Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 02.03, 10:12Sasin: Rząd pracuje nad podatkiem od nadmiarowych zysków spółek górniczych i paliwowych 

  Warszawa, 02.03.2023 (ISBnews) - Rząd pracuje nad projektem dotyczącym wprowadzenia podatku od nadmiarowych zysków spółek górniczych i paliwowych, poinformował wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Z jego wypowiedzi wynika, że proponowane rozwiązania mogą zostać zaprezentowane już w marcu. Prawdopodobnie obejmą także rok 2022.

  Rozwiązanie to nie obejmowałoby spółek energetycznych, bo one pokrywają część kosztów regulowanej ceny energii i gazu ziemnego.

  "Teraz jest kwestia spółek górniczych, bo część z tych spółek rzeczywiście również na mocno rosnących cenach węgla zarobiła bardzo dużo, głównie chodzi tutaj o węgiel koksujący. […] Zyski Jastrzębskiej Spółki Węglowej są rzeczywiście rekordowe w zeszłym roku, w tym roku zapowiadają się również rekordowo. No i jest kwestia Orlenu rzeczywiście, czyli tak naprawdę przetwórstwa […], przerobu ropy naftowej" - powiedział Sasin w Radiu Plus.

  Projekt regulacji w tym zakresie przygotowywany jest na poziomie międzyresortowym.

  "Pracujemy w tej chwili - Ministerstwo Klimatu [i Środowiska] konkretnie - ale we współpracy z Ministerstwem Finansów i z moim resortem. Współpracujemy nad stworzeniem takich mechanizmów, które również tutaj wyrównałyby te dysproporcje czy te zyski, które wynikają nie chociażby z rozszerzenia działalności, z jakichś nowych rozwiązań, tylko ze wzrostu cen paliw" - wyjaśnił.

  Zdaniem wicepremiera prawdopodobnie te rozwiązania obejmą również rok poprzedni czyli 2022. Zastrzegł jednak, że "nie chce tego przesądzać".

  Dodał, że spółki te potrzebują środków na inwestycje chociażby w energetykę. Przypomniał, że Orlen ma w planach ogromne inwestycje w offshore czyli w energetykę wiatrową na morzu.

  "Jeżeli chcemy mieć tańszą energetykę na przyszłość, chcemy mieć bezpieczeństwo energetyczne, chcemy transformacji energetycznej czyli właśnie odchodzenie od węgla […], to musimy ten węgiel czymś zastąpić. Żeby go zastąpić trzeba zainwestować ogromne pieniądze […], nie tylko w atom, ale również w inne źródła energii, w tym energię odnawialną" - powiedział.

  "Musimy tutaj balansować, czyli zostawić jednak te pieniądze na inwestycje w spółkach" - dodał.

  Proponowane rozwiązania mają zostać zaprezentowane już wkrótce.

  "Myślę, że w marcu będziemy w stanie projekt już przedstawić" - zakończył.

  (ISBnews)

 • 09.02, 14:44Sejm przeciw obniżeniu VAT na gaz ziemny, olej opałowy, energię i ciepło do 5% 

  Warszawa, 09.02.2023 (ISBnews) - Sejm odrzucił poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw z poprawkami, które zakładały m.in. obniżenie do 5% stawki podatku VAT na gaz ziemny, olej opałowy, energię elektryczną i energię cieplną, oraz objęcie maksymalnymi cenami ciepła także przedsiębiorców.

  Celem nowelizacji jest dodatkowe wsparcie dla gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej przez zmniejszenie opłat dotyczących dostaw ciepła za ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej.

  Sejm przyjął większość z kilkudziesięciu poprawek Senatu, odrzucił natomiast te zakładające obniżenie stawki VAT m.in. na gaz ziemny, energię i ciepło, a także rozszerzenie zakresu stosowania cen maksymalnych ciepła także na potrzeby mikroprzedsiębiorców, małych przedsiębiorców i średnich przedsiębiorców. Odrzucona została też poprawka, zmierzająca do określenia maksymalnej ceny dostawy ciepła w ten sposób, aby była ona liczona w stosunku do cen i stawek opłat stosowanych na dzień 31 marca 2022 r.

  Przyjęto poprawki o charakterze doprecyzowującym, legislacyjnym i redakcyjnym.

  Przepisy nowelizacji zmierzają do zapewnienia wsparcia dla części opłat, które przenoszone są w czynszach m.in. na gospodarstwa domowe czy wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. Ustawa zakłada, że jeżeli w danym systemie ciepłowniczym nastąpi wzrost cen netto dostawy ciepła większy niż 40% w stosunku do cen obowiązujących 30 września 2022 r., przedsiębiorstwa energetyczne otrzymają wyrównanie, tak aby uprawnieni odbiorcy nie zostali obciążeni nadmiernymi kosztami ciepła.

  W ten sposób wzrost cen ciepła dla odbiorców na cele mieszkaniowe i użyteczności publicznej ulegnie ograniczeniu do ustalonego poziomu, który będzie zależny od historycznych cen dostawy ciepła.

  Maksymalną cenę ciepła obwarowano również limitem wynikającym ze średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, tak aby nie doszło do nadmiernych wzrostów cen ciepła w tych lokalizacjach, w których podwyżki cen ciepła miały miejsce przed dniem 30 września 2022 r. W takim przypadku w rozliczeniach z odbiorcami przedsiębiorstwo ciepłownicze będzie zobowiązane wykorzystywać cenę najkorzystniejszą dla odbiorcy.

  Maksymalna cena dostawy ciepła ma obejmować wszystkie składniki kosztowe dostawy ciepła występujące w danym systemie ciepłowniczym:

  - cenę za zamówioną moc cieplną wyrażoną w złotych za MW;

  - cenę ciepła wyrażoną w złotych za GJ;

  - cenę nośnika ciepła - wody dostarczonej do napełniania i uzupełniania jej ubytków w instalacjach odbiorczych lub niezwróconych skroplin wyrażoną odpowiednio w złotych za metr sześcienny lub za tonę;

  - stawkę opłat stałych za usługi przesyłowe wyrażona w złotych za MW zamówionej mocy cieplnej;

  - stawkę opłat zmiennych za usługi przesyłowe wyrażoną w złotych za GJ.

  Cena ta będzie obejmować więc składniki kosztowe w zakresie wytwarzania oraz przesyłania ciepła - wpływające na rachunek odbiorcy końcowego.

  Nowelizacja zakłada, że prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) obliczy i opublikuje w terminie 10 dni od dnia wejścia w życie projektowanej ustawy informację o maksymalnej cenie dostawy ciepła przez przedsiębiorstwa energetycznych posiadające koncesję i wykonujące działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży ciepła.

  (ISBnews)

 • 09.02, 08:32Rząd chce przyjąć projekt o osłonach socjalnych dla sektora elektroenergetycznego w I kw. 

  Warszawa, 09.02.2023 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie projektu ustawy o osłonach socjalnych dla pracowników sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego, którego celem jest wprowadzenie systemu osłon socjalnych dla pracowników branży energetycznej i branży górnictwa węgla brunatnego dotkniętych skutkami polityki klimatycznej, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie projektu regulacji planowane jest na I kw.

