Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 19.10, 13:02Tchórzewski: Sejm zajmie się ustawą o rynku mocy w środę lub czwartek 

  Siedlce, 19.10.2017 (ISBnews) - Pierwsze czytanie projektu ustawy o rynku mocy może odbyć się w środę lub czwartek w przyszłym tygodniu. Jednocześnie wciąż trwają rozmowy z Komisją Europejską, poinformował minister energii Krzysztof Tchórzewski.

  "Ustawa ma już numer druku. W środę lub czwartek będzie pierwsze czytanie" - powiedział Tchórzewski dziennikarzom w kuluarach Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego w Siedlcach.

  Projekt ustawy o rynku mocy znalazł się w porządku obrad posiedzenia Sejmu zaplanowanego na 25-27 października (środa-piątek).

  Do prac nad projektem ustawy i wprowadzania poprawek będzie powołana podkomisja, w ramach Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa.

  "Jednocześnie nadal prowadzimy rozmowy z Komisją Europejską, ale chcemy, żeby prace nabrały tempa" - dodał minister.

  Nie wskazał, które obszary są kwestionowane przez KE i mogą wymagać zmian.

  Tchórzewski potwierdził też, że celem jest uchwalenie ustawy do końca roku.

  W ub. tygodniu minister mówił, że Ministerstwo Energii rozmawia z Komisją Europejską na temat derogacji i ma nadzieję na uchwalenie i notyfikację w Komisji ustawy o rynku mocy jeszcze w tym roku.

  Pierwsze czytanie projektu ustawy o rynku mocy miało się odbyć w Sejmie w połowie września, jednak resort energii podał, że rozpoczęcie parlamentarnych prac zostało przesunięte ze względu na potrzebę dodatkowych uzgodnień z Komisją Europejską.

  W uzasadnieniu do projektu ustawy podkreślono, że w Polsce może w przeciągu dwóch dekad wystąpić znaczący niedobór mocy wytwórczych, wynikający z jednej strony z przewidywanego wzrostu zapotrzebowania szczytowego na moc i energię elektryczną, z drugiej - znacznego zakresu planowanych wycofań jednostek wytwórczych z eksploatacji.

  (ISBnews)

   

 • 04.10, 18:03KE wzywa Polskę do dostosowania przepisów dot. infrastruktury paliw alternatyw. 

  Warszawa, 04.10.2017 (ISBnews) - Komisja Europejska (KE) wezwała Polskę oraz 8 innych państw członkowskich do transpozycji przepisów dotyczących rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, podała KE. Wyznaczony termin minął 18 listopada 2016 r. 

  Komisja zwróciła się do Bułgarii, Danii, Estonii, Francji, Litwy, Malty, Polski, Rumunii i Szwecji o dokonanie pełnej transpozycji przepisów UE w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (dyrektywa 2014/94/UE). 

  "Głównym celem dyrektywy jest ustanowienie wspólnych ram szeroko zakrojonej rozbudowy infrastruktury paliw alternatywnych w Europie. Ma to zasadnicze znaczenie dla zmniejszenia uzależnienia od transportu ropy naftowej, ograniczenia jego wpływu na środowisko, a tym samym wzmocnienia wiodącej roli Europy w walce ze zmianą klimatu" - czytamy w komunikacie. 

  W dyrektywie określono minimalne wymogi dotyczące rozbudowy infrastruktury paliw alternatywnych, w tym punktów ładowania pojazdów elektrycznych oraz punktów tankowania gazu ziemnego i wodoru.  Miała ona zostać wdrożona najpóźniej do dnia 18 listopada 2016 r. Jednak wymienione państwa członkowskie zgłosiły Komisji jedynie część środków zapewniających transpozycję dyrektywy do prawa krajowego. 

  "Wspomniane 9 państw członkowskich ma teraz dwa miesiące na zgłoszenie Komisji pełnej transpozycji tej dyrektywy, w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE" - podsumowano w komunikacie. 

  (ISBnews)

 • 04.10, 13:12Steinhoff: Rynek mocy to najlepsza odpowiedź na ryzyko niestabilności systemu 

  Warszawa, 04.10.2017 (ISBnews) - Rynek mocy to jedyne racjonalne rozwiązanie i najlepsza odpowiedź na ryzyko niestabilności systemu, wynikające z charakterystyki obecnych źródeł wytwórczych, uważa były wicepremier i minister gospodarki Janusz Steinhoff.

  "Gwarantem bezpieczeństwa energetycznego w Polsce jeszcze długo będą źródła konwencjonalne. Energia wytwarzana ze źródeł odnawialnych, ze względu na specyfikę ich pracy, nie odpowiada popytowi zgłaszanemu w danym momencie. Potrzebujemy mocy, które w każdej chwili będą gotowe do uzupełnienia luki energetycznej w momencie kiedy zapotrzebowanie przekroczy zdolności wytwórcze. Utrzymywanie gotowości kosztuje, ale należy pamiętać, że to posunięcie konieczne dla zapewnienia pewnych i stałych dostaw energii" - powiedział ISBnews Steinhoff.

  Podkreślił, że kiedyś w celu zapewnienia stabilności systemu stosowano kontrakty długoterminowe. Obecnie mamy możliwość wykorzystania skuteczniejszego narzędzia - jest nim rynek mocy.

  "Stąd potrzeba regulacji prawnych, które przyspieszą prace nad wprowadzeniem tego potrzebnego Polsce rozwiązania. Po zapowiedziach Ministerstwa Energii możemy się spodziewać, że ustawa o rynku mocy niebawem trafi do Sejmu. Energetyka stale się rozwija i implementuje nowe technologie, które mają nas chronić przed blackoutem i racjonalizować przesył mocy. Jednak budowa nowoczesnej infrastruktury wymaga czasu i w tym kontekście rynek mocy jest niezbędny" - dodał Steinhoff.

  Według niego, problemem jest Unia Europejska, która uważa, że rynek mocy jest pomocą publiczną, a ta według norm może być udzielona tylko blokom o emisji poniżej 550 g/kWh.

