Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 02.08, 14:27Morawiecki: Łączne koszty ulg związanych z energią i paliwami to ok. 50 mld zł 

  Warszawa, 02.08.2022 (ISBnews) - Łączny koszt wszystkich ulg związanych z węglowodorami, paliwami, ciepłem systemowym, węglem, peletem, z gazem wyniesie ok. 50 mld zł, poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  "Obecny koszt związane z walką z inflacją po stronie obniżek VAT-u i akcyzy to jest ok. 30 mld zł. Do tego należy dołożyć 11,5 mld zł dodatku węglowego, dodatku ciepłowniczego, który już został rozstrzygnięty. Kolejne, o których rozmawiamy, to też ok. 10-12 mld zł. Czyli łączny koszt wszystkich ulg związanych z węglowodorami, paliwami, ciepłem systemowym, węglem, peletem, z gazem - to ok. 50 mld zł" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

  (ISBnews)

   

 • 29.07, 10:46Morawiecki: Tarcze antyinflacyjne zostaną przedłużone 'na pewno' do końca roku 

  Warszawa, 29.07.2022 (ISBnews) - Tarcze antyinflacyjne zostaną przedłużone "na pewno" do końca roku, poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  "Tarcze na pewno zostaną przedłużone do końca roku. Te tarcze inflacyjne, które oznaczają ubytek w podatku VAT na skutek obniżki VAT do 0%, np. na większość artykułów żywnościowych, czy z 23% na 8% dla paliwa, podobnie jak obniżki VAT na gaz, energię elektryczną czy energię cieplną" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

  Tarcza antyinflacyjna została wprowadzona na początku roku w ramach tarczy 1.0, a następnie przedłużana i poszerzana w ramach tarczy 2.0. Ze względu na fakt, że część rozwiązań obowiązywała do końca maja br., inne do końca lipca, przedłużono obowiązywanie wszystkich rozwiązań tarcz antyinflacyjnych do 31 lipca br. Ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom przedłużyła rozwiązania tarczy antyinflacyjnej do 31 października br.

  Rozwiązania te zakładają m.in. obniżenie akcyzy na energię elektryczną; zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej dla gospodarstw domowych; obniżenie stawki VAT na energię elektryczną z 23% na 5%; obniżkę VAT na ciepło systemowe (ogrzewanie z kaloryferów) najpierw z 23% do 8%, a następnie  do 5%; obniżenie akcyzy na niektóre paliwa silnikowe; obniżenie podatku VAT z 23% do 8% na paliwa, wprowadzenie zerowej stawki VAT na nawozy i inne wybrane środki wykorzystywane w produkcji rolniczej; wprowadzenie zerowej stawki VAT na gaz ziemny; wprowadzenie zerowej stawki VAT dla podstawowych produktów żywnościowych objętych wcześniej stawką 5%.

  (ISBnews)

 • 29.07, 10:04MKiŚ proponuje stawki opłat za kubki plastikowe na poziomie 20 gr, za pojemniki -25 gr. 

  Warszawa, 29.07.2022 (ISBnews) - Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) w związku z planami wprowadzenia opłaty produktowej proponuje stawki opłat za kubki plastikowe na poziomie 20 gr., a za plastikowe pojemniki na żywność na poziomie 25 gr., wynika z projektu rozporządzenia w sprawie stawek opłaty za opakowania jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego wydawane nabywcom w jednostkach handlu detalicznego, jednostkach handlu hurtowego lub jednostkach gastronomicznych.

  Projekt ten wraz z projektem nowelizacji ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw znajduje się obecnie na etapie Komisji Prawniczej.

  "Proponuje się wprowadzenie stawek opłaty w wysokości 20 gr za sztukę dla kubków na napoje oraz 25 gr za sztukę dla pojemników na posiłki, będących opakowaniami jednorazowego użytku z  tworzywa sztucznego" - czytamy w uzasadnieniu projektu.

  Zaproponowane kwoty jest są kilkukrotnie niższe od maksymalnej stawki opłaty określonej w projekcie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, podano także.

  W przypadku niewielkiego wpływu zaproponowanych stawek opłaty na ograniczenia stosowania opakowań istnieje możliwość zwiększenia stawek do maksymalnej wysokości 1 zł, wskazano.

  Oczekiwanym efektem regulacji jest ograniczenie zużycia opakowań jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego (pojemników na posiłki oraz kubków na napoje), a tym samym ograniczenie zanieczyszczenia środowiska.

  Rozporządzenie miałoby wejść w życie - jak wskazuje projekt - od początku 2023 r.

  (ISBnews)

 • 29.07, 09:14Podniesienie płacy min. zwiększy wpływy o 4,13 mld zł w 2023 r., m.in. do FUS i NFZ wg OSR 

  Warszawa, 29.07.2022 (ISBnews) - Podniesienie płacy minimalnej do 3 383 zł od 1 stycznia 2023 r. i do 3 450 zł od 1 lipca 2023 r. zwiększy wpływy m.in. do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) i Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) w przyszłym roku o 4 133,8 mln zł, wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. Koszty tych zmian po stronie przedsiębiorców mają kształtować się na poziomie 14 854 mln zł w 2023 r.

  Jak podano na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL) projekt trafił właśnie do uzgodnień, które mają potrwać 21 dni.

  Podniesienie płacy minimalnej (i minimalnej stawki godzinowej odpowiednio o 22,10 zł od 1 stycznia 2023 r. i do 22,50 zł od 1 lipca 2023 r.)  w perspektywie dziesięciu lat ma zwiększyć wpływy do budżetu 47 193,6 mln zł. Największym beneficjentem zmian będzie Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (4 497,1 mln zł w 2023r. i 50 250,6 mln perspektywie dziesięciu lat) oraz Narodowy Fundusz Zdrowia (odpowiednio 1 085,3 mln zł w 2023 r. i 12 139,7 mln zł w ciągu dziesięciu lat).

