ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 12.05, 12:19MAP: Jonasz Drabek został pełnomocnikiem ds. górnictwa węgla kamiennego 

  Warszawa, 12.05.2020 (ISBnews) - Wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin powołał Jonasza Drabka na pełnomocnika ds. górnictwa węgla kamiennego, podało Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP).

  "Jonasz Drabek jest absolwentem Wydziału Górniczego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył też studia podyplomowe z zakresu inżynierii finansowej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami na Politechnice Śląskiej. Pracował w oddziałach robót przygotowawczych na wszystkich stanowiskach od stażysty do wyższego dozoru górniczego. Jest ratownikiem górniczym" - czytamy w komunikacie.

  W Ministerstwie Aktywów Państwowych Drabek realizuje zadania związane z restrukturyzacją i zarządzaniem sektorem górnictwa węgla kamiennego. Jest dyrektorem Departamentu Górnictwa. W ramach obowiązków sprawuje nadzór nad sektorem górniczym, spółkami górniczymi i instytutami branżowymi. Jest również odpowiedzialny za obszar regulacji i finansowania górnictwa, podano także.

  (ISBnews)

 • 07.05, 09:44Branża okołogórnicza zwróciła się do premiera o powołanie zespołu kryzysowego 

  Warszawa, 07.05.2020 (ISBnews) - Zagwarantowanie bezpieczeństwa sektora okołogórniczego w czasie kryzysu wywołanego pandemią wymaga uzyskania gwarancji respektowania przez spółki Skarbu Państwa zawartych już umów i regulowania przez nie wynikających z nich zobowiązań, wskazano w liście otwartym skierowanym przez grupę firm i instytucji okołogórniczych do premiera Mateusza Morawieckiego. Sygnatariusze poprosili premiera o powołanie zespołu kryzysowego celem wypracowania rozwiązań organizacyjnych i finansowych dla zażegnania skutków kryzysu.

  "Wywołany obecną sytuacją postępujący paraliż firm sektora okołogórniczego może w konsekwencji doprowadzić je do trwałej utraty kompetencji i możliwości produkcyjnych, a tym samym zaburzenia ciągłości wydobycia surowców oraz dostaw dla energetyki. To oznaczałoby skazanie Polski na import węgla i drastyczne obniżenie poziomu naszego bezpieczeństwa energetycznego" - czytamy w liście otwartym.

  Pogłębiające się problemy spółek górniczych, w tym w szczególności Polskiej Grupy Górniczej, oraz sytuacja związana z pandemią już teraz zmuszają spółki okołogórnicze do ograniczania lub wstrzymania produkcji oraz redukcji zatrudnienia, wywołując "efekt domina", co oznacza również konieczność wstrzymania zakupów materiałów i części oraz zleconych wcześniej usług kooperacyjnych. To z kolei powoduje zahamowanie lub ograniczenie działalności podmiotów, z którymi szeroko współpracuje nasz sektor, wskazano także.

  Sygnatariusze listu podkreślili, że skutki tej sytuacji oraz działań kryzysowych podejmowanych w polskich spółkach wydobywczych przełożą się w konsekwencji nie tylko na poważne problemy pracowników ich firm, ale również na tysiące pracowników innych, mniejszych firm, z którymi współpracują. Polskie spółki wydobywcze rozpoczęły na dużą skalę proces zamrażania realizacji lub rezygnacji z kontraktów w toku oraz zawieszania czy renegocjacji zawartych wcześniej umów.

  "Chcielibyśmy podkreślić, że nie oczekujemy podjęcia przez Pana Rząd żadnych wyjątkowych działań. Zależy nam na wypracowaniu rozwiązań długoterminowych. Dlatego pierwszym wspólnym celem powinno być zagwarantowanie bezpieczeństwa sektora w czasie kryzysu. W tym świetle priorytetowe jest uzyskanie gwarancji respektowania przez spółki Skarbu Państwa zawartych już umów i regulowania przez nie wynikających z nich zobowiązań" - czytamy dalej.

  Zdaniem sygnatariuszy, kolejnym krokiem powinno być wspólne wypracowanie zestawu rozwiązań przynoszących pozytywne skutki dla polskiego sektora wydobywczego oraz energetycznego nie tylko w perspektywie najbliższych tygodni, ale lat.

  "Prosimy Pana Premiera o powołanie zespołu kryzysowego, złożonego z przedstawicieli spółek wydobywczych, Rady Ministrów RP, PFR, reprezentantów naszej branży oraz związków zawodowych, którego celem będzie wypracowanie wspólnych rozwiązań organizacyjnych i finansowych dla zażegnania skutków mającego miejsce kryzysu. Jesteśmy gotowi do współpracy i dialogu" - czytamy dalej.

  Według szacunków samorządu gospodarczego w sektorze zaplecza górniczego zatrudnionych jest łącznie ok. 400 tys. osób - pracownicy zarówno z firm usługowych i serwisowych, producenci maszyn i urządzeń górniczych, ale także z placówek naukowo-badawczych i projektowych o profilu górniczym. W samym tylko sektorze producentów maszyn górniczych, w Polsce zarejestrowanych jest ok. 200 podmiotów. W dużych i średniej wielkości spółkach pracuje prawie 80% zatrudnionych w tym sektorze, wskazano także w materiale.

  List sygnowały: Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, Famur, Carboautomatyka, Becker Warkop, Hydrotech, Grupa Kapitałowa Fasing, Patentus, Linter oraz Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna NSZZ "Solidarność".