  "W Polsce nie ma takich siłowni. Ten zapis pakietu zimowego eliminuje paliwa stałe ze źródeł energii. Słusznie, że oprotestowujemy te zapisy ponieważ są one nie do przyjęcia przez Polskę. Jesteśmy w specyficznej sytuacji, gdy większość energii pochodzi z węgla brunatnego i kamiennego. Nie mamy elektrowni atomowej i mało energii czerpiemy z gazu. Do 2020 r. jesteśmy zmuszeni do wprowadzenia wymaganego przez UE 15-procentowego udziału OZE, ale te źródła energii są niestabilne i muszą być kompensowane gazem. Z czasem będziemy odchodzić od energetyki kopalnej, ale to wymaga wiele czasu, a nie roku lub dwóch. Dlatego obecnie rynek mocy to jedyne racjonalne rozwiązanie i najlepsza odpowiedź na ryzyko niestabilności systemu, wynikające z charakterystyki obecnych źródeł wytwórczych" - podsumował były wicepremier.

  Pierwsze czytanie projektu ustawy o rynku mocy miało się odbyć w Sejmie we wrześniu, jednak resort energii podał, że rozpoczęcie parlamentarnych prac zostało przesunięte ze względu na potrzebę dodatkowych uzgodnień z Komisją Europejską. Jednak wiceminister energii Andrzej Piotrowski zapowiadał, że projekt ten może wrócić pod obrady Sejmu w październiku.

  W uzasadnieniu do projektu ustawy podkreślono, że w Polsce może w przeciągu dwóch dekad wystąpić znaczący niedobór mocy wytwórczych, wynikający z jednej strony z przewidywanego wzrostu zapotrzebowania szczytowego na moc i energię elektryczną, z drugiej - znacznego zakresu planowanych wycofań jednostek wytwórczych z eksploatacji.

  (ISBnews)

 • 22.09, 12:41Piotrowski z ME: Rynek mocy może wrócić pod obrady Sejmu w przyszłym miesiącu 

  Warszawa, 22.09.2017 (ISBnews) - Projekt ustawy o rynku mocy może wrócić pod obrady Sejmu w przyszłym miesiącu, poinformował wiceminister energii Andrzej Piotrowski. 

  "Sądzę, że tak" - powiedział Piotrowski dziennikarzom, w odpowiedzi na pytanie, czy projekt ustawy o rynku mocy może wrócić do Sejmu w przyszłym miesiącu.

  "Musimy poświęcić sporo czasu na dyskusję z mediami i z Sejmem, żeby wyjaśnić pewne kwestie" - wskazał wiceminister.

  Dodał, że dyskusja wokół rozwiązań rynku mocy prowadzona z Komisją Europejską również mają wpływ na prace nad ustawą.

  "Chcielibyśmy, żeby dokument przedstawiony w Sejmie był jak najbliższy wersji finalnej. To nie jest tak, że Komisja ma 'wajchę', którą może przesunąć, żeby uruchomić proces, ale chcielibyśmy mieć poczucie, że dialog techniczny doprowadził do konsensusu" - tłumaczył Piotrowski.

  Jego zdaniem, kluczem do objęcia nowymi rozwiązaniami istniejących bloków węglowych, w kontekście potencjalnego wymagania 550 g/KWh emisji CO2, mogą być derogacje.

  Wiceminister wskazał też, że kluczowe dla przyszłej strategii energetycznej dla Polski są rozmowy z KE dotyczące tzw. pakietu zimowego.

  "Jeżeli nawet wcześniej opublikowalibyśmy coś, to byłoby warunkowe" - powiedział.

  "Chodzi tu o efekt całościowy, stąd nasza propozycja, żebyśmy spróbowali patrzeć na cały sektor, a nie kierowali się dyskusjami o poszczególnych kominach, bo wówczas praktycznie nie mamy szans" - podkreślił.

  Pierwsze czytanie projektu ustawy o rynku mocy miało się odbyć w Sejmie w ub. tygodniu, jednak resort energii podał, że rozpoczęcie parlamentarnych prac zostało przesunięte ze względu na potrzebę dodatkowych uzgodnień z Komisją Europejską.

  W uzasadnieniu do projektu ustawy podkreślono, że w Polsce może w przeciągu dwóch dekad wystąpić znaczący niedobór mocy wytwórczych, wynikający z jednej strony z przewidywanego wzrostu zapotrzebowania szczytowego na moc i energię elektryczną, z drugiej - znacznego zakresu planowanych wycofań jednostek wytwórczych z eksploatacji.

  (ISBnews)

   

 • 20.09, 16:55ME skierowało do konsultacji projekt zmian w nadzorze nad spółkami energet. 

  Warszawa, 20.09.2017 (ISBnews) - Ministerstwo Energii skierowało do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych projekt nowelizacji ustawy o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw energii oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych, prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych oraz ustawy o zarządzaniu kryzysowym, podał resort. Projekt przewiduje m.in. powołanie pełnomocników ds. ochrony infrastruktury krytycznej i przekazanie nadzoru nad operatorami przesyłowymi pełnomocnikowi rządu ds. kluczowej infrastruktury energetycznej.

  "Proponowane zmiany mają na celu wzmocnienie systemu ochrony infrastruktury krytycznej oraz dostosowanie przepisów ustawy o szczególnych uprawnieniach ministra energii do przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne" – czytamy w komunikacie.

  Projekt przewiduje m.in. utworzenie instytucji pełnomocnika ds. ochrony infrastruktury krytycznej, funkcjonującego w strukturach organizacyjnych operatorów infrastruktury krytycznej (tzn. systemów zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa, łączności i sieci teleinformatycznych) przy jednoczesnym usunięciu pojęcia "osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami właściwymi w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej".

  "Efektem proponowanych rozwiązań będzie zapewnienie, przy pomocy instytucji pełnomocnika maksymalnie efektywnie współpracy operatorów infrastruktury krytycznej z administracją publiczną w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej, co przełoży się na jakość każdego z aspektów ochrony tej infrastruktury"- czytamy w "Ocenie skutków regulacji".

  Ponadto projekt przewiduje m.in. przekazanie nadzoru nad Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi (PSE) oraz Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz-System pełnomocnikowi rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.

  "Proponowana zmiana wprowadzana jest z uwagi na brzmienie art 9d ust. 1a Prawa energetycznego, zgodnie z którym w celu zapewnienia niezależności operatora systemu przesyłowego oraz operatora systemu połączonego ta sama osoba lub podmiot nie może bezpośrednio lub pośrednio wywierać decydującego wpływu lub wykonywać innych praw względem przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się produkcją, wytwarzaniem lub obrotem paliwami gazowymi albo wytwarzaniem lub obrotem energią elektryczną oraz bezpośrednio lub pośrednio wywierać decydującego wpływu lub wykonywać innych praw względem operatora systemu przesyłowego lub połączonego ani wywierać decydującego wpływu na system przesyłowy lub system połączony" – czytamy dalej.

