Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 14.09, 10:20Sejm przyjął i skierował do Senatu nowelizację ustawy o górnictwie węgla kam. 

  Warszawa, 14.09.2016 (ISBnews) - Sejm przyjął projekt nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw i skierował go do Senatu.

  Nowelizacja ma na celu m.in. umożliwienie uruchomienia środków z rezerwy celowej na dofinansowanie zadań wykonywanych w trakcie likwidacji kopalń, świadczeń osłonowych w postaci urlopów górniczych i urlopów dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla oraz pokrycia bieżących strat produkcyjnych przedsiębiorstwa. Projekt pozwala też na finansowanie z dotacji budżetowej naprawiania szkód górniczych powstałych w trakcie likwidacji kopalń, podawała wcześniej Kancelaria Sejmu.

  Ponadto proponowana nowelizacja przedłuża do 2020 r. okres finansowania dotacją zadań realizowanych przez Kopalnię Soli "Bochnia". Umożliwia także m.in. finansowanie od 2017 r. z dotacji budżetowej działań wykonywanych po zakończeniu prac likwidacyjnych w wyrobisku górniczym Piaseczno, realizowanych przez Kopalnię Siarki "Machów" w likwidacji. Projekt zakłada też przeniesienie szczególnych uprawnień z ministra skarbu na ministra energii wobec spółek działających w sektorze energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych.

  (ISBnews)

 • 14.09, 08:24Sejm odbył II czytanie nowelizacji ustawy o górnictwa węgla kamiennego 

  Warszawa, 14.09.2016 (ISBnews) - W Sejmie kontynuowano prace w drugim czytaniu nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw. Projekt został ponownie skierowany do prac w komisji sejmowej.

  "Ma on na celu m.in. umożliwienie uruchomienia środków z rezerwy celowej na dofinansowanie zadań wykonywanych w trakcie likwidacji kopalń, świadczeń osłonowych w postaci urlopów górniczych i urlopów dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla oraz pokrycia bieżących strat produkcyjnych przedsiębiorstwa. Projekt pozwala też na finansowanie z dotacji budżetowej naprawiania szkód górniczych powstałych w trakcie likwidacji kopalń" - czytamy w komunikacie Kancelarii Sejmu.

  Ponadto proponowana nowelizacja przedłuża do 2020 r. okres finansowania dotacją zadań realizowanych przez Kopalnię Soli "Bochnia". Umożliwia także m.in. finansowanie od 2017 r. z dotacji budżetowej działań wykonywanych po zakończeniu prac likwidacyjnych w wyrobisku górniczym Piaseczno, realizowanych przez Kopalnię Siarki "Machów" w likwidacji. Projekt zakłada też przeniesienie szczególnych uprawnień z ministra skarbu na ministra energii wobec spółek działających w sektorze energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych, podano również.

  Po pierwszym czytaniu na forum Sejmu nad projektem pracowała Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa, która przyjęła go z poprawkami. Sprawozdanie komisji przedstawiła posłanka Ewa Malik. W związku ze zgłoszonymi poprawkami projekt ponownie został skierowany do rozpatrzenia w komisji.

  (ISBnews)

 • 06.09, 14:24Morawiecki: Tempo restrukturyzacji górnictwa zależy od postawy związkowców 

  Krynica-Zdrój, 06.09.2016 (ISBnews) - Tempo przeprowadzania restrukturyzacji górnictwa w większym stopniu będzie zależało od zgody związków zawodowych i uzgodnień z partnerami społecznymi niż od kwot, jakie na ten cel zostaną przeznaczone z budżetu państwa, uważa wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki.

  W poniedziałek sejmowa Komisja ds. Energii i Skarbu Państwa opowiedziała się za zwiększeniem wydatków z budżetu państwa na restrukturyzację sektora do 7 mld zł do końca 2018 r.

  "Minister Tchórzewski wraz ze związkami zawodowymi przeprowadza proces restrukturyzacji i czy będzie on przebiegał w szybszym tempie, czy wolniejszym zależy właśnie od zgody związków zawodowych i uzgodnień z partnerami społecznymi niż od budżetu" - powiedział Morawiecki w kuluarach XXVI Forum Ekonomicznego w Krynicy.

  "Nie byłoby za bardzo możliwe, aby tak duże środki wydać w ciągu jednego roku. Będziemy starali się ten proces prowadzić w porozumieniu ze związkami zawodowymi i górniczymi" - dodał.

  Środki budżetowe mają zostać przeznaczone m.in. na działania osłonowe dla odchodzących z pracy górników oraz na koszty przenoszenia kopalń do Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK).

  (ISBnews)

   

 • 25.05, 12:51Mariusz Orion Jędrysek został pełnomocnikiem rządu ds. polityki surowcowej 

  Warszawa, 25.05.2016 (ISBnews) - Wiceminister środowiska i główny geolog kraju Mariusz Orion Jędrysek został powołany na stanowisko pełnomocnika rządu ds. polityki surowcowej i stanie na czele międzyresortowego zespołu, którego zadaniem będzie wypracowanie koncepcji rozwiązań ekonomicznych powiązanych z tym obszaremi stanie na czele międzyresortowego zespołu, którego zadaniem będzie wypracowanie koncepcji rozwiązań ekonomicznych powiązanych z tym obszarem, podało Ministerstwo Środowiska

  "Pełnomocnik rządu ds. polityki surowcowej będzie odpowiedzialny za przygotowanie strategicznych dokumentów dotyczących złóż, ich ochrony i eksploatacji. Ma także opiniować wszystkie dokumenty administracji rządowej, mające znaczenie dla polityki surowcowej państwa" - czytamy w komunikacie.