  "Istotą rozwiązań ujętych w projekcie ustawy jest wprowadzenie systemu osłon socjalnych dla pracowników przedsiębiorstw energetycznych w okresie wyłączania jednostek wytwórczych oraz pracowników przedsiębiorstw górniczych w okresie systemowej redukcji lub zakończenia wydobycia węgla brunatnego związanej z wyłączaniem jednostek wytwórczych" - czytamy w wykazie.

  Osłony socjalne mają obejmować:
  - urlopy energetyczne / urlopy górnicze - do czterech lat, przysługujące pracownikowi, któremu ze względu na wiek i łączny staż pracy brakuje nie więcej niż cztery lata do nabycia prawa do emerytury;
  - jednorazowe odprawy pieniężne - przysługujące pracownikowi, z którym rozwiązywana jest umowa o pracę, posiadającemu co najmniej 5-letni staż pracy w przedsiębiorstwie, a który nie może skorzystać z prawa do urlopu górniczego lub energetycznego.

  W okresie korzystania z urlopu górniczego lub z urlopu energetycznego pracownik będzie zwolniony z obowiązku świadczenia pracy i otrzyma świadczenie socjalne w wysokości 80% miesięcznego wynagrodzenia pracownika obliczanego jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.

  Skorzystanie z urlopu energetycznego lub urlopu górniczego będzie dobrowolne i będzie się odbywać się na wniosek pracownika i za zgodą pracodawcy, podano także.

  Projekt ustawy zakłada, że świadczenia socjalne wynikające z urlopów energetycznych i urlopów górniczych oraz jednorazowe odprawy pieniężne będą finansowane z dotacji budżetowej.

  (ISBnews)

 • 09.02, 08:30Senat proponuje obniżenie VAT na gaz ziemny, olej opałowy, energię i ciepło do 5% 

  Warszawa, 09.02.2023 (ISBnews) - Senat przyjął nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw z poprawkami, które zakładają m.in. obniżenie do 5% stawki podatku VAT na gaz ziemny, olej opałowy, energię elektryczną i energię cieplną i objęcie maksymalnymi cenami ciepła także przedsiębiorców. Za nowelą wraz z poprawkami głosowało 97 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Celem nowelizacji jest dodatkowe wsparcie dla gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej przez zmniejszenie opłat dotyczących dostaw ciepła za ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej.

  Senat wprowadził do niej szereg poprawek. Prócz obniżenia stawki VAT m.in. na gaz ziemny, energię i ciepło, proponuje rozszerzenie zakresu stosowania cen maksymalnych ciepła także na potrzeby mikroprzedsiębiorców, małych przedsiębiorców i średnich przedsiębiorców. Poprawki zmierzają do określenia maksymalnej ceny dostawy ciepła w ten sposób, aby była ona liczona w stosunku do cen i stawek opłat stosowanych na dzień 31 marca 2022 r. (a  nie 30 września 2022 r. )

  Pozostałe poprawki mają charakter doprecyzowujący, legislacyjny i redakcyjny.

  Przepisy nowelizacji zmierzają do zapewnienia wsparcia dla części opłat, które przenoszone są w czynszach m.in. na gospodarstwa domowe czy wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. Ustawa zakłada, że jeżeli w danym systemie ciepłowniczym nastąpi wzrost cen netto dostawy ciepła większy niż 40% w stosunku do cen obowiązujących 30 września 2022 r., przedsiębiorstwa energetyczne otrzymają wyrównanie, tak aby uprawnieni odbiorcy nie zostali obciążeni nadmiernymi kosztami ciepła.

  W ten sposób wzrost cen ciepła dla odbiorców na cele mieszkaniowe i użyteczności publicznej ulegnie ograniczeniu do ustalonego poziomu, który będzie zależny od historycznych cen dostawy ciepła.

  Maksymalną cenę ciepła obwarowano również limitem wynikającym ze średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, tak aby nie doszło do nadmiernych wzrostów cen ciepła w tych lokalizacjach, w których podwyżki cen ciepła miały miejsce przed dniem 30 września 2022 r. W takim przypadku w rozliczeniach z odbiorcami przedsiębiorstwo ciepłownicze będzie zobowiązane wykorzystywać cenę najkorzystniejszą dla odbiorcy.

  Maksymalna cena dostawy ciepła ma obejmować wszystkie składniki kosztowe dostawy ciepła występujące w danym systemie ciepłowniczym:

  - cenę za zamówioną moc cieplną wyrażoną w złotych za MW;

  - cenę ciepła wyrażoną w złotych za GJ;

  - cenę nośnika ciepła - wody dostarczonej do napełniania i uzupełniania jej ubytków w instalacjach odbiorczych lub niezwróconych skroplin wyrażoną odpowiednio w złotych za metr sześcienny lub za tonę;

  - stawkę opłat stałych za usługi przesyłowe wyrażona w złotych za MW zamówionej mocy cieplnej;

  - stawkę opłat zmiennych za usługi przesyłowe wyrażoną w złotych za GJ.

  Cena ta będzie obejmować więc składniki kosztowe w zakresie wytwarzania oraz przesyłania ciepła - wpływające na rachunek odbiorcy końcowego.

  Nowelizacja zakłada, że prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) obliczy i opublikuje w terminie 10 dni od dnia wejścia w życie projektowanej ustawy informację o maksymalnej cenie dostawy ciepła przez przedsiębiorstwa energetycznych posiadające koncesję i wykonujące działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży ciepła.

  (ISBnews)

 • 08.02, 20:06Sejm znowelizował ustawę o postęp. egzekucyjnym, wprowadzając cenę max na gaz dla piekarni 

  Warszawa, 08.02.2023 (ISBnews) - Sejm znowelizował ustawę o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, wprowadzając m.in. cenę maksymalną na gaz dla piekarni. Za nowelą głosowało 234 posłów, 15 było przeciw, a 202 wstrzymało się od głosu.

  Przepisy dotyczące zapowiedzianego w ub. tygodniu przez premiera Mateusza Morawieckiego objęcia piekarni ceną maksymalną dla gazu zostały wprowadzone w trakcie prac sejmowych.

  Zgodnie z nowelizacją ceny na poziomie 200,17 zł za 1 MWh do końca 2023 roku będą mogli korzystać ci przedsiębiorcy, którzy na 31 grudnia 2022r. prowadzili piekarnię i dla których była do działalność dominująca, albo przychód z działalności w ciągu dwóch miesięcy poprzedzających złożenie wniosku pochodził w co najmniej 50% ze sprzedaży własnego pieczywa i ciastek. 

  Warunkiem jest niezaleganie ze zobowiązaniami wobec urzędu skarbowego.

  Ponadto nowelizacja  ma:

  - umożliwić przymusowe dochodzenie podatku VAT, który rozliczany jest w szczególnych procedurach (chodzi o podatnika, którego miejscem zamieszkania lub siedziby jest inne państwo niż Polska i deklaracja została złożona w innym państwie);

  - usprawnić korzystanie z Rejestru Należności Publicznoprawnych (służy uzyskaniu informacji o podmiotach, które pomimo obowiązku nie wykonują zapłaty należności pieniężnych, podlegających egzekucji administracyjnej, których wierzycielami są naczelnicy urzędów skarbowych albo jednostki samorządu terytorialnego);

  - automatyczne uzyskanie danych o podmiotach wpisanych do rejestru przez uprawnione podmioty  np. sąd, prokuratura czy szef CBA

  - umożliwić rezygnację z pisemnej formy upoważnienia osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, do uzyskania jej danych z rejestru.

