ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 29.06, 09:51NFOŚiGW uruchomi nową, pomostową edycję 'Mojego Prądu' 1 lipca 

  Warszawa, 29.06.2021 (ISBnews) - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) uruchomi 1 lipca nową edycję programu "Mój Prąd" o charakterze pomostowym, zapewniającym finansowanie na instalacje powstałe pod koniec 2020 r. i w I połowie 2021 r., poinformował wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska. Budżet tej edycji wyniesie ok. 500 mln zł.

  "Program 'Mój Prąd 3.0' zostanie uruchomiony 1 lipca. Będzie to program pomostowy, który uwzględni tych wszystkich prosumentów, którzy zbudowali instalacje na przełomie 2020 i 2021, a także w I poł. 2021 r. i nie zdążyli załapać się na 'Mój Prąd 2.0'" - powiedział Zyska podczas spotkania prasowego.

  Dodał, że wartość budżetu tej edycji to szacunkowo ok. 500 mln zł. Kwota może okazać się wyższa, w zależności od ostatecznej wartości w przeliczeniu na złote przeznaczonych na nią środków europejskich.

  "Zmierzamy w sposób zaplanowany, świadomy i przemyślany do stworzenia nowego systemu energetycznego w Polsce z udziałem świadomych prosumentów. Temu służą zaproponowane przez nas zmiany w ustawie prawo energetyczne i ustawie o OZE. Program 'Mój Prąd' 4.0 będzie skoordynowany w czasie z wejściem w życie zmian w prawie" - dodał wiceminister.

  "System opustów się skończy i z siedmiomiesięcznym wyprzedzeniem komunikujemy, że nowa edycja, 'Mój Prąd 4.0', to będzie edycja ukierunkowana nie tylko na domową fotowoltaikę, tylko by zachęcić prosumenta do skonfigurowania instalacji, by był przygotowany też do współpracy z agregatorami" - powiedział prezes NFOŚiGW Maciej Chorowski.

  W ubiegłym tygodniu wiceminister Zyska informował ISBnews.TV, że najbliższa edycja programu "Mój Prąd" zostanie uruchomiona w lipcu, natomiast kolejna, przyszłoroczna edycja może już uwzględniać dofinansowania do magazynów energii i magazynów ciepła, a razem z nią zostanie uruchomiony program dla operatorów sieci, związany z instalacją zbiorczych magazynów energii.

  "Mój Prąd" to jeden z największych w Europie programów finansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy 2-10 kW dla osób fizycznych, które wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby. Program wystartował w połowie 2019 r. Łączna moc instalacji ze złożonych wniosków da 1,2 GW, które rocznie wyprodukują ok. 1200 GWh/rok energii elektrycznej. Według wcześniejszych zapowiedzi, pierwsze dwa nabory "Mojego Prądu" mają przyczynić się do redukcji CO2 o 1 000 000 000 kg/rok.

  (ISBnews)

   

 • 28.06, 15:05Kornecka z MRPIT: System dot. prosumentów do korekty, ale powinien być utrzymany 

  Warszawa, 28.06.2021 (ISBnews) - Obowiązujący system rozliczania prosumentów - tzw. system opustów wymaga korekty, ale powinien być dostępny także dla nowych prosumentów, którzy wejdą na rynek po roku 2021, uważa wiceminister rozwoju, pracy i technologii Anna Kornecka. 

  Odejście od dotychczasowego systemu opustów zakłada projekt nowelizacji prawa energetycznego i ustawy odnawialnych źródłach energii, przygotowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ), nad którym zakończyły się konsultacje społeczne. Zgodnie z proponowanymi rozwiązaniami, nowi prosumenci, wchodzący na rynek po 2021 r. mieliby możliwość sprzedaży nadwyżek energii elektrycznej po średniej cenie rynkowej z poprzedniego kwartału.

  "Konsultacje są prowadzone przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i i Technologii złożyło swoje uwagi do zaprezentowanych rozwiązań legislacyjnych. Częściowo też publikowaliśmy nasze stanowisko, jeżeli chodzi o system opustowy, nad którego reformą Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii od dłuższego czasu pracowało, czyli założenia reformy systemu opustowego, który jako taki musi ulec pewnej korekcie, ale postulujemy wysłużenie istnienia systemu opustowego na pewno jeszcze na okres kilku lat" - powiedziała Kornecka podczas konferencji prasowej.

  Wyraziła nadzieję na wypracowanie wraz z MKiŚ kompromisowego rozwiązania.

  "Sygnały płynące z Ministerstwa Klimatu i Środowiska na razie są dosyć optymistyczne, że jest wola dialogu i mamy nadzieję, że nasze stanowisko, nasze postulaty zostaną uwzględnione" - dodała.

  Opust to sposób bezgotówkowego rozliczenia energii elektrycznej pobranej przez prosumenta oraz wyprodukowanej w mikroinstalacji. Rozliczenie w ramach opustu odbywa się w okresie rocznym lub krótszym w zależności od zapisów w umowie ze sprzedawcą energii, przy czym dla instalacji o mocy do 10 kW za 1 kWh oddaną do sieci prosument może odebrać 0,8 kWh.

  W przypadku instalacji o mocy powyżej 10  kW za 1 kWh  oddaną może odebrać 0,7 8 kWh.

  (ISBnews)

 • 25.06, 08:02Sejm znowelizował ustawę o rynku mocy  

  Warszawa, 25.06.2021 (ISBnews) - Sejm znowelizował ustawę o rynku mocy, której celem jest zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, stabilność warunków rozwoju przemysłu oraz transformacja energetyki w kierunku niskoemisyjnym. Za nowelą opowiedziało się 397 posłów, nikt nie był przeciw, wstrzymało się 34.

  Nowe rozwiązania mają zapewnić sprawne funkcjonowanie wewnętrznego rynku energii oraz spełnienie unijnych wymagań dotyczących polityki ochrony środowiska. Celem nowelizacji jest stworzenie korzystnych warunków do inwestowania w nowe jednostki wytwórcze, cechujące się lepszymi parametrami emisyjnymi, czyli niższą emisją szkodliwych substancji do atmosfery.

  Nowelizacja zakłada:

  • Odstąpienie od dopuszczenia do udziału w rynku mocy jednostek wysokoemisyjnych (emitujących powyżej 550g CO2/kWh i średniorocznie poniżej 350 kg CO2/kW).
  • Wyeliminowanie niepewności po stronie uczestników rynku mocy, jeśli chodzi o jego funkcjonowanie po wejściu w życie unijnego rozporządzenia w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej.
  • Wsparcie realizacji nowych niskoemisyjnych źródeł wytwórczych, w tym możliwości zmiany technologii wytwarzania energii elektrycznej w odniesieniu do jednostki posiadającej zawartą umowę mocową i niespełniającej limitu emisji 550g CO2/kWh na jednostkę w technologii spełniającej ten limit.
  • Zapewnienie korzystnych przepisów dla odbiorców o tzw. "płaskim i stabilnym profilu" zużycia, tj. o niższych wahaniach dobowych poboru energii elektrycznej. Rozwiązanie to ma na celu zachowanie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw.
  • Wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych i usprawnienie funkcjonowania procesów rynku mocy, w tym uruchomienie obrotu wtórnego na rynkach zorganizowanych i giełdach towarowych.

  Nowe rozwiązania wejdą w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  W 2018 r. Polska podjęła decyzję o wprowadzeniu rynku mocy, czyli przejściu z rynku jednotowarowego - tylko energii, na rynek dwutowarowy - energii i mocy. Rynek mocy pozwolił na modernizację znacznej części majątku wytwórczego potrzebnego do prawidłowego bilansowania mocy w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym oraz umożliwił budowę nowych bloków i uzyskanie pozytywnych wyników ekonomicznych. Ponadto sprzyja możliwości rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz aktywizuje nowych uczestników rynku, m.in. inwestorów planujących budowę magazynów energii.

