Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 17.11, 14:44MRiT chce by organy nie mogły odmówić sprzedaży gruntu przedsiębiorcy, który złoży wniosek 

  Warszawa, 17.11.2022 (ISBnews) - Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) przygotowuje projekt nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami, który zakłada, że organy publiczne nie będą już mogły odmówić sprzedaży gruntu na rzecz przedsiębiorcy, który złoży wniosek w tej sprawie, podał resort. Nowe rozwiązania mają obowiązywać od przyszłego roku.

  Resort chce, aby projektowane przepisy przyczyniły się do zwiększenia aktywności inwestorów.

  "Nasza propozycja jest oczekiwana przez rynek. Niektórzy inwestorzy obawiają się długookresowego inwestowania na gruntach będących w użytkowaniu wieczystym. Poza tym uwłaszczenie daje szansę na uwolnienie się od podnoszonej przez organy opłaty za użytkowanie wieczyste. Z racji wysokich opłat inwestowanie na niektórych terenach stało się nieopłacalne, a firmy nie są w stanie przewidzieć wysokości podwyżek" - powiedział minister Waldemar Buda, cytowany w komunikacie.

  Obecnie właściciel gruntu (gmina lub Skarb Państwa) nie może przekształcić użytkowania wieczystego ponieważ nie było wyznaczonych reguł odpłatności. Wynikało to z potrzeby uzgodnień zasad pomocy publicznej z Komisją Europejską.

  Zgodnie z nowymi przepisami organy publiczne nie będą już mogły odmówić sprzedaży gruntu na rzecz przedsiębiorcy, który złoży wniosek w tej sprawie.

  "Wprowadzamy nowy model odpłatności za grunty sprzedawane inwestorom, którzy dotychczas byli użytkownikami wieczystymi. Będzie on oparty na mechanizmie ustalania ceny na podstawie wartości nieruchomości. Płatność będzie można pomniejszyć w zgodzie z unijnymi regułami pomocy publicznej" - dodał Buda.

  Proponowane rozwiązania:

  - cena gruntu to 20-krotność opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste w przypadku płatności jednorazowej (25-krotność przy ratach).

  - dodatkowe preferencje w przypadku płatności jednorazowej przyznawane przez samorządy.

  - w przypadku różnicy między wartością rynkową gruntu a ceną, możliwość rozliczenia w ramach limitu pomocy de minimis (czyli dozwolonego wsparcia publicznego) i ewentualna dopłata po przekroczeniu tego limitu.

  Obecnie w Polsce jest 405 796 gruntów użytkowaniu wieczystym (według ksiąg wieczystych). W przypadku zainteresowania nabywaniem na poziomie 25% i płatności jednorazowej przez 50% kupujących zysk ze sprzedaży osiągnie szacunkowo 3 mld zł dla Skarbu Państwa oraz 2 mld zł dla JST, podano także.

  Nowe rozwiązania mają zacząć obowiązywać w 2023 r.

  (ISBnews)

 • 17.11, 14:28Kowalczyk: Zerowy VAT na żywność zostanie utrzymany po 31 grudnia br.  

  Warszawa, 17.11.2022 (ISBnews) - Zerowy VAT na żywność zostanie utrzymany po likwidacji innych elementów tarczy antyinflacyjnej po 31 grudnia 2022 r., potwierdził wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk.

  "Komisja Europejska wydała komunikat dotyczący likwidacji tych ulg VAT-owskich na różne produkty, m.in. na nawozy, paliwa itd. Na szczęście dla konsumentów, jeżeli chodzi o żywność nadal możemy jako kraj utrzymać ten zerowy VAT na żywność i on będzie oczywiście utrzymany" – powiedział Kowalczyk podczas konferencji prasowej.

  Tarcza antyinflacyjna w obecnej formie obowiązuje do 31 grudnia br. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że po tym okresie tarcza w obecnej formie zostanie zastąpiona m.in. przez regulacje dot. zamrożenia cen energii do limitów zużycia dla gospodarstw domowych, wprowadzenie ceny maksymalnej energii elektrycznej dla  gospodarstw, odbiorców wrażliwych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Przygotowywany jest także mechanizm wsparcia odbiorców gazu.

  (ISBnews)

 • 17.11, 14:18Kowalczyk:Termin składania wniosków o pomoc wz. z wystąpieniem suszy przedłużony do 30 XI 

  Warszawa, 17.11.2022 (ISBnews) - Termin składania wniosków wsparcie dla rolników, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w 2022 r. szkód w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych ma zostać przedłużony do końca listopada, zapowiedział wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk.

  "W związku z tym, ze tych wniosków [suszowych] było bardzo dużo, również aplikacja czasami się zawieszała, stąd decyzja o przedłużeniu naboru tych wniosków do 30 listopada. […] Złożyłem taki wniosek do Rady Ministrów o zmianę terminu [obowiązywania] tego rozporządzenia" - powiedział Kowalczyk podczas konferencji prasowej.

  "Oczywiście, ten akt prawny jeszcze nie jest podpisany, ale mam nadzieję, że w ciągu najbliższych dwóch-trzech dni zostanie to zaakceptowane" - dodał wicepremier.