  (ISBnews)

 • 20.09, 10:16Tobiszowski z ME: Komitet Stały wkrótce zajmie się ustawą o elektromobilności 

  Warszawa, 20.09.2017 (ISBnews) - Komitet Stały Rady Ministrów wkrótce będzie mógł zająć się projektem ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, poinformował wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.

  "Jeśli chodzi o projekt ustawy o elektromobilności, to konsultacje są zakończone i będziemy lada moment przedstawiać projekt na Komitecie Stałym" - powiedział Tobiszowski na otwarciu konferencji "Nafta-Gaz-Chemia 2017".

  Ministerstwo Energii skierowało projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych do konsultacji pod koniec kwietnia br. Liczyło wówczas, że ustawa wejdzie w życie od 1 stycznia 2018 r. Projekt ustawy zakłada m.in. konkursy na budowę infrastruktury ładowania w 32 gminach, zwolnienia finansowe dla firm i ułatwienia dla kierowców poruszających się samochodami elektrycznymi.

  (ISBnews)

   

 • 20.09, 10:12Tobiszowski z ME: Regulacje dot. paliw stałych wejdą w życie na przełomie X i XI 

  Warszawa, 20.09.2017 (ISBnews) - Ministerstwo Energii liczy na dokończenie uzgodnień w sprawie ustawy o jakości paliw stałych w najbliższym czasie i uchwalenie ustawy na przełomie października i listopada, poinformował wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski

  "Ustawa o jakości paliw stałych przeszła przez Komitet Stały. Wypracowaliśmy tę ustawę z Ministerstwem Środowiska i Ministerstwem Rozwoju Regionalnego" - powiedział Tobiszowski dziennikarzom w kuluarach konferencji "Nafta-Gaz-Chemia 2017".

  Dodał, że zapisy ustawy konsultowane były także z Ministerstwem Finansów i Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

  "Jesteśmy na finale. Chcemy w przyszłym tygodniu dopiąć te uzgodnienia przed przyjęciem projektu przez rząd" - powiedział wiceminister.

  Wskazał, że Rada Ministrów prawdopodobnie zajmie się projektem na początku października.

  "Myślę, że w parlamencie nie powinno być większych zastrzeżeń, bo projekt jest znany parlamentarzystom. Zakładam, że na przełomie października i listopada ustawa wejdzie w życie i zacznie obowiązywać" - podsumował Tobiszowski.

  Informując o pracach nad projektem, Kancelaria Premiera Rady Ministrów wskazywała, że obecnie większość konsumentów decydując się na zakup paliw stałych, przede wszystkim kieruje się ceną, nie zwracając uwagi na jego jakość. Wynika to z tego, iż klienci są pozbawieni możliwości wyboru zakupu paliwa stałego w oparciu o wskaźnik jego jakości, z uwagi na brak przepisów określających wymagania jakościowe paliw stałych, co skutkuje m.in. rozregulowaniem tego rynku. Bez względu na to czy paliwo stałe pochodzi z rynku krajowego czy też jest importowane, powinno spełniać wymagania jakościowe regulowane odpowiednimi normami prawnymi. W związku z tym uzasadnione jest wprowadzenie wymagań jakościowych dla paliw stałych. Nowelizacja wprowadzi wymagania jakościowych dla paliw stałych oraz umożliwi kontrolowanie jakości paliw stałych.

  (ISBnews)

   

 • 15.09, 08:30Tchórzewski: Rachunki za prąd wzrosną przez rynek mocy o 1,5-2 zł mies. od 2021 

  Warszawa, 15.09.2017 (ISBnews) - Wprowadzenie rynku mocy przełoży się na wzrost rachunków za energię elektryczną od 2021-2022, przy czym opłaty zwiększą się wówczas o ok. 1,5-2 zł na miesiąc, przewiduje minister energii Krzysztof Tchórzewski.

  "Ustawa o rynku mocy przewiduje kontraktowanie elektrowni, które będą czekały na to, by dać energię elektryczna w tym momencie, kiedy spada zużycie z odnawialnych źródeł energii" - powiedział Tchórzewski w wywiadzie dla TVP Info.

  "Za czekanie im [tj. wytwórcom energii] trzeba zapłacić. Jeżeli wprowadzimy rynek mocy, to gdzieś na poziomie roku 2021-2022 - bo dopiero wtedy będzie trzeba płacić, ponieważ ta energia jest kontraktowana 5 lat do przodu - wtedy będą pierwsze aukcje i pierwsze kontrakty realizowane. Wtedy może to oznaczać dla odbiorcy w gospodarstwie domowym 1,5-2 zł miesięcznie w rachunku, ale nie na obecnym etapie" - dodał minister.

  Pierwsze czytanie projektu ustawy o rynku mocy miało się odbyć dziś w Sejmie, jednak resort energii podał, że rozpoczęcie parlamentarnych prac zostało przesunięte ze względu na potrzebę dodatkowych uzgodnień z Komisją Europejską.

  W uzasadnieniu do projektu ustawy podkreślono, że w Polsce może w przeciągu dwóch dekad wystąpić znaczący niedobór mocy wytwórczych, wynikający z jednej strony z przewidywanego wzrostu zapotrzebowania szczytowego na moc i energię elektryczną, z drugiej - znacznego zakresu planowanych wycofań jednostek wytwórczych z eksploatacji.

  Tchórzewski powiedział też w TVP Info, że nie spodziewa się w 2018 r. podwyżek cen energii elektrycznej spowodowanej wyższymi cenami węgla.

  "Wzrost cen węgla w tej chwili jest pewnym naturalnym ruchem, który się dzieje na całym świecie, jednak u nas węgiel jest kontraktowany przez elektrownie na dłuższe okresy niż 1-2 lata. Obecnie więc nasza energetyka płaci za węgiel ok. 1 mld zł mniej rocznie niż musiałaby płacić według obecnych cen na świecie. W związku z tym - mimo, że węgiel zdrożał i kopalnie uzyskują wyższe ceny za węgiel, ale nie na tyle wyższe, żeby musiały doprowadzić do tego, żeby np. od przyszłego roku zdrożała energia elektryczna. Z tego powodu energia elektryczna w najbliższym czasie - a najbliższy czas to przyszły rok - na pewno nie zdrożeje" - wskazał minister.

