ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 08.11, 11:03Energa: Pozytywny wpływ ew. zmian w podatku dot. OZE to ok. 16 mln zł w 2018 

  Warszawa, 08.11.2017 (ISBnews) - Energa szacuje, że pozytywny efekt planowanych zmian w podatku od nieruchomości dla instalacji OZE wyniesie 16 mln zł w 2018 r., poinformował wiceprezes Jacek Kościelniak.

  "Procedowana zmiana ustawa o OZE dot. podatku od nieruchomości jeśli zostanie przyjęta, będzie miała istotny pozytywny wpływ na wyniki segmentu" - powiedział Kościelniak podczas konferencji prasowej.

  "Na ten moment szacujemy ten wpływ na ok. 16 mln zł. Mamy nadzieję, że ta nowelizacja jeszcze w tym kwartale zostanie przez Sejm zaakceptowana" - dodał.

  Z kolei stwierdzenie nieważności umów na zakup zielonych certyfikatów także będzie miało pozytywny wpływ od 2018 r., ale skala uzależniona jest od rozstrzygnięć sądowych, wskazał także wiceprezes.

  W sierpniu br. Energa szacowała pozytywny wpływ nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) na ok. 150 mln zł w 2018 r.

  Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosiła ok. 1,3 GW na koniec 2016 roku.

  (ISBnews)

   

 • 27.10, 13:59Rząd zaskarżył konkluzje BAT w Trybunale Sprawiedliwości UE 

  Warszawa, 27.10.2017 (ISBnews) - Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zdecydował się wnieść do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) skargę o stwierdzenie nieważności decyzji o konkluzjach BAT w trybie art. 263 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, podało Ministerstwo Środowiska.

  "Po przeanalizowaniu zarówno treści tej decyzji, jak i postępowania przeprowadzonego w celu jej przyjęcia, a także mając na względzie istotne zastrzeżenia, uwagi i propozycje, które były zgłaszane przez Ministerstwo Środowiska w pismach skierowanych do Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska Komisji UE, jak również przez członków delegacji reprezentującej Polskę i polski sektor energetyczny w toku prac nad jej kształtem - polski rząd zdecydował się wnieść do TSUE skargę o stwierdzenie nieważności decyzji o konkluzjach BAT" - czytamy w komunikacie.

  Polski rząd zarzuca decyzji o konkluzjach BAT ustalenie zbyt surowych i nieadekwatnych poziomów emisji powiązanych z najlepszymi dostępnymi technikami. Ministerstwo Środowiska uważa, że poziomy te zostały ustalone w oparciu o błędne lub niereprezentatywne dane.

  "Druga grupa zarzutów odnosi się do całej decyzji. Ministerstwo Środowiska uważa, że po pierwsze został zastosowany niewłaściwy tryb głosowania nad przyjęciem konkluzji BAT. Polska złożyła w terminie (tj. przed 31 marca 2017 r.) wniosek o głosowanie w systemie nicejskim nad opinią dotyczącą konkluzji BAT, nie został on jednak uwzględniony. Głosowanie, które odbyło się 28 kwietnia 2017 r., przeprowadzono w systemie lizbońskim" - czytamy dalej.

  Dodatkowo Komisja Europejska wprowadziła istotne poprawki do projektu konkluzji BAT w dniu głosowania, tj. 28 kwietnia br., bez wcześniejszego przeprowadzenia debaty nad tymi zmianami, wskazano.

  "W opinii Ministerstwa Środowiska dostosowanie polskich przedsiębiorstw, w krótkim okresie (4 lata), do restrykcyjnych wymogów konkluzji BAT będzie wymagało bardzo wysokich nakładów finansowych" - podsumowano.

  17 sierpnia 2017 r. została opublikowana decyzja wykonawcza Komisji Europejskiej ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE. Konkluzje BAT określają normy zanieczyszczenia powietrza dla zakładów energetycznych. Wprowadzają one m.in. bardziej restrykcyjne wymogi dla takich zanieczyszczeń, jak: SO2 (dwutlenek siarki), NOx (tlenki azotu) oraz pyłu niż przewiduje to dyrektywa o emisjach przemysłowych (dyrektywa IED). Konkluzje BAT dopuszczalnymi poziomami emisji obejmują także dodatkowe substancje, takie jak Hg (rtęć), HCl (chlorowodór), HF (fluorowodór) i NH3 (amoniak).

  (ISBnews)

   

 • 27.10, 10:00Sejm skierował projekt ustawy dot. rynku mocy do dalszych prac 

  Warszawa, 27.10.2017 (ISBnews) - Sejm odrzucił w bloku głosowań wniosek o odrzucenie w I czytaniu projektu ustawy o rynku mocy. Oznacza to, że ustawa będzie dalej procedowana w parlamencie.

  Za wnioskiem opowiedziało się 163 posłów, 354 było przeciw, a 4 wstrzymało się od głosu.

  "Rządowy projekt ustawy o rynku mocy ma na celu wprowadzanie w Polsce dwutowarowego rynku energii elektrycznej. Towarami będą i energia, i gotowość do jej dostarczania. Moce wymagane do pokrycia szczytowego zapotrzebowania odbiorców, powiększonego o wymaganą nadwyżkę mocy w systemie elektroenergetycznym, mają być kontraktowane w aukcjach, w których dostawcy mocy oferowaliby operatorowi systemu przesyłowego tzw. obowiązek mocowy na okres dostaw" - czytamy w sprawozdaniu Sejmu z I czytania projektu.