  Międzyresortowy zespół, na którego czele stanie pełnomocnik, zajmie się m.in. oceną potencjału zasobów, zagadnieniami bezpieczeństwa surowcowego, a także zapewnieniem spójności polityki energetycznej i innych dokumentów strategicznych związanych z polityką surowcową. 

  "Opracowanie takiej polityki jest zadaniem skomplikowanym i wielowątkowym - zaopatrzenie w surowce dotyczy każdej sfery produkcji - nie tylko przemysłowej" - podkreślono.

  W styczniu br. Jędrysek oceniał, że do opracowania polityki surowcowej potrzeba ok. 3 lat. Krytycznie ocenił wówczas przygotowaną przez poprzednika "Białą Księgę Ochrony Złóż Kopalin". 

  (ISBnews)

 • 09.05, 16:31Nowela ustawy o funkcjonowaniu górnictwa przesłana do uzgodnień resortowych 

  Warszawa, 09.05.2016 (ISBnews) -  Projekt ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw przedstawiony przez ministra energii został przesłany do uzgodnienia międzyresortowych, podało Rządowe Centrum, Legislacji. Uwagi do projektu można zgłaszać do 13 maja br.

  Według resortu energii, projekt ustawy rozwiązuje problem związany z brakiem narzędzia umożliwiającego finansowanie procesów likwidacji kopalń, działań polikwidacyjnych, w tym finansowania zadań związanych z zabezpieczeniem kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym w trakcie i po zakończeniu likwidacji kopalń, naprawiania szkód górniczych wywołanych ruchem zakładu górniczego zlikwidowanego oraz będącego w trakcie likwidacji, a także finansowania restrukturyzacji zatrudnienia w kopalniach postawionych w stan likwidacji przed dniem 1 stycznia 2019 r..

  Analiza wariantów rozwiązania problemów wykazała, że optymalnym będzie wydanie ustawy zmieniającej, która wprowadzi w wyżej wymienionych ustawach zmiany umożliwiające m.in. uruchomienie kolejnych transz środków z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej na 2016 r. na finansowanie zadań wykonywanych w trakcie likwidacji kopalń, których likwidację rozpoczęto przed dniem 1 stycznia 2019 r., w tym zadań związanych z zabezpieczeniem kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym, a także kontynuowanie finansowania działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalń, których likwidację rozpoczęto przed dniem 1 stycznia 2007 r., w tym zadań związanych z zabezpieczeniem kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym, a także naprawianie szkód górniczych wywołanych ruchem zlikwidowanego oraz będącego w trakcie likwidacji zakładu górniczego, podano w dokumencie oceny skutków regulacyjnych projektu ustawy.

  "Podstawę określenia kosztów stanowiły dotychczasowe doświadczenia Kopalni Soli „Bochnia" sp. z o.o. w prowadzeniu procesu likwidacji zakładów górniczych oraz utrzymania, zabezpieczenia i ratowania zabytkowej części zakładu górniczego „Bochnia". Łączna kwota planowanych wydatków w latach 2017-2020 wynosi 66 mln zł" - czytamy dalej.  

  "W przypadku działań wykonywanych po zakończeniu prac likwidacyjnych w wyrobisku górniczym Piaseczno, realizowanych przez Kopalnię Siarki "Machów" S.A. w likwidacji, wdrożenie projektu pociąga za sobą skutki finansowe dla budżetu państwa w latach 2016-2020 w łącznej kwocie 22,9 mln zł. Kwota ta została oszacowana przez podmiot na bazie dotychczas ponoszonych kosztów" - podano także.

  Planowane jest wejście w życie ustawy z dniem następującym po dniu ogłoszenia, nie później niż z dniem 1 lipca 2016 r., kiedy nastąpi przeniesienie uprawnień właścicielskich z ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na ministra właściwego do spraw energii nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa, działających w sektorach ropy naftowej i paliw gazowych, a także utracą moc obowiązująca przepisy wykonawcze w zakresie likwidacji kopalń, dodano także. 

  (ISBnews)

 • 29.04, 09:01Tchórzewski: Odejście od węgla w energii elektr. podniosłoby rachunki o 100% 

  Warszawa, 29.04.2016 (ISBnews) - Całkowite odejście od używania węgla dla produkcji energii elektrycznej w Polsce oznaczałoby konieczność zwiększenia rachunków za prąd o 100%, uważa minister energii Krzysztof Tchórzewski. Dlatego - według niego - korzystnym, także z biznesowego punktu widzenia rozwiązaniem jest ratowanie sektora węglowego.