  Jednocześnie podwyższenie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 3838 zł w I półroczu 2023 r. i 3450 zł w II półroczu 2023 r. spowoduje wzrost wydatków budżetu państwa w 2023 r. o ok. 1153,97 mln zł w skali roku, z tytułu finansowania niektórych wynagrodzeń, składek i świadczeń, których wysokość relacjonowana jest do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, podano także.

  Koszty tych zmian po stronie przedsiębiorców mają kształtować się na poziomie 14 854 mln zł w 2023 r. (i 166 512,8 mln  w ciągu dziesięciu lat), w tym po stronie małych i średnich przedsiębiorstw - 12 541,5 mln zł (i 140 585 mln w ciągu dziesięciu lat), a po stronie dużych firm - 2 313 mln zł (i odpowiednio 25 927,8 mln zł).

  Oszacowanie kosztów pracodawców z sektora prywatnego w podziale według wielkości (duże przedsiębiorstwa oraz sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw) dokonano w oparciu o dane pozyskane z Ministerstwa Finansów dotyczące liczby osób świadczących pracę w oparciu o umowę o pracę pobierających wynagrodzenie pomiędzy obecnym a projektowanym minimalnym wynagrodzeniem za pracę. Koszty dla poszczególnych kategorii podmiotów obliczono proporcjonalnie do struktury zatrudnienia w tych jednostkach osób, których dotyczy podwyższenie minimalnego wynagrodzenia, wskazano.

  Jednocześnie podano, że "nie jest możliwe dokładne oszacowanie wpływu podniesienia kwoty wynagrodzenia minimalnego na rynek pracy, gdyż jest to jeden z wielu czynników, które mają wpływ na sytuację gospodarczą i poziom zatrudnienia".

  "Wychodząc od teorii ogólnych, zakłada się jedynie, że zbyt gwałtowne - przede wszystkim niedostosowane do tempa wzrostu produktywności - podniesienie minimalnego wynagrodzenia za pracę może niekorzystnie oddziaływać na gospodarkę, przyczyniając się do powstania ryzyka wzrostu inflacji, spadku zatrudnienia lub wzrostu bezrobocia, w szczególności wśród osób o niskich kwalifikacjach" - podsumowano. 

  (ISBnews)

   

 • 26.07, 16:24Rząd podjął uchwałę ws. zabezpieczenia zdolności przeładunkowych węgla 

  Warszawa, 26.07.2022 (ISBnews) - Rząd podjął uchwałę w sprawie zabezpieczenia zdolności przeładunkowych węgla przez podmioty zarządzające portami morskimi o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa, rząd chce zwiększyć potencjał w zakresie przeładunku węgla. Chodzi m.in. o zabezpieczenie dodatkowych zdolności przeładunkowych przez podmioty zarządzające portami morskimi o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej - z wykorzystaniem portów morskich Litwy i Łotwy, a także innych dostępnych portów morskich" - czytamy w komunikacie.

  Jak wskazano, aktualna sytuacja geopolityczna, spowodowana konfliktem zbrojnym na Ukrainie, zwiększa zapotrzebowanie na odpowiednio przygotowaną infrastrukturę do obsługi nośników energii, w tym w postaci dedykowanych morskich terminali przeładunkowych węgla.

  "Uzasadnia to zwiększenie potencjału w zakresie przeładunków nośników energii celem zabezpieczenia dodatkowych zdolności przeładunkowych węgla przez podmioty zarządzające portami morskimi o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej - z wykorzystaniem portów morskich Litwy i Łotwy, a także innych dostępnych portów morskich" - czytamy także.

  Rząd uznaje za zasadne pilne realizowanie inwestycji przez podmioty zarządzające portami morskimi o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej - w celu zabezpieczenia zdolności przeładunkowych węgla w polskich portach morskich, podkreślono.

  (ISBnews)

 • 26.07, 16:23Rząd przyjął projekt noweli prawa o ruchu drogowym dot. kontroli pojazdów 

  Warszawa, 26.07.2022 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt noweli prawo o ruchu drogowym, który zakłada sprawne reagowanie, eliminowanie i zapobieganie nieprawidłowościom związanym z przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów, podąło Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Rząd dąży do stworzenia spójnego systemu nadzoru nad badaniami technicznymi pojazdów oraz działalnością stacji kontroli pojazdów, który ma  zapewnić wysoki poziom badań technicznych i poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Nowe rozwiązania umożliwią sprawne reagowanie, eliminowanie i zapobieganie nieprawidłowościom związanym z przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów. Zaproponowane zmiany dostosowują polskie prawo do przepisów UE" - czytamy w komunikacie.

  Najistotniejsze rozwiązania, zawarte w projekcie:

  - wprowadzenie organu nadzoru nad prawidłowością przeprowadzania badań technicznych, umieszczania cech identyfikacyjnych oraz dokonywania innych czynności diagnosty związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu. Nadzór powierzony zostanie dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego, natomiast starosta będzie nadal organem nadzoru nad przedsiębiorcami prowadzącymi stacje kontroli pojazdów, a dodatkowo nadzorować będzie także przedsiębiorców, którzy prowadzą ośrodki szkolenia diagnostów.

  - opracowanie nowego systemu egzaminowania i szkolenia dla kandydatów na diagnostów i diagnostów. Określone zostaną szczegółowe wymagania dla ośrodków szkolenia (infrastruktura i wykładowcy) oraz stworzony zostanie system przeprowadzania odpowiednich egzaminów oraz obowiązkowych szkoleń (tzw. warsztatów doskonalenia zawodowego) dla diagnostów. (Za organizowanie i przeprowadzanie egzaminów dla kandydatów na diagnostów odpowiedzialny będzie dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego)

  - utworzenie Krajowego Punktu Kontaktowego do spraw Badań Technicznych odpowiedzialny za wymianę informacji z krajowymi punktami kontaktowymi innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz z Komisją Europejską.