  Pierwsze czytanie projektu ustawy o rynku mocy miało się odbyć w Sejmie w połowie września, jednak resort energii podał, że rozpoczęcie parlamentarnych prac zostało przesunięte ze względu na potrzebę dodatkowych uzgodnień z Komisją Europejską.

  W uzasadnieniu do projektu ustawy podkreślono, że w Polsce może w przeciągu dwóch dekad wystąpić znaczący niedobór mocy wytwórczych, wynikający z jednej strony z przewidywanego wzrostu zapotrzebowania szczytowego na moc i energię elektryczną, z drugiej - znacznego zakresu planowanych wycofań jednostek wytwórczych z eksploatacji.

  (ISBnews)

   

 • 23.10, 12:58Komitet Stały RM przyjął projekt ustawy ws. Funduszu Niskoemisyjnego Transportu 

  Warszawa, 23.10.2017 (ISBnews) - Komitet Stały Rady Ministrów przyjął projekt nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, dzięki której powołany zostanie Fundusz Niskoemisyjnego Transportu, podano na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

  Fundusz Niskoemisyjnego Transportu ma być państwowym funduszem celowym, którego dysponentem będzie minister właściwy do spraw energii, czytamy w projekcie ustawy.

  Obsługę funduszu ma prowadzić Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy pomocy powołanego w tym celu zespołu.

  "Ponadto projekt istotnie rozszerza katalog działań, na które mogą zostać przeznaczone środki finansowe, uwzględniając działania związane z szeroko rozumianym pojęciem transportu niskoemisyjnego, do którego poza biokomponentami wlicza się przede wszystkim inne paliwa alternatywne, w tym energię elektryczną wykorzystywaną do napędu pojazdów" - czytamy w "Ocenie skutków regulacji".

  Oczekiwanym efektem ma być zapewnienie wsparcia także takim paliwom, jak CNG, LNG i wodór.

  Przewidywany wpływ na sektor finansów publicznych to 5 295 mln zł na poziomie budżetu państwa i 6,8 mln zł na poziomie innych jednostek w okresie 10 lat od wejścia w życie ustawy, podano także w OSR.

  Źródłem finansowania funduszu mają być dotacje z budżetu w wysokości 1,5% planowanych w poprzednim roku budżetowym wpływów z akcyzy od paliw silnikowych, odsetki od wolnych środków funduszu oraz środki przekazywane przez operatora elektroenergetycznego systemu przesyłowego w wysokości 0,1% uzasadnionego zwrotu z kapitału zaangażowanego w wykonywaną działalność gospodarczą przesyłu energii.

  W lipcu br. Ministerstwo Energii wskazało, że projekt ustawy tworzący Fundusz Niskoemisyjnego Transportu jest jednym z dokumentów strategicznych w ramach realizacji Programu Rozwoju Elektromobilności.

  (ISBnews)

 • 19.10, 13:48Bando z URE: Rynek mocy jest rozwiązaniem niezbędnym 

  Siedlce, 19.10.2017 (ISBnews) - Rynek mocy jest niezbędny, aby uniknąć kryzysu w dostawach energii w perspektywie kilku lat, uważa prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) Maciej Bando.

  "Rynek mocy jest niezbędny. Nie ma w tej chwili innego rozwiązania, które by zapewniłoby nam zdolności wytwórcze" - powiedział Bando podczas panelu na Ogólnopolskim Szczycie Gospodarczym w Siedlcach. 

  Jego zdaniem, rozmawiać można o szczegółach ustawy, jednak samo jej uchwalenie nie powinno podlegać dyskusji.

  "Jeśli mówi to regulator, to oznacza, że istnieje poważne niebezpieczeństwo ogromnego kryzysu w dostawach energii na początku lat dwudziestych" - powiedział prezes URE.

  Pierwsze czytanie projektu ustawy o rynku mocy w Sejmie zaplanowany na przyszły tydzień. Jednocześnie - jak podkreślał dziś minister energii Krzysztof Tchórzewski - wciąż trwają rozmowy z Komisją Europejską.

  Pierwsze czytanie projektu ustawy o rynku mocy miało się odbyć w Sejmie w połowie września, jednak resort energii podał, że rozpoczęcie parlamentarnych prac zostało przesunięte ze względu na potrzebę dodatkowych uzgodnień z Komisją Europejską.

  W uzasadnieniu do projektu ustawy podkreślono, że w Polsce może w przeciągu dwóch dekad wystąpić znaczący niedobór mocy wytwórczych, wynikający z jednej strony z przewidywanego wzrostu zapotrzebowania szczytowego na moc i energię elektryczną, z drugiej - znacznego zakresu planowanych wycofań jednostek wytwórczych z eksploatacji.

  (ISBnews)

   

 • 19.10, 13:02Tchórzewski: Sejm zajmie się ustawą o rynku mocy w środę lub czwartek 

  Siedlce, 19.10.2017 (ISBnews) - Pierwsze czytanie projektu ustawy o rynku mocy może odbyć się w środę lub czwartek w przyszłym tygodniu. Jednocześnie wciąż trwają rozmowy z Komisją Europejską, poinformował minister energii Krzysztof Tchórzewski.

  "Ustawa ma już numer druku. W środę lub czwartek będzie pierwsze czytanie" - powiedział Tchórzewski dziennikarzom w kuluarach Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego w Siedlcach.

  Projekt ustawy o rynku mocy znalazł się w porządku obrad posiedzenia Sejmu zaplanowanego na 25-27 października (środa-piątek).

