ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 23.09, 14:17KE wzywa Polskę do wdrożenia przepisów o bezpiecz. eksploatacji ropy i gazu 

  Warszawa, 23.09.2021 (ISBnews) - Komisja Europejska wzywa Polskę do prawidłowej transpozycji, wdrożenia i stosowania przepisów UE dotyczących bezpieczeństwa eksploatacji ropy naftowej i gazu na morzu, poinformowała Komisja.

  "Komisja podjęła dziś decyzję o skierowaniu wezwania do usunięcia uchybienia do Polski w związku z nieprawidłowym włączeniem niektórych aspektów dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa na morzu  (dyrektywa 2013/30/UE) do ich systemów prawnych" - czytamy w komunikacie.  

  W tej dyrektywie UE ustanowiła zestaw przepisów, które mają pomóc w zapobieganiu wypadkom oraz w szybkim i skutecznym reagowaniu w przypadku takich wypadków. 

  "Państwa członkowskie muszą dopilnować, aby przedsiębiorstwa, którym udzielają koncesji na poszukiwanie lub wydobycie, były dobrze finansowane i posiadały niezbędną wiedzę techniczną oraz, aby w razie potrzeby dysponowały zasobami umożliwiającymi ich uruchomienie" - czytamy dalej  

  KE wskazuje, że potrzebny jest niezależny organ, który zapewni przestrzeganie wymogów bezpieczeństwa, a także odpowiedni system obsługi roszczeń odszkodowawczych w razie wypadku. Firmy ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody w środowisku wyrządzone chronionym gatunkom i siedliskom przyrodniczym.

  Podobne wezwanie do usunięcia uchybienia zostało skierowane także do Rumunii.

  Oba państwa mają dwa miesiące na usunięcie niedociągnięć stwierdzonych przez Komisję. W przeciwnym razie KE wystosuje uzasadnioną opinię.

  (ISBnews)

 • 21.09, 14:32Morawiecki: Wykażemy, że postanowienie TSUE ws. Turowa jest nieproporcjonalne 

  Warszawa, 21.09.2021 (ISBnews) - Polski rząd wykorzysta wszystkie dostępne możliwości prawne i wszelkie inne, by wykazać, że nałożenie przez Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) 500 tys. euro dziennej kary za kontynuowanie wydobycia węgla w Turowie jest arbitralne, oparte o błędne przesłanki, nieproporcjonalne, poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  W maju TSUE zalecił wstrzymanie wydobycia do czasu rozstrzygnięcia przez Trybunał sprawy, skierowanej przeciw Polsce przez Czech wz. z kwestią uwarunkowań środowiskowych kopalni w Turowie. Wczoraj zasądził 500 tys. euro kary dziennej (Czechy wnosiły o 5 mln euro kary).

  "Ta decyzja jest zupełnie błędna, jest absolutnie arbitralna, oparta o błędne przesłanki. I ja się nie waham w taki sposób jednoznaczny tę decyzje określać" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

  W jego ocenie, zalecenie zastosowany środek tymczasowy nie jest sprawiedliwy, a więc - jak powiedział - jest pozbawiony w związku z tym i adekwatności, i także proporcjonalności środka.

  "My wykorzystamy wszystkie możliwości i prawne i wszelkie inne, aby wykazać absolutną nieproporcjonalność . […] Wyłączenie kopalni i elektrowni Turów pozbawiłoby miliony polskich rodzin prądu, dostępu do podstawowych elementów bytowych i na pewno na coś takiego się nie zgodzimy" - zaznaczył premier.

  Podkreślił, że przy obecnych cenach energii Polska i stabilność polskiego systemu elektroenergetycznego wpływa na stabilność tego systemu w całej Europie. Elektrownia Turów dostarcza w różnych okresach od 4% do 7% energii do polskiego systemu elektroenergetycznego.

  "Organ wydający orzeczenia niewykonalne pozbawia powagi sam siebie, a takim jest to orzeczenie, ponieważ trudno sobie wyobrazić, żeby rząd […] nagle doprowadził do tego, aby mieszkańcy Bogatyni albo mieszkańcy Zgorzelca nagle zostali na zimę pozbawieni ciepła" - zaznaczył Morawiecki.

  Przypomniał, że strona polska od maja prowadzi negocjacje z Czechami w tej sprawie, a przedstawiona stronie czeskiej oferta została początkowo przyjęta, jednak negocjacje nadal trwają.

  "Nie przejdziemy nad tym do porządku dziennego, ponieważ uważamy tę decyzję za skrajnie agresywną, skrajnie szkodliwą, również w naszych relacjach polsko-czeskich" - wskazał premier.

  Ocenił, że w następnie postanowienia TSUE relacje polsko-czeskie ulegają gwałtownemu pogorszeniu.

  Wczoraj Trybunał Sprawiedliwości UE (TSUE) nałożył na Polskę karę wysokości 500 tys. euro dziennie za opóźnianie zastosowania się do postanowienia TSUE maja br. w sprawie natychmiastowego wstrzymania wydobycia węgla brunatnego do czasu rozstrzygnięcia skargi, złożonej przez Czechy w sprawie dotyczącej uwarunkowań środowiskowych funkcjonowania kopalni.

  Postanowieniem z 21 maja 2021 r., TSUE zobowiązał Polskę do natychmiastowego zaprzestania wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów jako środka tymczasowego do czasu rozstrzygnięcia skargi, złożonej przez Czechy w tej sprawie, a dotyczącej uwarunkowań środowiskowych funkcjonowania kopalni.

  Po wydaniu przez TSUE decyzji, strona polska podjęła - zainicjowane przez samorządowców - negocjacje z Czechami. Uzgodniono także porozumienie ramowe, które zobowiązuje Polskę do inwestycji, ograniczających negatywne skutki wydobycia dla środowiska, a Czechy - do wycofania sprawy kopalni z TSUE.

  Polska zgodziła się na powołanie komisji eksperckiej, która ma badać kwestie środowiskowe, a PGE ma przeprowadzić do końca inwestycje ekranu, który będzie eliminował odpływ wody. Ponadto Grupa PGE ma prowadzić prace przy wałach, by zabezpieczać przed pyłkami, które przenikają na stronę czeską.

  Mimo to, w czerwcu Czechy złożyły do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wniosek o zasądzeniu zapłaty przez Polskę 5 mln euro kary dziennie za niewykonanie obowiązku natychmiastowego zaprzestania wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów.

  Polska natomiast złożyła wniosek zmierzający do uchylenia tego postanowienia.

  Wczoraj wiceprezes Trybunału Rosario Silva de Lapuerta oddaliła ten wniosek i zobowiązała Polskę do zapłaty na rzecz Komisji Europejskiej okresowej kary pieniężnej w wysokości 500 tys. euro za okres od dnia doręczenia postanowienia TSUE, aż do momentu w którym Polska się do niego zastosuje tzn. wstrzyma wydobycie węgla w kopalni w Turowie. Wiceprezes oddaliła też wnioski o przekazanie sprawy Wielkiej Izbie Trybunału oraz o zarządzenie wysłuchania stron. Uznała, że argumenty przedstawione przez Polskę stanowią powtórzenie lub rozwinięcie argumentów podnoszonych już wcześniej, nie stanowią więc o zmianie okoliczności sprawy.

  W jej ocenie, Polska nie wykazała w wystarczający sposób, że zaprzestanie wydobycia węgla w kopalni Turów może uniemożliwić dostawy energii cieplnej i wody pitnej na obszarze Bogatyni i Zgorzelca, powodując zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców tego obszaru.