  Zgodnie z projektem nowe rozwiązania wejdą w życie 1 stycznia 2023 r, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać z dniem następującym po dniu ogłoszenia ustawy.

  (ISBnews)

 • 26.07, 16:21Rząd przyjął projekt noweli o charakterystyce energetycznej budynków 

  Warszawa, 26.07.2022 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, dot. zwiększenia wymagań związanych z kontrolą systemów ogrzewania i systemów klimatyzacji i rozszerzenia zakresu kontroli, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  Projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

  Najistotniejsze rozwiązania, zawarte w projekcie:

  - zmiany dotyczące wymagań związanych z kontrolą systemów ogrzewania i systemów klimatyzacji, rozszerzające zakres systemów objętych obowiązkiem kontroli. Dotyczyć to będzie systemów o mocy ponad 70 kW.

  - powszechny dostęp do podstawowych informacji zawartych w świadectwach charakterystyki energetycznej gromadzonych w Centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków.

  - podniesienie jakości merytorycznej świadectw charakterystyki energetycznej, także protokołów sporządzanych z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji.

  - zmiany korygujące istniejące mechanizmy w obszarze sporządzania i przekazywania świadectw charakterystyki energetycznej oraz protokołów z kontroli systemów ogrzewania lub systemów klimatyzacji.

  Ponadto:

  - obowiązek dołączania przez inwestorów świadectw charakterystyki energetycznej budynków do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. Rozwiązanie to dotyczy niektórych grup budynków.

  - obowiązek montażu w określonych budynkach systemów automatyki i sterowania, zgodnie z przepisami unijnymi. 

  Projekt zakłada, że nowe rozwiązania mają wejść w życie po upływie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 26.07, 16:08Rząd przyjął projekt noweli o KRS, dotyczący zwiększenia dostępności danych 

  Warszawa, 26.07.2022 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt nowelizacji o Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) oraz niektórych innych ustaw, który zakłada uproszczenie rejestracji spółki z o.o. przez Internet, zwiększenie dostępności danych zawartych w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz rozszerzenie wymiany pomiędzy rejestrami handlowymi państw Unii Europejskiej, poinformował rzecznik rządu Piotr Muller.

  "Jest to projekt ustawy, który dostosowuje polskie przepisy do dyrektywy Parlamentu Europejskiego oraz Rady. Chodzi tutaj przede wszystkim o informatyzację działań w zakresie Krajowego Rejestru Sądowego, m.in. uproszczenie rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zwiększenie dostępności do danych zawartych w Krajowym Rejestrze Sądowym na unijnym portalu czyli synchronizację danych pomiędzy innymi państwami oraz rozszerzenie wymiany pomiędzy rejestrami handlowymi państw członkowskich Unii Europejskiej" - powiedział Muller podczas briefingu.

  Najistotniejsze rozwiązania, proponowane w projekcie:

  - ułatwiona rejestracja/składanie dokumentów do Krajowego Rejestru Sądowego (dzięki zamieszczeniu wzorców umów i informacji o zasadach rejestracji spółek/oddziałów w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości - co najmniej w języku polskim oraz innym języku zrozumiałym dla jak największej liczby użytkowników obcojęzycznych),

  - ułatwiona rejestracja spółki z o.o. on-line (dokonywanie rozliczeń dotyczących wpłat na udziały przy użyciu usługi płatniczej przez Internet),

  - zwiększona dostępność do danych zawartych w Krajowym Rejestrze Sądowym (dla użytkowników obcojęzycznych, udostępnianych za pośrednictwem systemu integracji rejestrów tj. na portalu E-Sprawiedliwość),

  - rozszerzona wymiana pomiędzy rejestrami za pośrednictwem systemu integracji rejestrów (w przypadku informacji o zmianach podstawowych danych dotyczących przedsiębiorcy zagranicznego oraz o rejestracji/wykreśleniu oddziału).

  Projekt zakłada, że nowe przepisy mają wejść w życie 1 grudnia 2022 r.

  (ISBnews)

 • 26.07, 15:56Rząd podjął uchwałę ws. budowy falochronu osłonowego w Porcie Gdańsk 

  Warszawa, 26.07.2022 (ISBnews) - Rząd podjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Budowa falochronu osłonowego w Porcie Gdańsk", której celem jest budowa nowej infrastruktury w porcie w Gdańsku - w tym falochronu i toru wodnego dla jednostki regazyfikacyjnej skroplonego gazu ziemnego, poinformował wiceminister infrastruktury Rafał Weber. Na inwestycję ma zostać przekazanych 856 mln zł.

  "Inwestycja ta będzie realizowana w związku z inną inwestycją, polegającą na budowie jednostki regazyfikacyjnej skroplonego gazu ziemnego w Zatoce Gdańskiej. Falochron jest potrzebny to tego, aby tę jednostkę regazyfikacyjną uruchomić" - powiedział Weber podczas konferencji prasowej.

  Podstawowym celem Programu jest budowa nowej infrastruktury w porcie w Gdańsku - w tym falochronu i toru wodnego. Zapewni ona funkcjonowanie budowanej jednostce regazyfikacyjnej skroplonego gazu ziemnego w Zatoce Gdańskiej (FSRU). W kontekście obecnej sytuacji geopolitycznej, są to priorytetowe przedsięwzięcia, podkreśla resort.

  W ramach Programu powstanie falochron osłonowy o długości około 1000 m i obiekty towarzyszące. Dzięki nim możliwe będzie stworzenie stanowiska rozładunku LNG w postaci na stałe zacumowanego terminalu (pływającej jednostki regazyfikacyjnej FSRU).

  Program ma przyczynić się do zapewnienia dywersyfikacji źródeł dostaw gazu ziemnego do Polski, a tym samym uniezależnienia się od jednego dostawcy tego surowca.