  (ISBnews)

 • 17.11, 11:59Neuca: Pojawiły się duże szanse na szybkie uchwalenie ustawy refundacyjnej 

  Warszawa, 17.11.2022 (ISBnews) - Neuca jest optymistycznie nastawiona co do szans na szybkie procedowanie i przyjęcie ustawy refundacyjnej, poinformował prezes Piotr Sucharski.

  "W ostatnich dniach otrzymaliśmy bardzo pozytywne wieści dotyczące procedowania ustawy refundacyjnej. Wydaje się, że bariery, które wstrzymywały proces zatwierdzenia tego prawa zostały przełamane i ministerstwo wycofało się z najbardziej kontrowersyjnych zapisów w projekcie ustawy, co daje - naszym zdaniem - bardzo duże szanse dalszego procedowania i szybkiego uchwalenia tej ustawy w obecnej formie. Jesteśmy tu optymistami i trzymamy kciuki za szybkie uchwalenie" - powiedział Sucharski podczas konferencji prasowej.

  Wcześniej prezes przypomniał, że Ministerstwo Zdrowia w ramach projektu nowelizacji ustawy refundacyjnej zaproponowało podniesienie marż, jednak termin jego przyjęcia wciąż nie jest znany. Podniesienie marży zaledwie o 1% przy inflacji przekraczającej 17% jest - według niego - kwestią bezsporną. O załatwienie tej kwestii apeluje całe środowisko medyczne obawiające się kolejnych problemów w łańcuchu dostaw leków, podkreślił.

  Pod koniec sierpnia spółka oceniała, że zakładany w nowelizacji ustawy refundacyjnej wzrost marży hurtowej o 1 pkt proc. do 6% pokryłby ok. połowy - lub nieco mniej - spodziewanego w 2023 r. wzrostu kosztów Neuki. Spółka przypominała, że w ciągu 8 lat obowiązywania ustawy marża nie była zmieniana i wynosi nadal 5%.

  Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Łączny udział spółek z grupy Neuca w krajowym rynku hurtu aptecznego na koniec 2021 r. wyniósł 31,7%. Grupa rozwija też sieć przychodni lekarskich, jest ekspertem w segmencie badań klinicznych, realizuje projekty telemedyczne i inwestuje w ubezpieczenia zdrowotne.

  (ISBnews)

 • 17.11, 08:21Prezydent podpisał nowelę prawa energetycznego ws. zniesienia obliga giełdowego 

  Warszawa, 17.11.2022 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE), której celem jest zniesienie obowiązku sprzedaży wytworzonej energii elektrycznej na giełdzie towarowej tzw. obliga giełdowego, podała Kancelaria Prezydenta.

  "Zasadniczym celem ustawy jest zniesienie obowiązku sprzedaży wytworzonej energii elektrycznej na giełdzie towarowej tzw. 'obliga giełdowego', tj. obowiązek sprzedaży wytworzonej energii elektrycznej na zinstytucjonalizowanym rynku, w tym wypadku na giełdzie towarowej, a także zaostrzenie odpowiedzialności administracyjnoprawnej oraz karnej za stosowanie przez przedsiębiorstwa energetyczne niedozwolonych praktyk polegających w szczególności na manipulacji rynkowej" - czytamy w komunikacie.

  Ustawa przewiduje ponadto modyfikację systemu sankcji nakładanych na podmioty dokonujące manipulacji lub prób manipulacji na hurtowym rynku energii, albo wykorzystujące informacje wewnętrzne dotyczące produktu energetycznego sprzedawanego w obrocie hurtowym.

  Zmiany te polegają na:

  - zwiększeniu wysokości kary pieniężnej za nieprzestrzeganie w szczególności wynikających z przepisów unijnych obowiązków przekazywania danych i informacji związanych z funkcjonowaniem hurtowego rynku energii; w aktualnie obowiązującym stanie prawnym kara pieniężna wynosi od 10 tys. zł do 1 mln zł, w następstwie nowelizacji będzie ona wynosiła od 100 tys. zł do 10 mln zł;

  - zaostrzeniu odpowiedzialności karnej za czyny polegające na:

  a) dokonywaniu manipulacji na rynku,

  b) wykorzystaniu informacji wewnętrznej poprzez nabywanie lub zbywanie, produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym, których ta informacja dotyczy,

  c) ujawnianiu informacji wewnętrznej,

  d) zalecaniu innej osobie w oparciu o informację wewnętrzną nabycia lub zbycia produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym, do których odnosi się ta informacja, lub nakłanianiu innej osoby w oparciu o informację wewnętrzną do nabycia lub zbycia takich produktów,

  e) ujawnianiu tajemnicy służbowej,

  f) zaniechaniu realizacji obowiązku przekazania Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki informacji o każdym uzasadnionym podejrzeniu manipulacji lub próbie manipulacji na rynku, lub informacji o uzasadnionym podejrzeniu niewłaściwego wykorzystywania informacji wewnętrznej.