  (ISBnews)

   

 • 09.03, 14:51Woźny: Należy ograniczyć opłaty za dostęp do drogi dla nowych inwest. gazowych  

  Warszawa, 09.03.2020 (ISBnews) - Wskazana będzie zmiana prawa, która ograniczy opłatę za dostęp do pasa drogowego pobieraną przez samorządy do 20 zł w przypadku nowych inwestycji gazowych, uważa pełnomocnik rządu ds. programu "Czyste Powietrze" i prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Piotr Woźny.

  "To jest kolejna rzecz do zmiany, bo w ciągu ostatniego pół roku udało się Ministerstwu Cyfryzacji w porozumieniu z samorządami doprowadzić do nowelizacji ustawy o wspieraniu budowy sieci szerokopasmowych, gdzie ustalono, że dla potrzeb budowy nowych sieci szerokopasmowych na wszystkich terenach ta opłata będzie wynosiła 20 zł. […] Dokładnie taką samą interwencję będziemy chcieli zrealizować w przypadku sieci gazowych" - powiedział Woźny podczas inauguracji programu LeadAIR prowadzonego przez Forum Energii.

  Wyjaśnił, że rozmawiał dziś z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazownictwa, którzy wskazali mapę powiatów w Małopolsce, gdzie opłata za dostęp do pasa drogowego wynosi 200 zł wobec możliwego przedziału 20-200 zł.

  W rozmowie z dziennikarzami wskazał, że zmiana mogłaby dotyczyć dróg samorządowych, ale być może już nie krajowych.

  "Nie chodzi o to, by zabierać komuś pieniądze, tylko to by dotyczyło nowych inwestycji, żeby zachęcać gestorów do budowy przy tych drogach" - podkreślił.

  (ISBnews)

 • 09.03, 09:41Prezydent podpisał nowelizację prawa geologicznego i górniczego 

  Warszawa, 09.03.2020 (ISBnews) -  Prezydent podpisał nowelizację prawa geologicznego i górniczego, umożliwiającą zakończenie postępowań w sprawie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin stałych, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  Zgodnie z nowelą, postępowania wszczęte przed końcem 2014 roku, a dotychczas niezakończone, będą prowadzone na podstawie obowiązujących wówczas przepisów.

  Chodzi o wnioski o koncesje na poszukiwanie i rozpoznanie złóż miedzi, złożone przez dwie firmy: Leszno Cooper oraz KGHM. Jak wynika z informacji ministerstwa klimatu, koncesje w tym zakresie zostały udzielone, jednak były one zaskarżane do sądów administracyjnych. Po wyroku nie mogły zostać ponownie rozpatrzone przez organ administracji, gdyż 1 stycznia 2015 roku uległy zmianie przepisy.

  Celem wprowadzonej zmiany jest - co podkreślali zarówno inicjatorzy nowelizacji (grupa posłów PiS) jak i ministerstwo klimatu - zakończenie postępowania koncesyjnego na poszukiwanie i rozpoznanie złóż. Dopiero po przyznaniu koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż firmy mogą podjąć działania w zakresie wykonywania prac geologicznych pozwalających udokumentować zasoby. Jeśli udokumentują je w odpowiedniej kategorii, mogą otrzymać koncesję na wydobycie.

  Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 04.03, 15:05KE wprowadziła cła antydumpingowe na niektóre produkty stalowe z Chin 

  Warszawa, 04.03.2020 (ISBnews) - Komisja Europejska zdecydowała o nałożeniu ostatecznych ceł antydumpingowych na niektóre produkty stalowe z Chin. Cła w mają obowiązywać od jutra przez okres pięciu lat, poinformowała Komisja. Wysokość ceł została ustalona na poziomie 50,3-66,4%.

  "Przywrócą one równe warunki działania dla europejskiego przemysłu stalowych kół jezdnych, który ucierpiał z powodu dumpingowego przywozu z Chin" - czytamy w komunikacie.

  Dochodzenie w tej sprawie zostało wszczęte w lutym 2019 r. i dotyczyło chińskiego eksportu stalowych kół do samochodów osobowych, ciągników drogowych, przyczep ciągników drogowych, autobusów i pojazdów przeciwpożarowych.

  Potwierdziło ono, że w 2018 r. Chińscy producenci dokonali wywozu do Unii ponad 2 mln stalowych kół jezdnych po cenach dumpingowych, co - jak zaznaczyła Komisja - doprowadziło do strat dla producentów europejskich i zagroziło około 3 tys. miejsc pracy w UE.

  "Na tej podstawie Komisja postanowiła nałożyć ostateczne cła antydumpingowe, które zastąpią cła tymczasowe obowiązujące od października 2019 r." - czytamy dalej.

  Wprowadzenie tych ceł antydumpingowych wpisuje się - jak zaznacza Komisja - w działania UE, mające na celu "zapewnienie uczciwych warunków dla producentów stali w UE". Dotychczas pory UE wprowadziła 52 środki ochrony handlu produktami stalowymi, z których 28 dotyczy produktów importowanych z Chin.

  (ISBnews)

   

 • 25.02, 12:37MK: Rząd przyjął projekt ustawy zw. z wdrożeniem nowelizacji dyrektywy gazowej 

  Warszawa, 25.02.2020 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji prawa energetycznego związanej z wdrożeniem do polskiego porządku prawnego nowelizacji unijnej dyrektywy gazowej, mającej na celu uspójnienie stosowania przepisów prawnych wobec gazociągów importowych spoza Unii Europejskiej i gazociągów wewnątrzunijnych, podało Ministerstwo Klimatu.