  Do prac nad projektem ustawy i wprowadzania poprawek będzie powołana podkomisja, w ramach Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa.

  "Jednocześnie nadal prowadzimy rozmowy z Komisją Europejską, ale chcemy, żeby prace nabrały tempa" - dodał minister.

  Nie wskazał, które obszary są kwestionowane przez KE i mogą wymagać zmian.

  Tchórzewski potwierdził też, że celem jest uchwalenie ustawy do końca roku.

  W ub. tygodniu minister mówił, że Ministerstwo Energii rozmawia z Komisją Europejską na temat derogacji i ma nadzieję na uchwalenie i notyfikację w Komisji ustawy o rynku mocy jeszcze w tym roku.

  Pierwsze czytanie projektu ustawy o rynku mocy miało się odbyć w Sejmie w połowie września, jednak resort energii podał, że rozpoczęcie parlamentarnych prac zostało przesunięte ze względu na potrzebę dodatkowych uzgodnień z Komisją Europejską.

  W uzasadnieniu do projektu ustawy podkreślono, że w Polsce może w przeciągu dwóch dekad wystąpić znaczący niedobór mocy wytwórczych, wynikający z jednej strony z przewidywanego wzrostu zapotrzebowania szczytowego na moc i energię elektryczną, z drugiej - znacznego zakresu planowanych wycofań jednostek wytwórczych z eksploatacji.

  (ISBnews)

   

 • 04.10, 18:03KE wzywa Polskę do dostosowania przepisów dot. infrastruktury paliw alternatyw. 

  Warszawa, 04.10.2017 (ISBnews) - Komisja Europejska (KE) wezwała Polskę oraz 8 innych państw członkowskich do transpozycji przepisów dotyczących rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, podała KE. Wyznaczony termin minął 18 listopada 2016 r. 

  Komisja zwróciła się do Bułgarii, Danii, Estonii, Francji, Litwy, Malty, Polski, Rumunii i Szwecji o dokonanie pełnej transpozycji przepisów UE w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (dyrektywa 2014/94/UE). 

  "Głównym celem dyrektywy jest ustanowienie wspólnych ram szeroko zakrojonej rozbudowy infrastruktury paliw alternatywnych w Europie. Ma to zasadnicze znaczenie dla zmniejszenia uzależnienia od transportu ropy naftowej, ograniczenia jego wpływu na środowisko, a tym samym wzmocnienia wiodącej roli Europy w walce ze zmianą klimatu" - czytamy w komunikacie. 

  W dyrektywie określono minimalne wymogi dotyczące rozbudowy infrastruktury paliw alternatywnych, w tym punktów ładowania pojazdów elektrycznych oraz punktów tankowania gazu ziemnego i wodoru.  Miała ona zostać wdrożona najpóźniej do dnia 18 listopada 2016 r. Jednak wymienione państwa członkowskie zgłosiły Komisji jedynie część środków zapewniających transpozycję dyrektywy do prawa krajowego. 

  "Wspomniane 9 państw członkowskich ma teraz dwa miesiące na zgłoszenie Komisji pełnej transpozycji tej dyrektywy, w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE" - podsumowano w komunikacie. 

  (ISBnews)

 • 04.10, 13:12Steinhoff: Rynek mocy to najlepsza odpowiedź na ryzyko niestabilności systemu 

  Warszawa, 04.10.2017 (ISBnews) - Rynek mocy to jedyne racjonalne rozwiązanie i najlepsza odpowiedź na ryzyko niestabilności systemu, wynikające z charakterystyki obecnych źródeł wytwórczych, uważa były wicepremier i minister gospodarki Janusz Steinhoff.

  "Gwarantem bezpieczeństwa energetycznego w Polsce jeszcze długo będą źródła konwencjonalne. Energia wytwarzana ze źródeł odnawialnych, ze względu na specyfikę ich pracy, nie odpowiada popytowi zgłaszanemu w danym momencie. Potrzebujemy mocy, które w każdej chwili będą gotowe do uzupełnienia luki energetycznej w momencie kiedy zapotrzebowanie przekroczy zdolności wytwórcze. Utrzymywanie gotowości kosztuje, ale należy pamiętać, że to posunięcie konieczne dla zapewnienia pewnych i stałych dostaw energii" - powiedział ISBnews Steinhoff.

  Podkreślił, że kiedyś w celu zapewnienia stabilności systemu stosowano kontrakty długoterminowe. Obecnie mamy możliwość wykorzystania skuteczniejszego narzędzia - jest nim rynek mocy.

  "Stąd potrzeba regulacji prawnych, które przyspieszą prace nad wprowadzeniem tego potrzebnego Polsce rozwiązania. Po zapowiedziach Ministerstwa Energii możemy się spodziewać, że ustawa o rynku mocy niebawem trafi do Sejmu. Energetyka stale się rozwija i implementuje nowe technologie, które mają nas chronić przed blackoutem i racjonalizować przesył mocy. Jednak budowa nowoczesnej infrastruktury wymaga czasu i w tym kontekście rynek mocy jest niezbędny" - dodał Steinhoff.

  Według niego, problemem jest Unia Europejska, która uważa, że rynek mocy jest pomocą publiczną, a ta według norm może być udzielona tylko blokom o emisji poniżej 550 g/kWh.