  (ISBnews)

   

 • 14.09, 15:48ME planuje zachęty dla carsharingu w ustawie o elektromobilności 

  Warszawa, 14.09.2017 (ISBnews) - Ministerstwo Energii planuje w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych umieścić zachęty, które umożliwią rozwój carsharingu, poinformował wiceminister energii Michał Kurtyka.

  "Dodatkowe zachęty, które umożliwią popularyzację tego modelu biznesowego planujemy umieścić także w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych, nad którą obecnie pracujemy" - powiedział Kurtyka, cytowany w komunikacie.

  "Wraz z zaproponowanym przez ME Planem Rozwoju Elektromobilności, rozwój alternatywnych form transportu zyskał wsparcie administracji państwowej. Plan stwarza przestrzeń dla rozwoju rynku carsharingu w naszym kraju, zwłaszcza w połączeniu z preferencyjnymi możliwościami parkowania w centrach miast" - wskazał wiceminister.

  Projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych został w kwietniu 2017 r. skierowany do konsultacji publicznych i do uzgodnień międzyresortowych.

  (ISBnews)

 • 06.09, 12:16Tchórzewski: Po Ostrołęce nie chcemy budować konwencjonalnych bloków węglowych 

  Krynica-Zdrój, 06.09.2017 (ISBnews) - Ministerstwo Energii zakłada, że po bloku energetycznym Ostrołęka C nie będą w Polsce budowane konwencjonalne bloki węglowe, poinformował minister Krzysztof Tchórzewski. Planowany jest pilotaż w technologii zgazowania węgla, którego koszt szacowany jest na 5 mld zł.

  "Ja bym nie chciał, żeby [po Ostrołęce C] były budowane konwencjonalne bloki węglowe" - powiedział Tchórzewski dziennikarzom w kuluarach Forum Ekonomicznego w Krynicy.

  Wskazał, że istotny będzie pilotaż w postaci budowy bloku 500 MW w technologii zgazowania węgla, planowanego przez Eneę. Kilka lat funkcjonowania bloku pozwoli ocenić opłacalność technologii i jej funkcjonowanie w systemie.

  "Szacujemy, że koszt tego bloku będzie w granicach 5 mld zł" - powiedział Tchórzewski.

  W grudniu 2016 r. Energa i Enea ogłosiły postępowanie przetargowe na wyłonienie generalnego wykonawcy budowy Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1 000 MWe. Inwestycja będzie realizowana wspólnie przez Grupy Energa i Enea, na podstawie umowy inwestycyjnej zawartej 8 grudnia br. Obie spółki szacują, że budowa mogłaby się rozpocząć w 2018 roku i zakończyć w 2023 roku, a komercyjna działalność Elektrowni Ostrołęka C spodziewana jest w 2024 roku.

  (ISBnews)

   

 • 06.09, 08:11Tchórzewski: Chcę przekonać rząd do energetyki jądrowej 

  Krynica-Zdrój, 06.09.2017 (ISBnews) - Minister energii Krzysztof Tchórzewski zadeklarował się jako zwolennik elektrowni jądrowej i zapowiedział, że chce przekonać do niej polski rząd.

  "Jestem zwolennikiem tego, by iść w kierunku elektrowni jądrowej i chcę polski rząd do tego przekonać. Wiemy, jaki jest nastrój na świecie w energetyce jądrowej - państwa chcą od tego odchodzić, ale dla Polski w moim przekonaniu jest to bezpieczne. Pozwoli też na uniknięcie dużego kryzysu gospodarczego, jeśli nie wypełnimy ustaleń pakietu zimowego. Nie chcemy być w stałym konflikcie z KE" - powiedział Tchórzewski dziennikarzom w kuluarach Forum Ekonomicznego w Krynicy.

  Dodał, że ma nadzieje na wsparcie wicepremiera Mateusza Morawieckiego w planach budowy elektrowni jądrowej.

  "Mamy grupę osób w Polsce, które są przeciwnikami tej energetyki jądrowej i musimy wszystkich przekonać, że Polska musi zając się energetyką jądrową" - podkreślił minister.

  W połowie sierpnia Tchórzewski informował, że Polska może samodzielnie sfinansować budowę elektrowni jądrowej, natomiast na dostawę technologii ma być ogłoszony przetarg. Nie wskazał jednak, kiedy ostateczna decyzja o budowie zostanie podjęta.

  W połowie maja 2017 r. zapowiadał, że decyzja dotycząca budowy elektrowni jądrowej w Polsce może zapaść w tym roku, a najpóźniej zostanie ona podjęta przed 2020 r. Wcześniej wskazywał, że Ministerstwo Energii kontynuuje prace przygotowawcze do budowy w Polsce elektrowni atomowej, konieczne jest jednak znalezienie nowego modelu finansowania zamiast zakładanego wcześniej tzw. mechanizmu różnicowego.

  W sierpniu 2016 r. Ministerstwo Energii podało, że przygotowuje program budowy elektrowni jądrowej o mocy ok. 1 000 MW, który ma być zbudowany w ciągu 10 lat. Jednocześnie wskazało na potrzebę budowy trzech kolejnych bloków węglowych.

  (ISBnews)

   

 • 31.08, 09:33ME przedstawiło założenia nowego systemu wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji 

  Warszawa, 31.08.2017 (ISBnews) - Ministerstwo Energii przedstawiło założenia systemu wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji (CHP – combined heat and power), opartego o formułę premii dopłacanej do ceny energii elektrycznej dla instalacji istniejących oraz o rozwiązania aukcyjne dla nowych instalacji.

  "Zwiększenie nakładów inwestycyjnych w tym obszarze przełoży się na stymulowanie wzrostu gospodarczego, zaś ograniczenia niskiej emisji, przyczynią się do poprawy jakości powietrza. Wsparciem objęte zostaną zarówno nowe, jak i istniejące instalacje CHP" - czytamy w komunikacie.

  Założenia dla wsparcia istniejących instalacji CHP to:

  - przedmiotem wsparcia będzie premia do wytworzonej energii elektrycznej,

  - wysokość premii referencyjnej ustalana będzie corocznie przez Ministra Energii,

  - uzyskanie premii poprzedzać będzie proces prekwalifikacji przypisujący poszczególne instalacje do właściwych koszyków,

  - jednostki wysokosprawnej kogeneracji zostaną przypisane do stosownych koszyków, które grupować będą instalacje o porównywalnych parametrach ekonomicznych (koszty wytwarzania energii elektrycznej),

  - uwzględniona zostanie struktura wiekowa instalacji.