  (ISBnews)

 • 22.07, 15:54Prezydent podpisał ustawy o ratyfikacji przystąpienia Finlandii i Szwecji do NATO 

  Warszawa, 22.07.2022 (ISBnews) - Prezydent podpisał ustawy o ratyfikacji akcesji do Traktatu Północnoatlantyckiego Szwecji i Finlandii.

  "To jest dla nas bardzo ważny moment z wielu względów, dlatego że dwa potężne państwa basenu Morza Bałtyckiego, ostatnie, które do Sojuszu Północnoatlantyckiego nie przynależały poza Rosją, stają się częścią tego Sojuszu. W istocie wokół Morza Bałtyckiego są w tej chwili państwa NATO i Rosja"- powiedział prezydent Andrzej Duda po podpisaniu ustaw.

  Dodał, ze stanowi to wzmocnienie bezpieczeństwa Polski jako części Sojuszu Północnoatlantyckiego.

  Prezydent przypomniał, że tuż przed szczytem w Madrycie władze obu państw jednoznacznie wskazały, że chcą przynależeć do Sojuszu.

  5 lipca 2022 r. trzydzieści państw członkowskich NATO podpisało protokół akcesyjny dotyczący Finlandii i Szwecji, który pozwoli obu państwom dołączyć do sojuszu po ratyfikacji decyzji przez parlamenty krajowe. Aby nowe kraje mogły przystąpić do Sojuszu, każde państwo członkowskie musi wyrazić na to zgodę.

  Obecnie oba kraje mogą uczestniczyć w spotkaniach NATO i mieć większy dostęp do danych wywiadowczych, ale nie będą chronione przez klauzulę obronną NATO aż do ratyfikacji.

  Dotychczas dziesięć krajów ratyfikowało akcesję Finlandii i Szwecji do NATO: Albania, Dania, Estonia, Holandia, Islandia, Kanada, Luksemburg, Niemcy, Norwegia i Wielka Brytania, a trwają prace ratyfikacyjne w pięciu krajach.

   (ISBnews)

 • 22.07, 12:19Sejm przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 r. i udzielił rządowi absolutorium 

  Warszawa, 22.07.2022 (ISBnews) - Sejm przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za rok 2021 z dochodami na poziomie 494 843 463 tys. zł. i wydatkami w wysokości  521 216 817 tys. zł, udzielając rządowi absolutorium. Za wnioskiem o przyjęcie sprawozdania głosowało 228 posłów, przeciw było 216, jeden wstrzymał się od głosu.

  Wcześniej posłowie odrzucili wnioski o odrzucenie sprawozdania.

  "Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjmuje sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 r. […] Sejm Rzeczypospolitej Polskiej udziela Radzie Ministrów absolutorium za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 r." - czytamy w uchwale.

  "Dochody budżetu państwa w 2021 r. wyniosły 494 843 463 tys. zł. W porównaniu do znowelizowanej ustawy budżetowej dochody były wyższe o 11 858 309 tys. zł (tj. o 2,5%)" - wskazano w sprawozdaniu.

  "1 października 2021 roku została uchwalona ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021, w której ustalono wydatki budżetu państwa na poziomie 523 492 865 tys. zł. […] Ostatecznie wydatki budżetu państwa wykonane zostały w 2021 r. w wysokości  521 216 817 tys. zł" - podano także.

  Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021 zostały określone na łączną kwotę 7 621 243 tys. zł.

  Termin realizacji wydatków niewygasających w 2021 r. został ustalony na 30 listopada 2022 r. Wydłużony termin realizacji wydatków, które nie wygasły z upływem 2021 roku, miał na celu kontynuację realizacji przedsięwzięć, które były zaplanowane w ramach środków budżetowych ujętych w ustawie budżetowej na rok 2021, a które to działania, wskutek m.in. pandemii COVID-19, nie zostały ukończone do 31 grudnia 2021 r.

  (ISBnews)

 • 22.07, 11:51Sejm za ustawą dot. podwyższenia kar za przestępstwa przeciw środowisku 

  Warszawa, 22.07.2022 (ISBnews) - Sejm przyjął ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej, która zakłada podwyższenie kar za wykroczenia i przestępstwa przeciw środowisku. Za ustawą głosowało 443 posłów, jeden był przeciwny i jeden wstrzymał się od głosu.

  Wcześniej posłowie odrzucili zgłoszone poprawki.

  Celem  nowelizacji jest podwyższenie kary za wykroczenia i przestępstwa przeciwko środowisku. Jeśli sprawca zostanie skazany za umyślne przestępstwo przeciwko środowisku, sąd będzie musiał orzec nawiązkę w wysokości od 10 tys. zł do 10 mln zł rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ponadto, zlikwidowany zostanie warunek odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, czyli np. spółek, jeśli chodzi o wcześniejsze prawomocne skazanie osoby fizycznej za przestępstwo przeciwko środowisku.

  Gdy przestępstwo zostanie popełnione nieumyślnie, nawiązka będzie orzekana fakultatywnie.

  Środki z nawiązki mają trafić do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Posłużą one nie tylko do usuwania skutków działalności przestępczej, ale także zasilą różne programy ekologiczne, mające na celu m.in. poprawę jakości powietrza lub wody w Polsce.

  Podniesione zostaną kary za spowodowanie zniszczenia w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach. W takim przypadku grozić będzie kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

  Za niszczenie albo uszkadzanie - wbrew przepisom obowiązującym na terenie objętym ochroną - roślin, zwierząt, grzybów lub ich siedlisk, lub siedlisk przyrodniczych - i spowodowanie tam istotnej szkody grozić będzie grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Taka sama kara przewidziana będzie za niszczenie albo uszkadzanie roślin, zwierząt i grzybów pod ochroną gatunkową lub ich siedlisk - w przypadku istotnej szkody.