  "Do odnawianych źródeł energii dopłacamy, do energetyki gazowej dopłacamy, jedynie energetyka węglowa jest w tej chwili najtańsza. Dla zobrazowania: 1 MWh energii elektrycznej z węgla kosztuje 160-180 zł, z wiatraków - ok. 450 zł, np. z biogazowni - ok. 350 zł. Żeby przejść całkowicie na tego typu system, to musielibyśmy wszystkim nam zwiększyć rachunki o 100%. Nas na to w Polsce nie stać, stąd ja negocjuję z UE dużo większe okresy przejściowe, niż do tej pory były założone" - powiedział Tchórzewski w wywiadzie dla TVP Info.

  Podkreślił przy tym, że "jesteśmy w UE, więc cele unijne będziemy wypełniać". Przypomniał, że unijny cel to 15% udziału energii odnawialnej w bilansie energii w 2020 r.

  "Po roku 2015 mieliśmy mieć 10%, a mamy 12% udziału energii odnawialnej. Co to znaczy? To znaczy, że obywatele dołożyli w 2015 roku do energii odnawialnej ok. 4,7 mld zł" - wskazał minister.

  "To przekroczenie nas kosztowało w 2014 roku 300 mln zł, w 2015 roku - już 700 mln zł. A więc czy stać nas na to, żeby tak się spieszyć?"- dodał, stwierdzając jednocześnie, że "jeżeli już musimy wdrażać tę bardzo drogą energię, to już racjonalnie".

  Tłumaczył, że elektrownie węglowe muszą utrzymywać dodatkowe moce i rozpalone kotły na wypadek braku paliwa w jednostkach energii odnawialnej.

  "Dopóki w sprawach energii odnawialnej nie rozwiążemy problemu magazynowania energii, to tego typu energia nie jest pewna" - podsumował.

  Tchórzewski odniósł się także do podpisanego w tym tygodniu porozumienia w sprawie rozpoczęcia działalności Polskiej Grupy Górniczej (PGG), która została utworzona z 11 kopalń, 4 zakładów oraz części centrali wydzielonych z Kompanii Węglowej. Porozumienie poza inwestorami podpisały również banki-obligatariusze Kompanii Węglowej: Alior Bank, BGK, BGŻ BNP Paribas, PKO BP, Bank Zachodni WBK oraz 13 organizacji związkowych Kompanii Węglowej.

  "To jest olbrzymia szansa dla polskiej energetyki, bo rozsypanie się górnictwa w sytuacji 80% produkcji energii elektrycznej z węgla oddałoby ten rynek Rosjanom. I bylibyśmy nie tylko w gazie uzależnieni, ale i w węglu" - skomentował minister.

  Podkreślił, że PGG to nie jest dosypywanie pieniędzy, ale dobrze zorganizowane biznesowe przedsięwzięcie.

  Wczoraj PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, PGNiG Termika i Energa Kogeneracja podpisały umowy określające warunki dot. inwestycji finansowej w PGG. Docelowo spółki te obejmą po 17,1% udziałów PGG.

  Inwestorzy docelowo dokapitalizują PGG na łączną kwotę 2,417 mld zł, z czego 1,800 mld zł będzie wkładem gotówkowym, a pozostała kwota - 617 mln zł - pochodzić będzie z konwersji wierzytelności TFS i Węglokoksu.

  (ISBnews)

   

 • 28.04, 14:05KE pozwała Polskę do Trybunału ws.oceny skutków wierceń dla środowiska 

  Warszawa, 28.04.2016 (ISBnews) - Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu sprawy przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości UE w związku brakiem prawidłowych ocen oddziaływania na środowisko rozpoznawczych odwiertów górniczych, podała KE.

  Zgodnie z polskim prawem można dokonywać wierceń na głębokość do 5000 m bez uprzedniego przeprowadzenia oceny potencjalnego oddziaływania na środowisko. We wprowadzonej do polskich przepisów wysokiej wartości progowej nie uwzględniono wszystkich istotnych kryteriów i norm ustanowionych w dyrektywie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko(dyrektywa 2011/92/UE), które należy zastosować przy określaniu, jakie typy projektów wymagają przeprowadzenia oceny.

  "Zgodnie z prawem unijnym głębokie wiercenia wymagają oceny, w szczególności pod kątem powstających w ich wyniku odpadów, skutków dla wody i gruntu, wykorzystania zasobów naturalnych, ryzyka wypadków oraz wszelkich skutków, które mogą pojawić się w wyniku kumulacji z innymi podobnymi projektami lub podobną działalnością. Niedawno potwierdził to Trybunał Sprawiedliwości UE (sprawa C-531/13)" - czytamy w komunikacie. 

  Dzisiejszą decyzję poprzedziło przesłanie w lutym 2015 r. uzasadnionej opinii, podano także. 

  Jak podaje KE, przepisy dyrektywy w sprawie oceny oddziaływania na środowisko służą temu, aby projekty o potencjalnie znacznym oddziaływaniu na środowisko były zatwierdzane dopiero po przeprowadzeniu odpowiedniej oceny. Dlatego przed podjęciem każdej decyzji o zgodzie na realizację takiego projektu należy ocenić jego potencjalny wpływ na środowisko. Projektodawcy mogą wówczas dostosować projekty, aby zminimalizować negatywne skutki jeszcze zanim faktycznie wystąpią, a właściwe organy mogą uwzględnić środki zapobiegawcze w decyzji o zatwierdzeniu projektu. W dyrektywie zapewnia się udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji i w ten sposób podnosi się ich jakość.