  "Nowelizacja ta jest ukoronowaniem starań Rządu RP w zakresie ujednolicenia europejskich zasad dla wszystkich gazociągów importowych, również tych które dotychczas korzystały z luk prawnych, jak Nord Stream, czy planowany Nord Stream 2. Wdrożenie tej dyrektywy to koniec tej niesprawiedliwej sytuacji" - przypominał minister klimatu Michał Kurtyka, cytowany w komunikacie.

  Nowelizacja ustawy wynika z konieczności wdrożenia do polskiego porządku prawnego nowelizacji tzw. dyrektywy gazowej, mającej na celu uspójnienie stosowania przepisów prawnych wobec gazociągów importowych spoza Unii Europejskiej i gazociągów wewnątrzunijnych. Skutkiem tego ma być budowa wspólnego, jednolitego rynku gazu ziemnego w UE oraz brak uprzywilejowania niektórych dróg dostaw gazu do Europy.

  Dyrektywa nakazuje stosowanie wymogów prawa UE dotyczących m.in.: dostępu stron trzecich, zatwierdzania taryf, rozdziału własnościowego i przejrzystości, do wszystkich gazociągów funkcjonujących na terytorium i w morzu terytorialnym Unii Europejskiej.

  "Z wyprzedzeniem wdrażaliśmy wymogi unijne, choćby w zakresie rozdziału własnościowego dla gazociągów przesyłowych, czy stosowania prawa UE do takiej infrastruktury importowej, jak gazociąg jamalski. Również Baltic Pipe jest w pełni podporządkowany regułom europejskim. Jesteśmy w tym zakresie wzorem dla innych państw" - zaznaczył Kurtyka.

  Głównym celem ustawy jest dostosowanie kompetencji polskich organów i operatora systemu przesyłowego do wymogów prawa UE. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki bierze udział w konsultacjach transgranicznych dotyczących stosowania prawa UE do gazociągów Nord Stream 1 i Nord Stream 2.

  Minister klimatu zostanie upoważniony do prezentowania stanowiska rządu podczas prac parlamentarnych, podano także.

  (ISBnews)

   

 • 25.02, 09:45Gryglas z MAP: Można odejść od podatku miedziowego, jeśli KGHM miałby problemy 

  Warszawa, 25.02.2020 (ISBnews) - Rząd mógłby rozważyć rezygnację z pobierania podatku od wydobycia niektórych kopalin - tzw. podatku miedziowego - jeśli sprawiłby on, że KGHM Polska Miedź ma ograniczone środki na inwestycje, ale na razie taka sytuacja nie ma miejsca, poinformował wiceminister aktywów państwowych Zbigniew Gryglas.

  "Patrzymy na to racjonalnie. Jeżeli byłaby taka sytuacja, że firma miałaby ograniczone środki inwestycyjne, to nie wykluczamy wycofania się z tych rozwiązań. Ale na razie nie ma takiej potrzeby" - powiedział Gryglas w wywiadzie dla Radia Wnet.

  Podatek od wydobycia niektórych kopalin (miedzi i srebra) jest pobierany w Polsce od 18 kwietnia 2012 r. W ostatnich latach przedstawiciele rządu wielokrotnie mówili o możliwości zawieszenia lub likwidacji tej daniny. Jednakże w tegorocznej ustawie budżetowej zapisano dochody z tytułu tego podatku w wysokości 1,7 mld zł.

  (ISBnews)

   

 • 24.02, 11:16Sasin: Kształt modelu własnościowego w energetyce - do połowy roku 

  Warszawa, 24.02.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP) analizuje docelowy model polskiej energetyki i jego ewentualną konsolidację. Kształt modelu powinien być znany do połowy roku, poinformował minister Jacek Sasin.

  "Do połowy roku chciałbym, żebyśmy mieli jasność, co do tego, jak będzie wyglądał model polskiej energetyki" - powiedział Sasin dziennikarzom.

  "Myślę, że w tę stronę powinno to pójść, nie potrafię jednak powiedzieć, czy to będzie prosta konsolidacja" - dodał minister w odpowiedzi na pytanie, czy spółek ma być docelowo mniej.

  Wcześniej wskazał, że ministerstwo analizuje docelowy model energetyki, przy czym "trudno uciec od pytania o rolę górnictwa".

  "Mamy w dalszym ciągu znaczną część energetyki opartą o węgiel. Nasze prace będą zmierzały do tego, jak ten model ma wyglądać w sytuacji, gdy wchodzi coraz więcej energetyki odnawialnej" - powiedział Sasin.

  (ISBnews)

   

 • 27.01, 13:14Gawęda z MAP: Powstanie aktualizacja programu dla górnictwa węgla kamiennego 

  Warszawa, 27.01.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP) pracuje nad aktualizacją programu dla górnictwa kamiennego, tak by dostosować sektor do zapotrzebowania energetyki, poinformował wiceminister Adam Gawęda.

  "W tej chwili prowadzimy proces przeglądu inwestycji, posiadanych koncesji i złóż w Polskiej Grupie Górniczej i w pozostałych spółkach wydobywczych. Pracujemy nad zmodernizowanym programem dla górnictwa, tak by wykorzystać ten potencjał i popatrzeć w perspektywie najbliższej dekady, ile faktycznie energetyka będzie potrzebowała [węgla]" - powiedział Gawęda dziennikarzom w kuluarach Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego PowerPol.

  Wskazał, że w wyniku "zawirowań" rynkowych występują nadwyżki i niedobory surowca, a celem ministerstwa jest, by węgiel w zaplanowanej ilości docierał do odbiorców końcowych.

  Dodał, że weryfikacji musi uleć m.in. plan wydobycia ok. 30 mln ton węgla rocznie przez Polską Grupę Górniczą.