  (ISBnews)

   

 • 24.06, 12:11Soboń z MAP: W razie potrzeby wsparcia dla JSW lub Bogdanki - będziemy rozmawiać 

  Warszawa, 24.06.2021 (ISBnews) - Gdyby zaistniała potrzeba dołączenia do systemu wsparcia, jaki zakłada umowa społeczna, dotycząca przyszłości górnictwa węgla kamiennego także Lubelskiego Węgla Bogdanka bądź Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW), Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP) jest gotowe do rozmów ze stroną społeczną na ten temat, wynika z wypowiedzi wiceministra aktywów państwowych Artura Sobonia. MAP chce uruchomić system wsparcia "jak najszybciej", od 2022 r.

  "Spółki objęte systemem wsparcia to są spółki Tauron Wydobycie, Węglokoks Kraj oraz Polska Grupa Górnicza. Lubelski Węgiel 'Bogdanka' oraz Jastrzębska Spółka Węglowa nie są dzisiaj objęte tym systemem wsparcia i nie są częścią wniosku [prenotyfikacyjnego] złożonego do Komisji Europejskiej o pomoc publiczną. […] Gdyby była sytuacja, która wymagałaby zmiany wniosku i dołączenia do systemu również tych jednostek, które znajdują się w tych spółkach, będziemy o tym ze stroną społeczną rozmawiać, to jest jeden z zapisów umowy" - powiedział Soboń, odpowiadając na pytania posłów w Sejmie.

  Poinformował, że Polska złożyła wniosek prenotyfikacyjny dotyczący uzgodnionego wsparcia dla górnictwa do Komisji Europejskiej. W trakcie rozmów mają zostać określone parametry, które będą podstawą docelowego wniosku, aby formalnie przeprowadzić proces notyfikacji.  Obecne rozmowy powinny - zdaniem wiceministra - zakończyć się za ok. dwa miesiące złożeniem docelowego wniosku.

  Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP) chce zakończyć proces notyfikacyjny jeszcze w tym roku.

  "Chcielibyśmy to zrobić jak najszybciej, chcielibyśmy to zrobić jeszcze w tym roku, tak aby ten system wsparcia uruchomić od roku 2022 r." - podkreślił Soboń.

  Umowa społeczna dotycząca przyszłości górnictwa węgla kamiennego została podpisana pod koniec maja br. Daje możliwość funkcjonowania kopalń do 2049 roku i pozwala na wprowadzenie mechanizmów pomocy publicznej przy zakupie węgla przez energetykę zawodową.

  Górnicy otrzymają ustawową gwarancję zatrudnienia dla wszystkich, aż do momentu nabycia praw emerytalnych. Każdy, kto zdecyduje się na wcześniejsze odejście z pracy otrzyma jednorazową odprawę w wysokości 120 tys. zł.

  Zapisy umowy społecznej gwarantują także rozpoczęcie w latach 2023-2029 inwestycji m.in. w instalacje zgazowania węgla na potrzeby produkcji metanolu czy infrastruktury w energetyce do wychwytywania emitowanego CO2.

  (ISBnews)

   

 • 23.06, 15:07Forum Energii: W rozliczaniu prosumentów potrzebne zrównoważenie i elastyczność 

  Warszawa, 23.06.2021 (ISBnews) - Zmiany w systemie opustów dla prosumentów - właścicieli mikroinstalacji fotowoltaicznych - są konieczne, jednak potrzebne jest zrównoważenie systemu wsparcia i zachowanie elastyczności systemu, wynika z opinii opublikowanej przez Forum Energii.

  "Zakładając, że celem wprowadzanych zmian jest stabilny rozwój energetyki prosumenckiej i poprawa warunków integracji odnawialnych źródeł zmiennych w systemie energetycznym, potrzebny jest system, który będzie jednocześnie:

  - zachęcał do redukcji zapotrzebowania w godzinach szczytu,

  - gwarantował zwrot inwestycji w perspektywie 5-8 lat" - czytamy w opinii.

  Forum Energii proponuje trzy sposoby na zrównoważony system wsparcia. Pierwszy z nich to stała cena zakupu, tj. za każdą jednostkę energii (kWh) wprowadzoną do sieci prosument miałby otrzymywać z góry ustaloną kwotę, która się nie zmienia przez np. 15 lat. Po tym okresie mógłby sprzedawać po cenach kwartalnych lub agregatorom.

  Taki system jest prosty - można łatwo wyliczyć okres zwrotu i określić stawki, by zachęcały do inwestycji. Stawki zakupu energii dla nowych instalacji w kolejnych latach można dostosowywać do sytuacji rynkowej - przy spadających cenach instalacji mogą być coraz mniejsze. Ważne, żeby stawki były konsultowane i ustalane przynajmniej na kilka lat do przodu, zaznaczono.

  Dobrze dobrana taryfa może wyeliminować konieczność stosowania ulgi termomodernizacyjnej czy prowadzenia dodatkowych systemów typu "Mój Prąd", redukując jednocześnie dodatkowe koszty administracyjne, uważają także eksperci.

  Druga propozycja to "100%+" - zmodyfikowana propozycja rządowa.

  "W celu utrzymania poziomu zachęty, jaki oferuje system opustów, nowelizacja powinna zaoferować wyższy mnożnik ceny kwartalnej po której skupowana byłaby energia. Mnożnik mógłby np. wynosić 175%, żeby dorównać obecnemu systemowi opustów. Tak jak w przypadku stałej ceny zakupu, różnica między cenami rynkowymi, a stawką dla prosumenta byłaby oddawana spółce obrotu przez Zarządcę Rozliczeń z opłat OZE. Mnożnik powinien być poddawany weryfikacji wraz z rozwojem rynku i spadkiem cen instalacji" - czytamy dalej.

  Zdaniem ekspertów, odpowiednio dobrany mnożnik może wyeliminować konieczność dublowania systemów wsparcia (Mój Prąd) czy stosowania ulgi termomodernizacyjnej. Jednak prawo do korzystania ze zwiększonego mnożnika powinno być ograniczone czasowo, np. do 15 lat. Mankamentem proponowanego systemu nadal pozostaje brak przewidywalności cen energii, do których odnosiłby się mnożnik. Tworzy to niepotrzebne ryzyko po stronie prosumentów, którego nie mają np. profesjonalni inwestorzy korzystający ze stałej ceny zakupu lub kontraktów różnicowych po wygranych aukcjach, wskazano także.

  Trzecia propozycja to "100% z programem Mój Prąd i ulgą termomodernizacyjną".

  "Gdyby propozycja rządowa miała wejść w życie bez zmian, konieczne jest równoczesne utrzymanie programu 'Mój Prąd' i ulgi termomodernizacyjnej. Brak opłacalności w systemie skupu nadwyżek powinno być rekompensowane wsparciem inwestycyjnym. Jednak potrzebne są jego modyfikacje" - napisano w materiale.

  W tym wypadku program "Mój Prąd" powinien wyznaczać przynajmniej na 3 lata do przodu roczne budżety i poziomy dofinansowania instalacji. Wyznaczy to jednocześnie ilość i moc instalacji, które miałyby powstać, dając pewność i kierunek rozwoju rynku. Intensywność wsparcia mogłaby być zmniejszana z roku na roku, by podążać z rozwojem rynku. Jednocześnie nie powinno być przerw między naborami, by zachować ciągłość i nie powodować szoków na rynku. Utrzymywanie kilku systemów wsparcia nadal jednak byłoby nieoptymalne ze względu na koszty administracyjne i złożoność procesów, które mogą zniechęcać prosumentów do inwestycji.

  "Wszystkie trzy opcje można też wdrażać z rozróżnieniem dla wielkości instalacji i typu prosumenta - w zależności od tego czy prowadzi działalność gospodarczą czy jest gospodarstwem domowym. Nowy system nie powinien dopuszczać do nadmiernego wsparcia" - czytamy dalej.

  Forum Energii proponuje też dwa sposoby na uelastycznienie systemu. Elastyczność można osiągnąć m.in. poprzez zobowiązanie prosumentów do stosowania taryf dynamicznych oraz poprzez rozpowszechnienie magazynów energii.