  Podniesione zostaną kary za m.in. zanieczyszczenie wody, powietrza lub powierzchni ziemi substancją albo promieniowaniem jonizującym, jeśli może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym - w znacznych rozmiarach. W takim przypadku grozić będzie kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

  Podwyższona zostanie kara m.in. za nielegalne składowanie, usuwanie, przetwarzanie, odzysk, unieszkodliwianie i transport odpadów, które mogą zagrażać życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować obniżenie jakości wody, powietrza, powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym. Grozić za to będzie kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat.

  Zwiększy się także kara za przywożenie z zagranicy lub wywożenie za granicę odpadów niebezpiecznych - bez wymaganego zgłoszenia lub zezwolenia, albo wbrew jego warunkom. Grozić za to będzie kara pozbawienia wolności od 2 do 12 lat.

  Podwyższona zostanie minimalna i maksymalna stawka kara grzywny za zaśmiecanie miejsc publicznych.

  Maksymalna stawka kary grzywny za usuwanie roślinności przez wypalanie gruntów rolnych, obszarów kolejowych, pasów przydrożnych, trzcinowisk lub szuwarów zostanie podwyższona do 30 tys. zł.

  Zlikwidowany zostanie warunek odpowiedzialności podmiotów zbiorowych (np. spółek), jeśli chodzi o wcześniejsze prawomocne skazanie osoby fizycznej za przestępstwo przeciwko środowisku. Obecnie za przestępstwo to, musi najpierw zostać prawomocnie skazana osoba fizyczna (np. prezes firmy), by odpowiedzialność za zniszczenie środowiska ponosiła także sama spółka. 

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 22.07, 11:29Sejm przyjął ustawę dot. jednorazowego dodatku węglowego na poziomie 3 tys. zł 

  Warszawa, 22.07.2022 (ISBnews) - Sejm przyjął ustawę o dodatku węglowym, która zakłada wsparcie finansowe dla gospodarstw domowych na poziomie 3 tys. zł na pokrycie części kosztów wynikających ze wzrostu cen energii, w tym kosztów opału. Za ustawą głosowało 261 posłów, przeciw było 36, a 149 wstrzymało się od głosu.

  Wcześniej posłowie przyjęli kilka poprawek. Nakładają one na wojewodów obowiązek przedstawiania ministrowi właściwemu do spraw energii zbiorczego rozliczenia środków przekazanych na dopłaty oraz przekazania środków niewykorzystanych do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 do 31 stycznia 2023 r.

  Ponadto poprawki wydłużają też możliwość udzielania kredytów w celu zagwarantowania ciągłości dostaw ciepła do odbiorców na cele mieszkaniowe lub użyteczności publicznej, w szczególności na potrzeby zakupu i rozliczenia węgla kamiennego do 30 czerwca 2024 r. (początkowo proponowano 30 czerwca 2023r.). Doprecyzowują też, że kredytu udziela się do kwoty 20 mln zł.

  Dodatek węglowy w wysokości 3 tys. zł ma przysługiwać jednorazowo gospodarstwu domowemu, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

  Dotychczasowe rozwiązanie zakładające dopłaty dla przedsiębiorców, którzy zdecydowaliby się na sprzedaż węgla po 966,60 zł za tonę zostanie zlikwidowane i zastąpione bezpośrednim dodatkiem węglowym.

  Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku węglowego jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

  Dodatek jest powiązany jest z gospodarstwem domowym, w przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka tego gospodarstwa przyznawany jest on temu z wnioskodawców, który złożył wniosek jako pierwszy.

  Termin na składanie wniosków o wypłatę tego dodatku upływa 30 listopada 2022 r., a gmina ma maksymalnie miesiąc na wypłatę przyznanego dodatku. Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego zostanie określony w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw energii. Takie rozwiązanie ma na celu odciążenie gmin oraz ujednolicenie formularza. Dodatkową regulacją mającą na celu ułatwienie realizacji wypłat gminom jest przyznawanie dodatku za pomocą informacji, bez konieczności wydawania decyzji administracyjnej.

  Ponadto, jako narzędzie weryfikacji spełnienia warunków uzyskania dodatku węglowego, gminy mają zyskać dostęp do danych zawartych w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

  Ustawa zakłada zwolnienie świadczenia od podatku dochodowego od osób fizycznych, wyłączające je spod egzekucji, czy skutkujące nieuwzględnianiem go przy obliczaniu wysokości osiągniętego dochodu.

  Na ten cel ma trafić 11,5 mld zł. Środki mają pochodzić głównie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

  Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw podpisana przez prezydenta, która ma wejść w życie w przyszłym tygodniu zakłada, że wysokość rekompensaty za sprzedaż 1 tony węgla nie może wynieść więcej niż 1 073,13 zł brutto za tonę.

  Możliwość zakupu węgla po cenie 966,60 zł za tonę maksymalnie do trzech ton mają gospodarstwa, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

  Podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę rekompensat jest Zarządca Rozliczeń. Rekompensata ma być wypłacana przedsiębiorcy na jego wniosek.

  (ISBnews)

 • 22.07, 11:09Sejm przyjął ustawę dotyczącą wzmocnienia bezpieczeństwa gazowego 

  Warszawa, 22.07.2022 (ISBnews) - Sejm przyjął ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia bezpieczeństwa gazowego państwa w związku z sytuacją na rynku gazu, zakładającą m.in. zmiany dot. obliga giełdowego, zwiększenie możliwości magazynowych gazu w Polsce oraz przedłużenie ochrony taryfowej do końca 2027 r. Ustawę poparło 444 posłów, nikt nie był przeciw, 11 się wstrzymało.

  Wcześniej posłowie odrzucili zgłoszoną poprawkę. 

  Regulacja zakłada przedłużenie ochrony taryfowej dla niektórych grup odbiorców gazu (dla gospodarstw domowych oraz strategicznych instytucji pożytku publicznego - m.in. szkół, szpital, przedszkoli do końca 2027 r.)