  Natomiast założenia dla wsparcia dla nowych instalacji to:

  - nowy system wsparcia, oparty o rozwiązania aukcyjne (aukcje w formule "pay as bid"),

  - zachowanie konkurencyjności aukcji,

  - wsparcie udzielane będzie na okres 15 lat,

  - przedmiotem aukcji będzie premia do wytworzonej energii elektrycznej, a aukcje poprzedzać będzie proces prekwalifikacji,

  - aukcje przeprowadzane będą odrębnie w 3 koszykach aukcyjnych – osobno dla instalacji przemysłowych oraz pozostałych instalacji (w tym przypadku wprowadzony zostanie podział na instalacje do i powyżej 20 MW mocy zainstalowanej elektrycznej),

  - budżet aukcyjny ustalany będzie przez ministra energii w roku poprzedzającym rok przeprowadzenia aukcji, Minister Energii określać będzie (niewiążąco) 3 letnią perspektywę budżetu aukcyjnego,

  - minister energii określać będzie maksymalną wysokość premii w ramach każdego z 3 koszyków aukcyjnych,

  - mechanizm wsparcia będzie uwzględniał zmienność kosztów wytwarzania energii w czasie - możliwość zmiany wysokości premii w zależności od zdefiniowanych warunków zewnętrznych,

  - monitorowanie procesu inwestycyjnego po wygraniu w aukcji oraz monitorowanie i rozliczanie wytwarzania energii po zrealizowaniu inwestycji.

  "Dla instalacji o mocy zainstalowanej elektrycznej do 1 MW stworzony zostanie system feed in premium (z jedną premią dla wszystkich instalacji bez względu na wielkość mocy, rodzaj paliwa oraz charakterystykę pracy)" - podano także.

  (ISBnews)

   

 • 16.08, 08:17Prezydent podpisał nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii 

  Warszawa, 16.08.2017 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE), która zmienia sposób określania wysokości opłaty zastępczej poprzez powiązanie jej wysokości z rynkowymi cenami praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia, podała Kancelaria Prezydenta.

  "Celem ustawy, jak wskazano w uzasadnieniu projektu ustawy (druk nr 1733), jest wprowadzenie rozwiązania ułatwiającego zrównoważony rozwój w obszarze odnawialnych źródeł energii, poprzez zmianę wysokości jednostkowej opłaty, będącej elementem pozwalającym na uelastycznienie rynku zielonych certyfikatów, oraz - w perspektywie długoterminowej - zmniejszenie nadpodaży certyfikatów na tym rynku" - czytamy w informacji.

  Obowiązująca obecnie opłata zastępcza wynosi 300,03 zł. Zgodnie z nowelizacją, jednostkowa opłata zastępcza będzie wyznaczana na podstawie średniej ceny praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w poprzednim roku kalendarzowym i będzie naliczana w oparciu o wskaźnik 125% rocznej ceny średnioważonej praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia innych niż wydanych dla energii elektrycznej z biogazu rolniczego, z tym, że nie będzie mogła być wyższa niż 300,03 zł za 1 MWh.

  Drugi ze zmienianych przepisów odnosi się do określenia sposobu ustalania opłaty za wpis do rejestru świadectw pochodzenia, powiązanego z wysokością opłaty zastępczej.

  Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, podano także.

  (ISBnews)

   

 • 28.07, 13:36Lewiatan: Ustawa o OZE jest niekorzystna dla branży 

  Warszawa, 28.07.2017 (ISBnews) -  Senat przegłosował nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii. To kolejna ustawa energetyczna, która została uchwalona bez konsultacji społecznych i jest niekorzystna dla branży OZE, uważa Konfederacja Lewiatan.

  "Ustawa, której projekt zgłosili posłowie, jest niekorzystna dla branży OZE, ponieważ nie przyczyni się w żaden sposób do rozwiązania problemu nadpodaży rynkowej świadectw pochodzenia. Wręcz przeciwnie, będzie miała negatywny wpływ  na sytuację ekonomiczną wielu inwestorów OZE" – powiedziała dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan Daria Kulczycka, cytowana w komunikacie.

  Według Lewiatana, projekt ustawy nie uzyskał pozytywnej opinii Urzędu Regulacji Energetyki. Zdaniem prezesa URE nowe regulacje zaszkodzą branży energetyki odnawialnej, bo oparte są na błędnych przesłankach i nieprawdziwych danych.

  "Spore trudności z restrukturyzacją finansowania projektów opartych na długoterminowych umowach pomiędzy inwestorami i podmiotami zobowiązanymi (wśród których największe to spółki obrotu kontrolowane przez Skarb Państwa) mogą mieć banki. Po wejściu w życie przepisu wiążącego wysokość jednostkowej opłaty zastępczej z cenami zielonych certyfikatów, te długoterminowe umowy będą wymagać dostosowania do nowego stanu prawnego i konieczności ich renegocjowania. To negatywnie wpłynie na sytuację ekonomiczną wielu inwestorów OZE" - czytamy także. 

  (ISBnews)

 • 11.07, 16:29Tobiszowski z ME: Węgiel to ok. 60% w miksie energetycznym planowanym na 2030 r. 

  Warszawa, 11.07.2017 (ISBnews) - Węgiel kamienny i brunatny będą miały niecałe 60% udziału w miksie energetycznym Polski zakładanym na 2030 r., poinformował wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.

  "[Jeśli chodzi o miks energetyczny w 2030 r.,] niecałe 60% to będzie węgiel kamienny, brunatny. Pozostałe to OZE i energia odnawialna i to, co będzie w gazie" - powiedział Tobiszowski dziennikarzom po wspólnym posiedzeniu Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników i Zespołu Trójstronnego ds. Branży Węgla Brunatnego, na którym omawiano założenia polityki energetycznej państwa.

  "Nie wykluczamy inwestycji w energetykę jądrową" - dodał wiceminister. Według niego, energetyka jądrowa ma być pewnym uzupełnieniem planowanej polityki energetycznej.

  Zauważył także, że szczególne znaczenie dla eksploatacji i wykorzystania węgla w wytwarzaniu energii będzie mieć polityka klimatyczna (m.in. ceny uprawnień do emisji CO2) i polityka środowiskowa UE. Podkreślił, że w tym kontekście będzie istotny także ostateczny kształt regulacji zaproponowanych przez KE w pakiecie "Czysta energia dla wszystkich Europejczyków" (tzw. Pakiecie Zimowym). Jak podkreślił resort energii w komunikacie opublikowanym po spotkaniu, Tobiszowski wskazał, że "Polska będzie prowadzić działania mające na celu maksymalne ograniczenie negatywnego wpływu regulacji UE na sektor energii w naszym kraju".