  "1) Nowi prosumenci jako bardziej świadomi odbiorcy mogliby zostać zobowiązani do stosowania taryf dynamicznych, które mają zostać wprowadzone wraz z zaproponowaną nowelizacją. Bodźce cenowe energii pobranej zachęcą do korzystania z energochłonnych urządzeń elektrycznych w momentach niższych stawek lub z własnej produkcji. Zredukuje to zapotrzebowanie w szczycie. Energia oddawana do sieci rozliczana byłaby na zasadach systemu wsparcia.

  2) Modernizacja sieci niskiego napięcia poprzez instalowanie magazynów energii może ułatwić dalszą integrację źródeł rozproszonych. O ile prosumenci mają możliwość inwestowania we własne urządzenia magazynujące energię, znacznie taniej jest inwestować w większe instalacje na poziomie lokalnym" - wskazano w opinii.

  Utrzymywanie sieci dystrybucyjnych w stanie umożliwiającym transformację energetyczną jest usługą publiczną. Dlatego w pierwszej kolejności to operatorzy sieci dystrybucyjnych powinni być zachęcani do inwestowania w rozwiązania, które umożliwią dalszy przyrost mocy po stronie prosumentów, uważają eksperci.

  "Zmiany w systemie opustów są konieczne, pierwszym krokiem jest jasna deklaracja rządu dotycząca pożądanych wolumenów mocy instalowanych w przyszłości. Energetyka słoneczna w krótkim czasie stała się ważną gałęzią polskiej gospodarki. Istotna jest rozważna ocena skutków proponowanej regulacji. Ograniczenie opłacalności inwestycji w przydomowe elektrownie miałoby dużo szersze konsekwencje niż tylko skurczenie branży i odebranie szansy niedoszłym prosumentom. Zburzyłoby jeden z filarów polskiej transformacji energetycznej" - podsumowano w materiale.

  Wcześniej w czerwcu Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekazało do konsultacji publicznych propozycję nowelizacji ustawy - prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii, która zakłada wygaszenie systemu opustów od 1 stycznia 2022 r. i zastąpienie go modelem zakupu i sprzedaży energii.

  (ISBnews)

   

 • 21.06, 11:52Planowane rekompensaty dla gmin wz. ze zmianą opodatk. wiatraków to 278 mln zł 

  Warszawa, 21.06.2021 (ISBnews) - Koszt maksymalnej rekompensaty dla gmin, które wskutek wchodzącej w życie z mocą wsteczną zmiany przepisów utraciły dochody w postaci podatku od nieruchomości płaconego od elektrowni wiatrowych w 2018 r. został oszacowany na 278 mln zł, wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu ustawy o rekompensacie dochodów utraconych przez gminy w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych.

  "Proponuje się, aby maksymalna wysokość rekompensaty dla danej gminy stanowiła wartość dochodów utraconych w 2018 r. rozumianą jako różnica pomiędzy kwotą należną z tytułu podatku od nieruchomości od elektrowni wiatrowych w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 13 lipca 2018 roku na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie noweli o OZE, a kwotą należną w tym okresie na podstawie przepisów znowelizowanych ustawą OZE. Przyjęcie tego założenia w sposób kompletny czyni zadość wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego i generuje wydatki dla budżetu państwa z tytułu rekompensat w kwocie ok. 278 mln zł" - czytamy w uzasadnieniu do projektu.

  Rekompensaty mają być wypłacane z budżetu państwa na wniosek gminy. Mają zostać zapewnione w budżecie na 2022 rok.

  Celem ustawy jest przygotowanie mechanizmu rekompensaty dla gmin, które wskutek wchodzącej w życie z mocą wsteczną zmiany przepisów utraciły dochody w postaci podatku od nieruchomości płaconego od elektrowni wiatrowych w 2018 r. 

  "Gminy, ustalając budżet na 2018 r., miały prawo czynić prognozy budżetowe, które, w oparciu o obowiązujący wówczas stan prawny, zakładały większe wpływy. Zmiany definicji budowli oraz elektrowni wiatrowej, które weszły w życie w trakcie roku podatkowego z mocą wsteczną od dnia 1 stycznia 2018 r. nie tylko uszczupliły dochody gmin z tytułu podatku od nieruchomości, ale również wpłynęły na zobowiązanie gmin do zwrotu nadpłaconego podatku od nieruchomości za posadowione elektrownie wiatrowe" - czytamy dalej.

  Taki stan faktyczny wpłynął na pogorszenie sytuacji majątkowych gmin oraz mógł mieć negatywny wpływ na jakość życia ich mieszkańców, podano także.

  (ISBnews)

   

 • 21.06, 11:04Prezes URE: W projekcie transformacji energetyki brak koncepcji działania rynku 

  Gdańsk, 21.06.2021 (ISBnews) - W projekcie transformacji sektora elektroenergetycznego brakuje koncepcji tego, jak nowy, duży podmiot ma funkcjonować na rynku energii, uważa prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) Rafał Gawin.

  "Czego mi brakuje w tym dokumencie, to koncepcji, jak powinien wyglądać rynek po przeprowadzeniu tego procesu" - powiedział Gawin podczas sesji plenarnej na Ogólnopolskim Szczycie Energetycznym w Gdańsku.

  Przypomniał, że w dokumencie mowa jest o inwestycjach w inne źródła wytwórcze, głównie gazowe. Drugim filarem jest utrzymanie poziomu rezerw, a trzecim - utrzymanie stabilnego poziomu cen.

  "Nie widzę, jak te dwa ostatnie filary mają być zrealizowane. Mówimy o dość dużej koncentracji w sektorze. Powstanie podmiot, który będzie produkował 55% energii, będzie miał 70 jednostek wytwórczych opartych na węglu. Brakuje odpowiedzi, jak ten podmiot będzie funkcjonował - czy w rynku, czy też na zlecenie operatora systemu przesyłowego" - dodał prezes.

  Pod koniec maja Ministerstwo Aktywów Państwowych rozpoczęło konsultacje projektu dokumentu "Transformacja sektora elektroenergetycznego w Polsce. Wydzielenie wytwórczych aktywów węglowych ze spółek z udziałem Skarbu Państwa". Projekt przewiduje utworzenie przez spółki energetyczne podmiotów skupiających aktywa wytwórcze oparte na węglu, nabycie ich przez Skarb Państwa i wniesienie do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, które zostanie przekształcone w Narodową Agencję Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE). Nabycie udziałów przez Skarb Państwa zaplanowano na II lub III kw. 2022 r.

  (ISBnews)

   

 • 18.06, 16:50Senat przedstawił projekt liberalizujący tzw. ustawę odległościową 

  Warszawa, 18.06.2021 (ISBnews) - Senat podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, zakładającego liberalizację "kryterium 10H" w odniesieniu do odległości od zabudowy mieszkaniowej. Projekt poparło 51 senatorów, 42 było przeciwnych, a 6 wstrzymało się od głosu.

  Zgodnie z ustawą z 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, minimalna odległość elektrowni wiatrowej od zabudowy mieszkaniowej oraz wskazanych form ochrony przyrody powinna wynosić nie mniej niż dziesięciokrotność wysokości całkowitej elektrowni wiatrowej, liczonej od poziomu gruntu do najwyższego punktu budowli, uwzględniając wirnik wraz z łopatami. Przyjęty limit wysokości określany jest jako "kryterium 10H".

  "Wprowadzenie zasady minimalnej odległości budynków mieszkalnych od istniejących lub planowanych elektrowni wiatrowych, w praktyce doprowadziło do zablokowania zabudowy mieszkaniowej na znacznych obszarach gmin, w szczególności na terenach intensywnie urbanizowanych, terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową" - czytamy w uzasadnieniu.