  Nowela wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 17.11, 07:02Sejm znowelizował ustawę o zawodach lekarza i lekarza dentysty 

  Warszawa, 17.11.2022 (ISBnews) - Sejm znowelizował ustawi) o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw, który zakłada optymalizację środków na ochronę zdrowia, w tym m.in. wsparcie jednostek systemu ochrony zdrowia, w tym możliwość wsparcia finansowego przez ministra zdrowia inwestycji realizowanych w roku przyszłym w określonych podmiotach leczniczych, podległych samorządom.

  Za nowelą głosowało 228 posłów, 215 było przeciw, a jedna wstrzymała się od głosu.

  Wcześniej posłowie odrzucili wniosek o odrzucenie projektu.

  Zgodnie z nowelą, w przyszłym roku możliwe będzie jednorazowe zasilenie Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 środkami pochodzącymi z funduszu zapasowego NFZ, z przeznaczeniem na finansowanie realizacji zadań dotyczących ochrony zdrowia.

  Natomiast minister zdrowia będzie miał możliwość wsparcia finansowego inwestycji realizowanych w określonych podmiotach leczniczych, podległych samorządom.

  Narodowy Fundusz Zdrowia będzie finansował:
  - świadczenia wysokospecjalistyczne;
  - leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne dla osób powyżej 75. roku życia (tzw. "leki 75 plus"), a także leki dla kobiet w ciąży (tzw. "ciąża plus"); 
  - leki oraz wyroby medyczne nabywane w ramach programów polityki zdrowotnej.

  Nowelizacja zakłada, że finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego będzie realizowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Dzięki temu w NFZ skupią się wszystkie zadania związane z planowaniem środków na ten cel, ich wydatkowaniem i rozliczaniem. Wojewodowie nadal mają być odpowiedzialni za sporządzanie wojewódzkich planów działania systemu, na podstawie których – podobnie jak dotychczas – oddziały wojewódzkie NFZ będą przeprowadzały postępowania w sprawie zawarcia umów na zadania Zespołów Ratownictwa Medycznego.

  Nowe przepisy mają wejść w życie od przyszłego roku.

  (ISBnews)

 • 17.11, 07:01Senat za nowelą o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich wz. z PROW 2014-2020 bez poprawek 

  Warszawa, 17.11.2022 (ISBnews) - Senat nie wprowadził poprawek do nowelizacji ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020, która zakłada wsparcie dla rolników w formie jednorazowej płatności ryczałtowej, przyznawanej oraz wypłacanej na wniosek.

  Za nowelą bez poprawek głosowało 95 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/1033, w odpowiedzi na wpływ rosyjskiej inwazji na Ukrainę, alokacja działania "Nadzwyczajne tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę" wyniesie 4,28% alokacji EFRROW dla lat 2021-2022, tj. 98 626 500 euro (155 000 000 euro środków publicznych). Płatności będą realizowane do 15 października 2023 r. w ramach limitu wydatków określonego w ustawie budżetowej na 2023 r.

  Nowela zakłada, że wsparcie powinno być udzielane w formie jednorazowej płatności ryczałtowej dla rolników, przyznawanej oraz wypłacanej na podstawie decyzji administracyjnej na wniosek o płatność.

  Zgodnie z regulacjami unijnymi, maksymalna kwota pomocy nie może przekraczać 15 tys. euro na rolnika. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej mają zostać ujęte w rozporządzeniu.

  (ISBnews)

 • 17.11, 07:00Senat za nowelą o systemie ubezpieczeń społecznych dot. doręczeń bez poprawek 

  Warszawa, 17.11.2022 (ISBnews) - Senat nie wprowadził poprawek do nowelizacji o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, której celem jest przyspieszenie wydawania niektórych decyzji czy doprecyzowanie przepisów dotyczących m.in. doręczeń. Za nowelą bez poprawek głosowało 98 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Nowelizacja ma przyspieszyć i usprawnić proces wydawania elektronicznych decyzji, postanowień i innych pism do i z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Zmiany obejmują m.in. kwestię doręczania pism w postaci elektronicznej na profile PUE do podmiotów publicznych nieposiadających ani adresu do doręczeń elektronicznych, ani elektronicznej skrzynki podawczej w ePUAP, co ma zapewnić skuteczne doręczanie korespondencji.

  Nowela zakłada, że postanowienia i pisma ZUS, sporządzane w sposób masowy z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, będą mogły być podpisywane nadrukiem imienia i nazwiska, co ma przyspieszyć proces wydawania decyzji, postanowień i innych pism. Nowela wprowadza też zmiany w sprawie wypłacanej przez ZUS tzw. renty uczniowskiej. Osoby uprawnione do niej będą mogły wystąpić do ZUS o zamianę na rentę socjalną, prawo do renty uczniowskiej wygaśnie z dniem przyznania prawa do renty socjalnej.

  Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 17.11, 07:00Senat przyjął bez poprawek nowelę dot. waloryzacji rent i emerytur o 13,8% w 2023 r. 

  Warszawa, 17.11.2022 (ISBnews) - Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS), która zakłada przyszłoroczną waloryzację rent i emerytur wskaźnikiem 113,8% z minimalną waloryzacją na poziomie 250 zł.