  (ISBnews)

   

 • 20.09, 17:59Muller: Polski rząd nie zamknie kopalni KWB Turów w zw. z decyzją TSUE 

  Warszawa, 20.09.2021 (ISBnews) - Polski rząd nie zamknie kopalni KWB Turów, gdyż wstrzymanie prac w kopalni zagroziłoby stabilności polskiego systemu elektroenergetycznego i miałoby negatywne skutki dla bezpieczeństwa energetycznego milionów Polaków oraz dla całej Unii Europejskiej, poinformował rzecznik rządu Piotr Muller.

  Dzisiaj Trybunał Sprawiedliwośc UE (TSUE) nałożył na Polskę karę wysokości 500 tys. euro dziennie za opóźnianie zastosowania się do postanowienia TSUE maja br. w sprawie natychmiastowego wstrzymania wydobycia węgla brunatnego do czasu rozstrzygnięcia skargi, złożonej przez Czechy w sprawie dotyczącej uwarunkowań środowiskowych funkcjonowania kopalni.

  "Polski rząd nie zamknie kopalni KWB Turów. Od początku stoimy na stanowisku, że wstrzymanie prac kopalni w Turowie zagrozi stabilności polskiego systemu elektroenergetycznego. Miałoby to negatywne skutki dla bezpieczeństwa energetycznego dla milionów Polaków oraz dla całej Unii Europejskiej. Jej zamknięcie oznaczałoby też ogromne problemy dla życia codziennego" - czytamy w komunikacie.

  Rzecznik rządu przypomina, że "polski rząd dąży do polubownego zakończenia sporu z Republiką Czeską i respektuje interesy lokalnej społeczności, zaś dzisiejsze postanowienie stoi w kontrze do polubownego załatwienia sprawy".

  W jego ocenie, żadne decyzje Trybunału Sprawiedliwości UE nie mogą naruszać obszarów związanych z podstawowym bezpieczeństwem krajów członkowskich, a bezpieczeństwo energetyczne należy właśnie do tego obszaru.

  Wskazuje on, że elektrownia Turów odpowiada za nawet 7% krajowej produkcji energii i jest gwarantem bezpieczeństwa energetycznego dla milionów osób, dostarczając energię elektryczną do szpitali, szkół, gospodarstw domowych, czy przedsiębiorstw. Zaznacza też, że elektrownia w Turowie dostarcza też ciepło dla Miasta i Gminy Bogatynia, gdzie brak jest alternatywnych źródeł ogrzewania.

  "Kara finansowa, o której mówi Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) jest nieproporcjonalna do sytuacji i nie znajduje uzasadnienia w stanie faktycznym. Podważa trwający proces polubownego załatwienia sprawy" – podkreśla Muller.

  Postanowieniem z 21 maja 2021 r., TSUE zobowiązał Polskę do natychmiastowego zaprzestania wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów jako środka tymczasowego do czasu rozstrzygnięcia skargi, złożonej przez Czechy w tej sprawie, a dotyczącej uwarunkowań środowiskowych funkcjonowania kopalni.

  Po wydaniu przez TSUE decyzji, strona polska podjęła - zainicjowane przez samorządowców - negocjacje z Czechami. Uzgodniono także porozumienie ramowe, które zobowiązuje Polskę do inwestycji, ograniczających negatywne skutki wydobycia dla środowiska, a Czechy - do wycofania sprawy kopalni z TSUE.

  Polska zgodziła się na powołanie komisji eksperckiej, która ma badać kwestie środowiskowe, a PGE ma przeprowadzić do końca inwestycje ekranu, który będzie eliminował odpływ wody. Ponadto Grupa PGE ma prowadzić prace przy wałach, by zabezpieczać przed pyłkami, które przenikają na stronę czeską.

  Mimo to, w czerwcu Czechy złożyły do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wniosek o zasądzeniu zapłaty przez Polskę 5 mln euro kary dziennie za niewykonanie obowiązku natychmiastowego zaprzestania wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów.

  Polska natomiast złożyła wniosek zmierzający do uchylenia tego postanowienia.

  Dzisiaj wiceprezes Trybunału Rosario Silva de Lapuerta oddaliła ten wniosek i zobowiązała Polskę do zapłaty na rzecz Komisji Europejskiej okresowej kary pieniężnej w wysokości 500 tys. euro za okres od dnia doręczenia postanowienia TSUE, aż do momentu w którym Polska się do niego zastosuje tzn. wstrzyma wydobycie węgla w kopalni w Turowie. Wiceprezes oddaliła też wnioski o przekazanie sprawy Wielkiej Izbie Trybunału oraz o zarządzenie wysłuchania stron. Uznała, że argumenty przedstawione przez Polskę stanowią powtórzenie lub rozwinięcie argumentów podnoszonych już wcześniej, nie stanowią więc o zmianie okoliczności sprawy.

  W jej ocenie Polska nie wykazała w wystarczający sposób, że zaprzestanie wydobycia węgla w kopalni Turów może uniemożliwić dostawy energii cieplnej i wody pitnej na obszarze Bogatyni i Zgorzelca, powodując zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców tego obszaru.

  (ISBnews)

 • 20.09, 15:44TSUE nałożył na Polskę 500 tys. euro dziennie w zw. z kopalnią w Turowie 

  Warszawa, 20.09.2021 (ISBnews) - Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) nałożył na Polskę 500 tys. euro kary dziennie za niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni w Turowie, poinformował Trybunał. Celem kary, która będzie płacona na rzecz Komisji Europejskiej jest odwiedzenie Polski od opóźniania decyzji o zaprzestaniu wydobycia.

  "Ze względu na niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów, Polska zostaje zobowiązana do zapłaty na rzecz Komisji Europejskiej okresowej kary pieniężnej w wysokości 500 000 EUR dziennie" - czytamy w komunikacie.

  W ocenie Trybunału „tego rodzaju środek należy uznać za konieczny do wzmocnienia skuteczności środka tymczasowego zarządzonego postanowieniem z dnia 21 maja 2021 r. i odwiedzenia tego państwa członkowskiego od opóźniania dostosowania swojego zachowania do tego postanowienia. Kopalnia odkrywkowa węgla brunatnego Turów znajduje się na terytorium Polski w pobliżu granicy z Czechami i Niemcami".

  Postanowieniem z 21 maja 2021 r., TSUE zobowiązał Polskę do natychmiastowego zaprzestania wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów jako środka tymczasowego do czasu rozstrzygnięcia skargi, złożonej przez Czechy w tej sprawie, a dotyczącej uwarunkowań środowiskowych funkcjonowania kopalni..

  Po wydaniu przez TSUE decyzji, strona polska podjęła - zainicjowane przez samorządowców - negocjacje z Czechami. Uzgodniono także porozumienie ramowe, które zobowiązuje Polskę do inwestycji, ograniczających negatywne skutki wydobycia dla środowiska, a Czechy - do wycofania sprawy kopalni z TSUE.

  Polska zgodziła się na powołanie komisji eksperckiej, która ma badać kwestie środowiskowe, a PGE ma przeprowadzić do końca inwestycje ekranu, który będzie eliminował odpływ wody. Ponadto Grupa PGE ma prowadzić prace przy wałach, by zabezpieczać przed pyłkami, które przenikają na stronę czeską.

  Planowane inwestycje o wartości 40-45 mln euro mają być współfinansowane z budżetu państwa, jak i samorządów i PGE. Od maja trwają polsko-czeskie negocjacje w tej sprawie. Umowa bilateralna jest przygotowywana przez stronę czeską i ma zostać zawarta w ramach art. 273 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).