  Proponowane w projekcie ustawy rozwiązania zakładają liberalizację "kryterium 10H" w odniesieniu do zabudowy mieszkaniowej. Wprowadzany do ustawy przepis zakłada, że w postępowaniach w sprawie lokalizacji i budowy budynków mieszkalnych albo budynków o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, niespełnienie wymogu "10H" nie może stanowić przesłanki:

  - odmowy wydania decyzji o warunkach zabudowy albo

  - odmowy wydania pozwolenia na budowę albo

  - wniesienia przez organ administracji architektoniczno-budowlanej sprzeciwu wobec zgłoszenia budowy, w przypadku gdy odległość, w której przewidziana jest lokalizacja i budowa budynku o funkcji mieszkaniowej od elektrowni wiatrowej wybudowanej przed dniem wejścia w życie przepisu, jest równa lub większa od pięciokrotności wysokości elektrowni wiatrowej mierzonej od poziomu gruntu do najwyższego punktu budowli, wliczając elementy techniczne, w szczególności wirnik wraz z łopatami (całkowita wysokość elektrowni wiatrowej).

  Wprowadzenie tzw. "odległości 5H",umożliwi rozwój inwestycji mieszkaniowych na terenach, które nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz na działkach znajdujących się na tych terenach, w szczególności dla których nie zostały dotychczas wydane decyzje WZ, czytamy także.

  Przepis ten znajdzie także zastosowanie w przypadku, gdy na danym obszarze obowiązuje plan miejscowy uwzględniający odległość określoną zgodnie z "kryterium 10 H".

  Proponowany przepis przejściowy zakłada, że do wszczętych i nie zakończonych przed dniem wejścia wżycie przedmiotowej nowelizacji postępowań w sprawie lokalizacji i budowy budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, stosowane będą przepisy nowe.

  Zgodnie z projektem, ustawa miałaby wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

   

 • 18.06, 16:03Senat przeciw możliwości przedłużenia koncesji na wydobycie bez decyzji środow. 

  Warszawa, 18.06.2021 (ISBnews) - Senat poparł nowelizację ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, usuwającą przepisy umożliwiające przedłużenie jednorazowo koncesji na wydobycie węgla brunatnego, kamiennego oraz siarki bez decyzji środowiskowej.

  Do noweli wprowadzono poprawki dotyczące wykreślenia możliwości jednorazowego wydłużania koncesji na poszukiwania i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobycie na dwa lata. Za nowelizacją wraz z poprawkami głosowało 94 senatorów, jeden wstrzymał się od głosu.

  Uchylane przepisy dot. wydobycia węgla brunatnego, kamiennego oraz siarki, wyłączały wymóg uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przy składaniu wniosku o zmianę koncesji w przypadku jednorazowego wydłużenia terminu obowiązywania koncesji na wydobywanie węgla kamiennego, węgla brunatnego oraz siarki rodzimej wydobywanej metodą otworową.

  Jednorazowe wydłużenie koncesji - w celu zachowania ciągłości prowadzenia wydobycia tych kopalin - było możliwe wyłącznie bez rozszerzania zakresu koncesji oraz gdy wydłużenie koncesji było uzasadnione racjonalną gospodarką złożem, a w przypadku wydobywania węgla brunatnego - do 6 lat.

   (ISBnews)

   

 • 18.06, 13:37Rząd planuje przyjąć w III kw. strategię ws. rozwoju bezpieczeństwa jądrowego 

  Warszawa, 18.06.2021 (ISBnews) - Rząd planuje przyjąć uchwałę dot. strategii i polityki w zakresie rozwoju bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, która ma określać kierunki działań w zakresie rozwoju bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej dla pokojowych zastosowań energii jądrowej, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Przyjęcie uchwały planowane jest na III kw.

  Obowiązek opracowania strategii i polityki w zakresie rozwoju bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej  wynika z nowelizacji przepisów ustawy Prawo atomowe z 13 czerwca 2019, zgodnie z którymi minister właściwy do spraw klimatu opracowuje tę strategię, nie rzadziej niż co 10 lat, uwzględniając założenia długookresowej i średniookresowej strategii rozwoju kraju. Zgodnie z nowelą, pierwsza strategia oraz polityka w tym zakresie mają zostać przedstawione w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy. Termin ten upływa 23 września 2021 r.

  "Strategia określa kierunki działań w zakresie rozwoju bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej dla pokojowych zastosowań energii jądrowej. Dodatkowo, w strategii sformułowano zasady bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, stanowiące podstawę działań nadzorczych oraz regulacyjnych w obszarze wykorzystania źródeł promieniowania jonizującego" - czytamy w wykazie.

  Ogłoszenie tych zasad i kierunków działań w dokumencie strategicznym przyjmowanym przez Radę Ministrów ma nadać odpowiedni priorytet bezpieczeństwu oraz wzmocnić stabilność i przejrzystość środowiska regulacyjnego dla realizacji strategicznych projektów wykorzystania energii jądrowej.

  Projekt strategii bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej ma charakter programowy i jest wyrazem zaangażowania państwa w zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej we wszystkich działaniach związanych z pokojowym wykorzystaniem technologii jądrowych oraz źródeł promieniowania jonizującego, podano także.

  (ISBNews)

   

 • 18.06, 09:35Rząd chce przyjąć w II kw. projekt ustawy dot. nadzoru nad farmami offshore 

  Warszawa, 18.06.2021 (ISBnews) - Rząd planuje przyjąć w II kw. br. projekt ustawy zawierającej rozwiązania w zakresie nadzoru nad procesem projektowania, budowy i eksploatacji morskich farm wiatrowych, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Projekt ma obejmować system certyfikacji służący potwierdzeniu spełniania przez morską farmę wiatrową (oraz zespół urządzeń służących do wyprowadzenia mocy z morskiej farmy wiatrowej na ląd) określonych w ustawie wymagań na poszczególnych etapach realizacji inwestycji (projektowanie, dopuszczenie do eksploatacji, eksploatacja).

  Organem odpowiedzialnym za opracowanie projektu jest Ministerstwo Infrastruktury.

  "Projektowane przepisy określają m.in. zakres wymagań dla morskiej farmy wiatrowej (bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo pożarowe, bezpieczeństwo użytkowania, ochrona środowiska, warunki użytkowe), których spełnianie będą potwierdzać certyfikaty wydawane przez uznaną organizację, to jest: certyfikat zgodności projektowej, certyfikat dopuszczenia do eksploatacji, certyfikat bezpieczeństwa eksploatacji. Projektowane przepisy określają również zakres czynności nadzorczych wykonywanych przez uznaną organizację w celu wydania określonego certyfikatu dla morskiej farmy wiatrowej" - czytamy w informacji.

  Zgodnie z projektowanymi przepisami, zadania w zakresie certyfikacji i nadzoru nad morskimi farmami wiatrowymi w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej na Morzu Bałtyckim będą realizowane przez organizacje uznane przez Komisję Europejską zgodnie z przepisami Unii Europejskiej w zakresie wspólnych reguł i norm dotyczących organizacji dokonujących inspekcji i przeglądów statków, które na podstawie projektowanych przepisów będą mogły uzyskać upoważnienie do realizacji zadań w opisanym powyżej zakresie.

  "Z uwagi na planowaną lokalizację przedmiotowych inwestycji, ich liczbę, rozmiar oraz złożoność, sprawowanie odpowiedniego nadzoru nad ich realizacją bezpośrednio przez właściwe organy administracji państwowej wymagałoby znacznych nakładów finansowych związanych z koniecznością zatrudnienia bardzo licznej grupy wykwalifikowanych ekspertów z dziedzin związanych z budownictwem, energetyką i elektrotechniką, ochroną przeciwpożarową oraz ochroną środowiska. Natomiast zgodnie z regulacjami zawartymi w projektowanej ustawie obowiązek zapewnienia nadzoru uznanej organizacji nad budową i eksploatacją morskiej farmy wiatrowej będzie leżał po stronie inwestora" - czytamy dalej w informacji.

  (ISBnews)

   

 • 15.06, 17:23Sejm uchylił przepisy przedłużające koncesję na wydobycie bez decyzji środow. 