  Za przyjęciem noweli bez poprawek głosowało 98 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Nowela zakłada modyfikację obecnie obowiązujących zasad waloryzacji, polegającą na:

  - podwyższeniu najniższych świadczeń odpowiednio do 1 588,44 zł w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej i do 1 191,33 zł w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,

  - zastosowaniu ustawowego wskaźnika waloryzacji, przy zapewnieniu minimalnej gwarantowanej podwyżki świadczenia na poziomie 250 zł.

  Zgodnie z nowelą, wszystkie emerytury i renty mają zostać podwyższone wskaźnikiem waloryzacji, z gwarantowaną kwotą podwyżki 250 zł.

  Waloryzacji podlegać ma również podstawa wymiaru świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

  W przypadku świadczeń niepodlegających ustawowemu podwyższeniu do kwoty świadczeń najniższych i świadczeń niższych od najniższej emerytury waloryzacja będzie polegała na podwyższeniu kwoty świadczenia wskaźnikiem waloryzacji.

  Prognozowany koszt waloryzacji przy wskaźniku 113,8% i waloryzacją minimalną na poziomie 250 zł szacuje się na poziomie 42 mld zł.

  (ISBnews)

 • 17.11, 06:59Senat przyjął bez poprawek nowelę o obszarach morskich RP ws. inwestycji w offshore 

  Warszawa, 17.11.2022 (ISBnews) - Senat przyjął bez poprawek nowelę o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, która zakłada zmiany przepisów dotyczących wydawania pozwoleń na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich. Ma to związek z planowaną budową morskich farm wiatrowych.

  Za przyjęciem noweli bez poprawek głosowało 98 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt też nie wstrzymał się od głosu.

  Celem noweli jest uproszczenie procedur dla branży offshore, modyfikacja przepisów dotyczących wydawania pozwoleń na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich.

  Zmieniają się także przepisy dotyczące pozwoleń lub uzgodnień dla kabli lub rurociągów, które związane są z zespołami urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, zgodnie z ustawą o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. Chodzi o uporządkowanie przepisów, uproszczenie procedur i wprowadzenie ułatwień dla inwestorów.

  Najistotniejsze zmiany wprowadzane nowelizacją:

  - rozwiązanie kwestii wystąpienia remisu w postępowaniach rozstrzygających dla wniosków o wydanie pozwolenia na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich i ewentualny brak możliwości wyłonienia zwycięzcy tego postępowania;

  - zawarcie w ogłoszeniu o wyniku postępowania rozstrzygającego informacji o ewentualnym wystąpieniu remisu i o sposobie rozstrzygnięcia tego remisu;

  - uproszczenie procedur oraz cyfryzacja składania wniosków i pism w postępowaniach dotyczących przedsięwzięć wymagających pozwolenia na budowę.

  - usprawnienie procedury opiniowania projektów zarządzeń dyrektorów urzędów morskich dotyczących określenia granicy pasa technicznego i ochronnego.

  - zapewnienie możliwości nakazania usunięcia nielegalnie wzniesionych i wykorzystywanych konstrukcji, urządzeń i elementów infrastruktury oraz ułożonych i utrzymywanych kabli i rurociągów, w polskich obszarach morskich.

  - dostosowanie przepisów, dotyczących morskich badań naukowych do postanowień Konwencji o prawie morza (w zakresie prowadzenia badań wyłącznie w celach pokojowych).

  Nowela zakłada, że przepisy mają wejść w życie po 14 dniach po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 17.11, 06:58Senat proponuje, by nowela o prawach konsumenta weszła w życie 1 stycznia 2023 r. 

  Warszawa, 17.11.2022 (ISBnews) -  Senat wprowadził poprawki do nowelizacji ustawy o prawach konsumenta, której celem jest poprawa ochrony konsumentów, określając jej termin wejścia w życie na 1 stycznia 2023 r. Za przyjęciem noweli wraz z poprawkami głosowało 97 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt też nie wstrzymał się od głosu.

  Pozostałe poprawki miały charakter legislacyjny.

  Celem nowelizacji jest zwiększenie ochrony interesów konsumenta. Ma ona uniemożliwić próby obchodzenia przepisów przez przedsiębiorców w wypadku usług finansowych, np. różnego rodzaju abonamentów medycznych, oferowanych na pokazach czy wycieczkach. Zakłada, że konsumenci mieliby prawo do odstąpienia od umów, a przedsiębiorcy - obowiązek udzielania im takiej informacji.

  Zgodnie z nowelizacją, umowa o świadczenie usług finansowych nie może być zawarta podczas pokazu ani wycieczki, w przeciwnym razie będzie nieważna z mocy prawa. W każdym ogłoszeniu o obniżce ceny towaru lub usługi sprzedawca będzie zmuszony podawać informację o najniższej cenie tego towaru lub usługi, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.

  Wprowadzono zakaz  przyjmowania płatności przez przedsiębiorców przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, który ma wynosić 14 dni albo 30 dni w wypadku umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa.

  (ISBnews)

 • 17.11, 06:57Senat przyjął nowelę o biokomponentach i biopaliwach ws. NCW bez poprawek 

  Warszawa, 17.11.2022 (ISBnews) - Senat przyjął nowelizację ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, która zakłada utrzymanie Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW) przy produkcji biopaliw w roku 2023 na dotychczasowym poziomie czyli 80%. Za przyjęciem nowelizacji bez poprawek głosowało 98 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt też nie wstrzymał się od głosu.