  Mimo to, w czerwcu Czechy złożyły jednak do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wniosek o zasądzeniu zapłaty przez Polskę 5 mln euro kary dziennie za niewykonanie obowiązku natychmiastowego zaprzestania wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów.

  Polska natomiast złożyła wniosek zmierzający do uchylenia tego postanowienia.

  "W wydanym dzisiaj postanowieniu wiceprezes Trybunału Rosario Silva de Lapuerta oddaliła ten wniosek Polski i zobowiązała to państwo członkowskie do zapłaty na rzecz Komisji Europejskiej okresowej kary pieniężnej w wysokości 500 000 EUR dziennie, począwszy od dnia doręczenia Polsce niniejszego postanowienia aż do chwili, w której wspomniane państwo członkowskie zastosuje się do treści postanowienia wiceprezes Trybunału z dnia 21 maja 2021 r." – czytamy dalej.

  Oddaliła też wnioski o przekazanie sprawy Wielkiej Izbie Trybunału oraz o zarządzenie wysłuchania stron.

  Zdaniem wiceprezes, argumenty przedstawione przez Polskę stanowią "powtórzenie lub rozwinięcie argumentów podniesionych przez nie w przedstawionych na piśmie uwagach dotyczących wniosku w przedmiocie środków tymczasowych złożonego przez Republikę Czeską w dniu 26 lutego 2021 r.".  Nie mogą zatem stanowić "zmiany okoliczności" w rozumieniu regulaminu postępowania.

  W odniesieniu do przedstawionych przez Polskę argumentów uznała też, że Polska nie wykazała w wystarczający sposób, że "zaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów może uniemożliwić dostawy energii cieplnej i wody pitnej na obszarze Bogatyni i Zgorzelca, powodując zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców tego obszaru".

  Następnie wiceprezes zaznaczyła, że z akt sprawy jednoznacznie wynika, że Polska nie zastosowała się do postanowienia z dnia 21 maja 2021 r.

  W takich okolicznościach wydaje się zatem konieczne wzmocnienie skuteczności środków tymczasowych zarządzonych postanowieniem z dnia 21 maja 2021 r. poprzez nałożenie na Polskę okresowej kary pieniężnej w celu odwiedzenia tego państwa członkowskiego od opóźniania dostosowania swojego zachowania do tego postanowienia, podkreślono w komunikacie.

  Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych - 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

  (ISBnews)

 • 17.09, 18:21Projekt wydłużający możliwość zbywania kopalń na rzecz SRK do 2023 r. do komisji 

  Warszawa, 17.09.2021 (ISBnews) - Sejm skierował projekt nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, przedłużający możliwość zbywania kopalń na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK) oraz działania osłonowe do końca 2023 r. do sejmowej Komisji do spraw Energi, Klimatu i Aktywów Państwowych. Dzisiaj odbyło się pierwsze czytanie projektu.

  "Nowelizacja […] wydłuża do końca roku 2023 możliwość zbywania kopalń na rzecz SRK i tym samym wydłuża notyfikowany instrument pomocowy w postaci kosztów nadzwyczajnych na likwidację majątku na osłonę do końca roku 2023, z drugiej strony jest już częścią implementacji umowy społecznej, bo te rozwiązania, które w tej ustawie proponujemy są bardzo dla górników korzystne, są z nimi uzgodnione" - powiedział wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń w Sejmie.

  W ramach kosztów nadzwyczajnych projekt zakłada finansowanie urlopów górniczych, urlopów dla pracowników przeróbki mechanicznej węgla oraz jednorazowych odpraw pieniężnych.

  "Te jednorazowe odprawy pieniężne to jest właśnie ta część umowy społecznej, to jest kwota w wysokości 120 tys. zł i tyle dokładnie - mówiąc potocznie - na rękę otrzyma górnik" - podkreślił Soboń.

  Projekt zwiększa limit wydatków budżetu państwa do kwoty 8 245 mln zł.

  "Te zadania, które dzisiaj proponujemy, te zadania związane z likwidacją majątku oraz osłonami dla dokładnie 3 719 pracowników, którzy odejdą z górnictwa wraz z likwidowanymi jednostkami to jest kwota nieco ponad 2 mld zł, dla 1 371 osób około 1 mld zł - urlopy pracownicze i jednorazowe odprawy pieniężne dla 2 348 osób to jest około 164 mln zł, fizyczna likwidacja majątku pokopalnianego to 669 mln zł, naprawianie szkód górniczych to jest 194 mln zł" - wymienił wiceminister.

  Pokreślił, że proponowane rozwiązania wymagają notyfikacji Komisji Europejskiej.  

  "Tę notyfikację przeprowadzimy po uzgodnieniach. Jesteśmy już po uzgodnieniach, jeśli chodzi o rząd i zgodę prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). […] UOKiK aktualnie tłumaczy wszystkie dokumenty i za chwilę trafią do Komisji Europejskiej" - powiedział.

  Ocenił, że nie ma powodów, żeby się "niepokoić co do procesu notyfikacji".

  (ISBnews)

   

 • 15.09, 15:42Rząd chce przyjąć projekt dot. m.in. złóż strategicznych w I kw. 2020 r. 

  Warszawa, 15.09.2021 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie projektu zakładającego wzmocnienie ochrony dla złóż kopalin, zwłaszcza tych o charakterze strategicznym oraz wprowadzenie do ustawy prawo geologiczne i górnicze instrumentów prawnych związanych z realizacją celów polityki klimatycznej, zmierzającej do dekarbonizacji gospodarki i rozwoju technologii wodorowych, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie przez rząd projektu nowelizacji prawa geologicznego i górniczego planowane jest na I kw. 2022 r.

  "Projekt ustawy to propozycja rozwiązań prawnych stanowiących przede wszystkim odpowiedź na potrzebę wzmocnienia ochrony dla złóż kopalin, zwłaszcza tych o charakterze strategicznym. Najistotniejsze zmiany przewidziane są dla ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym" - czytamy w wykazie.

  Nowelizacja pierwszej ustawy zakłada wprowadzenie do słowniczka ustawowego definicji dla pojęcia "złoże strategiczne." Uzyskanie statusu złoża strategicznego miałoby nastąpić w odrębnym postępowaniu, wszczynanym po wydaniu decyzji o zatwierdzeniu dokumentacji geologicznej. Ponadto w przepisie przejściowym uregulowano możliwość wydania przez z urzędu, w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie nowelizacji, decyzji uznającej złoże kopaliny za złoże strategiczne, o ile złoże to będzie spełniać przesłanki uprawniające do uznania je za strategiczne.

  Zgodnie z planowanymi rozwiązaniami, gminy będą miały ściśle określone terminy na ujawnienie złóż w studium i planie miejscowym, a za uchybienie tych terminów wprowadzone zostaną sankcje pieniężne. W przypadku złóż strategicznych - terminy na ujawnienie mają być krótsze.

  Planowane zmiany dotyczą także włączenia instrumentów prawnych związanych z realizacją celów polityki klimatycznej, zmierzającej do dekarbonizacji gospodarki i rozwoju technologii wodorowych.

  Realizacji tych celów służyć miałoby:
  1. dopuszczenie prowadzenia działalności polegającej na podziemnym składowaniu dwutlenku węgla (CCS) w zakresie szerszym niż w obecnym stanie prawnym – obecne regulacje wprowadzone w 2013 r. dopuszczają prowadzenie takiej działalności wyłącznie w celu przeprowadzenia projektu demonstracyjnego wychwytu i składowania dwutlenku węgla.

  2. dostosowanie dotychczas obowiązujących przepisów dotyczących podziemnego bezzbiornikowego
  magazynowania substancji do magazynowania wodoru.

