ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 05.02, 10:30GPW liczy na stworzenie ram regulacyjnych dla rozwoju inwestycji pasywnych 

  Warszawa, 05.02.2020 (ISBnews) - Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zależy, aby zgodnie z zapisami w Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego do końca roku stworzyć optymalne ramy regulacyjne dla inwestowania pasywnego, w tym ETF-ów (Exchange Traded Funds), zapowiedziała członek zarządu GPW Izabela Olszewska.

  "Aktywa funduszy ETF notowanych na giełdach w Europie Zachodniej przekroczyły na koniec ubiegłego roku 1 bilion USD. A w ciągu ostatnich 12 miesięcy napłynęło do nich rekordowe 125 mln USD. To pokazuje, jak duże zainteresowanie jest w tej chwili w Europie Zachodniej inwestowaniem pasywnym i takimi właśnie instrumentami" - powiedziała Olszewska podczas konferencji Warsaw Passive Investment.

  "Jeżeli chodzi o giełdę w Warszawie, to pierwsze ETF-y wprowadziliśmy w 2010 roku i były to ETF-y paszportowane, czyli nie na naszym prawie polskim. Od tego czasu ze względu na pewne rozwiązania systemowe ten segment nie rozwijał nam się tak, jak sobie tego życzyliśmy. W 2018 r. GPW przedstawiła swoją nową strategie na kolejne lata i tam kładziemy bardzo duży nacisk na nowe instrumenty, także na rozwój ETF-ów. Chcemy systemowo usuwać czynniki, które blokują rozwój tych instrumentów" - dodała Olszewska.

  Podkreśliła, że jeżeli chodzi o inwestowanie pasywne i ETF-y, to ten kierunek zaakcentowany jest w Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego, gdzie jasno jest napisane, że jednym z zadań jest określenie do końca 2020 r. krajowych regulacji dla produktów do tej pory nie istniejących lub nie rozwijających się na polskim rynku, a rozwijających się na innych rynkach europejskich czy tez światowych, w tym ETF.

  "W 2019 r. pojawiły się ETF-y, które są zorganizowane na prawie polskim, których emitentem jest Beta Securities. Mamy w tej chwili ETF oparty o WIG20TR, mWIG40TR i WIG20short i mamy nadzieje, że ta rodzina ETF-ów będzie się szybko i prężnie rozwijała. Szczególnie, że mamy w planach pewne dostosowania i stworzenie optymalnych ram regulacyjnych" - podsumowała Olszewska.

  Na polskim rynku m.in. inPZU oferuje na swojej platformie pasywne fundusze indeksowe, DM mBank oferuje swoim klientom ETF-y oraz Beta Seurities Poland twórca i emitent ETF-ow opartych na prawie polskim.

  (ISBnews)

   

 • 05.02, 09:38Prezydent podpisał nowelę odraczającą wypełnianie przez KAS niektórych PIT-ów 

  Warszawa, 05.02.2020 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelę ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, które odraczają udostępnienie przez Krajową Administrację Skarbową (KAS) wstępnie wypełnionych zeznań przez przedsiębiorstwa w spadku oraz prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  Uruchomienie usługi polegającej na wypełnieniu deklaracji podatkowej przez Krajową Administrację Skarbową, przewidziane w nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw z 4 października 2018 r. (Dz.U. poz. 2126) miało przebiegać dwuetapowo. Realizacja drugiego etapu miała nastąpić od rozliczenia podatku za rok 2019 i dotyczyć podatników zobowiązanych do składania formularzy: PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L oraz PIT-36LS, podano w informacji.

  W ocenie resortu finansów dochowanie tego  terminu nie jest możliwe, dlatego nowelizacją z 9 stycznia 2020 roku zawężono zakres usługi. Nie będzie ona miała zastosowania do deklaracji podatkowych: PIT-28S, PIT-36S i PIT-36LS składanych przez podatników będących przedsiębiorstwem w spadku oraz do zeznań podatkowych zawartych w formularzu PIT-36L. W zakresie mniejszym niż pierwotnie przyjęto udostępnieniu ulegną również deklaracje PIT-28 i PIT-36. KAS nie udostępni bowiem formularzy podatnikom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej. Przepisy nowelizacji mają zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2019 r.

  Ustawa wchodzi w życie 15 lutego 2020 r.

  (ISBnews)

   

 • 04.02, 15:46Rząd przyjął projekt ustawy dot. opłaty cukrowej i od alkoholi o obj. do 300 ml  

  Warszawa, 04.02.2020 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Zakłada ona wprowadzenie opłat od alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml oraz słodzonych napojów.

  "Zasadniczym celem projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów jest wykorzystanie instrumentów polityki fiskalnej o udowodnionej skuteczności jako narzędzia walki z nadwagą i otyłością przez nałożenie dodatkowej opłaty dla napojów słodzonych. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów wprowadza także zmianę w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na podstawie zezwolenia, będą zobowiązani do wniesienia opłaty związanej ze sprzedażą napojów alkoholowych o objętości nieprzekraczającej 300 ml" - czytamy w komunikacie.

  Zgodnie z projektem opłata wynosi 25 zł od litra stuprocentowego alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml. Przykładowo oznacza to:

  - 1 zł od 100 ml małpki wódki 40%

  - 2 zł od 200 ml małpki wódki 40% (w I wersji było 1 zł)

  - 88 groszy od 250 ml małpki wina 14% (w I wersji było 1 zł)

  Środki z opłaty trafią w 50% do gmin, a w 50% do NFZ na edukację, profilaktykę oraz świadczenia w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Opłata będzie pobierana w momencie sprzedaży do sklepu (opłata dotyczy alkoholu przeznaczonego do spożycia poza punktem sprzedaży), podano także.

  "Przyjęty dziś przez rząd projekt zakłada wprowadzenie opłaty od napojów słodzonych. Dzieli się ona na część stałą i zmienną. Opłata stała: 50 gr za litr napoju z dodatkiem cukru lub substancji słodzącej,

  + dodatek: 10 gr za litr napoju z dodatkiem substancji aktywnej (kofeina lub tauryna)

  + opłata zmienna: 5 gr za każdy gram cukru powyżej 5 gram/100 ml – w przeliczeniu na litr napoju.

  Dochody z opłaty od napojów słodzonych będą wpływać do NFZ i muszą być przeznaczone na działania o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym oraz na świadczenia opieki zdrowotnej związane z utrzymaniem i poprawą stanu zdrowia świadczeniobiorców z chorobami rozwiniętymi na tle niewłaściwych wyborów i zachowań zdrowotnych, w szczególności z nadwagą i otyłością" - czytamy dalej.

  Obowiązek zapłaty opłaty spoczywa na podmiocie, który sprzedaje napój do punktu sprzedaży detalicznej. Opłatę wnosi się raz w miesiącu.

  Z opłaty są całkowicie zwolnione napoje będące: wyrobami medycznymi, zarejestrowanymi suplementami diety, żywnością specjalnego przeznaczenia medycznego, preparatami do początkowego żywienia niemowląt, wyrobami akcyzowymi. Z opłaty stałej zwolnione są także napoje zawierające co najmniej 20% soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego oraz będące izotonikami zgodnie z rozporządzeniem Komisji UE nr 432/2012., podano także. 

  Projekt przewiduje także przekazywanie przez Prezesa NFZ 117 mln rocznie na rzecz Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, tj. na finansowanie zajęć szkolnych dla dzieci i młodzieży w ramach profilaktyki pierwotnej. W pierwszym roku działania ustawy kwota jest proporcjonalnie mniejsza i wynosi 87,8 mln zł. Środki przekazywane są w dwóch równych transzach do 31 stycznia i 31 lipca.

  (ISBnews)

 • 04.02, 15:01Mazur z MR: Decyzje ws. odległości farm wiatrowych mogłyby należeć do samorządów 

  Warszawa, 04.02.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Rozwoju (MR) jest za tym, by kompetencje dotyczące odległości farm wiatrowych od zabudowań przekazać do samorządów, poinformował wiceminister rozwoju Krzysztof Mazur.

  "Jeśli chodzi o tak zwaną regulację 10h, my w tych dyskusjach, które się toczą wokół tej legislacji jesteśmy zwolennikami tego, by uelastycznić pewne zasady, żeby przekazać pewne kompetencje do samorządów, żeby to samorządy decydowały o standardach bezpiecznych i akceptowanych przez społeczność lokalną" - powiedział Mazur podczas otwarcia konferencji RE-Source Poland.

