrzeby 

  Warszawa, 14.09.2022 (ISBnews) - Będziemy szukać dodatkowego finansowania dodatku węglowego, gdy będzie taka potrzeba, zadeklarował rzecznik rządu Piotr Muller. Ustawa o dodatku węglowym zakłada, że jeżeli pula środków zaplanowanych na dodatek zostanie wykorzystana w 95%, wówczas zostanie on proporcjonalnie zmniejszony. Na ten cel ma trafić 11,5 mld zł.

  "Generalnie nasza filozofia jest taka, abyśmy szukali możliwości dodatkowego finansowania, jeżeli będzie taka potrzeba, a nie zmniejszania" - powiedział Muller podczas briefingu, odpowiadając na pytanie o możliwość ograniczania wysokości dodatku, który - zgodnie z ustawą - co do zasady ma wynosić 3 tys. zł na gospodarstwo wykorzystujące węgiel jako główne źródło energii.

  "Nie znam w tej chwili statystyk. […] Ministerstwo Klimatu natomiast […] na bieżąco analizuje wydatki w tym zakresie z poszczególnych województw. I jeżeli będzie taka sytuacja obserwowana, to, oczywiście, będziemy podejmować odpowiednie kroki" – podkreślił rzecznik.

  Na pytanie, czy rząd planuje przekazanie dodatkowych środków, Muller odpowiedział: "My de facto robimy to w ustawie, która jest procedowana, co prawda - na inne źródła ciepła, ale tak, dodajemy dodatkowe środki finansowe".

  "To jest wyzwanie dla sektora finansów publicznych, dlatego też tak zabiegamy, aby ten problem rozwiązywać w innym miejscu" - dodał.

  Doprecyzował, że chodzi m.in. o dywersyfikację dostaw źródeł energii i zgłoszoną przez polski rząd na forum unijnym propozycję zmian w systemie ETS oraz czasowe zamrożenie stałej ceny emisji na poziomie 32 euro za tonę.

  (ISBnews)

 • 08.09, 08:09Senat proponuje podwyższenie dopłat do źródeł innych niż węgiel do 3 tys. zł 

  Warszawa, 08.09.2022 (ISBnews) - Senat wprowadził do ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw poprawki zakładające m.in. przyznanie dopłat 3 tys. zł dla wszystkich źródeł ciepła, jak pellet drzewny, skroplony gaz LPG (propan butan) i olej opałowy.

  Za ustawą wraz z poprawkami głosowało 97 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt też nie wstrzymał się od głosu.

  Ustawa zakłada wprowadzenie jednorazowego dodatku dla posiadaczy niektórych indywidualnych źródeł ciepła i wspomoże te gospodarstwa domowe, dla których główne źródło ciepła zasilane jest biomasą (pellet drzewny, drewno kawałkowe, brykiet drzewny, słoma, ziarna zbóż) albo skroplonym gazem LPG (propan butan) albo olejem opałowym.

  Senat zaproponował przyznanie dodatku na jednolitym poziomie 3 tys. zł niezależnie od źródła ogrzewania. Jedna z przyjętych poprawek zakłada także zwolnienie z podatku VAT od 31 października do 31 grudnia 2022 r., obligując sprzedawcę tych surowców do zamieszczania przy kasie rejestrującej informacji, że we wskazanym okresie sprzedaż tych towarów jest objęta stawką podatku od towarów i usług obniżoną do wysokości 0%.

  Inna poprawka z kolei usuwa przepis, zakładający że jeżeli wystąpią na rynku nadzwyczajne zdarzenia skutkujące zmianą warunków zaopatrzenia w paliwa,  minister właściwy do spraw energii w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu może, w drodze rozporządzenia, na czas oznaczony, nie dłuższy niż 24 miesiące, odstąpić od stosowania wymagań jakościowych dla tych paliw.