  Projekt nowelizacji obejmuje także propozycje rozwiązań stanowiących uproszczenia i liberalizację wymogów nakładanych dotychczas na przedsiębiorców w tym zakresie

  Chodzi m.in. o:

  - rezygnację ze stosowania przepisów ustawy prawo geologiczne i górnicze do wykonywania wkopów i otworów wiertniczych o głębokości do 30 m w celu wykonywania ujęć wód podziemnych na potrzeby poboru wód podziemnych w ilości nieprzekraczającej 5 m3 na dobę poza obszarami górniczymi utworzonymi w celu wydobywania wód leczniczych lub solanek przy jednoczesnym zwiększeniu nadzoru nad płytko zalegającymi złożami wód leczniczych lub solanek poprzez powierzenie marszałkowi województwa zatwierdzania projektów robót geologicznych obejmujących wykonywanie wkopów i otworów wiertniczych o głębokości do 30 m w celu wykonywania ujęć wód podziemnych na potrzeby poboru wód podziemnych w ilości nieprzekraczającej 5 m3 na dobę w ww. obszarach górniczych,
  - wprowadzenie przepisów umożliwiających przedłużenie fazy poszukiwania i rozpoznawania koncesji łącznej, pomimo niewykonywania koncesji zgodnie z jej warunkami, jeżeli organ koncesyjny stwierdzi, że niewykonanie koncesji było usprawiedliwione, a zmiana koncesji jest uzasadniona warunkami geologicznymi i racjonalną gospodarką złożem,
  - rezygnację z szeregu przepisów, które w sposób nadmiernie szczegółowy i ingerujący w zasadę swobody umów regulują zakres umowy o współpracy podmiotów wspólnie wykonujących działalność w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów oraz wydobywania węglowodorów.

  Planowane zmiany dotyczą także funkcjonowania organów nadzoru górniczego, wyodrębnienia nowego działu administracji rządowej "geologia". Miałby on obejmować m.in. zagadnienia polityki i bezpieczeństwa surowcowego państwa w zakresie surowców kopalnych, badania zasobów surowców kopalnych i zarządzania nimi, inicjowania, koordynowania i nadzorowania współpracy międzynarodowej w dziedzinie zasobów surowców kopalnych oraz funkcjonowania państwowej służby geologicznej.

  (ISBnews)
   

 • 15.09, 10:40Rząd przyjął autopoprawkę do pakietu Polskiego Ładu dot. podatku od korporacji 

  Warszawa, 15.09.2021 (ISBnews) - Rząd przyjął autopoprawkę do projektu pakietu podatkowego Polskiego Ładu, dotyczącą rozszerzenia zakresu wyłączeń od podatku od wielkich korporacji o podmioty o specyficznym profilu działalności, których niski poziom dochodowości wynika z uwarunkowań, np. w dziedzinie transportu, energii czy kopalin, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Rada Ministrów przyjęła autopoprawkę do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw […] W autopoprawce wprowadzone zostały zmiany dotyczące podatku od wielkich korporacji. Chodzi o rozszerzenie zakresu wyłączeń od minimalnego podatku dochodowego o podmioty o specyficznym profilu działalności, u których niski poziom dochodowości nie jest źródłem unikania opodatkowania, lecz wynika z istoty oraz szczególnych uwarunkowań prowadzonej działalności" - czytamy w komunikacie.

  Dotyczy to przypadków, gdy minimalny podatek dochodowy - ze względu na kształt umów międzynarodowych - nie może przeciwdziałać unikaniu opodatkowania (transport międzynarodowy statków morskich lub statków powietrznych) albo podatnik (osiągający niską zyskowność) nie ma swobody ustalania ceny, gdyż jest ona regulowana przez państwo (energia) lub jest uzależniona od notowań na światowych rynkach (kopaliny).

  Podstawowym celem podatku jest ograniczenie zjawiska unikania opodatkowania, a nie wprowadzanie dodatkowego obciążenia. Dlatego rząd podjął decyzję o wyłączeniu z ograniczenia wpływu tego podatku podatników, których rentowność jest w bardzo wysokim stopniu zależna od czynników, na które nie mają wpływu, takich jak regulowane ceny (np. energia) czy wahania cen surowców na globalnych rynkach (branża wydobywcza), podkreślono.

  Rozwiązanie to odnosi się do wszystkich podatników spełniających przesłanki zawarte w regulacji. Z wyłączenia będą mogły więc skorzystać wszystkie podmioty, które spełniają wymagania, bez względu na status własnościowy spółki.    

  Podatek od wielkich korporacji został ujęty w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, przyjętym przez Radę Ministrów 8 września 2021 r.

  Zakłada on opodatkowanie tych firm, które notują stratę lub których dochód stanowi mniej niż 1% przychodów. Według założeń podatek ma zapłacić kilka procent firm - największych korporacji. Chodzi o przedsiębiorstwa, które nie płacą w Polsce podatku CIT nie ze względu na duże inwestycje, korzystanie z ulg podatkowych czy sytuacji kryzysowej, ale z unikanie opodatkowania i agresywną inżynierię podatkową, wskazano także.

  Podatkiem nie będą objęte firmy, które nie posiadają spółek zależnych i których wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne. Takie firmy stanowią 90% wszystkich podatników CIT.

  (ISBnews)

   

 • 31.08, 12:29Sprzęczak z MKiŚ: Założenia strategii dla ciepłownictwa przekazane do KPRM 

  Warszawa, 31.08.2021 (ISBnews) - Założenia strategii dla polskiej branży ciepłowniczej zostały przekazane do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM), poinformował dyrektor departamentu ciepłownictwa w Ministerstwie Klimatu i Środowiska (MKiŚ) Piotr Sprzęczak.

  "Założenia do strategii dotyczące ciepłownictwa zostały przekazane do Kancelarii Premiera i teraz należy oczekiwać wpisu do prac rządu" - powiedział Sprzęczak w trakcie Kongresu Kogeneracji w Kazimierzu Dolnym. Strategia zostanie następnie przekazana do konsultacji społecznych z udziałem branży ciepłowniczej.

  W założeniach przyjętych przez rząd w ciągu najbliższych miesięcy ma zostać przeprowadzona operacja wydzielenia ze spółek, będących w gestii Ministerstwa Aktywów Państwowych (MAP), aktywów węglowych i elektrowni wykorzystujących węgiel brunatny i kamienny do produkcji energii elektrycznej i przeniesienie ich do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE). Natomiast aktywa ciepłownicze nadal pozostaną w strukturach kapitałowych koncernów energetycznych.

  Osobnym problemem, który podnoszony jest przez branżę ciepłowniczą, są małe, lokalne ciepłownie, często zarządzane przez spółki gminne. Ci producenci ciepła komunalnego powinni znać terminy i mieć możliwości finansowe pozwalające zastąpić paliwo węglowe przez gaz ziemny.

  (ISBnews)

   

 • 20.07, 13:05Rząd przyjął projekt dot. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego 

  Warszawa, 20.07.2021 (ISBnews) -  Rząd przyjął projekt ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw, którego celem jest umożliwienie działań związanych z restrukturyzacją i transformacją sektora węgla kamiennego w Polsce, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Rząd chce wprowadzić zmiany do przepisów dotyczących górnictwa węgla kamiennego. Umożliwi to prowadzenie działań związanych z dalszą restrukturyzacją i transformacją sektora węgla kamiennego w Polsce oraz finansowanie skutków tych procesów" - czytamy w komunikacie.

  Celem zmian jest również umożliwienie skorzystania z instrumentów osłonowych i związanych z nimi świadczeń socjalnych przez pracowników kopalni, zakładu górniczego lub jego oznaczonej części, nabytych po 1 września 2021 r., przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A. (SRK S.A.).