  Dodał, że powinno to przyczynić się nie tylko do rozwoju energetyki wiatrowej na lądzie, ale też do uruchomienia inwestycji mieszkaniowych na terenach, przy których znajdują się obecnie farmy wiatrowe.

  W połowie stycznia minister rozwoju Jadwiga Emilewicz mówiła, że resort liczy, iż I półroczu tego roku uda się przedstawić projekt ustawy dotyczący liberalizacji budowy lądowych farm wiatrowych, który miałby wejść w życie w 2021 r.

  Zgodnie z obowiązującą od czerwca 2016 r. ustawą o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, elektrownię wiatrową o mocy większej niż 40 kW można postawić w odległości nie mniejszej niż 10-krotność jej wysokości wraz z wirnikiem i łopatami (10h) od zabudowań mieszkalnych i mieszanych, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa oraz obszarów szczególnie cennych z przyrodniczego punktu widzenia (np. parków narodowych czy krajobrazowych i rezerwatów).

  (ISBnews)

   

 • 04.02, 14:00IJ: Rozwój corporate PPA w Polsce wymaga stabilnych i transparentnych regulacji 

  Warszawa, 04.02.2020 (ISBnews) - Aby umożliwić rozwój umów sprzedaży energii ze źródeł odnawialnych (OZE) do przedsiębiorstw typu corporate PPA, konieczne jest zapewnienie stabilnych i transparentnych regulacji oraz ścieżek rozwoju technologii OZE, a także m.in. uproszczenie przepisów w zakresie konieczności tworzenia systemów dystrybucyjnych, wynika z raportu Instytutu Jagiellońskiego pt. "Perspektywy rozwoju corporate PPA w Polsce. Możliwości kontraktowania dostaw zielonej energii dla przemysłu".

  "Światowe trendy klimatyczno-energetyczne, jak również większa świadomość społeczna przyczyniły się do tego, iż coraz więcej przedsiębiorstw zmierza ku zielonej transformacji energetycznej, dążąc do całkowitego przejścia na zasilanie zieloną energią. Konkurencją dla dotychczas stosowanych modeli centralnego zasilania stają się umowy corporate PPA (power purchase agreement) pozwalające osiągnąć korzyści zarówno wytwórcom, jak i przedsiębiorcom" - czytamy w raporcie.

  Autorzy identyfikują kilka zasadniczych barier w rozwoju rynku PPA w Polsce, począwszy od niestabilnego i nieprzewidywalnego ustawodawstwa, mającego wpływ na zahamowanie rozwoju nowych inwestycji w odnawialne źródła energii (w szczególności w sektorze energetyki wiatrowej), przez niekonsekwentne podejście do polityki klimatyczno-energetycznej oraz brak długoterminowej polityki w zakresie cen energii, a kończąc na istotnych ograniczeniach regulacyjnych w zakresie wykorzystania umów PPA opartych na bezpośredniej dostawie energii, jednej z najpopularniejszych form corporate PPA w Europie.

  W raporcie zwrócono w szczególności uwagę na system rekompensat kosztów energii dla przemysłu energochłonnego, który nie promuje energii ze źródeł odnawialnych i nie zachęca do zawierania umów corporate PPA, a także na ustawę ograniczającą odległość turbin wiatrowych od zabudowań do dziesięciokrotności jej wysokości (10h).

  "Kolejną barierą dla umów corporate PPA na polskim rynku jest brak możliwości ustalenia cen energii na Towarowej Giełdzie Energii w długoletniej perspektywie. Oczywiście, spółki obrotu mogą oferować produkty w dłuższej perspektywie czasowej, przy czym ryzyka z tym związane nie są możliwe do zabezpieczenia na rynku hurtowym TGE" - wskazano.

  "W kontekście powyższego oraz mając na celu rozwój rynku PPA w Polsce zasadniczym wydaje się zapewnienie transparentnych regulacji i ścieżek rozwoju technologii OZE do 2030 roku. Obecnie to jedyny punkt wyjścia do rozważań nad wszystkimi innymi potencjalnymi narzędziami wsparcia corporate PPA w Polsce, bowiem odnosi się zarówno do dedykowanego systemu wsparcia tego typu umów oraz do zapewnienia stabilności obecnie obowiązującemu aukcyjnemu systemowi wsparcia odnawialnych źródeł energii" - czytamy także w raporcie.

  Ponadto rekomendowane jest uproszczenie przepisów w zakresie konieczności tworzenia systemów dystrybucyjnych i wprowadzenie do polskiego systemu prawnego przepisów regulujących instytucję systemów dystrybucyjnych, które bez nadmiernych obowiązków formalnych w określonych przypadkach zwalniałyby przedsiębiorców z szeregu wymagań stawianym im jako operatorom sieciowym, co znacznie zwiększyłoby atrakcyjność umów PPA oraz stanowiłoby asumpt do inwestowania we własne źródła wytwórcze oparte na odnawialnych źródłach energii przez przedsiębiorstwa. Jednocześnie proponowane jest wdrożenie programów wspierających rozwój niskoemisyjnych źródeł energii, przykładowo finansujących budowę infrastruktury umożliwiającej magazynowanie energii elektrycznej.

  (ISBnews)

   

 • 03.02, 18:48Kościński i Le Maire apelują do KE o współpracę w zwalczaniu oszustw podatkowych 

  Warszawa, 03.02.2020 (ISBnews) - Minister finansów Tadeusz Kościński oraz francuski minister gospodarki i finansów Bruno Le Maire podpisali wspólny list do Komisji Europejskiej (KE), gdzie wyrazili m.in. potrzebę wzmocnienia unijnej współpracy i zwalczania oszustw dotyczących podatków, podało Ministerstwo Finansów.

  Rozmowy ministrów odbyły się dziś w związku z wizytą prezydenta Francji w Polsce. Ministrowie wzięli udział w spotkaniu premiera Mateusza Morawieckiego z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, podczas którego rozmawiano m.in. o współpracy polsko-francuskiej dotyczącej agendy unijnej w obliczu Brexitu, do którego doszło 1 lutego br.

  "Efektem rozmów ministrów finansów jest wspólny list do KE, w którym podkreślili polsko-francuską wolę współpracy na rzecz realizacji ambitnej podatkowej agendy europejskiej. Szefowie resortów finansów Polski i Francji wskazali w nim 6 istotnych obszarów, w których podjęcie szybkich i skoncentrowanych działań jest dla obu krajów wyjątkowo ważne" - czytamy w komunikacie.

  "W pierwszej kolejności zaakcentowaliśmy potrzebę przyspieszenia prac dotyczących pogłębienia unijnej współpracy podatkowej. Wskazaliśmy także na konieczność dopasowania krajowych systemów podatkowych do wciąż rosnących wyzwań, jakie niesie ze sobą digitalizacja gospodarki, a także zjawisko unikania opodatkowania, szczególnie w zakresie podatku VAT" - powiedział Kościński, cytowany w komunikacie.

  W obszarze zapobiegania oszustwom w VAT Polska może poszczycić się dużymi osiągnięciami, które mogą być dobrym przykładem na poziomie międzynarodowym, dodał minister.

  "Ministrowie zaznaczyli także, że dla właściwego i zgodnego z celami klimatycznymi rozwoju Unii Europejskiej niezbędna jest ochrona interesów finansowych UE (zarówno od strony wydatkowej, jak i dochodowej budżetu UE)" - podsumowano w materiale.

  (ISBnews)

   

 • 03.02, 13:20Strona Społeczna Rady Dialogu Społecznego przeciwna podatkowi cukrowego 

  Warszawa, 03.02.2020 (ISBnews) - W uchwale Rada Dialogu Społecznego, strony pracodawców oraz pracowników, w tym Konfederacja Lewiatan, uznały, że wprowadzenie podatku cukrowego ma cel przede wszystkim fiskalny i nie powinno się wykorzystywać narzędzi podatkowych do kształtowania nawyków żywieniowych Polaków, poinformował Lewiatan.