  "W Polsce nie ma takich siłowni. Ten zapis pakietu zimowego eliminuje paliwa stałe ze źródeł energii. Słusznie, że oprotestowujemy te zapisy ponieważ są one nie do przyjęcia przez Polskę. Jesteśmy w specyficznej sytuacji, gdy większość energii pochodzi z węgla brunatnego i kamiennego. Nie mamy elektrowni atomowej i mało energii czerpiemy z gazu. Do 2020 r. jesteśmy zmuszeni do wprowadzenia wymaganego przez UE 15-procentowego udziału OZE, ale te źródła energii są niestabilne i muszą być kompensowane gazem. Z czasem będziemy odchodzić od energetyki kopalnej, ale to wymaga wiele czasu, a nie roku lub dwóch. Dlatego obecnie rynek mocy to jedyne racjonalne rozwiązanie i najlepsza odpowiedź na ryzyko niestabilności systemu, wynikające z charakterystyki obecnych źródeł wytwórczych" - podsumował były wicepremier.

  Pierwsze czytanie projektu ustawy o rynku mocy miało się odbyć w Sejmie we wrześniu, jednak resort energii podał, że rozpoczęcie parlamentarnych prac zostało przesunięte ze względu na potrzebę dodatkowych uzgodnień z Komisją Europejską. Jednak wiceminister energii Andrzej Piotrowski zapowiadał, że projekt ten może wrócić pod obrady Sejmu w październiku.

  W uzasadnieniu do projektu ustawy podkreślono, że w Polsce może w przeciągu dwóch dekad wystąpić znaczący niedobór mocy wytwórczych, wynikający z jednej strony z przewidywanego wzrostu zapotrzebowania szczytowego na moc i energię elektryczną, z drugiej - znacznego zakresu planowanych wycofań jednostek wytwórczych z eksploatacji.

  (ISBnews)

 • 22.09, 12:41Piotrowski z ME: Rynek mocy może wrócić pod obrady Sejmu w przyszłym miesiącu 

  Warszawa, 22.09.2017 (ISBnews) - Projekt ustawy o rynku mocy może wrócić pod obrady Sejmu w przyszłym miesiącu, poinformował wiceminister energii Andrzej Piotrowski. 

  "Sądzę, że tak" - powiedział Piotrowski dziennikarzom, w odpowiedzi na pytanie, czy projekt ustawy o rynku mocy może wrócić do Sejmu w przyszłym miesiącu.

  "Musimy poświęcić sporo czasu na dyskusję z mediami i z Sejmem, żeby wyjaśnić pewne kwestie" - wskazał wiceminister.

  Dodał, że dyskusja wokół rozwiązań rynku mocy prowadzona z Komisją Europejską również mają wpływ na prace nad ustawą.

  "Chcielibyśmy, żeby dokument przedstawiony w Sejmie był jak najbliższy wersji finalnej. To nie jest tak, że Komisja ma 'wajchę', którą może przesunąć, żeby uruchomić proces, ale chcielibyśmy mieć poczucie, że dialog techniczny doprowadził do konsensusu" - tłumaczył Piotrowski.

  Jego zdaniem, kluczem do objęcia nowymi rozwiązaniami istniejących bloków węglowych, w kontekście potencjalnego wymagania 550 g/KWh emisji CO2, mogą być derogacje.

  Wiceminister wskazał też, że kluczowe dla przyszłej strategii energetycznej dla Polski są rozmowy z KE dotyczące tzw. pakietu zimowego.

  "Jeżeli nawet wcześniej opublikowalibyśmy coś, to byłoby warunkowe" - powiedział.

  "Chodzi tu o efekt całościowy, stąd nasza propozycja, żebyśmy spróbowali patrzeć na cały sektor, a nie kierowali się dyskusjami o poszczególnych kominach, bo wówczas praktycznie nie mamy szans" - podkreślił.

  Pierwsze czytanie projektu ustawy o rynku mocy miało się odbyć w Sejmie w ub. tygodniu, jednak resort energii podał, że rozpoczęcie parlamentarnych prac zostało przesunięte ze względu na potrzebę dodatkowych uzgodnień z Komisją Europejską.

  W uzasadnieniu do projektu ustawy podkreślono, że w Polsce może w przeciągu dwóch dekad wystąpić znaczący niedobór mocy wytwórczych, wynikający z jednej strony z przewidywanego wzrostu zapotrzebowania szczytowego na moc i energię elektryczną, z drugiej - znacznego zakresu planowanych wycofań jednostek wytwórczych z eksploatacji.

  (ISBnews)

   

 • 20.09, 16:55ME skierowało do konsultacji projekt zmian w nadzorze nad spółkami energet. 

  Warszawa, 20.09.2017 (ISBnews) - Ministerstwo Energii skierowało do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych projekt nowelizacji ustawy o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw energii oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych, prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych oraz ustawy o zarządzaniu kryzysowym, podał resort. Projekt przewiduje m.in. powołanie pełnomocników ds. ochrony infrastruktury krytycznej i przekazanie nadzoru nad operatorami przesyłowymi pełnomocnikowi rządu ds. kluczowej infrastruktury energetycznej.

  "Proponowane zmiany mają na celu wzmocnienie systemu ochrony infrastruktury krytycznej oraz dostosowanie przepisów ustawy o szczególnych uprawnieniach ministra energii do przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne" – czytamy w komunikacie.

  Projekt przewiduje m.in. utworzenie instytucji pełnomocnika ds. ochrony infrastruktury krytycznej, funkcjonującego w strukturach organizacyjnych operatorów infrastruktury krytycznej (tzn. systemów zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa, łączności i sieci teleinformatycznych) przy jednoczesnym usunięciu pojęcia "osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami właściwymi w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej".