  Nowe przepisy są kontynuacją działań rozpoczętych przez rząd w 2015 r., po przyjęciu "Planu naprawczego Kompanii Węglowej S.A". Dotyczą wydłużenia okresu zbywania mienia przez przedsiębiorstwa górnicze na rzecz przedsiębiorstwa zajmującego się likwidacją, a także wydłużenia terminu umożliwiającego skorzystanie ze świadczeń osłonowych przez pracowników przechodzących wraz z mieniem do SRK S.A. 

  "Projekt ustawy uwzględnia zapisy Umowy społecznej dotyczącej transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego oraz wybranych procesów transformacji województwa śląskiego, która została podpisana 28 maja 2021 r. w Katowicach. Zaplanowany plan naprawczy, ma na celu zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa energetycznego państwa, jak również kontynuację wydobycia węgla w sposób ekonomicznie uzasadniony i zgodny z harmonogramem zawartym w Umowie społecznej" - czytamy dalej.

  Zaniechanie procesu restrukturyzacji, a w konsekwencji upadłość przedsiębiorstw węglowych, mogłoby spowodować bardzo poważne reperkusje społeczno-gospodarcze dla Górnego Śląska. To m.in. brak możliwości realizacji zobowiązań finansowych, zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego kraju, skutki społeczne upadłości oraz szeroko rozumiane skutki dla kooperantów przedsiębiorstw węglowych, podano także.

  Najważniejsze rozwiązania, zawarte w projekcie:

  • Możliwość nabywania przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A. kolejnych kopalni od funkcjonujących spółek węglowych oraz finansowania ich likwidacji ze środków pochodzących z budżetu państwa. Dotyczy to kopalń, których likwidację rozpoczęto w okresie od 1 września 2021 r. do 31 grudnia 2023 r. Projekt zakłada także dalsze finansowanie zadań realizowanych przez SRK S.A z budżetu państwa do końca 2027 r..
  • Umożliwienie pracownikom zatrudnionym w kopalni, zakładzie górniczym lub jego oznaczonej części, nabytym przez SRK S.A. po 1 września 2021 r. skorzystania z instrumentów osłonowych i należnych z tego tytułu świadczeń socjalnych, Dotyczy to osób, które nie posiadają uprawnień emerytalnych.
  • Proponowane instrumenty wsparcia:
   - urlop górniczy albo
   - urlop dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla albo
   - jednorazowa odprawa pieniężna.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 września 2021 r., z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać 1 stycznia 2022 r.

  (ISBnews)

 • 19.07, 16:59Rząd ma zająć się jutro projektem noweli o funkcjonowaniu górnictwa węgla kam.  

  Warszawa, 19.07.2021 (ISBnews) - Rząd ma zająć się jutro projektem nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw, zakładającym przedłużenie regulacji dotyczących możliwości zbywania kopalń i zakładów górniczych do końca 2023 r. oraz regulacji dotyczących restrukturyzacji zatrudnienia, wynika z porządku obrad Rady Ministrów.

  Projektowane zmiany zakładają m.in:

  -  przedłużenie obowiązywania regulacji dotyczących możliwości zbywania kopalń, zakładów górniczych lub ich oznaczonych części do końca 2023 r.,

  - przedłużenie obowiązywania regulacji dotyczących restrukturyzacji zatrudnienia,

  - zwiększenie wysokości limitu środków przeznaczonych na finansowanie procesu restrukturyzacji, rozpoczętego w 2015 r. do kwoty 12 mld zł oraz wydłużenia okresu finansowania realizacji zadań środkami z limitu do dnia 31 grudnia 2027 r tj. do daty utraty ważności Decyzji Rady z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie pomocy państwa ułatwiającej zamykanie niekonkurencyjnych kopalń węgla (2010/787/UE),

  - uwzględnienia w limicie środków, o którym mowa w pkt 3, możliwości finansowania rent wyrównawczych pracownikom i byłym pracownikom kopalń przekazanych do SRK przez przedsiębiorstwa górnicze po dniu 1 stycznia 2015 r.

  W ocenie skutków regulacji (OSR) przedstawiono wpływ projektu na sektor finansów publicznych w latach 2021–2027, który po stronie wydatków wykazuje zwiększenie na kwotę 9 521 mln zł, z czego:

  – wydatki z budżetu państwa w formie dotacji - 8 412 mln zł

  – dotacje z NFOŚiGW - 1 109 mln zł.

  Kwota wydatków obejmuje koszty restrukturyzacji sektora górnictwa węgla kamiennego dla jednostek, których likwidację rozpoczęto:

  – przed dniem 1.01.2007 r. - 3 152 mln zł

  – w latach 2015–2018 - 4 153 mln zł

  – w latach 2021–2023 - 2 216 mln zł

  Dotychczasowa kwota limitu określona w ustawie z 22 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008–2015 wynosi 7 mld zł i obejmuje finansowanie restrukturyzacji sektora górnictwa węgla kamiennego, która rozpoczęła się w 2015 r. i zabezpiecza środki do 2023 r.

  Według tych danych, w latach 2021–2027 wydatki zostały oszacowane na kwotę 6 369 mln zł dla jednostek, których likwidację rozpoczęto po 1 stycznia 2015 r. Uwzględniając środki już wydatkowane na ten cel w latach 2015–2020, w projekcie ustawy limit podwyższono do 12 mln zł i wydłużono okres finansowania do 2027 r.

  Celem projektu jest umożliwienie skorzystania z instrumentów osłonowych i należnych z tego tytułu świadczeń socjalnych  pracownikom zatrudnionym w kopalni, zakładzie górniczym lub jego oznaczonej części, nabytych po dniu 1 stycznia 2015 r. przez przedsiębiorstwo, którzy w okresie likwidacji kopalni, zakładu górniczego lub jego oznaczonej części, nie posiadają uprawnień emerytalnych.

  Tymi instrumentami są: 1) urlop górniczy albo 2) urlop dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla, albo 3) jednorazowa odprawa pieniężna.

  Oprócz przewidzianej w projekcie możliwości skorzystania z jednorazowej odprawy pieniężnej przez pracowników powierzchni, rozszerzono grupę uprawnionych o pracowników dołowych, posiadających co najmniej roczny staż pracy pod ziemią w przedsiębiorstwie górniczym. Obniżono również próg wymaganego stażu pracy w przedsiębiorstwie górniczym z 5 lat do 1 roku.

  (ISBnews)

 • 15.07, 11:38TSUE oddalił odwołanie Niemiec ws. gazociągu OPAL 

  Warszawa, 15.07.2021 (ISBnews) - Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oddalił odwołanie Niemiec od wyroku Sądu UE w sprawie gazociągu OPAL - lądowej odnogi Nord Stream. Sąd UE stwierdził nieważność decyzji Komisji Europejskiej, która de facto umożliwiła przekierowanie na trasę Nord Stream-Opal części gazu ziemnego, przesyłanego dotychczas przez kraje Europy Środkowej.

  "Wbrew argumentacji przedstawionej przez Niemcy, zgodność z prawem każdego aktu instytucji Unii wchodzącego w zakres jej polityki w dziedzinie energetyki należy oceniać w świetle zasady solidarności energetycznej, nawet w braku wyraźnego odniesienia do tej zasady w mającym zastosowanie prawie wtórnym"- czytamy w komunikacie.