  (ISBnews)

   

 • 08.11, 14:34Zaktualizowana PEP 2040: 56-60% udziału węgla w wytwarzaniu, 21-23% OZE w 2030 

  Warszawa, 08.11.2019 (ISBnews) - Zaktualizowany i rozszerzony projekt dokumentu "Polityka energetyczna Polski do 2040 r. - strategia rozwoju sektora paliwowo-energetycznego" (PEP 2040) przewiduje m.in. 56-60% udziału węgla w wytwarzaniu energii elektrycznej i 21-23% udziału źródeł odnawialnych w finalnym zużyciu energii brutto w 2030 r. oraz wdrożenie energetyki jądrowej w 2033 r., podało Ministerstwo Energii. Konsultacje dokumentu potrwają do 29 listopada.

  "Przedstawiamy zaktualizowany po konsultacjach społecznych projekt Polityki energetycznej Polski do 2040 r. Uwzględnia on wiele ze zgłoszonych uwag, a jego priorytetem jest zachowanie ewolucyjnego charakteru transformacji polskiej energetyki, aby przebiegała ona w sposób bezpieczny dla ludzi i gospodarki" - powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski, cytowany w komunikacie.

  "Za globalną miarę realizacji celu PEP2040 przyjęto poniższe wskaźniki:

  - 56-60% udziału węgla w wytwarzaniu energii elektrycznej w 2030 r.

  - 21-23% OZE w finalnym zużyciu energii brutto w 2030 r.

  - wdrożenie energetyki jądrowej w 2033 r.

  - poprawa efektywności energetycznej o 23% do 2030 r. w stosunku do prognoz z 2007 r.

  - ograniczenie emisji CO2 o 30% do 2030 r. (w stosunku do 1990 r.)" - czytamy w dokumencie.

  W ramach kierunku "Optymalne wykorzystanie własnych zasobów energetycznych" projekt zakłada, że popyt na węgiel kamienny będzie pokrywany zasobami własnymi, a relacja import-eksport będzie miała charakter uzupełniający. Zapotrzebowanie na węgiel brunatny będzie pokrywane przez zasoby krajowe. Dokończona ma zostać eksploatacja czynnych złóż i zagospodarowanie perspektywicznych. Za perspektywiczne złoża uznano Złoczew i Ościsłowo, a za rezerwowe Gubin. Popyt na gaz ziemny i ropę naftową ma być pokrywany głównie surowcem importowanym, przy czym realizowane będą działania mające na celu realną dywersyfikację kierunków i źródeł dostaw.

  Kierunek "Rozbudowa infrastruktury wytwórczej i sieciowej energii elektrycznej" przewiduje, że Polska będzie dążyć do pokrycia zapotrzebowania na moc własnymi zasobami.

  "Wykorzystanie węgla przez energetykę utrzyma się na stabilnym poziomie, ale udział węgla w strukturze zużycia energii będzie spadał (do ok. 56- 60% w 2030 r.). Ze względu na kontrybucję w ogólnounijnym celu OZE w zużyciu energii finalnej, coraz większą rolę odgrywać będą źródła odnawialne - ich poziom w strukturze krajowego zużycia energii elektrycznej może wynieść ok. 32%. Realizację celu umożliwi przede wszystkim rozwój fotowoltaiki (od 2022 r.) oraz morskich farm wiatrowych (po 2025 r.), które ze względu na warunki ekonomiczne i techniczne mają największe perspektywy rozwoju. Dla osiągnięcia takiego poziomu OZE w bilansie, niezbędny jest rozwój technologii magazynowania energii, a także rozbudowa jednostek gazowych jako mocy regulacyjnych. W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń z sektora energii, dokonywana będzie modernizacja i/lub wycofywanie jednostek wytwórczych o niskiej sprawności i stopniowe zastępowanie ich mocami o wyższej sprawności (także kogeneracyjnymi). Głównym narzędziem redukcji emisji będzie wdrożenie w 2033 r. energetyki jądrowej - do 2043 r. powstanie 6 bloków jądrowych o mocy całkowitej 6-9 GW" - czytamy dalej.

  W ramach kierunku "Dywersyfikacja dostaw gazu ziemnego i ropy naftowej oraz rozbudowa infrastruktury sieciowej" przewidziano realizację projektów strategicznych: gazociągu Baltic Pipe i drugiej nitki Rurociągu Pomorskiego.

  Kierunek "Rozwój rynków energii" zakłada m.in. dokończenie liberalizacji rynku gazu. Przewidziane projekty strategiczne to: przygotowanie i wdrażanie planu działań mających służyć zwiększeniu transgranicznych zdolności przesyłowych energii elektrycznej; regionalne centrum przesyłu i handlu gazem; rozwój elektromobilności.

  W ramach kierunku "Wdrożenie energetyki jądrowej" przewidziano, że pierwszy blok jądrowy (o mocy ok. 1-1,5 GW) zostanie uruchomiony w 2033 r., a kolejnych pięć co 2-3 lata o łącznej mocy 5-7,5 GW.

  W kierunku "Rozwój odnawialnych źródeł energii" skupiono się na strategicznym projekcie budowy morskich farm wiatrowych. Polska deklaruje osiągniecie 21-23% udziału OZE w finalnym zużyciu energii w 2030 r. W elektroenergetyce możliwy jest wzrost udziału do 32%, w ciepłownictwie i chłodnictwie 1,1 pkt proc. r/r przyrostu w udziale, w transporcie 14%.

  "Rozwój ciepłownictwa i kogeneracji" zakłada, że dążyć się będzie do rozbudowy oraz poprawy efektywności ciepłownictwa, a przede wszystkim do budowy i przekształcania istniejących systemów w efektywne energetycznie systemy ciepłownicze.