  "W uchwale RDS czytamy, że w ustawie dotyczącej wprowadzenia podatku cukrowego nie zaproponowano żadnego spójnego podejścia do promowania zdrowego trybu życia i zrównoważonej diety. To, co znajduje się w dokumencie, to propozycja punktowego wprowadzania dodatkowych obciążeń w odniesieniu do: napojów zawierających cukier lub substancje słodzące i napojów alkoholowych sprzedawanych w opakowaniach o pojemności mniejszej niż 300 ml" - czytamy w komunikacie.

  Według Lewiatana, w Narodowej Strategii Onkologicznej termin wprowadzenia podatku od napojów określony został na rok 2022.

  "Oznacza to, że w ciągu zaledwie kilku tygodni zdecydowano się na przyspieszenie wejścia w życie podatku o dwa lata. Tezę tę potwierdza treść oceny skutków regulacji, która nie zawiera pogłębionej analizy wpływu regulacji na procesy społeczno-gospodarcze. Takie postępowanie generuje brak podstawowej przewidywalności prawa - przedsiębiorcy i pracownicy nie powinni być w ten sposób zaskakiwani" - czytamy także.

  Przykłady Francji oraz Meksyku pokazują, że analogiczne rozwiązania stosowane w innych państwach nie doprowadziły do realizacji ambitnych celów polityki zdrowotnej. Trzeba podkreślić, że zaproponowane przez polskiego projektodawcę stawki są wyjątkowo wysokie, na co wskazuje przegląd stawek stosowanych w innych państwach europejskich. Przykładowo - w Belgii napoje bezalkoholowe zawierające cukier lub substancje słodzące opodatkowane są w przeliczeniu na złotówki stawką 0,5 zł za litr napoju, we Francji - 0,32 zł, zaś na Węgrzech - 0,19 zł, podano także.

  "Ponadto, z badań przeprowadzonych przez Ipsos wynika, że zdecydowana większość (77%) badanych jest gotowa szukać tańszych, gorszych jakościowo zamienników, jeżeli cena żywności wzrośnie. W konsekwencji jedynymi zauważalnymi efektami zaproponowanych w projekcie ustawy rozwiązań będą wyższe ceny produktów objętych zakresem oddziaływania regulacji, wzrost inflacji oraz negatywne zmiany na rynku pracy spowodowane zmniejszeniem produkcji i zatrudnienia w całym łańcuchu dostaw" - podano także.

  W ocenie strony społecznej Rady Dialogu Społecznego, skuteczniejszym narzędziem kreowania prozdrowotnych wyborów konsumentów jest edukacja i promocja. W tym celu warto, aby strona rządowa rozważyła np.:

  - Zwiększenie nakładów na zdrowie w relacji do PKB z budżetu państwa,

  - Wprowadzenie niższych stawek podatku VAT na produkty prozdrowotne,

  - Dopłaty do warzyw i owoców w celu wzrostu ich konsumpcji,

  - Zwiększenie dostępności zdrowych produktów w szkołach, a przede wszystkim zagwarantowanie wszystkim uczniom bezpłatnych, zbilansowanych posiłków i wody.

  Strona społeczna Rady Dialogu Społecznego nie wyraża zgody na "skandalicznie krótki" okres vacatio legis. Wejście w życie niniejszych przepisów w proponowanym przez rząd terminie nie pozwoliłoby przedsiębiorcom na jakiekolwiek przygotowanie się i wdrożenie proponowanych rozwiązań, wskazano dalej.

  "Uważamy również, napisali pracodawcy i związkowcy, że projekt ustawy, jako przepis techniczny, podlega notyfikacji, której brak może doprowadzić do jego unieważnienia i konieczności zwrotu pobranych opłat" - podano także.

  Strona społeczna Rady Dialogu Społecznego pozostaje jednak otwarta i gotowa do dialogu ukierunkowanego na wypracowanie systemowych rozwiązań prozdrowotnych służących ograniczeniu skali problemu nadwagi i otyłości w Polsce, podsumowano w materiale.

  (ISBnews)

   

 • 03.02, 09:46Instytut Staszica: Projekt dot. podatku cukrowego procedowany jest zbyt szybko 

  Warszawa, 03.02.2020 (ISBnews) - Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów, wprowadzającej m.in. nową opłatę od napojów zawierających cukier lub inne substancje słodzące lub aktywne, procedowany jest w ekspresowym trybie legislacyjnym, czego negatywne konsekwencje widoczne są już dziś, uważa Instytut Staszica.

  "3 miesiące i 1,5 tygodnia w gorącym okresie świąteczno-noworocznym - tyle czasu Ministerstwo Zdrowia przewidziało na procedowanie, konsultacje społeczne i wejście w życie ustawy, która formalnie ma promować prozdrowotne wybory konsumentów, a nieformalnie zasilić budżet państwa. Konsekwencje tak ekspresowego trybu legislacyjnego uderzają już dziś: dyskryminacja branży napojowej, uprzywilejowanie producentów słodyczy i słodzonego piwa smakowego, popularyzacja napojów niskoalkoholowych czy spadek zapotrzebowania na owoce do produkcji napojów owocowych od polskich sadowników" - podkreśla Instytut Staszica w analizie poświęconej wpływowi podatku cukrowego na napoje.

  Obszarem szczególnie istotnym z punktu widzenia promowania prozdrowotnych wyborów konsumentów jest konstrukcja projektu ustawy i jego wpływu na skuteczność polityki alkoholowej państwa. Podatek cukrowy na napoje wzmocni trend wzrostowy konsumpcji niskooprocentowanego piwa smakowego, co jest sprzeczne z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, wskazano w informacji prasowej poświęconej analizie Instytutu.

  "Zamiast prozdrowotnego wyboru napojów słodzonych vs. niesłodzonych, będziemy mieli wybór piwa w miejsce napoju bezalkoholowego, bo przy proponowanych opłatach, cenowo preferowane będzie piwo (mała akcyza i brak opłaty cukrowej), zamiast napoju. Odznaczać to będzie kolejną preferencję dla piwa (opłata cukrowa dla większości napojów jest wyższa, niż akcyza na piwo typu radler), co w jakimkolwiek kontekście trudno uznać za działanie prozdrowotne" - powiedział wiceprezes Instytutu Staszica Dawid Piekarz, cytowany w komunikacie.

  Według Instytutu, procedowanie tak ważnych społecznie obszarów, jakim bez wątpienia jest polityka prozdrowotna, nie powinno odbywać się w tak ekspresowym tempie, jak oczekuje tego ustawodawca. Potrzebna jest rzetelna dyskusja i pogłębiona analiza w szerszym gremium.

  "Waga tematu i skutków wynikających z wejścia ustawy w życie uzasadniają skierowanie jej do dalszych prac (nie tylko krótkich konsultacji) na forum Rady Dialogu Społecznego. Rozwiązania zawarte w tym ważnym projekcie powinny stać się przedmiotem analizy ze strony organizacji przedsiębiorców i związków zawodowych oraz ekspertów. Fakt, że w Radzie zasiadają przedstawiciele Rady Ministrów, umożliwi wspólne zastanowienie się nad optymalizacją proponowanych rozwiązań" - postuluje IS.

  20 grudnia 2019 r., na Rządowym Centrum Legislacji opublikowano przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów. Według Instytutu, najbardziej zaskakuje "łamanie postanowień Konstytucji Biznesu w zakresie m.in. odpowiedniego vacatio legis".

  "Wejście w życie nowych przepisów przewidziano na 1 kwietnia br. Choć nie zostały jeszcze nawet przyjęte przez Radę Ministrów, mają obowiązywać nieco za ponad 3 miesiące od podania propozycji do wiedzy publicznej. De facto nie przewidziano więc żadnego vacatio legis" - czytamy w analizie Instytutu.

  Projekt ustawy, wbrew założeniom o prospołecznym charakterze ustawy, dotyczy aspektu fiskalnego, podkreślono. Ustawa nakłada bowiem trzy nowe opłaty: od wybranych napojów z dodatkiem cukru i innych substancji słodzących oraz od opakowań jednostkowych napojów alkoholowych o pojemności do 300 ml. Z daniny od reklam suplementów diety w międzyczasie zrezygnowano.

  "Na nowe rozwiązania szybko zareagowała praktycznie cała branża producentów i przetwórców żywności, w tym związanych z napojami, a także producenci rolni, sadownicy i plantatorzy buraka cukrowego. Oceniając przedłożone przez resort zdrowia propozycje, należy ocenić je jako antykonsumenckie i antyzdrowotne, bo promujące spożywanie piw smakowych oraz antygospodarcze, obciążające polski sektor napojowy" - stwierdzono w materiale.