  (ISBnews)

 • 20.04, 09:35Prezydent podpisał Prawo geologiczne i górnicze, ułatwiające poszukiwania 

  Warszawa, 20.04.2016 (ISBnews) - Prezydent podpisał znowelizowaną ustawę Prawa geologiczne i górnicze. Ustawa ma usunąć wątpliwości interpretacyjne, które utrudniały prowadzenie postępowań dotyczących udzielania koncesji na działalność polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu węglowodorów, podała Kancelaria Prezydenta.

  "W art. 1 noweli zaproponowano zmianę art. 34 Prawa geologicznego i górniczego, polegającą na jednoznacznym wskazaniu, że zmiana koncesji może zostać dokonana także na wniosek przedsiębiorcy, któremu została ona udzielona, z pominięciem regulacji zawartej w art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego" - czytamy w komunikacie.

  Z zapisów znowelizowanej ustawy wynika również, że zostanie zachowana ważności koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów udzielonych na podstawie przepisów dotychczasowych, a nie koncesji udzielonych przed dniem wejścia w życie ustawy. 

  "Ustawa zastępuje sformułowanie: udzielone przed dniem wejścia w życie ustawy - zwrotem: udzielone na podstawie przepisów dotychczasowych" - czytamy w komunikacie.

  Zmiana ta ma wyeliminować lukę prawną powstałą wskutek błędnego sformułowania. W świetle obecnych przepisów ustawy przepisy te nie mogą być stosowane do koncesji wydanych po dniu jej wejścia w życie, tj. po l stycznia 2015 r., wskutek czego nie istnieją przepisy, które mogły być stosowane do koncesji wydanych po tej dacie. Nowelizacja ma ten stan zmienić, podsumowano w komunikacie.

  (ISBnews)

   

   

 • 13.04, 12:51Piotrowski z ME: Im większa dekarbonizacja, tym bardziej energia jądrowa ma sens 

  Warszawa, 13.04.2016 (ISBnews) - Im bardziej postępuje dekarbonizacja, tym bardziej energia jądrowa ma sens, uważa wiceminister energii Andrzej Piotrowski.

  "Jeżeli wejdą normy zanieczyszczeń i emisji CO2, to nie ma innego źródła, które by to wytrzymało" - powiedział Piotrowski dziennikarzom.

  "Myślimy bardziej, jak [energetykę jądrową] zorganizować, a nie: czy" - dodał wiceminister.

  Pod koniec lutego br. minister skarbu Dawid Jackiewicz zapowiedział, że celem rządu jest przekonywanie do korzyści płynących z budowy elektrowni jądrowej w Polsce, ale ostateczna decyzja w tej sprawie powinna zostać podjęta w drodze referendum.

  Zwrócił wówczas uwagę, że plan wdrażania energetyki jądrowej w Polscy był odsuwany w czasie - pierwotnie elektrownia miała powstać w okolicach roku 2024, dzisiaj mówi się o roku 2030.

  W połowie lutego Ministerstwo Energii poinformowało, że projekt budowy w Polsce elektrowni jądrowej jest obecnie przedmiotem szczegółowych analiz i nic nie wskazuje na przesłanki do zaniechania tego projektu.

  Energia jądrowa, choć jest droga inwestycyjnie, to zapewnia niemal w 100% dyspozycyjne źródło energii elektrycznej przy względnie niewielkich kosztach jej wytworzenia, podkreślał resort. Koszt paliwa w elektrowni jądrowej tylko w 10% wpływa na cenę wytworzonego prądu, podczas gdy w elektrowniach gazowych aż w 75%, wskazał wówczas resort.

  (ISBnews)

   

 • 25.02, 10:18Jackiewicz za docelową likwidacją podatku miedziowego, najpierw - ograniczenie 

  Warszawa, 25.02.2016 (ISBnews) - Podatek od wydobycia niektórych kopalin (tzw. podatek miedziowy) powinien zostać docelowo zniesiony, uważa minister skarbu Dawid Jackiewicz. Wcześniej jednak rząd planuje przeprowadzić jego modyfikację.

  "To jest jeden z największych problem KGHM Polska Miedź. W tej chwili trwają prace w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Myślę, że docelowo podatek powinien być zniesiony, w międzyczasie albo obniżymy wysokość tak, żeby nie doskwierał w ten sposób spółce, albo zmienimy formułę naliczania" - powiedział Jackiewicz w wywiadzie dla Radia Wnet.

  "Słowa chcemy dotrzymać - myślę, że to jest perspektywa kilkunastu miesięcy" - dodał.

  Na początku lutego Jackiewicz zapowiadał, że prace nad zmianami w tym podatku będą prowadzone w tym roku, a prawdopodobnym wariantem jest jego znaczące obniżenie. Nowa formuła może wejść w życie w przyszłym roku.