  Warszawa, 15.06.2021 (ISBnews) - Sejm uchylił przepisy, umożliwiające przedłużenie jednorazowo koncesji na wydobycie węgla brunatnego, kamiennego oraz siarki bez decyzji środowiskowej. Za nowelizacją ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie głosowało 447 posłów, przeciw było trzech, a wstrzymało się 9.

  Uchylane przepisy wyłączały wymóg uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przy składaniu wniosku o zmianę koncesji w przypadku jednorazowego wydłużenia terminu obowiązywania koncesji na wydobywanie węgla kamiennego, węgla brunatnego oraz siarki rodzimej wydobywanej metodą otworową.

  Jednorazowe wydłużenie koncesji – w celu zachowania ciągłości prowadzenia wydobycia tych kopalin – było możliwe wyłącznie bez rozszerzania zakresu koncesji oraz gdy wydłużenie koncesji było uzasadnione racjonalną gospodarką złożem, a w przypadku wydobywania węgla brunatnego – do 6 lat.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 15.06, 15:58Rząd przyjął projekt nowelizacji dot. udziału w rynku mocy  

  Warszawa, 15.06.2021 (ISBnews) - Rząd przyjął nowelizacji ustawy o rynku mocy, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, stabilność warunków rozwoju przemysłu oraz transformację energetyki w kierunku niskoemisyjnym, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o rynku mocy oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra klimatu i środowiska. Nowe rozwiązania zapewnią sprawne funkcjonowanie wewnętrznego rynku energii oraz spełnienie unijnych wymagań dotyczących polityki ochrony środowiska. Chodzi m.in. o uregulowanie zasad udziału w rynku mocy jednostek emitujących powyżej 550 g CO2, pochodzącego z paliw kopalnych, zgodnie z prawem UE" - czytamy w komunikacie.  

  W 2018 r. Polska podjęła decyzję o wprowadzeniu rynku mocy, czyli przejściu z rynku jednotowarowego - tylko energii, na rynek dwutowarowy - energii i mocy. Rynek mocy pozwolił na modernizację znacznej części majątku wytwórczego potrzebnego do prawidłowego bilansowania mocy w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym oraz umożliwił budowę nowych bloków i uzyskanie pozytywnych wyników ekonomicznych. Ponadto, rynek mocy sprzyja możliwości rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz aktywizuje nowych uczestników rynku, m.in. inwestorów planujących budowę magazynów energii.

  Celem wprowadzonych rozwiązań jest stworzenie korzystnych warunków do inwestowania w nowe jednostki wytwórcze, cechujące się lepszymi parametrami emisyjnymi, czyli niższą emisją szkodliwych substancji do atmosfery.

  Główne rozwiązania, proponowane w projekcie to:

  • Odstąpiono od dopuszczenia do udziału w rynku mocy jednostek wysokoemisyjnych (emitujących powyżej 550g CO2/kWh i średniorocznie poniżej 350 kg CO2/kW).
  • Wyeliminowanie niepewności po stronie uczestników rynku mocy, jeśli chodzi o jego funkcjonowanie po wejściu w życie unijnego rozporządzenia w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej.
  • Wsparto realizację nowych niskoemisyjnych źródeł wytwórczych, w tym możliwość zmiany technologii wytwarzania energii elektrycznej w odniesieniu do jednostki posiadającej zawartą umowę mocową i niespełniającej limitu emisji 550g CO2/kWh na jednostkę w technologii spełniającej ten limit.
  • Zapewniono korzystne przepisy dla odbiorców o tzw. "płaskim i stabilnym profilu" zużycia, tj. o niższych wahaniach dobowych poboru energii elektrycznej. Rozwiązanie to ma na celu zachowanie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw.
  • Wyjaśniono wątpliwości interpretacyjne i usprawniono funkcjonowanie procesów rynku mocy, w tym uruchomienie obrotu wtórnego na rynkach zorganizowanych i giełdach towarowych.

  Nowe rozwiązania wejdą w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBNews)

 • 15.06, 15:48Rząd przyjął uchwałę ws. współpracy na rzecz zakończenia sporu ws. Turowa  

  Warszawa, 15.06.2021 (ISBnews) - Rząd przyjął dzisiaj uchwałę w sprawie współpracy na rzecz zakończenia sporu z Czechami w sprawie kopalni węgla brunatnego w Turowie, zobowiązując członków rządu do "podjęcia […] wszelkich możliwych działań w celu zakończenia sporu […] na drodze ugody", poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).  

  "Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie współpracy na rzecz zakończenia sporu z Republiką Czeską dotyczącego Kopalni Węgla Brunatnego Turów, przedłożoną przez ministra klimatu i środowiska" - czytamy w komunikacie.

  Rada Ministrów zobowiązała:
  •    Jacka Sasina – wiceprezesa Rady Ministrów, ministra aktywów państwowych;
  •    Michała Kurtykę – ministra klimatu i środowiska;
  •    Zbigniewa Rau – ministra spraw zagranicznych;
  •    Konrada Szymańskiego – ministra do spraw Unii Europejskiej
   – do podjęcia wzmożonej współpracy i wszelkich możliwych działań w celu zakończenia sporu z Republiką Czeską zgodnie z interesem politycznym Polski, w szczególności dotyczących:
  •    strategii prowadzonego postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w tym również wykonywania dotychczasowych i przyszłych postanowień, a także wyroku;
  •    rozwiązania sporu na drodze ugody z Republiką Czeską, podano także.

  Blisko miesiąc temu Trybunał Sprawiedliwości UE (TSUE) zobowiązał Polskę do natychmiastowego zaprzestania wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów do czasu rozstrzygnięcia skargi, złożonej przez Czechy w tej sprawie, a dotyczącej uwarunkowań środowiskowych.

  Kopalnia Turów dostarcza węgiel dla elektrowni w Turowie, która zapewnia do 7% zapotrzebowania na energię w Polsce.

  Po wydaniu przez TSUE decyzji, strona polska podjęła - zainicjowane przez samorządowców - negocjacje z Czechami. Uzgodniono także porozumienie ramowe, które zobowiązuje Polskę do inwestycji, ograniczających negatywne skutki wydobycia dla środowiska, a Czechy - do wycofania sprawy kopalni z TSUE.

  Polska zgodziła się na powołanie komisji eksperckiej, która ma badać kwestie środowiskowe, a PGE ma przeprowadzić do końca inwestycje ekranu, który będzie eliminował odpływ wody. Ponadto Grupa PGE ma prowadzić prace przy wałach, by zabezpieczać przed pyłkami, które przenikają na stronę czeską.

  Planowane inwestycje o wartości 40-45 mln euro mają być współfinansowane z budżetu państwa, jak i samorządów i PGE.

  Umowa bilateralna w tej sprawie jest przygotowywana przez stronę czeską i ma zostać zawarta w ramach art. 273 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).

  Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych - 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

  (ISBnews)

 • 11.06, 17:03SBF Polska PV postuluje 2-letni okres przejściowy w wygaszeniu systemu opustów 

  Warszawa, 11.06.2021 (ISBnews) - Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV postuluje wprowadzenie minimum dwuletniego okresu przejściowego w zakresie wygaszenia systemu opustów dla właścicieli mikroinstalacji fotowoltaicznych i utrzymanie obecnego systemu dla nowych prosumentów wyprowadzających energię do sieci do 31 grudnia 2023 r., podała organizacja. Ma to pozwolić przedsiębiorstwom dostosować się do nowych warunków, utrzymać miejsca pracy, a przyszłym prosumentom da to czas na dokładne poznanie nowego systemu.

  Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekazało do konsultacji publicznych propozycję nowelizacji ustawy - prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii. Projekt ten zakłada wygaszenie systemu opustów od 1 stycznia 2022 r. i zastąpienie go modelem zakupu i sprzedaży energii znacznie mniej korzystnym dla przyszłych prosumentów.