  Nowela wprowadza:

  - obowiązek uwzględniania planu działań zapobiegawczych w planowaniu rozwoju systemów gazowych - plan jest opracowywany przez ministra właściwego do spraw energii i określa środki mające na celu usunięcie lub złagodzenie ryzyka i zagrożeń w dostawach gazu ziemnego.

  - wydłużenie do 45 dni okresu, w którym zapasy obowiązkowe gazu ziemnego powinny zostać dostarczone do systemu gazowego (z 40 dni obecnie), co ma zapewnić dodatkową elastyczność, potrzebną w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej, w szczególności na zagranicznych rynkach gazu.

  - plan rozwoju operatora systemu magazynowania - w konsultacji z prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, działającym w porozumieniu z ministrem właściwym ds. energii.

  - zmiany w katalogu wyłączeń od obowiązku koncesyjnego - proponowane jest usunięcie obecnie obowiązującego wyłączenia dla obrotu paliwami gazowymi, jeżeli roczna wartość obrotu nie przekracza równowartości 100 tys. euro, z obowiązku koncesyjnego ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa funkcjonowania rynku gazu ziemnego.

  - zawieszenie tzw. obliga giełdowego - w przypadku ogłoszenia stanu kryzysowego ma zapewnić uczestnikom rynku większą elastyczność działania w sytuacji wystąpienia zakłóceń w dostawach gazu ziemnego.

  - wydłużenie okresu ochrony taryfowej prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do 31 grudnia 2027 r. (zgodnie z ustawą  26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku ochroną do końca 2023 r. objętych zostało ponad 7,1 mln odbiorców gazu ziemnego)

  - możliwość zmiany poziomu obliga giełdowego - upoważnienie dla ministra właściwego do spraw energii do zmniejszenia w latach 2022 lub 2023 wymogu w zakresie ilości gazu ziemnego sprzedawanego za pośrednictwem giełdy towarowej.

  - prowadzenie definicji bezpieczeństwa gazowego oraz doprecyzowanie obowiązków operatora systemu przesyłowego - ma na celu uwzględnienie elementu perspektywicznego pokrycia zapotrzebowania odbiorców na gaz ziemny oraz aspektu ekonomicznego.

  - ogłaszanie stanu kryzysowego - w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych ww. przepisie minister właściwy do spraw energii ogłosi na czas oznaczony właściwy stan kryzysowy w rozumieniu tego rozporządzenia.

  Zapisy ustawy wymagają notyfikacji Komisji Europejskiej

  (ISBnews)

 • 22.07, 10:58Sejm przyjął nowelę o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami 

  Warszawa, 22.07.2022 (ISBnews) - Sejm przyjął nowelizację ustawy o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, która zakłada, że w przypadku udzielenia kredytu zabezpieczonego hipoteką umowa o kredyt hipoteczny może określać dodatkowy koszt kredytu ponoszony przez konsumenta do czasu dokonania wpisu hipoteki. Nowelę poparło 446 posłów, nikt nie był przeciwny, nikt też nie wstrzymał się od głosu.

  Wcześniej posłowie przyjęli poprawki doprecyzowujące m.in. termin wejścia w życie przepisów nowelizacji.

  Celem nowelizacji jest zapewnienie ochrony konsumentom, którzy zaciągają kredyty hipoteczne. Ma ona ułatwić zwracanie dodatkowych kosztów kredytu ponoszonych przez konsumenta w związku z przedłużającym się oczekiwaniem na wpis hipoteki.

  W przypadku udzielenia kredytu zabezpieczonego hipoteką umowa o kredyt hipoteczny może określać dodatkowy koszt kredytu ponoszony przez konsumenta do czasu dokonania wpisu hipoteki. Kolejny punkt to clou tej ustawy: Dodatkowy koszt kredytu podlega zwrotowi kredytobiorcy lub zaliczeniu na poczet spłaty kredytu po dokonaniu wpisu hipoteki stanowiącej zabezpieczenie kredytu, na warunkach określonych umową o kredyt hipoteczny.

  (ISBnews)

 • 22.07, 10:42Sejm przyjął ustawę dot. usprawnienia procesu inwestycyjnego CPK 

  Warszawa, 22.07.2022 (ISBnews) - Sejm przyjął ustawę o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK), która zakłada przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego Porty Lotnicze (PPL) w spółkę akcyjną Polskie Porty Lotnicze S.A. Za ustawą głosowało 230 posłów, 213 było przeciwnych, a dwóch wstrzymało się od głosu.

  Wcześniej posłowie odrzucili ponad 40 zgłoszonych poprawek.

  Ustawa zakłada, że Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze (PPL) zostanie przekształcone w spółkę akcyjną o nazwie Polskie Porty Lotnicze Spółka Akcyjna, w której Skarb Państwa będzie jedynym akcjonariuszem. Następnie akcje należące do Skarbu Państwa zostaną wniesione do Centralnego Portu Komunikacyjnego sp. z o.o.

  Rozwiązanie to ma przyczynić się do integracji PPL z CPK poprzez skupienie w jednym podmiocie kompetencji i odpowiedzialności dotyczących planowania i zarządzania krajową infrastrukturą lotniskową. Ma także - wedle założeń - pozwolić na zwiększenie koordynacji działań inwestycyjnych w tym zakresie.

  Spółka celowa ma - zgodnie z ustawą - otrzymać dla sprawnej realizacji inwestycji i inwestycji towarzyszących CPK: 

  - uprawnienia odpowiadające uprawnieniom innych inwestorów celu publicznego, co umożliwi wykorzystanie specustaw inwestycyjnych dla realizacji inwestycji towarzyszących projektowi CPK,

  - w przypadku inwestycji kolejowych status wnioskodawcy wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej oraz beneficjenta tej decyzji,

  - możliwość realizacji prac przygotowawczych inwestycji (na wzór rozwiązań prawnych dotyczących budowy obiektów energetyki jądrowej).