  "Nowa danina ma charakter niezwykle wybiórczy, tzn. nie 'karze' cukru jako takiego, lecz nakłada karę wyłącznie na słodzone napoje. Ta kategoria zużywa tylko 19% cukru. Z niezrozumiałych względów nie uwzględnia słodyczy i innych produktów słodzonych. Tymczasem głównym źródłem cukru w diecie Polaków są słodkie przekąski (typu czekolada, wyroby czekoladowe, cukierki, wyroby ciastkarskie, lody), a nie napoje. [...] Pół biedy, kiedy dotyczy to np. wyrobów cukierniczych czy lodów. Gorzej, kiedy nawet nie tyle nie dyskryminuje, co fiskalnie wspiera niektóre napoje alkoholowe, zwłaszcza piwa smakowe i typu radler, względem napojów bezalkoholowych" - czytamy w raporcie IS.

  Instytut Staszica to niezależny think-tank, zajmujący się kwestiami społecznymi w kontekście zrównoważonego rozwoju. W gronie współpracowników IS znajdują się publicyści, wykładowcy akademiccy, eksperci. Prezesem Instytutu jest dr hab. Agnieszka Domańska.

  (ISBnews)

 • 31.01, 16:10Prezes NFZ: Tzw. opłata cukrowa ma głównie cel prozdrowotny, a nie fiskalny 

  Warszawa, 31.01.2020 (ISBnews/ ISBzdrowie) - Wprowadzenie nowej opłaty od napojów zawierających cukier lub inne substancje słodzące lub aktywne ma cel przede wszystkim prozdrowotny, a nie fiskalny, poinformował ISBzdrowie prezes Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) Adam Niedzielski.

  "Wprowadzenie tych regulacji ma przede wszystkim cel prozdrowotny, a nie fiskalny. Zależy nam na osiągnięciu efektów, jakie osiągnięto w innych krajach, czyli trwałej zmianie zwyczajów żywieniowych. Wpływy z tej opłaty w dużej części zostaną przeznaczone na leczenie, ale przede wszystkim będą oddziaływać na zachowania konsumenckie istotne dla zachowania zdrowia, na czym nam najbardziej zależy" - powiedział ISBzdrowie Niedzielski.

  "Nadmierne spożycie cukru, szczególnie w napojach gazowanych jest przyczyną otyłości. Otyłość z kolei powoduje wzrost zapadalności na szereg chorób, w tym w szczególności na cukrzycę typu 2. Dane NFZ wskazują, że stale wzrastała liczba osób z cukrzycą. Obecnie choruje na nią blisko 3 mln Polaków. Roczny koszt leczenia cukrzycy to ok. 2 mld złotych" - wyliczył prezes NFZ.

  Na świecie już ponad 1,9 mld ludzi dorosłych ma nadwagę, z tego aż 650 mln to osoby otyłe, a wśród dzieci i młodzieży 18% ma nadwagę, a 7% jest otyłych. Z kolei w Polsce trzech na pięciu dorosłych ma nadwagę, a co czwarty jest otyły. Z kolei co piąty młody Polak zmaga się z nadwagą i otyłością.

  Tę plagę ma powstrzymać tzw. opłata cukrowa. Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów. Według szacunków z tego tytułu ma wpłynąć dodatkowo 3 mld zł.

  Prognozy nie są optymistyczne - szacuje się, że w 2025 r. w Polsce otyłych będzie 26% dorosłych kobiet i 30% dorosłych mężczyzn.

  "Dlatego Narodowy Fundusz Zdrowia podjął bardzo usystematyzowane działania zakresie szeroko pojętej profilaktyki. Prowadzimy kampanię #NieCukrz, m.in. przy współpracy influancerów, staramy się przekonywać Polaków do zmiany zachowań w obszarze stylu życia, bo to on, w aż 60% wpływa na nasze zdrowie w przyszłości. Ważne są więc dieta, poziom aktywności fizycznej, jakość środowiska, w którym żyjemy. Temu przekonywaniu służy chociażby portal NFZ - diety.nfz.gov.pl, z którego można m.in. pobrać zbilansowane jadłospisy. Portal cieszy się sporym zainteresowaniem i ma już ćwierć miliona użytkowników" - podsumował Niedzielski.

  Agnieszka Katrynicz

  (ISBnews/ ISBzdrowie)

   

 • 31.01, 14:47Senackie komisje rekomendują Senatowi przyjęcie projektu ws. Metropolii Łódzkiej 

  Warszawa, 31.01.2020 (ISBnews) - Senackie Komisje: Ustawodawcza oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej  zarekomendowały Senatowi przedłożenie projektu ustawy, powołującego "Łódzką Metropolię". Miałaby ona objąć Łódź i gminy powiatów: zgierskiego, pabianickiego, łódzkiego wschodniego oraz brzezińskiego.

  Na razie jest to propozycja grupy senatorów, aby zyskała rangę projektu ustawy musi zostać zaakceptowana przez Senat.

  Celem proponowanych rozwiązań jest zwiększenie potencjału ekonomicznego i gospodarczego regionu.

  "Metropolia łódzka licząca ok. 1,1 mln mieszkańców [...] jest atrakcyjnym miejscem lokalizacji biznesu i może przy tym stwarzać dobre warunki życia, tym samym przyciągać nowych mieszkańców" - uzasadniają autorzy proponowanych rozwiązań. Do zadań metropolii należałoby m.in. kształtowanie ładu przestrzennego, rozwój społeczno-gospodarczy, rozwój transportu zbiorowego, a także promocja obszaru metropolitalnego. 

  Funkcjonowanie Metropolii Łódzkiej finansowane byłoby z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na jej obszarze. Według szacunków inicjatorów zmian, miałoby to być  6 mln zł w roku utworzenia Metropolii, w okresie pierwszych 6 miesięcy funkcjonowania,  a 170 mln zł w roku następnym w trakcie 12 miesięcy. 

  Gminy wchodzące w skład Metropolii wnosiłyby składki w wysokości: 1 mln zł w roku utworzenia, w okresie pierwszych 6 miesięcy funkcjonowania oraz 17 mln zł w roku następnym, w okresie 12 miesięcy działalności. Szacunki przygotowano w oparciu o doświadczenia organizacji i strukturę dochodów Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej.

  Łódzki związek metropolitarny miałby zostać utworzony w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów, które ustalałoby jego nazwę i siedzibę władz oraz obszar i granice przez wskazanie gmin wchodzących w skład tego związku. O ustroju związku metropolitalnego stanowiłby jego statut. Projekt i ewentualne zmiany mają podlegać uzgodnieniu z prezesem Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

  Nadzór nad działalnością związku metropolitalnego miałby - jak wynika z propozycji zmian - sprawować prezes Rady Ministrów oraz wojewoda łódzki, a w zakresie spraw finansowych - regionalna izba obrachunkowa. Pełnomocnikiem do spraw utworzenia Metropolii zostałby prezydent Łodzi.

  Teraz nad propozycją debatować ma Senat na posiedzeniu plenarnym (II i III czytanie). Jeżeli senatorowie je przegłosują, wówczas jako projekt senacki trafi do Sejmu.

  (ISBnews)

   

 • 31.01, 14:11MR: Chętni do skorzystania z małego ZUS-u Plus powinni się zgłaszać do 2 marca 

  Warszawa, 31.01.2020 (ISBnews) - Przedsiębiorcy, których dochód z poprzedniego roku kalendarzowego nie przekroczył 120 tys. zł mogą od 1 lutego do 2 marca się zgłaszać do małego ZUS-u Plus, poinformowano na konferencji w Ministerstwie Rozwoju. Według szacunków resortu rozwiązanie to adresowane jest do blisko 320 tys. przedsiębiorców.

  "Mały ZUS Plus to jedna z obietnic, złożona przez premiera Morawieckiego w trakcie kampanii parlamentarnej w ubiegłym roku i jedna z pierwszych obietnic, którą zrealizowaliśmy, co ważne w pełnych konsultacjach i w pełnym dialogu" - powiedziała minister rozwoju Jadwiga Emilewicz podczas konferencji prasowej.

  Dodała, że "bez pełnego porozumienia i pełnej współpracy nie byłoby to możliwe".