  - uprościć etap wszczęcia postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego (rezygnacja z nadawania klauzuli o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji administracyjnej i przyjęciu zarządzenia zabezpieczenia do wykonania).

  - doprecyzować moment wszczęcia egzekucji administracyjnej (sytuacja, gdy pierwszą czynnością egzekucyjną jest zajęcie dokonane poprzez sporządzenie protokołu zajęcia lub odbioru dokumentu czy też doręczenie zawiadomienia o zajęciu - innemu podmiotowi lub urzędowi niż dłużnik zajętej wierzytelności).

  - usprawnić postępowanie organów egzekucyjnych, w przypadku zajęcia rzeczy lub prawa majątkowego przez co najmniej dwa organy egzekucyjne (rezygnacja z obowiązku zawiadamiania komornika sądowego o sposobie rozliczenia środków pieniężnych - w przypadku, gdy nie przekazał organowi egzekucyjnemu adnotacji, która umożliwia prowadzenie łącznej egzekucji, a także, gdy zajęcie zostanie dokonane w ramach postępowania zabezpieczającego).

  - w ramach egzekucji z rachunku bankowego, umożliwić odstąpienie od obowiązku przetrzymywania przez bank środków pieniężnych, objętych zajęciem przez 7 dni.

  (ISBnews)

 • 24.01, 17:01Prezydent podpisał ustawę o Funduszu Transformacji Województwa Śląskiego 

  Warszawa, 24.01.2023 (ISBnews) - Prezydent podpisał ustawę o Funduszu Transformacji Województwa Śląskiego, która zakłada powołanie specjalnego funduszu  koordynującego procesy transformacji terenów pogórniczych, podała Kancelaria.

  "Podstawowym celem funduszu będzie wspieranie procesu transformacji województwa śląskiego oraz wspieranie osób fizycznych i prawnych, w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom wygaszania działalności gospodarczej, w tym działalności wydobywczej węgla kamiennego, występującym na terytorium województwa śląskiego oraz poza jego terytorium" - czytamy w komunikacie.

  Podstawowym dla realizacji celu funduszu dokumentem będzie Strategia Funduszu Transformacji Województwa Śląskiego. Strategia będzie zawierać m.in. wnioski z analizy i diagnozy sytuacji rynkowej, identyfikację obszarów, które wymagają wsparcia w ramach realizacji celu Funduszu w perspektywie co najmniej 5 lat oraz źródła finansowania. Projekt Strategii będzie podlegać konsultacjom społecznym i uzgodnieniom z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych. Strategia będzie przyjmowana przez zarząd funduszu, po jej uprzednim zaopiniowaniu przez radę nadzorczą funduszu.

  Fundusz będzie realizować swoje ustawowe cele za pomocą programów:

  - opracowanych przez fundusz;

  - opracowanych przez ministrów właściwych ze względu na zakres merytoryczny programu (programy okołogórnicze).

  Ponadto Rada Ministrów będzie mogła powierzyć funduszowi realizację rządowego programu udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego.

  Fundusz będzie udzielał wsparcie finansowego w formach:

  - kapitałowych - przez obejmowanie lub nabywanie udziałów, akcji, warrantów subskrypcyjnych, obligacji, wierzytelności oraz przystępowanie do spółek osobowych;

  - pożyczek, gwarancji oraz poręczeń;

  - bezzwrotnych.

  Fundusz będzie mógł realizować zadania publiczne powierzone mu na podstawie umów lub porozumień zawieranych w szczególności z organami administracji rządowej, innymi jednostkami, które wykonują zadania publiczne lub jednostkami samorządu terytorialnego.

  Ustawa wyposaża ministra właściwego do spraw budżetu w możliwość przekazania, na wniosek funduszu, skarbowych papierów wartościowych na podwyższenie kapitału zakładowego Funduszu.

  Przychodami funduszu będą mogły być m.in. dotacje celowe, z przeznaczeniem na wykonywanie zadań z zakresu udzielania wsparcia, w tym w formach bezzwrotnych, na realizację pożyczek, gwarancji i poręczeń, oraz na realizację programów rządowych, programów okołogórniczych i programów opracowanych przez Fundusz. Fundusz będzie mógł także otrzymywać środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, a także dotacje podmiotowe, udzielane przez ministra właściwego do spraw gospodarki (z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów administracyjnych finansowania przedsiębiorców).

  Fundusz będzie mógł prowadzić działalność gospodarczą w imieniu własnym i na własny koszt zgodnie z zasadami dobrej praktyki handlowej - w zakresie w ustawie określonym (tj. m.in. przez obejmowanie i nabywanie akcji i udziałów, udzielanie pożyczek, gwarancji i poręczeń, obejmowanie tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania).

  Prezes Rady Ministrów będzie wykonywał prawa z akcji funduszu należących do Skarbu Państwa, łącznie z wynikającymi z nich prawami osobistymi albo indywidualnymi.

  Zarząd funduszu będzie się składał z 3 do 5 członków, z uwzględnieniem prezesa zarządu. Zarząd będzie powoływany przez radę nadzorczą. W skład rady nadzorczej funduszu wchodzić będą przedstawiciele prezesa Rady Ministrów, odpowiednich ministerstw, a także przedstawiciele wyznaczeni przez zarząd województwa śląskiego i stronę pracowniczą w wojewódzkiej radzie dialogu społecznego utworzonej w województwie śląskim.

  Ustawa wejdzie w życie po upływie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 19.01, 09:49MAP przygotowuje projekt ustawy o osłonach socjal. dla pracowników sektora elektroenerg. 

  Warszawa, 19.01.2023 (ISBnews) - Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP) pracuje nad projektem ustawy o osłonach socjalnych dla pracowników sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego, który będzie uwzględniał przepisy Umowy Społecznej, poinformował wiceminister w tym resorcie Karol Rabenda. Projekt ma trafić do wykazu prac legislacyjnych jeszcze w styczniu.

  "Aktualnie Ministerstwo Aktywów Państwowych pracuje nad projektem ustawy o osłonach socjalnych dla pracowników sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego, który będzie uwzględniał przepisy Umowy Społecznej" - napisał Rabenda w odpowiedzi na interpelację poselską.

  Projektowane przepisy te zakładają m.in.