  Ustawa zakłada ustanowienie nowych zadań pełnomocnika rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego i spółki, który ma być odpowiedzialny za zapewnienie optymalnych warunków rozwoju społeczno-gospodarczego oraz przestrzennego regionu CPK.

  Planowane są modyfikacje zasad pozyskiwania nieruchomości, będące efektem dialogu ze stroną społeczną (efektem tego dialogu są również rozwiązania w innych obszarach, m.in. Program Dobrowolnych Nabyć - ustawa wprowadza zachęty do zbywania nieruchomości na szerokim obszarze przyszłej lokalizacji CPK przed formalnym ustaleniem tej lokalizacji w drodze decyzji administracyjnej).

  Ustawa zakłada ponadto:

  - zwiększenie zaliczki na poczet odszkodowania (po decyzji I instancji) oraz rozszerzenie kręgu uprawnionych do uzyskania zaliczki;

  - wprowadzenie mechanizmu umożliwiającego wydłużenie terminu wydania nieruchomości po wydaniu decyzji lokalizacyjnej CPK, ponad ustawowe 120 dni - zależnie od możliwości wynikających z harmonogramu robót przygotowawczych i budowlanych;

  - wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych oraz ograniczenie obciążeń administracyjnych.

  (ISBnews)

 • 22.07, 08:25Senat wnosi do Sejmu projekt ustawy odległościowej, likwidującej tzw. zasadę 10 H 

  Warszawa, 22.07.2022 (ISBnews) - Senat zdecydował o wniesieniu do Sejmu projektu nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw, zakładającego odejście od tzw. zasady 10 H przy lokalizacji nowych elektrowni wiatrowych. Inicjatywę legislacyjną Senatu poparło 51 senatorów,  44 było przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu.

  W Sejmie znajduje się już projekt dot. odejścia od zasady 10 H, dopuszczający lokalizowanie elektrowni za zgodą lokalnej społeczności w odległości co najmniej 500 metrów od zabudowań.

  Projekt przedłożony przez Senat zakłada, że w przypadku zgody rady gminy, inwestycje polegające na budowie elektrowni wiatrowych realizuje się niezależnie od istnienia lub ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

  Rada gminy (na wniosek zainteresowanego inwestora) podejmowałaby uchwałę w sprawie lokalizacji turbiny wiatrowej, z zachowaniem zasady minimalnej odległości 500 metrów w linii prostej od budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkalna.

  Rada gminy podejmując uchwałę w sprawie lokalizacji inwestycji uwzględniać będzie założenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, względem terenów przeznaczonych na budownictwo mieszkaniowe, a w przypadku braku miejscowego planu uwzględni tereny, które w przyszłości mają być przeznaczone na budownictwo, zachowując zasadę minimalnej odległości.

  W myśl założeń projektowanej ustawy decyzję w zakresie odległości elektrowni wiatrowej od zabudowy mieszkalnej lub od terenów, które powinny być chronione akustycznie, pozostawia się gminom, przy zastrzeżeniu, że organy te wyznaczając lokalizację elektrowni wiatrowej, uwzględnią minimalną odległość siłowni wiatrowej od tych terenów. tj. 500 metrów oraz zasięg emitowanego przez planowaną elektrownię hałasu.

  Jednocześnie zaproponowano odstępstwo od zasady sporządzania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji budowy turbin wiatrowych, których moc objęta wnioskiem jest równa lub mniejsza od 20 MW mocy przyłączeniowej oraz odległość projektowanych turbin objętych wnioskiem jest większa niż 2 km w linii prostej od istniejących turbin wiatrowych i 500 metrów od granicy obszaru dla którego ustanowiono formę ochrony przyrody.

  Projekt zakłada, że od elektrowni wiatrowej pobiera się na rzecz gminy, na terenie której zlokalizowana jest ta elektrownia wiatrowa, comiesięczną opłatę w wysokości 3% wartości wytworzonej i sprzedanej w danym miesiącu energii elektrycznej przez każdą elektrownię wiatrową, jako iloczyn ilości energii elektrycznej i średniej dziennej ceny energii elektrycznej, stanowiącej średnią arytmetyczną obliczoną ze średnich ważonych wolumenem transakcji sesyjnych giełdowych cen energii.

  Wysokość opłaty nie może być za dany rok wyższa niż 80 tys. zł od 1 MW mocy zainstalowanej elektrowni wiatrowej i ma stanowić dochód gminy.

  (ISBnews)

 • 22.07, 08:20Senat za nowelą ustawy o drogach publicznych w zakresie bezpieczeństwa infrastruktury 

  Warszawa, 22.07.2022 (ISBnews) - Senat poparł nowelizację ustawy o drogach publicznych, która doprecyzowuje zasady zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej oraz przeglądu tejże infrastruktury. Nowela wdraża regulacje unijne w tym zakresie. Wprowadził do niej poprawki.

  Wdrażana nowelizacją dyrektywa UE 2019/1936 z 23 października 2019 r. w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej  reguluje zasady przeprowadzania oceny ryzyka wystąpienia wypadków i dotkliwości ich skutków, oceny bezpieczeństwa oraz ukierunkowanych kontroli BRD (bezpieczeństwa ruchu drogowego).

  Nowe przepisy, oprócz dotychczasowych dróg zlokalizowanych w transeuropejskiej sieci drogowej (TEN-T) mają objąć także:

  • autostrady i drogi ekspresowe lub ich odcinki zlokalizowane poza siecią TEN-T;
  • drogi krajowe lub ich odcinki, które przebiegają poza miastami oraz są budowane lub przebudowywane albo zostały wybudowane lub przebudowane z udziałem środków unijnych,
  • drogi wojewódzkie lub ich odcinki, które przebiegają poza miastami oraz są budowane lub przebudowywane albo zostały wybudowane lub przebudowane z udziałem środków UE i nie posiadają zjazdów.