  "Rozwiązanie to adresowane jest do najmniejszych przedsiębiorców. [...] Mówimy o tych przedsiębiorcach, których przychody nie przekroczą 120 tys. zł rocznie, co stanowi kwotę dwukrotnie wyższą niż rozwiązanie z poprzedniego roku [tj. 67,5 tys. zł). Wówczas składka liczona będzie proporcjonalnie od uzyskanego dochodu. Wyszliśmy również naprzeciw oczekiwaniom, aby termin na zgłoszenie [do korzystania z ZUS Plus] był dłuższy niż standardowe 7 dni. W tym przypadku rozwiązanie wchodzi w życia 1 lutego, a zgłaszać się można do 2 marca" - zaznaczyła Emilewicz.

  Później przedsiębiorcy będą mogli zgłaszać się do 7 dnia miesiąca, a w przyszłym roku - do końca stycznia.

  Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) Gertruda Uścińska poinformowała, że zainteresowanie wśród przedsiębiorców jest bardzo duże. "Zakład jest przygotowany na uruchomienie programu" – podkreśliła podczas konferencji.

  Informacji udzielają pracownicy oddziałów, uruchomiono specjalną infolinię, a na stronie internetowej ZUS www.zus.pl oraz na stronie biznes.gov.pl przedsiębiorcy mogą sprawdzić czy kwalifikują się do skorzystania z rozwiązania.

  Mały ZUS Plus można będzie opłacać po wykorzystaniu "ulgi na start" (jeżeli przedsiębiorca się na nią zdecydował) oraz preferencyjnych składek (2 lata). Można z niego korzystać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia firmy. Podstawą wymiaru składek będzie połowa przeciętnego miesięcznego dochodu, uzyskanego z działalności w poprzednim roku. Sposób obliczania minimalnej i maksymalnej podstawy wymiaru składek nie zmieni się. Przy jej wyliczaniu można skorzystać z kalkulatora składek na stronie eSkładka.pl.

  Przedsiębiorcy, którzy wybiorą ZUS Plus powinni złożyć w ZUS następujące dokumenty: ZUS ZWUA (wyrejestrowanie z dotychczasowym kodem ubezpieczenia), ZUS ZUA lub ZZA (zgłoszenie do ubezpieczeń z kodem właściwym dla Małego ZUS: 05 90 albo 05 92). Dodatkowo w marcu powinni złożyć dokumenty rozliczeniowe za luty z informacją o rocznym przychodzie, rocznym dochodzie oraz formach opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.  

  Natomiast przedsiębiorcy, którzy podlegają i nadal chcą podlegać uldze, lecz w oparciu o nowe zasady, muszą jedynie złożyć dokumenty rozliczeniowe z informacjami potrzebnymi do wyliczenia składek  (w lutym za styczeń - na dotychczasowych zasadach, a potem w marcu - za luty na nowych zasadach.

  Warto jednak pamiętać, że niższe składki oznaczają w przyszłości niższą emeryturę. "Szacujemy jednak, że gdyby przedsiębiorca korzystał do wieku emerytalnego z tych rozwiązań, miałby szansę na wypracowanie minimalnej emerytury" - zapewniła Emilewicz.

  MR szacuje oszczędności dla przedsiębiorców z tytułu wprowadzenia Małego ZUS Plus na 1,3 mld zł.

  (ISBnews)

   

 • 31.01, 13:27RPP:Inflacja w tym roku powyżej założonych przez rząd 2,5% r/r, ale poniżej 3,5% 

  Warszawa, 31.01.2020 (ISBnews) - Średnioroczna inflacja w tym roku może być wyższa niż 2,5% założone w projekcie tegorocznej ustawy budżetowej, choć najprawdopodobniej ukształtuje się w przedziale odchyleń od celu inflacyjnego (2,5% +/- 1 pkt proc.), napisała Rada Polityki Pieniężnej (RPP) w opinii do projektu budżetu państwa.

  "W uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na rok 2020 przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 23 grudnia 2019 r. założono, że w bieżącym roku realne tempo wzrostu PKB w Polsce obniży się względem ubiegłego roku i wyniesie 3,7%. Jednocześnie średnioroczna inflacja cen towarów i usług konsumpcyjnych ma ukształtować się na poziomie 2,5%. Założenia dotyczące dynamiki PKB w 2020 r. oraz jego struktury są w dużym stopniu zbieżne z oczekiwaniami NBP. Natomiast inflacja w bieżącym roku może być wyższa niż założono w projekcie ustawy, choć najprawdopodobniej ukształtuje się w przedziale odchyleń od celu inflacyjnego" - czytamy w "Opinii Rady Polityki Pieniężnej do projektu Ustawy budżetowej na rok 2020 przyjętego przez Radę Ministrów 23 grudnia 2019 r.".

  W ocenie RPP, projekt ustawy oparty jest na realistycznych założeniach co do tempa wzrostu gospodarczego.

  "Polityka fiskalna będzie oddziaływała w kierunku wyższego wzrostu PKB w 2020 r., ograniczając w ten sposób skalę oczekiwanego spowolnienia gospodarczego. Jednocześnie będzie także oddziaływała w kierunku wyższej inflacji w 2020 r. Polityka fiskalna przewidziana w projekcie ustawy sprzyja utrzymaniu spadkowej tendencji relacji długu publicznego do PKB" - podkreślono w opinii.

  "W planie dochodów budżetu państwa uwzględniono wpłatę z zysku NBP w wysokości 7,2 mld zł. RPP zwraca uwagę, że wielkość zysku NBP osiągniętego w 2019 r., a tym samym kwoty wpłaty z zysku do budżetu państwa w 2020 r., będzie znana dopiero po I kwartale 2020 r., to jest po zbadaniu rocznego sprawozdania finansowego przez audytora zewnętrznego i przekazaniu sprawozdania do Rady Ministrów" - napisano także w dokumencie.

  (ISBnews)

   

 • 30.01, 14:35ZP PPS: Opłaty od małych opakowań alkoholi niezgodne z Konstytucją RP, prawem UE 

  Warszawa, 30.01.2020 (ISBnews) - Proponowana opłata od małych formatów jest niezgodna z polskim i unijnym prawem, uważa Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy (ZP PPS). Według ZP PPS, opłata nie zmniejszy konsumpcji alkoholu w Polsce.

  "Nowelizacja może być również niezgodna z artykułem 32 Konstytucji RP, zgodnie z którym wszyscy są wobec prawa równi, wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne oraz nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Plan wprowadzenia nowelizacji stanowi również naruszenie Dyrektywy 2007/45/WE, która zakazuje dyskryminowania opakowań, które mogą być sprzedawane na terenie UE, a prawo unijne zezwala na sprzedaż wyrobów spirytusowych w objętościach 100 i 200 ml. Zamierzonym skutkiem wprowadzenia opłaty jest zmniejszenie sprzedaży produktów w małych opakowaniach, co jest niezgodne z dyrektywą" - czytamy w komunikacie.

  Według branży, nowelizacja narusza unijne regulacje pomocy publicznej, ponieważ traktuje w sposób uprzywilejowany producentów piwa, a zniechęca do nabywania napojów spirytusowych sprzedawanych w mniejszych opakowaniach (wódek i likierów), co będzie wpływać na decyzję konsumentów, podano także.

  "Opłata może stanowić zabronioną formę podatku akcyzowego. Pod koniec roku rząd zaskoczył branżę niespodziewaną podwyżką akcyzy aż o 10%, a teraz planuje kolejne obciążenie. Niech nikogo nie zwiedzie nazwa - ta opłata ma charakter fiskalny i ma wpływać na zmianę modelu konsumpcji - a takie zadanie stoi właśnie przed podatkiem akcyzowym. Zachęcam do konsultacji między ministerstwami zdrowia i finansów. Branża piwna odpowiedzialna za prawie 60% konsumpcji czystego etanolu w Polsce alkoholu zapewnia zaledwie 30% podatku akcyzowego, które do kasy państwa trafia od producentów alkoholu - to tam można znaleźć dodatkowe środki do budżetu" - powiedział prezes ZP PPS Witold Włodarczyk, cytowany w komunikacie.

  (ISBnews)
   

 • 30.01, 14:24Sejmowa KFP przyjęła projekt ustawy budżetowej na 2020 r. 