  Oddalił odwołanie Niemiec od wyroku Sądu, który na podstawie tej zasady stwierdził nieważność decyzji Komisji z 2016 r., którą zostały zmienione warunki dostępu do gazociągu OPAL (Ostseepipeline-Anbindungsleitung") . OPAL to odcinek lądowy w zachodniej części gazociągu Nord Stream 1, którym przesyłany jest gaz z Rosji do Europy, z pominięciem państw tranzytowych: Ukrainy, Polski i Słowacji.

  W 2009 r. Komisja Europejska zatwierdziła, pod określonymi warunkami, decyzję niemieckiej federalnej agencji do spraw sieci w sprawie wyłączenia gazociągu OPAL spod przepisów dyrektywy 2003/55 i 2009/73)  dotyczących dostępu stron trzecich do sieci gazociągów oraz spod regulacji taryfowej.  Gazprom nigdy nie spełnił jednego z warunków nałożonych przez Komisję, dlatego wykorzystywać tylko 50% zdolności przesyłowej gazociągu OPAL od momentu jego oddania do eksploatacji w 2011 r.

  W 2016 r., między innymi na wniosek Gazpromu, niemiecka federalna agencja do spraw sieci zgłosiła Komisji swój zamiar zmiany niektórych postanowień wyłączenia przyznanego przez Komisję w 2009 r. Zasadniczo planowana zmiana miała umożliwić wykorzystywanie pełnej przepustowości gazociągu OPAL, pod warunkiem że co najmniej 50% zdolności przesyłowych tego gazociągu będzie sprzedawanych w ramach aukcji. 28 października 2016 r. Komisja zatwierdziła tę zmianę.

  Uznając, że sporna decyzja zagraża bezpieczeństwu dostaw gazu do Polski ze względu na przekierowanie na trasę tranzytu Nord Stream 1-OPAL części gazu ziemnego przesyłanych dotychczas przez państwa regionu Europy Środkowej, Polska wniosła do Sądu Unii Europejskiej skargę o stwierdzenie nieważności tej decyzji.

  Sąd uwzględnił tę skargę i stwierdził nieważność decyzji z powodu naruszenia zasady solidarności energetycznej, ustanowionej w art. 194 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Zdaniem Sądu Komisja powinna była zbadać skutki zmiany warunków korzystania z gazociągu OPAL dla bezpieczeństwa dostaw i polityki Polski w dziedzinie energetyki.

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, do którego wpłynęło odwołanie wniesione przez Niemcz, orzekając w składzie wielkiej izby, utrzymał w mocy wyrok Sądu.

  Trybunał przypomniał w pierwszej kolejności, że zgodnie z art. 194 ust. 1 TFUE polityka Unii w dziedzinie energetyki ma na celu, przy zachowaniu solidarności między państwami członkowskimi, zapewnienie funkcjonowania rynku energii, zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii w Unii, wspieranie efektywności energetycznej i oszczędności energii, jak również rozwoju nowych i odnawialnych form energii, a także wspieranie wzajemnych połączeń między sieciami energii.

  "W tym względzie Trybunał zauważył, że zasada solidarności stanowi podstawową zasadę prawa Unii, wymienioną w wielu postanowieniach traktatów UE i FUE, która to zasada w dziedzinie energetyki znajduje szczególny wyraz w art. 194 ust. 1 TFUE. Zasada ta jest nierozerwalnie związana z zasadą lojalności, która nakłada na Unię i państwa członkowskie obowiązek szanowania się i udzielania wzajemnego wsparcia w wykonywaniu zadań wynikających z traktatów" - czytamy w komunikacie. 

  TSUE podkreślił, że ze względu na fakt, że zasada solidarności leży u podstaw wszystkich celów polityki Unii w dziedzinie energetyki, nic nie pozwala wykluczyć, że zasada ta wywołuje wiążący skutek prawny.

  W związku z tym z łącznej lektury zasad solidarności energetycznej i lojalnej współpracy wynika, że przy wydawaniu decyzji zmieniającej system ustanawiający odstępstwo, przyjętej na podstawie dyrektywy 2009/73, Komisja ma obowiązek zbadać ewentualne ryzyka dla dostaw gazu na rynkach państw członkowskich, ocenił  Trybunał.

  Jego zdaniem, zasada solidarności wymieniona w art. 194 ust. 1 TFUE rozciąga się na każde działanie wchodzące w zakres polityki Unii w dziedzinie energetyki. A zatem spoczywający na instytucjach Unii i państwach członkowskich obowiązek uwzględnienia zasady solidarności energetycznej przy przyjmowaniu aktów dotyczących rynku wewnętrznego gazu ziemnego, wiążący się między innymi z czuwaniem nad zapewnieniem bezpieczeństwa dostaw energii w Unii, oznacza podejmowanie zarówno środków mających zaradzić nadzwyczajnym sytuacjom, jak i środków zapobiegawczych.

  W ramach wykonywania kompetencji przysługujących im odpowiednio w tej dziedzinie Unia i państwa członkowskie są obowiązane dokonać wyważenia wchodzących w grę interesów energetycznych i unikać podejmowania środków, które mogłyby naruszać interesy ewentualnie zainteresowanych podmiotów w zakresie bezpieczeństwa dostaw, efektywności gospodarczej i politycznej oraz dywersyfikacji źródeł zaopatrzenia, a to w odpowiedzialności za ich faktyczną współzależność i solidarność, podsumował Trybunał.

  (ISBnews)

 • 02.07, 11:46Rząd planuje przyjęcie polityki surowcowej w IV kw. 

  Warszawa, 02.07.2021 (ISBnews) - Rząd planuje określenie Polityki Surowcowej Państwa, której celem jest zapewnienie bezpieczeństwa surowcowego obecnie i w perspektywie wieloletniej, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Przyjęcie uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Polityki Surowcowej Państwa planowane jest na IV kw.

  "Nadrzędnym celem polityki surowcowej państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa surowcowego kraju poprzez dostęp do niezbędnych surowców (krajowych oraz importowanych) zarówno obecnie, jak i w perspektywie wieloletniej, uwzględniającej potrzeby przyszłych pokoleń. Dostęp do surowców powinien zabezpieczyć wieloletnie potrzeby gospodarcze kraju, wynikające z przyjętych priorytetów rozwoju gospodarczego, oraz zapewnić wysoki komfort życia obywateli  z poprawą dostępu do towarów i usług" - czytamy w wykazie.

  Najważniejsze cele szczegółowe w projekcie Polityki Surowcowej Państwa to:
  -  dostęp do surowców ze złóż kopalin, wód podziemnych i ciepła Ziemi;
  - poszukiwanie, rozpoznawanie oraz dokumentowanie złóż kopalin;
  - zmiana prawa oraz rozwój i unowocześnienie branży geologiczno-górniczej;
  - ochrona złóż kopalin;
  - współpraca międzynarodowa w zakresie zabezpieczenia dostępu do surowców;
  - pozyskiwanie surowców ze złóż antropogenicznych oraz wspieranie rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym;
  - zapewnienie spójności  strategii realizowanych przez spółki o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa oraz spółki realizujące misję publiczną z działaniami pełnomocnika rządu ds. polityki surowcowej państwa;

  Polityka Surowcowa Państwa (PSP) stanowi jeden z projektów strategicznych Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR). SOR definiuje PSP jako projekt dotyczący budowy sprawnego i efektywnego systemu zarządzania i gospodarowania wszystkimi rodzajami kopalin i surowców mineralnych w całym łańcuchu wartości oraz posiadanymi przez Polskę ich zasobami, a także adekwatnych - związanych z tym - zmian prawnych i instytucjonalnych, czytamy dalej.

  Zgodnie z założeniami SOR, PSP wspiera także przejście do gospodarki o obiegu zamkniętym, podano także.