  "Autorzy projektu w jego uzasadnieniu powołują się na Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej. To właśnie ten dokument mówi o zmianie systemów rozliczeń z wyprodukowanej energii. Proponowane zmiany uniemożliwiają po 31 grudnia 2023 roku osobne rozliczanie energii elektrycznej wprowadzanej do sieci i zużywanej. W zasadzie oznacza to brak konieczności wprowadzania tak radykalnych zmian już od 1 stycznia 2022 roku. Zdaniem branży, przy zmianie systemu już 31 grudnia 2021 roku, uczestnicy rynku będą dysponowali zaledwie kilkoma miesiącami na dostosowanie się do nowych reguł, co jest zdecydowanie zbyt krótkim okresem. To cios w polskie małe i średnie firmy zatrudniające tysiące pracowników" - czytamy w komunikacie.

  Zdaniem Stowarzyszenia, zapisy projektu ustawy stanowią radykalne pogorszenie warunków ekonomicznych montażu instalacji. Likwidacja systemu opustów w tak krótkim czasie, może nieść za sobą szereg negatywnych konsekwencji, w szczególności:

  - likwidację wielu miejsc pracy w roku 2022 oraz kłopoty dla wielu polskich przedsiębiorców;

  - zagrożenie utraty środków unijnych, zwłaszcza tych przeznaczonych na programy parasolowe;

  - skokowo rosnący popyt w II półroczu 2021 będzie powodować wzrost cen instalacji, zmniejszenie ich opłacalności i efektywności ekonomicznej oraz prawdopodobieństwo obniżenia jakości wykonywania usług przez mocno obciążone pracą firmy wykonawcze;

  - zagrożenie oligopolem na rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych od roku 2022 ponieważ niewiele firm będzie dysponowało środkami na przystosowanie się do nowych reguł w tak krótkim czasie;

  - niesprawiedliwie traktowanie prosumentów w stosunku do innych podmiotów funkcjonujących na rynku energii, wobec których prosumenci zmuszani są do działań w pełni rynkowych;

  - ograniczenie tzw. "local content".

  Projekt ustawy zakłada powstanie zupełnie nowych podmiotów na rynku energii - np. agregatorów, którzy w przyszłości będą odgrywać kluczową rolę w rozliczaniu prosumentów zapewniając im dodatkowe korzyści finansowe z posiadanych mikroinstalacji. Niemniej jednak do realnego wprowadzenia tego typu podmiotów na rynku energii konieczny jest znacznie dłuższy niż zakłada ustawa okres przejściowy, zaznaczono.

  "Jako Stowarzyszenie deklarujemy gotowość podjęcia wszelkich działań zmierzających do maksymalnego przedłużenia okresu obowiązywania systemu net meteringu i utrzymania przez ten czas poziomu wynikającego z systemu opustów. Deklarujemy również chęć współpracy w tworzeniu bardziej przyjaznych zasad sprawiedliwej społecznie transformacji sektora prosumenckich systemów fotowoltaicznych" - czytamy dalej.

  W ocenie Stowarzyszenia, projekt ustawy nie daje rozwiązań problemów występujących w sieciach niskiego napięcia szczególnie uwidaczniający się przekroczeniami dopuszczalnych napięć. W szczególności nie zobowiązuje Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (OSD) do aktywnego wykorzystania już obecnie dużej liczby setek tysięcy falowników fotowoltaicznych do stabilizacji parametrów sieci, która w pewnym zakresie jest możliwa z wykorzystaniem tych urządzeń. Rola ta przerzucona jest w ustawie na agregatorów za pomocą świadczenia np. usług elastyczności niemniej jednak wzorem innych krajów to w pierwszej kolejności OSD powinny wykorzystać potencjał źródeł wytwórczych do stabilizacji pracy sieci.

  "Należy także podkreślić, że instalacje PV nie są przyczyną problemów w sieciach niskiego napięcia, a jedynie uwidaczniają złe zarządzanie tymi sieciami przez OSD oraz niedostateczną modernizację szczególnie na terenach słabiej zurbanizowanych. W konsekwencji zakładany w przyszłości rozwój pomp ciepła, samochodów elektrycznych czy innych urządzeń wymagających stabilnego zasilania w okolicach mocy umownej obiektu będzie przyczyną narastających problemów z sieciami niskiego napięcia. Dlatego też w ocenie SBF Polska PV konieczne jest zobligowanie OSD do ciągłej identyfikacji miejsc w sieciach niskiego napięcia, w których występują problemy ze stabilną pracą, co pozwoli w prawidłowy sposób kierować środki zaradcze" - wskazano w komunikacie.

  Podkreślono też, że projekt ustawy nie wprowadza wystarczających zachęt do wzrostu bieżącej autokonsumpcji czy instalacji magazynów energii. W ocenie Stowarzyszenia, należy także rozpocząć dyskusję na temat zmiany w modelu wykorzystania mocy umownej, a w konsekwencji modelu przyłączenia mikroinstalacji. Na obszarach, gdzie OSD identyfikuje problemy z działaniem sieci wynikające z liczby przyłączonych mikroinstalacji należy rozważyć wprowadzenie limitu wprowadzanej mocy przez kolejne nowo przyłączane mikroinstalacje np. do wartości 75% mocy umownej, a w sytuacjach problemów krytycznych do np. 50% mocy umownej z zastrzeżeniem możliwości swobodnego wprowadzenia mocy do wartości mocy umownej po zastosowaniu magazynów energii.

  (ISBnews)

   

 • 08.06, 15:23Plan transformacji woj. łódzkiego zakłada wyłączenie El. Bełchatów do 2036 r. 

  Warszawa, 08.06.2021 (ISBnews) - Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął projekt Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego. Dokument zostanie teraz poddany konsultacjom społecznym, które potrwają od 8 do 21 czerwca, podał Urząd Marszałkowski. Projekt zakłada wyłączenie bloków energetycznych Elektrowni Bełchatów do 2036 r.

  "Opracowanie planu transformacji Zagłębia Bełchatowskiego związane jest z przygotowaniem do uruchomienia Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji, w tym Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, obejmującego wsparciem regiony węglowe dotknięte negatywnymi skutkami zmian społeczno-gospodarczych w związku z przejściem na gospodarkę neutralną dla klimatu" - czytamy w komunikacie.

  Cytowane w projekcie prognozy zakładają dla Kompleksu Energetycznego Bełchatów (KEB) znaczącą, blisko 80-proc. redukcję emisji CO2, do poziomu 6,9 mln Mg w 2030 r. Zmniejszeniu ulegnie też produkcja energii elektrycznej brutto z poziomu 27,4 TWh4 w 2020 r. do 6,9 TWh w 2030 r. oraz zużycie węgla, a tym samym i wydobycie z poziomu 34,8 mln ton w 2020 r. do 8,4 mln ton w 2030 r.

  "Według obecnych założeń, wygaszanie bloków energetycznych w Elektrowni Bełchatów będzie następowało od 2030 r. do 2036 r." - czytamy dalej.

  Pierwszy blok ma zostać wyłączony w 2030 r., kolejny w 2031 r., dwa bloki w 2032 r., dwa w 2033 r., trzy bloki w 2034 r., kolejne dwa bloki w 2035 r. a ostatni blok w 2036 r.

  Według danych Ministerstwa Aktywów Państwowych, zakłada się zakończenie trwającej obecnie eksploatacji złóż węgla brunatnego w polach Bełchatów i Szczerców odpowiednio w 2026 r. i 2038 r. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna nie planuje wydobywać węgla brunatnego ze złoża Złoczew, podano także.

  (ISBnews)

 • 02.06, 16:12Prezes URE zmienia model regulacyjny dla ciepłownictwa, w tym definicję WRA 

  Warszawa, 02.06.2021 (ISBnews) - Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) ogłosił zmianę modelu regulacyjnego dla ciepłownictwa, by wspierać inwestycje i transformację sektora. Zmieniła się m.in. definicja wartości regulacyjnej aktywów (WRA), podał Urząd.

  "Przed polskim ciepłownictwem stoi ogromne wyzwanie związane z procesem transformacji, podyktowanym przede wszystkim polityką klimatyczną, w tym zaostrzającymi się wymogami środowiskowymi oraz rosnącymi kosztami zakupu uprawnień do emisji CO2. Dlatego regulator postanowił zmienić dotychczasowy model regulacyjny dla przedsiębiorstw sektora ciepłowniczego" - czytamy w komunikacie.