  "Efektem proponowanych rozwiązań będzie zapewnienie, przy pomocy instytucji pełnomocnika maksymalnie efektywnie współpracy operatorów infrastruktury krytycznej z administracją publiczną w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej, co przełoży się na jakość każdego z aspektów ochrony tej infrastruktury"- czytamy w "Ocenie skutków regulacji".

  Ponadto projekt przewiduje m.in. przekazanie nadzoru nad Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi (PSE) oraz Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz-System pełnomocnikowi rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.

  "Proponowana zmiana wprowadzana jest z uwagi na brzmienie art 9d ust. 1a Prawa energetycznego, zgodnie z którym w celu zapewnienia niezależności operatora systemu przesyłowego oraz operatora systemu połączonego ta sama osoba lub podmiot nie może bezpośrednio lub pośrednio wywierać decydującego wpływu lub wykonywać innych praw względem przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się produkcją, wytwarzaniem lub obrotem paliwami gazowymi albo wytwarzaniem lub obrotem energią elektryczną oraz bezpośrednio lub pośrednio wywierać decydującego wpływu lub wykonywać innych praw względem operatora systemu przesyłowego lub połączonego ani wywierać decydującego wpływu na system przesyłowy lub system połączony" – czytamy dalej.

  (ISBnews)

 • 20.09, 10:16Tobiszowski z ME: Komitet Stały wkrótce zajmie się ustawą o elektromobilności 

  Warszawa, 20.09.2017 (ISBnews) - Komitet Stały Rady Ministrów wkrótce będzie mógł zająć się projektem ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, poinformował wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.

  "Jeśli chodzi o projekt ustawy o elektromobilności, to konsultacje są zakończone i będziemy lada moment przedstawiać projekt na Komitecie Stałym" - powiedział Tobiszowski na otwarciu konferencji "Nafta-Gaz-Chemia 2017".

  Ministerstwo Energii skierowało projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych do konsultacji pod koniec kwietnia br. Liczyło wówczas, że ustawa wejdzie w życie od 1 stycznia 2018 r. Projekt ustawy zakłada m.in. konkursy na budowę infrastruktury ładowania w 32 gminach, zwolnienia finansowe dla firm i ułatwienia dla kierowców poruszających się samochodami elektrycznymi.

  (ISBnews)

   

 • 20.09, 10:12Tobiszowski z ME: Regulacje dot. paliw stałych wejdą w życie na przełomie X i XI 

  Warszawa, 20.09.2017 (ISBnews) - Ministerstwo Energii liczy na dokończenie uzgodnień w sprawie ustawy o jakości paliw stałych w najbliższym czasie i uchwalenie ustawy na przełomie października i listopada, poinformował wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski

  "Ustawa o jakości paliw stałych przeszła przez Komitet Stały. Wypracowaliśmy tę ustawę z Ministerstwem Środowiska i Ministerstwem Rozwoju Regionalnego" - powiedział Tobiszowski dziennikarzom w kuluarach konferencji "Nafta-Gaz-Chemia 2017".

  Dodał, że zapisy ustawy konsultowane były także z Ministerstwem Finansów i Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

  "Jesteśmy na finale. Chcemy w przyszłym tygodniu dopiąć te uzgodnienia przed przyjęciem projektu przez rząd" - powiedział wiceminister.

  Wskazał, że Rada Ministrów prawdopodobnie zajmie się projektem na początku października.

  "Myślę, że w parlamencie nie powinno być większych zastrzeżeń, bo projekt jest znany parlamentarzystom. Zakładam, że na przełomie października i listopada ustawa wejdzie w życie i zacznie obowiązywać" - podsumował Tobiszowski.

  Informując o pracach nad projektem, Kancelaria Premiera Rady Ministrów wskazywała, że obecnie większość konsumentów decydując się na zakup paliw stałych, przede wszystkim kieruje się ceną, nie zwracając uwagi na jego jakość. Wynika to z tego, iż klienci są pozbawieni możliwości wyboru zakupu paliwa stałego w oparciu o wskaźnik jego jakości, z uwagi na brak przepisów określających wymagania jakościowe paliw stałych, co skutkuje m.in. rozregulowaniem tego rynku. Bez względu na to czy paliwo stałe pochodzi z rynku krajowego czy też jest importowane, powinno spełniać wymagania jakościowe regulowane odpowiednimi normami prawnymi. W związku z tym uzasadnione jest wprowadzenie wymagań jakościowych dla paliw stałych. Nowelizacja wprowadzi wymagania jakościowych dla paliw stałych oraz umożliwi kontrolowanie jakości paliw stałych.

  (ISBnews)

   

 • 15.09, 08:30Tchórzewski: Rachunki za prąd wzrosną przez rynek mocy o 1,5-2 zł mies. od 2021 

  Warszawa, 15.09.2017 (ISBnews) - Wprowadzenie rynku mocy przełoży się na wzrost rachunków za energię elektryczną od 2021-2022, przy czym opłaty zwiększą się wówczas o ok. 1,5-2 zł na miesiąc, przewiduje minister energii Krzysztof Tchórzewski.

  "Ustawa o rynku mocy przewiduje kontraktowanie elektrowni, które będą czekały na to, by dać energię elektryczna w tym momencie, kiedy spada zużycie z odnawialnych źródeł energii" - powiedział Tchórzewski w wywiadzie dla TVP Info.