  Zgodnie z przepisami, dodatek ma przysługiwać gospodarstwu domowemu, w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest kocioł, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na pellet drzewny, drewno kawałkowe lub inną biomasę, w szczególności: brykiet drzewny, słomę, ziarna zbóż i nimi zasilane albo kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG albo kocioł olejowy. Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku jest potwierdzenie uzyskania wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

  Ustawa wprowadza także rozwiązanie dotyczące mechanizmu ustalania przez przedsiębiorstwa energetyczne - tzw. taryfy z rekompensatą dla odbiorców ciepła z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe i użyteczności publicznej. W wyniku wprowadzenia tej regulacji dla odbiorców tej grupy ograniczony ma zostać wzrost cen ciepła i kosztów podgrzania ciepłej wody użytkowej do ustalonego poziomu.

  Rozwiązanie to ma pozwolić również na zmniejszenie zatorów płatniczych na rzecz przedsiębiorstw ciepłowniczych wynikających z dynamicznego wzrostu cen usług świadczonych przez te podmioty w wyniku rosnących kosztów uzasadnionych przedsiębiorstw.

  Do regulacji w tym zakresie Senat przyjął poprawkę stanowiącą, że średnia cena wytworzenia ciepła z rekompensatą przyjmuje wartość średniej ceny wytworzenia ciepła przez danego wytwórcę ciepła na 31 marca 2022 r. powiększoną o 40%.

  Ustawa zakłada także możliwość udzielenia przez Skarb Państwa w 2023 r. pożyczki dla Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w wysokości 8,6 mld zł. Środki  te mają pochodzić z budżetu państwa. Wprowadzono możliwość objęcia gwarancjami ewentualnego finansowania pomostowego, jaki Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych zaciągnąć będzie mogła w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2022 r.

  Nowela zakłada gwarancje Skarbu Państwa dla objętych decyzjami podmiotów w wysokości 21 mld zł.

  (ISBnews)

 • 03.09, 11:27Sejm przyjął ustawę o dopłatach do źródeł ciepła innych niż węgiel 

  Warszawa, 03.09.2022 (ISBnews) - Sejm przyjął ustawę o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, zakładającą dopłaty dla takich źródeł ciepła, jak biomasa (pellet drzewny, drewno kawałkowe, brykiet drzewny, słoma, ziarna zbóż), skroplony gaz LPG (propan butan) i olej opałowy.

  Za ustawą głosowało 293 posłów, przeciw było 22, wstrzymało się 112.

  Ustawa doprecyzowuje jednocześnie przepisy ustawy o dodatku węglowym, wskazując, że jeden dodatek przysługuje na gospodarstwo, prowadzone od jednym adresem. Wypłaty będą dokonywane na wnioski zgłoszone zgodnie ze stanem z Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków na 11 sierpnia br. (zmiany dokonywane w ewidencji po tym terminie pozostaną bez wpływu na ustalenie prawa do dodatku, z wyjątkiem zgłoszeń dokonywanych po raz pierwszy).

  Przyjęta przez Sejm ustawa zakłada wprowadzenie jednorazowego dodatku dla posiadaczy niektórych indywidualnych źródeł ciepła wspomoże te gospodarstwa domowe, dla których główne źródło ciepła zasilane jest biomasą (pellet drzewny, drewno kawałkowe, brykiet drzewny, słoma, ziarna zbóż) albo skroplonym gazem LPG (propan butan) albo olejem opałowym.