  "Oczekuje się, że w 2030 r. co najmniej 85% spośród systemów ciepłowniczych lub chłodniczych, w których moc zamówiona przekracza 5 MW spełniać będzie kryteria efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego. Kluczowa jest techniczna rozbudowa ciepłownictwa sieciowego, do czego przyczyni się rozwój kogeneracji, uciepłownianie elektrowni, zwiększenie wykorzystania OZE i odpadów w ciepłownictwie systemowym, modernizacja i rozbudowa systemu dystrybucji ciepła i chłodu oraz popularyzacja magazynów ciepła i inteligentnych sieci" - czytamy w materiale.

  W ramach kierunku "Poprawa efektywności energetycznej" zadeklarowano 23% oszczędności energii pierwotnej w stosunku do prognoz z 2007 r. Głównym narzędziem walki z problemem tzw. niskiej emisji ma być powszechna termomodernizacja budynków mieszkalnych oraz zapewnienie efektywnego i ekologicznego dostępu do ciepła, co będzie mieć także wpływ na redukcję problemu ubóstwa energetycznego. Na zmniejszenie emisji komunikacyjnej oddziaływać będzie także wdrożenie elektromobilności oraz szeregu działań zaplanowanych dla rozwoju rynku paliw alternatywnych, podano.

  Poza projektem dokumentu zasadniczego PEP2040, Ministerstwo Energii przedstawiło także załączniki, które są jego nieodłącznymi częściami:

  - Ocenę realizacji poprzedniej polityki energetycznej państwa;

  - Wnioski z analiz prognostycznych dla sektora energetycznego;

  - Strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko PEP2040.

  Uwagi do dokumentów można zgłaszać do 29 listopada 2019 r.

  Zaprezentowany pod koniec listopada 2018 r. pierwotny projekt PEP 2040 przewidywał m.in. spadek udziału węgla w miksie energetycznym do 60% w 2030 r., osiągnięcie 21% udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w końcowym zużyciu energii brutto do 2030 r. oraz uruchomienie pierwszego bloku elektrowni jądrowej o mocy 1-1,5 GW do 2033 r. i bloków o mocy łącznie 6-9 GW do 2043 r. Nakłady inwestycyjne na nowe moce wytwórcze wynikające z PEP do 2040 r. miały wynieść 400 mld zł.

  (ISBnews)

   

 • 05.11, 13:37Prezydent podpisał nowelę Prawa ochrony środowiska dot. jakości powietrza 

  Warszawa, 05.11.2019 (ISBnews) - Prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, która ma na celu poprawę jakości powietrza i ograniczenie tzw. niskiej emisji powstającej w wyniku spalania węgla w piecach domowych, podała Kancelaria Prezydenta.

  "Wprowadzane regulacje umożliwiają odstąpienie od wyrażonej w art. 171b ustawy - Prawo ochrony środowiska - zasady swobodnego przepływu towarów, która w dotychczasowym brzmieniu przepisów miała charakter bezwzględnie obowiązujący. Wprowadzone przedmiotową ustawą przepisy wskazują konkretny produkt (tj. kotły na paliwo stałe o znamionowej mocy cieplnej nie większej niż 500 kW), do których nie będzie stosowana zasada swobodnego przepływu towarów, wskazując jednocześnie przesłanki takiego odstąpienia, którymi są potrzeba ograniczania negatywnego wpływu na środowisko oraz zdrowie i życie ludzi. Oznacza to, że zakazane będzie wprowadzanie na polski rynek kotłów niespełniających krajowych wymogów emisyjności wyprodukowanych lub dopuszczonych do obrotu w innych krajach Unii Europejskiej, w Turcji lub zgodnie z prawem wyprodukowanych w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG)" - czytamy w komunikacie.

  Zgodnie z ustawą, instytucją obowiązaną do przeprowadzenia kontroli podmiotów wprowadzających do obrotu kotły na paliwo stałe będzie Inspekcja Handlowa. Kontrolowana będzie m.in.: zgodność urządzeń z wymaganiami, w tym poprzez badania laboratoryjne kotłów, posiadanie odpowiedniej dokumentacji, świadectw, certyfikatów itp.

  "Przedmiotową ustawą wprowadzono dodatkowo przepisy umożliwiające nałożenie administracyjnych kar pieniężnych za naruszenie zakazu wprowadzania do obrotu kotłów na paliwo stałe niespełniających wymagań, określonych w rozporządzeniu ministra rozwoju i finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe. Kary mają wynosić od 10 tys. zł do 5% przychodu przedsiębiorcy osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym. Zgodnie z ustawą, karę pieniężną będzie wymierzał, w drodze decyzji, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej właściwy ze względu na miejsce przeprowadzenia kontroli" - czytamy także.

  Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 3 w zakresie art. 172a pkt 1 oraz art. 3 i art. 4, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

  (ISBnews)

   

 • 15.10, 11:23Prezydent podpisał ustawę uchylającą podatek węglowodorowy 

  Warszawa, 15.10.2019 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z 11 września 2019 r. o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, podała Kancelaria Prezydenta.

  "Zasadniczym celem ustawy jest uchylenie ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym" - czytamy w komunikacie.

  W związku z uchyleniem podatku węglowodorowego, ustawa zakłada przyśpieszenie momentu powstania obowiązku zapłaty podatku od wydobycia niektórych kopalin (gazu ziemnego i ropy naftowej). Zgodnie z art. 6 uchwalonej ustawy, podatek ten będzie płatny z dniem wejścia jej w życie, natomiast art. 10 zakłada, iż ustawa, co do zasady, wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu jej ogłoszenia.

