ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 03.10, 10:06Rząd przyjął projekt ustawy zmieniający sposób wyliczania długu publicznego 

  Warszawa, 03.10.2012 (ISBnews) - Rada Ministrów zdecydowała wczoraj o wprowadzeniu zmian dotyczących sposobu wyliczania długu publicznego. Odpowiednie zapisy znalazły się w założeniach do projektu nowelizacji ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o podatku od towarów i usług, przedłożonego przez ministra finansów.

  "W obecnym stanie prawnym możliwa jest więc sytuacja, kiedy zmiany kursów walut w ostatnim dniu roboczym roku, które często nie wynikają z uwarunkowań zawiązanych  z polską gospodarką, mogą stać się przyczyną przekroczenia progów ostrożnościowych  i wymagać zmian stawek podatku VAT. Ponadto przeliczanie zadłużenia zagranicznego dla celów procedur ostrożnościowych według kursów z ostatniego dnia roku może zachęcać do ataków spekulacyjnych na polską walutę. Proponowane zmiany mają zatem ograniczyć wpływ wahań kursów na relację długu" - głosi komunikat Centrum Informacyjnego Rządu.

  Według nowych zasad, "państwowy dług publiczny byłby przeliczany na złote z zastosowaniem średniej arytmetycznej ze średnich kursów walut obcych ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski z dni roboczych roku budżetowego, za który ogłaszana jest relacja".

  Wyliczona w ten sposób kwota byłaby pomniejszona o kwotę wszystkich wolnych środków finansowych, będących w dyspozycji ministra finansów na koniec roku budżetowego, służących finansowaniu potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w następnym roku budżetowym, podało CIR.

  "W przypadku, gdyby powyższe przeliczenie wykazało, że wartość tak obliczonej relacji do PKB będzie mniejsza niż 50% lub 55%, wówczas ograniczenia w procedurze ostrożnościowej, przewidziane w ustawie o finansach publicznych oraz warunkowe podniesienie stawek podatku VAT, nie będą wprowadzane w życie" - czytamy dalej.

  Jak podkreślono w komunikacie, niestosowanie ograniczeń wynikające z przekroczenia progów ostrożnościowych związane są z ograniczeniem wpływu wahań kursów walut obcych oraz prefinansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w następnym roku budżetowym na te procedury.

  "Przekroczenie przez relację PDP do PKB progu 50% lub 55% wymaga wdrożenia procedur ostrożnościowych, wpływających bezpośrednio lub pośrednio na wszystkie jednostki sektora finansów publicznych. Dodatkowe obciążenia - w postaci wzrostu stawki podatku VAT - przewiduje ustawa o podatku od towarów i usług (chodzi o przekroczenie progu 55% w relacji kwoty PDP do PKB za lata 2012 lub 2013)" - tłumaczy CIR.

  Wprowadzenie tych zmian będzie związane również z koniecznością ogłaszania przez ministra finansów na koniec roku budżetowego: nowej kwoty wolnych środków finansowych służących finansowaniu potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w roku następnym roku; kwoty wynikającej z przeliczenia PDP na złote z zastosowaniem średniej arytmetycznej ze średnich kursów walut obcych ogłaszanych przez NBP oraz głównej kwoty służącej do obliczenia nowej relacji, podało biuro prasowe.

  (ISBnews)

  (agencja@isbnews.pl)

 • 01.10, 12:44Piotr Gliński kandydatem PiS na premiera rządu technicznego 

  Warszawa, 01.10.2012 (ISBnews) - Socjolog Piotr Gliński przyjął propozycję Prawa i Sprawiedliwości (PiS) aby kandydować na stanowisko premiera rządu technicznego. Wcześniej przewodniczący PiS Jarosław Kaczyński zapowiadał możliwość złożenia konstruktywnego wniosku o wotum nieufności wobec gabinetu Donalda Tuska w ciągu kilku tygodni.

  "Misja, której się podjąłem, przez wielu uważana jest za beznadziejną, że zwyciężą interesy partyjne. Ale tak być nie musi. (…) Mam nadzieję i wiarę, że mi się uda, że może zaczniemy trochę bardziej cenić w polityce kompetencje" - powiedział Gliński podczas konferencji prasowej.

  Gliński podkreślił, że nie jest członkiem PiS, ale przyjął nominację od tej partii nie tylko dlatego, że bliskie są mu niektóre treści jej programu.

  "Jako socjolog, człowiek doświadczony w polskim życiu politycznym i społecznym (…) swoją misję traktuję jako szansę zaproponowania w cywilizowany sposób zmiany" - powiedział też kandydat na premiera.

  Gliński powiedział, że zgadza się z opiniami części ekonomistów co do zmniejszania tempa konsolidacji finansów publicznych. Zapowiedział też podanie szczegółów dotyczących programu gospodarczego w ciągu kilku tygodni.

  Prof. dr hab. Piotr Gliński (ur. 20.04.1954 r.) pracuje w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk (PAN). Jest kierownikiem Zakładu Socjologii Struktur Społecznych Instytutu Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku.

  (ISBnews)

  (agencja@isbnews.pl)