  Zgodnie z przepisami, dodatek ma przysługiwać gospodarstwu domowemu, w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest kocioł, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na pellet drzewny, drewno kawałkowe lub inną biomasę, w szczególności: brykiet drzewny, słomę, ziarna zbóż i nimi zasilane albo kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG albo kocioł olejowy. Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku jest potwierdzenie uzyskania wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

  Dodatek ten ma wynieść 3 tys. zł  w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany pelletem drzewnym albo inny rodzajem biomasy, 1 tys. zł gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane drewnem kawałkowym, 500 zł - jeżeli źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG oraz 2 tys. zł gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

  Ustawa wprowadza także rozwiązanie dotyczące mechanizmu ustalania przez przedsiębiorstwa energetyczne - tzw. taryfy z rekompensatą dla odbiorców ciepła z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe i użyteczności publicznej. W wyniku wprowadzenia tej regulacji dla odbiorców tej grupy ograniczony ma zostać wzrost cen ciepła i kosztów podgrzania ciepłej wody użytkowej do ustalonego poziomu.

  Rozwiązanie to ma pozwolić również na zmniejszenie zatorów płatniczych na rzecz przedsiębiorstw ciepłowniczych wynikających z dynamicznego wzrostu cen usług świadczonych przez te podmioty w wyniku rosnących kosztów uzasadnionych przedsiębiorstw.

  Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła posiadające koncesję, które wytwarza ciepło dostarczane do odbiorców końcowych ciepła z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe i użyteczności publicznej - zgodnie z planowaną regulacją – miałoby składać wniosek do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o zatwierdzenie taryfy z rekompensatą, gdzie średnia cena ciepła wytwórcy zostaje ograniczona do średniej ceny ciepła wynoszącej:
  - dla źródeł ciepła zasilanych przez gaz i olej opałowy- 150,95 zł/GJ
  - dla pozostałych źródeł- 103,82 zł/GJ

  Prezes URE ma zatwierdzać taryfę:
  - na zasadach określonych w rozporządzeniu ministra klimatu i środowiska w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło dla odbiorców nieobjętych wsparciem określonym w proponowanej ustawie oraz
  - taryfę z rekompensatą dla odbiorców w gospodarstwach domowych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz określonego katalogu instytucji użyteczności publicznej oraz ustala wysokość tej rekompensaty.

  Wypłaty i rozliczenia rekompensat ma dokonywać Zarządca Rozliczeń S.A.

  Dla przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła nieobjętych obowiązkiem koncesyjnym lub zwolnionych z obowiązku przedkładania taryfy do zatwierdzenia prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, zaproponowano analogiczne rozwiązanie, przy czym obowiązek realizacji zostanie nałożony na jednostki samorządu terytorialnego właściwe ze względu na miejsce dostarczania ciepła.

  Wyłączono możliwość skorzystania z mechanizmu wsparcia przez podmioty, które korzystają z ochrony taryfowej na mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu oraz ustawy o dodatku węglowym.

  Wysokość wsparcia powiązana ma być z dynamiką zmiany cen nośników energii. Rekompensaty wypłacane mają być w sezonie grzewczym od 1 października 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r.

  Szacowane koszty tego pakietu (rekompensat w zakresie ciepła systemowego, prywatnych ciepłowni oraz dopłat dla odbiorców indywidualnych) dla budżetu państwa to 10 mld zł na rok 2022 i 2023.

  Ustawa zakłada także możliwość udzielenia przez Skarb Państwa w 2023 r. pożyczki dla Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w wysokości 8,6 mld zł. Środki  te mają pochodzić z budżetu państwa. Wprowadzono możliwość objęcia gwarancjami ewentualnego finansowania pomostowego, jaki Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych zaciągnąć będzie mogła w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2022 r.

  Nowela zakłada gwarancje Skarbu Państwa dla objętych decyzjami podmiotów na poziomie 21 mld zł.

  (ISBnews)

 • 02.09, 12:34Projekt dot. dopłat do innych niż węgiel źródeł ciepła trafił do prac w komisji sejmowej 

  Warszawa, 02.09.2022 (ISBnews) - Sejm skierował projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, zakładający dopłatę do źródeł innych niż węgiel do Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych. Zgłoszony w trakcie pierwszego czytania wniosek  o odrzucenie projektu poparło 10 posłów, przeciw było 402, a 8 wstrzymało się od głosu.  