  "Za czekanie im [tj. wytwórcom energii] trzeba zapłacić. Jeżeli wprowadzimy rynek mocy, to gdzieś na poziomie roku 2021-2022 - bo dopiero wtedy będzie trzeba płacić, ponieważ ta energia jest kontraktowana 5 lat do przodu - wtedy będą pierwsze aukcje i pierwsze kontrakty realizowane. Wtedy może to oznaczać dla odbiorcy w gospodarstwie domowym 1,5-2 zł miesięcznie w rachunku, ale nie na obecnym etapie" - dodał minister.

  Pierwsze czytanie projektu ustawy o rynku mocy miało się odbyć dziś w Sejmie, jednak resort energii podał, że rozpoczęcie parlamentarnych prac zostało przesunięte ze względu na potrzebę dodatkowych uzgodnień z Komisją Europejską.

  W uzasadnieniu do projektu ustawy podkreślono, że w Polsce może w przeciągu dwóch dekad wystąpić znaczący niedobór mocy wytwórczych, wynikający z jednej strony z przewidywanego wzrostu zapotrzebowania szczytowego na moc i energię elektryczną, z drugiej - znacznego zakresu planowanych wycofań jednostek wytwórczych z eksploatacji.

  Tchórzewski powiedział też w TVP Info, że nie spodziewa się w 2018 r. podwyżek cen energii elektrycznej spowodowanej wyższymi cenami węgla.

  "Wzrost cen węgla w tej chwili jest pewnym naturalnym ruchem, który się dzieje na całym świecie, jednak u nas węgiel jest kontraktowany przez elektrownie na dłuższe okresy niż 1-2 lata. Obecnie więc nasza energetyka płaci za węgiel ok. 1 mld zł mniej rocznie niż musiałaby płacić według obecnych cen na świecie. W związku z tym - mimo, że węgiel zdrożał i kopalnie uzyskują wyższe ceny za węgiel, ale nie na tyle wyższe, żeby musiały doprowadzić do tego, żeby np. od przyszłego roku zdrożała energia elektryczna. Z tego powodu energia elektryczna w najbliższym czasie - a najbliższy czas to przyszły rok - na pewno nie zdrożeje" - wskazał minister.

  (ISBnews)

   

 • 14.09, 15:48ME planuje zachęty dla carsharingu w ustawie o elektromobilności 

  Warszawa, 14.09.2017 (ISBnews) - Ministerstwo Energii planuje w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych umieścić zachęty, które umożliwią rozwój carsharingu, poinformował wiceminister energii Michał Kurtyka.

  "Dodatkowe zachęty, które umożliwią popularyzację tego modelu biznesowego planujemy umieścić także w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych, nad którą obecnie pracujemy" - powiedział Kurtyka, cytowany w komunikacie.

  "Wraz z zaproponowanym przez ME Planem Rozwoju Elektromobilności, rozwój alternatywnych form transportu zyskał wsparcie administracji państwowej. Plan stwarza przestrzeń dla rozwoju rynku carsharingu w naszym kraju, zwłaszcza w połączeniu z preferencyjnymi możliwościami parkowania w centrach miast" - wskazał wiceminister.

  Projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych został w kwietniu 2017 r. skierowany do konsultacji publicznych i do uzgodnień międzyresortowych.

  (ISBnews)

 • 06.09, 12:16Tchórzewski: Po Ostrołęce nie chcemy budować konwencjonalnych bloków węglowych 

  Krynica-Zdrój, 06.09.2017 (ISBnews) - Ministerstwo Energii zakłada, że po bloku energetycznym Ostrołęka C nie będą w Polsce budowane konwencjonalne bloki węglowe, poinformował minister Krzysztof Tchórzewski. Planowany jest pilotaż w technologii zgazowania węgla, którego koszt szacowany jest na 5 mld zł.

  "Ja bym nie chciał, żeby [po Ostrołęce C] były budowane konwencjonalne bloki węglowe" - powiedział Tchórzewski dziennikarzom w kuluarach Forum Ekonomicznego w Krynicy.

  Wskazał, że istotny będzie pilotaż w postaci budowy bloku 500 MW w technologii zgazowania węgla, planowanego przez Eneę. Kilka lat funkcjonowania bloku pozwoli ocenić opłacalność technologii i jej funkcjonowanie w systemie.

  "Szacujemy, że koszt tego bloku będzie w granicach 5 mld zł" - powiedział Tchórzewski.

  W grudniu 2016 r. Energa i Enea ogłosiły postępowanie przetargowe na wyłonienie generalnego wykonawcy budowy Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1 000 MWe. Inwestycja będzie realizowana wspólnie przez Grupy Energa i Enea, na podstawie umowy inwestycyjnej zawartej 8 grudnia br. Obie spółki szacują, że budowa mogłaby się rozpocząć w 2018 roku i zakończyć w 2023 roku, a komercyjna działalność Elektrowni Ostrołęka C spodziewana jest w 2024 roku.

  (ISBnews)

   

 • 06.09, 08:11Tchórzewski: Chcę przekonać rząd do energetyki jądrowej 

  Krynica-Zdrój, 06.09.2017 (ISBnews) - Minister energii Krzysztof Tchórzewski zadeklarował się jako zwolennik elektrowni jądrowej i zapowiedział, że chce przekonać do niej polski rząd.