  Krajowi producenci ciekłych paliw transportowych i ich importerzy mają obowiązek utrzymywania NCW dzięki zapewnieniu minimalnego udziału biokomponentów w benzynie silnikowej i oleju napędowym.

  Nowela wydłuża o kolejny rok możliwości utrzymania na poziomie 0,82 współczynnika redukcyjnego, który powoduje istotny wzrost wykorzystania krajowych mocy wytwórczych biokomponentów, co przekłada się wprost na stabilność wskaźników opłacalności krajowych wytwórców biokomponentów, ale zapewnia też stabilne zapotrzebowanie na lokalne surowce do wytwarzania biokomponentów, dostarczane przez krajowych producentów rolnych.

  Zakłada także obniżenie do 5,2% obligatoryjnego blendingu dla oleju napędowego, podniesienie do 0,9% limitu możliwości wykorzystania biowęglowodorów ciekłych w realizacji NCW; podwyższenie do 0,5% limitu wykorzystania biokomponentów wytworzonych z niektórych surowców.

  (ISBnews)

 • 17.11, 06:56Senat zwiększył limit środków Funduszu Medycznego w ramach ratunkowego dostępu do leków 

  Warszawa, 17.11.2022 (ISBnews) -  Senat wprowadził poprawki do nowelizacji ustawy o Funduszu Medycznym, które mają na celu m.in. zwiększenie do 5% (nowela zakłada wzrost do 4% z obecnych 3%) limit środków Funduszu na leki w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych. Nowela wraz z poprawkami została przyjęta jednogłośnie, głosami 98 senatorów.

  Przyjęte poprawki zakładają objęcie finansowaniem ze środków Funduszu Medycznego diagnostyki genetycznej dla wszystkich osób, a nie - jak przewiduje ustawa - tylko dla tych, którzy nie ukończyli 18. roku życia. Kolejna zmiana zwiększa do 5% (nowela zakładała wzrost do 4% z obecnych 3%) limit środków Funduszu Medycznego przeznaczonych na leki w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych.

  Senatorowie proponują, by zakup zalecanych szczepionek w ramach programu szczepień ochronnych odbywał się nie ze środków subfunduszu rozwoju profilaktyki, a z terapeutyczno-innowacyjnego. Inne z poprawek mają charakter redakcyjny i legislacyjny.

  Nowelizacja zakłada, że ze środków Funduszu Medycznego mają być finansowane również szczepionki do przeprowadzania zalecanych szczepień ochronnych w ramach programu szczepień ochronnych. Zwiększa ponadto wysokości limitów wydatków Funduszu Medycznego na świadczenia zdrowotne dla dzieci do 20% z 15% oraz na technologie lekowe w ramach funduszu terapeutyczno-innowacyjnego do 10% z 5%.

  (ISBnews)

 • 16.11, 18:28Sejm wyłączył spod SRW wydatki powstałe w 2022 r. na skutek agresji Rosji na Ukrainę 

  Warszawa, 16.11.2022 (ISBnews) - Sejm znowelizował ustawę o podatku od niektórych instytucji finansowych oraz ustawę o finansach publicznych, która wyłącza spod stabilizującej reguły wydatkowej (SRW) wydatki powstałe w 2022 r. na skutek agresji Rosji na Ukrainę, w szczególności na finansowanie sił zbrojnych.

  Za nowelą głosowało 229 posłów, 224 było przeciw. Wcześniej posłowie odrzucili wniosek o odrzucenie noweli w całości i wprowadzili poprawki przesuwające termin wejścia w życie niektórych przepisów.

  Nowela zakłada, że reguła wydatkowa w roku 2022 nie będzie ograniczała dodatkowych wydatków, powstałych w wyniku agresji Rosji na Ukrainę, w szczególności na finansowanie polskich sił zbrojnych.

  W związku z wojną na Ukrainie oraz wysoką inflacją w 2022 r. reguła wydatkowa nie będzie ograniczała dodatkowych wydatków wynikających z tej sytuacji. Rozwiązanie ma dotyczyć wyłącznie skutków finansowych, wynikających z dodatkowych działań wspierających podmioty dotknięte kryzysem energetycznym lub zapewniających bezpieczeństwo energetyczne (np. zakup gazu), a także wsparcia świadczeniobiorców, w szczególności emerytów i rencistów, w związku ze wzrostem inflacji oraz finansowania sił zbrojnych.

  Jak podkreślał w trakcie debaty wiceminister finansów Piotr Patkowski, rozwiązanie to jest uzgodnione z Komisją Europejską.

  Nowe przepisy mają zastąpić rozwiązanie przyjęte w ustawie z 7 października 2022 r., ograniczającej wzrost cen energii, zgodnie z którym z nieprzekraczalnego limitu wydatków, ustalonego w ustawie budżetowej, wyłączone miały zostać, na 2022 i 2023 r. - poniesione ponad limit - wydatki państwowych funduszy celowych, funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych BGK na podstawie odrębnych ustaw, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

  Jak podkreślił Patkowski, nowela daje "potencjalną dodatkową przestrzeń w postaci 1 pkt proc. w relacji do PKB ponad regułę zaplanowaną na 2022".