  "Uchwalona ustawa wprowadza również zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie składania sprawozdań finansowych w formie elektronicznej przez podmioty niewpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy. Przywrócono również możliwość składania zeznania CIT-8 w formie papierowej przez podatników osiągających wyłącznie dochody zwolnione z podatku oraz niezatrudniających pracowników" - czytamy dalej.

  Ustawa co do zasady wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia, z wyjątkiem:

  - art. 3 pkt 3 i art. 9, dotyczących zeznania CIT-8, które wchodzą w życie z dniem 25 października 2019 r.;

  - art. 3 pkt 2 i art. 8, dotyczących sprawozdań finansowych, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r., podano także.

  (ISBnews)

 • 10.10, 15:45Tchórzewski: Projekt specustawy górniczej nie dotyczy Śląska 

  Opole, 10.10.2019 (ISBnews) -  Projekt tzw. specustawy górniczej ma usprawnić inwestycję w kopalnię węgla brunatnego w Złoczewie, a nie kopalnie na Śląsku, poinformował minister energii Krzysztof Tchórzewski.

  "Specustawa nie dotyczy Śląska, a dotyczy Złoczewa" - powiedział Tchórzewski dziennikarzom w Opolu.

  Tzw. specustawa to projekt nowelizacji prawa górniczego, która ma ułatwić wydobycie węgla.

  (ISBnews)

 • 26.09, 11:44Główny geolog: Projekt polityki surowcowej wymaga sporej weryfikacji 

  Siedlce, 26.09.2019 (ISBnews) - Projekt polityki surowcowej Polski, który został już przyjęty przez Komitet Stały Rady Ministrów powinien zostać poddany weryfikacji i zmianom priorytetów, uważa wiceminister środowiska, główny geolog kraju i pełnomocnik rządu ds. polityki surowcowej państwa Piotr Dziadzio.

  "Polityka surowcowa została przyjęta przez Komitet Stały Rady Ministrów, jednak wymaga ona sporej weryfikacji i zmiany priorytetów. Chcielibyśmy, żeby ten dokument określał nasze potrzeby nie tylko z perspektywy surowców, które mamy w kraju, ale też, jak powinniśmy zapewnić surowce sprowadzane z różnych kierunków geograficznych" - powiedział Dziadzio podczas sesji plenarnej Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego (OSG) w Siedlcach. Agencja ISBnews jest patronem medialnym OSG.

  Jego zdaniem, w polityce surowcowej powinny zostać uwzględnione zjawiska geopolityczne, które wpływają na to, skąd Polska będzie mogła sprowadzać surowce.

  "Powinniśmy zwrócić uwagę także na surowce wtórne, na odzyskiwanie pierwiastków z surowców, które znajdują się u nas na hałdach. Polityka surowcowa to również woda pitna i zasoby energii geotermalnej" - dodał wiceminister.

  Podkreślił też, że działania nakierowane na politykę surowcową państwa powinny być realizowane w horyzoncie czasowym kolejno 2025, 2030, 2040 i 2050 roku.

  Dr Piotr Dziadzio objął stanowisko głównego geologa kraju i sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska 1 sierpnia 2019 r.

  (ISBnews)

   

 • 30.08, 14:25Prezydent podpisał tzw. specustawę terminalową 

  Warszawa, 30.08.2019 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, podała Kancelaria Prezydenta.

  "Celem nowelizacji ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2017 r. poz. 2302, z późn. zm.) jest usprawnienie procesu budowy kluczowej infrastruktury dystrybucyjnej oraz przyłączy do wytwórców energii elektrycznej, pozwalającej na bezpieczną realizację dostaw paliwa gazowego pochodzącego z terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu do jak najszerszej grupy odbiorców końcowych, w tym gospodarstw domowych" - czytamy w informacji.

  Mając na uwadze powyższe okoliczności, nowelizacja uzupełnia katalog inwestycji towarzyszących budowie terminalu LNG w Świnoujściu, powierzając Polskiej Spółce Gazownictwa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie realizację budowy:

  - gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Konopki - Ełk - Mrągowo wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego,

  - gazociągu Bytów - Chojnice wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego,

  - gazociągu Dworzysko - Chojnice wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego,

  - gazociągu Kolnik - Elbląg wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego,

  - gazociągu Tulce - Nekla wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa wielkopolskiego,

  - gazociągu Witkowo - Września wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa wielkopolskiego,

  - gazociągu Łyszkowice - Koluszki - Brzeziny - Łódź wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa łódzkiego,

  - gazociągu Kalisz - Sieradz - Meszcze wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw łódzkiego i wielkopolskiego,

  - gazociągu stanowiącego przyłączenie do systemu przesyłowego Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie znajdującego się w Zambrowie wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego,

  - przyłącza gazowego do Ciepłowni Kawęczyn w Warszawie wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa mazowieckiego,

  - przyłącza gazowego do Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa mazowieckiego, podano także.

  "Do katalogu inwestycji towarzyszących wprowadzono także inwestycje realizowane przez odbiorcę końcowego dokonującego zakupu paliw gazowych na potrzeby wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła w jednostce wytwórczej lub jednostce kogeneracji, polegających na budowie przyłącza lub gazociągu, wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi, łączących tę jednostkę wytwórczą lub jednostkę kogeneracji z siecią przesyłową gazową" - czytamy także.

  Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

   

 • 23.07, 13:51Rząd przyjął projekt ustawy uchylający specjalny podatek węglowodorowy 

  Warszawa, 23.07.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Uchylona zostanie ustawa z 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym" - czytamy w komunikacie.