   · urlopy energetyczne - w wymiarze do czterech lat, przysługujące pracownikowi, któremu ze względu na wiek i łączny staż pracy brakuje nie więcej niż cztery lata do nabycia prawa do emerytury, wykonującemu prace: o szczególnym charakterze […] lub na stanowisku pracy w obszarze produkcyjnym lub remontowym, biorącym udział w procesie wytwarzania energii elektrycznej,

  · urlopy górnicze - w wymiarze do czterech lat, przysługujące pracownikowi, któremu ze względu na wiek i łączny staż pracy brakuje nie więcej niż cztery lata do nabycia prawa do emerytury, wykonującemu: pracę górniczą […] lub prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze […]  lub pracę na stanowisku pracy w obszarze 3 / 3 produkcyjnym lub remontowym, biorącym udział w procesie wydobycia węgla brunatnego,

  · jednorazowe odprawy pieniężne - przysługujące pracownikom, z którymi rozwiązywana jest umowa o pracę, posiadającym co najmniej 5-letni staż pracy w przedsiębiorstwie, a którzy nie mogą skorzystać z prawa do urlopu górniczego lub energetycznego

  Zgodnie z projektem, w okresie korzystania z urlopu górniczego lub z urlopu energetycznego pracownik będzie zwolniony z obowiązku świadczenia pracy i otrzyma świadczenie socjalne w wysokości 80% miesięcznego wynagrodzenia pracownika obliczanego jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy. Skorzystanie z urlopu energetycznego lub urlopu górniczego będzie dobrowolne i będzie się odbywać się na wniosek pracownika i za zgodą pracodawcy.

  Wiceminister poinformował, że zgłoszenie projektu ustawy do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów planowane jest w styczniu 2023 r. Podał także, że wejście w życie systemu osłon socjalnych będzie wymagało notyfikacji Komisji Europejskiej w zakresie pomocy publicznej.

  (ISBnews)

 • 16.01, 12:54Buda: Wkrótce decyzja ws. ewentualnego wsparcia dla piekarni wz. z kosztami gazu 

  Warszawa, 16.01.2023 (ISBnews) - Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) przygotowało rozwiązania, mające na celu wsparcie piekarni, korzystających z pieców gazowych w związku ze wzrostem kosztów gazu, wynika z wypowiedzi ministra rozwoju i technologii Waldemara Budy.

  "Potrzebne jest wsparcie piekarni. Czy my to zrobimy poprzez dołączenie ich do tych podmiotów taryfowych, czy zrobimy poprzez rekompensaty. Są dwie drogi […] obie na stole są, ale dyskusja na ten temat trwa" - powiedział Buda w radiu Plus.  

  Pytany czy będzie wsparcie dla piekarni, minister powiedział: "to jest decyzja polityczna, ja przygotowałem rozwiązania, one czekają na akceptację polityczną w którym kierunku i czy pójdziemy".

  "Jest około 10 tys. podmiotów. […] Na gaz, to jest około 60-65%" – podkreślił.

  Poinformował, że piekarnie wydają na gaz średnio ok. 100 tys. zł miesięcznie.

  Jak podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), cena pieczywa wzrosła (średniorocznie) o 25,5% r/r w 2022 r. 

  (ISBnews)

 • 13.01, 13:23Sejm odrzucił większość poprawek Senatu do ustawy o Funduszu Transformacji Śląska 

  Warszawa, 13.01.2023 (ISBnews) - Senat odrzucił większość poprawek do ustawy o Funduszu Transformacji Śląska S.A., co oznacza że siedzibą Funduszu mają pozostać Katowice. Ustawa zakłada powołanie Funduszu wspierającego zagospodarowanie terenów pogórniczych, przemysłowych i poprzemysłowych.

  Sejm odrzucił poprawkę Senatu, by spółka mieściła się w Bytomiu, Nie zgodził się też na zmniejszenie liczby członków zarządu do trzech osób oraz zmianę składu Rady Nadzorczej, poprzez zwiększenie w niej reprezentantów terenów pogórniczych.

  Powołanie Funduszu będzie realizacją postanowień Umowy społecznej dotyczącej transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego oraz wybranych procesów transformacji województwa śląskiego, podpisanej 28 maja 2021 r. Kapitał zakładowy funduszu ma wynieść 500 mln zł.

  Transformacja województwa śląskiego ma zmierzać do zmiany struktury gospodarki Śląska. Chodzi m.in. o zagospodarowanie sektorów, które nie posiadają potencjału wzrostowego oraz o działania zmierzające do podnoszenia konkurencyjności gospodarki województwa śląskiego, z wykorzystaniem istniejącego potencjału i zasobów.

  Fundusz Transformacji Śląska ma m.in. przeciwdziałać negatywnym skutkom zmian działalności gospodarczej, występującym na terytorium województwa śląskiego. Instrumentami Funduszu mają być m.in. możliwość realizacji rządowych programów udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego, emisja obligacji, udzielanie pożyczek, gwarancji i poręczeń czy obejmowanie lub nabywanie udziałów i akcji w spółkach.

  Fundusz ma udzielać wsparcia przedsiębiorcom, w tym w ramach rządowych programów, także spoza województwa śląskiego, z tym, że efekt powinien służyć realizacji transformacji Śląska.

  Fundusz ma realizować zarówno zadania o charakterze inwestycyjnym, jak i zadania dotyczące m.in. wspierania kształcenia czy cyfryzacji.

  Zgodnie z postanowieniami Umowy społecznej, Fundusz będzie wykonywał działalność w formie spółki akcyjnej. Siedzibą spółki będą Katowice.

  Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 13.01, 09:33Kowalczyk: Mechanizm pokrywania strat zakładom nawozowym przedstawimy za ok. za 2 tyg. 

  Warszawa, 13.01.2023 (ISBnews) - Mechanizm pokrywania strat zakładom nawozowym w związku ze wzrostem cen gazu Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) przedstawi za około dwa tygodnie, wynika z wypowiedzi wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka.

  "Raczej będą regulacje i próba ograniczenia cen na wyjściu z fabryki, dlatego, że Komisja Europejska wydała komunikat, w którym pozwala np. na pokrywanie strat fabrykom nawozowym w przypadku jakiegoś gwałtownego wzrostu cen energii, tu gazu w tym przypadku. Więc my z tego mechanizmu będziemy chcieli korzystać i tym sposobem utrzymywać na akceptowalnym poziomie ceny nawozów" - powiedział Kowalczyk w Radiu Zet.

  "To jest kwestia przygotowania mechanizmów, taki mechanizm przygotowujemy i myślę, że to będzie kwestia dwóch tygodni mniej więcej" - dodał.

  Wprowadzenie takiego mechanizmu rząd zapowiadał w ub. roku.

  (ISBnews)

 • 03.01, 14:51Rząd przyjął program dla sektorów energochł. wz. ze wzrostem cen gazu i energii w 2022 r. 

  Warszawa, 03.01.2023 (ISBnews) - Rząd podjął uchwałę ws. programu pomocy dla sektorów energochłonnych w związku z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r., podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Na ten cel ma trafić 5 mld zł.

  "Rząd udzieli wsparcia finansowego polskim firmom energochłonnym, ze względu na wzrost cen energii i gazu ziemnego w 2022 r. Pomoc pozwoli przedsiębiorstwom utrzymać płynność, rentowność, miejsca pracy oraz zdolności produkcyjne w kryzysowym czasie. Szacuje się, że wsparcie uzyska ok. 1 tys. przedsiębiorstw, wśród których większość stanowić będą duże firmy. Na program rząd przeznaczy ponad 5 mld zł" - czytamy w komunikacie.