  "To jest kwota ok. 30 mld zł, którą przeznaczamy na tarcze antyinflacyjne, osłonę Polaków przed skutkami inflacji i działania związane z sytuacją na Ukrainie" - powiedział wiceminister podczas drugiego czytania.

  (ISBnews)

 • 16.11, 18:04Sejm przyjął nowelę wyłączającą m.in. obligacje z gwarancjami SP spod podatku bankowego 

  Warszawa, 16.11.2022 (ISBnews) - Sejm znowelizował ustawę podatku od niektórych instytucji finansowych oraz ustawy o finansach publicznych, która spod podatku od niektórych instytucji finansowych wyłącza ustawowo gwarantowane przez Skarb Państwa papiery wartościowe, m.in. obligacje, które służą finansowaniu programów prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego lub Polski Fundusz Rozwoju.

  Za nowelą głosowało 229 posłów, 224 było przeciw. Wcześniej posłowie odrzucili wniosek o odrzucenie noweli w całości i wprowadzili poprawki przesuwające termin wejścia w życie niektórych przepisów.

  Nowela zakłada, że podatek od niektórych instytucji finansowych nie będzie obejmował papierów wartościowych, które są ustawowo gwarantowane przez Skarb Państwa, m.in. obligacji, które służą finansowaniu programów prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego lub Polski Fundusz Rozwoju.

  Zgodnie z projektem, papiery wartościowe ustawowo gwarantowane przez Skarb Państwa nie będą objęte podatkiem od niektórych instytucji finansowych (m.in. obligacje, które finansują programy BGK czy PFR, wartości aktywów, wynikających z transakcji odkupu (tzw. transakcji repo).

  Celem tej zmiany jest przede wszystkim rozwinięcie rynku repo skarbowych papierów wartościowych, usprawniając działanie rynku wtórnego.

  Obecnie, opodatkowanie obligacji gwarantowanych przez państwo podatkiem od niektórych instytucji finansowych, oznacza konieczność zwiększenia ich oprocentowania przez np. BGK, o wysokość tego podatku. W efekcie, koszty podatku ponosi Skarb Państwa, który ma ustawowy obowiązek zapewnienia sfinansowania obsługi i wykupu tych obligacji.

   (ISBnews)

 • 16.11, 18:01Sejm przyjął ustawę o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów 

  Warszawa, 16.11.2022 (ISBnews) - Sejm przyjął ustawę o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów, która zakłada zawieranie i przechowywanie umów oraz udostępnianie dokumentacji pracowniczej za pomocą systemu teleinformatycznego. Za ustawą głosowało 431 posłów, 14 było przeciwnych, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Wcześniej posłowie przyjęli poprawki, dot. wykorzystywania dotacji przeznaczanych na edukację i naukę oraz ustalania kryteriów stypendiów dla studentów.

  Ustawa o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów zakłada, że dostęp do systemu teleinformatycznego ma być zapewniony po zalogowaniu się za pomocą profilu zaufanego na indywidualnym koncie na portalu praca.gov.pl lub biznes.gov.pl.

  Zgodnie z ustawą, w systemie mają zostać udostępnione gotowe do wypełniania formularze umów (dla mikroprzedsiębiorców, podmiotów zatrudniających nie więcej niż 9 osób niebędących mikroprzedsiębiorcami, rolników, rodziców).

  W systemie teleinformatycznym ministra właściwego do spraw pracy udostępnione mają zostać do wypełnienia formularze umowy o pracę, umowy zlecenia, umów o świadczenie usług, do których stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu, oraz umowy uaktywniające. Będą one zawierały elementy niezbędne do zawarcia zgodnego z prawem danego rodzaju umowy i będą zawierały dane wynikające z obowiązujących przepisów prawa pracy i Kodeksu cywilnego.

  Ustawa zakłada rozszerzenie zastosowania podpisu zaufanego oraz podpisu osobistego do zawierania umów. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarczać będzie złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

  Podpisanie umowy będzie wymagało przez każdą ze stron użycia podpisu kwalifikowanego, podpisu osobistego albo podpisu zaufanego. Umowa zostanie zawarta po wprowadzeniu do systemu danych koniecznych do jej zawarcia i z chwilą opatrzenia tych umów ww. podpisami elektronicznymi (lub podpisem zaufanym) przez strony umowy.

  Zasada ta ma być także stosowana do zmiany i rozwiązania umowy o pracę oraz wydania świadectwa pracy.

  Na mocy projektowanych przepisów pracodawca zostanie zwolniony z obowiązków związanych z przechowywaniem dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników. Czynności te za niego będzie wykonywał System teleinformatyczny.

  (ISBnews)

 • 16.11, 17:58Sejm znowelizował ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

  Warszawa, 16.11.2022 (ISBnews) - Sejm znowelizował ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie tzw. luki planistycznej. Nowelę poparło 392 posłów, 1 był przeciw, wstrzymało się 48.

  Nowelizacja przesądza, iż w przypadku wprowadzenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego po luce planistycznej, gmina płaci sprzedającemu nieruchomość pełne odszkodowanie w wysokości różnicy między dawnym planem (sprzed 1995 r.) a nowym planem, a nie jedynie w wysokości różnicy między wartością wynikającą z faktycznego wykorzystania nieruchomości a nowym planem.