  W grudniu ub.r. premier Beata Szydło informowała, że rząd pracuje nad projektem ustawy, która zniesie podatek od wydobycia niektórych kopalin. W połowie grudnia szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk wskazywał, że podatek miedziowy może zostać zawieszony w 2016 r., jeśli wskazywać na to będzie sytuacja sektora i jeśli będzie pozwalał na to budżet. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, podatek miedziowy planowano zawiesić na lata 2016-2026. W budżecie na 2016 r. zapisane są jednak wpływy z tego podatku.

  (ISBnews)

   

 • 20.01, 13:47Tchórzewski: Nowa spółka w górnictwie dopiero, kiedy sektor wyjdzie ze strat 

  Warszawa, 20.01.2016 (ISBnews) - Dalsze działania w sprawie górnictwa będą możliwe po wyjściu sektora na zero, poinformował minister energii Krzysztof Tchórzewski

  "Wyzerowanie - to kiedy górnictwo nie będzie przynosić strat. Dopiero potem będzie powołana ta spółka" - powiedział Tchórzewski dziennikarzom w kuluarach Forum Zmieniamy Polski Przemysł.

  Minister powiedział, że konieczne może być zamykanie niektórych szybów, natomiast w przyszłości mogą być budowane nowe.

  "Poziom wydobycia węgla w Polsce jest optymalny" - dodał Tchórzewski.

  Dzisiejsza "Rzeczpospolita" napisała, że 11 kopalń Kompanii Węglowej, które w ramach restrukturyzacji zostaną wniesione do innego podmiotu, ma działać pod szyldem Polska Grupa Górnicza (PGP).

  (ISBnews)

   

 • 22.12, 09:05Szydło: Trwają prace nad ustawą znoszącą podatek miedziowy 

  Warszawa, 22.12.2015 (ISBnews) - Rząd pracuje nad projektem ustawy, która zniesie podatek od wydobycia niektórych kopalin (tzw. podatek miedziowy), poinformowała premier Beata Szydło.

  "Myśmy deklarowali w kampanii wyborczej, że podatek miedziowy będzie zniesiony. Ja uważam, że powinien być zniesiony, dlatego że to jest rzeczywiście ewenement - wprowadzenie tego podatku w taki sposób przez poprzedni rząd" - powiedziała Szydło w wywiadzie dla Programu Pierwszego Polskiego Radia.

  Dodała, że już trwają prace nad odpowiednim projektem ustawy. Konieczne są jednak konsultacje ze stroną społeczną.

  "Prace trwają, jest przygotowany projekt ustawy, natomiast musimy w tej chwili spotkać się przede wszystkim z przedstawicielami strony społecznej. Ja deklaruję takie spotkanie i będziemy o tym rozmawiać" - powiedziała premier.

  Szydło zaznaczyła też, że kwota rzędu 2 mld zł z podatku obciąża przede wszystkim jedną firmę – KGHM - która powinna mieć środki na inwestycje.

  "Te 2 mld zł można znaleźć gdzie indziej" - podkreśliła premier.

  W połowie grudnia szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk wskazywał, że podatek miedziowy może zostać zawieszony w 2016 r., jeśli wskazywać na to będzie sytuacja sektora i jeśli będzie pozwalał na to budżet Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami podatek miedziowy planowano zawiesić na lata 2016-2026. W budżecie na 2016 r. zapisane są jednak wpływy z tego podatku.

  (ISBnews)

   

 • 22.12, 08:06ME: Nowelizacja ustawy o funkcjonowaniu górnictwa nie zakłada likwidacji kopalń 

  Warszawa, 22.12.2015 (ISBnews) - Projekt ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa, który jest na etapie prac sejmowych, nie zakłada likwidacji kopalń. Dotyczy on m.in. przedłużenia do 1 stycznia 2019 r. możliwości nieodpłatnego zbywania do Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK) zbędnego majątku spółek węglowych, podało Ministerstwo Energii.

  "Majątkiem, który ma być przekazywany do SRK SA, są części zakładów górniczych, które nie prowadzą już wydobycia lub takie, w których wydobycie zakończy się w najbliższym czasie ze względu na wyczerpanie zasobów (m.in. Pole Bojków należące do KWK 'Sośnica', szyb Poniatowski wchodzący w skład KWK 'Wieczorek', Ruch 'Anna' KWK 'Rydułtowy-Anna', rejon 'Pawłów' w KWK 'Bielszowice')" - czytamy w komunikacie.

  Wczoraj wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski zapowiadał w Sejmie, że nowelizacja ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego powinna zostać uchwalona do końca roku.

  "Utrzymanie majątku nieprodukcyjnego jest przyczyną dodatkowych kosztów i nie generuje przychodu. Negatywnie wpływa to na wyniki spółek węglowych. Zbywanie tego rodzaju aktywów będzie zatem dla nich korzystne. Ponadto pracownicy spółek będą mogli skorzystać ze świadczeń socjalnych przewidzianych ustawą: urlopów górniczych, urlopów dla pracowników przeróbki mechanicznej węgla i jednorazowych odpraw pieniężnych" - czytamy dalej w komunikacie.

  (ISBnews)
   

 • 14.12, 09:09Kowalczyk: Podatek miedziowy może zostać zawieszony w 2016 r. 