  Dodał, że jednym z celów polityki energetycznej - w perspektywie wieloletniej - będzie również zmniejszenie poziomu emisji CO2 z sektora energii.

  "Dążąc do tego celu musimy przede wszystkim brać pod uwagę interesy gospodarcze Polski, sektora energetycznego oraz potrzeby energetyczne obywateli" - zauważył wiceminister.

  Zaznaczył również, że głównym instrumentem ograniczenia emisji CO2 będzie zastępowanie jednostek wytwórczych energii elektrycznej, których emisyjność przekracza normy, a ich średnioroczna sprawność wynosi mniej niż 35%, nowymi, wysokosprawnymi jednostkami opartymi o krajowe zasoby energetyczne. Dodał, że aby zapobiec niedoborom mocy wytwórczych energii elektrycznej wdrożone zostaną mechanizmy wspierające rozwój i modernizację konwencjonalnych źródeł wytwórczych w postaci rynku mocy, podał resort.

  (ISBnews)

   

 • 06.07, 11:15Projekt ustawy o rynku mocy został skierowany do Sejmu 

  Warszawa, 06.07.2017 (ISBnews) - Projekt ustawy o rynku mocy, przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 30 czerwca br., został dziś skierowany do Sejmu, podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM).

  "Ustawa określa organizację rynku mocy oraz zasady świadczenia usługi pozostawania w gotowości do dostarczania mocy elektrycznej do systemu elektroenergetycznego i dostarczania tej mocy do systemu w okresach zagrożenia. Celem ustawy jest zapewnienie średnioterminowego i długoterminowego bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej do odbiorców końcowych, w sposób efektywny kosztowo, niedyskryminacyjny i zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju" - czytamy w projekcie.

  W uzasadnieniu do projektu podkreślono, że w Polsce może w przeciągu dwóch dekad wystąpić znaczący niedobór mocy wytwórczych, wynikający z jednej strony z przewidywanego wzrostu zapotrzebowania szczytowego na moc i energię elektryczną, z drugiej - znacznego zakresu planowanych wycofań jednostek wytwórczych z eksploatacji.

  "Pokrycie zapotrzebowania odbiorców wymagałoby odtworzenia źródeł wytwarzania energii elektrycznej na wielką skalę (nawet 30 GW do roku 2035). Niedobór mocy wytwórczych może spowodować konieczność wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej przed odbiorców, co przekłada się na straty gospodarcze i społeczne" - czytamy w uzasadnieniu.

  "Potrzeba wydania przedmiotowego aktu wynika z konieczności zapobieżenia niedoborom mocy wytwórczych, a zatem przemodelowania otoczenia regulacyjnego rynku energii elektrycznej w taki sposób, aby stworzyć silne zachęty ekonomiczne do budowy, utrzymywania i modernizacji jednostek wytwórczych oraz do zarządzania zużyciem energii i uelastycznienia popytu u odbiorców" - podkreślono także.

  W projekcie założono, że na rynku mocy będą przeprowadzane aukcje mocy, w których dostawcy mocy oferują obowiązek mocowy. Operator do dnia 1 marca każdego roku ma ogłaszać datę: aukcji głównej, odbywającej się od 15 listopada do 31 grudnia w roku ogłoszenia aukcji, oraz aukcji dodatkowych, odbywających się w pierwszym kwartale w roku następującym po roku ogłoszenia aukcji.

  "Aukcję główną przeprowadza się w piątym roku przed okresem dostaw. Aukcje dodatkowe przeprowadza się w roku poprzedzającym rok, na który przypadają okresy dostaw każdej z tych aukcji, przy czym aukcje dodatkowe dla wszystkich okresów dostaw odbywają się w tym samym czasie" - czytamy dalej.

  Aukcja mocy jest aukcją składającą się z wielu rund z malejącą ceną. Aukcję rozpoczyna się od ceny maksymalnej, którą obniża się w każdej kolejnej rundzie, podano także.

  Projekt ustawy definiuje obowiązek mocowy, który, jest w istocie "produktem" podlegającym obrotowi na rynku mocy.

  "Obowiązek mocowy to cywilnoprawne zobowiązanie wobec operatora, które składa się z dwóch komponentów: gotowości do dostarczenia mocy, polegającej na utrzymaniu jednostek fizycznych w odpowiednim stanie przez cały okres dostaw, oraz z dostarczenia mocy do systemu w okresie zagrożenia. Polski rynek mocy działa zatem w tzw. modelu dostawy (ang. delivery), a nie wyłącznie gotowości (ang. availability). Należy przy tym podkreślić, że energia wprowadzana do sieci podlega rozliczeniu w ramach rynku energii – rynek mocy nie wynagradza odrębnie dostawców mocy za jej dostarczenie, z wyjątkiem opisanego poniżej mechanizmu tzw. premii za nadwykonanie (ang. profit sharing - dzielenie zysków)" - napisano w uzasadnieniu.

  Podkreślono jednocześnie, że obowiązek mocowy typu "delivery" nie pokrywa się z definicją rezerwy strategicznej, ponieważ pozostawanie w gotowości do dostarczenia mocy nie jest równoznaczne z pozostawaniem "w rezerwie".

  "Rynek mocy stanowi brakujący segment w aktualnej architekturze rynku energii elektrycznej. Stworzy on odpowiednie zachęty do utrzymania, modernizacji bądź budowy nowych mocy wytwórczych oraz aktywacji sterowanych odbiorów" - podsumowano w ocenie skutków regulacji.

  (ISBnews)

   

 • 05.07, 15:24ME: Scen. bazowy dla węgla brun: 3 nowe odkrywki dające ok. 40-45 TWh/rok 

  Warszawa, 05.07.2017 (ISBnews) - Przygotowany przez Ministerstwo Energii we współpracy z instytucjami branżowymi program dla górnictwa węgla brunatnego na lata 2017-2030 z perspektywą do 2050 r. zakłada w scenariuszu bazowym uruchomienie złóż Gubin, Ościsłowo i Złoczew, co zapewniłoby ok 40-45 TWh energii elektrycznej rocznie.