  Nowela dostosowuje system prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 maja 2019 r. (sygn. akt SK 22/16).

  TK orzekł wówczas, że art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, rozumiany w ten sposób, że pozwala na ustalenie mniej korzystnego przeznaczenia nieruchomości niż w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, uchwalonym przed 1 stycznia 1995 r., jest niezgodny z art. 64 ust. 2 Konstytucji RP.

  (ISBnews)

 • 16.11, 17:58Sejm znowelizował ustawę o bezpieczeństwie morskim dot. m.in. budowy farm wiatrowych 

  Warszawa, 16.11.2022 (ISBnews) - Sejm znowelizował ustawę o bezpieczeństwie morskim, której celem jest usprawnienie funkcjonowania systemu ochrony żeglugi i portów. Nowela zawiera delegację do wskazania w rozporządzeniu portu do obsługi morskich farm wiatrowych.

  Za nowelizacją głosowało 439 posłów, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Wcześniej posłowie przyjęli kilka poprawek. Nakładają one m. in. na Straż Graniczną obowiązek współdziałania z innymi organami i służbami w zakresie rozpoznawania zagrożeń dla bezpieczeństwa terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu i przeciwdziałania tym zagrożeniom.

  Upoważniają także właściwego miejscowo wojewodę do wprowadzenia - po zasięgnięciu opinii komendanta oddziału Straży Granicznej - czasowego zakazu przebywania na obszarze w odległości do 200 m od granicy nieruchomości, na której znajduje się terminal "w celu zapobieżenia, ograniczenia lub usunięcia poważnego niebezpieczeństwa, w tym wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym".

  Głównym celem zmian wprowadzanych nowelą jest:

  - poprawa bezpieczeństwa żeglugi,

  - zwiększenie efektywności działań administracji morskiej w imieniu państwa bandery,

  - udoskonalenie narzędzi formalnoprawnych w obszarze sprawowania nadzoru nad czynnościami uznanych organizacji upoważnionych do działania w imieniu państwa bandery,

  - uproszczenie i zaktualizowanie ram prawnych w zakresie dopełniania formalności sprawozdawczych z wykorzystaniem Krajowego Pojedynczego Punktu Kontaktowego przez statki wchodzące do i wychodzące z portów morskich,

  - usprawnienie funkcjonowania systemu ochrony żeglugi i portów,

  - umożliwienie budowy przez administrację morską portu do obsługi morskich farm wiatrowych.

  Nowelizacja doprecyzowuje zadania i zakres odpowiedzialności naczelnego i terenowych organów administracji morskiej. Wprowadza także obowiązkowe audyty i inspekcje doraźne po zatrzymaniu statku w obcym porcie, ze względu na uchybienia dotyczące bezpieczeństwa, ochrony środowiska oraz standardów życia i pracy marynarzy. Obowiązkowy audyt dodatkowy będzie prowadzony wobec armatora, w przypadku zatrzymania jego dwóch statków w okresie 24 miesięcy.

  Zmiany dotyczące inspekcji i audytów mają umożliwić sprawowanie przez dyrektorów urzędów morskich bardziej efektywnego nadzoru, zmierzającego do zapewnienia, że statek spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa, ochrony środowiska oraz standardów życia i pracy marynarzy.

  Na mocy noweli Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (tzw. SAR) zostanie upoważniona do zakupu wyposażenia o przeznaczeniu wojskowym (np. noktowizorów czy lornetek), produkowanego przez rodzimych przedsiębiorców, w które wyposażone zostały m.in. formacje wojskowe, realizujące zadania poszukiwawcze i ratownicze na morzu.

  Dyrektorzy urzędów morskich będą mieli możliwość wydania zarządzenia w celu umożliwienia testów statków autonomicznych, nieposiadających załogi (tzw. MASS) oraz określenia zasad przeprowadzania takich testów.

  Nowelizacja upoważnia ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej do wskazania - w drodze rozporządzenia -  portu przeznaczonego do obsługi morskich farm wiatrowych, przy uwzględnieniu potrzeb obsługi morskich farm wiatrowych oraz ich planowanego rozmieszczenia.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać po upływie roku od ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 15.11, 16:04Rząd podjął uchwałę ws. ustanowienia polityki publicznej pt. Strategia Demograficzna 2040 

  Warszawa, 15.11.2022 (ISBnews) - Rząd podjął uchwałę w sprawie ustanowienia polityki publicznej pt. Strategia Demograficzna 2040, której głównym celem jest zbliżenie naszego kraju do poziomu dzietności gwarantującego zastępowalność pokoleń, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Strategia wskazuje, że dla umożliwienia Polakom zrealizowania ich planów związanych z posiadaniem dzieci, konieczna jest realizacja trzech celów. Chodzi o wzmocnienie rodziny, która jest miejscem przychodzenia dzieci na świat, znoszenie barier dla rodziców chcących mieć dzieci oraz podniesienie jakości zarządzania i wdrażania polityk na szczeblu samorządowym i centralnym" - czytamy w komunikacie.