  Najistotniejsze rozwiązania w projekcie:

  - do otrzymania pomocy uprawnione będą przedsiębiorstwa o odpowiednio wysokim udziale kosztów energii i gazu w wartości produkcji;

  - maksymalna kwota wsparcia wyniesie 4 mln euro na grupę kapitałową albo przedsiębiorstwo niebędące częścią grupy kapitałowej. Dla przedsiębiorstw, które wykazują spadek wskaźnika EBITDA o co najmniej 40% pomiędzy rokiem 2021 a 2022 - lub pomiędzy drugimi półroczami tych lat - górny limit wsparcia wyniesie 50 mln euro. Dokładna kwota wsparcia wyliczona zostanie w oparciu o koszty kwalifikowane, według wzoru podanego w programie;

  - pomoc przyznawana będzie na wniosek firmy.

  Szacuje się, że wsparcie będzie mogło uzyskać ok. 1 tys. przedsiębiorstw, wśród których większość stanowić będą duże firmy. Na realizację programu rząd przeznaczy łącznie ponad 5 mld zł.

  Przedsiębiorcy, którzy są uprawnieni do zakupu energii elektrycznej po ustalonej cenie maksymalnej, na podstawie ustawy z 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku - będą mogli mogą wnioskować o pomoc jedynie z tytułu kosztów zakupu gazu ziemnego.

  (ISBnews)

 • 29.12, 09:31Prezes PGE: NABE zacznie funkcjonować z końcem marca 2023 r. 

  Warszawa, 29.12.2022 (ISBnews) - Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE) zacznie funkcjonować z końcem marca przyszłego roku, poinformował prezes Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) Wojciech Dąbrowski.

  "Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego to spółka, która zacznie funkcjonować z końcem marca przyszłego roku. To jest proces […] przełomowy dla polskiej energetyki, będzie polegał na wydzieleniu aktywów węglowych do tej agencji" - powiedział Dąbrowski w radiowej Jedynce.

  Na początku marca br. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu "Transformacja sektora elektroenergetycznego w Polsce. Wydzielenie wytwórczych aktywów węglowych ze spółek z udziałem Skarbu Państwa". Dokument przewiduje zakończenie całego procesu i utworzenie Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE) w IV kwartale 2022 r.

  Z grup kapitałowych spółek energetycznych z udziałem Skarbu Państwa wydzielone mają zostać aktywa związane z wytwarzaniem energii elektrycznej w konwencjonalnych jednostkach węglowych. Po wydzieleniu aktywów węglowych koncerny energetyczne mają skupić się na realizacji inwestycji nisko- i zeroemisyjnych. Właścicielem aktywów węglowych ma być NABE, działająca  w formie spółki ze 100-proc. udziałem Skarbu Państwa.

  W końcu  października br. Business Insider Polska podał, że projekt NABE utknął na etapie wycen aktywów węglowych, gdyż zlecone w ramach procesu wyceny aktywów węglowych mają mocno odbiegać od oczekiwań spółek energetycznych. W związku z tym - według portalu - opóźnienie może sięgnąć kilku miesięcy, co najmniej do końca I kw. 2023 r. 

  (ISBnews)

 • 22.12, 15:52MAP: Podpisano umowę społeczną wz. z utworzeniem NABE 

  Warszawa, 22.12.2022 (ISBnews) - Podpisano umowę społeczną, która określa zobowiązania wobec pracowników sektora elektroenergetycznego oraz sektora wydobycia węgla brunatnego w związku z procesem stopniowej transformacji regionów silnie związanych z energetyką konwencjonalną i utworzeniem Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE), poinformował wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

  "Po kilku miesiącach negocjacji wraz z przedstawicielami kilkudziesięciu związków zawodowych wypracowaliśmy szeroki konsensus. Dzisiaj podpisaliśmy umowę społeczną. To końcowy etap tworzenia Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego" - napisał Sasin na Twitterze.

  Jak podkreślił podczas konferencji prasowej, "umowa społeczna otwiera drogę do […] utworzenia NABE, czyli wydzielenia aktywów węglowych z funkcjonujących spółek energetycznych".

  Umowa zawiera uzgodnione zapisy dotyczące:

  - gwarancji pracowniczych w obszarze statusu pracodawcy, zachowania uprawnień pracowniczych i stabilizacji zatrudnienia, warunków pracy i wynagrodzeń po procesie wydzielenia aktywów węglowych ze spółek z udziałem Skarbu Państwa,

  - systemu osłon socjalnych dla pracowników przedsiębiorstw prowadzących działalność wytwórczą energii elektrycznej oraz przedsiębiorstw górniczych węgla brunatnego,

  - mechanizmów minimalizowania skutków transformacji,

  - zasad monitorowania realizacji umowy społecznej.

  Przepisy umowy zabezpieczają uprawnienia pracownicze na okres transformacji oraz przewidują wprowadzenie w drodze ustawowej pakietu świadczeń socjalnych dla pracowników w okresie wyłączania bloków energetycznych lub systemowej redukcji wydobycia węgla brunatnego.

  Na początku marca br. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu "Transformacja sektora elektroenergetycznego w Polsce. Wydzielenie wytwórczych aktywów węglowych ze spółek z udziałem Skarbu Państwa". Dokument przewiduje zakończenie całego procesu i utworzenie NABE w IV kwartale 2022 r.

  Z grup kapitałowych spółek energetycznych z udziałem Skarbu Państwa wydzielone mają zostać aktywa związane z wytwarzaniem energii elektrycznej w konwencjonalnych jednostkach węglowych. Po wydzieleniu aktywów węglowych koncerny energetyczne mają skupić się na realizacji inwestycji nisko- i zeroemisyjnych. Właścicielem aktywów węglowych ma być NABE, działająca  w formie spółki ze 100-proc. udziałem Skarbu Państwa.

  (ISBnews)

 • 22.12, 15:36KE zatwierdziła polski program wsparcia dla firm na rynku gazu o wartości 3 mld euro 

  Warszawa, 22.12.2022 (ISBnews) - Komisja Europejska zatwierdziła polski program o wartości 3 mld euro na wsparcie firm działających na polskim rynku gazu w kontekście wojny Rosji z Ukrainą, podała Komisja. Program został zatwierdzony na podstawie tymczasowych ram pomocy państwa, przyjętych przez Komisję w marcu br.

  "Polska zgłosiła Komisji, w ramach tymczasowych ram kryzysowych, program wsparcia w wysokości 3 mld euro dla firm działających na polskim rynku gazu w kontekście wojny Rosji z Ukrainą" - czytamy w komunikacie.

  Z działania będą mogły skorzystać małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) oraz duże firmy działające na polskim rynku gazu, w szczególności sprzedawcy ostatniej szansy oraz podmioty prawnie zobowiązane do sprzedaży gazu ziemnego na rynku giełdowym. Instytucje kredytowe lub inne instytucje finansowe są wyłączone z programu.

  W ramach tego środka pomoc będzie miała formę pożyczek preferencyjnych. Wsparcie będzie udzielane i administrowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK),.

  Kwota pomocy indywidualnej na beneficjenta będzie równa:

  - 15% jego średniego całkowitego rocznego obrotu z ostatnich trzech zamkniętych okresów obrachunkowych; lub

  - 50% kosztów energii poniesionych w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o pomoc. 