  "Jesteśmy po prezentacji i ostatnich konsultacjach tego dokumentu ze stroną społeczną na zespole trójstronnym" - powiedział wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii. 

  "Głównym celem programu jest zabezpieczenie bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez zaspokojenie zapotrzebowania na energię elektryczną produkowaną z węgla brunatnego w oparciu o technologie innowacyjne, poprzez wykorzystanie również węgla do produkcji paliw płynnych i gazowych" – powiedział dyrektor Poltegor - Instytutu Górnictwa Odkrywkowego Jacek Szczepiński, prezentując program,

  Wskazał, że obecnie szacuje się ok 1 mld ton zasobów operatywnych węgla brunatnego, które skończą się w 2044 r., wraz z zakończeniem eksploatacji węgla w Turowie. Obecnie ponad 34% produkcji energii w Polsce jest z węgla brunatnego.

  "Pojawia się luka węglowa - nagły spadek produkcji węgla brunatnego i energii elektrycznej z węgla brunatnego po 2030 r." - powiedział dyrektor.

  Zdaniem autorów programu, złoża Gubin, Złoczew i Ościsłowo są perspektywiczne do zagospodarowania do 2030 r. Z kolei złoża Dęby Szlacheckie, Legnica, Oczkowice - rekomendowane do 2050 r. 

  Program przewiduje trzy scenariusze. Scenariusz nierozwojowy to scenariusz taki, który bazuje na stanie obecnym, czyli na 1 mld ton, który pozostał do wydobycia, tj. zakończenie eksploatacji nastąpiłoby w 2044 r.

  "Drugi scenariusz, który uznaliśmy za najbardziej prawdopodobny, to scenariusz bazowy - czyli scenariusz nierozwojowy powiększony o eksploatację złóż Gubin, Złoczew i Ościsłowo. Uruchomienie tych trzech złóż zapewniłoby moc nowych kompleksów na poziomie ok. 6 000 MW, to jest ok 20% planowanego w tym okresie miksu energetycznego. Uważamy, że dałoby to ok 40-45 TWh na rok" - powiedział Szczepiński. 

  Z kolei scenariusz rozwojowy, uwzględniający wykorzystanie złóż Dęby Szlacheckie, Legnica i Oczkowice, oznacza około dwukrotny przyrost produkcji energii elektrycznej, do ok. 80 TWh na rok.

  Program zakłada, że w polityce surowcowej kraju wskazane strategiczne złoża węgla brunatnego. Postuluje też usprawnienie procesu uzyskiwania koncesji wydobywczej i objęcie ochroną prawną perspektywicznych złóż. Postulowane jest także wdrożenie mechanizmu zapewniającego przewidywalność ekonomiczną dla nowych projektów.

  (ISBnews)

   

 • 05.07, 15:10Tobiszowski z ME: Założenia polityki energetycznej zaprezentujemy 11 lipca 

  Warszawa, 05.07.2017 (ISBnews) - Założenia polityki energetycznej, uwzględniające wypracowane programy dla górnictwa węgla brunatnego i kamiennego, zostaną zaprezentowane 11 lipca br. podczas spotkania zespołów trójstronnych, poinformował wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. 

  "11 lipca spotkają się oba zespoły trójstronne - do spraw programu dla węgla brunatnego i węgla kamiennego - będą pierwszy raz zaprezentowane założenia polityki energetycznej" - powiedział Tobiszowski podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii. 

  Pod koniec czerwca zaprezentowany przez Ministerstwo Energii "Program dla sektora węgla kamiennego zyskał akceptację Zespołu Trójstronnego ds. bezpieczeństwa socjalnego górników. Nqastępnie miał trafić do uzgodnień społecznych i międzyresortowych.

  Tobiszowski mówił wówczas, że programy sektorowe dla węgla kamiennego i brunatnego będą elementem polityki energetycznej, ponieważ podstawowym celem rządu jest zapewnienie Polsce niezależności energetycznej i wspieranie rodzimego przemysłu.

  Dokument "Program dla sektora węgla kamiennego w Polsce" składa się z dwóch części. Pierwsza to diagnoza oraz analiza obecnego stanu sektora węgla kamiennego. Druga z kolei zawiera sprecyzowane cele oraz niezbędne działania, które muszą zostać podjęte w sektorze górnictwa węgla kamiennego, podał w czerwcu resort energii. 

  (ISBnews)

 • 28.06, 12:39Minister energii przekazał do konsultacji projekt nowelizacji ustawy o OZE 

  Warszawa, 28.06.2017 (ISBnews) - Minister energii przekazał do konsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) oraz niektórych innych ustaw, podało Rządowe Centrum Legislacji.

  "Celem niniejszego projektu rządowego [...] jest przede wszystkim zapewnienie pełnej zgodności przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r o odnawialnych źródłach energii [...] do czego strona polska zobowiązała się wobec Komisji Europejskiej w procedurze notyfikacyjnej w sprawie SA.43697 (2015/N) - Polski system wspierania rozwoju OZE oraz zwolnienie dla energochłonnych użytkowników" - czytamy w uzasadnieniu projektu.

  Potrzeba wprowadzenia zmian wynika także z konieczności dostosowania przepisów ustawy OZE do zmieniających się uwarunkowań rynkowych i gospodarczych, w tym wpisujących się w "Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju" (SOR), wskazano także.

  Kolejnym celem jest usunięcie wątpliwości interpretacyjnych prawnych i redakcyjnych w różnych obszarach ustawy. Zamierzeniem projektu jest między innymi:

  - Doprecyzowanie niektórych definicji ustawy OZE oraz elementów zbiorczego raportu rocznego prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

  - Kontynuacja zmian systemowych umożliwiających utworzenie na zasadach rynkowych lokalnych obszarów zrównoważonych energetycznie,

  - Dokonanie zmian usprawniających działanie systemu aukcyjnego w odniesieniu między innymi do podziału na tzw. koszyki,

  - Likwidacja zbędnych elementów zawartych w oświadczeniach składanych przez wytwórców energii w instalacjach OZE,

  - Zaproponowanie systemowych zmian wsparcia OZE polegających na wprowadzeniu,obok systemu aukcyjnego, przyjaznego dla odbiorców końcowych energii systemu Feed-in-tariff (FIT) fit-in premium (FIP) dla wytwórców energii ze źródeł odnawialnych dedykowanego dla mikro i małych instalacji OZE wykorzystujących stabilne i przewidywalne źródła energii (hydroenergia, biogaz, biogaz rolniczy) o mocy zainstalowanej mniejszej niż 500 kW - FIT oraz o mocy nie mniejszej niż 500 kW i mniejszej niż 1 MW - FIP.