  (ISBnews)

 • 30.06, 13:53Prezydent podpisał nowelę uchylającą przedłużanie koncesji bez decyzji środow. 

  Warszawa, 30.06.2021 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, uchylająca możliwość jednorazowego przedłużenia koncesji na wydobywanie węgla kamiennego, węgla brunatnego oraz siarki rodzimej wydobywanej metodą otworową bez konieczności uzyskania decyzji środowiskowej, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "Ustawa z dnia 15 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ma na celu usunięcie przepisów umożliwiających  jednorazowe przedłużenie koncesji na wydobywanie węgla kamiennego, węgla brunatnego oraz siarki rodzimej wydobywanej metodą otworową bez konieczności uprzedniego uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach" - czytamy w komunikacie.

  Ponadto projekt ma na celu usunięcie wątpliwości w zakresie zgodności obowiązującego stanu prawnego z prawem Unii Europejskiej.

  Proponowane zmiany nie eliminują z systemu prawnego możliwości jednokrotnego przedłużenia przedmiotowych koncesji. Zmiana zakłada jedynie uchylenie przepisów zwalniających z wymogu dołączania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przy wnioskowaniu o jednorazowe przedłużenie tych koncesji, podano także.

  Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

   

 • 25.06, 08:07Sejm: Nie dla przedłużania koncesji na wydob. węglowodorów bez decyzji środow. 

  Warszawa, 25.06.2021 (ISBnews) - Sejm poparł poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, które zakładają brak możliwości wydłużania koncesji bez decyzji środowiskowej także w przypadku poszukiwania i rozpoznawanie złoża węglowodorów. Nowela usuwa przepisy umożliwiające przedłużenie jednorazowo koncesji na wydobycie węgla brunatnego, kamiennego oraz siarki bez takiej decyzji.

  Senat wprowadził do noweli dwie poprawki dotyczące wykreślenia możliwości jednorazowego wydłużania koncesji na poszukiwania i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobycie na dwa lata. Sejm obie poprawki przyjął.

  Uchylane przepisy dotyczące wydobycia węgla brunatnego, kamiennego oraz siarki, wyłączały wymóg uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przy składaniu wniosku o zmianę koncesji w przypadku jednorazowego wydłużenia terminu obowiązywania koncesji na wydobywanie węgla kamiennego, węgla brunatnego oraz siarki rodzimej wydobywanej metodą otworową.

  Jednorazowe wydłużenie koncesji - w celu zachowania ciągłości prowadzenia wydobycia tych kopalin - było możliwe wyłącznie bez rozszerzania zakresu koncesji oraz gdy wydłużenie koncesji było uzasadnione racjonalną gospodarką złożem, a w przypadku wydobywania węgla brunatnego - do 6 lat.

   (ISBnews)

   

 • 24.06, 12:11Soboń z MAP: W razie potrzeby wsparcia dla JSW lub Bogdanki - będziemy rozmawiać 

  Warszawa, 24.06.2021 (ISBnews) - Gdyby zaistniała potrzeba dołączenia do systemu wsparcia, jaki zakłada umowa społeczna, dotycząca przyszłości górnictwa węgla kamiennego także Lubelskiego Węgla Bogdanka bądź Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW), Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP) jest gotowe do rozmów ze stroną społeczną na ten temat, wynika z wypowiedzi wiceministra aktywów państwowych Artura Sobonia. MAP chce uruchomić system wsparcia "jak najszybciej", od 2022 r.

  "Spółki objęte systemem wsparcia to są spółki Tauron Wydobycie, Węglokoks Kraj oraz Polska Grupa Górnicza. Lubelski Węgiel 'Bogdanka' oraz Jastrzębska Spółka Węglowa nie są dzisiaj objęte tym systemem wsparcia i nie są częścią wniosku [prenotyfikacyjnego] złożonego do Komisji Europejskiej o pomoc publiczną. […] Gdyby była sytuacja, która wymagałaby zmiany wniosku i dołączenia do systemu również tych jednostek, które znajdują się w tych spółkach, będziemy o tym ze stroną społeczną rozmawiać, to jest jeden z zapisów umowy" - powiedział Soboń, odpowiadając na pytania posłów w Sejmie.

  Poinformował, że Polska złożyła wniosek prenotyfikacyjny dotyczący uzgodnionego wsparcia dla górnictwa do Komisji Europejskiej. W trakcie rozmów mają zostać określone parametry, które będą podstawą docelowego wniosku, aby formalnie przeprowadzić proces notyfikacji.  Obecne rozmowy powinny - zdaniem wiceministra - zakończyć się za ok. dwa miesiące złożeniem docelowego wniosku.

  Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP) chce zakończyć proces notyfikacyjny jeszcze w tym roku.

  "Chcielibyśmy to zrobić jak najszybciej, chcielibyśmy to zrobić jeszcze w tym roku, tak aby ten system wsparcia uruchomić od roku 2022 r." - podkreślił Soboń.

  Umowa społeczna dotycząca przyszłości górnictwa węgla kamiennego została podpisana pod koniec maja br. Daje możliwość funkcjonowania kopalń do 2049 roku i pozwala na wprowadzenie mechanizmów pomocy publicznej przy zakupie węgla przez energetykę zawodową.

  Górnicy otrzymają ustawową gwarancję zatrudnienia dla wszystkich, aż do momentu nabycia praw emerytalnych. Każdy, kto zdecyduje się na wcześniejsze odejście z pracy otrzyma jednorazową odprawę w wysokości 120 tys. zł.

  Zapisy umowy społecznej gwarantują także rozpoczęcie w latach 2023-2029 inwestycji m.in. w instalacje zgazowania węgla na potrzeby produkcji metanolu czy infrastruktury w energetyce do wychwytywania emitowanego CO2.

  (ISBnews)

   

 • 18.06, 16:03Senat przeciw możliwości przedłużenia koncesji na wydobycie bez decyzji środow. 

  Warszawa, 18.06.2021 (ISBnews) - Senat poparł nowelizację ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, usuwającą przepisy umożliwiające przedłużenie jednorazowo koncesji na wydobycie węgla brunatnego, kamiennego oraz siarki bez decyzji środowiskowej.

  Do noweli wprowadzono poprawki dotyczące wykreślenia możliwości jednorazowego wydłużania koncesji na poszukiwania i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobycie na dwa lata. Za nowelizacją wraz z poprawkami głosowało 94 senatorów, jeden wstrzymał się od głosu.

  Uchylane przepisy dot. wydobycia węgla brunatnego, kamiennego oraz siarki, wyłączały wymóg uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przy składaniu wniosku o zmianę koncesji w przypadku jednorazowego wydłużenia terminu obowiązywania koncesji na wydobywanie węgla kamiennego, węgla brunatnego oraz siarki rodzimej wydobywanej metodą otworową.

  Jednorazowe wydłużenie koncesji - w celu zachowania ciągłości prowadzenia wydobycia tych kopalin - było możliwe wyłącznie bez rozszerzania zakresu koncesji oraz gdy wydłużenie koncesji było uzasadnione racjonalną gospodarką złożem, a w przypadku wydobywania węgla brunatnego - do 6 lat.

   (ISBnews)

   

 • 15.06, 17:23Sejm uchylił przepisy przedłużające koncesję na wydobycie bez decyzji środow. 

  Warszawa, 15.06.2021 (ISBnews) - Sejm uchylił przepisy, umożliwiające przedłużenie jednorazowo koncesji na wydobycie węgla brunatnego, kamiennego oraz siarki bez decyzji środowiskowej. Za nowelizacją ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie głosowało 447 posłów, przeciw było trzech, a wstrzymało się 9.