  Wyjątkowo, gdy beneficjenci mogą należycie uzasadnić, że działają w sektorach szczególnie dotkniętych bezpośrednimi lub pośrednimi skutkami obecnego kryzysu, takich jak w tym przypadku rynek gazu, kwota pożyczki może zostać zwiększona:

  -  przez 12 miesięcy, dla dużych przedsiębiorstw, które muszą zapewnić zabezpieczenia finansowe działalności handlowej na rynkach energii, w celu pokrycia potrzeb płynnościowych wynikających z tej działalności; oraz - - przez 6 miesięcy zarówno dla MŚP, jak i dużych przedsiębiorstw, w celu pokrycia ogólnych potrzeb w zakresie płynności.

  Komisja stwierdziła, że polski program jest zgodny z warunkami określonymi w tymczasowych ramach kryzysowych. 

  W szczególności:

  - termin zapadalności pożyczek nie przekroczy 6 lat; 

  - obniżone stopy procentowe są zgodne z minimalnymi poziomami określonymi w tymczasowych ramach kryzysowych; oraz

  - wsparcie zostanie udzielone nie później niż 31 grudnia 2023 r.

  Komisja stwierdziła, że polski program jest niezbędny, odpowiedni i proporcjonalny, aby zaradzić poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego, zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. b) TFUE i warunkami określonymi w tymczasowych ramach kryzysowych.

  Na tej podstawie Komisja zatwierdziła środek pomocy zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa.

  (ISBnews)

 • 21.12, 08:58Moskwa: Wszystkie europejskie giełdy będą objęte ceną 180 euro za 1 MWh gazu od 31 marca 

  Warszawa, 21.12.2022 (ISBnews) - Wszystkie europejskie giełdy energii będą objęte ceną maksymalną gazu w wysokości 180 euro za 1 MWh od 31 marca, poinformowała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Wczoraj ministrowie ds. energii państw UE uzgodnili cenę maksymalną na gaz.

  "Jeżeli nawet kupujemy na innych rynkach gaz, to często tą ceną referencyjną jest ta cena jako cena giełdowa z Holandii, ale Unia Europejska nie chciała objąć innych giełd. [….] Końcowo udało się wprowadzić rozwiązanie, od 31 marca również […]  wszystkie giełdy europejskie tą ceną będą objęte" - powiedziała Moskwa w radiowej Jedynce.

  Na pytanie czy planowana jest także cena maksymalna na ropę, powiedziała, że "temat ropy jest szerszym tematem niż UE, bo tu OPEC (Organizacja Krajów Eksporterów Ropy Naftowej) decyduje o podaży".

  Podkreśliła, że dyskusje ws. ceny maksymalnej ropy toczone są w ramach G-7 oraz OECD (Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju).

  "Ostatnie dyskusje zmierzają do 60 USD za baryłkę, Polska postulowała dużo niższe stawki" - podkreśliła.

  Polska od kilku miesięcy zabiegała o wprowadzenie ceny maksymalnej na gaz na poziomie europejskim.

  (ISBnews)

 • 20.12, 14:37Prezydent podpisał ustawę o cenie maksymalnej gazu 

  Warszawa, 20.12.2022 (ISBnews) - Prezydent podpisał ustawę o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, która ma na celu zminimalizowanie podwyżek cen paliwa gazowego dla najbardziej wrażliwych odbiorców, podała Kancelaria Prezydenta.

  "Ustawa ma na celu dalsze zminimalizowanie podwyżek cen paliwa gazowego dla najbardziej wrażliwych odbiorców, a także zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego państwa poprzez zapewnienie odpowiedniego poziomu płynności spółkom gazowym oraz terminowego regulowania zobowiązań związanych z zapewnianiem płynności na rynku giełdowym" - czytamy w komunikacie.

  W myśl uzasadnienia do ustawy przyjęta regulacja pozwoli na zapewnienie dostaw paliw gazowych na stabilnym poziomie cenowym oraz stanowi instrument służący zabezpieczeniu i utrzymaniu płynności finansowej przedsiębiorstw energetycznych. Ustawa stanowi kontynuację działań mających na celu ochronę tych odbiorców w 2023 r. Dzięki wprowadzanym rozwiązaniom ww. odbiorcy zostaną zabezpieczeni przed skutkami kryzysu gazowego, podano także.

  Ustawa zakłada wprowadzenie w 2023 r. mechanizmu polegającego na:

  - zagwarantowaniu odbiorcom chronionym paliw gazowych oraz odbiorcom realizującym zadania z zakresu użyteczności publicznej objętych taryfą, ceny maksymalnej paliw gazowych oraz stawek opłat usług dystrybucji paliw gazowych na poziomie nie wyższym niż te stosowane w 2022 r.,

  - przyznaniu odbiorcom chronionym paliw gazowych, refundacji za poniesione koszty podatku od towarów i usług,

  - utrzymaniu mechanizmu rekompensat dla sprzedawców paliw gazowych, który służy zrekompensowaniu im skutków wprowadzenia ceny maksymalnej dla swoich odbiorców końcowych objętych taryfą,

  - wprowadzenie funkcjonującego równolegle mechanizmu rekompensat dla operatorów systemu dystrybucyjnego paliw gazowych,

  - wzmocnieniu kontroli wydatkowania środków publicznych.

  Ustawa wprowadza, w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., obowiązek stosowania przez sprzedawców paliw gazowych w rozliczeniach z odbiorcami końcowymi paliw gazowych ceny maksymalnej wynoszącej 200,17 zł/MWh.

  Dodatkowo, w celu zapewnienia możliwie największej efektywności rozwiązań mitygujących ryzyko wzrostu cen paliw gazowych, wprowadzono rozwiązanie, w którym odbiorcy wrażliwi będę uiszczać opłatę za usługi dystrybucyjne na poziomie wynikającym z taryfy zatwierdzonej przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) dla operatora systemu dystrybucyjnego na 2022 r.

  Z tego obowiązku wyłączeni się sprzedawcy, którzy ustalili w ramach zawartych ze swoimi odbiorcami umów albo zatwierdzonych taryf na 2023 r., ceny korzystniejsze niż cena maksymalna.

  W celu ograniczenia wzrostu kosztów dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych o najniższych dochodach, zużywających paliwa gazowe do celów grzewczych, w ustawie wprowadzono mechanizm refundacji podatku od towarów i usług, poniesionego przez tych odbiorców za paliwa gazowe dostarczone w 2023 r., udokumentowane dokumentem potwierdzającym dostarczenie tych paliw do odbiorców.

  Refundacja podatku VAT przysługiwać będzie gospodarstwu domowemu, które jako główne źródło ogrzewania wykorzystuje kocioł na paliwa gazowe, wpisany lub zgłoszony do centralnej ewidencji emisyjności budynków, a którego przeciętne miesięczne dochody, w przypadku gospodarstwa jednoosobowego, nie przekraczają 2,1 tys. zł, lub 1,5 tys. zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego, wskazano także.

  W ustawie, jako podmioty odpowiedzialne za weryfikacje wniosku, wydanie decyzji o przyznaniu refundacji oraz wypłatę refundacji określono wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Na realizację tych zadań podmiotom do nich zobowiązanym, przysługiwać będą środki w wysokości 2% przyznanych środków odbiorcom, którym przysługuje wypłata refundacji.