  Warszawa, 14.12.2015 (ISBnews) - Podatek od wydobycia niektórych kopalin (tzw. podatek miedziowy) może zostać zawieszony w 2016 r., jeśli wskazywać na to będzie sytuacja sektora i jeśli będzie pozwalał na to budżet, poinformował szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk.

  "Podatek miedziowy trzeba zawsze rozpatrywać w kontekście danej sytuacji: jeśli są niskie ceny surowców i przestaje być opłacalne wydobycie, to wtedy ten podatek może warto zawiesić. Teraz minister finansów ma to przeliczyć. Oczywiście, jest tak, że zawsze trzeba brać pod uwagę budżet, sytuację KGHM i to, jakie ewentualne zawieszenie podatku rodziłoby skutki w budżecie" - powiedział Kowalczyk w wywiadzie dla Programu Trzeciego Polskiego Radia.

  Wskazał, że możliwe jest zawieszenie podatku w pierwszej połowie roku.

  "Ten podatek na razie nie został zniesiony. Ale taki podatek może zostać zniesiony równie dobrze po pierwszym kwartale, po drugim. W tej chwili dość istotne jest skompletowanie całego budżetu, zbilansowanie tego budżetu i taka decyzja jest w gestii ministra finansów - czyli propozycja dotycząca tej decyzji" - powiedział minister.

  Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami podatek miedziowy planowano zawiesić na lata 2016-2026. W budżecie na 2016 r. zapisane są jednak wpływy z tego podatku.

  (ISBnews)

 • 09.12, 10:47Tchórzewski: Współpraca kapitałowa zamiast wnoszenia kopalń do firm energ. 

  Warszawa, 09.12.2015 (ISBnews) - Ministerstwo Energetyki nie planuje wnoszenia poszczególnych kopalń do wybranych spółek energetycznych, natomiast przewiduje współpracę kapitałową, poinformował minister energetyki Krzysztof Tchórzewski

  "Nie planuję w tym momencie takiego bezpośredniego połączenia na zasadzie, że wybieram jakieś kopalnie ze spółek węglowych i wprowadzam je do poszczególnych spółek energetycznych. Recepta jest taka, że będzie współpraca, ale kapitałowa energetyki z górnictwem" - powiedział Tchórzewski w wywiadzie dla Radia Wnet.

  Dodał, że szczegóły są kwestią negocjacji z bankami, które w przypadku Kompanii Węglowej dopiero się rozpoczną, natomiast w przypadku Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) zakończyły się już "w miarę optymistycznie".

  "Program przedstawiony do realizacji przez JSW został zaakceptowany przez wierzycieli, w tym banki. Mogę oświadczyć, że przez pierwsze półrocze spółka będzie spokojnie pracowała" - zadeklarował minister.

  Wyjaśnił, że I poł. 2016 r. ma być okresem, który da możliwość wyjścia tej spółki z kryzysu - ma pokazać, czy spina się budżet, czy pojawiają się zyski - w takiej sytuacji będzie można powiedzieć, że dalsze funkcjonowanie będzie zapewnione.

  "Pierwsze wrażenie z tych dwóch tygodni od parafowania porozumienia wskazują, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Do czerwca JSW spokojnie pracuje, nie wymaga dzisiaj dodatkowych zastrzyków finansowych, to wszystko jest w miarę wewnętrznie ułożone" - podsumował Tchórzewski.

  Minister zaznaczył też, że obecnie zadłużenie spółek górniczych wynosi 15 mld zł.

  (ISBnews)

 • 18.11, 12:52Szydło w expose: Rząd rozważy budowę drugiego gazoportu 

  Warszawa, 18.11.2015 (ISBnews) - Rząd rozważy budowę drugiego gazoportu w Polsce, aby zapewnić bezpieczeństwo gazu dla kraju, poinformowała premier Beata Szydło podczas sejmowego expose.

  "Bezpieczeństwo energetyczne to zachowanie polskiego węgla jako źródła energii i mówię tutaj także o węglu brunatnym. Aby te działania zmierzały do zagwarantowania w każdej sytuacji dostaw gazu i ropy, [potrzebne jest] dokończenie budowy i rozbudowy gazoportu i do rozważenia - budowa drugiego gazoportu w okolicach Trójmiasta" - powiedziała Szydło w Sejmie.

  Terminal LNG w Świnoujściu to jedna z największych w tej części Europy inwestycji infrastrukturalnych. Początkowa zdolność regazyfikacyjna wyniesie 5 mld m3 i odpowiadać będzie ok. jednej trzeciej polskiego zapotrzebowania na gaz ziemny. Po rozbudowie mocy terminalu o kolejny zbiornik jego wielkość wzrośnie do 7,5 mld m3 rocznie.

  (ISBnews)

 • 03.11, 14:17Rząd uzupełnił wykaz firm o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym 

  Warszawa, 03.11.2015 (ISBnews) - Rada Ministrów  wydała rozporządzenie w w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Od stycznia 2016 roku na liście znajdzie się 15 nowych firm. 