  Warszawa, 30.01.2020 (ISBnews) - Sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła projekt budżetu na 2020 r. wraz z poprawkami. Za przyjęciem projektu budżetu głosowało 24 posłów, a przeciwko było 15.

  "Komisja Finansów Publicznych (KFP) przyjęła sprawozdanie o projekcie ustawy budżetowej wraz z poprawkami. Komisja wybrała posła Henryka Kowalczyka na posła sprawozdawcę Komisji" - powiedział przewodniczący Komisji Henryk Kowalczyk.

  Posłowie KFP rozpatrywali 537 poprawek zgłoszonych do ustawy budżetowej na 2020 r. 

  Drugie czytanie projektu ustawy budżetowej w Sejmie może odbyć się na posiedzeniu zaplanowanym na 12-13 lutego, o ile porządek dzienny zostanie uzupełniony o punkt dotyczącego tego projektu.

  W grudniu 2019 r. Rada Ministrów przyjęła ostateczną wersję projektu ustawy budżetowej na 2020 r., zakładającą m.in. brak deficytu budżetowego i wzrost PKB w wysokości 3,7%. W projekcie przewidziano m.in. dochody w wysokości 435,3 mld zł, wydatki również na poziomie 435,3 mld zł, deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii unijnej) na poziomie 1,2% PKB, a także dane makroekonomiczne: wzrost PKB (w ujęciu realnym o 3,7%), średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (2,5%), wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent (nominalnie o 6,3%.), wzrost spożycia prywatnego (nominalnie o 6,4%), W 2020 r. planuje się także wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego w wysokości ok. 7,1 mld zł.

  (ISBnews)

   

 • 29.01, 14:30Konsultacje Strategicznego Studium Lokalizacyjnego CPK rozpoczną się w lutym 

  Warszawa, 29.01.2020 (ISBnews) - Projekt Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) jest dostępny na stronie internetowej poświęconej konsultacjom, podała spółka Centralny Port Komunikacyjny. Formularz do konsultacji zostanie udostępniony na początku lutego.

  "Strategiczne Studium Lokalizacyjne Centralnego Portu Komunikacyjnego (SSL) to nowy etap procesu planistycznego Programu Kolejowego CPK. Jest to kamień milowy w ramach przygotowań do budowy ponad 1 600 km nowych linii, wchodzących w skład 12 szlaków, z których 10 podstawowych to tzw. szprychy łączące poszczególne regiony kraju z CPK i Warszawą" - czytamy w komunikacie.

  Przedstawione korytarze będą podstawą dalszych prac studialno-projektowych. Wewnątrz każdego z przedstawionych dziś korytarzy linii kolejowych zaprezentowane są warianty przebiegu danej linii.

  "Mają one charakter orientacyjny. Ostateczny przebieg dla każdej z nich będzie zależał m.in. od wyników konsultacji społecznych, badań środowiskowych i szczegółowych uwarunkowań technicznych" - powiedział pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała, cytowany w komunikacie.

  Z nowym opracowaniem planistycznym CPK można zapoznać się od dziś na stronie www.cpk.pl. Na początku lutego w tym miejscu zostanie udostępniony formularz konsultacyjny, dzięki któremu wszyscy zainteresowani będą mogli zgłaszać swoje propozycje do opracowanego dokumentu.

  "Każdą z propozycji dokładnie przeanalizujemy, rozważając jej zasadność i możliwość wprowadzenia. To już kolejny, po zakończonych w ubiegłym roku Regionalnych Konsultacjach Strategicznych, etap dialogu CPK w sprawie dużych i potrzebnych Polsce inwestycji" - dodał prezes CPK Mikołaj Wild.

  Inwestycje lotniskowe i kolejowe CPK są elementem rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Dodatkowo w kwietniu ub. roku rząd przyjął rozporządzenie, na mocy którego nowe odcinki torów, którymi pociągi dojadą do CPK i Warszawy, zostały włączone do wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym.

  Jak wynika z założeń przygotowywanych inwestycji, podróż pociągiem ze stolicy do nowego Portu Lotniczego Solidarność zajmie 15 minut, a z Łodzi - niespełna 30 minut. Z Wrocławia i Poznania dojedziemy do Warszawy w czasie poniżej 2 godzin, a np. czas przejazdu między Krakowem i Katowicami skróci się do zaledwie 35 minut, podano także.

  "Wśród planowanych inwestycji CPK znajdują się nowe lotnisko przesiadkowe dla Polski i Europy Środkowo-Wschodniej oraz sieć nowych linii kolejowych (w tym odcinków o standardzie Kolei Dużych Prędkości), mających połączyć Warszawę i CPK z większością największych miast Polski w czasie nie dłuższym niż 2-2,5 godziny" - przypomniał członek zarządu CPK ds. części kolejowej Piotr Malepszak.

  Każdy z 10 "szprych" prowadzących do CPK składać się będzie z nowych odcinków torów oraz z wyremontowanych lub zmodernizowanych fragmentów istniejącej infrastruktury. Za budowę będzie odpowiadać spółka Centralny Port Komunikacyjny, a za modernizację - PKP Polskie Linie Kolejowe.

  Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz. Inwestycja powinna umożliwić stworzenie ponad 150 tys. nowych miejsc pracy. W rejonie CPK powstanie Airport City, w skład którego wejdą m.in. obiekty targowo-kongresowe, konferencyjne i biurowe. CPK jest w 100-proc. własnością Skarbu Państwa, zaliczając się do spółek strategicznych z punktu widzenia interesów kraju.

  (ISBnews)

   

 • 29.01, 13:16Kościński: MF zaczyna zbierać pomysły na to, jak ulepszyć prawo podatkowe 

  Warszawa, 29.01.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów (MF) rozpoczyna zbieranie pomysłów i opinii, które mają usprawnić polski system podatkowy, zapowiedział minister finansów Tadeusz Kościński. Ma temu służyć udostępniony przez resort Głos Podatnika - narzędzie do komunikacji z administracją skarbową. Na początek MF czeka na propozycje rozwiązań dotyczących m.in. PIT, CIT i VAT. W przyszłości - także innych podatków.

  Aplikacja Głos Podatnika dostępny jest poprzez strony: podatki.gov.pl oraz twojglos.gov.pl.

  "Chcemy, by polski system podatkowy stał się bardziej efektywny i lepiej odpowiadał na potrzeby życiowe obywateli" - powiedział Kościński na spotkaniu prasowym.

  "Jest bardzo ważne dla nas, żeby słuchać rynku, jakie rynek ma przemyślenia, jakie bariery są uciążliwe. Ułatwiamy możliwość przekazywania podatnikom swoich spostrzeżeń i pomysłów na skuteczne rozwiązania podatkowe. Dzięki temu narzędziu Ministerstwo Finansów będzie mogło otrzymywać komentarze i uwagi do swoich propozycji" - powiedział minister.

  Kościński poinformował, że Głos Podatnika wraz z Głosem Przedsiębiorcy, prowadzonym przez Ministerstwo Rozwoju (MR), znajdują się na platformie Twój Głos, przygotowanej przez MR. Umożliwia ona obywatelom wypowiadanie się w ważnych sprawach, dotyczących m.in. upraszczania przepisów czy likwidacji zbędnych obowiązków.

  Przedstawiciele resortu dodali, że wszystkie opinie, zgłoszone w ramach Głosu Podatnika zostaną poddane ocenie i przeanalizowane. Wstępną analizą zajmować się mają eksperci biur i departamentów Ministerstwa Finansów, które odpowiadają za poszczególne obszary podatków.

  (ISBnews)

   

 • 29.01, 11:06Rzecznik MŚP: W projekcie dot. opłaty cukrowej brak wyliczeń jej wpływu na MŚP 

  Warszawa, 29.01.2020 (ISBnews) - Analizy i założenia do Projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów - wprowadzającą m.in. nową opłatę od napojów zawierających cukier lub inne substancje słodzące lub aktywne - powinny zostać uzupełnione o wskazanie możliwie najbardziej precyzyjnych wyliczeń związanych z wpływem proponowanych regulacji na sektor małych i średnich przedsiębiorców (MŚP), uważa Rzecznik MŚP.

  20 grudnia 2019 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów. Projekt ten zakłada m.in. takie rozwiązania, jak nałożenie dodatkowej opłaty na pewne kategorie napojów bezalkoholowych oraz alkoholowych.