  Projekt zakłada wprowadzenie jednorazowego dodatku dla posiadaczy niektórych indywidualnych źródeł ciepła wspomoże te gospodarstwa domowe, dla których główne źródło ciepła zasilane jest biomasą (pellet drzewny, drewno kawałkowe, brykiet drzewny, słoma, ziarna zbóż) albo skroplonym gazem LPG (propan butan) albo olejem opałowym.

  Zgodnie z zaproponowanymi przepisami, dodatek ma przysługiwać gospodarstwu domowemu, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest kocioł, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na pellet drzewny, drewno kawałkowe lub inną biomasę, w szczególności: brykiet drzewny, słomę, ziarna zbóż i nimi zasilane albo kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG albo kocioł olejowy. Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku jest potwierdzenie uzyskania wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

  Projekt ustawy wprowadza także rozwiązanie dotyczące mechanizmu ustalania przez przedsiębiorstwa energetyczne - tzw. taryfy z rekompensatą dla odbiorców ciepła z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe i użyteczności publicznej. W wyniku wprowadzenia tej regulacji dla odbiorców tej grupy ograniczony ma zostać wzrost cen ciepła i kosztów podgrzania ciepłej wody użytkowej do ustalonego poziomu.

  Rozwiązanie to ma pozwolić również na zmniejszenie zatorów płatniczych na rzecz przedsiębiorstw ciepłowniczych wynikających z dynamicznego wzrostu cen usług świadczonych przez te podmioty w wyniku rosnących kosztów uzasadnionych przedsiębiorstw.

  Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła posiadające koncesję, które wytwarza ciepło dostarczane do odbiorców końcowych ciepła z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe i użyteczności publicznej - zgodnie z planowaną regulacją – miałoby składać wniosek do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o zatwierdzenie taryfy z rekompensatą, gdzie średnia cena ciepła wytwórcy zostaje ograniczona do średniej ceny ciepła wynoszącej:
  - dla źródeł ciepła zasilanych przez gaz i olej opałowy- 150,95 zł/GJ
  - dla pozostałych źródeł- 103,82 zł/GJ
  Prezes URE zatwierdzałby taryfę:
  - na zasadach określonych w rozporządzeniu ministra klimatu i środowiska w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło dla odbiorców nieobjętych wsparciem określonym w proponowanej ustawie oraz
  - taryfę z rekompensatą dla odbiorców w gospodarstwach domowych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz określonego katalogu instytucji użyteczności publicznej oraz ustala wysokość tej rekompensaty.

  Wypłaty i rozliczenia rekompensat dokonywałby Zarządca Rozliczeń S.A.

  Dla przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła nieobjętych obowiązkiem koncesyjnym lub zwolnionych z obowiązku przedkładania taryfy do zatwierdzenia prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, proponowane jest analogiczne rozwiązanie, przy czym obowiązek realizacji zostanie nałożony na jednostki samorządu terytorialnego właściwe ze względu na miejsce dostarczania ciepła.

  Proponowane rozwiązanie wyłącza możliwość skorzystania z mechanizmu wsparcia przez podmioty które korzystają z ochrony taryfowej na mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu oraz ustawy o dodatku węglowym, podkreślono.

  Wysokość wsparcia powiązana ma być z dynamiką zmiany cen nośników energii. Rekompensaty wypłacane byłyby w okresie sezonu grzewczego od 1 października 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r.

  Jak informowano wcześniej, szacowane koszty tego pakietu (rekompensat w zakresie ciepła systemowego, prywatnych ciepłowni oraz dopłat dla odbiorców indywidualnych) dla budżetu państwa to 10 mld zł na rok 2022 i 2023.