  Wprowadzenie regulacji jakościowej w sektorze ciepłowniczym jest przeprowadzane z myślą o słusznym interesie odbiorców, podkreślił URE.

  "Skupiamy się na poprawie warunków regulacyjnych do inwestowania przez przedsiębiorstwa energetyczne oraz na promowaniu określonych efektów wynikających z inwestycji, a nie tylko na samym procesie inwestowania. Oznacza to wprowadzenie wymiaru jakościowego do polityki regulacyjnej w sektorze ciepłowniczym" - skomentował wprowadzenie nowych wytycznych mających kluczowe znaczenie dla procesu taryfowego prezes URE Rafał Gawin, cytowany w komunikacie.

  Podkreślił, że dostosowanie ciepłownictwa w Polsce do polityki klimatyczno-energetycznej UE powinno odbywać się przy zachowaniu podstawowych celów ustawy - Prawo energetyczne, a więc ochrony środowiska oraz równoważenia interesów odbiorców i przedsiębiorstw energetycznych. Według Gawina, takie holistyczne podejście pozwoli na zachowanie równowagi pomiędzy interesami przedsiębiorstw a słusznym interesem odbiorców ciepła zapewniając jednocześnie realizację zadań inwestycyjnych zmierzających do transformacji energetycznej.

  Celem wprowadzanych zmian jest dopasowanie modelu regulacyjnego dla ciepłownictwa do sytuacji rynkowej oraz zapewnienie odpowiedniego zwrotu z kapitału tym przedsiębiorstwom, które chcą prowadzić inwestycje zmierzające do realizacji celów polityki energetyczno-klimatycznej.

  Prezes URE wskazuje, że w nowych wytycznych znaczący akcent położono na promowanie tych przedsiębiorstw ciepłowniczych, które podejmują działania modernizacyjne i inwestycyjne.

  "Zaktualizowana polityka regulacyjna jest więc dostosowana do zmian w otoczeniu rynkowym, szczególnie w obszarze inwestycyjnym. Mając świadomość, że potrzebne są środki na inwestycje skupiliśmy się na wypracowaniu takich rozwiązań, które będą promować inwestycje służące realizacji strategicznych celów polityki energetycznej i wynikające z planów rozwoju przedsiębiorstw ciepłowniczych" - dodał szef Urzędu.

  Zmieniła się definicja wartości regulacyjnej aktywów (WRA). W nowej, opublikowanej dziś informacji prezesa URE w sprawie w sprawie zasad i sposobu ustalania oraz uwzględniania w taryfach dla ciepła zwrotu z kapitału na rok 2021 została ona rozszerzona i uwzględnia teraz także planowane nakłady inwestycyjne w infrastrukturę wytwórczą lub dystrybucyjną, które mają na celu realizację strategicznych celów polityki energetycznej, wynikających z planu rozwoju.

  "Nowa definicja WRA: planowana wartość regulacyjna środków trwałych netto, faktycznie zaangażowanych w prowadzenie danej działalności koncesjonowanej w zakresie zaopatrzenia odbiorców w ciepło w pierwszym roku stosowania taryfy, ustalona na podstawie wartości księgowej, z uwzględnieniem planowanych nakładów inwestycyjnych w infrastrukturę wytwórczą lub dystrybucyjną, mających na celu realizację strategicznych celów polityki energetycznej, wynikających z planu rozwoju [w zł]" - czytamy w komunikacie.

  W ramach zmian przewidziano elastyczne zasady i premię efektywnościową dla planujących inwestycje.

  "Inne będzie indeksowanie niektórych rodzajów kosztów uzasadnionych prowadzonej działalności (nie tylko wskaźnikiem inflacji). Dodatkowo, dla przedsiębiorstw, które chcą inwestować uelastyczniono stosowanie zasady wynikającej z algorytmu dotyczącego uzasadnionego przychodu. Aby jeszcze bardziej zmotywować przedsiębiorstwa ciepłownicze do poprawy efektywności prowadzenia działalności regulator postanowił dać możliwość uwzględniania premii efektywnościowej, która będzie powiązana z oszczędnościami uzyskanymi w wyniku obniżenia kosztów działalności związanego z poprawą efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa" - napisano w komunikacie.

  Zmieniona została również wysokość możliwej do uwzględnienia premii za intensywność inwestowania w wytwarzanie i przesyłanie oraz dystrybucję ciepła.

  Nowe wytyczne będą stosowane od dziś do wszystkich postępowań taryfowych w segmencie ciepłowniczym (także tych trwających w momencie publikacji nowego modelu).

  W Polsce jest blisko 400 koncesjonowanych przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z dostarczaniem ciepła do odbiorców.

  (ISBnews)

 • 02.06, 13:11Prezydent podpisał nowelizację prawa energetycznego m.in. ws. magazynów energii 

  Warszawa, 02.06.2021 (ISBnews) - Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, podała Kancelaria Prezydenta. Nowelizacja wprowadza rozwiązania dotyczące m.in. dystrybucji energii elektrycznej i jej magazynowania.

  "Głównym celem ustawy jest wprowadzenie do obowiązującego systemu prawnego rozwiązań zmierzających do poprawy funkcjonowania i rozwoju rynku energii w zakresie działalności dotyczącej wytwarzania, przesyłania, magazynowania, dystrybucji i obrotu energią" - czytamy w komunikacie.

  Ma to nastąpić w szczególności poprzez:

  1) umożliwienie stosowania przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi, w tym ogólne zasady głosowania w sprawie decyzji dotyczących wniosków przygotowywanych przez wyznaczonych operatorów rynku energii elektrycznej;

  2) stworzenie podstawy prawnej dla rekuperacji energii elektrycznej zwróconej do sieci trakcyjnej w następstwie hamowania pojazdów oraz odbioru energii elektrycznej przez punkt ładowania z pojazdu elektrycznego;

  3) wprowadzenie obowiązku opracowywania przez operatora systemu magazynowania instrukcji ruchu i eksploatacji instalacji magazynowej;

  4) uznanie prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) organem właściwym do uznawania kwalifikacji osób wykonujących prace przy urządzeniach, instalacjach i sieciach energetycznych nabytych w państwach członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich EFTA;

  5) przyznanie prezesowi URE kompetencji do zatwierdzania instrukcji tylko wtedy, jeżeli spełnia ona wymagania określone w ustawie;

  6) przyznanie prezesowi URE uprawnienia do cofnięcia koncesji w przypadku wydania przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wobec przedsiębiorstwa energetycznego decyzji o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów w rozumieniu art. 24 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów;

  7) wprowadzenie podstawy prawnej dla funkcjonowania zamkniętych systemów dystrybucyjnych;

  8) wprowadzenie kompleksowych rozwiązań dla funkcjonowania i rozwoju magazynów energii elektrycznej;

  9) wprowadzenie zakazu zawierania umów sprzedaży paliw gazowych i energii elektrycznej poza lokalem przedsiębiorstwa, mającego na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom niektórych sprzedawców;

  10) zobowiązanie sprzedawcy paliw gazowych lub energii elektrycznej do zapewnienia publicznego dostępu do aktualnego stanu prawnego związanego z prawami konsumenta energii;

  11) wprowadzenie obowiązku instalacji do dnia 31 grudnia 2028 r. liczników zdalnego odczytu skomunikowanych z systemem zdalnego odczytu w punktach poboru energii stanowiących co najmniej 80% łącznej liczby punktów poboru energii u odbiorców końcowych przyłączonych do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV należących do tego operatora, zgodnie z harmonogramem określonym w ustawie;

  12) powołanie operatora informacji rynku energii, którego rolą będzie utworzenie i rozwój centralnego systemu informacji rynku energii.