  "Jestem zwolennikiem tego, by iść w kierunku elektrowni jądrowej i chcę polski rząd do tego przekonać. Wiemy, jaki jest nastrój na świecie w energetyce jądrowej - państwa chcą od tego odchodzić, ale dla Polski w moim przekonaniu jest to bezpieczne. Pozwoli też na uniknięcie dużego kryzysu gospodarczego, jeśli nie wypełnimy ustaleń pakietu zimowego. Nie chcemy być w stałym konflikcie z KE" - powiedział Tchórzewski dziennikarzom w kuluarach Forum Ekonomicznego w Krynicy.

  Dodał, że ma nadzieje na wsparcie wicepremiera Mateusza Morawieckiego w planach budowy elektrowni jądrowej.

  "Mamy grupę osób w Polsce, które są przeciwnikami tej energetyki jądrowej i musimy wszystkich przekonać, że Polska musi zając się energetyką jądrową" - podkreślił minister.

  W połowie sierpnia Tchórzewski informował, że Polska może samodzielnie sfinansować budowę elektrowni jądrowej, natomiast na dostawę technologii ma być ogłoszony przetarg. Nie wskazał jednak, kiedy ostateczna decyzja o budowie zostanie podjęta.

  W połowie maja 2017 r. zapowiadał, że decyzja dotycząca budowy elektrowni jądrowej w Polsce może zapaść w tym roku, a najpóźniej zostanie ona podjęta przed 2020 r. Wcześniej wskazywał, że Ministerstwo Energii kontynuuje prace przygotowawcze do budowy w Polsce elektrowni atomowej, konieczne jest jednak znalezienie nowego modelu finansowania zamiast zakładanego wcześniej tzw. mechanizmu różnicowego.

  W sierpniu 2016 r. Ministerstwo Energii podało, że przygotowuje program budowy elektrowni jądrowej o mocy ok. 1 000 MW, który ma być zbudowany w ciągu 10 lat. Jednocześnie wskazało na potrzebę budowy trzech kolejnych bloków węglowych.

  (ISBnews)

   

 • 31.08, 09:33ME przedstawiło założenia nowego systemu wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji 

  Warszawa, 31.08.2017 (ISBnews) - Ministerstwo Energii przedstawiło założenia systemu wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji (CHP – combined heat and power), opartego o formułę premii dopłacanej do ceny energii elektrycznej dla instalacji istniejących oraz o rozwiązania aukcyjne dla nowych instalacji.

  "Zwiększenie nakładów inwestycyjnych w tym obszarze przełoży się na stymulowanie wzrostu gospodarczego, zaś ograniczenia niskiej emisji, przyczynią się do poprawy jakości powietrza. Wsparciem objęte zostaną zarówno nowe, jak i istniejące instalacje CHP" - czytamy w komunikacie.

  Założenia dla wsparcia istniejących instalacji CHP to:

  - przedmiotem wsparcia będzie premia do wytworzonej energii elektrycznej,

  - wysokość premii referencyjnej ustalana będzie corocznie przez Ministra Energii,

  - uzyskanie premii poprzedzać będzie proces prekwalifikacji przypisujący poszczególne instalacje do właściwych koszyków,

  - jednostki wysokosprawnej kogeneracji zostaną przypisane do stosownych koszyków, które grupować będą instalacje o porównywalnych parametrach ekonomicznych (koszty wytwarzania energii elektrycznej),

  - uwzględniona zostanie struktura wiekowa instalacji.

  Natomiast założenia dla wsparcia dla nowych instalacji to:

  - nowy system wsparcia, oparty o rozwiązania aukcyjne (aukcje w formule "pay as bid"),

  - zachowanie konkurencyjności aukcji,

  - wsparcie udzielane będzie na okres 15 lat,

  - przedmiotem aukcji będzie premia do wytworzonej energii elektrycznej, a aukcje poprzedzać będzie proces prekwalifikacji,

  - aukcje przeprowadzane będą odrębnie w 3 koszykach aukcyjnych – osobno dla instalacji przemysłowych oraz pozostałych instalacji (w tym przypadku wprowadzony zostanie podział na instalacje do i powyżej 20 MW mocy zainstalowanej elektrycznej),

  - budżet aukcyjny ustalany będzie przez ministra energii w roku poprzedzającym rok przeprowadzenia aukcji, Minister Energii określać będzie (niewiążąco) 3 letnią perspektywę budżetu aukcyjnego,

  - minister energii określać będzie maksymalną wysokość premii w ramach każdego z 3 koszyków aukcyjnych,

  - mechanizm wsparcia będzie uwzględniał zmienność kosztów wytwarzania energii w czasie - możliwość zmiany wysokości premii w zależności od zdefiniowanych warunków zewnętrznych,

  - monitorowanie procesu inwestycyjnego po wygraniu w aukcji oraz monitorowanie i rozliczanie wytwarzania energii po zrealizowaniu inwestycji.

  "Dla instalacji o mocy zainstalowanej elektrycznej do 1 MW stworzony zostanie system feed in premium (z jedną premią dla wszystkich instalacji bez względu na wielkość mocy, rodzaj paliwa oraz charakterystykę pracy)" - podano także.

  (ISBnews)

   

 • 16.08, 08:17Prezydent podpisał nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii 

  Warszawa, 16.08.2017 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE), która zmienia sposób określania wysokości opłaty zastępczej poprzez powiązanie jej wysokości z rynkowymi cenami praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia, podała Kancelaria Prezydenta.