  W przypadku dróg krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad przepisy dotyczące oceny bezpieczeństwa ruchu drogowego - zgodnie z nowelizacją - mają odnosić się również do dróg krajowych w miastach oraz dróg krajowych wybudowanych bez udziału środków unijnych.

  Regulacja zakłada, że wprowadzona ma zostać procedura przeprowadzania co pięć lat oceny ryzyka wystąpienia wypadków i dotkliwości ich skutków. Chodzi także o ocenę bezpieczeństwa ruchu drogowego obejmującą całą sieć, której skutkiem będzie klasyfikacja sieci dróg zgodnie z ich poziomem bezpieczeństwa ruchu drogowego.

  Określono także przeprowadzania tzw. ukierunkowanych kontroli bezpieczeństwa ruchu drogowego i działań zaradczych przez zarządców na drogach o najniższych poziomach bezpieczeństwa. Jednocześnie ustanowiono obowiązek uwzględniania niechronionych użytkowników drogi, czyli pieszych i rowerzystów, we wszystkich procedurach zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego.

  Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem jednego artykułu, który zacznie obowiązywać 1 stycznia 2023 r.

  (ISBnews)

 • 22.07, 08:18Senat za ustawą o transporcie materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną 

  Warszawa, 22.07.2022 (ISBnews) - Senat poparł ustawę o transporcie materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną, która ujmuje w jednym akcie prawnym sprawy dotyczące zasad transportu tych materiałów. Wprowadził kilka poprawek.

  Ustawa o transporcie materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną określa zasady bezpieczeństwa w zakresie transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną, w tym w transporcie krajowym, dostosowując polskie przepisy do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago 7 grudnia 1944 r.

  Nowe regulacje obejmują wszystkie podmioty zaangażowane w proces transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną (przewoźników i operatorów lotniczych, agentów obsługi naziemnej, wyznaczonych operatorów pocztowych, nadawców m.in. spedytorów przesyłek zawierających materiały niebezpieczne, osoby szkolące oraz producentów materiałów niebezpiecznych jako nadawców), podczas gdy aktualnie obowiązujące przepisy obejmują jedynie podmioty certyfikowane, czyli jedynie operatorów lotniczych i część agentów obsługi naziemnej.

  Regulacja ma ograniczyć możliwość wystąpienia incydentów i wypadków z materiałami niebezpiecznymi. Ma także spowodować ograniczenie negatywnego wpływu incydentów i wypadków związanych z transportem materiałów niebezpiecznych na środowisko naturalne oraz zdrowie obywateli.

  Zakres regulacji obejmuje zasady prowadzenia działalności w zakresie  krajowego i międzynarodowego transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną, w tym zasady nadzoru prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz prezesa Państwowej Agencji Atomistyki nad przestrzeganiem przepisów z zakresu transportu materiałów niebezpiecznych. Wprowadzono też możliwość wykonywania lotów cywilnych na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej z materiałami niebezpiecznymi z lotnisk wojskowych i na lotniska wojskowe.

  Przepisy nakładają też obowiązek odbycia odpowiednich szkoleń przez pracowników firm świadczących usługi z zakresu ochrony - odpowiedzialnych za prześwietlanie bagaży w portach lotniczych, określają zasady uzyskiwania uprawnień instruktorów prowadzących szkolenia z zakresu bezpiecznego transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną, a także sposób przeprowadzania szkoleń oraz egzaminów osób biorących udział w transporcie tych materiałów.

  (ISBnews)

 • 22.07, 08:16Senat za poprawką ws. udziału polskiego przemysłu zbrojeniowego w wydatkach na armię 

  Warszawa, 22.07.2022 (ISBnews) - Senat wprowadził poprawki do nowelizacji ustawy o obronie ojczyzny, które m.in. określają minimalny poziom udziału polskiego przemysłu zbrojeniowego w wydatkach na modernizację techniczną Sił Zbrojnych. Nowela wraz z poprawkami została przyjęta jednogłośnie.

  Przyjęte poprawki usuwają zapis wyłączający z przepisów, dotyczących zasad udzielania zaliczek w zamówieniach międzynarodowych te zamówienia, które podlegają "szczególnej procedurze na podstawie umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, lub porozumienia zawieranego na szczeblu ministerialnym" i  wyłączające stosowanie prawa zamówień publicznych w przypadku zamówień udzielanych przez władze państwowe, regionalne lub lokalne władzom państwowym, regionalnym lub lokalnym innego państwa.

  Inna z poprawek dotyczy udziału polskiego przemysłu zbrojeniowego w realizacji kontraktów. Wprowadzony do noweli przepis stanowi, że "każdego roku udział polskiego przemysłu zbrojeniowego wynosi nie mniej niż 30% wszystkich wydatków na modernizację techniczną Sił Zbrojnych".

  Celem nowelizacji jest poszerzenie katalogu źródeł zasilania Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych (FWSZ). Zgodnie z nowelą, oprócz obligacji emitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, BGK będzie mógł pozyskiwać zwrotne środki finansowe, tj. kredyty i pożyczki.

  Wprowadzenie możliwości pozyskiwania zwrotnych środków finansowych ma umożliwić dywersyfikację strumieni finansowych zasilających Fundusz i zapewnić zwiększenie poziomu finansowania programu rozwoju Sił Zbrojnych..

  Przyjęta  w marcu br. ustawa o obronie ojczyzny zakłada wzrost wydatków na obronność do poziomu 3% PKB od 2023 r. oraz powołanie Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, w ramach którego będą pozyskiwane środki na modernizację Sił Zbrojnych RP.

  (ISBnews)