  Uchylenie ustawy wynika z tego, że:

  - Niespełnione zostały założenia, że specjalny podatek węglowodorowy będzie zapewniał budżetowi państwa odpowiedni udział w zyskach z wydobycia gazu łupkowego;

  - Wbrew prognozom, nie nastąpił w Polsce rozwój wydobycia gazu łupkowego, a podstawowym źródłem tego surowca pozostają konwencjonalne złoża gazu ziemnego;

  - W kolejnych latach, po przyjęciu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym, nastąpiła weryfikacja przyjętych przy jej uchwalaniu założeń;

  - Obecnie złoża łupkowe, jakie znajdują się w Polsce, nie dają wystarczających możliwości ich gospodarczej eksploatacji.

  Projekt ustawy zawiera także rozwiązania dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych.

  "Chodzi o modyfikację zasad składania sprawozdań finansowych (w formie elektronicznej) przez podmioty niewpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (poprzez wprowadzenie ustrukturyzowanych sprawozdań finansowych)" - czytamy dalej.

  Przewidziano także możliwość złożenia zeznania CIT-8 w formie papierowej przez podatników osiągających wyłącznie dochody zwolnione od podatku i niezatrudniających pracowników.

  Przepisy dotyczące specjalnego podatku węglowodorowego mają wejść w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 30 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Rozwiązania dotyczące zeznania CIT-8 zaczną obowiązywać 15 października 2019 r., a w zakresie sprawozdań finansowych - 1 stycznia 2020 r.

  (ISBnews)

   

 • 22.07, 16:36Rząd rozpatrzy we wtorek m.in. uchylenie ustawy o podatku węglowodorowym 

  Warszawa, 22.07.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów na wtorkowym posiedzeniu zajmie się m.in. przygotowanym przez ministra finansów projektem ustawy o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

  Podatek od wydobycia niektórych kopalin został wprowadzony w Polsce 18 kwietnia 2012 r. Jest on pobierany przez Krajową Administrację Skarbową. Podatek ten obejmował początkowo wyłącznie wydobycie miedzi oraz srebra. Jak tłumaczył wcześniej resort finansów, ustawą z 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym zostały wprowadzone zmiany do ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin, w konsekwencji których, począwszy od 1 stycznia 2016 r., objęte opodatkowaniem zostało dodatkowo wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego. Jednakże podatek od wydobycia tych węglowodorów miał być pobierany od 1 stycznia 2020 r.

  We wtorek rząd rozpatrzy także projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw, projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw, projekt ustawy o zmianie ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

  (ISBnews)

 • 17.07, 09:39Komisja sejmowa przyjęła projekt nowelizacji specustawy terminalowej 

  Warszawa, 17.07.2019 (ISBnews) - Sejmowa Komisja do spraw Energii i Skarbu Państwa przyjęła w pierwszym czytaniu projekt ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, tzw. specustawy terminalowej.

  "Projekt ustawy ma na celu usprawnienie procesu inwestycyjnego, który pozwoli na efektywne funkcjonowanie i zwiększenie wykorzystania terminala w Świnoujściu" - powiedział wiceminister energii Tomasz Dąbrowski podczas posiedzenia komisji.

  Zwrócił uwagę, że projektowane rozwiązania ułatwią rozbudowę sieci dystrybucyjnych gazu ziemnego, za które odpowiada Polska Spółka Gazownictwa (PSG) z grupy kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG).

  "Uwzględnienie towarzyszących terminalowi inwestycji PSG przyczyni się do stworzenia w pełni funkcjonującego systemu dystrybucji gazu zintegrowanego z systemem przesyłowym" - wskazał wiceminister.

  Projekt obejmuje ułatwienia związane z budową 9 gazociągów wysokiego ciśnienia i 2 punktów przyłączeniowych.

  Na posła sprawozdawcę komisja wybrała Ewę Malik.

  (ISBnews)

   

 • 12.07, 15:29ME: Rząd przyjął projekt noweli dot. inwestycji w zakresie Terminala LNG 

  Warszawa, 12.07.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy w sprawie inwestycji w zakresie Terminala LNG, podało Ministerstwo Energii.

  "Wprowadzenie przepisów ułatwiających budowę kluczowej infrastruktury dystrybucyjnej, która umożliwi dostawę paliw gazowych z terminalu LNG w Świnoujściu do jak największej grupy odbiorców końcowych, w tym gospodarstw domowych, to główna zmiana w projekcie nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu. Dokument przygotowany w Ministerstwie Energii został przyjęty przez Radę Ministrów i 12 lipca 2019 r. przekazany do prac parlamentarnych" - czytamy w komunikacie.

  Nowe regulacje umożliwią sprawny rozwój sieci dystrybucyjnych. Dzięki temu możliwe będzie efektywne wykorzystanie terminalu LNG w Świnoujściu, niezakłócony i stabilny rozwój gospodarczy oraz zwiększenie dostępności do gazu ziemnego jako paliwa ekologicznego, podkreślono w materiale.

  Obecnie katalog inwestycji towarzyszących terminalowi LNG w Świnoujściu obejmuje projekty realizowane przez: operatora systemu przesyłowego gazowego - spółkę OGP Gaz-System, Polskie LNG oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictw.