  (ISBnews)

 • 30.08, 14:24Morawiecki: Przyjmujemy ewentualną konieczność dalszego wsparcia rynku gazu 

  Warszawa, 30.08.2022 (ISBnews) - Rząd bierze pod uwagę konieczność dalszego wsparcia rynku gazu i będzie w tej sferze "reagował na bieżąco", wynika z wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego. W ostatnich dniach pojawiły się zapowiedzi, że rząd planuje zamrożenie taryf na gaz w 2023 r.

  "Budżet zawiera pewne elastyczności, będziemy reagowali na bieżąco, natomiast budżet się opiera o aktualny stan prawny. My nie wiemy do końca, co będzie się działo na rynku gazu i dlatego potrzebne są bufory szybkiego reagowania" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

  Zapowiedział, że rząd zakłada ewentualną dalszą konieczność wsparcia rynku gazu.

  "Ale my już dziś przyjmujemy […] ewentualną konieczność dalszego wsparcia rynku gazu dla naszych obywateli. My już dziś ponosimy ogromne koszty, mimo że ceny gazu na rachunkach obywateli rosną, to rosłyby x razy więcej, gdyby nie dopłata ze strony państwa polskiego. I takie założenie jest cały czas przyjęte" - podkreślił premier.

  "Będziemy reagowali na bieżąco" - dodał Morawiecki.

  W ubiegłym tygodniu minister klimatu i środowiska Anna Moskwa poinformowała, że rząd pracuje nad zamrożeniem taryf na gaz na 2023 rok. Podała, że w rządzie trwa dyskusja na temat poziomu zamrożenia taryfowanych cen gazu.

  (ISBnews)

 • 30.08, 11:14MKiŚ zaproponowało maksymalne poziomy premii kogeneracyjnej na 2023 r. 

  Warszawa, 30.08.2022 (ISBnews) - Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) zaproponowało maksymalne poziomy premii kogeneracyjnej na rok przyszły rok dla nowej jednostki kogeneracji opalanej paliwami gazowymi, na poziomie 378,97 zł/ MWh, a dla opalanej paliwami stałymi - 447,93 zł/ MWh, wynika z projektu rozporządzenia w sprawie wartości referencyjnych dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji w roku 2023, który trafił właśnie do konsultacji społecznych.

  Obowiązek wydania rozporządzenia w terminie do 31 października każdego roku nakłada na ministra właściwego do spraw energii ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Określone w tym rozporządzeniu wartości referencyjne z podziałem dla nowych jednostek kogeneracji oraz znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej 1 - 50 MWe mają obowiązywać na aukcjach w kolejnym roku kalendarzowym. 

  "Wartości referencyjne dla znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji zostały obliczone jako iloczyn wartości referencyjnej dla nowej jednostki kogeneracji opalanej danego rodzaju paliwem oraz współczynników korygujących" - czytamy w projekcie rozporządzenia.

   "Wartość referencyjna dla nowej jednostki kogeneracji w roku 2023:

  - opalanej paliwami gazowymi, wynosi  378,97 zł/ MWh;

  - opalanej paliwami stałymi, wynosi 447,93 zł/ MWh;

  - opalanej biomasą, wynosi 414,91 zł/ MWh;

  - innej niż wymienione [...] wynosi 291,46 zł/ MWh" - podano.

  Wysokość wartości referencyjnej jest to maksymalny poziom premii kogeneracyjnej, który odpowiada wielkości luki finansowej pomiędzy uśrednionym kosztem energii elektrycznej  (Levelized Cost Of Electricity -  LCOE) z jednostki kogeneracji opalanej danego rodzaju paliwem a prognozowanym przychodem z tytułu sprzedaży energii elektrycznej.

  (ISBnews)

 • 04.08, 12:33Senat wnosi do Sejmu projekt ws. objęcia stawką 0% VAT gazu LPG, oleju opałowego i peletu 

  Warszawa, 04.08.2022 (ISBnews) - Senat zdecydował o wniesieniu do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, który zakłada objęcie zerową stawką podatku VAT - analogicznie do gazu ziemnego - gazu płynnego (LPG), innego niż przeznaczony do napędu silników spalinowych, oleju opałowego i peletu w okresie 1 października - 31 grudnia 2022 r.