  "Analizy i założenia do Projektu winny zostać uzupełnione o wskazanie możliwie najbardziej precyzyjnych wyliczeń związanych z wpływem proponowanych regulacji na sektor MŚP, a pożądanym byłoby także przedstawienie scenariuszy alternatywnych oraz uwzględnienie skutków pośrednich dotyczących np. wpływu Projektu na inne branże niż te bezpośrednio zainteresowane, uważa Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców (MŚP)" - czytamy w komunikacie.

  Do Rzecznika MŚP doszły sygnały o istotnych utrudnieniach w prowadzeniu działalności gospodarczej dla przedsiębiorców, na których nowelizacja będzie oddziaływała. Ponadto, w ramach działającej przy Rzeczniku MŚP Rady Przedsiębiorców, krytyczne stanowiska względem projektu zgłosiło pięć znaczących organizacji przedsiębiorców i pracodawców, zarzucając mu niecelowość, generowanie nadmiernych obciążeń administracyjnych, nieproporcjonalność przyjętych rozwiązań, naruszenie zasad stanowienia prawa (w szczególności poprzez zmianę zasad opodatkowania w ciągu roku kalendarzowego oraz potencjalną konieczność jego notyfikacji), czy nieuzasadnione nałożenie obciążeń fiskalnych, które negatywnie wpłyną na popyt oraz podaż, podano także.

  Pismem z dnia 24 stycznia 2020 r. Rzecznik MŚP przekazał ministrowi zdrowia uwagi do projektu, jego uzasadnienia oraz dołączoną ocenę  skutków regulacji (OSR), wraz z krytycznymi opiniami organizacji przedsiębiorców.

  Wcześniej m.in. dziewięć organizacji rolniczych skierowało do resortów zdrowia i rolnictwa pismo, w którym sprzeciwiają się wprowadzeniu nowej opłaty - podatku cukrowego od napojów. Zdaniem branży, "nowa danina jest szkodliwa dla sadowników, producentów oraz samych konsumentów". Branża obawia się spadku zapotrzebowania na polskie owoce i warzywa o ok. 95 tys. ton rocznie.

  (ISBnews)

   

 • 29.01, 10:46Ireneusz Zyska został powołany na pełnomocnika rządu ds. OZE 

  Warszawa, 29.01.2020 (ISBnews) - Premier Mateusz Morawiecki powołał wiceministra klimatu Ireneusza Zyskę na pełnomocnika rządu do spraw odnawialnych źródeł energii (OZE), podał resort.

  "Ustanowienie pełnomocnika ds. OZE ma na celu zintensyfikowanie i koordynację działań na poziomie struktur rządowych, służących rozwojowi odnawialnych źródeł energii w Polsce" - czytamy w komunikacie.

  Do zadań pełnomocnika należeć będzie m.in. podejmowanie i koordynowanie działań mających na celu rozwój odnawialnych źródeł energii, w szczególności morskiej energetyki wiatrowej, biogazu rolniczego, biopłynów, paliw alternatywnych oraz elektromobilności i magazynów energii, a także poprawę efektywności energetycznej. Ponadto, pełnomocnik ma za zadanie przeprowadzić analizę kierunków rozwoju i możliwości wykorzystania wysokotemperaturowych reaktorów.

  "Pełnomocnik zajmie się także likwidacją barier ograniczających rozwój odnawialnych źródeł energii, formułowaniem rekomendacji dla organów administracji rządowej, opiniowaniem projektów dokumentów mających znaczenie dla kształtowania polityki państwa w tym zakresie, popularyzacją OZE, energetyki rozproszonej, prosumenckiej, klastrów energii oraz spółdzielni energetycznych" - czytamy dalej.

  Ireneusz Zyska pełni funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu. Jednocześnie jest posłem na Sejm RP IX kadencji. W Sejmie RP VIII kadencji pracował w Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa, jak również założył i przewodniczył pracom Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii, który stał się ogólnopolską platformą merytorycznej dyskusji i kształtowania opinii na temat transformacji polskiej energetyki, w tym rozwoju OZE.

  (ISBnews)

   

 • 28.01, 13:19Rząd chce ustalić max. kwotę transakcji dla Biur Usług Płatniczych na 2500 euro 

  Warszawa, 28.01.2020 (ISBnews) - Rząd chce wprowadzić ograniczenie kwoty pojedynczej transakcji lub transakcji z tego samego tytułu, realizowanej przez Biura Usług Płatniczych (BUP) do 2500 euro, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Według wykazu, rząd powinien przyjąć projekt nowelizacji ustawy o usługach płatniczych w III kwartalw 2020 roku.

  Zgodnie z proponowanymi zmianami, transakcje o większej wartości będą wymagały skorzystania z usług innych dostawców usług płatniczych (małej instytucji płatniczej, krajowej instytucji płatniczej lub banku).

  "W projektowanej ustawie przewiduje się zmianę obecnie funkcjonujących przepisów, które bezpośrednio przyczynią się do zredukowania rosnących kosztów utrzymania działalności w charakterze biur usług płatniczych (BUP) oraz do zmniejszenia wymogów stawianych tej grupie przedsiębiorców" - czytamy w informacji.

  Zmiany mają przyczynić się do "uproszczenia i usprawnienia dalszego rozwoju tych uczestników rynku finansowego".

  Większość BUP to drobni przedsiębiorcy świadczący usługi przekazu pieniężnego w uzupełnieniu innej działalności gospodarczej. Dlatego zgodnie z projektem "podstawową działalnością BUP powinna być obsługa niskokwotowych przekazów pieniężnych (co do zasady inicjowanych wpłatą gotówkową), za pomocą których są realizowane różnego rodzaju opłaty i rozliczenia związane z czynnościami życia codziennego i obsługą osób niekorzystających z rachunków płatniczych do dokonywania tego typu transakcji".

  "Usługi takie nie generują ryzyka dla systemu finansowego, a ryzyko dla konsumentów jest porównywalne z innymi usługami opartymi na zaufaniu (takimi jak np. sprzedaż internetowa)" - zaznaczyło Ministerstwo Finansów, które jest inicjatorem proponowanych zmian. 

  W związku z tym planowane jest zniesienie obowiązków BUP wobec Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) dot. przekazywania dokumentów potwierdzających zawarcie umowy gwarancji lub ubezpieczenia zawartych w celu ochrony środków otrzymanych od użytkowników oraz kar związanych z niedopełnieniem takiego obowiązku. O sposobie ochrony środków klientów będą informować KNF jedynie w ramach sprawozdawczości rocznej.

  Biura Usług Płatniczych mają zostać zobowiązane do informowania klientów o posiadanej gwarancji lub ubezpieczeniu w sposób umożliwiający im zapoznanie się ze sposobem ochrony ich środków przed złożeniem zlecenia w BUP. Naruszenie obowiązku zawarcia umowy gwarancji lub ubezpieczenia ma być traktowane jako rażące naruszenie warunków działalności i skutkować zakazem jej prowadzenia oraz wykreśleniem z rejestru.

  Inne proponowane zmiany w nowelizacji ustawy o usługach płatniczych:

  - ograniczenie i uproszczenie nadzoru publicznego (finansowego) nad działalnością BUP, z naciskiem na kontrolę zdalną i kontrolę następczą, realizowaną w szczególności przez wyłączenie możliwości przeprowadzania inspekcji

  - likwidacja obowiązku sprawozdawczości związanej z przekroczeniem limitów finansowych działalności czy ograniczenie kar pieniężnych na rzecz stosowania zaleceń przez KNF (w przypadku niewykonania zaleceń KNF będzie wszczynać postępowanie w sprawie zakazu prowadzenia działalności i wykreślenia z rejestru)

  - wprowadzenie katalogu warunków prowadzenia działalności w charakterze BUP (w przypadku ich naruszenia KNF będzie mógł podjąć decyzję o zakazie prowadzenia działalności)

  - zmiana modelu wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością BUP (ograniczenie wpłat w związku z ograniczeniem zadań nadzorczych)

  - wprowadzenie przez tzw. małe instytucje płatnicze- MIP (ze względu na szeroki zakres świadczonych przez nie usług, np. wymiany walut, przechowywania pieniędzy itd.) obowiązku przekazywania do KNF, na etapie ubiegania się o wpis do rejestru, informacji dot. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, tak jak w przypadku krajowych instytucji płatniczych

  - przekazywanie przez MIP do KNF danych związanych z branżą, w jakiej działa hybrydowa mała instytucja płatnicza (MIP może prowadzić inną działalność gospodarczą niż świadczenie usług płatniczych - działa wówczas jako tzw. instytucja hybrydowa)

  - ograniczenie kwoty transakcji płatniczych, wykonywanych przez MIP

  - wprowadzenie instrumentów kontroli dla UKNF (w celu usprawnienia kontroli MIP; w tym celu we wniosku o wpis do rejestru MIP ma wskazywać, w jakiej instytucji posiada rachunki, które będą służyły do realizacji usług płatniczych i podać numery tych rachunków)

  - ujednolicenie metod naliczania opłat na pokrycie kosztów nadzoru ponoszonych przez krajowe instytucje płatnicze, krajowe instytucje pieniądza elektronicznego oraz BUP.