  W celu zapewnienia finansowania dla przedsiębiorstw energetycznych, pozwalającego m.in. na zapewnienie odpowiedniego poziomu ciągłości dostaw do odbiorców chronionych ustawą oraz zachowania płynności finansowej w celu terminowego regulowania zobowiązań na rynku obrotu paliwami gazowymi, ustawa przewiduje w tym zakresie rekompensatę przysługującą sprzedawcom paliw gazowych za każdy miesiąc kalendarzowy stosowania ceny maksymalnej paliw gazowych.

  Ustawa wprowadza mechanizm polegający na przekazaniu określonej części zysku przez przedsiębiorstwo wydobywające gaz ziemny na rzecz finansowania rekompensat. Na przedsiębiorstwo wydobywające gaz ziemny nakłada się obowiązek przekazania gazowego odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny. Maksymalna wysokość gazowego odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny przekazywanego przez przedsiębiorstwo wydobywające gaz ziemny nie może przekraczać równowartości średniej ceny ważonej wolumenem zawartych transakcji w kontraktach rocznych na TGE Y-23 w okresie od początku notowania tego instrumentu do dnia wejścia w życie ustawy na giełdzie towarowej. Sposób ustalania kwoty, jaką zobowiązane będzie uiszczać przedsiębiorstwo wydobywające gaz ziemny, zostanie określony w rozporządzeniu Rady Ministrów.

  Ustawa wprowadza również zmiany w ustawie Prawo energetyczne m.in. w zakresie przyłączenia do sieci instalacji odnawialnego źródła energii. Zmiany mają na celu usprawnienie i zwiększenie możliwości przyłączania zarówno odbiorców jak i wytwórców w trybie komercyjnym oraz zwiększenie transparentności tego procesu. Dodatkowo zaproponowano ułatwienie realizacji takiego przyłączenia poprzez przewidzenie możliwości budowy i rozbudowy odcinków sieci służących do przyłączenia przez podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci, co pozwoli na wyeliminowanie w wielu przypadkach opóźnień takiej rozbudowy.

  Ustawa rozszerza także możliwości stosowania taryfy, dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, które z mocy ustawy, umowy lub innego tytułu prawnego są uprawnione lub zobowiązane do zapewnienia paliwa gazowego w lokalach mieszkalnych.

  Ustawa wchodzi w życie od 1 stycznia 2023 r. z wyjątkiem przepisów, które wchodzą w życie w innym terminie.

  (ISBnews)

 • 15.12, 20:49Sejm przeciw objęciu MŚP przepisami dot. maksymalnej ceny gazu w 2023 r. 

  Warszawa, 15.12.2022 (ISBnews)  - Sejm odrzucił poprawkę Senatu do ustawy dotyczącą ceny maksymalnej gazu, która zakładała m.in. objęcie przepisami małych i średnich przedsiębiorstw, piekarni oraz podmiotów prowadzących działalność sportową. Nie zgodził się też, by maksymalna cena gazu była ceną brutto (obejmującą VAT i akcyzę).

  Ustawa o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu wprowadza ceny gazu poziomie ok. 200 zł/MWh dla gospodarstw domowych i odbiorców wrażliwych oraz zamraża wysokość stawek opłat dystrybucyjnych i wprowadza mechanizm rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych.

  Posłowie przyjęli większość ze zgłoszonych przez Senat poprawek. Jedna z nich zakłada np. że przedsiębiorstwo energetyczne w rozliczeniach z odbiorcami będzie stosować stawki opłat inne niż cena paliwa gazowego, w wysokości nie wyższej niż obowiązujące w dniu 1 stycznia 2022, a nie 1 stycznia 2023 r. Inna wskazuje, że refundacja podatku VAT (dla osób spełniających kryterium dochodowe 1,5 tys. zł na osobę dla gospodarstw wieloosobowych i 2,1 tys. zł na osobę brutto w przypadku gospodarstw jednoosobowych) będzie wyłączona spod egzekucji.

  Poprawki doprecyzowują także zasady stosowania ceny maksymalnej w rozliczeniach z odbiorcą przez sprzedawcę rezerwowego oraz sprzedawcę z urzędu oraz zasady rozliczania już dokonanych transakcji sprzedaży energii elektrycznej na podstawie umów zawartych po 24 lutego 2022 r. Mają również na celu usprawnienie funkcjonowania odpisu dokonywanego przez przedsiębiorstwa energetyczne na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny.

  Ustawa wprowadza cenę maksymalną. W wersji przyjętej przez Sejm zakłada, że ceną maksymalną zostaną objęci wszyscy odbiorcy, którzy obecnie korzystają z ochrony taryfowej, czyli: gospodarstwa domowe; wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz inne podmioty, które produkują ciepło lokalnie dla gospodarstw domowych w spółdzielniach; podmioty, które świadczą kluczowe usługi dla społeczeństwa, czyli m.in. jednostki opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, podmioty systemu oświaty i szkolnictwa wyższego, żłobki, kościoły czy organizacje pozarządowe.

  Zamrożenie taryfy będzie obowiązywało dla wszystkich odbiorców, bez względu na próg dochodowy. Najbardziej wrażliwym odbiorcom paliw gazowych, zużywającym paliwa gazowe do celów grzewczych, przysługiwać będzie dodatkowo refundacja poniesionych kosztów podatku VAT (zwrot pobranego VAT dotyczyć będzie osób, które ogrzewają się gazem i spełniają kryterium dochodowe dodatku osłonowego (2,1 tys. zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego oraz 1,5 tys. zł/os. w przypadku gospodarstwa wieloosobowego).

  Równowartość VAT-u zwracana będzie na podstawie faktury.

  Jednocześnie nowela zakłada rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych, sprzedających gaz po cenach maksymalnych.

  Szacowana liczba gospodarstw domowych, którym przysługiwać będzie refundacja podatku VAT wyniesie ok. 300 tys. Koszt tej refundacji szacowany jest na ok. 1 mld zł. Określono go na podstawie maksymalnej ceny za paliwo gazowe wynoszącej 200,17 zł/MWh, przy szacowanym zużyciu gazu ziemnego w 2023 r. przez odbiorców, wynoszącym w sumie 65 TWh.

  Przyjęto, że średni koszt paliwa gazowego ponoszony przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się sprzedażą paliw gazowych do odbiorców objętych ochroną taryfową wyniesie około 615 zł/MWh.

  W ocenie skutków regulacji (OSR) podano, że koszt rekompensat z tytułu stosowania ceny maksymalnej gazu wyniesie ok. 29 mld zł.

  (ISBnews)

 • 15.12, 15:37Senat chce objęcia MŚP przepisami ws. maksymalnej ceny gazu w 2023 r. 

  Warszawa, 15.12.2022 (ISBnews) - Senat przyjął ustawę o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, wprowadzając do niej poprawki zakładające m.in. objęcie przepisami dot. maksymalnej ceny gazu także małych i średnich przedsiębiorstw. Za nowelizacją wraz z poprawkami głosowało 100 senatorów.

  Ustawa zakłada utrzymanie cen gazu poziomie ok. 200 zł/MWh, zamraża wysokość stawek opłat dystrybucyjnych i wprowadza mechanizm rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych.