  Obecnie są one objęte stawką 23-procentową.

  Projekt zawiera ponadto przepisy nakładające na sprzedawcę obowiązek zamieszczania przy kasie rejestrującej w lokalu przedsiębiorstwa, w którym sprzedawany jest gaz LPG i olej opałowy, informacji o obniżeniu stawki podatku VAT na te towary, której wzór udostępnić ma - jak wynika z projektu -  minister finansów w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie internetowej.

  (ISBnews)

 • 02.08, 15:10Rząd przyjął projekt noweli o biopaliwach, celem m.in. stabilizacja sytuacji na rynku 

  Warszawa, 02.08.2022 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Celem jest "ograniczenie dalszego wzrostu cen paliw, ustabilizowanie sytuacji na krajowym rynku paliwowym i biopaliwowym oraz wzmocnienie bezpieczeństwa paliwowego państwa".

  "Rosyjska agresja na Ukrainę wywołała zaburzenia na europejskim rynku paliw – w tym m.in. doprowadziła do wzrostu cen paliw. Obecna sytuacja wymaga regulacji krajowego sektora biopaliw w 2023 r., w odniesieniu do możliwości i obowiązków stosowania biokomponentów dodawanych do paliw transportowych. Ma to na celu ograniczenie dalszego wzrostu cen paliw, ustabilizowanie sytuacji na krajowym rynku paliwowym i biopaliwowym oraz wzmocnienie bezpieczeństwa paliwowego państwa" - czytamy w komunikacie.

  Przepisy dotyczące zapewnienia minimalnego udziału energii odnawialnej w transporcie zawarte są w ustawie o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

  Formą realizacji przepisów ustawy jest Narodowy Cel Wskaźnikowy (NCW). Krajowi producenci ciekłych paliw transportowych oraz importerzy tych paliw mają obowiązek do realizacji NCW - poprzez zapewnienie minimalnego udziału biokomponentów w paliwach: benzynie silnikowej i oleju napędowym. Udział ten wyrażany jest w procentowej wartości energetycznej biokomponentów i biopaliw odnawialnych, wskazano.

  Najważniejsze rozwiązania:

  * Wydłużona zostanie możliwość korzystania ze współczynnika redukcyjnego na poziomie 0,82 o kolejny rok. Współczynnik redukcyjny jest elementem mechanizmu, powodującym istotny wzrost wykorzystania krajowych mocy wytwórczych biokomponentów. Przekłada się to wprost na stabilność wskaźników opłacalności działalności krajowych wytwórców biokomponentów, ale też generuje stabilne zapotrzebowanie na lokalne surowce do wytwarzania biokomponentów dostarczane przez krajowych producentów rolnych.

  * W celu ograniczenia dalszego wzrostu cen paliw z importu, zostaną wprowadzone zmiany w zakresie obowiązku realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego na 2023 r.

   - Obligatoryjny blending dla oleju napędowego zostanie obniżony do poziomu 5,2%.

  - Limit możliwości wykorzystania biowęglowodorów ciekłych w realizacji NCW zostanie podniesiony do poziomu 0,9%.

  - Limit wykorzystania biokomponentów wytworzonych z niektórych surowców zostanie podwyższony do poziomu 0,5%.

  - Minimalny poziom realizacji NCW zostanie określony na poziomie 60%.

  * Rozwiązanie ma charakter epizodyczny. Zwiększy elastyczność możliwości realizacji celu NCW w perspektywie najbliższego roku – co poprawi rentowność w zakresie przetwarzania i zbywania węglowodorów, a także możliwość optymalizacji kosztów wytwórców biokomponentów, wymieniono w informacji.

  Nowe rozwiązania wejdą w życie 1 stycznia 2023 r.

  (ISBnews)