  Uchylane przepisy wyłączały wymóg uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przy składaniu wniosku o zmianę koncesji w przypadku jednorazowego wydłużenia terminu obowiązywania koncesji na wydobywanie węgla kamiennego, węgla brunatnego oraz siarki rodzimej wydobywanej metodą otworową.

  Jednorazowe wydłużenie koncesji – w celu zachowania ciągłości prowadzenia wydobycia tych kopalin – było możliwe wyłącznie bez rozszerzania zakresu koncesji oraz gdy wydłużenie koncesji było uzasadnione racjonalną gospodarką złożem, a w przypadku wydobywania węgla brunatnego – do 6 lat.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 08.06, 15:23Plan transformacji woj. łódzkiego zakłada wyłączenie El. Bełchatów do 2036 r. 

  Warszawa, 08.06.2021 (ISBnews) - Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął projekt Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego. Dokument zostanie teraz poddany konsultacjom społecznym, które potrwają od 8 do 21 czerwca, podał Urząd Marszałkowski. Projekt zakłada wyłączenie bloków energetycznych Elektrowni Bełchatów do 2036 r.

  "Opracowanie planu transformacji Zagłębia Bełchatowskiego związane jest z przygotowaniem do uruchomienia Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji, w tym Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, obejmującego wsparciem regiony węglowe dotknięte negatywnymi skutkami zmian społeczno-gospodarczych w związku z przejściem na gospodarkę neutralną dla klimatu" - czytamy w komunikacie.

  Cytowane w projekcie prognozy zakładają dla Kompleksu Energetycznego Bełchatów (KEB) znaczącą, blisko 80-proc. redukcję emisji CO2, do poziomu 6,9 mln Mg w 2030 r. Zmniejszeniu ulegnie też produkcja energii elektrycznej brutto z poziomu 27,4 TWh4 w 2020 r. do 6,9 TWh w 2030 r. oraz zużycie węgla, a tym samym i wydobycie z poziomu 34,8 mln ton w 2020 r. do 8,4 mln ton w 2030 r.

  "Według obecnych założeń, wygaszanie bloków energetycznych w Elektrowni Bełchatów będzie następowało od 2030 r. do 2036 r." - czytamy dalej.

  Pierwszy blok ma zostać wyłączony w 2030 r., kolejny w 2031 r., dwa bloki w 2032 r., dwa w 2033 r., trzy bloki w 2034 r., kolejne dwa bloki w 2035 r. a ostatni blok w 2036 r.

  Według danych Ministerstwa Aktywów Państwowych, zakłada się zakończenie trwającej obecnie eksploatacji złóż węgla brunatnego w polach Bełchatów i Szczerców odpowiednio w 2026 r. i 2038 r. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna nie planuje wydobywać węgla brunatnego ze złoża Złoczew, podano także.

  (ISBnews)

 • 01.06, 16:21Rząd przyjął projekt, uchylający wyłączanie niektórych przepisów dot. koncesji 

  Warszawa, 01.06.2021 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Uchylone zostaną przepisy pozwalające warunkowo wyłączyć obowiązek uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przy przedsięwzięciach polegających na jednorazowym wydłużeniu terminu obowiązywania koncesji na wydobycie węgla kamiennego, węgla brunatnego oraz siarki rodzimej wydobywanej metodą otworową" - czytamy w komunikacie.

  Dotychczas, jednorazowe wydłużenie koncesji – w celu zachowania ciągłości prowadzenia wydobycia wymienionych kopalin – było możliwe wyłącznie bez rozszerzania zakresu koncesji oraz gdy wydłużenie koncesji było uzasadnione racjonalną gospodarką złożem.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 26.05, 10:26MAP: Przeniesienie aktywów węglowych do NABE zaplanowane na II/III kw. 2022 r. 

  Warszawa, 26.05.2021 (ISBnews) - Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP) rozpoczęło konsultacje projektu dokumentu "Transformacja sektora elektroenergetycznego w Polsce. Wydzielenie wytwórczych aktywów węglowych ze spółek z udziałem Skarbu Państwa", które potrwają do 28 czerwca 2021 r., podał resort. Projekt przewiduje utworzenie przez spółki energetyczne podmiotów skupiających aktywa wytwórcze oparte na węglu, nabycie ich przez Skarb Państwa i wniesienie do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, które zostanie przekształcone w Narodową Agencję Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE). Nabycie udziałów przez Skarb Państwa zaplanowano na II lub III kw. 2022 r.

  "Koncepcja zakłada nabycie przez Skarb Państwa od PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A, Enea S.A., Tauron Polska Energia S.A. spółek zależnych zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej w konwencjonalnych jednostkach zasilanych węglem" - czytamy w komunikacie.

  Zgodnie z przedstawionym do konsultacji projektem, kolejnymi krokami projektu transformacji sektora energetycznego będą:

  - reorganizacja wewnętrzna spółek (IV kw. 2021/I kw. 2022) - integracja spółek serwisowych niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania spółek wytwórczych wokół istniejących podmiotów w oparciu o funkcjonujące struktury organizacyjne, infrastrukturę, zasoby, doświadczoną kadrę, sprawnie działające procesy i procedury.

  - rozpoczęcie procesu due diligence (IV kw. 2021/I kw. 2022)

  - wycena wydzielanych spółek (II kw. 2022),

  - nabycie przez Skarb Państwa akcji/udziałów w spółkach (II/III kw. 2022), a następnie integracja nabytych aktywów w jednej grupie kapitałowej będącej spółką ze 100-proc. udziałem Skarbu Państwa, funkcjonującej według zasad Kkodeku spółek handlowych.

  Program przewiduje wyodrębnienie jedynie elektrowni węglowych przy jednoczesnym pozostawieniu w strukturze koncernów jednostek ciepłowniczych i kogeneracyjnych, które będą stopniowo zastępowane jednostkami gazowymi dostosowanymi do zasilania w przyszłości zeroemisyjnym wodorem. W związku z nierozerwalnością kompleksów energetycznych zasilanych węglem brunatnym wśród nabywanych aktywów znajdą się również kopalnie węgla brunatnego. Nie będą natomiast nabywane aktywa związane z wydobyciem węgla kamiennego. Przedmiotem wydzielenia nie będą też elektrociepłownie opalane węglem, gdyż planowana jest ich modernizacja w kierunku źródeł nisko- i zeroemisyjnych.

  Integracja nabytych aktywów w jednej grupie kapitałowej będącej spółką ze 100-proc. udziałem Skarbu Państwa, funkcjonującej według zasad Kodeku spółek handlowych. Właścicielem aktywów węglowych będzie Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE), gwarantująca bezpieczeństwo energetyczne kraju, zapewniająca niezbędną dostępność mocy w systemie energetycznym, ograniczającą się do niezbędnych inwestycji odtworzeniowych i stopniowego odstawiania jednostek węglowych przy postępującym wzroście mocy źródeł nisko- i zeroemisyjnych. Wraz z podłączaniem do KSE nowych nisko- lub zeroemisyjnych źródeł wytwórczych, NABE będzie wycofywać z użytkowania eksploatowane bloki węglowe.

  PGE, Enea i Tauron Polska Energia będą nadal rozwijać swoją działalność w oparciu o posiadane aktywa w obszarze dystrybucji, ciepłownictwa, obrotu oraz wytwarzania energii w nisko- i zeroemisyjnych źródłach. W obszarze wytwarzania spółki skupią się na zapewnieniu nowych mocy wytwórczych, które zastąpią w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym obecnie eksploatowane jednostki węglowe.

  "Wydzielenie aktywów węglowych pozwoli na przeprowadzenie kontrolowanej transformacji energetycznej" - podsumowano.

  (ISBnews)