  Senat wprowadził też poprawki, zgodnie z którymi przedsiębiorstwo energetyczne w rozliczeniach z odbiorcami stosuje stawki opłat inne niż cena paliwa gazowego, w wysokości nie wyższej niż obowiązujące w dniu 1 stycznia 2022, a nie  - jak chciał Sejm - 1 stycznia  2023 r.

  Senat skrócił też termin na zatwierdzenie wniosku o wypłatę rekompensaty przez zarządcę rozliczeń z 45 do 15 dni.

  Ustawa wprowadza cenę maksymalną. W wersji przyjętej przez Sejm zakłada, że ceną maksymalną zostaną objęci wszyscy odbiorcy, którzy obecnie korzystają z ochrony taryfowej, czyli: gospodarstwa domowe; wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz inne podmioty, które produkują ciepło lokalnie dla gospodarstw domowych w spółdzielniach; podmioty, które świadczą kluczowe usługi dla społeczeństwa, czyli m.in. jednostki opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, podmioty systemu oświaty i szkolnictwa wyższego, żłobki, kościoły czy organizacje pozarządowe.

  Zamrożenie taryfy będzie obowiązywało dla wszystkich odbiorców, bez względu na próg dochodowy. Najbardziej wrażliwym odbiorcom paliw gazowych, zużywającym paliwa gazowe do celów grzewczych, przysługiwać będzie dodatkowo refundacja poniesionych kosztów podatku VAT (zwrot pobranego VAT dotyczyć będzie osób, które ogrzewają się gazem i spełniają kryterium dochodowe dodatku osłonowego (2,1 tys. zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego oraz 1,5 tys. zł/os. w przypadku gospodarstwa wieloosobowego).

  Równowartość VAT-u zwracana będzie na podstawie faktury.

  Jednocześnie nowela zakłada rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych, sprzedających gaz po cenach maksymalnych.

  Szacowana liczba gospodarstw domowych, którym przysługiwać będzie refundacja podatku VAT, wyniesie ok. 300 tys. Koszt tej refundacji szacowany jest na ok. 1 mld zł. Określono go na podstawie maksymalnej ceny za paliwo gazowe wynoszącej 200,17 zł/MWh, przy szacowanym zużyciu gazu ziemnego w 2023 r. przez odbiorców, wynoszącym w sumie 65 TWh.

  Przyjęto, że średni koszt paliwa gazowego ponoszony przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się sprzedażą paliw gazowych do odbiorców objętych ochroną taryfową wyniesie około 615 zł/MWh.

  W ocenie skutków regulacji (OSR) podano, że koszt rekompensat z tytułu stosowania ceny maksymalnej gazu wyniesie ok. 29 mld zł.

  (ISBnews)

 • 09.12, 10:48Marek Wesoły ma zostać wiceministrem w MAP odpowiedzialnym za górnictwo węgla - prasa 

  Warszawa, 09.12.2022 (ISBnews) - Poseł Prawa i Sprawiedliwości (PiS) ze Śląska Marek Wesoły ma zostać nowym wiceministrem w Ministerstwie Aktywów Państwowych (MAP), który będzie nadzorował sprawy związane z górnictwem węgla, wynika z informacji Business Insider Polska. Wesoły może zostać powołany do MAP w najbliższych dniach.

  "Od kilku tygodniu mówi się, że będzie to poseł PiS Marek Wesoły. Dla tej kandydatury jest już zgoda polityczna w kierownictwie partii, ale żeby formalności stało się zadość, premier musi podpisać powołanie. Jeśli wszystko dobrze pójdzie, to nominacja stanie się faktem w najbliższych dniach" - powiedział informator portalu z kręgów rządowych.

  Business Insider zwraca uwagę, że już pod koniec października "Dziennik Gazeta Prawna" wskazywał, iż Marek Wesoły ma dołączyć do ekipy Jacka Sasina w Ministerstwie Aktywów Państwowych i zastąpić Piotra Pyzika, który dzisiaj nadzoruje tematy górniczo-hutnicze i jest pełnomocnikiem rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego.

  "Według naszych ustaleń Pyzik ma zostać w kierownictwie MAP ze zmienionym zakresem obowiązków. Marek Wesoły będzie zaś kolejnym wiceministrem, ale odpowiedzialnym w pełni za sprawy dotyczące węgla" - czytamy dalej w portalu.

  Wesoły podaje na swojej stronie, że ukończył studia wyższe na wydziale teologii oraz studia podyplomowe Master of Business Administration z dziedziny zarządzania. Jest przedsiębiorcą. W latach 2010-2019 był samorządowcem, od 2019 r. - posłem na Sejm.

  (ISBnews)

 • 02.12, 08:10Sejm przyjął ustawę ws. maksymalnej ceny gazu w 2023 r. 

  Warszawa, 02.12.2022 (ISBnews) - Sejm przyjął ustawę o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, który zakłada utrzymanie cen gazu poziomie ok. 200 zł/MWh, zamraża wysokość stawek opłat dystrybucyjnych i wprowadza mechanizm rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych.

  Za ustawą głosowało 424 posłów, nikt się nie wstrzymał. 

  Zgodnie z nowelą, w przyszłym roku wprowadzona zostanie maksymalna cena za paliwa gazowe na poziomie ok. 200 zł/MWh oraz zamrożona zostanie wysokość stawek opłat dystrybucyjnych. Ceną maksymalną zostaną objęci wszyscy odbiorcy, którzy obecnie korzystają z ochrony taryfowej, czyli: gospodarstwa domowe; wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz inne podmioty, które produkują ciepło lokalnie dla gospodarstw domowych w spółdzielniach; podmioty, które świadczą kluczowe usługi dla społeczeństwa, czyli m.in. jednostki opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, podmioty systemu oświaty i szkolnictwa wyższego, żłobki, kościoły czy organizacje pozarządowe.

  Zamrożenie taryfy będzie obowiązywało dla wszystkich odbiorców, bez względu na próg dochodowy. Najbardziej wrażliwym odbiorcom paliw gazowych, zużywającym paliwa gazowe do celów grzewczych, przysługiwać będzie dodatkowo refundacja poniesionych kosztów podatku VAT (zwrot pobranego VAT dotyczyć będzie osób, które ogrzewają się gazem i spełniają kryterium dochodowe dodatku osłonowego (2,1 tys. zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego oraz 1,5 tys. zł/os. w przypadku gospodarstwa wieloosobowego).

  Równowartość VAT-u zwracana będzie na podstawie faktury.

  Jednocześnie nowela zakłada rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych, sprzedających gaz po cenach maksymalnych.

  Szacowana liczba gospodarstw domowych, którym przysługiwać będzie refundacja podatku VAT, wyniesie ok. 300 tys. Koszt tej refundacji szacowany jest na ok. 1 mld zł. Określono go na podstawie maksymalnej ceny za paliwo gazowe wynoszącej 200,17 zł/MWh, przy szacowanym zużyciu gazu ziemnego w 2023 r. przez odbiorców, wynoszącym w sumie 65 TWh.

  Przyjęto, że średni koszt paliwa gazowego ponoszony przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się sprzedażą paliw gazowych do odbiorców objętych ochroną taryfową wyniesie około 615 zł/MWh.

  W OSR podano, że koszt rekompensat z tytułu stosowania ceny maksymalnej gazu wyniesie ok. 29 mld zł.

  (ISBnews)