  Od 1 stycznia 2019 r. koszty nadzoru są finansowane bezpośrednio z przychodów UKNF. Wpłaty i opłaty na pokrycie kosztów nadzoru ustala się w oparciu o kwotę ustaloną w planie finansowym UKNF, a po zakończeniu roku obrotowego UKNF ustala różnicę pomiędzy planowanymi a wykonanymi kosztami, którą uwzględnia się w rozliczeniu kosztów nadzoru w danym roku obrotowym.

  Dalsze zmiany:

  - wyłączenie Banku Gospodarstwa Krajowego i Narodowego Banku Polskiego z obowiązku potwierdzenia dostępności środków pieniężnych na rachunku na wniosek dostawcy wydającego instrumenty płatnicze oparte na karcie płatniczej (w celu uzupełnienie wcześniejszego wyłączenia tych instytucji z obowiązku świadczenia usług PIS (tzw. payment initiation services - usługi inicjowania transakcji płatniczej) oraz AIS (tzw. account information services - usługi dostępu do informacji o rachunku) opartych na dostępie do rachunku wprowadzanych przez Dyrektywę PSD2 (Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego). Wprowadzane wyłączenie dotyczy tzw. funkcjonalności CAF (ang. confirmation of the availability of funds).

  - korekta upoważnień do wydania niektórych rozporządzeń wykonawczych (ze względu na oczekiwane wydanie przez Komisję Europejską rozporządzeń delegowanych w zakresie środków kontroli bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka w funkcjonowaniu instytucji płatniczych).

  (ISBnews)

   

 • 28.01, 12:07Rząd ma przyjąć nowelizację dotyczącą delegowania pracowników w II kw. 2020 r.  

  Warszawa, 28.01.2020 (ISBnews) - Rząd powinien przyjąć w II kw. 2020 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw, w którym m.in. rozszerza się katalog zadań Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) także o współpracę z właściwymi organami innych państw członkowskich - mającą na celu zwalczanie nadużyć w zakresie delegowania pracowników, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  "Ustawa przewiduje także inne zmiany związane z wdrożeniem dyrektywy, a także postulatami zgłaszanymi przez Państwową Inspekcję Pracy (PIP), m.in.: w celu umożliwienia efektywnego realizowania zadań nałożonych ww. ustawą na Państwową Inspekcję Pracy konieczna stała się zmiana ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900). Ma ona umożliwić organom PIP pozyskiwanie od organów skarbowych informacji niezbędnych do realizacji tych zadań, - zmiana ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1120) służy dostosowaniu brzmienia obowiązujących przepisów do proponowanych w projekcie zmian" - czytamy w informacji. 

  W celu zapewnienia zgodności z dyrektywą 2018/957 obowiązujących przepisów ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług, przewiduje się zmiany przedmiotowej ustawy polegające w szczególności na:
  1. zmianie katalogu warunków zatrudnienia gwarantowanych pracownikowi delegowanemu na terytorium RP polegającej na zapewnieniu takiemu pracownikowi prawa do:
  a) wynagrodzenia za pracę obejmującego wszystkie składniki wynagrodzenia wynikające z przepisów regulujących prawa i obowiązki pracowników - zamiast minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  b) należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową z miejsca pracy na terytorium RP, do którego pracownik został delegowany, do innego miejsca pracy na terytorium RP lub poza terytorium RP,
  2. zapewnieniu pracownikowi delegowanemu na terytorium RP szerszego zakresu gwarantowanych warunków zatrudnienia - po przekroczeniu 18 miesięcy delegowania (w przypadku złożenia umotywowanego powiadomienia do PIP) lub po przekroczeniu 12 miesięcy delegowania (w przypadku braku takiego powiadomienia),
  3. uzupełnieniu katalogu zadań PIP o:
  a) przyjmowanie ww. umotywowanego powiadomienia,
  b) współpracę z właściwymi organami innych państw członkowskich - mającą na celu zwalczanie nadużyć w zakresie  delegowania pracowników,
  c) informowanie Komisji Europejskiej o przypadkach opóźnień w dostarczaniu informacji dotyczących delegowania pracowników na terytorium lub z terytorium RP,
  d) rozszerzenie zakresu informacji zamieszczanych przez PIP na stronie internetowej (Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy) - o informacje dotyczące szerszego poziomu gwarancji warunków zatrudnienia pracownika delegowanego na terytorium RP;
  4. wprowadzeniu zasady stosowania nie mniej korzystnych warunków zatrudnienia niż wynikające z przepisów krajowych dotyczących delegowania pracowników - w przypadku ustalenia przez PIP pozornego delegowania,
  5. rozszerzeniu zakresu uprawnień kontrolnych PIP o weryfikację spełnienia przez pracodawcę delegującego pracownika na terytorium RP wymogu złożenia oświadczenia o delegowaniu, jego aktualizacji oraz przechowywania i udostępniania dokumentów dotyczących delegowania,
  6. ograniczeniu formy dokumentów składanych przez pracodawcę delegującego pracownika na terytorium RP wyłącznie do formy elektronicznej,
  7. rozszerzeniu definicji pracodawcy delegującego pracownika na terytorium RP o agencje pośrednictwa pracy,
  8. rozszerzeniu definicji pracodawcy delegującego pracownika na terytorium RP poprzez uwzględnienie jako pracodawcy agencji pracy tymczasowej lub agencji pośrednictwa pracy w przypadku, gdy zagraniczna agencja kieruje pracownika do pracodawcy użytkownika, który następnie kieruje tego pracownika tymczasowo do wykonywania pracy na terytorium RP,
  9. rozszerzeniu definicji pracodawcy delegującego pracownika z terytorium RP poprzez uwzględnienie jako pracodawcy agencji pracy tymczasowej w przypadku, gdy agencja krajowa kieruje pracownika do krajowego lub zagranicznego pracodawcy użytkownika, który następnie kieruje tego pracownika tymczasowo do pracy na terytorium innego państwa członkowskiego,
  10. zobowiązaniu agencji pracy tymczasowej albo agencji pośrednictwa pracy do zapewnienia pracownikowi tymczasowemu delegowanemu na terytorium RP, warunków pracy i innych warunków zatrudnienia nie mniej korzystnych niż stosowane do krajowych pracowników tymczasowych, 
  11. zobowiązaniu pracodawcy użytkownika do informowania agencji pracy tymczasowej albo agencji pośrednictwa pracy o warunkach zatrudnienia pracownika delegowanego, będącego pracownikiem tymczasowym, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów oraz przepisów wewnętrznych tego pracodawcy,
  12. zobowiązaniu pracodawcy użytkownika do informowania agencji pracy tymczasowej albo agencji pośrednictwa pracy o zamiarze skierowania pracownika tymczasowego przez tego pracodawcę do innego państwa członkowskiego, podano także. 

  "Istotą proponowanej zmiany ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, jest dodanie Państwowej Inspekcji Pracy do katalogu podmiotów, którym udostępniane są informacje zawarte w aktach spraw podatkowych, w celu realizacji jej zadań ustawowych.
  Zmiana przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia polega natomiast na dodaniu do katalogu wykroczeń przeciwko prawom pracownika, wyszczególnionych w art. 17 § 2, będących w kompetencji inspektora pracy jako oskarżyciela publicznego, nowych wykroczeń przewidzianych w niniejszym projekcie" - podsumowano w materiale. 

  (ISBnews)