  Strategia Demograficzna 2040 to pierwszy w Polsce kompleksowy dokument, który mierzy się z niekorzystnymi trendami w demografii, a jego głównym założeniem jest wyjście przez Polskę z tzw. pułapki niskiej dzietności i zbliżenie się do poziomu gwarantującego zastępowalność pokoleń.

  Strategia wskazuje, że dla umożliwienia Polakom zrealizowania ich planów prokreacyjnych konieczne jest osiąganie 3 celów głównych. Chodzi o wzmocnienie rodziny, która jest miejscem przychodzenia dzieci na świat, znoszenie barier dla rodziców chcących mieć dzieci oraz podniesienie jakości zarządzania i wdrażania polityk na szczeblu samorządowym i centralnym.

  W Strategii Demograficznej 2040 opisano następujące kierunki interwencji:

  1. Wzmocnienie rodziny:

  - zabezpieczenie finansowe rodzin;

  - wsparcie w zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych rodzin;

  - wsparcie trwałości rodzin;

  - popularyzacja kultury sprzyjającej rodzinie;

  - wzmocnienie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi na rzecz rodziny.

  2.Znoszenie barier dla rodziców chcących mieć dzieci:

  - rozwój form opieki nad dziećmi;

  - rozwój rynku pracy przyjaznego rodzinie;

  - poprawa jakości i organizacji edukacji;

  - rozwój opieki zdrowotnej;

  - rozwój infrastruktury i usług potrzebnych rodzinom.

  3.Podniesienie jakości zarządzania i wdrażania polityk:

  - podniesienie jakości zarządzania i wdrażania polityk na szczeblu centralnym oraz samorządowym.

  W komunikacie podano, że "działania podjęte przez rząd zmniejszyły negatywną tendencję urodzeń w naszym kraju".

  "Przykładowo, jeszcze w 2014 r. Główny Urząd Statystyczny prognozował, że liczba nowo narodzonych dzieci w latach 2016-2020 wyniesie łącznie ok. 1,722 mln (w wariancie średnim prognozy). Tymczasem, dzięki aktywnej polityce prorodzinnej, w latach 2016-2020 urodziło się ok. 1,903 mln dzieci. Oznacza to, że rządowe działania przyczyniły się do zwiększenia liczby nowych urodzeń w tym okresie o ok. 181 tys." - czytamy w informacji.

  Obecnie w Unii Europejskiej wiele krajów boryka się z wyzwaniem zagwarantowania prostej zastępowalności pokoleń. Dzietność we Włoszech, Hiszpanii, Finlandii, Grecji czy Portugalii jest niższa niż w Polsce.

  (ISBnews)

 • 15.11, 15:53Rząd przyjął projekt ustawy prawo komunikacji elektronicznej 

  Warszawa, 15.11.2022 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt ustawy prawo komunikacji elektronicznej wraz z projektem ustawy przepisy wprowadzające ustawę prawo komunikacji elektronicznej, które mają kompleksowo regulować funkcjonowanie rynku komunikacji elektronicznej, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Projekt dostosowuje polskie prawo do unijnych regulacji, jeśli chodzi o ustanowienie europejskiego kodeksu łączności elektronicznej. Nowe przepisy będą kompleksowo obejmować funkcjonowanie rynku komunikacji elektronicznej w naszym kraju. Wprowadzona zostanie także możliwość otrzymania przez abonentów prepaid zwrotu pozostałych na koncie środków z doładowań, w przypadku wygaśnięcia ważności konta" - czytamy w komunikacie.

  Najistotniejsze rozwiązania, proponowane w projektach:

  - uregulowanie działalności, która polega na dostarczaniu publicznych sieci telekomunikacyjnych lub świadczeniu usług komunikacji elektronicznej. Nowe rozwiązania będą dotyczyć nie tylko tradycyjnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych, ale także operatorów tzw. usług Over the Top (to np. aplikacje internetowe i komunikatory).

  - ustalenie kwestii związanych z gospodarowaniem częstotliwościami, zasobami numeracji oraz zapewnieniem dostępu do sieci telekomunikacyjnych.

  - zagwarantowanie ochrony praw użytkowników końcowych, w szczególności przez wprowadzenie nowych obowiązków informacyjnych oraz wzmocnienie uprawnień dotyczących zawierania umowy i jej rozwiązywania.

  - wprowadzenie możliwości otrzymania przez abonentów prepaid zwrotu pozostałych na koncie środków z doładowań, w przypadku wygaśnięcia ważności konta.

  - ograniczenie wysokości wysokość roszczeń odszkodowawczych, które stosują dostawcy usług wobec abonenta.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 6 miesiącach od ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach. Proponowane przepisy zastąpią obowiązującą obecnie ustawę prawo telekomunikacyjne.

  Wraz z projektem ustawy prawo komunikacji elektronicznej, przyjęty został również projekt ustawy przepisy wprowadzające ustawę prawo komunikacji elektronicznej. Zawarto w nim przepisy przejściowe i dostosowujące, w tym zmiany w wielu innych ustawach, na które będą mieć wpływ nowe regulacje dotyczące łączności elektronicznej, podano także.

  (ISBnews)