  "Zaktualizowano wykaz przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym w związku z przekształceniami organizacyjnymi w niektórych firmach oraz ze względu na konieczność ujęcia w nim nowych podmiotów oraz usunięcia innych przedsiębiorców. Uwzględniono także przekazanie ministrowi obrony narodowej przez ministra gospodarki nadzoru nad wykonywaniem zadań na rzecz obronności państwa przez spółki zajmujące się produkcją, remontami uzbrojenia lub sprzętu wojskowego, które weszły do Polskiej Grupy Zbrojeniowej" - czytamy w komunikacie. 

  Od 1 stycznia 2016 r. w wykazie przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla gospodarki i obronności znajdzie się 15 nowych podmiotów: AMZ Kutno Sp z. o.o., Huta Stali Jakościowych SA w Stalowej Woli, KenBIT Koenig i Wspólnicy sp.j. w Warszawie, Enamor Sp. z o.o. w Gdyni, Przedsiębiorstwo Prexer Sp. z o.o. w Łodzi, Flytronic Sp. z o.o. w Gliwicach, Polskie LNG SA w Świnoujściu, Inowrocławskie Kopalnie Soli Solino SA w Inowrocławiu, Exalo Drilling SA w Pile, LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o. w Warszawie, PKP Utrzymanie Sp. z o.o. w Warszawie, Jelcz Sp. z o.o. w Jelczu-Laskowicach, Remontowa Shipbuilding SA w Gdańsku, Centrum Wdrożeniowo-Produkcyjne ITWL Sp. z o.o. w Warszawie, Baxter Polska Sp. z o.o. w Warszawie, czytamy także. 

  "Od początku 2016 r. z wykazu znikną: Nitroerg SA w Bieruniu, Polski Holding Obronny Sp. z o.o. w Warszawie, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promienietwórczych – Przedsiębiorstwo Państwowe w Otwocku-Świerku, Hydrobudowa Gdańsk SA w Gdańsku, Bilfinger Infrastructure SA w Warszawie, Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Sp. z o.o. w Warszawie" - podało CIR. 

  (ISBnews)

 • 30.10, 14:56Tobiszowski z PiS: Przygotujemy spółki górnicze do konkurencyjnego rynku 

  Warszawa, 30.10.2015 (ISBnews) - Obecna kondycja górnictwa jest najgorsza od 1989 roku, konieczna jest obecnie głęboka restrukturyzacja sektora, którą przeprowadzimy tak, aby spółki górnicze były w stanie konkurować na rynku po zakończeniu kryzysu, zapowiedział poseł Prawa i Sprawiedliwości (PiS) zajmujący się branżą górniczą Grzegorz Tobiszowski w rozmowie z ISBnews.

  "Obecna kondycja górnictwa jest najgorsza od 1989 roku. Potrzebne są rozwiązania systemowe i głęboka restrukturyzacja górnictwa. Natomiast żeby przeprowadzić skuteczną reformę górnictwa, musimy obiektywnie i rzetelnie ocenić kondycję każdej spółki - począwszy od oceny stanu złóż każdej kopalni i ich potencjału wydobywczego, poprzez ocenę organizacji pracy i wykorzystania środków, po ocenę efektywności pracowniczej. Restrukturyzacja powinna objąć nie tylko największą i najbardziej zagrożoną spółkę, czyli Kompanię Węglową. Program naprawczy musi przejść także Katowicki Holding Węglowy, a nawet Jastrzębska Spółka Węglowa. Od tego będzie zależała rentowność tych spółek, a co za tym idzie - ich przyszłość" - powiedział Tobiszowski w rozmowie z ISBnews.

  "Naszym celem jest nie tylko wyprowadzenie sektora górniczego z kryzysu, ale przygotowanie go na funkcjonowanie w lepszych warunkach rynkowych tak, aby był konkurencyjny. Usprawnienie zarządzania spółkami węglowymi to także otwarty dialog ze stroną społeczną, która musi wiedzieć dokąd zmierza właściciel i jakie ma cele" - dodał poseł.

  Podkreślił, że głównym problemem górnictwa na przestrzeni ostatnich lat był brak właściwego nadzoru właścicielskiego i odpowiedzialnych decyzji po stronie resortu skarbu. Tymczasem - kontynuował - polityka rządu oraz polityka spółek o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa energetycznego i gospodarki, powinna być spójna i powinna realizować wspólne cele.

  "W praktyce, jak pokazały ostatnie lata, polityka państwa wobec sektora górniczego bazowała na rozwiązaniach doraźnych i mało efektywnych. Nie było też perspektywicznego zarządzania. Kiedy polskie górnictwo było w dobrej kondycji, sygnalizowaliśmy, że należy przygotować się na okres, kiedy koniunktura będzie słabsza" - ocenił poseł.

  Według niego, już wtedy trzeba było przeprowadzić gruntowną reformę górnictwa, jednak - jak podkreślił - zabrakło racjonalnej polityki zarządcy na rynku wewnętrznym.

  "Sprzedaż taniego węgla przez Kompanię Węglową wywołała spadek cen węgla na rynku, co spowodowało straty innych spółek górniczych m.in. Katowickiego Holdingu Węglowego. Późniejszy spadek cen surowców na światowych rynkach, zwiększający się import węgla oraz zwiększające się koszty wydobycia, doprowadziły do diametralnego pogorszenia sytuacji sektora. Wprawdzie wprowadzano liczne programy naprawcze, ale nie uwzględniały one prawdziwych przyczyn kryzysu. Ponownie były to zaledwie działania doraźne, które w praktyce paradoksalnie pogłębiały zadłużenie spółek górniczych" - tłumaczy ekspert PiS ds górnictwa.