  "Dzięki przyjętemu przez Radę Ministrów projektowi katalog ten zostanie rozszerzony o inwestycje (gazociągi dystrybucyjne) realizowane przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o., w szczególności te ujęte w ogłoszonym przez premiera programie przyspieszenia inwestycji w sieć gazową Polski. Należą do nich:

  * budowa gazociągu Konopki-Ełk-Mrągowo wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego;

  * budowa gazociągu Bytów-Chojnice wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego;

  * budowa gazociągu Dworzysko-Chojnice wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego;

  * budowa gazociągu Kolnik-Elbląg wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego;

  * budowa gazociągu Tulce-Nekla wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa wielkopolskiego;

  * budowa gazociągu Witkowo-Września wraz z infrastrukturą niezbędną dla jego obsługi na terenie województwa wielkopolskiego;

  * budowa gazociągu Łyszkowice-Koluszki-Brzeziny-Łódź wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa łódzkiego;

  * budowa gazociągu Kalisz-Sieradz-Meszcze wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw: łódzkiego i wielkopolskiego;

  * budowa gazociągu stanowiącego przyłączenie do systemu przesyłowego OGP Gaz-System S.A. w Zambrowie wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego;

  * budowa przyłącza gazowego do Ciepłowni Kawęczyn w Warszawie wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa mazowieckiego;

  * budowa przyłącza gazowego do Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa mazowieckiego" - czytamy w komunikacie.

  "W celu zapewnienie wszystkim odbiorcom końcowym dostępu do niezakłóconego dostępu do energii elektrycznej oraz ciepła, w katalogu inwestycji towarzyszących terminalowi LNG w Świnoujściu ujęte zostaną również inwestycje polegające na budowie przyłączy do największych odbiorców gazu na potrzeby wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła w jednostkach wytwórczych lub kogeneracyjnych (chodzi o jednoczesne wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej)" - podsumował resort.

  Znowelizowane przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Inwestycje prowadzone na podstawie ustawy mają zostać ukończone do końca 2022 r.

  (ISBnews)

   

 • 09.07, 16:35Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o zapasach ropy naftowej i gazu ziemnego 

  Warszawa, 09.07.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym, podało Ministerstwo Energii.

  "W projekcie zawarto regulacje, które zapobiegną ograniczeniom w dostępie do pojemności magazynowych dla podmiotów działających na rynku paliwowym. Zwiększone zapotrzebowanie na pojemności magazynowe dla ropy naftowej i paliw spowodowane jest wzrostem legalnego obrotu tymi produktami, co jest efektem skutecznej walki z 'szarą strefą', dzięki wdrożeniu pakietów: paliwowego, energetycznego i transportowego" - czytamy w komunikacie.

  Zmiany w ustawie są konieczne, aby Agencja Rezerw Materiałowych - zobowiązana do utrzymywania części zapasów interwencyjnych (tzw. zapasów agencyjnych) - oraz inni uczestnicy rynku paliwowego (utrzymujący tzw. zapasy obowiązkowe) mogli wypełnić swoje zobowiązania ustawowe związane z tworzeniem i utrzymywaniem zapasów ropy naftowej i paliw. Dostępne pojemności magazynowe pokrywały potrzeby sektora naftowego do końca 2017 r. Zarówno Agencja, jak i spółki sektora naftowego zgłaszały problemy z uzyskaniem usługi magazynowej na rok 2019 i lata kolejne. Na ograniczony dostęp do pojemności magazynowych wpłynęły także utrzymujące się w 2017 r. niskie notowania cen ropy naftowej oraz produktów naftowych, które przyczyniły się do zgromadzenia znacznych ilości zapasów handlowych ropy naftowej i paliw (zasobów spekulacyjnych) w systemie magazynowym, podkreślono.

  "Biorąc pod uwagę wszystkie uwarunkowania na rynku paliwowym oraz wyniki analiz uwag do projektu – Prezesa Agencji wyposażono w kompetencję (w określonych przypadkach) do wydawania decyzji o czasowym utrzymywaniu zapasów agencyjnych w pojemnościach niespełniających wymagań w zakresie dostępności fizycznej (tj. umożliwiającym interwencyjne uwolnienie w ciągu 90 dni)" - czytamy dalej.

  Równocześnie w projekcie wydłużono termin (do 1 stycznia 2029 r. ), do którego parametry techniczne magazynów mają odpowiadać wymaganiom w zakresie dostępności fizycznej w okresie 90 dni – w przypadku bezzbiornikowego magazynowania ropy naftowej. W przypadku paliw wymagania dostępności w okresie 90 dni mają obowiązywać od 1 stycznia 2024 r.

  Dla zrównoważenia zaopatrzenia rynku w paliwa dodano także przepis regulujący strukturę zapasów agencyjnych. Wprowadzono zasadę, że przynajmniej 75% zapasów agencyjnych stanowić mają docelowo paliwa gotowe (wejście w życie przepisu nastąpi 30 czerwca 2029 r.). Wprowadzono również wymóg, aby od 30 czerwca 2024 r. do 29 czerwca 2029 r. paliwa gotowe stanowiły przynajmniej 50% zapasów agencyjnych. Jednocześnie wprowadzono przepis gwarantujący, że parametry magazynów podziemnych nie mogą ulec pogorszeniu w stosunku do ilości utrzymywanych w nich zapasów interwencyjnych według stanu na 1 stycznia 2019 r.

  "Na Prezesa Agencji nałożono obowiązek sporządzania i aktualizacji prognozy krajowego zapotrzebowania na pojemność magazynową dla zapasów interwencyjnych oraz obrotowych paliw i ropy naftowej. Prognoza ma zapewnić skuteczną ocenę działania krajowego systemu zapasów i możliwości zapewnienia odpowiednich pojemności magazynowych" - podano także.

  Projekt dostosowuje także ustawę do brzmienia dyrektywy wykonawczej 2018/1581 zmieniającej dyrektywę 2009/119/WE, której termin implementacji upływa 19 października 2019 r.

  Znowelizowane przepisy ustawowe obowiązywać mają z dniem następującym po dacie ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)