  "Przyjęta regulacja ma również na celu stworzenie warunków dla rozwoju zastosowań magazynów energii elektrycznej, w tym usunięcie barier, które obecnie uniemożliwiają inwestorom uzyskanie korzyści ekonomicznych ze stosowania magazynowania energii elektrycznej" - czytamy dalej.

  Zasadnicza część przepisów ustawy ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

   

 • 02.06, 13:06MKiŚ konsultuje projekt nowelizacji prawa energetycznego i ustawy OZE 

  Warszawa, 02.06.2021 (ISBnews) - Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) przekazało do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych projekt nowelizacji ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE), które m.in. wdrażają unijną dyrektywę rynkową 2019/944, podał resort.

  "Czytelna faktura, dostęp do porównywarki wszystkich ofert sprzedaży energii na rynku czy możliwość zmiany sprzedawcy energii w ciągu zaledwie 24 godzin - to tylko niektóre z korzystnych rozwiązań dla gospodarstw domowych, zaproponowanych w projekcie ustawy, wprowadzającej do polskiego prawa dyrektywę unijną 2019/944 w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej" - powiedział minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka, cytowany w komunikacie.

  W projekcie ustawy, która właśnie trafiła do konsultacji publicznych, znajdują się przepisy, umieszczające na rachunkach nowe pozycje, takie jak:

  - graficzne porównanie bieżącego zużycia energii elektrycznej ze zużyciem w takim samym okresie

  - w roku poprzednim,

  - informacje o dostępności i korzyściach płynących ze zmiany sprzedawcy,

  - informacje o prawach konsumenta, związanych z pozasądowym rozstrzyganiem sporów,

  - link do porównywarki,

  - informację o przyszłej zmianie produktu, ceny lub rabacie (o ile umowa to przewiduje) wraz z datą wprowadzenia zmiany.

  Projekt umożliwia też funkcjonowanie porównywarki ofert sprzedaży energii elektrycznej. Porównywarka prowadzona będzie przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, a dostęp do niej będzie bezpłatny.

  "Proponujemy również nowe przepisy dotyczące zmiany przez odbiorcę sprzedawcy energii elektrycznej. Przedstawiony do uzgodnień projekt ustawy, umożliwi od 2026 roku dokonanie takiej zmiany już w ciągu 24 godzin" - dodał Kurtyka.

  Będzie to możliwe dzięki Centralnemu Systemowi Informacji Rynku Energii - CSIRE, przetwarzającemu informacje rynku energii na potrzeby procesów zachodzących na nim oraz w celu wymiany informacji pomiędzy użytkownikami systemu.

  "Projekt ustawy przewiduje także nałożenie obowiązku informacyjnego na sprzedawcę energii elektrycznej wobec odbiorców zagrożonych odłączeniem energii z powodu zalegania z płatnościami. Oznacza to informowanie z wyprzedzeniem o dostępnych rozwiązaniach, alternatywnych do odłączania energii, tj.: systemów przedpłat, audytów energetycznych, usług doradztwa w zakresie energii elektrycznej oraz zarządzania długiem, alternatywnych planów płatności czy też wstrzymania odłączenia energii na wskazany okres" - czytamy dalej.

  Projektowane przepisy zakładają przejrzystość umów. Dotyczy to także tzw. dynamicznych cen energii elektrycznej, tj. wynikających z bieżącego kształtowania się podaży i popytu na rynku energetycznym. W tym zakresie, projekt ustawy zobowiązuje sprzedawców energii elektrycznej, stosujących umowy z ceną dynamiczną, do jasnego informowania nabywców zarówno o kosztach, korzyściach, jaki o ryzykach związanych z zawarciem takiej umowy. Z ofert z ceną dynamiczną będzie mógł skorzystać każdy konsument posiadający zainstalowany licznik zdalnego odczytu (inteligentnego opomiarowania).

  Ponadto, projekt ustawy daje prawne podstawy dla funkcjonowania nowej, obywatelskiej społeczności energetycznej (OSE), która będzie opierać się na dobrowolnym uczestnictwie np. gospodarstw domowych. Ideą tworzenia OSE jest umożliwienie wszystkim konsumentom bezpośredniego udziału w wytwarzaniu i zużywaniu energii elektrycznej oraz dzieleniu się nią z innymi odbiorcami.

  Obywatelska społeczność energetyczna będzie mogła:

  - zajmować się wytwarzaniem, obrotem, agregacją oraz magazynowaniem energii elektrycznej,

  - generować realne oszczędności na rachunkach swoich członków - mogą bowiem uzyskać mniejsze ceny za energię, posiadając panele fotowoltaiczne lub negocjując niższą cenę,

  - realizować przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej,

  - świadczyć usługi ładowania pojazdów elektrycznych.

  Nowelizacja ustawy umożliwi też funkcjonowanie agregatora, czyli pośrednika w sprzedaży energii elektrycznej lub świadczeniu innych usług oferowanych przez odbiorców, wytwórców czy posiadaczy magazynów energii elektrycznej.

  "Nowi prosumenci uzyskają większą swobodę zawierania umów i wyboru konkurencyjnej oferty na sprzedaż energii, w tym dla agregatorów - zasady uwzględnione w projekcie będą wskazywały jedynie minimalny poziom wynagradzania prosumentów. Prawo do sprzedaży nadwyżek energii elektrycznej będzie miało charakter bezterminowy i umożliwi uwzględnienie rzeczywistej wartości energii elektrycznej wprowadzanej do sieci przez prosumentów. Jednocześnie proponowane mechanizmy oraz planowane wsparcie inwestycyjne będą umożliwiały zwiększenie wykorzystania energii na własne potrzeby w czasie bieżącym oraz jej rzeczywistego magazynowania" - podano w materiale.

  Projekt ustawy wspiera także innowacyjność w energetyce, m.in. poprzez ułatwienia administracyjne w budowie linii bezpośrednich, dzięki czemu inwestycje w rozwój rozproszonych źródeł wytwarzania będą jeszcze bardziej korzystne.

  Rozwój sektora mają przyśpieszyć również projekty korzystające z tzw. piaskownic regulacyjnych. W przypadku sektora energetycznego, będzie to bezpieczna przestrzeń prawna, w do testowania i wdrażania nowych technologii, usług, produktów, modeli współpracy użytkowników systemu lub rozwiązań technologicznych. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, prezes URE udzieli wnioskodawcy na okres maksymalnie 3 lat, zwolnienia od stosowania określonych przepisów ustawy - Prawo energetyczne.

  (ISBnews)

   

 • 01.06, 14:52Kornecka, MRPiT: Nowelizacja ustawy odległościowej trafi do Sejmu we IX lub X 

  Warszawa, 01.06.2021 (ISBnews) - Projekt nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, który zakłada m.in. rezygnację z tzw. zasady odległościowej, zakładającej minimalną odległość elektrowni od budynku równą dziesięciokrotności wysokości elektrowni wiatrowej (10H) i wprowadza bezwzględną odległość minimalną (500 metrów), powinien trafić do parlamentu we wrześniu lub październiku, poinformowała wiceminister rozwoju, pracy i technologii Anna Kornecka.

  "Kończymy konsultacje projektu, termin przyjęcia projektu będzie zależał od Rady Ministrów" - powiedziała Kornecka podczas konferencji prasowej.

  "Wrzesień-październik to moment, kiedy ustawa może trafić do parlamentu" - dodała wiceminister.

  Według szacunków Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (PSEW) po poluzowaniu zasady 10 H inwestorzy wiatrowi są gotowi rozbudować lądowe moce wytwórcze o dodatkowe 6–10 GW w perspektywie roku 2030, co przełoży się na 16,5 do 27 TWh dodatkowej energii w KSE na koniec bieżącej dekady. Dodatkowo, należy spodziewać się energii z instalacji oddanych do użytkowania w 2030, więc w 2031 r. będzie to już 18–30 TWh. Moce te będą mogły zostać szybko uruchomione dzięki przepisom nowelizacji zakładającym, że projekty rozwijane w oparciu o już uchwalone Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego, będą mogły być dalej rozwijane, podano w komunikacie. 

  (ISBnews)