  (ISBnews)

   

 • 22.10, 14:59MSP: Integracja z energetyką urynkowi górnictwo i ustabilizuje ceny energii 

  Warszawa, 22.10.2015 (ISBnews) - Plan integracji górnictwa z energetyką to realna szansa na urynkowienie górnictwa, zabezpieczenie stabilności cen energii na wiele lat oraz rozwijanie Śląska, uważa minister skarbu Andrzej Czerwiński.

  "Mój plan dla sektora górniczego, oprócz restrukturyzacji spółek, opiera się na integracji kopalń z energetyką, zwiększaniu popytu na węgiel oraz wszechstronnym rozwijaniu regionu zgodnie z ideą Programu dla Śląska. Jestem przekonany, że jego realizacja to realna szansa na urynkowienie górnictwa, zabezpieczenie stabilności cen energii na wiele lat oraz rozwijanie Śląska" - powiedział Czerwiński, cytowany w komunikacie.

  Porozumienia górnicze z 17 stycznia 2015 r. otworzyły drogę do przekształcenia sektora węglowego w rentowny i stabilny biznes. Przez ostatnie 9 miesięcy spółki wydobywcze przeprowadziły znaczące działania naprawcze i optymalizacyjne, przygotowując solidną bazę pod budowę silnych koncernów paliwowo-energetycznych, podkreślono w materiale.

  "Podstawą polskiego systemu elektroenergetycznego jest i będzie przez kilkadziesiąt lat węgiel. Konsekwentny proces restrukturyzacji spółek z tego sektora i prowadzone w nich procesy naprawcze przynoszą wymierne efekty. Górnictwo staje się coraz bardziej rynkowe i konkurencyjne" - powiedział minister.

  Pod koniec września Rada Ministrów zdecydowała o wniesieniu do 100% akcji Kompanii Węglowej do Towarzystwa Finansowego Silesia. Zgodnie z zamierzeniem rządu TF Silesia, które przejmie 11 kopalń Kompanii Węglowej, ma stać się podstawą silnej grupy paliwowo-energetycznej. Polska Grupa Energetyczna (PGE) i Energa wyraziły zainteresowanie budowaniem wspólnego przedsięwzięcia. Analizy w tej sprawie prowadzi także PGNiG Termika.

  (ISBnews)

   

 • 30.09, 11:33Rząd zdecyduje dziś o wniesieniu 100% akcji Kompanii Węglowej do TF Silesia 

  Warszawa, 30.09.2015 (ISBnews) - Rada Ministrów zajmie się dziś wnioskiem o wyrażenie zgody na wniesienie 100% akcji Kompanii Węglowej do Towarzystwa Finansowego Silesia, podała Kancelaria Premiera. Posiedzenie rządu rozpocznie się o godz. 12.00.

  Porządek obrad dzisiejszego posiedzenia obejmuje "Wniosek o wyrażenie przez Radę Ministrów zgody na zbycie w trybie innym niż określony w art. 33 ust. 1 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji poprzez wniesienie do Towarzystwa Finansowego Silesia Sp. z o.o. należących do Skarbu Państwa do 100% akcji Spółki Kompania Węglowa S.A., w zamian za objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym tej spółki", podała Kancelaria.

  Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) opracowało ostatnio plan struktury kapitałowej Nowej Kompanii Węglowej (NKW), złożony z trzech akcjonariuszy: Węglokoksu, Funduszu Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw (zarządzanego przez Polskie Inwestycje Rozwojowe) oraz Towarzystwa Finansowego Silesia.

  Jak informował później resort, "pomimo wskazanych przez ministerstwo mechanizmów świadczących o rynkowym charakterze inwestycji", Komisja Europejska zasygnalizowała wysokie ryzyko wszczęcia postępowania przeciwko Polsce z powodu stosowania niedozwolonej pomocy publicznej. Mogłoby to oznaczać, że tuż po powstaniu NKW, KE nakazałaby cofnięcie transakcji, co spowodowałoby w krótkim czasie upadłość NKW.

  Na początku września Rada Ministrów zdecydowała o wniesieniu 2% akcji Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG), 1% akcji PZU oraz 1% akcji Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) do Towarzystwa Finansowego Silesia, które pod zastaw tych akcji ma zaciągać kredyty i dokapitalizować spółkę, do której wniesione zostaną kopalnie Kompanii Węglowej.

  Według tych planów, TF Silesia miało zapewnić 1,2 mld zł kapitału, kolejne 300 mln zł miało pochodzić od Polskich Inwestycji Rozwojowych, akcjonariuszem nowej spółki miał zostać także Węglokoks.

  Tzw. Nowa Kompania Węglowa ma powstać z 11 kopalń obecnej Kompanii Węglowej, jako spółka Węglokoksu. Jej powstanie poprzedziło przekazanie nierentownych aktywów KW do Spółki Restrukturyzacji Kopalń.

  (ISBnews)