  "Celem ustawy, jak wskazano w uzasadnieniu projektu ustawy (druk nr 1733), jest wprowadzenie rozwiązania ułatwiającego zrównoważony rozwój w obszarze odnawialnych źródeł energii, poprzez zmianę wysokości jednostkowej opłaty, będącej elementem pozwalającym na uelastycznienie rynku zielonych certyfikatów, oraz - w perspektywie długoterminowej - zmniejszenie nadpodaży certyfikatów na tym rynku" - czytamy w informacji.

  Obowiązująca obecnie opłata zastępcza wynosi 300,03 zł. Zgodnie z nowelizacją, jednostkowa opłata zastępcza będzie wyznaczana na podstawie średniej ceny praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w poprzednim roku kalendarzowym i będzie naliczana w oparciu o wskaźnik 125% rocznej ceny średnioważonej praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia innych niż wydanych dla energii elektrycznej z biogazu rolniczego, z tym, że nie będzie mogła być wyższa niż 300,03 zł za 1 MWh.

  Drugi ze zmienianych przepisów odnosi się do określenia sposobu ustalania opłaty za wpis do rejestru świadectw pochodzenia, powiązanego z wysokością opłaty zastępczej.

  Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, podano także.

  (ISBnews)

   

 • 28.07, 13:36Lewiatan: Ustawa o OZE jest niekorzystna dla branży 

  Warszawa, 28.07.2017 (ISBnews) -  Senat przegłosował nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii. To kolejna ustawa energetyczna, która została uchwalona bez konsultacji społecznych i jest niekorzystna dla branży OZE, uważa Konfederacja Lewiatan.

  "Ustawa, której projekt zgłosili posłowie, jest niekorzystna dla branży OZE, ponieważ nie przyczyni się w żaden sposób do rozwiązania problemu nadpodaży rynkowej świadectw pochodzenia. Wręcz przeciwnie, będzie miała negatywny wpływ  na sytuację ekonomiczną wielu inwestorów OZE" – powiedziała dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan Daria Kulczycka, cytowana w komunikacie.

  Według Lewiatana, projekt ustawy nie uzyskał pozytywnej opinii Urzędu Regulacji Energetyki. Zdaniem prezesa URE nowe regulacje zaszkodzą branży energetyki odnawialnej, bo oparte są na błędnych przesłankach i nieprawdziwych danych.

  "Spore trudności z restrukturyzacją finansowania projektów opartych na długoterminowych umowach pomiędzy inwestorami i podmiotami zobowiązanymi (wśród których największe to spółki obrotu kontrolowane przez Skarb Państwa) mogą mieć banki. Po wejściu w życie przepisu wiążącego wysokość jednostkowej opłaty zastępczej z cenami zielonych certyfikatów, te długoterminowe umowy będą wymagać dostosowania do nowego stanu prawnego i konieczności ich renegocjowania. To negatywnie wpłynie na sytuację ekonomiczną wielu inwestorów OZE" - czytamy także. 

  (ISBnews)

 • 11.07, 16:29Tobiszowski z ME: Węgiel to ok. 60% w miksie energetycznym planowanym na 2030 r. 

  Warszawa, 11.07.2017 (ISBnews) - Węgiel kamienny i brunatny będą miały niecałe 60% udziału w miksie energetycznym Polski zakładanym na 2030 r., poinformował wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.

  "[Jeśli chodzi o miks energetyczny w 2030 r.,] niecałe 60% to będzie węgiel kamienny, brunatny. Pozostałe to OZE i energia odnawialna i to, co będzie w gazie" - powiedział Tobiszowski dziennikarzom po wspólnym posiedzeniu Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników i Zespołu Trójstronnego ds. Branży Węgla Brunatnego, na którym omawiano założenia polityki energetycznej państwa.

  "Nie wykluczamy inwestycji w energetykę jądrową" - dodał wiceminister. Według niego, energetyka jądrowa ma być pewnym uzupełnieniem planowanej polityki energetycznej.

  Zauważył także, że szczególne znaczenie dla eksploatacji i wykorzystania węgla w wytwarzaniu energii będzie mieć polityka klimatyczna (m.in. ceny uprawnień do emisji CO2) i polityka środowiskowa UE. Podkreślił, że w tym kontekście będzie istotny także ostateczny kształt regulacji zaproponowanych przez KE w pakiecie "Czysta energia dla wszystkich Europejczyków" (tzw. Pakiecie Zimowym). Jak podkreślił resort energii w komunikacie opublikowanym po spotkaniu, Tobiszowski wskazał, że "Polska będzie prowadzić działania mające na celu maksymalne ograniczenie negatywnego wpływu regulacji UE na sektor energii w naszym kraju".

  Dodał, że jednym z celów polityki energetycznej - w perspektywie wieloletniej - będzie również zmniejszenie poziomu emisji CO2 z sektora energii.

  "Dążąc do tego celu musimy przede wszystkim brać pod uwagę interesy gospodarcze Polski, sektora energetycznego oraz potrzeby energetyczne obywateli" - zauważył wiceminister.

  Zaznaczył również, że głównym instrumentem ograniczenia emisji CO2 będzie zastępowanie jednostek wytwórczych energii elektrycznej, których emisyjność przekracza normy, a ich średnioroczna sprawność wynosi mniej niż 35%, nowymi, wysokosprawnymi jednostkami opartymi o krajowe zasoby energetyczne. Dodał, że aby zapobiec niedoborom mocy wytwórczych energii elektrycznej wdrożone zostaną mechanizmy wspierające rozwój i modernizację konwencjonalnych źródeł wytwórczych w postaci rynku mocy, podał resort.

  (ISBnews)