  W projekcie proponuje się, aby pomoc publiczna na pokrycie nakładów inwestycyjnych instalacji odnawialnego źródła energii pomniejszała cenę, wynikającą z oferty złożonej przez wytwórcę, który wygrał aukcję. Pomoc inwestycyjna może być udzielana w różnych formach, jednak jej wartość musi zostać wyrażona w kwocie pieniężnej, po przeliczeniu jej w sposób pozwalający na ustalenie kwoty, jaką otrzymałby beneficjent pomocy, gdyby została ona udzielona w formie dotacji.

  "W pkt 15 (dodane art. 70a-70g w ustawie OZE) zaproponowano mechanizm wsparcia dla małych wytwórców energii elektrycznej w mikroinstalacjach i małych instalacjach odnawialnych źródeł energii dla wybranych technologii, który zapewni lepsze dopasowanie do dynamicznie zmieniających się uwarunkowań funkcjonowania rynku energii elektrycznej" - czytamy dalej.

  Projekt przewiduje dokonanie zmian ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, m.in.:

  - rozwiązania, których skutkiem będzie zmiana zasad opodatkowania elektrowni wiatrowych podatkiem od nieruchomości według stanu sprzed wprowadzenia ustawy,

  - przywrócenie brzmienia definicji budowli zawartej w ustawie - Prawo budowlane, obowiązującego przed dniem wejścia w życie ustawy,

  - wprowadzenie możliwości modernizacji funkcjonujących elektrowni wiatrowych, poprzez zniesienie ustawowego zakazu modernizacji oraz remontów funkcjonujących instalacji wytwórczych,

  - przewrócenie stanu, w którym pozwolenia na budowę zachowują ważność na zasadach określonych w przepisach ustawy - Prawo budowlane.

  Konsultacje projektu potrwają do 14 lipca br.

  (ISBnews)

   

 • 31.05, 16:35PSPA: Projekt ustawy o elektromobilności nierówno traktuje paliwa gazowe 

  Warszawa, 31.05.2017 (ISBnews) - Projekt ustawy elektromobilności i paliwach alternatywnych posiada szereg istotnych wad, ocenia Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA), które złożyło ponad 50 uwag i rekomendacji w ramach konsultacji publicznych tego projektu. Termin konsultacji mija dzisiaj, dodano.

  "Zastrzeżenia PSPA do projektu ustawy dotyczą nierównego potraktowania paliw gazowych, w tym sprężonego i skroplonego gazu ziemnego (CNG i LNG). Ustawa przewiduje rozwój infrastruktury gazowej, jednak w znacznie mniejszym zakresie niż elektromobilności" - czytamy w komunikacie.

  Tymczasem ten rynek wymaga również wsparcia. W Polsce funkcjonuje 26 ogólnie dostępnych stacji tankowania CNG i jedna LNG. Dla porównania, w Czechach stacji CNG funkcjonuje ponad 100, podano także.

  "Przykładem jest zapis dotyczący możliwości tworzenia przez gminy stref zeroemisyjnych. W zdecydowanej większości miast europejskich pierwszym etapem wprowadzania tego rodzaju stref było utworzenie tzw. stref niskoemisyjnych, wprowadzających stopniowe, rozłożone na lata, ograniczenia dla najbardziej szkodliwych dla środowiska napędów. W chwili obecnej wprowadzenie strefy zeroemisyjnej planuje jedynie Londyn i to po 10 latach funkcjonowania strefy niskoemisyjnej. W obecnym kształcie proponowanym przez ustawodawcę przepisy będą martwe, bo strefy będą po prostu powstawać dużo wolniej albo wcale" - powiedział ISBnews Maciej Mazur z PSPA.

  Podobne wątpliwości budzą limity dotyczące komunikacji zbiorowej w miastach. Zgodnie z projektem ustawy, 30% taboru w gminach powyżej 50 tys. mieszkańców mają stanowić pojazdy zeroemisyjne, nie emitujące żadnych gazów cieplarnianych podczas jazdy, czyli de facto wykorzystujące wyłącznie napęd elektryczny, podano także.

  "W ten sposób, w praktyce znów wykluczona została możliwość wykorzystania innych paliw alternatywnych, takich jak CNG, LNG, biometan czy wodór. Oznacza to, że te samorządy, które już wcześniej postawiły na rozwiązania ekologiczne i dokonały zakupu większej liczby autobusów napędzanych CNG lub LNG (np. Tychy, czy Częstochowa) zostaną przez ustawodawcę w sposób nieuzasadniony poszkodowane" - uzasadniono w komunikacie.

  W opinii PSPA, podstawowym i dalekosiężnym celem ustawy powinno być stworzenie warunków dla rozwoju konkurencyjnego rynku, który docelowo nie będzie wymagał interwencji państwa poza funkcją nadzorującą i kontrolną. W tym zakresie brak jest elastyczności w proponowanych rozwiązaniach i terminach, podano także.

  "Dotyczy to np. tempa powstawania infrastruktury ładowania energii elektrycznej. Narzucenie z góry określonej liczby punktów niekoniecznie będzie odpowiadać rzeczywistym potrzebom rynku i użytkowników. Przykładowo dla Warszawy założono budowę 1000 publicznych punktów ładowania do 2020 r. Obecnie w Warszawie, jak wynika z analiz Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych działającego przy PSPA, w stolicy funkcjonuje około 50 punktów. Dla porównania w Berlinie (3,5 mln mieszkańców), działa około 530 punktów" - czytamy w komunikacie.

  "Ustawa to milowy krok w kierunku niskoemisyjnego transportu w Polsce. Wiele zapisów wymaga jednak korekty, co wynika z dialogu prowadzonego z branżą i samorządami. Powołując się na rozwiązania zaimplementowane w Holandii, która jest jednym z liderów elektromobilności w Europie, brak jest tam ustalonych odgórnie limitów. Holendrzy zaufali rynkowi. W zależności od liczby i tempa wzrostu liczby samochodów elektrycznych, liczba punktów ładowania i ich lokalizacja modyfikowana jest na bieżąco. Rolą państwa jest natomiast stymulacja, także finansowa, by rynek ten jak najszybciej osiągnął rentowność" - podsumował Mazur.

  Daniel Gąsiorowski

  (ISBnews)